| Alku Paluu |

Taulu 1
I Villem Jöransson Vähätalo Talollinen, syntynyt 1636 Urjala,Kamppari,Vähätalo, kuollut 21.7.1697 Urjala,Kamppari,Vähätalo. Kampparin Vähätalon isäntä 1656-1691.

Veli Thomas Jöranssonin puoliso Valborg Påhlsdotter mainitaan bror hustru ja inhyses Kampparissa vuoteen 1682 saakka.
Akaan käräjät 5.11.1696: inventarij efter sahl Valborg Påhlsdotter i Taipale varit 40 C., dotter Maria Thomasdotter i Toijala. Valborg Påhlsdotters arfvingar, Maria Henricsdotter i Savikoski des barns vägnar deras fäderne.
Akaan käräjät 5.11.1696: inhyses hustru Valborg Påhlsdotter i Taipale, nyligen med döden afgått, dotter Maria Thomasdotter och sonehustru Maria Henricsdotter i Savikoski des omyndiga barns vägnar.

Puoliso: Gertrud kuollut jälkeen 1694 Urjala,Kamppari. Mainitaan v. 1662 alkaen Willemin puolisona.

Lapset:
1. Simon Villemsson Vähätalo , syntynyt 1656 Urjala,Kamppari. Tauluun 2
2. Maria Villemsdotter Vähätalo Ryttare hustru, syntynyt noin 1665 Urjala,Kamppari.
3. Beata Villemsdotter Vähätalo , syntynyt 1666 Urjala,Kamppari. Tauluun 3
4. Grels Villemsson Vähätalo syntynyt Urjala,Kamppari.
5. Carl Villemsson Vähätalo syntynyt Urjala,Kamppari.
6. Anna Villemsdotter Vähätalo , syntynyt 1670 Urjala,Kamppari. Tauluun 22
7. Anders Villemsson Vähätalo , syntynyt 1675 Urjala,Kamppari. Tauluun 23
| Alku |

Taulu 2
II Simon Villemsson Vähätalo, (Taulusta 1, isä Villem Vähätalo) Itsellinen, syntynyt 1656 Urjala,Kamppari, kuollut 11.4.1742 Urjala,Kamppari. Kirkontarkastus 5.2.1704 §19: emedan Simon Willamsson ifrån Kamppari icke har någon siähl som kan hindra den med Anna Marcusdotter ifrån Urdiala gången trolofwing fullbördan annat än han förgifwar sig varit någon förwantskap med Anna afledne man...att af trowärdiga man låta intyga huru när han med bemälte Annas man warit å slächt.

Puoliso: Vihitty 24.6.1721 Urjala,Kehro Anna Mårtensdotter Penttilä syntynyt 6.11.1705 Akaa,Savikoski, kummit: Eric Andersson, Thomas Henricsson, Michel Henricsson, Margareta Henricsdr i Laatu, Valborg och Lisa Henricsdöttrar alla i Savikoski.
Vanhemmat: Mårten Simonsson Kärppä, Penttilä, Savikosken Penttilän vävy, syntynyt 10.11.1675 Urjala,Välkkilä,Heikkilä, kuollut 20.4.1755 Urjala,Kehro. Urjalan käräjät 14.2.1742 s. 78: inhysningen Mårten Simonsson i Kehrois, syster enka Beata Simonsdotter och hennes son nämdeman Mårten Johansson ifrån Nauli, numera afledne fader Simon Mattsson qvarlåtenskap. Vihitty 27.12.1702 Akaa,Savikoski. Maria Henricsdotter Penttilä, syntynyt 1678 Akaa,Savikoski, kuollut 28.7.1713 Akaa,Savikoski.

Lapset:
1. Erich Simonsson Vähätalo syntynyt 5.4.1723 Urjala,Salmi, kummit: Eric Sigfridsson, Mårten Michelsson, Maria Wallenia, Beatha Michelsdr, Maria Johansdr.
| Alku |

Taulu 3
II Beata Villemsdotter Vähätalo, (Taulusta 1, isä Villem Vähätalo) syntynyt 1666 Urjala,Kamppari, kuollut noin 1740 Urjala,Salmi.

1. puoliso: Michel Henricsson Lähti syntynyt Urjala,Salmi, kuollut noin 1706 Urjala,Salmi.
Vanhemmat: Henric Simonsson Lähti, Isäntä 1681-1704, lautamies, syntynyt Urjala,Salmi. Urjalan käräjät 25.-26.2.1696: Henric Simonsson Salmen kylästä nimitellyt Valborg Larsdotteria samasta kylästä, Valborgin mies on Simon Jacobsson (jahtivouti Salmen Paavolassa).
Urjalan käräjät 25.-26.2.1696: Henric Simonsson Lächti i Salmis by jordeskifte med Grels Thomasson och andra Salmis booar.
Urjalan käräjät 25.-26.2.1696: nämdeman Henrich Lächti. Anna.

Lapset:
1. Beata Michelsdotter Lähti , syntynyt 6.1.1697 Urjala,Salmi,Lähti. Tauluun 4
2. Carl Michelsson Lähti , syntynyt 28.1.1704 Urjala,Salmi,Lähti. Tauluun 10
3. Matts Michelsson Lähti Båtsman, syntynyt noin 1706 Urjala,Salmi,Lähti, kuollut ennen 18.4.1754.
2. puoliso: Eric Sigfridsson Simola, Lähti Talollinen Urjalan Salmen Lähdillä, syntynyt 29.5.1680 Hattula,Heinu,Simola, kuollut 17.8.1757 Urjala,Salmi.
Vanhemmat: Sigfrid Jöransson Simola, Talollinen, lautamies 1696-1706, syntynyt Kalvola,Heinu. Mainitaan Simolassa 1675-1694.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät v. 1696: Sigfrid Jöransson i Heinus fodrar af Thomas Jacobsson dersammanstädes. Elin. SAY 1691,1694 Henric Simonsson, Anna hru, Maria syster.
SAY 1707 Beata värdinna hru, Eric Sigfridsson.
Ollut isonvihan aikana Huhdin Sipilän viljelijänä.
Lapset:
4. Elisabet Ericsdotter Lähti , syntynyt 19.11.1710 Urjala,Salmi. Tauluun 15
| Alku |

Taulu 4
III Beata Michelsdotter Lähti, (Taulusta 3, äiti Beata Vähätalo) syntynyt 6.1.1697 Urjala,Salmi,Lähti, kuollut 14.10.1770 Urjala,Salmi. Urjalan käräjät 18.4.1754 s. 508: bonde Mårten Michelsson Holsti ifrån Salmi hustru Beata Michelsdotter, Beatas broder båtsman Matts Michelsson död utan barn och bröstarfvingar, broder Carl Michelsson Lähti.

Puoliso: Mårten Michelsson Holsti, Härmä Talollinen, syntynyt 26.10.1697 Humppila,Koivisto,Orro, kuollut 3.5.1761 Urjala,Salmi, kummit: Humpila Rucko Carl, ibm Jöran Mattsson i Koivisto Kättälä, Hru Carin Ericsdr Orro hemman.
Vanhemmat: Michel Jöransson Orro eli Syyrilä, Holsti eller Härmä, syntynyt noin 1651 Humppila,Koivisto, kuollut 22.2.1730 Urjala,Salmi,Holsti. Mainitaan Humppilan Koiviston Orrolla 1682-1694 saakka. V. 1682-1691 puolisona Brita, 1693-1694 puolisona Maria. Jättää talon autioksi v. 1708.
Mainitaan Salmen kylässä v. 1712 Michel Jöransson, Maria hru. Vihitty ennen 1693. Maria Mattsdotter, syntynyt noin 1664, kuollut 0.2.1750 Urjala,Salmi,Holsti. Perunkirjoitus 7.12.1761 Salmi Holsti: framledne bonde Mårten Michelsson, enka Beata Michelsdotter, söner Matts och Eric, döttrar Maria, Beata, Kirstin och Brita. Beata gift med bonde Thomas Henricsson Nissi, Maria gift med bonde Matts Jöransson i Järvis, Kirstin gift med bonde Jacob Mattsson ifrån Kehrois. Förmyndare bonde Eric Mårtensson ifrån Koivisto.

Lapset:
1. Mats Mårtensson Härmä , syntynyt 18.9.1722 Urjala,Salmi,Holsti. Tauluun 5
2. Maria Mårtensdotter Härmä , syntynyt 29.3.1725 Urjala,Salmi,Holsti. Tauluun 6
3. Beata Mårtensdotter Härmä , syntynyt 30.9.1726 Urjala,Salmi,Holsti. Tauluun 7
4. N. Härmä syntynyt 3.5.1731 Urjala,Salmi.
5. Erich Mårtensson Härmä syntynyt 6.1.1733 Urjala,Salmi.
6. Anna Mårtensdotter Härmä syntynyt 25.3.1734 Urjala,Salmi,Holsti, kuollut 25.5.1760 Urjala,Salmi.
7. Chirstin Mårtensdotter Härmä , syntynyt 16.12.1737 Urjala,Salmi,Holsti. Tauluun 8
8. Brita Mårtensdotter Härmä , syntynyt 4.10.1741 Urjala,Salmi,Holsti. Tauluun 9
| Alku |

Taulu 5
IV Mats Mårtensson Härmä, (Taulusta 4, äiti Beata Lähti) Talollinen, syntynyt 18.9.1722 Urjala,Salmi,Holsti, kuollut 16.1.1790 Urjala,Salmi, kummit: Johan Helthin, Bertil Mattsson Lähtis sold, Henric Holsti, Carl Lähti, fru Anna Margareta Burchard, Juliana Wilhelmsdr, Maria och Gertrud Henricsdotter.

Puoliso: Valborg Mattsdotter Hutko syntynyt 20.5.1730 Urjala,Kehro,Hutko, kuollut 22.12.1811 Urjala,Salmi.
Vanhemmat: Matts Jöransson Hutko, Talollinen, syntynyt 24.2.1699 Urjala,Kehro, kuollut 11.1.1756 Urjala,Kehro. Isäntänä 1726-1756.
Perukirja 20.4.1756 Kehro Hutko skattehemman: afl. Matts Jöransson, änka Elisabet Thomasdr, fyra söner och tvänne döttrar, Jacob 17, Matts 12, Sigfrid 5, Carl 2, Anna 13, Valborg gift med Matts Mårtensson Holsti i Salmis by. Förmyndare framl. faders halfmor broder Michel Clemetsson ifrån Järvenranta by i Vesilax socken.

Perunkirja 24.5.1765 Kehro Hutko: framledne Matts Jöransson, enka Elisabet Thomasdotter, söner Jacob 26, Matts 19, Sigfrid 14, Carl 11 år, dotter Valborg gift med Matts Mårtensson Holsti i Salmis, dotter Anna gift med sockneskräddare Eric Jacobsson. Förmyndare stiufmoders broder bonde Michel Clemetsson ifrån Järvenranta by Vesilax socken. Lisa Thomasdotter Pakkanen, syntynyt 24.4.1710 Urjala,Kehro, kuollut 20.5.1793 Urjala,Kehro.

| Alku |

Taulu 6
IV Maria Mårtensdotter Härmä, (Taulusta 4, äiti Beata Lähti) syntynyt 29.3.1725 Urjala,Salmi,Holsti, kuollut 16.7.1798 Urjala,Järviö,Kokkila, kummit: Henrich Jöransson Holsti, Bertil Mattsson soldat i Salmis, Beatha Pålsdr i Tolva, Maria Henricsdr, Maria Sigfridsdr. Muuttanut: i Kockila.

Puoliso: Mats Jöransson Uotila Talollinen, syntynyt 27.9.1722 Hauho,Vitsiälä,Eerola, kuollut 26.12.1795 Urjala,Järviö,Kokkila.
Vanhemmat: Jöran Henricsson Purainen Puroinen, Uotila, Sotilas, talollinen, syntynyt noin 1681 Viitasaari,Alvajärvi,Puurula, kuollut 29.4.1750 Urjala,Kokkila,Uotila. Isäntänä 1722-1740.
. Carin Ericsdotter Eerola, syntynyt 4.10.1693 Hauho,Vitsiälä, kuollut 14.3.1756 Urjala,Järviö,Kokkila. Isäntänä 1740-1769.

Isän Jöran Henricssonin syntymäpaikka Viitasaari,Alvajärvi,Puurula Raija Säilyn tiedonanto.

Perunkirja 18.9.1789 Järviö Iso-Kokkila: bonde Matts Jöransson, hru Maria Mårtensdr, söner Henric, Michel och Anders, afledne son Eric som har fyra omyndiga barn. Dotter Caisa gift med bonde Adam Andersson Pispa i Unajala, dotter Maria gift med bonde Matts Mattsson Tolva i Salmis, dotter Anna gift med bonde Eric Johansson Siukola i urjala by, dotter Brita gift med bonde Anders Andersson Kokki i Linnais by, dotter Beata.
Perunkirja 21.3.1796 Järvis Iso-Kokkila: afledne gammal bonde Matts Jöransson, hru Maria Mårtensdotter, son Henric Iso-Kokkila, son Michel Marttila ifrån Keikkala, soldat Anders Mattsson i Tavastehus, dotter Caisa gift med bonde Adam Mattsson Pispala i Unajala, dotter Maria gift med bonde Matts Mattsson Tolva i Salmis, dotter Brita gift med bonde Anders Andersson Kokkila i Linnais, dotter Beata Mattsdr, afledne son Eric Mattssons fyra omyndiga barn, dotter Annas man Johan Siukola i Urjala by.

| Alku |

Taulu 7
IV Beata Mårtensdotter Härmä, (Taulusta 4, äiti Beata Lähti) syntynyt 30.9.1726 Urjala,Salmi,Holsti, kuollut 13.3.1809 Urjala,Salmi.

1. puoliso: Vihitty 16.5.1747 Urjala,Salmi Thomas Henricsson Heikkilä, Nissi Talollinen, syntynyt 1.11.1722 Urjala,Huhti,Heikkilä, kuollut 23.8.1767 Urjala,Salmi, kummit: Johan Helthin, Thomas Andersson med des hru Maria Mattsdr Mickoila i Huhtis, Henric Ericsson ifrån Melloila, Johan Jörensson prästens dräng i Huhtis, Maria Mattsdr if Melloila, Anna Mattsdr ifrån Huhtis.
Vanhemmat: Henric Grelsson Heikkilä, Rusthollari, syntynyt noin 1678 Urjala,Huhti,Heikkilä, kuollut ennen 1730 Urjala,Huhti,Heikkilä. Isäntänä 1739-1771. Ei mainita kummilistoissa 1.11.1722 jälkeen. Maria Ericsdotter Iso-Kassari, syntynyt 18.3.1684 Urjala,Mellola, kuollut 23.4.1769 Urjala,Huhti. Urjalan käräjät v. 1724: Maria Ericsdotter ifrån Huhtis d. 4. maj 1709 att hennes sahl svärfader Grels Thomasson Pauhari ifrån Huhtis lånt til Matts Jöransson ifrån Kankaanpää och til des enka Carin Jacobsdotter joita vaaditaan Anders Olofssonilta.

Urjalan käräjät v. 1726: rusthållare enka Maria Ericsdotter ifrån Huhtis, des broder Matts Ericsson Kassasi ifrån Mellola, des broder Bertil Ericsson ifrån Menois.

Urjalan käräjät 10.11.1729: hustru Maria Ericsdotter ifrån Huhtis, sväger Johan Grelsson ifrån Mustue.

Perunkirja 11.4.1771 Urjala Huhti: framledne rusthåll hru Maria Ericsdotter, afledne första man Henric Henricsson (po Grelsson), son rusthollare Henric Henricsson Heikkilä, son rusthollare Johan Henricsson Otila i Laukeela, dotter Valborg gift med hr capellan Simon Lundanus, afledne son bonde Thomas Henricsson Nissilä i Salmi, afledne Marias andra man Grels Thomasson i Kokkois by.

Urjalan käräjät 14.4.1756: Bondehustru Maria Ericsdotter ifrån Huhtis mot des man Grels Thomasson. Maria väittää Grels on lyönyt ja pahoinpidellyt häntä koko avioliiton ajan ja sen lisäksi tehnyt huorin Huhdin rakuuna Bertil Holmin vaimon Maria Johansdotterin kanssa jonka Grels ottanut taloon piiaksi 10 vuotta sitten. Michel Slang Kokolta tuomittu lapsen isäksi mutta Maria väittää että isä on Grels. Todistajina mainitaan rusthollin poika Eric Mattsson Välkkilästä, rakuuna Michell Tass Kokolta ja rakuunan vaimo Anna Andersdotter Lintumaalta. Maria ollut tuolloin Karppilan piika jossa sisar Valborg Johansdotter myös palvelee. Isäntänä 1748-1766.

Perukirja 26.11.1767 Salmi Nissilä skattehemman: hru Beata Mårtensdotter, afledne man Thomas Henricsson, fem söner Matts, Henric, Johan, Eric och Thomas, en dotter Maria Thomasdr, förmyndare afledne mans systerman sacellan Simon Lundanus. Velkoja til bonde Henric Mattsson Hålsti i Salmis 120 d., til rusthållare Matts Johansson Heikkilä i Kockois, til bonde Henric Mattsson Tålva, til landbonde Anders Henricsson Jacola i Salmis, til bonde Gabriel Henricsson Seppälä i Salmis, til Ryödi hemmans åboen i Pätsiniemi by, til Rautala hemmans åboen i samma by (vaimon tädin perhe).

Perukirja 14.12.1771 Urjala Salmi Nissilä hemman: afledne åboen Thomas Henricsson, enka Beata Mårtensdotter, söner Matts, Henric, Johan, Eric och Thomas Thomassöner, en dotter Maria Thomasdotter. Beata sedermera trädt i annan gifte med bondesonen Matts Henricsson. Omyndigas förmyndare hr capellan Simon Lundanus. Detta Nissilä hemman är skatte och afledne Thomas Henricsson arfjord.

2. puoliso: Vihitty 21.9.1769 Urjala,Salmi Matts Henricsson Nissi, Kristeri syntynyt 24.9.1732 Urjala,Salmi, kuollut 23.7.1807 Urjala,Salmi, kummit: Henric Tolva ifrån Salmis, ibidem Thomas Sakala, fru fänrich ibidem, Mattila hru Maria.
Vanhemmat: Henric Andersson Kristeri, Posti, Talollinen, syntynyt 16.1.1696 Urjala,Huhti,Heikkilä, kuollut 16.2.1772 Urjala,Salmi. Salmen kylän talolliset käräjien mukaan v. 1726: Matts Holsti, Gabriel Paavola, Carl Lähti, Bertil Reikko, boställebonden Matts Jacobsson (Paavola), Bertil Nissilä, Pehr Jäntti, Henric Tolva, Henric (Andersson) Kristeri, Michel Sakala.
Isäntänä 1721-1747.

Perunkirja 7.10.1766 Salmi Kristeri: bonde Henric Andersson, hustru Christina Simonsdotter, söner Gabriel, Matts och Henric, dotter Christina. Christeri hemman är augment under rusthåll nro 57.
. Vihitty 21.9.1726 Urjala,Salmi. Chirstin Simonsdotter Jaakkola, syntynyt 29.6.1705 Urjala,Salmi,Jaakkola, kuollut 24.2.1782 Urjala,Salmi.
| Alku |

Taulu 8
IV Chirstin Mårtensdotter Härmä, (Taulusta 4, äiti Beata Lähti) syntynyt 16.12.1737 Urjala,Salmi,Holsti, kuollut 30.11.1812 Urjala,Kehro. Muuttanut: Järviön Kokkilassa, flyttat til Salmis Anno 1751.

Puoliso: Vihitty 28.12.1759 Urjala,Salmi Jacob Mattsson Hutko Torppari, syntynyt 15.4.1739 Urjala,Kehro, kuollut 10.1.1809 Urjala,Kehro.
Vanhemmat: Matts Jöransson Hutko, Talollinen, syntynyt 24.2.1699 Urjala,Kehro, kuollut 11.1.1756 Urjala,Kehro. Isäntänä 1726-1756.
Perukirja 20.4.1756 Kehro Hutko skattehemman: afl. Matts Jöransson, änka Elisabet Thomasdr, fyra söner och tvänne döttrar, Jacob 17, Matts 12, Sigfrid 5, Carl 2, Anna 13, Valborg gift med Matts Mårtensson Holsti i Salmis by. Förmyndare framl. faders halfmor broder Michel Clemetsson ifrån Järvenranta by i Vesilax socken.

Perunkirja 24.5.1765 Kehro Hutko: framledne Matts Jöransson, enka Elisabet Thomasdotter, söner Jacob 26, Matts 19, Sigfrid 14, Carl 11 år, dotter Valborg gift med Matts Mårtensson Holsti i Salmis, dotter Anna gift med sockneskräddare Eric Jacobsson. Förmyndare stiufmoders broder bonde Michel Clemetsson ifrån Järvenranta by Vesilax socken. Lisa Thomasdotter Pakkanen, syntynyt 24.4.1710 Urjala,Kehro, kuollut 20.5.1793 Urjala,Kehro. Isäntänä 1756-1769, jonka jälkeen yhdysviljelyksessä Honkolan kartanon kanssa 1769-1778.

| Alku |

Taulu 9
IV Brita Mårtensdotter Härmä, (Taulusta 4, äiti Beata Lähti) syntynyt 4.10.1741 Urjala,Salmi,Holsti, kuollut 28.2.1809 Urjala,Laukeela.

Puoliso: Vihitty 27.12.1762 Urjala,Salmi Henrich Mattsson Härmä Torppari Laukeelan Uotilassa, syntynyt 21.2.1741 Urjala,Salmi, kuollut 20.7.1783 Urjala,Laukeela.
Vanhemmat: Matts Andersson Mikkola, Kaulo Tolva, Talollinen, syntynyt 29.8.1689 Sääksmäki,Linnainen,Mikkola, kuollut 5.10.1755 Urjala,Salmi,Tolva. Akaan Kaulon Iso-Kaulon isäntä 1721-1738.
Perunkirjoitus 23.4.1756 Salmi Tolva afl. bonde Matts Andersson, enka och andra hru Beata Pålsdotter, son Henric Mattsson, första hru Carin Ericsdotter, son Anders Mattsson, tre döttrar Margareta, Anna och Lisa, Margareta gift med giästgifvare Matts Henricsson i Salmis, Anna med rusthållare Eric Sigfridsson i Haanoja, Lisa med bondeson Matts Mattsson i Salmis. Vihitty 4.2.1739 Urjala. Beata Påhlsdotter Simola, Miehensä kotitalon Urjalan Tolvan emäntä, syntynyt 21.12.1698 Punkalaidun, kuollut 20.5.1779 Urjala Salmi. Omistajana 1737-1747. Lainaus sukukirjasta Sulo ja Marja-Leena Järvinen: Paimenessa ja presidentin linnassa eli Urjalan Tolvan suku. "Oli Tolvan isäntänä miehensä kuoleman jälkeen v. 1737- 47, jonka jälkeen isännäksi tuli heidän poikansa Matti joka oli isäntänä v. 1741- 81. Suomessa saatiin jo vuonna 1693 huono sato ja vuodentulo oli tätäkin kehnompi 1695. Alisen Sääksmäen kihlakunnan voudin kesän 1696 sadosta alueeltaan keräämien tietojen joukossa on Oriniemen kylän vastaus 17. 12. 1796 päivättyyn kyselyyn: "Ohra- ja ruissato tuhoutuneet kokonaan, ei ollut ruista syksyn kylvöön." Punkalaitumella syntyi 1697 15 lasta ja kuoli 154 henkeä. Beata syntyi juuri, kun tilanne parani. Vertailun vuoksi esitämme Beatan lapsuudenkodin vuoden 1719 varallisuutta venäläisen veroluettelon mukaan: ruista oli kylvössä 2 tynnyriä ja ohraa 15 kappaa, karjaa: härkiä 2, lehmiä 2, nuorta karjaa 2 ja lampaita 7. Kylän nimestä huolimatta Simolassakin tultiin silloin toimeen härillä. Markku- veljestä tuli Simolan isäntä ja myöhemmin näämme sisarusten jälkeläisten kohtaavan. Mutta siis isonvihan aikaan 1719 "vihittiin Heikki Matinpoika Airanteen pitäjästä ja Salmen kylästä piika Beata Paavontytär Oriniemen kylästä."Lapset olivat alaikäisiä asänsä Heikin kuollessa ja Beatasta tuli myös isäntä taloon. Sopivan suruajan mentyä ja puhemiesten järjestettyä naimakaupat vietettiin Tolvalla häät. Leskiemäntä Beata ja Akaan Iso- Kaulon leski- isäntä Matti avioituivat 4.2.1739. Ja saman kuun 25, päivänä juhlittiin edellä mainitun avioparin lasten Matti Tolvan ja Marketta Iso- Kaulon häitä. Virallisesti Tolvan isäntä oli Beata, mutta hänen toinen miehensä oli myös tarmokas ja aikaansaava. He saivat vielä lapsenkin, Heikin. Matti kuoli 1755, mutta Beata vasta 1770 ja eli arvostettuna vanhuksena pari viime vuosikymmentään.".

| Alku |

Taulu 10
III Carl Michelsson Lähti, (Taulusta 3, äiti Beata Vähätalo) Talollinen, syntynyt 28.1.1704 Urjala,Salmi,Lähti, kuollut 31.12.1782 Urjala,Salmi,Lähti. Isäntänä 1721-1752.
Salmen kylän talolliset käräjien mukaan v. 1726: Matts Holsti, Gabriel Paavola, Carl (Michelsson) Lähti, Bertil Reikko, boställebonden Matts Jacobsson (Paavola), Bertil Nissilä, Pehr Jäntti, Henric Tolva, Henric Kristeri, Michel Sakala.

1. puoliso: Vihitty 8.10.1724 Urjala,Mellola Maria Mattsdotter Iso-Kassari syntynyt 22.3.1700 Urjala,Mellola,Kassari, kuollut 1768 Urjala,Salmi,Lähti.
Vanhemmat: Matts Ericsson Iso-Kassari, Mellolan Iso-Kassarin isäntä 1701-1738, syntynyt 1669 Urjala,Mellola, kuollut 16.5.1745 Urjala,Mellola. Mainitaan v. 1719 Matts Ericsson Cassari i Mellola, Bertil des bror.
Urjalan käräjät 307.-31.1.1735: rusthållare Matts Ericsson Kassari ifrån Mellola by, des hru Sophia Bertilsdr, söner Henric och Jacob, förra i Åbo, senare i Salmis Paavola, son Bertil, äldsta son Eric död.
Urjalan käräjät v. 1740: bröderna Eric och Bertil Mattsson ifrån Mellola, deras fader rusthållare Matts Ericsson och deras moder Sophia Bertilsdotter. Broder bonde Jacob Mattsson ifrån Salmis, syster Maria Mattsdr gift med bonde Carl Michelsson ifrån Salmis, framledne broder fohrman i Åbo Henric Mattsson Hasus arvingar, hans enka Brita Eskilsdotters fullmäktig bårgare i Åbo Matts Renner. Sophia Bertilsdotter, syntynyt 1666 Urjala, kuollut 11.4.1742 Urjala,Mellola.

Lapset:
1. Matts Carlsson Lähti syntynyt 31.7.1725 Urjala,Salmi, kummit: Mårten Holsti, Bertil Mattsson ? alla ifrån Salmis, Maria Ericsdr Puskiala ? Enka i Huhtis, Christina piga i Salmis och Lähtis hemman.
2. Michel Carlsson Lähti , syntynyt 25.7.1726 Urjala,Salmi,Lähti. Tauluun 11
3. Carl Carlsson Mattila , syntynyt 16.5.1729 Urjala,Salmi,Lähti. Tauluun 12
4. Beata Carlsdotter Lähti , syntynyt 29.1.1734 Urjala,Salmi. Tauluun 13
2. puoliso: Vihitty 1769 Beata Mattsdotter Alli syntynyt 3.3.1727 Urjala,Taipale, kuollut 12.7.1797 Urjala,Menonen,Kallio.
Vanhemmat: Matts Simonsson Alli, Halli, Rakuuna, syntynyt 23.9.1687 Urjala,Salmi,Kristeri, kuollut 11.6.1762 Urjala,Taipale,Alli. Pääkatselmus v. 1728: Matts Halli, af gamla stammen, född i Urdiala socken, 37 år gammal, gift tienst 20 år.
Pääkatselmus v. 1734: 44 år gammal finne, gift, tienst 27 år. Vihitty 1.1.1724 Akaa. Maria Thomasdotter Nääppä, syntynyt 23.3.1700 Akaa,Savikoski, kuollut 10.2.1765 Urjala,Taipale,Alli.
Lapset:
5. Thomas Carlsson Lähti , syntynyt 13.12.1770 Urjala,Salmi. Tauluun 14
| Alku |

Taulu 11
IV Michel Carlsson Lähti, (Taulusta 10, isä Carl Lähti) Talollinen, itsellinen, syntynyt 25.7.1726 Urjala,Salmi,Lähti, kuollut 3.8.1777 Urjala,Salmi,Lähti, kummit: Henrich Mattsson, Mårten Mårtensson, ?? Gabriel Andersson fr. ?åla, ?? Andersson Påsti, Juliana Willamsdr. Isäntänä 1752-1777.

Puoliso: Vihitty 25.1.1749 Tammela Valborg Henricsdotter Nopola syntynyt 27.4.1726 Tammela,Teuro,Nopola, kuollut 10.12.1786 Urjala,Salmi, kummit: Matts Andersson, Christer Thomasson, Valborg Thomasdotter, Margareta Gabrielsdotter ifrån Urjala, Maria Andersdr ifrån Urjala Perhois.
Vanhemmat: Henric Andersson Nopola, Rusthollari, syntynyt 1691 Tammela,Teuro,Nopola, kuollut 26.7.1776 Tammela,Teuro,Nopola. Isäntänä 1711-1753.
. Vihitty 10.1.1720 Urjala. Maria Gabrielsdotter Uotila, syntynyt 1697 Urjala,Perho,Uotila, kuollut 28.1.1774 Tammela,Teuro,Nopola. Muuttanut: .1.1749 Salmis Lächti Pig. Walborg Hendricksdr Tammela Teuru Gift med unga carl. Mickel Carlsson.

| Alku |

Taulu 12
IV Carl Carlsson Mattila, (Taulusta 10, isä Carl Lähti) Rusthollari, syntynyt 16.5.1729 Urjala,Salmi,Lähti. Isäntänä 1755-1783.
. Muuttanut: Är numera måg i Menois Mattila.

Puoliso: Vihitty 28.12.1755 Urjala,Menonen Anna Jacobsdotter Mattila syntynyt 23.11.1733 Urjala,Menonen,Mattila, kuollut 1.6.1788 Urjala,Menonen.
Vanhemmat: Jacob Henricsson Mattila, Talollinen, syntynyt 18.7.1708 Urjala,Menonen,Mattila, kuollut 11.1.1761 Urjala,Menonen,Mattila. Menosten Mattilan isäntänä 1723-1755.

Urjalan käräjät 30.11.1761 §5: borgaren i Nådendahl Mårten Henricsson Torgias (= Stodius) til förmyndare för thes afledne broder rusthållare Jacob Henricsson Mattilas ifrån Menois by efterlämnade omyndiga barn, svaga hälse, istället nämdeman Matts Thomasson Mickola ifrån Huctis och bonden Matts Mattsson Mickola ifrån Humpila.

Perunkirja 6.1.1762 Menonen Mattila skatterusthåll: enka Kirstin Jöransdotter, aflidne man Jacob Henricsson, fyra döttrar Anna, Kirstin, Maria och Lisa. Förmyndare Matts Thomasson ifrån Huhti och Matts Mattsson ifrån Humppila.

Perunkirja 6.10.1766 Menonen Mattila: afledne rusthållare Jacob Henricsson, enka Kirstin Jöransdotter, tre döttrar Anna, Maria och Lisa. Anna gift med bondeson Carl Carlsson, Maria med bondeson Henric Mattsson ifrån Salmis. Lisas förmyndare nämdeman Matts Thomasson Mickola ifrån Huhtis och Matts Mattsson Mickola ifrån Humppila by.
. Vihitty 16.6.1730 Urjala,Ikaala. Chirstin Jöransdotter Isotalo, syntynyt 24.2.1708 Urjala,Ikaala,Isotalo, kuollut 1778 Urjala,Menonen,Mattila. Urjalan käräjät 18.4.1761 §39: rusthållareänka Christin Jöransdotter som Mattila rusthåld i Menois by åboer, hennes man afledne rusthållare Jacob Henricsson lämnat efter sig omyndiga dotter, förmyndare broder bårgare i Nådendahl Mårten Henricsson Targius.
Urjalan käräjät 28.11.1761 §5: bårgare i Nådendahl Mårten Henricsson Targias anoo vapautusta veljensä rusthållari Jacob Henricssonin alaikäisten lasten holhoojan tehtävistä ja esittää että tilalle määrättäisiin nämdeman Matts Thomasson Mickola i Huhtis och bonde Matts Mattsson Mickola ifrån Humpila.

| Alku |

Taulu 13
IV Beata Carlsdotter Lähti, (Taulusta 10, isä Carl Lähti) syntynyt 29.1.1734 Urjala,Salmi, kuollut 18.11.1804 Urjala,Salmi, kummit: Holsti Mårten?, Bertil Mattsson ifrån Mellola Cassari, hustru Elisabet Achrenia, hru Maria ifrån Huchtis. Muuttanut: Är sonehru i Salmis Christeri.

Puoliso: Vihitty 22.6.1755 Urjala,Salmi Gabriel Henricsson Kristeri Talollinen, syntynyt 10.5.1728 Urjala,Salmi,Posti, kuollut 16.3.1806 Urjala,Salmi, kummit: Simon Skarpfelt, Bertil Mårtensson, Carl Michelsson, Matts Jacobsson, Henric Mattsson Tolva, Beata Påhlsdr, Elisabet Johansdr, Judith Andersdr alla ifrån Salmi.
Vanhemmat: Henric Andersson Kristeri, Posti, Talollinen, syntynyt 16.1.1696 Urjala,Huhti,Heikkilä, kuollut 16.2.1772 Urjala,Salmi. Salmen kylän talolliset käräjien mukaan v. 1726: Matts Holsti, Gabriel Paavola, Carl Lähti, Bertil Reikko, boställebonden Matts Jacobsson (Paavola), Bertil Nissilä, Pehr Jäntti, Henric Tolva, Henric (Andersson) Kristeri, Michel Sakala.
Isäntänä 1721-1747.

Perunkirja 7.10.1766 Salmi Kristeri: bonde Henric Andersson, hustru Christina Simonsdotter, söner Gabriel, Matts och Henric, dotter Christina. Christeri hemman är augment under rusthåll nro 57.
. Vihitty 21.9.1726 Urjala,Salmi. Chirstin Simonsdotter Jaakkola, syntynyt 29.6.1705 Urjala,Salmi,Jaakkola, kuollut 24.2.1782 Urjala,Salmi. Isäntänä 1747-1792.

| Alku |

Taulu 14
IV Thomas Carlsson Lähti, (Taulusta 10, isä Carl Lähti) Torppari, itsellinen, syntynyt 13.12.1770 Urjala,Salmi, kuollut 21.6.1846 Urjala,Raitoo,Simola.

Puoliso: Vihitty 1804 Urjala,Tiirinkoski Sara Adamsdotter Tiirinkoski syntynyt 21.4.1765 Urjala,Nuutajärvi,Sillanpää.
Vanhemmat: Adam Johan Carlsson Tiirinkoski, syntynyt 23.4.1731 Hattula,Kouvala,Laurila, kuollut 18.1.1789 Urjala,Menonen. Vihitty 1.1.1755 Urjala,Nuutajärvi. Maria Bertilsdotter Nissi, syntynyt 16.12.1730 Urjala,Salmi, kuollut 28.4.1817 Urjala,Menonen.

| Alku |

Taulu 15
III Elisabet Ericsdotter Lähti, (Taulusta 3, äiti Beata Vähätalo) syntynyt 19.11.1710 Urjala,Salmi, kuollut 1.3.1767 Akaa,Pätsiniemi,Rautala. Perunkirja 15.4.1767 Pätsiniemi Rautala: bonde, enklingen Johan Pärsson, afledne hustru Lisa Ericsdotter, söner Eric, Michel, Johan och Simon, dotter Beata gift bonde Mårten Johansson Yrjölä i Huittula. Thetta Rautala hemman är krono. Saatavia framledne bonde Henric Henricsson Seppälä i Tyrisevä by arfvingar.

Puoliso: Johan Pehrsson Seppälä, Iso-Rautala Talollinen Rautalassa 1732-1758, syntynyt 1.4.1694 Sääksmäki,Tyrisevä, kuollut 16.5.1771 Akaa,Pätsiniemi,Rautala, kummit: Henric Ericsson i Tyrisevä, Jacob Henricsson item, Jacob Bertilsson item, Jacob Henricsson i Lontila, Margareta Eskelsdr i Nahkiala, Ingeborg Jacobsdr i Tyrisevä, Margareta Jacobsdr item.
Vanhemmat: Pehr Henricsson Seppälä, Talollinen, kuudennusmies, syntynyt 1657 Sääksmäki,Tyrisevä, kuollut 17.9.1732 Sääksmäki,Tyrisevä. Maria Jacobsdotter Kuitu, syntynyt noin 1664 Akaa,Tyrisevä, kuollut 20.7.1729 Sääksmäki,Tyrisevä. Rippikirjan mukaan syntynyt 20.6.1702.

Mainitaan SAY 1728-1731 Tyrisevän Seppälässä ja 1733 alkaen Pätsiniemen Rautalassa.

Urjalan käräjät 18.4.1754 s. 451: bonde Johan Pehrsson Iso-Rautala i Ackas socken kärde til bonde Carl Michelsson ifrån Salmis hvilken är Johan Pehrssons hustrus Lisa Ericsdotters halfbroder. Hennes arfrätt til Lähti hemman efter des afledne föräldrars lös egendom. Carl Michelssons son och fullmachtig Michel Carlsson.

Perunkirja 18.9.1771 Pätsiniemi Rautala hemman: afledne bonde Johan Persson, afledne hru Lisa Ericsdr, söner Eric, Matts och Johan, döttrar Beata, Lisa, Anna och Caisa. Beata gift med bonde Mårten Johansson Yrjölä i Huittula, Lisa med bonde Johan Johansson Mattila i thetta by, förmyndare syskonebarns son bonde Nils Nilsson Vääkäs ifrån Rättöis. Thetta Rautala hemman är krono. Saatavia hr cornetten Adam Reinhold Tammelander, nämdeman Mårten Jöransson, hos bonde Michel Marcusson Seppälä i Tyrisevä, hos bonde Elias Arvidsson Karo i Haudanniemi. Velkoja til bonde Johan Henricsson Skåttila,.

Lapset:
1. Erich Johansson Iso-Rautala , syntynyt 8.3.1733 Akaa,Pätsiniemi. Tauluun 16
2. Beata Johansdotter Rautala , syntynyt 29.9.1735 Akaa,Pätsiniemi. Tauluun 17
3. Elisabet Johansdotter Rautala , syntynyt 14.3.1738 Akaa,Pätsiniemi. Tauluun 18
4. Johan Johansson Rautala syntynyt 22.10.1740 Akaa,Pätsiniemi, kuollut 7.5.1749 Akaa,Pätsiniemi, kummit: Carl Andersson, Henric och Eric Perssöner, Henric Johansson, Johan Carlsson, madam Elisabet Taulera, Lisa Thomasdr, Maria Henricsdr, Magdalena Jacobsdr.
5. Pehr Johansson Rautala syntynyt 25.6.1744 Akaa,Pätsiniemi, kuollut 24.3.1745 Akaa,Pätsiniemi, kummit: Henric och Eric Perssöner, Mårten Michelsson, Anders Grelsson, madam Elisabet Taulera, Lisa Thomasdr, Beata Micheldsr.
6. Matts Johansson Vähä-Rautala , syntynyt 12.2.1746 Akaa,Pätsiniemi. Tauluun 19
7. Anna Johansdotter Rautala , syntynyt 4.12.1748 Akaa,Pätsiniemi. Tauluun 20
8. Catharina Johansdotter Rautala , syntynyt 30.4.1752 Akaa,Pätsiniemi. Tauluun 21
9. Johan Johansson Rautala syntynyt 3.2.1755 Akaa,Pätsiniemi, kummit: Eric Persson (Kinttu) , Mårten Mattsson, Carl Johansson, Nils Jöransson (Vääkäs Kintun vävy), Adam Michelsson, jfru Christina Elisabet Favorina, hru Sara Ericsdr (Kinttu), hru Beata Michelsdr. Muuttanut: Pois Rautalasta vuonna 1783.
| Alku |

Taulu 16
IV Erich Johansson Iso-Rautala, (Taulusta 15, äiti Elisabet Lähti) Talollinen, syntynyt 8.3.1733 Akaa,Pätsiniemi, kuollut 29.7.1775 Akaa,Pätsiniemi, kummit: Carl Andersson, Henric och Eric Perssöner, Grels Persson, Johan Carlsson, hru Maria Mattsdr, pigorna Valborg Sigfridsdr, Maria Bertilsdr. Perunkirja 5.10.1775 Pätsiniemi Rautala: afledne bonde Eric Johansson, enka Greta Gustafsdr, döttrar Maria, Lisa och Anna Catharina, Lisa död i September, förmyndare faderbroder Matts Johansson.

Puoliso: Vihitty 1767 Margareta Gustafsdotter Trygg, Ajula syntynyt 10.1.1742 Janakkala,Vähikkälä, kuollut 8.5.1790 Akaa,Pätsiniemi, kummit: Johan Michelsson, Maria Johansdr, Maria Simonsdr alla ibm.
Vanhemmat: Gustav Johansson Trygg, Ajula, Rakuuna, syntynyt noin 1703 Janakkala, kuollut 21.2.1792 Akaa,Pätsiniemi. 1730 alkaen rakuuna Janakkalan Vähikkälän Kuosarilla.
Pääkatselmus v. 1735: född i Janackala socken, 25 åhr gammal, gift, tienst 5 åhr.

Akaan käräjät 12.12.1753 s. 748: dragon Gustaf Johansson Trygg och thes hru Maria Mattsdotter ifrån Vähikkälä rusthåll Janakkala socken, Maria Mattsdotters moderbroder dragon Anders Simonsson Frimodig ifrån Kutajoki by och Hållola socken, Anders Simonsson Frimodig och Maria Mattsdotter vara närmaste arfvingar til Ajula skattehemman i Pätsiniemi by. Nuvarande åbåen Jöran Ericsson. Kärandes Maria Mattsdotters numera afledne moder Maria Simonsdotter och hennes broder dragon Anders Simonsson Frimodigs numera afledne fader bonde Simon Jöransson. Efter Simon Jöranssons afledne son Carl Simonssons död svarande Jöran Ericsson gift sig med Carl Simonssons dotter Beata Carlsdotter och af med henne en dotter Maria Jöransdotter som ännu är ogift, 20 år gammal och sjuklig.Efter Beata Carlsdotter blifvit död svarande tryckt sig i annat gifte. Beata Carlsdotter hafver des numera afledne svärmoder Anna Ericsdotter och hennes nuvarande man Simon Grelsson. Beata Carlsdotter varit thes faders Carl Simonssons enda bröstarfvinge.

Jakokirja 29.6.1769 Akaa Pätsiniemi Ajula halfwa hemman: Gustaf Johansson, hustru Maria Mårtensdotter, trenne döttrar Lena, Margareta och Anna. Lena är gift med bonden Eric Mattsson , Margareta med bonden Eric Johansson ifrån thenna by och Anna med torparen Johan Mårtensson ifrån Mustue. Jorden eller detta halfwa Ajula hemman är skatte och Maria Mårtensdotter under varande äktenskap i börd köpte. Velkoja til bonde bonde Pehr Michelsson Vähä Mickola (177 daler), til bonde Henric Sigfridsson i Londila, til mågen Eric Mattsson, til mågen Johan Mårtensson. Maria Mårtensdotter Ajula, Emäntä, syntynyt 26.6.1711 Akaa,Pätsiniemi, kuollut 14.11.1778 Akaa,Pätsiniemi.

| Alku |

Taulu 17
IV Beata Johansdotter Rautala, (Taulusta 15, äiti Elisabet Lähti) syntynyt 29.9.1735 Akaa,Pätsiniemi, kuollut 18.8.1802 Sääksmäki,Huittula, kummit: Eric Persson, Mårten Michelsson, Nils Jöransson, Johan Carlsson, hru Catharina Mexmontana, J. Beata Immenia, Maria Mattsdr, Elisabet Henricsdr.

Puoliso: Vihitty 13.6.1764 Akaa Mårten Johansson Yrjölä Talollinen, syntynyt 5.11.1732 Sääksmäki,Huittula, kuollut 15.2.1791 Sääksmäki,Huittula, kummit: Jöran Johansson, Johan Jöransson, Elisabet Rees, Karin Johansdr, alla ifron Huittula.
Vanhemmat: Johan Johansson Yrjölä, Talollinen, syntynyt 20.4.1709 Sääksmäki,Voipaala,Kemmola, kuollut 24.2.1783 Sääksmäki,Huittula. Vihitty 6.12.1731 Sääksmäki,Huittula. Maria Johansdotter, Emäntä, syntynyt 1711 Sääksmäki,Huittula, kuollut 3.9.1778 Sääksmäki,Huittula. Perunkirja 22.9.1778 Huittula Yrjölä: framledne hru Maria Johansdr, bonde Johan Johansson, söner Mårten, Johan och Anders, döttrar Beata och Maria, Beata gift med dragon Gustaf Kula ifrån Kuttis.

| Alku |

Taulu 18
IV Elisabet Johansdotter Rautala, (Taulusta 15, äiti Elisabet Lähti) syntynyt 14.3.1738 Akaa,Pätsiniemi, kuollut 24.6.1774 Akaa,Pätsiniemi,Mattila, kummit: stud. Alex. Florin, Carl Andersson, Grels Persson, Johan Carlsson, Påhl Ericsson, mad. Elisabet Taulera, Beata Caspersdr, Valborg Mårtensdr. Perunkirja 7.12.1774 Akaa Pätsiniemi Mattila: bondeson och enklingen Johan Johansson, 22.6. afledne hru Lisa Johansdr, twå barn Matts och Kirstin, förmyndare moderbroder Eric Johansson Rautala.

Puoliso: Vihitty 3.1.1769 Akaa,Pätsiniemi Johan Johansson Mattila Talollinen, syntynyt 26.2.1736 Akaa,Pätsiniemi, kuollut 29.4.1804 Akaa,Pätsiniemi.
Vanhemmat: Johan Carlsson Mattila, Talollinen, kirkonisäntä, syntynyt 4.2.1712 Akaa,Rättö, kuollut 10.1.1779 Akaa,Pätsiniemi,Mattila. Perunkirja 18.8.1779 Pätsiniemi Mattila: afledne åboen Johan Carlsson, enka Beata Johansdr, söner Johan, Eric och Carl son tienar i Prästegård, dotter Maria gift med bonde Anders Johansson Mikkola ifrån Kahnala, Lisa med soldat Michel Lax i Lempäälä Rasala, Caisa med bonde Johan Nilsson Vääkäs, Christina med bonde Matts Andersson Simola ifrån Urjala by, dotter Brita Johansdr, förmyndare moderbroder bonde Johan Johansson Hollari. Vihitty 22.9.1734 Akaa,Raidisto. Beata Johansdotter Hollari, syntynyt 1714 Akaa,Raidisto, kuollut 10.5.1790 Akaa,Pätsiniemi.

| Alku |

Taulu 19
IV Matts Johansson Vähä-Rautala, (Taulusta 15, äiti Elisabet Lähti) Talollinen, syntynyt 12.2.1746 Akaa,Pätsiniemi, kuollut 22.7.1790 Akaa,Pätsiniemi. Sääksmäen käräjät 1.9.1773 §16: bondeson Matts Johansson ifrån Pätsiniemi, broder Eric Johansson, syskoneman Nils Nilsson Vääkäs ifrån Rättöis. Afledne bonde Johan Pettersson åbo å Rautala hemman, Eric, Matts och Johan Johanssöner, döttrar Beata, Lisa, Anna och Caisa Johansdotter. Äldre son Eric är gift har hustru och twänne barn. Döttrar är bortgifte med hemmans åboen å Mattila hemman i samma by och den andra med hemmans åboen på Yrjölä hemman i Huittula by.

Puoliso: Vihitty 27.12.1774 Akaa,Tiura Anna Arvidsdotter Vähä-Rautala Leski, syntynyt 2.4.1752 Akaa,Haudanniemi,Kataja, kuollut 15.7.1806 Akaa,Pätsiniemi.
Vanhemmat: Arvid Ericsson Kataja, Lampuoti Haudanniemen Katajalla, syntynyt 26.6.1712 Akaa,Rättö, kuollut 30.6.1782 Akaa,Pätsiniemi. V. 1724-1731 rippikirjassa Arvid son, yliviivattuna.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 21.-24.10.1735: drg Arvid Ericsson ifrån Voipaala, des faderbroder rusthållare Arvid Larsson i Rätöis, aflidne fader Eric Larsson, moder Lisa Mattsdr. Brita Henricsdotter, syntynyt 1713, kuollut 28.8.1774 Akaa,Tiura.

| Alku |

Taulu 20
IV Anna Johansdotter Rautala, (Taulusta 15, äiti Elisabet Lähti) syntynyt 4.12.1748 Akaa,Pätsiniemi, kuollut 13.9.1806 Kalvola,Vätälä,Murto, kummit: Carl Michelsson, Matts Jöransson, Johan Carlsson, Anders Grelsson, Jacob Ericsson, hru Beata Michelsdr, Christina Bertilsdr, Caisa Ericsdr, p. Beata Henricsdr.

Puoliso: Vihitty 3.11.1774 Akaa Johan Simonsson Malmstedt Rakuuna, syntynyt 11.3.1752 Kalvola,Kankaanpää, kuollut 1.2.1784 Kalvola,Kankaanpää, kummit: Kankaanpää fahr och mor, Vätälä väfvaren Johan, Kutila snickaren Henric, Hakala hru Brita, Kankaanpää dragon Frantz med des hru, hru Brita Sigfridsdr ifrån Sillantaka.
Vanhemmat: Simon Malmstedt, Sotilas Kankaanpäässä, syntynyt 1723, kuollut 21.4.1791 Kalvola,Vätälä. Elisabet Sigfridsdotter Tuomola, syntynyt 1724 Hattula,Pyhälahti, kuollut 23.3.1796 Kalvola,Vätälä. Muuttanut: Kalvolan muuttaneet Canganpä dragon Erics son Malmstedt och des hru Anna Johansdotter ifrån Ackas med betyg af d. 4.11.1774.

| Alku |

Taulu 21
IV Catharina Johansdotter Rautala, (Taulusta 15, äiti Elisabet Lähti) syntynyt 30.4.1752 Akaa,Pätsiniemi, kuollut 16.7.1829 Akaa,Poutala, kummit: Carl Andersson, Johan Henricsson, Eric Pettersson, Johan Carlsson, Henric Henricsson, mad. Elisabet Taulera, jfru Catharina Favorina, jfru Christina Favorina, hru Beata Michelsdr, p, Caisa Ericsdr.

Puoliso: Mårten Ericsson Poutell Rakuuna, jääkäri, syntynyt 4.10.1746 Akaa,Toijala, kuollut 17.2.1820 Akaa,Poutala.
Vanhemmat: Eric Jöransson Iso-Palkki, Itsellinen, syntynyt 4.4.1713 Akaa,Toijala, kuollut 6.8.1770 Akaa,Toijala,Iso-Palkki. Lisa Bertilsdotter, syntynyt 1705, kuollut 15.6.1772 Akaa,Toijala,Palkki. Ennen avioliittoaan renkinä sisarensa luona Sotkian Höytälässä.
Pääkatselmus v. 1789: tavastl, 43 år gammal, tienst 16 år, gift.

| Alku |

Taulu 22
II Anna Villemsdotter Vähätalo, (Taulusta 1, isä Villem Vähätalo) syntynyt 1670 Urjala,Kamppari, kuollut 28.1.1722 Urjala,Salmi.

Puoliso: Vihitty 7.11.1699 Akaa Anders Ericsson Simola Lampuoti, syntynyt 1659. RK 1695-1699 Peer Simonsson, Valborg hru, Lisa dotter 1681, Matts Peersson 1683, Maria dotter 1682, Carin dotter, Elin dotter, Brita Nilsdr bdes moder, Lisa Jöransdr Thomas encka, Valborg Simonsdr, Cnut Mattsson hoos gammal, Cnuts hru ??, Margeta drgän hru, Sara Carlsdr inhyses kyrkofattig, Valborg Simonsdr, Christer Christersson Mustue herde, Jöran Mattsson rytt, Valborg hru ??, Jöran Henricsson, Lisa Andersdr hru, Agneta Andersdr 1695, Anna Clasdr p. 8, Anders Christersson, Maria hru i Tiura, Matts son, Annicka Willemsdr bdes hru, Margeta Simonsdr, Cnuts hru i Tiura, Brita Andersdr 1693, sold Grels Olofsson.
RK 1700-1705 Anders Ericsson, Anna hru, Brita dotter, Agneta dotter, Grels gammal förare, Sophia hru, Beata Ohlsdr, Matts Mattsson, Henric Ericsson 7.5.1695.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät v. 1706: tuomitaan Anders Ericsson i Riisikkala sakkoihin koska lyönyt naapurinsa vaimoa Maria Jöransdotteria.

Lapset:
1. Sophia Andersdotter Simola syntynyt 20.5.1699 Akaa,Riisikkala, kummit: Eric Jöransson, Sophia Jöransdr, Beata Henricsdr.
2. Jacob Andersson Simola syntynyt 24.7.1708 Akaa,Riisikkala, kummit: Grels Olofsson, Lars Jacobsson i Toivettula, klockare Matts Bengtsson, Beata Ohlsdr, Caisa Jöransdr i Riisikkala.
3. Brita Andersdotter Simola syntynyt 1714 Akaa,Riisikkala, kuollut 24.5.1727 Akaa,Riisikkala.
| Alku |

Taulu 23
II Anders Villemsson Vähätalo, (Taulusta 1, isä Villem Vähätalo) Talollinen, syntynyt 1675 Urjala,Kamppari, kuollut 27.5.1722 Urjala,Kamppari. Kampparin Vähätalon isäntä 1691-1722.
Urjalan käräjät v. 1726: enckia Beata Mattsdotter ifrån Kamppari. Bröder Matts och Simon Pehrsson ifrån Urjala by (Immala) som är Beatas aflidne mans Anders Willemssons halfsyskone barn. Beata Mattsdotters son Matts Andersson ifrån Kamppari.

Puoliso: Beata Mattsdotter Pauhari syntynyt 22.12.1669 Urjala,Urjalankylä,Pauhari, kuollut 29.6.1755 Urjala,Kamppari,Villamo.
Vanhemmat: Matts Thomasson Pauhari, Talollinen, syntynyt noin 1647 Urjala,Urjalankylä, kuollut ennen 25.2.1696 Urjala,Urjalankylä. Isäntänä 1676-1697.
Urjalan käräjät 25.-26.2.1696: Sahl. Matts Thomasson Pauharis arfvingar hakevat saataviaan Jacob Mattsson Parikalta. Valborg Jöransdotter, syntynyt noin 1647, kuollut 9.2.1741 Urjala,Pauhari.

Lapset:
1. Simon Andersson Vähätalo Bror Kampparin Vähätalossa, syntynyt Urjala,Kamppari.
2. Mats Andersson Vähätalo , syntynyt 21.8.1697 Urjala,Kamppari,Villamo. Tauluun 24
3. Jacob Andersson Svartz , syntynyt 1703 Urjala,Kamppari. Tauluun 27
4. Maria Andersdotter Vähätalo , syntynyt 1704 Urjala,Kamppari,Vähätalo. Tauluun 30
5. Christina Andersdotter Vähätalo , syntynyt 1707 Urjala,Kamppari,Vähätalo. Tauluun 33
6. Brita (Beata) Andersdotter Vähätalo syntynyt 18.11.1719 Urjala,Kamppari, kuollut 8.12.1719 Urjala,Kamppari, kummit: Simon Nielssson Campari, Joren Jörensson ?yntti, Brita Mattsdr Siucoila i Urdiala, Walborg Jörensdr Jacob Camparis hru, Maria Bertilsdr Juvela i Taipale, Walborg Peersdr Camparis piga.
7. Henrik Andersson Vähätalo syntynyt 18.11.1719 Urjala,Kamppari.
8. Henrich Andersson Vähätalo syntynyt 24.11.1721 Urjala,Kamppari,Villamo, kuollut 7.6.1769 Urjala,Kamppari.
| Alku |

Taulu 24
III Mats Andersson Vähätalo, (Taulusta 23, isä Anders Vähätalo) Talollinen, syntynyt 21.8.1697 Urjala,Kamppari,Villamo, kuollut 18.6.1758 Urjala,Kamppari,Villamo. Isäntänä 1722-1753.
Urjalan käräjät v. 1733: bonde Matts Andersson ifrån Kampari, des fadersyster bondehustru Beata Willemsdotter ifrån Salmis.

Puoliso: Maria Mårtensdotter Penttilä syntynyt 3.6.1711 Akaa,Savikoski, kuollut 18.11.1750 Urjala,Kamppari,Vähätalo, kummit: Eric Maijala, Henric Nääppä, Maria Henricsdr, Lisa dotter alla i Savikoski.
Vanhemmat: Mårten Simonsson Kärppä, Penttilä, Savikosken Penttilän vävy, syntynyt 10.11.1675 Urjala,Välkkilä,Heikkilä, kuollut 20.4.1755 Urjala,Kehro. Urjalan käräjät 14.2.1742 s. 78: inhysningen Mårten Simonsson i Kehrois, syster enka Beata Simonsdotter och hennes son nämdeman Mårten Johansson ifrån Nauli, numera afledne fader Simon Mattsson qvarlåtenskap. Vihitty 27.12.1702 Akaa,Savikoski. Maria Henricsdotter Penttilä, syntynyt 1678 Akaa,Savikoski, kuollut 28.7.1713 Akaa,Savikoski.

Lapset:
1. Maria Mattsdotter Vähätalo syntynyt 13.2.1736 Urjala,Kamppari, kummit: rusthållaren Jacob med son hru, soldat Svart med sin hru Lisa, Willams son Henric och dotter Christina.
2. Mats Mattsson Vähätalo , syntynyt 19.2.1736 Urjala,Kamppari. Tauluun 25
3. Michel Mattsson Vähätalo syntynyt 20.7.1738 Urjala,Kamppari, kuollut 25.7.1739 Urjala,Kamppari, kummit: soldaten Jacob Svart med des hru Lisa Mårtensdr, drag hru Anna Mårtensdr, rusthållaren sonen Jöran Jacobsson.
4. Beata Mattsdotter Vähätalo syntynyt 13.2.1740 Urjala,Kamppari, kuollut 24.8.1740 Urjala,Kamppari, kummit: gammal hru Beata ifrån Kamppari Willam med son Henric, rusthållare hru Valborg Jöransdr, soldat Jacob Svart.
5. Simon Mattsson Vähätalo syntynyt 27.8.1741 Urjala,Kamppari, kuollut 29.9.1741 Urjala,Kamppari, kummit: stud Matias Manseen, Kamppari dreng Matts, gl hru Beata, drag hru Anna.
6. Elisabeth Mattsdotter Vähätalo , syntynyt 6.11.1742 Urjala,Kamppari. Tauluun 26
7. Christina Mattsdotter Vähätalo syntynyt 1.6.1745 Urjala,Kamppari, kuollut 9.9.1792 Urjala,Kamppari, kummit: Kamppari rusthållare Jöran med des hru Maria, dotter Maria, drag Daniel Biörkrot.
8. Johannes Mattsson Vähätalo syntynyt 9.7.1746 Urjala,Kamppari, kummit: rusthållare Jöran Jacobsson med des hru Maria Andersdr, piga Maria dotter, Ericus och Willams Henric Andersson.
9. Hendrich Mattsson Vähätalo syntynyt 28.1.1748 Urjala,Kamppari, kuollut 6.3.1748 Urjala,Kamppari, kummit: Jöran Jacobsson med des hru Maria Andersr, jungfru Margareta Lundana, Daniel Björkroth.
10. Simon Mattsson Vähätalo syntynyt 23.10.1750 Urjala,Kamppari, kuollut 18.11.1750 Urjala,Kamppari, kummit: Kamppari Henric Andersson, rusthåll son Michel, värdinna Maria Andersdr, drag hru Carin Josephsdr.
| Alku |

Taulu 25
IV Mats Mattsson Vähätalo, (Taulusta 24, isä Mats Vähätalo) Talollinen, syntynyt 19.2.1736 Urjala,Kamppari, kuollut 21.5.1806 Urjala,Kamppari. Isäntänä 1753-1792.

Puoliso: Vihitty 27.6.1756 Hattula,Heinu Maria Jöransdotter Eerola syntynyt 28.1.1738 Hattula,Heinu,Eerola, kuollut 28.12.1808 Urjala,Kamppari.
Vanhemmat: Jöran Christersson Eerola, Talollinen, syntynyt 1701 Hattula,Heinu, kuollut 3.2.1790 Hattula,Heinu. Mainitaan Eerolassa 1727-
Perunkirja 4.3.1791 Heinu Eerola: afledne bonde Jöran Christersson, afledne hru Maria Thomasdr, söner Johan, Sigfrid och Jacob, döttrar Maria och Lisa, Maria gift med augment bonde Matts Mattsson Villamo i Kamppari, Lisa gift med dragon Gustaf Heinstrand i Heinu, broder Johan Eerola. Vihitty 1733 Kalvola,Sauvala. Maria Thomasdotter Huti, syntynyt 1713 Kalvola,Sauvala, kuollut 31.8.1761 Hattula,Heinu,Eerola. Muuttanut: Ankom igenon gifte til församl. 1756.

| Alku |

Taulu 26
IV Elisabeth Mattsdotter Vähätalo, (Taulusta 24, isä Mats Vähätalo) syntynyt 6.11.1742 Urjala,Kamppari, kuollut 9.2.1836 Urjala,Hakkila, kummit: Kamppari Jöran med sin mor Valborg, Seppälä Jöran och Korri Chirstin.

Puoliso: Vihitty 16.10.1768 Urjala Erich Carlsson Lella Talollinen, syntynyt 20.5.1732 Urjala,Hakkila,Lella, kuollut 5.9.1817 Urjala,Hakkila, kummit: sold Thomas Mattsson, Jacob Henricsson ifrån Urjala Nikkilä, Beata Thomasdr, pig Brita Bertilsdr Hakkilä Heikkilä.
Vanhemmat: Carl Thomasson Lella, Talollinen, syntynyt 30.9.1701 Urjala,Hakkila,Lella, kuollut 15.2.1789 Urjala,Hakkila. Isäntänä 1713-1748. Vihitty 14.6.1719 Urjala. Christina Mattsdotter Mattila, syntynyt 20.10.1692 Urjala,Laukeela,Keppilä, kuollut 9.7.1775 Urjala,Hakkila. Talo erotettu kantatalosta 1787. Isäntänä 1787-1801.

| Alku |

Taulu 27
III Jacob Andersson Svartz, (Taulusta 23, isä Anders Vähätalo) Sotilas, syntynyt 1703 Urjala,Kamppari. Vihittäessä sotilas Urjalan Kampparilla.

Puoliso: Vihitty 3.11.1731 Urjala,Kehro Elisabet Mårtensdotter Leski, syntynyt 16.2.1713 Urjala,Kehro,Laurila, kuollut 11.4.1768 Urjala,Velkala.
Vanhemmat: Mårten Simonsson Kärppä, Penttilä, Savikosken Penttilän vävy, syntynyt 10.11.1675 Urjala,Välkkilä,Heikkilä, kuollut 20.4.1755 Urjala,Kehro. Urjalan käräjät 14.2.1742 s. 78: inhysningen Mårten Simonsson i Kehrois, syster enka Beata Simonsdotter och hennes son nämdeman Mårten Johansson ifrån Nauli, numera afledne fader Simon Mattsson qvarlåtenskap. Vihitty 27.12.1702 Akaa,Savikoski. Maria Henricsdotter Penttilä, syntynyt 1678 Akaa,Savikoski, kuollut 28.7.1713 Akaa,Savikoski.

Lapset:
1. Jacob Jacobsson Påfogel , syntynyt 23.7.1732 Urjala,Kamppari. Tauluun 28
2. Christina Jacobsdotter Svartz syntynyt 3.7.1734 Urjala,Kamppari, kummit: sacellan hr Benjamin Lundanus, Kamppari Willems hru Beata, inhyses Lisa ifrån Willam.
3. Brigitta Jacobsdotter Svartz , syntynyt 3.10.1735 Urjala,Kamppari. Tauluun 29
4. Anna Jacobsdotter Svartz syntynyt 15.12.1736 Urjala,Kamppari.
5. Lisa Jacobsdotter Svartz syntynyt 15.12.1737 Urjala,Kamppari, kummit: Kampari bonden Matts, drag Daniel med sin hru Anna, pig Lisa.
6. Johannes Jacobsson Svartz syntynyt 30.4.1740 Urjala,Kamppari, kuollut 7.9.1740 Urjala,Kamppari, kummit: Kamppari rusthåll son Jöran Jacobsson, drag hru Anna, Kamppari Willams son Henric och unga hru Maria Mårtensdr-.
| Alku |

Taulu 28
IV Jacob Jacobsson Påfogel, (Taulusta 27, isä Jacob Svartz) syntynyt 23.7.1732 Urjala,Kamppari, kuollut 27.6.1817 Urjala,Annula, kummit: Matts Andersson, Simon Andersson, drag Matts Thomasson, Kirstin Simonsdr des hustru, pig Valborg Pehrsdr ifrån Kamppari.

1. puoliso: Maria Johansdotter Piika Huhdin Sipilässä, syntynyt 24.3.1730 Pälkäne,Pitkäjärvi, kuollut 2.8.1767 Urjala,Annula.
Vanhemmat: Johan Bengtsson, Torppari, syntynyt 18.5.1696 Äyräpää,Pyykkö, kuollut 18.8.1765 Urjala,Honkola,Ehvo. Vihitty 17.12.1721 Ikaalinen,Yliskylä. Carin Jöransdotter Kauppila, syntynyt 25.11.1696 Ikaalinen,Riitiälä,Alanen, kuollut 27.5.1769 Urjala,Honkola,Ehvo. Muuttanut: i Huhtis.

2. puoliso: Brita Johansdotter syntynyt 19.9.1743 Urjala,Köykkä, kuollut 14.4.1829 Urjala.
Vanhemmat: Johan Ståhle, Sotilas. Lisa Michelsdotter, syntynyt 29.9.1719 Akaa,Taipale,Pläsi.
| Alku |

Taulu 29
IV Brigitta Jacobsdotter Svartz, (Taulusta 27, isä Jacob Svartz) syntynyt 3.10.1735 Urjala,Kamppari, kummit: Campari rusthållaren Jacob, drag Matts med sin hru Chirstin, Willams Matts med sin syster Chirstin. Muuttanut: landb. Alexand. hru i Velkala Pawo.

Puoliso: Vihitty 23.4.1753 Urjala Alexander Johansson Paavo syntynyt 25.2.1734 Urjala,Velkala,Perttula, kuollut 14.7.1805 Urjala,Velkala.
Vanhemmat: Johan Michelsson Nytorp, Torppari, syntynyt 11.3.1701 Sääksmäki,Lahinen,Pyhäjoki, kuollut 16.2.1772 Urjala,Velkala. Urjalan v. 1750 väestöluettelon mukaan syntynyt Lahisissa 24.1.1697. Vihitty 26.12.1725 Pälkäne. Agneta Hansdotter, syntynyt 21.1.1699 Pälkäne,Onkkaala,Rohola, kuollut 13.1.1765 Urjala,Velkala. Urjalan käräjät 13.4.1758: landbonde Alexander Johansson ifrån Velkala mot mölnare Nils Nilsson ifrån Ongemäki by och Vesilax socken.

| Alku |

Taulu 30
III Maria Andersdotter Vähätalo, (Taulusta 23, isä Anders Vähätalo) syntynyt 1704 Urjala,Kamppari,Vähätalo, kuollut 7.10.1739 Urjala,Perho,Uotila. Perunkirja 26.3.1766 Perho Uotila: rusthållare Pehr Gabrielsson, afledne hustru Maria Andersdotter, döttrar Maria och Brita. Maria gift med bonde Sigfrid Michelsson, Brita gift med rusthållare Jöran Ericsson Jaakkola ifrån Heinu. Otila rusthåll är skatte och Petter Gabrielssons arf efter sin framledne fader.

Puoliso: Vihitty 5.1.1726 Urjala,Kamppari Petrus Gabrielsson Uotila Rusthollari, syntynyt 23.2.1692 Urjala,Perho,Uotila, kuollut 12.2.1775 Urjala,Perho,Uotila.
Vanhemmat: Gabriel Larsson Uotila, Rusthållare Perhon Uotilassa, syntynyt noin 1650 Hattula,Tenhola, kuollut 13.2.1732 Urjala,Perho. Mainitaan SAY Tenhola Lakkosella 1675-1680, Gabriel bror ja Tyrvännön RK 1669-1694 Gabriel son. Perhon Uotilan isäntä 1686-1721.

Urjalan käräjät 1727: Myönnetään 1. lainhuuto Gabriel Larssonille Perhon Uotilaan jonka on perinyt appivanhemmiltaan. 1728 efter sin afledne svärfader Lars Olofsson och hrus syster.

Urjalan käräjät 17.-19.10.1727 ES 3368: rusthållare Gabriel Larsson ifrån Perhois och Uotila skatterusthåll, efter des afledne svärfader Lars Olofsson, des hustrus syster och med arfvinge Margareta Larsdotter gift med rusthållaren Eric Andersson ifrån Pelkola.

Hattulan käräjät 1684: Gabriel Lackoinen mainitaan todistajana Sophia Andersdotterin aviottamana syntyneen lapsen yhteydessä. Ehkä sama Gabriel Larsson joka seuraavilla Vanajan käräjillä yrittää saada viljeltäväkseen Vanajan Kankaantakana sijaitsevaa autiotilaa jota Matts Henricsson on viljellyt. Tila kuitenkin annetaan Matts Henricssonin takaajille Eric Mattsson Koljalasta (Airila) ja Lars Henricsson (Heikkilä) Kankaantakaa. SAYn mukaan talo jaettu Heikkilän ja Iso-Mattilan kesken.
. Carin Larsdotter Uotila, syntynyt 24.11.1667 Urjala,Perho,Uotila, kuollut 26.1.1755 Urjala,Perho. Perhon Uotilan isäntä 1721-1748.

Lapset:
1. Johan Pehrsson Uotila syntynyt 18.12.1726 Urjala,Perho, kummit: Jöran Ericsson i Perhois, ??, Chirstin Ericsdr? Ifrån Perhois, Margareta Gabrielsdr.
2. Maria Pehrsdotter Uotila , syntynyt 24.6.1728 Urjala,Perho,Uotila. Tauluun 31
3. Brita Pettersdotter Uotila , syntynyt 1.10.1731 Urjala,Perho,Uotila. Tauluun 32
4. Matts Pehrsson Uotila syntynyt 2.8.1734 Urjala,Perho, kuollut 21.9.1735 Urjala,Perho, kummit: bonden Jöran Ersson med sin broder Grels, hru Christin, piga Brita Gabrielsdr ifrån Uotila.
5. Pehr Pehrsson Uotila syntynyt 25.6.1736 Urjala,Perho, kuollut 29.8.1736 Urjala,Perho, kummit: Cnutila Jöran med sin hru Chirstin och bror Grels, drag hru, Huhtis Heikkilä hru Brita.
6. Chirstin Pehrsdotter Uotila syntynyt 2.1.1738 Urjala,Perho, kuollut 22.1.1738 Urjala,Perho, kummit: drängen Anders Henricsson, hru Chirstin, Huhtis hru Brita.
| Alku |

Taulu 31
IV Maria Pehrsdotter Uotila, (Taulusta 30, äiti Maria Vähätalo) syntynyt 24.6.1728 Urjala,Perho,Uotila, kuollut 24.10.1816 Urjala,Perho, kummit: Jöran Ericsson, ?? Michel Ericsson ifrån Sondula by i Ackas, Erich ?? dragon?, Brita Gabrielsdr, Maria Ericsdr, Anna Simonsdr piga ifrån Perhois.

Puoliso: Vihitty 27.9.1743 Urjala Sigfrid Michelsson Sipilä, Uotila Rusthollari, syntynyt 15.2.1715 Akaa,Nauli,Sipilä, kuollut 27.11.1790 Urjala,Perho.
Vanhemmat: Michel Johansson Sipilä, Talollinen, syntynyt 1670 Akaa,Nauli, kuollut 23.11.1729 Akaa,Nauli. Akaan Naulin Sipilän isäntä 1705-1729.
Urjalan käräjät v. 1705: Michel Johansson ifrån Nauli, des stiuffader Sigfrid Michelsson. Vihitty 18.9.1694 Akaa,Kaulo. Anna Jöransdotter Isotalo, syntynyt 1671 Akaa,Kaulo, kuollut 26.10.1740 Akaa,Nauli,Sipilä. Perhon Uotilan isäntä 1748-1780.

| Alku |

Taulu 32
IV Brita Pettersdotter Uotila, (Taulusta 30, äiti Maria Vähätalo) syntynyt 1.10.1731 Urjala,Perho,Uotila, kuollut 19.4.1807 Hattula,Heinu, kummit: rusthåll Jöran Ericsson, dragon Sigfrid Nyman, hru Kirstin Grelsdr, piga Brita Gabrielsdr Perhois.

Puoliso: Vihitty 19.2.1749 Urjala Jöran Ericsson Jaakkola Rusthollari, syntynyt 1728 Hattula,Heinu,Jaakkola, kuollut 17.2.1792 Hattula,Heinu.
Vanhemmat: Eric Jöransson Jaakkola, Rusthollari, syntynyt 1675 Hattula,Heinu, kuollut 21.5.1739 Hattula,Heinu. Mainitaan Jaakkolassa 1707-.
Hattulan käräjät v. 1740: framledne rusthållare Eric Jöransson, enka Maria Mattsdotter ifrån Heinus, omyndig barns förmyndare rådman Thomas Kernaala ifrån Tavastehus. Erics broder bonde Michel Jöransson ifrån Sattula halfva Rekola hemman. Måg Henric Sigfridsson.

Luettelo vapaavuosia saaneista taloista v. 1724: Jacob Henricsson eller Eric Jaakkola, 5 åhrs frihet, skatte 1727, augment Johan Ericssons hemman i Sattula. Vihitty 28.12.1712 Vanaja. Maria Mattsdotter Iso-Mattila, Räpiälä, syntynyt 1684 Vanaja,Vuorentaka, kuollut 18.12.1761 Hattula,Heinu. Mainitaan Jaakkolassa 1727-. Sääksmäen käräjät 1.9.1773 §93: Rusthållare Jöran Ericsson Jaakkola mot des broder magister Jacob Foenander. Gamla bonde Jöran Thomasson ifrån Iittala, hans afledne moster var rusthållare Eric Jöranssons första hustru. Parternes fader och svärfader varit gift med deras numera afledme moder Maria Mattsdotter. Inhysningen Eric Ericsson ifrån Heinus (Jussila) ähr syskonebarn barn med parterne. Magister Foenanders svåger rusthållare Henric Mattsson i Kanganpää, des hustru Lisa Ericsdotter. Rusthållare Eric Jöransson Jaakkolas broder Jacob Jöransson Foenander. Bonde Henric Sigfridsson Kalkkoses hru Brita Ericsdotter. Kyrkoherde Foenanders afledne svåger comm. Molleen. Eric Ericsson (Jussila) och des afledne fader Eric Cnutsson, Erics afledne moder Christina Carlsdotter. Inhyseskarl Jacob Erasmison är född i Kalvola den 17. Julii 1730 som Kalvola förra kyrkoboken utvisar. Jacob Erasmison att parternes afledne moder rusthållare enka Maria Mattsdotter. Maria Johansdotters beviste att magister ähr född Jacobs messa tiden samma åhr som Jacob Erasmison. Johan Simonsson Mattila beviste att rusthållare Henric Mattsson Kankaanpää des hustrus arf til hennes bror Jöran Ericsson.

| Alku |

Taulu 33
III Christina Andersdotter Vähätalo, (Taulusta 23, isä Anders Vähätalo) syntynyt 1707 Urjala,Kamppari,Vähätalo, kuollut 17.1.1747 Akaa,Mellola,Korri.

Puoliso: Vihitty 1.6.1737 Urjala Henric Thomasson Yli-Korri Mellolan Korrin talollinen, syntynyt 1719 Akaa,Mellola, kuollut 21.1.1771 Akaa,Mellola.
Vanhemmat: Thomas Thomasson Korri, Mellolan Korrin talollinen, syntynyt 24.2.1689 Akaa,Mellola,Korri, kuollut 14.4.1747 Akaa,Mellola,Korri. Isäntänä 1710-1745.
Urjalan käräjät 23.4.1757: Esiin tulivat rusthollarit Henric Thomasson ja Samuel Johansson Mellolan kylästä ja esittävät tuomiokirjaotteen 3.11.1747 käräjiltä: Lampuoti Samuel Johansson ja vaimonsa Anna Thomasdotter Huittulan kylästä ja Annan veli Henric Thomasson. Nyttemmin edesmennyt Annan isä Thomas Thomasson ja sisarensa Margeta, Lisa ja Valborg Thomasdöttrar. Anna Thomasdotter ja Samuel Johansson anovat puolta Korrin rusthollista. Alaikäisten Margareta, Lisa ja Valborg Thomasdotter edustajana deras morbroderson rusthollari Bertil Mattsson Mellolasta. Vahistettiin Korrin rusthollin jako Henric Thomassonin ja Anna Thomasdotterin kesken.
Urjalan käräjät v. 1731: rusthållare Thomas Thomasson Korri ifrån Mellola, sin svåger rusthållare Matts Ericsson, sin hru Valborg Ericsdotter.
Urjalan käräjät v. 1726: Laukeelan Henric Jöransson hakee apelleen Mellolan Thomas Thomassonille (po Bertilsson) 14 vuotta sitten antamaansa lainaa takaisin. Tuomitaan poika Thomas Thomasson maksamaan laina takaisin.
Urjalan käräjät 26.-29.10.1739: rusthållare Thomas Thomasson ifrån Mellola, afledne första hustru Valborg Ericsdotter, söner Henric och Johan.
Perunkirja 17.12.1737 på Korri rusthåll i Mellola by: rusthållare Thomas Thomasson, afledne hustru Valborg Ericsdotter, twå söner Henric och Johan Thomasson, 5 döttrar Anna, Maria, Margareta, Lisa och Walborg Thomasdotter. Förmyndare Walborg broder rusthållare Bertil Ericsson ifrån Menois och broderson bonde Bertil Mattsson ifrån Mellola. Vihitty 1713 Akaa,Poutala. Valborg Ericsdotter Iso-Kassari, syntynyt 1690 Urjala,Mellola, kuollut 26.9.1736 Akaa,Mellola,Korri. Isäntänä 1746-1769.
Perunkirja 7.1.1772 Mellola Korri: framledne rusthållare Henric Thomasson, enka Lisa Carlsdr, söner Thomas och Henric, döttrar Lisa, Maria, Christin och Greta, Henric Thomasson 1746 afliden första hru Christin Andersdr, dotter Anna som gift med landbonde Eric Johansson ifrån Väkkärä, förmyndare rusthålls mågen Michel Henricsson ifrån Hakkila. Velkoja til bonden Eric Carlsson Lella ifrån Hakkila, drengen Simon Ericsson ifrån Kandola.

Perukirja 26.3.1771 Akaa Mellola Korri halfwa skatterusthåll: hustru Lisa Carlsdotter, afledne man Henric Thomasson, twå söner Thomas och Henric Henricssöner samt fem döttrar Anna, Lisa, Maria, Christin och Greta Henricsdöttrar. Förmyndare rusthållare mågen Michel Henricsson ifrån Hakkila.
.

Lapset:
1. Elisabet Henricsdotter Korri syntynyt 1739 Akaa,Mellola, kuollut 7.9.1740 Akaa,Mellola,Korri.
2. Anna Henricsdotter Korri , syntynyt 6.10.1741 Akaa,Mellola. Tauluun 34
3. Brita Henricsdotter Yli-Korri syntynyt 4.1745 Akaa,Mellola, kuollut 21.7.1745 Akaa,Mellola.
| Alku |

Taulu 34
IV Anna Henricsdotter Korri, (Taulusta 33, äiti Christina Vähätalo) syntynyt 6.10.1741 Akaa,Mellola, kuollut 9.11.1816 Urjala,Väkkärä, kummit: Bertil Mattsson, Matts Andersson, hru Maria Simonsdr, Lisa Pålsdr, piga Maria Thomasdr-. Omistaja 1812-1813.

Puoliso: Vihitty 30.5.1765 Akaa,Mellola Erich Johansson Pietilä Talollinen, syntynyt 28.4.1739 Urjala,Väkkärä, kuollut 25.5.1812 Urjala,Väkkärä.
Vanhemmat: Johan Ericsson Pietilä, Talollinen, syntynyt 1708 Urjala,Väkkärä, kuollut 2.4.1747 Urjala,Väkkärä. Isäntänä 1726-1747. Elin Mattsdotter Erkkilä, syntynyt 25.1.1707 Punkalaidun,Oriniemi. Omistaja 1747-1775.
Perunkirja 16.7.1787 Menonen Maunula: bonde enka Elin Mattsdotter ifrån Väkkärä Pietilä, des måg Henric Johansson Maunula, son bonde Eric Johansson Pietilä, dotter Anna gift med Michel Laurila ifrån Tammela Huhtis, Maria Henricsdr gift med rusthållare Henric Johansson Maunula. Isäntänä 1775-1812.
Urjalan käräjät 27.11.1765 §72: bondeson Eric Johansson ifrån Väckäräm sin hrus Anna Henricsdotters afledne moder Kirstin Andersdotters broder Matts Anderssons son bonde Matts Mattsson ifrån Kamppari, arf efter Kirstin Andersdotters afledne föräldrar fader Anders Wilhelmsson och moder Beata.

| Alku | Paluu |