| Alku Paluu |

Taulu 1
I Matts Johansson Mylin Kutoja, talollinen, syntynyt 24.1.1731 Pälkäne,Myttäälä, kuollut 1792 Vesilahti,Korpiniemi, kummit: Välb majoren Teetgren med son Berendt Teetgren, jungfru Hedvig Wetterberg, jungfru Maria Ollonia. Ammattikarvari Pälkäneen Myttäälässä 1759-1774, Tyrvännössä 1750-1759, muutti 1774 Vesilahdelle talolliseksi Korpiniemen Vihastun taloon.

Kangasalan, Kuhmalahden ja Pälkäneen syyskäräjät 19.10.1752: Väfware Matts Johansson ifrån Myttäälä warit linwäfware Elias Menholms ifrån Orivesi lärogåsse.

Pälkäneen käräjät 9.9.1754 s. 640: bonde Jöran Påhlsson ifrån Huhtis Paavola och väfvare Matts Johansson ifrån Myttäälä såldt bränvin til dragon Sven Blomberg i Paino och drg Johan Ericsson i Myttäälä.

Pälkäneen käräjät 18.1.1757: Wäfware Matts Johansson ifrån Myttäälä mot torpare Henric Thomasson ifrån samma by. Henric kommit til Mattses stuga och tagit en kista. Henrics hustru Christin Ericsdotter.

Pälkäneen käräjät 10.5.1763 §39: linwäfware Matts Myllin ifrån Myttälä mot bonde Jacob Mårtensson Huuna ifrån Månaala om 60 daler kopparmynt.

Pälkäneen käräjät 10.5.1763 §49: linwäfware Matts Myllin mot Lars Jöransson ifrån Kuckola.

Pälkäneen käräjät 8.12.1763 §39: wäfware Matts Johansson ifrån Myttäälä til piga Anna Michelsdr ifrån samma by.

Pälkäneen talvikäräjät v. 1767 §44: drengen Henric Henricsson ifrån Ruotsila kärde til linväfware Matts Mylin ifrån Myttäälä angående råg och en tunna korn som Matts några år sedan tagit af honom.

Pälkäneen käräjät 18.4.1768 §56: wäfware Anders Mylin ifrån Myttäälä gård, angående arbetslön.

Pälkäneen käräjät 18.4.1768 §73: wäfware Matts Mylin ifrån Myttäälä gård til nämdeman Johan Ericsson Hemilä ifrån Kärväntälä.

Pälkäneen käräjät 18.4.1768 §75: wäfware Matts Mylin ifrån Myttäälä, des svåger Petter Gustaf Carsten.

Pälkäneen käräjät 18.4.1768 §77: wäfware Matts Mylin ifrån Myttäälä mot bonde Henric Larsson och des hru Anna Andersdotter ifrån Luikala, om arbetslön.

Pälkäneen käräjät 7.3.1770 §73: wäfware Matts Mylin ifrån Myttäälä, sin svärmoder änka cornetska välbörne Ulrica Svinhufwud och myndiga svåger Petter Gustaf Carsten, arfskifte efter Mylins afledne svärfader cornetten Petter Georg Carsten.

Kauppakirja v. 1773 Hans Henric Boije myy des ägande Vihastu skattehemman i Korpiniemi by och Vesilax socken til linväfware i Pälkäne socken Matts Mylin niohundra daler kopparmynt.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 5.11.1776 §3: Linwafware Matts Mulin ifrån Pälkäne socken saa lainhuudon ostamaansa Vihastun tilan Korpiniemessä.

. Muuttanut: Pälkäneen Myttäälästä til Bårgå 1757. Myttäälästä til Vesilax 9.10.1774.

Puoliso: Vihitty 1.11.1761 Pälkäne Margareta Elisabeth Carsten syntynyt 22.5.1741 Pälkäne,Ruotsila, kuollut 1805 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, kummit: Pehr Cedersparre, Petter Johan Armfelt, fru Margareta Ruuth och jungfru Margareta Svinhufvud.
Puolison vanhempia:
   (i) Petter Georg Pettersson Carsten, Korpraali, arkkimestari, kornetti, syntynyt 1708 Pälkäne,Ruotsila, kuollut 19.7.1765 Pälkäne,Ruotsila. Perukirja 30.12.1768 Pälkäne Ruotsila rusthåll: framledne cornetten Petter Georg Carsten, änkafru Ulrica Svinhufwud, söner Petter Gustaf och Carl Carsten samt döttrarna Margareta Elisabet, Ulrica Sophia, Christina Loviisa, Chatarina Charlotta, Anna Juliana, Eva Beata, Helena, Hedvig och Eleonora Carsten. Dotter Margareta Elisabet gift med wäfware mäster Matts Myllin. Omyndigas förmyndare cornetten Johan Pommelin, i ställen commission landmätare Johan Rungius. Rusthållet är skatte och framledne cornettens arfjord. Maula hemman under rusthåller är til skatte köpt 22.5.1766. Velkoja til landbonde Henric Eliasson ifrån Oxala, til rusthållare Henric Kärsä, til bonde Michel Mårtensson Mickola ifrån Luikala, til probsten Martins arfwingar, til rusthållare Johan Lassila ifrån Äimälä, til probsten Rothovius, til framledne corporalen Bergstadiis arfwingar, til augmentsbonde nämdeman Thomas Maula, til skomakare Ekorn, til skomakaren i Åbo, til corporalen Rennerfelt.

Pälkäneen 3.12.1768 §40: framledne cornetten Petter Georg Carsten, förmyndare för omyndiga barn herr Commissions landmätare Johan Rungius. Vihitty 16.10.1740 Sääksmäki.
   (ä) Ulrica Svinhufvud af Qvalstad, syntynyt 1723 Ruotsi,Vessland, kuollut 1800 Pälkäne,Ruotsila.
   (ii) Petter Petrusson Carsten, Luutnantti, rykmentin kortteerimestari, syntynyt 1670 Viipuri, kuollut 15.5.1711 Pälkäne,Ruotsila. Sai avioliittonsa kautta Ruotsilan rusthollin Pälkäneellä. Omisti Pälkäneen Ruotsialan rusthollin vuoteen 1711 .
Lammin käräjät 1724: Hr Abraham Carstenius edustajanaan rakuuna Magnus Molin vaatii saataviaan edesmenneen Kosken kappalaisen Jöran Pahlmanin leskeltä Maria Pachalenialta. Mainitaan regementsqvarternmästare Carsteniis enckia Elisabeta Rutenhielm, Rutenhielms senare man uppbordskrifvare Sigfred Lempe vilken 1720 död. Son efter regementsqvarternmästere unga Petrus Carstenius. Tuomitaan leski Maria Pachalenia maksamaan velkansa.
Pälkäneen käräjät v. 1740: qvarternmästare Petter Carsten död maj. 1712 i Ruotsila, son archellimästare Petter Georg Carsten, framledne ryttmästare Gustaf Rutenhielm död utan inga barn och bröstarvingar. Äldsta syster välbörde fru Elisabet Rutenhielm varit gift med afledne regementqvarternmästare Petter Carsteen, deras son Petter Georg Carsteen. Broder lieutenant Simon Rutenhielm.

Pälkäneen kirkontilit v. 1710: Ruotzila hr regementqvarternmästarens barn graföpning i kyrkan.
Pälkäneen kirkontilit v. 1711: regementsqvarternmästare Carsten med st. b. kl. under kyrkan i Myttäälä graf. Vihitty 20.5.1706 Sääksmäki,Voipaala.
   () Christina Elisabet Jöransdotter Ruthenhjelm, syntynyt 1670 Sääksmäki, kuollut ennen 1740. Pälkäneen ja Sahalahden käräjät 14.-20.3.1740: framledne ryttmästare Gustaf Ruthenhilem, des afledne syster fru Elisabeth Ruthenhielm varit gift med framledne regements qvarternmästare Petter Carsten och med homon son Archelinmästare Petter Georg Carsten.. en broder leutnanten Simon Ruthenhielm.
   (äi) Peter Gustaf Svinhufvud af Qvalstad, Luutnantti, Rapolan isäntä, syntynyt 1696, kuollut 21.10.1732 Sääksmäki,Rapola. Qvalstadin aatelissuku n:o 7.
Per Gustaf Svinhufvud af Qvalstad kuului vanhaan ruotsalaiseen aatelissukuun. Alkujaan taalainmaalaisen suvun kotikartanoksi oli 1600-luvulla vakiintunut Upplannissa sijaitseva Qvalstad. Ruuthien tavoin Svinhufvudit olivat sotilassuku. Vuonna 1696 syntyneen Per Gustafin isä Isak palveli suuren Pohjan sodan alkuvuosina luutnanttina Västmanlannin rykmentissä. Isak Svinhufvud menehtyi taisteluissa saamiinsa vammoihin vuonna 1707 Puolassa. Per Gustaf seurasi suvun perinteitä ja liittyi jo keväällä 1712 armeijaan. Armeijan huutavasta miehistöpulasta kertoo se, että kesällä hänet ylennettiin ensin Helsinglannin jalkaväkirykmentin vääpeliksi ja jo elokuussa vänrikiksi. Vuonna 1713 hän oli mukana Magnus Stenbockin sotaretkellä Pohjois-Saksassa. Ruotsalaisten tappioon päättyneen Tönningenin taistelun jälkeen Svinhufvud joutui 16.5.1713 muun armeijan mukana vangiksi. Hän onnistui kuitenkin jo samana vuonna pakenemaan Tanskasta. Palattuaan Ruotsiin hän sai kesäkuussa 1714 matkarahat päästäkseen takaisin omaan rykmenttiinsä. Joulukuussa 1717 Per Gustaf ylennettiin luutnantiksi. Syyskuussa 1719 eli jo ennen sodan päättymistä hän erosi armeijasta.
Per Gustaf Svinhufvud oli viimeistään vuonna 1722 avioitunut isonvihan ajaksi Ruotsiin paenneen Margaretha Ruuthin kanssa. Nuoripari asettui aluksi Vadin tilalle Västlandin pitäjään Upplantiin, jossa heidän toiseksi vanhin tyttärensä syntyi vuonna 1724.
Edellä näimme kuinka huonossa kunnossa Rapolan kylän tilukset olivat 1720-luvun puolivälissä, jolloin Per Gustaf Svinhufvud ja Margaretha Ruuth asettuivat sinne. Perhe onnistui saattamaan tilukset taas säännölliseen viljelyyn. Jälleenrakentamista auttoi pitkä, vuoteen 1730 asti kestänyt verovapaus. Viljelmien tilaa kuvaa se, ettei kylvö noussut vuonna 1730 kuin kymmeneen tynnyriin. Kylän peltoala oli siten laskenut noin kymmeneen hehtaariin.
Timilän kunto koheni vähitellen eikä koko 1700-luvun aikana Svinhufvudien tilalle kertynyt enää uusia verorästejä. Per Gustaf Svinhufvud lienee kuitenkin lukuisten muiden karoliiniupseerien ja aliupseerien tavoin kärsinyt sodan aikana saamistaan vammoista tai sairauksista. Tähän viittaavat sekä hänen varhainen eronsa armeijasta että hänen kuolemansa vain 36?vuotiaana vuonna 1732. Hautasijansa Per Gustaf Svinhufvud sai Sääksmäen kirkon kuorista.
Per Gustaf Svinhufvudin kuoltua Margaretha Ruuth jäi yksin viiden alle kymmenvuotiaan lapsen kanssa hoitamaan Rapolaa. Per Gustaf Svinhufvud oli 1720-luvulla ottanut myös Papusen viljelykseensä. Margaretha Ruuthin voimavarat eivät yksin riittäneet huolehtimaan koko kylän tiluksista, joten hän antoi 1730-luvun puolivälissä osan niistä kahden lampuodin viljeltäviksi. Seuraavan vuosikymmenen puoliväliin mennessä kartanoon oli perustettu myös yksi torppa. Margaretha Ruuthin oma talous oli vaatimaton, sillä apunaan hänellä oli vain pari kolme piikaa ja toisinaan myös yksi renki. Pikkuvihan jälkeen 1740-luvulla Rapolaan, ilmeisesti Papusen maille asettui muutamaksi vuodeksi vanha vääpeli Dufva, joka kuoli vuonna 1748. Vuoden 1739 talvikäräjillä todistettiin kuinka niukka Margaretha Ruuthin toimeentulo oli. Neljän alaikäisen lapsen kanssa - nuorin tytär oli kuollut jo tammikuussa 1733 - hänellä ei ollut muuta toimeentuloa kuin mitä Rapolan 'pieni ja köyhä rustholli' tuotti.
Vaikka Margaretha Ruuthin talous oli tiukoilla, jäi jotain säästöönkin. Tätä todistaa se, että vuonna 1749 hän kykeni lunastamaan Timilän perintötilaksi. Reduktion myötä Ruuthit olivat menettäneet Timilän perintöoikeuden ja siitä oli tullut kruununrustholli. Perintö- ja kruununtilan välinen ero ei ollut kovin suuri. Niiden verorasituksessa ei ollut eroa, mutta kruununtilallisen nautintaoikeus tilaan oli monien rajoitusten alainen. Teoriassa - ja toisinaan myös käytännössä kruununtilallista uhkasi vaara, että joku ulkopuolinen ostaa talon perintöoikeuden ja ajaa vanhan asukkaan pois talostaan. Läpi 1700-luvun niin Sääksmäellä kuin muuallakin Suomessa lukuisat kruununtilalliset ostivat talonsa perinnöksi. Aluksi tähän vaadittiin kuuden vuoden verojen suuruinen summa, mutta vuoden 1741 jälkeen tavallisten talojen ja vuodesta 1756 alkaen ratsutilojen perintöoikeuden sai maksamalla kolmen vuoden kruununveroja vastaavan määrän rahaa.
Margaretha Ruuth kuoli helmikuussa 1753. Saman vuoden kesäkuussa kolme elossa olevaa lasta kokoontuivat jakamaan perintöä. Pojista vanhempi, Porin jalkaväkirykmentissä aliupseerina palvellut Carl Isak oli kuollut vuotta aiemmin. Rapolan tilukset jäivät lapsista nuorimman eli vuonna 1728 syntyneen Johan Gustafin haltuun. Molemmat tyttäret olivat ehtineet jo avioitua ja muuttaa pois kotoa.
Kovin kehuttava ei Timilän kunto 1700-luvun puolivälissä ollut. Kesällä 1753 rakennuksia kuvattiin rappeutuneiksi eikä peltojen tuotto ansainnut katselmusmiesten kehuja. Timilän arvo kohosi vain 2400 kuparitaaleriin. Johan Gustaf Svinhufvud lunasti sisartensa osuuden maksamalla kummallekin 600 kuparitaaleria. Aivan varaton talous ei ollut, sillä irtaimistossa oli kupariesineiden ohella hopeita ja tina-astioita. Ne jaettiin tyttärille Johan Gustafin saadessa osakseen muun irtaimiston. Siitä sekä tilan rakuunan varusteista ja hevosesta hän maksoi vielä erikseen yhteensä 700 kuparitaaleria sisarilleen.
Isonvihan jälkeisessä jälleenrakennustyössä kartanoiden päärakennusten uusiminen ei ollut päällimmäisenä tehtävänä. Vasta kun tilukset oli saatu kuntoon ja toimeentulo turvattua, voitiin rakentaa uusia säädynmukaisia päärakennuksia. Sääksmäellä sellainen nousi 1730-luvulla mm. Voipaalaan, Vuorentakaan, Solbergaan sekä Ritvalan Hakalaan. On epätodennäköistä, että Per Gustaf Svinhufvud tai hänen leskensä olisi rakennuttanut Timilään uuden päärakennuksen. Tämä tehtävä jäi seuraavalle sukupolvelle.
Rapolan Timilän omistaja 1725-1732.
Wasastjerna: Fänrik vid Helsinge regimente 24.8.1712; Löjtnant derst. 12.12.1717; Afsked 30.9.1719 och bodde sedermaera i Sääkämäki socken, dog derst. 1732 och berfrafven s.å. 21.10., var 36 år gammal.
Riddarhuset: Förare vid Liewens dragonregemente 1712-05-01. Sekundfältväbel vid Hälsinge regemente s. å. i juli. Fänrik därst. s. å. 24/8. Konfirm.fullm. 1717-01-30. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom s. å. Löjtnant vid regementet 1717-12-12. Avsked 1719-09-30. Död 1732 på Rapola i Sääksmäki socken i Finland och begraven s. å. 21/10.
Sääksmäen käräjät v. 1726: leutnanten Petter Gustaf Svinhufvud, des svärfader sahl ryttmästare Carl Ruuth. Vihitty 1722 Sääksmäki.
   (ää) Margareta Carlsdotter Ruuth, syntynyt 29.10.1697 Sääksmäki,Ritvala,Toppola, kuollut 23.2.1753 Sääksmäki,Rapola. Rapolan Timilän omistaja 1732-1753.

Lapset:
1. Petrus Mattsson Mylin syntynyt 28.2.1764 Pälkäne,Myttäälä, kuollut 20.10.1764 Pälkäne,Myttäälä.
2. Adam Mattsson Mylin , syntynyt 24.12.1765 Pälkäne,Myttäälä. Tauluun 2
3. Eva Stina Mattsdotter Mylin syntynyt 20.2.1769 Pälkäne,Myttäälä, kuollut 28.4.1769 Pälkäne,Myttäälä.
4. Petrus Mattsson Mylin, Amee , syntynyt 28.6.1770 Pälkäne,Myttäälä. Tauluun 4
5. Matts Mattsson Mylin syntynyt 6.5.1774 Pälkäne,Myttäälä.
6. Elisabet Mattsdotter Vihastu syntynyt 1.10.1777 Vesilahti,Korpiniemi.
7. Fredric Mattsson Mylin syntynyt 6.7.1779 Vesilahti,Korpiniemi, kuollut 1780 Vesilahti,Korpiniemi.
8. Gustaf Mattsson Mylin , syntynyt 22.3.1782 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu. Tauluun 5
| Alku |

Taulu 2
II Adam Mattsson Mylin, (Taulusta 1, isä Matts Mylin) Talollinen, syntynyt 24.12.1765 Pälkäne,Myttäälä, kuollut 19.11.1842 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu. Vihastun isäntä 1791-1808.

1. puoliso: Vihitty 16.10.1788 Vesilahti Maria Mattsdotter Jussila syntynyt 12.4.1767 Vesilahti,Salospohja, kuollut 1825 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, kummit: Salospohja Yrjölä bonden Jöran Jöransson med sin hru Brita Simonsdr, Johan Jöransson ifrån Ania Äijälä, Johan Andersson ifrån Jokiois Heikkilä med sin syster Caisa Andersdr, piga Maria Jacobsdr ifrån Kurala.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Johansson Jussila, syntynyt 3.3.1744 Vesilahti,Salospohja. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 1.11.1773 §44: af sin afledne fader Jöran Jöranssons syster Caisa Jöransdotter son bonde Matts Johansson Salospohja, berättade bonde Jöran Jöransson Salospohja att hans faderfader Jöran Ericsson Salospohja sistlade winter aflidit hos Matts Johansson. Jöran Jöranssons fader och Caisa Jöransdotters moder haft en syster Maria som varit gift och redan aflidit samt lemnade arfwingar efter sig, äfwen som Jöran Jöransson skall hafwa twå bröder och en syster. Maria Jöransdotter skall hafwa en son Jacob vistande i Sverige. Vihitty 3.11.1765 Vesilahti,Jokioinen.
   (ä) Maria Anderssdotter Heikkilä, syntynyt 1744 Vesilahti,Jokioinen, kuollut 1778 Vesilahti,Salospohja.
   (ii) Johan Classon Nikkilä, Jussila, Salospohjan Jussilan isäntä, syntynyt 14.11.1707 Tottijärvi,Sorva, kuollut 1772 Vesilahti,Salospohja. Vihitty noin 1743 Vesilahti,Salospohja.
   () Carin Jöransdotter Yrjölä, syntynyt 1718 Vesilahti,Salospohja, kuollut 1796.
   (äi) Anders Mattsson Heikkilä, Talollinen, syntynyt 1708 Vesilahti,Jokioinen, kuollut 1785 Vesilahti. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 11.12.1758 §154: borgare i Åbo stad Anders Wallenberg mot bonde Anders Mattsson Seppälä ifrån Jokiois by Vesilax socken.. Anders Seppäläs broder pistolsmed Hans Hidbeck...

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 11.12.1758 §162: bonden Anders Mattsson Seppälä ifrån Jokiois by, thes faderbroders änka Anna Andersdotter hos honom den 24. sistlade Maji genom döden aflidit. Testamente til bonden Anders Mattsson Heikkilä och des hustru Maria Andersdotter.... Annas afledne syskonebarns bonde Henric Andersson Vestos twenne omyndiga söner och en ogift dotter än lewande moder änka Brita wid namn ifrån Narva och Annas moders halfsysters dotterson förafskedad Infanterie Corporalen dersammanstädes Henric Stierna.

Vesilahden käräjät 1778: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24453644 bonde Anders Mattsson Heikkilä ifrån Jokiois....Henric Jöransson Rassa i Jokiois samt gamla bonden Johan Henricsson Heikkilä ifrån Hinsala...Anders Heikkilä wille jäfwa dem begge...Johan Henricssons måg Matts Mattsson är innehafware af Heikkilä hemman...Henric Jöranssons hög ålder afledne moder Maria Ericsdotter....svarande Anders Heikkiläs nu wara afledne faderbroder Johan Mattsson för berättat att hurudeles han och hans broder svarande Anders Heikkiläs fader och deras fader öfwergot Säijänmaa marck..

Vesilahden käräjät 1779: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24455521 bonde Anders Mattsson Heikkilä ifrån Jokiois..hans son Johan Andersson...witne bonde hustrurna Brita Jöransdotter Priiari och Valborg Mattsdotter Skinnari ifrån Hinsala.
   (ää) Maria Andersdotter Karjainen, syntynyt noin 1721 Vesilahti,Narva, kuollut 1794 Vesilahti.

Lapset:
1. Matts Adamsson Vihastu syntynyt 9.9.1789 Vesilahti,Korpiniemi.
2. puoliso: Lena Carlsdotter Männistö syntynyt 4.4.1788 Vesilahti,Amee, kuollut 7.9.1856 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu.
Puolison vanhempia:
   (i) Carl Nilsson Liuhander, Männistö, Torppari, syntynyt 11.10.1748 Lempäälä,Kärppälä, kuollut 1811 Vesilahti,Krääkkiö,Männistö.
   (ä) Brita Andersdotter, syntynyt 1762 Vesilahti,Amee, kuollut noin 1820 Vesilahti,Krääkkiö.
   (ii) Nicolaus Michelsson Liuhander, Rakuuna, syntynyt 27.10.1693 Lempäälä,Kärppälä, kuollut 10.1.1752 Lempäälä,Miemola,Inkilä. Inkilän isäntä 1724-1729.
. Vihitty 2.2.1738 Lempäälä.
   () Maria Carlsdotter, syntynyt 18.2.1715 Sääksmäki,Sillantaka.
   (äi) Anders.
   (ää) Caisa Mattsdotter, syntynyt 1713, kuollut 1798 Vesilahti,Amee.
Kuolintieto: socknefattig enkan.
.
Lapset:
2. Justiina Adamsdotter Vihastu , syntynyt 12.6.1827 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu. Tauluun 3
3. Greta Lovisa Adamsdotter Mylin syntynyt 12.6.1827 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, kuollut 15.9.1829 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu.
| Alku |

Taulu 3
III Justiina Adamsdotter Vihastu, (Taulusta 2, isä Adam Mylin) syntynyt 12.6.1827 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, kuollut 23.6.1903 Lempäälä,Jokipohja.

Puoliso: David Vilhelm Johansson Myllyniemi Torppari, syntynyt 15.2.1826 Vesilahti, kuollut 17.4.1899 Lempäälä,Jokipohja.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Johansson Kamppi, Myllyniemi, Talollinen, torppari, syntynyt 28.10.1796 Tyrvää,Kalliala, kuollut 4.1.1862 Lempäälä,Jokipohja,Ansami. Vihitty 29.12.1819 Kiikka,Haapaniemi.
   (ä) Caisa Mattsdotter Kokko, syntynyt 9.5.1793 Kiikka,Haapaniemi, kuollut 1832 Vesilahti.
   (ii) Johan Henricsson Tussu, Kamppi, Talollinen, syntynyt 21.3.1763 Tyrvää,Laukkula, kuollut 16.12.1828 Tyrvää,Kalliala. Vihitty 8.10.1789 Tyrvää,Kalliala.
   () Maria Michelsdotter Kamppi, syntynyt 21.1.1773 Tyrvää,Kalliala, kuollut 31.1.1832 Tyrvää,Kalliala.

| Alku |

Taulu 4
II Petrus Mattsson Mylin, Amee, (Taulusta 1, isä Matts Mylin) Vävy Villillä, torppari Ameessa, syntynyt 28.6.1770 Pälkäne,Myttäälä, kuollut 8.12.1846 Vesilahti,Toivola,Amee.

1. puoliso: Vihitty 18.11.1794 Vesilahti Caisa Ericsdotter Villi syntynyt 5.4.1769 Vesilahti,Sakoinen, (kaksonen), kummit: Sakois Kurki bonde Jacob Mårtensson, inhysningen Matts Ericsson med sin dotter Sophia Mattsdotter, drg Eric Jacobsson, sold Långströms hru Anna Johansdr, inhyses Anna Mattsdr alla ifrån Sakois, piga Anna Jacobsdr ifrån Kyrkoby.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Mårtensson Kurki, Villi, Seppä, talollinen, syntynyt 1742 Vesilahti,Sakoinen,Kurki, kuollut 1805 Vesilahti,Korpiniemi. Vihitty 20.10.1768 Vesilahti.
   (ä) Maria Jacobsdotter Kylä-Hovi, syntynyt 31.1.1743 Vesilahti,Kirkonkylä.
   (ii) Mårten Kurki. Sakois Kurki v. 1742 Mårten bonde.
   () Caisa.
   (äi) Jacob Jöransson Kylä-Hovi, Kylä-Hovin isäntä 1739-1755, syntynyt Vesilahti,Kirkonkylä. Vesilax by Håfwi Jacob bonde, Thomas Mästberg soldat.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 30.3.1759 §81: bonde Jacob Jöranssons i Vesilax by begäran.. laga upteckning och wärdering öfwer qvarlåtenskapen efter Jacobs svärfader förra hemmans åboen Jöran Yrjölä som förlade höst på Yrjälä hemman i Huonola by genom döden aflidit.

Vesilahden käräjät 7.10.1761 §11: för i sistlade sommar död blefna bonde Jacob Håwis och des hustrus Anna Jöransdotters ifrån Vesilax efterlämnade twämme omyndiga söner Eric och Jacobs förmyndare deras skyldeman å faderne bonden Jacob ??, samt för oförförgda döttrarna Anna och Maria nämdeman Johan Håwi.

Vesilahden käräjät 1786 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24482514 bonde Jöran Jacobsson Hovi ifrån Vesilax socken...Jöran Jacobssons bröder torparen Johan Jacobsson Kirsilä från Haudois gård i Ackas socken och soldaten Eric Glad från Kurala i Vesilax, samt svågrar bonde Eric Michelsson Willi från Korpiniemi och fiskare Michel Ericsson från Hiedanniemi i Lempäälä socken, förra gift med med Jöran Jacobssons syster Maria samt den senare med hans syster Anna....deras afledne broder och svåger bondemågen Jacob Jacobsson från Tavola frälsehemman i Palho by enka Maria Mattsdotter efter den ägendom Jacob Jacobsson efter sig lämnat...

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 4.10.1764 §73: nämdeman Johan Håwi ifrån Vesilax Kyrkoby jämte drängen dersammastädes Johan Jacobsson mot bonden Eric Yrjölä ifrån Huonola, arf efter afledne bonde Jöran Mårtensson Yrjölä..betalar Eric Yrjölä at nämdeman Håwi å des svärfaders Henric Thomassons vägnar femton daler til Johan Jacobsson och des syskon, hwilkes förmyndare nämdeman Håwi är.
   (ää) Anna Jöransdotter Yrjölä, syntynyt Vesilahti,Huonola.

Lapset:
1. Adam Pettersson Villi syntynyt 15.12.1794 Vesilahti,Korpiniemi.
2. Johan Pettersson Villi syntynyt 13.6.1796 Vesilahti,Korpiniemi.
3. Henric Pettersson Villi syntynyt 8.1.1798 Vesilahti,Korpiniemi,Villi.
2. puoliso: Vihitty 27.12.1803 Vesilahti Juliana Paulsdotter Broman syntynyt 16.12.1753 Punkalaidun,Oriniemi, kuollut 23.10.1836 Vesilahti,Krääkkiö,Amee.
Puolison vanhempia:
   (i) Påhl Caisasson Broman, Sotilas, syntynyt 23.1.1722 Punkalaidun.
   (ä) Maria Henricsdotter, syntynyt 14.3.1725 Punkalaidun,Haviokoski, kuollut 11.5.1800 Punkalaidun,Kivisenoja.
   (ii) N.N.. Een rysse karl.
   () Catharina Jöransdotter Nikkilä, syntynyt noin 1685 Punkalaidun,Talala.
   (äi) Henric Mårtensson Goragie, Sotilas, syntynyt 24.5.1704 Punkalaidun,Haviokoski. Vihitty 6.4.1724 Punkalaidun.
   (ää) Juliana Christersdotter, syntynyt 10.3.1696 Alastaro,Hennijoki, kuollut 23.4.1755 Punkalaidun.
| Alku |

Taulu 5
II Gustaf Mattsson Mylin, (Taulusta 1, isä Matts Mylin) Lautamies, syntynyt 22.3.1782 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, kuollut 30.1.1846 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu. Vihastun isäntä 1809-1836.

Puoliso: Vihitty 9.11.1802 Vesilahti Christina Thomasdotter Lemola syntynyt 19.3.1780 Vesilahti,Järvenranta,Lemola, kuollut 21.5.1852 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, kummit: Danska rusthållare Eric Gode, des hru Stina Essbjörn, Clemola fader Michel och Liukko värd: Anna Thomasdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas Andersson Klemola, Seppä, talollinen, Klemolan vävy, syntynyt 1729, kuollut 1796 Vesilahti,Järvenranta. Lemolan omistaja 1760-1785. Entinen seppä. Vihittäessä renki Järvenrannassa, 1757 alkaen. Kuulutukset: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=14498&pnum=63

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 7.10.1761 §58: bonde mågen Thomas Andersson ifrån Järfwenranda ingaf et uti des än lewande svärmoders enkan Brita Jöransdotters namn uprättad testamente..min andel uti halfwa Klemola skatte augments hemman i Järfwenranda by åt min kära måg Thomas Andersson samt hans hustru Maria Jacobsdotter...mina twänne barn Michel Jacobsson och Catarina Jacobsdotter...den sextonde Decemb ett tusande siuhundrade sextio.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 19.10.1772 §6 ja Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 17.3.1774 §51: halfwa Klemola skattehemman i Järvenranda by, hwilket bonden Thomas Andersson af sina svågrar Michel Jacobsson och Eric Lassberg för fyrahundra trettiofem daler kopparmynt sig tilhandlen blewu. Thomas anoo 1. lainhuutoa. Thomas Andersson saa kiinnekirjan puoleen Klemolan verotalosta viimeksi mainituilla käräjillä.

Vesilahden käräjät 15.10.1771 §1: bonde Thomas Andersson åboen å halfwa Lemola hemman ifrån Järvenranda, svåger Michel Jacobsson, svåger Eric Mattsson Lassberg, Thomas svärföräldrar Jacob Jöransson och Brita Jöransdotter. Skattebref den 20.12.1751.

Vesilahden käräjät 1784 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24489089 bonde Thomas Andersson Klemola i Järvenranta mot Eric Mårtensson Vappula ifrån Viljula...gifte med Thomas Klemolas dotter Caisa Thomasdotter, hwilken jämte sitt barn någon tid efterlefwat om hösten förladit år aflidit...

Ensimmäinen lainhuuto Klemolaan pojalle Thomas Thomassonille http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16680&pnum=167

Edunvalvojan määrääminen, frälsebonde Michel Jaconsson Toikka ifrån Kaakila. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16681&pnum=66. Vihitty 25.1.1760 Vesilahti.
   (ä) Maria Jacobsdotter Klemola, syntynyt 20.5.1743 Vesilahti,Järvenranta, kuollut 5.8.1822 Vesilahti,Järvenranta.
   (äi) Jacob Jöransson Hutko, Klemola, Talollinen, syntynyt noin 1703 Urjala,Kehro, kuollut 1754 Vesilahti,Järvenranta. Kummina veljensä lapselle Urjalassa Kehrossa 8.5.1724, SAY Kerhro Hutko 1727-1729 Jacob bror.

Lemolan omistaja 1731-1754. Lemolan kantatila halkaistu 1731. Jaakko Yrjönpoika ja Mikko Klemetinpoika ostivat Lemolan v. 1730 Johan Godelta , Tanskan rusthollin omistajalta.
Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 12.2.1750: Michel Clemetsson och Jacob Jöransson som til hälften hwarthera innehafwa Clemola krono augments hemman under Danska rusthåll i Vesilax socken...

Turun kämnerioikeus 1701: Leski Margareta Mårtensdotter Järvenrannan kylästä Vesilahden pitäjästä, ollut aviossa talollinen Matts Lemolan Henric pojan kanssa joka kuollut Turussa v. 1697. Margareta ollut palveluksessa kappalainen Christerin luona. Todistajana talollinen Clemet Henricsson.
   (ää) Brita Jöransdotter, Talollinen. Lemolan omistaja 1754-1759.
Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 2.12.1755: bonde enckan Brita Ericsdotter ifrån Järfwenranta by föredrag att sedan bondesonen Henric Jöransson ifrån Sarckila i sisdtlade Maii månad lagligen trolofwat henne och för then redan twänne gånger lyst bliwit, har Henric gått til kyrkoherden i Vesilax socken herr Magister Johan Hacks och utan laga orsak förnakat den tredie lysningen...

Lapset:
1. Adam Gustafsson Vihastu, Nurkki, Knuutila , syntynyt 12.1.1803 Vesilahti,Korpiniemi. Tauluun 6
2. Fredrika Gustafsdotter Vihastu , syntynyt 17.7.1804 Vesilahti,Korpiniemi. Tauluun 7
3. David Gustafsson Vihastu syntynyt 15.10.1806 Vesilahti,Korpiniemi, kuollut 1808 Vesilahti,Korpiniemi.
4. Ester Gustafsdotter Vihastu , syntynyt 12.2.1809 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu. Tauluun 8
5. Gustav Gustafsson Vihastu , syntynyt 12.5.1811 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu. Tauluun 9
6. Ulrica Gustafsdotter Vihastu , syntynyt 2.7.1814 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu. Tauluun 10
7. Herman Gustafsson Vihastu , syntynyt 2.8.1816 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu. Tauluun 11
8. Carolina Gustafsdotter Vihastu syntynyt 4.9.1820 Vesilahti,Korpiniemi, kuollut 1820 Vesilahti,Korpiniemi.
| Alku |

Taulu 6
III Adam Gustafsson Vihastu, Nurkki, Knuutila, (Taulusta 5, isä Gustaf Mylin) Talollinen, syntynyt 12.1.1803 Vesilahti,Korpiniemi.

1. puoliso: Maria Mattsdotter Hukari syntynyt 30.3.1800 Vesilahti,Sakoinen, kuollut 14.11.1830 Vesilahti,Kurala,Nurkki.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Sigfridsson Hukari, Talollinen Sakoisten Hukarilla, syntynyt 23.9.1762 Vesilahti,Sakoinen, kuollut 1801 Vesilahti,Sakoinen. Vihitty 18.6.1793 Vesilahti,Mustinen.
   (ä) Helena Johansdotter Kukko, syntynyt 14.8.1770 Vesilahti,Mustinen.
   (ii) Sigfrid Jöransson Laurila, Hukari, syntynyt 1731 Vesilahti,Mantere, kuollut Vesilahti,Sakoinen. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 26.3.1765 §56: om besittnigen af Hukari Acedemie hemman i Vesilax Sakois by, bonde Matts Jöransson Hukari, besittnigen til broder Sigfrid Jöransson. Vihitty 4.7.1759 Vesilahti,Sakoinen.
   () Maria Jacobsdotter Hukari, syntynyt 20.11.1742 Vesilahti,Sakoinen.
   (äi) Johan Mattsson Kukko, Talollinen, lampuoti, paimen, syntynyt 1723 Vesilahti,Mustinen, kuollut 17.7.1803 Kalvola,Sittala. Talollinen Vesilahdessa Mustisten Kukolla, lampuoti Urjalan Kehron Hutkolla ja Akaan Jokihaavistossa, paimen Jokihaavistossa.
Kuolintieto Kalvolassa 17.7.1803 7.8.1803 Akus Jokihaavisto kringvandr:, bettlande Johan Mattss: Kucko oangifven siuka 80 död i Sittala.
Koko perhe lähtee v. 1774 Mustisten Mullilta, mukana lähtivät lapset Anders 1756, Walborg 1759, Anna 1760, Christina 1765 ja Paul 1768.
Urjalan Kehron Hutkolla lampuotina RK 1772-1778 s. 9.
Lampuoti Akaan Jokihaavistossa RK 1776-1780 tulivat 6.4.1779 Urjalasta lapsista mukana Anders s. 1756, Valborg s. 1759, Kirstin s. 1765, Paulus s. 1768 ja Helena s. 1770.
Lampuoti Akaan Jokihaavistossa s. 98 RK 1783-1788 koko perhe yliviivattu eli L.B. Johan Mattsson s, 1723, Brita Michelsdr hru s. 1726, dr Christina Johansdr s. 1765, Paulus Johannis s. 1768, Helena Johannis s. 1770, Valborg Johannis s. 1759 i Urdiala 1787 k. 27.1.1791. Paimen Akaan Jokihaavistossa s. 99 RK 1794-1798, Johan ja vaimo Brita, kuolinmerkintä jo tässä rippikirjassa.
.
   (ää) Brita Michelsdotter Pyörny, syntynyt 1726 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut 30.5.1800 Akaa,Nauli.

2. puoliso: Vihitty 1832 Ester Mattsdotter Sahlbom syntynyt 4.6.1806 Vesilahti,Vännilä.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Marcusson Sahlbom, Suutari, syntynyt 4.2.1766 Lempäälä,Jokipohja, kuollut 1809 Vesilahti,Vännilä. Vihitty 5.7.1801 Vesilahti,Vännilä.
   (ä) Lisa Mattsdotter Hölli, syntynyt 17.9.1773 Vesilahti,Vännilä.
   (ii) Marcus Mattsson Laatiska, Pitäjänmuurarimestari, syntynyt 21.3.1722 Lempäälä,Hahkala, kuollut 26.4.1795 Lempäälä,Jokipohja. Vihitty 28.12.1764 Lempäälä,Hahkala.
   () Anna Michelsdotter Ulanen, syntynyt 2.6.1740 Lempäälä,Hahkala, kuollut 18.4.1829 Lempäälä,Jokipohja.
   (äi) Matts Mattsson Hölli, Höllilän isäntä 1768-90, syntynyt 1736 Vesilahti,Vännilä, kuollut 1805 Vesilahti,Vännilä. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 5.11.1776 §102: ...bonden Matts Jöransson Höllilä ifrån Vännilä....Hölliläs son har hemman i samföldigheten, så är Höllilä svärfader åt svaranden Eric Seiväs syster, hwilken är värdinna på Höllilä hemman.
   (ää) Caisa Henricsdotter Ali-Öyrä, syntynyt 26.10.1736 Vesilahti, kuollut 1812 Vesilahti.
| Alku |

Taulu 7
III Fredrika Gustafsdotter Vihastu, (Taulusta 5, isä Gustaf Mylin) syntynyt 17.7.1804 Vesilahti,Korpiniemi, kuollut 1855 Lempäälä,Korkiamäki.

Puoliso: Matts Ericsson Korjula Syytinkiläinen Korjulassa, syntynyt 30.8.1798 Lempäälä,Korkiamäki, kuollut 1856 Lempäälä,Korkiamäki.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Michelsson Korjula, Talollinen, syntynyt 14.3.1760 Lempäälä,Korkiamäki, kuollut 25.11.1836 Lempäälä,Korkiamäki. Korjulan isäntä 1778-1810.
. Vihitty 17.6.1784 Lempäälä,Korkiamäki.
   (ä) Elisabet Jöransdotter Mattila, syntynyt 24.2.1761 Lempäälä,Perälä, kuollut 11.4.1836 Lempäälä,Korkiamäki.
   (ii) Michel Sigfridsson Sipilä, Korjula, Talollinen, syntynyt 29.9.1723 Akaa,Nauli, kuollut 9.8.1803 Lempäälä,Korkiamäki. Korjulan isäntä 1758-1777.
. Vihitty 27.12.1749 Lempäälä,Korkiamäki.
   () Beata Thomasdotter Korjula, syntynyt 3.11.1731 Lempäälä,Korkeamäki, kuollut 1.2.1778 Lempäälä,Korkiamäki. Perukirja: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=9942&pnum=199.
   (äi) Jöran Andersson Mattila, Rusthollari, syntynyt 4.2.1725 Lempäälä,Perälä,Mattila, kuollut 9.12.1798 Lempäälä,Perälä. Mattilan isäntä 1758-1790.
. Vihitty 11.3.1752 Akaa,Käyrälä.
   (ää) Catharina Gustafsdotter Mikkola, syntynyt 3.9.1733 Akaa,Käyrälä, kuollut 17.1.1768 Lempäälä,Perälä,Mattila. Lempäälän käräjät 16.2.1768 §118: afledne rusthållare hustru Kaisa Gustafsdotter ifrån Perälä omyndiga barns förmyndare aflednes svåger bonde Jöran Jöransson Mångo ifrån Toijala by och Ackas socken.

| Alku |

Taulu 8
III Ester Gustafsdotter Vihastu, (Taulusta 5, isä Gustaf Mylin) syntynyt 12.2.1809 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, kuollut 25.2.1880 Sääksmäki,Ylenjoki.

Vihkimättä: Johan Fredricsson Marttila Talollinen, lampuoti, syntynyt 9.6.1800 Lempäälä,Sotavalta, kuollut 11.5.1857 Sääksmäki,Ylenjoki, kummit: Sillansuu Virola torp Mats Matson, hru Maria Beatha, Sotavalta drg Carl Matson, Fredric Johannis ja Fredric Adami i Lempois.
Puolison vanhempia:
   (i) Fredric Adamsson, Renki Sotavallassa ja Alkkulassa, syntynyt 29.5.1776 Lempäälä,Lempoinen. Vihkimättä.
   (ä) Maria Mattsdotter, Piika, syntynyt 2.2.1773 Pirkkala,Tanila,Toosi, kuollut 18.3.1836 Vesilahti,Halmeenmäki. Lempäälän tavlikäräjät 1800 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=25096175 Isyysoikeudenkäynti.
   (ii) N.N. Vihkimättä.
   () Helena Adamsdotter Savonius, syntynyt 14.9.1757, kuollut 28.6.1808 Lempäälä,Lempoinen.
   (äi) Matts Jöransson Virola, Torppari, syntynyt 24.2.1745 Pirkkala,Yli-Pehula, kuollut 20.8.1819 Lempäälä,Kuokkala,Rekola. Perunkirja 15.11.1819 Kuokkala Rekola: afledne gamla landbonde Matts Jöransson son afled d. 19. Augusti, efterlämnat arfvingar tre br. arfvingar, twenne söner Matts och Carl och en dotter Maria. Omaisuus pääasiassa käyttövaatteet 1 rupla 18 kopeekkaa.

Innilän Virolaan http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=14156&pnum=181
.
   (ää) Maria Johansdotter Toosi, syntynyt 31.5.1743 Pirkkala,Tanila,Toosi, kuollut 2.7.1827 Lempäälä,Alkula,Laurila.
Ylenjoen Marttilan lampuoti vuodesta 1844. Muutti 4.5.1844 Lempäälän Vatsoilasta vaimon, lasten ja leski Maria Juhontyttären kanssa. Lampuoti Juho Fredrikinpoika muuttanut 10.6.1838 Vesilahdesta Lempäälään Aimalan kylän Maijalan taloon vihittynä, puoliso Ester Kustaantytär, lapset Johanna ja Juho Kustaa. Mukana lampuodinleski Maria Juhontytär, renki Heikki Marianpoika ja itsellinen Mikko Matinpoika. Oli ennen Ylenjoelle muuttoaan myös Vatsoilan kylän Vähä-Eerolan talossa. Perunkirjoitus 14.7.1857 Ylenjoen Marttilassa: Perilliset leski Ester Kustaantytär Marttila, tytär Johanna Juhontytär, naimisissa renki Henrikki Eerikinpojan kanssa Ahlajärven kylästä, Mansikkamäen torpasta, Kalvolan pitäjästä. Omaisuus yhteensä 53 ruplaa, 63 kopeekkaa pää-asiassa maataloustyökalujaja yksi lehmä ja muutama mullikka, velkaa hevosen hinta 26 ruplaa appiukolleen Kustaa Vihastulle.
Isä Fredric s. 28.6.1780 Akaa.

Innilän Virolassa http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=14157&pnum=211
Sotavallan piikana http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=14157&pnum=214
.

| Alku |

Taulu 9
III Gustav Gustafsson Vihastu, (Taulusta 5, isä Gustaf Mylin) Lautamies, syntynyt 12.5.1811 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, kuollut 7.10.1867 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu. Vihastun isäntä 1837-1844.

Puoliso: Maria Katariina Kallentytär Rekola syntynyt 4.3.1816 Vesilahti,Ania,Rekola, kuollut 22.5.1872 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu.
Puolison vanhempia:
   (i) Carl Ericsson Rekola, Talollinen, syntynyt 15.1.1782 Vesilahti,Ania,Pessi, kuollut 1.1.1847 Vesilahti,Ania. Vihitty 31.10.1809 Pirkkala.
   (ä) Helena Ericsdotter Kaipila, syntynyt 8.8.1785 Pirkkala, kuollut 27.4.1849 Vesilahti,Ania.
   (ii) Eric Jöransson Pitkäniemi, Pässi, Talollinen, syntynyt 18.3.1743 Pirkkala,Pitkäniemi.
   () Anna Carlsdotter Pässi, syntynyt 24.12.1752 Vesilahti,Ania.
   (äi) Eric Johansson Kaipila, Talollinen, vävy, syntynyt 30.4.1746 Pirkkala, kuollut 27.9.1809 Pirkkala,Kaipila. Perunkirja 4.11.1809: Pirkkala Kaipila skattehemman, afledne husbonde Eric Johansson, enka Maria Johansdotter, söner Anders, Eric och Henric, gifta döttrar Maria gift med bonde Johan Jöransson AlaPehula, Helena gift med Carl Ericsson Pessi ifrån Ania by och Vesilax socken. Vihitty 4.11.1770 Pirkkala.
   (ää) Maria Johansdotter Kaipila, syntynyt 20.2.1747 Pirkkala,Naistenmatka,Ollila, kuollut 0.11.1832 Pirkkala,Kaipila.

| Alku |

Taulu 10
III Ulrica Gustafsdotter Vihastu, (Taulusta 5, isä Gustaf Mylin) syntynyt 2.7.1814 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, kuollut 24.8.1900 Vesilahti,Krääkkiö.

1. vihkimättä: N.N.

2. puoliso: Vihitty 12.4.1841 Vesilahti,Korpiniemi Carl Gustaf Henricsson Rimmi Torppari, torpparin poika, syntynyt 1.11.1821 Vesilahti,Krääkkiö, kuollut 29.10.1895 Vesilahti,Krääkkiö.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Henricsson Rimmi, syntynyt 3.3.1787 Vesilahti,Oravalinna, kuollut 23.6.1868 Vesilahti,Krääkkiö. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=14502&pnum=225.
   (ä) Anna Lisasdotter, syntynyt 18.9.1786 Vesilahti,Jokioinen, kuollut 6.6.1853 Vesilahti,Krääkkiö.
   (ii) Henric Johansson Oravalinna, Reservin sotilas, torppari, syntynyt 1755. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11144945. Vihitty 4.10.1778 Suoniemi,Ruolahti.
   () Maria Andersdotter, syntynyt 20.7.1753 Suoniemi,Sarkola,Keso.
   (äi) N.N. Vihkimättä.
   (ää) Lisa Ericsdotter Jockman, syntynyt 22.9.1767 Vesilahti,Suomela.
| Alku |

Taulu 11
III Herman Gustafsson Vihastu, (Taulusta 5, isä Gustaf Mylin) Talollinen, syntynyt 2.8.1816 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, kuollut 22.9.1867 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu. Vihastun isäntä 1845-1869.

Puoliso: Vihitty 24.6.1843 Vesilahti Carolina Vilhelmina Johansdotter Iloinen syntynyt 10.8.1824 Vesilahti,Iloinen.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Johansson Iloinen, Iloisten lampuoti, syntynyt 24.12.1795 Vesilahti,Iloinen, kuollut 31.3.1855 Vesilahti,Iloinen. Vihitty 28.12.1815 Karkku,Leikka.
   (ä) Maria Johansdotter Leikkaa, Rusthollin tytär, syntynyt 1.2.1791 Karkku,Leikkaa.
   (ii) Johan Henricsson Iloinen, Lampuodin poika, lampuoti, syntynyt 27.4.1756 Vesilahti,Suomela. Vihitty 24.12.1790 Vesilahti.
   () Valborg Jöransdotter Lahdenpohja, syntynyt 16.4.1762 Tottijärvi,Lahdenpohja, kuollut 19.2.1814 Vesilahti,Iloinen.
   (äi) Johan Andersson Leikkaa, Rusthollari, syntynyt 27.12.1761 Karkku,Leikkaa, kuollut 3.6.1809 Karkku,Leikkaa.
   (ää) Caisa Andersdotter Nurkka, syntynyt 10.10.1763 Karkku,Nurkka, kuollut 26.7.1804 Karkku,Leikkaa.
Vihastun omistaja 1869-1876.

| Alku | Paluu |