| Alku Paluu |

Taulu 1
1. Eskil Johansson TuittiTalollinen Linnaisten Tuitilla, s. 1623 Sääksmäki,Linnainen, k. 24.5.1691 Sääksmäki,Linnainen, ikä 68 v. Henkikirja 1676 Eskill Johansson, Elin hustru, Hindrich son. Henkikirja 1680 Eskil Johansson, Elin hustru, Hindric son, Lijjsa syster.

Eskil Johanssonin puumerkki. https://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=18010&pnum=379.

Puoliso: Vihitty noin 1645 Elina Olofsdotter Henric Tuittis moder, s. 1625 Sääksmäki, k. 11.7.1697 Sääksmäki,Linnainen, ikä 72 v.

Lapset:
Brita Eskilsdotter Tuitti? , s. 1650 Sääksmäki. Tauluun 2
Henric Eskilsson Tuitti , s. 1651 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 3
Lisa Eskilsdotter Tuitti , s. 1652 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 41
Valborg Eskilsdotter Tuitti Piika, s. 1658 Sääksmäki,Linnainen, k. 25.10.1724 Sääksmäki,Linnainen, ikä 66 v.
| Alku |

Taulu 2
2. Brita Eskilsdotter Tuitti?, (Taulusta 1, isä Eskil Tuitti) s. 1650 Sääksmäki, k. 15.6.1697 Sääksmäki,Linnainen, ikä 47 v.

Puoliso: Cnut Grelsson Keivonen s. 1655 Sääksmäki,Linnainen.
Vanhemmat: Grels Jöransson Keivonen, Talollinen Linnaisten Keivosella, s. 1623 Sääksmäki,Linnainen, k. 15.3.1703 Sääksmäki,Linnainen, ikä 80 v. Keivosen isäntä 1649-1688. Henkikirja 1676 Grels Jöransson, Anna hustru, Johan son. Henkikirja 1680 Grels Jöransson, Johan son, Brita hustru, Michel son. Henkikirja 1681 Grels Jöransson, Johan son, Brita hustru, Michel son.

Grels Jöranssonin puumerkki. https://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=18010&pnum=379. Anna.

| Alku |

Taulu 3
2. Henric Eskilsson Tuitti, (Taulusta 1, isä Eskil Tuitti)Talollinen Linnaisten Tuitilla, s. 1651 Sääksmäki,Linnainen, k. 15.6.1729 Sääksmäki,Linnainen, ikä 78 v. Henkikirja 1681 Elin mor, Henric son, Maria hustru. Henkikirja 1691 Henric Eskilsson, Maria hustru, Anders ryttare, Brita hustru, Walborg syster.

Pääkatselmus v. 1683: Henric Eskilsson i Linnais K: Anders Clemetsson ibm.

Puoliso: Vihitty noin 1680 Margareta Andersdotter Anttila s. 1656 Hattula,Tenhola, k. 15.3.1713 Sääksmäki,Linnainen, ikä 57 v. Kuoli: ärklige b:s enk. sahl Maria Anederdr i kyrkan mit på ståra gången.
Sääksmäen RK 1691-1714 Margareta hustru, syntyneissä 13.6.1694 Margetha And:d:r ja 28.6.1699 Margetha And:d:r mutta 21.3.1702 Maria Andersd:r. Henkikirja 1707 Margareta mor.
Muuttanut: Tenhola Anttilasta i Säxmäki.
Vanhemmat: Anders Brusiusson Anttila, Tenholan Anttilan isäntä, s. Hattula,Tenhola. Tyrvännön vanhin rippikirja. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=30300&pnum=7. Valborg, k. jälkeen 1709 Hattula,Tenhola.

Lapset:
Brita Henricsdotter Tuitti , s. noin 1680 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 4
Johan Henricsson Tuitti , s. 1682 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 8
Valborg Henricsdotter Tuitti , s. 11.4.1686 Sääksmäki,Linnainen,Tuitti. Tauluun 12
Maria Henricsdotter Tuitti Piika, s. 5.5.1689 Sääksmäki,Linnainen, k. 25.4.1714 Sääksmäki,Linnainen, ikä 24 v ja 11 kk, kummit: hr fänrich Wargelin?, Anders Clemetsson, Eric Grelsson, Margareta Henricsdr, Elin Mattsdr, Valborg Eskelsdr alla ifrån Linnais.
Lisa Henricsdotter Tuitti , s. 30.1.1692 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 16
Christina Henricsdotter Tuitti , s. 13.6.1694 Sääksmäki,Linnainen,Tuitti. Tauluun 22
Henric Henricsson Anttila e. Tuitti , s. 11.12.1696 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 29
Pehr Henricsson Seppälä e. Tuitti , s. 28.6.1699 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 34
Erich Henricsson Tuitti s. 19.3.1702 Sääksmäki,Linnainen, kummit: Anders Andersson med sin hru, Sigfrid Jacobsson, Henric Mårtensson, Johan Andersson, Brita Ericsdr alla ifrån Linnais, och Kirstin Nilsdr ifrån Maatiala.
| Alku |

Taulu 4
3. Brita Henricsdotter Tuitti, (Taulusta 3, isä Henric Tuitti) s. noin 1680 Sääksmäki,Linnainen, k. 9.10.1740 Akaa,Sontula,Kaarela, ikä 60 v.

Puoliso: Vihitty 24.3.1700 Sääksmäki,Linnainen Anders Michelsson KaarelaTalollinen, lautamies, s. 1677 Akaa,Sontula, k. 24.9.1727 Akaa,Sontula,Kaarela, ikä 50 v. Akaan Sontulan Kaarelan isäntä 1702-1727. SAY 1707 Anders Michelsson, Brita hru.

Henkikirja 1722 Sontula Anders Michelsson, Henric son. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=223.
Vanhemmat: Michel Mattsson Kaarela, Talollinen, s. 1631 Akaa, k. 1.9.1701 Akaa,Sontula,Kaarela, ikä 70 v. Akaan Sontulan Kaarelan isäntä 1680-1695.

Ruodutusluettelo vuonna 1679 Sontula Michel Mattsson, Anders bror.

SAY 1694 Michel Mattsson, Lisa hru.

RK 1695-1699 Michel Mattsson, Lisa Staffansdr hru, Anders son, Brita Michelsdr dr, Matts son i Uittamo, Anders Bdes broder, Brita Sigfridsdr hru, Brita Ericsdr piga, Brita Henricsdr sonehru, Mårten Peersson Caulo denne Caarelas svärsons barn supra pag, Carin Henricsdr piga, Margareta gammal inhyses qvinna, Sara Mattsdr piga, Brita Ericsdr piga, Brita Mårtensdr flicka, Eric Henricsson Onnia 1694, Lisa Mårtensdr piga.

RK 1700-1705 Anders Michelsson, Brita hru, Caisa moder, Anders Mattsson, Brita hru död, Brita piga, Caisa sold hru i Mattila, Valborg sold hru står i prästeg., Brita piga i Kyä, Eric Henricsson, Lisa Henricsdr, Maria Michelsdr, Anna Johansdr.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät v. 1699: Michel Mattsson i Sondula, des broder Anders, broder framledne borgaren Olofs enkia Valborg Johansdotter, framledne syster Britas dotter piga Carin Henricsdotter. Anders testamentaa talon veljensä Michelin lapsille. Lisa Staffansdotter.

Lapset:
Michel Andersson Kaarela , s. noin 1701 Akaa,Sontula,Kaarela. Tauluun 5
Henric Andersson Mälsä e. Kaarela , s. noin 1703 Akaa,Sontula. Tauluun 6
Maria Andersdotter Kaarela , s. 11.9.1709 Akaa,Sontula. Tauluun 7
Lisa Andersdotter Kaarela s. 27.9.1712 Akaa,Sontula, kummit: Matts Michelsson, Anders Påhlsson, Eric Pettersson, Johan Ericsson, Eric Henricsson, Lisa Isacsdr, Lisa Henricdr noch Lisa Henricsdr, Maria Michelsdr. Akaan rippikirja 1721-1731 Lisa dotter blind.
Anders Andersson Kaarela s. 27.9.1719 Akaa,Sontula, kummit: Henric Carela, Eric Ericsson, Marcus Peersson, Chirstin Henricsdr, Valborg Mårtensdr.
Kirstin Andersdotter Kaarela s. 17.6.1721 Akaa,Sontula, kummit: Matts Andersson i Caulo, Michel Ericsson i Sondula, Anttila Henric, Carin Henricsdr, Christina Liehu, Lisa Henricsdr i Sondula.
| Alku |

Taulu 5
4. Michel Andersson Kaarela, (Taulusta 4, äiti Brita Tuitti)Talollinen, s. noin 1701 Akaa,Sontula,Kaarela, k. 20.12.1747 Akaa,Sontula, ikä 46 v. Akaan Sontulan Kaarelan isäntä 1728-1747. Haudattu 20.12.1747 50 vuotiaana, syntynyt noin 1697.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 1.4.1765: § 5 Michel Michelsson Sontulan Kaarelasta anoo lainhuutoa 27.6.1754 tehdyn testamentin perusteella efter des afledne fader Michel Andersson, enka Anna Henricsdotter, barn twå söner Michel och Pehr Michelssöner och fyra döttrar Maria, Beata, Brita och Margareta af vilka dotter Maria är gift med bondesonen Matts Henricsson ifrån Sondula by, men döttrarna Beata, Brita och Margareta Michelsdöttrar samt sonen Pehr Michelsson äro ännu omyndiga. Deras förmyndare faders moderbroder nämdeman Henric Henricsson ifrån Sondula by. Perintöosuuksien kuittauksissa 21.2.1762 dragon enka Beata Michelsdotter ifrån Sondula. 21.9.1756 Simon Henricsson ifrån Haanoja Liitto. 20.3.1759 Matts Henricsson Heikkilä. Myönnetään 1. lainhuuto Michel Michelssonille.

Perunkirjoitus 16.4.1748 Sontula Kaarela afl. bonde Michel Andersson, enka Anna Henricsdr, tvänne söner Michel och Pähr, fem döttrar Maria, Beata, Brita, Margareta och Anna.
Förmyndare faders moderbroder nämdeman Henric Henricsson ifrån Sontula. Velkojia bondeson Simon Henricsson i Haanoja, bondeson Michel Henricsson i Sondula, soldat Michel Carlsson Springfeldt, afl. Michel Anderssons broder Henric Andersson des faderne och möderne arf, syster Maria Andersdr i Savikoski des arf. Kaarela hemman är skatte.

Akaan käräjät 9.12.1765 §2: arfskifte efter framledne bonde Michel Andersson Kaarela ifrån Sondula d. 27.6.1754: son Michel Michelsson, broder Pehr Michelsson, systrar Maria, Beata, Brita och Margareta Michelsdotter, moder änka Anna Henricsdotter.

Puoliso: Vihitty 27.12.1725 Akaa,Sotkia Anna Henricsdotter Pulkkis. 1702 Akaa,Sotkia, k. 29.10.1778 Akaa,Sontula,Kaarela, ikä 76 v. Rippikirja Sotkia Pulkki 1723-1731 Henric bonde, Walborg hru, Anna dotter (yliv), Anders son, Beata dotter (yliv), Brita dotter, Maria son hru. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6127364

Rippikirja Sontula Kaarela Michel Anderssonin puolisoksi Anna. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6127410

Akaan Sontulan Kaarelan isäntä 1748-1750. Miehensä perunkirjan mukaan v. 1762 Anna Henricsdotterin anopin veli on nämndeman Henric Henricsson Sontulasta.
Vanhemmat: Henric Grelsson Pulkki e. Erkkylä, Talollinen, kuudennusmies, s. 1670 Akaa,Sotkia, k. 18.3.1739 Akaa,Sotkia, ikä 69 v. SAY 1710 Henric Grelsson, Walborg Ericsdotter hru.

Henkikirja 1722 Sotkia Henric Grelsson, Walborg hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=222

Luettelo vapaavuosia saaneista v. 1724; Sotkia Jöran Thomasson eller Henric Pulkki, inte hunnit förskaffa sig frihetsbref.

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Sotkia Johan Thomasson eller Anders Henricsson Pulkila, gammal åboen Henric Grelsson lidit brandskada, äger 1 paar oxar...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295824

Rippikirja 1723-1731 Henric bonde, Walborg hru, Anna dotter (yliv), Anders son, Beata dotter (yliv), Brita dotter, Maria son hru. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6127364. Vihitty 28.12.1701 Akaa,Sotkia. Valborg Ericsdotter Pulkki, s. 1675 Akaa,Sotkia, k. 10.7.1743 Akaa,Sotkia, ikä 68 v.

| Alku |

Taulu 6
4. Henric Andersson Mälsä e. Kaarela, (Taulusta 4, äiti Brita Tuitti) Talollinen, s. noin 1703 Akaa,Sontula, k. 28.8.1763 Kalvola, ikä 60 v. Haudattu 28.8.1763 64 vuotiaana.
RK 1730-1736 Hendrich bonde, Beata hustru. SAY 1728 drg Henric, hru Beata.
RK 1747-1753 Hendrich bonde (1749 50 år), Beatha hustru (1749 45 år), Brita dotter (1749 23 år yliviivattu), Thomas son (1749 18 år yliviivattu), Anders son (1749 16 år), Maria dotter (1749 9 år), Henric son (1749 5 år).

Perunkirja 24.4.1764 Ahlajärvi Mälsä: enka Beata Ericsdotter, afledne man Henric Andersson, twå söner Anders och Henric, twå döttrar Brita och Maria, förmyndare theras syskonebarn bonde Michel Michelsson Carela ifrån Sondula. Velkoja til cornetten Berg, til Londila Eerola sonen Johan, til rusthållare Sigfrid Michelsson ifrån Perhois, til rusthållaremågen Eric ifrån Lindumaa, til bondehru Maria ifrån Lindumaa, til rusthållaresonen Isac ifrån Lindumaa, til Paakois svärdotter Brita, til dragon Järan Råsten.

Sääksmäen käräjät 7.3.1764 §23: bonde Henric Andersson Mälsä ifrån Ahlajärvi, omyndiga barns förmyndare syskonebarn bonde Michel Michelsson Kaarela ifrån Sondula.

Puoliso: Vihitty 6.1.1725 Akaa,Sontula Beata Ericsdotter Mattilas. 18.7.1705 Akaa,Sontula, k. 13.3.1793 Kalvola,Ahlajärvi, ikä 87 v ja 7 kk, kummit: Måns Andersson, Henric Ericsson, Lisa H:dr, Brita Grelsdr, Anna Mattsdr. Vuonna 1762 bonde hustru Beata Erisdotter ifrån Ahlajärvi on Urjalan rakuuna Eric Davidssonin tytär.
Kuolintieto Kalvolassa 13.3.1793 15.3.1793 Ahlajärvi rotf: ea: Beata ålderdom 80 år.
v. 1777 alkavassa rippikirjassa Mälsällä Beata mor s. 1704.
Vanhemmat: Eric Ericsson Mattila e. Kuitu, Talollinen, seppä, s. 1666 Akaa,Tyrisevä, k. 2.12.1739 Akaa,Sontula,Mattila, ikä 73 v. Ratsutilojen katselmus 1698: Sontulan Påhl Sigfridssonin taloon uudeksi asukkaaksi Henric (po Eric) Ericsson. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13149290

20.7.1698 Eric Ericsson ottaa vijelyyn talon Sontulan kylässä jotaPåhl Sigfridsson on aiemmin viljellyt. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13149297

Akaan Sontulan Mattilan isäntä 1702-1723. Akaan historia: Papistolla oli suuri työ saada kirkkoväki olemaan hiljaa jumalanpalveluksen aikana ja päämäärään pääsemistä varten täytyi käyttää ankaruutta, joka meistä voi tuntua naurettavalta. Kylmäkosken kirkkoon saapui 19. tammikuuta 1696 seppä Eero Eeronpoika Alpilasta hiukan juovuksissa ja asettui kyllä hiljaa penkkiinsä, mutta mikä lienee ollut, kun rupesi niin kovasti väsyttämään ja tuli oikein voimallinen haukotus, jonka alttaripalvelusta toimittava kappalainen Kolckeniuskin kuuli. Tämä oikeana aikansa pappina ei voinut sellaista haukottelemista kirkossa suvaita, vaan otti asian esiin samana vuonna pidetyssä piispantarkastuksessa, jossa Alpilan seppä tuomittiin istumaan yhtenä sunnuntaina jalkapuussa, maksamaan kirkolle sakkona yhden hopeataalarin sekä lisäksi huolehtimaan Kylmäkosken kirkon rautaosista ja tekemään uuden lukon päätyoveen. Päätös alistettiin tuomiokapitulille, joka ei voinut sitä kuitenkaan hyväksyä, vaan alisti sen maalliseen tuomioistuimeen. Tämä katsoi, että kirkossa sai kyllä rangaistuksetta haukotella, mutta tuomitsi sen sijaan Eero-sepän kirkossa juovuksissa esiintymisestä 6: 25 taalarin sakkoihin, ja kun tällä ei köyhänä miehenä ollut sitä maksaa, sai hän istua jalkapuussa kahtena sunnuntaina peräkkäin ja korjata kirkon lukot ja muut rautaosat. Mainitaan SAY Saarioinen Savikoski Nääppä v. 1694 Erich sne. smed, Valborg hru.
SAY 1707 Sontula Mattila Eric Ericsson, Valborg hru.
Kuolintiedossa Gl. smed Eric Ersson Cuitu.
RK 1695-1699 Påhl Sigfridsson, Valborg hru, Mårten son, Beata dotter, Anna dotter, Maria dotter, Margareta dotter, Lisa dotter, Sigfrid barn alla iLåndila, Lisa Marcusdr, Jacob Mattsson är i Caulo, Supra Beata, Maalin? Sigfridsdr hru, Eric Ericsson, Valborg Henricsdr, Anna Jacobsdr, Jöran Henricsson, Simon Henricsson broder sold, Brita Jöransdr, Brita Mårtensdr piga, Matts Mattsson barn, Caisa Henricsdr sold Matts hru, Lisa Mårtensdr piga, Sophia Michelsdr.
RK 1700-1705 Eric Ericsson, Valborg hru, Anna Mattsdr, Maria Grelsdr i Kanganpää står, Jöran Koppa i Pätsiniemi, Maria hru ibm, Brita piga i Pätsiniemi, Maria Andersdr i Haanoja, Michel Ericsson, Lisa Henricsdr. Vihitty 29.9.1693 Akaa,Savikoski. Valborg Henricsdotter Nääppä, s. 1672 Akaa,Savikoski, k. 11.7.1742 Akaa,Sontula,Mattila, ikä 70 v. Mainitaan SAY Saarioinen Savikoski Nääppä v. 1693 Valborg dotter ja v. 1694 Erich sne. smed, Valborg hru. Kuolintiedossa Valpuri Matintytär.

| Alku |

Taulu 7
4. Maria Andersdotter Kaarela, (Taulusta 4, äiti Brita Tuitti)s. 11.9.1709 Akaa,Sontula, k. 19.10.1779 Akaa,Savikoski,Nääppä, ikä 70 v ja 1 kk, kummit: Eric Ericsson, Henric Michelsson, Brita Michelsdr, Beata Michelsdr, Lisa Henricsdr, Beata Henricsdr. Akaan Savikosken Nääpän isäntä 1741.

1. puoliso: Vihitty 20.5.1730 Akaa,Sontula Matts Thomasson NääppäTalollinen, s. 14.2.1697 Akaa,Savikoski, k. 31.8.1740 Akaa,Savikoski, ikä 43 v ja 6 kk, kummit: Jöran Mårtensson, Eric Jöransson, Henric Henricsson, Valborg Henricsdr, Maria Henricsdr. Akaan Savikosken Nääpän isäntä 1723-1740.

Henkikirja 1722 Savikoski Matts Thomasson, Brita mohr. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=223

Urjalan kirkonkokous 8.3.1728: Unga karlen Matts Thomasson ifrån Ackas...trolofwad med brofogde Carl Anderssons dotter Brita...mot hans faders vilja...vitnare brudens svåger Matts Simonsson att bruden gifwit 2:ne ringar och ett dubbelt carolin til trolofwing...

Perunkirja 29.12.1740 Savikoski: afledne bonde Matts Thomasson, i lifwet varande hru Maria Andersdotter, 2 omyndiga barn Matts och Henric Mattsson, 2 omyndiga flickebarn Brita och Caisa Mattsdotter. Förmyndare farfader Thomas Henricsson. Maria Andersdotter att träda i annat gifte med bondeson Matts Henricsson ifrån Wesilax och Järvenranda by.
Vanhemmat: Thomas Henricsson Nääppä, Talollinen, s. 1671 Akaa,Savikoski, k. 13.3.1757 Akaa,Savikoski, ikä 86 v. Perunkirja 29.12.1740 Savikoski: afledne hru Caisa Henricsdotter, man Thomas Henricsson, 3 omyndiga barn Maria, Anna och Valborg Thomasdotter.
Akaan Savikosken Nääpän isäntä 1702-1722.
Henkirja 1676 Henric Ericsson, Brita hru, Henric son, Lisa hru.
Henkikirja 1680 Henric Ericsson, Brita hru, Henric son, Lisa hru, Mårten son.
Henkikirja 1682 Henric Henricsson, Lisa hru, Mårten son, Brita hru.
Henkikirja 1691 Henric Henricsson, Lisa hru.
RK 1695-1699 Henric Henricsson, Lisa Thomasdr hru, Thomas Henricsson, Henric son Haudois, Simon son sold, Michel son 1687 in Lemb, Lisa dotter, Valborg smed hru i Alpila, Mårten broder, Valborg Henricsdr Maija hrus syster, Brita Henricsdr Maijala hrus syster inhyses, Brita Ericsdr Bdes moder, Carin Henricsdr sone hru ifrån Penttilä ibidem, Brita Larsdr i Curvoila Kakkali värfvare brud, Ingre Mattsdr hru, Matts Thomasson 1696, Maria Thomasdr 1700, Anna Thomasdr 1701, Brita Henricsdr sold äncka i ??, Margareta Mårtensdr 1683, Maria syster 1693, Valborg syster 1695, Ingre När. Bdes.
RK 1700-1705 Thomas Henricsson, Carin hru, Henric fader död, Ingeborg hru, Lisa dotter, Michel son sold, Brita Henricsdr, Maria Mårtensdr, Matts Thomasson, Lisa Mattsdr, Valborg Mårtensdr, Maria Thomasdr, Anna Thomasdr, Valborg Thomasdr.
RK 1706-1712 Thomas Henricsson, Carin hru, Henric fader död, Ingeborg hru, Lisa dotter Haud?, Brita Henricsdr, Maria Mårtensdr, Matts Thomasson, Lisa Mattsdr, Valborg Mattsdr. Vihitty 8.4.1695 Akaa. Catharina Henricsdotter Penttilä, s. 1672 Akaa,Savikoski, k. 4.6.1732 Akaa,Savikoski,Nääppä, ikä 60 v.

2. puoliso: Vihitty 28.12.1741 Akaa,Savikoski Matts Henricsson Nääppä e. LiukkoTalollinen, s. noin 1711 Vesilahti,Järvenranta, k. 14.12.1783 Akaa,Savikoski,Nääppä, ikä 72 v. Akaan Savikosken Nääpän isäntä 1743-1769.
Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 1.11.1774 §25: rusthållare Thomas Henricsson Liukko och bonde Henric Michelsson Klemola ifrån Järvenranta, bonde Matts Henricsson Nääppä ifrån Savikoski i Ackas socken samt smed enka Anna Ericsdotter ifrån Halmis i Vesilax socken mot kyrkoherden David Wegelius, Liukkos hustru, Klemolas fader, moder och bror, Nääppäs syster och Annas man sistlade wår afled. Hautaus kirkkoon.
Vanhemmat: Henric Mårtensson Liukko e. Laatu, Liukon isäntä 1694-1733, s. noin 1657 Akaa,Savikoski, k. Vesilahti,Järvenranta. 1663 - 1681 Martin lapsena Saviniemen Laadussa. Järvenrannan Liukolla v. 1687 alkaen Henric måg, 1685-1686 Henric drg, 1694 alkaen Henric Mårtensson, Anna hru, Anna sv.mor. v. 1709 alkaen Lisa hru.

Vesilahden käräjät 1707: Henric Mattsson (po Mårtensson) i Järvenranda föredrag rätten hurusom des hustru Annika Thomasdotter 1706 vid Julii igenom döden aflidit, hwarföra han tänkar begiva sig i annat gifte, och anhåller att 6 stycken des barn som än omyndiga äro..Henric afledne hustrus systerman Johan Ericsson i Toijala..svärdföräldrarna Thomas Mattsson och Juliana Nilsdotter som för längt med döden ärö afgångna...Johan Ericssons hustru Walborg Thomasdotter...förmyndare bofasta bönder Jöran Sigfridsson i Kärkölä och Matts Hansson i Rautiala...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27074916. Vihitty 2.7.1708 Akaa. Elisabet Ericsdotter Vilppula, s. 1688 Akaa,Poutala.
| Alku |

Taulu 8
3. Johan Henricsson Tuitti, (Taulusta 3, isä Henric Tuitti)Talollinen Linnaisten Tuitilla, s. 1682 Sääksmäki,Linnainen, k. 5.1.1747 Sääksmäki,Linnainen, ikä 65 v. Henkikirja 1708 Johan Henricsson, Margareta mor (yliviivattu gl: och ivanför?), Walborg syster, Maria syster. Henkikirja 1710 Johan Henricsson, Walborg syster, Maria syster. Henkikirja 1712 Johan Henricsson, Maria syster. Henkikirja 1727 Johan Henricsson, Valborg hustru, Jöran dreng, Anna piga.

Henkikirja 1722 Linnainen Johan Henricsson, Petter bror. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=225

Sääksmäen käräjät 7.4.1755 s. 501: bonde Henric Johansson Tuitti, thes fader Johan Henricsson är död, afledne första hustru Sophia Thomasdotter, dotter Lisa Johansdotter gift med bonde Johan Mattsson ifrån Watsoila by, andra hustru enka Valborg Thomasdotter, son Henric Johansson, dotter Maria Johansdotter gift med nämdeman Eric Andersson ifrån Mulkue.

1. puoliso: Vihitty 24.6.1716 Sääksmäki Sophia Thomasdotter HinkkaRusthollin tytär Vedentaan Hinkalta, s. 8.5.1693 Sääksmäki,Vedentaka,Hinkka, k. ennen 1722 Sääksmäki,Linnainen, ikä 29 v.
Vanhemmat: Thomas Mattsson Kasila e. Hinkka, Kirkonisäntä, rusthollari, kuudennusmies, s. 2.1656 Sääksmäki,Salo,Hinkka, k. 24.1.1731 Sääksmäki,Vedentaka,Hinkka, ikä 75 v. Talollinen Vedentaan Kasilassa v. 1691-.
Perunkirjoitus Vedentaka Hinkka 30.5.1748, framledne rusthållare Thomas Mattsson, aflidne hustru Valborg Olofsdotter, fyra söner Johan, Matts, Gabriel och Gustaf, twå döttrar Sophia och Beata, Beata gift med Mårten Ericsson Moijanen, Sophia död dotter Lisa Johansdotter gift med torpare Johan Mattsson ifrån Pyhäjoki. Valborg Olofsdotters första gift med afledne bonde Henric Michelsson, son Matts Henricsson, döttrar Maria, Anna och Sara. Sara Henricsdotters son Jacob Jöransson ifrån Vedentaka. Thomas Mattssons afledne svåger Håkan Olofsson. Allekirjoitukset Matts Henricsson ifrån Vedentaka, Anna Henricsdotter ifrån Mustilax, Maria Henricsdotter ifrån Haapaniemi, hrus vägnar Jacob Jöransson ifrån Vedentaka. Hinkkala hemman ähr skatte.
Sääksmäen käräjät v. 1727: rusthållare Thomas Mattsson Hinkka ifrån Vedentaka, des alfledne svåger Håkan Olofsson, soner Matts och Håkan Håkansson, systrar Brita och Maria Håkansdotter.

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27099719. Valborg Olofsdotter Hinkka, s. 29.3.1658 Sääksmäki,Vedentaka, k. 1.3.1730 Sääksmäki,Vedentaka,Hinkka, ikä 71 v ja 11 kk.

Lapset:
Maria Johansdotter Tuitti s. 23.6.1717 Sääksmäki,Linnainen, kummit: Gabriel Fabricius, Henric Henricsson, Matts Ericsson ibm, Anna Henricsdotter, Beata Thomasdr ifrån Vedentaka, Lisa Påhlsdr och Maria Mårtensdr ifrån Vedentaka.
Elisabet Johansdotter Tuitti , s. 1.2.1719 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 9
2. puoliso: Vihitty 14.5.1722 Sääksmäki,Linnainen Valborg Thomasdotter s. 1687 Kalvola,Niemi,Oikola, k. 5.2.1761 Sääksmäki,Linnainen, ikä 74 v. Vihittäessä Linnaisista.
Vanhemmat: Thomas. N.N.
Lapset:
Matts Johansson Tuitti s. 1722 Sääksmäki.
Maria Johansdotter Tuitti , s. 22.8.1723 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 10
Jöran Johansson Tuitti s. 22.8.1723 Sääksmäki,Linnainen, kummit: Johan Henricsson ifrån Hattula socken och Canungi by, Matts Ericsson och Pehr Henricsson ibm, hru Maria Henricsdr, pigor Brita Sigfridsdr och Maria Mårtensdr alla ifrån Linnais.
Henric Johansson Tuitti , s. 29.9.1725 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 11
Brita Johansdotter Tuitti s. 2.8.1728 Sääksmäki,Linnainen, k. 11.6.1732 Sääksmäki,Linnainen, ikä 3 v ja 10 kk, kummit: Johan Andersson, Matts Ericsson, Thomas Andersson, Lars Henricsson, hru Maria Henricsdr, Lisa Henricsdr alla ifrån Linnais, piga Cirstin Henricsdr ifrån Calalax, Maria Jöransdr ifrån Munde.
Anders Johansson Tuitti s. 29.11.1732 Sääksmäki,Linnainen.
| Alku |

Taulu 9
4. Elisabet Johansdotter Tuitti, (Taulusta 8, isä Johan Tuitti)s. 1.2.1719 Sääksmäki,Linnainen, k. 14.1.1759 Akaa,Viiala, ikä 39 v ja 11 kk, kummit: Johan Andersson, Matts Thomasson ifrån Vedentaka, Henric Henricsson Tuitti ibm, Caisa Andersdotter Mattila, Maria Henricsdotter från Mikkola, Kirstin Mårtensdotter Elsola.

Puoliso: Vihitty 12.12.1742 Sääksmäki Johan Mattsson Kitukorpi e. Pyhäjoki KomuTorppari Lahisissa, talollinen Vatsoilassa, torppari Viialassa, s. 24.6.1721 Akaa,Raidisto,Hollari, k. 29.7.1759 Akaa,Viiala, ikä 38 v ja 1 kk, kummit: Michel Johansson i Nauli och Caisa Andersdotter i Hollari. Sääksmäen käräjät 31.3.1-5.4.1740: torpare Johan Mattsson och des hru Eva Jöransdotter ifrån Pyhäjoki, hennes broder bonde Henric Jöransson ifrån Heinus, afledne moder Kirstin Jöransdotter qvarlåtenskap, fader bonde Jöran Sigfridsson.
Pyhäjoen Johan Mattsson mainitaan myös postitalonpoikana, allekirjoitus vuonna 1739: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11631743. Muuttanut: 1754 Watzola Comula L.b. Johan Matth Säcxmäki med bev L.b. Johan Matth med des h. Elisab. och 4. sön. Johan, Henr., Eric o. Gabr. Vatsoilasta Akaaseen v. 1757.
Vanhemmat: Matts Johansson Pyhäjoki e. Aakala, Aakalan isäntä 1715-1728, torppari, s. 20.9.1694 Sääksmäki,Jutikkala, k. 11.4.1742 Sääksmäki,Lahinen,Pyhäjoki, ikä 47 v ja 6 kk. Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Sontula Anders Jöransson eller Matts Johansson Aakala, skatte 1730, Matts Johansson ny åboo, äger 1 oxar och bygt 1 änglada...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295828. Vihitty 6.4.1713 Akaa,Raidisto,Hollari. Maria Mårtensdotter, s. 1686. Blind 1750-1756 rippikirjassa jossa ehtoollismerkinnät vv. 1752-1753.

Sotkian Höytälästä ?.

| Alku |

Taulu 10
4. Maria Johansdotter Tuitti, (Taulusta 8, isä Johan Tuitti)s. 22.8.1723 Sääksmäki,Linnainen, k. 10.11.1800 Sääksmäki,Mulkue, ikä 77 v ja 2 kk, kummit: Johan Henricsson ifrån Hattula socken och Canungi by, Matts Ericsson och Pehr Henricsson ibm, hru Maria Henricsdr, pigor Brita Sigfridsdr och Maria Mårtensdr alla ifrån Linnais.

Puoliso: Vihitty 29.3.1747 Sääksmäki Eric Andersson PiltolaTalollinen Mulkueen Piltolassa, lautamies, s. 13.4.1721 Sääksmäki,Mulkue, k. 29.12.1771 Sääksmäki,Mulkue, ikä 50 v ja 8 kk, kummit: Sigfrid Andersson och Olof Andersson begge i Terdis, Eric Jacobsson ifrån Achas, Lisa Michelsdr ifrån Mulkue, Kirstin Henricsdr ifrån Kalalax. Perunkirja 2.11.1772 Mulkue Piltola: Eric Andersson, enka Maria Johansdr, söner Eric, Johan och Anders, döttrar Juliana och Anna, förmyndare Johan Mårtensson Hultti. Saatavia lånt til hr cornetten Tammelander (420 daler), til nämdeman Mårten Pekkala, til dragon Rotström.
Vanhemmat: Anders Olofsson Piltola, Talollinen Mulkueen Piltolassa, s. 1691 Sääksmäki,Mulkue,Piltola, k. 4.5.1780 Sääksmäki,Mulkue, ikä 89 v. Henkikirja 1722 Mulkue Anders Olofsson, Juliana hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=225

Mulkueen Piltolan tarkastus 1.10.1725 verovapautta varten, beboos af Anders Olofsson. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41041694. Vihitty 29.9.1719 Humppila,Paavola. Juliana Henricsdotter Paavola, s. .2.1697 Humppila, k. 21.3.1777 Sääksmäki,Mulkue, ikä 80 v.

| Alku |

Taulu 11
4. Henric Johansson Tuitti, (Taulusta 8, isä Johan Tuitti)Talollinen Linnaisten Tuitilla, s. 29.9.1725 Sääksmäki,Linnainen, k. 13.7.1798 Sääksmäki,Linnainen, ikä 72 v ja 9 kk, kummit: Johan och Thomas Anderssöner, Lars Henricsson och Eric Sigfridsson ibm. Perunkirja 17.12.1798 Linnainen Tuitti: bonde Henric Johansson, enka Catharina Jacobsdotter, söner Henric, Johan och Jacob, dotter Maria varit gift med bonde Johan Mårtensson Torkko men numera enka, dotter Greta gift med Matts Andersson ifrån Sontula, dotter Caisa gift med Henric Nilsson Sakala.

Puoliso: Caisa Jacobsdotter Mattilas. 5.12.1730 Sääksmäki,Linnainen, k. 24.4.1803 Sääksmäki,Linnainen, ikä 72 v ja 4 kk, kummit: Johan Johansson ifrån Nurmijärvi och Hyvingä, Johan Porila och Gustaf Linman, Thomas Andersson, Maria Henricsdr, Caisa Johansdr ifrån Porila, Lisa Henricsdr ifrån Linnais Mäki (äiti Lisa Christersdotter). Perunkirja 27.12.1803 Linnainen Tuitti: enka Caisa Jacobsdr, son bonde och nämdeman Henric, des broder Johan åboen å Mikkola hemman, Jacob Henricsson, döttrar Maria, Greta och Catharina, Maria varit gift med bonde Jöran Henricsson Torkko, des son Johan Johansson Torkko, Greta gift med bonde Matts Andersson Mattila i Sontula, Catharina gift med bonde Henric Niclasson Sakala i Tarttila.
Vanhemmat: Jacob Johansson Mattila e. Nikkilä, Linnaisten Mattilan rusthollari, s. 12.7.1703 Nurmijärvi,Hyvinkää, k. 3.4.1785 Sääksmäki,Linnainen, ikä 81 v ja 8 kk. Merkintä rippikirjassa Nurmijärven Hyvinkään Nikkilä 1720-luku: Jacob bror till Sääksmäki.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 7.4.1756: Perunkirjoitus Linnaisten Mattilasta edesmenneen rusthollarin Christers Jöranssonin jälkeen pidetty 16.6.1755. Hakijana Jacob Johansson poikansa rusthollari Johan Jacobssonin puolesta. Christer Jöranssons aflidne första hustru Carin Andersdotter, tyttäret Margareta ja Lisa Christersdotter. Margareta gift med rusthållare Henric Andersson ifrån Nihattula by, Lisa är död men var gift med bonde Jacob Johansson ifrån denna Linnais by och med honom son Johan Jacobsson och dotter Carin Jacobsdr. Christer Jöransson var äfven gift med numera aflidne andra hru Sara Mårtensdr Kaskas, ej något barn. Carin Jacobsdotter man bonden Henric Johansson Tuitti ifrån Linnais by. Sara Mårtensdotters framledne första man Johan Bertilsson och deras son rusthållare Samuel Johansson ifrån Mellola by och åtog des systrar Maria och Sophias rätt. Myönnetään 1. lainhuuto Johan Jacobssonille ja sovitaan jaosta Johan Jacobssonin ja sisarensa Carin Jacobsdotterin välillä.

Sääksmäen käräjät 14.4.1757: bonde Jacob Johansson ifrån Linnais, son rusthållare Johan Jacobsson Mattila rusthåll tredje gången upburit. Johan Jacobssons modersyster Margareta Christersdotter hwilken ähr gift med rusthållare Henric Andersson ifrån Nihattula samt Johan Jacobssons syster Karin Jacobsdotter och hennes man bonde Henric Johansson Tuitti.

Perunkirja 14.7.1758 bonde Jacob Johansson, afl. hru Lisa Christersdotter, son Johan Jacobsson död, dotter Carin Jacobsdotter gift med bonde Henric Johansson Tuitti. Vihitty 26.2.1728 Sääksmäki. Elisabet Christersdotter Mattila, Rusthollin tytär, s. 16.4.1710 Sääksmäki,Linnainen, k. 3.12.1732 Sääksmäki,Linnainen, ikä 22 v ja 7 kk.

| Alku |

Taulu 12
3. Valborg Henricsdotter Tuitti, (Taulusta 3, isä Henric Tuitti)s. 11.4.1686 Sääksmäki,Linnainen,Tuitti, k. 7.2.1747 Sääksmäki,Tyrisevä,Seppälä, ikä 60 v ja 9 kk.

Puoliso: Vihitty 28.12.1711 Sääksmäki Henric Pehrsson SeppäläTalollinen, s. 16.11.1691 Sääksmäki,Tyrisevä, k. 22.12.1751 Sääksmäki,Tyrisevä, ikä 60 v ja 1 kk, kummit: Michel Michelsson i Nahkiala, Jöran Mattsson i Kurisjärvi, Ingbeborg och Margareta Jacobsdr i Tyrisevä, Walborg Olofsdr i Kurisjärvi. Perunkirjoitus 28.6.1753 Tyrisevä Seppälä afl. bonde Henric Pehrsson, enka Valborg Henricsdotter, son Henric Henricsson, tvänne döttrar Lisa och Beata, Beata gift med bondeson Anders Andersson ifrån Tyrisevä, Lisa varit gift med dragon Jöran Simonsson Lagerbom ifrån Tyrisevä, son Johan Jöransson, döttrar Anna och Beata Jöransdöttrar. Velkoja afl. bonde Henric Pehrssons broder bonde Eric Pehrsson i Tyrisevä, afl. bonde Henric Pehrssons broder bonde Johan Pehrsson i Pätsiniemi. Seppälä hemman är crono.
Vanhemmat: Pehr Henricsson Seppälä, Talollinen, kuudennusmies, s. 1657 Sääksmäki,Tyrisevä, k. 17.9.1732 Sääksmäki,Tyrisevä, ikä 75 v. Henkikirja 1711 Tyrisevä Per Henricsson, Maria hustru, Henric Persson; Per intygas mycket siulklig och ?, sam opdrager hemmannet sin son.

Seppälä isonvihan jälkeen. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41041456

Sääksmäen käräjät 12.11.1722: Nämdeman ifrån Tyrisevä by och Säxmäki socken Per Henricsson...des hemman Seppälä kallad, anomus vapaavuosista. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41041550. Maria Jacobsdotter Kuitu, s. noin 1664 Akaa,Tyrisevä, k. 20.7.1729 Sääksmäki,Tyrisevä, ikä 65 v.

Lapset:
Elisabet Henricsdotter Seppälä , s. 10.10.1712 Sääksmäki,Tyrisevä. Tauluun 13
Anna Henricsdotter Seppälä s. 1714 Sääksmäki,Tyrisevä, k. 17.11.1717 Sääksmäki,Tyrisevä, ikä 3 v.
Henric Henricsson Seppälä , s. 8.1.1719 Sääksmäki,Tyrisevä. Tauluun 14
Beata Henricsdotter Seppälä , s. 1726 Sääksmäki,Tyrisevä. Tauluun 15
| Alku |

Taulu 13
4. Elisabet Henricsdotter Seppälä, (Taulusta 12, äiti Valborg Tuitti)s. 10.10.1712 Sääksmäki,Tyrisevä, k. 2.5.1752 Sääksmäki,Kyä, ikä 39 v ja 6 kk, kummit: Fredric Mattsson i Kyä, Thomas Henricsson, soldat Johan Mattsson, Anna Andersdr, Lisa Henricsdr, Maria Henricsdr ifrån Linnais, Anna? Henricsdr ifrån Tyrisevä. Perunkirjoitus 5.8.1752 drafon, enklingen Jöran Simonsson Lagerbom, afl. hru Lisa Henricsdotter, son Johan Jöransson, döttrar Anna och Beata omyndiga. Förmyndare morbroder bonde Henric Henricsson ifrån Tyrisevä.

Puoliso: Vihitty 24.6.1736 Sääksmäki Jöran Simonsson Kyander e. LagerbomRakuuna Kyässä, s. 9.3.1714 Sääksmäki,Rätiä, k. 29.5.1767 Sääksmäki,Kyä, ikä 53 v ja 2 kk, kummit: Jöran Nilsson, Michel Ericsson i Koukkari, Lisa Mattsdr. Pääkatselmus v. 1734: född i Säxmäki socken, 21 år gammal, gift finne, tienst 1 år.
Vanhemmat: Simon Nilsson Rätiä, s. 1630, k. 30.11.1723 Sääksmäki,Rätiä, ikä 93 v. SAY Sääksmäki Voipaala Rätiä v. 1656 Niels Persson, Ingeborg hru, Malin mor, Peer far.
SAY Sääksmäki Voipaala Rätiä v. 1664 Niels Persson, Ingeborg hru, Malin styfmor, Simon son, Maisa hustru.
SAY Sääksmäki Voipaala Rätiä v. 1675 Niels Persson, Ingeborg hru, Simon son, Margareta hru.
SAY Sääksmäki Voipaala Rätiä v. 1694 Simon Nilsson, Pähr son, Lisa hustru.

Ruodutusluettelo vuonna 1667: Voipaala Nils Perssons son Simon Nilsson.
Ruodutusluettelo vuonna 1675: Voipaala Simon Nilsson utgår för fadren Nils Persson.

Itsellinen Rätiässä 1719. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13277122. Valborg Mattsdotter, s. 1674, k. 22.2.1744 Sääksmäki,Vuorentaka, ikä 70 v.

| Alku |

Taulu 14
4. Henric Henricsson Seppälä, (Taulusta 12, äiti Valborg Tuitti)Talollinen, s. 8.1.1719 Sääksmäki,Tyrisevä, k. 12.11.1759 Sääksmäki,Tyrisevä, ikä 40 v ja 10 kk, kummit: Fredric Mattsson (Kyä), Johan Fabr.??, ??, Eric Pehrsson ifrån Ackas bror, item Beata Ichtydia från Kyä, Maria Andersd från ??. Perunkirja 30.12.1771 Tyrisevä Seppälä kronohemman: bonde Henric Henricsson död, enka Maria Mårtensdotter nu gift med bonde Michel Marcusson, söner Johan, Anders, Eric och Matts, döttrar Maria, Caisa och Lisa. Förmyndare Johan Pehrsson Rautala död, förmyndare Anders Johansson Ellilä.

Puoliso: Vihitty 28.12.1743 Akaa,Saviniemi Maria Mårtensdotter Laatus. 25.3.1723 Akaa,Saviniemi,Laatu, k. 8.6.1790 Sääksmäki,Tyrisevä, ikä 67 v ja 2 kk, kummit: Anders Andersson, Sigfrid Persson, hru Brita Johansdr, Lisa Andersdr, Maria T??.
Vanhemmat: Mårten Mattsson Laatu, Talollinen, s. 1687 Akaa,Saviniemi, k. ennen 1759 Akaa,Saviniemi, ikä 72 v. Akaan Saviniemen Laadun perintötilan isäntä 1707-38.

Urjalan käräjät 13.3.1706: Kehroilaiset Jöran Thomasson, Sigfrid Sigfridsson, Mårten Ericsson ja Eric Thomasson vastaan Mårten Mattsson i Saviniemi...http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=8279&pnum=100

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät v. 1724: Mårten Mattsson i Laatu velkaa Henric Sigfridsson i Toijala efter arf instrument af d. 19. Aug. 1698. Tuomitaan Mårten maksamaan Henricille tämän perintöosuus.
Perunkirjoitus 25.5.1752 Saviniemi Laatu bonde Mårten Mattsson, hru Margareta Andersdotter, tvänne söner Anders och Eric, tre döttrar Maria, Anna och Kaisa. Framl, första hru Valborg Bertilsdr (po Ericsdotter), fyra söner Michel, Matts, Mårten och Henric, en dotter Brita Mårtensdotter gift med landbonde Eric Henricsson ifrån Terdis, Maria gift med bonde Henric Henricsson ifrån Tyrisevä, Anna med bonde Pähr Bengtsson ifrån Alkula by i Lempäälä socken. Son Mårten är död, son Michel Mårtensson och dotter Maria Mårtensdotters vägnar deras moder enka Maria Jöransdotter ifrån Taipale.

Saviniemen Laadun tarkastus verovapautta varten 27.9.1725: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41041924. Vihitty 1.5.1721 Akaa,Savikoski. Margareta Andersdotter Maijala, s. 2.10.1689 Akaa,Savikoski, k. 9.12.1767 Akaa,Saviniemi,Laatu, ikä 78 v ja 2 kk. Rippikirjan mukaan s. 1685.

| Alku |

Taulu 15
4. Beata Henricsdotter Seppälä, (Taulusta 12, äiti Valborg Tuitti)s. 1726 Sääksmäki,Tyrisevä, k. 27.9.1801 Akaa,Tyrisevä, ikä 75 v. Sääksmäen käräjät v. 1761 §20: bonde Anders Andersson ifrån Tyrisevä, des hustrus Beata Henricsdotters hos des afledne broder bonde Henric Henricssons änka Maria Mårtensdotter arfandel. Maria Mårtensdotters nyvarande man Michel Marcusson Seppälä ifrån nästnämda by.

Puoliso: Vihitty 26.12.1749 Sääksmäki,Tyrisevä Anders Andersson KuituTalollinen, paimen, itsellinen Tyrisevän Kuidulla, s. noin 1726 Akaa, k. 3.9.1796 , ikä 70 v. Sääksmäen käräjät 19.1.1758: bonde Anders Andersson ifrån Tyrisevä, des numera afledne halfbroder bonde Thomas Thomassons änka Maria (po Anna) Gabrielsdotter ifrån samma by, hos henne stående fadernes arf. Maria Gabrielsdotters nuvarande andra maka Jacob Mårtensson.
Vanhemmat: Anders Johansson. Vihittäessä Kurisjärvellä. Rippikirjassa 1723-1725 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=11932&pnum=114. Vihitty 24.2.1720 Akaa,Sotkia?. Margareta Henricsdotter, s. noin 1700, k. 27.2.1763 Akaa,Tyrisevä, ikä 63 v.

| Alku |

Taulu 16
3. Lisa Henricsdotter Tuitti, (Taulusta 3, isä Henric Tuitti)s. 30.1.1692 Sääksmäki,Linnainen, k. 10.5.1752 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 60 v ja 3 kk, kummit: Olof Mattsson, Eric Grelsson, hru Lisa Michelsdr, hru Brita Andersdr, Lisa Ericsdr alla i Linnais. Perunkirjoitus 2.1.1753 Vedentaka Kasila, bonde Johan Thomasson, afl. hru Lisa Henricsdotter, tre söner Henric, Jöran och Johan, fyra döttrar Lisa, Kirstin, Valborg och Maria. Lisa gift med bonde Johan Johansson i Mudis, Kirstin med torpare Henric Jöransson i Liuttula, Valborg med nämdeman Matts Henricsson ifrån Suotaala, Maria är ogift. Kasila hemman är crono.

Perunkirja 3.12.1759 Vedentaka Kasila enklingen Johan Thomasson, afl. hru Lisa Henricsdotter, söner Henric, Jöran och Johan, döttrar Lisa, Kirstin, Valborg och Maria, Lisa gift med bonde Johan Johansson i Mudis, Kirstin med smed Henric Jöransson i Liuttula, Valborg med nämdeman Matts Henricsson i Suotaala, Maria med bonde Anders Mattsson i Kärjenniemi. Kasila hemman är crono.

Puoliso: Vihitty 25.5.1713 Sääksmäki Johan Thomasson KasilaTalollinen Vedentaan Kasilassa, s. 22.11.1688 Sääksmäki,Vedentaka,Hinkka, k. 30.4.1770 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 81 v ja 5 kk, kummit: Anders Grelsson i Land?, Jöran Michelsson i Vedentaka, Matts Grelsson, Erich Mattsson dito, Jfru Ingeborg och Anna syster, ifr. Liuttula, Lisa Mårtensdr i Salo. Henkikirja 1722 Vedentaka Johan Thomasson, Lisa hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=226.
Vanhemmat: Thomas Mattsson Kasila e. Hinkka, Kirkonisäntä, rusthollari, kuudennusmies, s. 2.1656 Sääksmäki,Salo,Hinkka, k. 24.1.1731 Sääksmäki,Vedentaka,Hinkka, ikä 75 v. Talollinen Vedentaan Kasilassa v. 1691-.
Perunkirjoitus Vedentaka Hinkka 30.5.1748, framledne rusthållare Thomas Mattsson, aflidne hustru Valborg Olofsdotter, fyra söner Johan, Matts, Gabriel och Gustaf, twå döttrar Sophia och Beata, Beata gift med Mårten Ericsson Moijanen, Sophia död dotter Lisa Johansdotter gift med torpare Johan Mattsson ifrån Pyhäjoki. Valborg Olofsdotters första gift med afledne bonde Henric Michelsson, son Matts Henricsson, döttrar Maria, Anna och Sara. Sara Henricsdotters son Jacob Jöransson ifrån Vedentaka. Thomas Mattssons afledne svåger Håkan Olofsson. Allekirjoitukset Matts Henricsson ifrån Vedentaka, Anna Henricsdotter ifrån Mustilax, Maria Henricsdotter ifrån Haapaniemi, hrus vägnar Jacob Jöransson ifrån Vedentaka. Hinkkala hemman ähr skatte.
Sääksmäen käräjät v. 1727: rusthållare Thomas Mattsson Hinkka ifrån Vedentaka, des alfledne svåger Håkan Olofsson, soner Matts och Håkan Håkansson, systrar Brita och Maria Håkansdotter.

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27099719. Valborg Olofsdotter Hinkka, s. 29.3.1658 Sääksmäki,Vedentaka, k. 1.3.1730 Sääksmäki,Vedentaka,Hinkka, ikä 71 v ja 11 kk.

Lapset:
Thomas Johansson Kasila s. 12.10.1714 Sääksmäki,Vedentaka, kummit: Hög?? hr Borgm. Johan Biur, hr studerande Laurentius Lilius, hr Carl Lilius, Matthias Hummelin, Johan Gustafsson ifrån Kockois, ibm välb. fru lieutenanskan Sigfrid Floor, Kirstin Henricsdr ifrån Linnais, Maria Håkansdr ifrån Vedentaka.
Beata Johansdotter Kasila s. 5.9.1715 Sääksmäki,Vedentaka, kummit: hr Johan Walfrid, Matts Henricsson ifrån Vedentaka, Matts Thomasson ibm, Brita Olofsdr ifrån Landois, Beata Håkansdr ifrån Kockois, Beata Thomasdr ifrån Vedentaka.
Elisabeth Johansdotter Kasila , s. 2.6.1717 Sääksmäki,Vedentaka. Tauluun 17
Christina Johansdotter Kasila , s. 27.10.1719 Sääksmäki,Vedentaka. Tauluun 18
Valborg Johansdotter Kasila , s. 13.2.1722 Sääksmäki,Vedentaka. Tauluun 19
Maria Johansdotter Kasila , s. 21.8.1724 Sääksmäki,Vedentaka. Tauluun 20
Henrich Johansson Kasila s. 5.1.1727 Sääksmäki,Vedentaka, kummit: hr Samuel Kaskas, hofslagare Mårten, Landois Anders, Matts och Henric Thomassöner ifrån Vedentaka, hru Caisa Nilsdr, Maria Andersdr, piga Anna Ericsdr alla ifrån Vedentaka.
Jöran Johansson Kasila , s. 12.4.1729 Sääksmäki,Vedentaka. Tauluun 21
Johan Johansson Kasila s. 22.10.1732 Sääksmäki,Vedentaka, kummit: Matts Hinkka, Johan Henricsson ifrån Landois, Gabriel Thomasson Hinkala, fru Maria Helena Snitzer, jungfru Caisa Speitz, Anna hofslagare hru ifrån Mustilax. Muuttanut: v. 1759 til Nåndahl.
| Alku |

Taulu 17
4. Elisabeth Johansdotter Kasila, (Taulusta 16, äiti Lisa Tuitti)s. 2.6.1717 Sääksmäki,Vedentaka, kummit: Hofslagare Mårten, Matts Thomasson från Vedentaka, Henric Henricsson Tuitti ibm, hofslagarens hru Maria, Håkan Johansson och Grels ??.

Puoliso: Vihitty 1.4.1739 Sääksmäki Johan Johansson MikkolaTalollinen Mudin Mikkolassa, kuudennusmies, s. 1714 Sääksmäki,Muti, k. 28.12.1776 Sääksmäki,Muti, ikä 62 v.
Vanhemmat: Johan Johansson Mikkola, Talollinen Mutin Mikkolassa, s. 1662 Sääksmäki,Muti, k. 11.7.1736 Sääksmäki,Muti, ikä 74 v. Henkikirja 1722 Muti Johan Johansson, Maria hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=226

Sääksmäen käräjät v. 1726: förra huusbonde på Mickola hemman i Mudis jätetty pois v. 1724 henkikirjasta, on 66 vuotias, intet kan arbeta mutta miehenavun puutteessa toimii itse isäntänä.

Mutin Mikkolan tarkastus verovapautta varten 29.10.1725, bonde Johan Johansson. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41041661

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Muti Henric Simonsson eller Maria värdinna Mikkola, har repererat ett pårte...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295829. Vihitty 31.3.1713 Akaa,Toijala. Maria Mattsdotter Kakkali, s. 1687 Akaa,Toijala, k. 21.7.1759 Sääksmäki,Muti, ikä 72 v.

| Alku |

Taulu 18
4. Christina Johansdotter Kasila, (Taulusta 16, äiti Lisa Tuitti)s. 27.10.1719 Sääksmäki,Vedentaka, k. 12.4.1762 Sääksmäki,Liuttula, ikä 42 v ja 5 kk, kummit: Gabriel Hinkka skräddare i Salo, Matts Nikkilä ifrån Vedentaka, Gabriel Hinkka i Vedentaka, Kirstin skäddarens hru, Caisa Nilsdotter Vähälä, Sophia Thomasdotter ifrån Linnais Tuitti, Brita Henricsdotter ifrån Landois.

Puoliso: Vihitty 26.12.1746 Sääksmäki,Vedentaka Henric JöranssonSeppä, torppari Liuttulassa, s. 5.1.1718 Sääksmäki,Kärjenniemi, k. 11.6.1763 Sääksmäki,Liuttula, ikä 45 v ja 5 kk. Sääksmäen käräjät 16.4.1773 §65: afledne torpare Henric Jöranssons omyndiga barns förmyndare bonde Jöran Jöransson ifrån Vedentaka, bonde Thomas Johansson ifrån samma by 60 daler kopparmynt efter arfsmedel.
Vanhemmat: Jöran Mattsson Klemola, Lampuoti, s. 1686 Sääksmäki,Kärjenniemi, k. 10.6.1760 Sääksmäki,Annila, ikä 74 v. Henkikirja 1711 Kärjenniemi Jöran Mattsson, Brita värdinna; Brita intygas tiena i Tavastehus hos sahl. Biurens arfwingar. Vihitty 9.6.1712 Sääksmäki,Kärjenniemi. Margareta Thomasdotter Klemola, s. 4.2.1691 Sääksmäki,Kärjenniemi, k. 18.11.1751 Sääksmäki,Liuttula, ikä 60 v ja 9 kk.

| Alku |

Taulu 19
4. Valborg Johansdotter Kasila, (Taulusta 16, äiti Lisa Tuitti)s. 13.2.1722 Sääksmäki,Vedentaka, k. 7.1.1785 Tyrväntö,Suotaala, ikä 62 v ja 10 kk, kummit: mons Anders Herkepaeus ifrån Hauho, Johan Thomasson, Matts Håkansson, Gabriel Thomasson alla ifrån Vedentaka, Pehr Henricsson ifrån Linnais, hru Anna Henricsdr ifrån Mustilax, Lisa Mårtensdr och pigor Sopgia Grelsdr coh Margareta Henricsdr alla ifrån Vedentaka. Perunkirja 6.10.1785 Suotaala Anttila: bonde Matts Henricsson, hru Valborg Johansdotter död 1.1785, son Thomas, döttrar Maria, Brita, Elisabet, Anna och Helena. Maria gift med rusthollare Johan Mattsson Jussila i Månaala, Brita gift med bonde Eric Mattsson Achtila i Mervis, Elisabet gift med bondeson Johan Gustafsson Uotila i Ihalempi, Anna trolofvad med rusthållson Henric Mattsson ifrån Paino. Anttila hemman är skatte.

Puoliso: Vihitty 26.12.1742 Sääksmäki Matts Henricsson Anttila Talollinen, s. 1715 Tyrväntö,Suotaala, k. 17.8.1800 Tyrväntö,Suotaala, ikä 85 v.
Vanhemmat: Henric Mattson Anttila, Broder, talollinen, lautamies, s. 1683 Tyrväntö,Suotaala, k. 1770 Tyrväntö,Suotaala, ikä 87 v. SAY 1707 Henric Mattsson, (1710 Brita hru), Kirstin bror hru, Lisa kt hru.

Henkikirja 1722 Suotaala Anttila Henric Mattsson, Brita hru, Anders drg, Lisa syster. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=235

SAY 1727 Henric Mattsson, Brita hru, Anna pig.
Vitsiälän Hannulan Jöran Michelsson Rysses syskonebarn.

Tyrvännön rk 1720-luvun loppu: Henric Mattsson, hru Brita Gustafsdr, gl Kirstin Isacsdr, s: Simon Henricsson, p. Carin Sigfridsdr, s: Anders Henricsson, Lisa Carlsdr, inh Clas Michelsson, hru Anna Thomasdr.

Hauhon käräjät 1750: bonde Henric Mattsson ifrån Suotaala i Tyrväntö by...des äng Pohjanniitty...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=22964807

Pälkäneen talvikäräjät v. 1767 §56: bonde Henric Mattsson Antila ifrån Suotaala att han är född år 1683 i Suotaala by. Brita Gustafsdotter Hannukkala, s. 1685 Tyrväntö,Suotaala, k. 13.1.1751 Tyrväntö,Suotaala, ikä 66 v. Perunkirja 10.1.1759 Suotaala Anttila bonde och enklingen Henric Mattsson, afl. hru Brita Gustafsdotter, söner Simon, Matts, Thomas, Henric Henricsson, dotter Anna Henricsdotter gift med bonde Gustaf Johansson ifrån Huittula by. Son Simon död, tvänne söner Anders och Samuel Simonssöner (i Katinala), en dotter Beata Simonsdotter gift med landbo Matts Samuelsson ifrån Mälkiäis. Anttila hemman är crono.

| Alku |

Taulu 20
4. Maria Johansdotter Kasila, (Taulusta 16, äiti Lisa Tuitti)s. 21.8.1724 Sääksmäki,Vedentaka, k. 17.10.1803 Sääksmäki,Kärjenniemi,Kuokka, ikä 79 v ja 1 kk, kummit: soldat Jacob Nylander, Johan Thomasson, Gustaf Thomasson, Matts Grelsson, hru Maria Mårtensdr, Sophia Grelsdr, piga Beata Pehrsdr alla ifrån Vedentaka. Muuttanut: v. 1758 til Kuocka-.

Puoliso: Vihitty 1.11.1758 Sääksmäki Anders Mattsson KuokkaTalollinen, s. 29.11.1699 Sääksmäki,Kärjenniemi,Kuokka, k. ennen 9.11.1772 , ikä 72 v ja 11 kk, kummit: Clemola ryttare Matts, Pardala ryttare Eric, sold Henric Soini, Valborg Eskilsdr och Maria Mattsdr ifrån Kärjenniemi. Henkikirja 1722 Kärjenniemi Anders Mattsson, Margareta mor. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=227

Sääksmäen käräjät 16.12.1772 §93: afledne bonde Anders Mattsons änka Maria Johansdr ifrån Kärjenniemi, des stiufdotter Valborg Andersdotters dotter Maria Andersdotters fästeman bonde Henric Mattsson Kuocka.
Perukirja 9.11.1772 Sääksmäki Kärjenniemi Kuokka augments hemman: afledne bonde Anders Mattsson, änka Maria Johansdotter ifrån Kasila i Vedentaka by, en son Johan, twå döttrar Lisa och Maria Andersdottrar. Å faderne ingen förmyndare. Förmyndare bonden Gustaf Johansson Pietilä i Kärjenniemi. Velkoja änka Maria til Henric Johansson Kasila, bonde Johan Johansson i Mudis Mikkola.
Vanhemmat: Matts Mattsson Kuokka, Talollinen Kärjenniemen Kuokalla, s. 1663 Sääksmäki,Kärjenniemi,Kuokka, k. 16.1.1743 Sääksmäki,Kärjenniemi, ikä 80 v. Vihitty 26.12.1698 Sääksmäki. Maria Nilsdotter Nissilä, s. 10.4.1681 Sääksmäki,Kärjenniemi, k. 28.4.1707 Sääksmäki,Kärjenniemi, ikä 26 v ja 0 kk.

| Alku |

Taulu 21
4. Jöran Johansson Kasila, (Taulusta 16, äiti Lisa Tuitti)Talollinen Sääksmäen Vedentaan Kasilassa isänsä jälkeen, s. 12.4.1729 Sääksmäki,Vedentaka, k. 20.10.1789 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 60 v ja 6 kk, kummit: hofslagare Mårten, Matts Thomasson, Eric Biörckman, Matts Grelsson, Maria Mårtensdr ifrån Landois, Beata Pehrsdr alla ifrån Vedentaka.

Puoliso: Vihitty 6.5.1753 Sääksmäki Sophia Sigfridsdotter Ståhlbergs. 9.2.1732 Sääksmäki,Poukkala, k. 29.4.1809 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 77 v ja 2 kk, kummit: Matts Simonsson i Pouckala, sold Matts Storm, Matts Jöransson ifrån Landois, Valborg Mattsdr ifrån Pouckala, Lisa Johandotter och Maria Mårtensdr, Sophia Jöransdr ifrån Landois.
Vanhemmat: Sigfrid Ingeborgsson Ståhlberg, Sotilas, s. 6.2.1704 Sääksmäki,Valkeakoski, k. 1743 , ikä 39 v. Vihitty 4.4.1731 Sääksmäki. Beata Jöransdotter Penttilä, s. 14.8.1712 Sääksmäki,Lantoinen, k. 27.6.1736 Sääksmäki,Poukkala, ikä 23 v ja 10 kk.

| Alku |

Taulu 22
3. Christina Henricsdotter Tuitti, (Taulusta 3, isä Henric Tuitti)s. 13.6.1694 Sääksmäki,Linnainen,Tuitti, k. 1750 Hattula,Kanunki, ikä 56 v, kummit: Anders Andersson, Mårten Ericsson, Henric Olofsson, Brita Keivoises hru, Maria Arfvidsdr alla i Linnais, och Brita Eskelsdr i Tartt.? Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Luolaja Per Bengtsson eller Kirstin värdinna Kanungi, skatte 1729, opbygt å nyo ett nytt fähus, 1 köök och 1 stall reparerat...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295841

Perunkirjoitus 2.5.1751: Pojat Henric, Johan och Arvid Johanssöner, tyttäret Margareta, Anna och Lisa Johansdöttrar. Deras man bonde Matts Henricsson i Vuorentaka, bonde Carl Johansson ifrån Mierola, rusthollare Henric Henricsson ifrån Vuorentaka.

Perunkirjoitus 2.5.1757 Kanunki rusthållare Johan Henricsson, afl. hru Chirstin Henricsdotter, tre söner Henric, Johan och Arvid, tre döttrar Margareta, Anna och Lisa. Margareta gift med bonde Matts Henricsson i Vuorentaka. Johan Henricsson perinyt Kanungin skatte rusthollin efter sin fader Henric Eskilsson. Allekirjoitukset Anna Johansdotter ifrån Mierola, på min hrus Lisa Johansdotters vägnar Henric Henricsson ifrån Vuorentaka, på min hrus Margareta Johansdotters vägnar Matts Henricsson ifrån Vuorentaka.

Puoliso: Vihitty 29.1.1716 Sääksmäki Johan Henricsson KanunkiRusthollari Hattulan Kanungissa, s. noin 1685 Hattula,Luolaja,Kanunki, k. 8.5.1758 Hattula,Luolaja,Kanunki, ikä 73 v. SAY Hattula Kanunki v. 1707 alkaen Johan Henricsson. Kanungissa haudataan v. 1727 Johans barn.

Rippikirja 1720 Kanunki Johan Henricsson, hru Chirstin Henricsdr, gl Margareta Johansdr, Matts Arvidsson, Johan Johansson, p. Maria Andersdr, Johan Mattsson, hru Carin Cnutsdr, Lisa Johansdr, pig Anna Sigfridsdr, Henric Mattsson, Eric Gustafsson, D. Johan Johansson, Beata Eskilsdr, hru Anna Simonsdr. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24847874

Henkikirja 1722 Luolaja rytt .st. Johan Henricsson, Kirstin hru, Kaisa rytt hru, Bengt drg, Johan drg, Lisa pig. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=231

Hattulan käräjät 1736: bönder Simon Johansson och Eric Henricsson som hälften Tarkkala cronohemman i Luolais by besitter mot bonden Eric Mattsson som Monnila cronohemman i samma by innehafver. Vitnare bonde Simon Påhlsson ifrån Pelkola, år 1696 i Järvis by, då varande åboon på Monnila Anders Philipsson och Tarkkala hemmans då varande åboon Matts Eskilsson. Des faderfader Johan Andersson hvilken var ungefär 150 åhr gammal då han blef död. Vitnare rusthållare Johan Henricsson ifrån Kanungi som är Eric Mattsson hustrus Sophia Mattsdotters modersysters son. Vitnare änkan Maria Olofsdotter ifrån Mierola, hennes numera afledne man Jacob Mattsson som var då varande åboen på samma hemman Matts Eskilssons son. Vitnare bonde Eric Thomasson ifrån Kouvala, som är bemälte Eric Henricssons faderbroder som Tarkkala hemman hälften brukar.

Eric Mattsson Monnilan vaimon Sophia Mattsdotterin äiti on Sattulan Rekolan emäntä Ingrid joka kuollut 1713.

Läänintilit 1729: Luettelo Vapaavuosia saaneista rustholleista: Luolaja Johan Henricsson eller Kanungi nyter 2 1/2 åhr frihet ifrån och med 1725 til och med 1727. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12324926.
Vanhemmat: Henric Eskilsson Kanunki, Rusthollari, s. noin 1650 Hattula,Kanunki, k. 1713 Hattula,Luolaja.Kanunki, ikä 63 v. 07.5.1697 Hattulan kirkontilit = Kanunki, Henrik jordet 7. i en graf, 1713 Canungi Husbonde Henrich Eskelsson i Hakimäki graf. 3:-.

Mainitaan Kanungilla 1691-1707.

Hattulan, Vanajan, Rengon, Mäskälän ja Lehijärven käräjät Hämeenlinnassa 9.-12.9.1684: Henric Eskilsson ifrån Kanungi framkom och å sin moders hustru Valborg Jöransdotters vägnar med besvär moot Hinrich Ersson ibm, för dodd han foskar nu prajudicera Eskilsson i dess arfrätt och twänga honom, som af första kullan ärfrittra sahö hru Carin Cnutsdotter ifrån des mormoders arfehemman Kanungi bewisandes
1: hru Carin Knutsdotter ärfte Kanungi ryttarehemman efter sin sahl föräldrar.
2: sin moder Walborg vara af ächta sängs född af Jöran Sigfridsson och hru Carin Knutsdotter, hwilken ännu med lefver.
3: Dårdi Jacobsdotter hans väderpartz Hinrich Erssons hru, wara af senare kullen, hwilken sedan föddes som hru Carin i andra giftet efter sal. Jörans dödh medh Jacob Bertilsson trädde, dödd och Dordi Jacobsdotter med sin man Henric Ersson tilstrado.
5: upviste en attest dess Jöran Jacobsson, Thomas Larsson och Sigfrid Jöransson ifrån Hurtala, Christoffer Peersson, Johan Clemetsson Häti ifrån Lill Luolas under skrifvern, d. 1. Juni 1684 hwilka witne sign hördt af sahl hustru Carin dodd Eskel Grelsson denne Hinrich Eskelssons fadher och Walborg Jöransdotters man vara moot tagen till ero fullkomligt mågh, son och arfvinge til hemmannet Kanungi uts. här moot insinuerade Hinrich Ersson Carin Knutsdotter mågh och Dorde Jacobsdotters man af senare kullan att Testament breef af d. 13. Decemb. 1680. Af för detta Lagläsaren Johan Ahlman medd andra sex besattna boskadeliga man underskrifvit, hvar med hru Carin Cnutsdotter fullkomligen Testamenterar sin dotter af senare kullan Dårde Jacobsdotter och hennes man Hinrich Ersson bomt sitt arfvehemman Kanungi, af dod fundament att Dårdis fahder Jacob Bertillsson först som tiänare warit, och ridit för hemmannet, och sedan denne Dårdis förra man Erich Michelsson uti 20 års tidh utan löhn tienst för hemmannet för sver?tienare, och sedermera antagit denne nuvarande Dårdis man Hinrich Ersson för sin sytnings son som henne i sin ålder fiila skulle, hwilket testamente hon den 10. Februarij 1681 lagl.n å satte tingh publicera ochm actis publicis före lahg, moot wilket ingen då sadhe att tala, exciperades moot Hinrich Eskilssons attest af d. 1. Junij 1684 dodd samlige äro deras flächt och somlige sin wederdeman, dodd och i sannings besans, alt der förr argm: 17. cap. Erfvis st: bl dömes Dårdi Jacobsdotter att nuta sin sahl moders på laga och Wichtiga iskiöld grundadh Testamente; Emedan hon in till sin dödh studs dods gillat hafva, till godo, at hafva pråferensen medd sin arfvingar fram fär des moder hustru Carin Knutsdotters arfvingar til Canungi ryttare hemmannets brödzwik. Emot denne dom appellerade Hinrich Eskilsson lagl.

Etelä-Suomen laamanninkäräjät 19.-20.3.1685: Lagman rättens sentens och dohm mellan Henric Eskelsson i Kanungi kärande och Henric Ericsson ibm å sin hustru Dårde Jacobsdr vägnar svärande. Ankom besagde Kanungi brärd hemmans besittande där dhe tvitige varit, vilken saak denna rättens and öfver per appelationem o evolvoradh är afsagds på ordinarie lagmans tinget i Tavastebårg d. 20 Martij 1683. Undersatt sahl. Carin Cnutsdotter Kanungi hafver pröte stamenterat sin dotter Dårde Jacobsdotter och hennes man Henric Ericsson sin arfshemman Kanungi fram för någon man af sin barn att bo och besitta, som och dett samma uthi härads rätten finnes vara utan någons inspråk ad acta prödt i liksväl medan Henric Eskelsson Carins äldsta dotters son af den första kullan vilkens moder och fader hon i lika motte hafvar låfvat och tilsagt prioriteren af hemmannet så longa hon lefver, och sammanlades dhe andra sin mågor hvar efter annan som gifte blefva och sedan afledne. intil denna Henric Ericsson hvilken som äfven så i blif af manshälp under beronde pratext och låfva haar öfvertalst att gifta sig på hemmannet som Peer Grelsson Kalkkonen den därhafvar testman uti hennes mågar, dett odeligna intygadr 2: sadr Carin Cnutsdotter ingen mact att inmert Lags pärtestamentera men andran den rättighet som Henric Eskilsson efter Buds ocj all vräglig förordringen jure primogenitura tillkommer. 3. Hafvar Henric Eskilsson moot hennes giordt testamente såsom inofficiosum i rätten tidt eller inom ute åhrs förlop efter hennes dödh lagligen exciperat och klandrat, dig kunde samma Testamente intet gilas, utan efter landens Ahrgamla sed vara och Bundans inhålliga plijt samt des 6. cap. jord erkända rätten Henric Eskilsson att vara närmare, den Henric Ericsson med sin hustru Dårde Jacobsdotter berättigads til ut behålla, boo och besitta Kanungi brödsrätthemmannet fram för the andra Carin Cnutsdotters barn och arfvingar; des så att han den hvårdera uthlösen , och för sin desse och anport af det fata förnöjer ; emot denna dohm appeliera den Henric Ericsson lagliga. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=2365&pnum=643

Hattulan käräjät 13,.14.6.1683: Henric Eskilsson tuomitaan kanssakäymisestä (lägermåhl) Caisa Ericsdotterin kanssa. Ei mainita naineeksi mieheksi ja saa normaalin naimattoman miehen sakon. Avioliitto Hakinmäen Margaretan kanssa solmittu vasta tämän jälkeen.

Hattulan käräjät 4.-6.10.1681: Nihattulan Olof Påhlsson (Kupila) lainannut kaksi vuotta sitten Kanungin Henricssonille 2 st. stranhackor joita nyt hakee takaisin käräjäteitse.

Hattulan käräjät v. 1685: Henric Eskilsson i Kanungi besvärar sig öfwer ryttare Henric Ericsson, Henric käyttänyt luvatta Kanungin metsää ja myynyt 3 tynnyriä ruista.

Ratsutilojen katselmus 1687: Kanunki rustningshållare Henric Ericsson ... Eskil Thomasson hemman...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=18169643. Vihitty noin 1684. Margareta Johansdotter Hakimäki, s. noin 1652 Hattula,Hakimäki, k. 1726 Hattula,Kanunki, ikä 74 v. Mainitaan Hakinmäessä (SAY) 1675-1682 Margareta dotter. Henkikirjassa ensimmäisen kerran v. 1668. Mainitaan Hakimäessä (SAY) 1680 Henric måg eli Margareta Kanungin 1. pso. Hakinmäki 1682 inhyses Margareta skräddare enckia. Kanungissa haudataan v. 1727 gammal mor.

Lapset:
Margareta Johansdotter Kanunki , s. 29.11.1717 Hattula,Luolaja,Kanunki. Tauluun 23
Anna Johansdotter Kanunki , s. 1719 Hattula,Luolaja,Kanunki. Tauluun 24
Henric Johansson Kanunki , s. 1720 Hattula,Luolaja,Kanunki. Tauluun 25
Catharina Johansdotter Kanunki s. 1723 Hattula,Luolaja,Kanunki, k. 1736 Hattula,Kanunki, ikä 13 v.
N.N. Kanunki Canungi Johans barn, s. Hattula,Luolaja, k. 1727 Hattula,Luolaja.
Johan Johansson Kartano e. Sellman , s. 1725 Hattula,Luolaja,Kanunki. Tauluun 26
Arvid Johansson Kanunki , s. 14.9.1729 Hattula,Luolaja,Kanunki. Tauluun 27
Elisabet Johansdotter Kanunki , s. 22.1.1733 Hattula,Luolaja,Kanunki. Tauluun 28
| Alku |

Taulu 23
4. Margareta Johansdotter Kanunki, (Taulusta 22, äiti Christina Tuitti) s. 29.11.1717 Hattula,Luolaja,Kanunki, k. 6.1.1789 Hämeenlinna,Vuorentaka,Ässälä, ikä 71 v ja 1 kk.

Puoliso: Vihitty 1.11.1736 Hattula Matts Henricsson ÄssäläRusthollari, s. 27.8.1708 Vanaja,Vuorentaka, k. 16.10.1770 Vanaja,Vuorentaka, ikä 62 v ja 1 kk. Janakkalan käräjät 19.10.1748: bonde Matts Henricsson ifrån Vuorentaka Ässälä, arf efter föräldrar Henric Jöransson och Ingrid Mattsdr, 6 stycken barn, 2 söner och 4 döttrar, sonen Matts åboen å bemälte Ässälä är gift, andra son Jöran, dotter Valborg gift i Hattula och Leiniälä by, dotter Ingrid är gift i Parola by, med twå ähr omyndiga Maria och Sophia, förmyndare rusthållare son Gustaf Henricsson Nukari i Vuorentaka.
Janakkalan käräjät 9.4.1763 §20: bonde Matts Henricsson Ässälä i Vuorentaka, afledne broder Jöran Henricsson, svåger Carl Danielsson Rekola i Ihalempi och landbonde Grels Johansson ifrån Stor Luolas, sväger Johan Johansson Eskola ifrån Parola, syster Maria Henricsdotter i Ässälä.

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11527216

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11527218

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11527222.
Vanhemmat: Henric Jöransson Ässälä, Rusthollari, s. 23.1.1657 Vanaja,Vuorentaka, k. 1.4.1748 Vanaja,Vuorentaka, ikä 91 v ja 2 kk. Rippikirja 1703-1708 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10279311

Henkikirja 1722 Vuorentaka Ässälä Henric Jöransson, Ingred hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=279

Janakkalan ym käräjät 4.11.1724: Bonde Henric Jöransson Vuorentakaa hakee verovapautta. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41041618. Vihitty noin 1706 Vanaja,Kankaantaka. Ingrid Mattsdotter Iso-Mattila, s. Vanaja,Kankaantaka, k. 23.11.1735 Vanaja,Vuorentaka.

| Alku |

Taulu 24
4. Anna Johansdotter Kanunki, (Taulusta 22, äiti Christina Tuitti)s. 1719 Hattula,Luolaja,Kanunki, k. 17.7.1772 Hattula,Mierola, ikä 53 v. Vihittäessä leski Hattulan kirkonkylästä.

1. puoliso: Vihitty 1739 Hattula,Kanunki Henric Mattson Penttilä s. 1710 Hattula,Hurttala, k. 3.4.1743 Hattula,Hurttala, ikä 33 v.
Vanhemmat: Matts Jöransson Penttilä, Hurttalan Penttilän isäntä, s. 1683 Hattula,Hurttala, k. 28.5.1753 Hattula,Hurttala, ikä 70 v. Rippikirja 1720 Penttilä Matts Jöransson, hru Kirstin Jacobsdr, Henric Mattsson, Matts Mattsson, Eric Mattsson, Jöran Eskilsson. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24847869

Henkikirja 1722 Hurttala landb. Matts, Kirstin hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=231

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Hurttala Eric Larsson eller Matts Penttilä, skatte 1726, Matts Jöransson opsatt 1 nyt pörte...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295839

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/hattula/rippikirja
1739-1753
tk94/146.htm
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/hattula/rippikirja
1732-1738
tk94/14.htm
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/hattula/rippikirja
1739-1753
tk94/324.htm
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/hattula/rippikirja
1753-1760
tk94/15.htm
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/hattula/rippikirja
1760-1766
tk94/17.htm
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9958
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9993


. Christina Jacobsdotter, s. 1686, k. 3.2.1759 Hattula,Hurttala, ikä 73 v.

2. puoliso: Vihitty 1745 Hattula Carl Johansson Lotti e. Vanhatalos. 1700 Tyrväntö,Tokeensuu, k. 30.4.1772 Hattula,Mierola, ikä 72 v. Lotin isäntänä 1689-1713 Simo Matinpoika.
Vanhemmat: Johan Henricsson Vanhatalo e. Kärsälä, Torppari Tokeensuussa, s. noin 1670 Hattula,Kärsälä, k. 1743 Tyrväntö,Tokeensuu, ikä 73 v. Tyrväntö rk Tokeensuu 1720-luvun loppu: Johan Henricsson, hru Brita Ericsdr, dr Maria Johansdr, Matts Johansson, Carl Johansson, Marg. Johansdr. Perhe2 Thonas Putter, hru Sophia Henricsdr, gl Brita Clemetsdr. Brita Ericsdotter, s. noin 1680, k. 11.1.1759 Tyrväntö,Tokeensuu, ikä 79 v.
| Alku |

Taulu 25
4. Henric Johansson Kanunki, (Taulusta 22, äiti Christina Tuitti)Rusthollari, s. 1720 Hattula,Luolaja,Kanunki, k. 19.5.1790 Hattula,Luolaja,Kanunki, ikä 70 v. Hattulan käräjät 20.3.1765 §35: Kanungi rusthålls innehafware Henric Johansson om rusthålls Vahteristonmylly qvarn som alla tiden ägt. Vittnare rusthållare Anders Henricsson Torkkola ifrån Nihattula, gamla bonde Thomas Sigfridsson i Suontaka, gamla bonde Eric Gustafsson Stycki ifrån Mervis. Anders Henricssson Torkkola, hans stiuffader Sigfrid Henricsson. Thomas Sigfridsson åhr 1700 valhion vistats på Kanungi.

Puoliso: Anna Andersdotter Iso-Mattilas. 31.12.1726 Vanaja,Kankaantaka, k. 30.7.1775 Hattula,Kanunki, ikä 48 v ja 6 kk, kummit: Ei mainita. Vanaja Kankaantaka Iso-Mattila RK 1744-1750 sivu 18 Anna syster s. 10.12.1726 gift til Hattula, ehtoollismerkinnät 1744-1746.
Vanhemmat: Anders Ericsson Iso-Mattila, Rusthollari, s. 10.11.1699 Vanaja,Kankaantaka, k. 23.3.1767 Vanaja,Kankaantaka, ikä 67 v ja 4 kk. Janakkalan käräjät 8.3.1726: Anders Ericsson i Kankaantaka, des fadersyster Ingrid Mattsdotter ifrån Vuorentaka, des fadernes och mödernes arf, hans faderbroder Johan Mattsson under Anders omyndiga åhr förestådt hemmannet och des faders ägendom.
Janakkalan käräjät 9.11.1726: Anders och Michel Ericsson til deras fadersyster bonde Henric Jöranssons i Vuorentaka hustru Ingrid Mattsdotter, deras faderbroder Johan Mattsson.
Janakkalan käräjät 21.11.1727: Anders Ericsson ifrån Kangantaka, fader Eric Mattsson med döden åhr 1712 afgått, broder Johan Matsson.
Janakkalan käräjät 10.3.1746: rusthållare Anders Ericsson i Kangantaka, bröder Anders, Michel, Matts och Henric. Anna Johansdotter Kinnari, s. 29.4.1704 Janakkala,Kerkkola, k. 27.1.1751 Vanaja,Kankaantaka,Iso-Mattila, ikä 46 v ja 8 kk.

| Alku |

Taulu 26
4. Johan Johansson Kartano e. Sellman, (Taulusta 22, äiti Christina Tuitti)Rusthollari, s. 1725 Hattula,Luolaja,Kanunki, k. 10.8.1793 Sääksmäki,Nuutala,Kartano, ikä 68 v. Sääksmäen Nuutalan Kartanon rusthollari. Kanungissa v. 1760 merkintä i Tavastehus. Osti 15.12.1763 päivätyllä kauppakirjalla Nuutalan Kartanon Vice notariaten Carl Ullnerilta ja vaimoltaan Elisabet Margareta Enehielmilstä hintaan 1800 daler kopparmynt. Elisabet Margareta Enehielm on Beata Råbergin ja Henric Johan Enehielmin tytär. Beata oli ollut 1. aviossa Per Cedersparren kanssa jolta Nuutalan kartano periytynyt.
Perunkirja 11.11.1793 Nuutala: afledne rusthållare Johan Johansson, enka Sophia Pettersdr, söner Henric och Anders, döttrar Lisa, Christina, Sophia och Margareta. Lisa gift med rusthållare Henric Carlsson Kartano i Matkantaka, Christina gift med rusthållson Gustaf Gustafsson Bergman.
Hattulan käräjät 28.4.1764 §39: rusthållare Johan Johansson Sellman ifrån Säxmäki socken mot stads forman Jacob Färdig ifrån Ois by. §43: Jacob Färdigs hustru Maria Nilsdotter.

Puoliso: Vihitty 4.11.1759 Hattula Sophia Pettersdotter ElgströmTytärpuoli, s. 30.11.1737 Hattula,Ventola, k. 14.4.1824 Sääksmäki,Nuutala, ikä 86 v ja 4 kk, kummit: Arvid Arvidsson Lottila, Matts Mårtensson ifrån Vesunda, Johan Abrahamsson ifrån Vesunda, hru Maria Johansdr ifrån Vendola, Anna Carlsdr ifrån Mierola, piga Maria Abrahamsdr ifrån Mierola. Vihkimistiedossa tittelinä Beckmans styfdotter.
Vanhemmat: Petter Pettersson Elgström, Rakuuna nro 37, s. 1696 Skåne,Långan, k. ennen 29.5.1746 , ikä 50 v. Ruotsista v. 1721 siirretyt sotilaat: Elgström, Per URR Övl 37 UFM IV 91 född Skåna, Långa.

Pääkatselmus v. 1728: Ventola nro 37, transporterad ifrån Öfre Hollola compagnie, af hr general major Bennets regemente, född i Skåne Långan socken Sarult by, 32 år gammal, gift, tienst 12 år.
Pääkatselmus v. 1735: Pehr Elström, född i Skåne Tengara socken, 39 åhr gammal Skåning, gift tienst 19 åhr.
. Vihitty 29.9.1736 Hattula. Valborg Abrahamsdotter Eskola, s. 1714 Hattula,Ventola.

| Alku |

Taulu 27
4. Arvid Johansson Kanunki, (Taulusta 22, äiti Christina Tuitti)s. 14.9.1729 Hattula,Luolaja,Kanunki, k. 2.2.1779 Hattula,Kanunki, ikä 49 v ja 4 kk, kummit: Henric Henricsson fr Sattula (Nikkilän isäntä, velipuoli), dragon Johan Flinck från Kanunki, kyrckoväckaren Mårten (Hyfärin), hru Walborg Johansdr (po Thomasdotter jos on veljenvaimo) ifrån Kalvola Linnais med pigan Valborg Mattsdr ifrån Kanungi. Perunkirja 10.1.1780 Kanunki: afledne rusthålls son Arvid Johansson, bröder rusthållare Henric Johansson i Kanungi och rusthållare Johan Johansson Nudala i Säxmäki, systrar bonde enka Margareta Johansdr Ässälä, Lisa Johansdotter gift med rusthållare Henric Mattsson Nukari, afledne syster bondehru Anna Johansdotter ifrån Mierola barn son bonde Michel Henricsson Lottila, döttrar Margareta Carlsdr gift med bonde Eric Johansson Kirrilä, Anna gift med landbondeson Eric Ericsson Mattila ifrån Mierola, Lisa gift med landbondeson Grels Mattsson Sipilä i Hurttala, Brita med drg Anders Jacobsson ifrån Kuttis i Kalvola, ogift dotter Caisa Carlsdr. Arvid Johanssons oäkta son Arvid Arvidsson ifrån Lill-Luolas des moder Maria Pettersdr.

Vihkimättä: Maria Pehrsdotter Monnila s. 26.1.1746 Hämeenlinna.
Vanhemmat: Pehr Jöransson Monnila, Linnannihti, talollinen Luolajan Monnilassa, s. 1707, k. 22.9.1759 Hattula,Luolaja, ikä 52 v. Läänintilit 1741, Kalvolan kuulutusmaksut: 2.2.1741 slottsknecht Per Jöransson i Tavastehus med pigan Elisabeth Thomasdotter ifrån Keikkala. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12344151. Vihitty 2.2.1741 Kalvola,Sauvala. Elisabet Thomasdotter Huti, s. noin 1722 Kalvola,Sauvala, k. 25.1.1800 Hattula,Luolaja, ikä 78 v. Pois Sauvalan Hudilta noin 1742.

| Alku |

Taulu 28
4. Elisabet Johansdotter Kanunki, (Taulusta 22, äiti Christina Tuitti) s. 22.1.1733 Hattula,Luolaja,Kanunki, k. 31.8.1784 Hämeenlinna,Vuorentaka, ikä 51 v ja 7 kk.

1. puoliso: Vihitty 3.2.1754 Hattula Henric Henricsson NukariRatsutilallinen, s. 1.1.1721 Vanaja,Vuorentaka, k. 19.4.1772 Vanaja,Vuorentaka, ikä 51 v ja 3 kk. Janakkalan käräjät 1772 §41: afledne rusthållare Henric Henricsson Nukari i Vuorentaka by änka Lisa Johansdotters ombuds Johan Johansson Skinnari mot bonde Christer Simonsson Mattila i Muurila by och Elias Ericsson Pylä i Kuittila (lån) mot Johan Henricsson Eskola i Kuittila, bonde Anders Johansson Anttila ifrån Kuittila.

Perunkirja 5.7.1773 Vanaja Vuorentaka halfva Nukari rusthåll: afledne rusthållare Henric Henricsson, änka Lisa Johansdotter. Fyra omyndiga barn Johan, Henric, Isac och Maria. Förmyndare rusthållare Johan Johansson Skinnari i Ikalois.
Vanhemmat: Henric Henricsson Nukari e. Raakkula, Rusthollari, nimismies, s. 6.2.1673 Vanaja,Luolaja, k. 15.4.1753 Vanaja,Vuorentaka, ikä 80 v ja 2 kk. Vanajan Vuorentaan Nukarin rusthollari. Kirkonisäntä 1731 - 1742.

Henkikirja 1722 Luolaja Raakkula Henric Henricsson, Brita hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=279

Vanajan käräjät 1682: Thomas Sigfridssons (Raakkula) systerson Johan Mattsson (Mattinen).
Janakkalan käräjät 1723: Henric Henricssonin asukasoikeus Vuorentaan Nukariin. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31979911 ja http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31979922
Janakkalan käräjät 20.11.1725: Henric Henricsson i Stor Luolas moder Annika Larsdotter.
Janakkalan käräjät v. 1724: bonde Johan Mattsson som 1720 bodt i Vånå socken och Kangantaka by tagit til låns från bonde Henric Henricsson ifrån benämde socken och Luola by.
Janakkalan käräjät v. 1724: bonde Henric Henricsson ifrån Luolaja by, bonde Gustaf Mattsson ifrån Paickala, Gustafs fader Matts Thomasson blifwit honom 20 daler skyldig.
Janakkalan käräjät 11.5.1724: rusthållare Henric Henricsson Nukari i Vuorentaka by.
Janakkalan käräjät 9.11.1726: bonde Henric Henricsson i Stor Luolas, köpeskilning 600 daler om skatterusthåll i Vuorentaka.
Janakkalan käräjät 5.3.1754 §3: efter afledne rusthållare Henric Henricsson Nukari å Nukari börderusthåll i Vuorentaka by, änka Brita Gustafsdotter, söner Gustaf och Henric Henricssöner, döttrarna Anna Henricsdotter som är gift med bonde Johan Ericsson Krakula i Stor Luolas by, dotter Brita Henricsdotter med sin man Henric Jöransson ifrån Varrasniemi i Ackas socken och dotter Beata Henricsdotter med sin man Henric Henricsson Räpiälä i Vuorentaka by. Vihitty noin 1709 Janakkala,Turenki. Brita Gustafsdotter Mäkelä, s. 11.5.1685 Janakkala,Turenki,Mäkelä, k. 7.4.1759 Vanaja Vuorentaka, ikä 73 v ja 10 kk.

2. puoliso: Vihitty 15.8.1773 Vanaja Henric Mattsson Mikkola e. Nukari s. 12.1.1744 Hauho,Eteläinen, k. 21.10.1790 Hämeenlinna,Vuorentaka, ikä 46 v ja 9 kk.
Vanhemmat: Matts Henricsson Huikkola, Lampuoti Hauholla ja Kirstulan Anttilassa, s. 1713 Hauho,Eteläinen, k. 31.3.1781 Hauho,Nahkola, ikä 68 v. Vihitty 1.11.1739 Hauho,Eteläinen. Maria Mattsdotter, s. 1713, k. 1785 Hämeenlinna,Vuorentaka, ikä 72 v.
| Alku |

Taulu 29
3. Henric Henricsson Anttila e. Tuitti, (Taulusta 3, isä Henric Tuitti)Vävy, talollinen, lautamies, s. 11.12.1696 Sääksmäki,Linnainen, k. 5.5.1772 Akaa,Sontula,Uotila, ikä 75 v ja 4 kk, kummit: Porila Johan, Anders Andersson, Henric Grelsson, Eric Ericsson, Brita och Lisa Henrisdr alla ifrån Linnais. Akaan Sontulan Anttilan isäntä 1721-1762.

Henkikirja 1722 Sontula Henric Henricsson, Beata enka, Karin pig. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=223

Mainitaan 1759-1764 rippikirjassa Haanojan Heikkilässä Henric Henricsson far pois 1759.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 5.12.1755: drg Matts Ericsson ifrån Mustis by Vesilax socken til nämdeman Henric Henricsson ifrån Sondula Andila hemman. Matts numera afledne fader Eric Anderssons hemman. Anders Nisiusson gifvit och öde larn. Henric Henricssons svärfader Henric Pettersson. Bonde Eric Johansson i Susikka och Tammela socken har gamla bördestämman til detta hemman. Förra åboen Anders Mattsson lämnat öde åjr 1698.

Puoliso: Vihitty 1.11.1720 Akaa,Sontula Beata Henricsdotter Anttilas. 11.12.1692 Akaa,Toijala, k. 31.3.1754 Akaa,Sontula, ikä 61 v ja 3 kk, kummit: Henric Henricsson i Toijala, Olof Sigfridsson ibm, Maria Ericsdr ibm, Beata Mårtensdr ibm, Lisa Michelsdr.
Vanhemmat: Henric Persson Anttila, Sotilas Toijala Isolta Palkilta, talollinen, s. 1645 Akaa,Sontula, k. 1.12.1710 Akaa,Sontula,Anttila, ikä 65 v. Sääksmäen käräjät 23.11.1698: Henric Persson Toijalasta ottaa viljeluun talon Sontulan kylästä jota Anders Mattsson on aikaisemmin viljellyt.
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13149189

Sama ratsumiesten katselmus 1698. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13149290

Akaan Sontulan Anttilan isäntä 1698-1705.
RK 1695-1699 Henric Persson, Valborg Michelsdr, Matts Henricsson, Lisa Henricsdr, Beata Henricsdr, Carin Michelsdr Liitto, Kirstin Jacobsdr enka piga hoos Aakala, Sara Henricsdr pag 69, Caisa Michelsdr, Caisa Grelsdr.
RK 1700-1705 Henric Peersson, Valborg hru, Matts son Caisa hru i Haanoja, Beata Henricsdr, Caisa Grelsdr, Matts Jacobsson i Nahkiala, Maria Johansdr p. i Haudann., Valborg Simonsdr i Heickari, Maria Grelsdr i Skottila står, Caisa Grelsdr.

Rästien tarkistus v. 1704 Toijala Henric Persson, optagit hemman is Sondula by måste där utsiökas. Vihitty 1.11.1691 Akaa,Hautaa. Maria Grelsdotter Heikkari, s. 1672 Akaa,Sontula, k. 11.11.1722 Akaa,Sontula, ikä 50 v.

Lapset:
Michel Henricsson Anttila , s. 21.8.1721 Akaa,Sontula. Tauluun 30
Maria Henricsdotter Anttila , s. 1724 Akaa,Sontula. Tauluun 31
Lisa Henricsdotter Anttila , s. 20.4.1727 Akaa,Sontula. Tauluun 32
Margareta Henricsdotter Anttila , s. 13.2.1730 Akaa,Sontula,Anttila. Tauluun 33
Henric Henricsson Anttila s. 10.3.1733 Akaa,Sontula, k. 20.11.1737 Akaa,Sontula, ikä 4 v ja 8 kk, kummit: Anders Pålsson, Matts Andersson, Michel Andersson, Michel Ericsson, hru Maria Marcusdr, hru Elisabet Mårtensdr, hru Maria Sigfridsdr.
| Alku |

Taulu 30
4. Michel Henricsson Anttila, (Taulusta 29, isä Henric Anttila)Talollinen Sontulan Anttilassa, s. 21.8.1721 Akaa,Sontula, k. 30.8.1778 Akaa,Sontula, ikä 57 v ja 0 kk, kummit: Anders Påhlsson, Matts Andersson, Michel Ericsson, Matts Henricsson, hru Carin Henricsdr, Maria Mattsdr och piga Maria Ericsdr. Akaan Sontulan Anttilan isäntä 1763-1773.
Perunkirja 18.1.1779 Sontula Anttila: afledne bonde Michel Henricsson, enka Maria Johansdr, förra gift afledne Maria Michelsdr, enka Maria, omyndiga söner Anders, Nils, Eric, Petter och Simon, dotter Lisa Michelsdr, förmyndare vänne Henric Johansson Kaakko, af förra gift söner Henric, Johan och Michel, dotter Britas man bonde Johan Johansson Naskali ifrån Ylenjoki.

1. puoliso: Vihitty 24.6.1747 Akaa Maria Michelsdotter LiittoTalon emäntä, s. 20.4.1729 Akaa,Haanoja, k. 30.5.1757 Akaa,Sontula,Anttila, ikä 28 v ja 1 kk, kummit: Otto Pajeng, Eric Foudila, Anders Pulkki, Matts Simonsson, hru Christina Gottleben, hru Christina Mattsdr, piga Anna Eskilsdr, Maria Sigfridsdr.
Vanhemmat: Michel Henricsson Liitto, Talollinen Haanojan Liitolla, s. 5.11.1698 Akaa,Haanoja, k. 25.6.1764 Akaa,Haanoja, ikä 65 v ja 7 kk. Akaan Haanojan Liiton isäntä 1723-1758.

Henkikirja 1722 Haanoja Michel Henricsson, Brita mohr, Simon bror. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=223

Perunkirjoitus 1757 änka Lisa Andersdotter. Saatavia hos inf. corporal Johan Brummert ifrån Nahkiala, hos cornett baron Gustaf Adolf Mellin i Haudois, hos pastoren i Vesilax socken hr Jeremias Wallenius. Framledne bonde Michel Henricsson, Michel Henricsson omyndiga halfsyster dotter Brita Ericsdotter ifrån Haanoja by. Hos bonde Jacob Ericsson Heikkilä i Haanoja, hos afl. bonde Anders Mattsson ifrån Unajala by och Vesilax socken, hos rusthållare Pär Johansson ifrån Tipuri, hos bonde Sigfrid Mattsson Kelo i Vuoltis, afl. dotter Maria Michelsdotter. dotter Brita Michelsdr. Velkaa kyrkoherd framl. Nils Malms arfvingar. Allekirjoitukset Lisa Andersdotter ifrån Haanoja, Eric Michelsson ifrån Haanoja, Johan Michelsson ifrån Haanoja, pä min hrus Brita Michelsdotters vägnar Johan Påhlsson i Heinutsuo, på min afl. hrus Maria Michelsdotters tre söner och en dotters vägnar Michel Henricsson Anttila i Sontula, på framl. bonde Michel Henricssons ogifta och omyndiga dotter Anna och Beata Michelsdotters vägnar Jacob Jöransson Huovila i Vuoltis.

Perunkirja 26.10.1764 Haanoja Liitto: afledne bonde Michel Henricsson, enka Lisa Andersdotter, twå söner Eric och Johan Michelssöner, fyra döttrar Maria, Brita, Anna och Beata Michelsdöttrar, Brita gift med bondeson Johan Påhlsson ifrån Vesilax Heinutsuo, Maria varit gift med bonde Michel Henricsson Anttila i Sondula, döttrar Anna och Beata äro ännu ogifta, afledne dotter Maria Michelsdotters man Michel Henricsson sammanlagt twå söner och en dotter hwila äro omyndiga. Nämdeman Jacob Jöransson Huovila ifrån Wuoltis by förmyndare för omyndiga döttrar Anna och Beata samt Maria Michelsdotters omyndiga barn. Detta Liitto hemman är skatte och Michel Henricsson arf efter des föräldrar.

Perukirja 4.10.1769 Akaa Haanoja Liitto hemman: bonde Michel Henricsson, änka Lisa Andersdotter, sönerna Eric och Johan samt döttrarna Maria, Brita, Anna och Beata af hwilka Maria varit gift med bonden Michel Henricsson Antila ifrån Sondula och med honom barn haft, dotter Brita gift med bonden Johan Påhlsson ifrån Heinutsuo by Vesilax socke, Anna med hofslagare Michel Stenroth men Beata är ogift, förmyndare nämdeman Jacob Jöransson Huovila ifrån Vuoltis by. Saatavia hos bonde Jacob Ericsson Heickilä här i byn, hos bonden Matts Marcusson ifrån Kaulo, hos corporal Brummert. Vihitty 24.6.1728 Sääksmäki. Elisabet Andersdotter Siunala, s. 12.10.1702 Sääksmäki,Huittula,Siunala, k. 8.12.1782 Akaa,Haanoja,Liitto, ikä 80 v ja 1 kk.

2. puoliso: Vihitty 6.6.1759 Akaa Maria Johansdotter Stenroths. 26.3.1741 Lempäälä,Peraus, k. 11.11.1788 Akaa,Sontula,Anttila, ikä 47 v ja 7 kk, kummit: Kuokkala Rekola bonde Andreas Jacobi med sin hru Maria Erici, Peraus son Andreas Georgii med sin moder Brigitta Henrici.
Vanhemmat: Johan Jöransson Stenroth, Kengittäjä, s. 1713 Lempäälä,Sotavalta?, k. 15.10.1772 Akaa,Sontula,Aakala, ikä 59 v. Ennen vihkimistä seppä Sotavallan kartanossa. Vihitty 24.12.1736 Lempäälä,Peraus. Maria Michelsdotter Hammarslag, s. 6.1.1714 Lempäälä,Kelho, k. 30.3.1768 Akaa,Sontula,Aakala, ikä 54 v ja 2 kk.
| Alku |

Taulu 31
4. Maria Henricsdotter Anttila, (Taulusta 29, isä Henric Anttila) s. 1724 Akaa,Sontula, k. 27.1.1797 Akaa,Toijala,Kaakko, ikä 73 v.

1. puoliso: Vihitty 10.6.1744 Akaa,Sontula Johan Henricsson KaakkoTalollinen, lautamies, s. 21.6.1711 Akaa,Toijala,Kaakko, k. 28.4.1768 Akaa,Toijala,Kaakko, ikä 56 v ja 10 kk, kummit: Michel Thomasson, Matts klockare, Simon Olsson, Johan Sigfridsson, hustru ? Wallenia, Maria Johansdr, Caisa Josephsdr. Toijalan Kaakkolan isäntä 1740-1768.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 5.4.1756: bonde Johan Henricsson ifrån Toijala by, des svärfader och fullmaktig Henric Henricsson ifrån Sondula mot dragon Carl Silfverstedt ifrån Toijala by.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 14.4.1757: bonde Johan Henricsson Kaakkola i Toijala by mot bonde Johan Mårtensson i samma by.

Perunkirja 16.1.1769 Toijala Kaakko: framledne Johan Henricsson, enka Maria Henricsdotter, söner Henric och Anders Johanssöner. Thetta Kaakkola hemman är af framledne Johan Henricsson under varande äktenskap med sin efter lewande änka Maria Henricsdotter köpt til skatte, skattebref 9.9.1768. Saatavia leutnanten Carl Gustaf Wunch, ingerneuren Häggström, befallningsman Johan Zitting, Johan Ingman, corporalen Gustaf Brummert, hr majoren Reinhold Johan Lode, bonde Anders Michelsson Siukola ifrån Ahlajärvi, soldaten Matts Carolin, bonde Johan Jöransson Mulli, bonde Eric Köyväri, bonde Johan Thomasson Kuitu, Christer Andersson Kokki i Linnais, nämdeman Mårten Jöransson Peckala, prästegårds torpare Sigfrid.
Vanhemmat: Henric Johansson Kaakko, Talollinen, s. 1671 Akaa, k. 4.4.1742 Akaa,Toijala, ikä 71 v. Toijalan Kaakkolan isäntä 1723-1739.

Akaan käräjät 2.6.1724: bonde Henric Johansson anoo asukasoikeutta Toijalan kylän Kaakkolan kruununtilaan. Vapaavuosien takaaja nämdeman Per Henricsson i Tyrisevä, räntetagaren Johan Jöransson vastustaa. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41041529

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Toijala Sigfrid Mattsson eller Henric Johansson Kaakkola, skatte 1733, Henric Johansson optagit nyligen, äger 1 paar oxar...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295824. Brita Henricsdotter, s. 1671 Akaa, k. 8.1.1749 Akaa,Toijala, ikä 78 v. Henkikirja 1722 Toijala Kaakkola Brita Henrisdotter inhyses. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=224.

2. puoliso: Vihitty 25.4.1769 Akaa,Toijala Henric Johansson YlppöTalollinen, s. 30.12.1719 Akaa,Toijala, k. 19.11.1776 Akaa,Toijala, ikä 56 v ja 10 kk, kummit: Erich Köyväri med sin hustru. Toijalan Ylpön isäntä 1746-1776.
Vanhemmat: Johan Mårtensson Ylppö, Talollinen, kirkonisäntä, s. 29.4.1694 Akaa,Toijala,Kottila, k. 13.8.1771 Akaa,Toijala,Ylppö, ikä 77 v ja 3 kk. Toijalan Ylpön isäntä 1727-1745.

Henkikirja 1722 Toijala Johan Mårtensson, Anna hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=224

Toijalan Ylpön vapaavuosien tarkastus 11.11.1725, bonde Johan Mårtensson. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41041677 ja Anomus, takaajat Henric Mårtensson i Toijala och Eric Jacobsson ibm. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41041861

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Toijala Per Jacobsson eller Johan Mårtensson Ylppölä, ny åboo, äger 1 par oxar och 1 häst...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295825

RK 1723-1731 Brita svärmor, Johan bonde, Anna hru, Henric son, Maria dotter, Brita piga, Simon Andersson, Brita piga, Valborg piga, Anders drg, Matts S??, Brita piga, Valborg piga, Lena piga, Anna dotter, Agneta piga, Matts soldat, Brita hru, Johan son, Claas inhyses, Sophia Mårtensdr, inhyses Anna, Ingeborg, gammal klockars enka Maria Andersdr, Anders son.
RK 1732-1740 Johan bonde, Anna hru, Henric son, Anna dotter, Maria dotter, Caisa piga, Maria piga, Brita piga, Johan son, Mårten son, Johan Larsson, Caisa Mårtensdr, Agneta Simonsdr, Juliana dotter, Eva Thomasdr, Sophia Mårtensdr.

Sääksmäen käräjät 14.4.1757: bonde Johan Mårtensson ifrån Toijala, des son bonde Henric Johansson ifrån samma by.

Sääksmäen käräjät 19.1.1758: bonde Johan Mårtensson Ylppö i Toijala, des son bonde Henric Johansson Ylppö. Anna Johansdotter, s. 1699, k. 8.5.1776 Akaa,Toijala,Ylppö, ikä 77 v.
| Alku |

Taulu 32
4. Lisa Henricsdotter Anttila, (Taulusta 29, isä Henric Anttila)s. 20.4.1727 Akaa,Sontula, k. 25.3.1799 Kalvola,Ahlajärvi, ikä 71 v ja 11 kk, kummit: Matts Caulo, Michel Ericsson, Anna Henricsdr, Lisa Andersdr, Brita Månsdr. Tuli 1751 Lontilasta.
Perunkirja 10.6.1799 Ahlajärvi: enka värdinna Lisa Henricsdotter, söner Anders, Henric och Gustaf, dotter Maria gift med Matts Mattsson Holsti.

Puoliso: Anders Michelsson Siukola Talollinen, s. 1709 Kalvola,Ahlajärvi, k. 9.3.1783 Kalvola,Ahlajärvi, ikä 74 v.
Vanhemmat: Michel Ericsson Siukola, Talollinen, lautamies 1733 - 1736. RK 1730-1736 Michel bonde (yliviivattu), Valborg hustru, Anders gåsse, Henrich pojke, Maria piga, inhyses Maria.
RK 1747-1753 Walborg värd (1749 79 år), Anders värd (1749 41 år), Elisabet hustru (1749 25 år), Henrich värd (1749 37 år), Michel son (till Ackas), Beata Samuelsdotter hru (1749 40 år), Maria piga (1749 35 år ifrån Ackas), Beata pig (1749 25 år), Carl dreng (1752 20 år), Anna piga (1753 19 år).
Lampuoti 1710.1712 Ahlajärven kartanossa.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 1727: Michel Ericsson ifrån Jyrämö qvarnställe.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 1727: Bonde Michel Ericsson on saanut asukasoikeuden Ahlajärven Siukolaan. Takaajat bonde Matts Jöransson Tajanen ja Johan Gustafsson Nahkialasta.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 21.-24.10.1735: bonde och nämdeman Michel Ericsson ifrån Ahlajärvi, ogift drg Carl Gustafsson ifrån samma by, äktenskaps handel med sin dotter Maria Michelsdr, bondehru Beata Ericsdotter ifrån Ahlajärvi. Valborg, s. 1670.

| Alku |

Taulu 33
4. Margareta Henricsdotter Anttila, (Taulusta 29, isä Henric Anttila)s. 13.2.1730 Akaa,Sontula,Anttila, k. 7.1.1807 Akaa,Toijala,Vähä-Palkki, ikä 76 v ja 10 kk, kummit: Matts Caulo, Anders Påhlsson, Michel Ericsson, Nils Erström, hru Maria Mattsdr, hru Anna Henricsdr, pigan Caisa Ericsdr, Walborg Ericsdr.

Puoliso: Vihitty 28.12.1755 Akaa,Sontula,Anttila Matts Johansson VanhalaTalollinen, s. 1737 Vesilahti?, k. 1796 Akaa,Toijala, ikä 59 v. Toijalan (Vähä-Palkki) Vanhalan isäntä 1763-1796. Mainitaan ensin renkinä Sontulan Anttilassa.
Perunkirja 20.5.1796 Toijala Vähä-Palkki: bonde Matts Johansson, hru Margareta Henricsdotter, söner Johan och Michel, dotter Maria gift med bonde Johan Mattsson Harjainen i Sarkkila.

| Alku |

Taulu 34
3. Pehr Henricsson Seppälä e. Tuitti, (Taulusta 3, isä Henric Tuitti)Rusthollari, Seppälän vävy, s. 28.6.1699 Sääksmäki,Linnainen, k. jälkeen 1769 Tyrväntö,Mälkiäinen, ikä 70 v, kummit: Anders Andersson med sin hru, sold Johan Grelsson med sin dotter Lisa. Sääksmäen henkikirjassa v. 1722 Tuitilla Johan Henricsson, Petter bror. https://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=225

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät v. 1732: rusthållare Pehr Henricsson ifrån Mälkiäis mot jagtfogde Carl Cnutsson ifrån Munde by (entinen Linnaisten Keivosen vävy ja isäntä) och Säxmäki socken. Pehr velkoo saataviaan.

Pälkäneen käräjät 26.10.1770 §60: förra rusthållaren Petter Henricsson ifrån Mälkiäis...för åkommen ålderdom..warit förmyndare för sin omyndig dotter Maria Pettersdotter..förmyndare för bemälte sin dotter rusthållaren Johan Thomasson Seppälä ifrån Mälkiäis..

Puoliso: Maria Jacobsdotter Seppäläs. 1708 Tyrväntö,Mälkiäinen, k. 1769 Tyrväntö,Mälkiäinen, ikä 61 v. Perunkirja 23.9.1769 Mälkiäinen Seppälä: rusthållare Pehr Henricsson, afledne hustru Maria Jacobsdotter, son nämdeman Eric Pehrsson, son Johan, dotter Maria oförförgda.
Vanhemmat: Jacob Mattsson Seppälä e. Huuna Räpiälä, Räpiälän vävy, bolagsman, Seppälän vävy, rusthollari, s. 1675 Tyrväntö,Monaala, k. 1.1.1743 Tyrväntö,Mälkiäinen, ikä 68 v. ja 2. puolisonsa Margareta Mårtensdotter Seppälä k. 26.1.1738 Tyrväntö Mälkiäinen Seppälä.
Jacob Mattsonin 1. puoliso Anna Clasdotter Vanajan Vuorentaan Räpiälästä.

Pälkäneen ja Kulsialan syyskäräjillä v. 1738 vahvistetaan sopimus jolla rusthollari Jacob Mattsson Mälkiäisten Seppälästä antaa vävylleen ung karl Pehr Henricssonille 3/4 stång ja pojalleen Clas Jacobssonille 2 1/2 stång osuuden talostaan.

RK 1720-luvun loppu Mälkiäinen Seppälä: Jacob Mattsson, hru Margareta Martini, måg Petter Henricsson, hru Maria Jacobsdr, dr Elias Olofsson, pig Brita Jöransdr, pig Brita Johansdr, in Maria Marcusdr, Fredric, Maria Martini, dragon Johan Luster, hru Brita Philipsdr. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24847948

Henkikirja 1722 Mälkiäinen Seppälä, Jacob Mattsson päällä Johan Johansson, Margareta hru, Chirstin hrus syster. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=236. Margareta Mårtensdotter Seppälä, k. 26.1.1738 Tyrväntö,Mälkiäinen. Tyrvännön kirkontilit v. 1706 Mårten Michelssons dotter Margareta, des svärfader i Monaala Matts Philipsson.

Lapset:
Carl Pehrsson Seppälä , s. 1727 Tyrväntö,Mälkiäinen. Tauluun 35
Eric Pehrsson Seppälä , s. 4.1728 Tyrväntö,Mälkiäinen. Tauluun 36
Margareta Pehrsdotter Seppälä , s. 17.1.1730 Tyrväntö,Mälkiäinen. Tauluun 37
Elisabet Pehrsdotter Seppälä s. 5.2.1732 Tyrväntö,Mälkiäinen, k. 1738 Tyrväntö,Mälkiäinen, ikä 6 v, kummit: hr cornett Köhler, Mårten Huna, Jacob spögubbe, Valborg Samuelsdr.
Jacob Pehrsson Seppälä s. 27.3.1734 Tyrväntö,Mälkiäinen, kummit: hr leutnant Lilliebrun, corporal Johan Bergman, fru cornetska Kuhlman, jungfru Seidelia.
Pehr Pehrsson Seppälä s. 7.3.1737 Tyrväntö,Mälkiäinen, kummit: hr cornett v. Köler, sac. Gabriel Palander, Clas Jacobsson, Maria Mattsdr, Anna Mårtensdr.
Valborg Pehrsdotter Seppälä s. 16.3.1741 Tyrväntö,Mälkiäinen, kummit: Clas Jacobsson, Anna Mårtensdr, Anna Jacobsdr.
Anna Pehrsdotter Seppälä , s. 3.10.1743 Tyrväntö,Mälkiäinen. Tauluun 38
Henric Persson Seppälä s. 1745 Tyrväntö,Mälkiäinen, k. 5.6.1748 Tyrväntö,Mälkiäinen, ikä 3 v.
Maria Pehrsdotter Seppälä , s. 1747 Tyrväntö,Mälkiäinen. Tauluun 39
Hedvig Pehrsdotter Seppälä s. 19.5.1748 Tyrväntö,Mälkiäinen, kummit: Jöran Thomasson, Thomas Henricsson, Anna Jöransdr, Brita Jacobsdr.
Johan Pehrsson Seppälä , s. 25.3.1752 Tyrväntö,Mälkiäinen. Tauluun 40
| Alku |

Taulu 35
4. Carl Pehrsson Seppälä, (Taulusta 34, isä Pehr Seppälä)Rusthollari, s. 1727 Tyrväntö,Mälkiäinen, k. 1.1.1757 Tyrväntö,Mälkiäinen, ikä 30 v.

Puoliso: Vihitty 9.6.1754 Pälkäne,Onkkaala Helena Jacobsdotter Anttilas. 9.12.1733 Pälkäne,Onkkaala,Anttila, k. 6.5.1810 Tyrväntö,Lusi, ikä 76 v ja 4 kk, kummit: sacellan hr Anders Mennander med sin kärsta, hr befallninsman Aspelin, Henric Mattsson ifrån Niemis, des syster Maria inm. Pälkäneen käräjät 30.10.1762 §35: rusthållare Jacob Jacobsson Anttila i Onkkaala, förmyndare för des syster Lena Jacobsdotters dotter Anna Carlsdotter, hennes afledne fader rusthållaresonen Carl Pehrsson, des fader rusthållare Petter Henricsson Seppälä ifrån Mälkiäis, svarandes andra son Eric Pehrsson.

Pälkäneen käräjät 30.10.1762 §36: rusthållare Eric Pehrsson ifrån Mälkiäis til thes afledne broder Carl Pehrssons änkas Lena Jacobsdotter, hennes barn Anna Carlsdotters förmyndare rusthållare Jacob Jacobsson Antila i Onkkaala. Lena Jacobsdotters nuvarande man nämdeman Matts Ericsson Mickola ifrån Lusi.

. Muuttanut: Gift v. 1754 til Mälkis.
Vanhemmat: Jacob Simonsson Anttila e. Lintula, Rusthollari, s. 7.3.1687 Kangasala,Paalila, k. 21.1.1763 Pälkäne,Onkkaala, ikä 75 v ja 10 kk. Vihittäessä Jacob Simonsson Cangasala s:n Lindula eller Pahlila.

Onkkaalan Anttila Jacob Simonssonille Lignipaeuksen leskeltä: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41031831 Pälkäneen käräjät 9.2.1732.

Pälkäneen käräjät v. 1726: Olaus Castrenius haastaa käräjille Onkkaalan isännät rusthållare Jacob Simonsson, Johan Thomasson, Eric Simonsson, Johan Johansson, Jacob Henricsson och Henric Mattsson samt grannar rusthållare Thomas Mårtensson och Eskil Henricsson.
Pälkäneen käräjät 39.10.1737: rusthållare Jacob Simonsson och dragon Jöran Kåck om dragone lön.

Turun RO 5/2 1722. »Lähimpänä perillisenä» oli Jakob Simonpoika Kangasalan pit. Lintulan kylästä myynyt Röökmanin talon Turussa Petter Juhananpojalle samasta kylästä. Vihitty 11.6.1712 Pälkäne,Töyräniemi. Anna Mattsdotter Töyräniemi, s. 10.10.1690 Pälkäne,Töyräniemi, k. 5.12.1756 Pälkäne,Onkkaala, ikä 66 v ja 1 kk. Perunkirjoitus 4.10.1757 Onkkaala Anttila, enklingen Jacob Simonsson, afl. hru Anna Mattsdotter, tre söner Ture Palenius, Jacob och Johan, fem döttrar Maria, Lisa, Anna, Karin och Lena. Maria gift med rusthollare Matts Thomasson Mustala, Lisa med rusthollare Henric Simonsson ifrån Köyrä by, Anna med rusthollare Jacob Mattsson ifrån Kerpola, Karin med rusthollare Henric Arvidsson ifrån Laitikkala, Lena är änka. Detta Antila rusthåll är skatte.

| Alku |

Taulu 36
4. Eric Pehrsson Seppälä, (Taulusta 34, isä Pehr Seppälä)Rusthollari, lautamies, s. 4.1728 Tyrväntö,Mälkiäinen, k. 1.12.1811 Tyrväntö,Mälkiäinen, ikä 83 v. Pälkäneen käräjät 10.5.1763 §65: nämdeman och rusthållare Eric Pehrsson Seppälä ifrån Mälkiäis mot sin moderbroder rusthållare Clas Jacobsson angående arf efter thes afledne moders föräldrar.

Jakokirja 29.6.1764 Mälkiäinen Seppälä: rusthållarna Eric Pärsson och Johan Thomasson hwilken hälften detta rusthåll besitter.

Pälkäneen käräjät 26.10.1765 §2: nämdeman Eric Pehrsson Seppälä ifrån Mälkiäis, arfskifte efter bemälte nämdemans föräldrar. Omyndig son Johan Pehrsson, ogifta döttrarna Anna och Maria Pehrsdotters vägnar, dotter Margareta Pehrsdotters man bonde Johan Mattsson, myndig son Pehr Pehrsson.

Puoliso: Vihitty 26.5.1760 Pälkäne,Laitikkala Margareta Mattsdotter Kokkolas. 21.4.1740 Pälkäne,Laitikkala, k. 25.1.1825 Tyrväntö,Mälkiäinen, ikä 84 v ja 9 kk, kummit: Sven Danila, Anders Andersson, Henric Arvidsson, Axel Johansson, hru Elsa Rotenberg, hru Maria Ericsdr, pig Ingeborg Henricsdr och Sophia Mårtensdr. Muuttanut: gift til Tyrvändö 1760.
Vanhemmat: Matts Larsson Kokkola, Rusthollari, s. 3.9.1703 Pälkäne,Onkkaala, k. 13.3.1785 Pälkäne,Laitikkala, ikä 81 v ja 6 kk. Vihitty 22.5.1738 Pälkäne,Laitikkala. Maria Arvidsdotter Kokkola, s. 17.1.1714 Pälkäne,Laitikkala, k. 1.1.1783 Pälkäne,Laitikkala, ikä 68 v ja 11 kk.

| Alku |

Taulu 37
4. Margareta Pehrsdotter Seppälä, (Taulusta 34, isä Pehr Seppälä)s. 17.1.1730 Tyrväntö,Mälkiäinen, k. 4.11.1810 Pälkäne,Laitikkala, ikä 80 v ja 9 kk, kummit: Mårten Henricsson Lagerberg, Margareta Henricsdr. Pälkäneen Laitikkalan Mikkolan isäntä 1780-1785.

Puoliso: Vihitty 27.12.1752 Tyrväntö Johan Mattsson MikkolaTalollinen, s. 3.4.1733 Pälkäne,Laitikkala, k. 26.3.1783 Pälkäne,Laitikkala, ikä 49 v ja 11 kk. Pälkäneen Laitikkalan Mikkolan isäntä 1749-1777.

Pälkäneen käräjät 9.11.1762 §61: bonde Johan Mattsson ifrån Harhala, afledne moder, fader Matts Eliasson ifrån Laidickala.

Pälkäneen käräjät 1.12.1768 §22: bonde Johan Mattsson Mikkola ifrån Laidickala, des afledne svåger rusthållare Per Persson, des syskon Anna och Maria Pettersdotter samt Johan Pettersson, aflednes fader Petter, broder nämdeman Eric Pettersson som nu innehafwer Seppälä halfwa rusthåll.
Vanhemmat: Matts Eliasson Mikkola e. Ruotsalainen, Talollinen, s. 15.2.1695 Pälkäne,Laitikkala, k. 8.9.1764 Pälkäne,Laitikkala, ikä 69 v ja 6 kk. Pälkäneen Laitikkalan Mikkolan isäntä 1723-1748.

Henkikirja 1722 Laitikkala Mikkola Matts Eliasson, Margareta hru, Maria syster. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=234

SAY Laitikkala Mikkola 1727-1739 Matts Eliasson, Margareta hru, Maria dotter 1727, Maria syster 1728.
SAY Laitikkala Ruotsalainen 1727 Matts Eliasson, Margareta hru, Beata syster.
Perukirja 2.11.1764 Pälkäne Laitikkala Mikkola hemman: afledne bonde Matts Eliasson, sonen Johan Mattsson, döttrar Maria, Carin, Chirstin och Margareta Mattsdotters män rusthållare Henric Svensson, bönder Johan Mattsson Suttinen, Isac Svensson Mickola ifrån Laidickala och Christer Johansson Huru ifrån Harhala by. Även afledne hustru.

Pälkäneen käräjät 30.10.1762 §22: bonde Matts Eliasson halfwa Mickola skattehemman, des måg rusthållaresonen Isac Svensson. Matts Eliassons son Johan Mattsson åboen på den andra hälften. Vihitty 26.12.1719 Pälkäne,Laitikkala. Margareta Ericsdotter Mikkola, s. 8.7.1700 Pälkäne,Laitikkala, k. 4.2.1756 Pälkäne,Laitikkala, ikä 55 v ja 6 kk. Perunkirjoitus 18.5.1757 Laitikkala Mikkola bonde Matts Eliasson, afl. hru Margareta Ericsdotter, son Johan, fyra döttrar Maria, Karin, Kirstin och Margareta. Maria gift med rusthållson Henric Svensson och Kaisa med bonde Johan Mattsson i Laitikkala. Velkoja afl. hru Margareta Ericsdotter broder Michel Ericssons arfvingar, Michels moder Karin. Matts Eliasson påstor sig hafva någon del af samma egendom. Räntetagaren af detta hemman rusthållare Påhl Henricsson. Mikkola hemman är crono.
Perukirja 4.12.1761 Pälkäne Laitikkala Mikkola: bonde Matts Eliasson, afledne hustru Margareta Ericsdotter, son Johan Mattsson, döttrar Maria, Carin, Kirstin och Margareta Mattsdotter, Maria gift med rusthållare Henric Svensson, Carin med bonden Johan Mattsson, Kirstin med bonde Isac Svensson, Margareta med bonde Christer Johansson Huru ifrån Harhala by. Detta hemman är til skatte kiöpt.

| Alku |

Taulu 38
4. Anna Pehrsdotter Seppälä, (Taulusta 34, isä Pehr Seppälä) s. 3.10.1743 Tyrväntö,Mälkiäinen, k. 25.1.1789 Kalvola,Iittala, ikä 45 v ja 3 kk.

Puoliso: Vihitty noin 1767 Tyrväntö,Mälkiäinen Johan Mårtensson Karhu Talollinen, s. 1748 Kalvola,Iittala,Karhu, k. 28.4.1792 Kalvola,Iittala, ikä 44 v.
Vanhemmat: Mårten Jöransson Karhu, Iittalan Karhun talollinen, s. 1717 Kalvola,Keikkala, k. 16.4.1786 Kalvola,Iittala, ikä 69 v. Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 2.9.1754 s. 1010: bonde Mårten Karhu ifrån Iittala by mot rusthållare Michel Danielsson ifrån Sattula om en häst.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 14.4.1757: bonde Matts Jöransson ifrån Iittala, afledne bonde Johan Johansson ifrån samma by angående halfwa Bertula hemman. Testamente til min fasterdotters man Matts Jöransson ifrån samma Iittala by och Karhu hemman. Allekirjoitus 5.5.1755 Johan Johansson.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 15.4.1757: Kapteeni Otto Reinhold vob Buttlair anoo Iittalan Karhua itselleen tämän isännän Mårten Jöranssonin verorästeistä Iittalan Kartanolle.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 15.4.1757: Kärande bonde Matts Thomasson Huti i Orjanhirsi by til Karhu hemman i Iittala åboo bonde Mårten Jöransson.

Sääksmäen käräjät 1.4.1765 §3: bondehustru Valborg Mattsdotter ifrån Iittala sin mans Mårten Jöransson Karhus vägnar. Valborg Mattsdotter Karhu, s. 1728 Kalvola,Iittala, k. 21.9.1791 Kalvola,Iittala, ikä 63 v.

| Alku |

Taulu 39
4. Maria Pehrsdotter Seppälä, (Taulusta 34, isä Pehr Seppälä)s. 1747 Tyrväntö,Mälkiäinen, k. 2.2.1809 Sääksmäki,Ritvala, ikä 62 v. Muuttanut: Gift i Sexmäki.

Puoliso: Matts Mattsson MikkolaTalollinen, s. 10.9.1750 Sääksmäki,Ritvala, k. 10.5.1809 Sääksmäki,Ritvala, ikä 58 v ja 8 kk, kummit: Petter Fröberg, Matts Vilonen, Thomas Ericsson, Lars Simonsson, Maria Jacobsdr, Maria Mattsdr, Ingeborg Mårtensdr.
Vanhemmat: Matts Simonsson Mikkola, Talollinen, s. 21.8.1722 Sääksmäki,Ritvala, k. 11.5.1792 Sääksmäki,Ritvala, ikä 69 v ja 8 kk. Sääksmäen käräjät 19.1.1758: bonde Matts Simonsson ifrån Ridvala Mickola, faderbroder Jöran Mattsson ifrån samma by, thes afledne syster Maria Mattsdotter och hennes även framledne man dragon Sigfrid Lagerholm, theras omyndiga barn äro en son Henric Sigfridsson och tre döttrar Lena, Brita och Maria Sigfridsdotter. Vihitty 2.2.1747 Sääksmäki,Ritvala. Beata Jacobsdotter Paavola, s. 4.3.1725 Sääksmäki,Ritvala, k. 20.1.1805 Sääksmäki,Ritvala, ikä 79 v ja 10 kk.

| Alku |

Taulu 40
4. Johan Pehrsson Seppälä, (Taulusta 34, isä Pehr Seppälä)Lampuoti, rusthollin poika, s. 25.3.1752 Tyrväntö,Mälkiäinen, k. 5.5.1823 Hauho,Vitsiälä, ikä 70 v ja 9 kk.

Puoliso: Vihitty 24.6.1780 Hauho Anna Lisa Isacsdotter Rassa s. 19.4.1758 Hauho,Vitsiälä.
Vanhemmat: Isaac Isacsson Rassa, s. 13.3.1736 Hauho,Vitsiälä, k. 23.5.1790 Hauho,Vitsiälä, ikä 54 v ja 2 kk. Hauho käräjät 1755: Syntymätodistus. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=23092873. Vihitty 14.2.1756 Tyrväntö. Anna Mattsdotter Jussila, s. 1734 Tyrväntö,Monaala, k. 20.3.1805 Hauho,Vitsiälä, ikä 71 v.

| Alku |

Taulu 41
2. Lisa Eskilsdotter Tuitti, (Taulusta 1, isä Eskil Tuitti)s. 1652 Sääksmäki,Linnainen, k. välillä 1714-1727 Sääksmäki,Maatiala, ikä 75 v. Vuonna 1680 sisarena Linnaisten Tuitilla ja vuodesta 1682 Maatialan Nils Mattsson Kulon puolisona.

Puoliso: Nils Mattsson KuloTalollinen Sääksmäen Maatialan Kulossa, s. 1661 Sääksmäki,Maatiala, k. 29.7.1710 Sääksmäki,Maatiala,Kulo, ikä 49 v.
Vanhemmat: Matts Thomasson Kulo, s. Sääksmäki,Maatiala. Carin Ericsdotter, s. 1632, k. 12.7.1695 Sääksmäki,Maatiala,Kulo, ikä 63 v.

Lapset:
Michel Nilsson Kulo s. noin 1684 Sääksmäki,Maatiala.
Caisa Nilsdotter Kulo , s. 9.2.1686 Sääksmäki,Maatiala,Kulo. Tauluun 42
Christina Nilsdotter Kulo , s. noin 1686 Sääksmäki,Maatiala. Tauluun 47
Henric Nilsson Kulo , s. 28.12.1687 Sääksmäki,Maatiala. Tauluun 50
Mårten Nilsson Kulo , s. 9.11.1689 Sääksmäki,Maatiala. Tauluun 56
Elin Nilsdotter Kulo , s. 27.1.1692 Sääksmäki,Maatiala. Tauluun 59
Thomas Nilsson Kulo s. 23.12.1693 Sääksmäki,Maatiala, kummit: Carl Jöransson ifrån Tarttila by, Jöran Thomasson, Isac Carlsson, Kirstin Thomasdr, Maria Mattsdr ifrån Maatiala.
Maria Nilsdotter Mäki s. 2.5.1696 Sääksmäki,Maatiala, k. 5.5.1696 Sääksmäki, ikä 0 v ja 0 kk, kummit: Isaac Carlsson ifrån Maatiala, Henric Eskelsson ifrån Linnais, Henric Pålsson ibm, Carin Carlsdr, Beata Jörensdr, Elin Mattsdr, Kirstin Jörensdr ifrån Maatiala.
Jöran Nilsson Mäki , s. 2.5.1696 Sääksmäki,Maatiala. Tauluun 62
Margareta Nilsdotter Kulo s. 2.5.1696 Sääksmäki,Maatiala, k. 12.2.1758 Sääksmäki,Voipaala, ikä 61 v ja 9 kk.
| Alku |

Taulu 42
3. Caisa Nilsdotter Kulo, (Taulusta 41, äiti Lisa Tuitti)s. 9.2.1686 Sääksmäki,Maatiala,Kulo, k. 24.1.1742 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 55 v ja 11 kk. Perunkirja 7.3.1743 Sääksmäki Vedentaka Vähälä: bonde Johan Thomasson, framledne hustru Caisa Nilsdotter, 3 söner Matts, Thomas och Johan Johanssöner och dotter Lisa Johansdotter. Velkoja mm Maatiala Äijälä, Linnais Mäkilä Jöran Nilsson. Lisas vägnar förmyndare Matts Thomasson Hinkkala ifrån Vedentaka.

Puoliso: Vihitty 27.5.1713 Sääksmäki Johan Thomasson VähäläTalollinen, sotilas, s. 14.6.1691 Sääksmäki,Vedentaka, k. 7.1.1764 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 72 v ja 6 kk, kummit: Olof Nilsson, Matts Jöransson, Matts Peersson, Jöran Nilsson, Valborg Olofsdr, Carin Andersdr, Beata Persdr, Beata Nilsdr alla ifrån Vedentaka. Henkikirja 1711 Vedentaka Johan Thomasson, Maria värdinna; Johan är soldat.

Henkikirja 1722 Vedentaka Johan Thomasson, Kaisa hru, Maria gl värdinna. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=226

Perukirja 27.1.1764 Vedentaka Vähälä hemman: afledne bonde Johan Thomasson, nuvarande hustru änka Maria Christersdotter, en son Eric Johansson, förmyndare Eric Johanssons halfbroder bonde Thomas Johansson ifrån Vedentaka.

Onko veli vuoden 1712 pääkatselmuksessa Vedentaan ruodun sotilaana mainittu Jöran Thomasson Vähäinen.

Sääksmäen käräjät 24.5.1725: Vedentaan Vähälän Johan Thomassonin anomus vapaavuosista. Takaajat nämdeman Per Henricsson samt Henric Nilsson ifrån Vedentaka. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41041912 Tarkastus http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41041589

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Vedentaka Matts Cnutsson eller Johan Thomasson Vähälä, äger inga drächtar---http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295829.
Vanhemmat: Thomas Pehrsson Vähälä, s. Sääksmäki,Vedentaka. Ruodutusluettelo vuonna 1678: Vedentaka Thomas Persson för fader Per Mattsson. Maria Nilsdotter, s. 1659, k. 7.4.1728 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 69 v. Itsellinen Vedentakana 1719. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13277121.

Lapset:
Erich Johansson Vähälä s. 12.5.1714 Sääksmäki,Vedentaka, kummit: Eric Pispa, Johan Thomasson, Lisa Ericsdr och Sophia Thomasdr.
Matts Johansson Vähälä , s. 1715 Sääksmäki,Vedentaka. Tauluun 43
Maria Johansdotter Vähälä s. 10.8.1718 Sääksmäki,Vedentaka, kummit: Mondola G?, Hinkka Johan, Lisa Henricsdr alla ifrån Vedentaka och Annila pigan Maja Clemetsdr.
Thomas Johansson Vähälä , s. 19.2.1721 Sääksmäki,Vedentaka. Tauluun 44
Johan Johansson Heikkilä e. Vähälä , s. 1.3.1723 Sääksmäki,Vedentaka,Vähälä. Tauluun 45
Elisabet Johansdotter Vähälä , s. 28.6.1726 Sääksmäki,Vedentaka. Tauluun 46
Petter Johansson Vähälä s. 15.6.1729 Sääksmäki,Vedentaka, kummit: Johan, Mattss och Gabriel Thomassöner, Anders Ericsson och Matts Grelsson ibm, hru Lisa Mårtensdr, hru Beata Jöransdr.
| Alku |

Taulu 43
4. Matts Johansson Vähälä, (Taulusta 42, äiti Caisa Kulo)Talollinen, s. 1715 Sääksmäki,Vedentaka, k. 31.3.1763 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 48 v. Perunkirja 27.1.1764 Vedentaka halfwa Vähälä hemman: aflidne bonde Matts Johansson, enka Lisa Ericsdotter, tre söner Nils, Matts och Henric, förmyndare faderbroder bonde Johan Johansson i Valdo by. Thenna halfwa Vähälä hemman är krono.

Puoliso: Vihitty 14.3.1736 Sääksmäki Elisabet Ericsdotter Hälliläs. 24.9.1715 Sääksmäki,Vedentaka, k. 5.10.1777 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 62 v ja 0 kk, kummit: Johan Thomasson Hinkka, Johan Thomasson Vähälä, Matts Thomasson Hinkka, Walborg Olofsdr Hinkka, Beata Thomasdr ibid, Maria Håkansdr ibid, Carin Jöransdr ? ibid. SAY Sääksmäki Lisa syster 1732 alkaen.
Vanhemmat: Eric Jacobsson Pispa, Korpraali, talollinen Vedentaan Hällilässä, s. 1670 Sääksmäki,Vedentaka. Vuosien 1691-1714 rippikirjassa merkinnällä i Lifland.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 11.-13.6.1706: dubbelryttare Johan Johansson Kankaanpäästä kutsunut korpraali Eric Pispan vaimoa Anna Clemetsdotteria lapsenmurhaajaksi. Asiaa käsitelty 29.10.1703 käräjillä. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=8279&pnum=136

Luettelo autioksi jääneistä sotilastaloista vuonna 1722: Hans Mårtensson Ellilä (po Hällilä) Vedentaka by, rest pro 1724 1725. Selvitys tilasta Hällilä Eric Jacobsson i Vedentaka by. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41041767

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Vedentaka Hans Mårtensson eller Maria värdinna Hällilä, skatte 1731, Eric Hällilä ny åboo, äger 3 st. oxar...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295829

19.3.1739 kirkkoherra Fonseliuksen todistus, perilliset leski Lisa Ericsdotter ja lapset Bertil, Anders, Henric ja Lisa. Vihitty 26.12.1707 Sääksmäki. Lisbeta Ericsdotter Elsoila, s. noin 1670 Sääksmäki,Linnainen, k. 12.9.1747 Sääksmäki,Vedentaka,Hällilä, ikä 77 v. Henkikirja v. 1708 Linnainen Elsola: Lisa är gift med corporalen ifrån Wedentaka. Kuolintiedossa gammal vädinna 77 år.

| Alku |

Taulu 44
4. Thomas Johansson Vähälä, (Taulusta 42, äiti Caisa Kulo)Talollinen, s. 19.2.1721 Sääksmäki,Vedentaka, k. 6.9.1794 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 73 v ja 6 kk, kummit: Thomas Hinkka, Eric Hällilä, Jöran Jacobsson ifrån Maatiala, Lisa Henricsdr, Beata Jöransdr ifrån Vedentaka.

Puoliso: Vihitty 2.11.1752 Sääksmäki Lisa Pehrsdotter Kauppilas. 10.6.1724 Sääksmäki,Muti, k. 26.1.1781 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 56 v ja 7 kk, kummit: Johan Sigfridsson ifrån Pietola, Anders Mattsson ifrån Sillantaka, Lisa Jacobsdr ifrån Pietola, Lisa Mårtensdr ifrån Muddis, Valborg Jöransdr piga ibm.
Vanhemmat: Pehr Mattsson Kauppila e. Seppälä, Talollinen, s. 31.10.1686 Sääksmäki,Solberg, k. 1.4.1750 Sääksmäki,Muti, ikä 63 v ja 5 kk. Henkikirja 1722 Muti Per Mattsson, Beata hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=226

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Muti Matts Simonsson eller Per Mattsson Kauppila, skatte 1728, ny åboo, äger 1 paar oxar...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295829. Vihitty 23.10.1720 Sääksmäki,Pietola. Beatha Mårtensdotter Mattila, s. noin 1698 Sääksmäki,Talola, k. 7.7.1771 Sääksmäki,Muti, ikä 73 v.

| Alku |

Taulu 45
4. Johan Johansson Heikkilä e. Vähälä, (Taulusta 42, äiti Caisa Kulo)Talollinen, vävy, s. 1.3.1723 Sääksmäki,Vedentaka,Vähälä, k. 4.10.1799 Sääksmäki,Valto, ikä 76 v ja 7 kk, kummit: Matts Thomasson ifrån Vedentaka, des broder Gustaf, Jöran Nilsson ifrån Maatiala, hru Lisa Henricsdr ifrån Vedentaka, Caisa Thomasdr ibm.

Puoliso: Vihitty 1.1.1747 Sääksmäki Sophia Simonsdotter Heikkiläs. 20.11.1729 Sääksmäki,Valto, kummit: Michel Cnutsson med des son Mårten, Johan Henricsson ifrån Koukkari, hru Maria Henr.dr med des syster Caisa, piga Maria Michelsdr alla ifrån Valto.
Vanhemmat: Simon Henricsson Heikkilä, Talollinen, vävy, s. 25.10.1700 Sääksmäki,Valto, k. 2.7.1768 Sääksmäki,Valto, ikä 67 v ja 8 kk. Vihitty 16.12.1728 Sääksmäki,Valto. Caisa Michelsdotter Heikkilä, s. 7.10.1710 Sääksmäki,Valto, k. 3.6.1777 Sääksmäki,Valto, ikä 66 v ja 7 kk.

| Alku |

Taulu 46
4. Elisabet Johansdotter Vähälä, (Taulusta 42, äiti Caisa Kulo)s. 28.6.1726 Sääksmäki,Vedentaka, k. 2.10.1805 Sääksmäki,Mustilahti, ikä 79 v ja 3 kk, kummit: Johan och Gabriel Thomassöner, hru Lisa Henricsdr, hru Maria Andersdr, pigan Beata Jöransdr alla ifrån Vedentaka.

Puoliso: Vihitty 28.12.1751 Sääksmäki Matts Mattsson SonnaItsellinen, s. 23.2.1712 Sääksmäki,Mustilahti, k. 17.1.1794 Sääksmäki,Mustilahti, ikä 81 v ja 10 kk, kummit: Gabriel Johansson ? ifrån Salo, Eric Andersson ifrån Mustilax, Mårten Simonsson ibm, Jöran Johansson ifrån Landois, Margareta Staffansdr ifrån Mustilax, Maria Grelsdr ifrån Mustilax, Kirstin Sigfridsdr ifrån Lempälä (Kuokkalam Tuiskun tytär).
Vanhemmat: Matts Staffansson Sonna, Talollinen, s. 1675 Sääksmäki,Mustilahti, k. 6.3.1737 Sääksmäki,Mustilahti, ikä 62 v. Henkikirja 1722 Mustilahti Matts Staphansson, Beata hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=226

Perunkirja 1.4.1738 Mustilahti Sånna: framledne rusthållare Matts Staffansson, änkia Brita Sigfridsdotter, tre söner Johan, Matts och Henric Mattsson, Johan och Matts äro myndiga, Henric förmyndare fadersyster Sophia Staffansdotters man bonde Eric Andersson ifrån denna by och fadersysterdotters Maria Mårtensdotters man bonde Eric Thomasson ifrån samma by. Beata Sigfridsdotter Tuisku, s. 1678 Lempäälä,Kuokkala, k. 2.3.1763 Sääksmäki,Mustilahti, ikä 85 v.

| Alku |

Taulu 47
3. Christina Nilsdotter Kulo, (Taulusta 41, äiti Lisa Tuitti) s. noin 1686 Sääksmäki,Maatiala, k. 22.2.1746 Sääksmäki,Ritvala,Karppi, ikä 60 v.

Puoliso: Vihitty 7.10.1706 Sääksmäki Sigfrid Johansson KarppiTalollinen, kuudennusmies, s. 1682, k. 21.2.1755 Sääksmäki,Ritvala, ikä 73 v. Henkikirja 1722 Ritvala Sigfrid Johansson, Kirstin hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=228

Omisti Isänsä jälkeen Sääksmäen Ritvalan Karppia.
Perunkirja 4.1.1748 Ritvala Karppila, bonde Sigfrid Johansson, afledne hustru Kirstin Nilsdotter, twå söner Adam och Sigfrid, dotter Beata gift med bonde Matts Johansson ifrån Linnais. Karppila hemman ähr crono.
Vanhemmat: Johan Mårtensson Karppi, Väfvare, talollinen Ritvalan Karpilla, s. noin 1662, k. 1726 Sääksmäki,Ritvala, ikä 64 v. Johan Mårtenssonin poika Sigfred Johansson Karppi kuollut 73 vuotiaana 21.2.1755 joten syntynyt noin 1682 ja isänsä Johan Mårtensson Karppi siten aikaisintaan noin 1662. Edellistä sukua oleva Mårten Karppi avioutuu vasta välillä 1678-1682 joten nykyisen Karpin suvun esi-isä Johan Mårtensson ei voi olla hänen poikansa. Lisa Jacobsdotter Koukkari, s. Sääksmäki,Voipaala, k. 1725 Sääksmäki,Ritvala.

Lapset:
Matts Sigfridsson Karppi s. 29.9.1707 Sääksmäki,Ritvala, k. 19.4.1708 Sääksmäki,Ritvala, ikä 0 v ja 6 kk, kummit: Johan Simonsson, Jacob Larsson, Jacob Simonsson, Margareta Mattsdr, Sophia Johansdr alla i Ridvala.
Johan Sigfridsson Karppi s. 8.4.1709 Sääksmäki,Ritvala, k. 23.7.1709 Sääksmäki,Ritvala, ikä 0 v ja 3 kk, kummit: Johan Ericsson, Sigfrid Jöransson i Ridvala, Mårten Nilsson ifrån Maatiala, ? Christina Richter, Valborg Jöransdr, Sophia Johansdr ifrån Ridvala.
Elisabeth Sigfridsdotter Karppi s. 5.9.1711 Sääksmäki,Ritvala, k. 25.9.1711 Sääksmäki,Ritvala,Karppi, ikä 0 v ja 0 kk, kummit: länsman Hans Korpman, Johan Hinkka, Matts Jöransson, Matts Larsson, Johan Henricsson, fenrichka Christina Hagert, Sophia Henricsdr, Valborg Jacobsdr, Lisa Johansdr alla i Ridvala.
Beata Sigfridsdotter Karppi , s. 19.12.1712 Sääksmäki,Ritvala. Tauluun 48
Johan Sigfridsson Karppi s. 27.1.1715 Sääksmäki,Ritvala, k. 19.2.1716 Sääksmäki,Ritvala,Karppi, ikä 1 v ja 0 kk.
Adam Sigfridsson Karppi , s. 11.3.1721 Sääksmäki,Ritvala. Tauluun 49
Sigfrid Sigfridsson Karppi s. 15.2.1724 Sääksmäki,Ritvala, kummit: Simon Larsson ifrån Ritvala, ibm Mårten Ericsson, Matts Larsson ibm, hru Margareta Mattsdr, piga Maria Johansdr, Valborg Andersdr, Lisa Andersdr ifrån Huittula.
Christina Sigfridsdotter Karppi s. 28.12.1727 Sääksmäki,Ritvala, k. 4.8.1740 Sääksmäki,Ritvala, ikä 12 v ja 7 kk.
| Alku |

Taulu 48
4. Beata Sigfridsdotter Karppi, (Taulusta 47, äiti Christina Kulo)s. 19.12.1712 Sääksmäki,Ritvala, k. 9.1.1785 Sääksmäki,Linnainen, ikä 72 v ja 0 kk, kummit: Johan Ericsson, Matts Larsson, Lisa Johansdr, Lisa Henricsdr.

Puoliso: Vihitty 4.2.1733 Sääksmäki Matts Johansson MikkolaLinnaisten Mikkolan isäntä 1732 -1770, s. 15.9.1711 Sääksmäki,Linnainen, k. 15.10.1770 Sääksmäki,Linnainen, ikä 59 v ja 1 kk, kummit: Henric Eskelsson, Eric Grelsson, Christer Jöransson, Matts Andersson, Maria Andersdr, Caisa Andersdr och Maria ?dr.
Vanhemmat: Johan Andersson Mikkola, Talollinen, s. 1683 Sääksmäki,Linnainen, k. 31.10.1731 Sääksmäki,Linnainen, ikä 48 v. Talollinen Sääksmäen Linnaisten Mikkolassa isäntänä isänsä jälkeen v. 1710 - 1730. Henkikirja 1710 Johan Andersson, Maria hustru, Maria piga, Kaisa piga, Henkikirja 1712 Johan Andersson, Maria hustru, Maria piga, Kaisa piga, Walborg piga. Henkikirja 1727 Johan Andersson, Maria hustru, Lisa piga.

Henkikirja 1722 Linnainen Johan Andersson, Maria hru, Maria pig, Eric bror. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=225

Sääksmäen käräjät v. 1724: Johan Andersson ifrån Linnais maksaa til Elin Grelsson (Pekkala) ifrån Mulkue 1 t. råg, 1 k. havre, 1 koo och 40 kappor spanmål. Maria Henricsdotter Pietilä, syster 1707, s. 1687 Kalvola,Taljala, k. 20.7.1755 Sääksmäki,Linnainen,Mikkola, ikä 68 v. Kalvolan käräjät v. 1726: Per Jacobsson Loistila i Taljala mot Margareta Henricsdotter i samma by tontinerotusriita. Riidan selvittäjiksi määrätään Per Jacobssonin puolelta länsman Anders Steckelborg ja Margareta Henricsdotterin puolelta Pehr Nilsson ifrån Kuttis. Mainitaan afledne nämdeman Anders Andersson ifrån Linnais som ägt Maria Henricsdotters före hafva orsaken.

| Alku |

Taulu 49
4. Adam Sigfridsson Karppi, (Taulusta 47, äiti Christina Kulo)Talollinen, s. 11.3.1721 Sääksmäki,Ritvala, k. 15.12.1790 Sääksmäki,Ritvala, ikä 69 v ja 9 kk, kummit: Anders Cnutsson, Mårten Ericsson, Simon Johansson, Beata Thomasdr, Sophia Johansdr, Maria Johansdr ifrån Ridvala.

Puoliso: Vihitty 18.12.1743 Sääksmäki,Liuttula Beatha Johansdotter Kokko s. 30.3.1723 Sääksmäki,Liuttula, k. 7.4.1780 Sääksmäki,Ritvala,Karppi, ikä 57 v ja 0 kk.
Vanhemmat: Johan Gustafsson Kokkoinen, Lampuoti Liuttulassa, s. 1686 Sääksmäki,Liuttula, k. 7.1.1748 Sääksmäki,Liuttula, ikä 62 v. Vihitty 9.4.1712 Sääksmäki. Beata Håkansdotter Hinkka, s. 18.11.1688 Sääksmäki,Vedentaka, k. 1.3.1765 Sääksmäki,Liuttula, ikä 76 v ja 3 kk.

| Alku |

Taulu 50
3. Henric Nilsson Kulo, (Taulusta 41, äiti Lisa Tuitti)Talollinen kotitalossaan Sääksmäen Maatialan Kulossa, s. 28.12.1687 Sääksmäki,Maatiala, k. 17.3.1770 Sääksmäki,Maatiala, ikä 82 v ja 2 kk. Perunkirja 28.1.1762 Maatiala Kulo: bonde Henric Nilsson, hru Maria Axelsdotter, fyra söner Matts, Thomas, Johan och Jöran, en dotter Maria gift med torpare Johan Johansson ifrån Kyä. Allekirjoitukset på min ägna och hustru Maria Axelsdotters vägnar Henric Nilsson ifrån Maatiala, Matts Henricsson ifrån Maatiala, Thomas Henricsson ifrån Toijala, Johan Henricsson ifrån Tarttila, Jöran Henricsson ifrån Tarttila, på min hustru Maria Henricsdotters vägnar Johan Johansson ifrån Kyä.

Puoliso: Vihitty 26.12.1718 Sääksmäki Maria Axelsdotter KärsäMiehensä kotitalon Maatialan ratsutilan emäntä, s. 13.6.1694 Sääksmäki,Kärsä, k. 22.4.1764 Sääksmäki,Maatiala, ikä 69 v ja 10 kk, kummit: Väfvare Jöran (Pålsson) med sin hustru, skräddare Henric (Påhlsson), Carin? Thomasdr, Kasuri Matts hru Annika, Maria Andersdr och Maria Henricsdr ifrån Kärsä.
Vanhemmat: Axel Påhlsson Kärsä, Rusthollari Sääksmäen Kärsässä, s. 1661 Sääksmäki,Kärsä, k. 3.8.1740 Sääksmäki,Kärsä, ikä 79 v. Sääksmäen käräjät v. 1722: förra rusthållare Axel Påhlsson jätetty pois v. 1722 henkikirjasta, on 65 vuotias ja jättänyt tilan pojalleen. Vihitty 5.6.1692 Sääksmäki. Beata Cnutsdotter Raija, Rusthollin tytär Huittulasta, s. 1674 Sääksmäki,Huittula, k. 3.1.1754 Sääksmäki,Kärsä, ikä 80 v.

Lapset:
Nils Henricsson Kulo s. 10.12.1718 Sääksmäki,Maatiala, k. välillä 1719 Sääksmäki,Maatiala, ikä 1 v.
Matts Henricsson Kulo , s. 1.7.1720 Sääksmäki,Maatiala. Tauluun 51
Mårten Heikinpoika Kulo s. 5.10.1722 Sääksmäki,Maatiala, k. 26.3.1730 Sääksmäki,Maatiala, ikä 7 v ja 5 kk.
Thomas Henricsson Sipilä e. Kulo , s. 21.2.1725 Sääksmäki,Maatiala. Tauluun 52
Johan Henricsson Iso-Nikkilä e. Kulo , s. 9.6.1727 Sääksmäki,Maatiala,Kulo. Tauluun 53
Carl Henricsson Kulo s. 25.12.1728 Sääksmäki,Maatiala, k. 14.3.1729 Sääksmäki, ikä 0 v ja 2 kk, kummit: Isac Carlsson ifrån Maatiala, Michel Axelsson ifrån Kärsä, Matts Jöransson ifrån Voipaala, Sara Ericsdr ifrån Maatiala Porila, Lisbeta Isacsdr, piga Margareta Nilsdr.
Maria Henricsdotter Kulo , s. 27.5.1730 Sääksmäki,Maatiala. Tauluun 54
Christina Henricsdotter Kulo s. 14.7.1733 Sääksmäki,Maatiala, k. 22.7.1733 Sääksmäki,Maatiala, ikä 0 v ja 0 kk, kummit: Jöran Jacobsson ifrån Maatiala, Carl Isacsson, Matts Johansson ifrån Linnais, hru Elin Nilsdr ifrån Maatiala, Anna Axelsdr ifrån Kärsä, Anna Isacsdr piga, och Kirstin Nilsdr begge ifrån Maatiala.
Jöran Henricsson Sakanen e. Kulo , s. 17.1.1736 Sääksmäki,Maatiala,Kulo. Tauluun 55
| Alku |

Taulu 51
4. Matts Henricsson Kulo, (Taulusta 50, isä Henric Kulo)Talollinen, s. 1.7.1720 Sääksmäki,Maatiala, k. 20.12.1800 Sääksmäki,Maatiala, ikä 80 v ja 5 kk. Kotitalonsa Sääksmäen Maatialan Kulon isäntä viimmeistään vuodesta 1770 alkaen.

Sääksmäen käräjät 14.9.1758: bondeson Matts Henricsson ifrån Maatiala by, svärfader bonde Johan Mårtensson ifrån Toijala by, thes svåger bonde Henric Johansson.

Perunkirja 21.6.1801 Maatiala Kulo: afledne Matts Henricsson, son Johan, döttrar Maria, Lisa och Brita.

Puoliso: Vihitty 12.3.1749 Akaa Anna Johansdotter Ylppö s. 16.9.1729 Akaa,Toijala,Ylppö, k. 14.1.1790 Sääksmäki,Maatiala, ikä 60 v ja 3 kk.
Vanhemmat: Johan Mårtensson Ylppö, Talollinen, kirkonisäntä, s. 29.4.1694 Akaa,Toijala,Kottila, k. 13.8.1771 Akaa,Toijala,Ylppö, ikä 77 v ja 3 kk. Toijalan Ylpön isäntä 1727-1745.

Henkikirja 1722 Toijala Johan Mårtensson, Anna hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=224

Toijalan Ylpön vapaavuosien tarkastus 11.11.1725, bonde Johan Mårtensson. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41041677 ja Anomus, takaajat Henric Mårtensson i Toijala och Eric Jacobsson ibm. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41041861

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Toijala Per Jacobsson eller Johan Mårtensson Ylppölä, ny åboo, äger 1 par oxar och 1 häst...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295825

RK 1723-1731 Brita svärmor, Johan bonde, Anna hru, Henric son, Maria dotter, Brita piga, Simon Andersson, Brita piga, Valborg piga, Anders drg, Matts S??, Brita piga, Valborg piga, Lena piga, Anna dotter, Agneta piga, Matts soldat, Brita hru, Johan son, Claas inhyses, Sophia Mårtensdr, inhyses Anna, Ingeborg, gammal klockars enka Maria Andersdr, Anders son.
RK 1732-1740 Johan bonde, Anna hru, Henric son, Anna dotter, Maria dotter, Caisa piga, Maria piga, Brita piga, Johan son, Mårten son, Johan Larsson, Caisa Mårtensdr, Agneta Simonsdr, Juliana dotter, Eva Thomasdr, Sophia Mårtensdr.

Sääksmäen käräjät 14.4.1757: bonde Johan Mårtensson ifrån Toijala, des son bonde Henric Johansson ifrån samma by.

Sääksmäen käräjät 19.1.1758: bonde Johan Mårtensson Ylppö i Toijala, des son bonde Henric Johansson Ylppö. Anna Johansdotter, s. 1699, k. 8.5.1776 Akaa,Toijala,Ylppö, ikä 77 v.

| Alku |

Taulu 52
4. Thomas Henricsson Sipilä e. Kulo, (Taulusta 50, isä Henric Kulo)Talollisen poika, rusthollari, kirkonisäntä, s. 21.2.1725 Sääksmäki,Maatiala, k. 18.2.1790 Akaa,Toijala,Sipilä, ikä 64 v ja 11 kk, kummit: soldaten Mårten Kulo, Jöran Jacobsson, och Matts Jöransson ibm, hru Elin Nilsdr alla ifrån Maatiala, piga Lisa Pehrsdr ifrån Solberg. Toijalan Sipilän eli Köpin isäntä 1753-1790.

Puoliso: Vihitty 5.6.1748 Akaa,Toijala,Sipilä Brita Ericsdotter Sipiläs. 24.8.1732 Akaa,Toijala, k. 16.1.1795 Akaa,Toijala, ikä 62 v ja 4 kk, kummit: Matts Ericsson, Henric Larsson, Carl Johansson, Eric Ericsson, hru Elisabet Jöransdr, hru Anna ??dr, pigan Christina Andersdr.
Vanhemmat: Eric Johansson Sipilä, Rusthollari, s. 3.3.1701 Akaa,Toijala, k. 5.7.1761 Akaa,Toijala, ikä 60 v ja 4 kk. Toijalan Sipilän eli Köpin isäntä 1740-1752.

Vesilahden käräjät 1748: Eric Johansson hakee vaimonsa perintöä Hakimäen Matts Ericssonilta...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27193658

Akaan käräjät 9.12.1766 §31: arfskifte 6.8.1761 Toijala Sipilä: afledne rusthållare Eruc Johansson, andra hustru enka Margareta Andersdotter, afledne första hustru Maria Simonsdotter sammanaflade barn twå döttrar Brita och Maria Ericsdotter, Brita gift med bondeson Thomas Henricsson ifrån Toijala by, men dotter Maria ännu ogift, förmyndare rusthållare Eric Arwidsson ifrån Rättöis. Maria Simonsdotter Hakimäki, s. 1697 Vesilahti,Hakkila, k. 16.9.1750 Akaa,Toijala,Sipilä, ikä 53 v. Vesilahden käräjät 1735: Eric Johansson ifrån Akas socken och Toijala by..hurudeles framledne bonde Eric Persson i Mustis, för ryska tiden blifwit förordnad til förmyndare, för Erics hustru, Maria Simonsdotter som then tiden warit omyndig och ogift, hwarföra han omhänder fått arfskiftes längden efter Marias afledne fader uprättad, då hans enka trädt uti annat gifte hwaruti Maria blifwit tillagd 60 kopparmynt them hennes stiuffader Anders Jöransson i Hakimäki ej wil utbetala...Eric Perssons son Anders Ericsson...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27135883

Perunkirja 2.4.1751 Toijala Köppi rusthållare och enkling Eric Johansson, afl. hru Maria Simonsdotter, tvänne döttrar Brita och Maria, Britas man bondeson Thomas Henricsson. Köppi rusthåll är skatte och Eric Johanssons arf efter des framledne fader Johan Jöransson.

| Alku |

Taulu 53
4. Johan Henricsson Iso-Nikkilä e. Kulo, (Taulusta 50, isä Henric Kulo)Talollinen, vävy, s. 9.6.1727 Sääksmäki,Maatiala,Kulo, k. 29.6.1764 Sääksmäki,Tarttila, ikä 37 v ja 0 kk, kummit: Isac Carlsson Porila, Matts Jöransson ifrån Voipaala, Jöran Jacobsson, Lisa Isacsdr, hru Kirstin Jöransdr. Perunkirja 10.1.1765 Tarttila halfwa Stor Nikkilä rusthåll: afledne rusthållare Johan Henricsson, enka Maria Carlsdotter, barn Carl Johansson, tre döttrar Maria, Caisa och Beata. Förmyndare faderbroder rusthållare Thomas Henricsson. Thetta halfwa Stor Nikkilä rusthåll är skatte och enka Maria Carlsdotters arf efter thes afledne fader rusthållare Carl Mattsson. Maria Carlsdotters syskon Anna och Carin Carlsdöttrar.

Sääksmäen käräjät 8.4.1771 §34: bonde Elias Johansson Kopio ifrån Tarttila, förmyndare för afledne rusthållare Carl Mattssons i Tarttila omyndiga döttrar Carin och Anna Carlsdr, deras syster Maria Carlsdr och hennes man rusthållare Johan Henricsson. Beata Carlsdr och hennes man bonde Pehr Carlsson. Maria Carlsdotters numera trädt i gifte med rusthållare Matts Johansson Nickilä ifrån Tarttila. Johan Henricsson lämnat efter sig en omyndig son, förmyndare rusthållare Thomas Henricsson Köppi ifrån Toijala. Muuttanut: i Tarttila.

Puoliso: Vihitty 17.6.1753 Sääksmäki Maria Carlsdotter Iso-NikkiläLeski, s. 6.4.1734 Sääksmäki,Tarttila, k. 28.1.1817 Sääksmäki,Tarttila, ikä 82 v ja 9 kk, kummit: Johan Olofsson ifrån Kantala, Solberg Anders Sigfridsson, Ivar Ericsson, ? Mattsson, Caisa Jöransdr, Caisa Johansdr, alla ifrån Tartila, Margareta Johansdr ifrån ??. Perukirja 8.4.1817. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=81118236.
Vanhemmat: Carl Mattsson Iso-Nikkilä e. Nikkilä, Rusthollari, s. 12.8.1690 Sääksmäki,Tarttila, k. 12.6.1759 Sääksmäki,Tarttila, ikä 68 v ja 10 kk. Henkikirja 1722 Tarttila Carl Mattsson, Kaisa hru, Kaisa pig. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=225

Sääksmäen käräjät 19.-26.3.1739: börderusthållare Carl Mattsson Iso-Nikkilä luovuttaa rusthollinsa vävylleen Jachtfogde Carl Mattsonille.

Sääksmäen käräjät 28.10.1741 s. 707: rusthollare Carl Mattsson i Tarttila mot rusthållare Sigfrid Mattsson i Kankaantaka, om hästhandel.

Sääksmäen käräjät 3.3.1743: Tarttilan Ison-Nikkilän rusthollari Carl Mattssonin puolesta vävynsä Carl Mattsson hakee Kärjenniemessä sijaitsevan Pietilä augementti tilansa skatterättiget, tilaa viljelee Olof Mattsson jolla verorästejä rusthollille vuodesta 1737 alkaen...myönnetään 1. lainhuuto.

Perukirja 18.10.1759 Tarttila halfwa Stor Nickilä rusthåll: afledne rusthållare Carl Mattsson, enka Kaisa Ericsdotter, tre döttrar Maria, Anna och Karin Carlsdöttrar af hwilka Maria är gift bondeson Johan Henricsson ifrån Tarttila by, döttrar Anna och Karin äro ännu ogifta, Carl Mattsson med des framledne första hustru Karin Johansdotter tre döttrar Lisa, Anna och Beata Carlsdöttrar af hwilka dotter Beata är gift med bonde Pähr Carlsson ifrån Tarttila by, Anna med torpare Carl Carlsson ifrån Solberg, dotter Lisa är allredan död blefwen hafwer barn qvarlämnat. Thetta halfwa Stor Nikkilä rusthåll är skatte. Saatavia Karin Ericsdotters arfsandel i Lill Nickilä skatte rusthåll i Tarttila by.

Sääksmäen käräjät 13.12.1770 §18: rusthållare enckan Caisa Ericsdotter ifrån Tarttila anhöll att bonden Elias Johansson Copio ifrån samma by kunde til förmyndare för hennes med des afledne man rusthållare Carl Matssons sammanaflade och ännu warande omyndiga barn. Vihitty 2.7.1733 Sääksmäki,Tarttila. Carin Ericsdotter Vähä-Nikkilä, s. 20.1.1710 Sääksmäki,Tarttila, k. 5.4.1780 Sääksmäki,Tarttila, ikä 70 v ja 2 kk.

| Alku |

Taulu 54
4. Maria Henricsdotter Kulo, (Taulusta 50, isä Henric Kulo)s. 27.5.1730 Sääksmäki,Maatiala, k. 21.12.1763 Sääksmäki,Kyä, ikä 33 v ja 6 kk, kummit: Johan Isacsson, Jöran Nilsson, Jöran Jacobsson, hru Sara Ericsdr, Kirstin Nilsdr i Ritvala, piga Margareta Nilsdr, piga Kirstin Nilsdr alla ifrån Maatiala. Perunkirja 9.2.1764 Kyä: torpare Johan Johansson, aflidne hustru Maria Henricsdotter, barn Henric och Maria. Förmyndare moderbroder rusthållare Thomas Henricsson ifrån Toijala by Sipilä. Muuttanut: v. 1760 til Kyä.

Puoliso: Vihitty 25.3.1760 Sääksmäki Johan Johansson Kukko e. YlppöSeppä, torppari, talollinen, s. 21.6.1730 Akaa,Toijala, k. 1806 Vesilahti, ikä 76 v, kummit: Hr major Johan Ekman, Jacob Åman, Margareta Corell, Jöran Mongoi, Sigfrid Cakkali, fru Anna Sophia Boije, hru Beata Sigfrisdr, Brita Henricsdr, Walborg Samuelsdr. Sääksmäen käräjät 1.4.1765 §71 torpare Johan Johansson ifrån Kyä svåger bonde Jöran Henricsson Sakala ifrån Tarttila by. Johan Johanssonsa aflidne hustru Maria Henricsdotters även afledne moder Maria Axelsdotter, Jöran Henricssons afledne fader Henric Nilsson.

Sääksmäen käräjät 14.4.1757: smed Johan Johansson ifrån Toijala mot bonde Matts Mattsson Kackola i samma by.

Sääksmäen käräjät 24.11.1759: smeden Johan Johansson ifrån Terdis rusthåll, thes broder bonde Henric Johansson Ylppö ifrån Toijala.

Vesilahden käräjät v. 1774: bonde Johan Johansson ifrån Kyä rusthåll Säxmäki socken ostaa Mustisten Kukon Hans Henric Boijelta, myönnetään 1. lainhuuto.
Vanhemmat: Johan Mårtensson Ylppö, Talollinen, kirkonisäntä, s. 29.4.1694 Akaa,Toijala,Kottila, k. 13.8.1771 Akaa,Toijala,Ylppö, ikä 77 v ja 3 kk. Toijalan Ylpön isäntä 1727-1745.

Henkikirja 1722 Toijala Johan Mårtensson, Anna hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=224

Toijalan Ylpön vapaavuosien tarkastus 11.11.1725, bonde Johan Mårtensson. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41041677 ja Anomus, takaajat Henric Mårtensson i Toijala och Eric Jacobsson ibm. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41041861

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Toijala Per Jacobsson eller Johan Mårtensson Ylppölä, ny åboo, äger 1 par oxar och 1 häst...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295825

RK 1723-1731 Brita svärmor, Johan bonde, Anna hru, Henric son, Maria dotter, Brita piga, Simon Andersson, Brita piga, Valborg piga, Anders drg, Matts S??, Brita piga, Valborg piga, Lena piga, Anna dotter, Agneta piga, Matts soldat, Brita hru, Johan son, Claas inhyses, Sophia Mårtensdr, inhyses Anna, Ingeborg, gammal klockars enka Maria Andersdr, Anders son.
RK 1732-1740 Johan bonde, Anna hru, Henric son, Anna dotter, Maria dotter, Caisa piga, Maria piga, Brita piga, Johan son, Mårten son, Johan Larsson, Caisa Mårtensdr, Agneta Simonsdr, Juliana dotter, Eva Thomasdr, Sophia Mårtensdr.

Sääksmäen käräjät 14.4.1757: bonde Johan Mårtensson ifrån Toijala, des son bonde Henric Johansson ifrån samma by.

Sääksmäen käräjät 19.1.1758: bonde Johan Mårtensson Ylppö i Toijala, des son bonde Henric Johansson Ylppö. Anna Johansdotter, s. 1699, k. 8.5.1776 Akaa,Toijala,Ylppö, ikä 77 v.

| Alku |

Taulu 55
4. Jöran Henricsson Sakanen e. Kulo, (Taulusta 50, isä Henric Kulo)Talollinen, s. 17.1.1736 Sääksmäki,Maatiala,Kulo, k. 10.5.1809 Sääksmäki,Tarttila,Sakanen, ikä 73 v ja 3 kk, kummit: Jöran Jacobsson, Johan Isacsson, Elsa Nilsdr, Maria Mårtensdr. Muuttanut: v. 1760 til Tarttila.

Puoliso: Maria Henricsdotter Sakanens. 10.8.1745 Sääksmäki,Tarttila, k. 19.3.1806 Sääksmäki,Tarttila, ikä 60 v ja 7 kk, kummit: Carl Mattsson, Michel Classon, Johan Mattsson, Lisa Carlsdr, Beata Mattsdr, Maria Olofsdr.
Vanhemmat: Henric Henricsson Sakanen, Talollinen, vävy, s. 28.10.1699 Kalvola, k. 28.10.1784 Sääksmäki,Tarttila, ikä 85 v ja 0 kk. Lapsen kummina mm Christina Lind Akaasta eli Vuoteen Kärävän Thomas Henricssonin puoliso, Thomaksen veljen Henric Henricsson Tipurin lapsen kummina puolestaan mm Christina Höök.
Sääksmäen väestöluettelon mukaan syntynyt Kalvolassa. Vihitty 12.10.1732 Sääksmäki,Tarttila. Maria Henricsdotter Sakanen, s. 24.4.1713 Sääksmäki,Tarttila, k. 10.12.1764 Sääksmäki,Tarttila, ikä 51 v ja 7 kk.

| Alku |

Taulu 56
3. Mårten Nilsson Kulo, (Taulusta 41, äiti Lisa Tuitti)Sotilas, talollinen Kautiossa, s. 9.11.1689 Sääksmäki,Maatiala, k. 7.3.1762 Kalvola,Kautio, ikä 72 v ja 3 kk, kummit: Johan Isacsson, Johan Carlsson, Thomas Mattsson, Tuitti Erics hru, Maria Carlsdr alla ifrån Maatiala. Henkikirja 1711 Maatiala Kulo, Mårten Nilsson, Henric Nilsson, Karin syster; Mårten är såldat.

Pääkatselmus v. 1716: född i Tavastland och Säxmäki socken, 31 år gammal, ogift.

Henkikirja Kautio 1722, Johan Jacobsson, Sophia stiufmor.

Perunkirja 21.3.1763 Kautio: bonde Mårten Michelsson (po Nilsson), enka Anna Påvelsdotter, son Mårten Mårtensson, des syster Kirstin Mårtensdotters man Henric Andersson rusthållare på Hakola i Nihattula. Hemman är skatte och bonden sielf köpt.

Sääksmäen käräjät v. 1731: myönnetään sotilas Mårten Nilssonille asukasoikeus Kalvolan Kautioon joka vuodesta 1695 ollut viljelemättä. Takaajat bonde Johan Pannila i Tenhola, bonde Matts Heikari i Kuttis och Henric Staffansson ifrån Kanajärvi.

Läänintilit 1729: Vapaavuosilla viljelyyn otetut tilat: Kautio Påhl eller Mårten Kulo, optagit åhr 1729 om sommaren af förafskedade soldaten Mårten Kulo som dock ännu ej frihet til detta hemmans...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12324887.

1. vihkimättä: Brita Gustafsdotter Runds. 30.9.1690 Akaa,Sontula,Anttila, k. 10.8.1760 Hattula,Leiniälä,Lassila, ikä 69 v ja 10 kk, kummit: Gustaf Ericsson, hr Johan Wallenius, Per Frantzson i Sondula, och Påhl Sigfridsson ibm, Caisa Frantzdr, Brita Mattsdr, och Beata Påhlsdr alla i Sondula. Kummina ensimmäiseksi mainittu Gustaf Ericsson lienee Beata Ichtydian puoliso ja Kyän rusthollari.
Vanhemmat: Gustaf Matsson Rund, Luutnantti, s. 1638 Akaa,Jokihaavisto,Runkka, k. 12.3.1693 Akaa,Jokihaavisto,Runkka, ikä 55 v. Akaan Jokihaaviston Runkan ratsutilan isäntä 1667-1689, jonka jälkeen talosta muodostui Jokihaaviston ratsutila ens. omistajana Hautaan kartanon rouva Catharina Silverbögel 1691-1722. Anna Jacobsdotter Ichtydia, s. noin 1664 Akaa,Haudanniemi, k. 20.4.1737 Hattula,Tenhialä,Katila, ikä 73 v. Mainitaan Akaan Sontulan Anttilassa v. 1691 ja v. 1693 lieutnants hru Anna Jacobsdotter. Anttila v. 1686 augment under Gustaf Runds rusttienst Hafvisto ja v. 1684 under Hafvisto hurstu Kirstin Olofdotters rusttienst. Mainitaan kummina Sääksmäen Kyässä sisarensa pojalle v. 1691.

Lapset:
Anna Britasdotter Rund s. 30.3.1721 Ruotsi,Undersvik.
2. puoliso: Vihitty 21.12.1722 Sääksmäki,Maatiala Anna Påhlsdotter s. 1693 Sääksmäki,Maatiala, k. 7.6.1778 Kalvola,Kautio, ikä 85 v. Kuolintiedossa Anna Bertilsdotter.
Lapset:
Maria Regina Mårtensdotter Kulo s. 7.9.1723 Sääksmäki,Maatiala, kummit: Henric Nilsson och hru Sara Ericsdr begge ifrån Maatiala.
Anna Christina Mårtensdotter Kulo , s. 5.10.1727 Sääksmäki,Maatiala. Tauluun 57
Mårten Mårtensson Kulo , s. 5.3.1732 Kalvola,Kautio. Tauluun 58
| Alku |

Taulu 57
4. Anna Christina Mårtensdotter Kulo, (Taulusta 56, isä Mårten Kulo)s. 5.10.1727 Sääksmäki,Maatiala, k. 21.7.1814 Lempäälä,Perälä,Mattila, ikä 86 v ja 9 kk. Perunkirja 10.9.1814 Perälä Mattila: rusthållare enkan Anna Christina Mårtensdotter, son Gabriel 63 år gammal, dotter Greta gift med dragonen Matts Räddman, icke någon af dem war närvarande. Pesän ilmoittaa rusthållare Matts Jöransson Mattila.

1. puoliso: Henric Påhlsson KautioTalollinen, vävy, s. 1720, k. 12.2.1758 Kalvola,Kautio, ikä 38 v. Perukirja 20.12.1758 Kautio: enka Christina Mårtensdotter, afledne man bonde på Kautio cronohemman Henric Påhlsson, söner Gabriel och Adam Henricsson.

2. puoliso: Vihitty 2.3.1760 Kalvola Henric Andersson HakolaRusthollari, s. 1719 Hattula,Nihattula, k. 21.1.1764 Somero,Pitkäjärvi, ikä 45 v. Död på Åbo resa i Pitkäjärvi by i Somero g.
Perunkirja 14.4.1764 Nihattula Hakola: afledne rusthållare Henric Andersson, enka Anna Christina Mårtensdotter, barn af förr giftet söner Johan, Henric, Michel och Sanuel, dotter Margareta Henricsdotter, senare giftet dotter Lisa Henricsdotter. Förmyndare faderbroder rusthollare Johan Andersson i Nihattula. Hakola rusthåll är skatte och rusthållare Henric Anderssons arfjord. Velkoja Henric Anderssons broder Johans arf, broder Arwids arf, syster Caisas arf.
Vanhemmat: Anders Henricsson Hakola e. Kanunki, Rusthollari Nihattulan Hakolassa velipuolensa jälkeen, s. 26.8.1686 Hattula,Kanunki, k. 6.1.1743 Hattula,Nihattula, ikä 56 v ja 4 kk. Hattulan Nummi Kanunki henkikirja 1707-1712 Anders bror.

Rippikirja 1720 Hakola Anders Henricsson, hru Anna Mattsdr, Johan Mattsson, p. Anna Sigfridsdr, Walborg Andersdr, dr Matts M?, Walborg Simonsdr, ? Arwid ?, Walborg Simonsdr. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24847877

Henkikirja 1722 Nihattula Anders Henricsson, Anna hru, Eric drg, Anna pig. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=229

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Nihattula Henric Mattsson eller Anders Henricsson Hakola, skatte 1730, Anders Henricsson åhr 1722 om wåhren optagit...äger 1 häst och 2 paar oxar...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295834

Läänintilit 1729: Luettelo Vapaavuosia saaneista rustholleista: Nihattula Anders Henricsson Hakola nyter 5 åhrs frihet ifrån och med 1722 til och med 1726. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12324925

Hattulan käräjät v. 1733: rusthållare Anders Henricsson ifrån Nihattula hvar Hakola rusthållets besittning, des numera afledne halfbroder rusthhållaren Arvid Henricsson arfvingar om Hakola rusthållets besittningen och skatterättighet. Des halfbroder varit i lifstiden ägare af rusthållet. Anders Henricsson betalt å Arvid Henricsson vägnar des giöld och har den 26.7.1726 erhållit samma rusthåll. Anders Henricsson och höga landshögnings betalt immission hvilken han nu upvist och begiärte han där jämte at samma rusthålls skatterättighet kunde honom til säkerhet lagligen upbudes. Skatterättighet nu första gången blef upbudit, detta honom därefter uppå des begäran til ett laga bevis meddelt.

Lainhuuto 1734: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26196913

Perunkirjoitus 8.1.1755 Nihattula Hakola framl. rusthållare Anders Henricsson, framl. hru Anna Mattsdr, sönerna Henric, Johan och Arvid. Döttrarna Karin, Maria och Anna. Karin gift med rusthållare Johan Arvidsson i Pelkola, Anna gift med rusthollare Eric Johansson ifrån Tyllilä, Maria gift med rusthållson Elias Carlsson ifrån Kerälä. Dotter Maria perintöön kuuluu saatava rusthållare Anders Johansson Jaakkolalta i denna by, Dotter Karin perintöön kuuluu saatava bonde Arvid Christerssonilta ifrån Savola ja gammal jaktfogde Jacob Sigfridssonilta.

Anders Henricsson Hakolan ja veljensä poikapuolen Anders Henricsson Torkkolan puumerkit: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26197107. Anna Mattsdotter Kevola, s. 1684 Hattula,Ihalempi, k. 31.5.1754 Hattula,Nihattula,Hakola, ikä 70 v. Mainitaan Kevolassa 1711-1712 Anna dotter.
3. puoliso: Vihitty 2.2.1769 Hattula Jöran Andersson MattilaRusthollari, s. 4.2.1725 Lempäälä,Perälä,Mattila, k. 9.12.1798 Lempäälä,Perälä, ikä 73 v ja 10 kk, kummit: collega Johan Maxmontanus, Pyhältä Heikkilä hru Carin Larsdr. Mattilan isäntä 1758-1790.
.
Vanhemmat: Anders Jöransson Mattila, Talollinen, s. 1701 Lempäälä,Sotavalta, k. 9.2.1747 Lempäälä, ikä 46 v. Vihitty 1722 Urjala. Margareta Jöransdotter Tala, s. 1697 Urjala,Laukeela, k. 28.3.1762 Lempäälä,Perälä,Mattila, ikä 65 v. Mattilan isäntä 1748-1757.
.
| Alku |

Taulu 58
4. Mårten Mårtensson Kulo, (Taulusta 56, isä Mårten Kulo)Talollinen, s. 5.3.1732 Kalvola,Kautio, k. 6.2.1790 Kalvola,Kautio, ikä 57 v ja 11 kk. Perunkirja 26.5.1790 Kautio: afledne bonde Mårten Mårtensson, hru Maria Johansdr, söner Adam och Mårten, dotter Johanna. Förmyndare bonde Johan Ericsson Isotalo i Säxniemi. Muuttanut: Kalvolan muuttaneet v. 1756, Cautio sonen Mårten Mårtensson ifrån Helsing socken med bewis af d. 10.4.1756.

Puoliso: Vihitty 2.3.1760 Kalvola Maria Johansdotter Tiitilä s. 1738 Kalvola,Keikkala,Tiitilä, k. 8.11.1816 Kalvola,Kautio, ikä 78 v. Perukirja 21.10.1816. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=81118756 mm son lietenant Mårten Wiander boende i sverige.?!.
Vanhemmat: Johan Larsson Tiitilä, Talollinen, s. 1712 Kalvola,Keikkala, k. 5.10.1753 Hattula,Sattula, ikä 41 v. Kalvolan käräjät 24.10.1737: bondeson Henric Johansson ifrån Sittala by mot bonde Johan Larsson ifrån samma by.
Kalvolan käräjät 1739: Johan Larssons fader Lars Thomasson och moder Carin Mattsdotter. Carin Mattsdotter Franssila, s. 1711 Kalvola,Keikkala, k. 30.7.1783 Kalvola,Keikkala,Tiitilä, ikä 72 v. Sääksmäen käräjät 12.12.1753 s. 729: bonde enka Caisa Mattsdotter ifrån Keikkala, des broder nämdeman Jöran Mattsson ifrån Taljala, Caisas numera afledne man bonde Johan Larsson.
Kalvolan käräjät 12.11.1754 s. 827: bonde enka Karin Mattsdotter ifrån Keikkala vägnar des svåger råd- och handelsman Matthias Wiander.
Kalvolan käräjät 7.4.1755 s. 451: bondeson Per Persson ifrån Kuittila mot bonde enka Karin Mattsdotter ifrån Keikkala. Äktenskaps löfte.
Kalvolan käräjät 7.4.1755 s. 461: Kärde bonde Thomas Jöransson Hakari, afledne bonde Johan Larssons enckia Karin Mattsdotter Tiitilä. Karin Mattsdotters barns förmyndare faderbroder råd- och handelsman i Tavastehus Mathias Wiander. Karin Mattsdotters numera afledne svärfader corporal Lars Thomasson. Vitnare mm bonde Johan Bertilsson son 20 år sedan varit drg på Tiitilä hemman.

| Alku |

Taulu 59
3. Elin Nilsdotter Kulo, (Taulusta 41, äiti Lisa Tuitti)s. 27.1.1692 Sääksmäki,Maatiala, kummit: Johan Isacsson, Johan Jöransson f. Maatiala, Liskin Fabricia, Kirstin Thomasdr, Carin Carlsdr f. Maatiala.

Puoliso: Vihitty 28.12.1718 Sääksmäki Jöran Jacobsson ÄijäläTalollinen, s. 29.9.1699 Sääksmäki,Maatiala, k. 20.12.1780 Sääksmäki,Maatiala, ikä 81 v ja 2 kk, kummit: Gl befalningsman Johan Brosell med sin hru och dotter, Thomas Jöransson ifrån Maatiala, Eric Carlsson ibm och Matts Jöransson ifrån Hattula by och ?? by. Henkikirja 1722 Maatiala Jöran Jacobsson, Elin hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=225

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 25.10.1742: Jöran Jacobsson ostanut toisen puolen Äijälästä veljeltään Jacob Jacobssonilta. Hinta 350 daler kopparmynt. Myönnetään 1. lainhuuto. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26197386.
Vanhemmat: Jacob Jöransson Äijälä, Ratsumies, s. 1679 Hattula,Rahkoila?, k. 12.10.1729 Sääksmäki,Maatiala,Kulo, ikä 50 v. Perunkirjoitus 30.12.1732: Framledne bonde Jacob Jöransson, enckia Kirstin Jöransdotter, deras til samman aflade twänne myndiga söner Jöran och Jacob Jacobssöner. Pesässä velkaa til änckian Anna Olofsdotter ifrån Apia twå tunnor spanmål. Til Piga Kirstin Nilsdotter i Ridvala des piga lön, som är enckian Kirstin Jöransdotters afledne broders Nils Jöranssons arfvingar, en tunna en kappa spanmål. Nils Jöranssons son Johan Nilsson och dotter Kirstin Nilsdotter vaativat deras fadernes och modernes arfv, todetaan Nils Jöransson eij kunnat tilfalla något arfv efter sina föräldrar, eftersom deras giäld öfverstigit den af dem qvarlämnane ägendomens värde. Til inhysningen Maria Jöransdotter ifrån samma by en tunna spanmål. Til änkan Kirstin Jöransdotter hennes fördel. Vihitty 9.11.1698 Sääksmäki. Kirstin Jöransdotter Äijälä, s. 1676 Sääksmäki,Maatiala, k. 31.5.1750 Sääksmäki,Maatiala,Äijälä, ikä 74 v. Sääksmäen käräjät v. 1729: bonde Jacob Jöranssons hustru Kirstin Jöransdotter ifrån Maatiala Äijälä skattehemman. Talo jaetaan älsdta son Jöran Jacobsson och yngre son Jacob Jacobsson 17 åhr gammal.

Lapset:
Mårten Jöransson Äijälä s. 2.11.1719 Sääksmäki,Maatiala.
Sophia Jöransdotter Äijälä s. 11.4.1721 Sääksmäki,Maatiala.
Kirstin Jöransdotter Äijälä s. 15.5.1722 Sääksmäki,Maatiala, k. 26.5.1724 Sääksmäki,Maatiala, ikä 2 v ja 0 kk.
Beata Jöransdotter Äijälä s. 7.1.1724 Sääksmäki,Maatiala, kummit: hr fenrich Gustaf Wurms, Henric Kulo, Helena Froster, Beata Ericsdr alla ifrån Maatiala.
Ingeborg Jöransdotter Äijälä , s. 4.1.1726 Sääksmäki,Maatiala,Äijälä. Tauluun 60
Jöran Jöransson Äijälä s. 29.6.1728 Sääksmäki,Maatiala, kummit: hr capitain Ulric Johan Schönberg, drag Jacob Andersson ifrån Tarttila, Henric Nilsson ifrån Maatiala, Jacob Jacobsson, välb. fur capitainskan Maria Regina Dicander, hru Anna Påhlsdr ifrån Maatiala, piga Lisa Thomasdr ifrån Tarttila.
Johan Jöransson Äijälä , s. 5.6.1732 Sääksmäki,Maatiala. Tauluun 61
| Alku |

Taulu 60
4. Ingeborg Jöransdotter Äijälä, (Taulusta 59, äiti Elin Kulo)s. 4.1.1726 Sääksmäki,Maatiala,Äijälä, k. 16.7.1807 Urjala,Laukeela, ikä 81 v ja 6 kk, kummit: hr capitain Schönberg med des fru, Johan Isacsson och hru Maria Axelsdr och Kirstin Nilsdr. Muuttanut: i Urdiala.

Puoliso: Vihitty 20.5.1746 Sääksmäki Henric Henricsson TalaRusthollari, s. 20.8.1712 Urjala,Laukeela,Taala, k. 16.1.1790 Urjala,Laukeela, ikä 77 v ja 4 kk. Isäntänä 1734-1759.
Urjalan käräjät 14.4.1756: Henric Henricsson ifrån Laukeela, fader Henric Jöransson Tala, hustru Margareta Thomasdotter, söner Johan, Jöran, Thomas, Matts och Michel, döttrar Anna, Brita, Maria och Lisa. Brita är gift med båtsman Johan Nyberg ifrån Åbo. Lisa är gift med rusthållare Joseph Michelsson ifrån Kockois. Maria är numera enka. Anna är ogift. Henric Henricssons broder båtsman Johan Henricsson Dahlgren ifrån Åbo.
Urjalan käräjät 28.11.1761 §26: bonde Henric Henricsson Tala ifrån Laukeela, thes syster varit gift med rusthållare Joseph Michelsson ifrån Kockois, efter hennes död, arfskifte 11. augusti 1758: söner Matts och Johan, döttrar Maria och Margareta, hennes förmyndare Henric Henricsson Tala.
Vanhemmat: Henric Jöransson Tala, Talollinen, s. 25.12.1675 Urjala,Laukeela,Tala, k. 27.7.1760 Urjala,Laukeela, ikä 84 v ja 7 kk. Isäntänä 1704-1734.

Henkikirja 1722 Laukeela Henric Jöransson, Margareta hru, Maria knecht hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=221. Vihitty 12.12.1705 Akaa,Mellola. Margareta Thomasdotter Korri, s. 25.8.1686 Akaa,Mellola,Korri, k. 6.2.1763 Urjala,Laukeela, ikä 76 v ja 5 kk. Syntymäaika Urjalan v. 1750 väestöluettelossa.

| Alku |

Taulu 61
4. Johan Jöransson Äijälä, (Taulusta 59, äiti Elin Kulo)Talollinen, s. 5.6.1732 Sääksmäki,Maatiala, k. 28.12.1807 Sääksmäki,Maatiala, ikä 75 v ja 6 kk, kummit: Isac Carlsson, Johan Isacsson, Eric Andersson, Olof Bertilsson scholaris, hru Sara Ericsdr, Lisbeta Isacsdr, piga Annika Isacsdr alla ifrån Maatiala.

Puoliso: Vihitty 21.2.1756 Lempäälä,Perälä Elisabeth Andersdotter Mattilas. 9.12.1733 Lempäälä,Perälä, k. 6.5.1797 Sääksmäki,Maatiala, ikä 63 v ja 4 kk. Muutti Sääksmäelle nro 17 1755.
Vanhemmat: Anders Jöransson Mattila, Talollinen, s. 1701 Lempäälä,Sotavalta, k. 9.2.1747 Lempäälä, ikä 46 v. Vihitty 1722 Urjala. Margareta Jöransdotter Tala, s. 1697 Urjala,Laukeela, k. 28.3.1762 Lempäälä,Perälä,Mattila, ikä 65 v. Mattilan isäntä 1748-1757.
.

| Alku |

Taulu 62
3. Jöran Nilsson Mäki, (Taulusta 41, äiti Lisa Tuitti)Talollinen aluksi Kärsässä sitten Linnaisten Mäessä, s. 2.5.1696 Sääksmäki,Maatiala, k. 15.5.1773 Sääksmäki,Linnainen, ikä 77 v ja 0 kk, kummit: Isaac Carlsson ifrån Maatiala, Henric Eskelsson ifrån Linnais, Henric Pålsson ibm, Carin Carlsdr, Beata Jörensdr, Elin Mattsdr, Kirstin Jörensdr ifrån Maatiala. Henkikirja 1722 Maatiala Jöran Nilsson, Maria bror hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=225

Sääksmäen käräjät 8.12.1761 §52: bonde Thomas Henricsson Sipilä ifrån Toijala by af bonde Jöran Nilsson Mäki ifrån Linnais by och bonde hru Anna Axelsdotter, Jörans son Eric Jöransson.

Puoliso: Vihitty 26.12.1724 Sääksmäki Anna Axelsdotter Kärsäs. 11.6.1703 Sääksmäki,Kärsä, k. 10.8.1761 Sääksmäki,Linnainen, ikä 58 v ja 1 kk, kummit: Thomas Henricsson ifrån Kirjais (myöh. Huittula Pietilä), Nils Pålsson ifrån Apia, Mårten Pålsson ifrån Lotila, Annika Cnutsdr (?!) ifrån Huittula, Anna Olofsdr ibidem, Ingeborg Johansdr ifrån Kasuri, Sophia Carlsdr? ifrån Kärsä, Kirstin Henricsdr ibm. Perunkirja 13.1.1762 Linnainen Mäki: enklingen Jöran Nilsson, aflidne hustru Anna Axelsdotter, twå söner Eric och Johan, tre döttrar Lisa, Anna och Kirstin. Lisa gift med bonde Matts Thomasson ifrån Linnais, Anna gift med bonde Sigfrid Ericsson ifrån Toijala, Kirstins förmyndare syskonenbarn Matts Henricsson ifrån Maatiala by. Mäki hemman är crono. Allekirjoitukset Jöran Nilsson ifrån Linnais, Eric Jöransson ifrån Åbo stad, Johan Jöransson ifrån Linnais, på min hustru Lisa Jöransdotters vägnar Matts Thomasson ifrån Linnais, på min hustru Anna Jöransdotters vägnar Sigfrid Ericsson ifrån Toijala, på omyndiga dotter Kirstin Jöransdotters vägnar Matts Henricsson ifrån Maatiala.
Vanhemmat: Axel Påhlsson Kärsä, Rusthollari Sääksmäen Kärsässä, s. 1661 Sääksmäki,Kärsä, k. 3.8.1740 Sääksmäki,Kärsä, ikä 79 v. Sääksmäen käräjät v. 1722: förra rusthållare Axel Påhlsson jätetty pois v. 1722 henkikirjasta, on 65 vuotias ja jättänyt tilan pojalleen. Vihitty 5.6.1692 Sääksmäki. Beata Cnutsdotter Raija, Rusthollin tytär Huittulasta, s. 1674 Sääksmäki,Huittula, k. 3.1.1754 Sääksmäki,Kärsä, ikä 80 v.

Lapset:
Elisabet Jöransdotter Mäki , s. 28.9.1725 Sääksmäki,Kärsä. Tauluun 63
Eric Jöransson Mäki , s. 8.5.1727 Sääksmäki,Kärsä. Tauluun 64
Maria Yrjöntytär Mäki s. 30.4.1729 Sääksmäki,Kärsä, kummit: Henric Pålsson ifrån Kärsä, Henric Mattsson ifrån Kasuri, Michel Axelsson, hru Christina Jöransdr ifrån Kasuri, hru Lisa Axelsdr ifrån Voipaala, piga Lisa Mårtensdr ifrån Apia, Lisa Sigfridsdr ifrån Koskis.
Anna Jöransdotter Mäki , s. 9.10.1731 Sääksmäki,Kärsä. Tauluun 65
Chirstin Jöransdotter Mäki , s. 14.9.1734 Sääksmäki,Kärsä. Tauluun 66
Jöran Yrjönpoika Mäki s. 16.11.1736 Sääksmäki,Kärsä, k. 27.1.1740 Sääksmäki,Kärsä, ikä 3 v ja 2 kk.
Henrich Yrjönpoika Mäki s. 5.5.1739 Sääksmäki,Kärsä, k. 29.6.1739 Sääksmäki,Kärsä, ikä 0 v ja 1 kk.
Johan Yrjönpoika Mäki s. 17.5.1740 Sääksmäki,Kärsä.
Beatha Yrjöntytär Mäki s. 25.3.1743 Sääksmäki,Linnainen, k. 14.7.1748 Sääksmäki,Linnainen, ikä 5 v ja 3 kk.
| Alku |

Taulu 63
4. Elisabet Jöransdotter Mäki, (Taulusta 62, isä Jöran Mäki)s. 28.9.1725 Sääksmäki,Kärsä, k. 21.8.1799 Sääksmäki,Linnainen,Mäki, ikä 73 v ja 10 kk, kummit: Henric Mattsson Kasuri, Michel Axelsson Kärsä, Matts Jöransson i Voipaala, hru Kirstin Henricsdr, Kirstin Axelsdr och Lisa Axelsdr och Lisa Mårtensdr ifrån Aåia.

Puoliso: Matts Thomasson MäkiTalollinen Sääksmäen Linnaisten Mäessä, s. 29.9.1727 Sääksmäki,Linnainen, k. 26.4.1775 Sääksmäki,Linnainen, ikä 47 v ja 6 kk, kummit: Johan Andersson, Matts Henricsson, Johan Henricsson, Anders Henricsson, Matts Henricsson, hru Maria, Caisa Henricsdr hru ifrån Munde dess piga Beata Sigfridsdr. Sääksmäen käräjät 10.12.1764 §87: Matts Thomassons ifrån Linnais Mäki fader Thomas Andersson. Förra åboen Anders Michelsson var hemma ifrån Sittala by och Kalvola socken. Senare åboen Jacob Cnutsson som efter sig lämnat twänne barn, jämte utan arfvinar denna Jacob Cnutsson var gift med Kulo hemmannets i Maatiala by dotter Caisa med namn, hwilkens broder sons dotter nu ähr gift med Matts Thomasson.

Sääksmäen käräjät 16.12.1771 §60: Matts Mäki och des hustru Lisa Jöransdotter.
Vanhemmat: Thomas Andersson Mäki e. Mikkola, Talollinen Sääksmäen Linnaisten Mäessä, s. 16.2.1697 Sääksmäki,Linnainen, k. 1738 Sääksmäki,Linnainen, ikä 41 v. Henkikirja 1722 Linnainen Thomas Andersson, Gustaf drg, uptagen 1719. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=225

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Linnainen Marcus Sigfridsson eller Thomas Mäkelä, skatte 1726, Thomas Andersson äger 2 paar oxar och 1 häst...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295779

Henkikirja 1727 Thomas Andersson, Lisa hustru, Matts son.

Sääksmäen käräjät 29.3.1742 s. 205: rusthållare Christer Jöransson i Linnais des hustru Caisa Andersdotters numera afledne broder Thomas Andersson och des numera jämväl framledne hru Lisa Henricsdotters sammanaflade och ännu omyndiga barn hvilka äro son Matts Thomasson och twå döttrar Lisa och Maria Thomasdotter, Thomas Anderssons broder bonde Eric Andersson i Maatiala.

Sääksmäen käräjät 29.3.1742 s. 217: rusthållare Christer Jöransson i Linnais des hustru Caisa Andersdotters numera afledne broder Thomas Andersson och des numera jämväl framledne hru Lisa Henricsdotters sammanaflade och ännu omyndiga barn hvilka äro son Matts Thomasson och twå döttrar Lisa och Maria Thomasdotter. Mäki cronohemmannet i Linnais by, tagit åboen på samma hemman Jöran Nilsson ifrån Kärsä til följande vilkor. - Jöran Nilsson får Mäki hemman hel sin lifstid - framledne Thomas Anderssons son Matts Thomasson när blifvit myndig gifta sig med des dotter Lisa Jöransdotter och Matts Thomasson efter Jörans död for detta hemmannet besitta. - Jöran Nilsson och des hru Anna Axelsdotter ville låta Thomas Anderssons döttrar Lisa och Maria arfva nämda Mäki hemman och köta och fuxa och betala deras bröllop. - Framledne Thomas Anderssons broder bonde Eric Andersson i Maatiala och des afledne hustrus Lisa Henricsdotters broder skräddare Lars Henricsson ifrån Linnais hyväksyvät sopimuksen. Vihitty 23.4.1722 Sääksmäki. Elisabet Henricsdotter Hietala, s. 27.1.1702 Sääksmäki,Jutikkala, k. 4.4.1740 Sääksmäki,Linnainen, ikä 38 v ja 2 kk. Sääksmäen tuomikunta, perunkirjat 1737-1741 nro 103: Perunkirjoitus 20.2.1741 Linnaisissa, afledne hustru Lisa Henricsdotter, man Sigfrid Thomasson, barn af förra gifte 1 son och 2 döttrar, förmyndare Eric Andersson ifrån Maatiala (Tapio 1. miehen veli) och Lars Sigfridsson (po Henricsson) afl. broder (=esi-isäni Liisan veli räätäli Lars Henricsson). Velkoja mm Matts Sigfridsson Leissalle.

| Alku |

Taulu 64
4. Eric Jöransson Mäki, (Taulusta 62, isä Jöran Mäki)s. 8.5.1727 Sääksmäki,Kärsä, kummit: Henric Mattsson ifrån Kasuri, Matts Jöransson ifrån Voipaala, Michel Axelsson ifrån Kärsä, drag Eric Dahlberg, Johan Mårtensson ifrån Apia, hru Kirstin Nilsdr ifrån Ritvala, Lisa Axelsdr ifrån Voipaala, pig Kirstin Axelsdr ifrån Kärsä. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 20.3.1758: Vaihmalan Isotalon emäntä Lisa Johansdotter kastattanut 24.12.1757 syntyneen lapsensa Johannekseksi vaikka myähemmin selviää että lapsi on tyttö ja nimeksi vaihdetaan Johanna. Nimismies Steen haastaa Lisa Johansdotterin käräjille ja väittää että Lisa on tahallaan ilmoittanut sukupuolen väärin. Lisas man rusthållare Johan Johansson och tilämnade måg bondesonen Eric Jöransson ifrån Linna by Säxmäki socken, Eric den att han ej widare weta att des hustru och svärmoder Maria Spensenia... Lisa olisi tahallaan kastattanut lapsen pojaksi saadakseen hänet ulos talosta sillä Lisalla oli siihen asti syntynyt vain tyttöjä.

Eric Jöranssonilla ei mainita vaimoa rippikirjassa eikä 1750-luvun väestöluettelossa. Muuttanut: v. 1761 til Åbo.

Puoliso: Juliana Johansdotter Broman s. 26.1.1722 Lempäälä,Ahtiala,Hälvälä.
Vanhemmat: Johan Jonasson Broman, Pitäjänräätäli, rusthollari, s. 1681, k. 8.5.1744 Lempäälä,Ahtiala, ikä 63 v. Vesilahden ja Lempäälän v. 1722: Hälvättilä skräddare Johan Broman efter sin svåger framledne mag:r Albertus Spencenius. Maria Ericsdotter Spensenia, s. 20.5.1692 Turku, k. 30.4.1758 Uusikaupunki, ikä 65 v ja 11 kk.

| Alku |

Taulu 65
4. Anna Jöransdotter Mäki, (Taulusta 62, isä Jöran Mäki)s. 9.10.1731 Sääksmäki,Kärsä, k. 1809 Vesilahti,Koski, ikä 78 v, kummit: Henric och Matts Mattssöner ifrån Kasuri, Michel Axelsson och Matts Nilsson ibm, Maria Wallenia och Stina Kaskas ifrån Annila, Kirstin Axelsdr, Caisa och Anna Jöransdr ifrån Kasuri. Muuttanut: v. 1759 til Achas.

Puoliso: Vihitty 24.6.1759 Sääksmäki Sigfrid Ericsson Multanen e. Iso-HulttiTalollinen, s. 12.2.1740 Akaa,Toijala, k. 1796 Vesilahti,Koski, ikä 56 v, kummit: Michel Ericsson ??, Matts Simonsson, Thomas Jöransson, hru Anna Henricsdr ??, Maria Michelsdr. Toijalan Hultin isäntä 1759-1772.
Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 2.3.1773: enkafru probstinna Maria Catharina Bergia myy Kosken Multasen til bonde Sigfrid Ericsson från Ackas socken Toijala by.

Lempäälän käräjät 1780 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24446490 Multasen Lisa Sigfridsdotterin ja Punkalaitumen Liitsolan Michel Jöranssonin kihlat..
Vanhemmat: Eric Johansson Iso-Hultti e. Nikkilä, Talollinen, s. 27.4.1713 Humppila,Venäjä,Riikola, k. 25.4.1756 Akaa,Toijala,Hultti, ikä 42 v ja 11 kk. Toijalan Hultin isäntä 1741-1756.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 6.12.1756: Numera framledne bonde Eric Johanssons enka Karin Henricsdotter ifrån Toijala. Vihitty 6.5.1739 Akaa,Toijala. Caisa Henricsdotter Iso-Hultti, s. 1722 Akaa,Toijala, k. 26.8.1762 Akaa,Toijala,Hultti, ikä 40 v. Toijalan Hultin isäntä 1739-1742 ja 1757-1758.

Akaan käräjät 14.4.1757: drg Jacob Mattsson ifrån Kuusjoki mot bonde enka Karin Henricsdotter ifrån Toijala.

Akaan käräjät 30.10.1762 §72: landbonde enka Beata (po Brita) Mårtensdotter ifrån Terdis mot bonde enka Caisa Henricsdotter och inhysningen Simon Jöransson ifrån Toijala. Bonde Sigfrid Ericsson Hultti, Henric (po Eric) Johansson Hultis enka Caisa Henricsdotter.

| Alku |

Taulu 66
4. Chirstin Jöransdotter Mäki, (Taulusta 62, isä Jöran Mäki)s. 14.9.1734 Sääksmäki,Kärsä, k. 18.5.1809 Sääksmäki,Tarttila, ikä 74 v ja 8 kk, kummit: Henric Mattsson ifrån Kasuri, Michel Axelsson, drag Eric Dahlberg, hru Maria Axelsdr ifrån Maatiala, Anna Jöransdr ifrån Kasuri, pigan Caisa Jöransdr, Maria Henricsdr. Muuttanut: Til Tartila.

Puoliso: Vihitty 18.6.1769 Sääksmäki Henric Ericsson KykkäTalollinen, s. 31.1.1712 Sääksmäki,Sohlberg, k. 9.1.1772 Sääksmäki,Tarttila, ikä 59 v ja 11 kk, kummit: Matts Sigfridsson ifrån Salo, Sigfrid Jacobsson ifrån ??, Anders Sigfridsson ifrån Solberg, Matts Jöransson ifrån Uittamo, sergiantskan Catharina Höök ifrån Tarttila, Maria Thomasdr och Lisbeta? Persdr ifrån Solberg.
Vanhemmat: Erich Sigfridsson Kykkä, Talollinen, vävy, s. 1679 Sääksmäki,Sohlberg, k. 7.4.1747 Sääksmäki,Tarttila, ikä 68 v. Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät v. 1705: framledne skräddare Cornelius Venemanin kuolemasta syytetään landbonde sonen Eric Sigfridssonia i Solberg, aflednes enkia Margareta Jacobsdotter, hans syster Agneta Veneman med des man Johan Jacobsson. Eric Sigfridssons hru Brita Johansdotter, fader Sigfrid Jacobsson. Leutnanten manfattig Christoffer Ståhl. Brofogde hustru Carin Mattsdotter. Inhyses hustru Carin Ericsdotter. Smeden och boställe bonde Matts Sigfridsson i Tarttila. Des hustrus syster Ingeborg Pehrsdotter (Kiutta). Medhielparen i Kalvola Samuel Lundanus. Corporals enkia Sophia Pehrsdotter (Kiutta) i Tarttila. Bonde Carl Jöransson i Tarttila by.
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=8279&pnum=85

Henkikirja 1722 Tarttila Eric Sigfridsson, Maria hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=225

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Thomas Michelsson eller Maria värdinna Kykkä, skatte 1731, Eric Påhlsson nyligen optagit, äger 2 paar oxar...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295822. Vihitty 15.1.1711 Sääksmäki. Maria Michelsdotter Kykkä, s. 1679 Sääksmäki,Tarttila, k. 5.12.1742 Sääksmäki,Tarttila, ikä 63 v. Henkikirja 1711 Tarttila Beata värdinna, Walborg värdinna, Maria syster; Beata inhyses lämnat hemmannet til sina barn.

| Alku | Paluu |