| Alku Paluu |

Taulu 1
1. Jacob Bertilsson SimolaRusthollari, s. noin 1645, k. 15.2.1705 Hattula,Pelkola, ikä 60 v. Hattulan kirkontilien hautausmaksut v. 1705 Pelkola Cartano Arwids sal. swärfader.

Rusthollari, Hattulan Pelkolan Simolan vävy. Pelkolan Simolan isäntä 1677-1713. Vuoden 1676 kymmenysluettelossa isäntänä Matts Mattsson. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11700424
Vuoden 1678 kymmenysluettelossa Daniel Nilsson - Matts Mattsson. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11744155

Hattulan käräjät 14.-15.10.1678: fru Sabina Nitzell och Anders Larsson i Pelkoila vastapuolenaan sin granne Jacob Bertilsson. Mårten Eskilsson i Heinus vastapuolenaan Jacon Bertilsson i Pelkoila.

Katselmus 1683: sahl borgmästare Matts Mattssons enka, ratsastaa Simon Simonsson.

Komissiopöytäkirjat 1683: Pelkola Jacob Bertilsson, Borgmästarens änkas svåger. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=17982927

Hattulan käräjät 1685: Tuomitaan Jacob Bertilsson i Pelkola maksamaan sahl. Påhl Mattssonin leskelle Agnes Grelsdotterille vuosien 1676. 1677 ja 1679 ratsumiehen palkka. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3863275

Hattulan käräjät 1685: Jacob Bertilsson i Pelkola mot manfattig Carl Ruuth.

Hattulan käräjät 1685: Jacob Bertilsson ifrån Pelkola mot probsten hr Abraham Alftano.

Hattulan käräjät v. 1696: rusthollari Jacob Bertilsson Pelkolasta käynyt hevoskauppaa med rusthållare Lars Ericsson ifrån Janakkala (Konttila Mattila).

Hattulan ja Lehijärven käräjät 21.10.1741 s. 646: Sopimus 15.1.1699 hoos rusthållare Jacob Bertilsson i Pelkola å arvinge til sahl. borgmästare Matts Mattssons rusthåld i dito by. Nå Johan Jacobsson hvilken för des oförmyndighet afsade des rusthåll åt des systers brud Arvid Ericsson Lackoinen både des och systers arfslått och til förbättring utan des systers arf trehundra daler med en tio cappors land utaf bklägren ährligen bebruka... Allekirjoitukset Matthias Favorinus sacell i Hattula, Jacob Bertilsson, Johan Jacobsson, Arvid Ericsson Lackoinen brudgumma. Todistajat: Carl Larsson Talaman, Anders Larsson Lackoinen, Catharina Stockman, Daniel Mattsson häradsnämdeman, Jacob Mattsson häradsnämdeman, Gabriel Bergelin.

Dom d. 22,.23.6.1704: Anders Johansson ifrån Hakala mellan honom och Arvid Ericsson Lackoinen. Anders Johansson och des hru Elin Simonsdotter, Arvid Ericssons arfrättighet efter des numera barnlösa döda syskone barn Johan Jacobsson, efter des moder Elins modersyster framledne Agneta Mattsdotter hvilken även arft efter des broder befallningsman sahl. Matts Mattsson som varit Elins moderbroder. Befallningsmans hustru Carin Henricsdotter aflat och kiöpt af framledne lagläsaren Daniel Nilsson och des dotter Brita, det lagläsaren Pehr Thomassons utgifna skiötning och fastebref af den 24.9.1664. Carin Henricsdotter efter des mans död testamenterat sin dotterson Johan Jacobsson och des fader Jacob Bertilsson samt des senare hustru Johans stiufmoder Margareta Mattsdotter.
Jacob Bertilsson och des senare hustru som är Lackoses svärföräldrar.
Elias föräldrar ej är klandert wordet.
Dom mellan Elin Simonsdotter och Arvid Ericsson: Elin Simonsdotter är borgmästeren Matts Mattssons systerdotter, hvilken varit ägare å detta Simola rusthåll.
Efter Matts Mattsson död des svåger Jacob Bertilsson besattit hemman många år med des son Johan Jacobsson, rätte ägare efter fadren. Och efter upvist 15.1.1699 samma rusthåll til des svåger Arvid Ericsson. Rusthåll är skatte. (=Testamentin voi tehdä kelle tahansa).
-- Elin Simonsdotter afledne qvinnoperson har varit skomakare Simon Bericks och des broder Johan Simonssons fader syster, arfrätt efter Elin Mattsdotter till SImola rusthåll. Simon Bericks broder bonde Johan Simonsson, aflede broder Eric Simonssons son Samuel Ericsson. Arf efter framledne häradsfogde Matts Mattsson som varit Simon Bericks aflede fadermoders Elin Mattsdotters broder och utan barn och bröstarfvingar död.

Hämeenlinnan kämnärioikeus v. 1705: rusthållare Jacob Bertilsson ifrån Pelkola by..måg och nu förtiden varande rusthållare Arwid Ericsson...

1. puoliso: Vihitty noin 1675 Hattula Agneta Mattsdotter Simola s. 1650, k. noin 1680 , ikä 30 v. Mainitaan Pelkolan Simolassa Jacob Bertilssonin vaimona 1680.
Veli Matts Mattsson, Kruununvouti Hattulan kihlakunta 1653–1654, Hollolan kihlakunta 1655–1657, Hattulan kihlakunta 1659–1665 Sattulan Kukkolan isäntä 1653-1656, myös Pelkolan Rantala ja Simola.

Lapset:
Johan Jacobsson Simola s. Hattula,Pelkola, k. ennen 22.6.1704 Hattula,Pelkola.
Bertil Jacobsson Simola , s. noin 1677 Hattula,Pelkola. Tauluun 2
2. puoliso: Vihitty noin 1681 Margareta Mattsdotter k. 29.3.1706 Hattula,Pelkola,Kartano. Hattulan kirkontilien hautausmaksut v. 1706 Pelkola Cartano moor.
Perheessä 1693-1694 stiufson Gustaf eli Margareta ilmeisesti ollut aiemminkin aviossa.
Lapset:
Carin Jacobsdotter Simola , s. noin 1681 Hattula,Pelkola. Tauluun 3
N. Jacobsson Simola s. Hattula,Pelkola, k. 1691 Hattula,Pelkola.
Anna Jacobsdotter Simola , s. 1684 Hattula,Pelkola. Tauluun 13
Christer Jacobsson Simola s. Hattula,Pelkola.
Anders Jacobsson Simola k. 1689 Hattula,Pelkola.
| Alku |

Taulu 2
2. Bertil Jacobsson Simola, (Taulusta 1, isä Jacob Simola) s. noin 1677 Hattula,Pelkola.

Puoliso: N.N. Bertils hustru, k. 30.6.1697 Hattula,Pelkola,Simola.

| Alku |

Taulu 3
2. Carin Jacobsdotter Simola, (Taulusta 1, isä Jacob Simola)s. noin 1681 Hattula,Pelkola, k. 2.2.1753 Hattula,Pelkola, ikä 72 v. Perukirja 7.1.1755 Hattula Pelkola Simola rusthåll: rusthållare Arwid Ericsson, afledne hustru Karin Jacobsdotter, nio söner comminister vällärde hr Jacob Pellmarck, borgare Arwin Pellmarck i Nystad, Eric, Carl, Johan, Gustaf, Samuel, Elias och Fredric af hwilka Carl Arwidsson som warit borgare i Tavastehus död blefwen och efter sig lämnat änka Brita Mattsdotter med twenne omyndiga barn. Thetta Simola rusthåll har Arwid Ericsson med thes hustru Karin Jacobsdotter, efter hennes föräldrar, dels arf, dels af hennes syskon sig tillöst.

Puoliso: Arvid Ericsson Simola e. LakkonenRusthollari, vävy Pelkolan Simolassa, s. 1666 Hattula,Tenhola,Laakkonen, k. 18.5.1756 Hattula,Pelkola, ikä 90 v. Mainitaan Tenhola Lakkosella (SAY) 1694 Arfvid bror sekä Tyrvännön vanhimmissa rippikirjoissa 1669-1694 son Arvid, 1695-1698 Arvid broder.

Hattulan kirkontilien hautausmaksut Pelkola Cartano 4.3.1722 Arfwedh Lackoises barn und.k. 3., Pelkola Cartano 15.2.1705 Arfwedh för des sal swärfad. grafföpn. und. k. 6:16.

SAY Hattula Pelkola Simola Arvid Ericsson v. 1702 alkaen ja Kaisa hru v. 1707 alkaen.

Rippikirja 1720 Kartano Arwid Ericsson, hru Carin Jacobsdr, Eric Arwidsson, Carl Arwidsson, Johan Arwidsson, p Arwid Arwidsson, pig Maria Olofsdr, inh Walborg Henricsdr, inh Beata Mattsdr, inh Johan Gust., hru Carin Hansdr, Petter Zitra, hru Carin Ericsdr, inh Agneta Mårtensdr. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24847908

Henkikirja 1722 Pelkola Arwid Ericsson, Kaisa hru, Eric son, Kaisa pig. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=229

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Pelkola Daniel Nilsson eller Arwid Simola, skatte 1726, Arwid Ericsson reparerat gl. huulen och nödige huus....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295836

Läänintilit 1729: Vapaavuosi saaneet tilat: Pelkola, skatte 1726, Arvid Ericsson eller Simola nyter 3 1/6 åhrs frihet ifrån och med 1723 til och med 1726. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12324933

Hattulan käräjät 14.11.1737: rusthållare Arvid Larsson ifrån Rättöis by och Ackas socken, des svåger rusthållare Arvid Ericsson ifrån Pelkola, des hustru Anna Jacobsdotters faderne och möderne arf.

Omistuksen siirto Arvid Ericssonille Hattulan käräjillä 13.-15.6.1703 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=21231493
.
Vanhemmat: Eric Larsson Lakkonen, Rusthollari Tenholan Lakkosella, s. noin 1625 Hattula,Tenhola,Lakkonen, k. 1691 Hattula,Tenhola,Lakkonen, ikä 66 v. Mainitaan Tenhola Lakkosella 1653-1654 Eric Larsson son, 1655 Eric drg, 1662 Eric ryttare ja 1663-1691. Hattulan kirkontilit hautausmaksut 1691 Tenhola Lackonen 6:-. Tyrvännön RK 1669-1694 Eric son bonde död.

Hattulan käräjät 6.-8.10.1680: Eric Larsson i Tenhola tuomitaan takaajana maksamaan Carl Hansson Ringin velka (för wigellsen). Carl tuomitaan maksamaan Ericille.

Hattulan käräjät 1684: Eric Larsson i Tenhola haastanut Hans Wenemanin käräjille, väittää että tämä on lyönyt häneen verinaarmuja. Lykätään seuraaville käräjille todistajien puuttuessa.

Ylimääräiset käräjät Hattulassa 11.9.1674: Riita Hattulan kirkossa sijaitsevan Tenholan/Pelkolan haudan omistuksesta. Kantajana Hämeenlinnan pormestari Matts Mattsson (Pelkolan Simolan omistaja) ja vastaajana Arvid Persson. Todistajina kyrkoherden vällärde hr Hemming Hollonius, Clemet Ericsson i Kyrkoby, Tomas Larsson i Kyrkoby, Bengt Mårtensson, Eric Philipsson, Mårten Mårtensson i Parola, Grels corporalens ryttare, Arvid Perssons svärmoder tillika med sal. Jacob Nukar. Eric Larsson fogdeskrifvare (Pelkolan Simola), svarande borgmästarens syster son är omyndig. Klockare Lars Bertilsson, Simon Simonsson i Ihalempi borgmästarens svåger. Borgmästerens fullmachtig Gustaf Johansson. Ingeborg Mattsdotter?. Mainitaan Tenholan Lakkosella SAY 1662-1691 sekä Tyrvännön vanhimmissa rippikirjoissa 1669-1694, 1695-1698 Ingeborg hustru ja myös 1704-1709 rippikirjassa, Ingeborg moder.

Hattulan käräjät 1687: Thomas Thomasson ja Eric Thomasson Tenholasta tuomitaan maksamaan Ingeborg Mattsdotterille.
.

Lapset:
Eric Arvidsson Simola , s. noin 1699 Hattula,Pelkola. Tauluun 4
Johan Arvidsson Simola s. noin 1701 Hattula,Pelkola, k. 7.2.1701 Hattula,Pelkola, ikä 0 v. Hattulan kirkontilien hautausmaksut Pelkola 7.2.1701 Arfwedh Erss lijten Johan och begr. under kyrck uthi dess faders graff 3.
Arvid Arvidsson Pellmarck , s. 24.6.1704 Hattula,Pelkola. Tauluun 5
Johan Arvidsson Simola , s. noin 1707 Hattula,Pelkola. Tauluun 6
Carl Arvidsson Pellmarck , s. noin 1710 Hattula,Pelkola. Tauluun 7
Jacobus Arvidsson Pellmarck , s. noin 1711 Hattula,Pelkola. Tauluun 8
Gustaf Arvidsson Simola , s. 1713 Hattula,Pelkola. Tauluun 9
Isaac Arvidsson Simola s. noin 1719 Hattula, k. 22.9.1734 Hattula,Pelkola,Kartano, ikä 15 v.
Samuel Arvidsson Pellmarck , s. noin 1721 Hattula,Pelkola,Kartano. Tauluun 10
Carin Arvidsdotter Simola , s. noin 1721 Hattula,Pelkola. Tauluun 11
Elias Arvidsson Simola s. noin 1723 Hattula,Pelkola, k. jälkeen 7.1.1755 , ikä 32 v. Viimeiset ehtoollismerkinnät kotonaan Pelkolan Simolassa vuodella 1757, ei mainita vuonna 1760 alkavassa rippikirjassa.
Fredric Arvidsson Pellmarck , s. noin 1724 Hattula,Pelkola. Tauluun 12
| Alku |

Taulu 4
3. Eric Arvidsson Simola, (Taulusta 3, äiti Carin Simola)Rusthollari Pelkolan Simolassa, s. noin 1699 Hattula,Pelkola, k. 4.2.1767 Hattula,Pelkola, ikä 68 v. Perunkirja 10.6.1767 Pelkola Simola: enka Eva Ericsdotter, afledne man rusthållare Eric Arvidsson, twå söner Elias och Jacob, tre döttrar Maria, Anna och Greta. Maria gift med rusthållare Matts Olofsson i Leiniälä. Förmyndare faderbroder capellan Jacob Pellmarck. Detta Simola halfwa rusthåll är skatte.

Hattulan käräjät 3.4.1766 §35: rusthållare Eric Arwidsson i Pelcola by måg Matts Olofsson.

Puoliso: Vihitty 27.12.1731 Janakkala Eva Ericsdotter Paavola s. 1711 Janakkala,Konttila, k. 2.12.1787 Hattula,Pelkola, ikä 76 v.
Vanhemmat: Eric Jöransson Paavola, Talollinen, kirkonisäntä, s. 1685 Janakkala,Konttila, k. 2.1.1743 Janakkala,Konttila, ikä 58 v. SAY 1694 Konttila MIkkola Eric Jöransson, Anna hru, Johan måg, Brita hru, Marcus ryttare, Gertrud hru.
SAY 1707-1713 Eric Jöransson, Maria hru, Carin mor.

Henkikirja 1722 Konttila Paavola Eric Jöransson, Maria hru, Johan bror. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=274

Janakkalan käräjät 30.12.1722 Eric Jöransson myy perintörusthollinsa Konttilan kylässä Anders Lilliebrunille. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26358549

SAY 1726 Eric Jöransson, Maria hru, Johan bror.
SAY 1729 Eric Jöransson, Maria hru, Johan bror, Brita dotter, Maria dotter.
SAY 1731 Eric Jöransson, Maria hru, Johan bror, Brita dotter hru, Maria dotter hru, Joel måg, Eric måg, Eva dotter, 1734 Anna dotter.
Janakkalan käräjät 16.11.1743: förra kyrkovärden och giestgifware Eric Jöransson död 2. sist Januari på Paavola hemman uthi Konttila by. Son Eric Ericsson, gamla moder änka Maria Johansdotter, systrar swarfware Joel Samuelsson i Napiala hru Brita Ericsdotter, dreng Eric Andersson i Kånttila hru Maria Ericsdotter, rusthållare Eric Arwidsson ifrån Hattula socken och Pelkola by hustru Ewa Ericsdotter, bonde Carl Carlsson i Kitu hustru Anna Ericsdotter, yngsta syster Caisa Ericsdotter som ähr oförförgd, förmyndare faderbroder Johan Jöransson. Maria Johansdotter Kerkkola, s. 1682 Janakkala,Kerkkola, k. 26.6.1759 Janakkala,Konttila, ikä 77 v.

| Alku |

Taulu 5
3. Arvid Arvidsson Pellmarck, (Taulusta 3, äiti Carin Simola)Porvari Uudessakaupungissa, s. 24.6.1704 Hattula,Pelkola, k. 30.4.1763 Uusikaupunki, ikä 58 v ja 10 kk. Mainitaan Pelkolan Kartanossa eli Simolassa 1739-1746 rippikirjassa Arvid Arvidsson. Aluksi myös nimellä Arvid Pelcolin borgare i Nystad.
Hattulan käräjät v. 1731: rusthållare sonen Arvid Arvidsson ifrån Pelkola hvilken sig förfogåt til Nystad, född i bemälte Pelkola by af ährliga föräldrar nemligen rusthållare Arvid Ericsson och hustru Caisa Jacobsdotter. Käräjät antavat todistuksen porvariksi pyrkimisen takia.
Uudenkaupungin raastuvanoikeus v. 1730: enkan Lisbeta Röökman besvärade sig öfwer borgaren Anders Fortelin och Petter Pettersson Leman samt den sidstnämdes svåger Arwid Arwidsson...
Uudenkaupungin raastuvanoikeus 14.8.1731: afledne, gamla borgaren Peter Lemans måg Arwid Arwidsson...häradrättens uti Hattula och Lehijärfwi socknar attest...är rusthållare son uti nästnämda socken och Pelkola by...att winna buurskap...borgen bårgare Elias Käkölä och Matts Leman....
Uudenkaupungin raastuvanoikeus v. 1732: borgare Petter Henricsson Lemans måg Arvid Arviddsson..Lemans söner Matts och Petter Petterssöner Leman...mågarna bårgaren Anders Haka och Anders Fortelin..arfskifte efter deras fader och svärfader.

Omisti talon numero 69 Rantalan korttelista.

Puoliso: Vihitty 15.1.1730 Uusikaupunki Elisabet Pettersdotter Lenman Borgare dotter, s. 2.10.1705 Uusikaupunki, k. 10.6.1766 Uusikaupunki, ikä 60 v ja 8 kk.
Vanhemmat: Peter Henricsson Lenman, Porvari, räätälimestari, s. 1663, k. 10.1.1731 Uusikaupunki, ikä 68 v. Vihitty 16.3.1702 Uusikaupunki. Maria Mattsdotter Nyholm, s. 1664, k. 15.8.1743 Uusikaupunki, ikä 79 v.

| Alku |

Taulu 6
3. Johan Arvidsson Simola, (Taulusta 3, äiti Carin Simola)Rusthollari Pelkolan Simolassa, s. noin 1707 Hattula,Pelkola, k. 17.1.1789 Hattula,Pelkola, ikä 82 v. Hattulan ja Lehijärven käräjät 28.11.1755: rusthålls son Johan Arvidsson ifrån Pelkoila mot bonde Arvid Christersson ifrån Ihalempis, Johans afledne svärfader rusthållare Anders Henricsson Hakola, Johans hustru Karin Andersdotter och hennes syskon.

Puoliso: Vihitty 28.12.1738 Hattula Catharina Andersdotter Hakola s. 1718 Hattula,Nihattula, k. 10.11.1801 Hattula,Pelkola, ikä 83 v.
Vanhemmat: Anders Henricsson Hakola e. Kanunki, Rusthollari Nihattulan Hakolassa velipuolensa jälkeen, s. 26.8.1686 Hattula,Kanunki, k. 6.1.1743 Hattula,Nihattula, ikä 56 v ja 4 kk. Hattulan Nummi Kanunki henkikirja 1707-1712 Anders bror.

Rippikirja 1720 Hakola Anders Henricsson, hru Anna Mattsdr, Johan Mattsson, p. Anna Sigfridsdr, Walborg Andersdr, dr Matts M?, Walborg Simonsdr, ? Arwid ?, Walborg Simonsdr. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24847877

Henkikirja 1722 Nihattula Anders Henricsson, Anna hru, Eric drg, Anna pig. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=229

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Nihattula Henric Mattsson eller Anders Henricsson Hakola, skatte 1730, Anders Henricsson åhr 1722 om wåhren optagit...äger 1 häst och 2 paar oxar...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295834

Läänintilit 1729: Luettelo Vapaavuosia saaneista rustholleista: Nihattula Anders Henricsson Hakola nyter 5 åhrs frihet ifrån och med 1722 til och med 1726. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12324925

Hattulan käräjät v. 1733: rusthållare Anders Henricsson ifrån Nihattula hvar Hakola rusthållets besittning, des numera afledne halfbroder rusthhållaren Arvid Henricsson arfvingar om Hakola rusthållets besittningen och skatterättighet. Des halfbroder varit i lifstiden ägare af rusthållet. Anders Henricsson betalt å Arvid Henricsson vägnar des giöld och har den 26.7.1726 erhållit samma rusthåll. Anders Henricsson och höga landshögnings betalt immission hvilken han nu upvist och begiärte han där jämte at samma rusthålls skatterättighet kunde honom til säkerhet lagligen upbudes. Skatterättighet nu första gången blef upbudit, detta honom därefter uppå des begäran til ett laga bevis meddelt.

Lainhuuto 1734: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26196913

Perunkirjoitus 8.1.1755 Nihattula Hakola framl. rusthållare Anders Henricsson, framl. hru Anna Mattsdr, sönerna Henric, Johan och Arvid. Döttrarna Karin, Maria och Anna. Karin gift med rusthållare Johan Arvidsson i Pelkola, Anna gift med rusthollare Eric Johansson ifrån Tyllilä, Maria gift med rusthållson Elias Carlsson ifrån Kerälä. Dotter Maria perintöön kuuluu saatava rusthållare Anders Johansson Jaakkolalta i denna by, Dotter Karin perintöön kuuluu saatava bonde Arvid Christerssonilta ifrån Savola ja gammal jaktfogde Jacob Sigfridssonilta.

Anders Henricsson Hakolan ja veljensä poikapuolen Anders Henricsson Torkkolan puumerkit: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26197107. Anna Mattsdotter Kevola, s. 1684 Hattula,Ihalempi, k. 31.5.1754 Hattula,Nihattula,Hakola, ikä 70 v. Mainitaan Kevolassa 1711-1712 Anna dotter.

| Alku |

Taulu 7
3. Carl Arvidsson Pellmarck, (Taulusta 3, äiti Carin Simola)Porvari Hämeenlinnassa, s. noin 1710 Hattula,Pelkola, k. 5.1.1748 Hämeenlinna, ikä 38 v. Hattulan käräjät 1758: rusthållare Johan Arvidsson ifrån Pelkola, framledne broder Carl Arvidssons omyndiga dotter Brita Carlsdotter. Förmyndare Carl Arvidssons modersysterman bonde Carl Johansson ifrån Mierola by.
Modersyster ilmeisesti tarkoittaa Johan Arvidssonin vaimon serkkua joka on Anna Johansdotter Kanunki ja joka on aviossa Mierolan Lotin Carl Johanssonin kanssa.
Hattulan käräjät 18.11.1762 §13: rusthållare Johan Arvidsson ifrån Simola eller Kartano i Pelkola by, arfskifte efter afledne fader, äldre broder Eric Arvidsson, afledne broder borgare Carl Arvidssons twenne barns förmyndare bonde Carl Johansson Lotti ifrån Mierola sina pupillers Jacob Carlssons och Brigitta Carlsdotters vägnar. Muuttanut: flyttat til Tavastehus.

Puoliso: Vihitty 28.12.1735 Hämeenlinna Brita Mattsdotter Swenniläs. 10.1.1710 Hämeenlinna, k. 2.8.1782 Hämeenlinna, ikä 72 v ja 6 kk. Hämeenlinnan raastuvanoikeus 2.3.1757: borgare enkan Brita Pellmarck...thes numera afledne broder borgaren Eric Svenlin..des enka Brita Ericsdotter... Muuttanut: Flyttat til St. Michels utan attest v. 1780.
Vanhemmat: Matts Jörensson Swennilä, Borgare, s. 1678 Vanaja,Mäskälä, k. 8.3.1728 Hämeenlinna, ikä 50 v. Käräjät Hämeenlinnassa 3.4.1712: Matts Jöransson Swännilän taloa omistanut aikaisemmin enckan Maria Henricsdotter joka nyttemmin aviossa rusthollarin kanssa Janakkalan Kiipulassa.
Hämeenlinnan käräjät v. 1736: afledne borgare Matts Mattsson (po Jöransson), äfven framledne hustru Maria Thomasdotter, son Eric Mattsson, dotter Brita Mattsdotters man borgare Carl Arvidsson. Söner Matts och Johan omyndiga. Matts Mattsson förmyndare bårgare Gustaf Jöransson, Johan Mattssons förmyndare besittare Matts Jacobsson. Vihitty 1702. Maria Thomasdotter, k. 8.2.1736 Hämeenlinna.

| Alku |

Taulu 8
3. Jacobus Arvidsson Pellmarck, (Taulusta 3, äiti Carin Simola)Hattulan pitäjänapulainen 1735, kappalainen 1757, s. noin 1711 Hattula,Pelkola, k. 9.11.1782 Hattula,Katinala,Kaivola, ikä 71 v. Mainitaan Pelkolan Simolassa vv. 1732-1738 rippikirjassa. Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilas. Porvoon lukion oppilas 11.3.1731 - 1733 (testim.). Ylioppilas Turussa kl. 1733.

Puoliso: Vihitty 25.9.1750 Tyrväntö Hedvig Beatha Kuhlman s. 4.5.1724, k. 6.11.1810 Hattula,Katinala,Kaivola, ikä 86 v ja 6 kk.
Vanhemmat: Didrik Fredrik Kuhlman, Majoitusmestari, s. 1688, k. 27.4.1730 , ikä 42 v. Kvartermästare vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente. Sergeantsindelning vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 15.10.1721 -(11.11.?)1722, förareindelning 1722 - 29.5.1725, varefter på nytt sergeantsindelning. Ägde Mälkiäis säteri i Tyrväntö till år 1729 samt Laurila rusthåll i Kehrois by i Urdiala. Helena Beata von Burghausen, s. 11.5.1695 Viipuri, k. 23.2.1758 Urjala, ikä 62 v ja 9 kk.

| Alku |

Taulu 9
3. Gustaf Arvidsson Simola, (Taulusta 3, äiti Carin Simola)Pitäjänräätäli, s. 1713 Hattula,Pelkola, k. 6.12.1796 Hattula,Pelkola, ikä 83 v. Mainitaan veljensä Arvidin luona Uudenkaupungin henkikirjoissa 1745 ja 1746.

1. vihkimättä: Hedvig Ericsdotter RekolaPiika, s. noin 1709 Vanaja,Kirstula, k. 16.11.1735 Hämeenlinna,Ojoinen, ikä 26 v. Lapsen isä: Rusth.s. ifr.Pelkola Rusth.s. ifr. Pelkola i Hattula sn Gustaf Arfwedss.
Ogift qvinnoperson v 1735 26 åhr gammal. Oäkta barn född i Pelkola by i Hattula socken hos rusthållare Arvid Ericsson, fader son Gustaf Arvidsson. Trolofvad med landbonde Gustaf Henricsson ifrån Harviala.
Hattulan käräjät v. 1735: rusthåll son Gustaf Arvidsson ifrån Pelkola, afledne qvinnoperson Hedvig Ericsdotter ifrån Ois, Hedvig Ericsdotters broder landbonde Anders Ericsson ifrån Ois. Gustafs fader rusthållare Arvid Ericsson ifrån Pelkola. Mainitaan landbondehustru Caisa Sigfridsdr ifrån Ois. Hennes syster landbondehustru Margareta Ericsdotter ifrån Ois.
Vanhemmat: Eric Jacobsson Rekola e. Pietilä, s. Vanaja,Parola, k. jälkeen 1713 Vanaja,Kirstula. Valborg Ericsdotter, k. jälkeen 1713 Vanaja,Kirstula. Lapsensa syntymätiedossa Ericsdotter, rippikirjassa Jacobsdotter.

2. vihkimättä: N.N.
3. vihkimättä: Maria MattsdotterHattulan käräjät 26.4.1753 s. 266: Gustaf Arvidsson sockneskräddare i Pelkoila, ogift qvinnoperson Maria Mattsdotter ifrån Saris Ladugård, bårgen nämdeman Emmauel Arvidsson i Koskis.
4. vihkimättä: Beata Danielsdotter Rantala s. 1727 Hattula,Pelkola,Rantala.
Vanhemmat: Daniel Mattsson Skyttälä e. Rantala, Lampuoti, s. 1684 Hattula,Hurttala, k. 1.5.1758 Hattula,Pelkola,Skyttälä, ikä 74 v. Rippikirja 1720 Rantala Daniel Mattsson, hru Brita Thomasdr, Gabriel Ericsson, p. Maria Michelsdr, Matts ?, Maria Davidsdr, Eric Christersson, hru Margareta Hansdr, Eric Thomasson, Brita Henricsdr, Lisa Påhlsdr. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24847912

Henkikirja 1722 Hurttala Daniel Mattsson, Brita hru, Matts drg. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=231

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Pelkola Eric Michelsson eller Daniel Randala, skatte 1730, Simon Andersson har flytt sig härifrån igenom fältväbel Weckmans dräng, regementskrifware Gustaf Tollet som nu innehafwer...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295836

Läänintilit 1729: Luettelo Vapaavuosia saaneista rustholleista: Pelkola Gustaf Tollet eller Randala nyter 5 1/3 åhrs frihet ifrån och med 1722 til och med 1727. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12324926

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Hurttala Samuel Mårtensson eller Matts Marttila, skatte 1736, Daniel Mattsson bygt 1 pörte...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295838. Brita Thomasdotter Mattila, s. noin 1692 Hattula,Hurttala, k. 7.12.1729 Hattula,Pelkola, ikä 37 v. Kummina Hurttalan Mattilassa 1.4.1729 hru Brigitta Thomasdr ifrån Pelkola.
| Alku |

Taulu 10
3. Samuel Arvidsson Pellmarck, (Taulusta 3, äiti Carin Simola)Rusthollin poika, porvari Hämeenlinnassa, s. noin 1721 Hattula,Pelkola,Kartano, k. 10.5.1763 Hämeenlinna, ikä 42 v. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11527372

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11527428

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11527472.

Puoliso: Vihitty 1.12.1754 Hattula,Tenhola Maria Johansdotter Sylvianders. 1725 Hattula,Tenhola. Vihkiminen 1. avioon: 1.12.1754 Pelkola Kartano Rusth.s. Samuel Arvedsson ja Lbd.dr.pig. Maria Mattsdr. ? Tenhola Pannila
Vihkiminen 2. avioon: 6.11.1764 Hakala ung.k. Johan Mattss. Hagberg ja borg. änk. Maria Sylviander.
Vanhemmat: Johan Henricsson Pannila, Talollinen, s. 1699 Tyrväntö,Suontaka, k. 24.4.1755 Hattula,Tenhola,Pannila, ikä 56 v. Henkikirja 1722 Tenhola Johan Henricsson, Walborg hru, Johan drg. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=218

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Hattula Tenhola Carl DeLaMotte eller Johan Henricsson Pannila, skatte 1728, Johan Henricsson gl åboens son äger 1 par oxar..http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295817

Perunkirjoitus 31.5.1755 Tenhola Pannila afl. bonde Johan Henricsson, framl. hru Valborg Johansdotter, tre söner Gustaf, Johan och Matts Johanssöner, tre döttrar Anna, Maria och Brita Johansdöttrar. Anna gift med rusthållare Eric Mattsson ifrån denna Tenhola by, Maria med borgare i Tavastehus Samuel Pellmark, förmyndare Johan Henricssons systerson bonde Henric Mattsson ifrån Suontaka. Pannila hemman är crono. Valborg Johansdotter Könnölä, s. Kalvola,Könnölä, k. ennen 12.7.1753 Hattula,Tenhola. Perunkirjoitus 12.7.1753 Tenhola Pannila, enklingen Johan Henricsson, afl. hru Valborg Johansdr, tre söner Gustaf, Johan och Matts, tre döttrar Anna, Maria och Brita. Anna gift med rusthållare Eric Mattsson i Tenhola, omyndiga barns förmyndare framledne Valborg Johansdotters systerson bonde Henric Jacobsson ifrån Könnölä. Thetta Pannila hemman ähr crono.

| Alku |

Taulu 11
3. Carin Arvidsdotter Simola, (Taulusta 3, äiti Carin Simola) s. noin 1721 Hattula,Pelkola, k. 21.8.1783 Hattula,Nihattula, ikä 62 v.

Puoliso: Vihitty 12.10.1746 Hattula Johan Jöransson Vähä-JaakkolaRusthollari, s. 1717 Hattula,Nihattula, k. 10.11.1769 Hattula,Nihattula, ikä 52 v. V. 1760 Kerstin gammal moder. V. 1753 Kirstin änka, Anna dotter. 1745 Jöran bolagsman, Kirstin hustru, Erich son, Anna hru, Anna dr, Sophia dr, Johan son, Caisa hru.
Vanhemmat: Jöran Simonsson Jaakkola e. Mattila, Rusthollari, yhtiömies, s. Hämeenlinna,Hätilä, k. 1752 Hattula,Nihattula. Rippikirja 1720 Jaakkola Jöran Simonsson, hru Kirstin Johansdr, gl Kirstin Jacobsdotter, inh Maria Eskisldr, Ingrid Johansdr, Brita Pettersdr, Eric Alberg, Anna Stina Eric walheders ?dotter. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24847876

Henkikirja 1722 Nihattula Jöran Simonsson, Kirstin hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=229

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Nihattula Jöran Persson eller Jöran Simonsson Jacola, skatte 1730, Jöran Simonsson rep. 1 pörte och 1 fäähuus...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295835

Läänintilit 1729: Luettelo Vapaavuosia saaneista rustholleista: Nihattula Jöran Jacobsson eller Jacola 4 1/6 åhrs frihet ifrån och med 1723 til och med 1727. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12324925

Perunkirja 27.5.1762 Nihattula tredjedel Jaakkola rusthåll: framledne rusthållare Jöran Simonsson, änka Christina Johansdotter, söner Johan och Eric, döttrar Anna och Sophia, Anna varit gift med bondeson Henric Mattsson ifrån denna by, Sophia gift med torpare Alexander Alexandersson ifrån Kutila. Änka Christina Johansdotter arft Jaakkola efter sina föräldrar.

Hattulan käräjät 3.4.1766 §57: 15.3.1723- rusthållare i Nihattula by och Hattula socken Jöran Jacola som ligger under Jöran Perssons nams i jordebok anoo vapaavuosia Jaakkolaan, åtta åhrs frihet.
16.-17.1.1734- bondeson Anders Johansson ifrån Nihattula tilfalt sin systers Kirstin Johansdotters man bonde Jöran Simonsson ifrån samma by angående Jacola rusthåll i samma by som Jöran Simonsson til åhr 1732 om våren innehaft.
24.11.1736- rusthållaresonen Anders Johansson, imission på Jacola cronorusthåll nro 4, cautionister borgare i Tawastehus stad Matts Ericsson Biuri samt bönderna Matts Carlsson ifrån Rahkoila och Thomas Simonsson ifrån Takajärvi. Chirstin Johansdotter Jaakkola, s. 1695 Hattula,Nihattula, k. 25.4.1765 Hattula,Nihattula, ikä 70 v. Hattulan käräjät 24.-28.3.1740: Tuomitaan hustru Christina Johansdotter ifrån Nihattula maksamaan velkansa til rusthållare Thomas Thomasson ifrån Mellola.

| Alku |

Taulu 12
3. Fredric Arvidsson Pellmarck, (Taulusta 3, äiti Carin Simola)Porvari Hämeenlinnassa, s. noin 1724 Hattula,Pelkola, k. jälkeen 1802 , ikä 78 v. Janakkalan käräjät 7.12.1767 §3: corporal Daniel Tollets dotter rusthållare Fredric Pellmarcks hustru Brita Elisabet Tollet.

Janakkalan käräjät 12.12.1768 §5: afledne kronolänsman Gideon Daniel Tollet som bodt i Kirstula by, svåger Fredric Pellmarck. Levande föräldrar corporalen Daniel Tollet och des hru Brita Favorin. Fredrics bröder hr comminister Jacob Pellmarck ocj sockneskräddare Gustaf Arvidsson Pellmarck.

Vuonna 1783 forman tontti nro 130. Vuonna 1789 borgare nrot 107 ja 108.

Hollolan Messilässä 1. vaimonsa sisaren perheessä vuonna 1802: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3757&pnum=12
. Muuttanut: i Kirstula.

1. puoliso: Vihitty 12.6.1763 Vanaja,Kirstula Brita Elisabet Danielsdotter Tollet s. 11.6.1737 Vanaja,Kirstula, k. 15.6.1774 Vanaja,Kirstula, ikä 37 v ja 0 kk. Muuttanut: Gift til Leiniälä.
Vanhemmat: Daniel Giliusson Tollet, Luutnantti, s. 14.12.1699 Vanaja, k. 16.9.1781 Vanaja, ikä 81 v ja 9 kk. Pääkatselmus v. 1728: Vanaja Kirstula nro 47, född i Vånå socken, 28 år gammal, gift, tienst ett år. Brita Mattsdotter Favorin, s. 8.11.1700, k. 12.7.1778 Hämeenlinna, ikä 77 v ja 8 kk.

2. puoliso: Vihitty 26.6.1776 Hämeenlinna Anna Maria Michelsdotter Wargentin s. 23.2.1725 Vanaja, k. 14.12.1802 Hollola,Messilä, ikä 77 v ja 9 kk.
Vanhemmat: Michael Wargentin, Fältväbel, s. 1695, k. 3.1.1770 Hämeenlinna, ikä 75 v. Catharina Andersdotter Berg, s. 1700 Tyrväntö, k. 9.8.1752 Vanaja,Luolaja, ikä 52 v.
| Alku |

Taulu 13
2. Anna Jacobsdotter Simola, (Taulusta 1, isä Jacob Simola)s. 1684 Hattula,Pelkola, k. 15.4.1754 Akaa,Rättö,Huovila, ikä 70 v. Vihittäessä Anna ifrån Pelkoila.

Puoliso: Vihitty 1.3.1707 Akaa Arvid Larsson HuovilaRusthollari Rätön Huovilassa, s. 1682 Akaa,Rättö, k. 10.12.1767 Akaa,Rättö, ikä 85 v. Huovila jaettu Iso- ja Vähä-Huovilaan 1725. Huovilan isäntä 1705-1725 ja Iso-Huovilan 1725-1740. Mainitaan SAY Saarioinen 1707-1739. SAY 1707 Arfvid Larsson, Anna hru, Anna mor, Eric son.

Henkikirja 1722 Rättö Arvid Larsson, Anna hru, Lisa bror hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=224

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Rättö Arvid Larsson eller Arvid Huovila, skatte 1725, Arvid Larsson gl. åboo äger 3 st. oxar...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295826

Läänintilit 1729: Vapaavuosi saaneet tilat: Rättö, skatte 1726, Arvid Larsson eller Howila nyter 6 åhrs frihet ifrån och med 1722 til och med 1727. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12324934

Hattulan käräjät 14.11.1737: rusthållare Arvid Larsson ifrån Rättöis by och Ackas socken, des svåger rusthållare Arvid Ericsson ifrån Pelkola, des hustru Anna Jacobsdotters faderne och möderne arf.
Vanhemmat: Lars Ericsson Huovila, Rusthollari Rätön Huovilassa, s. noin 1660 Akaa,Rättö, k. 16.5.1731 Akaa,Rättö, ikä 71 v. Akaan Rätön Huovilan isäntä 1689-1704. Mainitaan SAY Saarioinen v. 1676 Lars son ja 1691 alkaen Lars Ericsson.
SAY 1694 Lars Ericsson, Anna hru. Annika Jöransdotter Sipilä, s. 1660 Urjala,Laukeela, k. 29.9.1730 Akaa,Rättö, ikä 70 v. Mainitaan SAY Toijala Sipilä 1681 Anna dotter, SAY Saarioinen v. 1691 alkaen Anna hru ja 1707-1708 gl. mor Anna.

Velkaa Pätsiniemen Rautalaan 1723. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=7180&pnum=542.

Lapset:
Margareta Arvidsdotter Huovila , s. 16.1.1708 Akaa,Rättö. Tauluun 14
Eric Arvidsson Huovila , s. 16.5.1711 Akaa,Rättö. Tauluun 15
Matts Arvidsson Huovila s. 5.3.1714 Akaa,Rättö, kummit: Joseph Johansson, Eric och Matts Larssöner, Sara Mattsdr, Beata Michelsdr.
Catharina Arvidsdotter Huovila s. 5.1715 Akaa,Rättö. V. 1732-1741 rippikirjassa Caisa dotter, yliviivattuna.
Anna Arvidsdotter Huovila s. 19.8.1718 Akaa,Rättö, kummit: Eric Larsson, Johan Rättman?, J. Anna Forsberg, Maria Mattsdr, Lisa Larsdr alla i Rättöis. V. 1732-1741 rippikirjassa Anna dotter, yliviivattuna. Syntyneiden luettelossa risti.
Johan Arvidsson Largreen e. Huovila , s. 21.5.1721 Akaa,Rättö. Tauluun 16
Elias Arvidsson Pelmark e. Karo , s. 1725 Akaa,Rättö,Huovila. Tauluun 17
Elisabet Arvidsdotter Huovila , s. 3.4.1726 Akaa,Rättö. Tauluun 18
| Alku |

Taulu 14
3. Margareta Arvidsdotter Huovila, (Taulusta 13, äiti Anna Simola)s. 16.1.1708 Akaa,Rättö, kummit: Matts i Toivettula, Simon i Rasila, Michel i Rättöis, J. Maria Langh, Lisa Carlsdr i Toijala, Beata Mattsdr. V. 1724-1731 rippikirjassa Margareta dotter, yliviivattuna. SAY Saarioinen 1727 Margareta dotter.

Vihkimättä: Mårten Säämiskäntekijä, s. Tukholma. Syntyneiden luettelossa En snörmak. gesell Mårten i Stockholm.

| Alku |

Taulu 15
3. Eric Arvidsson Huovila, (Taulusta 13, äiti Anna Simola)Rusthollari Rätön Huovilassa, s. 16.5.1711 Akaa,Rättö, k. 29.9.1791 Akaa,Rättö, ikä 80 v ja 4 kk, kummit: Eric Larsson, Carl Andersson, Erich Tammi, hru Liskin Bock, J. Maria Wallenia, Maria Mattsdr i Rättöis. Akaan Rätön Iso-Huovilan isäntä 1741-1777.

Puoliso: Elisabet Bertilsdotter Yntäläs. 14.7.1718 Urjala,Urjalankylä, k. 16.9.1798 Akaa,Rättö, ikä 80 v ja 2 kk, kummit: Anders Peersson i Yndälä, Margareta Wallina länsmans Johan Ståhlbergs kärsta, Margareta Henricsdr Simola i ?.
Vanhemmat: Bertil Henricsson Yntälä e. Simola, Talollinen, s. 24.8.1682 Urjala,Urjalankylä,Simola, k. 1764 Urjala,Urjalankylä, ikä 82 v. Yntälän isäntänä 1713-1735, Aulis Ojan mukaan edellisen isännän Antti Pietarinpojan serkun mies.

Henkikirja 1722 Urjala Bertil Henricsson, Lisa hru, Maria syster. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=220

Urjalan käräjät 1.4.1757: Testamentin 5.1.1754 vahvistus: Urjalankylän Yntälän isäntä Bertil Henricsson ja psonsa Lisa Thomasdr, lapset viisi tytärtä Anna, Maria, Lisa, Carin ja Kirstin Bertilsdöttrar. Anna är gift med bonden Jöran Sigfridsson ifrån Urjala by, Maria med bonden Henric Johansson ifrån Annula by, Lisa med rusthållaren Eric Arvidsson ifrån Rättöis by, Carin med bonden Thomas Thomasson ifrån Urjala by ja Kirstin med bonden Matts Jöransson ifrån Haudanniemi by.
Tila siirtyy tytär Annalle ja tämän miehelle Jöran Sigfridssonille. Myönnettiin 1. lainhuuto Jöran Sigfridssonille.

Urjalan käräjät 21.4.1757: bonde Jöran Sigfridsson ifrån Urdiala, arfskifte efter des afledne svärfader Bertil Henricsson, hru Lisa Thomasdotter, fem döttrar Anna, Maria, Lisa, Karin och Chirstin Bertilsdotter. Anna gift med bonde Jöran Sigfridsson ifrån Urdiala by, Maria gift med bonde Henric Johansson ifrån Annula, Lisa med rusthållare Eric Arwidsson ifrån Rättöis, Karin med bonde Thomas Thomasson ifrån Urdiala by, Kirstin med bonde Matts Jöransson ifrån Haudanniemi by. Lisa Thomasdotter Yntälä, s. 19.11.1681 Urjala,Urjalankylä, k. 14.6.1765 Urjala,Urjalankylä,Yntälä, ikä 83 v ja 6 kk. Urjalan käräjät 307.-31.1.1735: bonde Henric Johansson ifrån Urjala by, bondehru Lisa Thomasdr ifrån samma by, Lisas aflidne moder Lisa Mårtensdotter.

| Alku |

Taulu 16
3. Johan Arvidsson Largreen e. Huovila, (Taulusta 13, äiti Anna Simola)Uudenkaupungin porvari, s. 21.5.1721 Akaa,Rättö, k. 3.3.1785 Uusikaupunki, ikä 63 v ja 9 kk, kummit: Gabriel Mäxberg, Mauritz Pajeng, Erich Cataja, Eva Langh, Anna Skugge, och Valborg Mäxberg. V. 1732-1741 rippikirjassa Johan son, alleviivattuna.

Uudenkaupungin 1750 alkavan rippikirjan mukaan Johan Arwidsson s. 1.5.1721.

Puoliso: Vihitty 11.12.1750 Uusikaupunki Anna Gustafsdotter Lempe s. 2.7.1730 Uusikaupunki, k. 22.8.1805 Uusikaupunki, ikä 75 v ja 1 kk.
Vanhemmat: Gustaf Gustafsson? Lempe e. Lempä, s. 0.12.1705, k. 25.7.1774 Uusikaupunki, ikä 69 v. Vihitty 21.10.1729 Uusikaupunki. Maria Andersdotter Sonnera, s. 16.12.1704, k. 5.2.1780 Uusikaupunki, ikä 75 v ja 1 kk.

| Alku |

Taulu 17
3. Elias Arvidsson Pelmark e. Karo, (Taulusta 13, äiti Anna Simola)Talollinen, s. 1725 Akaa,Rättö,Huovila, k. 12.4.1788 Akaa,Haudanniemi, ikä 63 v. Akaan Haudaniemen Karon isäntä 1756-1788.

Akaan, Sääksmäen ja Kalvolan käräjät 1757: talollinen Elias Arvidsson Haudanniemestä, vaimonsa Kirstin Bertilsdotterin ensimmäisen puolison Matts Jöranssonin edesmennyt faderfader Dionysius Jöransson, tämän nyt edesmennyt vaimo Lisa Mattsdotter sekä näiden edesmenneet lapset poika Jöran Dionysiusson, kolme tytärtä Anna, Beata ja Valborg Dionysiusdöttrar. Jöran Dionysiussonin leski Valborg Henricsdotter ja poika Matts Jöransson sekä kplme tytärtä Beata, Lisa ja Maria Jöransdöttrar. Matts myndig mutta Beata, Lisa ja Maria omyndiga. Dionysius Jöranssonin tytär Anna ja mies renki Jöran Ericsson. Edellisen sisar Beata joka on leski sekä sisar Valborg joka on läsnä. Matts Jöransson nyt edesmennyt, leski Kirstin Bertilsdotter ja poika Matts Mattsson. Matts Jöranssonin sisaret Beata ja Lisa. Beatan mies mylläri Johan Mattsson Ahlajärveltä ja Beata lampuoti Johan Mårtensson Haudanniemestä

Sääksmäen käräjät 5.3.1766 §35: Karo hemmans åboo i Haudanniemi Elias Pelmark.

Puoliso: Vihitty 29.9.1755 Akaa,Haudanniemi Christina Bertilsdotter Yntäläs. 1725 Urjala,Urjalankylä, k. 22.1.1805 Akaa,Haudanniemi, ikä 80 v. Akaan Haudaniemen Karon isäntä 1755. Muuttanut: Yntälästä gift til Haudanniemi.
Vanhemmat: Bertil Henricsson Yntälä e. Simola, Talollinen, s. 24.8.1682 Urjala,Urjalankylä,Simola, k. 1764 Urjala,Urjalankylä, ikä 82 v. Yntälän isäntänä 1713-1735, Aulis Ojan mukaan edellisen isännän Antti Pietarinpojan serkun mies.

Henkikirja 1722 Urjala Bertil Henricsson, Lisa hru, Maria syster. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=220

Urjalan käräjät 1.4.1757: Testamentin 5.1.1754 vahvistus: Urjalankylän Yntälän isäntä Bertil Henricsson ja psonsa Lisa Thomasdr, lapset viisi tytärtä Anna, Maria, Lisa, Carin ja Kirstin Bertilsdöttrar. Anna är gift med bonden Jöran Sigfridsson ifrån Urjala by, Maria med bonden Henric Johansson ifrån Annula by, Lisa med rusthållaren Eric Arvidsson ifrån Rättöis by, Carin med bonden Thomas Thomasson ifrån Urjala by ja Kirstin med bonden Matts Jöransson ifrån Haudanniemi by.
Tila siirtyy tytär Annalle ja tämän miehelle Jöran Sigfridssonille. Myönnettiin 1. lainhuuto Jöran Sigfridssonille.

Urjalan käräjät 21.4.1757: bonde Jöran Sigfridsson ifrån Urdiala, arfskifte efter des afledne svärfader Bertil Henricsson, hru Lisa Thomasdotter, fem döttrar Anna, Maria, Lisa, Karin och Chirstin Bertilsdotter. Anna gift med bonde Jöran Sigfridsson ifrån Urdiala by, Maria gift med bonde Henric Johansson ifrån Annula, Lisa med rusthållare Eric Arwidsson ifrån Rättöis, Karin med bonde Thomas Thomasson ifrån Urdiala by, Kirstin med bonde Matts Jöransson ifrån Haudanniemi by. Lisa Thomasdotter Yntälä, s. 19.11.1681 Urjala,Urjalankylä, k. 14.6.1765 Urjala,Urjalankylä,Yntälä, ikä 83 v ja 6 kk. Urjalan käräjät 307.-31.1.1735: bonde Henric Johansson ifrån Urjala by, bondehru Lisa Thomasdr ifrån samma by, Lisas aflidne moder Lisa Mårtensdotter.

| Alku |

Taulu 18
3. Elisabet Arvidsdotter Huovila, (Taulusta 13, äiti Anna Simola)s. 3.4.1726 Akaa,Rättö, k. 3.8.1799 Urjala,Kirkonkylä, ikä 73 v ja 4 kk, kummit: Eric Larsson, Johan H?son, Lisa Mattsdr, Beata Dionysiusdr. Perunkirja 19.11.1799 Urjala by Uotila: förra bonde hustru Lisa Arvidsdr, enklingen gamla bonde Eric Jacobsson, dotter Anna gift med bonde Jacob Mattsson Nikkilä, förmyndare Johan Jöransson Uotila för omyndiga barn. Muuttanut: Ankom igenom gifte 1753.

Puoliso: Vihitty 9.12.1753 Akaa Eric Jacobsson UotilaUotilan isäntä 1748-1780, s. 16.5.1733 Urjala,Urjalankylä, k. 26.11.1804 Urjala,Kirkonkylä, ikä 71 v ja 6 kk. Urjalan käräjät 15.-16.4.1755: Fältväbel Fredric Tammelander, des landbonde Jacob Ericsson i Matku son Eric Jacobsson samt des hustru Lisa Arvidsdotter.
Urjalan käräjät 21.4.1757: bondeson Eric Jacobsson ifrån Urjala by, broder Jöran Jacobsson, Erics hustru Lisa Arvidsdotter. Bondehustru Anna Bertilsdotter ifrån Yndälä som ähr deras faderbroders dotter.
.
Vanhemmat: Jacob Henricsson Uotila e. Simola, Talollinen, s. 24.7.1698 Urjala,Urjalankylä,Simola, k. 16.4.1770 Urjala,Urjalankylä, ikä 71 v ja 8 kk. Isäntänä 1728-1748. Vihitty 30.6.1728 Punkalaidun. Carin Sigfridsdotter Mokka, s. 23.11.1705 Punkalaidun,Oriniemi,Mokka, k. 13.5.1764 Urjala,Urjalankylä, ikä 58 v ja 5 kk.

| Alku | Paluu |