| Alku | Sukunimi-hakemisto | Paluu |

Taulu 1
1. Isac Mattsson Seppälä e. RyssRatsutilallinen, vävy, seppä Seppälässä, k. 1662 Tyrväntö,Mälkiäinen. SAY 1647 Isac Ryss och smed. Samaan aikaan Ruotsilassa Pälkäneen puolella Christer Hansson Ryss / Ryssä.
.

Puoliso: Elin Mårtensdotter Seppälä s. Tyrväntö,Mälkiäinen.
Puolison vanhempia:
    (i) Mårten Henricsson Seppälä, Talollinen Seppälässä 1630 alkaen, s. Tyrväntö,Mälkiäinen. V. 1634 utgammal.
    (ä) N.N.
    (ii) Henric Mårtensson Seppälä, Talollinen Seppälässä 1590-, s. Tyrväntö,Mälkiäinen. v. 1610 Henric Mårtensson, 1 hru, 1 son, 1 dotter.

Mantal och rotelängd 1626: Mälkiäinen Henric Mårtensson bonde uthgammal, Mårten Henricsson son förlämnat, Isac Ryss måg.
    () N.N.

Lapset:
Carin Isacsdotter Seppälä , s. Tyrväntö,Mälkiäinen. Tauluun 2
Anna Isacsdotter Seppälä Ratsumiehen leski, itsellinen Seppälässä, s. Tyrväntö,Mälkiäinen, k. noin 1703 Tyrväntö,Mälkiäinen. Hattulan kirkontilit hautausmaksut v. 1704, Mälkiäis sahl. Anna Isacsdotter.
Valborg Isacsdotter Seppälä , s. Tyrväntö,Mälkiäinen. Tauluun 22
Christina Isacsdotter Seppälä , s. noin 1651 Tyrväntö,Mälkiäinen. Tauluun 23
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 2
2. Carin Isacsdotter Seppälä, (Taulusta 1, isä Isac Seppälä) moder Seppälässä, s. Tyrväntö,Mälkiäinen.

Puoliso: Michel Henricsson Seppälä e. LaurilaRatsutilallinen, vävy Seppälässä, s. Tyrväntö,Mälkiäinen, k. noin 1691 Tyrväntö,Mälkiäinen. Ruodutusluettelo vuonna 1653: Mälkiäinen Isac smed, mågen Michel Henricsson knecht.

Etelä-Suomen laamanninkäräjät Sääksmäellä 6.2.1683: Ikkalan Gustaf Braskin riita naapureitaan vastaan....witnen som äro Simon Henricsson i Mälkilä (on Mälkiäinen)...Simon broder Michel Henricsson...sin son Jöran numera skräddaren och boor i Hauho...http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=2365&pnum=437.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric Pehrsson Laurila, Lampuoti Laurilassa, s. Tyrväntö,Mälkiäinen, k. Tyrväntö,Mälkiäinen.
    (ä) Carin Mattsdotter.
    (ii) Per Cnutsson Laurila, Laurilan isäntä 1591-, s. Tyrväntö,Mälkiäinen.
    () N.N.

Lapset:
Mårten Michelsson Seppälä , s. Tyrväntö,Mälkiäinen. Tauluun 3
Eric Michelsson Seppälä , s. Tyrväntö,Mälkiäinen. Tauluun 8
Henric Michelsson Seppälä , s. Tyrväntö,Mälkiäinen. Tauluun 9
Lisa Michelsdotter Seppälä , s. noin 1670 Tyrväntö,Mälkiäinen. Tauluun 12
Jöran Michelsson Ryss , s. Tyrväntö,Mälkiäinen. Tauluun 14
Elin Michelsdotter Seppälä , s. Tyrväntö,Mälkiäinen. Tauluun 15
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 3
3. Mårten Michelsson Seppälä, (Taulusta 2, äiti Carin Seppälä)Rusthollari Mälkiäisten Seppälässä, s. Tyrväntö,Mälkiäinen, k. Tyrväntö,Mälkiäinen. Kulsialan käräjät v. 1696: Dömdes Mårten Michelsson i Mälkiäis betala til Daniel Andersson i Retula.
Tyrvännön kirkontilit v. 1701: Mårten Michelssons dotter Margareta bör efter D: Consistorii dom erlägga för hon trädda i giftemål, hwilket des sväfader i Månaala Matts Philipsson Caverat.

1. puoliso: Brita

Lapset:
Margareta Mårtensdotter Seppälä . Tauluun 4
Caisa Mårtensdotter Seppälä , s. Tyrväntö,Mälkiäinen. Tauluun 5
Maria Mårtensdotter Seppälä , s. Tyrväntö,Mälkiäinen. Tauluun 6
Elisabet Mårtensdotter Seppälä s. Tyrväntö,Mälkiäinen, k. Tyrväntö,Mälkiäinen.
Chirstin Mårtensdotter Seppälä , s. Tyrväntö,Mälkiäinen. Tauluun 7
2. puoliso: Maria
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 4
4. Margareta Mårtensdotter Seppälä, (Taulusta 3, isä Mårten Seppälä)k. 26.1.1738 Tyrväntö,Mälkiäinen. Tyrvännön kirkontilit v. 1706 Mårten Michelssons dotter Margareta, des svärfader i Monaala Matts Philipsson. Muuttanut: Tyrvännön vanhin rk i Säxmäki.

Puoliso: Jacob Mattsson Seppälä e. Huuna RäpiäläRäpiälän vävy, bolagsman, Seppälän vävy, rusthollari, s. 1675 Tyrväntö,Monaala, k. 1.1.1743 Tyrväntö,Mälkiäinen, ikä 68 v. Jacob Mattsonin 1. puoliso Anna Clasdotter Vanajan Vuorentaan Räpiälästä.

Pälkäneen ja Kulsialan syyskäräjillä v. 1738 vahvistetaan sopimus jolla rusthollari Jacob Mattsson Mälkiäisten Seppälästä antaa vävylleen ung karl Pehr Henricssonille 3/4 stång ja pojalleen Clas Jacobssonille 2 1/2 stång osuuden talostaan.

RK 1720-luvun loppu Mälkiäinen Seppälä: Jacob Mattsson, hru Margareta Martini, måg Petter Henricsson, hru Maria Jacobsdr, dr Elias Olofsson, pig Brita Jöransdr, pig Brita Johansdr, in Maria Marcusdr, Fredric, Maria Martini, dragon Johan Luster, hru Brita Philipsdr.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Philipsson Huuna, Monaalan Huunan isäntä, s. Tyrväntö,Monaala. Kulsialan käräjät 1706: Tuomitaan Monaalan Matts Philipsson Henric Jacobssonin haukkumisesta. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=8279&pnum=235.
    (ä) Agneta.
    (ii) Philip Lambertsson Huuna, s. Tyrväntö,Uskila,Haukila.
    () Margareta Simonsdotter Huuna, s. Tyrväntö,Monaala.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 5
4. Caisa Mårtensdotter Seppälä, (Taulusta 3, isä Mårten Seppälä) s. Tyrväntö,Mälkiäinen.

Puoliso: Vihitty noin 1702 Tyrväntö Hemming Sigfridsson SiukolaBror Siukolassa, vävy Mälkiäisten Seppälässä, sotilas, s. Tyrväntö,Suotaala, k. ennen 21.6.1706.
Puolison vanhempia:
    (i) Sigfrid Sigfridsson Siukola, s. Tyrväntö,Suotaala, k. 4.2.1679 Tyrväntö,Suotaala. SAY 1634 Bengt Sigfridsson, Anna Nisiusdr hru, Lisbeta Sigfridsdr, Grels Ericsson drg.
SAY 1644 Sigfrid Sigfridsson, 1 hru, 1 dotter.
SAY 1654 Sigfrid Sigfridsson, Margareta hru (1655 Carin hru), Anna mor, Dorde hru syster.
SAY 1675 Sigfrid Sigfridsson, Carin hru, Henric son, Valborg hru.
RK 1669-1694 Sigfrid Sigfridsson död 4.2.1679, Caisa hru moder, moder Anna död, Henric son, Valborg hru, Brita ?, ??, ??, Margareta, Hemming son, Lisbeta dotter blind, Jöran son, Henrics söner Jacob 1669 död, ?? 1671 död, Caisa 1673, Brita 1675 död, Annicka, Margetha 1682, Matts 1684, Elin 1689, Caisa.
    (ä) Carin.
    (ii) Sigfrid Mattsson Siukola, s. Tyrväntö.Suotaala.
    () Anna, k. 1677 Tyrväntö,Suotaala.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 6
4. Maria Mårtensdotter Seppälä, (Taulusta 3, isä Mårten Seppälä) s. Tyrväntö,Mälkiäinen, k. ennen 1717 Tyrväntö,Monaala.

Puoliso: Mårten Mattsson HuunaTalollinen, kuudennusmies, lautamies, s. Tyrväntö,Monaala, k. 1736 Tyrväntö,Monaala. Pälkäneen ja Kulsialan käräjät 28.11.1737: framledne mändeman Mårten Mattsson i Monaala, änka Maria Mattsdotter, varit twå gånger gift, aflidne första hru Maria Mårtensdr, en son Jacob Mårtensson, med senare hru söner Matts, Eric och Carl, döttrar Anna, Maria, Beata, Sophia och Chirstin. Dotter Anna gift med landbonde Johan Jacobsson i Mälkiäis, förmyndare broder rusthållare Jacob Mattsson i Mälkiäis, förmyndare systerson bonde Carl Ericsson i Ritvala.
Perunkirja 21.1.1738. Saatavia landbonde Henric Nilsson ifrån Uskela, bonde Eric Henricsson ifrån Monittula esittää että hänellä ja Mårten Mattssonilla on saatavaa framledne länsman Jöran Michelsson Rysses qvarlåtna egendom.
Mainitaan framledne bonde Mårten Mattssons broder bonde Claes Mattsson ifrån Tulittula by och Hauho socken, des son Matts Claesson.

Tyrvännön Monaalan Mattila 1720-luvun lopun Rk: Mårten Mattsson, hru Maria Mattsdr, Jacob Martini, p. Maria Andersdr, Eric ?son, hru Beata Marcusdr, pig Lisa Thomasdr, Caisa Mattsdr, Simon, Maria Mattsdr.
Eri sivulla Mårten Mattsson, hru Maria Mattsdr, Jacob Martini, Matts Martini, p. Maria Andersdr, m: Magdalena ??, s: Lars Rundberg, Maria Hermansdr.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Philipsson Huuna, Monaalan Huunan isäntä, s. Tyrväntö,Monaala. Kulsialan käräjät 1706: Tuomitaan Monaalan Matts Philipsson Henric Jacobssonin haukkumisesta. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=8279&pnum=235.
    (ä) Agneta.
    (ii) Philip Lambertsson Huuna, s. Tyrväntö,Uskila,Haukila.
    () Margareta Simonsdotter Huuna, s. Tyrväntö,Monaala.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 7
4. Chirstin Mårtensdotter Seppälä, (Taulusta 3, isä Mårten Seppälä)s. Tyrväntö,Mälkiäinen. Perunkirja 24.3.1768 Parola Eskola frälsehemman: rusthålls enka Christina Mårtensdotter ifrån Suotaala, söner Pehr, Michel, Anders och Jacob Johanssöner, dotter Maria. Son rusthållare Pehr Johansson Hannukkala, son bonde Michel Johansson ifrån Parola Eskola, son skomakare Anders Johansson ifrån Tuulois socken, son betians Jacob Johansson, Maria Johansdotters man drg Sigfrid Mattsson i Parola Eskola.

Puoliso: Johan Gustafsson Kråka e. HannukkalaRusthollari, s. 1685 Tyrväntö,Suotaala, k. 16.2.1755 Tyrväntö,Suotaala, ikä 70 v. SAY 1727 Johan Gustafsson, Kirstin hru, Jacob bror.

Kulsialan käräjät v. 1726: rusthållare Johan Gustafsson ifrån Suotaala mot sin syster Brita Gustafsdotter.

Tyrvännön rk 1720-luvun loppu: Johan Gustafsson, hru Kirstin Mårtens, Matts Henricsson, Lisa Mårtensdr, ?? ??, hru Maria Ericsdr, Lisa Andersdr.
Puolison vanhempia:
    (i) Gustaf Johansson Hannukkala, Rusthollari, kuudennusmies, ratsumies, s. noin 1660 Tyrväntö,Suotaala, k. 1714 Tyrväntö,Suotaala, ikä 54 v. SAY 1694 Gustaf Johansson, Beata hru, Jöran rytt, Kirstin bror hru, Jacob bror, Anna pig.
RK 1695-1698 Gustaf Johansson, Beata hru, Jacob broder, Maria hru, Sophia piga, Valborg piga, Jöran rytt, Anna hru, Anders drg, Valborg piga, Johan son. Brita, Lucas, inh Kirstin, Anna hru.
RK 1698-1703 Gustaf Johansson, Beata hru, Johan son, Brita dotter, Sophia Johans??, ??, ??, ??, Maria piga, rytt ??, Anna hru, Anna, Beata dr i Tokeensuu, ?? i Laurila, ??.
SAY 1707 Gustaf Johansson, Beata hru, Brita dotter.
    (ä) Beata Bertilsdotter Loppi, Hannukkala Gustafs hustru, s. Tyrväntö,Suotaala, k. 1703 Tyrväntö,Suotaala.
    (ii) Johan Persson Hannukkala, Ratsumies, rusthollari, s. Tyrväntö,Suotaala, k. 1693 Tyrväntö,Suotaala. SAY 1675 Johan Persson, Ingred hru, Matts rytt, Valborg hru, Margareta dotter.
RK 1669-1694 Johan Persson död, Ingeborg hru, Gustaf ? barn: Margeta Johansdr, Brita, Erich, Lisbeta, Jacob, Valborg 1671, Jöran 1673, Agneta piga, rytt Matts, Valborg hru, Sigfrid måg, Beata, Brita p., Baltzar ryttare vide Anomaa Jesenhaus, Jöran rytt, Gustafs barn Johan 1685, ?? dr, Lisa dr död, ?? Jörans hru Kirstin, Gustaf son, ?? p., Sophia ibm, Anna pig, ?? pig, ?? pig, Maria pig.
    () Ingeborg, k. noin 1685.
    (äi) Bertil Loppi.
    (ää) Carin.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 8
3. Eric Michelsson Seppälä, (Taulusta 2, äiti Carin Seppälä) s. Tyrväntö,Mälkiäinen.

Puoliso: Christina Parkkarin Christina Nilsdotter?.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 9
3. Henric Michelsson Seppälä, (Taulusta 2, äiti Carin Seppälä) s. Tyrväntö,Mälkiäinen, k. noin 1695 Tyrväntö,Mälkiäinen.

Puoliso: Carin

Lapset:
Caisa Henricsdotter Seppälä , s. 1673 Tyrväntö,Mälkiäinen. Tauluun 10
Eric Henricsson Monittula e. Seppälä , s. 1691 Tyrväntö,Mälkiäinen. Tauluun 11
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 10
4. Caisa Henricsdotter Seppälä, (Taulusta 9, isä Henric Seppälä) s. 1673 Tyrväntö,Mälkiäinen, k. 16.3.1750 Hauho,Vitsiälä, ikä 77 v.

Puoliso: Henric Simonsson Pokkari e. Talolas. 1665 Hauho Okerla, k. 14.11.1737 Hauho,Vitsiälä, ikä 72 v. Vitsiälän Pokkarin isäntä 1698 alkaen.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 11
4. Eric Henricsson Monittula e. Seppälä, (Taulusta 9, isä Henric Seppälä)Lampuoti, Monittulan isäntä, s. 1691 Tyrväntö,Mälkiäinen, k. .8.1755 Tyrväntö,Monittula, ikä 64 v. Mainitaan Tyrvännön Mälkiäisten Seppälässä Tyrvännön vanhimmassa rippikirjassa Eric son s. 1691.

Kulsialan käräjät 16.10.1742 s. 313: bonde Eric Henricsson ifrån Monittula, augment under Anomaa.

Kulsialan käräjät 16.12.1754 s. 32: bonde Eric Henricssons änka Maria Samuelsdotter ifrån Monittula, äldsta son Henric Ericsson, omyndig son Thomas Ericsson, Henric Ericssons halfbroder. Eric Henricssons dotter Karin Ericsdotters man drg Jöran Ericsson.

Perunkirja Tyrväntö Monittula 28.2.1764: bonde hustru Maria Samuelsdotter död 1756, afledne man Eric Henricsson, son Thomas Ericsson, döttrar Lisa, Magdalena och Maria. Maria gift med bonde Eric Mattsson. Eric Henricsson förra hustru Agneta Thomasdotter, son Henric, döttrar Maria, Kirstin och Karin. Maria Samuelsdr varit gift med drg Johan, inga barn, Förmyndare rusthållare Michel Ericsson ifrån Anomaa.

Pälkäneen käräjät 16.3.1764 §36: bonde Henric Henricsson som halfva Monittula skattehemman åboer til thes svåger Eric Henricsson som andra hälften innehafwer.

1720-luvun lopun rk Tyrväntö Monittula: Eric Henricsson, hru Agnes Thomasdr, p. Brita Johansdr.

1. puoliso: Agneta Thomasdotter Monittula s. Tyrväntö,Monittula, k. ennen 1731 Tyrväntö,Monittula.
Puolison vanhempia:
    (i) Thomas Johansson Monittula, s. Tyrväntö,Monittula, k. 1698 Tyrväntö,Monittula.
    (ä) Agneta, k. 1719 Tyrväntö,Monittula.
    (ii) Johan Thomasson Monittula, s. Tyrväntö,Monittula.
    () Ursula Thomasdotter, k. 23.11.1708 Tyrväntö,Monittula.

2. puoliso: Maria Samuelsdotter Kellas. 1707 Tyrväntö,Mälkiäinen, k. 18.7.1757 Tyrväntö,Monittula, ikä 50 v. Kulsialan käräjät 16.12.1754 s. 26: nämdeman Jöran Thomasson ifrån Mälkiäis, Matts Henricsson ifrån Suotaala samt bonde Henric Ericsson Klemola ifrån Suontaka på bårgen enka Maria Samuelsdotter och thes son Thomas Ericsson som andra hälften af Månittula cronohemman besitter.

Marian toinen puoliso Johan Mattsson on Tammelan Kydön Kirstilän isännän Thomas Mattssonin veli.
Puolison vanhempia:
    (i) Samuel Henricsson Kella e. Itko, Vävy Itkossa 1707 alkaen, s. noin 1680, k. 1730 Tyrväntö,Mälkiäinen, ikä 50 v. Sahalahden, Pälkäneen ja Kulsialan käräjät v. 1725: Samuel Henricsson ifrån Mälkiäis by och Tyrvändö capell, des svärfader Henric Eskilsson ifrån Idko. Tuomitaan Samuel maksamaan porvarinleski Gertrud Bertilsdotterilta i Åbo otettu laina Michael Cadeniukselle.

RK 1720-luvun loppu Mälkiäinen Kella: Samuel Henricsson, hru Beata Henricsdr, dr Maria Samuelsdr, dr Valborg Samuelsdr, s. Henric Samuelsson. Vihitty 14.5.1706 Sääksmäki,Itko.
    (ä) Beata Henricsdotter Itko, s. 1686 Sääksmäki,Itko.
    (äi) Henric Eskilsson Itko, Lampuoti, s. Sääksmäki,Itko. Rästien tarkistus v. 1704 Muntee Henric Eskilsson, bor i Itko och måste betala.
    (ää) Valborg Sigfridsdotter, s. 1661, k. 12.7.1697 Sääksmäki,Itko, ikä 36 v.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 12
3. Lisa Michelsdotter Seppälä, (Taulusta 2, äiti Carin Seppälä)s. noin 1670 Tyrväntö,Mälkiäinen, k. 18.4.1724 Sääksmäki,Linnainen,Kokkila, ikä 54 v. Muuttanut: Mälkiäisten Seppälästä til Säxmäki.

Puoliso: Henric Olofsson KokkilaTalollinen, s. 1665 Sääksmäki,Linnainen, k. 2.7.1728 Sääksmäki,Linnainen, ikä 63 v. Henkikirja 1708 Henric Olofsson, Lisa hustru.
Puolison vanhempia:
    (i) Olof Mattsson Kokkila, Talollinen Linnaisten Kokkilassa 1670-1699, s. 10.8.1624 Sääksmäki,Linnainen, k. 26.2.1699 Sääksmäki,Linnainen, ikä 74 v ja 6 kk. Henkikirja 1654 Anders Henricsson, Valborg hru, Olof systerson (1650 alkaen), Valborg hru (1651 alkaen), Brita (Henricsdotter) syster. Henkikirja 1676 Anders Henricsson, Olof styfson, Valborg hustru. Henkikirja 1680 Anders Henricsson, Olof styfson, Valborg hustru, Michel drg. Henkikirja 1681 Oloff Mattsson, Walborg hustru, Jören drg. Henkikirja 1691 Olof Mattsson, Hindrich son, Lijsa hustru, Jören drg, Anna dotter.

Etelä-Suomen laamanninkäräjät 3.-4.3.1682: Olof Mattsson i Linnais, hans moderbroder Anders Kocki. Bengt Mattson som öfver 20 års tid bodt i Huittula hwärst hemmanet som han åboor, kallas Fitingilä och icke Raija... Sades han Attestanten Capellan i Kalvola hr Thomas Homman vara svågerlags med denne Olof.

Etelä-Suomen laamanninkäräjät 3.-4.3.1682 Urjalan Laukeelassa: Cnut Larsson Raija tuomittu käräjillä maksamaan velkansa 3 tunnor spanl. hr Anders Fabriciukselle. Cnut Larsson osoittaa maksaneensa velan Anders Fabriciuksen puolesta Olof Mattsonille Linnaisista.

Sääksmäen käräjät v. 1699: framledne Olof Mattsson i Linnais, enkia Valborg Grelsdotter, son Henric Olofsson. Vihitty noin 1651.
    (ä) Valborg Grelsdotter, Gammal moor, s. noin 1630, k. 4.6.1710 Sääksmäki,Linnainen, ikä 80 v.
    (ii) Matts Olofsson Kokkila, s. Sääksmäki,Linnainen.
    () Brita Henricsdotter Kokkila, s. Sääksmäki,Linnainen. Katso myös Huittulan Raijan Brita Henricsdotter.

Lapset:
Anders Henricsson Kokkila , s. 12.11.1690 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 13
Maria Henricsdotter Kokkila s. 13.2.1694 Sääksmäki,Linnainen, k. 2.7.1695 Sääksmäki,Linnainen, ikä 1 v ja 4 kk, kummit: hr Thomas Homman, Jöran väfvare, Henric Cnutsson?, Johan ??, Jören Christersson med sin hru, sergianten Oravaises hru Maria och Ingeborg Mattsdr.
Maria Henricsdotter Kokkila s. 22.3.1697 Sääksmäki,Linnainen, kummit: Johan Isacsson i Maatiala, Isac Carlsson ibm, Eric Grelsson i Linnais, Anna Olofsdr i Maatiala, Margareta Tuittis? hru i Linnais, Maria Carlsdr i Maatiala, Anna Ericsdr i Linnais.
Valborg Henricsdotter Kokkila s. 24.1.1700 Sääksmäki,Linnainen, k. 25.5.1712 Sääksmäki,Linnainen, ikä 12 v ja 4 kk, kummit: Gl ?? Hemming?, Isac Carlsson i Maatiala, Anna Olofsdr ibm, Henric Grelsson i Linnais, Beata ?dr ibm, Brita ?dr, Lisa Johansdr ifrån Linnais och Caisa Mårtensdr o M??s?.
Eric Henricsson Kokkila s. 28.3.1702 Sääksmäki,Linnainen, k. 8.5.1704 Sääksmäki, ikä 2 v ja 1 kk, kummit: Isac Carlsson med sin hru i Maatiala, Anders Andersson med sin hru, Eric Grelsson, Lisa Ericsdr och Elin Jöransdr ifrån Linnais.
Olof Henricsson Kokkila s. 5.8.1704 Sääksmäki,Linnainen, k. 13.10.1738 Sääksmäki,Linnainen, ikä 34 v ja 2 kk, kummit: Isac och Ericus Carlsson ifrån Maatiala, Henric Eskelsson och Henric Grelsson med sin hru, hru Elsa Agricola, Lisa Pålsdr och Maria Johansdr alla ifrån Linnais.
Elisabet Henricsdotter Kokkila s. 3.11.1706 Sääksmäki,Linnainen, kummit: Anders Andersson, Henric Eskelsson ifrån Linnais, Isac Carlsson ifrån Maatiala, hru Catharina Höök, Keivoses hru Brita, Valborg Henricsdr och Kockis? piga Agneta alla ifrån Linnais.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 13
4. Anders Henricsson Kokkila, (Taulusta 12, äiti Lisa Seppälä)Talollinen, s. 12.11.1690 Sääksmäki,Linnainen, k. 1772 Sääksmäki,Linnainen, ikä 82 v, kummit: Anders Castelius, Johan Isacsson med sin hru, Anders Andersson, Eric Grelsson, Brita Keivoises hru, Anna Olofsdr alla i Linnais. Henkikirja 1710 Anders Henricsson, Lisa moder. Henkikirja 1712 Anders Henricsson, Maria hustru. Henkikirja 1727 Anders Henricsson.

Henkikirja 1722 Linnainen Anders Henricsson, Jacob drgp. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=225

Perunkirja 17.3.1760 Linnainen Kokkila: bonde Anders Henricsson, aflidne första hustru Maria Andersdotter, tre söner Eric, Anders och Christer, fyra döttrar Maria, Lisa, Brita och Anna. Maria gift med bonde Johan Carlsson i Suontaka, Lisa gift med torpare Jacob Henricsson i Ojajärvi, Brita gift med väfvare gesällen Johan Hanelius i Åbo stad, Anna gift med res Johan Henricsson ifrån Londila by. Detta Kockila hemman är skatte och Anders Henricssons arf efter des föräldrar. Velkola til framledne bonde Eric Andersson ifrån Maatiala by, til dotter Lisa Andersdotters man Jacob Henricsson ifrån Ojajärvi, dotter Maria Andersdotters pigalöhn ifrån Perhois Perheenmies rusthåll och hennes man Johan Carlsson, til borgare Henric Tomtila i Åbo, til bonde Thomas Johansson Karpila ifrån Ridvala, til bonde enka Maria Johansdotter ifrån Ridvala, til änka Ingeborg Mattsdotter ifrån Heinus by.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 5.4.1756: landbonde Eric Henricsson ifrån Linnais mot bonde Anders Henricsson Kåcki i Linnais by.
Kalvolan käräjät 5.4.1756: Handelsman i Åbo Emmanuel Alleens vägnar studenten Johan Fonselius mot bonde Anders Henricsson i Linnais.

1. puoliso: Vihitty 11.6.1712 Sääksmäki Maria Andersdotter Mikkolas. 28.12.1693 Sääksmäki,Linnainen,Mikkola, k. 28.4.1748 Sääksmäki,Linnainen,Kokkila, ikä 54 v ja 4 kk, kummit: Gl fenrich Sture, Henric Eskelsson, Mårten Ericsson, Anna Olofsdr, Maria Mattsdr, Lisbeta Ericsdr alla ifrån Linnais. Sääksmäen käräjät v. 1726: bonde hustru Maria Andersdotter i Linnais jätetty pois v. 1722 henkikirjasta, on svagsijn eikä pysty tekemään työtä.
Puolison vanhempia:
    (i) Anders Andersson Mikkola, Talollinen Linnaisen Mikkolassa n. 1690 - 1722, nimismies, s. 1655 Akaa,Tyrisevä, k. 22.4.1722 Sääksmäki,Linnainen, ikä 67 v. Henkikirja 1691 Anders Andersson, Sophia hustru, Mårthen drg, Gertrud piga. Henkikirja 1708 Anders Andersson, Johan son, Maria och Brita pigor.
Vahvistaa Sääksmäen käräjillä 13.11.1705 luovutuksen jolla Pälkäneen kappalainen Olaus Castenius luovuttaa osuutensa Linnaisten Mattilasta veljensä Jöran Christerssonin pojalle Christer Jöranssonille ja tämän psolle Charin Andersdotterille, Christer on Anders Andersson Mikkolan vävy.

Sääksmäen käräjät 1706: Anders Andersson i Linnais måg rusthållare Christer Jöransson, kiistaa Valkeakosken Mårten Jacobssonin pojan Jacobin renkinpestistä. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=8279&pnum=139

Sääksmäen käräjät 7.-9.3.1710 Lars Sigfridssons hemman i Sauvala by och Kalvola socken huudatettu första gången veloista nämdeman Anders Andersson (Mikkola) Sääksmäen Linnaisista.
Sääksmäen käräjät 28.6.1710 huudatettu andra gången.
Sääksmäen käräjät 24.10.1737: bonde och nämdeman Matts Andersson ifrån Kaulo, afledne broder Johan Andersson ifrån Linnais, broder bonde Eric Andersson ifrån Maatiala, deras fader länsman Anders Andersson, broder Johan Anderssons änka Maria Henricsdotter och son Matts Johansson.

Vuoden 1685 ruodutusluettelon mukaan Linnaisten Anders Anderssonin sotamies on Mårten Andersson Hattulan Leiniälästä.
    (ä) Sophia Thomasdotter, s. 1658, k. ennen 1721 Sääksmäki,Linnainen, ikä 63 v.
    (ii) Anders Mattsson Mikkola e. Kuitu, Linnaisten Mikkolan isäntä 1675-1689, s. 1619 Akaa,Tyrisevä, k. 28.7.1701 Sääksmäki,Linnainen, ikä 82 v. SAY Tyrisevä Kuitu 1649-1656 Anders Mattsson bror, 1654-1656 Valborg hustru. Valborg bror hustru 1662-1665. SAY Linnainen Mikkola 1675 Anders Mattsson, Valborg hustru.
Henkikirja 1676 Anders Mattsson, Walborg hustru. Henkikirja 1680 Anders Mattsson, Walborg hustru, Kirstin piga, Anders son. Henrkikirja 1681 Anders Mattsson, Walborg hustru, Anders son, Ingrid hustru.
.
    () Valborg Andersdotter, s. 1624, k. 3.1.1696 Sääksmäki,Linnainen, ikä 72 v. Kuolintiedossa moder ja omaisena Anders Mattsson.

2. puoliso: Vihitty 1749 Kalvola Lisa (Elsa) Mattsdotter Tiitinen s. noin 1708 Kalvola,Sittala, k. 23.7.1781 Sääksmäki,Linnainen, ikä 73 v.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Cnutsson Tiitinen, Talollinen, s. 1673 Kalvola, k. 17.3.1751 Kalvola,Sittala,Tiitinen, ikä 78 v. Isäntänä 1701 alkaen.
RK 1730-1736 Matz bonde, Lisa hustru, Mårten son, Lisa dotter, Johan son, Maria syster, Mårten Larsson inh, Agneta hustru, Valborg sonehustru, Helena sonehustru.
RK 1740-1745 Mattz bonde, Lisa hustru (yliviivattu), Mårten son, Walborg hustru, Johan son, Helena hustru, inhyses Mårten (yliviivattu), Agneta hustru (yliviivattu).
RK 1747-1753 Mattz gl bonde (1749 76 år yliviivattu), Mårten bonde (1749 42 år), Maria dotter, Walborg hustru (1749 40 år), Mårten son (1749 12 år), Johan bror (1749 46 år yliviivattu), Maria dotter (1749 4 år), Helena hustru (1749 36 år), Thomas son (1749 7 år), Lisa dotter (1749 5 år), Maria dotter (1749 3 år), Jöran född 1751, Anna dotter s. 1755, Maria dotter (1749 4 år), Mattz son (1749 1 år), Elisabet s. 1754.
RK 1758-1763 Mårten bonde (1755 48 år s. 1706), Walborg hustru (1755 46 år), Mårten son (1755 18 år), Caisa hustru (s. 1740), Jöran s.1750, Anna s. 1750, Maria s. 1756, Anna s. 1762, Maria dotter (1755 9 år), Staffan Czernovski s. 1696, Lena hustru (1755 42 år), Thomas son (1755 15 år yliviivattu), Maria dotter (s. 130.3.1745 yliviivattu), Mattz son (1755 7 år yliviivattu), Lisa s. 1754 yliviivattu. Michel Apell (1755 25 år), Lisa hustru (1755 24 år yliviivattu), Jacob s. 1755, Sold Johan Hopp, Maria hustru, Maria dotter s. 1767.

Kalvolan käräjät v. 1726: förra bonde Matts Cnutsson ifrån Sittala samt des hru Lisa Thomasdotter jätetty pois v. 1722 henkikirjasta, Matts on 63 vuotias ja Lisa 52 vuotias, jätteneet tilan lapsilleen.

Kalvolan käräjät v. 1726: Luetellaan Sittalan kylän talolliset: Jöran Tulokas, Carl Möli, Johan Apala, Thomas Kopio ja Jöran Tiitinen.
    (ä) Lisa Thomasdotter, s. 1684, k. jälkeen 1726 Kalvola,Sittala, ikä 42 v.
    (ii) Cnut Thomasson.
    () N.N.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 14
3. Jöran Michelsson Ryss, (Taulusta 2, äiti Carin Seppälä)Nimismies Hauhon Vitsiälän Hannulassa, s. Tyrväntö,Mälkiäinen, k. 14.1.1706 Hauho,Vitsiälä. Nimismies Jöran Ryss, oli alkujaan hänkin räätäli, Gustaf Romanovitzin palveluksessa Pälkäneen Kantokylässä.

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=2349&pnum=26 skräddaren Jöran Michelsson.
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=2349&pnum=27 skräddaren Jöran Michelsson.

Talonpoikassäädyn valtiopäiväedustajana Hauholta Yrjö Mikonpoika Rysse, Vitsiälä 1697.

SAY Mälkiäinen 1691 Jöran skräddare http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=671531

Hauhon käräjät 1697: rusthållare Jöran Michelsson i Witsiälä...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3800780 myös Eric Mattsson i Witsiälä.

Hauhon käräjät 1700: länsman Jöran Michelsson hankkii Vitsiälän Hannulan...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31983615

Hauhon käräjät 1709: rusthållare Elias Carlsson i Pätiälä tiltalte framledne länsman Jöran Ryss enckia Maria Forsman i Witsiälä...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31980393

Hauhon käräjät 1710: sahl. länsman Jöran Ryss änka Maria Frostman...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31973096 ja länsmans änka Maria Frostman http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31973151

Hauhon käräjät 23.-26.5.1726, 21.-25-11.1726 ja 26.-29.6.1727. Hauhon käräjät 17..20.3.1729: Jöran Michelsson Ryss ja puolisonsa Maria Forsman lapsettomia, testamentti 4.12.1703. Kaksi kolmannesta vaimolle ja 1/3 vaimon sisarpuolelle Kaisa Forsmanille joka oli naimisissa Okerlan Erkki Matinpojan kanssa.

Hauhon käräjät v. 1727: Jeremias Bergman ej kunnat erhålla immiossion uthi cronorusthållet Hannula i Witsiälä och Hauho socken, i hwilket rusthåld, han medelst gifte, med framledne länsman Jöran Rysses enckia Maria Forsman kommit och nu will besitta i förmågo af det mellan länsman och des hustru öfwernämde Maria Forsmanden 4.12.1703 oprättade Testamente Resiproco innan som framledne Ryssens arfwingar sig förklarat, om the med samma Testamente hafwa något att påminna..Bergman antecessoris matrinomii närmaste arfwingar...framledne länsmans faderbroderson Eric Henricsson i Monittula och des systerman Mårten Mattsson i Månaala, samt Rysses systerson Anders Henricsson i Linnais och Säxmäki socken, jämte Henric Simonsson i Witsiälä och Hauho socken som äwen hafwer länsmans systerdotter til ächta...Rysses qvarlåtenskap til sin hustru och en del des hustrus halfsyster Catharina Forsman...mot hwilken de andra öfwernämda arfwingar protesterade samt Bergman och Eric Mattsson i Åkerla...
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=32596673

Hauhon käräjät 1727: Eric Henricsson i Månittula med flera arfwingar behörigen låtit instämma rusthållaren Jeremias Bergman, angå det Testamente som Bergmans antecessor matrinomii Erics faderbrorder Jöran Rysse den 4.Dec.1703 oprättat..framledne Rysses broders måg Mårten Mattsson i Månaala å sin och sin broders Jacob Mattssons vägnar, som har hans hustrus syster jämte Rysses systerson Henric Simonsson i Witsiälä å sin samt flera arfwingars vägnar...Eric producedare wittnare rusthållare Eric Danielsson ifrån Retula och bonde Eric Sigfridsson ifrån Suotaala samt Jöran Thomasson ifrån Suotaala...päätös pidetään Ryssän testamentti voimassa.
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=32596899

Hauhon käräjät 1749: rusthållare Bergman låtit til detta ting ankalla samtaliga framledne länsman Rysses arfwingar, Eric Mattssons enka Caisa Forsman ifrån Åkerla, Eric Henricsson ifrån Monittula, Jacob Mårtensson ifrån Månaala, Matts Gabrielsson ifrån Kärväntälä, samt hustru Kirstin Mårtensdotter ifrån Suotaala...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=32577023 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=32577018

Hauhon käräjät 29.10.1750: Framledne länsman Jöran Rysses arfwingar, Jacob Mattsson ifrån Nyby (kotoisin Suotaalan Anttilasta, äiti ilmeisesti Christin Isaacsdotter Seppälä) Rysses syskonebarn, Henric Mattsson ifrån Suotaala (Anttila, edellisen veli) och Tyrvändö socken Rysses syskonebarn, Petter Johansson i Suotaala (Hannukkala, äiti Christin Mårtensdotter Seppälä) Rysses broderdotters son, Matts Gabrielsson ifrån Kärvändälä (Talola, äiti Elin Michelsdotter Seppälä) i Pälkäne socken Rysses syskonebarn och Eric Henricsson ifrån Månittula i Tyrvändö (isä Henric Michelsson Seppälä) Rysses broderson. Rysses successor matrinomii rusthållare Jeremias Bergmans systersöner Carl Henricsson (äiti Ingeborg Nilsdotter) och Carl Michelsson (äiti Anna Nilsdotter) om besittningen af Hannula rusthåll i Witsiälä by. Änka Carin Michelsdotter ifrån Åkerola har äfwen sin afledne svåger Jeremias Bergmans systerson Carl Henricsson och Carl Michelsson..the syster Maria Forsman...dom 16.12.1728 mellan Eric Henricsson i Månittula kärande och hennes man Eric Mattsson ifrån Åkerola samt hennes svåger Jeremias Bergman svarande om framledne länsman Rysses åhr 1703 4. Dec. författade Testamente.. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=22964808.

Puoliso: Vihitty 1699 Hauho Maria Michelsdotter Forsmans. 1668, k. 10.10.1749 Hauho,Vitsiälä,Hannula, ikä 81 v. Kun hänet 1699 vihittiin avioliittoon Jöran Ryssin kanssa esiintyy hän Hauhon vihittyjenluettelossa Maria Mikontyttärenä, kotoisin Helsingistä.

Hauhon käräjät 1707: framlede länsman Jören Ryss enka Maria Michelsdotter. Parikin velkaasiaa. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31970421 ja http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31970422

Hauhon käräjät 1711: enkan hustru Maria Forsman i Witsiälä. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31973392

Hauhon käräjät 1725: Maria Forsman som innehafwer Hannula dragone håld i Witsiälä by...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=32592246

Hauhon käräjät 1749: hustru Caisa Forsman såsom rusthållare Jeremias Bergmans afledne hustru Maria Forsmans syster. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=32577071.
Puolison vanhempia:
    (i) Michel Forsman. Helsingissä esiintyvät kastettujen luettelossa 1600-lopussa Samuel Mattson, Gabriel ja Hans Forsman. Lammi kuolleet: 29.10.1756 10.10.1756 Lieso Sinnola rådm. Forssmans enk. Cathar. Bock 69 år.
    (ä) N.N.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 15
3. Elin Michelsdotter Seppälä, (Taulusta 2, äiti Carin Seppälä) s. Tyrväntö,Mälkiäinen.

Puoliso: Gabriel Michelsson TalolaKärväntälän Talolan isäntä 1675-1702, kuudennusmies, s. noin 1642 Pälkäne,Kärväntälä, k. 1709 Pälkäne,Kärväntälä, ikä 67 v. Pälkäneen kirkontilit v. 1709: Kärväntälä kyrkonens sexman Gabriel Michelsson under kyrkan med större båår kläda.
Puolison vanhempia:
    (i) Michel Ericsson Talola, Kärväntälän Talolan isäntä 1653-1670, Paavolassa 1638, s. Pälkäne,Kärväntälä.
    (ä) Carin Sigfridsdotter, k. 1692 Pälkäne,Kärväntälä. Pälkäneen kirkontilit v. 1692: Gabriel Michelssons moder och dotter ifrån Kärväntälä med större båår kläde.
    (ii) Eric Nilsson Talola, Talolan isäntä 1621-, s. Pälkäne,Kärväntälä.
    () Gertrud Sigfridsdotter.

Lapset:
Ingeborg Gabrielsdotter Talola , s. noin 1666 Pälkäne,Kärväntälä. Tauluun 16
Maria Gabrielsdotter Talola s. noin 1668 Pälkäne,Kärväntälä.
Gustaf Gabrielsson Talola , s. noin 1674 Pälkäne,Kärväntälä. Tauluun 17
Lisa Gabrielsdotter Talola , s. noin 1675 Pälkäne,Kärväntälä. Tauluun 18
Henric Gabrielsson Taattula e. Talola , s. noin 1676 Pälkäne,Kärväntälä. Tauluun 19
Gabriel Gabrielsson Mellinoja e. Talola , s. 12.10.1677 Pälkäne,Kärväntälä. Tauluun 20
Sophia Gabrielsdotter Talola s. noin 1678 Pälkäne,Kärväntälä.
Matts Gabrielsson Talola , s. 10.9.1681 Pälkäne,Kärväntälä. Tauluun 21
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 16
4. Ingeborg Gabrielsdotter Talola, (Taulusta 15, äiti Elin Seppälä) s. noin 1666 Pälkäne,Kärväntälä, k. 31.8.1737 Pälkäne,Mälkilä, ikä 71 v.

Puoliso: Eric Mattsson Aatila e. InkiläTalollinen, vävy Aatilassa, nimismies, s. Pälkäne,Pohjalahti, k. 9.4.1729 Pälkäne,Mälkilä. Mälkilän Aatilan isäntä 1698-1728.

Pälkäneen kirkontilit v. 1698: Aatila Erics svägerska från Mälkilä under kyrkfarstrun med större båår kläda.

Pälkäneen kirkontilit v. 1704: Mälkilä Atila Erics dotter under kyrkan med mindre b. kl.

Pälkäneen kirkontilit v. 1706: Eric Atila från Mälkilä med st. b. kl.

Pälkäneen käräjät 1705: Eric Mattsson i Mälkilä...svärfader sahl. Sigfrid Henricsson...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26993987

Aatilassa kuollut 14.4.1728 Mälkilä Atila Gl. Sophia Gabrielsd:r 72 år.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Jöransson Inkilä e. Seppälä, s. Pälkäne,Pohjalahti. Mäkilä Inkilä: Clemet Jöransson i Pohjalax köpt åt sin bror Matts Jöransson. Matts anta gl. död och Thomas hans son.
    (ä) Margareta.
    (ii) Jöran Sigfridsson Seppälä, Seppälän isäntä 1630-.
    () Valborg Henricsdotter.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 17
4. Gustaf Gabrielsson Talola, (Taulusta 15, äiti Elin Seppälä) s. noin 1674 Pälkäne,Kärväntälä.

1. puoliso: Sophia

2. puoliso: Lisak. 1710 Pälkäne,Kärväntälä. Pälkäneen kirkontilit v. 1710: Kärvändälä Gustafs hru under kyrkan.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 18
4. Lisa Gabrielsdotter Talola, (Taulusta 15, äiti Elin Seppälä)s. noin 1675 Pälkäne,Kärväntälä, k. 9.3.1740 Pälkäne,Mälkilä, ikä 65 v. Taattulan Henric Gabrielssonin sisar.

Puoliso: Vihitty noin 1702 Jöran Thomasson InkiläTalollinen, s. 10.4.1682 Pälkäne,Mälkilä, k. 1.9.1756 Pälkäne,Mälkilä, ikä 74 v ja 4 kk. Mälkilän Inkilän isäntä 1723-1740.

Kangasalan käräjät 1704: Pesänselvitys Inkilässä Jöran Thomassonin, sisarustensa ja isäpuoli Jacob Mattssonin välillä....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27001710.
Puolison vanhempia:
    (i) Thomas Mattsson Inkilä, Talollinen Mälkilän Inkilässä, s. Pälkäne,Pohjalahti, k. 1697 Pälkäne,Mälkilä. Kangasalan, Kuhmalahden ja Pälkäneen käräjät v. 1698: Sahl. Thomas Mattssons Successor i Mälkilä Jacob Mattsson och Thomas barnm jämväl sahl. Thomasses syskon. Sahl. Thomases egendom d. 30.10.1697 inventerat. Sahl Thomases syskons del ännu icke äro afvittnade.
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3739238 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3739241.
    (ä) Lisa Ericsdotter Jarmula, s. Pälkäne,Paino, k. 12.5.1714 Pälkäne,Mälkilä. Kangasalan ja Pälkäneen käräjät v. 1698: Jacob Mattsson i Mälkilä besvärade att hans hustrus Lisa Ericsdotters förra mans Thomas Mattssons broder Eric Mattsson i samma by .
    (ii) Matts Jöransson Inkilä e. Seppälä, s. Pälkäne,Pohjalahti. Mäkilä Inkilä: Clemet Jöransson i Pohjalax köpt åt sin bror Matts Jöransson. Matts anta gl. död och Thomas hans son.
    () Margareta.
    (äi) Eric Jacobsson Jarmula, s. 1622 Pälkäne,Paino, k. 1702 Pälkäne,Paino, ikä 80 v. Pälkäneen käräjät 26.10.1765 §48: Skattevärderings instrument uppå halfwa Jarmula i Paino by Pakarainen kallat...Nämdeman Thomas Thomasson Maula och Johan Jöransson Pawola...Johan Pawolas fader gamla bonde Jöran Påhlson Pawola...Thomas Maulas svåger bonde Michel Michelsson ifrån Mälkilä...man Eric wid namn åboet hela Jarmunen hemman och efter sig lämnat twå söner Jacob och Thomas wid namn, af dessa barn har Jacob trädt til hemman efter faders död...efter några tids förlop har des broder Thomas fått hemmannets besittning...och dotter Lisa har blifwit gift til Ingilä hemman i Mälkilä by...son Thomas har sedermera död barnlös men sonen Jacob har lämnat en dotter Maria wid namn som blifwit gift til Ainiala hemman i Mälkilä by och men sin man aflat twenne söner Michel och Matts samt en dotter Maria som barnlös dödt. Michel har efter sig lämnat en son Michel Michelsson och twenne döttrar Beata och Maria. Michel Michelsson närwarande och Beata nämdeman Thomas Maulas hustru, dotter Maria död bliwit ogift, faderbroder Matts lefwer och är gammal ogift karl....Mälkilä Ainiala gammal wärdinna Maria Jacobsdotter är död 19.6.1753 75 år gammal, afledne Maria warit fordna åboens dotter på Jarmula hemman i Paino by....Jöran Påhlsson Pawola, afledne Eric på Jarmula, des dotter Lisa som warit gift til Ingilä hemman, haft en dotter Walborg wid namn som blef gift til Pawola hemman i Huhtis by, hwar son Jöran Påhlsson Pawola är....Jarmula hemman åboen Eric Henricsson, des fader Henric Mattsson af öde optagit....gamla rusthållare Henric Classon ifrån Paino Jussila är jäf, arfwingar äger halfwa Jussila och halfwa Jarmula.
    (ää) Gertrud Michelsdotter.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 19
4. Henric Gabrielsson Taattula e. Talola, (Taulusta 15, äiti Elin Seppälä)Talollinen Mälkilässä, s. noin 1676 Pälkäne,Kärväntälä, k. 22.8.1742 Pälkäne,Mälkilä, ikä 66 v.

Puoliso: Vihitty 1709 Pälkäne,Mälkilä Lisa Bertilsdotter Markkula s. 3.10.1677 Kangasala,Keso, k. 11.2.1755 Pälkäne,Mälkilä, ikä 77 v ja 4 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Bertil Bertilsson Markkula, s. Kangasala,Keso. Vihitty 1670.
    (ä) Carin.
    (ii) Bertil Henricsson Markkula, s. Kangasala,Keso.
    () Gertrud Jacobsdotter.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 20
4. Gabriel Gabrielsson Mellinoja e. Talola, (Taulusta 15, äiti Elin Seppälä)Vävy, Mellinojan isäntä, s. 12.10.1677 Pälkäne,Kärväntälä, k. 11.1.1770 Pälkäne,Mällinoja, ikä 92 v ja 2 kk. Kangasalan, Kuhmalahden ja Pälkäneen syyskäräjät 9.11.1769 §26: bönderna Johan Gabrielsson Sickinen ifrån Haurala och Eric Gabrielsson Mickola ifrån Aimala i Lempäälä socken, theras fader gamla bonde Gabriel Gabrielsson och broder Gustaf Gabrielsson Mälliä...arf efter kärandens moder Beata Sigfridsdotter inemot 22 åhr sedan genom döden aflidit...

1. puoliso: Beata Sigfredsdotter Mellinoja s. 1684 Pälkäne,Mällinoja, k. 23.1.1748 Pälkäne,Mällinoja, ikä 64 v.
Puolison vanhempia:
    (i) Sigfrid Bertilsson Mellinoja, Mellinojan isäntä 1690-, s. noin 1641 Pälkäne,Mällinoja. Kangasalan käräjät v. 1699: Thomas Henricsson i Hykönsalo kärde til Sigfrid Bertilsson i Mellinoja on sin sahl hustrus Valborg Johansdotter saaker, Sigfrid sig tagit. Thomassen hustru icke barn efter sig lämnat och Sigfrids hustru hennes syster Valborg war den lösa egendom til sig tagit.
Mainitaan vuonna 1711 70 vuotiaaksi.

Pälkäneen käräjät 1706: Gustaf Johan von Birckholts mot Sigfrid Bertilsson i Mellinoja. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=8279&pnum=242

Kangasalan käräjät 1709: cronobonde Sigfrid Bertilsson ifrån Mellinoja....sin förfäder och föräldrar... http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27073647.
    (ä) Margareta Johansdotter, k. 20.12.1724 Pälkäne,Mälinoja.
    (ii) Bertil Eskilsson Mellinoja, Mellinojan vävy, s. Pälkäne,Mällinoja.
    () Agnis Ericsdotter Mellinoja, s. Pälkäne,Mällinoja.
    (äi) Johan.
    (ää) N.N.

2. puoliso: Maria Henricsdotter s. 5.11.1705 Pälkäne, k. 7.5.1758 Pälkäne,Mellinoja, ikä 52 v ja 6 kk.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 21
4. Matts Gabrielsson Talola, (Taulusta 15, äiti Elin Seppälä)Majatalon pitäjä, s. 10.9.1681 Pälkäne,Kärväntälä, k. 2.1.1762 Pälkäne,Kärväntälä, ikä 80 v ja 3 kk. Pälkäneen Kärväntälän Talolan isäntä 1712-1746.
Vitsiälän Hannulan Jöran Michelsson Rysses syskonebarn.
Perukirja 15.2.1762 Pälkäne Kärväntälä Talola: framledne bonde Matts Gabrielsson, hustru och nuvarande änka Valborg Mattsdotter, tre döttrar Maria, Margareta och Ingeborg, Maria är gift med bonde Eric Johansson ifrån Kollola, Margareta med bonde Johan Simonsson ifrån Ritvala by, Ingeborg med bonde Johan Mattsson ifrån Laitikkala by. Thetta Talola hemman är skatte. Matts Gabrielssons afledne son Johan Mattssons änka Valborg Mårtensdotter och hennes nuvarande andra man Johan Johansson.

Puoliso: Valborg Mattsdotter s. 15.4.1693 Pälkäne, k. 17.1.1769 Pälkäne,Kärväntälä, ikä 75 v ja 9 kk.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 22
2. Valborg Isacsdotter Seppälä, (Taulusta 1, isä Isac Seppälä) Ryttarehru, s. Tyrväntö,Mälkiäinen.

Puoliso: Hans Johansson Ratsumies Seppälässä 1652-1653.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 23
2. Christina Isacsdotter Seppälä, (Taulusta 1, isä Isac Seppälä)Suotaalan Anttilan emäntä, s. noin 1651 Tyrväntö,Mälkiäinen, k. 1736 Tyrväntö,Suotaala, ikä 85 v. Kuolleiden luettelossa Suotaala Anttila gl. wärdinna Kirstin Jacobs (yliviivattu) Isaksdotter. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5819381 Myös Suotaalan Anttilan rippikirjassa Kirstin Isacsdotter.

Puoliso: Matts Eskelsson AnttilaSuotaalan Anttilan isäntä, k. 1702 Tyrväntö,Suotaala. SAY 1683-1694 Suotaala Anttila Matts Eskelsson, Kirstin hru, Johan son.
RK 1669-1694 Matts bonde, Kirstin hru, Johan son, Carin dotter, Lisbeta dotter, Isac son, Henric son, Anders son, Jacob son, Maria dotter natu 1693, Margareta pig, Brita dotter, Agneta dotter, Ingeborg dotter.
RK 1695-1698 Matts Eskelsson, Kirstin hru, Johan son, Caisa dotter, Lisbeth dotter, Valborg pig.
RK 1698-1703 Matts Eskelsson, Kirstin hru, ?? dotter, ?? i Retula, Henric son 1683, Anders son 16??, Jacob son 1691, Caisa dr, Lisa dr, Maria dr 1695, ??? vide Parola, ?? hru, Isac broder.

Rippikirja http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=9616&pnum=24
.

Lapset:
Johan Mattsson Anttila , s. 1681 Tyrväntö,Suotaala. Tauluun 24
Isac Mattsson Anttila s. 1682 Tyrväntö,Suotaala.
Henric Mattson Anttila , s. 1683 Tyrväntö,Suotaala. Tauluun 25
Anders Mattsson Anttila , s. 1687 Tyrväntö,Suotaala. Tauluun 31
Jacob Mattsson Uotila e. Anttila , s. 1691 Tyrväntö,Suotaala. Tauluun 32
Caisa Mattsson Anttila s. 1692 Tyrväntö,Suotaala.
Elisabet Mattsson Anttila Syster, s. 1693 Tyrväntö,Suotaala.
Brita Mattsdotter Anttila s. Tyrväntö,Suotaala.
Agneta Mattsdotter Anttila s. Tyrväntö,Suotaala.
Ingeborg Mattsdotter Anttila s. Tyrväntö,Suotaala.
Maria Mattsson Anttila Syster, s. 1695 Tyrväntö,Suotaala.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 24
3. Johan Mattsson Anttila, (Taulusta 23, äiti Christina Seppälä) Bonde, s. 1681 Tyrväntö,Suotaala.

Puoliso: Chirstin

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 25
3. Henric Mattson Anttila, (Taulusta 23, äiti Christina Seppälä)Broder, talollinen, lautamies, s. 1683 Tyrväntö,Suotaala, k. 1770 Tyrväntö,Suotaala, ikä 87 v. SAY 1707 Henric Mattsson, (1710 Brita hru), Kirstin bror hru, Lisa kt hru.
SAY 1727 Henric Mattsson, Brita hru, Anna pig.
Vitsiälän Hannulan Jöran Michelsson Rysses syskonebarn.

Tyrvännön rk 1720-luvun loppu: Henric Mattsson, hru Brita Gustafsdr, gl Kirstin Isacsdr, s: Simon Henricsson, p. Carin Sigfridsdr, s: Anders Henricsson, Lisa Carlsdr, inh Clas Michelsson, hru Anna Thomasdr.

Hauhon käräjät 1750: bonde Henric Mattsson ifrån Suotaala i Tyrväntö by...des äng Pohjanniitty...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=22964807

Pälkäneen talvikäräjät v. 1767 §56: bonde Henric Mattsson Antila ifrån Suotaala att han är född år 1683 i Suotaala by.

Puoliso: Brita Gustafsdotter Hannukkalas. 1685 Tyrväntö,Suotaala, k. 13.1.1751 Tyrväntö,Suotaala, ikä 66 v. Perunkirja 10.1.1759 Suotaala Anttila bonde och enklingen Henric Mattsson, afl. hru Brita Gustafsdotter, söner Simon, Matts, Thomas, Henric Henricsson, dotter Anna Henricsdotter gift med bonde Gustaf Johansson ifrån Huittula by. Son Simon död, tvänne söner Anders och Samuel Simonssöner (i Katinala), en dotter Beata Simonsdotter gift med landbo Matts Samuelsson ifrån Mälkiäis. Anttila hemman är crono. Muuttanut: Andila.
Puolison vanhempia:
    (i) Gustaf Johansson Hannukkala, Rusthollari, kuudennusmies, ratsumies, s. noin 1660 Tyrväntö,Suotaala, k. 1714 Tyrväntö,Suotaala, ikä 54 v. SAY 1694 Gustaf Johansson, Beata hru, Jöran rytt, Kirstin bror hru, Jacob bror, Anna pig.
RK 1695-1698 Gustaf Johansson, Beata hru, Jacob broder, Maria hru, Sophia piga, Valborg piga, Jöran rytt, Anna hru, Anders drg, Valborg piga, Johan son. Brita, Lucas, inh Kirstin, Anna hru.
RK 1698-1703 Gustaf Johansson, Beata hru, Johan son, Brita dotter, Sophia Johans??, ??, ??, ??, Maria piga, rytt ??, Anna hru, Anna, Beata dr i Tokeensuu, ?? i Laurila, ??.
SAY 1707 Gustaf Johansson, Beata hru, Brita dotter.
    (ä) Beata Bertilsdotter Loppi, Hannukkala Gustafs hustru, s. Tyrväntö,Suotaala, k. 1703 Tyrväntö,Suotaala.
    (ii) Johan Persson Hannukkala, Ratsumies, rusthollari, s. Tyrväntö,Suotaala, k. 1693 Tyrväntö,Suotaala. SAY 1675 Johan Persson, Ingred hru, Matts rytt, Valborg hru, Margareta dotter.
RK 1669-1694 Johan Persson död, Ingeborg hru, Gustaf ? barn: Margeta Johansdr, Brita, Erich, Lisbeta, Jacob, Valborg 1671, Jöran 1673, Agneta piga, rytt Matts, Valborg hru, Sigfrid måg, Beata, Brita p., Baltzar ryttare vide Anomaa Jesenhaus, Jöran rytt, Gustafs barn Johan 1685, ?? dr, Lisa dr död, ?? Jörans hru Kirstin, Gustaf son, ?? p., Sophia ibm, Anna pig, ?? pig, ?? pig, Maria pig.
    () Ingeborg, k. noin 1685.
    (äi) Bertil Loppi.
    (ää) Carin.

Lapset:
Anna Henricsdotter Anttila s. 1701 Tyrväntö,Suotaala.
Valborg Henricsdotter Anttila s. 1703 Tyrväntö,Suotaala.
Jacob Henricsson Anttila s. Tyrväntö,Suotaala, k. 1739 Tyrväntö,Suotaala.
Anders Henricsson Anttila . Tauluun 26
Simon Henricsson Anttila , s. 1705 Tyrväntö,Suotaala. Tauluun 27
Elisabet Henricsdotter Anttila s. 1707 Tyrväntö,Suotaala.
Matts Henricsson Anttila , s. 1715 Tyrväntö,Suotaala. Tauluun 28
Thomas Henricsson Anttila s. noin 1725 Tyrväntö,Suotaala.
Henric Henricsson Siukola e. Anttila , s. 1729 Tyrväntö,Suotaala. Tauluun 29
Anna Henricsdotter Anttila , s. 1730 Tyrväntö,Suotaala. Tauluun 30
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 26
4. Anders Henricsson Anttila, (Taulusta 25, isä Henric Anttila)

Puoliso: Lisa Carlsdotter

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 27
4. Simon Henricsson Anttila, (Taulusta 25, isä Henric Anttila)Sotilas Suotaalan Anttilassa, s. 1705 Tyrväntö,Suotaala, k. 7.6.1740 Tyrväntö,Suotaala, ikä 35 v. Perunkirja 14.11.1740 Suotaala by Kulsiala socken: nämdeman Henric Mattsson begäran, des afledne son Simon Henricsson, enkia Margareta Thomasdotter, barn dotter Beata Simonsdotter och söner Anders och Samuel Henricsson, förmyndare Simons bror Matts Henricsson. Margareta träda i annat gifte med bonde Gustaf Ericsson ifrån Katinala.

Puoliso: Vihitty 28.12.1730 Kangasala,Ihari,Vältti Margareta Thomasdotter Välttilä s. 1711 Kangasala,Ihari,Vältti, k. 28.11.1773 Hattula,Katinala, ikä 62 v.
Puolison vanhempia:
    (i) Thomas Mårtensson Välttilä, Välttilän isäntä 1696-, mylläri, s. noin 1673 Kangasala,Ihari, k. 17.5.1735 Kangasala,Ihari, ikä 62 v.
    (ä) Lisa Brusiusdotter, s. 1674, k. 20.1.1738 Kangasala,Ihari, ikä 64 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 28
4. Matts Henricsson Anttila, (Taulusta 25, isä Henric Anttila) Talollinen, s. 1715 Tyrväntö,Suotaala, k. 17.8.1800 Tyrväntö,Suotaala, ikä 85 v.

Puoliso: Vihitty 26.12.1742 Sääksmäki Valborg Johansdotter Kasilas. 13.2.1722 Sääksmäki,Vedentaka, k. 7.1.1785 Tyrväntö,Suotaala, ikä 62 v ja 10 kk, kummit: mons Anders Herkepaeus ifrån Hauho, Johan Thomasson, Matts Håkansson, Gabriel Thomasson alla ifrån Vedentaka, Pehr Henricsson ifrån Linnais, hru Anna Henricsdr ifrån Mustilax, Lisa Mårtensdr och pigor Sopgia Grelsdr coh Margareta Henricsdr alla ifrån Vedentaka. Perunkirja 6.10.1785 Suotaala Anttila: bonde Matts Henricsson, hru Valborg Johansdotter död 1.1785, son Thomas, döttrar Maria, Brita, Elisabet, Anna och Helena. Maria gift med rusthollare Johan Mattsson Jussila i Månaala, Brita gift med bonde Eric Mattsson Achtila i Mervis, Elisabet gift med bondeson Johan Gustafsson Uotila i Ihalempi, Anna trolofvad med rusthållson Henric Mattsson ifrån Paino. Anttila hemman är skatte.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Thomasson Kasila, Talollinen Vedentaan Kasilassa, s. 22.11.1688 Sääksmäki,Vedentaka,Hinkka, k. 30.4.1770 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 81 v ja 5 kk. Henkikirja 1722 Vedentaka Johan Thomasson, Lisa hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=226. Vihitty 25.5.1713 Sääksmäki.
    (ä) Lisa Henricsdotter Tuitti, s. 30.1.1692 Sääksmäki,Linnainen, k. 10.5.1752 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 60 v ja 3 kk. Perunkirjoitus 2.1.1753 Vedentaka Kasila, bonde Johan Thomasson, afl. hru Lisa Henricsdotter, tre söner Henric, Jöran och Johan, fyra döttrar Lisa, Kirstin, Valborg och Maria. Lisa gift med bonde Johan Johansson i Mudis, Kirstin med torpare Henric Jöransson i Liuttula, Valborg med nämdeman Matts Henricsson ifrån Suotaala, Maria är ogift. Kasila hemman är crono.

Perunkirja 3.12.1759 Vedentaka Kasila enklingen Johan Thomasson, afl. hru Lisa Henricsdotter, söner Henric, Jöran och Johan, döttrar Lisa, Kirstin, Valborg och Maria, Lisa gift med bonde Johan Johansson i Mudis, Kirstin med smed Henric Jöransson i Liuttula, Valborg med nämdeman Matts Henricsson i Suotaala, Maria med bonde Anders Mattsson i Kärjenniemi. Kasila hemman är crono.
    (ii) Thomas Mattsson Kasila e. Hinkka, Kirkonisäntä, rusthollari, kuudennusmies, s. 2.1656 Sääksmäki,Salo,Hinkka, k. 24.1.1731 Sääksmäki,Vedentaka,Hinkka, ikä 75 v. Talollinen Vedentaan Kasilassa v. 1691-.
Perunkirjoitus Vedentaka Hinkka 30.5.1748, framledne rusthållare Thomas Mattsson, aflidne hustru Valborg Olofsdotter, fyra söner Johan, Matts, Gabriel och Gustaf, twå döttrar Sophia och Beata, Beata gift med Mårten Ericsson Moijanen, Sophia död dotter Lisa Johansdotter gift med torpare Johan Mattsson ifrån Pyhäjoki. Valborg Olofsdotters första gift med afledne bonde Henric Michelsson, son Matts Henricsson, döttrar Maria, Anna och Sara. Sara Henricsdotters son Jacob Jöransson ifrån Vedentaka. Thomas Mattssons afledne svåger Håkan Olofsson. Allekirjoitukset Matts Henricsson ifrån Vedentaka, Anna Henricsdotter ifrån Mustilax, Maria Henricsdotter ifrån Haapaniemi, hrus vägnar Jacob Jöransson ifrån Vedentaka. Hinkkala hemman ähr skatte.
Sääksmäen käräjät v. 1727: rusthållare Thomas Mattsson Hinkka ifrån Vedentaka, des alfledne svåger Håkan Olofsson, soner Matts och Håkan Håkansson, systrar Brita och Maria Håkansdotter.

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27099719.
    () Valborg Olofsdotter Hinkka, s. 29.3.1658 Sääksmäki,Vedentaka, k. 1.3.1730 Sääksmäki,Vedentaka,Hinkka, ikä 71 v ja 11 kk.
    (äi) Henric Eskilsson Tuitti, Talollinen Linnaisten Tuitilla, s. 1651 Sääksmäki,Linnainen, k. 15.6.1729 Sääksmäki,Linnainen, ikä 78 v. Henkikirja 1681 Elin mor, Henric son, Maria hustru. Henkikirja 1691 Henric Eskilsson, Maria hustru, Anders ryttare, Brita hustru, Walborg syster.

Pääkatselmus v. 1683: Henric Eskilsson i Linnais K: Anders Clemetsson ibm. Vihitty 1686.
    (ää) Maria Andersdotter Mikkola, Talollisen tytär Linnaisten Mikkolasta, s. 1656 Akaa,Tyrisevä, k. 15.3.1713 Sääksmäki,Linnainen, ikä 57 v. Kuoli: ärklige b:s enk. sahl Maria Anederdr i kyrkan mit på ståra gången.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 29
4. Henric Henricsson Siukola e. Anttila, (Taulusta 25, isä Henric Anttila) Talollinen, s. 1729 Tyrväntö,Suotaala, k. 9.7.1799 Tyrväntö,Suotaala, ikä 70 v.

Puoliso: Vihitty 18.4.1761 Tyrväntö,Suotaala Maria Johansdotter Kiiliä s. 7.3.1730 Sääksmäki,Huittula, k. 1.12.1808 Tyrväntö,Suotaala, ikä 78 v ja 8 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Gustafsson Kiiliä, Talollinen, s. 6.6.1704 Sääksmäki,Voipaala, k. 3.9.1780 Sääksmäki,Huittula, ikä 76 v ja 2 kk.
    (ä) Maria Thomasdotter Kasuri, s. 28.4.1704 Sääksmäki,Kasuri, k. 4.5.1783 Sääksmäki,Huittula, ikä 79 v ja 0 kk.
    (ii) Gustaf Abrahamsson, Wäfware, s. 1669, k. 21.1.1755 Sääksmäki,Voipaala, ikä 86 v. Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 5.4.1756: numera afledne wäfvare Gustaf Abrahamssons enka Elsa Jacobsdotter ifrån Voipaala by, theras dotters Maria Gustafsdotters man wäfvare Carl Mårtensson. Vihitty 31.8.1702 Sääksmäki,Ritvala,Hakala.
    () Elsa Jacobsdotter Koukkari, s. 1682 Sääksmäki, k. 5.9.1771 Sääksmäki,Huittula,Kiiliä, ikä 89 v.
    (äi) Thomas Mattsson Kasuri, Talollinen, s. noin 1676 Sääksmäki,Kasuri, k. 29.3.1708 Sääksmäki,Kasuri, ikä 32 v. Vihitty 23.2.1702 Sääksmäki,Huittula.
    (ää) Ingeborg Johansdotter Siunala, s. noin 1682 Sääksmäki,Huittula, k. 7.1.1739 Sääksmäki,Nuutala, ikä 57 v. Henkikirja 1711 Kasuri Henric Mattsson, Anna syster, Ingeborg enka; Ingeborg är gift til Nudala by.

Sääksmäen käräjät v. 1726: landbo hustru Ingeborg Johansdotter ifrån Nudala jätetty pois v. 1723 henkikirjasta, on 40 vuotias och svår ?? passion ja on työkyvytön.
Sääksmäen käräjät 24.10.1737: bonde Jöran Cnutsson ifrån Nudala, hru Ingeborg Johansdotters aflidne man Jöran Sigfridsson.
Perunkirja 14.1.1741 Nudala Äijälä: framledne hustru Ingeborg Johansdotter, 3 gånger gift, af första gifte med Thomas Henricsson 2 döttrar Maria och Anna Thomasdotter, andra giftet med Jöran Sigfridsson 1 son Adam Jöransson och 3 döttrar Brita Jöransdotter son är gift med bondeson Johan Ericsson samt Valborg och Lisa Jöransdotter, af det tredje gifte med Jacob Simonsson inga barn. Valborgs och Lisas förmyndare bonde Johan Johansson ifrån Voipaala. Maria Jöransdotters vägnar man Johan Gustafsson ifrån Huittula.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 30
4. Anna Henricsdotter Anttila, (Taulusta 25, isä Henric Anttila) s. 1730 Tyrväntö,Suotaala, k. 23.5.1809 Sääksmäki,Huittula, ikä 79 v.

Puoliso: Vihitty 26.12.1751 Tyrväntö,Suotaala Gustaf Johansson KiiliäRusthollari, s. 29.7.1727 Sääksmäki,Huittula, k. 1.2.1799 Sääksmäki,Huittula, ikä 71 v ja 6 kk, kummit: Gustaf Nilsson, Jöran Raja, Johan Jöransson ibm, Anna Ohlsdr, Hedvig och Ingeborg Carlsdotter alla ifrån Huittula.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Gustafsson Kiiliä, Talollinen, s. 6.6.1704 Sääksmäki,Voipaala, k. 3.9.1780 Sääksmäki,Huittula, ikä 76 v ja 2 kk.
    (ä) Maria Thomasdotter Kasuri, s. 28.4.1704 Sääksmäki,Kasuri, k. 4.5.1783 Sääksmäki,Huittula, ikä 79 v ja 0 kk.
    (ii) Gustaf Abrahamsson, Wäfware, s. 1669, k. 21.1.1755 Sääksmäki,Voipaala, ikä 86 v. Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 5.4.1756: numera afledne wäfvare Gustaf Abrahamssons enka Elsa Jacobsdotter ifrån Voipaala by, theras dotters Maria Gustafsdotters man wäfvare Carl Mårtensson. Vihitty 31.8.1702 Sääksmäki,Ritvala,Hakala.
    () Elsa Jacobsdotter Koukkari, s. 1682 Sääksmäki, k. 5.9.1771 Sääksmäki,Huittula,Kiiliä, ikä 89 v.
    (äi) Thomas Mattsson Kasuri, Talollinen, s. noin 1676 Sääksmäki,Kasuri, k. 29.3.1708 Sääksmäki,Kasuri, ikä 32 v. Vihitty 23.2.1702 Sääksmäki,Huittula.
    (ää) Ingeborg Johansdotter Siunala, s. noin 1682 Sääksmäki,Huittula, k. 7.1.1739 Sääksmäki,Nuutala, ikä 57 v. Henkikirja 1711 Kasuri Henric Mattsson, Anna syster, Ingeborg enka; Ingeborg är gift til Nudala by.

Sääksmäen käräjät v. 1726: landbo hustru Ingeborg Johansdotter ifrån Nudala jätetty pois v. 1723 henkikirjasta, on 40 vuotias och svår ?? passion ja on työkyvytön.
Sääksmäen käräjät 24.10.1737: bonde Jöran Cnutsson ifrån Nudala, hru Ingeborg Johansdotters aflidne man Jöran Sigfridsson.
Perunkirja 14.1.1741 Nudala Äijälä: framledne hustru Ingeborg Johansdotter, 3 gånger gift, af första gifte med Thomas Henricsson 2 döttrar Maria och Anna Thomasdotter, andra giftet med Jöran Sigfridsson 1 son Adam Jöransson och 3 döttrar Brita Jöransdotter son är gift med bondeson Johan Ericsson samt Valborg och Lisa Jöransdotter, af det tredje gifte med Jacob Simonsson inga barn. Valborgs och Lisas förmyndare bonde Johan Johansson ifrån Voipaala. Maria Jöransdotters vägnar man Johan Gustafsson ifrån Huittula.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 31
3. Anders Mattsson Anttila, (Taulusta 23, äiti Christina Seppälä) Broder, s. 1687 Tyrväntö,Suotaala.

Puoliso: N.N.

Lapset:
Matts Andersson Anttila s. Tyrväntö,Suotaala, k. 1737 Tyrväntö,Suotaala.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 32
3. Jacob Mattsson Uotila e. Anttila, (Taulusta 23, äiti Christina Seppälä)Broder Anttilassa, talollinen Uudessakylässä, s. 1691 Tyrväntö,Suotaala, k. 27.5.1755 Hauho,Uusikylä, ikä 64 v. Vitsiälän Hannulan Jöran Michelsson Rysses syskonebarn.

Puoliso: Maria Grelsdotter s. 1693, k. 10.11.1766 Hauho,Uusikylä, ikä 73 v.

Lapset:
Maria Jacobsdotter Uotila , s. noin 1720 Hauho,Uusikylä. Tauluun 33
Johan Jacobsson Uotila , s. noin 1722 Hauho,Uusikylä. Tauluun 34
Matts Jacobsson Uotila s. 1724 Hauho,Uusikylä, k. 28.9.1757 Hauho,Uusikylä, ikä 33 v.
Anna Jacobsdotter Uotila s. 13.7.1727 Hauho,Uusikylä.
Henric Jacobsson Uotila s. 2.8.1730 Hauho,Uusikylä, k. 1.5.1743 Hauho,Uusikylä, ikä 12 v ja 8 kk.
Margareta Jacobsdotter Uotila , s. 24.5.1733 Hauho,Uusikylä. Tauluun 35
Beata Jacobsdotter Uotila , s. 18.3.1736 Hauho,Uusikylä. Tauluun 36
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 33
4. Maria Jacobsdotter Uotila, (Taulusta 32, isä Jacob Uotila) s. noin 1720 Hauho,Uusikylä.

Puoliso: Vihitty 28.12.1741 Hauho,Uusikylä Michel Henricsson Nisula s. Hauho,Hyömäki.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 34
4. Johan Jacobsson Uotila, (Taulusta 32, isä Jacob Uotila) s. noin 1722 Hauho,Uusikylä.

Puoliso: Vihitty 3.2.1745 Hauho,Sappee Lisa Ericsdotter Alastalo s. 1731 Hauho,Sappee, k. 2.4.1786 Hauho,Uusikylä, ikä 55 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 35
4. Margareta Jacobsdotter Uotila, (Taulusta 32, isä Jacob Uotila) s. 24.5.1733 Hauho,Uusikylä. Muuttanut: Til Arikka.

Puoliso: Vihitty 6.6.1759 Hauho,Läpikäytävä Eric Ericsson Mura Talollinen, lampuoti, s. 1726 Tyrväntö,Suontaka.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 36
4. Beata Jacobsdotter Uotila, (Taulusta 32, isä Jacob Uotila) s. 18.3.1736 Hauho,Uusikylä, k. 27.9.1812 Hauho,Alvettula, ikä 76 v ja 6 kk.

Puoliso: Vihitty 26.3.1760 Hauho Anders Jöransson Solperi Talollinen, s. 13.11.1740 Hauho,Alvettula, k. 1.2.1814 Hauho,Alvettula, ikä 73 v ja 2 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Jöran Mårtensson Solperi, Talollinen, s. 1.4.1700 Hauho,Porras, k. 26.9.1786 Hauho,Alvettula, ikä 86 v ja 5 kk. Vihitty 30.3.1730 Luopioinen,Karviala.
    (ä) Lisa Larsdotter Eerola, s. 1709 Luopioinen,Karviala, k. 11.11.1778 Hauho,Alvettula, ikä 69 v.
    (ii) Mårten Larsson Solperi, Talollinen, s. 1678 Hauho,Porras, k. 16.5.1733 Hauho,Alvettula, ikä 55 v. Isäntänä Alvettulan Solperissa 1707-1728.

Hauhon käräjät 1746: Bröderna Jöran och Eric Mårtenssönerna ifrån Alvettula...andra syskon nämligen yngre broder Matts Mårtensson och 2:ne systrar Kirstin och Maria Mårtensdotter...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=34751155. Vihitty 26.12.1698 Hauho.
    () Kirstin Michelsdotter, s. 1680 Hauho,Sotjala, k. 29.7.1740 Hauho,Alvettula, ikä 60 v.
    (äi) Lars Henricsson Eerola, Talollinen Karvialan Eerolassa, k. 1732 Luopioinen,Karviala,Eerola. Eerolan isäntä 1710 alkaen.

Hauhon käräjät 1710: Lars Henricsson i Karviala att han är rätte bördeman til Eerola hemman son hans stiufsvärfader Henric Jöransson tilförare åbodt...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31973102 ja http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31973151. Vihitty 26.12.1709 Hauho.
    (ää) Sophia Chistersdotter Eerola, s. Luopioinen,Karviala, k. 24.6.1750 Luopioinen,Karviala,Eerola.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

| Alku | Henkilöluettelo sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä

A | E | F | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V

Agneta 4, 6
Agneta 11
Anna 5
Brita 3
Carin 5
Carin 15
Carin 7, 25
Carin 9
Carin 2
Carin 19
Chirstin 24
Christina 8
Cnut 13
Gertrud 15
Gertrud 18
Gertrud 19
Gustaf, s. 1669 29, 30
Hans 22
Ingeborg 7, 25
Johan 20
Kirstin, s. 1680 Hauho,Sotjala 36
Lisa 26
Lisa 17
Lisa, s. 1674 27
Lisa, s. 1684 13
Margareta 20
Margareta 16, 18
Maria 3
Maria, s. 1693 32
Maria, s. 5.11.1705 Pälkäne 20
N.N. 31
N.N. 13
N.N. 14
N.N. 1
N.N. 1
N.N. 2
N.N. 20
Sophia 17
Sophia, s. 1658 13
Ursula 11
Valborg 16
Valborg, s. 1624 13
Valborg, s. 1630 12
Valborg, s. 1661 11
Valborg, s. 15.4.1693 Pälkäne 21
A Sukunimi -hakemisto
Alastalo Lisa, s. 1731 Hauho,Sappee 34
Anttila Agneta, s. Tyrväntö,Suotaala 23
Anttila Anders 25, 26
Anttila Anders, s. 1687 Tyrväntö,Suotaala 23, 31
Anttila Anna, s. 1701 Tyrväntö,Suotaala 25
Anttila Anna, s. 1730 Tyrväntö,Suotaala 25, 30
Anttila Brita, s. Tyrväntö,Suotaala 23
Anttila Caisa, s. 1692 Tyrväntö,Suotaala 23
Anttila Elisabet, s. 1693 Tyrväntö,Suotaala 23
Anttila Elisabet, s. 1707 Tyrväntö,Suotaala 25
Anttila Henric, s. 1683 Tyrväntö,Suotaala 23, 25
Anttila Henric, s. 1729 Tyrväntö,Suotaala 25, 29
Anttila Ingeborg, s. Tyrväntö,Suotaala 23
Anttila Isac, s. 1682 Tyrväntö,Suotaala 23
Anttila Jacob, s. Tyrväntö,Suotaala 25
Anttila Jacob, s. 1691 Tyrväntö,Suotaala 23, 32
Anttila Johan, s. 1681 Tyrväntö,Suotaala 23, 24
Anttila Maria, s. 1695 Tyrväntö,Suotaala 23
Anttila Matts 23
Anttila Matts, s. Tyrväntö,Suotaala 31
Anttila Matts, s. 1715 Tyrväntö,Suotaala 25, 28
Anttila Simon, s. 1705 Tyrväntö,Suotaala 25, 27
Anttila Thomas, s. 1725 Tyrväntö,Suotaala 25
Anttila Valborg, s. 1703 Tyrväntö,Suotaala 25
E Sukunimi -hakemisto
Eerola Lars 36
Eerola Lisa, s. 1709 Luopioinen,Karviala 36
Eerola Sophia, s. Luopioinen,Karviala 36
F Sukunimi -hakemisto
Forsman Maria, s. 1668 14
Forsman Michel 14
H Sukunimi -hakemisto
Hannukkala Brita, s. 1685 Tyrväntö,Suotaala 25
Hannukkala Gustaf, s. 1660 Tyrväntö,Suotaala 7, 25
Hannukkala Johan, s. Tyrväntö,Suotaala 7, 25
Hannukkala Johan, s. 1685 Tyrväntö,Suotaala 7
Hinkka Thomas, s. 2.1656 Sääksmäki,Salo,Hinkka 28
Hinkka Valborg, s. 29.3.1658 Sääksmäki,Vedentaka 28
Huuna Margareta, s. Tyrväntö,Monaala 4, 6
Huuna Matts, s. Tyrväntö,Monaala 4, 6
Huuna Mårten, s. Tyrväntö,Monaala 6
Huuna Philip, s. Tyrväntö,Uskila,Haukila 4, 6
Huuna Räpiälä Jacob, s. 1675 Tyrväntö,Monaala 4
I Sukunimi -hakemisto
Inkilä Eric, s. Pälkäne,Pohjalahti 16
Inkilä Jöran, s. 10.4.1682 Pälkäne,Mälkilä 18
Inkilä Thomas, s. Pälkäne,Pohjalahti 18
Itko Beata, s. 1686 Sääksmäki,Itko 11
Itko Henric, s. Sääksmäki,Itko 11
Itko Samuel, s. 1680 11
J Sukunimi -hakemisto
Jarmula Eric, s. 1622 Pälkäne,Paino 18
Jarmula Lisa, s. Pälkäne,Paino 18
K Sukunimi -hakemisto
Kasila Johan, s. 22.11.1688 Sääksmäki,Vedentaka,Hinkka 28
Kasila Valborg, s. 13.2.1722 Sääksmäki,Vedentaka 28
Kasuri Maria, s. 28.4.1704 Sääksmäki,Kasuri 29, 30
Kasuri Thomas, s. 1676 Sääksmäki,Kasuri 29, 30
Kella Maria, s. 1707 Tyrväntö,Mälkiäinen 11
Kiiliä Gustaf, s. 29.7.1727 Sääksmäki,Huittula 30
Kiiliä Johan, s. 6.6.1704 Sääksmäki,Voipaala 29, 30
Kiiliä Maria, s. 7.3.1730 Sääksmäki,Huittula 29
Kokkila Anders, s. 12.11.1690 Sääksmäki,Linnainen 12, 13
Kokkila Brita, s. Sääksmäki,Linnainen 12
Kokkila Elisabet, s. 3.11.1706 Sääksmäki,Linnainen 12
Kokkila Eric, s. 28.3.1702 Sääksmäki,Linnainen 12
Kokkila Henric, s. 1665 Sääksmäki,Linnainen 12
Kokkila Maria, s. 13.2.1694 Sääksmäki,Linnainen 12
Kokkila Maria, s. 22.3.1697 Sääksmäki,Linnainen 12
Kokkila Matts, s. Sääksmäki,Linnainen 12
Kokkila Olof, s. 10.8.1624 Sääksmäki,Linnainen 12
Kokkila Olof, s. 5.8.1704 Sääksmäki,Linnainen 12
Kokkila Valborg, s. 24.1.1700 Sääksmäki,Linnainen 12
Koukkari Elsa, s. 1682 Sääksmäki 29, 30
Kuitu Anders, s. 1619 Akaa,Tyrisevä 13
L Sukunimi -hakemisto
Laurila Henric, s. Tyrväntö,Mälkiäinen 2
Laurila Michel, s. Tyrväntö,Mälkiäinen 2
Laurila Per, s. Tyrväntö,Mälkiäinen 2
Loppi Beata, s. Tyrväntö,Suotaala 7, 25
Loppi Bertil 7, 25
M Sukunimi -hakemisto
Markkula Bertil, s. Kangasala,Keso 19
Markkula Bertil, s. Kangasala,Keso 19
Markkula Lisa, s. 3.10.1677 Kangasala,Keso 19
Mellinoja Agnis, s. Pälkäne,Mällinoja 20
Mellinoja Beata, s. 1684 Pälkäne,Mällinoja 20
Mellinoja Bertil, s. Pälkäne,Mällinoja 20
Mellinoja Sigfrid, s. 1641 Pälkäne,Mällinoja 20
Mikkola Anders, s. 1655 Akaa,Tyrisevä 13
Mikkola Maria, s. 1656 Akaa,Tyrisevä 28
Mikkola Maria, s. 28.12.1693 Sääksmäki,Linnainen,Mikkola 13
Monittula Agneta, s. Tyrväntö,Monittula 11
Monittula Johan, s. Tyrväntö,Monittula 11
Monittula Thomas, s. Tyrväntö,Monittula 11
Mura Eric, s. 1726 Tyrväntö,Suontaka 35
N Sukunimi -hakemisto
Nisula Michel, s. Hauho,Hyömäki 33
P Sukunimi -hakemisto
Pokkari Henric, s. 1665 10
R Sukunimi -hakemisto
Ryss Isac 1
Ryss Jöran, s. Tyrväntö,Mälkiäinen 2, 14
S Sukunimi -hakemisto
Seppälä Anna, s. Tyrväntö,Mälkiäinen 1
Seppälä Caisa, s. Tyrväntö,Mälkiäinen 3, 5
Seppälä Caisa, s. 1673 Tyrväntö,Mälkiäinen 9, 10
Seppälä Carin, s. Tyrväntö,Mälkiäinen 1, 2
Seppälä Chirstin, s. Tyrväntö,Mälkiäinen 3, 7
Seppälä Christina, s. 1651 Tyrväntö,Mälkiäinen 1, 23
Seppälä Elin, s. Tyrväntö,Mälkiäinen 2, 15
Seppälä Elin, s. Tyrväntö,Mälkiäinen 1
Seppälä Elisabet, s. Tyrväntö,Mälkiäinen 3
Seppälä Eric, s. Tyrväntö,Mälkiäinen 2, 8
Seppälä Eric, s. 1691 Tyrväntö,Mälkiäinen 9, 11
Seppälä Henric, s. Tyrväntö,Mälkiäinen 2, 9
Seppälä Henric, s. Tyrväntö,Mälkiäinen 1
Seppälä Jöran 16
Seppälä Lisa, s. 1670 Tyrväntö,Mälkiäinen 2, 12
Seppälä Margareta 3, 4
Seppälä Maria, s. Tyrväntö,Mälkiäinen 3, 6
Seppälä Matts, s. Pälkäne,Pohjalahti 16, 18
Seppälä Mårten, s. Tyrväntö,Mälkiäinen 2, 3
Seppälä Mårten, s. Tyrväntö,Mälkiäinen 1
Seppälä Valborg, s. Tyrväntö,Mälkiäinen 1, 22
Siukola Hemming, s. Tyrväntö,Suotaala 5
Siukola Sigfrid, s. Tyrväntö.Suotaala 5
Siukola Sigfrid, s. Tyrväntö,Suotaala 5
Siunala Ingeborg, s. 1682 Sääksmäki,Huittula 29, 30
Solperi Anders, s. 13.11.1740 Hauho,Alvettula 36
Solperi Jöran, s. 1.4.1700 Hauho,Porras 36
Solperi Mårten, s. 1678 Hauho,Porras 36
T Sukunimi -hakemisto
Talola Eric, s. Pälkäne,Kärväntälä 15
Talola Gabriel, s. 1642 Pälkäne,Kärväntälä 15
Talola Gabriel, s. 12.10.1677 Pälkäne,Kärväntälä 15, 20
Talola Gustaf, s. 1674 Pälkäne,Kärväntälä 15, 17
Talola Henric, s. 1676 Pälkäne,Kärväntälä 15, 19
Talola Ingeborg, s. 1666 Pälkäne,Kärväntälä 15, 16
Talola Lisa, s. 1675 Pälkäne,Kärväntälä 15, 18
Talola Maria, s. 1668 Pälkäne,Kärväntälä 15
Talola Matts, s. 10.9.1681 Pälkäne,Kärväntälä 15, 21
Talola Michel, s. Pälkäne,Kärväntälä 15
Talola Sophia, s. 1678 Pälkäne,Kärväntälä 15
Tiitinen Lisa (Elsa), s. 1708 Kalvola,Sittala 13
Tiitinen Matts, s. 1673 Kalvola 13
Tuitti Henric, s. 1651 Sääksmäki,Linnainen 28
Tuitti Lisa, s. 30.1.1692 Sääksmäki,Linnainen 28
U Sukunimi -hakemisto
Uotila Anna, s. 13.7.1727 Hauho,Uusikylä 32
Uotila Beata, s. 18.3.1736 Hauho,Uusikylä 32, 36
Uotila Henric, s. 2.8.1730 Hauho,Uusikylä 32
Uotila Johan, s. 1722 Hauho,Uusikylä 32, 34
Uotila Margareta, s. 24.5.1733 Hauho,Uusikylä 32, 35
Uotila Maria, s. 1720 Hauho,Uusikylä 32, 33
Uotila Matts, s. 1724 Hauho,Uusikylä 32
V Sukunimi -hakemisto
Välttilä Margareta, s. 1711 Kangasala,Ihari,Vältti 27
Välttilä Thomas, s. 1673 Kangasala,Ihari 27
| Alku | Sukunimi-hakemisto | Paluu |