| Alku Paluu |

Taulu 1
1. Nils Clemetsson Riippa Talollinen, lautamies, s. Akaa,Vuoltee. Vuolteen Riipan isäntä 1591-1618.

Puoliso: N.N.

Lapset:
Thomas Nilsson Riippa , s. Akaa,Vuoltee. Tauluun 2
Eric Nilsson Kärävä , s. 1590 Akaa,Vuoltee,Riippa. Tauluun 30
Jacob Nilsson Riippa Renki, s. Akaa,Vuoltee.
| Alku |

Taulu 2
2. Thomas Nilsson Riippa, (Taulusta 1, isä Nils Riippa) Vuolteen Riipan isäntä 1619-1636, s. Akaa,Vuoltee. Mantal och rotelängd 1626: Vuoltee Thomas Nilsson bonde, Marcus Thomasson måg hafwa legdt för sig, 1 son liten och oduklig.

Mantal och rotelängd 1630: Thomas Nilsson bonde gammal arm och blind, Marcus Thomasson måg.

Puoliso: Margareta Johansdotter Vuoden 1633 karjaluettelossa Martha Jönsdotter.

Lapset:
N.N. Thomasdotter Riippa , s. Akaa,Vuoltee. Tauluun 3
Matts Thomasson Riippa , s. Akaa,Vuoltee. Tauluun 4
Rachel Thomasson Riippa s. Akaa,Vuoltee.
Anna Thomasson Riippa s. Akaa,Vuoltee.
| Alku |

Taulu 3
3. N.N. Thomasdotter Riippa, (Taulusta 2, isä Thomas Riippa) s. Akaa,Vuoltee.

Puoliso: Marcus Thomasson Riipan vävy.

| Alku |

Taulu 4
3. Matts Thomasson Riippa, (Taulusta 2, isä Thomas Riippa) Vuolteen Riipan isäntä 1637-1650, s. Akaa,Vuoltee, k. 1650 Akaa,Vuoltee. Karjaluettelo vuonna 1633 Vuoltee Matts Thomasson, Martha Jönsdotter hustru. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2856242.

Puoliso: Agneta Mattsdotter Vuolteen Riipan isäntä 1651-1652.

Lapset:
Nils Mattsson Riippa , s. 1644 Akaa,Vuoltee,Riippa. Tauluun 5
Matts Mattsson Riippa s. Akaa,Vuoltee.
Henric Mattsson Riippa s. Akaa,Vuoltee.
| Alku |

Taulu 5
4. Nils Mattsson Riippa, (Taulusta 4, isä Matts Riippa) Talollinen, s. 1644 Akaa,Vuoltee,Riippa, k. 20.6.1704 Akaa,Vuoltee,Riippa, ikä 60 v. Vuolteen Riipan isäntä 1653-1701. Kuolintieto Sold: Niels Rijppa?.
RK 1695-1699 Nils Mattsson, Anna Jöransdr hru, Sophia dotter, Jöran barn 1681, Nils barn i Kyä, Agneta Mattsdr Bs moder.
RK 1700-1705 Anna encka, Jören son, Brita hru, Sofia dotter, Beata piga.
RK 1706-1712 Anna moder, Jöran son, Brita hru, Sofia dotter.
.

Puoliso: Anna Jöransdotter s. 1647, k. 2.4.1711 Akaa,Vuoltee, ikä 64 v.

Lapset:
Jöran Nilsson Riippa , s. 1679 Akaa,Vuoltee,Riippa. Tauluun 6
Sophia Nilsdotter Riippa s. 1684 Akaa,Vuoltee, k. 15.7.1753 Akaa,Vuoltee,Riippa, ikä 69 v.
Nils Nilsson Riippa s. Akaa,Vuoltee. Muuttanut: i Kyä.
| Alku |

Taulu 6
5. Jöran Nilsson Riippa, (Taulusta 5, isä Nils Riippa) Talollinen, s. 1679 Akaa,Vuoltee,Riippa, k. 16.6.1751 Akaa,Vuoltee, ikä 72 v. Vuolteen Riipan isäntä 1702-1726.

Henkikirja 1722 Jöran Nilsson, Brita hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=223.

Puoliso: Vihitty 28.5.1705 Akaa,Haanoja Brita Henricsdotter s. noin 1675, k. 16.9.1750 Akaa,Vuoltee,Riippa, ikä 75 v.
Vanhemmat: Henric. Urjalan käräjät 26.5.1699: Henric Henricsson ifrån Savikoski mot enkan Maria Henricsdotter derstädes, tiufnad.
. Vihitty noin 1685. N.N.

Lapset:
Eric Jöransson Riippa , s. 21.3.1706 Akaa,Vuoltee,Riippa. Tauluun 7
Nils Jöransson Riippa s. 13.11.1708 Akaa,Vuoltee, kummit: Thomas Henricsson, Samuel Henricsson, Johan Henricsson, Margareta Larsdr, Maria Jacobsdr.
Nils Jöransson Vääkäs , s. 30.4.1711 Akaa,Vuoltee,Riippa. Tauluun 11
Sophia Jöransdotter Riippa s. noin 1715 Akaa,Vuoltee.
Johan Jöransson Yli-Tomtila e. Riippa , s. 15.9.1717 Akaa,Vuoltee,Riippa. Tauluun 19
Maria Jöransdotter Riippa , s. 15.9.1717 Akaa,Vuoltee. Tauluun 27
| Alku |

Taulu 7
6. Eric Jöransson Riippa, (Taulusta 6, isä Jöran Riippa) Talollinen, s. 21.3.1706 Akaa,Vuoltee,Riippa, k. 24.6.1756 Akaa,Vuoltee, ikä 50 v ja 3 kk, kummit: Erich Thomasson, Nils Nilsson, Matts Michelsson, Beata Michelsdr, Sofia Henricsdr, Sofia Nilsdr alla i Vuoltis. Vuolteen Riipan isäntä 1727-1753.
Perunkirjoitus 22.1.1757 Vuoltee Riippa afl. bonde Eric Jöransson, enka Anna Mattsdotter, tvänne söner Johan och Nils, dotter Maria Ericsdotter. Förmyndare faderbroder Nils Jöransson i Rättöis. Riippa hemman är skatte.

Puoliso: Vihitty 7.12.1732 Akaa,Sotkia Anna Mattsdotter Sukki s. noin 1706 Akaa,Sotkia, k. 11.1.1761 Akaa,Vuoltee, ikä 55 v, kummit: Johan Ericsson, Matts Bengtsson ryttare, Valborg Larsdr, Maria Mattsdr, Valborg Mårtensdr alla i Sotkia. Vihkimistiedossa Maria Mattsdotter Sotkialta. Kuolintiedosta laskettuna syntynyt 1706.
Henkikirjassa Vuolteen Riipalla v. 1733 alkaen.
Vanhemmat: Matts Henricsson Sukki, Talollinen, kuudennusmies, s. noin 1687, k. 24.2.1754 Akaa,Sotkia,Sukki, ikä 67 v. Henkikirja 1722 Sotkia Matts Henricsson, Maria hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=222

Luettelo vapaavuosia saaneista v. 1724: Sotkia Henric Mattsson eller Matts Sucki, fyra åhrs frihet, skatte 1726.

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Sotkia Henric Mattsson eller Suckila, skatte 1727, Matts Henricsson äger 1 paar drächter, uppsatt ny pörta, en riia samt fäähuus och hödelada.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvola käräjät v. 1731: bonde Matts Henricsson ifrån Sotkia, des son dragon Henric Mattsson i Lindumaa, des syster Maria Mattsdotter.
Sääksmäen käräjät 7.3.1764 §47: bonde Eric Mattsson Sukkila ifrån Sotkia, des syster Maria Mattsdotters man bonde Henric Ericsson ifrån Onnia, samt syster Anna Mattsdotters son och fullmachtig Johan Jöransson (po Ericsson) ifrån Vuoltis. Arfskifte efter deras fader Matts Henricsson. Vihitty 4.2.1712 Akaa,Hautaa. Maria Mattsdotter Näppinen, s. 20.6.1685 Urjala,Mellola, k. 22.10.1771 Akaa,Sotkia,Sukki, ikä 86 v ja 4 kk. Akaan käräjät 11.1.1811: Vittnare Matts Sukki att vittnets afledne fadermoder varit dotter til förre innehafware af Neppinen i Mellola, i lifstiden för vittnet ofta berättadt..

Lapset:
Johan Ericsson Riippa , s. 12.10.1733 Akaa,Vuoltee. Tauluun 8
Maria Ericsdotter Riippa , s. 22.3.1735 Akaa,Vuoltee. Tauluun 9
Catharina Ericsdotter Riippa s. 9.10.1738 Akaa,Vuoltee, k. 24.2.1740 Akaa,Vuoltee, ikä 1 v ja 4 kk, kummit: Nils Jöransson, Matts Johansson, Eric Mattsson, hru Juliana Mattsdr, Maria Mattsdr, Maria Jöransdr, Maria Thomasdr.
Matts Ericsson Riippa s. 18.1.1741 Akaa,Vuoltee, k. 9.6.1751 Akaa,Vuoltee, ikä 10 v ja 4 kk, kummit: Jöran Marcusson, Eric Classon, Johan Jöransson, Eric Mattsson, hru Maria Mattsdr, piga Caisa Mattsdr, Anna Jöransdr.
Nils Ericsson Vähä-Riippa , s. 31.8.1744 Akaa,Vuoltee. Tauluun 10
| Alku |

Taulu 8
7. Johan Ericsson Riippa, (Taulusta 7, isä Eric Riippa) Talollinen, s. 12.10.1733 Akaa,Vuoltee, k. 21.1.1796 Akaa,Vuoltee,Riippa, ikä 62 v ja 3 kk, kummit: Thomas Kärävä, Jöran Huovila, Matts Michelsson, Nils Jöransson, Johan Jöransson, hru Maria Caspersdr, hru Elisabet Mårtensdr, Sara Ericsdr, Maria Mattsdr. Vuolteen Riipan isäntä 1783-1821.
Perunkirja 20.4.1796 Vuoltee Riippa: afledne gammal bonde Johan Ericsson, hru Caisa Jöransdr, barn af förra gifte son bonde Nils Johansson Riippa, dotter Lisa gift med jägare Michel Järf, dotter Maria gift med soldat Anders Qvick i Sotkia, dotter Anna Johansdotter.
Sääksmäen käräjät 26.6.1760: bonde Johan Ericsson ifrån Vuoltis by, arfskifte efter des fader Eric Jöransson Riippa.
Sääksmäen käräjät 11.12.1769 §77: bonde Johan Ericsson Riippa i Vuoltis mot sin broder bonde Nils Ericsson sammanstädes.

1. puoliso: Vihitty 9.11.1756 Akaa,Vuoltee Sara Jöransdotter Huovila s. 16.4.1734 Akaa,Vuoltee,Huovila, k. 24.4.1791 Akaa,Vuoltee,Riippa, ikä 57 v ja 0 kk, kummit: Henric och Thomas Henricsson, Mårten Henricsson, hru Maria Caspersdr, piga Sara Johansdr.
Vanhemmat: Jöran Marcusson Huovila, Huovilan isäntä 1723-1761, lautamies, s. 12.12.1698 Akaa,Kaulo,Isotalo, k. 8.2.1779 Akaa,Vuoltee,Huovila, ikä 80 v ja 1 kk. Henkikirja Vuoltee 1722 Jöran Marcusson, Beata mohr. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=223

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Vuoltis Thomas Eskilsson eller Jöran Marcusson Huofwila, skatte 1726, Jöran Marcusson äger 1 paar oxor, huusen trump. behållen.

Yrjö kävi kauppaa turkulaisen porvarin Jakob Simolinin kanssa. V. 1738- 1769 välisenä aikana jollekka tiedetään hänen olleen velkaa.
Perunkirja 15.11.1750 Vuoltee Huovila, afledne hustru Lisa Mårtensdotter, enklingen Jöran Marcusson, fyra söner Jacob, Matts, Marcus och Eric, twå döttrar Beata och Sara, förmyndare svåger Johan Johansson i Alpila.

Perunkirja 18.1.1762 Vuoltee Huovila: Jöran Marcusson, aflidne första hustru Lisa Mårtensdotter, tre söner Jacob, Matts och Marcus, twå döttrar Beata och Sara. Beata gift med bonde Johan Johansson i Alpila, Sara gift med Johan Ericsson Riippa. andra hustru Lisa Mattsdotter, twå söner Mårten och Johan, en dotter Maria. Huovila hemman är skatte. Allekirjoitukset på min hustru Lisa Mattsdotters, samt mina söner Mårten och Johan samt dotter Maria Jöransdotters vägnar Jöran Marcusson, Jacob Jöransson ifrån Vuoltis, Matts Jöransson ifrån Urdiala by, Marcus Jöransson ifrån Åbo stad, på min hustru Beata Jöransdotters vägnar Johan Johansson ifrån Alpila, på min hustru Sara Jöransdotters vägnar Johan Ericsson ifrån Vuoltis. Vihitty 2.1.1723 Urjala,Menonen. Elisabeth Mårtensdotter Jaakkola, s. 1703 Urjala,Menonen, k. 10.2.1750 Akaa,Vuoltee,Huovila, ikä 47 v.

2. puoliso: Vihitty 4.11.1792 Akaa Catharina Jöransdotter Rönqvist s. 21.6.1745 Sääksmäki,Lahinen, k. 5.6.1809 Akaa,Vuoltee,Riippa, ikä 63 v ja 11 kk. Muuttanut: Jutikkalasta til Calvola.
Vanhemmat: Jöran Jöransson Rönqvist, Rakuuna, s. 19.3.1707 Sääksmäki,Huittula. Koko perhe Lahisissa vielä v. 1755. Maria Christinaa ei mainita enää seuraavassa v. 1757 alkavassa rippikirjassa. Lapsista Henrich, Caisa, Brita ja Maria Christina Haudanniemen Karolla 1774-1779 rippikirjassa.
Pääkatselmus v. 1734 född i Säxmäki socken, 27 år gammal finne, tienst 1 år. Vihitty 26.5.1735 Sääksmäki. Sophia Johansdotter, s. 11.1.1713 Sääksmäki,Lahinen.
| Alku |

Taulu 9
7. Maria Ericsdotter Riippa, (Taulusta 7, isä Eric Riippa) s. 22.3.1735 Akaa,Vuoltee, k. 23.8.1798 Akaa,Alpila,Eskola, ikä 63 v ja 5 kk, kummit: Mårten Henricsson, Johan Jöransson, sold Eric Wolck, Maria Caspersdr, Lisa Mårtensdr, Anna Mattsdr, Maria Jöransdr.

Puoliso: Vihitty 23.10.1759 Akaa,Vuoltee Anders Andersson Anttila Talollinen, s. 24.12.1730 Akaa,Alpila, k. 9.10.1807 Akaa,Alpila, ikä 76 v ja 9 kk, kummit: Joseph Ståhlberg, Anders Henricsson, Johan Larsson, Johan Johansson, hru Sara Fagerholtz, hru Elisabet Josephsdr, Brita Nilsdr. Akaan Alpilan Anttilan isäntä 1752-1782.
Vanhemmat: Anders Johansson Anttila, Talollinen, vävy, s. 15.11.1700 Akaa,Alpila, k. 8.12.1754 Akaa,Alpila, ikä 54 v ja 0 kk. Akaan Alpilan Anttilan isäntä 1727-1751.
Perukirja 4.7.1755 Akaa Alpila halfwa Eskola hemman: afledne bonde Anders Johansson, enckia Maria Mattsdotter, söner Anders, Eric, Joseph, Jacob och Matts Andersson och döttrarna Carin och Anna Andersdotter, förmyndare theras faderbroders son bonde Johan Johansson. Thenna halfwa Eskola hemman är crono. Velkoja brofogde Matts Mårtensson, Henric Ericsson ifrån Onnia des stiufbarns vägnar. Vihitty 16.10.1726 Akaa. Maria Mattsdotter Uotila, s. 2.4.1700 Akaa,Onnia, k. 2.3.1778 Akaa,Alpila, ikä 77 v ja 11 kk.

| Alku |

Taulu 10
7. Nils Ericsson Vähä-Riippa, (Taulusta 7, isä Eric Riippa) Talollinen, lampuoti, s. 31.8.1744 Akaa,Vuoltee, k. 22.1.1797 Tammela,Teuro, ikä 52 v ja 4 kk, kummit: Jöran Marcusson, Johan Mattsson, Eric Classon, Eric Thomasson, Jacob Jöransson, hru Lisa Mårtensdr, piga Brita Jöransdr.

Puoliso: Vihitty 18.10.1768 Akaa Lisa Mattsdotter Laurila s. 7.8.1747 Kalvola,Kutinen.
Vanhemmat: Matts Ericsson Laurila, Laurilan isäntä 1747-1790, s. noin 1729 Kalvola,Kutinen, k. 25.4.1795 Kalvola,Kutinen,Laurila, ikä 66 v. Kalvolan käräjät 14.9.1758: Laurila skattehemmans i Kuttis by åboo bonde Matts Ericsson, thes moder änka Agneta Thomasdotter, yngre broder Henric Ericsson. Vihitty noin 1743 Renko. Maria Ericsdotter Rehti, s. noin 1720 Renko,Kuittila.

| Alku |

Taulu 11
6. Nils Jöransson Vääkäs, (Taulusta 6, isä Jöran Riippa) Talollinen, s. 30.4.1711 Akaa,Vuoltee,Riippa, k. 13.4.1781 Akaa,Rättö, ikä 69 v ja 11 kk, kummit: Sigfrid Nauli, Henric Ohlsson, Thomas Henricsson, Maria Henricsdr, Sophia Nilsdr. Akaan Rätön Iso-Vääkkään isäntä 1735-1758 ja Vähä-Vääkkään isäntä 1744-1758.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät v. 1731: drg Nils Jöransson ifrån Vuoltis by mot bonde Matts Henricsson ifrån Vedentaka och des dotter Maria Mattsdotter. Purkautunut kihlaus.

1. puoliso: Vihitty 3.3.1733 Sääksmäki Sara Ericsdotter Kinttu s. 1715 Sääksmäki,Tyrisevä, k. 27.1.1760 Akaa,Rättö,Vääkäs, ikä 45 v. Perunkirjoitus 21.6.1760 Rättä Vääkäs: enkl. bonde Nils Jöransson, aflidne hustru Sara Ericsdotter, twå söner Nils och Johan, fem döttrar Maria, Lisa, Kirstin, Brita och Sara. Maria gift med bondeson Anders Andersson ifrån Rättö. Förmyndare moderfader bonde Eric Persson Kinttu ifrån Tyrisevä. Vääkäs hemman är crono.

Jakokirja 19.9.1771 Rättä Vääkäs hemman: bonde Nils Jöransson, afledne första hru Sara Ericsdr, söner Nils och Johan, döttrar Maria, Lisa, Chirstin, Brita och Sara, Maria gift med inhyses Anders Andersson i Rättö, Lisa med bonde Matts Henricsson Äyckö ifrån Nahkiala, Chirstin med bondeson Michel Mattsson Haukka i Vedentaka. Thetta Vääkäs hemman är krono. Velkoja til soldat Jöran Sonck, bonde Jöran Andersson ifrån Sondula, til afledne madam Gertrud Moliis, til bonde enka Brita Mustila ifrån Varrasniemi, til bondeson Johan Mattsson ifrån denna by, til bonde Jacob Mattsson VähäHuovila, mågen Matts Henricsson Äykkö, til mågen Michel Mattsson Haukka.
Vanhemmat: Eric Pehrsson Kinttu e. Seppälä, Talollinen, kuudennusmies, s. 13.3.1696 Sääksmäki,Tyrisevä, k. 23.2.1766 Sääksmäki,Tyrisevä, ikä 69 v ja 11 kk. Henkikirja 1722 Tyrisevä Eric Persson, Beata hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=225

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Tyrisevä Nils Ericsson eller Eric Persson Kintu, skatte 1730, Eric Persson ny åboo äger 2 paar oxar...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295779

Sääksmäen käräjät v. 1740: bonde Eric Pettersson ifrån Tyrisevä Kinttula, måg Nils Jöransson ifrån Vääkäs hemman, bondeson Matts Johansson ifrån Nahkiala till gifte sig med yngsta dotter Lisa Ericsdotter.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 28.3.1747: Främmande man Eric Pehrsson otti Kintun autiosta i ryska tiden, maksoi neljäkymmentä taaleria hopeassa seuraaville, todistavat edelliset asukkaat Johan Bertilsson soldat af Uplands Infanterie ja Thomas Bertilsson fäherde i Tyrisevä by. Vahvistavat lisäksi Kuhavuoressa 1.12.1744 isänsä Johan Bertilssonin lisäksi Matts Johansson ifrån Nauli ja Mårten Johansson ifrån Onnia.

Perunkirja 9.1.1744 bonde och enklingen Eric Persson Kinttu ifrån Tyrisevä, aflidne hustru Beata Caspersdotter, tvänne döttrar Sara och Lisa Ericsdotter. Sara gift med bonde Nils Jöransson i Rättöis, Lisa med bondeson Matts Johansson ifrån Tyrisevä. Moderbroder Johan Caspersson ifrån Taipale.

Perunkirja 25.6.1766 Tyrisevä Kinttu: afledne bonde Eric Pettersson, måg Matts Johansson, afledne bondes bror Johan Pettersson ifrån Pätsiniemi by och Rautala hemman. Aflednes andra mågens son Nils Nilsson ifrån Vääkäs. Beata Caspersdotter Alli, s. 1694 Urjala,Taipale, k. 17.10.1742 Sääksmäki,Tyrisevä, ikä 48 v.

Lapset:
Maria Nilsdotter Vääkäs , s. 12.3.1734 Sääksmäki,Tyrisevä. Tauluun 12
Elisabet Nilsdotter Vääkäs , s. 26.10.1736 Akaa,Rättö,Vääkäs. Tauluun 13
Nils Nilsson Iso-Vääkäs , s. 2.11.1739 Akaa,Rättö,Vääkäs. Tauluun 14
Christina Nilsdotter Vääkäs , s. 20.7.1743 Akaa,Rättö,Vääkäs. Tauluun 15
Johan Nilsson Vähä-Vääkäs , s. 8.4.1746 Akaa,Rättö. Tauluun 16
Brita Nilsdotter Vääkäs , s. 27.4.1748 Akaa,Rättö,Vääkäs. Tauluun 17
Beata Nilsdotter Vääkäs s. 20.12.1750 Akaa,Rättö, k. 23.6.1751 Akaa,Rättö, ikä 0 v ja 6 kk, kummit: Eric Arvidsson, Johan Pettersson, Michel Ericsson, hru Maria Carlsdr, Lisa Ericsdr, piga Lisa Mattsdr.
Sara Nilsdotter Vääkäs , s. 31.3.1752 Akaa,Rättö. Tauluun 18
2. puoliso: Vihitty 6.7.1760 Akaa,Hollari Maria Johansdotter Hollari s. 27.2.1729 Akaa,Raidisto, k. 24.1.1774 Akaa,Rättö, ikä 44 v ja 10 kk, kummit: Eric B??, Henric Mattsson, hru Catharina Andersdr, pigan Beata Bertilsdr. Syntymäaika Parikan tyttären.
Perunkirja 6.12.1774 Rättö Vääkäs: enklingen Nils Jöransson, aflidne hru Maria Thomasdr, ej bröstarfvingar. Velkoja til bonde Jöran Mattsson Huovila i Rättöis by.
Vanhemmat: Johan Sigfridsson Hollari, Talollinen, s. 1678 Akaa,Raidisto, k. 1.4.1750 Akaa,Raidisto,Hollari, ikä 72 v. Akaan Raidiston Hollarin isäntä 1702-1737.

Henkikirja 1722 Raidisto Johan Sigfridsson, Karin hru, Elin pig, Eric drg p. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=223

Perunkirjoitus 3.1.1750 Raidisto Hollari, enkel Johan Sigfridsson, afledne hustru Kaisa Andersdotter, fyrä söner Johan i Hollari, Henric i Urdiala by, Sigfrid i Nauli och Anders i Hollari, tre döttrar Beata, Lisa och Maria. Beata gift med bonde sonen Johan Carlsson i Pätsiniemi, Lisa med rusthåll sonen Casper Johansson i Taipale. Hollari hemman ähr skatte och arf efter Johan Sigfridsson föräldrar. Vihitty 25.6.1711 Akaa,Savikoski. Carin Andersdotter Maijala, s. 1686 Akaa,Savikoski, k. 29.3.1749 Akaa,Raidisto,Hollari, ikä 63 v.
Lapset:
Margareta Nilsdotter Vääkäs s. 5.7.1761 Akaa,Rättö, k. 16.1.1765 Akaa,Rättö, ikä 3 v ja 6 kk.
Catharina Nilsdotter Vääkäs s. 2.5.1763 Akaa,Rättö, k. 31.7.1763 Akaa,Rättö, ikä 0 v ja 2 kk.
3. puoliso: Vihitty 16.12.1775 Akaa,Pätsiniemi,Rautala Anna Henricsdotter s. 20.9.1728, k. 3.5.1817 Akaa,Rättö, ikä 88 v ja 7 kk.
| Alku |

Taulu 12
7. Maria Nilsdotter Vääkäs, (Taulusta 11, isä Nils Vääkäs) s. 12.3.1734 Sääksmäki,Tyrisevä, k. 1780 Akaa,Rättö, ikä 46 v, kummit: Johan Fredricsson ifrån Kyä, Johan Persson, ?? Jöransson ifrån Ackas, ibm Kyä ung ma? Maria, Lisa Henricsdr och Brita Ericsdr i Kyä.

Puoliso: Vihitty 1.9.1756 Akaa Anders Andersson Kocklin Itsellinen, s. 27.3.1723 Sääksmäki,Linnainen, k. 29.1.1797 Akaa,Haudanniemi, ikä 73 v ja 10 kk, kummit: Fänrich Anders Castelin, Christer Jöransson, Johan Andersson, Matts Ericsson, Petter Henricsson alla ifrån Linnais, Caisa Andersdr, Lisbetha Henricsdr, Maria Henricsdr alla ifrån Linnais och Lisbeta Isacsdr ifrån Matiala. Muuttanut: til Achas Rättö.
Vanhemmat: Anders Henricsson Kokkila, Talollinen, s. 12.11.1690 Sääksmäki,Linnainen, k. 1772 Sääksmäki,Linnainen, ikä 82 v. Henkikirja 1710 Anders Henricsson, Lisa moder. Henkikirja 1712 Anders Henricsson, Maria hustru. Henkikirja 1727 Anders Henricsson.

Henkikirja 1722 Linnainen Anders Henricsson, Jacob drgp. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=225

Perunkirja 17.3.1760 Linnainen Kokkila: bonde Anders Henricsson, aflidne första hustru Maria Andersdotter, tre söner Eric, Anders och Christer, fyra döttrar Maria, Lisa, Brita och Anna. Maria gift med bonde Johan Carlsson i Suontaka, Lisa gift med torpare Jacob Henricsson i Ojajärvi, Brita gift med väfvare gesällen Johan Hanelius i Åbo stad, Anna gift med res Johan Henricsson ifrån Londila by. Detta Kockila hemman är skatte och Anders Henricssons arf efter des föräldrar. Velkola til framledne bonde Eric Andersson ifrån Maatiala by, til dotter Lisa Andersdotters man Jacob Henricsson ifrån Ojajärvi, dotter Maria Andersdotters pigalöhn ifrån Perhois Perheenmies rusthåll och hennes man Johan Carlsson, til borgare Henric Tomtila i Åbo, til bonde Thomas Johansson Karpila ifrån Ridvala, til bonde enka Maria Johansdotter ifrån Ridvala, til änka Ingeborg Mattsdotter ifrån Heinus by.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 5.4.1756: landbonde Eric Henricsson ifrån Linnais mot bonde Anders Henricsson Kåcki i Linnais by.
Kalvolan käräjät 5.4.1756: Handelsman i Åbo Emmanuel Alleens vägnar studenten Johan Fonselius mot bonde Anders Henricsson i Linnais. Vihitty 11.6.1712 Sääksmäki. Maria Andersdotter Mikkola, s. 28.12.1693 Sääksmäki,Linnainen,Mikkola, k. 28.4.1748 Sääksmäki,Linnainen,Kokkila, ikä 54 v ja 4 kk. Sääksmäen käräjät v. 1726: bonde hustru Maria Andersdotter i Linnais jätetty pois v. 1722 henkikirjasta, on svagsijn eikä pysty tekemään työtä.

| Alku |

Taulu 13
7. Elisabet Nilsdotter Vääkäs, (Taulusta 11, isä Nils Vääkäs) s. 26.10.1736 Akaa,Rättö,Vääkäs, k. 6.12.1780 Akaa,Nahkiala,Äykkö, ikä 44 v ja 1 kk, kummit: Mårten Johansson, Eric Arvidsson, Brita Jöransdr, Anna Arvidsdr, Maria Jöransdr.

Puoliso: Vihitty 18.10.1764 Akaa Matts Henricsson Äykkö Talollinen, s. 23.1.1731 Akaa,Nahkiala, k. 25.12.1807 Akaa,Nahkiala, ikä 76 v ja 11 kk, kummit: Johan Gustafsson, Sigfrid och Matts Sigfridssöner, Brita Sigfridsdr, Margareta Johansdr, Walborg Pettersdr. Nahkialan Äykön isäntä 1751-1794.
Vanhemmat: Henric Sigfridsson Äykkö, Talollinen, s. 14.1.1693 Akaa,Nahkiala, k. 14.8.1763 Akaa,Nahkiala,Äykkö, ikä 70 v ja 7 kk. Akaan käräjät v. 1726: Tuomitaan bonde Henric Sigfridsson i Nahkiala maksamaan velkansa regements pastore Israel Wallinille.

Akaan käräjät v. 1726: bonde Henric Sigfridsson Äykkö ifrån Nahkiala ja oppsyningsman Otto Pajeng, velka-asia.

Nahkialan Äykön isäntä 1727-1749.

Perunkirja 25.7.1764 Nahkiala Äykkö: aflidne bonde Henric Sigfridsson, enka Beata Sigfridsdotter, söner Matts, Henric och Eric, döttrar Anna och Maria. Förmyndare syskonebarn Carl Johansson Heikkilä i samma by. Äykkö hemmannet är krono.

Sääksmäen käräjät 19.1.1758: bonde Henric Sigfridsson ifrån Nahkiala, des syster enka Sara Sigfridsdotter ifrån samma by.

Sääksmäen käräjät 7.3.1764 §71: framledne bonde Henric Sigfridsson Äykkö i Nahkiala, omyndiga barns förmyndare syskonebarn bonde Carl Johansson Heikkilä ifrån samma by. Vihitty 20.2.1728 Sääksmäki. Beata Sigfridsdotter Leitsa, s. 14.4.1701 Sääksmäki,Linnainen, k. 18.7.1767 Akaa,Nahkiala,Äykkö, ikä 66 v ja 3 kk.

| Alku |

Taulu 14
7. Nils Nilsson Iso-Vääkäs, (Taulusta 11, isä Nils Vääkäs) Talollinen, s. 2.11.1739 Akaa,Rättö,Vääkäs, k. 5.10.1805 Akaa,Rättö, ikä 65 v ja 11 kk, kummit: Matts Mattsson, ?? Johansson, Eric och Johan Arvidssöner, hru Sara Jacobsdr, Anna Arvidsdr, Maria Jöransdr. Akaan Rätön Iso-Vääkkään isäntä 1761-1805 ja Vähä-Vääkkään isäntä 1761-1771.

Akaan käräjät 16.3.1767 §40: bondeson Nils Nilsson ifrån Rättöis af moder Sara Ericsdotters afledne syster Lisa Ericsdotters man bonde Matts Johansson Kintu ifrån Tyrisevä, arf efter Lisa Ericsdotters afledne fader gammal bonde Eric Persson.

1. puoliso: Vihitty 19.6.1763 Akaa Lisa Henricsdotter Uotila s. 1.7.1739 Akaa,Sontula, k. 19.6.1774 Akaa,Rättö, ikä 34 v ja 11 kk, kummit: Jöran Henricsson, Eric Henricsson, Jacob Jöransson, hru Maria Persdr, Maria Andersdr, piga Maria Henricsdr. Perunkirja 6.12.1774 Rättö Vääkäs kronohemman: enklingen Nils Nilsson, afledne hru Lisa Henricsdr, 3 barn Henric, Nils och Maria. Förmyndare mosterman bonde Michel Michelsson Kaarela.
Vanhemmat: Henric Andersson Uotila, Talollinen, s. 31.12.1710 Akaa,Sontula,Uotila, k. 27.7.1777 Akaa,Sontula,Uotila, ikä 66 v ja 6 kk. Akaan Sontulan Uotilan isäntä 1738-1756.

Sääksmäen käräjät v. 1761: broderna Henric och Jöran Andersson son hälften Otila hemman i Sondula by mot smed Matts Henricsson ifrån samma by.

Sääksmäen käräjät 12.12.1768 §5: bonde Henric Andersson Otila ifrån Sondula, arfskifte, son Anders Andersson, dotter Brita Andersdotter. Vihitty 13.2.1732 Akaa,Sontula. Martta Marcusdotter, s. 1710, k. 3.6.1768 Akaa,Sontula,Uotila, ikä 58 v. Perunkirja 3.10.1769 Sontula Uotila hemman: bonde Henric Andersson, hru Märta Marcusdotter död, söner Henric och Anders, döttrar Maria, Lisa och Brita. Maria gift med bonde Michel Michelsson Kaarela, Lisa med bonde Nils Nilsson Vääkäs. Jorden eller denna Otila hemman är skatte köpt. Saatavia corporalen Tammelander (95 daler).

2. puoliso: Vihitty 26.6.1775 Urjala Maria Mattsdotter Heikkilä s. 20.5.1743 Akaa,Mustue, k. 28.1.1818 Akaa,Rättö, ikä 74 v ja 8 kk, kummit: Anders Pålsson, Anders Henricsson, Samuel Johansson, Johan och Jöran Mattssöner, hru Maria Ericsdr, Maria Eskilsdr, Maria Johansdr.
Vanhemmat: Matts Johansson Heikkilä, Rusthollari, s. 20.1.1720 Urjala,Kokko, k. 11.1.1789 Urjala,Kokko, ikä 68 v ja 11 kk. Akaan käräjät 25.10.1742 s. 348: rusthållare Anders Carlsson ifrån Kockois des hru Valborg Ericsdotters vägnar til hennes styfson rusthållare Matts Johansson ifrån Mustue, des numera afledne fader rusthållare Johan Grelsson.
Heikkilän isäntä 1753-1771. Myi Mustueen rusthollin Akaassa 27.6.1750 päivätyllä kauppakirjalla vänrikki Hans Christian DelaMotelle ja muutti Urjalan Kokon kylään. Mustue on Hans DelaMotten äidinperintöä (Ingeborg Petersdotter Pistolhielm) ja kauppahinta 1500 daler kopparmynt kostuu Matts Johanssonin edesmenneen isän Johan Grelssonin Hansin isälle Berendt DelaMottelle maksamasta 700 taalerista ja lisäksi suoritetaan 800 taaleria.
Perunkirja 9.11.1789 Kokko Heikkilä: rusthollare Matts Johansson, afledne hru Lisa Ericsdotter, söner Johan, Matts, Anders och Carl, döttrar Maria, Anna, Lisa, Chirstin och Beata. Maria gift med bonde Nils Nilsson Vääkäs, Anna gift med landbonde Matts Andersson Jaakkola i Salmis, Lisa gift med rusthållare Thomas Näppilä i Lempäälä, förmyndare rusthollare Carl Ericssom Isotalo i Hakolax.
Urjalan käräjät 18.4.1761 §6: nämdeman Johan Ericsson Cnutila ifrån Kåskis by och sin granne Marttila hemmans åbo i Kåskis by til rusthållare Matts Johansson Heikkilä i Kockois by, Matts svåger rusthållare son Carl Ericsson ifrån Välkilä. Vihitty 29.12.1741 Urjala. Elisabet Ericsdotter Isotalo, s. 4.10.1720 Urjala,Välkkilä,Huovila, k. 15.3.1789 Urjala,Kokko, ikä 68 v ja 5 kk.
| Alku |

Taulu 15
7. Christina Nilsdotter Vääkäs, (Taulusta 11, isä Nils Vääkäs) s. 20.7.1743 Akaa,Rättö,Vääkäs, k. 17.8.1808 Sääksmäki,Vedentaka,Haukka, ikä 65 v ja 0 kk, kummit: Johan Jöransson, Matts Johansson, hru Elisabet Bertilsdr, piga Elisabet Arvidsdr, Anna Henricsdr.

Puoliso: Vihitty 2.7.1769 Akaa Michel Mattsson Haukka Talollinen, syytinkiläinen, s. 26.9.1746 Sääksmäki,Vedentaka,Haukka, k. 7.8.1824 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 77 v ja 10 kk, kummit: Johan Thomasson, Michel och Jöran Jöranssöner, Beata Pehrsdr, Maria Ericsdr, Maria Johansdr.
Vanhemmat: Matts Jöransson Haukka, Talollinen, s. 28.5.1722 Sääksmäki,Kärjenniemi, k. 19.10.1795 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 73 v ja 4 kk. Etelä-Suomen laamanninkäräjät 27.8.-3.9.1750: Nainut renki Matts Jöransson Vedentakaa hakee (aiheetta) Vähä-Rekolaa itselleen ja vaimolleen, esittäen että vaimonsa on talon oikea perijä. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=35047480

Sääksmäen käräjät 14.4.1755: Kärande Nils Christer Hake (Kärjenniemi Klemola), svarande landbonde Matts Jöranssons hustru Maria Henricsdotter i Nahkiala.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 6.12.1756: bonde enka Beata Johansdotter ifrån Vedentaka, hennes son bonde Matts Jöransson som halfva Haukkala hemman besitter.

Sääksmäen käräjät 30.10.1762 §25: bonde Matts Jöransson Haucka ifrån Vedentaka, sin hustrus broder bonde Eric Henricsson ifrån Nahkiala och des hustrus halfsysters man dragon Matts Rädsel ifrån Rättöis angående hans afledne svärmoder Valborg Mattsdotter. Svarande Eric Henricsson, hans afledne fader Henric Thomasson och thes medarfwingar d. 28.5.1744 arfskifte för rättad blef. Sin broder Matts Henricsson och kärandes hustru Maria Henricsdotter. Svärmoder Valborg Mattsdotter död, hennes man Jacob Jöransson (po Perssson). Vihitty 23.12.1743 Akaa,Nahkiala. Maria Henricsdotter Iso-Rekola, s. 16.2.1717 Akaa,Nahkiala,Rekola, k. 26.8.1791 Sääksmäki,Vedentaka, ikä 74 v ja 6 kk.

| Alku |

Taulu 16
7. Johan Nilsson Vähä-Vääkäs, (Taulusta 11, isä Nils Vääkäs) Talollinen, s. 8.4.1746 Akaa,Rättö, k. 13.12.1788 Akaa,Rättö, ikä 42 v ja 8 kk. Akaan Rätön Vähä-Vääkkään isäntä 1772-1788.

Puoliso: Vihitty 24.10.1771 Akaa Caisa Johansdotter Mattila s. 3.4.1745 Akaa,Pätsiniemi,Mattila, k. 15.10.1816 Akaa,Rättö, ikä 71 v ja 6 kk. Akaan Rätön Vähä-Vääkkään isäntä 1789-1790.

Perukirja 20.12.1816. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=81118935.
Vanhemmat: Johan Carlsson Mattila, Talollinen, kirkonisäntä, s. 4.2.1712 Akaa,Rättö, k. 10.1.1779 Akaa,Pätsiniemi,Mattila, ikä 66 v ja 11 kk. Perunkirja 18.8.1779 Pätsiniemi Mattila: afledne åboen Johan Carlsson, enka Beata Johansdr, söner Johan, Eric och Carl son tienar i Prästegård, dotter Maria gift med bonde Anders Johansson Mikkola ifrån Kahnala, Lisa med soldat Michel Lax i Lempäälä Rasala, Caisa med bonde Johan Nilsson Vääkäs, Christina med bonde Matts Andersson Simola ifrån Urjala by, dotter Brita Johansdr, förmyndare moderbroder bonde Johan Johansson Hollari. Vihitty 22.9.1734 Akaa,Raidisto. Beata Johansdotter Hollari, s. 1714 Akaa,Raidisto, k. 10.5.1790 Akaa,Pätsiniemi, ikä 76 v.

| Alku |

Taulu 17
7. Brita Nilsdotter Vääkäs, (Taulusta 11, isä Nils Vääkäs) s. 27.4.1748 Akaa,Rättö,Vääkäs, k. 15.8.1800 Sääksmäki,Kyä, ikä 52 v ja 3 kk, kummit: Arvid Larsson, Eric Arvidsson, Matts Johansson, Olof Abrahamsson, hru Brita Jöransdr, Lisa Ericsdr, piga Caisa Johansdr.

1. puoliso: Vihitty 1.10.1775 Akaa Matts Marcusson Torppari Kyässä, s. 1734 Lempäälä,Hulaus, k. 2.2.1791 Sääksmäki,Kyä, ikä 57 v.
Vanhemmat: Marcus Marcusson Collberg, Sotilas Lempäälän Hulauksessa, s. 1709 Sääksmäki,Rytiälä. Sääksmäen käräjät v. 1739: soldaten Marcus Mårtensson (po Marcusson) ifrån Hulaus by och Lempälä socken med bonden Thomas Henricsson ifrån Tyrisevä, des hustrus Beata Henricsdotters arf efter des fader. Vihitty 27.12.1731 Akaa,Rossi. Beata Henricdotter Kuitu, s. 27.6.1703 Akaa,Tyrisevä.

2. puoliso: Vihitty 8.7.1792 Sääksmäki Anders Henricsson Seppälä Torppari Kyässä, s. 10.11.1746 Sääksmäki,Tyrisevä, k. 21.9.1821 Sääksmäki,Kyä, ikä 74 v ja 10 kk, kummit: Johan Fredricsson, Matts och Henric Henricssöner, hru Sara Ericsdr, Maria Johansdr, Lisa Ericsdr, piga Beata Henricsdr. Sääksmäen käräjät 16.12.1771 §154: drg Anders Henricsson och des samarfvingar mot des stiuffader bonde Michel Marcusson ifrån Tyrisevä by och des hustru samt kärandes moder Maria Mårtensdr. Kärandes afledne fader Henric Henricssons qvarlåtenskap.
Vanhemmat: Henric Henricsson Seppälä, Talollinen, s. 8.1.1719 Sääksmäki,Tyrisevä, k. 12.11.1759 Sääksmäki,Tyrisevä, ikä 40 v ja 10 kk. Perunkirja 30.12.1771 Tyrisevä Seppälä kronohemman: bonde Henric Henricsson död, enka Maria Mårtensdotter nu gift med bonde Michel Marcusson, söner Johan, Anders, Eric och Matts, döttrar Maria, Caisa och Lisa. Förmyndare Johan Pehrsson Rautala död, förmyndare Anders Johansson Ellilä. Vihitty 28.12.1743 Akaa,Saviniemi. Maria Mårtensdotter Laatu, s. 25.3.1723 Akaa,Saviniemi,Laatu, k. 8.6.1790 Sääksmäki,Tyrisevä, ikä 67 v ja 2 kk.
| Alku |

Taulu 18
7. Sara Nilsdotter Vääkäs, (Taulusta 11, isä Nils Vääkäs) s. 31.3.1752 Akaa,Rättö, k. 30.1.1797 Kalvola,Kutila, ikä 44 v ja 9 kk. Perunkirja 2.5.1797 Kutila Ihalaho: torparehustru Sara Nilsdotter, söner Johan och Gustaf, dotter Hedvig, enklingen torpare Johan Jacobsson.

Puoliso: Vihitty 1.6.1784 Akaa Johan Jacobsson Mäntylä e. Tuomola Torppari, s. 12.9.1753 Sääksmäki,Jutikkala, k. 4.2.1808 Kalvola,Kutila, ikä 54 v ja 4 kk, kummit: hr Gustaf Henric Blåfield, Jöran Simonsson, Anders Jöransson, Matts Andersson, Jacob Johansson, madamoiselle Eva Catharina Blåfield, Beata Andersdr, Sophia Hansdr, Brita Johansdr. Torppari Kutilan Ihalahon Tuomolan torpassa 1792-1807.
Vanhemmat: Jacob Mårtensson Sipilä, Lampuoti Jutikkalassa, s. 18.7.1712 Sääksmäki,Sillantaka, k. 1.1.1796 Kalvola,Kutila,Tuomola, ikä 83 v ja 5 kk. Vihitty 26.12.1732 Sääksmäki. Anna Jöransdotter, s. 5.9.1712 Sääksmäki,Jutikkala, k. 26.10.1783 Kalvola,Taljala,Perttula, ikä 71 v ja 1 kk. Perunkirja 30.12.1783 Taljala Perttula: bonde Jacob Mårtensson, afledne hru Anna Jöransdr, fem omyndiga barn Jacob och Johan, Elisabet, Beata och Maria.

| Alku |

Taulu 19
6. Johan Jöransson Yli-Tomtila e. Riippa, (Taulusta 6, isä Jöran Riippa) Talollinen, s. 15.9.1717 Akaa,Vuoltee,Riippa, k. ennen 1774 Vesilahti, ikä 57 v, kummit: Ei mainita. Riipalta Ruotsilan isännäksi 1759.
Akaan käräjät 12.11.1754 s. 850: drg Johan Jöransson ifrån Vuoltis broder bonde Eric Jöransson, arf efter numera afledne fader Jöran Nilsson och hans jämväl framledne moder Brita Henricsdotter.

Puoliso: Vihitty 1.11.1747 Akaa Maria Carlsdotter s. noin 1728 Vesilahti?, k. 1794 Vesilahti,Ylömäki,Ruotsila, ikä 66 v.
Vanhemmat: Carl. N.N.

Lapset:
Elisabet Johansdotter Yli-Tomtila , s. 3.9.1748 Akaa,Vuoltee,Riippa. Tauluun 20
Caisa Johansdotter Yli-Tomtila , s. 26.12.1751 Akaa,Vuoltee,Riippa. Tauluun 21
Johan Johansson Yli-Tomtila e. Riippa , s. 6.9.1754 Akaa,Vuoltee,Riippa. Tauluun 22
Brita Johansdotter Yli-Tomtila , s. 7.10.1757 Akaa,Vuolle,Riippa. Tauluun 23
Anna Johansdotter Yli-Tomtila , s. 1.3.1760 Vesilahti,Ylömäki. Tauluun 24
Nils Johansson Yli-Tomtila , s. 3.3.1763 Vesilahti,Ylömäki,Ruotsila. Tauluun 25
Margareta Johansdotter Yli-Tomtila , s. 5.8.1767 Vesilahti,Ylömäki,Ruotsila. Tauluun 26
| Alku |

Taulu 20
7. Elisabet Johansdotter Yli-Tomtila, (Taulusta 19, isä Johan Yli-Tomtila) s. 3.9.1748 Akaa,Vuoltee,Riippa, k. 7.9.1823 Vesilahti, ikä 75 v ja 0 kk, kummit: Jöran Marcusson, Nils Jöransson, Gustaf Thomasson, Eric Olofsson, hru Anna Mattsdr, pig Christina Thomasdr.

Puoliso: Vihitty 4.11.1772 Vesilahti Henric Pehrsson Laurila Talollinen, itsellinen, s. 1741 Vesilahti,Lohnattila,Laurila.
Vanhemmat: Pehr Andersson Laurila, Talollinen, s. 1710 Vesilahti,Lohnattila, k. 1785 Vesilahti,Lohnattila, ikä 75 v. CHARTA SIGILATA åhr 1737: 09.10.1737 Pehr Andersson ifrån Lohnattila.

Lohnattila Laurila v. 1742 Peer bonde, Anders broder, Eric drg, Clas inhyses.

Vesilahden käräjät 1741: Velka-asia...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27251404. Vihitty 9.10.1737 Vesilahti,Narva. Christina Mattsdotter Tanni, s. 1717 Vesilahti,Narva. Vesilahden käräjät 1788 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24515152 enkan Christin Mattsdotter ifrån Laurila hemman i Lohnattila by...sin son åboen å berörde hemman Henric Pettersson...Christin Mattsdotters andra son skomakare Petter Sylman där sammanstädes...Christina Mattsdotter man Petter Andersson för tre åhr sedan aflidit...om sytning..

| Alku |

Taulu 21
7. Caisa Johansdotter Yli-Tomtila, (Taulusta 19, isä Johan Yli-Tomtila) s. 26.12.1751 Akaa,Vuoltee,Riippa, kummit: Nils Jöransson, Gustaf Thomasson, Eric Olofsson, Johan Ericsson, madame Elisabet Taulera, hru Anna Mattsdr, Brita Månsdr, pig Chirstin Thomasdr och Maria Nilsdr.

Puoliso: Vihitty 19.3.1780 Vesilahti Anders Henricsson Hara e. Pietilä Seppä, lampuoti, s. 1753 Vesilahti,Mantere.
Vanhemmat: Henric Ericsson Pietilä e. Hyvätti, Talollinen, s. 1715 Vesilahti,Valkkinen, k. 25.9.1781 Vesilahti,Mantere, ikä 66 v. Vesilahden Mantereen Pietilän isäntä 1752-1764.

Henkikirjoissa Mantereen Pietilässä Henric drg 1744 ja Henric måg 1745 alkaen. Maria Andersdotter Pietilä, s. 1727 Vesilahti,Mantere, k. 1794 Vesilahti,Mantere, ikä 67 v.

| Alku |

Taulu 22
7. Johan Johansson Yli-Tomtila e. Riippa, (Taulusta 19, isä Johan Yli-Tomtila) Talollinen, s. 6.9.1754 Akaa,Vuoltee,Riippa, k. 31.1.1822 Vesilahti, ikä 67 v ja 4 kk, kummit: Sigfrid Mattsson, Erich Jöransson, Jacob Jöransson, hru Anna Mattsdr, Brita Månsdr, pigor Maria Ericsdr och Anna Ericsdr. Vesilahden käräjät 23.11.1779 §15: Myönnetään 3. lainhuuto bondeson Johan Johansson ifrån Ruotsila halfwa Ruotsila skatteaugmens hemman som hans afledne fader Johan Jöransson 1759 hösttinget köpt af innehafware utaf halfwa Mustis rusthåll bårgaren i Åbo stad Henric Tomtila om 2300 daler kopparmynt.

Sama asia 1781 käräjillä http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24440497.

Puoliso: Vihitty 31.5.1787 Vesilahti Caisa Henricsdotter Kallio s. 29.11.1762 Vesilahti,Sarkkila, k. 8.5.1827 Vesilahti,Ylösmäki, ikä 64 v ja 5 kk, kummit: Matts Jöransson Harjais, Mårten Johansson Ryödi med des hru Maria Ericsdr, enka Brita Ericsdr alla ifrån Sarkkila.
Vanhemmat: Henric Jacobsson Kallio, Kallion isäntä 1746-1764, s. 1731 Vesilahti,Sarkkila,Kallio, k. 1764 Vesilahti,Sarkkila,Kallio, ikä 33 v. Vihitty 26.11.1749 Vesilahti,Sarkkila. Christina Jöransdotter Harjainen, s. 1731 Vesilahti,Sarkkila, k. 1804 Vesilahti,Sarkkila,Kallio, ikä 73 v. Vesilahden käräjät 4.10.1764 §60: Igenom bonde Matts Jöransson Harjainen anhöll bonde enka Kirstin Jöransson Kallio från Sarkkila, nu förmyndare för med des afledne man Henric Jacobsson Kallios fyra stycken omyndiga barn barnens faderbroder bonde Matts Jacobsson Kolkki ifrån Viljula.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 21.10.1765 §82: bonde änka Kirstin Jöransdotter ifrån Sarkkila, des trolofwade fästeman Eric Michelsson til bonden Fredric Parta. Kirstins omyndiga flickor ena 15år gammal och andra af 13 års ålder, förmyndare deras moderbroder Matts Jöransson Harjainen.

| Alku |

Taulu 23
7. Brita Johansdotter Yli-Tomtila, (Taulusta 19, isä Johan Yli-Tomtila) s. 7.10.1757 Akaa,Vuolle,Riippa, k. 19.7.1818 Vesilahti,Kurkela,Uotila, ikä 60 v ja 9 kk, kummit: Jöran Ericsson, D. Johan Moln, hru Anna Mattsdr, Brita Magnusdr, pig Maria Ericsdr.

Puoliso: Vihitty 28.4.1784 Vesilahti Jacob Andersson Setälä e. Uotila Torppari Kurkelan Uotilan Setälässä, s. 23.7.1758 Vesilahti,Kurkela,Uotila, k. 1.2.1832 Vesilahti,Kurkela, ikä 73 v ja 6 kk, kummit: Laitikka bonde Henric Michelsson, Mulli rusthållare Lars Henricsson med sin hru Maria Andersdr, Kupari bonde Jöran Johansson med sin hru Caisa Mattsdr, piga Caisa Henricsdr ifrån Kurkela. Vesilahden käräjät 1783 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24486110 bonden Jacob Andersson ifrån Kurkela mot sin modermoder Margareta Grelsdotter...äldre broder Johan Andersson...

Vesilahden käräjät 1794 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24523899 bonde Jacob Andersson Uotila ifrån Kurkela och bonde Henric Pettersson Laurila ifrån Lohnattila...mot bonde Johan Johansson Ruotsila..Jacob Uotila att han är gift med svaranders syster Brita och Henric Laurila son har svarandes andra syster Lisa til hustru..kärandes 30 åhr sedan döda svärfader Johan Jöransson Ruotsila och svärmoder Maria Carlsdotter som sidstlade påsthelg aflidit..
Vanhemmat: Anders Andersson Uotila e. Priiki, Talollinen, Uotilan vävy, s. 1.10.1722 Tyrvää,Uusikylä,Priiki, k. 1799 Vesilahti,Kurkela, ikä 77 v. Sotavallan renki vuonna 1751 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=2809&pnum=116. Vihitty noin 1751. Valborg Henricsdotter Uotila, s. 23.4.1734 Vesilahti,Haurala,Mattila, k. 1807 Vesilahti,Kurkela, ikä 73 v.

| Alku |

Taulu 24
7. Anna Johansdotter Yli-Tomtila, (Taulusta 19, isä Johan Yli-Tomtila) s. 1.3.1760 Vesilahti,Ylömäki, k. 1810 Vesilahti, ikä 50 v, kummit: Matts Andersson Sassi, Sigfrid Mattsson Ruotsila med sin hru Maria Jöransdr, sold Anders Svartbäck med sin hru Anna Ericsdr.

Puoliso: Vihitty 25.10.1796 Vesilahti Matts Henricsson Ali-Öyrä Talollinen Vesilahden Onkimäen Öyräällä, s. 2.8.1734 Vesilahti,Onkimäki, k. 2.8.1814 Vesilahti, ikä 80 v ja 0 kk. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 7.10.1761 §12: ...företräde...bonde sonen Matts Henricsson ifrån Ongimäki...testamenterade...gamla värdinnan Lisa Mårtensdotter i son såtesäng..åt sin soneson unga bonden Matts Henricsson..hennes saliga man Anders Thomasson..
Vanhemmat: Henric Andersson Ali-Öyrä, Talollinen Vesilahden Onkimäen Öyräällä, s. noin 1710 Vesilahti,Kaltsila, k. 1752 Vesilahti, ikä 42 v. Vesilahden käräjät 28.2.1764 §40: bonde Mårten Ericsson Seiväs förmyndare för afledne bonde Henric Andersson Öyräs omyndiga barn Eric och Johan. Intygades af nämden att Mårten Ericsson är syskonebarn med förnämnda barn samt att ingen närmare släktinge til finnandes.

Vesilahden käräjät 1780 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24446590 bönderna Eric Henricsson Seiwäs, Matts Henricsson Öyrä ifrån Ongemäki, Henric Henricsson Westo ifrån Narva och borgare Johan Henricsson Handgren ifrån Biörneborgs stad tillika med deras svåger eller systerman bonden Matts Mattsson Höllilä ifrån Wännilä by låtit instämma bonden Henric Pettersson Hyvätti ifrån Walkckis angående arf efter deras Hywätti gift och sistladne wåår afledne syster Lisa Henricsdotter. Vihitty noin 1730 Vesilahti. Carin Mårtensdotter Seiväs, s. noin 1712 Vesilahti,Onkimäki, k. 9.6.1767 Vesilahti,Onkemäki, ikä 55 v.

| Alku |

Taulu 25
7. Nils Johansson Yli-Tomtila, (Taulusta 19, isä Johan Yli-Tomtila) Talollinen, s. 3.3.1763 Vesilahti,Ylömäki,Ruotsila, k. 1802 Vesilahti,Ylömäki,Ruotsila, ikä 39 v, kummit: Henric Johansson Vilo ifrån Mantere, Matts Mattsson Sassi ifrån Mustis, sold Anders Svartbäck med sin hru Anna Ericsdr, Mulli gammal värdinna Maria Andersdr. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24527709 Min broder Nils Johansson...Ruotsila skatte augment hemman i Ylömäki...

Puoliso: Vihitty 9.10.1794 Vesilahti Anna Ericsdotter Kallio s. 30.5.1768 Vesilahti,Sarkkila,Kallio, k. 17.1.1834 Vesilahti,Ruotsila, ikä 65 v ja 7 kk, kummit: Ryödi bonde Mårten Johansson med des hru Maria Ericsdr, skomakare Johan Rikalin, Viljula Kolkki värdinna Valborg Jöransdr, Tippa bonde i Lempäälä Rikala Henric Michelsson.
Vanhemmat: Eric Michelsson Kallio e. Ronkio, Kallion isäntä 1766-1797, s. 7.3.1729 Lempäälä,Rikala,Ronkio, k. 1807 Vesilahti,Sarkkila,Kallio, ikä 78 v. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.11.1766 §72: Egna och des hustru Kirsin Jöransdotters vägnar berättade bonde Eric Michelsson Kallio ifrån Sarkkila. Svåger Matts Jöransson Harjainen, svägerska qvinnoperson Anna Jöransdotter, deras afledne fader Jöran Mattsson, moder enka Maria Carlsdotter.

Vesilahden käräjät 1798 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24527777 bönderna Carl Johansson Mattila ifrån Suojala i Lempäälä och Johan Johansso Ruotsila från Vesilax samt dragonen Jacob Wallström från Viiala i Ackas socken..skifte..å deras svärmoder Christina Jöransdotter och hennes nuvarande man bonde Eric Michelsson Kallio samt deras son Eric Ericsson från Sarkkila...angående deras arf delar i Kallio skatte hemman...parternas afledne svärfader Henric Jacobsson med Christina Jöransdotter köpt Kallio hemman til skatte, skall den sidstnämde med des nuvarande man Eric Michelsson updragit ovannämda hemman til deras son Eric.. Vihitty 10.11.1765 Vesilahti. Christina Jöransdotter Harjainen, s. 1731 Vesilahti,Sarkkila, k. 1804 Vesilahti,Sarkkila,Kallio, ikä 73 v. Vesilahden käräjät 4.10.1764 §60: Igenom bonde Matts Jöransson Harjainen anhöll bonde enka Kirstin Jöransson Kallio från Sarkkila, nu förmyndare för med des afledne man Henric Jacobsson Kallios fyra stycken omyndiga barn barnens faderbroder bonde Matts Jacobsson Kolkki ifrån Viljula.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 21.10.1765 §82: bonde änka Kirstin Jöransdotter ifrån Sarkkila, des trolofwade fästeman Eric Michelsson til bonden Fredric Parta. Kirstins omyndiga flickor ena 15år gammal och andra af 13 års ålder, förmyndare deras moderbroder Matts Jöransson Harjainen.

| Alku |

Taulu 26
7. Margareta Johansdotter Yli-Tomtila, (Taulusta 19, isä Johan Yli-Tomtila) s. 5.8.1767 Vesilahti,Ylömäki,Ruotsila, k. 12.3.1833 Vesilahti,Hinsala, ikä 65 v ja 7 kk, kummit: Ruotsila andra åboen Sigfrid Mattsson med sin hru Maria Jöransdr, Hakkila värdinna Chirstin Andersdr med sin söner Johan och Matts Mattssöner, Ruotsila dotter Caisa Sigfridsdr.

Puoliso: Vihitty 1.11.1796 Vesilahti Jöran Mattsson Hulpo Hinsalan Hulpon talollinen, talollisen poika Hämeenkyröstä, s. 21.12.1762 Hämeenkyrö, k. 6.2.1822 Vesilahti,Hinsala, ikä 59 v ja 1 kk.

| Alku |

Taulu 27
6. Maria Jöransdotter Riippa, (Taulusta 6, isä Jöran Riippa) s. 15.9.1717 Akaa,Vuoltee, k. 11.6.1758 Akaa,Vuoltee,Kärävä, ikä 40 v ja 8 kk. Vuolteen Kärävän isäntä 1755-1757.

Puoliso: Vihitty 10.10.1744 Akaa,Vuoltee Gustav Thomasson Kärävä. (Taulu 33) Talollinen, s. 17.12.1720 Akaa,Vuoltee,Kärävä, k. 21.6.1754 Akaa,Vuoltee, ikä 33 v ja 6 kk, kummit: Välb. hr Gustaf Horn (äidinädinveli Padasjoen Nyystölästä), hr Johan Wastenius, Eric Ericsson, Jöran Nilsson, Jöran Marcusson, hru Beata Michelsdr, piga Lisa Johansdr och Brita Ericsdr. Vuolteen Kärävän isäntä 1738-1754.

Akaan käräjät 14.9.1758: bonde Eric Thomasson Westo ifrån Narva by, thes afledne broders bonde Gustaf Thomassons barn, son Eric Gustafsson och dotter Maria Gustafsdotter, broders änka Maria Jöransdotter, syster Kirstin Thomasdotters man drg Johan Johansson Kärävä hemman innehafwa för Gustafs barn äro omyndiga.

Perukirja 13.4.1771 Akaa Vuoltee Kärävä: framledne åboen Gustaf Thomasson, även afledne hustru Maria Jöransdotter, en son Eric Gustafsson, en dotter Maria Gustafsdotter gift med torparen Per Mattsson ifrån Viiala. Viittaus 14.9.1758 käräjiin.
Vanhemmat: Thomas Henricsson Kärävä, Talollinen, s. noin 1670 Akaa,Vuoltee,Kärävä, k. 12.6.1744 Akaa,Vuoltee,Kärävä, ikä 74 v. Vuolteen Kärävän isäntä 1702-1737.

Henkikirja 1722 Vuoltee Thomas Henricsson, Kirstin hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=223

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Vuoltee Thomas Ericsson eller Thomas Henricsson Kärävä, skatte 1726, Thomas Henricsson gl. åboo, äger 1 paar oxar...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295827. Christina Ericsdotter Lind, Neiti, s. 3.2.1695 Sääksmäki,Pietola, k. 8.9.1770 Akaa,Vuoltee,Kärävä, ikä 75 v ja 7 kk.

Lapset:
Maria Gustafsdotter Kärävä , s. 3.8.1745 Akaa,Vuoltee,Kärävä. Tauluun 28
Eric Gustafsson Kärävä , s. 2.1.1749 Akaa,Vuoltee,Kärävä. Tauluun 29
Thomas Gustafsson Kärävä s. 21.7.1754 Akaa,Vuoltee, k. 28.3.1755 Akaa,Vuoltee, ikä 0 v ja 8 kk.
| Alku |

Taulu 28
7. Maria Gustafsdotter Kärävä, (Taulusta 27, isä Gustav Kärävä) s. 3.8.1745 Akaa,Vuoltee,Kärävä.

Puoliso: Vihitty 28.12.1768 Akaa,Vuoltee Pehr Mattsson Mottala Torppari, s. 29.6.1737 Akaa,Viiala, kummit: Jacob Jacobsson, Gabriel Johansson, Matts Thomasson, hru Maria Henricsdr, Brita Jacobnsdr. Sääksmäen käräjät 11.12.1769 §76: torpare Petter Mattsson ifrån Viiala, sin stiufsvärfader bonde Johan Kärävä i Vuoltis samt förmyndare för sin hustru Maria Gustafsdotter bonde Eric Thomasson Vesto ifrån Vesilax socken och Narva by. Arf efter sin hustrus afledne fader bonde Gustaf Thomasson.
Vanhemmat: Matts Johansson Mottala, Lampuoti, mylläri ja torppari Viialassa, s. 1700 Akaa,Viiala, k. 24.4.1757 Akaa,Viiala, ikä 57 v. Vihitty 16.1.1728 Akaa,Viiala. Margareta Henricsdotter, s. 1700 Akaa,Viiala, k. 30.4.1783 Akaa,Viiala,Tuomola, ikä 83 v.

| Alku |

Taulu 29
7. Eric Gustafsson Kärävä, (Taulusta 27, isä Gustav Kärävä) Vuolteen Kärävän isäntä 1772-1808, s. 2.1.1749 Akaa,Vuoltee,Kärävä, k. 29.6.1805 Akaa,Vuoltee, ikä 56 v ja 5 kk.

Puoliso: Anna Jöransdotter s. 9.12.1744, k. 31.1.1804 Akaa,Vuoltee,Kärävä, ikä 59 v ja 1 kk. Perunkirja 14.1.1804 Vuoltee Kärävä: aflidne bondehru Anna Jöransdr, bonde Eric Gustafsson, söner Henric, Eric och Johan, omyndig Michel, dotter Maria.

| Alku |

Taulu 30
2. Eric Nilsson Kärävä, (Taulusta 1, isä Nils Riippa) Kärävän isäntä 1619-1631, s. 1590 Akaa,Vuoltee,Riippa, k. Akaa,Vuoltee. Mantal och rotelängd 1626: Eric Nilsson bonde, knecht Thomas Ericsson son.

Mantal och rotelängd 1630 Vuoltee Eric Nilsson bonde gammal förlämnat, Thomas Ericsson son.

Puoliso: Carin Simonsdotter

Lapset:
Thomas Ericsson Kärävä , s. Akaa,Vuoltee. Tauluun 31
Ingeborg Ericsdotter Kärävä s. Akaa,Vuoltee.
| Alku |

Taulu 31
3. Thomas Ericsson Kärävä, (Taulusta 30, isä Eric Kärävä) Vuolteen Kärävän isäntä 1632-1656, s. Akaa,Vuoltee. Karjaluettelo vuonna 1733 Vuoltee Thomas Ericsson, Gertrud Ericsdotter hustru. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2856242

Ruodutusluettelo vuonna 1641 Vuoltee Thomas Ericsson bonde.

Puoliso: Gertrud Ericsdotter Öyrä s. Vesilahti,Onkimäki, k. Akaa,Vuoltee. Vesilahti, lakimääräiset käräjät 27.8.1628: Gertrud Ericsdotter ifrån Onkimäki, hennes angående giftemåhl med Thomas Ericsson i Vuoltis och Saris socken.
Vanhemmat: Eric Olofsson Öyrä e. Luukkala, Öyrään isäntä 1622-1634, s. Vesilahti,Pöyhölä, k. Vesilahti,Onkemäki. Ratsumiesten katselmus 1630 Jöran Ericssons tienare Philippus Cnutsson i Ongimäki. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A005315500058?c=0&m=0&s=0&cv=0#?cv=57&z=2417.9369%2C3244.7336%2C2846.966%2C1594.6503. Caisa Johansdotter.

Lapset:
Henric Thomasson Kärävä , s. 1640 Akaa,Vuoltee,Kärävä. Tauluun 32
Anna Thomasdotter Kärävä s. Akaa,Vuoltee.
Margareta Thomasdotter Kärävä s. Akaa,Vuoltee.
Kirstin Thomasdotter Kärävä s. Akaa,Vuoltee.
Thomas Thomasson Kärävä s. Akaa,Vuoltee.
| Alku |

Taulu 32
4. Henric Thomasson Kärävä, (Taulusta 31, isä Thomas Kärävä) Talollinen, lautamies, s. 1640 Akaa,Vuoltee,Kärävä, k. 11.5.1712 Akaa,Vuoltee,Kärävä, ikä 72 v. Vuolteen Kärävän isäntä 1662-1701.
RK 1695-1699 Henric Thomasson, Margareta Larsdr hru, Thomas son, Sophia dotter. Olof Henricsson, Henric Henricsson i Tipuri, Johan Henricsson 1687.
RK 1700-1705 Henric Thomasson, Margareta hru, Thomas son, Sophia dotter, Johan son, Beata piga.
RK 1706-1712 Henric Thomasson, Margareta hru, Thomas son, Sophia dotter, Johan son, Beata piga.

Puoliso: Vihitty noin 1670 Vesilahti,Lohnattila Margareta Henricsdotter Laurila s. Vesilahti,Lohnattila.
Vanhemmat: Henric Andersson Laurila, Lohnattilan Laurilan isäntä 1638-1664, s. Vesilahti,Lohnattila, k. noin 1690 Vesilahti,Lohnattila. Utskrifnings längd 1637 Lohnattila Henric Andersson bonde.

RK 1688-1694: Henric Andersson (yliv), Anna hustru enka (yliv), Påål son, Valborg hru, Peer son, Carin hru, Anders drg (yliv), Christin piga (yliv), Chirstin piga (yliv), Påhl son, Mårten ryttare (yliv), Bertil rytt, Brita Thomasdr, Lisa piga (yliv), Anna piga, Brita H. (yliv), Henric drg (yliv), wallgåsse Mårten Ericsson (yliv), Eric drg. --- Påvel Henricsson B., Valborg hru, Peer son, Caisa hru, Påwel son, Eric drg död, Beata p., Valborg Persdotter, Bertil Mårtensson ryttare, Brita hru.

Vesilahden käräjät v. 1684: Johan Pedersson i Kurala och Henric Thomasson ifrån Ackas socken Toijala by vaatimuksesta määrätään tehtäväksi perukirjoitus Påhl Henricsson i Lohnattila luona efter sahl Henric Andersson ibm arfvingar.

Talossa 1635-1638 Valborg Henrisdotter dotter. Elin Jöransdotter.

Lapset:
Thomas Henricsson Kärävä , s. noin 1670 Akaa,Vuoltee,Kärävä. Tauluun 33
Sophia Henricsdotter Kärävä , s. 1673 Akaa,Vuoltee. Tauluun 48
Olof Henricsson Kärävä s. Akaa,Vuoltee.
Henric Henricsson Tipuri e. Kärävä , s. 1678 Akaa,Vuoltee,Kärävä. Tauluun 49
Johan Henricsson Kärävä s. 1687 Akaa,Vuoltee.
| Alku |

Taulu 33
5. Thomas Henricsson Kärävä, (Taulusta 32, isä Henric Kärävä) Talollinen, s. noin 1670 Akaa,Vuoltee,Kärävä, k. 12.6.1744 Akaa,Vuoltee,Kärävä, ikä 74 v. Vuolteen Kärävän isäntä 1702-1737.

Henkikirja 1722 Vuoltee Thomas Henricsson, Kirstin hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=223

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Vuoltee Thomas Ericsson eller Thomas Henricsson Kärävä, skatte 1726, Thomas Henricsson gl. åboo, äger 1 paar oxar...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295827.

Puoliso: Christina Ericsdotter Lind. (Taulu 27) Neiti, s. 3.2.1695 Sääksmäki,Pietola, k. 8.9.1770 Akaa,Vuoltee,Kärävä, ikä 75 v ja 7 kk, kummit: välb. hr Mårten Looschiöld, ??, Svän Daalman, jungfru Elsa, Maria och Helena Looschöld.
Vanhemmat: Eric Lind, Korpraali, ratsumestari, kornetti, s. 1659, k. 12.8.1733 Akaa,Vuoltee, ikä 74 v. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16760&pnum=23
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12996&pnum=22
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16756&pnum=208

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13149172

Sääksmäen Rytiälän Rottala Sääksmäen eli Kuhlmanin komppanian korpraalin vapaatila (första corporals häste hemman) 1689-1701 korpraalina. Virkatalo
Sääksmäen Pietolan rusthollissa (Koivunporras) korpraali 1691-1698, kornettina 1699-1701. Omistaja
Akaan Haudanniemen Katajan korpraalin puustellissa korpraalina 1702-1707.

Akaassa kummina 5.3.1706 J. Maria Lindh, 19.9.1708 J. Maria Lindh, 24.12.1708 Jungfru Maria Lindh, 12.2.1709 J. Christina Lindh
. Christina Arvidsdotter Horn af Åminne, s. 1659, k. 10.3.1743 Akaa,Vuoltee,Kärävä, ikä 84 v. Rästiluettelo v. 1710 Haudanniemi corp Linds fru boor i Somero socken i helt förblåttadt tillstädes.

Lapset:
Maria Thomasdotter Kärävä s. 1.2.1719 Akaa,Vuoltee, k. 23.12.1739 Akaa,Vuoltee, ikä 20 v ja 10 kk.
Gustav Thomasson Kärävä , s. 17.12.1720 Akaa,Vuoltee,Kärävä. Tauluun 27
Eric Thomasson Vesto e. Kärävä , s. 21.4.1724 Akaa,Vuoltee. Tauluun 34
Fredric Thomasson Parta e. Kärävä , s. 3.1.1727 Akaa,Vuoltee. Tauluun 39
Christina Thomasdotter Kärävä , s. 14.6.1730 Akaa,Vuoltee. Tauluun 45
| Alku |

Taulu 34
6. Eric Thomasson Vesto e. Kärävä, (Taulusta 33, isä Thomas Kärävä) Veston isäntä 1752-1777, s. 21.4.1724 Akaa,Vuoltee, k. 1789 Vesilahti,Narva, ikä 65 v. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 1749: Eric Thomasson Narvan Vestoon....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27248774

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 4.2.1752: Widare förekommo gamla åboen på Westo bördehemman i Narva by och Vesilax socken samt nu varande åboen therå Eric Thomasson....Henric Andersson ther öfwer klagat at Eric Thomasson förnakat Henric de förmoner och wilkor som Eric honom tilsagt...

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 4.2.1752: 2. Maji förladit åhr utfördade skattebref...bonden Eric Thomasson at Westoi kronohemman i Narva by och Vesilax socken, under skattemanna rätt, under Eric Thomasson och hans arfwingar tilärlånt och som förra åboens derå, nu vara afledne Johan Henricsson enka Beata Michelsdotter (myöhemmin Henricsdotter), wid hemmannet hittils åtniutit åker och äng, jämte andra förmoner, så sade Eric att han ei mera wil tillåta Beata de samma framdeles att utniuta utan henne ifrån hemmannet aldeles skilja, i synnerhet Erik, wid förladit års härstädes hålma winterting , då Erik med Beata som dessa ägot niutande twistat sig förbehållit att bestrida Beata dessa förmoder....

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 2.12.1755: Enckan Brita Johansdotter ifrån Narva by föredrog rätten att när hennes afledne man Henric Andersson, antagit sin framledne broders Mårten Anderssons dotterdotters man Eric Thomasson til hielp och medarbetare å Henrics tå innehafwda Westo hemman i samma by, med the wilkor, att Eric skulle få samma hemman i besittning efter Henrics död, eller sedan han för ålder och siuklighet, blefwo oförmögen thet att förestå, skall Eric Thomasson, medelst tå uprättad skriftelig afhandling, som han sedermera fått om händer, utfäst att icke allenast föda Henric Andersson til des dödedag, utan och beföria on Henrics barns uppehålla til thes the sig sielfwa födan föreskaffa kunde, men som Eric Thomasson efter Henrics åhr 1753 om wåren tienade döds fall, tilägnat sig och Brita fråntagit de ägor, som Henric wid hemmannets eftertränande sig til ansilt nyttjande för behållit, Eric ej heller skall i godo wilja widraga något till Henrics efterlämnade tre barns bestående af å ellefsta året gammal dotter, åtta åhr gammal son och en fyra åhr gammal dito, uppehålla, så påstod Brita Johansdotter, att Eric Thomasson til det senare lagligen förpliktas må.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 6.12.1756: bonde Eric Thomasson ifrån Narva by Vesilax socken, thes afledne broder bonde Gustaf Thomassons Käräväs omyndig barn, Gustafs enka Maria Jöransdotter, thes broder drg Johan Jöransson, drg Johan Johansson ifrån Konho som är trolofvad med Eric Thomassons syster Kirstin Thomasdotter. Enka Maria Jöransdotter ifrån Vuoltis afledne broder Eric Jöranssons arfvingar, enka Maria Mattsdotter.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 21.3.1757 §40: enka Brita Johansdotter ifrån Narva föredrag att nuvarande åboen å Vesto hemman Eric Thomasson. Britas afledne man samma hemman innehaft wid förladit års winterting otagit sig att til Britas omyndiga barns uppehålla i sex åhrs tid framdelas. Eric Thomasson har betalt Brita Johansdotter resterande krono utlagor.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 12.11.1762 §141: skattebonden Eric Thomasson Vesto ifrån Narva mot kronoacademie bonden Jacob Mattsson Jutila ifrån Pöyhölä..angående ägande rätten til Sarkostensarka åker...tillydt Westo hemman men sedermera blifwit af fordna åboerna gifwen i hemfölgd åt en Westo hemmans dotter som blifwit gift til Jutila hemman i Pöyhölä by...

Vesilahden käräjät 1790 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24519072 Eric Thomasson Veston testamentti.

Vesilahden käräjät 1792 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24522073 Riita em testamentista.

Puoliso: Vihitty 6.4.1748 Akaa Maria Jacobsdotter Harkki s. 19.8.1720 Akaa,Haihunkoski, k. 1776 Vesilahti,Narva, ikä 56 v, kummit: Michel Cnutsson, Päri Matts i Alkula med sin hru, Anna Mattsdr i Varrasniemi, Beata piga i Viiala, och Maria P??dr.
Vanhemmat: Jacob Pehrsson Harkki, Talollinen, s. 19.7.1693 Akaa,Haudanniemi, k. 2.12.1750 Akaa,Haihunkoski, ikä 57 v ja 4 kk. Henkikirja 1722 Haihunkoski Jacob Persson, Maria hru, Maria pig. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=224

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Haihunkoski Eskel Mattsson eller Maria värdinna Harkki, skatte 1724, Jacob Persson gl åboo äger 1 paar oxar...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295824

Akaan Haihunkosken Harkin perintötilan isäntä 1723-1738.
Akaan käräjät 12.11.1754 s. 855: bonde Jacob Persson ifrån Haihunkoski, thes son Bertil Jacobsson. Maria Mårtensdotter Vesto, s. noin 1690 Vesilahti,Narva, k. 12.10.1775 Akaa,Haihunkoski, ikä 85 v. Veston isäntänä 1710-50 Henric Andersson, Brita hustru, Lisa svåg. V. 1722-1742 Johan måg, Beata hustru. v. 1738-1739 Anders son. v. 1742 Beata dotter, v. 1744 Anna sonehru. v. 1749 Eric måg, Maria dotter. v. 1752- Eric Vesto Maria hru, Beata mor.

Lapset:
Maria Ericsdotter Vesto , s. 1750 Vesilahti,Narva. Tauluun 35
Anna Ericsdotter Vesto , s. 21.10.1751 Vesilahti,Narva. Tauluun 36
Valborg Ericsdotter Vesto , s. 20.3.1756 Vesilahti,Narva. Tauluun 37
Lisa Ericsdotter Vesto , s. 2.4.1759 Vesilahti,Narva. Tauluun 38
Johan Ericsson Vesto s. 20.7.1762 Vesilahti,Narva, kummit: Johan Henricsson Pouru med sin hru Chirstin Mårtensdr, socknesmeden Anders Påhlsson med sin hru Maria Jacobsdr, änkan Brita Johansdr alla ifrån Narva.
| Alku |

Taulu 35
7. Maria Ericsdotter Vesto, (Taulusta 34, isä Eric Vesto) s. 1750 Vesilahti,Narva, k. 1789 Vesilahti,Narva, ikä 39 v.

Puoliso: Vihitty 28.5.1769 Vesilahti,Narva Henric Henricsson Vesto e. Ali-Öyrä s. 1739 Vesilahti,Onkimäki, k. 1800 Vesilahti,Narva, ikä 61 v. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16679&pnum=313 Vesto vävy Carl Olofssonille.
Vanhemmat: Henric Andersson Ali-Öyrä, Talollinen Vesilahden Onkimäen Öyräällä, s. noin 1710 Vesilahti,Kaltsila, k. 1752 Vesilahti, ikä 42 v. Vesilahden käräjät 28.2.1764 §40: bonde Mårten Ericsson Seiväs förmyndare för afledne bonde Henric Andersson Öyräs omyndiga barn Eric och Johan. Intygades af nämden att Mårten Ericsson är syskonebarn med förnämnda barn samt att ingen närmare släktinge til finnandes.

Vesilahden käräjät 1780 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24446590 bönderna Eric Henricsson Seiwäs, Matts Henricsson Öyrä ifrån Ongemäki, Henric Henricsson Westo ifrån Narva och borgare Johan Henricsson Handgren ifrån Biörneborgs stad tillika med deras svåger eller systerman bonden Matts Mattsson Höllilä ifrån Wännilä by låtit instämma bonden Henric Pettersson Hyvätti ifrån Walkckis angående arf efter deras Hywätti gift och sistladne wåår afledne syster Lisa Henricsdotter. Vihitty noin 1730 Vesilahti. Carin Mårtensdotter Seiväs, s. noin 1712 Vesilahti,Onkimäki, k. 9.6.1767 Vesilahti,Onkemäki, ikä 55 v.

| Alku |

Taulu 36
7. Anna Ericsdotter Vesto, (Taulusta 34, isä Eric Vesto) s. 21.10.1751 Vesilahti,Narva, k. 1809 Vesilahti, ikä 58 v.

Puoliso: Vihitty 24.10.1776 Vesilahti Eric Henricsson Kinnari Talollinen, s. 20.3.1756 Vesilahti,Hinsala, k. 5.1813 Vesilahti, ikä 57 v, kummit: Kärki rusthollare Matts Johansson, Typpy bonde Johan Jöransson med sin hru Maria Michelsdr, hru Lisa Johansdr ifrån Hinsala, drengen Matts Mattsson och piga Brita Ericsdr ifrån prästegård.
Vanhemmat: Henric Ericsson Kinnari, Talollinen, s. 1729 Vesilahti, k. 1800 Vesilahti, ikä 71 v. Vihitty 9.3.1755 Vesilahti,Pappila. Valborg Mattsdotter Komu o.s. Yli-Öyrä, s. 11.3.1730 Vesilahti,Onkimäki, k. 12.8.1813 Vesilahti,Hinsala, ikä 83 v ja 5 kk.

| Alku |

Taulu 37
7. Valborg Ericsdotter Vesto, (Taulusta 34, isä Eric Vesto) s. 8.5.1756, s. 20.3.1756 Vesilahti,Narva, k. 3.1.1821 Vesilahti,Heinäsuo, ikä 64 v ja 9 kk, kummit: förafskedad corporal Jöran ?? med sin son Michel, hru Brita Andersdr, hru Chirstin Thomasdr, piga Anna Ericsdr ifrån Narva.

Puoliso: Vihitty 22.6.1791 Vesilahti,Narva Henric Henricsson Marjamäki e. Marttila eller Hasso Torppari Hasson Marjamäen torpassa, s. 13.12.1754 Vesilahti,Heinäsuo, k. 15.8.1828 Vesilahti,Heinäsuo, ikä 73 v ja 8 kk.
Vanhemmat: Henric Thomasson Marttila eller Hasso, Talollinen, s. 1725 Vesilahti,Heinäsuo, k. 1775 Vesilahti, ikä 50 v. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 2.3.1773: Johan Johansson Jussila 75 åhr gammal, son Johan Johansson från Heinutsuo, sin svärfader Thomas Ericsson Hasso ifrån Heinutsuo. Henric Thomasson Hasso berättar att hans fader är 80 år gammal. Henrics moders afledne moderbroder Anders vid namn som varit utgammal war och bodt på Hasso. Todistajat Viljulan Jarwan niityn omistuskiistassa. Vihitty 28.2.1746 Urjala. Maria Mattsdotter Karo, s. 12.3.1722 Urjala,Haaroinen,Karo, k. 1783 Vesilahti, ikä 61 v.

| Alku |

Taulu 38
7. Lisa Ericsdotter Vesto, (Taulusta 34, isä Eric Vesto) s. 2.4.1759 Vesilahti,Narva, k. 8.11.1827 Vesilahti,Kirkonkylä, ikä 68 v ja 7 kk, kummit: Taura bonde Matts Jacobsson, Jacola bonde Jöran Ericsson med sin hru Brita Mattsdr, Pasti bonde Matts Henricsson, hru Chirstin Mårtensdr ifrån Narva, piga Lisa Jacobsdr ifrån Haihunkoski i Ackas.

1. puoliso: Vihitty 31.10.1794 Vesilahti Jöran Jöransson Kylä-Hovi s. 29.4.1760 Vesilahti,Kirkonkylä, k. 1809 Vesilahti,Kirkonkylä, ikä 49 v, kummit: Hovi bonde Johan Mattsson, bonde Anders Henricsson med sin hru Maria Thomasdr, enkan Beata Ericsdr ifrån Kakila.
Vanhemmat: Jöran Jacobsson Kylä-Hovi, s. 1732 Vesilahti,Kirkonkylä, k. 1807 Vesilahti,Kirkonkylä, ikä 75 v. Vihitty 31.3.1754 Vesilahti,Kaakila. Valborg Michelsdotter Toikka, s. 28.3.1730 Vesilahti,Kaakila, k. 2.8.1809 Vesilahti,Kirkonkylä, ikä 79 v ja 4 kk.

2. puoliso: Jeremias Johansson Kylä-Hovi s. 1.2.1786.
| Alku |

Taulu 39
6. Fredric Thomasson Parta e. Kärävä, (Taulusta 33, isä Thomas Kärävä) Talollinen, vävy, s. 3.1.1727 Akaa,Vuoltee, k. 15.4.1804 Vesilahti,Sarkkila, ikä 77 v ja 3 kk, kummit: Matts Michelsson, Johan Henricsson, Eric Classon, Sara Fagerholtz, Lisa Marcusdr.

Puoliso: Vihitty 3.6.1753 Vesilahti,Sarkkila Chirstin Jacobsdotter Parta s. 1734 Vesilahti,Sarkkila, k. 1803 Vesilahti, ikä 69 v.
Vanhemmat: Jacob Mårtensson Parta, s. noin 1710 Vesilahti,Sarkkila. Sarkkila Parta v. 1742 Jacob bonde, Petter dreng. Anna Johansdotter Kenno, s. Vesilahti,Lohnattila.

Lapset:
Maria Fredricsdotter Parta , s. 26.3.1754 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 40
Brita Fredricsdotter Parta , s. 2.10.1755 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 41
Chirstin Fredricsdotter Parta s. 2.10.1755 Vesilahti,Sarkkila.
Chirstin Fredricsdotter Parta , s. 14.7.1758 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 42
Johan Fredricsson Parta , s. 28.2.1761 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 43
Helena Fredricsdotter Parta , s. 29.6.1765 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 44
| Alku |

Taulu 40
7. Maria Fredricsdotter Parta, (Taulusta 39, isä Fredric Parta) s. 26.3.1754 Vesilahti,Sarkkila, k. 1810 Vesilahti, ikä 56 v.

Puoliso: Vihitty 27.12.1775 Vesilahti Anders Henricsson Marttila eller Hasso Talollinen, s. 5.10.1752 Vesilahti,Heinäsuo, k. 1810 Vesilahti, ikä 58 v. Vesilahden käräjät 1779 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24452584 bonde Anders Henricsson Hasso ifrån Heinutsuo...moder enka Maria Mattsdotter...afledne fader Henric Hasso..
Vanhemmat: Henric Thomasson Marttila eller Hasso, Talollinen, s. 1725 Vesilahti,Heinäsuo, k. 1775 Vesilahti, ikä 50 v. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 2.3.1773: Johan Johansson Jussila 75 åhr gammal, son Johan Johansson från Heinutsuo, sin svärfader Thomas Ericsson Hasso ifrån Heinutsuo. Henric Thomasson Hasso berättar att hans fader är 80 år gammal. Henrics moders afledne moderbroder Anders vid namn som varit utgammal war och bodt på Hasso. Todistajat Viljulan Jarwan niityn omistuskiistassa. Vihitty 28.2.1746 Urjala. Maria Mattsdotter Karo, s. 12.3.1722 Urjala,Haaroinen,Karo, k. 1783 Vesilahti, ikä 61 v.

| Alku |

Taulu 41
7. Brita Fredricsdotter Parta, (Taulusta 39, isä Fredric Parta) s. 2.10.1755 Vesilahti,Sarkkila, k. 1805 Vesilahti,Sarkkila, ikä 50 v, kummit: Ryödi bonden Mårten Johansson med sin bror Michel, Mårten Jacobsson Mulli? och hru Brita Ericsdr, samt hru Maria Jöransdr ifrån Vuolde i Ackas socken.

Puoliso: Johan Mårtensson Ryödi Talollinen, s. 26.5.1754 Vesilahti,Sarkkila.
Vanhemmat: Mårten Johansson Ryödi, Talollinen, s. 1726 Vesilahti,Sarkkila, k. 13.3.1780 Vesilahti,Sarkkila, ikä 54 v. Vihitty 7.10.1750 Lempäälä,Ahtiala. Maria Ericsdotter Teeri, s. 29.7.1727 Lempäälä,Ahtiala, k. 1804 Vesilahti,Sarkkila, ikä 77 v.

| Alku |

Taulu 42
7. Chirstin Fredricsdotter Parta, (Taulusta 39, isä Fredric Parta) s. 14.7.1758 Vesilahti,Sarkkila, k. 1795 Vesilahti, ikä 37 v, kummit: Vestå? bonden Eric Thomasson, Ryödi bonde Mårten Johansson, hru Beata Mårtensdr ifrån Kahnala, hru Maria Ericsdr ifrån Sarkkila. Alaikäisten edunvalvojaksi Fredric Thomasson Parta. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16681&pnum=318.

Puoliso: Vihitty 4.6.1789 Vesilahti Jacob Michelsson Ahti Ahdin isäntä 1790-1823, s. 22.7.1762 Vesilahti,Suonola, k. 8.4.1830 Vesilahti,Suonola, ikä 67 v ja 8 kk, kummit: Johan Johansson Himo, sold Johan Kärström ifrån Suonola. ibm Jöran Ericsson Setälä med sin hru Sophia Johansdr, piga Anna Michelsdr ifrån Suonola Ahti.
Vanhemmat: Michel Michelsson Ahti, Ahdin isäntä 1766-89, s. 28.9.1731 Vesilahti,Suonola, k. 18.12.1814 Vesilahti,Suonola, ikä 83 v ja 2 kk. Vihitty 9.6.1761 Vesilahti,Pöyhölä. Sara Jacobsdotter Jutila, s. noin 1743 Vesilahti,Pöyhölä, k. 1800 Vesilahti, ikä 57 v.

| Alku |

Taulu 43
7. Johan Fredricsson Parta, (Taulusta 39, isä Fredric Parta) Talollinen, s. 28.2.1761 Vesilahti,Sarkkila, kummit: Henric Jacobsson Kallio, Eric Jacobsson Parta, sold Gustaf Musto med sin hru Juliana Michelsdr.

1. kihloissa: Anna Thomasdotter Antila s. 14.5.1763 Vesilahti,Riitiälä, k. 26.5.1807 Vesilahti,Kurala, ikä 44 v ja 0 kk, kummit: socknesmeden Anders Ericsson, sold Jöran Mullberg, hru Chirstin Jöransdr, piga Lisa Henricsdr alla ifrån Ritiälä. Vesilahden käräjät 1792 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24522237 Anna Thomasdotter ifrån Antila hemman i Ritiälä by...mot bonde sonen Johan Fredricsson ifrån Parta hemman i Sarkkila by..trolvade med kärande Anna Thomasdotter..
Vanhemmat: Thomas Ericsson Anttila eller Siro, Talollinen, s. noin 1721, k. 9.11.1785 Vesilahti,Riitiälä, ikä 64 v. Vihitty noin 1748. Maria Henricsdotter Anttila, s. 1721 Vesilahti,Riitiälä, k. 1793 Vesilahti,Riitiälä, ikä 72 v. Vesilahden käräjät 1795 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24529769 Henric Thomasson Antila Riitilän kylästä, veli Eric Thomasson Kurki Sakoisten kylästä, edesmennyt äiti Maria Henricsdotter, edesmennyt isä Thomas Ericsson Antila...allekirjoitukset Henric Thomasson Antila, Eric Thomasson Kurki, Johan Thomasson ifrån Antila, Anna Thomasdotter.

2. puoliso: Vihitty 12.3.1793 Vesilahti Maria Michelsdotter Stor-Sisto s. 18.3.1768 Vesilahti,Vakkala,Iso-Sisto, kummit: Sisto andra åboen Michel Ericsson med des hru Chirstin Andersdr, Ryönä bonde Sigfrid Bengtsson med des hru Caisa Michelsdr, Jokipohja Skraatari Eric Jacobsson, Sisto piga Chirstin Andersdr.
Vanhemmat: Michel Ericsson Stor-Sisto, s. 15.9.1720 Tottijärvi,Vakkala. Vesilahden käräjät 1748: Sisto siirtyy Michel Ericssonille...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27193211. Vihitty 29.12.1745 Tottijärvi. Anna Jacobsdotter Siukola, s. 28.11.1728 Tottijärvi,Siukola, k. 1808 Vesilahti,Vakkala, ikä 80 v.
| Alku |

Taulu 44
7. Helena Fredricsdotter Parta, (Taulusta 39, isä Fredric Parta) s. 29.6.1765 Vesilahti,Sarkkila, kummit: Narva Vesto bonden Eric Thomasson, Mårten Johansson Ryödi, inhyses Johan Jacobsson med sin hru Maria Jacobsdr ifrån Sarkkila, hru Chirstin Thomasdr ifrån Tyrisevä i Ackas.

Puoliso: Påhl Johansson Oinas Talollinen Heinutsuon Oinaalla, s. 10.8.1760 Vesilahti,Heinäsuo, kummit: Matts Mattsson Pörölä, Matts Sigfridsson Eskola med sin hru Anna Mattsdr, Henric Thomasson Hasso med sin hru Maria Mattsdr, piga Beata Påhlsdr ifrån Heinutsuo.
Vanhemmat: Johan Påhlsson Rekola e. Oinas, Talollinen Heinutsuon Oinaalla, s. 1732 Vesilahti,Heinäsuo, k. 1799 Vesilahti,Heinäsuo, ikä 67 v. Brita Michelsdotter Liitto, s. 22.1.1732 Akaa,Haanoja, k. 29.12.1797 Vesilahti,Heinäsuo, ikä 65 v ja 11 kk.

| Alku |

Taulu 45
6. Christina Thomasdotter Kärävä, (Taulusta 33, isä Thomas Kärävä) s. 14.6.1730 Akaa,Vuoltee, k. 1797 Akaa,Vuoltee, ikä 67 v, kummit: Johan Jöransson, hru Sophia Simonsdr, pigan Sara Johansdr.

Puoliso: Vihitty 28.12.1756 Akaa,Vuoltee Johan Johansson Kärävä Vävy, Vuolteen Kärävän isäntä 1758-1771, s. 20.10.1726, k. 20.1.1801 Akaa,Vuoltee,Kärävä, ikä 74 v ja 3 kk. Vuolteen Kärävän isäntä 1758-1771.

Sääksmäen käräjät 16.12.1771 §92: gamla bonde Johan Johansson Kärävä i Vuoltis til förra åboens son Eric Gustafsson.

Lapset:
Johan Johansson Kärävä s. 24.9.1757 Akaa,Vuoltee, kummit: Johan Johansson, Jöran Marcusson, Jacob Jöransson, hru Lisa Mattsdr, p. Maria Ericsdotter.
Lisa Johansdotter Kärävä , s. 12.1.1760 Akaa,Vuoltee. Tauluun 46
Thomas Johansson Färm e. Kärävä , s. 23.6.1762 Akaa,Vuoltee. Tauluun 47
Margareta Johansdotter Kärävä s. 14.12.1764 Akaa,Vuoltee, kummit: Jöran Marcusson, Johan och Nils Ericssöner, hru Maria Andersdr, hru Christin Jacobsdr, hru Anna Mattsdr, pig Lisa Mattsdr.
Eric Johansson Kärävä Renki Urjalassa, s. 5.5.1767 Akaa,Vuoltee, kummit: rusthållare Johan Henricsson Tipuri, nämdeman Jöran Marcusson, Jacob Jöransson, hru Martha Maria Indelin, hru Maria Andersdr, hru Caisa Mattsdr, pig Maria Gustafsdr.
Anna Johansdotter Kärävä s. 12.12.1770 Akaa,Vuoltee, kummit: Johan Ericsson, Sigfrid Mattsson, Adam Adamsson, hru Maria Andersdr och Caisa Mattsdr.
| Alku |

Taulu 46
7. Lisa Johansdotter Kärävä, (Taulusta 45, äiti Christina Kärävä) s. 12.1.1760 Akaa,Vuoltee, k. 25.4.1836 Urjala,Nuutajärvi, ikä 76 v ja 3 kk.

Puoliso: Vihitty 28.2.1790 Akaa,Poutala,Vilppula Adam Johansson Takahuhti Torppari Hakkilassa ja Matkussa, itsellinen, s. 17.2.1766 Urjala,Velkala, k. 17.2.1817 Urjala,Nuutajärvi, ikä 51 v ja 0 kk. Perukirja 14.4.1817. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=81118726.
Vanhemmat: Johan Johansson Åhlberg, Rakuuna, torppari Nuutajärvellä, paimen, s. 1731 Sääksmäki,Kärjenniemi, k. 16.1.1785 Urjala,Köppimäki, ikä 54 v. Rakuuna Sääksmäen Kärjenniemessä Nro 1. Pommeriin 20.6.1762. Ero 19.2.1763.

Lampuoti Velkalan Perttulassa.
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12535&pnum=137

Lampuoti Urjalankylän Häihälässä.
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12536&pnum=132

Köppimäessä
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12536&pnum=167
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12538&pnum=21. Vihitty 6.12.1751 Sääksmäki. Caisa Johansdotter Wedenberg, s. 5.9.1728 Sääksmäki,Vedentaka, k. 1.5.1805 Urjala,Hakkila, ikä 76 v ja 7 kk.

| Alku |

Taulu 47
7. Thomas Johansson Färm e. Kärävä, (Taulusta 45, äiti Christina Kärävä) Räätäli ja torppari, s. 23.6.1762 Akaa,Vuoltee, k. 4.4.1826 Urjala,Hakkila,Myntti, ikä 63 v ja 9 kk. Merkitty räätäliksi jo kotonaan Vuolteen Kärävällä. Veli Johan Ericsson tytär Ulrican kummina.
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12397&pnum=145.

Puoliso: Vihitty 1.11.1795 Urjala,Hakkila Anna Andersdotter Myntti s. 20.7.1765 Urjala,Hakkila, k. 18.7.1827 Urjala,Hakkila, ikä 61 v ja 11 kk.
Vanhemmat: Anders Nilsson Myntti, Talollinen, s. 26.10.1730 Urjala,Hakkila, k. 10.1.1806 Urjala,Hakkila, ikä 75 v ja 2 kk. Isäntänä 1751-1777. Anna Mattsdotter Pusa, s. 4.5.1728 Urjala,Hakkila, k. 24.1.1798 Urjala,Hakkila, ikä 69 v ja 8 kk. Perunkirja 27.9.1798 Hakkila Myntti: afledne bondeson hustru Anna Mattsdotter, man bondeson Anders Nilsson, dotter Anna gift med skräddare Thomas Färm, dotter Maria varit gift med bonde Matts Jöransson Pietilä i Mengala by, son omyndig Johan Mattsson.

| Alku |

Taulu 48
5. Sophia Henricsdotter Kärävä, (Taulusta 32, isä Henric Kärävä) s. 1673 Akaa,Vuoltee, k. 5.10.1712 Akaa,Vuoltee, ikä 39 v.

Puoliso: Vihitty 19.11.1711 Akaa,Vuoltee Matts Olofsson Huovila Ratsumies, s. 1660 Akaa,Järviö.
Vanhemmat: Olof Olofsson Hannula, Ratsutilallinen Järviön Hannulassa, s. 1620 Akaa,Järviö, k. 1669 Akaa,Järviö, ikä 49 v. Akaan Järviön Hannulan ratsutilan isäntä 1649-59. Vihitty 1645 Akaa. Brita Henricsdotter, Talollinen, s. 1627, k. 1683 Akaa,Järviö, ikä 56 v. Akaan Järviön Hannulan ratsutilan isäntä 1670-1683.
.

Lapset:
Mårten Mattsson Huovila s. 9.9.1712 Akaa,Vuoltee, kummit: Henric Olofsson, Sigfrid och Eskel Olofssöner, Brita Jöransdr, Sophia Nilsdr i Vuoltis.
| Alku |

Taulu 49
5. Henric Henricsson Tipuri e. Kärävä, (Taulusta 32, isä Henric Kärävä) Rusthollari, s. 1678 Akaa,Vuoltee,Kärävä, k. 11.5.1746 Akaa,Kurisniemi, ikä 68 v. Akaan Tipurin isäntä 1723-1741.

Henkikirja 1722 Kurisniemi Henric Henricsson, Sara hru, Jacob drg. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=223.

1. puoliso: Vihitty 11.12.1719 Akaa,Kurisniemi Sara Clasdotter Fagerholtz s. 1680 Akaa,Kurisniemi,Tipuri, k. 4.3.1733 Akaa,Kurisniemi, ikä 53 v.
Vanhemmat: Claes Fagerholtz, Kornetti, s. 1655, k. 14.12.1693 Akaa,Poutala, ikä 38 v. Akaan Tipurin isäntä 1680-1693. Myy Kokemäen Kakkulaisen Hyytin rusthollin Eric Henrici Callialle 1. lainhuuto Kokemäen käräjillä 17.-20.2.1682.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 12.10.1736: cornet Claes Fagerholtz änka Maria Pehrsdotter, Johan Johansson ifrån Kaukjärvi by och Tammela socken begifvit sig til äktenskap med sahl. Fagerholtz dotter Sara leutnant Holmdorfs hustrus systerdotter. Regement predikant hr Eric Ichtydis änka Lisa Pehrsdotter. Rusthållare Henric Henricsson och des stiufson Pehr Johansson. Maria Persdotter Höök, s. noin 1657 Akaa,Kurisniemi, k. 21.4.1707 Akaa,Kurisniemi, ikä 50 v. Akaan Tipurin isäntä 1694-1703.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät v. 1699: sahl. corporal Fagerholtz efterleverska Maria Peersdotter, des svåger qvarternmästare Samuel Holmdorff, hennes moder Sara Ericsdotter.

Lapset:
Johan Henricsson Curenius e. Tipuri , s. 18.2.1720 Akaa,Kurisniemi. Tauluun 50
Anna Henricsdotter Tipuri , s. 4.7.1725 Akaa,Kurisniemi,Tipuri. Tauluun 57
2. vihkimättä: N.N.
Lapset:
Fredric Henricsson s. 2.3.1736 Akaa,Kurisniemi, kummit: Petter Johansson, Isaac Carlsson, hru Beata Mattsdr, pigan Maria Andersdr.
3. puoliso: Vihitty 11.4.1737 Kalvola Anna Catharina Gustafsdotter Montana s. noin 1687 Sääksmäki, k. 5.12.1762 Akaa,Kurisniemi,Tipuri, ikä 75 v. Kalvolassa v. 1707 merkinnällä är förare hustru i StorLuolas. Vanajan Stor Luolas Fougdila 1708 ja 1711 Anna Catharina förare kärsta. Voutila kapteeni Berg'in komppanian förare frihemma.
Kuolintieto Akaassa 5.12.1762 Tipuri Anna Catharina Procopoea ålderd. 75 år. (Procopaea on sisarensa Elisabetin sukunimi)
Perunkirja 8.1.1763 Kurisniemi: aflidne hustru Anna Caisa Montan, aflidnes styfson rusthållare Johan Curenius ifrån Kurisniemi.

Läänintilien kuulutusmaksut 11.4.1737 Kalvola rusthållare Henric Tipuri med hustru Catharina Montana ifrån Keickala.
Vanhemmat: Gustav Gabrielsson Montanus, Kalvolan kirkkoherra 1702-1708, s. Sääksmäki, k. 1708 Kalvola. Patronyymiä eli isän nimeä ei ole lähteistä löytynyt. Sotilaspappi 1678-1701, Kalvolan kirkkoherra 1702-08. Aloitti pataljoonansaarnaajana 1678 Filip Sassin komentamassa Hämeen jalkaväkirykmenissä. V. 1680 varuskunnan koulumestari. Rykmentinsaarnaaja 1693 tai viimeistään 1697. Asui Sääksmäellä olleessaan joko Huittulan Häkärlässä tai Anajalan Leivosella. Henkikirja 1691 Regements Cappell. Hr Montani.
Turun kämnerioikeus 19.6.1683: Tuomitaan capellan i Säxmäki socken hru Andream Andrea Fabricium takaajana maksamaan hr Gustavum Montanumin velka Turun porvari Anders Carlsson Bruunille. Todistajina mainitaan hr öfverstleutnant väll. Reinhåld Brunou ja ryttmästare manfattig Gabriel Korp.
Rästilista 1710 (KA 8124:5634, ES 3014) förre Pastorens Montani Erf:r, uthfattige, hoos hwilka intet är att tillgå Rästilista 1708, 1709, 1710 ja 1711 (KA 8138, ES 2592) förre Pastoren Sahl Gustaff Montanus, denne är död i stor fattigdom utan någon efter lembnadt ägendomb, warandes 5 små barn efter honom, som af barmhertigt fålck underhåll:r, så att om denne Rest ingen förhoppning är.
Rästilistat eivät mainitse mitään leskestä enkä muista muutenkaan nähneeni mitään Hedvig Speitzia koskevaa Kalvolan ajalta. (Olli Tiitinen).
. Hedvig Gustafsdotter Speitz, s. noin 1665 Sääksmäki,Liuttula.
| Alku |

Taulu 50
6. Johan Henricsson Curenius e. Tipuri, (Taulusta 49, isä Henric Tipuri) Rusthollari, kuudennusmies, s. 18.2.1720 Akaa,Kurisniemi, k. 23.4.1779 Akaa,Kurisniemi, ikä 59 v ja 2 kk. Akaan Tipurin isäntä 1743-1773.

Puoliso: Vihitty 14.6.1747 Urjala Martha Maria Jacobsdotter Indelin s. 6.8.1731 Jokioinen,Kiipu, k. 14.2.1797 Akaa,Kurisniemi, ikä 65 v ja 6 kk.
Vanhemmat: Jacob Jacobsson Indelin, Rusthollari, fourier, s. 1708 Urjala,Urjalankylä, k. 21.10.1749 Urjala,Laukeela,Uotila, ikä 41 v. Uotilan isäntänä 1746-1749.
Urjalan käräjät 3.11.1766 §7: rusthållare Herman Indelin, arfskifte den 3.7.1766 efter des afledne fader fourieren Jacob Indelin, änka Beata Christina Fonteen, barn son Herman Indelin och twå döttrar Märta och Batseba Indeliner, Märta ähr gift med rusthållare Johan Henricsson ifrån Kurisniemi och Batseba med cronolänsman välachtad Gabriel Mäxberg...
arfskifte den 6.6.1750: framledne fourieren Jacob Indelin, änka madam Beata Christina Fontenia, son Herman, äldre dotter Märta gift med rusthållare Johan Henricsson ifrån Tipuri, Batseba 16 åhr och yngsta Regina. Jacob Indelin ostanut Uotilan 1.7.1743 af thes svåger föraren Anders Fonteen för 1130 daler kopparmynt.
. Vihitty 11.6.1728 Urjala,Laukeela. Beata Christina Johansdotter Fonteen, s. 22.8.1710 Urjala,Laukeela, k. 22.3.1772 Urjala,Laukeela,Uotila, ikä 61 v ja 7 kk. Uotilan omistaja 1749-1763. Urjalan v. 1750 väestöluettelossa Änk .Magdalena Johansdotter, s. 22.8.1710 Urjala Laukeela Uotila.

Lapset:
Salomon Johansson Tipuri s. 30.8.1748 Akaa,Kurisniemi, k. 8.10.1749 Akaa,Kurisniemi, ikä 1 v ja 1 kk.
Batseba Johansdotter Tipuri , s. 18.6.1751 Akaa,Kurisniemi. Tauluun 51
Adam Johansson Tipuri , s. 4.5.1753 Akaa,Kurisniemi. Tauluun 52
Salomon Johansson Tipuri s. 17.12.1755 Akaa,Kurisniemi, k. 27.5.1757 Akaa,Kurisniemi, ikä 1 v ja 5 kk.
Gabriel Johansson Tipuri s. 13.2.1758 Akaa,Kurisniemi, k. 12.3.1758 Akaa,Kurisniemi, ikä 0 v ja 0 kk.
Beata Caisa Johansdotter Tipuri , s. 14.1.1760 Akaa,Kurisniemi. Tauluun 53
Hedvig Johansdotter Tipuri s. 5.10.1762 Akaa,Kurisniemi, k. 3.10.1765 Akaa,Kurisniemi, ikä 2 v ja 11 kk.
Lovisa Johansdotter Tipuri , s. 24.5.1765 Akaa,Kurisniemi. Tauluun 54
Gabriel Johansson Curenius e. Tipuri Opiskelija, s. 13.4.1768 Akaa,Kurisniemi, k. 10.5.1786 Akaa,Kurisniemi, ikä 18 v ja 0 kk. Perunkirja 11.4.1787 Tipuri: rusthållson scholaris Gabriel Curenius, moder rusthålls enka Märta Maria Indelin, broder rusthållare Adam Johansson, syster Batseba gift med sämiskemakare i Tavastehus Isac Wålander (avioero haussa), förmyndare rusthållare Michel Henricsson Hannula, syster Beatas omyndig barns vägnar deras fader Anders Röökman.
Hedvig Johansdotter Tipuri , s. 30.9.1770 Akaa,Kurisniemi. Tauluun 55
Ulrika Johansdotter Tipuri , s. 3.1.1774 Akaa,Kurisniemi. Tauluun 56
| Alku |

Taulu 51
7. Batseba Johansdotter Tipuri, (Taulusta 50, isä Johan Curenius) s. 18.6.1751 Akaa,Kurisniemi.

Puoliso: Vihitty 6.7.1786 Akaa,Kurisniemi Isaac Vålander Säämiskämaakari, s. 1748 Hämeenlinna, k. 23.7.1789 Hämeenlinna, ikä 41 v. Handtl. vid hr. major. o. ridd. Starchells comp.

| Alku |

Taulu 52
7. Adam Johansson Tipuri, (Taulusta 50, isä Johan Curenius) Rusthollari, s. 4.5.1753 Akaa,Kurisniemi, k. 21.9.1796 Akaa,Kurisniemi, ikä 43 v ja 4 kk. Akaan Tipurin isäntä 1774-1795.

Puoliso: Lisa Michelsdotter Poutala Talon emäntä, s. 21.3.1755 Akaa,Poutala, k. 27.4.1830 Akaa,Haanoja, ikä 75 v ja 1 kk.
Vanhemmat: Michel Michelsson Mikkola, Talollinen, s. 9.10.1713 Akaa,Poutala, k. 22.7.1774 Akaa,Poutala, ikä 60 v ja 9 kk. Poutalan Mikkolan isäntä 1744-1772. Vihitty 7.12.1741 Akaa,Poutala. Elisabeth Mattsdotter Vilppula, s. 8.10.1720 Akaa,Poutala,Vilppula, k. 26.11.1767 Akaa,Poutala, ikä 47 v ja 1 kk. Perukirja 7.4.1768 Akaa Poutala skatterusthåll: rusthållare Michel Michelsson, afledne hustru Lisa Mattsdotter, tre söner Michel, Matts och Mårten Michelssöner samt fem döttrar Margareta, Anna, Lisa, Maria och Caisa Michelsdöttrar. Thetta Poutala rusthåll är skatte.

| Alku |

Taulu 53
7. Beata Caisa Johansdotter Tipuri, (Taulusta 50, isä Johan Curenius) s. 14.1.1760 Akaa,Kurisniemi, k. 27.5.1786 Akaa,Kurisniemi, ikä 26 v ja 4 kk.

Puoliso: Anders Andersson Rökman Korpraali, s. 7.8.1757 Akaa,Tiura, k. 1.4.1827 Hattula,Tenhola,Tuomola, ikä 69 v ja 7 kk, kummit: studiosus Isaac Hoslenius?, Gustaf Laxeen, Eric Arvidsson, hru Sara Wastenia, p. Valborg Simonsdr, p. Maria Arvidsdr. 20.9.1817 muutti Hattulan Tenholasta sivulta 440 Ruoveden Kuruun entinen korpraali, leski ja eläkeläinen Anders Rökman. 24.6.1818 muutti Ruoveden Kurusta Hattulan Tenholaan sivulle 436 entinen korpraali Anders Rökman. Vuonna 1818 muutti Rahkoilan Korelasta sivulta 586 piika Kreetta Liisa Rökman Tyrvännön kirkonmäelle. Vuonna 1822 muutti Tenholan Lakkoselta sivulta 422 Hämeenlinnaan piika Kreetta Liisa Rökman. 3.11.1825 muutti Tenholan Krahtilasta sivulta 438 Hämeenlinnaan piika Maria Rökman. 1826 muutti Hattulan Pappilaan piika Maria Rökman Hämeenlinnasta. Vuonna 1827 muutti Hattulasta sivulta 821 piika Maria Rökman.
Vanhemmat: Anders Rökman, Korpraali, rummunlyöjä, s. 1724 Hollola. Vihitty 6.4.1748 Akaa. Sophia Jöransdotter Tiura, s. 17.5.1732 Akaa,Tiura.

| Alku |

Taulu 54
7. Lovisa Johansdotter Tipuri, (Taulusta 50, isä Johan Curenius) s. 24.5.1765 Akaa,Kurisniemi, k. 1808 Vesilahti,Yliskylä, ikä 43 v.

Puoliso: Vihitty 18.11.1784 Akaa,Kurisniemi Johan Emmanuelsson Kurki e. Ylitalo Talollinen, s. 1752 Hattula,Koski, k. 3.8.1821 Vesilahti,Yliskylä, ikä 69 v. Yliskylän Mattilan isäntä, kuoli syytinkiläisenä.

Vesilahden käräjät 1794 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24529618 Johan Emmanuelsson ja vaimonsa Loviisa Johansdotter jättävät talonsa Yliskylässä veljenpojalle Carl Carlssonille syytinkiä vastaan.
Vanhemmat: Emmanuel Arvidsson Ylitalo, s. 1702 Hattula,Koski, k. 19.1.1772 Hattula,Koski, ikä 70 v. Perunkirja 17.2.1772 Hattula Koskis enstaka skattehemman: bonde Emmanuel Arvidsson död, enka Margareta Johansdotter, söner Matts, Emmanuel och Johan, dotter Beata, des man bonde å Kanajärvi Eric Andersson, afledne dotter Maria Emmanuelsdotters omyndig dotter Hedvig Henricsdotter jämte des fader bonde Henric Jacobsson Leipälä i Keikkala, son Carl Emmanuelsson, dotter Anna Emmanuelsdotter gift med bonde Jacob Ollikkala i Vojakkala. Saatavia hos broder numera afledne bonde Samuel Arvidsson i Haapaniemi by och Janackala socken. Velkoja til mågen bonden Eric Kanajärvi. Margareta Johansdotter Ylitalo, s. 1701 Hattula,Hyrvälä, k. 1794 Vesilahti,Yliskylä, ikä 93 v. Vesilahden käräjät 1788 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24513785 bonde enka Margareta Johansdotter ifrån Yliskylä, sin son innehafware af Yrjölä hemman Emmanuel Koskelin..afledne fader Emmanuel Arvidsson under äktenskapet med Margareta Johansdotter skatte köpte Koskis hemman i Hattula socken.....min qvarlåtenskap så i löst och fastm, skolat göra följände författning sim mina barn, sönerna Carl och Matts, döttrarna Anna, Maria och Beata...min afledne man Emmanuel Arvidsson...son Emmanuel....son Johan..

| Alku |

Taulu 55
7. Hedvig Johansdotter Tipuri, (Taulusta 50, isä Johan Curenius) s. 30.9.1770 Akaa,Kurisniemi.

Puoliso: Vihitty 6.12.1791 Akaa,Kurisniemi Johan Andersson Rökman Rakuuna, jääkäri, s. 3.10.1764 Sääksmäki,Huittula, k. 1807 , ikä 43 v. Ainakin 1781-1782 Kalvolan Vätälässä sisarensa luona (Johan svåger). Muuttanut: Kalvolan muuttaneet Vätälä Erics svåger Johan Andersson ifrån Säxmäki med betyg af d. 1780.
Vanhemmat: Anders Rökman, Korpraali, rummunlyöjä, s. 1724 Hollola. Vihitty 6.4.1748 Akaa. Sophia Jöransdotter Tiura, s. 17.5.1732 Akaa,Tiura.

| Alku |

Taulu 56
7. Ulrika Johansdotter Tipuri, (Taulusta 50, isä Johan Curenius) s. 3.1.1774 Akaa,Kurisniemi, k. 27.4.1840 Akaa,Kurisniemi, ikä 66 v ja 3 kk.

Puoliso: Vihitty 17.3.1791 Akaa,Kurisniemi Eric Johansson Tipuri e. Toorikka Rusthollari, s. 1747 Vesilahti,Riitiälä,Torikka, k. 16.2.1828 Akaa,Kurisniemi, ikä 81 v. Akaan Tipurin isäntä 1797-1827.
Perukirja 22.9.1828. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=81120388.
Vanhemmat: Johan Ericsson Toorikka, Toorikan isäntä 1733-1763, s. 1708 Vesilahti,Riitiälä, k. 6.3.1781 Vesilahti,Riitiälä, ikä 73 v. Riitiälä Toorikka v. 1742 Johan bonde, Anders bror, Matts bror.

Vesilahden käräjät 1737: bonde Johan Ericsson ifrån Riitiälä...des moder Anna Jacobsdotter...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27201426

Perheessä kaksi Eric nimistä poikaa. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=600910. Vihitty 3.12.1738 Akaa,Sontula. Beata Andersdotter Uotila, s. 13.2.1713 Akaa,Sontula, k. 1795 Vesilahti,Riitiälä, ikä 82 v.

| Alku |

Taulu 57
6. Anna Henricsdotter Tipuri, (Taulusta 49, isä Henric Tipuri) Tytär, s. 4.7.1725 Akaa,Kurisniemi,Tipuri, k. 25.4.1773 Akaa,Toijala,Köyväri, ikä 47 v ja 9 kk, kummit: Järvis rusthållaren Mårten Henricsson, Vuoltis Jöran Riippa, dragon Anders Råberg, Christina Gottleben, Christina Höök, pigan Brita Ericsdr, pigan Anna Michelsdr.

Puoliso: Vihitty 11.12.1745 Akaa Eric Mattsson Köyväri Talollinen, s. 30.12.1720 Akaa,Toijala, k. 12.6.1794 Akaa,Toijala, ikä 73 v ja 5 kk, kummit: Hr Josephus Wallenius, Otto Pajeng, Sigfrid Ericsson, Jacob Ericsson, matr. Elisabet Wallenia, Kyjä mohr, Eva Langh. Toijalan Köyvärin isäntä 1743-1778.

Vesilahden käräjär 1739: Eric Mattsson ifrån Ackas socken och Toijala by af sin svåger bårgaren i Åbo Jacob Simolin (Jacob Jacobsson pso Maria Jöransdotter Sipilä)..Simolins numera afledne svärfader bårgare Jöran Sipilä...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27190176
Naulin Sipilässä 30.4.1711 syntynyt Petter Michelsson Sipilä oli porvari Turussa pso porvarin tytär Anna Michelsdr Ranta.
Haanojan Voutilan Eric Sigfridssonin perukirjassa mainitaan, entinen rakuuna Anders Norgren Haanojalta velka Turun porvarille Jacob Simolinille (perintö),

28.10.1710 syntyy Varrasniemen Sipilässä Maria Jöransdotter jonka äidin veli on Sigfrid Ericsson Voutila.
Vanhemmat: Matts Ericsson Köyväri, Talollinen, majatalonpitäjä, s. 17.9.1695 Akaa,Toijala, k. 28.8.1763 Akaa,Toijala, ikä 67 v ja 11 kk. Toijalan Köyvärin isäntä 1727-1741. Lasten kummeine kahteen kertaan Sääksmäen Kyän Fredric Mattsson ja myös ens. vaimonsa äiti Beata Ichtydia.

Henkikirja 1722 Toijala Matts Ericsson, Beata hru, Jacob bror. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=224

Akaan käräjät v. 1731: Tuomitaan Toijalan kestikievarinpitäjä Matts Ericsson ja veljensä lukkari Jacob Ericsson Åman maksamaan Kärjenniemen talollisenpoika Anders Carlssonin saatavat.

Akaan käräjät 31.3.-5.4.1740: giästgifvare Matts Ericsson ifrån Toijala, des moder enka Lisa Jöransdotter ifrån samma by, Om Augisti i Stocholm afledne broder drg Eric Ericssons qvarlåtenskap.

Perunkirja 10.10.1763 Toijala Köyväri: bonde och giästgifvare Matts Ericsson död, enka Beata Sigfridsdr, fyra söner Eric, Matts, Henric och Johan, fem döttrar Maria, Lisa, Brita, Beata och Karin. Maria gift med rusthållare Mårten Mårtensson i Pöyhölä, Lisa gift med bonde Jacob Jöransson i Kaulo, Brita gift med smed Matts Michelsson i Sondula. Förmyndare Johan Henricsson Skottila. Köyväri hemman är skatte. Vihitty 5.10.1717 Akaa,Haanoja. Beata Sigfridsdotter Voutila, s. 1699 Akaa,Haanoja, k. 16.6.1768 Akaa,Toijala, ikä 69 v.

Lapset:
Anna Ericsdotter Köyväri , s. 7.8.1754 Akaa,Toijala,Köyväri. Tauluun 58
Margareta Ericsdotter Köyväri , s. 27.6.1758 Akaa,Toijala. Tauluun 59
Fredric Ericsson Köyväri , s. 24.10.1761 Akaa,Toijala,Köyväri. Tauluun 60
Hedvig Ericsdotter Köyväri , s. 25.7.1765 Akaa,Toijala,Köyväri. Tauluun 61
| Alku |

Taulu 58
7. Anna Ericsdotter Köyväri, (Taulusta 57, äiti Anna Tipuri) s. 7.8.1754 Akaa,Toijala,Köyväri, k. 9.9.1813 Akaa,Toijala, ikä 59 v ja 1 kk. Toijalan Köyvärin isäntä 1790.

Perukirja 20.11.1813. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=81115692.

1. puoliso: Johan Arvidsson Köyväri Pitäjänsuutari, talollinen, s. 10.3.1740 Akaa,Haudanniemi,Kataja, k. 12.12.1789 Akaa,Toijala, ikä 49 v ja 9 kk. Toijalan Köyvärin isäntä 1779-1789. Muuttanut: Kalvolan muuttaneet v. 1762, Kutila skomakaren Johan Arvidsson ifrån Tiura med betyg af d. 9.5.1762. Kalvolasta Köyvärille v. 1779. Kalvolan muuttaneet Prästegårds drg Johan Arvidsson ifrån Heinus med betyg af d. 25.10.1775.
Vanhemmat: Arvid Ericsson Kataja, Lampuoti Haudanniemen Katajalla, s. 26.6.1712 Akaa,Rättö, k. 30.6.1782 Akaa,Pätsiniemi, ikä 70 v ja 0 kk. V. 1724-1731 rippikirjassa Arvid son, yliviivattuna.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 21.-24.10.1735: drg Arvid Ericsson ifrån Voipaala, des faderbroder rusthållare Arvid Larsson i Rätöis, aflidne fader Eric Larsson, moder Lisa Mattsdr. Brita Henricsdotter, s. 1713, k. 28.8.1774 Akaa,Tiura, ikä 61 v.

2. puoliso: Vihitty 28.12.1790 Akaa,Toijala Henrich Johansson Köyväri Talollinen, vävy, s. 10.8.1754 Urjala,Hakkila,Lella. Toijalan Köyvärin isäntä 1791-1808.
Vanhemmat: Johan Carlsson Lella, Lellan isäntä 1748-1775, s. 15.4.1723 Urjala,Hakkila, k. 20.2.1803 Urjala,Hakkila, ikä 79 v ja 10 kk. Perunkirja 17.11.1803 Hakkila Lella: gammal bonde Johan Carlsson, söner Carl, Henric, Thomas och Eric, dotter änka Christina Astala. Vihitty 19.6.1748 Urjala. Maria Jacobsdotter Isotalo, s. 31.1.1725 Urjala,Kamppari.
| Alku |

Taulu 59
7. Margareta Ericsdotter Köyväri, (Taulusta 57, äiti Anna Tipuri) s. 27.6.1758 Akaa,Toijala, k. 5.4.1808 Akaa,Nahkiala, ikä 49 v ja 9 kk.

Puoliso: Vihitty 16.10.1783 Akaa Israel Abrahamsson Pennola Puuseppä, s. 25.4.1756 Akaa,Nahkiala, k. 27.7.1805 Akaa,Nahkiala,Pennola, ikä 49 v ja 3 kk, kummit: sacellan hr Gabriel Favorinus, Matts Ericsson, Eric Mattsson, Matts Andersson, jungfru Christina Elisabet Favorina, hru Anna Johansdr, hru Sara Wastenia. pig Brita Jöransdr.
Vanhemmat: Abraham Jöransson Görm e. Pennola, Rusthollari, s. noin 1715 Längelmäki,Hasa, k. 20.5.1793 Akaa,Nahkiala, ikä 78 v. Nahkialan Pennolan isäntä 1749-1791. Perunkirja 22.12.1769 Nahkiala Pennola: rusthållare Abraham Jöransson. Vihitty 7.7.1745 Längelmäki,Hasa. Johanna Israelsdotter Wallin, s. 14.2.1728 Akaa,Nahkiala, k. 15.7.1788 Akaa,Nahkiala, ikä 60 v ja 5 kk.

| Alku |

Taulu 60
7. Fredric Ericsson Köyväri, (Taulusta 57, äiti Anna Tipuri) Itsellinen, s. 24.10.1761 Akaa,Toijala,Köyväri, k. 31.5.1819 Akaa,Rättö, ikä 57 v ja 7 kk.

Puoliso: Vihitty 22.9.1790 Akaa,Toijala Anna Mattsdotter Rättsel s. 27.10.1765 Akaa,Rättö, k. 11.3.1835 Akaa,Rättö, ikä 69 v ja 4 kk, kummit: Eric Arvidsson, Nils Jöransson, Jöran Mattsson, dragon Anders Terman, hru Lisa Henricsdr, hru Anna Jacobsdr, pigor Brita Nilsdr, Caisa Jacobsdr och Lisa Mattsdr. Yliviivattu Rätössä 1783-1799 rippikirjassa eli muuttanut pois. 1803-1808 rippikirjassa perheineen Pappilassa merkinnällä bor i Rättöis.
Vanhemmat: Matts Jacobsson Rättsäll, Rakuuna, s. 2.2.1730 Akaa,Rättö, k. 18.5.1809 Akaa,Rättö, ikä 79 v ja 3 kk. Pääkatselmus v. 1789: tavastl, 58 år gammal, tienst 37 år, gift, tienst i Pommersla och finska compagnie. Vihitty 6.1.1755 Akaa. Brita Jacobsdotter Iso-Rekola, s. 17.8.1734 Akaa,Nahkiala, k. 11.8.1813 Akaa,Rättö, ikä 78 v ja 11 kk.

| Alku |

Taulu 61
7. Hedvig Ericsdotter Köyväri, (Taulusta 57, äiti Anna Tipuri) Piika, s. 25.7.1765 Akaa,Toijala,Köyväri, k. 1.5.1808 Akaa,Toijala, ikä 42 v ja 9 kk.

Puoliso: N.N.

| Alku | Paluu |