| Alku Paluu |

Taulu 1
I Carin Cnutsdotter Pusasyntynyt noin 1637 Urjala,Hakkila, kuollut välillä 21.7.1697-29.9.1697 Urjala,Hakkila, ikä 60 v. Urjalan käräjät 5.11.1696: Carin Cnutsdotter i Hakkila som äger den ärftelig börderätt uti Pusala ... sin son Eric Johansson ... des stiuffader Jacob Mattsson.

1. puoliso: Johan Mattsson Pusa Pusan vävy, kuollut 1663 Urjala,Hakkila. Mainitaan Pusalla 1652-1663 Johan måg, v. 1663 död.

Lapset:
1. Eric Johansson Pusa , syntynyt noin 1660 Urjala,Hakkila. Tauluun 2
2. Matts Johansson Pusa syntynyt Urjala,Hakkila,Pusa.
3. Valborg Johansdotter Pusa , syntynyt Urjala,Hakkila,Pusa. Tauluun 11
4. Lisa Johansdotter Pusa , syntynyt Urjala,Hakkila,Pusa. Tauluun 22
2. puoliso: Jacob Mattsson Pusa Hakkilan Pusan isäntä 1665-1688, kuollut Urjala,Hakkila.
Lapset:
5. Matthias Jacobi Hacklin , syntynyt noin 1674 Urjala,Hakkila,Pusa. Tauluun 36
| Alku |

Taulu 2
II Eric Johansson Pusa, (Taulusta 1, äiti Carin Pusa)Pusan isäntä 1688-1697, syntynyt noin 1660 Urjala,Hakkila, kuollut noin 1697 Urjala,Hakkila,Pusa, ikä 37 v. Urjalan käräjät 5.11.1696: Tuomitaan Eric Johansson i Hackila maksamaan velkansa til piga Juliana Jöransdotter i Urdiala, samt til smeden Matts Henricsson des des hustrus Valborg Johansdotter giold.

Puoliso: Lisa Henricsdotter kuollut 18.10.1747 Urjala,Hakkila.

Lapset:
1. Matts Ericsson Säck , syntynyt 24.2.1682 Urjala,Hakkila,Pusa. Tauluun 3
2. Beata Ericsdotter Pusa Itsellinen Hakkilan Pusalla, syntynyt 22.6.1687 Urjala,Hakkila, kuollut 12.1.1755 Urjala,Hakkila, ikä 67 v ja 6 kk.
3. Thomas Ericsson Pusa, Marttila eller Hasso , syntynyt 1692 Urjala,Hakkila. Tauluun 8
| Alku |

Taulu 3
III Matts Ericsson Säck, (Taulusta 2, isä Eric Pusa)Rakuuna, syntynyt 24.2.1682 Urjala,Hakkila,Pusa, kuollut 25.4.1756 Urjala,Hakkila,Pusa, ikä 74 v ja 2 kk. Urjalan käräjät 2.11.1742 s. 409: dragon Matts Ericsson Säck i Hakkila mot qvinnoperson Lisa Mattsdotter i samma by, hans hustru Caisa Michelsdotter, Lisa Mattsdotters man reserv carl Johan Thomasson i Hakkila, Johan Thomasson hoor med Matts Säcks hru Caisa Michelsdotter.

Urjalan käräjät 16.12.1758: dragon Matts Ericsson Säcks ifrån Hackila by arfwingar, Matts Säcks för någon tid sedan afledne fader Eric Johansson. Omyndigas förmyndare bonde Thomas Ericsson ifrån Vesilax. Thomas Mattsson Pusa svarande bekommit rusthållet efter son afledne moder Brita Jöransdotter. Matts Säcks arfwingar påstor sig vara rättigare till besittnings rätten af Pusa rusthåll. Arfskifte efter Thomas Mattssons moder åhr 1749.

Urjalan käräjät 28.4.1759: Dragon Matts Säcks söner, dragon Johan Mattsson, drg Henric Mattsson och drg Thomas Mattsson samt deras omyndiga systrar Beata och Maria Mattsdotters faderbroder och förmyndare bonde Thomas Ericsson mot innehafwande af Pusa rusthåll i Hackila by Thomas Mattsson. Pusa är arf efter theras faderfader Eric Johansson. Thomas Mattsson utom sig har åtta samsyskon. Thomas Mattsson, broder Eric Mattsson samt theras syster Lisa Mattsdotter, Maria Mattsdotter, Anna Mattsdotter och Lena Mattsdotters män dragon Johan Thomasson Hacklin, bonde Eric Henricsson ifrån Nahkiala, bondeson Anders Nilsson ifrån Hackila, reserv karl Matts Mattsson ifrån samma by. Ogift Beata Mattsdotter, syster Chirstin Mattsdotter, broder bonde Jöran Mattsson ifrån Nahkiala.
Thomas Mattssons syster Valborg Mattsdotters man dragon Thomas Thomasson Ågren.
Pusa ähr arf efter theras afledne moder Brita Jöransdotter hwilket bekommit arf efter sin föräldrar.

Pääkatselmus v. 1734: varit fången, 50 år gammal finne, gift, tienst 30 år.

1. puoliso: Vihitty 20.9.1724 Urjala,Karo Maria Clausdotter Karo syntynyt 1698 Urjala,Haaroinen,Karo, kuollut 29.7.1731 Urjala,Hakkila, ikä 33 v.
Puolison vanhempia:
    (i) Claus Mattsson Karo, Talollinen, syntynyt 1655, kuollut 1704 Urjala,Haaroinen,Karo, ikä 49 v.
    (ä) Chirstin Nilsdotter Isotalo, syntynyt 1658 Urjala,Kamppari, kuollut 3.9.1732 Urjala,Haaroinen,Karo, ikä 74 v.
    (ii) Matts Karo.
    () N.N.
    (äi) Nils Påhlsson Isotalo, Talollinen, syntynyt 1624 Urjala,Kamppari, kuollut 1679 Urjala,Kamppari, ikä 55 v.
    (ää) Dorde Eskilsdotter.

Lapset:
1. Beata Mattsdotter Säck , syntynyt 31.3.1726 Urjala,Hakkila. Tauluun 4
2. Johannes Mattsson Säck , syntynyt 27.3.1729 Urjala,Hakkila. Tauluun 5
2. puoliso: Carin Michelsdotter Sakala syntynyt 23.11.1706 Urjala,Salmi,Sakala, kuollut 30.1.1787 Urjala,Hakkila, ikä 80 v ja 2 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Michel Mårtensson Sakala, Talollinen, syntynyt 1670 Akaa.Kuusjoki, kuollut 13.3.1743 Urjala,Salmi,Sakala, ikä 73 v.
    (ä) Caisa Simonsdotter, syntynyt 1666, kuollut 1740 Urjala,Salmi,Sakala, ikä 74 v.
Lapset:
3. Matts Mattsson Säck , syntynyt 29.1.1733 Urjala,Hakkila. Tauluun 6
4. Henric Mattsson Säck syntynyt 26.5.1735 Urjala,Hakkila,Pusa, kummit: Tuulensuu Marcus, Matts Sigfridsson, Thomas Mattsson, Lisa Mattsdr, Maria Mattsdr, Maria Gabrielsdr alla ifrån Laukeela. Muuttanut: Bortflyttat til Acas sochn och Jerwis by utan attest 1751, kom tilbaka 1752.
5. Thomas Mattsson Säck syntynyt 5.2.1739 Urjala,Hakkila, kummit: Pusa Johan, Willam son Henric. Muuttanut: For til Acas utan attest 1753, sedermera kom tilbaka och for til Åbo med attest d. 16.Jan.1755.
6. Carl Matinpoika Säck syntynyt 26.12.1739 Urjala,Hakkila. Muuttanut: For til Åbo 1757 utan attest.
7. Maria Mattsdotter Säck , syntynyt 8.2.1745 Urjala,Hakkila,Pusa. Tauluun 7
8. Bertil Matinpoika Säck syntynyt 9.8.1747 Urjala,Hakkila.
9. Caisa Matintytär Säck syntynyt 9.8.1747 Urjala,Hakkila.
| Alku |

Taulu 4
IV Beata Mattsdotter Säck, (Taulusta 3, isä Matts Säck)syntynyt 31.3.1726 Urjala,Hakkila, kuollut 1788 Vesilahti,Menkala, ikä 62 v, kummit: Matts Pusa, Henric Carois, ??, Lisa Pusas dotter i Urdiala, ??. Muuttanut: til Vesilax.

Puoliso: Vihitty 28.12.1748 Urjala Jöran Mattsson Pietilä syntynyt 1728 Vesilahti,Menkala, kuollut 1766 Vesilahti,Menkala, ikä 38 v.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Simonsson Pietilä.
    (ä) Maria.

| Alku |

Taulu 5
IV Johannes Mattsson Säck, (Taulusta 3, isä Matts Säck)Rakuuna, syntynyt 27.3.1729 Urjala,Hakkila, kummit: Matts Henricsson, Eric Mårtensson, Jöran Jacobsson alla i Hackila, bror Henric Classon i Harois, Brita Jacobsdr, Lisa piga Maria Ericsdr piga. Urjalan käräjät 1.12.1759: Kärande dragon Johan Mattsson ifrån Hakkila, arfskifte instrument 19.11.1706 för rusthållare Jöran Eskilsson eller svarandes Thomas Mattsson Pusas moderfader. Svarandes fader Matts Henricsson. Käranders fader Matts Säck.
Arfskifte 19.11.1697 til Pusa hemmannet i Hakkila, arf efter sahl. Carin Cnutsdotter hvilken varit börd egendom af Hackila rusthållet, äldsta sonen Eric Johansson hwilket värdskapet härtil innehafwer. Arfwingar 2:ne söner Eric och Matts (Jacobsson Hacklin) och 2:ne döttrar Valborg som är gift med pistolsmeden Matts Henricsson i Urdiala by och Lisbeta ryttarens Jöran Eskilssons hustru.
Matts Säck och des hustru Carin Michelsdotter...
Eric Johansson skall vara kärandes faderfader och broder til svarandes moders Brita Jöransdotters moder Elisabeta Johansdotter som varit gift med den uthi Pusa rusthåll immitterade Jöran Eskilsson. Muuttanut: I Vesilax.

Puoliso: N.N.

| Alku |

Taulu 6
IV Matts Mattsson Säck, (Taulusta 3, isä Matts Säck)Sotilas, syntynyt 29.1.1733 Urjala,Hakkila, kuollut 11.6.1762 Urjala,Hakkila, ikä 29 v ja 4 kk, kummit: Thomas Michelsson ifrån Salmis Sakala, Jöran Michelsson ifrån Laukeela Uotila, Thomas Mattsson ifrån Hakkila Pusa, hru Carin ifrån Heikkilä, hru Maria Salmis Mattila, flickan Maria Gabrielsdr. Perunkirja 27.1.1763 Salmi: hru Lena Mattsdotter i Hakkila, aflidne man dragon Matts Mattsson, son Anders Mattsson, förmyndare bonde Thomas Michelsson i Salmi.
Urjalan käräjät 21.4.1757: res karl Matts Mattsson ifrån Hackila mot rusthållare Thomas Mattsson Pusa, Thomas inte låtit Matts nytja ängstycken som Matts fader innhafwer.
Urjalan käräjät 8.12.1762 §81: dragon Matts Mattsson ifrån Hackilas omyndiga barns förmyndare deras skyldeman bonde Thomas Michelsson Sakala ifrån Salmis.

Puoliso: Helena Mattsdotter Pusa. (Taulu 23) syntynyt 14.12.1735 Urjala,Hakkila,Pusa, kuollut 26.4.1819 Urjala,Hakkila, ikä 83 v ja 4 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Henricsson Mylläri, Pusa, Pusan isäntä 1713-1737, syntynyt 10.8.1678 Tammela,Teuro,Mylläri, kuollut 26.9.1756 Urjala,Hakkila,Pusa, ikä 78 v ja 1 kk.
    (ä) Brita Jöransdotter Pusa, syntynyt noin 1689 Urjala,Hakkila,Pusa, kuollut 16.10.1748 Urjala,Hakkila,Pusa, ikä 59 v.
    (ii) Henric Jöransson Mylläri, Talollinen Teuron Myllärillä, kuudennusmies, syntynyt noin 1650 Tammela,Teuro, kuollut 12.5.1726 Tammela,Teuro, ikä 76 v.
    () Gertrud Mattsdotter, Gl hustru, syntynyt noin 1650, kuollut 15.6.1718 Tammela,Teuro, ikä 68 v.
    (äi) Jöran Eskilsson Pusa, Pusan isäntä 1697-1713, ratsumies, kuollut 14.3.1734 Urjala,Hakkila,Pusa.
    (ää) Lisa Johansdotter Pusa, syntynyt Urjala,Hakkila,Pusa, kuollut 1712 Urjala,Hakkila,Pusa.
Muuttanut: Reserve hru ibidem.

| Alku |

Taulu 7
IV Maria Mattsdotter Säck, (Taulusta 3, isä Matts Säck)syntynyt 8.2.1745 Urjala,Hakkila,Pusa, kuollut 24.3.1817 Akaa,Jokihaavisto, ikä 72 v ja 1 kk. Muuttanut: For til Acas utan attest 1759.

Puoliso: Vihitty 15.10.1769 Urjala Johan Henricsson Luttula Torppari, syntynyt 14.6.1741 Akaa,Jokihaavisto, kuollut 11.3.1808 Akaa,Jokihaavisto, ikä 66 v ja 8 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric Niilonpoika Spåre, Rakuuna, syntynyt noin 1710 Akaa,Jokihaavisto.
    (ä) Brita Pekantytär Silverspåra, syntynyt 1710 Akaa,Jokihaavisto, kuollut 12.5.1782 Akaa,Jokihaavisto, ikä 72 v.

| Alku |

Taulu 8
III Thomas Ericsson Pusa, Marttila eller Hasso, (Taulusta 2, isä Eric Pusa)Talollinen Heinutsuon Marttilassa, syntynyt 1692 Urjala,Hakkila, kuollut 18.11.1780 Vesilahti,Heinutsuo, ikä 88 v. Mainitaan Marttilassa eli Hassolla 1724 alkaen.
Vesilahden käräjät v. 1722: Vastaajat Sophia Carlsdotter ifrån Heinutsuo, Thomas Ericssons hustru Beata Larsdotter ibm. Kantajan Petter Staffansson i samma by.
Urjalan käräjät 17.4.1755: bonde Thomas Ericsson i Heinutsuo och Vesilax socken til thes broder Matts Ericssons dotter Beata Mattsdotter och hennes man bonde Jöran Mattsson i Mengala by samma socken, efter kärandes Thomas Ericssons framledne moder Lisa vid namn och hennes dotter Beata Ericsdotter dödt i Hackila by.

1. puoliso: Beata Larsdotter kuollut jälkeen 1722 Vesilahti,Heinutsuo.

Lapset:
1. Henric Thomasson Marttila eller Hasso , syntynyt 1725 Vesilahti,Heinutsuo. Tauluun 9
2. puoliso: Brita kuollut ennen 27.11.1737 Vesilahti,Heinutsuo.
3. puoliso: Vihitty 27.11.1737 Vesilahti Maria Ericsdotter syntynyt 1700 Vesilahti, kuollut 28.2.1781 Vesilahti, ikä 81 v. Mainitaan Marttilassa 1738 alkaen.
Lapset:
2. Eric Thomasson Rassa , syntynyt 22.2.1748 Vesilahti,Heinutsuo. Tauluun 10
3. Elisabet Thomasdotter Marttila syntynyt Vesilahti,Heinutsuo.
4. Christina Thomasdotter Marttila syntynyt Vesilahti,Heinutsuo.
| Alku |

Taulu 9
IV Henric Thomasson Marttila eller Hasso, (Taulusta 8, isä Thomas Marttila eller Hasso)Talollinen, syntynyt 1725 Vesilahti,Heinutsuo, kuollut 1775 Vesilahti, ikä 50 v. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 2.3.1773: Johan Johansson Jussila 75 åhr gammal, son Johan Johansson från Heinutsuo, sin svärfader Thomas Ericsson Hasso ifrån Heinutsuo. Henric Thomasson Hasso berättar att hans fader är 80 år gammal. Henrics moders afledne moderbroder Anders vid namn som varit utgammal war och bodt på Hasso. Todistajat Viljulan Jarwan niityn omistuskiistassa.

Puoliso: Vihitty 28.2.1746 Urjala Maria Mattsdotter Karosyntynyt 12.3.1722 Urjala,Haaroinen,Karo, kuollut 1783 Vesilahti, ikä 61 v, kummit: Michel Tasso i Kockois, Henric Classon Caroi, Matts Henricsson, Helena Thunandra, Helena Wallina, Maria ??, Chirstin Clasdr i Carois.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Clausson Karo, Räätäli, syntynyt 1694 Urjala,Haaroinen, kuollut 24.6.1739 Urjala,Haaroinen,Karo, ikä 45 v.
    (ä) Chirstin Henricsdotter, syntynyt 6.1.1697 Janakkala,Sauvala.
    (ii) Claus Mattsson Karo, Talollinen, syntynyt 1655, kuollut 1704 Urjala,Haaroinen,Karo, ikä 49 v.
    () Chirstin Nilsdotter Isotalo, syntynyt 1658 Urjala,Kamppari, kuollut 3.9.1732 Urjala,Haaroinen,Karo, ikä 74 v.

| Alku |

Taulu 10
IV Eric Thomasson Rassa, (Taulusta 8, isä Thomas Marttila eller Hasso) syntynyt 22.2.1748 Vesilahti,Heinutsuo, kuollut 1812 Vesilahti,Kaakila,Rassa, ikä 64 v.

1. puoliso: Vihitty 1.11.1771 Vesilahti,Kaakila Maria Ericsdotter Rassa syntynyt 13.9.1752 Lempäälä,Kuokkala,Tuisku, kuollut 1777 Vesilahti,Kaakila, ikä 25 v.
Puolison vanhempia:
    (i) Ericus Johansson Höök, Sotilas, syntynyt 9.5.1727 Lempäälä,Kuokkala.
    (ä) Elisabet Bertilsdotter Rytiä, syntynyt 6.7.1727 Lempäälä,Rasala.
    (ii) Johan Gustafsson Tärrä, Vävy, talollinen, syntynyt 1691 Lempäälä,Pappila, kuollut 3.6.1736 Lempäälä,Kuokkala, ikä 45 v.
    () Maria Pehrsdotter Tärrä, syntynyt 31.3.1696 Lempäälä,Kuokkala, kuollut 27.3.1776 Lempäälä,Kuokkala, ikä 79 v ja 11 kk.
    (äi) Bertil Bertilsson Rytiä, Talollinen, syntynyt 2.1699 Lempäälä,Rasala, kuollut 18.6.1783 Lempäälä,Rasala, ikä 84 v.
    (ää) Sophia Påhlsdotter Marttila, syntynyt 1699 Sääksmäki,Ylenjoki, kuollut 8.2.1778 Lempäälä,Rasala, ikä 79 v.

2. puoliso: Vihitty 5.6.1778 Vesilahti,Hinsala Valborg Johansdotter Priiari syntynyt 18.3.1748 Vesilahti,Hinsala, kuollut 17.6.1815 Vesilahti, ikä 67 v ja 2 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Johansson Böckelman, Priiari, Rummunlyöjä, talollinen, syntynyt 1713, kuollut 1778 Vesilahti,Hinsala, ikä 65 v.
    (ä) Maria Johansdotter Hasso, syntynyt 15.6.1713 Lempäälä,Aimala.
    (äi) Johan Mattsson Hasso, Talollinen, syntynyt 30.7.1687 Lempäälä,Aimala, kuollut 21.4.1751 Lempäälä,Aimala, ikä 63 v ja 8 kk.
    (ää) Brita Ericsdotter Lumiala, syntynyt 1684 Lempäälä,Lumiala, kuollut 3.11.1751 Lempäälä,Aimala, ikä 67 v.
| Alku |

Taulu 11
II Valborg Johansdotter Pusa, (Taulusta 1, äiti Carin Pusa)syntynyt Urjala,Hakkila,Pusa. SAY: Styfdotter Pusalla 1675-1676. 1693-1694 pistolsmed Matts Henricssonin puoliso Urjalankylän Uotilassa.
Urjalan käräjät v. 1729: Fredric Mattssons ifrån Urjala by framledne moder Valborg Johansdotter.

Puoliso: Matts Henricsson UotilaUotilan isäntä 1693-1710, pistooliseppä. Urjalankylän Uotila 1691 Henric Eskilsson, Maisa hru, Matts stiufson, 1693 Anders Ericsson, Valborg hru, Matts Henricsson comp. pistolsmed, Valborg hru.

Lapset:
1. Henric Mattsson Uotila , syntynyt Urjala,Urjalankylä. Tauluun 12
2. Elisabet Mattsdotter Uotila , syntynyt 19.11.1691 Urjala,Urjalankylä,Uotila. Tauluun 13
3. Fredric Mattsson Hacklin , syntynyt 1692 Urjala,Urjalankylä. Tauluun 19
| Alku |

Taulu 12
III Henric Mattsson Uotila, (Taulusta 11, äiti Valborg Pusa) Talollinen, syntynyt Urjala,Urjalankylä. Isäntänä 1723-1728.

Puoliso: Lisa

| Alku |

Taulu 13
III Elisabet Mattsdotter Uotila, (Taulusta 11, äiti Valborg Pusa)syntynyt 19.11.1691 Urjala,Urjalankylä,Uotila, kuollut 13.3.1774 Urjala,Nuutajärvi,Tuulensuu, ikä 82 v ja 3 kk. Muuttanut: Flyttat til Urdiala 1751. är i Tulensu.

Puoliso: Vihitty 11.2.1722 Urjala,Urjalankylä Jöran Jacobsson Renki, syntynyt 1702 Urjala,Immala, kuollut 28.2.1742 Urjala,Tuulensuu, ikä 40 v.

Lapset:
1. Lisa Jöransdotter , syntynyt 19.11.1722 Urjala,Urjalankylä,Anttila. Tauluun 14
2. Thomas Jöransson Tusula , syntynyt 2.3.1724 Urjala,Urjalankylä. Tauluun 15
3. Jöran Jöransson syntynyt 22.4.1725 Urjala,Urjalankylä, kummit: Anders Mattsson?, Matts Henricsson, Brita Ericsdr alla ifrån Urdiala by.
4. Jacob Jöransson Vieremä , syntynyt 29.6.1728 Urjala,Urjalankylä,Knuutila. Tauluun 16
5. Anders Jöransson Niemelä , syntynyt 25.10.1730 Urjala,Urjalankylä. Tauluun 17
6. Christina Jöransdotter , syntynyt 21.7.1733 Urjala,Urjalankylä. Tauluun 18
| Alku |

Taulu 14
IV Lisa Jöransdotter, (Taulusta 13, äiti Elisabet Uotila) syntynyt 19.11.1722 Urjala,Urjalankylä,Anttila, kuollut 17.2.1800 Urjala,Nuutajärvi, ikä 77 v ja 2 kk.

Puoliso: Vihitty 22.12.1740 Urjala,Nuutajärvi Johan JohanssonTorppari Tuulensuussa, syntynyt 20.3.1713 Urjala,Huhti,Heikkilä, kuollut 23.5.1784 Urjala,Nuutajärvi, ikä 71 v ja 2 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Josephsson Kiiru, Itsellinen, renkivouti Tuulensuussa, syntynyt 23.7.1680 Somero,Joensuu,Matila, kuollut 6.7.1777 Urjala,Väkkärä, ikä 96 v ja 11 kk.
    (ä) Beata Johansdotter, syntynyt 12.12.1678 Loimijoki,Kojonperä,Mikkola, kuollut 26.1.1755 Urjala,Nuutajärvi, ikä 76 v ja 1 kk.
    (ii) Joseph Thomasson Kiiru.
    () Euphemia.

| Alku |

Taulu 15
IV Thomas Jöransson Tusula, (Taulusta 13, äiti Elisabet Uotila)Torppari Urjalan Nuutajärvellä, syntynyt 2.3.1724 Urjala,Urjalankylä, kuollut 22.10.1807 Urjala,Nuutajärvi, ikä 83 v ja 7 kk, kummit: Willam Mattsson, Beata Ericsdr.

Puoliso: Vihitty 1756 Brita Henricsdotter syntynyt 1725, kuollut 29.5.1795 Urjala,Tuulensuu, ikä 70 v. Muuttanut: ankom til socken genom gifte.

| Alku |

Taulu 16
IV Jacob Jöransson Vieremä, (Taulusta 13, äiti Elisabet Uotila)Torppari, syntynyt 29.6.1728 Urjala,Urjalankylä,Knuutila, kuollut 28.3.1809 Urjala,Laukeela,Vieremä, ikä 80 v ja 8 kk, kummit: Epäselvä teksti. Urjalan väestöluettelo v. 1750 Tuulensuu: i Laukela Keppilä torp.

Puoliso: Maria Andersdotter Jabelsyntynyt 1.5.1726 Urjala,Laukeela,Keppilä, kuollut 20.3.1790 Urjala,Laukeela,Vieremä, ikä 63 v ja 10 kk, kummit: Henric Thomasson ifrån Huhtis, Jacob Henricsson, Simon Gustafsson Köppis drengen, Köppis gamla mor Maria Mattsdr, Maria Jöransdr piga, Merta Jöransdr piga.
Puolison vanhempia:
    (i) Anders Johansson Jabel, Lipunkantaja, syntynyt 11.12.1681 Helsinki, kuollut 11.3.1753 Urjala,Laukeela,Keppilä, ikä 71 v ja 3 kk.
    (ä) Helena Simonsdotter Vallina, syntynyt 8.2.1700 Urjala,Vahonen,Pappila, kuollut 24.7.1763 Urjala,Laukeela, ikä 63 v ja 5 kk.
    (ii) Johan Hansson Jabel, Porvari, Helsingin kaupunginvouti, kuollut 3.10.1700 Helsinki.
    () Anna.
    (äi) Simon Valinius, Wallinus, Urjalan kirkkoherra, syntynyt 1640, kuollut 1713 Urjala, ikä 73 v.
    (ää) Christina, kuollut 19.2.1713 Urjala.

| Alku |

Taulu 17
IV Anders Jöransson Niemelä, (Taulusta 13, äiti Elisabet Uotila)Lampuoti, sotilas, syntynyt 25.10.1730 Urjala,Urjalankylä, kuollut 1815 Urjala, ikä 85 v, kummit: Anders Andersson kyrkovärden, B. Jacob Henricsson ifrån Urjala, Henric Jöransson ifrån Salmi, hru Maria Jöransdr ifrån Urjala, pig Maria Andersdr ifrån Urjala.

Puoliso: Vihitty 28.10.1756 Urjala Valborg Samuelsdotter Immala syntynyt 1.4.1734 Sahalahti,Tursola,Pietilä, kuollut 8.1.1793 Urjala,Urjalankylä, ikä 58 v ja 9 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Samuel Ericsson Pietilä, Talollinen, syntynyt 1.3.1704 Sahalahti,Tursola, kuollut 4.5.1740 Sahalahti,Tursola,Pietilä, ikä 36 v ja 2 kk.
    (ä) Anna Jöransdotter Pietilä, syntynyt 17.12.1701 Sahalahti,Tursola,Pietilä, kuollut 21.7.1771 Urjala,Urjalankylä, ikä 69 v ja 7 kk.
    (ii) Eric Jöransson Pietilä, syntynyt noin 1678.
    () Valborg Jöransdotter, syntynyt 1664, kuollut 15.3.1724 Sahalahti,Tursola, ikä 60 v.
    (äi) Jöran Jöransson Pietilä, Rusthollari, syntynyt Sahalahti,Tursola, kuollut 24.1.1720 Sahalahti,Tursola.
    (ää) Carin Samuelsdotter Pietilä, syntynyt Sahalahti,Tursola.

| Alku |

Taulu 18
IV Christina Jöransdotter, (Taulusta 13, äiti Elisabet Uotila)syntynyt 21.7.1733 Urjala,Urjalankylä, kuollut 26.8.1808 Urjala,Urjalankylä, ikä 75 v ja 1 kk, kummit: Henric Sifreen, Josephus ??, Anna Mattsdr, Lisa ??dr.

1. puoliso: N.N.

2. puoliso: Matts Grön Sotilas, syntynyt noin 1722, kuollut 14.6.1777 Urjala,Nuutajärvi,Tuulensuu, ikä 55 v.
| Alku |

Taulu 19
III Fredric Mattsson Hacklin, (Taulusta 11, äiti Valborg Pusa)Kyrkoväckare, syntynyt 1692 Urjala,Urjalankylä, kuollut 22.5.1762 Hattula,Rahkoila, ikä 70 v. Kuolintiedossa: Farit till sin dr i Carlskrona,återk.till Calvola(risti) där g.
Perunkirjoitus 22.12.1762 Hattula: aflidne spögubbe Fredric Mårtensson Hacklin, enka Lisa Thomasdotter, son sockneskräddare Fredric Hacklins enckia Lisa Andersdotter, dotter Maria Fredricsdotter gift med timmerman Johan Lindstedt i Carlskrona.
Urjalankylän Uotilan isäntänä 1710-1723.
Urjalan käräjät 1728: Eric Forström crono befallningsman Johan Schreyn puolesta esittää että talollinen Fredric Mattssonin talo Urjalan kylästä peruutetaan verorästeistä kruunulle.
Urjalan käräjät v. 1729: Fredric Mattsson ifrån Rahkoila by och Hattula socken, svåger Jöran Jacobsson och syster Lisa Mattsdotter ifrån Urjala by.
Urjalan käräjät 10.11.1729: för sin framledne moder Valborg Johansdotter Uotilas ifrån Urdiala by har sonen Fredrik Mattsson arbetat til kyrkan.

Puoliso: Elisabet Thomasdotter Uoti syntynyt 1689 Urjala,Urjalankylä, kuollut 5.5.1776 Urjala,Urjalankylä,Uoti, ikä 87 v.
Puolison vanhempia:
    (i) Thomas.
    (ä) Lisa Mårtensdotter.
    (äi) Mårten.
    (ää) N.N.
Urjalan käräjät 6.11.1766 §109: enka Lisa Thomasdr ifrån Urdiala by til des afledne son Henric Fredricssons enka Lisa Andersdr ifrån Kanajärvi... til vitne skräddare Henric Henricsson ifrån Haudois.

Lapset:
1. Maria Fredricsdotter Hacklin . Tauluun 20
2. Anna Fredricsdotter Hacklin
3. Matthias Fredricsson Uotila syntynyt 21.1.1720 Urjala,Urjalankylä, kummit: Matts Mattsson Pauhari, ?? Ståhlberg, Johan Wellerus, Thomas Staphansson spögubbe, Margareta Wallina, Maria Mattsdr, Fredrich ? syster? , Lisa Andersdr.
4. Eric Fredricsson Uotila syntynyt 15.5.1721 Urjala,Urjalankylä, kummit: Anders Henricsson, Matts Mattsson, hustru Lisbeta Wallina, hru Lisa Mattsdr.
5. Henric Fredricsson Hackelin , syntynyt 15.1.1725 Urjala,Urjalankylä, (kaksonen). Tauluun 21
6. Thomas Fredricsson Uotila syntynyt 15.1.1725 Urjala,Urjalankylä, (kaksonen), kuollut .2.1725 Urjala,Urjalankylä, ikä 0 v, kummit: Pauhari Matts Mattsson ifrån Urdiala, Matts Mattson ibm, hru Elisabet Clasdr, Brita Ericsdr.
7. Jakobus Fredricsson Uotila syntynyt 10.7.1728 Urjala,Urjalankylä, kummit: klåckaren Sifreen, dragon ? Löfbergs hru, Maria Carlsdr, ? Jöransdr.
| Alku |

Taulu 20
IV Maria Fredricsdotter Hacklin, (Taulusta 19, isä Fredric Hacklin)

Puoliso: Johan Lindstedt Timmerman i Carlskrona.

| Alku |

Taulu 21
IV Henric Fredricsson Hackelin, (Taulusta 19, isä Fredric Hacklin)Pitäjänräätäli, syntynyt 15.1.1725 Urjala,Urjalankylä, (kaksonen), kuollut ennen 3.4.1761 Akaa,Hautaa, ikä 36 v ja 2 kk, kummit: Pauhari Matts Mattsson ifrån Urdiala, Matts Mattson ibm, hru Elisabet Clasdr, Brita Ericsdr. Hattulan kuolleet 22.9.1760 28.9.1760 Rahkola Aromäki Sn Skrädd. Henr. Fredrichss. (Korjattu päälle Faven) lungsot 38 år, ifr.Achas gift.

Hattulan käräjät 12.1.1757: skräddare i Ackas socmen Henric Fredricsson mot soldat Henric Smed ifrån Kouvala.

Perunkirja 3.4.1761 aflinde sockneskräddare Henric Hacklin, änka Caisa Andersdotter, son Fredric Henricsson.

Hattulan käräjät 18.11.1762 §57: skräddare Henric Hacklins änka Lisa Andersdotter, thes svärmoder eller Hacklins moder Lisa vid namn. Arf efter Hacklins afledne fader.

Urjalan käräjät 18.4.1761 §29: afledne sockneskräddare i Ackas socken Henric Hacklins omyndiga son Fredric, nämdeman Eric Mattsson ifrån Urdiala by vara then omyndigas närmasta skyldeman, så han vara hans förmyndare.

Puoliso: Vihitty 16.4.1758 Kalvola,Kanajärvi Elisabet Andersdotter Kanajärvi syntynyt noin 1731 Kalvola,Kanajärvi.
Puolison vanhempia:
    (i) Anders Henricsson Kanajärvi, Talollinen, syntynyt 1702 Kalvola,Kanajärvi, kuollut 2.12.1790 Kalvola,Kanajärvi, ikä 88 v.
    (ä) Lisa Bertilsdotter Selkälä, syntynyt 16.9.1706 Tammela,Hevonniemi, kuollut 5.10.1777 Kalvola,Kanajärvi, ikä 71 v ja 0 kk.
    (ii) Henric Staffansson Könnölä, Kanajärvi, Kanajärven isäntä 1710-, syntynyt Kalvola,Könnölä, kuollut jälkeen 16.3.1741.
    () Christina Ericsdotter Kanajärvi, syntynyt Kalvola,Kanajärvi, kuollut ennen 16.3.1741.
    (äi) Bertil Bertilsson Selkälä, syntynyt ennen 1686, kuollut 10.3.1715 Tammela,Hevonniemi, ikä 29 v.
    (ää) Lisa Johansdotter, syntynyt 1684, kuollut 7.1.1759 Tammela,Hevonniemi, ikä 75 v.

| Alku |

Taulu 22
II Lisa Johansdotter Pusa, (Taulusta 1, äiti Carin Pusa) syntynyt Urjala,Hakkila,Pusa, kuollut 1712 Urjala,Hakkila,Pusa.

Puoliso: Jöran Eskilsson Pusa. (Taulu 6) Pusan isäntä 1697-1713, ratsumies, kuollut 14.3.1734 Urjala,Hakkila,Pusa. SAY 1691 Eric Johansson, Lisa hru.
SAY 1694 Eric Johansson, Lisa hru.
SAY 1707 Jöran Eskilsson.

Lapset:
1. Brita Jöransdotter Pusa , syntynyt noin 1689 Urjala,Hakkila,Pusa. Tauluun 23
2. Jöran Jöransson Myntti , syntynyt 1698 Urjala,Hakkila,Pusa. Tauluun 31
| Alku |

Taulu 23
III Brita Jöransdotter Pusa, (Taulusta 22, äiti Lisa Pusa)syntynyt noin 1689 Urjala,Hakkila,Pusa, kuollut 16.10.1748 Urjala,Hakkila,Pusa, ikä 59 v. Urjalan käräjät v. 1724: Käräjät todistavat että rusthollari Matts Henricssonin vaimon Brita Jöransdotter on närmaste arfvinge börderusthåll Pusa.

Perunkirjoitus 10.11.1749 Hakkila Pusa gammal rusthållare Matts Henricsson, afl. hru Brita Jöransdotter, tre söner Thomas, Jöran och Eric, sju döttrar Lisa, Maria, Kirstin, Anna, Valborg, Beata och Lena. Lisa gift med dragon Johan Thomasson Hackelin, Maria gift med bonde Eric Henricsson ifrån Nahkiala, Pusa är Brita Jöransdotters skatterarf. Allekirjoitukset mm Eric Henricsson Rekunen ifrån Nahkiala.

Puoliso: Matts Henricsson Mylläri, Pusa. (Taulu 6)Pusan isäntä 1713-1737, syntynyt 10.8.1678 Tammela,Teuro,Mylläri, kuollut 26.9.1756 Urjala,Hakkila,Pusa, ikä 78 v ja 1 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric Jöransson Mylläri, Talollinen Teuron Myllärillä, kuudennusmies, syntynyt noin 1650 Tammela,Teuro, kuollut 12.5.1726 Tammela,Teuro, ikä 76 v.
    (ä) Gertrud Mattsdotter, Gl hustru, syntynyt noin 1650, kuollut 15.6.1718 Tammela,Teuro, ikä 68 v.
    (ii) Jöran Ericsson Mylläri, Talollinen Teuron Myllärillä, vävy, syntynyt Tammela,Teuro, kuollut 1679 Tammela,Teuro.
    () Gertrud Thomasdotter Mylläri, syntynyt Tammela,Teuro, kuollut 25.9.1692 Tammela,Teuro.
Sääksmäen syyskäräjät v. 1727: rusthållare Matts Henricssons ifrån Hackila hustru Brita Jöransdotters moderne arf på Pusa skatterusthåll i Hackila by. Hennes halfmoderbroder kyrkoherden wid Mösrkom församling wällärde hr Mathias Hacklin. Mellan honom och Brita Jöransdotters fader Jöran Eskilsson 9.3.1724 lagligen confirmerat förlysning.
.

Lapset:
1. Lisa Mattsdotter Pusa , syntynyt 10.11.1709 Urjala,Hakkila. Tauluun 24
2. Thomas Mattsson Pusa , syntynyt 10.11.1714 Urjala,Hakkila,Pusa. Tauluun 25
3. Brita Mattsdotter Pusa syntynyt noin 1717 Urjala,Hakkila, kuollut 17.1.1718 Urjala,Hakkila, ikä 1 v.
4. Maria Mattsdotter Pusa , syntynyt 2.1.1719 Urjala,Hakkila,Pusa. Tauluun 26
5. Jöran Mattsson Pusa, Vähä-Rekola , syntynyt 23.3.1721 Urjala,Hakkila,Pusa. Tauluun 27
6. Erich Mattsson Pusa syntynyt 12.4.1723 Urjala,Hakkila, kuollut 19.2.1764 Urjala,Hakkila, ikä 40 v ja 10 kk, kummit: Jöran Jöransson, Eric Mattsson?, Jöran och Carl Jacobsöner, Carin? Jaconsdr, Maria Jacobsdr, Maria Carlsdr alla i Hackila.
7. Chirstin Mattsdotter Pusa syntynyt 17.5.1725 Urjala,Hakkila, kuollut 26.1.1777 Urjala,Hakkila, ikä 51 v ja 8 kk.
8. Anna Mattsdotter Pusa , syntynyt 4.5.1728 Urjala,Hakkila. Tauluun 28
9. Valborg Mattsdotter Pusa , syntynyt 15.1.1731 Urjala,Hakkila. Tauluun 29
10. Beata Mattsdotter Pusa , syntynyt 28.7.1733 Urjala,Hakkila. Tauluun 30
11. Helena Mattsdotter Pusa , syntynyt 14.12.1735 Urjala,Hakkila,Pusa. Tauluun 6
| Alku |

Taulu 24
IV Lisa Mattsdotter Pusa, (Taulusta 23, äiti Brita Pusa) syntynyt 10.11.1709 Urjala,Hakkila, kuollut 28.1.1781 Urjala,Hakkila, ikä 71 v ja 2 kk.

Puoliso: Vihitty 28.12.1730 Urjala,Urjalankylä,Nikkilä Johan Thomasson HacklinRakuuna, syntynyt 20.12.1708 Akaa,Mellola,Korri, kuollut 31.8.1783 Urjala,Hakkila, ikä 74 v ja 8 kk, kummit: Thomas Korri, Bertil Kassari, Thomas Thomasson, Anna Mattsdr, Valborg Eliasdr alla i Mellola.
Puolison vanhempia:
    (i) Thomas Olofsson Åkman, Huti Sipilä, Talollinen, syntynyt noin 1674 Urjala, kuollut 12.9.1762 Kalvola,Orjanhirsi, ikä 88 v.
    (ä) Chirstin Mattsdotter, syntynyt 1680, kuollut 16.4.1758 Kalvola,Orjanhirsi, ikä 78 v.
    (äi) Matts Eskelsson, Ratsumies.
    (ää) Petronella Michelsdotter, kuollut 3.9.1699 Akaa,Philpula.
Urjalan käräjät 2.11.1742 s. 409: dragon Matts Ericsson Säck i Hakkila mot qvinnoperson Lisa Mattsdotter i samma by, hans hustru Caisa Michelsdotter, Lisa Mattsdotters man reserv carl Johan Thomasson i Hakkila, Johan Thomasson hoor med Matts Säcks hru Caisa Michelsdotter.

| Alku |

Taulu 25
IV Thomas Mattsson Pusa, (Taulusta 23, äiti Brita Pusa)Pusan isäntä 1737-1774, syntynyt 10.11.1714 Urjala,Hakkila,Pusa, kuollut 11.10.1789 Urjala,Hakkila,Pusa, ikä 74 v ja 11 kk. Urjalan käräjät 9.12.1757: rusthollari Thomas Mattsson Pusa Hakkilasta, des omyndige syster Beata Mattsdotter, syster Maria Mattsdotters man Eric Henricsson Rekola i Nahkiala.
Perunkirjoitus pidetty 10.11.1749 nyt edesmenneen rusthollarin Matts Henricssonin aflidne hru Brita Jöransdotterin jälkeen. Kolme poikaa Thomas, Jöran ja Eric Mattssöner, seitsemän tytärtä Lisa, Maria, Chirstin, Anna, Valborg Beata och Lena Mattsdöttrar. Lisa gift med Pusa dragonen Johan Thomasson Hackelin i Hackila, Maria gift med bonden Eric Henricsson ifrån Nahkiala alla andra ogifta. Myönnettiin Thomas Mattsonille 1. lainhuuto.
Perunkirja 7.11.1789 Hakkila Pusa: rusthållare Thomas Mattsson, å förra giftet med afledne Anna Mårtensdr, döttrar Lisa, Maria, Anna och lena. Maria gift med rusthållson Michel Henricsson här sammanstädes, Lisa gift med rusthållare Johan Jöransson Isotalo ifrån Kamppari, Anna gift med bonde Eric Nilsson Myntti, Lena gift med sämiskemakare Eric Jacobsson. Thomases efterlevande enka Beata Nilsdr, söner Simon, Johan och Henric, dotter Beata.

1. puoliso: Vihitty 1.12.1745 Akaa,Kuusjoki Anna Mårtensdotter Rossisyntynyt 10.1.1713 Akaa,Kuusjoki,Rossi, kuollut 20.4.1766 Urjala,Hakkila,Pusa, ikä 53 v ja 3 kk, kummit: Michel Johansson Nauli, scholaris Thomas Gregorii, Mårten Michelsson, Anna Jöransdr i Nauli, Beata Thomasdr, Maria Sigfridsdr i Kuusjoki.
Puolison vanhempia:
    (i) Mårten Marcusson Rossi, Talollinen, syntynyt 1660 Akaa,Kuusjoki, kuollut 20.9.1752 Akaa,Kuusjoki, ikä 92 v.
    (ä) Maria Grelsdotter Heikkilä, syntynyt 1692 Urjala,Huhti, kuollut 30.3.1740 Akaa,Kuusjoki,Rossi, ikä 48 v.
    (ii) Marcus Caspersson Rossi, Talollinen, syntynyt 1633 Akaa,Kuusjoki, kuollut 21.9.1718 Akaa,Kuusjoki,Rossi, ikä 85 v.
    () Anna Simonsdotter, syntynyt 1642, kuollut 15.2.1719 Akaa,Kuusjoki,Rossi, ikä 77 v.
    (äi) Grels Thomasson Pauhari, Heikkilä, Rusthollari Huhdin Heikkilässä, syntynyt noin 1660 Urjala,Urjalankylä, kuollut 6.9.1719 Urjala,Huhti, ikä 59 v.
    (ää) Maria Grelsdotter Heikkilä, syntynyt noin 1649 Urjala,Huhti, kuollut 2.10.1720 Urjala,Huhti, ikä 71 v.
Perunkirja 14.10.1766 Hakkila Pusa: rusthållare Thomas Mattsson, afledne hustru Anna Mårtensdotter, fyra döttrar Maria, Lisa, Anna och Lena. Maria gift med bondeson Michel Henricsson. Pusa rusthåll är skatte.

2. puoliso: Beata Nilsdotter Myntti syntynyt 16.6.1742 Urjala,Hakkila, kuollut 22.7.1830 Urjala,Hakkila, ikä 88 v ja 1 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Nils Ericsson Myntti, Talollinen, syntynyt 14.10.1708 Urjala,Hakkila, kuollut 5.2.1801 Urjala,Hakkila,Lahma, ikä 92 v ja 3 kk.
    (ä) Maria Jöransdotter Kauppila, syntynyt 13.8.1707 Humppila, kuollut 16.2.1772 Urjala,Hakkila, ikä 64 v ja 6 kk.
    (ii) Eric Mårtensson Myntti, Talollinen, syntynyt 1682 Urjala,Hakkila, kuollut 16.8.1747 Urjala,Hakkila, ikä 65 v.
    () Lisa Johansdotter Hakuni, syntynyt Punkalaidun,Vanttila, kuollut 22.1.1739 Urjala,Hakkila,Myntti.
    (äi) Jöran Johansson Kauppila, syntynyt noin 1669 Humppila, kuollut 6.11.1749 Humppila, ikä 80 v.
    (ää) Sara Christersdotter Mikkola, syntynyt 1686 Jokioinen,Haapaniemi, kuollut 19.3.1758 Jokioinen,Humppila, ikä 72 v.
| Alku |

Taulu 26
IV Maria Mattsdotter Pusa, (Taulusta 23, äiti Brita Pusa)syntynyt 2.1.1719 Urjala,Hakkila,Pusa, kuollut 10.3.1786 Akaa,Nahkiala,Rekola, ikä 67 v ja 2 kk, kummit: Jacob Jöransson Heikkilä med des dotter Anna, Carl Andersson brofogde, Thomas Ericsson Pusa, Maria Wallenia hr Israels kärsta, Lisa Johansdr ?, Lisa Mattsdr. Urjalan käräjät 9.12.1757: rusthollari Thomas Mattsson Pusa Hakkilasta, des omyndige syster Beata Mattsdotter, syster Maria Mattsdotters man Eric Henricsson Rekola i Nahkiala.
Marian veli Jöran Mattsson Nahkialan Vähän Rekolan vävy ja isäntä, pso Valborg Johansdotter Vähästä Rekolasta jonka ensimmäinen pso Matts Henricsson Isosta Rekolasta. Muuttanut: Gift til Ackas v. 1739.

Puoliso: Eric Henricsson Iso-Rekola Talollinen, syntynyt 1721 Akaa,Nahkiala,Rekola, kuollut noin 1769 , ikä 48 v.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric Thomasson Iso-Rekola, Talollinen, syntynyt 15.10.1689 Akaa,Nahkiala, kuollut 28.2.1731 Akaa,Nahkiala,Rekola, ikä 41 v ja 4 kk.
    (ä) Valborg Mattsdotter Käpynen, syntynyt 1685 Urjala,Annula, kuollut 14.4.1762 Akaa,Nahkiala,Rekola, ikä 77 v.
    (ii) Thomas Henricsson Iso-Rekola, Talollinen, Iso-Rekolan vävy, syntynyt 1651 Urjala,Menonen, kuollut 2.4.1697 Akaa,Nahkiala, ikä 46 v.
    () Anna Johansdotter Vähä-Rekola, Emäntä, syntynyt 1670 Urjala,Mellola, kuollut jälkeen 1747 , ikä 77 v.
    (äi) Matts Grelsson Käpynen, Talollinen, syntynyt 1655 Urjala,Annula,Käpynen, kuollut 1707 Urjala,Annula,Käpynen, ikä 52 v.
    (ää) Maria Larsdotter, kuollut 22.3.1740 Urjala,Annula,Käpynen.
Sääksmäen käräjät 28.10.1741 s. 723: bonde Eric Henricsson i Nahkiala mot nämdeman Johan Gustafsson. 3/7 del af hemman är skatte efter des numera afledne fader Henric Thomasson.
Iso-Rekolan omistaja 1747-1769. Akaan historia: "Lopulta saatiin Tukholmaan lähtemään Nahkialan Erkki Rekunen, jolla oli yksityisiä anomuksia esitettävänä korkeille herroille. Kaikki toijalalaiset ja eräät muutkin antoivat nyt hänelle kukin kaksi taalaria matkarahoiksi, ja akaalaisten valitus mukanaan hän vihdoin 10. 6. 1769 lähti matkaan. Valituksen pääsisältönä näyttää olleen pyyntö isojakotoimituksen lopettamisesta ja kruununverojen alentamisesta. Rekunen yritti saavuttuaan Norrköpingiin - jonne valtiopäivät olivat kokoontuneet - tunkeutua talonpoikaissäädyn edustajien joukkoon ja saada valituksensa säädyn käsiteltäväksi. Mutta sääty päätti 13. 7. 1769, ettei Rekusta voitu hyväksyä edustajaksi, koska häntä ei ollut valittu virallisessa järjestyksessä ja koska kihlakunnalla oli säädyssä jo oma edustajansa. Sen vuoksi häntä käskettiin poistumaan ja jättämään valituksensa viralliselle edustajalle, joka sen sitten tavallista tietä hoitaisi eteenpäin. Rekusen täytyi tyhjin toimin palata kotimaahan, ja akaalaisten valitus hautautui valtiopäivien asiakirjapinoihin ilman, että se koskaan otettiin keskustelunalaiseksi.". Kuoliko tuolla matkalla, koska ei esiinny Akaan rippikirjoissa eikä myöskään kuolin/hautaustietoa ole merkitty Akaan kirjoihin 1769 jälkeen.
Kummina lapsille Walborg Mattsdotter s. 1732 k. 7.12.1790 Rekusella sekä myös pig Lisa Mattsdotter, ovatko emännän sisaria.
Sääksmäen. Akaan ja Kalvolan käräjät Voipaalan kylässä 28.3.1747: talollinen Eric Henricsson Rekolan talosta Nahkialan kylästä, perinnönjako edesmenneen talollisen Johan Nisiussonin ja tämän edesmenneen vaimon Margareta Henricsdotterin jälkeen. lapset yksi poika Matts Johansson, kaksi tytärtä Anna ja Valborg Johansdotter, Matts on kuollut mutta hänellä on poika Johan Mattsson. Annan edesmennyt poika Henric Thomassonin lapset kaksi poikaa Eric och Matts Henricssöner ja tytär Maria Henricsdotter aviossa talollisenpoika Matts Jöranssonin kanssa Vedentakaa. Matin pojan Johan Mattssonin olinpaikasta ei tietoa joten häntä edustaa talollinen Matts Henricsson Sucki Sotkialta, Anna Johansdotter nyttemmin edesmennyt toinen mies Sigfrid Henricsson ja heidän tyttären leski Margareta Sigfridsdotter Toijalan kylästä, Johan Gustafsson ja vaimonsa Brita Sigfridsdotterin tytär Valborg Johansdotter avioituu Matts Henricssonin kanssa, äiti Valborg Mattsdotter ja nykyinen miehensä Jacob Pehrsson. Em henkilöiden syytinki ym naimakauppojen vakuudeksi laatija häradshöfding Johan Woivalenius, todistajat nämdeman Henric Henricsson Sontulasta ja nämdeman Jöran Marcusson Vuolteesta. Allekirjoitukset Anna Johansdotter ifrån Tåijala, Valborg Johansdr ifrån Tiura, edesmennen Matts Johanssonin pojan Johan Mattssonin puolesta Matts Henricsson Sucki Sotkialta, Margareta Sigfridsdr ifrån Toijala, omasta ja vaimonsa Valborg Mattsdotterin puolesta Jacob Pehrsson ifrån Nahkiala, Eric Henricsson ifrån Nahkiala, Maria Henricsdotter ifrån Vedentaka, Matts Henricsson ifrån Nahkiala (puumerkit)
http://www.digiarkisto.org/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=2631&pnum=14.
Vasta tässä asiakirjassa vahvistetaan Rekolan talon jako Isoon-Rekolaan 4/7 osaa ja Vähään-Rekolaan 3/7 osaa. Sopimuksen mukaisesti Matts Henricsson avioituu Vähän-Rekolan Valborg Johansdotterin kanssa mutta kuolee jo 29.11.1747 joten Vähä-Rekola ei palaa takaisin suvulle. Eric Henricsson samoilla käräjillä 1. lainhuudon 4/7 osaan Rekolasta ja Matts Henricsson 3/7 osaan Rekolasta.
Perunkirja 28.12.1775 Nahkiala Rekula: afledne åboen Eric Henricsson, enka Maria Mattsdr, söner Jacob, Eric och Johan, döttrar Maria, Lisa och Anna. Förmyndare bonde Carl Johansson Heikkilä i Nahkiala.

Sääksmäen käräjät 30.10.1762 §19: bonde Eric Henricsson ifrån Nahkiala by, fastebref til 4/7 delar af Rekula skattehemman. Afledne fadermoderfader Johan Nisiusson och des jämvel framledne fadermodermoder Margareta Henricsdotter. Broder Matts Henricsson, syster Maria Henricsdotter.

Sääksmäen käräjät 19.1.1758: Kärande bonde Eric Henricsson Rekunen ifrån Nahkiala til rusthållare Abraham Jöransson.

Sääksmäen käräjät 19.9.1757: bonde Eric Henricsson Rekola i Nahkiala, eldskada.

| Alku |

Taulu 27
IV Jöran Mattsson Pusa, Vähä-Rekola, (Taulusta 23, äiti Brita Pusa)Talollinen, syntynyt 23.3.1721 Urjala,Hakkila,Pusa, kuollut 26.9.1771 Akaa,Nahkiala, ikä 50 v ja 6 kk, kummit: Jöran Jöransson Mynti med sin hru Margareta Davidsdr, Eric Mårtensson Mynti, ?? Jacobsson, Carl Jacobsson Heikilä?, Henric Olofsson, Carl Andersson brofogde med des hru Beata Mårtensdr. Nahkialan Vähä-Rekolan eli Köllin isäntä 1749-1772. Muuttanut: Achas.

Puoliso: Vihitty 30.11.1748 Akaa,Nahkiala Valborg Johansdotter Vähä-Rekolasyntynyt 4.4.1726 Akaa,Nahkiala,Kölli, kuollut 2.8.1804 Akaa,Nahkiala,Kölli, ikä 78 v ja 3 kk, kummit: Henric Thomasson, Johan Sigfridsson, Walborg Mattsdr, Beata ??, Maria Sigfridsdr.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Gustafsson Vähä-Rekola, Talollinen, syntynyt 1680 Akaa,Nahkiala, kuollut 29.11.1752 Akaa,Nahkiala, ikä 72 v.
    (ä) Brita Sigfridsdotter Äykkö, syntynyt noin 1690 Akaa,Nahkiala, kuollut 19.5.1755 Akaa,Nahkiala,Kölli, ikä 65 v.
    (ii) Gustaf Sigfridsson Vähä-Rekola, Pennolan ratsumies, Vähän-Rekolan isäntä 1705-1707, syntynyt 1669 Akaa, kuollut 2.4.1711 Akaa,Nahkiala, kuolinsyy Han blef af en Åbolansk Ryttare ihjälstucken., ikä 42 v.
    () Brita.
    (äi) Sigfrid Johansson Äykkö, Talollinen, syntynyt 1651 Akaa,Nahkiala, kuollut 25.2.1722 Akaa,Nahkiala, ikä 71 v.
    (ää) Maria Bertilsdotter Mikkola, syntynyt noin 1658 Akaa,Käyrälä, kuollut 19.3.1738 Akaa,Nahkiala,Äykkö, ikä 80 v.

| Alku |

Taulu 28
IV Anna Mattsdotter Pusa, (Taulusta 23, äiti Brita Pusa)syntynyt 4.5.1728 Urjala,Hakkila, kuollut 24.1.1798 Urjala,Hakkila, ikä 69 v ja 8 kk, kummit: ? Mårtensson, Carl Andersson brofogde, Matts Seck drag, Johan Eskilsson dreng, Nils Ericsson Mynti, Caisa Jacobsdr, Maria Claesdr, Maria Jacobsdr, Maria Jjacobsdr pigor, Brita Carlsdr piga. Perunkirja 27.9.1798 Hakkila Myntti: afledne bondeson hustru Anna Mattsdotter, man bondeson Anders Nilsson, dotter Anna gift med skräddare Thomas Färm, dotter Maria varit gift med bonde Matts Jöransson Pietilä i Mengala by, son omyndig Johan Mattsson. Muuttanut: Är sonehru i Myntti.

Puoliso: Anders Nilsson MynttiTalollinen, syntynyt 26.10.1730 Urjala,Hakkila, kuollut 10.1.1806 Urjala,Hakkila, ikä 75 v ja 2 kk, kummit: Carl Andersson brofogde, Matts Säck drag ifrån Hakkila, Johan Thomasson bonde ifrån Kalvola, Johan Eskilsson drengen ifrån Hakkila, hru Margareta Davidsdr ifrån Hakkila, hru Brita Mårtensdr ibm, pig Lisa Mattsdr, Maria Ericsdr piga.
Puolison vanhempia:
    (i) Nils Ericsson Myntti, Talollinen, syntynyt 14.10.1708 Urjala,Hakkila, kuollut 5.2.1801 Urjala,Hakkila,Lahma, ikä 92 v ja 3 kk.
    (ä) Maria Jöransdotter Kauppila, syntynyt 13.8.1707 Humppila, kuollut 16.2.1772 Urjala,Hakkila, ikä 64 v ja 6 kk.
    (ii) Eric Mårtensson Myntti, Talollinen, syntynyt 1682 Urjala,Hakkila, kuollut 16.8.1747 Urjala,Hakkila, ikä 65 v.
    () Lisa Johansdotter Hakuni, syntynyt Punkalaidun,Vanttila, kuollut 22.1.1739 Urjala,Hakkila,Myntti.
    (äi) Jöran Johansson Kauppila, syntynyt noin 1669 Humppila, kuollut 6.11.1749 Humppila, ikä 80 v.
    (ää) Sara Christersdotter Mikkola, syntynyt 1686 Jokioinen,Haapaniemi, kuollut 19.3.1758 Jokioinen,Humppila, ikä 72 v.
Isäntänä 1751-1777.

| Alku |

Taulu 29
IV Valborg Mattsdotter Pusa, (Taulusta 23, äiti Brita Pusa)syntynyt 15.1.1731 Urjala,Hakkila, kuollut 7.12.1790 Akaa,Nahkiala,Rekola, ikä 59 v ja 10 kk. Vihittäessä Nahkialan Rekolassa jonne myös palaa miehensä kanssa noin 1774. Kummina Nahkialan Rekusella Eric Henricssonin ja Maria Mattsdotterin lapsille v. 1749, 1754, 1755 ja 1766 joten todenäköisesti emännän sisar, kummina saman perheen lapsille myös v. 1762 ja 1766 pig Lisa Mattsdotter.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 5.4.1756: Ogift qvinnoperson ifrån Nahkiala Walborg Mattsdotter och hennes svåger Eric Henricsson ifrån samma by til bonde Henric Sigfridsson och thes hustru Beata Sigfridsdr samt theras son Matts Henricsson ifrån Nahkiala by. Till vitne corporal hru Maria Johansdotter och bondehustru Maria Thomasdotter samt bondeson Johan Henricsson ifrån Nahkiala by. Muuttanut: Flyttade til Ackas med attest af d. 11 januarii 1753.

Puoliso: Vihitty 27.12.1757 Akaa,Nahkiala Thomas Thomasson ÅgrenRakuuna, syntynyt 15.2.1732 Akaa,Toijala, kuollut 19.7.1791 Akaa,Nahkiala, ikä 59 v ja 5 kk, kummit: Johan Jacobson, Henric Johansson, Gustaf Jöransson, Brita Henricsdr, Maria Carlsdr.
Puolison vanhempia:
    (i) Thomas Carlsson Karolin, Rakuuna, syntynyt 10.12.1707 Akaa,Taipale.
    (ä) Brita Mattsdotter, syntynyt 1699, kuollut 28.8.1767 Akaa,Toijala,Palkki, ikä 68 v.
    (ii) Carl Henricsson Porri, Yxe, Ratsumies,
    () Sophia Jöransdotter, syntynyt 1684 Akaa,Varrasniemi.

| Alku |

Taulu 30
IV Beata Mattsdotter Pusa, (Taulusta 23, äiti Brita Pusa)syntynyt 28.7.1733 Urjala,Hakkila, kuollut 10.4.1808 Akaa,Raidisto,Hollari, ikä 74 v ja 8 kk, kummit: Carl ??, Jöran jacobsson, Jöran Michelsson, ? Mårtensdr, Anna Carlsdr, Maria Larsdr, Maria Ericsdr alla ifrån Hakkila.

Puoliso: Johan Johansson HollariTalollinen, syntynyt 2.6.1713 Akaa,Raidisto,Hollari, kuollut 29.1.1785 Akaa,Raidisto,Hollari, ikä 71 v ja 7 kk, kummit: Kasper Alli, Matts Parikka, Anders Maijala, Johan Köppi, Allis hru, Margeta Andersdr, Maria Sigfridsdr.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Sigfridsson Hollari, Talollinen, syntynyt 1678 Akaa,Raidisto, kuollut 1.4.1750 Akaa,Raidisto,Hollari, ikä 72 v.
    (ä) Carin Andersdotter Maijala, syntynyt 1686 Akaa,Savikoski, kuollut 29.3.1749 Akaa,Raidisto,Hollari, ikä 63 v.
    (ii) Sigfrid Ericsson Hollari, Raidiston Hollarin isäntä 1666-1691, syntynyt 1638 Akaa,Raidisto, kuollut 5.6.1708 Akaa,Raidisto, ikä 70 v.
    () Elin, syntynyt 1644, kuollut 20.3.1704 Akaa,Raidisto, ikä 60 v.
    (äi) Anders Michelsson Maijala, Talollinen, syntynyt 1645 Akaa,Savikoski, kuollut 26.5.1697 Akaa,Savikoski, ikä 52 v.
    (ää) Maria Henricsdotter, syntynyt 1660 Akaa,Savikoski?, kuollut 23.3.1735 Akaa,Savikoski, ikä 75 v.
Akaan Raidiston Hollarin isäntä 1738-1769.
Urjalan käräjät 6.11.1764 §47: bonde Johan Johansson Hollari bewisa med att mellan honom och des samsyskon den 3. Januari 1750: broder Henric Johansson Bertula i Urdiala by.
Perunkirjoitus 7.8.1780 Raidisto Hollari: bonde Johan Johansson, söner Petter och Henric, dotter Caisa med des man bonde Anders Thomasson Siukola ifrån Perälä by i Lempäälä, dotter Beata och Lisa af Johan Johanssons förra gifte med des afledne hru Maria Johansdr, dotter Anna af senare gifte med hru Beata Mattsdr. Förmyndare faderbroder bonde Sigfrid Kärppä i Nauli. Hollari är skatte och arf efter fader Johan Sigfridsson.

| Alku |

Taulu 31
III Jöran Jöransson Myntti, (Taulusta 22, äiti Lisa Pusa) Sotilas, syntynyt 1698 Urjala,Hakkila,Pusa, kuollut 22.2.1746 Urjala,Hakkila,Myntti, ikä 48 v.

Puoliso: Vihitty 23.1.1719 Urjala,Pappila Margareta Davidsdotter syntynyt 10.1.1698 Hattula,Tenhiälä, kuollut 4.3.1781 Urjala,Hakkila,Myntti, ikä 83 v ja 1 kk.

Lapset:
1. Johan Jöransson Kellberg , syntynyt 8.2.1720 Urjala,Hakkila,Myntti. Tauluun 32
2. Helena Jöransdotter Myntti , syntynyt 27.12.1722 Urjala,Hakkila. Tauluun 33
3. Simon Jöransson Bergman , syntynyt 26.10.1727 Urjala,Hakkila. Tauluun 34
4. Maria Jöransdotter Myntti syntynyt 23.1.1732 Urjala,Hakkila, kummit: Nils Ericsson, soldaten Lars Daalman, Maria Jöransdr hustru, Maria Ericsdr piga.
5. Erich Jöransson Myntti , syntynyt 5.4.1735 Urjala,Hakkila. Tauluun 35
| Alku |

Taulu 32
IV Johan Jöransson Kellberg, (Taulusta 31, isä Jöran Myntti)Sotilas, syntynyt 8.2.1720 Urjala,Hakkila,Myntti, kuollut 24.11.1757 Pommeri, ikä 37 v ja 9 kk, kummit: Jacob Jöransson Heikkilä, Eric Mårtensson Myntti, Matts Henricsson Pusa, Jören Jacobsson Heikkilä, Carl Andersson brofogde, fru Elisabeta Skarpfeldt, Elisabet Wallina, Beata Jöransdr Pusas hru. Perunkirja 14.3.1769 Urjala: hru Beata Mattsdr, afledne man Johan Kelberg, söner Michel, Matts, Simon och Johan, dotter Maria, alla omyndiga. Förmyndare afledne mans broder res. soldat Eric Jöransson ifrån Hakkila.

Puoliso: Beata Mattsdotter Alli syntynyt 3.3.1727 Urjala,Taipale, kuollut 12.7.1797 Urjala,Menonen,Kallio, ikä 70 v ja 4 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Simonsson Alli, Rakuuna, syntynyt 23.9.1687 Urjala,Salmi,Kristeri, kuollut 11.6.1762 Urjala,Taipale,Alli, ikä 74 v ja 8 kk.
    (ä) Maria Thomasdotter Nääppä, syntynyt 23.3.1700 Akaa,Savikoski, kuollut 10.2.1765 Urjala,Taipale,Alli, ikä 64 v ja 10 kk.
    (äi) Thomas Henricsson Nääppä, Talollinen, syntynyt 1671 Akaa,Savikoski, kuollut 13.3.1757 Akaa,Savikoski, ikä 86 v.
    (ää) Catharina Henricsdotter Penttilä, syntynyt 1672 Akaa,Savikoski, kuollut 4.6.1732 Akaa,Savikoski,Nääppä, ikä 60 v.

| Alku |

Taulu 33
IV Helena Jöransdotter Myntti, (Taulusta 31, isä Jöran Myntti)syntynyt 27.12.1722 Urjala,Hakkila, kummit: Eric Mattsson Mynti, Carl Jacobsson Heikkilä, Beatha Mårtensdr, Britha Andersdr, Anna Jöransdr alla i Hackila.

Puoliso: Abraham Knagge Sotilas.

| Alku |

Taulu 34
IV Simon Jöransson Bergman, (Taulusta 31, isä Jöran Myntti)syntynyt 26.10.1727 Urjala,Hakkila, kuollut ennen 10.10.1764 , ikä 36 v ja 11 kk, kummit: Eric Mynti, Carl brofogde, Jöran Jacobsson Heikkilä, Caisa Jacobsdr, Maria Jacobsdr piga. Perunkirja 10.10.1764 Salmi: soldat Simon Jöransson Bergmanm blivit i Pommern och blivit gången under Preussen, moder enka Margareta Davidsdotter, hans broder reserve soldat Eric Jöransson, broder även i Preuska fångerskap bortblefna soldat Johan Jöransson Kielberg, efterlämnade fem omyndiga barn Michel 16, Matts 13, Simon 10, Johan 8, och Maria 11 år. Simons syster Helena Jöransdotter gift med soldat Abraham Knagge. Hru Maria Johansdotters moder enka Maria Carlsdotter.

Puoliso: Maria Johansdotter Appelroth syntynyt 13.1.1732 Urjala,Kankaanpää, kummit: Jacob Mattsson, Caisa Jacobsdr hustru , Brita Mattsdr piga.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Eskilsson Appelroth, Rakuuna, syntynyt 1703 Urjala,Hakkila.
    (ä) Maria Carlsdotter Mikkola, syntynyt 20.3.1701 Urjala,Hakkila.
    (äi) Carl Andersson Mikkola, Siltavouti, syntynyt 28.1.1677 Urjala,Huhti,Mikkola, kuollut 29.6.1766 Urjala,Mellola, ikä 89 v ja 5 kk.
    (ää) Beata Mårtensdotter Myntti, syntynyt 26.4.1670 Urjala,Hakkila,Myntti.

| Alku |

Taulu 35
IV Erich Jöransson Myntti, (Taulusta 31, isä Jöran Myntti) Sotilas, syntynyt 5.4.1735 Urjala,Hakkila.

Puoliso: Vihitty 21.3.1764 Urjala,Hakkila Maria Jöransdotter syntynyt 1727 Akaa,Kurisniemi.

| Alku |

Taulu 36
II Matthias Jacobi Hacklin, (Taulusta 1, äiti Carin Pusa)Myrskylän kirkkoherra, syntynyt noin 1674 Urjala,Hakkila,Pusa, kuollut 1731 Myrskylä, ikä 57 v. Urjalan käräjät 9.-11.3.1724: kyrkoherden hr Matthias Hacklin ifrån Möskom ... rusthållaren Jöran Eskilsson ifrån Hackila ... sin faders börde rusthåll Pusa som denne Jöran Eskilsson ... nu besitter. Todetaan ettei Matthias Hacklinilla ole mitään osuutta taloon jonka Eric Johansson on autiosta ottanut.
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: kl. 1699 Matias Hacklin Matthias Jacobi, Tavastensis 4414. Kotoisin Urjalasta, ilmeisesti Hakkilan kylästä. Turun katedraalikoulun oppilas 15.6.1689 (in cl. II colleg., Matthias Jacobi Urdialis.) – 20.6.1699 (valed., Matthias Jacobi Hacklin). Ylioppilas Turussa kl. 1699 Haclin Matth. Jacobi Tav _ 226. — Pataljoonansaarnaaja. Myrskylän kirkkoherra 1712. † noin 1731.

Urjalan käräjät 1.12.1759: Kärande dragon Johan Mattsson ifrån Hakkila, arfskifte instrument 19.11.1706 för rusthållare Jöran Eskilsson eller svarandes Thomas Mattsson Pusas moderfader. Svarandes fader Matts Henricsson. Käranders fader Matts Säck.
Arfskifte 19.11.1697 til Pusa hemmannet i Hakkila, arf efter sahl. Carin Cnutsdotter hvilken varit börd egendom af Hackila rusthållet, äldsta sonen Eric Johansson hwilket värdskapet härtil innehafwer. Arfwingar 2:ne söner Eric och Matts (Jacobsson Hacklin) och 2:ne döttrar Valborg som är gift med pistolsmeden Matts Henricsson i Urdiala by och Lisbeta ryttarens Jöran Eskilssons hustru.
Matts Säck och des hustru Carin Michelsdotter...
Eric Johansson skall vara kärandes faderfader och broder til svarandes moders Brita Jöransdotters moder Elisabeta Johansdotter som varit gift med den uthi Pusa rusthåll immitterade Jöran Eskilsson.

Puoliso: Maria Elisabet Henricsdotter Blanckenhagen kuollut 13.3.1742 Myrskylä.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric Henricsson Blanckenhagen, Kauppias Nevanlinnassa, kuollut 15.4.1691 Nevanlinna.
    (ä) N.N.
    (ii) Henrik Simonsson Blanckenhagen, Käkisalmen läänin rajatarkastaja, kuollut jälkeen 1657.
    () Margareta Wagner, kuollut noin 1679.

Lapset:
1. Christina Mattsdotter Hacklin , syntynyt Myrskylä. Tauluun 37
2. Jakob Mattsson Hackelin , syntynyt 1718 Myrskylä. Tauluun 44
3. Catharina Mattsdotter Hacklin , syntynyt Myrskylä. Tauluun 45
4. Maria Mattsdotter Hacklin , syntynyt Myrskylä. Tauluun 48
| Alku |

Taulu 37
III Christina Mattsdotter Hacklin, (Taulusta 36, isä Matthias Hacklin) syntynyt Myrskylä, kuollut 25.11.1776 Ruotsinpyhtää.

Puoliso: Vihitty 29.6.1739 Myrskylä Jacob AmnelinMyrskylän pitäjänapulainen, syntynyt noin 1711 Alastaro,Ämmälä, kuollut 18.7.1773 Ruotsinpyhtää, ikä 62 v.
Puolison vanhempia:
    (i) Thomas Jöransson Amnelius, Tammelan pitäjänapulainen, Jokioisten kappalainen, syntynyt Pöytyä, kuollut 1716 Jokioinen.
    (ä) Agneta Mattsdotter, kuollut 1705.

Lapset:
1. Maria Christina Amnelin syntynyt 27.6.1740 Myrskylä.
2. Anna Elisabetha Amnelin , syntynyt 24.8.1741 Myrskylä. Tauluun 38
3. Mathias Amnelin syntynyt 11.2.1745 Myrskylä, kuollut 19.8.1745 Myrskylä, ikä 0 v ja 6 kk.
4. Maria Hedvig Amnelin , syntynyt 28.12.1746 Myrskylä. Tauluun 39
5. Hans Henrich Amnelin , syntynyt 26.12.1748 Myrskylä. Tauluun 40
6. N. Amnelin syntynyt 1750 Myrskylä, kuollut 9.7.1751 Myrskylä, ikä 1 v.
7. Jacobus Amnelin syntynyt 20.1.1751 Myrskylä.
8. Jacob Amnelin syntynyt 18.7.1752 Myrskylä.
9. Christina Amnelin , syntynyt 13.4.1754 Myrskylä. Tauluun 41
10. Sophia Amnelin syntynyt 11.5.1756 Myrskylä.
11. Helena Amnelin syntynyt 11.5.1756 Myrskylä.
12. Ulrica Jacobsdotter Amnelin , syntynyt 24.6.1758 Myrskylä. Tauluun 42
13. Juliana Amnelin , syntynyt 24.1.1763 Myrskylä. Tauluun 43
| Alku |

Taulu 38
IV Anna Elisabetha Amnelin, (Taulusta 37, äiti Christina Hacklin) syntynyt 24.8.1741 Myrskylä.

1. puoliso: Vihitty 30.9.1762 Porvoo Fabian Deutschman Kengittäjä, syntynyt noin 1739, kuollut 22.5.1768 Porvoo, ikä 29 v.
Puolison vanhempia:
    (i) Fabian Deutschman.
    (ä) N.N. Weckman.
    (äi) Samuel Georgii Weckman, Myrskylän kirkkoherra, syntynyt 1670, kuollut 25.11.1711 Myrskylä, ikä 41 v.
    (ää) N.N.

2. puoliso: Vihitty 2.9.1770 Porvoo Johan Joachim Valle Kengittäjä, syntynyt noin 1744, kuollut 3.6.1813 Pernaja, ikä 69 v.
| Alku |

Taulu 39
IV Maria Hedvig Amnelin, (Taulusta 37, äiti Christina Hacklin) syntynyt 28.12.1746 Myrskylä, kuollut 24.6.1813 Loviisa, ikä 66 v ja 5 kk.

Puoliso: Vihitty 24.12.1775 Pyttis,Tesjö Jacob Lustig Sotilas, forman, syntynyt noin 1739, kuollut 25.4.1810 Loviisa, ikä 71 v.

| Alku |

Taulu 40
IV Hans Henrich Amnelin, (Taulusta 37, äiti Christina Hacklin) syntynyt 26.12.1748 Myrskylä.

Puoliso: Vihitty 15.2.1776 Porvoo Gretha Lisa Träskman syntynyt 22.4.1747 Porvoo, kuollut 12.3.1788 Porvoo?, ikä 40 v ja 10 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Eric Träskman, Väfvare, syntynyt noin 1715, kuollut 22.1.1779 Porvoo, ikä 64 v.
    (ä) Anna Harman, syntynyt noin 1704, kuollut 1.9.1760 Porvoo, ikä 56 v.

| Alku |

Taulu 41
IV Christina Amnelin, (Taulusta 37, äiti Christina Hacklin) syntynyt 13.4.1754 Myrskylä, kuollut 8.3.1837 Ruotsinpyhtää, ikä 82 v ja 10 kk.

1. puoliso: Anders Stark syntynyt 1730, kuollut 1786 , ikä 56 v.

2. puoliso: Vihitty 28.12.1787 Ruotsinpyhtää Jöran Thomasson Talollinen, syntynyt Tessiö,Qvarnby.
| Alku |

Taulu 42
IV Ulrica Jacobsdotter Amnelin, (Taulusta 37, äiti Christina Hacklin) syntynyt 24.6.1758 Myrskylä.

Puoliso: Vihitty 21.10.1779 Ruotsinpyhtää Anders Ericsson Talollinen, syntynyt 1750 Tessiö,Danas, kuollut 8.12.1810 Ruotsinpyhtää, ikä 60 v.

| Alku |

Taulu 43
IV Juliana Amnelin, (Taulusta 37, äiti Christina Hacklin) syntynyt 24.1.1763 Myrskylä, kuollut 26.2.1837 Ruotsinpyhtää, ikä 74 v ja 1 kk.

Puoliso: Henric Hansson Tesjoen Qvarnbyn torppari.

| Alku |

Taulu 44
III Jakob Mattsson Hackelin, (Taulusta 36, isä Matthias Hacklin)Porvari Porvoossa, syntynyt 1718 Myrskylä, kuollut 28.5.1773 Porvoo, ikä 55 v. Porvoon lukion oppilas 7.6.1733 – 21.2.1739. Ylioppilas Turussa kl. 1739 Hackelin Jac. Nyl. _ 376. Osallisena kapteeni P. Beckmanin tappoon Myrskylän pappilassa 1741. Pakeni Tallinnaan.

Puoliso: Vihitty 31.1.1749 Porvoo Elisabet Lundborg syntynyt 1701, kuollut 18.6.1773 Porvoo, ikä 72 v.

| Alku |

Taulu 45
III Catharina Mattsdotter Hacklin, (Taulusta 36, isä Matthias Hacklin) syntynyt Myrskylä, kuollut 1749.

Puoliso: Johannes Hansson Savenius Varapastori, syntynyt 1707 Pukkila, kuollut 6.2.1767 Tuulos, ikä 60 v.
Puolison vanhempia:
    (i) Hans Johansson Pietilä, syntynyt Pukkila,Savijoki.
    (ä) N.N.

Lapset:
1. Johan Johansson Savenius , syntynyt 1736 Tuulos. Tauluun 46
2. Salomon Johansson Savenius , syntynyt 1741 Tuulos. Tauluun 47
| Alku |

Taulu 46
IV Johan Johansson Savenius, (Taulusta 45, äiti Catharina Hacklin) Lammin kappalaisen apulainen, syntynyt 1736 Tuulos, kuollut 28.9.1764 Lammi, ikä 28 v.

Puoliso: Vihitty 18.3.1764 Lammi Ulrika Juliana Thomasdotter Lind kuollut 1808.
Puolison vanhempia:
    (i) Thomas Gabrielsson Lind, Lammin kappalainen, syntynyt 1705, kuollut 1784 Lammi, ikä 79 v.
    (ä) Catharina Larsdotter Frisius, syntynyt noin 1711 Tuulos, kuollut 2.1.1769 Lammi,Yläne, ikä 58 v.
    (ii) Gabriel Lind, Korpraali, kuollut 18.1.1748 Lammi,Kaitala.
    () Anna Wikman.

| Alku |

Taulu 47
IV Salomon Johansson Savenius, (Taulusta 45, äiti Catharina Hacklin) Nurmeksen kappalainen, syntynyt 1741 Tuulos, kuollut 9.4.1811 Nurmes, ikä 70 v.

Puoliso: Margareta Elisabet Josephsdotter Herkepaeus syntynyt 29.1.1764 Kuopio, kuollut 8.5.1809 Nurmes, ikä 45 v ja 3 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Joseph Andersson Herkepaeus, Kuopion kappalainen, syntynyt 1715, kuollut 13.9.1769 Kuopio, ikä 54 v.
    (ä) Maria Gustafsdotter Engren, syntynyt 1733, kuollut 28.1.1769 , ikä 36 v.
    (ii) Anders Andersson Herkepaeus, Orimattilan ja Hollolan kirkkoherra, kuollut 1718 Orimattila.
    () Helena Gustafsdotter Berner, Lääninrovastin tytär, syntynyt 1686, kuollut 6.5.1742 Hauho,Kirkonkylä, ikä 56 v.
    (äi) Gustav Engren, Katselmuskirjuri, syntynyt 1694, kuollut 10.7.1766 Hauho,Rukkola, ikä 72 v.
    (ää) Beata Andersdotter Cojander, syntynyt 1703 Luopioinen, kuollut 6.3.1754 Hauho,Rukkola, ikä 51 v.

| Alku |

Taulu 48
III Maria Mattsdotter Hacklin, (Taulusta 36, isä Matthias Hacklin) syntynyt Myrskylä, kuollut 1779.

Puoliso: Jonas Johansson Solitander Käkisalmen pedagogion rehtori, syntynyt noin 1713 Porvoo, kuollut 22.6.1753 Pyhtää, ikä 40 v.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Solitander, Porvoolainen porvari, kuollut 1744.
    (ä) Karin.

Lapset:
1. Johan Wilhelm Solitander , syntynyt 24.10.1738 Pyhtää. Tauluun 49
| Alku |

Taulu 49
IV Johan Wilhelm Solitander, (Taulusta 48, äiti Maria Hacklin)Vehkalahden maaseurak. ja Sippolan kappalainen, syntynyt 24.10.1738 Pyhtää, kuollut 27.12.1790 Vehkalahti, ikä 52 v ja 2 kk.

Puoliso: Vihitty 30.11.1777 Hamina Maria Lydenius

| Alku | Paluu |