| Alku Paluu |

Taulu 1
I Eric Jöransson Perheenmies Perheenniemen isäntä 1680-1713, syntynyt noin 1652 Urjala,Perho, kuollut ennen 1724 Urjala,Perho,Perheenmies. Urjalan käräjät 5.11.1696: Perhon Eric Jöranssinin (Perheenmies) sika tehnyt vahinkoa Gabriel Larssonin (Uotila) pellolla, todistavat lautamies Grels Jöransson (Annula Käpynen) ja renki Jöran Thomasson.

1. puoliso: Vihitty 29.5.1690 Akaa,Kaulo Beata Jöransdotter Isotalo syntynyt 1670 Akaa,Kaulo, kuollut ennen 1693 Urjala,Perho.
Vanhemmat: Jöran Simonsson Isotalo, Talollinen, kuudennusmies, syntynyt 1633 Akaa,Kaulo, kuollut 4.4.1700 Akaa,Kaulo. Akaan Kaulon Iso-Kaulon isäntä 1655-1689.
RK 1695-1699 Jöran Simonsson, Lisbeta hru, Bertil son, Carin Mårtensdr hru, Maria piga, Jöran ??son, Per Jöransson, Marcus son, Simon scholaris, Brita Påhlsdr gammal inhyses, Maria piga, Maria Thomasdr piga, Valborg Jacobsdr piga, Beata Michelsdr pig, Caisa Henricsdr p. hoos Cuitu i Sondula, ?? son, Elin Larsdr sold hru, Lisa Bertilsdr 1693, Jöran Bertilsson, Maria piga, Sara Henricsdr pag 69.
RK 1700-1705 Bertil Jöransson, Caisa hru, Elisabeta moder, Jöran son, Elin Larsdr står i Lahis, Valborg Simonsdr i Antila, Lisa Bertilsdr, Anna Mattsdr i Wiborg, Sigfrid soldat i Sotkia, Bertil Bertilsson, Beata Bertilsdr.
Lempäälän talvikäräjät 2. & 4.3.1672: Jöran Simonsson i Caulo och Ackas socken vaatii takaisin lainaa jonka Mårten Eskilssons i Alkkula (Laurila) isä on ottanut Jöranilta. Elisabet Clemetsdotter, syntynyt 1631, kuollut 9.1716 Akaa,Kaulo.

2. puoliso: Vihitty 18.6.1693 Akaa,Pätsiniemi Elisabet Mattsdotter Rautala syntynyt noin 1673 Urjala,Kokko, kuollut noin 1732 Urjala,Perho.
Vanhemmat: Matts, Kokon Nikkilän ratsumies, kuollut ennen 1678. Valborg Urbanusdotter Nikkilä, syntynyt noin 1641 Urjala,Kokko, kuollut 21.2.1731 Akaa,Toivettula. Kokon Nikkilässä 1662-1670 Matts ryttare ja 1670-1678 Valborg ryttare hru. Matts v.1667 återkomm. til Pom. Viimeinen merkintä Matista siis 1670, kuollut ennen vuotta 1680 jolloin mainitaan Pehr ryttare.
Pätsiniemen Rautalassa Henric Persson, Valborg hru 1678-1680 ja 1691 Lars Jacobsson, Valborg hru.
Akaan käräjät v. 1696: Tuomitaan välb. fru Catharina Lilliesvan maksamaan velkansa Pätsiniemen Valborg Urbanusdotterille.
Akaan käräjät v. 1699: Valborg Urbansdotter i Pätsiniemi eller hennes man Lars Jacobsson skyldig til ryttare Matts Henricsson i Toijala by.
Akaan käräjät v. 1699: Valborg Urbansdotter i Pätsiniemi intet kunde bevisa det Chirstin Christersdotter nu boende i Vesilax, haar 1697 om wåhren för des giold aldeles til henne afstådt. Chirstins afledne man Eric Andersson i Rättöis intet mehra til Valborg Urbansdotter skyldig.
Ylimääräiset käräjät Akaan Riisikkalassa v. 1723: Jacob Henricssons i Pätsiniemi (svär) moder Valborg Urbarnusdotter beviste med framledne assessoren salig välbörde Eric Looschiölds den 12. mai 1698 utgifna häradsdoom, att välbörne fru Catharina Lilliebrun, då blifvit dömd til bemälte Walborg betala hennes tilstående giöld 13 tunnor spanmål capital med 2 åhr växt å 5 cappor åhrligen på 12 tunnor och 5 åhrs växt uppå en tunna jämte 24 daler rättegång expenser. Lilliebruns svärson giästgifvare Johan Andersson hwilken förtiden possisserar svärmoders rusthåld i Laukeela by. Johan Andersson och hans hustru Maria Magdalena Skarpenfelt. Walborg Urbansdotter samt hennes dotter Brita Mattsdotter. Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät v. 1732: rusthållare Matts Jacobsson ifrån Toivettula, sin hustrus numera afledne syster Lisa Mattsdotters barn och arfvingar hwilka är son rusthållare Jöran Ericsson Perheenmies och des bröder Eric och Matts Ericssöner ifrån Perhois. Deras framledne mohrmoders Valborg Urbansdotters qvarnlåtenskap.
Lapset:
1. Jöran Ericsson Perheenmies , syntynyt 1694 Urjala,Perho,Knuutila. Tauluun 2
2. Maria Ericsdotter Perheenmies kuollut 30.3.1718 Urjala,Perho.
3. Matts Ericsson Perheenmies, Sukki , syntynyt 1701 Urjala,Perho. Tauluun 15
4. Erich Ericsson Wärd, Lumberg , syntynyt 20.3.1704 Urjala,Perho,Knuutila. Tauluun 30
5. Grels Ericsson Perheenmies, Muuli , syntynyt 1706 Urjala,Perho. Tauluun 40
6. Annika Ericsdotter Perheenmies syntynyt 14.11.1723 Urjala,Annula.
| Alku |

Taulu 2
II Jöran Ericsson Perheenmies, (Taulusta 1, isä Eric Perheenmies) Talollinen, syntynyt 1694 Urjala,Perho,Knuutila, kuollut 14.2.1742 Urjala,Perho,Perheenmies. Urjalan käräjät 14.2.1742 s. 64: rusthållare Jöran Ericsson, des hustru Kirstin Grelsdotter, hennes numera afledne syster Anna Grelsdotter på Heikkilä rusthåll i Huhtis by, Numera afledne bröder Henric, Thomas och Johan Grelsson.

Urjalan käräjät 27.11.1765 §1: Perunkirjoitus 16.12.1742 Perhois Perheenmies, afledne rusthållare Jöran Ericsson, änka Chirstin Grelsdotter, son Henric Jöransson, tre döttrar Anna, Lisa och Christin Jöransdotter. Anna gift med rusthållare sonen Johan Johansson ifrån Parola. Rusthållaresonen Johan Mattsson ifrån Toivettula som ähr afledne Jöran Ericssons modersysters son. Förmyndare rusthållare Pehr Gabrielsson ifrån Perhois, omyndiga barns faderbröder bonde Matts Ericsson ifrån Linduma och dragon Eric Ericsson ifrån Perhois. Änka Chirstin Grelsdotter at gå i annat gifte med bondeson Anders Eliasson ifrån Majanoja. Allekirj Eric Ericsson Lunberg.

Urjalan käräjät v. 1724: Jöran Ericsson Perheenmies ifrån Perhois, des afledne fader Eric Jöransson.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät v. 1731: rusthållare Eric Jöransson ifrån Perhois by mot rusthållare Matts Jacobsson ifrån Toivettula, Erics numera afledne mohrmohr Valborg Urbansdotter. Matts Jacobsson är hans mohrsysters man.

Puoliso: Vihitty 27.12.1718 Urjala,Huhti Chirstin Grelsdotter Heikkilä syntynyt 20.3.1698 Urjala,Huhti,Heikkilä, kuollut 28.4.1765 Urjala,Perho.
Vanhemmat: Grels Thomasson Pauhari, Heikkilä, Rusthollari Huhdin Heikkilässä, syntynyt noin 1660 Urjala,Urjalankylä, kuollut 6.9.1719 Urjala,Huhti. Isäntänä 1691-1712. Urjalan kirkontilien hautausmaksut 1709-1710 Huchtis Grels Thomassons 2 barns mull. o- klädep. 7:-.
SAY 1682 Urjalankylä Pauhari Grels son.
SAY 1691 Huhti Heikkilä Grels Thomasson, Maria hru.
SAY 1694 Grels Thomasson, Maria hru.
SAY 1707 Grels Thomasson, Maria hru, Henric son.
Urjalankylän Pauharilla mainitaan 1682 Grels son.
Etelä-Suomen laamanninkäräjät 1677: Kuninkaallisen hovioikeuden päätös 8.12.1677 mellan Matts Jöransson uthi Huhtis by samt Matts Grelsson mellan samma börds, om sahl. Bertil Jöranssons efterlåtna barns föringuderskap uti berömde Huhtis by. Sahl Bertil Jöranssons faderbroderson Matts Grelsson. Bertils syster Juliana. Matts Jöranssons broder Bertil Jöransson. Matts Grelsson väittää että Bertil Jöransson oli 4 päivää ennen kuolemaansa kutsunut hänet luokseen ja pyttänyt häntä lastensa edunvalvojaksi sekä luvannut talon hänelle. Pöytäkirjassa mainitaan myös Thomas Henricsson (Pauharin isäntä?) ja hr Fredric (Urjalan kappalainen Fredric Jöransson Helenius ) sekä Thomas Nilsson uthi Huhtis (Huhdin Mikkolan isäntä).
Etelä-Suomen laamanninkäräjät 22.-23.2.1684 Urjalan Kankaanpäässä: Enka hru Helga Mattsdotter ifrån Urjala by och socken, sonen Grels Thomasson. Perinnönjako pidetty häradshöfvning Henric Davidssonin toimesta 22.2.1683. Grels Thomasson vaatii uutta perinnönjako koska häntä on siinä kohdeltu huonosti. Grelssin saatavia ei ilmeisesti maksettu eivätkä ne unohtuneet sillä vielä perunkirjassa 2.8.1774 Urjalankylän Pauharilla afledne bonde Matts Mattssonin velkojana mainitaan rusthållare Henric Henricsson Heikkilä i Huhtis des faders arfv.
Urjalan käräjät 25.-26.2.1696: Grels Thomasson i Huhtis hakee maksua Annulan Anders Jöranssonille antamaansa lainaan.
Urjalan käräjät v. 1705: Thomas Andersson ifrån Huhtis, des gamla fader Anders Nilsson. Smeden Anders Sigfridsson ifrån Salmis. Rusthållaren i Huhtis by Grels Thomasson Pauhari. Hustru Maria Henricsdotter. Clas Mattsson ifrån Harois.
Urjalan käräjät v. 1724: Maria Ericsdotter ifrån Huhtis, des sahl. svärfader Grels Thomasson Pauhari ifrån Huhtis. Grels Thomasson lainannut Kankaanpään Matts Jöranssonille, des enka Carin Jacobsdotter.
Urjalan käräjät v. 1727: aflidne rusthållare Grels Thomasson har varit possessor på Heikkilä skatterusthåll i Huhtis by, des numera afledne äldsta son Henric Grelsson, Henrics äldsta son Henric Henricsson.
Urjalan käräjät v. 1729: framledne rusthållare Grels Thomassons i Huhtis arfvingar samt des äldsta son Henric Grelssons änkia Maria Ericsdotter.son Johan Grelsson ifrån Mustue, dotter Maria Grelsdotters man Mårten Marcusson ifrån Kuusjoki, dotter Kirstin Grelsdotters man Jöran Ericsson ifrån Perhois. Skifte efter deras afledne fader och även afledne moder Maria Grelsdotter qvarnlåtenskap. Förmyndare Gabriel Mäxberg efter des styfbarn och afledne son Thomas Grelsson. Maria Grelsdotter Heikkilä, syntynyt noin 1649 Urjala,Huhti, kuollut 2.10.1720 Urjala,Huhti.

Lapset:
1. Anna Jöransdotter Perheenmies , syntynyt 7.12.1720 Urjala,Perho,Perheenmies. Tauluun 3
2. Brita Jöransdotter Perheenmies syntynyt 8.9.1728 Urjala,Perho, kummit: Ei mainita.
3. Jöran Jöransson Perheenmies syntynyt 11.9.1730 Urjala,Perho, kuollut 2.7.1731 Urjala,Perho, kummit: Petter Gabrielsson rusthåll ifrån Perhois, Johan Johansson ifrån Lintumaa, drag Eric Ericsson ifrån Perhois, ? Henric Johansson ifrån Kalvola s:n och Lintumaa by, Beata? Andersdr ifrån Perho, hru Anna Henricsdr drag hru ifrån Perhois, pig Brita Gabrielsdr ibm.
4. Maria Jöransdotter Perheenmies syntynyt 1730 Urjala,Perho, kuollut 25.7.1739 Urjala,Perho.
5. Henric Jöransson Perheenmies , syntynyt 4.6.1732 Urjala,Perho,Knuutila. Tauluun 8
6. Lisa Jöransdotter Perheenmies syntynyt 22.12.1734 Urjala,Perho, kuollut 15.4.1753 Urjala,Perho, kummit: Perhois Uotila bonden Per med sin hru Maria, drag Erich med sin hru, ung Karl? Grels, pigan Beata ifrån Uotila, pig Lisa Johansdr.
7. Christina Jöransdotter Perheenmies , syntynyt 9.3.1737 Urjala,Perho. Tauluun 14
8. Erich Jöransson Perheenmies syntynyt 6.2.1739 Urjala,Perho, kuollut 13.6.1739 Urjala,Perho, kummit: Huhtis Grels Thomasson och dotter Walborg, Perho Pehr Gabrielsson med med dess hru Maria, drag Eric Lumberg med dess hru Anna.
9. Grels Jöransson Perheenmies syntynyt 20.7.1740 Urjala,Perho, kuollut 10.10.1742 Urjala,Perho, kummit: Perhos Pehr Gabrielsson, drag Erich Lundberg, drag Sigfred Nyman, Välkkilä Huovila hru Anna, Perhois drag hustru Anna.
| Alku |

Taulu 3
III Anna Jöransdotter Perheenmies, (Taulusta 2, isä Jöran Perheenmies) syntynyt 7.12.1720 Urjala,Perho,Perheenmies, kuollut 13.4.1770 Vanaja,Parola,Kiltti, kummit: Jacob Indelius, Erich Jöransson Cnutila med sin hustru Valborg Bertilsdr, Brita Johansdr Mälsä. Perunkirja 1.9.1770 Vanaja Parola Kiltti: rusthållare Johan Johansson, afledne hustru Anna Jöransdotter, fyra söner Johan, Jöran, Michel och Anders, 3 döttrar Anna Maria, Lisa och Ester. Anna Maria gift med rusthållare Anders Andersson Anttila i Idänpää. Muuttanut: Annulasta gift til Vånå.

Puoliso: Johan Johansson Kiltti Rusthollari, kuudennusmies, syntynyt 24.6.1721 Vanaja,Parola,Kiltti, kuollut 9.8.1790 Hämeenlinna,Parola,Kiltti.
Vanhemmat: Johan Jöransson Kiltti, Talollinen, syntynyt 4.5.1698 Vanaja,Parola, kuollut 10.6.1753 Vanaja,Parola,Kiltti. Janakkalan käräjät 23.3.1743: rusthållare Johan Jöransson ifrån Parola, arfskifte mellan bröder Henric och Jöran Jöransson angående Kiltis rusthåll i Parola by. Margareta Brusiusdotter, syntynyt 13.4.1691, kuollut 29.11.1752 Vanaja,Parola,Kiltti. Tyrvännön Suontaan Aarikalta ?. Janakkalan käräjät 25.10.1753: rusthållare Johan Johansson Kiltti från Parola, skifte efter Johans afledne föräldrar rusthållare Johan Jöransson och moder Margareta Brusiidotter.
Janakkalan käräjät 14.3.1755 §19: rusthållare Johan Johansson Kiltti ifrån Parola med sin svåger eller systers Brita Johansdotters man Johan Andersson.

Lapset:
1. Anna Maria Johansdotter Kiltti , syntynyt 10.3.1741 Vanaja,Parola. Tauluun 4
2. Christina Johansdotter Kiltti syntynyt 28.3.1744 Vanaja,Parola, kummit: Henric Henricsson Nukari, Johan Andersson Mäkilä, Sigfrid Johansson Klemola, hru Anna Jöransdr Mäkilä, pig Anna Johansdr, dito Sophia Johansdr, drag hru Brita Mattsdr i Parola.
3. Johan Johansson Kiltti , syntynyt 14.12.1745 Vanaja,Parola,Kiltti. Tauluun 5
4. Margareta Johansdotter Kiltti syntynyt 6.7.1749 Vanaja,Parola, kummit: bonde Jöran Jacobsson dito, Anders Johansson ifrån Mäskälä, Sigfrid Johansson i Klemola, bonde Grels Johansson i Pietilä, dito Johan Andersson i Mäkilä, hru Maria Jöransdr, hru Ingrid Henricsdr, hru Brita Mattsdr, pig Catharina Johansdr, pig Margarera Arvidsdr.
5. Elisabet Johansdotter Kiltti syntynyt 23.2.1752 Vanaja,Parola, kuollut 9.11.1780 Hämeenlinna,Parola, kummit: Sigfrid Johansson Klemola, Grels Johansson Pietilä, Simon Andersson ifrån Ois, drag Ekqwists enka Anna, Lisa Henricsdr Klemola, Kirstin Mårtensdr ifrån Kilti, Ingrid Henricsdr ifrån Pietilä.
6. Jöran Johansson Kiltti , syntynyt 28.1.1754 Vanaja,Parola. Tauluun 6
7. Michel Johansson Kiltti syntynyt 29.8.1756 Vanaja,Parola, kuollut 1805 Hämeenlinna,Parola.
8. Anders Johansson Rekola , syntynyt 22.11.1758 Vanaja,Parola,Kiltti. Tauluun 7
9. Ester Johansdotter Kiltti syntynyt 2.11.1762 Vanaja,Parola, kuollut 1776 Vanaja,Parola.
| Alku |

Taulu 4
IV Anna Maria Johansdotter Kiltti, (Taulusta 3, äiti Anna Perheenmies) syntynyt 10.3.1741 Vanaja,Parola, kuollut 12.7.1808 Vanaja,Tyllilä, kummit: Thomas Pacchalenius, adjuctus Thomas Manstenius, klockare Andreas Holmdahl, Anders Joakimsson i Parola, hru Maria Jacobsdr Henta i Tavastehus, hru Anna Jöransdr i Parola, hru Lisa Henricsdr ibm, hru Helena Olofsdr ibm, pig Maria Johansdr. Janakkalan käräjät 6.4.1767 §12: änka Anna Maria Johansdotter ifrån Tyllilä, hennes man rusthållare Eric Johansson Anttila den 31. sistlade December aflidit. Muuttanut: til Anttila.

1. puoliso: Vihitty 31.5.1762 Vanaja,Parola Eric Johansson Anttila Rusthollari, syntynyt 14.3.1730 Vanaja,Tyllilä,Anttila, kuollut 1.1.1767 Vanaja,Tyllilä,Anttila, kummit: Ei mainita.
Vanhemmat: Johan Johansson Anttila, Rusthollari, syntynyt 10.4.1700 Vanaja,Tyllilä, kuollut 29.5.1761 Vanaja,Tyllilä,Anttila. Janakkalan käräjät 11.5.1724: bonde Johan Johanssons (Anttila) farmor Beata Eskilsdotters rusthåll i Vånå socken och Tyllilä by, Beata med sin man Johans faderfader Johan Mårtensson (Anttila).
Janakkalan käräjät 9.11.1726: rusthållare i Martila hemman ähr Beatas dotterson (Jöran Henricsson) af första giftet, soneson Johan Johansson (Anttila), sin son Henric. Johan Johanssons framledne faderfader Johan Mårtensson och des fadermoder Beata Eskilsdotter.
Janakkalan käräjät 30.9.1728: Johan Johansson ifrån Tyllilä, des hustru Maria Johansdotter.
Janakkalan käräjät 15.1.1733: Johan Johansson ifrån Tyllilä, fader broder Henric Johansson.
Janakkalan käräjät 15.1.1733: Johan Johansson ifrån Tyllilä, sin framledne faders halfsyster Valborg Jöransdotter.
Janakkalan käräjät 4.3.1736: Johan Johansson ifrån Tyllilä, framledne Beata Eskilsdotter, hennes dotter änkia Valborg Jöransdotter. Maria Johansdotter, syntynyt 24.5.1699, kuollut 18.7.1758 Vanaja,Tyllilä,Anttila. Perunkirja 13.2.1767 Vanaja Tyllilä Anttila: rusthållare Eric Johansson varit gift med rusthålldotter Anna Maria Johansdr, son Johan hwilken åhr 1763 aflidit, dotter Helena ett åhr twå månad gammal. Förmyndare des faders frände rusthållare Anders Andersson Anomaa. Eric af förra gifte med sin afsomnade hustru Anna Andersdotter, fyra döttrar Maria, Catharina, Anna och Eva, förmyndare theras moderbroder rusthållare Johan Andersson Torkkola ifrån Nihattula.

Vanajan käräjät 10.3.1752: Rusthållare son Eric Johansson ifrån Tyllilä by, fader rusthållare Johan Johansson, Anttila skatterusthåll, faderbroder Henric Johansson.

Janakkalan käräjät 6.4.1767 §13: rusthållare Johan Andersson Torkkola ifrån Nihattula by att vilja taga förmynderskap för des afledne systers Anna Andersdotters med des nuvara afledne man rusthållare Eric Johansson Anttila i Tyllilä samman aflagde ogifta döttrar Maria, Catharina, Anna och Eva Ericsdöttrar och Anna Maria Johansdotter des afledne mans syskonebarn rusthållare Anders Andersdotter ifrån Anomaa.

Janakkalan käräjät 12.12.1769 §11: afledne rusthållare Eric Johansson Anttilas i Tyllilä ogifte döttrar Catharina, Anna och Eva Ericsdöttrars förmyndare rusthållare Johan Andersson Torkkola, Eric efterlefwerska Anna Maria Johansdotter sammanafladt ogifta dotter Lena Ericsdotters förmyndare rusthållare Henric Johansson Skinnari ifrån Ikalois. Eric Johanssons äldsta dotter af förra giftet Maria Ericsdotter och hennes man Gustaf Henricsson angående Anttila hemmans besittning. Gustaf Henricsson ifrån Paikkala by tilträder hälften af detta Anttila rusthåll nro 48 och änka Anna Maria Johansdotter den andra hälften.

2. puoliso: Vihitty 2.7.1769 Vanaja Anders Andersson Iso-Mattila, Anttila Rusthollari, syntynyt 29.5.1739 Vanaja,Kankaantaka,Iso-Mattila, kuollut 11.3.1789 Vanaja,Idänpää, kummit: Johan Pehrsson i Ikalois, Abraham Andersson i Kankaantaka, Michel Ericsson ibm, Gustaf Henricsson i Vuorentaka, Sigfrid Mattsson i Kankaantaka, madam Regina Roos, hru Anna Larsdr i Kankaantaka, piga Maria och Maria Johansdr.
Vanhemmat: Anders Ericsson Iso-Mattila, Rusthollari, syntynyt 10.11.1699 Vanaja,Kankaantaka, kuollut 23.3.1767 Vanaja,Kankaantaka. Janakkalan käräjät 8.3.1726: Anders Ericsson i Kankaantaka, des fadersyster Ingrid Mattsdotter ifrån Vuorentaka, des fadernes och mödernes arf, hans faderbroder Johan Mattsson under Anders omyndiga åhr förestådt hemmannet och des faders ägendom.
Janakkalan käräjät 9.11.1726: Anders och Michel Ericsson til deras fadersyster bonde Henric Jöranssons i Vuorentaka hustru Ingrid Mattsdotter, deras faderbroder Johan Mattsson.
Janakkalan käräjät 21.11.1727: Anders Ericsson ifrån Kangantaka, fader Eric Mattsson med döden åhr 1712 afgått, broder Johan Matsson.
Janakkalan käräjät 10.3.1746: rusthållare Anders Ericsson i Kangantaka, bröder Anders, Michel, Matts och Henric. Anna Johansdotter Kinnari, syntynyt 29.4.1704 Vanaja,Ikaloinen, kuollut 27.1.1751 Vanaja,Kankaantaka,Iso-Mattila. Janakkalan käräjät 12.12.1768 §88: rusthållare sonen Anders Andersson ifrån Kangantaka, afledne rusthållare Eric Johansson Anttilas i Idänpää eller Tyllilä även moderlösa dotter Maria nu 18 år gammal och hennes förmyndare rusthållare Johan Andersson Torkkola i Nihattula by. Som rusthållaresonen Anders Andersson ifrån Kangantaka at vilja äkta min äldsta dotter af förra giftet Maria Ericsdotter har jag medelst til bemälte Anders Andersson velat updraga hälften af sagde Anttila rusthåll. 25.10.1765 Eric Johansson Anttila.
§94 Maria och hennes förmyndare betalar til Anders Andersson 200 daler. Muuttanut: til Tyllilä.
| Alku |

Taulu 5
IV Johan Johansson Kiltti, (Taulusta 3, äiti Anna Perheenmies) Rusthollari, syntynyt 14.12.1745 Vanaja,Parola,Kiltti, kuollut 11.11.1811 Hämeenlinna,Parola, kummit: rådman Eric Hentel i Tavastehus, klockare Anders Holmdahl, Anders Joachimsson i Parola, Grels Ericsson i Perho Urdiala, Grels Johansson, Johan Andersson, Johan Jöransson i Parola, hru Lisa Henricsdr, hru Anna Jöransdr, pig Anna Andersdr, dito Margareta Jöransdr i Parola.

Puoliso: Vihitty 28.12.1769 Vanaja Anna Henricdotter Kanunki syntynyt 1.5.1750 Hattula,Luolaja,Kanunki, kummit: Henric Andersson ifrån Nihattula, Matts Henricsson ifrån Vuorentaka, Henric Sigfridsson ifrån Kalkois, Arvid Johansson ifrån Kanungi, hru Brita Ericsdotter ifrån Kalkkois, hru Maria Ericsdotter ifrån Kanunki, pig Anna Andersdr och Margareta Henricsdotter ifrån Nihattula.
Vanhemmat: Henric Johansson Kanunki, Rusthollari, syntynyt 1720 Hattula,Luolaja,Kanunki, kuollut 19.5.1790 Hattula,Luolaja,Kanunki. Hattulan käräjät 20.3.1765 §35: Kanungi rusthålls innehafware Henric Johansson om rusthålls Vahteristonmylly qvarn som alla tiden ägt. Vittnare rusthållare Anders Henricsson Torkkola ifrån Nihattula, gamla bonde Thomas Sigfridsson i Suontaka, gamla bonde Eric Gustafsson Stycki ifrån Mervis. Anders Henricssson Torkkola, hans stiuffader Sigfrid Henricsson. Thomas Sigfridsson åhr 1700 valhion vistats på Kanungi. Anna Andersdotter Iso-Mattila, syntynyt 31.12.1726 Vanaja,Kankaantaka, kuollut 30.7.1775 Hattula,Kanunki. Vanaja Kankaantaka Iso-Mattila RK 1744-1750 sivu 18 Anna syster s. 10.12.1726 gift til Hattula, ehtoollismerkinnät 1744-1746. Muuttanut: Parolaan ifrån Hattula Kanungi.

| Alku |

Taulu 6
IV Jöran Johansson Kiltti, (Taulusta 3, äiti Anna Perheenmies) Rusthollari, syntynyt 28.1.1754 Vanaja,Parola, kuollut 21.12.1804 Hämeenlinna,Parola.

1. puoliso: Vihitty 16.5.1780 Janakkala,Hyvikkälä Margareta Ericsdotter Paavola syntynyt 26.2.1754 Janakkala,Konttila, kuollut 19.4.1789 Hämeenlinna,Parola,Kiltti.
Vanhemmat: Eric Ericsson Paavola, Keskikievarin pitäjä, syntynyt 1720 Janakkala,Konttila, kuollut 20.6.1789 Janakkala,Hyvikkälä. Anna Ericsdotter Ylöstalo, syntynyt 1723 Janakkala,Kuumola, kuollut 24.9.1802 Janakkala,Hyvikkälä.

2. puoliso: Vihitty 29.6.1790 Vanaja,Ikaloinen Anna Maria Henricsdotter Kinnari syntynyt 3.10.1760 Vanaja,Ikaloinen,Kinnari, kuollut 22.7.1804 Hämeenlinna,Parola.
Vanhemmat: Henric Johansson Kinnari, Rusthollari, syntynyt 24.3.1728 Vanaja,Ikaloinen,Kinnari, kuollut 10.5.1802 Vanaja,Ikaloinen. Vihitty 1753. Helena Gustafsdotter Haltia, syntynyt 26.10.1733 Janakkala,Turenki, kuollut 5.12.1769 Vanaja,Ikaloinen.
| Alku |

Taulu 7
IV Anders Johansson Rekola, (Taulusta 3, äiti Anna Perheenmies) Talollinen, syntynyt 22.11.1758 Vanaja,Parola,Kiltti, kuollut 21.8.1822 Hattula,Sattula,Rekola.

Puoliso: Vihitty 28.5.1792 Hämeenlinna Maria Henricsdotter Nukari syntynyt 5.2.1769 Vanaja,Vuorentaka,Nukari.
Vanhemmat: Henric Henricsson Nukari, Ratsutilallinen, syntynyt 1.1.1721 Vanaja,Vuorentaka, kuollut 19.4.1772 Vanaja,Vuorentaka. Perunkirja 5.7.1773 Vanaja Vuorentaka halfva Nukari rusthåll: afledne rusthållare Henric Henricsson, änka Lisa Johansdotter. Fyra omyndiga barn Johan, Henric, Isac och Maria. Förmyndare rusthållare Johan Johansson Skinnari i Ikalois. Vihitty 3.2.1754 Hattula. Elisabet Johansdotter Kanunki, syntynyt 22.1.1733 Hattula,Luolaja,Kanunki, kuollut 31.8.1784 Hämeenlinna,Vuorentaka.

| Alku |

Taulu 8
III Henric Jöransson Perheenmies, (Taulusta 2, isä Jöran Perheenmies) Rusthollari, syntynyt 4.6.1732 Urjala,Perho,Knuutila, kuollut 11.9.1800 Urjala,Perho, kummit: rusth. Grels ifrån Huhtis, Pehr Uotila, Lintumaa Pusa rusth. Johan, hru Maria ifrån Huhtis, hru Maria ifrån Uotila, pig Brita Gabrielsdr. Perunkirja 23.1.1783 Perho Perheenmies: rusthållare Henric Jöransson, hru Anna Andersdr, söner Michel och Jöran, dotter Anna med des man bonde Jacob Ericsson Jutila, döttrar Maria och Margareta, Maria förelyst med bonde Henric Mattsson Köppilä i Järvis.
Perunkirja 7.1.1801 Perho Perheenmies: afledne gammal rusthållare Henric Jöransson, son rusthållare Michel och son rusthållare Jöran Henricsson, dotter änka Anna Jutila varit gift med afledne bonde Jacob Ericsson, Maria gift med bonde Henric Mattsson Naakkala i Järvis, Greta gift med bondeson Anders Henricsson Mokka.

Puoliso: Anna Andersdotter Anomaa syntynyt 26.9.1731 Tyrväntö,Retula,Laurila, kuollut 16.12.1785 Urjala,Perho, kummit: hr öfverstlieutnant Stierncrantz, hr krigscommisarien Golin med sin fru Berg, mons Johan Heltin, landbonde Gabriels hru, pig Margareta Jacobsdr.
Vanhemmat: Anders Ericsson Anomaa, Rusthollari, syntynyt 1706 Tyrväntö,Retula, kuollut 30.8.1752 Tyrväntö,Anomaa. Pälkäneen käräjät 28.2.1754 s. 144: Anomaa cronorusthåll, enka Valborg Carlsdotter, thes svåger bonde Michel Ericsson.

Perunkirjoitus 8.4.1760 halfwa Anomaa rusthåll i Kulsiala socken: Framledne rusthållare Anders Ericsson, enckia Valborg Carlsdotter, twå söner Anders och Johan, twå döttrar Anna och Lisa. Anna gift med rusthållare Henric Jöransson ifrån Perhois by, Lisa gift med rusthållare Thomas Mattsson ifrån Onkkaala. Förmyndare broder Michel Ericsson. Saatavia hos capitain, baron Eric Johan Stierncrantz fru Sara Stierncrantz, hos capellan Abraham Palander, hos cornett Carl Gustaf Uggla, hos framledne bonde enkian Maria Samuelsdotter i Monittula arfvingar, hos rusthållare Michel Ericsson i Anomaa, hos soldat Johan Andersson Lås ifrån Lusi, hos torpare Matts Johansson i Tokeensuu, hos madamoiselle Gustafva Lewander ifrån Lusi, hos capellans enka madam Elisabet Frisia, hos bonde Sigfrid Jacobsson Manni ifrån Suontaka, hos soldat Eric Soth ifrån Suontaka, hos dragone enka Maria Michelsdotter ifrån Suotaala, hos landbonde Johan Johanssons hustru Carin Johansdotter ifrån Kirstula, hos inhysningen ifrån Anomaa. Velkoja til Monittula hemmans åboo, til smeden Johan Jöransson, til fäherde Michel Mattsson. Denna halfwa Anomaa rusthåll är crono.

Kulsialan käräjät 9.9.1754 s. 673: bonde Michel Ericsson ifrån Anomaa, des afledne broder Anders Ericssons barns vägnar theras förmyndare bonde Henric Ericsson ifrån Suontaka. Valborg Carlsdotter Rekola, syntynyt 1712 Hattula,Rahkoila, kuollut 1.12.1790 Tyrväntö,Anomaa. Muuttanut: Ankom igenom gifte 1750.

Lapset:
1. Dödfödd Perheenmies syntynyt 8.12.1751 Urjala,Perho, kuollut 8.12.1751 Urjala,Perho.
2. Anna Henricsdotter Perheenmies , syntynyt 23.11.1752 Urjala,Perho,Knuutila. Tauluun 9
3. Michel Henricsson Perheenmies , syntynyt 16.7.1755 Urjala,Perho,Knuutila. Tauluun 10
4. Jöran Heikinpoika Vitikka , syntynyt 14.4.1759 Urjala,Perho. Tauluun 11
5. Maria Henricsdotter Perheenmies , syntynyt 5.8.1762 Urjala,Perho,Perheenmies. Tauluun 12
6. Margareta Henricsdotter Perheenmies , syntynyt 25.6.1766 Urjala,Perho. Tauluun 13
7. Simon Heikinpoika Perheenmies syntynyt 17.10.1771 Urjala,Perho, kuollut 12.12.1771 Urjala,Perho.
| Alku |

Taulu 9
IV Anna Henricsdotter Perheenmies, (Taulusta 8, isä Henric Perheenmies) syntynyt 23.11.1752 Urjala,Perho,Knuutila, kuollut 4.1.1822 Urjala,Annula,Jutila. Omistaja 1800-1808.

1. puoliso: Jacob Ericsson Jutila Talollinen, syntynyt 15.3.1748 Urjala,Annula, kuollut 26.2.1800 Urjala,Annula,Jutila.
Vanhemmat: Eric Simonsson Jutila, Talollinen, syntynyt 18.5.1713 Akaa,Pätsiniemi,Ajula, kuollut 23.5.1784 Urjala,Annula,Jutila. Annulan Jutilan isäntä 1744-1765.
Perunkirja 16.7.1784 Annula Jutila: änka Maria Mattsdr, avledne bonde Eric Simonsson, söner Johan, Jacob och Henric, stiufdotter Anna Ericsdr gift med rusthållare Anders Ericsson Isotalo. Vihitty 22.3.1744 Urjala. Maria Mattsdotter Uoti, syntynyt 29.6.1711 Urjala,Urjalankylä,Uoti, kuollut 2.3.1800 Urjala,Annula. Annulan Jutilan isäntä 1741-1744.
Perunkirja 2.7.1800 Annula Jutila: gammal bonde enka Maria Mattsdr, son bonde Henric Ericsson Sipilä, son bonde Johan Ericsson Kandola eller Siukola, dotter rusthållsenka Anna Ericsdr Isotalo i Hakolax, afledne son Jacob Ericsson Jutila. Isäntänä 1765-1800.
Perunkirja 2.7.1800 Annula Jutila: afledne bonde Jacob Ericsson, hru Anna Henricsdotter, söner Matts och Henric, döttrar Anna, Maria, Johanna, Lisa, Greta och Ulrica, Anna gift med rusthållare Anders Andersson Kankaanpää, Maria gift med bondeson Matts Nilsson Nikkilä i Riisikkala, förmyndare faderbroder bonde Henric Ericsson Sipilä och rusthållson Eric Andersson Isotalo i Hakolax.

2. puoliso: Vilhelm Adolfsson Jutila Talollinen, syntynyt 24.4.1778 Akaa,Tiura, kuollut 21.3.1864 Urjala,Annula.
Vanhemmat: Adolf Gustafsson Laxeen, Pitäjänräätäli, syntynyt 16.4.1747 Akaa,Tiura. Maria Eliasdotter, syntynyt 10.1.1745 Sääksmäki,Voipaala, kuollut 7.1.1815 Urjala,Annula,Sipilä. Tuli 3.1.1797 Akaasta Annulan Sipilään tai 4.2.1798 Kalvolan Lintumaalta Staffan Vilhelm Adolfsson.
| Alku |

Taulu 10
IV Michel Henricsson Perheenmies, (Taulusta 8, isä Henric Perheenmies) Rusthollari, syntynyt 16.7.1755 Urjala,Perho,Knuutila, kuollut 23.11.1826 Urjala,Perho.

Puoliso: Vihitty 17.10.1780 Urjala Margaretha Carlsdotter Isotalo syntynyt 17.5.1759 Urjala,Välkkilä, kuollut 13.2.1831 Urjala,Perho.
Vanhemmat: Carl Ericsson Isotalo, Rusthollari, syntynyt 7.1.1723 Urjala,Välkkilä,Huovila, kuollut 16.2.1794 Urjala,Välkkilä,Huovila. Isontalon isäntänä 1747-1774. Isotalo jaettu 1761, toiseen osaan eli Anttilaan veli Antti.

Perunkirjoitus 25.9.1761 Välkkilän Isotalon rusthollissa edesmenneen rusthollarin Eric Carlssonin jälkeen. Perilliset leski Anna Sigfridsdotter, lapset kolme poikaa Carl, Anders ja Eric Ericssöner, viisi tytärtä Lisa, Kirstin, Anna, Maria ja Margareta Ericsdöttrar, Lisa gift med rusthållaren Matts Johansson ifrån Kockois by, dottren Kirstin med bonden Grels Mattsson ifrån Haanoja by, dottren Anna med bonden Henric Henricsson ifrån Annula by, dottren Maria med rusthållaren Johan Josephsson ifrån Kockois by och dottren Margareta med rusthållare sonen Matts Henricsson ifrån Järfvis by. Alaikäisen Eric Ericssonin edustajana perunkirjoituksessa rusthållare sonen Eric Mattsson ifrån Välkkilä by. Rusthollari Eric Carlsson oli perinyt Isotalon 1 mantal och 4 3/4 öre land edesmenneiltä vanhemmiltaan. Rusthollin arvo 4202 daler kopparmynt. Sonens andel 764 daler kopparmynt ja dotterns andel 382 daler kopparmynt. Mainitaan myös Isotalo eller Hakolax skatte rusthåll nimellä. Perunkirjoituksen toimittivat Matts Thomasson ifrån Huhtis by ja Johan Johansson ifrån Linduma by.

Perillisten kuittaukset saaduista perintöosuuksista; Akaan Kurisjärvellä 10.10.1761 Grels Mattsson från Haanoja, Välkkilässä 16.2.1764 Matts Johansson rusthållare ifrån Kockois Heickilä.

Urjalan käräjät 6.11.1764: Carl ja Anders Ericsson anovat lainhuutoa niihin osiin Isotalon rusthollista jotka on määritelty 25.9.1761 tehdyssä perunkirjoituksessa edesmenneen isänsä Eric Carlssonin jälkeen. Myönnetään 1. lainhuuto.

Urjalan käräjät 15.4.1765: Annetaan toinen lainhuuto veljeksille Carl ja Anders Ericsson niihin osiin Isotalon rusthollista jotka on määritelty 25.9.1761 tehdyssä perunkirjoituksessa edesmenneen isänsä Eric Carlssonin jälkeen. 1. lainhuuto myönnetty edellisillä käräjillä 6.11.1764.

Sääksmäen käräjät 1.9.1773 §35: rusthållare Carl Ericsson Welkilä ifrån Urdiala, rusthållare Carl Davidsson Ikaala mot rusthållare Johan Bertilsson Kassasi och rusthållareson Anders Ericsson Welkilä, slagsmål. Vihitty 28.12.1748 Akaa. Margareta Michelsdotter Poutala, syntynyt 10.7.1729 Akaa,Poutala, kuollut 5.12.1805 Urjala,Välkkilä. Rippikirjan mukainen kuolinpäivä 30.11.1805.

| Alku |

Taulu 11
IV Jöran Heikinpoika Vitikka, (Taulusta 8, isä Henric Perheenmies) Rusthollari, syntynyt 14.4.1759 Urjala,Perho, kuollut 11.1.1842 Urjala,Perho,Vitikka. Isäntänä 1782-1801.

1. vihkimättä: Elisabet Samuelsdotter Laurila Skogvagts dotter, syntynyt 10.4.1755 Hattula,Kouvala.
Vanhemmat: Samuel Ericsson Forsman, Vähä-Laurila, Metsänvartija, torppari, syntynyt 1723 Hattula,Pyhälahti,Eerola, kuollut 22.5.1781 Hattula,Lokkila. Vihitty 3.12.1749 Hattula,Kouvala. Margareta Mattsdotter Laurila, syntynyt 1730 Hattula,Kouvala, kuollut 16.12.1789 Hattula,Lokkila.

2. puoliso: Vihitty 13.10.1783 Sääksmäki,Tarttila Elisabet Mattsdotter Iso-Nikkilä syntynyt 28.10.1760 Sääksmäki,Tarttila, kuollut 3.7.1842 Urjala,Perho,Vitikka.
Vanhemmat: Matts Andersson Piltola, Iso-Nikkilä, Talollinen, vävy, syntynyt 9.9.1727 Sääksmäki,Mulkue,Piltola, kuollut 28.4.1767 Sääksmäki,Tarttila. Perunkirja 11.1.1767 Tarttila halfwa Nikkilä skatterusthåll: framledne rusthållare Matts Andersson, enka Lisa Carlsdotter, söner Carl och Matts, dotter Lisa. Förmyndare faderbroder bonde Eric Andersson Pildola ifrån Mulkue. Saatavia Matts Carlsson Veuru, landbonde Petter Carlsson, landbonde Matts Classon Sakala, Matts Mattsson Veuru, borgare Johan Zander, nämdeman Mårten Jöransson Peckala. Vihitty 16.3.1760 Sääksmäki. Lisa Carlsdotter Iso-Nikkilä, syntynyt 4.8.1740 Sääksmäki,Tarttila,Iso-Nikkilä, kuollut 25.8.1828 Sääksmäki,Tarttila. Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 22.1.1759 Lisa, Maria och Caisa Carlsdöttrar modersysters man bonde Pähr Carlsson Kopio. Muuttanut: Til Tyrvändö. 1783 til Urdiala med attest.
| Alku |

Taulu 12
IV Maria Henricsdotter Perheenmies, (Taulusta 8, isä Henric Perheenmies) Rusthollintytär, syntynyt 5.8.1762 Urjala,Perho,Perheenmies, kuollut 3.3.1807 Akaa,Järviö,Naakkala.

Puoliso: Henric Mattsson Naakkala Talollinen, syntynyt 12.10.1750 Akaa,Järviö, kuollut 25.2.1827 Akaa,Järviö.
Vanhemmat: Matts Henricsson Tala, Naakkala, Talollinen, vävy, syntynyt 10.2.1719 Urjala,Laukeela,Tala, kuollut 7.8.1792 Akaa,Järviö,Naakkala. Akaan Järviön Naakkalan eli Keppilän isäntä 1751-1769. Vihitty 15.6.1746 Akaa. Maria Eliasdotter Naakkala, syntynyt 25.3.1729 Akaa,Järviö, kuollut 19.8.1795 Akaa,Järviö. Perunkirja 5.1.1796 Järviö Naakkala: afledne gamla bondehustru Maria Eliasdotter, afledne man gammal bonde Matts Henricsson, son bonde Henric Mattsson Naakkala, spn bonde Matts Mattsson Markkula i Taipale, dotter Maria gift med bonde Thomas Uotila i Rikala by Lempäälä socken, dotter Margareta gift med bonde Matts Andersson Rekunen, omyndiga döttrar Lisa och Valborg. Akaan Järviön Naakkalan eli Keppilän isäntä 1771-1808.

| Alku |

Taulu 13
IV Margareta Henricsdotter Perheenmies, (Taulusta 8, isä Henric Perheenmies) syntynyt 25.6.1766 Urjala,Perho, kuollut 29.5.1856 Urjala,Annula.

Puoliso: Vihitty 28.10.1788 Urjala Anders Henricsson Mokka Talollinen, syntynyt 18.11.1762 Urjala,Annula, kuollut 26.12.1844 Urjala,Annula.
Vanhemmat: Henric Henricsson Mokka, Talollinen, syntynyt 16.4.1728 Urjala,Annula,Äyräs, kuollut 17.2.1808 Urjala,Annula. Isäntänä Annulan Mokalla 1752-1805. Vihitty 8.9.1759 Urjala. Anna Ericsdotter Isotalo, syntynyt 30.8.1735 Urjala,Välkkilä,Isotalo, kuollut 23.10.1809 Urjala,Annula. Isäntänä 1805-1831.

| Alku |

Taulu 14
III Christina Jöransdotter Perheenmies, (Taulusta 2, isä Jöran Perheenmies) syntynyt 9.3.1737 Urjala,Perho, kuollut 27.3.1777 Vanaja,Parola, kummit: Corpral Berg, Perho Uotila Pehr med sin hustru, Lindumaa rusthållaren Johan, Huhtis hru Maria, Välkkilä Huovila hru Anna. Perunkirja 20.5.1777 Parola Klemola: bonde Johan Sigfridsson, afledne hru Christina Jöransdr, aflednes broder Henric Jöransson Perheenmies, aflednes syster Anna Jöransdotters man rusthållare Johan Johansson Kiltti, deras söner Michel och Anders, dotter Lisa. Omyndig söner Johan och Jöran och deras äldre systers Anna Marias man rusthållare Anders Andersson Anttila i Idänpää. Muuttanut: Blef gift med bonden Johan Sigfridsson ifr. Vånå och Parola Clemola 1757.

Puoliso: Vihitty 1757 Urjala Johan Sigfridsson Klemola Talollinen, syntynyt 13.3.1735 Vanaja,Parola, kummit: Ei mainita.
Vanhemmat: Sigfrid Johansson Klemola, Talollinen, kuudennusmies, syntynyt 25.1.1701, kuollut 5.2.1772 Vanaja,Parola. Vihitty noin 1730. Lisa Henricsdotter Paavola, syntynyt 15.2.1706 Renko,Kuittila, kuollut 4.4.1772 Vanaja,Parola. Janakkalan käräjät 12.12.1769 §1-2: Klemola hemman i Parola by unga bonde Johan Sigfridsson, des hustru Lisa Henricsdotter, gifta döttrar Maria och Lisa, skatteköpt. Måger Johan Andersson Mäkilä och Matts Emmanuelsson ifrån Koskis.

Janakkalan käräjät 5.4.1771 §74: bonde Johan Sigfridsson Klemola i Parola by förmyndare för bonde Anders Classon Eskolas omyndiga stiufbarn, ej mindre än bonde Eric Henricsson Klemola ifrån Kuittila af torpare under Iittala gård Sigfrid Andersson mot Johan Johansson Eskola, arf efter sistnämdes afledne fader Johan Sigfridsson Eskola. Käranders son Johan Sigfridsson, Eric Henricsson Klemolas hru Caisa Johansdotter.

Lapset:
1. Elisabet Juhontytär Klemola syntynyt 11.11.1758 Vanaja,Parola,Klemola.
2. Anders Juhonpoika Klemola syntynyt 14.12.1761 Vanaja,Parola.
3. Sigfrid Juhonpoika Klemola syntynyt 23.1.1764 Vanaja,Parola, kuollut 1765 Vanaja,Parola.
4. Caisa Juhontytär Klemola syntynyt 12.11.1766 Vanaja,Parola.
5. Johan Juhonpoika Klemola syntynyt 24.1.1771 Vanaja,Parola.
6. Henric Juhonpoika Klemola syntynyt 10.6.1776 Vanaja,Parola.
7. Anna Maria Johansdotter Klemola syntynyt Vanaja,Parola.
| Alku |

Taulu 15
II Matts Ericsson Perheenmies, Sukki, (Taulusta 1, isä Eric Perheenmies) Talollinen, vävy Lintumaan Sukilla, syntynyt 1701 Urjala,Perho, kuollut 24.1.1762 Kalvola,Lintumaa,Sukkila. Lintumaa Sukku v. 1733; Matts Ericsson, Maria brud, Valborg piga, Brita soldat hru.

Perunkirjoitus 20.10.1762 Lintumaa Sukki: framledne bonde Matts Ericsson, enka Maria Mattsdotter, twå söner Johan och Matts, sonen Matts Mattssons förmyndare syskonebarn rusthållare Henric Jöransson ifrån Perhois. Detta Sukki hemman är skatte, Johan Mattsson ostanut talon verolle 4.7.1762.

Puoliso: Maria Mattsdotter Sukki syntynyt 3.1710 Kalvola,Lintumaa,Sukkila, kuollut 29.10.1766 Kalvola,Lintumaa,Sukkila.
Vanhemmat: Matts Clemetsson Sukki, Talollinen, syntynyt Kalvola,Lintumaa. SAY v. 1707 Matts Clemetsson, Kirstin hru.
RK 1730-1736 Matz bonde, Chirstin hustru, Matts måg, Maria hustru, Valborg dotter, Eric s??? (yliviivattu), Brita hustru, Carl soldat, Brita hustru.
RK 1747-1753 Mattz bonde (1749 44 år), Maria hustru (1749 40 år), Johan son (1749 17 år), Thomas? son (1749 19 år), Lisa hustru (1749 27 år), Mattz son (1749 8 år), Henric son (1749 9? 4? år), Mattz son (1749 2 år), Hans Carlsson sold (1749 19 år), Lisa Thomasdotter hustru (1749 24 år), Henric son s. 1754, Carl soldat (1749 35 år yliviivattu), Brita hustru (1749 ?? år yliviivattu), Lisa hustru? syster? (1749 37 år), Matts son (1749 6 år), Maria dotter (1749 2 år), Hedvig dotter, Eric son (1740 1 1/2 år), Johan son (1749 3 år), Anders son s. 1752.
RK 1758-1763 Eva Mattsdotter s. 1745, Jacob Mattson s. 1747, Johan bonde s. 1731, Lisa hustru, Lisa hustru (1755 28 år yliviivattu), Matthias bror (1755 9? år), Lisa hustru s. 1732, hru (yliviivattu), Maria hustru, Mats son s. 1745, Slant sold (1755 22 år), hustru (1755 32 år), moder (1755 52 år).
Urjalan käräjät v. 1726: Matts Clemetsson ifrån Sukkila hemmannet i Linduma by, augment under rusthållare Johan Johansson i samma by. Han ännu nyter frihet på hemman. Cautionister rusthållare Johan Andersson och Matts Thomasson Köppi ifrån Laukeela by. Chirstin Bertilsdotter. Christina Thomasdotter Köppi Urjalan Laukeelasta?.

Lapset:
1. Johan Mattsson Sukki , syntynyt 1732 Kalvola,Lintumaa,Sukkila. Tauluun 16
2. Henric Mattsson Sukki syntynyt .2.1737 Kalvola,Lintumaa, kuollut 12.5.1754 Kalvola,Lintumaa.
3. Matts Mattsson Huuhkainmäki , syntynyt 14.1.1746 Kalvola,Lintumaa. Tauluun 21
4. Emmanuel Mattsson Sukki
5. Anders Mattsson Sukki
| Alku |

Taulu 16
III Johan Mattsson Sukki, (Taulusta 15, isä Matts Sukki) Talollinen, syntynyt 1732 Kalvola,Lintumaa,Sukkila, kuollut 16.6.1804 Kalvola,Lintumaa,Sukkila. Kuudennusmies 26.1.1800 saakka.
Perunkirja 3.1.1799 Lintumaa Sukki: bonde Johan Mattsson, hru Lisa Mårtensdotter, son Anders, dotter Lena gift med torpare Anders Nilsson i Lintumaa, döttrar Anna och Greta. Myndig son af förra gifte Henric Johansson. Förmyndare Henric Johansson Pusa. Henric Johansson moder Lisa Johansdotter.
Perunkirja 15.9.1804 Lintumaa Sukki: aflidne bonde Johan Mattsson, son af förra gifte Henric Johansson, med efterlämnade änka son bonde Anders Johansson, dotters man torpare Anders Nilsson Selkänen, döttrar Anna och Greta, förmyndare Michel Henricsson Perheenmies.

Urjalan käräjät 26.3.1762 §21: bonde Johan Mattsson ifrån Lindumaa, förmyndare för dess omyndiga broder Matts Mattsson, hvars fader Matts Ericsson Sucki ifrån Lindumaa nu med döden afgått, rusthållare Henric Jöransson Perheenmies ifrån Perhois.

Urjalan käräjät 27.11.1765 §25: bonde Johan Mattsson Sucki å sin moder Maria Mattsdotters vägnar tiltala soldaten Hans Slant ifrån samma by.

1. puoliso: Vihitty 1.1.1755 Kalvola Elisabet Johansdotter Paakkonen syntynyt 1728 Kalvola,Paakkonen, kuollut 19.2.1758 Kalvola,Lintumaa,Sukki.
Vanhemmat: Johan Henricsson Paakkonen, Talollinen, syntynyt 1682 Kalvola,Paakkonen, kuollut 27.2.1774 Kalvola,Paakkonen. Henkikirja Paakkonen v. 1722: Johan Henricsson, Maria syster. Maria Carlsdotter Möli, Emäntä, syntynyt 1705 Kalvola,Sittala, kuollut 31.5.1762 Kalvola,Paakkonen. Perunkirja 4.8.1758 Lintumaa Sukki bondeson Johan Mattsson, afl. hru Lisa Johansdotter, omyndig son Henric Johansson. Johan Mattsson att träda i annat äktenskap.

Lapset:
1. Henric Johansson Sukki syntynyt 22.10.1755 Kalvola,Lintumaa, kuollut 3.3.1832 Kalvola,Lintumaa, kummit: Johan Pusa, Eric Thomasson, Uotila Johan, Paakois son Johan, hru Anna Johansdr, hru Brita Ericsdr, och pigan Chirstin Johansdr alla ifrån Linduma.
2. Johannes Johansson Sukki syntynyt 3.2.1758 Kalvola,Lintumaa, kuollut 18.3.1758 Kalvola,Lintumaa, kummit: Uotila son Johan, Linduma dragon Råsten med des hru Anna Mattsdr, pigan Anna Johansdr.
2. puoliso: Vihitty 11.10.1758 Akaa Anna Michelsdotter Rasila syntynyt 25.6.1731 Akaa,Haihunkoski, kuollut 22.7.1759 Kalvola,Lintumaa, kummit: Jöran Henricsson, Michel Ericsson, Johan Simonsson, Maria Ericsdotter, Maria Cnutsdotter, Maria Mattsdotter.
Vanhemmat: Michel Cnutsson Rasila, Talollinen, syntynyt 1686 Akaa,Haihunkoski, kuollut 4.4.1762 Akaa,Haihunkoski. Akaan Haihunkosken Rasilan isäntä 1716-1741. Mainitaan Haanojan Voutilassa 1699 merkinnällä i Rasila.
Perunkirja 5.1.1759 Haihunkoski Rasila bonde Michel Cnutsson, hru Lisa Mattsdotter, tre söner Sigfrid, Henric och Michel, sju döttrar Beata, Brita, Maia, Lisa, Karin, Anna och Margareta. Beat gift med bonde Anders Grelsson i Pätsiniemi, Brita med bonde Mårten Thomasson i Kuttis, Maria med soldat Eric Rosenqvist i Haihunkoski, Lisa med bondeson Thomas Jacobsson i Kuortila, Karin med stadstienare Michel Dalin (omakätinen allekirjoitus), Anna med bondeson Johan Mattsson i Lintumaa, Margareta ogift. Rasila hemman är skatte och Michel Cnutsson arf efter thes föräldrar.

Akaan ja Sääksmäen käräjät 13.10.1738: Kärande Anders Mårtensson och Matts Simonsson ifrån Talola by, Sigfrid Simonsson ifrån Maisenranda by, Brita Simonsdotter ifrån Valkkis by Vesilax socken, mot Michel Cnutsson och Jacob Pettersson i Hauhunkoski. Angoende hus som deras tre mostrar ägt och innehaft. Hru Margareta Mårtensdotter som deras gamla mostrar skiöt i deras ålderdom. Svarande Michel Cnutssons faderfader som var bror til kärandes mostrar. Jacob Pettersson, Caisa Mattsdotter som är käranders moster gifvit stugan til Jacob Pettersson.
Akaan ja Sääksmäen käräjät 13.10.1738: Anders Mårtensson ifrån Talola jämte des medarfvingar Beata och Brita Michelsdotter samt Maria och Margareta Mårtensdotter alla ifrån Haihunkoski. Beata Mattsdotters ägendom. Maria och Margareta väl skiöt denna gamla och numera afledne hustru.
Urjalan käräjät 1.12.1759: bonde Michel Cnutsson ifrån Haihunkoski, hustru Lisa Mattsdotter kärde til sin afledne dotters Anna Michelsdotters man Johan Mattsson ifrån Lindumaa. Vihitty 1.9.1715 Akaa,Saviniemi. Elisabet Mattsdotter Laatu, syntynyt 18.7.1691 Akaa,Saviniemi, kuollut 1.4.1767 Akaa,Haihunkoski. Perunkirja 26.11.1759 Lintumaa Sukki enklingen Johan Mattsson, afl. hru Anna Michelsdotter, dotter Maria Johansdotter.
Lapset:
3. Maria Johansdotter Sukki syntynyt 19.7.1759 Kalvola,Lintumaa, kuollut 1759 Kalvola, kummit: Johan Johansson Pusa med des hru Maria Mattsdr.
3. puoliso: Vihitty 15.6.1760 Hattula Anna Jacobsdotter Vähä-Sipilä syntynyt .4.1735 Hattula,Takajärvi, kuollut 29.1.1764 Kalvola,Lintumaa,Sukki.
Vanhemmat: Jacob Michelsson Vähä-Sipilä, Talollinen, syntynyt 1701 Hattula, kuollut 13.1.1779 Hattula,Takajärvi. Hattulan käräjät v. 1731: bonde Jacob Michelsson saanut asukasoikeuden Simolan taloon Lehijärven pitäjässä v. 1730. Takaajat Michel Thomasson ifrån Takajärvi och Johan Thomasson ifrån Hyrvälä.
Hattulan käräjät 13.9.1757: bonde Jacob Michelssons Sipilä ifrån Takajärvi afledne hustru Lisa Ericsdotter. Bonde Johan Ericsson ifrån Pyhälax å barnets vägnar. Lisa Ericsdotter Eerola, syntynyt noin 1707 Vanaja,Ikaloinen, kuollut 10.6.1756 Hattula,Takajärvi. Perunkirja 22.3.1764 Lintumaa Sukki: bonde Johan Mattsson, afledne hustru Anna Jacobsdotter, son Emmanuel Johansson. Sukki hemman är skatte.
Lapset:
4. Emmanuel Johansson Sukki syntynyt 21.4.1761 Kalvola,Lintumaa, kuollut 19.6.1774 Kalvola,Lintumaa.
5. Johan Johansson Sukki syntynyt 12.8.1763 Kalvola,Lintumaa.
4. puoliso: Vihitty 26.12.1764 Kalvola,Sittala,Tiitinen Elisabet Mårtensdotter Tiitinen syntynyt 1740 Kalvola,Sittala, kuollut 20.4.1822 Kalvola,Lintumaa.
Vanhemmat: Mårten Mattsson Tiitinen, Talollinen, syntynyt 1706 Kalvola,Sittala,Tiitinen, kuollut 16.2.1772 Kalvola,Sittala,Tiitinen. Sääksmäen käräjät 1.4.1765 §30: fader bonde Mårten Mattsson Tiitinen ifrån Sittala, son Mårten Mårtensson. Mårten Mattsson Tiitinens föräldrars arf d. 26.3.1765. Kuittaukset: å min hustrus Lisa Mattsdotters vägnar Aneder Henricsson Kocki, Agneta Mattsdotter ifrån Kuttis by. Vihitty 1735 Sääksmäki,Ritvala. Valborg Mattsdotter Ollila, syntynyt 29.3.1713 Sääksmäki,Ritvala,Ollila, kuollut 9.5.1784 Kalvola,Sittala,Tiitinen.
Lapset:
6. Anders Johansson Sukki , syntynyt 28.10.1765 Kalvola,Lintumaa. Tauluun 17
7. Maria Johansdotter Sukki syntynyt 17.3.1768 Kalvola,Lintumaa, kuollut 5.10.1770 Kalvola,Lintumaa.
8. Helena Johansdotter Sukki , syntynyt 17.3.1770 Kalvola,Lintumaa. Tauluun 18
9. Maria Johansdotter Sukki syntynyt 7.8.1772 Kalvola,Lintumaa, kuollut 1783 Kalvola.
10. Anna Johansdotter Sukki , syntynyt 12.2.1775 Kalvola,Lintumaa,Sukkila. Tauluun 19
11. Christina Johansdotter Sukki syntynyt 30.6.1777 Kalvola,Lintumaa, kuollut 1.6.1782 Kalvola,Lintumaa.
12. Matts Johansson Sukki syntynyt 28.12.1779 Kalvola,Lintumaa, kuollut 6.4.1783 Kalvola,Lintumaa.
13. Michel Johansson Sukki syntynyt 5.1.1783 Kalvola,Lintumaa, kuollut 31.8.1783 Kalvola,Lintumaa.
14. Samuel Johansson Sukki syntynyt 10.9.1784 Kalvola,Lintumaa, kuollut 26.6.1785 Kalvola,Lintumaa.
15. Greta Lisa Johansdotter Sukki , syntynyt 14.6.1787 Kalvola,Lintumaa,Sukkila. Tauluun 20
| Alku |

Taulu 17
IV Anders Johansson Sukki, (Taulusta 16, isä Johan Sukki) Talollinen, syntynyt 28.10.1765 Kalvola,Lintumaa, kuollut 28.10.1825 Kalvola,Lintumaa.

Puoliso: Vihitty 13.10.1801 Urjala Anna Johansdotter Torkko syntynyt 18.6.1775 Urjala,Mellola,Torkko, kuollut 24.3.1857 Kalvola,Lintumaa.
Vanhemmat: Johannes Bertilsson Torkko, Talollinen, syntynyt 18.5.1741 Urjala,Mellola, kuollut 8.9.1805 Urjala,Mellola. Isäntänä 1768-1804. Vihitty 1.1.1769 Sääksmäki. Beata Johansdotter Kantala, syntynyt 10.8.1745 Sääksmäki,Kantala, kuollut 13.4.1783 Urjala,Mellola.

| Alku |

Taulu 18
IV Helena Johansdotter Sukki, (Taulusta 16, isä Johan Sukki) syntynyt 17.3.1770 Kalvola,Lintumaa, kuollut 20.2.1816 Kalvola,Lintumaa,Selkälä.

Puoliso: Vihitty 25.10.1798 Kalvola Anders Nilsson Selkälä, Vastamäki Torppari, syntynyt 20.10.1773 Kalvola,Lintumaa, kuollut 18.8.1841 Urjala,Välkkilä,Vastamäki.
Vanhemmat: Nils Nilsson Varnström, Pitäjänräätäli, syntynyt 15.10.1726 Sääksmäki,Mustilahti, kuollut 20.2.1794 Kalvola,Lintumaa. Akaan rippikirja Käyrälässä 1759, Maria Matintytär, mor,
syntynyt 1700.
Kalvolan rippikirja 1777-1782 Lintumaan Pusa, Maria Matintytär, mor, syntynyt 1700.
Urjalan käräjät 14.4.1767 §73: sockneskräddare Nils Nilsson ifrån Achas, des svärfader rusthållare Johan Johansson Pusa ifrån Linduma, hustru Chirstin Johansdotter.
. Vihitty 20.5.1759 Kalvola. Christina Johansdotter Pusa, syntynyt .1.1737 Kalvola,Lintumaa,Pusa, kuollut 2.6.1809 Kalvola,Lintumaa,Selkälä.
. Muuttanut: Perheineen Lintumaalta Tammelaan 1817. Muuttokirja 18.2.1818 Lungas Okslahti, jossa merkintä til Urdiala 1820, Välkkilä Vastamäki torp.

| Alku |

Taulu 19
IV Anna Johansdotter Sukki, (Taulusta 16, isä Johan Sukki) syntynyt 12.2.1775 Kalvola,Lintumaa,Sukkila, kuollut 12.6.1853 Urjala,Salmi.

Puoliso: Vihitty 1.11.1805 Kalvola Matts Henricsson Syväoja, Kristeri Talollinen Salmen Nissin Syväojassa, syntynyt 14.2.1775 Urjala,Salmi,Kristeri, kuollut 30.11.1864 Urjala,Salmi.
Vanhemmat: Henric Henricsson Kristeri, Syväoja, Puuseppä, itsellinen, syntynyt 22.4.1735 Urjala,Salmi, kuollut 12.5.1807 Urjala,Salmi. Margaretha Jacobsdotter, syntynyt 1735, kuollut 8.6.1816 Urjala,Salmi. Isäntänä 1809-1833.

| Alku |

Taulu 20
IV Greta Lisa Johansdotter Sukki, (Taulusta 16, isä Johan Sukki) syntynyt 14.6.1787 Kalvola,Lintumaa,Sukkila, kuollut 22.1.1860 Kalvola,Lintumaa, kummit: Henric Johansson Pusa och des hru Lena Ericsdr, Uotila son Eric, hru Brita Ericsdr, piga Stina Johansdr alla ifrån Lindumaa. Perunkirjoitus 29.03.1860, perilliset leski Enok Erkinpoika Sukki ja lapset Maija Stina naimisissa isäntä Heikki Juhonpoika Sukin kanssa, Anna naimisissa torppari Iisakki Iisakinpoika Rompon kanssa Sääksmäeltä, pojat Antti ja Abraham.

Puoliso: Vihitty 31.12.1815 Kalvola,Lintumaa,Sukkila Enok Ericsson Sukki Talollinen Lintumaan Sukilla, syntynyt 10.4.1787 Renko,Kuittila,Alho, kuollut 18.2.1862 Kalvola,Lintumaa,Sukkila.
Vanhemmat: Erich Gustafsson Alho, Härkälä, Torppari, syntynyt 21.3.1742 Renko,Kuittila,Rehti, kuollut 30.7.1809 Renko,Kuittila. Vihitty 17.10.1778 Renko. Anna Mattsdotter Kokkari, syntynyt 27.2.1751 Renko,Kuittila,Kokkari, kuollut 30.4.1817 Renko,Kuittila,Härkälä.

| Alku |

Taulu 21
III Matts Mattsson Huuhkainmäki, (Taulusta 15, isä Matts Sukki) Torppari, syntynyt 14.1.1746 Kalvola,Lintumaa, kuollut 1.4.1816 Kalvola,Lintumaa.

Puoliso: Vihitty 5.3.1769 Kalvola Maria Mårtensdotter Tiitinen syntynyt 13.3.1745 Kalvola,Sittala,Tiitinen, kuollut 1.4.1816 Kalvola,Lintumaa.
Vanhemmat: Mårten Mattsson Tiitinen, Talollinen, syntynyt 1706 Kalvola,Sittala,Tiitinen, kuollut 16.2.1772 Kalvola,Sittala,Tiitinen. Sääksmäen käräjät 1.4.1765 §30: fader bonde Mårten Mattsson Tiitinen ifrån Sittala, son Mårten Mårtensson. Mårten Mattsson Tiitinens föräldrars arf d. 26.3.1765. Kuittaukset: å min hustrus Lisa Mattsdotters vägnar Aneder Henricsson Kocki, Agneta Mattsdotter ifrån Kuttis by. Vihitty 1735 Sääksmäki,Ritvala. Valborg Mattsdotter Ollila, syntynyt 29.3.1713 Sääksmäki,Ritvala,Ollila, kuollut 9.5.1784 Kalvola,Sittala,Tiitinen.

Lapset:
1. Elisabet Mattsdotter Huuhkainmäki , syntynyt 31.10.1770 Kalvola,Lintumaa,Sukki. Tauluun 22
2. Maria Mattsdotter Huuhkainmäki , syntynyt 13.6.1772 Kalvola,Lintumaa. Tauluun 23
3. Anna Mattsdotter Huuhkainmäki syntynyt 7.3.1774 Kalvola,Lintumaa.
4. Anders Mattsson Huuhkainmäki syntynyt 26.11.1775 Kalvola,Lintumaa, kuollut 13.6.1777 Kalvola,Lintumaa.
5. Johanna Mattsdotter Huuhkainmäki , syntynyt 22.5.1777 Kalvola,Lintumaa. Tauluun 24
6. Johan Mattsson Huuhkainmäki Torppari, syntynyt 7.3.1779 Kalvola,Lintumaa, kuollut 21.6.1847 Kalvola,Lintumaa.
7. Helena Mattsdotter Huuhkainmäki , syntynyt 7.3.1779 Kalvola,Huuhkainmäki. Tauluun 25
8. Hedvig Mattsdotter Huuhkainmäki , syntynyt 12.3.1781 Kalvola,Lintumaa. Tauluun 26
9. Christina Mattsdotter Huuhkainmäki , syntynyt 29.12.1782 Kalvola,Lintumaa. Tauluun 27
10. Henric Mattsson Åkerman Pitäjänräätäli, syntynyt 21.6.1786 Kalvola,Lintumaa.
11. Greta Mattsdotter Huuhkainmäki , syntynyt 19.6.1788 Kalvola,Lintumaa. Tauluun 28
12. Matts Mattsson Huuhkainmäki , syntynyt 22.12.1790 Kalvola,Lintumaa. Tauluun 29
| Alku |

Taulu 22
IV Elisabet Mattsdotter Huuhkainmäki, (Taulusta 21, isä Matts Huuhkainmäki) syntynyt 31.10.1770 Kalvola,Lintumaa,Sukki, kuollut 24.3.1836 Kalvola,Kutila. Muutti Urjalaan 1790. Muuttanut: Akaasta 7.5.1815 Afl.jäg. Eric Tjurs Enka Lisa Matsdr Kalvola f. i Kalv. 1796 barn Maria 25.4.1796, Joh. 8.4.1799, Henric 9.3.1801, Helena 4.1.1803, Stina 5.5.1805, Jeremias 30.12.1807.
.

Puoliso: Vihitty 23.10.1791 Urjala Eric Bertilsson Tjur Jääkäri, syntynyt 4.9.1768 Urjala,Kokko, kuollut ennen 1815 sodassa?.
Vanhemmat: Bertil Bertilsson Kerel, Carell, Rakuuna, syntynyt 4.6.1744 Urjala,Urjalankylä,Immala, kuollut 22.5.1808 Urjala,Kokko. Pääkatselmus v. 1789: tavastl, 44 år gammal, tienst 25 år, gift. Maria Davidsdotter Fagerström, syntynyt 15.8.1736 Urjala,Kokko, kuollut 21.1.1805 Urjala,Kokko.

| Alku |

Taulu 23
IV Maria Mattsdotter Huuhkainmäki, (Taulusta 21, isä Matts Huuhkainmäki) syntynyt 13.6.1772 Kalvola,Lintumaa.

Puoliso: Vihitty 21.10.1793 Kalvola Henric Pettersson Mustue Lampuoti Taipaleen Simolassa, syntynyt 19.9.1763 Kalvola,Kuurila,Pinomäki, kummit: Kuurila landbo Jacob och Johan med des hrur, torp Johan med des hru Margareta, torp Thomas med des hru.
Vanhemmat: Petter Henricsson Balck, Pinomäki, Taljalan Perttulan lampuoti, torppari Kuurilassa, syntynyt 1727 Tyrväntö,Lahdentaka. Varamiesluettelo v. 1749: Taljala Petter Henricsson, 20 år gammal, född i Hattula socken, ogift, tienar i rotan. Vihitty 25.12.1753 Sääksmäki. Caisa Henricsdotter Hietala, syntynyt 13.9.1733 Sääksmäk,Jutikkala,Hietala, kuollut 19.2.1796 Kalvola,Niemi,Vehkoja. Perunkirja 6.10.1796 Kalvola Kuurila: enklingen Petter Henricsson Vehkoja, afledne hru Caisa Henricsdr, tre söner Henric, Carl och Eric 19 år, förmyndare torpare Johan Ericsson i Niemis gård, tre gifta döttrar Lisa, Stina och Beata.

| Alku |

Taulu 24
IV Johanna Mattsdotter Huuhkainmäki, (Taulusta 21, isä Matts Huuhkainmäki) syntynyt 22.5.1777 Kalvola,Lintumaa. Muutti Vehkojalle 1797, 1798 i Kaarnavalkama.

Puoliso: Vihitty 30.9.1798 Kalvola,Lintumaa Jöran Jöransson Kaarnavalkama Torppari, syntynyt 1.2.1769 Kalvola,Kutila, kuollut 10.11.1830 Kalvola,Kuurila,Lautaporras.
Vanhemmat: Jöran Sigfridsson Kari, Torppari, syntynyt 1.5.1735 Hattula,Heinu, kuollut 4.1.1784 Kalvola,Kutila,Kari. Torppari Kutilan Karin torpassa 1777-1783. Torpassa myös v. 1777 Thomas svåg s. 12.10.1743. Vihitty 26.12.1765 Kalvola. Caisa Johansdotter Jussila, syntynyt 12.11.1743 Kalvola,Unonen, kuollut 2.1.1804 Kalvola,Kutila. Perunkirja 19.2.1804 Kutila Kaarnavalkama: aflidne torpare hru Caisa Johansdotter, twå gånger gift, först med aflidne torpare Jöran Jöransson (po Sigfridsson), fyra söner Jöran, Emmanuel, Johan och Henric, dotter Eva gift med reserv Salomon Lång, sedan gift med nuvarande torpare Anders Johansson, döttrar Beata och Maria Christina, Beata gift med aflidne reserv Thomas Jöransson Hjort, Maria Christina gift med landbonde Matts Andersson ifrån Keso capitains boställe i Hauho. Torppari Kutilan Kaarnavlkaman torpassa 1798-1806.

| Alku |

Taulu 25
IV Helena Mattsdotter Huuhkainmäki, (Taulusta 21, isä Matts Huuhkainmäki) syntynyt 7.3.1779 Kalvola,Huuhkainmäki, kuollut 24.4.1837 Sääksmäki,Lahinen,Kateri.

Puoliso: Vihitty 27.12.1809 Kalvola Johan Henricsson Kateri Torppari, syntynyt 7.3.1788 Sääksmäki,Lahinen, kuollut 10.11.1839 Sääksmäki,Lahinen,Kateri.
Vanhemmat: Henrich Johansson Kostbom, Torppari, syntynyt 22.12.1743 Sääksmäki,Huittula, kuollut 23.2.1814 Sääksmäki,Lahinen. Vihitty 2.1.1780 Sääksmäki. Brita Johansdotter, syntynyt 1748 Sääksmäki,Lahinen, kuollut 8.1.1807 Sääksmäki,Lahinen.

| Alku |

Taulu 26
IV Hedvig Mattsdotter Huuhkainmäki, (Taulusta 21, isä Matts Huuhkainmäki) syntynyt 12.3.1781 Kalvola,Lintumaa, kuollut 1.5.1852 Urjala,Hakkila.

Puoliso: Michel Michelsson Haak Sotilas, torppari Norssin torpassa, syntynyt 16.3.1783 Urjala,Salmi, kuollut 27.10.1860 Urjala,Hakkila.
Vanhemmat: Michel Johansson Nors (Nårs), Sotilas, syntynyt 16.8.1758 Urjala,Kehro, kuollut 4.10.1805 Urjala,Hakkila. Vihitty 20.8.1780 Urjala,Salmi. Valborg Michelsdotter, syntynyt 20.3.1756 Urjala,Noiskoski, kuollut 7.6.1808 Urjala,Hakkila.

| Alku |

Taulu 27
IV Christina Mattsdotter Huuhkainmäki, (Taulusta 21, isä Matts Huuhkainmäki) syntynyt 29.12.1782 Kalvola,Lintumaa, kuollut 14.7.1868 Urjala,Raitoo.

Puoliso: Vihitty 13.4.1817 Kalvola Carolus Carlsson Niittymäki Uudistilallinen, syntynyt 6.9.1777 Urjala,Raitoo,Kokko, kuollut 25.3.1828 Urjala,Raitoo.
Vanhemmat: Carl Pettersson Rauko, Torppari, syntynyt 11.7.1745 Akaa,Hautaa, kuollut 28.6.1816 Urjala,Raitoo. Tuli 20.5.1775 Akaasta Raitooseen vaimon ja lapsen kanssa. Vihitty 6.1.1771 Akaa,Riisikkala. Elisabet Andersdotter Vähä-Rauko, syntynyt 15.1.1756 Akaa,Riisikkala, kuollut 24.4.1804 Urjala,Raitoo. Isäntänä 1817-1828.

| Alku |

Taulu 28
IV Greta Mattsdotter Huuhkainmäki, (Taulusta 21, isä Matts Huuhkainmäki) syntynyt 19.6.1788 Kalvola,Lintumaa, kuollut 1859 Tammela.Pikonkorpi.

Puoliso: Vihitty 7.2.1815 Kalvola Simon Mattsson Ylitalo Talollinen, syntynyt 10.10.1791 Tammela,Pikonkorpi.
Vanhemmat: Matts Mattsson Roselli, Ylitalo, Talollinen, syntynyt 2.2.1762 Vesilahti,Lohnattila,Roselli, kuollut 13.9.1836 Tammela,Pikonkorpi. Vihitty 29.12.1788 Tammela,Pikonkorpi. Maria Bertilsdotter Ylitalo, syntynyt 5.3.1771 Tammela,Pikonkorpi, kuollut 22.1.1823 Tammela.

| Alku |

Taulu 29
IV Matts Mattsson Huuhkainmäki, (Taulusta 21, isä Matts Huuhkainmäki) Torppari, syntynyt 22.12.1790 Kalvola,Lintumaa, kuollut 22.1.1821 Kalvola.

Puoliso: Maria Michelsdotter Roselli syntynyt 25.12.1788 Vesilahti,Lohnattila.
Vanhemmat: Michel Mattsson Roselli, syntynyt 5.5.1750 Vesilahti,Lohnattila. Vihitty 1.6.1773 Vesilahti,Ylösmäki. Helena Sigfridsdotter Ala-Tomtila, syntynyt 17.8.1751 Lempäälä,Pyhältö.

| Alku |

Taulu 30
II Erich Ericsson Wärd, Lumberg, (Taulusta 1, isä Eric Perheenmies) Rakuuna, syntynyt 20.3.1704 Urjala,Perho,Knuutila, kuollut 2.7.1786 Urjala,Perho. Pääkatselmus v. 1728: Eric Lundh, född i Urdiala socken Perhois by, 23 år gammal, ogift, tienst 2 år.
Pääkatselmus v. 1734: 34 år gammal finne, gift, tienst 9 år.

Puoliso: Vihitty 29.6.1729 Urjala,Perho Anna Simonsdotter Horkka syntynyt 9.12.1703 Kalvola,Ahlajärvi,Sipilä, kuollut 29.9.1793 Kalvola,Lintumaa.
Vanhemmat: Simon Andersson? Horkka. Ahlajärven Sipilä eller Horkka merkitty autioksi 1705 alkaen. N.N. Urjalan käräjät 9.11.1741 s. 784: qvinnoperson Anna Simonsdotter ifrån Perho, des afledne syster Sophia Simonsdotters qvarlåtenskap hos rusthållare Anders Carlsson i Kockois.

Lapset:
1. Jöran Annasson Lumberg syntynyt 14.3.1729 Urjala,Perho.
2. Brita Ericsdotter Lumberg , syntynyt 18.9.1731 Urjala,Perho,Knuutila. Tauluun 31
3. Eric Ericsson Wärd syntynyt 2.5.1734 Urjala,Perho, kuollut 12.11.1749 Urjala,Perho, kummit: Perhois bonden Jöran, Huhtis Heikkilä son Henric, hru Chirstin Grelsdr ifrån Perhois, jungfru Caisa Lundana.
4. Chirstin Ericsdotter Lumberg syntynyt 25.7.1738 Urjala,Perho, kuollut 24.3.1758 Urjala,Perho.
5. Maria Ericsdotter Wärd syntynyt 25.8.1741 Urjala,Perho.
6. Anders Ericsson Lumberg syntynyt 13.11.1748 Urjala,Perho, kuollut 12.11.1749 Urjala,Perho.
| Alku |

Taulu 31
III Brita Ericsdotter Lumberg, (Taulusta 30, isä Erich Lumberg) syntynyt 18.9.1731 Urjala,Perho,Knuutila, kuollut 1.12.1809 Kalvola,Lintumaa, kummit: bonden Jöran, dragon Sigfrid Nyman, hru Kirstin Grelsdr alla ifrån Perhois, Maria Andersdr ifrån Urjala Perttula. Muuttanut: 1751 Perhois Pijg. Brita Erichsdr Calvola Linduma Gift med bd. Johan Johansson med bew.
.

Puoliso: Vihitty 14.4.1751 Urjala Johan Johansson Uotila Talollinen, lautamies 1778 - 1790, syntynyt 1728 Kalvola,Lintumaa, kuollut 3.9.1790 Kalvola,Lintumaa.
Vanhemmat: Johan Ericsson Uotila, Talollinen, syntynyt 1699 Kalvola,Lintumaa, kuollut 24.6.1750 Kalvola,Lintumaa. Lintumaa Uotila v. 1733: Johan Ericsson, Agnis hru, Sara syster, Eric bror, Brita hru.

RK 1730-1736 Johan bonde, Agneta hustru, Carin moder, Matts broder, Sara syster, Erich Erichsson broder, Brita Erichsdotter syster.
RK 1747-1753 Johan bonde (1749 52 år yliviivattu), Agneta hustru änka (1749 47 år), Johan son (1749 21 år), Maria dotter (1749 19 år), Anna dotter s. 1741), Carin gl värd (1749 70 år yliviivattu), Matthias son (1749 17 år), Thomas son (1749 14 år yliviivattu), Anna dotter (1749 9 år), Brita unga värd. (1749 23 år ifrån Perhois), Erich drengpojke (1753 17 år).
RK 1758-1763 Johan bonde (1755 27 år), Brita hustru (1755 27 år), Agneta gl värd (1755 53 år), Maria dotter (1755 25 år yliviivattu), Matts son (1755 23 år), son (1755 15 år).

Perunkirjoitus 9.1.1752 afl. bonde Johan Ericsson ifrån Kalvola Lintumaa, hru Agneta Thomasdotter, twänne söner Johan och Matts myndiga, twänne döttrar Maria myndig, Anna omyndig. Förmyndare farbroder Eric Ericsson Sipilä ifrån Ahlajärvi. Thetta Otila hemman ähr crono. Agneta Thomasdotter, syntynyt .6.1702 Kalvola,Lintumaa, kuollut 23.12.1781 Kalvola,Lintumaa. Perunkirja 9.8.1791 Lintumaa Uotila: afledne Johan Johansson, hru Brita Ericsdotter, söner Eric, Matts, Henric och Johan, dotter Anna gift med bonde Eric Ericsson Heikkilä i Nahkiala, Stina gift med sockneskräddare Michel Lindroos, Maria gift med torpare Eric Ericsson Vitikka i Perhois, dotter Lisa. Son johan även afledne lämnät 2 omyndiga barn son och dotter. Förmyndare rusthållare Matts Johansson Mikkilä i Tarttila. Son Johans änka Maria Johansdr.

Lapset:
1. Anna Johansdotter Uotila , syntynyt 1.12.1751 Kalvola,Lintumaa,Uotila. Tauluun 32
2. Eric Johansson Uotila , syntynyt 1.4.1755 Kalvola,Lintumaa. Tauluun 33
3. Johan Johansson Struts , syntynyt 16.11.1757 Kalvola,Lintumaa. Tauluun 34
4. Christina Johansdotter Uotila , syntynyt 10.9.1760 Kalvola,Lintumaa. Tauluun 35
5. Henric Johansson Rantala , syntynyt 6.4.1763 Kalvola,Lintumaa. Tauluun 36
6. Matts Johansson Mattila , syntynyt 6.4.1763 Kalvola,Lintumaa,Uotila. Tauluun 37
7. Maria Johansdotter Uotila , syntynyt 17.4.1766 Kalvola,Lintumaa. Tauluun 38
8. Elisabet Johansdotter Uotila , syntynyt 25.3.1769 Kalvola,Lintumaa. Tauluun 39
9. Hedvig Juhontytär Uotila syntynyt 3.7.1772 Kalvola,Lintumaa, kuollut 24.9.1775 Kalvola,Lintumaa.
| Alku |

Taulu 32
IV Anna Johansdotter Uotila, (Taulusta 31, äiti Brita Lumberg) Nahkialan Heikkilän emäntä, syntynyt 1.12.1751 Kalvola,Lintumaa,Uotila, kuollut 22.4.1818 Akaa,Nahkiala, kummit: Ei mainita. Nahkialan Heikkilän isäntä 1789.

1. puoliso: Vihitty 5.10.1779 Kalvola Simon Carlsson Heikkilä Talollinen, syntynyt 8.10.1746 Akaa,Nahkiala,Heikkilä, kuollut 1.6.1788 Akaa,Nahkiala,Heikkilä.
Vanhemmat: Carl Johansson Vähä-Rekola, Heikkilä, Talollinen, syntynyt 1721 Akaa,Nahkiala,Vähä-Rekola, kuollut 10.11.1776 Akaa,Nahkiala,Heikkilä. Nahkialan Heikkilän isäntä 1749-1773.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 5.4.1756: bonde Carl Johansson ifrån Nahkiala, thes modersyster enka Sara Sigfridsdotter ifrån samma by. Vihitty 1.1.1746 Akaa. Brita Simonsdotter Ajula, syntynyt 1.10.1723 Akaa,Pätsiniemi,Ajula, kuollut 8.7.1797 Akaa,Nahkiala,Heikkilä. Nahkialan Heikkilän isäntä 1744-1788.
Perunkirja 19.11.1788 Nahkiala Heikkilä: änka Anna Johansdr, afledne bonde Simon Carlsson, döttrar Christina, Maria och Margareta, förmyndare afledne Simons syskone barn bonde Mårten Mårtensson Torkko i Nahkiala.

2. puoliso: Vihitty 10.10.1789 Akaa,Nahkiala Eric Ericsson Iso-Rekola, Heikkilä Talollinen, syntynyt 2.3.1752 Akaa,Nahkiala, kuollut 1.5.1818 Akaa,Nahkiala, kummit: Matts Andersson, Carl Johansson, Jöran Mattsson, Matts Michelsson, hru Margareta Sigfridsdr, Brita Simonsdr, p. Brita Jacobsdr?.
Vanhemmat: Eric Henricsson Iso-Rekola, Talollinen, syntynyt 1721 Akaa,Nahkiala,Rekola, kuollut noin 1769. Sääksmäen käräjät 28.10.1741 s. 723: bonde Eric Henricsson i Nahkiala mot nämdeman Johan Gustafsson. 3/7 del af hemman är skatte efter des numera afledne fader Henric Thomasson.
Iso-Rekolan omistaja 1747-1769. Akaan historia: "Lopulta saatiin Tukholmaan lähtemään Nahkialan Erkki Rekunen, jolla oli yksityisiä anomuksia esitettävänä korkeille herroille. Kaikki toijalalaiset ja eräät muutkin antoivat nyt hänelle kukin kaksi taalaria matkarahoiksi, ja akaalaisten valitus mukanaan hän vihdoin 10. 6. 1769 lähti matkaan. Valituksen pääsisältönä näyttää olleen pyyntö isojakotoimituksen lopettamisesta ja kruununverojen alentamisesta. Rekunen yritti saavuttuaan Norrköpingiin - jonne valtiopäivät olivat kokoontuneet - tunkeutua talonpoikaissäädyn edustajien joukkoon ja saada valituksensa säädyn käsiteltäväksi. Mutta sääty päätti 13. 7. 1769, ettei Rekusta voitu hyväksyä edustajaksi, koska häntä ei ollut valittu virallisessa järjestyksessä ja koska kihlakunnalla oli säädyssä jo oma edustajansa. Sen vuoksi häntä käskettiin poistumaan ja jättämään valituksensa viralliselle edustajalle, joka sen sitten tavallista tietä hoitaisi eteenpäin. Rekusen täytyi tyhjin toimin palata kotimaahan, ja akaalaisten valitus hautautui valtiopäivien asiakirjapinoihin ilman, että se koskaan otettiin keskustelunalaiseksi.". Kuoliko tuolla matkalla, koska ei esiinny Akaan rippikirjoissa eikä myöskään kuolin/hautaustietoa ole merkitty Akaan kirjoihin 1769 jälkeen.
Kummina lapsille Walborg Mattsdotter s. 1732 k. 7.12.1790 Rekusella sekä myös pig Lisa Mattsdotter, ovatko emännän sisaria.
Sääksmäen. Akaan ja Kalvolan käräjät Voipaalan kylässä 28.3.1747: talollinen Eric Henricsson Rekolan talosta Nahkialan kylästä, perinnönjako edesmenneen talollisen Johan Nisiussonin ja tämän edesmenneen vaimon Margareta Henricsdotterin jälkeen. lapset yksi poika Matts Johansson, kaksi tytärtä Anna ja Valborg Johansdotter, Matts on kuollut mutta hänellä on poika Johan Mattsson. Annan edesmennyt poika Henric Thomassonin lapset kaksi poikaa Eric och Matts Henricssöner ja tytär Maria Henricsdotter aviossa talollisenpoika Matts Jöranssonin kanssa Vedentakaa. Matin pojan Johan Mattssonin olinpaikasta ei tietoa joten häntä edustaa talollinen Matts Henricsson Sucki Sotkialta, Anna Johansdotter nyttemmin edesmennyt toinen mies Sigfrid Henricsson ja heidän tyttären leski Margareta Sigfridsdotter Toijalan kylästä, Johan Gustafsson ja vaimonsa Brita Sigfridsdotterin tytär Valborg Johansdotter avioituu Matts Henricssonin kanssa, äiti Valborg Mattsdotter ja nykyinen miehensä Jacob Pehrsson. Em henkilöiden syytinki ym naimakauppojen vakuudeksi laatija häradshöfding Johan Woivalenius, todistajat nämdeman Henric Henricsson Sontulasta ja nämdeman Jöran Marcusson Vuolteesta. Allekirjoitukset Anna Johansdotter ifrån Tåijala, Valborg Johansdr ifrån Tiura, edesmennen Matts Johanssonin pojan Johan Mattssonin puolesta Matts Henricsson Sucki Sotkialta, Margareta Sigfridsdr ifrån Toijala, omasta ja vaimonsa Valborg Mattsdotterin puolesta Jacob Pehrsson ifrån Nahkiala, Eric Henricsson ifrån Nahkiala, Maria Henricsdotter ifrån Vedentaka, Matts Henricsson ifrån Nahkiala (puumerkit)
http://www.digiarkisto.org/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=2631&pnum=14.
Vasta tässä asiakirjassa vahvistetaan Rekolan talon jako Isoon-Rekolaan 4/7 osaa ja Vähään-Rekolaan 3/7 osaa. Sopimuksen mukaisesti Matts Henricsson avioituu Vähän-Rekolan Valborg Johansdotterin kanssa mutta kuolee jo 29.11.1747 joten Vähä-Rekola ei palaa takaisin suvulle. Eric Henricsson samoilla käräjillä 1. lainhuudon 4/7 osaan Rekolasta ja Matts Henricsson 3/7 osaan Rekolasta.
Perunkirja 28.12.1775 Nahkiala Rekula: afledne åboen Eric Henricsson, enka Maria Mattsdr, söner Jacob, Eric och Johan, döttrar Maria, Lisa och Anna. Förmyndare bonde Carl Johansson Heikkilä i Nahkiala.

Sääksmäen käräjät 30.10.1762 §19: bonde Eric Henricsson ifrån Nahkiala by, fastebref til 4/7 delar af Rekula skattehemman. Afledne fadermoderfader Johan Nisiusson och des jämvel framledne fadermodermoder Margareta Henricsdotter. Broder Matts Henricsson, syster Maria Henricsdotter.

Sääksmäen käräjät 19.1.1758: Kärande bonde Eric Henricsson Rekunen ifrån Nahkiala til rusthållare Abraham Jöransson.

Sääksmäen käräjät 19.9.1757: bonde Eric Henricsson Rekola i Nahkiala, eldskada. Maria Mattsdotter Pusa, syntynyt 2.1.1719 Urjala,Hakkila,Pusa, kuollut 10.3.1786 Akaa,Nahkiala,Rekola. Urjalan käräjät 9.12.1757: rusthollari Thomas Mattsson Pusa Hakkilasta, des omyndige syster Beata Mattsdotter, syster Maria Mattsdotters man Eric Henricsson Rekola i Nahkiala.
Marian veli Jöran Mattsson Nahkialan Vähän Rekolan vävy ja isäntä, pso Valborg Johansdotter Vähästä Rekolasta jonka ensimmäinen pso Matts Henricsson Isosta Rekolasta. Nahkialan Heikkilän isäntä 1790-1818.
| Alku |

Taulu 33
IV Eric Johansson Uotila, (Taulusta 31, äiti Brita Lumberg) Talollinen, syntynyt 1.4.1755 Kalvola,Lintumaa, kuollut 10.12.1838 Kalvola,Lintumaa,Uotila, kummit: Pusa måg Eric, Isac Johansson, Uotila Matts och drg Eric, Sukkila värdinna Maria, Uotila Maja och Pusa Kirstin. Kuudennusmies 26.1.1800 alkaen.

Puoliso: Vihitty 21.10.1784 Akaa Brita Ericsdotter Iso-Palkki syntynyt 31.1.1762 Akaa,Toijala, kuollut 29.5.1820 Kalvola,Lintumaa.
Vanhemmat: Eric Gustafsson Iso-Palkki, Talollinen, syntynyt 8.3.1735 Akaa,Toijala, kuollut 20.2.1800 Akaa,Toijala. Toijalan Iso-Palkin isäntä 1761-1794.
Perunkirja 18.3.1800 Toijala Stor-Palkki: afledne gammal bonde Eric Gustafsson, hru Lisa Thomasdr, barn Matts, Michel, Eric, Brita, Anna och Lisa. Brita gift med bonde Eric Uotila i Lintumaa, Anna gift med bonde Michel Andila i Sontula. Vihitty 25.10.1759 Akaa. Lisa Thomasdotter Monko, syntynyt 5.10.1732 Akaa,Toijala, kuollut 23.2.1800 Akaa,Toijala.

| Alku |

Taulu 34
IV Johan Johansson Struts, (Taulusta 31, äiti Brita Lumberg) Sotilas, syntynyt 16.11.1757 Kalvola,Lintumaa, kuollut 6.12.1789 Kalvola,Lintumaa, kummit: Johan Pusa, Uotila Matts, Sukki Johan, hru Anna och piga Chirstin Johansdr.

1. vihkimättä: Valborg Johansdotter Pusa syntynyt 12.11.1757 Kalvola,Lintumaa, kuollut Huittinen, kummit: Perhois bonden Henric Jöransson med des hru Anna Andersdr, Lindumaa Uotila bde Johan Johansson, hru Anna Andersdr.
Vanhemmat: Johan Johansson Pusa, Lintumaan Pusan rusthollari, syntynyt 1698 Kalvola,Lintumaa,Pusa, kuollut 29.3.1778 Kalvola,Lintumaa,Pusa. Vihitty 28.12.1754 Urjala. Maria Mattsdotter Uotila, syntynyt 11.5.1731 Urjala,Mellola, kuollut 21.5.1809 Kalvola,Lintumaa,Pusa. 1747-1753 rippikirjassa merkintä ifrån Mellola 1754. Urjalassa Farit igenom gifte til Linduma Pusa i Calvola 1754.

2. puoliso: Vihitty 2.11.1783 Akaa,Nahkiala Maria Johansdotter Flinckfelt syntynyt 22.2.1762 Kalvola,Paakkonen, kuollut 4.5.1839 Kalvola,Lintumaa, kummit: Johan Pusa, Marti Michel, Mälsä Anders, Rimminpä Eric, hru Maria Mattsdr, hru Maria Johansdr, piga Margareta Johansdr ifrån Ahlajärvi.
Vanhemmat: Johan Johansson Paakkonen, Talollinen, syntynyt 1734 Kalvola,Paakkonen, kuollut 2.5.1762 Kalvola,Paakkonen. Perunkirja 13.7.1762 Kalvola Paakkonen: enckia Brita Michelsdotter, aflidne man Johan Johansson, tvänne barn Johan och Maria. Förmyndare barns muster Lisa Henricsdotters man brofogde Marcus Marcusson. Vihitty 10.6.1759 Kalvola. Brita Michelsdotter Marttila, syntynyt 1740 Kalvola,Keikkala,Marttila, kuollut 7.2.1803 Akaa,Nahkiala.
| Alku |

Taulu 35
IV Christina Johansdotter Uotila, (Taulusta 31, äiti Brita Lumberg) syntynyt 10.9.1760 Kalvola,Lintumaa, kuollut 5.5.1817 Kalvola,Lintumaa, kummit: Johan Pusa med des hru Maria Mattsdr, Uotila Matts, Pusas dotter Beata, Anna piga ifrån Uotila.

Puoliso: Vihitty 26.10.1790 Kalvola Michel Nilsson Lindroos Pitäjänräätäli, syntynyt 20.9.1759 Akaa,Käyrälä, kuollut 9.7.1831 Kalvola,Lintumaa.
Vanhemmat: Nils Nilsson Varnström, Pitäjänräätäli, syntynyt 15.10.1726 Sääksmäki,Mustilahti, kuollut 20.2.1794 Kalvola,Lintumaa. Akaan rippikirja Käyrälässä 1759, Maria Matintytär, mor,
syntynyt 1700.
Kalvolan rippikirja 1777-1782 Lintumaan Pusa, Maria Matintytär, mor, syntynyt 1700.
Urjalan käräjät 14.4.1767 §73: sockneskräddare Nils Nilsson ifrån Achas, des svärfader rusthållare Johan Johansson Pusa ifrån Linduma, hustru Chirstin Johansdotter.
. Vihitty 20.5.1759 Kalvola. Christina Johansdotter Pusa, syntynyt .1.1737 Kalvola,Lintumaa,Pusa, kuollut 2.6.1809 Kalvola,Lintumaa,Selkälä.

| Alku |

Taulu 36
IV Henric Johansson Rantala, (Taulusta 31, äiti Brita Lumberg) Itsellinen, syntynyt 6.4.1763 Kalvola,Lintumaa, kuollut 20.5.1833 Kalvola,Lintumaa, kummit: Johan Pusa, Eric Ericsson ifrån Perhois, hru Anna Johansdr, Uotila dotter Anna.

Puoliso: Vihitty 15.12.1800 Urjala Elisabeth Mårtensdotter Haak syntynyt 6.7.1776 Urjala,Välkkilä,Huovila, kuollut 17.11.1844 Kalvola,Lintumaa,Selkälä.
Vanhemmat: Mårten Hack, Rakuuna, syntynyt 1730, kuollut 1786 Urjala,Välkkilä. Perunkirja 14.12.1786 Hakolax: änka Maria Mårtensdr, afledne dragon Mårten Hacks, söner Mårten och Samuel, döttrar Anna, Chirstin, Maria, Lisa och Greta. Vihitty 27.12.1763 Urjala,Välkkilä. Maria Mårtensdotter Höök, syntynyt 5.3.1741 Urjala,Välkkilä, kuollut 24.1.1789 Urjala,Välkkilä.

| Alku |

Taulu 37
IV Matts Johansson Mattila, (Taulusta 31, äiti Brita Lumberg) Talollinen, syntynyt 6.4.1763 Kalvola,Lintumaa,Uotila, kuollut 28.1.1809 Kalvola,Lintumaa, kummit: Sukki bon Johan, Uotila Matts, änkan Maria Mattsdr, piga Maria Henricsdr.

Puoliso: Vihitty 9.10.1792 Urjala Anna Christina Henricsdotter Mokka syntynyt 24.12.1767 Urjala,Annula,Äyräs, kuollut 15.5.1838 Kalvola,Lintumaa,Mattila.
Vanhemmat: Henric Henricsson Mokka, Talollinen, syntynyt 16.4.1728 Urjala,Annula,Äyräs, kuollut 17.2.1808 Urjala,Annula. Isäntänä Annulan Mokalla 1752-1805. Vihitty 8.9.1759 Urjala. Anna Ericsdotter Isotalo, syntynyt 30.8.1735 Urjala,Välkkilä,Isotalo, kuollut 23.10.1809 Urjala,Annula. Anna Christina Henricsdotter, syntymäaika Kalvolan rippikirjoissa koko ajan 18.2.1767 ja ennen avioliittoa Annulassa 2.12.1767.

| Alku |

Taulu 38
IV Maria Johansdotter Uotila, (Taulusta 31, äiti Brita Lumberg) syntynyt 17.4.1766 Kalvola,Lintumaa, kummit: Johan Pusa, Johan Sukki, Pusa Eric, dragon Råsten, Hans Slant, Pusa hru Maria, hru Lisa Mårtensdr, piga Kirstin Johansdr.

Puoliso: Vihitty 7.11.1786 Kalvola Eric Ericsson Vitikka Torppari, syntynyt 20.3.1756 Kalvola,Taljala, kuollut 2.3.1836 Kalvola,Kuurila,Salanti, kummit: Pietilä bon Henric, Loistila bon Henric, Tajais Claes Mattsson, Pietilä hru Lisa Ericsdr, Kurila torp hru Margareta, pigan Maria Mattsdr.
Vanhemmat: Eric Thomasson Tallgren, Rakuuna, gratialist, syntynyt 1720 Akaa,Mellola, kuollut 9.6.1793 Kalvola,Kutila,Lehtivehmas. Rakuuna Kalvolan Taljalassa ja Urjalan Perhossa. Lampuoti Lempäälän Tolvilan kartanossa.

Kalvolan käräjät 16.3.1767 §26: Eric Tallgren vittnande att han trettio år sedan bodt jämte sin fader på Sipilä hemman i Ahlajärvi by. Maria Jacobsdotter, syntynyt 1719, kuollut 1802. Asui 1800 Lehtivehmaan torpassa, gratialist Tallgrens enka. Orjanhirren Lehtivehmaassa leskenä 1809-1818, 1819 Salannin torppaan.

| Alku |

Taulu 39
IV Elisabet Johansdotter Uotila, (Taulusta 31, äiti Brita Lumberg) syntynyt 25.3.1769 Kalvola,Lintumaa, kuollut 18.10.1847 Hattula,Heinu, kummit: Johan Pusa, Johan Sukki med des broder Matts, rusthollare Matts Johansson ifrån Tarttila, hru Maria Mattsdr, hru Lisa Mårtensdr, piga Beata Johansdr ifrån Lintumaa.

Puoliso: Vihitty 2.7.1795 Kalvola,Lintumaa Johan Arvidsson Puhka Talollinen, syntynyt 12.3.1765 Hattula,Heinu, kuollut 22.3.1830 Hattula,Heinu.
Vanhemmat: Arvid Henricsson Puhka, Talollinen, syntynyt 20.10.1738 Hattula,Heinu, kuollut 1.5.1814 Hattula,Heinu. Vihitty 4.6.1759 Kalvola,Kutila,Vätälä. Beata Johansdotter Kankuri, syntynyt 1741 Kalvola,Kutila,Vätälä, kuollut 17.3.1804 Hattula,Heinu.

| Alku |

Taulu 40
II Grels Ericsson Perheenmies, Muuli, (Taulusta 1, isä Eric Perheenmies) Torppari, syntynyt 1706 Urjala,Perho, kuollut 3.4.1786 Kalvola,Muuli.

Puoliso: Caisa Simonsdotter Kotkajärvi syntynyt 20.9.1729 Hattula,Pyhälahti, kuollut 13.3.1800 Kalvola,Iittala, kummit: Michel Thomasson, Michel Andersson ifrån Takajärvi, Sigfrid Andersson i Pyhälax, hru Brita Henricsdr, hru Brigitta Eliasdr, piga Anna Jacobsdr i Pyhälax, piga Beata Henricsdr i Kouvala.
Vanhemmat: Simon Andersson Kotkajärvi, Talollinen, syntynyt 1707 Hattula,Pyhälahti, kuollut 9.6.1776 Kalvola,Kotkajärvi. Sääksmäen käräjät v. 1761 §25: bonde Simon Andersson ifrån Kotkajärvi anoo vapaavuosia. Maria Bertilsdotter, syntynyt 1706, kuollut 21.5.1795 Kalvola,Kotkajärvi.

Lapset:
1. Henric Grelsson Muuli syntynyt 12.6.1751 Kalvola,Kotkajärvi, kuollut 1751 Kalvola, kummit: dragoun Erich ifrån Perhois, Kåtka Johan med des son Anders, Perhois rusthållerska Lisa med des dotter Lisa, Könnölä värdinnan Maria Johansdr.
2. Matts Grelsson Muuli , syntynyt 14.9.1753 Kalvola,Muuli. Tauluun 41
3. Jöran Grelsson Muuli syntynyt 3.2.1756 Kalvola,Muuli, kuollut 1756 Kalvola, kummit: Saviniemi Johan, Kotkajärvi Anders, hru Anna Andersdr ifrån Perhois, hru Anna Johansdr ifrån Ahlajärvi.
4. Johan Grelsson Haavisto, Ulf , syntynyt 30.6.1759 Kalvola,Muuli. Tauluun 42
5. Eric Grelsson Vahteristo , syntynyt 8.5.1762 Kalvola,Muuli. Tauluun 44
6. Andreas Grelsson Ollola , syntynyt 30.10.1764 Kalvola,Muuli. Tauluun 50
7. Maria Grelsdotter Muuli , syntynyt 30.4.1769 Kalvola,Muuli. Tauluun 57
| Alku |

Taulu 41
III Matts Grelsson Muuli, (Taulusta 40, isä Grels Muuli) Torppari, syntynyt 14.9.1753 Kalvola,Muuli, kummit: Anders Simonsson med thes hru Maria ifrån Kotkajärvi, Elias Ericsson ifrån Unois med des moder hru Beata Abrahamsdr, piga Anna Johansdr ifrån Paakois. 1777-1782 rippikirjassa Niemessä.

Puoliso: Vihitty 16.1.1786 Kalvola Maria Mattsdotter Norri syntynyt 17.8.1756 Tammela,Kaukjärvi.
Vanhemmat: Matts Andersson Norri, Torppari, syntynyt 29.1.1733 Tammela,Kaukjärvi, kuollut 10.4.1804 Tammela,Kaukjärvi. Vihitty 19.10.1755 Tammela. Maria Bertilsdotter Syrjälä, syntynyt 24.3.1736 Tammela,Porras, kuollut 19.5.1790 Tammela,Kaukjärvi.

| Alku |

Taulu 42
III Johan Grelsson Haavisto, Ulf, (Taulusta 40, isä Grels Muuli) Torppari, syntynyt 30.6.1759 Kalvola,Muuli, kuollut 30.9.1812 Kalvola,Iittala,Haavisto, kummit: Uotila bon Johan med thes hru Brita och svärfar Eric, Paakois son Johan, hru Anna Andersdr ifrån Perhois, piga Anna Mattsdr ifrån Linduma. 1777-1782 rippikirjassa Paakkosissa. Res. vid T.hus läns inf. regemente.

1. puoliso: Vihitty 22.8.1790 Hämeenlinna Helena Jöransdotter syntynyt Hämeenlinna.

Lapset:
1. Hedvig Johansdotter Haavisto syntynyt 16.5.1792 Kalvola,Hietamäki.
2. Maria Johansdotter Haavisto syntynyt 29.8.1795 Kalvola,Hietamäki.
3. Anna Christina Johansdotter , syntynyt 7.9.1798 Kalvola,Iittala,Haavisto. Tauluun 43
2. puoliso: Anna Jacobsdotter Ukura syntynyt 19.4.1767 Sääksmäki,Annila, kuollut 21.8.1812 Kalvola,Iittala,Haavisto.
Vanhemmat: Jacob Jacobsson Ukura, Torppari, syntynyt 24.5.1732 Sääksmäki,Voipaala, kuollut 7.6.1803 Sääksmäki,Jutikkala. Isä: sades vara Jacob Mattsson fr Rytiä. Vihitty 10.11.1765 Sääksmäki,Ritvala,Haga. Lisa Henricsdotter, syntynyt noin 1731 Sääksmäki, kuollut 21.4.1767 Sääksmäki,Annila.
| Alku |

Taulu 43
IV Anna Christina Johansdotter, (Taulusta 42, isä Johan Ulf) syntynyt 7.9.1798 Kalvola,Iittala,Haavisto, kuollut 2.8.1875 Urjala,Välkkilä.

Puoliso: Matts Henricsson Isotalo Rusthollari, syntynyt 24.1.1788 Kalvola,Ojajärvi, kuollut 26.8.1862 Urjala,Välkkilä.
Vanhemmat: Henric Jacobsson Mattila, Torppari, syntynyt 14.1.1756 Kalvola,Ojajärvi, kuollut 4.6.1803 Kalvola,Ojajärvi. Perunkirja 25.10.1803 Ojajärvi: torpare enka Brita Thomasdr, aflidne man torpare Henric Jacobsson, söner Matts och Fredric, döttrar Lena och Ester, förmyndare broder bonde Matts Jacobsson Kanajärvi. Vihitty 31.5.1784 Kalvola. Brita Thomasdotter Tuomola, syntynyt 19.9.1761 Kalvola,Kutila,Ihalaho, kuollut 1.6.1817 Kalvola,Ojajärvi.

| Alku |

Taulu 44
III Eric Grelsson Vahteristo, (Taulusta 40, isä Grels Muuli) Torppari, syntynyt 8.5.1762 Kalvola,Muuli, kuollut 5.7.1816 Kalvola,Iittala, kummit: Pakois bon, Perho Henric.

Puoliso: Vihitty 26.12.1782 Kalvola Lisa Andersdotter Kotkaniemi syntynyt 27.4.1763 Kalvola,Niemikotka, kuollut 6.12.1844 Kalvola,Iittala, kummit: klockare Helander, hru Maria Bertilsdr ifrån Kotkajärvi. piga Sophia Johansdr ifrån Kotkaniemi, piga Caisa Johansdr ifrån Saviniemi.
Vanhemmat: Anders Johansson Niemikotka, Torppari, syntynyt 1732 Kalvola,Niemikotka, kuollut 25.12.1805 Kalvola,Niemikotka. Brita Andersdotter Perttula, syntynyt 1738 Kalvola,Taljala.

Lapset:
1. Anna Ericsdotter Vahteristo , syntynyt 8.8.1784 Kalvola. Tauluun 45
2. Henric Ericsson Malm , syntynyt 8.6.1787 Kalvola,Pirttikoski. Tauluun 46
3. Maria Elisabet Ericsdotter Vahteristo syntynyt 21.12.1790 Kalvola,Niemi.
4. Margareta Ericsdotter Vahteristo , syntynyt 16.4.1793 Kalvola. Tauluun 47
5. Eric Ericsson Vahteristo , syntynyt 1.5.1795 Kalvola,Iittala. Tauluun 48
6. Caisa Ericsdotter Vahteristo syntynyt 8.6.1798 Kalvola,Iittala.
7. Simon Ericsson Törn , syntynyt 20.1.1800 Kalvola,Iittala,Vahteristo. Tauluun 49
8. Isac Ericsson Vahteristo syntynyt 29.7.1803 Kalvola,Iittala, kuollut 7.9.1805 Kalvola.
| Alku |

Taulu 45
IV Anna Ericsdotter Vahteristo, (Taulusta 44, isä Eric Vahteristo) Itsellinen, syntynyt 8.8.1784 Kalvola.

Vihkimättä: N.N.

| Alku |

Taulu 46
IV Henric Ericsson Malm, (Taulusta 44, isä Eric Vahteristo) Torppari, syntynyt 8.6.1787 Kalvola,Pirttikoski.

Puoliso: Vihitty 3.4.1809 Kalvola Maria Ericsdotter Vahteristo syntynyt 20.7.1787 Kalvola,Iittala.
Vanhemmat: Eric Henricsson Vahteristo, Torppari, syntynyt 5.3.1766 Kalvola,Kullaa. Vihitty 10.6.1783 Kalvola. Anna Mattsdotter Kullaa, syntynyt 24.5.1763 Kalvola,Kullaa.

| Alku |

Taulu 47
IV Margareta Ericsdotter Vahteristo, (Taulusta 44, isä Eric Vahteristo) syntynyt 16.4.1793 Kalvola, kuollut 16.7.1867 Kalvola,Kotkajärvi, kuolinsyy tyfus.

Puoliso: Vihitty 20.12.1820 Kalvola Henric Simonsson Perälä Torppari, syntynyt 1792 Tammela, kuollut 16.12.1833 Kalvola,Orjanhirsi.

| Alku |

Taulu 48
IV Eric Ericsson Vahteristo, (Taulusta 44, isä Eric Vahteristo) Torppari Iittalan rusthollin Vahteriston torpassa, syntynyt 1.5.1795 Kalvola,Iittala, kuollut 19.11.1867 Kalvola,Iittala.

Puoliso: Vihitty 26.12.1816 Renko Johanna Johansdotter Miekkalampi Torpan tytär, syntynyt 25.3.1797 Renko,Kuittila.
Vanhemmat: Johan Andersson Juvankangas, Miekkalampi, Torppari Urjalan Perhossa, talollisen poika Rengosta, syntynyt 17.9.1758 Hattula,Pelkola, kuollut 6.3.1822 Renko,Kuittila. Vihitty 4.11.1781 Hämeenlinna. Anna Heikintytär, syntynyt 1754 Hämeenlinna,Kirstula, kuollut 2.10.1835 Renko,Kuittila.

| Alku |

Taulu 49
IV Simon Ericsson Törn, (Taulusta 44, isä Eric Vahteristo) Torppari,sotilas, syntynyt 20.1.1800 Kalvola,Iittala,Vahteristo, kuollut 3.4.1868 Kalvola,Sauvala,Mäkelä.

Puoliso: Anna Elisabeth Andersdotter Spjut syntynyt 13.12.1787 Sääksmäki,Uittamo, kuollut 1878 Kalvola,Sauvala,Mäkelä.
Vanhemmat: Anders Michelsson Hopeaoja, Spjut, Torppari, syntynyt 19.10.1754 Sääksmäki,Tarttila. Vihitty 19.2.1786 Kalvola. Maria Andersdotter Näsman, syntynyt 3.12.1758 Kalvola,Niemi,Oikola, kuollut 11.2.1809 Sääksmäki,Sohlberg.

| Alku |

Taulu 50
III Andreas Grelsson Ollola, (Taulusta 40, isä Grels Muuli) Torppari, syntynyt 30.10.1764 Kalvola,Muuli, kuollut 15.1.1839 Kalvola,Kutila, kummit: Johan Johansson Uotila, sold Johan Grönlund, Anders Simonsson, Henric Henricsson, hru Maria Pärsdr, hru Maria Bertilsdr, piga Margareta Johansdr. Torppari Kutilan Ollolan torpassa 1816-1839.

1. puoliso: Vihitty 7.11.1791 Kalvola,Kautio,Kulo Anna Johansdotter syntynyt 1759, kuollut 3.9.1810 Kalvola,Ollola.

Lapset:
1. Matts Andersson Ollola syntynyt 4.8.1792 Kalvola,Iittala.
2. Israel Andersson Ollola , syntynyt 14.12.1794 Kalvola,Iittala,Ollola. Tauluun 51
3. Anders Andersson Tiirinlahti , syntynyt 19.12.1797 Kalvola,Iittala. Tauluun 52
4. Lisa Andersdotter Ollola syntynyt 30.10.1800 Kalvola,Iittala, kuollut 12.2.1808 Kalvola,Iittala.
5. Jacob Andersson Ollola syntynyt 28.7.1803 Kalvola,Iittala, kuollut 14.4.1808 Kalvola,Iittala.
6. Johan Andersson Ollola syntynyt 13.5.1807 Kalvola,Iittala.
7. Anna Stina Andersdotter Ollola , syntynyt 7.9.1809 Kalvola,Iittala,Ollola. Tauluun 53
2. puoliso: Vihitty 29.3.1811 Kalvola,Unonen Lena Jacobsdotter Korkeamäki syntynyt 2.1.1786 Kalvola,Sittala, kuollut 11.12.1851 Kalvola,Kutila,Ollola, kummit: Vahteristo torp Henric Henricsson, des svärmor änkan Beata, madam Elsa Maria Carling och Ulrica Lovisa Carling.
Vanhemmat: Jacob Ericsson Korkeamäki, Torppari, syntynyt 1742 Kalvola,Unonen,Eerola, kuollut 27.6.1814 Kalvola,Sittala,Korkeamäki. Perunkirjoitus 1.6.1814, mukana myös vanhemman pojan Tuomaan leski Kaisa.
26.12.1778 vihitty torppari, nuori mies Jaakko Eeronpoika Kuurilan Kullaan torpasta ja piika Maria Juhontytär Heinun Eerolasta. Vihitty 27.12.1778 Hattula. Maria Johansdotter Aikkola, Piika, syntynyt 11.5.1755 Hattula,Tenhola, kuollut 15.3.1837 Kalvola,Sittala,Korkeamäki. Heinun Penttilässä 1775-1776, sen jälkeen Heinun Eerolassa 1777-1778, jolloin muutti Kalvolaan. Kalvolan Sittalan Korkeamäki 1832, syntynyt 1.5.1755 Hattula, on ainoa merkintä syntymäpaikasta.
Lapset:
8. Maria Andersdotter Ollola , syntynyt 8.9.1813 Kalvola,Iittala. Tauluun 54
9. Henric Andersson Ollola, Silmälä , syntynyt 21.11.1817 Kalvola,Kutila,Ollola. Tauluun 55
10. Lisa Andersdotter Ollola , syntynyt 21.11.1817 Kalvola,Kutila,Ollola. Tauluun 56
11. Hedvig Andersdotter Ollola syntynyt 6.1.1821 Kalvola,Kutila,Ollola.
| Alku |

Taulu 51
IV Israel Andersson Ollola, (Taulusta 50, isä Andreas Ollola) Torppari, syntynyt 14.12.1794 Kalvola,Iittala,Ollola, kuollut 18.7.1866 Kalvola,Kutinen,Kallio. Torppari Kutilan Ollolan torpassa 1840-1846.

Puoliso: Vihitty 29.8.1813 Tammela,Kuuslammi,Anttila Anna Christina Michelsdotter Tomukorpi syntynyt 4.11.1787 Urjala,Välkkilä,Tomukorpi, kuollut 8.4.1866 Kalvola,Kutinen,Kallio.
Vanhemmat: Michael Mattsson Tomukorpi, Torppari, syntynyt 15.9.1745 Urjala,Välkkilä. Förra torparen ifrån Välkkilä Tomukorpi, torp enklingen Michel Mattsson...til sitt andra gifter med enkan Beata Mattsdotter ifrån Mustue och Ackas socken. 4.2.1793 Henric Reilin. Vihitty 8.2.1775 Urjala,Annula. Anna Henricsdotter Mokka, syntynyt 21.5.1750 Urjala,Annula, kuollut 13.2.1790 Urjala,Välkkilä.

| Alku |

Taulu 52
IV Anders Andersson Tiirinlahti, (Taulusta 50, isä Andreas Ollola) Torppari Kokon Mäkelässä, syntynyt 19.12.1797 Kalvola,Iittala, kuollut 10.3.1871 Urjala,Kokko.

1. puoliso: Eva (Lisa) Pettersdotter Järvenpää syntynyt 18.5.1797 Urjala,Kokko, kuollut 8.11.1849 Urjala,Kokko.
Vanhemmat: Petter Henricsson Vehmas, Järvenpää, Torppari, torpan poika, syntynyt 24.6.1760 Tammela,Susikas, kuollut 31.5.1828 Urjala,Kokko,Taipale. Vihitty 7.11.1784 Tammela. Elisabet Mårtensdotter Torajärvi, syntynyt 3.6.1758 Tammela,Torajärvi, kuollut 5.2.1829 Urjala,Kokko,Taipale.

2. puoliso: Leena Juhontytär syntynyt 2.3.1800 Urjala.
| Alku |

Taulu 53
IV Anna Stina Andersdotter Ollola, (Taulusta 50, isä Andreas Ollola) syntynyt 7.9.1809 Kalvola,Iittala,Ollola, kuollut 20.4.1833 Kalvola,Keikkala,Koivisto.

Puoliso: Vihitty 1.1.1828 Kalvola,Kutila Elias Jacobsson Koivisto Torppari, syntynyt 24.8.1788 Tammela,Torajärvi, kuollut 24.4.1852 Kalvola,Keikkala,Koivisto.
Vanhemmat: Jacob Simonsson Ollola, Torppari, syntynyt 19.7.1763 Akaa,Riisikkala, kuollut 15.12.1805 Kalvola,Keikkala,Koivisto. Torppari Tammelan Torajärvellä, Iittalan Ollolassa ja viimeksi Keikkalan Koivistossa. Vihitty 16.11.1788 Tammela. Sophia Mårtensdotter Torajärvi, syntynyt 18.6.1766 Tammela,Torajärvi, kuollut 7.3.1832 Kalvola,Keikkala,Koivisto.

| Alku |

Taulu 54
IV Maria Andersdotter Ollola, (Taulusta 50, isä Andreas Ollola) syntynyt 8.9.1813 Kalvola,Iittala, kuollut 12.2.1833 Kalvola,Vätälä.

Puoliso: Vihitty 26.12.1829 Kalvola,Kutila Eric Mattsson Sipilä Lampuoti, syntynyt Kalvola,Kutila,Vätälä.

| Alku |

Taulu 55
IV Henric Andersson Ollola, Silmälä, (Taulusta 50, isä Andreas Ollola) Torppari, syntynyt 21.11.1817 Kalvola,Kutila,Ollola. Torppari Kutilan Ollolan torpassa 1840-1844.

Puoliso: Vihitty 25.3.1840 Kalvola,Kutila Hedvig Sipintytär Taipaleenpää syntynyt 26.9.1817 Renko,Taipaleenpää.
Vanhemmat: Sigfrid Johansson Taipaleenpää, Santala, Torppari, torpparin poika, syntynyt 5.2.1783 Renko,Kuittila, kuollut 9.4.1862 Renko,Kuittila. Vihitty 6.11.1808 Renko,Kuittila. Helena Jacobsdotter Haapala, syntynyt 21.5.1787 Renko,Kuittila,Viiala, kuollut 3.3.1820 Renko,Kuittila.

| Alku |

Taulu 56
IV Lisa Andersdotter Ollola, (Taulusta 50, isä Andreas Ollola) syntynyt 21.11.1817 Kalvola,Kutila,Ollola.

Puoliso: Vihitty 1844 Kalvola Gustaf Mattsson Vesikivi Unosten Vesikiven torppari, syntynyt 3.6.1819 Kalvola, kuollut 25.1.1890 Kalvola,Unonen.
Vanhemmat: Matts Stinasson Vesikivi, Unosten Vesikiven torppari, syntynyt 25.3.1787 Kalvola,Unonen. Kotitalonsa Unosten Jussilan maalle perustetun Vesikivi nimisen torpan torppari. Äiti Kirsti Tammelasta, isä Unosten Jussilan poika Jussi Kallenpoika. Matti esiintyy myös patronyymillä Jussinpoika. Maria Michelsdotter, syntynyt 7.4.1795 Lempäälä,Herrala, kuollut 19.4.1830 Kalvola,Unonen.

| Alku |

Taulu 57
III Maria Grelsdotter Muuli, (Taulusta 40, isä Grels Muuli) syntynyt 30.4.1769 Kalvola,Muuli, kummit: Anders Simonsson Kotkajärvi. Anders Johansson Kotkaniemi med des moder enkan Sophia Andersdr, hru Maria Bertilsdr ifrån Kotkajärvi. Akaan Hautaan Kirsilän torpassa 1828.

Puoliso: Vihitty 16.4.1786 Kalvola Anders Henricsson Hietamäki, Mokka Uudistilallinen, syntynyt 14.3.1726 Urjala,Annula, kuollut 26.12.1807 Kalvola,Hietamäki, kummit: Henric Mattsson i Salmis, Sigfrid Mattsson i Annula, Matts Henricsson i Hattula, madam Maria Magdalena Skarpfeldt, Valborg Mattsdr i Annula.
Vanhemmat: Henric Johansson Äyräs eller Mokka, Talollinen, syntynyt 16.1.1702 Urjala,Annula,Mokka, kuollut 7.5.1758 Urjala,Annula. Isäntänä 1722-1752.
Perunkirja 3.1.1759 Annula Mokka afl. bonde Henric Johansson, afl. första hru Maria Henricsdotter, en son Henric Henricsson, nuvarande hru och enka Maria Bertilsdotter, tvänne söner Anders och Thomas, sex döttrar Maria, Kirstin, Brita, Lisa, Anna och Karin. Förmyndare bonde Johan Carlsson ifrån Pätsiniemi och Achas socken. Bonde Bertil Henricsson ifrån Yndälä des dotter änka Maria Bertilsdotter. Thenna Äyräs hemman är crono.
Urjalan käräjät 11.4.1766 §47: bonde Johan Carlsson ifrån Pätsiniemi som varit förmyndare för afledne bonde Henric Johansson Mocka i Annula omyndiga barn, nu ålder och siuklig, i stället rusthållare Eric Jacobsson Huovila ifrån Rättöis-. Vihitty 8.10.1723 Lempäälä,Kuokkala. Maria Henricsdotter Seppälä, syntynyt 1703 Lempäälä,Kuokkala,Seppälä, kuollut 14.1.1733 Urjala,Annula,Äyräs.

Lapset:
1. Henric Andersson Raak , syntynyt 19.11.1786 Kalvola,Mäyrä. Tauluun 58
2. Maria Antintytär Hietamäki syntynyt 17.2.1789 Kalvola,Hietamäki.
3. Helena Antintytär Hietamäki syntynyt 13.3.1791 Kalvola,Hietamäki.
4. Matts Antinpoika Hietamäki syntynyt 19.2.1792 Kalvola,Ojajärvi.
5. Anders Antinpoika Hietamäki syntynyt 10.2.1795 Kalvola,Hietamäki.
6. Helena Antintytär Hietamäki syntynyt 14.4.1797 Kalvola,Hietamäki.
7. Anna Antintytär Hietamäki syntynyt 14.8.1800 Kalvola,Taljala,Hietamäki.
8. Lisa Antintytär Hietamäki syntynyt 8.9.1804 Kalvola.
| Alku |

Taulu 58
IV Henric Andersson Raak, (Taulusta 57, äiti Maria Muuli) syntynyt 19.11.1786 Kalvola,Mäyrä.

Puoliso: Margareta Johansdotter Dufvala syntynyt 2.10.1786 Akaa,Kuusjoki.
Vanhemmat: Johan Henricsson Dufvala, Torppari, syntynyt 14.6.1750 Urjala,Kokko, kuollut 7.6.1812 Akaa,Kuusjoki. Vihitty 16.4.1781 Akaa,Kuusjoki. Maria Sigfridsdotter, syntynyt 3.2.1745 Akaa, kuollut 2.11.1817 Akaa,Kuusjoki.

| Alku | Paluu |