| Alku Paluu |

Taulu 1
I Thomas Olofsson Parta Talollinen 1637-78, lautamies, syntynyt Vesilahti,Sarkkila. Mainitaan vuonna 1621 nimellä Thomas Mellopää.
RK 1688-1694: Thomas Olofsson (yliv), Malin hru (yliv), Thomas son, Brita hru, Matts son (yliv), Valborg hru (yliv), Malin syster (yliv), Matts huusman (yliv), Kaisa huusq blind, Krist., Johan Clemetss död, Lisa hru, Valborg d., Mårten son, Kerstin flicka (yliv), Maria dotter, Thomas Mattsson gåsse död.

Puoliso: Malin Mårtensdotter

Lapset:
1. Thomas Thomasson Parta , syntynyt noin 1640 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 2
2. Beata Thomasdotter Parta syntynyt Vesilahti,Sarkkila.
3. Lisa Thomasdotter Parta syntynyt noin 1645 Vesilahti,Sarkkila.
4. Brita Thomasdotter Parta syntynyt noin 1653 Vesilahti,Sarkkila.
5. Matts Thomasson Parta, Sonna , syntynyt Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 16
| Alku |

Taulu 2
II Thomas Thomasson Parta, (Taulusta 1, isä Thomas Parta) Talollinen Sarkkilan Parralla 1679-97, syntynyt noin 1640 Vesilahti,Sarkkila.

1. puoliso: Anna syntynyt noin 1640.

Lapset:
1. Mårten Thomasson Parta , syntynyt noin 1669 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 3
2. Elisabet Thomasdotter Parta syntynyt noin 1670 Vesilahti,Sarkkila.
3. Matts Thomassson Parta , syntynyt noin 1670 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 15
4. Påhl Thomasson Parta syntynyt noin 1677 Vesilahti,Sarkkila.
5. Maria Thomasdotter Parta syntynyt Vesilahti,Sarkkila.
2. puoliso: Brita syntynyt noin 1662.
| Alku |

Taulu 3
III Mårten Thomasson Parta, (Taulusta 2, isä Thomas Parta) Talollinen Sarkkilan Parralla 1700-1727, syntynyt noin 1669 Vesilahti,Sarkkila.

Puoliso: Christina Henricsdotter Outinen syntynyt Vesilahti,Ania.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Simonsson Outinen, Anian Outisen isäntä 1680-1704, syntynyt Vesilahti,Ania. Seppo Särelä hallussaan olevata kopiosta: Henrich Simonssonin testamentti 2.-3.11.1705 (tuomiokirjakopio);
Sigfrid Sigfridsson Hutkoi inlade sin swärfaders Henrich Simonsson Outinens från Ania by i Wesilax Sochn uthi Cappellanens xx herr Carl Wallenij emeward giorde Testamente a den 20 May 1704, som prophsten och kyrkionämden högwällärde her Josephus Wallenius och coadjutoren wällärda her Johan Olenius enedelst eras undersskrift innom her Carl Wallenius äfwen attesterat af innehåld, att då Siegfred Hutkoi medh Henrich Outinens dotter Margareta Hinrichsdr sammanwigdes, Har Henrich som mågra löse warit änkling låfvat, det han ej mera sina barn till psaslidice sig gijffa skulle, utan opdrager Outisens hemman in måg Sigfrid Hutkoi och hoos sin Barn på hemmanet i sin allsemedan efter förmögan arbetar, allenast de honom medh math och nödtorstige bladne försörga willa, testamenterade derienipte till bem:te: sin måg Sigfrid Hutkoi och des hustru Margareta Henrichdr all sin ägendom bode i löst och fast, att ärfwa niuta och beholla icke allenast efter hans dödh, utan och i hans lifstijds till hemmanet erstta disponera, whamenat de sig uthförst, att bem:te sin gambla fader och swärfader Henrich Simonsson Outinen hedra och ära sampt efter förmågenhenten medh nädtorftig mat och kläder wederbörh förswia, äfcmen wäse efter hans dödh honom hedere: begrafwa låla, xx af spesifises Sigfrid Sigfridsson . . . wähl enrichs Outinens andra måg Mårten Thomasson Parta i Sarkkila tillstädes, whilken uppå till frågan sig förbehollt, att efter testatoris dodh emot ofwanbe:te Testamente befwär andraga, men nu willa han sig eij wijdare utlåta, hwilcket åledes altis pubilis infererat och detta deröfwer af brotocollet till bewijs meddeset blef.

.
   (ä) Valborg Larsdotter.
   (ii) Simon Mattsson Outinen, Anian Outisen isäntä 1651-1679, syntynyt Vesilahti,Ania. SAY 1651-1652: Simon Mattsson, Brita hru, Mårten Jacobsson, Valborg Jacobsdotter farbror hru.
   () Brita Sigfridsdotter.

Lapset:
1. Maria Mårtensdotter Parta syntynyt noin 1707 Vesilahti,Sarkkila.
2. Eric Mårtensson Parta, Kerttula , syntynyt 3.1707 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 4
3. Jacob Mårtensson Parta , syntynyt noin 1710 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 7
4. Valborg Mårtensdotter Parta syntynyt noin 1712 Vesilahti,Sarkkila, kuollut 2.11.1774 Vesilahti,Sarkkila.
5. Beata Mårtensdotter Parta , syntynyt noin 1720 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 10
6. Brita Mårtensdotter Parta syntynyt noin 1722 Vesilahti,Sarkkila.
7. Pehr Mårtensson Parta , syntynyt Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 14
| Alku |

Taulu 4
IV Eric Mårtensson Parta, Kerttula, (Taulusta 3, isä Mårten Parta) Talollinen, syntynyt 3.1707 Vesilahti,Sarkkila, kuollut 24.5.1747 Lempäälä,Hulaus,Kerttula. Kerttulan isäntä 1746-1747.
.

Puoliso: Vihitty 3.5.1736 Lempäälä,Hulaus Beata Mattsdotter Kauppila syntynyt 24.3.1708 Lempäälä,Hulaus,Kauppila.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Jöransson Kauppila, syntynyt 1657, kuollut 23.2.1720 Lempäälä,Hulaus. Kauppilan isäntä 1698-1712. SAY:ssä Matts Michelsson.
   (ä) Brigitta Johansdotter Kauppila, syntynyt Lempäälä,Hulaus.
   (äi) Johan Johansson Kauppila.
   (ää) Lisa.
Muutti Hulauksen Kerttulasta tyttären ja vävyn kanssa akaaseen 1769.

Lapset:
1. Christina Erkintytär Kerttula syntynyt 6.4.1737 Lempäälä,Hulaus.
2. Matts Erkinpoika Kerttula syntynyt 29.1.1740 Lempäälä,Hulaus, kuollut 3.8.1740 Lempäälä,Hulaus.
3. Eric Erkinpoika Kerttula syntynyt 11.10.1741 Lempäälä,Hulaus, kuollut 15.5.1743 Lempäälä,Hulaus.
4. Brita Ericsdotter Kerttula , syntynyt 11.10.1742 Lempäälä,Hulaus. Tauluun 5
5. Beata Ericsdotter Kerttula , syntynyt 17.12.1744 Lempäälä,Hulaus. Tauluun 6
6. Catharina Erkintytär Kerttula syntynyt 1748 Lempäälä,Hulaus.
| Alku |

Taulu 5
V Brita Ericsdotter Kerttula, (Taulusta 4, isä Eric Kerttula) syntynyt 11.10.1742 Lempäälä,Hulaus, kuollut 16.9.1820 Akaa,Taipale,Pläsi.

Puoliso: Vihitty 14.2.1768 Lempäälä Anders Andersson Mattila, Iso-Pläsi Talollinen, syntynyt 4.9.1742 Lempäälä,Perälä,Mattila, kuollut 11.12.1789 Akaa,Taipale,Pläsi.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Jöransson Mattila, Talollinen, syntynyt 1701 Lempäälä,Sotavalta, kuollut 9.2.1747 Lempäälä. Vihitty 1722 Urjala.
   (ä) Margareta Jöransdotter Tala, syntynyt 1697 Urjala,Laukeela, kuollut 28.3.1762 Lempäälä,Perälä,Mattila. Mattilan isäntä 1748-1757.
.
   (ii) Jöran Larsson Mattila, Talollinen Sotavallan Sälli 1701-1712, syntynyt 1676 Lempäälä,Sotavalta, kuollut 18.12.1743 Lempäälä,Perälä,Mattila. Perälän Mattilan isäntä 1713-1735.
.
   () Lisa Mårtensdotter, syntynyt 1680, kuollut 27.5.1716 Lempäälä.
   (äi) Jöran Larsson Tala, Talollinen, syntynyt noin 1650 Urjala,Laukeela,Tala, kuollut 7.1.1739 Urjala,Laukeela,Tala. Isäntänä 1682-1704.
SAY 1691, 1694 Jöran Larsson, Malin hru.
SAY 1707 Henric Jöransson, Margareta hru, Maria syster.

Bonde Jöran Larsson Tala ifrån Laukeela otettu Helsingin hospitaaliin v. 1733.
   (ää) Magdalena Henricsdotter, syntynyt noin 1653, kuollut 25.7.1731 Urjala,Laukeela,Tala.
Muutti Akaaseen nro 18 vuonna 1769.

| Alku |

Taulu 6
V Beata Ericsdotter Kerttula, (Taulusta 4, isä Eric Kerttula) syntynyt 17.12.1744 Lempäälä,Hulaus. Muuttanut: Sillantaan Paavolasta Vesilahden Tohkalaan 31.12.1807.

1. puoliso: Vihitty 27.12.1771 Lempäälä Johan Marcusson Honganaho Torppari, syntynyt 30.6.1750 Lempäälä,Aimala, kuollut 30.10.1804 Akaa,Mustue,Kullaa.
Puolison vanhempia:
   (i) Marcus Johansson Rauko, Hasselgren, Sotilas, Raukolan styfson, syntynyt 1727 Lempäälä,Lahti, kuollut 1750 Sveaborg. Vihitty 7.10.1749 Lempäälä,Sotavalta.
   (ä) Brita Jöransdotter, syntynyt 20.9.1724 Lempäälä,Lahti,Alhainen.
   (ii) Johan.
   () Brita Johansdotter, syntynyt 1699, kuollut 14.7.1765 Lempäälä,Alkula.
   (äi) Jöran Mattsson Alhainen, Itsellinen. Vihitty 16.10.1720 Lempäälä,Lahti,Alhainen.
   (ää) Maria Johansdotter.
Muuttanut: 1770 Pärälä Mattila Drg. Johannis Marci Ackas Taipale trolofv. m. pig Beata Erici på Perälä Mattila, som i prästbet. af 8/10 1770 införd., eft. drängens egit angifwande.

2. puoliso: Johan Thomasson Anttila Talollinen, syntynyt 23.10.1761 Vesilahti,Riitiälä,Anttila, kummit: Johan Simonsson Taikina ifrån Lempäälä socken, Jöran Mattsson Mutoinen, hru Brita Mattsdr, Anna Mattsdr ifrån Ritiälä.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas Ericsson Anttila eller Siro, Talollinen, syntynyt 1721.
   (ä) Maria Henricsdotter Anttila, syntynyt 1721 Vesilahti,Riitiälä.
   (äi) Henric Johansson Anttila eller Siro, syntynyt 1704 Vesilahti,Riitiälä, kuollut 3.10.1778 Vesilahti. Riitiälä Anttila v. 1742 Henric bonde.
   (ää) Brita.
| Alku |

Taulu 7
IV Jacob Mårtensson Parta, (Taulusta 3, isä Mårten Parta) syntynyt noin 1710 Vesilahti,Sarkkila. Sarkkila Parta v. 1742 Jacob bonde, Petter dreng.

Puoliso: Anna Johansdotter Kenno syntynyt Vesilahti,Lohnattila.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Kenno.
   (ä) Christina Thomasdotter Kenno, syntynyt noin 1688 Vesilahti,Lohnattila.
   (äi) Thomas Michelsson Kenno, syntynyt Vesilahti,Lohnattila.
   (ää) Sophia.

Lapset:
1. Chirstin Jacobsdotter Parta , syntynyt 1734 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 8
2. Erich Jacobsson Parta , syntynyt noin 1740 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 9
| Alku |

Taulu 8
V Chirstin Jacobsdotter Parta, (Taulusta 7, isä Jacob Parta) syntynyt 1734 Vesilahti,Sarkkila, kuollut 1803 Vesilahti.

Puoliso: Vihitty 3.6.1753 Vesilahti,Sarkkila Fredric Thomasson Kärävä, Parta Talollinen, vävy, syntynyt 3.1.1727 Akaa,Vuoltee, kuollut 15.4.1804 Vesilahti,Sarkkila, kummit: Matts Michelsson, Johan Henricsson, Eric Classon, Sara Fagerholtz, Lisa Marcusdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas Henricsson Kärävä, Talollinen, syntynyt 1670 Akaa,Vuoltee,Kärävä, kuollut 12.6.1744 Akaa,Vuoltee,Kärävä. Vuolteen Kärävän isäntä 1702-1737.
   (ä) Christina Ericsdotter Lind, Neiti, syntynyt 3.2.1695 Sääksmäki,Pietola, kuollut 8.9.1770 Akaa,Vuoltee,Kärävä.
   (ii) Henric Thomasson Kärävä, Talollinen, lautamies, syntynyt 1640 Akaa,Vuoltee,Kärävä, kuollut 11.5.1712 Akaa,Vuoltee,Kärävä. Vuolteen Kärävän isäntä 1662-1701.
RK 1695-1699 Henric Thomasson, Margareta Larsdr hru, Thomas son, Sophia dotter. Olof Henricsson, Henric Henricsson i Tipuri, Johan Henricsson 1687.
RK 1700-1705 Henric Thomasson, Margareta hru, Thomas son, Sophia dotter, Johan son, Beata piga.
RK 1706-1712 Henric Thomasson, Margareta hru, Thomas son, Sophia dotter, Johan son, Beata piga.
   () Margareta Larsdotter.
   (äi) Eric Lind, Korpraali, ratsumestari, kornetti, syntynyt 1659, kuollut 12.8.1733 Akaa,Vuoltee. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16760&pnum=23
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12996&pnum=22
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16756&pnum=208

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13149172

Sääksmäen Rytiälän Rottala Sääksmäen eli Kuhlmanin komppanian korpraalin vapaatila (första corporals häste hemman) 1689-1701 korpraalina. Virkatalo
Sääksmäen Pietolan rusthollissa (Koivunporras) korpraali 1691-1698, kornettina 1699-1701. Omistaja
Akaan Haudanniemen Katajan korpraalin puustellissa korpraalina 1702-1707.

Akaassa kummina 5.3.1706 J. Maria Lindh, 19.9.1708 J. Maria Lindh, 24.12.1708 Jungfru Maria Lindh, 12.2.1709 J. Christina Lindh
.
   (ää) Christina Arvidsdotter Horn af Åminne, syntynyt 1659, kuollut 10.3.1743 Akaa,Vuoltee,Kärävä.

| Alku |

Taulu 9
V Erich Jacobsson Parta, (Taulusta 7, isä Jacob Parta) Talollinen, syntynyt noin 1740 Vesilahti,Sarkkila.

Puoliso: Brita Johansdotter

| Alku |

Taulu 10
IV Beata Mårtensdotter Parta, (Taulusta 3, isä Mårten Parta) syntynyt noin 1720 Vesilahti,Sarkkila.

Puoliso: Vihitty noin 1742 Vesilahti,Sarkkila Jacob Mårtensson Höyssä syntynyt noin 1721 Vesilahti,Kahnala.
Puolison vanhempia:
   (i) Mårten Christersson Höyssä, kuollut ennen 1738 Vesilahti,Kahnala.
   (ä) Anna.

Lapset:
1. Anna Jacobsdotter Höyssä , syntynyt 1744 Vesilahti,Kahnala. Tauluun 11
2. Maria Jacobsdotter Höyssä syntynyt Vesilahti,Kahnala.
3. Valborg Jacobsdotter Höyssä syntynyt Vesilahti,Kahnala.
4. Christina Jacobsdotter Höyssä , syntynyt 1753 Vesilahti,Kahnala. Tauluun 12
5. Jöran Jacobsson Höyssä syntynyt 6.5.1755 Vesilahti,Kahnala, kummit: Anders Michelsson ifrån Kahnala, ibm Simon Michelsson, Parta bonde Jacob Mårtensson med sin hru Anna Johansdr, hru Chirstin Jacobsdr ifrån Sarkkila.
6. Eric Jacobsson Höyssä, Köykkä , syntynyt 21.5.1757 Vesilahti,Kahnala. Tauluun 13
| Alku |

Taulu 11
V Anna Jacobsdotter Höyssä, (Taulusta 10, äiti Beata Parta) syntynyt 1744 Vesilahti,Kahnala, kuollut 1805 Vesilahti,Kahnala.

Puoliso: Vihitty 6.11.1764 Vesilahti,Kahnala Michel Christersson Hatanpää, Höyssä syntynyt 1719 Messukylä, kuollut 1805 Vesilahti,Kahnala. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 15.10.1771 §57: landbonde Michel Christersson Höyssä i Kahnala, hans svåger (hustrus broder) Eric Jacobsson.
Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 1.11.1773 §69: Henric Mattsson Kelmola i Kahnala mot Michel Höyssäs svärfader eller Wahlfisks svåger Jacob Mårtensson.

| Alku |

Taulu 12
V Christina Jacobsdotter Höyssä, (Taulusta 10, äiti Beata Parta) syntynyt 1753 Vesilahti,Kahnala.

Puoliso: Vihitty 12.10.1773 Vesilahti,Kahnala Michel Mattsson Törmä, Nygård Torppari Tottijärvellä, syntynyt 23.9.1744 Tyrvää,Eko.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Mattsson Törmä, syntynyt 1704 Karkku, kuollut 11.11.1744 Tyrvää,Eko,Törmä. Vihitty 28.12.1733 Tyrvää,Eko,Törmä.
   (ä) Maria Ericsdotter Törmä, syntynyt 25.4.1712 Tyrvää,Eko,Törmä, kuollut 8.12.1782 Tyrvää,Eko.

| Alku |

Taulu 13
V Eric Jacobsson Höyssä, Köykkä, (Taulusta 10, äiti Beata Parta) Torppari, syntynyt 21.5.1757 Vesilahti,Kahnala, kuollut 20.4.1820 Vesilahti,Kahnala, kummit: Parta bonde Jacob Mårtensson med sin måg Fredric Thomasson, hru Maria Mårtensdr ifrån Parta, hru Valborg Mårtensdr ifrån Koskis.

Puoliso: Vihitty 2.1.1790 Vesilahti,Koski Brita Ericsdotter Nisula syntynyt 12.9.1763 Akaa,Toijala, kuollut 15.9.1822 Vesilahti,Kahnala.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Michelsson Vähä-Palkki, Nisula, Talollinen, torppari, syntynyt 25.3.1725 Akaa,Toijala. Toijalan Vähä-Palkin isäntä 1745-1771. Muutti perheineen Vesilahdelle 1776. Vihitty 20.7.1760 Akaa,Toijala.
   (ä) Helena Henricsdotter Largren, syntynyt 7.2.1741 Akaa,Toijala, kuollut 1784 Vesilahti,Valkkinen.
   (ii) Michel Ericsson Vähä-Palkki, Talollinen, syntynyt 1.8.1696 Akaa,Toijala, kuollut 26.2.1744 Akaa,Toijala. Toijalan Vähä-Palkin isäntä 1723-1744.
Perunkirjoitus 25.2.1745 Toijala Vähä-Palkki, aflidne bonde Michel Ericsson, enka Margareta Sigfridsdotter, söner Eric och Matts Michelssöner, döttrar Maria, Valborg, Anna Michelsdöttrar omyndiga, förmyndare rusthållare Eric Johansson Köppi i Toijala. Vihitty 10.1719 Akaa,Sontula.
   () Margareta Sigfridsdotter Iso-Rekola, syntynyt 1702 Akaa,Nahkiala. Sääksmäen käräjät 6.4.1753 s. 163: bonde Sigfrid Jacobsson i Lontila, thes faderbroders dotter och bonde Philip Mattssons hustru Margareta Sigfridsdotter ifrån Toijala, dess numera afledne fader Sigfrid Henricsson.
   (äi) Henrich Larsson Largren, Lukkari, syntynyt 25.12.1709 Akaa,Rättö, kuollut 30.7.1776 Akaa,Toijala. Mainitaan SAY Saarioinen 1727-1728 Henrich bror.
Akaan käräjät 26.3.1742 s. 222: Klockare Henric Larsson Lagren mot rusthållare Matts Mattsson som halfva Huovila rusthåll besitter, samma halfva rusthåll som bemälte klåckarens broder Arvid Larsson til berörde Matts Mattsson broder afledne Eric Mattsson för någon tid sedan försåldt.
Akaan käräjät 30.10.1762 §78: gamla klockare Henric Lagreen ifrån Toijala med sin hustru flyttat sig til deras måg bonde Eric Michelsson ifrån samma by. Vihitty 4.10.1734 Lempäälä.
   (ää) Anna Johansdotter Broman, syntynyt 19.3.1714 Lempäälä, kuollut 11.1.1774 Akaa,Toijala.

| Alku |

Taulu 14
IV Pehr Mårtensson Parta, (Taulusta 3, isä Mårten Parta) Renki, itsellinen, syntynyt Vesilahti,Sarkkila.

Puoliso: Vihitty 16.6.1745 Vesilahti Maria Mårtensdotter syntynyt 1728.

Lapset:
1. Maria Pehrsdotter syntynyt 7.9.1755 Vesilahti,Sarkkila, kummit: Parta bonde Jacob Mårtensson, Kallio bonde Henric Jacobsson, Michel Johansson Ryödi, Kolkki värdinna Valborg Jöransdr, piga Maria Mårtensdr ifrån Viljula.
2. Caisa Pehrsdotter Parta syntynyt 1757 Vesilahti,Sarkkila.
3. Thomas Pehrsson Parta syntynyt 1762 Vesilahti,Sarkkila.
| Alku |

Taulu 15
III Matts Thomassson Parta, (Taulusta 2, isä Thomas Parta) Itsellinen Kalliossa?, syntynyt noin 1670 Vesilahti,Sarkkila.

Puoliso: Maisa

| Alku |

Taulu 16
II Matts Thomasson Parta, Sonna, (Taulusta 1, isä Thomas Parta) Sonnan isäntä 1692-96, syntynyt Vesilahti,Sarkkila, kuollut Vesilahti,Unajala. Vesilahden käräjät v. 1692: Matts Thomasson i Sarkkila saanut 26.3.1691 asukasoikeuden Unajalan taloon jonka edellinen asukas ollut Michel Marcusson.

Puoliso: Valborg

Lapset:
1. N.N. Mattsdotter Sonna syntynyt Vesilahti,Unajala.
| Alku | Paluu |