| Alku Paluu |

Taulu 1
I Eric Mattsson Nisula, Multanen Kosken Multasen isäntä 1731-48. Talo autio ennen vuotta 1731.

Koskis Muldanen v. 1742 Eric bonde.

Puoliso: Anna

Lapset:
1. Anna Ericsdotter Multanen , syntynyt 1726 Vesilahti.Koski. Tauluun 2
2. Matts Ericsson Multanen , syntynyt 1729 Vesilahti,Koski. Tauluun 5
3. Christina Ericsdotter Multanen , syntynyt 1733 Vesilahti,Koski. Tauluun 6
| Alku |

Taulu 2
II Anna Ericsdotter Multanen, (Taulusta 1, isä Eric Multanen) syntynyt 1726 Vesilahti.Koski, kuollut 11.1.1780 Vesilahti,Mustinen.

Puoliso: Matts Mattsson Sassi Sassin isäntä 1750-1773, syntynyt 1723 Vesilahti,Mustinen, kuollut 27.7.1786 Vesilahti,Mustinen.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Andersson Sassi, Mustisten Sassin isäntä 1722-1749, syntynyt 1686 Vesilahti, kuollut jälkeen 7.12.1759 Vesilahti,Mustinen. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 7.12.1759 §121: gamla bonden Matts Andersson ifrån Vesilax socken och Mustis by...kyrkoherden...herr Joh. Carl Hacks den 25.11.1752 honom meddelte betyg, född år 1686... som Sassi Krono hemmannet...innehafwer...hwilken han till son Matts Mattsson....Jacob Forskålls betyg 30.3.1750...lämnade..Hacks betyg 25.11.1752 Matts Andersson född 1686 3 åhr sedan förr sin stora skreplighet blef sluten ähr mantals längden...thes son Matts född 1723..

Mustinen Sassi v. 1742 Matts bonde, Matts son.
   (ä) Maria.
   (ii) Anders.
   () N.N.

Lapset:
1. Anna Mattsdotter Sassi , syntynyt 21.10.1746 Vesilahti,Mustinen,Sassi. Tauluun 3
2. Christina Mattsdotter Sassi , syntynyt 1751 Vesilahti,Mustinen. Tauluun 4
3. Valborg Mattsdotter Sassi syntynyt 1754 Vesilahti,Mustinen, kuollut 7.11.1781 Vesilahti,Mustinen.
4. Maria Mattsdotter Sassi syntynyt 5.1.1757 Vesilahti,Mustinen, kummit: Kukko bonde Johan Mattsson med sin broder Eric, hru Maria Andersdr ifrån Mustis, hru Chirstin Ericsdr ifrån Kurala Anttila.
5. Henric Mattsson Sassi syntynyt 1757 Vesilahti,Mustinen.
6. Johan Mattsson Sassi syntynyt 14.6.1761 Vesilahti,Mustinen, kummit: bonde Lars Henricsson Mulli med sin hru Maria Andersdr, ibm landbonde Jöran Michelsson, Järvenranta Liukko dragon Eric Troman med sin hru Anna Mattsdr.
7. Michel Mattsson Sassi syntynyt 22.9.1762 Vesilahti,Mustinen, kummit: Laitikka bonde Jöran Jöransson med sin hru Brita Henricsdr, Multais bonde Matts Ericsson med sin hru Chirstin Mattsdr, Järvenranta Liukko dragon Eric Troman med sin hru Anna Mattsdr.
8. Thomas Mattsson Sassi syntynyt 12.7.1768 Vesilahti,Mustinen, kummit: Mustis Mulli rusthollare Matts Johansson med sin hru Anna Andersdr, drag Eric Troman med sin hru Anna Mattsdr, Sassi bondes broder Henric Mattsson med sin hru Caisa Ericsdr, Kukko värdinna Brita Michelsdr ifrån Mustis.
| Alku |

Taulu 3
III Anna Mattsdotter Sassi, (Taulusta 2, äiti Anna Multanen) syntynyt 21.10.1746 Vesilahti,Mustinen,Sassi, kuollut 1808 Vesilahti,Hakinmäki.

Puoliso: Vihitty 4.4.1774 Vesilahti,Mustinen,Sassi Anders Mattsson Nikkilä, Hacklin Renki, Hakkilan rakuuna, syntynyt noin 1747 Vesilahti,Mantere, kuollut 1792 Vesilahti,Hakinmäki.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Sigfridsson Nikkilä, Talollinen, syntynyt noin 1722 Vesilahti,Mantere, kuollut 1767 Vesilahti,Mantere. Vesilahden Mantereen Nikkilän isäntä 1742-1767. Vihitty 16.2.1746 Tottijärvi,Tuhkuri.
   (ä) Brita Mattsdotter Tuhkuri, syntynyt 15.8.1725 Tottijärvi,Tuhkuri.
   (ii) Sigfrid Cnutsson Nikkilä, Mantereen Nikkilän isäntä 1725-1741. Mantereen Nikkilässä v. 1742 Sigfrid bonde, Matts son, Henric son.
   () Anna.
   (äi) Matts Gabrielsson Tuhkuri, Torppari, syntynyt 4.9.1704 Tottijärvi,Tuhkuri, kuollut 11.10.1741 Tottijärvi,Tuhkuri. Vihitty 24.6.1723 Tottijärvi,Tuhkuri.
   (ää) Juliana Bertilsdotter, syntynyt 1703 Akaa,Kylmäkoski, kuollut ennen 6.1.1769 Vesilahti,Järvenranta. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 6.4.1767 §9: rusthållare Thomas Henricsson Liukko ifrån Järvenranta, afledne hustru Juliana Bertilsdotters Testamente. Til Thomas Liukko och Julianas afledne dotter Brita Mattsdotter.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 21.10.1765 §47: i Järvenranda den 1.10.1765 Juliana Bertilsdotter, alla den ägendom som jag ifrån Tuhkuri torp til Liucko rusthåll med mig hemtat, min förra framledne man Matts Gabrielsson, min son Jöran Mattsson och sin hustru Anna Thomasdotter.
Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 19.3.1770 §40: rusthållare mågen Jöran Mattsson Liuko ifrån Järvenranda och landbondehustru Kirstin Jacobsdotter Nickilä ifrån Mandere, anförde drängen Anders Mattsson ifrån Hakinmäki, at för honom skall blifwit berättad, det Jöran Mattsson förmyndare för honom wid hållen boförtäkning efter Anders Mattssons afledne föräldrar fader Matts Sigfridsson och moder Brita Mattsdotter, hwilka i lifstiden bebodt Nickilä hemman, och Anders Mattsson efter dem ej något arf bekommit, så påstod Anders Mattsson att Jöran Mattsson såsom des moderbroder och Kirstin Jacobsdotter såsom stiufmoder...

| Alku |

Taulu 4
III Christina Mattsdotter Sassi, (Taulusta 2, äiti Anna Multanen) syntynyt 1751 Vesilahti,Mustinen, kuollut 1802 Vesilahti,Mustinen.

Puoliso: Vihitty 4.4.1774 Vesilahti Jöran Jöransson Sassi Talollinen, syntynyt 20.4.1745 Kangasala, kuollut 1804 Vesilahti,Mustinen. Kauppakirja v. 1773 Fredric von Pfaler myy omistamansa Sassi skattehemman i Mustis by til bondeson Jöran Jöransson ifrån Mustis by.

| Alku |

Taulu 5
II Matts Ericsson Multanen, (Taulusta 1, isä Eric Multanen) Talollinen, paimen, syntynyt 1729 Vesilahti,Koski, kuollut 1791 Vesilahti,Koski. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 15.10.1770 §47: valherde Matts Ericsson 40 åhr gammal, des afledne fader som varit hemmans åboen å Muldas hemman i Koskis by.

Puoliso: Vihitty 8.9.1754 Vesilahti,Järvenranta Chirstin Mattsdotter Tuhkuri Liukon piika, syntynyt 17.1.1736 Tottijärvi,Tuhkuri, kuollut 1778 Vesilahti,Koski.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Gabrielsson Tuhkuri, Torppari, syntynyt 4.9.1704 Tottijärvi,Tuhkuri, kuollut 11.10.1741 Tottijärvi,Tuhkuri. Vihitty 24.6.1723 Tottijärvi,Tuhkuri.
   (ä) Juliana Bertilsdotter, syntynyt 1703 Akaa,Kylmäkoski, kuollut ennen 6.1.1769 Vesilahti,Järvenranta. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 6.4.1767 §9: rusthållare Thomas Henricsson Liukko ifrån Järvenranta, afledne hustru Juliana Bertilsdotters Testamente. Til Thomas Liukko och Julianas afledne dotter Brita Mattsdotter.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 21.10.1765 §47: i Järvenranda den 1.10.1765 Juliana Bertilsdotter, alla den ägendom som jag ifrån Tuhkuri torp til Liucko rusthåll med mig hemtat, min förra framledne man Matts Gabrielsson, min son Jöran Mattsson och sin hustru Anna Thomasdotter.
   (ii) Gabriel Jöransson Tuhkuri, Seppä, syntynyt 1669 Tottijärvi,Tuhkuri, kuollut 15.2.1719 Tottijärvi,Tuhkuri.
   () Brita Mårtensdotter Pietilä, syntynyt noin 1670 Vesilahti,Narva, kuollut 29.4.1739 Tottijärvi,Tuhkuri. Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1723: änkan Brita Mårtensdotter ifrån Tuhkuri, hennes man Gabriel Jöransson år 1718 genom döden afsomnat, hon tänker at låta sig i annat giftemåhl. Närvaro förmyndare Gabriels systerson bonde Michel Mattsson Rasi i Vakkala och Bengt Sigfridsson Karhu ifrån Narva. Son Matts Gabrielsson, äldsta dotter Valborg, andra dotter Maria, Annika och Kirstin.
   (äi) Bertil Eliasson, Talollinen, Kehron Timarilla, itsellinen, syntynyt 1669 Akaa,Onnia, kuollut Tottijärvi,Tuhkuri. Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1723: På Bertil Eliassons vägnar som är sjuk och tänkar byggia äktenskap med änkan Brita Mårtensdotter ifrån Tuhkuri torpställe. Bertils afledne hustrus Maria Jacobsdotters systerson Anders Jöransson i Liukola (Luukkaala?). Barnen som äro Juliana och Maria Bertilsdöttrar.

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=11932&pnum=27

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=845555

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=847094

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12377&pnum=12 kahdesti myös Elias Eliasson

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12377&pnum=13. Vihitty 2.4.1700 Akaa,Taipale.
   (ää) Maria Jacobsdotter.

Lapset:
1. Maria Mattsdotter Multanen syntynyt 23.6.1757 Vesilahti,Koski, kummit: Sassi bonde Matts Mattsson, Clemola Anders Michelsson ifrån Järvenranta, ibm Liukko mågen Jöran Mattsson med sin hru Anna Thomasdr och svägerska piga Chirstin Thomasdr äfven ifrån Järvenranta.
2. Anna Mattsdotter Multanen syntynyt 1758 Vesilahti,Koski.
3. Henric Mattsson Multanen syntynyt 25.12.1761 Vesilahti,Koski, kummit: Johan Johansson Kalsi, Matts Mattsson Sassi med sin hru Anna Ericsdr, hru Anna Thomasdr ifrån Järvenranta.
4. Sara Mattsdotter Multanen syntynyt 18.12.1763 Vesilahti,Koski, kummit: Matts Mattsson Sassi, Jacob Johansson Orimus med sin hru Valborg Andersdr, sold ifrån Koskis Johan Hwalfisk med sin hru Anna Mårtensdr.
5. Kirstin Mattsdotter Multanen syntynyt 11.7.1765 Vesilahti,Koski, kummit: Matts Mattsson ifrån Mustis Sassi med sin hru Anna Ericsdr, Mårten Mårtensson Hoickanen, sold Johan Hwalfisk med sin hru Anna Mårtensdr, hru Brita Persdr ifrån Koskis Kalsi.
| Alku |

Taulu 6
II Christina Ericsdotter Multanen, (Taulusta 1, isä Eric Multanen) syntynyt 1733 Vesilahti,Koski, kuollut 1801 Vesilahti,Kurala,Anttila.

Puoliso: Vihitty 5.8.1753 Vesilahti,Koski? Eric Ericsson Anttila Anttilan isäntä 1753-95, syntynyt 1730 Vesilahti,Kurala, kuollut 1795 Vesilahti.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Ericsson Anttila, Kuralan Anttilan isäntä 1722-52, syntynyt noin 1690 Vesilahti,Kurala. Kurala Anttila v. 1742 Eric bonde.
   (ä) Valborg.
   (ii) Eric Jacobsson Anttila, Anttilan isäntä 1692-1704, syntynyt Vesilahti,Kurala. RK 1688-1694: Eric Jacobsson, Brita hru.
Vesilahden käräjät v. 1697: Arf efter framledne hustru Brita Johansdotter, hennes man Eric Jacobsson och 2:ne barn.
   () Brita Johansdotter.

Lapset:
1. Maria Ericsdotter Anttila , syntynyt 24.2.1755 Vesilahti,Kurala,Anttila. Tauluun 7
2. Johan Ericsson Anttila syntynyt 31.10.1757 Vesilahti,Kurala, kummit: Pöysäri bonder Jöran Andersson och Johan Johansson, hrur Maria Mattsdr och Maria Johansdr.
3. Anna Ericsdotter Anttila , syntynyt 1.10.1759 Vesilahti,Kurala. Tauluun 8
4. Valborg Ericsdotter Anttila , syntynyt 26.3.1763 Vesilahti,Kurala,Anttila. Tauluun 9
5. Christina Ericsdotter Anttila , syntynyt 3.2.1766 Vesilahti,Kurala. Tauluun 10
6. Matts Ericsson Anttila , syntynyt 1.2.1770 Vesilahti,Kurala,Anttila. Tauluun 11
7. Lisa Ericsdotter Antila , syntynyt 18.5.1774 Vesilahti,Kurala. Tauluun 12
| Alku |

Taulu 7
III Maria Ericsdotter Anttila, (Taulusta 6, äiti Christina Multanen) syntynyt 24.2.1755 Vesilahti,Kurala,Anttila, kuollut 13.5.1824 Vesilahti, kummit: Komois bonde Henric Classon, Pöysäri bonde Jöran Andersson med sin hru Caisa Henricsdr, piga Caisa Ericsdr alla ifrån Kurala.

Puoliso: Vihitty 6.11.1777 Vesilahti Matts Sigfridsson Nurkki Talollinen, syntynyt 16.4.1747 Vesilahti,Kurala,Nurkki, kuollut 8.1.1815 Vesilahti.
Puolison vanhempia:
   (i) Sigfrid Sigfridsson Nurkki, syntynyt Vesilahti,Kurala, kuollut Vesilahti,Kurala. Kurala Nurkki v. 1742 Sigfrid bonde.
   (ä) Brita Henricsdotter, syntynyt 1715, kuollut 1782 Vesilahti,Kurala.
   (ii) Sigfrid Persson Priiari, Nurkki, Talollinen Kuralan Nurkilla 1698-1712, syntynyt Vesilahti,Hinsala. Vesilahden käräjät v. 1697: Sigfrid Pehrsson ifrån Sorva by att optaga Nurkki hemman i Kurala by, edellinen asukas Eric Simonsson kuollut nälkään.
   () Valborg Ericsdotter Salospohja, Henric Jacobsson Nurkin leski, syntynyt Vesilahti,Salospohja.

| Alku |

Taulu 8
III Anna Ericsdotter Anttila, (Taulusta 6, äiti Christina Multanen) syntynyt 1.10.1759 Vesilahti,Kurala, kummit: Matts Mattsson Sassi med sin hru Anna Ericsdr, Jöran Andersson Pöysäri med sin hru Caisa Henricsdr, piga Maria Jacobsdr ifrån Kurala.

Puoliso: Matts Mattsson Melkeri syntynyt 20.2.1749 Vesilahti,Huonola, kuollut 1808 Vesilahti,Huonola.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Ericsson Melkeri, syntynyt 1722 Vesilahti,Huonola.
   (ä) Anna Jöransdotter Rassa, syntynyt Vesilahti,Jokioinen.
   (ii) Eric Mattsson Melkeri. Anoi kirjeellä 25.2.1726 lupaa ottaa viljelykseen aution Melkkerin talon Huonolan kylästä. Sai asukasoikeuden 22.2.1731.

Huonola Melkkeri v. 1742 Eric bonde, Matts son, Eric son.
   () Valborg Mattsdotter.
   (äi) Jöran Jöransson Rassa, Jokioisten Rassan isäntä 1731 alkaen. Jokioinen Rassa v. 1742 Jöran bonde, Johan Jockman soldat.
   (ää) Maria, kuollut jälkeen 1767 Vesilahti,Jokioinen.

| Alku |

Taulu 9
III Valborg Ericsdotter Anttila, (Taulusta 6, äiti Christina Multanen) syntynyt 26.3.1763 Vesilahti,Kurala,Anttila, kuollut 16.11.1847 Vesilahti,Narva,Leiponen, kummit: Henric Classon Komonen med sin hru Maria Johansdotter, Jöran Andersson Pöysäri med sin hru Caisa Henricsdr, hru Maria Larsdr alla ifrån Kurala. Leiposen omistaja 1809-1812.

1. puoliso: Vihitty 21.10.1788 Vesilahti Eric Jöransson Söyrinki, Leiponen syntynyt 13.6.1756 Vesilahti,Niemi,Söyrinki, kuollut 1808 Vesilahti,Narva,Leipola, kummit: ?? Bonde Anders Mårtensson, Pylki bonde Johan Jöransson med sin hru Valborg Grelsdr, hru Maria Mårtensdr från Palho, piga Anna Andersdr från Karukka.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Ericsson Söyrinki, Talollinen, syntynyt 1708 Vesilahti,Niemi, kuollut 17.5.1786 Vesilahti,Niemi,Söyrinki. Vihitty 1751 Tottijärvi,Palho.
   (ä) Anna Mårtensdotter Uotila, syntynyt 19.7.1728 Suoniemi,Vahalahti, kuollut 2.6.1805 Vesilahti,Niemi,Söyrinki.
   (ii) Eric Andersson Söyrinki, Talollinen, syntynyt noin 1685 Vesilahti,Niemi. Talollinen Söyringissä 1709-1742 ja 1735-1737 myös Härkälässä, tai sitten ao ajan Härkälän omistajina mainitut ovat Kostialan Eric Jöransson ja puolisonsa Anna.

Niemis Söfring v. 1742 Eric bonde, Jöran son, Michel son, Matts Frisk soldat.
   () Gertrud, syntynyt 1685, kuollut jälkeen 1734 Vesilahti,Niemi.
   (äi) Mårten Jöransson Ala-Uotila, Vahalahden Uotilan isäntä 1722-1735, syntynyt noin 1679, kuollut 3.11.1771 Suoniemi,Vahalahti.
   (ää) Christina Jöransdotter, syntynyt 1684, kuollut 29.3.1767 Suoniemi,Vahalahti.
Vesilahden Narvan Leipolan talollinen 1789-1809.

2. puoliso: Abraham Thomasson Leiponen Vävy, syntynyt 20.11.1778 Vesilahti,Niemenpää,Tolkki, kuollut 19.1.1853 Vesilahti,Leiponen.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas Olofsson Tarkka, Tolkki, Talollinen, syntynyt 1750 Vesilahti,Niemenpää,Tarkka.
   (ä) Valborg Michelsdotter Tolkki, syntynyt 4.2.1759 Tyrvää,Kaukola.
   (ii) Olof Henricsson Tarkka, Talollinen Tarkalla 1756 alkaen, syntynyt noin 1725, kuollut 1803 Vesilahti,Niemenpää.
   () Anna Andersdotter, kuollut ennen 28.12.1768 Vesilahti,Niemenpää.
   (äi) Michel Jöransson Pakula, Tolkki, syntynyt 4.9.1730 Tyrvää,Laukkula, kuollut 1804 Vesilahti,Niemenpää. Vihitty 28.12.1757 Tyrvää.
   (ää) Maria Johansdotter Houttu, syntynyt 19.3.1726 Kiikka, kuollut 1800 Vesilahti.
Leiposen omistaja 1813-1817.
| Alku |

Taulu 10
III Christina Ericsdotter Anttila, (Taulusta 6, äiti Christina Multanen) syntynyt 3.2.1766 Vesilahti,Kurala, kummit: Pöysäri bonde Jöran Andersson och Johan Johansson med sin hru ?, soldat Matts Ringstierna, Komois gl värdinna Maria Henricsdr, Maria Mattsdr ifrån Mustis.

Puoliso: Vihitty 27.12.1796 Vesilahti Eric Munter Kaukolan Juvelan lampuoti Tyrväällä, syntynyt 4.4.1774 Vesilahti.

| Alku |

Taulu 11
III Matts Ericsson Anttila, (Taulusta 6, äiti Christina Multanen) Talollinen, syntynyt 1.2.1770 Vesilahti,Kurala,Anttila, kuollut 27.2.1815 Vesilahti,Kurala.

Puoliso: Vihitty 5.10.1802 Akaa,Toijala Anna Mårtensdotter Ylppö syntynyt 14.4.1777 Akaa,Toijala, kuollut 9.7.1838 Vesilahti,Kurala.
Puolison vanhempia:
   (i) Mårten Johansson Ylppö, Hultti, Talollinen, syntynyt 24.9.1733 Akaa,Toijala, kuollut 16.11.1789 Akaa,Toijala. Toijalan Ylpön isäntä 1779-1789.
Sääksmäen käräjät 19.1.1758: bonde Mårten Johansson Hultti ifrån Toijala til thes svärfader inhysningen Simon Jöransson ifrån samma by.
   (ä) Carin Simonsdotter Iso-Palkki, syntynyt 24.10.1737 Akaa,Toijala, kuollut 3.3.1790 Akaa,Toijala,Ylppö. Toijalan Ylpön isäntä 1790.
   (ii) Johan Mårtensson Ylppö, Talollinen, kirkonisäntä, syntynyt 29.4.1694 Akaa,Toijala,Kottila, kuollut 13.8.1771 Akaa,Toijala,Ylppö. Toijalan Ylpön isäntä 1727-1745.

RK 1723-1731 Brita svärmor, Johan bonde, Anna hru, Henric son, Maria dotter, Brita piga, Simon Andersson, Brita piga, Valborg piga, Anders drg, Matts S??, Brita piga, Valborg piga, Lena piga, Anna dotter, Agneta piga, Matts soldat, Brita hru, Johan son, Claas inhyses, Sophia Mårtensdr, inhyses Anna, Ingeborg, gammal klockars enka Maria Andersdr, Anders son.
RK 1732-1740 Johan bonde, Anna hru, Henric son, Anna dotter, Maria dotter, Caisa piga, Maria piga, Brita piga, Johan son, Mårten son, Johan Larsson, Caisa Mårtensdr, Agneta Simonsdr, Juliana dotter, Eva Thomasdr, Sophia Mårtensdr.

Sääksmäen käräjät 14.4.1757: bonde Johan Mårtensson ifrån Toijala, des son bonde Henric Johansson ifrån samma by.

Sääksmäen käräjät 19.1.1758: bonde Johan Mårtensson Ylppö i Toijala, des son bonde Henric Johansson Ylppö.
   () Anna Johansdotter, syntynyt 1699, kuollut 8.5.1776 Akaa,Toijala,Ylppö.
   (äi) Simon Jöransson Iso-Palkki, Vävy, itsellinen, syntynyt 12.10.1704 Sääksmäki,Mulkue, kuollut 9.5.1772 Akaa,Toijala,Iso-Palkki. Toijalan Iso-Palkin isäntä 1734-1740 yhdessä lankonsa Kustaan kanssa.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 1733: inhyses Simon Jöransson ifrån Toijala, des halfsyster soldat hustru Maria Olofsdotter ifrån Huittula mot rusthållare Johan Olofsson ifrån Kantala, arf deras afledne mohrsystrars Anna och Brita Sigfridsdotter. Brita testamentannut omaisuutensa Johan Olofssonille. Joka kuitenkin vapaaehtoisesti nyt maksaa tålf öre sölfver Simonilla ja Marialle.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 21.-24.10.1735: bonde Simon Jöransson ifrån Toijala, des hustrus Brita Jöransdotters broder bonde Gustaf Jöransson Iso-Palkki.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 1738: bonde Simon Ericsson (po Jöransson) vaatii vaimonsa Brita Jöransdotterin 1 1/2 vuoden piian palkkaa nimismies Steckelborgilta jonka palveluksessa Brita on ollut 16 vuotta aikaisemmin. Hennes moder änka Lisa Henricsdotter ifrån Toijala jolle nimismies väittää palkan maksaneensa.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 31.3.1740: Simon Jöransson ifrån Toijala des hustrus Brita Jöransdotters broder Gustaf Jöransson ifrån samma by om Gustaf Jöranssons nu åboende Iso Palkki crono hemman i bemälte by. Gustaf Jöransson betalar til svåger Simon Jöransson 120 daler kopparmynt...skola deras barn och arfwingar efter deras död...

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 6.12.1756: inhyses Simon Jöransson ifrån Toijala, thes måg Mårten Johansson hvilken halfva Hultti hemman i samma by besitter. Simons dotter Carin Simonsdotter.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 14.4.1757: Kärande inhysningen Simon Jöransson ifrån Toijala til numera framledne bonde Eric Johansson Hultis änka Karin Henricsdotter och theras tilsammanlade barn.

Perunkirjoitus 3.6.1772 Nahkiala: inhyses Simon Jöransson, barn af första giftet och nuvarande enka Maria Johansdr. Hennes styfdotter Caisa och hennes man bonde Mårten Johansson, styfson Jöran Simonsson skall vara värfd sold. Saatavia hos bonden Eric Rekunen, Jöran Mattsson Kölli, Anders Johansson Ellilä, Michel Karjainen, Sigfrid Torkkola, torparehustru Maria i Mustue. Velkoja til bonden Eric Iso-Palkki, piga Christin Jöransdotter. Vihitty 28.12.1729 Akaa,Toijala.
   (ää) Brita Jöransdotter Iso-Palkki, Talollinen, syntynyt 29.6.1707 Akaa,Toijala, kuollut 15.10.1766 Akaa,Toijala. Perunkirja 16.1.1767 Toijala Iso-Palkki: inhyses Simon Jöransson, afledne hustru Brita Jöransdotter, son Simon och dotter Caisa. Senare gift med Hultti hemmans åbo Mårten Jöransson.

| Alku |

Taulu 12
III Lisa Ericsdotter Antila, (Taulusta 6, äiti Christina Multanen) syntynyt 18.5.1774 Vesilahti,Kurala, kuollut 1829 Vesilahti,Huonola.

Puoliso: Michel Mattsson Melkeri Talollinen Huonolan Melkerillä, syntynyt 7.11.1762 Vesilahti,Huonola, kuollut 1828 Vesilahti,Huonola, kummit: Kurki bonde Jacob Johansson ifrån Hinsala, ibm Friiari bonde Johan Johansson med sin hru Brita Jöransdr, Huonola Yrjölä bonde Eric Johansson med sin hru Brita Andersdr, piga Caisa Ericsdr ifrån ??-.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Ericsson Melkeri, syntynyt 1722 Vesilahti,Huonola.
   (ä) Anna Jöransdotter Rassa, syntynyt Vesilahti,Jokioinen.
   (ii) Eric Mattsson Melkeri. Anoi kirjeellä 25.2.1726 lupaa ottaa viljelykseen aution Melkkerin talon Huonolan kylästä. Sai asukasoikeuden 22.2.1731.

Huonola Melkkeri v. 1742 Eric bonde, Matts son, Eric son.
   () Valborg Mattsdotter.
   (äi) Jöran Jöransson Rassa, Jokioisten Rassan isäntä 1731 alkaen. Jokioinen Rassa v. 1742 Jöran bonde, Johan Jockman soldat.
   (ää) Maria, kuollut jälkeen 1767 Vesilahti,Jokioinen.

| Alku | Paluu |