| Alku Paluu |

Taulu 1
I Christer Grelsson Mattila Rusthollari, syntynyt 1612 Sääksmäki,Linnainen,Mattila, kuollut 10.1.1704 Sääksmäki,Linnainen. Mainitaan Mattilassa 1644 alkaen.
Henkikirja 1676 Christer Grelsson, Gertrud hustru, Johan ryttare, Sophia dotter, Lars son.
Henkikirja 1680 Christer Grelsson, Helga hustru, Lisa R:re hustru, Jöran son, Erich ryttare.
Henkikirja 1681 Christer Grelsson, Helga hustru, Lisa R. hru, Jöran son, Erich ryttare, Matts son.

1. puoliso: Gertrud kuollut 1686 Sääksmäki,Linnainen. Mainitaan Mattilassa 1645 alkaen.

Lapset:
1. Margareta Christersdotter Mattila , syntynyt Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 2
2. Sophia Christersdotter Mattila , syntynyt Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 14
3. Matts Christersson Puuveitsi, Puukko , syntynyt 1657 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 22
4. Lars Christersson Mattila , syntynyt Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 23
5. Jöran Christersson Mattila , syntynyt 1659 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 24
6. Lisbetha Christersdotter Mattila , syntynyt noin 1663 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 36
7. Olof Christersson Castrenius , syntynyt noin 1667 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 59
2. puoliso: Helga Mårtensdotter Gammal moder, syntynyt 1624, kuollut 20.5.1706 Sääksmäki,Linnainen. Mainitaan Mattilassa vaimona 1678 alkaen.
| Alku |

Taulu 2
II Margareta Christersdotter Mattila, (Taulusta 1, isä Christer Mattila) syntynyt Sääksmäki,Linnainen. Henkikirja Sääksmäki Linnainen Mattila 1670 Margareta dotter.

Puoliso: Vihitty noin 1672 Johan Bertilsson Perttula Iittalan Perttulan talollinen, syntynyt Kalvola,Iittala, kuollut Kalvola,Iittala.
Puolison vanhempia:
   (i) Bertil Bertilsson Perttula, Talollinen, syntynyt Kalvola,Iittala. Isäntänä 1622-1656.
.
   (ä) Valborg Nilsdotter.
   (ii) Bertil Sigfridsson Perttula, Talollinen, syntynyt Kalvola,Iittala. Isäntänä 1600-1628.
.
   () N.N.

Lapset:
1. Mathias Johannis Ithalin , syntynyt noin 1673 Kalvola,Iittala. Tauluun 3
2. Mårten Johansson Pietilä, Skriivarla . Tauluun 7
| Alku |

Taulu 3
III Mathias Johannis Ithalin, (Taulusta 2, äiti Margareta Mattila) Pälkäneen kirkkoherra, syntynyt noin 1673 Kalvola,Iittala, kuollut 18.10.1749 Pälkäne,Kollola. Perunkirjoitus 13.5.1754 Pälkäne Kollola (HMA Ec:2:107) , afl. kyrkoherd Mathias Italin, änka fru Anna Krook, fyra döttrar fru Anna Maria och Elisabet, Hedvig Italins efterlämnade barn jungfruar Helena Sophia och Maria Elisabeth Boije, äldsta dotter Anna Maria gift med lieutnanten Johan Gustaf Löffman, edunvalvoja probsten Gustaf Rothovius, ogift jungfru Elisabet Italin.

Puoliso: Anna Mattsdotter Krook syntynyt 4.9.1688 Tenhola, kuollut 20.9.1754 Pälkäne,Kollola.
Puolison vanhempia:
   (i) Matias Johansson Krook, Inkoon kirkkoherra, kuollut 1692 Inkoo.
   (ä) Anna Mansnerus.
   (ii) Johannes Georgii Krokius, Trosander, Krook, Inkoon kirkkoherra, kuollut 1671 Inkoo.
   () Hebla Mattsdotter, kuollut 1697 Inkoo.

Lapset:
1. Anna Maria Mattsdotter Ithalin , syntynyt 25.7.1707. Tauluun 4
2. Hedvig Mattsdotter Italin , syntynyt 1710 Pälkäne. Tauluun 5
3. Johan Mattsson Ithalin syntynyt 24.6.1713 Pälkäne, kummit: hr överst hög. välb. Odert Reinhold von Essen, pastor i Kangasala hr mag. Abraham Thuronius, hr befallnings. Petter Forsteen, dito Gustaf Tollet, dito Elias Bergstadius, dito Isac Johansson Bock, studiosus hr Johannes Homeen, hr Mathias Castrenius, fru överstlieutnanskan af ?? välb Margareta Elisabeth Grönvald, jungfru välb. Anna Sophia v. Essen, Lemmettylä mohr Liskin Jemsonia, Oksala fru Maria Ridderkorp, Kantokylä Maria He??.
4. Beata Mattsdotter Italin syntynyt 29.9.1714 Viitasaari, kummit: pastor i Viitasaari hr Henricus Portanus ?? och svärmoder, hr befalningsman Elias Bergstadius, Anders Cahelin, ?? klockaren Michel och Ingrid M??dr.
5. Adam Mattsson Italin syntynyt 29.4.1718 Pälkäne, kuollut 1.5.1718 Pälkäne, kummit: välb Gustaf Adam von Qvanten ifrån Noxiois i Kuhmalax, hr Henric Sterenius sammanstädes v. pastor, befalningsman Jöran Weckman, hr studiosus Daniel Thelin, matrona Christina Hagert, jungfru Maria Neppia.
6. Elisabet Mattsdotter Ithalin , syntynyt 26.3.1720 Pälkäne,Pappila. Tauluun 6
7. Margareta Mattsdotter Ithalin syntynyt 26.3.1720 Pälkäne,Pappila.
| Alku |

Taulu 4
IV Anna Maria Mattsdotter Ithalin, (Taulusta 3, isä Mathias Ithalin) syntynyt 25.7.1707, kuollut 24.5.1776 Turku.

Puoliso: Johan Gustaf Loffman Luutnantti, syntynyt 26.1.1703.
Puolison vanhempia:
   (i) N.N. Loffman.
   (ä) N.N.

| Alku |

Taulu 5
IV Hedvig Mattsdotter Italin, (Taulusta 3, isä Mathias Ithalin) syntynyt 1710 Pälkäne, kuollut 8.1.1753 Tyrväntö.

Puoliso: Hans Ernstsson Boije af Gennäs Furiiri, syntynyt 1714 Tyrväntö,Lahdentaka, kuollut 1741 Tyrväntö.
Puolison vanhempia:
   (i) Ernst Hansson Boije af Gennäs, Luutnantti, kuollut 14.12.1722 Pernaja.
   (ä) Engel Andersdotter Berg, syntynyt Tyrväntö.
   (ii) Hans Claesson Boije af Gennäs, Majuri, syntynyt 2.5.1650, kuollut 16.12.1688. Student i Åbo 1663. Major vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente. Död 1688-12-16, och begravd i Mörskoms kyrka i Finland, där hans vapen uppsattes.
   () Brita Ernstsdotter Forbes, syntynyt 1657, kuollut 1695.
   (äi) Anders Andersson Berg, Commissar, Hämeenlinnan päällikkö, kuollut 1723. Tyrvännön Retulan Kartano 1704-1709 rk H. Commiss. Anders Berg, hustru Maria Myyrman, Ingred dotter, Anna Maria dotter, Anders son, Caisa dotter, Margareta dotter. 1698-1703 myös Engel dotter.
Anders Berg saa Retulan Laurilan 1684.
Kulsialan käräjät v. 1732: hoppmann Anders Berg, des svärson krigscommissarien Johan Golin, sin svågrar eller sin hustrus systerman qvarternmästare Samuel Rosengren, fältväbel Michael Wargentin, förare Cajen C. Walkendorff. Öfversteleutenant välbörne hr Arvid Stierncrantz deras stiufsvärfader. Mot handelsman Pipping ifrån Åbo. Vihitty 6.11.1687 Tukholma.
   (ää) Anna Maria Meurman, syntynyt 1666 Tukholma, kuollut 1725 Tyrväntö,Retula.
Pälkäneen, Sahalahden ja Kulsialan käräjät v. 1735: fourier wälbörne Hans Boije, son ähr framledne leutnanten välbörne Ernest Boijes son, des moder fru Engel Berg ähr åhr 1723 trädt i annat gifte med förare Chiell Christoffer Walkendorff. Omyndiga broder Anders Boije. Deras fadernes arf. Leutnanten Ernest Boijes numera afledne broder majoren välbörne Hans Boije.

| Alku |

Taulu 6
IV Elisabet Mattsdotter Ithalin, (Taulusta 3, isä Mathias Ithalin) syntynyt 26.3.1720 Pälkäne,Pappila, kuollut 5.1.1761 Hämeenlinna, kummit: välb hr ryttmästare på Noxiois Gustaf Adam von Qvanten, des fru välb Elisabet??.

Puoliso: Johan Petter Lang Hämeenlinnan pormestari, syntynyt 1713, kuollut 1.5.1772 Hattula,Rahkoila.

| Alku |

Taulu 7
III Mårten Johansson Pietilä, Skriivarla, (Taulusta 2, äiti Margareta Mattila) Talollinen, kuudennusmies, kuollut 9.11.1735 Pälkäne,Kollola. Pälkäneen Kollolan Pietilän isäntä 1722-1736.

Puoliso: Vihitty 24.11.1715 Pälkäne,Onkkaala Beata Mattsdotter Hölli syntynyt 1689 Pälkäne,Salmentaka, kuollut 2.7.1775 Pälkäne,Onkkaala.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Henricsson Hölli, Mustala, Mustalan isäntä 1680-1701, syntynyt Pälkäne,Salmentaka, kuollut 1701 Pälkäne,Onkkaala. Pälkäneen kirkontilit 3.3.1701: Mustala bonden ifrån Onckala under kyrkan med större båår kläda.
   (ä) Anna Mattsdotter Mustala, syntynyt Pälkäne,Onkkaala, kuollut 11.8.1717 Pälkäne,Onkkaala.
   (ii) Henric Ericsson Hölli, syntynyt Pälkäne,Salmentaka.
   () Gertrud, kuollut 1695 Pälkäne,Salmentaka. Pälkäneen kirkontilit v. 1695: Johan Henricsson Höllis modher från Salmentaka med större båår klädha.
   (äi) Matts Mattsson Mustala, Mustalan isäntä 1649-1675, syntynyt Pälkäne,Onkkaala, kuollut Pälkäne,Onkkaala.
   (ää) Dorothea.
Vihittäessä Onkkaalan Mustalassa.
Kangasalan käräjät v. 1761: bonde enka Beata Mattsdotter ifrån Kollola...måg Thomas Andersson Vaijala ifrån Epala...hennes barnlös afledne dotter Ingeborg Mårtensdotter som warit gift med Thomas Waijala, Beata Mattsdotters son Matts Mårtensson...

Lapset:
1. Lisa Mårtensdotter Pietilä , syntynyt 4.9.1716 Pälkäne,Kollola,Pietilä. Tauluun 8
2. Matts Mårtensson Pietilä , syntynyt 17.8.1718 Pälkäne,Kollola. Tauluun 9
3. Maria Mårtensdotter Pietilä syntynyt 25.3.1721 Pälkäne,Kollola, kuollut 19.4.1724 Pälkäne,Kollola, kummit: pastor Matthias Italin, cronobefallningsman Thomas Florinus, länsman Johan Albertsson, matrona Christina Hagert, jungfru Maria Castrenia.
4. Margareta Mårtensdotter Pietilä , syntynyt 23.5.1723 Pälkäne,Kollola. Tauluun 10
5. Christina Mårtensdotter Pietilä syntynyt 11.2.1726 Pälkäne,Kollola, kummit: pastor hr Olof Castrenius, fenrich hr Castelin, madam Christina Hagert, jungfru Lisa ??nna.
6. Anna Mårtensdotter Pietilä , syntynyt 24.2.1727 Pälkäne,Kollola,Pietilä. Tauluun 11
7. Johannes Mårtensson Pietilä syntynyt 1.5.1729 Pälkäne,Kollola, kuollut 28.5.1729 Pälkäne,Kollola, kummit: Harhala Huru Christer, Painola Eskel Hutihius Mat??, Huru Christers hru, piga Lisa Johansdr.
8. Gustaf Mårtensson Pietilä, Oinas , syntynyt 25.7.1730 Pälkäne,Kollola. Tauluun 12
9. Beata Mårtensdotter Pietilä syntynyt 10.12.1732 Pälkäne,Kollola, kummit: madam Anna Krook, Huhtis Simola Matts, Kuuliala smeden Henric, drengar Michel och Eric Anderssöner.
10. Ingeborg Mårtensdotter Pietilä , syntynyt 10.12.1732 Pälkäne,Kollola. Tauluun 13
| Alku |

Taulu 8
IV Lisa Mårtensdotter Pietilä, (Taulusta 7, isä Mårten Skriivarla) syntynyt 4.9.1716 Pälkäne,Kollola,Pietilä, kuollut 26.5.1797 Tyrväntö,Anomaa, kummit: hr commisarie Eric Reuter, länsman Jöran Wihman, och Hans Malmberg, Hurula Christer med des hru Maria, Caisa Olofsdr Pajunen, piga Ingeborg Simonsdr ifrån Collola.

Puoliso: Vihitty 22.9.1737 Pälkäne,Kollola Michel Ericsson Anomaa Rusthollari, syntynyt 21.9.1714 Tyrväntö,Retula, kuollut 9.12.1794 Tyrväntö,Anomaa.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Danielsson Laurila, Rusthollari Retulan Laurilassa, kuudennusmies, syntynyt Tyrväntö,Retula, kuollut 0.11.1731 Tyrväntö,Retula,Laurila. Henkikirja v. 1722 Retula Laurila: Eric Danielsson, Chirstin hustru, Maria sr, Johan drg, Eric svåg, Valborg rytt hustru.
Retulassa haudattu 1731 husbd. Erick Danielsson und. kyrk. Anomaassa haudattu 25.4.1739 gammal värdinna Margareta Henricsdotter under kyrkan.
Kulsialan käräjät v. 1733: rusthållare nämndeman Mårten Mattsson ifrån Månaala mot Eric Mattsson ifrån Suotaala och nu mera afledne rusthållare Eric Danielsson ifrån Retula. Eric Danielssons son rusthållare Anders Ericsson ifrån Retula. Tuomitaan Eric Mattsson och Eric Danielssons arfvingar maksamaan velkansa Mårten Mattssonille.
   (ä) Christina Henricsdotter Kärsälä, syntynyt Hattula,Kärsälä, kuollut noin 1725 Tyrväntö,Retula.
   (ii) Daniel Andersson Laurila, syntynyt Hattula, kuollut Tyrväntö,Retula. RK 1695-1698 Daniel Andersson, Valborg hru, Anders fader, Eric broder, Malin hru, Sigfrid broder, Margareta hru, Eric son, Brita dotter, Ingeborg, Eric rytt., Abram., inh Sara.
Hattulan käräjät 1678: Rahkoilan Henric Mattsson (Sännälä) tuomitaan maksamaan velkansa Daniel Anderssonille.
Hattulan käräjät 22.-24.10.1679: Niittyriita Rahkoilan ja Saaren välillä. Mainitaan leutnanten, manfattig Eric Thomasson, hans egen landbonde Daniel Andersson, Eric Andersson i Tenhiälä todistaa että hänen vanhempansa omistaessaan Saaren ovat yli 20 vuotta nauttineet mainituista niityistä (Tynnyrikorpi ja Pyssypää).
Hattulan käräjät 6.-8.10.1680: Kantaja Daniel Andersson i Retula ja vastaaja Majoren Petter Pistolhielms fullmächtige Gustaf Henricsson. Mainitaan Daniels svåger Michel Mattsson (Sännälä) sekä broder Eric Andersson. Danielin hevonen otettu luvatta Rahkoilasta.
Turun kämnerioikeus v. 1694: Dömdes bonde Daniel Andersson ifrån Kulsiala socken och Retula by betala til sahl. Jacob Halis arfvingar 39 daler kopparmynt.
Sahalahden, Kulsialan ja Pälkäneen käräjät 1696: Tuomitaan Mälkiäisten Mårten Michelsson (Seppälä) maksamaan velkansa Retulan (Laurila) Daniel Anderssonille.
   () Valborg Mattsdotter Niemelä, syntynyt Hattula,Rahkoila.
   (äi) Henric Bertilsson Kärsälä, Talollinen Kärsälässä v. 1665 alkaen, kuollut noin 1693 Hattula,Kärsälä. Hattulan ja Lehijärven käräjät 17.6.1736: torpare Johan Henricsson i Tokeensuu, des aflidne fader Henric Bertilsson varit 90 år gammal. Bonde Henric Henricsson ifrån Kärsälä 70 åhr gammal, des son Emmanuel Henricsson, des broder torpare i Tåkeensuu Johan Henricsson n. 70 år gammal. Henric Henricssons dotter Maria Henricsdotter gift med landbonde på Vesunda Matts Andersson.
   (ää) Anna Andersdotter.
Perunkirja 12.1.1795 Anomaa: afledne rusthållare Michel Erisson, enka Lisa Mårtensdr, söner Michel, Eric, Anders och Henric, dotter Anna gift med rusthållare Matts Pettersson Innala i Suotaala, dotter Maria gift med rusthållare Isac Isacsson Danila i Laitikkala.

| Alku |

Taulu 9
IV Matts Mårtensson Pietilä, (Taulusta 7, isä Mårten Skriivarla) Talollinen, syntynyt 17.8.1718 Pälkäne,Kollola, kuollut 4.3.1790 Pälkäne,Kollola, kummit: Henric Henricsson med sin hru Beata och dotter Valborg, Johan Ericsson, Maria Simonsdr i Collola. Antila Matts Jöransson i Ruokola?. Pälkäneen Kollolan Pietilän isäntä 1737.

Puoliso: Vihitty 26.12.1742 Pälkäne,Onkkaala Maria Jacobsdotter Rohola syntynyt 15.9.1719 Pälkäne,Onkkaala, kuollut 16.8.1786 Pälkäne,Kollola, kummit: Raukola Eric med Sophia Johansdr Lecola?
Puolison vanhempia:
   (i) Jacob Henricsson Skyttälä, Rohola, Talollinen, syntynyt 8.1691 Pälkäne,Onkkaala, kuollut 9.2.1749 Pälkäne,Onkkaala. Pälkäneen käräjät v. 1726: Olaus Castrenius haastaa käräjille Onkkaalan isännät rusthållare Jacob Simonsson, Johan Thomasson, Eric Simonsson, Johan Johansson, Jacob Henricsson och Henric Mattsson samt grannar rusthållare Thomas Mårtensson och Eskil Henricsson.
Perunkirja 17.3.1750 Pälkäne Onkkaala Rohola: framledne bonde Jacob Henricsson, enckia Maria Nilsdotter, en son Eric Jacobsson och twå döttrar Maria och Anna Jacobsdotter. Maria är gift med bonde Matts Mårtensson ifrån Kållåla och Anna med bonde Mårten Thomasson ifrån thenna Onkkala by. Sonen Eric Jacobsson ähr död, med des hustru Maria Eskilsdotter en son Eric Ericsson och en dotter Lisa Ericsdotter, deras förmyndare moder Maria Eskilsdotter ifrån Ritvala samt faderbroders måg Samuel Simonsson Skyttälä i Onkkaala by. Rohola hemman ähr skatte. Framledne Jacob Henricsson, arf efter hans moderbroder Jacob Staphansson.
   (ä) Maria Nilsdotter, syntynyt 24.5.1683 Pälkäne, kuollut 14.2.1754 Pälkäne,Onkkaala.
   (ii) Henric Jöransson Skyttälä.
   () Anna Staphansdotter Rohola, Moder, syntynyt 1667 Pälkäne,Onkkaala, kuollut 18.3.1738 Pälkäne,Onkkaala.
Muuttanut: Gift til Collola.

| Alku |

Taulu 10
IV Margareta Mårtensdotter Pietilä, (Taulusta 7, isä Mårten Skriivarla) syntynyt 23.5.1723 Pälkäne,Kollola, kuollut 7.5.1796 Pälkäne,Epaala, kummit: dragon Jacob ??, Huhtis Matts Simonsson, Elisabet Castrenia. Epaalan Kaarlan isäntä 1769-1771.

Puoliso: Vihitty 23.5.1748 Pälkäne,Kollola Matts Johansson Kaarla Talollinen, syntynyt 10.2.1725 Pälkäne,Epaala, kuollut 5.6.1767 Pälkäne,Epaala, kummit: Sergei Leontsson, Matts Vaijala och fahrbror Matts Rossi, samt Anna Stina Carstenia.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Mattsson Kaarla, Talollinen Epaalan Kaarelassa, syntynyt 9.4.1680 Pälkäne,Epaala, kuollut 25.3.1765 Pälkäne,Epaala. Epaalan Kaarlan isäntä 1722-1752. Vihitty noin 1712 Pälkäne,Kankainen.
   (ä) Maria Sigfridsdotter Alhainen, syntynyt noin 1691 Pälkäne,Kankainen, kuollut 15.5.1729 Pälkäne,Epaala.
   (ii) Matts Henricsson Kaarla, syntynyt Pälkäne,Epaala, kuollut 28.1.1722 Pälkäne,Epaala. Epaalan Kaarlan isäntä 1694-1712.
Kangasalan, Kuhmalahden ja Pälkäneen käräjät v. 1698: Matts Henricsson Epaalasta saanut asukasoikeuden Grels Cnutssonin autioksi jättämään Epaalan Rossiin ja anoo vapaavuosia. Takaajat länsman Johan Båga, Thomas Mattsson i Leipis, Tynne i Tarkila, Grels Jacobsson i Leipis, Matts Jöransson i Gaudiala och Lucas Andersson i Gaudiala.

Pälkäneen kirkontilit v. 1704: Epala Karla Matts barn för större båår kläda.
   () Beata, kuollut 16.9.1722 Pälkäne,Epaala.
   (äi) Sigfrid Persson Alhainen, kuollut 1721 Pälkäne,Kankainen. Mainitaan Kankaisten Alhaisissa 1682 alkaen.
Pälkäneen kirkontilit v. 1710: Cangais Sigfrids svärmoder under kyrkan.
   (ää) Maria. Mainitaan 1682-1694 hru Maria.
Epaalan Kaarlan isäntä 1753-1768.

| Alku |

Taulu 11
IV Anna Mårtensdotter Pietilä, (Taulusta 7, isä Mårten Skriivarla) syntynyt 24.2.1727 Pälkäne,Kollola,Pietilä, kuollut 13.1.1806 Sääksmäki,Lantoinen, kummit: Hurula Christer ??, mad. Christina Hagert, J. Hedvig Italin.

Puoliso: Vihitty 19.3.1750 Pälkäne,Kollola Johan Andersson Rekola Talollinen, syntynyt 20.6.1725 Sääksmäki,Lantoinen, kuollut 7.1.1801 Sääksmäki,Lantoinen.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Henricsson Rekola, Talollinen, syntynyt 5.12.1693 Sääksmäki,Lantoinen, kuollut 21.12.1753 Sääksmäki,Lantoinen. Perunkirjoitus 11.8.1760 Lantoinen Rekola: afl. bonde Andrs Henricsson, enckia Maria Mårtensdotter, tre söner Johan, Henric och Matts, fyra döttrar Beata, Maria, Lisa och Valborg. Maria och Lisa Andersdöttrar man bonde Johan Ericsson ifrån Mustilax och bondeson Anders Thomasson ifrån Valkiakoski by. Brita Andersdotters vägnar hennes man bonde Johan Simonsson ifrån Heinus by. Valborg omyndig och förmyndare faders syskone barn bonde Mårten Ericsson Torkko i Mustilax. Rekola är skatte. Velkaa til rusthållare Michel Ericsson ifrån A??, til aflidne Anders Henricssons aflinde broder bårgaren Håkan Henricssons arfvingar, til bonde Johan Jöransson Penttilä, Rekola hemman är skatte och Anders Henricssons arf efter thes föräldrar.

Sääksmäen käräjät 6.11.1760 §71: bonden Anders Henricsson Rekola ifrån Landois med döden aflidit, efter sig lämnat en omyndig dotter Valborg Andersdotter, förmyndare bonden Mårten Ericsson ifrån Mustilax. Vihitty 3.6.1722 Sääksmäki.
   (ä) Maria Mårtensdotter Apia, syntynyt 2.2.1700 Sääksmäki,Kärsä, kuollut 18.4.1776 Sääksmäki,Lantoinen. RK syntynyt 1698.
Perunkirjoitus 20.6.1772 Lantoinen Rekola: framledne bonde enka Maria Mårtensdr, söner Johan, Matts och Henric Anderssöner, dotter Beata gift med nämdeman Johan Simonsson Mattila ifrån Heinus, Maria med bonde Johan Ericsson Vitikka, Lisa med frälsebonde Anders Thomasson Sorri, Valborg ogift, förmyndare bonde Mårten Ericsson Torkko. Framledne bonde Anders Henricsson.
   (ii) Henric Andersson Rekola, Talollinen, syntynyt noin 1663 Sääksmäki,Lantoinen, kuollut 23.2.1718 Sääksmäki,Lantoinen. Vihitty 30.5.1686 Sääksmäki.
   () Beata Olofsdotter Hinkka, syntynyt noin 1667 Sääksmäki,Vedentaka, kuollut 5.8.1722 Sääksmäki,Lantoinen.
   (äi) Mårten Påhlsson Kärsä, Apian mylläri, syntynyt 1670 Sääksmäki,Kärsä, kuollut 14.5.1740 Sääksmäki. Vihitty 31.5.1699 Sääksmäki.
   (ää) Catharina Carlsdotter Porila, syntynyt 1681 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 17.3.1742 Sääksmäki.

| Alku |

Taulu 12
IV Gustaf Mårtensson Pietilä, Oinas, (Taulusta 7, isä Mårten Skriivarla) Lampuoti, syntynyt 25.7.1730 Pälkäne,Kollola, kuollut 15.9.1814 Pälkäne,Laitikkala,Tanila, kummit: fourien Loffman med sin kärsta Anna Maria Italin, Eskel Pajula, Tommala landbonde Matts hru Anna.

Puoliso: Vihitty 14.6.1761 Pälkäne,Kantokylä Valborg Jonasdotter syntynyt 1735 Sahalahti,Tursola, kuollut 22.12.1796 Sahalahti,Tursola.
Puolison vanhempia:
   (i) Jonas Davidsson, Rakuuna, lampuoti, syntynyt 11.2.1707 Sahalahti,Rautio, kuollut 16.8.1775 Pälkäne,Kantokylä. Vihitty 8.2.1730 Pälkäne,Salmentaka.
   (ä) Maria Thomasdotter, syntynyt 25.9.1709 Pälkäne,Salmentaka, kuollut 22.4.1771 Pälkäne,Kantokylä.
   (ii) David Henricsson Uotila, Eerolan isäntä 1705-1722, syntynyt 25.2.1688 Sahalahti,Rautio. Vihitty 18.4.1704 Sahalahti,Tursola.
   () Valborg Thomasdotter, syntynyt Sahalahti,Tursola.
   (äi) Thomas Danielsson Heiduk, Rakuuna Salmentakana, syntynyt 17.12.1682, kuollut 17.3.1761 Pälkäne,Salmentaka.
   (ää) Maria Thomasdotter, syntynyt 11.6.1687, kuollut 5.6.1754 Pälkäne,Salmentaka.

| Alku |

Taulu 13
IV Ingeborg Mårtensdotter Pietilä, (Taulusta 7, isä Mårten Skriivarla) syntynyt 10.12.1732 Pälkäne,Kollola, kuollut 19.11.1760 Pälkäne,Epaala, kummit: madam Anna Krook, Huhtis Matts, Kuuliala smeden Henric, drenger Carl och Eric Anderssöner,.

Puoliso: Vihitty 26.12.1759 Pälkäne,Kollola Thomas Andersson Vaijala syntynyt 21.12.1731 Pälkäne,Epaala, kuollut 1.3.1815 Pälkäne,Epaala, kummit: pastor Olaus Castrenius, Mathias Castrenius, ?? Simon Appelgren, Gustavus Sergius, hru Elisabeta Castrenia.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Ericsson Vaijala, syntynyt 1702, kuollut 28.4.1742 Pälkäne,Epaala,Vaijala. Pälkäneen Epaalan Vaijalan isäntä (vävy) 1731-1742. Vihitty 1.1.1728 Pälkäne,Epaala.
   (ä) Chirstin Mattsdotter Appelgren, Vaijalan emäntä, syntynyt 21.12.1711 Pälkäne,Tommola, kuollut 5.3.1783 Pälkäne. Pälkäneen Epaalan Vaijalan isäntä 1742-1744.
   (äi) Matts Henricsson Appelgren, Rusthollari, syntynyt Pälkäne,Kirpu,Mattila, kuollut 25.7.1730 Pälkäne,Epaala,Vaijala. Rusthollari, Pälkäneen Epaalan Vaijalan isäntä 1722-1729. Appelgren-suvun kantaisä. Kirvun Mattilasta kotoisin.
Kangasalan ja Pälkäneen käräjät v. 1723: Matts Henricsson ifrån Epaala Vaijala mot bördebonde Henric Mattsson ifrån Pohjaslax. Niittyriita. Vihitty Pälkäne.
   (ää) Anna Christina Olofsdotter Castrenia, syntynyt 1689 Pälkäne, kuollut 24.5.1773 Pälkäne,Äimälä,Lassila. Appelgren-suvun kantaisä. Rutshollari, Pälkäneen Epaalan Vaijalan isäntä 1722-1729.

| Alku |

Taulu 14
II Sophia Christersdotter Mattila, (Taulusta 1, isä Christer Mattila) syntynyt Sääksmäki,Linnainen. Henkikirjassa Linnaisten Mattilassa tyttärenä 1675-1676 ja sisarena 1678.

Puoliso: Mickel Larsson Mallas Kutoja, Riitiälän Maltaan isäntä 1694-97, kuollut Vesilahti,Riitiälä. Uudenmaan ja Hämeenläänin rästiluettelo v. 1693: Linnais lösdrifware Michel förrymbd til Vesilax socken i Åbo lähn men swärfader Christer Grelsson swarar för räste. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10917975

Sääksmäen rippikirja 1691-1714 Linnaisten itselliset Michel wäfware, Sophia hustru är i Vesilax.

Vesilahden käräjät v. 1694: Michel Larsson ifrån Linnais by och Säxmäki socken inlade Academie befallningsman Johan Haakz skrifvelse af d. 2 sep. 1693 uthi att förlämnat Academia hemman i Ritiälä by och Vesilax socken, det Michel Sigfridsson tilförare åboet. och nu ähr förrymbden begiärandes att om samma hemmans besittningshet lagligen rensakas. ... Caverade efterfölliande boofasta man, som ähr Clemet Henricsson i Järvenranta, Grels Sigfridsson i Kaltzila, Matts Johansson i Hintzala, Påhl Eskilsson i Ritiälä, Simon Classon i Haurala och Michel Dansk i Järvenranta. ... laga bevis meddelas, om frihet att ansiökning giöra.
.

Lapset:
1. Henric Michelsson Teräs , syntynyt 1687 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 15
2. Beata Michelsdotter syntynyt 14.5.1691 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 21.4.1697 Sääksmäki,Linnainen, kummit: Jöran Christersson (eno) med sin hru ibm, Eric Jacobsson ibm, Jöran Eskilsson ibm, Lisa Johansdr ibm, Maria Cnudsdotter ibm.
| Alku |

Taulu 15
III Henric Michelsson Teräs, (Taulusta 14, äiti Sophia Mattila) Sotilas, lampuoti Linnaisissa, syntynyt 1687 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 11.10.1773 Sääksmäki,Ritvala. Pääkatselmus v. 1716 född i Åbo län och Vesilax socken, 28 år gammal, kan läsa i boken.
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=19172&pnum=156
Pääkatselmus v. 1727: afsked 14.2.1727.
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=14509&pnum=538

Katso Sääksmäen pitäjänhistoria sivu 500, sotilas Heikki Mikonpojan vaimo Maija Matintytär läsnä kersantti Stierncranzin lapsen syntyessä samoin kuin Heikki Keivosen vaimo.
Sääksmäen käräjät 28.10.1741 s. 709: landbonde Henric Michelsson i Linnais, des afledne hustru Maria Mattsdotter.
Sääksmäen käräjät 28.10.1741 s. 711: landbonde Henric Michelsson Teräs ifrån Linnais til nämdeman Pehr Clemetsson i Salmis tålf cappor råg, hustru Valborg Mattsdotter.
Sääksmäen käräjät 16.10.1742 s. 387: landbonde Henric Michelsson Teräs ifrån Linnais, des utan barn och bröstarfvingar afledne hustru Sophia Eliasdotter, Bonde Sigfrid Sigfridsson i Sattula gift med Sophias syster Gertrud Eliasdotter, bonde Sigfrid Andersson i Pyhälax gift med syster Brita och Jacob Carlsson i Sittala gift med syster Ingeborg, broder Henric Eliasson ifrån Luolas, Simon Eliasson ifrån Kivijoki, samt Jöran Eliasson ifrån Hurttala deras syster änka Maria Eliasdotter ifrån Pe(l)kola vägnar. Muuttanut: Til Ridvala v. 1771.

1. puoliso: Vihitty 9.2.1708 Sääksmäki,Linnainen Maria Mattsdotter syntynyt 1691 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 7.6.1741 Sääksmäki,Linnainen.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts.
   (ä) N.N.
Lukkari Johan Mattsson Tangelinin sisar.

Lapset:
1. Johan Henricsson , syntynyt 3.12.1710 Sääksmäki,Jutikkala. Tauluun 16
2. Anna Henricsdotter Teräs syntynyt 24.7.1713 Sääksmäki,Linnainen, kummit: Johan Andersson, Matts Andersson, Eric Ericsson från Judickala, fältväbelska Anna Sophia Jung, Lisa Andersdr, Beata Michelsdr, Maria Andersdr och pigan Caisa Jöransdr (serkku Mattilasta) alla ifrån Linnais.
3. Matts Henricsson Erkkylä, Elsoila , syntynyt 17.8.1722 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 17
4. Maria Henricsdotter Teräs , syntynyt 24.2.1724 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 18
5. Henric Henricsson Erkkylä, Mansikkaniemi , syntynyt 23.10.1726 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 19
6. Eric Henricsson Erkkylä, Hast , syntynyt 1730 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 20
2. puoliso: Vihitty 1741 Hattula,Hyrvälä Sophia Eliasdotter Perttula syntynyt 1708 Hattula,Hyrvälä, kuollut 26.9.1742 Sääksmäki,Linnainen.
Puolison vanhempia:
   (i) Elias Andersson Perttula, Talollinen, syntynyt 1657 Hattula,Hyrvälä, kuollut 26.3.1735 Hattula,Hyrvälä.
   (ä) Maria Michelsdotter Siironen, syntynyt noin 1670 Hattula,Takajärvi, kuollut 4.1.1742 Hattula,Hyrvälä.
   (ii) Anders Michelsson Perttula.
   () Brita.
   (äi) Michel Sigfridsson Siironen, Talollinen, syntynyt Hattula,Takajärvi, kuollut 1724 Hattula,Takajärvi. Hattulan käräjät v. 1685: Michel Sigfridsson i Takajärvi mot Mårten Thomasson i Kanganpä och Kalvola socken.

Hattulan käräjät v. 1736: bonde Eric Arvidsson ifrån Säxniemi, des hustrus Margareta Michelsdotter efter föräldrar Michel Sigfridsson och Ingrid, faderne och möderne arf. Thomas Mattsson Siiroinen och med arfvingar Eric Thomasson ifrån Kouvala som varit gift med Thomas Siiroisen afledne svärfaders Eric Michelssons syster äfven framledne Brita Michelsdotter, Britas afledne syster Maria Micheldotters son Simon Eliasson ifrån Kivijoki. Thomas Siiroinen gift med Eric Michelssons dotter Sophia. Sonen framledne borgare Johan (po Jöran) Michelssons enkia Karin Ericsdotter ifrån Tavastehus.
   (ää) Ingrid Ericsdotter.
3. puoliso: Vihitty 1744 Hattula Brita Ericsdotter syntynyt 1713 Hattula, kuollut 30.3.1789 Sääksmäki,Kantala.
Lapset:
7. Lisa Henricsdotter Teräs syntynyt 9.11.1744 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 21.3.1745 Sääksmäki,Linnainen, kummit: fältväbel Peter Hagmarck, ?? Henricsson, Matts Henricsson, Brita Stina Buure, ?? Krook, Brita Johansdr, Maria Johansdr.
8. Gustaf Henricsson Teräs syntynyt 3.1.1746 Sääksmäki,Linnainen, kummit: hr fältväbel Peter Hagmarck med sin fru Bure, Jacob Johansson med des hru Margareta, Carl Pampfelt och hans hru Lisa Thoamsdr. Muuttanut: Til Maatiala. Til Ridvala.
9. Anna Henricsdotter Teräs syntynyt 6.10.1748 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 2.7.1749 Sääksmäki,Linnainen, kummit: Eric Molkka, Jöran Nilsson, Matts Renkula, Eric Henricsson, Eric Jöransson, hru Brita Andersdr, Lisa Mattsdr, Lisa Andersdr och pig Lisa Jöransdr.
10. Christina Henricsdotter Teräs , syntynyt 7.7.1750 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 21
11. Carolus Henricsson Teräs syntynyt 12.2.1753 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 16.3.1753 Sääksmäki,Linnainen, kummit: Johan Henricsson och Eric Jöransson, fru Brita Christina Bure och Kirstin.
12. Jacob Henricsson Teräs syntynyt 1.3.1754 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 26.2.1765 Sääksmäki,Linnainen, kummit: Jacob Johansson, Matts Thomason, Gertrud Jöransdr och Lisa Jöransdr.
13. Erich Henricsson Teräs syntynyt 17.2.1760 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 3.1.1765 Sääksmäki,Linnainen, kummit: Jacob Mattila, Johan Mattsson, hru Margareta Ericsdr, pig Brita Mattsdr.
| Alku |

Taulu 16
IV Johan Henricsson, (Taulusta 15, isä Henric Teräs) Itsellinen, paimen, syntynyt 3.12.1710 Sääksmäki,Jutikkala, kuollut 9.8.1764 Sääksmäki,Linnainen, kummit: Eric Eskilsson, Johan Eliasson, Johan Mattsson (Tangelin), Lisa Grelsdr, Ebba Carlsdr, Beata Ericsdr alla i Judickala.

Puoliso: Ingeborg Michelsdotter syntynyt 1702, kuollut 31.3.1771 Akaa,Toijala,Sipilä. Sääksmäen käräjät 26.3.1742 s. 232: bonde Anders Henricsson ifrån Linnais mot qvinnoperson Ingeborg Michelsdotter ifrån samma by. Muuttanut: Til Ackas v. 1770.

| Alku |

Taulu 17
IV Matts Henricsson Erkkylä, Elsoila, (Taulusta 15, isä Henric Teräs) Lampuoti Linnaisissa, syntynyt 17.8.1722 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 27.3.1764 Sääksmäki,Linnainen,Elsoila, kummit: Christer Jöransson (serkku Mattilasta), Thomas Andersson, hru Caisa Andersdr, Maria Andersdr. Vihittäessä Linnaisten Erkkylän lampuoti. Muuttanut: Jutikkala v. 1752 til Tyrväntö.

Puoliso: Vihitty 26.12.1746 Sääksmäki Lisa Olofsdotter syntynyt 20.10.1726 Sääksmäki,Saari, kuollut Lempäälä?
Puolison vanhempia:
   (i) Olof Nilsson, Renki, itsellinen, syntynyt 1700 Sääksmäki, kuollut 17.12.1790 Akaa,Kylmäkoski. Vuonna 1738 renkinä Kalvolan Taljalan Perttulassa, haastettu vuonna 1740 käräjille etsittäessä Margareta Simonsdotterin lapselle isää, mainitaan 1740 olevan palveluksessa Saaren rusthollissa Sääksmäelle. Vihitty 29.12.1722 Akaa,Savikoski.
   (ä) Maria Andersdotter, syntynyt 1701, kuollut 10.3.1761 Sääksmäki,Ritvala,Toppola.
Vihittäessä Linnaisissa. Muuttanut: Erkkylästä til Mattila v. 1780. Til Ackas v. 1785.

| Alku |

Taulu 18
IV Maria Henricsdotter Teräs, (Taulusta 15, isä Henric Teräs) syntynyt 24.2.1724 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 26.2.1783 Sääksmäki,Uittamo, kummit: Fältväbel Michael Wargentin, Johan Andersson, Eric Ericsson i Mundes, ibm madame Catharina Berg, hru Maria Henricsdr, Lisa Henricsdr, pig Maria Mårtensdr.

1. puoliso: Vihitty 6.12.1744 Sääksmäki Mårten Carlsson Sohlberg Rakuuna, syntynyt 10.10.1722 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 28.12.1760 Sääksmäki,Sohlberg, kummit: Fänrich Anders Castelin, sergianten Petter Krook, Johan Andersson, Thomas Andersson, Per Henricsson, Sergianstkan Liskin Jessenhaus, hru Lisa Olofsdr, pigan Beata Sigfridsdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Carl Cnutsson Keivonen, Talollinen, vävy Linnaisten Keivosella, jahtivouti, syntynyt 1683, kuollut 15.12.1751 Sääksmäki,Itko. Keivosen isäntä 1702-1727, sitten jahtivouti Munteen Lukolla 1729 - 1736, sen jälkeen Munteen Skyttälän isäntä vuodesta 1737. 1739 merkitty myös morsian Kaisa, katso alla. Katso Sääksmäen pitäjänhistoria sivu 485-486. Saman historian mukaan saa Skyttälä vakinaisia asukkaita vasta vuonna 1736. Kolmannen vaimon poika 1. avioliitosta Linnaisten Erkkylän isännän kanssa oli Munteen Lukon isäntä, tämän tyttären mies taas omisti Munteen Skyttälää vuodesta 1782 alkaen. Henkirja Keivonen 1708 boställe Carl Cnutsson, Lisa hustru, Maria svågerska. Henrkikirja 1710 boställe Carl Cnutsson, Lisa hustru. Henkikirja 1712 boställe Carl Cnutsson, Lisa hustru. Vihittäessä mainitaan olevan Ahlajärveltä. Mahdollisesti kuitenkin Linnaisista (Linnaisten Mäeltä?).
Sääksmäen käräjät v. 1726: regementsvälskare Johan Wilhelm Leopold vaatii Linnaisten Carl Cnutssonilta 40 kappaa rukiita, velasta menee takuuseen Carlin husbonde sergeant Moses Stierncrantz.
Sääksmäen käräjät v. 1726: Tuomitaan Carl Cnutsson i Linnais maksamaan rästissä ollut hevosen hinta til Nils Påhlsson i Koskis.
Sääksmäen käräjät v. 1729: Tuomitaan Carl Cnutsson Linnaisista maksamaan velkansa Tyrvännön Uskelan kylän lesken Anna Johansdotterin sukulaiselle piika Valborg Jöransdotterille, Valborg lainannut Carlille vuonna 1714.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät v. 1732: rusthållare Pehr Henricsson ifrån Mälkiäis mot jagtfogde Carl Cnutsson ifrån Munde by och Säxmäki socken. Pehr velkoo saataviaan.
Sääksmäen käräjät 24.10.1737: bonde Carl Cnutsson ifrån Vieremunde by och Skyttälä eller Fhilppu cronohemman. Takaajat bönder Henric Mattsson och Henric Carlsson ifrån Linnais by.
Sääksmäen käräjät v. 1740: Eftersom bonden Carl Cnutsson ifrån Vieremunde ippå rusthållare Carl Carlssons ifrån Kärjenniemi föreställing nut til stånd..nio daler kopparmynt att fordra för en häst. Vihitty 28.12.1700 Sääksmäki.
   (ä) Lisa Johansdotter Keivonen, syntynyt 1680 Sääksmäki,Linnainen.
   (äi) Johan Grelsson Keivonen, Talollinen Linnaisten Keivosella, syntynyt 1.1655 Sääksmäki, kuollut 2.11.1708 Sääksmäki,Linnainen. Keivosen isäntä 1691-1701. Henkikirja 1691 Johan Grelsson, Brita hustru, Henrich bror.
   (ää) Brita Mattsdotter, syntynyt 1650 Sääksmäki, kuollut 1.10.1710 Sääksmäki,Linnainen. Kuollessaan kirkonkirjoissa merkintä Karl Knutson Keivosen svärmor=anoppi.
Muuttanut: V. 1760 i Uittamo.

2. puoliso: Vihitty 11.2.1761 Sääksmäki,Tarttila Henric Michelsson Uittamo Lampuoti, vävy, syntynyt 1697 Kalvola,Keikkala,Hakari, kuollut 28.5.1771 Sääksmäki,Uittamo. Hattulan käräjät 7.4.1768 §28: Mellan Tenhola och Mervis by, vittnare Henric Michelsson ifrån Uittamo 70 åhr gammal att han i sin barndom alt til ungefär 30 åhr tilbaka då han flyttade til Säxmäki socken hwar han ännu bor.
| Alku |

Taulu 19
IV Henric Henricsson Erkkylä, Mansikkaniemi, (Taulusta 15, isä Henric Teräs) Lampuoti Linnaisissa, torppari Janakkalassa, syntynyt 23.10.1726 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 4.3.1794 Janakkala,Hakoinen,Kokkila, kummit: Samuel Kaskas, hr. fänrich Simon Wurms, Sophia Kaskas, pig Lisa Christersdr alla ifrån Linnais. Muuttanut: Hakoisten Mansikkaniemestä til Mähläis 1792. Vide pag 266 til Kockila Mickola 1793.

1. puoliso: Vihitty 17.11.1751 Kalvola Brita Henricsdotter Mälsä syntynyt 1727 Kalvola,Ahlajärvi,Mälsä, kuollut 31.2.1781 Janakkala,Hakoinen,Mansikkaniemi.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Andersson Kaarela, Mälsä, Talollinen, syntynyt noin 1703 Akaa,Sontula, kuollut 28.8.1763 Kalvola. Haudattu 28.8.1763 64 vuotiaana.
RK 1730-1736 Hendrich bonde, Beata hustru. SAY 1728 drg Henric, hru Beata.
RK 1747-1753 Hendrich bonde (1749 50 år), Beatha hustru (1749 45 år), Brita dotter (1749 23 år yliviivattu), Thomas son (1749 18 år yliviivattu), Anders son (1749 16 år), Maria dotter (1749 9 år), Henric son (1749 5 år).

Perunkirja 24.4.1764 Ahlajärvi Mälsä: enka Beata Ericsdotter, afledne man Henric Andersson, twå söner Anders och Henric, twå döttrar Brita och Maria, förmyndare theras syskonebarn bonde Michel Michelsson Carela ifrån Sondula. Velkoja til cornetten Berg, til Londila Eerola sonen Johan, til rusthållare Sigfrid Michelsson ifrån Perhois, til rusthållaremågen Eric ifrån Lindumaa, til bondehru Maria ifrån Lindumaa, til rusthållaresonen Isac ifrån Lindumaa, til Paakois svärdotter Brita, til dragon Järan Råsten.

Sääksmäen käräjät 7.3.1764 §23: bonde Henric Andersson Mälsä ifrån Ahlajärvi, omyndiga barns förmyndare syskonebarn bonde Michel Michelsson Kaarela ifrån Sondula. Vihitty 6.1.1725 Akaa,Sontula.
   (ä) Beata Ericsdotter Mattila, syntynyt 18.7.1705 Akaa,Sontula, kuollut 13.3.1793 Kalvola,Ahlajärvi.
   (ii) Anders Michelsson Kaarela, Talollinen, lautamies, syntynyt 1677 Akaa,Sontula, kuollut 24.9.1727 Akaa,Sontula,Kaarela. Akaan Sontulan Kaarelan isäntä 1702-1727. SAY 1707 Anders Michelsson, Brita hru. Vihitty 24.3.1700 Sääksmäki,Linnainen.
   () Brita Henricsdotter Tuitti, syntynyt noin 1680 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 9.10.1740 Akaa,Sontula,Kaarela.
   (äi) Eric Ericsson Kuitu, Mattila, Talollinen, seppä, syntynyt 1666 Akaa,Tyrisevä, kuollut 2.12.1739 Akaa,Sontula,Mattila. Akaan Sontulan Mattilan isäntä 1702-1723. Akaan historia: Papistolla oli suuri työ saada kirkkoväki olemaan hiljaa jumalanpalveluksen aikana ja päämäärään pääsemistä varten täytyi käyttää ankaruutta, joka meistä voi tuntua naurettavalta. Kylmäkosken kirkkoon saapui 19. tammikuuta 1696 seppä Eero Eeronpoika Alpilasta hiukan juovuksissa ja asettui kyllä hiljaa penkkiinsä, mutta mikä lienee ollut, kun rupesi niin kovasti väsyttämään ja tuli oikein voimallinen haukotus, jonka alttaripalvelusta toimittava kappalainen Kolckeniuskin kuuli. Tämä oikeana aikansa pappina ei voinut sellaista haukottelemista kirkossa suvaita, vaan otti asian esiin samana vuonna pidetyssä piispantarkastuksessa, jossa Alpilan seppä tuomittiin istumaan yhtenä sunnuntaina jalkapuussa, maksamaan kirkolle sakkona yhden hopeataalarin sekä lisäksi huolehtimaan Kylmäkosken kirkon rautaosista ja tekemään uuden lukon päätyoveen. Päätös alistettiin tuomiokapitulille, joka ei voinut sitä kuitenkaan hyväksyä, vaan alisti sen maalliseen tuomioistuimeen. Tämä katsoi, että kirkossa sai kyllä rangaistuksetta haukotella, mutta tuomitsi sen sijaan Eero-sepän kirkossa juovuksissa esiintymisestä 6: 25 taalarin sakkoihin, ja kun tällä ei köyhänä miehenä ollut sitä maksaa, sai hän istua jalkapuussa kahtena sunnuntaina peräkkäin ja korjata kirkon lukot ja muut rautaosat. Mainitaan SAY Saarioinen Savikoski Nääppä v. 1694 Erich sne. smed, Valborg hru.
SAY 1707 Sontula Mattila Eric Ericsson, Valborg hru.
Kuolintiedossa Gl. smed Eric Ersson Cuitu.
RK 1695-1699 Påhl Sigfridsson, Valborg hru, Mårten son, Beata dotter, Anna dotter, Maria dotter, Margareta dotter, Lisa dotter, Sigfrid barn alla iLåndila, Lisa Marcusdr, Jacob Mattsson är i Caulo, Supra Beata, Maalin? Sigfridsdr hru, Eric Ericsson, Valborg Henricsdr, Anna Jacobsdr, Jöran Henricsson, Simon Henricsson broder sold, Brita Jöransdr, Brita Mårtensdr piga, Matts Mattsson barn, Caisa Henricsdr sold Matts hru, Lisa Mårtensdr piga, Sophia Michelsdr.
RK 1700-1705 Eric Ericsson, Valborg hru, Anna Mattsdr, Maria Grelsdr i Kanganpää står, Jöran Koppa i Pätsiniemi, Maria hru ibm, Brita piga i Pätsiniemi, Maria Andersdr i Haanoja, Michel Ericsson, Lisa Henricsdr. Vihitty 29.9.1693 Akaa,Savikoski.
   (ää) Valborg Henricsdotter Nääppä, syntynyt 1672 Akaa,Savikoski, kuollut 11.7.1742 Akaa,Sontula,Mattila. Mainitaan SAY Saarioinen Savikoski Nääppä v. 1693 Valborg dotter ja v. 1694 Erich sne. smed, Valborg hru. Kuolintiedossa Valpuri Matintytär.

2. puoliso: Vihitty 7.10.1781 Janakkala,Hakoinen,Mansikkaniemi Eva Thomasdotter syntynyt 15.12.1752 Vanaja,Mäskälä, kuollut 1.1.1810 Janakkala,Rehakka.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas Thomasson Punnila, Patala, Lampuoti Katisissa, talollinen Mäskälässä, syntynyt 12.12.1712 Vanaja,Katinen, kuollut 26.8.1792 Vanaja,Mäskälä. Vihitty 2.9.1744 Vanaja.
   (ä) Brita Mattsdotter, syntynyt 27.5.1720 Vanaja,Katinen, kuollut 27.5.1761 Vanaja,Mäskälä,Patala.
   (ii) Thomas Olofsson Patala, Spögubbe, talollinen, syntynyt 22.12.1674, kuollut 15.5.1754 Vanaja,Mäskälä.
   () Maria Mårtensdotter, syntynyt 18.8.1685.
   (äi) Matts Simonsson, syntynyt 21.2.1672, kuollut 9.1.1757 Vanaja,Mäskälä.
   (ää) Valborg Jacobsdotter, syntynyt 29.4.1677, kuollut 1738 Vanaja,Katinen.
Muuttanut: til Tavastehus församling med betyg.
| Alku |

Taulu 20
IV Eric Henricsson Erkkylä, Hast, (Taulusta 15, isä Henric Teräs) Sotilas Kalalahdessa, syntynyt 1730 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 1756 Sääksmäki,Kalalahti. Perunkirja 11.7.1763 Sillantaka Paavola: aflidne soldat Eric Hast, enka Valborg Johansdotter, dotter Lisa Ericsdotter, förmyndare Henric Henricsson ifrån Linnais Erkkylä som är barnets faderbroder.

1. puoliso: Sophia Henricsdotter syntynyt 1731, kuollut 18.9.1752 Sääksmäki,Kalalahti.

2. puoliso: Vihitty 10.11.1753 Sääksmäki,Sillantaka,Paavola Valborg Johansdotter syntynyt 6.4.1730 Tyrväntö,Anomaa, kuollut 9.6.1776 Sääksmäki,Sillantaka, kummit: smeden Johan Jöransson, Jacob Mattsson, Sigfrid Sigfridsson, Anders Sigfridsson, Lisa Carlsdr, Brita Johansdr, Maria Mattsdr, Lisa Jacobsdr, Helena Eskelsdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Mattsson Paavola, Lampuoti Sillantaan Paavolassa, syntynyt 1702 Tyrväntö, kuollut 11.1.1762 Sääksmäki,Sillantaka. Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 6.12.1756: luetellaan Sillantaan kylän asukkaat: Paavola hemman i Sillantaka åboen bonde Johan Mattsson, thes hustru Karin Sigfridsdotter och theras söner Anders och Eric, landbonde Anders Mattssonm hru Valborg Jöransdotter och son Carl Andersson, landbonde Eric Caspersson och hru Maria Jöransdotter, torpare Johan Larsson och hru Lisa Sigfridsdotter, murmästarehru Lisa Henricsdotter, dragon hustru Kirstin Henricsdotter, reserv karl Simon Johansson.
Sääksmäen käräjät 30.10.1762 §24: studenten Jacob Philip Ståhle mot bonde söner Anders och Eric Johanssöner samt syster qvinnoperson Anna Johansdotter ifrån Sillantaka. Vitnare piga Carin Pehrsdotter ifrån Huittula, dragon Johan Silberg och des hustru Kirstin Henricsdotter.

Sääksmäen käräjät 30.3.1762 §28: förmyndare för afledne bonden Johan Pawolas ifrån Sillantaka omyndiga barn bonden Henric Ericsson Kyckä ifrån Tarttila.
   (ä) Caisa Sigfridsdotter Heikkilä, syntynyt 1703 Tyrväntö,Lusi, kuollut 2.1.1775 Sääksmäki,Sillantaka.
   (ii) Matts.
   () N.N.
   (äi) Sigfrid Andersson Laurila, Heikkilä Jaakkola, Talollinen Lusin kylässä 1698 alkaen, syntynyt Hattula,Rahkoila.
   (ää) Margaretha Johansdotter Hannukkala, syntynyt noin 1659 Tyrväntö,Suotaala.
| Alku |

Taulu 21
IV Christina Henricsdotter Teräs, (Taulusta 15, isä Henric Teräs) syntynyt 7.7.1750 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 14.4.1813 Akaa,Konho,Tolpi, kummit: Anders Forsteen, Henric Johansson, Matts Thomasson, fru Brita Bure, Caisa Jacobsdr och Anna Thomasdr. Vihittäessä Terisillä, jos Akaan rippikirjassa oleva syntymävuosi pitää paikkansa, on Heikki Teräksen tytär. Muuttanut: Til Idko.

Puoliso: Vihitty 28.12.1773 Sääksmäki Johan Johansson Tolpi Torppari, syntynyt 5.8.1750 Sääksmäki,Salo, kuollut 1829 Akaa,Konho.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Simonsson Hinkka, Montola Tolpi, Torppari, syntynyt 20.6.1725 Sääksmäki, kuollut 7.12.1812 Akaa,Konho,Tolpi. Entinen Vedentaan Montolan isäntä.
Hattulan ja Lehijärven käräjät 23.4.1756: bonde Johan Simonsson Sparfs i Vedentaka by och Säxmäki socken fullmaktig Eric Ingman til bonde Eric Mårtensson ifrån Ilmoila by, hevoskauppa Rahkoilan Niemelässä. Vihitty 24.6.1747 Sääksmäki,Ikkala.
   (ä) Maria Thomasdotter, syntynyt 2.7.1721 Sääksmäki, kuollut 15.7.1770 Akaa,Konho.
   (ii) Simon.
   () Maria Thomasdotter, syntynyt 1698.

| Alku |

Taulu 22
II Matts Christersson Puuveitsi, Puukko, (Taulusta 1, isä Christer Mattila) syntynyt 1657 Sääksmäki,Linnainen, kuollut ennen 6.3.1711 Turku. Teki 23.4.1696 porvarivalan.
Turun kämnerioikeus 21.3.1699: Borgare Matts Puukko, sin broder capellanen vid Virdois Cappel i Ruovesi socken Olaus Castrenius. Stud. Matthias Italiin nu uppviste Castreniis fullmacht.
Turun kämnerioikeus 14.12.1699: Borgare Matts Puukko ollut Sääksniemen Johan Thomassonin takaaja joten tuomitaan maksamaan tämän velka porvari Michel Wasalle.

Puoliso: Elin Jöransdotter

| Alku |

Taulu 23
II Lars Christersson Mattila, (Taulusta 1, isä Christer Mattila) syntynyt Sääksmäki,Linnainen. Henkikirja Sääksmäki Linnainen Mattila 1675-1676 ja 1678 Lars son, 1678 Lisa hustru.

Puoliso: Elisabet

| Alku |

Taulu 24
II Jöran Christersson Mattila, (Taulusta 1, isä Christer Mattila) Rusthollari, syntynyt 1659 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 17.10.1697 Sääksmäki,Linnainen. Henkikirja 1691 Jöran Christersson, Elin hustru, Erich ryttare, Matts bror, Margareta piga.

Puoliso: Elin Jöransdotter syntynyt 1660. Kalvolan Hitulasta?.

Lapset:
1. Christer Jöransson Mattila , syntynyt 1682 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 25
2. Matz Jöransson Mattila syntynyt 13.9.1687 Sääksmäki,Linnainen.
3. Carin Jöransdotter Mattila , syntynyt 24.1.1690 Sääksmäki,Linnainen,Mattila. Tauluun 28
4. Mårten Jöransson Mattila syntynyt 30.9.1692 Sääksmäki,Linnainen, kummit: Gl fänrich Staar?, Olof Mattsson, Anders Andersson, Eric Jöransson, Maria Andersdr, Beata Mattsdr alla i Linnais.
5. Anna Jöransdotter Mattila , syntynyt 14.12.1693 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 31
6. Beatha Jöransdotter Mattila syntynyt 28.11.1695 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 18.3.1716 Sääksmäki,Linnainen, kummit: mm Eric Jöransson, Margareta Grelsdr alla i Linnais.
| Alku |

Taulu 25
III Christer Jöransson Mattila, (Taulusta 24, isä Jöran Mattila) Rusthollari, syntynyt 1682 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 4.12.1754 Sääksmäki,Linnainen. Henkikirja 1708 Christer Jöransson, Carin hustru, Matts svåger, Regina. Henkikirja 1710 Christer Jöransson, Karin hurstu, Matts son. Henkikirja 1712 Christer Jöransson, Karin hustru, Matts son. Henkikirja 1727 Christer Jöransson, Karin hustru, Erich styfson, Lisa styfdotter, Maria dragon hustru.
Sääksmäen syyskäräjät v. 1727: rusthollari Christer Jöransson Linnaisista, isänisän Linnaisten Mattilan rusthollarin Christer Grelssonin jälkeen tehty perunkirjoitus 15.6.1704. Christer esittää isänsä veljen Pälkäneen kappalaisen ja pastorin Olof Castreniuksen allekirjoittaman todistuksen jolla tämä luopuu perintöosuudestaan veljenpoikansa hyväksi.

1. puoliso: Vihitty 2.2.1705 Sääksmäki Carin Andersdotter Mikkola syntynyt 17.10.1686 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 18.8.1743 Sääksmäki,Linnainen.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Andersson Mikkola, Talollinen Linnaisen Mikkolassa n. 1690 - 1722, nimismies, syntynyt 1655 Akaa,Tyrisevä, kuollut 22.4.1722 Sääksmäki,Linnainen. Henkikirja 1691 Anders Andersson, Sophia hustru, Mårthen drg, Gertrud piga. Henkikirja 1708 Anders Andersson, Johan son, Maria och Brita pigor.
Vahvistaa Sääksmäen käräjillä 13.11.1705 luovutuksen jolla Pälkäneen kappalainen Olaus Castenius luovuttaa osuutensa Linnaisten Mattilasta veljensä Jöran Christerssonin pojalle Christer Jöranssonille ja tämän psolle Charin Andersdotterille, Christer on Anders Andersson Mikkolan vävy.
Sääksmäen käräjät 7.-9.3.1710 Lars Sigfridssons hemman i Sauvala by och Kalvola socken huudatettu första gången veloista nämdeman Anders Andersson (Mikkola) Sääksmäen Linnaisista.
Sääksmäen käräjät 28.6.1710 huudatettu andra gången.
Sääksmäen käräjät 24.10.1737: bonde och nämdeman Matts Andersson ifrån Kaulo, afledne broder Johan Andersson ifrån Linnais, broder bonde Eric Andersson ifrån Maatiala, deras fader länsman Anders Andersson, broder Johan Anderssons änka Maria Henricsdotter och son Matts Johansson.
   (ä) Sophia Thomasdotter, syntynyt 1658, kuollut ennen 1721 Sääksmäki,Linnainen.
   (ii) Anders Mattsson Kuitu, Mikkola, Linnaisten Mikkolan isäntä 1675-1689, syntynyt 1619 Akaa,Tyrisevä, kuollut 28.7.1701 Sääksmäki,Linnainen. SAY Tyrisevä Kuitu 1649-1656 Anders Mattsson bror, 1654-1656 Valborg hustru. Valborg bror hustru 1662-1665. SAY Linnainen Mikkola 1675 Anders Mattsson, Valborg hustru.
Henkikirja 1676 Anders Mattsson, Walborg hustru. Henkikirja 1680 Anders Mattsson, Walborg hustru, Kirstin piga, Anders son. Henrkikirja 1681 Anders Mattsson, Walborg hustru, Anders son, Ingrid hustru.

Mainitaan kirkon tileissä 7.6.1698 nimellä Anders Kuitu i Linnais.
   () Valborg Andersdotter, syntynyt 1624, kuollut 3.1.1696 Sääksmäki,Linnainen. Kuolintiedossa moder ja omaisena Anders Mattsson.
Perunkirja 2.5.1744 Linnainen Mattila Christer Jöranssons afledne hustru Caisa Andersdotter, myndig dotter Margareta Christersdotter, Margaretas man Henric Andersson och mågen Jacob Johansson aflidne dotter Lisas man.

Lapset:
1. Maria Christersdotter Mattila syntynyt 25.2.1708 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 20.7.1708 Sääksmäki,Linnainen, kummit: Henric Eskelsson, Eric Grelsson, Arvid Persson, Johan Henricsson, Matts Andersson, Maria Andersdr, Brita Hansdr, Valborg Henricsdr, Maria Mårtensdr, Sophia? Simonsdr alla ifrån Linnais.
2. Elisabet Christersdotter Mattila , syntynyt 16.4.1710 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 26
3. Johan Christersson Mattila syntynyt 1717 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 29.9.1717 Sääksmäki,Linnainen.
4. Matts Christersson Mattila syntynyt 1717 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 29.9.1717 Sääksmäki,Linnainen.
5. Anders Christersson Mattila syntynyt 10.1.1721 Sääksmäki,Linnainen, kummit: Johan Andersson ifrån Linnais, Matts Henricsson ifrån Itko, hru Margareta Björklund ifrån Linnais, Maria Andersd ibm, Margareta Jöransdr ibm, Valborg Henricsdr ifrån Jutikkala (äiti Lisa Christersdotter).
6. Margareta Christersdotter Mattila , syntynyt 23.4.1722 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 27
7. Christer Christersson Mattila syntynyt 24.12.1725 Sääksmäki,Linnainen, kummit: hr fänrich Wurms.
2. puoliso: Vihitty 5.8.1744 Sääksmäki Sara Mårtensdotter Kaskas syntynyt 1692 Kalvola,Taljala, kuollut 15.4.1754 Sääksmäki,Linnainen.
Puolison vanhempia:
   (i) Mårten Sigfridsson Kaskas, Rusthollari, syntynyt noin 1648 Kalvola,Saviniemi, kuollut jälkeen 1708 Kalvola,Taljala. Vuodelta 1708 merkintä är gammal landlös gubbe öfverdragit h:t sin måg.
Mainitaan Taljalan Perttulassa veljenä vuodesta 1664 alkaen.
   (ä) Sophia Baltzarsdotter Schele, kuollut 14.11.1737 Sääksmäki. Mainitaan 1720-luvulla Voipaalassa kummina tittelillä hustru eikä enka joten onko avioitunut uudestaan Mårten Kaskaan kuoltua.
Sääksmäen käräjät 13.10.1738: Samuel Kaskas gamla moder Sophia Schele död d. 14. Nov. 1737.
   (ii) Sigfridus Nicolai Kaskas, Kalvolan kappalainen 1634-61, kirkkoherra 1661-1662, syntynyt Lieto, kuollut 1662. Asui Saviniemessä vuodesta 1635, myös Taljalan Perttulan (osa) omistaja vuodesta 1643.
Sigfridus Nicolai mainitaan Turun tuomiokapitulin pöytäkirjassa kappalaisena vielä 9.3.1661, jolloin hän pyysi virallista vahvistusta uuden pastoraatin perustamiselle, ja 11.3.1661 kirkkoherrana, jolla ei vielä ollut pappilaa ("Kalfwoila capell geld är nu söndrat ifrån moderkyrckian och gjort till itt serdeless pastorat; men nu är ingen prästegård–-").
Väitöskirjan dedikaatio (ded. diss.) Turku helmikuu 1657 (poikansa disputaatiossa).
   () Christina.
   (äi) Baltzar Baltzarsson Schele. Rytt Baltzar ja Baltzar Schele Tyrvännön vanhimmissa rippikirjoissa.
Tyrväntö Retula http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/tyrvanto/rippikirja1669-1694tk228/45.htm
Tyrväntö http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/tyrvanto/rippikirja1669-1694tk228/67.htm
Suotaala Loppi http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/tyrvanto/rippikirja1669-1694tk228/41.htm
Anomaa http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/tyrvanto/rippikirja1695-1698tk228/21.htm
Tenhola http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/tyrvanto/rippikirja1695-1698tk228/52.htm
Anomaa http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/tyrvanto/rippikirja1698-1703tk228/47.htm
Tenhola Pannila http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/tyrvanto/rippikirja1704-1709tk228/39.htm
.
   (ää) Sara, syntynyt Hattula.

.
| Alku |

Taulu 26
IV Elisabet Christersdotter Mattila, (Taulusta 25, isä Christer Mattila) Rusthollin tytär, syntynyt 16.4.1710 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 3.12.1732 Sääksmäki,Linnainen, kummit: Henric Eskelsson med des hru, Johan Andersson med des hru, Matts Andersson, Maria Mårtensdr piga alla ifrån Linnais.

Puoliso: Vihitty 26.2.1728 Sääksmäki Jacob Johansson Nikkilä, Mattila Linnaisten Mattilan rusthollari, syntynyt 12.7.1703 Nurmijärvi,Hyvinkää, kuollut 3.4.1785 Sääksmäki,Linnainen.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Jöransson Nikkilä, Majatalonisäntä, syntynyt Nurmijärvi,Hyvinkää, kuollut 20.2.1714 Nurmijärvi,Hyvinkää. Nikkilän omistaja 1693-1710.
   (ä) Ingeborg Johansdotter Forsius, syntynyt 1666 Vihti, kuollut 27.4.1714 Nurmijärvi,Hyvinkää. Forsius-sukua Vihdistä.
   (ii) Jöran Michelsson Nikkilä, syntynyt Nurmijärvi,Hyvinkää.
   () Anna.
   (äi) Johan Jöransson Forsius, syntynyt 1630, kuollut 1694 Vihti.
   (ää) Beata Henricsdotter.
Merkintä rippikirjassa Nurmijärven Hyvinkään Nikkilä 1720-luku: Jacob bror till Sääksmäki.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 7.4.1756: Perunkirjoitus Linnaisten Mattilasta edesmenneen rusthollarin Christers Jöranssonin jälkeen pidetty 16.6.1755. Hakijana Jacob Johansson poikansa rusthollari Johan Jacobssonin puolesta. Christer Jöranssons aflidne första hustru Carin Andersdotter, tyttäret Margareta ja Lisa Christersdotter. Margareta gift med rusthållare Henric Andersson ifrån Nihattula by, Lisa är död men var gift med bonde Jacob Johansson ifrån denna Linnais by och med honom son Johan Jacobsson och dotter Carin Jacobsdr. Christer Jöransson var äfven gift med numera aflidne andra hru Sara Mårtensdr Kaskas, ej något barn. Carin Jacobsdotter man bonden Henric Johansson Tuitti ifrån Linnais by. Sara Mårtensdotters framledne första man Johan Bertilsson och deras son rusthållare Samuel Johansson ifrån Mellola by och åtog des systrar Maria och Sophias rätt. Myönnetään 1. lainhuuto Johan Jacobssonille ja sovitaan jaosta Johan Jacobssonin ja sisarensa Carin Jacobsdotterin välillä.

Sääksmäen käräjät 14.4.1757: bonde Jacob Johansson ifrån Linnais, son rusthållare Johan Jacobsson Mattila rusthåll tredje gången upburit. Johan Jacobssons modersyster Margareta Christersdotter hwilken ähr gift med rusthållare Henric Andersson ifrån Nihattula samt Johan Jacobssons syster Karin Jacobsdotter och hennes man bonde Henric Johansson Tuitti.

Perunkirja 14.7.1758 bonde Jacob Johansson, afl. hru Lisa Christersdotter, son Johan Jacobsson död, dotter Carin Jacobsdotter gift med bonde Henric Johansson Tuitti.

| Alku |

Taulu 27
IV Margareta Christersdotter Mattila, (Taulusta 25, isä Christer Mattila) syntynyt 23.4.1722 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 4.9.1759 Hattula,Nihattula, kummit: Furer Petter Frijman, klockare Johan Tangelin, Carl Björklund ifrån Hattula, soldaten Henric Teräs ifrån Linnais (äiti Sophia Christersdotter), Carl Balck ifrån Tyrväntö, item madam furerska Anna Greta Rosenfelt, hru Margareta Björklund, jungfru Maria Schening, hru Caisa Ericsdr ifrån Ackas (Kaulo pso Matts Andersson Linnaisten Mikkolasta), pigan Maria Mårtensdr ifrån Linnais.

Puoliso: Vihitty 28.12.1741 Sääksmäki Henric Andersson Hakola Rusthollari, syntynyt 1719 Hattula,Nihattula, kuollut 21.1.1764 Somero,Pitkäjärvi.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Henricsson Kanunki, Hakola, Rusthollari Nihattulan Hakolassa velipuolensa jälkeen, syntynyt 26.8.1686 Hattula,Kanunki, kuollut 6.1.1743 Hattula,Nihattula. Hattulan Nummi Kanunki henkikirja 1707-1712 Anders bror.

Hattulan käräjät v. 1733: rusthållare Anders Henricsson ifrån Nihattula hvar Hakola rusthållets besittning, des numera afledne halfbroder rusthhållaren Arvid Henricsson arfvingar om Hakola rusthållets besittningen och skatterättighet. Des halfbroder varit i lifstiden ägare af rusthållet. Anders Henricsson betalt å Arvid Henricsson vägnar des giöld och har den 26.7.1726 erhållit samma rusthåll. Anders Henricsson och höga landshögnings betalt immission hvilken han nu upvist och begiärte han där jämte at samma rusthålls skatterättighet kunde honom til säkerhet lagligen upbudes. Skatterättighet nu första gången blef upbudit, detta honom därefter uppå des begäran til ett laga bevis meddelt.

Perunkirjoitus 8.1.1755 Nihattula Hakola framl. rusthållare Anders Henricsson, framl. hru Anna Mattsdr, sönerna Henric, Johan och Arvid. Döttrarna Karin, Maria och Anna. Karin gift med rusthållare Johan Arvidsson i Pelkola, Anna gift med rusthollare Eric Johansson ifrån Tyllilä, Maria gift med rusthållson Elias Carlsson ifrån Kerälä. Dotter Maria perintöön kuuluu saatava rusthållare Anders Johansson Jaakkolalta i denna by, Dotter Karin perintöön kuuluu saatava bonde Arvid Christerssonilta ifrån Savola ja gammal jaktfogde Jacob Sigfridssonilta.
   (ä) Anna Mattsdotter Kevola, syntynyt 1684 Hattula,Ihalempi, kuollut 31.5.1754 Hattula,Nihattula,Hakola. Mainitaan Kevolassa 1711-1712 Anna dotter.
   (ii) Henric Eskilsson Kanunki, Rusthollari, syntynyt noin 1650 Hattula,Kanunki, kuollut 1713 Hattula,Luolaja.Kanunki. 07.5.1697 Hattulan kirkontilit = Kanunki, Henrik jordet 7. i en graf, 1713 Canungi Husbonde Henrich Eskelsson i Hakimäki graf. 3:-.

Mainitaan Kanungilla 1691-1707.

Hattulan, Vanajan, Rengon, Mäskälän ja Lehijärven käräjät Hämeenlinnassa 9.-12.9.1684: Henric Eskilsson ifrån Kanungi framkom och å sin moders hustru Valborg Jöransdotters vägnar med besvär moot Hinrich Ersson ibm, för dodd han foskar nu prajudicera Eskilsson i dess arfrätt och twänga honom, som af första kullan ärfrittra sahö hru Carin Cnutsdotter ifrån des mormoders arfehemman Kanungi bewisandes
1: hru Carin Knutsdotter ärfte Kanungi ryttarehemman efter sin sahl föräldrar.
2: sin moder Walborg vara af ächta sängs född af Jöran Sigfridsson och hru Carin Knutsdotter, hwilken ännu med lefver.
3: Dårdi Jacobsdotter hans väderpartz Hinrich Erssons hru, wara af senare kullen, hwilken sedan föddes som hru Carin i andra giftet efter sal. Jörans dödh medh Jacob Bertilsson trädde, dödd och Dordi Jacobsdotter med sin man Henric Ersson tilstrado.
5: upviste en attest dess Jöran Jacobsson, Thomas Larsson och Sigfrid Jöransson ifrån Hurtala, Christoffer Peersson, Johan Clemetsson Häti ifrån Lill Luolas under skrifvern, d. 1. Juni 1684 hwilka witne sign hördt af sahl hustru Carin dodd Eskel Grelsson denne Hinrich Eskelssons fadher och Walborg Jöransdotters man vara moot tagen till ero fullkomligt mågh, son och arfvinge til hemmannet Kanungi uts. här moot insinuerade Hinrich Ersson Carin Knutsdotter mågh och Dorde Jacobsdotters man af senare kullan att Testament breef af d. 13. Decemb. 1680. Af för detta Lagläsaren Johan Ahlman medd andra sex besattna boskadeliga man underskrifvit, hvar med hru Carin Cnutsdotter fullkomligen Testamenterar sin dotter af senare kullan Dårde Jacobsdotter och hennes man Hinrich Ersson bomt sitt arfvehemman Kanungi, af dod fundament att Dårdis fahder Jacob Bertillsson först som tiänare warit, och ridit för hemmannet, och sedan denne Dårdis förra man Erich Michelsson uti 20 års tidh utan löhn tienst för hemmannet för sver?tienare, och sedermera antagit denne nuvarande Dårdis man Hinrich Ersson för sin sytnings son som henne i sin ålder fiila skulle, hwilket testamente hon den 10. Februarij 1681 lagl.n å satte tingh publicera ochm actis publicis före lahg, moot wilket ingen då sadhe att tala, exciperades moot Hinrich Eskilssons attest af d. 1. Junij 1684 dodd samlige äro deras flächt och somlige sin wederdeman, dodd och i sannings besans, alt der förr argm: 17. cap. Erfvis st: bl dömes Dårdi Jacobsdotter att nuta sin sahl moders på laga och Wichtiga iskiöld grundadh Testamente; Emedan hon in till sin dödh studs dods gillat hafva, till godo, at hafva pråferensen medd sin arfvingar fram fär des moder hustru Carin Knutsdotters arfvingar til Canungi ryttare hemmannets brödzwik. Emot denne dom appellerade Hinrich Eskilsson lagl.

Etelä-Suomen laamanninkäräjät 19.-20.3.1685: Lagman rättens sentens och dohm mellan Henric Eskelsson i Kanungi kärande och Henric Ericsson ibm å sin hustru Dårde Jacobsdr vägnar svärande. Ankom besagde Kanungi brärd hemmans besittande där dhe tvitige varit, vilken saak denna rättens and öfver per appelationem o evolvoradh är afsagds på ordinarie lagmans tinget i Tavastebårg d. 20 Martij 1683. Undersatt sahl. Carin Cnutsdotter Kanungi hafver pröte stamenterat sin dotter Dårde Jacobsdotter och hennes man Henric Ericsson sin arfshemman Kanungi fram för någon man af sin barn att bo och besitta, som och dett samma uthi härads rätten finnes vara utan någons inspråk ad acta prödt i liksväl medan Henric Eskelsson Carins äldsta dotters son af den första kullan vilkens moder och fader hon i lika motte hafvar låfvat och tilsagt prioriteren af hemmannet så longa hon lefver, och sammanlades dhe andra sin mågor hvar efter annan som gifte blefva och sedan afledne. intil denna Henric Ericsson hvilken som äfven så i blif af manshälp under beronde pratext och låfva haar öfvertalst att gifta sig på hemmannet som Peer Grelsson Kalkkonen den därhafvar testman uti hennes mågar, dett odeligna intygadr 2: sadr Carin Cnutsdotter ingen mact att inmert Lags pärtestamentera men andran den rättighet som Henric Eskilsson efter Buds ocj all vräglig förordringen jure primogenitura tillkommer. 3. Hafvar Henric Eskilsson moot hennes giordt testamente såsom inofficiosum i rätten tidt eller inom ute åhrs förlop efter hennes dödh lagligen exciperat och klandrat, dig kunde samma Testamente intet gilas, utan efter landens Ahrgamla sed vara och Bundans inhålliga plijt samt des 6. cap. jord erkända rätten Henric Eskilsson att vara närmare, den Henric Ericsson med sin hustru Dårde Jacobsdotter berättigads til ut behålla, boo och besitta Kanungi brödsrätthemmannet fram för the andra Carin Cnutsdotters barn och arfvingar; des så att han den hvårdera uthlösen , och för sin desse och anport af det fata förnöjer ; emot denna dohm appeliera den Henric Ericsson lagliga.

Hattulan käräjät 13,.14.6.1683: Henric Eskilsson tuomitaan kanssakäymisestä (lägermåhl) Caisa Ericsdotterin kanssa. Ei mainita naineeksi mieheksi ja saa normaalin naimattoman miehen sakon. Avioliitto Hakinmäen Margaretan kanssa solmittu vasta tämän jälkeen.

Hattulan käräjät 4.-6.10.1681: Nihattulan Olof Påhlsson (Kupila) lainannut kaksi vuotta sitten Kanungin Henricssonille 2 st. stranhackor joita nyt hakee takaisin käräjäteitse.

Hattulan käräjät v. 1685: Henric Eskilsson i Kanungi besvärar sig öfwer ryttare Henric Ericsson, Henric käyttänyt luvatta Kanungin metsää ja myynyt 3 tynnyriä ruista. Vihitty noin 1684.
   () Margareta Johansdotter Hakinmäki, syntynyt noin 1652 Hattula,Hakinmäki, kuollut 1726 Hattula,Kanunki. Mainitaan Hakinmäessä (SAY) 1675-1682 Margareta dotter. Henkikirjassa ensimmäisen kerran v. 1668. Mainitaan Hakimäessä (SAY) 1680 Henric måg eli Margareta Kanungin 1. pso. Hakinmäki 1682 inhyses Margareta skräddare enckia. Kanungissa haudataan v. 1727 gammal mor.
   (äi) Matts Henricsson Kevola, Kevolan isäntä 1702-1707, syntynyt Hattula,Ihalempi. SAY 1708 Ihalempi Kevola Matts Henricsson är blind på ena ögat.
   (ää) N.N., Lisa Pehrsdotter Kalkkonen.
Död på Åbo resa i Pitkäjärvi by i Somero g.
Perunkirja 14.4.1764 Nihattula Hakola: afledne rusthållare Henric Andersson, enka Anna Christina Mårtensdotter, barn af förr giftet söner Johan, Henric, Michel och Sanuel, dotter Margareta Henricsdotter, senare giftet dotter Lisa Henricsdotter. Förmyndare faderbroder rusthollare Johan Andersson i Nihattula. Hakola rusthåll är skatte och rusthållare Henric Anderssons arfjord. Velkoja Henric Anderssons broder Johans arf, broder Arwids arf, syster Caisas arf.

| Alku |

Taulu 28
III Carin Jöransdotter Mattila, (Taulusta 24, isä Jöran Mattila) syntynyt 24.1.1690 Sääksmäki,Linnainen,Mattila, kuollut 22.3.1767 Kalvola,Kutinen, kummit: Alexander Bäck, Johan Isacsson, skrädd Cornelius, Catarina? Thomasdr? Porila moor, Carin Carlsdr, Anna Olofsdr. 1739 d. 11 Junii Unga bonden Mattz Henrichson if:n Cutis Laurila med hust Caisa Jörensdr if:n Cutis Nuhala (Charta Sigillata, wigda Pro A:o 1739, KA 8232:3284, LT 918)

Sääksmäen käräjät v. 1738: Sämiskemakare Thomas Carlsson ifrån Jutikkala med änkan Caisa Jöransdotter ifrån Kuttis, tränne stycken sämiske som han för någon tid sedan skall til hennes aflidne man pantsatt.

Sääksmäen käräjät v. 1738: Drg Marcus Nilsson ifrån Itko mot enkan Caisa Jöransdotter, saamatta oleva rengin palkka.

Perunkirja 23.6.1767 Kutinen Nuhala: bonde Matts Henricsson, afledne hustru Caisa Jöransdotter, afledne första man Matts Henricsson, fyra söner Henric, Matts, Johan och Olof alla döda, Johan och Olof utan barn. Henric med hustru Maria Hansdotter en dotter Maria Henricsdotter, Matts Matsson med hustru Maria Mattsdotter twå söner Henric och Matts, twå döttrar Maria och Valborg. Förmyndare afledne sonen Henrics syskonebarn bonde Pähr Pährsson Möli. Matts enka Maria Mattsdotters andra man Henric Ericsson. Matts Mattssons syskonebarns man bonde Johan Ericsson ifrån Säxniemi. Velkoja til borgare Henric Tomtila i Åbo.

Sääksmäen käräjät 2.-3.11.1767 §122: bonde Henric Ericsson ifrån Kuttis by arfskifte instrument hans hustru och stiufbarn vi Nuhala skattehemman. Bonde Matts Henricsson, des numera afledne hustru Caisa Jöransdotter död i sidst Februari, Caisa Jöransdotter med sin första man Matts Henricsson tilsammanlade fyra söner Henric, Matts, Johan och Olof hwilka alla äro med döden afgångna. Johan och Olof utan barn och bröstarfwingar men Henric har med sin hustru Maria Hansdotter tilsammanaflat en dotter Maria Henricsdotter och Matts Mattsson har med sin hustru Maria Mattsdotter tilsammanlade twå söner Henric och Matts Mattsson och döttrar Maria och Valborg Mattsdotter. Henrics barns förmyndare syskonebarn bonde Pehr Pehrsson Möli ifrån Sittala, Matts barns förmyndare moder Maria Mattsdotter och hennes andra man Henric Ericsson och afledne Matts Mattssons syskonebarns man bonde Johan Ericsson ifrån Säxniemi. Caisa Jöransdotter köpt Nuhala hemman twåhundra daler kopparmynt af häradskrifware Hindersson.

1. puoliso: Vihitty 28.12.1716 Sääksmäki,Linnainen Matts Henricsson Itko Lampuoti, syntynyt 1.8.1696 Sääksmäki,Itko, kuollut 0.4.1737 Sääksmäki,Itko.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Eskilsson Itko, Lampuoti, syntynyt Sääksmäki,Itko.
   (ä) Valborg Sigfridsdotter, syntynyt 1661, kuollut 12.7.1697 Sääksmäki,Itko.
   (ii) Eskil Olofsson Itko, Lampuoti, syntynyt 1625, kuollut 1.6.1697 Sääksmäki,Jutikkala. Katso Munteen Onnela 1638- ja Lukko 1655-. Linnaisten Kokilta?.
   () Beata Mårtensdotter Itko, syntynyt 1631 Sääksmäki,Itko, kuollut 6.1.1707 Sääksmäki,Jutikkala.
V. 1727 manttaaliluettelo (filmi LT894) isäntänä Onnelassa Matts Henricsson. Manttaaliluettelo v. 1727 (filmi LT894) talossa Itko: Matts Henricsson. Kaisa hustru.

Sääksmäen käräjät v. 1726: Matts Henricsson ifrån Itko tuomitaan maksamaan isänsä Henric Eskilssonin velka vuodelta 1710, Tyrvännön Mälkiäisten Samuel Henricssonille.

Sääksmäen käräjät v. 1739: Landbonde Matts Henricssons enkia Carin Jöransdotter ifrån Itko mot capitain David Gyllenbägel. Todistajat nämdeman Thomas Mattsson ifrån Sittala ja Hans Mattsson ifrån Huittula jäävätään lankoussuhteen takia.

Carin Jöransdotter mainitaan leskenä Sääksmäen käräjillä 4.2.1738. Matts sist åhr medio Aprilis genom döden afgått.
.

Lapset:
1. Henric Mattsson Nuhala , syntynyt 28.12.1718 Sääksmäki,Itko. Tauluun 29
2. Anna Mattsdotter Nuhala syntynyt 1.12.1720 Sääksmäki,Itko, kummit: Välbörne Hr Birckholtz, länsman Anders Andersson, item Margareta Björklund, Margareta ? Haberg, Valborg Henricsdr ifrån Jutikkala, Anna Ericsdr ifrån Itko.
3. Matts Mattsson Nuhala , syntynyt 12.2.1723 Sääksmäki,Itko. Tauluun 30
4. Johan Mattsson Nummerus, Nummenius Scholaris, student, syntynyt 10.6.1726 Sääksmäki,Itko, kuollut 8.4.1764 Kalvola, kummit: Johan Andersson ifrån Linnais, Matts Ericsson ibm, Lars Henricsson ibm, Henric Henricsson ibm, hru Caisa Andersdr i Linnais, pig Beata Mattsdr ifrån Itko. kl. 1754 Johan Nummenius 7791. * Kalvolassa noin 1728. Vht: Kutisten Nuhalan talollinen Kalvolassa Matts Henriksson (k. 1790) ja hänen 1. puolisonsa Kaisa Jöransdotter. Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilas (1746). Turun katedraalikoulun oppilas 15.2.1751 (in cl. syntact., Calvolensis e sch. Tavastburgensi) 1752 (cum testim., Numenius e conrectoris ... ad academiam). Turun katedraalikoulun oppilas 29.10.1753 (in cl. rect.) – 17.6.1754 (examen). Pääsykuulustelu 22.6.1754. Ylioppilas Turussa kl. 1754. K. ylioppilaana Kalvolassa 8.4.1764.
Viittauksia: HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747-1760 s. 604 (19.12.1757, witne); HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1754. K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia I (1884) s. 104 (Hämeenlinnan koulun oppilasluettelo 23.11.1748); V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 94 (CV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 466; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670 - 1825 - 1830. SSJ 9 (1933) passim.

Sääksmäen käräjät 30.10.1762 §33: studenten Johan Numenius ifrån Kuttis til bonde Johan Thomasson Kuitu ifrån Tyrisevä. Johan Thomassons afledne broder Nils Thomasson.
5. Olof Mattsson Itko syntynyt 25.7.1728 Sääksmäki,Itko, kummit: Linnais Mattila Christer med sin hru Caisa och mågen Jacob Johansson, skäddare Lars ifrån Linnais, Eric Axelsson och Eric Målka ifrån Munde och Anna Henricsdr ifrån Linnais.
6. N.N. Mattsson Itko syntynyt 17.6.1731 Sääksmäki,Itko, kuollut 17.6.1731 Sääksmäki,Itko.
7. Samuel Mattsson Itko syntynyt 28.1.1733 Sääksmäki,Itko, kuollut 2.12.1734 Sääksmäki,Itko, kummit: Jacob Johansson ifrån Linnais, Matts Henricsson ibm, Eric Classon ifrån Kuurila, Idko drg Marcus Nilsson, hru Brita Andersdr ifrån Linnais, Sophia Bertilsdr ifrån Kuurila.
8. Samuel Mattsson Itko syntynyt 3.9.1736 Sääksmäki,Itko, kuollut 8.5.1737 Sääksmäki,Itko, kummit: Petter Haberg, Eric Axelsson, Matts Henricsson och Marcus Nilsson ibm, Ester Agricola, Margareta och Maria Itko pigor.
2. puoliso: Vihitty 11.6.1739 Kalvola,Kutinen Matts Henricsson Laurila, Nuhala syntynyt noin 1710 Kalvola,Kutinen, kuollut 10.8.1790 Kalvola,Kutinen,Nuhala.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Johansson Laurila, Laurilan isäntä 1700-1722.
   (ä) Christina Henricsdotter Laurila, syntynyt Kalvola,Kutinen.
   (äi) Henric Johansson Laurila, Laurilan isäntä -1700 ja 1722-, syntynyt noin 1657 Kalvola,Kutinen, kuollut Kalvola,Kutinen. SAY v. 1694 Henric Johansson, Brita hru, Eric farbror.
SAY v. 1707 Henric Johansson, Kirstin hru, Maria syster.
Kalvolan käräjät v. 1707: Matts Nukar i Iittala, des framl. svåger och systermans Henric Johanssons enkia Brita Johansdotter i Kuttis, skriftelse hos honom efter des mans och des föräldrars dödh åtta åhr sedan förrättat. Dömdes Brita Johansdotter frii.
Kalvolan käräjät v. 1726: 5.2.1722 henkikirjoituksen mukaan bonde Henric Johansson ifrån Kuttis on 65 vuotias ja on 22 vuotta aikaisemmin jättänyt talon vävylleen. Jonka kuoltua kaksi vuotta sitten palannut taas isännäksi ja otetaan isäntänä takaisin henkikirjaan.
.
   (ää) Brita Johansdotter, kuollut ennen 1707 Kalvola,Kutinen.
Mainitaan Laurilassa v. 1728 Matts bror.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 25.10.1748: Matts Henricsson ostanut Nuhalan Häradskrifvaren Carl Johan Hindersson Pernoviukselta (200 daler kopparmynt) joka oli ostanut Nuhalan v. 1746 Carl Carlssonilta ja Johan Gustafssonilta. Myönnetään 1. lainhuuto Matts Henricssonille.
SAY Kutinen Nuhala 1739 Matts Henricsson, Caisa värd, Henric son, Maria hustru.
SAY Kutinen Nuhala 1727-1735 Carl Ericsson, Brita hustru, 1736 Kirstin värd, 1737 Johan Gustafsson, Kirstin värd, 1738 Maria värd, Henric son, Anna hustru, Kirstin inhyses skiöter sin brl. mor.
Kalvolan RK 1730-1736 Kutinen Nuhala:
Catharina Jöransdotter, Carl (Ericsson) bonde (yliviivattu), Brita hustru (yliviivattu), Chirstin moder (yliviivattu), Beata (Ericsdotter) syster, Chirstin (Carlsdotter) dotter, Carl (Carlsson) son, Gustaf (Carlsson) son (yliviivattu).

Sääksmäen käräjät 10.12.1772 §82 bonde Matts Henricsson Nuhala ifrån Kuttis mot bonde Michel Marcusson ifrån Tyrisevä och des stiufson Johan Henricsson.
| Alku |

Taulu 29
IV Henric Mattsson Nuhala, (Taulusta 28, äiti Carin Mattila) Lampuoti, syntynyt 28.12.1718 Sääksmäki,Itko, kuollut ennen 23.6.1767 Kalvola,Kutinen,Nuhala, kummit: Matts Ericsson ifrån Linnais, Michel Jöransson i Itko, Caisa Andersdr i Linnais, Maria Mattsdr.

Puoliso: Vihitty 12.12.1736 Sääksmäki Maria Hansdotter Ollila syntynyt 11.2.1711 Sääksmäki,Huittula.
Puolison vanhempia:
   (i) Hans Mattsson Ollila, Talollinen, syntynyt 1683 Sääksmäki,Huittula, kuollut 17.10.1753 Sääksmäki,Huittula. SAY 1707 Hans Mattson, Brita hustru. Vihitty 26.3.1706 Sääksmäki,Muntee.
   (ä) Brita Johansdotter Keivonen, syntynyt 1683 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 28.11.1755 Sääksmäki,Huittula,Ollila. Sääksmäen käräjät v. 1726: bondehustru Brita Johansdotter 40 åhr gammal, jätetty pois 1722 henkikirjasta sairaaloisuuden takia, tuomitaan maksamaan jälkikäteen ao vuoden henkirahat koska sittemmin miehensä v. 1723 ottanut haltuunsa autiotilan samasta kylästä ja Brita on siten emäntä.
   (ii) Matts Simonson Ollila, Talollinen Ollilassa 1689 alkaen, syntynyt 1653 Sääksmäki,Mustilahti, kuollut 11.7.1714 Sääksmäki. SAY 1690 ja 1694 Matts Simonsson, Lisa hustru, Henrich bror.
   () Lisa Nilsdotter Sorri, syntynyt 1657 Sääksmäki,Valkeakoski, kuollut 18.2.1706 Sääksmäki,Huittula.
   (äi) Johan Grelsson Keivonen, Talollinen Linnaisten Keivosella, syntynyt 1.1655 Sääksmäki, kuollut 2.11.1708 Sääksmäki,Linnainen. Keivosen isäntä 1691-1701. Henkikirja 1691 Johan Grelsson, Brita hustru, Henrich bror.
   (ää) Brita Mattsdotter, syntynyt 1650 Sääksmäki, kuollut 1.10.1710 Sääksmäki,Linnainen. Kuollessaan kirkonkirjoissa merkintä Karl Knutson Keivosen svärmor=anoppi.

| Alku |

Taulu 30
IV Matts Mattsson Nuhala, (Taulusta 28, äiti Carin Mattila) Talollisen poika, syntynyt 12.2.1723 Sääksmäki,Itko, kuollut 18.7.1762 Kalvola,Kutinen,Nuhala, kummit: hr lieutnant Johan Georg Rosenfelt, Johan Henricsson ifrån Linnais, Matts Ericsson ibm, hru Caisa Andersdr, Anna Henricsdr och piga Beata Ericsdr alla ifrån Linnais. Sääksmäen käräjät 30.10.1762 §34: bondeson Matts Mattsson ifrån Kuttis med döden afgången, Fem stycken omyndiga barn. Förmundare Matts Mattssons stiuffader bonde Matts Henricsson Nuhala.

Perunkirja 16.3.1763 Kutinen Nuhala: bondeson Matts Mattsson, enka Maria Mattsdotter, twå söner Henric och Matts, tre döttrar Maria, Valborg och Beata. Förmyndare Matts Henricsson Nuhala.

Puoliso: Vihitty 4.12.1748 Sääksmäki,Ritvala Maria Mattsdotter Vekka syntynyt 1.2.1726 Sääksmäki,Ritvala, kuollut 1.4.1808 Kalvola,Kutinen, kummit: Påhl Eerola, Jöran smed och Jöran Mattsson, Valborg Christersdr, Maria Clemetsdr, Anna Bertilsdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Jöransson Vekka, Talollinen, syntynyt 27.8.1706 Sääksmäki,Ritvala, kuollut 5.1.1769 Sääksmäki,Ritvala. Perunkirja 28.3.1769 Ritvala Vekka: afledne bonde Matts Jöransson, myndiga söner Henric och Matts, döttrar Lisa och Maria, man drg Johan Johansson i Ritvala och man bonde Henric Ericsson Nuhala i Kuttis. Enckia Brita Mattsdotter, son Jöran Mattsson, dotter Beatas man Anders Påhlsson omyndiga dotter Margaretas vägnar. Vihitty 28.12.1724 Sääksmäki,Ritvala.
   (ä) Brita Mattsdotter, syntynyt 1708, kuollut 18.7.1787 Sääksmäki,Ritvala.
   (ii) Jören Thomasson Vekka, Talollinen, kuollut 1713 Sääksmäki,Ritvala. Vihitty 26.12.1697 Sääksmäki,Ritvala.
   () Walborg Christoffersdotter, syntynyt 1670 Sääksmäki,Ritvala, kuollut 12.10.1740 Sääksmäki,Ritvala.
   (äi) Matts Olofsson Kantala, Ratsumies, lampuoti, syntynyt noin 1673 Sääksmäki,Mulkue,Piltola, kuollut 27.4.1748 Sääksmäki,Ritvala,Vekka. Vuoden 1706 henkikirjassa Olof Olofsson, Margeta hru, Matts bror är ryttare för Uittamo jossa 1691-1714 rippikirjassa epäselvä merkintä är i ?? pari riviä alempana pig Agneta joka mahdollisesti Ritvalassa vaimona myöhemmin mainittu Agneta Jöransdr. Asuu tittelillä s.far Ritvalan Vekalla.
Sääksmäen käräjät v. 1705: länsman Gustaf Ericssons enckia Beata Ichtydia vaatii takaisin ratsumiestään Matts Olofssonia Kantalan Olof Olofssonilta.
V. 1722 henkikirjoitus förra landbonde och inhysningen Matts Olofsson i Huittula 50 år gammal och des hustru Agneta Jöransdotter 57 år gammal.
   (ää) Agneta Jöransdotter, syntynyt noin 1672, kuollut 19.1.1745 Sääksmäki,Ritvala,Vekka.

| Alku |

Taulu 31
III Anna Jöransdotter Mattila, (Taulusta 24, isä Jöran Mattila) syntynyt 14.12.1693 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 24.2.1754 Kalvola,Sääksniemi, kummit: Gö Fenrich M??r, Sergiant Thomas Jöransson, Henric Olofsson, Valborg Henricsdr i ??, Lisa Mattsdr, Maria Mattsdr, Beata Johansdr alla i Linnais.

Puoliso: Petter Friberg Sääksniemen puustellin vuokraaja, syntynyt noin 1690 Halland, kuollut noin 1748 Kalvola,Sääksniemi. Per Fribergin vaimo Anna Jöransdr s. 14.12.1693 Sääksmäellä ja haudattu 24.2.1754 Kalvolassa, pääteltynä tuon Nuhalan perukirjan mukaan. Per Friberg oli Ruotsista isonvihan jälkeen Taljalan Perttulaan siirretty rakuuna, joka on saanut eron noin 1742. Syntynyt noin 1690 Hallandissa ja kuollut noin 1748 Kalvolan Sääksniemessä. Myös Sittalan Tulokkaalle 29.5.1755 vihitty Mats Persson on parin poika.
Transport av manskap från svenska regementen till Finland 1721: Friberg, Per: URR Säx 68, UFM VII 103, 55, Halland.
Pääkatselmus v. 1728: Eric Friberg, Linnainen Mattila, transporterad ifrån Hr Major Benets Regemente, afsked 14.2.1723.
Pääkatselmus v. 1728: Pehr Friberg, Taljala, transporterad ifrån Hr Major Benets Regemente, född i Halland Brure socken, 32 år gammal, gift, tienst 11 år.
.

Lapset:
1. Kirstin Pehrsdotter , syntynyt 1724 Kalvola,Sääksniemi. Tauluun 32
2. Matts Pehrsson Tulokas , syntynyt 1725 Kalvola,Sääksniemi. Tauluun 33
3. Caisa Pehrsdotter , syntynyt 1727 Kalvola,Sääksniemi. Tauluun 34
4. Pehr Pehrsson Möli , syntynyt 1731 Kalvola,Sääksniemi. Tauluun 35
| Alku |

Taulu 32
IV Kirstin Pehrsdotter, (Taulusta 31, äiti Anna Mattila) syntynyt 1724 Kalvola,Sääksniemi.

Puoliso: Thomas Thomasson Tuomola Torppari, syntynyt 1720 Kalvola,Kutila.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas Tuomola.
   (ä) N.N.
Torppari Kutilan Tuomolan torpassa 1777-1786. Torpan perustaja 1751. Muutti pois Tuomolasta perheineen vuonna 1786.

| Alku |

Taulu 33
IV Matts Pehrsson Tulokas, (Taulusta 31, äiti Anna Mattila) Talollinen, syntynyt 1725 Kalvola,Sääksniemi, kuollut 5.5.1765 Kalvola,Sittala. Perunkirja 28.10.1765 Sittala Tulokas: enka Brita Ericsdotter, afledne man Matts Perhsson, son Matts Mattsson, förmyndare faderbroder Pehr Pehrsson Möli.

Puoliso: Vihitty 29.5.1755 Kalvola Brita Ericsdotter Pietilä syntynyt 1722 Kalvola,Taljala, kuollut 9.5.1791 Kalvola,Sittala,Tulokas.
Puolison vanhempia:
   (i) Erich Mattsson Pietilä, Talollinen, kuudennusmies, syntynyt 1684, kuollut 3.2.1751 Kalvola,Taljala,Pietilä. Luettelo verovapautta saaneista taloista v. 1724: Taljala Henric Ericsson eller Eric Pietilä, 3 åhrs frihet, skatte 1725.

RK 1731-1736 Erich bonde, Marg. hru, Hendrich son, Hedvig dr, Lisa piga, inh. Maria, Caisa dr, Brita dr.
RK 1740-1745 Erich bonde, Marg. hru, Hendrich son, Lisa hru, inh Maria kyrkfattig, Maria gårds dr, Brita dr, Lisa dr, Hendric son.
RK 1747-1753 Erich bonde (1749 65 år) , Marg. hru (1749 56 år) , Henric bonde (1749 42 år), Lisa hru (1749 27 år), Maria dotter (1749 26 år), Hendric son (1749 20 år), Maria kyrkofattig död, Johan son (1749 10 år).
RK 1758-1764 Marg värd. (1755 65 år), Matts bonde s. 1740, Henric bonde (1755 48 år, död 17.jun.1763), Lisa hru (1755 33 år), Isaac son, Henric son (1755 26 år), Eric son, Johan son (1755 16 år), Henric son s. 1746, Carl son s. 1748.
Kalvolan käräjät 12.11.1754 s. 809: enka Maria? Henricsdotter ifrån Taljala, afledne man Eric Mattsson.
   (ä) Margaretha Henricsdotter Pietilä, syntynyt 1695 Kalvola,Taljala, kuollut 17.6.1768 Kalvola,Taljala.
   (äi) Henric Henricsson Pietilä, Taljalan Pietilän isäntä, mainitaan 1663 alkaen, syntynyt Kalvola,Taljala.
   (ää) Lisa.

| Alku |

Taulu 34
IV Caisa Pehrsdotter, (Taulusta 31, äiti Anna Mattila) syntynyt 1727 Kalvola,Sääksniemi, kuollut 11.7.1809 Kalvola,Sääksniemi.

Puoliso: Vihitty 11.3.1759 Kalvola Johan Ericsson Isotalo Talollinen, syntynyt 1723 Kalvola,Sääksniemi, kuollut 11.3.1799 Kalvola,Sääksniemi, kummit: slottsknechten Henric Tallberg, hantlankare Petter Färdig, hru Christina Andersdr, hru Elisabet Simonsdr, alla ifrån Tavastehus.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Arvidsson Isotalo, Talollinen Sääksniemen Isotalossa, syntynyt 1682 Kalvola,Sääksniemi, kuollut 13.2.1763 Kalvola,Sääksniemi,Isotalo. RK 1730-1736 Erich bonde, Anna hustru, Johan son, Christer son (yliviivattu), Lisa dotter, Johan son.
RK 1740-1745 Erich bonde, Anna hustru, Henrich son (ylivedetty), Lisa dotter (ylivedetty), Erich son, Johan son, soldat Lax (ylivedetty), Caisa hustru (ylivedetty), Johan son, Carl son, Anna piga, Eric soldat, Kirstin hustru.

Hattulan käräjät 2.9.1754 s. 986: Johan Staffansson ifrån Könnölä år 1709 hans morbror Johan Thomasson som åboet Säxniemi hemman. Eric Arvidsson ifrån Säxniemi vara 70 år gammal och altid bodt i Säxniemi. Bonde Johan Andersson Greijula ifrån Keickala har år 1709 flyttat sig til Säxniemi, hans fader Anders Johansson.

Perunkirja 11.1.1762 Kalvola Sääksniemi: bonde Eric Arvidsson, aflidne första hustru Margareta Michelsdotter, twå söner Johan och Christer Ericssöner, nuvarande hustru Anna Henricsdotter, tre söner Henric, Johan och Carl Ericssöner, twå döttrar Lisa och Maria. Lisa gift med bonde Henric Henricsson Pietilä ifrån Taljala, Maria gift med bondeson Carl Emanuelsson ifrån Koskis. Hemman är skatte och arf efter Eric Arvidssons föräldrar. Afledne son Eric Ericssons änka Maria Mattsdotter. Allekirjoitukset på min hustru Anna Henricsdotters vägnar Eric Arvidsson ifrån Säxniemi, Johan Ericsson den äldre ifrån Säxniemi, Christer Ericsson ifrån Keikkala, på min broder Carl Ericssons vägnar Henric Ericsson ifrån Lungais, Johan Ericsson then yngre ifrån Säxniemi, på min hustru Lisa Ericsdotters vägnar Henric Henricsson ifrån Taljala, på min hustru Maria Ericsdotters vägnar Carl Emmanuelsson ifrån Koskis.
   (ä) Anna Henricsdotter, syntynyt 1689, kuollut 5.1.1766 Kalvola,Sääksniemi. Hattulan käräjät 18.11.1762 §12: bonde hustru Anna Henricsdotter ifrån Säxniemi kärde til sin afledne sons Eric Ericssons änla Maria Mattsdotter som ähr nu gift med regements profossen Michel Lax, sons ända arfwinge efter faders död aflidit.
   (ii) Arvid Johansson Isotalo, syntynyt Kalvola,Sääksniemi, kuollut ennen 1696 Kalvola,Sääksniemi. Hattulan käräjät v. 1696: Johan Thomasson i Säxniemi mot rusthållare Lorentz Jöransson Kucko i Sattula om giold. Johan Thomassons afledne son Arvid Johansson. Johan Thomasson sin afledne sons barns vägnar.
   () Anna Jöransdotter Jaakkola, syntynyt noin 1661 Hattula,Heinu?, kuollut 19.1.1698 Hattula,Sattula. Sattula Kukkola Carls hustru haudattu 19.1.1698.
Hattulan käräjät 6.4.1742 s. 259: bonde Eric Arvidsson i Sääksniemi kärde rusthållare Carl Larsson ifrån Sattula, Erics afledne fader Arvid Johansson och svarandes nu jämväl framledne föräldrar. Erics numera afledne fader fader Johan Thomasson. Afledne moder Lars Johansson och afledne moder Margareta Andersdotter. Carl Larsson afledne hustru Anna Jöransdotter bemälte Eric Arvidssons moder. Carl Larsson var 1 1/2 år gift med Eric Arvidssons afledne moder Anna Jöransdotter.

| Alku |

Taulu 35
IV Pehr Pehrsson Möli, (Taulusta 31, äiti Anna Mattila) Vävy, syntynyt 1731 Kalvola,Sääksniemi, kuollut 6.9.1803 Kalvola,Sittala,Möli. Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 5.12.1755: bondeson Pehr Pehrsson i Sittala och enkan Ingeborg Eliasdotter ifrån samma by skrift 26.4., Ingen mans person, min son Thomas är omyndig och liten, Jag tagar karlen Petter Pettersson ifrån Tulokas til måg til min dotter Lisa och blifva ägare af halfva detta Möli hemman.

Puoliso: Vihitty 1.1.1756 Kalvola,Sittala Lisa Jacobsdotter Möli syntynyt 1739 Kalvola,Sittala, kuollut 17.10.1806 Kalvola,Sittala.
Puolison vanhempia:
   (i) Jacob Carlsson Möli, Talollinen, syntynyt 1702 Kalvola,Sittala, kuollut 23.2.1755 Kalvola,Sittala.
   (ä) Ingeborg Eliasdotter Perttula, syntynyt 1707 Hattula,Hyrvälä, kuollut 13.4.1782 Kalvola,Sittala. Kalvolan käräjät 7.4.1755 s. 502: enka Ingeborg Eliasdotter ifrån Sittala, afledne man bonde Jacob Carlsson.
   (ii) Carl Jöransson Möli, Talollinen, syntynyt 1660, kuollut 25.3.1750 Kalvola,Sittala. SAY v. 1694 Bertil Marcusson, Brita hru SAY v. 1707 Bertil Marcusson, Maria syster v. 1710 Maria dotter.

Luettelo vapaavuosia saaneista v. 1724: Sittala Marcus Thomasson eller Carl Möli, 6 åhr frihet, skatte 1728.

Luettelo vapaavuosia saaneista v. 1724-1729: Sittala Marcus Thomasson eller Möli: skatte 1728, Carl Jöransson gl. åboo äger 1 häst och oxor.

RK 1730-1736 Carl bonde, Lisa hustru, Jacob son, Ingeborg hustru, Inhyses Anna, Inhyses Maija (yliviivattu), Inhyses Anna gl. gumman (yliviivattu), Lisa piga (yliviivattu), Lena piga (yliviivattu), Lisa Mårtensdotter piga.
RK 1740-1746 Carl bonde, Lisa hustru (yliviivattu), Jacob son, Ingeborg hustru, inhyses Anna blind, Jacob drengpojke, Maria dotter.
RK 1747-1753 Carl gl bonde (1749 89 år obiit 1750), Jacob värd (1749 45 år yliviivattu), Ingeborg hustru (1749 42 år), Anna gl mor blind (yliviivattu), Maria dotter (1749 18 år), Jacob dreng (1749 17 år yliviivattu), Anna dotter (1749 15 år), Lisa dotter (1749 8 år), Thomas son (1749 6 år).
RK 1758-1763 Ingeborg änka (1755 48 år), Maria dotter (1755 24 år), ???måg, Anna hustru (1755 20 år yliviivattu), Petter måg (1755 24 år), Lisa hustru (1755 16 år), Maria Gustafs s. 1763, Eric son s. 1764, Lisa Gustafs s. 1768, Maria s. 1757, Henric s. 1760, Lisa s. 1764, Thomas son (1755 12 år yliviivattu), Simon son s. 18.10.1745, Lisa dotter s. 11.6.1741.

Perunkirjoitus 23.12.1751 Sittala Möli afl. bonde Carl Jöransson, afl. hru Lisa Bertilsdotter, son Jacob Carlsson, tvänne döttrar Elin och Maria Carlsdotter. Maria gift med bonde Johan Henricsson ifrån Paakkois by, Elin är enka. Allekirjoitukset Jacob Carlsson i Sittala, Elin Carlsdotter i Kuttis, hru Maria Carlsdotters vägnar Johan Henricsson i Paakkois. Möli hemman är crono.
   () Lisa Bertilsdotter Möli, syntynyt Kalvola,Sittala.
   (äi) Elias Andersson Perttula, Talollinen, syntynyt 1657 Hattula,Hyrvälä, kuollut 26.3.1735 Hattula,Hyrvälä.
   (ää) Maria Michelsdotter Siironen, syntynyt noin 1670 Hattula,Takajärvi, kuollut 4.1.1742 Hattula,Hyrvälä.

| Alku |

Taulu 36
II Lisbetha Christersdotter Mattila, (Taulusta 1, isä Christer Mattila) syntynyt noin 1663 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 25.3.1741 Sääksmäki,Linnainen,Mäki. Mainitaan Sääksmäen pitäjänhistoriassa sivulla 500, leskivaimo Liisa Ristontytär. Vihittäessä Henric Larssonin kanssa leski Linnaisista.
Sääksmäen rippikirja 1691-1714 Linnainen Mattila Lisa dotter i Judickala.
.

1. puoliso: Eric Jacobsson Linnaisten Mattilan ratsumies, syntynyt noin 1661, kuollut 20.8.1694 Sääksmäki,Linnainen. Kuolintieto 20.8.1694 23.8.1694 Linnais Mattila Rytt. Erich Jacobsson 33 år, ifr.Kemmola, 33 1/2 år tai 1697 7.4.1697 Linnais Kembola Gll.rytt. Erich 45 år.
SAY Linnaisten Mattila 1694 Erich ryttare, Lisa hustru. SAY 1693 Linnaisten Keivonen Eric ryttare. SAY Linnaisten Mattila 1680 ja 1682 Lisa ryttare hustru, Eric ryttare, 1691 ja 1693 Erich ryttare.
SAY Kemmola mainitaan 1691 ja 1693 Eric ryttare ja 1694 Eric ryttare, inh. Lisa R.

2. puoliso: Vihitty 3.10.1697 Sääksmäki Henrich Larsson Hietala Lampuoti Sääksmäen Jutikkalan kartanossa, syntynyt 1655 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 10.9.1714 Sääksmäki. SAY Saarioinen Jutikkala Hietaby 1689 Henrich Larsson, 1691 torppare Henrich Larsson, Lisa hustru, 1694 Henric Larsson Hietaby, öde under Judikkala.
Lapset:
1. Carin Henricsdotter Hietala , syntynyt 26.11.1698 Sääksmäki,Jutikkala. Tauluun 37
2. Valborg Henricsdotter Hietala , syntynyt 14.4.1700 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 42
3. Elisabet Henricsdotter Hietala , syntynyt 27.1.1702 Sääksmäki,Jutikkala. Tauluun 47
4. Anna Henricsdotter Hietala syntynyt 27.3.1703 Sääksmäki,Jutikkala, kuollut 11.4.1703 Sääksmäki,Jutikkala, kummit: Anders Andersson ifrån Linnais, Thomas Olafsson ifrån Munde, Johan Eliassson ifrån Judickala med sin Hru Brita Thomasdr, Maria Ericsdr, ? Grelsdr ifrån Linnais.
5. Lars Henricsson Hietala , syntynyt 5.8.1704 Sääksmäki,Jutikkala. Tauluun 51
6. Matts Henricsson Seppälä , syntynyt 20.2.1707 Sääksmäki,Jutikkala. Tauluun 58
| Alku |

Taulu 37
III Carin Henricsdotter Hietala, (Taulusta 36, äiti Lisbetha Mattila) syntynyt 26.11.1698 Sääksmäki,Jutikkala, kummit: Isac Carlsson och Carin syster ifrån Maatiala, Johan Eliasson, Sophia Sigfridsdotter och Agneta Thomasdr ifrån Jutikkala. Muuttanut: Munteen Molkalta til Sittala v. 1765.

Puoliso: Vihitty 28.12.1715 Sääksmäki,Jutikkala Henric Olofsson Hietala Lampuoti, syntynyt 25.2.1692 Sääksmäki,Kantala, kuollut 5.10.1763 Sääksmäki, kummit: Jöran Johansson, Matts Ericsson, Margareta Hemmingsdr, Beata Ericsdr, Sophia Michelsdr alla i Kantala.
Puolison vanhempia:
   (i) Olof Mattsson Kantala, Talollinen, syntynyt noin 1632 Sääksmäki,Mulkue,Piltola, kuollut 29.9.1723 Sääksmäki,Kantala. SAY ES 2202 Mulkue Piltola 1682: Olaf bror, Beata hru -> till Kantala.
SAY ES 2202 Kantala 1691: Olaf Mattson ifrån Mulkue Karjainen.
Sääksmäen käräjät v. 1727: rusthållaren Olof Mattsson i Candala, köpebref af den 16. Jun 1688. Son Olof Olofsson.
   (ä) Beata Hemmingsdotter, syntynyt 1648 Sääksmäki,Valkeakoski, kuollut 2.4.1732 Sääksmäki,Kantala.
   (ii) Matts Olofsson Piltola, syntynyt Sääksmäki,Mulkue.
   () Valborg Larsdotter, kuollut 28.9.1684 Sääksmäki,Mulkue. Sääksmäen kirkontilit hautausmaksut: 28.9.1684 Mulkue Pildo Mattses enka.
   (äi) Hemming Michelsson, Mylläri Valkeakoskella Roukon myllyssä, syntynyt 1609, kuollut 7.4.1701 Sääksmäki,Valkeakoski.
   (ää) Sophia Bengtsdotter Penttilä, syntynyt Sääksmäki,Lantoinen.
Lampuoti Jutikkalan Heikkilässä. Asui välillä Kantalassa ja Munteen Philppulassa,sitten torppari Jutikkalan Hietakylässä sekä viimeksi itsellinen Itkossa ja Munteella.

Lapset:
1. Anna Henricsdotter Hietala syntynyt 1.12.1716 Sääksmäki,Jutikkala, kummit: Johan Tangelin, Johan Eskelsson, Eric Ericsson, Jöran Olofsson, Matts Johansson drengpojke ibm, Agnis Henricsdr, Maria Mattsdr, Beata Ericsdr, Beata Michelsdr, Valborg Henricsdr.
2. Johan Henricsson Korho syntynyt 24.12.1719 Sääksmäki,Jutikkala, kummit: Eric Hufvudskiöld, Eric Ericsson, Mårten Olofsson, Matts Johansson.
3. Valborg Henricsdotter Hietala syntynyt 7.4.1722 Sääksmäki,Kantala, kummit: Ryttaren Anders ??man, Eric Ericsson ifrån Munde, Jöran Olofsson ifr. Kantala, ibm hru Walborg Andersd, piga Walborg Cnutsdr, Sophia Mårtensdr piga ibm, piga Beata Mattsdr alla ifrån Kantala.
4. Cirstin Henricsdotter Hietala , syntynyt 1725 Sääksmäki. Tauluun 38
5. Lisa Henricsdotter Hietala , syntynyt 10.1.1727 Sääksmäki,Muntee,Philpula. Tauluun 39
6. Beata Henricsdotter Hietala syntynyt 12.11.1729 Sääksmäki,Muntee,Philpula, kummit: Matts Henricsson ifrån Itko, Mårten Thomasson, Caisa Jöransdr ifrån Itko.
7. Thomas Henricsson Tuomola, Pinomäki , syntynyt 12.11.1729 Sääksmäki,Muntee,Philpula. Tauluun 40
8. Caisa Henricsdotter Hietala , syntynyt 13.9.1733 Sääksmäk,Jutikkala,Hietala. Tauluun 41
9. Maria Henricsdotter Hietala syntynyt 24.3.1736 Sääksmäki,Jutikkala,Hietala, kummit: Johan Olofsson, Anders Johansson, Maria Ericsdr alla ifrån Kantala, Maria Carlsdr och Lisa ??dr ifrån Jutikkala. Blind v. 1798-1803 rippikirjassa. Muuttanut: i Kuurila.
10. Henric Henricsson Hietala syntynyt 15.11.1739 Sääksmäki,Jutikkala,Hietala, kuollut 9.7.1740 Sääksmäki,Jutikkala, kummit: Johan Olofsson, Eric Ericsson, Carl Isacsson, jungfru Ulrica Ignatia, jungfru Catharina Fonselia, Maria och Lisa Ericsdotter, Lisa Henricsdr.
11. Matts Henricsson Hietala syntynyt 15.11.1739 Sääksmäki,Jutikkala,Hietala, kuollut 1739 Sääksmäki, kummit: Johan Olofsson, Eric Ericsson, Carl Isacsson, jungfru Ulrica Ignatia, jungfru Catharina Fonselia, Maria och Lisa Ericsdotter, Lisa Henricsdr.
| Alku |

Taulu 38
IV Cirstin Henricsdotter Hietala, (Taulusta 37, äiti Carin Hietala) syntynyt 1725 Sääksmäki, kuollut 16.10.1795 Kalvola,Kuurila. Perunkirja 12.1.1796 Kuurila: gammal landbonde Jacob Mattsson, afledne hustru Christina Henricsdotter, söner Michel och Jacob, söner Gabriel och Johan, dotter Maria Elisabet, dotter Christina och hennes man Johan Thomasson.

Puoliso: Jacob Mattsson Korho, Jaakkola Lampuoti, torppari, syntynyt 8.1721 Kalvola,Taljala, kuollut 30.10.1800 Kalvola,Kuurila.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Ericsson Sipilä, syntynyt 1686, kuollut 4.12.1763 Kalvola,Kuurila.
   (ä) Anna.
Perunkirja 3.11.1800 Kuurila: gammal landbonde Jacob Mattsson, söner Michel och Gabriel, mågen Johan Thomasson med des hru Christina, ogift dotter Maria.

| Alku |

Taulu 39
IV Lisa Henricsdotter Hietala, (Taulusta 37, äiti Carin Hietala) syntynyt 10.1.1727 Sääksmäki,Muntee,Philpula, kuollut 16.6.1782 Kalvola,Vehkoja, kummit: Eric Axelsson ifrån Munde, Jöran Olofsson Candala, Lars Henricsson ifr. Linnais, Margareta Eliasdr ifr. Kantala, Beata Michelsdr ifr. Lukko. Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 5.4.1756: Ogift qvinnoperson Lisa Henricsdoter ifrån Vieremunde i Januari födt ett oäckta flickebarn son ännu lewer, Lisa gifwit att hr baron, förare Lorentz Mellin har berörde barn aflat. Muuttanut: i Calvola. Munteen Molkalta til Sittala v. 1765.

Vihkimättä: Lorentz Mellin Lieuten. baron, syntynyt 24.2.1729 Akaa,Hautaa, kuollut 2.11.1799 Akaa,Hautaa, kummit: Hr Capitain Samuel Dufving, hr Lietnant Berent DelaMotte, mons Eric Forström, fru Eva Pistolhielm, madam Christina Höök.
Puolison vanhempia:
   (i) Gustaf Adolf Gustafsson Mellin, Kornetti, syntynyt 6.12.1698, kuollut 18.2.1772 Akaa,Hautaa. Vihitty 19.7.1721 Akaa.
   (ä) Anna Beata de la Motte, syntynyt 22.5.1704 Sääksmäki,Lahinen, kuollut 21.9.1776 Akaa,Hautaa.
   (ii) Gustav Bernhardsson Mellin, syntynyt 17.2.1673 Mouhijärvi, kuollut 1704 Latvia,Mitau.
   () Helena Christina Didricsdotter Rigeman, syntynyt noin 1668 Liivinmaa, kuollut 26.11.1740 Kiikka.
   (äi) Berndt de la Motte, Luutnantti, syntynyt noin 1674, kuollut 15.4.1741 Akaa. Vänrikki Hämeen läänin jalkaväkirykmentissä 1700, luutnantti (1704), ero 1705. Omisti Sääksmäen Lahisen vuoteen 1728. Vihitty 7.4.1696 Akaa.
   (ää) Ingeborg Pettersdotter Pistolhielm, syntynyt 1680, kuollut 16.4.1717 Sääksmäki.

| Alku |

Taulu 40
IV Thomas Henricsson Tuomola, Pinomäki, (Taulusta 37, äiti Carin Hietala) Lampuoti, torppari, syntynyt 12.11.1729 Sääksmäki,Muntee,Philpula, kuollut 11.8.1807 Kalvola,Niemi,Vehkoja, kummit: Matts Henricsson ifrån Itko, Mårten Thomasson, Caisa Jöransdr ifrån Itko. Muuttanut: Kalvolan muuttaneet v. 1763, Kuurila torp Thomas Henricsson med des hru Anna Andersdotter ifrån Linnais med betyg af d. 9.1.1763.

Puoliso: Vihitty 27.12.1753 Akaa,Kurisjärvi Anna Andersdotter syntynyt 28.11.1731 Akaa,Kurisjärvi, kuollut 13.4.1802 Kalvola,Niemi,Vehkoja.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Henricsson, Torppari, syntynyt 1704 Akaa,Kurisjärvi, kuollut 7.5.1758 Akaa,Kurisjärvi. Vihitty 1.11.1727 Akaa,Kurisjärvi.
   (ä) Elisabet Michelsdotter, syntynyt 1700 Akaa,Kurisjärvi, kuollut 19.8.1765 Akaa,Kurisjärvi.

| Alku |

Taulu 41
IV Caisa Henricsdotter Hietala, (Taulusta 37, äiti Carin Hietala) syntynyt 13.9.1733 Sääksmäk,Jutikkala,Hietala, kuollut 19.2.1796 Kalvola,Niemi,Vehkoja, kummit: Mårten Johansson, Matts Jacobsson ifrån Jutikkala, Matts Henricsson ifrån Linnais, jungfru Beata Blåfield, Maria Ericsdr, Caisa Abrahamsdr. Perunkirja 6.10.1796 Kalvola Kuurila: enklingen Petter Henricsson Vehkoja, afledne hru Caisa Henricsdr, tre söner Henric, Carl och Eric 19 år, förmyndare torpare Johan Ericsson i Niemis gård, tre gifta döttrar Lisa, Stina och Beata.

Puoliso: Vihitty 25.12.1753 Sääksmäki Petter Henricsson Balck, Pinomäki Taljalan Perttulan lampuoti, torppari Kuurilassa, syntynyt 1727 Tyrväntö,Lahdentaka.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Balck, Rakuuna, itsellinen Tajasella, syntynyt 1685 Kalvola, kuollut 11.3.1753 Kalvola,Taljala. Pääkatselmus v. 1728: Tyrväntö Lahdentaka nro 28, Henric Balck, afsked 2.4.1728 afsked.
   (ä) Margareta, kuollut noin 1740 Kalvola,Taljala.
   (äi) N.N.
   (ää) Valborg, kuollut noin 1740 Kalvola,Taljala.
Varamiesluettelo v. 1749: Taljala Petter Henricsson, 20 år gammal, född i Hattula socken, ogift, tienar i rotan.

Mainitaan 1747 alkavassa rippikirjassa Taljalan Tajasella Petter, Balcks son.

| Alku |

Taulu 42
III Valborg Henricsdotter Hietala, (Taulusta 36, äiti Lisbetha Mattila) syntynyt 14.4.1700 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 7.7.1757 Sääksmäki,Muntee,Molkka, kummit: Eric Eskilsson, Jöran Eskilsson i Jud. Claes Ericsson i Linnais (Mattilan isäntä) med sin hru Maria Johansdr ibm, Lisa Henricsdr ifrån Judickala.

Puoliso: Vihitty 16.12.1722 Sääksmäki,Linnainen Eric Axelsson Molkka Talollinen, syntynyt noin 1700, kuollut 8.12.1760 Sääksmäki,Muntee,Molkka.
Puolison vanhempia:
   (i) Axel Persson Nord, Rakuuna, syntynyt 1663, kuollut 21.9.1735 Sääksmäki,Muntee,Molkka. Olli Tiitinen:
Vadstenan sotamieshuoneen luettelot D II E:20, WA 1772 1702-1715
Diverse förteckningar över gratialister s. 102 Tafwastehuus Lähns Cawalleriet K M:tz d:n 24 Sept 1707, Ryttaren Axell Norss, 1708 d 1 Aprilis till Elsund if:n Afskeds Datum tarkoittanee, että hän on ollut kuninkaan johtamien joukkojen mukana ja saanut eron 24.9.1707 sopivasti ennen Pultavan katastrofia 1709. Sotamieshuone on myöntänyt hänelle 1.4.1708 eläkkeen/avustusta (underhåld) eropäivästä lähtien rykmentinkirjuri Nils Elsundin kautta.
   (ä) Christina Samuelsdotter, kuollut 1737 Sääksmäki,Muntee.
Vihittäessä Itkossa.
Perunkirjoitus 10.4.1761: Aflidne bonde Eric Axelsson, aflidne hustru Valborg Henricsdotter, twå söner Eric och Henric, twå döttrar Maria och Kirstin, Maria gift med bonde Michel Clausson i Tarttila, Kirstin gift med bonde Gustaf Ericsson i Unois, son Eric Ericssons hustru Maria Larsdotter. Thetta Molkka hemman är crono. Velkoja til nämdeman Jöran Jacobsson ifrån Maatiala, son Eric Ericssons hustru Maria Larsdotter, til soldaten Henric Wass, til dotter Maria Ericsdotters man bonde Michel Classon ifrån Tarttila.

Sääksmäen käräjät v. 1724: renki Eric Axelsson anoo asukasoikeutta Mårten Thomassonin autioksi jättämään Munteen Molkkaan. Takaajat munsterskifvare Johan Speitz ja bonde Johan Andersson ifrån Linnais.

Lapset:
1. Maria Ericsdotter Molkka , syntynyt 26.3.1727 Sääksmäki,Muntee. Tauluun 43
2. Lisbeta Ericsdotter Molkka syntynyt 12.9.1730 Sääksmäki,Muntee, kuollut 2.7.1732 Sääksmäki,Muntee, kummit: Matts Henricsson ifrån Itko, Eric Ericsson ifrån Jutikkala, Mårten Thomasson ibm, hru Caisa ibm, pig Anna Johansdr, Valborg ??.
3. Helena Ericsdotter Molkka syntynyt 16.2.1734 Sääksmäki,Muntee, kuollut 8.9.1735 Sääksmäki, kummit: Christer Jöransson ifrån Linnais (Mattila), Matts Henricsson ifrån Itko (pso Caisa Jöransdotter Mattila), Lars Henricsson ifrån Linnais och des bror Matts ibm, hru Caisa Andersdr ifrån Linnais, hru Caisa Henricsdr ifrån Itko, pigor Ericsdr och Henricsdr ifrån Jutikkala.
4. Christina Ericsdotter Molkka , syntynyt 16.2.1734 Sääksmäki,Muntee. Tauluun 44
5. Erich Ericsson Molkka , syntynyt 3.4.1738 Sääksmäki,Muntee. Tauluun 45
6. Henrich Ericsson Molkka , syntynyt 12.6.1740 Sääksmäki,Muntee. Tauluun 46
| Alku |

Taulu 43
IV Maria Ericsdotter Molkka, (Taulusta 42, äiti Valborg Hietala) syntynyt 26.3.1727 Sääksmäki,Muntee, kuollut 5.3.1810 Urjala,Huhti,Kangasniemi, kummit: Lars Henricsson och Thomas Andersson if Linnais, Annila drag Matts Björklund, ibm Itkoi hru Caisa Jöransdr (Linnaisten Mattilasta), Anna Andersdr och Caisa Henricsdr ifr Munde. Muuttanut: Til Urdiala 1807.

Puoliso: Vihitty 21.5.1746 Sääksmäki Michel Clausson Sakanen Talollinen, syntynyt 27.9.1723 Sääksmäki,Tarttila, kuollut 28.8.1790 Sääksmäki,Sakanen, kummit: mons Carl Feneman, Henric Simonsson Sakainen, Jöran Mihna ibm, jungfru Catharina Feneman, hru Caisa Jöransdr och pigan Maria Ericsdr alla ifrån Tarttila.
Puolison vanhempia:
   (i) Clas Andersson Sakanen, syntynyt 19.7.1692 Sääksmäki,Roukko, kuollut 9.1.1743 Sääksmäki,Tarttila. Vihitty 22.5.1717 Sääksmäki.
   (ä) Beata Ericsdotter Itko, syntynyt 30.6.1695 Sääksmäki,Jutikkala, kuollut 19.4.1748 Sääksmäki,Tarttila.
   (ii) Anders Nilsson Punkka, Ratsumies, syntynyt noin 1646 Sääksmäki,Roukko, kuollut 2.6.1697 Sääksmäki,Roukko. Vihitty 24.6.1691 Sääksmäki,Linnainen.
   () Ingeborg Larsdotter Mattila?, syntynyt noin 1671 Sääksmäki,Linnainen.
   (äi) Eric Eskilsson Itko, Lampuoti, syntynyt noin 1657 Sääksmäki,Itko, kuollut 23.8.1713 Sääksmäki,Jutikkala.
   (ää) Valborg Mårtensdotter, syntynyt noin 1659, kuollut 8.1.1716 Sääksmäki,Jutikkala.
Vihittäessä v. 1746 mainitaan talolliseksi.

| Alku |

Taulu 44
IV Christina Ericsdotter Molkka, (Taulusta 42, äiti Valborg Hietala) syntynyt 16.2.1734 Sääksmäki,Muntee, kuollut 13.4.1813 Kalvola,Unonen. Muuttanut: i Kalvola.

Puoliso: Vihitty 4.6.1754 Sääksmäki Gustaf Ericsson Eerola Talollinen, syntynyt 1730 Kalvola,Unonen, kuollut 27.11.1799 Kalvola,Unonen.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Mårtensson Elsoila, Eerola, Talollinen, syntynyt 1687 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 21.5.1758 Kalvola,Unonen. Luettelo verovapautta saaneista taloista v. 1724; Unois Olof Cnutsson eller Eric Mårtensson, 6 åhrs frihet, skatte 1728.
Luettelo verovapautta saaneista taloista v. 1724-1729: Unois Olof Cnutsson eller Eric Mårtensson, skatte 1728, Eric Mårtensson gl, åboo äger 1 paar oxor, uppsatt 1 ny pörta, 1 bock och fäähuus samt ny rija.

Olli Tiitinen:
Eero Martinpoika haki 16.7.1722 alkaneilla kesäkäräjillä vapaavuosia maaverojen maksuun. Hän oli 8.3.1722 saanut asukasoikeuden kruununvouti Carl Helleniukselta Unosten kruununtilaan ja hänen sanotaan tulevan Linnaisista.
Vapaavuosien takuumiehiksi Eero Martinpoika esitti Heikki Martinpoikaa Linnaisista ja Yrjö Sipinpoikaa Heinusta. (KA 8154).
Leski Brita Abrahamintytär esitti käräjillä 24.-26.1.1759 Eero Martinpojan veljenpoikaa talollinen Matti Heikinpoikaa Linnaisista heidän alaikäisten lastensa edunvalvojaksi. (Sääksmäki 20, § 46, s. 912v, ES 3381)


RK 1731-1736 Erich bonde, Beata hustru, Abraham gl. man (yliviivattu), Ingeborg hustru, Maria syster.
RK 1747-1753 Eric bonde (1749 64 år), Beata hustru (1749 51 år), Eric son (1749 23 år yliviivattu), Helena hustru (1749 24 år yliviivattu), Matts son (1749 21 år yliviivattu), Gustaf son i Heinu (1749 19 år), Stina hustru, Ingeborg dotter (1749 17 år yliviivattu), Kirstin dotter (1749 13 år), Samuel son (1749 10 år), Jacob son (1749 7 år), Elias son (1749 23 år), Johan son s. 1749, Anders son s. 1751.
Kalvolan käräjät 24.11.1759: numera afledne bonde Eric Mårtenssons änka Beata Abrahamsdotter i Unois, sammanlade barn som ännu ähr omyndiga. Förmyndare hennes afledne man Eric Mårtenssons broderson bonde Matts Henricsson ifrån Linnais by. Vihitty noin 1722 Kalvola.
   (ä) Beata Abrahamsdotter Eerola, syntynyt 1701 Pälkäne,Kuisema, kuollut 9.1.1763 Kalvola,Unonen. Kalvolan RK 1730-1736 Abraham gl. man (yliviivattuna).
   (ii) Mårten Ericsson Elsoila, Talollinen, syntynyt 1654 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 16.1.1696 Sääksmäki,Linnainen. Henkikirja 1676 inh Brita Ericsdotter. Henkikirja 1691 Mårten Ericsson, Brita hustru, Anders drg.
   () Brita Henricsdotter, syntynyt 1655, kuollut 24.10.1733 Sääksmäki,Linnainen,Elsoila.
   (äi) Abraham Johansson Nyström, Ratsumies, korpraali, talollinen, syntynyt noin 1662, kuollut Kalvola,Unonen. Kalvolan rippikirja 1731-1736: Erich bonde, Beata hustru, Abraham gl. man (yliviivattu), Ingeborg hustru.
Kuisemassa SAY: Abraham Unonen 1.jpg
Unosissa SAY: Abraham Unonen 2.jpg

Olli Tiitinen:
Abraham Johansson Nyström oli Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsurykmentin kaksikkaiden Alisen Hollolan komppanian ratsumies no 106 ja korpraali Pälkäneen Kuisemassa, mainittu rullissa 1703, 1705 ja 1709. (KA URR 396, mf 55000; KrA Rullor 1709:1, mk 02955 2-3/5).
Vaimo Maria on viivattu yli henkikirjassa 1712 ja merkitty: finnes i Calfwola socken Unnois by.
Förafskedade Corporalen Abraham Johanss: ifrån Unois med des hustru Maria Jacobsdr d:n 5 Febr 1722 uhr Mantals längden licentieradhe, den förre om 70 åhrs ålder ok den senare 69 åhr gammal, skola wara så siuk ok bräcklige,
dett dhe nu mera något arbete eij kunna förtiena, hwarför ok dhe dett hemman dhe därstädes innehaft, till sine barn straxt wed fredzlutet måste afträdha. (Sääksmäki 2, 16.-18.11.1726, s. 704v-714, ES 3367)

Läänintilit 1710 Pälkäne Kuisema, ryttare Johan Abrahamsson til fält utgången och där död hafwer.

.
   (ää) Maria Jacobsdotter, syntynyt noin 1663. Oliko Kankaisten isännän Hartvig Heikinpojan (Kuurilan sukua) ja Brita Danielintyttären tytär ?.

| Alku |

Taulu 45
IV Erich Ericsson Molkka, (Taulusta 42, äiti Valborg Hietala) Talollinen, syntynyt 3.4.1738 Sääksmäki,Muntee, kuollut 11.8.1813 Sääksmäki,Muntee, kuolinsyy vanhuudenheikkous, kummit: Pehr Pehrsson, Henric Thomasson, Lars Thomasson, Beata Barck?, Valborg Mattsdr.

1. puoliso: Vihitty 12.3.1758 Tammela Maria Larsdotter Franssila syntynyt 8.3.1733 Tammela,Teuro, kuollut 18.3.1767 Sääksmäki,Muntee,Molkka.
Puolison vanhempia:
   (i) Lars Andersson Nipola, Franssila, Talollinen, syntynyt 1697 Tammela,Teuro,Nopola, kuollut 12.5.1765 Tammela,Teuro. Bror Teuron Nopolassa, myöhemmin Teuron Franssilan isäntä.

Perunkirja 14.3.1765 Teuro Frantsila crono augments hemman: framledne bonde Lars Andersson, enka Lisa Simonsdotter, son Simon Larsson, döttrar Maria och Lisa, Maria gift med bonde Eric Ericsson Molkka ifrån Vieremunde by. Förmyndare aflednes broder rusthållare Henric Andersson Tuomola i Teuro. Vihitty 23.12.1729 Tammela.
   (ä) Lisbeta Simonsdotter Pekola, syntynyt 9.9.1708 Tammela,Linikkala, kuollut 29.3.1767 Tammela,Teuro.
   (ii) Anders Thomasson Nopola, Rusthollari, syntynyt 1665 Tammela,Teuro, kuollut 14.10.1716 Tammela,Teuro,Nopola. Isntänä 1689-1709. Vihitty 28.12.1690 Tammela,Haudankorva.
   () Sara Mårtensdotter Kossila, syntynyt 1668 Tammela,Haudankorva, kuollut 27.12.1752 Tammela,Teuro,Nopola.
   (äi) Simon Bertilsson Pekola, Talollinen, syntynyt 1676, kuollut 4.5.1746 Tammela,Linikkala.
   (ää) Chirstin Henricsdotter, syntynyt Tammela,Kojo, kuollut 1746 Tammela,Linikkala.
Perukirja 10.6.1767 Sääksmäki Vieremunde Molkka hemman: bondehustru Maria Larsdotter, 3 stycken omyndiga barn, Matts och Michel Ericssöner samt Lisa dotter. Förmyndare bonde Simon Larsson ifrån Tammela socken Teuro by och Frantsila hemman. Enklingen Eric Ericsson Molkka.

2. puoliso: Vihitty 1768 Hattula,Heinu Maria Henricsdotter Puhka syntynyt 22.1.1742 Hattula,Heinu, kuollut 4.5.1822 Sääksmäki,Muntee, kummit: Matts Arvidsson, Sara Thomasdr, hru Maria Thomasdr, pigan Caisa Jacobsdr alla ifrån Heinu.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Thomasson Puhka, Talollinen, syntynyt 1698 Hattula,Heinu, kuollut 18.8.1770 Kalvola,Heinu. Mainitaan Puhkalla 1727-.

V. 1733: Henric Thomasson, Sara syster, Anna syster, Maria syster, Kirstin soldat hru.

Perunkirja 6.4.1771 Heinu Puhka kronohemman: afledne åboen Henric Thomasson, afledne hru Beata Jöransdr, tre söner Arvid, Henric och Johan, twå döttrar Maria och Anna, Maria gift med bonde Eric Ericsson Molkka i Vieremunde, Anna ogift, förmyndare rusthållare Henric Jöransson i Takajärvi. Velkoja til inhysningen Maria Larsdotter, til inhysningen Eric Henricsson.

Luettelo vapaavuosia saaneista taloista v. 1724: Heinu Jöran Mårtensson eller Mårten Puhka, 4 åhrs frihet, skatte 1726.

Luettelo vapaavuosia saaneista taloista v. 1724-1729: Heinu Jöran Mårtensson eller Henric Thomasson Puhka, 1726 Thomas Mattsson besitter detta hemman nuförtiden, som sedan han des fångenskap undsluppit. Hemman äger 2. stykcen häst och 1 paar oxor. 1 fäähus och några änglador.
. Vihitty 28.12.1735 Hattula,Takajärvi.
   (ä) Beata Jöransdotter Mikkola, syntynyt 1713 Hattula,Takajärvi, kuollut 27.1.1769 Hattula,Heinu,Puhka. Mainitaan Puhkalla 1737-.
   (ii) Thomas Mattsson Puhka, Talollinen, syntynyt noin 1669 Kalvola,Heinu, kuollut 16.2.1744 Hattula,Heinu,Puhka. SAY mainitaan Puhkalla 1693-1712. Hattulan kirkontilien hautausmaksut: 1690 Tenhola Puhkas son hust.
   () Elisabet Thomasdotter Vihtilä, syntynyt 1687 Kalvola,Heinu, kuollut 14.6.1741 Hattula,Heinu,Puhka.
   (äi) Jöran Jacobsson Mikkola, Rusthollari, syntynyt 1655 Hattula,Takajärvi, kuollut 2.5.1740 Hattula,Takajärvi. Mikkolan isäntä 1694-1713.
Perunkirja 19.12.1760 Takajärvi Mikkola: rusthållare Jöran Jacobsson, framledne hustru Beata Johansdr, son afskedad dragoun Johan Jöransson (ifrån Leiniälä), dotter Beata Jöransdotter, aflidne dotter Brita Jöransdotters arfvingar, Jöran Jacobssons son rusthållare Henric Jöransson, des bröder Johan och Jacob Jöranssöner, deras syster Beata Jöransdr och des man bonde Henric Thomasson Puhka ifrån Heinus by, syster Brita Jöransdotters arfvingar landbonde Henric Franzson ifrån Pelkola, drag Fredric Franzson Sållberg ifrån samma by, smed lärare Carl Franzson ifrån Hakinmäki, aflidne broder Arvid Jöranssons enka Maria Mattsdr ifrån Hyrvälä by.
Hattulan käräjät v. 1735: bårgaren i Tavastehus Thomas Jöransson Kernaala, bonde Matts Carlsson och Thomas Siroinen menevät takuuseen för bonde Jöran Jacobsson skatterättighet om Mickola rusthållet i Takajärvi by.
   (ää) Beata Johansdotter, syntynyt 1654 Hattula, kuollut 12.9.1744 Hattula,Takajärvi.
Muuttanut: Pois Puhkalta v. 1768.
| Alku |

Taulu 46
IV Henrich Ericsson Molkka, (Taulusta 42, äiti Valborg Hietala) Renki, Munteen Skyttälän lampuoti, syntynyt 12.6.1740 Sääksmäki,Muntee, kummit: Petter Hafberg, Carl Cnutsson med sin hru Anna Henricsdr, Lars Henricsson och hru Valborg Henricsdr, Lisa Thomasdr. Muuttanut: Til Skyttälä. Til Ackas 1781. (Kuusjoen Rossille?).

1. puoliso: Lisa Henricsdotter Hernberg syntynyt 31.1.1737 Sääksmäki,Lahinen, kuollut 1.1.1762 Sääksmäki,Muntee.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Henricsson Hernberg, Hörnberg, Rakuuna Lahinen Huhdinniemi, syntynyt 1695 Loimaa, kuollut 19.6.1753 Sääksmäki,Lahinen. Pääkatselmus v. 1721: född i Loimijoki socken, 29 åhr gammal, ogift.
Pääkatselmus v. 1728: född i Åbo län Loimijoki socken, 36 år gammal, gift, tienst 15 år.
Pääkatselmus v,. 1734 afsked.
   (ä) Sophia Mårtensdotter, syntynyt 25.8.1702 Sääksmäki,Tarttila.
   (äi) Mårten Larsson Hiedanpää, Torppari, ratsumies, syntynyt 1664 Sääksmäki,Jutikkala, kuollut 7.12.1740 Sääksmäki,Lahinen. Vihitty 1.6.1702 Sääksmäki.
   (ää) Carin Mattsdotter, Leski, syntynyt 1680 Sääksmäki,Tarttila.

2. puoliso: Vihitty 19.12.1762 Sääksmäki,Itko Elisabet Andersdotter syntynyt 1739 Sääksmäki,Itko, kuollut 6.8.1777 Sääksmäki,Muntee. Rippikirjassa 1864-1769 Lisa Jacobsdotter?.
3. puoliso: Vihitty 4.7.1780 Sääksmäki,Muntee Maria Andersdotter Ellilä syntynyt 25.3.1748 Akaa,Tyrisevä, kuollut 14.6.1813 Akaa,Kuusjoki,Rossi?
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Johansson Ellilä, Renki, lampuoti Tiuralla, Ellilän isäntä, syntynyt 30.11.1715 Akaa,Kurisjärvi, kuollut 2.10.1789 Akaa,Tyrisevä,Ellilä. SAY Tiura 1740: lb Anders Johansson, Anna mor, Caisa syster, Kirstin syster (1741).
SAY Tyrisevä Ellilä 1745-1761 Anders Johansson, Brita hru (1763-1769 Brita värd), Henric bror 1747-1755, Anna syster 1753-1756, Lisa syster 1756-1762.

Sääksmäen käräjät 8.4.1771 §6: bonde Anders Johansson Ellilä ifrån Tyrisevä, numera afledne gamla värdinna Anna Jöransdotter, hennes äldsta son Anders Johansson, dotter Lisa Johansdotter Anderses syster. Vihitty 27.5.1745 Akaa.
   (ä) Brita Cnutsdotter, syntynyt 1722 Akaa,Kurisjärvi, kuollut 28.12.1796 Akaa,Tyrisevä,Ellilä.
   (ii) Johan Michelsson Tiura, Ellilä, Lampuoti Tiuralla, talollinen Ellilässä, syntynyt 1694, kuollut 1.11.1769 Akaa,Tyrisevä. Sääksmäen käräjät 8.4.1771 §6: Mainitaan bonde Anders Johansson Ellilä ifrån Tyrisevä, numera afledne gamla värdinna Anna Jöransdotter, hennes äldsta son Anders Johansson, dotter Lisa Johansdotter Anderses syster.

Sääksmäen käräjät 16.12.1771 §87: Mainitaan bonde Henric Johansson Roppo ifrån Narva by Vesilax socken, des broder smeden Matts Johansson ifrån Lindumaa och Kalvola socken, deras numera afledne moder Anna Jöransdotter hwilken varit värdinna å Ellilä hemman i Tyrisevä by testamenterat alla sin ägendom til sin äldsta son bonde Anders Johansson ifrån sagde by. Deras fader Johan Ellilä. Vihitty .12.1714 Akaa,Kurisjärvi.
   () Anna Jöransdotter, syntynyt 1698, kuollut 10.3.1771 Akaa,Tyrisevä. Mainitaan kummina Tiurassa 21.7.1737 hru Anna Jöransdotter.
   (äi) Cnut Olofsson Reinback, Rakuuna, syntynyt noin 1687 Lappeenranta, kuollut 31.1.1752 Akaa,Kurisjärvi. Pääkatselmus v. 1728: född i Lapstrand, 27 år gammal, gift, tienst 2 år.
Pääkatselmus v. 1734: 34 år gammal finne, gift, tienst 9 år.
Pääkatselmus v. 1750: född i Wilmanstrand.

Akaa Kurisniemi v. 1723: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=11932&pnum=113
.
   (ää) Elisabet Pehrsdotter Ellilä, Tyrisevän Ellilässä mor, syntynyt 4.1.1701 Akaa,Tyrisevä, kuollut 1762 Akaa,Kaulo. Akaa Kurisjärvi v. 1759: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=11933&pnum=153
Tyrisevä Ellilä v. 1774: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12378&pnum=100
Tyrisevä Ellilä v. 1783: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12379&pnum=189.
Piikana Munteen Skyttälässä v. 1780.
| Alku |

Taulu 47
III Elisabet Henricsdotter Hietala, (Taulusta 36, äiti Lisbetha Mattila) syntynyt 27.1.1702 Sääksmäki,Jutikkala, kuollut 4.4.1740 Sääksmäki,Linnainen, kummit: Mårten Eskelsson ifrån Judikkala, Christer Jöransson i Linnais (Mattilan isäntä), ibm Lisa Clasdr ibm Maria Jöransdr ifrån Toppola?, och Britha Thomasdr ifrån Judickala. Sääksmäen tuomikunta, perunkirjat 1737-1741 nro 103: Perunkirjoitus 20.2.1741 Linnaisissa, afledne hustru Lisa Henricsdotter, man Sigfrid Thomasson, barn af förra gifte 1 son och 2 döttrar, förmyndare Eric Andersson ifrån Maatiala (Tapio 1. miehen veli) och Lars Sigfridsson (po Henricsson) afl. broder (=esi-isäni Liisan veli räätäli Lars Henricsson). Velkoja mm Matts Sigfridsson Leissalle.

1. puoliso: Vihitty 23.4.1722 Sääksmäki Thomas Andersson Mikkola, Mäki Talollinen Sääksmäen Linnaisten Mäessä, syntynyt 16.2.1697 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 1738 Sääksmäki,Linnainen, kummit: Henric Eskelsson, Mårten Andersson, Sigfrid Jacobsson, Maria Andersdr, Lisa Ericsdr alla ifrån Linnais.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Andersson Mikkola, Talollinen Linnaisen Mikkolassa n. 1690 - 1722, nimismies, syntynyt 1655 Akaa,Tyrisevä, kuollut 22.4.1722 Sääksmäki,Linnainen. Henkikirja 1691 Anders Andersson, Sophia hustru, Mårthen drg, Gertrud piga. Henkikirja 1708 Anders Andersson, Johan son, Maria och Brita pigor.
Vahvistaa Sääksmäen käräjillä 13.11.1705 luovutuksen jolla Pälkäneen kappalainen Olaus Castenius luovuttaa osuutensa Linnaisten Mattilasta veljensä Jöran Christerssonin pojalle Christer Jöranssonille ja tämän psolle Charin Andersdotterille, Christer on Anders Andersson Mikkolan vävy.
Sääksmäen käräjät 7.-9.3.1710 Lars Sigfridssons hemman i Sauvala by och Kalvola socken huudatettu första gången veloista nämdeman Anders Andersson (Mikkola) Sääksmäen Linnaisista.
Sääksmäen käräjät 28.6.1710 huudatettu andra gången.
Sääksmäen käräjät 24.10.1737: bonde och nämdeman Matts Andersson ifrån Kaulo, afledne broder Johan Andersson ifrån Linnais, broder bonde Eric Andersson ifrån Maatiala, deras fader länsman Anders Andersson, broder Johan Anderssons änka Maria Henricsdotter och son Matts Johansson.
   (ä) Sophia Thomasdotter, syntynyt 1658, kuollut ennen 1721 Sääksmäki,Linnainen.
   (ii) Anders Mattsson Kuitu, Mikkola, Linnaisten Mikkolan isäntä 1675-1689, syntynyt 1619 Akaa,Tyrisevä, kuollut 28.7.1701 Sääksmäki,Linnainen. SAY Tyrisevä Kuitu 1649-1656 Anders Mattsson bror, 1654-1656 Valborg hustru. Valborg bror hustru 1662-1665. SAY Linnainen Mikkola 1675 Anders Mattsson, Valborg hustru.
Henkikirja 1676 Anders Mattsson, Walborg hustru. Henkikirja 1680 Anders Mattsson, Walborg hustru, Kirstin piga, Anders son. Henrkikirja 1681 Anders Mattsson, Walborg hustru, Anders son, Ingrid hustru.

Mainitaan kirkon tileissä 7.6.1698 nimellä Anders Kuitu i Linnais.
   () Valborg Andersdotter, syntynyt 1624, kuollut 3.1.1696 Sääksmäki,Linnainen. Kuolintiedossa moder ja omaisena Anders Mattsson.
Henkikirja 1727 Thomas Andersson, Lisa hustru, Matts son.
Sääksmäen käräjät 29.3.1742 s. 205: rusthållare Christer Jöransson i Linnais des hustru Caisa Andersdotters numera afledne broder Thomas Andersson och des numera jämväl framledne hru Lisa Henricsdotters sammanaflade och ännu omyndiga barn hvilka äro son Matts Thomasson och twå döttrar Lisa och Maria Thomasdotter, Thomas Anderssons broder bonde Eric Andersson i Maatiala.
Sääksmäen käräjät 29.3.1742 s. 217: rusthållare Christer Jöransson i Linnais des hustru Caisa Andersdotters numera afledne broder Thomas Andersson och des numera jämväl framledne hru Lisa Henricsdotters sammanaflade och ännu omyndiga barn hvilka äro son Matts Thomasson och twå döttrar Lisa och Maria Thomasdotter. Mäki cronohemmannet i Linnais by, tagit åboen på samma hemman Jöran Nilsson ifrån Kärsä til följande vilkor. - Jöran Nilsson får Mäki hemman hel sin lifstid - framledne Thomas Anderssons son Matts Thomasson när blifvit myndig gifta sig med des dotter Lisa Jöransdotter och Matts Thomasson efter Jörans död for detta hemmannet besitta. - Jöran Nilsson och des hru Anna Axelsdotter ville låta Thomas Anderssons döttrar Lisa och Maria arfva nämda Mäki hemman och köta och fuxa och betala deras bröllop. - Framledne Thomas Anderssons broder bonde Eric Andersson i Maatiala och des afledne hustrus Lisa Henricsdotters broder skräddare Lars Henricsson ifrån Linnais hyväksyvät sopimuksen.

Lapset:
1. Elisabeth Thomasdotter Mäki , syntynyt 10.9.1724 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 48
2. Maria Thomasdotter Mäki , syntynyt 28.2.1726 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 49
3. Matts Thomasson Mäki , syntynyt 29.9.1727 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 50
4. Anna Thomasdotter Mäki syntynyt 1732 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 18.2.1733 Sääksmäki,Linnainen.
5. Johan Thomasson Mäki syntynyt 20.5.1735 Sääksmäki,Linnainen, kuollut ennen 20.2.1741 Sääksmäki,Linnainen, kummit: Matts Johansson?, Caisa Andersdr, Margareta Ericsdr, Christina ??, Johan Henricsson, Jacob Johansson, ??.
2. puoliso: Vihitty 1.1.1739 Sääksmäki,Linnainen Sigfrid Thomasson Kaisti, Mäki syntynyt 2.2.1711 Sääksmäki,Ikkala, kummit: Gabriel Woivalenius, Johan M?son, Jöran Jöransson, jungfu Anna Woivalenia, Beata Nilsdr, ?, Maria Johansdr ifrån Ickala.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas Jöransson Kaisti, Talollinen, syntynyt 1679 Sääksmäki,Ritvala, kuollut 29.5.1755 Sääksmäki,Ritvala. Vihitty 11.12.1707 Sääksmäki,Ikkala.
   (ä) Sophia Michelsdotter Kaisti, syntynyt 1670, kuollut 25.6.1749 Sääksmäki,Ritvala.
   (ii) Jöran Sigfridsson Kaisti, Talollinen, syntynyt 1639, kuollut 26.5.1697 Sääksmäki,Ritvala.
   () N.N.
   (äi) Michel Kaisti?.
   (ää) N.N.
| Alku |

Taulu 48
IV Elisabeth Thomasdotter Mäki, (Taulusta 47, äiti Elisabet Hietala) syntynyt 10.9.1724 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 18.2.1748 Sääksmäki,Linnainen, kummit: Johan Henricsson, Christer Jöransson (Mattila), Lars Henricsson, Erich Henricsson, hru Maria Henricsdr, Walborg Andersdr alla ifrån Linnais och Caisa och Walborg Henricsdr ifrån Munde.

Puoliso: Vihitty 28.12.1742 Sääksmäki,Linnainen Carl Carlsson Nuhala, Palmfelt Korpraali, syntynyt noin 1720 Kalvola,Kutinen, kuollut 4.1.1800 Kalvola,Kuurila.
Puolison vanhempia:
   (i) Carl Ericsson Nuhala, Talollinen, lautamies Kutisten Nuhalassa, syntynyt Kalvola,Kutinen. Tammelan käräjät v. 1726: Capitain och baron Gustaf Clooth vaatii saataviaan des augments bonde Carl Ericssonilta ifrån Kuttis by och Kalvola socken, Carls cautionister rusthollare Thomas Michelsson äfven Mårten Johansson ifrån Hykkilä.
Sääksmäen ja Kalvolan käräjät v. 1726: nämdeman Carl Ericsson ifrån Kuttis velkaa Tammelan Koiviston Johan Olofsson Kubialle (Vähä-Kättö).
Kutinen Nuhala v. 1733: Carl Ericsson, Brita hustru, Kirstin soldat hru, inhyses Maria.
   (ä) Brita.
   (ii) Eric Carlsson Nuhala, Nuhalan isäntä 1698-, syntynyt Kalvola,Kutinen. Ratsumiesluettelo v. 1656, Calfwola socken Kutis by Grels Bertilssons broder Thomas Bertilsson.

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13149194.
   () Christina.
Perunkirja 13.1.1800 Kuurila: afskedad corporal Carl Palmfeldt, enka Christina Carlsdotter, fosterson Johan Thomasson. Muuttanut: Kalvolan muuttaneet corporal Pamfeldt med des hru ifrån Linnais haft betyg af d. 8.4.1776.

| Alku |

Taulu 49
IV Maria Thomasdotter Mäki, (Taulusta 47, äiti Elisabet Hietala) syntynyt 28.2.1726 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 30.1.1780 Kalvola,Ojajärvi,Mikkola, kummit: Christer Jöransson Mattila, Johan Henricsson Tuitti och Lars Henricsson, Caisa Andersdr, Maria Mårtensdr, Lisbeta Christersdr, Anna Johansdr alla ifrån Linnais. Perunkirja 3.6.1780 Kalvola Ojajärvi: torpare Michel Henricsson, afledne hru Maria Thomasdr, enklingen Michels afledne hustrus broders barn Maria, Catharina, Elisabet och Stina Mattsdöttrar. Stina och Lisa ogift, förmyndare Johan Henricsson ifrån Teurois. Allekirjoitukset Michel Henricsson (po Gabrielsson) ifrån Linnais Mäki å des hru Marias vägnar, Sigfrid Henricsson ifrån Ojajärvi å des hru Catharinas vägnar.

Puoliso: Vihitty 11.12.1748 Sääksmäki Michel Henricsson Mikkola Rakuuna, syntynyt 22.9.1726 Sääksmäki,Sillantaka, kuollut 18.2.1781 Kalvola,Ojajärvi,Mikkola, kummit: Jacob Johan Ståhl, Matts ??, Carl och Anders Mattssöner och Carl Ericsson ibm, Elisabet Lena Witzel, Anna Ericsdr och Beata Zachrisdr alla ifrån Sillantaka.
Puolison vanhempia:
   (i) Henrich Ericsson, Lampuoti Sillantakana, syntynyt 1680 Sääksmäki, kuollut 4.2.1755 Sääksmäki,Sillantaka. Rippikirja 1691-1714 Sillantaka landbonde: Henric Ericsson, Maria Ericsdr hru, Johan Jöransson svåger i Toppola, Maria dess hru, Sophia Ericsdr syster, Anna Ericsdr dito, Elias Ericsson pojke. Vihitty 3.4.1705 Sääksmäki,Terinen.
   (ä) Maria Ericsdotter, syntynyt 1685 Sääksmäki,Terinen, kuollut 17.3.1757 Sääksmäki,Sillantaka.
   (ii) Eric.
   () N.N.

. Muuttanut: i Calvola.

| Alku |

Taulu 50
IV Matts Thomasson Mäki, (Taulusta 47, äiti Elisabet Hietala) Talollinen Sääksmäen Linnaisten Mäessä, syntynyt 29.9.1727 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 26.4.1775 Sääksmäki,Linnainen, kummit: Johan Andersson, Matts Henricsson, Johan Henricsson, Anders Henricsson, Matts Henricsson, hru Maria, Caisa Henricsdr hru ifrån Munde dess piga Beata Sigfridsdr. Sääksmäen käräjät 10.12.1764 §87: Matts Thomassons ifrån Linnais Mäki fader Thomas Andersson. Förra åboen Anders Michelsson var hemma ifrån Sittala by och Kalvola socken. Senare åboen Jacob Cnutsson som efter sig lämnat twänne barn, jämte utan arfvinar denna Jacob Cnutsson var gift med Kulo hemmannets i Maatiala by dotter Caisa med namn, hwilkens broder sons dotter nu ähr gift med Matts Thomasson.

Sääksmäen käräjät 16.12.1771 §60: Matts Mäki och des hustru Lisa Jöransdotter.

Puoliso: Elisabet Jöransdotter Mäki syntynyt 28.9.1725 Sääksmäki,Kärsä, kuollut 21.8.1799 Sääksmäki,Linnainen,Mäki, kummit: Henric Mattsson Kasuri, Michel Axelsson Kärsä, Matts Jöransson i Voipaala, hru Kirstin Henricsdr, Kirstin Axelsdr och Lisa Axelsdr och Lisa Mårtensdr ifrån Aåia.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Nilsson Mäki, Talollinen aluksi Kärsässä sitten Linnaisten Mäessä, syntynyt 2.5.1696 Sääksmäki,Maatiala, (kolmonen), kuollut 15.5.1773 Sääksmäki,Linnainen. Sääksmäen käräjät 8.12.1761 §52: bonde Thomas Henricsson Sipilä ifrån Toijala by af bonde Jöran Nilsson Mäki ifrån Linnais by och bonde hru Anna Axelsdotter, Jörans son Eric Jöransson. Vihitty 26.12.1724 Sääksmäki.
   (ä) Anna Axelsdotter Kärsä, syntynyt 11.6.1703 Sääksmäki,Kärsä, kuollut 10.8.1761 Sääksmäki,Linnainen. Perunkirja 13.1.1762 Linnainen Mäki: enklingen Jöran Nilsson, aflidne hustru Anna Axelsdotter, twå söner Eric och Johan, tre döttrar Lisa, Anna och Kirstin. Lisa gift med bonde Matts Thomasson ifrån Linnais, Anna gift med bonde Sigfrid Ericsson ifrån Toijala, Kirstins förmyndare syskonenbarn Matts Henricsson ifrån Maatiala by. Mäki hemman är crono. Allekirjoitukset Jöran Nilsson ifrån Linnais, Eric Jöransson ifrån Åbo stad, Johan Jöransson ifrån Linnais, på min hustru Lisa Jöransdotters vägnar Matts Thomasson ifrån Linnais, på min hustru Anna Jöransdotters vägnar Sigfrid Ericsson ifrån Toijala, på omyndiga dotter Kirstin Jöransdotters vägnar Matts Henricsson ifrån Maatiala.
   (ii) Nils Mattsson Kulo, Talollinen Sääksmäen Maatialan Kulossa, syntynyt 1661 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 29.7.1710 Sääksmäki,Maatiala,Kulo, kuolinsyy Sairasti vuoteen omana 7v kuoli 29.7.1710.
   () Lisa Eskilsdotter Tuitti, syntynyt 1652 Sääksmäki,Linnainen.
   (äi) Axel Påhlsson Kärsä, Rusthollari Sääksmäen Kärsässä, syntynyt 1661 Sääksmäki,Kärsä, kuollut 3.8.1740 Sääksmäki,Kärsä. Sääksmäen käräjät v. 1722: förra rusthållare Axel Påhlsson jätetty pois v. 1722 henkikirjasta, on 65 vuotias ja jättänyt tilan pojalleen. Vihitty 5.6.1692 Sääksmäki.
   (ää) Beata Cnutsdotter Raija, Rusthollin tytär Huittulasta, syntynyt 1674 Sääksmäki,Huittula, kuollut 3.1.1754 Sääksmäki,Kärsä.

| Alku |

Taulu 51
III Lars Henricsson Hietala, (Taulusta 36, äiti Lisbetha Mattila) Räätäli, lampuoti, Mäen isäntä 1739, syntynyt 5.8.1704 Sääksmäki,Jutikkala, kuollut 11.8.1765 Kalvola,Kuurila, kummit: Lietn Christoffer Ståhl, Johan Eliasson, Erich Eskelsson, Valborg Mårtensdr, Britha Thomasdr, Agneta Thomasdr alla ifrån Judickala. Räätäli Sääksmäen Linnaisissa ja Maatialassa ja viimeksi lampuoti Kuurilan kartanossa. Mainitaan kummina Pälkäneellä Harhalan Nikkilässä v. 1730.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 5.4.1756: sockneskräddare i Säxmäki socken Benjamin Soliander och Johan Theman mot drg Johan Mattsson ifrån Rapola, torpare Gustaf Jacobsson ifrån Valkeakoski, bondeson Jacob Carlsson ifrån Tarttila och skräddare Lars Henricsson ifrån Kuurila tehneet luvatta räätälin töitä.
Perukirja Kuurila 17.2.1766: gamla skäddare Lars Henricsson, änka Brita Andersdotter, 5 söner Johan, Matts, Henric, Carl myndiga men Anders 18 år gammal och omyndig, dotter Anna Larsdotter gift med torpare Anders Jacobsson ifrån Kutila. Son Anderses förmyndare bonde Matts Johansson Mickola ifrån Linnais.

Puoliso: Brita Andersdotter Mikkola syntynyt 1701 Sääksmäki,Linnainen?, kuollut 5.11.1769 Kalvola,Kuurila.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Andersson Mikkola, Talollinen Linnaisen Mikkolassa n. 1690 - 1722, nimismies, syntynyt 1655 Akaa,Tyrisevä, kuollut 22.4.1722 Sääksmäki,Linnainen. Henkikirja 1691 Anders Andersson, Sophia hustru, Mårthen drg, Gertrud piga. Henkikirja 1708 Anders Andersson, Johan son, Maria och Brita pigor.
Vahvistaa Sääksmäen käräjillä 13.11.1705 luovutuksen jolla Pälkäneen kappalainen Olaus Castenius luovuttaa osuutensa Linnaisten Mattilasta veljensä Jöran Christerssonin pojalle Christer Jöranssonille ja tämän psolle Charin Andersdotterille, Christer on Anders Andersson Mikkolan vävy.
Sääksmäen käräjät 7.-9.3.1710 Lars Sigfridssons hemman i Sauvala by och Kalvola socken huudatettu första gången veloista nämdeman Anders Andersson (Mikkola) Sääksmäen Linnaisista.
Sääksmäen käräjät 28.6.1710 huudatettu andra gången.
Sääksmäen käräjät 24.10.1737: bonde och nämdeman Matts Andersson ifrån Kaulo, afledne broder Johan Andersson ifrån Linnais, broder bonde Eric Andersson ifrån Maatiala, deras fader länsman Anders Andersson, broder Johan Anderssons änka Maria Henricsdotter och son Matts Johansson.
   (ä) Sophia Thomasdotter, syntynyt 1658, kuollut ennen 1721 Sääksmäki,Linnainen.
   (ii) Anders Mattsson Kuitu, Mikkola, Linnaisten Mikkolan isäntä 1675-1689, syntynyt 1619 Akaa,Tyrisevä, kuollut 28.7.1701 Sääksmäki,Linnainen. SAY Tyrisevä Kuitu 1649-1656 Anders Mattsson bror, 1654-1656 Valborg hustru. Valborg bror hustru 1662-1665. SAY Linnainen Mikkola 1675 Anders Mattsson, Valborg hustru.
Henkikirja 1676 Anders Mattsson, Walborg hustru. Henkikirja 1680 Anders Mattsson, Walborg hustru, Kirstin piga, Anders son. Henrkikirja 1681 Anders Mattsson, Walborg hustru, Anders son, Ingrid hustru.

Mainitaan kirkon tileissä 7.6.1698 nimellä Anders Kuitu i Linnais.
   () Valborg Andersdotter, syntynyt 1624, kuollut 3.1.1696 Sääksmäki,Linnainen. Kuolintiedossa moder ja omaisena Anders Mattsson.
Linnaisten Mikkolassa 1728 alkavassa rippikirja ilman ehtoollismerkintöjä pig Brita Andersdotter merkinnällä i Kangasala.

Lapset:
1. Johan Larsson , syntynyt 25.10.1730 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 52
2. Matts Larsson , syntynyt 25.1.1734 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 53
3. Thomas Larsson syntynyt 1735 Sääksmäki,Linnainen.
4. Henric Larsson Ottila, Pietola , syntynyt 11.1.1737 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 54
5. Anna Larsdotter , syntynyt 12.12.1740 Sääksmäki,Kuurila. Tauluun 55
6. Carl Larsson Kaarela, Kaarlela , syntynyt 19.9.1744 Sääksmäki,Maatiala. Tauluun 56
7. Anders Larsson Leinamo , syntynyt 3.1.1748 Sääksmäki,Maatiala. Tauluun 57
| Alku |

Taulu 52
IV Johan Larsson, (Taulusta 51, isä Lars Hietala) Lampuoti, syntynyt 25.10.1730 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 27.10.1765 Kalvola,Kuurila, kummit: Christer Jöransson (Mattila pso Mikkolasta), Johan Henricsson (Tuitti äiti Mikkolasta), Thomas Andersson (Mikkola), Matts Henricsson, hru Caisa Andersdr (Mikkola Mattilan emäntä), ?? Henricsdr alla ifrån Linnais, piga Maria Ericsdr ifrån ?. Henkikirjassa merkitty Kuurilan lampuodiksi vv. 1751-1764.
Perunkirja 17.2.1766 Kalvola Kuurila: afledne landbonde Johan Larsson, enka Kirstin Johansdotter, barn Eric, Johan, Lisa och Maria. Förmyndare bonde Eric Ericsson Molkka i Vieremunde.

Puoliso: Vihitty 27.12.1755 Sääksmäki Cirstin Johansdotter Kalalahti syntynyt 30.9.1730 Sääksmäki,Kalalahti, kuollut 14.4.1808 Kalvola,Niemi,Ohtinen, kummit: drag Matts Tiederflycht, sold Johan Sassi?, Johan Persson i Tyrisevä, Kettula värdinnan, Beata Caspersdr i Tyrisevä, Kirstin och Maria Henricsdötrar i Kalalax.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Johansson Kalalahti, Talollinen, syntynyt 16.6.1700 Sääksmäki,Kalalahti, kuollut 24.8.1782 Sääksmäki,Kalalahti. Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 6.12.1756: Kalalax hemmans åboo bonde Johan Johansson till bonde Eric Andersson ifrån Pildola hemman i Mulkue by.

Perunkirja 17.10.1763 Kalalahti: bonde Johan Johansson, hustru Lisa Mårtensdotter, tre söner Henric, Eric och Johan, tre döttrar Beata, Chirstin och Maria. Beata gift med jagtfogde Johan Jöransson, Kirstin med Kuurila landbonde Johan Larsson. Kalalax hemman är skatte och Johan Johanssons arf efter des framledne föräldrar. Vihitty 28.12.1723 Sääksmäki,Terinen.
   (ä) Elisabet Mårtensdotter, syntynyt 1700, kuollut 4.2.1787 Sääksmäki,Kalalahti.
   (ii) Johan Mattsson Kalalahti, Talollinen, syntynyt 1671 Sääksmäki,Kalalahti, kuollut 22.4.1700 Sääksmäki,Kalalahti. Vihitty 8.10.1697 Akaa,Poutala,Vilppula.
   () Beata Ericsdotter Vilppula, syntynyt 1666 Akaa,Poutala, kuollut 19.10.1752 Sääksmäki,Kalalahti.
Sääksmäen käräjät 11.12.1769 §23: hustru Chirstin Johansdotter ifrån Kuurila mot des broder bonde Eric Johansson i Kalalax, perintövaatimus. Muuttanut: i Calvola.

| Alku |

Taulu 53
IV Matts Larsson, (Taulusta 51, isä Lars Hietala) Lampuoti, torppari, syntynyt 25.1.1734 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 8.1.1801 Kalvola,Kutila,Ihalaho,Heikkilä, kummit: Erich Axelsson ifrån Munde, Matts Johansson ifrån Linnais (Mikkola), Erich Ericsson ifrån Judickala, Carl Isacsson ifrån Matiala, hru Caisa Henricsdr ifrån Judickala, Lisa Henricsdr ifrån Linnais, och piga Lisa Johansdr ibm. Torppari Kutilan Vätälässä 1777. V. 1777 rippikirjassa perheessä mainitaan lapset Anna, Henric, Matts, Maria, Johan Beata ja Brita sekä Lisa änka svärmor. Muutti Kutilasta Iittalan rusthollin lampuodiksi 1781 ja takaisin Kutilan Ihalahteen Heikin luokse (vaimon veli) 1784. Kutilassa v. 1792 alkavassa rippikirjassa ei lapsia merkittynä.

Puoliso: Vihitty 28.12.1758 Kalvola,Kankaanpää Beata Henricsdotter Heikkilä syntynyt 1735 Kalvola,Kankaanpää, kuollut 23.5.1809 Kalvola,Kutila,Ihalaho,Perttula.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric.
   (ä) Elisabet, syntynyt 1700, kuollut 22.3.1778 Kalvola,Kutila,Heikkilä. Matti Laurinpojan luona Kutilan Vätälässä v. 1777 Lisa änka svärmor.

| Alku |

Taulu 54
IV Henric Larsson Ottila, Pietola, (Taulusta 51, isä Lars Hietala) Torppari, itsellinen, lampuoti Sääksmäen Pietolassa, syntynyt 11.1.1737 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 17.10.1810 Sääksmäki,Muti, kummit: Onnela Petter Hafberg, Itkoi Matts Henricsson, Linnais Jacob Johansson (Mattila), Mårten Thomasson ifrån Kalvola, hru Beata Sigfridsdr, hru Mar. Ericsdr, piga Lisa Johansdr ifrån Linnais. Ammatti Kutilassa krögare, ainakin 1771 Jutikkalassa, tuli Kalvolan Ohtisten Eerolan torppaan 2.6.1799 Sääksmäeltä (inh. enkl.)
. Muuttanut: Muti flyttat til Kalvola 1798, återkom ifrån Janakkala 1798.

Puoliso: Vihitty 26.12.1759 Kalvola,Kutinen Elisabet Johansdotter syntynyt 1739 Kalvola,Kutinen.

| Alku |

Taulu 55
IV Anna Larsdotter, (Taulusta 51, isä Lars Hietala) syntynyt 12.12.1740 Sääksmäki,Kuurila, kuollut 17.2.1792 Loppi,Topeno, kuolinsyy keuhkotauti.

Puoliso: Vihitty 26.12.1764 Kalvola,Kuurila Anders Jacobsson Ranginoja Torppari, paimen, syntynyt 1731 Kalvola,Taljala.
Puolison vanhempia:
   (i) Jacob Thomasson Sipilä, Talollinen, syntynyt 1688 Kalvola,Taljala, kuollut 18.5.1760 Kalvola,Taljala,Sipilä. Henkikirja Taljala Sipilä v. 1722: Jacob Thomasson, Maria hustru.
   (ä) Maria Jöransdotter, Emäntä, syntynyt 1686 Kalvola, kuollut 17.1.1773 Kalvola,Kuurila,Korho.
   (ii) Thomas Michelsson Sipilä, Talollinen, itsellinen. SAY v. 1694 Thomas Michelsson, Maria hru.
   () Maria Grelsdotter Sipilä, syntynyt Kalvola,Taljala.
Torppari Kutilan Vätälässä 1767-1775. Muutti pois perheineen Vätälästä 1775.

| Alku |

Taulu 56
IV Carl Larsson Kaarela, Kaarlela, (Taulusta 51, isä Lars Hietala) Lampuoti, torppari, syntynyt 19.9.1744 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 28.9.1805 Kalvola, kummit: Jöran Äijälä, Anders Isacsson, Carl Mattsson, Johan Henricsson, Matts Renkula, Maria Carlsdr, Lisa Thomasdr, Ingeborg Jöransdr, Maria Thomasdr. Kuurilan kartanon lampuoti 1765-1782. Torppari Niemen Ohtisten Kaarlelan torpassa 1782-1805. Torppa saanut nimensä perustajansa Kallen (Kaarle) mukaan, torpan nimi aluksi Kaarlela, josta vaihtunut jo 1850-luvulle mennessä nykyiseksi Kaarelaksi. Henkikirjan mukaan vv. 1768-1776 Kuurilan lampuoti.
Perunkirja 20.11.1805 Niemi AlaOhtinen: torpare Carl Larsson, enka Margareta Mattsdr, söner Carl, Adam och Johan, dotter Marias man torpare Elias Mattsson Suonpää, döttrar Christina och Margareta, förmyndare torpare Thomas Thomasson Kaaro.

Puoliso: Vihitty 5.3.1767 Kalvola Margareta Mattsdotter Tajanen syntynyt 1737 Kalvola,Taljala,Tajanen, kuollut 19.12.1805 Kalvola,Niemi,Ohtinen.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Jöransson Tajanen, Talollinen Taljalan Tajasella 1727-1747, syntynyt 1689 Kalvola,Taljala, kuollut 1.12.1765 Kalvola,Taljala. Luettelo verovapautta saaneista taloista v. 1724: Taljala Matts Persson eller Matts Tajanen, 5 åhrs frihet, skatte 1727, augment under Tarttila Matts Sigfridsson.


Perunkirja 13.3.1766 Taljala Tajanen: afledne bonde Matts Jöransson, enka Kirstin Clasdotter, son Clas, fyra döttrar Brita, Maria, Margareta och Kirstin. Brita gift med trumslagare Henric Bertilsson, Maria med reserve dragon Henric Mattsson ifrån Sattula by. Förmyndare bonde Samuel Carlsson ifrån Sauvala. Matts Jöranssons halfbroders son Carl Thomasson ifrån Taljala, hru Maria Pehrsdotter. Tajanen hemman är skatte. Velkoja til räntetagaren Matts Andersson som halfwa Stor Nikkilä hemman besitter, til ägare af andra delen Matts Johansson, til drg Johan Ericsson ifrån Taljala by, til soldaten Eric Tallgren

Kalvolan käräjät 9.12.1766 §40: arfskifte 13.3.1766 Taljala Tajanen: afledne bonde Matts Jöransson, enka Chirstin Clasdotter, son Clas Mattsson och fyra döttrar Brita, Maria, Margareta och Chirstin. Brita gift med trumslagare Henric Bertilsson, Maria gift med reserv dragon Henric Mattsson ifrån Sattula by med Margareta och Chirstin äro omyndiga. Bonde Samuel Carlsson ifrån Sauvala förmyndare för son Clas Mattssons begäran. Afledne bonde Matts Jöranssons halfbroders son Carl Thomasson ifrån thetta Taljala by, des hustru Maria Pehrsdotter. Vihitty 28.12.1725 Urjala,Haaroinen.
   (ä) Chirstin Clausdotter Karo, Emäntä, syntynyt 1704 Urjala,Haaroinen, kuollut 6.2.1772 Kalvola,Taljala,Tajanen.
   (ii) Jöran Staffansson Tajanen, Talollinen Taljalan Tajasella 1702-1726, syntynyt Kalvola,Taljala. Kalvola käräjät v. 1706: Jöran Staffanssons i Taljala coh des hustru Margareta Henricsdotter, Jöranin piika Kirstin Jacobsdotter lähtenyt palveluksesta ennen aikojaan.
   () Margareta Henricsdotter. Puolisona 1691 henkirjassa muttei 1684.
   (äi) Claus Mattsson Karo, Talollinen, syntynyt 1655, kuollut 1704 Urjala,Haaroinen,Karo. Karon kruununtilan isäntä 1683-1704 Urjalan Haaroisissa. Syntynyt noin 1655. Sai immissiokirjan Karon kruununtilaan maaherra Axel Rosenhånelta 9 päivänä syyskuuta 1683. Takaajia oli viisi: Simo Niilonpoika, Urjalan Kampparin Isotalon isäntä (?), Heikki Martinpoika, Urjalan Velkalan Aatelin isäntä, Matti Niilonpoika, Urjalan Salmen Tolvan isäntä, Matti Tuomaanpoika Pauhari, Urjalan Urjalankylän Pauharin isäntä sekä Yrjö Juhonpoika, Humppilan Kauppilan isäntä.
Urjalan käräjät v. 1699: tuomitaan Clas Mattsson i Harois maksamaan velkansa enkan Malin Theofiliusdotter.
   (ää) Chirstin Nilsdotter Isotalo, syntynyt 1658 Urjala,Kamppari, kuollut 3.9.1732 Urjala,Haaroinen,Karo. Kampparin Isotalossa mainitaan 1675-1678 Chirstin dotter.
Perunkirja 10.3.1806: torpare enka Margareta Mattsdotter AlaOhtinen.

| Alku |

Taulu 57
IV Anders Larsson Leinamo, (Taulusta 51, isä Lars Hietala) Torppari, syntynyt 3.1.1748 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 29.12.1815 Kalvola,Taljala,Kaaronoja, kummit: Johan Isacsson, Carl Palmfelt, Eric Axelsson, Henric Henricsson, Elin Nilsdr, Maria Pehrsdr, Maria och Maria Henricsdotter. Torpparina Niemen Vehkojassa 1777-1782. Asui 1800-1801 Ohtisten Eerolan torpassa (inh.) ja 1810-1815 veljenpojan luona Kutilan Lehtivehmaan torpassa. Myös Taljalan Kaaronojan torpassa.
Henkikirjan mukaan v. 1774-1779 torppari Vehkojalla, v. 1780-1782 nybyggare Niemen Vehkojalla ja v. 1783 torppari Niemen Kaarossa, Taljalan Perttulan Hietais torp VV. 1787-1799 sama torppa merkitty v. 1800 alkaen Kaaronoja nimellä.

Puoliso: Vihitty 16.2.1772 Kalvola Anna Bertilsdotter syntynyt 1747 Kalvola, kuollut jälkeen 1821.
Puolison vanhempia:
   (i) Bertil Jacobsson, Torppari, syntynyt 1713 Kalvola, kuollut 9.1.1751 Hämeenlinna. Olli Tiitinen: Kalvolan Kuurilassa lampuoti 1743-48 ja torppari 1749 Perttu 36v 1749, vaimo Anna 46, lapset Heikki 6, Maria 4, Anna 1½. Muuttaneet Hämeenlinnan Suotorppaan (rp 1725-51 s. 148), jossa Perttu Jaakonpoika s. 1716 k. 1751, vaimo Anna Uotintytär (Anna Olofsdr) s. 1700, lapset Heikki 1742, Maria 1745, Anna 1747. Perttu Jaakonpoika haudattu Hämeenlinnassa 9.1.1751 36-vuotiaana. Leski ja lapset palanneet Kalvolaan. Asuneet Sittalan Tulokkaalla, Taljalan Sipilässä ja Tajasella sekä Kutilan kartanossa, jossa Anna Bert(tils) änka 52v 1755, Anna dotter 10v. Leski Anna kuollut Unosissa 1766 ja haudattu 8.5.1766 63-vuotiaana. Perttu ja Anna olivat kumpikin Kutilan kartanosta, kun heidät vihittiin Kalvolassa 2.1.1739 (KA 8232:3284, LT 918). Lapsista Heikki ilmeisesti on räätäli ja rumpali Heikki Pertunp Harm (1745-1789) ja Anna ilmeisesti tuo Antti Laurinpojan puoliso, vaikka ikämerkinnöissä ja syntymäajoissa on pientä eroavuutta.
. Vihitty 2.1.1739 Kalvola,Kutila.
   (ä) Anna Olofsdotter, syntynyt 1700, kuollut 8.5.1766 Kalvola,Unonen.
   (ii) Jacob Michelsson Könnölä, Talollinen, kuollut Kalvola,Könnölä.
   () Maria Johansdotter Könnölä, syntynyt 1691 Kalvola,Könnölä, kuollut Kalvola,Keikkala. Sääksmäen käräjät 8.4.1771 §35: änka Maria Johansdotter och hennes son Henric Jacobsson om Könnölä skattehemman. Byte contract.

| Alku |

Taulu 58
III Matts Henricsson Seppälä, (Taulusta 36, äiti Lisbetha Mattila) Talollinen Huittulan Seppälässä, syntynyt 20.2.1707 Sääksmäki,Jutikkala, kuollut 21.12.1738 Sääksmäki, kummit: Erich Hufvudsköld, Jöran och Mårten Eskelssöner, Erich Ericsson, Lisbeta Grelsdr, Lisa Henricsdr alla ifrån Judickala, Valborg Mårtensdr ifrån Linnais. Mainitaan v. 1734 Sääksmäen Linnaisissa.

Puoliso: Vihitty 28.12.1737 Sääksmäki Helena Johansdotter Tangelin syntynyt 28.7.1721 Sääksmäki, kuollut 11.8.1747 Sääksmäki,Huittula, kummit: mag Möller.
Puolison vanhempia:
   (i) Johannes Mattsson Tangelin, Sääksmäen lukkari, syntynyt 1693 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 23.7.1739 Sääksmäki. V. 1740-1749 rippikirjassa myös Maria dotter s. 1731!
Hattulan käräjät v. 1731: soldaten Johan Henricsson ifrån Ihalempis skyldig til klockaren i Säxmäki socken Johan Tangelin
Sääksmäen tuomikunta, perunkirjat 1737-1741 nro 103: 4.11.1740 änckia Sophia Kaskas, svåger boställebonde Henric Michelsson i Linnais. 17.11.1740 änkia Sophia Kaskas, döttrar Anna, Sophia och Maria Tabgelin, klockaren systerman bonde Henric Michelsson ifrån Linnais.
Sääksmäen käräjät 19.-26.3.1739: klockare i Säxmäki Johan Tangelin til bonde Lars Henricsson med des moder Lisa Christersdotter i Linnais by och Mäkitalo hemman. Klockarens afledne måg Matts Henricsson och dotter Lena Tangelin.
   (ä) Sophia Mårtensdotter Kaskas, syntynyt 1697 Kalvola,Taljala, kuollut 12.5.1757 Sääksmäki,Huittula,Vittinkilä.
   (ii) Matts.
   () N.N.
   (äi) Mårten Sigfridsson Kaskas, Rusthollari, syntynyt noin 1648 Kalvola,Saviniemi, kuollut jälkeen 1708 Kalvola,Taljala. Vuodelta 1708 merkintä är gammal landlös gubbe öfverdragit h:t sin måg.
Mainitaan Taljalan Perttulassa veljenä vuodesta 1664 alkaen.
   (ää) Sophia Baltzarsdotter Schele, kuollut 14.11.1737 Sääksmäki. Mainitaan 1720-luvulla Voipaalassa kummina tittelillä hustru eikä enka joten onko avioitunut uudestaan Mårten Kaskaan kuoltua.
Sääksmäen käräjät 13.10.1738: Samuel Kaskas gamla moder Sophia Schele död d. 14. Nov. 1737.
Perunkirja 2.11.1747 Huittula Vittinkilä: bonde Simon Mattsson, afledne hustru Helena Tangelin, son Matts, förmyndare mosterman bonde Johan Larsson. Velkaa mm til bonde Jacob Thomasson ifrån Taustiala by Pälkäne socken, till broder Johan Mattsson i Huittula. Velkaa til bonde Jacob Thomasson ifrån Taustiala bu Pälkäne socken, til broder Johan Mattsson i denna Huittula by.

| Alku |

Taulu 59
II Olof Christersson Castrenius, (Taulusta 1, isä Christer Mattila) Pälkäneen kirkkoherra 1729-1736, syntynyt noin 1667 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 28.12.1736 Pälkäne. Pälkäneen kirkkoherra 1729-1736. Virtain kappalainen 1691-1701, Pälkäneen kappalainen 1701-29. Vastaväittäjä pappeinkokouksessa 1703. Luopui osuudestaan Mattilaan 1705 veljensä pojan Risto Yrjönpojan hyväksi.
Olaus Castreniuksen syntyperä ja Turun-aika
Sukuneuvoston puheenjohtajan, apul. prof. Paavo Castrénin juhlaesitelmä
sukukokouksessa Kongressikeskus Ikituurissa Turussa 7.6.1992
Castrén-suku on näinä päivinä kokoontunut Turkuun viettämään sukunimensä 300-vuotisjuhlaa. Tarkemmin sanoen todennäköisesti vuonna 1690 tai 1691 sukumme ensimmäinen opintielle lähtenyt jäsen, myöhempi Pälkäneen kirkkoherra Olaus Castrenius, sai pappisvihkimyksensä yhteydessä tuon
sukunimen, joka oli johdettu hänen kotipaikkansa Sääksmäen Linnaisten kylän nimestä (lat. castrum = linna).
Linnaisten kylä sijaitsee Vanajaveden eteläpuolella ns. Saarioisten alueella miltei vastapäätä Ritvalan Helkavuorta ja vain noin kahdeksan
kilometrin päässä Sääksmäen kirkolta ja Rapolanharjusta, jossa sijaitsee eräs Pohjoismaiden huomattavimmista muinaislinnoista. Vuonna 1934 ilmestyneessä erinomaisessa Sääksmäen pitäjän historiassaan akateemikko Eino Jutikkala, joka itsekin on kotoisin Linnaisten naapurista Jutikkalasta, on ehdottanut, että monet Hämeen paikannimistä olisi johdettu niistä toteemieläimistä, joita Hämeen sukuyhteisöt pakanuuden ajalla palvoivat. Näin olisi Hauholla asunut haukkojen sukuyhteisö ja Sääksmäellä sääksien heimo. Sääksmäen alkuperäinen nimi oli nimittäin Sääksemä (vrt. Längelmä, Elimä). Linnaisten kylä on saanut nimensä jyrkästä kallioisesta mäestä, joka kohoaa miltei kylän keskellä. Kyseessä ei liene varsinainen linnoitettu
muinaislinna vaan pikemminkin mäki, jossa poltettiin vainovalkeita vihollisen uhatessa etelästä varoitukseksi Rapolanharjun puolustajille. Välittömästi linnavuoren juurella juoksee näet verrattain vuolas ja aikoinaan kalaisa Oikolanjoki, jota käytettiin kirkkoreittinä vielä 1900-luvun alussa ja joka aikaisemmin, ennen suuria vesistönlaskuja, oli varmasti huomattavasti tärkeämpikin kulkuväylä. Vaikkakin Linnaisten kylän läheisyydestä on viime vuosina löydetty useita muinaiskalmistoja - esim. juuri Jutikkalan alueelta - ei itse Linnaisten kylä näytä olleen vielä keskiajallakaan asuttu. Ainakaan
vuodelta 1340 peräisin olevassa paavi Benedictus XII:n kirjeessä, jossa oli vahvistettu joukolle sääksmäkeläisiä talollisia annettu pannatuomio, koska nämä olivat kieltäytyneet maksamasta papinmaksuja ehkä liian ahnaalle kirkkoherralleen Henrik Haartmanninpojalle, ei esiinny yhtään Linnaisten kyläläistä. Koska kylässä kuitenkin vuonna 1539 oli jo yhdeksän taloa, ei asutus siellä voi kovin nuortakaan olla. Jutikkalan mukaan ei missään Sääksmäen kylässä ole asutus säilynyt niin järkkymättä vanhoillaan kuin Linnaisten kylässä. Siellä ei ainoakaan talo ollut 1930-luvulle mennessä päässyt pysyvästi autioitumaan eikä niitä myöskään hyvinäkään aikoina ollut jaettu. Niinpä talojen luku pysyi aina 1950-luvulle saakka yhdeksänä. Nykyään taloja on jäljellä vielä seitsemän. Tämä viittaa ehkä siihen, että kyläyhteisössä vallitsi voimakas ja konservatiivinen yhteishenki.(Hyvä ja selkeä Linnaisten kylän kartta vuodelta 1641 on nähtävissä Internet-verkossa osoitteessa: http://www.virtuaaliyliopisto.fi/vanhatkartat/maakirjakartat/
Tästä osoitteesta etsitään ensin Sääksmäki ja sitten Linnaisten kylä. Kartan saa näkyviin pienenä, keskikokoisena ja suurena.) Linnaisten talot olivat suhteellisen pieniä eikä niistä - kuten kirkonpuolen isojen kylien taloista - tullut ratsutiloja muista kuin juuri meidän sukumme kantatilana pidetystä Mattilasta, joka jo vuonna 1611 mainitaan sellaisena. Taloista kaksi, Erkkylä ja Elsola, sijaitsevat kauimpana Linnavuoresta nykyisen rautatien läheisyydessä, Keivola ja Mäkelä molemmin puolin ns. Kievarintietä, joka erkanee maantiestä länteen, ja Mattila, Mikkola ja Kokkila tienhaarassa
maantien molemmin puolin. Välittömästi Linnavuoren juurella ovat sijainneet myös kadonneet Leissa ja Tuitti, joiden maat on myöhemmin liitetty Mikkolaan. Säksmäkeläisillä ei näytä olleen suuremmasti onnea myöskään protestanttisten kirkkoherrojensa suhteen. Ensimmäinen heistä oli
uskonpuhdistuksen uranuurtajiin kuuluneen kaniikki Pietari Särkilahden veli Paavali Särkilahti (kirkkoherrana 1536-66), joka jo aikaisemmassa
virkapaikassaan Taivassalossa oli tullut kuuluisaksi ahneudestaan ja häikäilemättömyydestään. Juuri parempia eivät olleet hänen poikansa
Timoteus Paavalinpoika ja vävynsä ja seuraajansa Dionysius Matinpoika. Yhdessä he hankkivat maa-alueita lähes kaikista kylistä ja panivat näin
alulle erään Suomen suurista perheomaisuuksista. Eräällä seuraajista, Sigfrid Sigfridinpojalla, jonka mukaan monet pitäjäläiset varmaankin saivat tuon vanhan ruotsalaisen pyhimysnimen, oli ehkä hänen harrastuksiaan kuvaava sukunimi Wijnaparda. Hän oli kirkkoherrana 1601-34. Olaus Castreniuksen nuoruuden aikana kirkkoherrana oli turkulainen Tuomas Palthenius (1636-85), jonka aikana kirkko ja koko seurakunta olivat täydellisessä rappion tilassa, koska kirkkoherra aikalaisten kertoman mukaan vain ``ryösti ja ryyppäsi'', muun muassa kirkon katon korjaukseen kerätyt rahat. Sukumme ensimmäinen tunnettu jäsen, Markus Sigfridinpoika, tuli vuonna 1605 isännäksi (uptog) Mattilan taloon, joka oli ollut ``autiona'', toisin sanoen veronmaksukyvyttömänä, ainakin vuodesta 1601. Kustaa Vaasan ja varsinkin hänen poikiensa 1500-luvun jälkipuoliskolla ja 1600-luvun alussa käymät alituiset sodat olivat näet vaikuttaneet syvällisesti Suomen maaseutuun. Kun talonpojilta vaadittiin yhä enemmän veroja ja kun miehiä oli jatkuvasti saatava armeijaan, talot alkoivat autioitua ja niiden verot rästiytyivät. Talojen menettäessä vähitellen asukkaansa ja peltojen jäädessä omistajitta naapurit ja kyläläiset ryhtyivä viljelemään autiotilan maita. Osittain talonsa verohylyksi jättänyt talonpoika saattoi itsekin viljellä peltojaan. Ilmeisesti näin oli käynyt myös Mattilan kohdalla. 1500-luvun lopun sotien johdosta tila oli tullut veronmaksukyvyttömäksi, mutta 1600-luvun alussa ehkä joku naapureista otti tilan haltuunsa ja saamansa lyhyen verovapauden ansiosta kykeni jopa verrattain pian nostamaan Mattilan Linnaisten kylän ainoaksi ratsutilaksi. Jos tämä kyvykäs tilallinen, esi-isämme Markus Sigfridinpoika, todella oli Linnaisten kylän omia kasvatteja, kyseeseen voinee tulla naapuritalon Tuitin isännän Sigfrid Paulinpojan nuorempi poika. Sigfrid Paulinpoika oli Tuitin isäntänä kaikkiaan lähes 45 vuotta, ja hän oli varmasti jonkinlainen kylän patriarkka. Varmasti tiedämme tosin vain sen, että hänen poikansa Johannes, joka oli sairaalloinen, jäi hoitamaan Tuitin tilaa.
Nuoremmasta pojasta ei ole tietoa, mutta olisi houkuttelevaa ajatella, että Markus Sigfridinpoika olisi Tuitin isännän nuorempi poika. Mielenkiintoista on lisäksi se, että Sigfrid Paulinpojan esi-isiä tunnetaan vielä koko joukko: hänen setänsä oli ollut Tuitin isäntänä 1564-1577, hänen isänsä Paul Jönsinpoika noin 1545-1563 ja hänen isoisänsä Jöns Nilsinpoika ainakin vuodesta 1539, jolloin maakirjoja ryhdyttiin pitämään. Tämän ainakin toistaiseksi pelkän hypoteesin mukaan sukumme kantaisä olisikin tuo Nils, jonka poika Jöns oli Tuitin isäntänä jo ainakin vuonna 1539. Näin ollen Nilsin olisi pitänyt syntyä joskus 1400-luvun loppupuolella. Näin ollen voisimme nyt samalla viettää sukumme 500-vuotisjuhlaa. En tiedä, löytyykö koskaan uusia lähteitä, jotka antaisivat varmaa lisätietoa Mattilan isännän syntyperästä. Mattilassa asuneet sukumme varhaisimmat varmat talonpoikaiset esi-isät ovat siis Markus Sigfridinpoika (noin v:sta 1605), Lasse Markuksepoika, tämän veli Grels Markuksenpoika sekä Krister Grelsinpoika. Tiedämme, että Krister Grelsinpojalla, joka eli 92-vuotiaaksi ja ehti olla kolme kertaa naimisissa ennenkuin kuoli v. 1704, oli ainakin kaksi tytärtä ja neljä poikaa. Pojista vanhin, Yrjö, kuoli jo ennen isäänsä, ja Mattila jäi lopulta hänen pojalleen Krister Yrjönpojalle, jonka hyväksi isän
veljet luopuivat perintöosuuksistaan vuonna 1704. Ruotsin suurvalta-asema rasitti suuresti Suoen maaseutua. Jo 1640-luvulla oli lähes 20.000 suomalaista miestä sodassa ulkomailla. Vuonna 1676 Suomen maapäivät suostuivat uuteen sotaväenottoon, mutta huomauttivat, että maa oli kulkutautien ja pestauksen takia niin autiona väestä, ettei sitä voi sanoin ilmaista. Kuitenkin jo seuraavana vuonna mm. Hämeen läänin maapäivät suostuivat siihen, että joka kuudes mies kirjoitettiin sotilaaksi. Ehkäpä jokseenkin varma sotaväkeen joutuminen oli osaltaan vaikuttamassa siihen, että Krister Grelsinpojan kaksi nuorinta poikaa, Olaus ja Matias, päättivät jättää Mattilan, Linnaisten kylän ja koko Sääksmäen ja lähteä maailmalle, Turkuun. Epäilemättä he matkustivat ensin kotinsa ohi kulkevaa maantietä Hämeenlinnaan ja sieltä kuuluisaa Hämeen härkätietä Rengon, Porraksen, Someron, Kosken, Marttilan, Tarvasjoen ja Liedon kautta Turkuun. He saapuivat perille talvella 1681/2, jolloin Olaus oli 15-vuotias ja Matias vuotta nuorempi. Näky, joka heitä perillä kohtasi, ei varmasti vastannut odotuksia. Suuri osa Turkua oli palanut myrskyssä vuonna 1678, ja tuskin oli tärkeimmät rakennukset jälleenrakennettu, kun pikkupoikien tussarileikeistä syttynyt uusi tulipalo hävitti kaupungista viisi kuudennesta 29. toukokuuta 1681. Muun muassa tuomiokirkko, raatihuone, katedraalikoulu ja hovioikeuden talo arkistoineen tuhoutuivat. Jälleenrakennus oli jo epäilemättä pantu alulle, mutta ``pikkujääkauden'' ankarien talvien kynsissä saivat huonosti varustautuneet kaupunkilaiset varmasti kärsiä raskaita koettelemuksia.
Olisi houkuttelevaa ajatella, että Olaus ja Matias saivat asunnon tullimies Erik Pentinpoika Muhrin luota kenties läheltä Hämeen tullia. Matias, joka lienee pääasiassa huolehtinut veljesten toimeentulosta, meni näet myöhemmin naimisiin tullimiehen lesken Elin Yrjöntyttären kanssa. Vaimo on saattanut olla runsaastikin Matiasta vanhempi, koska avioliitto oli lapseton ja koska Elin kuoli paljon miestään aikaisemmin. Matiaksen myöhemmistä vaiheista tiedämme vain sen, että hän alkoi käyttää sukunimenään vanhaa turkulaista talonnimeä Puuveitsi, jonka hän myöhemmin lyhensi Puukoksi. Hän teki porvarinvalan Turussa Olauksen jo poistuttua kaupungista vuonna 1696 ja oli kämnerioikeuden jäsen vielä 1710. Näihin aikoihin hän kuitenkin kuoli, ehkäpä ruttoon, joka silloin koetteli kaupunkia ankarasti. Olaus puolestaan kirjoittautui Turun katedraalikouluun 24. helmikuuta
1682 ja käytti siellä sukunimeä Christierni, Kristerinpoika. Yhdeksän vuotta myöhemmin tapaamme hänet Virtain kappalaisena, joten hän lienee
saanut ajan tavan mukaan pappisvihkimyksen ja uuden latinalaisperäisen sukunimen Castrenius heti katedraalikoulun käytyään, ehkä vuonna 1690,
jolloin hän siis oli 24-vuotias. Millainen oli se Turku, jossa Olaus Castrenius vietti nuo 8-9 opiskeluvuottansa? Raunioista kaupunki kohosi entistä ehompana, jopa niin komeana, että aikalaiset lankesivat huomattaviin ylisanoihin kaupunkinsa mainetta ja ihanuutta kuvaillessaan. 1600-luvun lopun Turku on meille melko tuttu: meillehän on säilynyt 10 vuotta Olaus Castreniusta nuoremman Daniel Jusleniuksen harjoitusväitöskirja vuodelta 1699. Sen nimi oli ``Aboa vetus et nova'' (Vanha ja uusi Turku), ja se osoittaa oivallisesti, miten Ruotsin suurvalta-asema oli vaikuttanut myös suomalaisten itsetuntoon. Juslenius esittää itsestään selvänä asiana, että Turku on maailman vanhin kaupunki, jonka Ukko Nooan pojanpoika Magog oli perustanut heti vedenpaisumuksen jälkeen. Juslenius kuvittelee kiipeävänsä Ryssänmäelle, jossa Turun yliopisto nykyään sijaitsee, ja antaa sieltä käsin
kaupungistaan loisteliaan kuvauksen: "Jotta Turusta saataisiin paremmin yleiskuva, käyn lyhyesti kuvaamaan eri alueita, joihin kaupunki helposti voidaan jakaa. Minusta tuntuu sopivalta aloittaa itäosan pohjoispuolesta, joka ulottuu joesta Hämeen tulliin ja jota suomalaiset yleisesti nimittävät Venäläisten (oik. Ryssän-) mäeksi (ruotsiksi Ryssbacka). Se alkaa kumpumaisena kaupungin rajojen sisältä, kohoaa korkeaksi mäeksi ja laskeutuu jyrkästi kaupungin ulkopuolelle. Nimen alkuperä on hämärän peitossa. Luultavasti venäläiset pystyttivät mäelle leirinsä v. 1318 tai joskus aikaisemmin ryöstäessään kaupunkia, joka ei tuolloin ollut vielä yhtä laaja kuin nykyään. Tämä alue on esikaupunkia, jonne vähävaraiset ovat asettuneet asumaan
ahtaisiin puutaloihin. Jokirannassa on tosin muutamia komeasti rakennettuja taloja, joissa asuu varakkaampaa väkeä. Näiden lisäksi ei tässä kaupunginosassa ole muuta mainittavaa kuin suuri määrä tuulimyllyjä. Niitä on tällä mäellä ja siellä täällä muilla kukkuloilla yhteensä 84, ja ne todella kaunistavat kaupunkia. Täältä kaakkoon sijaitsee kaupunginosa, jota sen keskellä olevan pienen suoperäisen alueen vuoksi sanotaan Mätäjärveksi. Vaikka soisilla ja vetisillä alueilla asuminen on yleensä epäterveellistä, ei ole kuitenkaan koskaan kuultu, että siitä täällä olisi aiheutunut vahinkoa,
koska ojia kaivamalla on estetty vettä jäämästä paikoilleen. Sitä paitsi suoalue on jo suurimmaksi osaksi täytetty kivillä ja hiekalla, ja näin jatkamalla saadaan ennen pitkää kiinteä maa suon tilalle. Muutamat ovat pystyttäneet tänne taloja maahan iskettyjen paalujen varaan. Tätä seutua rajoittavat osaksi pellot, osaksi Kerttulinmäki, joka päättyy Karjaporttiin. Portin ja mäen välissä on kivillä ympäröity ja merkitty paikka, joka on tarkoitettu kuolemanrangaistusten toimeenpanoa varten. Kaupunginosan rakennukset ovat erityisen matalia, koska ne kuuluvat halpasäätyisille. Mutta niillä, jotka asuvat lähempänä kaupungin keskustaa näkyvämmillä paikoilla, on myös komeammat talot. Täällä on myös julkinen myllytalo, jossa kuninkaan käskystä säilytetään kaikkien yksityisten henkilöiden käsimyllyjä, jotta kaikesta jauhettavasta maksettaisiin vero. Täältä vähän etelään päin on korkea vuori, joka on vartioimisesta saanut nimen Vartiovuori, ruotsiksi "Vårdberg". Sitä käyttivät vartiostot, joita kaupunkilaiset muinoin asettivat vihollisten yllätyshyökkäysten varalta ehtiäkseen ajoissa puolustautumaan. Ennen vanhaan viholliset eivät olleet yhtä taitavia iskemään kuin nykyään, eivätkä puolustajatkaan tarvinneet monia puolustuslaitteita. Vuoren juurella kaupungin puolella on useita hyvin hoidettuja rakennuksia, mutta ulommalla puolella, kuten muuallakin, on vain mökkejä, jotka loppuvat lounaassa, missä vuorenrinne lähellä joen rantaa jättää käytettäväksi vain kapean maa-alueen. Siellä sijaitsee joitakin olutpanimoita, joiden takana rantapenkereellä varastoaittojen pitkä rivi ulottuu peltoihin asti. Tämän seudun pohjoispuolella mäkialueesta luoteeseen sijaitsee kaupunginosa, joka on saanut nimensä Luostari, ruotsiksi "Klostret", paavinvallan pimeydessä rakennetun luostarin mukaan. Mutta heti oikean uskon omaksumisen jälkeen luostari sopivasti sattuneen tulipalon ansiosta tuhoutui merkiksi siitä, että evankeliumin totinen tuli poltti silloin paavin opin pahnat. Tässä kaupunginosassa on komeita kivitaloja, jotka matalina eivät herätä huomiota julkisivuillaan vaan ovat mainitsemisen arvoisia pikmminkin kauniin sisustuksensa takia. Ohivirtaavan Aurajoen vedet huuhtovat tätä kaupunginosaa, ja jotta ne eivät kaivaisi maata rannalta ja aiheuttaisi asukkaille vahinkoa, on maahan lyötyjen paalujen varaan rakennettu tukiseinä puusta tai kivestä. Samanlaista paalutusta on kaupungissa kaikkialla muuallakin, missä se on tarpeen. Edellä kuvattuun alueeseen liittyy kaupungin keskus ja paras osa.
Rikkaiden tyylikkäät talot tarjoutuvat siellä nähtäviksi torin joka puolella. Siellä on myös kauppapuoteja eri tahoilla tämän suurtorin ympärillä sekä oikeuden temppeli eli hovioikeuden talo, joka on muita paljon korkeampi ja loisteliaammiin sisustettu. Huomattava on myös varsin korkea ja upea raatihuone, jonka tuntee tornista ja sen kellosta. Raatihuoneen alakerrassa on kaupungin kaksihuoneinen vankila ja sen lähellä torin varrella tornilla varustettu vartiotupa. Vieressä on pankiksi kutsuttu huone, jossa ennen lainattiin rahaa korkoa vastaan mutta jota nyt käytetään uutokauppakamarina.
Lisäksi joen rannassa on virasto tullituloja ja niitä veroja varten, jotka v. 1622 määrättiin ensi kerran kannettavaksi kaikista kulutustavaroista, erityisesti elintarvikkeista, ja joita sanotaan aksiiseiksi. Talon alakerrassa punnitaan kaikki kauppatavara. Torin kohdalta on rakennettu joen yli silta, jota meidän ei sovi käsitellä, ennen kuin olemme kuvanneet loput kaupungin itäpuoliskosta. Mitä tulee arvokkuuteen ja talojen rakennustyyliin, tämä alue on edellisen veroinen, ja sitä on syytä kutsua kaiken sivistyksen tyyssijaksi. Sen keskellä on Tuomiokirkko. Jos minulla ryhtyessäni kuvaamaan sitä olisi samanlainen kerskailutaito kuin millä ulkomaalaiset kehuvat omia kaupunkejaan, kirkkojaan, kyliään ja mitä muuta heillä onkin, voisin melko vakuuttavasti sanoa, ettei koko maailmasta löydy sitä ylväämpää. Mutta vaikka tarkoitukseni ei ole tyrkyttää epävarmoja ja epäluotettavia tietoja varmojen ja todenmukaisten veroisina, sanon kuitenkin sen, ettei koko Ruotsin valtakunnassa ole kaikilta mitoiltaan, sekä pituudeltaan ja leveydeltään että korkeudeltaan, suurempaa kirkkoa. Jokainen ajatelkoon, kuten haluaa. Kirkon pituus on 300 jalkaa, leveys 127 jalkaa. Katonharja kohoaa 150
jalan korkeuteen; suurempi vaskella katettu torni puolestaan on 300 jalan korkuinen. Tunnit ilmaisevan kellon lisäksi tornissa on viisi painavaa ja kuuluvaa kirkonkelloa. Suurimman kellon paino on 24 kippuntaa (ruotsiksi "skeppund") ja ääni niin kova, että se kuuluu kahden peninkulman päähän kaupungista ja vielä kauemmaksikin. Kirkon sisustus on monipuolinen, eikä sitä voi lyhyesti kuvailla. Ikkunoista muutamiin on käytetty yli 30 riikintaalaria, ja niiden koon ja määrän ansiosta valaistus on yhtä hyvä kuin taivasalla. Sotasankareiden hautamuistomerkit ovat komeita, ja niissä loistavat myös useimpien vaakunakilvet; muutamien kilvet on ripustettu pilareihinkin. Kirkon nähtävyyksistä kolme ansaitsee erityisesti huomiota: taulu, joka hiljattain v. 1699 asetettiin alttarin koristukseksi ja maksaa yli 2000 taalaria; saarnatuoli, josta maksettiin 1000 taalaria - näiden veroisia
ei totisesti monessakaan paikassa tavata - ja lopuksi samoin 1000 taalaria maksanut kastemalja, jota arvokkaampaa ei ole Euroopassa lukuun
ottamatta sitä, jonka paavi Innocentius on äskettäin teettänyt, kuten olen kuullut varsin merkittäviltä miehiltä. Kaikki nämä on hankittu huomattavien kansalaisten anteliaisuuden turvin. Olisi lukemattomia muitakin mainitsemisen arvoisia nähtävyyksiä, puhumattakaan nyt Eerik XIV:n puolison Kaarinan ja heidän tyttärensä haudasta ja nykyään sakaristossa säilytettävistä Pyhän Henrikin luista, jotka on tuotu Nousiaisten kirkosta, missä on hänen kuuluisa hautansa, mutta esityksen lyhyyden vuoksi ne sivuutetaan." (Käännös Tuomo Pekkasen ja Virpi Seppälä-Pekkasen.) Jusleniuksen Turun kaupungin kuvauksessa seuraa vähän myöhemmin vielä jakso, joka on tällä hetkellä jälleen hyvin ajankohtaista luettavaa: "Sikäli kuin tiedän, on ruoka tuskin missään halvempaa kuin täällä, koska läheinen meri, jossa on tiheässä saaria ja luotoja ja niiden välissä suuria syvänteitä, kasvattaa kaikenlaisia kaloja. Niitä narrataan erilaisin pyyntimenetelmin ja -välinein kirkasvetisestä kodistaan ihmisten ruoaksi ja muihinkin tarkoituksiin. Samoin
kalastetaan joilla ja järvillä, joita on joka taholla Suomessa. Eniten kaikkialla merestä saadaan kuitenkin silakkaa, jota kotimaisesta kulutuksesta huolimatta riittää tuhansia kuormia ulkomaille vietäväksi. Vesissä on myös hylkeitä, joita täälläkin osataan pyydystää ja käyttää monin tavoin hyödyksi: liha syödään, rasva ja nahka hyödynnetään lukemattomin tavoin. Erämaat ja metsät ovat täynnä riistaa. Maalaiset pyydystävät sitä eri
tavoin ja saavat siitä ravintoa. Eläinten nahkoihin he pukeutuvat ja niitä he myös myyvät. Lisäksi on lintuja, joita pyydetään niin merellä kuin maallakin. Niistäkin saadaan ruokaa, ja vaihtamalla höyhenet rahaksi hankitaan kaikkea tarpeellista tavaraa."
Totuus oli kuitenkin melko tavalla toisenlainen: vuonna 1936 ilmestyi Väinö Ikosen kirjoittama teos Vanhaa Suomen Turkua, jonka kirjoittaja oli käynyt läpi miltei kaikki mahdolliset Turun 1600-lukua valaisevat lähteet mukaanlukien konsistorin pöytäkirjat ja sellaiset arkistot, jotka eivät olleet tuhoutuneet lukuisissa tulipaloissa. Syynä näihin alituisesti toistuviin tuhoisiin tulipaloihin oli usein kaupunkilaisten huolimattomuus tulen käsittelyssä; varsinkin valaistuslähteinä käytetyt päreet olivat puutaloissa vaarallisia. Kaupunkilaiset rakensivat myös edelleen savupirttejä, vaikka kaupungin
isät jatkuvasti koettivat ne kieltää. Myös löyhkäävien ulkohuoneiden rakentamista ja jätteiden heittämistä Aurajokeen yritettiin jatkuvasti - mutta tuloksetta - rajoittaa. Ja vain vähän ennen Jusleniuksen väitöskirjan ilmestymistä maassa oli kuollut 60.000 ihmistä nälkään. Koko Olaus Castreniuksen opiskeluajan Turun piispana toimi kansansivistystyössä suuresti kunnostautunut Johannes Gezelius vanhempi (piispana 1664-1690). Hänen ansionsa ovat epäilemättä suuret, mutta hiukankin pintaa raaputtamalla paljastuu hänestäkin ja hänen perheestään samaa raadollisuutta kuin muistakin tuon ajan pappismiehistä ja muista arvohenkilöistä. 1600-luvun Turussa vallitsi näet mitä ankarin säätyjako, joka tuli selvästi ilmi myös Jusleniuksen teoksen sitaateissa. Valtiovalta puuttui jopa sellaisiin asioihin kuin kullekin säädylle sopivaan pukeutumiseen, siihen, kuinka monta vierasta sai pitoihinsa kutsua ja mitä niissä kunkin sopi tarjota. Myös kirkollinen esivalta asetti laumansa kirkossakin maallisen arvon mukaiseen järjestykseen. Kirkossa oli
rangaistuksen uhalla pakko käydä ja siellä oli kunkin istuttava oman säätynsä mukaisella paikalla. Aatelisilla oli luonnollisesti etuoikeuksia muihin nähden, mutta juuri piispa perheineen sekä eräät Akatemian professorit aiheuttivat eniten hankaluuksia, koska eivät tahtoneet tyytyä aatelisia huonompiin paikkoihin. Joka sunnuntai jumalanpalvelus siis alkoi kiivaalla väittelyllä ja tappelulla paikoista, eikä siinä väkivaltaakaan aina vältetty.
Naisten penkeissä kinastelu oli ainakin yhtä kiivasta: kerrankin kaksi arvon rouvaa kinasteli keskenään niin kiivaasti, että viranomaiset antoivat ensi hätään sulkea koko kirkon. Tuomiokapituli päätti kuitenkin lieventää tätä toimenpidettä, koska katsoi "ettei koko seurakuntaa ole näiden kahden henkilön rikoksen tähden enempää rangaistava". Kirkon lehtereillä istuivat kaupungin käsityöläisammattikunnat, nekin tarkassa arvojärjestyksessä oltermanniensa johdolla. Sielläkin käytiin samanlaista valtataistelua kuin alakerran penkkiriveilläkin, ja kinastelu sai joskus laajempiakin puitteita. Erityisen kuvaava on tapaus vuodelta 1677, jolloin suutarien lehterin alla rauhassa uinaileva porvari Juhana Lydken sai yht'9äkkiä suoranaisen vesiryöpyn päälleen yläpuolella istuvien suutarien keskuudesta. Asianomainen aikoi ensin käyttää oman käden oikeutta loukkaajiaan vastaan, mutta naapurit onnistuivat hillitsemään hänet väliaikaisesti. Myöhemmin hän kuitenkin kääntyi kirkkoraadin puoleen haluten saada syyllisen ja ennen kaikkea
tippuneen nesteen laadun selville. Sen näet epäiltiin olevan ns. "ihmisvettä" tai sylkeä. Porvarilla oli selvästi omat epäilyksensä, mutta hän jätti asian kirkkoraadin ja suutarien ammatikunnan ratkaistavaksi. Ammattikunta tuli asiaa tarkkaan tutkittuaan siihen epätodennäköiseen tulokseen, että neste oli sylkeä, mutta ei voinut saada syyllistä selville. Kilta selvisi sillä kertaa ankaralla varoituksella, mutta tuomittiin menettämään paikkansa, jos vastaavaa
kurittomuutta vielä ilmenisi. Emme tiedä, minkä verran veljekset Olaus Christierni ja Matias Puuveitsi joutuivat vastaavanlaisia tapahtumia todistamaan, koska tuomiokirkko oli perusteellisesti palanut, ja vain muutamia sen kappeleita voitiin käyttää. Koska myös Pyhän Hengen kirkko oli vuosisadan alkupuolella tuhoutunut, oli kaupunkilaisten käytössä ainoastaan Pyhän Mikaelin kirkko ja ehkä jossakin määrin Linnan kirkko. Ei sen sijaan liene ollut
mahdollista, että nuorukaiset olisivat mielensä mukaan voineet vaihtelun vuoksi käydä myös Pyhän Maarian ja Pyhän Kaarinan (Katariinan) kirkkojen
jumalanpalveluksissa. Sen esti jo näiden seurakuntien oma istumajärjestys. Tuomiokirkko ja koko kaupunki olivat siis poikien Turkuun tullessa
kiivaan jälleenrakentamisen kohteena. Kuningas oli suostunut erityisen veron keräämiseen tätä tarkoitusta varten, ja vaikeista ajoista huolimatta varoja virtasi kaupunkiin. Tästä on myös tulokkaille saattanut koitua hyötyä, koska työpaikkoja oli tarjolla miltei mielin määrin. Olauksen opiskellessa Matias teki ehkä tuottoisampaa käytännön työtä, harrastaen mahdollisesti jo silloin kaupankäyntiä. Mitä esi-isämme Olaus Christierni Castrenius lienee Turun
katedraalikoulussa oppinutkin, on hänen myöhempi esiintymisensä erinomaisena osoituksena siitä, että hän oli sisäistänyt papin tehtävänsä aivan toisin kuin useimmat aikalaisensa. Ison vihan aikana Pälkäneen seurakuntalaiset vaativat yksimielisesti hänen nimittämistään seurakunnan kirkkoherraksi, koska hän oli kappalaisena niin kauan seurakuntaa palvellut ja varsinkin venäläisten kahdeksanvuotisen miehityksen aikana paljon kärsinyt. Monien muiden virkamiesten ja pappien tavoin hän ei ollut paennut Ruotsiin vaan jäi seurakuntaansa huolehtimaan vointinsa mukaan laumansa sielunhoidosta. Vaikkakaan hän ei edennyt kirkollisella uralla yhtä nopeasti eikä yhtä pitkälle kuin ripeimmät ja onnekkaimmat virkaveljensä, hän jätti jälkeensä sellaisen muiston, josta me hänen jälkeläisensä voimme olla täydellä syyllä ylpeitä. *******

Pälkäneen käräjät v. 1739: Framledne kyrkoherden för uti Pälkäne sockn, ährvördig och högvällunde hr Olof Castrenii barn och arfvingar af förra giftet höfningsmannen och borgmästaren i Cajana hr Mathias Castren, hustru Margareta Castrenia, man pålacken Sergius Leontson, hustru Maria Castrenia gift med landbonde Johan Thomasson i Onkkaala, äldsta syster enka Anna Christina Castrenia, enkia pastorska Christina Hagert, borgmästarens fullmäktig förra opbudsmannen Eric Forström, genom döden afledne moder Christina Lignipaea, Christina Hagerts stiufmåg som är gift med kärandes syster Elisabeth Castrenia, commistern för wid Pälkäne församling, Wördiga och Wällärde hr Johan Fabrin. Enkapastorskans egen son studenten Matts Castrenius som nu vistas i Åbo.

KO 10/6 & 7/9 1703. Pälkäneen »pastorin» Mathias Lignipaeuksen kanssaperillisinä isävainajansa ja saman nimisen viranedeltäjänsä kuolinpesässä mainitaan hänen lankonsa, Pälkäneen kappalainen Olaus Castrenius, kaksennusrykmentin kornetti Marthinus Linghbergh sekä ylioppilaat Jacobus ja Ericus Lignipaeus. - Martinus Lingberghistä - sittemmin luutnantti Viipurissa, nimi kirjoitettuna Lignbergh - ei sanota, oliko hän vainajan Mathias Lignipaeus vanhemman poika vai vävy. Hyvin mahdollista on, että hän on se Martin-niminen tämän ja Anna Martintytär Tålpon esikoinen, joka Joseph Joosepinp. Walleniuksen muistiinpanojen mukaan (pain. v. 1862 julkaisussa »En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland») syntyi 26/7 1658 ja, jonka Wallenius oli kastanut seur. 3/8. - Tällä yhä kumotaan Sukukirjan olettamus, että Castrén-suvun kantaäiti olisi ollut (vänrikki Håkan Amneliuksen leski) Kristina Hagert ja näyttäikse siksi yhä (S. S. Seuran Vuosikirja VII, siv. 75) rovasti Mathias (Martinpoika) Lignipaeus vanh. tytär Christina Lignipaea, »haudattu isävainajansa hautaan (eikä siis »yhdessä isänsä kanssa») 53 v. v.» 26/6 1715 Pälkäneellä. Näin ilmenee myös vääräksi Strandbergia Paimenmuiston ilmoitus, että Mathias Lignipaeus vanh. olisi kuollut vasta v. 1720, (mutta Mathias Lignipaeus nuor. jo v. 1711), jommoinen tiedonanto löytyy myös V. Laguksen ylioppilasmatrikkelissa, nide I, joskin sen lisävihko oikaisee kuolinvuodeksi v. 1699, mikä myös havaitaan oikeaksi merkinnästä 16/12 1699 kohdalla ylläsanotussa Wallenius-suvun muistiinpanojulkaisussa, josta myös näkyy, että Lignipaeus-suku juontuu Loimaan pitäjästä, jonka Puujalkalan kylästä sukunimi Lignipaeus ilmeisesti on johdettu - Olaus Castreniuksen muuten mainitaan 3/9 1703 KO. saapuneen kaupunkiin pappeinkokoukseen. - Hänen, Olaus Castreniuksen, veljeksi osoitimme Vuosikirjassa VII Turun porvarin Matts Kristerinp. Puukon 1. Puuveitsen. Saatamme tähän lisätä, että tämän vaimo oli Elin Yrjänäntytär (KO 24/11 1700) sekä että viimeksi mainitun edell. mies, »besökare» Erik Pentinpoika oli sukunimeltään Muhr, kuollut (haud. 25/4) 1693 »från Ojalagatan». Matts Puukko taas istui vielä kesäkuulla 1710 KO:n jäsenenä, mutta mainitaan jo 6/3 1711 RO vainajaksi. Hän omisti myös tuulimyllyn Turussa ja taisi olla mukavuutta rakastava mies, päättäen siitä, ettei v. 1705 ollut viitsinyt vaivautua oikeuteen, vaan haastemiehelle oli (siv. 452) selittänyt, että hänellä oli »annat giöra än gå op i Rätten», josta sitten sai sakot. - 20/3 1711 RO päiviteltiin, ettei vielä oltu toimitettu perunkirjoitusta hänen jälkeensä; kyseessä oli takuu taloll. Matts Sigfridinpojan, Sääksmäeltä, puolesta.

1. puoliso: Vihitty 1692 Hollola Christina Mattsdotter Lignipaeus syntynyt 1662 Pälkäne, kuollut 26.6.1715 Pälkäne.
Puolison vanhempia:
   (i) Matthias Martini Lignipaeus, Pälkäneen kirkkoherra, kuollut 16.12.1699 Pälkäne. Pälkäneen kirkkoherra 1671-1699. YO 1646-47, isänsä apulainen Lempäälässä 1658-71. (Lignipaeus-sukua löytyy Mauno Jokipii: Satakuntalaisen osakunnan Matrikkeli I vv 1640-1721 Otava Helsinki 1954 ).

Sal: Kyrkieheerdens H:r Arfwedz Rothovj attest), Kangasalan käräjät 28.–29.2.1672 f. 443v (Kyrckieheerden i Pällkäne H:r Matthias Lignipæus, berättade Uppå sine Stiuf Barns wägna, huru såssom Sal: Kyrckieheerden H:r Arfwedh Rotovius hafwer åthskillige försträcht panter att Uthsättia för Spanmål, efter som dee hafwa warit torftige, till, och än icke mächtigh sitt igen bekomma).

Etelä-Suomen laamanninkäräjät v. 1682: Kyrkoherden ifrån Pälkäne socken ehrenvärdiga och vählärde hr Mathias Lignipaeus esittää Tursolassa 23.1.1678 pidettyjen ylimääräisten kihlakunnankäräjiin tuomion mellan honom och hans styfbarn. Efter deras sahl fader och moder för nu hr Mathias kom uti äktenskap med henne. Kyseessä vanhempien velka kauppias Joachim Wittfootille Turusta. Mainitaan myös "... såsom och 136 silfver som döttrarna des föruthan till sina kläder som bekommet at hafva efter deras moders dödh, för hwilken gulds kyrkoherden frij erkändes och hans styfbarn dömdes sådant silfver at betala.

Kangasalan syyskäräjät 23-25.9.1678: VA Ylä-Satakunta KOa6 s. 423v-, mf ES 1963-1964:
s 425v - Kyrkieherden i Nagu sochn mag. Gustavus Collinus. Hans brodher Johan Collinius. K:herde Mathias Lignipaeus i Pälkäne. Angår äganderätt till Collola.
Oriveden ja Kuoreveden kesäkäräjät 30.5.1705: VA Ylä-Satakunta KOa26 s. 20-, ES 1973:
s. 25 - Dygdesamma hustro Christina Lignipaea ifrån Cangasala Sochn och Tursola by berättade, hurusom numehra afgången Jöran Sigfredsson i Mäyränpesä bekommit af henne 1697 en kettel tillåns, hwilken han sedermera pantsatt hoos Bonden Mats Thomasson i Padustaipal.
Kangasalan syyskäräjät 23-25.9.1678: VA Ylä-Satakunta KOa6 s. 423v-, mf ES 1963-1964:
s 432v - Uthaf regem:ts pastorens H:r Johannes Lignipaei attest befans legokarlen Samuel Andersson 13.6.1677 i Malmö dödh blifwit. Lars Thomasson i Terfwaniemi dömbdes den resterande legan til hans erfwingar bethala: hans fadher Anders Matsson i Lydikilä twåå deelar och tiridie deelen til hans enkia Sophia Hansdotter.
Kangasalan ja Oriveden talvikäräjät 22-24.1.1680, Tursolassa: VA Ylä-Satakunta KOa7 s. 805v-, mikrofilmi ES 1964:
s 810 - Coadjutoren H:r Daniel Lignipaeus - -.
Oriveden syyskäräjät 15.11.1688: VA Ylä-Satakunta KOa9 s. 836-, mf ES 1965:
"..lendzmans hustrun dygdesamma hustru Christin Lignipaea.."
Oriveden ja Kuoreveden kesäkäräjät 9-13.6.1681, Seynäjoki länsmansgård: VA Ylä-Satakunta KOa8 s. 211-, mf ES 1964:
- Coadjutoren uti Cangasala Daniel Lignipaeus opwijste probstens mag. Joh. Thuronij skrift af 3.3.1678 oppå dhe 9 d:r 24 öre kop.m., (som) Thomas Sigfridsson i Säynäjocki är saakfälter till och hans sahl. fader kyrckioherden Jacob Lignipaeus betalt hafwer och med dhe medel låtet reparera kyrckiones kalck.
Kangasalan syyskäräjät 11-12.9.1683: VA Ylä-Satakunta KOa8 s.1203-, mf ES 1965
s. 1211 - Johan Lukasson i Ricku hade sagt till? cappel:ns H:r Daniel Lignipaei dreng Lars Mårthenson: "älä hudsfottin pohel poika".
Kangasalan talvikäräjät 18-20.2.1689 s. 997-:
s. 1009 - Lensm:n Claes Hansson opwijste kyrckioherdens i Sahalax Emanuel Reuters, H:r Mathias Lignipaei och studiosi Johannis Utters attest af 5.1.1687. Simon Staffansson i Kifwisalmi hade beskylt lensm:n Claes Hansson för ehn skiälm, liugare, Nuska Claes och Weriwittunpoika och dertill sagt lensmannen: ”sinä olet minun murhamiehen”.
Kangasalan kesäkäräjät 3-4.6.1702:
s. 184v -Leutenantens sahl. Johan Swarthafras enckia Christina Berg. Hennes swärson och esqvadrons predikantten H:r Erich Coselius. Hustro Chirstin Lignipaea i Tursala. Af Regementz Pastorens H:r Johan Alftani uprättade inventarium öfwer sahl. leutenanten Swarthafras wedh Narfven qwarlembnade egendom.
Kangasalan syyskäräjät 26-27.9.1702: VA Ylä-Satakunta KOa22 s. 318-, mf Es 1971:

s. 333 - Saaken ang. een sölfwerflaska. Instälte sig länsmans skiutzrättaren Grels Matzson kärande, och å enkieleutenantskans Christina Bergz wägnar des dotter hustro Christina Johansd:r Swarthafra swarande; och framhade altså Grels hustro Chistin Lignipaea if:n Tursala - -.

Lempäälän syyskäräjät 25-26.10.1658: hr Matias Martini på sin fadhers kyrkoherden des sammanstädes vällärde hr Martini Lignipae vägnar.

Kangasalan käräjät 15.-16.1.1700: Michel Clemetsson i Mälkilä förekom och sade sig hafva låtit skrifv:n citera Kyrkioherden i Pälkäne Ehrvärdige och wällärde hru Matthias Lignipa'us and: å förliknings för Laurila börde hems besittiande, hvilken tämbning nämdeman: Lucas Andersson i Kaukola och Mårten Michelsson i Skinnarla til kyrckoherdens son studenten Martinum Lignipa'um lefwererat som swarat Ligs icke kunna ståå honom till swars, efter hans fader sedan Citationen blif: uthgif:, medelt döden afgångit, och hans äldsta broder Vice Pastoren dersammanstädes hr Matthias varo til Åbo förrester; och såsom dödfall sedan tämbningen var ?ylicerat mellan kommit, berandes desutan höra ?re den å samptal. sahl hr kyrckioherdens erfwingars wägnar uthi denne saak swara, hafwandes som öfw. sagde nämbneman: ut tilträda älsta sonen hr Matthias warit frånwarande på hwilken broderen Martinus lilmåhl giordt, och till widare såsom Caput familia considereres; alt så kan rätten sigh för denne aw som icke medh denne saak besatta , uthan blifwer den til nästa ting opskuten, då samptal: erfwingarna el:r deras fullmachtige böra sigh Michel till swars owägrer: inställa.

Pälkäneen kirkontilit v. 1694 Mattheus M. Lignipaeus pastor til kyrkans reparation gifwit 20:-.
.
   (ä) Anna Mårtensdotter Talpo, kuollut 19.12.1668 Lempäälä.
   (ii) Martiensis Jacobsson Lignipaeus, Lempäälän kirkkoherra, syntynyt 1589 Loimijoki, kuollut 1670 Lempäälä.
.
   () Lisbeta Mattsdotter. Lempäälän käräjät 31.1.1685 s. 1650 (Effter här för Rätten uprättat Räckningh och ingången förlijkningh dömbdes nu Kyrckioheerden i Pelkänä Wyrdige H:r Mathias Lignipæus att få lösa sin Moders dygdesamma hustru Elizabeth Mattzdotters Pantsatte Silfwer, 2 Stoop och Ett Silfwerbälte, som wäga tillhoopa 45 3/8 lodh af Sal: befallningzmannens Erich Spooffz Effterlåtna Enkia dygdesamma hustru Brijta Nilsdotter),.
   (äi) Mårten Nilsson Talpo, Uudenmaan ja Hämeenläänin kirjanpitäjä, syntynyt Viipuri. Uudenmaan ja Hämeenläänin kirjanpitäjä. Akaan Konhon ratsutilanomistaja. (Elg.V.s.78; Ramsay s.275). Pälkäneen Kuiseman isäntä 1644 - ennen 1665.
Hattulan käräjät v. 1668: Professor mag. Axelii Kempes fullmachtig dnus Johannes Stigelius mot sahl. Mårten Nilsson Tolpos arfvingar, enckian dygsamma hustru Johanna Henricsdotter Carsten, bookhållare Mårten Mårtensson Tolpo.
   (ää) Johanna Henriksdotter Carstenius. Naitu Mårten Niileksenpoika Tolpolle, jota sanotaan kirjanpitäjäksi, mutta myös Sääksmäen tuomiok:n tuomariksi; se virka todellakin annettiin hänen pojalleen Mårten Tolpolle, aatel. Loschöld. (Bergholm 1. s.297; Ramsay s.275; Elg.V.s.78) Mainitaan 1665.
Vanajan käräjät 1664: enckiaa på Hätilä Ladugård, dygsamma hustru Johanna Carsten.
Hämeenlinnan raastuvanoikeus v. 1672: Hätilä arrendator hustru Johanna Henricssdotter boende i Savolax.

Lapset:
1. Anna Christina Olofsdotter Castrenia , syntynyt 1689 Pälkäne. Tauluun 60
2. Matias Castren , syntynyt 3.2.1693 Virrat. Tauluun 67
3. Elisabet Olofsdotter Castrenius syntynyt 1696 Virrat, kuollut 8.3.1697 Ruovesi.
4. Margareta Olofsdotter Castrenius , syntynyt 1696 Virrat. Tauluun 71
5. Elisabet Olofsdotter Castrenia , syntynyt 1699 Hollola. Tauluun 73
6. Maria Olofsdotter Castrenia , syntynyt 1701 Hollola. Tauluun 74
2. puoliso: Vihitty 27.11.1716 Pälkäne Christina Eliasdotter Hagert syntynyt 1669 Kaarina, kuollut 11.7.1755 Janakkala.
Puolison vanhempia:
   (i) Elias Henricsson Hagert, Luutnantti, kuollut 13.2.1698 Kaarina.
   (ä) Catharina Ericsdotter Voivalenius, syntynyt 4.11.1652 Kaarina, kuollut 7.10.1722 Sääksmäki.
   (ii) Henrik Henrici Hagerus, Inkoon kirkkoherra, kuollut 1656 Inkoo.
   () Karin Abrahamsdotter.
   (äi) Eric Sigfridsson Voivalenius, Kaarinan kappalainen, syntynyt Kaarina, kuollut 1669 Kaarina.
   (ää) Valborg Gregoriusdotter Utter, syntynyt 27.2.1629 Pöytyä, kuollut 9.12.1693 Sääksmäki,Pappila.
Sääksmäen Pappilassa Elias Voivaleniuksen perheessä tittelillä systerdotter.
Lapset:
7. Matthias Olofsson Castrenius , syntynyt 19.2.1718 Pälkäne. Tauluun 80
| Alku |

Taulu 60
III Anna Christina Olofsdotter Castrenia, (Taulusta 59, isä Olof Castrenius) syntynyt 1689 Pälkäne, kuollut 24.5.1773 Pälkäne,Äimälä,Lassila. Appelgren-suvun kantaisä. Rutshollari, Pälkäneen Epaalan Vaijalan isäntä 1722-1729.

Puoliso: Vihitty Pälkäne Matts Henricsson Appelgren. (Taulu 13) Rusthollari, syntynyt Pälkäne,Kirpu,Mattila, kuollut 25.7.1730 Pälkäne,Epaala,Vaijala.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Mattsson Mattila, Kirpun Mattilan isäntä, syntynyt Pälkäne,Kirpu, kuollut 1697 Pälkäne,Kirpu. Pälkäneen Kirpun Mattilan isäntä 1667-1695.
   (ä) Anna Eskilsdotter, kuollut 5.1.1735 Pälkäne,Kirpu.
   (ii) Matts.
   () N.N.
Rusthollari, Pälkäneen Epaalan Vaijalan isäntä 1722-1729. Appelgren-suvun kantaisä. Kirvun Mattilasta kotoisin.
Kangasalan ja Pälkäneen käräjät v. 1723: Matts Henricsson ifrån Epaala Vaijala mot bördebonde Henric Mattsson ifrån Pohjaslax. Niittyriita.

Lapset:
1. Chirstin Mattsdotter Appelgren , syntynyt 21.12.1711 Pälkäne,Tommola. Tauluun 61
2. Olof Mattsson Appelgren syntynyt 3.8.1716 Pälkäne,Mälkilä,Laurila, kuollut 8.1716 Pälkäne, kummit: hr Mathias Italin, länsman Malmberg, Johan Rilander med sin hru, Sophia Jöransdr i Kirpu (Mattilan emäntä) , Skinnarla Jöran med sin hru.
3. Simon Mattsson Appelgren , syntynyt 28.10.1717 Pälkäne,Mälkilä,Laurila. Tauluun 62
4. Maria Mattsdotter Appelgren , syntynyt 15.3.1720 Pälkäne,Epaala,Vaijala. Tauluun 63
5. Matts Mattsson Appelgren syntynyt 7.6.1722 Pälkäne,Epaala,Vaijala, kummit: fältväbel Matts Castren, dragon Lars Brat, Carela Matts, Kempi Matts, madam Anna Krook med sin dotter Maria Italin.
6. Olof Mattsson Halli, Appelgren, Pitkäsilta , syntynyt 7.6.1722 Pälkäne,Epaala,Vaijala. Tauluun 64
7. Matts Mattsson Appelgren syntynyt 13.10.1724 Pälkäne,Epaala,Vaijala, kuollut 17.12.1725 Pälkäne,Epaala,Vaijala, kummit: kyrkoherden hr Castrenius, handels. Sergie, klockare Michael Lewonius, jungf. Elisabetha Castrenia, pig Beata Michelsdotter ifrån Martila.
8. Lisa Mattsdotter Vaijala, Appelgren , syntynyt 17.10.1726 Pälkäne,Epaala. Tauluun 65
9. Pehr Mattsson Kirjava, Appelgren , syntynyt 21.3.1729 Pälkäne,Epaala,Vaijala. Tauluun 66
| Alku |

Taulu 61
IV Chirstin Mattsdotter Appelgren, (Taulusta 60, äiti Anna Castrenia) Vaijalan emäntä, syntynyt 21.12.1711 Pälkäne,Tommola, kuollut 5.3.1783 Pälkäne, kummit: kyrkoherden hr Matias Italin, adjuct Andreas Rilander, hr studiosus Saxenius, välbörne fru på Kantokylä. Pälkäneen Epaalan Vaijalan isäntä 1742-1744.

1. puoliso: Vihitty 1.1.1728 Pälkäne,Epaala Anders Ericsson Vaijala. (Taulu 13) syntynyt 1702, kuollut 28.4.1742 Pälkäne,Epaala,Vaijala. Pälkäneen Epaalan Vaijalan isäntä (vävy) 1731-1742.

2. puoliso: Vihitty 3.2.1744 Pälkäne Matts Mattsson Heikkilä, Vaijala Talollinen, syntynyt 22.2.1713 Pälkäne,Sappee,Heikkilä, kuollut 29.6.1780 Pälkäne,Epaala,Vaijala, kummit: Terva Matts, ??, Lisa Jacobsdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Henricsson Turva, Heikkilä, Talollinen, syntynyt Pälkäne,Kuuliala, kuollut 28.9.1729 Pälkäne,Sappee,Heikkilä.
   (ä) Lisa Jacobsdotter Janga, syntynyt 2.9.1683 Pälkäne,Salmentaka, kuollut 25.3.1752 Pälkäne,Sappee.
   (ii) Henric Johansson Turva, syntynyt noin 1647 Pälkäne,Kuuliala, kuollut 15.11.1724 Pälkäne,Kuuliala.
   () Ursula, kuollut 1707 Pälkäne,Kuuliala. Pälkäneen kirkontilit v. 1708: Culiala Turva Henrics hustru under kyrkan med störra båår kläda.
   (äi) Jacob Jöransson Janga eller Lulli, Rusthollari Salmentaan Jangalla, syntynyt 1657, kuollut 6.3.1737 Pälkäne,Salmentaka. Pälkäneen käräjät v. 1737: bonde Matts Jacobsson ifrån Salmentaka, des nu mera afledne fader rusthållaren Jacob Jöransson, des ännu i lfvet varande moder Lisa Thomasdotter, fyra söner Matts, Jöran, Simon och Thomas, omyndig dotter Anna Jacobsdotters förmyndare bonde Henric Mattsson ifrån Sappis. Matts Jacobssons broder bonde Thomas Jacobsson ifrån samma by. Förmyndare Henric Mattsson fullmachtig rusthållare sonen Eric Johansson ifrån Salmentaka.

Pälkäneen kirkontilit v. 1695: Jacob Jöranssons barn från Salmentaka med mindre båår kläda.
   (ää) Lisa Thomasdotter Janga, syntynyt 1652 Pälkäne,Salmentaka, kuollut 5.3.1741 Pälkäne,Salmentaka.
Pälkäneen Epaalan Vaijalan isäntä 1745-1773.

Kangasalan, Kuhmalahden ja Pälkäneen syyskäräjät 5.11.1751: bonde Matts Mattsson Waijala ifrån Epala by jota jo vuoden 1746 käräjillä on tuomittu ja varoitettu väkivaltaisuudesta (25 hopeataaleria), ei ole ottanut opikseen vaan jatkanut väkivaltaista käytöstään vaimoaan Kirstin Mattsdotteria (joka on sopuisa ja rauhallinen) ja lapsiaan kohtaan, joten tuomitaan Matts Mattsson maksamaan sakkoja 15 hopeataaleria sekä istumaan vankilassa vedellä ja leivällä kahdeksan vuorokautta.
| Alku |

Taulu 62
IV Simon Mattsson Appelgren, (Taulusta 60, äiti Anna Castrenia) Paltamon kirkkoherra, syntynyt 28.10.1717 Pälkäne,Mälkilä,Laurila, kuollut 3.9.1784 Paltamo, kummit: hr sacellan Castrenius med sin mohr Stina Hagert, Huhtis Påhl och Matts med Myttäälä Johan, Tuomola dotter Maria, Anna Simonsdr ifrån Kirpu Mattila.

Puoliso: Susanna Magdalena Forsström syntynyt 8.7.1729 Paltamo, kuollut 24.9.1787 Paltamo.
Puolison vanhempia:
   (i) Simon Paulsson Forström, Paltamon kirkkoherra, lääninrovasti, kuollut 1740 Paltamo. Vihitty 11.2.1728.
   (ä) Magdalena Andersdotter Frosterus, syntynyt 20.3.1710 Oulu, kuollut 6.9.1776 Paltamo.
   (ii) Paul Simonsson, Oululainen kauppias, raatimies.
   () Maria Josefsdotter.

| Alku |

Taulu 63
IV Maria Mattsdotter Appelgren, (Taulusta 60, äiti Anna Castrenia) Kaitamon Lassilan emäntä, syntynyt 15.3.1720 Pälkäne,Epaala,Vaijala, kuollut 5.7.1796 Pälkäne,Kaitamo, kummit: hr pastor Mathias Italin, klockare Michel Jacobsson, Jöran Kemppi, Johan Rilander, matrona Christina Hagert, jungfru Maria Castrenia. Pälkäneen Kaitamon Lassilan isäntä 1774-1775.

Puoliso: Vihitty 12.6.1737 Pälkäne,Onkkaala,Seppälä Carl Johansson Lassila Lassilan isäntä 1735 - 1773, syntynyt 3.1.1718 Pälkäne,Kaitamo,Lassila, kuollut 5.1.1774 Pälkäne,Kaitamo,Lassila.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Josephsson Arra, Lassila, syntynyt 17.6.1673 Sahalahti,Moltsia, kuollut 13.6.1753 Pälkäne,Kaitamo. Pälkäneen Kaitamon Lassilan isäntä 1704-1734.
Kangasalan ja Pälkäneen käräjät v. 1722: Thomas Jöransson ifrån Mälkilä mot Johan Josephsson i Kaitamo om besittingen af Lassila hemman. Johan maksaa Tuomaalle 25 taaleria hans rättighet där til.
Pälkäneen kirkontilit v. 1706: Johan Josephsson från Caitamo med st. b. kl.
   (ä) Anna Henricsdotter Lassila, syntynyt 1681, kuollut 20.3.1750 Pälkäne,Kaitamo.
   (ii) Joseph Johansson Arra, Ratsumies, rusthollari Moltsian Arralla, syntynyt noin 1630 Sahalahti,Moltsia, kuollut 9.1.1715 Sahalahti,Moltsia. Sahalahden käräjät v. 1737: Jöran Josephsson, arf efter våra numera afledne föräldrar i fäderne och möderne. Arra rusthållet i Moltzia by och Sahalax socken. Fader Joseph Johansson, Broder Johan Josephsson ifrån Kaitamo by och Pälkäne socke, min syster Anna Josephsdotter ifrån Orivesi socken Äijälä by, syster Margareta Josephsdotter ifrån Harhala by och Pälkäne socken, syster Kirstin Josephsdotter ifrån Vihasjärvi by i Orivesi socken, min syster Lisa Josephsdotter ifrån Luikala by i Pälkäne socken, syster Gertrud Josephsdotters son Joseph Olofsson ifrån Pyttylä by och Sahalax socken. Allekirjoitukset Jöran Josephsson ifrån Moltzia, Johan Josephsson ifrån Kaitamo, på min moder Gertrud Josephsdotters vägnar Joseph Olofsson ifrån Pyttylä, på min moder Anna Josephsdotters vägnar Joseph Philipsson, Margareta Josephsdotter ifrån Harhala, på min moder Kirstin Josephsdotters vägnar Jöran Mattsson, Lisa Josephsdotter ifrån Luikala.
   () Susanna Jöransdotter, syntynyt noin 1637, kuollut 21.5.1711 Sahalahti,Moltsia.
   (äi) Henric Johansson Lassila, Kaitamon Lassilan isäntä 1697-1702, syntynyt Pälkäne,Myttäälä. Myttäälän lampuoti 1691-1694: Henric landbonde, Beata hustru, Joseph bror.
   (ää) Beata.
Pälkäneen Kaitamon Lassilan isäntä 1735-1773.

Kangasalan, Kuhmalahden ja Pälkäneen syyskäräjät 5.11.1751: bonde Carl Johansson ifrån Kaitamo, samt å des faders kronobonden Johan Josephssons vägnar...Johans hustru och Carls moder Anna Henricsdotter, förladne wåhren genom döden aflidit...twänne söner och en dotter...

| Alku |

Taulu 64
IV Olof Mattsson Halli, Appelgren, Pitkäsilta, (Taulusta 60, äiti Anna Castrenia) Torppari Haukilan Pitkänsillan torpassa, syntynyt 7.6.1722 Pälkäne,Epaala,Vaijala, kuollut 12.1795 Tyrväntö,Uskela,Pitkäsilta, kummit: klockare Lewonius, Mattila Petter och Michel Johansson, fru Margareta B. Rehbinder, Elisabetha Castrenia, Maria Henricsdotter. Muuttanut: Äimälästä til Tyrvändö v. 1757.

1. puoliso: Vihitty 26.12.1745 Pälkäne,Äimälä,Lassila Caisa Henricsdotter Lassila syntynyt 20.11.1724 Pälkäne,Äimälä,Lassila, kuollut 1757 Tyrväntö.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Jöransson Lassila, Lampuoti, syntynyt 8.1.1699, kuollut 6.6.1751 Pälkäne,Äimälä. Vihitty 28.12.1723 Pälkäne,Äimälä.
   (ä) Beata Thomasdotter, syntynyt 13.5.1699, kuollut 16.5.1758 Pälkäne,Äimälä.

2. puoliso: Vihitty 1.1.1759 Tyrväntö Brita Henricsdotter syntynyt 1727, kuollut 9.11.1799 Tyrväntö,Suontaka,Mattila,Mäkelä.
| Alku |

Taulu 65
IV Lisa Mattsdotter Vaijala, Appelgren, (Taulusta 60, äiti Anna Castrenia) Äimälän Lassilan emäntä, syntynyt 17.10.1726 Pälkäne,Epaala, kuollut 4.6.1807 Pälkäne,Epaala,Vaijala, kummit: Carela bröder med Liskin Castrenia och Kempi Maria.

Puoliso: Vihitty 29.12.1743 Pälkäne,Onkkaala Eric Johansson Alfving Lassilan rusthollari 1727 - 1753, syntynyt 21.3.1712 Hauho,Alvettula, kuollut 7.1.1781 Pälkäne,Äimälä,Lassila.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Fransons, Rakuuna, itsellinen Alvettulassa, syntynyt 1664, kuollut 19.10.1737 Hauho,Alvettula.
   (ä) Valborg Söfringsdotter, syntynyt noin 1680, kuollut 1.10.1742 Pälkäne,Äimälä. Kuolintieto: 1.10.1742 10.10.1742 Äimälä Alfwingens gl. mohr öfw. 60 åh som gick i kring och tigde, hade sit mästa tilhåld i Alvettula by i Hauho.
.
Lassilan rusthollin isäntänä ainakin 1727-1753. Scholaris Hauhon Alvettulassa 1722-1735 rippikirjassa. Pälkäneellä s. 4.5.1715.

| Alku |

Taulu 66
IV Pehr Mattsson Kirjava, Appelgren, (Taulusta 60, äiti Anna Castrenia) Torppari Haukilan Kirjavan torpassa, syntynyt 21.3.1729 Pälkäne,Epaala,Vaijala, kuollut 17.6.1785 Tyrväntö,Uskila,Kirjava, kummit: Ei mainita. Muuttanut: Kaitamon Lassilasta sisarensa luota til Uskela i Tyrvändö v. 1755.

1. puoliso: Vihitty 26.12.1749 Pälkäne,Ruokola Maria Andersdotter syntynyt 12.3.1727, kuollut 1763 Tyrväntö. Perunkirja 3.12.1763 Uskela Kirjava: torpare hustru Maria Andersdotter död, man Petter Mattsson, barn Carl 13, Anna 5 och Maria 3 år. Förmyndare torpare Thomas Johansson Kaipalo. Muuttanut: Pälkäneen Ruokolaan ifrån Hauho.

2. puoliso: Vihitty 1768 Maria Pehrsdotter syntynyt 29.5.1735, kuollut 1778 Tyrväntö.
3. puoliso: Anna Olofsdotter syntynyt 1729, kuollut 6.2.1786 Tyrväntö.
| Alku |

Taulu 67
III Matias Castren, (Taulusta 59, isä Olof Castrenius) Kajaanin kaupungin pormestari, syntynyt 3.2.1693 Virrat, kuollut 11.6.1771 Kajaani.

1. puoliso: Vihitty 28.6.1726 Oulu Helena Eriksdotter Albogius syntynyt 1690 Viro,Narva?, kuollut 22.2.1740 Kajaani.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Jostini Albogius, Nevanlinnan kirkkoherra, kuollut 4.7.1701 Nyen. Vihitty 31.1.1693 Nyen.
   (ä) Maria Gabrielsdotter Hinnel.
   (ii) Justus (Jostini) Erici Albogius, Kirkkoherra Inkerissä, kuollut 1684 Iivananlinna. Ylioppilas Tartossa 4.3.1651. Ylioppilas Turussa 16.3.1663 Albogius Just. Erici [Narv. 73]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1663. d. 16. Mart. Justus Erici Albogius. Dorpati depos. [fratres Narva-Ingerm.]. Respondentti 26.6.1664, pr. Axel Kempe 168. FM (ehkä Tallinnassa toimineessa Tarton yliopistossa?). — Kosemkinan kirkkoherra Inkerissä 1665, Iivananlinnan 1675.
   () N.N.
   (äi) Gabriel Jonasson Hinnelius, Hinnel, Nevanlinnan oikeuspormestari, kuollut 19.4.1712 Tukholma.
   (ää) Anna Jespersdotter Tvilling, kuollut 20.11.1710 Tukholma.
Vanhemmat Nevanlinnan kkhra maisteri Erik Albogius ja Maria Hinnel Kuollut ennen 22.2.1740 Paltamo.

Lapset:
1. Margareta Castren , syntynyt 8.7.1727 Paltamo. Tauluun 68
2. Christer Mattsson Castren , syntynyt 1728. Tauluun 69
3. Erik Mattsson Castren , syntynyt 14.7.1732 Paltamo. Tauluun 70
2. puoliso: Margareta Elisabet Andersdotter Zein syntynyt 1697, kuollut 24.9.1780 Paltamo.
| Alku |

Taulu 68
IV Margareta Castren, (Taulusta 67, isä Matias Castren) syntynyt 8.7.1727 Paltamo, kuollut 15.2.1765 Paltamo.

Puoliso: Vihitty 10.6.1760 Paltamo Karl Fromhold von Köhler Kajaanin komendantti, majuri, syntynyt 1701 Inkerinmaa, kuollut 7.6.1769 Tukholma.

| Alku |

Taulu 69
IV Christer Mattsson Castren, (Taulusta 67, isä Matias Castren) Kajaanin ja Kemin kihlakuntien tuomari, syntynyt 1728, kuollut 23.1.1795 Paltamo.

1. puoliso: Vihitty 30.10.1755 Paltamo Brita Christina Forström syntynyt 23.7.1734 Paltamo, kuollut 4.1793 Paltamo.
Puolison vanhempia:
   (i) Simon Paulsson Forström, Paltamon kirkkoherra, lääninrovasti, kuollut 1740 Paltamo. Vihitty 11.2.1728.
   (ä) Magdalena Andersdotter Frosterus, syntynyt 20.3.1710 Oulu, kuollut 6.9.1776 Paltamo.
   (ii) Paul Simonsson, Oululainen kauppias, raatimies.
   () Maria Josefsdotter.

2. puoliso: Vihitty 27.3.1794 Sotkamo Maria Frosterus syntynyt 6.1.1760 Kajaani, kuollut 20.2.1830 Sotkamo.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Abrahamsson Frosterus, Sotkamon rovasti, syntynyt 30.11.1720 Ruotsi,Tukholma, kuollut 10.6.1809 Sotkamo. Vihitty 9.3.1749 Oulu.
   (ä) Susanna Påhlsdotter Florin, syntynyt 22.1.1732 Oulu, kuollut 10.6.1809 Sotkamo.
   (ii) Abraham Jacobsson Frosterus, Paltamon kirkkoherra, syntynyt 1680 Oulu, kuollut 1.5.1726 Paltamo.
   () Catharina Ericsdotter Cajanus, syntynyt 26.5.1694 Paltamo, kuollut 29.12.1762 Sotkamo.
   (äi) Påhl Mårtensson Florin, Kauppias, syntynyt 1700, kuollut 17.4.1750 Oulu.
   (ää) Elisabeth Lithovius, syntynyt Oulu, kuollut 17.11.1744 Oulu.
| Alku |

Taulu 70
IV Erik Mattsson Castren, (Taulusta 67, isä Matias Castren) Kemin kirkkoherra, lääninrovasti, syntynyt 14.7.1732 Paltamo, kuollut 21.12.1787 Kemi. 1-avioliitosta Katarina Keckmanin kanssa 11 vuosina 1764-1782 syntynyttä lasta, 2-avioliitto Brita Elfvingin kanssa lapseton. Hänen 2-puolisonsa Olof Sandberg.

1. puoliso: Catharina Elisabet Keckman syntynyt 1741 Tyrnävä, kuollut 8.10.1784 Pudasjärvi.
Puolison vanhempia:
   (i) Samuel Johansson Keckman, Pudasjärven kirkkoherra 1742, syntynyt 22.5.1687 Pudasjärvi, kuollut 9.4.1761 Pudasjärvi. Vihitty 1737.
   (ä) Maria Larsdotter Lithovius, syntynyt 1715 Pudasjärvi, kuollut 17.11.1786 Pudasjärvi.
   (ii) Johan Olofsson Keckman, Kähkänen, Pudasjärven kirkkoherra 1691, syntynyt noin 1656 Pudasjärvi, kuollut 10.2.1707 Pudasjärvi.
   () Catharina Danielsdotter Anglenius, syntynyt 1657, kuollut 23.3.1694 Pudasjärvi.
   (äi) Lars Gabrielinpoika Lithovius, Lumijoen kappalainen 4.1 1722, kuollut 1748.
   (ää) Christina Gran.

2. puoliso: Vihitty 12.2.1786 Kemi Brita Helena Elfving syntynyt 22.9.1745 Ii, kuollut 10.3.1817 Kemi.
Puolison vanhempia:
   (i) Jakob Elfving, Oulun kappalainen, syntynyt 18.4.1707 Pori, kuollut 17.4.1759 Oulu. Vihitty 6.4.1738 Oulu.
   (ä) Maria Gisselkors, syntynyt 1718, kuollut 2.7.1776 Oulu.
   (ii) Henric Marcusson Elfving, Porin pormestari, kuollut 12.10.1720. Vihitty 29.12.1695 Luvia.
   () Anna Catharina Klewe, syntynyt 18.9.1674, kuollut 7.1.1754 Ahlainen.
   (äi) Christiern Christiernsson Gisselkors, Limingan kirkkoherra, kuollut 1729 Liminka.
   (ää) Brita Gustafsdotter Lithovius.
| Alku |

Taulu 71
III Margareta Olofsdotter Castrenius, (Taulusta 59, isä Olof Castrenius) syntynyt 1696 Virrat, kuollut 23.1.1758 Paltamo.

Puoliso: Sergei Leontewitz Leonardsson Costiander syntynyt 1669 Puola, kuollut 25.3.1767 Paltamo. Costiander-suvun kantaisä. Tullut Ison pohjansodan aikana pakolaisena Puolasta Suomeen ja ottanut sukunimen Costiander, joka saattaa johtua Pälkäneen Kostian virrasta, jonka jäältä hän oli morsiammensa kanssa pelastunut vainoovilta venäläisiltä 1713. Suvun jäsenet ovat olleet hallinnollisissa ja lainopillisissa toimissa.

Lapset:
1. Gustaf Costiander , syntynyt 1720. Tauluun 72
| Alku |

Taulu 72
IV Gustaf Costiander, (Taulusta 71, äiti Margareta Castrenius) Munsterskrifvare, syntynyt 1720, kuollut 8.11.1764 Paltamo.

Puoliso: Vihitty 25.4.1743 Pälkäne Helena Christina Weckman syntynyt 1716 Lempäälä.
Puolison vanhempia:
   (i) Nicolaus Nilsson Weckman, Lemun kirkkoherra, syntynyt 1691 Lempäälä, kuollut 13.5.1745 Lemu. Vihitty 1720.
   (ä) Anna Carlsdotter Vallenius, syntynyt 8.3.1703 Tottijärvi,Huhti, kuollut 15.2.1759 Somero.
   (ii) Nils Weckman, Ylä-Satakunnan kruununnimismies, syntynyt 1661 Vehkalahti, kuollut 18.12.1704 Lempäälä. Kärppälän omistaja 1689-1704.
1689 lilla barn lägerställe 2:8 H:r Befallningzman Weckm:
1690 sal. barn lägerställe 2:8 Befalln:man Välb:de Weckm:
20.2.1698 son 1:16 H:r Befallningzman Niels Weckman.
30.6.1701 Kärpälä lilla son graföpning 1:16 H:r Befallningasman Weckman.
7.6.1703 Kärpälä lilla son Gustaf und. kyrckan och nu nyss oplagde graf 1:16 H:r Befallningzman Niels Weckman.
18.12.1704 sahl Befallningzman Weckman i sin nye graf. Vihitty 13.10.1687 Huittinen.
   () Margareta Thomasdotter Tacku, syntynyt 25.3.1667 Huittinen, kuollut 10.6.1743 Lempäälä,Kärppälä. Kärppälän omistaja 1705-1723.
   (äi) Carl Josephsson Vallenius, Lääninrovasti, syntynyt 18.11.1673 Akaa, kuollut 26.5.1742 Vesilahti.
   (ää) Maria Johansdotter Hacks, kuollut 8.6.1736 Vesilahti.

| Alku |

Taulu 73
III Elisabet Olofsdotter Castrenia, (Taulusta 59, isä Olof Castrenius) syntynyt 1699 Hollola, kuollut 4.5.1753 Pälkäne,Onkkaala. Perunkirjoitus 4.8.1753 (HMA Ec:2:107) adjucti i Pälkäne hr Gustaf Lindvall, afl. hru madam Elisabet Castrenia, broder lieutnant och kronobefallninsman hr Matthias Castren, halfbroder capellan hr Matthias Castrenius, tvänne systrar Anna Christina och Margareta Olofsdotter Castrenier. Afl. syster Maria Olofsdotter Castrenias söner Johan och Simon Johanssöner samt tre döttrar Lisa, Anna och Maria Johansdöttrar. Matthias och Matthias Castrens vägnar kyrkoherde Gustaf Rothovius. Anna Christina Olofsdotters vägnar thes måg rusthållare Eric Alving ifrån Äimälä. Afl. Maria Olofsdotters barns vägnar deras fader Johan Thomasson ifrån Onkkaala.

1. puoliso: Vihitty 30.12.1729 Pälkäne Johan Johansson Fabrinus Pälkäneen pitäjänapulainen, kappalainen Säämingissä, syntynyt 22.3.1698 Mouhijärvi, kuollut 8.5.1740 Pälkäne.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Henricsson Fabrinus, Mouhijärven pitäjänapulainen, kuollut 7.10.1706 Mouhijärvi.
   (ä) Margareta Johansdotter Löfling, kuollut 22.3.1728 Pirkkala.
   (ii) Henricus Benedicti Fabrinius, Karkun kappalainen, syntynyt Loimaa, kuollut 1671. Loimaan käräjät 29.–31.7.1658 f. 172v: Wällärde her Henrich Benedicti Coadiutor i Carcku Sochn, fordrade Uthaff sin broder Matz Bengtzson, effter deres broder Sigfredh Bengtzson Arff, huilken sedan, som arfskifftet skedde, samptlige Syskienne emillan, igenom döden är afgången.
   () Anna Henriksdotter Karkuensis, syntynyt Karkku.
   (äi) Johan Andersson Löfling, Befallningsman. Pirkkalan käräjät v. 1687: befallningsman på Salkis.
   (ää) Anna Gertrud Möller, syntynyt 1646, kuollut 11.10.1730 Karkku. Pirkkalan käräjät v. 1693: befallningsman välbetrodde Johan Anderssons maka hustru Gertrud Möller i Vastamäki.

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=7181&pnum=248

Karkku kuolleet; 11.10.1730 Cajo Gårdsfogde E:a Anna Gertrud Möller 84 år.

Lapset:
1. Johan Fabricius syntynyt 7.10.1733 Pälkäne,Pappila, kuollut 18.11.1733 Pälkäne,Pappila, kummit: Ein mainita.
2. puoliso: Vihitty 4.6.1741 Pälkäne Gustaf Jöransson Lindvall Pälkäneen kappalainen, syntynyt 30.12.1711 Orivesi, kuollut 8.7.1755 Pälkäne,Onkkaala.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Ericsson Kontti, Oriveden Kontin talollinen, syntynyt Sahalahti,Pajula,Kinttila. - Drängerne Hendrick Jöransson ifrån Orriwesi by och Hendrick Simonsson ifrån Jarla hafwa wid tidigare tinget anmält, at den förras broder och senares fahrbroder bonden Anders Jöransson Kånti ifrån Orriwesi by wid den efter Anders och Hendrick Jöranssons moder sampt Hendrick Simonssons fadermoder hållne dehlningen utelemnat mycken egendom och hwad den aflednes söner adjuncten i Pälkäne sockn Gustaf Lindwall och smeden Thomas Jöransson ifrån Wesilax sockn af deras föräldrar bekommit hafwa, hwarföre käranderne anhållit om ny upteckning. Hendrick Jöransson är häremellan afleden. Hans änckia Maria Johansdotter. Parternes fader Jöran Jöransson och moder Maria Simonsdotter. Heela hemmanet upbrunnit 1739. Förliktes. Vihitty 29.1.1699 Orivesi.
   (ä) Maria Simonsdotter, syntynyt Orivesi.
   (ii) Eric Konttila, Konttilan vävy.
   () Sophia Jöransdotter Konttila, syntynyt Sahalahti,Pajula.
Pälkäneen käräjät 4.12.1753 s. 689: adjucten i Pälkäne församling Gustaf Lindvalls afledne maka Elisabet Castrenia, broder leutnanten och befallningsman Mathias Castren, broder capellan Mathias Castrenius, syster Anna Christina och Margareta Olofsdotter Castrenier, afledne syster Maria Olofsdotters twå söner Johan och Simon Johansson samt tre döttrar Lisa, Anna och Maria. Anna Christina Castrenius måg rusthållare Eric Alfving ifrån Äimälä, Maria Olofsdotters barns vägnar ders fader Johan Thomasson ifrån Onkkaala.

Pälkäneen käräjät 7.3.1771 §: förmyndare för afledne adjuncten Lindwall i Pälkäne socken omyndiga dotter, Hedvig Lindwall, förordnades sockne adjuncten dersammanstädes Anders Alander.
| Alku |

Taulu 74
III Maria Olofsdotter Castrenia, (Taulusta 59, isä Olof Castrenius) syntynyt 1701 Hollola, kuollut 13.5.1753 Pälkäne,Onkkaala.

Puoliso: Vihitty 27.2.1723 Pälkäne,Epaala,Vaijala Johan Thomasson Seppälä Talollinen, syntynyt 25.6.1698, kuollut 2.8.1754 Pälkäne,Onkkaala,Seppälä.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas.
   (ä) Elin, Tyrvännön Lusista, kuollut 10.2.1734 Pälkäne,Onkkaala. Hautaustieto Pälkäneen kirkontilit 10.2.1734: ifrån Hattula socken Culsiala capell och Lusi by gl. encka Elin för des mullpengar dito för störra bårkläda doch mäst wistande här i socken hos sin son i Onckala Seppälä.
Pälkäneen Onkkaalan Seppälän isäntä 1750-1753. Seppälän edellinen isäntä 1738-49 oli Olaus Castreniuksen leski Kristina.

Perunkirjoitus 15.1.1755 Onkkaala Seppälä (HMA Ec:2:107) afl. bonde Johan Thomasson, framl. hru Maria Olofsdr, tvänne söner Johan och Simon, tre döttrar Lisa, Anna och Maria. Lisa gift med bonde Johan Mattsson ifrån Ruokola, Anna gift med boställebonde Michel Thomasson i Sappis. Förmyndare moders systerdotters man rusthållare Eric Alving. Johan Thomassons broder nämdeman Jöran Thomasson ifrån Mälkiäis.

Pälkäneen käräjät v. 1726: Olaus Castrenius haastaa käräjille Onkkaalan isännät rusthållare Jacob Simonsson, Johan Thomasson, Eric Simonsson, Johan Johansson, Jacob Henricsson och Henric Mattsson samt grannar rusthållare Thomas Mårtensson och Eskil Henricsson.

Lapset:
1. Elisabet Johansdotter Seppälä , syntynyt 29.6.1723 Pälkäne,Epaala,Vaijala. Tauluun 75
2. Matthias Johansson Seppälä syntynyt 26.4.1726 Pälkäne,Ruokola, kummit: Sergei Leontsson, Laurila Jöran, Nakkila Sigfrid, madam Christina Hagert, Tapola hru Maria, pigor Martha Mattsdr och Maria Ericsdr i gården.
3. Anna Johansdotter Seppälä , syntynyt 8.8.1727 Pälkäne,Ruokola. Tauluun 76
4. Olof Johansson Seppälä syntynyt 28.1.1729 Pälkäne,Ruokola, kummit: Johan Tapola, Johan Maunula, madam Christina Hagert, Jacola Maria.
5. Hedvig Johansdotter Seppälä syntynyt 9.4.1730 Pälkäne,Onkkaala, kummit: välb. hr major Wetterberg, klock? Jacobus, jungfru Margareta Elisabet Wetterberg, Eric Dufva, Turva värdinna med sin son Eric.
6. Olof Johansson Seppälä syntynyt 18.7.1731 Pälkäne,Onkkaala, kuollut 23.7.1731 Pälkäne,Onkkaala, kummit: kyrkoherden hr Castrenius med sin maka Christina Hagert, och son Matthias Castrenius, samt dotter hru Margareta Castrenia, drengar Sigfridsson och Matts Johansson ibm.
7. Johan Johansson Seppälä , syntynyt 21.7.1732 Pälkäne,Onkkaala. Tauluun 77
8. Matts Johansson Seppälä syntynyt 30.5.1734 Pälkäne,Onkkaala, kuollut 26.10.1737 Pälkäne,Onkkaala, kummit: sacellan hr Anders Mennander, Antila husbonden Jacob Simonsson med sin kärstä Anna, Rohola Jacob och pigan Maria Mattsdr ifrån Seppälä.
9. Simon Johansson Seppälä , syntynyt 2.10.1737 Pälkäne,Onkkaala. Tauluun 78
10. Maria Johansdotter Seppälä , syntynyt 21.3.1742 Pälkäne,Ruokola,Seppälä. Tauluun 79
| Alku |

Taulu 75
IV Elisabet Johansdotter Seppälä, (Taulusta 74, äiti Maria Castrenia) syntynyt 29.6.1723 Pälkäne,Epaala,Vaijala, kummit: Carla Johan med sin hru, hr Jacobs hru Maria Monetana.

Puoliso: Vihitty 31.3.1746 Pälkäne,Ruokola Johan Mattsson Eerola syntynyt 4.9.1719 Pälkäne,Ruokola, kuollut 24.6.1796 Pälkäne,Ruokola.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Henricsson Eerola, syntynyt 1686, kuollut 2.7.1763 Pälkäne,Ruokola.
   (ä) Anna Johansdotter, syntynyt 1689, kuollut 22.6.1762 Pälkäne,Ruokola.
   (ii) Henric Eerola.
   () N.N.

| Alku |

Taulu 76
IV Anna Johansdotter Seppälä, (Taulusta 74, äiti Maria Castrenia) syntynyt 8.8.1727 Pälkäne,Ruokola, kummit: välb. jungfru Köhler, Castrenius minor, Nakki Henric, Maria Tapoila.

Puoliso: Vihitty 13.3.1748 Pälkäne,Ruokola Michel Thomasson Pakarainen Talollinen Sappeen Pakaraisissa, syntynyt 16.9.1716 Pälkäne,Sappee, kummit: Matts Turva, Huti Johans hustru Kirstin, Pietilä Caisa Henricsdotter.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas Michelsson Pakarainen, Talollinen Sappeen Pakaraisissa, syntynyt 1678, kuollut 28.12.1759 Pälkäne,Sappee. Vihitty 28.12.1715 Pälkäne,Sappee.
   (ä) Beata Thomasdotter, syntynyt 1693 Sahalahti, kuollut 6.6.1758 Pälkäne,Sappee.

| Alku |

Taulu 77
IV Johan Johansson Seppälä, (Taulusta 74, äiti Maria Castrenia) Talollinen, syntynyt 21.7.1732 Pälkäne,Onkkaala, kummit: adjuktus Johan Fabrins med sin svåger Sergius, pastorskan Christina Hagert, Margareta Castrenia, pig Maria Eskilsdr ifrån Oksala.

Puoliso: Vihitty 11.5.1752 Pälkäne,Ruokola Beata Gustafsdotter Anttila syntynyt 31.3.1730 Pälkäne,Ruokola, (kaksonen), kuollut 21.4.1792 Pälkäne,Onkkaala, kummit: välb hr leutnant Freudenfelt med sin fru och jungfru, Johan Hansson, Eric Thomasson, hru Annika Thomasdr, pigorna Ingrid Johansdr och Agneta Jöransdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Gustaf Johansson Anttila, Talollinen, kuudennusmies, syntynyt 1680, kuollut 7.11.1750 Pälkäne,Ruokola. Vihitty 6.1.1717 Pälkäne,Kollola.
   (ä) Ingeborg Simonsdotter Näri, syntynyt 1693 Pälkäne,Huntila, kuollut 28.9.1766 Pälkäne,Ruokola.
   (ii) Johan Anttila.
   () Chirstin Simonsdotter, syntynyt 1652, kuollut 3.3.1740 Pälkäne,Ruokola.
   (äi) Simon Thomasson Heikkilä, Näri, Talollinen Huntilassa ja Harhalan Närillä, syntynyt Pälkäne,Huntila. Pälkäneen Harhalan Närin isäntä 1700-1701. Vihitty 30.3.1691 Sahalahti,Moltsia.
   (ää) Margareta Josephsdotter Arra, syntynyt noin 1670 Sahalahti,Moltsia, kuollut 28.5.1758 Pälkäne,Harhala,Näri. Arralla tyttären v. 1691. Mainitaan Huntilassa ensimmäisen kerran vuonna 1692. Pälkäneen Harhalan Närin isäntä 1702-1711.

| Alku |

Taulu 78
IV Simon Johansson Seppälä, (Taulusta 74, äiti Maria Castrenia) Talollinen, syntynyt 2.10.1737 Pälkäne,Onkkaala, kuollut 14.8.1816 Pälkäne,Onkkaala, kummit: stud. D. Simon Appelgreen, studiosus D. Thure Palenius, Raukola värden Eric Simonsson, Hiissala dito Johan Johansson, Epala Vaijala Anders Jöransson, Olof Mattson ibm, pastorskan mad. Christina Hagert, värdinna hru Elisabet Castrenia, Mustala värdinna Maria Jacobsdr, Kyttälä dotter Lisa Eskilsdr, Hiissala dotter Margareta Johansdr. Muuttanut: Til Paldamo och Cajana v. 1758.

1. puoliso: Vihitty 25.3.1761 Pälkäne,Onkkaala Valborg Thomasdotter Tiililä syntynyt 31.12.1737 Pälkäne,Onkkaala, kuollut 29.4.1792 Pälkäne,Onkkaala, kummit: scholaris Gustaf Costiander, Rohola värden Jacob Henricsson, Mustala Mårten Thomasson, Spögubbens hru Sophia Johansdr, soldat enka Caisa Simonsdr, Antila rusthållare dotter Lisa Jacobsdr, alla ifrån Onkkaala.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas Henricsson Tiililä, Talollinen, syntynyt 11.12.1705 Pälkäne,Onkkaala, kuollut 15.8.1765 Pälkäne,Onkkaala. Vihitty 26.12.1726 Pälkäne,Luikala.
   (ä) Anna Mattsdotter Lulli, syntynyt 1.12.1701 Pälkäne,Luikala, kuollut 15.8.1775 Pälkäne,Onkkaala.
   (ii) Henric Mattsson Tiililä, Talollinen Pälkäneen Onkkaalassa, syntynyt 1679, kuollut 8.5.1742 Pälkäne,Onkkaala. Pälkäneen käräjät v. 1726: Olaus Castrenius haastaa käräjille Onkkaalan isännät rusthållare Jacob Simonsson, Johan Thomasson, Eric Simonsson, Johan Johansson, Jacob Henricsson och Henric Mattsson samt grannar rusthållare Thomas Mårtensson och Eskil Henricsson.
   () Valborg Clemetsdotter, syntynyt 11.4.1680, kuollut 24.2.1766 Pälkäne,Onkkaala.
Muuttanut: Gift v. 1761.

2. puoliso: Vihitty 8.10.1793 Pälkäne Margareta Johansdotter syntynyt 1746, kuollut 16.7.1810 Pälkäne,Onkkaala.
| Alku |

Taulu 79
IV Maria Johansdotter Seppälä, (Taulusta 74, äiti Maria Castrenia) syntynyt 21.3.1742 Pälkäne,Ruokola,Seppälä, kuollut 27.3.1789 Pälkäne,Äimälä,Klemola, kummit: Matts Mårtensson, Jacob Henricsson, hru Anna Carlsdr, pig Beata Josephsdr, Beata Henricsdr. Muuttanut: Gift til Tykölä v. 1760.

Puoliso: Vihitty 26.5.1760 Pälkäne,Onkkaala Eric Ericsson Klemola Talollinen, syntynyt 20.4.1739 Tyrväntö,Tykölä, kuollut 22.2.1807 Pälkäne,Äimälä,Klemola, kummit: Gustaf Thomasson, dragon Ahlbom, Lisa Mårtensdr, Maria Ericsdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Ericsson Heikkilä, Klemola, Talollinen, syntynyt 1712 Pälkäne,Harhala?, kuollut 15.4.1784 Pälkäne,Äimälä,Klemola. Vihitty 18.5.1730 Pälkäne,Harhala.
   (ä) Brita Ericsdotter, syntynyt 1713 Pälkäne,Harhala, kuollut 5.3.1771 Pälkäne,Äimälä,Klemola.
   (ii) Eric.
   () Caisa Olofsdotter Pajula, syntynyt 1681 Pälkäne,Harhala, kuollut 6.9.1741 Pälkäne,Harhala.
Pälkäneen käräjät 18.3.1763 §31: landbonde Eric Ericsson ifrån Tykölä sökt skattevärdering å Clemola kronohemman i Äimälä by. Muuttanut: V. 1763 Äimälän Klemolaan.

| Alku |

Taulu 80
III Matthias Olofsson Castrenius, (Taulusta 59, isä Olof Castrenius) Kappalainen, syntynyt 19.2.1718 Pälkäne, kuollut 30.9.1788 Janakkala, kummit: pastor hr Matias Italin, befaln. Elias Bergstadius, item befaln. Gabriel, Johan Woivalenius, mohrmohr Catharina Woivalenia, Elisabet Woivalenia, hru Christina Castrenia med jungfruar systrar Liskin och Maria. Janakkalan kappalainen 1752-1788. YO 1736 Turku, stipendiaatti 1745-52, Todistus papiksi vihkimisestä 1752. Muuttanut pois Pälkäneeltä 1752 Janakkala. Muuttanut: Sacellanus i Janackala 1752.

Puoliso: Vihitty 3.1.1753 Janakkala Margareta Johansdotter Lytken syntynyt 28.7.1728 Pernaja, kuollut 20.11.1805 Lammi.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Lytken, Fältväbel, syntynyt 14.5.1696, kuollut 23.5.1780 Janakkala,Tarima.
   (ä) Maria.

Lapset:
1. Anna Helena Castren , syntynyt 1753 Janakkala,Tarima. Tauluun 81
2. Eric Johan Castrenius syntynyt 8.1.1756 Janakkala,Tarima.
3. Gustava Margareta Castrenius syntynyt 23.12.1756 Janakkala,Tarima.
4. Sophia Eleonora Castrenius syntynyt 23.12.1756 Janakkala,Tarima.
5. Elias Adolph Castrén , syntynyt 22.6.1758 Janakkala,Tarima. Tauluun 82
6. Olaus Immanuel Castrenius Valkiakirkon kirkkoherra Inkerinmaalla, syntynyt 20.9.1761 Janakkala,Tarima.
7. Hedvig Juliana Castrenius syntynyt 6.3.1764 Janakkala,Tarima.
| Alku |

Taulu 81
IV Anna Helena Castren, (Taulusta 80, isä Matthias Castrenius) syntynyt 1753 Janakkala,Tarima, kuollut 16.10.1808 Ruotsinpyhtää.

Puoliso: Vihitty 16.3.1779 Janakkala,Tarima Fabian Broddo Barck Vice landtmätare, syntynyt 9.7.1745 Elimäki, kuollut 23.3.1806 Ruotsinpyhtää.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Broddosson Barck, syntynyt 1717, kuollut 1769 Strömfors, Svenskby.
   (ä) Anna Elisabet Bruun.
   (ii) Broddo Johannis Barck, syntynyt 1.4.1666 Barkeryd, (kaksonen).
   () N.N.

| Alku |

Taulu 82
IV Elias Adolph Castrén, (Taulusta 80, isä Matthias Castrenius) syntynyt 22.6.1758 Janakkala,Tarima, kuollut 3.5.1813 Lammi.

Puoliso: Christina Lovisa Björckell syntynyt 25.3.1787 Lammi.
Puolison vanhempia:
   (i) Jacob Ulric Jacobsson Björckell, syntynyt 1756 Lammi,Vähä-Evo, kuollut 20.6.1817 Lammi,Hietainen. Vihitty 24.10.1784 Lammi.
   (ä) Regina Christina Ericsdotter Florin, syntynyt 1.9.1755 Lammi, kuollut 8.9.1812 Lammi.
   (ii) Jakob Johan Isacsson Björckell, Bokhållare, syntynyt 1710, kuollut 26.6.1783 Lammi. Vihitty 17.6.1746 Lammi.
   () Christina Elisabeth Florin, syntynyt 1725 Lammi, kuollut 15.8.1757 Lammi.
   (äi) Eric Johan Florin, Lammin varapastori, syntynyt 1722 Lammi, kuollut 20.10.1758 Lammi.
   (ää) Helena Maria Johansdotter Haberman, syntynyt 3.2.1735 Sipoo, kuollut 7.2.1801 Lammi.

| Alku | Paluu |