| Alku | Sukunimi-hakemisto | Paluu |

Taulu 1
1. Christer Grelsson MattilaRusthollari, s. 1612 Sääksmäki,Linnainen,Mattila, k. 10.1.1704 Sääksmäki,Linnainen, ikä 92 v. Mainitaan Mattilassa 1644 alkaen.
Henkikirja 1676 Christer Grelsson, Gertrud hustru, Johan ryttare, Sophia dotter, Lars son.
Henkikirja 1680 Christer Grelsson, Helga hustru, Lisa R:re hustru, Jöran son, Erich ryttare.
Henkikirja 1681 Christer Grelsson, Helga hustru, Lisa R. hru, Jöran son, Erich ryttare, Matts son.

1. puoliso: Gertrud k. 1676 Sääksmäki,Linnainen. Mainitaan Mattilassa 1645 alkaen.

Lapset:
Margareta Christersdotter Mattila , s. Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 2
Sophia Christersdotter Mattila , s. Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 14
Matts Christersson Puukko e. Puuveitsi , s. 1657 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 24
Lars Christersson Mattila , s. Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 25
Jöran Christersson Mattila , s. 1659 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 26
Lisbetha Christersdotter Mattila , s. noin 1663 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 44
Olof Christersson Castrenius , s. noin 1667 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 67
2. puoliso: Helga Mårtensdotter Gammal moder, s. 1624, k. 20.5.1706 Sääksmäki,Linnainen, ikä 82 v. Mainitaan Mattilassa vaimona 1678 alkaen.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 2
2. Margareta Christersdotter Mattila, (Taulusta 1, isä Christer Mattila)s. Sääksmäki,Linnainen, k. jälkeen 1694. Henkikirja Sääksmäki Linnainen Mattila 1670 Margareta dotter.

Puoliso: Vihitty noin 1672 Johan Bertilsson Perttula Iittalan Perttulan talollinen, s. Kalvola,Iittala, k. Kalvola,Iittala.
Puolison vanhempia:
    (i) Bertil Bertilsson Perttula, Talollinen, s. Kalvola,Iittala. Isäntänä 1622-1656.
.
    (ä) Valborg Nilsdotter.
    (ii) Bertil Sigfridsson Perttula, Talollinen, s. Kalvola,Iittala. Isäntänä 1600-1628.
.
    () N.N.

Lapset:
Mathias Johannis Ithalin , s. noin 1673 Kalvola,Iittala. Tauluun 3
Mårten Johansson Skriivarla e. Pietilä . Tauluun 7
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 3
3. Mathias Johannis Ithalin, (Taulusta 2, äiti Margareta Mattila)Pälkäneen kirkkoherra, s. noin 1673 Kalvola,Iittala, k. 18.10.1749 Pälkäne,Kollola, ikä 76 v. Perunkirjoitus 13.5.1754 Pälkäne Kollola (HMA Ec:2:107) , afl. kyrkoherd Mathias Italin, änka fru Anna Krook, fyra döttrar fru Anna Maria och Elisabet, Hedvig Italins efterlämnade barn jungfruar Helena Sophia och Maria Elisabeth Boije, äldsta dotter Anna Maria gift med lieutnanten Johan Gustaf Löffman, edunvalvoja probsten Gustaf Rothovius, ogift jungfru Elisabet Italin.

Kangasalan ylim. käräjät 8.–10.8.1710 s. 687 (Enkie Pastorskan dygdesamma Ingeborg Etholenia, sampt hennes Stiuf Swärson, Regementz Pastoren Ehrewyrdige H:r Mathias Italin ... des hustru Anna Krok), 693 (Kyrckioherdens [Italins] Broders Mårten Johanssons dreng Gabriel Eskelsson, hwilcken förra är Landbonde hoos Kyrckioherden), 699 (Kyrckioherden Italins Mohrbroder, Caplan Wällärde Olof Castrenius), 712 (Kyrckioherden Italins dreng Mattz Jöransson, som och är hans Syskonebarn, kunde j anseende der till, eij heller admitteras till Eedz. Näillä ylimääräisillä käräjillä tutkittavana olleen renkipojan kuolemantapauksen käsittely jatkuu Kangasalan syyskäräjillä 23.–24.9.1710 s. 788, ylim. käräjillä 29.12.1710 s. 1156 ja (nn 30) 9.1.1711 s. 1 sekä talvikäräjillä 21.–22.2.1711 s. 61);

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27074570 mainitaan myös kyrkoherdens systerdotter en omyndig flicka Lisa Johansdotter todistajana...

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27088156 Vuonna 1711 myös http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27088185.

Puoliso: Anna Mattsdotter Krook s. 4.9.1688 Tenhola, k. 20.9.1754 Pälkäne,Kollola, ikä 66 v ja 0 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Matias Johansson Krook, Inkoon kirkkoherra, k. 1692 Inkoo.
    (ä) Anna Andersdotter Mansnerus, s. Kumlinge.
    (ii) Johannes Georgii Krook e. Krokius, Trosander, Inkoon kirkkoherra, k. 1671 Inkoo.
    () Hebla Mattsdotter, k. 1697 Inkoo.
    (äi) Anders Nilsson Mansnerus, Kumlingen kirkkoherra, k. 1658.
    (ää) Anna Danielsdotter.

Lapset:
Anna Maria Mattsdotter Ithalin , s. 25.7.1707. Tauluun 4
Hedvig Mattsdotter Italin , s. 1710 Pälkäne. Tauluun 5
Johan Mattsson Ithalin s. 24.6.1713 Pälkäne, kummit: hr överst hög. välb. Odert Reinhold von Essen, pastor i Kangasala hr mag. Abraham Thuronius, hr befallnings. Petter Forsteen, dito Gustaf Tollet, dito Elias Bergstadius, dito Isac Johansson Bock, studiosus hr Johannes Homeen, hr Mathias Castrenius, fru överstlieutnanskan af ?? välb Margareta Elisabeth Grönvald, jungfru välb. Anna Sophia v. Essen, Lemmettylä mohr Liskin Jemsonia, Oksala fru Maria Ridderkorp, Kantokylä Maria He??.
Beata Mattsdotter Italin s. 29.9.1714 Viitasaari, kummit: pastor i Viitasaari hr Henricus Portanus ?? och svärmoder, hr befalningsman Elias Bergstadius, Anders Cahelin, ?? klockaren Michel och Ingrid M??dr.
Adam Mattsson Italin s. 29.4.1718 Pälkäne, k. 1.5.1718 Pälkäne, ikä 0 v ja 0 kk, kummit: välb Gustaf Adam von Qvanten ifrån Noxiois i Kuhmalax, hr Henric Sterenius sammanstädes v. pastor, befalningsman Jöran Weckman, hr studiosus Daniel Thelin, matrona Christina Hagert, jungfru Maria Neppia.
Elisabet Mattsdotter Ithalin , s. 26.3.1720 Pälkäne,Pappila. Tauluun 6
Margareta Mattsdotter Ithalin s. 26.3.1720 Pälkäne,Pappila.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 4
4. Anna Maria Mattsdotter Ithalin, (Taulusta 3, isä Mathias Ithalin) s. 25.7.1707, k. 24.5.1776 Turku, ikä 68 v ja 9 kk.

Puoliso: Johan Gustaf Loffman Luutnantti, s. 26.1.1703.
Puolison vanhempia:
    (i) N.N. Loffman.
    (ä) N.N.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 5
4. Hedvig Mattsdotter Italin, (Taulusta 3, isä Mathias Ithalin) s. 1710 Pälkäne, k. 8.1.1753 Tyrväntö, ikä 43 v.

Puoliso: Vihitty 28.1.1735 Pälkäne Hans Ernstsson Boije af GennäsFuriiri, s. 1714 Tyrväntö,Lahdentaka, k. 1741 Tyrväntö, ikä 27 v. Pälkäneen, Sahalahden ja Kulsialan käräjät v. 1735: fourier wälbörne Hans Boije, som ähr framledne leutnanten välbörne Ernest Boijes son, des moder fru Engel Berg ähr åhr 1723 trädt i annat gifte med förare Chiell Christoffer Walkendorff. Omyndiga broder Anders Boije. Deras fadernes arf. Leutnanten Ernest Boijes numera afledne broder majoren välbörne Hans Boije.
Puolison vanhempia:
    (i) Ernst Hansson Boije af Gennäs, Luutnantti, k. 14.12.1722 Pernaja.
    (ä) Engel Andersdotter Berg, s. Tyrväntö.
    (ii) Hans Claesson Boije af Gennäs, Majuri, s. 2.5.1650, k. 16.12.1688 , ikä 38 v ja 7 kk. Student i Åbo 1663. Major vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente. Död 1688-12-16, och begravd i Mörskoms kyrka i Finland, där hans vapen uppsattes.
    () Brita Ernstsdotter Forbes, s. 1657, k. 1695 , ikä 38 v.
    (äi) Anders Andersson Berg, Commissar, Hämeenlinnan päällikkö, k. 1723. Tyrvännön Retulan Kartano 1704-1709 rk H. Commiss. Anders Berg, hustru Maria Myyrman, Ingred dotter, Anna Maria dotter, Anders son, Caisa dotter, Margareta dotter. 1698-1703 myös Engel dotter.
Anders Berg saa Retulan Laurilan 1684.
Kulsialan käräjät v. 1732: hoppmann Anders Berg, des svärson krigscommissarien Johan Golin, sin svågrar eller sin hustrus systerman qvarternmästare Samuel Rosengren, fältväbel Michael Wargentin, förare Cajen C. Walkendorff. Öfversteleutenant välbörne hr Arvid Stierncrantz deras stiufsvärfader. Mot handelsman Pipping ifrån Åbo.

Ottaa v. 1703 autiosta Simon Wallinin aiemmin viljelemän talon Hattulan Tenhiälästä http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=21231545. Vihitty 6.11.1687 Tukholma.
    (ää) Anna Maria Meurman, s. 1666 Tukholma, k. 1725 Tyrväntö,Retula, ikä 59 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 6
4. Elisabet Mattsdotter Ithalin, (Taulusta 3, isä Mathias Ithalin)s. 26.3.1720 Pälkäne,Pappila, k. 5.1.1761 Hämeenlinna, ikä 40 v ja 9 kk, kummit: välb hr ryttmästare på Noxiois Gustaf Adam von Qvanten, des fru välb Elisabet??.

Puoliso: Johan Petter Lang Hämeenlinnan pormestari, s. 1713, k. 1.5.1772 Hattula,Rahkoila, ikä 59 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 7
3. Mårten Johansson Skriivarla e. Pietilä, (Taulusta 2, äiti Margareta Mattila)Talollinen, kuudennusmies, k. 9.11.1735 Pälkäne,Kollola. Pälkäneen Kollolan Pietilän isäntä 1722-1736.

Kihloissa Olof Grelsson Pajulan Maria tyttären kanssa 1711. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27088155.

1. kihloissa: 1711 Maria Olofsdotter Pajula k. 1.6.1712 Pälkäne,Pajula.
Puolison vanhempia:
    (i) Olof Grelsson Pajula, Talollinen, k. 30.8.1724 Pälkäne,Pajula. Pälkäneen Harhalan Pajulan isäntä 1684-1704.
    (ä) Brita.
    (ii) Grels Pajula.
    () N.N., Pajula Olofs gammal moder, k. 1703 Pälkäne,Pajula. Pälkäneen kirkontilit v. 1703: Pajula Olofs gammal moder under kyrkan med större b. kläde.

2. puoliso: Vihitty 24.11.1715 Pälkäne,Onkkaala Beata Mattsdotter Höllis. 1689 Pälkäne,Salmentaka, k. 2.7.1775 Pälkäne,Onkkaala, ikä 86 v. Vihittäessä Onkkaalan Mustalassa.
Kangasalan käräjät v. 1761: bonde enka Beata Mattsdotter ifrån Kollola...måg Thomas Andersson Vaijala ifrån Epala...hennes barnlös afledne dotter Ingeborg Mårtensdotter som warit gift med Thomas Waijala, Beata Mattsdotters son Matts Mårtensson..
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Henricsson Mustala e. Hölli, Mustalan isäntä 1680-1701, s. Pälkäne,Salmentaka, k. 1701 Pälkäne,Onkkaala. Pälkäneen kirkontilit 3.3.1701: Mustala bonden ifrån Onckala under kyrkan med större båår kläda.
    (ä) Anna Mattsdotter Mustala, s. Pälkäne,Onkkaala, k. 11.8.1717 Pälkäne,Onkkaala.
    (ii) Henric Ericsson Hölli, s. Pälkäne,Salmentaka.
    () Gertrud, k. 1695 Pälkäne,Salmentaka. Pälkäneen kirkontilit v. 1695: Johan Henricsson Höllis modher från Salmentaka med större båår klädha.
    (äi) Matts Mattsson Mustala, Mustalan isäntä 1649-1675, s. Pälkäne,Onkkaala, k. Pälkäne,Onkkaala.
    (ää) Dorothea.
Lapset:
Lisa Mårtensdotter Pietilä , s. 4.9.1716 Pälkäne,Kollola,Pietilä. Tauluun 8
Matts Mårtensson Pietilä , s. 17.8.1718 Pälkäne,Kollola. Tauluun 9
Maria Mårtensdotter Pietilä s. 25.3.1721 Pälkäne,Kollola, k. 19.4.1724 Pälkäne,Kollola, ikä 3 v ja 0 kk, kummit: pastor Matthias Italin, cronobefallningsman Thomas Florinus, länsman Johan Albertsson, matrona Christina Hagert, jungfru Maria Castrenia.
Margareta Mårtensdotter Pietilä , s. 23.5.1723 Pälkäne,Kollola. Tauluun 10
Christina Mårtensdotter Pietilä s. 11.2.1726 Pälkäne,Kollola, kummit: pastor hr Olof Castrenius, fenrich hr Castelin, madam Christina Hagert, jungfru Lisa ??nna.
Anna Mårtensdotter Pietilä , s. 24.2.1727 Pälkäne,Kollola,Pietilä. Tauluun 11
Johannes Mårtensson Pietilä s. 1.5.1729 Pälkäne,Kollola, k. 28.5.1729 Pälkäne,Kollola, ikä 0 v ja 0 kk, kummit: Harhala Huru Christer, Painola Eskel Hutihius Mat??, Huru Christers hru, piga Lisa Johansdr.
Gustaf Mårtensson Oinas e. Pietilä , s. 25.7.1730 Pälkäne,Kollola. Tauluun 12
Beata Mårtensdotter Pietilä s. 10.12.1732 Pälkäne,Kollola, kummit: madam Anna Krook, Huhtis Simola Matts, Kuuliala smeden Henric, drengar Michel och Eric Anderssöner.
Ingeborg Mårtensdotter Pietilä , s. 10.12.1732 Pälkäne,Kollola. Tauluun 13
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 8
4. Lisa Mårtensdotter Pietilä, (Taulusta 7, isä Mårten Skriivarla)s. 4.9.1716 Pälkäne,Kollola,Pietilä, k. 26.5.1797 Tyrväntö,Anomaa, ikä 80 v ja 8 kk, kummit: hr commisarie Eric Reuter, länsman Jöran Wihman, och Hans Malmberg, Hurula Christer med des hru Maria, Caisa Olofsdr Pajunen, piga Ingeborg Simonsdr ifrån Collola.

Puoliso: Vihitty 22.9.1737 Pälkäne,Kollola Michel Ericsson AnomaaRusthollari, s. 21.9.1714 Tyrväntö,Retula, k. 9.12.1794 Tyrväntö,Anomaa, ikä 80 v ja 2 kk. Perunkirja 12.1.1795 Anomaa: afledne rusthållare Michel Erisson, enka Lisa Mårtensdr, söner Michel, Eric, Anders och Henric, dotter Anna gift med rusthållare Matts Pettersson Innala i Suotaala, dotter Maria gift med rusthållare Isac Isacsson Danila i Laitikkala.
Puolison vanhempia:
    (i) Eric Danielsson Laurila, Rusthollari Retulan Laurilassa, kuudennusmies, s. Tyrväntö,Retula, k. 0.11.1731 Tyrväntö,Retula,Laurila. Henkikirja v. 1722 Retula Laurila: Eric Danielsson, Chirstin hustru, Maria sr, Johan drg, Eric svåg, Valborg rytt hustru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=235

Retulassa haudattu 1731 husbd. Erick Danielsson und. kyrk. Anomaassa haudattu 25.4.1739 gammal värdinna Margareta Henricsdotter under kyrkan.
Kulsialan käräjät v. 1733: rusthållare nämndeman Mårten Mattsson ifrån Månaala mot Eric Mattsson ifrån Suotaala och nu mera afledne rusthållare Eric Danielsson ifrån Retula. Eric Danielssons son rusthållare Anders Ericsson ifrån Retula. Tuomitaan Eric Mattsson och Eric Danielssons arfvingar maksamaan velkansa Mårten Mattssonille.

1720-luvun rk Tyrväntö Retula Laurila: Eric Danielsson, hru Christin Henricsdotter, Eric Grelsson, dr Johan Mattsson, Anders Ericsson, p. Lisa Bertilsdr, p. Lisa Grelsdr, p. Brita Simonsdr, inh Malin Jacobsdr, hru Sophia Pettersdr, p. Carin Sigfridsdr, Bertil Sigfridsson, hru Anna Henricsdotter. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24847953.
    (ä) Christina Henricsdotter Kärsälä, s. Hattula,Kärsälä, k. noin 1725 Tyrväntö,Retula.
    (ii) Daniel Andersson Laurila, s. Hattula,Rahkoila, k. Tyrväntö,Retula. RK 1695-1698 Daniel Andersson, Valborg hru, Anders fader, Eric broder, Malin hru, Sigfrid broder, Margareta hru, Eric son, Brita dotter, Ingeborg, Eric rytt., Abram., inh Sara.
Hattulan käräjät 1678: Rahkoilan Henric Mattsson (Sännälä) tuomitaan maksamaan velkansa Daniel Anderssonille.
Hattulan käräjät 22.-24.10.1679: Niittyriita Rahkoilan ja Saaren välillä. Mainitaan leutnanten, manfattig Eric Thomasson, hans egen landbonde Daniel Andersson, Eric Andersson i Tenhiälä todistaa että hänen vanhempansa omistaessaan Saaren ovat yli 20 vuotta nauttineet mainituista niityistä (Tynnyrikorpi ja Pyssypää).
Hattulan käräjät 6.-8.10.1680: Kantaja Daniel Andersson i Retula ja vastaaja Majoren Petter Pistolhielms fullmächtige Gustaf Henricsson. Mainitaan Daniels svåger Michel Mattsson (Sännälä) sekä broder Eric Andersson. Danielin hevonen otettu luvatta Rahkoilasta.
Turun kämnerioikeus v. 1694: Dömdes bonde Daniel Andersson ifrån Kulsiala socken och Retula by betala til sahl. Jacob Halis arfvingar 39 daler kopparmynt.
Sahalahden, Kulsialan ja Pälkäneen käräjät 1696: Tuomitaan Mälkiäisten Mårten Michelsson (Seppälä) maksamaan velkansa Retulan (Laurila) Daniel Anderssonille.
    () Valborg Mattsdotter Niemelä, s. Hattula,Rahkoila. Onko kuitenkin Parkku.
    (äi) Henric Bertilsson Kärsälä, Talollinen Kärsälässä v. 1665 alkaen, k. noin 1693 Hattula,Kärsälä. Hattulan ja Lehijärven käräjät 17.6.1736: torpare Johan Henricsson i Tokeensuu, des aflidne fader Henric Bertilsson varit 90 år gammal. Bonde Henric Henricsson ifrån Kärsälä 70 åhr gammal, des son Emmanuel Henricsson, des broder torpare i Tåkeensuu Johan Henricsson n. 70 år gammal. Henric Henricssons dotter Maria Henricsdotter gift med landbonde på Vesunda Matts Andersson.
    (ää) Anna Andersdotter.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 9
4. Matts Mårtensson Pietilä, (Taulusta 7, isä Mårten Skriivarla)Talollinen, s. 17.8.1718 Pälkäne,Kollola, k. 4.3.1790 Pälkäne,Kollola, ikä 71 v ja 6 kk, kummit: Henric Henricsson med sin hru Beata och dotter Valborg, Johan Ericsson, Maria Simonsdr i Collola. Antila Matts Jöransson i Ruokola?. Pälkäneen Kollolan Pietilän isäntä 1737.

Puoliso: Vihitty 26.12.1742 Pälkäne,Onkkaala Maria Jacobsdotter Roholas. 15.9.1719 Pälkäne,Onkkaala, k. 16.8.1786 Pälkäne,Kollola, ikä 66 v ja 11 kk, kummit: Raukola Eric med Sophia Johansdr Lecola? Muuttanut: Gift til Collola.
Puolison vanhempia:
    (i) Jacob Henricsson Rohola e. Skyttälä, Talollinen, s. 8.1691 Pälkäne,Onkkaala, k. 9.2.1749 Pälkäne,Onkkaala, ikä 58 v. Kangasalan käräjät 1726: Jacob Henricsson jämte hans hustru Maria Nilsdotter ifrån Onkkaala fordrare af Marias broder Henric Nilssons efterlefwerska Lisbeta Bertilsdotter som nu mera är gift med Henric Gabrielsson i Mälkilä arf efter Marias föräldrar fader Nils Josephsson och moder Elin af hwilka Elin för några och 30 åhr sedan och Nils åhr 1697 afsomnat....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27099928

Pälkäneen käräjät v. 1726: Olaus Castrenius haastaa käräjille Onkkaalan isännät rusthållare Jacob Simonsson, Johan Thomasson, Eric Simonsson, Johan Johansson, Jacob Henricsson och Henric Mattsson samt grannar rusthållare Thomas Mårtensson och Eskil Henricsson.

Perunkirja 17.3.1750 Pälkäne Onkkaala Rohola: framledne bonde Jacob Henricsson, enckia Maria Nilsdotter, en son Eric Jacobsson och twå döttrar Maria och Anna Jacobsdotter. Maria är gift med bonde Matts Mårtensson ifrån Kållåla och Anna med bonde Mårten Thomasson ifrån thenna Onkkala by. Sonen Eric Jacobsson ähr död, med des hustru Maria Eskilsdotter en son Eric Ericsson och en dotter Lisa Ericsdotter, deras förmyndare moder Maria Eskilsdotter ifrån Ritvala samt faderbroders måg Samuel Simonsson Skyttälä i Onkkaala by. Rohola hemman ähr skatte. Framledne Jacob Henricsson, arf efter hans moderbroder Jacob Staphansson.
    (ä) Maria Nilsdotter Taattula, s. 24.5.1683 Pälkäne,Onkkaala, k. 14.2.1754 Pälkäne,Onkkaala, ikä 70 v ja 8 kk.
    (ii) Henric Jöransson Skyttälä.
    () Anna Staphansdotter Rohola, Moder, s. 1667 Pälkäne,Onkkaala, k. 18.3.1738 Pälkäne,Onkkaala, ikä 71 v.
    (äi) Nils Josephsson Taattula, k. 1697 Pälkäne,Mälkilä. Mälkilän Taattulan isäntä 1664-1695.
Kangasalan käräjät v. 1697; Nils Josephsson ifrån Mälkilä, des afledne hustru Elin Cnutsdotter.

Pälkäneen kirkontilit v. 1693: Nils Josephssons sohn från Mälkilä med mindre båår kläde.
Pälkäneen kirkontilit v. 1697: Nils Josephsson Taattula från Mälkilä med större båår kläda.
    (ää) Elin Cnutsdotter, k. 1694 Pälkäne,Mälkilä. Pälkäneen kirkontilit v. 1694: Nils Josephssons hustru från Mälkilä med större båår kläde.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 10
4. Margareta Mårtensdotter Pietilä, (Taulusta 7, isä Mårten Skriivarla)s. 23.5.1723 Pälkäne,Kollola, k. 7.5.1796 Pälkäne,Epaala, ikä 72 v ja 11 kk, kummit: dragon Jacob ??, Huhtis Matts Simonsson, Elisabet Castrenia. Epaalan Kaarlan isäntä 1769-1771.

Puoliso: Vihitty 23.5.1748 Pälkäne,Kollola Matts Johansson KaarlaTalollinen, s. 10.2.1725 Pälkäne,Epaala, k. 5.6.1767 Pälkäne,Epaala, ikä 42 v ja 3 kk, kummit: Sergei Leontsson, Matts Vaijala och fahrbror Matts Rossi, samt Anna Stina Carstenia. Epaalan Kaarlan isäntä 1753-1768.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Mattsson Kaarla, Talollinen Epaalan Kaarelassa, s. 9.4.1680 Pälkäne,Epaala, k. 25.3.1765 Pälkäne,Epaala, ikä 84 v ja 11 kk. Epaalan Kaarlan isäntä 1722-1752. Vihitty noin 1712 Pälkäne,Kankainen.
    (ä) Maria Sigfridsdotter Alhainen, s. noin 1691 Pälkäne,Kankainen, k. 15.5.1729 Pälkäne,Epaala, ikä 38 v.
    (ii) Matts Henricsson Kaarla, s. Pälkäne,Epaala, k. 28.1.1722 Pälkäne,Epaala. Epaalan Kaarlan ja Rossin isäntä 1694-1712.

Kangasalan, Kuhmalahden ja Pälkäneen käräjät v. 1698: Matts Henricsson Epaalasta saanut asukasoikeuden Grels Cnutssonin autioksi jättämään Epaalan Rossiin ja anoo vapaavuosia. Takaajat länsman Johan Båga, Thomas Mattsson i Leipis, Tynne i Tarkila, Grels Jacobsson i Leipis, Matts Jöransson i Gaudiala och Lucas Andersson i Gaudiala.

Pälkäneen kirkontilit v. 1704: Epala Karla Matts barn för större båår kläda.

Kangasalan ja Pälkäneen käräjät 1704: Sigfrid Thomasson Epaalasta aikoo ottaa viljelyyn Rossin ja anoo vapaavuosia, todistetaan että Matts Henricsson Epaalasta on jo 11.7.1699 saanut vapaavuosia ao taloon vuoteen 1703 saakka, Matts Henricsson kertoo että hän nyt viljelee Epaalassa Kaarlan kruununtaloa ja haluaa ottaa em Rosilan viljelykseen....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27001321

Kangasalan ja Pälkäneen käräjät 1704: Paimen Per Larsson hakee käräjillä maksamatta olevaa paimenen palkkaansa Matts Henrcssonilta.

Kangasalan käräjät 1709: Matts Henricsson omistaa sekä Kaarlan että Rossin...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27073588.
    () Beata, k. 16.9.1722 Pälkäne,Epaala.
    (äi) Sigfrid Persson Alhainen, k. 1721 Pälkäne,Kankainen. Mainitaan Kankaisten Alhaisissa 1682 alkaen.
Pälkäneen kirkontilit v. 1710: Cangais Sigfrids svärmoder under kyrkan.

.
    (ää) Maria. Mainitaan 1682-1694 hru Maria.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 11
4. Anna Mårtensdotter Pietilä, (Taulusta 7, isä Mårten Skriivarla)s. 24.2.1727 Pälkäne,Kollola,Pietilä, k. 13.1.1806 Sääksmäki,Lantoinen, ikä 78 v ja 10 kk, kummit: Hurula Christer ??, mad. Christina Hagert, J. Hedvig Italin.

Puoliso: Vihitty 19.3.1750 Pälkäne,Kollola Johan Andersson RekolaTalollinen, s. 20.6.1725 Sääksmäki,Lantoinen, k. 7.1.1801 Sääksmäki,Lantoinen, ikä 75 v ja 6 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Anders Henricsson Rekola, Talollinen, s. 5.12.1693 Sääksmäki,Lantoinen, k. 21.12.1753 Sääksmäki,Lantoinen, ikä 60 v ja 0 kk. Henkikirja 1722 Lantoinen Anders Henricsson, Håkan bror. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=226

Perunkirjoitus 11.8.1760 Lantoinen Rekola: afl. bonde Andrs Henricsson, enckia Maria Mårtensdotter, tre söner Johan, Henric och Matts, fyra döttrar Beata, Maria, Lisa och Valborg. Maria och Lisa Andersdöttrar man bonde Johan Ericsson ifrån Mustilax och bondeson Anders Thomasson ifrån Valkiakoski by. Brita Andersdotters vägnar hennes man bonde Johan Simonsson ifrån Heinus by. Valborg omyndig och förmyndare faders syskone barn bonde Mårten Ericsson Torkko i Mustilax. Rekola är skatte. Velkaa til rusthållare Michel Ericsson ifrån A??, til aflidne Anders Henricssons aflinde broder bårgaren Håkan Henricssons arfvingar, til bonde Johan Jöransson Penttilä, Rekola hemman är skatte och Anders Henricssons arf efter thes föräldrar.

Sääksmäen käräjät 6.11.1760 §71: bonden Anders Henricsson Rekola ifrån Landois med döden aflidit, efter sig lämnat en omyndig dotter Valborg Andersdotter, förmyndare bonden Mårten Ericsson ifrån Mustilax. Vihitty 3.6.1722 Sääksmäki.
    (ä) Maria Mårtensdotter Apia, s. 2.2.1700 Sääksmäki,Kärsä, k. 18.4.1776 Sääksmäki,Lantoinen, ikä 76 v ja 2 kk. RK syntynyt 1698.
Perunkirjoitus 20.6.1772 Lantoinen Rekola: framledne bonde enka Maria Mårtensdr, söner Johan, Matts och Henric Anderssöner, dotter Beata gift med nämdeman Johan Simonsson Mattila ifrån Heinus, Maria med bonde Johan Ericsson Vitikka, Lisa med frälsebonde Anders Thomasson Sorri, Valborg ogift, förmyndare bonde Mårten Ericsson Torkko. Framledne bonde Anders Henricsson.
    (ii) Henric Andersson Rekola, Talollinen, s. noin 1661 Sääksmäki,Lantoinen, k. 23.2.1718 Sääksmäki,Lantoinen, ikä 57 v. Vihitty 30.5.1686 Sääksmäki.
    () Beata Olofsdotter Hinkka, s. noin 1667 Sääksmäki,Vedentaka, k. 5.8.1722 Sääksmäki,Lantoinen, ikä 55 v.
    (äi) Mårten Påhlsson Kärsä, Apian mylläri, s. 1670 Sääksmäki,Kärsä, k. 14.5.1740 Sääksmäki, ikä 70 v. Henkikirja 1722 Apia mölnare Mårten, Maria dotter. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=228. Vihitty 31.5.1699 Sääksmäki.
    (ää) Catharina Carlsdotter Porila, s. 1681 Sääksmäki,Maatiala, k. 17.3.1742 Sääksmäki, ikä 61 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 12
4. Gustaf Mårtensson Oinas e. Pietilä, (Taulusta 7, isä Mårten Skriivarla)Lampuoti, s. 25.7.1730 Pälkäne,Kollola, k. 15.9.1814 Pälkäne,Laitikkala,Tanila, ikä 84 v ja 1 kk, kummit: fourien Loffman med sin kärsta Anna Maria Italin, Eskel Pajula, Tommala landbonde Matts hru Anna.

Puoliso: Vihitty 14.6.1761 Pälkäne,Kantokylä Valborg Jonasdotter s. 1735 Sahalahti,Tursola, k. 22.12.1796 Sahalahti,Tursola, ikä 61 v.
Puolison vanhempia:
    (i) Jonas Davidsson, Rakuuna, lampuoti, s. 11.2.1707 Sahalahti,Rautio, k. 16.8.1775 Pälkäne,Kantokylä, ikä 68 v ja 6 kk. Vihitty 8.2.1730 Pälkäne,Salmentaka.
    (ä) Maria Thomasdotter, s. 25.9.1709 Pälkäne,Salmentaka, k. 22.4.1771 Pälkäne,Kantokylä, ikä 61 v ja 6 kk.
    (ii) David Henricsson Uotila, Eerolan isäntä 1705-1722, s. 25.2.1688 Sahalahti,Rautio. Turun KO 30/1 1707. Taloll. Taavetti Heikinpojan Sahalahden pit. RAUTION kylästä veli oli herra (Sahalahden kappalainen) Henrik RAUTELIUS. Kts. 25/1 1702 merk.

Pälkäneen käräjät 22.-23.2.1706: Tuomitaan Rautiom David Henricsson maksamaan edesmenneen isänisänsä Jöran Thomassonin velka Turun porvarille Jacob Röökmanille .http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=8279&pnum=64 ja http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=8279&pnum=236

Pälkäneen käräjät 22.-23.2.1706: Coadjutoren i Sahalax Henric Rautelii samt des bror son David Henricsson ifrån samma Rautio by...Rauteliis fader framledne Jöran Thomasson...samt dess broder Davids fader framledne Henric Jöransson... http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=8279&pnum=64. Vihitty 18.4.1704 Sahalahti,Tursola.
    () Valborg Thomasdotter, s. Sahalahti,Tursola.
    (äi) Thomas Danielsson Heiduk, Rakuuna Salmentakana nro 39, s. 17.12.1682 Pälkäne, k. 17.3.1761 Pälkäne,Salmentaka, ikä 78 v ja 3 kk.
    (ää) Maria Thomasdotter, s. 11.6.1687, k. 5.6.1754 Pälkäne,Salmentaka, ikä 66 v ja 11 kk.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 13
4. Ingeborg Mårtensdotter Pietilä, (Taulusta 7, isä Mårten Skriivarla)s. 10.12.1732 Pälkäne,Kollola, k. 19.11.1760 Pälkäne,Epaala, ikä 27 v ja 11 kk, kummit: madam Anna Krook, Huhtis Matts, Kuuliala smeden Henric, drenger Carl och Eric Anderssöner,.

Puoliso: Vihitty 26.12.1759 Pälkäne,Kollola Thomas Andersson Vaijalas. 21.12.1731 Pälkäne,Epaala, k. 1.3.1815 Pälkäne,Epaala, ikä 83 v ja 2 kk, kummit: pastor Olaus Castrenius, Mathias Castrenius, ?? Simon Appelgren, Gustavus Sergius, hru Elisabeta Castrenia.
Puolison vanhempia:
    (i) Anders Ericsson Vaijala, s. 1702, k. 28.4.1742 Pälkäne,Epaala,Vaijala, ikä 40 v. Pälkäneen Epaalan Vaijalan isäntä (vävy) 1731-1742.

Kangasalan käräjät 1743: afledne bonde å Vaijala cronohemman i Epaala by...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27199177. Vihitty 1.1.1728 Pälkäne,Epaala.
    (ä) Chirstin Mattsdotter Vaijala, Vaijalan emäntä, s. 21.12.1711 Pälkäne,Tommola, k. 5.3.1783 Pälkäne, ikä 71 v ja 2 kk. Pälkäneen Epaalan Vaijalan isäntä 1742-1744.
    (äi) Matts Henricsson Vaijala e. Mattila, Rusthollari, s. Pälkäne,Kirpu,Mattila, k. 25.7.1730 Pälkäne,Epaala,Vaijala. Rusthollari, Pälkäneen Epaalan Vaijalan isäntä 1722-1729. Kotoisin Kirvun Mattilasta kotoisin.
Kangasalan ja Pälkäneen käräjät v. 1723: Matts Henricsson ifrån Epaala Vaijala mot bördebonde Henric Mattsson ifrån Pohjaslax. Niittyriita. Vihitty Pälkäne.
    (ää) Anna Christina Olofsdotter Castrenia, s. 1689 Pälkäne, k. 24.5.1773 Pälkäne,Äimälä,Lassila, ikä 84 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 14
2. Sophia Christersdotter Mattila, (Taulusta 1, isä Christer Mattila) s. Sääksmäki,Linnainen. Henkikirjassa Linnaisten Mattilassa tyttärenä 1675-1676 ja sisarena 1678.

Puoliso: Michel Larsson MallasKutoja, Riitiälän Maltaan isäntä 1694-1697, k. Vesilahti,Riitiälä. Uudenmaan ja Hämeenläänin rästiluettelo v. 1693: Linnais lösdrifware Michel förrymbd til Vesilax socken i Åbo lähn men swärfader Christer Grelsson swarar för räste. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10917975

Sääksmäen rippikirja 1691-1714 Linnaisten itselliset Michel wäfware, Sophia hustru är i Vesilax.

Vesilahden käräjät v. 1694: Michel Larsson ifrån Linnais by och Säxmäki socken inlade Academie befallningsman Johan Haakz skrifvelse af d. 2 sep. 1693 uthi att förlämnat Academia hemman i Ritiälä by och Vesilax socken, det Michel Sigfridsson tilförare åboet. och nu ähr förrymbden begiärandes att om samma hemmans besittningshet lagligen rensakas. ... Caverade efterfölliande boofasta man, som ähr Clemet Henricsson i Järvenranta, Grels Sigfridsson i Kaltzila, Matts Johansson i Hintzala, Påhl Eskilsson i Ritiälä, Simon Classon i Haurala och Michel Dansk i Järvenranta. ... laga bevis meddelas, om frihet att ansiökning giöra.

Riitiälä Mallas Vesilahden vanhimmassa rippikirjassa: Michel wäfware, Sophia hru, Elin piga, Matts gåsse, Christer son.
Edelliset asukkaat yliviivattu eli Sigfrid Simonsson, Walborg hru, Michel son, Bertil drg, Brita, Maisa piga, Lisa sonehsutru i Säxmäki, Brita piga, Anders legokarl.

Henkirjan mukaan talossa Michel Sigfridsson (po Larsson) wäfware, 1 syster (ilmeisesti tuo Elin pig joka myös Larsdotter).
.

Lapset:
Matts Michelsson Mallas , s. noin 1678 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 15
Christer Michelsson Mallas s. noin 1685 Sääksmäki,Linnainen.
Henric Michelsson Teräs , s. 1687 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 17
Beata Michelsdotter s. 14.5.1691 Sääksmäki,Linnainen, k. 21.4.1697 Sääksmäki,Linnainen, ikä 5 v ja 11 kk, kummit: Jöran Christersson (eno) med sin hru ibm, Eric Jacobsson ibm, Jöran Eskilsson ibm, Lisa Johansdr ibm, Maria Cnudsdotter ibm.
Thomas Michelsson Mallas s. Vesilahti,Riitiälä.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 15
3. Matts Michelsson Mallas, (Taulusta 14, äiti Sophia Mattila) Riitiälän Maltaan isäntä 1700-1712, s. noin 1678 Sääksmäki,Linnainen.

Puoliso: Maria

Lapset:
Christina Mattsdotter Mallas s. Vesilahti,Riitiälä.
Brita Mattsdotter Mallas , s. Vesilahti,Riitiälä. Tauluun 16
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 16
4. Brita Mattsdotter Mallas, (Taulusta 15, isä Matts Mallas) s. Vesilahti,Riitiälä, k. 1747 Vesilahti,Riitiälä.

Puoliso: Thomas Jacobsson MallasMaltaan isäntä 1722-1750, s. noin 1700, k. jälkeen 1752 Vesilahti,Riitiälä, ikä 52 v. Vesilahden käräjät 1732: Cronobonde Sigfrid Henricsson Kallio i Sarkkila kärde til cronobonde Thomas Jacobsson i Riitiälä angående Kiviniitty äng...svarandes svärfader denna äng thet hemman svaranden nu besitter..vitnare gammala man Matts Persson i Alkkula..att han är barnfödd i Sarkkila by....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27108704

Riitiälä Mallas v. 1742 Thomas bonde.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 12.11.1762 §76: bonde Thomas Jacobsson från Ritiälä, des hustru Beata Henricsdotter, des son och Beatas stiufson bonden Matts Thomasson...sytning..

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 12.11.1762 §77: inhyses hustru Beata Henricsdotter ifrån Ritiälä mot des stiufdotter torpare hustru Kaisa Thomasdotter därsammanstädes om någon efter sistnämdes syster Anna Thomasdotter qwarbelfwen egendom...Beatas man Thomas Jacobsson..Anna aflidit hos sin broder Matts Thomasson..

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 17
3. Henric Michelsson Teräs, (Taulusta 14, äiti Sophia Mattila)Sotilas, lampuoti Linnaisissa, s. 1687 Sääksmäki,Linnainen, k. 11.10.1773 Sääksmäki,Ritvala, ikä 86 v. Pääkatselmus v. 1716 född i Åbo län och Vesilax socken, 28 år gammal, kan läsa i boken.
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=19172&pnum=156
Pääkatselmus v. 1727: afsked 14.2.1727.
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=14509&pnum=538

Katso Sääksmäen pitäjänhistoria sivu 500, sotilas Heikki Mikonpojan vaimo Maija Matintytär läsnä kersantti Stierncranzin lapsen syntyessä samoin kuin Heikki Keivosen vaimo.
Sääksmäen käräjät 28.10.1741 s. 709: landbonde Henric Michelsson i Linnais, des afledne hustru Maria Mattsdotter.
Sääksmäen käräjät 28.10.1741 s. 711: landbonde Henric Michelsson Teräs ifrån Linnais til nämdeman Pehr Clemetsson i Salmis tålf cappor råg, hustru Valborg Mattsdotter.
Sääksmäen käräjät 16.10.1742 s. 387: landbonde Henric Michelsson Teräs ifrån Linnais, des utan barn och bröstarfvingar afledne hustru Sophia Eliasdotter, Bonde Sigfrid Sigfridsson i Sattula gift med Sophias syster Gertrud Eliasdotter, bonde Sigfrid Andersson i Pyhälax gift med syster Brita och Jacob Carlsson i Sittala gift med syster Ingeborg, broder Henric Eliasson ifrån Luolas, Simon Eliasson ifrån Kivijoki, samt Jöran Eliasson ifrån Hurttala deras syster änka Maria Eliasdotter ifrån Pe(l)kola vägnar. Muuttanut: Til Ridvala v. 1771.

1. puoliso: Vihitty 9.2.1708 Sääksmäki,Linnainen Maria Mattsdotters. 1691 Sääksmäki,Linnainen, k. 7.6.1741 Sääksmäki,Linnainen, ikä 50 v. Lukkari Johan Mattsson Tangelinin sisar.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts.
    (ä) N.N.

Lapset:
Johan Henricsson , s. 3.12.1710 Sääksmäki,Jutikkala. Tauluun 18
Anna Henricsdotter Teräs s. 24.7.1713 Sääksmäki,Linnainen, kummit: Johan Andersson, Matts Andersson, Eric Ericsson från Judickala, fältväbelska Anna Sophia Jung, Lisa Andersdr, Beata Michelsdr, Maria Andersdr och pigan Caisa Jöransdr (serkku Mattilasta) alla ifrån Linnais.
Matts Henricsson Elsoila e. Erkkylä , s. 17.8.1722 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 19
Maria Henricsdotter Teräs , s. 24.2.1724 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 20
Henric Henricsson Mansikkaniemi e. Erkkylä , s. 23.10.1726 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 21
Eric Henricsson Hast e. Erkkylä , s. 1730 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 22
2. puoliso: Vihitty 1741 Hattula,Hyrvälä Sophia Eliasdotter Perttula s. 1708 Hattula,Hyrvälä, k. 26.9.1742 Sääksmäki,Linnainen, ikä 34 v.
Puolison vanhempia:
    (i) Elias Andersson Perttula, Talollinen, s. 1657 Hattula,Hyrvälä, k. 26.3.1735 Hattula,Hyrvälä, ikä 78 v. Rippikirja 1720 Perttula Elias Andersson, hru Maria Michelsdr, Matts Eliasson, Beata Mattsdr, Ingrid Eliasdr, Sophia Eliasdr, Simon Eliassson, inh Carin Sigfridsdr. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24847890.
    (ä) Maria Michelsdotter Siironen, s. noin 1670 Hattula,Takajärvi, k. 4.1.1742 Hattula,Hyrvälä, ikä 72 v.
    (ii) Anders Michelsson Perttula, s. Hattula,Hyrvälä. Ruodutusluettelo vuonna 1653: Hyrvälä Michel Cnutsson, son Anders Michelsson knecht.
    () Brita.
    (äi) Michel Sigfridsson Siironen, Talollinen, s. Hattula,Takajärvi, k. 1724 Hattula,Takajärvi. Hattulan käräjät v. 1685: Michel Sigfridsson i Takajärvi mot Mårten Thomasson i Kanganpä och Kalvola socken.

Hattulan käräjät v. 1736: bonde Eric Arvidsson ifrån Säxniemi, des hustrus Margareta Michelsdotter efter föräldrar Michel Sigfridsson och Ingrid, faderne och möderne arf. Thomas Mattsson Siiroinen och med arfvingar Eric Thomasson ifrån Kouvala som varit gift med Thomas Siiroisen afledne svärfaders Eric Michelssons syster äfven framledne Brita Michelsdotter, Britas afledne syster Maria Micheldotters son Simon Eliasson ifrån Kivijoki. Thomas Siiroinen gift med Eric Michelssons dotter Sophia. Sonen framledne borgare Johan (po Jöran) Michelssons enkia Karin Ericsdotter ifrån Tavastehus.
    (ää) Ingrid Ericsdotter.
3. puoliso: Vihitty 1744 Hattula Brita Ericsdotter s. 1713 Hattula, k. 30.3.1789 Sääksmäki,Kantala, ikä 76 v.
Lapset:
Lisa Henricsdotter Teräs s. 9.11.1744 Sääksmäki,Linnainen, k. 21.3.1745 Sääksmäki,Linnainen, ikä 0 v ja 4 kk, kummit: fältväbel Peter Hagmarck, ?? Henricsson, Matts Henricsson, Brita Stina Buure, ?? Krook, Brita Johansdr, Maria Johansdr.
Gustaf Henricsson Teräs s. 3.1.1746 Sääksmäki,Linnainen, kummit: hr fältväbel Peter Hagmarck med sin fru Bure, Jacob Johansson med des hru Margareta, Carl Pampfelt och hans hru Lisa Thoamsdr. Muuttanut: Til Maatiala. Til Ridvala.
Anna Henricsdotter Teräs s. 6.10.1748 Sääksmäki,Linnainen, k. 2.7.1749 Sääksmäki,Linnainen, ikä 0 v ja 8 kk, kummit: Eric Molkka, Jöran Nilsson, Matts Renkula, Eric Henricsson, Eric Jöransson, hru Brita Andersdr, Lisa Mattsdr, Lisa Andersdr och pig Lisa Jöransdr.
Christina Henricsdotter Teräs , s. 7.7.1750 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 23
Carolus Henricsson Teräs s. 12.2.1753 Sääksmäki,Linnainen, k. 16.3.1753 Sääksmäki,Linnainen, ikä 0 v ja 1 kk, kummit: Johan Henricsson och Eric Jöransson, fru Brita Christina Bure och Kirstin.
Jacob Henricsson Teräs s. 1.3.1754 Sääksmäki,Linnainen, k. 26.2.1765 Sääksmäki,Linnainen, ikä 10 v ja 11 kk, kummit: Jacob Johansson, Matts Thomason, Gertrud Jöransdr och Lisa Jöransdr.
Erich Henricsson Teräs s. 17.2.1760 Sääksmäki,Linnainen, k. 3.1.1765 Sääksmäki,Linnainen, ikä 4 v ja 10 kk, kummit: Jacob Mattila, Johan Mattsson, hru Margareta Ericsdr, pig Brita Mattsdr.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 18
4. Johan Henricsson, (Taulusta 17, isä Henric Teräs)Itsellinen, paimen, s. 3.12.1710 Sääksmäki,Jutikkala, k. 9.8.1764 Sääksmäki,Linnainen, ikä 53 v ja 8 kk, kummit: Eric Eskilsson, Johan Eliasson, Johan Mattsson (Tangelin), Lisa Grelsdr, Ebba Carlsdr, Beata Ericsdr alla i Judickala.

Puoliso: Ingeborg Michelsdotters. 1702, k. 31.3.1771 Akaa,Toijala,Sipilä, ikä 69 v. Sääksmäen käräjät 26.3.1742 s. 232: bonde Anders Henricsson ifrån Linnais mot qvinnoperson Ingeborg Michelsdotter ifrån samma by. Muuttanut: Til Ackas v. 1770.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 19
4. Matts Henricsson Elsoila e. Erkkylä, (Taulusta 17, isä Henric Teräs)Lampuoti Linnaisissa, s. 17.8.1722 Sääksmäki,Linnainen, k. 27.3.1764 Sääksmäki,Linnainen,Elsoila, ikä 41 v ja 7 kk, kummit: Christer Jöransson (serkku Mattilasta), Thomas Andersson, hru Caisa Andersdr, Maria Andersdr. Vihittäessä Linnaisten Erkkylän lampuoti. Muuttanut: Jutikkala v. 1752 til Tyrväntö.

Puoliso: Vihitty 26.12.1746 Sääksmäki Lisa Olofsdotters. 20.10.1726 Sääksmäki,Saari, k. Lempäälä? Vihittäessä Linnaisissa. Muuttanut: Erkkylästä til Mattila v. 1780. Til Ackas v. 1785.
Puolison vanhempia:
    (i) Olof Nilsson, Renki, itsellinen, s. 21.7.1699 Akaa,Haanoja,Heikkilä, k. 17.12.1790 Akaa,Kylmäkoski, ikä 91 v ja 4 kk. Vuonna 1738 renkinä Kalvolan Taljalan Perttulassa, haastettu vuonna 1740 käräjille etsittäessä Margareta Simonsdotterin lapselle isää, mainitaan 1740 olevan palveluksessa Saaren rusthollissa Sääksmäelle.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät v. 1726: drg Olof Nilsson ifrån Saaris, des fader Nils Mårtensson. Nils hemman Heikkilä i Haanoja by. Nuvarande åboen Eric Henricsson. Hemman varit år 1719 öde. Gamla klockaren Samuel Henricsson som år 1700 tagit hemman efter Nils Mårtensson. Vihitty noin 1726 Sääksmäki.
    (ä) Maria Andersdotter, s. 1701, k. 10.3.1761 Sääksmäki,Ritvala,Toppola, ikä 60 v.
    (ii) Nils Mårtensson Heikkilä, Haanojan Heikkilän eli Nikkilän isäntä 1680-1697, s. 1643 Akaa,Haanoja,Nikkilä, k. 10.10.1703 Akaa,Haanoja, ikä 60 v. SAY 1694 Nils Mårtensson, Maria hru, Margareta syster.
Akaan käräjät v. 1699: Michel Jacobsson i Haanoja måt Nils Mårtensson i samma by, des broder framledne Matts Mårtensson. Vihitty 10.7.1698 Sääksmäki.
    () Malin Grelsdotter Kettula, s. 1675 Sääksmäki,Terinen, k. 21.12.1742 Sääksmäki,Tarttila,Kopio, ikä 67 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 20
4. Maria Henricsdotter Teräs, (Taulusta 17, isä Henric Teräs)s. 24.2.1724 Sääksmäki,Linnainen, k. 26.2.1783 Sääksmäki,Uittamo, ikä 59 v ja 0 kk, kummit: Fältväbel Michael Wargentin, Johan Andersson, Eric Ericsson i Mundes, ibm madame Catharina Berg, hru Maria Henricsdr, Lisa Henricsdr, pig Maria Mårtensdr.

1. puoliso: Vihitty 6.12.1744 Sääksmäki Mårten Carlsson SohlbergRakuuna, s. 10.10.1722 Sääksmäki,Linnainen, k. 28.12.1760 Sääksmäki,Sohlberg, ikä 38 v ja 2 kk, kummit: Fänrich Anders Castelin, sergianten Petter Krook, Johan Andersson, Thomas Andersson, Per Henricsson, Sergianstkan Liskin Jessenhaus, hru Lisa Olofsdr, pigan Beata Sigfridsdr. Muuttanut: V. 1760 i Uittamo.
Puolison vanhempia:
    (i) Carl Cnutsson Keivonen, Talollinen, vävy Linnaisten Keivosella, jahtivouti, s. 1683, k. 15.12.1751 Sääksmäki,Itko, ikä 68 v. Keivosen isäntä 1702-1727, sitten jahtivouti Munteen Lukolla 1729 - 1736, sen jälkeen Munteen Skyttälän isäntä vuodesta 1737. 1739 merkitty myös morsian Kaisa, katso alla. Katso Sääksmäen pitäjänhistoria sivu 485-486. Saman historian mukaan saa Skyttälä vakinaisia asukkaita vasta vuonna 1736. Kolmannen vaimon poika 1. avioliitosta Linnaisten Erkkylän isännän kanssa oli Munteen Lukon isäntä, tämän tyttären mies taas omisti Munteen Skyttälää vuodesta 1782 alkaen. Henkirja Keivonen 1708 boställe Carl Cnutsson, Lisa hustru, Maria svågerska. Henkikirja 1710 boställe Carl Cnutsson, Lisa hustru. Henkikirja 1712 boställe Carl Cnutsson, Lisa hustru. Vihittäessä mainitaan olevan Ahlajärveltä. Mahdollisesti kuitenkin Linnaisista (Linnaisten Mäeltä?).
Henkikirja 1722 Linnainen boställe Carl Cnutsson. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=225
Sääksmäen käräjät v. 1726: regementsvälskare Johan Wilhelm Leopold vaatii Linnaisten Carl Cnutssonilta 40 kappaa rukiita, velasta menee takuuseen Carlin husbonde sergeant Moses Stierncrantz.
Sääksmäen käräjät v. 1726: Tuomitaan Carl Cnutsson i Linnais maksamaan rästissä ollut hevosen hinta til Nils Påhlsson i Koskis.
Sääksmäen käräjät v. 1729: Tuomitaan Carl Cnutsson Linnaisista maksamaan velkansa Tyrvännön Uskelan kylän lesken Anna Johansdotterin sukulaiselle piika Valborg Jöransdotterille, Valborg lainannut Carlille vuonna 1714.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät v. 1732: rusthållare Pehr Henricsson ifrån Mälkiäis mot jagtfogde Carl Cnutsson ifrån Munde by och Säxmäki socken. Pehr velkoo saataviaan.
Sääksmäen käräjät 24.10.1737: bonde Carl Cnutsson ifrån Vieremunde by och Skyttälä eller Fhilppu cronohemman. Takaajat bönder Henric Mattsson och Henric Carlsson ifrån Linnais by.
Sääksmäen käräjät v. 1740: Eftersom bonden Carl Cnutsson ifrån Vieremunde ippå rusthållare Carl Carlssons ifrån Kärjenniemi föreställing nut til stånd..nio daler kopparmynt att fordra för en häst. Vihitty 28.12.1700 Sääksmäki.
    (ä) Lisa Johansdotter Keivonen, s. 1680 Sääksmäki,Linnainen.
    (äi) Johan Grelsson Keivonen, Talollinen Linnaisten Keivosella, s. 1.1655 Sääksmäki, k. 2.11.1708 Sääksmäki,Linnainen, ikä 53 v. Keivosen isäntä 1691-1701. Henkikirja 1691 Johan Grelsson, Brita hustru, Henrich bror.
Ruodutusluettelo vuonna 1681: Linnais Johan Grelsson för fader Grels Jöransson. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A005489100932.
    (ää) Brita Mattsdotter, s. 1650 Sääksmäki, k. 1.10.1710 Sääksmäki,Linnainen, ikä 60 v. Kuollessaan kirkonkirjoissa merkintä Karl Knutson Keivosen svärmor=anoppi.

2. puoliso: Vihitty 11.2.1761 Sääksmäki,Tarttila Henric Michelsson UittamoLampuoti, vävy, s. 1697 Kalvola,Keikkala,Hakari, k. 28.5.1771 Sääksmäki,Uittamo, ikä 74 v. Hattulan käräjät 7.4.1768 §28: Mellan Tenhola och Mervis by, vittnare Henric Michelsson ifrån Uittamo 70 åhr gammal att han i sin barndom alt til ungefär 30 åhr tilbaka då han flyttade til Säxmäki socken hwar han ännu bor.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 21
4. Henric Henricsson Mansikkaniemi e. Erkkylä, (Taulusta 17, isä Henric Teräs)Lampuoti Linnaisissa, torppari Janakkalassa, s. 23.10.1726 Sääksmäki,Linnainen, k. 4.3.1794 Janakkala,Hakoinen,Kokkila, ikä 67 v ja 4 kk, kummit: Samuel Kaskas, hr. fänrich Simon Wurms, Sophia Kaskas, pig Lisa Christersdr alla ifrån Linnais. Muuttanut: Hakoisten Mansikkaniemestä til Mähläis 1792. Vide pag 266 til Kockila Mickola 1793.

1. puoliso: Vihitty 17.11.1751 Kalvola Brita Henricsdotter Mälsä s. 1727 Kalvola,Ahlajärvi,Mälsä, k. 31.2.1781 Janakkala,Hakoinen,Mansikkaniemi, ikä 54 v.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric Andersson Mälsä e. Kaarela, Talollinen, s. noin 1703 Akaa,Sontula, k. 28.8.1763 Kalvola, ikä 60 v. Haudattu 28.8.1763 64 vuotiaana.
RK 1730-1736 Hendrich bonde, Beata hustru. SAY 1728 drg Henric, hru Beata.
RK 1747-1753 Hendrich bonde (1749 50 år), Beatha hustru (1749 45 år), Brita dotter (1749 23 år yliviivattu), Thomas son (1749 18 år yliviivattu), Anders son (1749 16 år), Maria dotter (1749 9 år), Henric son (1749 5 år).

Perunkirja 24.4.1764 Ahlajärvi Mälsä: enka Beata Ericsdotter, afledne man Henric Andersson, twå söner Anders och Henric, twå döttrar Brita och Maria, förmyndare theras syskonebarn bonde Michel Michelsson Carela ifrån Sondula. Velkoja til cornetten Berg, til Londila Eerola sonen Johan, til rusthållare Sigfrid Michelsson ifrån Perhois, til rusthållaremågen Eric ifrån Lindumaa, til bondehru Maria ifrån Lindumaa, til rusthållaresonen Isac ifrån Lindumaa, til Paakois svärdotter Brita, til dragon Järan Råsten.

Sääksmäen käräjät 7.3.1764 §23: bonde Henric Andersson Mälsä ifrån Ahlajärvi, omyndiga barns förmyndare syskonebarn bonde Michel Michelsson Kaarela ifrån Sondula. Vihitty 6.1.1725 Akaa,Sontula.
    (ä) Beata Ericsdotter Mattila, s. 18.7.1705 Akaa,Sontula, k. 13.3.1793 Kalvola,Ahlajärvi, ikä 87 v ja 7 kk. Vuonna 1762 bonde hustru Beata Erisdotter ifrån Ahlajärvi on Urjalan rakuuna Eric Davidssonin tytär.
Kuolintieto Kalvolassa 13.3.1793 15.3.1793 Ahlajärvi rotf: ea: Beata ålderdom 80 år.
v. 1777 alkavassa rippikirjassa Mälsällä Beata mor s. 1704.
    (ii) Anders Michelsson Kaarela, Talollinen, lautamies, s. 1677 Akaa,Sontula, k. 24.9.1727 Akaa,Sontula,Kaarela, ikä 50 v. Akaan Sontulan Kaarelan isäntä 1702-1727. SAY 1707 Anders Michelsson, Brita hru.

Henkikirja 1722 Sontula Anders Michelsson, Henric son. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=223. Vihitty 24.3.1700 Sääksmäki,Linnainen.
    () Brita Henricsdotter Tuitti, s. noin 1680 Sääksmäki,Linnainen, k. 9.10.1740 Akaa,Sontula,Kaarela, ikä 60 v.
    (äi) Eric Ericsson Mattila e. Kuitu, Talollinen, seppä, s. 1666 Akaa,Tyrisevä, k. 2.12.1739 Akaa,Sontula,Mattila, ikä 73 v. Akaan Sontulan Mattilan isäntä 1702-1723. Akaan historia: Papistolla oli suuri työ saada kirkkoväki olemaan hiljaa jumalanpalveluksen aikana ja päämäärään pääsemistä varten täytyi käyttää ankaruutta, joka meistä voi tuntua naurettavalta. Kylmäkosken kirkkoon saapui 19. tammikuuta 1696 seppä Eero Eeronpoika Alpilasta hiukan juovuksissa ja asettui kyllä hiljaa penkkiinsä, mutta mikä lienee ollut, kun rupesi niin kovasti väsyttämään ja tuli oikein voimallinen haukotus, jonka alttaripalvelusta toimittava kappalainen Kolckeniuskin kuuli. Tämä oikeana aikansa pappina ei voinut sellaista haukottelemista kirkossa suvaita, vaan otti asian esiin samana vuonna pidetyssä piispantarkastuksessa, jossa Alpilan seppä tuomittiin istumaan yhtenä sunnuntaina jalkapuussa, maksamaan kirkolle sakkona yhden hopeataalarin sekä lisäksi huolehtimaan Kylmäkosken kirkon rautaosista ja tekemään uuden lukon päätyoveen. Päätös alistettiin tuomiokapitulille, joka ei voinut sitä kuitenkaan hyväksyä, vaan alisti sen maalliseen tuomioistuimeen. Tämä katsoi, että kirkossa sai kyllä rangaistuksetta haukotella, mutta tuomitsi sen sijaan Eero-sepän kirkossa juovuksissa esiintymisestä 6: 25 taalarin sakkoihin, ja kun tällä ei köyhänä miehenä ollut sitä maksaa, sai hän istua jalkapuussa kahtena sunnuntaina peräkkäin ja korjata kirkon lukot ja muut rautaosat. Mainitaan SAY Saarioinen Savikoski Nääppä v. 1694 Erich sne. smed, Valborg hru.
SAY 1707 Sontula Mattila Eric Ericsson, Valborg hru.
Kuolintiedossa Gl. smed Eric Ersson Cuitu.
RK 1695-1699 Påhl Sigfridsson, Valborg hru, Mårten son, Beata dotter, Anna dotter, Maria dotter, Margareta dotter, Lisa dotter, Sigfrid barn alla iLåndila, Lisa Marcusdr, Jacob Mattsson är i Caulo, Supra Beata, Maalin? Sigfridsdr hru, Eric Ericsson, Valborg Henricsdr, Anna Jacobsdr, Jöran Henricsson, Simon Henricsson broder sold, Brita Jöransdr, Brita Mårtensdr piga, Matts Mattsson barn, Caisa Henricsdr sold Matts hru, Lisa Mårtensdr piga, Sophia Michelsdr.
RK 1700-1705 Eric Ericsson, Valborg hru, Anna Mattsdr, Maria Grelsdr i Kanganpää står, Jöran Koppa i Pätsiniemi, Maria hru ibm, Brita piga i Pätsiniemi, Maria Andersdr i Haanoja, Michel Ericsson, Lisa Henricsdr. Vihitty 29.9.1693 Akaa,Savikoski.
    (ää) Valborg Henricsdotter Nääppä, s. 1672 Akaa,Savikoski, k. 11.7.1742 Akaa,Sontula,Mattila, ikä 70 v. Mainitaan SAY Saarioinen Savikoski Nääppä v. 1693 Valborg dotter ja v. 1694 Erich sne. smed, Valborg hru. Kuolintiedossa Valpuri Matintytär.

2. puoliso: Vihitty 7.10.1781 Janakkala,Hakoinen,Mansikkaniemi Eva Thomasdotters. 15.12.1752 Vanaja,Mäskälä, k. 1.1.1810 Janakkala,Rehakka, ikä 57 v ja 0 kk. Muuttanut: til Tavastehus församling med betyg.
Puolison vanhempia:
    (i) Thomas Thomasson Patala e. Punnila, Lampuoti Katisissa, talollinen Mäskälässä, s. 12.12.1712 Vanaja,Katinen, k. 26.8.1792 Vanaja,Mäskälä, ikä 79 v ja 8 kk. Vihitty 2.9.1744 Vanaja.
    (ä) Brita Mattsdotter, s. 27.5.1720 Vanaja,Katinen, k. 27.5.1761 Vanaja,Mäskälä,Patala, ikä 41 v ja 0 kk.
    (ii) Thomas Olofsson Patala, Spögubbe, talollinen, s. 22.12.1674, k. 15.5.1754 Vanaja,Mäskälä, ikä 79 v ja 4 kk.
    () Maria Mårtensdotter, s. 18.8.1685.
    (äi) Matts Simonsson, s. 21.2.1672, k. 9.1.1757 Vanaja,Mäskälä, ikä 84 v ja 10 kk.
    (ää) Valborg Jacobsdotter, s. 29.4.1677, k. 1738 Vanaja,Katinen, ikä 61 v.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 22
4. Eric Henricsson Hast e. Erkkylä, (Taulusta 17, isä Henric Teräs)Sotilas Kalalahdessa, s. 1730 Sääksmäki,Linnainen, k. 1756 Sääksmäki,Kalalahti, ikä 26 v. Perunkirja 11.7.1763 Sillantaka Paavola: aflidne soldat Eric Hast, enka Valborg Johansdotter, dotter Lisa Ericsdotter, förmyndare Henric Henricsson ifrån Linnais Erkkylä som är barnets faderbroder.

1. puoliso: Sophia Henricsdotter s. 1731, k. 18.9.1752 Sääksmäki,Kalalahti, ikä 21 v.

2. puoliso: Vihitty 10.11.1753 Sääksmäki,Sillantaka,Paavola Valborg Johansdotters. 6.4.1730 Tyrväntö,Anomaa, k. 9.6.1776 Sääksmäki,Sillantaka, ikä 46 v ja 2 kk, kummit: smeden Johan Jöransson, Jacob Mattsson, Sigfrid Sigfridsson, Anders Sigfridsson, Lisa Carlsdr, Brita Johansdr, Maria Mattsdr, Lisa Jacobsdr, Helena Eskelsdr.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Mattsson Paavola, Lampuoti Sillantaan Paavolassa, s. 1702 Tyrväntö, k. 11.1.1762 Sääksmäki,Sillantaka, ikä 60 v. Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 6.12.1756: luetellaan Sillantaan kylän asukkaat: Paavola hemman i Sillantaka åboen bonde Johan Mattsson, thes hustru Karin Sigfridsdotter och theras söner Anders och Eric, landbonde Anders Mattssonm hru Valborg Jöransdotter och son Carl Andersson, landbonde Eric Caspersson och hru Maria Jöransdotter, torpare Johan Larsson och hru Lisa Sigfridsdotter, murmästarehru Lisa Henricsdotter, dragon hustru Kirstin Henricsdotter, reserv karl Simon Johansson.
Sääksmäen käräjät 30.10.1762 §24: studenten Jacob Philip Ståhle mot bonde söner Anders och Eric Johanssöner samt syster qvinnoperson Anna Johansdotter ifrån Sillantaka. Vitnare piga Carin Pehrsdotter ifrån Huittula, dragon Johan Silberg och des hustru Kirstin Henricsdotter.

Sääksmäen käräjät 30.3.1762 §28: förmyndare för afledne bonden Johan Pawolas ifrån Sillantaka omyndiga barn bonden Henric Ericsson Kyckä ifrån Tarttila.
    (ä) Caisa Sigfridsdotter Heikkilä, s. 1703 Tyrväntö,Lusi, k. 2.1.1775 Sääksmäki,Sillantaka, ikä 72 v.
    (ii) Matts.
    () N.N.
    (äi) Sigfrid Andersson Heikkilä Jaakkola e. Laurila, Talollinen Lusin kylässä 1698 alkaen, s. Hattula,Rahkoila.
    (ää) Margaretha Johansdotter Hannukkala, s. noin 1659 Tyrväntö,Suotaala, k. noin 1730 Tyrväntö,Lusi,Heikkilä, ikä 71 v.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 23
4. Christina Henricsdotter Teräs, (Taulusta 17, isä Henric Teräs)s. 7.7.1750 Sääksmäki,Linnainen, k. 14.4.1813 Akaa,Konho,Tolpi, ikä 62 v ja 9 kk, kummit: Anders Forsteen, Henric Johansson, Matts Thomasson, fru Brita Bure, Caisa Jacobsdr och Anna Thomasdr. Vihittäessä Terisillä, jos Akaan rippikirjassa oleva syntymävuosi pitää paikkansa, on Heikki Teräksen tytär. Muuttanut: Til Idko.

Puoliso: Vihitty 28.12.1773 Sääksmäki Johan Johansson Tolpi Torppari, s. 5.8.1750 Sääksmäki,Salo, k. 1829 Akaa,Konho, ikä 79 v.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Simonsson Montola Tolpi e. Hinkka, Torppari, s. 20.6.1725 Sääksmäki, k. 7.12.1812 Akaa,Konho,Tolpi, ikä 87 v ja 5 kk. Entinen Vedentaan Montolan isäntä.
Hattulan ja Lehijärven käräjät 23.4.1756: bonde Johan Simonsson Sparfs i Vedentaka by och Säxmäki socken fullmaktig Eric Ingman til bonde Eric Mårtensson ifrån Ilmoila by, hevoskauppa Rahkoilan Niemelässä. Vihitty 24.6.1747 Sääksmäki,Ikkala.
    (ä) Maria Thomasdotter, s. 2.7.1721 Sääksmäki, k. 15.7.1770 Akaa,Konho, ikä 49 v ja 0 kk.
    (ii) Simon.
    () Maria Thomasdotter, s. 1698.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 24
2. Matts Christersson Puukko e. Puuveitsi, (Taulusta 1, isä Christer Mattila) s. 1657 Sääksmäki,Linnainen, k. ennen 6.3.1711 Turku, ikä 54 v. Teki 23.4.1696 porvarivalan.
Turun kämnerioikeus 21.3.1699: Borgare Matts Puukko, sin broder capellanen vid Virdois Cappel i Ruovesi socken Olaus Castrenius. Stud. Matthias Italiin nu uppviste Castreniis fullmacht.
Turun kämnerioikeus 14.12.1699: Borgare Matts Puukko ollut Sääksniemen Johan Thomassonin takaaja joten tuomitaan maksamaan tämän velka porvari Michel Wasalle.

Puoliso: Elin Jöransdotter

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 25
2. Lars Christersson Mattila, (Taulusta 1, isä Christer Mattila)Mattilan ratsumies, s. Sääksmäki,Linnainen. Henkikirja Sääksmäki Linnainen Mattila 1675-1676 ja 1678 Lars son, 1678 Lisa hustru.

Vuoden 1678 katselmus Christer Grelssonin ratsumies poika Lars Christersson. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053964_00019?c=0&m=0&s=0&cv=0#?cv=18&z=-510.0999%2C891.4057%2C4919.5571%2C2755.5556.

Puoliso: Elisabet

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 26
2. Jöran Christersson Mattila, (Taulusta 1, isä Christer Mattila)Rusthollari, s. 1659 Sääksmäki,Linnainen, k. 17.10.1697 Sääksmäki,Linnainen, ikä 38 v. Henkikirja 1691 Jöran Christersson, Elin hustru, Erich ryttare, Matts bror, Margareta piga.

Puoliso: Elin Jöransdotter s. 1660. Kalvolan Hitulasta?.

Lapset:
Christer Jöransson Mattila , s. 1682 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 27
Matts Jöransson Ilkkola , s. 13.9.1687 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 30
Carin Jöransdotter Mattila , s. 24.1.1690 Sääksmäki,Linnainen,Mattila. Tauluun 36
Mårten Jöransson Mattila s. 30.9.1692 Sääksmäki,Linnainen, kummit: Gl fänrich Staar?, Olof Mattsson, Anders Andersson, Eric Jöransson, Maria Andersdr, Beata Mattsdr alla i Linnais.
Anna Jöransdotter Mattila , s. 14.12.1693 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 39
Beatha Jöransdotter Mattila s. 28.11.1695 Sääksmäki,Linnainen, k. 18.3.1716 Sääksmäki,Linnainen, ikä 20 v ja 3 kk, kummit: mm Eric Jöransson, Margareta Grelsdr alla i Linnais.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 27
3. Christer Jöransson Mattila, (Taulusta 26, isä Jöran Mattila)Rusthollari, s. 1682 Sääksmäki,Linnainen, k. 4.12.1754 Sääksmäki,Linnainen, ikä 72 v. Henkikirja 1708 Christer Jöransson, Carin hustru, Matts svåger, Regina. Henkikirja 1710 Christer Jöransson, Karin hurstu, Matts son. Henkikirja 1712 Christer Jöransson, Karin hustru, Matts son. Henkikirja 1727 Christer Jöransson, Karin hustru, Erich styfson, Lisa styfdotter, Maria dragon hustru.

Henkikirja 1722 Linnainen Christer Jöransson, Karin hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=225

Sääksmäen syyskäräjät v. 1727: rusthollari Christer Jöransson Linnaisista, isänisän Linnaisten Mattilan rusthollarin Christer Grelssonin jälkeen tehty perunkirjoitus 15.6.1704. Christer esittää isänsä veljen Pälkäneen kappalaisen ja pastorin Olof Castreniuksen allekirjoittaman todistuksen jolla tämä luopuu perintöosuudestaan veljenpoikansa hyväksi.

1. puoliso: Vihitty 2.2.1705 Sääksmäki Carin Andersdotter Mikkolas. 17.10.1686 Sääksmäki,Linnainen, k. 18.8.1743 Sääksmäki,Linnainen, ikä 56 v ja 10 kk. Perunkirja 2.5.1744 Linnainen Mattila Christer Jöranssons afledne hustru Caisa Andersdotter, myndig dotter Margareta Christersdotter, Margaretas man Henric Andersson och mågen Jacob Johansson aflidne dotter Lisas man.
Puolison vanhempia:
    (i) Anders Andersson Mikkola, Talollinen Linnaisen Mikkolassa n. 1690 - 1722, nimismies, s. 1655 Akaa,Tyrisevä, k. 22.4.1722 Sääksmäki,Linnainen, ikä 67 v. Henkikirja 1691 Anders Andersson, Sophia hustru, Mårthen drg, Gertrud piga. Henkikirja 1708 Anders Andersson, Johan son, Maria och Brita pigor.
Vahvistaa Sääksmäen käräjillä 13.11.1705 luovutuksen jolla Pälkäneen kappalainen Olaus Castenius luovuttaa osuutensa Linnaisten Mattilasta veljensä Jöran Christerssonin pojalle Christer Jöranssonille ja tämän psolle Charin Andersdotterille, Christer on Anders Andersson Mikkolan vävy.

Sääksmäen käräjät 1706: Anders Andersson i Linnais måg rusthållare Christer Jöransson, kiistaa Valkeakosken Mårten Jacobssonin pojan Jacobin renkinpestistä. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=8279&pnum=139

Sääksmäen käräjät 7.-9.3.1710 Lars Sigfridssons hemman i Sauvala by och Kalvola socken huudatettu första gången veloista nämdeman Anders Andersson (Mikkola) Sääksmäen Linnaisista.
Sääksmäen käräjät 28.6.1710 huudatettu andra gången.
Sääksmäen käräjät 24.10.1737: bonde och nämdeman Matts Andersson ifrån Kaulo, afledne broder Johan Andersson ifrån Linnais, broder bonde Eric Andersson ifrån Maatiala, deras fader länsman Anders Andersson, broder Johan Anderssons änka Maria Henricsdotter och son Matts Johansson.

Vuoden 1685 ruodutusluettelon mukaan Linnaisten Anders Anderssonin sotamies on Mårten Andersson Hattulan Leiniälästä.
    (ä) Sophia Thomasdotter, s. 1658, k. ennen 1721 Sääksmäki,Linnainen, ikä 63 v.
    (ii) Anders Mattsson Mikkola e. Kuitu, Linnaisten Mikkolan isäntä 1675-1689, s. 1619 Akaa,Tyrisevä, k. 28.7.1701 Sääksmäki,Linnainen, ikä 82 v. SAY Tyrisevä Kuitu 1649-1656 Anders Mattsson bror, 1654-1656 Valborg hustru. Valborg bror hustru 1662-1665. SAY Linnainen Mikkola 1675 Anders Mattsson, Valborg hustru.
Henkikirja 1676 Anders Mattsson, Walborg hustru. Henkikirja 1680 Anders Mattsson, Walborg hustru, Kirstin piga, Anders son. Henrkikirja 1681 Anders Mattsson, Walborg hustru, Anders son, Ingrid hustru.
.
    () Valborg Andersdotter, s. 1624, k. 3.1.1696 Sääksmäki,Linnainen, ikä 72 v. Kuolintiedossa moder ja omaisena Anders Mattsson.

Lapset:
Maria Christersdotter Mattila s. 25.2.1708 Sääksmäki,Linnainen, k. 20.7.1708 Sääksmäki,Linnainen, ikä 0 v ja 4 kk, kummit: Henric Eskelsson, Eric Grelsson, Arvid Persson, Johan Henricsson, Matts Andersson, Maria Andersdr, Brita Hansdr, Valborg Henricsdr, Maria Mårtensdr, Sophia? Simonsdr alla ifrån Linnais.
Elisabet Christersdotter Mattila , s. 16.4.1710 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 28
Johan Christersson Mattila s. 1717 Sääksmäki,Linnainen, k. 29.9.1717 Sääksmäki,Linnainen, ikä 0 v.
Matts Christersson Mattila s. 1717 Sääksmäki,Linnainen, k. 29.9.1717 Sääksmäki,Linnainen, ikä 0 v.
Anders Christersson Mattila s. 10.1.1721 Sääksmäki,Linnainen, kummit: Johan Andersson ifrån Linnais, Matts Henricsson ifrån Itko, hru Margareta Björklund ifrån Linnais, Maria Andersd ibm, Margareta Jöransdr ibm, Valborg Henricsdr ifrån Jutikkala (äiti Lisa Christersdotter).
Margareta Christersdotter Mattila , s. 23.4.1722 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 29
Christer Christersson Mattila s. 24.12.1725 Sääksmäki,Linnainen, kummit: hr fänrich Wurms.
2. puoliso: Vihitty 5.8.1744 Sääksmäki Sara Mårtensdotter Kaskas s. 1692 Kalvola,Taljala, k. 15.4.1754 Sääksmäki,Linnainen, ikä 62 v.
.
Puolison vanhempia:
    (i) Mårten Sigfridsson Kaskas, Rusthollari, s. noin 1648 Kalvola,Saviniemi, k. jälkeen 1708 Kalvola,Taljala, ikä 60 v. Vuodelta 1708 merkintä är gammal landlös gubbe öfverdragit h:t sin måg.
Mainitaan Taljalan Perttulassa veljenä vuodesta 1664 alkaen.
    (ä) Sophia Baltzarsdotter Schele, k. 14.11.1737 Sääksmäki. Mainitaan 1720-luvulla Voipaalassa kummina tittelillä hustru eikä enka joten onko avioitunut uudestaan Mårten Kaskaan kuoltua.
Sääksmäen käräjät 13.10.1738: Samuel Kaskas gamla moder Sophia Schele död d. 14. Nov. 1737.

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=18002&pnum=118.
    (ii) Sigfridus Nicolai Kaskas, Kalvolan kappalainen 1634-1661, kirkkoherra 1661-1662, s. Lieto, k. 1662. Asui Saviniemessä vuodesta 1635, myös Taljalan Perttulan (osa) omistaja vuodesta 1643.
Sigfridus Nicolai mainitaan Turun tuomiokapitulin pöytäkirjassa kappalaisena vielä 9.3.1661, jolloin hän pyysi virallista vahvistusta uuden pastoraatin perustamiselle, ja 11.3.1661 kirkkoherrana, jolla ei vielä ollut pappilaa ("Kalfwoila capell geld är nu söndrat ifrån moderkyrckian och gjort till itt serdeless pastorat; men nu är ingen prästegård–-").
Väitöskirjan dedikaatio (ded. diss.) Turku helmikuu 1657 (poikansa disputaatiossa).

Henkikirjoissa Saviniemessä 1635-1646 hr Sigfrid, 1 hustru ja 1648-1656 hr Sigfrid, Kirstin hru.
    () Christina.
    (äi) Baltzar Baltzarsson Schele. Rytt Baltzar ja Baltzar Schele Tyrvännön vanhimmissa rippikirjoissa.
Tyrväntö Retula http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=30300&pnum=29
Tyrväntö http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=30300&pnum=40
Suotaala Loppi http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=30300&pnum=27
Anomaa http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=31280&pnum=24
Tenhola http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/tyrvanto/rippikirja1695-1698tk228/52.htm
Anomaa http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/tyrvanto/rippikirja1698-1703tk228/47.htm
Tenhola Pannila http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/tyrvanto/rippikirja1704-1709tk228/39.htm
.
    (ää) Sara, s. Hattula.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 28
4. Elisabet Christersdotter Mattila, (Taulusta 27, isä Christer Mattila)Rusthollin tytär, s. 16.4.1710 Sääksmäki,Linnainen, k. 3.12.1732 Sääksmäki,Linnainen, ikä 22 v ja 7 kk, kummit: Henric Eskelsson med des hru, Johan Andersson med des hru, Matts Andersson, Maria Mårtensdr piga alla ifrån Linnais.

Puoliso: Vihitty 26.2.1728 Sääksmäki Jacob Johansson Mattila e. NikkiläLinnaisten Mattilan rusthollari, s. 12.7.1703 Nurmijärvi,Hyvinkää, k. 3.4.1785 Sääksmäki,Linnainen, ikä 81 v ja 8 kk. Merkintä rippikirjassa Nurmijärven Hyvinkään Nikkilä 1720-luku: Jacob bror till Sääksmäki.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 7.4.1756: Perunkirjoitus Linnaisten Mattilasta edesmenneen rusthollarin Christers Jöranssonin jälkeen pidetty 16.6.1755. Hakijana Jacob Johansson poikansa rusthollari Johan Jacobssonin puolesta. Christer Jöranssons aflidne första hustru Carin Andersdotter, tyttäret Margareta ja Lisa Christersdotter. Margareta gift med rusthållare Henric Andersson ifrån Nihattula by, Lisa är död men var gift med bonde Jacob Johansson ifrån denna Linnais by och med honom son Johan Jacobsson och dotter Carin Jacobsdr. Christer Jöransson var äfven gift med numera aflidne andra hru Sara Mårtensdr Kaskas, ej något barn. Carin Jacobsdotter man bonden Henric Johansson Tuitti ifrån Linnais by. Sara Mårtensdotters framledne första man Johan Bertilsson och deras son rusthållare Samuel Johansson ifrån Mellola by och åtog des systrar Maria och Sophias rätt. Myönnetään 1. lainhuuto Johan Jacobssonille ja sovitaan jaosta Johan Jacobssonin ja sisarensa Carin Jacobsdotterin välillä.

Sääksmäen käräjät 14.4.1757: bonde Jacob Johansson ifrån Linnais, son rusthållare Johan Jacobsson Mattila rusthåll tredje gången upburit. Johan Jacobssons modersyster Margareta Christersdotter hwilken ähr gift med rusthållare Henric Andersson ifrån Nihattula samt Johan Jacobssons syster Karin Jacobsdotter och hennes man bonde Henric Johansson Tuitti.

Perunkirja 14.7.1758 bonde Jacob Johansson, afl. hru Lisa Christersdotter, son Johan Jacobsson död, dotter Carin Jacobsdotter gift med bonde Henric Johansson Tuitti.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Jöransson Nikkilä, Majatalonisäntä, s. Nurmijärvi,Hyvinkää, k. 20.2.1714 Nurmijärvi,Hyvinkää. Nikkilän omistaja 1693-1710.

Lopen käräjät v. 1701: rusthållaren och giestgifwaren Johan Jöransson i Hyvinge upwiste een skrift af des med arfwingar Henric Henricsson i Korpis, Abraham Henricsson ibm, Brita Henricsdotter i Turkhauta och Henric Jacobsson i Nummenpä utgifwen d. 22. Maij 1699.
    (ä) Ingeborg Johansdotter Forsius, s. 1666 Vihti, k. 27.4.1714 Nurmijärvi,Hyvinkää, ikä 48 v. Forsius-sukua Vihdistä.
    (ii) Jöran Henricsson Nikkilä, Korven ratsumies, Nikkilän isäntä, s. Nurmijärvi,Hyvinkää.
    () Anna Sigfridsdotter Korpi, s. Nurmijärvi,Korpi. Mainitaan Nikkilässä pojan vaimona vuodesta 1665.
    (äi) Johan Jöransson Forsius, s. 1630, k. 1694 Vihti, ikä 64 v.
    (ää) Beata Henricsdotter.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 29
4. Margareta Christersdotter Mattila, (Taulusta 27, isä Christer Mattila)s. 23.4.1722 Sääksmäki,Linnainen, k. 4.9.1759 Hattula,Nihattula, ikä 37 v ja 4 kk, kummit: Furer Petter Frijman, klockare Johan Tangelin, Carl Björklund ifrån Hattula, soldaten Henric Teräs ifrån Linnais (äiti Sophia Christersdotter), Carl Balck ifrån Tyrväntö, item madam furerska Anna Greta Rosenfelt, hru Margareta Björklund, jungfru Maria Schening, hru Caisa Ericsdr ifrån Ackas (Kaulo pso Matts Andersson Linnaisten Mikkolasta), pigan Maria Mårtensdr ifrån Linnais.

Puoliso: Vihitty 28.12.1741 Sääksmäki Henric Andersson HakolaRusthollari, s. 1719 Hattula,Nihattula, k. 21.1.1764 Somero,Pitkäjärvi, ikä 45 v. Död på Åbo resa i Pitkäjärvi by i Somero g.
Perunkirja 14.4.1764 Nihattula Hakola: afledne rusthållare Henric Andersson, enka Anna Christina Mårtensdotter, barn af förr giftet söner Johan, Henric, Michel och Sanuel, dotter Margareta Henricsdotter, senare giftet dotter Lisa Henricsdotter. Förmyndare faderbroder rusthollare Johan Andersson i Nihattula. Hakola rusthåll är skatte och rusthållare Henric Anderssons arfjord. Velkoja Henric Anderssons broder Johans arf, broder Arwids arf, syster Caisas arf.
Puolison vanhempia:
    (i) Anders Henricsson Hakola e. Kanunki, Rusthollari Nihattulan Hakolassa velipuolensa jälkeen, s. 26.8.1686 Hattula,Kanunki, k. 6.1.1743 Hattula,Nihattula, ikä 56 v ja 4 kk. Hattulan Nummi Kanunki henkikirja 1707-1712 Anders bror.

Rippikirja 1720 Hakola Anders Henricsson, hru Anna Mattsdr, Johan Mattsson, p. Anna Sigfridsdr, Walborg Andersdr, dr Matts M?, Walborg Simonsdr, ? Arwid ?, Walborg Simonsdr. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24847877

Henkikirja 1722 Nihattula Anders Henricsson, Anna hru, Eric drg, Anna pig. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=229

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Nihattula Henric Mattsson eller Anders Henricsson Hakola, skatte 1730, Anders Henricsson åhr 1722 om wåhren optagit...äger 1 häst och 2 paar oxar...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295834

Läänintilit 1729: Luettelo Vapaavuosia saaneista rustholleista: Nihattula Anders Henricsson Hakola nyter 5 åhrs frihet ifrån och med 1722 til och med 1726. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12324925

Hattulan käräjät v. 1733: rusthållare Anders Henricsson ifrån Nihattula hvar Hakola rusthållets besittning, des numera afledne halfbroder rusthhållaren Arvid Henricsson arfvingar om Hakola rusthållets besittningen och skatterättighet. Des halfbroder varit i lifstiden ägare af rusthållet. Anders Henricsson betalt å Arvid Henricsson vägnar des giöld och har den 26.7.1726 erhållit samma rusthåll. Anders Henricsson och höga landshögnings betalt immission hvilken han nu upvist och begiärte han där jämte at samma rusthålls skatterättighet kunde honom til säkerhet lagligen upbudes. Skatterättighet nu första gången blef upbudit, detta honom därefter uppå des begäran til ett laga bevis meddelt.

Lainhuuto 1734: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26196913

Perunkirjoitus 8.1.1755 Nihattula Hakola framl. rusthållare Anders Henricsson, framl. hru Anna Mattsdr, sönerna Henric, Johan och Arvid. Döttrarna Karin, Maria och Anna. Karin gift med rusthållare Johan Arvidsson i Pelkola, Anna gift med rusthollare Eric Johansson ifrån Tyllilä, Maria gift med rusthållson Elias Carlsson ifrån Kerälä. Dotter Maria perintöön kuuluu saatava rusthållare Anders Johansson Jaakkolalta i denna by, Dotter Karin perintöön kuuluu saatava bonde Arvid Christerssonilta ifrån Savola ja gammal jaktfogde Jacob Sigfridssonilta.

Anders Henricsson Hakolan ja veljensä poikapuolen Anders Henricsson Torkkolan puumerkit: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26197107.
    (ä) Anna Mattsdotter Kevola, s. 1684 Hattula,Ihalempi, k. 31.5.1754 Hattula,Nihattula,Hakola, ikä 70 v. Mainitaan Kevolassa 1711-1712 Anna dotter.
    (ii) Henric Eskilsson Kanunki, Rusthollari, s. noin 1650 Hattula,Kanunki, k. 1713 Hattula,Luolaja.Kanunki, ikä 63 v. 07.5.1697 Hattulan kirkontilit = Kanunki, Henrik jordet 7. i en graf, 1713 Canungi Husbonde Henrich Eskelsson i Hakimäki graf. 3:-.

Mainitaan Kanungilla 1691-1707.

Hattulan, Vanajan, Rengon, Mäskälän ja Lehijärven käräjät Hämeenlinnassa 9.-12.9.1684: Henric Eskilsson ifrån Kanungi framkom och å sin moders hustru Valborg Jöransdotters vägnar med besvär moot Hinrich Ersson ibm, för dodd han foskar nu prajudicera Eskilsson i dess arfrätt och twänga honom, som af första kullan ärfrittra sahö hru Carin Cnutsdotter ifrån des mormoders arfehemman Kanungi bewisandes
1: hru Carin Knutsdotter ärfte Kanungi ryttarehemman efter sin sahl föräldrar.
2: sin moder Walborg vara af ächta sängs född af Jöran Sigfridsson och hru Carin Knutsdotter, hwilken ännu med lefver.
3: Dårdi Jacobsdotter hans väderpartz Hinrich Erssons hru, wara af senare kullen, hwilken sedan föddes som hru Carin i andra giftet efter sal. Jörans dödh medh Jacob Bertilsson trädde, dödd och Dordi Jacobsdotter med sin man Henric Ersson tilstrado.
5: upviste en attest dess Jöran Jacobsson, Thomas Larsson och Sigfrid Jöransson ifrån Hurtala, Christoffer Peersson, Johan Clemetsson Häti ifrån Lill Luolas under skrifvern, d. 1. Juni 1684 hwilka witne sign hördt af sahl hustru Carin dodd Eskel Grelsson denne Hinrich Eskelssons fadher och Walborg Jöransdotters man vara moot tagen till ero fullkomligt mågh, son och arfvinge til hemmannet Kanungi uts. här moot insinuerade Hinrich Ersson Carin Knutsdotter mågh och Dorde Jacobsdotters man af senare kullan att Testament breef af d. 13. Decemb. 1680. Af för detta Lagläsaren Johan Ahlman medd andra sex besattna boskadeliga man underskrifvit, hvar med hru Carin Cnutsdotter fullkomligen Testamenterar sin dotter af senare kullan Dårde Jacobsdotter och hennes man Hinrich Ersson bomt sitt arfvehemman Kanungi, af dod fundament att Dårdis fahder Jacob Bertillsson först som tiänare warit, och ridit för hemmannet, och sedan denne Dårdis förra man Erich Michelsson uti 20 års tidh utan löhn tienst för hemmannet för sver?tienare, och sedermera antagit denne nuvarande Dårdis man Hinrich Ersson för sin sytnings son som henne i sin ålder fiila skulle, hwilket testamente hon den 10. Februarij 1681 lagl.n å satte tingh publicera ochm actis publicis före lahg, moot wilket ingen då sadhe att tala, exciperades moot Hinrich Eskilssons attest af d. 1. Junij 1684 dodd samlige äro deras flächt och somlige sin wederdeman, dodd och i sannings besans, alt der förr argm: 17. cap. Erfvis st: bl dömes Dårdi Jacobsdotter att nuta sin sahl moders på laga och Wichtiga iskiöld grundadh Testamente; Emedan hon in till sin dödh studs dods gillat hafva, till godo, at hafva pråferensen medd sin arfvingar fram fär des moder hustru Carin Knutsdotters arfvingar til Canungi ryttare hemmannets brödzwik. Emot denne dom appellerade Hinrich Eskilsson lagl.

Etelä-Suomen laamanninkäräjät 19.-20.3.1685: Lagman rättens sentens och dohm mellan Henric Eskelsson i Kanungi kärande och Henric Ericsson ibm å sin hustru Dårde Jacobsdr vägnar svärande. Ankom besagde Kanungi brärd hemmans besittande där dhe tvitige varit, vilken saak denna rättens and öfver per appelationem o evolvoradh är afsagds på ordinarie lagmans tinget i Tavastebårg d. 20 Martij 1683. Undersatt sahl. Carin Cnutsdotter Kanungi hafver pröte stamenterat sin dotter Dårde Jacobsdotter och hennes man Henric Ericsson sin arfshemman Kanungi fram för någon man af sin barn att bo och besitta, som och dett samma uthi härads rätten finnes vara utan någons inspråk ad acta prödt i liksväl medan Henric Eskelsson Carins äldsta dotters son af den första kullan vilkens moder och fader hon i lika motte hafvar låfvat och tilsagt prioriteren af hemmannet så longa hon lefver, och sammanlades dhe andra sin mågor hvar efter annan som gifte blefva och sedan afledne. intil denna Henric Ericsson hvilken som äfven så i blif af manshälp under beronde pratext och låfva haar öfvertalst att gifta sig på hemmannet som Peer Grelsson Kalkkonen den därhafvar testman uti hennes mågar, dett odeligna intygadr 2: sadr Carin Cnutsdotter ingen mact att inmert Lags pärtestamentera men andran den rättighet som Henric Eskilsson efter Buds ocj all vräglig förordringen jure primogenitura tillkommer. 3. Hafvar Henric Eskilsson moot hennes giordt testamente såsom inofficiosum i rätten tidt eller inom ute åhrs förlop efter hennes dödh lagligen exciperat och klandrat, dig kunde samma Testamente intet gilas, utan efter landens Ahrgamla sed vara och Bundans inhålliga plijt samt des 6. cap. jord erkända rätten Henric Eskilsson att vara närmare, den Henric Ericsson med sin hustru Dårde Jacobsdotter berättigads til ut behålla, boo och besitta Kanungi brödsrätthemmannet fram för the andra Carin Cnutsdotters barn och arfvingar; des så att han den hvårdera uthlösen , och för sin desse och anport af det fata förnöjer ; emot denna dohm appeliera den Henric Ericsson lagliga. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=2365&pnum=643

Hattulan käräjät 13,.14.6.1683: Henric Eskilsson tuomitaan kanssakäymisestä (lägermåhl) Caisa Ericsdotterin kanssa. Ei mainita naineeksi mieheksi ja saa normaalin naimattoman miehen sakon. Avioliitto Hakinmäen Margaretan kanssa solmittu vasta tämän jälkeen.

Hattulan käräjät 4.-6.10.1681: Nihattulan Olof Påhlsson (Kupila) lainannut kaksi vuotta sitten Kanungin Henricssonille 2 st. stranhackor joita nyt hakee takaisin käräjäteitse.

Hattulan käräjät v. 1685: Henric Eskilsson i Kanungi besvärar sig öfwer ryttare Henric Ericsson, Henric käyttänyt luvatta Kanungin metsää ja myynyt 3 tynnyriä ruista.

Ratsutilojen katselmus 1687: Kanunki rustningshållare Henric Ericsson ... Eskil Thomasson hemman...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=18169643. Vihitty noin 1684.
    () Margareta Johansdotter Hakimäki, s. noin 1652 Hattula,Hakimäki, k. 1726 Hattula,Kanunki, ikä 74 v. Mainitaan Hakinmäessä (SAY) 1675-1682 Margareta dotter. Henkikirjassa ensimmäisen kerran v. 1668. Mainitaan Hakimäessä (SAY) 1680 Henric måg eli Margareta Kanungin 1. pso. Hakinmäki 1682 inhyses Margareta skräddare enckia. Kanungissa haudataan v. 1727 gammal mor.
    (äi) Matts Henricsson Kevola, Kevolan isäntä 1702-1707, s. Hattula,Ihalempi. SAY 1708 Ihalempi Kevola Matts Henricsson är blind på ena ögat.

Hattulan käräjät 9.-10.3.1704 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=21231388 Matts Henricsson i Ihalempi anoo vapaavuosi autiosta (v. 1700) ottamaansa taloon Ihalemmen kylässä.
    (ää) N.N., Lisa Pehrsdotter Kalkkonen.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 30
3. Matts Jöransson Ilkkola, (Taulusta 26, isä Jöran Mattila)Lampuoti Ruokolassa, s. 13.9.1687 Sääksmäki,Linnainen, k. 15.3.1768 Pälkäne,Ruokola, ikä 80 v ja 6 kk. Kangasalan ylim. käräjät 8.–10.8.1710 s. 687 (Enkie Pastorskan dygdesamma Ingeborg Etholenia, sampt hennes Stiuf Swärson, Regementz Pastoren Ehrewyrdige H:r Mathias Italin ... des hustru Anna Krok), 693 (Kyrckioherdens [Italins] Broders Mårten Johanssons dreng Gabriel Eskelsson, hwilcken förra är Landbonde hoos Kyrckioherden), 699 (Kyrckioherden Italins Mohrbroder, Caplan Wällärde Olof Castrenius), 712 (Kyrckioherden Italins dreng Mattz Jöransson, som och är hans Syskonebarn, kunde j anseende der till, eij heller admitteras till Eedz. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27074523
Näillä ylimääräisillä käräjillä tutkittavana olleen renkipojan kuolemantapauksen käsittely jatkuu Kangasalan syyskäräjillä 23.–24.9.1710 s. 788, ylim. käräjillä 29.12.1710 s. 1156 ja (nn 30) 9.1.1711 s. 1 sekä talvikäräjillä 21.–22.2.1711 s. 61);.

Puoliso: Vihitty 28.12.1715 Pälkäne,Onkkaala,Pappila Anna Henricsdotter s. 12.11.1695 Pälkäne, k. 12.2.1775 Pälkäne,Ruokola, ikä 79 v ja 3 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric.
    (ä) N,N.

Lapset:
Beata Mattsdotter Ilkkola , s. 18.12.1716 Pälkäne,Onkkaala. Tauluun 31
Henric Mattsson Ilkkola , s. 19.1.1723 Pälkäne,Onkkaala,Pappila. Tauluun 32
Olof Mattsson Uusikylä e. Ilkkola , s. 3.7.1726 Pälkäne,Onkkaala,Pappila. Tauluun 33
Lisa Mattsdotter Ilkkola , s. 5.11.1728 Pälkäne,Onkkaala,Pappila. Tauluun 34
Anna Mattsdotter Ilkkola , s. 18.4.1738 Pälkäne,Ruokola. Tauluun 35
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 31
4. Beata Mattsdotter Ilkkola, (Taulusta 30, isä Matts Ilkkola)s. 18.12.1716 Pälkäne,Onkkaala, k. 25.2.1806 Sääksmäki,Lahinen,Snikkari, ikä 89 v ja 2 kk, kummit: sacellan dn Olaus Castrenius, länsman Hans Malmberg, min kärsta Anna Krook, Rohola Jacobs hustru Maria.

Puoliso: Vihitty 26.12.1743 Pälkäne,Ruokola Matts Michelsson Nikkari e. NytorpTorppari, s. 1.8.1718 Akaa,Kylmäkoski, k. 4.7.1793 Sääksmäki,Lahinen,Nytorp, ikä 74 v ja 11 kk, kummit: hr Johan Vastenius, Michel Mårtensson, Lisa Mattsdr, Lisa Ericsdr alla i Kylmäkoski. Perunkirja 4.10.1793 Lahinen: afledne torpare Matts Michelsson Snickari, enka Beata Mattsdr, söner Henric, Petter, Matts och Johan, Petter numera död efterlämnat 2 söner är res Petter Skog af kongl. Björneborg regemente.
Puolison vanhempia:
    (i) Michel Jacobsson Nytorp, Puuseppä, torppari Lahinen Nytorp, s. 1670, k. 9.3.1752 Sääksmäki,Lahinen, ikä 82 v.
    (ä) Lisa Mårtensdotter, s. 1684, k. 1.5.1761 Sääksmäki,Lahinen, ikä 77 v.
    (ii) Jacob Nytorp.
    () N.N.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 32
4. Henric Mattsson Ilkkola, (Taulusta 30, isä Matts Ilkkola)s. 19.1.1723 Pälkäne,Onkkaala,Pappila, k. 14.2.1776 Pälkäne,Ruokola, ikä 53 v ja 0 kk, kummit: drgon Elias Broman, soldat Lars Holm, Mustala Matts Jacobsson, mad. Christina Hagert, Anna och Hedvig Italin, pig Beata Henricsdr.

Puoliso: Vihitty 15.9.1750 Pälkäne,Ruokola Christina Johansdotter Nakkila s. 26.12.1728 Pälkäne,Ruokola, kummit: ? Gustaf Ilckåla Sigfrid, ? Gustafs.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Hansson Nakkila, Lampuoti, torppari Ruokolan Nakkilassa, s. noin 1704 Pälkäne,Ruokola, k. 10.7.1782 Pälkäne,Ruokola, ikä 78 v. Vihitty 9.5.1725 Pälkäne,Ruokola.
    (ä) Anna Thomasdotter Ilkkola, s. noin 1703 Pälkäne,Ruokola, k. 14.6.1784 Pälkäne,Ruokola, ikä 81 v.
    (ii) Hans Johansson Nakkila, Lampuoti Ruokolan Seppälässä ja Nakkilassa, s. ennen 1672, k. 24.12.1742 Pälkäne,Ruokola, ikä 70 v.
    () Beata Johansdotter, s. noin 1674, k. 8.5.1759 Pälkäne,Ruokola, ikä 85 v.
    (äi) Thomas Hansson Ilkkola, s. 1669 Pälkäne,Ruokola, k. 1.12.1737 Pälkäne,Ruokola, ikä 68 v.
    (ää) Agneta Simonsdotter, s. noin 1661, k. 21.7.1741 Pälkäne,Laitikkala, ikä 80 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 33
4. Olof Mattsson Uusikylä e. Ilkkola, (Taulusta 30, isä Matts Ilkkola)Torppari Kangasalan Keljossa, s. 3.7.1726 Pälkäne,Onkkaala,Pappila, k. 30.10.1806 Kangasala,Keljo, ikä 80 v ja 3 kk, kummit: V.P. Castrenius, Mustala Thomas, Sergei, Matth. Castrenius, Margareta och Liskin Castrenia, Hiissala Margareta. Muuttanut: til Kangasala Keljo 1754.

Puoliso: Vihitty 26.12.1754 Kangasala,Keljo Beata Jöransdotter Uusikylä s. 11.4.1734 Kangasala,Keljo, k. 26.8.1808 Kangasala,Keljo, ikä 74 v ja 4 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Jöran Mattsson Uusikylä, Torppari Keljossa, s. noin 1694 Kangasala,Keljo, k. 24.6.1764 Kangasala,Keljo, ikä 70 v. Vihitty 26.12.1729 Kangasala,Ihari,Yrjölä.
    (ä) Valborg Thomasdotter Yrjölä, s. noin 1700 Kangasala,Ihari,Yrjölä, k. 15.10.1769 Kangasala,Keljo, ikä 69 v.
    (ii) Matts Mårtensson Keljo, s. Kangasala,Keljo, k. 1710 Kangasala,Keljo.
    () Beata Thuresdotter Lintula, s. 1660 Kangasala,Paalila, k. 23.3.1743 Kangasala,Keljo, ikä 83 v.
    (äi) Thomas Thomasson Yrjölä, Yrjölän isäntä 1704-, mylläri, s. noin 1660 Kangasala,Ihari, k. 13.10.1725 Kangasala,Ihari, ikä 65 v.
    (ää) Beata Henricsdotter, k. 24.4.1715 Kangasala,Ihari.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 34
4. Lisa Mattsdotter Ilkkola, (Taulusta 30, isä Matts Ilkkola)s. 5.11.1728 Pälkäne,Onkkaala,Pappila, k. 27.10.1799 Pälkäne,Ruokola, ikä 70 v ja 11 kk, kummit: Rohola Jacob, soldat Matts Andersson med sin hru Beata, Henric morbror, Kyttälä dotter Sophia Sigfridsdr.

Puoliso: Vihitty 3.6.1753 Pälkäne,Ruokola Thomas Ericsson Vähä-SeppäläLampuoti Ruokolassa, s. 10.10.1728 Pälkäne,Ruokola, k. 8.8.1792 Pälkäne,Ruokola, ikä 63 v ja 9 kk, kummit: Laurila Jöran, Nackila Johan, Ruokola fru, Antila Ingeborg.
Puolison vanhempia:
    (i) Eric Thomasson Vähä-Seppälä e. Ilkkola, s. 1700 Pälkäne,Ruokola, k. 1.11.1748 Pälkäne,Ruokola, ikä 48 v. Ilmoilan Puolakan bolagsman. Vihitty 7.12.1727 Pälkäne,Ruokola.
    (ä) Maria Jöransdotter, s. 14.3.1707 Pälkäne,Ruokola, k. 20.11.1788 Pälkäne,Ruokola,Vähä-Seppälä, ikä 81 v ja 8 kk.
    (ii) Thomas Hansson Ilkkola, s. 1669 Pälkäne,Ruokola, k. 1.12.1737 Pälkäne,Ruokola, ikä 68 v.
    () Agneta Simonsdotter, s. noin 1661, k. 21.7.1741 Pälkäne,Laitikkala, ikä 80 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 35
4. Anna Mattsdotter Ilkkola, (Taulusta 30, isä Matts Ilkkola)s. 18.4.1738 Pälkäne,Ruokola, k. 23.11.1764 Pälkäne,Kollola, ikä 26 v ja 7 kk, kummit: soldat Matts Hana, Henric Henricsson, Johan Gustafsson, hru Sara Simonsdr, pig Chirstin Gustafsdr och Beata Henricsdr.

Puoliso: Vihitty 29.9.1762 Pälkäne,Ilkkola Jacob Ericsson Vähä-Seppälä Torppari Kollolassa, s. 3.7.1736 Pälkäne,Ruokola.
Puolison vanhempia:
    (i) Eric Thomasson Vähä-Seppälä e. Ilkkola, s. 1700 Pälkäne,Ruokola, k. 1.11.1748 Pälkäne,Ruokola, ikä 48 v. Ilmoilan Puolakan bolagsman. Vihitty 7.12.1727 Pälkäne,Ruokola.
    (ä) Maria Jöransdotter, s. 14.3.1707 Pälkäne,Ruokola, k. 20.11.1788 Pälkäne,Ruokola,Vähä-Seppälä, ikä 81 v ja 8 kk.
    (ii) Thomas Hansson Ilkkola, s. 1669 Pälkäne,Ruokola, k. 1.12.1737 Pälkäne,Ruokola, ikä 68 v.
    () Agneta Simonsdotter, s. noin 1661, k. 21.7.1741 Pälkäne,Laitikkala, ikä 80 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 36
3. Carin Jöransdotter Mattila, (Taulusta 26, isä Jöran Mattila)s. 24.1.1690 Sääksmäki,Linnainen,Mattila, k. 22.3.1767 Kalvola,Kutinen, ikä 77 v ja 1 kk, kummit: Alexander Bäck, Johan Isacsson, skrädd Cornelius, Catarina? Thomasdr? Porila moor, Carin Carlsdr, Anna Olofsdr. 1739 d. 11 Junii Unga bonden Mattz Henrichson if:n Cutis Laurila med hust Caisa Jörensdr if:n Cutis Nuhala (Charta Sigillata, wigda Pro A:o 1739, KA 8232:3284, LT 918) http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11631609

Sääksmäen käräjät v. 1738: Sämiskemakare Thomas Carlsson ifrån Jutikkala med änkan Caisa Jöransdotter ifrån Kuttis, tränne stycken sämiske som han för någon tid sedan skall til hennes aflidne man pantsatt.

Sääksmäen käräjät v. 1738: Drg Marcus Nilsson ifrån Itko mot enkan Caisa Jöransdotter, saamatta oleva rengin palkka.

Perunkirja 23.6.1767 Kutinen Nuhala: bonde Matts Henricsson, afledne hustru Caisa Jöransdotter, afledne första man Matts Henricsson, fyra söner Henric, Matts, Johan och Olof alla döda, Johan och Olof utan barn. Henric med hustru Maria Hansdotter en dotter Maria Henricsdotter, Matts Matsson med hustru Maria Mattsdotter twå söner Henric och Matts, twå döttrar Maria och Valborg. Förmyndare afledne sonen Henrics syskonebarn bonde Pähr Pährsson Möli. Matts enka Maria Mattsdotters andra man Henric Ericsson. Matts Mattssons syskonebarns man bonde Johan Ericsson ifrån Säxniemi. Velkoja til borgare Henric Tomtila i Åbo.

Sääksmäen käräjät 2.-3.11.1767 §122: bonde Henric Ericsson ifrån Kuttis by arfskifte instrument hans hustru och stiufbarn vi Nuhala skattehemman. Bonde Matts Henricsson, des numera afledne hustru Caisa Jöransdotter död i sidst Februari, Caisa Jöransdotter med sin första man Matts Henricsson tilsammanlade fyra söner Henric, Matts, Johan och Olof hwilka alla äro med döden afgångna. Johan och Olof utan barn och bröstarfwingar men Henric har med sin hustru Maria Hansdotter tilsammanaflat en dotter Maria Henricsdotter och Matts Mattsson har med sin hustru Maria Mattsdotter tilsammanlade twå söner Henric och Matts Mattsson och döttrar Maria och Valborg Mattsdotter. Henrics barns förmyndare syskonebarn bonde Pehr Pehrsson Möli ifrån Sittala, Matts barns förmyndare moder Maria Mattsdotter och hennes andra man Henric Ericsson och afledne Matts Mattssons syskonebarns man bonde Johan Ericsson ifrån Säxniemi. Caisa Jöransdotter köpt Nuhala hemman twåhundra daler kopparmynt af häradskrifware Hindersson.

1. puoliso: Vihitty 28.12.1716 Sääksmäki,Linnainen Matts Henricsson ItkoLampuoti, s. 1.8.1696 Sääksmäki,Itko, k. 0.4.1737 Sääksmäki,Itko, ikä 41 v. Henkikirja 1722 Itko Matts Henricsson, Kaisa hru, Eric drg, Walborg pig. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=226

V. 1727 manttaaliluettelo (filmi LT894) isäntänä Onnelassa Matts Henricsson. Manttaaliluettelo v. 1727 (filmi LT894) talossa Itko: Matts Henricsson. Kaisa hustru.

Sääksmäen käräjät v. 1726: Matts Henricsson ifrån Itko tuomitaan maksamaan isänsä Henric Eskilssonin velka vuodelta 1710, Tyrvännön Mälkiäisten Samuel Henricssonille.

Sääksmäen käräjät v. 1739: Landbonde Matts Henricssons enkia Carin Jöransdotter ifrån Itko mot capitain David Gyllenbägel. Todistajat nämdeman Thomas Mattsson ifrån Sittala ja Hans Mattsson ifrån Huittula jäävätään lankoussuhteen takia.

Carin Jöransdotter mainitaan leskenä Sääksmäen käräjillä 4.2.1738. Matts sist åhr medio Aprilis genom döden afgått.
.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric Eskilsson Itko, Lampuoti, s. Sääksmäki,Itko. Rästien tarkistus v. 1704 Muntee Henric Eskilsson, bor i Itko och måste betala.
    (ä) Valborg Sigfridsdotter, s. 1661, k. 12.7.1697 Sääksmäki,Itko, ikä 36 v.
    (ii) Eskil Olofsson Itko, Lampuoti, s. 1625, k. 1.6.1697 Sääksmäki,Jutikkala, ikä 72 v. Katso Munteen Onnela 1638- ja Lukko 1655-. Linnaisten Kokilta?.
    () Beata Mårtensdotter Itko, s. 1631 Sääksmäki,Itko, k. 6.1.1707 Sääksmäki,Jutikkala, ikä 76 v.

Lapset:
Henric Mattsson Nuhala , s. 28.12.1718 Sääksmäki,Itko. Tauluun 37
Anna Mattsdotter Nuhala s. 1.12.1720 Sääksmäki,Itko, kummit: Välbörne Hr Birckholtz, länsman Anders Andersson, item Margareta Björklund, Margareta ? Haberg, Valborg Henricsdr ifrån Jutikkala, Anna Ericsdr ifrån Itko.
Matts Mattsson Nuhala , s. 12.2.1723 Sääksmäki,Itko. Tauluun 38
Johan Mattsson Nummenius e. Nummerus Scholaris, student, s. 10.6.1726 Sääksmäki,Itko, k. 8.4.1764 Kalvola, ikä 37 v ja 9 kk, kummit: Johan Andersson ifrån Linnais, Matts Ericsson ibm, Lars Henricsson ibm, Henric Henricsson ibm, hru Caisa Andersdr i Linnais, pig Beata Mattsdr ifrån Itko. kl. 1754 Johan Nummenius 7791. * Kalvolassa noin 1728. Vht: Kutisten Nuhalan talollinen Kalvolassa Matts Henriksson (k. 1790) ja hänen 1. puolisonsa Kaisa Jöransdotter. Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilas (1746). Turun katedraalikoulun oppilas 15.2.1751 (in cl. syntact., Calvolensis e sch. Tavastburgensi) 1752 (cum testim., Numenius e conrectoris ... ad academiam). Turun katedraalikoulun oppilas 29.10.1753 (in cl. rect.) – 17.6.1754 (examen). Pääsykuulustelu 22.6.1754. Ylioppilas Turussa kl. 1754. K. ylioppilaana Kalvolassa 8.4.1764.
Viittauksia: HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747-1760 s. 604 (19.12.1757, witne); HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1754. K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia I (1884) s. 104 (Hämeenlinnan koulun oppilasluettelo 23.11.1748); V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 94 (CV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 466; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670 - 1825 - 1830. SSJ 9 (1933) passim.

Sääksmäen käräjät 30.10.1762 §33: studenten Johan Numenius ifrån Kuttis til bonde Johan Thomasson Kuitu ifrån Tyrisevä. Johan Thomassons afledne broder Nils Thomasson.
Olof Mattsson Itko s. 25.7.1728 Sääksmäki,Itko, kummit: Linnais Mattila Christer med sin hru Caisa och mågen Jacob Johansson, skäddare Lars ifrån Linnais, Eric Axelsson och Eric Målka ifrån Munde och Anna Henricsdr ifrån Linnais.
N.N. Mattsson Itko s. 17.6.1731 Sääksmäki,Itko, k. 17.6.1731 Sääksmäki,Itko, ikä 0 v ja 0 kk.
Samuel Mattsson Itko s. 28.1.1733 Sääksmäki,Itko, k. 2.12.1734 Sääksmäki,Itko, ikä 1 v ja 10 kk, kummit: Jacob Johansson ifrån Linnais, Matts Henricsson ibm, Eric Classon ifrån Kuurila, Idko drg Marcus Nilsson, hru Brita Andersdr ifrån Linnais, Sophia Bertilsdr ifrån Kuurila.
Samuel Mattsson Itko s. 3.9.1736 Sääksmäki,Itko, k. 8.5.1737 Sääksmäki,Itko, ikä 0 v ja 8 kk, kummit: Petter Haberg, Eric Axelsson, Matts Henricsson och Marcus Nilsson ibm, Ester Agricola, Margareta och Maria Itko pigor.
2. puoliso: Vihitty 11.6.1739 Kalvola,Kutinen Matts Henricsson Nuhala e. Laurila s. noin 1710 Kalvola,Kutinen, k. 10.8.1790 Kalvola,Kutinen,Nuhala, ikä 80 v. Mainitaan Laurilassa v. 1728 Matts bror.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 25.10.1748: Matts Henricsson ostanut Nuhalan Häradskrifvaren Carl Johan Hindersson Pernoviukselta (200 daler kopparmynt) joka oli ostanut Nuhalan v. 1746 Carl Carlssonilta ja Johan Gustafssonilta. Myönnetään 1. lainhuuto Matts Henricssonille.
SAY Kutinen Nuhala 1739 Matts Henricsson, Caisa värd, Henric son, Maria hustru.
SAY Kutinen Nuhala 1727-1735 Carl Ericsson, Brita hustru, 1736 Kirstin värd, 1737 Johan Gustafsson, Kirstin värd, 1738 Maria värd, Henric son, Anna hustru, Kirstin inhyses skiöter sin brl. mor.
Kalvolan RK 1730-1736 Kutinen Nuhala:
Catharina Jöransdotter, Carl (Ericsson) bonde (yliviivattu), Brita hustru (yliviivattu), Chirstin moder (yliviivattu), Beata (Ericsdotter) syster, Chirstin (Carlsdotter) dotter, Carl (Carlsson) son, Gustaf (Carlsson) son (yliviivattu).

Sääksmäen käräjät 10.12.1772 §82 bonde Matts Henricsson Nuhala ifrån Kuttis mot bonde Michel Marcusson ifrån Tyrisevä och des stiufson Johan Henricsson.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric Johansson Laurila, Laurilan isäntä 1700-1722, k. noin 1722 Kalvola,Kutinen.
    (ä) Christina Henricsdotter Laurila, s. Kalvola,Kutinen. Henkikirja 1722 Kutinen Kirstin värdinna. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=219.
    (äi) Henric Johansson Laurila, Laurilan isäntä 1689-1700 ja 1722-, s. noin 1657 Kalvola,Kutinen, k. Kalvola,Kutinen. SAY v. 1694 Henric Johansson, Brita hru, Eric farbror.
SAY v. 1707 Henric Johansson, Kirstin hru, Maria syster.
Kalvolan käräjät v. 1707: Matts Nukar i Iittala, des framl. svåger och systermans Henric Johanssons enkia Brita Johansdotter i Kuttis, skriftelse hos honom efter des mans och des föräldrars dödh åtta åhr sedan förrättat. Dömdes Brita Johansdotter frii. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=8279&pnum=258

Kalvolan käräjät v. 1726: 5.2.1722 henkikirjoituksen mukaan bonde Henric Johansson ifrån Kuttis on 65 vuotias ja on 22 vuotta aikaisemmin jättänyt talon vävylleen. Jonka kuoltua kaksi vuotta sitten palannut taas isännäksi ja otetaan isäntänä takaisin henkikirjaan.
.
    (ää) N.N. Ericsdotter Nukar, s. Kalvola,Iittala.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 37
4. Henric Mattsson Nuhala, (Taulusta 36, äiti Carin Mattila)Lampuoti, s. 28.12.1718 Sääksmäki,Itko, k. ennen 23.6.1767 Kalvola,Kutinen,Nuhala, ikä 48 v ja 5 kk, kummit: Matts Ericsson ifrån Linnais, Michel Jöransson i Itko, Caisa Andersdr i Linnais, Maria Mattsdr.

Puoliso: Vihitty 12.12.1736 Sääksmäki Maria Hansdotter Ollila s. 11.2.1711 Sääksmäki,Huittula.
Puolison vanhempia:
    (i) Hans Mattsson Ollila, Talollinen, s. 1683 Sääksmäki,Huittula, k. 17.10.1753 Sääksmäki,Huittula, ikä 70 v. SAY 1707 Hans Mattson, Brita hustru.

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Huittula Timoteus Jacobsson eller Matts Hansson Ollila, skatte 1726, Hans Mattsson gl. åboo äger allenast 1 oxa och 1 häst...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295832. Vihitty 26.3.1706 Sääksmäki,Muntee.
    (ä) Brita Johansdotter Keivonen, s. 1683 Sääksmäki,Linnainen, k. 28.11.1755 Sääksmäki,Huittula,Ollila, ikä 72 v. Sääksmäen käräjät v. 1726: bondehustru Brita Johansdotter 40 åhr gammal, jätetty pois 1722 henkikirjasta sairaaloisuuden takia, tuomitaan maksamaan jälkikäteen ao vuoden henkirahat koska sittemmin miehensä v. 1723 ottanut haltuunsa autiotilan samasta kylästä ja Brita on siten emäntä.
    (ii) Matts Simonson Ollila, Talollinen Ollilassa 1689 alkaen, s. 1653 Sääksmäki,Mustilahti, k. 11.7.1714 Sääksmäki, ikä 61 v. SAY 1690 ja 1694 Matts Simonsson, Lisa hustru, Henrich bror.
    () Lisa Nilsdotter Sorri, s. 1657 Sääksmäki,Valkeakoski, k. 18.2.1706 Sääksmäki,Huittula, ikä 49 v.
    (äi) Johan Grelsson Keivonen, Talollinen Linnaisten Keivosella, s. 1.1655 Sääksmäki, k. 2.11.1708 Sääksmäki,Linnainen, ikä 53 v. Keivosen isäntä 1691-1701. Henkikirja 1691 Johan Grelsson, Brita hustru, Henrich bror.
Ruodutusluettelo vuonna 1681: Linnais Johan Grelsson för fader Grels Jöransson. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A005489100932.
    (ää) Brita Mattsdotter, s. 1650 Sääksmäki, k. 1.10.1710 Sääksmäki,Linnainen, ikä 60 v. Kuollessaan kirkonkirjoissa merkintä Karl Knutson Keivosen svärmor=anoppi.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 38
4. Matts Mattsson Nuhala, (Taulusta 36, äiti Carin Mattila)Talollisen poika, s. 12.2.1723 Sääksmäki,Itko, k. 18.7.1762 Kalvola,Kutinen,Nuhala, ikä 39 v ja 5 kk, kummit: hr lieutnant Johan Georg Rosenfelt, Johan Henricsson ifrån Linnais, Matts Ericsson ibm, hru Caisa Andersdr, Anna Henricsdr och piga Beata Ericsdr alla ifrån Linnais. Sääksmäen käräjät 30.10.1762 §34: bondeson Matts Mattsson ifrån Kuttis med döden afgången, Fem stycken omyndiga barn. Förmundare Matts Mattssons stiuffader bonde Matts Henricsson Nuhala.

Perunkirja 16.3.1763 Kutinen Nuhala: bondeson Matts Mattsson, enka Maria Mattsdotter, twå söner Henric och Matts, tre döttrar Maria, Valborg och Beata. Förmyndare Matts Henricsson Nuhala.

Puoliso: Vihitty 4.12.1748 Sääksmäki,Ritvala Maria Mattsdotter Vekkas. 1.2.1726 Sääksmäki,Ritvala, k. 1.4.1808 Kalvola,Kutinen, ikä 82 v ja 2 kk, kummit: Påhl Eerola, Jöran smed och Jöran Mattsson, Valborg Christersdr, Maria Clemetsdr, Anna Bertilsdr.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Jöransson Vekka, Talollinen, s. 27.8.1706 Sääksmäki,Ritvala, k. 5.1.1769 Sääksmäki,Ritvala, ikä 62 v ja 4 kk. Perunkirja 28.3.1769 Ritvala Vekka: afledne bonde Matts Jöransson, myndiga söner Henric och Matts, döttrar Lisa och Maria, man drg Johan Johansson i Ritvala och man bonde Henric Ericsson Nuhala i Kuttis. Enckia Brita Mattsdotter, son Jöran Mattsson, dotter Beatas man Anders Påhlsson omyndiga dotter Margaretas vägnar. Vihitty 28.12.1724 Sääksmäki,Ritvala.
    (ä) Brita Mattsdotter, s. 1708, k. 18.7.1787 Sääksmäki,Ritvala, ikä 79 v.
    (ii) Jören Thomasson Vekka, Talollinen, k. 1713 Sääksmäki,Ritvala. Vihitty 26.12.1697 Sääksmäki,Ritvala.
    () Walborg Christoffersdotter, s. 1670 Sääksmäki,Ritvala, k. 12.10.1740 Sääksmäki,Ritvala, ikä 70 v.
    (äi) Matts Olofsson Kantala, Ratsumies, lampuoti, s. noin 1673 Sääksmäki,Mulkue,Piltola, k. 27.4.1748 Sääksmäki,Ritvala,Vekka, ikä 75 v. Vuoden 1706 henkikirjassa Olof Olofsson, Margeta hru, Matts bror är ryttare för Uittamo jossa 1691-1714 rippikirjassa epäselvä merkintä är i ?? pari riviä alempana pig Agneta joka mahdollisesti Ritvalassa vaimona myöhemmin mainittu Agneta Jöransdr. Asuu tittelillä s.far Ritvalan Vekalla.
Sääksmäen käräjät v. 1705: länsman Gustaf Ericssons enckia Beata Ichtydia vaatii takaisin ratsumiestään Matts Olofssonia Kantalan Olof Olofssonilta.
V. 1722 henkikirjoitus förra landbonde och inhysningen Matts Olofsson i Huittula 50 år gammal och des hustru Agneta Jöransdotter 57 år gammal.
    (ää) Agneta Jöransdotter, s. noin 1672, k. 19.1.1745 Sääksmäki,Ritvala,Vekka, ikä 73 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 39
3. Anna Jöransdotter Mattila, (Taulusta 26, isä Jöran Mattila)s. 14.12.1693 Sääksmäki,Linnainen, k. 24.2.1754 Kalvola,Sääksniemi, ikä 60 v ja 2 kk, kummit: Gö Fenrich M??r, Sergiant Thomas Jöransson, Henric Olofsson, Valborg Henricsdr i ??, Lisa Mattsdr, Maria Mattsdr, Beata Johansdr alla i Linnais.

Puoliso: Petter FribergSääksniemen puustellin vuokraaja, s. noin 1690 Halland, k. noin 1748 Kalvola,Sääksniemi, ikä 58 v. Per Fribergin vaimo Anna Jöransdr s. 14.12.1693 Sääksmäellä ja haudattu 24.2.1754 Kalvolassa, pääteltynä tuon Nuhalan perukirjan mukaan. Per Friberg oli Ruotsista isonvihan jälkeen Taljalan Perttulaan siirretty rakuuna, joka on saanut eron noin 1742. Syntynyt noin 1690 Hallandissa ja kuollut noin 1748 Kalvolan Sääksniemessä. Myös Sittalan Tulokkaalle 29.5.1755 vihitty Mats Persson on parin poika.
Transport av manskap från svenska regementen till Finland 1721: Friberg, Per: URR Säx 68, UFM VII 103, 55, Halland.
Pääkatselmus v. 1728: Eric Friberg, Linnainen Mattila, transporterad ifrån Hr Major Benets Regemente, afsked 14.2.1723.
Pääkatselmus v. 1728: Pehr Friberg, Taljala, transporterad ifrån Hr Major Benets Regemente, född i Halland Brure socken, 32 år gammal, gift, tienst 11 år.
.

Lapset:
Kirstin Pehrsdotter , s. 1724 Kalvola,Sääksniemi. Tauluun 40
Matts Pehrsson Tulokas , s. 1725 Kalvola,Sääksniemi. Tauluun 41
Caisa Pehrsdotter , s. 1727 Kalvola,Sääksniemi. Tauluun 42
Pehr Pehrsson Möli , s. 1731 Kalvola,Sääksniemi. Tauluun 43
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 40
4. Kirstin Pehrsdotter, (Taulusta 39, äiti Anna Mattila) s. 1724 Kalvola,Sääksniemi.

Puoliso: Thomas Thomasson TuomolaTorppari, s. 1720 Kalvola,Kutila. Torppari Kutilan Tuomolan torpassa 1777-1786. Torpan perustaja 1751. Muutti pois Tuomolasta perheineen vuonna 1786.
Puolison vanhempia:
    (i) Thomas Tuomola.
    (ä) N.N.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 41
4. Matts Pehrsson Tulokas, (Taulusta 39, äiti Anna Mattila)Talollinen, s. 1725 Kalvola,Sääksniemi, k. 5.5.1765 Kalvola,Sittala, ikä 40 v. Perunkirja 28.10.1765 Sittala Tulokas: enka Brita Ericsdotter, afledne man Matts Perhsson, son Matts Mattsson, förmyndare faderbroder Pehr Pehrsson Möli.

Puoliso: Vihitty 29.5.1755 Kalvola Brita Ericsdotter Pietilä s. 1722 Kalvola,Taljala, k. 9.5.1791 Kalvola,Sittala,Tulokas, ikä 69 v.
Puolison vanhempia:
    (i) Eric Mattsson Pietilä, Talollinen, kuudennusmies, s. 1684, k. 3.2.1751 Kalvola,Taljala,Pietilä, ikä 67 v. Kalvolan käräjät 2.6.1724: Eric Mattsson anoo verovapautta Taljalan Pietilään. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41041786

Henkikirja 1722 Taljala Eric Mattsson, Margareta hru, Matts drg. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=219

Luettelo verovapautta saaneista taloista v. 1724: Taljala Henric Ericsson eller Eric Pietilä, 3 åhrs frihet, skatte 1725.

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Taljala Henric Ericsson eller Eric Mattsson Pietilä, skatte 1727, gammal åboen Eric Mattsson äger 1 häst..http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295818

RK 1731-1736 Erich bonde, Marg. hru, Hendrich son, Hedvig dr, Lisa piga, inh. Maria, Caisa dr, Brita dr.
RK 1740-1745 Erich bonde, Marg. hru, Hendrich son, Lisa hru, inh Maria kyrkfattig, Maria gårds dr, Brita dr, Lisa dr, Hendric son.
RK 1747-1753 Erich bonde (1749 65 år) , Marg. hru (1749 56 år) , Henric bonde (1749 42 år), Lisa hru (1749 27 år), Maria dotter (1749 26 år), Hendric son (1749 20 år), Maria kyrkofattig död, Johan son (1749 10 år).
RK 1758-1764 Marg värd. (1755 65 år), Matts bonde s. 1740, Henric bonde (1755 48 år, död 17.jun.1763), Lisa hru (1755 33 år), Isaac son, Henric son (1755 26 år), Eric son, Johan son (1755 16 år), Henric son s. 1746, Carl son s. 1748.

Kalvolan käräjät 12.11.1754 s. 809: enka Maria? Henricsdotter ifrån Taljala, afledne man Eric Mattsson.
    (ä) Margaretha Henricsdotter Pietilä, s. 1695 Kalvola,Taljala, k. 17.6.1768 Kalvola,Taljala, ikä 73 v.
    (äi) Henric Henricsson Pietilä, Taljalan Pietilän isäntä, mainitaan 1663 alkaen, s. Kalvola,Taljala. Sotilasluettelo vuonna 1640, Taljala Henric Henricsson son.
    (ää) Lisa.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 42
4. Caisa Pehrsdotter, (Taulusta 39, äiti Anna Mattila) s. 1727 Kalvola,Sääksniemi, k. 11.7.1809 Kalvola,Sääksniemi, ikä 82 v.

Puoliso: Vihitty 11.3.1759 Kalvola Johan Ericsson IsotaloTalollinen, s. 1723 Kalvola,Sääksniemi, k. 11.3.1799 Kalvola,Sääksniemi, ikä 76 v, kummit: slottsknechten Henric Tallberg, hantlankare Petter Färdig, hru Christina Andersdr, hru Elisabet Simonsdr, alla ifrån Tavastehus.
Puolison vanhempia:
    (i) Eric Arvidsson Isotalo, Talollinen Sääksniemen Isotalossa, s. 1682 Kalvola,Sääksniemi, k. 13.2.1763 Kalvola,Sääksniemi,Isotalo, ikä 81 v. Henkikirja 1722 Sääksniemi Eric Arwidsson, Anna hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=229

Hattulan käräjät 14.6.1725: Eric Arvidsson i Säxniemi ottaa talon em kylästä viljelyyn, talo maakirjassa Thomas Bengtssonin nimissä. Takaajan Henric Danielsson i Mervis och Johan Thomasson i Hyrvälä. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41041605
Sääksmäen käräjät 1.6.1724: Eric Arvidsson i Säxniemi ottaa talon em kylästä viljelyyn.

RK 1730-1736 Erich bonde, Anna hustru, Johan son, Christer son (yliviivattu), Lisa dotter, Johan son.
RK 1740-1745 Erich bonde, Anna hustru, Henrich son (ylivedetty), Lisa dotter (ylivedetty), Erich son, Johan son, soldat Lax (ylivedetty), Caisa hustru (ylivedetty), Johan son, Carl son, Anna piga, Eric soldat, Kirstin hustru.

Hattulan käräjät 2.9.1754 s. 986: Johan Staffansson ifrån Könnölä år 1709 hans morbror Johan Thomasson som åboet Säxniemi hemman. Eric Arvidsson ifrån Säxniemi vara 70 år gammal och altid bodt i Säxniemi. Bonde Johan Andersson Greijula ifrån Keickala har år 1709 flyttat sig til Säxniemi, hans fader Anders Johansson.

Perunkirja 11.1.1762 Kalvola Sääksniemi: bonde Eric Arvidsson, aflidne första hustru Margareta Michelsdotter, twå söner Johan och Christer Ericssöner, nuvarande hustru Anna Henricsdotter, tre söner Henric, Johan och Carl Ericssöner, twå döttrar Lisa och Maria. Lisa gift med bonde Henric Henricsson Pietilä ifrån Taljala, Maria gift med bondeson Carl Emanuelsson ifrån Koskis. Hemman är skatte och arf efter Eric Arvidssons föräldrar. Afledne son Eric Ericssons änka Maria Mattsdotter. Allekirjoitukset på min hustru Anna Henricsdotters vägnar Eric Arvidsson ifrån Säxniemi, Johan Ericsson den äldre ifrån Säxniemi, Christer Ericsson ifrån Keikkala, på min broder Carl Ericssons vägnar Henric Ericsson ifrån Lungais, Johan Ericsson then yngre ifrån Säxniemi, på min hustru Lisa Ericsdotters vägnar Henric Henricsson ifrån Taljala, på min hustru Maria Ericsdotters vägnar Carl Emmanuelsson ifrån Koskis.
    (ä) Anna Henricsdotter, s. 1689, k. 5.1.1766 Kalvola,Sääksniemi, ikä 77 v. Hattulan käräjät 18.11.1762 §12: bonde hustru Anna Henricsdotter ifrån Säxniemi kärde til sin afledne sons Eric Ericssons änla Maria Mattsdotter som ähr nu gift med regements profossen Michel Lax, sons ända arfwinge efter faders död aflidit.
    (ii) Arvid Johansson Isotalo, s. Kalvola,Sääksniemi, k. ennen 1696 Kalvola,Sääksniemi. Hattulan käräjät v. 1696: Johan Thomasson i Säxniemi mot rusthållare Lorentz Jöransson Kucko i Sattula om giold. Johan Thomassons afledne son Arvid Johansson. Johan Thomasson sin afledne sons barns vägnar.
    () Anna Jöransdotter Jaakkola, s. noin 1661 Hattula,Heinu?, k. 19.1.1698 Hattula,Sattula, ikä 37 v. Sattula Kukkola Carls hustru haudattu 19.1.1698.
Hattulan käräjät 6.4.1742 s. 259: bonde Eric Arvidsson i Sääksniemi kärde rusthållare Carl Larsson ifrån Sattula, Erics afledne fader Arvid Johansson och svarandes nu jämväl framledne föräldrar. Erics numera afledne fader fader Johan Thomasson. Afledne moder Lars Johansson och afledne moder Margareta Andersdotter. Carl Larsson afledne hustru Anna Jöransdotter bemälte Eric Arvidssons moder. Carl Larsson var 1 1/2 år gift med Eric Arvidssons afledne moder Anna Jöransdotter.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 43
4. Pehr Pehrsson Möli, (Taulusta 39, äiti Anna Mattila)Vävy, s. 1731 Kalvola,Sääksniemi, k. 6.9.1803 Kalvola,Sittala,Möli, ikä 72 v. Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 5.12.1755: bondeson Pehr Pehrsson i Sittala och enkan Ingeborg Eliasdotter ifrån samma by skrift 26.4., Ingen mans person, min son Thomas är omyndig och liten, Jag tagar karlen Petter Pettersson ifrån Tulokas til måg til min dotter Lisa och blifva ägare af halfva detta Möli hemman.

Puoliso: Vihitty 1.1.1756 Kalvola,Sittala Lisa Jacobsdotter Möli s. 1739 Kalvola,Sittala, k. 17.10.1806 Kalvola,Sittala, ikä 67 v.
Puolison vanhempia:
    (i) Jacob Carlsson Möli, Talollinen, s. 1702 Kalvola,Sittala, k. 23.2.1755 Kalvola,Sittala, ikä 53 v.
    (ä) Ingeborg Eliasdotter Perttula, s. 1707 Hattula,Hyrvälä, k. 13.4.1782 Kalvola,Sittala, ikä 75 v. Kalvolan käräjät 7.4.1755 s. 502: enka Ingeborg Eliasdotter ifrån Sittala, afledne man bonde Jacob Carlsson.
    (ii) Carl Jöransson Möli, Talollinen, s. 1660, k. 25.3.1750 Kalvola,Sittala, ikä 90 v. SAY v. 1694 Bertil Marcusson, Brita hru SAY v. 1707 Bertil Marcusson, Maria syster v. 1710 Maria dotter.

Henkikirja 1722 Sittala Carl Jöransson, Maria dotter, Elin dotter. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=219

Luettelo vapaavuosia saaneista v. 1724: Sittala Marcus Thomasson eller Carl Möli, 6 åhr frihet, skatte 1728.

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Sittala Marcus Thomasson eller Möli: skatte 1728, Carl Jöransson gl. åboo äger 1 häst och oxor.

RK 1730-1736 Carl bonde, Lisa hustru, Jacob son, Ingeborg hustru, Inhyses Anna, Inhyses Maija (yliviivattu), Inhyses Anna gl. gumman (yliviivattu), Lisa piga (yliviivattu), Lena piga (yliviivattu), Lisa Mårtensdotter piga.
RK 1740-1746 Carl bonde, Lisa hustru (yliviivattu), Jacob son, Ingeborg hustru, inhyses Anna blind, Jacob drengpojke, Maria dotter.
RK 1747-1753 Carl gl bonde (1749 89 år obiit 1750), Jacob värd (1749 45 år yliviivattu), Ingeborg hustru (1749 42 år), Anna gl mor blind (yliviivattu), Maria dotter (1749 18 år), Jacob dreng (1749 17 år yliviivattu), Anna dotter (1749 15 år), Lisa dotter (1749 8 år), Thomas son (1749 6 år).
RK 1758-1763 Ingeborg änka (1755 48 år), Maria dotter (1755 24 år), ???måg, Anna hustru (1755 20 år yliviivattu), Petter måg (1755 24 år), Lisa hustru (1755 16 år), Maria Gustafs s. 1763, Eric son s. 1764, Lisa Gustafs s. 1768, Maria s. 1757, Henric s. 1760, Lisa s. 1764, Thomas son (1755 12 år yliviivattu), Simon son s. 18.10.1745, Lisa dotter s. 11.6.1741.

Perunkirjoitus 23.12.1751 Sittala Möli afl. bonde Carl Jöransson, afl. hru Lisa Bertilsdotter, son Jacob Carlsson, tvänne döttrar Elin och Maria Carlsdotter. Maria gift med bonde Johan Henricsson ifrån Paakkois by, Elin är enka. Allekirjoitukset Jacob Carlsson i Sittala, Elin Carlsdotter i Kuttis, hru Maria Carlsdotters vägnar Johan Henricsson i Paakkois. Möli hemman är crono.
    () Lisa Bertilsdotter Möli, s. Kalvola,Sittala.
    (äi) Elias Andersson Perttula, Talollinen, s. 1657 Hattula,Hyrvälä, k. 26.3.1735 Hattula,Hyrvälä, ikä 78 v. Rippikirja 1720 Perttula Elias Andersson, hru Maria Michelsdr, Matts Eliasson, Beata Mattsdr, Ingrid Eliasdr, Sophia Eliasdr, Simon Eliassson, inh Carin Sigfridsdr. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24847890.
    (ää) Maria Michelsdotter Siironen, s. noin 1670 Hattula,Takajärvi, k. 4.1.1742 Hattula,Hyrvälä, ikä 72 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 44
2. Lisbetha Christersdotter Mattila, (Taulusta 1, isä Christer Mattila)s. noin 1663 Sääksmäki,Linnainen, k. 25.3.1741 Sääksmäki,Linnainen,Mäki, ikä 78 v. Mainitaan Sääksmäen pitäjänhistoriassa sivulla 500, leskivaimo Liisa Ristontytär. Vihittäessä Henric Larssonin kanssa leski Linnaisista.
Sääksmäen rippikirja 1691-1714 Linnainen Mattila Lisa dotter i Judickala.
.

1. puoliso: Eric JacobssonLinnaisten Mattilan ratsumies, s. noin 1661, k. 20.8.1694 Sääksmäki,Linnainen, ikä 33 v. Kuolintieto 20.8.1694 23.8.1694 Linnais Mattila Rytt. Erich Jacobsson 33 år, ifr.Kemmola, 33 1/2 år tai 1697 7.4.1697 Linnais Kembola Gll.rytt. Erich 45 år.
SAY Linnaisten Mattila 1694 Erich ryttare, Lisa hustru. SAY 1693 Linnaisten Keivonen Eric ryttare. SAY Linnaisten Mattila 1680 ja 1682 Lisa ryttare hustru, Eric ryttare, 1691 ja 1693 Erich ryttare.
SAY Kemmola mainitaan 1691 ja 1693 Eric ryttare ja 1694 Eric ryttare, inh. Lisa R.

2. puoliso: Vihitty 3.10.1697 Sääksmäki Henrich Larsson HietalaLampuoti Sääksmäen Jutikkalan kartanossa, s. 1655 Sääksmäki,Linnainen, k. 10.9.1714 Sääksmäki, ikä 59 v. SAY Saarioinen Jutikkala Hietaby 1689 Henrich Larsson, 1691 torppare Henrich Larsson, Lisa hustru, 1694 Henric Larsson Hietaby, öde under Judikkala.
Lapset:
Carin Henricsdotter Hietala , s. 26.11.1698 Sääksmäki,Jutikkala. Tauluun 45
Valborg Henricsdotter Hietala , s. 14.4.1700 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 50
Elisabet Henricsdotter Hietala , s. 27.1.1702 Sääksmäki,Jutikkala. Tauluun 55
Anna Henricsdotter Hietala s. 27.3.1703 Sääksmäki,Jutikkala, k. 11.4.1703 Sääksmäki,Jutikkala, ikä 0 v ja 0 kk, kummit: Anders Andersson ifrån Linnais, Thomas Olafsson ifrån Munde, Johan Eliassson ifrån Judickala med sin Hru Brita Thomasdr, Maria Ericsdr, ? Grelsdr ifrån Linnais.
Lars Henricsson Hietala , s. 5.8.1704 Sääksmäki,Jutikkala. Tauluun 59
Matts Henricsson Seppälä , s. 20.2.1707 Sääksmäki,Jutikkala. Tauluun 66
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 45
3. Carin Henricsdotter Hietala, (Taulusta 44, äiti Lisbetha Mattila)s. 26.11.1698 Sääksmäki,Jutikkala, kummit: Isac Carlsson och Carin syster ifrån Maatiala, Johan Eliasson, Sophia Sigfridsdotter och Agneta Thomasdr ifrån Jutikkala. Muuttanut: Munteen Molkalta til Sittala v. 1765.

Puoliso: Vihitty 28.12.1715 Sääksmäki,Jutikkala Henric Olofsson HietalaLampuoti, Muntee Vilppulan isäntä 1724-1728, s. 25.2.1692 Sääksmäki,Kantala, k. 5.10.1763 Sääksmäki, ikä 71 v ja 7 kk, kummit: Jöran Johansson, Matts Ericsson, Margareta Hemmingsdr, Beata Ericsdr, Sophia Michelsdr alla i Kantala. Lampuoti Jutikkalan Heikkilässä. Asui välillä Kantalassa ja Munteen Philppulassa,sitten torppari Jutikkalan Hietakylässä sekä viimeksi itsellinen Itkossa ja Munteella.

Henkikirja 1722 Kantala Henric Olofsson, Kaisa hru, Walborg gl wärdinna. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=226

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Sääksmäki Wieremunde Michel Skytt eller Henric Filppula, Henric Olofsson har detta om hösten 1723 optagit, äger 1 paar oxar. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295809

Läänintilit 1729: Vapaavuosilla viljelyyn otetut tilat: Wieremunde Michel Skytt eller Henric Filppula, skatte 1731, detta hemman har åhr 1720 on hösten åter förfallit ödesmåhl...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12324889.
Puolison vanhempia:
    (i) Olof Mattsson Kantala, Talollinen, s. noin 1632 Sääksmäki,Mulkue,Piltola, k. 29.9.1723 Sääksmäki,Kantala, ikä 91 v. SAY ES 2202 Mulkue Piltola 1682: Olaf bror, Beata hru -> till Kantala.
SAY ES 2202 Kantala 1691: Olaf Mattson ifrån Mulkue Karjainen.
Sääksmäen käräjät v. 1727: rusthållaren Olof Mattsson i Candala, köpebref af den 16. Jun 1688. Son Olof Olofsson.
    (ä) Beata Hemmingsdotter, s. 1648 Sääksmäki,Valkeakoski, k. 2.4.1732 Sääksmäki,Kantala, ikä 84 v.
    (ii) Matts Olofsson Piltola, s. Sääksmäki,Mulkue.
    () Valborg Larsdotter, k. 28.9.1684 Sääksmäki,Mulkue. Sääksmäen kirkontilit hautausmaksut: 28.9.1684 Mulkue Pildo Mattses enka.
    (äi) Hemming Michelsson Tohka, Mylläri Valkeakoskella Roukon myllyssä, s. 1609 Sääksmäki,Valkeakoski, k. 7.4.1701 Sääksmäki,Valkeakoski, ikä 92 v.
    (ää) Sophia Bengtsdotter Penttilä, s. Sääksmäki,Lantoinen.

Lapset:
Anna Henricsdotter Hietala s. 1.12.1716 Sääksmäki,Jutikkala, kummit: Johan Tangelin, Johan Eskelsson, Eric Ericsson, Jöran Olofsson, Matts Johansson drengpojke ibm, Agnis Henricsdr, Maria Mattsdr, Beata Ericsdr, Beata Michelsdr, Valborg Henricsdr.
Johan Henricsson Korho s. 24.12.1719 Sääksmäki,Jutikkala, kummit: Eric Hufvudskiöld, Eric Ericsson, Mårten Olofsson, Matts Johansson.
Valborg Henricsdotter Hietala s. 7.4.1722 Sääksmäki,Kantala, kummit: Ryttaren Anders ??man, Eric Ericsson ifrån Munde, Jöran Olofsson ifr. Kantala, ibm hru Walborg Andersd, piga Walborg Cnutsdr, Sophia Mårtensdr piga ibm, piga Beata Mattsdr alla ifrån Kantala.
Cirstin Henricsdotter Vilppula , s. 1725 Sääksmäki.Muntee. Tauluun 46
Lisa Henricsdotter Vilppula , s. 10.1.1727 Sääksmäki,Muntee,Philpula. Tauluun 47
Beata Henricsdotter Vilppula s. 12.11.1729 Sääksmäki,Muntee,Philpula, kummit: Matts Henricsson ifrån Itko, Mårten Thomasson, Caisa Jöransdr ifrån Itko.
Thomas Henricsson Pinomäki e. Vilppula Tuomola , s. 12.11.1729 Sääksmäki,Muntee,Philpula. Tauluun 48
Caisa Henricsdotter Hietala , s. 13.9.1733 Sääksmäk,Jutikkala,Hietala. Tauluun 49
Maria Henricsdotter Hietala s. 24.3.1736 Sääksmäki,Jutikkala,Hietala, kummit: Johan Olofsson, Anders Johansson, Maria Ericsdr alla ifrån Kantala, Maria Carlsdr och Lisa ??dr ifrån Jutikkala. Blind v. 1798-1803 rippikirjassa. Muuttanut: i Kuurila.
Henric Henricsson Hietala s. 15.11.1739 Sääksmäki,Jutikkala,Hietala, k. 9.7.1740 Sääksmäki,Jutikkala, ikä 0 v ja 7 kk, kummit: Johan Olofsson, Eric Ericsson, Carl Isacsson, jungfru Ulrica Ignatia, jungfru Catharina Fonselia, Maria och Lisa Ericsdotter, Lisa Henricsdr.
Matts Henricsson Hietala s. 15.11.1739 Sääksmäki,Jutikkala,Hietala, k. 1739 Sääksmäki, ikä 0 v, kummit: Johan Olofsson, Eric Ericsson, Carl Isacsson, jungfru Ulrica Ignatia, jungfru Catharina Fonselia, Maria och Lisa Ericsdotter, Lisa Henricsdr.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 46
4. Cirstin Henricsdotter Vilppula, (Taulusta 45, äiti Carin Hietala)s. 1725 Sääksmäki.Muntee, k. 16.10.1795 Kalvola,Kuurila, ikä 70 v. Perunkirja 12.1.1796 Kuurila: gammal landbonde Jacob Mattsson, afledne hustru Christina Henricsdotter, söner Michel och Jacob, söner Gabriel och Johan, dotter Maria Elisabet, dotter Christina och hennes man Johan Thomasson.

Puoliso: Jacob Mattsson Jaakkola e. KorhoLampuoti, torppari, s. 8.1721 Kalvola,Taljala, k. 30.10.1800 Kalvola,Kuurila, ikä 79 v. Janakkalan käräjät v. 1772: landbo å Kuurila säteri i Kalvola socken Jacob Mattsson kärde til dragon Samuel Törnberg ifrån Turkhauta, gift med landbo dotter på Jacola hemman i Kirstula by.

Perunkirja 3.11.1800 Kuurila: gammal landbonde Jacob Mattsson, söner Michel och Gabriel, mågen Johan Thomasson med des hru Christina, ogift dotter Maria.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Ericsson Sipilä, s. 1686, k. 4.12.1763 Kalvola,Kuurila, ikä 77 v.
    (ä) Anna.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 47
4. Lisa Henricsdotter Vilppula, (Taulusta 45, äiti Carin Hietala)s. 10.1.1727 Sääksmäki,Muntee,Philpula, k. 16.6.1782 Kalvola,Vehkoja, ikä 55 v ja 5 kk, kummit: Eric Axelsson ifrån Munde, Jöran Olofsson Candala, Lars Henricsson ifr. Linnais, Margareta Eliasdr ifr. Kantala, Beata Michelsdr ifr. Lukko. Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 5.4.1756: Ogift qvinnoperson Lisa Henricsdoter ifrån Vieremunde i Januari födt ett oäckta flickebarn son ännu lewer, Lisa gifwit att hr baron, förare Lorentz Mellin har berörde barn aflat. Muuttanut: i Calvola. Munteen Molkalta til Sittala v. 1765.

Vihkimättä: Lorentz MellinLieuten. baron, s. 24.2.1729 Akaa,Hautaa, k. 2.11.1799 Akaa,Hautaa, ikä 70 v ja 8 kk, kummit: Hr Capitain Samuel Dufving, hr Lietnant Berent DelaMotte, mons Eric Forström, fru Eva Pistolhielm, madam Christina Höök.
Puolison vanhempia:
    (i) Gustaf Adolf Gustafsson Mellin, Kornetti, s. 6.12.1698, k. 18.2.1772 Akaa,Hautaa, ikä 73 v ja 2 kk. Vihitty 19.7.1721 Akaa.
    (ä) Anna Beata de la Motte, s. 22.5.1704 Sääksmäki,Lahinen, k. 21.9.1776 Akaa,Hautaa, ikä 72 v ja 3 kk.
    (ii) Gustav Bernhardsson Mellin, s. 17.2.1673 Mouhijärvi, k. 1704 Latvia,Mitau, ikä 31 v.
    () Helena Christina Didricsdotter Rigeman, s. noin 1668 Liivinmaa, k. 26.11.1740 Kiikka, ikä 72 v.
    (äi) Berndt de la Motte, Luutnantti, s. noin 1674, k. 15.4.1741 Akaa, ikä 67 v. Vänrikki Hämeen läänin jalkaväkirykmentissä 1700, luutnantti (1704), ero 1705. Omisti Sääksmäen Lahisen vuoteen 1728. Vihitty 7.4.1696 Akaa.
    (ää) Ingeborg Pettersdotter Pistolhielm, s. 1680, k. 16.4.1717 Sääksmäki, ikä 37 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 48
4. Thomas Henricsson Pinomäki e. Vilppula Tuomola, (Taulusta 45, äiti Carin Hietala)Lampuoti, torppari, s. 12.11.1729 Sääksmäki,Muntee,Philpula, k. 11.8.1807 Kalvola,Niemi,Vehkoja, ikä 77 v ja 8 kk, kummit: Matts Henricsson ifrån Itko, Mårten Thomasson, Caisa Jöransdr ifrån Itko. Muuttanut: Kalvolan muuttaneet v. 1763, Kuurila torp Thomas Henricsson med des hru Anna Andersdotter ifrån Linnais med betyg af d. 9.1.1763.

Puoliso: Vihitty 27.12.1753 Akaa,Kurisjärvi Anna Andersdotter s. 28.11.1731 Akaa,Kurisjärvi, k. 13.4.1802 Kalvola,Niemi,Vehkoja, ikä 70 v ja 4 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Anders Henricsson, Torppari, s. 1704 Akaa,Kurisjärvi, k. 7.5.1758 Akaa,Kurisjärvi, ikä 54 v. Vihitty 1.11.1727 Akaa,Kurisjärvi.
    (ä) Elisabet Michelsdotter, s. 1700 Akaa,Kurisjärvi, k. 19.8.1765 Akaa,Kurisjärvi, ikä 65 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 49
4. Caisa Henricsdotter Hietala, (Taulusta 45, äiti Carin Hietala)s. 13.9.1733 Sääksmäk,Jutikkala,Hietala, k. 19.2.1796 Kalvola,Niemi,Vehkoja, ikä 62 v ja 5 kk, kummit: Mårten Johansson, Matts Jacobsson ifrån Jutikkala, Matts Henricsson ifrån Linnais, jungfru Beata Blåfield, Maria Ericsdr, Caisa Abrahamsdr. Perunkirja 6.10.1796 Kalvola Kuurila: enklingen Petter Henricsson Vehkoja, afledne hru Caisa Henricsdr, tre söner Henric, Carl och Eric 19 år, förmyndare torpare Johan Ericsson i Niemis gård, tre gifta döttrar Lisa, Stina och Beata.

Puoliso: Vihitty 25.12.1753 Sääksmäki Petter Henricsson Pinomäki e. BalckTaljalan Perttulan lampuoti, torppari Kuurilassa, s. 1727 Tyrväntö,Lahdentaka, k. ennen 1797 Kalvola,Kuurila,Vehkoja, ikä 70 v. Varamiesluettelo v. 1749: Taljala Petter Henricsson, 20 år gammal, född i Hattula socken, ogift, tienar i rotan.

Mainitaan 1747 alkavassa rippikirjassa Taljalan Tajasella Petter, Balcks son.

V.1797 vajaavaltaisen lasten edunvalvojan Niemen torppari Johan Ericssonin (Vehkoja Tuomola) tilalle talollinen Johan Frantzila. (Johan Johansson). http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26358950.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric Balck, Rakuuna, itsellinen Tajasella, s. 1685 Kalvola, k. 11.3.1753 Kalvola,Taljala, ikä 68 v. Pääkatselmus v. 1728: Tyrväntö Lahdentaka nro 28, Henric Balck, afsked 2.4.1728 afsked. Lahdentaan ratsumieheksi vankeudesta 14.2.1723.
    (ä) Margareta, k. noin 1740 Kalvola,Taljala.
    (äi) N.N.
    (ää) Valborg, k. noin 1740 Kalvola,Taljala.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 50
3. Valborg Henricsdotter Hietala, (Taulusta 44, äiti Lisbetha Mattila)s. 14.4.1700 Sääksmäki,Linnainen, k. 7.7.1757 Sääksmäki,Muntee,Molkka, ikä 57 v ja 2 kk, kummit: Eric Eskilsson, Jöran Eskilsson i Jud. Claes Ericsson i Linnais (Mattilan isäntä) med sin hru Maria Johansdr ibm, Lisa Henricsdr ifrån Judickala.

Puoliso: Vihitty 16.12.1722 Sääksmäki,Linnainen Eric Axelsson Molkka Talollinen, s. noin 1700, k. 8.12.1760 Sääksmäki,Muntee,Molkka, ikä 60 v. Vihittäessä Itkossa.

Perunkirjoitus 10.4.1761: Aflidne bonde Eric Axelsson, aflidne hustru Valborg Henricsdotter, twå söner Eric och Henric, twå döttrar Maria och Kirstin, Maria gift med bonde Michel Clausson i Tarttila, Kirstin gift med bonde Gustaf Ericsson i Unois, son Eric Ericssons hustru Maria Larsdotter. Thetta Molkka hemman är crono. Velkoja til nämdeman Jöran Jacobsson ifrån Maatiala, son Eric Ericssons hustru Maria Larsdotter, til soldaten Henric Wass, til dotter Maria Ericsdotters man bonde Michel Classon ifrån Tarttila.

Sääksmäen käräjät 21.10.1724: renki Eric Axelsson anoo asukasoikeutta Mårten Thomassonin autioksi jättämään Munteen Molkkaan. Takaajat munsterskifvare Johan Speitz ja bonde Johan Andersson ifrån Linnais. Ote autiotarkistuksissa. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41041415

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Vieremunde Cnut Mårtensson eller Eric Axelsson Molka, skatte 1730, har ingenting bygt...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295826

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Muntee Jacob Cnutsson eller Eric Ericsson Lucko, Eric Eskellsson ny åboo äger 1 par oxar. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295801.
Puolison vanhempia:
    (i) Axel Persson Nord, Rakuuna, s. 1663, k. 21.9.1735 Sääksmäki,Muntee,Molkka, ikä 72 v. Olli Tiitinen:
Vadstenan sotamieshuoneen luettelot D II E:20, WA 1772 1702-1715
Diverse förteckningar över gratialister s. 102 Tafwastehuus Lähns Cawalleriet K M:tz d:n 24 Sept 1707, Ryttaren Axell Norss, 1708 d 1 Aprilis till Elsund if:n Afskeds Datum tarkoittanee, että hän on ollut kuninkaan johtamien joukkojen mukana ja saanut eron 24.9.1707 sopivasti ennen Pultavan katastrofia 1709. Sotamieshuone on myöntänyt hänelle 1.4.1708 eläkkeen/avustusta (underhåld) eropäivästä lähtien rykmentinkirjuri Nils Elsundin kautta.
    (ä) Christina Samuelsdotter, k. 1737 Sääksmäki,Muntee.

Lapset:
Maria Ericsdotter Molkka , s. 26.3.1727 Sääksmäki,Muntee. Tauluun 51
Lisbeta Ericsdotter Molkka s. 12.9.1730 Sääksmäki,Muntee, k. 2.7.1732 Sääksmäki,Muntee, ikä 1 v ja 9 kk, kummit: Matts Henricsson ifrån Itko, Eric Ericsson ifrån Jutikkala, Mårten Thomasson ibm, hru Caisa ibm, pig Anna Johansdr, Valborg ??.
Helena Ericsdotter Molkka s. 16.2.1734 Sääksmäki,Muntee, k. 14.9.1735 Sääksmäki,Muntee, ikä 1 v ja 6 kk, kummit: Christer Jöransson ifrån Linnais (Mattila), Matts Henricsson ifrån Itko (pso Caisa Jöransdotter Mattila), Lars Henricsson ifrån Linnais och des bror Matts ibm, hru Caisa Andersdr ifrån Linnais, hru Caisa Henricsdr ifrån Itko, pigor Ericsdr och Henricsdr ifrån Jutikkala.
Christina Ericsdotter Molkka , s. 16.2.1734 Sääksmäki,Muntee. Tauluun 52
Erich Ericsson Molkka , s. 3.4.1738 Sääksmäki,Muntee. Tauluun 53
Henrich Ericsson Molkka , s. 12.6.1740 Sääksmäki,Muntee. Tauluun 54
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 51
4. Maria Ericsdotter Molkka, (Taulusta 50, äiti Valborg Hietala)s. 26.3.1727 Sääksmäki,Muntee, k. 5.3.1810 Urjala,Huhti,Kangasniemi, ikä 82 v ja 11 kk, kummit: Lars Henricsson och Thomas Andersson if Linnais, Annila drag Matts Björklund, ibm Itkoi hru Caisa Jöransdr (Linnaisten Mattilasta), Anna Andersdr och Caisa Henricsdr ifr Munde. Muuttanut: Til Urdiala 1807.

Puoliso: Vihitty 21.5.1746 Sääksmäki Michel Clausson SakanenTalollinen, s. 27.9.1723 Sääksmäki,Tarttila, k. 28.8.1790 Sääksmäki,Sakanen, ikä 66 v ja 11 kk, kummit: mons Carl Feneman, Henric Simonsson Sakainen, Jöran Mihna ibm, jungfru Catharina Feneman, hru Caisa Jöransdr och pigan Maria Ericsdr alla ifrån Tarttila. Vihittäessä v. 1746 mainitaan talolliseksi.
Puolison vanhempia:
    (i) Clas Andersson Sakanen, Tarttilan Sakasen isäntä, s. 19.7.1692 Sääksmäki,Roukko, k. 9.1.1743 Sääksmäki,Tarttila, ikä 50 v ja 5 kk. Henkikirja 1722 Tarttila Clas Andersson, Beata hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=225

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Tarttila Jöran Mårtensson eller Clas Andersson Sakanen, skatte 1726, Clas Andersson gl åboo äger 1 paar oxar...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295823. Vihitty 22.5.1717 Sääksmäki.
    (ä) Beata Ericsdotter Itko, s. 30.6.1695 Sääksmäki,Jutikkala, k. 19.4.1748 Sääksmäki,Tarttila, ikä 52 v ja 9 kk.
    (ii) Anders Nilsson Punkka, Ratsumies, s. noin 1646 Sääksmäki,Roukko, k. 2.6.1697 Sääksmäki,Roukko, ikä 51 v. Vihitty 24.6.1691 Sääksmäki,Linnainen.
    () Ingeborg Larsdotter Mattila?, s. noin 1671 Sääksmäki,Linnainen.
    (äi) Eric Eskilsson Itko, Lampuoti, s. noin 1657 Sääksmäki,Itko, k. 23.8.1713 Sääksmäki,Jutikkala, ikä 56 v.
    (ää) Valborg Mårtensdotter, s. noin 1659, k. 8.1.1716 Sääksmäki,Jutikkala, ikä 57 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 52
4. Christina Ericsdotter Molkka, (Taulusta 50, äiti Valborg Hietala)s. 16.2.1734 Sääksmäki,Muntee, k. 13.4.1813 Kalvola,Unonen, ikä 79 v ja 1 kk. Perukirja 10.5.1813. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=81117243. Muuttanut: i Kalvola.

Puoliso: Vihitty 4.6.1754 Sääksmäki Gustaf Ericsson Eerola Talollinen, s. 1730 Kalvola,Unonen, k. 27.11.1799 Kalvola,Unonen, ikä 69 v.
Puolison vanhempia:
    (i) Eric Mårtensson Eerola e. Elsoila, Talollinen, s. 1687 Sääksmäki,Linnainen, k. 21.5.1758 Kalvola,Unonen, ikä 71 v. Henkikirja 1722 Unonen Eric Mårtensson, Beata hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=220
Luettelo verovapautta saaneista taloista v. 1724; Unois Olof Cnutsson eller Eric Mårtensson, 6 åhrs frihet, skatte 1728.
Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Unois Olof Cnutsson eller Eric Mårtensson, skatte 1728, Eric Mårtensson gl, åboo äger 1 paar oxor, uppsatt 1 ny pörta, 1 bock och fäähuus samt ny rija. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295800

Olli Tiitinen:
Eero Martinpoika haki 16.7.1722 alkaneilla kesäkäräjillä vapaavuosia maaverojen maksuun. Hän oli 8.3.1722 saanut asukasoikeuden kruununvouti Carl Helleniukselta Unosten kruununtilaan ja hänen sanotaan tulevan Linnaisista.
Vapaavuosien takuumiehiksi Eero Martinpoika esitti Heikki Martinpoikaa Linnaisista ja Yrjö Sipinpoikaa Heinusta. (KA 8154).
Leski Brita Abrahamintytär esitti käräjillä 24.-26.1.1759 Eero Martinpojan veljenpoikaa talollinen Matti Heikinpoikaa Linnaisista heidän alaikäisten lastensa edunvalvojaksi. (Sääksmäki 20, § 46, s. 912v, ES 3381)


RK 1731-1736 Erich bonde, Beata hustru, Abraham gl. man (yliviivattu), Ingeborg hustru, Maria syster.
RK 1747-1753 Eric bonde (1749 64 år), Beata hustru (1749 51 år), Eric son (1749 23 år yliviivattu), Helena hustru (1749 24 år yliviivattu), Matts son (1749 21 år yliviivattu), Gustaf son i Heinu (1749 19 år), Stina hustru, Ingeborg dotter (1749 17 år yliviivattu), Kirstin dotter (1749 13 år), Samuel son (1749 10 år), Jacob son (1749 7 år), Elias son (1749 23 år), Johan son s. 1749, Anders son s. 1751.
Kalvolan käräjät 24.11.1759: numera afledne bonde Eric Mårtenssons änka Beata Abrahamsdotter i Unois, sammanlade barn som ännu ähr omyndiga. Förmyndare hennes afledne man Eric Mårtenssons broderson bonde Matts Henricsson ifrån Linnais by. Vihitty noin 1722 Kalvola.
    (ä) Beata Abrahamsdotter Eerola, s. 1701 Pälkäne,Kuisema, k. 9.1.1763 Kalvola,Unonen, ikä 62 v. Kalvolan RK 1730-1736 Abraham gl. man (yliviivattuna).
    (ii) Mårten Ericsson Elsoila, Talollinen, s. 1654 Sääksmäki,Linnainen, k. 16.1.1696 Sääksmäki,Linnainen, ikä 42 v. Henkikirja 1676 inh Brita Ericsdotter. Henkikirja 1691 Mårten Ericsson, Brita hustru, Anders drg.
    () Brita Henricsdotter, s. 1655, k. 24.10.1733 Sääksmäki,Linnainen,Elsoila, ikä 78 v.
    (äi) Abraham Johansson Nyström, Ratsumies, korpraali, talollinen, s. noin 1662, k. Kalvola,Unonen. Kalvolan rippikirja 1731-1736: Erich bonde, Beata hustru, Abraham gl. man (yliviivattu), Ingeborg hustru.
Kuisemassa SAY: Abraham Unonen 1.jpg
Unosissa SAY: Abraham Unonen 2.jpg

Olli Tiitinen:
Abraham Johansson Nyström oli Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsurykmentin kaksikkaiden Alisen Hollolan komppanian ratsumies no 106 ja korpraali Pälkäneen Kuisemassa, mainittu rullissa 1703, 1705 ja 1709. (KA URR 396, mf 55000; KrA Rullor 1709:1, mk 02955 2-3/5).
Vaimo Maria on viivattu yli henkikirjassa 1712 ja merkitty: finnes i Calfwola socken Unnois by.
Förafskedade Corporalen Abraham Johanss: ifrån Unois med des hustru Maria Jacobsdr d:n 5 Febr 1722 uhr Mantals längden licentieradhe, den förre om 70 åhrs ålder ok den senare 69 åhr gammal, skola wara så siuk ok bräcklige,
dett dhe nu mera något arbete eij kunna förtiena, hwarför ok dhe dett hemman dhe därstädes innehaft, till sine barn straxt wed fredzlutet måste afträdha. (Sääksmäki 2, 16.-18.11.1726, s. 704v-714, ES 3367)

Läänintilit 1710 Pälkäne Kuisema, ryttare Johan Abrahamsson til fält utgången och där död hafwer.

.
    (ää) Maria Jacobsdotter, s. noin 1663. Oliko Kankaisten isännän Hartvig Heikinpojan (Kuurilan sukua) ja Brita Danielintyttären tytär ?.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 53
4. Erich Ericsson Molkka, (Taulusta 50, äiti Valborg Hietala)Talollinen, s. 3.4.1738 Sääksmäki,Muntee, k. 11.8.1813 Sääksmäki,Muntee, ikä 75 v ja 4 kk, kummit: Pehr Pehrsson, Henric Thomasson, Lars Thomasson, Beata Barck?, Valborg Mattsdr.

1. puoliso: Vihitty 12.3.1758 Tammela Maria Larsdotter Franssilas. 8.3.1733 Tammela,Teuro, k. 18.3.1767 Sääksmäki,Muntee,Molkka, ikä 34 v ja 0 kk. Perukirja 10.6.1767 Sääksmäki Vieremunde Molkka hemman: bondehustru Maria Larsdotter, 3 stycken omyndiga barn, Matts och Michel Ericssöner samt Lisa dotter. Förmyndare bonde Simon Larsson ifrån Tammela socken Teuro by och Frantsila hemman. Enklingen Eric Ericsson Molkka.
Puolison vanhempia:
    (i) Lars Andersson Franssila e. Nopola, Talollinen, s. 1697 Tammela,Teuro,Nopola, k. 12.5.1765 Tammela,Teuro, ikä 68 v. Bror Teuron Nopolassa, myöhemmin Teuron Franssilan isäntä.

Tammelan käräjät 16.1.1725: Lars Henricssonin anomus Teuron Franttilan verovapaudesta. Talo ollut autiona vuodesta 1700 jolloin edellinen isäntä otettu ratsumieheksi. Takaaja Henric Mårtensson ifrån Haudankorva ja Simon Simonsson ifrån Levä. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41041936

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Teuro Jöran Fransson eller Lars Andersson Rantila, skatte 1731, Henric Larsson optagit det nyligen...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295836

Perunkirja 14.3.1765 Teuro Frantsila crono augments hemman: framledne bonde Lars Andersson, enka Lisa Simonsdotter, son Simon Larsson, döttrar Maria och Lisa, Maria gift med bonde Eric Ericsson Molkka ifrån Vieremunde by. Förmyndare aflednes broder rusthållare Henric Andersson Tuomola i Teuro. Vihitty 23.12.1729 Tammela.
    (ä) Lisbeta Simonsdotter Pekola, s. 9.9.1708 Tammela,Linikkala, k. 29.3.1767 Tammela,Teuro, ikä 58 v ja 6 kk.
    (ii) Anders Thomasson Nopola, Rusthollari, s. 1665 Tammela,Teuro, k. 14.10.1716 Tammela,Teuro,Nopola, ikä 51 v. Isntänä 1689-1709. Vihitty 28.12.1690 Tammela,Haudankorva.
    () Sara Mårtensdotter Kossila, s. 1668 Tammela,Haudankorva, k. 27.12.1752 Tammela,Teuro,Nopola, ikä 84 v.
    (äi) Simon Bertilsson Pekola, Pekolan isäntä 1702-, s. noin 1676, k. 4.5.1746 Tammela,Linikkala, ikä 70 v. Henkikirja 1722 Linikkala, Simon Bertilsson, Kirstin hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=213.
    (ää) Chirstin Henricsdotter, s. Tammela,Kojo, k. 1746 Tammela,Linikkala.

2. puoliso: Vihitty 1768 Hattula,Heinu Maria Henricsdotter Puhkas. 22.1.1742 Hattula,Heinu, k. 4.5.1822 Sääksmäki,Muntee, ikä 80 v ja 3 kk, kummit: Matts Arvidsson, Sara Thomasdr, hru Maria Thomasdr, pigan Caisa Jacobsdr alla ifrån Heinu. Muuttanut: Pois Puhkalta v. 1768.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric Thomasson Puhka, Talollinen, s. 1698 Hattula,Heinu, k. 18.8.1770 Kalvola,Heinu, ikä 72 v. Mainitaan Puhkalla 1727-.

V. 1733: Henric Thomasson, Sara syster, Anna syster, Maria syster, Kirstin soldat hru.

Perunkirja 6.4.1771 Heinu Puhka kronohemman: afledne åboen Henric Thomasson, afledne hru Beata Jöransdr, tre söner Arvid, Henric och Johan, twå döttrar Maria och Anna, Maria gift med bonde Eric Ericsson Molkka i Vieremunde, Anna ogift, förmyndare rusthållare Henric Jöransson i Takajärvi. Velkoja til inhysningen Maria Larsdotter, til inhysningen Eric Henricsson.

Luettelo vapaavuosia saaneista taloista v. 1724: Heinu Jöran Mårtensson eller Mårten Puhka, 4 åhrs frihet, skatte 1726.

Luettelo vapaavuosia saaneista taloista v. 1724-1729: Heinu Jöran Mårtensson eller Henric Thomasson Puhka, 1726 Thomas Mattsson besitter detta hemman nuförtiden, som sedan han des fångenskap undsluppit. Hemman äger 2. stykcen häst och 1 paar oxor. 1 fäähus och några änglador.
. Vihitty 28.12.1735 Hattula,Takajärvi.
    (ä) Beata Jöransdotter Mikkola, s. 1713 Hattula,Takajärvi, k. 27.1.1769 Hattula,Heinu,Puhka, ikä 56 v. Mainitaan Puhkalla 1737-.
    (ii) Thomas Mattsson Puhka, Talollinen, s. noin 1669 Kalvola,Heinu, k. 16.2.1744 Hattula,Heinu,Puhka, ikä 75 v. SAY mainitaan Puhkalla 1693-1712. Hattulan kirkontilien hautausmaksut: 1690 Tenhola Puhkas son hustru.
Kirkontilit för otidig sängelaga. Tenhola Puhka son med Tuomola dotter.

Rippikirja 1720-luku Puhkala Thomas Mattsson, hru Lisa Thomasdr, Henric Thomasson, dr Agnes Thomasdr, Walborg Thomasdr, Anna Thomasdr, Sara Thomasdr, Maria Mattsdr, Agnes Mattsdr, Maria Thomasdr. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24847935

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Heinu Henric Thomasson Puhka. Skatte 1726., Thomas Mattsson besitter detta hemman nuförtiden, som sedan hans fångelskap undslupit detta hemman opt. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295798. Vihitty 1690 Hattula,Tenhola.
    () N.N. Tuomola.
    (äi) Jöran Jacobsson Mikkola, Rusthollari, s. 1655 Hattula,Takajärvi, k. 2.5.1740 Hattula,Takajärvi, ikä 85 v. Mikkolan isäntä 1694-1713.

Rippikirja 1720 Mikkola Jöran Jacobsson, hru Beata Johansdr, Maria Jöransdr, Henric Jöransson, Jacob Jöransson, Arvid Jöransson, Beata Jöransdr, Johan Jöransson, inh Johan Jacobsson, inh Maria Jacobsdr. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24847895

Perunkirja 19.12.1760 Takajärvi Mikkola: rusthållare Jöran Jacobsson, framledne hustru Beata Johansdr, son afskedad dragoun Johan Jöransson (ifrån Leiniälä), dotter Beata Jöransdotter, aflidne dotter Brita Jöransdotters arfvingar, Jöran Jacobssons son rusthållare Henric Jöransson, des bröder Johan och Jacob Jöranssöner, deras syster Beata Jöransdr och des man bonde Henric Thomasson Puhka ifrån Heinus by, syster Brita Jöransdotters arfvingar landbonde Henric Franzson ifrån Pelkola, drag Fredric Franzson Sållberg ifrån samma by, smed lärare Carl Franzson ifrån Hakinmäki, aflidne broder Arvid Jöranssons enka Maria Mattsdr ifrån Hyrvälä by.
Hattulan käräjät v. 1735: bårgaren i Tavastehus Thomas Jöransson Kernaala, bonde Matts Carlsson och Thomas Siroinen menevät takuuseen för bonde Jöran Jacobsson skatterättighet om Mickola rusthållet i Takajärvi by.
    (ää) Beata Johansdotter, s. 1654 Hattula, k. 12.9.1744 Hattula,Takajärvi, ikä 90 v.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 54
4. Henrich Ericsson Molkka, (Taulusta 50, äiti Valborg Hietala)Renki, Munteen Skyttälän lampuoti, s. 12.6.1740 Sääksmäki,Muntee, kummit: Petter Hafberg, Carl Cnutsson med sin hru Anna Henricsdr, Lars Henricsson och hru Valborg Henricsdr, Lisa Thomasdr. Muuttanut: Til Skyttälä. Til Ackas 1781. (Kuusjoen Rossille?).

1. puoliso: Lisa Henricsdotter Hernberg s. 31.1.1737 Sääksmäki,Lahinen, k. 1.1.1762 Sääksmäki,Muntee, ikä 24 v ja 11 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric Henricsson Hörnberg e. Hernberg, Rakuuna Lahinen Huhdinniemi, s. 1695 Loimaa, k. 19.6.1753 Sääksmäki,Lahinen, ikä 58 v. Pääkatselmus v. 1721: född i Loimijoki socken, 29 åhr gammal, ogift.
Pääkatselmus v. 1728: född i Åbo län Loimijoki socken, 36 år gammal, gift, tienst 15 år.
Pääkatselmus v,. 1734 afsked.
    (ä) Sophia Mårtensdotter, s. 25.8.1702 Sääksmäki,Tarttila.
    (äi) Mårten Larsson Hiedanpää, Siltavouti, torppari, ratsumies, s. 1664 Sääksmäki,Jutikkala, k. 7.12.1740 Sääksmäki,Lahinen, ikä 76 v. Vihitty 1.6.1702 Sääksmäki.
    (ää) Carin Mattsdotter, Leski, s. 1680 Sääksmäki,Tarttila, k. jälkeen 1740 , ikä 60 v.

2. puoliso: Vihitty 19.12.1762 Sääksmäki,Itko Elisabet Andersdotters. 1739 Sääksmäki,Itko, k. 6.8.1777 Sääksmäki,Muntee, ikä 38 v. Rippikirjassa 1864-1769 Lisa Jacobsdotter?.
3. puoliso: Vihitty 4.7.1780 Sääksmäki,Muntee Maria Andersdotter Elliläs. 25.3.1748 Akaa,Tyrisevä, k. 14.6.1813 Akaa,Kuusjoki,Rossi?, ikä 65 v ja 2 kk. Piikana Munteen Skyttälässä v. 1780.
Puolison vanhempia:
    (i) Anders Johansson Ellilä, Renki, lampuoti Tiuralla, Ellilän isäntä, s. 30.11.1715 Akaa,Kurisjärvi, k. 2.10.1789 Akaa,Tyrisevä,Ellilä, ikä 73 v ja 10 kk. SAY Tiura 1740: lb Anders Johansson, Anna mor, Caisa syster, Kirstin syster (1741).
SAY Tyrisevä Ellilä 1745-1761 Anders Johansson, Brita hru (1763-1769 Brita värd), Henric bror 1747-1755, Anna syster 1753-1756, Lisa syster 1756-1762.

Sääksmäen käräjät 8.4.1771 §6: bonde Anders Johansson Ellilä ifrån Tyrisevä, numera afledne gamla värdinna Anna Jöransdotter, hennes äldsta son Anders Johansson, dotter Lisa Johansdotter Anderses syster. Vihitty 27.5.1745 Akaa.
    (ä) Brita Cnutsdotter, s. 1722 Akaa,Kurisjärvi, k. 28.12.1796 Akaa,Tyrisevä,Ellilä, ikä 74 v.
    (ii) Johan Michelsson Ellilä e. Tiura, Lampuoti Tiuralla, talollinen Ellilässä, s. 1694, k. 1.11.1769 Akaa,Tyrisevä, ikä 75 v. Henkikirja 1722 Valajärvi Johan Michelsson, Anna hru, Anna piga. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=222

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Valajärvi Marcus Nilsson eller Johan Michelsson Granni, skatte 1731, Johan Michelsson landbonde äger 1 paar oxar...possideras af Beck...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295843

Sääksmäen käräjät 8.4.1771 §6: Mainitaan bonde Anders Johansson Ellilä ifrån Tyrisevä, numera afledne gamla värdinna Anna Jöransdotter, hennes äldsta son Anders Johansson, dotter Lisa Johansdotter Anderses syster.

Sääksmäen käräjät 16.12.1771 §87: Mainitaan bonde Henric Johansson Roppo ifrån Narva by Vesilax socken, des broder smeden Matts Johansson ifrån Lindumaa och Kalvola socken, deras numera afledne moder Anna Jöransdotter hwilken varit värdinna å Ellilä hemman i Tyrisevä by testamenterat alla sin ägendom til sin äldsta son bonde Anders Johansson ifrån sagde by. Deras fader Johan Ellilä. Vihitty .12.1714 Akaa,Kurisjärvi.
    () Anna Jöransdotter, s. 1698, k. 10.3.1771 Akaa,Tyrisevä, ikä 73 v. Mainitaan kummina Tiurassa 21.7.1737 hru Anna Jöransdotter.
    (äi) Cnut Olofsson Reinback, Rakuuna, s. noin 1687 Lappeenranta, k. 31.1.1752 Akaa,Kurisjärvi, ikä 65 v. Pääkatselmus v. 1728: född i Lapstrand, 27 år gammal, gift, tienst 2 år.
Pääkatselmus v. 1734: 34 år gammal finne, gift, tienst 9 år.
Pääkatselmus v. 1750: född i Wilmanstrand.

Akaa Kurisniemi v. 1723: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=11932&pnum=113
.
    (ää) Elisabet Pehrsdotter Ellilä, Tyrisevän Ellilässä mor, s. 4.1.1701 Akaa,Tyrisevä, k. 1762 Akaa,Kaulo, ikä 61 v. Akaa Kurisjärvi v. 1759: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=11933&pnum=153
Tyrisevä Ellilä v. 1774: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12378&pnum=100
Tyrisevä Ellilä v. 1783: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12379&pnum=189.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 55
3. Elisabet Henricsdotter Hietala, (Taulusta 44, äiti Lisbetha Mattila)s. 27.1.1702 Sääksmäki,Jutikkala, k. 4.4.1740 Sääksmäki,Linnainen, ikä 38 v ja 2 kk, kummit: Mårten Eskelsson ifrån Judikkala, Christer Jöransson i Linnais (Mattilan isäntä), ibm Lisa Clasdr ibm Maria Jöransdr ifrån Toppola?, och Britha Thomasdr ifrån Judickala. Sääksmäen tuomikunta, perunkirjat 1737-1741 nro 103: Perunkirjoitus 20.2.1741 Linnaisissa, afledne hustru Lisa Henricsdotter, man Sigfrid Thomasson, barn af förra gifte 1 son och 2 döttrar, förmyndare Eric Andersson ifrån Maatiala (Tapio 1. miehen veli) och Lars Sigfridsson (po Henricsson) afl. broder (=esi-isäni Liisan veli räätäli Lars Henricsson). Velkoja mm Matts Sigfridsson Leissalle.

1. puoliso: Vihitty 23.4.1722 Sääksmäki Thomas Andersson Mäki e. MikkolaTalollinen Sääksmäen Linnaisten Mäessä, s. 16.2.1697 Sääksmäki,Linnainen, k. 1738 Sääksmäki,Linnainen, ikä 41 v, kummit: Henric Eskelsson, Mårten Andersson, Sigfrid Jacobsson, Maria Andersdr, Lisa Ericsdr alla ifrån Linnais. Henkikirja 1722 Linnainen Thomas Andersson, Gustaf drg, uptagen 1719. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=225

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Linnainen Marcus Sigfridsson eller Thomas Mäkelä, skatte 1726, Thomas Andersson äger 2 paar oxar och 1 häst...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295779

Henkikirja 1727 Thomas Andersson, Lisa hustru, Matts son.

Sääksmäen käräjät 29.3.1742 s. 205: rusthållare Christer Jöransson i Linnais des hustru Caisa Andersdotters numera afledne broder Thomas Andersson och des numera jämväl framledne hru Lisa Henricsdotters sammanaflade och ännu omyndiga barn hvilka äro son Matts Thomasson och twå döttrar Lisa och Maria Thomasdotter, Thomas Anderssons broder bonde Eric Andersson i Maatiala.

Sääksmäen käräjät 29.3.1742 s. 217: rusthållare Christer Jöransson i Linnais des hustru Caisa Andersdotters numera afledne broder Thomas Andersson och des numera jämväl framledne hru Lisa Henricsdotters sammanaflade och ännu omyndiga barn hvilka äro son Matts Thomasson och twå döttrar Lisa och Maria Thomasdotter. Mäki cronohemmannet i Linnais by, tagit åboen på samma hemman Jöran Nilsson ifrån Kärsä til följande vilkor. - Jöran Nilsson får Mäki hemman hel sin lifstid - framledne Thomas Anderssons son Matts Thomasson när blifvit myndig gifta sig med des dotter Lisa Jöransdotter och Matts Thomasson efter Jörans död for detta hemmannet besitta. - Jöran Nilsson och des hru Anna Axelsdotter ville låta Thomas Anderssons döttrar Lisa och Maria arfva nämda Mäki hemman och köta och fuxa och betala deras bröllop. - Framledne Thomas Anderssons broder bonde Eric Andersson i Maatiala och des afledne hustrus Lisa Henricsdotters broder skräddare Lars Henricsson ifrån Linnais hyväksyvät sopimuksen.
Puolison vanhempia:
    (i) Anders Andersson Mikkola, Talollinen Linnaisen Mikkolassa n. 1690 - 1722, nimismies, s. 1655 Akaa,Tyrisevä, k. 22.4.1722 Sääksmäki,Linnainen, ikä 67 v. Henkikirja 1691 Anders Andersson, Sophia hustru, Mårthen drg, Gertrud piga. Henkikirja 1708 Anders Andersson, Johan son, Maria och Brita pigor.
Vahvistaa Sääksmäen käräjillä 13.11.1705 luovutuksen jolla Pälkäneen kappalainen Olaus Castenius luovuttaa osuutensa Linnaisten Mattilasta veljensä Jöran Christerssonin pojalle Christer Jöranssonille ja tämän psolle Charin Andersdotterille, Christer on Anders Andersson Mikkolan vävy.

Sääksmäen käräjät 1706: Anders Andersson i Linnais måg rusthållare Christer Jöransson, kiistaa Valkeakosken Mårten Jacobssonin pojan Jacobin renkinpestistä. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=8279&pnum=139

Sääksmäen käräjät 7.-9.3.1710 Lars Sigfridssons hemman i Sauvala by och Kalvola socken huudatettu första gången veloista nämdeman Anders Andersson (Mikkola) Sääksmäen Linnaisista.
Sääksmäen käräjät 28.6.1710 huudatettu andra gången.
Sääksmäen käräjät 24.10.1737: bonde och nämdeman Matts Andersson ifrån Kaulo, afledne broder Johan Andersson ifrån Linnais, broder bonde Eric Andersson ifrån Maatiala, deras fader länsman Anders Andersson, broder Johan Anderssons änka Maria Henricsdotter och son Matts Johansson.

Vuoden 1685 ruodutusluettelon mukaan Linnaisten Anders Anderssonin sotamies on Mårten Andersson Hattulan Leiniälästä.
    (ä) Sophia Thomasdotter, s. 1658, k. ennen 1721 Sääksmäki,Linnainen, ikä 63 v.
    (ii) Anders Mattsson Mikkola e. Kuitu, Linnaisten Mikkolan isäntä 1675-1689, s. 1619 Akaa,Tyrisevä, k. 28.7.1701 Sääksmäki,Linnainen, ikä 82 v. SAY Tyrisevä Kuitu 1649-1656 Anders Mattsson bror, 1654-1656 Valborg hustru. Valborg bror hustru 1662-1665. SAY Linnainen Mikkola 1675 Anders Mattsson, Valborg hustru.
Henkikirja 1676 Anders Mattsson, Walborg hustru. Henkikirja 1680 Anders Mattsson, Walborg hustru, Kirstin piga, Anders son. Henrkikirja 1681 Anders Mattsson, Walborg hustru, Anders son, Ingrid hustru.
.
    () Valborg Andersdotter, s. 1624, k. 3.1.1696 Sääksmäki,Linnainen, ikä 72 v. Kuolintiedossa moder ja omaisena Anders Mattsson.

Lapset:
Elisabeth Thomasdotter Mäki , s. 10.9.1724 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 56
Maria Thomasdotter Mäki , s. 28.2.1726 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 57
Matts Thomasson Mäki , s. 29.9.1727 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 58
Anna Thomasdotter Mäki s. 1732 Sääksmäki,Linnainen, k. 18.2.1733 Sääksmäki,Linnainen, ikä 1 v.
Johan Thomasson Mäki s. 20.5.1735 Sääksmäki,Linnainen, k. ennen 20.2.1741 Sääksmäki,Linnainen, ikä 5 v ja 9 kk, kummit: Matts Johansson?, Caisa Andersdr, Margareta Ericsdr, Christina ??, Johan Henricsson, Jacob Johansson, ??.
2. puoliso: Vihitty 1.1.1739 Sääksmäki,Linnainen Sigfrid Thomasson Mäki e. Kaistis. 2.2.1711 Sääksmäki,Ikkala, kummit: Gabriel Woivalenius, Johan M?son, Jöran Jöransson, jungfu Anna Woivalenia, Beata Nilsdr, ?, Maria Johansdr ifrån Ickala.
Puolison vanhempia:
    (i) Thomas Jöransson Kaisti, Talollinen, s. 1679 Sääksmäki,Ritvala, k. 29.5.1755 Sääksmäki,Ritvala, ikä 76 v. Vihitty 11.12.1707 Sääksmäki,Ikkala.
    (ä) Sophia Michelsdotter Kaisti, s. 1670, k. 25.6.1749 Sääksmäki,Ritvala, ikä 79 v.
    (ii) Jöran Sigfridsson Kaisti, Talollinen, s. 1639, k. 26.5.1697 Sääksmäki,Ritvala, ikä 58 v.
    () N.N.
    (äi) Michel Kaisti?.
    (ää) N.N.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 56
4. Elisabeth Thomasdotter Mäki, (Taulusta 55, äiti Elisabet Hietala)s. 10.9.1724 Sääksmäki,Linnainen, k. 18.2.1748 Sääksmäki,Linnainen, ikä 23 v ja 5 kk, kummit: Johan Henricsson, Christer Jöransson (Mattila), Lars Henricsson, Erich Henricsson, hru Maria Henricsdr, Walborg Andersdr alla ifrån Linnais och Caisa och Walborg Henricsdr ifrån Munde.

Puoliso: Vihitty 28.12.1742 Sääksmäki,Linnainen Carl Carlsson Palmfelt e. NuhalaKorpraali, s. noin 1720 Kalvola,Kutinen, k. 4.1.1800 Kalvola,Kuurila, ikä 80 v. Perunkirja 13.1.1800 Kuurila: afskedad corporal Carl Palmfeldt, enka Christina Carlsdotter, fosterson Johan Thomasson. Muuttanut: Kalvolan muuttaneet corporal Pamfeldt med des hru ifrån Linnais haft betyg af d. 8.4.1776.
Puolison vanhempia:
    (i) Carl Ericsson Nuhala, Talollinen, lautamies Kutisten Nuhalassa, s. Kalvola,Kutinen, k. 1735 Kalvola,Kutinen. Henkikirja 1722 Kutinen Carl Ericsson, Brita hru, Maria syster. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=219

Tammelan käräjät v. 1726: Capitain och baron Gustaf Clooth vaatii saataviaan des augments bonde Carl Ericssonilta ifrån Kuttis by och Kalvola socken, Carls cautionister rusthollare Thomas Michelsson äfven Mårten Johansson ifrån Hykkilä.
Sääksmäen ja Kalvolan käräjät v. 1726: nämdeman Carl Ericsson ifrån Kuttis velkaa Tammelan Koiviston Johan Olofsson Kubialle (Vähä-Kättö).

Kutinen Nuhala v. 1733: Carl Ericsson, Brita hustru, Kirstin soldat hru, inhyses Maria.

Läänintilit 1735: Luettelo verorästeistä: Cuttis Carl Nuhala, detta hemmans åboo som igenom misväxt åhr och andra olyckor i stor fattigdom blifwit försatt så att resten hos honom ej kunnat hit intils utfås, är numera jämte sin hustru döda blifna...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13136333.
    (ä) Brita, k. 1735 Kalvola,Kutinen.
    (ii) Eric Carlsson Nuhala, Nuhalan isäntä 1698-, s. Kalvola,Kutinen. Ratsumiesluettelo v. 1656, Calfwola socken Kutis by Grels Bertilssons broder Thomas Bertilsson.

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13149194.
    () Christina.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 57
4. Maria Thomasdotter Mäki, (Taulusta 55, äiti Elisabet Hietala)s. 28.2.1726 Sääksmäki,Linnainen, k. 30.1.1780 Kalvola,Ojajärvi,Mikkola, ikä 53 v ja 11 kk, kummit: Christer Jöransson Mattila, Johan Henricsson Tuitti och Lars Henricsson, Caisa Andersdr, Maria Mårtensdr, Lisbeta Christersdr, Anna Johansdr alla ifrån Linnais. Perunkirja 3.6.1780 Kalvola Ojajärvi: torpare Michel Henricsson, afledne hru Maria Thomasdr, enklingen Michels afledne hustrus broders barn Maria, Catharina, Elisabet och Stina Mattsdöttrar. Stina och Lisa ogift, förmyndare Johan Henricsson ifrån Teurois. Allekirjoitukset Michel Henricsson (po Gabrielsson) ifrån Linnais Mäki å des hru Marias vägnar, Sigfrid Henricsson ifrån Ojajärvi å des hru Catharinas vägnar.

Puoliso: Vihitty 11.12.1748 Sääksmäki Michel Henricsson MikkolaRakuuna, s. 22.9.1726 Sääksmäki,Sillantaka, k. 18.2.1781 Kalvola,Ojajärvi,Mikkola, ikä 54 v ja 4 kk, kummit: Jacob Johan Ståhl, Matts ??, Carl och Anders Mattssöner och Carl Ericsson ibm, Elisabet Lena Witzel, Anna Ericsdr och Beata Zachrisdr alla ifrån Sillantaka.
. Muuttanut: i Calvola.
Puolison vanhempia:
    (i) Henrich Ericsson, Lampuoti Sillantakana, s. 1680 Sääksmäki, k. 4.2.1755 Sääksmäki,Sillantaka, ikä 75 v. Rippikirja 1691-1714 Sillantaka landbonde: Henric Ericsson, Maria Ericsdr hru, Johan Jöransson svåger i Toppola, Maria dess hru, Sophia Ericsdr syster, Anna Ericsdr dito, Elias Ericsson pojke. Vihitty 3.4.1705 Sääksmäki,Terinen.
    (ä) Maria Ericsdotter, s. 1685 Sääksmäki,Terinen, k. 17.3.1757 Sääksmäki,Sillantaka, ikä 72 v.
    (ii) Eric.
    () N.N.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 58
4. Matts Thomasson Mäki, (Taulusta 55, äiti Elisabet Hietala)Talollinen Sääksmäen Linnaisten Mäessä, s. 29.9.1727 Sääksmäki,Linnainen, k. 26.4.1775 Sääksmäki,Linnainen, ikä 47 v ja 6 kk, kummit: Johan Andersson, Matts Henricsson, Johan Henricsson, Anders Henricsson, Matts Henricsson, hru Maria, Caisa Henricsdr hru ifrån Munde dess piga Beata Sigfridsdr. Sääksmäen käräjät 10.12.1764 §87: Matts Thomassons ifrån Linnais Mäki fader Thomas Andersson. Förra åboen Anders Michelsson var hemma ifrån Sittala by och Kalvola socken. Senare åboen Jacob Cnutsson som efter sig lämnat twänne barn, jämte utan arfvinar denna Jacob Cnutsson var gift med Kulo hemmannets i Maatiala by dotter Caisa med namn, hwilkens broder sons dotter nu ähr gift med Matts Thomasson.

Sääksmäen käräjät 16.12.1771 §60: Matts Mäki och des hustru Lisa Jöransdotter.

Puoliso: Elisabet Jöransdotter Mäkis. 28.9.1725 Sääksmäki,Kärsä, k. 21.8.1799 Sääksmäki,Linnainen,Mäki, ikä 73 v ja 10 kk, kummit: Henric Mattsson Kasuri, Michel Axelsson Kärsä, Matts Jöransson i Voipaala, hru Kirstin Henricsdr, Kirstin Axelsdr och Lisa Axelsdr och Lisa Mårtensdr ifrån Aåia.
Puolison vanhempia:
    (i) Jöran Nilsson Mäki, Talollinen aluksi Kärsässä sitten Linnaisten Mäessä, s. 2.5.1696 Sääksmäki,Maatiala, k. 15.5.1773 Sääksmäki,Linnainen, ikä 77 v ja 0 kk. Henkikirja 1722 Maatiala Jöran Nilsson, Maria bror hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=225

Sääksmäen käräjät 8.12.1761 §52: bonde Thomas Henricsson Sipilä ifrån Toijala by af bonde Jöran Nilsson Mäki ifrån Linnais by och bonde hru Anna Axelsdotter, Jörans son Eric Jöransson. Vihitty 26.12.1724 Sääksmäki.
    (ä) Anna Axelsdotter Kärsä, s. 11.6.1703 Sääksmäki,Kärsä, k. 10.8.1761 Sääksmäki,Linnainen, ikä 58 v ja 1 kk. Perunkirja 13.1.1762 Linnainen Mäki: enklingen Jöran Nilsson, aflidne hustru Anna Axelsdotter, twå söner Eric och Johan, tre döttrar Lisa, Anna och Kirstin. Lisa gift med bonde Matts Thomasson ifrån Linnais, Anna gift med bonde Sigfrid Ericsson ifrån Toijala, Kirstins förmyndare syskonenbarn Matts Henricsson ifrån Maatiala by. Mäki hemman är crono. Allekirjoitukset Jöran Nilsson ifrån Linnais, Eric Jöransson ifrån Åbo stad, Johan Jöransson ifrån Linnais, på min hustru Lisa Jöransdotters vägnar Matts Thomasson ifrån Linnais, på min hustru Anna Jöransdotters vägnar Sigfrid Ericsson ifrån Toijala, på omyndiga dotter Kirstin Jöransdotters vägnar Matts Henricsson ifrån Maatiala.
    (ii) Nils Mattsson Kulo, Talollinen Sääksmäen Maatialan Kulossa, s. 1661 Sääksmäki,Maatiala, k. 29.7.1710 Sääksmäki,Maatiala,Kulo, ikä 49 v.
    () Lisa Eskilsdotter Tuitti, s. 1652 Sääksmäki,Linnainen, k. välillä 1714-1727 Sääksmäki,Maatiala, ikä 75 v. Vuonna 1680 sisarena Linnaisten Tuitilla ja vuodesta 1682 Maatialan Nils Mattsson Kulon puolisona.
    (äi) Axel Påhlsson Kärsä, Rusthollari Sääksmäen Kärsässä, s. 1661 Sääksmäki,Kärsä, k. 3.8.1740 Sääksmäki,Kärsä, ikä 79 v. Sääksmäen käräjät v. 1722: förra rusthållare Axel Påhlsson jätetty pois v. 1722 henkikirjasta, on 65 vuotias ja jättänyt tilan pojalleen. Vihitty 5.6.1692 Sääksmäki.
    (ää) Beata Cnutsdotter Raija, Rusthollin tytär Huittulasta, s. 1674 Sääksmäki,Huittula, k. 3.1.1754 Sääksmäki,Kärsä, ikä 80 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 59
3. Lars Henricsson Hietala, (Taulusta 44, äiti Lisbetha Mattila)Räätäli, lampuoti, Mäen isäntä 1739, s. 5.8.1704 Sääksmäki,Jutikkala, k. 11.8.1765 Kalvola,Kuurila, ikä 61 v ja 0 kk, kummit: Lietn Christoffer Ståhl, Johan Eliasson, Erich Eskelsson, Valborg Mårtensdr, Britha Thomasdr, Agneta Thomasdr alla ifrån Judickala. Räätäli Sääksmäen Linnaisissa ja Maatialassa ja viimeksi lampuoti Kuurilan kartanossa. Mainitaan kummina Pälkäneellä Harhalan Nikkilässä v. 1730.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 5.4.1756: sockneskräddare i Säxmäki socken Benjamin Soliander och Johan Theman mot drg Johan Mattsson ifrån Rapola, torpare Gustaf Jacobsson ifrån Valkeakoski, bondeson Jacob Carlsson ifrån Tarttila och skräddare Lars Henricsson ifrån Kuurila tehneet luvatta räätälin töitä.
Perukirja Kuurila 17.2.1766: gamla skäddare Lars Henricsson, änka Brita Andersdotter, 5 söner Johan, Matts, Henric, Carl myndiga men Anders 18 år gammal och omyndig, dotter Anna Larsdotter gift med torpare Anders Jacobsson ifrån Kutila. Son Anderses förmyndare bonde Matts Johansson Mickola ifrån Linnais.

Puoliso: Brita Andersdotter Mikkolas. 1701 Sääksmäki,Linnainen?, k. 5.11.1769 Kalvola,Kuurila, ikä 68 v. Linnaisten Mikkolassa 1728 alkavassa rippikirja ilman ehtoollismerkintöjä pig Brita Andersdotter merkinnällä i Kangasala.
Puolison vanhempia:
    (i) Anders Andersson Mikkola, Talollinen Linnaisen Mikkolassa n. 1690 - 1722, nimismies, s. 1655 Akaa,Tyrisevä, k. 22.4.1722 Sääksmäki,Linnainen, ikä 67 v. Henkikirja 1691 Anders Andersson, Sophia hustru, Mårthen drg, Gertrud piga. Henkikirja 1708 Anders Andersson, Johan son, Maria och Brita pigor.
Vahvistaa Sääksmäen käräjillä 13.11.1705 luovutuksen jolla Pälkäneen kappalainen Olaus Castenius luovuttaa osuutensa Linnaisten Mattilasta veljensä Jöran Christerssonin pojalle Christer Jöranssonille ja tämän psolle Charin Andersdotterille, Christer on Anders Andersson Mikkolan vävy.

Sääksmäen käräjät 1706: Anders Andersson i Linnais måg rusthållare Christer Jöransson, kiistaa Valkeakosken Mårten Jacobssonin pojan Jacobin renkinpestistä. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=8279&pnum=139

Sääksmäen käräjät 7.-9.3.1710 Lars Sigfridssons hemman i Sauvala by och Kalvola socken huudatettu första gången veloista nämdeman Anders Andersson (Mikkola) Sääksmäen Linnaisista.
Sääksmäen käräjät 28.6.1710 huudatettu andra gången.
Sääksmäen käräjät 24.10.1737: bonde och nämdeman Matts Andersson ifrån Kaulo, afledne broder Johan Andersson ifrån Linnais, broder bonde Eric Andersson ifrån Maatiala, deras fader länsman Anders Andersson, broder Johan Anderssons änka Maria Henricsdotter och son Matts Johansson.

Vuoden 1685 ruodutusluettelon mukaan Linnaisten Anders Anderssonin sotamies on Mårten Andersson Hattulan Leiniälästä.
    (ä) Sophia Thomasdotter, s. 1658, k. ennen 1721 Sääksmäki,Linnainen, ikä 63 v.
    (ii) Anders Mattsson Mikkola e. Kuitu, Linnaisten Mikkolan isäntä 1675-1689, s. 1619 Akaa,Tyrisevä, k. 28.7.1701 Sääksmäki,Linnainen, ikä 82 v. SAY Tyrisevä Kuitu 1649-1656 Anders Mattsson bror, 1654-1656 Valborg hustru. Valborg bror hustru 1662-1665. SAY Linnainen Mikkola 1675 Anders Mattsson, Valborg hustru.
Henkikirja 1676 Anders Mattsson, Walborg hustru. Henkikirja 1680 Anders Mattsson, Walborg hustru, Kirstin piga, Anders son. Henrkikirja 1681 Anders Mattsson, Walborg hustru, Anders son, Ingrid hustru.
.
    () Valborg Andersdotter, s. 1624, k. 3.1.1696 Sääksmäki,Linnainen, ikä 72 v. Kuolintiedossa moder ja omaisena Anders Mattsson.

Lapset:
Johan Larsson , s. 25.10.1730 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 60
Matts Larsson , s. 25.1.1734 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 61
Thomas Larsson s. 1735 Sääksmäki,Linnainen.
Henric Larsson Pietola e. Ottila , s. 11.1.1737 Sääksmäki,Linnainen. Tauluun 62
Anna Larsdotter , s. 12.12.1740 Sääksmäki,Kuurila. Tauluun 63
Carl Larsson Kaarlela e. Kaarela , s. 19.9.1744 Sääksmäki,Maatiala. Tauluun 64
Anders Larsson Leinamo , s. 3.1.1748 Sääksmäki,Maatiala. Tauluun 65
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 60
4. Johan Larsson, (Taulusta 59, isä Lars Hietala)Lampuoti, s. 25.10.1730 Sääksmäki,Linnainen, k. 27.10.1765 Kalvola,Kuurila, ikä 35 v ja 0 kk, kummit: Christer Jöransson (Mattila pso Mikkolasta), Johan Henricsson (Tuitti äiti Mikkolasta), Thomas Andersson (Mikkola), Matts Henricsson, hru Caisa Andersdr (Mikkola Mattilan emäntä), ?? Henricsdr alla ifrån Linnais, piga Maria Ericsdr ifrån ?. Henkikirjassa merkitty Kuurilan lampuodiksi vv. 1751-1764.
Perunkirja 17.2.1766 Kalvola Kuurila: afledne landbonde Johan Larsson, enka Kirstin Johansdotter, barn Eric, Johan, Lisa och Maria. Förmyndare bonde Eric Ericsson Molkka i Vieremunde.

Puoliso: Vihitty 27.12.1755 Sääksmäki Chirstin Johansdotter Kalalahtis. 30.9.1730 Sääksmäki,Kalalahti, k. 14.4.1808 Kalvola,Niemi,Ohtinen, ikä 77 v ja 6 kk, kummit: drag Matts Tiederflycht, sold Johan Sassi?, Johan Persson i Tyrisevä, Kettula värdinnan, Beata Caspersdr i Tyrisevä, Kirstin och Maria Henricsdötrar i Kalalax. Sääksmäen käräjät 11.12.1769 §23: hustru Chirstin Johansdotter ifrån Kuurila mot des broder bonde Eric Johansson i Kalalax, perintövaatimus. Muuttanut: i Calvola.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Johansson Kalalahti, Talollinen, s. 16.6.1700 Sääksmäki,Kalalahti, k. 24.8.1782 Sääksmäki,Kalalahti, ikä 82 v ja 2 kk. Henkikirja 1722 Kalalahti Johan Johansson, Beata mor. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=226

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 6.12.1756: Kalalax hemmans åboo bonde Johan Johansson till bonde Eric Andersson ifrån Pildola hemman i Mulkue by.

Perunkirja 17.10.1763 Kalalahti: bonde Johan Johansson, hustru Lisa Mårtensdotter, tre söner Henric, Eric och Johan, tre döttrar Beata, Chirstin och Maria. Beata gift med jagtfogde Johan Jöransson, Kirstin med Kuurila landbonde Johan Larsson. Kalalax hemman är skatte och Johan Johanssons arf efter des framledne föräldrar. Vihitty 28.12.1723 Sääksmäki,Terinen.
    (ä) Elisabet Mårtensdotter, s. 1700, k. 4.2.1787 Sääksmäki,Kalalahti, ikä 87 v.
    (ii) Johan Mattsson Kalalahti, Talollinen, s. 1671 Sääksmäki,Kalalahti, k. 22.4.1700 Sääksmäki,Kalalahti, ikä 29 v. Vihitty 8.10.1697 Akaa,Poutala,Vilppula.
    () Beata Ericsdotter Vilppula, s. 1666 Akaa,Poutala, k. 19.10.1752 Sääksmäki,Kalalahti, ikä 86 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 61
4. Matts Larsson, (Taulusta 59, isä Lars Hietala)Lampuoti, torppari, s. 25.1.1734 Sääksmäki,Linnainen, k. 8.1.1801 Kalvola,Kutila,Ihalaho,Heikkilä, ikä 66 v ja 11 kk, kummit: Erich Axelsson ifrån Munde, Matts Johansson ifrån Linnais (Mikkola), Erich Ericsson ifrån Judickala, Carl Isacsson ifrån Matiala, hru Caisa Henricsdr ifrån Judickala, Lisa Henricsdr ifrån Linnais, och piga Lisa Johansdr ibm. Torppari Kutilan Vätälässä 1777. V. 1777 rippikirjassa perheessä mainitaan lapset Anna, Henric, Matts, Maria, Johan Beata ja Brita sekä Lisa änka svärmor. Muutti Kutilasta Iittalan rusthollin lampuodiksi 1781 ja takaisin Kutilan Ihalahteen Heikin luokse (vaimon veli) 1784. Kutilassa v. 1792 alkavassa rippikirjassa ei lapsia merkittynä.
Perhe Iittalassa http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12589711.

Puoliso: Vihitty 28.12.1758 Kalvola,Kankaanpää Beata Henricsdotter Heikkilä s. 1735 Kalvola,Kankaanpää, k. 23.5.1809 Kalvola,Kutila,Ihalaho,Perttula, ikä 74 v.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric.
    (ä) Elisabet, s. 1700, k. 22.3.1778 Kalvola,Kutila,Heikkilä, ikä 78 v. Matti Laurinpojan luona Kutilan Vätälässä v. 1777 Lisa änka svärmor.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 62
4. Henric Larsson Pietola e. Ottila, (Taulusta 59, isä Lars Hietala)Torppari, itsellinen, lampuoti Sääksmäen Pietolassa, s. 11.1.1737 Sääksmäki,Linnainen, k. 17.10.1810 Sääksmäki,Muti, ikä 73 v ja 9 kk, kummit: Onnela Petter Hafberg, Itkoi Matts Henricsson, Linnais Jacob Johansson (Mattila), Mårten Thomasson ifrån Kalvola, hru Beata Sigfridsdr, hru Mar. Ericsdr, piga Lisa Johansdr ifrån Linnais. Ammatti Kutilassa krögare, ainakin 1771 Jutikkalassa, tuli Kalvolan Ohtisten Eerolan torppaan 2.6.1799 Sääksmäeltä (inh. enkl.)
. Muuttanut: Muti flyttat til Kalvola 1798, återkom ifrån Janakkala 1798.

Puoliso: Vihitty 26.12.1759 Kalvola,Kutinen Elisabet Johansdotter s. 1739 Kalvola,Kutinen, k. 31.7.1797 Janakkala,Leppäkoski, ikä 58 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 63
4. Anna Larsdotter, (Taulusta 59, isä Lars Hietala) s. 12.12.1740 Sääksmäki,Kuurila, k. 17.2.1792 Loppi,Topeno, ikä 51 v ja 2 kk.

Puoliso: Vihitty 26.12.1764 Kalvola,Kuurila Anders Jacobsson RanginojaTorppari, paimen, s. 1731 Kalvola,Taljala. Torppari Kutilan Vätälässä 1767-1775. Muutti pois perheineen Vätälästä 1775.
Puolison vanhempia:
    (i) Jacob Thomasson Sipilä, Sipilän lampuoti, s. 1688 Kalvola,Taljala, k. 18.5.1760 Kalvola,Taljala,Sipilä, ikä 72 v. Henkikirja Taljala Sipilä boställe1722: Jacob Thomasson, Maria hustru.

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Taljala Påhl Ericsson eller Sipilä, skatte 1726, 1: stufen me en cammar någoy behållen, boställe åboos af landbonde Jacob Thomasson. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295817.
    (ä) Maria Jöransdotter, Emäntä, s. 1686 Kalvola, k. 17.1.1773 Kalvola,Kuurila,Korho, ikä 87 v.
    (ii) Thomas Michelsson Sipilä, Talollinen, itsellinen. SAY v. 1694 Thomas Michelsson, Maria hru.

Rästien tarkastus v. 1704 Taljala Thomas Michelsson är förra åboens Grels Larssons styfson (svärson) ör för lengt död och intet lämnat någon egendomn efter sig, Thomas Michelsson betalar.
    () Maria Grelsdotter Sipilä, s. Kalvola,Taljala.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 64
4. Carl Larsson Kaarlela e. Kaarela, (Taulusta 59, isä Lars Hietala)Lampuoti, torppari, s. 19.9.1744 Sääksmäki,Maatiala, k. 28.9.1805 Kalvola, ikä 61 v ja 0 kk, kummit: Jöran Äijälä, Anders Isacsson, Carl Mattsson, Johan Henricsson, Matts Renkula, Maria Carlsdr, Lisa Thomasdr, Ingeborg Jöransdr, Maria Thomasdr. Kuurilan kartanon lampuoti 1765-1782. Torppari Niemen Ohtisten Kaarlelan torpassa 1782-1805. Torppa saanut nimensä perustajansa Kallen (Kaarle) mukaan, torpan nimi aluksi Kaarlela, josta vaihtunut jo 1850-luvulle mennessä nykyiseksi Kaarelaksi. Henkikirjan mukaan vv. 1768-1776 Kuurilan lampuoti.
Perunkirja 20.11.1805 Niemi AlaOhtinen: torpare Carl Larsson, enka Margareta Mattsdr, söner Carl, Adam och Johan, dotter Marias man torpare Elias Mattsson Suonpää, döttrar Christina och Margareta, förmyndare torpare Thomas Thomasson Kaaro.

Puoliso: Vihitty 5.3.1767 Kalvola Margareta Mattsdotter Tajanens. 1737 Kalvola,Taljala,Tajanen, k. 19.12.1805 Kalvola,Niemi,Ohtinen, ikä 68 v. Perunkirja 10.3.1806: torpare enka Margareta Mattsdotter AlaOhtinen.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Jöransson Tajanen, Talollinen Taljalan Tajasella 1712-1747, s. 1689 Kalvola,Taljala, k. 1.12.1765 Kalvola,Taljala, ikä 76 v. Henkikirja 1722 Taljala Matts Jöransson, Lisa syster. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=219

Luettelo verovapautta saaneista taloista v. 1724: Taljala Matts Persson eller Matts Tajanen, 5 åhrs frihet, skatte 1727, augment under Tarttila Matts Sigfridsson.

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Taljala Matts Persson eller Matts Jöransson Tajanen, skatte 1727, gl. åboo Matts Jöransson äger 1 häst...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295818


Perunkirja 13.3.1766 Taljala Tajanen: afledne bonde Matts Jöransson, enka Kirstin Clasdotter, son Clas, fyra döttrar Brita, Maria, Margareta och Kirstin. Brita gift med trumslagare Henric Bertilsson, Maria med reserve dragon Henric Mattsson ifrån Sattula by. Förmyndare bonde Samuel Carlsson ifrån Sauvala. Matts Jöranssons halfbroders son Carl Thomasson ifrån Taljala, hru Maria Pehrsdotter. Tajanen hemman är skatte. Velkoja til räntetagaren Matts Andersson som halfwa Stor Nikkilä hemman besitter, til ägare af andra delen Matts Johansson, til drg Johan Ericsson ifrån Taljala by, til soldaten Eric Tallgren

Kalvolan käräjät 9.12.1766 §40: arfskifte 13.3.1766 Taljala Tajanen: afledne bonde Matts Jöransson, enka Chirstin Clasdotter, son Clas Mattsson och fyra döttrar Brita, Maria, Margareta och Chirstin. Brita gift med trumslagare Henric Bertilsson, Maria gift med reserv dragon Henric Mattsson ifrån Sattula by med Margareta och Chirstin äro omyndiga. Bonde Samuel Carlsson ifrån Sauvala förmyndare för son Clas Mattssons begäran. Afledne bonde Matts Jöranssons halfbroders son Carl Thomasson ifrån thetta Taljala by, des hustru Maria Pehrsdotter. Vihitty 28.12.1725 Urjala,Haaroinen.
    (ä) Chirstin Clausdotter Karo, Emäntä, s. 1704 Urjala,Haaroinen, k. 6.2.1772 Kalvola,Taljala,Tajanen, ikä 68 v.
    (ii) Jöran Staffansson Tajanen, Talollinen Taljalan Tajasella 1691-1704, s. Kalvola,Taljala. Kalvola käräjät v. 1706: Jöran Staffanssons i Taljala coh des hustru Margareta Henricsdotter, Jöranin piika Kirstin Jacobsdotter lähtenyt palveluksesta ennen aikojaan. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=8279&pnum=148
Rästiluettelo v. 1711: Taljala Tajanen Jöran Staffansson, begifwit sig til soldat för des fattigdoms skuld..bör betala efterhand.
    () Margareta Henricsdotter. Puolisona 1691 henkirjassa muttei 1684.
    (äi) Claus Mattsson Karo, Talollinen, s. 1655, k. 1704 Urjala,Haaroinen,Karo, ikä 49 v. Karon kruununtilan isäntä 1683-1704 Urjalan Haaroisissa. Syntynyt noin 1655. Sai immissiokirjan Karon kruununtilaan maaherra Axel Rosenhånelta 9 päivänä syyskuuta 1683. Takaajia oli viisi: Simo Niilonpoika, Urjalan Kampparin Isotalon isäntä (?), Heikki Martinpoika, Urjalan Velkalan Aatelin isäntä, Matti Niilonpoika, Urjalan Salmen Tolvan isäntä, Matti Tuomaanpoika Pauhari, Urjalan Urjalankylän Pauharin isäntä sekä Yrjö Juhonpoika, Humppilan Kauppilan isäntä.
Urjalan käräjät v. 1699: tuomitaan Clas Mattsson i Harois maksamaan velkansa enkan Malin Theofiliusdotter.
    (ää) Chirstin Nilsdotter Isotalo, s. 1658 Urjala,Kamppari, k. 3.9.1732 Urjala,Haaroinen,Karo, ikä 74 v. Kampparin Isotalossa mainitaan 1675-1678 Chirstin dotter.

Turun KO 17/2 ja 21/3 1700. Porv. Jakob Erkinp. Kamparin edeltäjän avioliitossaan porv. Johan Kamparin sisarukset luetellaan. Veljeksistä oli Simon Niilonp. talollinen Urjalan pit. Kamparin kylässä, mutta Carl ja Erik asuivat Tukholmassa. Nimestä KAMPARIi sittemmin muodostui sukunimi CHAMPELL. Kts. merk. 11/10 1725 kohd. Syster Chirstins son Johan Classon. Simon Nilssons sin syster Agnetas vägnar, syster Beatas vägnar, Matts Nilssons och Per Nilssons barns vägnar.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 65
4. Anders Larsson Leinamo, (Taulusta 59, isä Lars Hietala)Torppari, s. 3.1.1748 Sääksmäki,Maatiala, k. 29.12.1815 Kalvola,Taljala,Kaaronoja, ikä 67 v ja 11 kk, kummit: Johan Isacsson, Carl Palmfelt, Eric Axelsson, Henric Henricsson, Elin Nilsdr, Maria Pehrsdr, Maria och Maria Henricsdotter. Torpparina Niemen Vehkojassa 1777-1782. Asui 1800-1801 Ohtisten Eerolan torpassa (inh.) ja 1810-1815 veljenpojan luona Kutilan Lehtivehmaan torpassa. Myös Taljalan Kaaronojan torpassa.
Henkikirjan mukaan v. 1774-1779 torppari Vehkojalla, v. 1780-1782 nybyggare Niemen Vehkojalla ja v. 1783 torppari Niemen Kaarossa, Taljalan Perttulan Hietais torp VV. 1787-1799 sama torppa merkitty v. 1800 alkaen Kaaronoja nimellä.

Perukirja 4.6.1816. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=81118277.

Puoliso: Vihitty 16.2.1772 Kalvola Anna Bertilsdotter s. 1747 Kalvola, k. jälkeen 1821 , ikä 74 v.
Puolison vanhempia:
    (i) Bertil Jacobsson, Torppari, s. 1713 Kalvola, k. 9.1.1751 Hämeenlinna, ikä 38 v. Olli Tiitinen: Kalvolan Kuurilassa lampuoti 1743-48 ja torppari 1749 Perttu 36v 1749, vaimo Anna 46, lapset Heikki 6, Maria 4, Anna 1½. Muuttaneet Hämeenlinnan Suotorppaan (rp 1725-51 s. 148), jossa Perttu Jaakonpoika s. 1716 k. 1751, vaimo Anna Uotintytär (Anna Olofsdr) s. 1700, lapset Heikki 1742, Maria 1745, Anna 1747. Perttu Jaakonpoika haudattu Hämeenlinnassa 9.1.1751 36-vuotiaana. Leski ja lapset palanneet Kalvolaan. Asuneet Sittalan Tulokkaalla, Taljalan Sipilässä ja Tajasella sekä Kutilan kartanossa, jossa Anna Bert(tils) änka 52v 1755, Anna dotter 10v. Leski Anna kuollut Unosissa 1766 ja haudattu 8.5.1766 63-vuotiaana. Perttu ja Anna olivat kumpikin Kutilan kartanosta, kun heidät vihittiin Kalvolassa 2.1.1739 (KA 8232:3284, LT 918). Lapsista Heikki ilmeisesti on räätäli ja rumpali Heikki Pertunp Harm (1745-1789) ja Anna ilmeisesti tuo Antti Laurinpojan puoliso, vaikka ikämerkinnöissä ja syntymäajoissa on pientä eroavuutta.

Läänintilien kuulutusmaksut Kalvola 2.1.1739 Bertil Jacobsson ifrån Cutila med pigan Anna Olofsdotter ifrån samma gård. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11631609
. Vihitty 2.1.1739 Kalvola,Kutila.
    (ä) Anna Olofsdotter, s. 1700, k. 8.5.1766 Kalvola,Unonen, ikä 66 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 66
3. Matts Henricsson Seppälä, (Taulusta 44, äiti Lisbetha Mattila)Talollinen Huittulan Seppälässä, s. 20.2.1707 Sääksmäki,Jutikkala, k. 21.12.1738 Sääksmäki, ikä 31 v ja 10 kk, kummit: Erich Hufvudsköld, Jöran och Mårten Eskelssöner, Erich Ericsson, Lisbeta Grelsdr, Lisa Henricsdr alla ifrån Judickala, Valborg Mårtensdr ifrån Linnais. Mainitaan v. 1734 Sääksmäen Linnaisissa.

Puoliso: Vihitty 28.12.1737 Sääksmäki Helena Johansdotter Tangelins. 28.7.1721 Sääksmäki, k. 11.8.1747 Sääksmäki,Huittula, ikä 26 v ja 0 kk, kummit: mag Möller. Perunkirja 2.11.1747 Huittula Vittinkilä: bonde Simon Mattsson, afledne hustru Helena Tangelin, son Matts, förmyndare mosterman bonde Johan Larsson. Velkaa mm til bonde Jacob Thomasson ifrån Taustiala by Pälkäne socken, till broder Johan Mattsson i Huittula. Velkaa til bonde Jacob Thomasson ifrån Taustiala bu Pälkäne socken, til broder Johan Mattsson i denna Huittula by.
Puolison vanhempia:
    (i) Johannes Mattsson Tangelin, Sääksmäen lukkari, kirkonisäntä, s. 1693 Sääksmäki,Linnainen, k. 23.7.1739 Sääksmäki, ikä 46 v. V. 1740-1749 rippikirjassa myös Maria dotter s. 1731!

Hattulan käräjät v. 1731: soldaten Johan Henricsson ifrån Ihalempis (ilmeisesti sotilas nro 79 Johan Ek) skyldig til klockaren i Säxmäki socken Johan Tangelin

Sääksmäen tuomikunta, perunkirjat 1737-1741 nro 103: 4.11.1740 änckia Sophia Kaskas, svåger boställebonde Henric Michelsson i Linnais. 17.11.1740 änkia Sophia Kaskas, döttrar Anna, Sophia och Maria Tangelin, klockarens systerman bonde Henric Michelsson ifrån Linnais.

Sääksmäen käräjät 19.-26.3.1739: klockare i Säxmäki Johan Tangelin til bonde Lars Henricsson med des moder Lisa Christersdotter i Linnais by och Mäkitalo hemman. Klockarens afledne måg Matts Henricsson och dotter Lena Tangelin.

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=18010&pnum=102 Lukkari Johan Tangelin työskennellyt lähes ilman palkkaa (för en så ringa lön).

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=18010&pnum=81 Lukkari Johan Tangelin valittaa ettei hänellä ole mitään tilaa (rum) missä suorittaa tehtäviinsä kuuluvaa nuorison opetusta.

Lukkari Tangelinin allekirjoitus http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=18002&pnum=167
.
    (ä) Sophia Mårtensdotter Kaskas, s. 1697 Kalvola,Taljala, k. 12.5.1757 Sääksmäki,Huittula,Vittinkilä, ikä 60 v.
    (ii) Matts.
    () N.N.
    (äi) Mårten Sigfridsson Kaskas, Rusthollari, s. noin 1648 Kalvola,Saviniemi, k. jälkeen 1708 Kalvola,Taljala, ikä 60 v. Vuodelta 1708 merkintä är gammal landlös gubbe öfverdragit h:t sin måg.
Mainitaan Taljalan Perttulassa veljenä vuodesta 1664 alkaen.
    (ää) Sophia Baltzarsdotter Schele, k. 14.11.1737 Sääksmäki. Mainitaan 1720-luvulla Voipaalassa kummina tittelillä hustru eikä enka joten onko avioitunut uudestaan Mårten Kaskaan kuoltua.
Sääksmäen käräjät 13.10.1738: Samuel Kaskas gamla moder Sophia Schele död d. 14. Nov. 1737.

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=18002&pnum=118.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 67
2. Olof Christersson Castrenius, (Taulusta 1, isä Christer Mattila)Pälkäneen kirkkoherra 1729-1736, s. noin 1667 Sääksmäki,Linnainen, k. 28.12.1736 Pälkäne, ikä 69 v. Pälkäneen kirkkoherra 1729-1736. Virtain kappalainen 1691-1701, Pälkäneen kappalainen 1701-29. Vastaväittäjä pappeinkokouksessa 1703. Luopui osuudestaan Mattilaan 1705 veljensä pojan Risto Yrjönpojan hyväksi.
Olaus Castreniuksen syntyperä ja Turun-aika
Sukuneuvoston puheenjohtajan, apul. prof. Paavo Castrénin juhlaesitelmä
sukukokouksessa Kongressikeskus Ikituurissa Turussa 7.6.1992
Castrén-suku on näinä päivinä kokoontunut Turkuun viettämään sukunimensä 300-vuotisjuhlaa. Tarkemmin sanoen todennäköisesti vuonna 1690 tai 1691 sukumme ensimmäinen opintielle lähtenyt jäsen, myöhempi Pälkäneen kirkkoherra Olaus Castrenius, sai pappisvihkimyksensä yhteydessä tuon
sukunimen, joka oli johdettu hänen kotipaikkansa Sääksmäen Linnaisten kylän nimestä (lat. castrum = linna).
Linnaisten kylä sijaitsee Vanajaveden eteläpuolella ns. Saarioisten alueella miltei vastapäätä Ritvalan Helkavuorta ja vain noin kahdeksan
kilometrin päässä Sääksmäen kirkolta ja Rapolanharjusta, jossa sijaitsee eräs Pohjoismaiden huomattavimmista muinaislinnoista. Vuonna 1934 ilmestyneessä erinomaisessa Sääksmäen pitäjän historiassaan akateemikko Eino Jutikkala, joka itsekin on kotoisin Linnaisten naapurista Jutikkalasta, on ehdottanut, että monet Hämeen paikannimistä olisi johdettu niistä toteemieläimistä, joita Hämeen sukuyhteisöt pakanuuden ajalla palvoivat. Näin olisi Hauholla asunut haukkojen sukuyhteisö ja Sääksmäellä sääksien heimo. Sääksmäen alkuperäinen nimi oli nimittäin Sääksemä (vrt. Längelmä, Elimä). Linnaisten kylä on saanut nimensä jyrkästä kallioisesta mäestä, joka kohoaa miltei kylän keskellä. Kyseessä ei liene varsinainen linnoitettu
muinaislinna vaan pikemminkin mäki, jossa poltettiin vainovalkeita vihollisen uhatessa etelästä varoitukseksi Rapolanharjun puolustajille. Välittömästi linnavuoren juurella juoksee näet verrattain vuolas ja aikoinaan kalaisa Oikolanjoki, jota käytettiin kirkkoreittinä vielä 1900-luvun alussa ja joka aikaisemmin, ennen suuria vesistönlaskuja, oli varmasti huomattavasti tärkeämpikin kulkuväylä. Vaikkakin Linnaisten kylän läheisyydestä on viime vuosina löydetty useita muinaiskalmistoja - esim. juuri Jutikkalan alueelta - ei itse Linnaisten kylä näytä olleen vielä keskiajallakaan asuttu. Ainakaan
vuodelta 1340 peräisin olevassa paavi Benedictus XII:n kirjeessä, jossa oli vahvistettu joukolle sääksmäkeläisiä talollisia annettu pannatuomio, koska nämä olivat kieltäytyneet maksamasta papinmaksuja ehkä liian ahnaalle kirkkoherralleen Henrik Haartmanninpojalle, ei esiinny yhtään Linnaisten kyläläistä. Koska kylässä kuitenkin vuonna 1539 oli jo yhdeksän taloa, ei asutus siellä voi kovin nuortakaan olla. Jutikkalan mukaan ei missään Sääksmäen kylässä ole asutus säilynyt niin järkkymättä vanhoillaan kuin Linnaisten kylässä. Siellä ei ainoakaan talo ollut 1930-luvulle mennessä päässyt pysyvästi autioitumaan eikä niitä myöskään hyvinäkään aikoina ollut jaettu. Niinpä talojen luku pysyi aina 1950-luvulle saakka yhdeksänä. Nykyään taloja on jäljellä vielä seitsemän. Tämä viittaa ehkä siihen, että kyläyhteisössä vallitsi voimakas ja konservatiivinen yhteishenki.(Hyvä ja selkeä Linnaisten kylän kartta vuodelta 1641 on nähtävissä Internet-verkossa osoitteessa: http://www.virtuaaliyliopisto.fi/vanhatkartat/maakirjakartat/
Tästä osoitteesta etsitään ensin Sääksmäki ja sitten Linnaisten kylä. Kartan saa näkyviin pienenä, keskikokoisena ja suurena.) Linnaisten talot olivat suhteellisen pieniä eikä niistä - kuten kirkonpuolen isojen kylien taloista - tullut ratsutiloja muista kuin juuri meidän sukumme kantatilana pidetystä Mattilasta, joka jo vuonna 1611 mainitaan sellaisena. Taloista kaksi, Erkkylä ja Elsola, sijaitsevat kauimpana Linnavuoresta nykyisen rautatien läheisyydessä, Keivola ja Mäkelä molemmin puolin ns. Kievarintietä, joka erkanee maantiestä länteen, ja Mattila, Mikkola ja Kokkila tienhaarassa
maantien molemmin puolin. Välittömästi Linnavuoren juurella ovat sijainneet myös kadonneet Leissa ja Tuitti, joiden maat on myöhemmin liitetty Mikkolaan. Säksmäkeläisillä ei näytä olleen suuremmasti onnea myöskään protestanttisten kirkkoherrojensa suhteen. Ensimmäinen heistä oli
uskonpuhdistuksen uranuurtajiin kuuluneen kaniikki Pietari Särkilahden veli Paavali Särkilahti (kirkkoherrana 1536-66), joka jo aikaisemmassa
virkapaikassaan Taivassalossa oli tullut kuuluisaksi ahneudestaan ja häikäilemättömyydestään. Juuri parempia eivät olleet hänen poikansa
Timoteus Paavalinpoika ja vävynsä ja seuraajansa Dionysius Matinpoika. Yhdessä he hankkivat maa-alueita lähes kaikista kylistä ja panivat näin
alulle erään Suomen suurista perheomaisuuksista. Eräällä seuraajista, Sigfrid Sigfridinpojalla, jonka mukaan monet pitäjäläiset varmaankin saivat tuon vanhan ruotsalaisen pyhimysnimen, oli ehkä hänen harrastuksiaan kuvaava sukunimi Wijnaparda. Hän oli kirkkoherrana 1601-34. Olaus Castreniuksen nuoruuden aikana kirkkoherrana oli turkulainen Tuomas Palthenius (1636-85), jonka aikana kirkko ja koko seurakunta olivat täydellisessä rappion tilassa, koska kirkkoherra aikalaisten kertoman mukaan vain ``ryösti ja ryyppäsi'', muun muassa kirkon katon korjaukseen kerätyt rahat. Sukumme ensimmäinen tunnettu jäsen, Markus Sigfridinpoika, tuli vuonna 1605 isännäksi (uptog) Mattilan taloon, joka oli ollut ``autiona'', toisin sanoen veronmaksukyvyttömänä, ainakin vuodesta 1601. Kustaa Vaasan ja varsinkin hänen poikiensa 1500-luvun jälkipuoliskolla ja 1600-luvun alussa käymät alituiset sodat olivat näet vaikuttaneet syvällisesti Suomen maaseutuun. Kun talonpojilta vaadittiin yhä enemmän veroja ja kun miehiä oli jatkuvasti saatava armeijaan, talot alkoivat autioitua ja niiden verot rästiytyivät. Talojen menettäessä vähitellen asukkaansa ja peltojen jäädessä omistajitta naapurit ja kyläläiset ryhtyivä viljelemään autiotilan maita. Osittain talonsa verohylyksi jättänyt talonpoika saattoi itsekin viljellä peltojaan. Ilmeisesti näin oli käynyt myös Mattilan kohdalla. 1500-luvun lopun sotien johdosta tila oli tullut veronmaksukyvyttömäksi, mutta 1600-luvun alussa ehkä joku naapureista otti tilan haltuunsa ja saamansa lyhyen verovapauden ansiosta kykeni jopa verrattain pian nostamaan Mattilan Linnaisten kylän ainoaksi ratsutilaksi. Jos tämä kyvykäs tilallinen, esi-isämme Markus Sigfridinpoika, todella oli Linnaisten kylän omia kasvatteja, kyseeseen voinee tulla naapuritalon Tuitin isännän Sigfrid Paulinpojan nuorempi poika. Sigfrid Paulinpoika oli Tuitin isäntänä kaikkiaan lähes 45 vuotta, ja hän oli varmasti jonkinlainen kylän patriarkka. Varmasti tiedämme tosin vain sen, että hänen poikansa Johannes, joka oli sairaalloinen, jäi hoitamaan Tuitin tilaa.
Nuoremmasta pojasta ei ole tietoa, mutta olisi houkuttelevaa ajatella, että Markus Sigfridinpoika olisi Tuitin isännän nuorempi poika. Mielenkiintoista on lisäksi se, että Sigfrid Paulinpojan esi-isiä tunnetaan vielä koko joukko: hänen setänsä oli ollut Tuitin isäntänä 1564-1577, hänen isänsä Paul Jönsinpoika noin 1545-1563 ja hänen isoisänsä Jöns Nilsinpoika ainakin vuodesta 1539, jolloin maakirjoja ryhdyttiin pitämään. Tämän ainakin toistaiseksi pelkän hypoteesin mukaan sukumme kantaisä olisikin tuo Nils, jonka poika Jöns oli Tuitin isäntänä jo ainakin vuonna 1539. Näin ollen Nilsin olisi pitänyt syntyä joskus 1400-luvun loppupuolella. Näin ollen voisimme nyt samalla viettää sukumme 500-vuotisjuhlaa. En tiedä, löytyykö koskaan uusia lähteitä, jotka antaisivat varmaa lisätietoa Mattilan isännän syntyperästä. Mattilassa asuneet sukumme varhaisimmat varmat talonpoikaiset esi-isät ovat siis Markus Sigfridinpoika (noin v:sta 1605), Lasse Markuksepoika, tämän veli Grels Markuksenpoika sekä Krister Grelsinpoika. Tiedämme, että Krister Grelsinpojalla, joka eli 92-vuotiaaksi ja ehti olla kolme kertaa naimisissa ennenkuin kuoli v. 1704, oli ainakin kaksi tytärtä ja neljä poikaa. Pojista vanhin, Yrjö, kuoli jo ennen isäänsä, ja Mattila jäi lopulta hänen pojalleen Krister Yrjönpojalle, jonka hyväksi isän
veljet luopuivat perintöosuuksistaan vuonna 1704. Ruotsin suurvalta-asema rasitti suuresti Suoen maaseutua. Jo 1640-luvulla oli lähes 20.000 suomalaista miestä sodassa ulkomailla. Vuonna 1676 Suomen maapäivät suostuivat uuteen sotaväenottoon, mutta huomauttivat, että maa oli kulkutautien ja pestauksen takia niin autiona väestä, ettei sitä voi sanoin ilmaista. Kuitenkin jo seuraavana vuonna mm. Hämeen läänin maapäivät suostuivat siihen, että joka kuudes mies kirjoitettiin sotilaaksi. Ehkäpä jokseenkin varma sotaväkeen joutuminen oli osaltaan vaikuttamassa siihen, että Krister Grelsinpojan kaksi nuorinta poikaa, Olaus ja Matias, päättivät jättää Mattilan, Linnaisten kylän ja koko Sääksmäen ja lähteä maailmalle, Turkuun. Epäilemättä he matkustivat ensin kotinsa ohi kulkevaa maantietä Hämeenlinnaan ja sieltä kuuluisaa Hämeen härkätietä Rengon, Porraksen, Someron, Kosken, Marttilan, Tarvasjoen ja Liedon kautta Turkuun. He saapuivat perille talvella 1681/2, jolloin Olaus oli 15-vuotias ja Matias vuotta nuorempi. Näky, joka heitä perillä kohtasi, ei varmasti vastannut odotuksia. Suuri osa Turkua oli palanut myrskyssä vuonna 1678, ja tuskin oli tärkeimmät rakennukset jälleenrakennettu, kun pikkupoikien tussarileikeistä syttynyt uusi tulipalo hävitti kaupungista viisi kuudennesta 29. toukokuuta 1681. Muun muassa tuomiokirkko, raatihuone, katedraalikoulu ja hovioikeuden talo arkistoineen tuhoutuivat. Jälleenrakennus oli jo epäilemättä pantu alulle, mutta ``pikkujääkauden'' ankarien talvien kynsissä saivat huonosti varustautuneet kaupunkilaiset varmasti kärsiä raskaita koettelemuksia.
Olisi houkuttelevaa ajatella, että Olaus ja Matias saivat asunnon tullimies Erik Pentinpoika Muhrin luota kenties läheltä Hämeen tullia. Matias, joka lienee pääasiassa huolehtinut veljesten toimeentulosta, meni näet myöhemmin naimisiin tullimiehen lesken Elin Yrjöntyttären kanssa. Vaimo on saattanut olla runsaastikin Matiasta vanhempi, koska avioliitto oli lapseton ja koska Elin kuoli paljon miestään aikaisemmin. Matiaksen myöhemmistä vaiheista tiedämme vain sen, että hän alkoi käyttää sukunimenään vanhaa turkulaista talonnimeä Puuveitsi, jonka hän myöhemmin lyhensi Puukoksi. Hän teki porvarinvalan Turussa Olauksen jo poistuttua kaupungista vuonna 1696 ja oli kämnerioikeuden jäsen vielä 1710. Näihin aikoihin hän kuitenkin kuoli, ehkäpä ruttoon, joka silloin koetteli kaupunkia ankarasti. Olaus puolestaan kirjoittautui Turun katedraalikouluun 24. helmikuuta
1682 ja käytti siellä sukunimeä Christierni, Kristerinpoika. Yhdeksän vuotta myöhemmin tapaamme hänet Virtain kappalaisena, joten hän lienee
saanut ajan tavan mukaan pappisvihkimyksen ja uuden latinalaisperäisen sukunimen Castrenius heti katedraalikoulun käytyään, ehkä vuonna 1690,
jolloin hän siis oli 24-vuotias. Millainen oli se Turku, jossa Olaus Castrenius vietti nuo 8-9 opiskeluvuottansa? Raunioista kaupunki kohosi entistä ehompana, jopa niin komeana, että aikalaiset lankesivat huomattaviin ylisanoihin kaupunkinsa mainetta ja ihanuutta kuvaillessaan. 1600-luvun lopun Turku on meille melko tuttu: meillehän on säilynyt 10 vuotta Olaus Castreniusta nuoremman Daniel Jusleniuksen harjoitusväitöskirja vuodelta 1699. Sen nimi oli ``Aboa vetus et nova'' (Vanha ja uusi Turku), ja se osoittaa oivallisesti, miten Ruotsin suurvalta-asema oli vaikuttanut myös suomalaisten itsetuntoon. Juslenius esittää itsestään selvänä asiana, että Turku on maailman vanhin kaupunki, jonka Ukko Nooan pojanpoika Magog oli perustanut heti vedenpaisumuksen jälkeen. Juslenius kuvittelee kiipeävänsä Ryssänmäelle, jossa Turun yliopisto nykyään sijaitsee, ja antaa sieltä käsin
kaupungistaan loisteliaan kuvauksen: "Jotta Turusta saataisiin paremmin yleiskuva, käyn lyhyesti kuvaamaan eri alueita, joihin kaupunki helposti voidaan jakaa. Minusta tuntuu sopivalta aloittaa itäosan pohjoispuolesta, joka ulottuu joesta Hämeen tulliin ja jota suomalaiset yleisesti nimittävät Venäläisten (oik. Ryssän-) mäeksi (ruotsiksi Ryssbacka). Se alkaa kumpumaisena kaupungin rajojen sisältä, kohoaa korkeaksi mäeksi ja laskeutuu jyrkästi kaupungin ulkopuolelle. Nimen alkuperä on hämärän peitossa. Luultavasti venäläiset pystyttivät mäelle leirinsä v. 1318 tai joskus aikaisemmin ryöstäessään kaupunkia, joka ei tuolloin ollut vielä yhtä laaja kuin nykyään. Tämä alue on esikaupunkia, jonne vähävaraiset ovat asettuneet asumaan
ahtaisiin puutaloihin. Jokirannassa on tosin muutamia komeasti rakennettuja taloja, joissa asuu varakkaampaa väkeä. Näiden lisäksi ei tässä kaupunginosassa ole muuta mainittavaa kuin suuri määrä tuulimyllyjä. Niitä on tällä mäellä ja siellä täällä muilla kukkuloilla yhteensä 84, ja ne todella kaunistavat kaupunkia. Täältä kaakkoon sijaitsee kaupunginosa, jota sen keskellä olevan pienen suoperäisen alueen vuoksi sanotaan Mätäjärveksi. Vaikka soisilla ja vetisillä alueilla asuminen on yleensä epäterveellistä, ei ole kuitenkaan koskaan kuultu, että siitä täällä olisi aiheutunut vahinkoa,
koska ojia kaivamalla on estetty vettä jäämästä paikoilleen. Sitä paitsi suoalue on jo suurimmaksi osaksi täytetty kivillä ja hiekalla, ja näin jatkamalla saadaan ennen pitkää kiinteä maa suon tilalle. Muutamat ovat pystyttäneet tänne taloja maahan iskettyjen paalujen varaan. Tätä seutua rajoittavat osaksi pellot, osaksi Kerttulinmäki, joka päättyy Karjaporttiin. Portin ja mäen välissä on kivillä ympäröity ja merkitty paikka, joka on tarkoitettu kuolemanrangaistusten toimeenpanoa varten. Kaupunginosan rakennukset ovat erityisen matalia, koska ne kuuluvat halpasäätyisille. Mutta niillä, jotka asuvat lähempänä kaupungin keskustaa näkyvämmillä paikoilla, on myös komeammat talot. Täällä on myös julkinen myllytalo, jossa kuninkaan käskystä säilytetään kaikkien yksityisten henkilöiden käsimyllyjä, jotta kaikesta jauhettavasta maksettaisiin vero. Täältä vähän etelään päin on korkea vuori, joka on vartioimisesta saanut nimen Vartiovuori, ruotsiksi "Vårdberg". Sitä käyttivät vartiostot, joita kaupunkilaiset muinoin asettivat vihollisten yllätyshyökkäysten varalta ehtiäkseen ajoissa puolustautumaan. Ennen vanhaan viholliset eivät olleet yhtä taitavia iskemään kuin nykyään, eivätkä puolustajatkaan tarvinneet monia puolustuslaitteita. Vuoren juurella kaupungin puolella on useita hyvin hoidettuja rakennuksia, mutta ulommalla puolella, kuten muuallakin, on vain mökkejä, jotka loppuvat lounaassa, missä vuorenrinne lähellä joen rantaa jättää käytettäväksi vain kapean maa-alueen. Siellä sijaitsee joitakin olutpanimoita, joiden takana rantapenkereellä varastoaittojen pitkä rivi ulottuu peltoihin asti. Tämän seudun pohjoispuolella mäkialueesta luoteeseen sijaitsee kaupunginosa, joka on saanut nimensä Luostari, ruotsiksi "Klostret", paavinvallan pimeydessä rakennetun luostarin mukaan. Mutta heti oikean uskon omaksumisen jälkeen luostari sopivasti sattuneen tulipalon ansiosta tuhoutui merkiksi siitä, että evankeliumin totinen tuli poltti silloin paavin opin pahnat. Tässä kaupunginosassa on komeita kivitaloja, jotka matalina eivät herätä huomiota julkisivuillaan vaan ovat mainitsemisen arvoisia pikmminkin kauniin sisustuksensa takia. Ohivirtaavan Aurajoen vedet huuhtovat tätä kaupunginosaa, ja jotta ne eivät kaivaisi maata rannalta ja aiheuttaisi asukkaille vahinkoa, on maahan lyötyjen paalujen varaan rakennettu tukiseinä puusta tai kivestä. Samanlaista paalutusta on kaupungissa kaikkialla muuallakin, missä se on tarpeen. Edellä kuvattuun alueeseen liittyy kaupungin keskus ja paras osa.
Rikkaiden tyylikkäät talot tarjoutuvat siellä nähtäviksi torin joka puolella. Siellä on myös kauppapuoteja eri tahoilla tämän suurtorin ympärillä sekä oikeuden temppeli eli hovioikeuden talo, joka on muita paljon korkeampi ja loisteliaammiin sisustettu. Huomattava on myös varsin korkea ja upea raatihuone, jonka tuntee tornista ja sen kellosta. Raatihuoneen alakerrassa on kaupungin kaksihuoneinen vankila ja sen lähellä torin varrella tornilla varustettu vartiotupa. Vieressä on pankiksi kutsuttu huone, jossa ennen lainattiin rahaa korkoa vastaan mutta jota nyt käytetään uutokauppakamarina.
Lisäksi joen rannassa on virasto tullituloja ja niitä veroja varten, jotka v. 1622 määrättiin ensi kerran kannettavaksi kaikista kulutustavaroista, erityisesti elintarvikkeista, ja joita sanotaan aksiiseiksi. Talon alakerrassa punnitaan kaikki kauppatavara. Torin kohdalta on rakennettu joen yli silta, jota meidän ei sovi käsitellä, ennen kuin olemme kuvanneet loput kaupungin itäpuoliskosta. Mitä tulee arvokkuuteen ja talojen rakennustyyliin, tämä alue on edellisen veroinen, ja sitä on syytä kutsua kaiken sivistyksen tyyssijaksi. Sen keskellä on Tuomiokirkko. Jos minulla ryhtyessäni kuvaamaan sitä olisi samanlainen kerskailutaito kuin millä ulkomaalaiset kehuvat omia kaupunkejaan, kirkkojaan, kyliään ja mitä muuta heillä onkin, voisin melko vakuuttavasti sanoa, ettei koko maailmasta löydy sitä ylväämpää. Mutta vaikka tarkoitukseni ei ole tyrkyttää epävarmoja ja epäluotettavia tietoja varmojen ja todenmukaisten veroisina, sanon kuitenkin sen, ettei koko Ruotsin valtakunnassa ole kaikilta mitoiltaan, sekä pituudeltaan ja leveydeltään että korkeudeltaan, suurempaa kirkkoa. Jokainen ajatelkoon, kuten haluaa. Kirkon pituus on 300 jalkaa, leveys 127 jalkaa. Katonharja kohoaa 150
jalan korkeuteen; suurempi vaskella katettu torni puolestaan on 300 jalan korkuinen. Tunnit ilmaisevan kellon lisäksi tornissa on viisi painavaa ja kuuluvaa kirkonkelloa. Suurimman kellon paino on 24 kippuntaa (ruotsiksi "skeppund") ja ääni niin kova, että se kuuluu kahden peninkulman päähän kaupungista ja vielä kauemmaksikin. Kirkon sisustus on monipuolinen, eikä sitä voi lyhyesti kuvailla. Ikkunoista muutamiin on käytetty yli 30 riikintaalaria, ja niiden koon ja määrän ansiosta valaistus on yhtä hyvä kuin taivasalla. Sotasankareiden hautamuistomerkit ovat komeita, ja niissä loistavat myös useimpien vaakunakilvet; muutamien kilvet on ripustettu pilareihinkin. Kirkon nähtävyyksistä kolme ansaitsee erityisesti huomiota: taulu, joka hiljattain v. 1699 asetettiin alttarin koristukseksi ja maksaa yli 2000 taalaria; saarnatuoli, josta maksettiin 1000 taalaria - näiden veroisia
ei totisesti monessakaan paikassa tavata - ja lopuksi samoin 1000 taalaria maksanut kastemalja, jota arvokkaampaa ei ole Euroopassa lukuun
ottamatta sitä, jonka paavi Innocentius on äskettäin teettänyt, kuten olen kuullut varsin merkittäviltä miehiltä. Kaikki nämä on hankittu huomattavien kansalaisten anteliaisuuden turvin. Olisi lukemattomia muitakin mainitsemisen arvoisia nähtävyyksiä, puhumattakaan nyt Eerik XIV:n puolison Kaarinan ja heidän tyttärensä haudasta ja nykyään sakaristossa säilytettävistä Pyhän Henrikin luista, jotka on tuotu Nousiaisten kirkosta, missä on hänen kuuluisa hautansa, mutta esityksen lyhyyden vuoksi ne sivuutetaan." (Käännös Tuomo Pekkasen ja Virpi Seppälä-Pekkasen.) Jusleniuksen Turun kaupungin kuvauksessa seuraa vähän myöhemmin vielä jakso, joka on tällä hetkellä jälleen hyvin ajankohtaista luettavaa: "Sikäli kuin tiedän, on ruoka tuskin missään halvempaa kuin täällä, koska läheinen meri, jossa on tiheässä saaria ja luotoja ja niiden välissä suuria syvänteitä, kasvattaa kaikenlaisia kaloja. Niitä narrataan erilaisin pyyntimenetelmin ja -välinein kirkasvetisestä kodistaan ihmisten ruoaksi ja muihinkin tarkoituksiin. Samoin
kalastetaan joilla ja järvillä, joita on joka taholla Suomessa. Eniten kaikkialla merestä saadaan kuitenkin silakkaa, jota kotimaisesta kulutuksesta huolimatta riittää tuhansia kuormia ulkomaille vietäväksi. Vesissä on myös hylkeitä, joita täälläkin osataan pyydystää ja käyttää monin tavoin hyödyksi: liha syödään, rasva ja nahka hyödynnetään lukemattomin tavoin. Erämaat ja metsät ovat täynnä riistaa. Maalaiset pyydystävät sitä eri
tavoin ja saavat siitä ravintoa. Eläinten nahkoihin he pukeutuvat ja niitä he myös myyvät. Lisäksi on lintuja, joita pyydetään niin merellä kuin maallakin. Niistäkin saadaan ruokaa, ja vaihtamalla höyhenet rahaksi hankitaan kaikkea tarpeellista tavaraa."
Totuus oli kuitenkin melko tavalla toisenlainen: vuonna 1936 ilmestyi Väinö Ikosen kirjoittama teos Vanhaa Suomen Turkua, jonka kirjoittaja oli käynyt läpi miltei kaikki mahdolliset Turun 1600-lukua valaisevat lähteet mukaanlukien konsistorin pöytäkirjat ja sellaiset arkistot, jotka eivät olleet tuhoutuneet lukuisissa tulipaloissa. Syynä näihin alituisesti toistuviin tuhoisiin tulipaloihin oli usein kaupunkilaisten huolimattomuus tulen käsittelyssä; varsinkin valaistuslähteinä käytetyt päreet olivat puutaloissa vaarallisia. Kaupunkilaiset rakensivat myös edelleen savupirttejä, vaikka kaupungin
isät jatkuvasti koettivat ne kieltää. Myös löyhkäävien ulkohuoneiden rakentamista ja jätteiden heittämistä Aurajokeen yritettiin jatkuvasti - mutta tuloksetta - rajoittaa. Ja vain vähän ennen Jusleniuksen väitöskirjan ilmestymistä maassa oli kuollut 60.000 ihmistä nälkään. Koko Olaus Castreniuksen opiskeluajan Turun piispana toimi kansansivistystyössä suuresti kunnostautunut Johannes Gezelius vanhempi (piispana 1664-1690). Hänen ansionsa ovat epäilemättä suuret, mutta hiukankin pintaa raaputtamalla paljastuu hänestäkin ja hänen perheestään samaa raadollisuutta kuin muistakin tuon ajan pappismiehistä ja muista arvohenkilöistä. 1600-luvun Turussa vallitsi näet mitä ankarin säätyjako, joka tuli selvästi ilmi myös Jusleniuksen teoksen sitaateissa. Valtiovalta puuttui jopa sellaisiin asioihin kuin kullekin säädylle sopivaan pukeutumiseen, siihen, kuinka monta vierasta sai pitoihinsa kutsua ja mitä niissä kunkin sopi tarjota. Myös kirkollinen esivalta asetti laumansa kirkossakin maallisen arvon mukaiseen järjestykseen. Kirkossa oli
rangaistuksen uhalla pakko käydä ja siellä oli kunkin istuttava oman säätynsä mukaisella paikalla. Aatelisilla oli luonnollisesti etuoikeuksia muihin nähden, mutta juuri piispa perheineen sekä eräät Akatemian professorit aiheuttivat eniten hankaluuksia, koska eivät tahtoneet tyytyä aatelisia huonompiin paikkoihin. Joka sunnuntai jumalanpalvelus siis alkoi kiivaalla väittelyllä ja tappelulla paikoista, eikä siinä väkivaltaakaan aina vältetty.
Naisten penkeissä kinastelu oli ainakin yhtä kiivasta: kerrankin kaksi arvon rouvaa kinasteli keskenään niin kiivaasti, että viranomaiset antoivat ensi hätään sulkea koko kirkon. Tuomiokapituli päätti kuitenkin lieventää tätä toimenpidettä, koska katsoi "ettei koko seurakuntaa ole näiden kahden henkilön rikoksen tähden enempää rangaistava". Kirkon lehtereillä istuivat kaupungin käsityöläisammattikunnat, nekin tarkassa arvojärjestyksessä oltermanniensa johdolla. Sielläkin käytiin samanlaista valtataistelua kuin alakerran penkkiriveilläkin, ja kinastelu sai joskus laajempiakin puitteita. Erityisen kuvaava on tapaus vuodelta 1677, jolloin suutarien lehterin alla rauhassa uinaileva porvari Juhana Lydken sai yht'9äkkiä suoranaisen vesiryöpyn päälleen yläpuolella istuvien suutarien keskuudesta. Asianomainen aikoi ensin käyttää oman käden oikeutta loukkaajiaan vastaan, mutta naapurit onnistuivat hillitsemään hänet väliaikaisesti. Myöhemmin hän kuitenkin kääntyi kirkkoraadin puoleen haluten saada syyllisen ja ennen kaikkea
tippuneen nesteen laadun selville. Sen näet epäiltiin olevan ns. "ihmisvettä" tai sylkeä. Porvarilla oli selvästi omat epäilyksensä, mutta hän jätti asian kirkkoraadin ja suutarien ammatikunnan ratkaistavaksi. Ammattikunta tuli asiaa tarkkaan tutkittuaan siihen epätodennäköiseen tulokseen, että neste oli sylkeä, mutta ei voinut saada syyllistä selville. Kilta selvisi sillä kertaa ankaralla varoituksella, mutta tuomittiin menettämään paikkansa, jos vastaavaa
kurittomuutta vielä ilmenisi. Emme tiedä, minkä verran veljekset Olaus Christierni ja Matias Puuveitsi joutuivat vastaavanlaisia tapahtumia todistamaan, koska tuomiokirkko oli perusteellisesti palanut, ja vain muutamia sen kappeleita voitiin käyttää. Koska myös Pyhän Hengen kirkko oli vuosisadan alkupuolella tuhoutunut, oli kaupunkilaisten käytössä ainoastaan Pyhän Mikaelin kirkko ja ehkä jossakin määrin Linnan kirkko. Ei sen sijaan liene ollut
mahdollista, että nuorukaiset olisivat mielensä mukaan voineet vaihtelun vuoksi käydä myös Pyhän Maarian ja Pyhän Kaarinan (Katariinan) kirkkojen
jumalanpalveluksissa. Sen esti jo näiden seurakuntien oma istumajärjestys. Tuomiokirkko ja koko kaupunki olivat siis poikien Turkuun tullessa
kiivaan jälleenrakentamisen kohteena. Kuningas oli suostunut erityisen veron keräämiseen tätä tarkoitusta varten, ja vaikeista ajoista huolimatta varoja virtasi kaupunkiin. Tästä on myös tulokkaille saattanut koitua hyötyä, koska työpaikkoja oli tarjolla miltei mielin määrin. Olauksen opiskellessa Matias teki ehkä tuottoisampaa käytännön työtä, harrastaen mahdollisesti jo silloin kaupankäyntiä. Mitä esi-isämme Olaus Christierni Castrenius lienee Turun
katedraalikoulussa oppinutkin, on hänen myöhempi esiintymisensä erinomaisena osoituksena siitä, että hän oli sisäistänyt papin tehtävänsä aivan toisin kuin useimmat aikalaisensa. Ison vihan aikana Pälkäneen seurakuntalaiset vaativat yksimielisesti hänen nimittämistään seurakunnan kirkkoherraksi, koska hän oli kappalaisena niin kauan seurakuntaa palvellut ja varsinkin venäläisten kahdeksanvuotisen miehityksen aikana paljon kärsinyt. Monien muiden virkamiesten ja pappien tavoin hän ei ollut paennut Ruotsiin vaan jäi seurakuntaansa huolehtimaan vointinsa mukaan laumansa sielunhoidosta. Vaikkakaan hän ei edennyt kirkollisella uralla yhtä nopeasti eikä yhtä pitkälle kuin ripeimmät ja onnekkaimmat virkaveljensä, hän jätti jälkeensä sellaisen muiston, josta me hänen jälkeläisensä voimme olla täydellä syyllä ylpeitä. *******

Pälkäneen käräjät v. 1739: Framledne kyrkoherden för uti Pälkäne sockn, ährvördig och högvällunde hr Olof Castrenii barn och arfvingar af förra giftet höfningsmannen och borgmästaren i Cajana hr Mathias Castren, hustru Margareta Castrenia, man pålacken Sergius Leontson, hustru Maria Castrenia gift med landbonde Johan Thomasson i Onkkaala, äldsta syster enka Anna Christina Castrenia, enkia pastorska Christina Hagert, borgmästarens fullmäktig förra opbudsmannen Eric Forström, genom döden afledne moder Christina Lignipaea, Christina Hagerts stiufmåg som är gift med kärandes syster Elisabeth Castrenia, commistern för wid Pälkäne församling, Wördiga och Wällärde hr Johan Fabrin. Enkapastorskans egen son studenten Matts Castrenius som nu vistas i Åbo.

KO 10/6 & 7/9 1703. Pälkäneen »pastorin» Mathias Lignipaeuksen kanssaperillisinä isävainajansa ja saman nimisen viranedeltäjänsä kuolinpesässä mainitaan hänen lankonsa, Pälkäneen kappalainen Olaus Castrenius, kaksennusrykmentin kornetti Marthinus Linghbergh sekä ylioppilaat Jacobus ja Ericus Lignipaeus. - Martinus Lingberghistä - sittemmin luutnantti Viipurissa, nimi kirjoitettuna Lignbergh - ei sanota, oliko hän vainajan Mathias Lignipaeus vanhemman poika vai vävy. Hyvin mahdollista on, että hän on se Martin-niminen tämän ja Anna Martintytär Tålpon esikoinen, joka Joseph Joosepinp. Walleniuksen muistiinpanojen mukaan (pain. v. 1862 julkaisussa »En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland») syntyi 26/7 1658 ja, jonka Wallenius oli kastanut seur. 3/8. - Tällä yhä kumotaan Sukukirjan olettamus, että Castrén-suvun kantaäiti olisi ollut (vänrikki Håkan Amneliuksen leski) Kristina Hagert ja näyttäikse siksi yhä (S. S. Seuran Vuosikirja VII, siv. 75) rovasti Mathias (Martinpoika) Lignipaeus vanh. tytär Christina Lignipaea, »haudattu isävainajansa hautaan (eikä siis »yhdessä isänsä kanssa») 53 v. v.» 26/6 1715 Pälkäneellä. Näin ilmenee myös vääräksi Strandbergia Paimenmuiston ilmoitus, että Mathias Lignipaeus vanh. olisi kuollut vasta v. 1720, (mutta Mathias Lignipaeus nuor. jo v. 1711), jommoinen tiedonanto löytyy myös V. Laguksen ylioppilasmatrikkelissa, nide I, joskin sen lisävihko oikaisee kuolinvuodeksi v. 1699, mikä myös havaitaan oikeaksi merkinnästä 16/12 1699 kohdalla ylläsanotussa Wallenius-suvun muistiinpanojulkaisussa, josta myös näkyy, että Lignipaeus-suku juontuu Loimaan pitäjästä, jonka Puujalkalan kylästä sukunimi Lignipaeus ilmeisesti on johdettu - Olaus Castreniuksen muuten mainitaan 3/9 1703 KO. saapuneen kaupunkiin pappeinkokoukseen. - Hänen, Olaus Castreniuksen, veljeksi osoitimme Vuosikirjassa VII Turun porvarin Matts Kristerinp. Puukon 1. Puuveitsen. Saatamme tähän lisätä, että tämän vaimo oli Elin Yrjänäntytär (KO 24/11 1700) sekä että viimeksi mainitun edell. mies, »besökare» Erik Pentinpoika oli sukunimeltään Muhr, kuollut (haud. 25/4) 1693 »från Ojalagatan». Matts Puukko taas istui vielä kesäkuulla 1710 KO:n jäsenenä, mutta mainitaan jo 6/3 1711 RO vainajaksi. Hän omisti myös tuulimyllyn Turussa ja taisi olla mukavuutta rakastava mies, päättäen siitä, ettei v. 1705 ollut viitsinyt vaivautua oikeuteen, vaan haastemiehelle oli (siv. 452) selittänyt, että hänellä oli »annat giöra än gå op i Rätten», josta sitten sai sakot. - 20/3 1711 RO päiviteltiin, ettei vielä oltu toimitettu perunkirjoitusta hänen jälkeensä; kyseessä oli takuu taloll. Matts Sigfridinpojan, Sääksmäeltä, puolesta.

1. puoliso: Vihitty 1692 Hollola Christina Mattsdotter Lignipaeus s. 1662 Pälkäne, k. 26.6.1715 Pälkäne, ikä 53 v.
Puolison vanhempia:
    (i) Matthias Martini Lignipaeus, Pälkäneen kirkkoherra, k. 16.12.1699 Pälkäne. Pälkäneen kirkkoherra 1671-1699. YO 1646-47, isänsä apulainen Lempäälässä 1658-71. (Lignipaeus-sukua löytyy Mauno Jokipii: Satakuntalaisen osakunnan Matrikkeli I vv 1640-1721 Otava Helsinki 1954 ).

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Tuomiokirjat/yla-satakunnan
tk/tuomiopoytakirjat
1675-1680
es1963-1964
nidenn5/622.htm

Sal: Kyrkieheerdens H:r Arfwedz Rothovj attest), Kangasalan käräjät 28.–29.2.1672 f. 443v (Kyrckieheerden i Pällkäne H:r Matthias Lignipæus, berättade Uppå sine Stiuf Barns wägna, huru såssom Sal: Kyrckieheerden H:r Arfwedh Rotovius hafwer åthskillige försträcht panter att Uthsättia för Spanmål, efter som dee hafwa warit torftige, till, och än icke mächtigh sitt igen bekomma).

Etelä-Suomen laamanninkäräjät v. 1682: Kyrkoherden ifrån Pälkäne socken ehrenvärdiga och vählärde hr Mathias Lignipaeus esittää Tursolassa 23.1.1678 pidettyjen ylimääräisten kihlakunnankäräjiin tuomion mellan honom och hans styfbarn. Efter deras sahl fader och moder för nu hr Mathias kom uti äktenskap med henne. Kyseessä vanhempien velka kauppias Joachim Wittfootille Turusta. Mainitaan myös "... såsom och 136 silfver som döttrarna des föruthan till sina kläder som bekommet at hafva efter deras moders dödh, för hwilken gulds kyrkoherden frij erkändes och hans styfbarn dömdes sådant silfver at betala.

Kangasalan syyskäräjät 23-25.9.1678: VA Ylä-Satakunta KOa6 s. 423v-, mf ES 1963-1964:
s 425v - Kyrkieherden i Nagu sochn mag. Gustavus Collinus. Hans brodher Johan Collinius. K:herde Mathias Lignipaeus i Pälkäne. Angår äganderätt till Collola.
Oriveden ja Kuoreveden kesäkäräjät 30.5.1705: VA Ylä-Satakunta KOa26 s. 20-, ES 1973:
s. 25 - Dygdesamma hustro Christina Lignipaea ifrån Cangasala Sochn och Tursola by berättade, hurusom numehra afgången Jöran Sigfredsson i Mäyränpesä bekommit af henne 1697 en kettel tillåns, hwilken han sedermera pantsatt hoos Bonden Mats Thomasson i Padustaipal.
Kangasalan syyskäräjät 23-25.9.1678: VA Ylä-Satakunta KOa6 s. 423v-, mf ES 1963-1964:
s 432v - Uthaf regem:ts pastorens H:r Johannes Lignipaei attest befans legokarlen Samuel Andersson 13.6.1677 i Malmö dödh blifwit. Lars Thomasson i Terfwaniemi dömbdes den resterande legan til hans erfwingar bethala: hans fadher Anders Matsson i Lydikilä twåå deelar och tiridie deelen til hans enkia Sophia Hansdotter.
Kangasalan ja Oriveden talvikäräjät 22-24.1.1680, Tursolassa: VA Ylä-Satakunta KOa7 s. 805v-, mikrofilmi ES 1964:
s 810 - Coadjutoren H:r Daniel Lignipaeus - -.
Oriveden syyskäräjät 15.11.1688: VA Ylä-Satakunta KOa9 s. 836-, mf ES 1965:
"..lendzmans hustrun dygdesamma hustru Christin Lignipaea.."
Oriveden ja Kuoreveden kesäkäräjät 9-13.6.1681, Seynäjoki länsmansgård: VA Ylä-Satakunta KOa8 s. 211-, mf ES 1964:
- Coadjutoren uti Cangasala Daniel Lignipaeus opwijste probstens mag. Joh. Thuronij skrift af 3.3.1678 oppå dhe 9 d:r 24 öre kop.m., (som) Thomas Sigfridsson i Säynäjocki är saakfälter till och hans sahl. fader kyrckioherden Jacob Lignipaeus betalt hafwer och med dhe medel låtet reparera kyrckiones kalck.
Kangasalan syyskäräjät 11-12.9.1683: VA Ylä-Satakunta KOa8 s.1203-, mf ES 1965
s. 1211 - Johan Lukasson i Ricku hade sagt till? cappel:ns H:r Daniel Lignipaei dreng Lars Mårthenson: "älä hudsfottin pohel poika".
Kangasalan talvikäräjät 18-20.2.1689 s. 997-:
s. 1009 - Lensm:n Claes Hansson opwijste kyrckioherdens i Sahalax Emanuel Reuters, H:r Mathias Lignipaei och studiosi Johannis Utters attest af 5.1.1687. Simon Staffansson i Kifwisalmi hade beskylt lensm:n Claes Hansson för ehn skiälm, liugare, Nuska Claes och Weriwittunpoika och dertill sagt lensmannen: ”sinä olet minun murhamiehen”.
Kangasalan kesäkäräjät 3-4.6.1702:
s. 184v -Leutenantens sahl. Johan Swarthafras enckia Christina Berg. Hennes swärson och esqvadrons predikantten H:r Erich Coselius. Hustro Chirstin Lignipaea i Tursala. Af Regementz Pastorens H:r Johan Alftani uprättade inventarium öfwer sahl. leutenanten Swarthafras wedh Narfven qwarlembnade egendom.
Kangasalan syyskäräjät 26-27.9.1702: VA Ylä-Satakunta KOa22 s. 318-, mf Es 1971:

s. 333 - Saaken ang. een sölfwerflaska. Instälte sig länsmans skiutzrättaren Grels Matzson kärande, och å enkieleutenantskans Christina Bergz wägnar des dotter hustro Christina Johansd:r Swarthafra swarande; och framhade altså Grels hustro Chistin Lignipaea if:n Tursala - -.

Lempäälän syyskäräjät 25-26.10.1658: hr Matias Martini på sin fadhers kyrkoherden des sammanstädes vällärde hr Martini Lignipae vägnar.

Kangasalan käräjät 15.-16.1.1700: Michel Clemetsson i Mälkilä förekom och sade sig hafva låtit skrifv:n citera Kyrkioherden i Pälkäne Ehrvärdige och wällärde hru Matthias Lignipa'us and: å förliknings för Laurila börde hems besittiande, hvilken tämbning nämdeman: Lucas Andersson i Kaukola och Mårten Michelsson i Skinnarla til kyrckoherdens son studenten Martinum Lignipa'um lefwererat som swarat Ligs icke kunna ståå honom till swars, efter hans fader sedan Citationen blif: uthgif:, medelt döden afgångit, och hans äldsta broder Vice Pastoren dersammanstädes hr Matthias varo til Åbo förrester; och såsom dödfall sedan tämbningen var ?ylicerat mellan kommit, berandes desutan höra ?re den å samptal. sahl hr kyrckioherdens erfwingars wägnar uthi denne saak swara, hafwandes som öfw. sagde nämbneman: ut tilträda älsta sonen hr Matthias warit frånwarande på hwilken broderen Martinus lilmåhl giordt, och till widare såsom Caput familia considereres; alt så kan rätten sigh för denne aw som icke medh denne saak besatta , uthan blifwer den til nästa ting opskuten, då samptal: erfwingarna el:r deras fullmachtige böra sigh Michel till swars owägrer: inställa.

Pälkäneen kirkontilit v. 1694 Mattheus M. Lignipaeus pastor til kyrkans reparation gifwit 20:-.
.
    (ä) Anna Mårtensdotter Talpo, k. 19.12.1668 Lempäälä.
    (ii) Martiensis Jacobsson Lignipaeus, Lempäälän kirkkoherra 1650, s. 1589 Loimijoki, k. 1670 Lempäälä, ikä 81 v. Vihittiin papiksi Turussa 1619. Lempäälän kappalainen 1625, kirkkoherra 1650. Otti 1626 viljeltäväkseen Laurilan autiotilan Vaihmalasta ja viljeli sitä kymmenkunta vuotta ja hankki 1635 omistukseensa Lempoisten Halkolan ratsutilan.
    () Lisbeta Mattsdotter. Lempäälän käräjät 31.1.1685 s. 1650 (Effter här för Rätten uprättat Räckningh och ingången förlijkningh dömbdes nu Kyrckioheerden i Pelkänä Wyrdige H:r Mathias Lignipæus att få lösa sin Moders dygdesamma hustru Elizabeth Mattzdotters Pantsatte Silfwer, 2 Stoop och Ett Silfwerbälte, som wäga tillhoopa 45 3/8 lodh af Sal: befallningzmannens Erich Spooffz Effterlåtna Enkia dygdesamma hustru Brijta Nilsdotter),.
    (äi) Mårten Nilsson Talpo, Uudenmaan ja Hämeenläänin kirjanpitäjä, s. Viipuri. Uudenmaan ja Hämeenläänin kirjanpitäjä. Akaan Konhon ratsutilanomistaja 1646 alkaen. (Elg.V.s.78; Ramsay s.275). Pälkäneen Kuiseman isäntä 1644 - ennen 1665.
Hattulan käräjät v. 1668: Professor mag. Axelii Kempes fullmachtig dnus Johannes Stigelius mot sahl. Mårten Nilsson Talpos arfvingar, enckian dygsamma hustru Johanna Henricsdotter Carsten, bookhållare Mårten Mårtensson Talpo.

Saa Konhoon verovapauden 16.8.1651 (til sin och sin hustrus lifstid) Norrköpingin päätöksen ehdoilla.

Konhossa 1645 Israel Nilsson. Viittauksia: KA mf. ES 1921 (mm 5) Huittisten käräjät 22.–24.11.1641 f. 175v (Feltes D: Johan: Marthinj ifrå Natula Sak 3 m: till 3 skifftes för laga stämbningz försittiandet emoth Henrich Pållsson i Mommola [Henrik Påvelsson Callia], om nogon Arfz saak nu andre gångon stembd), Huittisten käräjät 3.–4.8.1642 f. 230v (Framträdde för Retten Petter Trombell Inwonare i Åbo och effter af gången dem på Åbo Rådhuss begerad Excution och mätes män till Sal: Mårten Ollssons Ärfwingar här i Sochnen opå the 50 R: Dl: som honom af be:te Ärfuingar på be:te Rådhhwss tildömdt ähr, Och såsom be:te Mårten Olssons Son een Studiosus Johan Mårtens son och hans Swåger Israel Nilsson som nu i Retten wore tilstädes swarade sigh icke wore här i Sochnen bofaste eij heller Äga här nogot ... förbemälte ärfuingar låfuade nu för wisso strax effter Böndagen som är den 5 hujus derföre begifua sigh till Åbo, fördenskuld loter denne Retten saken der wedh blifua),.
    (ää) Johanna Henriksdotter Carstenius. Naitu Mårten Niileksenpoika Tolpolle, jota sanotaan kirjanpitäjäksi, mutta myös Sääksmäen tuomiok:n tuomariksi; se virka todellakin annettiin hänen pojalleen Mårten Tolpolle, aatel. Loschöld. (Bergholm 1. s.297; Ramsay s.275; Elg.V.s.78) Mainitaan 1665.
Vanajan käräjät 1664: enckiaa på Hätilä Ladugård, dygsamma hustru Johanna Carsten.
Hämeenlinnan raastuvanoikeus v. 1672: Hätilä arrendator hustru Johanna Henricssdotter boende i Savolax.

Lapset:
Anna Christina Olofsdotter Castrenia , s. 1689 Pälkäne. Tauluun 68
Matias Olofsson Castren , s. 3.2.1693 Virrat. Tauluun 75
Elisabet Olofsdotter Castrenius s. 1696 Virrat, k. 8.3.1697 Ruovesi, ikä 1 v.
Margareta Olofsdotter Castrenius , s. 1696 Virrat. Tauluun 79
Elisabet Olofsdotter Castrenia , s. 1699 Hollola. Tauluun 81
Maria Olofsdotter Castrenia , s. 1701 Hollola. Tauluun 82
2. puoliso: Vihitty 27.11.1716 Pälkäne Christina Eliasdotter Hagerts. 1669 Kaarina, k. 11.7.1755 Janakkala, ikä 86 v. Sääksmäen Pappilassa Elias Voivaleniuksen perheessä tittelillä systerdotter.
Puolison vanhempia:
    (i) Elias Henricsson Hagert, Luutnantti, k. 13.2.1698 Kaarina.
    (ä) Catharina Ericsdotter Voivalenius, s. 4.11.1652 Kaarina, k. 7.10.1722 Sääksmäki, ikä 69 v ja 11 kk.
    (ii) Henrik Henrici Hagerus, Inkoon kirkkoherra, k. 1656 Inkoo.
    () Karin Abrahamsdotter.
    (äi) Eric Sigfridsson Voivalenius, Kaarinan kappalainen, s. Kaarina, k. 1669 Kaarina.
    (ää) Valborg Gregoriusdotter Utter, s. 27.2.1629 Pöytyä, k. 9.12.1693 Sääksmäki,Pappila, ikä 64 v ja 9 kk.
Lapset:
Matthias Olofsson Castrenius , s. 19.2.1718 Pälkäne. Tauluun 88
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 68
3. Anna Christina Olofsdotter Castrenia, (Taulusta 67, isä Olof Castrenius) s. 1689 Pälkäne, k. 24.5.1773 Pälkäne,Äimälä,Lassila, ikä 84 v. Muuttanut: i Caitamo.

Puoliso: Vihitty Pälkäne Matts Henricsson Vaijala e. Mattila. (Taulu 13)Talollinen, s. Pälkäne,Kirpu,Mattila, k. 25.7.1730 Pälkäne,Epaala,Vaijala. Rusthollari, Pälkäneen Epaalan Vaijalan isäntä 1722-1729. Kotoisin Kirvun Mattilasta kotoisin.
Kangasalan ja Pälkäneen käräjät v. 1723: Matts Henricsson ifrån Epaala Vaijala mot bördebonde Henric Mattsson ifrån Pohjaslax. Niittyriita.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric Mattsson Mattila, Kirpun Mattilan isäntä, s. Pälkäne,Kirpu, k. 1697 Pälkäne,Kirpu. Pälkäneen Kirpun Mattilan isäntä 1667-1695.
    (ä) Anna Eskilsdotter, k. 5.1.1735 Pälkäne,Kirpu.
    (ii) Matts.
    () N.N.

Lapset:
Chirstin Mattsdotter Vaijala , s. 21.12.1711 Pälkäne,Tommola. Tauluun 69
Olof Mattsson Vaijala s. 3.8.1716 Pälkäne,Mälkilä,Laurila, k. 8.1716 Pälkäne, ikä 0 v, kummit: hr Mathias Italin, länsman Malmberg, Johan Rilander med sin hru, Sophia Jöransdr i Kirpu (Mattilan emäntä) , Skinnarla Jöran med sin hru.
Simon Mattsson Appelgren , s. 28.10.1717 Pälkäne,Mälkilä,Laurila. Tauluun 70
Maria Mattsdotter Vaijala , s. 15.3.1720 Pälkäne,Epaala,Vaijala. Tauluun 71
Matts Mattsson Vaijala s. 7.6.1722 Pälkäne,Epaala,Vaijala, kummit: fältväbel Matts Castren, dragon Lars Brat, Carela Matts, Kempi Matts, madam Anna Krook med sin dotter Maria Italin.
Olof Mattsson Pitkäsilta e. Vaijala Halli , s. 7.6.1722 Pälkäne,Epaala,Vaijala. Tauluun 72
Matts Mattsson Vaijala s. 13.10.1724 Pälkäne,Epaala,Vaijala, k. 17.12.1725 Pälkäne,Epaala,Vaijala, ikä 1 v ja 2 kk, kummit: kyrkoherden hr Castrenius, handels. Sergie, klockare Michael Lewonius, jungf. Elisabetha Castrenia, pig Beata Michelsdotter ifrån Martila.
Lisa Mattsdotter Vaijala , s. 17.10.1726 Pälkäne,Epaala. Tauluun 73
Pehr Mattsson Kirjava , s. 21.3.1729 Pälkäne,Epaala,Vaijala. Tauluun 74
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 69
4. Chirstin Mattsdotter Vaijala, (Taulusta 68, äiti Anna Castrenia)Vaijalan emäntä, s. 21.12.1711 Pälkäne,Tommola, k. 5.3.1783 Pälkäne, ikä 71 v ja 2 kk, kummit: kyrkoherden hr Matias Italin, adjuct Andreas Rilander, hr studiosus Saxenius, välbörne fru på Kantokylä. Pälkäneen Epaalan Vaijalan isäntä 1742-1744.

1. puoliso: Vihitty 1.1.1728 Pälkäne,Epaala Anders Ericsson Vaijala. (Taulu 13)s. 1702, k. 28.4.1742 Pälkäne,Epaala,Vaijala, ikä 40 v. Pälkäneen Epaalan Vaijalan isäntä (vävy) 1731-1742.

Kangasalan käräjät 1743: afledne bonde å Vaijala cronohemman i Epaala by...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27199177.

2. puoliso: Vihitty 3.2.1744 Pälkäne Matts Mattsson Vaijala e. HeikkiläTalollinen, s. 22.2.1713 Pälkäne,Sappee,Heikkilä, k. 29.6.1780 Pälkäne,Epaala,Vaijala, ikä 67 v ja 4 kk, kummit: Terva Matts, ??, Lisa Jacobsdr. Pälkäneen Epaalan Vaijalan isäntä 1745-1773.

Kangasalan, Kuhmalahden ja Pälkäneen syyskäräjät 5.11.1751: bonde Matts Mattsson Waijala ifrån Epala by jota jo vuoden 1746 käräjillä on tuomittu ja varoitettu väkivaltaisuudesta (25 hopeataaleria), ei ole ottanut opikseen vaan jatkanut väkivaltaista käytöstään vaimoaan Kirstin Mattsdotteria (joka on sopuisa ja rauhallinen) ja lapsiaan kohtaan, joten tuomitaan Matts Mattsson maksamaan sakkoja 15 hopeataaleria sekä istumaan vankilassa vedellä ja leivällä kahdeksan vuorokautta.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Henricsson Heikkilä e. Turva, Talollinen, s. Pälkäne,Kuuliala, k. 28.9.1729 Pälkäne,Sappee,Heikkilä.
    (ä) Lisa Jacobsdotter Janga, s. 2.9.1683 Pälkäne,Salmentaka, k. 25.3.1752 Pälkäne,Sappee, ikä 68 v ja 6 kk.
    (ii) Henric Johansson Turva, s. noin 1647 Pälkäne,Kuuliala, k. 15.11.1724 Pälkäne,Kuuliala, ikä 77 v.
    () Ursula, k. 1707 Pälkäne,Kuuliala. Pälkäneen kirkontilit v. 1708: Culiala Turva Henrics hustru under kyrkan med störra båår kläda.
    (äi) Jacob Jöransson Janga eller Lulli, Rusthollari Salmentaan Jangalla, s. 1657, k. 6.3.1737 Pälkäne,Salmentaka, ikä 80 v. Pälkäneen käräjät v. 1737: bonde Matts Jacobsson ifrån Salmentaka, des nu mera afledne fader rusthållaren Jacob Jöransson, des ännu i lfvet varande moder Lisa Thomasdotter, fyra söner Matts, Jöran, Simon och Thomas, omyndig dotter Anna Jacobsdotters förmyndare bonde Henric Mattsson ifrån Sappis. Matts Jacobssons broder bonde Thomas Jacobsson ifrån samma by. Förmyndare Henric Mattsson fullmachtig rusthållare sonen Eric Johansson ifrån Salmentaka.

Pälkäneen kirkontilit v. 1695: Jacob Jöranssons barn från Salmentaka med mindre båår kläda.
    (ää) Lisa Thomasdotter Janga, s. 1652 Pälkäne,Salmentaka, k. 5.3.1741 Pälkäne,Salmentaka, ikä 89 v.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 70
4. Simon Mattsson Appelgren, (Taulusta 68, äiti Anna Castrenia)Paltamon kirkkoherra, s. 28.10.1717 Pälkäne,Mälkilä,Laurila, k. 3.9.1784 Paltamo, ikä 66 v ja 10 kk, kummit: hr sacellan Castrenius med sin mohr Stina Hagert, Huhtis Påhl och Matts med Myttäälä Johan, Tuomola dotter Maria, Anna Simonsdr ifrån Kirpu Mattila.

Puoliso: Susanna Magdalena Forsström s. 8.7.1729 Paltamo, k. 24.9.1787 Paltamo, ikä 58 v ja 2 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Simon Paulsson Forström, Paltamon kirkkoherra, lääninrovasti, s. Oulu, k. 1740 Paltamo. Vihitty 11.2.1728.
    (ä) Magdalena Andersdotter Frosterus, s. 20.3.1710 Oulu, k. 6.9.1776 Paltamo, ikä 66 v ja 5 kk.
    (ii) Paul Simonsson Forström, Oululainen kauppias, raatimies.
    () Maria Josefsdotter.
    (äi) Anders Frosterus, Oulun kirkkoherra.
    (ää) Susanna Johansdotter Cajanus.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 71
4. Maria Mattsdotter Vaijala, (Taulusta 68, äiti Anna Castrenia)Kaitamon Lassilan emäntä, s. 15.3.1720 Pälkäne,Epaala,Vaijala, k. 5.7.1796 Pälkäne,Kaitamo, ikä 76 v ja 3 kk, kummit: hr pastor Mathias Italin, klockare Michel Jacobsson, Jöran Kemppi, Johan Rilander, matrona Christina Hagert, jungfru Maria Castrenia. Pälkäneen Kaitamon Lassilan isäntä 1774-1775.

Puoliso: Vihitty 12.6.1737 Pälkäne,Onkkaala,Seppälä Carl Johansson LassilaLassilan isäntä 1735 - 1773, s. 3.1.1718 Pälkäne,Kaitamo,Lassila, k. 5.1.1774 Pälkäne,Kaitamo,Lassila, ikä 56 v ja 0 kk, kummit: Kyrkoherd Matthias Ithalin, Hans Larsson Mulberg med des stiufson Matts och ? Agneta med stiufdotter Maria. Pälkäneen Kaitamon Lassilan isäntä 1735-1773.

Kangasalan, Kuhmalahden ja Pälkäneen syyskäräjät 5.11.1751: bonde Carl Johansson ifrån Kaitamo, samt å des faders kronobonden Johan Josephssons vägnar...Johans hustru och Carls moder Anna Henricsdotter, förladne wåhren genom döden aflidit...twänne söner och en dotter..
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Josephsson Lassila e. Arra, s. 17.6.1673 Sahalahti,Moltsia, k. 13.6.1753 Pälkäne,Kaitamo, ikä 79 v ja 11 kk. Pälkäneen Kaitamon Lassilan isäntä 1704-1734.
Kangasalan ja Pälkäneen käräjät v. 1722: Thomas Jöransson ifrån Mälkilä mot Johan Josephsson i Kaitamo om besittingen af Lassila hemman. Johan maksaa Tuomaalle 25 taaleria hans rättighet där til.
Pälkäneen kirkontilit v. 1706: Johan Josephsson från Caitamo med st. b. kl.
    (ä) Anna Henricsdotter Lassila, s. 1681, k. 20.3.1750 Pälkäne,Kaitamo, ikä 69 v.
    (ii) Joseph Johansson Arra, Ratsumies, rusthollari Moltsian Arralla, s. noin 1630 Sahalahti,Moltsia, k. 9.1.1715 Sahalahti,Moltsia, ikä 85 v. Pälkäneen, Sahalahden und Kulsialan syyskäräjät 28.-30.11.1737 s.250:: Jöran Josephsson, arf efter våra numera afledne föräldrar i fäderne och möderne. Arra rusthållet i Moltzia by och Sahalax socken. Fader Joseph Johansson, Broder Johan Josephsson ifrån Kaitamo by och Pälkäne socken, min syster Anna Josephsdotter ifrån Orivesi socken Äijälä by, syster Margareta Josephsdotter ifrån Harhala by och Pälkäne socken, syster Kirstin Josephsdotter ifrån Vihasjärvi by i Orivesi socken, min syster Lisa Josephsdotter ifrån Luikala by i Pälkäne socken, syster Gertrud Josephsdotters son Joseph Olofsson ifrån Pyttylä by och Sahalax socken. Allekirjoitukset Jöran Josephsson ifrån Moltzia, Johan Josephsson ifrån Kaitamo, på min moder Gertrud Josephsdotters vägnar Joseph Olofsson ifrån Pyttylä, på min moder Anna Josephsdotters vägnar Joseph Philipsson, Margareta Josephsdotter ifrån Harhala, på min moder Kirstin Josephsdotters vägnar Jöran Mattsson, Lisa Josephsdotter ifrån Luikala.
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15384&pnum=257.
    () Susanna Jöransdotter, s. noin 1637, k. 21.5.1711 Sahalahti,Moltsia, ikä 74 v.
    (äi) Henric Johansson Lassila, Kaitamon Lassilan isäntä 1697-1702, s. Pälkäne,Myttäälä. Myttäälän lampuoti 1691-1694: Henric landbonde, Beata hustru, Joseph bror.
    (ää) Beata.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 72
4. Olof Mattsson Pitkäsilta e. Vaijala Halli, (Taulusta 68, äiti Anna Castrenia)Torppari Haukilan Pitkänsillan torpassa, s. 7.6.1722 Pälkäne,Epaala,Vaijala, k. 12.1795 Tyrväntö,Uskela,Pitkäsilta, ikä 73 v, kummit: klockare Lewonius, Mattila Petter och Michel Johansson, fru Margareta B. Rehbinder, Elisabetha Castrenia, Maria Henricsdotter. Muuttanut: Äimälästä til Tyrvändö v. 1757.

1. puoliso: Vihitty 26.12.1745 Pälkäne,Äimälä,Lassila Caisa Henricsdotter Lassilas. 20.11.1724 Pälkäne,Äimälä,Lassila, k. 1757 Tyrväntö, ikä 33 v, kummit: Johan Reuter med sin hustru, Gustaf Thomasson.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric Jöransson Lassila, Lampuoti, s. 8.1.1699, k. 6.6.1751 Pälkäne,Äimälä, ikä 52 v ja 4 kk. Vihitty 28.12.1723 Pälkäne,Äimälä.
    (ä) Beata Thomasdotter Lassila, s. 13.5.1699 Pälkäne,Äimälä, k. 16.5.1758 Pälkäne,Äimälä, ikä 59 v ja 0 kk.
    (äi) Thomas Lassila, Lassilan lampuoti. Henrikirja 1722 Äimälä Lassila Thomas landbonde, Beata dotter. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=234.
    (ää) N.N.

2. puoliso: Vihitty 1.1.1759 Tyrväntö Brita Henricsdotter s. 1727, k. 9.11.1799 Tyrväntö,Suontaka,Mattila,Mäkelä, ikä 72 v.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 73
4. Lisa Mattsdotter Vaijala, (Taulusta 68, äiti Anna Castrenia)Äimälän Lassilan emäntä, s. 17.10.1726 Pälkäne,Epaala, k. 4.6.1807 Pälkäne,Epaala,Vaijala, ikä 80 v ja 7 kk, kummit: Carela bröder med Liskin Castrenia och Kempi Maria.

Puoliso: Vihitty 29.12.1743 Pälkäne,Onkkaala Eric Johansson AlfvingLassilan rusthollari 1727 - 1753, s. 21.3.1712 Hauho,Alvettula, k. 7.1.1781 Pälkäne,Äimälä,Lassila, ikä 68 v ja 9 kk. Lassilan rusthollin isäntänä ainakin 1727-1753. Scholaris Hauhon Alvettulassa 1722-1735 rippikirjassa. Pälkäneellä s. 4.5.1715.

Hauhon käräjät 1751: Rusthållare Eric Alfwing ifrån Pälkäne socken och Äimälä, palkannut 29.5.1741 sijaisekseen sotilas Michel Johansson Alfwingin i Alvettula by...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=23009594 jatkoa 1752 käräjillä http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=23082722.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Fransons, Rakuuna, itsellinen Alvettulassa, s. 1664, k. 19.10.1737 Hauho,Alvettula, ikä 73 v.
    (ä) Valborg Söfringsdotter, s. noin 1680, k. 1.10.1742 Pälkäne,Äimälä, ikä 62 v. Kuolintieto: 1.10.1742 10.10.1742 Äimälä Alfwingens gl. mohr öfw. 60 åh som gick i kring och tigde, hade sit mästa tilhåld i Alvettula by i Hauho.
.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 74
4. Pehr Mattsson Kirjava, (Taulusta 68, äiti Anna Castrenia)Torppari Haukilan Kirjavan torpassa, s. 21.3.1729 Pälkäne,Epaala,Vaijala, k. 17.6.1785 Tyrväntö,Uskila,Kirjava, ikä 56 v ja 2 kk, kummit: Ei mainita. Muuttanut: Kaitamon Lassilasta sisarensa luota til Uskela i Tyrvändö v. 1755.

1. puoliso: Vihitty 26.12.1749 Pälkäne,Ruokola Maria Andersdotters. 12.3.1727, k. 1763 Tyrväntö, ikä 36 v. Perunkirja 3.12.1763 Uskela Kirjava: torpare hustru Maria Andersdotter död, man Petter Mattsson, barn Carl 13, Anna 5 och Maria 3 år. Förmyndare torpare Thomas Johansson Kaipalo. Muuttanut: Pälkäneen Ruokolaan ifrån Hauho.

2. puoliso: Vihitty 1768 Maria Pehrsdotter s. 29.5.1735, k. 1778 Tyrväntö, ikä 43 v.
3. puoliso: Anna Olofsdotter s. 1729, k. 6.2.1786 Tyrväntö, ikä 57 v.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 75
3. Matias Olofsson Castren, (Taulusta 67, isä Olof Castrenius) Kajaanin kaupungin pormestari, s. 3.2.1693 Virrat, k. 11.6.1771 Kajaani, ikä 78 v ja 4 kk.

1. puoliso: Vihitty 28.6.1726 Oulu Helena Eriksdotter Albogiuss. 1690 Viro,Narva?, k. 22.2.1740 Kajaani, ikä 50 v. Vanhemmat Nevanlinnan kkhra maisteri Erik Albogius ja Maria Hinnel Kuollut ennen 22.2.1740 Paltamo.
Puolison vanhempia:
    (i) Eric Jostini Albogius, Nevanlinnan kirkkoherra, k. 4.7.1701 Nyen. Vihitty 31.1.1693 Nyen.
    (ä) Maria Gabrielsdotter Hinnel.
    (ii) Justus (Jostini) Erici Albogius, Kirkkoherra Inkerissä, k. 1684 Iivananlinna. Ylioppilas Tartossa 4.3.1651. Ylioppilas Turussa 16.3.1663 Albogius Just. Erici [Narv. 73]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1663. d. 16. Mart. Justus Erici Albogius. Dorpati depos. [fratres Narva-Ingerm.]. Respondentti 26.6.1664, pr. Axel Kempe 168. FM (ehkä Tallinnassa toimineessa Tarton yliopistossa?). — Kosemkinan kirkkoherra Inkerissä 1665, Iivananlinnan 1675.
    () N.N.
    (äi) Gabriel Jonasson Hinnel e. Hinnelius, Nevanlinnan oikeuspormestari, k. 19.4.1712 Tukholma.
    (ää) Anna Jespersdotter Tvilling, k. 20.11.1710 Tukholma.

Lapset:
Margareta Castren , s. 8.7.1727 Paltamo. Tauluun 76
Christer Mattsson Castren , s. 1728. Tauluun 77
Erik Mattsson Castren , s. 14.7.1732 Paltamo. Tauluun 78
2. puoliso: Margareta Elisabet Andersdotter Zein s. 1697, k. 24.9.1780 Paltamo, ikä 83 v.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 76
4. Margareta Castren, (Taulusta 75, isä Matias Castren) s. 8.7.1727 Paltamo, k. 15.2.1765 Paltamo, ikä 37 v ja 7 kk.

Puoliso: Vihitty 10.6.1760 Paltamo Karl Fromhold von Köhler Kajaanin komendantti, majuri, s. 1701 Inkerinmaa, k. 7.6.1769 Tukholma, ikä 68 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 77
4. Christer Mattsson Castren, (Taulusta 75, isä Matias Castren) Kajaanin ja Kemin kihlakuntien tuomari, s. 1728, k. 23.1.1795 Paltamo, ikä 67 v.

1. puoliso: Vihitty 30.10.1755 Paltamo Brita Christina Simonsdotter Forström s. 23.7.1734 Paltamo, k. 4.1793 Paltamo, ikä 59 v.
Puolison vanhempia:
    (i) Simon Paulsson Forström, Paltamon kirkkoherra, lääninrovasti, s. Oulu, k. 1740 Paltamo. Vihitty 11.2.1728.
    (ä) Magdalena Andersdotter Frosterus, s. 20.3.1710 Oulu, k. 6.9.1776 Paltamo, ikä 66 v ja 5 kk.
    (ii) Paul Simonsson Forström, Oululainen kauppias, raatimies.
    () Maria Josefsdotter.
    (äi) Anders Frosterus, Oulun kirkkoherra.
    (ää) Susanna Johansdotter Cajanus.

2. puoliso: Vihitty 27.3.1794 Sotkamo Maria Johansdotter Frosterus s. 6.1.1760 Kajaani, k. 20.2.1830 Sotkamo, ikä 70 v ja 1 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Abrahamsson Frosterus, Sotkamon rovasti, s. 30.11.1720 Ruotsi,Tukholma, k. 10.6.1809 Sotkamo, ikä 88 v ja 6 kk. Vihitty 9.3.1749 Oulu.
    (ä) Susanna Påhlsdotter Florin, s. 22.1.1732 Oulu, k. 10.6.1809 Sotkamo, ikä 77 v ja 4 kk.
    (ii) Abraham Jacobsson Frosterus, Paltamon kirkkoherra, s. 1680 Oulu, k. 1.5.1726 Paltamo, ikä 46 v.
    () Catharina Ericsdotter Cajanus, s. 26.5.1694 Paltamo, k. 29.12.1762 Sotkamo, ikä 68 v ja 7 kk.
    (äi) Påhl Mårtensson Florin, Kauppias, s. 1700, k. 17.4.1750 Oulu, ikä 50 v.
    (ää) Elisabeth Lithovius, s. Oulu, k. 17.11.1744 Oulu.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 78
4. Erik Mattsson Castren, (Taulusta 75, isä Matias Castren)Kemin kirkkoherra, lääninrovasti, s. 14.7.1732 Paltamo, k. 21.12.1787 Kemi, ikä 55 v ja 5 kk. 1-avioliitosta Katarina Keckmanin kanssa 11 vuosina 1764-1782 syntynyttä lasta, 2-avioliitto Brita Elfvingin kanssa lapseton. Hänen 2-puolisonsa Olof Sandberg.

1. puoliso: Catharina Elisabet Keckman s. 1741 Tyrnävä, k. 8.10.1784 Pudasjärvi, ikä 43 v.
Puolison vanhempia:
    (i) Samuel Johansson Keckman, Pudasjärven kirkkoherra 1742, s. 22.5.1687 Pudasjärvi, k. 9.4.1761 Pudasjärvi, ikä 73 v ja 10 kk. Vihitty 1737.
    (ä) Maria Larsdotter Lithovius, s. 1715 Pudasjärvi, k. 17.11.1786 Pudasjärvi, ikä 71 v.
    (ii) Johan Olofsson Kähkänen e. Keckman, Pudasjärven kirkkoherra 1691, s. noin 1656 Pudasjärvi, k. 10.2.1707 Pudasjärvi, ikä 51 v.
    () Catharina Danielsdotter Anglenius, s. 1657, k. 23.3.1694 Pudasjärvi, ikä 37 v.
    (äi) Lars Gabrielinpoika Lithovius, Lumijoen kappalainen 4.1 1722, k. 1748.
    (ää) Christina Gran.

2. puoliso: Vihitty 12.2.1786 Kemi Brita Helena Elfving s. 22.9.1745 Ii, k. 10.3.1817 Kemi, ikä 71 v ja 5 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Jakob Elfving, Oulun kappalainen, s. 18.4.1707 Pori, k. 17.4.1759 Oulu, ikä 51 v ja 11 kk. Vihitty 6.4.1738 Oulu.
    (ä) Maria Gisselkors, s. 1718, k. 2.7.1776 Oulu, ikä 58 v.
    (ii) Henric Marcusson Elfving, Porin pormestari, k. 12.10.1720. Vihitty 29.12.1695 Luvia.
    () Anna Catharina Klewe, s. 18.9.1674, k. 7.1.1754 Ahlainen, ikä 79 v ja 3 kk.
    (äi) Christiern Christiernsson Gisselkors, Limingan kirkkoherra, k. 1729 Liminka.
    (ää) Brita Gustafsdotter Lithovius.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 79
3. Margareta Olofsdotter Castrenius, (Taulusta 67, isä Olof Castrenius) s. 1696 Virrat, k. 23.1.1758 Paltamo, ikä 62 v.

Puoliso: Sergei Leontewitz Leonardsson Costianders. 1669 Puola, k. 25.3.1767 Paltamo, ikä 98 v. Costiander-suvun kantaisä. Tullut Ison pohjansodan aikana pakolaisena Puolasta Suomeen ja ottanut sukunimen Costiander, joka saattaa johtua Pälkäneen Kostian virrasta, jonka jäältä hän oli morsiammensa kanssa pelastunut vainoovilta venäläisiltä 1713. Suvun jäsenet ovat olleet hallinnollisissa ja lainopillisissa toimissa.

Lapset:
Gustaf Costiander , s. 1720. Tauluun 80
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 80
4. Gustaf Costiander, (Taulusta 79, äiti Margareta Castrenius) Munsterskrifvare, s. 1720, k. 8.11.1764 Paltamo, ikä 44 v.

Puoliso: Vihitty 25.4.1743 Pälkäne Helena Christina Weckman s. 1716 Lempäälä.
Puolison vanhempia:
    (i) Nicolaus Nilsson Weckman, Lemun kirkkoherra, s. 1691 Lempäälä, k. 13.5.1745 Lemu, ikä 54 v. Vihitty 1720.
    (ä) Anna Carlsdotter Vallenius, s. 8.3.1703 Tottijärvi,Huhti, k. 15.2.1759 Somero, ikä 55 v ja 11 kk.
    (ii) Nils Weckman, Ylä-Satakunnan kruununnimismies, s. 1661 Vehkalahti, k. 18.12.1704 Lempäälä, ikä 43 v. Kärppälän omistaja 1689-1704.
1689 lilla barn lägerställe 2:8 H:r Befallningzman Weckm:
1690 sal. barn lägerställe 2:8 Befalln:man Välb:de Weckm:
20.2.1698 son 1:16 H:r Befallningzman Niels Weckman.
30.6.1701 Kärpälä lilla son graföpning 1:16 H:r Befallningasman Weckman.
7.6.1703 Kärpälä lilla son Gustaf und. kyrckan och nu nyss oplagde graf 1:16 H:r Befallningzman Niels Weckman.
18.12.1704 sahl Befallningzman Weckman i sin nye graf. Vihitty 13.10.1687 Huittinen.
    () Margareta Thomasdotter Tacku, s. 25.3.1667 Huittinen, k. 10.6.1743 Lempäälä,Kärppälä, ikä 76 v ja 2 kk. Kärppälän omistaja 1705-1723.
    (äi) Carl Josephsson Vallenius, Lääninrovasti, s. 18.11.1673 Akaa, k. 26.5.1742 Vesilahti, ikä 68 v ja 6 kk.
    (ää) Maria Johansdotter Hacks, k. 8.6.1736 Vesilahti.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 81
3. Elisabet Olofsdotter Castrenia, (Taulusta 67, isä Olof Castrenius)s. 1699 Hollola, k. 4.5.1753 Pälkäne,Onkkaala, ikä 54 v. Perunkirjoitus 4.8.1753 (HMA Ec:2:107) adjucti i Pälkäne hr Gustaf Lindvall, afl. hru madam Elisabet Castrenia, broder lieutnant och kronobefallninsman hr Matthias Castren, halfbroder capellan hr Matthias Castrenius, tvänne systrar Anna Christina och Margareta Olofsdotter Castrenier. Afl. syster Maria Olofsdotter Castrenias söner Johan och Simon Johanssöner samt tre döttrar Lisa, Anna och Maria Johansdöttrar. Matthias och Matthias Castrens vägnar kyrkoherde Gustaf Rothovius. Anna Christina Olofsdotters vägnar thes måg rusthållare Eric Alving ifrån Äimälä. Afl. Maria Olofsdotters barns vägnar deras fader Johan Thomasson ifrån Onkkaala.

1. puoliso: Vihitty 30.12.1729 Pälkäne Johan Johansson FabrinusPälkäneen pitäjänapulainen, kappalainen Säämingissä, s. 22.3.1698 Mouhijärvi, k. 8.5.1740 Pälkäne, ikä 42 v ja 1 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Henricsson Fabrinus, Mouhijärven pitäjänapulainen, k. 7.10.1706 Mouhijärvi.
    (ä) Margareta Johansdotter Löfling, k. 22.3.1728 Pirkkala. Karkun käräjät 1710: hustru Margareta Löfling...des afledne mans brors framledne capellan Henric Fabrnii dotter Maria Henricsdotter...hwilken jämte des man Mårten Marcusson i Mielola...efter Maria farmoder Anna Henricsdotter...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27074651.
    (ii) Henricus Benedicti Fabrinius, Karkun kappalainen, s. Loimaa,Joenperä, k. 1671. Loimaan käräjät 29.–31.7.1658 f. 172v: Wällärde her Henrich Benedicti Coadiutor i Carcku Sochn, fordrade Uthaff sin broder Matz Bengtzson, effter deres broder Sigfredh Bengtzson Arff, huilken sedan, som arfskifftet skedde, samptlige Syskienne emillan, igenom döden är afgången.
    () Anna Henriksdotter Karkuensis, s. Karkku.
    (äi) Johan Andersson Löfling, Befallningsman, kirkonisäntä, k. 13.1.1701 Pirkkala,Vastamäki. Pirkkalan käräjät v. 1687: befallningsman på Salkis.
    (ää) Anna Gertrud Möller, s. 1646, k. 11.10.1730 Karkku, ikä 84 v. Pirkkalan käräjät v. 1693: befallningsman välbetrodde Johan Anderssons maka hustru Gertrud Möller i Vastamäki.

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=7181&pnum=248

Pirkkalan käräjät 1725: Vastamäki rusthåll, änka Anna Gertrud Möller...hennes dotter son Thomas Thomasson den han opdragit besittningen..änkan Möllers vägnar hennes andra dotters svärson Benjamin Weckman..att hans svärmoders moder opsatt sin dotters son ifrån rusthållet...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27097963

Pirkkalan käräjät 1725: jatko edelliseen...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27097970

Jatkoa 1727: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27101698

Karkku kuolleet; 11.10.1730 Cajo Gårdsfogde E:a Anna Gertrud Möller 84 år.

Lapset:
Johan Fabricius s. 7.10.1733 Pälkäne,Pappila, k. 18.11.1733 Pälkäne,Pappila, ikä 0 v ja 1 kk, kummit: Ein mainita.
2. puoliso: Vihitty 4.6.1741 Pälkäne Gustaf Jöransson LindvallPälkäneen kappalainen, s. 30.12.1711 Orivesi, k. 8.7.1755 Pälkäne,Onkkaala, ikä 43 v ja 6 kk. Pälkäneen käräjät 4.12.1753 s. 689: adjucten i Pälkäne församling Gustaf Lindvalls afledne maka Elisabet Castrenia, broder leutnanten och befallningsman Mathias Castren, broder capellan Mathias Castrenius, syster Anna Christina och Margareta Olofsdotter Castrenier, afledne syster Maria Olofsdotters twå söner Johan och Simon Johansson samt tre döttrar Lisa, Anna och Maria. Anna Christina Castrenius måg rusthållare Eric Alfving ifrån Äimälä, Maria Olofsdotters barns vägnar ders fader Johan Thomasson ifrån Onkkaala.

Pälkäneen käräjät 7.3.1771 §: förmyndare för afledne adjuncten Lindwall i Pälkäne socken omyndiga dotter, Hedvig Lindwall, förordnades sockne adjuncten dersammanstädes Anders Alander.
Puolison vanhempia:
    (i) Jöran Ericsson Kontti, Oriveden Kontin talollinen, s. Sahalahti,Pajula,Konttila. - Drängerne Hendrick Jöransson ifrån Orriwesi by och Hendrick Simonsson ifrån Jarla hafwa wid tidigare tinget anmält, at den förras broder och senares fahrbroder bonden Anders Jöransson Kånti ifrån Orriwesi by wid den efter Anders och Hendrick Jöranssons moder sampt Hendrick Simonssons fadermoder hållne dehlningen utelemnat mycken egendom och hwad den aflednes söner adjuncten i Pälkäne sockn Gustaf Lindwall och smeden Thomas Jöransson ifrån Wesilax sockn af deras föräldrar bekommit hafwa, hwarföre käranderne anhållit om ny upteckning. Hendrick Jöransson är häremellan afleden. Hans änckia Maria Johansdotter. Parternes fader Jöran Jöransson och moder Maria Simonsdotter. Heela hemmanet upbrunnit 1739. Förliktes. Vihitty 29.1.1699 Orivesi.
    (ä) Maria Simonsdotter, s. Orivesi.
    (ii) Eric Konttila, Konttilan vävy.
    () Sophia Jöransdotter Konttila, s. Sahalahti,Pajula.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 82
3. Maria Olofsdotter Castrenia, (Taulusta 67, isä Olof Castrenius) s. 1701 Hollola, k. 13.5.1753 Pälkäne,Onkkaala, ikä 52 v.

Puoliso: Vihitty 27.2.1723 Pälkäne,Epaala,Vaijala Johan Thomasson SeppäläTalollinen, s. 25.6.1698, k. 2.8.1754 Pälkäne,Onkkaala,Seppälä, ikä 56 v ja 1 kk. Pälkäneen Onkkaalan Seppälän isäntä 1750-1753. Seppälän edellinen isäntä 1738-49 oli Olaus Castreniuksen leski Kristina.

Perunkirjoitus 15.1.1755 Onkkaala Seppälä (HMA Ec:2:107) afl. bonde Johan Thomasson, framl. hru Maria Olofsdr, tvänne söner Johan och Simon, tre döttrar Lisa, Anna och Maria. Lisa gift med bonde Johan Mattsson ifrån Ruokola, Anna gift med boställebonde Michel Thomasson i Sappis. Förmyndare moders systerdotters man rusthållare Eric Alving. Johan Thomassons broder nämdeman Jöran Thomasson ifrån Mälkiäis.

Pälkäneen käräjät v. 1726: Olaus Castrenius haastaa käräjille Onkkaalan isännät rusthållare Jacob Simonsson, Johan Thomasson, Eric Simonsson, Johan Johansson, Jacob Henricsson och Henric Mattsson samt grannar rusthållare Thomas Mårtensson och Eskil Henricsson.
Puolison vanhempia:
    (i) Thomas.
    (ä) Elin, Tyrvännön Lusista, k. 10.2.1734 Pälkäne,Onkkaala. Hautaustieto Pälkäneen kirkontilit 10.2.1734: ifrån Hattula socken Culsiala capell och Lusi by gl. encka Elin för des mullpengar dito för störra bårkläda doch mäst wistande här i socken hos sin son i Onckala Seppälä.

Lapset:
Elisabet Johansdotter Seppälä , s. 29.6.1723 Pälkäne,Epaala,Vaijala. Tauluun 83
Matthias Johansson Seppälä s. 26.4.1726 Pälkäne,Ruokola, kummit: Sergei Leontsson, Laurila Jöran, Nakkila Sigfrid, madam Christina Hagert, Tapola hru Maria, pigor Martha Mattsdr och Maria Ericsdr i gården.
Anna Johansdotter Seppälä , s. 8.8.1727 Pälkäne,Ruokola. Tauluun 84
Olof Johansson Seppälä s. 28.1.1729 Pälkäne,Ruokola, kummit: Johan Tapola, Johan Maunula, madam Christina Hagert, Jacola Maria.
Hedvig Johansdotter Seppälä s. 9.4.1730 Pälkäne,Onkkaala, kummit: välb. hr major Wetterberg, klock? Jacobus, jungfru Margareta Elisabet Wetterberg, Eric Dufva, Turva värdinna med sin son Eric.
Olof Johansson Seppälä s. 18.7.1731 Pälkäne,Onkkaala, k. 23.7.1731 Pälkäne,Onkkaala, ikä 0 v ja 0 kk, kummit: kyrkoherden hr Castrenius med sin maka Christina Hagert, och son Matthias Castrenius, samt dotter hru Margareta Castrenia, drengar Sigfridsson och Matts Johansson ibm.
Johan Johansson Seppälä , s. 21.7.1732 Pälkäne,Onkkaala. Tauluun 85
Matts Johansson Seppälä s. 30.5.1734 Pälkäne,Onkkaala, k. 26.10.1737 Pälkäne,Onkkaala, ikä 3 v ja 4 kk, kummit: sacellan hr Anders Mennander, Antila husbonden Jacob Simonsson med sin kärstä Anna, Rohola Jacob och pigan Maria Mattsdr ifrån Seppälä.
Simon Johansson Seppälä , s. 2.10.1737 Pälkäne,Onkkaala. Tauluun 86
Maria Johansdotter Seppälä , s. 21.3.1742 Pälkäne,Ruokola,Seppälä. Tauluun 87
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 83
4. Elisabet Johansdotter Seppälä, (Taulusta 82, äiti Maria Castrenia) s. 29.6.1723 Pälkäne,Epaala,Vaijala, kummit: Carla Johan med sin hru, hr Jacobs hru Maria Monetana.

Puoliso: Vihitty 31.3.1746 Pälkäne,Ruokola Johan Mattsson Eerola s. 4.9.1719 Pälkäne,Ruokola, k. 24.6.1796 Pälkäne,Ruokola, ikä 76 v ja 9 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Henricsson Eerola, s. 1686, k. 2.7.1763 Pälkäne,Ruokola, ikä 77 v.
    (ä) Anna Johansdotter, s. 1689, k. 22.6.1762 Pälkäne,Ruokola, ikä 73 v.
    (ii) Henric Eerola.
    () N.N.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 84
4. Anna Johansdotter Seppälä, (Taulusta 82, äiti Maria Castrenia)s. 8.8.1727 Pälkäne,Ruokola, k. 10.10.1794 Pälkäne,Ruokola, ikä 67 v ja 2 kk, kummit: välb. jungfru Köhler, Castrenius minor, Nakki Henric, Maria Tapoila. Pälkäneen käräjät 28.11.1769 §78: landbonde hru Anna Johansdotter ifrån Ruokola, kärde til sina bröder bonderna Johan och Simon Johanssöner Seppälä ifrån Onkkaala, afledne fader Johan Thomasson Seppälä. Arfskifte 7.12.1753 efter Johan Thomassons afledne hustru Maria Olofsdotter. Johan Thomassn skyldig til sin måg Michel Thomasson ifrån Sappis.

Puoliso: Vihitty 13.3.1748 Pälkäne,Ruokola Michel Thomasson Hillikka e. PakarainenTalollinen Sappeen Pakaraisissa, s. 16.9.1716 Pälkäne,Sappee, k. 1796 Pälkäne,Ruokola, ikä 80 v, kummit: Matts Turva, Huti Johans hustru Kirstin, Pietilä Caisa Henricsdotter.
Puolison vanhempia:
    (i) Thomas Michelsson Pakarainen, Talollinen Sappeen Pakaraisissa, s. 2.12.1684, k. 28.12.1759 Pälkäne,Sappee, ikä 75 v ja 0 kk. Vihitty 28.12.1715 Pälkäne,Sappee.
    (ä) Beata Thomasdotter, s. 4.7.1693 Sahalahti, k. 6.6.1758 Pälkäne,Sappee, ikä 64 v ja 11 kk.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 85
4. Johan Johansson Seppälä, (Taulusta 82, äiti Maria Castrenia)Talollinen, s. 21.7.1732 Pälkäne,Onkkaala, kummit: adjuktus Johan Fabrins med sin svåger Sergius, pastorskan Christina Hagert, Margareta Castrenia, pig Maria Eskilsdr ifrån Oksala.

Puoliso: Vihitty 11.5.1752 Pälkäne,Ruokola Beata Gustafsdotter Anttilas. 31.3.1730 Pälkäne,Ruokola, k. 15.8.1800 Pälkäne,Onkkaala, ikä 62 v ja 0 kk, kummit: välb hr leutnant Freudenfelt med sin fru och jungfru, Johan Hansson, Eric Thomasson, hru Annika Thomasdr, pigorna Ingrid Johansdr och Agneta Jöransdr.
Puolison vanhempia:
    (i) Gustaf Johansson Anttila, Talollinen, kuudennusmies, s. 1680, k. 7.11.1750 Pälkäne,Ruokola, ikä 70 v. Vihitty 6.1.1717 Pälkäne,Kollola.
    (ä) Ingeborg Simonsdotter Näri, s. 1693 Pälkäne,Huntila, k. 28.9.1766 Pälkäne,Ruokola, ikä 73 v.
    (ii) Johan Anttila.
    () Chirstin Simonsdotter, s. 1652, k. 3.3.1740 Pälkäne,Ruokola, ikä 88 v.
    (äi) Simon Thomasson Näri e. Heikkilä, Talollinen Huntilassa ja Harhalan Närillä, s. Pälkäne,Huntila. Pälkäneen Harhalan Närin isäntä 1700-1701. Vihitty 30.3.1691 Sahalahti,Moltsia.
    (ää) Margareta Josephsdotter Arra, s. noin 1670 Sahalahti,Moltsia, k. 24.12.1753 Pälkäne,Harhala,Näri, ikä 88 v. Arralla tyttären v. 1691. Mainitaan Huntilassa ensimmäisen kerran vuonna 1692. Pälkäneen Harhalan Närin isäntä 1702-1711.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 86
4. Simon Johansson Seppälä, (Taulusta 82, äiti Maria Castrenia)Talollinen, s. 2.10.1737 Pälkäne,Onkkaala, k. 14.8.1816 Pälkäne,Onkkaala, ikä 78 v ja 10 kk, kummit: stud. D. Simon Appelgreen, studiosus D. Thure Palenius, Raukola värden Eric Simonsson, Hiissala dito Johan Johansson, Epala Vaijala Anders Jöransson, Olof Mattson ibm, pastorskan mad. Christina Hagert, värdinna hru Elisabet Castrenia, Mustala värdinna Maria Jacobsdr, Kyttälä dotter Lisa Eskilsdr, Hiissala dotter Margareta Johansdr. Muuttanut: Til Paldamo och Cajana v. 1758.

1. puoliso: Vihitty 25.3.1761 Pälkäne,Onkkaala Valborg Thomasdotter Tiililäs. 31.12.1737 Pälkäne,Onkkaala, k. 29.4.1792 Pälkäne,Onkkaala, ikä 54 v ja 3 kk, kummit: scholaris Gustaf Costiander, Rohola värden Jacob Henricsson, Mustala Mårten Thomasson, Spögubbens hru Sophia Johansdr, soldat enka Caisa Simonsdr, Antila rusthållare dotter Lisa Jacobsdr, alla ifrån Onkkaala. Muuttanut: Gift v. 1761.
Puolison vanhempia:
    (i) Thomas Henricsson Tiililä, Talollinen, s. 11.12.1705 Pälkäne,Onkkaala, k. 15.8.1765 Pälkäne,Onkkaala, ikä 59 v ja 8 kk. Vihitty 26.12.1726 Pälkäne,Luikala.
    (ä) Anna Mattsdotter Lulli, s. 1.12.1701 Pälkäne,Luikala, k. 15.8.1775 Pälkäne,Onkkaala, ikä 73 v ja 8 kk.
    (ii) Henric Mattsson Tiililä, Talollinen Pälkäneen Onkkaalassa, s. 1679, k. 8.5.1742 Pälkäne,Onkkaala, ikä 63 v. Pälkäneen käräjät v. 1726: Olaus Castrenius haastaa käräjille Onkkaalan isännät rusthållare Jacob Simonsson, Johan Thomasson, Eric Simonsson, Johan Johansson, Jacob Henricsson och Henric Mattsson samt grannar rusthållare Thomas Mårtensson och Eskil Henricsson.
    () Valborg Clemetsdotter, s. 11.4.1680, k. 24.2.1766 Pälkäne,Onkkaala, ikä 85 v ja 10 kk.

2. puoliso: Vihitty 8.10.1793 Pälkäne Margareta Johansdotter s. 1746, k. 16.7.1810 Pälkäne,Onkkaala, ikä 64 v.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 87
4. Maria Johansdotter Seppälä, (Taulusta 82, äiti Maria Castrenia)s. 21.3.1742 Pälkäne,Ruokola,Seppälä, k. 27.3.1789 Pälkäne,Äimälä,Klemola, ikä 47 v ja 0 kk, kummit: Matts Mårtensson, Jacob Henricsson, hru Anna Carlsdr, pig Beata Josephsdr, Beata Henricsdr. Muuttanut: Gift til Tykölä v. 1760.

Puoliso: Vihitty 26.5.1760 Pälkäne,Onkkaala Eric Ericsson KlemolaTalollinen, s. 20.4.1739 Tyrväntö,Tykölä, k. 22.2.1807 Pälkäne,Äimälä,Klemola, ikä 67 v ja 10 kk, kummit: Gustaf Thomasson, dragon Ahlbom, Lisa Mårtensdr, Maria Ericsdr. Pälkäneen käräjät 18.3.1763 §31: landbonde Eric Ericsson ifrån Tykölä sökt skattevärdering å Clemola kronohemman i Äimälä by.

Pälkäneen käräjät 1.12.1768 §9: bonde Eric Ericsson ifrån Äimälä, laga fastebref til Klemola skattehemman den 11.11.1767, köpt af framledne fourieren Laxströms änka Anna Maria Bomberg den 23.2.1766. Muuttanut: V. 1763 Äimälän Klemolaan.
Puolison vanhempia:
    (i) Eric Ericsson Klemola e. Heikkilä, Talollinen, s. 1712 Pälkäne,Harhala?, k. 15.4.1784 Pälkäne,Äimälä,Klemola, ikä 72 v. Tyrvännöstä Äimälään 1763 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7507451. Vihitty 18.5.1730 Pälkäne,Harhala.
    (ä) Brita Ericsdotter, s. 1713 Pälkäne,Harhala, k. 5.3.1771 Pälkäne,Äimälä,Klemola, ikä 58 v.
    (ii) Eric.
    () Caisa Olofsdotter Pajula, s. 1681 Pälkäne,Harhala, k. 6.9.1741 Pälkäne,Harhala, ikä 60 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 88
3. Matthias Olofsson Castrenius, (Taulusta 67, isä Olof Castrenius)Kappalainen, s. 19.2.1718 Pälkäne, k. 30.9.1788 Janakkala, ikä 70 v ja 7 kk, kummit: pastor hr Matias Italin, befaln. Elias Bergstadius, item befaln. Gabriel, Johan Woivalenius, mohrmohr Catharina Woivalenia, Elisabet Woivalenia, hru Christina Castrenia med jungfruar systrar Liskin och Maria. Janakkalan kappalainen 1752-1788. YO 1736 Turku, stipendiaatti 1745-52, Todistus papiksi vihkimisestä 1752. Muuttanut pois Pälkäneeltä 1752 Janakkala. Muuttanut: Sacellanus i Janackala 1752.

Puoliso: Vihitty 3.1.1753 Janakkala Margareta Johansdotter Lytken s. 28.7.1728 Pernaja, k. 20.11.1805 Lammi, ikä 77 v ja 3 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Lytken, Fältväbel, s. 14.5.1696, k. 23.5.1780 Janakkala,Tarima, ikä 84 v ja 0 kk.
    (ä) Maria.

Lapset:
Anna Helena Castren , s. 1753 Janakkala,Tarima. Tauluun 89
Eric Johan Castrenius s. 8.1.1756 Janakkala,Tarima.
Gustava Margareta Castrenius s. 23.12.1756 Janakkala,Tarima.
Sophia Eleonora Castrenius s. 23.12.1756 Janakkala,Tarima.
Elias Adolph Castrén , s. 22.6.1758 Janakkala,Tarima. Tauluun 90
Olaus Immanuel Castrenius Valkiakirkon kirkkoherra Inkerinmaalla, s. 20.9.1761 Janakkala,Tarima.
Hedvig Juliana Castrenius s. 6.3.1764 Janakkala,Tarima.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 89
4. Anna Helena Castren, (Taulusta 88, isä Matthias Castrenius) s. 1753 Janakkala,Tarima, k. 16.10.1808 Ruotsinpyhtää, ikä 55 v.

Puoliso: Vihitty 16.3.1779 Janakkala,Tarima Fabian Broddo Barck Vice landtmätare, s. 9.7.1745 Elimäki, k. 23.3.1806 Ruotsinpyhtää, ikä 60 v ja 8 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Broddosson Barck, s. 1710, k. 1769 Strömfors, Svenskby, ikä 59 v.
    (ä) Anna Elisabet Bruun.
    (ii) Broddo Johannis Barck, Borgmästare i Skara, s. 1.4.1666 Barkeryd, k. jälkeen 1713 , ikä 47 v.
    () Elisabeth Todenia, k. 29.4.1742 Skara.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 90
4. Elias Adolph Castrén, (Taulusta 88, isä Matthias Castrenius) s. 22.6.1758 Janakkala,Tarima, k. 3.5.1813 Lammi, ikä 54 v ja 10 kk.

Puoliso: Christina Lovisa Björckell s. 25.3.1787 Lammi.
Puolison vanhempia:
    (i) Jacob Ulric Jacobsson Björckell, s. 1756 Lammi,Vähä-Evo, k. 20.6.1817 Lammi,Hietainen, ikä 61 v. Vihitty 24.10.1784 Lammi.
    (ä) Regina Christina Ericsdotter Florin, s. 1.9.1755 Lammi, k. 8.9.1812 Lammi, ikä 57 v ja 0 kk.
    (ii) Jakob Johan Isacsson Björckell, Bokhållare, s. 1710, k. 26.6.1783 Lammi, ikä 73 v. Vihitty 17.6.1746 Lammi.
    () Christina Elisabeth Florin, s. 1725 Lammi, k. 15.8.1757 Lammi, ikä 32 v.
    (äi) Eric Johan Florin, Lammin varapastori, s. 1722 Lammi, k. 20.10.1758 Lammi, ikä 36 v.
    (ää) Helena Maria Johansdotter Haberman, s. 3.2.1735 Sipoo, k. 7.2.1801 Lammi, ikä 66 v ja 0 kk.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

| Alku | Henkilöluettelo sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä

A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Agneta, s. 1661 ... (43790) 32, 34, 35
Agneta, s. 1672 ... (255365) 38
Anders, s. 1704 Akaa,Kurisjärvi ... (60106) 48
Anna, s. 1698 ... (24968) 54
Anna, s. 1747 Kalvola ... (31083) 65
Anna, s. 28.11.1731 Akaa,Kurisjärvi ... (34070) 48
Anna, s. 1689 ... (53908) 42
Anna ... (54252) 46
Anna, s. 12.12.1740 Sääksmäki,Kuurila ... (55550) 59, 63
Anna, s. 1729 ... (116256) 74
Anna ... (240807) 68
Anna ... (248301) 8
Anna, s. 1700 ... (250659) 65
Anna ... (251747) 3
Anna, s. 1689 ... (278767) 83
Anna, s. 12.11.1695 Pälkäne ... (308093) 30
Beata, s. 1648 Sääksmäki,Valkeakoski ... (1748) 45
Beata, s. 1654 Hattula ... (20007) 53
Beata ... (240375) 10
Beata ... (240803) 71
Beata ... (245334) 28
Beata, s. 14.5.1691 Sääksmäki,Linnainen ... (266756) 14
Beata, s. 1674 ... (267634) 32
Beata, s. 4.7.1693 Sahalahti ... (278750) 84
Beata ... (320583) 33
Bertil, s. 1713 Kalvola ... (209400) 65
Brita, s. 1713 Hattula ... (7396) 17
Brita, s. 1650 Sääksmäki ... (7945) 20, 37
Brita, s. 1722 Akaa,Kurisjärvi ... (11828) 54
Brita, s. 1708 ... (17048) 38
Brita, s. 1655 ... (30561) 52
Brita, s. 27.5.1720 Vanaja,Katinen ... (42894) 21
Brita ... (74716) 56
Brita, s. 1713 Pälkäne,Harhala ... (84953) 87
Brita, s. 1727 ... (116251) 72
Brita ... (259313) 17
Brita ... (266126) 7
Caisa, s. 1727 Kalvola,Sääksniemi ... (18568) 39, 42
Carin, s. 1680 Sääksmäki,Tarttila ... (37633) 54
Chirstin, s. Tammela,Kojo ... (13377) 53
Chirstin, s. 1652 ... (226703) 85
Christina ... (70140) 27
Christina ... (237444) 50
Christina ... (273661) 56
Dorothea ... (257057) 7
Elin, s. 1660 ... (13677) 26
Elin ... (112247) 24
Elin ... (237103) 9
Elin ... (315935) 82
Elisabet, s. 1700 ... (7625) 60
Elisabet, s. 1739 Kalvola,Kutinen ... (32133) 62
Elisabet, s. 1700 Akaa,Kurisjärvi ... (50120) 48
Elisabet, s. 1700 ... (55328) 61
Elisabet, s. 1739 Sääksmäki,Itko ... (80577) 54
Elisabet ... (264637) 25
Eric ... (263537) 57
Eric ... (268216) 87
Eric, s. 1661 ... (279378) 44
Eva, s. 15.12.1752 Vanaja,Mäskälä ... (229482) 21
Gertrud ... (40149) 1
Gertrud ... (285233) 7
Hebla ... (195617) 3
Helga, s. 1624 ... (9213) 1
Henric ... (55327) 61
Henric ... (310950) 30
Henrich, s. 1680 Sääksmäki ... (17477) 57
Ingeborg, s. 1702 ... (14935) 18
Ingrid ... (40880) 17
Johan, s. 25.10.1730 Sääksmäki,Linnainen ... (5156) 59, 60
Johan, s. 3.12.1710 Sääksmäki,Jutikkala ... (243438) 17, 18
Jonas, s. 11.2.1707 Sahalahti,Rautio ... (145473) 12
Karin ... (69988) 67
Kirstin, s. 1724 Kalvola,Sääksniemi ... (14538) 39, 40
Lisa, s. 20.10.1726 Sääksmäki,Saari ... (10415) 19
Lisa, s. 1684 ... (187036) 31
Lisa ... (243181) 41
Lisbeta ... (115932) 67
Margareta ... (13096) 64
Margareta ... (240178) 49
Margareta, s. 1746 ... (290963) 86
Maria, s. 1691 Sääksmäki,Linnainen ... (7387) 17
Maria, s. 1663 ... (10725) 52
Maria, s. 1685 Sääksmäki,Terinen ... (17478) 57
Maria, s. 1686 Kalvola ... (19658) 63
Maria, s. 2.7.1721 Sääksmäki ... (59476) 23
Maria, s. 1698 ... (59841) 23
Maria, s. 1701 ... (80626) 19
Maria, s. 12.3.1727 ... (116254) 74
Maria, s. 29.5.1735 ... (116255) 74
Maria, s. 25.9.1709 Pälkäne,Salmentaka ... (145474) 12
Maria ... (194751) 88
Maria ... (211621) 15
Maria, s. Orivesi ... (236293) 81
Maria ... (248187) 70, 77
Maria ... (266172) 10
Maria, s. 18.8.1685 ... (268043) 21
Maria, s. 11.6.1687 ... (268398) 12
Maria, s. 14.3.1707 Pälkäne,Ruokola ... (282945) 34, 35
Matts, s. 25.1.1734 Sääksmäki,Linnainen ... (5157) 59, 61
Matts ... (138427) 17, 66
Matts ... (266107) 68
Matts, s. 21.2.1672 ... (268047) 21
Matts ... (273775) 22
N,N. ... (310963) 30
N.N. ... (29119) 17, 66
N.N. ... (82059) 55
N.N. ... (230805) 55
N.N. ... (230900) 4
N.N. ... (237235) 40
N.N. ... (238207) 2
N.N. ... (248403) 29
N.N. ... (263538) 57
N.N. ... (266106) 68
N.N. ... (273776) 22
N.N. ... (273803) 75
N.N. ... (278904) 83
N.N. ... (287864) 49
N.N. ... (315926) 7
N.N. ... (330058) 31
N.N. ... (354480) 72
Olof, s. 21.7.1699 Akaa,Haanoja,Heikkilä ... (80625) 19
Sara, s. Hattula ... (220939) 27
Simon ... (59842) 23
Sophia, s. 1658 ... (8743) 27, 55, 59
Sophia, s. 25.8.1702 Sääksmäki,Tarttila ... (39495) 54
Sophia, s. 1731 ... (224637) 22
Susanna, s. 1637 ... (237447) 71
Thomas, s. 1735 Sääksmäki,Linnainen ... (31652) 59
Thomas ... (42162) 82
Ursula ... (282325) 69
Valborg, s. 1624 ... (9179) 27, 55, 59
Valborg, s. 1661 ... (10347) 36
Valborg, s. 1659 ... (12035) 51
Valborg ... (68824) 2
Valborg, s. 11.4.1680 ... (146480) 86
Valborg ... (238422) 45
Valborg, s. 1680 ... (241217) 73
Valborg, s. 6.4.1730 Tyrväntö,Anomaa ... (245814) 22
Valborg, s. Sahalahti,Tursola ... (251571) 12
Valborg, s. 29.4.1677 ... (268048) 21
Valborg ... (287865) 49
Valborg, s. 1735 Sahalahti,Tursola ... (297493) 12
Walborg, s. 1670 Sääksmäki,Ritvala ... (197337) 38
A Sukunimi -hakemisto
Albogius Eric ... (212177) 75
Albogius Helena, s. 1690 Viro,Narva? ... (98358) 75
Albogius Justus (Jostini) ... (273802) 75
Alfving Eric, s. 21.3.1712 Hauho,Alvettula ... (18210) 73
Alhainen Maria, s. 1691 Pälkäne,Kankainen ... (231902) 10
Alhainen Sigfrid ... (266171) 10
Anglenius Catharina, s. 1657 ... (232388) 78
Anomaa Michel, s. 21.9.1714 Tyrväntö,Retula ... (7222) 8
Anttila Beata, s. 31.3.1730 Pälkäne,Ruokola ... (28787) 85
Anttila Gustaf, s. 1680 ... (226697) 85
Anttila Johan ... (226702) 85
Apia Maria, s. 2.2.1700 Sääksmäki,Kärsä ... (16714) 11
Appelgren Simon, s. 28.10.1717 Pälkäne,Mälkilä,Laurila ... (116246) 68, 70
Arra Johan, s. 17.6.1673 Sahalahti,Moltsia ... (108589) 71
Arra Joseph, s. 1630 Sahalahti,Moltsia ... (29280) 71
Arra Margareta, s. 1670 Sahalahti,Moltsia ... (214855) 85
B Sukunimi -hakemisto
Balck Henric, s. 1685 Kalvola ... (37736) 49
Balck Petter, s. 1727 Tyrväntö,Lahdentaka ... (12009) 49
Barck Broddo, s. 1.4.1666 Barkeryd ... (157561) 89
Barck Fabian Broddo, s. 9.7.1745 Elimäki ... (194774) 89
Barck Johan, s. 1710 ... (157562) 89
Berg Anders ... (192171) 5
Berg Engel, s. Tyrväntö ... (190487) 5
Björckell Christina Lovisa, s. 25.3.1787 Lammi ... (122604) 90
Björckell Jacob Ulric, s. 1756 Lammi,Vähä-Evo ... (122605) 90
Björckell Jakob Johan, s. 1710 ... (191086) 90
Boije af Gennäs Ernst ... (39194) 5
Boije af Gennäs Hans, s. 1714 Tyrväntö,Lahdentaka ... (12048) 5
Boije af Gennäs Hans, s. 2.5.1650 ... (107731) 5
Bruun Anna Elisabet ... (203539) 89
C Sukunimi -hakemisto
Cajanus Catharina, s. 26.5.1694 Paltamo ... (122044) 77
Cajanus Susanna ... (361432) 70, 77
Carstenius Johanna ... (97510) 67
Castren Anna Helena, s. 1753 Janakkala,Tarima ... (194773) 88, 89
Castren Christer, s. 1728 ... (98361) 75, 77
Castrén Elias Adolph, s. 22.6.1758 Janakkala,Tarima ... (122603) 88, 90
Castren Erik, s. 14.7.1732 Paltamo ... (98363) 75, 78
Castren Margareta, s. 8.7.1727 Paltamo ... (112251) 75, 76
Castren Matias, s. 3.2.1693 Virrat ... (98353) 67, 75
Castrenia Anna Christina, s. 1689 Pälkäne ... (28860) 67, 68, 13
Castrenia Elisabet, s. 1699 Hollola ... (12045) 67, 81
Castrenia Maria, s. 1701 Hollola ... (12043) 67, 82
Castrenius Elisabet, s. 1696 Virrat ... (109250) 67
Castrenius Eric Johan, s. 8.1.1756 Janakkala,Tarima ... (194745) 88
Castrenius Gustava Margareta, s. 23.12.1756 Janakkala,Tarima ... (194746) 88
Castrenius Hedvig Juliana, s. 6.3.1764 Janakkala,Tarima ... (194749) 88
Castrenius Margareta, s. 1696 Virrat ... (218618) 67, 79
Castrenius Matthias, s. 19.2.1718 Pälkäne ... (12040) 67, 88
Castrenius Olaus Immanuel, s. 20.9.1761 Janakkala,Tarima ... (194748) 88
Castrenius Olof, s. 1667 Sääksmäki,Linnainen ... (11994) 1, 67
Castrenius Sophia Eleonora, s. 23.12.1756 Janakkala,Tarima ... (194747) 88
Costiander Gustaf, s. 1720 ... (190510) 79, 80
Costiander Sergei Leontewitz, s. 1669 Puola ... (218617) 79
de la Motte Anna Beata, s. 22.5.1704 Sääksmäki,Lahinen ... (128453) 47
de la Motte Berndt, s. 1674 ... (128468) 47
E Sukunimi -hakemisto
Eerola Beata, s. 1701 Pälkäne,Kuisema ... (11882) 52
Eerola Gustaf, s. 1730 Kalvola,Unonen ... (7787) 52
Eerola Henric ... (278903) 83
Eerola Johan, s. 4.9.1719 Pälkäne,Ruokola ... (278758) 83
Eerola Matts, s. 1686 ... (278766) 83
Elfving Brita Helena, s. 22.9.1745 Ii ... (112266) 78
Elfving Henric ... (195391) 78
Elfving Jakob, s. 18.4.1707 Pori ... (191919) 78
Ellilä Anders, s. 30.11.1715 Akaa,Kurisjärvi ... (11827) 54
Ellilä Elisabet, s. 4.1.1701 Akaa,Tyrisevä ... (48756) 54
Ellilä Maria, s. 25.3.1748 Akaa,Tyrisevä ... (80583) 54
Elsoila Eric, s. 1687 Sääksmäki,Linnainen ... (6736) 52
Elsoila Mårten, s. 1654 Sääksmäki,Linnainen ... (30560) 52
Erkkylä Eric, s. 1730 Sääksmäki,Linnainen ... (224638) 17, 22
Erkkylä Henric, s. 23.10.1726 Sääksmäki,Linnainen ... (7389) 17, 21
Erkkylä Matts, s. 17.8.1722 Sääksmäki,Linnainen ... (7388) 17, 19
F Sukunimi -hakemisto
Fabricius Johan, s. 7.10.1733 Pälkäne,Pappila ... (28793) 81
Fabrinius Henricus, s. Loimaa,Joenperä ... (246636) 81
Fabrinus Johan, s. 22.3.1698 Mouhijärvi ... (12046) 81
Fabrinus Johan ... (116644) 81
Florin Christina Elisabeth, s. 1725 Lammi ... (191087) 90
Florin Eric Johan, s. 1722 Lammi ... (122609) 90
Florin Påhl, s. 1700 ... (137265) 77
Florin Regina Christina, s. 1.9.1755 Lammi ... (122606) 90
Florin Susanna, s. 22.1.1732 Oulu ... (98369) 77
Forbes Brita, s. 1657 ... (190486) 5
Forsius Ingeborg, s. 1666 Vihti ... (77401) 28
Forsius Johan, s. 1630 ... (245333) 28
Forsström Susanna Magdalena, s. 8.7.1729 Paltamo ... (116247) 70
Forström Brita Christina, s. 23.7.1734 Paltamo ... (98364) 77
Forström Paul ... (248186) 70, 77
Forström Simon, s. Oulu ... (98365) 70, 77
Fransons Johan, s. 1664 ... (241216) 73
Franssila Maria, s. 8.3.1733 Tammela,Teuro ... (18719) 53
Friberg Petter, s. 1690 Halland ... (60583) 39
Frosterus Abraham, s. 1680 Oulu ... (122043) 77
Frosterus Anders ... (361431) 70, 77
Frosterus Johan, s. 30.11.1720 Ruotsi,Tukholma ... (98368) 77
Frosterus Magdalena, s. 20.3.1710 Oulu ... (98366) 70, 77
Frosterus Maria, s. 6.1.1760 Kajaani ... (98367) 77
G Sukunimi -hakemisto
Gisselkors Christiern ... (157385) 78
Gisselkors Maria, s. 1718 ... (191918) 78
Gran Christina ... (232391) 78
H Sukunimi -hakemisto
Haberman Helena Maria, s. 3.2.1735 Sipoo ... (122610) 90
Hacks Maria ... (98791) 80
Hagert Christina, s. 1669 Kaarina ... (4791) 67
Hagert Elias ... (4790) 67
Hagerus Henrik ... (18508) 67
Hakimäki Margareta, s. 1652 Hattula,Hakimäki ... (10952) 29
Hakola Henric, s. 1719 Hattula,Nihattula ... (2288) 29
Hannukkala Margaretha, s. 1659 Tyrväntö,Suotaala ... (220927) 22
Heiduk Thomas, s. 17.12.1682 Pälkäne ... (268397) 12
Heikkilä Beata, s. 1735 Kalvola,Kankaanpää ... (32136) 61
Heikkilä Caisa, s. 1703 Tyrväntö,Lusi ... (17510) 22
Heikkilä Eric, s. 1712 Pälkäne,Harhala? ... (84952) 87
Heikkilä Matts, s. 22.2.1713 Pälkäne,Sappee,Heikkilä ... (101674) 69
Heikkilä Nils, s. 1643 Akaa,Haanoja,Nikkilä ... (9157) 19
Heikkilä Simon, s. Pälkäne,Huntila ... (214854) 85
Hernberg Henric, s. 1695 Loimaa ... (39494) 54
Hernberg Lisa, s. 31.1.1737 Sääksmäki,Lahinen ... (197492) 54
Hiedanpää Mårten, s. 1664 Sääksmäki,Jutikkala ... (37631) 54
Hietala Anna, s. 27.3.1703 Sääksmäki,Jutikkala ... (5160) 44
Hietala Anna, s. 1.12.1716 Sääksmäki,Jutikkala ... (30323) 45
Hietala Caisa, s. 13.9.1733 Sääksmäk,Jutikkala,Hietala ... (12010) 45, 49
Hietala Carin, s. 26.11.1698 Sääksmäki,Jutikkala ... (5161) 44, 45
Hietala Elisabet, s. 27.1.1702 Sääksmäki,Jutikkala ... (14950) 44, 55
Hietala Henric, s. 25.2.1692 Sääksmäki,Kantala ... (8080) 45
Hietala Henric, s. 15.11.1739 Sääksmäki,Jutikkala,Hietala ... (20864) 45
Hietala Henrich, s. 1655 Sääksmäki,Linnainen ... (5158) 44
Hietala Lars, s. 5.8.1704 Sääksmäki,Jutikkala ... (2743) 44, 59
Hietala Maria, s. 24.3.1736 Sääksmäki,Jutikkala,Hietala ... (70458) 45
Hietala Matts, s. 15.11.1739 Sääksmäki,Jutikkala,Hietala ... (20865) 45
Hietala Valborg, s. 14.4.1700 Sääksmäki,Linnainen ... (7790) 44, 50
Hietala Valborg, s. 7.4.1722 Sääksmäki,Kantala ... (8082) 45
Hinkka Beata, s. 1667 Sääksmäki,Vedentaka ... (16716) 11
Hinkka Johan, s. 20.6.1725 Sääksmäki ... (59463) 23
Hinnel Maria ... (212176) 75
Hinnelius Gabriel ... (212172) 75
Hölli Beata, s. 1689 Pälkäne,Salmentaka ... (175047) 7
Hölli Henric, s. Pälkäne,Salmentaka ... (285232) 7
Hölli Matts, s. Pälkäne,Salmentaka ... (285239) 7
I Sukunimi -hakemisto
Ilkkola Anna, s. 1703 Pälkäne,Ruokola ... (267629) 32
Ilkkola Anna, s. 18.4.1738 Pälkäne,Ruokola ... (267822) 30, 35
Ilkkola Beata, s. 18.12.1716 Pälkäne,Onkkaala ... (32063) 30, 31
Ilkkola Eric, s. 1700 Pälkäne,Ruokola ... (282943) 34, 35
Ilkkola Henric, s. 19.1.1723 Pälkäne,Onkkaala,Pappila ... (308094) 30, 32
Ilkkola Lisa, s. 5.11.1728 Pälkäne,Onkkaala,Pappila ... (308096) 30, 34
Ilkkola Matts, s. 13.9.1687 Sääksmäki,Linnainen ... (308092) 26, 30
Ilkkola Olof, s. 3.7.1726 Pälkäne,Onkkaala,Pappila ... (308095) 30, 33
Ilkkola Thomas, s. 1669 Pälkäne,Ruokola ... (282941) 32, 34, 35
Isotalo Arvid, s. Kalvola,Sääksniemi ... (111901) 42
Isotalo Chirstin, s. 1658 Urjala,Kamppari ... (70122) 64
Isotalo Eric, s. 1682 Kalvola,Sääksniemi ... (19965) 42
Isotalo Johan, s. 1723 Kalvola,Sääksniemi ... (18567) 42
Italin Adam, s. 29.4.1718 Pälkäne ... (12041) 3
Italin Beata, s. 29.9.1714 Viitasaari ... (12039) 3
Italin Hedvig, s. 1710 Pälkäne ... (12047) 3, 5
Ithalin Anna Maria, s. 25.7.1707 ... (11997) 3, 4
Ithalin Elisabet, s. 26.3.1720 Pälkäne,Pappila ... (97512) 3, 6
Ithalin Johan, s. 24.6.1713 Pälkäne ... (93734) 3
Ithalin Margareta, s. 26.3.1720 Pälkäne,Pappila ... (260468) 3
Ithalin Mathias, s. 1673 Kalvola,Iittala ... (11996) 2, 3
Itko Beata, s. 30.6.1695 Sääksmäki,Jutikkala ... (7569) 51
Itko Beata, s. 1631 Sääksmäki,Itko ... (12260) 36
Itko Eric, s. 1657 Sääksmäki,Itko ... (12267) 51
Itko Eskil, s. 1625 ... (12257) 36
Itko Henric, s. Sääksmäki,Itko ... (10346) 36
Itko Matts, s. 1.8.1696 Sääksmäki,Itko ... (12245) 36
Itko N.N., s. 17.6.1731 Sääksmäki,Itko ... (104515) 36
Itko Olof, s. 25.7.1728 Sääksmäki,Itko ... (12250) 36
Itko Samuel, s. 28.1.1733 Sääksmäki,Itko ... (12251) 36
Itko Samuel, s. 3.9.1736 Sääksmäki,Itko ... (12252) 36
J Sukunimi -hakemisto
Jaakkola Anna, s. 1661 Hattula,Heinu? ... (111902) 42
Janga eller Lulli Jacob, s. 1657 ... (146540) 69
Janga Lisa, s. 1652 Pälkäne,Salmentaka ... (146541) 69
Janga Lisa, s. 2.9.1683 Pälkäne,Salmentaka ... (209635) 69
K Sukunimi -hakemisto
Kaarela Anders, s. 1677 Akaa,Sontula ... (24253) 21
Kaarela Carl, s. 19.9.1744 Sääksmäki,Maatiala ... (2742) 59, 64
Kaarela Henric, s. 1703 Akaa,Sontula ... (21843) 21
Kaarla Johan, s. 9.4.1680 Pälkäne,Epaala ... (188420) 10
Kaarla Matts, s. 10.2.1725 Pälkäne,Epaala ... (188424) 10
Kaarla Matts, s. Pälkäne,Epaala ... (188438) 10
Kaisti Jöran, s. 1639 ... (82058) 55
Kaisti Sigfrid, s. 2.2.1711 Sääksmäki,Ikkala ... (255184) 55
Kaisti Sophia, s. 1670 ... (70333) 55
Kaisti Thomas, s. 1679 Sääksmäki,Ritvala ... (40421) 55
Kaisti? Michel ... (7613) 55
Kalalahti Chirstin, s. 30.9.1730 Sääksmäki,Kalalahti ... (7628) 60
Kalalahti Johan, s. 1671 Sääksmäki,Kalalahti ... (6440) 60
Kalalahti Johan, s. 16.6.1700 Sääksmäki,Kalalahti ... (6819) 60
Kantala Matts, s. 1673 Sääksmäki,Mulkue,Piltola ... (72259) 38
Kantala Olof, s. 1632 Sääksmäki,Mulkue,Piltola ... (1747) 45
Kanunki Anders, s. 26.8.1686 Hattula,Kanunki ... (2291) 29
Kanunki Henric, s. 1650 Hattula,Kanunki ... (5993) 29
Karkuensis Anna, s. Karkku ... (246637) 81
Karo Chirstin, s. 1704 Urjala,Haaroinen ... (4965) 64
Karo Claus, s. 1655 ... (30153) 64
Kaskas Mårten, s. 1648 Kalvola,Saviniemi ... (11648) 27, 66
Kaskas Sara, s. 1692 Kalvola,Taljala ... (9148) 27
Kaskas Sigfridus, s. Lieto ... (11966) 27
Kaskas Sophia, s. 1697 Kalvola,Taljala ... (9143) 66
Keckman Catharina Elisabet, s. 1741 Tyrnävä ... (112265) 78
Keckman Johan, s. 1656 Pudasjärvi ... (232387) 78
Keckman Samuel, s. 22.5.1687 Pudasjärvi ... (137262) 78
Keivonen Brita, s. 1683 Sääksmäki,Linnainen ... (12333) 37
Keivonen Carl, s. 1683 ... (7381) 20
Keivonen Johan, s. 1.1655 Sääksmäki ... (7944) 20, 37
Keivonen Lisa, s. 1680 Sääksmäki,Linnainen ... (7382) 20
Keljo Matts, s. Kangasala,Keljo ... (268383) 33
Kettula Malin, s. 1675 Sääksmäki,Terinen ... (9156) 19
Kevola Anna, s. 1684 Hattula,Ihalempi ... (2292) 29
Kevola Matts, s. Hattula,Ihalempi ... (248402) 29
Kirjava Pehr, s. 21.3.1729 Pälkäne,Epaala,Vaijala ... (116253) 68, 74
Klemola Eric, s. 20.4.1739 Tyrväntö,Tykölä ... (111706) 87
Klewe Anna Catharina, s. 18.9.1674 ... (195392) 78
Kontti Jöran, s. Sahalahti,Pajula,Konttila ... (236292) 81
Konttila Eric ... (316538) 81
Konttila Sophia, s. Sahalahti,Pajula ... (316539) 81
Korho Jacob, s. 8.1721 Kalvola,Taljala ... (14623) 46
Korho Johan, s. 24.12.1719 Sääksmäki,Jutikkala ... (30324) 45
Korpi Anna, s. Nurmijärvi,Korpi ... (203269) 28
Kossila Sara, s. 1668 Tammela,Haudankorva ... (12122) 53
Krokius, Trosander Johannes ... (195616) 3
Krook Anna, s. 4.9.1688 Tenhola ... (70145) 3
Krook Matias ... (137923) 3
Kuitu Anders, s. 1619 Akaa,Tyrisevä ... (9178) 27, 55, 59
Kuitu Eric, s. 1666 Akaa,Tyrisevä ... (5452) 21
Kulo Nils, s. 1661 Sääksmäki,Maatiala ... (4145) 58
Kärsä Anna, s. 11.6.1703 Sääksmäki,Kärsä ... (7840) 58
Kärsä Axel, s. 1661 Sääksmäki,Kärsä ... (7848) 58
Kärsä Mårten, s. 1670 Sääksmäki,Kärsä ... (10320) 11
Kärsälä Christina, s. Hattula,Kärsälä ... (203880) 8
Kärsälä Henric ... (248300) 8
von Köhler Karl Fromhold, s. 1701 Inkerinmaa ... (112252) 76
L Sukunimi -hakemisto
Lang Johan Petter, s. 1713 ... (137926) 6
Lassila Anna, s. 1681 ... (108590) 71
Lassila Beata, s. 13.5.1699 Pälkäne,Äimälä ... (241747) 72
Lassila Caisa, s. 20.11.1724 Pälkäne,Äimälä,Lassila ... (116250) 72
Lassila Carl, s. 3.1.1718 Pälkäne,Kaitamo,Lassila ... (33449) 71
Lassila Henric, s. Pälkäne,Myttäälä ... (214870) 71
Lassila Henric, s. 8.1.1699 ... (241746) 72
Lassila Thomas ... (354479) 72
Laurila Christina, s. Kalvola,Kutinen ... (286489) 36
Laurila Daniel, s. Hattula,Rahkoila ... (255100) 8
Laurila Eric, s. Tyrväntö,Retula ... (203879) 8
Laurila Henric, s. 1657 Kalvola,Kutinen ... (55510) 36
Laurila Henric ... (286490) 36
Laurila Matts, s. 1710 Kalvola,Kutinen ... (280712) 36
Laurila Sigfrid, s. Hattula,Rahkoila ... (220926) 22
Leinamo Anders, s. 3.1.1748 Sääksmäki,Maatiala ... (5154) 59, 65
Lignipaeus Christina, s. 1662 Pälkäne ... (12038) 67
Lignipaeus Martiensis, s. 1589 Loimijoki ... (115931) 67
Lignipaeus Matthias ... (101671) 67
Lindvall Gustaf, s. 30.12.1711 Orivesi ... (12049) 81
Lintula Beata, s. 1660 Kangasala,Paalila ... (268384) 33
Lithovius Brita ... (191911) 78
Lithovius Elisabeth, s. Oulu ... (137266) 77
Lithovius Lars ... (232390) 78
Lithovius Maria, s. 1715 Pudasjärvi ... (232389) 78
Loffman Johan Gustaf, s. 26.1.1703 ... (137925) 4
Loffman N.N. ... (230899) 4
Lulli Anna, s. 1.12.1701 Pälkäne,Luikala ... (146481) 86
Lytken Johan, s. 14.5.1696 ... (194750) 88
Lytken Margareta, s. 28.7.1728 Pernaja ... (112250) 88
Löfling Johan ... (278907) 81
Löfling Margareta ... (236291) 81
M Sukunimi -hakemisto
Mallas Brita, s. Vesilahti,Riitiälä ... (238017) 15, 16
Mallas Christer, s. 1685 Sääksmäki,Linnainen ... (328765) 14
Mallas Christina, s. Vesilahti,Riitiälä ... (270703) 15
Mallas Matts, s. 1678 Sääksmäki,Linnainen ... (186950) 14, 15
Mallas Michel ... (14971) 14
Mallas Thomas, s. 1700 ... (57892) 16
Mallas Thomas, s. Vesilahti,Riitiälä ... (289847) 14
Mansnerus Anders ... (251745) 3
Mansnerus Anna, s. Kumlinge ... (137924) 3
Mattila Anders, s. 10.1.1721 Sääksmäki,Linnainen ... (8276) 27
Mattila Anna, s. 14.12.1693 Sääksmäki,Linnainen ... (70491) 26, 39
Mattila Beata, s. 18.7.1705 Akaa,Sontula ... (19057) 21
Mattila Beatha, s. 28.11.1695 Sääksmäki,Linnainen ... (36698) 26
Mattila Carin, s. 24.1.1690 Sääksmäki,Linnainen,Mattila ... (12246) 26, 36
Mattila Christer, s. 1682 Sääksmäki,Linnainen ... (7163) 26, 27
Mattila Christer, s. 24.12.1725 Sääksmäki,Linnainen ... (8275) 27
Mattila Christer, s. 1612 Sääksmäki,Linnainen,Mattila ... (9212) 1
Mattila Elisabet, s. 16.4.1710 Sääksmäki,Linnainen ... (7162) 27, 28
Mattila Henric, s. Pälkäne,Kirpu ... (214881) 68
Mattila Johan, s. 1717 Sääksmäki,Linnainen ... (112248) 27
Mattila Jöran, s. 1659 Sääksmäki,Linnainen ... (9211) 1, 26
Mattila Lars, s. Sääksmäki,Linnainen ... (10959) 1, 25
Mattila Lisbetha, s. 1663 Sääksmäki,Linnainen ... (5159) 1, 44
Mattila Margareta, s. 23.4.1722 Sääksmäki,Linnainen ... (2289) 27, 29
Mattila Margareta, s. Sääksmäki,Linnainen ... (112245) 1, 2
Mattila Maria, s. 25.2.1708 Sääksmäki,Linnainen ... (80751) 27
Mattila Matts, s. Pälkäne,Kirpu,Mattila ... (101672) 13, 68
Mattila Matts, s. 1717 Sääksmäki,Linnainen ... (112249) 27
Mattila Mårten, s. 30.9.1692 Sääksmäki,Linnainen ... (36700) 26
Mattila Sophia, s. Sääksmäki,Linnainen ... (70067) 1, 14
Mattila? Ingeborg, s. 1671 Sääksmäki,Linnainen ... (9217) 51
Mellin Gustaf Adolf, s. 6.12.1698 ... (128452) 47
Mellin Gustav, s. 17.2.1673 Mouhijärvi ... (128454) 47
Mellin Lorentz, s. 24.2.1729 Akaa,Hautaa ... (80585) 47
Meurman Anna Maria, s. 1666 Tukholma ... (192170) 5
Mikkola Anders, s. 1655 Akaa,Tyrisevä ... (7165) 27, 55, 59
Mikkola Beata, s. 1713 Hattula,Takajärvi ... (14920) 53
Mikkola Brita, s. 1701 Sääksmäki,Linnainen? ... (5138) 59
Mikkola Carin, s. 17.10.1686 Sääksmäki,Linnainen ... (7164) 27
Mikkola Jöran, s. 1655 Hattula,Takajärvi ... (19976) 53
Mikkola Michel, s. 22.9.1726 Sääksmäki,Sillantaka ... (17482) 57
Mikkola Thomas, s. 16.2.1697 Sääksmäki,Linnainen ... (14949) 55
Molkka Christina, s. 16.2.1734 Sääksmäki,Muntee ... (7788) 50, 52
Molkka Eric, s. 1700 ... (7789) 50
Molkka Erich, s. 3.4.1738 Sääksmäki,Muntee ... (8921) 50, 53
Molkka Helena, s. 16.2.1734 Sääksmäki,Muntee ... (21601) 50
Molkka Henrich, s. 12.6.1740 Sääksmäki,Muntee ... (21602) 50, 54
Molkka Lisbeta, s. 12.9.1730 Sääksmäki,Muntee ... (21600) 50
Molkka Maria, s. 26.3.1727 Sääksmäki,Muntee ... (7578) 50, 51
Mustala Anna, s. Pälkäne,Onkkaala ... (70330) 7
Mustala Matts, s. Pälkäne,Onkkaala ... (257056) 7
Mäki Anna, s. 1732 Sääksmäki,Linnainen ... (37603) 55
Mäki Elisabet, s. 28.9.1725 Sääksmäki,Kärsä ... (9152) 58
Mäki Elisabeth, s. 10.9.1724 Sääksmäki,Linnainen ... (14953) 55, 56
Mäki Johan, s. 20.5.1735 Sääksmäki,Linnainen ... (14951) 55
Mäki Jöran, s. 2.5.1696 Sääksmäki,Maatiala ... (7839) 58
Mäki Maria, s. 28.2.1726 Sääksmäki,Linnainen ... (17508) 55, 57
Mäki Matts, s. 29.9.1727 Sääksmäki,Linnainen ... (14943) 55, 58
Mälsä Brita, s. 1727 Kalvola,Ahlajärvi,Mälsä ... (7391) 21
Möli Carl, s. 1660 ... (22993) 43
Möli Jacob, s. 1702 Kalvola,Sittala ... (22992) 43
Möli Lisa, s. 1739 Kalvola,Sittala ... (21281) 43
Möli Lisa, s. Kalvola,Sittala ... (70288) 43
Möli Pehr, s. 1731 Kalvola,Sääksniemi ... (21280) 39, 43
Möller Anna Gertrud, s. 1646 ... (247180) 81
N Sukunimi -hakemisto
Nakkila Christina, s. 26.12.1728 Pälkäne,Ruokola ... (316527) 32
Nakkila Hans, s. 1672 ... (267633) 32
Nakkila Johan, s. 1704 Pälkäne,Ruokola ... (267628) 32
Niemelä Valborg, s. Hattula,Rahkoila ... (255101) 8
Nikkilä Jacob, s. 12.7.1703 Nurmijärvi,Hyvinkää ... (8198) 28
Nikkilä Johan, s. Nurmijärvi,Hyvinkää ... (77400) 28
Nikkilä Jöran, s. Nurmijärvi,Hyvinkää ... (203268) 28
Nopola Anders, s. 1665 Tammela,Teuro ... (6682) 53
Nopola Lars, s. 1697 Tammela,Teuro,Nopola ... (21606) 53
Nord Axel, s. 1663 ... (28627) 50
Nuhala Anna, s. 1.12.1720 Sääksmäki,Itko ... (80598) 36
Nuhala Carl, s. 1720 Kalvola,Kutinen ... (38605) 56
Nuhala Carl, s. Kalvola,Kutinen ... (74717) 56
Nuhala Eric, s. Kalvola,Kutinen ... (273660) 56
Nuhala Henric, s. 28.12.1718 Sääksmäki,Itko ... (12247) 36, 37
Nuhala Matts, s. 12.2.1723 Sääksmäki,Itko ... (6789) 36, 38
Nukar N.N., s. Kalvola,Iittala ... (349388) 36
Nummerus Johan, s. 10.6.1726 Sääksmäki,Itko ... (12249) 36
Nyström Abraham, s. 1662 ... (13449) 52
Nytorp Jacob ... (330056) 31
Nytorp Matts, s. 1.8.1718 Akaa,Kylmäkoski ... (32062) 31
Nytorp Michel, s. 1670 ... (32068) 31
Näri Ingeborg, s. 1693 Pälkäne,Huntila ... (226698) 85
Nääppä Valborg, s. 1672 Akaa,Savikoski ... (5453) 21
O Sukunimi -hakemisto
Ollila Hans, s. 1683 Sääksmäki,Huittula ... (12332) 37
Ollila Maria, s. 11.2.1711 Sääksmäki,Huittula ... (12338) 37
Ollila Matts, s. 1653 Sääksmäki,Mustilahti ... (33374) 37
Ottila Henric, s. 11.1.1737 Sääksmäki,Linnainen ... (5153) 59, 62
P Sukunimi -hakemisto
Paavola Johan, s. 1702 Tyrväntö ... (17509) 22
Pajula Caisa, s. 1681 Pälkäne,Harhala ... (268217) 87
Pajula Grels ... (315925) 7
Pajula Maria ... (230877) 7
Pajula Olof ... (30721) 7
Pakarainen Michel, s. 16.9.1716 Pälkäne,Sappee ... (219540) 84
Pakarainen Thomas, s. 2.12.1684 ... (278749) 84
Patala Thomas, s. 22.12.1674 ... (42946) 21
Pekola Lisbeta, s. 9.9.1708 Tammela,Linikkala ... (21607) 53
Pekola Simon, s. 1676 ... (13376) 53
Penttilä Sophia, s. Sääksmäki,Lantoinen ... (264622) 45
Perttula Anders, s. Hattula,Hyrvälä ... (259312) 17
Perttula Bertil, s. Kalvola,Iittala ... (68823) 2
Perttula Bertil, s. Kalvola,Iittala ... (68825) 2
Perttula Elias, s. 1657 Hattula,Hyrvälä ... (41397) 17, 43
Perttula Ingeborg, s. 1707 Hattula,Hyrvälä ... (22994) 43
Perttula Johan, s. Kalvola,Iittala ... (94614) 2
Perttula Sophia, s. 1708 Hattula,Hyrvälä ... (7403) 17
Pietilä Anna, s. 24.2.1727 Pälkäne,Kollola,Pietilä ... (16709) 7, 11
Pietilä Beata, s. 10.12.1732 Pälkäne,Kollola ... (175054) 7
Pietilä Brita, s. 1722 Kalvola,Taljala ... (20333) 41
Pietilä Christina, s. 11.2.1726 Pälkäne,Kollola ... (175048) 7
Pietilä Eric, s. 1684 ... (6751) 41
Pietilä Gustaf, s. 25.7.1730 Pälkäne,Kollola ... (209755) 7, 12
Pietilä Henric, s. Kalvola,Taljala ... (243180) 41
Pietilä Ingeborg, s. 10.12.1732 Pälkäne,Kollola ... (230515) 7, 13
Pietilä Johannes, s. 1.5.1729 Pälkäne,Kollola ... (175052) 7
Pietilä Lisa, s. 4.9.1716 Pälkäne,Kollola,Pietilä ... (7223) 7, 8
Pietilä Margareta, s. 23.5.1723 Pälkäne,Kollola ... (188429) 7, 10
Pietilä Margaretha, s. 1695 Kalvola,Taljala ... (6753) 41
Pietilä Maria, s. 25.3.1721 Pälkäne,Kollola ... (175049) 7
Pietilä Matts, s. 17.8.1718 Pälkäne,Kollola ... (175044) 7, 9
Pietilä Mårten ... (175046) 2, 7
Piltola Matts, s. Sääksmäki,Mulkue ... (92582) 45
Pistolhielm Ingeborg, s. 1680 ... (128469) 47
Porila Catharina, s. 1681 Sääksmäki,Maatiala ... (11365) 11
Puhka Henric, s. 1698 Hattula,Heinu ... (14919) 53
Puhka Maria, s. 22.1.1742 Hattula,Heinu ... (8922) 53
Puhka Thomas, s. 1669 Kalvola,Heinu ... (16044) 53
Punkka Anders, s. 1646 Sääksmäki,Roukko ... (7580) 51
Punnila Thomas, s. 12.12.1712 Vanaja,Katinen ... (42843) 21
Puuveitsi Matts, s. 1657 Sääksmäki,Linnainen ... (93733) 1, 24
R Sukunimi -hakemisto
Raija Beata, s. 1674 Sääksmäki,Huittula ... (7849) 58
Ranginoja Anders, s. 1731 Kalvola,Taljala ... (70930) 63
Reinback Cnut, s. 1687 Lappeenranta ... (59596) 54
Rekola Anders, s. 5.12.1693 Sääksmäki,Lantoinen ... (16713) 11
Rekola Henric, s. 1661 Sääksmäki,Lantoinen ... (16715) 11
Rekola Johan, s. 20.6.1725 Sääksmäki,Lantoinen ... (16708) 11
Rigeman Helena Christina, s. 1668 Liivinmaa ... (128455) 47
Rohola Anna, s. 1667 Pälkäne,Onkkaala ... (242248) 9
Rohola Maria, s. 15.9.1719 Pälkäne,Onkkaala ... (175045) 9
S Sukunimi -hakemisto
Sakanen Clas, s. 19.7.1692 Sääksmäki,Roukko ... (7568) 51
Sakanen Michel, s. 27.9.1723 Sääksmäki,Tarttila ... (7570) 51
Schele Baltzar ... (220925) 27
Schele Sophia ... (51775) 27, 66
Seppälä Anna, s. 8.8.1727 Pälkäne,Ruokola ... (80538) 82, 84
Seppälä Elisabet, s. 29.6.1723 Pälkäne,Epaala,Vaijala ... (278757) 82, 83
Seppälä Hedvig, s. 9.4.1730 Pälkäne,Onkkaala ... (28783) 82
Seppälä Johan, s. 25.6.1698 ... (12044) 82
Seppälä Johan, s. 21.7.1732 Pälkäne,Onkkaala ... (28785) 82, 85
Seppälä Maria, s. 21.3.1742 Pälkäne,Ruokola,Seppälä ... (147630) 82, 87
Seppälä Matthias , s. 26.4.1726 Pälkäne,Ruokola ... (30329) 82
Seppälä Matts, s. 30.5.1734 Pälkäne,Onkkaala ... (28786) 82
Seppälä Matts, s. 20.2.1707 Sääksmäki,Jutikkala ... (53261) 44, 66
Seppälä Olof, s. 18.7.1731 Pälkäne,Onkkaala ... (28784) 82
Seppälä Olof, s. 28.1.1729 Pälkäne,Ruokola ... (187912) 82
Seppälä Simon, s. 2.10.1737 Pälkäne,Onkkaala ... (143504) 82, 86
Siironen Maria, s. 1670 Hattula,Takajärvi ... (70068) 17, 43
Siironen Michel, s. Hattula,Takajärvi ... (40879) 17
Sipilä Jacob, s. 1688 Kalvola,Taljala ... (19657) 63
Sipilä Maria, s. Kalvola,Taljala ... (55480) 63
Sipilä Matts, s. 1686 ... (26042) 46
Sipilä Thomas ... (55479) 63
Skyttälä Henric ... (266964) 9
Skyttälä Jacob, s. 8.1691 Pälkäne,Onkkaala ... (143568) 9
Sohlberg Mårten, s. 10.10.1722 Sääksmäki,Linnainen ... (1387) 20
Sorri Lisa, s. 1657 Sääksmäki,Valkeakoski ... (33375) 37
T Sukunimi -hakemisto
Taattula Maria, s. 24.5.1683 Pälkäne,Onkkaala ... (143569) 9
Taattula Nils ... (53980) 9
Tacku Margareta, s. 25.3.1667 Huittinen ... (122871) 80
Tajanen Jöran, s. Kalvola,Taljala ... (13095) 64
Tajanen Margareta, s. 1737 Kalvola,Taljala,Tajanen ... (5137) 64
Tajanen Matts, s. 1689 Kalvola,Taljala ... (4964) 64
Talpo Anna ... (101670) 67
Talpo Mårten, s. Viipuri ... (97511) 67
Tangelin Helena, s. 28.7.1721 Sääksmäki ... (17898) 66
Tangelin Johannes, s. 1693 Sääksmäki,Linnainen ... (17776) 66
Teräs Anna, s. 24.7.1713 Sääksmäki,Linnainen ... (7955) 17
Teräs Anna, s. 6.10.1748 Sääksmäki,Linnainen ... (80718) 17
Teräs Carolus, s. 12.2.1753 Sääksmäki,Linnainen ... (80720) 17
Teräs Christina, s. 7.7.1750 Sääksmäki,Linnainen ... (40640) 17, 23
Teräs Erich, s. 17.2.1760 Sääksmäki,Linnainen ... (80724) 17
Teräs Gustaf, s. 3.1.1746 Sääksmäki,Linnainen ... (7397) 17
Teräs Henric, s. 1687 Sääksmäki,Linnainen ... (7386) 14, 17
Teräs Jacob, s. 1.3.1754 Sääksmäki,Linnainen ... (80721) 17
Teräs Lisa, s. 9.11.1744 Sääksmäki,Linnainen ... (80717) 17
Teräs Maria, s. 24.2.1724 Sääksmäki,Linnainen ... (1388) 17, 20
Tiililä Henric, s. 1679 ... (146479) 86
Tiililä Thomas, s. 11.12.1705 Pälkäne,Onkkaala ... (108828) 86
Tiililä Valborg, s. 31.12.1737 Pälkäne,Onkkaala ... (143508) 86
Tiura Johan, s. 1694 ... (24967) 54
Todenia Elisabeth ... (338301) 89
Tohka Hemming, s. 1609 Sääksmäki,Valkeakoski ... (234061) 45
Tolpi Johan, s. 5.8.1750 Sääksmäki,Salo ... (40639) 23
Tuitti Brita, s. 1680 Sääksmäki,Linnainen ... (24259) 21
Tuitti Lisa, s. 1652 Sääksmäki,Linnainen ... (7841) 58
Tulokas Matts, s. 1725 Kalvola,Sääksniemi ... (20329) 39, 41
Tuomola N.N. ... (341872) 53
Tuomola Thomas ... (14535) 40
Tuomola Thomas, s. 1720 Kalvola,Kutila ... (14537) 40
Turva Henric, s. 1647 Pälkäne,Kuuliala ... (282324) 69
Turva Matts, s. Pälkäne,Kuuliala ... (209634) 69
Tvilling Anna ... (212173) 75
U Sukunimi -hakemisto
Uittamo Henric, s. 1697 Kalvola,Keikkala,Hakari ... (7434) 20
Uotila David, s. 25.2.1688 Sahalahti,Rautio ... (251570) 12
Utter Valborg, s. 27.2.1629 Pöytyä ... (18510) 67
Uusikylä Beata, s. 11.4.1734 Kangasala,Keljo ... (59779) 33
Uusikylä Jöran, s. 1694 Kangasala,Keljo ... (59780) 33
V Sukunimi -hakemisto
Vaijala Anders, s. 1702 ... (101673) 13, 69
Vaijala Chirstin, s. 21.12.1711 Pälkäne,Tommola ... (98354) 68, 69, 13
Vaijala Halli Olof, s. 7.6.1722 Pälkäne,Epaala,Vaijala ... (116249) 68, 72
Vaijala Lisa, s. 17.10.1726 Pälkäne,Epaala ... (18213) 68, 73
Vaijala Maria, s. 15.3.1720 Pälkäne,Epaala,Vaijala ... (33450) 68, 71
Vaijala Matts, s. 7.6.1722 Pälkäne,Epaala,Vaijala ... (116248) 68
Vaijala Matts, s. 13.10.1724 Pälkäne,Epaala,Vaijala ... (116252) 68
Vaijala Olof, s. 3.8.1716 Pälkäne,Mälkilä,Laurila ... (116245) 68
Vaijala Thomas, s. 21.12.1731 Pälkäne,Epaala ... (174250) 13
Vallenius Anna, s. 8.3.1703 Tottijärvi,Huhti ... (98797) 80
Vallenius Carl, s. 18.11.1673 Akaa ... (98678) 80
Vekka Jören ... (197336) 38
Vekka Maria, s. 1.2.1726 Sääksmäki,Ritvala ... (6733) 38
Vekka Matts, s. 27.8.1706 Sääksmäki,Ritvala ... (17047) 38
Vilppula Beata, s. 1666 Akaa,Poutala ... (6439) 60
Vilppula Beata, s. 12.11.1729 Sääksmäki,Muntee,Philpula ... (30325) 45
Vilppula Cirstin, s. 1725 Sääksmäki.Muntee ... (14624) 45, 46
Vilppula Lisa, s. 10.1.1727 Sääksmäki,Muntee,Philpula ... (16955) 45, 47
Vilppula Tuomola Thomas, s. 12.11.1729 Sääksmäki,Muntee,Philpula ... (26073) 45, 48
Voivalenius Catharina, s. 4.11.1652 Kaarina ... (18507) 67
Voivalenius Eric, s. Kaarina ... (18509) 67
Vähä-Seppälä Jacob, s. 3.7.1736 Pälkäne,Ruokola ... (188433) 35
Vähä-Seppälä Thomas, s. 10.10.1728 Pälkäne,Ruokola ... (282947) 34
W Sukunimi -hakemisto
Weckman Helena Christina, s. 1716 Lempäälä ... (190511) 80
Weckman Nicolaus, s. 1691 Lempäälä ... (98798) 80
Weckman Nils, s. 1661 Vehkalahti ... (122870) 80
Y Sukunimi -hakemisto
Yrjölä Thomas, s. 1660 Kangasala,Ihari ... (320582) 33
Yrjölä Valborg, s. 1700 Kangasala,Ihari,Yrjölä ... (59944) 33
Z Sukunimi -hakemisto
Zein Margareta Elisabet, s. 1697 ... (98362) 75
| Alku | Sukunimi-hakemisto | Paluu |