| Alku Paluu |

Taulu 1
I Matts Olofsson Uotila, MattilaLaukeelan Keppilän vävy, syntynyt Urjala,Perho, kuollut 6.3.1698 Urjala,Menonen. Perhon Uotilassa Matts son vv. 1667-1670 ja 1676-1678. Laukeelan Keppilässä 1675-1676 Matts ryttare, 1680-1694 Matts måg.
Urjalan kirkontilit 6.3.1698 Menois Maths Olufsson för lagerstadh och bethalt 6:12.
Urjalan käräjät 1.12.1759: Perunkirja 29.1.1737 på Mattila rusthåll i Menois by. Framledne rusthållare Matts Olofsson och des numera afledne hustru Margareta Thomasdotters qvarlåtna egendom... arfskifte mellan deras barn och arfwingar hwilka äro tre söner Henric, Gustaf och Matts Mattsson och 2:ne döttrar Maria och Christina Mattsdotter af hwilka Maria varit gift med bonde Thomas Andersson ifrån Huhtis, är numera död men har dock 3 söner och en dotter qvarlämnat. Och som sönerna Henric, Gustaf och Matts Mattsson och dotter Chirstin med hennes man Carl Thomasson ifrån Hackila nu närvarande samt uppå afledne dotter Marias barns och arfwingars vägnar hennes son rusthållare Gabriel Thomasson ifrån Huhtis, så blef med denna förrättning produceradt på sätt och vis som följer...
..des äldsta son Jacob af des första gifte... faders nuvarande andra hustru Elin Thomasdotter.
Jacob Henricsson hakee taloa verolle (til skatte).
Svarande Jacob Henricsson ifrån Menois, kärande bonde hustru Carin Jacobsdotter ifrån Hackila vastustaa, kärandes fader varit dragon på rusthållet och hans broder Matts ägare af rusthållet.
Vitnare soldat änka Brita Bertilsdotter och bonde Matts Henricsson ifrån Salmis.

Puoliso: Margareta Thomasdotter Keppilä syntynyt noin 1652 Urjala,Laukeela, kuollut 16.10.1720 Urjala,Menonen.
Vanhemmat: Thomas Clemetsson Keppilä, Ratsumies, korpraali, talollinen, syntynyt Urjala,Laukeela, kuollut 15.11.1696 Urjala,Laukeela. Isäntänä 1674-1690. Juliana.

Lapset:
1. Maria Mattsdotter Mattila , syntynyt Urjala,Laukeela. Tauluun 2
2. Henric Mattsson Mattila , syntynyt .11.1673 Urjala,Laukeela. Tauluun 17
3. Gustaf Mattsson Mattila, Kauppila , syntynyt 1679 Urjala,Laukeela. Tauluun 22
4. Christina Mattsdotter Mattila , syntynyt 20.10.1692 Urjala,Laukeela,Keppilä. Tauluun 44
5. Matts Mattsson Mattila syntynyt 21.9.1694 Urjala,Laukeela,Keppilä, kuollut 4.12.1763 Urjala,Menonen. Urjalan käräjät v. 1738: Matts Mattsson ifrån Menois, des svåger Carl Thomasson ifrån Hakkila.
Urjalan käräjät 12.4.1764 §85: bonde Matts Mattsson Mickola i Humppila upwiste testament skrift: Til min afledne brodersons barn här på Mattila rusthåld hwilka än äro omyndiga nämligen Maria Jacobsdotter, Elisabet Jacobsdotter.. för min brors barn i Humpila hwilka äfwen än äro ofördiga nämligen Elisabet och Sara.. bränwins panna til min brorson Jacobs hustru o Menois... den 14.11.1763 Matts Mattsson..
Matts Mattsson kort efter testamente död.

Urjalan käräjät 6.11.1764 §61: nämdeman Matts Thomasson ifrån Huhtis kärde väl til rusthållare änka Chirstin Jöransdotter ifrån Menois, angående arf efter Matts Thomassons moderbroder gamla karlen Matts Mattsson som hos Chirstin Jöransdotter aflidit.
| Alku |

Taulu 2
II Maria Mattsdotter Mattila, (Taulusta 1, isä Matts Mattila)syntynyt Urjala,Laukeela, kuollut ennen 1726 Urjala,Huhti. Urjalan käräjät 1736: Menois Mattila arfskifte mellan numera aflidne hru Maria Mattsdotters arfvingar och hennes syskon efter deras aflidne fader Matts Olofsson och moder Margareta Thomasdotter, hennes broder Henric Mattsson numera åboen, Marias man nämdeman Thomas Andersson.

Puoliso: Thomas Andersson Mikkola Talollinen Urjalan Huhdin Mikkolassa, syntynyt 20.12.1672 Urjala,Huhti, kuollut 9.1761 Urjala,Huhti.
Vanhemmat: Anders Nilsson Mikkola, Talollinen, syntynyt Urjala,Huhti, kuollut 1708 Urjala,Huhti. Isäntänä 1682-1701. Beata Andersdotter, kuollut 1706 Urjala,Huhti. Isäntänä 1701-1723. Isänsä jälkeen Urjalan Huhdin Mikkolan isäntä v. 1701- 1723
Urjalan käräjät v. 1705: Thomas Andersson ifrån Huhtis, des gamla fader Anders Nilsson. Smeden Anders Sigfridsson ifrån Salmis. Rusthållaren i Huhtis by Grels Thomasson Pauhari. Hustru Maria Henricsdotter. Pauhari hafva på bördet Clas Mattsson ifrån Harois ...
Urjalan käräjät 14.2.1742 s. 7: gammal man Thomas Andersson i Huhtis, son Matts Thomasson på Mickola hemman.

Lapset:
1. Henric Thomasson Mikkola , syntynyt 1698 Urjala,Huhti. Tauluun 3
2. Grels Thomasson Mikkola, Heikkilä , syntynyt 10.3.1704 Urjala,Huhti,Mikkola. Tauluun 4
3. Matts Thomasson Mikkola , syntynyt 23.8.1707 Urjala,Huhti,Mikkola. Tauluun 5
4. Maria Thomasdotter Mikkola , syntynyt 20.3.1710 Urjala,Huhti. Tauluun 13
| Alku |

Taulu 3
III Henric Thomasson Mikkola, (Taulusta 2, äiti Maria Mattila)syntynyt 1698 Urjala,Huhti, kuollut 1.5.1743 Urjala,Huhti. V. 1726 Urjalan käräjien mukaan kihlattu Urjalankylän Siukolan Anna Henricsdotterin kanssa, mutta kihlauksen purkua haetaan käräjillä koska Henric Thomassonilla on någon svaghet i hufvudet.

Puoliso: Christina Sigfridsdotter syntynyt 1700.

Lapset:
1. Henric Henricsson syntynyt 5.4.1737 Urjala,Huhti,Mikkola, kummit: Pastor Mennander med des kärsta Maria Rothovia, dragon Bertil Holm, Mikkola bonden Matts Thomasson med thes hru Lisa Andersdr.
| Alku |

Taulu 4
III Grels Thomasson Mikkola, Heikkilä, (Taulusta 2, äiti Maria Mattila)Talollinen, syntynyt 10.3.1704 Urjala,Huhti,Mikkola, kuollut 13.2.1785 Urjala,Kokko,Heikkilä. Mainitaan Huhdissa 1725 tittelillä scholaris.
Urjalan käräjät v. 1738: Grels Thomasson i Huhtis mot des broder Matts Thomasson sammastädes.
Urjalan käräjät 2.11.1742 s. 415: bonde Grels Thomasson, des styfson drg Johan Henricsson ifrån Laukeela, des andra styfson rusthållare Henric Henricsson ifrån Huhtis.
Perunkirjoitus 27.1.1755 Urjala Kokko Heikkilä (1/2), förra rusthållare Grels Thomasson, hru Maria Ericsdotter, dragon häst i Kauhanoja by och Loimijoki socken. Maria Ericsdotters son rusthållare Henric Henricsson i Huhtis by och Heikkilä rusthåll.

Puoliso: Vihitty 5.7.1730 Urjala,Huhti Maria Ericsdotter Iso-Kassari syntynyt 18.3.1684 Urjala,Mellola, kuollut 23.4.1769 Urjala,Huhti.
Vanhemmat: Erich Grelsson Iso-Kassari, Mellolan Iso-Kassarin isäntä 1688-1701, syntynyt noin 1645 Urjala,Mellola. SAY 1691, 1694 Eric Grelsson, Brita hru.
SAY 1707 Matts Ericsson, Sophia hru, Bertil bror i Menois Maunula, Thomas bror.
Urjalan käräjät 25.-26.2.1696: Eric Grelsson hakee isänperintöään Perhon Eric Jöranssonilta (Perheenmies) joka tuomitaan maksamaan. Arfskifte efter enka Juditha Brunswiksdotter. Mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa että Eric Grelssonin äiti Judith on sama henkilö kuin Perheenniemen Henric Cnutssonin toinen vaimo Judith joka tuonut omaisuutta Kassarilta tullessaan Perhoon ja joka omaisuus nyt on Eric Jöranssonin hallussa. Brita. Urjalan käräjät v. 1724: Maria Ericsdotter ifrån Huhtis d. 4. maj 1709 att hennes sahl svärfader Grels Thomasson Pauhari ifrån Huhtis lånt til Matts Jöransson ifrån Kankaanpää och til des enka Carin Jacobsdotter joita vaaditaan Anders Olofssonilta.

Urjalan käräjät v. 1726: rusthållare enka Maria Ericsdotter ifrån Huhtis, des broder Matts Ericsson Kassasi ifrån Mellola, des broder Bertil Ericsson ifrån Menois.

Urjalan käräjät 10.11.1729: hustru Maria Ericsdotter ifrån Huhtis, sväger Johan Grelsson ifrån Mustue.

Perunkirja 11.4.1771 Urjala Huhti: framledne rusthåll hru Maria Ericsdotter, afledne första man Henric Henricsson (po Grelsson), son rusthollare Henric Henricsson Heikkilä, son rusthollare Johan Henricsson Otila i Laukeela, dotter Valborg gift med hr capellan Simon Lundanus, afledne son bonde Thomas Henricsson Nissilä i Salmi, afledne Marias andra man Grels Thomasson i Kokkois by.

Urjalan käräjät 14.4.1756: Bondehustru Maria Ericsdotter ifrån Huhtis mot des man Grels Thomasson. Maria väittää Grels on lyönyt ja pahoinpidellyt häntä koko avioliiton ajan ja sen lisäksi tehnyt huorin Huhdin rakuuna Bertil Holmin vaimon Maria Johansdotterin kanssa jonka Grels ottanut taloon piiaksi 10 vuotta sitten. Michel Slang Kokolta tuomittu lapsen isäksi mutta Maria väittää että isä on Grels. Todistajina mainitaan rusthollin poika Eric Mattsson Välkkilästä, rakuuna Michell Tass Kokolta ja rakuunan vaimo Anna Andersdotter Lintumaalta. Maria ollut tuolloin Karppilan piika jossa sisar Valborg Johansdotter myös palvelee.

| Alku |

Taulu 5
III Matts Thomasson Mikkola, (Taulusta 2, äiti Maria Mattila) Talollinen, syntynyt 23.8.1707 Urjala,Huhti,Mikkola, kuollut 8.9.1776 Urjala,Huhti. Isäntänä 1723-1771.
Perheessä myös gammal hru Valborg Mattsdotter k. 23.4.1758 Huhtis h:u Walborg Matsd:r ålderd. 67 år.

Urjalan käräjät 6.11.1764 §61: nämdeman Matts Thomasson ifrån Huhtis kärde väl til rusthållare änka Chirstin Jöransdotter ifrån Menois, angående arf efter Matts Thomassons moderbroder gamla karlen Matts Mattsson som hos Chirstin Jöransdotter aflidit.

Puoliso: Lisa Andersdotter Uotilasyntynyt 20.9.1707 Akaa,Sontula,Uotila, kuollut 28.3.1773 Urjala,Huhti, kummit: Hr Johan Wallenius, ?? Michelsson, Jöran Henrisson, ?? Henricsson, Brita Henricsdr, Maria Påhlsdr, Maria Mattsdr.
Vanhemmat: Anders Påhlsson Uotila, Talollinen, lautamies, syntynyt 1678 Akaa,Sontula, kuollut 16.4.1758 Akaa,Sontula,Uotila. Akaan Sontulan Uotilan isäntä 1705-1737. SAY 1707 Anders Pålsson, Carin hru.
Akaan käräjät v. 1726: bonde Anders Påhlsson ifrån Sondula, i annat gifte med enkian Maria Pehrsdotter ifrån Sondula. Hans hustru Carin Henricsdotter numera död. Söner Henric, Johan, Eric. Mårten och Jöran Anderssöner samt 3 döttrar Maria som är gift med bonde Lars Jacobsson ifrån Alkula samt Lisa och Beata Andersdöttrar. Förmyndare deras moderbroder Eric Henricsson ifrån Haanoja. Vihitty 26.5.1704 Akaa. Carin Henricsdotter Mustila, syntynyt 1676 Akaa,Varrasniemi, kuollut 4.1.1726 Akaa,Sontula. Perunkirja 25.11.1773 Huhti Mikkola: afledne värdinna Lisa Andersdr, enklingen Matts Thomasson, söner Eric, Jöran, Johan, Matts och Jacob, döttrar Maria, Lisa och Beata. Saatavia befallningsman Zitting (800 daler), rusthållare Tasso Matts, afskedad dragon Wargklo, Raito smeden Johan, Jyrämö torpare Johan, Perho Henrics torpare Johan, Unois bonde i Kalvola, Siukola landbo Henric i Urdiala by.

Lapset:
1. Maria Mattsdotter Mikkola , syntynyt 12.9.1731 Urjala,Huhti,Mikkola. Tauluun 6
2. Eric Mattsson Mikkola , syntynyt 5.5.1734 Urjala,Huhti,Mikkola. Tauluun 7
3. Jöran Mattsson Mikkola, Iso-Huovila , syntynyt 20.3.1737 Urjala,Huhti. Tauluun 8
4. Johannes Mattsson Mikkola, Immala , syntynyt 18.12.1739 Urjala,Huhti,Mikkola. Tauluun 9
5. Elisabeta Mattsdotter Mikkola , syntynyt 27.4.1742 Urjala,Huhti. Tauluun 10
6. Beata Mattsdotter Mikkola , syntynyt 30.7.1745 Urjala,Huhti,Mikkola. Tauluun 11
7. Mathias Mattsson Mikkola syntynyt 13.4.1748 Urjala,Huhti, kummit: madam Elisabeta Achrenia med des dotter Greta, Heikkilä Henric med des hru Brita, Kokkois Grels, Välkkilä bonden Matts.
8. Jacob Mattsson Mikkola, Ylösmäki , syntynyt 19.6.1759 Urjala,Huhti. Tauluun 12
| Alku |

Taulu 6
IV Maria Mattsdotter Mikkola, (Taulusta 5, isä Matts Mikkola)syntynyt 12.9.1731 Urjala,Huhti,Mikkola, kuollut 17.3.1784 Akaa,Haanoja, kummit: bonden Henric Tolva ifrån Salmis, bonde Grels ifrån Heikkilä, sold Matts, hru Maria ifrån Heikkilä, sold hru Maria, pigan Beata Andersdr, piga Brita Mattsdr alla ifrån Huhtis. Muuttanut: Blef bortgift til Acas Hanoja 1757.

Puoliso: Vihitty 1757 Akaa Eric Ericsson VoutilaRusthollari, syntynyt 15.2.1735 Akaa,Haanoja, kuollut 3.10.1797 Akaa,Haanoja, kummit: Michel Liitto, Henric Klockare?, Simon Sigfridsson, hru Maria Sigfridsdr, hru Elisabet Simonsdr.
Vanhemmat: Eric Sigfridsson Voutila, Kuudennusmies, talollinen, syntynyt 8.4.1704 Akaa,Haanoja, kuollut 13.9.1756 Akaa,Haanoja,Voutila. Akaan Haanojan Voutilan isäntä 1727-1756.

Akaan käräjät v. 1736: rusthållare Eric Sigfridsson ifrån Haanoja, svåger giästgifvare Matts Ericsson ifrån Toijala. Landbonde soldaten Jöran Andersson ifrån Järvihaavisto.

Akaan käräjät v. 1740: rusthållare Eric Sigfridsson ifrån Haanoja mot sin svåger rusthållare Henric Mattsson ifrån Toivettula, sin afledne hustru Kirstin Mattsdotters fadernes och mödernes arf.

Perunkirja 20.1.1757: Edesmenneen Haanojan Voutilan rusthollarin Eric Sigfridssonin jälkeen. Första hru Kirstin Mattsdotter joilla edesmennyt poika Johan Ericsson jolla tytär Lisa Johansdotter. Andra hru Anna Eskilsdotter joilla kolme poikaa Eric, Simon ja Matts ja tytär Brita Ericsdotter. Nykyinen vaimo leski Anna Mattsdotter joilla poika Carl Ericsson ja tytär Lisa Ericsdotter. Pojan Johan Ericssonin leski Kirstin Ericsdotter jonka alaikäisen tyttären Lisa edunvalvoja talollinen Eric Mattsson Köyväri Toijalasta. Poikien Simon, Matin ja tyttären Brita edunvalvoja heidän äitinsä veli Michel Henricsson Haanojalta. Poika Eric Ericssonin ja tyttärten Lisa ja Brita Ericsdotterin edunvalvoja perunkirjoituksen pitäjä korpraali Adam Reinhold Tammelander. Eric Sigfridsson saanut imission tilaan 26.6.1728 vanhempiensa jälkeen. Saatavia: augmentti talonpoika Elias Arvidssonilta Haudanniemen kylästä. Velkoja: talollinen Michel Henricsson Liitto (perintö), talollinen ja entinen kestikievarinpitäjä Matts Ericsson Köyväri ja vaimonsa Beata Sigfridsdotter (perintö), Eric Sigfridssonin edesmennyt sisar Maria Sigfridsdr ja tyttärensä Anna Johansdotter Toijalasta (perintö), Turun porvari Henric Henricsson Lindström jonka puolesta velipuolensa talollisenpoika Simon Henricsson Haanojalta (perintö), talollisenpoika Simon Henricsson Haanojalta, talollisenpoika Sigfrid Michelsson Haihunkoskelta (perintö), Voutilan rusthollin rakuuna Matts Nårdström palkka, Voutilan rusthollin reservirakuuna Thomas Thomasson 24 vuoden palkka, rusthollin poika Lars Mattsson Toivettulasta (perintö), talollinen Matts Mattsson Kakkali Toijalasta (perintö), reserviläinen Matts Ericsson Kaulosta, entinen rakuuna Anders Norgren Haanojalta velka Turun porvarille Jacob Simolinille (perintö), Turun porvari Carl Icalin, Eric Sigfridssonin lesken Anna Mattsdotterin äitipuoli leski Beata Påhlsdotter Salmen kylästä, renki Anders Mattsson Salmen kylästä. Allekirjoitukset på min afledne halfsyster Anna Eskilsdotters vägnar Michel Henricsson i Haanoja.
Akaan käräjät 31.3.-5.4.1740: rusthållare Eric Sigfridsson ifrån Haanoja, svåger rusthållare Henric Mattsson ifrån Toivettula, afledne hustru Kirstin Mattsdotter.

Sääksmäen käräjät 19.1.1758: framledne rusthållare Eric Sigfridssons omyndiga son Carl Ericsson, afledne son Johan Ericssons omyndiga dotter Lisa Johansdotter. Vihitty 19.12.1731 Akaa,Haanoja. Anna Eskilsdotter Liitto, syntynyt 5.6.1709 Akaa,Haanoja,Liitto, kuollut 17.5.1752 Akaa,Haanoja,Voutila. Sääksmäen käräjät 6.4.1753 s. 112: rusthållare enkel Eric Sigfridsson ifrån Haanoja, numera afledne hru Anna Eskilsdotter. Enka Anna Mattsdotter ifrån Toijala vägnar rusthållare Eric Sigfridsson ifrån Haanoja, hennes numera afledne man Matts Sigfridsson. Akaan Haanojan Voutilan (Karppi) isäntä 1757-1793.
Sääksmäen käräjät 10.12.1772 §84: rusthållare Eric Ericsson Voutila ifrån Haanoja och rusthållare Eric Johansson Voutilas vägnar til rusthållare Grels Mattsson Voutila samt Michel Ericsson Liitto och Jacob Jacobsson Heikkilä ifrån berörde by.

| Alku |

Taulu 7
IV Eric Mattsson Mikkola, (Taulusta 5, isä Matts Mikkola)Talollinen, syntynyt 5.5.1734 Urjala,Huhti,Mikkola, kuollut 12.6.1809 Urjala,Huhti, kummit: Huhtis Heikkilä bonden Grels, Salmis Tolva Henric, Heikkilä Henric, soldat Matts, hru Elisabeta Achrenia, hru Maria ifrån Heikkilä, J. Catharina Lundana, flickan Valborg Henricsdr ifrån Heikkilä. Isäntänä 1771-1791.

Puoliso: Maria Jöransdotter Jonkka syntynyt 23.5.1744 Urjala,Taipale, kuollut 16.5.1809 Urjala,Huhti.
Vanhemmat: Jöran Jöransson Jonkka, Talollinen, syntynyt 5.4.1710 Punkalaidun,Jalasjoki, kuollut 5.10.1788 Urjala,Taipale,Jonkka. Isäntänä 1742-1769. Urjalan käräjät 2.11.1742 Jöran Jöransson saa 2. lainhuudon Taipaleen Allin kolmannekseen jonka ostanut från sin svärfader rusthållare Johan Caspersson. Hinta 700 daler kopparmynt.
Urjalan käräjät 26.-31.3.1739: Jöran Jöransson i Taipale, des afledne fader gammal skräddare Jöran Mårtensson i Jalasjoki.
Perukirja 13.1.1789 Urjala Taipale Jonkka: efter gamla rusthållare Jöran Jöransson Jonkka, son rusthållare därstädes Henric Jöransson Jonkka och döttrarna Anna gift med Michel Michelsson Simola, Caisa gift med bonde Mårten Henricsson Uotila ifrån Onnia, Maria gift med bonden Eric Mattsson Mickoal ifrån Huhtis, Valborg gift med Fredric Simola ifrån denna by, samt Brita gift med rusthållare Matts Jöransson Mattila ifrån Perälä by, Lempäälä socken,. Lisa Johansdotter Alli, syntynyt 14.10.1715 Urjala,Taipale,Alli, kuollut 12.9.1762 Urjala,Taipale,Alli. Perunkirja 21.2.1763 Taipale Alli: enklingen Jöran Jöransson, aflidne hustru Lisa Johansdotter, twå söner Henric och Mårten, fem döttrar Anna, Carin, Maria, Valborg och Brita. Detta tredjedel Alli rusthåll är skatte och Alli är arf efter Jöran Jöranssons framledne svärfader Johan Caspersson.

| Alku |

Taulu 8
IV Jöran Mattsson Mikkola, Iso-Huovila, (Taulusta 5, isä Matts Mikkola)Vävy, rusthollari, syntynyt 20.3.1737 Urjala,Huhti, kuollut 20.12.1784 Akaa,Rättö, kummit: Heikkilä Grels med sin hru Maria, brofogde Carl, Sondula bonde Henric och hru Maria ifrån Ackas, Elisabetha Achrelia, jungfru Catharina Lundana, Tolva bonde Henric med sin hru. Sääksmäen käräjät 16.12.1771 §72: Nämdeman Matts Thomasson Mikkola ifrån Huhtis och Urdiala socken vägnar des son rusthållare Jöran Mattsson ifrån Rättöis by af bonde Jacob Jacobsson Nickilä ifrån Haanoja, 15 kappor råg som Matts Thomasson gifvit Jacobs svärfader bonde Jacob Ericsson.

Sääksmäen käräjät 1.9.1773 §14: drg Jacob Grelsson ifrån Rättöis jämte smedlärodrg Johan Eliasson ifrån Haudanniemi, inbrott hos rusthållaremågen Jöran Mattsson StorHuovila. Till vitne bonde Anders Mattsson Pauhari, jäf Anders är trolofvad med Jöran Mattssons hustrus syster. Jacob Grelssons broder Matts Grelsson i Rytiälä. Muuttanut: Afgången til Åbo med attest af d. 10.Sept.1755, rediit 1756 med att.

Puoliso: Vihitty 10.10.1763 Akaa,Rättö Chirstin Ericsdotter Iso-Huovila syntynyt 12.3.1748 Akaa,Rättö, kuollut 12.4.1809 Sääksmäki,Kärsä.
Vanhemmat: Eric Arvidsson Huovila, Rusthollari Rätön Huovilassa, syntynyt 16.5.1711 Akaa,Rättö, kuollut 29.9.1791 Akaa,Rättö. Akaan Rätön Iso-Huovilan isäntä 1741-1777. Elisabet Bertilsdotter Yntälä, syntynyt 14.7.1718 Urjala,Urjalankylä, kuollut 16.9.1798 Akaa,Rättö. Muutti perheineen 1800 Sääksmäelle.

| Alku |

Taulu 9
IV Johannes Mattsson Mikkola, Immala, (Taulusta 5, isä Matts Mikkola)Talollinen, vävy, syntynyt 18.12.1739 Urjala,Huhti,Mikkola, kuollut 11.4.1823 Urjala,Urjalankylä. Isäntänä 1768-1795.

Puoliso: Valborg Johansdotter Immala syntynyt 14.4.1740 Urjala,Urjalankylä,Immala, kuollut 26.5.1795 Urjala,Urjalankylä.
Vanhemmat: Johan Ericsson Pietilä, Immala, Talollinen, syntynyt 30.5.1701 Sahalahti,Tursola,Pietilä, kuollut 15.5.1743 Urjala,Immala. Isäntänä 1734-1744. Perunkirja 26.10.1743 Urjala Immala afledne bonde Johan Ericsson, hru Agneta Ericsdotter, tvänne omyndiga flicke barn Brita och Valborg Johansdotter. Förmyndare Isac Holm. Vihitty 30.5.1731 Sahalahti,Tursola. Agneta Ericsdotter Kukkola, syntynyt 24.2.1700 Sahalahti,Tursola,Kukkola, kuollut 6.3.1768 Urjala,Urjalankylä. Omistajana Immalassa 1744-1768. Urjalan käräjät 12.4.1764 §64: bondeson Johan Simonsson ifrån Puolimatka att gifta sig med bonde Arvid Mårtenssons i Urdiala stiufdotter Valborg Johansdotter och med samma bekomma halfwa Immala skattehemman...arbetat för hemman til Michels messan...kihlaus purkautunut.

| Alku |

Taulu 10
IV Elisabeta Mattsdotter Mikkola, (Taulusta 5, isä Matts Mikkola) syntynyt 27.4.1742 Urjala,Huhti, kuollut 4.11.1803 Urjala,Salmi.

1. puoliso: Carl Carlsson Holsti Talollinen, syntynyt 19.3.1743 Urjala,Salmi, kuollut 28.3.1777 Urjala,Salmi.
Vanhemmat: Carl Henricsson Holsti, Talollinen, syntynyt 22.6.1718 Urjala,Salmi,Holsti, kuollut 7.1.1793 Urjala,Salmi. Isäntänä 1735-1762. Vihitty 9.1.1737 Akaa,Riisikkala. Maria Bertilsdotter Rauko, syntynyt 24.3.1714 Akaa,Riisikkala,Rauko, kuollut 10.10.1773 Urjala,Salmi. Perunkirja 28.12.1773 Urjala Salmi Holsti kronohemman: bonde Carl Henricsson, afledne hru Maria Bertilsdr, son Carl, döttrar Maria och Anna. Isäntänä 1762-1781.

2. puoliso: Vihitty 19.6.1780 Urjala,Salmi,Holsti Johan Johansson Holsti Talollinen, syntynyt 6.5.1751 Punkalaidun,Talala, kuollut 21.10.1807 Urjala,Salmi,Puskiala.
Vanhemmat: Johan Paavonpoika Karitsala, Vanha-Nikkilä, syntynyt 1.11.1709 Vampula,Salmenoja, kuollut 31.7.1775 Punkalaidun,Talala. Vihitty 6.6.1736 Punkalaidun,Talala. Maria Antintytär Nikkilä, syntynyt 11.2.1723 Punkalaidun,Talala, kuollut 19.3.1802 Punkalaidun,Talala.
| Alku |

Taulu 11
IV Beata Mattsdotter Mikkola, (Taulusta 5, isä Matts Mikkola) syntynyt 30.7.1745 Urjala,Huhti,Mikkola, kuollut 3.4.1785 Lempäälä,Alkula.

Puoliso: Bengt Pehrsson LaurilaTalollinen, syntynyt 13.10.1747 Lempäälä,Alkula,Laurila, kuollut 23.3.1794 Lempäälä,Alkula, kummit: Viiala hr Alexander Florin, Haurala Ryökäs hru Maria Johannis.
Vanhemmat: Pehr Bengtsson Laurila, Talollinen, syntynyt 8.6.1716 Lempäälä,Alkula, kuollut 13.3.1774 Lempäälä,Alkula,Laurila. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 12.11.1757: bonde Petter Bengtsson i Alkula syskonebarn torpare Olof Simonsson. Vihitty 24.5.1738 Lempäälä,Haurala. Catharina Henricsdotter Ryökäs, syntynyt 16.11.1715 Lempäälä,Kuivaspää, kuollut 24.6.1750 Lempäälä,Alkula,Laurila.

| Alku |

Taulu 12
IV Jacob Mattsson Mikkola, Ylösmäki, (Taulusta 5, isä Matts Mikkola)Talollinen, syntynyt 19.6.1759 Urjala,Huhti, kuollut 26.5.1833 Urjala,Huhti. Isäntänä Mikkolasta 1776 erotetussa Ylösmäessä 1776-1820.

Puoliso: Vihitty 1.9.1776 Vesilahti,Hinsala Maria Johansdotter syntynyt 1746 Vesilahti,Hinsala, kuollut 21.12.1825 Urjala,Huhti.

| Alku |

Taulu 13
III Maria Thomasdotter Mikkola, (Taulusta 2, äiti Maria Mattila) syntynyt 20.3.1710 Urjala,Huhti, kuollut 12.1.1782 Urjala.

Puoliso: David Ericsson Fagerström Rakuuna, syntynyt 29.2.1708 Tammela,Kojo,Pietilä, kuollut 7.8.1785 Urjala,Kokko.
Vanhemmat: Eric Davidsson, Ratsumies, kuollut noin 1749. 1708 lapsen syntyessä ryttare i Mäkilä. Vihitty 7.4.1707 Tammela,Kojo. Maria Pehrsdotter Iso-Pietilä, syntynyt 20.3.1690 Tammela, kuollut 28.3.1762 Urjala,Kokko. Syntynyt Lunkkaan Mäkilässä?.
Urjalan käräjät 8.12.1762 §52: bonde hru Beata Ericsdotter ifrån Ahlajärvi til des broder afskedad dragon David Ericsson ifrån Kockois, deras hos David död moder Maria Pärsdotter.
Urjalan käräjät 8.12.1762 §65: rusthållare Johan Josephsson Tasso ifrån Kockois til förafskedad dragon David Ericsson Wakström ifrån samma by.
Pääkatselmus v. 1734: 26 år gammal finne, gift, tienst 7 år.

Lapset:
1. Maria Davidsdotter Fagerström syntynyt 25.3.1731 Urjala, kummit: Ikaala Jöran Davidsson, Olof Nilsson ifrån Kockois, Maria Carlsdr ifrån Välkkilä, Maria Andersdr ifrån Kockois, Beata Henricsdr ifrån Urjala by och Maria Andersdr ifrån dito by.
2. Erich Davidsson Orrman , syntynyt 22.8.1732 Urjala,Kokko,Heikkilä. Tauluun 14
3. Maria Davidsdotter Fagerström , syntynyt 15.8.1736 Urjala,Kokko. Tauluun 15
4. Christina Davidsdotter Fagerström syntynyt 11.4.1741 Urjala,Kokko, kuollut 17.4.1757 Urjala,Kokko, kummit: Skarpila Anders Carlsson, Ikaala hru Johanna, Huhtis Mikkola bonden Matts.
5. Lisa Davidsdotter Fagerström , syntynyt 24.10.1749 Urjala,Kokko. Tauluun 16
| Alku |

Taulu 14
IV Erich Davidsson Orrman, (Taulusta 13, äiti Maria Mikkola)Rakuuna, syntynyt 22.8.1732 Urjala,Kokko,Heikkilä, kuollut 29.5.1810 Punkalaidun. Muuttanut: For til Pungalaitio 1755 med attest (18.11.1754), 1761 Drag. Eric Orrman til Pommern.

1. puoliso: Vihitty 28.12.1754 Punkalaidun,Oriniemi Caisa Ericsdotter Ekelin syntynyt 19.11.1731 Tyrvää, kuollut 28.3.1788 Punkalaidun,Oriniemi,Erkkilä.
Vanhemmat: Eric Ekelin, Rakuuna, syntynyt 1700 Ruotsi,Södermanland, kuollut 9.8.1771 Tyrvää. Vihitty 22.4.1722 Tyrvää,Sammaljoki. Valborg Henricsdotter Kuutti, syntynyt 18.3.1697 Tyrvää,Sammaljoki, kuollut 8.2.1768 Tyrvää.

2. puoliso: Maria Andersdotter syntynyt 2.5.1741.
| Alku |

Taulu 15
IV Maria Davidsdotter Fagerström, (Taulusta 13, äiti Maria Mikkola)syntynyt 15.8.1736 Urjala,Kokko, kuollut 21.1.1805 Urjala,Kokko, kummit: Lieutnant Plaanman, Ikaala Jacob, Johanna, Maria dragoun hru, pigan Lisa Mattsdr.

1. puoliso: Gustav Jacobsson Svede Rakuuna, syntynyt 2.12.1735 Urjala,Huhti,Heikkilä, kuollut 4.5.1758 Urjala,Huhti.

2. puoliso: Bertil Bertilsson Kerel, Carell Rakuuna, syntynyt 4.6.1744 Urjala,Urjalankylä,Immala, kuollut 22.5.1808 Urjala,Kokko.
Vanhemmat: Bertil Simonsson Grym, Sotilas, syntynyt 2.8.1718 Urjala,Urjalankylä,Immala, kuollut 9.2.1772 Urjala,Urjalankylä. Valborg Henricsdotter, syntynyt 24.4.1723 Laukaa,Palokka,Mäkelä, kuollut 27.1.1765 Urjala,Urjalankylä. Pääkatselmus v. 1789: tavastl, 44 år gammal, tienst 25 år, gift.
| Alku |

Taulu 16
IV Lisa Davidsdotter Fagerström, (Taulusta 13, äiti Maria Mikkola)syntynyt 24.10.1749 Urjala,Kokko, kuollut 28.4.1830 Urjala,Velkala, kummit: Skarpila bden Anders Carlsson med dess hru Valborg Ericsdr, sn Eric Johansson, Caisa Johansdr, Heickilä bonden Jacob Jöransson.

Puoliso: Johannes Henricsson Holmberg Torppari, syntynyt 17.12.1749 Akaa, Konhoa, kuollut 24.10.1818 Urjala,Velkala.

| Alku |

Taulu 17
II Henric Mattsson Mattila, (Taulusta 1, isä Matts Mattila)Rusthollari Menosten Mattilassa, syntynyt .11.1673 Urjala,Laukeela, kuollut 24.2.1751 Urjala,Menonen. Menosten Mattilan isäntänä 1701-1723.
Urjalan käräjät v. 1727: Henric Mattsson, des son Jacob Henricsson, skatte rusthåll Mattila i Menois, arf efter framledne fader Matts Olofsson.

1. puoliso: Vihitty 15.6.1702 Humppila Elisabet Mårtensdotter Mikkola syntynyt noin 1682 Humppila, kuollut noin 1712 Urjala,Menonen.
Vanhemmat: Mårten Larsson Mikkola, Mikkolan isäntä, syntynyt Humppila, kuollut 0.10.1715 Humppila. Perunkirja 7.4.1739 Humppila Mikkola: Jacob Mårtenssons begäran, des under ryska tiden 1715 afledne fader Mårten Larsson, åhr 1716 afledne moder Brita Mattsdotter. Yngre broder Eric, samt 4 systrar Lisa, Brita, Anna och Maija, af hwilka Lisa ähr genom döden afgången men efter sig lämnat man rusthållare Henric Mattsson i Menois och 3 st. söner. Brita ähr gift med bårgare i Nådendahl Johan Zander, Anna ähr med döden afgången men effer sig lämnat man bonde Michel Mattsson i Waulammi med 1 dotter, Maija är änkia samt vistas i Nådendahl, des förmyndare rådman i Nådendahl stad Anders Dahlman. Hemman Mickola är skatte. Vihitty 1681. Brita Mattsdotter Tiirilä, syntynyt Humppila,Huhtaa, kuollut 1.7.1716 Humppila.

Lapset:
1. Jacob Henricsson Mattila , syntynyt 18.7.1708 Urjala,Menonen,Mattila. Tauluun 18
2. Mårten Henricsson Mattila, Targius (Stodius?) Porvari Naantalissa, syntynyt Urjala,Menonen.
2. puoliso: Elin Thomasdotter Jaakkola syntynyt 7.2.1687 Urjala,Nuutajärvi,Tuulensuu, kuollut 24.9.1758 Urjala,Menonen.
Vanhemmat: Thomas Mattsson Jaakkola, Menosten Jaakkolan isäntänä 1688-1701, syntynyt Urjala,Menonen. Brita. Urjalan käräjät v. 1729: Elin Thomasdotter ifrån Menois betalt otidiga sängeslag. Mårten Thomasson ifrån Menois tilstår att Elin betalar.
Lapset:
3. Maria Henricsdotter Mattila syntynyt 12.2.1718 Urjala,Menonen,Mattila, kuollut 8.6.1718 Urjala,Menonen.
4. Jacob Henricsson Mattila syntynyt 14.12.1719 Urjala,Menonen, kummit: Thomas Andersson i Huhtis, Gustaf Mattsson Mattila i Menois, Mårten Thomasson Jacola, Lisa Thomasdr i Menois, Agnes Andersdr i Väckärä. Muuttanut: Mattilasta i Tammela.
5. Maria Henricsdotter Mattila syntynyt 28.5.1724 Urjala,Menonen, kummit: Bertil Ericsson, Johan Sigfridsson begge ifrån Menois, Anna Henricsdr i Urdiala, Maria Mårtensdr i Menois.
| Alku |

Taulu 18
III Jacob Henricsson Mattila, (Taulusta 17, isä Henric Mattila)Talollinen, syntynyt 18.7.1708 Urjala,Menonen,Mattila, kuollut 11.1.1761 Urjala,Menonen,Mattila. Menosten Mattilan isäntänä 1723-1755.
Perunkirja 6.1.1762 Menonen Mattila skatterusthåll: enka Kirstin Jöransdotter, aflidne man Jacob Henricsson, fyra döttrar Anna, Kirstin, Maria och Lisa. Förmyndare Matts Thomasson ifrån Huhti och Matts Mattsson ifrån Humppila.

Perunkirja 6.10.1766 Menonen Mattila: afledne rusthållare Jacob Henricsson, enka Kirstin Jöransdotter, tre döttrar Anna, Maria och Lisa. Anna gift med bondeson Carl Carlsson, Maria med bondeson Henric Mattsson ifrån Salmis. Lisas förmyndare nämdeman Matts Thomasson Mickola ifrån Huhtis och Matts Mattsson Mickola ifrån Humppila by.

Puoliso: Vihitty 16.6.1730 Urjala,Ikaala Chirstin Jöransdotter Isotalo syntynyt 24.2.1708 Urjala,Ikaala,Isotalo, kuollut 1778 Urjala,Menonen,Mattila.
Vanhemmat: Jöran Davidsson Isotalo, Rusthollari, syntynyt noin 1666, kuollut 21.7.1741 Urjala,Ikaala. Isäntänä 1704-1737. Mainitaan SAYssa ensimmäisen kerran v. 1705.
Perunkirjoitus 22.6.1742 Ikaala rusthåll framledne rusthållare Jöran Davisson, enka Maria Carlsdotter, tre söner David, Carl och Jacob, tvänne döttrar Kirstin gift med rusthållare Jacob Henricsson ifrån Menois Mattila, Maria Jöransdotter 25 år. Sonen Carl är borgare i Åbo. Velkoja Thomas Thomasson Rauko i Risikkala by, Thomas Henricsson ibm.
Urjalan käräjät 28.11.1761 §17: rusthållare Jacob Jöransson ifrån Kockois, syster rusthållare änka Kirstin Jöransdotter i Menois, arfskifte efter theras aflidne fader rusthållare Jöran Davidsson Ikaala, efterlämnade änka Maria Carlsdotter, broder rusthållare David Jöransson, afledne syster Maria Jöransdotter, broder bårgare i Åbo stad Carl Jöransson Ikalin. Vihitty noin 1702 Urjala,Välkkilä. Maria Carlsdotter Isotalo, syntynyt 24.3.1680 Urjala,Välkkilä,Isotalo, kuollut 3.4.1761 Urjala,Ikaala. Urjalan käräjät 18.4.1761 §39: rusthållareänka Christin Jöransdotter som Mattila rusthåld i Menois by åboer, hennes man afledne rusthållare Jacob Henricsson lämnat efter sig omyndiga dotter, förmyndare broder bårgare i Nådendahl Mårten Henricsson Targius.
Urjalan käräjät 28.11.1761 §5: bårgare i Nådendahl Mårten Henricsson Targias anoo vapautusta veljensä rusthållari Jacob Henricssonin alaikäisten lasten holhoojan tehtävistä ja esittää että tilalle määrättäisiin nämdeman Matts Thomasson Mickola i Huhtis och bonde Matts Mattsson Mickola ifrån Humpila.

Lapset:
1. Henricus Jacobsson Mattila syntynyt 4.6.1731 Urjala,Menonen, kummit: Matts Keppi, Bertil Maunula, David Ikala, hru Lisa ifrån Kinola, hru Beata Mattsdr ifrån Menois Jacola, pig Lisa Johansdr.
2. Anna Jacobsdotter Mattila , syntynyt 23.11.1733 Urjala,Menonen,Mattila. Tauluun 19
3. Mathias Jacobsson Mattila syntynyt 3.2.1735 Urjala,Menonen, kummit: Menois Maunula bonden Bertil, Mattila Matts, Willams bde Matts, Menois hru Beata, Steckelborgs hru Sophia, Willams dotter Chirstin.
4. Gustaf Jacobsson Mattila syntynyt 5.11.1737 Urjala,Menonen, kummit: Carl Andersson, David Jöransson, Sophia Johansdr, Valborg Michelsdr.
5. Chirstin Jacobsdotter Mattila syntynyt 6.7.1740 Urjala,Menonen,Mattila, kuollut 9.5.1762 Urjala,Menonen, kummit: sergiant DelaMotte, fru Möller, pig Ester, dragon Matts ifrån Mattila.
6. Maria Jacobsdotter Metsä- Mattila , syntynyt 28.4.1744 Urjala,Menonen. Tauluun 20
7. Elisabetha Jacobsdotter Mattila , syntynyt 2.6.1747 Urjala,Menonen,Mattila. Tauluun 21
8. Margareta Jacobsdotter Mattila syntynyt 1753, kuollut 14.5.1780 Urjala,Menonen.
| Alku |

Taulu 19
IV Anna Jacobsdotter Mattila, (Taulusta 18, isä Jacob Mattila) syntynyt 23.11.1733 Urjala,Menonen,Mattila, kuollut 1.6.1788 Urjala,Menonen.

Puoliso: Vihitty 28.12.1755 Urjala,Menonen Carl Carlsson Mattila Rusthollari, syntynyt 16.5.1729 Urjala,Salmi,Lähti.
Vanhemmat: Carl Michelsson Lähti, Talollinen, syntynyt 28.1.1704 Urjala,Salmi,Lähti, kuollut 31.12.1782 Urjala,Salmi,Lähti. Isäntänä 1721-1752.
Salmen kylän talolliset käräjien mukaan v. 1726: Matts Holsti, Gabriel Paavola, Carl (Michelsson) Lähti, Bertil Reikko, boställebonden Matts Jacobsson (Paavola), Bertil Nissilä, Pehr Jäntti, Henric Tolva, Henric Kristeri, Michel Sakala. Vihitty 8.10.1724 Urjala,Mellola. Maria Mattsdotter Iso-Kassari, syntynyt 22.3.1700 Urjala,Mellola,Kassari, kuollut 1768 Urjala,Salmi,Lähti. Isäntänä 1755-1783.
. Muuttanut: Är numera måg i Menois Mattila.

| Alku |

Taulu 20
IV Maria Jacobsdotter Metsä- Mattila, (Taulusta 18, isä Jacob Mattila)Miehensä kotitalon emäntä, syntynyt 28.4.1744 Urjala,Menonen, kuollut 6.12.1807 Urjala,Salmi, kummit: Matts Mattsson ifrän Menois, drag hru Beata Simonsdr. Maijan äiti oli Ikaalan ratsutilalta ja isä Metsä- Mattilan poika ja isäntä. Maija tuli Tolvalle 20 vuotiaan neitona ja kuoli 63 vuoden ikäisenä vanhaemäntänä.

Puoliso: Vihitty 13.6.1764 Urjala Henrich Mattsson Tolva Talollinen, syntynyt 30.12.1743 Urjala,Salmi, kuollut 17.12.1816 Urjala,Salmi.
Vanhemmat: Matts Henricsson Tolva, Talollinen. Kestikievari- isäntä. Lautamies. Valtionpäivämies, syntynyt 31.7.1720 Urjala,Salmi, kuollut 14.2.1783 Urjala,Salmi. Isäntänä 1747-1781, valtiopäivämies. Postitalonpoika . Kotitalonsa Urjalan Salmen Tolvan isäntä isänsä jälkeen 1747 - 1781. Lainaus sukukirjasta Sulo ja Marja-Leena Järvinen: Paimenessa ja presidentin linnassa eli Urjalan Tolvan suku. "Matti tuli Tolvan isännäksi v. 1747 ja jo samana vuonna hän toimi käräjillä lautamiehenä. Hän oli arvatenkin oppinut myös ruotsinkielen ainakin välttävästi kestikievarin postin hoidossa. Hän oli tullut tunnetuksi ainakin kievarinpitäjänä ja on nauttinut arvonantoa talollisten joukossa. Sääksmäen tuomiokunnan talonpojat valitsivat Matti Tolvan edustajakseen valtiopäiville Tukholmaan 1751- 52. Matti ei turhia kursaillutkaan. Talolliset olivat tehneet jo kihlakunnanoikeudelle valituskirjeen, jossa pyydettiin korjausta postitalon ja kievarin maksuihin, jotka oli säädetty Hämeessä pienemmiksi kuin esimerkiksi Turun ja Porin läänissä. Matti oli varmasti kirjelmän takana. Matti teki valtiopäivillä esityksiä, joissa uudisti oikeudelle jätetyn kirjelmän asiat sekä esitti lisäksi talonpoikien edusmiehenä seuraavia asioita: - metsäverotuksen uudistamista - ylellisyysveron vähentämistä - pappiloiden rakennusvelvollisuuden siirtoa seurakuntalaisilta papistolle - palvelusväen pestausajan lykkäämistä Mikonpäivästä Antinpäivään - hirvien rauhiutusajan poistamista - kaupunkitavaroiden hintojen alentamista Esitykset olivat mahdottomat hyväksyä sen ajan talouspolitiikan valossa. Säätyjä oli aateli, papisto, porvaristo ja yalonpojat.Ehdotukset eivät voineet saada muita ryhmiä taakseen. Palvelusväen pestausaika sittemmin muutettiin myöhemmäksi, koska oli myönteinen vaikutus verituloihin. Valtio on aina ollut kekseliäs uusien verojen kehittäjä. Vuonna 1748 kannettiin koko valtakunnassa ylellisyysveroa, jossa verotuksen kohteena olivat ikkuna- aukot. Salmen kestikievarista Akaan suuntaan oli seuraava kestikievari Toijalan kylässä. 1760- luvulla tehtiin yleinen maantie Akaasta Riisikkalan kautta Urjalan Salmen kylään, mutta vasta 1778 perustettiin Riisikkalan kestikievari Nikkilään. Tolva oli kestikievarina vuoteen 1776. Sisar Annan pari tytärtä oli sedällä piikana pari vuotta kumpikin. Lapsia Matilla Ja Marketalla oli viisi, joista kolme varttui aikuisikään. Tytär Maria naitiin Tammelan Teuron Napolan (myöh. Tuomola) ratsutilalle emännäksi. Heikki jatkoi Tolvan isännyyttä ja Matille lohkottiin kolmannes Tolvaa. Puolisot kuolivat vuoden välein kuunetautiin ja helmikuussa 1783 saatiin Urjalan ainoa 1700- luvun valtionpäivämies hautaan.". Vihitty 25.2.1739 Akaa. Margareta Mattsdotter Tolva, syntynyt 26.11.1720 Akaa,Kaulo, kuollut 14.3.1782 Urjala,Salmi,Tolva. Isäntänä 1781-1804. Kotitalonsa Urjala Salmen Tolvan isäntä isänsä jälkeen v. 1781- 1804. Tolvasta erotettiin 1802 puolikas, Vesaniemi poika Juhalle. Tolva oli sitten jaettu 25 vuoden aikana kahteen kertaan siten, että oli kolme yhtä suurte taloa: Tolva. Myllylä ja Vesaniemi. Heikki nai Menosten Metsä- Mattilan tyttären Marian. Puolisot saivat kymmenen lasta, joista kuusi selvisi aikuisikään. Usein oli tapana lapsen kuoltua vauvaiässä antaa seuraavalle lapselle sama nimi. Heikillä ja Maijalla oli kolme Heikkiä ja kaksi Anttia. Heikki isännöi hyvin kuuluisan isänsä jälkeen 23 vuotta, kunnes luovutti talon pojalleen.

| Alku |

Taulu 21
IV Elisabetha Jacobsdotter Mattila, (Taulusta 18, isä Jacob Mattila)syntynyt 2.6.1747 Urjala,Menonen,Mattila, kuollut 20.1.1809 Urjala,Menonen, kummit: Fru sergianskan Sture, Jacola Brita och Maria, Mattila Maria Henricsdr, Ikala Jacob, Maunula Petter Hansson.

Puoliso: Vihitty 1.7.1770 Urjala Eric Ericsson Mattila Rusthollari, syntynyt 7.3.1747 Humppila, kuollut 2.7.1809 Urjala,Menonen,Mattila.
Vanhemmat: Erich Josephsson Pinni, Rusthollari, Humppilan Kauppilan isäntä -1748, syntynyt 11.4.1707 Tammela,Kaukjärvi, kuollut 22.7.1753 Tammela,Kaukjärvi. Urjalan käräjät 30.10.1747 s. 95: bonde Eric Josephsson Kauppila ifrån Humppila by, des svåger bonde Gustaf Mattsson som andra hälften åboer.
Perukirja 12.10.1764 Tammela Kaukjärvi Pinni: afledne bonde Eric Josephsson, myndiga söner Anders och Joseph, omyndiga söner Jacob, Eric och Sigfrid Ericssöner. Förmyndare capellan Gabriel Barck pupillers vägnar, moder Brita Jöransdotter, nuvarande man Anders Johansson. Pinni hemman är skatte. Vihitty 1737. Brita Jöransdotter Kauppila, syntynyt 1710 Humppila,Kauppila, kuollut 27.1.1785 Tammela,Kaukjärvi. Tuli Urjalaan 5.6.1770. Isäntänä 1770-1803.

| Alku |

Taulu 22
II Gustaf Mattsson Mattila, Kauppila, (Taulusta 1, isä Matts Mattila) Kauppilan isäntä 1723-, syntynyt 1679 Urjala,Laukeela, kuollut 1.5.1768 Jokioinen,Humppila.

Puoliso: Vihitty 28.12.1720 Jokioinen,Humppila Sara Jöransdotter Kauppilasyntynyt 15.4.1705 Humppila, kuollut 23.12.1782 Humppila,Kauppila, kummit: Thomas Mattsson i Niemis Cnutila, Matts Johansson i Humppila Cauppila, Brita Mattsdr i Mickola, Maria Larsdr ibm Cauppila, Valborg Johansdr ibm.
Vanhemmat: Jöran Johansson Kauppila, Kauppilan isäntä 1693-1720, syntynyt noin 1669 Humppila, kuollut 6.11.1749 Humppila. Urjalan käräjät 5.11.1696: piga Agneta Johansdotter kuollut lapsettoma Vaulammin kylässä Tammelan pitäjässä, ei ole tehnyt testamenttia, perilliset ovat sisarukset Jöran Johansson i Humppila ja Brita Johansdotter.
Urjalan käräjät 14.2.1742 s. 5: bonde Jöran Johansson i Humppila Kauppila cronohemmans besittning til måger Gustaf Mattsson och Eric Josephsson, förra gift med dotter Sara Jöransdotter och senare med Brita Jöransdotter. Vihitty 3.4.1704 Jokioinen,Haapaniemi. Sara Christersdotter Mikkola, syntynyt 1686 Jokioinen,Haapaniemi, kuollut 19.3.1758 Jokioinen,Humppila.

Lapset:
1. Jacob Gustafsson Kauppila syntynyt 28.6.1724 Humppila, kummit: Jacob Mårtensson huusbonde i Humpila Mickola, bonde Matts Mattsson ifrån Urjala Menois, bonde son Jöran Jacobsson ifrån Humpila Kenni, Maria Jacobsdotter huusvärdinna i Humpila Paavola, pig Anna Jacobsdr ifrån Humpila Kenni.
2. Anna Gustafsdotter Kauppila , syntynyt 1727 Humppila. Tauluun 23
3. Vallborg Gustafsdotter Kauppila syntynyt 20.4.1729 Humppila, kummit: Jacob Påhlsson måg i Humpila Paavola, husvärdinna Brigitta Josephsdr ifrån Humpila Mickola, pig Sara Ericsdr ifrån Humpila Rucko.
4. Jöran Gustafsson Kauppila , syntynyt 4.3.1731 Humppila. Tauluun 29
5. Maria Gustafsdotter Kauppila , syntynyt 17.4.1734 Humppila. Tauluun 32
6. Brigitta Gustafsdotter Kauppila , syntynyt 16.11.1736 Humppila. Tauluun 34
7. Elisabeth Gustafsdotter Kauppila , syntynyt 23.8.1739 Humppila. Tauluun 37
8. Thomas Gustafsson Kauppila syntynyt 1.12.1742 Humppila.
9. Henrick Gustafsson Kauppila syntynyt 29.5.1745 Humppila.
10. Sara Gustafsdotter Kauppila , syntynyt 28.12.1746 Humppila. Tauluun 41
| Alku |

Taulu 23
III Anna Gustafsdotter Kauppila, (Taulusta 22, isä Gustaf Kauppila) syntynyt 1727 Humppila, kuollut 5.12.1790 Jokioinen,Kiipu.

Puoliso: Vihitty 7.6.1747 Jokioinen,Humppila Thomas Jacobsson Paara Kiipun Paaran isäntä, syntynyt 30.10.1725 Jokioinen,Kiipu, kuollut 4.7.1807 Jokioinen,Kiipu.
Vanhemmat: Jacob Sigfredsson Jaakkola, Paara, Kiipun Paaran isäntä, syntynyt 2.8.1689 Jokioinen,Kiipu, kuollut 18.4.1736 Jokioinen,Kiipu. Vihittäessä Kiipun Jaakkolassa.
Perukirja 24.11.1748 Paara skattefrälsehemman i Kiipu by Tammela socken: framledne bonde Jacob Sigfridsson, thes hustru Maria Jöransdotter, barn twå söner Thomas och Johan Jacobsson och twå döttrar Eva och Caisa Jacobsdotter. Maria Jöransdotter ähr nu gift med bonde Anders Mårtensson. Eva Jacobsdotters man bonde Anders Eliasson ifrån Huchtis. Son Johans och dotter Caisas förmyndare fadersysters son bonde Adam Henricsson (Kara) ifrån thenna Kiipu by. Maria Jöransdotters afledne första man Anders Jöransson, en son bonde Michel Andersson ifrån Saaris. Paara ähr arf efter Maria Jöransdotters afledne föräldrar. Vihitty 3.7.1720 Jokioinen,Kiipu. Maria Jöransdotter Paara, syntynyt 1695 Jokioinen,Kiipu, kuollut 14.2.1762 Jokioinen,Kiipu. Perukirja 8.4.1762 Jokioinen Kiipu Paara: enklingen Anders Mårtensson gamla Paara, afledne hustru Maria Jacobsdotter, ej arfwingar af denna gifte.

Lapset:
1. Henric Thomasson Paara syntynyt 13.1.1749 Jokioinen,Kiipu, kuollut 1787.
2. Adam Thomasson Paara syntynyt 21.12.1750 Jokioinen,Kiipu.
3. Anders Thomasson Paara , syntynyt 6.10.1753 Jokioinen,Kiipu. Tauluun 24
4. Maria Thomasdotter Paara , syntynyt 11.2.1756 Jokioinen,Kiipu. Tauluun 25
5. Thomas Thomasson Paara syntynyt 20.12.1758 Jokioinen,Kiipu.
6. Brita Thomasdotter Paara , syntynyt 15.1.1760 Jokioinen,Kiipu. Tauluun 26
7. Anna Thomasdotter Paara , syntynyt 21.6.1765 Jokioinen,Kiipu. Tauluun 27
8. Matts Thomasson Tammelin , syntynyt 6.9.1772 Jokioinen,Kiipu. Tauluun 28
| Alku |

Taulu 24
IV Anders Thomasson Paara, (Taulusta 23, äiti Anna Kauppila) syntynyt 6.10.1753 Jokioinen,Kiipu.

Puoliso: Vihitty 9.7.1787 Jokioinen,Kiipu Brita Henricsdotter Inki syntynyt 24.9.1764 Jokioinen,Minkiö, kuollut 11.12.1826 Jokioinen,Kiipu.
Vanhemmat: Henric Henricsson Inki, Minkiön Inkin isäntä, syntynyt 11.6.1732 Jokioinen,Minkiö, kuollut 18.5.1783 Jokioinen,Minkiö. Vihitty 6.1.1754 Jokioinen,Vaulampi. Maria Michelsdotter Yrjänä, syntynyt 10.2.1731 Jokioinen,Vaulammi, kuollut 22.1.1802 Jokioinen,Minkiö.

| Alku |

Taulu 25
IV Maria Thomasdotter Paara, (Taulusta 23, äiti Anna Kauppila) syntynyt 11.2.1756 Jokioinen,Kiipu, kuollut 27.2.1836 Jokioinen,Kiipu.

Puoliso: Vihitty 3.7.1785 Jokioinen,Kiipu Carl Gabrielsson Jaakkola syntynyt 27.12.1758 Jokioinen,Kiipu, kuollut 22.12.1825 Jokioinen,Kiipu.
Vanhemmat: Gabriel Andersson Knuutila, Jaakkola, Talollinen, syntynyt 1718 Tammela,Kalsu, kuollut 5.4.1790 Jokioinen,Kiipu. Vihitty 22.11.1747 Jokioinen,Kiipu. Anna (Susanna) Thomasdotter Jaakkola, syntynyt 8.2.1725 Jokioinen,Kiipu, kuollut 7.8.1804 Jokioinen,Kiipu.

| Alku |

Taulu 26
IV Brita Thomasdotter Paara, (Taulusta 23, äiti Anna Kauppila) syntynyt 15.1.1760 Jokioinen,Kiipu, kuollut 22.4.1843 Jokioinen,Jänhijoki.

1. puoliso: Vihitty 11.4.1787 Jokioinen,Kiipu Michel Andersson Nikula syntynyt 8.9.1751 Jokioinen,Jänhijoki, kuollut 8.11.1808 Jokioinen,Jänhijoki.
Vanhemmat: Anders Thomasson Nikula, Talollinen, kuudennusmies, syntynyt 30.9.1721 Jokioinen,Jänhijoki, kuollut 20.5.1793 Jokioinen,Jänhijoki. Vihitty 25.5.1748 Metsämaa. Valborg Christersdotter Isoperhe, syntynyt 30.3.1724 Metsämaa,Korpi, kuollut 31.7.1757 Jokioinen,Jänhijoki. Alaikäisten lasten edunvalvojat faderbroder Olof Andersson Arckki och moderbroder Anders Thomasson Paara.

2. puoliso: Vihitty 22.1.1811 Jokioinen,Jänhijoki Anders Mattsson Hossi, Nikula syntynyt 20.11.1773 Ypäjä,Levä.
Vanhemmat: Matts Jacobsson Hossi, syntynyt 5.1.1732 Ypäjä,Levä, kuollut 4.5.1811 Ypäjä,Levä. Anna Johansdotter, syntynyt 1735, kuollut 23.5.1779 Ypäjä,Levä.
| Alku |

Taulu 27
IV Anna Thomasdotter Paara, (Taulusta 23, äiti Anna Kauppila) syntynyt 21.6.1765 Jokioinen,Kiipu, kuollut 22.3.1844 Jokioinen,Saari.

Puoliso: Vihitty 28.3.1793 Jokioinen,Kiipu Henric Ericsson Eskola syntynyt 15.10.1769 Jokioinen,Saari, kuollut 28.12.1842 Jokioinen,Saari.
Vanhemmat: Eric Jöransson Eskola, Talollinen, syntynyt 18.5.1743 Jokioinen,Saari, kuollut 13.4.1789 Jokioinen,Saari. Vihitty 9.10.1763 Jokioinen,Saari. Lisa Jöransdotter, Räätälin tytär, syntynyt 8.2.1742 Jokioinen,Vaulammi,Mattila, kuollut 19.9.1823 Jokioinen,Saari.

| Alku |

Taulu 28
IV Matts Thomasson Tammelin, (Taulusta 23, äiti Anna Kauppila) Mermies, syntynyt 6.9.1772 Jokioinen,Kiipu, kuollut 15.6.1843 Turku.

Puoliso: Vihitty 9.5.1802 Jokioinen,Minkiö Justina Henricsdotter Klemelä syntynyt 30.1.1774 Jokioinen,Minkiö, kuollut 16.4.1845 Turku.
Vanhemmat: Henric Clemetsson Klemelä, syntynyt 6.5.1751 Jokioinen,Mingiö. Vihitty 28.12.1769 Humppila. Lisa Simonsdotter Köppi, syntynyt 11.2.1746 Humppila, kuollut 21.2.1810 Jokioinen,Minkiö.

| Alku |

Taulu 29
III Jöran Gustafsson Kauppila, (Taulusta 22, isä Gustaf Kauppila)syntynyt 4.3.1731 Humppila, kuollut 10.11.1800 Humppila,Kauppila, kummit: bondeson Jöran? Ericsson ifrån Lewä Kölli, drg Henric Clemetsson ifrån Humppila Cauppila, bonde Jacob Jacobsson ifrån Humpila Kenni, dragonhru Valborg Sigfridsdr ifrån Humpila Cauppila, pig Maria Henricsdr ifrån Humpila Cauppila.

Puoliso: Vihitty 24.5.1752 Tammela,Kaukjärvi Maria Mårtensdotter Tokko syntynyt 10.6.1725 Tammela,Kaukjärvi, kuollut 2.6.1802 Humppila,Kauppila.
Vanhemmat: Mårten Andersson Tokko, Talollinen, syntynyt 1689 Tammela,Kaukjärvi, kuollut 4.3.1759 Tammela,Kaukjärvi. Tammelan käräjät v. 1724: Matts Henricsson ifrån Kiipu och Mårten Andersson Tokko ifrån Kaukjärvi, arfskifte hos Mårten.
Perunkirja 19.11.1759 Kaukjärvi Tokko bonde Mårten Andersson död, änka Anna Clasdotter, söner Joseph, Matts och Bertil, dotter Maria Mårtensdotter gift med bonde Jöran Gustafsson ifrån Humppila by. Förmyndare furier Elias Jacob Sundell. Tokko hemman är skatte, Mårten Andersson perinyt talon äidiltään Valborg Mårtensdotterilta. Anna Clausdotter, syntynyt 2.1.1691 Tammela,Teuro, kuollut 21.12.1773 Tammela,Kaukjärvi.

Lapset:
1. Jöran Jöransson Kauppila , syntynyt 26.4.1753 Humppila. Tauluun 30
2. Brita Jöransdotter Kauppila syntynyt 1754 Humppila.
3. Gustaf Jöransson Kinola , syntynyt 11.11.1756 Humppila,Kauppila. Tauluun 31
4. Matts Jöransson Kauppila syntynyt 4.2.1759 Humppila,Kauppila, kuollut 2.7.1830 Humppila,Kauppila.
5. Bertil Jöransson Kauppila syntynyt 16.8.1760 Humppila, kuollut 10.8.1828 Humppila,Kauppila.
| Alku |

Taulu 30
IV Jöran Jöransson Kauppila, (Taulusta 29, isä Jöran Kauppila) syntynyt 26.4.1753 Humppila, kuollut 27.10.1804 Humppila.

Puoliso: Maria Jacobsdotter Paavola syntynyt 23.4.1753 Humppila, kuollut 13.5.1817 Humppila.
Vanhemmat: Jacob Ericsson Paavola, syntynyt 19.4.1723 Humppila, kuollut 19.2.1758 Humppila. Urjalan käräjät 13.3.1766 §25: bonde Sigfrid Jacobsson Kenni i Humpila, bonde Thomas Thomasson Pawola ifrån samma by, efter Thomas Thomassons hrus Maria Ericsdotter (po Jacobsdotter) första man afledne bonde Jacob Ericsson, uttagit vara förmyndare för med Maria Ericsdotter tilsammanlade barn, Jacob Ericssons syster Anna Ericsdotters man (po son) rusthållare Anders Jacobsson ifrån Korwis by och Loimijoki socken.
Perukirja 12.6.1758 Humppila Paavola skattehemman: hustru Maria Jacobsdotter, afledne man Jacob Ericsson, en son Henric Jacobsson och fyra döttrar Brita, Valborg, Anna och Maria Jacobsdotter. Förmyndare Sigfrid Jacobsson ifrån Humppila. Vihitty 21.3.1744 Loimaa. Maria Jacobsdotter Seppälä, syntynyt 7.2.1725 Loimaa.

| Alku |

Taulu 31
IV Gustaf Jöransson Kinola, (Taulusta 29, isä Jöran Kauppila) Lampuoti, syntynyt 11.11.1756 Humppila,Kauppila, kuollut 18.3.1819 Urjala,Kinola.

Puoliso: Vihitty 27.4.1790 Juliana Henricsdotter syntynyt 1.10.1762 Punkalaidun,Oriniemi, kuollut 18.9.1845 Urjala,Nuutajärvi,Saha.
Vanhemmat: Henric Ericsson, syntynyt 29.4.1721 Punkalaidun, kuollut 10.11.1762 Punkalaidun. Perukirja 27.6.1763 Punkalaidun Oriniemi: enka Valborg Henricsdotter, afledne man Henric Ericsson, en dotter Juliana Henricsdotter, förmyndare bonde Matts Marcusson ifrån Oriniemi. Valborg Henricsdotter Couragie, syntynyt 27.4.1732 Punkalaidun,Haviokoski, kuollut 11.5.1806 Urjala.

| Alku |

Taulu 32
III Maria Gustafsdotter Kauppila, (Taulusta 22, isä Gustaf Kauppila)syntynyt 17.4.1734 Humppila, kuollut 1772 Humppila,Kauppila, kummit: bondeson Eric Josephsson ifrån Caukjärvi Pinni, bonde drg Henric Henricsson ifrån Humpila Mickola, bondehru ?ta Simonsdotter ifrån Humpila Cnuutila, pig Brigitta Jöransdr ifrån Humpila Caupila, pig Valborg Carlsdr ifrån Humpila Rucko. Perukirja 13.11.1772 Humppila Kauppila skattehemman: bonde Thomas Mattsson, hans afledne hustru Maria Gustafsdotter, twå söner Anders och Henric Thomassöner samt en dotter Eva Thomasdotter. Förmyndare afledne hustrus broder bonden Jöran Gustafsson ifrån Humppila. Detta halfwa Kauppila hemman är skatte.

Perukirja 24.10.1774 Humppila halfwa Kauppila hemman: bonde Thomas Mattsson, afledne hru Maria Gustafsdr, söner Anders och Henric Thomassöner samt dotter Eva Thomasdr. Förmyndare aflednes broder bonde Jöran Kauppila. Nuvarande hustru Lena Bertilsdotter.

.

Puoliso: Vihitty 26.5.1751 Jokioinen,Humppila Thomas Mattsson Kauppila Renki, talollinen, syntynyt 1728 Urjala,Tuulensuu, kuollut 26.2.1784 Humppila,Kauppila.
Vanhemmat: Matts Olofsson, Seppä, syntynyt 1676, kuollut 14.3.1756 Humppila. Anna Simonsdotter Jalli, syntynyt 18.9.1698 Punkalaidun,Hankuri, kuollut 23.11.1760 Humppila,Koivisto,Vauhko. Omyndigas förmyndare broder torpare Sigfrid Mattsson ifrån denna Humppila by.

Lapset:
1. Matheus Tuomaanpoika Kauppila syntynyt 28.8.1753 Humppila.
2. Anders Thomasson Kauppila , syntynyt 30.10.1755 Humppila. Tauluun 33
3. Henrick Tuomaanpoika Kauppila syntynyt 4.1.1759 Humppila.
4. Eva Tuomaantytär Kauppila syntynyt 27.10.1764 Humppila.
| Alku |

Taulu 33
IV Anders Thomasson Kauppila, (Taulusta 32, äiti Maria Kauppila) Talollinen, syntynyt 30.10.1755 Humppila, kuollut 24.8.1816 Humppila,Kauppila.

Puoliso: Vihitty 18.10.1773 Urjala Maria Johansdotter Maunula syntynyt 9.3.1751 Urjala,Menonen,Maunula, kuollut 16.4.1828 Humppila,Kauppila.
Vanhemmat: Johan Bertilsson Maunula, Rusthollari, syntynyt 10.2.1720 Urjala,Menonen,Maunula, kuollut 16.7.1786 Urjala,Menonen. Maunulan isäntä 1738-1772.
Urjalan käräjät v. 1740: rusthållare Johan Bertilsson ifrån Menois, afledne fader Bertil Ericssons efterlämnade egendom, barn 3 söner Johan, Matts och Eric. Förmyndare faderbroders son bonde Jacob Mattsson ifrån Salmis. Vihitty 24.6.1744 Loimaa. Brita Bertilsdotter Mattila, syntynyt 19.9.1716 Loimijoki,Metsämaa,Mattila, kuollut 21.7.1793 Urjala,Menonen.

| Alku |

Taulu 34
III Brigitta Gustafsdotter Kauppila, (Taulusta 22, isä Gustaf Kauppila)syntynyt 16.11.1736 Humppila, kuollut 19.4.1798 Humppila, kummit: bondeson Anders Henricsson ifrån Humpila Rekola, bondehru Brigitta Josephsdr ifrån Humpila Mickola, pig Brigitta Jöransdr ifrån Humpila Cauppila.

Puoliso: Vihitty 3.7.1757 Jokioinen,Humppila Simon Thomasson Rukko syntynyt noin 1700 Tammela.Linikkala,Kyttälä, kuollut 10.6.1770 Jokioinen,Humppila.
Vanhemmat: Thomas Mattsson Skyttälä, syntynyt 1679 Tammela,Linikkala, kuollut 26.9.1756 Tammela,Linikkala. Vihitty 23.5.1700 Tammela. Anna Simonsdotter Houkka, kuollut 1734 Tammela,Liinikkala. Perukirja 9.4.1771 Humppila halfwa Rucko hemman: framledne åboen Simon Thomasson, afledne hustru Maria Jöransdotter, son Jöran Simonsson, tredje hustru nuvarande änka Brita Gustafsdotter, en son Henric och en dotter Anna, med andra hustru Maria Andersdotter inga barn. Henrics och Annas förmyndare afledne Simons systerman bonde Anders Mattsson Hannula ifrån Vaulammi. Simon Thomasson har under sin äktenskap med Brita Gustafsdotter köpt halfwa Rucko hemman til skatte. Saatavia hos torpare Eric Leikkikangas ifrån Notsjö.

Lapset:
1. Henric Simonsson Rukko, Knuutila , syntynyt 1.1.1759 Humppila. Tauluun 35
2. Anna Simonsdotter Rukko , syntynyt 4.9.1767 Humppila. Tauluun 36
| Alku |

Taulu 35
IV Henric Simonsson Rukko, Knuutila, (Taulusta 34, äiti Brigitta Kauppila) syntynyt 1.1.1759 Humppila, kuollut ennen 20.11.1797 Jokioinen,Niemi.

Puoliso: Vihitty 27.6.1784 Jokioinen Maria Thomasdotter Knuutila syntynyt 5.7.1759 Jokioinen,Niemi, kuollut 8.12.1827 Jokioinen.
Vanhemmat: Thomas Johansson Knuutila, syntynyt 6.12.1731 Jokioinen,Niemi, kuollut 9.1.1791 Jokioinen,Niemi. Vihitty 28.12.1755 Jokioinen,Huhti. Anna Henricsdotter Tirilä, syntynyt 11.2.1728 Humppila,Huhtaa, kuollut 16.2.1804 Jokioinen,Niemi.

| Alku |

Taulu 36
IV Anna Simonsdotter Rukko, (Taulusta 34, äiti Brigitta Kauppila) syntynyt 4.9.1767 Humppila.

Puoliso: Alexander Simonsson Huusela syntynyt 11.12.1774 Tammela,Hevonniemi.
Vanhemmat: Simon Jacobsson Huusela, Talollinen, syntynyt 1743 Merimasku,Kaukalo, kuollut 26.12.1819 Tammela,Hevonniemi. Vihitty 25.11.1764 Merimasku,Pekola. Lisa Jöransdotter, Talollisen tytär, syntynyt 1745 Merimasku,Pekola, kuollut 20.3.1799 Tammela,Hevonniemi.

| Alku |

Taulu 37
III Elisabeth Gustafsdotter Kauppila, (Taulusta 22, isä Gustaf Kauppila)syntynyt 23.8.1739 Humppila, kuollut 7.9.1810 Humppila,Koivisto, kummit: unga bonde Simon Thomasson ifrån Humpila Rucko, smedens hru Anna Simonsdr ifrån Humppila Cnutila, pig Sara Jöransdr ifrån Humpila Rucko.

Puoliso: Vihitty 21.10.1764 Jokioinen,Humppila Anders Reinholdsson Kättö Talollinen, syntynyt 24.11.1737 Jokioinen,Huhti, kuollut 9.10.1800 Humppila,Koivisto.
Vanhemmat: Reinhold Andersson Kättö, Koiviston Kätön talollinen vuodesta 1740, syntynyt 29.6.1711 Jokioinen,Huhti, kuollut 3.11.1780 Humppila,Koivisto,Kättö. Vihitty 9.11.1735 Jokioinen. Maria Andersdotter Knuutila, syntynyt 1713, haudattu 20.5.1750 Humppila,Koivisto,Kättö. Perunkirja 18.10.1800 Koivisto Kättö: afledne gammal bonde Anders Reinholtsson, enka Lisa Gustafsdr, söner Anders och Michel, dotter Maria gift med bondeson Matts Johansson Onnia i Ackas, förmyndare bonde Johan Jöransson Orro.

Lapset:
1. Brita Antintytär Kättö syntynyt 17.8.1765 Jokioinen,Koivisto.
2. Anders Andersson Kättö , syntynyt 9.5.1767 Humppila,Koivisto. Tauluun 38
3. Maria Andersdotter Iso-Kättö , syntynyt 2.3.1770 Humppila,Koivisto. Tauluun 39
4. Thomas Antinpoika Kättö syntynyt 20.11.1772 Humppila,Koivisto, kuollut 1781 Humppila,Koivisto.
5. Michel Andersson Kättö, Tanhuanpää , syntynyt 1780 Humppila,Koivisto. Tauluun 40
| Alku |

Taulu 38
IV Anders Andersson Kättö, (Taulusta 37, äiti Elisabeth Kauppila) Iso-Kätön tilan isäntä, syntynyt 9.5.1767 Humppila,Koivisto, kuollut 5.10.1820 Humppila.

Puoliso: Vihitty 16.12.1789 Loimaa Maria Andersdotter Hollo syntynyt 23.5.1766 Loimaa, kuollut 12.2.1844 Humppila.
Vanhemmat: Anders Michelsson Hulmi, Hollon tilan isäntä 1776-89, syntynyt 29.10.1740 Loimaa, kuollut 13.10.1789 Loimaa. Lisa Johansdotter Hollo, syntynyt 26.9.1745 Loimaa, kuollut 24.8.1820 Loimaa.

| Alku |

Taulu 39
IV Maria Andersdotter Iso-Kättö, (Taulusta 37, äiti Elisabeth Kauppila) syntynyt 2.3.1770 Humppila,Koivisto, kuollut 2.12.1846 Akaa,Onnia,Uotila.

Puoliso: Vihitty 16.3.1795 Humppila Matts Johansson Uotila Talollinen, syntynyt 3.11.1773 Akaa,Onnia, kuollut 26.1.1830 Akaa,Onnia.
Vanhemmat: Johan Mattsson Uotila, Talollinen, syntynyt 19.10.1736 Akaa,Onnia, kuollut 11.4.1775 Akaa,Onnia. Akaan Onnian Uotilan isäntä 1769-1779. Vihitty 20.10.1768 Urjala. Catharina Jöransdotter Jonkka, syntynyt 22.11.1740 Urjala,Taipale, kuollut 12.3.1809 Akaa,Onnia,Uotila. Akaan Onnian Uotilan isäntä 1809-1825.

| Alku |

Taulu 40
IV Michel Andersson Kättö, Tanhuanpää, (Taulusta 37, äiti Elisabeth Kauppila) syntynyt 1780 Humppila,Koivisto, kuollut 1.1.1816 Humppila,Koivisto.

Puoliso: Eva Henricsdotter syntynyt 2.11.1787 Humppila.
Vanhemmat: Henric Thomasson, Seppä, syntynyt 1759, kuollut ennen 8.6.1833 Humppila,Venäjä. Anna Mattsdotter, syntynyt 14.7.1765 Humppila,Venäjä.

| Alku |

Taulu 41
III Sara Gustafsdotter Kauppila, (Taulusta 22, isä Gustaf Kauppila) syntynyt 28.12.1746 Humppila, kuollut 20.3.1820 Jokioinen,Vaulammi.

Puoliso: Vihitty 5.6.1774 Jokioinen,Humppila Thomas Michelsson Hannula syntynyt 28.2.1748 Jokioinen,Vaulammi, kuollut 25.5.1808 Jokioinen,Vaulammi.
Vanhemmat: Michel Thomasson Hannula, syntynyt 22.9.1707 Jokioinen,Vaulammi, kuollut 7.1.1759 Jokioinen,Vaulammi. Vihitty 28.12.1732 Tammela,Linikkala. Anna Thomasdotter Skyttälä, syntynyt 1.11.1710 Tammela,Linikkala.

Lapset:
1. Valborg Thomasdotter Hannula , syntynyt 22.4.1775 Jokioinen,Vaulammi. Tauluun 42
2. Mathias Thomasson Hannula syntynyt 20.2.1777 Jokioinen,Vaulammi.
3. Johan Thomasson Hannula , syntynyt 16.5.1778 Jokioinen,Vaulammi. Tauluun 43
4. Brita Thomasdotter Hannula syntynyt 22.1.1782 Jokioinen,Vaulammi.
| Alku |

Taulu 42
IV Valborg Thomasdotter Hannula, (Taulusta 41, äiti Sara Kauppila) syntynyt 22.4.1775 Jokioinen,Vaulammi.

Puoliso: Gabriel Lilia Räätäli, syntynyt 1776.

| Alku |

Taulu 43
IV Johan Thomasson Hannula, (Taulusta 41, äiti Sara Kauppila) syntynyt 16.5.1778 Jokioinen,Vaulammi, kuollut 20.3.1848 Jokioinen.

Puoliso: Vihitty 26.6.1800 Jokioinen Valborg Thomasdotter Yliskylä syntynyt 26.4.1779 Jokioinen, kuollut 25.1.1846 Jokioinen.

| Alku |

Taulu 44
II Christina Mattsdotter Mattila, (Taulusta 1, isä Matts Mattila) syntynyt 20.10.1692 Urjala,Laukeela,Keppilä, kuollut 9.7.1775 Urjala,Hakkila.

Puoliso: Vihitty 14.6.1719 Urjala Carl Thomasson Lella Talollinen, syntynyt 30.9.1701 Urjala,Hakkila,Lella, kuollut 15.2.1789 Urjala,Hakkila.
Vanhemmat: Thomas Mattsson Lella, Talollinen, kuollut 23.9.1723 Urjala,Hakkila. Isäntänä 1654-1694.
Tuomas Matinpoika noin 1630 - 1723.
Perunkirja 3.4.1739 Hakkila Lella: afledne bonde Thomas Mattsson, des åhr 1718 med döden afgången hustru Maria Mårtensdotter, des första hustru Gertrud Philipsdotter twå söner och en dotter, sonen Matts hwilken med döden afgått och efter sig lemnat 6 barn 3 söner och 3 döttrar, andra son Anders ännu i lifwet varande, dotter Brita (po Beata) med sin son Johan Johansson. Med Maria Mårtensdotter har Thomas Mattsson 5 söner Carl, Henric, Johan, Petter och Jöran samt 2 döttrar Anna och Maria. Förra Anna gift med bonde Jacob Henricsson i Urjala kyrkoby, senare tienande hos rusthållare Köppi i Laukeela. Af första kullen soldaten Thomas Mattsson Lella. Carl Thomasson bonde.
SAY 1691 Thomas Mattsson, Gertrud hru, Matts son, Chirstin hru.
SAY 1694 Thomas Mattsson, Matts son, Kirstin hru, Anders son.
SAY 1707 Matts Thomasson, Kirstin hru, Margareta mor. 1707-1711 Margareta mor, 1711 Margareta värdinna.
Mainitaan useissa tuomikirjoissa mm Etelä.Suomen laamanninkäräjät 1685: Mandråpare (Miehentappaja) Thomas Mattsson. Tappanut Jöran Eskelssonin Urjalankylästä fyra år sedan, Jöranin poika on Simon Jöransson joka nähtävsti velkoo sitä 130 daler kopparmynt joka ilmeisesti oli tuomiona. Maria Mårtensdotter, kuollut 1718 Urjala,Hakkila. Isäntänä 1713-1748.

Lapset:
1. Maria Carlsdotter Lella syntynyt 23.12.1720 Urjala,Hakkila, kuollut 1.4.1722 Urjala,Hakkila, kummit: Eric Mynti i Hackila, Carl brofogde ibidem, Maria Mattsdr Mickoila i Huhtis, Lisa Mattsdr i Lella, Anna Thomasdr piga ibidem.
2. Johan Carlsson Lella , syntynyt 15.4.1723 Urjala,Hakkila. Tauluun 45
3. Lisa Carlsdotter Lella , syntynyt 22.4.1725 Urjala,Hakkila. Tauluun 50
4. Erich Carlsson Lella , syntynyt 20.5.1732 Urjala,Hakkila,Lella. Tauluun 57
5. Hendrich Carlsson Ojanperä , syntynyt 4.6.1735 Urjala,Hakkila. Tauluun 63
| Alku |

Taulu 45
III Johan Carlsson Lella, (Taulusta 44, äiti Christina Mattila)Talollinen, syntynyt 15.4.1723 Urjala,Hakkila, kuollut 20.2.1803 Urjala,Hakkila, kummit: Eric Mårtensson Mynti, Thomas Mattsson Lellas soldat, Matts Mattsson Menois?, Henric Thomasson i Lella, Maria Mattsdr ibm, Anna Thomasdr ibm, Maria Thomasdr i Mellola. Isäntänä 1748-1775.
Perunkirja 17.11.1803 Hakkila Lella: gammal bonde Johan Carlsson, söner Carl, Henric, Thomas och Eric, dotter änka Christina Astala.

Puoliso: Vihitty 19.6.1748 Urjala Maria Jacobsdotter Isotalo syntynyt 31.1.1725 Urjala,Kamppari.
Vanhemmat: Jacob Michelsson Isotalo, Rusthollari, syntynyt .10.1698 Urjala,Kamppari, kuollut 30.5.1737 Urjala,Kamppari. Isäntänä 1713-1738. Perunkirja 13.6.1759 Kamppari Isotalo afl. rusthållare Jacob Michelsson, enka Valborg Jöransdotter, söner Jöran och Eric Jacobsson, och en dotter Maria Jacobsdotter gift med bondeson Johan Carlsson ifrån Hakkila. Velkoja til dragon Anders Hasselroth i Kurisjärvi des hrus Margareta Jacobsdotters (po Michelsdotters) pigalön, til kyrkovächtaren Thomas Michelsson i Urjala by. Eric Jacobssons förmyndare Thomas Jacobsson

Urjalan käräjät v. 1724: Jacob Michelsson ifrån Kampari, des afledne fader Michel Henricsson (po Simonsson). Vihitty 1.7.1718 Urjala,Laukeela. Valborg Jöransdotter Tala, syntynyt 1.5.1692 Urjala,Laukeela, kuollut 13.5.1764 Urjala,Kamppari. Urjalan käräjät v. 1738: Jöran Carlsson i Rahkoila mot Valborg Jöransdotter i Kamppari.
Urjalan käräjät 27.-31.3.1739: Jöran Carlsson ifrån Rahkoila by Hattula socken mot enka Valborg Jöransdotter, äktenskap löfte, Jöran och Valborg så vähl son theras barn Jörans dotter Maria med Valborgs son Jöran Jacobsson skulle tilsammans träda i äktenskap.

Lapset:
1. Carl Johansson Lella , syntynyt 19.10.1749 Urjala,Hakkila. Tauluun 46
2. Chirstin Johansdotter Lella , syntynyt 16.12.1751 Urjala,Hakkila. Tauluun 47
3. Henrich Johansson Köyväri , syntynyt 10.8.1754 Urjala,Hakkila,Lella. Tauluun 48
4. Thomas Johansson Lella , syntynyt 14.12.1757 Urjala,Hakkila. Tauluun 49
5. Eric Johansson Lella syntynyt 17.3.1763 Urjala,Hakkila, kuollut 2.4.1809 Urjala,Hakkila.
| Alku |

Taulu 46
IV Carl Johansson Lella, (Taulusta 45, isä Johan Lella) Talollinen, syntynyt 19.10.1749 Urjala,Hakkila, kuollut 27.3.1834 Urjala,Hakkila. Isäntänä 1775-1809.

Puoliso: Maria Johansdotter Uotila syntynyt 23.2.1758 Urjala,Laukeela, kuollut 15.3.1832 Urjala,Hakkila.
Vanhemmat: Johan Henricsson Heikkilä, Uotila, Rusthollari, syntynyt 18.5.1712 Urjala,Huhti,Heikkilä, kuollut 9.1.1774 Urjala,Laukeela. Uotilasta 1746 erotetun osan isäntänä 1746-1773.
Urjalan käräjät 26.-29.10.1739: Johan Henricsson i Huhtis, des broder Henric Henricsson, deras afledne fader rusthållare Henric Grelsson, omyndig broder Thomas Henricsson, ogift syster Valborg Henricsdotter, förmyndare deras faderbroder rusthållare Johan Grelsson ifrån Mustue.
Perunkirja 14.1.1774 Urjala Laukeela halfwa Uotila rusthåll: hru Brita Henricsdr, afledne man Johan Henricsson, son Zacharias, 4 döttrar Greta, Caisa, Maria och Lena. Förmyndare aflidnes broderson bonde Henric Thomasson ifrån Salmis. Detta halfwa Uotila rusthåll är skatte. Brita Henricsdotter Maijala, syntynyt 29.9.1727 Akaa,Savikoski, kuollut 9.1.1802 Urjala,Laukeela. Uotilan omistaja 1773-1781.
Perunkirja 25.1.1802 Laukeela Yli-Uotila: afledne gamla rusthålls hru Brita Henricsdotter, gamla rusthållare Jacob Mattsson, med första man son rusthållare Zachris Johansson, dotter Maria gift med bonde Carl Johansson Lella, Lena gift med bonde Michel Sigfridsson Kärppä, dotter Greta Johansdotter.

| Alku |

Taulu 47
IV Chirstin Johansdotter Lella, (Taulusta 45, isä Johan Lella) syntynyt 16.12.1751 Urjala,Hakkila, kuollut 25.3.1815 Urjala,Urjalankylä. Omistaja 1789-1807.

Puoliso: Vihitty 15.10.1777 Urjala Jacob Thomasson Astala Talollinen, syntynyt 21.4.1747 Urjala,Urjalankylä, kuollut 5.4.1789 Urjala,Urjalankylä.
Vanhemmat: Thomas Thomasson Astala, Talollinen, syntynyt 22.12.1724 Urjala,Laukeela,Seppälä, kuollut 16.7.1786 Urjala,Urjalankylä. Isäntänä 1741-1771. Vihitty 27.2.1743 Urjala. Carin Bertilsdotter Yntälä, syntynyt 25.11.1724 Urjala,Urjalankylä, kuollut 25.1.1767 Urjala,Urjalankylä. Perunkirja 3.2.1767 Urjala by Astala skattehemman: bonde Thomas Thomasson, afledne hustru Caisa Bertilsdotter, söner Jacob, Israel och Thomas, döttrar Lisa, Maria, Anna och Caisa. Velkoja til bonde Michel Jöransson Seppälä i Laukeela. Isäntänä 1771-1789.

| Alku |

Taulu 48
IV Henrich Johansson Köyväri, (Taulusta 45, isä Johan Lella) Talollinen, vävy, syntynyt 10.8.1754 Urjala,Hakkila,Lella. Toijalan Köyvärin isäntä 1791-1808.

Puoliso: Vihitty 28.12.1790 Akaa,Toijala Anna Ericsdotter Köyväri syntynyt 7.8.1754 Akaa,Toijala,Köyväri, kuollut 9.9.1813 Akaa,Toijala.
Vanhemmat: Eric Mattsson Köyväri, Talollinen, syntynyt 30.12.1720 Akaa,Toijala, kuollut 12.6.1794 Akaa,Toijala. Toijalan Köyvärin isäntä 1743-1778. Vihitty 11.12.1745 Akaa. Anna Henricsdotter Tipuri, Tytär, syntynyt 4.7.1725 Akaa,Kurisniemi,Tipuri, kuollut 25.4.1773 Akaa,Toijala,Köyväri. Toijalan Köyvärin isäntä 1790.

| Alku |

Taulu 49
IV Thomas Johansson Lella, (Taulusta 45, isä Johan Lella) Talollinen, syntynyt 14.12.1757 Urjala,Hakkila, kuollut 17.5.1819 Urjala,Hakkila. Isäntänä 1809-1819.

1. puoliso: Margaretha Ericsdotter Richter syntynyt 28.12.1782 Urjala,Hakkila, kuollut 21.7.1815 Urjala,Hakkila.
Vanhemmat: Erich Jacobsson Kankaanpää, Richter, Säämiskäntekijä, syntynyt 19.4.1752 Urjala,Kankaanpää, kuollut 13.4.1808 Urjala. Helena Thomasdotter Pusa, Rusthollintytär, syntynyt 16.7.1753 Urjala,Hakkila, kuollut 3.10.1812 Urjala,Hakkila.

2. puoliso: Margareta Gustafsdotter Kinola syntynyt 8.6.1792 Urjala,Kinola, kuollut 26.11.1863 Urjala,Hakkila.
Vanhemmat: Gustaf Jöransson Kinola, Lampuoti, syntynyt 11.11.1756 Humppila,Kauppila, kuollut 18.3.1819 Urjala,Kinola. Vihitty 27.4.1790. Juliana Henricsdotter, syntynyt 1.10.1762 Punkalaidun,Oriniemi, kuollut 18.9.1845 Urjala,Nuutajärvi,Saha.
| Alku |

Taulu 50
III Lisa Carlsdotter Lella, (Taulusta 44, äiti Christina Mattila) syntynyt 22.4.1725 Urjala,Hakkila, kuollut 15.5.1789 Akaa,Mellola. Isäntänä Korrilla 1771.-1775.
Perunkirja 14.8.1789 Mellola Korri: afledne gamla rusthåll hustru Lisa Carlsdotter, afledne man gammal rusthållare Johan Andersson Korri. Lisa Carlsdotters barn af förra giftet, söner rusthållare Thomas Henricsson och rusthållson Henric Henricsson, dr Lisa Henricsdr gift med bonde Anders Mårtensson Kärppä ifrån Nauli, Maria gift med landbonde Samuel Bertilsson Simola ifrån Taipale, Christina gift med bonde Eric Johansson Uotila i Mellola, Greta gift med bonde Eric Bertilsson Wärna i Rasala by och Lempäälä socken.

1. puoliso: Vihitty 1.6.1737 Urjala Henric Thomasson Yli-Korri Mellolan Korrin talollinen, syntynyt 1719 Akaa,Mellola, kuollut 21.1.1771 Akaa,Mellola.
Vanhemmat: Thomas Thomasson Korri, Mellolan Korrin talollinen, syntynyt 24.2.1689 Akaa,Mellola,Korri, kuollut 14.4.1747 Akaa,Mellola,Korri. Isäntänä 1710-1745.
Urjalan käräjät 23.4.1757: Esiin tulivat rusthollarit Henric Thomasson ja Samuel Johansson Mellolan kylästä ja esittävät tuomiokirjaotteen 3.11.1747 käräjiltä: Lampuoti Samuel Johansson ja vaimonsa Anna Thomasdotter Huittulan kylästä ja Annan veli Henric Thomasson. Nyttemmin edesmennyt Annan isä Thomas Thomasson ja sisarensa Margeta, Lisa ja Valborg Thomasdöttrar. Anna Thomasdotter ja Samuel Johansson anovat puolta Korrin rusthollista. Alaikäisten Margareta, Lisa ja Valborg Thomasdotter edustajana deras morbroderson rusthollari Bertil Mattsson Mellolasta. Vahistettiin Korrin rusthollin jako Henric Thomassonin ja Anna Thomasdotterin kesken.
Urjalan käräjät v. 1731: rusthållare Thomas Thomasson Korri ifrån Mellola, sin svåger rusthållare Matts Ericsson, sin hru Valborg Ericsdotter.
Urjalan käräjät v. 1726: Laukeelan Henric Jöransson hakee apelleen Mellolan Thomas Thomassonille (po Bertilsson) 14 vuotta sitten antamaansa lainaa takaisin. Tuomitaan poika Thomas Thomasson maksamaan laina takaisin.
Urjalan käräjät 26.-29.10.1739: rusthållare Thomas Thomasson ifrån Mellola, afledne första hustru Valborg Ericsdotter, söner Henric och Johan.
Perunkirja 17.12.1737 på Korri rusthåll i Mellola by: rusthållare Thomas Thomasson, afledne hustru Valborg Ericsdotter, twå söner Henric och Johan Thomasson, 5 döttrar Anna, Maria, Margareta, Lisa och Walborg Thomasdotter. Förmyndare Walborg broder rusthållare Bertil Ericsson ifrån Menois och broderson bonde Bertil Mattsson ifrån Mellola. Vihitty 1713 Akaa,Poutala. Valborg Ericsdotter Iso-Kassari, syntynyt 1690 Urjala,Mellola, kuollut 26.9.1736 Akaa,Mellola,Korri. Isäntänä 1746-1769.
Perunkirja 7.1.1772 Mellola Korri: framledne rusthållare Henric Thomasson, enka Lisa Carlsdr, söner Thomas och Henric, döttrar Lisa, Maria, Christin och Greta, Henric Thomasson 1746 afliden första hru Christin Andersdr, dotter Anna som gift med landbonde Eric Johansson ifrån Väkkärä, förmyndare rusthålls mågen Michel Henricsson ifrån Hakkila. Velkoja til bonden Eric Carlsson Lella ifrån Hakkila, drengen Simon Ericsson ifrån Kandola.

Perukirja 26.3.1771 Akaa Mellola Korri halfwa skatterusthåll: hustru Lisa Carlsdotter, afledne man Henric Thomasson, twå söner Thomas och Henric Henricssöner samt fem döttrar Anna, Lisa, Maria, Christin och Greta Henricsdöttrar.Förmyndare Michel Henricsson ifrån Hakkila.
.

Lapset:
1. Elisabet Henricsdotter Korri , syntynyt 6.4.1749 Akaa,Mellola. Tauluun 51
2. Maria Henricsdotter Korri , syntynyt 29.10.1751 Akaa,Mellola. Tauluun 52
3. Johan Henricsson Korri syntynyt 7.3.1754 Akaa,Mellola, kuollut 21.4.1754 Akaa,Mellola.
4. Henric Henricsson Korri syntynyt 14.5.1755 Akaa,Mellola, kuollut 14.9.1755 Akaa,Mellola.
5. Christina Henricsdotter Korri , syntynyt 7.9.1756 Akaa,Mellola. Tauluun 53
6. Thomas Henricsson Korri , syntynyt 19.5.1759 Akaa,Mellola,Korri. Tauluun 54
7. Margareta Henricsdotter Korri syntynyt 1.2.1762 Akaa,Mellola, kuollut 29.1.1765 Akaa,Mellola.
8. Margareta Henricsdotter Korri , syntynyt 29.2.1765 Akaa,Mellola. Tauluun 55
9. Henric Henricsson Korri , syntynyt 10.1.1768 Akaa,Mellola. Tauluun 56
2. puoliso: Vihitty 4.2.1772 Akaa Johan Andersson Vähä-Palkki Kuudennusmies, syntynyt 24.6.1742 Tyrväntö,Anomaa, kuollut 9.6.1811 Akaa,Toijala,Vähä-Palkki.
Vanhemmat: Anders Ericsson Anomaa, Rusthollari, syntynyt 1706 Tyrväntö,Retula, kuollut 30.8.1752 Tyrväntö,Anomaa. Pälkäneen käräjät 28.2.1754 s. 144: Anomaa cronorusthåll, enka Valborg Carlsdotter, thes svåger bonde Michel Ericsson.

Perunkirjoitus 8.4.1760 halfwa Anomaa rusthåll i Kulsiala socken: Framledne rusthållare Anders Ericsson, enckia Valborg Carlsdotter, twå söner Anders och Johan, twå döttrar Anna och Lisa. Anna gift med rusthållare Henric Jöransson ifrån Perhois by, Lisa gift med rusthållare Thomas Mattsson ifrån Onkkaala. Förmyndare broder Michel Ericsson. Saatavia hos capitain, baron Eric Johan Stierncrantz fru Sara Stierncrantz, hos capellan Abraham Palander, hos cornett Carl Gustaf Uggla, hos framledne bonde enkian Maria Samuelsdotter i Monittula arfvingar, hos rusthållare Michel Ericsson i Anomaa, hos soldat Johan Andersson Lås ifrån Lusi, hos torpare Matts Johansson i Tokeensuu, hos madamoiselle Gustafva Lewander ifrån Lusi, hos capellans enka madam Elisabet Frisia, hos bonde Sigfrid Jacobsson Manni ifrån Suontaka, hos soldat Eric Soth ifrån Suontaka, hos dragone enka Maria Michelsdotter ifrån Suotaala, hos landbonde Johan Johanssons hustru Carin Johansdotter ifrån Kirstula, hos inhysningen ifrån Anomaa. Velkoja til Monittula hemmans åboo, til smeden Johan Jöransson, til fäherde Michel Mattsson. Denna halfwa Anomaa rusthåll är crono.

Kulsialan käräjät 9.9.1754 s. 673: bonde Michel Ericsson ifrån Anomaa, des afledne broder Anders Ericssons barns vägnar theras förmyndare bonde Henric Ericsson ifrån Suontaka. Valborg Carlsdotter Rekola, syntynyt 1712 Hattula,Rahkoila, kuollut 1.12.1790 Tyrväntö,Anomaa. Muutti Hattulan Anomaasta Perhon Knuutilaan 11.2.1770. Isäntänä Mellolan Korrilla 1783-1786.
| Alku |

Taulu 51
IV Elisabet Henricsdotter Korri, (Taulusta 50, äiti Lisa Lella) syntynyt 6.4.1749 Akaa,Mellola, kuollut 27.10.1835 Akaa,Nauli. Akaan Naulin Kärpän (Suomelan) isäntä 1799.

1. puoliso: Anders Mårtensson KärppäTalollinen, syntynyt 13.11.1740 Akaa,Nauli, kuollut 28.8.1798 Akaa,Nauli, kummit: Eric, Simon och Sigfrid Michelssöner, Jacob Michelsson, hru Christina Gabrielsdr, hru Maria Simonsdr, piga Lisa Johansdotter.
Vanhemmat: Mårten Johansson Kärppä, Talollinen, syntynyt 22.10.1706 Akaa,Nauli, kuollut 2.8.1747 Akaa,Nauli. Akaan Naulin Kärpän isäntä 1727-1747.
Urjalan käräjät 14.2.1742 s. 24: nämdeman Mårten Johansson i Nauli, broder drg Michel Johansson i samma by, syster Anna Johansdotters vägnar hennes man smed Jacob Michelsson i Kylmäkoski, samt syster Valborg Johansdotters man bonde Thomas Henricsson ifrån Riisikkala, på des ogifta systers Lisa Johansdotter ifrån Nauli vägnar hennes fadersysters dotterson Henric Henricsson ifrån Laukeela. Afledne fader Johan Mårtensson.
Urjalan käräjät 30.10.1747 s. 99: bonde enka Maria Ericsdotter, afledne man Mårten Johansson. Vihitty 28.12.1733 Urjala. Maria Ericsdotter Myntti, syntynyt 1714 Urjala,Hakkila, kuollut 21.1.1759 Akaa,Nauli,Kärppä. Akaan Naulin Kärpän isäntä 1748.
Perunkirja 11.6.1759 Nauli Kärppä bonde och enklingen Sigfrid Johansson, afl. hru Maria Ericsdotter, tvänne söner Michel och Sigfrid, en dotter Karin Sigfridsdotter, Maria Ericsdotters första man bonde Mårten Johansson, son Anders Mårtensson, tre döttrar Valborg, Maria och Lisa. Förmyndare bondeson Anders Ericsson ifrån Hakkila. Kärppä hemman är crono. Saatavat: hos rusthållare Casper Johansson Alli ifrån Taipale, hos baron Gustaf Adolf Mellin, hos bonde Nils Ericsson Myntti ifrån Hakkila, hos rusthållare Johan Henricsson ifrån Tipuri, hos smeden Michel Jacobsson ifrån Kylmäkoski, hos torpare Eric Marcusson ifrån Haudois. Velkoja: til bondeson Anders Ericsson Myntti ifrån Hakkila, til bonde Henric Henricsson Tala ifrån Laukeela, til framledne Mårten Johansson med thes afledne hustru Maria Ericsdotter sammanaflade son Anders Mårtensson och döttrar Valborg, Maria och Lisa Mårtensdotter deras fadernes arf. Akaan Naulin Kärpän (Suomelan) isäntä 1764-1798.
Perunkirja 10.1.1799 Nauli Kärppä: afledne bonde Anders Mårtensson, senare hru Lisa Henricsdotter, af förra gifte döttrar Anna och Maria, Anna gift med drg Carl Mattsson i Nauli, senare gifte omyndig son Henric, döttrar Greta, Caisa, Christin, Lisa och Brita, förmyndare faderbroder bonde Michel Sigfridsson Kärppä. Anders Mårtensson 3. gånger gift 1. med afledne Lisa Abrahamsdotter (po Isacsdotter), 2. med afledne Hedvig Carlsdotter, 3. med enka Lisa Henricsdotter. af 1. gifte son Abraham Andersson aflidit.

2. puoliso: Vihitty 2.7.1800 Akaa,Nauli Matts Grelsson Pasi, Kärppä Talollinen, syntynyt 21.9.1768 Lempäälä,Hahkala, kuollut 23.2.1815 Akaa,Nauli.
Vanhemmat: Gregorius Grelsson Pasi, Talollinen, syntynyt 24.2.1718 Lempäälä,Perälä, kuollut 21.7.1789 Lempäälä,Hahkala. Perheessä 1740-l. myös enkan Christina Bartholli. Vihitty 18.1.1767 Lempäälä,Hahkala. Caisa Jöransdotter Ilus, syntynyt 26.12.1742 Lempäälä,Lempoinen, kuollut 15.5.1811 Lempäälä,Hahkala. Akaan Naulin Kärpän (Suomelan) isäntä 1800-1814.
| Alku |

Taulu 52
IV Maria Henricsdotter Korri, (Taulusta 50, äiti Lisa Lella) syntynyt 29.10.1751 Akaa,Mellola, kuollut 11.9.1829 Akaa,Savikoski.

Puoliso: Vihitty 6.3.1774 Akaa Samuel Bertilsson Korri Torppari, lampuoti, itsellinen, syntynyt 30.7.1748 Urjala,Mellola, kuollut 1816 Jaala i Wiborgs kän.
Vanhemmat: Bertil Mattsson Torkko, Talollinen, syntynyt 24.8.1713 Urjala,Mellola,Kassari, kuollut 9.3.1755 Urjala,Mellola. Isäntänä 1737-1755.
Urjalan käräjät 13.12.1757: rusthollare Henric Jöransson ifrån Mellola, mennyt avioon edesmenneen rusthollarin Bertil Mattssonon lesken Maria Ericsdotterin kanssa, Bertil Mattsonin ja Maria Ericsdotterin lapset kolme poikaa Johan Samuel ja Carl Bertilssöner sekä neljä tytärtä Maria, Brita, Beata ja Lisa Bertilsdöttrar. Bertil Mattssons syskone barn rusthållare Johan Henricsson ifrån Laukeela by, samt systerson bonde Michel Carlsson ifrån Salmis by.
Perunkirjoitus 10.5.1755 Mellola Torkkola afl. bonde Bertil Mattsson, änka Maria Ericsdotter, sju barn Johan 14, Samuel 7, Carl 3, Maria 16, Brita 12, Beata 10, Elisabet 8 år. Förmyndare barns fasterman Carl Michelsson Lähti ifrån Salmis. Vihitty 29.12.1736 Hattula. Maria Ericsdotter Harala, syntynyt 25.3.1714 Hattula,Pelkola,Harala, kuollut 15.5.1768 Urjala,Mellola. Isäntänä 1755-1768.
Perukirja 10.10.1768 Urjala Mellola halfwa Kassari hemman: framledne rusthållarehustru Maria Ericsdotter, varit gift först med rusthållare Bertil Mattsson, tre söner Johan, Samuel och Carl Bertilssöner samt fyra döttrar Maria, Brita, Beata och Lisa Bertilsdöttrar. Maria och Beata är gifta den förra med rusthållare Anders Jacobsson ifrån Kankaanpää och Beata med bonden Elias Johansson Kopio ifrån Tarttila by. Omyndigas förmyndare rusthållare Johan Henricsson Otila ifrån Laukeela och bonden Michel Carlsson Lähti ifrån Salmis. Afledne Maria Ericsdotters andra man Henric Jöransson. Thetta halfwa rusthåll är skatte och Bertil Mattsson arf efter hans föräldrar. Saatavia bårgare Johan Harlund ifrån Nystad, bårgare Samuel Harlund, bonde Bertil Mattsson Pläsi, augments bonde Michel Pläsi. Muuttanut: Akaaseen 1776 vaimon ja lapsen kanssa. V. 1800 Sääksmäellä Ylenjoen Rekolan lampuotina jossa til Janackala 1801.

| Alku |

Taulu 53
IV Christina Henricsdotter Korri, (Taulusta 50, äiti Lisa Lella) syntynyt 7.9.1756 Akaa,Mellola, kuollut 30.1.1848 Urjala,Mellola.

Puoliso: Eric Johansson Uotila Talollinen, syntynyt 24.5.1761 Urjala,Mellola, kuollut 17.11.1827 Urjala,Mellola.
Vanhemmat: Johan Mattsson Uotila, Talollinen, syntynyt 18.5.1729 Urjala,Mellola, kuollut 23.7.1803 Urjala,Mellola. Isäntänä 1758-1786. Vihitty 25.3.1755 Kalvola. Catharina Johansdotter Pusa, syntynyt 1729 Kalvola,Lintumaa,Pusa, kuollut 26.11.1808 Urjala,Mellola. Isäntänä 1786-1817.

| Alku |

Taulu 54
IV Thomas Henricsson Korri, (Taulusta 50, äiti Lisa Lella)Mellolan Korrin talollinen, syntynyt 19.5.1759 Akaa,Mellola,Korri, kuollut 18.11.1836 Akaa,Mellola. Isäntänä 1787-1805.

.

Puoliso: Vihitty 28.8.1781 Akaa,Poutala Caisa Michelsdotter Poutala syntynyt 20.10.1759 Akaa,Poutala, kuollut 3.1.1813 Akaa,Mellola.
Vanhemmat: Michel Michelsson Mikkola, Talollinen, syntynyt 9.10.1713 Akaa,Poutala, kuollut 22.7.1774 Akaa,Poutala. Poutalan Mikkolan isäntä 1744-1772. Vihitty 7.12.1741 Akaa,Poutala. Elisabeth Mattsdotter Vilppula, syntynyt 8.10.1720 Akaa,Poutala,Vilppula, kuollut 26.11.1767 Akaa,Poutala. Perukirja 7.4.1768 Akaa Poutala skatterusthåll: rusthållare Michel Michelsson, afledne hustru Lisa Mattsdotter, tre söner Michel, Matts och Mårten Michelssöner samt fem döttrar Margareta, Anna, Lisa, Maria och Caisa Michelsdöttrar. Thetta Poutala rusthåll är skatte.

| Alku |

Taulu 55
IV Margareta Henricsdotter Korri, (Taulusta 50, äiti Lisa Lella) syntynyt 29.2.1765 Akaa,Mellola, kuollut 23.1.1839 Lempäälä,Rasala.

1. puoliso: Vihitty 15.11.1788 Lempäälä Eric Bertilsson Rytiä Talollinen, syntynyt 2.5.1762 Lempäälä,Rasala, kuollut 22.5.1803 Lempäälä,Rasala.
Vanhemmat: Bertil Bertilsson Rytiä, Talollinen, syntynyt 4.8.1741 Lempäälä,Rasala, kuollut 15.2.1820 Lempäälä,Rasala. Vihitty 4.10.1761 Lempäälä,Rasala. Beata Michelsdotter Näsärö, Piika, syntynyt 19.4.1740 Lempäälä,Lahti, kuollut 19.1.1800 Lempäälä,Rasala.

2. puoliso: Vihitty 21.6.1804 Lempäälä,Rasala Esaias Simonsson Ronkio, Rytiä syntynyt 19.9.1777 Lempäälä,Rikala.
Vanhemmat: Simon Simonsson Ronkio, Talollinen, syntynyt 11.4.1747 Lempäälä,Rikala,Ronkio, kuollut 6.6.1790 Lempäälä,Rikala,Ronkio. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 15.10.1770 §51: Kärande bonde Simon Simonsson Rongio ifrån Rikala mot Henric Michelsson Tippa och des broder skomakare Johan Rikalin. Kärandes svärfader Matts Michelsson. Vihitty 3.11.1767 Lempäälä. Catharina Mattsdotter Nässärö, syntynyt 29.10.1741 Lempäälä,Lahti,Nässärö, kuollut 4.11.1809 Lempäälä,Rikala,Ronkio. Perunkirja 13.11.1809: Ronkio hemman i Rikala by, afledne bonde enkan Caisa Mattsdotter, barn med afledne bonden Simon Simonsson, söner Anders, Johan och Esaias,.
| Alku |

Taulu 56
IV Henric Henricsson Korri, (Taulusta 50, äiti Lisa Lella)Mellolan Korrin talollinen, syntynyt 10.1.1768 Akaa,Mellola, kuollut 12.8.1820 Akaa,Mellola. Isäntänä Korrilla 1791-1820.
.

1. puoliso: Maria Thomasdotter Näppinen syntynyt 16.3.1772 Urjala,Mellola, kuollut 5.11.1802 Akaa,Mellola.
Vanhemmat: Thomas Johansson Näppinen, Rusthollari, syntynyt 9.12.1745 Urjala,Mellola, kuollut 24.7.1821 Urjala,Mellola. Isäntänä 1770-1808. Catharina Carlsdotter Heikkilä, syntynyt 26.1.1746 Urjala,Hakkila,Heikkilä, kuollut 22.3.1824 Urjala,Mellola. Perunkirja 28.11.1802 Mellola Korri: aflidne hru Maria Thomasdr, man rusthållare Henric Henricsson, son Henric, döttrar Caisa och Brita Maria. Förmyndare Thomas Näppinen.

2. puoliso: Maria Jacobsdotter Heikkilä syntynyt 26.4.1774 Urjala,Hakkila, kuollut 1837 Lempäälä.
Vanhemmat: Jacob Carlsson Heikkilä, Talollinen, syntynyt 1.4.1748 Urjala,Hakkila, kuollut 5.5.1808 Urjala,Hakkila. Isäntänä 1775-1808. Vihitty 16.6.1772 Urjala. Anna Davidsdotter Isotalo, syntynyt 21.12.1749 Urjala,Ikaala, kuollut 26.5.1795 Urjala,Hakkila.
| Alku |

Taulu 57
III Erich Carlsson Lella, (Taulusta 44, äiti Christina Mattila)Talollinen, syntynyt 20.5.1732 Urjala,Hakkila,Lella, kuollut 5.9.1817 Urjala,Hakkila, kummit: sold Thomas Mattsson, Jacob Henricsson ifrån Urjala Nikkilä, Beata Thomasdr, pig Brita Bertilsdr Hakkilä Heikkilä. Talo erotettu kantatalosta 1787. Isäntänä 1787-1801.

Puoliso: Vihitty 16.10.1768 Urjala Elisabeth Mattsdotter Vähätalosyntynyt 6.11.1742 Urjala,Kamppari, kuollut 9.2.1836 Urjala,Hakkila, kummit: Kamppari Jöran med sin mor Valborg, Seppälä Jöran och Korri Chirstin.
Vanhemmat: Mats Andersson Vähätalo, Talollinen, syntynyt 21.8.1697 Urjala,Kamppari,Villamo, kuollut 18.6.1758 Urjala,Kamppari,Villamo. Isäntänä 1722-1753.
Urjalan käräjät v. 1733: bonde Matts Andersson ifrån Kampari, des fadersyster bondehustru Beata Willemsdotter ifrån Salmis. Maria Mårtensdotter, syntynyt 1703 Urjala,Kehro, kuollut 18.11.1750 Urjala,Kamppari,Vähätalo.

Lapset:
1. Lisa Ericsdotter Lella , syntynyt 12.2.1771 Urjala,Hakkila. Tauluun 58
2. Johan Ericsson Lella , syntynyt 20.8.1773 Urjala,Hakkila. Tauluun 59
3. Christina Erkintytär Lella , syntynyt 4.11.1775 Urjala,Hakkila. Tauluun 60
4. Henric Erkinpoika Lella syntynyt 4.7.1777 Urjala,Hakkila, kuollut 5.11.1832 Urjala,Hakkila.
5. Margareta Ericsdotter Lella , syntynyt 19.9.1782 Urjala,Hakkila. Tauluun 61
6. Matts Erkinpoika Lella syntynyt 12.8.1785 Urjala,Hakkila.
7. Eric Erkinpoika Lella syntynyt 10.1785 Urjala,Hakkila, kuollut 27.11.1785 Urjala,Hakkila.
8. Brita Erkintytär Lella , syntynyt 6.10.1786 Urjala,Hakkila. Tauluun 62
| Alku |

Taulu 58
IV Lisa Ericsdotter Lella, (Taulusta 57, isä Erich Lella) syntynyt 12.2.1771 Urjala,Hakkila, kuollut 11.9.1841 Urjala,Huhti. Isäntänä 1822-1826.

Puoliso: Johan Ericsson Mikkola Talollinen, syntynyt 18.4.1770 Urjala,Huhti, kuollut 20.6.1822 Urjala,Huhti.
Vanhemmat: Eric Mattsson Mikkola, Talollinen, syntynyt 5.5.1734 Urjala,Huhti,Mikkola, kuollut 12.6.1809 Urjala,Huhti. Isäntänä 1771-1791. Maria Jöransdotter Jonkka, syntynyt 23.5.1744 Urjala,Taipale, kuollut 16.5.1809 Urjala,Huhti. Isäntänä 1791-1822.

| Alku |

Taulu 59
IV Johan Ericsson Lella, (Taulusta 57, isä Erich Lella) Talollinen, syntynyt 20.8.1773 Urjala,Hakkila, kuollut 24.7.1831 Urjala,Hakkila. Isäntänä 1801-1831.

1. puoliso: Vihitty 1817 Eva Henricsdotter Ali-Rekola syntynyt 1.12.1796 Humppila,Rekola, kuollut 30.9.1820 Urjala,Hakkila.
Vanhemmat: Henric Andersson Ali-Rekola, syntynyt 9.1.1770 Humppila,Rekola. Vihitty 29.12.1791 Metsämaa. Valborg Andersdotter Paavola, syntynyt 7.3.1770 Metsämaa.

2. puoliso: Anna Johansdotter Kantala Talollisen tytär, syntynyt 19.3.1788 Urjala,Urjalankylä, kuollut 24.2.1868 Urjala,Hakkila.
Vanhemmat: Johan Ericsson Jutila, Kantala, syntynyt 2.6.1745 Urjala,Urjalankylä,Uoti, kuollut 15.5.1837 Urjala,Urjalankylä,Kantola. Vihitty 24.12.1776 Urjala. Anna Mattsdotter Uotila, syntynyt 30.10.1753 Urjala,Järviö,Kokkila, kuollut 27.11.1836 Urjala,Urjalankylä,Kantola. Omistaja 1831-1853.
| Alku |

Taulu 60
IV Christina Erkintytär Lella, (Taulusta 57, isä Erich Lella) syntynyt 4.11.1775 Urjala,Hakkila, kuollut 13.12.1850 Urjala,Salmi.

Puoliso: Vihitty 8.2.1809 Urjala Johan Henricsson Vesaniemi Talollinen, syntynyt 17.12.1775 Urjala,Salmi, kuollut 3.4.1844 Urjala,Salmi.
Vanhemmat: Henrich Mattsson Tolva, Talollinen, syntynyt 30.12.1743 Urjala,Salmi, kuollut 17.12.1816 Urjala,Salmi. Isäntänä 1781-1804. Kotitalonsa Urjala Salmen Tolvan isäntä isänsä jälkeen v. 1781- 1804. Tolvasta erotettiin 1802 puolikas, Vesaniemi poika Juhalle. Tolva oli sitten jaettu 25 vuoden aikana kahteen kertaan siten, että oli kolme yhtä suurte taloa: Tolva. Myllylä ja Vesaniemi. Heikki nai Menosten Metsä- Mattilan tyttären Marian. Puolisot saivat kymmenen lasta, joista kuusi selvisi aikuisikään. Usein oli tapana lapsen kuoltua vauvaiässä antaa seuraavalle lapselle sama nimi. Heikillä ja Maijalla oli kolme Heikkiä ja kaksi Anttia. Heikki isännöi hyvin kuuluisan isänsä jälkeen 23 vuotta, kunnes luovutti talon pojalleen. Vihitty 13.6.1764 Urjala. Maria Jacobsdotter Metsä- Mattila, Miehensä kotitalon emäntä, syntynyt 28.4.1744 Urjala,Menonen, kuollut 6.12.1807 Urjala,Salmi. Maijan äiti oli Ikaalan ratsutilalta ja isä Metsä- Mattilan poika ja isäntä. Maija tuli Tolvalle 20 vuotiaan neitona ja kuoli 63 vuoden ikäisenä vanhaemäntänä.

| Alku |

Taulu 61
IV Margareta Ericsdotter Lella, (Taulusta 57, isä Erich Lella) syntynyt 19.9.1782 Urjala,Hakkila, kuollut 11.8.1867 Urjala,Menonen.

Puoliso: Johan Thomasson Myntti Talollinen, syntynyt 12.4.1771 Urjala,Hakkila, kuollut 16.12.1819 Urjala,Hakkila.
Vanhemmat: Thomas Mattsson Pusa, Pusan isäntä 1737-1774, syntynyt 10.11.1714 Urjala,Hakkila,Pusa, kuollut 11.10.1789 Urjala,Hakkila,Pusa. Urjalan käräjät 9.12.1757: rusthollari Thomas Mattsson Pusa Hakkilasta, des omyndige syster Beata Mattsdotter, syster Maria Mattsdotters man Eric Henricsson Rekola i Nahkiala.
Perunkirjoitus pidetty 10.11.1749 nyt edesmenneen rusthollarin Matts Henricssonin aflidne hru Brita Jöransdotterin jälkeen. Kolme poikaa Thomas, Jöran ja Eric Mattssöner, seitsemän tytärtä Lisa, Maria, Chirstin, Anna, Valborg Beata och Lena Mattsdöttrar. Lisa gift med Pusa dragonen Johan Thomasson Hackelin i Hackila, Maria gift med bonden Eric Henricsson ifrån Nahkiala alla andra ogifta. Myönnettiin Thomas Mattsonille 1. lainhuuto.
Perunkirja 7.11.1789 Hakkila Pusa: rusthållare Thomas Mattsson, å förra giftet med afledne Anna Mårtensdr, döttrar Lisa, Maria, Anna och lena. Maria gift med rusthållson Michel Henricsson här sammanstädes, Lisa gift med rusthållare Johan Jöransson Isotalo ifrån Kamppari, Anna gift med bonde Eric Nilsson Myntti, Lena gift med sämiskemakare Eric Jacobsson. Thomases efterlevande enka Beata Nilsdr, söner Simon, Johan och Henric, dotter Beata. Beata Nilsdotter Myntti, syntynyt 16.6.1742 Urjala,Hakkila, kuollut 22.7.1830 Urjala,Hakkila.

| Alku |

Taulu 62
IV Brita Erkintytär Lella, (Taulusta 57, isä Erich Lella) syntynyt 6.10.1786 Urjala,Hakkila.

Puoliso: Vihitty 29.6.1814 Urjala,Hakkila Matts Jacobsdotter Vähä-Pietilä Talollinen, syntynyt 29.7.1774 Tammela,Kojo, kuollut 27.6.1834 Tammela,Kojo.
Vanhemmat: Jacob Thomasson Vähä-Pietilä, Talollinen, syntynyt 23.3.1733 Tammela,Kojo, kuollut 30.4.1796 Tammela,Kojo. Vihitty 1.1.1769 Tammela,Kalsu. Eva Matintytär Kalsu, syntynyt 17.12.1744 Tammela,Kalsu, kuollut 8.6.1780 Tammela,Kojo.

| Alku |

Taulu 63
III Hendrich Carlsson Ojanperä, (Taulusta 44, äiti Christina Mattila)Torppari Nuutajärvellä, syntynyt 4.6.1735 Urjala,Hakkila, kummit: Nils Ericsson, Jacob Henricsson ifrån Urjala, Pehr Thomasson, Maria Jöransdr, Maria Gabrielsdr.

Puoliso: Maria Nilsdotter Myntti syntynyt 24.2.1737 Urjala,Hakkila, kummit: Pusa Johan, Lisa och Maria, drag Matts Säck, Mynti Anders, piga Elin.
Vanhemmat: Nils Ericsson Myntti, Talollinen, syntynyt 14.10.1708 Urjala,Hakkila, kuollut 5.2.1801 Urjala,Hakkila,Lahma. Isäntänä 1735-1751. Vihitty 28.5.1729 Jokioinen,Humppila. Maria Jöransdotter Kauppila, syntynyt 13.8.1707 Humppila, kuollut 16.2.1772 Urjala,Hakkila. Perunkirja 11.5.1772 Hakkila Myntti: landbonde Nils Ericsson, afledne hru Maria Jöransdr, söner Anders, Matts, Bertil och Eric, döttrar Maria, Beata och Anna.

Lapset:
1. Johan Henricsson Ojanperä syntynyt 1764, kuollut 1781 Urjala,Nuutajärvi.
2. Greta Henricsdotter Ojanperä syntynyt 25.10.1766 Urjala,Nuutajärvi.
3. Eric Henricsson Ojanperä syntynyt 9.3.1769 Urjala,Nuutajärvi.
4. Maria Henricsdotter Ojanperä syntynyt 16.5.1770 Urjala,Nuutajärvi.
5. Henric Henricsson Ojanperä syntynyt 26.6.1773 Urjala,Nuutajärvi.
6. Elisabeth Henricsdotter Ojanperä syntynyt 9.9.1776 Urjala,Nuutajärvi.
| Alku | Paluu |