| Alku | Sukunimi-hakemisto | Paluu |

Taulu 1
1. Thomas Johansson LaurilaLaurilan isäntä 1656-1691, s. Tyrväntö,Suotaala, k. Tyrväntö,Suotaala. SAY 1675 Thomas Jöransson, Valborg hru.
RK 1669-1694 Thomas Jöransson, Valborg hru, Valborg moder död, Thomas son, Elin dr, Jöran son, Thomas son, Simon död, drg Michel cap Rubel., inh Caisa bondes faarsyster död, lijten dr pig ??, Caisa pig.
RK 1695-1698 Thomas Jönsson, Valborg hru, Jöran son, Valborg hru, Elin dotter, Valborg pig, Lars drg, soldat Joseph, Brita? hru.
RK 1698-1703 Thomas Johansson, Valborg hru, Jöran son, Valborg hru, Lars drg, Elin dr i Suontaka, Jöran barn Lisa 1697, Valborg piga, Valborg piga, Maria piga vide Mattila?, Lisa piga, Maria piga, soldat ??, ??.

Puoliso: Valborg k. Tyrväntö,Suotaala.

Lapset:
Brita Thomasdotter Laurila s. Tyrväntö,Suotaala.
Thomas Thomasson Laurila s. Tyrväntö,Suotaala.
Simon Thomasson Laurila s. 1674 Tyrväntö,Suotaala, k. noin 1680 Tyrväntö,Suotaala, ikä 6 v.
Jöran Thomasson Laurila , s. 1675 Tyrväntö,Suotaala. Tauluun 2
Elin Thomasdotter Laurila , s. Tyrväntö,Suotaala. Tauluun 19
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 2
2. Jöran Thomasson Laurila, (Taulusta 1, isä Thomas Laurila)Laurilan isäntä 1692 alkaen, s. 1675 Tyrväntö,Suotaala, k. 1736 Tyrväntö,Suotaala, ikä 61 v. SAY 1694 Jöran Thomasson, Thomas bror, Elin syster.

Tyrvännön rk 1720-luvun loppu: Jöran Thomasson, hru Valborg Michelsdr, s. Sigfrid Jöransson, p. Marg. Jöransdr, p. Maria Jöransdr, ? Brita Henricsdr, Maria Davidsdr.

Pälkäneen, Sahalahden ja Kulsialan käräjät v. 1727: bonde Jöran Thomasson ifrån Suotaala, des syster Brita Thomasdotter ifrån Ridvala.

Pälkäneen, Sahalahden ja Kulsialan käräjät v. 1729: bonde Jöran Thomasson ifrån Suotaala, hustru Valborg Michelsdotter, son Sigfrid Jöransson, dotter Maria Jöransdotter.

Hauhon käräjät 1730: Jöran Thomasson ifrån ifrån Suotaala by och Tyrvändö capell och rusthållare Jacob Michelsson ifrån Vuolijoki...arf efter theras svärfader och fader Michel Mattsson...
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=32594667.

Puoliso: Valborg Michelsdotter Vuolijoki o.s. Tekkaris. noin 1677 Hauho,Vitsiälä, k. 30.5.1758 Tyrväntö,Suotaala,Laurila, ikä 81 v. Mainitaan henkikirjassa 1707 alkaen Valborg hustru.
Puolison vanhempia:
    (i) Michel Mattsson Vuolijoki e. Tekkari, Rusthollari, s. noin 1626 Hauho,Vitsiälä, k. 30.5.1730 Hauho,Vuolijoki, ikä 104 v. Hauhon Vitsiälän Tekkarin isäntä 1678-1702 ja sitten Vuolijoen rusthollari. Myyjänä Kiskon kirkkoherra Christoffer Roos jonka anoppi on Carin Thomasdotter Blom. Tekkarilla poikana 1662 alkaen.

Hauhon ja Tuuloksen käräjät 8.–9.5.1700 s. 258 (Det af Cappelan här i Sochnen Ehrewyrdige H:r Anders Herkepæus, såssom af Kyrckioheerden i Kisko Ehrewyrdige H:r Christer Roos befullmechtigadh ingångne kiöp, ang:de ett Crono Rusthåldh Wolioki i Tuulos S:n, som bem:te H:r Anders emoth 60 D:r K:rm:t till Nembdeman Michel Mattzson i Witzielä d: 3 Martii innewarande åhr försålt bleef nu uppå begäran actis publicis intecknat och ad notam tagit);
KA mf. ES 1727 (bb 24) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 12.–14.11.1704 f. 154v (Woljokj). http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31971148. Vihitty 1664.
    (ä) Margareta. Mainitaan Michelin puolison 1665 alkaen.
    (ii) Matts Olofsson Tekkari e. Penttilä, Vitsiälän Penttilän isäntä 1649-1661, Tekkarin isäntä 1662-1677, s. Hauho,Kirkonkylä?. Mainitaan viimeisen kerran henkikirjassa 1677. Kotoisin Kirkonkylän Mikkolasta ?.
    () Brita Henricsdotter?. Mainitaan viimeisen kerran henkikirjassa 1678.

Lapset:
Elisabet Jöransdotter Laurila s. 1697 Tyrväntö,Suotaala.
Sigfrid Jöransson Laurila , s. 1699 Tyrväntö,Suotaala. Tauluun 3
Margareta Jöransdotter Laurila , s. 1703 Tyrväntö,Suotaala. Tauluun 17
Maria Jöransdotter Laurila s. 1705 Tyrväntö,Suotaala, k. 24.4.1784 Tyrväntö,Suotaala, ikä 79 v.
Chirstin Jöransdotter Laurila s. 1705 Tyrväntö,Suotaala.
Brita Jöransdotter Laurila , s. Tyrväntö,Suotaala. Tauluun 18
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 3
3. Sigfrid Jöransson Laurila, (Taulusta 2, isä Jöran Laurila)Laurilan isäntä, s. 1699 Tyrväntö,Suotaala, k. 11.6.1753 Tyrväntö,Suotaala,Laurila, ikä 54 v. Henkikirja 1722 Suotaala Laurila, Sigfrid Jöransson, Margareta dotter. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=235

SAY 1727 Sigfrid Jöransson, Maria hru, Maria dotter.

Perunkirjoitus 22.1.1756 Suotaala Laurila afl. åboen Sigfrid Jöransson k. 8.1.1754, enka Maria Davidsdotter, söner Gustaf och Pähr Sigfridssöner, döttrar Anna, Valborg och Maria Sigfridsdöttrar. Maria Davidsdotters nuvarande man Adam Jöransson. Dotter Marias (po Annas) man res dragon Henric Andersson ifrån Suotaala. Förmyndare deras faders syskone barn bonde Michel Johansson ifrån Suontaka. Sigfrid perinyt skatte hemman vanhemmiltaan.

Puoliso: Maria Davidsdotter Jaakkolas. noin 1705 Hattula,Pekola,Jaakkola?, k. 22.5.1763 Tyrväntö,Suotaala, ikä 58 v. Pälkäneen käräjät 22.10.1766 § 7: Laurila skattehemman i Suotaala by, bonde Gustaf Sigfridsson följande arfskift instrument den 24.10.1763. Laurila hemman i Suotaala by efter bonden på samma hemman Adam Jöranssons hustru Maria Davidsdotter den 22. sidst Maij tienande död- Arfwingar nämligen sönerna Gustaf och Petter Sigfridsson samt dotter Maria Sigfridsdotter samt deras afledne fader Sigfrid Jöranssons syskonebarn och förmyndare nämdeman Michel Johansson Eskola ifrån Suontaka by såsom och dotter Anna med hennes man förra reserv dragon Henric Andersson likadeles dotter Walborgs man landbonde Johan Johansson Mattila i Suontaka by.
Puolison vanhempia:
    (i) David Mattsson Jaakkola, Talollinen, s. 1638 Hattula,Kouvala, k. 12.10.1738 Hattula,Pekola,Jaakkola, ikä 100 v. Pekolan Jaakkolan isäntä 1707-1713. Vihittäessä sotilas Hattulan Kånnalan? kylästä. Tarkoittanee Kouvala. Mainitaan Kouvalassa renkinä ja sotilaana 1682-1694. Pekolan Jaakkola 1707 David Mattsson bör upvisa frihets bref.

Henkikirja 1720 Jaakkola David Mattsson, hru Walborg Påhlsdr, Elias Davidsson, Maria Davidsdr, p. Brita Danielsdr, pig Margareta Johansdr, Maria Henricsdr. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24847847. Vihitty 6.1.1698 Vanaja,Järviö.
    (ä) Valborg Påhlsdotter Mikkola, s. 1662 Vanaja,Järviöinen, k. 24.12.1742 Hattula,Pekola,Jaakkola, ikä 80 v.
    (äi) Påhl Johansson Mikkola, Järviöisten Mikkolan isäntä, s. Vanaja,Järviöinen, k. Vanaja,Järviöinen.
    (ää) Margareta Sigfridsdotter, Tolfmans moder, k. 1718 Vanaja,Järviöinen.

Lapset:
Justina Sigfridsdotter Laurila s. 11.6.1731 Tyrväntö,Suotaala, k. 1732 Tyrväntö,Suotaala, ikä 1 v.
Anna Sigfridsdotter Laurila , s. 15.10.1732 Tyrväntö,Suotaala. Tauluun 4
Valborg Sigfridsdotter Laurila , s. 28.4.1735 Tyrväntö,Suotaala,Laurila. Tauluun 7
Maria Sigfridsdotter Laurila s. 18.8.1737 Tyrväntö,Suotaala, kummit: Adam Ericsson, Thomas Henricsson, Maria Mattsdr, pig Maria Jöransdr.
Eric Sigfridsson Laurila s. Tyrväntö,Suotaala, k. 1739 Tyrväntö,Suotaala.
Johan Sigfridsson Laurila s. 24.6.1742 Tyrväntö,Suotaala, k. 1742 Tyrväntö,Suotaala, ikä 0 v, kummit: Matts Ericsson, Anna Jacobsdr, Maria Thomasdr.
Gustaf Sigfridsson Laurila , s. 1745 Tyrväntö,Suotaala. Tauluun 15
Petter Sigfridsson Laurila s. 7.6.1747 Tyrväntö,Suotaala, k. jälkeen 24.10.1763 , ikä 16 v ja 4 kk, kummit: Adam Heikkilä, sold Matts Ericsson, Adam Jöransson, jungfru Anna Maria Palandra, Kirstin Adamsdotter, Caisa Hemmingsdr.
Thomas Sigfridsson Laurila s. Tyrväntö,Suotaala, k. 26.3.1740 Tyrväntö,Suotaala.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 4
4. Anna Sigfridsdotter Laurila, (Taulusta 3, isä Sigfrid Laurila)s. 15.10.1732 Tyrväntö,Suotaala, k. 25.12.1819 Urjala,Kehro, ikä 87 v ja 2 kk, kummit: Michel Tuomisto, soldaten Anders Hresten?, mad. A. Elisabeta Frisia, Anna Jacobsdr. Muuttanut: Tyrvännöstä Backmanin torppaan 1809.

Puoliso: Vihitty 26.12.1755 Tyrväntö Henric Andersson Laurila Talollinen, suutari, s. 1728 Hattula,Tenhola, k. 1776 Tyrväntö,Suotaala, ikä 48 v.

Lapset:
Gustaf Henricsson , s. 23.1.1757 Tyrväntö,Suotaala,Laurila. Tauluun 5
Anna Henricsdotter Laurila s. 19.1.1760 Tyrväntö,Suotaala, k. 1768 Tyrväntö,Suotaala, ikä 8 v.
Christina Henricsdotter Laurila s. 12.2.1762 Tyrväntö,Suotaala.
Matts Henricsson Backman , s. 3.8.1764 Tyrväntö,Suotaala. Tauluun 6
Lisa Henricsdotter Laurila s. 9.8.1770 Tyrväntö,Suotaala.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 5
5. Gustaf Henricsson, (Taulusta 4, äiti Anna Laurila)Tyrvännön suntio, s. 23.1.1757 Tyrväntö,Suotaala,Laurila, kummit: sergianten hr Gabriel Åhman, rusthållare Matts Hannukkala, Anders Adamsson, Samuel Johansson.

Puoliso: Vihitty 9.9.1785 Tyrväntö,Suotaala Ingeborg Mattsdotter LoppiRusthollin tytär, s. 4.4.1750 Tyrväntö,Suotaala, k. 22.8.1813 Tyrväntö,Suotaala, ikä 63 v ja 4 kk, kummit: Matts Henricsson, Gabriel Ericsson, mad. A. Elisabet Frisia, Maria Davidsdr. Muuttanut: Gift med kyrckoväck Gustaf Henricsson i Portanpä.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Ericsson Loppi, Rusthollari, s. 1715 Tyrväntö,Suotaala, k. 2.9.1776 Tyrväntö,Suotaala, ikä 61 v. Perunkirja 30.10.1776 Suotaala Hannukkala: rusthållare Matts Ericsson död, enka Valborg Hemmingsdr, söner Hemming, Matts, Eric, Gustaf och Michel, döttrar Anna, Ingeborg, Lisa, Maria och Beata. Anna gift med rusthållare Eric Gabrielsson Jussila, förmyndare faderbroder bonde Henric Ericsson Ketara ifrån Mervis. Vihitty 16.12.1743 Tyrväntö.
    (ä) Valborg Hemmingsdotter Siukola, s. 1724 Tyrväntö,Suotaala, k. 8.4.1789 Tyrväntö,Suotaala, ikä 65 v.
    (ii) Eric Mattsson Loppi e. Oravainen, Rusthollari Suotaalan Lopella, s. noin 1690 Hattula,Rahkoila, k. 2.8.1747 Tyrväntö,Suotaala, ikä 57 v. Henkikirja 1722 Suotaala Hannukkala Eric Mattsson, Walborg hru, Sophia hrus syster. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=235

SAY Suotaala Hannukkala 1/2 Eric Mattsson, Valborg hru. Loppi 1/2 Hannukkalan rusthollista.
Kulsialan käräjät v. 1729: Eric Mattsson ifrån Suotaala som äger halfva Hannukkala rusthållet med sin sväger Johan Gustafsson ibm, rakuunan varustaminen.
Perunkirjoitus 3.12.1747 Suotaala Hannukkala (1/2) afl. rusthållare Eric Mattsson, enka och andra hru Maria Thomasdr, afl. första hru Valborg Gustafsdr, fyra söner Matts, Henric, Gustaf (i siöresa) och Gabriel, tvänne döttrar Beata och Sophia. förmyndare moders systerman nämdeman Henric Mattsson i Suotaala by Anttila. Eric Mattsson perinyt talon 1. vaimonsa Valborg Gustafsdotterin vanhemmilta. Eric Mattssons svåger och rusthållare Johan Gustafsson hwilken den andra delen innehafwer. Detta halfva hemman är crono. Velkoja til smeden Johan Jöransson ifrån Kankaanpää, skomakare Michel Johansson ifrån Parola, dragon för detta rusthåll Jöran Tresenberg.
Perukirja 7.4.1748: Hannukkala halfva cronorusthåll i Suotala by: afledne rusthållare Eric Mattsson, andra hustru och enka Maria Thomasdotter, jämvel afledne första hustru Valborg Gustafsdotter, fyra söner Matts, Henric Gustaf och Gabriel Ericssöner samt twå döttrar Beata och Sophia Ericsdotter. Son Gustaf är i Stockholm. Förmyndare modersysters man bonde Henric Mattsson Anttila ifrån denna Suotala by.
    () Valborg Gustafsdotter Hannukkala, s. 1695 Tyrväntö,Suotaala, k. 1733 Tyrväntö,Suotaala, ikä 38 v.
    (äi) Hemming Ericsson Siukola, Talollinen, s. noin 1700 Tyrväntö,Suotaala,Siukola, k. 27.4.1765 Tyrväntö,Suotaala, ikä 65 v. Henkikirja 1722 Suotaala Siukola Hemming Ericsson, Anna hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=235

SAY 1727 Hemming Ericsson, Anna hru.

Siukola Hemming Ericssons mullpennigar maksettu 27.4.1765.

Pälkäneen ja Kulsialan käräjät v. 1726: rusthållare Adam Ericssons augmentsbonde Hemming Ericsson ifrån Suotaala.

Pälkäneen ja Kulsialan käräjät 5.-8.4.1736: bonde Hemming Ericsson ifrån Suotaala mot bonde Sigfrid Jöransson ibm.

Perukirja 22.12.1760 Suotaala Siukola: bonde Hemming Ericsson, framledne första hustru Anna Simonsdotter, en son Eric Hemmingsson, tre döttrar Carin, Valborg och Sophia, aflidne andra hustru Anna Mattsdotter, en son Anders Hemmingsson, en dotter Anna Hemmingsdotter, tredje hustru Maria Fredricsdotter, ej barn. Valborgs och Annas men rusthållare Matts Ericsson ifrån Suotaala och torpare Johan Thomasson ifrån Tokeensuu. Sophia Hemmingsdotters man bonde Mårten Henricsson ifrån Mälkilä by, famledne dotter Carin Hemmingsdotters barns förmyndare deras fader landbonde Eric Gustafsson Stycki ifrån Mervis by. Hemming Ericssons broder inhyses Eric Ericsson ifrån Suotaala. Aflidne syster Brita Ericsdotters son bröstarfvinge landbonde Johan Henricsson ifrån Tenhola by. Hemming Ericssons broder klockare i Kumo Matthias Favorin. Allekirjoituksissa på min broders Matts Henricsson vägnar Johan Henricsson ifrån Tenhola. Siukola hemman är crono. Afledne son Eric Henricssons modermoder Valborg Henricsdotter, Hemming Ericssons bröder Jacob och Eric Ericssöner. Afledne Eric Hemmingssons änka Maria Johansdotter. Vihitty 29.9.1719 Pälkäne,Kirpu.
    (ää) Anna Simonsdotter, Siukola Hemmings hustru Anna, s. noin 1702 Pälkäne,Kirpu, k. 1730 Tyrväntö,Suotaala, ikä 28 v. Pälkäneen käräjät 8.3.1742 s. 163: Hemming Ericsson ifrån Suotaala, des afledne hustru Anna Simonsdotter, son Eric, döttrar Caisa, Valborg och Sophia, afledne modermoder Valborg Henricsdotter ifrån Kirpu, des broderson bonde Pehr Pehrsson i Kirpu, Valborg testamentannut omaisuutensa Sophia Hemmingsdotterille.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 6
5. Matts Henricsson Backman, (Taulusta 4, äiti Anna Laurila) Sotilas, torppari Urjalan Kehrolla, s. 3.8.1764 Tyrväntö,Suotaala, k. 28.12.1817 Urjala,Kehro, ikä 53 v ja 4 kk.

Puoliso: Vihitty 24.6.1792 Hattula,Mervi Lisa Henricsdotter Ketara s. 3.8.1763 Hattula,Mervi, k. 25.3.1840 Urjala,Kehro, ikä 76 v ja 7 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric Ericsson Ketara e. Loppi, Vävy Merven Ketaralla, s. 1719 Tyrväntö,Suotaala, k. 6.11.1780 Hattula,Mervi, ikä 61 v. Hattulan käräjät 7.4.1768 §28: Mellan Tenhola och Mervis by, vittnare Henric Johansson ähr syskone barn med kärande Henric Ericsson Ketaras hustru (po svärmoder Chirstin Jacobsdotter). Vihitty 26.12.1745 Hattula.
    (ä) Maria Mattsdotter Ketara, s. 2.6.1729 Hattula,Mervi, k. 24.6.1809 Hattula,Mervi, ikä 80 v ja 0 kk.
    (ii) Eric Mattsson Loppi e. Oravainen, Rusthollari Suotaalan Lopella, s. noin 1690 Hattula,Rahkoila, k. 2.8.1747 Tyrväntö,Suotaala, ikä 57 v. Henkikirja 1722 Suotaala Hannukkala Eric Mattsson, Walborg hru, Sophia hrus syster. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=235

SAY Suotaala Hannukkala 1/2 Eric Mattsson, Valborg hru. Loppi 1/2 Hannukkalan rusthollista.
Kulsialan käräjät v. 1729: Eric Mattsson ifrån Suotaala som äger halfva Hannukkala rusthållet med sin sväger Johan Gustafsson ibm, rakuunan varustaminen.
Perunkirjoitus 3.12.1747 Suotaala Hannukkala (1/2) afl. rusthållare Eric Mattsson, enka och andra hru Maria Thomasdr, afl. första hru Valborg Gustafsdr, fyra söner Matts, Henric, Gustaf (i siöresa) och Gabriel, tvänne döttrar Beata och Sophia. förmyndare moders systerman nämdeman Henric Mattsson i Suotaala by Anttila. Eric Mattsson perinyt talon 1. vaimonsa Valborg Gustafsdotterin vanhemmilta. Eric Mattssons svåger och rusthållare Johan Gustafsson hwilken den andra delen innehafwer. Detta halfva hemman är crono. Velkoja til smeden Johan Jöransson ifrån Kankaanpää, skomakare Michel Johansson ifrån Parola, dragon för detta rusthåll Jöran Tresenberg.
Perukirja 7.4.1748: Hannukkala halfva cronorusthåll i Suotala by: afledne rusthållare Eric Mattsson, andra hustru och enka Maria Thomasdotter, jämvel afledne första hustru Valborg Gustafsdotter, fyra söner Matts, Henric Gustaf och Gabriel Ericssöner samt twå döttrar Beata och Sophia Ericsdotter. Son Gustaf är i Stockholm. Förmyndare modersysters man bonde Henric Mattsson Anttila ifrån denna Suotala by.
    () Valborg Gustafsdotter Hannukkala, s. 1695 Tyrväntö,Suotaala, k. 1733 Tyrväntö,Suotaala, ikä 38 v.
    (äi) Matts Jöransson Ketara, Vävy, s. 1693, k. 2.5.1763 Hattula,Mervi, ikä 70 v. Hattulan käräjät 18.11.1724: renki Matts Jöransson anoo asukasoikeutta v. 1697 autioksi jääneeseen Merven Ketaraan, takaajat nämdeman Sigfrid Ericsson ifrån Ihalempi och Jöran Jöransson ifrån Rahkoila. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41041893

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Hattula Mervi Bertil Simonsson eller Matts Jöransson Ketara, denna åboo har häradsrättens project til frihet...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295811.
    (ää) Chirstin Jacobsdotter Ketara, s. 1704 Hattula,Mervi, k. 16.4.1776 Hattula,Mervi, ikä 72 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 7
4. Valborg Sigfridsdotter Laurila, (Taulusta 3, isä Sigfrid Laurila)s. 28.4.1735 Tyrväntö,Suotaala,Laurila, k. 11.1.1809 Tammela,Hykkilä,Loimo, ikä 73 v ja 8 kk. Kuolintieto: 11.1.1809 22.1.1809 Loimois Nybygg. Enkan Walborg Sigfridsdr. ålderdom 74 år.

Puoliso: Vihitty 26.12.1757 Tyrväntö Johan Johansson Loimo e. MattilaLampuoti, uudistilallinen, s. 1.3.1731 Tyrväntö,Suontaka, k. 20.9.1805 Tammela,Hykkilä,Loimo, ikä 74 v ja 6 kk, kummit: Anders Jacobsson, Matts Brusiusson, Johan Henricsson, Margareta Jacobsdr, Anna Danielsdr. Lampuoti Tyrvännön Suontaan kylän Mattilassa (Suontaan kartano), Hattulan Tenholan kylän Aikkolassa, torppari Rengon Kuittilan kylässä (Mustiala torp - nybygge) 1779-1788 ja viimeksi uudistilallinen Tammelan Hykkilän kylän Loimon uudistilalla.
Kuolintieto: 20.9.1805 29.9.1805 Loimois G. Nybygg.n Johan Johansson slag. 74 år.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Ericsson Mattila, Lampuoti Suontaan Mattilassa, s. 1700 Tyrväntö,Suontaka,Mattila, k. 6.12.1782 Tyrväntö,Suontaka,Mura, ikä 82 v. Vanhemmat oletettavasti 1.12.1742 Suontaan Mattilassa kuollut Erkki Antinpoika (v. 1700 hautausmaksuissa 2 Erkki Antinpojan lasta Suontakana) ja 1.6.1745 kuollut Vappu.
Kalvolan käräjät 15.4.1773 §5: bonde Johan Pannila ifrån Tenhola mot förra bonde Matts Michelsson ifrån Penttilä hemman och Heinus by (tiufnad). Matts Michelssons söner Johan och Henric Mattsson ifrån Heinus samt landbonde Johan Ericsson och des son Thomas ifrån Suontaka. Landbondeson Michel Marttila ifrån Tenhola. Landbonde Johan Ericssons söner Johan, Henric och Eric samt Thomas. Landbonde Johan Johansson ifrån Tenhola.
    (ä) Maria Ericsdotter, s. 1696, k. 1.5.1741 Tyrväntö,Suontaka,Mattila, ikä 45 v.
    (ii) Eric Andersson Mattila, Suontaan Mattilan isäntä, s. ennen 1682, k. 1.12.1742 Tyrväntö,Suontaka,Mattila, ikä 60 v. 1700 hautausmaksuissa 2 Erkki Antinpojan lasta Suontakana.
    () Valborg, s. noin 1679, k. 1.6.1745 Tyrväntö,Suontaka,Mattila, ikä 66 v.
    (äi) Eric.
    (ää) N.N.

Lapset:
Anders Johansson Mattila s. 13.10.1758 Tyrväntö,Suontaka,Mattila, k. 2.10.1789 Renko,Kuittila,Mustiala, ikä 30 v ja 11 kk, kummit: Eric Faven, Michel Johansson, Michel Mattsson, hru Maria Andersdr, Christin Johansdr.
Michel Johansson Mattila s. 20.7.1761 Tyrväntö,Suontaka.
Simon Johansson Giers e. Girs , s. 15.10.1762 Tyrväntö,Suontaka,Mattila. Tauluun 8
Johan Johansson Mattila , s. 1764 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 9
Gustaf Johansson, s. 18.9.1767 Tyrväntö,Suontaka,Mattila, k. 23.5.1836 Tammela,Hykkilä,Loimo, ikä 68 v ja 8 kk. 
Sophia Johansdotter Mattila , s. 1769 Hattula,Tenhola. Tauluun 11
Samuel Johansson Loimo , s. 1772 Hattula,Tenhola. Tauluun 12
Maria Johansdotter Mattila , s. 28.7.1774 Hattula,Tenhola,Aikkola. Tauluun 13
Elisabet Johansdotter Palm o.s. Mattila , s. 20.4.1777 Hattula,Tenhola,Aikkola. Tauluun 14
Helena Johansdotter Mattila s. 6.6.1779 Renko,Kuittila, k. 26.7.1779 Renko,Kuittila,Kärppälä, ikä 0 v ja 1 kk.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 8
5. Simon Johansson Giers e. Girs, (Taulusta 7, äiti Valborg Laurila)Sotilas, s. 15.10.1762 Tyrväntö,Suontaka,Mattila, k. 19.8.1846 Sääksmäki,Jutikkala, ikä 83 v ja 10 kk. Muutti oppipojaksi sedälleen Henric Johanssonille Pelkolan Rantalaan ja muun perheen perässä Renkoon 1781, jäi sinne vanhempana lapsena muun perheen muuttaessa edelleen Tammelaan. Rengon Kuittilan Mustialan torpasta pois 1784. Tuli Rengon Uudenkylän Lassilasta Suontaan Holloon 1786. General Munsterrulla för Tavastehus läns Infanterieregemente och Säxmäki Compagnie (Linie Regementes) v. 1805; Simon Giers sotilas nro 57 Suontakana.
Suontaan Hollon Silmon torpassa 1817 alkaen, 1835 merkintä bor i Sääksmäki utan fl. att. Sotilas, Tyrvännön Suontaan Somerojan ja Silmon torppari. 19.8.1846 död i Jutikkala gammal soldat enkel Simon Girs född 1762, som med frejdebevis kom ifrån Tyrväntö redan en längre tid 15 år vistats å Jutikkala död i bröstfeber 84 år gammal.
.

1. puoliso: Vihitty 7.11.1784 Renko Anna Bertilsdotter Lassila s. 24.10.1762 Renko,Uusikylä,Lassila, k. 19.6.1806 Tyrväntö,Suontaka,Someroja, ikä 43 v ja 7 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Bertil Andersson Lassila, Talollinen, s. 2.8.1723 Kaarina,Littoinen, k. 24.7.1797 Renko,Uusikylä, ikä 73 v ja 11 kk. Talollisen poika, talollinen Renko Uusikylä Lassila, isäntänä isänsä jälkeen 1747-1777. Muuttanut pois Rengosta aikanaan Vihtiin, josta palasi 1746 isänsä kuoltua taisin Renkoon.
Vuonna 1760 Uudenkylän taloista suurimman sadon korjasi Lassilan neljännesmanttaalin ja 1 3/4 äyriluvun kruunutaloa hallinnut talollinen Bertil Andersson. Lassilalla osuuksia Sairkainpään, Pitkäniityn, Rautavuoren, Riihenperän, Riihijoen, Noteroisten ja Ruokojoen niittyihin.
Kaarinan vihityt:
27.10.1717 Litois Anders Claass p Marja Jörans dr Som brudg ja kastetut 1723 2.8.1723 Litois And Nils Bertill ja 1726 18.2.1726 Cauxla And Nilss Maria ja 1729 7.11.1729 Littois Anders Nielss Catharina och ? (Lisa?).

Janakkalan käräjät 18.10.1749: bonde Bertil Andersson ifrån Nyby mot Simon Jöransson ifrån Nevilä om Muteroistenniitty äng.

Perunkirja 6.11.1797 Uusikylä Lassila: afledne gamla bonde Bertil Andersson, söner Eric, Elias, Matts och Israel, dotter Lisa gift med inhyses Johan Ericsson i Kuittila Klemola, dotter Maria gift med soldat Johan Slut i Heinäjoki, dotter Valborg gift med sockneskräddare Henric Lindros, dotter Anna gift med soldat Simon Girs, dotter Lena ogift, förmyndare bonde Eric Ericsson Kockinen i Nyby.

Janakkalan käräjät 12.3.1747: bonde Bertil Andersson ifrån Nyby och Rengo socken berättade att han erhåll cronobefallningsman herr Fredric Löfmans imission af den 23. october sidst. cronoindelt hemman i näst berörde by 1 3/4 land 1/4 mantal och 13 daler 26 öre ränta. Thes numera afledne fader Anders Bertilsson (po Nilsson).

Janakkalan käräjät 9.12.1765 §51: bonde Bertil Andersson Lassila ifrån Nyby kärde til sin granne bonde Jacob Grelsson Rekola angående slagsmål. Vihitty 1.11.1746 Renko,Muurila.
    (ä) Lisa Simonsdotter Mattila, s. noin 1722 Loppi,Launoinen,Skyttälä, k. 20.11.1777 Renko,Uusikylä, ikä 55 v.
    (ii) Anders Nilsson Lassila, Talollinen, s. ennen 1700, k. 5.1.1746 Renko,Uusikylä,Lassila, ikä 46 v. Uudenkylän Anttilan isännäksi autioon taloon 1732 Kaarinasta? ja 1747 Lassilaan. Talon nimenä myöhemminkin Anttila eller Lassila.

Kaarina Littoinen Knaapi http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5195437

Kaarina Kurala Kahma 1729 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5195310

Vuohiniemen Jaakkolan isäntä 1730, SAY http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1035620
Talossa tuolloin Rengon Kuittilan Komerin tytär Beata Jacobsdotter ja miehensä Daniel Danielsson.

1725-1727 Uusikylä Uotila Anders drg Anttila bonden, Maria h. dr. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=2786&pnum=63
Kaarina Littoinen Isotalo RK 1721-1727 sivu 41 drg Anders Nilsson (yliviivattu ehtoollisella 1722-1724) hru Maria Jöransdotter (yliviivattu ehtoollisella 1722-1724), Littoinen Knaapi sivu 42 drg Anders Nilsson (ehtoollismerkintä 1727) hru Maria Jöransdr (ehtoollismerkintä 1727). Ravattula Sutela 71 dreng Anders Nilsson (yliviivattu ehtoollismerkinnät 1726-1727), hru Maria Jöransdr (yliviivattu ehtoolliserkinnät 1726-1727). Haga sivu 28 drg Anders Nilsson (ylivedetty ehtoollismekinnät (1724-1726).
Littoinen Knaapi RK 1728-1734 drg Anders Nilsson (ylivedetty) hru Maria Jöransdr (ylivedetty ehtoollismerkintä 1729). Vihitty 27.10.1717 Kaarina,Littoinen.
    () Maria Jöransdotter, s. 7.8.1698 Kaarina,Littoinen, k. 20.1.1767 Renko,Uusikylä, ikä 68 v ja 5 kk.
    (äi) Simon Johansson Mattila e. Oinola, Skyttälä, Sotilas, talollinen, s. 1687 Loppi,Launonen, k. 4.10.1767 Renko,Muurila,Mattila, ikä 80 v. Vuonna 1748 Uotilan ja Anttilan alapuolella sijaitsi talollinen Simon Johanssonin asuma viiden äyriluvun Mattila. Mattilalla oli kylän pelloilla kolmanneksi suurimmat sarka-alat; niille kirjattiin sato 11 tynnyrinalalta ja 22 1/8 kapalta. Talo sai lähes 90% viljastaan Konginpellon ja Heinisillanpuolenpellon saroista. Loppu kymmenosa sadosta saatiin Kuittilanpuolenpellosta.
Vihkiminen 1. avioon 26.12.1707 Launois Oinola Sim. Joh.ss. Brita Erichs dr. Loppis by Kena.
Vihkiminen 2. avioon 1.3.1729 Loppis Kyrkioby Simon Johansson Margeta Henricks:dr Murila by.
Ilmeisesti Launosen kylän Oinolan talon poika, veli Matts Johansson joka kuollut siellä 22.1.1748 född. 19/9 1685.
Lapsista Sophia (s. 2.1710 Loppi Skyttälä) vihitty Muurilan Mattilassa 28.12.1735 Muurilan Uotilan emännäksi. Eric (s. 1712 Loppi) vihitty 28.12.1735 Lisa Mattsdotterin kanssa ja Lisa (s. 1722 Loppi) 1.11.1746 Uudenkylän Lassilan emännäksi.
Muurilan Mattilaan v. 1752 Valborg Henricsdotter.

Lopen käräjät 1729: Dömdes Simon Johansson som nu är i Murila..betala til Anders Nilsson i Loppis by, til Matts Carlsson i Topeno by...myös kaksi muuta velkajuttua peräkkäin.

Lopen käräjät 1729: Rotebönderna Lars Ericsson, Christer Ericsson och Matts Johansson ifrån Launois..deras förra soldat Simon Johansson Skytte som nu är i Muurila...


Janakkalan käräjät 26.3.1753: bonde Simon Johansson ifrån Muurila, thes åboen Mattila kronohemman, med sin son Christer, stiufson Petter Johansson, fader Johan Henricsson.
Janakkalan käräjät 30.3.1758 §4: bonde Simon Johansson i Muurila, öfwer sin stiufson Petter Johansson. Vihitty 26.12.1707 Loppi,Kirkonkylä,Kena.
    (ää) Brita Erichsdotter Kena, s. noin 1687 Loppi,Kirkonkylä, k. ennen 1729 Loppi,Launonen, ikä 42 v.

2. puoliso: Vihitty 4.10.1807 Hattula Lisa Johansdotter Tenholtzs. 29.8.1772 Hattula,Tenhola,Saksala, k. 20.8.1811 Tyrväntö,Suontaka, ikä 38 v ja 11 kk. Vihittäessä Simon kanssa piika Tenholan Saksalassa.
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15545&pnum=227
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15546&pnum=197
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15546&pnum=194
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15547&pnum=210. Muuttanut: Tenholasta 1796 til Tavastehus (Kirstula).
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Jacobsson Tenholtz e. Tenholt, Rakuuna, s. 1.11.1746 Hattula,Tenhola,Pannila, k. 5.1.1800 Hattula,Tenhola, ikä 53 v ja 2 kk. Perheen perässä merkintä här bor Christer och hustru Beata eli Johanin appivanhemmat.
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15540&pnum=184

Johan Tenholan Saksalassa vuodesta 1769.
    (ä) Valborg Christersdotter, s. 14.3.1747 Tyrväntö,Mälkiäinen, k. 5.1.1800 Hattula,Tenhola, ikä 52 v ja 9 kk. Tenholassa Valborg perheessä merkintä här bor Christer och des hru Beata.
    (ii) Jacob Mattsson, Reservin sotilas, paimen, s. 1721, k. 1770 Hattula,Tenhola,Pannila, ikä 49 v. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=208&pnum=171
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=145&pnum=163
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=144&pnum=175
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15540&pnum=188.
    () Beata Mattsdotter, s. 1719.
    (äi) Christer Mattsson Nikkilä, Renki, lampuoti Äimälässä, torppari Retulassa, s. 1720 Hauho,Kirkonkylä. Vihitty 31.12.1741 Tyrväntö,Mälkiäinen.
    (ää) Beatha Hendricsdotter Ollila, s. 18.8.1721 Sääksmäki,Ritvala, k. ennen 16.1.1769 Tyrväntö,Lepaa, ikä 47 v ja 4 kk. Perunkirja 16.1.1769 Lepaa: backstugadrg Christer Mattsson, afledne hru Beata Henricsdotter, son Carl, dotter Valborg omyndiga. Förmyndare mosterman torpare Simon Simonsson Niittymäki ifrån Lepas. Velkoja til mölnare Gustaf Thomasson Apia,til dragon Michel Hagelberg ifrån Vesunda.
3. puoliso: Vihitty 19.8.1813 Tyrväntö,Suontaka Elisabet Michelsdotter s. 1768 Hauho, k. 19.6.1830 Tyrväntö,Suontaka, ikä 62 v. Vihittäessä Simon kanssa leski Suontakaa.
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5763155
.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 9
5. Johan Johansson Mattila, (Taulusta 7, äiti Valborg Laurila)Torppari Hykkilän Loimossa ja renki Lunkaan Mäkilässä, s. 1764 Tyrväntö,Suontaka, k. 25.2.1808 Tammela,Lunkaa, ikä 44 v. Muuttanut: Rengon Kuittilan Mustialasta til Kaurainen v. 1780.

Puoliso: Vihitty 4.10.1798 Tammela,Haudankorva,Kossila Brita Abrahamsdotter Kossila s. 11.2.1774 Tammela,Haudankorva,Kossila, k. 18.3.1808 Tammela,Lunkaa, ikä 34 v ja 1 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Abraham Henricsson Kossila, Talollinen, s. 9.8.1742 Tammela,Haudankorva, k. 6.5.1798 Tammela,Haudankorva, ikä 55 v ja 8 kk. Vihitty 27.10.1765 Tammela.
    (ä) Brita Jacobsdotter Jaska, s. 18.1.1744 Tammela,Järvenpää, k. 5.7.1834 Tammela,Haudankorva, ikä 90 v ja 5 kk.
    (ii) Henric Jacobsson Kossila, s. 1720 Tammela,Haudankorva, k. 23.12.1795 Tammela,Haudankorva, ikä 75 v. Vihitty 20.9.1741 Tammela.
    () Carin Mattsdotter Selkälä, s. 18.10.1722 Tammela,Hevonniemi, k. 1.12.1787 Tammela,Haudankorva, ikä 65 v ja 1 kk.
    (äi) Jacob Johansson Jaska, Talollinen, s. 1712 Tammela,Linikkala, k. 30.6.1788 Tammela,Järvenpää, ikä 76 v. Tammelan käräjät v. 1731: corporal Jöran Jacobsson ifrån Järvenpää, tagit til hielp bondeson Anders Andersson ifrån Tammela by, gift med sin hustrus systersons dotter Valborg Johansdotter. Jöran Jacobssons broder bonde Jacob Jacobsson som den andra hälften brukar.
Tammelan ja Someron käräjät 11.1.1748: Jacob Johansson ostanut vuonna 1740 puolet Järvenpään Jaskan talosta nyt edesmenneeltä sotilaalta Anders Anderssonilta. Todistetaan että Anders Andersson on laillisella saannilla saanut talon edesmenneeltä korpraalilta Jöran Jacobssonilta vuonna 1731 ja edelleen myynyt 23.1. vieraiden miesten läsnäollessa renki Jacob Jacobssonille (=Johanssonille) (60 daler kopparmynt ja elatus korpraalinleskelle Anna Carlsdotterille (=Cnutsdotter), Myönnetään 1. lainhuuto Jacob Johanssonille.

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5415086

Vihittäessä Loimaan Kauhanojalla. 1729-1735 renki Ypäjän Perttulan Jaakkolassa. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5415086. Vihitty 3.3.1735 Ypäjä,Perttula,Jaakkola.
    (ää) Anna Mattsdotter, s. 1712 Jokioinen,Vaulammi, k. 1.6.1771 Tammela,Järvenpää, ikä 59 v. Perukirja 5.12.1771 Tammela Järvenpää Jaska hemman: bondehustru Anna Mattsdotter som genom döden aflidit, enklingen Jacob Johansson, söner Johan och Matts samt döttrar Brita och Maria af hwilka Brita är gift med bondesonen Abraham Henricsson Kossila ifrån Haudankorva. Jorden eller detta halfwa Jaska hemman som Jacob och hans afledne hustrus köpte skattejord efter köpebrefwet af den 27.11.1740.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 11
5. Sophia Johansdotter Mattila, (Taulusta 7, äiti Valborg Laurila) s. 1769 Hattula,Tenhola, k. 25.12.1861 Loppi,Vojakkala, ikä 92 v.

Puoliso: Vihitty 30.9.1792 Renko,Mustiala Matts Johansson Heinu Uudistilallinen Vojakkalan Heinussa, s. 25.8.1765 Loppi,Vojakkala, k. 2.4.1831 Loppi,Vojakkala, ikä 65 v ja 7 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Johansson Pekkala, s. 4.2.1731 Loppi,Vojakkala, k. 21.4.1784 Loppi,Vojakkala, ikä 53 v ja 2 kk. Vihitty 26.12.1758 Loppi,Vojakkala.
    (ä) Carin Simonsdotter Kurkela, s. 26.9.1732 Loppi,Kirkonkylä, k. 13.11.1809 Loppi,Vojakkala, ikä 77 v ja 1 kk.
    (ii) Johan Andersson Pekkala, s. 18.5.1704 Loppi,Vojakkala. Vihitty 28.12.1727 Tammela,Kaukola.
    () Lisa Jacobsdotter Huokana, s. 4.1.1703 Tammela,Kaukola, k. 16.2.1768 Loppi,Vojakkala, ikä 65 v ja 1 kk.
    (äi) Simon Jacobsson Kurkela, s. 1707 Loppi,Kirkonkylä, k. ennen 1738 , ikä 31 v. Lopen käräjät 20.9.1737: afledne bonde Smon Jacobssons enka Lisa Marcusdotter, svärfader Jacob Ericsson...barns moderbroder bonde Erics Marcusson Såltti i Läyliäis.
    (ää) Lisa Marcusdotter Soltti, s. 7.4.1705 Loppi,Läyliäinen, k. 18.5.1775 Loppi,Kirkonkylä, ikä 70 v ja 1 kk.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 12
5. Samuel Johansson Loimo, (Taulusta 7, äiti Valborg Laurila) Uudistilallinen Hykkilän Loimossa, s. 1772 Hattula,Tenhola, k. 28.10.1841 Tammela,Hykkilä, ikä 69 v.

Puoliso: Vihitty 24.11.1807 Tammela,Hykkilä Eva Henricsdotter Palmumäki s. 29.11.1783 Tammela,Kuusto, k. 21.5.1863 Tammela,Hykkilä,Loimo, ikä 79 v ja 5 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric Thomasson Palmumäki, Lampuoti, s. 17.1.1758 Tammela,Kuusto, k. 18.5.1835 Tammela,Luntila, ikä 77 v ja 4 kk. Avioton. Vihitty 12.10.1777 Tammela,Kuusto.
    (ä) Valborg Simonsdotter Järn, s. 29.3.1758 Jokioinen,Pellilä, k. 12.12.1833 Tammela,Luntila, ikä 75 v ja 8 kk.
    (ii) Thomas Mattsson Svala, Sotilas, s. 5.3.1735 Tammela,Haudankorva, k. 24.12.1805 Tammela, ikä 70 v ja 9 kk. Perukirja 23.11.1807 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6703576. Vihitty 19.9.1762 Tammela.
    () Eva Johansdotter, s. 21.12.1735 Tammela,Kytö,Silva, k. 12.2.1804 Tammela, ikä 68 v ja 1 kk.
    (äi) Simon Järn, Sotilas. Vihitty 6.10.1745 Tammela,Luntila,Sipilä.
    (ää) Brita Jacobsdotter.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 13
5. Maria Johansdotter Mattila, (Taulusta 7, äiti Valborg Laurila) s. 28.7.1774 Hattula,Tenhola,Aikkola, k. 30.6.1826 Tammela,Hykkilä,Loimo, ikä 51 v ja 11 kk.

Puoliso: Abel Johansson Pekkala Uudistilallinen, itsellinen, s. 13.1.1774 Loppi,Vojakkala.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Johansson Pekkala, s. 4.2.1731 Loppi,Vojakkala, k. 21.4.1784 Loppi,Vojakkala, ikä 53 v ja 2 kk. Vihitty 26.12.1758 Loppi,Vojakkala.
    (ä) Carin Simonsdotter Kurkela, s. 26.9.1732 Loppi,Kirkonkylä, k. 13.11.1809 Loppi,Vojakkala, ikä 77 v ja 1 kk.
    (ii) Johan Andersson Pekkala, s. 18.5.1704 Loppi,Vojakkala. Vihitty 28.12.1727 Tammela,Kaukola.
    () Lisa Jacobsdotter Huokana, s. 4.1.1703 Tammela,Kaukola, k. 16.2.1768 Loppi,Vojakkala, ikä 65 v ja 1 kk.
    (äi) Simon Jacobsson Kurkela, s. 1707 Loppi,Kirkonkylä, k. ennen 1738 , ikä 31 v. Lopen käräjät 20.9.1737: afledne bonde Smon Jacobssons enka Lisa Marcusdotter, svärfader Jacob Ericsson...barns moderbroder bonde Erics Marcusson Såltti i Läyliäis.
    (ää) Lisa Marcusdotter Soltti, s. 7.4.1705 Loppi,Läyliäinen, k. 18.5.1775 Loppi,Kirkonkylä, ikä 70 v ja 1 kk.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 14
5. Elisabet Johansdotter Palm o.s. Mattila, (Taulusta 7, äiti Valborg Laurila) s. 20.4.1777 Hattula,Tenhola,Aikkola, k. jälkeen 1855 , ikä 78 v.

1. puoliso: Vihitty 28.1.1808 Tammela,Loimo Anders Bertilsson Kivilammi Torppari, s. 4.4.1785 Tammela,Saari, k. 1.4.1830 Tammela,Saari, ikä 44 v ja 11 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Bertil Andersson Heikkilä, Torppari, s. 15.8.1759 Tammela,Pappila, k. 14.5.1827 Tammela,Saari, ikä 67 v ja 8 kk. Vihitty 2.6.1782 Tammela.
    (ä) Helena Mattsdotter Heikkilä, s. 27.3.1762 Tammela,Saari,Heikkilä torp, k. 26.12.1795 Tammela,Saari, ikä 33 v ja 8 kk. Perukirja 22.12.1796: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6703325.
    (ii) Anders Simonsson Pekola, Torppari, s. 14.11.1716 Tammela,Linikkala, k. 6.5.1770 Tammela,Pappila, ikä 53 v ja 5 kk. Vihitty 28.12.1755 Tammela,Kuusto.
    () Valborg Mattsdotter Lana, s. 20.3.1729 Tammela,Kuusto, k. 26.8.1759 Tammela,Pappila, ikä 30 v ja 5 kk.
    (äi) Matts Jacobsson Heikkilä, Sotilas, torppari, s. 1735 Tammela,Mansikkaniemi, k. 30.11.1798 Tammela,Saari,Heikkilä torp, ikä 63 v. Vihitty 16.4.1759 Tammela,Saari.
    (ää) Brita Michelsdotter, s. 16.8.1730 Tammela,Saari, k. 21.7.1792 Tammela,Saari,Heikkilä torp, ikä 61 v ja 11 kk.

2. puoliso: Vihitty 25.6.1833 Tammela,Hevonniemi Thomas Henricsson Palm Sotilas, torppari, s. 14.9.1763 Tammela,Kytö,Heikkilä, k. 11.4.1843 Tammela,Hevonniemi, ikä 79 v ja 6 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric Johansson Similä, s. 18.6.1715 Tammela,Linikkala, k. 20.4.1788 Tammela, ikä 72 v ja 10 kk. Vihitty 13.12.1752 Tammela,Kytö,Heikkilä.
    (ä) Maria Thomasdotter Heikkilä, s. 1731 Tammela,Linikkala, k. 21.4.1792 Tammela,Linikkala, ikä 61 v.
    (ii) Johan Jacobsson Similä e. Jaska, Lampuoti Linikkalan Similässä, s. 24.6.1685 Tammela,Järvenpää, k. 4.5.1760 Tammela,Järvenpää, ikä 74 v ja 10 kk. Henkikirja 1722 Linikkala, Johan landbonde, Valborg hru, Henric drg, Karin piga. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=213. Vihitty 2.10.1704 Tammela,Vieremä.
    () Agneta Mattsdotter, k. ennen 1719 Tammela,Linikkala.
    (äi) Thomas Josephsson Storm e. Pinni, Rakuuna, talollinen, s. 1706 Tammela,Jänhijoki, k. 10.2.1758 Tammela,Kytö,Heikkilä, ikä 52 v. Pääkatselmus v. 1728: född i Tammela socken Jänhijoki by, 22 år gammal, gift, tienst 1 år.
Pääkatselmus v. 1734: 29 år gammal finne, gift, tienst 8 år. Vihitty 25.4.1728 Tammela,Liinikkala.
    (ää) Maria Mattsdotter, s. 1700, k. jälkeen 1777 , ikä 77 v.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 15
4. Gustaf Sigfridsson Laurila, (Taulusta 3, isä Sigfrid Laurila)Laurilan isäntä, s. 1745 Tyrväntö,Suotaala, k. 6.2.1773 Tyrväntö,Suotaala,Laurila, ikä 28 v. Perunkirja 30.4.1773 Suotaala Laurila: enka Anna Emmnuelsdr, 3.2. afledne man Gustaf Sigfridsson, son Eric 6, Thomas 3 år, förmyndare broder Pehr Sigfridsson och bonden Matts Henricsson Anttila. Laurila hemman är skatte och augment under Pardala rusthåll i Säxmäki socken. Velkoja til afledne Gustaf Sigfridssons broder Per Sigfridsson, förra bonde Adam Jöransson. til enka Anna Emmanuelsdotter halfbroder landbonde Thomas Ericsson i Kärsälä. Allekirjoitus Matts Henricsson Anttila på mina pupillers vägnar.

Pälkäneen käräjät 1.12.1768 §8: bonde Gustaf Sigfridsson Laurila ifrån Suotaala, laga fastebref den 1.12.1768.

Puoliso: Vihitty 31.3.1766 Hattula Anna Emmanuelsdotter Kärsäläs. 27.1.1747 Hattula,Kärsälä, k. 2.4.1787 Tyrväntö,Suotaala, ikä 40 v ja 2 kk, kummit: Michel Ericsson ifrån Anomaa, Carl Henricsson i Mierola, Henric Ericsson ifrån Ihalempi, Valborg Carlsdr i Anomaa, Ingeborg Persdr i Vesunti, Lisa Andersdr i Kärsälä.
Puolison vanhempia:
    (i) Emmanuel Henricsson Kärsälä, Rusthollari, s. 1701 Hattula,Kärsälä, k. 23.4.1769 Hattula,Kärsälä, ikä 68 v. Henkikirja 1722 Kärsälä Emmanuel Henricsson, Kirstin mor. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=232

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Kärsälä Mårten Olofsson eller Emmanuel Henricsson, optagit war detta hemman åhr 1725...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295841

Perukirja Kärsälä augmentshemman under Vesunda 21.9.1769: Framledne landbonde Emmanuel Henricsson, enka Beata Thomasdotter, tre söner och twå döttrar, Emmanuel gift med boställebondedotter i Rahkoila by, Eric 20 år och Henric 18 år, bortgift dotter Christina med rusthållare Henric Henricsson, död. twå barn, dotter Anna gift med boställebonde Gustaf Sigfridsson Laurila ifrån Suotaala. Henric och Erics förmyndare framledne faders mosterson rusthållare Michel Ericsson Anomaa. Beata Thomasdotters son af första giftet Thomas Ericsson. Vihitty 6.6.1736 Tyrväntö,Mälkiäinen.
    (ä) Beata Thomasdotter Maula, s. 17.1.1712 Pälkäne,Tauriala, k. 18.7.1777 Hattula,Kärsälä, ikä 65 v ja 6 kk. Mälkiäinen Parkkari 1729 Erich lb, Margareta syster, 1730 Erich Jacobsson lb, Margareta syster, 1731 Eric Jacobsson lb, Johan bror, 1733 Eric Jacobsson lb, Kirstin syster,Johan bror, 1734 ja 1735 Eric Jacobsson lb, Beata hru, Kirstin syster,Johan bror, 1736 Johan lb, Kirstin syster.

Hattulan käräjät 25.11.1766 §47: dragon Henric Beman ifrån Vesunda mot bonde Emmanuel Emmanuelsson och des bröder Thomas och Eric Emmanuelsson samt moder enka Beata Thomasdotter och piga Margareta Jeremiasdotter alla ifrån Kärsälä.
    (ii) Henric Henricsson Kärsälä, Kärsälän isäntä, s. 1654 Hattula,Kärsälä, k. 15.1.1750 Hattula,Kärsälä, ikä 96 v. Kärsälän tarkastus 23.10.1725: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41031478 ja http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41031365 ja päätös http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41031536

Rippikirja 1720 Henric Henricsson, hru Kirstin Jacobsdr, Emmanuel Henricsson, Maria Henricsdr, Kirstin Henricsdr, pig Agnes Mattsdr, S. Johan Johansson. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24847818.
    () Kirstin Jacobsdotter, s. 1680, k. 9.5.1758 Hattula,Kärsälä, ikä 78 v.
    (äi) Thomas Ericsson Eskola, Tålfman Taurialan (Konkkis) Eskolassa, s. 1668, k. 20.9.1724 Pälkäne,Ruotsila,Maula, ikä 56 v. Tålfman Taurialan Eskolan isäntä 1699-1713.
SAY Tauriala Eskola
1694 Mårten Andersson, Maria hru.
1699 Thomas Ericsson.
1707 Thomas Ericsson, Kirstin hru.
1711 Thomas Ericsson, Kirstin hru, Kirstin dotter, Anders bror.
1713 Thomas Ericsson, Kirstin hru, Kirstin dotter, Anders son.
Pälkäneen, Sahalahden ja Kulsialan käräjät v. 1699: Otetaan en ährlig Thomas Ericsson Taurialasta lautamieheksi.
Pälkäneen käräjät v. 1724: Henric Jacobsson i Taurala, Matts Henricsson ifrån Töydänniemi ja Matts Ericsson ifrån Kirpu anovat vapautusta takauksesta johon ovat menneet nyt edesmenneen Ruotsilan lautamiehen Thomas Ericssonin puolesta.
Henkikirja v. 1722 Tauriala Eskola, Thomas Ericsson, Christin hustru, Lisa dr.
    (ää) Chirstina Grelsdotter Sihvola, s. 1673 Pälkäne,Luikala, k. 24.7.1740 Pälkäne,Ruotsila,Maula, ikä 67 v.

Lapset:
Helena Gustafsdotter Laurila s. 13.1.1767 Tyrväntö,Suotaala.
Eric Gustafsson Laurila , s. 3.4.1768 Tyrväntö,Suotaala. Tauluun 16
Thomas Gustafsson Laurila s. 14.11.1770 Tyrväntö,Suotaala, k. 1775 Tyrväntö,Suotaala, ikä 5 v.
Anna Gustafsdotter Laurila s. 5.9.1773 Tyrväntö,Suotaala.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 16
5. Eric Gustafsson Laurila, (Taulusta 15, isä Gustaf Laurila)Laurilan isäntä, s. 3.4.1768 Tyrväntö,Suotaala, k. 20.4.1838 Tyrväntö,Suotaala, ikä 70 v ja 0 kk.

Puoliso: Vihitty 27.12.1796 Tyrväntö Eva Thomasdotter Anttila s. 1.12.1775 Tyrväntö,Suotaala, k. 6.1.1841 Tyrväntö,Suotaala, ikä 65 v ja 1 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Thomas Mattsson Anttila, s. 29.10.1745 Tyrväntö,Suotaala, k. 19.12.1825 Tyrväntö,Suotaala, ikä 80 v ja 1 kk. Vihitty 17.6.1770 Hattula.
    (ä) Maria Carlsdotter Kupila, s. 1.3.1750 Hattula,Nihattula, k. 2.6.1799 Tyrväntö,Suotaala, ikä 49 v ja 3 kk.
    (ii) Matts Henricsson Anttila, Talollinen, s. 1715 Tyrväntö,Suotaala, k. 17.8.1800 Tyrväntö,Suotaala, ikä 85 v. Vihitty 26.12.1742 Sääksmäki.
    () Valborg Johansdotter Kasila, s. 13.2.1722 Sääksmäki,Vedentaka, k. 7.1.1785 Tyrväntö,Suotaala, ikä 62 v ja 10 kk. Perunkirja 6.10.1785 Suotaala Anttila: bonde Matts Henricsson, hru Valborg Johansdotter död 1.1785, son Thomas, döttrar Maria, Brita, Elisabet, Anna och Helena. Maria gift med rusthollare Johan Mattsson Jussila i Månaala, Brita gift med bonde Eric Mattsson Achtila i Mervis, Elisabet gift med bondeson Johan Gustafsson Uotila i Ihalempi, Anna trolofvad med rusthållson Henric Mattsson ifrån Paino. Anttila hemman är skatte.
    (äi) Carl Henricsson Kupila, Talollinen, s. 1721 Hattula,Nihattula, k. 12.11.1788 Hattula,Nihattula, ikä 67 v. Vihitty 26.12.1746 Hattula.
    (ää) Maria Michelsdotter Uotila, s. 1729 Hattula,Ihalempi, k. 4.1.1796 Hattula,Nihattula,Kupila, ikä 67 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 17
3. Margareta Jöransdotter Laurila, (Taulusta 2, isä Jöran Laurila)s. 1703 Tyrväntö,Suotaala, k. 1727 Hattula,Pekola, ikä 24 v. Kuolinitiet 1727 Pekola Jaackola Elias hustro uti kyrck. bårkl. 6:16.

Puoliso: Elias Davidsson JaakkolaTalollinen, s. noin 1700 Hattula,Pekola,Jaakkola, k. 17.4.1783 Hattula,Pekola,Jaakkola, ikä 83 v. Henkikirja 1722 Pekola Elias Davidsson, Maria syster. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=231

Hattulan käräjät v. 1726: Påstmästere Johan Holleens granne Elias Davidsson i Pekola. Holleen optagit en cronohemman i samma by (Mattila).

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Hattula Pekola Mårten Grelsson eller Elias Dawidsson Jacola, skatte 1727, Elias Dawidsson är gammal åboo. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295805.
Puolison vanhempia:
    (i) David Mattsson Jaakkola, Talollinen, s. 1638 Hattula,Kouvala, k. 12.10.1738 Hattula,Pekola,Jaakkola, ikä 100 v. Pekolan Jaakkolan isäntä 1707-1713. Vihittäessä sotilas Hattulan Kånnalan? kylästä. Tarkoittanee Kouvala. Mainitaan Kouvalassa renkinä ja sotilaana 1682-1694. Pekolan Jaakkola 1707 David Mattsson bör upvisa frihets bref.

Henkikirja 1720 Jaakkola David Mattsson, hru Walborg Påhlsdr, Elias Davidsson, Maria Davidsdr, p. Brita Danielsdr, pig Margareta Johansdr, Maria Henricsdr. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24847847. Vihitty 6.1.1698 Vanaja,Järviö.
    (ä) Valborg Påhlsdotter Mikkola, s. 1662 Vanaja,Järviöinen, k. 24.12.1742 Hattula,Pekola,Jaakkola, ikä 80 v.
    (äi) Påhl Johansson Mikkola, Järviöisten Mikkolan isäntä, s. Vanaja,Järviöinen, k. Vanaja,Järviöinen.
    (ää) Margareta Sigfridsdotter, Tolfmans moder, k. 1718 Vanaja,Järviöinen.

Lapset:
Petter Eliasson Laurstedt Armovuodensaarnaaja Virolahdella, s. 19.6.1727 Hattula,Pekola, k. 16.2.1782 Virolahti, ikä 54 v ja 7 kk, kummit: Klockaren Henrich Oikolenius, Johan Henricsson, hru Anna Maria Ahlman i Pekola, jungfru Ingeborg Christersdr i Pekola. Petter Laurstedt Petrus Eliæ 7478. * noin 1730. Talollisen poika Hattulasta. Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilas. Turun katedraalikoulun oppilas 17.2.1746 (in cl. conrect., Hattulens. e schola Tavastb.) – 17.6.1749 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1749 Laurstedt Petr. Tav _ 425. Vihitty papiksi Haminan hiippakunnassa 1.8.1759. — Suomenniemen vt. kappalainen 1759–64. Apulaispappina Haminan hiippakunnassa. Lappeenrannan pedagogi 1773–80. Armovuodensaarnaaja Virolahdella noin 1780. K. Virolahdella 16.2.1782. Naimaton.

Mainitaan kummilistoissa Tyrvännön Suotaalassa 29.6.1746 Suotaalan Innala Petter Laurstedt, 30.1.1749 Suotaala Hannukkala mons Petter Laurstedt, 18.5.1753 Suotaala Anttila studenten Petter Laurstedt, 19.11.1754 Suotaala Hannukkala hr Petter Laurstedt.
Johan Eliasson s. 19.6.1727 Hattula,Pekola, k. 1727 Hattula,Pekola, ikä 0 v, kummit: Grels Sundberg, Christer Christersson i Pekola, hru Sophia Catharina Ahlman i Pekola, hru Maria Gustafsdr i Rahkoila.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 18
3. Brita Jöransdotter Laurila, (Taulusta 2, isä Jöran Laurila) s. Tyrväntö,Suotaala, k. jälkeen 1751 Hausjärvi. Drag hustru Turkhauta Torttila 1731-1751.

Puoliso: Matts Henricsson HuusmanRakuuna Turkhauta Torttila nro 54, s. noin 1705 Janakkala, k. 1.6.1770 Hausjärvi,Selänoja, ikä 65 v. Uudenmaan ja Hämeen rakuunarykmentin Everstiluutnantin komppania. Saa eron 1758 katselmuksessa. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=18200&pnum=60

Hauhon käräjät 1730: dragon Matts Henricsson i Turkhauta hustru Brita Jöransdotters moderbroder Jacob Michelsson i Vuolijoki. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=32594668

Kummina Turkhaudan Torttilassa 1732, dragoun Matts Henricsson.

Torttilassa haudataan kaksi rakuuna Matts Henricssonin lasta vuonna 1740.

Lapset:
Simon Mattsson s. 28.10.1739 Hausjärvi,Turkhauta,Torttila, k. 3.2.1740 Hausjärvi,Turkhauta,Torttila, ikä 0 v ja 3 kk, kummit: Petter Sigfridsson, Abraham Mårtensson, Carl Isacsson, hru Brita Sigfridsdotter, hru Beata Sigfridsdr alla i Turkhauta.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 19
2. Elin Thomasdotter Laurila, (Taulusta 1, isä Thomas Laurila) s. Tyrväntö,Suotaala, k. 1734 Tyrväntö,Suontaka,Eskola.

Puoliso: Henric Jacobsson Pannila e. Mikkola Mura EskolaLampuoti Suontaan Eskolassa ja Tenholan Pannilassa 1712-1721, s. Tyrväntö,Suontaka, k. 1721 Hattula,Tenhola,Pannila. Tyrvännön rk Suontaka Muraja 1698-1703: Jacob Ericsson, Brita hustru, Henric son, Elin hustru, Michel Henricsson, Daniel son, Lisa dotter.

Tyrvännön rk Suontaka Muraja 1704-1709: Henric bonde, Elin hru, Jacob fader, Britha moder, Michel 90, Daniel 92, Lisa 95, Thomas 99, Lisa flicka i Prästegård, Anna dotter 1707.

Tyrvännön rk Suontaka Eskola 1720-luvun loppu: Henric Jacobsson, hru Elin Thomasdr, Johan Sigfridsson, Sophia Henricsdr, Anna Henricsdr, Maria Jacobsdr.

Hattulan käräjät v. 1738: bonde Henric Jacobsson Eskolas i Suontaka måg och arfvinge Jacob Sigfridsson ifrån sammanstädes. Velka Hans Schelen perikunnalle.
Puolison vanhempia:
    (i) Jacob Ericsson Muraja, Lampuoti Suontakana, s. Tyrväntö,Suontaka. Tyrväntö rippikirja, 1695-1698: landbonde Jacob Ericsson, Brita hru, Anders son, Brita hru, Henric son, Caisa hru död, Daniel son, Lisa dotter.
Tyrväntö rippikirja, 1698-1703, Suontaka Muraja: Jacob Ericsson, Brita hru, Henric son, Elin hru, Michel Henricsson, Daniel son, Lisa dotter.
Tyrväntö rippikirja, 1698-1703, Suontaka Sipilä sätterie: landbonde Jacob Ericsson, Brita hru, Henric son, Elin hru, Elisabeta dotter i Säxmäki, Jacob son.
    (ä) Brita Mattsdotter Hollo, s. Tyrväntö,Suontaka.
    (äi) Matts Cnutsson Hollo, Hollon isäntä, s. Tyrväntö,Suontaka.
    (ää) Elisabet.

Lapset:
Thomas Henricsson Eskola s. 1699 Tyrväntö,Suontaka.
Maria Henricsdotter Eskola s. Tyrväntö,Suontaka.
Johan Henricsson Pannila , s. 1699 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 20
Sophia Henricsdotter Eskola , s. 1702 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 33
Anna Henricsdotter Eskola s. 1707 Tyrväntö,Suontaka.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 20
3. Johan Henricsson Pannila, (Taulusta 19, äiti Elin Laurila)Talollinen, s. 1699 Tyrväntö,Suontaka, k. 24.4.1755 Hattula,Tenhola,Pannila, ikä 56 v. Henkikirja 1722 Tenhola Johan Henricsson, Walborg hru, Johan drg. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=218

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Hattula Tenhola Carl DeLaMotte eller Johan Henricsson Pannila, skatte 1728, Johan Henricsson gl åboens son äger 1 par oxar..http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295817

Perunkirjoitus 31.5.1755 Tenhola Pannila afl. bonde Johan Henricsson, framl. hru Valborg Johansdotter, tre söner Gustaf, Johan och Matts Johanssöner, tre döttrar Anna, Maria och Brita Johansdöttrar. Anna gift med rusthållare Eric Mattsson ifrån denna Tenhola by, Maria med borgare i Tavastehus Samuel Pellmark, förmyndare Johan Henricssons systerson bonde Henric Mattsson ifrån Suontaka. Pannila hemman är crono.

Puoliso: Valborg Johansdotter Könnöläs. Kalvola,Könnölä, k. ennen 12.7.1753 Hattula,Tenhola. Perunkirjoitus 12.7.1753 Tenhola Pannila, enklingen Johan Henricsson, afl. hru Valborg Johansdr, tre söner Gustaf, Johan och Matts, tre döttrar Anna, Maria och Brita. Anna gift med rusthållare Eric Mattsson i Tenhola, omyndiga barns förmyndare framledne Valborg Johansdotters systerson bonde Henric Jacobsson ifrån Könnölä. Thetta Pannila hemman ähr crono.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Staffansson Könnölä, Talollinen Könnölässä, s. 1647 Kalvola,Könnölä, k. 6.6.1759 Kalvola,Könnölä, ikä 112 v. Mainitaan vuonna 1753 106 vuotiaaksi.
SAY 1691 Staffan Clemetsson, Valborg hru.
SAY 1694 Johan Staffansson, Valborg mor, Johan son, Margareta hru, Eric bror.
SAY 1708 Johan Staffansson, Maria hru, Henric bror, Eric bror.

RK 1720 Moijala Johan Staphansson, hru Margareta Ericsdotter, Maria Johansdr, Anna Johansdr, Carin Ericsdr, Jacob Michelsson, Hans Holmström, hru Margareta Thomasdr, Maria Carlsdr, Ingeborg Michelsdr, inh Jacob, Sophia. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24847917

Henkikirja 1722 Leiniälä, Johan Staffansson, Maria dotter. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=230

RK 1730-1736 Johan bonde, hustru, Jacob bonde, Maria hustru, Anna dotter (yliviivattu), Caisa gl mor (yliviivattu), Anna Erics?dotter, inh, Lisa hustru (yliviivattu), Lisa dotter (yliviivattu), Matts? Michelsson (yliviivattu), Jacob dreng (yliviivattu), Gustaf Michelsson, Maria piga (yliviivattu), Catharina dotter, Anders dreng (yliviivattu).
Rk 1740-1745 Johan gl bonde (1749 80 år), Sophia hustru (1749 58 år), Jacob bonde, Maria hustru, Caisa gl moder, Caisa dotter, inh Anna, Matts dreng, Walborg dotter.
RK 1747-1753 Johan gl bonde inh, Sophia hustru, Jacob bonde (yliviivattu), Maria hustru (1749 50 år), Caisa dotter måg hru (1749 21 år), Valborg dotter (1749 17 år), Caisa gl moder (1749 95 år yliviivattu), Matts dreng (1749 22 år flyttat til Hattula), Johan måg, Henric son (1749 15 år), Matts son scholaris (1749 13 år), Helena flicka (1749 16 år), Henric son s. 1749, Adam son s. 1751.
RK 1758-1763 Carl Michelsson inh s. 1696, Johan gl bonde (1755 82 år), Anna ???, Sophia hustru (1755 68 år), Maria värdinnan (1755 58 år), Henric son (1755 22 år), Valborg dotter (1755 24 år), Maria Henrics?dotter hru s. 1740, Johan måg (1755 42 år), Caisa hustru (1755 27 år), henric son (1755 19 år), Matts son scholaris, Adam son, Hedivg s. 1751, Stina s. 1763, Henric s. 1766, Henric s. 1749, Adam s. 1754, ??? s. 1761.

Hattulan käräjät v. 1699: Johan Staffansson i Kännölä, des fader nu mehra framledne Staffan Clemetsson.

Janakkalan käräjät 1707: Johan Staffansson Könnölä i Kalvola socken...broder Henric Staffansson.... Henric Mårtensson i Sauvala är Johan Staffansson kiötliga syskonebarn...sedan framkallades Lars Sigfridsson i Sauvala...Jöran Johansson i Hyrvälä, des hustru Ingrid Simonsdotter...witne Petter Johansson i Mervis, Ingrid Simonsdotter i Hyrvälä, Henric Johansson Holani i Kockast, Johan Ericsson i Pyhälax och hustru Maria i Sondula...rusthållare Jacob Bertilsson i Parola...Johan Jacobsson i Parola...Margareta Henricsdotter i Parola... http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31970573

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät v. 1699: Johan Staffanssi i Könnölä velkaa tilanvuokraaja Gustaf Boströmille, tuomitaan Henric Mårtensson i Sauvala (Tuomola) maksamaan ao velka.

Hattulan käräjät 2.9.1754 s. 986: Johan Staffansson ifrån Könnölä år 1709 hans morbror Johan Thomasson som åboet Säxniemi hemman.
    (ä) Margareta Ericsdotter, k. noin 1732 Kalvola,Könnölä.
    (ii) Staffan Clemetsson Könnölä, k. ennen 1699 Kalvola,Könnölä. Rästien tarkastus v. 1704 Könnölä Staffan Clemetsson, död uthi hunger, Johan Staffansson, förra åboen död utan egendom.

Janakkalan käräjät 1707: Vitnare Johan Staffansson i Könnölä Kalvola socken ja veljensä Henric Staffansson lyöneet turkulaista porvaria Michel Windiä. Vitnare Henric Mårtensson i Sauvala (Tuomola Kalvolassa) är Johan Staffansson kiötliga syskonebarn. Vitnare Lars Sigfridsson i Sauvala (Kalvola), Jöran Johansson i Hyrvälä och des hustru Ingrid Simonsdotter, Per Johansson i Mervis, Ingrid Simonsdotter i Hyrvälä, Henric Johansson Holmi i Koikast, Johan Ericsson i Pyhälax och hustru Maria i Sondula, rusthållare Jacob Bertilsson i Parola, sin granne Johan Jacobsson, hustru Margareta Henricsdotter i Parola.
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31970573.
    () Valborg Thomasson Isotalo, s. Kalvola,Sääksniemi.

Lapset:
Maria Johansdotter Sylviander , s. 1725 Hattula,Tenhola. Tauluun 21
Anna Johansdotter Pannila , s. 1726 Hattula,Tenhola,Pannila. Tauluun 23
Gustaf Johansson Pannila , s. 1728 Hattula,Tenhola. Tauluun 27
Brita Johansdotter Pannila , s. 3.10.1732 Tyrväntö,Tenhola. Tauluun 28
Elisabet Johansdotter Pannila s. 1734 Hattula,Tenhola, k. 15.6.1737 Hattula,Tenhola, ikä 3 v.
Johan Johansson Pannila , s. 31.11.1737 Hattula,Tenhola. Tauluun 29
Matts Johansson Sylviander , s. 10.9.1740 Hattula,Tenhola. Tauluun 30
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 21
4. Maria Johansdotter Sylviander, (Taulusta 20, isä Johan Pannila)s. 1725 Hattula,Tenhola. Vihkiminen 1. avioon: 1.12.1754 Pelkola Kartano Rusth.s. Samuel Arvedsson ja Lbd.dr.pig. Maria Mattsdr. ? Tenhola Pannila
Vihkiminen 2. avioon: 6.11.1764 Hakala ung.k. Johan Mattss. Hagberg ja borg. änk. Maria Sylviander.

1. puoliso: Vihitty 1.12.1754 Hattula,Tenhola Samuel Arvidsson PellmarckRusthollin poika, porvari Hämeenlinnassa, s. noin 1721 Hattula,Pelkola,Kartano, k. 10.5.1763 Hämeenlinna, ikä 42 v. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11527372

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11527428

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11527472.
Puolison vanhempia:
    (i) Arvid Ericsson Simola e. Lakkonen, Rusthollari, vävy Pelkolan Simolassa, s. 1666 Hattula,Tenhola,Laakkonen, k. 18.5.1756 Hattula,Pelkola, ikä 90 v. Mainitaan Tenhola Lakkosella (SAY) 1694 Arfvid bror sekä Tyrvännön vanhimmissa rippikirjoissa 1669-1694 son Arvid, 1695-1698 Arvid broder.

Hattulan kirkontilien hautausmaksut Pelkola Cartano 4.3.1722 Arfwedh Lackoises barn und.k. 3., Pelkola Cartano 15.2.1705 Arfwedh för des sal swärfad. grafföpn. und. k. 6:16.

SAY Hattula Pelkola Simola Arvid Ericsson v. 1702 alkaen ja Kaisa hru v. 1707 alkaen.

Rippikirja 1720 Kartano Arwid Ericsson, hru Carin Jacobsdr, Eric Arwidsson, Carl Arwidsson, Johan Arwidsson, p Arwid Arwidsson, pig Maria Olofsdr, inh Walborg Henricsdr, inh Beata Mattsdr, inh Johan Gust., hru Carin Hansdr, Petter Zitra, hru Carin Ericsdr, inh Agneta Mårtensdr. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24847908

Henkikirja 1722 Pelkola Arwid Ericsson, Kaisa hru, Eric son, Kaisa pig. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=229

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Pelkola Daniel Nilsson eller Arwid Simola, skatte 1726, Arwid Ericsson reparerat gl. huulen och nödige huus....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295836

Läänintilit 1729: Vapaavuosi saaneet tilat: Pelkola, skatte 1726, Arvid Ericsson eller Simola nyter 3 1/6 åhrs frihet ifrån och med 1723 til och med 1726. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12324933

Hattulan käräjät 14.11.1737: rusthållare Arvid Larsson ifrån Rättöis by och Ackas socken, des svåger rusthållare Arvid Ericsson ifrån Pelkola, des hustru Anna Jacobsdotters faderne och möderne arf.

Omistuksen siirto Arvid Ericssonille Hattulan käräjillä 13.-15.6.1703 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=21231493
.
    (ä) Carin Jacobsdotter Simola, s. noin 1681 Hattula,Pelkola, k. 2.2.1753 Hattula,Pelkola, ikä 72 v. Perukirja 7.1.1755 Hattula Pelkola Simola rusthåll: rusthållare Arwid Ericsson, afledne hustru Karin Jacobsdotter, nio söner comminister vällärde hr Jacob Pellmarck, borgare Arwin Pellmarck i Nystad, Eric, Carl, Johan, Gustaf, Samuel, Elias och Fredric af hwilka Carl Arwidsson som warit borgare i Tavastehus död blefwen och efter sig lämnat änka Brita Mattsdotter med twenne omyndiga barn. Thetta Simola rusthåll har Arwid Ericsson med thes hustru Karin Jacobsdotter, efter hennes föräldrar, dels arf, dels af hennes syskon sig tillöst.
    (ii) Eric Larsson Lakkonen, Rusthollari Tenholan Lakkosella, s. noin 1625 Hattula,Tenhola,Lakkonen, k. 1691 Hattula,Tenhola,Lakkonen, ikä 66 v. Mainitaan Tenhola Lakkosella 1653-1654 Eric Larsson son, 1655 Eric drg, 1662 Eric ryttare ja 1663-1691. Hattulan kirkontilit hautausmaksut 1691 Tenhola Lackonen 6:-. Tyrvännön RK 1669-1694 Eric son bonde död.

Hattulan käräjät 6.-8.10.1680: Eric Larsson i Tenhola tuomitaan takaajana maksamaan Carl Hansson Ringin velka (för wigellsen). Carl tuomitaan maksamaan Ericille.

Hattulan käräjät 1684: Eric Larsson i Tenhola haastanut Hans Wenemanin käräjille, väittää että tämä on lyönyt häneen verinaarmuja. Lykätään seuraaville käräjille todistajien puuttuessa.

Ylimääräiset käräjät Hattulassa 11.9.1674: Riita Hattulan kirkossa sijaitsevan Tenholan/Pelkolan haudan omistuksesta. Kantajana Hämeenlinnan pormestari Matts Mattsson (Pelkolan Simolan omistaja) ja vastaajana Arvid Persson. Todistajina kyrkoherden vällärde hr Hemming Hollonius, Clemet Ericsson i Kyrkoby, Tomas Larsson i Kyrkoby, Bengt Mårtensson, Eric Philipsson, Mårten Mårtensson i Parola, Grels corporalens ryttare, Arvid Perssons svärmoder tillika med sal. Jacob Nukar. Eric Larsson fogdeskrifvare (Pelkolan Simola), svarande borgmästarens syster son är omyndig. Klockare Lars Bertilsson, Simon Simonsson i Ihalempi borgmästarens svåger. Borgmästerens fullmachtig Gustaf Johansson.
    () Ingeborg Mattsdotter?. Mainitaan Tenholan Lakkosella SAY 1662-1691 sekä Tyrvännön vanhimmissa rippikirjoissa 1669-1694, 1695-1698 Ingeborg hustru ja myös 1704-1709 rippikirjassa, Ingeborg moder.

Hattulan käräjät 1687: Thomas Thomasson ja Eric Thomasson Tenholasta tuomitaan maksamaan Ingeborg Mattsdotterille.
.
    (äi) Jacob Bertilsson Simola, Rusthollari, s. 1645, k. 15.2.1705 Hattula,Pelkola, ikä 60 v. Hattulan kirkontilien hautausmaksut v. 1705 Pelkola Cartano Arwids sal. swärfader.

Rusthollari, Hattulan Pelkolan Simolan vävy. Pelkolan Simolan isäntä 1677-1713. Vuoden 1676 kymmenysluettelossa isäntänä Matts Mattsson. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11700424
Vuoden 1678 kymmenysluettelossa Daniel Nilsson - Matts Mattsson. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11744155

Hattulan käräjät 14.-15.10.1678: fru Sabina Nitzell och Anders Larsson i Pelkoila vastapuolenaan sin granne Jacob Bertilsson. Mårten Eskilsson i Heinus vastapuolenaan Jacon Bertilsson i Pelkoila.

Katselmus 1683: sahl borgmästare Matts Mattssons enka, ratsastaa Simon Simonsson.

Komissiopöytäkirjat 1683: Pelkola Jacob Bertilsson, Borgmästarens änkas svåger. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=17982927

Hattulan käräjät 1685: Tuomitaan Jacob Bertilsson i Pelkola maksamaan sahl. Påhl Mattssonin leskelle Agnes Grelsdotterille vuosien 1676. 1677 ja 1679 ratsumiehen palkka. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3863275

Hattulan käräjät 1685: Jacob Bertilsson i Pelkola mot manfattig Carl Ruuth.

Hattulan käräjät 1685: Jacob Bertilsson ifrån Pelkola mot probsten hr Abraham Alftano.

Hattulan käräjät v. 1696: rusthollari Jacob Bertilsson Pelkolasta käynyt hevoskauppaa med rusthållare Lars Ericsson ifrån Janakkala (Konttila Mattila).

Hattulan ja Lehijärven käräjät 21.10.1741 s. 646: Sopimus 15.1.1699 hoos rusthållare Jacob Bertilsson i Pelkola å arvinge til sahl. borgmästare Matts Mattssons rusthåld i dito by. Nå Johan Jacobsson hvilken för des oförmyndighet afsade des rusthåll åt des systers brud Arvid Ericsson Lackoinen både des och systers arfslått och til förbättring utan des systers arf trehundra daler med en tio cappors land utaf bklägren ährligen bebruka... Allekirjoitukset Matthias Favorinus sacell i Hattula, Jacob Bertilsson, Johan Jacobsson, Arvid Ericsson Lackoinen brudgumma. Todistajat: Carl Larsson Talaman, Anders Larsson Lackoinen, Catharina Stockman, Daniel Mattsson häradsnämdeman, Jacob Mattsson häradsnämdeman, Gabriel Bergelin.

Dom d. 22,.23.6.1704: Anders Johansson ifrån Hakala mellan honom och Arvid Ericsson Lackoinen. Anders Johansson och des hru Elin Simonsdotter, Arvid Ericssons arfrättighet efter des numera barnlösa döda syskone barn Johan Jacobsson, efter des moder Elins modersyster framledne Agneta Mattsdotter hvilken även arft efter des broder befallningsman sahl. Matts Mattsson som varit Elins moderbroder. Befallningsmans hustru Carin Henricsdotter aflat och kiöpt af framledne lagläsaren Daniel Nilsson och des dotter Brita, det lagläsaren Pehr Thomassons utgifna skiötning och fastebref af den 24.9.1664. Carin Henricsdotter efter des mans död testamenterat sin dotterson Johan Jacobsson och des fader Jacob Bertilsson samt des senare hustru Johans stiufmoder Margareta Mattsdotter.
Jacob Bertilsson och des senare hustru som är Lackoses svärföräldrar.
Elias föräldrar ej är klandert wordet.
Dom mellan Elin Simonsdotter och Arvid Ericsson: Elin Simonsdotter är borgmästeren Matts Mattssons systerdotter, hvilken varit ägare å detta Simola rusthåll.
Efter Matts Mattsson död des svåger Jacob Bertilsson besattit hemman många år med des son Johan Jacobsson, rätte ägare efter fadren. Och efter upvist 15.1.1699 samma rusthåll til des svåger Arvid Ericsson. Rusthåll är skatte. (=Testamentin voi tehdä kelle tahansa).
-- Elin Simonsdotter afledne qvinnoperson har varit skomakare Simon Bericks och des broder Johan Simonssons fader syster, arfrätt efter Elin Mattsdotter till SImola rusthåll. Simon Bericks broder bonde Johan Simonsson, aflede broder Eric Simonssons son Samuel Ericsson. Arf efter framledne häradsfogde Matts Mattsson som varit Simon Bericks aflede fadermoders Elin Mattsdotters broder och utan barn och bröstarfvingar död.

Hämeenlinnan kämnärioikeus v. 1705: rusthållare Jacob Bertilsson ifrån Pelkola by..måg och nu förtiden varande rusthållare Arwid Ericsson.
    (ää) Margareta Mattsdotter, k. 29.3.1706 Hattula,Pelkola,Kartano. Hattulan kirkontilien hautausmaksut v. 1706 Pelkola Cartano moor.

Lapset:
Samuel Samuelsson Pellmarck s. 15.12.1755 Hämeenlinna.
Ericus Johannes Pellmarck , s. 8.9.1757 Hämeenlinna. Tauluun 22
2. puoliso: Vihitty 6.11.1764 Hämeenlinna Johan Mattsson Hagberg Forman, s. 10.9.1741 Hämeenlinna,Hakala, k. 9.5.1772 Hämeenlinna, ikä 30 v ja 7 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Andersson Hakala, Torppari, s. 1718 Hämeenlinna,Hakala, k. 7.4.1754 Hämeenlinna,Hakala, ikä 36 v. Vihitty 26.12.1738 Vanaja,Kitu.
    (ä) Anna Carlsdotter Kitu, s. 29.1.1719 Vanaja,Kitu.
    (ii) Anders Henricsson Saxenberg e. Hakala, Torppari Hämeenlinnassa, porvari, k. 9.7.1737 Hämeenlinna. Luhtialassa lampuotina http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15813&pnum=40 ja http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15814&pnum=29
Hakalan torpassa http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5926044 ja http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5926106. Vihitty 24.2.1701 Vanaja,Luhtiala.
    () Anna Philipsdotter, s. Hämeenlinna,Luhtiala,Heikkilä, k. 23.4.1756 Hattula,Sattula,Kukkola.
    (äi) Carl Larsson Kitu e. Mäkilä, Kitun mylläri, s. 25.1.1682 Vanaja,Koljala, k. 18.4.1760 Vanaja,Kitu, ikä 78 v ja 2 kk. Henkikirja 1722 Kitu Carl Larsson, Maria hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=275.
    (ää) Anna Simonsdotter Kitu, s. 1681 Vanaja,Kitu.
Lapset:
Brigitta Elisabet Johansdotter Hagberg s. 19.9.1766 Hämeenlinna.
3. puoliso: Vihitty 1.6.1773 Hämeenlinna Anders Salan Korsnarsgesäll, s. 1739, k. 13.3.1784 Hämeenlinna, ikä 45 v.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 22
5. Ericus Johannes Pellmarck, (Taulusta 21, äiti Maria Sylviander) Kirjansitojan oppilas, merimies, s. 8.9.1757 Hämeenlinna.

Puoliso: Vihitty 7.10.1779 Turku Eva Clemetsdotter Vesterlund

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 23
4. Anna Johansdotter Pannila, (Taulusta 20, isä Johan Pannila) s. 1726 Hattula,Tenhola,Pannila, k. 23.11.1795 Hattula,Tenhola,Laakkonen, ikä 69 v.

Puoliso: Vihitty 20.12.1741 Hattula Eric Mattsson LakkonenRusthollari Hattulan Tenholassa, s. 1719 Hattula,Tenhola,Laakkonen, k. 18.12.1782 Hattula,Tenhola, ikä 63 v. Kalvolan käräjät 9.12.1766 §12: Lackonen rusthåll i Tenhola åboo Eric Mattsson.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Henricsson Kankaanpää e. Mannila Lakkonen, Rusthollari, vävy Tenholan Lakkosella, s. noin 1675 Renko,Nevilä, k. 5.7.1767 Kalvola,Kankaanpää, ikä 92 v. Henkikirja 1722 Tenhola Matts Henricsson, Brita hru, Matts drg.p., Kirstin piga. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=218

Luettelo verovapautta saaneista taloista v. 1724: Tenhola Lars Persson eller Lackonen, 14 åhrs frihet, skatte 1736, augment Matts Bertilsson Sauwala.

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Hattula Tenhola Lars Persson eller Matts Henricsson Lackonen, skatte 1736, Rust förtiden här å Matts Lackoinen gl åboen svärson, äger 2 par oxar och 1 häst...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295817

Läänintilit 1729: Luettelo Vapaavuosia saaneista taloista: Tenhola, skatte 1736, Matts Henricsson eller Lackoinen, nyter 1 1/2 åhr frihet ifrån och med 1722 til och med 1723. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12324930

Hattulan käräjät v. 1727: rusthållare Matts Henricsson Lackonen ifrån Tenhola, des dragon Pehr Zittras hustru Karin Ericsdotter. Som ähr des hustrus faderbroders arfvinge.

Hattulan käräjät 21.-24.11.1735: torpare Johan Henricsson ifrån Ois Ladugård mot rusthållare Matts Lackonen ifrån Tenhola.

SAY Renko Nevilä Mannila v. 1694 Jöran Henricsson, Matts bror, Michel bror. Penttilä v. 1694 Lars Henricsson, Marg. hru, Sigfrid bror, Lisa hru, Jacob bror, Jacob ryttare.

Mainitaan renkinä Oinaalan Markkulassa 1707-1711. SAY 1711 Sigfrid Henricsson bde, Matts Henricsson, Lisa värd. Kummina 21.1.1722 Oinaalan Markkulassa Matts Henricsson ifrån Hattula socken och Lackois hemman med Brita Thomasdotter.

Rengon henkikirja 1713 Oinaala Markkula: Matts Henricsson, Lisa hustru, Sigfrid Henricsson, Brita pig.
    (ä) Brita Thomasdotter Lakkonen, s. noin 1697 Hattula,Tenhola,Laakkonen, k. 18.1.1767 Kalvola,Kankaanpää, ikä 70 v. Kalvolan historia : Maaherra on päivännyt imissiokirjeensä 12.1.1739, jolla hän otti Kankaisten kruununtilan asukkaaksi Matti Heikinpojan. Tämä oli kotoisin HattulanTenholasta Lakkosen ratsutilalta. Myähemmin eli 9.11.1758 Matti ja hänen vaimonssa Riitta Tuomontytär saivat kamarikollegiolta tilaan perintökirjan (HMA Sääksmäki 14 f. 830, 146 f. 326). Näin Kankainen oli siirtynyt jälleen talonpoikaisiin käsiin. Matin perhe muutti sinne tosiaan asumaan, ja Lakkonen jäi sivutilaksi. Riitan kuoltua 1767 tehtiin sellainen perinnönjako, että vanhin poika Eero sai suvun kantatilan Lakkosen, kun taas nuoremmat pojat Heikki ja Mati halkoivat keskenään Kankaisen ja sen augmentin Marttilan. (HMA Sääksmäki 146 f. 326). Saman vuonna ilmestyy Heikille sukunimi Laxenius (myös Laccenius). Talonpoikaisilla ei ollut siihen aikaan sukunimeä, vaan heitä kutsuttiin asuintilan mukaan. Rusthollarit pyrkivät kuitenkin säätyläisten vertaisiksi ja hienostelivat vierasperäisellä nimellä. Laxenius-nimi säilyi Lakkosen suvulla vielä sen jälkeen kun Heikki oli muuttanut Akaan Tiuraan ja Matti Sääksmäen Uittamoon. (HMA Sääksmäki 146 f.561. Suvanto 1954 s.457 Akaan historia I. Matti Matinpojan poika Uittamossa oli Eric Laxenius, HMA Sääksmäki 47 tk 1781 §20).

Perunkirja 16.6.1767 Kankaanpää: Matts Henricsson, afledne hustru Brita Thomasdotter, tre söner Eric, Henric och Matts, dotter Maria gift med rusthållare Johan Fredricsson ifrån Kyä. Matts Henricsson varit ägare af Kankaanpää rusthållet, Marttila hemmannet i samma by, Lackonen skatterusthåll i Tenhola by, Orpo skatte hemmannet i Sauvala by. Saatavia Adam Reinhold Tammelander (1000 daler kopp.), Eric Blåfield (600 daler kopp.).
    (ii) Henric Bertilsson Penttilä e. Mannila, Mannilan isäntä 1656-1684 ja Penttilän 1680-1684, s. 1632 Renko,Nevilä,Mannila, k. 1704 Renko,Nevilä, ikä 72 v. Janakkalan kirkontilit vuonna 1704 Nefwilä Sahl: Manni Hindrich kyrkian 6:-.

Komissiopöytäkirjat 1683: Henric Bertilsson viljelee taloa med sin 5 söner. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=17982991

Ostaa Rengon Nevilän Penttilän veljentyttäreltään Elin Andersdotterilta ja tämän mieheltä Johan Jöranssonilta, Henric Bertilssonille myönnetään 1. lainhuuto vuoden 1684 käräjillä.

Janakkalan käräjät 1685: Tuomitaan Oinaalan Jacob Sigfridsson ja Oinaalan Mårten Cnutsson maksamaan augmenttiveronsa Nevilän Henric Bertilssonille.

Vanajan ja Rengon käräjät 1687: Henric Bertilsson ifrån Nevilä med sin granne Jöran Henricssons hustru Anna Nilsdotter, med Jacob Eskilsson i Hyvikkälä, Eskil Bertilsson i Monikkala och Eric Henricsson mot Oinala booar Thomas Kiski, Matts Mårtensson, Thomas Marcusson, Jöran Nilsson och Sigfrid Cnutsson.

Janakkala, Mäskelä ja Renko 18.-19.11.1695: Eric Mattsson Nevilästä (ratsumies) syyllistynyt Henric Bertilssonin sian tappamiseen.
    () Malin, k. 1693 Renko,Nevilä. Janakkalan kirkontilit vuonna 1693 Nefwilä Hindrich Bertilssons sahl: hustru i kyrkian 6:-.
    (äi) Thomas Ericsson Lakkonen, Rusthollari Tenholan Lakkosella, s. 1650 Hattula,Tenhola,Laakkonen, k. 4.1.1730 Hattula,Tenhola,Laakkonen, ikä 80 v. Mainitaan Tenhola Lakkosella (SAY) 1691-1712 sekä Tyrvännön vanhimmissa rippikirjoissa 1669-1694 Thomas son.
Rippikirja 1695-1698 Thomas broder ja 1704-1709 rippikirjassa Thomas Erics. 1717 kuoli Lackoses syster dotter Ingrid ?. Tenholan Lakkosen isäntä v. 1684 alkaen. Hattulan kirkontilien hautausmaksut 4.1.1730 Tenhola för rusth. Thomas Erichs.Lackoin för graf o. bårkl. 6:16. Kummina Akaan Rätössä 6.3.1692 Huovilan rusthollari Lars Ericssonin pojalle Johanille (Thomas Ericsson ifrån Tenhoila).
Rippikirja 1704-1709 Thomas Ericsson, Carin hustru, Ingeborg moder, Johan broder, Anna bror dotter, Margareta dito, Anna pig, Alisa pig i Suontaka, Anna pig, Carl drg, Sophia pig broder enka, Anna pig supra, Ingeborg pig, Britha dotter s. 1700, Maria pig Heinu, Matts drg Lepas Jacob, Henrich dubb.rytt, Grels rytt, Valborg hru, Sophia rytt enka.
Turun kämnerioikeus 28.1.1701: Turun porvari lijnväfvaremestare Elias Eliasson vaatii Thomas Ericsson Lakkoselta Hattulan Tenholan kylästä maksua satulasta jonka edesmennyt porvari Thomas Krydma on tälle luovuttanut. Thomas Ericsson ilmoittaa että on toimittanut em satulan Thomas Jacobssonille Kalvolan Heinun kylästä.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät v. 1699: Thomas Ericsson i Tenhola, des framledne fader Eric Larsson, arfskifte instrumentet den 26. Martii förl. åhr. Vahvistetaan Thomakselle 1. lainhuuto Tenholan taloon.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät v. 1724: rusthållare Thomas Ericsson ifrån Tenhola mot rusthållare Gabriel Ericsson ifrån Perhois och Urjala socken. Tuomitaan Thomas maksamaan Gabrielin saatavat.

Vuonna 1717 haudattu Tenhola Lackoises systerdotter Ingrid.
    (ää) Carin Hansdotter Stockman. Mainitaan Tenhola Lakkosella (SAY) 1707-1712 sekä Tyrvännön rippikirjassa 1704-1709, Carin hru.

Lapset:
Thomas Ericsson Laakkonen s. 28.11.1742 Hattula,Tenhola,Laakkonen, k. 3.11.1788 Hattula,Tenhola, ikä 45 v ja 11 kk, kummit: Henric Carlsson, Simon Johansson, Adam Gustafsson, Sara Brusiusdr, hru Sophia Christersdr.
Maria Ericsdotter Laakkonen , s. 0.3.1744 Hattula,Tenhola,Laakkonen. Tauluun 24
Johan Ericsson Laakkonen s. 11.12.1745 Hattula,Tenhola,Laakkonen, k. 9.4.1802 Hattula,Tenhola,Laakkonen, ikä 56 v ja 3 kk, kummit: studiosus hr Wilhelm Leopold, dragon Eric ?rasa, drag Adam Longreen, jfru Maria Elisabetha Leopold, hru Maria Sigfridsdr, piga Maria Arvidsdr alla i Tenhola.
Anders Ericsson Laakkonen s. 30.11.1747 Hattula,Tenhola, k. 9.1.1748 Hattula,Tenhola, ikä 0 v ja 1 kk, kummit: Henric Mattsson, Henric Carlsson, jungfru Leopold.
Matts Ericsson Laakkonen s. 21.1.1749 Hattula,Tenhola, k. jälkeen 1774 , ikä 25 v, kummit: auditeuren Eric Leopold, stud. Carl Leopold, Johan Henricsson, jungfru Lovisa Leopold, Brita Thomasdr, Maria Johansdr alla ifrån Tenhola.
Henric Ericsson Laakkonen , s. 1751 Hattula,Tenhola,Laakkonen. Tauluun 25
Eric Ericsson Laakkonen , s. 1754 Hattula,Tenhola,Laakkonen. Tauluun 26
Elisabet Ericsdotter Laakkonen s. 24.1.1755 Hattula,Tenhola, k. 5.2.1755 Hattula, ikä 0 v ja 0 kk, kummit: Gustaf Johansson, Henric Carlsson, Lisa Jacobsdr, Brita Johansdr ibm.
Lisa Ericsdotter Lakkonen s. 4.2.1756 Hattula,Tenhola, k. 13.10.1756 Hattula,Tenhola, ikä 0 v ja 8 kk, kummit: Henric Carlsson, Gustaf Johansson, drag Adam Löngren, hru Lisa Jacobsdr, hru Valborg Carlsdr, hru Maria Jacobsdr, Brita Johansdr alla ifrån Tenhola.
Anna Lisa Ericsdotter Laakkonen s. 1.12.1757 Hattula,Tenhola, k. 18.12.1757 Hattula,Tenhola, ikä 0 v ja 0 kk, kummit: Henric Mattsson, Gustaf Johansson, hru Lisa ??dr, hru Lena Olofsdr, pig Brita Johansdr alla ibm. Haudattu Pelkolan kartanon hautaan.
Anna Ericsdotter Lakkonen s. 16.6.1759 Hattula,Tenhola, k. 16.12.1759 Hattula,Tenhola, ikä 0 v ja 6 kk.
Valborg Ericsdotter Lakkonen s. 26.12.1760 Hattula,Tenhola, k. 15.1.1761 Hattula,Tenhola, ikä 0 v ja 0 kk.
Christina Ericsdotter Laakkonen s. 15.3.1762 Hattula,Tenhola, k. 30.3.1762 Hattula,Tenhola, ikä 0 v ja 0 kk.
Catharina Christina Ericsdotter Lakkonen s. 3.8.1763 Hattula,Tenhola, k. 7.9.1763 Hattula,Tenhola, ikä 0 v ja 1 kk.
Sophia Ericsdotter Lakkonen s. 1.7.1765 Hattula,Tenhola, k. 7.8.1765 Hattula,Tenhola, ikä 0 v ja 1 kk.
Fredrik Ericsson Laakkonen s. 15.5.1767 Hattula,Tenhola, k. 3.6.1768 Hattula,Tenhola, ikä 1 v ja 0 kk.
Caisa Ericsdotter Laakkonen s. 1.6.1768 Hattula,Tenhola.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 24
5. Maria Ericsdotter Laakkonen, (Taulusta 23, äiti Anna Pannila) s. 0.3.1744 Hattula,Tenhola,Laakkonen, k. 19.12.1823 Hattula,Tenhola,Pannila, ikä 79 v.

Puoliso: Vihitty 26.12.1765 Hattula,Tenhola Matts Henricsson Anttila Lampuoti, s. 1740 Hattula,Tenhola,Anttila, k. 27.1.1818 Hattula,Tenhola,Pannila, ikä 78 v.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric Carlsson Anttila, Lampuoti, s. 1713 Hattula,Tenhola, k. 27.12.1785 Hattula,Tenhola,Anttila, ikä 72 v. Hattulan käräjät 7.4.1768 §45: landbonde Henric Carlsson i Tenhola, rådman i Tavastehus Johan Aling, Henric Carlssons broder förra borgare Eric Carlsson.
    (ä) Brita Ericsdotter Siukola, s. 1712 Tyrväntö,Suotaala, k. 14.4.1742 Hattula,Tenhola,Anttila, ikä 30 v.
    (ii) Carl Johansson Anttila, Lampuoti Tenholan Anttilassa, s. 1685 Hattula,Tenhola, k. ennen 31.3.1740 , ikä 55 v. V. 1694 Tenholan Anttila Brusius landbonde, Anna hru, Michel son, Margareta hru, Sophia dotter. V. 1707 Tenholan Anttila Carl landbonde, Maria syster, Sara värdinna v. 1708 Carl landbonde, Sara hru, Maria syster, Matts Brusiusson, 1712 Carl landbonde, Sara hru, Maria syster, Matts Brusiusson, Anna hru, Brita syster, Margareta syster.
8.4.1711 haudataan Tenholan Anttilassa Carls 2 barn.
    () Sara Brusiusdotter Aarikka, s. 1682 Hattula,Tenhola, k. 10.4.1764 Hattula,Tenhola,Anttila, ikä 82 v. Sääksmäen käräjät 31.3.-5.4.1740: drg Johan Carlsson och des broder Eric Carlsson ifrån Tenhola by, deras moder enka Sara Brusiusdotter, deras afledne fader landbonde Carl Johansson.
Hattulan käräjät v. 1740: Henric Carlsson, broder Eric Carlsson, deras moder enka Sara Brusiusdotter, deras broder Johan Carlsson.
    (äi) Eric Sigfridsson Siukola, Suotaalan Siukolan isäntä, s. 1663 Tyrväntö,Suotaala, k. 1741 Tyrväntö,Suotaala, ikä 78 v. Pääkatselmus v. 1683: Eric Sigfridsson för broder Henric Sigfridsson i Suotaala, K: Jöran Staffansson ifrån Laidickala by och Pälkäne socken.

SAY 1694 Eric Sigfridsson, Caisa hru, Hemming bror, Margareta syster.
RK 1695-1698 Eric Sigfridsson, Caisa hru, Hemming broder, Margareta syster, Lisbeta syster, Anna piga.
RK 1698-1703 Eric Sigfridsson, Caisa hru, Hemming bror, Lisa syster, Matts p. , Anna piga Suontaka, Margareta piga, Hemming son, Jacob son, Sophia corprals hru, inh Caisa, Valborg blind, Valborg piga?, Anna, inh Anna Michelsdr, soldaten Erich?.

Kulsialan käräjät v. 1706: Eric Sigfridsson ifrån Suotaala, des framledne broder soldaten Hemming Sigfridssons hru enkia Sophia Bertilsdotter. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=8279&pnum=156

Tyrvännön rk 1720-luvun loppu: Eric Sigfridsson, hru Carin Ericsdr, s: Lisa Sigfridsdr, Hemming Ericsson, hru Anna Simonsdr, Eric Ericsson, p. Brita Ericsdr, Marg. Sigfridsdr, inh Valborg Henricsdr.
    (ää) Carin Ericsdoter, s. noin 1680, k. 10.4.1748 Tyrväntö,Suotaala, ikä 68 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 25
5. Henric Ericsson Laakkonen, (Taulusta 23, äiti Anna Pannila) Rusthollari Hattulan Tenholassa, s. 1751 Hattula,Tenhola,Laakkonen, k. 30.5.1805 Hattula,Tenhola, ikä 54 v.

Puoliso: Anna Ericsdotter Eskola Emäntä, s. 26.3.1760 Tyrväntö,Lusi, k. 15.4.1831 Hattula,Tenhola,Laakkonen, ikä 71 v ja 0 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Eric Henricsson Eskola e. Jussila, Bror Jussilassa, talollinen, vävy Lusin Eskolassa, s. 1718 Tyrväntö,Monaala, k. 15.7.1801 Tyrväntö,Lusi, ikä 83 v. Pälkäneen käräjät 28.11.1769 §32: bonde Eric Henricsson Eskola ifrån Lusi by, des hru Beata Jöransdotter, Eskola skattehemman til Eric Henricssons stiufdotter, Beata Jöransdotters dotter Maria Andersdotter och hennes man drengen Matts Andersson utan deras omyndiga barnsåtal, döttrar Magdalena af förra och Anna af senare gifte. Vihitty 18.10.1747 Tyrväntö.
    (ä) Beata Jöransdotter Kella, Lusin Eskolan emäntä, s. 21.5.1727 Pälkäne,Ruokola,Laurila, k. 7.2.1797 Tyrväntö,Lusi, ikä 69 v ja 8 kk. Kulsialan käräjät 9.9.1754 s. 650: enka Beata Jöransdotter ifrån Lusi, des fader nämdeman Jöran Thomasson ifrån Mälkiäis, Beatas afledne man bonde Anders Henricsson.
    (ii) Henric Jacobsson Jussila, Rusthollari Monaalan Jussilassa, s. Tyrväntö,Monaala, k. 1731 Tyrväntö,Monaala,Jussila. Puolisona myös Anna Thomasdotter.

Monaala Jussila 1720-luvun lopun rk: Henric Jacobsson, hru Anna Thomas, Anna Jöransdr, Gabriel Henricsson, Henric Henricsson, Matts Henricsson, Simon Henricsson, Johan Henricsson, dr Anders Ericsson, Sophia Gustafsdr. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24847945

Henkikirja 1722 Monaala Jussila Henric Jacobsson, Anna hru, Anna dotter. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=235. Vihitty noin 1718.
    () Anna Jöransdotter Thomasdotter, s. 1683 Tyrväntö,Suotaala, k. 25.3.1753 Tyrväntö,Monaala, ikä 70 v.
    (äi) Jöran Thomasson Kella, Rusthollari 1734 alkaen, lautamies, s. 4.1701, k. 4.6.1769 Tyrväntö,Mälkiäinen, ikä 68 v. Ruokolan Laurilassa renkinä 1726-1727. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=423842

Pälkäneen käräjät 30.10.1762 §76: bönder Johan Mattsson och Matts Mattsson samt landbonde Johan Jacobsson ifrån Mälkiäis til bonden Jöran Thomasson ibm.

Pälkäneen käräjät 28.11.1769 §52: bonde änka Anna Jöransdotter ifrån Mälkiäis, hennes man Jöran Thomasson igenom döden afgått, hennes afledne äldsta son Henric Jöranssons änka Ingeborg Mårtensdotter och hennes med Henric Jöransson til sammanlade barn, ännu i lifvet varande son Jöran Jöransson den andra hälften.

Perunkirja 24.11.1772 Mälkiäinen Kella: afledne bonde Jöran Thomasson, enka Anna Jöransdr, söner Johan, Henric och Jöran, döttrar Beata och Anna, Beata gift med bonde Eric Henricsson Eskola i Lusi, Anna med rusthållare Eric Bengtsson Knaapi i Kirpu. Henric död, des enka Ingeborg Mårtensdr, söner Johan, Thomas och Eric Henricssöner, dotter Maria. Förmyndare bonde Johan Johansson Seppälä i Onkkaala (veljenpoika, isä Johan Thomasson). Kella hemmannet är krono.

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15452&pnum=105. Vihitty 26.12.1726 Pälkäne,Ruokola.
    (ää) Anna Jöransdotter, s. 1710, k. 19.7.1784 Tyrväntö,Mälkiäinen, ikä 74 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 26
5. Eric Ericsson Laakkonen, (Taulusta 23, äiti Anna Pannila) Rusthollari Hattulan Tenholassa, s. 1754 Hattula,Tenhola,Laakkonen, k. 27.5.1811 Hattula,Tenhola,Laakkonen, ikä 57 v.

1. puoliso: Vihitty 2.7.1799 Hattula,Tenhola Caisa Ericsdotter MattilaEmäntä, s. 9.1765 Tyrväntö,Suontaka, k. 4.5.1801 Hattula,Tenhola,Laakkonen, ikä 36 v. Muuttanut: Till Calvola 1780. 1792 Kreivilä Thomas 1796 hos fadern. Til Tenhola Lackos.
Puolison vanhempia:
    (i) Eric Johansson Mattila, Lampuoti Suontaan Mattilassa, torppari Ihalemmen Mikkolassa, itsellinen Kevolassa, s. 20.1.1737 Tyrväntö,Suontaka, k. 23.3.1786 Hattula,Leiniälä, ikä 49 v ja 2 kk. Vihitty ennen 1765.
    (ä) Maria Johansdotter, s. .1.1742 Tyrväntö,Suontaka?, k. 28.1.1819 Hattula,Pelkola, ikä 77 v.
    (ii) Johan Ericsson Mattila, Lampuoti Suontaan Mattilassa, s. 1700 Tyrväntö,Suontaka,Mattila, k. 6.12.1782 Tyrväntö,Suontaka,Mura, ikä 82 v. Vanhemmat oletettavasti 1.12.1742 Suontaan Mattilassa kuollut Erkki Antinpoika (v. 1700 hautausmaksuissa 2 Erkki Antinpojan lasta Suontakana) ja 1.6.1745 kuollut Vappu.
Kalvolan käräjät 15.4.1773 §5: bonde Johan Pannila ifrån Tenhola mot förra bonde Matts Michelsson ifrån Penttilä hemman och Heinus by (tiufnad). Matts Michelssons söner Johan och Henric Mattsson ifrån Heinus samt landbonde Johan Ericsson och des son Thomas ifrån Suontaka. Landbondeson Michel Marttila ifrån Tenhola. Landbonde Johan Ericssons söner Johan, Henric och Eric samt Thomas. Landbonde Johan Johansson ifrån Tenhola.
    () Maria Ericsdotter, s. 1696, k. 1.5.1741 Tyrväntö,Suontaka,Mattila, ikä 45 v.
    (äi) Johan.
    (ää) N.N.

2. puoliso: Vihitty 11.11.1802 Tyrväntö Hedvig Zachariasdotter Mura s. 10.2.1782 Hattula,Katinala,Kuttila, k. 28.7.1845 Tyrväntö,Suontaka,Mura, ikä 63 v ja 5 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Zacharias Mattsson Mura, Räätälin oppilas, talollinen, s. 11.3.1755 Renko,Muurila, k. 7.7.1832 Tyrväntö,Suontaka,Mura, ikä 77 v ja 3 kk. Vihitty 26.12.1776 Hattula.
    (ä) Hedvig Mattsdotter Krahtila, Lampuodin tytär Nihattulan Hakolasta, s. 1.3.1754 Hattula,Luolaja.
    (ii) Matts Mattsson Iso-Pietilä, Talollinen, itsellinen, paimen, s. 28.7.1724 Renko,Muurila, k. 1791 Renko,Muurila, ikä 67 v. Janakkalan käräjät 9.12.1762 §14: valherde Matts Mattsson ifrån Muurila, des svåger eller systerman bonde Jacob Henricsson Iso-Pietilä ifrån sammanstädes, angående Iso-Pietilä cronohemman hwar i Matts will hafwa afrätt efter sina föräldrar. Vihitty 1752 Renko,Uusikylä.
    () Maria Simonsdotter, s. 1724, k. 1765 Renko,Kuittila,Vähä-Palavainen, ikä 41 v.
    (äi) Matts Simonsson Talman, Sotilas, Ihalemmen Krahtilan lampuoti, s. 1714 Janakkala,Kuru, k. 22.9.1789 Hattula,Nihattula,Hakola, ikä 75 v.
    (ää) Sophia Johansdotter Pietilä, s. 22.9.1725 Vanaja,Parola, k. 17.10.1789 Hattula,Nihattula,Hakola, ikä 64 v ja 0 kk.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 27
4. Gustaf Johansson Pannila, (Taulusta 20, isä Johan Pannila)Talollinen, lampuoti Sääksmäen Ritvalan Vanhalassa ja Vanajan Katisissa, s. 1728 Hattula,Tenhola. Muuttanut: Pois Pannilasta v. 1762.

Puoliso: Vihitty 21.3.1750 Hattula Valborg Grelsdotter Sipilä s. 1724 Hattula,Hurttala.
Puolison vanhempia:
    (i) Grels Mattsson Sipilä, Talollinen, kuudennusmies, s. noin 1675 Hattula,Rahkoila, k. 3.12.1739 Hattula,Hurttala, ikä 64 v. Sipilän isäntänä 1702-1713.

Rippikirja 1720 Sipilä Grels Mattsson, Kirstin Larsdr, Matts Grelsson, Sophia Grelsdr, Gabriel Mattsson, hru Anna Larsdr, Gustaf Onsberg, Margareta Michelsdr. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24847868

Henkikirja 1722 Hurttala Grels Mattsson, Kirstin hru, Gertrud hrus syster. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=231

Grels Mattsson i Hurttala poistetaan 1723 henkikirjasta, on yli 60 vuotias ja taloa viljelee poika.
    (ä) Christina Larsdotter, s. 1688 Hattula, k. 4.12.1746 Hattula,Hurttala, ikä 58 v.
    (ii) Matts Grelsson Sipilä e. Rekola Valtari, Katinalan Valtarin isäntä, s. Hattula,Rahkoila. Lautamies Matts Grelsson i Katinala vuonna 1696. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=8278&pnum=156 samoin talvikäräjät 1699 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=8278&pnum=421 mutta syyskäräjät 1699 Matts Grelsson i Hurttala. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=8278&pnum=639

Lautamies Matts Grelsson i Hurttala vuonna 1703. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12142104 ja http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26197474

Lautamies Matts Grelsson i Hurttala vuoden 1707 henkikirjan allekirjoittajana. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11428322

Kirkonisäntä Matts Grelssonin puumerkki M vuoden 1708 kirkontileissä. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7217754


Mainitaan Matts Grelssonin (kaksi Matts Grelssonia) veljenä Rekolassa 1675-1682. Matts bror, Elin hustru http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=14748 ja Katinalan Valtarilla henkikirjassa 1693 på ödes hemman ja 1694 Matts Grelsson, Elin hustru. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=50592236

Mierolan Piippalan Matts Mattssonin äiti on Elin Andersdotter Rokkalan isännän sisar ja isä Matts. Mierolan Matts Mattsson on kaksi kertaa Hurttalan Grels Mattssonin lasten kummina.
    () Elin.
    (äi) Lars.
    (ää) N.N.

Lapset:
Erich Gustafsson Pannila s. 1752 Hattula,Katinala.
Maria Gustafsdotter Pannila s. 2.1.1755 Hattula,Tenhola,Pannila, kummit: Abr, Gardemeister, Carl Leopold, Eric Mattsson, fru Maria Leopold, J. Margareta Leopold ibm.
Matts Gustafsson Pannila s. 8.8.1758 Hattula,Tenhola, kummit: Samuel och Gustaf Pellmark, Henric Carlsson, hru Lisa Mattsdr, hru Anna och pig Maria Johansdr alla derifrån.
Anna Gustafsdotter Pannila s. 7.4.1762 Hattula,Tenhola, kummit: Samuel Arvidsson ifrån Tavastehus, Eric Mattsson, hru Brita Johansdr, Lisa Ericsdr, pig Maria Ericsdr ifrån Tenhola.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 28
4. Brita Johansdotter Pannila, (Taulusta 20, isä Johan Pannila)s. 3.10.1732 Tyrväntö,Tenhola, k. 17.4.1791 Hattula,Rahkoila, ikä 58 v ja 6 kk, kummit: Gustavus Laxeen, Henric Carlsson, Sara Brusiusdotter, Sophia Christersdr, Anna Johansdr, Brita Johansdr.

Puoliso: Vihitty 5.10.1761 Hattula Johan Gabriel TallrothLijnwäfv.Mäst., s. 1738 Hämeenlinna. Tiedot toiminnasta: pellavakankuri 1760 - 1783, linnan käsityöläisenä 1760 - 1766, sen jälkeen asui Vähä-Rantalaa.
Puolison vanhempia:
    (i) Gabriel Tallroth, Lijnwäfv. Mest., s. 1699, k. 4.10.1764 Hämeenlinna, ikä 65 v. Tiedot toiminnasta: pellavakankuri 1736 - 1764, omisti Rantalan talon. Kankurisukulaiset: veli Johan Tallroth ja poika Gabriel Tallroth
kankureina Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Janakkalassa.
    (ä) Maria Samuelsdotter, s. 1703, k. 1.6.1772 Hämeenlinna, ikä 69 v.
    (ii) Tallroth.

Lapset:
Nicolaus Tallroth s. 12.6.1763 Hämeenlinna, k. 18.6.1763 Hämeenlinna, ikä 0 v ja 0 kk.
Maria Elisabet Tallroth s. 12.6.1765 Hämeenlinna, k. 8.1.1771 Hämeenlinna, ikä 5 v ja 6 kk.
Nicolaus Tallroth s. 18.11.1768 Hämeenlinna, k. 17.3.1769 Hämeenlinna, ikä 0 v ja 3 kk.
Fredric Tallroth s. 21.10.1770 Hämeenlinna.
Erick Tallroth s. 11.4.1773 Hämeenlinna, k. 16.12.1773 Hämeenlinna, ikä 0 v ja 8 kk.
Beniam Tallroth s. 6.5.1776 Tyrväntö,Lepaa, k. 19.5.1852 Kärkölä,Hähkäniemi, ikä 76 v ja 0 kk.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 29
4. Johan Johansson Pannila, (Taulusta 20, isä Johan Pannila)Rakuuna Tenhola Lakkosella, s. 31.11.1737 Hattula,Tenhola, k. 1763 Hattula,Tenhola, ikä 26 v, kummit: Johan Jöransson Kiltti ifrån Parola (pso Margareta Brusiusdotter Tyrvännön Suontakaa?), Simon Johansson, Emmanuel Johansson, Johan Carlsson, Johan Larsson, hru Maria Johansdr ifrån Könnölä, Sophia Christersdr, Anna Johansdr alla ifrån Tenhola. Kalvola käräjät 29.3.1763 §20: framledne dragon Johan Johanssons ifrån Tenhola by efterlämnade omyndiga barns förmyndare hans broder landbonden Gustaf Johansson ifrån Tenhola.

Puoliso: Vihitty 14.9.1760 Hattula,Tenhola Anna Mårtensdotter Marttilas. 1740 Hattula,Tenhola. Sääksmäen käräjät 29.3.1763 §19: dragon enka Anna Johansdotter? ifrån Tenhola, afledne man Johan Johanssons broder drängen Matts Johansson som förmyndare, ny förmyndare broder landbonde Gustaf Johansson ifrån Tenhola.
Puolison vanhempia:
    (i) Mårten Christersson Marttila e. Hällilä, Lampuoti Tenholassa, s. 8.11.1703 Sääksmäki,Vedentaka, k. Tyrväntö. Hattulan käräjär v. 1726: Tjent hos landbonde Johan Larsson enka Maria Jacobsdotter i Leiniälä år 1725. Samma år tienst hos regementsfältskare Leopold i Tenhola by. Född i Vedentaka by och Säxmäki socken. On jäänyt pois henkikirjoituksesta, on täyttänyt 15 vuotta josta pyydetään todistusta Sääksmäeltä.

Hattulan käräjät v. 1732: landbonde Mårten Christersson ifrån Tenhola, broder landbonde Michel Christersson ifrån Katinala.

Sääksmäen käräjät 13.10.1738: bonde Mårten Christersson ifrån Tenhola, des broder Michel Christersson ifrån Heinus.

Sääksmäen käräjät 31.3.-5.4.1740: Drg Erasmus Henricsson ifrån Heinus, des fullmächtig bonde Mårten Christersson i Tenhola, är des afledne hustrus Sophia Mattsdotters syskone barns man. Svarande bonde Henric Jöransson i samma by. Vittnare bonde Jöran Christersson (Heinu Eerola).

Kalvolan käräjät v. 1732: landbonde Mårten Christersson ifrån Tenhola by skulle hösten 1730 gifta sig med pigan Lisa Simonsdotter ifrån Taljala by och Kalvola socken. Taalman bonde Johan Henricsson ifrån Tenhola by och Hattula socken.

Sääksmäen käräjät 24.11.1759: Kärande landbonde Mårten Christersson ifrån Tenhola mot des broder bonde Michel Christersson ifrån Heinus, deras utan barn och bröstarfwingar afledne syster soldat änka Karin Christersdotter.
    (ä) Lisa Simonsdotter Marttila, s. 1701 Hattula,Tenhola, k. Tyrväntö.
    (ii) Christer Sigfridsson Hällilä e. Tohka, Sotilas, mylläri, Hällilän isäntä 1699-1705, s. 1672 Sääksmäki,Valkeakoski. Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät v. 1699: Christer Sigfridsson i Valkeakoski saa asukasoikeuden autiotilaan Vedentakana. Förra åboen Hans Mårtensson. Takaajat Thomas Sigfridsson Tohka i Valkeakoski och Mårten Eskilsson i Talola.

Rästiluettelo v. 1707 Vedentaka Christer Sigfridsson, debitören lämnat hemman öde och begifwit sig til soldat. Vihitty 28.12.1692 Sääksmäki.
    () Lisa Henricsdotter, s. 1672 Sääksmäki,Valkeakoski.
    (äi) Simon Simonsson Marttila, Talollinen, s. 1677, k. 3.9.1739 Hattula,Tenhola, ikä 62 v.
    (ää) Chirstin Henricsdotter, s. 1677, k. 13.12.1747 Hattula,Tenhola, ikä 70 v.

Lapset:
Gustaf Johansson Pannila s. 1761 Hattula,Tenhola.
Brita Johansdotter Pannila s. 1762 Hattula,Tenhola.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 30
4. Matts Johansson Sylviander, (Taulusta 20, isä Johan Pannila)Porvari, s. 10.9.1740 Hattula,Tenhola, k. 12.12.1794 Hämeenlinna, ikä 54 v ja 3 kk, kummit: Emmanuel Johansson, Johan Carlsson, Eric Clemetsson, hru Sara Brusiusdr, hru Maria Christersdr, piga Maria Clemetsdr alla ifrån Tenhola.

1. puoliso: Vihitty 26.10.1763 Hämeenlinna Ulrica (Maria) Gellenberg Porvarin tytär, s. 24.6.1744 Hämeenlinna, k. 8.8.1786 Hämeenlinna, ikä 42 v ja 1 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric Gellenberg, Borgare, s. 3.1706, k. 6.6.1783 Hämeenlinna, ikä 77 v.
    (ä) Sara Boman, s. 1720, k. 16.5.1772 Hämeenlinna, ikä 52 v.

Lapset:
Anna Catharina Sylviander , s. 18.8.1765 Hämeenlinna. Tauluun 31
Catharina Sylviander s. 26.4.1769 Hämeenlinna.
Eric Johan Sylviander s. 5.12.1772 Hämeenlinna, k. 11.12.1772 Hämeenlinna, ikä 0 v ja 0 kk.
Sara Sophia Sylviander , s. 6.8.1775 Hämeenlinna. Tauluun 32
2. puoliso: Vihitty 28.5.1787 Hattula,Tenhiälä Brita Elisabet Michelsdotter Saréns. 11.3.1751 Hattula,Tenhialä, k. 11.2.1790 Hämeenlinna, ikä 38 v ja 11 kk, kummit: hr cornet Cremer, Daniel Thomasson, Johan Thomasson, fru Helena Cremer, hru Sara Sophia Bux alla ifrån Tenhiälä.
Puolison vanhempia:
    (i) Michel Henricsson Saari, Rusthollari Tenhiälässä, Kastarin Heikkilän isäntä 1740-1747, s. 1709, k. 27.4.1790 Hattula,Tenhiälä,Saari, ikä 81 v. Vihitty 1740 Hollola,Kastari.
    (ä) Brita Elisabeth Abrahamsdotter Spåre, s. 1712 Hattula, k. 21.5.1791 Hattula,Tenhiälä,Saari, ikä 79 v.
    (äi) Abraham Pettersson Spåre, Majoitusmestari, s. 1679, k. 1.11.1757 Hattula,Tenhiälä,Katila, ikä 78 v. Var korpral vid Nylands fördubbl. kav. 1708. Kvartermästare. Egde Katila rusthåll i Tenhiälä by af Hattula socken. Var kapten 1726, då han för häradsrätten klagade att fienden gjort honom stor skada 1713; - d. 1757 5/11 (12).'

Rippikirja 1720 Katila Abraham Pettersson Spåra, hru Hedvig Jacobsdr, Petter Abrahamsson, Mårten Ericsson, hru Carin Christersdr. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24847844.
    (ää) Hedvig Jacobsdotter Eichman, Kirkkoherran tytär, s. 1684 Uusikaupunki, k. 25.3.1760 Hattula,Tenhiälä,Katila, ikä 76 v.
Lapset:
Ullrica Sylviander s. 24.11.1788 Hämeenlinna, k. 29.7.1790 Hämeenlinna, ikä 1 v ja 8 kk.
3. puoliso: Vihitty 5.3.1793 Hämeenlinna Anna Margareta Thunvall
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 31
5. Anna Catharina Sylviander, (Taulusta 30, isä Matts Sylviander) s. 18.8.1765 Hämeenlinna, k. 29.10.1834 Hämeenlinna, ikä 69 v ja 2 kk.

1. puoliso: Vihitty 29.12.1791 Hämeenlinna Johan Röding Befalln.m.i Satagunda, k. 1796.

2. puoliso: Petter Holmgren Brandmästare, s. 24.6.1772, k. 18.7.1834 Hämeenlinna, ikä 62 v ja 0 kk.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 32
5. Sara Sophia Sylviander, (Taulusta 30, isä Matts Sylviander) s. 6.8.1775 Hämeenlinna.

Puoliso: Jöran Jöransson Huikko s. Messukylä,Takahuhti. Perukirja: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=9944&pnum=338
.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 33
3. Sophia Henricsdotter Eskola, (Taulusta 19, äiti Elin Laurila) s. 1702 Tyrväntö,Suontaka, k. 1771 Tyrväntö,Suontaka, ikä 69 v.

Puoliso: Johan Sigfridsson EskolaTalollinen, k. ennen 4.2.1764 Tyrväntö,Suontaka. Henkikirja 1722 Suontaka Johan Sigfridsson, Sophia hru, Maria knecht hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=230

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Suontaka Philip Frantzson eller Johan Sigfridsson Eskola, skatte 1725, 1 häst och 1 paar oxor. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295804

Hattulan käräjät v. 1726: Mainitaan Suontaan kylän talolliset (cronobönder) Eric Påhlsson Clemola (nämdeman), Lars (Johansson) Martila, Olof (Pehrsson) Hyvälä, Thomas (Sigfridsson) Hållo, Johan (Sigfridsson) Eskola, Matts (Andersson) Manni och Anders (Michelsson) Pietilä.

Perunkirja 4.2.1764 Suontaka Eskola skatte knechte hemman: framledne bonde Johan Sigfridsson, enka Sophia Henricsdotter, söner Michel och Johan, döttrar Maria, Anna, Margareta och Kirstin. Maria gift med bonde Henric Arvidsson Savola ifrån Ihalempi, Anna och Kirstin med soldater Isac Danielsson Mörck och Petter Larsson Karp ifrån Suontaka. Förmyndare Eric Andersson ifrån Suontaka Pietilä hemman.
Puolison vanhempia:
    (i) Sigfrid Ericsson Pispala e. Eskola, Lampuoti Suontaan Eskolassa, s. Tyrväntö,Suontaka. Mainitaan Eskolassa ensimmäisen kerran 1704-1709 rippikirjassa: Jacob bonde, Lisa hru, Sigfrid bonde, Maria hru, Margareta dr 1703, Matts son 1704, Anna dr 1707.
    (ä) Maria.

Lapset:
Michel Johansson Eskola , s. 1724 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 34
Johan Johansson Eskola , s. TyrväntöSuontaka. Tauluun 38
Maria Johansdotter Eskola , s. 1728 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 39
Anna Johansdotter Eskola , s. 8.6.1732 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 43
Henric Johansson Eskola s. 1734 Tyrväntö,Suontaka, k. 25.1.1747 Tyrväntö,Suontaka,Eskola, ikä 13 v.
Johan Johansson Someroja , s. 1736 Tyrväntö,Suontaka,Eskola. Tauluun 46
Margareta Johansdotter Eskola , s. 17.4.1737 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 47
Lisa Johansdotter Eskola s. 20.1.1740 Tyrväntö,Suontaka, k. 1.2.1740 Tyrväntö,Suontaka, ikä 0 v ja 0 kk, kummit: Anders Sundberg, Matts Andersson, Brita Wikman, Anna Henricsdr alla ifrån Suontaka.
Christina Johansdotter Eskola , s. 23.3.1741 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 48
Anders Johansson Eskola s. 28.2.1745 Tyrväntö,Suontaka, kummit: Sigfrid Jacobsson, Johan Mattsson, Michel Mattsson, Kirstin Ericsdr, Kirstin Peersdr.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 34
4. Michel Johansson Eskola, (Taulusta 33, äiti Sophia Eskola) Talollinen,lautamies, s. 1724 Tyrväntö,Suontaka, k. 19.3.1801 Tyrväntö,Eskola, ikä 77 v.

1. puoliso: Maria Andersdotter s. 1730, k. 3.6.1771 Tyrväntö,Suontaka, ikä 41 v.

Lapset:
Anders Michelsson Eskola s. 19.11.1749 Tyrväntö,Suontaka, k. 10.12.1770 Tyrväntö,Suontaka, ikä 21 v ja 0 kk, kummit: Sigfrid Jöransson, Henric Thomasson, Henric Sigfridsson, Lisa Henricsdr, Maria Olofsdr, Lisa Andersdr.
Henric Michelsson Eskola s. 25.5.1753 Tyrväntö,Suontaka, kummit: Henric Blåman, Henric Bergudd, Michel Mattsson, Johan Mattsson, Henric Sigfridsson, Johan Mattsson, Lisa Olofsdr, Maria Olofsdr, Anna Johansdr.
Johan Michelsson Eskola , s. 26.12.1754 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 35
Thomas Michelsson Eskola s. 3.12.1757 Tyrväntö,Suontaka, kummit: Michel Ericsson, dragon Jacob Elg, Eric Carlsson, hru Maria Ericsdr, p. Caisa Johansdr, p. Anna Sigfridsdr.
Anna Michelsdotter Eskola s. 3.12.1757 Tyrväntö,Suontaka, kummit: reserve dragon Johan Thomasson, hru Anna Johansdr.
Maria Mikontytär Eskola s. 24.3.1760 Tyrväntö,Suontaka.
Elisabet Mikontytär Eskola s. 25.8.1762 Tyrväntö,Suontaka.
Valpuri Mikontytär Eskola s. 10.5.1764 Tyrväntö,Suontaka.
Maria Kristiina Mikontytär Eskola s. 19.5.1766 Tyrväntö,Suontaka, k. 1768 Tyrväntö,Suontaka, ikä 2 v.
Elias Mikonpoika Eskola s. 20.10.1769 Tyrväntö,Suontaka.
2. puoliso: Vihitty 26.8.1771 Hattula Maria Henricsdotter Mikkolas. 27.5.1739 Hattula,Takajärvi, k. 22.6.1800 Tyrväntö,Suontaka,Eskola, ikä 61 v ja 0 kk, kummit: drag Johan Tackberg, Emmanuel Arvidsson ifrån Koskis, hru Sophia Ericsdr, Lisa Cnutsdr, Beata Johansdr, Kirstin Ericsdr.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric Jöransson Mikkola, Rusthollari, s. 1698 Hattula,Takajärvi, k. 6.4.1786 Hattula,Takajärvi, ikä 88 v. Henkikirja 1722 Takajärvi Henric Jöransson., Beata mohr, Maria syster, Anna syster. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=229

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Takajärvi Jöran Henricsson eller Henric Jöransson Mickola, skatte 1728, Henric Jöransson äger 1 paar oxar...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295835

Läänintilit 1729: Luettelo Vapaavuosia saaneista rustholleista: Takajärvi Jöran Henricsson Mickola nyter 4 1/3 åhrs frihet ifrån och med 1723 til och med 1727. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12324925. Vihitty 1.1.1729 Tammela.
    (ä) Maria Simonsdotter Similä, s. 29.7.1703 Tenhola,Grind, k. 21.9.1786 Hattula,Takajärvi, ikä 83 v ja 1 kk.
    (ii) Jöran Jacobsson Mikkola, Rusthollari, s. 1655 Hattula,Takajärvi, k. 2.5.1740 Hattula,Takajärvi, ikä 85 v. Mikkolan isäntä 1694-1713.

Rippikirja 1720 Mikkola Jöran Jacobsson, hru Beata Johansdr, Maria Jöransdr, Henric Jöransson, Jacob Jöransson, Arvid Jöransson, Beata Jöransdr, Johan Jöransson, inh Johan Jacobsson, inh Maria Jacobsdr. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24847895

Perunkirja 19.12.1760 Takajärvi Mikkola: rusthållare Jöran Jacobsson, framledne hustru Beata Johansdr, son afskedad dragoun Johan Jöransson (ifrån Leiniälä), dotter Beata Jöransdotter, aflidne dotter Brita Jöransdotters arfvingar, Jöran Jacobssons son rusthållare Henric Jöransson, des bröder Johan och Jacob Jöranssöner, deras syster Beata Jöransdr och des man bonde Henric Thomasson Puhka ifrån Heinus by, syster Brita Jöransdotters arfvingar landbonde Henric Franzson ifrån Pelkola, drag Fredric Franzson Sållberg ifrån samma by, smed lärare Carl Franzson ifrån Hakinmäki, aflidne broder Arvid Jöranssons enka Maria Mattsdr ifrån Hyrvälä by.
Hattulan käräjät v. 1735: bårgaren i Tavastehus Thomas Jöransson Kernaala, bonde Matts Carlsson och Thomas Siroinen menevät takuuseen för bonde Jöran Jacobsson skatterättighet om Mickola rusthållet i Takajärvi by.
    () Beata Johansdotter, s. 1654 Hattula, k. 12.9.1744 Hattula,Takajärvi, ikä 90 v.
    (äi) Simon Bertilsson Similä Eskola e. Tamberg, Lukkari, s. 1.1674 Tammela,Tammelankylä, k. 3.7.1763 Tammela,Tammelankylä, ikä 89 v. Tammelan käräjillä v. 1736 mainitaan klockare Simon Bertilsson Tambergs son prästeman Gabriel Tamberg.

Perunkirja 10.4.1764 Linikkala Villi eller Similä: klockare Simon Bertilsson, först gift med Maria ..dotter, twå barn son Johan mölnare i Halli qvarn i Nummis socken, dotter Maria gift med rusthållare Henric Jöransson i Takajärvi. enka Gertrud Bertilsdotter, twå söner Carl och Fredric, döttrar Christin, Caisa, Brita, Agneta och Lisa. Chirstin gift med bonde Matts Henricsson i Häiviä, Caisa varit gift med klockare Thomas Saxlin, Agneta gift med bonde Michel Simonsson i Haudankorva, Lisa varit gift med soldat Jacob Jette och ny enka, förmyndare för ogift dotter Anders Jacobsson Humalainen i Tammela by skyldskap med henne. Maria Simonsdotter vaatii osaansa moderbroders ägendom. Vihitty 19.10.1702 Tenhola,Gennarby.
    (ää) Maria Samuelsdotter Utter, s. Tenhola, k. 17.3.1707 Tammela. Tenholan käräjät 14.–17.1.1710 s. 66; Effter Sergianten framl: Samuel Utter, sökte å des Syster Barns och bem: Utters Swågers Klåckarens i Tammela Simon Bertellssons wegnar, effter des Upwijste bref och Fullmacht, hans Moder Enckan Brijta Mickellsdotter, Arf hoos Utters effterblefne Encka och nu mera Rusthållarens Jöran Jöranssons i Pöllko hustru Brijta Mattzd:r emedan inge Barn eller nermare Arfwingar wore effter bem: Utter, hafwandes hans Syster Maria Mattzdotter warit gifft med benembde Klåckare Simon Bertellsson och lembnadt effter sig med honom twenne Barn.
Lapset:
Fredric Michelsson Uotila , s. 24.5.1772 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 36
Elisabet Michelsdotter Eskola , s. 26.2.1779 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 37
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 35
5. Johan Michelsson Eskola, (Taulusta 34, isä Michel Eskola)Talollinen, s. 26.12.1754 Tyrväntö,Suontaka, k. 11.3.1796 Tyrväntö,Suontaka,Eskola, ikä 41 v ja 2 kk, kummit: Michel Mattsson, Matts Larsson, Johan Mattsson, hru Lisa och Maria Olofsdöttrar, samt Maria Mattsdr.

Puoliso: Vihitty 8.9.1776 Tyrväntö Helena Mattsdotter Granat s. 9.1.1753 Tyrväntö,Monaala, k. 13.11.1813 Tyrväntö,Suontaka,Eskola, ikä 60 v ja 10 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Henricsson Granat e. Monberg, Rusthollari, rakuuna, s. 1708 Tyrväntö,Monaala, k. 5.12.1785 Tyrväntö,Monaala, ikä 77 v. Pääkatselmus v. 1735: född i rusthållet, 23 åhr gammal, gift, tienst 5 åhr.

Pälkäneen käräjät 30.10.1762 §58: Mainitaan rusthållare Matts Henricssson, des broder rusthållare Gabriel Henricsson, om Jussila rusthåll.

Pälkäneen käräjät 18.3.1762 §52: rusthållare Matts Henricsson ifrån Månala mot sin broder Gabriel Henricsson ibm. Rusthållarnas Matts och Gabriels fader rusthållare Henric Jacobsson. Käranders bröder Simon och Johan Henricssöner. Svaranders bröder Anders, Henric och Eric Henricssöner samt syster Maria Henricsdotters arfsandel, arfskifte åhr 1748. Vihitty .3.1732 Tyrväntö,Retula.
    (ä) Sophia Ericsdotter Laurila, s. 1710 Tyrväntö,Retula, k. 3.1.1788 Tyrväntö, ikä 78 v.
    (ii) Henric Jacobsson Jussila, Rusthollari Monaalan Jussilassa, s. Tyrväntö,Monaala, k. 1731 Tyrväntö,Monaala,Jussila. Puolisona myös Anna Thomasdotter.

Monaala Jussila 1720-luvun lopun rk: Henric Jacobsson, hru Anna Thomas, Anna Jöransdr, Gabriel Henricsson, Henric Henricsson, Matts Henricsson, Simon Henricsson, Johan Henricsson, dr Anders Ericsson, Sophia Gustafsdr. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24847945

Henkikirja 1722 Monaala Jussila Henric Jacobsson, Anna hru, Anna dotter. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=235.
    () Christina Jöransdotter Sipilä, s. noin 1675 Urjala Laukeela Keppilä, k. noin 1717 Tyrväntö,Monaala.
    (äi) Eric Danielsson Laurila, Rusthollari Retulan Laurilassa, kuudennusmies, s. Tyrväntö,Retula, k. 0.11.1731 Tyrväntö,Retula,Laurila. Henkikirja v. 1722 Retula Laurila: Eric Danielsson, Chirstin hustru, Maria sr, Johan drg, Eric svåg, Valborg rytt hustru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=235

Retulassa haudattu 1731 husbd. Erick Danielsson und. kyrk. Anomaassa haudattu 25.4.1739 gammal värdinna Margareta Henricsdotter under kyrkan.
Kulsialan käräjät v. 1733: rusthållare nämndeman Mårten Mattsson ifrån Månaala mot Eric Mattsson ifrån Suotaala och nu mera afledne rusthållare Eric Danielsson ifrån Retula. Eric Danielssons son rusthållare Anders Ericsson ifrån Retula. Tuomitaan Eric Mattsson och Eric Danielssons arfvingar maksamaan velkansa Mårten Mattssonille.

1720-luvun rk Tyrväntö Retula Laurila: Eric Danielsson, hru Christin Henricsdotter, Eric Grelsson, dr Johan Mattsson, Anders Ericsson, p. Lisa Bertilsdr, p. Lisa Grelsdr, p. Brita Simonsdr, inh Malin Jacobsdr, hru Sophia Pettersdr, p. Carin Sigfridsdr, Bertil Sigfridsson, hru Anna Henricsdotter. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24847953.
    (ää) Christina Henricsdotter Kärsälä, s. Hattula,Kärsälä, k. noin 1725 Tyrväntö,Retula.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 36
5. Fredric Michelsson Uotila, (Taulusta 34, isä Michel Eskola)Talollinen, s. 24.5.1772 Tyrväntö,Suontaka, k. 21.10.1853 Renko,Muurila, ikä 81 v ja 4 kk. Muuttanut: Til Rengo Muurila 1793.

Puoliso: Vihitty 13.9.1794 Renko,Muurila Hedvig Ericsdotter Uotila s. 29.9.1774 Renko,Muurila, k. 15.8.1846 Renko,Muurila, ikä 71 v ja 10 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Eric Mattsson Uotila, Talollinen, s. 24.4.1746 Renko,Muurila, k. 16.8.1812 Renko,Muurila, ikä 66 v ja 3 kk. Vihitty 4.10.1773 Janakkala,Virala.
    (ä) Hedvig Catharina Ericsdotter, s. 28.1.1732 Janakkala,Turenki, k. 17.7.1810 Renko,Muurila, ikä 78 v ja 5 kk.
    (ii) Matts Gustafsson Uotila, Talollinen, s. 1713 Renko,Muurila, k. 28.7.1785 Renko,Muurila, ikä 72 v. Vihitty 28.12.1735 Renko,Muurila.
    () Sophia Simonsdotter Mattila, s. 2.1710 Loppi,Skyttälä, k. 1770 Renko,Muurila, ikä 60 v. Rengon Muurilan Mattila RK 1729-1737 Sophian perässä merkintä Uotila eli kyseessä 2.1710 Lopen Skyttälässä Simon Johanssonille syntynyt nimetön lapsi.
    (äi) Eric Mattsson Tapaila, Talollinen, myllärin poika, s. 1704 Janakkala,Virala, k. 26.3.1750 Janakkala,Turenki, ikä 46 v. Henkikirja 1722 Virala mölnare Eric Mattsson, Anna mor. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=277. Vihitty 1.10.1728 Janakkala,Hyvikkälä.
    (ää) Anna Elisabeth (Alisa) Conradsdotter Favorin, s. 13.7.1706 Loppi,Kirkonkylä,Uotila, k. 15.12.1768 Janakkala,Virala, ikä 62 v ja 5 kk. Kuolintieto Janakkala: 15.12.1768 18.12.1768 Wirala qvarn wärdinna Lisa Favorin svullnad 65 år i:k:.
.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 37
5. Elisabet Michelsdotter Eskola, (Taulusta 34, isä Michel Eskola) s. 26.2.1779 Tyrväntö,Suontaka, k. 6.9.1845 Vesilahti,Kirkonkylä, ikä 66 v ja 6 kk.

Puoliso: Vihitty 26.12.1796 Tyrväntö,Suontaka Andreas Christian Nilsson Kilpala e. PlatsmanTalollinen Vesilahden kirkonkylässä, s. 25.5.1776 Vanaja,Hattelmala, k. 31.12.1847 Vesilahti,Kirkonkylä, ikä 71 v ja 7 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Niclas Johan Nilsson Platsman, Rusthollari, s. 8.12.1745 Vanaja,Hattelmala, k. 25.7.1800 Vanaja,Hattelmala, ikä 54 v ja 7 kk. Vihitty 28.12.1764 Vanaja.
    (ä) Maria Elisabet Mattsdotter Lassila, s. 4.4.1748 Vanaja,Hattelmala, k. 3.5.1799 Vanaja,Hattelmala, ikä 51 v ja 0 kk.
    (ii) Nils Johan (Jean) Johansson Platsman, Rusthollari, s. 2.2.1713 Vanaja,Hattelmala, k. 1.11.1751 Vanaja,Hattelmala, ikä 38 v ja 8 kk. Vihitty 1745 Kokemäki.
    () Susanna Jöransdotter Pahlman, s. 1722, k. 6.1.1775 Vanaja,Hattelmala,Paavola, ikä 53 v.
    (äi) Matts Andersson Lassila e. Pirttilä, Rusthollari, Lassilan vävy, s. 1725 Hausjärvi,Arolammi, k. 11.11.1759 Vanaja,Hattelmala, ikä 34 v. Lankonsa Juho Kustaanpoika murhasi kirveellä.
Janakkalan käräjät 26.3.1753: rusthållare mågen Matts Andersson i Hattelmala, mot svåger Johan Gustafsson samt dragon Matts Frimodig thersammanstädes. Johan Gustafssons hustru Sophia Ericsdotter. Vihitty 1747 Vanaja.
    (ää) Maria Ericsdotter Lassila, s. 18.7.1729 Vanaja,Hattelmala, k. 6.6.1760 Vanaja,Hattelmala, ikä 30 v ja 10 kk.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 38
4. Johan Johansson Eskola, (Taulusta 33, äiti Sophia Eskola) Yhtiömies, s. TyrväntöSuontaka, k. jälkeen 4.2.1764.

Puoliso: Maria Johansdotter

Lapset:
Sophia Johansdotter Eskola s. 10.5.1764 Tyrväntö,Suontaka.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 39
4. Maria Johansdotter Eskola, (Taulusta 33, äiti Sophia Eskola) s. 1728 Tyrväntö,Suontaka, k. 13.5.1792 Hattula,Ihalempi, ikä 64 v.

Puoliso: Vihitty 27.12.1750 Tyrväntö,Suontaka Henric Arvidsson Vähä-SavolaYhtiömies Savolassa, s. noin 1725 Hattula,Ihalempi, k. 8.7.1772 Hattula,Ihalempi, ikä 47 v. Hattulan käräjät 13.9.1757: bonde Henric Arvidsson Savola (1/3) i Ihalempi, des broder Johan Arvidsson Savola (2/3).
Rippikirja 1760-1766: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7206743
Rippikirja 1767-1773: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7206931
Rippikirja 1775-1778: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7207097.
Puolison vanhempia:
    (i) Arvid Christersson Savola, Talollinen, s. 1689 Hattula,Ihalempi, k. 19.7.1757 Hattula,Ihalempi, ikä 68 v. Henkikirja 1722 Ihalempi Arvid Christersson, Sophia hru, Beata syster. Abraham bolagsman (k. 1727) http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=230

Rippikirja 1720-luku Savola Arvid Christersson, hru Sophia Jöransdr, gl Maria Ericsdr, Henric Christersson, Beata Christersdr, Sigfrid Ericsson, Lisa Ericsdr, Maria Larsdr, S. Matts Carlsson, Abraham Jöransson, Maria Carlsdr. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24847931
Rippikirja 1732-1739: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7206397
Rippikirja 1747-1753: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7206481
Rippikirja 1753-1759 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7194131


Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Hattula Ihalempi Kirstin Thomasdotter eller Arwin Sawola, skatte 1725, Arwid Christersson reparerat 1 pörte, kiört timber. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295805

Käräjät 3.10.1722: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41030990

Ihalemmen Savolan tarkastus 1725: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41031572

Hattula ja Lehijärven käräjät 13.9.1757: Perunkirjoitus edesmenneen talollisen Arvid Christerssonin jälkeen ifrån Ihalempi by. Tytär Anna Arvidsdotter vielä alaikäinen jolle määrätään edustajaksi deras moder syskon Henric Jacobsson (Kevola) ifrån Ihalempi. Oikeudelle jätettiin kuitti että bonde Pehr Jacobsson Hannula ifrån Mervis, avlidit samt des dotter Margareta är omyndig ja tämän edustajaksi lautamies Michel Mattsson Hurttalan kylästä.

Perunkirjoitus 12.9.1757 (2/3) Ihalempi Savola afl. bonde Arvid Christersson, enka Sophia Jöransdotter, tre söner Henric, Johan och Sigfrid, tvänne döttrar Maria och Anna. Maria gift med bonde Johan Johansson ifrån Luolas, Annas förmyndare bonde Henric Jacobsson Kevola i Ihalempi. sonen Johans svärfader bonde Johan Jöransson ifrån Kankaanpää. Allekirjoitukset på min pupills Anna Arvidsdotters vägnar Johan Johansson. Detta hemman varit crono med afledne bonde Arvid Christersson någon tid sedan til skatte lösen för detta hemman erlagt.

Hattulan käräjät 26.4.1753 s. 274: Arvid Christersson Savola i Katinala, des son Henric Arvidsson.

Hattulan ja Lehijärven käräjät 28.11.1755: rusthålls son Johan Arvidsson ifrån Pelkoila mot bonde Arvid Christersson ifrån Ihalempis, Johans afledne svärfader rusthållare Anders Henricsson Hakola, Johans hustru Karin Andersdotter och hennes syskon.

Hattulan käräjät 13.9.1757: afledne bonde Arvid Christersson ifrån Ihalempi arfwingar, dotter Anna Arwidsdotters som ähr omyndig förmyndare modersysters? man bonde Henric Jacobsson (Kevola) ifrån Ihalempi.
    (ä) N.N. Mattsdotter Kevola, s. Hattula,Ihalempi, k. 1726 Hattula,Ihalempi. Hattulan kirkontilien hautausmaksut v. 1726 Ihalempi Savola hustru.
    (ii) Christer Johansson Savola, Savolan isäntä, kuudennusmies, k. 1720 Hattula,Ihalempi. Christer Johansson isäntänä 1702 alkaen. Optagit 1701.
    () N.N.

Lapset:
Johan Henricsson Vähä-Savola s. 13.2.1752 Hattula,Ihalempi, kummit: Jacob Jöransson, Michel Johansson i Suontaka, Johan Arvidsson, hru Beata Mattsdr, Maria Andersdr, pig Maria Arvidsdr alla i Ihalempi.
Henric Henricsson Vähä-Savola s. 2.3.1753 Hattula,Ihalempi, k. 6.5.1773 Hattula,Ihalempi, ikä 20 v ja 2 kk, kummit: Michel Johansson ifrån Suontaka, ? Sigfridsson, hru Maria Henricsdr, hru Lisa Ericssdr, pig Maria Mattsdr alla i Ihalempi.
Maria Henricsdotter Vähä-Savola , s. 31.5.1755 Hattula,Ihalempi. Tauluun 40
Anders Henricsson Vähä-Savola s. 26.1.1758 Hattula,Ihalempi, k. 1.5.1773 Hattula,Ihalempi, ikä 15 v ja 3 kk, kummit: Samuel Ericsson, Anders och Henric Classon, hru Anna Jacobsdr, hru Maria Mattsdr, p. Valborg Mattsdr i Ihalempi.
Johan Henricsson Torajärvi e. Vähä-Savola , s. 25.3.1760 Hattula,Ihalempi,Savola. Tauluun 41
Eric Henricsson Vähä-Savola s. 1.7.1765 Hattula,Ihalempi, k. 2.1.1766 Hattula,Ihalempi, ikä 0 v ja 6 kk.
Sigfrid Henricsson Vähä-Savola s. 20.1.1767 Hattula,Ihalempi, k. 19.8.1772 Hattula,Ihalempi, ikä 5 v ja 6 kk.
Anna Henricsdotter Vähä-Savola , s. 7.4.1769 Hattula,Ihalempi. Tauluun 42
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 40
5. Maria Henricsdotter Vähä-Savola, (Taulusta 39, äiti Maria Eskola) s. 31.5.1755 Hattula,Ihalempi, kummit: Jacob Michelsson, Anders Classon, hru Anna Simonsdr ifrån Ihalempi.

Puoliso: Vihitty 1.1.1774 Hattula,Ihalempi Anders Sigfridsson Vähä-Savolas. 10.9.1746 Hauho,Tuittula, k. 20.1.1822 Hattula,Ihalempi, ikä 75 v ja 4 kk, kummit: corp Jacob Johan Dani, Eric Mårtensson, Eric och Jöran Anderssöner, Lisa Johansdr, Maria Henricsdr, Maria Sigfridsdr. Muuttanut: Til Hattula 1773.
Puolison vanhempia:
    (i) Sigfrid Samuelsson Karkula, Lampuoti, s. 7.2.1706 Hauho,Porso, k. 2.5.1778 Hauho,Tulittula, ikä 72 v ja 2 kk. Hauhon käräjät 5.11.1760: bonde Sigfrid Samuelsson i Tulittula, fader Samuel Larsson, yngre son Per Samuelsson. Vihitty 8.4.1744 Pälkäne,Vuolijoki.
    (ä) Maria Mattsdotter Talvia, s. 9.9.1716 Pälkäne,Vuolijoki, k. 24.1.1797 Hauho,Tulittula, ikä 80 v ja 4 kk.
    (ii) Samuel Larsson Karkula e. Porso, Ratsumies, lampuoti, s. 1674, k. 15.5.1760 Hauho,Miehoila,Maula, ikä 86 v.
    () Sophia Ericsdotter.
    (äi) Matts Michelsson Talvia e. Raukola, Talollinen, s. 1674 Tuulos,Pohjoinen, k. 25.7.1742 Pälkäne,Vuolijoki, ikä 68 v. Hauhon käräjät 1722: Tuuloksen Pohjoisten kylän Raukolaa viljelyt Matts Michelsson jättää talonsa 1713 ryssän tullessa maahan. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31979870

Henkikirja 1722 Vuolijoki Talwia Matts Michelsson, Charin hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=234.
    (ää) Caisa Ericsdotter, s. 17.11.1680, k. 25.3.1752 Pälkäne,Vuolijoki, ikä 71 v ja 4 kk.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 41
5. Johan Henricsson Torajärvi e. Vähä-Savola, (Taulusta 39, äiti Maria Eskola)Talollinen Torajärvellä, s. 25.3.1760 Hattula,Ihalempi,Savola, k. 13.5.1816 Tammela,Torajärvi, ikä 56 v ja 1 kk. Vihittäessä Hattulan Ihalemmen Savolassa. 7.4.1793 (Hattula Ihal. Savola) U. karl. Johan Henricss.ja Bd.dr. Maria Isacsdr. Tårajärvi.
Kuulutusluettelossa samat tiedot: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6702246

Rippikirja 1779-1784: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7207309
Rippikirja 1785-1790: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7207581
Rippikirja 1791-1795: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7207902 rippikirjaan merkitty muutto 1792 Tammela.
Tammelan ikäkirjan mukaan född 25.3.1760 kuten myös Hattulan rippikirjan mukaan, on Hattulan syntyneiden mukaan kastepäivä.

Puoliso: Vihitty 7.4.1793 Tammela Maria Isacsdotter Torajärvi s. 9.8.1771 Tammela,Kallio, k. 21.6.1839 Tammela,Torajärvi, ikä 67 v ja 10 kk.
Puolison vanhempia:
    (i) Isaac Isacsson Bucht, Talollinen, s. 2.3.1746 Tammela,Kallio, k. 16.12.1818 Tammela,Torajärvi, ikä 72 v ja 9 kk. Vihitty 28.1.1766 Tammela.
    (ä) Maria Jacobsdotter Mikkola, s. 5.5.1743 Tammela,Kallio, k. 28.2.1809 Tammela,Torajärvi, ikä 65 v ja 9 kk.
    (ii) Isaac Zachrisson Bucht, Jahtivouti, s. 1702 Tammela,Kallio, k. 1.1.1793 Tammela,Kallio, ikä 91 v. Vihitty 3.1.1742 Tammela.
    () Christin Mattsdotter Eskola, s. 30.6.1704 Tammela,Tammelankylä, k. 11.11.1770 Tammela,Kallio, ikä 66 v ja 4 kk. Perukirja 17.1.1771 Tammela: skallfogde Isac Bucht, afledne hustru Kirstin Mattsdotter, söner Isac och Johan Isacssöner.
    (äi) Jacob Michelsson Stiernberg e. Mikkola, Rakuuna, talollinen, s. 11.7.1717 Tammela,Kallio, k. 5.7.1794 Tammela,Kallio, ikä 76 v ja 11 kk. Pääkatselmus v. 1734: född i Tammela socken, 18 år gammal finne, ogift. Vihitty 14.10.1739 Tammela.
    (ää) Maria Andersdotter Sipilä, s. 9.5.1712 Tammela,Tammelankylä, k. 9.1.1789 Tammela,Kallio, ikä 76 v ja 8 kk.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 42
5. Anna Henricsdotter Vähä-Savola, (Taulusta 39, äiti Maria Eskola) s. 7.4.1769 Hattula,Ihalempi, k. 23.7.1809 Hattula,Ihalempi, ikä 40 v ja 3 kk.

Puoliso: Vihitty 27.10.1791 Hattula,Ihalempi Gustaf Henricsson Mikkola e. Höytilä KrahtilaTalollisen poika, lampuoti, itsellinen, s. 10.9.1749 Janakkala,Kernaala, k. 14.5.1827 Hattula,Ihalempi, ikä 77 v ja 8 kk. Muuttanut: Höytylästä til Hattula.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric Larsson Höytilä e. Mikkola, s. 10.1.1708 Janakkala,Kernaala, k. 15.5.1781 Vanaja,Höytylä, ikä 73 v ja 4 kk. 1754-1757 Nuolialan Härkälässä. Vihitty 29.9.1736 Janakkala.
    (ä) Valborg Gustafsdotter Seppälä, s. 27.4.1710 Vanaja,Syrjäntaka, k. 5.3.1781 Vanaja,Höytylä, ikä 70 v ja 10 kk.
    (ii) Lars Mattsson Mikkola.
    () Ingrid.
    (äi) Gustaf Simonsson Seppälä e. Syrjäntaka, Viralan Seppälän isäntä, k. 1731 Janakkala,Virala. Aluksi Vanajan Syrjäntaan isäntä.

Henkikirja 1722 Virala Seppälä Gustaf Simonsson. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=277.
    (ää) Anna Henricsdotter, k. 1736 Janakkala,Virala.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 43
4. Anna Johansdotter Eskola, (Taulusta 33, äiti Sophia Eskola)s. 8.6.1732 Tyrväntö,Suontaka, k. 7.4.1805 Tyrväntö,Suontaka,Mattila, ikä 72 v ja 9 kk, kummit: Anders Sundberg, Matts Andersson, Henric Michelsson, Margareta Jacobsdr, Chirstin Henricsdr, Maria Andersdr.

Puoliso: Vihitty 26.12.1753 Tyrväntö,Suontaka Isaac Danielsson MörckSotilas, lampuoti, s. 1727 Kalvola,Kankaanpää, k. 10.2.1808 Tyrväntö,Suontaka,Mattila, ikä 81 v. 1754 SÄÄKSMÄEN KOMPPANIA, värväysluettelo, Suontaka, Isac Danielsson 22 åhr gammal, född i Kalvola socken.
Puolison vanhempia:
    (i) Daniel Åkerman, Torppari, rakuuna, s. noin 1695 Östergötland,Horn, k. 17.4.1772 Kalvola,Kankaanpää, ikä 77 v. Transport av manskap från svenska regementen till Finland 1721: Åkerman, Daniel, URR Säx 73, UFM VII 69, Östergötland.

Pääkatselmus v. 1728: transporterad ifrån hr gen. major Bennets Regemente, född i Östergotland Horn socken, 32 år gammal, gift, tienst 9 år.
Pääkatselmus v. 1734: 39 år gammal Östergiöte, gift, tienst 16 år.
    (ä) Beata, k. ennen 1736 Kalvola,Kankaanpää.
    (äi) N.N.
    (ää) Sara Grelsdotter, s. noin 1672, k. 15.3.1752 Kalvola,Kankaanpää, ikä 80 v. Mainitaan Kankaanpäässä Daniel Åkermanin perheessä Sara svärmor, kuolinitiedossa qv: p: kyrkofattig.

Akaan, Sääksmäen ja Kalvolan käräjät 6.-8.12.1706: Sara Grelsdotter ifrån Kutila, lönskelaga med drengen Thomas Larsson ifrån samma Kutila by och Säteri rusthåll. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=8279&pnum=249.

Lapset:
Maria Isacsdotter Mårt s. 8.9.1754 Tyrväntö,Suontaka, kummit: Sigfrid Jacobsson Manni, Eric Andersson, Michel Mattsson, hru Brita Olofsdr, Maria Andersdr, p. Maria Johansdr.
Anders Isacsson Mattila , s. 24.10.1756 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 44
Matts Isacsson Mårt s. 20.2.1759 Tyrväntö,Suontaka, kummit: Michel Johansson, Henric Arvidsson, Johan Johansson, hru Anna Henricsdr, hru Maria Andersdr, p. Lena Pehrsdr.
Johan Isacsson Mäkilä , s. 22.5.1762 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 45
Iisakki Iisakinpoika Mårt s. 26.1.1765 Tyrväntö,Suontaka.
Eric Iisakinpoika Mattila s. 28.1.1768 Tyrväntö,Suontaka, k. 18.3.1800 Tyrväntö,Suontaka,Mattila, ikä 32 v ja 1 kk.
Esaias Iisakinpoika Mattila s. 17.11.1770 Tyrväntö,Suontaka.
Henric Iisakinpoika Mattila s. 6.11.1772 Tyrväntö,Suontaka. Muuttanut: 1791 til Eskola.
Samuel Iisakinpoika Mattila s. 9.7.1777 Tyrväntö,Suontaka.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 44
5. Anders Isacsson Mattila, (Taulusta 43, äiti Anna Eskola)Lampuoti, s. 24.10.1756 Tyrväntö,Suontaka, k. 10.1.1801 Tyrväntö,Suontaka,Mattila, ikä 44 v ja 2 kk, kummit: Sigfrid Jacobsson, Michel Johansson, Henric Arvidsson, hru Maria Andersdr, Maria Sigfridsdr.

Puoliso: Vihitty 28.12.1778 Hattula,Mierola Beata Ericsdotter Piippalas. 14.9.1755 Hattula,Mierola, k. 19.7.1800 Tyrväntö,Suontaka, ikä 44 v ja 10 kk. Syntyneiden konseptiluettelon mukaan är nu i Suontaka Mattila.
Puolison vanhempia:
    (i) Eric Johansson Piippala e. Pulkki, Talollinen, s. 1724 Hauho,Kokkila,Pulkki, k. 25.11.1760 Hattula,Mierola, ikä 36 v. Hattulan käräjät 28.4.1761 §59: Framlade bonde Johan Ericsson Pipala i Mieroila, des aflidne måg Eric Johansson. Förmyndare för omyndiga barn nämdeman Carl Johansson Kerälä såsom skyldeman.
Hattulan käräjät 28.4.1761 §61: Eric Johansson Pipala, omyndig enda dotter, förmyndare faderbroder landbonde Mårten Johansson ifrån Kockila by Hauho socken. Vihitty 26.12.1750 Hattula.
    (ä) Maria Johansdotter Piippala, s. 30.5.1731 Hattula,Rahkoila,Tasala, k. 5.11.1795 Hattula,Mierola, ikä 64 v ja 5 kk.
    (ii) Johan Henricsson Pulkki, Talollinen, s. 1677, k. 28.2.1739 Hauho,Kokkila, ikä 62 v.
    () Maria Mårtensdotter, s. 1687, k. 17.1.1757 Hauho,Kokkila, ikä 70 v.
    (äi) Johan Ericsson Piippala, s. 1695 Hattula,Mierola, k. 16.7.1760 Hattula,Mierola, ikä 65 v. Hattulan käräjät 2.5.1761 §60: bonden Johan Ericsson Pipala uti Mierola by med döden afgåt, lämnat efter sig omyndiga barn, förmyndare nämdeman Carl Johansson Kerälä som skyldeman theras.
    (ää) Maria Johansdotter, s. 1700, k. 25.3.1767 Hattula,Mierola, ikä 67 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 45
5. Johan Isacsson Mäkilä, (Taulusta 43, äiti Anna Eskola)Torppari, itsellinen, s. 22.5.1762 Tyrväntö,Suontaka, k. 1806 Tyrväntö,Suontaka, ikä 44 v. Muuttanut: i Eskola.

Puoliso: Maria Olofsdotter Halli s. 2.4.1769 Tyrväntö,Uskela.
Puolison vanhempia:
    (i) Olof Mattsson Pitkäsilta e. Vaijala Halli, Torppari Haukilan Pitkänsillan torpassa, s. 7.6.1722 Pälkäne,Epaala,Vaijala, k. 12.1795 Tyrväntö,Uskela,Pitkäsilta, ikä 73 v. Vihitty 1.1.1759 Tyrväntö.
    (ä) Brita Henricsdotter, s. 1727, k. 9.11.1799 Tyrväntö,Suontaka,Mattila,Mäkelä, ikä 72 v.
    (ii) Matts Henricsson Vaijala e. Mattila, Rusthollari, s. Pälkäne,Kirpu,Mattila, k. 25.7.1730 Pälkäne,Epaala,Vaijala. Rusthollari, Pälkäneen Epaalan Vaijalan isäntä 1722-1729. Kotoisin Kirvun Mattilasta kotoisin.
Kangasalan ja Pälkäneen käräjät v. 1723: Matts Henricsson ifrån Epaala Vaijala mot bördebonde Henric Mattsson ifrån Pohjaslax. Niittyriita. Vihitty Pälkäne.
    () Anna Christina Olofsdotter Castrenia, s. 1689 Pälkäne, k. 24.5.1773 Pälkäne,Äimälä,Lassila, ikä 84 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 46
4. Johan Johansson Someroja, (Taulusta 33, äiti Sophia Eskola) Torppari, s. 1736 Tyrväntö,Suontaka,Eskola, k. 4.6.1789 Tyrväntö,Someroja, ikä 53 v.

Puoliso: Valborg Johansdotter Someroja s. 1742.

Lapset:
Liisa Juhontytär Someroja s. 17.9.1767 Tyrväntö,Suontaka,Eskola, k. 1768 Tyrväntö,Suontaka, ikä 1 v.
Adam Juhonpoika Someroja s. 21.12.1773 Tyrväntö,Suontaka,Kautio. Muuttanut: Til Ilmoila.
Henric Juhonpoika Someroja s. 17.1.1777 Tyrväntö,Suontaka, k. 28.7.1801 Tyrväntö,Someroja, ikä 24 v ja 6 kk.
Adam Juhonpoika Someroja s. 22.6.1781 Tyrväntö,Someroja.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 47
4. Margareta Johansdotter Eskola, (Taulusta 33, äiti Sophia Eskola)s. 17.4.1737 Tyrväntö,Suontaka, kummit: Eric Henricsson, Sigfrid Jöransson, Matts Andersson, Brita Henricsdr, Anna Henricsdr, Kirstin Arvidsdr.

Puoliso: Michel Johansson SipiläItsellinen, s. 24.8.1735 Hattula,Hurttala, k. 1798 , ikä 63 v, kummit: leutnanten Didric Boisman, Matts Thomasson, Simon Johansson, Henric Mattsson, Jacob Thomasson ifrån Kirstula, hru Kirstin Jacobsdr, hru Valbort Johansdr och Sara Johansdr. Suontaan Aarikalla 1796-1802 inh Michel Johansson bror.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Michelsson Sipilä e. Seppälä, Lampuoti, s. 1712 Hattula,Hurttala.
    (ä) Sophia Grelsdotter Sipilä, s. 1702 Hattula,Hurttala, k. 12.12.1747 Hattula,Hurttala, ikä 45 v.
    (ii) Michel Mattsson Seppälä, Lampuoti, s. 1676, k. 6.3.1759 Hattula,Hurttala, ikä 83 v. Rippikirja 1720 Seppälä Michel Mattsson, hru Anna Jacobsdr, Johan Michelsson, Maria Michelsdr, Matts Mattsson, hru Walborg Jacobsdr, i. Kirstin Staphansdr. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24847870

Henkikirja 1722 Hurttala Michel Mattsson, Anna hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=231.
    () Anna Jacobsdotter, s. noin 1686, k. 7.10.1761 Hattula,Hurttala, ikä 75 v.
    (äi) Grels Mattsson Sipilä, Talollinen, kuudennusmies, s. noin 1675 Hattula,Rahkoila, k. 3.12.1739 Hattula,Hurttala, ikä 64 v. Sipilän isäntänä 1702-1713.

Rippikirja 1720 Sipilä Grels Mattsson, Kirstin Larsdr, Matts Grelsson, Sophia Grelsdr, Gabriel Mattsson, hru Anna Larsdr, Gustaf Onsberg, Margareta Michelsdr. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24847868

Henkikirja 1722 Hurttala Grels Mattsson, Kirstin hru, Gertrud hrus syster. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=231

Grels Mattsson i Hurttala poistetaan 1723 henkikirjasta, on yli 60 vuotias ja taloa viljelee poika.
    (ää) Caisa, k. 18.3.1712 Hattula,Hurttala.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 48
4. Christina Johansdotter Eskola, (Taulusta 33, äiti Sophia Eskola)s. 23.3.1741 Tyrväntö,Suontaka, k. 1809 Tyrväntö,Suontaka, ikä 68 v, kummit: Sigfrid Jöransson, drag Henric Bergudd, och broder Johan, Maria Andersdr, Maria Sigfridsdr.

Puoliso: Petter Larsson CarpSotilas, lampuoti Aarikkalassa, s. 5.1.1739 Tyrväntö,Monaala, k. 9.4.1815 Tyrväntö,Suontaka, ikä 76 v ja 3 kk, kummit: Henric Mattsson Eskola, Jacob och Matts Mårtenssöner, Maria Mattsdr, Magdalena Hermansdr.
Puolison vanhempia:
    (i) Lars Persson Rundberg, Sotilas Monaalassa, s. Södermanland,Nyköping. Siirretty Ruotsista Suomeen kreivi Fresenin rykmentistä vuonna 1721, ero palveluksesta 15.9.1747, är svärtant, gammal, får afsked med underhåll.
Monaalan ruodun sotilas nro 51.
.
    (ä) Maria Hermansdotter, s. Tyrväntö,Monittula, k. 3.6.1759 Tyrväntö,Suontaka.
    (äi) Herman Johansson Monittula, s. Tyrväntö,Monittula.
    (ää) Margareta.

Lapset:
Eric Pettersson Alhainen , s. 20.4.1762 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 49
Matts Pettersson Carp s. 1.2.1764 Tyrväntö,Suontaka, kummit: nämdeman Michel Eskola, soldat Matts Giers, soldat Isac Mört, hru Anna Johansdr, hru Maria Jacobsdr, pig Ester Johansdr.
Michel Pettersson Carp s. 18.9.1765 Tyrväntö,Suontaka, kummit: soldat Matts Giers, soldat Isac Mörk, Johan Johansson, hru Maria Andersdr, hru Anna Johansdr, pig Anna Henricsdr. Muuttanut: Til Lusi.
Anna Pettersdotter Carp s. 12.12.1767 Tyrväntö,Suontaka, kummit: nämdeman Nils Eskola, Henric Ericsson, Anders Michelsson, hru Brita Johansdr, hru Valborg Johansdr. Muuttanut: Til Leiniälä.
Alexander Petersson Kalliontaka , s. 4.12.1770 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 50
Maria Pettersdotter Carp s. 24.6.1773 Tyrväntö,Suontaka, kummit: Isac Mörck, Michel Mattsson, hru Anna Johansdr, pig Eva Larsdr. Muuttanut: Til Ihalempi.
Johan Pettersson Raak e. Carp , s. 31.3.1775 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 51
Regina Pettersdotter Carp , s. 15.5.1779 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 52
Elisabet Pettersdotter Carp , s. 16.9.1781 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 53
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 49
5. Eric Pettersson Alhainen, (Taulusta 48, äiti Christina Eskola)Lampuoti, s. 20.4.1762 Tyrväntö,Suontaka, k. 11.1.1844 Hattula,Mierola,Alhainen, ikä 81 v ja 8 kk, kummit: soldat Matts Giers, Carl Johansson, hru Maria Andersdr, pig Margareta Johansdr. Vihittäessä Hattulan Tenholan Saksalan renki. Muuttanut: Til Tenhola.

Puoliso: Vihitty 6.11.1785 Hattula Helena Ericsdotter Aikkolas. 15.2.1761 Hattula,Tenhola,Aikkola, k. 9.4.1828 Hattula,Mervi,Hentala, ikä 67 v ja 1 kk. Syntyneiden konseptiluettelossa Sutarla hustru.
Puolison vanhempia:
    (i) Eric Mårtensson Aikkola e. Käck, Renki, lampuoti, paimen, s. 1732 Hattula,Tenhola,Marttila, k. 2.6.1809 Kalvola,Keikkala,Franssila, ikä 77 v. Vihitty 4.3.1759 Hattula.
    (ä) Helena Olofsdotter Hyvälä, s. 1731 Tyrväntö,Suontaka, k. 18.1.1798 Kalvola,Keikkala,Franssila, ikä 67 v.
    (ii) Mårten Christersson Marttila e. Hällilä, Lampuoti Tenholassa, s. 8.11.1703 Sääksmäki,Vedentaka, k. Tyrväntö. Hattulan käräjär v. 1726: Tjent hos landbonde Johan Larsson enka Maria Jacobsdotter i Leiniälä år 1725. Samma år tienst hos regementsfältskare Leopold i Tenhola by. Född i Vedentaka by och Säxmäki socken. On jäänyt pois henkikirjoituksesta, on täyttänyt 15 vuotta josta pyydetään todistusta Sääksmäeltä.

Hattulan käräjät v. 1732: landbonde Mårten Christersson ifrån Tenhola, broder landbonde Michel Christersson ifrån Katinala.

Sääksmäen käräjät 13.10.1738: bonde Mårten Christersson ifrån Tenhola, des broder Michel Christersson ifrån Heinus.

Sääksmäen käräjät 31.3.-5.4.1740: Drg Erasmus Henricsson ifrån Heinus, des fullmächtig bonde Mårten Christersson i Tenhola, är des afledne hustrus Sophia Mattsdotters syskone barns man. Svarande bonde Henric Jöransson i samma by. Vittnare bonde Jöran Christersson (Heinu Eerola).

Kalvolan käräjät v. 1732: landbonde Mårten Christersson ifrån Tenhola by skulle hösten 1730 gifta sig med pigan Lisa Simonsdotter ifrån Taljala by och Kalvola socken. Taalman bonde Johan Henricsson ifrån Tenhola by och Hattula socken.

Sääksmäen käräjät 24.11.1759: Kärande landbonde Mårten Christersson ifrån Tenhola mot des broder bonde Michel Christersson ifrån Heinus, deras utan barn och bröstarfwingar afledne syster soldat änka Karin Christersdotter.
    () Lisa Simonsdotter Marttila, s. 1701 Hattula,Tenhola, k. Tyrväntö.
    (äi) Olof Pehrsson Hyvälä, Lampuoti, k. 1759 Tyrväntö,Suontaka,Hyvälä. Henkikirja 1722 Suontaka drag. stam Olof värd, Maria hru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=230

Hattulan käräjät v. 1726: Mainitaan Suontaan kylän talolliset (cronobönder) Eric Påhlsson Clemola (nämdeman), Lars (Johansson) Martila, Olof (Pehrsson) Hyvälä, Thomas (Sigfridsson) Hållo, Johan (Sigfridsson) Eskola, Matts (Andersson) Manni och Anders (Michelsson) Pietilä.
    (ää) Carin Henricsdotter, k. 9.4.1759 Tyrväntö,Suontaka,Hyvälä.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 50
5. Alexander Petersson Kalliontaka, (Taulusta 48, äiti Christina Eskola)s. 4.12.1770 Tyrväntö,Suontaka, kummit: sold Matts Girs, Johan Johansson, Michel Johansson, jfru Anna Helena Costiander, hru Maria Andersdr, hru Elisabet Simonsdr. Muuttanut: Til Lusi.

Puoliso: Vihitty 8.11.1792 Hämeenlinna Maria Thomasdotter Roths. 5.3.1769 Vanaja,Parola, kummit: Sigfrid Johansson Klemola, Anders Classon Eskola, drag Anders Parmgren, dreng Michel Mattsson ifrån Kilti, hru Christin Jöransdr ifrän Klemola, hru Sophia Ericsdr ifrån Eskola, drag hru Anna Ericsdr, pig Lisa Mattsdr ifrån Klemola, samt Lisa Johansdr ifrån Kilti, alla ifrån Parola.
Puolison vanhempia:
    (i) Thomas Jacobsson Roth, Sotilas, s. 15.11.1741 Hämeenlinna?. Vihitty 8.11.1764 Vanaja,Parola.
    (ä) Caisa Larsdotter, s. 10.10.1746 Vanaja,Höytylä, k. 10.5.1823 Hämeenlinna,Parola, ikä 76 v ja 7 kk.
    (äi) Lars Johansson, Paimen, s. 10.8.1708 Vanaja, k. 2.4.1778 Vanaja,Idänpää, ikä 69 v ja 7 kk. Janakkalan käräjät 23.3.1743: bröder Lars och Anders Johansson ifrån Höytylä, deras svåger soldat Henric Mårtensson ifrån Mäskälä, deras 3 åhr sedan afledne moder.
    (ää) Maria Abrahamsdotter Höytylä, s. 18.2.1706 Vanaja,Kantola.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 51
5. Johan Pettersson Raak e. Carp, (Taulusta 48, äiti Christina Eskola)Torppari, s. 31.3.1775 Tyrväntö,Suontaka, kummit: klockare Eric Faven, Michel Eskola, Thomas Mattsson, hru Anna Johansdr, hru Lena Persdr, pig Maria Ericsdr.

Puoliso: Anna Johansdotter s. 6.12.1769.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 52
5. Regina Pettersdotter Carp, (Taulusta 48, äiti Christina Eskola)s. 15.5.1779 Tyrväntö,Suontaka, k. 12.10.1849 Janakkala,Tarima, ikä 70 v ja 4 kk, kummit: Johan Michelsson, Anders Isacsson, hru Lena Mattsdr, hru Anna Ericsdr.

Puoliso: Michel Johansson Jaakkola e. Frisk Talollinen, s. 1776, k. 15.8.1824 Janakkala,Tarima, ikä 48 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 53
5. Elisabet Pettersdotter Carp, (Taulusta 48, äiti Christina Eskola)s. 16.9.1781 Tyrväntö,Suontaka, kummit: landbonde Isac Mattsson, landbonde Henric Ericsson, hru Lena Mattsdr, pig Sophia Ericsdr.

Puoliso: Vihitty 28.2.1802 Tyrväntö,Suontaka Johan Henricsson Silmo e. Båt Reservin sotilas, torppari Hollon Silmossa, s. 1780.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

| Alku | Henkilöluettelo sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä

A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Å | Ä

Agneta ... (73689) 14
Anna, s. 1710 ... (23282) 25
Anna, s. 1702 Pälkäne,Kirpu ... (31852) 5
Anna, s. 1712 Jokioinen,Vaulammi ... (74714) 9
Anna, s. Hämeenlinna,Luhtiala,Heikkilä ... (186573) 21
Anna, s. 1686 ... (235153) 47
Anna ... (238889) 42
Anna, s. 6.12.1769 ... (244277) 51
Beata, s. 1654 Hattula ... (20007) 34
Beata ... (267925) 43
Beata, s. 1719 ... (329644) 8
Brita, s. 1727 ... (116251) 45
Brita, s. 16.8.1730 Tammela,Saari ... (223705) 14
Brita ... (231183) 2
Brita ... (253700) 12
Caisa, s. 17.11.1680 ... (209744) 40
Caisa, s. 10.10.1746 Vanaja,Höytylä ... (247432) 50
Caisa ... (280957) 47
Carin ... (44245) 49
Carin, s. 1680 ... (219499) 24
Chirstin, s. 1677 ... (70310) 29
Christina, s. 1688 Hattula ... (84605) 27
Christina ... (219417) 35
Elin ... (291739) 27
Elisabet, s. 1768 Hauho ... (851) 8
Elisabet ... (265864) 19
Eric ... (16940) 7
Eva, s. 21.12.1735 Tammela,Kytö,Silva ... (117632) 12
Gustaf, s. 23.1.1757 Tyrväntö,Suotaala,Laurila ... (206652) 4, 5
Hedvig, s. 21.1.1769 Jokioinen,Jänhijoki,Kauppila ... (223919) 10
Hedvig Catharina, s. 28.1.1732 Janakkala,Turenki ... (99243) 36
Ingeborg ... (13105) 21
Ingrid ... (260182) 42
Jacob, s. 1721 ... (282505) 8
Johan, s. 19.6.1727 Hattula,Pekola ... (722) 17
Johan ... (83681) 26
Kirstin, s. 1680 ... (25217) 15
Lars ... (97601) 27
Lars, s. 10.8.1708 Vanaja ... (234764) 50
Lisa, s. 1672 Sääksmäki,Valkeakoski ... (60283) 29
Malin ... (112097) 23
Margareta ... (20907) 48
Margareta ... (35198) 3, 17
Margareta ... (70177) 2
Margareta ... (237306) 20
Margareta ... (291707) 21
Maria, s. 7.8.1698 Kaarina,Littoinen ... (1296) 8
Maria, s. 1696 ... (10072) 7, 26
Maria, s. 1724 ... (22146) 26
Maria, s. .1.1742 Tyrväntö,Suontaka? ... (26232) 26
Maria ... (44331) 38
Maria, s. 1703 ... (70112) 28
Maria, s. 1700 ... (73044) 14
Maria, s. 1700 ... (84269) 44
Maria, s. 1730 ... (84926) 34
Maria, s. 1687 ... (111719) 44
Maria, s. Tyrväntö,Monittula ... (218797) 48
Maria ... (281734) 33
N.N. ... (75950) 10
N.N. ... (97600) 27
N.N. ... (238381) 26
N.N. ... (267926) 43
N.N. ... (275005) 39
N.N. ... (277901) 7
Sara, s. 1672 ... (267927) 43
Simon, s. 28.10.1739 Hausjärvi,Turkhauta,Torttila ... (351502) 18
Sophia ... (184937) 40
Tallroth ... (201934) 28
Valborg, s. 1679 ... (14738) 7
Valborg, s. 14.3.1747 Tyrväntö,Mälkiäinen ... (171384) 8
Valborg ... (219531) 1
A Sukunimi -hakemisto
Aarikka Sara, s. 1682 Hattula,Tenhola ... (25601) 24
Aikkola Helena, s. 15.2.1761 Hattula,Tenhola,Aikkola ... (30875) 49
Alhainen Eric, s. 20.4.1762 Tyrväntö,Suontaka ... (30876) 48, 49
Anttila Carl, s. 1685 Hattula,Tenhola ... (25579) 24
Anttila Eva, s. 1.12.1775 Tyrväntö,Suotaala ... (31772) 16
Anttila Henric, s. 1713 Hattula,Tenhola ... (25539) 24
Anttila Matts, s. 1715 Tyrväntö,Suotaala ... (12030) 16
Anttila Matts, s. 1740 Hattula,Tenhola,Anttila ... (12825) 24
Anttila Thomas, s. 29.10.1745 Tyrväntö,Suotaala ... (12027) 16
B Sukunimi -hakemisto
Backman Matts, s. 3.8.1764 Tyrväntö,Suotaala ... (62614) 4, 6
Boman Sara, s. 1720 ... (186157) 30
Bucht Isaac, s. 1702 Tammela,Kallio ... (24479) 41
Bucht Isaac, s. 2.3.1746 Tammela,Kallio ... (31428) 41
Båt Johan, s. 1780 ... (62280) 53
C Sukunimi -hakemisto
Carp Anna, s. 12.12.1767 Tyrväntö,Suontaka ... (202122) 48
Carp Elisabet, s. 16.9.1781 Tyrväntö,Suontaka ... (84924) 48, 53
Carp Johan, s. 31.3.1775 Tyrväntö,Suontaka ... (202127) 48, 51
Carp Maria, s. 24.6.1773 Tyrväntö,Suontaka ... (202126) 48
Carp Matts, s. 1.2.1764 Tyrväntö,Suontaka ... (202121) 48
Carp Michel, s. 18.9.1765 Tyrväntö,Suontaka ... (202124) 48
Carp Petter, s. 5.1.1739 Tyrväntö,Monaala ... (202119) 48
Carp Regina, s. 15.5.1779 Tyrväntö,Suontaka ... (240473) 48, 52
Castrenia Anna Christina, s. 1689 Pälkäne ... (28860) 45
E Sukunimi -hakemisto
Eichman Hedvig, s. 1684 Uusikaupunki ... (19235) 30
Eskola Anders, s. 19.11.1749 Tyrväntö,Suontaka ... (44396) 34
Eskola Anders, s. 28.2.1745 Tyrväntö,Suontaka ... (84925) 33
Eskola Anna, s. 26.3.1760 Tyrväntö,Lusi ... (7233) 25
Eskola Anna, s. 8.6.1732 Tyrväntö,Suontaka ... (44269) 33, 43
Eskola Anna, s. 3.12.1757 Tyrväntö,Suontaka ... (44353) 34
Eskola Anna, s. 1707 Tyrväntö,Suontaka ... (281843) 19
Eskola Christin, s. 30.6.1704 Tammela,Tammelankylä ... (24480) 41
Eskola Christina, s. 23.3.1741 Tyrväntö,Suontaka ... (202120) 33, 48
Eskola Elias, s. 20.10.1769 Tyrväntö,Suontaka ... (44295) 34
Eskola Elisabet, s. 26.2.1779 Tyrväntö,Suontaka ... (43637) 34, 37
Eskola Elisabet, s. 25.8.1762 Tyrväntö,Suontaka ... (212878) 34
Eskola Henric, s. 25.5.1753 Tyrväntö,Suontaka ... (44375) 34
Eskola Henric, s. 1734 Tyrväntö,Suontaka ... (44476) 33
Eskola Johan ... (35571) 33
Eskola Johan, s. 26.12.1754 Tyrväntö,Suontaka ... (44195) 34, 35
Eskola Johan, s. TyrväntöSuontaka ... (44330) 33, 38
Eskola Lisa, s. 20.1.1740 Tyrväntö,Suontaka ... (44473) 33
Eskola Margareta, s. 17.4.1737 Tyrväntö,Suontaka ... (84923) 33, 47
Eskola Maria, s. 24.3.1760 Tyrväntö,Suontaka ... (44344) 34
Eskola Maria, s. 1728 Tyrväntö,Suontaka ... (55341) 33, 39
Eskola Maria, s. Tyrväntö,Suontaka ... (281735) 19
Eskola Maria Kristiina, s. 19.5.1766 Tyrväntö,Suontaka ... (44320) 34
Eskola Michel, s. 1724 Tyrväntö,Suontaka ... (20173) 33, 34
Eskola Sigfrid, s. Tyrväntö,Suontaka ... (237697) 33
Eskola Sophia, s. 1702 Tyrväntö,Suontaka ... (35568) 19, 33
Eskola Sophia, s. 10.5.1764 Tyrväntö,Suontaka ... (44332) 38
Eskola Thomas, s. 1668 ... (6312) 15
Eskola Thomas, s. 3.12.1757 Tyrväntö,Suontaka ... (263481) 34
Eskola Thomas, s. 1699 Tyrväntö,Suontaka ... (281842) 19
Eskola Valpuri, s. 10.5.1764 Tyrväntö,Suontaka ... (44333) 34
F Sukunimi -hakemisto
Favorin Anna Elisabeth (Alisa), s. 13.7.1706 Loppi,Kirkonkylä,Uotila ... (192628) 36
Frisk Michel, s. 1776 ... (248716) 52
G Sukunimi -hakemisto
Gellenberg Henric, s. 3.1706 ... (186154) 30
Gellenberg Ulrica (Maria), s. 24.6.1744 Hämeenlinna ... (186150) 30
Girs Simon, s. 15.10.1762 Tyrväntö,Suontaka,Mattila ... (811) 7, 8
Granat Helena, s. 9.1.1753 Tyrväntö,Monaala ... (44196) 35
H Sukunimi -hakemisto
Hagberg Brigitta Elisabet, s. 19.9.1766 Hämeenlinna ... (206593) 21
Hagberg Johan, s. 10.9.1741 Hämeenlinna,Hakala ... (206592) 21
Hakala Anders ... (186572) 21
Hakala Matts, s. 1718 Hämeenlinna,Hakala ... (186333) 21
Halli Maria, s. 2.4.1769 Tyrväntö,Uskela ... (44468) 45
Hannukkala Valborg, s. 1695 Tyrväntö,Suotaala ... (31855) 5, 6
Heikkilä Bertil, s. 15.8.1759 Tammela,Pappila ... (95943) 14
Heikkilä Helena, s. 27.3.1762 Tammela,Saari,Heikkilä torp ... (95947) 14
Heikkilä Maria, s. 1731 Tammela,Linikkala ... (223533) 14
Heikkilä Matts, s. 1735 Tammela,Mansikkaniemi ... (223704) 14
Heinu Matts, s. 25.8.1765 Loppi,Vojakkala ... (284946) 11
Hollo Brita, s. Tyrväntö,Suontaka ... (333776) 19
Hollo Matts, s. Tyrväntö,Suontaka ... (265863) 19
Holmgren Petter, s. 24.6.1772 ... (206588) 31
Huikko Jöran, s. Messukylä,Takahuhti ... (329884) 32
Huokana Lisa, s. 4.1.1703 Tammela,Kaukola ... (200327) 11, 13
Huusman Matts, s. 1705 Janakkala ... (20652) 18
Hyvälä Helena, s. 1731 Tyrväntö,Suontaka ... (25567) 49
Hyvälä Olof ... (128611) 49
Hällilä Mårten, s. 8.11.1703 Sääksmäki,Vedentaka ... (25554) 29, 49
Höytilä Krahtila Gustaf, s. 10.9.1749 Janakkala,Kernaala ... (77562) 42
Höytylä Maria, s. 18.2.1706 Vanaja,Kantola ... (234763) 50
I Sukunimi -hakemisto
Iso-Pietilä Matts, s. 28.7.1724 Renko,Muurila ... (22145) 26
Isotalo Valborg, s. Kalvola,Sääksniemi ... (257574) 20
J Sukunimi -hakemisto
Jaakkola David, s. 1638 Hattula,Kouvala ... (13791) 3, 17
Jaakkola Elias, s. 1700 Hattula,Pekola,Jaakkola ... (13789) 17
Jaakkola Maria, s. 1705 Hattula,Pekola,Jaakkola? ... (10075) 3
Jaska Brita, s. 18.1.1744 Tammela,Järvenpää ... (74715) 9
Jaska Jacob, s. 1712 Tammela,Linikkala ... (74683) 9
Jaska Johan, s. 24.6.1685 Tammela,Järvenpää ... (73677) 14
Jussila Eric, s. 1718 Tyrväntö,Monaala ... (12032) 25
Jussila Henric, s. Tyrväntö,Monaala ... (14705) 25, 35
Järn Simon ... (253699) 12
Järn Valborg, s. 29.3.1758 Jokioinen,Pellilä ... (96331) 12
K Sukunimi -hakemisto
Kalliontaka Alexander, s. 4.12.1770 Tyrväntö,Suontaka ... (234942) 48, 50
Karkula Sigfrid, s. 7.2.1706 Hauho,Porso ... (86070) 40
Kasila Valborg, s. 13.2.1722 Sääksmäki,Vedentaka ... (12031) 16
Kella Beata, s. 21.5.1727 Pälkäne,Ruokola,Laurila ... (12033) 25
Kella Jöran, s. 4.1701 ... (23277) 25
Kena Brita, s. 1687 Loppi,Kirkonkylä ... (187332) 8
Ketara Chirstin, s. 1704 Hattula,Mervi ... (62403) 6
Ketara Lisa, s. 3.8.1763 Hattula,Mervi ... (62337) 6
Ketara Maria, s. 2.6.1729 Hattula,Mervi ... (62294) 6
Ketara Matts, s. 1693 ... (62402) 6
Kevola N.N., s. Hattula,Ihalempi ... (275006) 39
Kitu Anna, s. 29.1.1719 Vanaja,Kitu ... (186334) 21
Kitu Anna, s. 1681 Vanaja,Kitu ... (238958) 21
Kivilammi Anders, s. 4.4.1785 Tammela,Saari ... (229401) 14
Kossila Abraham, s. 9.8.1742 Tammela,Haudankorva ... (74765) 9
Kossila Brita, s. 11.2.1774 Tammela,Haudankorva,Kossila ... (223922) 9
Kossila Henric, s. 1720 Tammela,Haudankorva ... (75811) 9
Krahtila Hedvig, s. 1.3.1754 Hattula,Luolaja ... (22143) 26
Kupila Carl, s. 1721 Hattula,Nihattula ... (8659) 16
Kupila Maria, s. 1.3.1750 Hattula,Nihattula ... (12028) 16
Kurkela Carin, s. 26.9.1732 Loppi,Kirkonkylä ... (200325) 11, 13
Kurkela Simon, s. 1707 Loppi,Kirkonkylä ... (268629) 11, 13
Käck Eric, s. 1732 Hattula,Tenhola,Marttila ... (25588) 49
Kärsälä Anna, s. 27.1.1747 Hattula,Kärsälä ... (10087) 15
Kärsälä Christina, s. Hattula,Kärsälä ... (203880) 35
Kärsälä Emmanuel, s. 1701 Hattula,Kärsälä ... (12025) 15
Kärsälä Henric, s. 1654 Hattula,Kärsälä ... (25208) 15
Könnölä Johan, s. 1647 Kalvola,Könnölä ... (19717) 20
Könnölä Staffan ... (257573) 20
Könnölä Valborg, s. Kalvola,Könnölä ... (9992) 20
L Sukunimi -hakemisto
Laakkonen Anders, s. 30.11.1747 Hattula,Tenhola ... (7232) 23
Laakkonen Anna Lisa, s. 1.12.1757 Hattula,Tenhola ... (9986) 23
Laakkonen Caisa, s. 1.6.1768 Hattula,Tenhola ... (20126) 23
Laakkonen Christina, s. 15.3.1762 Hattula,Tenhola ... (77104) 23
Laakkonen Elisabet, s. 24.1.1755 Hattula,Tenhola ... (7032) 23
Laakkonen Eric, s. 1754 Hattula,Tenhola,Laakkonen ... (7228) 23, 26
Laakkonen Fredrik, s. 15.5.1767 Hattula,Tenhola ... (20128) 23
Laakkonen Henric, s. 1751 Hattula,Tenhola,Laakkonen ... (7231) 23, 25
Laakkonen Johan, s. 11.12.1745 Hattula,Tenhola,Laakkonen ... (8231) 23
Laakkonen Maria, s. 0.3.1744 Hattula,Tenhola,Laakkonen ... (12824) 23, 24
Laakkonen Matts, s. 21.1.1749 Hattula,Tenhola ... (8232) 23
Laakkonen Thomas, s. 28.11.1742 Hattula,Tenhola,Laakkonen ... (7227) 23
Lakkonen Anna, s. 16.6.1759 Hattula,Tenhola ... (20141) 23
Lakkonen Arvid, s. 1666 Hattula,Tenhola,Laakkonen ... (6677) 21
Lakkonen Brita, s. 1697 Hattula,Tenhola,Laakkonen ... (8226) 23
Lakkonen Catharina Christina, s. 3.8.1763 Hattula,Tenhola ... (20137) 23
Lakkonen Eric, s. 1719 Hattula,Tenhola,Laakkonen ... (7030) 23
Lakkonen Eric, s. 1625 Hattula,Tenhola,Lakkonen ... (13104) 21
Lakkonen Lisa, s. 4.2.1756 Hattula,Tenhola ... (43757) 23
Lakkonen Sophia, s. 1.7.1765 Hattula,Tenhola ... (20132) 23
Lakkonen Thomas, s. 1650 Hattula,Tenhola,Laakkonen ... (13102) 23
Lakkonen Valborg, s. 26.12.1760 Hattula,Tenhola ... (43758) 23
Lana Valborg, s. 20.3.1729 Tammela,Kuusto ... (75306) 14
Lassila Anders, s. 1700 ... (1295) 8
Lassila Anna, s. 24.10.1762 Renko,Uusikylä,Lassila ... (812) 8
Lassila Bertil, s. 2.8.1723 Kaarina,Littoinen ... (1293) 8
Lassila Maria, s. 18.7.1729 Vanaja,Hattelmala ... (41798) 37
Lassila Maria Elisabet, s. 4.4.1748 Vanaja,Hattelmala ... (29408) 37
Laurila Anna, s. 15.10.1732 Tyrväntö,Suotaala ... (10078) 3, 4
Laurila Anna, s. 5.9.1773 Tyrväntö,Suotaala ... (78932) 15
Laurila Anna, s. 19.1.1760 Tyrväntö,Suotaala ... (78941) 4
Laurila Brita, s. Tyrväntö,Suotaala ... (265398) 1
Laurila Brita, s. Tyrväntö,Suotaala ... (351512) 2, 18
Laurila Chirstin, s. 1705 Tyrväntö,Suotaala ... (219520) 2
Laurila Christina, s. 12.2.1762 Tyrväntö,Suotaala ... (78939) 4
Laurila Elin, s. Tyrväntö,Suotaala ... (44471) 1, 19
Laurila Elisabet, s. 1697 Tyrväntö,Suotaala ... (219519) 2
Laurila Eric, s. 3.4.1768 Tyrväntö,Suotaala ... (10088) 15, 16
Laurila Eric, s. Tyrväntö,Retula ... (203879) 35
Laurila Eric, s. Tyrväntö,Suotaala ... (354431) 3
Laurila Gustaf, s. 1745 Tyrväntö,Suotaala ... (10082) 3, 15
Laurila Helena, s. 13.1.1767 Tyrväntö,Suotaala ... (78936) 15
Laurila Henric, s. 1728 Hattula,Tenhola ... (10084) 4
Laurila Johan, s. 24.6.1742 Tyrväntö,Suotaala ... (10081) 3
Laurila Justina, s. 11.6.1731 Tyrväntö,Suotaala ... (10077) 3
Laurila Jöran, s. 1675 Tyrväntö,Suotaala ... (10085) 1, 2
Laurila Lisa, s. 9.8.1770 Tyrväntö,Suotaala ... (10092) 4
Laurila Margareta, s. 1703 Tyrväntö,Suotaala ... (186925) 2, 17
Laurila Maria, s. 18.8.1737 Tyrväntö,Suotaala ... (19875) 3
Laurila Maria, s. 1705 Tyrväntö,Suotaala ... (79045) 2
Laurila Petter, s. 7.6.1747 Tyrväntö,Suotaala ... (10083) 3
Laurila Sigfrid, s. 1699 Tyrväntö,Suotaala ... (10074) 2, 3
Laurila Simon, s. 1674 Tyrväntö,Suotaala ... (265399) 1
Laurila Sophia, s. 1710 Tyrväntö,Retula ... (15655) 35
Laurila Thomas, s. 14.11.1770 Tyrväntö,Suotaala ... (10089) 15
Laurila Thomas, s. Tyrväntö,Suotaala ... (79044) 3
Laurila Thomas, s. Tyrväntö,Suotaala ... (219530) 1
Laurila Thomas, s. Tyrväntö,Suotaala ... (265394) 1
Laurila Valborg, s. 28.4.1735 Tyrväntö,Suotaala,Laurila ... (7050) 3, 7
Laurstedt Petter, s. 19.6.1727 Hattula,Pekola ... (263447) 17
Loimo Samuel, s. 1772 Hattula,Tenhola ... (96327) 7, 12
Loppi Henric, s. 1719 Tyrväntö,Suotaala ... (62293) 6
Loppi Ingeborg, s. 4.4.1750 Tyrväntö,Suotaala ... (206653) 5
Loppi Matts, s. 1715 Tyrväntö,Suotaala ... (4118) 5
M Sukunimi -hakemisto
Mannila Henric, s. 1632 Renko,Nevilä,Mannila ... (112096) 23
Mannila Lakkonen Matts, s. 1675 Renko,Nevilä ... (7029) 23
Marttila Anna, s. 1740 Hattula,Tenhola ... (19989) 29
Marttila Lisa, s. 1701 Hattula,Tenhola ... (25555) 29, 49
Marttila Simon, s. 1677 ... (43814) 29
Mattila Anders, s. 13.10.1758 Tyrväntö,Suontaka,Mattila ... (10054) 7
Mattila Anders, s. 24.10.1756 Tyrväntö,Suontaka ... (44170) 43, 44
Mattila Caisa, s. 9.1765 Tyrväntö,Suontaka ... (7229) 26
Mattila Elisabet, s. 20.4.1777 Hattula,Tenhola,Aikkola ... (11263) 7, 14
Mattila Eric, s. 1682 ... (14737) 7
Mattila Eric, s. 20.1.1737 Tyrväntö,Suontaka ... (26231) 26
Mattila Eric, s. 28.1.1768 Tyrväntö,Suontaka ... (44307) 43
Mattila Esaias, s. 17.11.1770 Tyrväntö,Suontaka ... (44291) 43
Mattila Helena, s. 6.6.1779 Renko,Kuittila ... (35415) 7
Mattila Henric, s. 6.11.1772 Tyrväntö,Suontaka ... (44285) 43
Mattila Johan, s. 1.3.1731 Tyrväntö,Suontaka ... (7049) 7
Mattila Johan, s. 1700 Tyrväntö,Suontaka,Mattila ... (10055) 7, 26
Mattila Johan, s. 1764 Tyrväntö,Suontaka ... (10070) 7, 9
Mattila Lisa, s. 1722 Loppi,Launoinen,Skyttälä ... (1294) 8
Mattila Maria, s. 28.7.1774 Hattula,Tenhola,Aikkola ... (11262) 7, 13
Mattila Matts, s. Pälkäne,Kirpu,Mattila ... (101672) 45
Mattila Michel, s. 20.7.1761 Tyrväntö,Suontaka ... (10050) 7
Mattila Samuel, s. 9.7.1777 Tyrväntö,Suontaka ... (44270) 43
Mattila Sophia, s. 1769 Hattula,Tenhola ... (76415) 7, 11
Mattila Sophia, s. 2.1710 Loppi,Skyttälä ... (99227) 36
Maula Beata, s. 17.1.1712 Pälkäne,Tauriala ... (12026) 15
Mikkola Henric, s. 1698 Hattula,Takajärvi ... (7920) 34
Mikkola Henric, s. 10.1.1708 Janakkala,Kernaala ... (210475) 42
Mikkola Jacob, s. 11.7.1717 Tammela,Kallio ... (76088) 41
Mikkola Jöran, s. 1655 Hattula,Takajärvi ... (19976) 34
Mikkola Lars ... (260181) 42
Mikkola Maria, s. 27.5.1739 Hattula,Takajärvi ... (19973) 34
Mikkola Maria, s. 5.5.1743 Tammela,Kallio ... (60995) 41
Mikkola Mura Eskola Henric, s. Tyrväntö,Suontaka ... (281833) 19
Mikkola Påhl, s. Vanaja,Järviöinen ... (41554) 3, 17
Mikkola Valborg, s. 1662 Vanaja,Järviöinen ... (13792) 3, 17
Modig Gustaf, s. 18.9.1767 Tyrväntö,Suontaka,Mattila ... (10071) 7, 10
Monberg Matts, s. 1708 Tyrväntö,Monaala ... (14707) 35
Monittula Herman, s. Tyrväntö,Monittula ... (20906) 48
Mura Hedvig, s. 10.2.1782 Hattula,Katinala,Kuttila ... (8504) 26
Mura Zacharias, s. 11.3.1755 Renko,Muurila ... (22127) 26
Muraja Jacob, s. Tyrväntö,Suontaka ... (333775) 19
Mårt Iisakki, s. 26.1.1765 Tyrväntö,Suontaka ... (44322) 43
Mårt Maria, s. 8.9.1754 Tyrväntö,Suontaka ... (44371) 43
Mårt Matts, s. 20.2.1759 Tyrväntö,Suontaka ... (44348) 43
Mäkilä Carl, s. 25.1.1682 Vanaja,Koljala ... (122242) 21
Mäkilä Johan, s. 22.5.1762 Tyrväntö,Suontaka ... (44337) 43, 45
Mörck Isaac, s. 1727 Kalvola,Kankaanpää ... (44268) 43
N Sukunimi -hakemisto
Nikkilä Christer, s. 1720 Hauho,Kirkonkylä ... (132378) 8
O Sukunimi -hakemisto
Oinola, Skyttälä Simon, s. 1687 Loppi,Launonen ... (8102) 8
Ollila Beatha, s. 18.8.1721 Sääksmäki,Ritvala ... (214431) 8
Oravainen Eric, s. 1690 Hattula,Rahkoila ... (25162) 5, 6
P Sukunimi -hakemisto
Pahlman Susanna, s. 1722 ... (29382) 37
Palm Thomas, s. 14.9.1763 Tammela,Kytö,Heikkilä ... (223536) 14
Palmumäki Eva, s. 29.11.1783 Tammela,Kuusto ... (96328) 12
Palmumäki Henric, s. 17.1.1758 Tammela,Kuusto ... (96330) 12
Pannila Anna, s. 1726 Hattula,Tenhola,Pannila ... (7031) 20, 23
Pannila Anna, s. 7.4.1762 Hattula,Tenhola ... (43759) 27
Pannila Brita, s. 3.10.1732 Tyrväntö,Tenhola ... (9990) 20, 28
Pannila Brita, s. 1762 Hattula,Tenhola ... (296434) 29
Pannila Elisabet, s. 1734 Hattula,Tenhola ... (25597) 20
Pannila Erich, s. 1752 Hattula,Katinala ... (187896) 27
Pannila Gustaf, s. 1728 Hattula,Tenhola ... (19986) 20, 27
Pannila Gustaf, s. 1761 Hattula,Tenhola ... (25525) 29
Pannila Johan, s. 1699 Tyrväntö,Suontaka ... (9987) 19, 20
Pannila Johan, s. 31.11.1737 Hattula,Tenhola ... (9993) 20, 29
Pannila Maria, s. 2.1.1755 Hattula,Tenhola,Pannila ... (19988) 27
Pannila Matts, s. 8.8.1758 Hattula,Tenhola ... (25572) 27
Pekkala Abel, s. 13.1.1774 Loppi,Vojakkala ... (200320) 13
Pekkala Johan, s. 4.2.1731 Loppi,Vojakkala ... (188123) 11, 13
Pekkala Johan, s. 18.5.1704 Loppi,Vojakkala ... (200326) 11, 13
Pekola Anders, s. 14.11.1716 Tammela,Linikkala ... (75326) 14
Pellmarck Ericus Johannes, s. 8.9.1757 Hämeenlinna ... (185628) 21, 22
Pellmarck Samuel, s. 1721 Hattula,Pelkola,Kartano ... (9989) 21
Pellmarck Samuel, s. 15.12.1755 Hämeenlinna ... (185627) 21
Penttilä Matts, s. Hauho,Kirkonkylä? ... (231182) 2
Pietilä Sophia, s. 22.9.1725 Vanaja,Parola ... (40877) 26
Piippala Beata, s. 14.9.1755 Hattula,Mierola ... (44171) 44
Piippala Johan, s. 1695 Hattula,Mierola ... (84268) 44
Piippala Maria, s. 30.5.1731 Hattula,Rahkoila,Tasala ... (36913) 44
Pinni Thomas, s. 1706 Tammela,Jänhijoki ... (57241) 14
Pirttilä Matts, s. 1725 Hausjärvi,Arolammi ... (41799) 37
Platsman Andreas Christian, s. 25.5.1776 Vanaja,Hattelmala ... (29396) 37
Platsman Niclas Johan, s. 8.12.1745 Vanaja,Hattelmala ... (29400) 37
Platsman Nils Johan (Jean), s. 2.2.1713 Vanaja,Hattelmala ... (29395) 37
Porso Samuel, s. 1674 ... (184924) 40
Pulkki Eric, s. 1724 Hauho,Kokkila,Pulkki ... (36912) 44
Pulkki Johan, s. 1677 ... (111718) 44
R Sukunimi -hakemisto
Raukola Matts, s. 1674 Tuulos,Pohjoinen ... (209743) 40
Rekola Valtari Matts, s. Hattula,Rahkoila ... (291738) 27
Roth Maria, s. 5.3.1769 Vanaja,Parola ... (234943) 50
Roth Thomas, s. 15.11.1741 Hämeenlinna? ... (247431) 50
Rundberg Lars, s. Södermanland,Nyköping ... (218796) 48
Röding Johan ... (206589) 31
S Sukunimi -hakemisto
Saari Michel, s. 1709 ... (14760) 30
Salan Anders, s. 1739 ... (250180) 21
Sarén Brita Elisabet, s. 11.3.1751 Hattula,Tenhialä ... (14768) 30
Savola Arvid, s. 1689 Hattula,Ihalempi ... (55339) 39
Savola Christer ... (55360) 39
Selkälä Carin, s. 18.10.1722 Tammela,Hevonniemi ... (75812) 9
Seppälä Johan, s. 1712 Hattula,Hurttala ... (235145) 47
Seppälä Michel, s. 1676 ... (235152) 47
Seppälä Valborg, s. 27.4.1710 Vanaja,Syrjäntaka ... (210474) 42
Sihvola Chirstina, s. 1673 Pälkäne,Luikala ... (6315) 15
Similä Henric, s. 18.6.1715 Tammela,Linikkala ... (223532) 14
Similä Maria, s. 29.7.1703 Tenhola,Grind ... (7921) 34
Simola Carin, s. 1681 Hattula,Pelkola ... (6678) 21
Simola Jacob, s. 1645 ... (13140) 21
Sipilä Grels, s. 1675 Hattula,Rahkoila ... (84604) 27, 47
Sipilä Maria, s. 9.5.1712 Tammela,Tammelankylä ... (76089) 41
Sipilä Michel, s. 24.8.1735 Hattula,Hurttala ... (218772) 47
Sipilä Sophia, s. 1702 Hattula,Hurttala ... (235143) 47
Sipilä Valborg, s. 1724 Hattula,Hurttala ... (19987) 27
Siukola Brita, s. 1712 Tyrväntö,Suotaala ... (25540) 24
Siukola Eric, s. 1663 Tyrväntö,Suotaala ... (219498) 24
Siukola Hemming, s. 1700 Tyrväntö,Suotaala,Siukola ... (25163) 5
Siukola Valborg, s. 1724 Tyrväntö,Suotaala ... (18099) 5
Soltti Lisa, s. 7.4.1705 Loppi,Läyliäinen ... (268630) 11, 13
Someroja Adam, s. 22.6.1781 Tyrväntö,Someroja ... (35567) 46
Someroja Adam, s. 21.12.1773 Tyrväntö,Suontaka,Kautio ... (35569) 46
Someroja Henric, s. 17.1.1777 Tyrväntö,Suontaka ... (22119) 46
Someroja Johan, s. 1736 Tyrväntö,Suontaka,Eskola ... (35566) 33, 46
Someroja Liisa, s. 17.9.1767 Tyrväntö,Suontaka,Eskola ... (35570) 46
Someroja Valborg, s. 1742 ... (35555) 46
Spåre Abraham, s. 1679 ... (19234) 30
Spåre Brita Elisabeth, s. 1712 Hattula ... (14761) 30
Stockman Carin ... (13103) 23
Svala Thomas, s. 5.3.1735 Tammela,Haudankorva ... (117631) 12
Sylviander Anna Catharina, s. 18.8.1765 Hämeenlinna ... (19726) 30, 31
Sylviander Catharina, s. 26.4.1769 Hämeenlinna ... (186151) 30
Sylviander Eric Johan, s. 5.12.1772 Hämeenlinna ... (186152) 30
Sylviander Maria, s. 1725 Hattula,Tenhola ... (185630) 20, 21
Sylviander Matts, s. 10.9.1740 Hattula,Tenhola ... (43329) 20, 30
Sylviander Sara Sophia, s. 6.8.1775 Hämeenlinna ... (186153) 30, 32
Sylviander Ullrica, s. 24.11.1788 Hämeenlinna ... (43317) 30
Syrjäntaka Gustaf ... (114844) 42
T Sukunimi -hakemisto
Tallroth Beniam, s. 6.5.1776 Tyrväntö,Lepaa ... (201937) 28
Tallroth Erick, s. 11.4.1773 Hämeenlinna ... (19994) 28
Tallroth Fredric, s. 21.10.1770 Hämeenlinna ... (19993) 28
Tallroth Gabriel, s. 1699 ... (19995) 28
Tallroth Johan Gabriel, s. 1738 Hämeenlinna ... (9991) 28
Tallroth Maria Elisabet, s. 12.6.1765 Hämeenlinna ... (19991) 28
Tallroth Nicolaus, s. 12.6.1763 Hämeenlinna ... (19990) 28
Tallroth Nicolaus, s. 18.11.1768 Hämeenlinna ... (19992) 28
Talman Matts, s. 1714 Janakkala,Kuru ... (40876) 26
Talvia Maria, s. 9.9.1716 Pälkäne,Vuolijoki ... (86071) 40
Tamberg Simon, s. 1.1674 Tammela,Tammelankylä ... (40884) 34
Tapaila Eric, s. 1704 Janakkala,Virala ... (192627) 36
Tekkari Michel, s. 1626 Hauho,Vitsiälä ... (18620) 2
Tekkari Valborg, s. 1677 Hauho,Vitsiälä ... (10086) 2
Tenholt Johan, s. 1.11.1746 Hattula,Tenhola,Pannila ... (171385) 8
Tenholtz Lisa, s. 29.8.1772 Hattula,Tenhola,Saksala ... (2213) 8
Thomasdotter Anna, s. 1683 Tyrväntö,Suotaala ... (14706) 25
Thunvall Anna Margareta ... (206591) 30
Tohka Christer, s. 1672 Sääksmäki,Valkeakoski ... (60282) 29
Torajärvi Maria, s. 9.8.1771 Tammela,Kallio ... (53835) 41
Töyvä Matts, s. 15.9.1703 Humppila ... (252184) 10
Töyvä Sigfrid, s. 11.2.1746 Jokioinen ... (235672) 10
U Sukunimi -hakemisto
Uotila Eric, s. 24.4.1746 Renko,Muurila ... (99230) 36
Uotila Fredric, s. 24.5.1772 Tyrväntö,Suontaka ... (99253) 34, 36
Uotila Hedvig, s. 29.9.1774 Renko,Muurila ... (99245) 36
Uotila Maria, s. 1729 Hattula,Ihalempi ... (8660) 16
Uotila Matts, s. 1713 Renko,Muurila ... (99223) 36
Utter Maria, s. Tenhola ... (231876) 34
V Sukunimi -hakemisto
Vaijala Halli Olof, s. 7.6.1722 Pälkäne,Epaala,Vaijala ... (116249) 45
Vesterlund Eva ... (185692) 22
Vähä-Savola Anders, s. 26.1.1758 Hattula,Ihalempi ... (55342) 39
Vähä-Savola Anders, s. 10.9.1746 Hauho,Tuittula ... (77408) 40
Vähä-Savola Anna, s. 7.4.1769 Hattula,Ihalempi ... (77568) 39, 42
Vähä-Savola Eric, s. 1.7.1765 Hattula,Ihalempi ... (55352) 39
Vähä-Savola Henric, s. 1725 Hattula,Ihalempi ... (55340) 39
Vähä-Savola Henric, s. 2.3.1753 Hattula,Ihalempi ... (55350) 39
Vähä-Savola Johan, s. 25.3.1760 Hattula,Ihalempi,Savola ... (31585) 39, 41
Vähä-Savola Johan, s. 13.2.1752 Hattula,Ihalempi ... (264344) 39
Vähä-Savola Maria, s. 31.5.1755 Hattula,Ihalempi ... (55344) 39, 40
Vähä-Savola Sigfrid, s. 20.1.1767 Hattula,Ihalempi ... (55347) 39
Å Sukunimi -hakemisto
Åberg Erich ... (116059) 10
Åberg Maria, s. 3.3.1747 Jokioinen ... (95967) 10
Åkerman Daniel, s. 1695 Östergötland,Horn ... (20191) 43
Ä Sukunimi -hakemisto
Ämmälä Maria, s. 10.3.1702 Humppila,Huhtaa ... (127637) 10
| Alku | Sukunimi-hakemisto | Paluu |