| Alku Paluu |

Taulu 1
I Thomas Jöransson Laurila syntynyt Tyrväntö,Suotaala. SAY 1675 Thomas Jöransson, Valborg hru.
RK 1669-1694 Thomas Jöransson, Valborg hru, Valborg moder död, Thomas son, Elin dr, Jöran son, Thomas son, Simon död, drg Michel cap Rubel., inh Caisa bondes faarsyster död, lijten dr pig ??, Caisa pig.
RK 1695-1698 Thomas Jönsson, Valborg hru, Jöran son, Valborg hru, Elin dotter, Valborg pig, Lars drg, soldat Joseph, Brita? hru.
RK 1698-1703 Thomas Johansson, Valborg hru, Jöran son, Valborg hru, Lars drg, ?? i Suontaka, Jöran barn Lisa 1697, Valborg piga, Valborg piga, Maria piga vide Mattila?, Lisa piga, Maria piga, soldat ??, ??.

Puoliso: Valborg

Lapset:
1. Brita Thomasdotter Laurila syntynyt Tyrväntö,Suotaala.
2. Thomas Thomasson Laurila syntynyt Tyrväntö,Suotaala.
3. Simon Thomasson Laurila syntynyt 1674 Tyrväntö,Suotaala, kuollut noin 1680 Tyrväntö,Suotaala.
4. Jöran Thomasson Laurila , syntynyt 1675 Tyrväntö,Suotaala. Tauluun 2
5. Elin Thomasdotter Laurila , syntynyt Tyrväntö,Suotaala. Tauluun 18
| Alku |

Taulu 2
II Jöran Thomasson Laurila, (Taulusta 1, isä Thomas Laurila) Talollinen, syntynyt 1675 Tyrväntö,Suotaala, kuollut 1736 Tyrväntö,Suotaala. SAY 1694 Jöran Thomasson, Thomas bror, Elin syster.
Pälkäneen, Sahalahden ja Kulsialan käräjät v. 1727: bonde Jöran Thomasson ifrån Suotaala, des syster Brita Thomasdotter ifrån Ridvala.
Pälkäneen, Sahalahden ja Kulsialan käräjät v. 1729: bonde Jöran Thomasson ifrån Suotaala, hustru Valborg Michelsdotter, son Sigfrid Jöransson, dotter Maria Jöransdotter.

Puoliso: Valborg Michelsdotter syntynyt 1677, kuollut 30.5.1758 Tyrväntö,Suotaala,Laurila. Mainitaan henkikirjassa 1707 alkaen Valborg hustru.

Lapset:
1. Elisabet Jöransdotter Laurila syntynyt 1697 Tyrväntö,Suotaala.
2. Sigfrid Jöransson Laurila , syntynyt 1699 Tyrväntö,Suotaala. Tauluun 3
3. Margareta Jöransdotter Laurila , syntynyt 1703 Tyrväntö,Suotaala. Tauluun 17
4. Maria Jöransdotter Laurila syntynyt 1705 Tyrväntö,Suotaala, kuollut 24.4.1784 Tyrväntö,Suotaala.
5. Chirstin Jöransdotter Laurila syntynyt 1705 Tyrväntö,Suotaala.
| Alku |

Taulu 3
III Sigfrid Jöransson Laurila, (Taulusta 2, isä Jöran Laurila) Talollinen, syntynyt 1699 Tyrväntö,Suotaala, kuollut 11.6.1753 Tyrväntö,Suotaala,Laurila. SAY 1727 Sigfrid Jöransson, Maria hru, Maria dotter.

Perunkirjoitus 22.1.1756 Suotaala Laurila afl. åboen Sigfrid Jöransson k. 8.1.1754, enka Maria Davidsdotter, söner Gustaf och Pähr Sigfridssöner, döttrar Anna, Valborg och Maria Sigfridsdöttrar. Maria Davidsdotters nuvarande man Adam Jöransson. Dotter Marias (po Annas) man res dragon Henric Andersson ifrån Suotaala. Förmyndare deras faders syskone barn bonde Michel Johansson ifrån Suontaka. Sigfrid perinyt skatte hemman vanhemmiltaan.

Puoliso: Maria Davidsdotter Jaakkola syntynyt noin 1705 Hattula,Pekola,Jaakkola?, kuollut 22.5.1763 Tyrväntö,Suotaala.
Puolison vanhempia:
   (i) David Mattsson Jaakkola, Talollinen, syntynyt 1638 Hattula,Kouvala, kuollut 12.10.1738 Hattula,Pekola,Jaakkola. Pekolan Jaakkolan isäntä 1707-1713. Vihittäessä sotilas Hattulan Kånnalan? kylästä. Tarkoittanee Kouvala. Mainitaan Kouvalassa renkinä ja sotilaana 1682-1694. Pekolan Jaakkola 1707 David Mattsson bör upvisa frihets bref. Vihitty 6.1.1698 Vanaja,Järviö.
   (ä) Valborg Påhlsdotter Mikkola, syntynyt 1662 Vanaja,Järviöinen, kuollut 24.12.1742 Hattula,Pekola,Jaakkola.
   (äi) Påhl Johansson Mikkola, Järviöisten Mikkolan isäntä, syntynyt Vanaja,Järviöinen, kuollut Vanaja,Järviöinen.
   (ää) Margareta Sigfridsdotter, Tolfmans moder, kuollut 1718 Vanaja,Järviöinen.
   (äii) Johan Andersson Mikkola, Mikkolan isäntä 1645 alkaen, syntynyt Vanaja,Järviöinen.
   (äiä) Margareta.
Pälkäneen käräjät 22.10.1766 § 7: Laurila skattehemman i Suotaala by, bonde Gustaf Sigfridsson följande arfskift instrument den 24.10.1763. Laurila hemman i Suotaala by efter bonden på samma hemman Adam Jöranssons hustru Maria Davidsdotter den 22. sidst Maij tienande död- Arfwingar nämligen sönerna Gustaf och Petter Sigfridsson samt dotter Maria Sigfridsdotter samt deras afledne fader Sigfrid Jöranssons syskonebarn och förmyndare nämdeman Michel Johansson Eskola ifrån Suontaka by såsom och dotter Anna med hennes man förra reserv dragon Henric Andersson likadeles dotter Walborgs man landbonde Johan Johansson Mattila i Suontaka by.

Lapset:
1. Justina Sigfridsdotter Laurila syntynyt 11.6.1731 Tyrväntö,Suotaala, kuollut 1732 Tyrväntö,Suotaala.
2. Anna Sigfridsdotter Laurila , syntynyt 15.10.1732 Tyrväntö,Suotaala. Tauluun 4
3. Valborg Sigfridsdotter Laurila , syntynyt 28.4.1735 Tyrväntö,Suotaala,Laurila. Tauluun 7
4. Maria Sigfridsdotter Laurila syntynyt 18.8.1737 Tyrväntö,Suotaala, kummit: Adam Ericsson, Thomas Henricsson, Maria Mattsdr, pig Maria Jöransdr.
5. Johan Sigfridsson Laurila syntynyt 24.6.1742 Tyrväntö,Suotaala, kuollut 1742 Tyrväntö,Suotaala, kummit: Matts Ericsson, Anna Jacobsdr, Maria Thomasdr.
6. Gustaf Sigfridsson Laurila , syntynyt 1745 Tyrväntö,Suotaala. Tauluun 15
7. Petter Sigfridsson Laurila syntynyt 7.6.1747 Tyrväntö,Suotaala, kuollut jälkeen 24.10.1763, kummit: Adam Heikkilä, sold Matts Ericsson, Adam Jöransson, jungfru Anna Maria Palandra, Kirstin Adamsdotter, Caisa Hemmingsdr.
8. Thomas Sigfridsson Laurila syntynyt Tyrväntö,Suotaala, kuollut 1740 Tyrväntö,Suotaala.
| Alku |

Taulu 4
IV Anna Sigfridsdotter Laurila, (Taulusta 3, isä Sigfrid Laurila) syntynyt 15.10.1732 Tyrväntö,Suotaala, kummit: Michel Tuomisto, soldaten Anders Hresten?, mad. A. Elisabeta Frisia, Anna Jacobsdr.

Puoliso: Vihitty 26.12.1755 Tyrväntö Henric Andersson Laurila Talollinen, suutari, syntynyt 1728 Hattula,Tenhola, kuollut 1776 Tyrväntö,Suotaala.

Lapset:
1. Gustaf Henricsson , syntynyt 23.1.1757 Tyrväntö,Suotaala,Laurila. Tauluun 5
2. Anna Henricsdotter Laurila syntynyt 19.1.1760 Tyrväntö,Suotaala, kuollut 1768 Tyrväntö,Suotaala.
3. Christina Henricsdotter Laurila syntynyt 12.2.1762 Tyrväntö,Suotaala.
4. Matts Henricsson Backman , syntynyt 3.8.1764 Tyrväntö,Suotaala. Tauluun 6
5. Lisa Henricsdotter Laurila syntynyt 9.8.1770 Tyrväntö,Suotaala.
| Alku |

Taulu 5
V Gustaf Henricsson, (Taulusta 4, äiti Anna Laurila) Tyrvännön suntio, syntynyt 23.1.1757 Tyrväntö,Suotaala,Laurila, kummit: sergianten hr Gabriel Åhman, rusthållare Matts Hannukkala, Anders Adamsson, Samuel Johansson.

Puoliso: Vihitty 9.9.1785 Tyrväntö,Suotaala Ingeborg Mattsdotter Loppi Rusthollin tytär, syntynyt 4.4.1750 Tyrväntö,Suotaala, kuollut 22.8.1813 Tyrväntö,Suotaala, kummit: Matts Henricsson, Gabriel Ericsson, mad. A. Elisabet Frisia, Maria Davidsdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Ericsson Loppi, Rusthollari, syntynyt 1715 Tyrväntö,Suotaala, kuollut 2.9.1776 Tyrväntö,Suotaala. Perunkirja 30.10.1776 Suotaala Hannukkala: rusthållare Matts Ericsson död, enka Valborg Hemmingsdr, söner Hemming, Matts, Eric, Gustaf och Michel, döttrar Anna, Ingeborg, Lisa, Maria och Beata. Anna gift med rusthållare Eric Gabrielsson Jussila, förmyndare faderbroder bonde Henric Ericsson Ketara ifrån Mervis. Vihitty 16.12.1743 Tyrväntö.
   (ä) Valborg Hemmingsdotter Siukola, syntynyt 1724 Tyrväntö,Suotaala, kuollut 8.4.1789 Tyrväntö,Suotaala.
   (ii) Eric Mattsson Oravainen, Loppi, Rusthollari Suotaalan Lopella, syntynyt noin 1690 Hattula,Rahkoila, kuollut 2.8.1747 Tyrväntö,Suotaala. SAY Suotaala Hannukkala 1/2 Eric Mattsson, Valborg hru. Loppi 1/2 Hannukkalan rusthollista.
Kulsialan käräjät v. 1729: Eric Mattsson ifrån Suotaala som äger halfva Hannukkala rusthållet med sin sväger Johan Gustafsson ibm, rakuunan varustaminen.
Perunkirjoitus 3.12.1747 Suotaala Hannukkala (1/2) afl. rusthållare Eric Mattsson, enka och andra hru Maria Thomasdr, afl. första hru Valborg Gustafsdr, fyra söner Matts, Henric, Gustaf (i siöresa) och Gabriel, tvänne döttrar Beata och Sophia. förmyndare moders systerman nämdeman Henric Mattsson i Suotaala by Anttila. Eric Mattsson perinyt talon 1. vaimonsa Valborg Gustafsdotterin vanhemmilta. Eric Mattssons svåger och rusthållare Johan Gustafsson hwilken den andra delen innehafwer. Detta halfva hemman är crono. Velkoja til smeden Johan Jöransson ifrån Kankaanpää, skomakare Michel Johansson ifrån Parola, dragon för detta rusthåll Jöran Tresenberg.
Perukirja 7.4.1748: Hannukkala halfva cronorusthåll i Suotala by: afledne rusthållare Eric Mattsson, andra hustru och enka Maria Thomasdotter, jämvel afledne första hustru Valborg Gustafsdotter, fyra söner Matts, Henric Gustaf och Gabriel Ericssöner samt twå döttrar Beata och Sophia Ericsdotter. Son Gustaf är i Stockholm. Förmyndare modersysters man bonde Henric Mattsson Anttila ifrån denna Suotala by.
   () Valborg Gustafsdotter Hannukkala, syntynyt 1695 Tyrväntö,Suotaala, kuollut 1733 Tyrväntö,Suotaala.
   (iii) Matts Jacobsson Oravainen, Talollinen, syntynyt 1665 Hauho,Sotjala, kuollut 10.12.1740 Hattula,Rahkoila. Oravaisen isäntä 1689-1713.
   (iiä) Carin Mårtensdotter.
   (iäi) Gustaf Johansson Hannukkala, Rusthollari, kuudennusmies, ratsumies, syntynyt noin 1660 Tyrväntö,Suotaala, kuollut 1714 Tyrväntö,Suotaala. SAY 1694 Gustaf Johansson, Beata hru, Jöran rytt, Kirstin bror hru, Jacob bror, Anna pig.
RK 1695-1698 Gustaf Johansson, Beata hru, Jacob broder, Maria hru, Sophia piga, Valborg piga, Jöran rytt, Anna hru, Anders drg, Valborg piga, Johan son. Brita, Lucas, inh Kirstin, Anna hru.
RK 1698-1703 Gustaf Johansson, Beata hru, Johan son, Brita dotter, Sophia Johans??, ??, ??, ??, Maria piga, rytt ??, Anna hru, Anna, Beata dr i Tokeensuu, ?? i Laurila, ??.
SAY 1707 Gustaf Johansson, Beata hru, Brita dotter.
   (iää) Beata Bertilsdotter Loppi, Hannukkala Gustafs hustru, syntynyt Tyrväntö,Suotaala, kuollut 1703 Tyrväntö,Suotaala.
   (äi) Hemming Ericsson Siukola, Talollinen, syntynyt 1700 Tyrväntö,Suotaala,Siukola. SAY 1727 Hemming Ericsson, Anna hru.

Siukola Hemming Ericssons mullpennigar maksettu 27.4.1765.

Pälkäneen ja Kulsialan käräjät v. 1726: rusthållare Adam Ericssons augmentsbonde Hemming Ericsson ifrån Suotaala.

Pälkäneen ja Kulsialan käräjät 5.-8.4.1736: bonde Hemming Ericsson ifrån Suotaala mot bonde Sigfrid Jöransson ibm.

Perunkirja 22.12.1760 Suotaala Siukola: bonde Hemming Ericsson, framledne första hustru Anna Simonsdotter, en son Eric Hemmingsson, tre döttrar Carin, Valborg och Sophia, aflidne andra hustru Anna Mattsdotter, en son Anders Hemmingsson, en dotter Anna Hemmingsdotter, tredje hustru Maria Fredricsdotter, ej barn. Valborgs och Annas men rusthållare Matts Ericsson ifrån Suotaala och torpare Johan Thomasson ifrån Tokeensuu. Sophia Hemmingsdotters man bonde Mårten Henricsson ifrån Mälkilä by, famledne dotter Carin Hemmingsdotters barns förmyndare deras fader landbonde Eric Gustafsson Stycki ifrån Mervis by. Hemming Ericssons broder inhyses Eric Ericsson ifrån Suotaala. Aflidne syster Brita Ericsdotters son bröstarfvinge landbonde Johan Henricsson ifrån Tenhola by. Hemming Ericssons broder klockare i Kumo Matthias Favorin. Allekirjoituksissa på min broders Matts Henricsson vägnar Johan Henricsson ifrån Tenhola. Siukola hemman är crono. Afledne son Eric Henricssons modermoder Valborg Henricsdotter, Hemming Ericssons bröder Jacob och Eric Ericssöner. Afledne Eric Hemmingssons änka Maria Johansdotter. Vihitty 29.9.1719 Pälkäne,Kirpu.
   (ää) Anna Simonsdotter, Siukola Hemmings hustru Anna, syntynyt 1702 Pälkäne,Kirpu, kuollut 1729 Tyrväntö,Suotaala. Pälkäneen käräjät 8.3.1742 s. 163: Hemming Ericsson ifrån Suotaala, des afledne hustru Anna Simonsdotter, son Eric, döttrar Caisa, Valborg och Sophia, afledne modermoder Valborg Henricsdotter ifrån Kirpu, des broderson bonde Pehr Pehrsson i Kirpu, Valborg testamentannut omaisuutensa Sophia Hemmingsdotterille.
   (äii) Eric Sigfridsson Siukola, Suotaalan Siukolan isäntä, syntynyt 1663 Tyrväntö,Suotaala, kuollut 1741 Tyrväntö,Suotaala. Pääkatselmus v. 1683: Eric Sigfridsson för broder Henric Sigfridsson i Suotaala, K: Jöran Staffansson ifrån Laidickala by och Pälkäne socken.

SAY 1694 Eric Sigfridsson, Caisa hru, Hemming bror, Margareta syster.
RK 1695-1698 Eric Sigfridsson, Caisa hru, Hemming broder, Margareta syster, Lisbeta syster, Anna piga.
RK 1698-1703 Eric Sigfridsson, Caisa hru, Hemming bror, Lisa syster, Matts p. , Anna piga Suontaka, Margareta piga, Hemming son, Jacob son, Sophia corprals hru, inh Caisa, Valborg blind, Valborg piga?, Anna, inh Anna Michelsdr, soldaten Erich?.
Kulsialan käräjät v. 1706: Eric Sigfridsson ifrån Suotaala, des framledne broder soldaten Hemming Sigfridssons hru enkia Sophia Bertilsdotter.
   (äiä) Carin Ericsdoter, kuollut 1748 Tyrväntö,Suotaala.
   (ääi) Simon Larsson, Sotilas. Pälkäneen kirkontilit v. 1696: Simon Larssons son från Kirpu med mindre båår kläde under kyrkan.
   (äää) Valborg Henricsdotter Mattila, syntynyt noin 1671 Pälkäne,Kirpu, kuollut 13.6.1740 Pälkäne,Kirpu.
Muuttanut: Gift med kyrckoväck Gustaf Henricsson i Portanpä.

| Alku |

Taulu 6
V Matts Henricsson Backman, (Taulusta 4, äiti Anna Laurila) Sotilas, torppari Urjalan Kehrolla, syntynyt 3.8.1764 Tyrväntö,Suotaala, kuollut 28.12.1817 Urjala,Kehro.

Puoliso: Vihitty 24.6.1792 Hattula,Mervi Lisa Henricsdotter Ketara syntynyt 3.8.1763 Hattula,Mervi, kuollut 25.3.1840 Urjala,Kehro.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Ericsson Loppi, Ketara, Vävy Merven Ketaralla, syntynyt 1719 Tyrväntö,Suotaala, kuollut 6.11.1780 Hattula,Mervi. Hattulan käräjät 7.4.1768 §28: Mellan Tenhola och Mervis by, vittnare Henric Johansson ähr syskone barn med kärande Henric Ericsson Ketaras hustru (po svärmoder Chirstin Jacobsdotter). Vihitty 26.12.1745 Hattula.
   (ä) Maria Mattsdotter Ketara, syntynyt 2.6.1729 Hattula,Mervi, kuollut 24.6.1809 Hattula,Mervi.
   (ii) Eric Mattsson Oravainen, Loppi, Rusthollari Suotaalan Lopella, syntynyt noin 1690 Hattula,Rahkoila, kuollut 2.8.1747 Tyrväntö,Suotaala. SAY Suotaala Hannukkala 1/2 Eric Mattsson, Valborg hru. Loppi 1/2 Hannukkalan rusthollista.
Kulsialan käräjät v. 1729: Eric Mattsson ifrån Suotaala som äger halfva Hannukkala rusthållet med sin sväger Johan Gustafsson ibm, rakuunan varustaminen.
Perunkirjoitus 3.12.1747 Suotaala Hannukkala (1/2) afl. rusthållare Eric Mattsson, enka och andra hru Maria Thomasdr, afl. första hru Valborg Gustafsdr, fyra söner Matts, Henric, Gustaf (i siöresa) och Gabriel, tvänne döttrar Beata och Sophia. förmyndare moders systerman nämdeman Henric Mattsson i Suotaala by Anttila. Eric Mattsson perinyt talon 1. vaimonsa Valborg Gustafsdotterin vanhemmilta. Eric Mattssons svåger och rusthållare Johan Gustafsson hwilken den andra delen innehafwer. Detta halfva hemman är crono. Velkoja til smeden Johan Jöransson ifrån Kankaanpää, skomakare Michel Johansson ifrån Parola, dragon för detta rusthåll Jöran Tresenberg.
Perukirja 7.4.1748: Hannukkala halfva cronorusthåll i Suotala by: afledne rusthållare Eric Mattsson, andra hustru och enka Maria Thomasdotter, jämvel afledne första hustru Valborg Gustafsdotter, fyra söner Matts, Henric Gustaf och Gabriel Ericssöner samt twå döttrar Beata och Sophia Ericsdotter. Son Gustaf är i Stockholm. Förmyndare modersysters man bonde Henric Mattsson Anttila ifrån denna Suotala by.
   () Valborg Gustafsdotter Hannukkala, syntynyt 1695 Tyrväntö,Suotaala, kuollut 1733 Tyrväntö,Suotaala.
   (iii) Matts Jacobsson Oravainen, Talollinen, syntynyt 1665 Hauho,Sotjala, kuollut 10.12.1740 Hattula,Rahkoila. Oravaisen isäntä 1689-1713.
   (iiä) Carin Mårtensdotter.
   (iäi) Gustaf Johansson Hannukkala, Rusthollari, kuudennusmies, ratsumies, syntynyt noin 1660 Tyrväntö,Suotaala, kuollut 1714 Tyrväntö,Suotaala. SAY 1694 Gustaf Johansson, Beata hru, Jöran rytt, Kirstin bror hru, Jacob bror, Anna pig.
RK 1695-1698 Gustaf Johansson, Beata hru, Jacob broder, Maria hru, Sophia piga, Valborg piga, Jöran rytt, Anna hru, Anders drg, Valborg piga, Johan son. Brita, Lucas, inh Kirstin, Anna hru.
RK 1698-1703 Gustaf Johansson, Beata hru, Johan son, Brita dotter, Sophia Johans??, ??, ??, ??, Maria piga, rytt ??, Anna hru, Anna, Beata dr i Tokeensuu, ?? i Laurila, ??.
SAY 1707 Gustaf Johansson, Beata hru, Brita dotter.
   (iää) Beata Bertilsdotter Loppi, Hannukkala Gustafs hustru, syntynyt Tyrväntö,Suotaala, kuollut 1703 Tyrväntö,Suotaala.
   (äi) Matts Jöransson Ketara, Vävy, syntynyt 1693, kuollut 2.5.1763 Hattula,Mervi. Hattulan käräjät v. 1724: renki Matts Jöransson anoo asukasoikeutta v. 1697 autioksi jääneeseen Merven Ketaraan, takaajat nämdeman Sigfrid Ericsson ifrån Ihalempi och Jöran Jöransson ifrån Rahkoila.
   (ää) Chirstin Jacobsdotter Ketara, syntynyt 1704 Hattula,Mervi, kuollut 16.4.1776 Hattula,Mervi.
   (ääi) Jacob Simonsson Ventola, Ketara, Ratsumies, talollinen Merven Ketaralla, syntynyt 1662 Hattula,Ventola, kuollut 27.7.1732 Hattula,Mervi. vv. 1691-1694 Ventolassa Jacob bror.

Mervis Ketara Husbonde Jacob Simonsson född är i Vendola år 1662, gift första gången med Carin Andersdotter ifrån Mierola Rockala 1693 och med honom fört tre barn af hwilka sonen är före död, men twå döttrar öfwerlefwa. Andra gången med Sophia Ericsdotter 1715 och med henne lefwat 17 åhr. Vihitty 1693 Hattula.
   (äää) Carin Andersdotter Rokkala, syntynyt 1673 Hattula,Mierola, kuollut ennen 1715 Hattula,Mervi,Ketara.

| Alku |

Taulu 7
IV Valborg Sigfridsdotter Laurila, (Taulusta 3, isä Sigfrid Laurila) syntynyt 28.4.1735 Tyrväntö,Suotaala,Laurila, kuollut 11.1.1809 Tammela,Hykkilä,Loimo. Kuolintieto: 11.1.1809 22.1.1809 Loimois Nybygg. Enkan Walborg Sigfridsdr. ålderdom 74 år.

Puoliso: Vihitty 26.12.1757 Tyrväntö Johan Johansson Mattila, Loimo Lampuoti, uudistilallinen, syntynyt 1.3.1731 Tyrväntö,Suontaka, kuollut 20.9.1805 Tammela,Hykkilä,Loimo, kummit: Anders Jacobsson, Matts Brusiusson, Johan Henricsson, Margareta Jacobsdr, Anna Danielsdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Ericsson Mattila, Lampuoti Suontaan Mattilassa, syntynyt 1700 Tyrväntö,Suontaka,Mattila, kuollut 6.12.1782 Tyrväntö,Suontaka,Mura. Vanhemmat oletettavasti 1.12.1742 Suontaan Mattilassa kuollut Erkki Antinpoika (v. 1700 hautausmaksuissa 2 Erkki Antinpojan lasta Suontakana) ja 1.6.1745 kuollut Vappu.
Kalvolan käräjät 15.4.1773 §5: bonde Johan Pannila ifrån Tenhola mot förra bonde Matts Michelsson ifrån Penttilä hemman och Heinus by (tiufnad). Matts Michelssons söner Johan och Henric Mattsson ifrån Heinus samt landbonde Johan Ericsson och des son Thomas ifrån Suontaka. Landbondeson Michel Marttila ifrån Tenhola. Landbonde Johan Ericssons söner Johan, Henric och Eric samt Thomas. Landbonde Johan Johansson ifrån Tenhola.
   (ä) Maria Ericsdotter, syntynyt 1696, kuollut 1.5.1741 Tyrväntö,Suontaka,Mattila.
   (ii) Eric Andersson Mattila, syntynyt ennen 1682, kuollut 1.12.1742 Tyrväntö,Suontaka,Mattila. 1700 hautausmaksuissa 2 Erkki Antinpojan lasta Suontakana.
   () Valborg, syntynyt noin 1679, kuollut 1.6.1745 Tyrväntö,Suontaka,Mattila.
   (äi) Eric.
   (ää) N.N.
Lampuoti Tyrvännön Suontaan kylän Mattilassa (Suontaan kartano), Hattulan Tenholan kylän Aikkolassa, torppari Rengon Kuittilan kylässä (Mustiala torp - nybygge) 1779-1788 ja viimeksi uudistilallinen Tammelan Hykkilän kylän Loimon uudistilalla.
Kuolintieto: 20.9.1805 29.9.1805 Loimois G. Nybygg.n Johan Johansson slag. 74 år.

Lapset:
1. Anders Johansson Mattila syntynyt 13.10.1758 Tyrväntö,Suontaka,Mattila, kuollut 2.10.1789 Renko,Kuittila,Mustiala, kummit: Eric Faven, Michel Johansson, Michel Mattsson, hru Maria Andersdr, Christin Johansdr.
2. Michel Johansson Mattila syntynyt 20.7.1761 Tyrväntö,Suontaka.
3. Simon Johansson Girs, Giers , syntynyt 15.10.1762 Tyrväntö,Suontaka,Mattila. Tauluun 8
4. Johan Johansson Mattila , syntynyt 1764 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 9
5. Gustaf Johansson Modig , syntynyt 18.9.1767 Tyrväntö,Suontaka,Mattila. Tauluun 10
6. Sophia Johansdotter Mattila , syntynyt 1769 Hattula,Tenhola. Tauluun 11
7. Samuel Johansson Loimo , syntynyt 1772 Hattula,Tenhola. Tauluun 12
8. Maria Johansdotter Mattila , syntynyt 28.7.1774 Hattula,Tenhola,Aikkola. Tauluun 13
9. Elisabet Johansdotter Mattila, Palm , syntynyt 20.4.1777 Hattula,Tenhola,Aikkola. Tauluun 14
10. Helena Johansdotter Mattila syntynyt 6.6.1779 Renko,Kuittila, kuollut 26.7.1779 Renko,Kuittila,Kärppälä.
| Alku |

Taulu 8
V Simon Johansson Girs, Giers, (Taulusta 7, äiti Valborg Laurila) Sotilas, syntynyt 15.10.1762 Tyrväntö,Suontaka,Mattila, kuollut 19.8.1846 Sääksmäki,Jutikkala. Muutti perheen mukana Renkoon, jäi sinne vanhempana lapsena muun perheen muuttaessa edelleen Tammelaan. Rengon Kuittilan Mustialan torpasta pois 1784. Tuli Rengon Uudenkylän Lassilasta Suontaan Holloon 1786. General Munsterrulla för Tavastehus läns Infanterieregemente och Säxmäki Compagnie (Linie Regementes) v. 1805; Simon Giers sotilas nro 57 Suontakana.
Suontaan Hollon Silmon torpassa 1817 alkaen, 1835 merkintä bor i Sääksmäki utan fl. att. Sotilas, Tyrvännön Suontaan Somerojan ja Silmon torppari. 19.8.1846 död i Jutikkala gammal soldat enkel Simon Girs född 1762, som med frejdebunshet? kom ifrån Tyrväntö redan en längre tid 15 år vistats å Jutikkala död i bröstfeber 84 år gammal.
.

1. puoliso: Vihitty 7.11.1784 Renko Anna Bertilsdotter Lassila syntynyt 24.10.1762 Renko,Uusikylä,Lassila, kuollut 19.6.1806 Tyrväntö,Suontaka,Someroja.
Puolison vanhempia:
   (i) Bertil Andersson Lassila, Talollinen, syntynyt 1725 Kaarina,Littoinen,Knaapi?, kuollut 24.7.1797 Renko,Uusikylä. Talollisen poika, talollinen Renko Uusikylä Lassila, isäntänä isänsä jälkeen 1747-1777. Muuttanut pois Rengosta aikanaan Vihtiin, josta palasi 1746 isänsä kuoltua taisin Renkoon.
Vuonna 1760 Uudenkylän taloista suurimman sadon korjasi Lassilan neljännesmanttaalin ja 1 3/4 äyriluvun kruunutaloa hallinnut talollinen Bertil Andersson. Lassilalla osuuksia Sairkainpään, Pitkäniityn, Rautavuoren, Riihenperän, Riihijoen, Noteroisten ja Ruokojoen niittyihin.
Kaarinan vihityt:
27.10.1717 Litois Anders Claass p Marja Jörans dr Som brudg ja kastetut 1723 2.8.1723 Litois And Nils Bertill ja 1726 18.2.1726 Cauxla And Nilss Maria ja 1729 7.11.1729 Littois Anders Nielss Catharina och ? (Lisa?).

Janakkalan käräjät 18.10.1749: bonde Bertil Andersson ifrån Nyby mot Simon Jöransson ifrån Nevilä om Muteroistenniitty äng.

Perunkirja 6.11.1797 Uusikylä Lassila: afledne gamla bonde Bertil Andersson, söner Eric, Elias, Matts och Israel, dotter Lisa gift med inhyses Johan Ericsson i Kuittila Klemola, dotter Maria gift med soldat Johan Slut i Heinäjoki, dotter Valborg gift med sockneskräddare Henric Lindros, dotter Anna gift med soldat Simon Girs, dotter Lena ogift, förmyndare bonde Eric Ericsson Kockinen i Nyby.

Janakkalan käräjät 12.3.1747: bonde Bertil Andersson ifrån Nyby och Rengo socken berättade att han erhåll cronobefallningsman herr Fredric Löfmans imission af den 23. october sidst. cronoindelt hemman i näst berörde by 1 3/4 land 1/4 mantal och 13 daler 26 öre ränta. Thes numera afledne fader Anders Bertilsson (po Nilsson).

Janakkalan käräjät 9.12.1765 §51: bonde Bertil Andersson Lassila ifrån Nyby kärde til sin granne bonde Jacob Grelsson Rekola angående slagsmål. Vihitty 1.11.1746 Renko,Muurila.
   (ä) Lisa Simonsdotter Mattila, syntynyt noin 1722 Loppi,Launoinen,Skyttälä, kuollut 20.11.1777 Renko,Uusikylä.
   (ii) Anders Nilsson Lassila, Talollinen, syntynyt ennen 1700, kuollut 5.1.1746 Renko,Uusikylä,Lassila. Uudenkylän Anttilan isännäksi autioon taloon 1732 Kaarinasta? ja 1747 Lassilaan. Talon nimenä myöhemminkin Anttila eller Lassila. 1725-1727 Uusikylä Uotila Anders drg Anttila bonden, Maria h. dr.
Kaarina Littoinen Isotalo RK 1721-1727 sivu 41 drg Anders Nilsson (yliviivattu ehtoollisella 1722-1724) hru Maria Jöransdotter (yliviivattu ehtoollisella 1722-1724), Littoinen Knaapi sivu 42 drg Anders Nilsson (ehtoollismerkintä 1727) hru Maria Jöransdr (ehtoollismerkintä 1727). Ravattula Sutela 71 dreng Anders Nilsson (yliviivattu ehtoollismerkinnät 1726-1727), hru Maria Jöransdr (yliviivattu ehtoolliserkinnät 1726-1727). Haga sivu 28 drg Anders Nilsson (ylivedetty ehtoollismekinnät (1724-1726).
Littoinen Knaapi RK 1728-1734 drg Anders Nilsson (ylivedetty) hru Maria Jöransdr (ylivedetty ehtoollismerkintä 1729). Vihitty 27.10.1717 Kaarina,Littoinen?.
   () Maria Jöransdotter, syntynyt ennen 1700 Kaarina,Littoinen?, kuollut 20.1.1767 Renko,Uusikylä.
   (iäi) Jöran Jöransson, Lampuoti Littoisissa. Vihittäessä Kuralassa. Vihitty 15.11.1696 Kaarina,Ravattula.
   (iää) Agneta Jöransdotter. Vihittäessä Ravattulassa.
   (äi) Simon Johansson Oinola, Skyttälä, Mattila, Talollinen, vävy, syntynyt 1687 Loppi,Launonen, kuollut 4.10.1767 Renko,Muurila,Mattila. Vuonna 1748 Uotilan ja Anttilan alapuolella sijaitsi talollinen Simon Johanssonin asuma viiden äyriluvun Mattila. Mattilalla oli kylän pelloilla kolmanneksi suurimmat sarka-alat; niille kirjattiin sato 11 tynnyrinalalta ja 22 1/8 kapalta. Talo sai lähes 90% viljastaan Konginpellon ja Heinisillanpuolenpellon saroista. Loppu kymmenosa sadosta saatiin Kuittilanpuolenpellosta.
Vihkiminen 1. avioon 26.12.1707 Launois Oinola Sim. Joh.ss. Brita Erichs dr. Loppis by Kena.
Vihkiminen 2. avioon 1.3.1729 Loppis Kyrkioby Simon Johansson Margeta Henricks:dr Murila by.
Ilmeisesti Launosen kylän Oinolan talon poika, veli Matts Johansson joka kuollut siellä 22.1.1748 född. 19/9 1685.
Lapsista Sophia (s. 2.1710 Loppi Skyttälä) vihitty Muurilan Mattilassa 28.12.1735 Muurilan Uotilan emännäksi. Eric (s. 1712 Loppi) vihitty 28.12.1735 Lisa Mattsdotterin kanssa ja Lisa (s. 1722 Loppi) 1.11.1746 Uudenkylän Lassilan emännäksi.
Muurilan Mattilaan v. 1752 Valborg Henricsdotter.
Janakkalan käräjät 26.3.1753: bonde Simon Johansson ifrån Muurila, thes åboen Mattila kronohemman, med sin son Christer, stiufson Petter Johansson, fader Johan Henricsson.
Janakkalan käräjät 30.3.1758 §4: bonde Simon Johansson i Muurila, öfwer sin stiufson Petter Johansson. Vihitty 26.12.1707 Loppi,Kirkonkylä,Kena.
   (ää) Brita Erichsdotter Kena, syntynyt noin 1687 Loppi,Kirkonkylä, kuollut ennen 1729 Loppi,Launonen.
   (äii) Johan Henricsson Oinola, syntynyt 19.6.1656 Loppi,Launoinen, kuollut 28.2.1743 Loppi,Launoinen.
   (äiä) Anna.
   (ääi) Eric Eskilsson Kena, Kenan vävy, talollinen, pitäjänseppä, kuollut 1735 Loppi,Kirkonkylä. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=998836
http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/loppi/rippikirja
1707-1713
tk276/73.htm
.
   (äää) Valborg Larsdotter Kena, syntynyt Loppi,Kirkonkylä, kuollut noin 1714 Loppi,Kirkonkylä.

2. puoliso: Vihitty 4.10.1807 Hattula Lisa Johansdotter syntynyt 1772 Hattula,Tenhola,Saksala, kuollut 20.8.1811 Tyrväntö,Suontaka. Vihittäessä Simon kanssa piika Tenholan Saksalassa.
3. puoliso: Vihitty 19.8.1813 Tyrväntö,Suontaka Elisabet Michelsdotter syntynyt 1768 Hauho, kuollut 19.6.1830 Tyrväntö,Suontaka. Vihittäessä Simon kanssa leski Suontakaa.
| Alku |

Taulu 9
V Johan Johansson Mattila, (Taulusta 7, äiti Valborg Laurila) Torppari Hykkilän Loimossa ja renki Lunkaan Mäkilässä, syntynyt 1764 Tyrväntö,Suontaka, kuollut 25.2.1808 Tammela,Lungas. Muuttanut: Rengon Kuittilan Mustialasta til Kaurainen v. 1780.

Puoliso: Vihitty 4.10.1798 Tammela,Haudankorva,Kossila Brita Abrahamsdotter Kossila syntynyt 11.2.1774 Tammela,Haudankorva,Kossila, kuollut 18.3.1808 Tammela,Lungas.
Puolison vanhempia:
   (i) Abraham Henricsson Kossila, Talollinen, syntynyt 9.8.1742 Tammela,Haudankorva, kuollut 6.5.1798 Tammela,Haudankorva. Vihitty 27.10.1765 Tammela.
   (ä) Brita Jacobsdotter Jaska, syntynyt 18.1.1744 Tammela,Järvenpää, kuollut 5.7.1834 Tammela,Haudankorva.
   (ii) Henric Jacobsson Kossila, syntynyt 1720 Tammela,Haudankorva, kuollut 23.12.1795 Tammela,Haudankorva. Vihitty 20.9.1741 Tammela.
   () Carin Mattsdotter Selkälä, syntynyt 18.10.1722 Tammela,Hevonniemi, kuollut 1.12.1787 Tammela,Haudankorva.
   (iii) Jacob Henricsson Kuru, Kossila, Vävy, syntynyt 1691 Tammela,Torro,Kuru, kuollut 10.1.1768 Tammela,Haudankorva.
   (iiä) Chirstin Mårtensdotter Kossila, syntynyt 1683 Tammela,Haudankorva, kuollut 4.4.1756 Tammela,Haudankorva.
   (iäi) Matts Mårtensson Kälkkä, Selkälä, Hevonniemen Selkälän isäntä 1716-29, syntynyt noin 1693 Tammela,Talpia,Kälkkä, kuollut 12.11.1732 Tammela. Vihitty 30.9.1715 Tammela,Hevonniemi.
   (iää) Lisa Johansdotter, syntynyt 1684, kuollut 7.1.1759 Tammela,Hevonniemi.
   (äi) Jacob Johansson Jaska, Talollinen, syntynyt 1712, kuollut 30.6.1788 Tammela,Järvenpää. Tammelan ja Someron käräjät 11.1.1748: Jacob Johansson ostanut vuonna 1740 puolet Järvenpään Jaskan talosta nyt edesmenneeltä sotilaalta Anders Anderssonilta. Todistetaan että Anders Andersson on laillisella saannilla saanut talon edesmenneeltä korpraalilta Jöran Jacobssonilta vuonna 1731 ja edelleen myynyt 23.1. vieraiden miesten läsnäollessa renki Jacob Jacobssonille. (60 daler kopparmynt ja elatus korpraalinleskelle Anna Carlsdotterille.) Myönnetään 1. lainhuuto Jacob Johanssonille.
   (ää) Anna Mattsdotter, syntynyt 1712, kuollut 1.6.1771 Tammela,Järvenpää. Perukirja 5.12.1771 Tammela Järvenpää Jaska hemman: bondehustru Anna Mattsdotter som genom döden aflidit, enklingen Jacob Johansson, söner Johan och Matts samt döttrar Brita och Maria af hwilka Brita är gift med bondesonen Abraham Henricsson Kossila ifrån Haudankorva. Jorden eller detta halfwa Jaska hemman som Jacob och hans afledne hustrus köpte skattejord efter köpebrefwet af den 27.11.1740.
   (ääi) Matts Jacobsson Jaska?, Sotilas, syntynyt Tammela,Järvenpää?. Vihitty 27.5.1708 Jokioinen,Vaulammi.
   (äää) Gertrud Philipsdotter, syntynyt 1682, kuollut 18.7.1742 Tammela,Järvenpää.

| Alku |

Taulu 10
V Gustaf Johansson Modig, (Taulusta 7, äiti Valborg Laurila) Itsellinen, sotilas, syntynyt 18.9.1767 Tyrväntö,Suontaka,Mattila, kuollut 23.5.1836 Tammela,Hykkilä,Loimo. Leski 1825-1831 rippikirjassa Loimon talossa.

Puoliso: Vihitty 29.9.1793 Tammela,Loimo Hedvig Sigfridsdotter syntynyt 21.1.1769 Jokioinen,Jänhijoki,Kauppila, kuollut 17.6.1820 Jokioinen.
Puolison vanhempia:
   (i) Sigfrid Mattsson Töyvä, Tötterman, Sotilas, syntynyt 11.2.1746 Jokioinen, kuollut 18.2.1770 Jokioinen,Jänhijoki. Perukirja 8.11.1770 Jokioinen: afledne soldaten Sigfrid Töterman, änka Maria Ericsdotter, dotter Hedvig Sigfridsdotter, des förmyndare aflednes broder bonde Jacob Mattsson Töyvä ifrån Mingiö. Vihitty 29.9.1767 Jokioinen.
   (ä) Maria Ericsdotter Åberg, Yösia, syntynyt 3.3.1747 Jokioinen.
   (ii) Matts Jöransson Töyvä, syntynyt 15.9.1703 Humppila, kuollut 2.11.1760 Jokioinen,Minkiö. Tammelan käräjät 28.11.1760: afledne bonde Matts Töyvä ifrån Mingiö by, änka Brita Ericsdotter, omyndiga barns förmyndare bonden Matts Mårtensson Roito ifrån Mingiö by. Vihitty 20.10.1723 Humppila,Huhtaa.
   () Maria Eliasdotter Ämmälä, syntynyt 10.3.1702 Humppila,Huhtaa, kuollut 4.4.1762 Jokioinen,Minkiö.
   (iäi) Elias Mickelsson Ämmälä, Talollinen Ämmälässä, syntynyt 1665 Humppila,Huhtaa, kuollut 27.5.1744 Jokioinen,Huhti,Ämmälä. Tammelan ja Someron käräjät v. 1736: bonde Matts Jöransson ifrån Mingiö å Gertrud Michelsdotters och Brita Eliasdotters ifrån Kallio å des faders Elias Michelsson vägnar åt bonde Jacob Jacobsson Sippola ifrån Huchtis som varit gift med bemälte Gertruds och Elias systers Margdalena Michelsdotters dotter Sara Andersdotter, hon barnlös blifvit död. Saras moderbroder Michel Michelsson, modersyster Anna Michelsdotter ifrån Huchtis.
   (iää) Lisbeta Andersdotter Köppi, syntynyt 1669 Jokioinen,Huhtaa, kuollut 8.3.1730 Jokioinen,Huhtaa.
   (äi) Erich Åberg, kuollut .9.1780 Tammela.
   (ää) N.N.

| Alku |

Taulu 11
V Sophia Johansdotter Mattila, (Taulusta 7, äiti Valborg Laurila) syntynyt 1769 Hattula,Tenhola, kuollut 25.12.1861 Loppi,Vojakkala.

Puoliso: Vihitty 30.9.1792 Renko,Mustiala Matts Johansson Heinu Uudistilallinen Vojakkalan Heinussa, syntynyt 25.8.1765 Loppi,Vojakkala, kuollut 2.4.1831 Loppi,Vojakkala.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Johansson Pekkala, syntynyt 4.2.1731 Loppi,Vojakkala, kuollut 21.4.1784 Loppi,Vojakkala. Vihitty 26.12.1758 Loppi,Vojakkala.
   (ä) Carin Simonsdotter Kurkela, syntynyt 26.9.1732 Loppi,Kirkonkylä, kuollut 13.11.1809 Loppi,Vojakkala.
   (ii) Johan Andersson Pekkala, syntynyt 18.5.1704 Loppi,Vojakkala. Vihitty 28.12.1727 Tammela,Kaukola.
   () Lisa Jacobsdotter Huokana, syntynyt 4.1.1703 Tammela,Kaukola, kuollut 16.2.1768 Loppi,Vojakkala.
   (iii) Anders Pekkala.
   (iiä) Gertrud.
   (iäi) Jacob Sigfridsson Huokuna, Kaukolan Huokunan isäntä 1697-1728, syntynyt 1675 Tammela,Kaukola, kuollut 2.7.1749 Tammela,Kaukola. Vihitty 12.1.1702 Tammela.
   (iää) Maria Simonsdotter Puosi, syntynyt noin 1677 Tammela,Letku, kuollut 2.4.1758 Tammela,Kaukola.
   (äi) Simon Jacobsson Kurkela, syntynyt 1707 Loppi,Kirkonkylä, kuollut ennen 1738.
   (ää) Lisa Marcusdotter, syntynyt 7.4.1705 Loppi, kuollut 18.5.1775 Loppi,Kirkonkylä.
   (äii) Jacob Ericsson Kurkela, Talollinen, kuudennusmies, syntynyt 20.7.1667 Loppi, kuollut 24.5.1751 Loppi,Kirkonkylä.
   (äiä) Caisa.

| Alku |

Taulu 12
V Samuel Johansson Loimo, (Taulusta 7, äiti Valborg Laurila) Uudistilallinen Hykkilän Loimossa, syntynyt 1772 Hattula,Tenhola, kuollut 28.10.1841 Tammela,Hykkilä.

Puoliso: Vihitty 24.11.1807 Tammela,Hykkilä Eva Henricsdotter Palmumäki syntynyt 29.11.1783 Tammela,Kuusto, kuollut 21.5.1863 Tammela,Hykkilä,Loimo.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Thomasson Palmumäki, Lampuoti, syntynyt 17.1.1758 Tammela,Kuusto, kuollut 18.5.1835 Tammela,Luntila. Avioton. Vihitty 12.10.1777 Tammela,Kuusto.
   (ä) Valborg Simonsdotter Järn, syntynyt 29.3.1758 Jokioinen,Pellilä, kuollut 12.12.1833 Tammela,Luntila.
   (ii) Thomas Mattsson Svala, Sotilas, syntynyt 5.3.1735 Tammela,Haudankorva, kuollut 24.12.1805 Tammela. Vihitty 19.9.1762 Tammela.
   () Eva Johansdotter, syntynyt 1735, kuollut 12.2.1804 Tammela.
   (iii) Matts Thomasson Jaakkola, syntynyt 1698 Tammela,Haudankorva, kuollut 17.6.1783 Tammela,Liinikkala. Syntynyt MAHDOLLISESTI 14.2.1703 Tammela Haudankorva. Kuollut 81 vuoden ikäisenä ruotuvaivaisena vanhuuden heikkouteen 17.6.1783 Tammela Linikkala. Jaakkolan rk:n mukaan s. 1698 !!
Vihittäessä 1) 'Drg. Matz' Linikkalan Heikassa.
Juho Antinpojan ja Elisabeth Tammelanderin lampuotina Haudankorvan Jaakkolan rusthollin rk:ssa 1735--1748--1762, ylipyyhitty. Linikkalan Similän rk:ssa 1769/74 ruotuvaivaisena.
Linikkalan Heikalla haudataan 7.5.1749 Linick: Heicka Inh. Thomas Hinrichsson ålderd. 93 år ja ed. pso 15.7.1772 Linickala Heika Inh. Brita Mårtensdr. ålderd. br. 86 år.
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/tammela/rippikirja
1756-1762
tk511/11.htm
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/tammela/rippikirja
1756-1762
tk511/8.htm
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/tammela/rippikirja
1763-1768
tk511/3.htm myös sold Matts Mattsson s. 1746.
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/tammela/rippikirja
1769-1774
tk512/6.htm
Kuolinmerkintä http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/tammela/rippikirja1781-1786tk512/146.htm.
   (iiä) Maria Mattsdotter Lassila, syntynyt 1682 Tammela,Kaukjärvi, kuollut 28.3.1742 Tammela,Haudankorva. Kuollut 60 vuoden ikäisenä emäntänä, haudattu 28.3.1742 Tammela Haudankorva Jaakkola. Vihittäessä 'Pig. Maria' Linikkalan Heikassa Jaakkolan rk:ssa jo 1735.
Perunkirjoitus 13.11.1742 Haudankorva afledne hru Maria Mattsdotter, landbonde Matts Thomasson, omyndiga barn son Thomas Mattsson, dotter Maria Mattsdotter, förmyndare Matts Thomassons svåger (morbroder) bonde Johan Mattsson ifrån Kaukjärvi.
   (äi) Simon Järn, Sotilas. Vihitty 6.10.1745 Tammela,Luntila,Sipilä.
   (ää) Brita Jacobsdotter.

| Alku |

Taulu 13
V Maria Johansdotter Mattila, (Taulusta 7, äiti Valborg Laurila) syntynyt 28.7.1774 Hattula,Tenhola,Aikkola, kuollut 30.6.1826 Tammela,Hykkilä,Loimo.

Puoliso: Abel Johansson Pekkala Uudistilallinen, itsellinen, syntynyt 13.1.1774 Loppi,Vojakkala.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Johansson Pekkala, syntynyt 4.2.1731 Loppi,Vojakkala, kuollut 21.4.1784 Loppi,Vojakkala. Vihitty 26.12.1758 Loppi,Vojakkala.
   (ä) Carin Simonsdotter Kurkela, syntynyt 26.9.1732 Loppi,Kirkonkylä, kuollut 13.11.1809 Loppi,Vojakkala.
   (ii) Johan Andersson Pekkala, syntynyt 18.5.1704 Loppi,Vojakkala. Vihitty 28.12.1727 Tammela,Kaukola.
   () Lisa Jacobsdotter Huokana, syntynyt 4.1.1703 Tammela,Kaukola, kuollut 16.2.1768 Loppi,Vojakkala.
   (iii) Anders Pekkala.
   (iiä) Gertrud.
   (iäi) Jacob Sigfridsson Huokuna, Kaukolan Huokunan isäntä 1697-1728, syntynyt 1675 Tammela,Kaukola, kuollut 2.7.1749 Tammela,Kaukola. Vihitty 12.1.1702 Tammela.
   (iää) Maria Simonsdotter Puosi, syntynyt noin 1677 Tammela,Letku, kuollut 2.4.1758 Tammela,Kaukola.
   (äi) Simon Jacobsson Kurkela, syntynyt 1707 Loppi,Kirkonkylä, kuollut ennen 1738.
   (ää) Lisa Marcusdotter, syntynyt 7.4.1705 Loppi, kuollut 18.5.1775 Loppi,Kirkonkylä.
   (äii) Jacob Ericsson Kurkela, Talollinen, kuudennusmies, syntynyt 20.7.1667 Loppi, kuollut 24.5.1751 Loppi,Kirkonkylä.
   (äiä) Caisa.

| Alku |

Taulu 14
V Elisabet Johansdotter Mattila, Palm, (Taulusta 7, äiti Valborg Laurila) syntynyt 20.4.1777 Hattula,Tenhola,Aikkola.

1. puoliso: Vihitty 28.1.1808 Tammela,Loimo Anders Bertilsson Kivilammi Torppari, syntynyt 4.4.1785 Tammela,Saari, kuollut 1.4.1830 Tammela,Saari.
Puolison vanhempia:
   (i) Bertil Andersson Heikkilä, Torppari, syntynyt 15.8.1759 Tammela,Pappila, kuollut 14.5.1827 Tammela,Saari. Vihitty 2.6.1782 Tammela.
   (ä) Helena Mattsdotter Heikkilä, syntynyt 27.3.1762 Tammela,Saari,Heikkilä torp, kuollut 26.12.1795 Tammela,Saari.
   (ii) Anders Simonsson Pekola, Torppari, syntynyt 14.11.1716 Tammela,Linikkala, kuollut 6.5.1770 Tammela,Pappila. Vihitty 28.12.1755 Tammela,Kuusto.
   () Valborg Mattsdotter Lana, syntynyt 20.3.1729 Tammela,Kuusto, kuollut 26.8.1759 Tammela,Pappila.
   (iii) Simon Bertilsson Pekola, Talollinen, syntynyt 1676, kuollut 4.5.1746 Tammela,Linikkala.
   (iiä) Chirstin Henricsdotter, syntynyt Tammela,Kojo, kuollut 1746 Tammela,Linikkala.
   (iäi) Matts Jöransson Tarri, Lana, Talollinen, syntynyt 1679 Tammela,Kytö, kuollut 23.10.1748 Tammela,Kuusto. Mainitaan Kaukjärven Tarrilla 1710 Matts Jöransson, Lisa hru ja Kuuston Lanalla 1711 alkaen.
Perunkirjoitus 29.1.1755 Kuusto Lana afl. bonde Matts Jöransson, enka Lisa Mattsdr, söner Anders, Matts, Jöran, Henric och Bertil, döttrar Kirstin, Maria och Valborg. Kirstin gift med nämdeman Joseph Mårtensson ifrån Kaukjärvi. Maria med bonde Thomas Henricsson ifrån Kalsu. Förmyndare bonde Jacob Mattsson ifrån Kuusto. Afledne Matts Jöransson stiuffader Jacob Eskilsson, Matts Jöranssons änka Lisa Mattsson betalt bemälte Jacob Eskilssons son Bertil Jacobsson des andel af Lana hemman 60 daler kopparmynt. Vihitty 29.9.1709 Tammela,Kaukjärvi.
   (iää) Lisa Mattsdotter, syntynyt 1690 Tammela,Kaukjärvi, kuollut 30.7.1763 Tammela,Kuusto.
   (äi) Matts Jacobsson Heikkilä, Sotilas, torppari, syntynyt 1735 Tammela,Mansikkaniemi, kuollut 30.11.1798 Tammela,Saari,Heikkilä torp. Vihitty 16.4.1759 Tammela,Saari.
   (ää) Brita Michelsdotter, syntynyt 16.8.1730 Tammela,Saari, kuollut 21.7.1792 Tammela,Saari,Heikkilä torp.
   (ääi) Michel Jacobsson Gram, Sotilas, syntynyt 1701 Tammela,Hykkilä, kuollut 1742 Tammela,Kaukola. Perunkirja 2.9.1747 soldat Michel Jacobsson Ramm, änka Maria Jacobsdotter, twå döttrar Brita och Caisa, förmyndare farbroder drg Henric Jacobsson i Hykkilä. Vihitty 29.9.1729 Tammela,Myllykylä.
   (äää) Maria Jacobsdotter Vähä-Pietilä, syntynyt 5.3.1705 Tammela,Kojo, kuollut 5.2.1783 Tammela,Teuro.

2. puoliso: Vihitty 25.6.1833 Tammela,Hevonniemi Thomas Henricsson Palm Sotilas, torppari, syntynyt 14.9.1763 Tammela,Kytö,Heikkilä, kuollut 11.4.1843 Tammela,Hevonniemi.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Johansson Similä, syntynyt 18.6.1715 Tammela,Linikkala, kuollut 20.4.1788 Tammela. Vihitty 13.12.1752 Tammela,Kytö,Heikkilä.
   (ä) Maria Thomasdotter Heikkilä, syntynyt 1731 Tammela,Linikkala, kuollut 21.4.1792 Tammela,Linikkala.
   (ii) Johan Jacobsson Similä, Lampuoti Linikkalan Similässä, syntynyt 27.12.1682 Tammela,Vieremä, kuollut 1759 Tammela,Liinikkala. Vihitty 2.10.1704 Tammela,Vieremä.
   () Agneta Mattsdotter.
   (äi) Thomas Josephsson Pinni, Storm, Rakuuna, talollinen, syntynyt 1706 Tammela,Jänhijoki, kuollut 10.2.1758 Tammela,Kytö,Heikkilä. Pääkatselmus v. 1728: född i Tammela socken Jänhijoki by, 22 år gammal, gift, tienst 1 år.
Pääkatselmus v. 1734: 29 år gammal finne, gift, tienst 8 år. Vihitty 25.4.1728 Tammela,Liinikkala.
   (ää) Maria Mattsdotter, syntynyt 1700, kuollut jälkeen 1777.
   (äii) Joseph Johansson Pinni, Rusthollari 1690-1718, nimismies, syntynyt noin 1670 Tammela,Kaukjärvi, kuollut 14.12.1718 Tammela,Kaukjärvi. Tammelan ja Someron talvikäräjät v. 1696: enka dygsamma hustru Elisabetha Sandelina velkaa Kaukjärven Joseph Johanssonille.
   (äiä) Lisa Henricsdotter Mäntsälä, syntynyt noin 1675 Marttila, kuollut 28.4.1723 Tammela.
| Alku |

Taulu 15
IV Gustaf Sigfridsson Laurila, (Taulusta 3, isä Sigfrid Laurila) Talollinen, syntynyt 1745 Tyrväntö,Suotaala, kuollut 6.2.1773 Tyrväntö,Suotaala,Laurila. Perunkirja 30.4.1773 Suotaala Laurila: enka Anna Emmnuelsdr, 3.2. afledne man Gustaf Sigfridsson, son Eric 6, Thomas 3 år, förmyndare broder Pehr Sigfridsson och bonden Matts Henricsson Anttila. Laurila hemman är skatte och augment under Pardala rusthåll i Säxmäki socken. Velkoja til afledne Gustaf Sigfridssons broder Per Sigfridsson, förra bonde Adam Jöransson. til enka Anna Emmanuelsdotter halfbroder landbonde Thomas Ericsson i Kärsälä. Allekirjoitus Matts Henricsson Anttila på mina pupillers vägnar.

Puoliso: Vihitty 31.3.1766 Hattula Anna Emmanuelsdotter Kärsälä syntynyt 27.1.1747 Hattula,Kärsälä, kuollut 2.4.1787 Tyrväntö,Suotaala, kummit: Michel Ericsson ifrån Anomaa, Carl Henricsson i Mierola, Henric Ericsson ifrån Ihalempi, Valborg Carlsdr i Anomaa, Ingeborg Persdr i Vesunti, Lisa Andersdr i Kärsälä.
Puolison vanhempia:
   (i) Emmanuel Henricsson Kärsälä, Rusthollari, syntynyt 1701 Hattula,Kärsälä, kuollut 23.4.1769 Hattula,Kärsälä. Perukirja Kärsälä augmentshemman under Vesunda 21.9.1769: Framledne landbonde Emmanuel Henricsson, enka Beata Thomasdotter, tre söner och twå döttrar, Emmanuel gift med boställebondedotter i Rahkoila by, Eric 20 år och Henric 18 år, bortgift dotter Christina med rusthållare Henric Henricsson, död. twå barn, dotter Anna gift med boställebonde Gustaf Sigfridsson Laurila ifrån Suotaala. Henric och Erics förmyndare framledne faders mosterson rusthållare Michel Ericsson Anomaa. Beata Thomasdotters son af första giftet Thomas Ericsson. Vihitty 6.6.1736 Tyrväntö,Mälkiäinen.
   (ä) Beata Thomasdotter Maula, syntynyt 17.1.1712 Pälkäne,Tauriala, kuollut 18.7.1777 Hattula,Kärsälä. Mälkiäinen Parkkari 1729 Erich lb, Margareta syster, 1730 Erich Jacobsson lb, Margareta syster, 1731 Eric Jacobsson lb, Johan bror, 1733 Eric Jacobsson lb, Kirstin syster,Johan bror, 1734 ja 1735 Eric Jacobsson lb, Beata hru, Kirstin syster,Johan bror, 1736 Johan lb, Kirstin syster.

Hattulan käräjät 25.11.1766 §47: dragon Henric Beman ifrån Vesunda mot bonde Emmanuel Emmanuelsson och des bröder Thomas och Eric Emmanuelsson samt moder enka Beata Thomasdotter och piga Margareta Jeremiasdotter alla ifrån Kärsälä.
   (ii) Henric Henricsson Kärsälä, Rusthollari, syntynyt 1654 Hattula,Kärsälä, kuollut 15.1.1750 Hattula,Kärsälä.
   () Kirstin Jacobsdotter, syntynyt 1680, kuollut 9.5.1758 Hattula,Kärsälä.
   (iii) Henric Bertilsson Kärsälä, Talollinen Kärsälässä v. 1665 alkaen, kuollut noin 1693 Hattula,Kärsälä. Hattulan ja Lehijärven käräjät 17.6.1736: torpare Johan Henricsson i Tokeensuu, des aflidne fader Henric Bertilsson varit 90 år gammal. Bonde Henric Henricsson ifrån Kärsälä 70 åhr gammal, des son Emmanuel Henricsson, des broder torpare i Tåkeensuu Johan Henricsson n. 70 år gammal. Henric Henricssons dotter Maria Henricsdotter gift med landbonde på Vesunda Matts Andersson.
   (iiä) Anna Andersdotter.
   (äi) Thomas Ericsson Eskola, Tålfman Taurialan (Konkkis) Eskolassa, syntynyt 1668, kuollut 20.9.1724 Pälkäne,Ruotsila,Maula. Tålfman Taurialan Eskolan isäntä 1699-1713.
SAY Tauriala Eskola
1694 Mårten Andersson, Maria hru.
1699 Thomas Ericsson.
1707 Thomas Ericsson, Kirstin hru.
1711 Thomas Ericsson, Kirstin hru, Kirstin dotter, Anders bror.
1713 Thomas Ericsson, Kirstin hru, Kirstin dotter, Anders son.
Pälkäneen, Sahalahden ja Kulsialan käräjät v. 1699: Otetaan en ährlig Thomas Ericsson Taurialasta lautamieheksi.
Pälkäneen käräjät v. 1724: Henric Jacobsson i Taurala, Matts Henricsson ifrån Töydänniemi ja Matts Ericsson ifrån Kirpu anovat vapautusta takauksesta johon ovat menneet nyt edesmenneen Ruotsilan lautamiehen Thomas Ericssonin puolesta.
Henkikirja v. 1722 Tauriala Eskola, Thomas Ericsson, Christin hustru, Lisa dr.
   (ää) Chirstina Grelsdotter Sihvola, syntynyt 1673 Pälkäne,Luikala, kuollut 24.7.1740 Pälkäne,Ruotsila,Maula.
   (äii) Erich Andersson, kuollut 30.3.1735 Pälkäne,Ruotsila.
   (äiä) N.N.
   (ääi) Grels Jöransson Sihvola, Sihvolan isäntä, nimismies, syntynyt Pälkäne,Luikala, kuollut 6.11.1704 Pälkäne,Luikala. Pälkäneen kirkontilit 6.11.1704: begrofs Grels Sihvola i Luikala under kyrkan med stora båår kl.
   (äää) Elin, kuollut 1702 Pälkäne,uLikala. Pälkäneen kirkontilit 9.3.1702: Sihvola gammal hustru i Luikala under kyrkan med större båår kläda.

Lapset:
1. Helena Gustafsdotter Laurila syntynyt 13.1.1767 Tyrväntö,Suotaala.
2. Eric Gustafsson Laurila , syntynyt 3.4.1768 Tyrväntö,Suotaala. Tauluun 16
3. Thomas Gustafsson Laurila syntynyt 14.11.1770 Tyrväntö,Suotaala, kuollut 1775 Tyrväntö,Suotaala.
4. Anna Gustafsdotter Laurila syntynyt 5.9.1773 Tyrväntö,Suotaala.
| Alku |

Taulu 16
V Eric Gustafsson Laurila, (Taulusta 15, isä Gustaf Laurila) Talollinen, syntynyt 3.4.1768 Tyrväntö,Suotaala, kuollut 20.4.1838 Tyrväntö,Suotaala.

Puoliso: Vihitty 27.12.1796 Tyrväntö Eva Thomasdotter Anttila syntynyt 1.12.1775 Tyrväntö,Suotaala, kuollut 6.1.1841 Tyrväntö,Suotaala.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas Mattsson Anttila, syntynyt 29.10.1745 Tyrväntö,Suotaala, kuollut 19.12.1825 Tyrväntö,Suotaala. Vihitty 17.6.1770 Hattula.
   (ä) Maria Carlsdotter Kupila, syntynyt 1.3.1750 Hattula,Nihattula, kuollut 2.6.1799 Tyrväntö,Suotaala.
   (ii) Matts Henricsson Anttila, Talollinen, syntynyt 1715 Tyrväntö,Suotaala, kuollut 17.8.1800 Tyrväntö,Suotaala. Vihitty 26.12.1742 Sääksmäki.
   () Valborg Johansdotter Kasila, syntynyt 13.2.1722 Sääksmäki,Vedentaka, kuollut 7.1.1785 Tyrväntö,Suotaala. Perunkirja 6.10.1785 Suotaala Anttila: bonde Matts Henricsson, hru Valborg Johansdotter död 1.1785, son Thomas, döttrar Maria, Brita, Elisabet, Anna och Helena. Maria gift med rusthollare Johan Mattsson Jussila i Månaala, Brita gift med bonde Eric Mattsson Achtila i Mervis, Elisabet gift med bondeson Johan Gustafsson Uotila i Ihalempi, Anna trolofvad med rusthållson Henric Mattsson ifrån Paino. Anttila hemman är skatte.
   (iii) Henric Mattson Anttila, Broder, talollinen, lautamies, syntynyt 1683 Tyrväntö,Suotaala, kuollut 1770 Tyrväntö,Suotaala. SAY 1707 Henric Mattsson, (1710 Brita hru), Kirstin bror hru, Lisa kt hru.
SAY 1727 Henric Mattsson, Brita hru, Anna pig.
Vitsiälän Hannulan Jöran Michelsson Rysses syskonebarn.
   (iiä) Brita Gustafsdotter Hannukkala, syntynyt Tyrväntö,Suotaala, kuollut ennen 10.1.1759 Tyrväntö,Suotaala. Perunkirja 10.1.1759 Suotaala Anttila bonde och enklingen Henric Mattsson, afl. hru Brita Gustafsdotter, söner Simon, Matts, Thomas, Henric Henricsson, dotter Anna Henricsdotter gift med bonde Gustaf Johansson ifrån Huittula by. Son Simon död, tvänne söner Anders och Samuel Simonssöner (i Katinala), en dotter Beata Simonsdotter gift med landbo Matts Samuelsson ifrån Mälkiäis. Anttila hemman är crono.
   (iäi) Johan Thomasson Kasila, Talollinen Vedentaan Kasilassa, syntynyt 22.11.1688 Sääksmäki,Vedentaka,Hinkka, kuollut 30.4.1770 Sääksmäki,Vedentaka. Vihitty 25.5.1713 Sääksmäki.
   (iää) Lisa Henricsdotter Tuitti, syntynyt 30.1.1692 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 10.5.1752 Sääksmäki,Vedentaka. Perunkirjoitus 2.1.1753 Vedentaka Kasila, bonde Johan Thomasson, afl. hru Lisa Henricsdotter, tre söner Henric, Jöran och Johan, fyra döttrar Lisa, Kirstin, Valborg och Maria. Lisa gift med bonde Johan Johansson i Mudis, Kirstin med torpare Henric Jöransson i Liuttula, Valborg med nämdeman Matts Henricsson ifrån Suotaala, Maria är ogift. Kasila hemman är crono.

Perunkirja 3.12.1759 Vedentaka Kasila enklingen Johan Thomasson, afl. hru Lisa Henricsdotter, söner Henric, Jöran och Johan, döttrar Lisa, Kirstin, Valborg och Maria, Lisa gift med bonde Johan Johansson i Mudis, Kirstin med smed Henric Jöransson i Liuttula, Valborg med nämdeman Matts Henricsson i Suotaala, Maria med bonde Anders Mattsson i Kärjenniemi. Kasila hemman är crono.
   (äi) Carl Henricsson Kupila, Talollinen, syntynyt 1721 Hattula,Nihattula, kuollut 12.11.1788 Hattula,Nihattula. Vihitty 26.12.1746 Hattula.
   (ää) Maria Michelsdotter Uotila, syntynyt 1729 Hattula,Ihalempi, kuollut 4.1.1796 Hattula,Nihattula,Kupila.
   (äii) Henric Ericsson Kupila, Talollinen, syntynyt 1692 Hattula,Nihattula, kuollut 23.9.1745 Hattula,Nihattula. Hattulan käräjät 21.10.1741 s. 666: bonde Henric Ericsson ifrån Nihattula, broder bårgare Matts Ericsson i Tavastehus, syster bårgare enka Kaisa Ericsdotter i Tavastehus, syster Beata Ericsdotter i Katinala vägnar man Johan Simonsson. deras afledne fader Eric Olofsson.
   (äiä) Maria Carlsdotter Kukkola, syntynyt 1696 Hattula,Sattula, kuollut 9.11.1755 Hattula,Nihattula,Kupila.
   (ääi) Michel Mårtensson Uotila, Uotilan yhtiömies, syntynyt 1689, kuollut 22.10.1765 Hattula,Ihalempi.
   (äää) Maria Simonsdotter Uotila, syntynyt noin 1689 Hattula,Ihalempi, kuollut 1.8.1765 Hattula,Ihalempi.

| Alku |

Taulu 17
III Margareta Jöransdotter Laurila, (Taulusta 2, isä Jöran Laurila) syntynyt 1703 Tyrväntö,Suotaala, kuollut 1727 Hattula,Pekola. Kuolinitiet 1727 Pekola Jaackola Elias hustro uti kyrck. bårkl. 6:16.

Puoliso: Elias Davidsson Jaakkola Talollinen, syntynyt noin 1700 Hattula,Pekola,Jaakkola, kuollut 17.4.1783 Hattula,Pekola,Jaakkola.
Puolison vanhempia:
   (i) David Mattsson Jaakkola, Talollinen, syntynyt 1638 Hattula,Kouvala, kuollut 12.10.1738 Hattula,Pekola,Jaakkola. Pekolan Jaakkolan isäntä 1707-1713. Vihittäessä sotilas Hattulan Kånnalan? kylästä. Tarkoittanee Kouvala. Mainitaan Kouvalassa renkinä ja sotilaana 1682-1694. Pekolan Jaakkola 1707 David Mattsson bör upvisa frihets bref. Vihitty 6.1.1698 Vanaja,Järviö.
   (ä) Valborg Påhlsdotter Mikkola, syntynyt 1662 Vanaja,Järviöinen, kuollut 24.12.1742 Hattula,Pekola,Jaakkola.
   (äi) Påhl Johansson Mikkola, Järviöisten Mikkolan isäntä, syntynyt Vanaja,Järviöinen, kuollut Vanaja,Järviöinen.
   (ää) Margareta Sigfridsdotter, Tolfmans moder, kuollut 1718 Vanaja,Järviöinen.
   (äii) Johan Andersson Mikkola, Mikkolan isäntä 1645 alkaen, syntynyt Vanaja,Järviöinen.
   (äiä) Margareta.
Hattulan käräjät v. 1726: Påstmästere Johan Holleens granne Elias Davidsson i Pekola. Holleen optagit en cronohemman i samma by (Mattila).

Lapset:
1. Petter Eliasson Laurstedt Armovuodensaarnaaja Virolahdella, syntynyt 19.6.1727 Hattula,Pekola, (kaksonen), kuollut 16.2.1782 Virolahti, kummit: Klockaren Henrich Oikolenius, Johan Henricsson, hru Anna Maria Ahlman i Pekola, jungfru Ingeborg Christersdr i Pekola. Petter Laurstedt Petrus Eliæ 7478. * noin 1730. Talollisen poika Hattulasta. Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilas. Turun katedraalikoulun oppilas 17.2.1746 (in cl. conrect., Hattulens. e schola Tavastb.) – 17.6.1749 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1749 Laurstedt Petr. Tav _ 425. Vihitty papiksi Haminan hiippakunnassa 1.8.1759. — Suomenniemen vt. kappalainen 1759–64. Apulaispappina Haminan hiippakunnassa. Lappeenrannan pedagogi 1773–80. Armovuodensaarnaaja Virolahdella noin 1780. K. Virolahdella 16.2.1782. Naimaton. Mainitaan kummilistoissa Tyrvännön Suotaalassa noin 1745-1755 välillä.
2. Johan Eliasson syntynyt 19.6.1727 Hattula,Pekola, (kaksonen), kuollut 1727 Hattula,Pekola, kummit: Grels Sundberg, Christer Christersson i Pekola, hru Sophia Catharina Ahlman i Pekola, hru Maria Gustafsdr i Rahkoila.
| Alku |

Taulu 18
II Elin Thomasdotter Laurila, (Taulusta 1, isä Thomas Laurila) syntynyt Tyrväntö,Suotaala, kuollut 1734 Tyrväntö,Suontaka,Eskola.

Puoliso: Henric Jacobsson Mikkola, Mura Eskola Lampuoti Suontaan Eskolassa, syntynyt Tyrväntö,Suontaka.
Puolison vanhempia:
   (i) Jacob Ericsson Mikkola, Lampuoti Suontaan Mikkolassa.
   (ä) Brita.
Hattulan käräjät v. 1738: bonde Henric Jacobsson Eskolas i Suontaka måg och arfvinge Jacob Sigfridsson ifrån sammanstädes. Velka Hans Schelen perikunnalle.

Lapset:
1. Thomas Henricsson Eskola syntynyt 1699 Tyrväntö,Suontaka.
2. Maria Henricsdotter Eskola syntynyt Tyrväntö,Suontaka.
3. Sophia Henricsdotter Eskola , syntynyt 1702 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 19
4. Anna Henricsdotter Eskola syntynyt 1707 Tyrväntö,Suontaka.
| Alku |

Taulu 19
III Sophia Henricsdotter Eskola, (Taulusta 18, äiti Elin Laurila) syntynyt 1702 Tyrväntö,Suontaka, kuollut 1771 Tyrväntö,Suontaka.

Puoliso: Johan Sigfridsson Eskola Talollinen, kuollut ennen 4.2.1764 Tyrväntö,Suontaka.
Puolison vanhempia:
   (i) Sigfrid Ericsson Eskola, Lampuoti Suontaan Eskolassa. Mainitaan Eskolassa ensimmäisen kerran 1704-1709 rippikirjassa.
   (ä) Maria.
Luettelo vapaavuosia saaneista vv 1724-1729: Suontaka Philip Frantzson eller Johan Sigfridsson Eskola, skatte 1725, 1 häst och 1 paar oxor.

Hattulan käräjät v. 1726: Mainitaan Suontaan kylän talolliset (cronobönder) Eric Påhlsson Clemola (nämdeman), Lars (Johansson) Martila, Olof (Pehrsson) Hyvälä, Thomas (Sigfridsson) Hållo, Johan (Sigfridsson) Eskola, Matts (Andersson) Manni och Anders (Michelsson) Pietilä.

Perunkirja 4.2.1764 Suontaka Eskola skatte knechte hemman: framledne bonde Johan Sigfridsson, enka Sophia Henricsdotter, söner Michel och Johan, döttrar Maria, Anna, Margareta och Kirstin. Maria gift med bonde Henric Arvidsson Savola ifrån Ihalempi, Anna och Kirstin med soldater Isac Danielsson Mörck och Petter Larsson Karp ifrån Suontaka. Förmyndare Eric Andersson ifrån Suontaka Pietilä hemman.

Lapset:
1. Michel Johansson Eskola , syntynyt 1724 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 20
2. Johan Johansson Eskola , syntynyt TyrväntöSuontaka. Tauluun 24
3. Maria Johansdotter Eskola , syntynyt 1728 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 25
4. Anna Johansdotter Eskola , syntynyt 8.6.1732 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 29
5. Henric Johansson Eskola syntynyt 1734, kuollut 25.1.1747 Tyrväntö,Suontaka,Eskola.
6. Johan Johansson Someroja , syntynyt 1736 Tyrväntö,Suontaka,Eskola. Tauluun 32
7. Margareta Johansdotter Eskola , syntynyt 17.4.1737 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 33
8. Lisa Johansdotter Eskola syntynyt 20.1.1740 Tyrväntö,Suontaka, kuollut 1.2.1740 Tyrväntö,Suontaka, kummit: Anders Sundberg, Matts Andersson, Brita Wikman, Anna Henricsdr alla ifrån Suontaka.
9. Christina Johansdotter Eskola , syntynyt 23.3.1741 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 34
10. Anders Johansson Eskola syntynyt 28.2.1745 Tyrväntö,Suontaka, kummit: Sigfrid Jacobsson, Johan Mattsson, Michel Mattsson, Kirstin Ericsdr, Kirstin Peersdr.
| Alku |

Taulu 20
IV Michel Johansson Eskola, (Taulusta 19, äiti Sophia Eskola) Talollinen,lautamies, syntynyt 1724 Tyrväntö,Suontaka, kuollut 19.3.1801 Tyrväntö,Eskola.

1. puoliso: Maria Andersdotter syntynyt 1730, kuollut 3.6.1771 Tyrväntö,Suontaka.

Lapset:
1. Anders Michelsson Eskola syntynyt 19.11.1749 Tyrväntö,Suontaka, kuollut 10.12.1770 Tyrväntö,Suontaka, kummit: Sigfrid Jöransson, Henric Thomasson, Henric Sigfridsson, Lisa Henricsdr, Maria Olofsdr, Lisa Andersdr.
2. Henric Michelsson Eskola syntynyt 25.5.1753 Tyrväntö,Suontaka, kummit: Henric Blåman, Henric Bergudd, Michel Mattsson, Johan Mattsson, Henric Sigfridsson, Johan Mattsson, Lisa Olofsdr, Maria Olofsdr, Anna Johansdr.
3. Johan Michelsson Eskola , syntynyt 26.12.1754 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 21
4. Thomas Michelsson Eskola syntynyt 3.12.1757 Tyrväntö,Suontaka, kummit: Michel Ericsson, dragon Jacob Elg, Eric Carlsson, hru Maria Ericsdr, p. Caisa Johansdr, p. Anna Sigfridsdr.
5. Anna Michelsdotter Eskola syntynyt 3.12.1757 Tyrväntö,Suontaka, kummit: reserve dragon Johan Thomasson, hru Anna Johansdr.
6. Maria Mikontytär Eskola syntynyt 24.3.1760 Tyrväntö,Suontaka.
7. Elisabet Mikontytär Eskola syntynyt 25.8.1762 Tyrväntö,Suontaka.
8. Valpuri Mikontytär Eskola syntynyt 10.5.1764 Tyrväntö,Suontaka.
9. Maria Kristiina Mikontytär Eskola syntynyt 19.5.1766 Tyrväntö,Suontaka, kuollut 1768 Tyrväntö,Suontaka.
10. Elias Mikonpoika Eskola syntynyt 20.10.1769 Tyrväntö,Suontaka.
2. puoliso: Vihitty 26.8.1771 Hattula Maria Henricsdotter Mikkola syntynyt 27.5.1739 Hattula,Takajärvi, kuollut 22.6.1800 Tyrväntö,Suontaka,Eskola, kummit: drag Johan Tackberg, Emmanuel Arvidsson ifrån Koskis, hru Sophia Ericsdr, Lisa Cnutsdr, Beata Johansdr, Kirstin Ericsdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Jöransson Mikkola, Rusthollari, syntynyt 1698 Hattula,Takajärvi, kuollut 6.4.1786 Hattula,Takajärvi. Vihitty 1.1.1729 Tammela.
   (ä) Maria Simonsdotter Similä, syntynyt 29.7.1703 Tenhola,Grind, kuollut 21.9.1786 Hattula,Takajärvi.
   (ii) Jöran Jacobsson Mikkola, Rusthollari, syntynyt 1655 Hattula,Takajärvi, kuollut 2.5.1740 Hattula,Takajärvi. Mikkolan isäntä 1694-1713.
Perunkirja 19.12.1760 Takajärvi Mikkola: rusthållare Jöran Jacobsson, framledne hustru Beata Johansdr, son afskedad dragoun Johan Jöransson (ifrån Leiniälä), dotter Beata Jöransdotter, aflidne dotter Brita Jöransdotters arfvingar, Jöran Jacobssons son rusthållare Henric Jöransson, des bröder Johan och Jacob Jöranssöner, deras syster Beata Jöransdr och des man bonde Henric Thomasson Puhka ifrån Heinus by, syster Brita Jöransdotters arfvingar landbonde Henric Franzson ifrån Pelkola, drag Fredric Franzson Sållberg ifrån samma by, smed lärare Carl Franzson ifrån Hakinmäki, aflidne broder Arvid Jöranssons enka Maria Mattsdr ifrån Hyrvälä by.
Hattulan käräjät v. 1735: bårgaren i Tavastehus Thomas Jöransson Kernaala, bonde Matts Carlsson och Thomas Siroinen menevät takuuseen för bonde Jöran Jacobsson skatterättighet om Mickola rusthållet i Takajärvi by.
   () Beata Johansdotter, syntynyt 1654 Hattula, kuollut 12.9.1744 Hattula,Takajärvi.
   (iii) Jacob Jöransson Mikkola, Takajärven Mikkolan rusthollari, syntynyt Hattula,Takajärvi, kuollut Hattula,Takajärvi. Mikkolan isäntä 1667-1693.

Etelä-Suomen laamanninkäräjät Janakkalan Kernaalassa 11.-12.1.1678: Jacob Jöransson i Takajärvi, hans moder Gertrud Sigfridsdotter, hennes broder Matts.

Hattulan käräjät 17.-20.1.1735: Takajärven Mikkolan Jacob Jöransson testamenttaa rusthållin pojalleen Jöran Jacobssonille.
   (iiä) Elin.
   (äi) Simon Bertilsson Tamberg, Similä Eskola, Lukkari, syntynyt 1.1674 Tammela,Tammelankylä, kuollut 3.7.1763 Tammela,Tammelankylä. Tammelan käräjillä v. 1736 mainitaan klockare Simon Bertilsson Tambergs son prästeman Gabriel Tamberg.

Perunkirja 10.4.1764 Linikkala Villi eller Similä: klockare Simon Bertilsson, först gift med Maria ..dotter, twå barn son Johan mölnare i Halli qvarn i Nummis socken, dotter Maria gift med rusthållare Henric Jöransson i Takajärvi. enka Gertrud Bertilsdotter, twå söner Carl och Fredric, döttrar Christin, Caisa, Brita, Agneta och Lisa. Chirstin gift med bonde Matts Henricsson i Häiviä, Caisa varit gift med klockare Thomas Saxlin, Agneta gift med bonde Michel Simonsson i Haudankorva, Lisa varit gift med soldat Jacob Jette och ny enka, förmyndare för ogift dotter Anders Jacobsson Humalainen i Tammela by skyldskap med henne. Maria Simonsdotter vaatii osaansa moderbroders ägendom. Vihitty 19.10.1702 Tenhola,Gennarby.
   (ää) Maria Samuelsdotter, syntynyt Tenhola, kuollut 17.3.1707 Tammela. Tenholan käräjät 14.–17.1.1710 s. 66; Effter Sergianten framl: Samuel Utter, sökte å des Syster Barns och bem: Utters Swågers Klåckarens i Tammela Simon Bertellssons wegnar, effter des Upwijste bref och Fullmacht, hans Moder Enckan Brijta Mickellsdotter, Arf hoos Utters effterblefne Encka och nu mera Rusthållarens Jöran Jöranssons i Pöllko hustru Brijta Mattzd:r emedan inge Barn eller nermare Arfwingar wore effter bem: Utter, hafwandes hans Syster Maria Mattzdotter warit gifft med benembde Klåckare Simon Bertellsson och lembnadt effter sig med honom twenne Barn.
   (äii) Bertil, Knecht.
   (äiä) Ursula Bertilsdotter, klockaren Bengts mohr, syntynyt 1624, kuollut 20.4.1704 Tammela,Tammelankylä.
Lapset:
11. Fredric Michelsson Uotila , syntynyt 24.5.1772 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 22
12. Elisabet Michelsdotter Eskola , syntynyt 26.2.1779 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 23
| Alku |

Taulu 21
V Johan Michelsson Eskola, (Taulusta 20, isä Michel Eskola) Talollinen, syntynyt 26.12.1754 Tyrväntö,Suontaka, kuollut 11.3.1796 Tyrväntö,Suontaka,Eskola, kummit: Michel Mattsson, Matts Larsson, Johan Mattsson, hru Lisa och Maria Olofsdöttrar, samt Maria Mattsdr.

Puoliso: Vihitty 8.9.1776 Tyrväntö Helena Mattsdotter Granat syntynyt 9.1.1753 Tyrväntö,Monaala, kuollut 13.11.1813 Tyrväntö,Suontaka,Eskola.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Henricsson Monberg, Granat, Rusthollari, rakuuna, syntynyt 1708 Tyrväntö,Monaala, kuollut 5.12.1785 Tyrväntö,Monaala. Pääkatselmus v. 1735: född i rusthållet, 23 åhr gammal, gift, tienst 5 åhr.

Pälkäneen käräjät 30.10.1762 §58: Mainitaan rusthållare Matts Henricssson, des broder rusthållare Gabriel Henricsson, om Jussila rusthåll.

Pälkäneen käräjät 18.3.1762 §52: rusthållare Matts Henricsson ifrån Månala mot sin broder Gabriel Henricsson ibm. Rusthållarnas Matts och Gabriels fader rusthållare Henric Jacobsson. Käranders bröder Simon och Johan Henricssöner. Svaranders bröder Anders, Henric och Eric Henricssöner samt syster Maria Henricsdotters arfsandel, arfskifte åhr 1748. Vihitty .3.1732 Tyrväntö,Retula.
   (ä) Sophia Ericsdotter Laurila, syntynyt 1710 Tyrväntö,Retula, kuollut 3.1.1788 Tyrväntö.
   (ii) Henric Jacobsson Jussila, Rusthollari Monaalan Jussilassa, syntynyt Tyrväntö,Monaala, kuollut 1731 Tyrväntö,Monaala,Jussila. Puolisona myös Anna Thomasdotter.
   () Christina, Monaala Henric Jacobssons hustru, kuollut noin 1717 Tyrväntö,Monaala.
   (iii) Jacob Jöransson Jussila, Rusthollari Monaalan Jussilassa, syntynyt Tyrväntö,Monaala, kuollut 1696 Tyrväntö,Monaala.
   (iiä) Euphemia.
   (äi) Eric Danielsson Laurila, Rusthollari Retulan Laurilassa, kuudennusmies, syntynyt Tyrväntö,Retula, kuollut 0.11.1731 Tyrväntö,Retula,Laurila. Henkikirja v. 1722 Retula Laurila: Eric Danielsson, Chirstin hustru, Maria sr, Johan drg, Eric svåg, Valborg rytt hustru.
Retulassa haudattu 1731 husbd. Erick Danielsson und. kyrk. Anomaassa haudattu 25.4.1739 gammal värdinna Margareta Henricsdotter under kyrkan.
Kulsialan käräjät v. 1733: rusthållare nämndeman Mårten Mattsson ifrån Månaala mot Eric Mattsson ifrån Suotaala och nu mera afledne rusthållare Eric Danielsson ifrån Retula. Eric Danielssons son rusthållare Anders Ericsson ifrån Retula. Tuomitaan Eric Mattsson och Eric Danielssons arfvingar maksamaan velkansa Mårten Mattssonille.
   (ää) Christina Henricsdotter Kärsälä, syntynyt Hattula,Kärsälä, kuollut noin 1725 Tyrväntö,Retula.
   (äii) Daniel Andersson Laurila, syntynyt Hattula, kuollut Tyrväntö,Retula. RK 1695-1698 Daniel Andersson, Valborg hru, Anders fader, Eric broder, Malin hru, Sigfrid broder, Margareta hru, Eric son, Brita dotter, Ingeborg, Eric rytt., Abram., inh Sara.
Hattulan käräjät 1678: Rahkoilan Henric Mattsson (Sännälä) tuomitaan maksamaan velkansa Daniel Anderssonille.
Hattulan käräjät 22.-24.10.1679: Niittyriita Rahkoilan ja Saaren välillä. Mainitaan leutnanten, manfattig Eric Thomasson, hans egen landbonde Daniel Andersson, Eric Andersson i Tenhiälä todistaa että hänen vanhempansa omistaessaan Saaren ovat yli 20 vuotta nauttineet mainituista niityistä (Tynnyrikorpi ja Pyssypää).
Hattulan käräjät 6.-8.10.1680: Kantaja Daniel Andersson i Retula ja vastaaja Majoren Petter Pistolhielms fullmächtige Gustaf Henricsson. Mainitaan Daniels svåger Michel Mattsson (Sännälä) sekä broder Eric Andersson. Danielin hevonen otettu luvatta Rahkoilasta.
Turun kämnerioikeus v. 1694: Dömdes bonde Daniel Andersson ifrån Kulsiala socken och Retula by betala til sahl. Jacob Halis arfvingar 39 daler kopparmynt.
Sahalahden, Kulsialan ja Pälkäneen käräjät 1696: Tuomitaan Mälkiäisten Mårten Michelsson (Seppälä) maksamaan velkansa Retulan (Laurila) Daniel Anderssonille.
   (äiä) Valborg Mattsdotter Niemelä, syntynyt Hattula,Rahkoila.
   (ääi) Henric Bertilsson Kärsälä, Talollinen Kärsälässä v. 1665 alkaen, kuollut noin 1693 Hattula,Kärsälä. Hattulan ja Lehijärven käräjät 17.6.1736: torpare Johan Henricsson i Tokeensuu, des aflidne fader Henric Bertilsson varit 90 år gammal. Bonde Henric Henricsson ifrån Kärsälä 70 åhr gammal, des son Emmanuel Henricsson, des broder torpare i Tåkeensuu Johan Henricsson n. 70 år gammal. Henric Henricssons dotter Maria Henricsdotter gift med landbonde på Vesunda Matts Andersson.
   (äää) Anna Andersdotter.

| Alku |

Taulu 22
V Fredric Michelsson Uotila, (Taulusta 20, isä Michel Eskola) Talollinen, syntynyt 24.5.1772 Tyrväntö,Suontaka, kuollut 21.10.1853 Renko,Muurila. Muuttanut: Til Rengo Muurila 1793.

Puoliso: Vihitty 13.9.1794 Renko,Muurila Hedvig Ericsdotter Uotila syntynyt 29.9.1774 Renko,Muurila.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Mattsson Uotila, Talollinen, syntynyt 24.4.1746 Renko,Muurila, kuollut 16.8.1812 Renko,Muurila. Vihitty 4.10.1773 Janakkala,Virala.
   (ä) Hedvig Catharina Ericsdotter, syntynyt 28.1.1732 Janakkala,Turenki, kuollut 17.7.1810 Renko,Muurila.
   (ii) Matts Gustafsson Uotila, Talollinen, syntynyt 1713 Renko,Muurila, kuollut 28.7.1785 Renko,Muurila. Vihitty 28.12.1735 Renko,Muurila.
   () Sophia Simonsdotter Mattila, syntynyt 2.1710 Loppi,Skyttälä, kuollut 1770 Renko,Muurila. Rengon Muurilan Mattila RK 1729-1737 Sophian perässä merkintä Uotila eli kyseessä 2.1710 Lopen Skyttälässä Simon Johanssonille syntynyt nimetön lapsi.
   (iii) Gustaf Persson Leipälä, Uotila, Rengon Muurilan Uotilan isäntä, syntynyt 1686 Kalvola,Keikkala, kuollut 28.4.1771 Renko,Muurila. Janakkalan käräjät 15.1.1733: bonde Gustaf Persson åboer cronohemman Uotila i Muurila.
Janakkalan käräjät 2.4.1764 §19: gamla bonde Gustaf Pettersson som ännu innehafwer hälften af Otila kronohemman i Muurila by, äldre son Matts Gustafsson, yngre son Sigfrid Gustafsson. Vihitty 28.12.1711 Renko,Muurila.
   (iiä) Maria Jöransdotter Uotila, syntynyt 1688 Renko,Muurila, kuollut 3.1.1766 Renko,Muurila.
   (iäi) Simon Johansson Oinola, Skyttälä, Mattila, Talollinen, vävy, syntynyt 1687 Loppi,Launonen, kuollut 4.10.1767 Renko,Muurila,Mattila. Vuonna 1748 Uotilan ja Anttilan alapuolella sijaitsi talollinen Simon Johanssonin asuma viiden äyriluvun Mattila. Mattilalla oli kylän pelloilla kolmanneksi suurimmat sarka-alat; niille kirjattiin sato 11 tynnyrinalalta ja 22 1/8 kapalta. Talo sai lähes 90% viljastaan Konginpellon ja Heinisillanpuolenpellon saroista. Loppu kymmenosa sadosta saatiin Kuittilanpuolenpellosta.
Vihkiminen 1. avioon 26.12.1707 Launois Oinola Sim. Joh.ss. Brita Erichs dr. Loppis by Kena.
Vihkiminen 2. avioon 1.3.1729 Loppis Kyrkioby Simon Johansson Margeta Henricks:dr Murila by.
Ilmeisesti Launosen kylän Oinolan talon poika, veli Matts Johansson joka kuollut siellä 22.1.1748 född. 19/9 1685.
Lapsista Sophia (s. 2.1710 Loppi Skyttälä) vihitty Muurilan Mattilassa 28.12.1735 Muurilan Uotilan emännäksi. Eric (s. 1712 Loppi) vihitty 28.12.1735 Lisa Mattsdotterin kanssa ja Lisa (s. 1722 Loppi) 1.11.1746 Uudenkylän Lassilan emännäksi.
Muurilan Mattilaan v. 1752 Valborg Henricsdotter.
Janakkalan käräjät 26.3.1753: bonde Simon Johansson ifrån Muurila, thes åboen Mattila kronohemman, med sin son Christer, stiufson Petter Johansson, fader Johan Henricsson.
Janakkalan käräjät 30.3.1758 §4: bonde Simon Johansson i Muurila, öfwer sin stiufson Petter Johansson. Vihitty 26.12.1707 Loppi,Kirkonkylä,Kena.
   (iää) Brita Erichsdotter Kena, syntynyt noin 1687 Loppi,Kirkonkylä, kuollut ennen 1729 Loppi,Launonen.
   (äi) Erich Mattsson Tapaila, Talollinen, myllärin poika, syntynyt 1704 Janakkala,Virala, kuollut 26.3.1750 Janakkala,Turenki. Vihitty 1.10.1728 Janakkala,Hyvikkälä.
   (ää) Anna Elisabeth (Alisa) Conradsdotter Favorin, syntynyt 13.7.1706 Loppi,Kirkonkylä,Uotila, kuollut 15.12.1768 Janakkala,Virala. Kuolintieto Janakkala: 15.12.1768 18.12.1768 Wirala qvarn wärdinna Lisa Favorin svullnad 65 år i:k:.
.
   (äii) Matts Samuelsson, Mylläri Viralassa, syntynyt 1681, kuollut 18.4.1753 Janakkala,Virala. Janakkalan käräjät 11.5.1724: mölnare Matts Samuelsson ifrån Virala mot Thomas Påhlssons hustru Maria Påhlsdotter ifrån Pujas.
Janakkalan käräjät 21.11.1727: dragon Michel Biörkman, des hustrus broder mölnare Matts Samuelsson i Virala, sin hustrus Lisabeta Samuelsdotters arf, twå bröder Eric och Mårten Samuelsson samt Maria Samuelsdotter. Vihitty 26.12.1701 Janakkala,Virala.
   (äiä) Anna Larsdotter, kuollut 1746 Janakkala,Virala.
   (ääi) Conrad Ericsson Favorin, Kruununvouti, korpraali, syntynyt noin 1678 Hämeenlinna, kuollut 16.9.1743 Hauho,Lehdesmäki.
   (äää) Elisabet Henricsdotter.
.

| Alku |

Taulu 23
V Elisabet Michelsdotter Eskola, (Taulusta 20, isä Michel Eskola) syntynyt 26.2.1779 Tyrväntö,Suontaka, kuollut 6.9.1845 Vesilahti,Kirkonkylä.

Puoliso: Vihitty 26.12.1796 Tyrväntö,Suontaka Andreas Christian Nilsson Platsman, Kilpala Talollinen Vesilahden kirkonkylässä, syntynyt 25.5.1776 Vanaja,Hattelmala, kuollut 31.12.1847 Vesilahti,Kirkonkylä.
Puolison vanhempia:
   (i) Niclas Johan Nilsson Platsman, Rusthollari, syntynyt 8.12.1745 Vanaja,Hattelmala, kuollut 25.7.1800 Vanaja,Hattelmala. Vihitty 28.12.1764 Vanaja.
   (ä) Maria Elisabet Mattsdotter Lassila, syntynyt 4.4.1748 Vanaja,Hattelmala, kuollut 3.5.1799 Vanaja,Hattelmala.
   (ii) Nils Johan (Jean) Johansson Platsman, Rusthollari, syntynyt 2.2.1713 Vanaja,Hattelmala, kuollut 1.11.1751 Vanaja,Hattelmala. Vihitty 1745 Kokemäki.
   () Susanna Jöransdotter Pahlman, syntynyt 1722, kuollut 6.1.1775 Vanaja,Hattelmala,Paavola.
   (iii) Richard Platsman, Kornetti, syntynyt 1686, kuollut 2.1.1730 Vanaja. Vihitty 6.3.1706 Vanaja.
   (iiä) Margareta Gabrielsdotter Rökman, syntynyt 1686 Vanaja,Hattelmala, kuollut 1726 Vanaja,Hattelmala.
   (iäi) Jöran Marcusson Pahlman, Kosken Hl. kappalainen, kuollut 1723 Koski,Hl. Vihitty 1710.
   (iää) Anna Christoffersdotter Florinus.
   (äi) Matts Andersson Pirttilä, Lassila, Rusthollari, Lassilan vävy, syntynyt 1725 Hausjärvi,Arolammi, kuollut 11.11.1759 Vanaja,Hattelmala. Lankonsa Juho Kustaanpoika murhasi kirveellä.
Janakkalan käräjät 26.3.1753: rusthållare mågen Matts Andersson i Hattelmala, mot svåger Johan Gustafsson samt dragon Matts Frimodig thersammanstädes. Johan Gustafssons hustru Sophia Ericsdotter. Vihitty 1747 Vanaja.
   (ää) Maria Ericsdotter Lassila, syntynyt 18.7.1729 Vanaja,Hattelmala, kuollut 6.6.1760 Vanaja,Hattelmala.
   (äii) Anders Abrahamsson Pirttilä, Pirttilän isäntä 1711-.
   (äiä) Maria Mattsdotter.
   (ääi) Erich Johansson Lassila, Rusthollari, kuudennusmies, syntynyt 28.7.1698, kuollut 7.11.1789 Vanaja,Hattelmala. Janakkalan käräjät v. 1724: bonde Eric Johansson ifrån Hattelmala, des åboen cronorusthåll. Cautionister nämdeman Johan Johansson ifrån Stor Luolas samt Eric Mattsson ibm
Vanajan käräjät v. 1725: bonde Eric Johansson ifrån Miemala, des svärfader Michel Gabrielsson, des i Hattelmala by varande rusthåll.
Janakkalan käräjät 14.3.1751: Johan Gustafsson ifrån Paickala. Jag underskrifware Eric Johansson jämte min hustru Maria Michelsdotter och svärmoder Valborg Didriksdotter contract att unga karlen Johan Gustafsson ifrån Paickala hwilken med min dotter Sophia Ericsdotter i äktenskap träda, således uplåten jag halfwa af mitt innehafwande rusthåll Lassila kallad i Hattelmala by, jämte min andra måg Matts förnöjer min yngsta dotter Lisa.
   (äää) Maria Michelsdotter Lassila, syntynyt 9.6.1707 Vanaja,Hattelmala, kuollut 8.2.1790 Vanaja,Hattelmala.

| Alku |

Taulu 24
IV Johan Johansson Eskola, (Taulusta 19, äiti Sophia Eskola) Yhtiömies, syntynyt TyrväntöSuontaka, kuollut jälkeen 4.2.1764.

Puoliso: Maria Johansdotter

Lapset:
1. Sophia Johansdotter Eskola syntynyt 10.5.1764 Tyrväntö,Suontaka.
| Alku |

Taulu 25
IV Maria Johansdotter Eskola, (Taulusta 19, äiti Sophia Eskola) syntynyt 1728 Tyrväntö,Suontaka, kuollut 13.5.1792 Hattula,Ihalempi.

Puoliso: Vihitty 27.12.1750 Tyrväntö,Suontaka Henric Arvidsson Vähä-Savola Yhtiömies Savolassa, syntynyt noin 1725 Hattula,Ihalempi, kuollut 8.7.1772 Hattula,Ihalempi.
Puolison vanhempia:
   (i) Arvid Christersson Savola, Talollinen, syntynyt 1689 Hattula,Ihalempi, kuollut 19.7.1757 Hattula,Ihalempi. Hattula ja Lehijärven käräjät 13.9.1757: Perunkirjoitus edesmenneen talollisen Arvid Christerssonin jälkeen ifrån Ihalempi by. Tytär Anna Arvidsdotter vielä alaikäinen jolle määrätään edustajaksi deras moder syskon Henric Jacobsson (Kevola) ifrån Ihalempi. Oikeudelle jätettiin kuitti että bonde Pehr Jacobsson Hannula ifrån Mervis, avlidit samt des dotter Margareta är omyndig ja tämän edustajaksi lautamies Michel Mattsson Hurttalan kylästä.

Perunkirjoitus 12.9.1757 (2/3) Ihalempi Savola afl. bonde Arvid Christersson, enka Sophia Jöransdotter, tre söner Henric, Johan och Sigfrid, tvänne döttrar Maria och Anna. Maria gift med bonde Johan Johansson ifrån Luolas, Annas förmyndare bonde Henric Jacobsson Kevola i Ihalempi. sonen Johans svärfader bonde Johan Jöransson ifrån Kankaanpää. Allekirjoitukset på min pupills Anna Arvidsdotters vägnar Johan Johansson. Detta hemman varit crono med afledne bonde Arvid Christersson någon tid sedan til skatte lösen för detta hemman erlagt.

Hattulan käräjät 26.4.1753 s. 274: Arvid Christersson Savola i Katinala, des son Henric Arvidsson.

Hattulan ja Lehijärven käräjät 28.11.1755: rusthålls son Johan Arvidsson ifrån Pelkoila mot bonde Arvid Christersson ifrån Ihalempis, Johans afledne svärfader rusthållare Anders Henricsson Hakola, Johans hustru Karin Andersdotter och hennes syskon.

Hattulan käräjät 13.9.1757: afledne bonde Arvid Christersson ifrån Ihalempi arfwingar, dotter Anna Arwidsdotters som ähr omyndig förmyndare modersysters? man bonde Henric Jacobsson (Kevola) ifrån Ihalempi.
   (ä) N.N. Kevola, syntynyt Hattula,Ihalempi, kuollut 1726 Hattula,Ihalempi.
   (ii) Christer Johansson Savola, Savolan isäntä, kuudennusmies, kuollut 1720 Hattula,Ihalempi. Christer Johansson isäntänä 1702 alkaen.
   () N.N.
Hattulan käräjät 13.9.1757: bonde Henric Arvidsson Savola (1/3) i Ihalempi, des broder Johan Arvidsson Savola (2/3).

Lapset:
1. Johan Henricsson Vähä-Savola syntynyt 13.2.1752 Hattula,Ihalempi.
2. Henric Henricsson Vähä-Savola syntynyt 2.3.1753 Hattula,Ihalempi, kuollut 6.5.1773 Hattula,Ihalempi.
3. Maria Henricsdotter Vähä-Savola , syntynyt 31.5.1755 Hattula,Ihalempi. Tauluun 26
4. Anders Henricsson Vähä-Savola syntynyt 26.1.1758 Hattula,Ihalempi, kuollut 1.5.1773 Hattula,Ihalempi.
5. Johan Henricsson Vähä-Savola, Torajärvi , syntynyt 25.3.1760 Hattula,Ihalempi,Savola. Tauluun 27
6. Eric Henricsson Vähä-Savola syntynyt 1.7.1765 Hattula,Ihalempi, kuollut 2.1.1766 Hattula,Ihalempi.
7. Sigfrid Henricsson Vähä-Savola syntynyt 20.1.1767 Hattula,Ihalempi, kuollut 19.8.1772 Hattula,Ihalempi.
8. Anna Henricsdotter Vähä-Savola , syntynyt 7.4.1769 Hattula,Ihalempi. Tauluun 28
| Alku |

Taulu 26
V Maria Henricsdotter Vähä-Savola, (Taulusta 25, äiti Maria Eskola) syntynyt 31.5.1755 Hattula,Ihalempi.

Puoliso: Vihitty 1.1.1774 Hattula,Ihalempi Anders Sigfridsson Vähä-Savola syntynyt 10.9.1746 Hauho,Tuittula, kuollut 20.1.1822 Hattula,Ihalempi.
Puolison vanhempia:
   (i) Sigfrid Samuelsson Karkula, Lampuoti, syntynyt 7.2.1706 Hauho,Porso, kuollut 2.5.1778 Hauho,Tulittula. Hauhon käräjät 5.11.1760: bonde Sigfrid Samuelsson i Tulittula, fader Samuel Larsson, yngre son Per Samuelsson.
   (ä) Maria Mattsdotter, syntynyt 1723, kuollut 24.1.1797 Hauho,Tulittula.
   (ii) Samuel Larsson Porso, Karkula, Ratsumies, lampuoti, syntynyt 1674, kuollut 15.5.1760 Hauho,Miehoila,Maula.
   () Sophia Ericsdotter.
Muuttanut: Til Hattula 1773.

| Alku |

Taulu 27
V Johan Henricsson Vähä-Savola, Torajärvi, (Taulusta 25, äiti Maria Eskola) Talollinen Torajärvellä, syntynyt 25.3.1760 Hattula,Ihalempi,Savola, kuollut 13.5.1816 Tammela,Torajärvi. Vihittäessä Hattulan Ihalemmen Savolassa. Tammelan ikäkirjan mukaan född 25.3.1760.

Puoliso: Vihitty 7.4.1793 Tammela Maria Isacsdotter Torajärvi syntynyt 9.8.1771 Tammela,Kallio, kuollut 21.6.1839 Tammela,Torajärvi.
Puolison vanhempia:
   (i) Isaac Isacsson Bucht, Talollinen, syntynyt 2.3.1746 Tammela,Kallio, kuollut 16.12.1818 Tammela,Torajärvi. Vihitty 28.1.1766 Tammela.
   (ä) Maria Jacobsdotter Mikkola, syntynyt 5.5.1743 Tammela,Kallio, kuollut 28.2.1809 Tammela,Torajärvi.
   (ii) Isaac Zachrisson Bucht, Jahtivouti, syntynyt 1702 Tammela,Kallio, kuollut 1.1.1793 Tammela,Kallio. Vihitty 3.1.1742 Tammela.
   () Christin Mattsdotter Eskola, syntynyt 30.6.1704 Tammela,Tammelankylä, kuollut 11.11.1770 Tammela,Kallio. Perukirja 17.1.1771 Tammela: skallfogde Isac Bucht, afledne hustru Kirstin Mattsdotter, söner Isac och Johan Isacssöner.
   (iii) Zachris Zachrisson Bucht, Rusthollari, syntynyt 1663 Tammela,Kallio, kuollut 26.7.1741 Tammela,Kallio. Tammelan talvikäräjillä 1733 Thomas Mattsson Humalainen saanut sakot kutsuttuaan rusthollari Zacharias Buchtia varkaaksi. Vihitty 21.12.1700 Tammela.
   (iiä) Anna Bengtsdotter Sarin, syntynyt 1668 Kokemäki,Hassala, kuollut 6.4.1746 Tammela,Kallio.
   (iäi) Matts Johansson Huusela, Eskola Kujala, Talollinen, syntynyt noin 1661 Tammela,Hykkilä, kuollut 30.8.1752 Tammela,Talpia,Kujala. Talpia Kujala 1735-1741 Matts Johansson bonde, Anna Hansdotter hustru Thomas son Chirstin Mårtensdotter hustru jne. Vihitty 24.8.1682 Tammela.
   (iää) Anna Hansdotter Sipilä, syntynyt noin 1663 Tammela,Tammelankylä, kuollut 22.7.1764 Tammela,Talpia,Kujala.
   (äi) Jacob Michelsson Mikkola, Stiernberg, Rakuuna, talollinen, syntynyt 11.7.1717 Tammela,Kallio, kuollut 5.7.1794 Tammela,Kallio. Pääkatselmus v. 1734: född i Tammela socken, 18 år gammal finne, ogift. Vihitty 14.10.1739 Tammela.
   (ää) Maria Andersdotter Sipilä, syntynyt 9.5.1712 Tammela,Tammelankylä, kuollut 9.1.1789 Tammela,Kallio.
   (äii) Michel Jöransson Mikkola, Mikkolan isäntä 1702-1731, syntynyt 1675 Tammela,Kallio, kuollut 9.6.1754 Tammela,Kallio. Vihitty 25.9.1698 Tammela.
   (äiä) Maria Mattsdotter Paavola, syntynyt 1673 Tammela,Talsola, kuollut 2.6.1745 Tammela,Kallio.
   (ääi) Anders Hansson Sipilä, syntynyt 1666 Tammela,Tammelankylä. Perukirja 13.11.1756 Tammela socken Tammela by Turwa eller Sipilä hemman: afledne bonde Anders Hansson, framledne hustru Maria Bertilsdotter, twå soner Johan och Thomas Andersson, tre döttrar Gertrud, Brita och Maria Andersdöttrar. Gertrud gift med bonde Jacob Thomasson, Brita med drg Michel Thomasson ifrån Linikkala och Maria med bonde Jacob Michelsson ifrån Kallio. Senare hustru Margareta Clemetsdotter som även aflidit. Detta Turwa hemman är skatte och arf. Vihitty 26.5.1695 Tammela.
   (äää) Maria Bertilsdotter Markkula, syntynyt Tammela,Riihivalkama, kuollut 3.3.1728 Tammela,Kirkonkylä.

| Alku |

Taulu 28
V Anna Henricsdotter Vähä-Savola, (Taulusta 25, äiti Maria Eskola) syntynyt 7.4.1769 Hattula,Ihalempi, kuollut 23.7.1809 Hattula,Ihalempi.

Puoliso: Vihitty 27.10.1791 Hattula,Ihalempi Gustaf Henricsson Höytilä Krahtila, Mikkola Talollisen poika, lampuoti, itsellinen, syntynyt 10.9.1749 Janakkala,Kernaala, kuollut 14.5.1827 Hattula,Ihalempi.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Larsson Mikkola, Höytilä, syntynyt 10.1.1708 Janakkala,Kernaala, kuollut 15.5.1781 Vanaja,Höytylä. 1754-1757 Nuolialan Härkälässä. Vihitty 29.9.1736 Janakkala.
   (ä) Valborg Gustafsdotter Seppälä, syntynyt 27.4.1710 Vanaja,Syrjäntaka, (kaksonen), kuollut 5.3.1781 Vanaja,Höytylä.
   (ii) Lars Mattsson Mikkola.
   () Ingrid.
   (äi) Gustaf Simonsson Syrjäntaka, Seppälä, Viralan Seppälän isäntä, kuollut 1731 Janakkala,Virala. Aluksi Vanajan Syrjäntaan isäntä..
   (ää) Anna Henricsdotter, kuollut 1736 Janakkala,Virala.
Muuttanut: Höytylästä til Hattula.

| Alku |

Taulu 29
IV Anna Johansdotter Eskola, (Taulusta 19, äiti Sophia Eskola) syntynyt 8.6.1732 Tyrväntö,Suontaka, kuollut 7.4.1805 Tyrväntö,Suontaka,Mattila, kummit: Anders Sundberg, Matts Andersson, Henric Michelsson, Margareta Jacobsdr, Chirstin Henricsdr, Maria Andersdr.

Puoliso: Vihitty 26.12.1753 Tyrväntö,Suontaka Isaac Danielsson Mörck Sotilas, lampuoti, syntynyt 1727 Kalvola,Kankaanpää, kuollut 10.2.1808 Tyrväntö,Suontaka,Mattila.
Puolison vanhempia:
   (i) Daniel Åkerman, Torppari, rakuuna, syntynyt noin 1695 Östergötland,Horn, kuollut 17.4.1772 Kalvola,Kankaanpää. Transport av manskap från svenska regementen till Finland 1721: Åkerman, Daniel, URR Säx 73, UFM VII 69, Östergötland.

Pääkatselmus v. 1728: transporterad ifrån hr gen. major Bennets Regemente, född i Östergotland Horn socken, 32 år gammal, gift, tienst 9 år.
Pääkatselmus v. 1734: 39 år gammal Östergiöte, gift, tienst 16 år.
   (ä) Beata, kuollut ennen 1736 Kalvola,Kankaanpää.
   (äi) N.N.
   (ää) Sara Grelsdotter, syntynyt noin 1672, kuollut 15.3.1752 Kalvola,Kankaanpää. Mainitaan Kankaanpäässä Daniel Åkermanin perheessä Sara svärmor, kuolinitiedossa qv: p: kyrkofattig.
1754 SÄÄKSMÄEN KOMPPANIA, värväysluettelo, Suontaka, Isac Danielsson 22 åhr gammal, född i Kalvola socken.

Lapset:
1. Maria Isacsdotter Mårt syntynyt 8.9.1754 Tyrväntö,Suontaka, kummit: Sigfrid Jacobsson Manni, Eric Andersson, Michel Mattsson, hru Brita Olofsdr, Maria Andersdr, p. Maria Johansdr.
2. Anders Isacsson Mattila , syntynyt 24.10.1756 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 30
3. Matts Isacsson Mårt syntynyt 20.2.1759 Tyrväntö,Suontaka, kummit: Michel Johansson, Henric Arvidsson, Johan Johansson, hru Anna Henricsdr, hru Maria Andersdr, p. Lena Pehrsdr.
4. Johan Isacsson Mäkilä , syntynyt 22.5.1762 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 31
5. Iisakki Iisakinpoika Mårt syntynyt 26.1.1765 Tyrväntö,Suontaka.
6. Eric Iisakinpoika Mattila syntynyt 28.1.1768 Tyrväntö,Suontaka, kuollut 18.3.1800 Tyrväntö,Suontaka,Mattila.
7. Esaias Iisakinpoika Mattila syntynyt 17.11.1770 Tyrväntö,Suontaka.
8. Henric Iisakinpoika Mattila syntynyt 6.11.1772 Tyrväntö,Suontaka. Muuttanut: 1791 til Eskola.
9. Samuel Iisakinpoika Mattila syntynyt 9.7.1777 Tyrväntö,Suontaka.
| Alku |

Taulu 30
V Anders Isacsson Mattila, (Taulusta 29, äiti Anna Eskola) Lampuoti, syntynyt 24.10.1756 Tyrväntö,Suontaka, kuollut 10.1.1801 Tyrväntö,Suontaka,Mattila, kummit: Sigfrid Jacobsson, Michel Johansson, Henric Arvidsson, hru Maria Andersdr, Maria Sigfridsdr.

Puoliso: Vihitty 28.12.1778 Hattula,Mierola Beata Erkintytär Piippala syntynyt 14.9.1755 Hattula,Mierola, kuollut 19.7.1800 Tyrväntö,Suontaka.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Johansson Pulkki, Piippala, Talollinen, syntynyt 1724 Hauho,Kokkila,Pulkki, kuollut 25.11.1760 Hattula,Mierola. Hattulan käräjät 28.4.1761 §59: Framlade bonde Johan Ericsson Pipala i Mieroila, des aflidne måg Eric Johansson. Förmyndare för omyndiga barn nämdeman Carl Johansson Kerälä såsom skyldeman.
Hattulan käräjät 28.4.1761 §61: Eric Johansson Pipala, omyndig enda dotter, förmyndare faderbroder landbonde Mårten Johansson ifrån Kockila by Hauho socken. Vihitty 26.12.1750 Hattula.
   (ä) Maria Johansdotter Piippala, syntynyt 30.5.1731 Hattula,Rahkoila,Tasala, kuollut 5.11.1795 Hattula,Mierola.
   (ii) Johan Henricsson Pulkki, Talollinen, syntynyt 1677, kuollut 28.2.1739 Hauho,Kokkila.
   () Maria Mårtensdotter, syntynyt 1687, kuollut 17.1.1757 Hauho,Kokkila.
   (äi) Johan Ericsson Piippala, syntynyt 1695 Hattula,Mierola, kuollut 16.7.1760 Hattula,Mierola. Hattulan käräjät 2.5.1761 §60: bonden Johan Ericsson Pipala uti Mierola by med döden afgåt, lämnat efter sig omyndiga barn, förmyndare nämdeman Carl Johansson Kerälä som skyldeman theras.
   (ää) Maria Johansdotter, syntynyt 1700, kuollut 25.3.1767 Hattula,Mierola.
   (äii) Eric Ericsson Piippala.
   (äiä) Margareta.

| Alku |

Taulu 31
V Johan Isacsson Mäkilä, (Taulusta 29, äiti Anna Eskola) Torppari, itsellinen, syntynyt 22.5.1762 Tyrväntö,Suontaka, kuollut 1806 Tyrväntö,Suontaka. Muuttanut: i Eskola.

Puoliso: Maria Olofsdotter Halli syntynyt 2.4.1769 Tyrväntö,Uskela.
Puolison vanhempia:
   (i) Olof Mattsson Halli, Appelgren, Pitkäsilta, Torppari Haukilan Pitkänsillan torpassa, syntynyt 7.6.1722 Pälkäne,Epaala,Vaijala, kuollut 12.1795 Tyrväntö,Uskela,Pitkäsilta. Vihitty 1.1.1759 Tyrväntö.
   (ä) Brita Henricsdotter, syntynyt 1727, kuollut 9.11.1799 Tyrväntö,Suontaka,Mattila,Mäkelä.
   (ii) Matts Henricsson Appelgren, Rusthollari, syntynyt Pälkäne,Kirpu,Mattila, kuollut 25.7.1730 Pälkäne,Epaala,Vaijala. Rusthollari, Pälkäneen Epaalan Vaijalan isäntä 1722-1729. Appelgren-suvun kantaisä. Kirvun Mattilasta kotoisin.
Kangasalan ja Pälkäneen käräjät v. 1723: Matts Henricsson ifrån Epaala Vaijala mot bördebonde Henric Mattsson ifrån Pohjaslax. Niittyriita. Vihitty Pälkäne.
   () Anna Christina Olofsdotter Castrenia, syntynyt 1689 Pälkäne, kuollut 24.5.1773 Pälkäne,Äimälä,Lassila. Appelgren-suvun kantaisä. Rutshollari, Pälkäneen Epaalan Vaijalan isäntä 1722-1729.
   (iii) Henric Mattsson Mattila, Kirpun Mattilan isäntä, syntynyt Pälkäne,Kirpu, kuollut 1697 Pälkäne,Kirpu. Pälkäneen Kirpun Mattilan isäntä 1667-1695.
   (iiä) Anna Eskilsdotter, kuollut 5.1.1735 Pälkäne,Kirpu.
   (iäi) Olof Christersson Castrenius, Pälkäneen kirkkoherra 1729-1736, syntynyt noin 1667 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 28.12.1736 Pälkäne. Pälkäneen kirkkoherra 1729-1736. Virtain kappalainen 1691-1701, Pälkäneen kappalainen 1701-29. Vastaväittäjä pappeinkokouksessa 1703. Luopui osuudestaan Mattilaan 1705 veljensä pojan Risto Yrjönpojan hyväksi.
Olaus Castreniuksen syntyperä ja Turun-aika
Sukuneuvoston puheenjohtajan, apul. prof. Paavo Castrénin juhlaesitelmä
sukukokouksessa Kongressikeskus Ikituurissa Turussa 7.6.1992
Castrén-suku on näinä päivinä kokoontunut Turkuun viettämään sukunimensä 300-vuotisjuhlaa. Tarkemmin sanoen todennäköisesti vuonna 1690 tai 1691 sukumme ensimmäinen opintielle lähtenyt jäsen, myöhempi Pälkäneen kirkkoherra Olaus Castrenius, sai pappisvihkimyksensä yhteydessä tuon
sukunimen, joka oli johdettu hänen kotipaikkansa Sääksmäen Linnaisten kylän nimestä (lat. castrum = linna).
Linnaisten kylä sijaitsee Vanajaveden eteläpuolella ns. Saarioisten alueella miltei vastapäätä Ritvalan Helkavuorta ja vain noin kahdeksan
kilometrin päässä Sääksmäen kirkolta ja Rapolanharjusta, jossa sijaitsee eräs Pohjoismaiden huomattavimmista muinaislinnoista. Vuonna 1934 ilmestyneessä erinomaisessa Sääksmäen pitäjän historiassaan akateemikko Eino Jutikkala, joka itsekin on kotoisin Linnaisten naapurista Jutikkalasta, on ehdottanut, että monet Hämeen paikannimistä olisi johdettu niistä toteemieläimistä, joita Hämeen sukuyhteisöt pakanuuden ajalla palvoivat. Näin olisi Hauholla asunut haukkojen sukuyhteisö ja Sääksmäellä sääksien heimo. Sääksmäen alkuperäinen nimi oli nimittäin Sääksemä (vrt. Längelmä, Elimä). Linnaisten kylä on saanut nimensä jyrkästä kallioisesta mäestä, joka kohoaa miltei kylän keskellä. Kyseessä ei liene varsinainen linnoitettu
muinaislinna vaan pikemminkin mäki, jossa poltettiin vainovalkeita vihollisen uhatessa etelästä varoitukseksi Rapolanharjun puolustajille. Välittömästi linnavuoren juurella juoksee näet verrattain vuolas ja aikoinaan kalaisa Oikolanjoki, jota käytettiin kirkkoreittinä vielä 1900-luvun alussa ja joka aikaisemmin, ennen suuria vesistönlaskuja, oli varmasti huomattavasti tärkeämpikin kulkuväylä. Vaikkakin Linnaisten kylän läheisyydestä on viime vuosina löydetty useita muinaiskalmistoja - esim. juuri Jutikkalan alueelta - ei itse Linnaisten kylä näytä olleen vielä keskiajallakaan asuttu. Ainakaan
vuodelta 1340 peräisin olevassa paavi Benedictus XII:n kirjeessä, jossa oli vahvistettu joukolle sääksmäkeläisiä talollisia annettu pannatuomio, koska nämä olivat kieltäytyneet maksamasta papinmaksuja ehkä liian ahnaalle kirkkoherralleen Henrik Haartmanninpojalle, ei esiinny yhtään Linnaisten kyläläistä. Koska kylässä kuitenkin vuonna 1539 oli jo yhdeksän taloa, ei asutus siellä voi kovin nuortakaan olla. Jutikkalan mukaan ei missään Sääksmäen kylässä ole asutus säilynyt niin järkkymättä vanhoillaan kuin Linnaisten kylässä. Siellä ei ainoakaan talo ollut 1930-luvulle mennessä päässyt pysyvästi autioitumaan eikä niitä myöskään hyvinäkään aikoina ollut jaettu. Niinpä talojen luku pysyi aina 1950-luvulle saakka yhdeksänä. Nykyään taloja on jäljellä vielä seitsemän. Tämä viittaa ehkä siihen, että kyläyhteisössä vallitsi voimakas ja konservatiivinen yhteishenki.(Hyvä ja selkeä Linnaisten kylän kartta vuodelta 1641 on nähtävissä Internet-verkossa osoitteessa: http://www.virtuaaliyliopisto.fi/vanhatkartat/maakirjakartat/
Tästä osoitteesta etsitään ensin Sääksmäki ja sitten Linnaisten kylä. Kartan saa näkyviin pienenä, keskikokoisena ja suurena.) Linnaisten talot olivat suhteellisen pieniä eikä niistä - kuten kirkonpuolen isojen kylien taloista - tullut ratsutiloja muista kuin juuri meidän sukumme kantatilana pidetystä Mattilasta, joka jo vuonna 1611 mainitaan sellaisena. Taloista kaksi, Erkkylä ja Elsola, sijaitsevat kauimpana Linnavuoresta nykyisen rautatien läheisyydessä, Keivola ja Mäkelä molemmin puolin ns. Kievarintietä, joka erkanee maantiestä länteen, ja Mattila, Mikkola ja Kokkila tienhaarassa
maantien molemmin puolin. Välittömästi Linnavuoren juurella ovat sijainneet myös kadonneet Leissa ja Tuitti, joiden maat on myöhemmin liitetty Mikkolaan. Säksmäkeläisillä ei näytä olleen suuremmasti onnea myöskään protestanttisten kirkkoherrojensa suhteen. Ensimmäinen heistä oli
uskonpuhdistuksen uranuurtajiin kuuluneen kaniikki Pietari Särkilahden veli Paavali Särkilahti (kirkkoherrana 1536-66), joka jo aikaisemmassa
virkapaikassaan Taivassalossa oli tullut kuuluisaksi ahneudestaan ja häikäilemättömyydestään. Juuri parempia eivät olleet hänen poikansa
Timoteus Paavalinpoika ja vävynsä ja seuraajansa Dionysius Matinpoika. Yhdessä he hankkivat maa-alueita lähes kaikista kylistä ja panivat näin
alulle erään Suomen suurista perheomaisuuksista. Eräällä seuraajista, Sigfrid Sigfridinpojalla, jonka mukaan monet pitäjäläiset varmaankin saivat tuon vanhan ruotsalaisen pyhimysnimen, oli ehkä hänen harrastuksiaan kuvaava sukunimi Wijnaparda. Hän oli kirkkoherrana 1601-34. Olaus Castreniuksen nuoruuden aikana kirkkoherrana oli turkulainen Tuomas Palthenius (1636-85), jonka aikana kirkko ja koko seurakunta olivat täydellisessä rappion tilassa, koska kirkkoherra aikalaisten kertoman mukaan vain ``ryösti ja ryyppäsi'', muun muassa kirkon katon korjaukseen kerätyt rahat. Sukumme ensimmäinen tunnettu jäsen, Markus Sigfridinpoika, tuli vuonna 1605 isännäksi (uptog) Mattilan taloon, joka oli ollut ``autiona'', toisin sanoen veronmaksukyvyttömänä, ainakin vuodesta 1601. Kustaa Vaasan ja varsinkin hänen poikiensa 1500-luvun jälkipuoliskolla ja 1600-luvun alussa käymät alituiset sodat olivat näet vaikuttaneet syvällisesti Suomen maaseutuun. Kun talonpojilta vaadittiin yhä enemmän veroja ja kun miehiä oli jatkuvasti saatava armeijaan, talot alkoivat autioitua ja niiden verot rästiytyivät. Talojen menettäessä vähitellen asukkaansa ja peltojen jäädessä omistajitta naapurit ja kyläläiset ryhtyivä viljelemään autiotilan maita. Osittain talonsa verohylyksi jättänyt talonpoika saattoi itsekin viljellä peltojaan. Ilmeisesti näin oli käynyt myös Mattilan kohdalla. 1500-luvun lopun sotien johdosta tila oli tullut veronmaksukyvyttömäksi, mutta 1600-luvun alussa ehkä joku naapureista otti tilan haltuunsa ja saamansa lyhyen verovapauden ansiosta kykeni jopa verrattain pian nostamaan Mattilan Linnaisten kylän ainoaksi ratsutilaksi. Jos tämä kyvykäs tilallinen, esi-isämme Markus Sigfridinpoika, todella oli Linnaisten kylän omia kasvatteja, kyseeseen voinee tulla naapuritalon Tuitin isännän Sigfrid Paulinpojan nuorempi poika. Sigfrid Paulinpoika oli Tuitin isäntänä kaikkiaan lähes 45 vuotta, ja hän oli varmasti jonkinlainen kylän patriarkka. Varmasti tiedämme tosin vain sen, että hänen poikansa Johannes, joka oli sairaalloinen, jäi hoitamaan Tuitin tilaa.
Nuoremmasta pojasta ei ole tietoa, mutta olisi houkuttelevaa ajatella, että Markus Sigfridinpoika olisi Tuitin isännän nuorempi poika. Mielenkiintoista on lisäksi se, että Sigfrid Paulinpojan esi-isiä tunnetaan vielä koko joukko: hänen setänsä oli ollut Tuitin isäntänä 1564-1577, hänen isänsä Paul Jönsinpoika noin 1545-1563 ja hänen isoisänsä Jöns Nilsinpoika ainakin vuodesta 1539, jolloin maakirjoja ryhdyttiin pitämään. Tämän ainakin toistaiseksi pelkän hypoteesin mukaan sukumme kantaisä olisikin tuo Nils, jonka poika Jöns oli Tuitin isäntänä jo ainakin vuonna 1539. Näin ollen Nilsin olisi pitänyt syntyä joskus 1400-luvun loppupuolella. Näin ollen voisimme nyt samalla viettää sukumme 500-vuotisjuhlaa. En tiedä, löytyykö koskaan uusia lähteitä, jotka antaisivat varmaa lisätietoa Mattilan isännän syntyperästä. Mattilassa asuneet sukumme varhaisimmat varmat talonpoikaiset esi-isät ovat siis Markus Sigfridinpoika (noin v:sta 1605), Lasse Markuksepoika, tämän veli Grels Markuksenpoika sekä Krister Grelsinpoika. Tiedämme, että Krister Grelsinpojalla, joka eli 92-vuotiaaksi ja ehti olla kolme kertaa naimisissa ennenkuin kuoli v. 1704, oli ainakin kaksi tytärtä ja neljä poikaa. Pojista vanhin, Yrjö, kuoli jo ennen isäänsä, ja Mattila jäi lopulta hänen pojalleen Krister Yrjönpojalle, jonka hyväksi isän
veljet luopuivat perintöosuuksistaan vuonna 1704. Ruotsin suurvalta-asema rasitti suuresti Suoen maaseutua. Jo 1640-luvulla oli lähes 20.000 suomalaista miestä sodassa ulkomailla. Vuonna 1676 Suomen maapäivät suostuivat uuteen sotaväenottoon, mutta huomauttivat, että maa oli kulkutautien ja pestauksen takia niin autiona väestä, ettei sitä voi sanoin ilmaista. Kuitenkin jo seuraavana vuonna mm. Hämeen läänin maapäivät suostuivat siihen, että joka kuudes mies kirjoitettiin sotilaaksi. Ehkäpä jokseenkin varma sotaväkeen joutuminen oli osaltaan vaikuttamassa siihen, että Krister Grelsinpojan kaksi nuorinta poikaa, Olaus ja Matias, päättivät jättää Mattilan, Linnaisten kylän ja koko Sääksmäen ja lähteä maailmalle, Turkuun. Epäilemättä he matkustivat ensin kotinsa ohi kulkevaa maantietä Hämeenlinnaan ja sieltä kuuluisaa Hämeen härkätietä Rengon, Porraksen, Someron, Kosken, Marttilan, Tarvasjoen ja Liedon kautta Turkuun. He saapuivat perille talvella 1681/2, jolloin Olaus oli 15-vuotias ja Matias vuotta nuorempi. Näky, joka heitä perillä kohtasi, ei varmasti vastannut odotuksia. Suuri osa Turkua oli palanut myrskyssä vuonna 1678, ja tuskin oli tärkeimmät rakennukset jälleenrakennettu, kun pikkupoikien tussarileikeistä syttynyt uusi tulipalo hävitti kaupungista viisi kuudennesta 29. toukokuuta 1681. Muun muassa tuomiokirkko, raatihuone, katedraalikoulu ja hovioikeuden talo arkistoineen tuhoutuivat. Jälleenrakennus oli jo epäilemättä pantu alulle, mutta ``pikkujääkauden'' ankarien talvien kynsissä saivat huonosti varustautuneet kaupunkilaiset varmasti kärsiä raskaita koettelemuksia.
Olisi houkuttelevaa ajatella, että Olaus ja Matias saivat asunnon tullimies Erik Pentinpoika Muhrin luota kenties läheltä Hämeen tullia. Matias, joka lienee pääasiassa huolehtinut veljesten toimeentulosta, meni näet myöhemmin naimisiin tullimiehen lesken Elin Yrjöntyttären kanssa. Vaimo on saattanut olla runsaastikin Matiasta vanhempi, koska avioliitto oli lapseton ja koska Elin kuoli paljon miestään aikaisemmin. Matiaksen myöhemmistä vaiheista tiedämme vain sen, että hän alkoi käyttää sukunimenään vanhaa turkulaista talonnimeä Puuveitsi, jonka hän myöhemmin lyhensi Puukoksi. Hän teki porvarinvalan Turussa Olauksen jo poistuttua kaupungista vuonna 1696 ja oli kämnerioikeuden jäsen vielä 1710. Näihin aikoihin hän kuitenkin kuoli, ehkäpä ruttoon, joka silloin koetteli kaupunkia ankarasti. Olaus puolestaan kirjoittautui Turun katedraalikouluun 24. helmikuuta
1682 ja käytti siellä sukunimeä Christierni, Kristerinpoika. Yhdeksän vuotta myöhemmin tapaamme hänet Virtain kappalaisena, joten hän lienee
saanut ajan tavan mukaan pappisvihkimyksen ja uuden latinalaisperäisen sukunimen Castrenius heti katedraalikoulun käytyään, ehkä vuonna 1690,
jolloin hän siis oli 24-vuotias. Millainen oli se Turku, jossa Olaus Castrenius vietti nuo 8-9 opiskeluvuottansa? Raunioista kaupunki kohosi entistä ehompana, jopa niin komeana, että aikalaiset lankesivat huomattaviin ylisanoihin kaupunkinsa mainetta ja ihanuutta kuvaillessaan. 1600-luvun lopun Turku on meille melko tuttu: meillehän on säilynyt 10 vuotta Olaus Castreniusta nuoremman Daniel Jusleniuksen harjoitusväitöskirja vuodelta 1699. Sen nimi oli ``Aboa vetus et nova'' (Vanha ja uusi Turku), ja se osoittaa oivallisesti, miten Ruotsin suurvalta-asema oli vaikuttanut myös suomalaisten itsetuntoon. Juslenius esittää itsestään selvänä asiana, että Turku on maailman vanhin kaupunki, jonka Ukko Nooan pojanpoika Magog oli perustanut heti vedenpaisumuksen jälkeen. Juslenius kuvittelee kiipeävänsä Ryssänmäelle, jossa Turun yliopisto nykyään sijaitsee, ja antaa sieltä käsin
kaupungistaan loisteliaan kuvauksen: "Jotta Turusta saataisiin paremmin yleiskuva, käyn lyhyesti kuvaamaan eri alueita, joihin kaupunki helposti voidaan jakaa. Minusta tuntuu sopivalta aloittaa itäosan pohjoispuolesta, joka ulottuu joesta Hämeen tulliin ja jota suomalaiset yleisesti nimittävät Venäläisten (oik. Ryssän-) mäeksi (ruotsiksi Ryssbacka). Se alkaa kumpumaisena kaupungin rajojen sisältä, kohoaa korkeaksi mäeksi ja laskeutuu jyrkästi kaupungin ulkopuolelle. Nimen alkuperä on hämärän peitossa. Luultavasti venäläiset pystyttivät mäelle leirinsä v. 1318 tai joskus aikaisemmin ryöstäessään kaupunkia, joka ei tuolloin ollut vielä yhtä laaja kuin nykyään. Tämä alue on esikaupunkia, jonne vähävaraiset ovat asettuneet asumaan
ahtaisiin puutaloihin. Jokirannassa on tosin muutamia komeasti rakennettuja taloja, joissa asuu varakkaampaa väkeä. Näiden lisäksi ei tässä kaupunginosassa ole muuta mainittavaa kuin suuri määrä tuulimyllyjä. Niitä on tällä mäellä ja siellä täällä muilla kukkuloilla yhteensä 84, ja ne todella kaunistavat kaupunkia. Täältä kaakkoon sijaitsee kaupunginosa, jota sen keskellä olevan pienen suoperäisen alueen vuoksi sanotaan Mätäjärveksi. Vaikka soisilla ja vetisillä alueilla asuminen on yleensä epäterveellistä, ei ole kuitenkaan koskaan kuultu, että siitä täällä olisi aiheutunut vahinkoa,
koska ojia kaivamalla on estetty vettä jäämästä paikoilleen. Sitä paitsi suoalue on jo suurimmaksi osaksi täytetty kivillä ja hiekalla, ja näin jatkamalla saadaan ennen pitkää kiinteä maa suon tilalle. Muutamat ovat pystyttäneet tänne taloja maahan iskettyjen paalujen varaan. Tätä seutua rajoittavat osaksi pellot, osaksi Kerttulinmäki, joka päättyy Karjaporttiin. Portin ja mäen välissä on kivillä ympäröity ja merkitty paikka, joka on tarkoitettu kuolemanrangaistusten toimeenpanoa varten. Kaupunginosan rakennukset ovat erityisen matalia, koska ne kuuluvat halpasäätyisille. Mutta niillä, jotka asuvat lähempänä kaupungin keskustaa näkyvämmillä paikoilla, on myös komeammat talot. Täällä on myös julkinen myllytalo, jossa kuninkaan käskystä säilytetään kaikkien yksityisten henkilöiden käsimyllyjä, jotta kaikesta jauhettavasta maksettaisiin vero. Täältä vähän etelään päin on korkea vuori, joka on vartioimisesta saanut nimen Vartiovuori, ruotsiksi "Vårdberg". Sitä käyttivät vartiostot, joita kaupunkilaiset muinoin asettivat vihollisten yllätyshyökkäysten varalta ehtiäkseen ajoissa puolustautumaan. Ennen vanhaan viholliset eivät olleet yhtä taitavia iskemään kuin nykyään, eivätkä puolustajatkaan tarvinneet monia puolustuslaitteita. Vuoren juurella kaupungin puolella on useita hyvin hoidettuja rakennuksia, mutta ulommalla puolella, kuten muuallakin, on vain mökkejä, jotka loppuvat lounaassa, missä vuorenrinne lähellä joen rantaa jättää käytettäväksi vain kapean maa-alueen. Siellä sijaitsee joitakin olutpanimoita, joiden takana rantapenkereellä varastoaittojen pitkä rivi ulottuu peltoihin asti. Tämän seudun pohjoispuolella mäkialueesta luoteeseen sijaitsee kaupunginosa, joka on saanut nimensä Luostari, ruotsiksi "Klostret", paavinvallan pimeydessä rakennetun luostarin mukaan. Mutta heti oikean uskon omaksumisen jälkeen luostari sopivasti sattuneen tulipalon ansiosta tuhoutui merkiksi siitä, että evankeliumin totinen tuli poltti silloin paavin opin pahnat. Tässä kaupunginosassa on komeita kivitaloja, jotka matalina eivät herätä huomiota julkisivuillaan vaan ovat mainitsemisen arvoisia pikmminkin kauniin sisustuksensa takia. Ohivirtaavan Aurajoen vedet huuhtovat tätä kaupunginosaa, ja jotta ne eivät kaivaisi maata rannalta ja aiheuttaisi asukkaille vahinkoa, on maahan lyötyjen paalujen varaan rakennettu tukiseinä puusta tai kivestä. Samanlaista paalutusta on kaupungissa kaikkialla muuallakin, missä se on tarpeen. Edellä kuvattuun alueeseen liittyy kaupungin keskus ja paras osa.
Rikkaiden tyylikkäät talot tarjoutuvat siellä nähtäviksi torin joka puolella. Siellä on myös kauppapuoteja eri tahoilla tämän suurtorin ympärillä sekä oikeuden temppeli eli hovioikeuden talo, joka on muita paljon korkeampi ja loisteliaammiin sisustettu. Huomattava on myös varsin korkea ja upea raatihuone, jonka tuntee tornista ja sen kellosta. Raatihuoneen alakerrassa on kaupungin kaksihuoneinen vankila ja sen lähellä torin varrella tornilla varustettu vartiotupa. Vieressä on pankiksi kutsuttu huone, jossa ennen lainattiin rahaa korkoa vastaan mutta jota nyt käytetään uutokauppakamarina.
Lisäksi joen rannassa on virasto tullituloja ja niitä veroja varten, jotka v. 1622 määrättiin ensi kerran kannettavaksi kaikista kulutustavaroista, erityisesti elintarvikkeista, ja joita sanotaan aksiiseiksi. Talon alakerrassa punnitaan kaikki kauppatavara. Torin kohdalta on rakennettu joen yli silta, jota meidän ei sovi käsitellä, ennen kuin olemme kuvanneet loput kaupungin itäpuoliskosta. Mitä tulee arvokkuuteen ja talojen rakennustyyliin, tämä alue on edellisen veroinen, ja sitä on syytä kutsua kaiken sivistyksen tyyssijaksi. Sen keskellä on Tuomiokirkko. Jos minulla ryhtyessäni kuvaamaan sitä olisi samanlainen kerskailutaito kuin millä ulkomaalaiset kehuvat omia kaupunkejaan, kirkkojaan, kyliään ja mitä muuta heillä onkin, voisin melko vakuuttavasti sanoa, ettei koko maailmasta löydy sitä ylväämpää. Mutta vaikka tarkoitukseni ei ole tyrkyttää epävarmoja ja epäluotettavia tietoja varmojen ja todenmukaisten veroisina, sanon kuitenkin sen, ettei koko Ruotsin valtakunnassa ole kaikilta mitoiltaan, sekä pituudeltaan ja leveydeltään että korkeudeltaan, suurempaa kirkkoa. Jokainen ajatelkoon, kuten haluaa. Kirkon pituus on 300 jalkaa, leveys 127 jalkaa. Katonharja kohoaa 150
jalan korkeuteen; suurempi vaskella katettu torni puolestaan on 300 jalan korkuinen. Tunnit ilmaisevan kellon lisäksi tornissa on viisi painavaa ja kuuluvaa kirkonkelloa. Suurimman kellon paino on 24 kippuntaa (ruotsiksi "skeppund") ja ääni niin kova, että se kuuluu kahden peninkulman päähän kaupungista ja vielä kauemmaksikin. Kirkon sisustus on monipuolinen, eikä sitä voi lyhyesti kuvailla. Ikkunoista muutamiin on käytetty yli 30 riikintaalaria, ja niiden koon ja määrän ansiosta valaistus on yhtä hyvä kuin taivasalla. Sotasankareiden hautamuistomerkit ovat komeita, ja niissä loistavat myös useimpien vaakunakilvet; muutamien kilvet on ripustettu pilareihinkin. Kirkon nähtävyyksistä kolme ansaitsee erityisesti huomiota: taulu, joka hiljattain v. 1699 asetettiin alttarin koristukseksi ja maksaa yli 2000 taalaria; saarnatuoli, josta maksettiin 1000 taalaria - näiden veroisia
ei totisesti monessakaan paikassa tavata - ja lopuksi samoin 1000 taalaria maksanut kastemalja, jota arvokkaampaa ei ole Euroopassa lukuun
ottamatta sitä, jonka paavi Innocentius on äskettäin teettänyt, kuten olen kuullut varsin merkittäviltä miehiltä. Kaikki nämä on hankittu huomattavien kansalaisten anteliaisuuden turvin. Olisi lukemattomia muitakin mainitsemisen arvoisia nähtävyyksiä, puhumattakaan nyt Eerik XIV:n puolison Kaarinan ja heidän tyttärensä haudasta ja nykyään sakaristossa säilytettävistä Pyhän Henrikin luista, jotka on tuotu Nousiaisten kirkosta, missä on hänen kuuluisa hautansa, mutta esityksen lyhyyden vuoksi ne sivuutetaan." (Käännös Tuomo Pekkasen ja Virpi Seppälä-Pekkasen.) Jusleniuksen Turun kaupungin kuvauksessa seuraa vähän myöhemmin vielä jakso, joka on tällä hetkellä jälleen hyvin ajankohtaista luettavaa: "Sikäli kuin tiedän, on ruoka tuskin missään halvempaa kuin täällä, koska läheinen meri, jossa on tiheässä saaria ja luotoja ja niiden välissä suuria syvänteitä, kasvattaa kaikenlaisia kaloja. Niitä narrataan erilaisin pyyntimenetelmin ja -välinein kirkasvetisestä kodistaan ihmisten ruoaksi ja muihinkin tarkoituksiin. Samoin
kalastetaan joilla ja järvillä, joita on joka taholla Suomessa. Eniten kaikkialla merestä saadaan kuitenkin silakkaa, jota kotimaisesta kulutuksesta huolimatta riittää tuhansia kuormia ulkomaille vietäväksi. Vesissä on myös hylkeitä, joita täälläkin osataan pyydystää ja käyttää monin tavoin hyödyksi: liha syödään, rasva ja nahka hyödynnetään lukemattomin tavoin. Erämaat ja metsät ovat täynnä riistaa. Maalaiset pyydystävät sitä eri
tavoin ja saavat siitä ravintoa. Eläinten nahkoihin he pukeutuvat ja niitä he myös myyvät. Lisäksi on lintuja, joita pyydetään niin merellä kuin maallakin. Niistäkin saadaan ruokaa, ja vaihtamalla höyhenet rahaksi hankitaan kaikkea tarpeellista tavaraa."
Totuus oli kuitenkin melko tavalla toisenlainen: vuonna 1936 ilmestyi Väinö Ikosen kirjoittama teos Vanhaa Suomen Turkua, jonka kirjoittaja oli käynyt läpi miltei kaikki mahdolliset Turun 1600-lukua valaisevat lähteet mukaanlukien konsistorin pöytäkirjat ja sellaiset arkistot, jotka eivät olleet tuhoutuneet lukuisissa tulipaloissa. Syynä näihin alituisesti toistuviin tuhoisiin tulipaloihin oli usein kaupunkilaisten huolimattomuus tulen käsittelyssä; varsinkin valaistuslähteinä käytetyt päreet olivat puutaloissa vaarallisia. Kaupunkilaiset rakensivat myös edelleen savupirttejä, vaikka kaupungin
isät jatkuvasti koettivat ne kieltää. Myös löyhkäävien ulkohuoneiden rakentamista ja jätteiden heittämistä Aurajokeen yritettiin jatkuvasti - mutta tuloksetta - rajoittaa. Ja vain vähän ennen Jusleniuksen väitöskirjan ilmestymistä maassa oli kuollut 60.000 ihmistä nälkään. Koko Olaus Castreniuksen opiskeluajan Turun piispana toimi kansansivistystyössä suuresti kunnostautunut Johannes Gezelius vanhempi (piispana 1664-1690). Hänen ansionsa ovat epäilemättä suuret, mutta hiukankin pintaa raaputtamalla paljastuu hänestäkin ja hänen perheestään samaa raadollisuutta kuin muistakin tuon ajan pappismiehistä ja muista arvohenkilöistä. 1600-luvun Turussa vallitsi näet mitä ankarin säätyjako, joka tuli selvästi ilmi myös Jusleniuksen teoksen sitaateissa. Valtiovalta puuttui jopa sellaisiin asioihin kuin kullekin säädylle sopivaan pukeutumiseen, siihen, kuinka monta vierasta sai pitoihinsa kutsua ja mitä niissä kunkin sopi tarjota. Myös kirkollinen esivalta asetti laumansa kirkossakin maallisen arvon mukaiseen järjestykseen. Kirkossa oli
rangaistuksen uhalla pakko käydä ja siellä oli kunkin istuttava oman säätynsä mukaisella paikalla. Aatelisilla oli luonnollisesti etuoikeuksia muihin nähden, mutta juuri piispa perheineen sekä eräät Akatemian professorit aiheuttivat eniten hankaluuksia, koska eivät tahtoneet tyytyä aatelisia huonompiin paikkoihin. Joka sunnuntai jumalanpalvelus siis alkoi kiivaalla väittelyllä ja tappelulla paikoista, eikä siinä väkivaltaakaan aina vältetty.
Naisten penkeissä kinastelu oli ainakin yhtä kiivasta: kerrankin kaksi arvon rouvaa kinasteli keskenään niin kiivaasti, että viranomaiset antoivat ensi hätään sulkea koko kirkon. Tuomiokapituli päätti kuitenkin lieventää tätä toimenpidettä, koska katsoi "ettei koko seurakuntaa ole näiden kahden henkilön rikoksen tähden enempää rangaistava". Kirkon lehtereillä istuivat kaupungin käsityöläisammattikunnat, nekin tarkassa arvojärjestyksessä oltermanniensa johdolla. Sielläkin käytiin samanlaista valtataistelua kuin alakerran penkkiriveilläkin, ja kinastelu sai joskus laajempiakin puitteita. Erityisen kuvaava on tapaus vuodelta 1677, jolloin suutarien lehterin alla rauhassa uinaileva porvari Juhana Lydken sai yht'9äkkiä suoranaisen vesiryöpyn päälleen yläpuolella istuvien suutarien keskuudesta. Asianomainen aikoi ensin käyttää oman käden oikeutta loukkaajiaan vastaan, mutta naapurit onnistuivat hillitsemään hänet väliaikaisesti. Myöhemmin hän kuitenkin kääntyi kirkkoraadin puoleen haluten saada syyllisen ja ennen kaikkea
tippuneen nesteen laadun selville. Sen näet epäiltiin olevan ns. "ihmisvettä" tai sylkeä. Porvarilla oli selvästi omat epäilyksensä, mutta hän jätti asian kirkkoraadin ja suutarien ammatikunnan ratkaistavaksi. Ammattikunta tuli asiaa tarkkaan tutkittuaan siihen epätodennäköiseen tulokseen, että neste oli sylkeä, mutta ei voinut saada syyllistä selville. Kilta selvisi sillä kertaa ankaralla varoituksella, mutta tuomittiin menettämään paikkansa, jos vastaavaa
kurittomuutta vielä ilmenisi. Emme tiedä, minkä verran veljekset Olaus Christierni ja Matias Puuveitsi joutuivat vastaavanlaisia tapahtumia todistamaan, koska tuomiokirkko oli perusteellisesti palanut, ja vain muutamia sen kappeleita voitiin käyttää. Koska myös Pyhän Hengen kirkko oli vuosisadan alkupuolella tuhoutunut, oli kaupunkilaisten käytössä ainoastaan Pyhän Mikaelin kirkko ja ehkä jossakin määrin Linnan kirkko. Ei sen sijaan liene ollut
mahdollista, että nuorukaiset olisivat mielensä mukaan voineet vaihtelun vuoksi käydä myös Pyhän Maarian ja Pyhän Kaarinan (Katariinan) kirkkojen
jumalanpalveluksissa. Sen esti jo näiden seurakuntien oma istumajärjestys. Tuomiokirkko ja koko kaupunki olivat siis poikien Turkuun tullessa
kiivaan jälleenrakentamisen kohteena. Kuningas oli suostunut erityisen veron keräämiseen tätä tarkoitusta varten, ja vaikeista ajoista huolimatta varoja virtasi kaupunkiin. Tästä on myös tulokkaille saattanut koitua hyötyä, koska työpaikkoja oli tarjolla miltei mielin määrin. Olauksen opiskellessa Matias teki ehkä tuottoisampaa käytännön työtä, harrastaen mahdollisesti jo silloin kaupankäyntiä. Mitä esi-isämme Olaus Christierni Castrenius lienee Turun
katedraalikoulussa oppinutkin, on hänen myöhempi esiintymisensä erinomaisena osoituksena siitä, että hän oli sisäistänyt papin tehtävänsä aivan toisin kuin useimmat aikalaisensa. Ison vihan aikana Pälkäneen seurakuntalaiset vaativat yksimielisesti hänen nimittämistään seurakunnan kirkkoherraksi, koska hän oli kappalaisena niin kauan seurakuntaa palvellut ja varsinkin venäläisten kahdeksanvuotisen miehityksen aikana paljon kärsinyt. Monien muiden virkamiesten ja pappien tavoin hän ei ollut paennut Ruotsiin vaan jäi seurakuntaansa huolehtimaan vointinsa mukaan laumansa sielunhoidosta. Vaikkakaan hän ei edennyt kirkollisella uralla yhtä nopeasti eikä yhtä pitkälle kuin ripeimmät ja onnekkaimmat virkaveljensä, hän jätti jälkeensä sellaisen muiston, josta me hänen jälkeläisensä voimme olla täydellä syyllä ylpeitä.

Pälkäneen käräjät v. 1739: Framledne kyrkoherden för uti Pälkäne sockn, ährvördig och högvällunde hr Olof Castrenii barn och arfvingar af förra giftet höfningsmannen och borgmästaren i Cajana hr Mathias Castren, hustru Margareta Castrenia, man pålacken Sergius Leontson, hustru Maria Castrenia gift med landbonde Johan Thomasson i Onkkaala, äldsta syster enka Anna Christina Castrenia, enkia pastorska Christina Hagert, borgmästarens fullmäktig förra opbudsmannen Eric Forström, genom döden afledne moder Christina Lignipaea, Christina Hagerts stiufmåg som är gift med kärandes syster Elisabeth Castrenia, commistern för wid Pälkäne församling, Wördiga och Wällärde hr Johan Fabrin. Enkapastorskans egen son studenten Matts Castrenius som nu vistas i Åbo.

KO 10/6 & 7/9 1703. Pälkäneen »pastorin» Mathias Lignipaeuksen kanssaperillisinä isävainajansa ja saman nimisen viranedeltäjänsä kuolinpesässä mainitaan hänen lankonsa, Pälkäneen kappalainen Olaus Castrenius, kaksennusrykmentin kornetti Marthinus Linghbergh sekä ylioppilaat Jacobus ja Ericus Lignipaeus. - Martinus Lingberghistä - sittemmin luutnantti Viipurissa, nimi kirjoitettuna Lignbergh - ei sanota, oliko hän vainajan Mathias Lignipaeus vanhemman poika vai vävy. Hyvin mahdollista on, että hän on se Martin-niminen tämän ja Anna Martintytär Tålpon esikoinen, joka Joseph Joosepinp. Walleniuksen muistiinpanojen mukaan (pain. v. 1862 julkaisussa »En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland») syntyi 26/7 1658 ja, jonka Wallenius oli kastanut seur. 3/8. - Tällä yhä kumotaan Sukukirjan olettamus, että Castrén-suvun kantaäiti olisi ollut (vänrikki Håkan Amneliuksen leski) Kristina Hagert ja näyttäikse siksi yhä (S. S. Seuran Vuosikirja VII, siv. 75) rovasti Mathias (Martinpoika) Lignipaeus vanh. tytär Christina Lignipaea, »haudattu isävainajansa hautaan (eikä siis »yhdessä isänsä kanssa») 53 v. v.» 26/6 1715 Pälkäneellä. Näin ilmenee myös vääräksi Strandbergia Paimenmuiston ilmoitus, että Mathias Lignipaeus vanh. olisi kuollut vasta v. 1720, (mutta Mathias Lignipaeus nuor. jo v. 1711), jommoinen tiedonanto löytyy myös V. Laguksen ylioppilasmatrikkelissa, nide I, joskin sen lisävihko oikaisee kuolinvuodeksi v. 1699, mikä myös havaitaan oikeaksi merkinnästä 16/12 1699 kohdalla ylläsanotussa Wallenius-suvun muistiinpanojulkaisussa, josta myös näkyy, että Lignipaeus-suku juontuu Loimaan pitäjästä, jonka Puujalkalan kylästä sukunimi Lignipaeus ilmeisesti on johdettu - Olaus Castreniuksen muuten mainitaan 3/9 1703 KO. saapuneen kaupunkiin pappeinkokoukseen. - Hänen, Olaus Castreniuksen, veljeksi osoitimme Vuosikirjassa VII Turun porvarin Matts Kristerinp. Puukon 1. Puuveitsen. Saatamme tähän lisätä, että tämän vaimo oli Elin Yrjänäntytär (KO 24/11 1700) sekä että viimeksi mainitun edell. mies, »besökare» Erik Pentinpoika oli sukunimeltään Muhr, kuollut (haud. 25/4) 1693 »från Ojalagatan». Matts Puukko taas istui vielä kesäkuulla 1710 KO:n jäsenenä, mutta mainitaan jo 6/3 1711 RO vainajaksi. Hän omisti myös tuulimyllyn Turussa ja taisi olla mukavuutta rakastava mies, päättäen siitä, ettei v. 1705 ollut viitsinyt vaivautua oikeuteen, vaan haastemiehelle oli (siv. 452) selittänyt, että hänellä oli »annat giöra än gå op i Rätten», josta sitten sai sakot. - 20/3 1711 RO päiviteltiin, ettei vielä oltu toimitettu perunkirjoitusta hänen jälkeensä; kyseessä oli takuu taloll. Matts Sigfridinpojan, Sääksmäeltä, puolesta. Vihitty 1692 Hollola.
   (iää) Christina Mattsdotter Lignipaeus, syntynyt 1662 Pälkäne, kuollut 26.6.1715 Pälkäne.

| Alku |

Taulu 32
IV Johan Johansson Someroja, (Taulusta 19, äiti Sophia Eskola) Torppari, syntynyt 1736 Tyrväntö,Suontaka,Eskola, kuollut 4.6.1789 Tyrväntö,Someroja.

Puoliso: Valborg Johansdotter Someroja syntynyt 1742.

Lapset:
1. Liisa Juhontytär Someroja syntynyt 17.9.1767 Tyrväntö,Suontaka,Eskola, kuollut 1768 Tyrväntö,Suontaka.
2. Adam Juhonpoika Someroja syntynyt 21.12.1773 Tyrväntö,Suontaka,Kautio. Muuttanut: Til Ilmoila.
3. Henric Juhonpoika Someroja syntynyt 17.1.1777 Tyrväntö,Suontaka, kuollut 28.7.1801 Tyrväntö,Someroja.
4. Adam Juhonpoika Someroja syntynyt 22.6.1781 Tyrväntö,Someroja.
| Alku |

Taulu 33
IV Margareta Johansdotter Eskola, (Taulusta 19, äiti Sophia Eskola) syntynyt 17.4.1737 Tyrväntö,Suontaka, kummit: Eric Henricsson, Sigfrid Jöransson, Matts Andersson, Brita Henricsdr, Anna Henricsdr, Kirstin Arvidsdr.

Puoliso: Michel Johansson Sipilä Itsellinen, syntynyt 1735, kuollut 1798.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Michelsson Sipilä, Lampuoti, syntynyt 1712.
   (ä) Lisa Ericsdotter, syntynyt 13.2.1722, kuollut 19.3.1797 Tyrväntö.
Suontaan Aarikalla 1796-1802 inh Michel Johansson bror.

| Alku |

Taulu 34
IV Christina Johansdotter Eskola, (Taulusta 19, äiti Sophia Eskola) syntynyt 23.3.1741 Tyrväntö,Suontaka, kuollut 1809 Tyrväntö,Suontaka, kummit: Sigfrid Jöransson, drag Henric Bergudd, och broder Johan, Maria Andersdr, Maria Sigfridsdr.

Puoliso: Petter Larsson Carp Sotilas, syntynyt 5.1.1739 Tyrväntö,Monaala, kuollut 9.4.1815 Tyrväntö,Suontaka, kummit: Henric Mattsson Eskola, Jacob och Matts Mårtenssöner, Maria Mattsdr, Magdalena Hermansdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Lars Rudberg, Rakuuna.
   (ä) Maria Hermansdotter, syntynyt Tyrväntö,Monittula, kuollut 3.6.1759 Tyrväntö,Suontaka.
   (äi) Herman Johansson Monittula, syntynyt Tyrväntö,Monittula.
   (ää) Margareta.
   (äii) Johan Thomasson Monittula, syntynyt Tyrväntö,Monittula.
   (äiä) Ursula Thomasdotter, kuollut 23.11.1708 Tyrväntö,Monittula.

Lapset:
1. Erich Pettersson Alhainen , syntynyt 20.4.1762 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 35
2. Mathias Petterinpoika Carp syntynyt 1.2.1764 Tyrväntö,Suontaka.
3. Michel Petterinpoika Carp syntynyt 18.9.1765 Tyrväntö,Suontaka. Muuttanut: Til Lusi.
4. Anna Petterintytär Carp syntynyt 12.12.1767 Tyrväntö,Suontaka. Muuttanut: Til Leiniälä.
5. Alexander Petersson Kalliontaka , syntynyt 4.12.1770 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 36
6. Maria Petterintytär Carp syntynyt 24.6.1773 Tyrväntö,Suontaka. Muuttanut: Til Ihalempi.
7. Johan Petterinpoika Carp syntynyt 31.3.1775 Tyrväntö,Suontaka.
8. Regina Pettersdotter , syntynyt 15.5.1779 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 37
9. Elisabet Pettersdotter Carp , syntynyt 16.9.1781 Tyrväntö,Suontaka. Tauluun 38
| Alku |

Taulu 35
V Erich Pettersson Alhainen, (Taulusta 34, äiti Christina Eskola) Lampuoti, syntynyt 20.4.1762 Tyrväntö,Suontaka, kuollut 11.1.1844 Hattula,Mierola,Alhainen. Vihittäessä Hattulan Tenholan Saksalan renki. Muuttanut: Til Tenhola.

Puoliso: Vihitty 6.11.1785 Hattula Helena Ericsdotter Aikkola syntynyt 15.2.1761 Hattula,Tenhola,Aikkola, kuollut 9.4.1828 Hattula,Mervi,Hentala.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Mårtensson Käck, Aikkola, Renki, lampuoti, paimen, syntynyt 1732 Hattula,Tenhola,Marttila, kuollut 2.6.1809 Kalvola,Keikkala,Franssila. Vihitty 4.3.1759 Hattula.
   (ä) Helena Olofsdotter Hyvälä, syntynyt 1731 Tyrväntö,Suontaka, kuollut 18.1.1798 Kalvola,Keikkala,Franssila.
   (ii) Mårten Christersson Hällilä, Marttila, Lampuoti Tenholassa, syntynyt 8.11.1703 Sääksmäki,Vedentaka, kuollut Tyrväntö. Hattulan käräjär v. 1726: Tjent hos landbonde Johan Larsson enka Maria Jacobsdotter i Leiniälä år 1725. Samma år tienst hos regementsfältskare Leopold i Tenhola by. Född i Vedentaka by och Säxmäki socken. On jäänyt pois henkikirjoituksesta, on täyttänyt 15 vuotta josta pyydetään todistusta Sääksmäeltä.

Hattulan käräjät v. 1732: landbonde Mårten Christersson ifrån Tenhola, broder landbonde Michel Christersson ifrån Katinala.

Sääksmäen käräjät 13.10.1738: bonde Mårten Christersson ifrån Tenhola, des broder Michel Christersson ifrån Heinus.

Sääksmäen käräjät 31.3.-5.4.1740: Drg Erasmus Henricsson ifrån Heinus, des fullmächtig bonde Mårten Christersson i Tenhola, är des afledne hustrus Sophia Mattsdotters syskone barns man. Svarande bonde Henric Jöransson i samma by. Vittnare bonde Jöran Christersson (Heinu Eerola).

Kalvolan käräjät v. 1732: landbonde Mårten Christersson ifrån Tenhola by skulle hösten 1730 gifta sig med pigan Lisa Simonsdotter ifrån Taljala by och Kalvola socken. Taalman bonde Johan Henricsson ifrån Tenhola by och Hattula socken.

Sääksmäen käräjät 24.11.1759: Kärande landbonde Mårten Christersson ifrån Tenhola mot des broder bonde Michel Christersson ifrån Heinus, deras utan barn och bröstarfwingar afledne syster soldat änka Karin Christersdotter.
   () Lisa Simonsdotter Marttila, syntynyt 1701 Hattula,Tenhola, kuollut Tyrväntö.
   (iii) Christer Sigfridsson Tohka, Hällilä, Sotilas, mylläri, Hällilän isäntä 1699-1705, syntynyt 1672 Sääksmäki,Valkeakoski. Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät v. 1699: Christer Sigfridsson i Valkeakoski saa asukasoikeuden autiotilaan Vedentakana. Förra åboen Hans Mårtensson. Takaajat Thomas Sigfridsson Tohka i Valkeakoski och Mårten Eskilsson i Talola. Vihitty 28.12.1692 Sääksmäki.
   (iiä) Lisa Henricsdotter, syntynyt 1672 Sääksmäki,Valkeakoski.
   (iäi) Simon Simonsson Marttila, Talollinen, syntynyt 1677, kuollut 3.9.1739 Hattula,Tenhola.
   (iää) Chirstin Henricsdotter, syntynyt 1677, kuollut 13.12.1747 Hattula,Tenhola.
   (äi) Olof Pehrsson Hyvälä, Lampuoti, kuollut 1759 Tyrväntö,Suontaka,Hyvälä. Hattulan käräjät v. 1726: Mainitaan Suontaan kylän talolliset (cronobönder) Eric Påhlsson Clemola (nämdeman), Lars (Johansson) Martila, Olof (Pehrsson) Hyvälä, Thomas (Sigfridsson) Hållo, Johan (Sigfridsson) Eskola, Matts (Andersson) Manni och Anders (Michelsson) Pietilä.
   (ää) Carin Henricsdotter, kuollut 9.4.1759 Tyrväntö,Suontaka,Hyvälä.

| Alku |

Taulu 36
V Alexander Petersson Kalliontaka, (Taulusta 34, äiti Christina Eskola) syntynyt 4.12.1770 Tyrväntö,Suontaka. Muuttanut: Til Lusi.

Puoliso: Vihitty 8.11.1792 Hämeenlinna Maria Thomasdotter Roth syntynyt 5.3.1769 Vanaja,Parola, kummit: Sigfrid Johansson Klemola, Anders Classon Eskola, drag Anders Parmgren, dreng Michel Mattsson ifrån Kilti, hru Christin Jöransdr ifrän Klemola, hru Sophia Ericsdr ifrån Eskola, drag hru Anna Ericsdr, pig Lisa Mattsdr ifrån Klemola, samt Lisa Johansdr ifrån Kilti, alla ifrån Parola.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas Jacobsson Roth, Sotilas, syntynyt 15.11.1741 Hämeenlinna?. Vihitty 8.11.1764 Vanaja,Parola.
   (ä) Caisa Larsdotter, syntynyt 10.10.1746 Vanaja,Höytylä, kuollut 10.5.1823 Hämeenlinna,Parola.
   (äi) Lars Johansson, Paimen, syntynyt 10.8.1708 Vanaja, kuollut 2.4.1778 Vanaja,Idänpää. Janakkalan käräjät 23.3.1743: bröder Lars och Anders Johansson ifrån Höytylä, deras svåger soldat Henric Mårtensson ifrån Mäskälä, deras 3 åhr sedan afledne moder.
   (ää) Maria Abrahamsdotter Höytylä, syntynyt 18.2.1706 Vanaja,Kantola.
   (äii) Johan.
   (äiä) N.N., kuollut 1740.
   (ääi) Abraham Jöransson Höytylä, Bonde, tolfman, sexman, lautamies, syntynyt 23.3.1675 Vanaja, kuollut 11.11.1739 Vanaja,Höytylä. Janakkalan käräjät 23.3.1743: afledne nämdeman Abraham Jöransson, änka Ingrid Mattsdotter, 2 söner och 2 döttrar, söner Abraham och Jacob, stiufmoder Ingrid Mattsdotter.
   (äää) Maria Bengtsdotter Klemola, syntynyt Vanaja,Hattelmala, kuollut 1.6.1737 Vanaja,Höytylä. Janakkalan käräjät 1724: bonde Johan Henricssons änka Maria Bengtsdotter ifrån Vånå socken och Hentylä by. Sin son Anders Johansson. Anders farfader Henric Mattsson hwilken 1699 genom döden aflidit, dömdes Elisabet Christersdotter betala til Anders.

| Alku |

Taulu 37
V Regina Pettersdotter, (Taulusta 34, äiti Christina Eskola) syntynyt 15.5.1779 Tyrväntö,Suontaka, kuollut 12.10.1849 Janakkala,Tarima.

Puoliso: Michel Johansson Frisk, Jaakkola Talollinen, syntynyt 1776, kuollut 15.8.1824 Janakkala,Tarima.

| Alku |

Taulu 38
V Elisabet Pettersdotter Carp, (Taulusta 34, äiti Christina Eskola) syntynyt 16.9.1781 Tyrväntö,Suontaka.

Puoliso: Vihitty 28.2.1802 Tyrväntö,Suontaka Johan Henricsson Båt, Silmo Reservin sotilas, torppari Hollon Silmossa, syntynyt 1780.

| Alku | Paluu |