| Alku Paluu |

Taulu 1
1. Michel Clemetsson Köppi e. KaltsiKaltsin isäntä 1663-77, Köpin isäntä 1677-1704, k. Vesilahti,Huoroinen. RK 1688-1694: Michel Kaltsi, Elin hustru, Dårdi M (yliv), Anders son (yliv), Anna dotter, Jöran son, Eric son kan läs i bok, Beata Jörans hustru. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7357238

Edellinen isäntä Michel Escilsson kotoisin Loimaalta (Virtzanoja/Niinijoensuu) sillä lukeutuu Niinijoensuun Bengt Henricssonin jälkeläisiin jotka vaativat Virtzanojan Gertrud Sigfridsdotterilta isänperintöään Gertrudin talosta.

1. puoliso: Elin k. noin 1697 Vesilahti,Huoroinen.

Lapset:
Bertil Michelsson Köppi , s. Vesilahti,Koskenkylä. Tauluun 2
Anders Michelsson Pietilä e. Kaltsi Köppi , s. Vesilahti,Koskenkylä. Tauluun 10
Anna Michelsdotter Kaltsi , s. Vesilahti,Koskenkylä. Tauluun 11
Jöran Michelsson Köppi e. Kaltsi , s. Vesilahti,Koskenkylä. Tauluun 12
Eric Michelsson Köppi e. Kaltsi , s. Vesilahti,Koskenkylä. Tauluun 13
2. puoliso: Sara
3. puoliso: Vihitty 2.10.1718 Lempäälä,Rikala,Ronkio Lisa Henricsdotter
| Alku |

Taulu 2
2. Bertil Michelsson Köppi, (Taulusta 1, isä Michel Köppi) Vävy Heikkilässä 1697, renki, s. Vesilahti,Koskenkylä.

1. puoliso: Maria Clemetsdotter Heikkilä s. noin 1678 Vesilahti,Järvenranta.
Vanhemmat: Clemet Henricsson Klemola, Ratsumies, isäntä 1677-1712, s. noin 1643 Vesilahti,Järvenranta. Mainitaan Järvenrannan Heikkilässä 1660-1712.
Vesilahden käräjät v. 1697: Henric Mårtensson Liukko mot Clemet Henricsson Lemola.
Heikkilässä v. 1700 Henric son, Lisa hustru ja Henric son Brita hustru joka mahdollisesti saman kuin Tanskalla 1710 mainittu Henric landbonde, Brita hru.
Vesilahden ja Lempäään käräjät v. 1693: Michel Henricsson i Järvenranta och Matts Bertilsson i Suomela (Yliskylä Mattila), arfskifte hos deras broder och svåger Clemet Henricsson på deras faders bördehemman ibm. Beata. Mainitaan Järvenrannan Heikkilässä 1663-1694 Beata hustru.

Lapset:
Bertil Bertilsson Köppi , s. noin 1698 Vesilahti,Huoroinen. Tauluun 3
Valborg Bertilsdotter Köppi s. noin 1707 Vesilahti,Huoroinen.
2. puoliso: Anna
| Alku |

Taulu 3
3. Bertil Bertilsson Köppi, (Taulusta 2, isä Bertil Köppi)Köpin isäntä 1719-1742, s. noin 1698 Vesilahti,Huoroinen, k. 1742 Vesilahti,Huoroinen, ikä 44 v. Huorois Köppi v. 1742 Bertil bonde, Michel son.

Läänintilit verovapautta saaneet tilat luettelo 1726, Huoro by Bertil Köppi, 1722 2 vapaavuotta.

Pirkkalan käräjät 1737: Bertil Bertilssonin vaimo on Pengonpohjan Intiltä.http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27200299

Läänintilien rästiluettelo vuonna 1741, Huorois Bertil Köppi, mannen död.

Puoliso: Vihitty Ylöjärvi,Pengonpohja Brita Jöransdotter Inttis. 1698 Ylöjärvi,Pengonpohja, k. 19.10.1781 Vesilahti,Huoroinen, ikä 83 v. Vesilahden käräjät 1782 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24456386 angående arf efter 40 åhr sedan afedne bonde Bertil Bertilsson Köppi och des i sidstlade winter död blefna hustru Brita Jöransdotter....deras afledne dotter Maria Bertilsdotters söner Simon Simonsson Rongio och Eric Simonsson Köykkä ifrån Rikala samt sidstnämdes moderbroders Jöran Bertilssons enka Christina Andersdotter å sina barns vägnar...mot förstnämdes moderbroder och Christina Andersdotters svåger bonden Johan Bertilsson Köppi ifrån Huorois by...för Christina Andersdotter hennes senare man bonden Mårten Ericsson Jyrä ifrån Viljula...Johan Köppi för flera åhr tilbaka afledne broder Carl Köppi...oförsörjd moster och syster Sophia Bertilsdotter skiötas såsom blind des broder Johan Bertilsson Köppi...nämdeman Michel (Michelsson) Annala såsom syskone barn til Johan Köppis hustru (Christina Mårtensdotter Kippari) poistui esteellisenä...Brita Jöransdotters dotter Anna Bertilsdotter som är gift med bonden Anders Marcusson Rauko i Jokipohja by och Lempäälä socken..
Vanhemmat: Jöran Thomasson Intti. Sophia Henricsdotter Intti, s. Ylöjärvi,Pengonpohja.

Lapset:
Michel Bertilsson Köppi , s. noin 1719 Vesilahti,Huorois. Tauluun 4
Maria Bertilsdotter Köppi , s. 1722 Vesilahti,Huoroinen. Tauluun 5
Johan Bertilsson Köppi , s. 1725 Vesilahti,Huoroinen. Tauluun 6
Jöran Bertilsson Jyrälä e. Köppi , s. 23.2.1728 Vesilahti,Huoroinen. Tauluun 7
Carl Bertilsson Köppi , s. 1731 Vesilahti,Huoroinen. Tauluun 8
Sophia Bertilsdotter Köppi s. 1734 Vesilahti,Huoroinen, k. Vesilahti,Huoroinen.
Anna Bertilsdotter Köppi , s. 1738 Vesilahti,Huoroinen. Tauluun 9
| Alku |

Taulu 4
4. Michel Bertilsson Köppi, (Taulusta 3, isä Bertil Köppi) Talollinen, s. noin 1719 Vesilahti,Huorois, k. 1749 Vesilahti,Huorois, ikä 30 v.

Puoliso: Vihitty 24.6.1746 Lempäälä,Miemola,Harviala Beata Michelsdotter Harvialas. 7.12.1718 Lempäälä,Perälä, kummit: Perälä rusthåll Jöran Larsson med sin hru Maria Jöransdr.
Vanhemmat: Michel Mattsson Harviala, Talollinen, s. 1687, k. 5.2.1764 Lempäälä,Miemola,Harviala, ikä 77 v. Harvialan isäntä 1722-1745. Sotavallan Sälliltä?
Lempäälän ja Vesilahden käräjät 17.2.1766. Maria Gustafsdotter Kokkoinen, s. 1.7.1693 Sääksmäki,Liuttula, k. 5.2.1764 Lempäälä,Miemola,Harviala, ikä 70 v ja 7 kk.

| Alku |

Taulu 5
4. Maria Bertilsdotter Köppi, (Taulusta 3, isä Bertil Köppi) s. 1722 Vesilahti,Huoroinen, k. 31.8.1766 Lempäälä,Rikala,Ronkio, ikä 44 v.

1. puoliso: Vihitty 15.12.1745 Vesilahti Simon Michelsson RonkioTalollinen, s. 25.10.1722 Lempäälä,Rikala,Ronkio, k. 2.7.1762 Lempäälä,Rikala,Ronkio, ikä 39 v ja 8 kk, kummit: Pyhältä rusthåll Matts Sigfridsson med son hustru Caisa Larsdr. Ronkion isäntä 1749-1790.
Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 12.11.1757: Heikkilä gamla hustru Maria Mattsdotter (Tippa) testamentaa vähäisen omaisuutensa til Rikala Rongio bonde Simon Michelsson och utslöt hon sin och sin mans slächtingar ifrån arfwa. Maria Mattsdotter lånt 50 daler til Köykkä bonde Anders och hon sade att Uotila bonden Henric Mattsson skulle icke hafwa del i Heickilä hemman.

Perunkirja 27.4.1763 Rikala Rongio: afledne bonde Simon Michelsson, hru Maria Bertilsdotter, söner Simon, Eric, Anders, dotter Brita. Förmyndare aflidnes broder bonde Anders Michelsson Näsärö i Lahdes. Maria Bertilsdotter svärfader Michel Mattsson, sin hru Maria Mattsdotter.

Vesilahden käräjät 3.11.1766 §162: afledne bondehustru Maria Bertilsdotter ifrån Rångio hemman i Rikala by, omyndiga son Johan Simonssons förmyndare des moderbroder bonde Johan Bertilsson Köppi ifrån Huorois.
Vanhemmat: Michel Mattsson Ronkio, Talollinen, s. 1687 Lempäälä,Pyhältö, k. 8.4.1770 Lempäälä,Rikala,Ronkio, ikä 83 v. Ronkion isäntä 1720-1741.

Läänintilit verovapautta saaneet tilat luettelo 1726, Rikala Michel Mattsson Rongio, 1722 vuoden verovapaus.

Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1723: Michel Mattsson ifrån Rikala, des granne Eric Jöransson tänkar att gifta sig med förra åboenskam på detta hemman Maria Jacobsdotter. Erics fader Jöran Mattsson.

Vesilahden käräjät 1723: Michel Mattsson ifrån Rikala mot Jöran Mattsson ifrån samma by...några ängar under Tippa hemman. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27093489

Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1724: Michel Mattsson Ronkio mot Jöran Mattsson Tippa och hans son Eric Jöransson. Drängen Anders Henricsson hwilken tjänar på Sotavalta rusthåll är Michel Mattsson syskonebarn. Rusthållaren Matts Sigfridsson ifrån Pyhältö även är syskonebarn til Michel. Matts Jöransson ifrån Pyhältä finne vara syskonebarn med angifvaren.

Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1724: dragoun Johan Gustafsson Tollstedt ifrån Tolvila, sin svåger Michel Rångio i Rikala.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 21.3.1757 §33: bonde Michel Mattsson Rongio ifrån Rikala, des afledne moder Valborg Olofsdotters arfslott af Pyhäldö rusthåll hwilket hennes fader Olof wid namn som redan öfwer 60 år varit död. Michel mot sin moderbroders son Matts Sigfridssons son Matts Mattsson som samma rusthåll för tiden besitter. Vihitty 1.1.1720 Lempäälä,Jokipohja. Maria Mattsdotter Markkula, s. 20.3.1696 Lempäälä,Lahti, k. 29.6.1766 Lempäälä,Rikala,Ronkio, ikä 70 v ja 3 kk.

2. puoliso: Vihitty 28.10.1763 Lempäälä Simon Mattsson Inkilä e. PukkilaTalollinen, s. 1.10.1737 Sääksmäki,Muti, k. 23.12.1819 Lempäälä,Miemola,Inkilä, ikä 82 v ja 2 kk. Inkilän isäntä 1768-1789.
Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 1.11.1774 §77: bonde Simon Mattsson Ingilä från Miemola i Säxmäki socken af des stiufson bonde Simon Simonsson Rångio i Rikala, skifte efter kärandes hustru och svarandes moder Maria Bertilsdotter Rångio. Stiufbarns förmyndare Anders Michelsson Näsärö i Lahtis. Kärandes 10 år gammal son Johan Simonsson.
Vanhemmat: Matts Jöransson Pukkila, Talollinen, s. 3.9.1700 Sääksmäki,Muti, k. 12.6.1753 Sääksmäki,Muti, ikä 52 v ja 9 kk. Henkikirja 1722 Muti Matts Jöransson, Beata mor. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3710&pnum=226

Läänintilit 1725: vapaavuosia saaneet tilat: Poukkala Bengt Håkansson eller Matts Jöransson Puckila, har nödige huus, äger 2 paar oxar...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13295829

Perunkirja 8.3.1762 Muti Pukkila: aflidne bonde Matts Jöransson, enka Sophia Mattsdotter, tre söner Matts, Jacob och Simon, fyra döttrar Brita, Maria, Carin och Lena. Förmyndare faderbroder bonde Johan Jöransson Suojala ifrån Muti. Pukkila hemman är crono. Vihitty 4.4.1731 Sääksmäki,Nuutala. Sophia Mattsdotter Laurila, s. 19.5.1709 Sääksmäki,Nuutala, k. 22.3.1782 Sääksmäki,Muti, ikä 72 v ja 10 kk. Sääksmäen käräjät 19.1.1758: bonde enka Sophia Mattsdotter ifrån Mudis, hennes son Simon Mattsson til hennes afledne man bonde Matts Jöranssons broder Johan Jöransson och thes hustru Maria Johansdotter ifrån samma by, hennes son Henric Johansson.

Perunkirja 3.3.1784 Muti Pukkila: gammal värdinna Sophia Mattsdotter, afledne Matts Jöransson, tre söner och fyra döttrar af hvilka Matts, Simon och Brigitta, Maria, Catharina, Helena lever och Jacob med döden aflidit, dess arfvinde Elisabet Jacobsdotter med maka Matts Mårtensson ifrån Lempäälä Hiiri. Dotter Brigitta gift med N.N. Hinkka, Helena gift med Matts Johansson Hinkka, Catharina gift med Marcus Jöransson Ikola, Maria gift med Anders Johansson i Liuttula.
| Alku |

Taulu 6
4. Johan Bertilsson Köppi, (Taulusta 3, isä Bertil Köppi) s. 1725 Vesilahti,Huoroinen, k. 1799 Vesilahti,Saarela, ikä 74 v. Vesilahden käräjät 1787 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24510235 bonde Johan Bertilsson Köppi ifrån Huorois by, des äldsta son Carl Johansson...Johan Köppis hustru Christina Mårtensdotter...til min yngsta son Jöran Johansson min andel af Köppi hemman...nämdeman Annala såsom syskonebarn i skyldskap med Christina Mårtensdotter....

Puoliso: Vihitty 28.1.1750 Vesilahti,Kippari Christina Mårtensdotter Kippari s. 1729 Vesilahti,Toivola,Kippari, k. 1795 , ikä 66 v.
Vanhemmat: Mårten Johansson Kippari, Talollinen, s. 1698 Vesilahti,Kostiala, k. 2.8.1778 Vesilahti,Kostiala, ikä 80 v. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 19.10.1772 §62: bonde Mårten Johansson Skippari ifrån Toivola, stiufson Jöran Jöransson Jaakkola ifrån Narva, Mårtens hustru Brita Mattsdotters arf efter sin förra man eller Jöran Jöranssons fader bonde Jöran Ericsson Jaakkola.

Toivola Skippari v. 1742 Mårten bonde, Johan Costfelt soldat. Maria Mårtensdotter Seiväs, s. noin 1707 Vesilahti,Onkimäki, k. ennen 1768 Vesilahti,Kostiala, ikä 61 v.

| Alku |

Taulu 7
4. Jöran Bertilsson Jyrälä e. Köppi, (Taulusta 3, isä Bertil Köppi)Viljulan Jyrälän isäntä 1757-1780, s. 23.2.1728 Vesilahti,Huoroinen, k. 1780 Vesilahti,Viljula, ikä 52 v. Vesilahden käräjät 1780: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24446475 bonde Johan Bertilsson och des son Carl..förmyndare för afledne bonde Jöran Bertilsson Jyräs omyndiga barn...

Puoliso: Vihitty 28.12.1758 Vesilahti Chirstin Andersdotter Yli-Laurila s. 1740 Vesilahti,Lohnattila, k. 8.12.1814 Vesilahti,Viljula, ikä 74 v.
Vanhemmat: Anders Henricsson Yli-Laurila e. Takku, Pitäjänseppä, talollinen 1740-1761, s. 1700 Vesilahti,Narva, k. 1797 Vesilahti,Lohnattila, ikä 97 v. Läänintilien rästiluettelo vuonna 1738, Kahnala Michel Mickola, han suttit några åhrs tid detta öden hemman, med bafallningsmans imission, men ej wårdet sig att skaffa sig cautionister, eller söka frihet, hwarföra och där han denna rest ej snart betalar och sig med löftesman förhar, han ifrån hemman drifwes, och det samma socknesmeden Anders Henricsson (Takku, Yli-Laurila) ifrån Halmis som resten will betala, updrages. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12929706

Vesilahden käräjät 1743: socknesmeden för detta i Vesilax, men numera bonde på Laurila hemman i Låhnatti by, Anders Henricsson....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27199057. Maria Jöransdotter, s. 1713, k. 1788 Vesilahti, ikä 75 v.

| Alku |

Taulu 8
4. Carl Bertilsson Köppi, (Taulusta 3, isä Bertil Köppi) Svafvare, talollinen, renki, itsellinen, s. 1731 Vesilahti,Huoroinen, k. 1809 Vesilahti,Huoroinen, ikä 78 v.

Puoliso: Vihitty 29.6.1769 Vesilahti,Huoroinen Helena Thomasdotter Marttila s. 1751 Vesilahti,Heinäsuo, k. 7.11.1835 Vesilahti,Huoroinen, ikä 84 v.
Vanhemmat: Thomas Ericsson Marttila eller Hasso e. Pusa, Talollinen Heinutsuon Marttilassa, s. 1692 Urjala,Hakkila, k. 18.11.1780 Vesilahti,Heinäsuo, ikä 88 v. Mainitaan Marttilassa eli Hassolla 1724 alkaen.

Syyskäräjät 22-24.10.1722 - Vesilahti ja Lempäälä: Vastaajat Sophia Carlsdotter ifrån Heinutsuo, Thomas Ericssons hustru Beata Larsdotter ibm. Kantajana Petter Staffansson i samma by.

Vesilahden käräjät 1746: Thomas Ericsson Hasso i Heinutsuo...Hassos stiufdotter Lisa Henricsdotter om 15 åhr...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27253379

Urjalan käräjät 17.4.1755: bonde Thomas Ericsson i Heinutsuo och Vesilax socken til thes broder Matts Ericssons dotter Beata Mattsdotter och hennes man bonde Jöran Mattsson i Mengala by samma socken, efter kärandes Thomas Ericssons framledne moder Lisa vid namn och hennes dotter Beata Ericsdotter dödt i Hackila by.

Vesilahden käräjät 1725: Thomas Ericsson ifrån Heinutsu...kärande Matts Jöranssons i Achtiala hustru Sophia Thomasdotter...Thomas Ericssons svärmoder Sophia Jacobsdotter året tilföre....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27097397

CHARTA SIGILATA åhr 1737: 27.11.1737 Thomas Eriksson ifrån Heinutzu.

Heinutsuo Marttila v. 1742 Thomas bonde, Henric son.

Vesilahden käräjät 1781 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24457883 Å egna och sin broders bonde Eric Thomasson Rassas ifrån Kaakila vägnar anrog...torparen Matts Thomasson Sillanpää ifrån Haudois gård och deras systers Christina Thomasdotters man soldaten Jacob Majvik ifrån Savikoski by i Ackas socken samt deras syster swarfware hustru ifrån Huorois med fullmacht des man Carl Bertilsson mot bonden Anders Henricsson Hassa ifrån Heinutsuo såsom soneson til deras nu mera afledne halfbroder och svåger bonden Henric Thomasson Hassa...hans hustru Maria...sytnings åker.. Vihitty 27.11.1737 Vesilahti. Maria Ericsdotter, s. 1700 Vesilahti, k. 28.2.1781 Vesilahti, ikä 81 v. Mainitaan Marttilassa 1738 alkaen.

| Alku |

Taulu 9
4. Anna Bertilsdotter Köppi, (Taulusta 3, isä Bertil Köppi) s. 1738 Vesilahti,Huoroinen, k. 4.12.1803 Lempäälä,Lahti, ikä 65 v.

1. puoliso: Anders Marcusson RaukoTalollinen, s. 16.11.1733 Lempäälä,Lahti, k. 10.3.1791 Lempäälä,Lahti, ikä 57 v ja 3 kk. Raukon isäntä 1762-1807.
Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.11.1766 §22: bonde Anders Marcusson Raukola ifrån Lahtis, uptekning den 19. Januari 1762 efter afledne bonde Marcus Raukola, enka Brita Johansdotters af förra giftet dotter Valborg vid namn, Brita Marcusdotter, afledne Henric Marcussons arfwingar, Henrics enka Valborg Ericsdotter. Förmyndare Anders Johansson Alhainen.

.
Vanhemmat: Marcus Andersson Rauko, Talollinen, s. 12.4.1699 Lempäälä,Lahti, k. 19.7.1761 Lempäälä,Lahti, ikä 62 v ja 3 kk. Raukon isäntä 1722-1761. Vaimona RK 1740-l. Brigitta Matthia.
. Vihitty noin 1725. Anna Jacobsdotter Heikkilä, s. 1695 Urjala,Hakkila, k. 9.2.1740 Lempäälä,Lahti, ikä 45 v. Mainitaan v. 1719 Jacob Jöransson Heikkilä med des dotter Anna ja v. 1720 Anna Jacobsdr Heikkilä. Hakkilan Heikkilässä kummina v. 1730 Marcus Henricsson ifrån Lempälä (pitänee olla Marcus Andersson).

2. puoliso: Vihitty 27.12.1793 Lempäälä,Lahti Johan Andersson RaukoTalollinen, s. 1757 Pirkkala, k. 2.1.1803 Lempäälä,Lahti, ikä 46 v. Perunkirja 24.1.1803: bonde Henric Mattsson Taulaniemi ifrån Teisko med des moders Valborg Henricsdotters fullmacht, syster til sist afledne och påstod att all egendom skulle uppgifvas.
| Alku |

Taulu 10
2. Anders Michelsson Pietilä e. Kaltsi Köppi, (Taulusta 1, isä Michel Köppi)Riitiälän Pietilän isäntä 1688-1700, sotilas, s. Vesilahti,Koskenkylä. Vesilahden käräjät v. 1693: Anders Michelsson ifrån Huorois anoo asukasoikeutta Riitiälän taloon jonka edellinen asukas on ollut Cnut Jöransson. Talossa asunut skräddare Henric Mårtensson. Takaajat Jacob Jöransson i Riitiälä, Michel Sigfridsson ibm, Michel Clemetsson i Huoroi, Grels Sigfridsson i Kaltsila, Clemet Henricsson i Järvenranda, och Matts Thomasson i Mandere.

Puoliso: Caisa Påhlsdotter Toorikkas. Vesilahti,Riitiälä. 1703 änkan Caisa Påhlsdotter i Ritiälä fordrade af Jacob Jöransson (Antila) därsammanstädes..fäherde löhn...afledne man Anders Michelsson....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26992992.
Vanhemmat: Påhl Eskilsson Toorikka e. Dyker, Isäntä 1676-83, ratsumies, s. Vesilahti,Hinsala, k. Vesilahti,Riitiälä. Hinsalan Kinnarilta?.
RK 1688-1694: Påhl Eskelss rytt, Brita hru (yliv), Brita hru, Johan måg, Maisa hru (yliv), Sara Thomasdr, Kaisa dotter (yliv), Agneta H.Q. (yliv), Sophia dr (yliv), Brita piga (yliv), Beata dotter, Brita Axelsdr p. Brita.

| Alku |

Taulu 11
2. Anna Michelsdotter Kaltsi, (Taulusta 1, isä Michel Köppi) s. Vesilahti,Koskenkylä. Hauralan sotilas 1703 Jöran Johansson Haurala jolla vaimona Anna. SAY http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=565312 Anna sold hru, syster-.

Puoliso: Jöran Johansson Hauralan sotilas.

| Alku |

Taulu 12
2. Jöran Michelsson Köppi e. Kaltsi, (Taulusta 1, isä Michel Köppi)Köpin isäntä 1696-1698, sotilas, s. Vesilahti,Koskenkylä, k. Vesilahti,Huoroinen. Vesilahden käräjät 1702: Jöran Michelsson i Huorois..vägnar fader Michel Clemetsson...förra hustru Beata Johansdotter....gifte med Anna Henricsdotter träda...Jöran Michelssons förra hustrus broder Bertil Johansson i Huorois å egna och syster Brita Johansdotters vägnar att deras syster barnlös är afleden...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26995406
.

1. puoliso: Beata Johansdotter Ryödi s. Vesilahti,Sarkkila, k. noin 1701 Vesilahti,Huoroinen.
Vanhemmat: Johan Michelsson Ryödi, Sarkkilan Ryödin isäntä 1670-1697, s. Vesilahti,Sarkkila. Vesilahti, talvikäräjät 6.2.1679-: Johan Michelsson Ryödis hustru Margareta Mårtensdotter, fader Michel Bertilsson. Michels dotter Brita Michelsdotter. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26991686

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7357243 Sarkkila Röydi Vesilahden vanhimmassa rippikirjassa Beata dotter yliviivattu (avioon Huoroisten Köpille). Margareta Mårtensdotter.

2. puoliso: Anna Henricsdotter
| Alku |

Taulu 13
2. Eric Michelsson Köppi e. Kaltsi, (Taulusta 1, isä Michel Köppi) s. Vesilahti,Koskenkylä.

Puoliso: Lisa

| Alku | Paluu |