| Alku | Sukunimi-hakemisto | Paluu |

Taulu 1
1. Jacob Jöransson Klemola e. Hutko Lemolan omistaja 1731-1754, s. noin 1703 Urjala,Kehro, k. 1754 Vesilahti,Järvenranta, ikä 51 v. Kummina veljensä lapselle Urjalassa Kehrossa 8.5.1724, SAY Kerhro Hutko 1727-1729 Jacob bror.

Lemolan kantatila halkaistu 1731. Jaakko Yrjönpoika ja Mikko Klemetinpoika ostivat Lemolan v. 1730 Johan Godelta , Tanskan rusthollin omistajalta.
Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 12.2.1750: Michel Clemetsson och Jacob Jöransson som til hälften hwarthera innehafwa Clemola krono augments hemman under Danska rusthåll i Vesilax socken...

Turun kämnerioikeus 1701: Leski Margareta Mårtensdotter Järvenrannan kylästä Vesilahden pitäjästä, ollut aviossa talollinen Matts Lemolan Henric pojan kanssa joka kuollut Turussa v. 1697. Margareta ollut palveluksessa kappalainen Christerin luona. Todistajana talollinen Clemet Henricsson.

Puoliso: Vihitty noin 1730 Brita Jöransdotter Talollinen, k. välillä 1768-1773 Vesilahti,Järvenranta. Vesilahdelta löytyy useita Brita Jöransdotter nimistä talollisen tytärtä 1720-luvun lopulta mutta ketään näistä ei voida osoittaa Lemolan Britaksi.

Lemolan omistaja 1754-1759.

Mainitaan viimeisen kerran henkikirjassa 1767 jolloin gammal och siuklig. Ei mainitan 1774 alkavassa rippikirjassa.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 2.12.1755: bonde enckan Brita Ericsdotter ifrån Järfwenranta by föredrag att sedan bondesonen Henric Jöransson ifrån Sarckila i sisdtlade Maii månad lagligen trolofwat henne och för then redan twänne gånger lyst bliwit, har Henric gått til kyrkoherden i Vesilax socken herr Magister Johan Hacks och utan laga orsak förnakat den tredie lysningen...

Lapset:
Maria Jacobsdotter Klemola , s. 20.5.1743 Vesilahti,Järvenranta. Tauluun 2
Caisa Jacobsdotter Klemola , s. 1745 Vesilahti,Järvenranta. Tauluun 49
Michel Jacobsson Hara e. Klemola Toikka , s. 9.9.1749 Vesilahti,Järvenranta. Tauluun 63
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 2
2. Maria Jacobsdotter Klemola, (Taulusta 1, isä Jacob Klemola) s. 20.5.1743 Vesilahti,Järvenranta, k. 5.8.1822 Vesilahti,Järvenranta, ikä 79 v ja 2 kk.

Puoliso: Vihitty 25.1.1760 Vesilahti Thomas Andersson Klemola Seppä, talollinen, Klemolan vävy, s. 1729, k. 1796 Vesilahti,Järvenranta, ikä 67 v. Lemolan omistaja 1760-1785. Entinen seppä. Vihittäessä renki Järvenrannassa, 1757 alkaen. Kuulutukset: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=14498&pnum=63

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 7.10.1761 §58: bonde mågen Thomas Andersson ifrån Järfwenranda ingaf et uti des än lewande svärmoders enkan Brita Jöransdotters namn uprättad testamente..min andel uti halfwa Klemola skatte augments hemman i Järfwenranda by åt min kära måg Thomas Andersson samt hans hustru Maria Jacobsdotter...mina twänne barn Michel Jacobsson och Catarina Jacobsdotter...den sextonde Decemb ett tusande siuhundrade sextio.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 19.10.1772 §6 ja Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 17.3.1774 §51: halfwa Klemola skattehemman i Järvenranda by, hwilket bonden Thomas Andersson af sina svågrar Michel Jacobsson och Eric Lassberg för fyrahundra trettiofem daler kopparmynt sig tilhandlen blewu. Thomas anoo 1. lainhuutoa. Thomas Andersson saa kiinnekirjan puoleen Klemolan verotalosta viimeksi mainituilla käräjillä.

Vesilahden käräjät 15.10.1771 §1: bonde Thomas Andersson åboen å halfwa Lemola hemman ifrån Järvenranda, svåger Michel Jacobsson, svåger Eric Mattsson Lassberg, Thomas svärföräldrar Jacob Jöransson och Brita Jöransdotter. Skattebref den 20.12.1751.

Vesilahden käräjät 1784 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24489089 bonde Thomas Andersson Klemola i Järvenranta mot Eric Mårtensson Vappula ifrån Viljula...gifte med Thomas Klemolas dotter Caisa Thomasdotter, hwilken jämte sitt barn någon tid efterlefwat om hösten förladit år aflidit...

Ensimmäinen lainhuuto Klemolaan pojalle Thomas Thomassonille http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16680&pnum=167

Edunvalvojan määrääminen, frälsebonde Michel Jacobsson Toikka ifrån Kaakila. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16681&pnum=66.

Lapset:
Carin Thomasdotter Klemola , s. 1.6.1761 Vesilahti,Järvenranta. Tauluun 3
Thomas Thomasson Klemola , s. 7.12.1764 Vesilahti,Järvenranta,Lemola. Tauluun 4
Simon Thomasson Klemola s. 29.10.1768 Vesilahti,Järvenranta, k. noin 1769 Vesilahti,Järvenranta, ikä 1 v, kummit: rusthållaren Eric Gode med sin hru Christina Essbjörn, madam Hebla Chydenia, Liukko mågen Jöran Jöransson med sin hru Anna Thomasdr och sonen Matts Thomasson ifrån Järvenranta.
Michel Thomasson Träsk e. Klemola , s. 22.8.1770 Vesilahti,Järvenranta. Tauluun 8
Valborg Thomasdotter Klemola , s. 4.9.1773 Vesilahti,Järvenranta. Tauluun 9
Matts Thomasson Komppa e. Klemola , s. 18.2.1777 Vesilahti,Järvenranta. Tauluun 22
Christina Thomasdotter Lemola , s. 19.3.1780 Vesilahti,Järvenranta,Lemola. Tauluun 27
Eric Thomasson Klemola s. 3.2.1783 Vesilahti,Järvenranta,Lemola, k. 1785 Vesilahti,Järvenranta, ikä 2 v, kummit: Matts Thomasson Liukko med des hru Margareta Jöransdotter, sold Matts Strandberg och des dotter Maria.
Anna Thomasdotter Klemola s. 1.10.1787 Vesilahti,Järvenranta, k. 1787 Vesilahti,Järvenranta, ikä 0 v, kummit: Liukko unga rusthållare Thomas med hru Lisa Johansdotter, andra Liukko ??, och Kaakila Toikka bonde.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 3
3. Carin Thomasdotter Klemola, (Taulusta 2, äiti Maria Klemola) s. 1.6.1761 Vesilahti,Järvenranta, k. 1783 Vesilahti,Viljula, ikä 22 v, kummit: Danska rustholl Eric Gode med sin hru Maria Carlsdr, Klemola bonde Michel Clemetsson, gammal dragon Håkan Haggren med sin hru Greta Weckman, Liukko värdinna Juliana Bertilsdr alla ifrån Järvenranta.

Puoliso: Vihitty 21.10.1782 Vesilahti Eric Mårtensson Vappula Talollinen, s. 1742 Vesilahti,Viljula, k. 25.3.1791 Vesilahti,Viljula, ikä 49 v. Vesilahden Viljulan Vappulan isäntä 1770-1791.
Puolison vanhempia:
   (i) Mårten Jacobsson Vappula e. Toija, Vappulan isäntä 1736-1769, s. 1700 Teisko,Padustaipale, k. 11.11.1775 Vesilahti,Viljula, ikä 75 v.

Vesilahden Viljulan Vappulan isäntä 1740-1759. Taipaleen Hinkan lampuoti 1732-1733.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 28.1.1766 §41: Nämdeman Michel Annala jäfvig och nämdeman Johan Howi i skyldskap med sökaren. bonde Mårten Jacobsson Vappula mot bondehustru Margareta Henricsdotter ifrån Pyhältö. Mårten des brodersöner Sigfrid, Henric och Johan Henricssöners vägnar hos Margareta innestående fädernes och modernes arf. Skifte efter föräldrar fader Henric Jacobsson och moder Valborg Pettersdotter den 2. Marti 1763. Svarandes man Henric Andersson.

Viljula Hålstu v. 1742 Mårten bonde.
   (ä) Anna Michelsdotter, s. 1709.
   (ii) Jacob Mårtensson Toija, s. 28.11.1658 Teisko,Padustaipale,Toijala, k. 1716 Teisko,Toijala, ikä 58 v.
   () Valborg Simonsdotter, k. 4.4.1714 Teisko,Padustaipale,Toijala.

Lapset:
Michel Ericsson Vappula s. 13.9.1783 Vesilahti,Viljula, k. 1783 Vesilahti,Viljula, ikä 0 v, kummit: Kolkki bonde Matts Jacobi, des hru Valborg Georgii, Jyrälä bonde Mårten Erici med des hru Maria Andrea.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 4
3. Thomas Thomasson Klemola, (Taulusta 2, äiti Maria Klemola) Talollinen, s. 7.12.1764 Vesilahti,Järvenranta,Lemola, k. 4.8.1836 Vesilahti,Järvenranta, ikä 71 v ja 7 kk, kummit: Rusthållaren Eric Gode med sin mor Maria Aurelia, dragon ? Siöman, Jöran Mattsson Liukko med sin hru Anna Thomasdr, piga Lisa Thomasdr alla ifrån Järvenranta. Lemolan omistaja 1786-1789.

Puoliso: Vihitty 24.1.1791 Vesilahti Lena Mattsdotter Liukko s. 1.11.1764 Vesilahti,Järvenranta,Liukko, k. 12.8.1829 Vesilahti,Järvenranta, ikä 64 v ja 9 kk, kummit: Ingeniuren hr Israel Rothovius, sergeanten hr Carl Silfversvärd med sin fru Maria Wallenia, jungfru Greta Lisa Wallenia, Lisa Thomasdr ifrån Järvenranta.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Thomasson Liukko, Talollinen, s. 1734 Vesilahti,Järvenranta, k. 1787 Vesilahti,Järvenranta, ikä 53 v. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 5.11.1776 §2: Matts Thomasson Liucko saa lainhuudon isältään Thomas Henricssonilta perimänsä Liukon tilaan Järvenrannan kylässä. Mainitaan myös sisar Christina Thomasdotter ja miehensä värfda soldate Henric Holmgren. Vihitty 3.12.1760 Vesilahti.
   (ä) Margareta Jöransdotter Mutonen, s. 13.3.1737 Vesilahti,Riitiälä, k. 1819 Vesilahti,Järvenranta, ikä 82 v.
   (ii) Thomas Henricsson Liukko, Rusthollari Liukolla 1734-1771, s. 1703 Vesilahti,Järvenranta, k. 19.9.1776 Vesilahti,Järvenranta, ikä 73 v. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 19.11.1750 §22: Ingaf rusthållare Thomas Henricsson ifrån Järfwenranda en sålunda lydande förenings skrift: så som den nådefulla huden å genom sin faderliga wilja, uti en salig stund häden til sig kallat wår älskeliga gamla fader Henric Mårtensson Liucko ifrån Järfwenranda by, hwilkens undelösä lekaman den 14. December 1740 i Wesilax moderkyrkan beladsagades, då arfwingarna samtal. waro närwarande, och alla enhålleligen sig yttande såsom thet är äreligit och christel. at en sömia och kärlek , häden efter som härtil, emellan bröder och syskon bör handhafwas och bibehållas, altså å betraktan och til af undflystera widlöftigsheter som af sig föder omkostningar och hemmannets största undergång i alt fördy, hafwa underteknade bröder och syskon uti goda fremmande mans närwaro öfwerens kommit och förlikts på sått som följer, 1) åtagna sin äldsta broder Thomas Henricsson som nu förtiden innehafwer kronorusthållet Liucko...thes gammal och ålderstigna stiufmoder Elisabetha Ericsdotter...sina stiufbröder Matts och Eric Henricssöner...til systrarna som äro 5. st. näml:n Lisa, Kirstin, Margareta, Beata och Lisa Henricsdöttrar..des äldsta syster Lisa Henricsdotter fått mera än the andra...allekirjoitukset Thomas Henricsson, Matts Henricsson, Eric Henricsson, Eric Jacobsson ifrån Walckis mågen, Hans Mattsson ifrån Rautiala mågen, Anders Johansson ifrån Lohnattila mågen, Mårten Henricsson ifråbn Jokiois mågen, Lisa Henricsdotter...til witne Simon Åström nådärs predikant i Vesilax, Matth. Blanck sockneskrifw. i Vesilax, Johan Mattsson Kärki ifrån Hinsala, Michel Clemetsson ifrån Järfwenranda, Jacob Jöransson ibm.
Den 24. Maij 1748 Eric Henricsson, til vitne Matth Blanck, Michel Clemetsson ifrån Järfwenranda, Eric Johansson ifrån Toijala by Ackas socken.
....Matts Henricsson, Eric Henricsson och nu mera afledne Hans Mattssons ifrån Rautiala änka Lisa Henricsdotter, samt äfwen död blefna Eric Jacobsson ifrån Walckis änka Kirstin Henricsdotter, Mårten Henricsson, Anders Johansson, med pigan Lisa Henricsdotter och des förmyndare bonden Matts Andersson Sassi ifrån Mustis...
§23: Therpå berättade rusthållaren, Thomas Henricsson ifrån Järfwenranda, att thes hustru Anna Henricsdotter, förladne sommars genom döden aflidit och Thomas Henricsson är sinnad, att träda i annat gifte...thes barn en son och fem döttrar..barnens förmyndare bonden Michel Henricsson Clemola ifrån Järfwenranda...

Lempäälän ja Vesilahden käräjät 3.11.1774 §44: rusthållare Thomas Henricsson Liucko ifrån Järvenranda, enda son Matts Thomasson, Thomas skatteköpt hemman den 13.12.1759. Syster Christin Thomasdotters man värfda soldaten Henric Holmgreen.
§45: Uppå sin måg Jöran Mattssons vägnar, ingaf rusthållare Thomas Henricsson Liuko ifrån Järvenranda, min kärä dotter Anna Thomasdotter och hennes man Jöran Mattsson hälften af min innhafwande skatte kiöpte Liuko rusthåll. Min sednaste hustru Anna Henricsdotter, min dotter Sara och hennes man bonde Johan Mattsson Erkkilä ifrån Vännilä by, dotter Lisa samt hennes man sockneskräddare Johan Sahlberg.
   () Anna Henricsdotter Klemola, s. noin 1705 Vesilahti,Järvenranta, k. 1747 Vesilahti, ikä 42 v. Järvenrannan Liukolla 1729 alkaen Anna sonehru.
   (äi) Jöran Mattsson Mutonen, Talollinen Mutosella 1722-1759, s. 1701 Vesilahti,Riitiälä, k. noin 4.1779 Vesilahti,Riitiälä, ikä 78 v. Riitiälä Mutonen v. 1742, Jöran bonde, sold. Jonas Medelplan.

Vesilahden käräjät 1744: Jöran Mattsson Mutonen ifrån Riitiälä...soldaten Jacob Grym befans wara Mutonens svåger....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27195957. Vihitty 8.10.1728 Lempäälä,Perälä.
   (ää) Margareta Jöransdotter Mattila, s. 1708 Lempäälä,Sotavalta.

Lapset:
Michel Thomasson Klemola , s. 1.10.1793 Vesilahti,Järvenranta. Tauluun 5
Gustav Thomasson Klemola , s. 30.7.1797 Vesilahti,Järvenranta,Lemola. Tauluun 6
David Thomasson Klemola s. 1801 Vesilahti,Järvenranta, k. 1803 Vesilahti,Järvenranta, ikä 2 v.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 5
4. Michel Thomasson Klemola, (Taulusta 4, isä Thomas Klemola) s. 1.10.1793 Vesilahti,Järvenranta, k. 16.7.1827 Vesilahti,Järvenranta, ikä 33 v ja 9 kk.

Puoliso: Eva Mattsdotter Jutila s. 17.6.1805 Vesilahti,Järvenranta, k. 2.3.1880 Vesilahti, ikä 74 v ja 8 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Jöransson Jutila, Rusthollari, s. 12.7.1763 Vesilahti,Järvenranta, k. 21.10.1820 Vesilahti,Järvenranta, ikä 57 v ja 3 kk. Liukko pojalla Matts Jöranssonille http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16681&pnum=293. Vihitty 1.7.1791 Vesilahti.
   (ä) Maria Johansdotter Yli-Laurila, s. 19.2.1768 Vesilahti,Lohnattila, k. 1808 Vesilahti,Järvenranta, ikä 40 v.
   (ii) Jöran Mattsson Jutila e. Tuhkuri, Talollinen, Liukon vävy, s. 3.4.1727 Tottijärvi,Tuhkuri, k. 1788 Vesilahti,Järvenranta, ikä 61 v. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.11.1766 §51: bonde Jöran Mattsson Liukko ifrån Järvenranta. Jag Thomas Henricsson att Jöran Mattsson att gift min dotter Anna, Liukko hemman til min svärson efter min död. Besittinigen af halfwa Liucko rusthåll på så kallad gamla Jutila tomten. Vesilax den 7.5.1752 Thomas Henricsson. Vihitty 5.1.1752 Vesilahti,Järvenranta.
   () Anna Thomasdotter Liukko, s. 31.3.1730 Vesilahti,Järvenranta, k. 31.3.1822 Vesilahti,Järvenranta, ikä 92 v ja 0 kk.
   (äi) Johan Andersson Yli-Laurila, s. 20.10.1744 Vesilahti,Lohnattila, k. 5.9.1808 Vesilahti,Lohnattila, ikä 63 v ja 10 kk. Vihitty 18.10.1764 Vesilahti,Onkimäki.
   (ää) Valborg Ericsdotter Vähä-Seiväs, s. 1741 Vesilahti,Onkimäki, k. 1810 Vesilahti,Lohnattila, ikä 69 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 6
4. Gustav Thomasson Klemola, (Taulusta 4, isä Thomas Klemola) Talollinen, s. 30.7.1797 Vesilahti,Järvenranta,Lemola, k. 1868 , ikä 71 v. Syntynyt 7.6.1792 tai 27.7.1787 ?
.

Puoliso: Anna Christina Jacobsdotter Vilo s. 12.8.1803 Vesilahti,Mantere.
Puolison vanhempia:
   (i) Jacob Mårtensson Vilo, Talollinen, s. 17.7.1773 Akaa,Tyrisevä,Vähä-Kuitu, k. 18.5.1847 Vesilahti,Mantere, ikä 73 v ja 10 kk. Vesilahden Mantereen Vilon isäntä 1802-1821. Vihitty 16.10.1796 Sääksmäki.
   (ä) Beata Simonsdotter Kauppila, s. 3.10.1771 Sääksmäki,Muti, k. 11.3.1843 Vesilahti,Mantere, ikä 71 v ja 5 kk.
   (ii) Mårten Mårtensson Vilo e. Nikkilä, Talollinen, s. 17.6.1749 Lempäälä,Lippo,Mikkola. Vesilahden Mantereen Vilon isäntä 1780-1801.
Kauppakirja v. 1773 Hans Henric Boije myy Vilo skattehemman i Mandere by til bonde Mårten Mårtensson ifrån Lippois by Lempäälä socken. Landbonde Johan Mattsson påstor sig var närmare berättigad til hemmannets besittnig emedan hans hustru Anna Michelsdotter förra man Johan Johansson varit åboen. Vihitty 1.11.1772 Kalvola.
   () Eva Ericsdotter Huti, s. 19.3.1748 Kalvola,Sauvala.
   (äi) Simon Henricsson Kauppila e. Pajula, Talollinen, s. 27.9.1739 Pälkäne,Pajula, k. 18.5.1809 Sääksmäki,Muti, ikä 69 v ja 7 kk. Vihitty 13.12.1767 Sääksmäki.
   (ää) Maria Carlsdotter Pullila, s. 1.5.1730 Sääksmäki,Rapola,Pullila, k. 15.9.1805 Sääksmäki,Muti, ikä 75 v ja 4 kk.

Lapset:
Gustaf Gustafsson Klemola s. 5.2.1829 Vesilahti,Järvenranta.
Carl Constantin Gustafsdotter Tanska e. Klemola , s. 5.8.1845 Vesilahti,Järvenranta,Lemola. Tauluun 7
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 7
5. Carl Constantin Gustafsdotter Tanska e. Klemola, (Taulusta 6, isä Gustav Klemola) Talollinen Riisikkalan Nikkilässä, s. 5.8.1845 Vesilahti,Järvenranta,Lemola, k. 21.1.1926 Akaa,Riisikkala, ikä 80 v ja 5 kk. Lemolan omistaja 1869-1885.

Puoliso: Vihitty 5.7.1870 Vesilahti Josefina Axelsdotter Sjöstedt Rusthollintytär, s. 20.3.1852 Vesilahti,Halmeenmäki, k. 10.3.1927 Akaa,Riisikkala, ikä 74 v ja 11 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Axel Axelsson Sjöstedt, Rusthollari, vävy, s. 2.1.1815 Vesilahti,Ania,Heikkilä, k. 4.5.1869 Vesilahti,Halmeenmäki, ikä 54 v ja 4 kk. Vihitty 30.6.1840 Vesilahti.
   (ä) Hedvig Elisabet Esaiasdotter, Rusthollin tytär, s. 27.7.1823 Kangasala,Lihasula,Seppälä, k. 29.5.1867 Vesilahti,Halmeenmäki, ikä 43 v ja 10 kk.
   (ii) Axel Carlsson Sjöstedt, Talollinen, s. 25.12.1789 Vesilahti,Ania,Heikkilä, k. 1863 Vesilahti, ikä 74 v. Isäntänä 1833 - 1863. Vihitty 26.1.1813 Kokemäki.
   () Eva Christina Carlsdotter Vitikkala, s. 25.9.1792 Kokemäki,Vitikkala, k. 7.9.1859 Vesilahti,Ania,Heikkilä, ikä 66 v ja 11 kk.
   (äi) Esaias Johansson Halmi e. Musto, Rusthollari, s. 29.2.1788 Kangasala,Musto, k. 4.4.1856 Vesilahti,Halmi, ikä 68 v ja 1 kk. Vihittäessä talollisen poika Halisevan Pietilästä. Vihitty 29.12.1822 Kangasala,Lihasula.
   (ää) Hedvig Johansdotter Eskola, s. 19.2.1781 Pälkäne,Salmentaka. syster Lena Johansdotter s- 4.5.1786.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 8
3. Michel Thomasson Träsk e. Klemola, (Taulusta 2, äiti Maria Klemola) Reservin sotilas, s. 22.8.1770 Vesilahti,Järvenranta, kummit: socknesmed Johan Thomasson, murmästare Eric Glasberg, bonde Matts Thomasson Liukko, drag Johan Jernberg, Liukko värd Maria Mattsdotter, Klemola dito Anna Henricsdotter. Muuttanut: Pois Lemolasta noin 1790.

Puoliso: Vihitty 1.11.1792 Vesilahti,Kaltsila Helena Mattsdotter Ängfeldt s. 29.9.1769 Vesilahti,Heinäsuo. Rippikirjassa Järvenranta ja Kaltsila syntymävuotena 1764 ja 1769.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Johansson Ängfeldt e. Jussila, Sotilas Jussilassa, s. 1731 Vesilahti,Heinäsuo, k. 21.8.1814 Akaa,Hautaa,Jaarikka, ikä 83 v. Vesilahden käräjät 1786 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24482499 soldat Matts Ängfelt ifrån Heinutsuo...broder bonde Johan Johansson Jussila...

Vesilahden käräjät 1789 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24513071 Matts Ångfelt sextio ett år gammal och född i Heinutsuo by...

Perukirja 14.10.1814. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=81117173. Vihitty 6.2.1757 Vesilahti,Arpiainen.
   (ä) Lisa Jacobsdotter Arpiainen, s. 1737 Vesilahti,Arpiainen, k. 1802 Vesilahti,Heinäsuo, ikä 65 v.
   (ii) Johan Johansson Jussila, Jussilan isäntä 1722-1762, s. 1701 Vesilahti,Heinäsuo, k. 1789 Vesilahti, ikä 88 v. Heinutsuo Jussila v. 1742 Johan bonde, sold Gabriel Oinas.
   () Sophia, k. ennen 1746.
   (äi) Jacob Persson Arpiainen, Arpiaisen isäntä 1735-45, s. Vesilahti,Arpiainen, k. 1746 Vesilahti,Arpiainen.
   (ää) Valborg Thomasdotter, k. ennen 3.7.1762 Vesilahti,Arpiainen. Perunkirja 3.7.1762 Vesilahti Arpiainen: aflidne bondehustru Valborg Thomasdotter, varit twå gånger gift, med första man Jacob Pettersson söner Petter, Henric och Jacob, döttrar Anna och Lisa. Alla til sin laga år komma och döttrarna gifta- Med senare man Michel Henricsson ej haft några arfvingar. Son Jacob Jacobsson skall vistas svenska armen i Pommern. Förmyndare hans faderbroder Petter Pettersson Nisu ifrån Valkkis.

Lapset:
David Michelsson Träsk s. 22.11.1793 Vesilahti,Järvenranta, kummit: Liukko rusthållare Thomas Mattsson, des htu Lisa Johannis, Klemola bonde Eric Henrici.
Adam Michelsson Träsk s. 7.12.1796 Vesilahti,Kaltsila, kummit: rusthållare sonen Carl Caroli, bonde Adam Martini Luiko och unga värdinna å Kaltsila Anna Michaelis samt piga Sara Matthia.
Greta Caisa Michelsdotter Träsk s. 4.2.1800 Vesilahti,Kaltsila, k. 1800 Vesilahti,Kaltsila, ikä 0 v, kummit: Kaltsila rusth Gustaf Caroli med sin hru Anna Michaelis, och bror Carl Caroli.
Herman Michelsson Träsk s. 15.1.1802 Vesilahti,Kaltsila, kummit: Kaltsila unga rusthållare Gustaf Caroli, hru Walborg Michaelis, bror Carl Caroli och syster Greta Caroli.
Gustaf Michelsson Träsk s. 28.3.1803 Vesilahti,Kaltsila, kummit: Kaltsila rusthållare Carl Caroli, Luiko bonde Adam Matthia och hru Maria Johannis.
Carl Michelsson Träsk s. 21.10.1804 Vesilahti,Kaltsila, kummit: fru comministerska Magdalena Reilin, Kaltsila unga rusth. Gustaf Caroli, och hru Anna Michaelis.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 9
3. Valborg Thomasdotter Klemola, (Taulusta 2, äiti Maria Klemola) s. 4.9.1773 Vesilahti,Järvenranta, k. 3.4.1856 Vesilahti,Rautiala, ikä 82 v ja 6 kk, kummit: rusthållare Eric Gode med sin hru Christina Essbjörn, Jöran Mattsson Luikko, drg Michel Michelsson ifrån Yliskylä, smeden Johan Thomasson och pig Valborg Jöransdotter ifrån Luikko.

Puoliso: Vihitty 1.11.1792 Vesilahti,Järvenranta Olof Olofsson Orre Jääkäri, s. 29.3.1768 Lempäälä,Haurala, k. 19.7.1839 Vesilahti,Rautiala, ikä 71 v ja 3 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Olof Olofsson Sjöman, Rakuuna, talollinen Hauralan Mattilassa, s. 1709 Sääksmäki,Voipaala, k. 5.4.1790 Lempäälä,Haurala, ikä 81 v. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=18194&pnum=203 Ikä ?. Vihitty 24.10.1762 Lempäälä,Kuokkala,Tapola.
   (ä) Anna Nilsdotter Liuhander, s. 16.9.1738 Lempäälä,Miemola,Inkilä.
   (ii) Olof Carlsson, Mylläri, kalastaja, k. 19.6.1716 Lempäälä,Pappila. Vihitty 26.3.1706 Sääksmäki,Kyä.
   () Elisabet Jespersdotter, s. 1675, k. 9.6.1755 Lempäälä,Haurala, ikä 80 v. Lempäälän ja Vesilahden käräjät v. 1698: Thomas Cnutsson ifrån Kuokkala med sin hru Lisbeta Henricsdotter samt sonen Mårten Thomasson, Brita Jespersdotter Lisbetas faders Henric Jesperssons syster död blifvit år 1697 i Kuokkala. Brita testamentannut omaisuutensa hr Michael Mexmontanukselle.
   (äi) Nicolaus Michelsson Liuhander, Rakuuna, s. 27.10.1693 Lempäälä,Kärppälä, k. 10.1.1752 Lempäälä,Miemola,Inkilä, ikä 58 v ja 2 kk. Inkilän isäntä 1724-1729.

Läänintilit verovapautta saaneet tilat luettelo 1726, Miemola Nils Michelsson Ingilä, 1722 kahden vuoden verovapaus. Vihitty 2.2.1738 Lempäälä.
   (ää) Maria Carlsdotter, s. 18.2.1715 Sääksmäki,Sillantaka.

Lapset:
Michel Olofsson Orre s. 15.8.1793 Vesilahti,Rautiala.
Ulrica Olofsdotter Orre , s. 5.2.1796 Vesilahti,Rautiala. Tauluun 10
Adam Olofsson Mäntyniemi e. Orre , s. 21.6.1798 Vesilahti,Rautiala. Tauluun 14
Maija Lisa Olofsdotter Orre s. 25.3.1802 Vesilahti,Rautiala.
Anna Lisa Olofsdotter Orre , s. 10.9.1804 Vesilahti,Rautiala. Tauluun 16
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 10
4. Ulrica Olofsdotter Orre, (Taulusta 9, äiti Valborg Klemola) s. 5.2.1796 Vesilahti,Rautiala.

Puoliso: Johan Andersson Vainionperä Torppari, s. 21.2.1791 Vesilahti.

Lapset:
Anna Kaisa Juhontytär Vainionperä s. 5.10.1822 Vesilahti.
Maria Juhontytär Vainionperä , s. 22.3.1824 Akaa,Hautaa. Tauluun 11
Loviisa Juhontytär Vainionperä s. 15.12.1826 Akaa.
Ulrika Kristiina Juhontytär Vainionperä , s. 24.11.1834 Akaa. Tauluun 12
Matilda Juhontytär Vainionperä , s. 17.12.1841 Akaa. Tauluun 13
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 11
5. Maria Juhontytär Vainionperä, (Taulusta 10, äiti Ulrica Orre) s. 22.3.1824 Akaa,Hautaa.

Puoliso: Gustaf Mattsson Koivisto Torppari Lahisten Honkiniemessä, itsellinen Kantalassa, s. 15.9.1828 Sääksmäki,Lahinen.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Mattsson Perimmäinen e. Koivisto, Torppari Lahisten Koiviston ja Perimmäisten torpassa, s. 29.9.1788 Kalvola,Iittala, k. 5.4.1854 Sääksmäki,Lahinen,Perimmäinen, ikä 65 v ja 6 kk. Vihitty 14.4.1819 Sääksmäki.
   (ä) Beata Erkintytär Koivisto, s. 4.4.1801 Sääksmäki,Lahinen,Koivisto.
   (ii) Matts Mårtensson Sipilä e. Karhu, s. 21.2.1751 Kalvola,Iittala, k. 1809 Kalvola,Iittala, ikä 58 v. Kalvolan rippikirja 1792 Iittala, blind.
. Vihitty 11.11.1787 Kalvola.
   () Brita Andersdotter Seppälä, s. 4.10.1751 Hattula,Mervi,Seppälä, k. 8.9.1815 Kalvola,Iittala, ikä 63 v ja 11 kk. Syntyneiden luettelon mukaan muuttanut Calvola Iitala.

Kalvola Iittala 1810, inhyses Enk, blind.
.
   (äi) Eric Ericsson Koivisto, Torppari, s. 13.8.1776 Sääksmäki,Voipaala,Jokisilta, k. 2.3.1832 Sääksmäki,Lahinen, ikä 55 v ja 6 kk. Vihitty 26.12.1795 Sääksmäki.
   (ää) Lisa Michelsdotter, s. 1773 Sääksmäki,Lahinen, k. 25.2.1853 Sääksmäki,Lahinen,Perimmäinen, ikä 80 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 12
5. Ulrika Kristiina Juhontytär Vainionperä, (Taulusta 10, äiti Ulrica Orre) s. 24.11.1834 Akaa.

Vihkimättä: N.N.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 13
5. Matilda Juhontytär Vainionperä, (Taulusta 10, äiti Ulrica Orre) s. 17.12.1841 Akaa.

Puoliso: Johan Gustaf Henricsson Perävehmas Itsellinen, s. 5.2.1839 Kalvola,Kotkajärvi.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Johan Andersson Renman e. Perävehmas, Torppari, s. 28.9.1809 Hattula,Sattula, k. 27.2.1847 Kalvola,Kotkajärvi, ikä 37 v ja 4 kk. Vihittäessä Hattula,Koski,Alitalo. Vihitty 17.8.1834 Kalvola.
   (ä) Lisa Mattsdotter Perävehmas, Leski, s. 12.9.1812 Kalvola,Kotkajärvi,Perävehmas.
   (ii) Anders Johansson Rekola, Talollinen, s. 22.11.1758 Vanaja,Parola,Kiltti, k. 21.8.1822 Hattula,Sattula,Rekola, ikä 63 v ja 8 kk. Vihitty 28.5.1792 Hämeenlinna.
   () Maria Henricsdotter Nukari, s. 5.2.1769 Vanaja,Vuorentaka,Nukari.
   (äi) Matts Henricsson Perävehmas e. Kant, Torppari, s. 1784 Hämeenlinna,Parola, k. 2.11.1865 Kalvola,Kotkajärvi, ikä 81 v.
   (ää) Lisa Mattsdotter, s. 1777 Kalvola, k. 25.12.1864 Kalvola,Kotkajärvi, ikä 87 v. Kalvolan rippikirjassa syntymävuotena viimeiset vuodet 1785. Onko se Lisa Mattsdotter s. Kalvolan Kutilan Lemmittylässä 1776 ja jonka äiti on Kotkajärven tytär Lisa Andersdotter.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 14
4. Adam Olofsson Mäntyniemi e. Orre, (Taulusta 9, äiti Valborg Klemola) Torppari, s. 21.6.1798 Vesilahti,Rautiala.

Puoliso: Margareta Andersdotter s. 28.4.1806 Vesilahti,Mustinen,Kukko.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Thomasson, Torppari, s. 1781. Vihitty 28.4.1806 Vesilahti,Kirkonkylä,Tapola.
   (ä) Eva Jöransdotter Riutta, s. 12.7.1783 Vesilahti,Suomela.
   (äi) Jöran Mattsson Riutta, Torppari, rakuuna, s. 13.3.1754 Vesilahti,Koski. Vihitty 1.11.1778 Vesilahti,Yliskylä.
   (ää) Lisa Ericsdotter Finberg, s. 30.6.1756 Vesilahti,Suomela, k. 28.6.1838 Vesilahti,Mantere,Riutta, ikä 81 v ja 11 kk.

Lapset:
Akseli (Axel) Aataminpoika Orre , s. 18.12.1826 Vesilahti,Narva. Tauluun 15
Eeva Stina Aatamintytär Orre s. 15.5.1830 Vesilahti,Narva.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 15
5. Akseli (Axel) Aataminpoika Orre, (Taulusta 14, isä Adam Mäntyniemi) s. 18.12.1826 Vesilahti,Narva.

1. puoliso: Vihitty 26.12.1847 Vesilahti Ester Saarantytär

2. puoliso: Vihitty 6.6.1870 Vesilahti Johanna Maijantytär
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 16
4. Anna Lisa Olofsdotter Orre, (Taulusta 9, äiti Valborg Klemola) s. 10.9.1804 Vesilahti,Rautiala.

Puoliso: Vihitty 5.11.1826 Lempäälä,Hemminkilä Hartvig Andersson Dygd Torppari, s. 11.7.1800 Sääksmäki,Liuttula.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Andersson Hinkanoja e. Virjula, Torppari, s. 5.10.1772 Sääksmäki,Kärjenniemi, k. 1.12.1851 Sääksmäki,Mustilahti, ikä 79 v ja 1 kk. Vihitty 6.4.1800 Sääksmäki,Liuttula.
   (ä) Maria Jacobsdotter Steen, s. 28.7.1773 Sääksmäki,Liuttula, k. 8.8.1851 Sääksmäki,Mustilahti, ikä 78 v ja 0 kk.
   (ii) Anders Carlsson Virjula, Talollinen, s. 17.11.1738 Akaa,Haudanniemi,Kataja, k. 6.11.1816 Sääksmäki,Kärjenniemi, ikä 77 v ja 11 kk. Talollisen Virjulan vävy ja sitten jaetun Virjulan isäntä.

Varamiesluettelo v. 1751: Kärjenniemi gåssen Anders Carlsson, 14 år gammal, tavastl. Vihitty 26.12.1763 Sääksmäki.
   () Maria Johansdotter Virjula, s. 26.1.1746 Sääksmäki,Kärjenniemi, k. 31.1.1833 Sääksmäki,Kärjenniemi, ikä 87 v ja 0 kk. Wirjula jaetaan ja Mariasta tolee toisen puolen eli Mettiön emäntä.
   (äi) Jacob Jacobsson Steen, Puuseppä, s. 1740 Sääksmäki,Liuttula, k. 22.7.1807 Sääksmäki,Liuttula, ikä 67 v. Vihitty 1.11.1766 Sääksmäki,Liuttula.
   (ää) Maria Ericsdotter Björkman, s. 21.7.1743 Sääksmäki,Vedentaka, k. 4.11.1802 Sääksmäki,Liuttula, ikä 59 v ja 3 kk.

Lapset:
Eva Stina Hartvigsdotter , s. 7.10.1827 Lempäälä,Herrala,Kartano. Tauluun 17
Gustaf Hartvigsson Kopiseva , s. 3.10.1830 Sääksmäki,Liuttula. Tauluun 18
Johan Henric Hartvigsson Heldan e. Tyykilä , s. 18.1.1833 Akaa,Jokihaavisto. Tauluun 19
Jeremias Hartvigsson Dygd , s. 15.12.1836 Akaa,Hautaa. Tauluun 20
Abraham Hartvigsson Raudanmaa , s. 12.11.1842 Akaa,Kylmäkoski. Tauluun 21
Carl Hartvigsson Dygd s. 10.8.1845 Akaa,Kylmäkoski.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 17
5. Eva Stina Hartvigsdotter, (Taulusta 16, äiti Anna Orre) s. 7.10.1827 Lempäälä,Herrala,Kartano, k. 9.6.1905 Vesilahti, ikä 77 v ja 8 kk.

Puoliso: Vihitty 9.4.1850 Akaa Aaron Matinpoika Mikkola e. Kotsalo Torppari, s. 5.5.1829 Akaa,Taipale, k. 2.4.1901 Vesilahti, ikä 71 v ja 10 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Johansson Rökulla, Torppari, s. 3.2.1794 Urjala,Häihälä, k. 26.10.1855 Akaa,Taipale, ikä 61 v ja 8 kk.
   (ä) Anna Christina Mattsdotter Pietilä, s. 24.11.1786 Vesilahti,Mantere.
   (ii) Johan Jacobsson, Lampuoti Salmen Mattilassa, s. 21.12.1751 Lempäälä,Aimala,Hasso. Velkalassa 1. maininta http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12537&pnum=165
Häihälässä: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12537&pnum=153
. Vihitty 30.6.1782 Urjala,Velkala,Kankainen.
   () Maria Mårtensdotter, s. 10.2.1760 Akaa,Kylmäkoski, k. 24.3.1834 Urjala,Väkkärä, ikä 74 v ja 1 kk.
   (äi) Matts Henricsson Pietilä, Talollinen, s. 27.1.1746 Vesilahti,Mantere, k. 14.7.1818 Vesilahti,Mantere, ikä 72 v ja 5 kk. Vesilahden Mantereen Pietilän isäntä 1765-1815. Vihitty 10.6.1772 Vesilahti,Mantere.
   (ää) Anna Mattsdotter Nikkilä, s. 19.9.1751 Vesilahti,Mantere, k. 10.10.1822 Vesilahti,Mantere, ikä 71 v ja 0 kk.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 18
5. Gustaf Hartvigsson Kopiseva, (Taulusta 16, äiti Anna Orre) Torppari, s. 3.10.1830 Sääksmäki,Liuttula.

1. puoliso: Vihitty 5.8.1854 Akaa,Kurisjärvi Henrika Gustava Hermansdotter Kopiseva s. 25.10.1826 Akaa, k. 24.6.1868 Akaa, ikä 41 v ja 7 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Herman Johansson Kopiseva, Torppari, s. 7.3.1789 Urjala,Kamppari, k. 24.10.1852 Akaa,Kurisjärvi, ikä 63 v ja 7 kk.
   (ä) Ulrika Maria Henricsdotter Elg, s. 5.11.1797 Akaa,Kurisjärvi, k. 22.4.1855 Akaa,Kurisjärvi, ikä 57 v ja 5 kk.
   (ii) Johan Johansson Kandelin, Torppari. Vihitty 15.2.1778 Urjala,Kamppari.
   () Brita Henricsdotter Campfelt, s. 1.10.1756 Urjala,Kamppari.
   (äi) Henric Ericsson Elg, Sotilas, s. 13.10.1774 Akaa,Sotkia, k. 8.3.1801 Akaa,Kurisjärvi, ikä 26 v ja 4 kk. Akaan rippikirjassa 1783-1788 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12379&pnum=47

Värväysluettelo v. 1802: Reservin sotilas nro 5 Sääksmäen komppaniassa ruodut nrot 9-10 Pätsiniemi död 8.3.1801.

Värväysluettelo v. 1792 esitetään varamieheksi Henric Ericsson 18 vuotias ja hyväksytään 22.3.1792.

Edellinen varamies oli Anders Lund. Vihitty 27.12.1796 Akaa,Kurisjärvi.
   (ää) Margareta Israelsdotter, s. 4.6.1776 Akaa,Kurisjärvi, k. 16.8.1853 Akaa,Kurisjärvi, ikä 77 v ja 2 kk.

2. puoliso: Gustava Jeremiasdotter Walden s. 12.7.1843 Akaa,Kylmäkoski.
Puolison vanhempia:
   (i) Jeremias Antinpoika Walden, Muurarimestari, s. 14.6.1817 Akaa,Kylmäkoski,Kallbäck. Vihitty 26.12.1842 Akaa,Hautaa.
   (ä) Maria Fredrikintytär Simola, s. 10.2.1818 Akaa,Taipale,Simola.
   (ii) Anders Henricsson Kallbäck, Torppari, s. 15.10.1787 Vesilahti, k. 16.5.1833 Akaa,Kylmäkoski,Kallbäck, ikä 45 v ja 7 kk. Vihitty 3.6.1816 Akaa,Hautaa.
   () Lisa Eliaksentytär Jokihaavisto, s. 21.3.1795 Akaa,Jokihaavisto.
   (äi) Fredric Fredricsson Simola, Syytinkiläinen, s. 6.5.1783 Akaa,Taipale, k. 14.4.1840 Akaa,Taipale, ikä 56 v ja 11 kk.
   (ää) Margareta Johansdotter Markkula, s. 3.5.1785 Akaa,Taipale, k. 23.8.1836 Akaa,Taipale,Simola, ikä 51 v ja 3 kk.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 19
5. Johan Henric Hartvigsson Heldan e. Tyykilä, (Taulusta 16, äiti Anna Orre) Suutari, s. 18.1.1833 Akaa,Jokihaavisto, k. 16.12.1915 Kylmäkoski, ikä 82 v ja 10 kk.

Puoliso: Vihitty 31.8.1865 Kylmäkoski Eva Caisa Andersdotter Rosenqvist s. 25.12.1842 Urjala,Laukeela, k. 23.11.1922 Kylmäkoski, ikä 79 v ja 10 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Tuomaanpoika Rosenqvist, Itsellinen, s. 1799, k. 2.6.1865 Urjala, ikä 66 v. Vihitty 27.3.1842 Urjala.
   (ä) Ulrika Catharina Erkintytär Ruokohuhta, s. 27.3.1819 Urjala,Laukeela, k. 31.3.1846 Urjala, ikä 27 v ja 0 kk.
   (äi) Eric Mattsson Ruokohuhta, Torppari, s. 31.3.1794 Urjala,Velkala, k. 28.3.1868 Urjala,Laukeela, ikä 73 v ja 11 kk. Vihitty 13.10.1817 Urjala.
   (ää) Maria Simonsdotter Markkula, s. 6.2.1793 Urjala, k. 5.2.1890 Urjala,Laukeela, ikä 96 v ja 11 kk.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 20
5. Jeremias Hartvigsson Dygd, (Taulusta 16, äiti Anna Orre) s. 15.12.1836 Akaa,Hautaa.

Puoliso: Valpuri Joelintytär s. 23.4.1839 Punkalaidun.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 21
5. Abraham Hartvigsson Raudanmaa, (Taulusta 16, äiti Anna Orre) Torppari, s. 12.11.1842 Akaa,Kylmäkoski, k. 13.7.1882 Kalvola,Kutinen,Raudanmaa, ikä 39 v ja 8 kk.

Puoliso: Caisa Lisa Henricsdotter Uotila s. 2.5.1843 Akaa.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Carlsson Rasila e. Uotila, Talollinen, s. 2.2.1804 Pälkäne,Laitikkala. Pälkäneen Kaitamon Lassilan isäntä 1831-1837.
   (ä) Lisa Johansdotter Lassila, s. 24.8.1813 Pälkäne,Kaitamo.
   (ii) Carl Henricsson Kokkola, s. 23.11.1762 Pälkäne,Laitikkala, k. 15.6.1817 Pälkäne,Laitikkala, ikä 54 v ja 6 kk. Laitikkalan Kokkolan isäntä 1789-1817. Vihitty 15.3.1791 Kangasala,Huikkola.
   () Maria Henricsdotter Huikkola, s. 3.7.1767 Kangasala,Huikkola, k. 20.12.1843 Pälkäne,Laitikkala, ikä 76 v ja 5 kk. Laitikkalan Kokkolan isäntä 1823.
   (äi) Johan Johansson Lassila, s. 30.12.1777 Pälkäne,Kaitamo. Pälkäneen Kaitamon Lassilan isäntä 1828-1830. Vihitty 24.1.1813 Pälkäne,Luikala.
   (ää) Maria Isacsdotter Tanila, s. 15.2.1774 Pälkäne,Laitikkala.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 22
3. Matts Thomasson Komppa e. Klemola, (Taulusta 2, äiti Maria Klemola) Talollinen, s. 18.2.1777 Vesilahti,Järvenranta, k. 14.2.1844 Vesilahti,Hiirenoja, ikä 66 v ja 11 kk, kummit: madam Hebla Essbjörn och Eric Gode med sin hru Christina Essbjörn.

Puoliso: Vihitty 27.10.1803 Vesilahti Valborg Andersdotter Komppa s. 16.3.1768 Vesilahti,Hiirenoja, k. 28.5.1844 Vesilahti,Hiirenoja, ikä 76 v ja 2 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Jacobsson Komppa, Talollinen, s. 1724 Vesilahti,Hiirenoja. Vesilahden käräjät 1780 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24446525 Hiirenojan Kompan jako. Vihitty 1747 Pirkkala,Sikoinen.
   (ä) Valborg Mattsdotter Anttila, s. 1726 Pirkkala,Sikoinen, k. 1804 Vesilahti,Hiirenoja, ikä 78 v.
   (ii) Jacob Jacobsson Komppa e. Uotila, Kompan isäntä 1722-1740, s. Vesilahti,Ania. Läänintilit verovapautta saaneet tilat luettelo 1726, Hiirenoja Jacob Komppa, 1722 kahden vuoden verovapaus.

Hiirenoja Komppa v. 1742 Jacob bonde, Anders son, Petter Palman soldat.

Vesilahden käräjät 1736: Jacob Jacobsson i Hiirenoja...thes broder Johan Jacobsson i Ania...svåger Eric Luidi i Sarkola...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27109006.
   () Anna Marcusdotter Kauko, s. 1699 Vesilahti,Ojoinen, k. 10.6.1777 Vesilahti,Hiirenoja, ikä 78 v.
   (äi) Matts Jacobsson Anttila e. Mäkitalo, Talollinen Sikoisten Anttilassa, s. 1692 Pirkkala,Toppari, k. 25.5.1757 Pirkkala,Sikoinen, ikä 65 v. Pirkkalan käräjät 1729: Matts Andersson Topparista siirtyy Sikoisten Anttilaan...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27105155

Perunkirja 19.-20.12.1757 Sikoisten Anttilan edesmenneen isännän Matts Jacobssonin jälkeen. Perilliset leski Margareta Thomasdotter, poika Carl Mattsson, neljä tytärtä Maria, Valborg, Gertrud ja Margareta Mattsdotter. Ensimmäinen aviossa talollinen Eric Jöranssonin kanssa samassa talossa, toinen (Valborg) talollinen Anders Jacobssonin kanssa Vesilahden Hiirenojan kylästä (Komppa). Alaikäisten lasten edunvalvojana (mågen ylivedetty) Johan Ericsson i Sikojärvi. Velkojia Carl Thomasson Toppari joka lainannut 19 vuotta aikasemmin langolleen Matts Jacobssonille. Jöran Thomasson (po Jöran Johansson) Vesilahden Ojoisten kylästä (Pylkki) edesmenneen äitinsä Matts Jacobssonin sisaren Gertrud Jacobssonin perintöosuutta.
   (ää) Margareta Thomasdotter Isotalo, s. 1698 Pirkkala,Toppari, k. 5.1.1755 Pirkkala,Sikoinen, ikä 57 v.

Lapset:
Gustaf Mattsson Komppa s. 7.4.1805 Vesilahti,Hiirenoja.
Matts Mattsson Yli-Komppa , s. 24.10.1806 Vesilahti,Hiirenoja. Tauluun 23
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 23
4. Matts Mattsson Yli-Komppa, (Taulusta 22, isä Matts Komppa) Talollinen, s. 24.10.1806 Vesilahti,Hiirenoja.

Puoliso: Lena Adamsdotter Alanen s. 29.7.1805 Vesilahti,Arpiainen, k. 2.2.1868 Vesilahti,Hiirenoja, ikä 62 v ja 6 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Adam Johansson Alanen e. Yli-Laurila, s. 22.12.1778 Vesilahti,Arpiainen, k. 4.1.1809 Vesilahti,Arpiainen, ikä 30 v ja 0 kk. Vihitty 20.10.1802 Vesilahti.
   (ä) Lena Pehrsdotter Alanen, s. 8.3.1784 Vesilahti,Arpiainen, k. 28.5.1846 Vesilahti,Arpiainen, ikä 62 v ja 2 kk.
   (ii) Johan Andersson Yli-Laurila, s. 20.10.1744 Vesilahti,Lohnattila, k. 5.9.1808 Vesilahti,Lohnattila, ikä 63 v ja 10 kk. Vihitty 18.10.1764 Vesilahti,Onkimäki.
   () Valborg Ericsdotter Vähä-Seiväs, s. 1741 Vesilahti,Onkimäki, k. 1810 Vesilahti,Lohnattila, ikä 69 v.
   (äi) Pehr Mattsson Roseli, s. 26.4.1755 Vesilahti,Lohnattila, k. 1808 Vesilahti,Arpiainen, ikä 53 v. Vihitty 5.10.1775 Vesilahti,Arpiainen.
   (ää) Maria Persdotter Alanen, s. 13.7.1757 Vesilahti,Arpiainen, k. 1808 Vesilahti,Arpiainen, ikä 51 v.

Lapset:
Johan Christian Mattsson Komppa s. 7.9.1829 Vesilahti,Hiirenoja. Muuttanut: Tyrväälle 1864.
Helena Mattsdotter Komppa , s. 20.9.1831 Vesilahti,Hiirenoja. Tauluun 24
Herman Mattsson Yli-Komppa s. 21.9.1835 Vesilahti,Hiirenoja.
Johanna Mattsdotter Komppa , s. 25.4.1839 Vesilahti,Hiirenoja. Tauluun 25
Carolina Mattsdotter Komppa , s. 2.7.1842 Vesilahti,Hiirenoja. Tauluun 26
Eva Caisa Mattsdotter Yli-Komppa s. 21.10.1845 Vesilahti,Hiirenoja, k. 2.7.1847 Vesilahti,Hiirenoja, ikä 1 v ja 8 kk.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 24
5. Helena Mattsdotter Komppa, (Taulusta 23, isä Matts Yli-Komppa) s. 20.9.1831 Vesilahti,Hiirenoja, k. 15.2.1870 Vesilahti,Kurala, ikä 38 v ja 4 kk. Perukirja http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=27552&pnum=8.

Puoliso: Vihitty 11.7.1848 Vesilahti,Hiirenoja Carl Mattsson Kauppila Kauppilan ja Kokin (1/4) isäntä, s. 2.3.1821 Vesilahti,Kurala, k. 25.5.1893 Vesilahti,Kurala, ikä 72 v ja 2 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Pettersson Kauppila e. Pöyssäri, Talollisen veli Pöyssärillä, talollinen Kauppilassa, s. 2.8.1787 Vesilahti,Kurala, k. 26.5.1856 Vesilahti,Kurala, ikä 68 v ja 9 kk.
   (ä) Valborg Jacobsdotter Nurkki, s. 18.4.1791 Vesilahti,Kurala.
   (ii) Petter Johansson Pöyssäri e. Dahl, Talollinen, s. 16.6.1748 Orivesi,Onnistaipale,Heikkilä, k. 1792 Vesilahti,Kurala, ikä 44 v. Vihitty 19.5.1777 Eräjärvi.
   () Christina Jöransdotter Nisula, s. 21.7.1750 Eräjärvi,Vihasjärvi, k. 14.10.1805 Vesilahti,Kurala, ikä 55 v ja 2 kk.
   (äi) Jacob Jacobsson Nurkki e. Hoppu, Talollinen, s. 1749 Vesilahti,Hinsala,Hoppu. Vihitty 16.6.1782 Vesilahti,Kurala.
   (ää) Anna Sigfridsdotter Nurkki, s. 13.9.1760 Vesilahti,Kurala,Nurkki, k. 22.7.1832 Vesilahti,Kurala, ikä 71 v ja 10 kk.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 25
5. Johanna Mattsdotter Komppa, (Taulusta 23, isä Matts Yli-Komppa) s. 25.4.1839 Vesilahti,Hiirenoja.

1. puoliso: Vihitty 7.7.1859 Vesilahti,Hiirenoja Jeremias Jeremiasson Nikkilä s. Pirkkala,Pirkkalankylä.

2. puoliso: Axel Reinhold Alexandersson Salo s. 15.6.1841 Vesilahti,Hinsala.
Puolison vanhempia:
   (i) Alexander Mattsson Lindholm, s. 3.8.1819 Vesilahti. Vihitty 20.12.1840 Vesilahti.
   (ä) Anna Stina Andersdotter Lähteenmäki, s. 27.5.1815 Vesilahti.
   (ii) Matts Henricsson Lindholm e. Silvo, Suutari, s. 29.7.1775 Vesilahti,Hinsala, k. 5.8.1835 Vesilahti,Hinsala, ikä 60 v ja 0 kk. Vihitty 4.12.1803 Vesilahti,Laukko.
   () Lisa Andersdotter, s. 1782 Tammela.
   (äi) Anders Michelsson Lähteenmäki, Torppari, s. 22.6.1779 Tottijärvi.
   (ää) Maria Jacobsdotter, s. 1.8.1785 Vesilahti.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 26
5. Carolina Mattsdotter Komppa, (Taulusta 23, isä Matts Yli-Komppa) s. 2.7.1842 Vesilahti,Hiirenoja.

Puoliso: Vihitty 23.9.1866 Vesilahti,Hiirenoja Adam Mattsson Kauppila s. 11.4.1836 Vesilahti,Kurala.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Pettersson Kauppila e. Pöyssäri, Talollisen veli Pöyssärillä, talollinen Kauppilassa, s. 2.8.1787 Vesilahti,Kurala, k. 26.5.1856 Vesilahti,Kurala, ikä 68 v ja 9 kk.
   (ä) Valborg Jacobsdotter Nurkki, s. 18.4.1791 Vesilahti,Kurala.
   (ii) Petter Johansson Pöyssäri e. Dahl, Talollinen, s. 16.6.1748 Orivesi,Onnistaipale,Heikkilä, k. 1792 Vesilahti,Kurala, ikä 44 v. Vihitty 19.5.1777 Eräjärvi.
   () Christina Jöransdotter Nisula, s. 21.7.1750 Eräjärvi,Vihasjärvi, k. 14.10.1805 Vesilahti,Kurala, ikä 55 v ja 2 kk.
   (äi) Jacob Jacobsson Nurkki e. Hoppu, Talollinen, s. 1749 Vesilahti,Hinsala,Hoppu. Vihitty 16.6.1782 Vesilahti,Kurala.
   (ää) Anna Sigfridsdotter Nurkki, s. 13.9.1760 Vesilahti,Kurala,Nurkki, k. 22.7.1832 Vesilahti,Kurala, ikä 71 v ja 10 kk.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 27
3. Christina Thomasdotter Lemola, (Taulusta 2, äiti Maria Klemola) s. 19.3.1780 Vesilahti,Järvenranta,Lemola, k. 21.5.1852 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, ikä 72 v ja 2 kk, kummit: Danska rusthållare Eric Gode, des hru Stina Essbjörn, Clemola fader Michel och Liukko värd: Anna Thomasdr.

Puoliso: Vihitty 9.11.1802 Vesilahti Gustaf Mattsson Mylin Lautamies, s. 22.3.1782 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, k. 30.1.1846 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, ikä 63 v ja 10 kk. Vihastun isäntä 1809-1836.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Johansson Mylin, Kutoja, talollinen, s. 24.1.1731 Pälkäne,Myttäälä, k. 1792 Vesilahti,Korpiniemi, ikä 61 v. Sukunimi Mylin lisätty Pälkäneen 1759 alkavaan rippikirjaan ehkä vihkimisen yhteydessä nimi käyttöön.

Kutoja Pälkäneen Myttäälässä 1759-1774, Tyrvännössä 1750-1759, muutti 1774 Vesilahdelle talolliseksi Korpiniemen Vihastun taloon.

Kangasalan, Kuhmalahden ja Pälkäneen syyskäräjät 19.10.1752: Väfware Matts Johansson ifrån Myttäälä warit linwäfware Elias Menholms ifrån Orivesi lärogåsse.

Pälkäneen käräjät 9.9.1754 s. 640: bonde Jöran Påhlsson ifrån Huhtis Paavola och väfvare Matts Johansson ifrån Myttäälä såldt bränvin til dragon Sven Blomberg i Paino och drg Johan Ericsson i Myttäälä.

Pälkäneen käräjät 18.1.1757: Wäfware Matts Johansson ifrån Myttäälä mot torpare Henric Thomasson ifrån samma by. Henric kommit til Mattses stuga och tagit en kista. Henrics hustru Christin Ericsdotter.

Pälkäneen käräjät 10.5.1763 §39: linwäfware Matts Myllin ifrån Myttälä mot bonde Jacob Mårtensson Huuna ifrån Månaala om 60 daler kopparmynt.

Pälkäneen käräjät 10.5.1763 §49: linwäfware Matts Myllin mot Lars Jöransson ifrån Kuckola.

Pälkäneen käräjät 8.12.1763 §39: wäfware Matts Johansson ifrån Myttäälä til piga Anna Michelsdr ifrån samma by.

Pälkäneen talvikäräjät v. 1767 §44: drengen Henric Henricsson ifrån Ruotsila kärde til linväfware Matts Mylin ifrån Myttäälä angående råg och en tunna korn som Matts några år sedan tagit af honom.

Pälkäneen käräjät 18.4.1768 §56: wäfware Anders Mylin ifrån Myttäälä gård, angående arbetslön.

Pälkäneen käräjät 18.4.1768 §73: wäfware Matts Mylin ifrån Myttäälä gård til nämdeman Johan Ericsson Hemilä ifrån Kärväntälä.

Pälkäneen käräjät 18.4.1768 §75: wäfware Matts Mylin ifrån Myttäälä, des svåger Petter Gustaf Carsten.

Pälkäneen käräjät 18.4.1768 §77: wäfware Matts Mylin ifrån Myttäälä mot bonde Henric Larsson och des hru Anna Andersdotter ifrån Luikala, om arbetslön.

Pälkäneen käräjät 7.3.1770 §73: wäfware Matts Mylin ifrån Myttäälä, sin svärmoder änka cornetska välbörne Ulrica Svinhufwud och myndiga svåger Petter Gustaf Carsten, arfskifte efter Mylins afledne svärfader cornetten Petter Georg Carsten.

Kauppakirja v. 1773 Hans Henric Boije myy des ägande Vihastu skattehemman i Korpiniemi by och Vesilax socken til linväfware i Pälkäne socken Matts Mylin niohundra daler kopparmynt.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 5.11.1776 §3: Linwafware Matts Mulin ifrån Pälkäne socken saa lainhuudon ostamaansa Vihastun tilan Korpiniemessä.

. Vihitty 1.11.1761 Pälkäne.
   (ä) Margareta Elisabeth Carsten, s. 22.5.1741 Pälkäne,Ruotsila, k. 1805 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, ikä 64 v.
   (ii) Johan Michelsson, Kutoja, s. 10.6.1707 Pälkäne,Myttäälä, k. 10.5.1758 Pälkäne,Myttäälä, ikä 50 v ja 11 kk. Perunkirja 12.1.1763 Myttäälä: drg och wäfware Johan Michelsson afliden 1758, enka Lisa Thomasdotter, söner Matts, Gustaf, Michel och Petter, dotter Lisa Johansdotter, Förmyndare Mårten Mattsson Tossa. Allekirjoitus å min frånvarande broder Gustaf Johanssons vägnar Matts Johansson Mylin.

Pälkäne kirkontilit v. 1709: Myttäälä Michel wäfware med mindre b. kl. Isä ?
Pälkäne kuolleet 19.12.1731 wäfware enka Äiti ?

. Vihitty 2.2.1730 Pälkäne,Äimälä.
   () Lisa Thomasdotter Anttila, s. 6.11.1711 Pälkäne,Äimälä, k. 8.1.1784 Vanaja,Kruununmylly, ikä 72 v ja 2 kk.
   (äi) Petter Georg Pettersson Carsten, Korpraali, arkkimestari, kornetti, s. 1708 Pälkäne,Ruotsila, k. 19.7.1765 Pälkäne,Ruotsila, ikä 57 v. Pälkäneen käräjät 26.3.1734: Ruotsila Peter Carstenille. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41031050

Perukirja 30.12.1768 Pälkäne Ruotsila rusthåll: framledne cornetten Petter Georg Carsten, änkafru Ulrica Svinhufwud, söner Petter Gustaf och Carl Carsten samt döttrarna Margareta Elisabet, Ulrica Sophia, Christina Loviisa, Chatarina Charlotta, Anna Juliana, Eva Beata, Helena, Hedvig och Eleonora Carsten. Dotter Margareta Elisabet gift med wäfware mäster Matts Myllin. Omyndigas förmyndare cornetten Johan Pommelin, i ställen commission landmätare Johan Rungius. Rusthållet är skatte och framledne cornettens arfjord. Maula hemman under rusthåller är til skatte köpt 22.5.1766. Velkoja til landbonde Henric Eliasson ifrån Oxala, til rusthållare Henric Kärsä, til bonde Michel Mårtensson Mickola ifrån Luikala, til probsten Martins arfwingar, til rusthållare Johan Lassila ifrån Äimälä, til probsten Rothovius, til framledne corporalen Bergstadiis arfwingar, til augmentsbonde nämdeman Thomas Maula, til skomakare Ekorn, til skomakaren i Åbo, til corporalen Rennerfelt.

Pälkäneen 3.12.1768 §40: framledne cornetten Petter Georg Carsten, förmyndare för omyndiga barn herr Commissions landmätare Johan Rungius. Vihitty 16.10.1740 Sääksmäki.
   (ää) Ulrica Svinhufvud af Qvalstad, s. 1723 Ruotsi,Vessland, k. 1800 Pälkäne,Ruotsila, ikä 77 v.

Lapset:
Adam Gustafsson Knuutila e. Vihastu, Nurkki , s. 12.1.1803 Vesilahti,Korpiniemi. Tauluun 28
Fredrika Gustafsdotter Vihastu , s. 17.7.1804 Vesilahti,Korpiniemi. Tauluun 33
David Gustafsson Vihastu s. 15.10.1806 Vesilahti,Korpiniemi, k. 1808 Vesilahti,Korpiniemi, ikä 2 v.
Ester Gustafsdotter Vihastu , s. 12.2.1809 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu. Tauluun 36
Gustav Gustafsson Vihastu , s. 12.5.1811 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu. Tauluun 39
Ulrica Gustafsdotter Vihastu , s. 2.7.1814 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu. Tauluun 40
Herman Gustafsson Vihastu , s. 2.8.1816 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu. Tauluun 45
Carolina Gustafsdotter Vihastu s. 4.9.1820 Vesilahti,Korpiniemi, k. 1820 Vesilahti,Korpiniemi, ikä 0 v.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 28
4. Adam Gustafsson Knuutila e. Vihastu, Nurkki, (Taulusta 27, äiti Christina Lemola) Talollinen, s. 12.1.1803 Vesilahti,Korpiniemi, k. 18.3.1868 Vesilahti,Kurala, ikä 65 v ja 2 kk.

1. puoliso: Maria Mattsdotter Hukari s. 30.3.1800 Vesilahti,Sakoinen, k. 14.11.1830 Vesilahti,Kurala,Nurkki, ikä 30 v ja 7 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Sigfridsson Hukari, Talollinen Sakoisten Hukarilla, s. 23.9.1762 Vesilahti,Sakoinen, k. 1801 Vesilahti,Sakoinen, ikä 39 v. Vihitty 18.6.1793 Vesilahti,Mustinen.
   (ä) Lisa Johansdotter Kukko, s. 27.7.1769 Sääksmäki,Kyä.
   (ii) Sigfrid Jöransson Hukari e. Laurila, s. 1731 Vesilahti,Mantere, k. 1788 Vesilahti,Sakoinen, ikä 57 v. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 26.3.1765 §56: om besittnigen af Hukari Acedemie hemman i Vesilax Sakois by, bonde Matts Jöransson Hukari, besittnigen til broder Sigfrid Jöransson. Vihitty 4.7.1759 Vesilahti,Sakoinen.
   () Maria Jacobsdotter Hukari, s. 20.11.1742 Vesilahti,Sakoinen.
   (äi) Johan Johansson Kukko e. Ylppö, Seppä, torppari, talollinen, s. 21.6.1730 Akaa,Toijala, k. 1806 Vesilahti, ikä 76 v. Sääksmäen käräjät 1.4.1765 §71 torpare Johan Johansson ifrån Kyä svåger bonde Jöran Henricsson Sakala ifrån Tarttila by. Johan Johanssonsa aflidne hustru Maria Henricsdotters även afledne moder Maria Axelsdotter, Jöran Henricssons afledne fader Henric Nilsson.

Sääksmäen käräjät 14.4.1757: smed Johan Johansson ifrån Toijala mot bonde Matts Mattsson Kackola i samma by.

Sääksmäen käräjät 24.11.1759: smeden Johan Johansson ifrån Terdis rusthåll, thes broder bonde Henric Johansson Ylppö ifrån Toijala.

Vesilahden käräjät v. 1774: bonde Johan Johansson ifrån Kyä rusthåll Säxmäki socken ostaa Mustisten Kukon Hans Henric Boijelta, myönnetään 1. lainhuuto. Vihitty 16.6.1765 Lempäälä,Taipale.
   (ää) Maria Johansdotter Taikina, s. 27.2.1744 Lempäälä,Taipale,Taikina, k. 1798 Vesilahti,Mustinen, ikä 54 v. Muutti Sääksmäelle 1765 (Nro 23).

2. puoliso: Vihitty 1832 Ester Mattsdotter Sahlbom s. 4.6.1806 Vesilahti,Vännilä, k. 30.1.1872 Vesilahti,Kurala, ikä 65 v ja 7 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Marcusson Sahlbom, Suutari, s. 4.2.1766 Lempäälä,Jokipohja, k. 1809 Vesilahti,Vännilä, ikä 43 v. Vihitty 5.7.1801 Vesilahti,Vännilä.
   (ä) Lisa Mattsdotter Hölli, s. 17.9.1773 Vesilahti,Vännilä, k. 7.1.1837 Vesilahti,Kirkonkylä, ikä 63 v ja 3 kk.
   (ii) Marcus Mattsson Laatiska, Pitäjänmuurarimestari, s. 21.3.1722 Lempäälä,Hahkala, k. 26.4.1795 Lempäälä,Jokipohja, ikä 73 v ja 1 kk. Vihitty 28.12.1764 Lempäälä,Hahkala.
   () Anna Michelsdotter Ulanen, s. 2.6.1740 Lempäälä,Hahkala, k. 18.4.1829 Lempäälä,Jokipohja, ikä 88 v ja 10 kk.
   (äi) Matts Mattsson Hölli, Höllilän isäntä 1768-90, s. 1736 Vesilahti,Vännilä, k. 1805 Vesilahti,Vännilä, ikä 69 v. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 5.11.1776 §102: ...bonden Matts Jöransson Höllilä ifrån Vännilä....Hölliläs son har hemman i samföldigheten, så är Höllilä svärfader åt svaranden Eric Seiväs syster, hwilken är värdinna på Höllilä hemman.
   (ää) Caisa Henricsdotter Ali-Öyrä, s. 26.10.1736 Vesilahti, k. 1812 Vesilahti, ikä 76 v.
Lapset:
Efraim Adamsson Knuutila , s. 10.4.1832 Vesilahti,Kurala. Tauluun 29
Carl Gustaf Adamsson Knuutila s. 3.3.1835 Vesilahti,Kurala, k. 16.2.1848 Vesilahti,Kurala, ikä 12 v ja 11 kk.
Johanna Adamsdotter Knuutila , s. 5.10.1837 Vesilahti,Kurala. Tauluun 30
Herman Adamsson Alanen e. Knuutila , s. 22.2.1841 Vesilahti,Kurala. Tauluun 31
Adam Adamsson Kaunisto e. Knuutila , s. 18.4.1845 Vesilahti,Kurala. Tauluun 32
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 29
5. Efraim Adamsson Knuutila, (Taulusta 28, isä Adam Knuutila) Talollinen, s. 10.4.1832 Vesilahti,Kurala, k. 22.7.1865 Vesilahti,Kurala, ikä 33 v ja 3 kk.

Puoliso: Vihitty 20.3.1862 Vesilahti Maria Gustava Davidsdotter Ruotsila s. 19.2.1836 Vesilahti,Palho, k. 15.10.1867 Vesilahti,Kurala, ikä 31 v ja 7 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) David Mattsson Ruotsila e. Ollila, s. 19.1.1804 Hämeenkyrö,Kierikkala, k. 12.6.1860 Vesilahti,Palho, ikä 56 v ja 4 kk. Vihitty 21.12.1830 Hämeenkyrö.
   (ä) Anna Lovisa Simonsdotter Helala, s. 30.11.1811 Hämeenkyrö,Kalkunmäki, k. 16.10.1866 Vesilahti,Palho, ikä 54 v ja 10 kk.
   (ii) Matts Henricsson Ollila, s. 30.12.1780 Hämeenkyrö,Kierikkala.
   () Margareta Jacobsdotter Heikkilä, s. 26.6.1780 Hämeenkyrö.
   (äi) Simon Henricsson Helala e. Hylli, s. 28.10.1778 Messukylä.
   (ää) Anna Johansdotter Helala, s. 12.12.1788 Hämeenkyrö,Kalkunmäki.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 30
5. Johanna Adamsdotter Knuutila, (Taulusta 28, isä Adam Knuutila) s. 5.10.1837 Vesilahti,Kurala, k. 22.5.1903 Lempäälä,Ruuhola, ikä 65 v ja 7 kk.

Puoliso: Vihitty 7.6.1859 Vesilahti,Kurala Johan Gustaf Mattsson Annala s. 7.2.1831 Lempäälä,Ruhola, k. 23.1.1882 Lempäälä,Ruuhola, ikä 50 v ja 11 kk. Ruuholan Annalan isäntä 1867-1870.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Andersson Annala, s. 13.8.1801 Lempäälä,Ruhola. Ruuholan Annalan isäntä 1831-1866.
   (ä) Hedvig Johansdotter Mikkola, s. 11.10.1801 Vesilahti,Kahnala.
   (ii) Anders Andersson Annala e. Kokki, s. 30.10.1765 Lempäälä,Jokipohja, k. 11.11.1832 Lempäälä, ikä 67 v ja 0 kk. Ruuholan Annalan isäntä 1810-1830. Vihitty 28.6.1792 Lempäälä,Ruhola.
   () Lisa Johansdotter Annala, s. 16.9.1769 Lempäälä,Ruhola, k. 6.7.1833 Lempäälä,Ruhola, ikä 63 v ja 9 kk.
   (äi) Johan Andersson Mikkola, Talollinen, s. 13.1.1767 Sääksmäki,Sillantaka. Vihitty 28.12.1797 Akaa,Toijala.
   (ää) Elisabet Josephsdotter Koskelin, s. 15.6.1765 Akaa,Kurisjärvi.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 31
5. Herman Adamsson Alanen e. Knuutila, (Taulusta 28, isä Adam Knuutila) Talollinen Arpiaisissa, s. 22.2.1841 Vesilahti,Kurala, k. 8.10.1867 Vesilahti,Arpiainen, ikä 26 v ja 7 kk.

Puoliso: Vihitty 21.6.1866 Vesilahti,Arpiainen Carolina Henricsdotter Ali-Uotila s. 19.12.1847 Hattula,Ihalempi.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Eliassson Ali-Rekola e. Ali-Uotila, s. 23.3.1808 Hattula,Ihalempi, k. 19.8.1853 Hattula,Ihalempi, ikä 45 v ja 4 kk. Vihitty 17.7.1828 Vesilahti.
   (ä) Maria Lisa Adamsdotter Alanen, s. 9.3.1804 Vesilahti,Arpiainen.
   (ii) Elias Ericsson Ali-Uotila e. Toukola, Talollinen, s. 14.10.1778 Hattula,Ihalempi, k. 25.8.1851 Hattula,Ihalempi, ikä 72 v ja 10 kk. Vihitty 26.12.1806 Hattula.
   () Lisa Johansdotter Uotila, s. 17.6.1786 Hattula,Ihalempi, k. 12.1.1825 Hattula,Ihalempi, ikä 38 v ja 6 kk.
   (äi) Adam Johansson Alanen e. Yli-Laurila, s. 22.12.1778 Vesilahti,Arpiainen, k. 4.1.1809 Vesilahti,Arpiainen, ikä 30 v ja 0 kk. Vihitty 20.10.1802 Vesilahti.
   (ää) Lena Pehrsdotter Alanen, s. 8.3.1784 Vesilahti,Arpiainen, k. 28.5.1846 Vesilahti,Arpiainen, ikä 62 v ja 2 kk.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 32
5. Adam Adamsson Kaunisto e. Knuutila, (Taulusta 28, isä Adam Knuutila) Talollinen, torppari Alapastin Kaunistossa, s. 18.4.1845 Vesilahti,Kurala.

Puoliso: Vihitty 29.12.1867 Vesilahti,Kurala Johanna Mattsdotter Mäki-Komonen s. 28.7.1852 Vesilahti,Kurala.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Ericsson Mäki-Komonen, s. 1.9.1804 Vesilahti,Kurala. Vihitty 15.6.1845 Vesilahti,Kurala.
   (ä) Lovisa Henricsdotter Nytorp, s. 4.1.1815 Vesilahti,Kurala.
   (ii) Eric Jacobsson Komonen, Talollinen, s. 28.3.1764 Vesilahti,Kurala, k. 12.12.1849 Vesilahti,Kurala, ikä 85 v ja 8 kk. Vihitty 16.10.1794 Vesilahti.
   () Valborg Ericsdotter Penttilä, s. 26.4.1772 Vesilahti,Penttilä, k. 1834 Vesilahti,Kurala, ikä 62 v.
   (äi) Henric Jacobsson Nytorp, Muurarimestari, s. 2.6.1777 Vesilahti,Vakkala, k. 18.3.1849 Vesilahti,Kurala, ikä 71 v ja 9 kk. Vihitty 8.1.1805 Vesilahti,Kurala.
   (ää) Anna Henricsdotter Ring, s. 28.11.1782 Vesilahti,Kurala.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 33
4. Fredrika Gustafsdotter Vihastu, (Taulusta 27, äiti Christina Lemola) s. 17.7.1804 Vesilahti,Korpiniemi, k. 1855 Lempäälä,Korkiamäki, ikä 51 v.

Puoliso: Matts Ericsson Korjula Syytinkiläinen Korjulassa, s. 30.8.1798 Lempäälä,Korkiamäki, k. 1856 Lempäälä,Korkiamäki, ikä 58 v.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Michelsson Korjula, Talollinen, s. 14.3.1760 Lempäälä,Korkiamäki, k. 25.11.1836 Lempäälä,Korkiamäki, ikä 76 v ja 8 kk. Korjulan isäntä 1778-1810.
. Vihitty 17.6.1784 Lempäälä,Korkiamäki.
   (ä) Elisabet Jöransdotter Mattila, s. 24.2.1761 Lempäälä,Perälä, k. 11.4.1836 Lempäälä,Korkiamäki, ikä 75 v ja 1 kk.
   (ii) Michel Sigfridsson Korjula e. Sipilä, Talollinen, s. 29.9.1723 Akaa,Nauli, k. 9.8.1803 Lempäälä,Korkiamäki, ikä 79 v ja 10 kk. Korjulan isäntä 1758-1777.

Vesilahden käräjät 1748: Korjula vävylle Akaan Naulin kylästä...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27193637
. Vihitty 27.12.1749 Lempäälä,Korkiamäki.
   () Beata Thomasdotter Korjula, s. 3.11.1731 Lempäälä,Korkeamäki, k. 1.2.1778 Lempäälä,Korkiamäki, ikä 46 v ja 2 kk. Perukirja: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=9942&pnum=199.
   (äi) Jöran Andersson Mattila, Rusthollari, s. 4.2.1725 Lempäälä,Perälä,Mattila, k. 9.12.1798 Lempäälä,Perälä, ikä 73 v ja 10 kk. Mattilan isäntä 1758-1790.
. Vihitty 11.3.1752 Akaa,Käyrälä.
   (ää) Catharina Gustafsdotter Mikkola, s. 3.9.1733 Akaa,Käyrälä, k. 17.1.1768 Lempäälä,Perälä,Mattila, ikä 34 v ja 4 kk. Lempäälän käräjät 16.2.1768 §118: afledne rusthållare hustru Kaisa Gustafsdotter ifrån Perälä omyndiga barns förmyndare aflednes svåger bonde Jöran Jöransson Mångo ifrån Toijala by och Ackas socken.

Lapset:
Gustaf Mattsson Kloo e. Korjula , s. 29.8.1830 Lempäälä,Korkiamäki. Tauluun 34
Herman Mattsson Natt e. Korjula , s. 23.5.1833 Lempäälä,Korkiamäki. Tauluun 35
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 34
5. Gustaf Mattsson Kloo e. Korjula, (Taulusta 33, äiti Fredrika Vihastu) Sotilas Lastusissa ja Ussalla, s. 29.8.1830 Lempäälä,Korkiamäki, kummit: Tappura bonde gl. Henric Andersson med hru Caisa Jöransdr, unga bonde Anders Henricsson med hru Hedvig Mattsdr, Korjula dotter Maria Ericsdr och Ulrica Gustafsdr ifrån Vesilax Korpiniemi.

Puoliso: Lisa Gustafsdotter s. 18.10.1827 Lempäälä,Miemola,Harviainen.
Puolison vanhempia:
   (i) Gustaf Gustafsson Sulkola, Renki, s. 30.3.1799 Lempäälä,Lempoinen.
   (ä) Maria Mattsdotter Harviainen, s. 24.1.1799 Lempäälä,Miemola,Harviala.
   (ii) Gustaf Eliasson Sulkola e. Karo, s. 24.12.1764 Akaa,Haudanniemi. Vihitty 24.10.1790 Lempäälä,Lempoinen.
   () Lisa Ericsdotter Sulkola, s. 23.7.1774 Lempäälä,Lempoinen. Lempäälän käräjät 1787 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24483812 bondeson Simon Adamsson ifrån Huittula by Säxmäki socken...mot bonder Eric Johansson Sulkola...träda i gifte med dotter Lisa Ericsdotter..
   (äi) Matts Johansson Sulkola e. Harviainen, Talollinen, s. 10.3.1755 Lempäälä,Lempoinen, k. 4.1.1827 Lempäälä,Miemola,Harviala, ikä 71 v ja 9 kk. Vihitty 17.10.1791 Lempäälä.
   (ää) Caisa Andersdotter Heikkilä, Leski Lempäälän Suojalasta, s. 18.3.1759 Lempäälä,Suojala, k. 10.1.1827 Lempäälä,Miemola,Harviala, ikä 67 v ja 9 kk.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 35
5. Herman Mattsson Natt e. Korjula, (Taulusta 33, äiti Fredrika Vihastu) Sotilas Korkiamäessä ja Lastusissa, s. 23.5.1833 Lempäälä,Korkiamäki, kummit: Korkeamäki gl bonde Henric Andersson, unga bonde ibm Anders Henricsson med hru Hedvig Mattsdr, Hahkala Ula bonde Johan Ericsson med hru Maria Ericsdr, Jokipohja Tupala drghru Greta Lisa Mattsdr.

Puoliso: Vihitty 27.4.1854 Vesilahti,Kaltsila,Erkkilä Carolina Johansdotter Voutila s. 5.6.1824 Akaa, k. 16.10.1869 Lempäälä,Korkiamäki, ikä 45 v ja 4 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Ericsson Voutila e. Koivisto, Lampuoti, torppari, s. 29.1.1779 Akaa,Varrasniemi, k. 19.9.1852 Vesilahti,Koski, ikä 73 v ja 7 kk.
   (ä) Lisa Johansdotter, s. 8.4.1787 Lempäälä, k. 5.2.1856 Vesilahti,Koski, ikä 68 v ja 9 kk.
   (ii) Eric Jacobsson Koivisto e. Topp, Sotilas, torppari, s. 27.4.1743 Akaa,Varrasniemi, k. 21.5.1815 Akaa,Viiala, ikä 72 v ja 0 kk. Perunkirja 29.5.1815: Viiala Koivisto torp: afledne gamla torpare Eric Jacobsson, afledne son Matts barn, dotter Helena gift med skattebonde Thomas Jacobsson Kuortila, Caisa gift med torpare Johan Andersson, son Johan Ericsson. Vihitty 1.11.1771 Akaa.
   () Cirstin Andersdotter Bock, s. 15.1.1740 Akaa,Varrasniemi,Mustila, k. 20.9.1812 Akaa,Viiala, ikä 72 v ja 8 kk.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 36
4. Ester Gustafsdotter Vihastu, (Taulusta 27, äiti Christina Lemola) s. 12.2.1809 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, k. 25.2.1880 Sääksmäki,Ylenjoki, ikä 71 v ja 0 kk.

Vihkimättä: Johan Fredricsson Marttila Talollinen, lampuoti, s. 9.6.1800 Lempäälä,Sotavalta, k. 11.5.1857 Sääksmäki,Ylenjoki, ikä 56 v ja 11 kk, kummit: Sillansuu Virola torp Mats Matson, hru Maria Beatha, Sotavalta drg Carl Matson, Fredric Johannis ja Fredric Adami i Lempois. Ylenjoen Marttilan lampuoti vuodesta 1844. Muutti 4.5.1844 Lempäälän Vatsoilasta vaimon, lasten ja leski Maria Juhontyttären kanssa. Lampuoti Juho Fredrikinpoika muuttanut 10.6.1838 Vesilahdesta Lempäälään Aimalan kylän Maijalan taloon vihittynä, puoliso Ester Kustaantytär, lapset Johanna ja Juho Kustaa. Mukana lampuodinleski Maria Juhontytär, renki Heikki Marianpoika ja itsellinen Mikko Matinpoika. Oli ennen Ylenjoelle muuttoaan myös Vatsoilan kylän Vähä-Eerolan talossa. Perunkirjoitus 14.7.1857 Ylenjoen Marttilassa: Perilliset leski Ester Kustaantytär Marttila, tytär Johanna Juhontytär, naimisissa renki Henrikki Eerikinpojan kanssa Ahlajärven kylästä, Mansikkamäen torpasta, Kalvolan pitäjästä. Omaisuus yhteensä 53 ruplaa, 63 kopeekkaa pää-asiassa maataloustyökalujaja yksi lehmä ja muutama mullikka, velkaa hevosen hinta 26 ruplaa appiukolleen Kustaa Vihastulle.
Isä Fredric s. 28.6.1780 Akaa.

Innilän Virolassa http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=14157&pnum=211
Sotavallan piikana http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=14157&pnum=214
.
Puolison vanhempia:
   (i) Fredric Adamsson, Renki Sotavallassa ja Alkkulassa, s. 29.5.1776 Lempäälä,Lempoinen. Vihkimättä.
   (ä) Maria Mattsdotter, Piika, s. 2.2.1773 Pirkkala,Tanila,Toosi, k. 18.3.1836 Vesilahti,Halmeenmäki, ikä 63 v ja 1 kk. Lempäälän tavlikäräjät 1800 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=25096175 Isyysoikeudenkäynti.
   (ii) Carl Friedric Fredricsson von Pfaler, Vääpeli, kornetti, s. 13.4.1754 Kangasala,Tursola,Kartiala, k. 1808 , ikä 54 v. Vihkimättä.
   () Helena Adamsdotter Savonius o.s. Carlsdotter, s. 14.9.1757 Kangasala,Suomela, k. 28.6.1808 Lempäälä,Lempoinen, ikä 50 v ja 9 kk. Isyysoikeudenkäynti vuonna 1776. qvinnoperson Helena Carlsdotter ifrån Sotavalta, fader Carl Phaler. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24435406 Carl Pfaler kiistää eikä Helenalla ole esittää todisteita joten saa sakkoja lönskelagasta.

Lempoinen 1779 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=14156&pnum=280

Edellinen rippikirja Lempoinen http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=14155&pnum=293 ja http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=14155&pnum=294.
   (äi) Matts Jöransson Virola, Torppari, s. 24.2.1745 Pirkkala,Yli-Pehula, k. 20.8.1819 Lempäälä,Kuokkala,Rekola, ikä 74 v ja 5 kk. Perunkirja 15.11.1819 Kuokkala Rekola: afledne gamla landbonde Matts Jöransson son afled d. 19. Augusti, efterlämnat arfvingar tre br. arfvingar, twenne söner Matts och Carl och en dotter Maria. Omaisuus pääasiassa käyttövaatteet 1 rupla 18 kopeekkaa.

Innilän Virolaan http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=14156&pnum=181
.
   (ää) Maria Johansdotter Toosi, s. 31.5.1743 Pirkkala,Tanila,Toosi, k. 2.7.1827 Lempäälä,Alkkula,Laurila, ikä 84 v ja 1 kk.

Lapset:
Johanna Juhontytär Marttila , s. 9.7.1834 Vesilahti,Hakkila,Hakkila. Tauluun 37
Johan Gustaf Juhonpoika Marttila s. 18.4.1836 Vesilahti,Hakkila, k. 19.4.1851 Sääksmäki,Ylenjoki,Marttila, ikä 15 v ja 0 kk.
Amanda Juhontytär Maijala s. 3.6.1840 Lempäälä,Aimala,Maijala, k. 14.8.1840 Lempäälä,Aimala,Maijala, ikä 0 v ja 2 kk, kummit: Maijala bonde Isac Thomasson med hru Regina Andersdotter.
Amanda Juhontytär Marttila , s. 26.5.1843 Lempäälä,Vatsoila,Eerola. Tauluun 38
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 37
5. Johanna Juhontytär Marttila, (Taulusta 36, äiti Ester Vihastu) s. 9.7.1834 Vesilahti,Hakkila,Hakkila, k. 19.12.1896 Akaa,Toijala, ikä 62 v ja 5 kk. 1859 äitinsä kanssa Ylenjoen itsellisiä.

Puoliso: Henric Ericsson Katajisto Renki, s. 20.7.1829 Akaa,Nahkiala,Rekola, k. 30.5.1885 Akaa,Toijala,Hultti, ikä 55 v ja 10 kk, kummit: Talollinen Juho Heikkilä ja vaimo Stina, Torkon piika Kaisa Juhontytär. Muutti Akaasta Sääksmäelle 7.11.1849. Kalvolan Ahlajärven Mansikkaniemen torpassa vuodet 1856-1858. Muutti Kalvolasta Sääksmäelle 1.4.1858. Nai Ylenjoen Marttilan talontyttären Johannan. Muutti Ylenjoelta Kangasalle perheineen (Martila mågen, vaimo ja lapset Amanda Sabina ja Henrik Oscar) 1.4.1859. Merkitty Sääksmäen Ylenjoen itsellisiin 1863-1869 rippikirjassa merkinnällä Kangasalta (Heikki, vaimo ja tytär Amanda Sabina). Kirjassa ei ehtoollismerkintöjä mutta lisäyksenä "tvillingar dödfödd nöddöpta i början af Juni 1869. Lähtömerkintä Akkas 1871 Nro 4. Akaan Kurvolaan Sääksmäen Ylenjoelta 31.1.1871. Kummina 4.12.1871 Kurvolassa piika Matilda Juhontyttären lapselle.

Perukirja https://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=32185&pnum=333.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Ericsson Iso-Rekola, Talollinen, vävy, s. 22.4.1804 Vesilahti,Narva,Leipola, k. 17.5.1834 Akaa,Nahkiala,Rekola, ikä 30 v ja 0 kk. Iso-Rekolan omistaja 1829-1834.

Lainhuuto Rekolaan http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=49329132 tai https://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=32357&pnum=46. Vihitty noin 2.10.1827 Akaa.
   (ä) Greta Ericsdotter Iso-Rekola, s. 2.2.1809 Akaa,Nahkiala, k. 26.12.1876 Akaa,Nahkiala,Hasia,Umpimaa, ikä 67 v ja 10 kk. Iso-Rekolan omistaja 1835. Hedvigintytär eli avioton. Tästä rippikirjasta alkaen Ericsdotter http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=11934&pnum=125.
   (ii) Eric Jöransson Leiponen e. Söyrinki, s. 13.6.1756 Vesilahti,Niemi,Söyrinki, k. 1808 Vesilahti,Narva,Leipola, ikä 52 v. Vesilahden Narvan Leipolan talollinen 1789-1809.

Vesilahden käräjät 1790 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24519057 Kiinnekirja Eric Jöranssonille Leiposeen. Vihitty 21.10.1788 Vesilahti.
   () Valborg Ericsdotter Anttila, s. 26.3.1763 Vesilahti,Kurala,Anttila, k. 16.11.1847 Vesilahti,Narva,Leiponen, ikä 84 v ja 7 kk. Leiposen omistaja 1809-1812.
   (äi) N.N.
   (ää) Hedvig Jacobsdotter Iso-Rekola, s. 12.4.1783 Akaa,Nahkiala,Rekola, k. 14.6.1838 Akaa,Nahkiala,Rekola, ikä 55 v ja 2 kk.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 38
5. Amanda Juhontytär Marttila, (Taulusta 36, äiti Ester Vihastu) s. 26.5.1843 Lempäälä,Vatsoila,Eerola, k. 23.2.1881 Sääksmäki,Kärjenniemi,Tuomarla, ikä 37 v ja 8 kk, kummit: Vatsoila Eerola bonde Henric Henricsson och enka Maria Johansdr, Roisma torp Tobias Mattsson och enka Maria Mattsdr Saxberg.

Puoliso: Gustaf Marianpoika Mäkelä Muonatorppari, s. 4.1.1822 Sääksmäki,Roukko, k. 12.2.1876 Sääksmäki,Kärjenniemi,Tuomarla, ikä 54 v ja 1 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) N.N. Vihkimättä.
   (ä) Maria Kustaantytär Håkan, Piika, myllärin tytär, s. 18.8.1801 Sääksmäki,Lotila.
   (äi) Gustaf Håkansson, Mylläri, torppari, s. 3.3.1766 Sääksmäki,Lotila, k. 29.3.1838 Sääksmäki,Lotila, ikä 72 v ja 0 kk. Vihitty 2.11.1788 Sääksmäki,Roukko.
   (ää) Valborg Pettersdotter, s. noin 1763 Sääksmäki,Ikkala, k. 3.12.1829 Sääksmäki,Lotila, ikä 66 v. Syntynyt RK:n mukaan 15.3.1766 tai 4.3.1766.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 39
4. Gustav Gustafsson Vihastu, (Taulusta 27, äiti Christina Lemola) Lautamies, s. 12.5.1811 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, k. 7.10.1867 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, ikä 56 v ja 4 kk. Vihastun isäntä 1837-1844.

Puoliso: Maria Catharina Carlsdotter Rekola s. 4.3.1816 Vesilahti,Ania,Rekola, k. 22.5.1872 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, ikä 56 v ja 2 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Carl Ericsson Rekola, Talollinen, s. 15.1.1782 Vesilahti,Ania,Pessi, k. 1.1.1847 Vesilahti,Ania, ikä 64 v ja 11 kk. Vihitty 31.10.1809 Pirkkala.
   (ä) Helena Ericsdotter Kaipila, s. 8.8.1785 Pirkkala, k. 27.4.1849 Vesilahti,Ania, ikä 63 v ja 8 kk.
   (ii) Eric Jöransson Pässi e. Pitkäniemi, Talollinen, s. 18.3.1743 Pirkkala,Pitkäniemi.
   () Anna Carlsdotter Pässi, s. 24.12.1752 Vesilahti,Ania.
   (äi) Eric Johansson Kaipila e. Haukka, Talollinen, vävy, s. 30.4.1746 Pirkkala,Penttilä, k. 27.9.1809 Pirkkala,Kaipila, ikä 63 v ja 4 kk. Perunkirja 4.11.1809: Pirkkala Kaipila skattehemman, afledne husbonde Eric Johansson, enka Maria Johansdotter, söner Anders, Eric och Henric, gifta döttrar Maria gift med bonde Johan Jöransson AlaPehula, Helena gift med Carl Ericsson Pessi ifrån Ania by och Vesilax socken. Vihitty 4.11.1770 Pirkkala.
   (ää) Maria Johansdotter Kaipila, s. 20.2.1747 Pirkkala,Naistenmatka,Ollila, k. 0.11.1832 Pirkkala,Kaipila, ikä 85 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 40
4. Ulrica Gustafsdotter Vihastu, (Taulusta 27, äiti Christina Lemola) s. 2.7.1814 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, k. 24.8.1900 Vesilahti,Krääkkiö, ikä 86 v ja 1 kk.

1. vihkimättä: N.N.

Lapset:
N.N. Ulricasson s. 18.1.1839 Vesilahti,Korpiniemi, k. 18.1.1839 Vesilahti,Korpiniemi, ikä 0 v ja 0 kk.
2. puoliso: Vihitty 12.4.1841 Vesilahti,Korpiniemi Carl Gustaf Henricsson Rimmi Torppari, torpparin poika, s. 1.11.1821 Vesilahti,Krääkkiö, k. 29.10.1895 Vesilahti,Krääkkiö, ikä 73 v ja 11 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Henricsson Rimmi, Torppari Krääkkiössä, s. 3.3.1787 Vesilahti,Oravalinna, k. 23.6.1868 Vesilahti,Krääkkiö, ikä 81 v ja 3 kk. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=14502&pnum=225.
   (ä) Anna Lisasdotter, s. 18.9.1786 Vesilahti,Jokioinen, k. 6.6.1853 Vesilahti,Krääkkiö, ikä 66 v ja 8 kk.
   (ii) Henric Johansson Oravalinna, Reservin sotilas, torppari, s. 19.1.1755 Vesilahti. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11144945. Vihitty 4.10.1778 Suoniemi,Ruolahti.
   () Maria Andersdotter, s. 20.7.1753 Suoniemi,Sarkola,Keso, k. 1809 Vesilahti,Krääkkiö,Oravalinna, ikä 56 v.
   (äi) N.N. Vihkimättä.
   (ää) Lisa Ericsdotter Jockman, s. 22.9.1767 Vesilahti,Suomela.
Lapset:
Carl Carlsson Rimmi s. 10.1842 Vesilahti,Krääkkiö, k. 20.8.1845 Vesilahti,Krääkkiö, ikä 3 v.
Adam Carlsson Rimmi , s. 22.11.1844 Vesilahti,Krääkkiö. Tauluun 41
Elina Carlsdotter Rimmi s. 12.8.1848 Vesilahti,Krääkkiö.
Mariana Carlsdotter Rimmi , s. 12.8.1850 Vesilahti,Krääkkiö. Tauluun 42
Matilda Carolina Carlsdotter Rimmi , s. 19.12.1852 Vesilahti,Krääkkiö. Tauluun 43
Carl Carlsson Rimmi s. 22.10.1854 Vesilahti,Krääkkiö.
Emma Carlsdotter Rimmi , s. 26.3.1858 Vesilahti,Krääkkiö. Tauluun 44
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 41
5. Adam Carlsson Rimmi, (Taulusta 40, äiti Ulrica Vihastu) s. 22.11.1844 Vesilahti,Krääkkiö.

Puoliso: Anna Carolina Johansdotter s. 10.8.1844 Punkalaidun.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 42
5. Mariana Carlsdotter Rimmi, (Taulusta 40, äiti Ulrica Vihastu) s. 12.8.1850 Vesilahti,Krääkkiö. Muuttanut: Urjalaan 1870.

1. vihkimättä: N.N.

2. puoliso: Gustaf Josefsson Lindgren Suutari, s. 29.11.1843 Vesilahti,Onkimäki,Marttila.
Puolison vanhempia:
   (i) Joseph Mattsson Lindgren, Torppari, s. 3.3.1814 Vesilahti, k. 1846 Vesilahti, ikä 32 v.
   (ä) Anna Lisa Andersdotter, s. 13.11.1811 Tyrvää.
   (ii) Matts Mattsson Lindgren e. Liukko, Räätäli, s. 15.3.1775 Vesilahti,Järvenranta, k. 14.1.1846 Vesilahti,Järvenranta, ikä 70 v ja 9 kk. Vihitty 27.12.1803 Vesilahti,Järvenranta.
   () Lisa Henricsdotter Troman, s. 26.8.1775 Vesilahti,Järvenranta, k. 26.1.1853 Vesilahti,Järvenranta, ikä 77 v ja 5 kk.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 43
5. Matilda Carolina Carlsdotter Rimmi, (Taulusta 40, äiti Ulrica Vihastu) s. 19.12.1852 Vesilahti,Krääkkiö, k. 1882 Urjala,Kehro, ikä 30 v. Muuttanut: Rimmistä 1869 Urjalaan.

Puoliso: Juho Alfred Juhonpoika Salminen Renki, s. 31.1.1853 Humppila. Pakkasen lampuodin fosterson.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Abrahamsson Rajakoski e. Anttila, Torppari Kehron kylässä, s. 18.3.1821 Urjala,Kehro, k. 27.9.1899 Urjala,Kehro, ikä 78 v ja 6 kk. Vihitty 26.12.1845 Humppila,Anttila.
   (ä) Greta Lisa Andersdotter Anttila, s. 18.2.1818 Humppila,Anttila.
   (ii) Abraham Johansson Backman e. Ala-Pispa, Torppari, s. 23.2.1791 Mouhijärvi,Yliskallo, k. 10.8.1836 Urjala,Kehro, ikä 45 v ja 5 kk.
   () Lovisa Mattsdotter Backman, s. 23.3.1795 Hattula,Vesunta, k. 27.7.1871 Urjala,Kehro, ikä 76 v ja 4 kk.
   (äi) Anders Israelsson Anttila, s. 5.10.1783 Punkalaidun,Talala.
   (ää) Lena Andersdotter, s. 1780 Urjala.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 44
5. Emma Carlsdotter Rimmi, (Taulusta 40, äiti Ulrica Vihastu) s. 26.3.1858 Vesilahti,Krääkkiö. Muuttanut: Rimmistä 1878 Urjalaan.

Puoliso: Viktor Johansson Tuominen e. Marjamäki Alapastin itsellinen, s. 10.9.1857 Vesilahti,Niemenkylä.
Puolison vanhempia:
   (i) Juho Antinpoika Marjamäki e. Söyrinki, Torppari, s. 30.1.1819 Vesilahti,Niemi, k. 21.7.1867 Vesilahti,Niemenkylä, ikä 48 v ja 5 kk.
   (ä) Eeva Kaisa Juhontytär Kauppila, s. 9.11.1820 Vesilahti,Kurala, k. 1.9.1906 Vesilahti,Niemenkylä, ikä 85 v ja 9 kk.
   (ii) Anders Jacobsson Söyrinki, Talollinen, s. 9.8.1770 Vesilahti,Niemi. Vihitty 25.6.1807 Vesilahti.
   () Maria Jacobsdotter Nurkki, s. 14.10.1786 Vesilahti,Kurala,Nurkki, k. 1828 Vesilahti,Niemi, ikä 42 v.
   (äi) Johan Mattsson Kauppila, Talollinen, s. 26.5.1796 Vesilahti,Kurala, k. 12.10.1841 Vesilahti,Kurala, ikä 45 v ja 4 kk.
   (ää) Eva Johansdotter Pelttari, s. 4.1.1795 Suoniemi, k. 26.7.1824 Vesilahti, ikä 29 v ja 6 kk.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 45
4. Herman Gustafsson Vihastu, (Taulusta 27, äiti Christina Lemola) Talollinen, s. 2.8.1816 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, k. 22.9.1867 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, ikä 51 v ja 1 kk. Vihastun isäntä 1845-1869.

Puoliso: Vihitty 24.6.1843 Vesilahti Carolina Vilhelmina Johansdotter Iloinen s. 10.8.1824 Vesilahti,Iloinen, k. jälkeen 1909 Vesilahti,Korpiniemi, ikä 85 v. Vihastun omistaja 1869-1876.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Johansson Iloinen, Iloisten lampuoti, s. 24.12.1795 Vesilahti,Iloinen, k. 31.3.1855 Vesilahti,Iloinen, ikä 59 v ja 3 kk. Vihitty 28.12.1815 Karkku,Leikka.
   (ä) Maria Johansdotter Leikkaa, Rusthollin tytär, s. 1.2.1791 Karkku,Leikkaa.
   (ii) Johan Henricsson Iloinen, Lampuodin poika, lampuoti, s. 27.4.1756 Vesilahti,Suomela. Vihitty 24.12.1790 Vesilahti.
   () Valborg Jöransdotter Lahdenpohja, s. 16.4.1762 Tottijärvi,Lahdenpohja, k. 19.2.1814 Vesilahti,Iloinen, ikä 51 v ja 10 kk.
   (äi) Johan Andersson Leikkaa, Rusthollari, s. 27.12.1761 Karkku,Leikkaa, k. 3.6.1809 Karkku,Leikkaa, ikä 47 v ja 5 kk.
   (ää) Caisa Andersdotter Nurkka, s. 10.10.1763 Karkku,Nurkka, k. 26.7.1804 Karkku,Leikkaa, ikä 40 v ja 9 kk.

Lapset:
Elina Hermannintytär Vihastu s. 10.8.1844 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, k. 30.3.1846 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, ikä 1 v ja 7 kk.
Elina Hermannintytär Vihastu s. 14.1.1847 Vesilahti,Korpiniemi, k. 20.9.1852 Vesilahti,Korpiniemi, ikä 5 v ja 8 kk.
Juho Agapetus Hermanninpoika Vihastu s. 23.6.1849 Vesilahti,Korpiniemi, k. 12.9.1852 Vesilahti,Korpiniemi, ikä 3 v ja 2 kk.
Herman Hermanninpoika Vihastu s. 23.9.1851 Vesilahti,Korpiniemi, k. 18.9.1852 Vesilahti, ikä 0 v ja 11 kk.
Elina Johanna Hermansdotter Vihastu , s. 20.7.1853 Vesilahti,Korpiniemi. Tauluun 46
Vilhelmina Hermansdotter Vihastu , s. 3.12.1855 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu. Tauluun 47
Matilda Hermannintytär Vihastu s. 10.1.1858 Vesilahti,Korpiniemi. Muuttanut: Vihastusta Tammelan Mustialaan 1880. Tammelasta Kymiin 1882 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=20692&pnum=23.
Maria Katariina Hermannintytär Vihastu s. 7.1.1860 Vesilahti,Korpiniemi, k. 20.2.1861 Vesilahti,Korpiniemi, ikä 1 v ja 1 kk.
Maria Karoliina Hermannintytär Vihastu , s. 3.12.1861 Vesilahti,Korpiniemi. Tauluun 48
Mariana Hermannintytär Vihastu s. 7.3.1864 Vesilahti,Korpiniemi. Kotonaan Vihastulla äitinsä kanssa vielä 1909.
Karl Hermanninpoika Vihastu s. 31.10.1867 Vesilahti,Korpiniemi, k. 7.11.1867 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, ikä 0 v ja 0 kk.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 46
5. Elina Johanna Hermansdotter Vihastu, (Taulusta 45, isä Herman Vihastu) s. 20.7.1853 Vesilahti,Korpiniemi.

Puoliso: Vihitty 14.9.1876 Vesilahti Johan Fredrik Mattsson Peltonen Talollinen, s. 19.7.1842 Kiikka,Kiimajärvi. Vihastun isäntä 1877-1882.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Johansson Mäkelä, Rusthollari, s. 23.9.1805 Kiikka,Kiimajärvi, k. 11.1.1873 Kiikka,Kiimajärvi, ikä 67 v ja 3 kk. Vihitty 19.2.1839 Punkalaidun.
   (ä) Caisa Stina Samuelsdotter Mokka, s. 28.12.1817 Punkalaidun,Oriniemi, k. 9.10.1844 Kiikka,Kiimajärvi, ikä 26 v ja 9 kk. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/urjala/perukirjoja1832-1848tk672/465.htm Perukirja 7.1.1845.
   (ii) Johan Mattsson Mäkelä, Rusthollari, s. 9.2.1776 Kiikka,Kiimajärvi, k. 1.5.1856 Kiikka,Kiimajärvi, ikä 80 v ja 2 kk. Vihitty 5.10.1803 Kiikka.
   () Lisa Michelsdotter Horkko, s. 19.3.1780 Kiikka,Kiimajärvi, k. 19.7.1831 Kiikka,Kiimajärvi, ikä 51 v ja 4 kk.
   (äi) Samuel Thomasson Mokka e. Iso-Kössi, Rusthollari, s. 28.1.1780 Oripää, k. 15.12.1869 Punkalaidun,Oriniemi, ikä 89 v ja 10 kk. Isäntänä 1829-1850. Vihitty 1814.
   (ää) Anna Elisabet Jacobsdotter Mokka, s. 6.7.1795 Akaa,Poutala, k. 12.4.1865 Punkalaidun,Oriniemi, ikä 69 v ja 9 kk.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 47
5. Vilhelmina Hermansdotter Vihastu, (Taulusta 45, isä Herman Vihastu) s. 3.12.1855 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu. Muuttanut: 27.11.1874 Vihastusta Janakkalaan ja 1880 Iittiin.

Puoliso: Vihitty 3.3.1879 Vesilahti David Johansson Hartikka Talollinen, landthandlande, s. 20.5.1860 Iitti. Lapinlahdella http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=25896&pnum=270. Muuttanut: Iittiin 1880.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 48
5. Maria Karoliina Hermannintytär Vihastu, (Taulusta 45, isä Herman Vihastu) s. 3.12.1861 Vesilahti,Korpiniemi. Kuulutettu 29.3.1889 s. 526. Muuttanut: Tammelan Mustialaan 1880. Tampereelle 1889.

Puoliso: Vihitty 13.6.1889 Vesilahti,Kurala Juho Kustaa Juhonpoika Ojanen e. Vattunen s. 16.12.1864 Vesilahti,Kurala. Talonomistaja Tampereella nro 387. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=18744&pnum=618. Muuttanut: Vattuselta Tampereelle 11.9.1889.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Johansson Vattunen, s. 20.6.1821 Vesilahti,Kurala. Vihitty 13.7.1848 Vesilahti,Kurala.
   (ä) Eva Stina Carlsdotter Uotila, s. 28.4.1827 Vesilahti,Kurala, k. 1.8.1907 Vesilahti,Kurala, ikä 80 v ja 3 kk.
   (ii) Johan Mikonpoika Vattunen, s. 29.6.1791 Vesilahti,Kurala.
   () Helena Jaakontytär Ahti, s. 6.5.1790 Vesilahti, k. 17.10.1841 Vesilahti,Kurala, ikä 51 v ja 5 kk.
   (äi) Carl Gustaf Carlsson Kaapu e. Uotila, Talollinen, s. 7.5.1791 Vesilahti,Huoroinen, k. 29.6.1827 Vesilahti,Kurala, ikä 36 v ja 1 kk. Alaikäisten lasten edunvalvoja sukulaiset Josef Mattsson Kukkola ja Eric Ericsson Villi. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=49807425.
   (ää) Ester Johansdotter Priiari, s. 3.8.1789 Vesilahti, k. 2.11.1852 Vesilahti,Kurala,Kaapu, ikä 63 v ja 2 kk.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 49
2. Caisa Jacobsdotter Klemola, (Taulusta 1, isä Jacob Klemola) s. 1745 Vesilahti,Järvenranta, k. 1808 Vesilahti,Toivola, ikä 63 v.

Puoliso: Vihitty 19.10.1767 Lempäälä,Hiedanniemi Eric Mattsson Glasberg Pitäjänmuurarimestari, s. 23.3.1741 Vesilahti, k. 20.12.1815 Vesilahti,Toivola, ikä 74 v ja 8 kk.

Lapset:
Anna Ericsdotter Glasberg , s. 2.12.1769 Vesilahti,Järvenranta. Tauluun 50
Michel Ericsson Glasberg , s. 14.9.1773 Vesilahti,Toivola. Tauluun 52
Eric Ericsson Fisk e. Glasberg , s. 11.4.1777 Vesilahti,Toivola. Tauluun 57
Sara Ericsdotter Glasberg , s. 29.4.1780 Vesilahti,Toivola. Tauluun 61
Herman Ericsson Lasberg , s. 6.4.1785 Vesilahti,Toivola. Tauluun 62
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 50
3. Anna Ericsdotter Glasberg, (Taulusta 49, äiti Caisa Klemola) s. 2.12.1769 Vesilahti,Järvenranta, k. 14.1.1837 Vesilahti,Narva, ikä 67 v ja 1 kk, kummit: rusthållare Eric Gode, Clemola bonde Thomas Andersson med sin hustru Maria Jacobsdotter, Clemola andra bonde Henric Michelsson med sin hru Anna Henricsdotter, socknesmed Johan Thomasson och Klemola piga Maria Johansdotter alla ifrån Järvenranda by.

Puoliso: Vihitty 2.7.1796 Vesilahti,Toivola Samuel Mattsson Taura s. 9.1.1762 Vesilahti,Narva, kummit: Johan Mattsson Taura, Matts Thomasson ifrån Kyrkoby Kässä, Johan Mattsson ifrån Narva Tanni med sin hru Caisa Mattsdr, piga Maria Mattsdr ifrån Narva Taura.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Mattsson Taura, Talollinen, s. 1730 Vesilahti,Narva, k. 1778 Vesilahti,Narva, ikä 48 v. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 17.3.1774 §126: bonde Matts Mattsson Taura ifrån Narva, hans afledne fader Matts Jacobsson.
Lempäälän ja Vesilahden käräjät 30.11.1778: afledne bonde Matts Taura, omyndiga barns förmyndare deras faderbroder bonde Johan Komunen ifrån Kurala. Moder Maria Henricsdotter.
. Vihitty 4.12.1757 Vesilahti.
   (ä) Maria Henricsdotter Rautiala, s. 1737 Vesilahti,Rautiala, k. 1795 Vesilahti Narva, ikä 58 v. Perukirja http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16681&pnum=46.
   (ii) Matts Jacobsson Pietilä Taura e. Komppa, Lampuoti, talollinen, s. Vesilahti,Hiirenoja. Narvan Pietilän lampuoti 1724-40, Narvan Tauran isäntä 1741-1757.

Narva Taura v. 1742 Matts bonde.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 18.3.1762 §23: Jöran Öyrä ifrån Ongemäki och Matts Taura ifrån Narva mot hvar andra...Matts Taura att Jöran Öyrä 4 åhr sedan trolofwat sig med Tauras dotter Kirstin.. Vihitty 26.12.1724 Tottijärvi,Tuhkuri.
   () Anna Gabrielsdotter Tuhkuri, s. 24.6.1706 Tottijärvi,Tuhkuri, k. 21.9.1776 Vesilahti Narva, ikä 70 v ja 2 kk.
   (äi) Henric Samuelsson Rautiala e. Eerola, Vesilahden Rautialan rusthollari 1729-47, s. noin 1690 Kangasala,Vatiala,Eerola, k. 1747 Vesilahti,Rautiala, ikä 57 v. Rautialassa 1729 alkaen, Vatialan Eerolassa 1720-1728.

Kangasalan käräjät 1741: veljekset Michel ja Henric Samuelsson...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27251393

Rautiala v. 1742 Henric bonde, Eric son.

Perunkirjoitus 28.11.1748: Perilliset leski Maria Nilsdr, tyttäret ensimmäisestä avioliitosta Valborg Ericsdotterin kanssa Lisa,Sophia och Valborg, poika toisesta avioliitosta Samuel ja tyttäret Maria, Anna ja Brita. Lisan puoliso torpare Jöran Jöransson ifrån Lahdenpohja. Muiden alaikäisten lasten edustajana fahrbroder medhielpare i Säxmäki socken hr Samuel Erenius. Mainitaan Henric Samuelssons syskon broder medhielpare Samuel Erenius, broder Michel Samuelsson, syster Valborg Samuelsdr Michels efterlämnnade änka Elin Jöransdr, Valborgs son Samuel Mattsson, Maria Nilsdotters andra man Joseph Thomasson. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3554&pnum=106

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 21.3.1757: Komu kronohemmans i Sakois by åboen bonde Jöran Mattsson til framledne rusthållarens Henric Samuelssons omyndiga barn hwilken Rautiala kronorusthåll i Vesilax socken innehafwer förmyndare adjucten wärdiga och wällärde hr Samuel Erenius, om Huhtaniitty äng. Vihitty 31.3.1736 Tottijärvi.
   (ää) Maria Nilsdotter Pajukanta, s. 27.8.1710 Tottijärvi,Naskali. Vesilahden käräjät 1748: Rautialan leski Maria Nilsdotter menossa toiseen avioon...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27193203.

Lapset:
Sara Samuelsdotter Taura , s. 15.6.1797 Vesilahti,Narva. Tauluun 51
Samuel Samuelsson Taura s. 18.5.1801 Vesilahti,Narva.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 51
4. Sara Samuelsdotter Taura, (Taulusta 50, äiti Anna Glasberg) s. 15.6.1797 Vesilahti,Narva, k. 18.3.1870 Vesilahti,Narva,Taura, ikä 72 v ja 9 kk.

Puoliso: Carl Carlsson Taura Talollinen, vävy, s. 12.4.1798, k. 2.1.1836 Vesilahti,Narva, ikä 37 v ja 8 kk.

Lapset:
Carl Carlsson Taura s. 21.9.1829 Vesilahti,Narva.
Christian Carlsson Taura s. 15.3.1834 Vesilahti,Narva.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 52
3. Michel Ericsson Glasberg, (Taulusta 49, äiti Caisa Klemola) Muurarimestari, s. 14.9.1773 Vesilahti,Toivola, kummit: nämdeman Michel Annala med des hru Anna Ericsdotter, Matts Michelsson Ärölä, sold Jöran Stålsten med sin hru Brita Andersdotter.

Puoliso: Vihitty 18.5.1796 Vesilahti,Toivola Helena Jacobsdotter Wackelberg s. 18.11.1774 Vesilahti,Vakkala.
Puolison vanhempia:
   (i) Jacob Johansson Wackelberg, Sotilas nro 48, s. 1740 Vesilahti. Pääkatselmus 1768, född i Vesilax. Palvelukseen reservistä 1763 katselmuksessa. Varamieheksi 30.3.1754. Vihitty 29.9.1766 Vesilahti,Ania.
   (ä) Brita Ericsdotter, s. 1744.

Lapset:
Helena Michelsdotter Glasberg s. 8.5.1803 Vesilahti,Toivola.
Adolf Michelsson Glasberg , s. 12.4.1808 Vesilahti,Toivola. Tauluun 53
Anna Caisa Michelsdotter Glasberg s. 3.10.1812 Vesilahti,Toivola.
Maria Michelsdotter Glasberg , s. 15.1.1815 Vesilahti,Toivola. Tauluun 54
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 53
4. Adolf Michelsson Glasberg, (Taulusta 52, isä Michel Glasberg) Mylläri, s. 12.4.1808 Vesilahti,Toivola.

Puoliso: Anna Stina Antintytär Myllypajukoski s. 31.3.1812 Tottijärvi.

Lapset:
Kalle Adolfinpoika Glasberg s. 10.10.1837 Akaa.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 54
4. Maria Michelsdotter Glasberg, (Taulusta 52, isä Michel Glasberg) s. 15.1.1815 Vesilahti,Toivola, k. 6.12.1881 Vesilahti, ikä 66 v ja 10 kk.

Puoliso: Salomon Johansson Nytorp Torppari, s. 2.3.1810 Tyrvää,Uusikylä,Orvola, k. 16.1.1889 Vesilahti, ikä 78 v ja 10 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Johansson Leppäkorpi e. Yli-Orvola, Itsellinen, Krääkkiön Leppäkorven torppari, s. 20.4.1777 Tyrvää,Uusikylä. Vihitty 14.10.1802 Vesilahti,Suonola.
   (ä) Valborg Michelsdotter Ahti, s. 1781 Vesilahti,Suonola.
   (ii) Johan Johansson Yli-Orvola, s. 1.5.1756 Tyrvää,Uusikylä.
   () Brita Mattsdotter Harsunkorpi, s. 15.10.1753 Tyrvää.
   (äi) Michel Michelsson Ahti, Ahdin isäntä 1766-89, s. 28.9.1731 Vesilahti,Suonola, k. 18.12.1814 Vesilahti,Suonola, ikä 83 v ja 2 kk. Vihitty 9.6.1761 Vesilahti,Pöyhölä.
   (ää) Sara Jacobsdotter Jutila, s. noin 1743 Vesilahti,Pöyhölä, k. 1800 Vesilahti, ikä 57 v.

Lapset:
Johanna Gustaava Salomonintytär , s. 27.7.1843 Vesilahti. Tauluun 55
Kustaa Adolf Salomoninpoika Nytorp , s. 30.12.1845 Vesilahti. Tauluun 56
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 55
5. Johanna Gustaava Salomonintytär, (Taulusta 54, äiti Maria Glasberg) s. 27.7.1843 Vesilahti, k. 7.1.1894 Vesilahti,Hiirenoja, ikä 50 v ja 5 kk.

Puoliso: Kaarle Kustaa Kaarlenpoika Mäkinen e. Koivula s. 4.2.1854 Vesilahti.
Puolison vanhempia:
   (i) Carl Adamsson, s. 21.7.1821 Vesilahti, k. 30.8.1857 Vesilahti,Palho, ikä 36 v ja 1 kk. Myös AnnaStinasson. Kuralan Nurkilla 1839 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=14258&pnum=257. Vihitty 8.12.1850 Vesilahti.
   (ä) Carolina Charlotta Henricsdotter Kilpala, s. 10.8.1831 Vesilahti,Kirkonkylä.
   (äi) Henric Mattsson Kilpala e. Katila, s. 1.1.1795 Lempäälä,Lahti, k. 29.7.1864 Vesilahti,Järvenranta,Liukko, ikä 69 v ja 6 kk.
   (ää) Anna Lisa Andersdotter Kilpala, s. 26.11.1799 Vanaja,Hattelmala, k. 5.4.1849 Vesilahti, ikä 49 v ja 4 kk.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 56
5. Kustaa Adolf Salomoninpoika Nytorp, (Taulusta 54, äiti Maria Glasberg) s. 30.12.1845 Vesilahti, k. 7.1.1926 Vesilahti,Palho,Nytorp, ikä 80 v ja 0 kk.

1. puoliso: Miina Kaisa Antintytär s. 17.9.1855 Karkku, k. 1.12.1879 Vesilahti, ikä 24 v ja 2 kk.

2. puoliso: Vihitty 27.10.1881 Lempäälä Matilda Fredrikintytär Mäenpää s. 23.7.1860 Lempäälä, k. 23.11.1951 Vesilahti,Palho,Nytorp, ikä 91 v ja 4 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Fredric Fredricsson Mäenpää, s. 24.7.1835 Lempäälä, k. 12.9.1912 Lempäälä,Lahti,Rauko, ikä 77 v ja 1 kk. Vihitty 8.7.1857 Lempäälä.
   (ä) Johanna Ericsdotter Iso-Rekola, s. 3.1.1834 Akaa,Nahkiala,Rekola, k. 6.11.1921 Lempäälä,Aimala,Mäenpää, ikä 87 v ja 10 kk. Muutti Vesilahteen 2.12.1844.
   (ii) Fredric Mattsson Kaakkolammi e. Alfving, Torppari Vesilahdella ja Lempäälässä, s. 12.6.1806 Tottijärvi,Pajulahti, k. 7.7.1870 Lempäälä, ikä 64 v ja 0 kk.
   () Maria Johansdotter Marttila, s. 8.9.1808 Vesilahti,Junnila, k. 31.10.1867 Lempäälä, ikä 59 v ja 1 kk.
   (äi) Eric Ericsson Iso-Rekola, Talollinen, vävy, s. 22.4.1804 Vesilahti,Narva,Leipola, k. 17.5.1834 Akaa,Nahkiala,Rekola, ikä 30 v ja 0 kk. Iso-Rekolan omistaja 1829-1834.

Lainhuuto Rekolaan http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=49329132 tai https://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=32357&pnum=46. Vihitty noin 2.10.1827 Akaa.
   (ää) Greta Ericsdotter Iso-Rekola, s. 2.2.1809 Akaa,Nahkiala, k. 26.12.1876 Akaa,Nahkiala,Hasia,Umpimaa, ikä 67 v ja 10 kk. Iso-Rekolan omistaja 1835. Hedvigintytär eli avioton. Tästä rippikirjasta alkaen Ericsdotter http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=11934&pnum=125.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 57
3. Eric Ericsson Fisk e. Glasberg, (Taulusta 49, äiti Caisa Klemola) s. 11.4.1777 Vesilahti,Toivola, kummit: Toivola Ärölä Matts Michelsson med sin hru Anna Marci och dito Ärölä son med sin hru Brita Simonis.

Puoliso: Vihitty 18.4.1801 Vesilahti,Toivola Caisa Mattsdotter Ängfeldt s. 26.6.1775 Vesilahti,Heinäsuo.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Johansson Ängfeldt e. Jussila, Sotilas Jussilassa, s. 1731 Vesilahti,Heinäsuo, k. 21.8.1814 Akaa,Hautaa,Jaarikka, ikä 83 v. Vesilahden käräjät 1786 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24482499 soldat Matts Ängfelt ifrån Heinutsuo...broder bonde Johan Johansson Jussila...

Vesilahden käräjät 1789 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24513071 Matts Ångfelt sextio ett år gammal och född i Heinutsuo by...

Perukirja 14.10.1814. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=81117173. Vihitty 6.2.1757 Vesilahti,Arpiainen.
   (ä) Lisa Jacobsdotter Arpiainen, s. 1737 Vesilahti,Arpiainen, k. 1802 Vesilahti,Heinäsuo, ikä 65 v.
   (ii) Johan Johansson Jussila, Jussilan isäntä 1722-1762, s. 1701 Vesilahti,Heinäsuo, k. 1789 Vesilahti, ikä 88 v. Heinutsuo Jussila v. 1742 Johan bonde, sold Gabriel Oinas.
   () Sophia, k. ennen 1746.
   (äi) Jacob Persson Arpiainen, Arpiaisen isäntä 1735-45, s. Vesilahti,Arpiainen, k. 1746 Vesilahti,Arpiainen.
   (ää) Valborg Thomasdotter, k. ennen 3.7.1762 Vesilahti,Arpiainen. Perunkirja 3.7.1762 Vesilahti Arpiainen: aflidne bondehustru Valborg Thomasdotter, varit twå gånger gift, med första man Jacob Pettersson söner Petter, Henric och Jacob, döttrar Anna och Lisa. Alla til sin laga år komma och döttrarna gifta- Med senare man Michel Henricsson ej haft några arfvingar. Son Jacob Jacobsson skall vistas svenska armen i Pommern. Förmyndare hans faderbroder Petter Pettersson Nisu ifrån Valkkis.

Lapset:
Anna Caisa Ericsdotter Fisk s. 11.3.1804 Vesilahti,Toivola.
Maria Ericsdotter Fisk , s. 12.2.1807 Vesilahti,Toivola. Tauluun 58
Lena Ericsdotter Fisk s. 27.12.1809 Vesilahti,Toivola, k. 1810 Vesilahti,Toivola, ikä 1 v.
Greta Ericsdotter Fisk s. 13.5.1811 Vesilahti,Toivola.
Sara Ericsdotter Fisk s. 6.1.1815 Vesilahti,Toivola.
Michel Ericsson Fisk , s. 9.10.1817 Vesilahti,Toivola. Tauluun 59
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 58
4. Maria Ericsdotter Fisk, (Taulusta 57, isä Eric Fisk) s. 12.2.1807 Vesilahti,Toivola.

Puoliso: Vihitty 15.2.1840 Vesilahti Elias Henricsson Arvela s. 6.3.1809 Vesilahti,Pöyhölä.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Henricsson Ala-Arvela e. Knaapi, Rusthollari, s. 11.9.1773 Vesilahti,Palho,Knaapi, k. 1831 Vesilahti,Pöyhölä, ikä 58 v. Vihitty 30.1.1797 Vesilahti.
   (ä) Anna Michelsdotter Ala-Arvela, s. 30.9.1781 Vesilahti,Pöyhölä.
   (ii) Henric Henricsson Knaapi, Talollinen, Pengonpohjan Intin isäntä, s. 4.1.1739 Tottijärvi,Palho, k. 8.7.1810 Ylöjärvi,Pengonpohja, ikä 71 v ja 6 kk. Käräjät 1782 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24453586: Henric Henricsson Knapi i Palho, omyndiga systrar Marias, Valborg och Caisas förmyndare moderbroder bonde Jöran Henricsson Knapi...fader Henric Josephsson och moder Anna Henricsdotter...broder Anders Henricsson... Vihitty 9.10.1768 Tottijärvi.
   () Valborg Ericsdotter Knuutila, s. 8.1.1745 Tottijärvi,Sorva, k. 5.12.1826 Ylöjärvi,Pengonpohja, ikä 81 v ja 10 kk.
   (äi) Michel Mårtensson Arvela, Rusthollari, s. 1747 Vesilahti,Pöyhölä, k. 1794 Vesilahti, ikä 47 v. Vihitty 9.6.1776 Vesilahti.
   (ää) Christina Josephsdotter Rautiala, s. 20.5.1750 Vesilahti,Rautiala, k. 4.1.1829 Vesilahti, ikä 78 v ja 7 kk. Vesilahden käräjät 1795 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24529637 Talo vävylle Henric Henricsson Knaapille.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 59
4. Michel Ericsson Fisk, (Taulusta 57, isä Eric Fisk) s. 9.10.1817 Vesilahti,Toivola.

Puoliso: Maria Adamsdotter Sievari Lampuodintytär, s. 25.4.1818 Vesilahti,Jokioinen,Jaanu.
Puolison vanhempia:
   (i) Adam Michelsson Sievari, Jokioisten Sievarin lampuoti, s. 28.5.1795 Vesilahti,Jokioinen,Sievari.
   (ä) Sara Mattsdotter Uotila, s. 9.6.1792 Vesilahti,Kirkonkylä.
   (ii) Michel Henricsson Färm e. Rassa, Sotilas, s. 6.8.1763 Vesilahti,Jokioinen.
   () Margareta Mattsdotter, s. 1757.
   (äi) Matts Jöransson Uotila, Yli-Uotilan isäntä 1773-98, s. 1749 Ruovesi, k. 1805 Vesilahti,Kirkonkylä, ikä 56 v. Vihitty 26.3.1772 Vesilahti.
   (ää) Sara Johansdotter Erkkilä, s. 24.5.1746 Vesilahti,Kaltsila, k. 1809 Vesilahti,Kirkonkylä, ikä 63 v.

Lapset:
Axel Reinhold Mikonpoika Savikko,Kallio e. Roukko , s. 11.9.1843 Vesilahti,Hiirenoja,Komppa. Tauluun 60
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 60
5. Axel Reinhold Mikonpoika Savikko,Kallio e. Roukko, (Taulusta 59, isä Michel Fisk) Torppari, s. 11.9.1843 Vesilahti,Hiirenoja,Komppa, k. 3.8.1911 Kalvola, ikä 67 v ja 10 kk. Pitivät Ali - Korhon torpaa Kalvolan Kuurilassa.

Puoliso: Erika Kallentytär Kokkila s. 3.4.1842 Akaa,Haanoja,Voutila, k. 10.2.1907 , ikä 64 v ja 10 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Carl Mattsson Kokkila e. Perttula, Talollinen, s. 8.1.1800 Kalvola,Taljala, k. 31.9.1863 Urjala,Annula, ikä 63 v. Omisti Perttulaa vuoteen 1831 , jolloin myi sen Niemen kartanoon . Omisti sittemmin Vähä-Kokkilaa Urjalan Järviöisissä, ja käytti sukunimeä Kokkila. Akaan Haanojan Voutilan isäntä 1842-1848. Vihitty 30.9.1828 Sääksmäki.
   (ä) Elisabet Heikintytär Porila, s. 18.7.1805 Sääksmäki,Maatiala, k. 16.10.1886 Urjala,Järviö, ikä 81 v ja 2 kk.
   (ii) Matts Johansson Perttula e. Hakola, Talollinen.Rusthollari, s. 15.9.1770 Hattula,Nihattula, k. 16.4.1837 Kalvola,Taljala, ikä 66 v ja 7 kk. Piti Hakolaa , mutta myi sen 1797 Mikko sedälleen ja tämän vävylle , sekä osti isoäitinsä veljeltä vääpeli David Steckelborgilta näiden kotitilan Perttulan ratsutilan Kalvoilan Taljalasta.

Lainhuuto Taljalan Perttulan puolikkaaseen. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26358942. Vihitty 2.11.1790 Hattula.
   () Margareta Henricsdotter Ventola, s. 5.10.1769 Hattula,Ventola, k. 26.4.1845 Kalvola, ikä 75 v ja 6 kk.
   (äi) Henric Henricsson Iso-Porila e. Iso-Nikkilä, Rusthollari, s. 22.12.1773 Sääksmäki,Tarttila,Iso-Nikkilä, k. 7.4.1847 Sääksmäki,Maatiala, ikä 73 v ja 3 kk. Vihitty 28.6.1796 Sääksmäki.
   (ää) Maria Isacsdotter Iso-Porila, s. 21.12.1778 Sääksmäki,Maatiala, k. 13.9.1851 Sääksmäki,Maatiala,Iso-Porila, ikä 72 v ja 8 kk.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 61
3. Sara Ericsdotter Glasberg, (Taulusta 49, äiti Caisa Klemola) s. 29.4.1780 Vesilahti,Toivola, kummit: Annala bonde Michel Michelsson ...

Puoliso: Vihitty 28.12.1804 Vesilahti,Toivola Benjamin Grönberg Sotilas, kopparslagare, s. 1779. Läser svenska. Ei lapsia.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 62
3. Herman Ericsson Lasberg, (Taulusta 49, äiti Caisa Klemola) Murmästerelärl. jägare, s. 6.4.1785 Vesilahti,Toivola.

Puoliso: Hedvig Henricsdotter Weslin s. 5.11.1789 Tottijärvi.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Mattsson Weslin, Seppä, s. 1.1.1764 Tottijärvi, k. 12.11.1836 Tottijärvi,Liljendahl, ikä 72 v ja 10 kk. Vihitty 10.6.1787 Tottijärvi.
   (ä) Maria Ericsdotter Pajukanta, s. 29.10.1767 Tottijärvi,Pajulahti, k. 29.10.1836 Tottijärvi,Liljendahl, ikä 69 v ja 0 kk.
   (ii) Matts Mattsson Weslin, Kengitysseppä, s. 22.6.1737 Tottijärvi,Kirstua, k. 25.7.1791 Tottijärvi,Liljendahl, ikä 54 v ja 1 kk. Vihitty 14.10.1762 Tottijärvi,Huhti.
   () Lisa Andersdotter Teisko, s. 7.4.1741 Tottijärvi,Teisko, k. 26.5.1812 Tottijärvi,Liljendahl, ikä 71 v ja 1 kk.
   (äi) Eric Ericsson Pajukanta, Pajukannan isäntä 1762-70, s. 15.9.1737 Tottijärvi,Pajulahti, k. 8.11.1801 Tottijärvi,Pajulahti, ikä 64 v ja 1 kk. Vihitty 1.11.1761 Tottijärvi.
   (ää) Caisa Ericsdotter Knuutila, s. 8.8.1738 Tottijärvi,Sorva, k. 10.8.1788 Tottijärvi,Pajulahti, ikä 50 v ja 0 kk.

Lapset:
Johan Hermansson Lasberg s. 4.3.1811 Tottijärvi.
Carolina Hermansdotter Lasberg s. 15.5.1817 Tottijärvi,Liljedahl.
Ester Hermansson Lasberg s. 14.11.1824 Tottijärvi.
Carolina Hermansdotter Lasberg s. 24.4.1827 Tottijärvi.
Emmanuel Hermansson Lasberg s. 20.5.1830 Tottijärvi,Liljedahl.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 63
2. Michel Jacobsson Hara e. Klemola Toikka, (Taulusta 1, isä Jacob Klemola) Haran isäntä 1798-1818, s. 9.9.1749 Vesilahti,Järvenranta.

Puoliso: Vihitty 21.10.1778 Vesilahti,Kaakila Maria Henricsdotter Toikka s. 20.10.1754 Vesilahti,Kaakila.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Jöransson Toikka, Kaakilan Toikan isäntä 1752-1773, k. 1774 Vesilahti,Kaakila. Kaakilan Rassalta.
   (ä) Maria Michelsdotter Toikka, s. noin 1730 Vesilahti,Kaakila, k. 1778 Vesilahti,Kaakila, ikä 48 v.
   (äi) Michel Thomasson Toikka, Toikan isäntä 1714-50, s. Vesilahti,Kaakila, k. 1752 Vesilahti,Kaakila. Kaakila Toikka v. 1742 Michel bonde, Thomas fahr, Henric Jöransson dreng.
   (ää) Maria Ericsdotter, s. 1705, k. jälkeen 1785 Vesilahti,Kaakila, ikä 80 v.

Lapset:
Carin Michelsdotter Hara s. 10.9.1779 Vesilahti,Kaakila, k. 1789 Vesilahti,Kaakila, ikä 10 v, kummit: Toicka bonde Henric Henricsson, des hru Christina Matthia, Clemola wärd: Maria Jacobi.
Abraham Michelsson Hara , s. 4.5.1794 Vesilahti,Kaakila,Toikka. Tauluun 64
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 64
3. Abraham Michelsson Hara, (Taulusta 63, isä Michel Hara) Haran isäntä 1819-1828, s. 4.5.1794 Vesilahti,Kaakila,Toikka, k. 1828 Vesilahti,Kaakila, ikä 34 v, kummit: bonde Michel Kockola, des dotter Anna och bonde Jöran Hovi samt Rankki värd: Lisa Johannis.

Puoliso: Lisa Mattsdotter Tarkka s. 22.12.1793 Vesilahti,Niemenpää.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Olofsson Tarkka, s. 24.1.1748 Kangasala,Ohtola, k. 1809 Vesilahti,Niemenpää, ikä 61 v. Vihitty 18.10.1778 Vesilahti.
   (ä) Chirstin Johansdotter Mäki-Kärki, s. 6.4.1755 Vesilahti,Hinsala, k. 1809 Vesilahti,Niemenpää, ikä 54 v.
   (ii) Olof Henricsson Tarkka, Talollinen Tarkalla 1756 alkaen, s. noin 1725, k. 1803 Vesilahti,Niemenpää, ikä 78 v. 1744-1753 Kangasalan Ohtolan Paukkilassa veljensä luona. Vihitty 26.12.1744 Pälkäne,Paino.
   () Anna Andersdotter Kelola, s. 7.8.1720 Pälkäne,Paino, k. ennen 28.12.1768 Vesilahti,Niemenpää, ikä 48 v ja 4 kk.
   (äi) Johan Johansson Mäki-Kärki e. Kärki, s. 1711 Vesilahti,Hinsala, k. 1788 Vesilahti,Hinsala, ikä 77 v. Vihitty 15.7.1744 Vesilahti.
   (ää) Anna Nilsdotter Outinen, s. 1717 Vesilahti,Ania, k. 1795 Vesilahti,Hinsala, ikä 78 v.

Lapset:
Caisa Lisa Abrahamsdotter Hara , s. 11.12.1814 Vesilahti,Kaakila. Tauluun 65
Anna Christina Abrahamsdotter Hara , s. 20.4.1818 Vesilahti,Kaakila. Tauluun 68
David Abrahamsson Hara s. 9.3.1821 Vesilahti,Kaakila.
Herman Abrahamsson Perä-Pietilä e. Hara , s. 2.3.1824 Vesilahti,Kaakila. Tauluun 70
Carolina Abrahamsdotter Hara , s. 24.9.1828 Vesilahti,Kaakila,Hara. Tauluun 72
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 65
4. Caisa Lisa Abrahamsdotter Hara, (Taulusta 64, isä Abraham Hara) s. 11.12.1814 Vesilahti,Kaakila, k. 13.4.1872 Vesilahti,Kahnala, ikä 57 v ja 4 kk.

Puoliso: Elias Eliasson Höyssä Talollinen, s. 15.5.1815 Vesilahti,Kahnala, k. 23.7.1868 Vesilahti,Kahnala, ikä 53 v ja 2 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Elias Ericsson Höyssä e. Harala, s. 10.2.1780 Hattula,Pelkola, k. 21.4.1844 Vesilahti,Kahnala, ikä 64 v ja 2 kk.
   (ä) Anna Thomasdotter Höyssä, s. 9.12.1790 Vesilahti,Kahnala, k. 26.2.1868 Vesilahti,Kahnala, ikä 77 v ja 2 kk.
   (ii) Erich Andersson Harala, Rusthollari, s. 15.3.1742 Hattula,Pelkola, k. 29.11.1801 Hattula,Pelkola, ikä 59 v ja 8 kk. Vihitty 8.6.1767 Hattula.
   () Elisabet Michelsdotter Kreivilä, s. 25.3.1749 Hattula,Leiniälä, k. 25.8.1827 Hattula,Pelkola, ikä 78 v ja 5 kk.
   (äi) Thomas Mattsson Höyssä e. Ryökäs, s. 7.12.1761 Lempäälä,Haurala, k. 5.12.1825 Vesilahti,Kahnala, ikä 63 v ja 11 kk.
   (ää) Lena Michelsdotter Ala-Mäkelä, s. 30.3.1773 Vesilahti,Kahnala, k. 3.12.1841 Vesilahti,Kahnala, ikä 68 v ja 8 kk.

Lapset:
Gustava Vilhelmina Eliasdotter Höyssä , s. 27.5.1842 Vesilahti,Kahnala. Tauluun 66
Erland Eliasson Höyssä , s. 13.11.1846 Vesilahti,Kahnala. Tauluun 67
Kustaa August Eliaksenpoika Höyssä s. 1.4.1852 Vesilahti,Kahnala.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 66
5. Gustava Vilhelmina Eliasdotter Höyssä, (Taulusta 65, äiti Caisa Hara) s. 27.5.1842 Vesilahti,Kahnala.

Puoliso: Henric Henricsson Ulanen e. Tanhunpää Hahkalan Ulasen isäntä, lautamies, s. 3.8.1826 Kangasala,Keso, k. 26.8.1901 Lempäälä,Hahkala, ikä 75 v ja 0 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Henricsson Tanhunpää, Torppari, s. 5.12.1783 Kangasala. Vihitty 8.2.1819 Kangasala,Keso.
   (ä) Maria Samuelsdotter Hakkari, s. 9.3.1782 Kangasala,Keso.
   (äi) Samuel Johansson Hakkari, s. 27.1.1753 Kangasala,Keso,Hakkari, k. 10.10.1810 Kangasala,Keso,Hakkari, ikä 57 v ja 8 kk. Vihitty 24.5.1779 Kangasala,Keso.
   (ää) Maria Ericsdotter Markkula, s. 26.6.1752 Kangasala,Keso, k. 17.5.1828 Kangasala,Keso,Hakkari, ikä 75 v ja 10 kk.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 67
5. Erland Eliasson Höyssä, (Taulusta 65, äiti Caisa Hara) s. 13.11.1846 Vesilahti,Kahnala.

Puoliso: Vihitty 10.6.1880 Vesilahti Mariana Wilhelmina Hermansdotter Luukkaala s. 17.2.1859 Vesilahti,Pöyhölä.
Puolison vanhempia:
   (i) Herman Henricsson Luukkaala, Talollinen, s. 29.6.1824 Vesilahti,Pöyhölä, k. 17.6.1908 Vesilahti,Pöyhölä, ikä 83 v ja 11 kk.
   (ä) Seraphia Samuelsdotter Mokka, s. 19.1.1824 Punkalaidun,Oriniemi, k. 16.3.1902 Vesilahti,Pöyhölä, ikä 78 v ja 1 kk.
   (ii) Henric Matinpoika Arvela e. Luukkaala, Talollinen, s. 7.4.1792 Vesilahti,Pöyhölä, k. 23.12.1848 Vesilahti,Pöyhölä, ikä 56 v ja 8 kk.
   () Lisa Michelsdotter Härkälä, s. 11.7.1790 Vesilahti,Niemi, k. 3.10.1854 Vesilahti,Pöyhölä, ikä 64 v ja 2 kk.
   (äi) Samuel Thomasson Mokka e. Iso-Kössi, Rusthollari, s. 28.1.1780 Oripää, k. 15.12.1869 Punkalaidun,Oriniemi, ikä 89 v ja 10 kk. Isäntänä 1829-1850. Vihitty 1814.
   (ää) Anna Elisabet Jacobsdotter Mokka, s. 6.7.1795 Akaa,Poutala, k. 12.4.1865 Punkalaidun,Oriniemi, ikä 69 v ja 9 kk.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 68
4. Anna Christina Abrahamsdotter Hara, (Taulusta 64, isä Abraham Hara) s. 20.4.1818 Vesilahti,Kaakila.

Puoliso: Vihitty 28.12.1848 Vesilahti,Kaakila Adam Abrahamsson Hoppu s. 14.12.1815 Vesilahti,Hinsala, k. 11.10.1867 Vesilahti,Hinsala, ikä 51 v ja 9 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Abraham Mattsson Hoppu, s. 14.8.1779 Vesilahti,Hinsala, k. 4.3.1824 Vesilahti,Hinsala, ikä 44 v ja 6 kk. Vihitty 18.2.1802 Vesilahti,Hinsala.
   (ä) Margareta Mattsdotter Kylä-Kärki, s. 3.1.1782 Vesilahti,Hinsala, k. 16.4.1853 Vesilahti,Hinsala, ikä 71 v ja 3 kk.
   (ii) Matts Jacobsson Hoppu, Hopun isäntä 1773-97, s. 6.9.1746 Vesilahti,Hinsala, k. 17.10.1823 Vesilahti,Hinsala, ikä 77 v ja 1 kk. Vihitty 4.10.1778 Vesilahti.
   () Anna Mattsdotter Ärölä, s. 4.12.1756 Vesilahti,Toivola, k. 15.5.1818 Vesilahti,Hinsala, ikä 61 v ja 5 kk.
   (äi) Matts Jacobsson Kylä-Kärki e. Kärki, Rusthollari, s. 12.10.1751 Vesilahti,Hinsala, k. 1803 Vesilahti,Hinsala, ikä 52 v. Vihitty 10.10.1779 Vesilahti,Hinsala.
   (ää) Valborg Carlsdotter Sorri, s. 25.12.1756 Vesilahti,Hinsala, k. 28.1.1826 Vesilahti,Hinsala, ikä 69 v ja 1 kk.

Lapset:
Anna Carolina Adamsdotter Hoppu , s. 10.3.1857 Vesilahti,Hinsala. Tauluun 69
Johanna Vilhelmina Adamsdotter Hoppu s. 15.12.1859 Vesilahti,Hinsala, k. 30.1.1868 Vesilahti,Hinsala, ikä 8 v ja 1 kk.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 69
5. Anna Carolina Adamsdotter Hoppu, (Taulusta 68, äiti Anna Hara) s. 10.3.1857 Vesilahti,Hinsala.

Puoliso: Vihitty 27.9.1878 Vesilahti,Mantere Johan Vilhelm Erlandsson Savinen Renki, itsellinen, s. 21.2.1856 Tampere.
Puolison vanhempia:
   (i) Erland Johansson Helander, Suutari Hinsalan Hopulla, s. 1.11.1831 Vesilahti, k. 12.6.1868 Vesilahti,Hinsala, ikä 36 v ja 7 kk.
   (ä) Maria Stina Ericsdotter, s. 22.11.1830.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 70
4. Herman Abrahamsson Perä-Pietilä e. Hara, (Taulusta 64, isä Abraham Hara) s. 2.3.1824 Vesilahti,Kaakila, k. 3.6.1877 Vesilahti,Mantere, ikä 53 v ja 3 kk.

Puoliso: Vihitty 4.8.1853 Vesilahti Carolina Mattsdotter Pietilä s. 24.8.1828 Vesilahti,Mantere, k. 22.4.1871 Vesilahti,Mantere, ikä 42 v ja 7 kk.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Matsson Pietilä, Talollinen, s. 15.1.1806 Vesilahti,Mantere, k. 15.3.1861 Vesilahti,Mantere, ikä 55 v ja 2 kk. Vihitty 21.6.1827 Lempäälä,Lempoinen.
   (ä) Maria Mattsdotter Mottinen, s. 1.1.1807 Lempäälä,Lempoinen.
   (ii) Matts Thomasson Perä-Pietilä, Talollinen, s. 26.1.1783 Vesilahti,Mantere.
   () Elisabet Johansdotter Mäki-Hovi, s. 6.6.1787 Vesilahti,Kirkonkylä, k. 1819 Vesilahti,Mantere, ikä 32 v.
   (äi) Matts Mattsson Mottinen, Mottisen isäntä 1802-1818, s. 1778 Lempäälä,Lempoinen, k. 1.1.1818 Lempäälä,Lempoinen, ikä 40 v. Perunkirja 14.3.1818 Lempoinen Mottinen: unga bonde enka Anna Mattsdotter, des afledne man Matts Mattsson, döttrar Maria och Lena, söner Adam och Johan Gustaf, förmyndare bonden Henric Thomasson Ilus. Vihitty 16.6.1805 Lempäälä,Kuivaspää.
   (ää) Anna Mattsdotter Heikkilä, s. 30.8.1782 Lempäälä,Kuivaspää, k. 9.6.1849 Lempäälä,Lempoinen, ikä 66 v ja 9 kk.

Lapset:
Erland Hermansson Perä-Pietilä , s. 9.7.1854 Vesilahti,Mantere. Tauluun 71
Axel Oscar Hermansson Perä-Pietilä s. 11.8.1856 Vesilahti,Mantere.
Johan August Hermansson Perä-Pietilä s. 19.6.1859 Vesilahti,Mantere.
Gustaf Hermansson Perä-Pietilä s. 22.1.1862 Vesilahti,Mantere.
Viktor Hermansson Perä-Pietilä s. 16.11.1864 Vesilahti,Mantere.
Agapetus Hermansson Perä-Pietilä s. 31.7.1867 Vesilahti,Mantere.
Gustaf Alexis Hermansson Perä-Pietilä s. 12.4.1871 Vesilahti,Mantere.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 71
5. Erland Hermansson Perä-Pietilä, (Taulusta 70, isä Herman Perä-Pietilä) s. 9.7.1854 Vesilahti,Mantere.

Puoliso: Maria Matilda Gustafsdotter Koivisto s. 3.4.1853 Kangasala,Koivisto.
Puolison vanhempia:
   (i) Gustaf Thomasson Koivisto, Talollinen, vävy, s. 22.3.1815 Kangasala,Koivisto, k. 28.5.1868 Kangasala,Koivisto, ikä 53 v ja 2 kk. Vihitty 15.5.1847 Akaa,Vuoltee.
   (ä) Ulrica Helena Henricsdotter Riippa, s. 13.4.1828 Akaa,Vuoltee,Riippa, k. 1.3.1856 Kangasala,Koivisto, ikä 27 v ja 10 kk.
   (ii) Thomas Johansson Koivisto, Talollinen, kuudennusmies, kirkonisäntä, s. 16.12.1788 Kangasala,Koivisto, k. 7.12.1867 Kangasala,Koivisto, ikä 78 v ja 11 kk. Vihitty 24.6.1813 Kangasala,Vihti.
   () Elisabeth Henricsdotter Heikkilä, s. 4.6.1792 Kangasala,Vihti, k. 2.1.1864 Kangasala,Koivisto, ikä 71 v ja 6 kk.
   (äi) Henric Mattsson Riippa e. Veräväinen, Vävy, talollinen Vuolteen Riipalla, s. 31.10.1791 Pälkäne,Luikala,Lulli, k. 31.12.1833 Akaa,Vuoltee,Riippa, ikä 42 v ja 2 kk. Riipan isäntä 1830-1833.
Urjalan ja Akaan käräjät 24.9.1827. Talollinen Henric Mattsson Veräväinen Pälkäneen Luikalasta ostanut Akaan Vuolteen Riipan Matts Johansson Riipalta hintaan 1650 ruplaa hopeassa eller 3333 riksdaler. Matts Johansson jää taloon syytingille. Talollinen Henric Mattsson Markkula Taipaleen kylästä valittanut kaupasta edellisillä käräjillä. Myönnetään kolmas lainhuuto Henric Mattsson Veräväiselle. https://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=32357&pnum=40

Henric Mattsson Veräväisen ensimmäinen pso on Helena Nilsdotter Riippa, Henric Mattsson Markkulan pso on Elisabet Nilsdotter Riippa ja myyjä Matts Johansson Riipan puoliso on Ulrica Nilsdotter Riippa samalla on myyjä on Henric Mattsson Veräväisen äidin Helena Johansdotterin veli eli Henric Mattssonin eno. Riippa periytyy sitten Henric Mattsson Veräväisen eli Riipan toisen vaimon Maria Elisabet Mattsdotter Uotilan toisen miehen Johan Mattsson Ali-Nikkilän eli Riipan tyttärelle Maria Vilhelmiina Johansdotter Riipalle ja jälkeläisilleen.
   (ää) Maria Elisabet Mattsdotter Uotila, s. 1.1.1805 Urjala,Urjalankylä, k. 27.12.1845 Akaa,Vuoltee,Riippa, ikä 40 v ja 11 kk. Riipan isäntä 1835.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 72
4. Carolina Abrahamsdotter Hara, (Taulusta 64, isä Abraham Hara) s. 24.9.1828 Vesilahti,Kaakila,Hara.

Puoliso: Abraham Mattsson Hara e. Orimus Haran isäntä 1863-1882, s. 3.8.1817 Lempäälä,Haurala,Orimus.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Mattsson Orimus, s. 5.12.1784 Hauho,Miehoila,Arvela, k. 4.3.1843 Lempäälä,Haurala, ikä 58 v ja 2 kk. Vihitty 25.3.1806 Lempäälä,Haurala.
   (ä) Anna Maria Mattsdotter Orimus, s. 25.8.1786 Lempäälä,Haurala.
   (ii) Matts Johansson Orimus e. Arvela, s. 16.2.1760 Hauho,Ilmoila. Vihitty 30.12.1787 Hauho,Miehoila.
   () Greta Lisa Mårtensdotter Puuppo, s. 11.9.1757 Hauho,Vitsiälä, k. 15.2.1832 Lempäälä,Haurala, ikä 74 v ja 5 kk.
   (äi) Matts Mattsson Nettenberg e. Orimus, Jahtivouti, talollinen, s. 11.7.1760 Lempäälä,Haurala, k. 23.12.1816 Lempäälä,Haurala, ikä 56 v ja 5 kk. Vihitty 27.12.1782 Lempäälä,Haurala.
   (ää) Valborg Ericsdotter Lukkarla, s. 3.1.1755 Sääksmäki,Huittula, k. 13.9.1811 Lempäälä, ikä 56 v ja 8 kk.

Lapset:
Matilda Abrahamsdotter Hara , s. 28.2.1860 Vesilahti,Kaakila. Tauluun 73
Amanda Abrahamsdotter Hara , s. 20.6.1863 Vesilahti,Kaakila. Tauluun 74
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 73
5. Matilda Abrahamsdotter Hara, (Taulusta 72, äiti Carolina Hara) s. 28.2.1860 Vesilahti,Kaakila.

Puoliso: Johan Gustaf Henricsson Riippa Talollinen, s. 12.9.1856 Akaa,Vuoltee,Riippa. Vuolteen Riipan isäntä 1875-1911.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Thomasson Riippa e. Koivisto, Talollinen, s. 29.1.1836 Kangasala,Koivisto. Vuolteen Riipan isäntä 1854-1867. Vihitty 1.7.1854 Akaa,Vuoltee.
   (ä) Maria Vilhelmina Johansdotter Riippa, s. 4.1.1837 Akaa,Vuoltee,Riippa, k. 7.12.1879 Akaa, ikä 42 v ja 11 kk. Vuolteen Riipan isäntä 1867.
   (ii) Thomas Johansson Koivisto, Talollinen, kuudennusmies, kirkonisäntä, s. 16.12.1788 Kangasala,Koivisto, k. 7.12.1867 Kangasala,Koivisto, ikä 78 v ja 11 kk. Vihitty 24.6.1813 Kangasala,Vihti.
   () Elisabeth Henricsdotter Heikkilä, s. 4.6.1792 Kangasala,Vihti, k. 2.1.1864 Kangasala,Koivisto, ikä 71 v ja 6 kk.
   (äi) Johan Mattsson Riippa, Talollinen, vävy Vuolteen Riipalla, s. 26.10.1806 Sääksmäki,Tarttila,Ali-Nikkilä, k. 18.3.1853 Akaa,Vuoltee, ikä 46 v ja 4 kk. Riipan isäntä 1836-1852. Vihitty 16.7.1835 Akaa,Vuoltee.
   (ää) Maria Elisabet Mattsdotter Uotila, s. 1.1.1805 Urjala,Urjalankylä, k. 27.12.1845 Akaa,Vuoltee,Riippa, ikä 40 v ja 11 kk. Riipan isäntä 1835.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 74
5. Amanda Abrahamsdotter Hara, (Taulusta 72, äiti Carolina Hara) s. 20.6.1863 Vesilahti,Kaakila, k. 16.1.1910 Vesilahti,Kaakila, ikä 46 v ja 6 kk.

Puoliso: Carl Constantin Konstantininpoika Hara e. Toikka Haran isäntä 1883-1910, s. 15.5.1857 Vesilahti,Kaakila.
Puolison vanhempia:
   (i) Konstantin Henricsson Toikka, Toikan isäntä 1862-1865, s. 10.10.1830 Vesilahti,Kaakila, k. 1.1.1866 Vesilahti,Kaakila, ikä 35 v ja 2 kk.
   (ä) Eva Caisa Ottosdotter Lohjelm, s. 9.9.1835 Vesilahti.
   (ii) Henric Mattsson Toikka e. Kylä-Kärki, Toikan isäntä 1828-1836, s. 12.4.1795 Vesilahti,Hinsala, k. 16.4.1836 Vesilahti,Kaakila, ikä 41 v ja 0 kk.
   () Ulrica Carolina Elisabeth Rosling, s. 18.12.1797 Tottijärvi, k. 4.5.1867 Vesilahti,Kaakila, ikä 69 v ja 4 kk.
   (äi) Otto Erik Lohjelm, Torppari, talollinen, s. 8.12.1807 Vesilahti, k. 21.1.1868 Vesilahti,Kaakila, ikä 60 v ja 1 kk. Otto Erik jäi torppariksi Oravanlinnaan ja vihittiin 14.4.1831 Eeva Mikontyttären (s.10.1.1812) kanssa, jonka äiti Liisa Henrikintytär oli Kaakilan Kokkolasta ja hänen isoisänsä Toikan isäntä ainakin kolmannessa polvessa. Perinnön kautta Otto Erik sai sittemmin Kokkolan verotilan Kaakilan kylästä. Otto Erikistä on maininta, että hän on saanut 1850 luvulla palkintona napinlävessä kannettavan hopeamitalin (missä ei tiedossa). Vihitty 14.4.1831 Vesilahti.
   (ää) Eva Michelsdotter Kokkola, s. 10.1.1812 Vesilahti,Kaakila, k. 7.7.1896 Vesilahti,Kaakila, ikä 84 v ja 5 kk.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

| Alku | Henkilöluettelo sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Ä

Anders, s. 1781 ... (132551)14
Anna, s. 18.9.1786 Vesilahti,Jokioinen ... (59114)40
Anna, s. 1709 ... (120261)3
Anna Carolina, s. 10.8.1844 Punkalaidun ... (328952)41
Anna Lisa, s. 13.11.1811 Tyrvää ... (337804)42
Brita ... (2083)1
Brita, s. 1744 ... (308117)52
Carl, s. 21.7.1821 Vesilahti ... (73279)55
Elisabet, s. 1675 ... (225656)9
Ester ... (132327)15
Eva Stina, s. 7.10.1827 Lempäälä,Herrala,Kartano ... (133942)16, 17
Fredric, s. 29.5.1776 Lempäälä,Lempoinen ... (337617)36
Gustaf, s. 3.3.1766 Sääksmäki,Lotila ... (80428)38
Hedvig Elisabet, s. 27.7.1823 Kangasala,Lihasula,Seppälä ... (11471)7
Johan, s. 10.6.1707 Pälkäne,Myttäälä ... (4103)27
Johan, s. 21.12.1751 Lempäälä,Aimala,Hasso ... (135061)17
Johanna ... (132328)15
Johanna Gustaava, s. 27.7.1843 Vesilahti ... (82660)54, 55
Lena, s. 1780 Urjala ... (360869)43
Lisa, s. 1773 Sääksmäki,Lahinen ... (26709)11
Lisa, s. 8.4.1787 Lempäälä ... (50955)35
Lisa, s. 1777 Kalvola ... (53543)13
Lisa, s. 18.10.1827 Lempäälä,Miemola,Harviainen ... (302463)34
Lisa, s. 1782 Tammela ... (328941)25
Margareta, s. 4.6.1776 Akaa,Kurisjärvi ... (2778)18
Margareta, s. 28.4.1806 Vesilahti,Mustinen,Kukko ... (132207)14
Margareta, s. 1757 ... (299624)59
Maria, s. 2.2.1773 Pirkkala,Tanila,Toosi ... (1154)36
Maria, s. 18.2.1715 Sääksmäki,Sillantaka ... (37066)9
Maria, s. 1.8.1785 Vesilahti ... (132540)25
Maria, s. 10.2.1760 Akaa,Kylmäkoski ... (135062)17
Maria, s. 1705 ... (271370)63
Maria, s. 20.7.1753 Suoniemi,Sarkola,Keso ... (336318)40
Maria Stina, s. 22.11.1830 ... (337847)69
Miina Kaisa, s. 17.9.1855 Karkku ... (156726)56
N.N., s. 18.1.1839 Vesilahti,Korpiniemi ... (211618)40
N.N. ... (237004)40
N.N. ... (237790)12
N.N. ... (238344)38
N.N. ... (328943)40
N.N. ... (351496)37
N.N. ... (360854)42
Olof ... (37067)9
Sophia ... (250764)8, 57
Valborg, s. 1763 Sääksmäki,Ikkala ... (80429)38
Valborg ... (250623)8, 57
Valborg ... (346901)3
Valpuri, s. 23.4.1839 Punkalaidun ... (160108)20
A Sukunimi -hakemisto
Ahti Helena, s. 6.5.1790 Vesilahti ... (82698)48
Ahti Michel, s. 28.9.1731 Vesilahti,Suonola ... (57764)54
Ahti Valborg, s. 1781 Vesilahti,Suonola ... (336460)54
Ala-Arvela Anna, s. 30.9.1781 Vesilahti,Pöyhölä ... (33591)58
Ala-Mäkelä Lena, s. 30.3.1773 Vesilahti,Kahnala ... (130537)65
Alanen Lena, s. 8.3.1784 Vesilahti,Arpiainen ... (129839)23, 31
Alanen Lena, s. 29.7.1805 Vesilahti,Arpiainen ... (129890)23
Alanen Maria, s. 13.7.1757 Vesilahti,Arpiainen ... (239242)23
Alanen Maria Lisa, s. 9.3.1804 Vesilahti,Arpiainen ... (77546)31
Ala-Pispa Abraham, s. 23.2.1791 Mouhijärvi,Yliskallo ... (264476)43
Alfving Fredric, s. 12.6.1806 Tottijärvi,Pajulahti ... (156718)56
Ali-Uotila Carolina, s. 19.12.1847 Hattula,Ihalempi ... (273569)31
Ali-Uotila Henric, s. 23.3.1808 Hattula,Ihalempi ... (77522)31
Ali-Öyrä Caisa, s. 26.10.1736 Vesilahti ... (82132)28
Annala Johan Gustaf, s. 7.2.1831 Lempäälä,Ruhola ... (125820)30
Annala Lisa, s. 16.9.1769 Lempäälä,Ruhola ... (121132)30
Annala Matts, s. 13.8.1801 Lempäälä,Ruhola ... (121139)30
Anttila Anders, s. 5.10.1783 Punkalaidun,Talala ... (360868)43
Anttila Greta Lisa, s. 18.2.1818 Humppila,Anttila ... (360866)43
Anttila Johan, s. 18.3.1821 Urjala,Kehro ... (161828)43
Anttila Lisa, s. 6.11.1711 Pälkäne,Äimälä ... (4332)27
Anttila Valborg, s. 26.3.1763 Vesilahti,Kurala,Anttila ... (582)37
Anttila Valborg, s. 1726 Pirkkala,Sikoinen ... (11348)22
Arpiainen Jacob, s. Vesilahti,Arpiainen ... (250622)8, 57
Arpiainen Lisa, s. 1737 Vesilahti,Arpiainen ... (298487)8, 57
Arvela Elias, s. 6.3.1809 Vesilahti,Pöyhölä ... (82870)58
Arvela Matts, s. 16.2.1760 Hauho,Ilmoila ... (184728)72
Arvela Michel, s. 1747 Vesilahti,Pöyhölä ... (33469)58
B Sukunimi -hakemisto
Backman Lovisa, s. 23.3.1795 Hattula,Vesunta ... (10091)43
Björkman Maria, s. 21.7.1743 Sääksmäki,Vedentaka ... (28081)16
Bock Cirstin, s. 15.1.1740 Akaa,Varrasniemi,Mustila ... (50953)35
C Sukunimi -hakemisto
Campfelt Brita, s. 1.10.1756 Urjala,Kamppari ... (47384)18
Carlsdotter Helena, s. 14.9.1757 Kangasala,Suomela ... (337619)36
Carsten Margareta Elisabeth, s. 22.5.1741 Pälkäne,Ruotsila ... (1258)27
Carsten Petter Georg, s. 1708 Pälkäne,Ruotsila ... (1260)27
D Sukunimi -hakemisto
Dahl Petter, s. 16.6.1748 Orivesi,Onnistaipale,Heikkilä ... (58163)24, 26
Dygd Carl, s. 10.8.1845 Akaa,Kylmäkoski ... (176632)16
Dygd Hartvig, s. 11.7.1800 Sääksmäki,Liuttula ... (49187)16
Dygd Jeremias, s. 15.12.1836 Akaa,Hautaa ... (105033)16, 20
E Sukunimi -hakemisto
Eerola Henric, s. 1690 Kangasala,Vatiala,Eerola ... (22755)50
Elg Henric, s. 13.10.1774 Akaa,Sotkia ... (2777)18
Elg Ulrika Maria, s. 5.11.1797 Akaa,Kurisjärvi ... (32456)18
Erkkilä Sara, s. 24.5.1746 Vesilahti,Kaltsila ... (22565)59
Eskola Hedvig, s. 19.2.1781 Pälkäne,Salmentaka ... (20716)7
F Sukunimi -hakemisto
Finberg Lisa, s. 30.6.1756 Vesilahti,Suomela ... (79217)14
Fisk Anna Caisa, s. 11.3.1804 Vesilahti,Toivola ... (308101)57
Fisk Greta, s. 13.5.1811 Vesilahti,Toivola ... (308105)57
Fisk Lena, s. 27.12.1809 Vesilahti,Toivola ... (308104)57
Fisk Maria, s. 12.2.1807 Vesilahti,Toivola ... (250586)57, 58
Fisk Michel, s. 9.10.1817 Vesilahti,Toivola ... (27451)57, 59
Fisk Sara, s. 6.1.1815 Vesilahti,Toivola ... (308106)57
G Sukunimi -hakemisto
Glasberg Adolf, s. 12.4.1808 Vesilahti,Toivola ... (69217)52, 53
Glasberg Anna, s. 2.12.1769 Vesilahti,Järvenranta ... (250925)49, 50
Glasberg Anna Caisa, s. 3.10.1812 Vesilahti,Toivola ... (176358)52
Glasberg Eric, s. 23.3.1741 Vesilahti ... (250924)49
Glasberg Eric, s. 11.4.1777 Vesilahti,Toivola ... (308099)49, 57
Glasberg Helena, s. 8.5.1803 Vesilahti,Toivola ... (308107)52
Glasberg Kalle, s. 10.10.1837 Akaa ... (69219)53
Glasberg Maria, s. 15.1.1815 Vesilahti,Toivola ... (156728)52, 54
Glasberg Michel, s. 14.9.1773 Vesilahti,Toivola ... (168346)49, 52
Glasberg Sara, s. 29.4.1780 Vesilahti,Toivola ... (308100)49, 61
Grönberg Benjamin, s. 1779 ... (308102)61
H Sukunimi -hakemisto
Hakkari Maria, s. 9.3.1782 Kangasala,Keso ... (356212)66
Hakkari Samuel, s. 27.1.1753 Kangasala,Keso,Hakkari ... (311969)66
Hakola Matts, s. 15.9.1770 Hattula,Nihattula ... (2279)60
Hara Abraham, s. 4.5.1794 Vesilahti,Kaakila,Toikka ... (23119)63, 64
Hara Amanda, s. 20.6.1863 Vesilahti,Kaakila ... (344767)72, 74
Hara Anna Christina, s. 20.4.1818 Vesilahti,Kaakila ... (23122)64, 68
Hara Caisa Lisa, s. 11.12.1814 Vesilahti,Kaakila ... (23124)64, 65
Hara Carin, s. 10.9.1779 Vesilahti,Kaakila ... (299016)63
Hara Carolina, s. 24.9.1828 Vesilahti,Kaakila,Hara ... (23118)64, 72
Hara David, s. 9.3.1821 Vesilahti,Kaakila ... (130503)64
Hara Herman, s. 2.3.1824 Vesilahti,Kaakila ... (23120)64, 70
Hara Matilda, s. 28.2.1860 Vesilahti,Kaakila ... (16336)72, 73
Harala Elias, s. 10.2.1780 Hattula,Pelkola ... (130535)65
Harala Erich, s. 15.3.1742 Hattula,Pelkola ... (12317)65
Harsunkorpi Brita, s. 15.10.1753 Tyrvää ... (336462)54
Hartikka David, s. 20.5.1860 Iitti ... (12744)47
Harviainen Maria, s. 24.1.1799 Lempäälä,Miemola,Harviala ... (302465)34
Harviainen Matts, s. 10.3.1755 Lempäälä,Lempoinen ... (22848)34
Haukka Eric, s. 30.4.1746 Pirkkala,Penttilä ... (23128)39
Heikkilä Anna, s. 30.8.1782 Lempäälä,Kuivaspää ... (121420)70
Heikkilä Caisa, s. 18.3.1759 Lempäälä,Suojala ... (173078)34
Heikkilä Elisabeth, s. 4.6.1792 Kangasala,Vihti ... (15052)71, 73
Heikkilä Margareta, s. 26.6.1780 Hämeenkyrö ... (341708)29
Helala Anna, s. 12.12.1788 Hämeenkyrö,Kalkunmäki ... (362446)29
Helala Anna Lovisa, s. 30.11.1811 Hämeenkyrö,Kalkunmäki ... (273588)29
Helander Erland, s. 1.11.1831 Vesilahti ... (337846)69
Hoppu Abraham, s. 14.8.1779 Vesilahti,Hinsala ... (58636)68
Hoppu Adam, s. 14.12.1815 Vesilahti,Hinsala ... (82565)68
Hoppu Anna Carolina, s. 10.3.1857 Vesilahti,Hinsala ... (308423)68, 69
Hoppu Jacob, s. 1749 Vesilahti,Hinsala,Hoppu ... (8081)24, 26
Hoppu Johanna Vilhelmina, s. 15.12.1859 Vesilahti,Hinsala ... (308424)68
Hoppu Matts, s. 6.9.1746 Vesilahti,Hinsala ... (20538)68
Horkko Lisa, s. 19.3.1780 Kiikka,Kiimajärvi ... (136036)46
Huikkola Maria, s. 3.7.1767 Kangasala,Huikkola ... (174680)21
Hukari Maria, s. 30.3.1800 Vesilahti,Sakoinen ... (223085)28
Hukari Maria, s. 20.11.1742 Vesilahti,Sakoinen ... (251090)28
Hukari Matts, s. 23.9.1762 Vesilahti,Sakoinen ... (47184)28
Huti Eva, s. 19.3.1748 Kalvola,Sauvala ... (20194)6
Hutko Jacob, s. 1703 Urjala,Kehro ... (2082)1
Hylli Simon, s. 28.10.1778 Messukylä ... (362445)29
Håkan Maria, s. 18.8.1801 Sääksmäki,Lotila ... (80807)38
Härkälä Lisa, s. 11.7.1790 Vesilahti,Niemi ... (77125)67
Hölli Lisa, s. 17.9.1773 Vesilahti,Vännilä ... (298435)28
Hölli Matts, s. 1736 Vesilahti,Vännilä ... (82139)28
Höyssä Anna, s. 9.12.1790 Vesilahti,Kahnala ... (130536)65
Höyssä Elias, s. 15.5.1815 Vesilahti,Kahnala ... (23125)65
Höyssä Erland, s. 13.11.1846 Vesilahti,Kahnala ... (250746)65, 67
Höyssä Gustava Vilhelmina, s. 27.5.1842 Vesilahti,Kahnala ... (316017)65, 66
Höyssä Kustaa August, s. 1.4.1852 Vesilahti,Kahnala ... (350796)65
I Sukunimi -hakemisto
Iloinen Carolina Vilhelmina, s. 10.8.1824 Vesilahti,Iloinen ... (2069)45
Iloinen Johan, s. 24.12.1795 Vesilahti,Iloinen ... (129982)45
Iloinen Johan, s. 27.4.1756 Vesilahti,Suomela ... (129987)45
Iso-Kössi Samuel, s. 28.1.1780 Oripää ... (32306)46, 67
Iso-Nikkilä Henric, s. 22.12.1773 Sääksmäki,Tarttila,Iso-Nikkilä ... (4123)60
Iso-Porila Maria, s. 21.12.1778 Sääksmäki,Maatiala ... (4120)60
Iso-Rekola Eric, s. 22.4.1804 Vesilahti,Narva,Leipola ... (392)37, 56
Iso-Rekola Greta, s. 2.2.1809 Akaa,Nahkiala ... (393)37, 56
Iso-Rekola Hedvig, s. 12.4.1783 Akaa,Nahkiala,Rekola ... (412)37
Iso-Rekola Johanna, s. 3.1.1834 Akaa,Nahkiala,Rekola ... (395)56
Isotalo Margareta, s. 1698 Pirkkala,Toppari ... (251523)22
J Sukunimi -hakemisto
Jockman Lisa, s. 22.9.1767 Vesilahti,Suomela ... (328944)40
Jokihaavisto Lisa, s. 21.3.1795 Akaa,Jokihaavisto ... (46004)18
Jussila Johan, s. 1701 Vesilahti,Heinäsuo ... (250763)8, 57
Jussila Matts, s. 1731 Vesilahti,Heinäsuo ... (281385)8, 57
Jutila Eva, s. 17.6.1805 Vesilahti,Järvenranta ... (82600)5
Jutila Matts, s. 12.7.1763 Vesilahti,Järvenranta ... (59103)5
Jutila Sara, s. 1743 Vesilahti,Pöyhölä ... (250551)54
K Sukunimi -hakemisto
Kaipila Helena, s. 8.8.1785 Pirkkala ... (23384)39
Kaipila Maria, s. 20.2.1747 Pirkkala,Naistenmatka,Ollila ... (23129)39
Kallbäck Anders, s. 15.10.1787 Vesilahti ... (46029)18
Kandelin Johan ... (21657)18
Kant Matts, s. 1784 Hämeenlinna,Parola ... (16554)13
Karhu Matts, s. 21.2.1751 Kalvola,Iittala ... (23031)11
Karo Gustaf, s. 24.12.1764 Akaa,Haudanniemi ... (121054)34
Katajisto Henric, s. 20.7.1829 Akaa,Nahkiala,Rekola ... (126)37
Katila Henric, s. 1.1.1795 Lempäälä,Lahti ... (48043)55
Kauko Anna, s. 1699 Vesilahti,Ojoinen ... (271145)22
Kauppila Adam, s. 11.4.1836 Vesilahti,Kurala ... (235197)26
Kauppila Beata, s. 3.10.1771 Sääksmäki,Muti ... (58035)6
Kauppila Carl, s. 2.3.1821 Vesilahti,Kurala ... (235185)24
Kauppila Eeva Kaisa, s. 9.11.1820 Vesilahti,Kurala ... (82661)44
Kauppila Johan, s. 26.5.1796 Vesilahti,Kurala ... (58183)44
Kelola Anna, s. 7.8.1720 Pälkäne,Paino ... (16052)64
Kilpala Anna Lisa, s. 26.11.1799 Vanaja,Hattelmala ... (83025)55
Kilpala Carolina Charlotta, s. 10.8.1831 Vesilahti,Kirkonkylä ... (83029)55
Klemola Anna, s. 1.10.1787 Vesilahti,Järvenranta ... (59151)2
Klemola Anna, s. 1705 Vesilahti,Järvenranta ... (70476)4
Klemola Caisa, s. 1745 Vesilahti,Järvenranta ... (299393)1, 49
Klemola Carin, s. 1.6.1761 Vesilahti,Järvenranta ... (7252)2, 3
Klemola Carl Constantin, s. 5.8.1845 Vesilahti,Järvenranta,Lemola ... (2081)6, 7
Klemola David, s. 1801 Vesilahti,Järvenranta ... (299315)4
Klemola Eric, s. 3.2.1783 Vesilahti,Järvenranta,Lemola ... (2077)2
Klemola Gustaf, s. 5.2.1829 Vesilahti,Järvenranta ... (82614)6
Klemola Gustav, s. 30.7.1797 Vesilahti,Järvenranta,Lemola ... (2079)4, 6
Klemola Maria, s. 20.5.1743 Vesilahti,Järvenranta ... (1520)1, 2
Klemola Matts, s. 18.2.1777 Vesilahti,Järvenranta ... (7250)2, 22
Klemola Michel, s. 22.8.1770 Vesilahti,Järvenranta ... (59125)2, 8
Klemola Michel, s. 1.10.1793 Vesilahti,Järvenranta ... (59157)4, 5
Klemola Simon, s. 29.10.1768 Vesilahti,Järvenranta ... (59119)2
Klemola Thomas, s. 1729 ... (1519)2
Klemola Thomas, s. 7.12.1764 Vesilahti,Järvenranta,Lemola ... (2076)2, 4
Klemola Toikka Michel, s. 9.9.1749 Vesilahti,Järvenranta ... (250629)1, 63
Klemola Valborg, s. 4.9.1773 Vesilahti,Järvenranta ... (7248)2, 9
Knaapi Henric, s. 4.1.1739 Tottijärvi,Palho ... (58252)58
Knaapi Henric, s. 11.9.1773 Vesilahti,Palho,Knaapi ... (58573)58
Knuutila Adam, s. 18.4.1845 Vesilahti,Kurala ... (125814)28, 32
Knuutila Caisa, s. 8.8.1738 Tottijärvi,Sorva ... (58780)62
Knuutila Carl Gustaf, s. 3.3.1835 Vesilahti,Kurala ... (273567)28
Knuutila Efraim, s. 10.4.1832 Vesilahti,Kurala ... (82684)28, 29
Knuutila Herman, s. 22.2.1841 Vesilahti,Kurala ... (273568)28, 31
Knuutila Johanna, s. 5.10.1837 Vesilahti,Kurala ... (132284)28, 30
Knuutila Valborg, s. 8.1.1745 Tottijärvi,Sorva ... (58253)58
Koivisto Beata, s. 4.4.1801 Sääksmäki,Lahinen,Koivisto ... (3421)11
Koivisto Eric, s. 13.8.1776 Sääksmäki,Voipaala,Jokisilta ... (26708)11
Koivisto Gustaf, s. 15.9.1828 Sääksmäki,Lahinen ... (3428)11
Koivisto Gustaf, s. 22.3.1815 Kangasala,Koivisto ... (9493)71
Koivisto Henric, s. 29.1.1836 Kangasala,Koivisto ... (9494)73
Koivisto Johan, s. 29.1.1779 Akaa,Varrasniemi ... (50954)35
Koivisto Maria Matilda, s. 3.4.1853 Kangasala,Koivisto ... (332519)71
Koivisto Matts, s. 29.9.1788 Kalvola,Iittala ... (3424)11
Koivisto Thomas, s. 16.12.1788 Kangasala,Koivisto ... (15051)71, 73
Koivula Kaarle Kustaa, s. 4.2.1854 Vesilahti ... (334277)55
Kokki Anders, s. 30.10.1765 Lempäälä,Jokipohja ... (121137)30
Kokkila Erika, s. 3.4.1842 Akaa,Haanoja,Voutila ... (27444)60
Kokkola Carl, s. 23.11.1762 Pälkäne,Laitikkala ... (143721)21
Kokkola Eva, s. 10.1.1812 Vesilahti,Kaakila ... (101547)74
Komonen Eric, s. 28.3.1764 Vesilahti,Kurala ... (58087)32
Komppa Anders, s. 1724 Vesilahti,Hiirenoja ... (11347)22
Komppa Carolina, s. 2.7.1842 Vesilahti,Hiirenoja ... (235196)23, 26
Komppa Gustaf, s. 7.4.1805 Vesilahti,Hiirenoja ... (299476)22
Komppa Helena, s. 20.9.1831 Vesilahti,Hiirenoja ... (235184)23, 24
Komppa Johan Christian, s. 7.9.1829 Vesilahti,Hiirenoja ... (129891)23
Komppa Johanna, s. 25.4.1839 Vesilahti,Hiirenoja ... (235194)23, 25
Komppa Matts, s. Vesilahti,Hiirenoja ... (271125)50
Komppa Valborg, s. 16.3.1768 Vesilahti,Hiirenoja ... (59197)22
Kopiseva Gustaf, s. 3.10.1830 Sääksmäki,Liuttula ... (49917)16, 18
Kopiseva Henrika Gustava, s. 25.10.1826 Akaa ... (49916)18
Kopiseva Herman, s. 7.3.1789 Urjala,Kamppari ... (32455)18
Korjula Beata, s. 3.11.1731 Lempäälä,Korkeamäki ... (33846)33
Korjula Eric, s. 14.3.1760 Lempäälä,Korkiamäki ... (14139)33
Korjula Gustaf, s. 29.8.1830 Lempäälä,Korkiamäki ... (125370)33, 34
Korjula Herman, s. 23.5.1833 Lempäälä,Korkiamäki ... (125371)33, 35
Korjula Matts, s. 30.8.1798 Lempäälä,Korkiamäki ... (120725)33
Koskelin Elisabet, s. 15.6.1765 Akaa,Kurisjärvi ... (15298)30
Kotsalo Aaron, s. 5.5.1829 Akaa,Taipale ... (132729)17
Kreivilä Elisabet, s. 25.3.1749 Hattula,Leiniälä ... (12318)65
Kukko Lisa, s. 27.7.1769 Sääksmäki,Kyä ... (47726)28
Kylä-Kärki Henric, s. 12.4.1795 Vesilahti,Hinsala ... (130530)74
Kylä-Kärki Margareta, s. 3.1.1782 Vesilahti,Hinsala ... (82562)68
Kärki Johan, s. 1711 Vesilahti,Hinsala ... (33546)64
Kärki Matts, s. 12.10.1751 Vesilahti,Hinsala ... (33549)68
L Sukunimi -hakemisto
Laatiska Marcus, s. 21.3.1722 Lempäälä,Hahkala ... (61856)28
Lahdenpohja Valborg, s. 16.4.1762 Tottijärvi,Lahdenpohja ... (129988)45
Lasberg Carolina, s. 15.5.1817 Tottijärvi,Liljedahl ... (308110)62
Lasberg Carolina, s. 24.4.1827 Tottijärvi ... (359637)62
Lasberg Emmanuel, s. 20.5.1830 Tottijärvi,Liljedahl ... (308113)62
Lasberg Ester, s. 14.11.1824 Tottijärvi ... (359636)62
Lasberg Herman, s. 6.4.1785 Vesilahti,Toivola ... (308097)49, 62
Lasberg Johan, s. 4.3.1811 Tottijärvi ... (308109)62
Lassila Johan, s. 30.12.1777 Pälkäne,Kaitamo ... (147068)21
Lassila Lisa, s. 24.8.1813 Pälkäne,Kaitamo ... (49072)21
Laurila Sigfrid, s. 1731 Vesilahti,Mantere ... (82933)28
Leikkaa Johan, s. 27.12.1761 Karkku,Leikkaa ... (61407)45
Leikkaa Maria, s. 1.2.1791 Karkku,Leikkaa ... (129983)45
Lemola Christina, s. 19.3.1780 Vesilahti,Järvenranta,Lemola ... (1251)2, 27
Lindgren Gustaf, s. 29.11.1843 Vesilahti,Onkimäki,Marttila ... (360859)42
Lindgren Joseph, s. 3.3.1814 Vesilahti ... (82174)42
Lindholm Alexander, s. 3.8.1819 Vesilahti ... (328938)25
Liuhander Anna, s. 16.9.1738 Lempäälä,Miemola,Inkilä ... (225985)9
Liuhander Nicolaus, s. 27.10.1693 Lempäälä,Kärppälä ... (37065)9
Liukko Anna, s. 31.3.1730 Vesilahti,Järvenranta ... (59085)5
Liukko Lena, s. 1.11.1764 Vesilahti,Järvenranta,Liukko ... (2078)4
Liukko Matts, s. 1734 Vesilahti,Järvenranta ... (12856)4
Liukko Matts, s. 15.3.1775 Vesilahti,Järvenranta ... (35857)42
Liukko Thomas, s. 1703 Vesilahti,Järvenranta ... (59084)4
Lohjelm Eva Caisa, s. 9.9.1835 Vesilahti ... (101548)74
Lohjelm Otto Erik, s. 8.12.1807 Vesilahti ... (58136)74
Lukkarla Valborg, s. 3.1.1755 Sääksmäki,Huittula ... (125785)72
Luukkaala Henric, s. 7.4.1792 Vesilahti,Pöyhölä ... (77124)67
Luukkaala Herman, s. 29.6.1824 Vesilahti,Pöyhölä ... (32334)67
Luukkaala Mariana Wilhelmina, s. 17.2.1859 Vesilahti,Pöyhölä ... (250747)67
Lähteenmäki Anders, s. 22.6.1779 Tottijärvi ... (132539)25
Lähteenmäki Anna Stina, s. 27.5.1815 Vesilahti ... (328939)25
M Sukunimi -hakemisto
Maijala Amanda, s. 3.6.1840 Lempäälä,Aimala,Maijala ... (126168)36
Marjamäki Viktor, s. 10.9.1857 Vesilahti,Niemenkylä ... (346310)44
Markkula Margareta, s. 3.5.1785 Akaa,Taipale ... (30727)18
Markkula Maria, s. 6.2.1793 Urjala ... (63540)19
Markkula Maria, s. 26.6.1752 Kangasala,Keso ... (311972)66
Marttila Amanda, s. 26.5.1843 Lempäälä,Vatsoila,Eerola ... (454)36, 38
Marttila Johan, s. 9.6.1800 Lempäälä,Sotavalta ... (451)36
Marttila Johan Gustaf, s. 18.4.1836 Vesilahti,Hakkila ... (453)36
Marttila Johanna, s. 9.7.1834 Vesilahti,Hakkila,Hakkila ... (127)36, 37
Marttila Maria, s. 8.9.1808 Vesilahti,Junnila ... (156719)56
Mattila Elisabet, s. 24.2.1761 Lempäälä,Perälä ... (14138)33
Mattila Jöran, s. 4.2.1725 Lempäälä,Perälä,Mattila ... (4062)33
Mattila Margareta, s. 1708 Lempäälä,Sotavalta ... (14125)4
Mikkola Catharina, s. 3.9.1733 Akaa,Käyrälä ... (4061)33
Mikkola Hedvig, s. 11.10.1801 Vesilahti,Kahnala ... (125818)30
Mikkola Johan, s. 13.1.1767 Sääksmäki,Sillantaka ... (15303)30
Mokka Anna Elisabet, s. 6.7.1795 Akaa,Poutala ... (9557)46, 67
Mokka Caisa Stina, s. 28.12.1817 Punkalaidun,Oriniemi ... (136046)46
Mokka Seraphia, s. 19.1.1824 Punkalaidun,Oriniemi ... (32310)67
Mottinen Maria, s. 1.1.1807 Lempäälä,Lempoinen ... (82743)70
Mottinen Matts, s. 1778 Lempäälä,Lempoinen ... (121427)70
Musto Esaias, s. 29.2.1788 Kangasala,Musto ... (20717)7
Mutonen Jöran, s. 1701 Vesilahti,Riitiälä ... (14126)4
Mutonen Margareta, s. 13.3.1737 Vesilahti,Riitiälä ... (12857)4
Mylin Gustaf, s. 22.3.1782 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu ... (1250)27
Mylin Matts, s. 24.1.1731 Pälkäne,Myttäälä ... (1257)27
Myllypajukoski Anna Stina, s. 31.3.1812 Tottijärvi ... (69218)53
Mäenpää Fredric, s. 24.7.1835 Lempäälä ... (156712)56
Mäenpää Matilda, s. 23.7.1860 Lempäälä ... (156713)56
Mäkelä Gustaf, s. 4.1.1822 Sääksmäki,Roukko ... (10884)38
Mäkelä Johan, s. 9.2.1776 Kiikka,Kiimajärvi ... (136035)46
Mäkelä Matts, s. 23.9.1805 Kiikka,Kiimajärvi ... (136034)46
Mäki-Hovi Elisabet, s. 6.6.1787 Vesilahti,Kirkonkylä ... (58049)70
Mäki-Komonen Johanna, s. 28.7.1852 Vesilahti,Kurala ... (132285)32
Mäki-Komonen Matts, s. 1.9.1804 Vesilahti,Kurala ... (33618)32
Mäki-Kärki Chirstin, s. 6.4.1755 Vesilahti,Hinsala ... (33548)64
Mäkitalo Matts, s. 1692 Pirkkala,Toppari ... (127373)22
N Sukunimi -hakemisto
Nikkilä Anna, s. 19.9.1751 Vesilahti,Mantere ... (57958)17
Nikkilä Jeremias, s. Pirkkala,Pirkkalankylä ... (235195)25
Nikkilä Mårten, s. 17.6.1749 Lempäälä,Lippo,Mikkola ... (57962)6
Nisula Christina, s. 21.7.1750 Eräjärvi,Vihasjärvi ... (58164)24, 26
Nukari Maria, s. 5.2.1769 Vanaja,Vuorentaka,Nukari ... (16655)13
Nurkka Caisa, s. 10.10.1763 Karkku,Nurkka ... (61408)45
Nurkki Anna, s. 13.9.1760 Vesilahti,Kurala,Nurkki ... (14864)24, 26
Nurkki Maria, s. 14.10.1786 Vesilahti,Kurala,Nurkki ... (14001)44
Nurkki Valborg, s. 18.4.1791 Vesilahti,Kurala ... (58173)24, 26
Nytorp Henric, s. 2.6.1777 Vesilahti,Vakkala ... (273576)32
Nytorp Kustaa Adolf, s. 30.12.1845 Vesilahti ... (156725)54, 56
Nytorp Lovisa, s. 4.1.1815 Vesilahti,Kurala ... (131550)32
Nytorp Salomon, s. 2.3.1810 Tyrvää,Uusikylä,Orvola ... (156727)54
O Sukunimi -hakemisto
Ollila David, s. 19.1.1804 Hämeenkyrö,Kierikkala ... (273587)29
Ollila Matts, s. 30.12.1780 Hämeenkyrö,Kierikkala ... (341707)29
Oravalinna Henric, s. 19.1.1755 Vesilahti ... (336317)40
Orimus Abraham, s. 3.8.1817 Lempäälä,Haurala,Orimus ... (23117)72
Orimus Anna Maria, s. 25.8.1786 Lempäälä,Haurala ... (125764)72
Orimus Matts, s. 5.12.1784 Hauho,Miehoila,Arvela ... (125763)72
Orimus Matts, s. 11.7.1760 Lempäälä,Haurala ... (125784)72
Orre Adam, s. 21.6.1798 Vesilahti,Rautiala ... (7906)9, 14
Orre Akseli (Axel), s. 18.12.1826 Vesilahti,Narva ... (132208)14, 15
Orre Anna Lisa, s. 10.9.1804 Vesilahti,Rautiala ... (49188)9, 16
Orre Eeva Stina, s. 15.5.1830 Vesilahti,Narva ... (132209)14
Orre Maija Lisa, s. 25.3.1802 Vesilahti,Rautiala ... (50145)9
Orre Michel, s. 15.8.1793 Vesilahti,Rautiala ... (164249)9
Orre Olof, s. 29.3.1768 Lempäälä,Haurala ... (7249)9
Orre Ulrica, s. 5.2.1796 Vesilahti,Rautiala ... (50653)9, 10
Outinen Anna, s. 1717 Vesilahti,Ania ... (33547)64
P Sukunimi -hakemisto
Pajukanta Eric, s. 15.9.1737 Tottijärvi,Pajulahti ... (58772)62
Pajukanta Maria, s. 27.8.1710 Tottijärvi,Naskali ... (58759)50
Pajukanta Maria, s. 29.10.1767 Tottijärvi,Pajulahti ... (58782)62
Pajula Simon, s. 27.9.1739 Pälkäne,Pajula ... (79316)6
Peltonen Johan Fredrik, s. 19.7.1842 Kiikka,Kiimajärvi ... (2071)46
Pelttari Eva, s. 4.1.1795 Suoniemi ... (62970)44
Penttilä Valborg, s. 26.4.1772 Vesilahti,Penttilä ... (58184)32
Perttula Carl, s. 8.1.1800 Kalvola,Taljala ... (2283)60
Perä-Pietilä Agapetus, s. 31.7.1867 Vesilahti,Mantere ... (349504)70
Perä-Pietilä Axel Oscar, s. 11.8.1856 Vesilahti,Mantere ... (349500)70
Perä-Pietilä Erland, s. 9.7.1854 Vesilahti,Mantere ... (23121)70, 71
Perä-Pietilä Gustaf, s. 22.1.1862 Vesilahti,Mantere ... (349502)70
Perä-Pietilä Gustaf Alexis, s. 12.4.1871 Vesilahti,Mantere ... (349532)70
Perä-Pietilä Johan August, s. 19.6.1859 Vesilahti,Mantere ... (349501)70
Perä-Pietilä Matts, s. 26.1.1783 Vesilahti,Mantere ... (57994)70
Perä-Pietilä Viktor, s. 16.11.1864 Vesilahti,Mantere ... (349503)70
Perävehmas Henric Johan, s. 28.9.1809 Hattula,Sattula ... (31704)13
Perävehmas Johan Gustaf, s. 5.2.1839 Kalvola,Kotkajärvi ... (61067)13
Perävehmas Lisa, s. 12.9.1812 Kalvola,Kotkajärvi,Perävehmas ... (31347)13
von Pfaler Carl Friedric, s. 13.4.1754 Kangasala,Tursola,Kartiala ... (30958)36
Pietilä Anna Christina, s. 24.11.1786 Vesilahti,Mantere ... (58007)17
Pietilä Carolina, s. 24.8.1828 Vesilahti,Mantere ... (82744)70
Pietilä Matts, s. 27.1.1746 Vesilahti,Mantere ... (57957)17
Pietilä Matts, s. 15.1.1806 Vesilahti,Mantere ... (58050)70
Pitkäniemi Eric, s. 18.3.1743 Pirkkala,Pitkäniemi ... (23385)39
Porila Elisabet, s. 18.7.1805 Sääksmäki,Maatiala ... (2914)60
Priiari Ester, s. 3.8.1789 Vesilahti ... (130604)48
Pullila Maria, s. 1.5.1730 Sääksmäki,Rapola,Pullila ... (34394)6
Puuppo Greta Lisa, s. 11.9.1757 Hauho,Vitsiälä ... (184738)72
Pässi Anna, s. 24.12.1752 Vesilahti,Ania ... (23386)39
Pöyssäri Matts, s. 2.8.1787 Vesilahti,Kurala ... (58165)24, 26
R Sukunimi -hakemisto
Rassa Michel, s. 6.8.1763 Vesilahti,Jokioinen ... (276757)59
Raudanmaa Abraham, s. 12.11.1842 Akaa,Kylmäkoski ... (49111)16, 21
Rautiala Christina, s. 20.5.1750 Vesilahti,Rautiala ... (30947)58
Rautiala Maria, s. 1737 Vesilahti,Rautiala ... (33808)50
Rekola Anders, s. 22.11.1758 Vanaja,Parola,Kiltti ... (47148)13
Rekola Carl, s. 15.1.1782 Vesilahti,Ania,Pessi ... (23380)39
Rekola Maria Catharina, s. 4.3.1816 Vesilahti,Ania,Rekola ... (2420)39
Riippa Johan, s. 26.10.1806 Sääksmäki,Tarttila,Ali-Nikkilä ... (3790)73
Riippa Johan Gustaf, s. 12.9.1856 Akaa,Vuoltee,Riippa ... (9495)73
Riippa Maria Vilhelmina, s. 4.1.1837 Akaa,Vuoltee,Riippa ... (9492)73
Riippa Ulrica Helena, s. 13.4.1828 Akaa,Vuoltee,Riippa ... (15047)71
Rimmi Adam, s. 22.11.1844 Vesilahti,Krääkkiö ... (328947)40, 41
Rimmi Carl, s. 10.1842 Vesilahti,Krääkkiö ... (235198)40
Rimmi Carl, s. 22.10.1854 Vesilahti,Krääkkiö ... (328950)40
Rimmi Carl Gustaf, s. 1.11.1821 Vesilahti,Krääkkiö ... (121596)40
Rimmi Elina, s. 12.8.1848 Vesilahti,Krääkkiö ... (328948)40
Rimmi Emma, s. 26.3.1858 Vesilahti,Krääkkiö ... (328951)40, 44
Rimmi Henric, s. 3.3.1787 Vesilahti,Oravalinna ... (59113)40
Rimmi Mariana, s. 12.8.1850 Vesilahti,Krääkkiö ... (328949)40, 42
Rimmi Matilda Carolina, s. 19.12.1852 Vesilahti,Krääkkiö ... (172625)40, 43
Ring Anna, s. 28.11.1782 Vesilahti,Kurala ... (273577)32
Riutta Eva, s. 12.7.1783 Vesilahti,Suomela ... (132552)14
Riutta Jöran, s. 13.3.1754 Vesilahti,Koski ... (79216)14
Roseli Pehr, s. 26.4.1755 Vesilahti,Lohnattila ... (129838)23
Rosenqvist Anders, s. 1799 ... (64070)19
Rosenqvist Eva Caisa, s. 25.12.1842 Urjala,Laukeela ... (64071)19
Rosling Ulrica Carolina Elisabeth, s. 18.12.1797 Tottijärvi ... (130531)74
Roukko Axel Reinhold, s. 11.9.1843 Vesilahti,Hiirenoja,Komppa ... (27450)59, 60
Ruokohuhta Eric, s. 31.3.1794 Urjala,Velkala ... (33147)19
Ruokohuhta Ulrika Catharina, s. 27.3.1819 Urjala,Laukeela ... (63640)19
Ruotsila Maria Gustava, s. 19.2.1836 Vesilahti,Palho ... (132281)29
Ryökäs Thomas, s. 7.12.1761 Lempäälä,Haurala ... (121475)65
Rökulla Matts, s. 3.2.1794 Urjala,Häihälä ... (132656)17
S Sukunimi -hakemisto
Sahlbom Ester, s. 4.6.1806 Vesilahti,Vännilä ... (82683)28
Sahlbom Matts, s. 4.2.1766 Lempäälä,Jokipohja ... (299072)28
Salminen Juho Alfred, s. 31.1.1853 Humppila ... (161745)43
Salo Axel Reinhold, s. 15.6.1841 Vesilahti,Hinsala ... (131129)25
Savinen Johan Vilhelm, s. 21.2.1856 Tampere ... (23123)69
Seppälä Brita, s. 4.10.1751 Hattula,Mervi,Seppälä ... (23033)11
Sievari Adam, s. 28.5.1795 Vesilahti,Jokioinen,Sievari ... (130013)59
Sievari Maria, s. 25.4.1818 Vesilahti,Jokioinen,Jaanu ... (27452)59
Silvo Matts, s. 29.7.1775 Vesilahti,Hinsala ... (328940)25
Simola Fredric, s. 6.5.1783 Akaa,Taipale ... (22657)18
Simola Maria, s. 10.2.1818 Akaa,Taipale,Simola ... (66725)18
Sipilä Michel, s. 29.9.1723 Akaa,Nauli ... (33845)33
Sjöman Olof, s. 1709 Sääksmäki,Voipaala ... (225981)9
Sjöstedt Axel, s. 2.1.1815 Vesilahti,Ania,Heikkilä ... (11470)7
Sjöstedt Axel, s. 25.12.1789 Vesilahti,Ania,Heikkilä ... (17124)7
Sjöstedt Josefina, s. 20.3.1852 Vesilahti,Halmeenmäki ... (8442)7
Sorri Valborg, s. 25.12.1756 Vesilahti,Hinsala ... (33550)68
Steen Jacob, s. 1740 Sääksmäki,Liuttula ... (28065)16
Steen Maria, s. 28.7.1773 Sääksmäki,Liuttula ... (30631)16
Sulkola Gustaf, s. 30.3.1799 Lempäälä,Lempoinen ... (302464)34
Sulkola Lisa, s. 23.7.1774 Lempäälä,Lempoinen ... (121053)34
Svinhufvud af Qvalstad Ulrica, s. 1723 Ruotsi,Vessland ... (1261)27
Söyrinki Anders, s. 9.8.1770 Vesilahti,Niemi ... (12703)44
Söyrinki Eric, s. 13.6.1756 Vesilahti,Niemi,Söyrinki ... (581)37
Söyrinki Juho, s. 30.1.1819 Vesilahti,Niemi ... (82819)44
T Sukunimi -hakemisto
Taikina Maria, s. 27.2.1744 Lempäälä,Taipale,Taikina ... (12935)28
Tanhunpää Henric, s. 5.12.1783 Kangasala ... (286293)66
Tanhunpää Henric, s. 3.8.1826 Kangasala,Keso ... (316016)66
Tanila Maria, s. 15.2.1774 Pälkäne,Laitikkala ... (147082)21
Tarkka Lisa, s. 22.12.1793 Vesilahti,Niemenpää ... (70289)64
Tarkka Matts, s. 24.1.1748 Kangasala,Ohtola ... (234560)64
Tarkka Olof, s. 1725 ... (16051)64
Taura Carl, s. 12.4.1798 ... (131653)51
Taura Carl, s. 21.9.1829 Vesilahti,Narva ... (131655)51
Taura Christian, s. 15.3.1834 Vesilahti,Narva ... (131656)51
Taura Matts, s. 1730 Vesilahti,Narva ... (33807)50
Taura Samuel, s. 9.1.1762 Vesilahti,Narva ... (271093)50
Taura Samuel, s. 18.5.1801 Vesilahti,Narva ... (299394)50
Taura Sara, s. 15.6.1797 Vesilahti,Narva ... (131654)50, 51
Teisko Lisa, s. 7.4.1741 Tottijärvi,Teisko ... (300181)62
Toija Jacob, s. 28.11.1658 Teisko,Padustaipale,Toijala ... (300018)3
Toija Mårten, s. 1700 Teisko,Padustaipale ... (120260)3
Toikka Carl Constantin, s. 15.5.1857 Vesilahti,Kaakila ... (251036)74
Toikka Henric ... (251031)63
Toikka Konstantin, s. 10.10.1830 Vesilahti,Kaakila ... (130534)74
Toikka Maria, s. 20.10.1754 Vesilahti,Kaakila ... (250630)63
Toikka Maria, s. 1730 Vesilahti,Kaakila ... (251032)63
Toikka Michel, s. Vesilahti,Kaakila ... (271369)63
Toosi Maria, s. 31.5.1743 Pirkkala,Tanila,Toosi ... (1253)36
Topp Eric, s. 27.4.1743 Akaa,Varrasniemi ... (47235)35
Toukola Elias, s. 14.10.1778 Hattula,Ihalempi ... (77444)31
Troman Lisa, s. 26.8.1775 Vesilahti,Järvenranta ... (237563)42
Träsk Adam, s. 7.12.1796 Vesilahti,Kaltsila ... (337032)8
Träsk Carl, s. 21.10.1804 Vesilahti,Kaltsila ... (337034)8
Träsk David, s. 22.11.1793 Vesilahti,Järvenranta ... (337031)8
Träsk Greta Caisa, s. 4.2.1800 Vesilahti,Kaltsila ... (337033)8
Träsk Gustaf, s. 28.3.1803 Vesilahti,Kaltsila ... (283222)8
Träsk Herman, s. 15.1.1802 Vesilahti,Kaltsila ... (283219)8
Tuhkuri Anna, s. 24.6.1706 Tottijärvi,Tuhkuri ... (271126)50
Tuhkuri Jöran, s. 3.4.1727 Tottijärvi,Tuhkuri ... (59086)5
Tyykilä Johan Henric, s. 18.1.1833 Akaa,Jokihaavisto ... (113119)16, 19
U Sukunimi -hakemisto
Ulanen Anna, s. 2.6.1740 Lempäälä,Hahkala ... (121537)28
Uotila Caisa Lisa, s. 2.5.1843 Akaa ... (49077)21
Uotila Carl Gustaf, s. 7.5.1791 Vesilahti,Huoroinen ... (130603)48
Uotila Eva Stina, s. 28.4.1827 Vesilahti,Kurala ... (130611)48
Uotila Henric, s. 2.2.1804 Pälkäne,Laitikkala ... (49071)21
Uotila Jacob, s. Vesilahti,Ania ... (271144)22
Uotila Lisa, s. 17.6.1786 Hattula,Ihalempi ... (77454)31
Uotila Maria Elisabet, s. 1.1.1805 Urjala,Urjalankylä ... (9491)71, 73
Uotila Matts, s. 1749 Ruovesi ... (250478)59
Uotila Sara, s. 9.6.1792 Vesilahti,Kirkonkylä ... (130014)59
V Sukunimi -hakemisto
Vainionperä Anna Kaisa, s. 5.10.1822 Vesilahti ... (69231)10
Vainionperä Johan, s. 21.2.1791 Vesilahti ... (50654)10
Vainionperä Loviisa, s. 15.12.1826 Akaa ... (50655)10
Vainionperä Maria, s. 22.3.1824 Akaa,Hautaa ... (105047)10, 11
Vainionperä Matilda, s. 17.12.1841 Akaa ... (50656)10, 13
Vainionperä Ulrika Kristiina, s. 24.11.1834 Akaa ... (50657)10, 12
Vappula Eric, s. 1742 Vesilahti,Viljula ... (7253)3
Vappula Michel, s. 13.9.1783 Vesilahti,Viljula ... (12849)3
Vattunen Johan, s. 29.6.1791 Vesilahti,Kurala ... (58175)48
Vattunen Johan, s. 20.6.1821 Vesilahti,Kurala ... (82699)48
Vattunen Juho Kustaa, s. 16.12.1864 Vesilahti,Kurala ... (328932)48
Ventola Margareta, s. 5.10.1769 Hattula,Ventola ... (2280)60
Veräväinen Henric, s. 31.10.1791 Pälkäne,Luikala,Lulli ... (21660)71
Vihastu Carolina, s. 4.9.1820 Vesilahti,Korpiniemi ... (23379)27
Vihastu David, s. 15.10.1806 Vesilahti,Korpiniemi ... (23378)27
Vihastu Elina, s. 10.8.1844 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu ... (2070)45
Vihastu Elina, s. 14.1.1847 Vesilahti,Korpiniemi ... (23204)45
Vihastu Elina Johanna, s. 20.7.1853 Vesilahti,Korpiniemi ... (130481)45, 46
Vihastu Ester, s. 12.2.1809 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu ... (452)27, 36
Vihastu Fredrika, s. 17.7.1804 Vesilahti,Korpiniemi ... (125369)27, 33
Vihastu Gustav, s. 12.5.1811 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu ... (2067)27, 39
Vihastu Herman, s. 2.8.1816 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu ... (2068)27, 45
Vihastu Herman, s. 23.9.1851 Vesilahti,Korpiniemi ... (23203)45
Vihastu Juho Agapetus, s. 23.6.1849 Vesilahti,Korpiniemi ... (23202)45
Vihastu Karl, s. 31.10.1867 Vesilahti,Korpiniemi ... (130485)45
Vihastu Maria Karoliina, s. 3.12.1861 Vesilahti,Korpiniemi ... (130483)45, 48
Vihastu Maria Katariina, s. 7.1.1860 Vesilahti,Korpiniemi ... (12745)45
Vihastu Mariana, s. 7.3.1864 Vesilahti,Korpiniemi ... (130484)45
Vihastu Matilda, s. 10.1.1858 Vesilahti,Korpiniemi ... (130482)45
Vihastu Ulrica, s. 2.7.1814 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu ... (2421)27, 40
Vihastu Vilhelmina, s. 3.12.1855 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu ... (12743)45, 47
Vihastu, Nurkki Adam, s. 12.1.1803 Vesilahti,Korpiniemi ... (23299)27, 28
Vilo Anna Christina, s. 12.8.1803 Vesilahti,Mantere ... (2080)6
Vilo Jacob, s. 17.7.1773 Akaa,Tyrisevä,Vähä-Kuitu ... (58034)6
Virjula Anders, s. 17.11.1738 Akaa,Haudanniemi,Kataja ... (1813)16
Virjula Anders, s. 5.10.1772 Sääksmäki,Kärjenniemi ... (30801)16
Virjula Maria, s. 26.1.1746 Sääksmäki,Kärjenniemi ... (1814)16
Virola Matts, s. 24.2.1745 Pirkkala,Yli-Pehula ... (1252)36
Vitikkala Eva Christina, s. 25.9.1792 Kokemäki,Vitikkala ... (17134)7
Voutila Carolina, s. 5.6.1824 Akaa ... (50958)35
Vähä-Seiväs Valborg, s. 1741 Vesilahti,Onkimäki ... (250895)5, 23
W Sukunimi -hakemisto
Wackelberg Helena, s. 18.11.1774 Vesilahti,Vakkala ... (168347)52
Wackelberg Jacob, s. 1740 Vesilahti ... (308116)52
Walden Gustava, s. 12.7.1843 Akaa,Kylmäkoski ... (77151)18
Walden Jeremias, s. 14.6.1817 Akaa,Kylmäkoski,Kallbäck ... (70684)18
Weslin Hedvig, s. 5.11.1789 Tottijärvi ... (359634)62
Weslin Henric, s. 1.1.1764 Tottijärvi ... (58802)62
Weslin Matts, s. 22.6.1737 Tottijärvi,Kirstua ... (300180)62
Y Sukunimi -hakemisto
Yli-Komppa Eva Caisa, s. 21.10.1845 Vesilahti,Hiirenoja ... (328934)23
Yli-Komppa Herman, s. 21.9.1835 Vesilahti,Hiirenoja ... (328933)23
Yli-Komppa Matts, s. 24.10.1806 Vesilahti,Hiirenoja ... (129889)22, 23
Yli-Laurila Adam, s. 22.12.1778 Vesilahti,Arpiainen ... (250620)23, 31
Yli-Laurila Johan, s. 20.10.1744 Vesilahti,Lohnattila ... (250894)5, 23
Yli-Laurila Maria, s. 19.2.1768 Vesilahti,Lohnattila ... (59153)5
Yli-Orvola Johan, s. 20.4.1777 Tyrvää,Uusikylä ... (336459)54
Yli-Orvola Johan, s. 1.5.1756 Tyrvää,Uusikylä ... (336461)54
Ylppö Johan, s. 21.6.1730 Akaa,Toijala ... (12936)28
Ä Sukunimi -hakemisto
Ängfeldt Caisa, s. 26.6.1775 Vesilahti,Heinäsuo ... (308098)57
Ängfeldt Helena, s. 29.9.1769 Vesilahti,Heinäsuo ... (298492)8
Ärölä Anna, s. 4.12.1756 Vesilahti,Toivola ... (20545)68
| Alku | Sukunimi-hakemisto | Paluu |