| Alku | Sukunimi-hakemisto | Paluu |

Taulu 1
1. Jacob Jöransson Klemola e. Hutko Lemolan omistaja 1731-1754, s. noin 1703 Urjala,Kehro, k. 1754 Vesilahti,Järvenranta. Kummina veljensä lapselle Urjalassa Kehrossa 8.5.1724, SAY Kerhro Hutko 1727-1729 Jacob bror.

Lemolan kantatila halkaistu 1731. Jaakko Yrjönpoika ja Mikko Klemetinpoika ostivat Lemolan v. 1730 Johan Godelta , Tanskan rusthollin omistajalta.
Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 12.2.1750: Michel Clemetsson och Jacob Jöransson som til hälften hwarthera innehafwa Clemola krono augments hemman under Danska rusthåll i Vesilax socken...

Turun kämnerioikeus 1701: Leski Margareta Mårtensdotter Järvenrannan kylästä Vesilahden pitäjästä, ollut aviossa talollinen Matts Lemolan Henric pojan kanssa joka kuollut Turussa v. 1697. Margareta ollut palveluksessa kappalainen Christerin luona. Todistajana talollinen Clemet Henricsson.

Puoliso: Brita Jöransdotter Talollinen. Lemolan omistaja 1754-1759.
Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 2.12.1755: bonde enckan Brita Ericsdotter ifrån Järfwenranta by föredrag att sedan bondesonen Henric Jöransson ifrån Sarckila i sisdtlade Maii månad lagligen trolofwat henne och för then redan twänne gånger lyst bliwit, har Henric gått til kyrkoherden i Vesilax socken herr Magister Johan Hacks och utan laga orsak förnakat den tredie lysningen...

Lapset:
Maria Jacobsdotter Klemola , s. 20.5.1743 Vesilahti,Järvenranta. Tauluun 2
Caisa Jacobsdotter Klemola , s. 1745 Vesilahti,Järvenranta. Tauluun 21
Michel Jacobsson Hara e. Klemola , s. 9.9.1749 Vesilahti,Järvenranta. Tauluun 32
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 2
2. Maria Jacobsdotter Klemola, (Taulusta 1, isä Jacob Klemola) s. 20.5.1743 Vesilahti,Järvenranta, k. 5.8.1822 Vesilahti,Järvenranta.

Puoliso: Vihitty 25.1.1760 Vesilahti Thomas Andersson Klemola Seppä, talollinen, Klemolan vävy, s. 1729, k. 1796 Vesilahti,Järvenranta. Lemolan omistaja 1760-1785. Entinen seppä. Vihittäessä renki Järvenrannassa, 1757 alkaen. Kuulutukset: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=14498&pnum=63

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 7.10.1761 §58: bonde mågen Thomas Andersson ifrån Järfwenranda ingaf et uti des än lewande svärmoders enkan Brita Jöransdotters namn uprättad testamente..min andel uti halfwa Klemola skatte augments hemman i Järfwenranda by åt min kära måg Thomas Andersson samt hans hustru Maria Jacobsdotter...mina twänne barn Michel Jacobsson och Catarina Jacobsdotter...den sextonde Decemb ett tusande siuhundrade sextio.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 19.10.1772 §6 ja Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 17.3.1774 §51: halfwa Klemola skattehemman i Järvenranda by, hwilket bonden Thomas Andersson af sina svågrar Michel Jacobsson och Eric Lassberg för fyrahundra trettiofem daler kopparmynt sig tilhandlen blewu. Thomas anoo 1. lainhuutoa. Thomas Andersson saa kiinnekirjan puoleen Klemolan verotalosta viimeksi mainituilla käräjillä.

Vesilahden käräjät 15.10.1771 §1: bonde Thomas Andersson åboen å halfwa Lemola hemman ifrån Järvenranda, svåger Michel Jacobsson, svåger Eric Mattsson Lassberg, Thomas svärföräldrar Jacob Jöransson och Brita Jöransdotter. Skattebref den 20.12.1751.

Vesilahden käräjät 1784 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24489089 bonde Thomas Andersson Klemola i Järvenranta mot Eric Mårtensson Vappula ifrån Viljula...gifte med Thomas Klemolas dotter Caisa Thomasdotter, hwilken jämte sitt barn någon tid efterlefwat om hösten förladit år aflidit...

Ensimmäinen lainhuuto Klemolaan pojalle Thomas Thomassonille http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16680&pnum=167

Edunvalvojan määrääminen, frälsebonde Michel Jacobsson Toikka ifrån Kaakila. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16681&pnum=66.

Lapset:
Carin Thomasdotter Klemola , s. 1.6.1761 Vesilahti,Järvenranta. Tauluun 3
Thomas Thomasson Klemola , s. 7.12.1764 Vesilahti,Järvenranta,Lemola. Tauluun 4
Simon Thomasson Klemola s. 29.10.1768 Vesilahti,Järvenranta, k. noin 1769 Vesilahti,Järvenranta, kummit: rusthållaren Eric Gode med sin hru Christina Essbjörn, madam Hebla Chydenia, Liukko mågen Jöran Jöransson med sin hru Anna Thomasdr och sonen Matts Thomasson ifrån Järvenranta.
Michel Thomasson Träsk e. Klemola , s. 22.8.1770 Vesilahti,Järvenranta. Tauluun 7
Valborg Thomasdotter Klemola , s. 4.9.1773 Vesilahti,Järvenranta. Tauluun 8
Matts Thomasson Komppa e. Klemola , s. 18.2.1777 Vesilahti,Järvenranta. Tauluun 12
Christina Thomasdotter Lemola , s. 19.3.1780 Vesilahti,Järvenranta,Lemola. Tauluun 14
Eric Thomasson Klemola s. 3.2.1783 Vesilahti,Järvenranta,Lemola, k. 1785 Vesilahti,Järvenranta, kummit: Matts Thomasson Liukko med des hru Margareta Jöransdotter, sold Matts Strandberg och des dotter Maria.
Anna Thomasdotter Klemola s. 1.10.1787 Vesilahti,Järvenranta, k. 1787 Vesilahti,Järvenranta, kummit: Liukko unga rusthållare Thomas med hru Lisa Johansdotter, andra Liukko ??, och Kaakila Toikka bonde.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 3
3. Carin Thomasdotter Klemola, (Taulusta 2, äiti Maria Klemola) s. 1.6.1761 Vesilahti,Järvenranta, k. 1783 Vesilahti,Viljula, kummit: Danska rustholl Eric Gode med sin hru Maria Carlsdr, Klemola bonde Michel Clemetsson, gammal dragon Håkan Haggren med sin hru Greta Weckman, Liukko värdinna Juliana Bertilsdr alla ifrån Järvenranta.

Puoliso: Vihitty 21.10.1782 Vesilahti Eric Mårtensson Vappula Talollinen, s. 1742 Vesilahti,Viljula, k. 25.3.1791 Vesilahti,Viljula. Vesilahden Viljulan Vappulan isäntä 1770-1791.
Puolison vanhempia:
   (i) Mårten Jacobsson Vappula, s. 1700 Vesilahti,Hinsala, k. 11.11.1775 Vesilahti,Viljula.

Vesilahden Viljulan Vappulan isäntä 1740-1759. Taipaleen Hinkan lampuoti 1732-1733.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 28.1.1766 §41: Nämdeman Michel Annala jäfvig och nämdeman Johan Howi i skyldskap med sökaren. bonde Mårten Jacobsson Vappula mot bondehustru Margareta Henricsdotter ifrån Pyhältö. Mårten des brodersöner Sigfrid, Henric och Johan Henricssöners vägnar hos Margareta innestående fädernes och modernes arf. Skifte efter föräldrar fader Henric Jacobsson och moder Valborg Pettersdotter den 2. Marti 1763. Svarandes man Henric Andersson.

Viljula Hålstu v. 1742 Mårten bonde.
   (ä) Anna Michelsdotter, s. 1709.
   (ii) Jacob Jacobsson Vappula. Läänintilit verovapautta nauttivat tilat 1733, Viljula Jacob Jacobsson.

Puolisoista jompi kumpi Hinsalan Kärjeltä.
   () Anna.

Lapset:
Michel Ericsson Vappula s. 13.9.1783 Vesilahti,Viljula, k. 1783 Vesilahti,Viljula, kummit: Kolkki bonde Matts Jacobi, des hru Valborg Georgii, Jyrälä bonde Mårten Erici med des hru Maria Andrea.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 4
3. Thomas Thomasson Klemola, (Taulusta 2, äiti Maria Klemola) Talollinen, s. 7.12.1764 Vesilahti,Järvenranta,Lemola, k. 4.8.1836 Vesilahti,Järvenranta, kummit: Rusthållaren Eric Gode med sin mor Maria Aurelia, dragon ? Siöman, Jöran Mattsson Liukko med sin hru Anna Thomasdr, piga Lisa Thomasdr alla ifrån Järvenranta. Lemolan omistaja 1786-1789.

Puoliso: Vihitty 24.1.1791 Vesilahti Lena Mattsdotter Liukko s. 1.11.1764 Vesilahti,Järvenranta,Liukko, k. 12.8.1829 Vesilahti,Järvenranta, kummit: Ingeniuren hr Israel Rothovius, sergeanten hr Carl Silfversvärd med sin fru Maria Wallenia, jungfru Greta Lisa Wallenia, Lisa Thomasdr ifrån Järvenranta.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Thomasson Liukko, s. 1734 Vesilahti,Järvenranta, k. 1787 Vesilahti,Järvenranta. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 5.11.1776 §2: Matts Thomasson Liucko saa lainhuudon isältään Thomas Henricssonilta perimänsä Liukon tilaan Järvenrannan kylässä. Mainitaan myös sisar Christina Thomasdotter ja miehensä värfda soldate Henric Holmgren. Vihitty 3.12.1760 Vesilahti.
   (ä) Margareta Jöransdotter Mutonen, s. 13.3.1737 Vesilahti,Riitiälä, k. 1819 Vesilahti,Järvenranta.
   (ii) Thomas Henricsson Liukko, s. 1703 Vesilahti,Järvenranta, k. 19.9.1776 Vesilahti,Järvenranta. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 19.11.1750 §22: Ingaf rusthållare Thomas Henricsson ifrån Järfwenranda en sålunda lydande förenings skrift: så som den nådefulla huden å genom sin faderliga wilja, uti en salig stund häden til sig kallat wår älskeliga gamla fader Henric Mårtensson Liucko ifrån Järfwenranda by, hwilkens undelösä lekaman den 14. December 1740 i Wesilax moderkyrkan beladsagades, då arfwingarna samtal. waro närwarande, och alla enhålleligen sig yttande såsom thet är äreligit och christel. at en sömia och kärlek , häden efter som härtil, emellan bröder och syskon bör handhafwas och bibehållas, altså å betraktan och til af undflystera widlöftigsheter som af sig föder omkostningar och hemmannets största undergång i alt fördy, hafwa underteknade bröder och syskon uti goda fremmande mans närwaro öfwerens kommit och förlikts på sått som följer, 1) åtagna sin äldsta broder Thomas Henricsson som nu förtiden innehafwer kronorusthållet Liucko...thes gammal och ålderstigna stiufmoder Elisabetha Ericsdotter...sina stiufbröder Matts och Eric Henricssöner...til systrarna som äro 5. st. näml:n Lisa, Kirstin, Margareta, Beata och Lisa Henricsdöttrar..des äldsta syster Lisa Henricsdotter fått mera än the andra...allekirjoitukset Thomas Henricsson, Matts Henricsson, Eric Henricsson, Eric Jacobsson ifrån Walckis mågen, Hans Mattsson ifrån Rautiala mågen, Anders Johansson ifrån Lohnattila mågen, Mårten Henricsson ifråbn Jokiois mågen, Lisa Henricsdotter...til witne Simon Åström nådärs predikant i Vesilax, Matth. Blanck sockneskrifw. i Vesilax, Johan Mattsson Kärki ifrån Hinsala, Michel Clemetsson ifrån Järfwenranda, Jacob Jöransson ibm.
Den 24. Maij 1748 Eric Henricsson, til vitne Matth Blanck, Michel Clemetsson ifrån Järfwenranda, Eric Johansson ifrån Toijala by Ackas socken.
....Matts Henricsson, Eric Henricsson och nu mera afledne Hans Mattssons ifrån Rautiala änka Lisa Henricsdotter, samt äfwen död blefna Eric Jacobsson ifrån Walckis änka Kirstin Henricsdotter, Mårten Henricsson, Anders Johansson, med pigan Lisa Henricsdotter och des förmyndare bonden Matts Andersson Sassi ifrån Mustis...
§23: Therpå berättade rusthållaren, Thomas Henricsson ifrån Järfwenranda, att thes hustru Anna Henricsdotter, förladne sommars genom döden aflidit och Thomas Henricsson är sinnad, att träda i annat gifte...thes barn en son och fem döttrar..barnens förmyndare bonden Michel Henricsson Clemola ifrån Järfwenranda...

Lempäälän ja Vesilahden käräjät 3.11.1774 §44: rusthållare Thomas Henricsson Liucko ifrån Järvenranda, enda son Matts Thomasson, Thomas skatteköpt hemman den 13.12.1759. Syster Christin Thomasdotters man värfda soldaten Henric Holmgreen.
§45: Uppå sin måg Jöran Mattssons vägnar, ingaf rusthållare Thomas Henricsson Liuko ifrån Järvenranda, min kärä dotter Anna Thomasdotter och hennes man Jöran Mattsson hälften af min innhafwande skatte kiöpte Liuko rusthåll. Min sednaste hustru Anna Henricsdotter, min dotter Sara och hennes man bonde Johan Mattsson Erkkilä ifrån Vännilä by, dotter Lisa samt hennes man sockneskräddare Johan Sahlberg.
   () Anna Henricsdotter Klemola, s. noin 1705 Vesilahti,Järvenranta, k. 1747 Vesilahti. Järvenrannan Liukolla 1729 alkaen Anna sonehru.
   (äi) Jöran Mattsson Mutonen, s. 1701 Vesilahti,Riitiälä, k. noin 4.1779 Vesilahti,Riitiälä. Riitiälä Mutonen v. 1742, Jöran bonde, sold. Jonas Medelplan.

Vesilahden käräjät 1744: Jöran Mattsson Mutonen ifrån Riitiälä...soldaten Jacob Grym befans wara Mutonens svåger....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27195957. Vihitty 8.10.1728 Lempäälä,Perälä.
   (ää) Margareta Jöransdotter Mattila, s. 1708 Lempäälä,Sotavalta.

Lapset:
Michel Thomasson Klemola , s. 1.10.1793 Vesilahti,Järvenranta. Tauluun 5
Gustav Thomasson Klemola , s. 30.7.1797 Vesilahti,Järvenranta,Lemola. Tauluun 6
David Thomasson Klemola s. 1801 Vesilahti,Järvenranta, k. 1803 Vesilahti,Järvenranta.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 5
4. Michel Thomasson Klemola, (Taulusta 4, isä Thomas Klemola) s. 1.10.1793 Vesilahti,Järvenranta, k. 16.7.1827 Vesilahti,Järvenranta.

Puoliso: Eva Mattsdotter Jutila s. 17.6.1805 Vesilahti,Järvenranta, k. 2.3.1880 Vesilahti.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Jöransson Jutila, s. 12.7.1763 Vesilahti,Järvenranta, k. 21.10.1820 Vesilahti,Järvenranta. Liukko pojalla Matts Jöranssonille http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16681&pnum=293. Vihitty 1.7.1791 Vesilahti.
   (ä) Maria Johansdotter Yli-Laurila, s. 19.2.1768 Vesilahti,Lohnattila, k. 1808 Vesilahti,Järvenranta.
   (ii) Jöran Mattsson Jutila e. Tuhkuri, s. 3.4.1727 Tottijärvi,Tuhkuri, k. 1788 Vesilahti,Järvenranta. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.11.1766 §51: bonde Jöran Mattsson Liukko ifrån Järvenranta. Jag Thomas Henricsson att Jöran Mattsson att gift min dotter Anna, Liukko hemman til min svärson efter min död. Besittinigen af halfwa Liucko rusthåll på så kallad gamla Jutila tomten. Vesilax den 7.5.1752 Thomas Henricsson. Vihitty 5.1.1752 Vesilahti,Järvenranta.
   () Anna Thomasdotter Liukko, s. 31.3.1730 Vesilahti,Järvenranta, k. 31.3.1822 Vesilahti,Järvenranta.
   (äi) Johan Andersson Yli-Laurila, s. 20.10.1744 Vesilahti,Lohnattila, k. 5.9.1808 Vesilahti,Lohnattila. Vihitty 18.10.1764 Vesilahti,Onkimäki.
   (ää) Valborg Ericsdotter Vähä-Seiväs, s. 1741 Vesilahti,Onkemäki, k. 1810 Vesilahti,Lohnattila.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 6
4. Gustav Thomasson Klemola, (Taulusta 4, isä Thomas Klemola) Talollinen, s. 30.7.1797 Vesilahti,Järvenranta,Lemola, k. 1868. Syntynyt 7.6.1792 tai 27.7.1787 ?
.

Puoliso: Anna Christina Jacobsdotter Vilo s. 12.8.1803 Vesilahti,Mantere.
Puolison vanhempia:
   (i) Jacob Mårtensson Vilo, s. 17.7.1773 Akaa,Tyrisevä,Vähä-Kuitu, k. 18.5.1847 Vesilahti,Mantere. Vesilahden Mantereen Vilon isäntä 1802-1821. Vihitty 16.10.1796 Sääksmäki.
   (ä) Beata Simonsdotter Kauppila, s. 3.10.1771 Sääksmäki,Muti, k. 11.3.1843 Vesilahti,Mantere.
   (ii) Mårten Mårtensson Vilo e. Nikkilä, s. 17.6.1749 Lempäälä,Lippo,Mikkola. Vesilahden Mantereen Vilon isäntä 1780-1801.
Kauppakirja v. 1773 Hans Henric Boije myy Vilo skattehemman i Mandere by til bonde Mårten Mårtensson ifrån Lippois by Lempäälä socken. Landbonde Johan Mattsson påstor sig var närmare berättigad til hemmannets besittnig emedan hans hustru Anna Michelsdotter förra man Johan Johansson varit åboen. Vihitty 1.11.1772 Kalvola.
   () Eva Ericsdotter Huti, s. 19.3.1748 Kalvola,Sauvala.
   (äi) Simon Henricsson Kauppila e. Pajula, s. 27.9.1739 Pälkäne,Pajula, k. 18.5.1809 Sääksmäki,Muti. Vihitty 13.12.1767 Sääksmäki.
   (ää) Maria Carlsdotter Pullila, s. 1.5.1730 Sääksmäki,Rapola,Pullila, k. 15.9.1805 Sääksmäki,Muti.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 7
3. Michel Thomasson Träsk e. Klemola, (Taulusta 2, äiti Maria Klemola) Reservin sotilas, s. 22.8.1770 Vesilahti,Järvenranta, kummit: socknesmed Johan Thomasson, murmästare Eric Glasberg, bonde Matts Thomasson Liukko, drag Johan Jernberg, Liukko värd Maria Mattsdotter, Klemola dito Anna Henricsdotter. Muuttanut: Pois Lemolasta noin 1790.

Puoliso: Vihitty 1.11.1792 Vesilahti,Kaltsila Helena Mattsdotter s. 1769. Rippikirjassa syntymävuotena 1764 ja 1769.

Lapset:
David Michelsson Träsk s. 22.11.1793 Vesilahti,Järvenranta.
Adam Michelsson Träsk s. 7.12.1796 Vesilahti,Kaltsila.
Greta Caisa Michelsdotter Träsk s. 4.2.1800 Vesilahti,Kaltsila, k. 1800 Vesilahti,Kaltsila.
Herman Michelsson Träsk s. 15.1.1802 Vesilahti,Kaltsila.
Gustaf Michelsson Träsk s. 28.3.1803 Vesilahti,Kaltsila.
Carl Michelsson Träsk s. 21.10.1804 Vesilahti,Kaltsila.
Lovisa Michelsdotter Träsk s. 27.1.1807 Vesilahti,Kaltsila.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 8
3. Valborg Thomasdotter Klemola, (Taulusta 2, äiti Maria Klemola) s. 4.9.1773 Vesilahti,Järvenranta, k. 3.4.1856 Vesilahti,Rautiala, kummit: rusthållare Eric Gode med sin hru Christina Essbjörn, Jöran Mattsson Luikko, drg Michel Michelsson ifrån Yliskylä, smeden Johan Thomasson och pig Valborg Jöransdotter ifrån Luikko.

Puoliso: Vihitty 1.11.1792 Vesilahti,Järvenranta Olof Olofsson Orre Jääkäri, s. 29.3.1768 Lempäälä,Haurala, k. 19.7.1839 Vesilahti,Rautiala.
Puolison vanhempia:
   (i) Olof Olofsson Sjöman, s. 1709 Sääksmäki,Voipaala, k. 5.4.1790 Lempäälä,Haurala. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=18194&pnum=203 Ikä ?. Vihitty 24.10.1762 Lempäälä,Kuokkala,Tapola.
   (ä) Anna Nilsdotter Liuhander, s. 16.9.1738 Lempäälä,Miemola,Inkilä.
   (ii) Olof Carlsson, k. 19.6.1716 Lempäälä,Pappila. Vihitty 26.3.1706 Sääksmäki,Kyä.
   () Elisabet Jespersdotter, s. 1675, k. 9.6.1755 Lempäälä,Haurala. Lempäälän ja Vesilahden käräjät v. 1698: Thomas Cnutsson ifrån Kuokkala med sin hru Lisbeta Henricsdotter samt sonen Mårten Thomasson, Brita Jespersdotter Lisbetas faders Henric Jesperssons syster död blifvit år 1697 i Kuokkala. Brita testamentannut omaisuutensa hr Michael Mexmontanukselle.
   (äi) Nicolaus Michelsson Liuhander, s. 27.10.1693 Lempäälä,Kärppälä, k. 10.1.1752 Lempäälä,Miemola,Inkilä. Inkilän isäntä 1724-1729.

Läänintilit verovapautta saaneet tilat luettelo 1726, Miemola Nils Michelsson Ingilä, 1722 kahden vuoden verovapaus. Vihitty 2.2.1738 Lempäälä.
   (ää) Maria Carlsdotter, s. 18.2.1715 Sääksmäki,Sillantaka.

Lapset:
Michel Olofsson Orre s. 15.8.1793 Vesilahti,Rautiala.
Ulrica Olofsdotter Orre , s. 5.2.1796 Vesilahti,Rautiala. Tauluun 9
Adam Olofsson Mäntyniemi e. Orre , s. 21.6.1798 Vesilahti,Rautiala. Tauluun 10
Maija Lisa Olofsdotter Orre s. 25.3.1802 Vesilahti,Rautiala.
Anna Lisa Olofsdotter Orre , s. 10.9.1804 Vesilahti,Rautiala. Tauluun 11
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 9
4. Ulrica Olofsdotter Orre, (Taulusta 8, äiti Valborg Klemola) s. 5.2.1796 Vesilahti,Rautiala.

Puoliso: Johan Andersson Vainionperä Torppari, s. 21.2.1791 Vesilahti.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 10
4. Adam Olofsson Mäntyniemi e. Orre, (Taulusta 8, äiti Valborg Klemola) Torppari, s. 21.6.1798 Vesilahti,Rautiala.

Puoliso: Margareta Andersdotter s. 28.4.1806 Vesilahti,Mustinen,Kukko.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Thomasson, s. 1781. Vihitty 28.4.1806 Vesilahti,Kirkonkylä,Tapola.
   (ä) Eva Jöransdotter Riutta, s. 12.7.1783 Vesilahti,Suomela.
   (äi) Jöran Mattsson Riutta, s. 13.3.1754 Vesilahti. Vihitty 1.11.1778 Vesilahti,Yliskylä.
   (ää) Lisa Ericsdotter Finberg, s. 30.6.1756 Vesilahti,Suomela, k. 28.6.1838 Vesilahti,Mantere,Riutta.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 11
4. Anna Lisa Olofsdotter Orre, (Taulusta 8, äiti Valborg Klemola) s. 10.9.1804 Vesilahti,Rautiala.

Puoliso: Vihitty 5.11.1826 Lempäälä,Hemminkilä Hartvig Andersson Dygd Torppari, s. 11.7.1800 Sääksmäki,Liuttula.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Andersson Hinkanoja e. Virjula, s. 5.10.1772 Sääksmäki,Kärjenniemi, k. 1.12.1851 Sääksmäki,Mustilahti. Vihitty 6.4.1800 Sääksmäki,Liuttula.
   (ä) Maria Jacobsdotter Steen, s. 28.7.1773 Sääksmäki,Liuttula, k. 8.8.1851 Sääksmäki,Mustilahti.
   (ii) Anders Carlsson Virjula, s. 17.11.1738 Akaa,Haudanniemi,Kataja, k. 6.11.1816 Sääksmäki,Kärjenniemi. Talollisen Virjulan vävy ja sitten jaetun Virjulan isäntä.

Varamiesluettelo v. 1751: Kärjenniemi gåssen Anders Carlsson, 14 år gammal, tavastl. Vihitty 26.12.1763 Sääksmäki.
   () Maria Johansdotter Virjula, s. 26.1.1746 Sääksmäki,Kärjenniemi, k. 31.1.1833 Sääksmäki,Kärjenniemi. Wirjula jaetaan ja Mariasta tolee toisen puolen eli Mettiön emäntä.
   (äi) Jacob Jacobsson Steen, s. 1740 Sääksmäki,Liuttula, k. 22.7.1807 Sääksmäki,Liuttula. Vihitty 1.11.1766 Sääksmäki,Liuttula.
   (ää) Maria Ericsdotter Björkman, s. 21.7.1743 Sääksmäki,Vedentaka, k. 4.11.1802 Sääksmäki,Liuttula.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 12
3. Matts Thomasson Komppa e. Klemola, (Taulusta 2, äiti Maria Klemola) Talollinen, s. 18.2.1777 Vesilahti,Järvenranta, k. 14.2.1844 Vesilahti,Hiirenoja, kummit: madam Hebla Essbjörn och Eric Gode med sin hru Christina Essbjörn.

Puoliso: Vihitty 27.10.1803 Vesilahti Valborg Andersdotter Komppa s. 16.3.1768 Vesilahti,Hiirenoja, k. 28.5.1844 Vesilahti,Hiirenoja.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Jacobsson Komppa, s. 1724 Vesilahti,Hiirenoja. Vesilahden käräjät 1780 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24446525 Hiirenojan Kompan jako. Vihitty 1747 Pirkkala,Sikoinen.
   (ä) Valborg Mattsdotter Anttila, s. 1726 Pirkkala,Sikoinen, k. 1804 Vesilahti,Hiirenoja.
   (ii) Jacob Jacobsson Komppa e. Uotila, s. Vesilahti,Ania. Läänintilit verovapautta saaneet tilat luettelo 1726, Hiirenoja Jacob Komppa, 1722 kahden vuoden verovapaus.

Hiirenoja Komppa v. 1742 Jacob bonde, Anders son, Petter Palman soldat.

Vesilahden käräjät 1736: Jacob Jacobsson i Hiirenoja...thes broder Johan Jacobsson i Ania...svåger Eric Luidi i Sarkola...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27109006.
   () Anna Marcusdotter Kauko, s. 1699 Vesilahti,Ojoinen, k. 10.6.1777 Vesilahti,Hiirenoja.
   (äi) Matts Jacobsson Anttila e. Mäkitalo, s. 1692 Pirkkala,Toppari, k. 25.5.1757 Pirkkala,Sikoinen. Pirkkalan käräjät 1729: Matts Andersson Topparista siirtyy Sikoisten Anttilaan...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27105155

Perunkirja 19.-20.12.1757 Sikoisten Anttilan edesmenneen isännän Matts Jacobssonin jälkeen. Perilliset leski Margareta Thomasdotter, poika Carl Mattsson, neljä tytärtä Maria, Valborg, Gertrud ja Margareta Mattsdotter. Ensimmäinen aviossa talollinen Eric Jöranssonin kanssa samassa talossa, toinen (Valborg) talollinen Anders Jacobssonin kanssa Vesilahden Hiirenojan kylästä (Komppa). Alaikäisten lasten edunvalvojana (mågen ylivedetty) Johan Ericsson i Sikojärvi. Velkojia Carl Thomasson Toppari joka lainannut 19 vuotta aikasemmin langolleen Matts Jacobssonille. Jöran Thomasson (po Jöran Johansson) Vesilahden Ojoisten kylästä (Pylkki) edesmenneen äitinsä Matts Jacobssonin sisaren Gertrud Jacobssonin perintöosuutta.
   (ää) Margareta Thomasdotter Isotalo, s. 1698 Pirkkala,Toppari, k. 5.1.1755 Pirkkala,Sikoinen.

Lapset:
Gustaf Mattsson Komppa s. 7.4.1805 Vesilahti,Hiirenoja.
Matts Mattsson Yli-Komppa , s. 24.10.1806 Vesilahti,Hiirenoja. Tauluun 13
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 13
4. Matts Mattsson Yli-Komppa, (Taulusta 12, isä Matts Komppa) Talollinen, s. 24.10.1806 Vesilahti,Hiirenoja.

Puoliso: Lena Adamsdotter Alanen s. 29.7.1805 Vesilahti,Arpiainen, k. 2.2.1868 Vesilahti,Hiirenoja.
Puolison vanhempia:
   (i) Adam Johansson Alanen e. Yli-Laurila, s. 22.12.1778 Vesilahti,Arpiainen, k. 4.1.1809 Vesilahti,Arpiainen. Vihitty 20.10.1802 Vesilahti.
   (ä) Lena Pehrsdotter Alanen, s. 8.3.1784 Vesilahti,Arpiainen, k. 28.5.1846 Vesilahti,Arpiainen.
   (ii) Johan Andersson Yli-Laurila, s. 20.10.1744 Vesilahti,Lohnattila, k. 5.9.1808 Vesilahti,Lohnattila. Vihitty 18.10.1764 Vesilahti,Onkimäki.
   () Valborg Ericsdotter Vähä-Seiväs, s. 1741 Vesilahti,Onkemäki, k. 1810 Vesilahti,Lohnattila.
   (äi) Pehr Mattsson Roseli, s. 26.4.1755 Vesilahti,Lohnattila, k. 1808 Vesilahti,Arpiainen. Vihitty 5.10.1775 Vesilahti,Arpiainen.
   (ää) Maria Persdotter Alanen, s. 13.7.1757 Vesilahti,Arpiainen, k. 1808 Vesilahti,Arpiainen.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 14
3. Christina Thomasdotter Lemola, (Taulusta 2, äiti Maria Klemola) s. 19.3.1780 Vesilahti,Järvenranta,Lemola, k. 21.5.1852 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, kummit: Danska rusthållare Eric Gode, des hru Stina Essbjörn, Clemola fader Michel och Liukko värd: Anna Thomasdr.

Puoliso: Vihitty 9.11.1802 Vesilahti Gustaf Mattsson Mylin Lautamies, s. 22.3.1782 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, k. 30.1.1846 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu. Vihastun isäntä 1809-1836.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Johansson Mylin, s. 24.1.1731 Pälkäne,Myttäälä, k. 1792 Vesilahti,Korpiniemi. Sukunimi Mylin lisätty Pälkäneen 1759 alkavaan rippikirjaan ehkä vihkimisen yhteydessä nimi käyttöön.

Kutoja Pälkäneen Myttäälässä 1759-1774, Tyrvännössä 1750-1759, muutti 1774 Vesilahdelle talolliseksi Korpiniemen Vihastun taloon.

Kangasalan, Kuhmalahden ja Pälkäneen syyskäräjät 19.10.1752: Väfware Matts Johansson ifrån Myttäälä warit linwäfware Elias Menholms ifrån Orivesi lärogåsse.

Pälkäneen käräjät 9.9.1754 s. 640: bonde Jöran Påhlsson ifrån Huhtis Paavola och väfvare Matts Johansson ifrån Myttäälä såldt bränvin til dragon Sven Blomberg i Paino och drg Johan Ericsson i Myttäälä.

Pälkäneen käräjät 18.1.1757: Wäfware Matts Johansson ifrån Myttäälä mot torpare Henric Thomasson ifrån samma by. Henric kommit til Mattses stuga och tagit en kista. Henrics hustru Christin Ericsdotter.

Pälkäneen käräjät 10.5.1763 §39: linwäfware Matts Myllin ifrån Myttälä mot bonde Jacob Mårtensson Huuna ifrån Månaala om 60 daler kopparmynt.

Pälkäneen käräjät 10.5.1763 §49: linwäfware Matts Myllin mot Lars Jöransson ifrån Kuckola.

Pälkäneen käräjät 8.12.1763 §39: wäfware Matts Johansson ifrån Myttäälä til piga Anna Michelsdr ifrån samma by.

Pälkäneen talvikäräjät v. 1767 §44: drengen Henric Henricsson ifrån Ruotsila kärde til linväfware Matts Mylin ifrån Myttäälä angående råg och en tunna korn som Matts några år sedan tagit af honom.

Pälkäneen käräjät 18.4.1768 §56: wäfware Anders Mylin ifrån Myttäälä gård, angående arbetslön.

Pälkäneen käräjät 18.4.1768 §73: wäfware Matts Mylin ifrån Myttäälä gård til nämdeman Johan Ericsson Hemilä ifrån Kärväntälä.

Pälkäneen käräjät 18.4.1768 §75: wäfware Matts Mylin ifrån Myttäälä, des svåger Petter Gustaf Carsten.

Pälkäneen käräjät 18.4.1768 §77: wäfware Matts Mylin ifrån Myttäälä mot bonde Henric Larsson och des hru Anna Andersdotter ifrån Luikala, om arbetslön.

Pälkäneen käräjät 7.3.1770 §73: wäfware Matts Mylin ifrån Myttäälä, sin svärmoder änka cornetska välbörne Ulrica Svinhufwud och myndiga svåger Petter Gustaf Carsten, arfskifte efter Mylins afledne svärfader cornetten Petter Georg Carsten.

Kauppakirja v. 1773 Hans Henric Boije myy des ägande Vihastu skattehemman i Korpiniemi by och Vesilax socken til linväfware i Pälkäne socken Matts Mylin niohundra daler kopparmynt.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 5.11.1776 §3: Linwafware Matts Mulin ifrån Pälkäne socken saa lainhuudon ostamaansa Vihastun tilan Korpiniemessä.

. Vihitty 1.11.1761 Pälkäne.
   (ä) Margareta Elisabeth Carsten, s. 22.5.1741 Pälkäne,Ruotsila, k. 1805 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu.
   (ii) Johan Michelsson, s. 10.6.1707 Pälkäne,Myttäälä, k. 10.5.1758 Pälkäne,Myttäälä. Perunkirja 12.1.1763 Myttäälä: drg och wäfware Johan Michelsson afliden 1758, enka Lisa Thomasdotter, söner Matts, Gustaf, Michel och Petter, dotter Lisa Johansdotter, Förmyndare Mårten Mattsson Tossa. Allekirjoitus å min frånvarande broder Gustaf Johanssons vägnar Matts Johansson Mylin.

Pälkäne kirkontilit v. 1709: Myttäälä Michel wäfware med mindre b. kl. Isä ?
Pälkäne kuolleet 19.12.1731 wäfware enka Äiti ?

. Vihitty 2.2.1730 Pälkäne,Äimälä.
   () Lisa Thomasdotter Anttila, s. 6.11.1711 Pälkäne,Äimälä, k. 8.1.1784 Vanaja,Kruununmylly.
   (äi) Petter Georg Pettersson Carsten, s. 1708 Pälkäne,Ruotsila, k. 19.7.1765 Pälkäne,Ruotsila. Pälkäneen käräjät 26.3.1734: Ruotsila Peter Carstenille. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41031050

Perukirja 30.12.1768 Pälkäne Ruotsila rusthåll: framledne cornetten Petter Georg Carsten, änkafru Ulrica Svinhufwud, söner Petter Gustaf och Carl Carsten samt döttrarna Margareta Elisabet, Ulrica Sophia, Christina Loviisa, Chatarina Charlotta, Anna Juliana, Eva Beata, Helena, Hedvig och Eleonora Carsten. Dotter Margareta Elisabet gift med wäfware mäster Matts Myllin. Omyndigas förmyndare cornetten Johan Pommelin, i ställen commission landmätare Johan Rungius. Rusthållet är skatte och framledne cornettens arfjord. Maula hemman under rusthåller är til skatte köpt 22.5.1766. Velkoja til landbonde Henric Eliasson ifrån Oxala, til rusthållare Henric Kärsä, til bonde Michel Mårtensson Mickola ifrån Luikala, til probsten Martins arfwingar, til rusthållare Johan Lassila ifrån Äimälä, til probsten Rothovius, til framledne corporalen Bergstadiis arfwingar, til augmentsbonde nämdeman Thomas Maula, til skomakare Ekorn, til skomakaren i Åbo, til corporalen Rennerfelt.

Pälkäneen 3.12.1768 §40: framledne cornetten Petter Georg Carsten, förmyndare för omyndiga barn herr Commissions landmätare Johan Rungius. Vihitty 16.10.1740 Sääksmäki.
   (ää) Ulrica Svinhufvud af Qvalstad, s. 1723 Ruotsi,Vessland, k. 1800 Pälkäne,Ruotsila.

Lapset:
Adam Gustafsson Knuutila e. Vihastu, Nurkki , s. 12.1.1803 Vesilahti,Korpiniemi. Tauluun 15
Fredrika Gustafsdotter Vihastu , s. 17.7.1804 Vesilahti,Korpiniemi. Tauluun 16
David Gustafsson Vihastu s. 15.10.1806 Vesilahti,Korpiniemi, k. 1808 Vesilahti,Korpiniemi.
Ester Gustafsdotter Vihastu , s. 12.2.1809 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu. Tauluun 17
Gustav Gustafsson Vihastu , s. 12.5.1811 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu. Tauluun 18
Ulrica Gustafsdotter Vihastu , s. 2.7.1814 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu. Tauluun 19
Herman Gustafsson Vihastu , s. 2.8.1816 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu. Tauluun 20
Carolina Gustafsdotter Vihastu s. 4.9.1820 Vesilahti,Korpiniemi, k. 1820 Vesilahti,Korpiniemi.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 15
4. Adam Gustafsson Knuutila e. Vihastu, Nurkki, (Taulusta 14, äiti Christina Lemola) Talollinen, s. 12.1.1803 Vesilahti,Korpiniemi, k. 18.3.1868 Vesilahti,Kurala.

1. puoliso: Maria Mattsdotter Hukari s. 30.3.1800 Vesilahti,Sakoinen, k. 14.11.1830 Vesilahti,Kurala,Nurkki.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Sigfridsson Hukari, s. 23.9.1762 Vesilahti,Sakoinen, k. 1801 Vesilahti,Sakoinen. Vihitty 18.6.1793 Vesilahti,Mustinen.
   (ä) Lisa Johansdotter Kukko, s. 27.7.1769 Sääksmäki,Kyä.
   (ii) Sigfrid Jöransson Hukari e. Laurila, s. 1731 Vesilahti,Mantere, k. 1788 Vesilahti,Sakoinen. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 26.3.1765 §56: om besittnigen af Hukari Acedemie hemman i Vesilax Sakois by, bonde Matts Jöransson Hukari, besittnigen til broder Sigfrid Jöransson. Vihitty 4.7.1759 Vesilahti,Sakoinen.
   () Maria Jacobsdotter Hukari, s. 20.11.1742 Vesilahti,Sakoinen.
   (äi) Johan Johansson Kukko e. Ylppö, s. 21.6.1730 Akaa,Toijala, k. 1806 Vesilahti. Sääksmäen käräjät 1.4.1765 §71 torpare Johan Johansson ifrån Kyä svåger bonde Jöran Henricsson Sakala ifrån Tarttila by. Johan Johanssonsa aflidne hustru Maria Henricsdotters även afledne moder Maria Axelsdotter, Jöran Henricssons afledne fader Henric Nilsson.

Sääksmäen käräjät 14.4.1757: smed Johan Johansson ifrån Toijala mot bonde Matts Mattsson Kackola i samma by.

Sääksmäen käräjät 24.11.1759: smeden Johan Johansson ifrån Terdis rusthåll, thes broder bonde Henric Johansson Ylppö ifrån Toijala.

Vesilahden käräjät v. 1774: bonde Johan Johansson ifrån Kyä rusthåll Säxmäki socken ostaa Mustisten Kukon Hans Henric Boijelta, myönnetään 1. lainhuuto. Vihitty 16.6.1765 Lempäälä,Taipale.
   (ää) Maria Johansdotter Taikina, s. 27.2.1744 Lempäälä,Taipale,Taikina, k. 1798 Vesilahti,Mustinen. Muutti Sääksmäelle 1765 (Nro 23).

2. puoliso: Vihitty 1832 Ester Mattsdotter Sahlbom s. 4.6.1806 Vesilahti,Vännilä, k. 30.1.1872 Vesilahti,Kurala.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Marcusson Sahlbom, s. 4.2.1766 Lempäälä,Jokipohja, k. 1809 Vesilahti,Vännilä. Vihitty 5.7.1801 Vesilahti,Vännilä.
   (ä) Lisa Mattsdotter Hölli, s. 17.9.1773 Vesilahti,Vännilä, k. 7.1.1837 Vesilahti,Kirkonkylä.
   (ii) Marcus Mattsson Laatiska, s. 21.3.1722 Lempäälä,Hahkala, k. 26.4.1795 Lempäälä,Jokipohja. Vihitty 28.12.1764 Lempäälä,Hahkala.
   () Anna Michelsdotter Ulanen, s. 2.6.1740 Lempäälä,Hahkala, k. 18.4.1829 Lempäälä,Jokipohja.
   (äi) Matts Mattsson Hölli, s. 1736 Vesilahti,Vännilä, k. 1805 Vesilahti,Vännilä. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 5.11.1776 §102: ...bonden Matts Jöransson Höllilä ifrån Vännilä....Hölliläs son har hemman i samföldigheten, så är Höllilä svärfader åt svaranden Eric Seiväs syster, hwilken är värdinna på Höllilä hemman..
   (ää) Caisa Henricsdotter Ali-Öyrä, s. 26.10.1736 Vesilahti, k. 1812 Vesilahti.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 16
4. Fredrika Gustafsdotter Vihastu, (Taulusta 14, äiti Christina Lemola) s. 17.7.1804 Vesilahti,Korpiniemi, k. 1855 Lempäälä,Korkiamäki.

Puoliso: Matts Ericsson Korjula Syytinkiläinen Korjulassa, s. 30.8.1798 Lempäälä,Korkiamäki, k. 1856 Lempäälä,Korkiamäki.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Michelsson Korjula, s. 14.3.1760 Lempäälä,Korkiamäki, k. 25.11.1836 Lempäälä,Korkiamäki. Korjulan isäntä 1778-1810.
. Vihitty 17.6.1784 Lempäälä,Korkiamäki.
   (ä) Elisabet Jöransdotter Mattila, s. 24.2.1761 Lempäälä,Perälä, k. 11.4.1836 Lempäälä,Korkiamäki.
   (ii) Michel Sigfridsson Korjula e. Sipilä, s. 29.9.1723 Akaa,Nauli, k. 9.8.1803 Lempäälä,Korkiamäki. Korjulan isäntä 1758-1777.

Vesilahden käräjät 1748: Korjula vävylle Akaan Naulin kylästä...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27193637
. Vihitty 27.12.1749 Lempäälä,Korkiamäki.
   () Beata Thomasdotter Korjula, s. 3.11.1731 Lempäälä,Korkeamäki, k. 1.2.1778 Lempäälä,Korkiamäki. Perukirja: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=9942&pnum=199.
   (äi) Jöran Andersson Mattila, s. 4.2.1725 Lempäälä,Perälä,Mattila, k. 9.12.1798 Lempäälä,Perälä. Mattilan isäntä 1758-1790.
. Vihitty 11.3.1752 Akaa,Käyrälä.
   (ää) Catharina Gustafsdotter Mikkola, s. 3.9.1733 Akaa,Käyrälä, k. 17.1.1768 Lempäälä,Perälä,Mattila. Lempäälän käräjät 16.2.1768 §118: afledne rusthållare hustru Kaisa Gustafsdotter ifrån Perälä omyndiga barns förmyndare aflednes svåger bonde Jöran Jöransson Mångo ifrån Toijala by och Ackas socken.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 17
4. Ester Gustafsdotter Vihastu, (Taulusta 14, äiti Christina Lemola) s. 12.2.1809 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, k. 25.2.1880 Sääksmäki,Ylenjoki.

Vihkimättä: Johan Fredricsson Marttila Talollinen, lampuoti, s. 9.6.1800 Lempäälä,Sotavalta, k. 11.5.1857 Sääksmäki,Ylenjoki, kummit: Sillansuu Virola torp Mats Matson, hru Maria Beatha, Sotavalta drg Carl Matson, Fredric Johannis ja Fredric Adami i Lempois. Ylenjoen Marttilan lampuoti vuodesta 1844. Muutti 4.5.1844 Lempäälän Vatsoilasta vaimon, lasten ja leski Maria Juhontyttären kanssa. Lampuoti Juho Fredrikinpoika muuttanut 10.6.1838 Vesilahdesta Lempäälään Aimalan kylän Maijalan taloon vihittynä, puoliso Ester Kustaantytär, lapset Johanna ja Juho Kustaa. Mukana lampuodinleski Maria Juhontytär, renki Heikki Marianpoika ja itsellinen Mikko Matinpoika. Oli ennen Ylenjoelle muuttoaan myös Vatsoilan kylän Vähä-Eerolan talossa. Perunkirjoitus 14.7.1857 Ylenjoen Marttilassa: Perilliset leski Ester Kustaantytär Marttila, tytär Johanna Juhontytär, naimisissa renki Henrikki Eerikinpojan kanssa Ahlajärven kylästä, Mansikkamäen torpasta, Kalvolan pitäjästä. Omaisuus yhteensä 53 ruplaa, 63 kopeekkaa pää-asiassa maataloustyökalujaja yksi lehmä ja muutama mullikka, velkaa hevosen hinta 26 ruplaa appiukolleen Kustaa Vihastulle.
Isä Fredric s. 28.6.1780 Akaa.

Innilän Virolassa http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=14157&pnum=211
Sotavallan piikana http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=14157&pnum=214
.
Puolison vanhempia:
   (i) Fredric Adamsson, s. 29.5.1776 Lempäälä,Lempoinen. Vihkimättä.
   (ä) Maria Mattsdotter, s. 2.2.1773 Pirkkala,Tanila,Toosi, k. 18.3.1836 Vesilahti,Halmeenmäki. Lempäälän tavlikäräjät 1800 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=25096175 Isyysoikeudenkäynti.
   (ii) N.N. Vihkimättä.
   () Helena Adamsdotter Savonius, s. 14.9.1757, k. 28.6.1808 Lempäälä,Lempoinen. Lempoinen 1779 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=14156&pnum=280

Edellinen rippikirja Lempoinen http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=14155&pnum=293 ja http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=14155&pnum=294.
   (äi) Matts Jöransson Virola, s. 24.2.1745 Pirkkala,Yli-Pehula, k. 20.8.1819 Lempäälä,Kuokkala,Rekola. Perunkirja 15.11.1819 Kuokkala Rekola: afledne gamla landbonde Matts Jöransson son afled d. 19. Augusti, efterlämnat arfvingar tre br. arfvingar, twenne söner Matts och Carl och en dotter Maria. Omaisuus pääasiassa käyttövaatteet 1 rupla 18 kopeekkaa.

Innilän Virolaan http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=14156&pnum=181
.
   (ää) Maria Johansdotter Toosi, s. 31.5.1743 Pirkkala,Tanila,Toosi, k. 2.7.1827 Lempäälä,Alkkula,Laurila.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 18
4. Gustav Gustafsson Vihastu, (Taulusta 14, äiti Christina Lemola) Lautamies, s. 12.5.1811 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, k. 7.10.1867 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu. Vihastun isäntä 1837-1844.

Puoliso: Maria Catharina Carlsdotter Rekola s. 4.3.1816 Vesilahti,Ania,Rekola, k. 22.5.1872 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu.
Puolison vanhempia:
   (i) Carl Ericsson Rekola, s. 15.1.1782 Vesilahti,Ania,Pessi, k. 1.1.1847 Vesilahti,Ania. Vihitty 31.10.1809 Pirkkala.
   (ä) Helena Ericsdotter Kaipila, s. 8.8.1785 Pirkkala, k. 27.4.1849 Vesilahti,Ania.
   (ii) Eric Jöransson Pässi e. Pitkäniemi, s. 18.3.1743 Pirkkala,Pitkäniemi.
   () Anna Carlsdotter Pässi, s. 24.12.1752 Vesilahti,Ania.
   (äi) Eric Johansson Kaipila e. Haukka, s. 30.4.1746 Pirkkala,Penttilä, k. 27.9.1809 Pirkkala,Kaipila. Perunkirja 4.11.1809: Pirkkala Kaipila skattehemman, afledne husbonde Eric Johansson, enka Maria Johansdotter, söner Anders, Eric och Henric, gifta döttrar Maria gift med bonde Johan Jöransson AlaPehula, Helena gift med Carl Ericsson Pessi ifrån Ania by och Vesilax socken. Vihitty 4.11.1770 Pirkkala.
   (ää) Maria Johansdotter Kaipila, s. 20.2.1747 Pirkkala,Naistenmatka,Ollila, k. 0.11.1832 Pirkkala,Kaipila.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 19
4. Ulrica Gustafsdotter Vihastu, (Taulusta 14, äiti Christina Lemola) s. 2.7.1814 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, k. 24.8.1900 Vesilahti,Krääkkiö.

1. vihkimättä: N.N.

2. puoliso: Vihitty 12.4.1841 Vesilahti,Korpiniemi Carl Gustaf Henricsson Rimmi Torppari, torpparin poika, s. 1.11.1821 Vesilahti,Krääkkiö, k. 29.10.1895 Vesilahti,Krääkkiö.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Henricsson Rimmi, s. 3.3.1787 Vesilahti,Oravalinna, k. 23.6.1868 Vesilahti,Krääkkiö. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=14502&pnum=225.
   (ä) Anna Lisasdotter, s. 18.9.1786 Vesilahti,Jokioinen, k. 6.6.1853 Vesilahti,Krääkkiö.
   (ii) Henric Johansson Oravalinna, s. 1755. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11144945. Vihitty 4.10.1778 Suoniemi,Ruolahti.
   () Maria Andersdotter, s. 20.7.1753 Suoniemi,Sarkola,Keso.
   (äi) N.N. Vihkimättä.
   (ää) Lisa Ericsdotter Jockman, s. 22.9.1767 Vesilahti,Suomela.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 20
4. Herman Gustafsson Vihastu, (Taulusta 14, äiti Christina Lemola) Talollinen, s. 2.8.1816 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, k. 22.9.1867 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu. Vihastun isäntä 1845-1869.

Puoliso: Vihitty 24.6.1843 Vesilahti Carolina Vilhelmina Johansdotter Iloinen s. 10.8.1824 Vesilahti,Iloinen. Vihastun omistaja 1869-1876.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Johansson Iloinen, s. 24.12.1795 Vesilahti,Iloinen, k. 31.3.1855 Vesilahti,Iloinen. Vihitty 28.12.1815 Karkku,Leikka.
   (ä) Maria Johansdotter Leikkaa, s. 1.2.1791 Karkku,Leikkaa.
   (ii) Johan Henricsson Iloinen, s. 27.4.1756 Vesilahti,Suomela. Vihitty 24.12.1790 Vesilahti.
   () Valborg Jöransdotter Lahdenpohja, s. 16.4.1762 Tottijärvi,Lahdenpohja, k. 19.2.1814 Vesilahti,Iloinen.
   (äi) Johan Andersson Leikkaa, s. 27.12.1761 Karkku,Leikkaa, k. 3.6.1809 Karkku,Leikkaa.
   (ää) Caisa Andersdotter Nurkka, s. 10.10.1763 Karkku,Nurkka, k. 26.7.1804 Karkku,Leikkaa.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 21
2. Caisa Jacobsdotter Klemola, (Taulusta 1, isä Jacob Klemola) s. 1745 Vesilahti,Järvenranta, k. 1808 Vesilahti,Toivola.

Puoliso: Vihitty 19.10.1767 Lempäälä,Hiedanniemi Eric Mattsson Glasberg Pitäjänmuurarimestari, s. 23.3.1741 Vesilahti, k. 20.12.1815 Vesilahti,Toivola.

Lapset:
Anna Ericsdotter Glasberg , s. 2.12.1769 Vesilahti,Järvenranta. Tauluun 22
Michel Ericsson Glasberg , s. 14.9.1773 Vesilahti,Toivola. Tauluun 24
Eric Ericsson Fisk e. Glasberg , s. 11.4.1777 Vesilahti,Toivola. Tauluun 27
Sara Ericsdotter Glasberg , s. 29.4.1780 Vesilahti,Toivola. Tauluun 30
Herman Ericsson Laxberg e. Glasberg , s. 1785 Vesilahti,Toivola. Tauluun 31
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 22
3. Anna Ericsdotter Glasberg, (Taulusta 21, äiti Caisa Klemola) s. 2.12.1769 Vesilahti,Järvenranta, kummit: rusthållare Eric Gode, Clemola bonde Thomas Andersson med sin hustru Maria Jacobsdotter, Clemola andra bonde Henric Michelsson med sin hru Anna Henricsdotter, socknesmed Johan Thomasson och Klemola piga Maria Johansdotter alla ifrån Järvenranda by.

Puoliso: Vihitty 2.7.1796 Vesilahti,Toivola Samuel Mattsson Taura s. 9.1.1762 Vesilahti,Narva, kummit: Johan Mattsson Taura, Matts Thomasson ifrån Kyrkoby Kässä, Johan Mattsson ifrån Narva Tanni med sin hru Caisa Mattsdr, piga Maria Mattsdr ifrån Narva Taura.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Mattsson Taura, s. 1730 Vesilahti,Narva, k. 1778 Vesilahti,Narva. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 17.3.1774 §126: bonde Matts Mattsson Taura ifrån Narva, hans afledne fader Matts Jacobsson.
Lempäälän ja Vesilahden käräjät 30.11.1778: afledne bonde Matts Taura, omyndiga barns förmyndare deras faderbroder bonde Johan Komunen ifrån Kurala. Moder Maria Henricsdotter.
. Vihitty 4.12.1757 Vesilahti.
   (ä) Maria Henricsdotter Rautiala, s. 1737 Vesilahti,Rautiala, k. 1795 Vesilahti Narva. Perukirja http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16681&pnum=46.
   (ii) Matts Jacobsson Pietilä Taura e. Komppa, s. Vesilahti,Hiirenoja. Narvan Pietilän lampuoti 1724-40, Narvan Tauran isäntä 1741-1757.

Narva Taura v. 1742 Matts bonde.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 18.3.1762 §23: Jöran Öyrä ifrån Ongemäki och Matts Taura ifrån Narva mot hvar andra...Matts Taura att Jöran Öyrä 4 åhr sedan trolofwat sig med Tauras dotter Kirstin.. Vihitty 26.12.1724 Tottijärvi,Tuhkuri.
   () Anna Gabrielsdotter Tuhkuri, s. 24.6.1706 Tottijärvi,Tuhkuri, k. 21.9.1776 Vesilahti Narva.
   (äi) Henric Samuelsson Rautiala e. Eerola, s. noin 1690 Kangasala,Vatiala,Eerola, k. 1747 Vesilahti,Rautiala. Rautialassa 1729 alkaen, Vatialan Eerolassa 1720-1728.

Kangasalan käräjät 1741: veljekset Michel ja Henric Samuelsson...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27251393

Rautiala v. 1742 Henric bonde, Eric son.

Perunkirjoitus 28.11.1748: Perilliset leski Maria Nilsdr, tyttäret ensimmäisestä avioliitosta Valborg Ericsdotterin kanssa Lisa,Sophia och Valborg, poika toisesta avioliitosta Samuel ja tyttäret Maria, Anna ja Brita. Lisan puoliso torpare Jöran Jöransson ifrån Lahdenpohja. Muiden alaikäisten lasten edustajana fahrbroder medhielpare i Säxmäki socken hr Samuel Erenius. Mainitaan Henric Samuelssons syskon broder medhielpare Samuel Erenius, broder Michel Samuelsson, syster Valborg Samuelsdr Michels efterlämnnade änka Elin Jöransdr, Valborgs son Samuel Mattsson, Maria Nilsdotters andra man Joseph Thomasson. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3554&pnum=106

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 21.3.1757: Komu kronohemmans i Sakois by åboen bonde Jöran Mattsson til framledne rusthållarens Henric Samuelssons omyndiga barn hwilken Rautiala kronorusthåll i Vesilax socken innehafwer förmyndare adjucten wärdiga och wällärde hr Samuel Erenius, om Huhtaniitty äng. Vihitty 31.3.1736 Tottijärvi.
   (ää) Maria Nilsdotter Pajukanta, s. 27.8.1710 Tottijärvi,Naskali. Vesilahden käräjät 1748: Rautialan leski Maria Nilsdotter menossa toiseen avioon...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27193203.

Lapset:
Sara Samuelsdotter Taura , s. 15.6.1797 Vesilahti,Narva. Tauluun 23
Samuel Samuelsson Taura s. 18.5.1801 Vesilahti,Narva.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 23
4. Sara Samuelsdotter Taura, (Taulusta 22, äiti Anna Glasberg) s. 15.6.1797 Vesilahti,Narva.

Puoliso: Carl Carlsson Taura Talollinen, vävy, s. 12.4.1798, k. 1836 Vesilahti,Narva.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 24
3. Michel Ericsson Glasberg, (Taulusta 21, äiti Caisa Klemola) Muurarimestari, s. 14.9.1773 Vesilahti,Toivola, kummit: nämdeman Michel Annala med des hru Anna Ericsdotter, Matts Michelsson Ärölä, sold Jöran Stålsten med sin hru Brita Andersdotter.

Puoliso: Vihitty 18.5.1796 Vesilahti,Toivola Helena Jacobsdotter Wackelberg s. 18.11.1774 Vesilahti,Vakkala.
Puolison vanhempia:
   (i) Jacob Johansson Wackelberg, s. 1740 Vesilahti. Pääkatselmus 1768, född i Vesilax. Palvelukseen reservistä 1763 katselmuksessa. Varamieheksi 30.3.1754. Vihitty 29.9.1766 Vesilahti,Ania.
   (ä) Brita Ericsdotter, s. 1744.

Lapset:
Helena Michelsdotter Glasberg s. 8.5.1803 Vesilahti,Toivola.
Adolf Michelsson Glasberg , s. 12.4.1808 Vesilahti,Toivola. Tauluun 25
Anna Caisa Michelsdotter Glasberg s. 3.10.1812 Vesilahti,Toivola.
Maria Michelsdotter Glasberg , s. 15.1.1815 Vesilahti,Toivola. Tauluun 26
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 25
4. Adolf Michelsson Glasberg, (Taulusta 24, isä Michel Glasberg) Mylläri, s. 12.4.1808 Vesilahti,Toivola.

Puoliso: Anna Stina Antintytär Myllypajukoski s. 31.3.1812 Tottijärvi.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 26
4. Maria Michelsdotter Glasberg, (Taulusta 24, isä Michel Glasberg) s. 15.1.1815 Vesilahti,Toivola, k. 6.12.1881 Vesilahti.

Puoliso: Salomon Johansson Nytorp Torppari, s. 2.3.1810 Tyrvää,Uusikylä,Orvola, k. 16.1.1889 Vesilahti.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Johansson Yli-Orvola, s. 20.4.1777 Tyrvää,Uusikylä. Vihitty 14.10.1802 Vesilahti,Suonola.
   (ä) Valborg Michelsdotter Ahti, s. 1781 Vesilahti,Suonola.
   (ii) Johan Johansson Yli-Orvola, s. 1.5.1756 Tyrvää,Uusikylä.
   () Brita Mattsdotter Harsunkorpi, s. 15.10.1753 Tyrvää.
   (äi) Michel Michelsson Ahti, s. 28.9.1731 Vesilahti,Suonola, k. 18.12.1814 Vesilahti,Suonola. Vihitty 9.6.1761 Vesilahti,Pöyhölä.
   (ää) Sara Jacobsdotter Jutila, s. noin 1743 Vesilahti,Pöyhölä, k. 1800 Vesilahti.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 27
3. Eric Ericsson Fisk e. Glasberg, (Taulusta 21, äiti Caisa Klemola) s. 11.4.1777 Vesilahti,Toivola, kummit: Toivola Ärölä Matts Michelsson med sin hru Anna Marci och dito Ärölä son med sin hru Brita Simonis.

Puoliso: Vihitty 18.4.1801 Vesilahti,Toivola Caisa Mattsdotter Ängfeldt s. 26.6.1775 Vesilahti,Heinäsuo.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Johansson Ängfeldt e. Jussila, s. 1731 Vesilahti,Heinäsuo, k. 21.8.1814 Akaa,Kylmäkoski. Vesilahden käräjät 1786 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24482499 soldat Matts Ängfelt ifrån Heinutsuo...broder bonde Johan Johansson Jussila...

Vesilahden käräjät 1789 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24513071 Matts Ångfelt sextio ett år gammal och född i Heinutsuo by.. Vihitty 6.2.1757 Vesilahti,Arpiainen.
   (ä) Lisa Jacobsdotter Arpiainen, s. 1737 Vesilahti,Arpiainen, k. 1802 Vesilahti,Heinäsuo.
   (ii) Johan Johansson Jussila, s. 1701 Vesilahti,Heinäsuo, k. 1789 Vesilahti. Heinutsuo Jussila v. 1742 Johan bonde, sold Gabriel Oinas.
   () Sophia, k. ennen 1746.
   (äi) Jacob Persson Arpiainen, s. Vesilahti,Arpiainen, k. 1746 Vesilahti,Arpiainen.
   (ää) Valborg Thomasdotter, k. ennen 3.7.1762 Vesilahti,Arpiainen. Perunkirja 3.7.1762 Vesilahti Arpiainen: aflidne bondehustru Valborg Thomasdotter, varit twå gånger gift, med första man Jacob Pettersson söner Petter, Henric och Jacob, döttrar Anna och Lisa. Alla til sin laga år komma och döttrarna gifta- Med senare man Michel Henricsson ej haft några arfvingar. Son Jacob Jacobsson skall vistas svenska armen i Pommern. Förmyndare hans faderbroder Petter Pettersson Nisu ifrån Valkkis.

Lapset:
Anna Caisa Ericsdotter Fisk s. 11.3.1804 Vesilahti,Toivola.
Maria Ericsdotter Fisk , s. 12.2.1807 Vesilahti,Toivola. Tauluun 28
Lena Ericsdotter Fisk s. 27.12.1809 Vesilahti,Toivola, k. 1810 Vesilahti,Toivola.
Greta Ericsdotter Fisk s. 13.5.1811 Vesilahti,Toivola.
Sara Ericsdotter Fisk s. 6.1.1815 Vesilahti,Toivola.
Michel Ericsson Fisk , s. 9.10.1817 Vesilahti,Toivola. Tauluun 29
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 28
4. Maria Ericsdotter Fisk, (Taulusta 27, isä Eric Fisk) s. 12.2.1807 Vesilahti,Toivola.

Puoliso: Vihitty 15.2.1840 Vesilahti Elias Henricsson Arvela s. 6.3.1809 Vesilahti,Pöyhölä.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Henricsson Ala-Arvela e. Knaapi, s. 11.9.1773 Vesilahti,Palho,Knaapi, k. 1831 Vesilahti,Pöyhölä. Vihitty 30.1.1797 Vesilahti.
   (ä) Anna Michelsdotter Ala-Arvela, s. 30.9.1781 Vesilahti,Pöyhölä.
   (ii) Henric Henricsson Knaapi, s. 4.1.1739 Tottijärvi,Palho, k. 8.7.1810 Ylöjärvi,Pengonpohja. Käräjät 1782 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24453586: Henric Henricsson Knapi i Palho, omyndiga systrar Marias, Valborg och Caisas förmyndare moderbroder bonde Jöran Henricsson Knapi...fader Henric Josephsson och moder Anna Henricsdotter...broder Anders Henricsson... Vihitty 9.10.1768 Tottijärvi.
   () Valborg Ericsdotter Knuutila, s. 8.1.1745 Tottijärvi,Sorva, k. 5.12.1826 Ylöjärvi,Pengonpohja.
   (äi) Michel Mårtensson Arvela, s. 1747 Vesilahti,Pöyhölä, k. 1794 Vesilahti. Vihitty 9.6.1776 Vesilahti.
   (ää) Christina Josephsdotter Rautiala, s. 20.5.1750 Vesilahti,Rautiala, k. 4.1.1829 Vesilahti. Vesilahden käräjät 1795 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24529637 Talo vävylle Henric Henricsson Knaapille.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 29
4. Michel Ericsson Fisk, (Taulusta 27, isä Eric Fisk) s. 9.10.1817 Vesilahti,Toivola.

Puoliso: Maria Adamsdotter Sievari Lampuodintytär, s. 25.4.1818 Vesilahti,Jokioinen,Jaanu.
Puolison vanhempia:
   (i) Adam Michelsson Sievari, s. 28.5.1795 Vesilahti,Jokioinen,Sievari.
   (ä) Sara Mattsdotter Uotila, s. 9.6.1792 Vesilahti,Kirkonkylä.
   (ii) Michel Henricsson Färm e. Rassa, s. 6.8.1763 Vesilahti,Jokioinen.
   () Margareta Mattsdotter, s. 1757.
   (äi) Matts Jöransson Uotila, s. 1749 Ruovesi, k. 1805 Vesilahti,Kirkonkylä. Vihitty 26.3.1772 Vesilahti.
   (ää) Sara Johansdotter Erkkilä, s. 24.5.1746 Vesilahti,Kaltsila, k. 1809 Vesilahti,Kirkonkylä.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 30
3. Sara Ericsdotter Glasberg, (Taulusta 21, äiti Caisa Klemola) s. 29.4.1780 Vesilahti,Toivola, kummit: Annala bonde Michel Michelsson ...

Puoliso: Vihitty 28.12.1804 Vesilahti,Toivola Benjamin Grönberg Sotilas, kopparslagare, s. 1779. Läser svenska.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 31
3. Herman Ericsson Laxberg e. Glasberg, (Taulusta 21, äiti Caisa Klemola) Murmästerelärl. jägare, s. 1785 Vesilahti,Toivola.

Puoliso: Hedvig Henricsdotter Wesslin s. 8.11.1789 Tottijärvi.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Wesslin, s. Pirkkala. Vihitty 10.6.1787 Tottijärvi,Pajulahti.
   (ä) Maria Ericsdotter Pajukanta, s. Tottijärvi,Pajulahti.

Lapset:
Johan Hermansson Laxberg s. 4.3.1811 Tottijärvi.
Carolina Hermansdotter Laxberg s. 15.5.1817 Tottijärvi,Liljedahl.
Ester Hermansdotter Laxberg s. 18.11.1824 Tottijärvi.
Carolina Hermansdotter Laxberg s. 24.4.1827 Tottijärvi.
Emmanuel Hermansson Laxberg s. 20.5.1830 Tottijärvi,Liljedahl.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 32
2. Michel Jacobsson Hara e. Klemola, (Taulusta 1, isä Jacob Klemola) Haran isäntä 1798-1818, s. 9.9.1749 Vesilahti,Järvenranta.

Puoliso: Vihitty 21.10.1778 Vesilahti,Kaakila Maria Henricsdotter Toikka s. 20.10.1754 Vesilahti,Kaakila.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Jöransson Toikka, k. 1774 Vesilahti,Kaakila. Kaakilan Rassalta.
   (ä) Maria Michelsdotter Toikka, s. noin 1730 Vesilahti,Kaakila, k. 1778 Vesilahti,Kaakila.
   (äi) Michel Thomasson Toikka, s. Vesilahti,Kaakila, k. 1752 Vesilahti,Kaakila. Kaakila Toikka v. 1742 Michel bonde, Thomas fahr, Henric Jöransson dreng.
   (ää) Maria Ericsdotter, s. 1705, k. jälkeen 1785 Vesilahti,Kaakila.

Lapset:
Carin Michelsdotter Hara s. 10.9.1779 Vesilahti,Kaakila, k. 1789 Vesilahti,Kaakila, kummit: Toicka bonde Henric Henricsson, des hru Christina Matthia, Clemola wärd: Maria Jacobi.
Abraham Michelsson Hara , s. 4.5.1794 Vesilahti,Kaakila,Toikka. Tauluun 33
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 33
3. Abraham Michelsson Hara, (Taulusta 32, isä Michel Hara) Haran isäntä 1819-1828, s. 4.5.1794 Vesilahti,Kaakila,Toikka, k. 1828 Vesilahti,Kaakila, kummit: bonde Michel Kockola, des dotter Anna och bonde Jöran Hovi samt Rankki värd: Lisa Johannis.

Puoliso: Lisa Mattsdotter Tarkka s. 22.12.1793 Vesilahti,Niemenpää.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Olofsson Tarkka, s. 24.1.1748 Kangasala,Ohtola, k. 1809 Vesilahti,Niemenpää. Vihitty 18.10.1778 Vesilahti.
   (ä) Chirstin Johansdotter Mäki-Kärki, s. 6.4.1755 Vesilahti,Hinsala, k. 1809 Vesilahti,Niemenpää.
   (ii) Olof Henricsson Tarkka, s. noin 1725, k. 1803 Vesilahti,Niemenpää. 1744-1753 Kangasalan Ohtolan Paukkilassa veljensä luona. Vihitty 26.12.1744 Pälkäne,Paino.
   () Anna Andersdotter Kelola, s. 7.8.1720 Pälkäne,Paino, k. ennen 28.12.1768 Vesilahti,Niemenpää.
   (äi) Johan Johansson Mäki-Kärki e. Kärki, s. 1711 Vesilahti,Hinsala, k. 1788 Vesilahti,Hinsala. Vihitty 15.7.1744 Vesilahti.
   (ää) Anna Nilsdotter Outinen, s. 1717 Vesilahti,Ania, k. 1795 Vesilahti,Hinsala.

Lapset:
Caisa Lisa Abrahamsdotter Hara , s. 11.12.1814 Vesilahti,Kaakila. Tauluun 34
Anna Christina Abrahamsdotter Hara , s. 20.4.1818 Vesilahti,Kaakila. Tauluun 35
David Abrahamsson Hara s. 9.3.1821 Vesilahti,Kaakila.
Herman Abrahamsson Perä-Pietilä e. Hara , s. 2.3.1824 Vesilahti,Kaakila. Tauluun 36
Carolina Abrahamsdotter Hara , s. 24.9.1828 Vesilahti,Kaakila,Hara. Tauluun 37
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 34
4. Caisa Lisa Abrahamsdotter Hara, (Taulusta 33, isä Abraham Hara) s. 11.12.1814 Vesilahti,Kaakila, k. 13.4.1872 Vesilahti,Kahnala.

Puoliso: Elias Eliasson Höyssä Talollinen, s. 15.5.1815 Vesilahti,Kahnala, k. 23.7.1868 Vesilahti,Kahnala.
Puolison vanhempia:
   (i) Elias Ericsson Höyssä e. Harala, s. 10.2.1780 Hattula,Pelkola, k. 21.4.1844 Vesilahti,Kahnala.
   (ä) Anna Thomasdotter Höyssä, s. 9.12.1790 Vesilahti,Kahnala, k. 26.2.1868 Vesilahti,Kahnala.
   (ii) Erich Andersson Harala, s. 15.3.1742 Hattula,Pelkola, k. 29.11.1801 Hattula,Pelkola. Vihitty 8.6.1767 Hattula.
   () Elisabet Michelsdotter Kreivilä, s. 25.3.1749 Hattula,Leiniälä, k. 25.8.1827 Hattula,Pelkola.
   (äi) Thomas Mattsson Höyssä e. Ryökäs, s. 7.12.1761 Lempäälä,Haurala, k. 5.12.1825 Vesilahti,Kahnala.
   (ää) Lena Michelsdotter Ala-Mäkelä, s. 30.3.1773 Vesilahti,Kahnala, k. 3.12.1841 Vesilahti,Kahnala.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 35
4. Anna Christina Abrahamsdotter Hara, (Taulusta 33, isä Abraham Hara) s. 20.4.1818 Vesilahti,Kaakila.

Puoliso: Vihitty 28.12.1848 Vesilahti,Kaakila Adam Abrahamsson Hoppu s. 14.12.1815 Vesilahti,Hinsala, k. 11.10.1867 Vesilahti,Hinsala.
Puolison vanhempia:
   (i) Abraham Mattsson Hoppu, s. 14.8.1779 Vesilahti,Hinsala, k. 4.3.1824 Vesilahti,Hinsala. Vihitty 18.2.1802 Vesilahti,Hinsala.
   (ä) Margareta Mattsdotter Kylä-Kärki, s. 3.1.1782 Vesilahti,Hinsala, k. 16.4.1853 Vesilahti,Hinsala.
   (ii) Matts Jacobsson Hoppu, s. 6.9.1746 Vesilahti,Hinsala, k. 17.10.1823 Vesilahti,Hinsala. Vihitty 4.10.1778 Vesilahti.
   () Anna Mattsdotter Ärölä, s. 4.12.1756 Vesilahti,Toivola, k. 15.5.1818 Vesilahti,Hinsala.
   (äi) Matts Jacobsson Kylä-Kärki e. Kärki, s. 12.10.1751 Vesilahti,Hinsala, k. 1803 Vesilahti,Hinsala. Vihitty 10.10.1779 Vesilahti,Hinsala.
   (ää) Valborg Carlsdotter Sorri, s. 25.12.1756 Vesilahti,Hinsala, k. 28.1.1826 Vesilahti,Hinsala.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 36
4. Herman Abrahamsson Perä-Pietilä e. Hara, (Taulusta 33, isä Abraham Hara) s. 2.3.1824 Vesilahti,Kaakila, k. 3.6.1877 Vesilahti,Mantere.

Puoliso: Vihitty 4.8.1853 Vesilahti Carolina Mattsdotter Pietilä s. 24.8.1828 Vesilahti,Mantere, k. 22.4.1871 Vesilahti,Mantere.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Matsson Pietilä, s. 15.1.1806 Vesilahti,Mantere, k. 15.3.1861 Vesilahti,Mantere. Vihitty 21.6.1827 Lempäälä,Lempoinen.
   (ä) Maria Mattsdotter Mottinen, s. 1.1.1807 Lempäälä,Lempoinen.
   (ii) Matts Thomasson Pietilä, s. 26.1.1783 Vesilahti,Mantere.
   () Elisabet Johansdotter Mäki-Hovi, s. 6.6.1787 Vesilahti,Kirkonkylä, k. 1819 Vesilahti,Mantere.
   (äi) Matts Mattsson Mottinen, s. 1778 Lempäälä,Lempoinen, k. 1.1.1818 Lempäälä,Lempoinen. Perunkirja 14.3.1818 Lempoinen Mottinen: unga bonde enka Anna Mattsdotter, des afledne man Matts Mattsson, döttrar Maria och Lena, söner Adam och Johan Gustaf, förmyndare bonden Henric Thomasson Ilus. Vihitty 16.6.1805 Lempäälä,Kuivaspää.
   (ää) Anna Mattsdotter Heikkilä, s. 30.8.1782 Lempäälä,Kuivaspää, k. 9.6.1849 Lempäälä,Lempoinen.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 37
4. Carolina Abrahamsdotter Hara, (Taulusta 33, isä Abraham Hara) s. 24.9.1828 Vesilahti,Kaakila,Hara.

Puoliso: Abraham Mattsson Hara e. Orimus Haran isäntä 1863-1882, s. 3.8.1817 Lempäälä,Haurala,Orimus.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Mattsson Orimus, s. 5.12.1784 Hauho,Miehoila,Arvela, k. 4.3.1843 Lempäälä,Haurala. Vihitty 25.3.1806 Lempäälä,Haurala.
   (ä) Anna Maria Mattsdotter Orimus, s. 25.8.1786 Lempäälä,Haurala.
   (ii) Matts Johansson Orimus e. Arvela, s. 16.2.1760 Hauho,Ilmoila. Vihitty 30.12.1787 Hauho,Miehoila.
   () Greta Lisa Mårtensdotter Puuppo, s. 11.9.1757 Hauho,Vitsiälä, k. 15.2.1832 Lempäälä,Haurala.
   (äi) Matts Mattsson Nettenberg e. Orimus, s. 11.7.1760 Lempäälä,Haurala, k. 23.12.1816 Lempäälä,Haurala. Vihitty 27.12.1782 Lempäälä,Haurala.
   (ää) Valborg Ericsdotter Lukkarla, s. 3.1.1755 Sääksmäki,Huittula, k. 13.9.1811 Lempäälä.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

| Alku | Henkilöluettelo sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Ä

Anders, s. 178110
Anna3
Anna, s. 17093
Anna, s. 18.9.1786 Vesilahti,Jokioinen19
Brita1
Brita, s. 174424
Elisabet, s. 16758
Fredric, s. 29.5.1776 Lempäälä,Lempoinen17
Helena, s. 17697
Johan, s. 10.6.1707 Pälkäne,Myttäälä14
Margareta, s. 175729
Margareta, s. 28.4.1806 Vesilahti,Mustinen,Kukko10
Maria, s. 170532
Maria, s. 18.2.1715 Sääksmäki,Sillantaka8
Maria, s. 20.7.1753 Suoniemi,Sarkola,Keso19
Maria, s. 2.2.1773 Pirkkala,Tanila,Toosi17
N.N.19
N.N.19
N.N.17
Olof8
Sophia27
Valborg27
A Sukunimi -hakemisto
Ahti Michel, s. 28.9.1731 Vesilahti,Suonola26
Ahti Valborg, s. 1781 Vesilahti,Suonola26
Ala-Arvela Anna, s. 30.9.1781 Vesilahti,Pöyhölä28
Ala-Mäkelä Lena, s. 30.3.1773 Vesilahti,Kahnala34
Alanen Lena, s. 8.3.1784 Vesilahti,Arpiainen13
Alanen Lena, s. 29.7.1805 Vesilahti,Arpiainen13
Alanen Maria, s. 13.7.1757 Vesilahti,Arpiainen13
Ali-Öyrä Caisa, s. 26.10.1736 Vesilahti15
Anttila Lisa, s. 6.11.1711 Pälkäne,Äimälä14
Anttila Valborg, s. 1726 Pirkkala,Sikoinen12
Arpiainen Jacob, s. Vesilahti,Arpiainen27
Arpiainen Lisa, s. 1737 Vesilahti,Arpiainen27
Arvela Elias, s. 6.3.1809 Vesilahti,Pöyhölä28
Arvela Matts, s. 16.2.1760 Hauho,Ilmoila37
Arvela Michel, s. 1747 Vesilahti,Pöyhölä28
B Sukunimi -hakemisto
Björkman Maria, s. 21.7.1743 Sääksmäki,Vedentaka11
C Sukunimi -hakemisto
Carsten Margareta Elisabeth, s. 22.5.1741 Pälkäne,Ruotsila14
Carsten Petter Georg, s. 1708 Pälkäne,Ruotsila14
D Sukunimi -hakemisto
Dygd Hartvig, s. 11.7.1800 Sääksmäki,Liuttula11
E Sukunimi -hakemisto
Eerola Henric, s. 1690 Kangasala,Vatiala,Eerola22
Erkkilä Sara, s. 24.5.1746 Vesilahti,Kaltsila29
F Sukunimi -hakemisto
Finberg Lisa, s. 30.6.1756 Vesilahti,Suomela10
Fisk Anna Caisa, s. 11.3.1804 Vesilahti,Toivola27
Fisk Greta, s. 13.5.1811 Vesilahti,Toivola27
Fisk Lena, s. 27.12.1809 Vesilahti,Toivola27
Fisk Maria, s. 12.2.1807 Vesilahti,Toivola27, 28
Fisk Michel, s. 9.10.1817 Vesilahti,Toivola27, 29
Fisk Sara, s. 6.1.1815 Vesilahti,Toivola27
G Sukunimi -hakemisto
Glasberg Adolf, s. 12.4.1808 Vesilahti,Toivola24, 25
Glasberg Anna Caisa, s. 3.10.1812 Vesilahti,Toivola24
Glasberg Anna, s. 2.12.1769 Vesilahti,Järvenranta21, 22
Glasberg Eric, s. 23.3.1741 Vesilahti21
Glasberg Eric, s. 11.4.1777 Vesilahti,Toivola21, 27
Glasberg Helena, s. 8.5.1803 Vesilahti,Toivola24
Glasberg Herman, s. 1785 Vesilahti,Toivola21, 31
Glasberg Maria, s. 15.1.1815 Vesilahti,Toivola24, 26
Glasberg Michel, s. 14.9.1773 Vesilahti,Toivola21, 24
Glasberg Sara, s. 29.4.1780 Vesilahti,Toivola21, 30
Grönberg Benjamin, s. 177930
H Sukunimi -hakemisto
Hara Abraham, s. 4.5.1794 Vesilahti,Kaakila,Toikka32, 33
Hara Anna Christina, s. 20.4.1818 Vesilahti,Kaakila33, 35
Hara Caisa Lisa, s. 11.12.1814 Vesilahti,Kaakila33, 34
Hara Carin, s. 10.9.1779 Vesilahti,Kaakila32
Hara Carolina, s. 24.9.1828 Vesilahti,Kaakila,Hara33, 37
Hara David, s. 9.3.1821 Vesilahti,Kaakila33
Hara Herman, s. 2.3.1824 Vesilahti,Kaakila33, 36
Harala Elias, s. 10.2.1780 Hattula,Pelkola34
Harala Erich, s. 15.3.1742 Hattula,Pelkola34
Harsunkorpi Brita, s. 15.10.1753 Tyrvää26
Haukka Eric, s. 30.4.1746 Pirkkala,Penttilä18
Heikkilä Anna, s. 30.8.1782 Lempäälä,Kuivaspää36
Hoppu Abraham, s. 14.8.1779 Vesilahti,Hinsala35
Hoppu Adam, s. 14.12.1815 Vesilahti,Hinsala35
Hoppu Matts, s. 6.9.1746 Vesilahti,Hinsala35
Hukari Maria, s. 20.11.1742 Vesilahti,Sakoinen15
Hukari Maria, s. 30.3.1800 Vesilahti,Sakoinen15
Hukari Matts, s. 23.9.1762 Vesilahti,Sakoinen15
Huti Eva, s. 19.3.1748 Kalvola,Sauvala6
Hutko Jacob, s. 1703 Urjala,Kehro1
Hölli Lisa, s. 17.9.1773 Vesilahti,Vännilä15
Hölli Matts, s. 1736 Vesilahti,Vännilä15
Höyssä Anna, s. 9.12.1790 Vesilahti,Kahnala34
Höyssä Elias, s. 15.5.1815 Vesilahti,Kahnala34
I Sukunimi -hakemisto
Iloinen Carolina Vilhelmina, s. 10.8.1824 Vesilahti,Iloinen20
Iloinen Johan, s. 27.4.1756 Vesilahti,Suomela20
Iloinen Johan, s. 24.12.1795 Vesilahti,Iloinen20
Isotalo Margareta, s. 1698 Pirkkala,Toppari12
J Sukunimi -hakemisto
Jockman Lisa, s. 22.9.1767 Vesilahti,Suomela19
Jussila Johan, s. 1701 Vesilahti,Heinäsuo27
Jussila Matts, s. 1731 Vesilahti,Heinäsuo27
Jutila Eva, s. 17.6.1805 Vesilahti,Järvenranta5
Jutila Matts, s. 12.7.1763 Vesilahti,Järvenranta5
Jutila Sara, s. 1743 Vesilahti,Pöyhölä26
K Sukunimi -hakemisto
Kaipila Helena, s. 8.8.1785 Pirkkala18
Kaipila Maria, s. 20.2.1747 Pirkkala,Naistenmatka,Ollila18
Kauko Anna, s. 1699 Vesilahti,Ojoinen12
Kauppila Beata, s. 3.10.1771 Sääksmäki,Muti6
Kelola Anna, s. 7.8.1720 Pälkäne,Paino33
Klemola Anna, s. 1705 Vesilahti,Järvenranta4
Klemola Anna, s. 1.10.1787 Vesilahti,Järvenranta2
Klemola Caisa, s. 1745 Vesilahti,Järvenranta1, 21
Klemola Carin, s. 1.6.1761 Vesilahti,Järvenranta2, 3
Klemola David, s. 1801 Vesilahti,Järvenranta4
Klemola Eric, s. 3.2.1783 Vesilahti,Järvenranta,Lemola2
Klemola Gustav, s. 30.7.1797 Vesilahti,Järvenranta,Lemola4, 6
Klemola Maria, s. 20.5.1743 Vesilahti,Järvenranta1, 2
Klemola Matts, s. 18.2.1777 Vesilahti,Järvenranta2, 12
Klemola Michel, s. 9.9.1749 Vesilahti,Järvenranta1, 32
Klemola Michel, s. 22.8.1770 Vesilahti,Järvenranta2, 7
Klemola Michel, s. 1.10.1793 Vesilahti,Järvenranta4, 5
Klemola Simon, s. 29.10.1768 Vesilahti,Järvenranta2
Klemola Thomas, s. 17292
Klemola Thomas, s. 7.12.1764 Vesilahti,Järvenranta,Lemola2, 4
Klemola Valborg, s. 4.9.1773 Vesilahti,Järvenranta2, 8
Knaapi Henric, s. 4.1.1739 Tottijärvi,Palho28
Knaapi Henric, s. 11.9.1773 Vesilahti,Palho,Knaapi28
Knuutila Valborg, s. 8.1.1745 Tottijärvi,Sorva28
Komppa Anders, s. 1724 Vesilahti,Hiirenoja12
Komppa Gustaf, s. 7.4.1805 Vesilahti,Hiirenoja12
Komppa Matts, s. Vesilahti,Hiirenoja22
Komppa Valborg, s. 16.3.1768 Vesilahti,Hiirenoja12
Korjula Beata, s. 3.11.1731 Lempäälä,Korkeamäki16
Korjula Eric, s. 14.3.1760 Lempäälä,Korkiamäki16
Korjula Matts, s. 30.8.1798 Lempäälä,Korkiamäki16
Kreivilä Elisabet, s. 25.3.1749 Hattula,Leiniälä34
Kukko Lisa, s. 27.7.1769 Sääksmäki,Kyä15
Kylä-Kärki Margareta, s. 3.1.1782 Vesilahti,Hinsala35
Kärki Johan, s. 1711 Vesilahti,Hinsala33
Kärki Matts, s. 12.10.1751 Vesilahti,Hinsala35
L Sukunimi -hakemisto
Laatiska Marcus, s. 21.3.1722 Lempäälä,Hahkala15
Lahdenpohja Valborg, s. 16.4.1762 Tottijärvi,Lahdenpohja20
Laurila Sigfrid, s. 1731 Vesilahti,Mantere15
Laxberg Carolina, s. 15.5.1817 Tottijärvi,Liljedahl31
Laxberg Carolina, s. 24.4.1827 Tottijärvi31
Laxberg Emmanuel, s. 20.5.1830 Tottijärvi,Liljedahl31
Laxberg Ester, s. 18.11.1824 Tottijärvi31
Laxberg Johan, s. 4.3.1811 Tottijärvi31
Leikkaa Johan, s. 27.12.1761 Karkku,Leikkaa20
Leikkaa Maria, s. 1.2.1791 Karkku,Leikkaa20
Lemola Christina, s. 19.3.1780 Vesilahti,Järvenranta,Lemola2, 14
Liuhander Anna, s. 16.9.1738 Lempäälä,Miemola,Inkilä8
Liuhander Nicolaus, s. 27.10.1693 Lempäälä,Kärppälä8
Liukko Anna, s. 31.3.1730 Vesilahti,Järvenranta5
Liukko Lena, s. 1.11.1764 Vesilahti,Järvenranta,Liukko4
Liukko Matts, s. 1734 Vesilahti,Järvenranta4
Liukko Thomas, s. 1703 Vesilahti,Järvenranta4
Lukkarla Valborg, s. 3.1.1755 Sääksmäki,Huittula37
M Sukunimi -hakemisto
Marttila Johan, s. 9.6.1800 Lempäälä,Sotavalta17
Mattila Elisabet, s. 24.2.1761 Lempäälä,Perälä16
Mattila Jöran, s. 4.2.1725 Lempäälä,Perälä,Mattila16
Mattila Margareta, s. 1708 Lempäälä,Sotavalta4
Mikkola Catharina, s. 3.9.1733 Akaa,Käyrälä16
Mottinen Maria, s. 1.1.1807 Lempäälä,Lempoinen36
Mottinen Matts, s. 1778 Lempäälä,Lempoinen36
Mutonen Jöran, s. 1701 Vesilahti,Riitiälä4
Mutonen Margareta, s. 13.3.1737 Vesilahti,Riitiälä4
Mylin Gustaf, s. 22.3.1782 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu14
Mylin Matts, s. 24.1.1731 Pälkäne,Myttäälä14
Myllypajukoski Anna Stina, s. 31.3.1812 Tottijärvi25
Mäki-Hovi Elisabet, s. 6.6.1787 Vesilahti,Kirkonkylä36
Mäki-Kärki Chirstin, s. 6.4.1755 Vesilahti,Hinsala33
Mäkitalo Matts, s. 1692 Pirkkala,Toppari12
N Sukunimi -hakemisto
Nikkilä Mårten, s. 17.6.1749 Lempäälä,Lippo,Mikkola6
Nurkka Caisa, s. 10.10.1763 Karkku,Nurkka20
Nytorp Salomon, s. 2.3.1810 Tyrvää,Uusikylä,Orvola26
O Sukunimi -hakemisto
Oravalinna Henric, s. 175519
Orimus Abraham, s. 3.8.1817 Lempäälä,Haurala,Orimus37
Orimus Anna Maria, s. 25.8.1786 Lempäälä,Haurala37
Orimus Matts, s. 11.7.1760 Lempäälä,Haurala37
Orimus Matts, s. 5.12.1784 Hauho,Miehoila,Arvela37
Orre Adam, s. 21.6.1798 Vesilahti,Rautiala8, 10
Orre Anna Lisa, s. 10.9.1804 Vesilahti,Rautiala8, 11
Orre Maija Lisa, s. 25.3.1802 Vesilahti,Rautiala8
Orre Michel, s. 15.8.1793 Vesilahti,Rautiala8
Orre Olof, s. 29.3.1768 Lempäälä,Haurala8
Orre Ulrica, s. 5.2.1796 Vesilahti,Rautiala8, 9
Outinen Anna, s. 1717 Vesilahti,Ania33
P Sukunimi -hakemisto
Pajukanta Maria, s. Tottijärvi,Pajulahti31
Pajukanta Maria, s. 27.8.1710 Tottijärvi,Naskali22
Pajula Simon, s. 27.9.1739 Pälkäne,Pajula6
Pietilä Carolina, s. 24.8.1828 Vesilahti,Mantere36
Pietilä Matts, s. 26.1.1783 Vesilahti,Mantere36
Pietilä Matts, s. 15.1.1806 Vesilahti,Mantere36
Pitkäniemi Eric, s. 18.3.1743 Pirkkala,Pitkäniemi18
Pullila Maria, s. 1.5.1730 Sääksmäki,Rapola,Pullila6
Puuppo Greta Lisa, s. 11.9.1757 Hauho,Vitsiälä37
Pässi Anna, s. 24.12.1752 Vesilahti,Ania18
R Sukunimi -hakemisto
Rassa Michel, s. 6.8.1763 Vesilahti,Jokioinen29
Rautiala Christina, s. 20.5.1750 Vesilahti,Rautiala28
Rautiala Maria, s. 1737 Vesilahti,Rautiala22
Rekola Carl, s. 15.1.1782 Vesilahti,Ania,Pessi18
Rekola Maria Catharina, s. 4.3.1816 Vesilahti,Ania,Rekola18
Rimmi Carl Gustaf, s. 1.11.1821 Vesilahti,Krääkkiö19
Rimmi Henric, s. 3.3.1787 Vesilahti,Oravalinna19
Riutta Eva, s. 12.7.1783 Vesilahti,Suomela10
Riutta Jöran, s. 13.3.1754 Vesilahti10
Roseli Pehr, s. 26.4.1755 Vesilahti,Lohnattila13
Ryökäs Thomas, s. 7.12.1761 Lempäälä,Haurala34
S Sukunimi -hakemisto
Sahlbom Ester, s. 4.6.1806 Vesilahti,Vännilä15
Sahlbom Matts, s. 4.2.1766 Lempäälä,Jokipohja15
Savonius Helena, s. 14.9.175717
Sievari Adam, s. 28.5.1795 Vesilahti,Jokioinen,Sievari29
Sievari Maria, s. 25.4.1818 Vesilahti,Jokioinen,Jaanu29
Sipilä Michel, s. 29.9.1723 Akaa,Nauli16
Sjöman Olof, s. 1709 Sääksmäki,Voipaala8
Sorri Valborg, s. 25.12.1756 Vesilahti,Hinsala35
Steen Jacob, s. 1740 Sääksmäki,Liuttula11
Steen Maria, s. 28.7.1773 Sääksmäki,Liuttula11
Svinhufvud af Qvalstad Ulrica, s. 1723 Ruotsi,Vessland14
T Sukunimi -hakemisto
Taikina Maria, s. 27.2.1744 Lempäälä,Taipale,Taikina15
Tarkka Lisa, s. 22.12.1793 Vesilahti,Niemenpää33
Tarkka Matts, s. 24.1.1748 Kangasala,Ohtola33
Tarkka Olof, s. 172533
Taura Carl, s. 12.4.179823
Taura Matts, s. 1730 Vesilahti,Narva22
Taura Samuel, s. 9.1.1762 Vesilahti,Narva22
Taura Samuel, s. 18.5.1801 Vesilahti,Narva22
Taura Sara, s. 15.6.1797 Vesilahti,Narva22, 23
Toikka Henric32
Toikka Maria, s. 1730 Vesilahti,Kaakila32
Toikka Maria, s. 20.10.1754 Vesilahti,Kaakila32
Toikka Michel, s. Vesilahti,Kaakila32
Toosi Maria, s. 31.5.1743 Pirkkala,Tanila,Toosi17
Träsk Adam, s. 7.12.1796 Vesilahti,Kaltsila7
Träsk Carl, s. 21.10.1804 Vesilahti,Kaltsila7
Träsk David, s. 22.11.1793 Vesilahti,Järvenranta7
Träsk Greta Caisa, s. 4.2.1800 Vesilahti,Kaltsila7
Träsk Gustaf, s. 28.3.1803 Vesilahti,Kaltsila7
Träsk Herman, s. 15.1.1802 Vesilahti,Kaltsila7
Träsk Lovisa, s. 27.1.1807 Vesilahti,Kaltsila7
Tuhkuri Anna, s. 24.6.1706 Tottijärvi,Tuhkuri22
Tuhkuri Jöran, s. 3.4.1727 Tottijärvi,Tuhkuri5
U Sukunimi -hakemisto
Ulanen Anna, s. 2.6.1740 Lempäälä,Hahkala15
Uotila Jacob, s. Vesilahti,Ania12
Uotila Matts, s. 1749 Ruovesi29
Uotila Sara, s. 9.6.1792 Vesilahti,Kirkonkylä29
V Sukunimi -hakemisto
Vainionperä Johan, s. 21.2.1791 Vesilahti9
Vappula Eric, s. 1742 Vesilahti,Viljula3
Vappula Jacob3
Vappula Michel, s. 13.9.1783 Vesilahti,Viljula3
Vappula Mårten, s. 1700 Vesilahti,Hinsala3
Vihastu Carolina, s. 4.9.1820 Vesilahti,Korpiniemi14
Vihastu David, s. 15.10.1806 Vesilahti,Korpiniemi14
Vihastu Ester, s. 12.2.1809 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu14, 17
Vihastu Fredrika, s. 17.7.1804 Vesilahti,Korpiniemi14, 16
Vihastu Gustav, s. 12.5.1811 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu14, 18
Vihastu Herman, s. 2.8.1816 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu14, 20
Vihastu Ulrica, s. 2.7.1814 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu14, 19
Vihastu, Nurkki Adam, s. 12.1.1803 Vesilahti,Korpiniemi14, 15
Vilo Anna Christina, s. 12.8.1803 Vesilahti,Mantere6
Vilo Jacob, s. 17.7.1773 Akaa,Tyrisevä,Vähä-Kuitu6
Virjula Anders, s. 17.11.1738 Akaa,Haudanniemi,Kataja11
Virjula Anders, s. 5.10.1772 Sääksmäki,Kärjenniemi11
Virjula Maria, s. 26.1.1746 Sääksmäki,Kärjenniemi11
Virola Matts, s. 24.2.1745 Pirkkala,Yli-Pehula17
Vähä-Seiväs Valborg, s. 1741 Vesilahti,Onkemäki5, 13
W Sukunimi -hakemisto
Wackelberg Helena, s. 18.11.1774 Vesilahti,Vakkala24
Wackelberg Jacob, s. 1740 Vesilahti24
Wesslin Hedvig, s. 8.11.1789 Tottijärvi31
Wesslin Henric, s. Pirkkala31
Y Sukunimi -hakemisto
Yli-Komppa Matts, s. 24.10.1806 Vesilahti,Hiirenoja12, 13
Yli-Laurila Adam, s. 22.12.1778 Vesilahti,Arpiainen13
Yli-Laurila Johan, s. 20.10.1744 Vesilahti,Lohnattila5, 13
Yli-Laurila Maria, s. 19.2.1768 Vesilahti,Lohnattila5
Yli-Orvola Johan, s. 1.5.1756 Tyrvää,Uusikylä26
Yli-Orvola Johan, s. 20.4.1777 Tyrvää,Uusikylä26
Ylppö Johan, s. 21.6.1730 Akaa,Toijala15
Ä Sukunimi -hakemisto
Ängfeldt Caisa, s. 26.6.1775 Vesilahti,Heinäsuo27
Ärölä Anna, s. 4.12.1756 Vesilahti,Toivola35
| Alku | Sukunimi-hakemisto | Paluu |