| Alku | Sukunimi-hakemisto | Paluu |

Taulu 1
1. Lars Nilsson Kerkkola Kerkkolan isäntä 1539-1554. Maakirja 1539 1s (=1 äyri) 2b. 1552 1/2qt (=1 1/2 äyriä) 1b. 1561-1579 1/12 tai 1/8 1b. 1583 5/24 1b. 1589 7/12 1b. 1589-1602 cronobone förlänt til Hans Hansson ryttmestare. 1607 1/2m 3 1/2öre. 1614 förlänt Pål Stilken, Monikkala frälse. 1620 1m 3 1/2öre. 1624 Henric Thomasson rytt.
1630 Henric Thomasson bonde, Eric Thomasson bror är på togh, Sven (Simon) Thomasson bror, Jacob Thomasson bror hafwer tarmlop, Jöran Thomasson bror. 1630 rytt. under Nils Larsson, 1634 corporalens hemman, 1641 corporal Henric Thomasson egit hemman, 1644 corp. Eric Thomasson tildelt under Henric Larssons comp. 1651 rytt. under Arfwed Henderssons comp. 1687 aug. Henric Johansson i Hausjärvi, 1691 aug. Matts Eskelsson i Hausjärvi och Grels Jöransson i Turenki.

Puoliso: N.N.

Lapset:
Henric Larsson Kerkkola , s. Janakkala,Kerkkola. Tauluun 2
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 2
2. Henric Larsson Kerkkola, (Taulusta 1, isä Lars Kerkkola) Kerkkolan isäntä 1555-1582, s. Janakkala,Kerkkola.

Puoliso: N.N.

Lapset:
Thomas Henricsson Kerkkola , s. Janakkala,Kerkkola. Tauluun 3
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 3
3. Thomas Henricsson Kerkkola, (Taulusta 2, isä Henric Kerkkola) Kerkkolan isäntä 1583-1625, s. Janakkala,Kerkkola.

Puoliso: Anna

Lapset:
Henric Thomasson Kerkkola , s. Janakkala,Kerkkola. Tauluun 4
Eric Thomasson Mäkelä e. Kerkkola , s. Janakkala,Kerkkola. Tauluun 32
Jöran Thomasson Kerkkola , s. Janakkala,Kerkkola. Tauluun 106
Jacob Thomassson Kerkkola , s. Janakkala,Kerkkola. Tauluun 107
Simon Thomasson Mäkelä e. Kerkkola , s. Janakkala,Kerkkola. Tauluun 108
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 4
4. Henric Thomasson Kerkkola, (Taulusta 3, isä Thomas Kerkkola) Korpraali, Kerkkolan isäntä 1639-1648, s. Janakkala,Kerkkola. Kerkkola 1630 Henric Thomasson bonde, Eric Thomasson broder är på tågh, Simon (Sven) Thomasson bror, Jacob Thomasson bror, Jöran Thomasson bror.

Puoliso: Margareta Sigfridsdotter k. 1696.

Lapset:
Henric Henricsson Kerkkola . Tauluun 5
Johan Henricsson Kerkkola , s. Janakkala,Kerkkola. Tauluun 31
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 5
5. Henric Henricsson Kerkkola, (Taulusta 4, isä Henric Kerkkola) Isäntä 1648-1682, nimismies, k. 2.10.1687 Janakkala,Kerkkola. Janakkalan käräjät v. 1664 Henric Henricsson i Kerkkola, hans sahl broder Johan Henricsson, enka Beata, des son Johan.

Puoliso: Elin Johansdotter k. 1678 Janakkala,Kerkkola.

Lapset:
Johan Henricsson Kerkkola , s. 1652 Janakkala,Kerkkola. Tauluun 6
Margareta Henricsdotter Kerkkola s. noin 1654 Janakkala,Kerkkola.
Matts Henricsson Kerkkola , s. noin 1658 Janakkala,Kerkkola. Tauluun 30
Brita Henricsdotter Kerkkola s. noin 1659 Janakkala,Kerkkola.
Anna Henricsdotter Kerkkola s. noin 1661 Janakkala,Kerkkola.
Ingeborg Henricsdotter Kerkkola Tallinnassa 1705, s. Janakkala,Kerkkola. Janakkalan ja Rengon käräjät 1705: länsman Henric Johansson Kerkkola och Ingeborg Henricsdotter i Rewal...arf efter Henric Johansson faderfader och Ingeborgs fader Henric Henricsson...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31982183.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 6
6. Johan Henricsson Kerkkola, (Taulusta 5, isä Henric Kerkkola) Isäntä 1684-1701, ratsumies, nimismies, s. 1652 Janakkala,Kerkkola, k. 1701 Janakkala,Kerkkola.

Puoliso: Anna Jacobsdotter k. 1707 Janakkala,Kerkkola. Mainitaan ensimmäisen kerran Kerkkolassa puolisona v. 1675.

Lapset:
Anna Johansdotter Kerkkola , s. 2.8.1674 Janakkala,Kerkkola. Tauluun 7
Henric Johansson Kerkkola , s. 1676 Janakkala,Kerkkola. Tauluun 13
Maria Johansdotter Kerkkola , s. 1682 Janakkala,Kerkkola. Tauluun 20
Johan Johansson Kerkkola , s. 31.8.1688 Janakkala,Kerkkola. Tauluun 27
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 7
7. Anna Johansdotter Kerkkola, (Taulusta 6, isä Johan Kerkkola) s. 2.8.1674 Janakkala,Kerkkola, k. 16.5.1745 Vanaja,Ikaloinen,Kinnari. Kuolintiedossa Anna Henricsdr.

Puoliso: Vihitty 21.9.1695 Janakkala Johan Pehrsson Kinnari e. Sillanpää Rusthollari, s. 1671 Vanaja,Sillanpää, k. .2.1749 Vanaja,Ikaloinen,Kinnari. Mainitaan 1691 alkaen veljenä Vanajan Sillanpäässä. Henkikirja 1694 Sillanpää Johan Persson, Beata bror hustru. Henkikirjoissa Janakkalan Kerkkolassa 1707-1711 Johan son (po måg), Anna hustru, 1711 merkintä i Ikalois. Henkikirjoissa 1711 alkaen Ikaloisten Kinnarilla Johan Persson, Anna hustru.

Kerkkolassa Janakkalan vanhimmassa rippikirjassa Johan måg, Anna hustru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=1980&pnum=28

Vuonna 1706 Kerkkolassa haudattu mågens barn.

Janakkalan käräjät 17.10.1750: afledne rusthållare Johan Pettersson ifrån Ikalois by Kinnari, hustru Anna Johansdotter, afledne dotters son drängen Didrich Blomberg å egna och omyndiga syskons vägnar. deras moder corporalen Didrich Blombergs afledne hustru Maria Johansdotter. Rusthållare Eric Henricsson och thes hustru Beata (po Maria) Danielsdotter i Ikalois, hwilken före varit gift med rusthållare Johan Petterssons son afledne rusthållare Johan Johansson.

Rippikirja Kinnari 1703-1708 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10279306 Ikaloisten Kinnarilla noin 1711 alkaen.
Puolison vanhempia:
   (i) Pehr Mattsson Sillanpää, k. 22.10.1705 Vanaja.Sillanpää. Mainitaan Sillanpäässä 1650 alkaen.
   (ä) Margareta, k. 24.0.1675 Vanaja.Sillanpää.
   (ii) Matts Jönsson Sillanpää. 1630 gammal ja öfwer 65 åhr gammal.

Sillanpäässä mainitaan 1634 Jöns Michelsson med sin hru ja 1636 alkaen väfvare Matts Jönsson med sin hru.
   () Christina Mårtensdotter.

Lapset:
Johan Johansson Kinnari , s. 25.12.1696 Janakkala,Kerkkola. Tauluun 8
Maria Johansdotter Kinnari , s. noin 1698 Janakkala,Kerkkola. Tauluun 9
Henric Johansson Ventola e. Kinnari , s. 1701 Janakkala,Kerkkola. Tauluun 10
Anna Johansdotter Kinnari , s. 29.4.1704 Janakkala,Kerkkola. Tauluun 11
Eva Johansdotter Kinnari , s. 20.12.1712 Vanaja,Ikaloinen,Kinnari. Tauluun 12
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 8
8. Johan Johansson Kinnari, (Taulusta 7, äiti Anna Kerkkola) Rusthollari Ikaloisten Kinnarilla, s. 25.12.1696 Janakkala,Kerkkola, k. 8.5.1743 Vanaja,Ikaloinen,Kinnari. Janakkalan käräjät 13.11.1744: framledne Johan Johansson Skinnari ifrån Ikalois successor matrinomii rusthållare Eric Henricsson upviste rusthållare Johan Johanssons ifrån Tyllilä förskrifning in original att Johan Johanssons skatterusthåll Antila i Tyllilä...

Puoliso: Vihitty noin 1723 Maria Danielsdotter Heikkilä s. 15.2.1701 Vanaja,Kankainen, k. 17.4.1757 Vanaja Ikaloinen.
Puolison vanhempia:
   (i) Daniel Jöransson Heikkilä, s. 28.12.1669 Vanaja,Kankainen, k. 13.3.1743 Vanaja,Kankainen.
   (ä) Maria Bengtsdotter, s. 23.11.1665 Vanaja,Kankainen, k. 10.1.1742 Vanaja,Kankainen.
   (ii) Jöran Clemetsson Perttula e. Heikkilä, k. 18.4.1697 Vanaja,Miemaala. Vanajan Kankaisissa mainitaan 1656-1675, Jöran Clemetsson, 1656-1670 Lisa hustru.
   () Lisa, k. 10.11.1672 Vanaja,Kankainen.
   (äi) Bengt Eskelsson.
   (ää) Anna.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 9
8. Maria Johansdotter Kinnari, (Taulusta 7, äiti Anna Kerkkola) s. noin 1698 Janakkala,Kerkkola, k. 1743 Janakkala,Vähähiisi. Janakkalan käräjät 17.10.1750: nämdeman Johan Jacobsson ifrån Stor Luolas för afledne hustru Maria Johansdotter ifrån Ikalois, med corporalen Diedrik Blomberg sammanlagde omyndiga barn söner Gottfried, Anders och Johan, döttrarna Lena, Anna Maria, Beata, Maja Lisa och Lena Stina, förmyndare varit mölnare å Virala qvarn Eric Mattsson som numera med döden afgången, Johan Jacobsson i stället.

Puoliso: Didrik Jöransson Blomberg Rakuuna Vanajan Ikaloisissa, korpraali, s. Riika. Transport av manskap från svenska regementen till Finland 1721: Blomberg, Diedrich URR Övl 58, 61 UFM Övl 42 född Riga.
Pääkatselmus v. 1728: Vanaja Ikaloinen nro 61, född i Riga stad, 29 år gammal, gift, tienst 9 år.
Janakkalan käräjät 20.11.1725: dragon Didrich Blomberg ifrån Ikalois som af öde optagit Lill Hitis hemman.
Janakkalan käräjät 18.10.1749: corporal Didric Blomberg ifrån Hirvisalmi capell giöld mot Johan Carlsson i Lill Hitis.


http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11527441. Muuttanut: til Hitis.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 10
8. Henric Johansson Ventola e. Kinnari, (Taulusta 7, äiti Anna Kerkkola) Rusthollari, s. 1701 Janakkala,Kerkkola, k. 1.5.1738 Hattula,Ventola. Muuttanut: i Hattula Ventola.

Puoliso: Maria Johansdotter Perttula s. 1710 Vanaja,Miemaala, k. 12.5.1757 Hattula,Ventola. Perunkirja 11.1.1760 Hattula halfwa Ventola rusthåll: bonde Johan Mattsson, aflidne hustru Maria Johansdotter, son Johan Johansson, döttrar Maria, Lisa, Annika och Brita. Maria Johansdotters första man rusthållare Henric Johansson, son Henric Henricsson. Detta halfva Vendola rusthållet är til en del crono och en del skatte och Henric Johansson köpt inom han trädde i gifte med sin hustru Maria Johansdotter emedan hans son Henric Henricsson är ända bröstarfvinge. Velka til rusthållare Michel Ericsson Rekola i Rahkoila.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Jöransson Perttula, s. 25.12.1663 Vanaja,Kankainen, k. 9.12.1744 Vanaja,Miemala. Vihitty 28.12.1699 Vanaja,Kankaantaka.
   (ä) Maria Henricsdotter Heikkilä, s. 30.4.1683 Vanaja,Kankaantaka, k. 1714 Vanaja,Miemala.
   (ii) Jöran Clemetsson Perttula e. Heikkilä, k. 18.4.1697 Vanaja,Miemaala. Vanajan Kankaisissa mainitaan 1656-1675, Jöran Clemetsson, 1656-1670 Lisa hustru.
   () Lisa, k. 10.11.1672 Vanaja,Kankainen.
   (äi) Henric Mattsson Heikkilä. Mainitaan v. 1664- alkaen Henric Mattsson, Ingeborg hustru, Valborg svärmor.
   (ää) Ingeborg Henricsdotter Heikkilä, s. noin 1637 Vanaja,Kankaantaka, k. 8.6.1673 Vanaja,Kankaantaka.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 11
8. Anna Johansdotter Kinnari, (Taulusta 7, äiti Anna Kerkkola) s. 29.4.1704 Janakkala,Kerkkola, k. 27.1.1751 Vanaja,Kankaantaka,Iso-Mattila. Muuttanut: i Kangantaka.

Puoliso: Anders Ericsson Iso-Mattila Rusthollari, s. 10.11.1699 Vanaja,Kankaantaka, k. 23.3.1767 Vanaja,Kankaantaka. Janakkalan käräjät 8.3.1726: Anders Ericsson i Kankaantaka, des fadersyster Ingrid Mattsdotter ifrån Vuorentaka, des fadernes och mödernes arf, hans faderbroder Johan Mattsson under Anders omyndiga åhr förestådt hemmannet och des faders ägendom.
Janakkalan käräjät 9.11.1726: Anders och Michel Ericsson til deras fadersyster bonde Henric Jöranssons i Vuorentaka hustru Ingrid Mattsdotter, deras faderbroder Johan Mattsson.
Janakkalan käräjät 21.11.1727: Anders Ericsson ifrån Kangantaka, fader Eric Mattsson med döden åhr 1712 afgått, broder Johan Matsson.
Janakkalan käräjät 10.3.1746: rusthållare Anders Ericsson i Kangantaka, bröder Anders, Michel, Matts och Henric.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Mattsson Iso-Mattila, s. noin 1670 Vanaja,Kankaantaka, k. 15.3.1713 Vanaja,Kankaantaka,Iso-Mattila. Vihitty 1693.
   (ä) Anna Henricsdotter Heikkilä, s. Vanaja,Kankaantaka, k. 1714 Vanaja,Kankaantaka,Iso-Mattila. Kankaantaan Heikkilästä ?.
   (ii) Matts Mattsson Iso-Mattila, s. Vanaja,Kankaantaka, k. 25.2.1706 Vanaja,Kankaantaka. Ratsutilojen katselmus 1687 Kankaantaka rustningshållare Matts Mattsson: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=18169715

Janakkalan ja Rengon käräjät 1708: Perinnönjako edesmenneen Kankaantaan Matts Mattssonin jälkeen, mainitaan toinen vaimo (stiufmoder) Carin Mattsdotter ja tämän pojat Henric ja Gustaf Mattsson sekä tytär Maria. Mainitaan myös vanhin poika ensimmäisesta aviosta rusthollari Eric Mattsson. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31980529.
   () Agneta, k. 12.4.1685 Vanaja,Kankaantaka.
   (äi) Henric Mattsson Heikkilä. Mainitaan v. 1664- alkaen Henric Mattsson, Ingeborg hustru, Valborg svärmor.
   (ää) Ingeborg Henricsdotter Heikkilä, s. noin 1637 Vanaja,Kankaantaka, k. 8.6.1673 Vanaja,Kankaantaka.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 12
8. Eva Johansdotter Kinnari, (Taulusta 7, äiti Anna Kerkkola) s. 20.12.1712 Vanaja,Ikaloinen,Kinnari, k. 26.1.1791 Vanaja,Vuorentaka,Nukari.

1. puoliso: Vihitty 27.5.1735 Vanaja Gustaf Henricsson Nukari. (Taulu 34) Rusthollari, s. 13.3.1710 Vanaja,Luolaja, k. 4.5.1758 Vanaja,Vuorentaka, kummit: hr Axel Pacchalenius, Michel Ericsson, Henric Jacobsson, Johan Henricsson, hustru Maria Richtring, hru Maria Jacobsdr, pig Sara Henricsdotter, pig Maria Jacobsdotter. Janakkalan käräjät 30.3.1759: rusthållare enka Eva Johansdotter med hennes afledne man Gustaf Henricsson sammanlagde 6 st: omyndiga barn, Nukari rusthåll i Vuorentaka by. Förmyndare för söner Henric och Johan Gustafssöner faderbroder rusthållare Henric Henricsson Nukari, samt rusthållare Johan Johansson Skinnari firån thenne by förmyndare för döttrar Brita, Lisa, Anna och Regina Gustafsdöttrar.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Henricsson Nukari e. Raakkula, s. 6.2.1673 Vanaja,Luolaja, k. 15.4.1753 Vanaja,Vuorentaka. Vanajan Vuorentaan Nukarin rusthollari. Kirkonisäntä 1731 - 1742.
Vanajan käräjät 1682: Thomas Sigfridssons (Raakkula) systerson Johan Mattsson (Mattinen).
Janakkalan käräjät 1723: Henric Henricssonin asukasoikeus Vuorentaan Nukariin. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31979911 ja http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31979922
Janakkalan käräjät 20.11.1725: Henric Henricsson i Stor Luolas moder Annika Larsdotter.
Janakkalan käräjät v. 1724: bonde Johan Mattsson som 1720 bodt i Vånå socken och Kangantaka by tagit til låns från bonde Henric Henricsson ifrån benämde socken och Luola by.
Janakkalan käräjät v. 1724: bonde Henric Henricsson ifrån Luolaja by, bonde Gustaf Mattsson ifrån Paickala, Gustafs fader Matts Thomasson blifwit honom 20 daler skyldig.
Janakkalan käräjät 11.5.1724: rusthållare Henric Henricsson Nukari i Vuorentaka by.
Janakkalan käräjät 9.11.1726: bonde Henric Henricsson i Stor Luolas, köpeskilning 600 daler om skatterusthåll i Vuorentaka.
Janakkalan käräjät 5.3.1754 §3: efter afledne rusthållare Henric Henricsson Nukari å Nukari börderusthåll i Vuorentaka by, änka Brita Gustafsdotter, söner Gustaf och Henric Henricssöner, döttrarna Anna Henricsdotter som är gift med bonde Johan Ericsson Krakula i Stor Luolas by, dotter Brita Henricsdotter med sin man Henric Jöransson ifrån Varrasniemi i Ackas socken och dotter Beata Henricsdotter med sin man Henric Henricsson Räpiälä i Vuorentaka by. Vihitty noin 1709 Janakkala,Turenki.
   (ä) Brita Gustafsdotter Mäkelä, s. 11.5.1685 Janakkala,Turenki,Mäkelä, k. 7.4.1759 Vanaja Vuorentaka.
   (ii) Henric Mattsson Raakkula e. Voutila, s. Vanaja,Luolaja, k. 1710 Vanaja,Luolaja.
   () Anna Larsdotter.
   (äi) Gustaf Ericsson Mäkelä, s. Janakkala,Turenki, k. 1710 Janakkala,Turenki.
   (ää) Brita Mattsdotter.

2. puoliso: Vihitty noin 1759 Vanaja,Vuorentaka Eric Michelsson Nukari s. 1714, k. 22.4.1786 Vanaja,Vuorentaka,Nukari.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 13
7. Henric Johansson Kerkkola, (Taulusta 6, isä Johan Kerkkola) Rusthollari Kerkkolassa, nimismies, s. 1676 Janakkala,Kerkkola, k. 5.11.1762 Janakkala,Kerkkola. Janakkalan käräjät 6.3.1749: rusthållare Henric Johansson vil opdraga til thes äldsta son Henric Henricsson sitt åboende cronorusthåll i Kerkola by.

Puoliso: Beata Voijtikasdotter s. 1675, k. noin 1739 Janakkala,Kerkkola.

Lapset:
Henric Henricsson Kerkkola , s. 14.1.1705 Janakkala,Kerkkola. Tauluun 14
Gustaf Henricsson Kerkkola , s. 1708 Janakkala,Kerkkola. Tauluun 15
Brita Henricsdotter Kerkkola , s. 1709 Janakkala,Kerkkola. Tauluun 16
Johan Henricsson Kerkkola Setämies Kerkkolassa, s. 12.12.1714 Janakkala,Kerkkola, k. 21.4.1783 Janakkala,Kerkkola.
Valborg Henriksdotter Kerkkola , s. 1716 Janakkala,Kerkkola. Tauluun 17
Beata Henricsdotter Kerkkola , s. 16.9.1719 Janakkala,Kerkkola. Tauluun 18
Matts Henricsson Kerkkola s. Janakkala,Kerkkola, k. jälkeen 1740. Mainitaan Kerkkolassa veljenä vuoteen 1739 asti. Ei mainita 1763 perunkirjoituksessa.
Elisabet Henricsdotter Kerkkola , s. noin 1724 Janakkala,Kerkkola. Tauluun 19
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 14
8. Henric Henricsson Kerkkola, (Taulusta 13, isä Henric Kerkkola) Rusthollari Kerkkolassa, s. 14.1.1705 Janakkala,Kerkkola, k. 9.6.1764 Janakkala,Kerkkola. Janakkalan käräjät v. 1749: numera ågifta rusthållaren Henric Johansson luovuttaa vanhimmalle pojalleen Henric Henricssonille Kerkkolan rusthållin.
Janakkalan käräjät 9.12.1763 §5: rusthållare Henric Henricsson Kerkkola, mellan honom och hans syskon, kärä broder Gustaf Henricsson, kära broder Johan Henricsson, 3:ne kärä systrar. Allekirjoitukset 11.1.1763: Henric Henricsson ifrån Kerkkola, Gustaf Henricsson ifrån Rikois, Johan Henricsson ifrån Kerkkola, Brigitta Henricsdotter ifrån Pelkola, å egna och hustru Beata Henricsdotters vägnar Carl Ericsson, å egna och min hustru Elisabet Henricsdotters vägnar Eric Faveen, Allekirjoitukset i Sattiala 10.11.1763 Anders Johansson (po Johan Andersson) Polonus svåger, Valborg Andersdotter (po Henricsdotter) syster.

Puoliso: Maria Henricsdotter s. 1713, k. 21.6.1799 Janakkala,Kerkkola. Janakkalan käräjät 9.12.1771 §38: rusthållare änka Maria Henricsdotter i Kerkkola, hennes myndig son Henric Henricsson och ogifta dotter Hedvig Henricsdotter, sistnämdes faderbroder Johan Henricsson och bröder Eric och Johan Ericssöner ifrån Brusila.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 15
8. Gustaf Henricsson Kerkkola, (Taulusta 13, isä Henric Kerkkola) Lammin Riikoisten ratsutilallinen, s. 1708 Janakkala,Kerkkola, k. 19.12.1773 Lammi,Riikoinen.

1. puoliso: N.N. Simonsdotter s. Lammi,Riikoinen.
Puolison vanhempia:
   (i) Simon Henricsson, s. Lammi,Riikoinen.
   (ä) Lisa.

2. puoliso: Helena Henricsdotter Laurell s. 1723 Koski,Käikäälä.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Samuelsson Laurell, s. Koski,Käikäälä, k. 1722 Koski,Käikäälä. Perunkirja 20.11.1766 Koski Käikäälä Laurila: rusthållare Henric Samuelsson aflidit åhr 1722, hru enka Elsa Jöransdotter, deras barn hr kyrkoherde i Asikkala Axell Laurell, rusthållare Johan Laurell, döttrar framledne corporal Elias Grahns enka Anna Grahn och Lena som ähr gift med rusthållare Gustaf Henricsson i Rikois Lampis socken. Rusthållare Michel Samuelsson Lauckala ifrån Asikkala Kyrkoby, syskonebarn bonde Carl Carlsson ifrån Hillilä by Asikkala socken och Kouckari hemman å moders och andra syskons vägnar. Rusthållare Michel Samuelsson är arfvingars fader Henric Samuelssons broderson. Bonden Johan Philpula ifrån Teurois by och Tuulos socken som ähr hans systers måg.
   (ä) Elsa Jöransdotter, s. 1692, k. 14.6.1766 Asikkala.
   (ii) Samuel Bertilsson Laurila, s. Koski,Käikäälä.
   () Carin.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 16
8. Brita Henricsdotter Kerkkola, (Taulusta 13, isä Henric Kerkkola) s. 1709 Janakkala,Kerkkola, k. 25.12.1765 Hattula,Pelkola,Harala, kummit: borgare i Tavastehus Joseph Mattsson, Luolas Jacob Larsson, Mäskälä Takaperä Anders Christersson, hru Anna Thorgmanna ifrån Tavastehus, Kraakkula sonehru Brita Gustafsdr, Holstila Maria Mattsdr ibm, Mäskälä Takaperä Ingeborg Christersdotter. Muuttanut: Kerkkolasta i Hattula.

Puoliso: Vihitty 1730 Janakkala,Kerkkola Anders Ericsson Harala Rusthollari, s. 1701 Hattula,Pelkola, k. 6.1.1751 Hattula,Pelkola,Harala. Perunkirja 24.3.1766 Pelkola Harala: framledne rusthållare Anders Ericsson, enka Brita Henricsdotter, fyra söner Johan, Henric, Eric och Samuel, tre döttrar Anna, Maria och Beata. Anna gift med rusthållson Johan Johansson ifrån Kandala. Förmyndare capellan Jacob Pellmarck. Harala rusthåll är skatte.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Andersson Harala, s. 4.1673 Hattula,Pelkola, k. 15.12.1737 Hattula,Pelkola. Pelkolan Haralan isäntä 1693-1713.
Hattulan käräjät v. 1740: Harala arfvingar, Anders Ericsson, Johan Harlund och Eric Ericsson, Carl Ericsson Harlund, Samuel och Simon Ericssöner, Margareta, Maria och Brita Ericsdotter.

. Vihitty noin 1700 Urjala,Perho.
   (ä) Margareta Larsdotter Uotila, s. 1678 Urjala,Perho, k. 15.12.1734 Hattula,Pelkola,Harala. Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät v. 1699: rusthållare Lars Ericsson i Rättöis mot piga Margareta Larsdotter i Perhois, des svåger och fullmachtig Gabriel Larsson i Perhois.
   (ii) Anders Larsson Harala e. Lakkonen, s. Hattula,Tenhola, k. 1727 Hattula,Pelkola. Mainitaan Tenhola Lakkosella 1666-1667. Pelkolan Haralan isäntä 1671-1692. Osti talon sukuun takaisin vaimonsa Ingeborg Erkintyttären nimissä (Hattulan historia).

Vielä 1720 pääkatselmuksessa nimellä Anders Lackonen.
Hattulan, Vanajan, Rengon ja Lehijärven käräjät 20.-21.2.1671: Mainitaan bonde Jöran Johansson i Koskis, Anders Larsson Lackoinen och sin hru Ingeborg Ericsdotter i Pelkoila. Molemmat ostamassa Ihalemmen Savolaa. Käräjille kutsutaan talon perilliset Eric Jöransson, Johan Thomasson i Säxniemi sekä Mårten Eskelsson i Ihalempi.
Hattulan, Vanajan, Rengon ja Lehijärven käräjät 20.-21.2.1671: Anders Larsson Pelkolasta esittää 28.6.1670 päivätyn kauppakirjan jolla ostanut 600 kuparitaalerilla Pelkolan kylästä Hattulan pitäjästä Haralan talon pormestari Matts Mattsonilta. Kauppa vahvistetaan.
Hattulan, Vanajan, Rengon ja Lehijärven käräjät 20.-21.10.1671: Vahvistaan että Mårten Ericssonin Ihalemmestä on maksettava veronsa Ingeborg Ericsdotterin ratsutilalle, Ingeborgia edustaa miehensä Anders Larsson Lackoinen.
Hattulan käräjät 14.-15.10.1678: Kantajina Välbörne fru Sabina Witzel och Anders Larsson i Pelkoila. Vastaajana naapurinsa Jacob Bertilsson.
Hattulan käräjät 1679: Tuomitaan Anders Larsson i Pelkoila maksamaan velkansa til Per Larsson i Parola.
Hattulan, Vanaja, Rengon ja Lehijärven käräjät 27.-28.6.1670: Lars Ericsson Lakkoinen Ingeborg Ericsdotterin puolesta, kauppakirja Haralan talosta Pelkolan kylässä jonka pormestari Matts Mattsson on ostanut. Mainitaan myös befallninsman Daniel Giliusson Tollet ja Hämeenlinnan raatimies Sven Gabrielsson. Kauppahinta 350 daler kopparmynt.
Hattulan käräjät v. 1685: Anders Larsson i Pelkola mot Carin Sigfridsdotter i Parola.

Hattulan kirkontilit 1727 Pelkola Harala Gl. rusthållaren. Vihitty 1670 Hattula.
   () Ingeborg Ericsdotter Harala, s. Hattula,Pelkola, k. 1724 Hattula,Pelkola. Hattulan, Vanaja, Rengon ja Lehijärven käräjät 7.-9.4.1670: Bördehemman i Pelkoila, Harala benämnd, Jöran Johansson och hans hustru Elin Ifvarsdotter, förra Elin Ifvarsdotter sahl. man Eric Ericsson, sahl. Eric Ericssons dotter Ingeborg och unga fästeman Anders Larsson. Befallningsman Daniel Gilliusson Tollet vetää oikeuteen kaupan jolla Jöran Johansson on myynyt Haralan Matts Mattsonille (Pelkolan Simolan befallningsman ja borgmästere).
SAY Pelkola Rantala 1653-1654 Eric Ericsson, Elin hustru. 1655-1656 Elin Ifvarsdotter bonde.
SAY Pelkola Harala 1662-1664 Jöran Johansson, Elin hustru. 1675 Anders Larsson, Ingeborg hustru.

Hattulan kirkontilit .9.1724 Pelckola Harala Wärdinnan.
   (äi) Lars Olofsson Uotila, s. Urjala, k. noin 1685 Urjala,Perho,Uotila. Urjalan Perhon Uotilan isäntä 1665-1686.

Ruodutusluettelo vuonna 1661: Perho Olof Perssons son Lars Olofsson.
   (ää) Brita.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 17
8. Valborg Henriksdotter Kerkkola, (Taulusta 13, isä Henric Kerkkola) s. 1716 Janakkala,Kerkkola, k. 7.1.1793 Hollola,Uskila.

Puoliso: Vihitty 26.12.1740 Janakkala,Kerkkola Johan Andersson Polón eli Hannula Valtiopäivämies talonpoikasäädyssä 1755-56, s. 1712, k. 6.5.1779 Hollola,Uskila,Hannula. Valtiopäivämies talonpoikaissäädyssä 1755-1756.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Ericsson Polonus. Vihitty 9.3.1711 Asikkala,Reivilä.
   (ä) Sophia Henricsdotter Reivilä, s. 12.5.1689 Asikkala,Reivilä.
   (ii) Eric Andersson Polack, k. noin 1694. Mainitaan Kukkilan ratsutilalla isännän veljenä vuosina 1668-1694.
   () Valborg. Mainitaan 1675-1694.
   (äi) Henric Carlsson Reivilä, s. 1655 Asikkala,Reivilä, k. 4.1.1736 Asikkala,Reivilä.
   (ää) Barbro Eskilsdotter, s. 1656, k. 1731 Asikkala.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 18
8. Beata Henricsdotter Kerkkola, (Taulusta 13, isä Henric Kerkkola) s. 16.9.1719 Janakkala,Kerkkola, k. 24.4.1790 Janakkala,Kilpiälä.

Puoliso: Vihitty 1745 Janakkala,Kerkkola Carl Ericsson Kilpiälä Pitäjänräätäli, s. 28.1.1710 Vanaja,Rastila, k. 14.11.1785 Janakkala,Kilpiälä, kummit: Anders Ericsson klockare, Henric Johansson, Adam Samuelsson, ryttare Eric Simonsson, hru Anna Henricsdr ifrån Janackala och Wirala by, pig Walborg Samuelsdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Simonsson Kilpiälä e. Laurila Soila, s. 1668, k. 1741 Janakkala,Kilpiälä. Janakkalan käräjät 15.1.1733: åboen å augments hemman Kilpiälä Eric Simonsson, des svåger rusthållare Adam Samuelsson ifrån Rastila. Vihitty 1.11.1698 Vanaja.
   (ä) Beata Simonsdotter, s. 1676, k. 25.1.1750 Janakkala,Kilpiälä. Laurilassa 1675-1676 Simon ryttare v. 1676 hemma ja Margareta hru 1675-1678 sekä 1694 Simon ryttare, Sophia hru.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 19
8. Elisabet Henricsdotter Kerkkola, (Taulusta 13, isä Henric Kerkkola) s. noin 1724 Janakkala,Kerkkola, k. ennen 22.10.1766 Tyrväntö,Suontaka. Perunkirja 22.10.1766 Suontaka Hollo: klockare Eric Faven, afledne hustru Lisa Henricsdotter, söner Eric, Johan, Henric och Anders, döttrar Maria och Lisa. Förmyndare Lisa Henricsdotters systerson rusthållare Johan Harala i Pelkola. Hollo hemman är skatte. Allekirjoitukset Eric Faven, Johan Andersson Harala rusthållare i Pelkola by. Muuttanut: Kerkkolasta i Tyrvändö gift 1747.

Puoliso: Vihitty 1747 Janakkala,Kerkkola Erich Henricsson Faven Tyrvännön lukkari, s. 1710 Tyrväntö,Suontaka, k. 28.4.1789 Tyrväntö.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Lucasson. Mainitaan Hattulan käräjillä v. 1726 klockaren Henric Lucasson ifrån Tyrvändö cappel och Suontaka by. Ryssä vienyt Henriciltä v. 1713 mm 3 hevosta.

Tyrvännön hautausmaksut v. 174+0 gammal Hollos hustru Barbro ja Hollo Elisabeta Pettersdotter.
   (ä) N.N.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 20
7. Maria Johansdotter Kerkkola, (Taulusta 6, isä Johan Kerkkola) s. 1682 Janakkala,Kerkkola, k. 26.6.1759 Janakkala,Konttila.

Puoliso: Eric Jöransson Paavola Talollinen, kirkonisäntä, s. 1685 Janakkala,Konttila, k. 2.1.1743 Janakkala,Konttila. SAY 1694 Konttila MIkkola Eric Jöransson, Anna hru, Johan måg, Brita hru, Marcus ryttare, Gertrud hru.
SAY 1707-1713 Eric Jöransson, Maria hru, Carin mor.
SAY 1726 Eric Jöransson, Maria hru, Johan bror.
SAY 1729 Eric Jöransson, Maria hru, Johan bror, Brita dotter, Maria dotter.
SAY 1731 Eric Jöransson, Maria hru, Johan bror, Brita dotter hru, Maria dotter hru, Joel måg, Eric måg, Eva dotter, 1734 Anna dotter.
Janakkalan käräjät 16.11.1743: förra kyrkovärden och giestgifware Eric Jöransson död 2. sist Januari på Paavola hemman uthi Konttila by. Son Eric Ericsson, gamla moder änka Maria Johansdotter, systrar swarfware Joel Samuelsson i Napiala hru Brita Ericsdotter, dreng Eric Andersson i Kånttila hru Maria Ericsdotter, rusthållare Eric Arwidsson ifrån Hattula socken och Pelkola by hustru Ewa Ericsdotter, bonde Carl Carlsson i Kitu hustru Anna Ericsdotter, yngsta syster Caisa Ericsdotter som ähr oförförgd, förmyndare faderbroder Johan Jöransson.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Thomasson Paavola, s. Janakkala,Konttila, k. 18.5.1712 Janakkala,Konttila. SAY 1694 Jöran Thomasson, Karin hru, Henric drg, Eric drg.
SAY 1707-1713 Eric Michelsson, Anna hru, Gustaf bror.
13.-14.3.1690: Jöran Thomasson i Kånttila, sin sahl broder Anderses egendom.
   (ä) Carin Ericsdotter. Janakkalan käräjät 8.3.1726: Eva Johansdotter ifrån Kiipula med Caisa Ericsdotter och des son Johan Jöransson i Paavola.
   (ii) Thomas Henricsson Paavola, s. Janakkala,Konttila. Janakkalan käräjät 1685: Luetellaan edesmenneen Thomas Henricsson i Konttila perilliset jolta velkaa Porvoon porvarille Bengt Heligssonille. Sigfrid, Henric, Jöran, Simon, Anders Thomassöner, Elin, Beata, Annika, Margareta Thomasdöttrar.
   () Valborg.

Lapset:
Brita Ericsdotter Paavola , s. noin 1705 Janakkala,Konttila. Tauluun 21
Maria Ericsdotter Paavola , s. 1708 Janakkala,Konttila. Tauluun 22
Eva Ericsdotter Paavola , s. 1711 Janakkala,Konttila. Tauluun 23
Anna Ericsdotter Paavola , s. 24.8.1717 Janakkala,Konttila. Tauluun 24
Eric Ericsson Paavola , s. 1720 Janakkala,Konttila. Tauluun 25
Catharina Ericsdotter Paavola , s. 29.9.1724 Janakkala,Konttila. Tauluun 26
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 21
8. Brita Ericsdotter Paavola, (Taulusta 20, äiti Maria Kerkkola) s. noin 1705 Janakkala,Konttila, k. 16.6.1771 Janakkala,Taappola.

Puoliso: Vihitty 21.12.1730 Janakkala,Herajoki Joel Samuelsson Svarvare, s. noin 1696, k. 1748 Janakkala,Napiala. Janakkalan käräjät 15.4.1742: Matts Henricsson ifrån Kuittila til Joel Samuelsson ifrån Kånttila.
Janakkalan käräjät 13.10.1746: rusthållare Johan Andersson Polonus ifrån Uskela och Hollola socken til gammal svarfware Joel Samuelsson i Napiala.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 22
8. Maria Ericsdotter Paavola, (Taulusta 20, äiti Maria Kerkkola) s. 1708 Janakkala,Konttila, k. 13.10.1766 Janakkala,Turenki,Tapaila.

Puoliso: Vihitty 21.12.1730 Janakkala,Konttila Eric Andersson Tapaila e. Mäkelä Mikkola Talollinen, vävy, s. 1705 Lammi,Kaitala, k. 15.1.1771 Janakkala,Turenki,Tapaila. Janakkalan käräjät 6.4.1764 §45: bonde Eric Andersson Tapaila ifrån Turengi, des hustrus systerson mölnare Johan Carlsson ifrån Kitu.
Janakkalan käräjät 1.4.1765 §50: bonde Johan Andersson Heickilä ifrån Kaitala by Lampis socken mot sin broder bonde Eric Andersson Tapala ifrån denna Turengi by.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders.
   (ä) N.N.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 23
8. Eva Ericsdotter Paavola, (Taulusta 20, äiti Maria Kerkkola) s. 1711 Janakkala,Konttila, k. 2.12.1787 Hattula,Pelkola.

Puoliso: Vihitty 27.12.1731 Janakkala Eric Arvidsson Simola Rusthollari Pelkolan Simolassa, s. noin 1699 Hattula,Pelkola, k. 4.2.1767 Hattula,Pelkola. Perunkirja 10.6.1767 Pelkola Simola: enka Eva Ericsdotter, afledne man rusthållare Eric Arvidsson, twå söner Elias och Jacob, tre döttrar Maria, Anna och Greta. Maria gift med rusthållare Matts Olofsson i Leiniälä. Förmyndare faderbroder capellan Jacob Pellmarck. Detta Simola halfwa rusthåll är skatte.

Hattulan käräjät 3.4.1766 §35: rusthållare Eric Arwidsson i Pelcola by måg Matts Olofsson.
Puolison vanhempia:
   (i) Arvid Ericsson Simola e. Lakkonen, s. 1666 Hattula,Tenhola,Laakkonen, k. 18.5.1756 Hattula,Pelkola. Mainitaan Tenhola Lakkosella (SAY) 1694 Arfvid bror sekä Tyrvännön vanhimmissa rippikirjoissa 1669-1694 son Arvid, 1695-1698 Arvid broder.

Hattulan kirkontilien hautausmaksut Pelkola Cartano 4.3.1722 Arfwedh Lackoises barn und.k. 3., Pelkola Cartano 15.2.1705 Arfwedh för des sal swärfad. grafföpn. und. k. 6:16.

SAY Hattula Pelkola Simola Arvid Ericsson v. 1702 alkaen ja Kaisa hru v. 1707 alkaen.

Hattulan käräjät 14.11.1737: rusthållare Arvid Larsson ifrån Rättöis by och Ackas socken, des svåger rusthållare Arvid Ericsson ifrån Pelkola, des hustru Anna Jacobsdotters faderne och möderne arf.

Omistuksen siirto Arvid Ericssonille Hattulan käräjillä 13.-15.6.1703 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=21231493
.
   (ä) Carin Jacobsdotter Simola, s. noin 1681 Hattula,Pelkola, k. 2.2.1753 Hattula,Pelkola. Perukirja 7.1.1755 Hattula Pelkola Simola rusthåll: rusthållare Arwid Ericsson, afledne hustru Karin Jacobsdotter, nio söner comminister vällärde hr Jacob Pellmarck, borgare Arwin Pellmarck i Nystad, Eric, Carl, Johan, Gustaf, Samuel, Elias och Fredric af hwilka Carl Arwidsson som warit borgare i Tavastehus död blefwen och efter sig lämnat änka Brita Mattsdotter med twenne omyndiga barn. Thetta Simola rusthåll har Arwid Ericsson med thes hustru Karin Jacobsdotter, efter hennes föräldrar, dels arf, dels af hennes syskon sig tillöst.
   (ii) Eric Larsson Lakkonen, s. noin 1625 Hattula,Tenhola,Lakkonen, k. 1691 Hattula,Tenhola,Lakkonen. Mainitaan Tenhola Lakkosella 1653-1654 Eric Larsson son, 1655 Eric drg, 1662 Eric ryttare ja 1663-1691. Hattulan kirkontilit hautausmaksut 1691 Tenhola Lackonen 6:-. Tyrvännön RK 1669-1694 Eric son bonde död.

Hattulan käräjät 6.-8.10.1680: Eric Larsson i Tenhola tuomitaan takaajana maksamaan Carl Hansson Ringin velka (för wigellsen). Carl tuomitaan maksamaan Ericille.

Hattulan käräjät 1684: Eric Larsson i Tenhola haastanut Hans Wenemanin käräjille, väittää että tämä on lyönyt häneen verinaarmuja. Lykätään seuraaville käräjille todistajien puuttuessa.

Ylimääräiset käräjät Hattulassa 11.9.1674: Riita Hattulan kirkossa sijaitsevan Tenholan/Pelkolan haudan omistuksesta. Kantajana Hämeenlinnan pormestari Matts Mattsson (Pelkolan Simolan omistaja) ja vastaajana Arvid Persson. Todistajina kyrkoherden vällärde hr Hemming Hollonius, Clemet Ericsson i Kyrkoby, Tomas Larsson i Kyrkoby, Bengt Mårtensson, Eric Philipsson, Mårten Mårtensson i Parola, Grels corporalens ryttare, Arvid Perssons svärmoder tillika med sal. Jacob Nukar. Eric Larsson fogdeskrifvare (Pelkolan Simola), svarande borgmästarens syster son är omyndig. Klockare Lars Bertilsson, Simon Simonsson i Ihalempi borgmästarens svåger. Borgmästerens fullmachtig Gustaf Johansson.
   () Ingeborg Mattsdotter?. Mainitaan Tenholan Lakkosella SAY 1662-1691 sekä Tyrvännön vanhimmissa rippikirjoissa 1669-1694, 1695-1698 Ingeborg hustru ja myös 1704-1709 rippikirjassa, Ingeborg moder.

Hattulan käräjät 1687: Thomas Thomasson ja Eric Thomasson Tenholasta tuomitaan maksamaan Ingeborg Mattsdotterille.
.
   (äi) Jacob Bertilsson Simola, s. 1645, k. 15.2.1705 Hattula,Pelkola. Hattulan kirkontilien hautausmaksut v. 1705 Pelkola Cartano Arwids sal. swärfader.

Rusthollari, Hattulan Pelkolan Simolan vävy. Pelkolan Simolan isäntä 1677-1713.

Hattulan käräjät 14.-15.10.1678: fru Sabina Nitzell och Anders Larsson i Pelkoila vastapuolenaan sin granne Jacob Bertilsson. Mårten Eskilsson i Heinus vastapuolenaan Jacon Bertilsson i Pelkoila.

Hattulan käräjät 1685: Tuomitaan Jacob Bertilsson i Pelkola maksamaan sahl. Påhl Mattssonin leskelle Agnes Grelsdotterille vuosien 1676. 1677 ja 1679 ratsumiehen palkka. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3863275

Hattulan käräjät 1685: Jacob Bertilsson i Pelkola mot manfattig Carl Ruuth.

Hattulan käräjät 1685: Jacob Bertilsson ifrån Pelkola mot probsten hr Abraham Alftano.

Hattulan käräjät v. 1696: rusthollari Jacob Bertilsson Pelkolasta käynyt hevoskauppaa med rusthållare Lars Ericsson ifrån Janakkala (Konttila Mattila).

Hattulan ja Lehijärven käräjät 21.10.1741 s. 646: Sopimus 15.1.1699 hoos rusthållare Jacob Bertilsson i Pelkola å arvinge til sahl. borgmästare Matts Mattssons rusthåld i dito by. Nå Johan Jacobsson hvilken för des oförmyndighet afsade des rusthåll åt des systers brud Arvid Ericsson Lackoinen både des och systers arfslått och til förbättring utan des systers arf trehundra daler med en tio cappors land utaf bklägren ährligen bebruka... Allekirjoitukset Matthias Favorinus sacell i Hattula, Jacob Bertilsson, Johan Jacobsson, Arvid Ericsson Lackoinen brudgumma. Todistajat: Carl Larsson Talaman, Anders Larsson Lackoinen, Catharina Stockman, Daniel Mattsson häradsnämdeman, Jacob Mattsson häradsnämdeman, Gabriel Bergelin.

Dom d. 22,.23.6.1704: Anders Johansson ifrån Hakala mellan honom och Arvid Ericsson Lackoinen. Anders Johansson och des hru Elin Simonsdotter, Arvid Ericssons arfrättighet efter des numera barnlösa döda syskone barn Johan Jacobsson, efter des moder Elins modersyster framledne Agneta Mattsdotter hvilken även arft efter des broder befallningsman sahl. Matts Mattsson som varit Elins moderbroder. Befallningsmans hustru Carin Henricsdotter aflat och kiöpt af framledne lagläsaren Daniel Nilsson och des dotter Brita, det lagläsaren Pehr Thomassons utgifna skiötning och fastebref af den 24.9.1664. Carin Henricsdotter efter des mans död testamenterat sin dotterson Johan Jacobsson och des fader Jacob Bertilsson samt des senare hustru Johans stiufmoder Margareta Mattsdotter.
Jacob Bertilsson och des senare hustru som är Lackoses svärföräldrar.
Elias föräldrar ej är klandert wordet.
Dom mellan Elin Simonsdotter och Arvid Ericsson: Elin Simonsdotter är borgmästeren Matts Mattssons systerdotter, hvilken varit ägare å detta Simola rusthåll.
Efter Matts Mattsson död des svåger Jacob Bertilsson besattit hemman många år med des son Johan Jacobsson, rätte ägare efter fadren. Och efter upvist 15.1.1699 samma rusthåll til des svåger Arvid Ericsson. Rusthåll är skatte. (=Testamentin voi tehdä kelle tahansa).
-- Elin Simonsdotter afledne qvinnoperson har varit skomakare Simon Bericks och des broder Johan Simonssons fader syster, arfrätt efter Elin Mattsdotter till SImola rusthåll. Simon Bericks broder bonde Johan Simonsson, aflede broder Eric Simonssons son Samuel Ericsson. Arf efter framledne häradsfogde Matts Mattsson som varit Simon Bericks aflede fadermoders Elin Mattsdotters broder och utan barn och bröstarfvingar död.

Hämeenlinnan kämnärioikeus v. 1705: rusthållare Jacob Bertilsson ifrån Pelkola by..måg och nu förtiden varande rusthållare Arwid Ericsson.
   (ää) Margareta Mattsdotter, k. 29.3.1706 Hattula,Pelkola,Kartano. Hattulan kirkontilien hautausmaksut v. 1706 Pelkola Cartano moor.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 24
8. Anna Ericsdotter Paavola, (Taulusta 20, äiti Maria Kerkkola) s. 24.8.1717 Janakkala,Konttila, k. 29.4.1752 Vanaja,Kitu.

Puoliso: Carl Carlsson Kitu Mylläri, s. 8.12.1710 Vanaja,Koljala. Janakkalan käräjät 12.12.1764 §51: enka Anna Johansdotter, man mölnare i Harviala Carl Carlsson, sin omyndig stiufson mölnare Johan Carlsson.
Janakkalan käräjät 12.12.1764 §52: afledne mölnare Carl Carlssons omyndiga barn af förra giftet söner Anders och Matts samt dotter Marias förmyndare deras moderbroder bonde Eric Ericsson Pawola ifrån Konttila.
Puolison vanhempia:
   (i) Carl Larsson Kitu e. Mäkilä, s. 25.1.1682 Vanaja,Koljala, k. 18.4.1760 Vanaja,Kitu.
   (ä) Anna Simonsdotter Kitu, s. 1681 Vanaja,Kitu.
   (ii) Lars Grelsson Raivala e. Mäkilä, k. 3.5.1724 Vanaja,Koljala. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15813&pnum=27
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15813&pnum=26

Rippikirja Mäkilä 1703-1708 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10279321 ja Raivala http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10279322.
   () Christina Abrahamsdotter Mäkilä, s. Vanaja,Koljala.
   (äi) Simon Grelsson Kitu, k. 1714 Vanaja,Kitu.
   (ää) Maria Jacobsdotter, k. 20.3.1737 Vanaja,Kitu.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 25
8. Eric Ericsson Paavola, (Taulusta 20, äiti Maria Kerkkola) Keskikievarin pitäjä, s. 1720 Janakkala,Konttila, k. 20.6.1789 Janakkala,Hyvikkälä.

Puoliso: Anna Ericsdotter Ylöstalo s. 1723 Janakkala,Kuumola, k. 24.9.1802 Janakkala,Hyvikkälä. Muuttanut: i Konttila.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Ericsson Ylöstalo, s. 1702 Janakkala,Kuumola, k. 6.1.1755 Janakkala,Kuumola. Vihitty 24.6.1721 Janakkala.
   (ä) Margareta Larsdotter Hällilä, s. 1708 Janakkala,Hyvikkälä, k. 12.7.1760 Janakkala,Kuumola.
   (ii) Eric Ericsson Ylöstalo, s. 1670, k. 12.5.1754 Janakkala,Kuumola. Janakkala Kuumola 1707-1713 Lars Sigfridsson, Elisabet hru, Eric son, Carin hru, Jacob inhyses uti Tarima, Carin hru, Elin piga, Eric Ericsson liten, Jöran? Larsson liten, Brita Mårtensdr, Beata Thomasdr p. 24, Brita Johansdr liten, Lisa piga.
Kuolintieto 1727 Cumola Gl: huusbonden Lars kyrkian 4:-.
Kuolintieto 1722 Cumola Gl: wärdinnan Lisa kyrkian 3:-.
   () Anna Johansdotter, s. 1667 Janakkala,Kuumola, k. 1703 Janakkala,Kuumola.
   (äi) Lars Andersson Hyvälammi e. Hällilä, s. 1662 Janakkala,Sauvala, k. 1740 Janakkala,Hyvikkälä. Vihittäessä Hyvälammelta. Vihitty 1692 Janakkala,Hyvikkälä.
   (ää) Anna Jöransdotter Hällilä, s. 1673 Janakkala,Hyvikkälä, k. 11.5.1755 Janakkala,Hyvikkälä.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 26
8. Catharina Ericsdotter Paavola, (Taulusta 20, äiti Maria Kerkkola) s. 29.9.1724 Janakkala,Konttila, k. 29.6.1786 Hämeenlinna,Parola,Mäkilä, kummit: dragon Didric Jöransson (Blomberg) i Ikalois, Gustaf Jöransson i Kiipula, hru Maria Ericsdr i Luikola?, hru Maria Ericsdr i Conttila.

1. puoliso: Vihitty 1745 Janakkala,Konttila Henric Ericsson Iso-Mattila eller Lapio Rusthollari, porvari, s. 7.10.1706 Vanaja,Kankaantaka, k. 22.5.1767 Vanaja,Kankaantaka, kummit: Lars Henricsson, Matts Henricsson, Johan Mattsson ifrån Cangataka och Johan Jöransson ifrån Miemala, hru Margareta Andersdr, pig Maria Mattsdr ifrån Cangantaka, pigan Walborg ?? ifrån Stor Luolas.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Mattsson Iso-Mattila, s. noin 1670 Vanaja,Kankaantaka, k. 15.3.1713 Vanaja,Kankaantaka,Iso-Mattila. Vihitty 1693.
   (ä) Anna Henricsdotter Heikkilä, s. Vanaja,Kankaantaka, k. 1714 Vanaja,Kankaantaka,Iso-Mattila. Kankaantaan Heikkilästä ?.
   (ii) Matts Mattsson Iso-Mattila, s. Vanaja,Kankaantaka, k. 25.2.1706 Vanaja,Kankaantaka. Ratsutilojen katselmus 1687 Kankaantaka rustningshållare Matts Mattsson: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=18169715

Janakkalan ja Rengon käräjät 1708: Perinnönjako edesmenneen Kankaantaan Matts Mattssonin jälkeen, mainitaan toinen vaimo (stiufmoder) Carin Mattsdotter ja tämän pojat Henric ja Gustaf Mattsson sekä tytär Maria. Mainitaan myös vanhin poika ensimmäisesta aviosta rusthollari Eric Mattsson. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31980529.
   () Agneta, k. 12.4.1685 Vanaja,Kankaantaka.
   (äi) Henric Mattsson Heikkilä. Mainitaan v. 1664- alkaen Henric Mattsson, Ingeborg hustru, Valborg svärmor.
   (ää) Ingeborg Henricsdotter Heikkilä, s. noin 1637 Vanaja,Kankaantaka, k. 8.6.1673 Vanaja,Kankaantaka.

2. puoliso: Vihitty 17.2.1771 Vanaja Johan Johansson Kiltti Rusthollari, kuudennusmies, s. 24.6.1721 Vanaja,Parola,Kiltti, k. 9.8.1790 Hämeenlinna,Parola,Kiltti. Janakkalan käräjät 25.10.1753: rusthållare Johan Johansson Kiltti från Parola, skifte efter Johans afledne föräldrar rusthållare Johan Jöransson och moder Margareta Brusiidotter.
Janakkalan käräjät 14.3.1755 §19: rusthållare Johan Johansson Kiltti ifrån Parola med sin svåger eller systers Brita Johansdotters man Johan Andersson.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Jöransson Kiltti, s. 4.5.1698 Vanaja,Parola, k. 10.6.1753 Vanaja,Parola,Kiltti. Janakkalan käräjät 23.3.1743: rusthållare Johan Jöransson ifrån Parola, arfskifte mellan bröder Henric och Jöran Jöransson angående Kiltis rusthåll i Parola by.
   (ä) Margareta Brusiusdotter, s. 13.4.1691, k. 29.11.1752 Vanaja,Parola,Kiltti. Tyrvännön Suontaan Aarikalta ?.
   (ii) Jöran Persson Kiltti, k. 7.7.1707 Vanaja,Parola. Vanajan käräjät 1687: hru Carin Sigfridsdotters i Parola styfson Jöran Persson.

Janakkala käräjät v. 1772 §25: handlande i Bårgå Georg Parolin, des syskonebarn linwäfware Jacob Parolin, deras faderbroders son rusthållare Johan Johansson Kiltti ifrån Parola by, om deras faders innestående arf...Jacob Parolins fader Jacob Parolin, handlande Parolins moder Anna Simonsdotter...parternas afledne faderfader Jöran wid namn hwilken i lifstiden innhaft Kiltti rusthåll, hans söner nämligen kärandes fader Henric och Georg Parolin, samt svarandes fader Johan Jöransson...Henric Parolin hwilken vistats i Tavastehus stad död åhr 1760...har ägt några Kiltti rusthåll tilhöriga åker...Svarandes fader död åhr 1753. Pastoren i Vånå bevis 23.1.1743 begrafs Parola Kiltti gamla värdinna Carin Ericsdotter 90 åhr gammal, 20.4.1747 begrafs Parola Kiltti gamla husbonde Eric Lucasson 84 åhr gammal...faderfaders efterlefwerska Carin Ericsdotter som efter Jörans död gift sig med Eric Lucasson med hwilken han aflat et barn, faderfader Jöran aflidit åhr 1722 under förra ryska öfwerwaldet, svarandes fader haft imission på Kiltti 19.8.1728...Jöran Jöransson Parolin lämnat Kiltti rusthåll til sin broder Johan Jöransson mot 30 daler kopparmynt och en tunna spanmål daterat 26.10.1736 undertecknat... Johan och Henric Jöranssöner...Henric Jöransson Parolin 120 daler kopparmynt, qvitto 26.5.1746 Henric Jöransson, Jöran Jöransson, Eric Johansson, Eric Johansson warit slotssknecht i Tavastehus och gift med parternas fadersyster Maria Jöransdotter... Henric Parolins ännu lefwande enka Anna Simonsdotter.
   () Carin Ericsdotter, s. 25.4.1662, k. 23.1.1743 Vanaja,Parola. Hattulan Tenholan Lakkoselta ?.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 27
7. Johan Johansson Kerkkola, (Taulusta 6, isä Johan Kerkkola) Rusthollari Kerkkolassa, s. 31.8.1688 Janakkala,Kerkkola, k. 1766 Janakkala,Kerkkola.

Puoliso: Vihitty 29.9.1728 Janakkala,Hyvikkälä Anna Simonsdotter Tupala s. 1696 Janakkala,Hyvikkälä, k. 1.6.1754 Janakkala,Kerkkola.
Puolison vanhempia:
   (i) Simon Michelsson Tupala.
   (ä) Brita.

Lapset:
Simon Johansson Kerkkola s. 1730 Janakkala,Kerkkola, k. 28.8.1755 Janakkala,Kerkkola.
Johannes Johansson Kerkkola s. 9.5.1732 Janakkala,Kerkkola, kummit: trumpetslagaren Nils Collets, Eric Ericsson och Christer Mårtensson i Tarima, dragon Eric Black i Kerkkola, hru Maria Samuelsdr ibm, pig Maria Persdr och Maria Thomasdr ibm.
Maria Johansdotter Kerkkola , s. 1733 Janakkala,Kerkkola. Tauluun 28
Anna Johansdotter Kerkkola , s. 25.11.1735 Janakkala,Kerkkola. Tauluun 29
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 28
8. Maria Johansdotter Kerkkola, (Taulusta 27, isä Johan Kerkkola) s. 1733 Janakkala,Kerkkola, k. 4.8.1779 Lammi,Perinkää.

1. puoliso: Vihitty 26.12.1751 Janakkala,Kerkkola Michel Jonasson Oravala Rusthollari, s. 1726 Lammi,Perinkää, k. 21.2.1766 Lammi,Perinkää.
Puolison vanhempia:
   (i) Jonas Enevaldsson Oravala, s. 1697 Lammi,Perinkää, k. 1.12.1779 Lammi,Perinkää. Janakkalan käräjät 9.12.1765 §5: rusthållare Jonas Enevaldsson ifrån Peringä, des son Henric Jonasson, brandskada. Vihitty 1.1.1726 Hausjärvi,Kara.
   (ä) Lisa Ericsdotter Penttilä, s. 1701 Hausjärvi,Kara, k. 5.6.1735 Lammi,Perinkää.
   (ii) Enevald Mattsson Oravala, s. Lammi,Perinkää, k. noin 1705 Lammi,Perinkää. Janakkalan käräjät 20.11.1725: rusthållare Enewald Mattsson död ungefär 20 åhr sedan och lämnat efter sig 2 åhr gammal son Jonas, hans moder Lisbeta Larsdotter inlåtit sig i äktenskap med Matts Larsson, Lisbeta utan barn död 1712. Matts tagit sig en annan hustru Maria Henricsdotter. Matts varit af svag hälsa och åhr 1721 tagit hemmannets Disposition Jonas faderfaders broderson Jöran Henricsson. Matts afled åhr 1722.
   () Lisbeta Larsdotter, k. 1712 Lammi,Perinkää.
   (äi) Eric Eskilsson Penttilä e. Haltia, s. Janakkala,Turenki, k. 1733 Hausjärvi,Kara. Vihitty 1694 Hausjärvi,Kara.
   (ää) Beata Thomasdotter Penttilä, s. Hausjärvi,Kara.

2. puoliso: Vihitty 25.1.1767 Lammi,Peringe Matts Eskilsson Oravala e. Rekola Rusthollari, s. 1737 Lammi,Rantoinen, k. 1.5.1817 Lammi,Perinkää.
Puolison vanhempia:
   (i) Eskil Mattsson Rekola, s. 1694, k. 17.6.1758 Lammi,Rantoinen. Vihitty 26.12.1735 Lammi,Rantoinen.
   (ä) Carin Bertilsdotter, s. 1696, k. 27.5.1762 Lammi,Rantoinen.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 29
8. Anna Johansdotter Kerkkola, (Taulusta 27, isä Johan Kerkkola) s. 25.11.1735 Janakkala,Kerkkola, k. 16.7.1788 Janakkala,Vanantaka, kummit: Eric Ericsson, dragon Anders Johansson, hru Maria Samuelsdr, Valborg Henricsdr alla i Kerkkola, Maria Mårtensdr i prästegård. Muuttanut: v. 1764 i Vanantaka.

Puoliso: Vihitty 30.9.1764 Janakkala,Kerkkola Henric Henricsson Truutman Socknewäfware, s. 1738 Janakkala,Leppäkoski, k. 11.8.1791 Janakkala,Konttila. Vanantakana myös sockneskomakare Carl Truutman s. 1734 sekä Hakoisissa suutari Isac Truutman s. 1744. Vanhemmat siis pagie Henric Nilsson Truutman s. 1709 joka kuolee Vanantakana v 1781 ja psonsa Lisbeta Johansdr s. 1698 Leppäkoskelta. Ainakin Isac ja Carl Truutman ovat veljeksiä mutta kaikki kolme asuvat Vanantakana vuonna 1762 alkavassa rippikirjassa.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Nilsson Truutman, s. 1709, k. 20.5.1781 Janakkala,Vanantaka. Leppäkoskella vuodesta 1731 alkaen.
   (ä) Lisa Johansdotter, s. 1698, k. 1.9.1766 Janakkala,Leppäkoski.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 30
6. Matts Henricsson Kerkkola, (Taulusta 5, isä Henric Kerkkola) Kerkkolan ratsumies, s. noin 1658 Janakkala,Kerkkola. Vanajan kirkontileissä v. 1679 mainitaan saatava, Kerkkola Matts Henricssons kåna Sophia Mårtensdotter.

Puoliso: Gertrud

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 31
5. Johan Henricsson Kerkkola, (Taulusta 4, isä Henric Kerkkola) s. Janakkala,Kerkkola, k. ennen 1664 Janakkala,Kerkkola.

Puoliso: Beata

Lapset:
Johan Johansson Kerkkola s. ennen 1664 Janakkala,Kerkkola.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 32
4. Eric Thomasson Mäkelä e. Kerkkola, (Taulusta 3, isä Thomas Kerkkola) Talollinen Turengin Mäkelässä 1653-, s. Janakkala,Kerkkola, k. 1683 Janakkala,Turenki. Kerkkolan ratsumies, rider 1637.

Hattulan käräjät 16.8.1636 Eric Thomasson i Kerkkoila..optaga ödeshemman i Turengi by Sigfrid Jöransson hemman 4 öre skatt och 5 åhr ödelagat och Matts Thomassons hemman 4 öre skatt och 30 åhr öde lagat...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3734124

Janakkalan käräjät 1684: Sahl. Eric Thomassons arfwingar...deras broder Gustaf Ericsson...sahl. Eric Thomasson i Turengi, några huus som han ifrån Kerkkola för sitt arf bekommit hafwer...sedan moder för 4 åhr sedan dödde...Sama asia laamannin käräjillä http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=2365&pnum=478.

Puoliso: Ingeborg k. 1680 Janakkala,Turenki.

Lapset:
Gustaf Ericsson Mäkelä , s. Janakkala,Turenki. Tauluun 33
Henric Ericsson Mäkelä Ratsumies, s. Janakkala,Turenki, k. 1729 Janakkala,Turenki.
Lars Ericsson Mattila e. Mäkelä , s. Janakkala,Turenki. Tauluun 69
Johan Ericsson Heikkilä e. Mäkelä , s. 1657 Janakkala,Turenki. Tauluun 70
Johan Ericsson Mattila , s. Janakkala,Turenki. Tauluun 95
Anna Ericsdotter Mäkelä s. Janakkala,Turenki.
Anders Ericsson Mattila Paavola e. Mäkelä , s. 1663 Janakkala,Turenki. Tauluun 96
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 33
5. Gustaf Ericsson Mäkelä, (Taulusta 32, isä Eric Mäkelä) s. Janakkala,Turenki, k. 1710 Janakkala,Turenki.

Puoliso: Brita Mattsdotter. (Taulu 12)

Lapset:
Brita Gustafsdotter Mäkelä , s. 11.5.1685 Janakkala,Turenki,Mäkelä. Tauluun 34
Henric Gustafsson Mäkelä , s. Janakkala,Turenki. Tauluun 59
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 34
6. Brita Gustafsdotter Mäkelä, (Taulusta 33, isä Gustaf Mäkelä) s. 11.5.1685 Janakkala,Turenki,Mäkelä, k. 7.4.1759 Vanaja Vuorentaka. Muuttanut: uti Luolais.

Puoliso: Vihitty noin 1709 Janakkala,Turenki Henric Henricsson Nukari e. Raakkula. (Taulu 12) Rusthollari, nimismies, s. 6.2.1673 Vanaja,Luolaja, k. 15.4.1753 Vanaja,Vuorentaka. Vanajan Vuorentaan Nukarin rusthollari. Kirkonisäntä 1731 - 1742.
Vanajan käräjät 1682: Thomas Sigfridssons (Raakkula) systerson Johan Mattsson (Mattinen).
Janakkalan käräjät 1723: Henric Henricssonin asukasoikeus Vuorentaan Nukariin. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31979911 ja http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31979922
Janakkalan käräjät 20.11.1725: Henric Henricsson i Stor Luolas moder Annika Larsdotter.
Janakkalan käräjät v. 1724: bonde Johan Mattsson som 1720 bodt i Vånå socken och Kangantaka by tagit til låns från bonde Henric Henricsson ifrån benämde socken och Luola by.
Janakkalan käräjät v. 1724: bonde Henric Henricsson ifrån Luolaja by, bonde Gustaf Mattsson ifrån Paickala, Gustafs fader Matts Thomasson blifwit honom 20 daler skyldig.
Janakkalan käräjät 11.5.1724: rusthållare Henric Henricsson Nukari i Vuorentaka by.
Janakkalan käräjät 9.11.1726: bonde Henric Henricsson i Stor Luolas, köpeskilning 600 daler om skatterusthåll i Vuorentaka.
Janakkalan käräjät 5.3.1754 §3: efter afledne rusthållare Henric Henricsson Nukari å Nukari börderusthåll i Vuorentaka by, änka Brita Gustafsdotter, söner Gustaf och Henric Henricssöner, döttrarna Anna Henricsdotter som är gift med bonde Johan Ericsson Krakula i Stor Luolas by, dotter Brita Henricsdotter med sin man Henric Jöransson ifrån Varrasniemi i Ackas socken och dotter Beata Henricsdotter med sin man Henric Henricsson Räpiälä i Vuorentaka by.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Mattsson Raakkula e. Voutila, s. Vanaja,Luolaja, k. 1710 Vanaja,Luolaja.
   (ä) Anna Larsdotter.
   (ii) Matts Larsson (Nukar), k. noin 1664 Vanaja,Luolaja.
   () Brita, k. jälkeen 1675. Onko leutn. Michel Nilssons hustru Brita.

Lapset:
Gustaf Henricsson Nukari , s. 13.3.1710 Vanaja,Luolaja. Tauluun 35
Anna Henricsdotter Nukari , s. 24.9.1714 Vanaja,Luolaja. Tauluun 42
Brita Henricsdotter Nukari , s. 17.8.1718 Vanaja,Vuorentaka. Tauluun 46
Henric Henricsson Nukari , s. 1.1.1721 Vanaja,Vuorentaka. Tauluun 53
Eva Henricsdotter Nukari s. 25.8.1725 Vanaja,Luolaja,Raakkula.
Beata Henricsdotter Nukari , s. 18.8.1728 Vanaja,Vuorentaka. Tauluun 56
Johan Henricsson Nukari s. 29.9.1729 Vanaja,Vuorentaka.
Johannes Henricsson Nukari s. 29.9.1732 Vanaja,Vuorentaka, k. 19.11.1732 Vanaja,Vuorentaka.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 35
7. Gustaf Henricsson Nukari, (Taulusta 34, äiti Brita Mäkelä) Rusthollari, s. 13.3.1710 Vanaja,Luolaja, k. 4.5.1758 Vanaja,Vuorentaka, kummit: hr Axel Pacchalenius, Michel Ericsson, Henric Jacobsson, Johan Henricsson, hustru Maria Richtring, hru Maria Jacobsdr, pig Sara Henricsdotter, pig Maria Jacobsdotter. Janakkalan käräjät 30.3.1759: rusthållare enka Eva Johansdotter med hennes afledne man Gustaf Henricsson sammanlagde 6 st: omyndiga barn, Nukari rusthåll i Vuorentaka by. Förmyndare för söner Henric och Johan Gustafssöner faderbroder rusthållare Henric Henricsson Nukari, samt rusthållare Johan Johansson Skinnari firån thenne by förmyndare för döttrar Brita, Lisa, Anna och Regina Gustafsdöttrar.

Puoliso: Vihitty 27.5.1735 Vanaja Eva Johansdotter Kinnari. (Taulu 7) s. 20.12.1712 Vanaja,Ikaloinen,Kinnari, k. 26.1.1791 Vanaja,Vuorentaka,Nukari.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Pehrsson Kinnari e. Sillanpää, s. 1671 Vanaja,Sillanpää, k. .2.1749 Vanaja,Ikaloinen,Kinnari. Mainitaan 1691 alkaen veljenä Vanajan Sillanpäässä. Henkikirja 1694 Sillanpää Johan Persson, Beata bror hustru. Henkikirjoissa Janakkalan Kerkkolassa 1707-1711 Johan son (po måg), Anna hustru, 1711 merkintä i Ikalois. Henkikirjoissa 1711 alkaen Ikaloisten Kinnarilla Johan Persson, Anna hustru.

Kerkkolassa Janakkalan vanhimmassa rippikirjassa Johan måg, Anna hustru. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=1980&pnum=28

Vuonna 1706 Kerkkolassa haudattu mågens barn.

Janakkalan käräjät 17.10.1750: afledne rusthållare Johan Pettersson ifrån Ikalois by Kinnari, hustru Anna Johansdotter, afledne dotters son drängen Didrich Blomberg å egna och omyndiga syskons vägnar. deras moder corporalen Didrich Blombergs afledne hustru Maria Johansdotter. Rusthållare Eric Henricsson och thes hustru Beata (po Maria) Danielsdotter i Ikalois, hwilken före varit gift med rusthållare Johan Petterssons son afledne rusthållare Johan Johansson.

Rippikirja Kinnari 1703-1708 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10279306 Ikaloisten Kinnarilla noin 1711 alkaen. Vihitty 21.9.1695 Janakkala.
   (ä) Anna Johansdotter Kerkkola, s. 2.8.1674 Janakkala,Kerkkola, k. 16.5.1745 Vanaja,Ikaloinen,Kinnari. Kuolintiedossa Anna Henricsdr.
   (ii) Pehr Mattsson Sillanpää, k. 22.10.1705 Vanaja.Sillanpää. Mainitaan Sillanpäässä 1650 alkaen.
   () Margareta, k. 24.0.1675 Vanaja.Sillanpää.
   (äi) Johan Henricsson Kerkkola, s. 1652 Janakkala,Kerkkola, k. 1701 Janakkala,Kerkkola.
   (ää) Anna Jacobsdotter, k. 1707 Janakkala,Kerkkola. Mainitaan ensimmäisen kerran Kerkkolassa puolisona v. 1675.

Lapset:
Brita Gustafsdotter Nukari , s. 1737 Vanaja,Vuorentaka. Tauluun 36
Maria Gustafsdotter Nukari s. 22.2.1739 Vanaja,Vuorentaka, k. 20.5.1739 Vanaja,Vuorentaka, kummit: Johan Johansson i Ikalois, Matts och Jöran Henricsson i Vuorentaka, madam Regina Roos, hru Margareta Johansdr i Vuorentaka, hru Anna Michelsdr ibm, hru Anna Johansdr i Kankaantaka, piga Maria Henricsdr, piga Valborg Mattsdr i Vuorentaka.
Helena Gustafsdotter Nukari s. 20.3.1740 Vanaja,Vuorentaka, k. 28.5.1740 Vanaja,Vuorentaka, kummit: Anders Ericsson i Kankaantaka, Johan Ericsson Stor Luolas, Jöran och Henric Henricssöner i Vuorentaka, hru Brita Gustafsdr ibm, hru Anna Henricsdr i Stor Luolas, hru Margareta Johansdr i Vuorentaka, piga Helena Johansdr och Maria Henricsdr.
Lisa Gustafsdotter Nukari , s. 5.9.1741 Vanaja,Vuorentaka. Tauluun 37
Henric Gustafsson Nukari s. 18.4.1744 Vanaja,Vuorentaka, k. 9.9.1744 Vanaja,Vuorentaka, kummit: Johan Jöransson Kilti, Anders Ericsson Lapio, Matts Henricsson Ässälä, Johan Johansson i Ikalois, Johan Ericsson Kraakula, hru Brita Gustafsdr Nukari, Anna Johansdr Lapio, Margareta Johansdr Ässälä, pig Brita Henricsdr Nukari.
Anna Gustafsdotter Nukari , s. 16.9.1745 Vanaja,Vuorentaka. Tauluun 38
Margareta Gustafsdotter Nukari s. 25.1.1749 Vanaja,Vuorentaka, k. 22.2.1749 Vanaj,Vuorentaka.
Henric Gustafsson Nukari , s. 1.4.1750 Vanaja,Vuorentaka. Tauluun 39
Johan Gustafsson Rekola e. Nukari , s. 17.12.1752 Vanaja,Vuorentaka. Tauluun 40
Regina Gustafsdotter Nukari , s. 24.7.1755 Vanaja,Vuorentaka. Tauluun 41
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 36
8. Brita Gustafsdotter Nukari, (Taulusta 35, isä Gustaf Nukari) s. 1737 Vanaja,Vuorentaka, k. Hausjärvi,Puujaa,Penttilä.

Puoliso: Vihitty 22.10.1760 Vanaja,Vuorentaka Carl Gustaf Carlstedt Kupariseppämestari, s. 9.1.1734 Hausjärvi,Puujaa,Penttilä, k. 18.2.1804 Hausjärvi,Puujaa.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Carlstedt, s. 1691, k. 12.2.1766 Janakkala,Kernaala. Janakkalan käräjät 12.12.1764 §5: brofogdei Janackala socken och Hausjärvi capell Johan Carlstedt för des ålder och sjuklighet, sin måg Johan Fagerstedt halfwa lönen så länge Johan Carlstedt lefwer.
   (ä) Martta Florin, s. 1707 Lammi, k. 11.8.1783 Hausjärvi,Puujaa,Penttilä.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 37
8. Lisa Gustafsdotter Nukari, (Taulusta 35, isä Gustaf Nukari) s. 5.9.1741 Vanaja,Vuorentaka, k. 28.4.1811 Hattula,Katinala. Muuttanut: gift til Hattula.

Puoliso: Vihitty 23.9.1761 Vanaja Johan Simonsson Valtari Rusthollari, s. 15.9.1737 Janakkala,Kiipula, k. 6.5.1819 Hattula,Katinala, kummit: Eric Ericsson, Gustaf Jöransson, dragon hru Brita, Maria Johansdr alla i Kiipula. Hattulan käräjät 25.11.1766 §21: rusthåll söner Johan och Henric Simonsson ifrån Rahkoila, arfskifte efter afledne fader rusthållare Simon Gustafsson som besuttit halfwa Niemelä rusthåll i Rahkoila by. Moder Marta Johansdotter och hennes afledne man bonde Christer Johansson.
Puolison vanhempia:
   (i) Simon Gustafsson Niemelä, s. noin 1703 Hattula,Rahkoila, k. 15.5.1743 Hattula,Rahkoila. Hattulan käräjät v. 1736: Simon Gustafsson ifrån Rahkoila otetaan pitäjänsepäksi Ihalemmen Matts Pehrssonin avuksi. Vihitty 24.9.1736 Janakkala,Karhi.
   (ä) Martta Johansdotter Kiipula, s. noin 1703 Janakkala,Kiipula, k. 8.4.1774 Hattula,Rahkoila,Seppälä. Perunkirja 19.4.1774 Rahkoila Seppälä (1/2): åboen Christer Johansson, hru Märta Johansdr död, söner Johan och Henric Simonssöner med hennes 1742 afledne första man Simon Gustafsson, och dotter Helena Christersdr gift med rusthållson Henric Johansson ifrån Leiniälä. Detta halfwa rusthåll är skatte och kiöpt den 24.3.1763.
   (ii) Gustaf Ericsson Planman. Mainitaan Rahkoilan Niemelässä 1687 alkaen.
Hattulan käräjät v. 1696: rusthållare Gustaf Plaanman i Rahkoila, lönskelaga med kåhnan Agneta Thomasdotter, molemmat tuomitaan.
Hattulan käräjät v. 1696: Länsman Michel Hansson rusthållare Gustaf Planmans vägnar mot des granne Carl Jöransson. Tonttiriita.
Hattulan käräjät v. 1740: smeden Simon Gustafsson ifrån Rastila, sin syster Anna Gustafsdotters man rusthållare Matts Jöransson ifrån Rahkoila, afledne fader rusthållare Gustaf Planman, Matts svärmoder änka Elisabeth Wallin, syster Maria Gustafsdotter som är gift med före detta klockare Henric Oikolin ifrån Rahkoila. Simon saa 1/2 Niemelän rusthollista. Simon Gustafssons moder Elisabeth Wallin.
   () Elisabet Simonsdotter Wallinus, s. Hattula, k. jälkeen 22.11.1742 Hattula,Rahkoila. Hattulan käräjät 22.11.1742 s. 498: enka Elisabet Wallina ifrån Rahkoila tiltala sin son rusthållare Simon Gustafsson och måg rusthållare Matts Jöransson.
   (äi) Johan Ericsson Kiipula e. Yrjölä, s. Hattula,Pelkola, k. 20.2.1710 Janakkala,Kiipula. Janakkalan kirkontilit 20.2.1710 Kijpula rusthållaren Johan Ersson kyrkian 6:-. 13.4.1712 Kijpula Samuel Jöranssons barn kyrkian 3:-. Vuonna 1738 Kijpula Gustav Jöransson kyrkian 50 år några m.
SAY 1707 Johan Ericsson, Maria hru. SAY 1711 Johan Ericsson död, Gustaf Jöransson, Maria mor, svåger Samuel Jöransson, Maria hru. Rippikirja 1708-1713 Johan Ericsson, Maria hru, Gustaf son, Henric son, Samuel Jöransson måg, Maria dotter, Eva dotter lijten, Mertha dito, hru Chirstin Henricsdr, Samuel Jöransson måg, Maria piga vide Kerk?.

Hattulan käräjät v. 1699: Arvid Silfverharnesk i Nihattula mot des augmentsbonde i Pelkola Simon Ericsson, des broder Johan Ericsson i Kiipula by och Janakkala socken.
SAY Yrjölä v. 1691-1694 Simon Ericsson, Ingeborg hru, Johan bror.

Janakkalan käräjät 1702: Vahvistetaan Johan Ericssonin omistusoikeus Henric Ericssonin tilaan Kiipulassa. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31983068. Vihitty 20.3.1698 Hämeenlinna.
   (ää) Maria Henricsdotter Hodenius, s. Hämeenlinna, k. 1741 Janakkala,Kiipula. Hämeenlinnan käräjät 16.3.1698: Maria Henricsdotters ägendom mellan henne och hennes barn nämligen Gustaf, Maria och Henric. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11623327

Hämeenlinnan käräjät 3.4.1712: Myönnettiin Matts Jöransson Svännilälle 1. lainhuuto taloon jonka oli hankkinut leski Maria Henricsdotterilta blifvit gift med rusthållare i Kiipula by och Janakkala socken.
Vanajan käräjät 1723: Maria Henricsdotter ollut ensin aviossa linnannihti Jöran Clemetinpojan kanssa josta aviosta poika Gustaf Jöransson. Maria toiseen avioon Kiipulan rusthollarin Johan Ericssonin kanssa jonka kanssa neljä lasta joista kaksi tytärtä elossa.
Janakkalan käräjät 11.5.1724: rusthållare Johan Ericssons änka Maria Henricsdotter ifrån Kiipula.
Janakkalan käräjät 9.11.1726: Framledne Johan Ericsson 16.11.1700 , des änka Maria Henricsdotter, måg Eric Ericsson i Kiipula, kärde Eric til Henric Simonsson i Parola hwilkens fader SImon Eskola på förs 1 tunna spanmåhl.
SAY 1726 Henric Jöransson, Gustaf bror, Eric Ericsson, Eva hru, Merta syster.
Janakkalan käräjät 9.11.1726: änka Maria Henricsdotter i Kiipula, des son Gustaf Jöransson.
Janakkalan käräjät 8.5.1727: änkia Maria Henricsdotter ifrån Kiipula min vilja ähr att... min framledne man Johan Ericsson, min förra man Jöran Clemetsson. Gustaf Jöransson får...äldsta dotter Eva med min senare man Johan Ericsson med sin man Eric Ericsson..får Kiipula rusthållet...

Janakkalan käräjät 9.11.1726: Maria Henricsdotters barn af första giftet Gustaf och Henric Jöranssöner samt dotters man Samuel Jöransson. I andra gifte med Johan Ericsson. Om deras faders och svärfaders arf i Tavastehus.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 38
8. Anna Gustafsdotter Nukari, (Taulusta 35, isä Gustaf Nukari) s. 16.9.1745 Vanaja,Vuorentaka.

Puoliso: Vihitty 1.11.1765 Vanaja,Vuorentaka Michel Gustafsson Nikkilä Talollinen, s. 26.8.1727 Vanaja,Vuorentaka, k. 11.4.1808 Hämeenlinna,Vuorentaka.
Puolison vanhempia:
   (i) Gustaf Mattsson Mikkola e. Iso-Mattila Räpiälä, s. 2.12.1693 Vanaja,Vuorentaka, k. 2.3.1740 Vanaja,Vuorentaka,Mikkola.
   (ä) Lisa Jöransdotter Mikkola, s. 20.5.1705 Vanaja,Vuorentaka, k. 10.6.1767 Vanaja,Vuorentaka,Mikkola.
   (ii) Matts Mattsson Iso-Mattila, s. Vanaja,Kankaantaka, k. 25.2.1706 Vanaja,Kankaantaka. Ratsutilojen katselmus 1687 Kankaantaka rustningshållare Matts Mattsson: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=18169715

Janakkalan ja Rengon käräjät 1708: Perinnönjako edesmenneen Kankaantaan Matts Mattssonin jälkeen, mainitaan toinen vaimo (stiufmoder) Carin Mattsdotter ja tämän pojat Henric ja Gustaf Mattsson sekä tytär Maria. Mainitaan myös vanhin poika ensimmäisesta aviosta rusthollari Eric Mattsson. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31980529.
   () Carin Mattsdotter, k. 8.2.1713 Vanaja,Vuorentaka. Befallninsman Gabriel Fullda myi talonsa (900 daler korpparmynt) Vuorentaan kylästä v. 1708 talollinen Matts Mattssonin leskelle Carin Mattsdotterille joka kuoli tammikuussa 1713.
Janakkalan käräjät 21.11.1727: rusthållare Matts Mattsson och dess hustru Carin Mattsdotter i Vuorentaka, äldsta son Henric Mattsson, Henrics broder Gustaf Mattsson.
   (äi) Jöran Thomasson Mikkola, s. 12.3.1647 Vanaja,Vuorentaka, k. 11.5.1741 Vanaja,Vuorentaka. Vihitty 27.12.1698 Vanaja.
   (ää) Valborg Thomasdotter Nukari?, s. noin 1678 Vanaja,Vuorentaka, k. 17.3.1723 Vanaja,Vuorentaka.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 39
8. Henric Gustafsson Nukari, (Taulusta 35, isä Gustaf Nukari) Rusthollari, s. 1.4.1750 Vanaja,Vuorentaka, k. 17.10.1803 Hämeenlinna,Vuorentaka.

1. puoliso: Vihitty 13.6.1769 Kalvola,Kankaanpää Brita Maria Henricsdotter Kankaanpää s. .11.1746 Kalvola,Kankaanpää, k. 11.3.1770 Vanaja,Vuorentaka,Nukari.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Mattsson Laccenius, s. 1726 Hattula,Tenhola,Laakkonen, k. 1.3.1794 Akaa,Tiura. Akaan Tiuran isäntä 1778-1780. 1730-1738 scholaris.

Kalvolan käräjät 9.12.1765 §32: Kankaanpää rusthålls innehafvare Matts Henricsson, son och fullmachtig Henric Mattsson, mot bonde Mårten Thomasson Håmmonen ifrån Kuttis. Vihitty 1744 Hattula,Heinu.
   (ä) Elisabet Ericsdotter Jaakkola, s. 1722 Hattula,Heinu, k. 31.7.1795 Akaa,Tiura. Mainitaan Jaakkolassa 1739.
   (ii) Matts Henricsson Kankaanpää e. Mannila Lakkonen, s. noin 1676 Renko,Nevilä, k. 5.7.1767 Kalvola,Kankaanpää. Tämä yhteys on hyvin epävarma.


Luettelo verovapautta saaneista taloista v. 1724: Tenhola Lars Persson eller Lackonen, 14 åhrs frihet, skatte 1736, augment Matts Bertilsson Sauwala.

Hattulan käräjät v. 1727: rusthållare Matts Henricsson Lackonen ifrån Tenhola, des dragon Pehr Zittras hustru Karin Ericsdotter. Som ähr des hustrus faderbroders arfvinge.

Hattulan käräjät 21.-24.11.1735: torpare Johan Henricsson ifrån Ois Ladugård mot rusthållare Matts Lackonen ifrån Tenhola.

SAY Renko Nevilä Mannila v. 1694 Jöran Henricsson, Matts bror, Michel bror. Penttilä v. 1694 Lars Henricsson, Marg. hru, Sigfrid bror, Lisa hru, Jacob bror, Jacob ryttare.

Mainitaan renkinä Oinaalan Markkulassa 1707-1711. SAY 1711 Sigfrid Henricsson bde, Matts Henricsson, Lisa värd. Kummina 21.1.1722 Oinaalan Markkulassa Matts Henricsson ifrån Hattula socken och Lackois hemman med Brita Thomasdotter.

Rengon henkikirja 1713 Oinaala Markkula: Matts Henricsson, Lisa hustru, Sigfrid Henricsson, Brita pig.
   () Brita Thomasdotter Lakkonen, s. noin 1697 Hattula,Tenhola,Laakkonen, k. 18.1.1767 Kalvola,Kankaanpää. Kalvolan historia : Maaherra on päivännyt imissiokirjeensä 12.1.1739, jolla hän otti Kankaisten kruununtilan asukkaaksi Matti Heikinpojan. Tämä oli kotoisin HattulanTenholasta Lakkosen ratsutilalta. Myähemmin eli 9.11.1758 Matti ja hänen vaimonssa Riitta Tuomontytär saivat kamarikollegiolta tilaan perintökirjan (HMA Sääksmäki 14 f. 830, 146 f. 326). Näin Kankainen oli siirtynyt jälleen talonpoikaisiin käsiin. Matin perhe muutti sinne tosiaan asumaan, ja Lakkonen jäi sivutilaksi. Riitan kuoltua 1767 tehtiin sellainen perinnönjako, että vanhin poika Eero sai suvun kantatilan Lakkosen, kun taas nuoremmat pojat Heikki ja Mati halkoivat keskenään Kankaisen ja sen augmentin Marttilan. (HMA Sääksmäki 146 f. 326). Saman vuonna ilmestyy Heikille sukunimi Laxenius (myös Laccenius). Talonpoikaisilla ei ollut siihen aikaan sukunimeä, vaan heitä kutsuttiin asuintilan mukaan. Rusthollarit pyrkivät kuitenkin säätyläisten vertaisiksi ja hienostelivat vierasperäisellä nimellä. Laxenius-nimi säilyi Lakkosen suvulla vielä sen jälkeen kun Heikki oli muuttanut Akaan Tiuraan ja Matti Sääksmäen Uittamoon. (HMA Sääksmäki 146 f.561. Suvanto 1954 s.457 Akaan historia I. Matti Matinpojan poika Uittamossa oli Eric Laxenius, HMA Sääksmäki 47 tk 1781 §20).

Perunkirja 16.6.1767 Kankaanpää: Matts Henricsson, afledne hustru Brita Thomasdotter, tre söner Eric, Henric och Matts, dotter Maria gift med rusthållare Johan Fredricsson ifrån Kyä. Matts Henricsson varit ägare af Kankaanpää rusthållet, Marttila hemmannet i samma by, Lackonen skatterusthåll i Tenhola by, Orpo skatte hemmannet i Sauvala by. Saatavia Adam Reinhold Tammelander (1000 daler kopp.), Eric Blåfield (600 daler kopp.).
   (äi) Eric Jöransson Jaakkola, s. 1675 Hattula,Heinu, k. 21.5.1739 Hattula,Heinu. Mainitaan Jaakkolassa 1707-.
Hattulan käräjät v. 1740: framledne rusthållare Eric Jöransson, enka Maria Mattsdotter ifrån Heinus, omyndig barns förmyndare rådman Thomas Kernaala ifrån Tavastehus. Erics broder bonde Michel Jöransson ifrån Sattula halfva Rekola hemman. Måg Henric Sigfridsson.

Luettelo vapaavuosia saaneista taloista v. 1724: Jacob Henricsson eller Eric Jaakkola, 5 åhrs frihet, skatte 1727, augment Johan Ericssons hemman i Sattula. Vihitty 28.12.1712 Vanaja.
   (ää) Maria Mattsdotter Räpiälä o.s. Iso-Mattila, s. 1684 Vanaja,Vuorentaka, k. 18.12.1761 Hattula,Heinu. Mainitaan Jaakkolassa 1727-.

2. puoliso: Vihitty 5.11.1773 Vanaja Anna Gustafsdotter Soila s. 25.10.1753 Vanaja,Rastila.
Puolison vanhempia:
   (i) Gustaf Ericsson Soila, s. 20.5.1717 Vanaja,Rastila, k. 13.2.1794 Vanaja,Rastila. Vihitty 28.12.1752 Janakkala.Vähikkälä.
   (ä) Maria Sigfridsdotter Kuosari, s. 1724 Janakkala.Vähikkälä, k. 26.2.1788 Vanaja,Rastila.
   (ii) Eric Simonsson Kilpiälä e. Laurila Soila, s. 1668, k. 1741 Janakkala,Kilpiälä. Janakkalan käräjät 15.1.1733: åboen å augments hemman Kilpiälä Eric Simonsson, des svåger rusthållare Adam Samuelsson ifrån Rastila. Vihitty 1.11.1698 Vanaja.
   () Beata Simonsdotter, s. 1676, k. 25.1.1750 Janakkala,Kilpiälä. Laurilassa 1675-1676 Simon ryttare v. 1676 hemma ja Margareta hru 1675-1678 sekä 1694 Simon ryttare, Sophia hru.
   (äi) Sigfrid Mattsson Kuosari, s. 1694 Janakkala,Hyvälammi, k. 23.1.1766 Janakkala,Vähikkälä.
   (ää) Eva Michelsdotter, s. 1694, k. 15.6.1755 Janakkala,Vähikkälä.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 40
8. Johan Gustafsson Rekola e. Nukari, (Taulusta 35, isä Gustaf Nukari) Talollinen, vävy, s. 17.12.1752 Vanaja,Vuorentaka, k. 2.2.1804 Hämeenlinna,Kirstula.

Puoliso: Vihitty 7.11.1775 Vanaja Maria Ericsdotter Rekola s. 30.3.1754 Vanaja,Kirstula,Rekola, k. 26.2.1814 Hämeenlinna,msrk, kummit: Daniel Tollet, studenten Isaac Tollet Glasila, borgare Eric Saleen i Tavastehus, Abraham Abrahamsson Parkinmäki, Matts Ericsson Rekola, Johan Andersson Mäkilä i Parola, Johan Sigfridsson Klemola ibm, jungfru Helena Sophai Stuure i Kirstula, borgare hru Martha Tollet i Thus, jungfru Elisabetha Midler, dr Brita Lisa Tollet, Sophia Jöransdr Alaspää, hru Anna Ericsdr Antila.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Ericsson Rekola, s. 25.3.1722 Vanaja,Kirstula, k. 31.3.1793 Hämeenlinna,Kirstula,Rekola. Varkaudesta annetut rangaistukset lievenivät vuoden 1734 lain tultua voimaan, mutta ankara tuomio varasta odotti siltikin. Korpraali Jaakko Woivalin otti vuonna 1744 omaan talteensa postitalonpoika Erkki Juhonpojan hopeapikarit ja rahat kun tämä levitteli juovuspäissään Kirstulan rekolan pöydällä, markkinaväkeä täpötäynnä olevassa pirtissä. Woivalin sai maksaa tavaran arvoin kolmin kertaisena, tehdä julkiripin Vanajan kirkossa ja maksaa sakot tai kärsiä niiden sijaan 12 päivän vesi - ja leipävankeuden. Vuonna 1831 liitettiin Kirstulan kartanoon puolet Rekolan perintötaloa.
   (ä) Anna Andersdotter Mäkilä, s. 27.11.1729 Vanaja,Parola, k. 20.3.1806 Hämeenlinna,Kirstula.
   (ii) Eric Johansson Rekola e. Pietilä, s. 30.5.1679 Vanaja,Parola,Pietilä, k. 2.10.1746 Vanaja,Kirstula,Rekola. Vihitty 26.12.1712 Vanaja,Parola,Pietilä.
   () Brita Henricsdotter, s. 23.10.1691 Vanaja,Vuorentaka?, k. 18.2.1765 Vanaja,Kirstula,Rekola.
   (äi) Anders Joachimsson Mäkilä, s. 28.11.1689 Hattula,Pelkola, k. 20.5.1773 Vanaja,Parola. Vanajan RK 1731-1736 Sivu 41 Parola Mäkilä.
Talo1: Jöran Henricsson, Sophia Philipsdr hru, Anders Joachimsson, Anna Jöransdr hustru, Valborg Pehrsdr.
Talo2: Jöran Jacobsson, Maria Jöransdr hru, Sophia Andersdr gl moder, Maria Sigfridsdr, Jöran Ericsson des man, drag Samuel Johansson, Maria Hansdr hru, Matts Jöransson liten, scholaris.
Vanajan RK 1737-1743 Sivu 40 Parola Mäkilä.
Talo1: Jöran Henricsson s. 12.3.1666, obiit, Sophia Philipsdr hru s. 16.7.1681, Anders Joachimsson s. 28.11.1689, Anna Jöransdr hru s. 14.12.1704, Valborg Pehrsdr s. 1.5.1659, Johan Andersson s. 23.4.1726.
Talo2: Jöran Jacobsson s. 12.3.1699, Maria Jöransdr hru s. 17.3.1698, Maria Sigfridsdr s. 25.3.1676, Jöran Ericsson man s. 12.3.1657, Jöran Jöransson s. 19.5.1732, Eva Jöransdr s. 24.6.1729, Drag Samuel Johansson Jertman s. 15.4.1700, Maria Hansdr hru s. 27.3.1701.

Janakkalan käräjät 14.10.1745: rusthållare Anders Johansson (po Joakimsson) ifrån Parola, thes afledne svärfader Jöran Henricsson med thes hustru Anna Jöransdotter om Mäkilä skatterusthåll.
   (ää) Anna Jöransdotter Mäkilä, s. 14.12.1704 Vanaja,Parola, k. 8.5.1781 Vanaja,Parola,Mäkilä.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 41
8. Regina Gustafsdotter Nukari, (Taulusta 35, isä Gustaf Nukari) s. 24.7.1755 Vanaja,Vuorentaka, k. 23.2.1811 Hattula,Nihattula,Hakola. Muuttanut: gift til Nihattula.

Puoliso: Vihitty 9.11.1774 Vanaja Michel Henricsson Hakola Talollinen, s. 27.9.1751 Hattula,Nihattula, k. 6.5.1809 Hattula,Nihattula, kummit: Henric Johansson ifrån Kanungi, Johan Jöransson, Arvid Andersson ifrån Nihattula, Elias Arvidsson ifrån Pelkola, Johan Ericsson ifrån Ihalempi, Henric Johansson, Johan Jacobsson ifrån Sääksmäki Linnais, hru Christina Henricsdotter ifrån Kanungi, Beata Mattsdr ifrån Ihalempi, Maria Andersdr i Kerälä, Catharina Arwidsdr, pig Anna Henricsdr, dito Maria Henricsdr ifrån Nihattula. Tyytymättömänä perinnönjakoon hankki oikeudenkäynnillä Juhon perillisiltä itselleen puolen Hakolaa 1774 ja osti toisenkin puolen1797 yhdessä vävynsä Mikko Mikonpojan kanssa.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Andersson Hakola, s. 1719 Hattula,Nihattula, k. 21.1.1764 Somero,Pitkäjärvi. Död på Åbo resa i Pitkäjärvi by i Somero g.
Perunkirja 14.4.1764 Nihattula Hakola: afledne rusthållare Henric Andersson, enka Anna Christina Mårtensdotter, barn af förr giftet söner Johan, Henric, Michel och Sanuel, dotter Margareta Henricsdotter, senare giftet dotter Lisa Henricsdotter. Förmyndare faderbroder rusthollare Johan Andersson i Nihattula. Hakola rusthåll är skatte och rusthållare Henric Anderssons arfjord. Velkoja Henric Anderssons broder Johans arf, broder Arwids arf, syster Caisas arf. Vihitty 28.12.1741 Sääksmäki.
   (ä) Margareta Christersdotter Mattila, s. 23.4.1722 Sääksmäki,Linnainen, k. 4.9.1759 Hattula,Nihattula.
   (ii) Anders Henricsson Hakola e. Kanunki, s. 26.8.1686 Hattula,Kanunki, k. 6.1.1743 Hattula,Nihattula. Hattulan Nummi Kanunki henkikirja 1707-1712 Anders bror.

Hattulan käräjät v. 1733: rusthållare Anders Henricsson ifrån Nihattula hvar Hakola rusthållets besittning, des numera afledne halfbroder rusthhållaren Arvid Henricsson arfvingar om Hakola rusthållets besittningen och skatterättighet. Des halfbroder varit i lifstiden ägare af rusthållet. Anders Henricsson betalt å Arvid Henricsson vägnar des giöld och har den 26.7.1726 erhållit samma rusthåll. Anders Henricsson och höga landshögnings betalt immission hvilken han nu upvist och begiärte han där jämte at samma rusthålls skatterättighet kunde honom til säkerhet lagligen upbudes. Skatterättighet nu första gången blef upbudit, detta honom därefter uppå des begäran til ett laga bevis meddelt.

Lainhuuto 1734: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26196913

Perunkirjoitus 8.1.1755 Nihattula Hakola framl. rusthållare Anders Henricsson, framl. hru Anna Mattsdr, sönerna Henric, Johan och Arvid. Döttrarna Karin, Maria och Anna. Karin gift med rusthållare Johan Arvidsson i Pelkola, Anna gift med rusthollare Eric Johansson ifrån Tyllilä, Maria gift med rusthållson Elias Carlsson ifrån Kerälä. Dotter Maria perintöön kuuluu saatava rusthållare Anders Johansson Jaakkolalta i denna by, Dotter Karin perintöön kuuluu saatava bonde Arvid Christerssonilta ifrån Savola ja gammal jaktfogde Jacob Sigfridssonilta.

Anders Henricsson Hakolan ja veljensä poikapuolen Anders Henricsson Torkkolan puumerkit: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26197107.
   () Anna Mattsdotter Kevola, s. 1684 Hattula,Ihalempi, k. 31.5.1754 Hattula,Nihattula,Hakola. Mainitaan Kevolassa 1711-1712 Anna dotter.
   (äi) Christer Jöransson Mattila, s. 1682 Sääksmäki,Linnainen, k. 4.12.1754 Sääksmäki,Linnainen. Henkikirja 1708 Christer Jöransson, Carin hustru, Matts svåger, Regina. Henkikirja 1710 Christer Jöransson, Karin hurstu, Matts son. Henkikirja 1712 Christer Jöransson, Karin hustru, Matts son. Henkikirja 1727 Christer Jöransson, Karin hustru, Erich styfson, Lisa styfdotter, Maria dragon hustru.
Sääksmäen syyskäräjät v. 1727: rusthollari Christer Jöransson Linnaisista, isänisän Linnaisten Mattilan rusthollarin Christer Grelssonin jälkeen tehty perunkirjoitus 15.6.1704. Christer esittää isänsä veljen Pälkäneen kappalaisen ja pastorin Olof Castreniuksen allekirjoittaman todistuksen jolla tämä luopuu perintöosuudestaan veljenpoikansa hyväksi. Vihitty 2.2.1705 Sääksmäki.
   (ää) Carin Andersdotter Mikkola, s. 17.10.1686 Sääksmäki,Linnainen, k. 18.8.1743 Sääksmäki,Linnainen. Perunkirja 2.5.1744 Linnainen Mattila Christer Jöranssons afledne hustru Caisa Andersdotter, myndig dotter Margareta Christersdotter, Margaretas man Henric Andersson och mågen Jacob Johansson aflidne dotter Lisas man.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 42
7. Anna Henricsdotter Nukari, (Taulusta 34, äiti Brita Mäkelä) s. 24.9.1714 Vanaja,Luolaja, k. 15.5.1758 Vanaja,Luolaja.

Puoliso: Vihitty 25.3.1734 Vanaja Johan Ericsson Raakkula Vävy, s. 9.2.1708 Vanaja,Hattelmala,Sakkila, k. 24.12.1773 Vanaja,Luolaja,Kraakkula. Perunkirja 18.5.1774 Vanaja Stor Luolais Kraakkula: afledne bonde Johan Ericsson, 2 gånger gift första Maj 1758 afledne hustru Anna Henricsdotter, dotter Brita gift med bonde Henric Henricsson på detta hemman, Anna gift med rusthållare Alexander Andersson Otila ifrån Uskela, Sophia gift med bonde här i byn Anders Andersson Hovila. Senare giftet med levande enka Catharina Andersdotter son Johan. Förmyndare rusthållare Henric Johansson Skinnari ifrån Ikalois.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Henricsson Raakkula e. Sakkila, s. 18.5.1669 Vanaja,Hattelmala,Sakkila, k. 17.3.1755 Vanaja,Luolaja,Kraakkula. Janakkalan käräjät 31.5.1725: Maria Jacobsdotter ifrån Ihalempi mot dragonehållare Eric Henricsson i Hattelmala, hennes framledne man ryttare Simon Jöransson i januari 1712 aflidit.
   (ä) Maria Johansdotter Sakkila, s. Vanaja,Hattelmala, k. 23.11.1729 Vanaja,Hattelmala.
   (ii) Henric. Onko myös Tenhiälän Perttulan Thomas Henricssonin isä? ja samalla Vuorentaan Nukarin Henric Henricssonin isä.
   () Beata Henricsdotter.

Lapset:
Brita Johansdotter Raakkula , s. 24.11.1735 Vanaja,Luolaja. Tauluun 43
Anders Johansson Raakkula s. 1737 Vanaja,Luolaja, kummit: Til Parola Kiltti.
Maria Johansdotter Raakkula s. 4.3.1738 Vanaja,Luolaja, k. 28.3.1761 Vanaja,Luolaja, kummit: sergeant Moses Stierncreutz, sold Carl Ruuth, Matts Ericsson i Hattelmala, Henric Ericsson (po Jöransson) i Ackas socken Warrasniemi, Henric Henricsson i Vuorentaka, arrendatorska madam Elisabet Pacckalenia i Cumå socken Cumå gård, sergiantska Walborg Mattsdr i Luolas, Eva Johansdr i Vuorentaka, hru Anna Utter i Luolas, hr Brita Henricsdr i Ackas, pig Maria Ericsdr i Luolas.
Anna Johansdotter Raakkula , s. 1743 Vanaja,Luolaja. Tauluun 44
Sophia Johansdotter Raakkula , s. 4.2.1747 Vanaja,Luolaja. Tauluun 45
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 43
8. Brita Johansdotter Raakkula, (Taulusta 42, äiti Anna Nukari) s. 24.11.1735 Vanaja,Luolaja, k. 29.3.1805 Vanaja,Luolaja.

Puoliso: Vihitty 10.6.1753 Vanaja Henric Henricsson Raakkula e. Mattinen Vävy, s. 24.9.1726 Vanaja,Luolaja, k. 12.2.1790 Vanaja,Luolaja. Janakkalan käräjät 9.12.1763 §6: bondemåg Henric Henricsson Krakula ifrån Stor Luolas by, svärfader Johan Ericsson til annat gifte med pigan Caisa Andersdotter i Howila, å moderlösa barns förmyndare Henric Henricsson Nukari, äldsta dotter Brita skall vara rätte ägare af Krakula kronohemman, afledne hustru Anna Henricsdotter. Muuttanut: Til Raakkula.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Jacobsson Mattinen, s. 31.1.1673 Vanaja,Luolaja, k. 19.12.1755 Vanaja,Luolaja. Janakkalan käräjät 15.11.1724: rusthållare Henric Jacobsson ifrån Stor Luolas, afledne ryttare Jacob Larsson.
   (ä) Sophia Bertilsdotter, s. 15.5.1675, k. 20.1.1758 Vanaja,Luolaja,Yli-Mattinen.
   (ii) Jacob Simonsson Mattinen, k. 31.1.1725 Vanaja,Luolaja. Hattulan käräjät v. 1685: Huudatetaan 1. kerran Johan Mattssonin ratsutila Ison Luolajan kylässä jonka hän on 450 taalerilla myynyt Jacob Simonssonille.
   () Margareta Mattsdotter, k. 25.1.1721 Vanaja,Luolaja.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 44
8. Anna Johansdotter Raakkula, (Taulusta 42, äiti Anna Nukari) s. 1743 Vanaja,Luolaja, k. 1.3.1800 Tyrväntö,Uskela.

Puoliso: Alexander Andersson Uotila e. Ikorn Rusthollari, s. 29.8.1737 Hauho,Sotjala, k. 6.5.1809 Tyrväntö,Uskela.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Bengtsson Ikorn, s. 29.9.1710 Hauho,Sotjala, k. 23.1.1768 Tyrväntö,Uskela. Perunkirja 4.3.1768 halfwa Otila rusthåll i Uskela by Kulsiala socken Tyrvändö capell: afledne rusthållare Anders Bengtsson död 23. den sist Januari, enka Anna Sophia Danielsdotter, sex söner Alexander, Jacob, Bengt, Christoffer, Johan och Matts Anderssöner, twå döttrar Chirstin och Anna Andersdöttrar. Dotter Chirstin gift med smed Anders Ståhlhammar ifrån denna Uskela by. Omyndigas förmyndare saltpetersiundar director Christoffer Herkepaeus. Detta halfwa Otila rusthåll är krono. Kaipalo torp under rusthåll til dotter Chirstin och hennes man Anders Stålhammar. Saatavia hos vice kronobefallningsman Anders Härkepaeus, hos adjutanten Adam Rehausen, Sippola augments hemman i Tårvola by Halicko socken rästande augments ränta. Velkoja til landbonde Henric Henricsson ifrån denna Uskela by, til afledne rusthållare Anders Bentssons svåger skräddare i Borgo Henric Rosberg, til nämdeman Matts Henricsson Antila ifrån Suotaala, til rusthållare Anders Adamsson ifrån Suotaala, til rusthållare Petter Henricsson Seppälä ifrån Mälkiäis, til drängen Johan Johansson des drängelön, til skomakare Henric Ikorn ifrån Pajula. Vihitty 6.11.1735 Hauho.
   (ä) Anna Sophia Danielsdotter Danman, s. 29.1.1713, k. 31.1.1796 Tyrväntö,Uskela. Pälkäneen käräjät 28.11.1769 §48: rusthållare enkan Anna Sophia Danielsdotter, sin afledne sons Christoffer Anderssons förmyndare hr Christoffer Herkepaeus on Christer Anderssons fadernes arf. Anna Sophia Danielsdotters måg och fullmaktig socknesmed Anders Stålhammar sin hru Christina Andersdotters vägnar som är syster til afledne Christoffer Andersson, myndiga bröder Alexander och Jacob Andersson, omyndiga bröder Johan och Matts Andersson, samt omyndiga syster Anna Andersdotter, Christoffer Anderssons förut afledne fader rusthållare Anders Bengtsson.
   (ii) Bengt Bengtsson Ikorn, s. 3.1680 Pälkäne,Kirpu, k. 5.8.1738 Hauho,Sotjala. Warit er. länsm.här i sochnen i 32 år,i kyrck.
   () Elisabet Andersdotter Herkepaeus, s. noin 8.1679 Hauho, k. 22.2.1747 Hauho,Sotjala.
   (äi) Daniel Danman.
   (ää) Christina Henricsdotter.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 45
8. Sophia Johansdotter Raakkula, (Taulusta 42, äiti Anna Nukari) s. 4.2.1747 Vanaja,Luolaja. Muuttanut: gift til Hovila.

Puoliso: Vihitty 2.11.1766 Vanaja,Luolaja Anders Andersson Hovila Talollinen, s. 30.8.1739 Hauho,Vitsiälä.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Johansson Hovila e. Penttilä, s. 1704 Hattula,Metsäkylä, k. 9.5.1769 Vanaja,Luolaja. Janakkalan käräjät 12.12.1769 §70: afledne bonde Anders Johansson Huovila i Stor Luolas änka Christin Jacobsdotters vägbar Henric Gustafsson Seppälä ifrån Turengi, Anders Johanssons broderson rusthållare Gabriel Gabrielsson Lassila ifrån Hattelmala förmyndare för Anders Johanssons omyndiga son Christer och ogifta dotter Lena. Vihitty 5.4.1738 Tuulos,Lakkola,Tyrni.
   (ä) Chirstina Jacobsdotter Tyrni, s. 1719 Tuulos,Lakkola,Tyrni, k. 11.11.1781 Vanaja,Luolaja.
   (ii) Johan Bengtsson Penttilä, s. 1667 Hattula,Metsäkylä, k. 13.2.1743 Hauho,Vitsiälä. Henkikirja 1711 Tenhiälä Johan landbonde, Ingrid hru, opföres i Metsäkylä.
   () Ingeborg Mattsdotter, s. 1672, k. 23.1.1756 Hauho,Vitsiälä.
   (äi) Jacob Andersson Tyrni, s. 1689, k. 14.6.1747 Tuulos,Lakkola.
   (ää) N.N.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 46
7. Brita Henricsdotter Nukari, (Taulusta 34, äiti Brita Mäkelä) s. 17.8.1718 Vanaja,Vuorentaka, k. 5.7.1789 Akaa,Varrasniemi. Muuttanut: uti Achas v. 1738.

Puoliso: Henric Jöransson Mustila Talollinen, kuudennusmies, s. 22.9.1710 Akaa,Varrasniemi, k. 18.4.1765 Akaa,Varrasniemi, kummit: Jöran Borgmästar, Jacob Henricsson, Anders Mårtensson, Maria Simonsdr, Juliana Sigfridsdr, Beata Michelsdr i Varrasniemi. Varrasniemen Mustilan isäntä 1740-1765.

Perukirja 2.10.1765 Varrasniemi Mustila rusthåll: enka Brita Henricsdotter, framledne rusthållare Henric Jöransson. Saatavia hos vice pastoren Gabriel Favorinus, hos fältväbel Carl Gustaf Wunch, hos enka fru Christina Tammelin, hos corpralen Lars Tammelander, hos fänrichen Adam Reinhold Tammelander, hos corporalen Anders Fredric Berg, hos rustmästare Adolph Johan Berg, hos fänrichen Adam Johan Wunch, hos cronobefallningsman Johan Zitting, hos bonde Sigfrid Mattsson Kelo, hos bonde Johan Johansson Kärävä, hos bonde Johan Laaja i Mengala by, hos Arpiainen hemman. Döttrar Brita och Beata Henricsdöttrars män Johan Pehrsson och Carl Andersson, samt dottrar Maria, Lisa, Anna och Ulrica Henricsdöttrars faderbröder och förmyndare Jacob Jöransson och Matts Jöransson. Allekirjoutukset Brita Henricsdotter ifrån Varrasniemi, på min hustru Brita Henricsdotters vägnar Johan Pehrsson ifrån Varrasniemi, på min hustru Beata Henricsdotters vägnar Carl Andersson ifrån Kockois, på vår afledne broder Henric Jöranssons omyndiga barns vägnar Matts Jöransson ifrån Toivettula, Jacob Jöransson ifrån Kaulo.

Akaan käräjät 9.12.1766 §32: arfskifte Mustila rusthåll i Varrasniemi by: framledne rusthållare Henric Jöransson, hru numera änka Brita Henricsdotter, sex döttrar Brita, Beata, Maria, Lisa, Anna och Ulrica, Brita gift med rusthållareson Johan Pehrsson, Beata gift med rusthållareson Carl Andersson ifrån Kockois by, andra döttrar ännu ogifta. Förmyndare framledne rusthållare Henrics broder bonde Jacob Jöransson ifrån Kaulo by och broder rusthållare Matts Jöransson ifrån Toivettula.

Perukirja 3.1.1769 Akaa Varrasniemi Mustila rusthåll: framledne rusthållare Henric Jöransson, änka Brita Henricsdotter, sex döttrar Brita, Beata, Maria, Lisa, Anna och Ulrica Henricsdöttrar, Brita gift med rusthållaresonen Johan Pehrsson ifrån thenna Varrasniemi by, Beata med rusthållare Carl Andersson ifrån Kockois, dotter Maria med rusthållare Thomas Michelsson ifrån Kärsä, alla andra är omyndiga, förmyndare deras faderbroder Jacob Jöransson ifrån Kaulo by och rusthållare Matts Jöransson Toivettula. Saatavia hos bonde Sigfrid Mattsson Kelo ifrån Vuoltis, hos änkafru Christina Tammelin ifrån Konho, hos bonde Thomas Jacobsson ifrån Kuortila, hos bonde Petter Jacobsson ifrån Arpiais, hos en bonde i Mantere Vesilax socken, hos corporalen N. Högberg ifrån Koskis, hos landbonde Jacob Michelsson ifrån Kataja hemmannet, hos bondeänka Juliana Johansdotter ifrån Jussila hemman Järvis by. Mustila är Henric Jöranssons arfjord efter des föräldrar.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Henricsson Mustila, s. 1677 Akaa,Varrasniemi,Mustila, k. 14.12.1760 Akaa,Varrasniemi. Varrasniemen Mustilan isäntä 1707-1739. SAY 1707 Jöran Henricsson, Brita hru, Jacob bror, 1713 Eric bror. Vihitty 31.3.1704 Akaa,Nauli.
   (ä) Brita Sigfridsdotter Sipilä, s. 1681 Akaa,Nauli, k. 6.1.1737 Akaa,Varrasniemi,Mustila.
   (ii) Henric Philipsson Mustila, s. 1640 Akaa, k. 1.4.1710 Akaa,Varrasniemi,Mustila. Varrasniemen Mustilan isäntä 1687-1706. SAY 1694 Henric Philipsson, Beata hru.
RK 1695-1699 Henric Philipsson, Beata Jöransdr hru, Påhl Thomassondr, Matts Eskelsson dr, Maria Henricsdr, S.?? piga hustru, Brita Henricsdr piga Siuko, Carin Marcusdr inhyses kyrk.fat. svag i synet, Mårten Eskelsson gammal drg, Jöran Henricsson, Carin Henricsdr, Jacob Henricsson 1691, Eric Henricsson 1696, Karin Henricsdr gammal, Maria dotter Mårtens, Sigfrid Bdes Henrics son Margetas man, Johan Jöransson dr, Peer Pålsson dr ryttare, Peer Ericsson ryttare, Valborg Thomasdr hur, Jöran Mattsson rytt i Sondula Antila, Anna Mattsdr piga, Bertil Clemetsson herd, Brita Peersdr (Mårt.dr) Peer Valentinssons hru, Maria Mårtensdr, Maria Mattsdr.
RK 1700-1705 Henric Philipsson, Beata hru, Jören son, Brita hru, Sophia Henricsdr, Jacob son, Maria Thomasdr, Brita Henricsdr, Brita piga, Erich Henricsson, Lisa smed encka, Lisa Sigfridsdr, Beata piga, Maria Mattsdr, Michel drg, Brita Jöransdr.
Sääksmäen tuomikunta, perunkirjat 1737-1741 nro 103: Henric Eskilsson ostanut Mustilan Thomas Eskilssonilta 600 daler kopparmynt.
Perunkirja 14.12.1737 Varrasniemi Mustila: rusthållare Henric Eskilsson, afledne hustru Beata Jöransdr, son Jöran Henricsson, afledne broder Eric Henricsson, afledne syster Caisa Henricsdr, Eric Henricssons barns styffader Simon Sigfridsson och deras moder Maria Cnutsdr ifrån Haanoja, Caisa Henricsdotters barns förmyndare deras fader bonde och nämdeman Anders Påhlsson ifrån Sontula.
.
   () Beata Jöransdotter, s. 1655 Akaa, k. 9.1.1732 Akaa,Varrasniemi. Kuolintieto: Varasniemi Mustila Gl. Värdin. Beata Henrics:dr? 75 år.
   (äi) Sigfrid Michelsson Sipilä e. Laatu, s. 1652 Akaa,Saviniemi, k. 21.3.1736 Akaa,Nauli,Sipilä. 1675-1678 Saviniemen Laadussa Mårten Michelssonin veljenä. Sipilän tilan isäntä 1680-1704 Akaan Naulissa.
RK 1695-1699 Sigfrid Michelsson, Brita hru, Michel son, Anna Jöransdr hru, Margareta barn, Brita barn, Sophia barn, Mårten barn, Juliana barn, Karin barn, Marcus Sigfridsson, JöranBertilsson drg, Lisa Thomasdr inhyses, Adam trumslag, Brita trumslagares hru, Simon ??, Elin Jacobsdr uti Erola, Mårten Sigfridsson, Valborg Thomasdr.
RK 1700-1705 Sigfrid Michelsson, Brita hru, Michel son, Anna hru, Sophia dotter dödh, Juliana dotter, Karin dotter, Mårten drg, Valborg Thomasdr i Vesilax skall stå, Ingre Eskilsdr, Ingre Simonsdr, Mårten Johansson.
RK 1706-1712 Sigfrid Michelsson, Brita Thomasdr hustru, Michel son, Anna Jöransdr hustru, Sophia dotter, Juliana dotter, Caisa dotter, Mårten drg, Ingre Eskesldr, Valborg Thomasdr, Ingre Simonsdr
RK 1723-1731 Michel, Anna hru, Eric son, Simon son, Petter son, Anna dotter, Mårten farbror?, Maria piga, Valborg piga, Elin Persdr, Sigfrid son, Brita piga, Maria piga, Chirstin hru, Brita piga, Anna piga, Maria piga, Sigfrid gammal man, Anna hru, Michel son, Valborg Andersdr, Elin Larsdr, Mattsd Dimberg soldat, Maria Simonsdr hru, Johan Dimberg soldat, Brita hru, Christina dotter, Bengt son.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät v. 1699: Matts Jacobsson i Pätsiniemi ostanut 7.12.1696 Toivettulan Grels Jöranssonila ja tämän äidiltä Elisabet Mårtensdotterilta. Grels Jöranssons broder Petter Jöransson. Osamaksuna on 2 tunnor spanmål toimitettu til Sigfrid Michelsson i Nauli. Vihitty noin 1679.
   (ää) Brita Thomasdotter Pauhari, s. 1646 Urjala,Urjalankylä, k. 25.2.1722 Akaa,Nauli.

Lapset:
Henric Henricsson Mustila s. 29.7.1739 Akaa,Varrasniemi, k. 27.2.1743 Akaa,Varrasniemi, kummit: stud. Alex. Florin, Nic. Malm, Matts Mattsson, Anders Påhlsson, Jacob Jöransson, Jöran Jöransson, hru Christina Gottleben, Caisa Mattsdr, Maria Jöransdr, Sophia Mårtensdr.
Brita Henricsdotter Mustila , s. 24.9.1741 Akaa,Varrasniemi. Tauluun 47
Beata Henricsdotter Mustila , s. 28.2.1746 Akaa,Varrasniemi,Mustila. Tauluun 48
Maria Henricsdotter Mustila , s. 15.6.1748 Akaa,Varrasniemi,Mustila. Tauluun 49
Elisabet Henricsdotter Mustila , s. 16.7.1752 Akaa,Varrasniemi. Tauluun 50
Anna Henricsdotter Mustila , s. 18.7.1755 Akaa,Varrasniemi. Tauluun 51
Ulrica Henricsdotter Mustila , s. 15.8.1760 Akaa,Varrasniemi. Tauluun 52
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 47
8. Brita Henricsdotter Mustila, (Taulusta 46, äiti Brita Nukari) s. 24.9.1741 Akaa,Varrasniemi, k. 13.11.1808 Akaa,Varrasniemi, kummit: Alex. Florin, Jacob Jöransson, Henric Andersson, Jöran Jöransson, Eric Andersson, Eric Simonsson, fru Christina Tammelin, hru Eva Marcusdr, pig Maria Jöransdr, Lisa Henricsdr.

Puoliso: Johan Pehrsson Mustila Rusthollari, s. 8.12.1738 Akaa,Poutala,Vilppula, k. 26.1.1809 Akaa. Varrasniemen Mustilan isäntä 1766-1809.
Perunkirja 8.6.1801 Varrasniemi Mustila: rusthållare Johan Pettersson, hru Brita Henricsdotter, söner Henric, Johan och Petter, dotter Stina varit gift med rusthållare Fredric Mattsson Mustue, dotter Magdalena Elisabet Fredricsdotter.
Puolison vanhempia:
   (i) Pehr Mattsson Vilppula, s. 12.12.1710 Akaa,Poutala,Vilppula, k. 11.4.1774 Akaa. Akaan Poutalan Vilppulan isäntänä 1739-1769. Vihitty 24.2.1732 Tammela.
   (ä) Elisabet Thomasdotter Tolppa, s. 25.10.1710 Tammela,Sukula, k. 10.12.1783 Akaa,Philpula.
   (ii) Matts Ericsson Vilppula, s. 1675 Akaa,Poutala, k. 15.2.1756 Akaa,Poutala. Akaan Poutalan Vilppulan isäntänä 1705-1738.

Perunkirja 2.1.1750 Poutala Vilppula, rusthållare Matts Ericsson, hru Margareta Sigfridsdr, son Pähr Mattsson, tre döttrar Beata, Margareta och Lisa, Beata gift med rusthållare Pähr Johansson i Kurisniemi, Margareta med rusthållare Johan Mattsson i Toivettula, Lisa med rusthållare son Michel Michelsson i Poutala. Detta Philpula rusthållet ähr skatte och arf efter framledne föräldrar.

Urjalan käräjät 14.4.1756: rusthollari Pehr Mattssonin Poutalan kylästä hakemus. Talon periminen Matts Ericssonilta ja vaimoltaan Margareta Sigfridsdotterilta. Lapset poika Pehr Mattsson, kolme tytärtä Beata, Margareta ja Lisa. Beata är gift med rusthållaren i Kurisniemi Pehr Mattsson (myöhemmin Pehr Johansson), Margareta med rusthållaren i Toivettula Johan Mattsson, Lisa med rusthållaresonen Michel Michelsson ifrån Poutala. Myönnettiin 1. lainhuuto Pehr Mattsonille.

Urjalan käräjät 21.4.1757: rusthållare Pehr Mattsson ifrån Poutala, arfskifte efter fader Matts Ericsson. Vihitty 24.10.1699 Akaa,Nauli.
   () Margareta Sigfridsdotter Sipilä, s. 1680 Akaa,Nauli,Sipilä, k. 20.7.1755 Akaa,Poutala,Vilppula.
   (äi) Thomas Mårtensson Tolppa, s. noin 1670 Loimaa?, k. 23.2.1729 Tammela,Sukula. Tammelan Sukulan Tolpan isäntä 1692-1726.
Tammela ja Someron käräjät, perunkirjoitus 26.1.1754 edesmenneen rusthollarin Thomas Mårtenssonin jälkeen. Käräjillä asian esittää talollinen Anders Jacobsson Tammelankylästä lankonsa Mårten Thomassonin puolesta. Perilliset neljä poikaa Mårten, Johan, Thomas ja Gabriel Thomassöner ja viisi tytärtä Beata, Lisa, Carin, Maria ja Kirstin Thomasdöttrar. Beata aviossa rusthollari Michel Michelssonin kanssa Taipaleesta, Lisa rusthollari Pehr Mattssonin kanssa Poutalasta, Carin talollinen Johan Thomassonin kanssa Haapaniemestä, Maria lautamies Anders Jacobsson Humalaisen kanssa Tammelankylästä ja Kirstin talollisenpoika Thomas Mattssonin kanssa Haapaniemestä. Poika Johan on edesmennyt, leski on Maria Gabrielsdr ja poika Gabriel Johansson on alaikäinen. leski Maria Gabrielsdotter ja pojan Gabrielin edustajan skeppare Matts Augistin Turun kaupungista puolesta rusthollarin poika Johan Simonsson Torron kylästä. Poika Gabriel Thomassonin pso Brita Larsdotter. Faderbroder Johan Mårtensson. Myönnettiin 1. lainhuuto Mårten Thomassonille Tammela Sukulan rustholliin.
Tammelan käräjät v. 1726: Kirstin Jöransdotter ifrån Bertula mot Thomas Mårtensson och des broder Johan Mårtensson ifrån Sukula. Des moders qvarlåtenskap.
. Vihitty 13.1.1701 Ypäjä.
   (ää) Elisabet Bertilsdotter Myllykylä, s. 11.11.1682 Loimaa,Ypäjä, k. 29.3.1767 Tammela,Sukula,Tolppa.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 48
8. Beata Henricsdotter Mustila, (Taulusta 46, äiti Brita Nukari) s. 28.2.1746 Akaa,Varrasniemi,Mustila, k. 13.7.1814 Urjala,Kokko,Karppila.

Puoliso: Vihitty 4.10.1763 Akaa Carl Andersson Karppila Rusthollari, s. 20.12.1743 Urjala,Kokko,Karppila, k. 7.2.1827 Urjala,Kokko,Karppila. Isäntänä 1762-1827.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Carlsson Karppila e. Isotalo, s. 10.11.1697 Urjala,Välkkilä,Isotalo, k. 19.12.1762 Urjala,Kokko. Isäntänä 1735-1762. Perunkirja 15.10.1763 Kokko Karppila: aflidne Anders Carlsson, hru Valborg Ericsdotter, söner Carl och Anders. Förmyndare Anders systerson rusthollare Jacob Jöransson i Kokkois.

Akaan ylimääräiset käräjät 2.-4.12.1723 Riisikkalassa: Häradshöfningen Anders Ignatius muistuttaa että käräjillä käsitellyt asiat pitäisi käsitellä laamanninkäräjillä. Mainitaan erityisesti Jöran Dionusiusson i Toivettula, Michel Simonsson Pöppö i Talola, Jacob Henricsson i Pätsiemi des hru Brita Mattsdotter tillika Anders Carlsson i Välkkilä.
Länsman Anders Steckelborg, regementspastoren Israel Wallin och Anders Carlsson, Brita Mattsdotter sekä Jöran Dionysiusson vaativat että heidän asiansa on otettava käsittelyyn.

Urjalan käräjät v. 1732: tuomitaan, rusthållare Eric Carlsson ifrån Välkkilä by til des yngre broder Anders Carlsson ifrån Kärjenniemi by och Säxmäki socken, maksamaan tämän perintöosuus.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät v. 1738: rusthållare Anders Carlsson ifrån Kockois mot bönder ifrån Kärjenniemi Olof Mattsson, Anders Mattsson och Matts Simonsson, em talonpojan palkanneet Andersin rengin Lars Larssonin ruotusotilaakseen kesken palvelusajan samalla myös Larsin vaimo jättänyt piian paikkansa. Syyksi ilmoitetaan että Anders on mm lyönyt renkiään.

Urjalan käräjät 13.4.1758: rusthållare Anders Carlsson Skarpila ifrån Kockois by, sin nuvarande hustru Valborg Ericsdotters barn af förra gifte son Eric Johansson och dotter Karin Johansdotter som är gift med bondeson Michel Simonsson ifrån Nauli. Anders betalt til sin stiufbarn deras faderne uti Mustue rusthåll.

Perukirja 16.10.1764 Urjala Kockois Skarpila krono rusthåll: hru Valborg Ericsdotter, afledne man Anders Carlsson, twå söner Carl och Anders Andersson. Förmyndare barns syskonebarn rusthållare Jacob Jöransson Eskola. Velkoja til rusthållare Carl Carlsson ifrån Kärjenniemi, til skomakare Mårten Henricsson. Vihitty 6.4.1742 Akaa,Mustue.
   (ä) Valborg Ericsdotter Kiltti, s. 25.4.1709 Vanaja,Parola,Kiltti, k. 25.2.1776 Urjala,Kokko,Karppila.
   (ii) Carl Jacobsson Isotalo, s. noin 1652 Urjala,Välkkilä, k. 29.11.1730 Urjala,Välkkilä,Isotalo. Urjalan kuudennusmies 1697. Urjalan kirkontilien hautausmaksut 1683-1686 Välckilä för Carls barn 3:-. Urjalan kirkontilien hautausmaksut 1688 Välkilä Carls barns lägerstelle 3:-. Urjalan kirkontilien hautausmaksut 1694 Välcki Carls barns lägerstadh 3:-. Urjalan kirkontilien hautausmaksut 22.2.1702 Välckilä Kirstin Carlsdr begr. i kyrckian 6:-.
Turun kämnerioikeus 15.1.1692: Bonde Carl Jacobsson ifrån Urjala och Välkkilä by mot borgare Eric Pålack (velka-asia). Carlin takaajina Grels Larsson ifrån Perho by och Michel Mattsson ifrån Kockois by. Tuomitaan Carl maksamaan velkansa 42 d. c.m. Ericille.
Urjalan käräjät v. 1707: Carl Jacobsson mot Michel Mattsson om en qvinsfolks zadel hvilken blifvit des hustrus tildelt, Carls måg Jöran Davidsson i Ikaala.
Urjalan käräjät v. 1726: Brita Mattsdotter ifrån Pätsiniemi mot rusthållare Carl Jacobsson ifrån Välkkilä. Hästhandel 30 år sedan. Carl til hennes moder lefvererat 200 d. k.
   () Kirstin Urbanusdotter Nikkilä, s. noin 1652 Urjala,Kokko,Nikkilä, k. 13.10.1731 Urjala,Välkkilä,Huovila. Urjalan käräjät 2.-26.2.1696: Sigfrid Hansson i Ryssböle antanut velan pantiksi vaatteita til Kirstin Urbanusdotter i Hakolax.
   (äi) Eric Lucasson Kiltti, s. 18.5.1663 Vanaja, k. 20.9.1747 Vanaja,Parola. Janakkalan käräjät 20.11.1725: Kirstulan isännät majoren Hans Boije (Jaakkola), dragone hållaren Eric Lucasson, Jöran Jacobsson och Jöran Henricsson. Vihitty 1708 Vanaja,Parola.
   (ää) Carin Ericsdotter, s. 25.4.1662, k. 23.1.1743 Vanaja,Parola. Hattulan Tenholan Lakkoselta ?.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 49
8. Maria Henricsdotter Mustila, (Taulusta 46, äiti Brita Nukari) s. 15.6.1748 Akaa,Varrasniemi,Mustila, k. 1.12.1808 Sääksmäki,Kärsä, kummit: candinaten Nicolaus Malm, ?? Mårtensson, Jacob Jöransson, Jöran Jöransson, hru Maria Michelsdr, Margareta Mattsdr, Maria Mårtensdr, Caisa Mattsdr, piga Beata Jöransdr.

Puoliso: Vihitty 11.10.1767 Akaa,Varrasniemi Thomas Michelsson Kärsä Rusthollari, s. 18.11.1743 Sääksmäki,Kärsä, k. 5.5.1809 Sääksmäki,Kärsä.
Puolison vanhempia:
   (i) Michel Axelsson Kärsä, s. 16.5.1696 Sääksmäki,Kärsä, k. 12.1.1756 Sääksmäki,Kärsä. Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 9.4.1755 Kärsän rusthollari Michel Axelsson, moder enkan Beata Cnutsdotter.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 5.4.1756: Lainhuuto Michel Axelssonin leskelle Maria Isacsdotterille.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 5.4.1756: numera afledne rusthållare Michel Axelssons enka Maria Isacsdotter, Michel Axelssons moder enka Beata Cnutsdotter.

Perunkirja 22.5.1746 Sääksmäki Kärsä, rusthållare Michel Axelsson, aflidne hru Sophia Simonsdotter, söner Thomas och Jöran, framledne hustrus broder rusthållare Jöran Simonsson i Salmentaka. Velkoja til rusthållae Jöran Simonsson i Salmentaka, rusthållare Thomas Simonsson Tauranen i Salmentaka, bonde Jöran Nilsson Mäki, bonde Adam Mårtensson Räsä, nämdeman Petter Ingilä i Mälkilä för des hustru Lisa Axelsdotter fadernes och mödernes arf, borgare Jacob Kulma i Nådendahl.

Perunkirja 8.4.1766 Kärsä: framledne rusthållare Michel Axelsson, framledne första hustru Sophia Simonsdotter, son Thomas, andra hustru Maria Isacsdotter, twå söner Carl och Anders, twå döttrar Carin och Anna. Maria Isacsdotters nuvarande andra man bonde Henric Thomassson. Förmyndare Michel Axelssons syster son bonde Matts Henricsson ifrån Maatiala. Kärsä rusthåll är skatte och Michel Axelssons arf efter des framledne föräldrar. Omyndiga barn förmyndare Johan Mårtensson ifrån Apia och Matts Henricsson. Saatavia hos augments hemman i Ridvala åbo Sigfrid Jöransson år 1755 ränta, hos augments bonde Jöran Sassi ifrån Voipaala ibm.

Sääksmäen käräjät 9.12.1766 §39: mölnare Johan Mårtensson ifrån Apia förmyndare för rusthållare Michel Axelsson ifrån Kärsä efterlämnade omyndiga barn, anoo ikänsä takia vapautusta edunvalvojan tehtävästa, ny förmyndare aflednes skyldeman rusthållare Thomas Henricsson Sipilä ifrån Toijala. Vihitty 28.12.1742 Sääksmäki.
   (ä) Sophia Simonsdotter Taurainen, s. 23.10.1718 Pälkäne,Salmentaka,Taurainen, k. 16.2.1746 Sääksmäki,Kärsä.
   (ii) Axel Påhlsson Kärsä, s. 1661 Sääksmäki,Kärsä, k. 3.8.1740 Sääksmäki,Kärsä. Sääksmäen käräjät v. 1722: förra rusthållare Axel Påhlsson jätetty pois v. 1722 henkikirjasta, on 65 vuotias ja jättänyt tilan pojalleen. Vihitty 5.6.1692 Sääksmäki.
   () Beata Cnutsdotter Raija, s. 1674 Sääksmäki,Huittula, k. 3.1.1754 Sääksmäki,Kärsä.
   (äi) Simon Henricsson Taurainen, s. 1687 Pälkäne,Salmentaka, k. 23.9.1742 Pälkäne,Salmentaka.
   (ää) Sophia Simonsdotter, s. 1685, k. 12.8.1740 Pälkäne,Salmentaka.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 50
8. Elisabet Henricsdotter Mustila, (Taulusta 46, äiti Brita Nukari) s. 16.7.1752 Akaa,Varrasniemi, k. 25.12.1830 Vesilahti,Mantere, kummit: hr corp A.R. Tammelander, Henric Mårtensson, Sigfrid Michelsson, madam Johanna Tallqvist, hru Brita Mattsdr, p. Maria Jöransdr.

Puoliso: Vihitty 4.7.1773 Akaa Anders Larsson Puskiainen e. Ylhäinen Talollinen, s. ennen 20.11.1735 Lempäälä,Alkkula, k. 10.4.1809 Lempäälä,Puskiainen. Rusthollari myös Lempäälä Kärppälässä vuonna 1774.
Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 17.3.1774 §81: Kärande rusthållare Anders Larsson ifrån Kärppälä, kronobefallingsman Gabriel Ahlman myynyt puolet Kärppälän rusthollista liittyen Jeremias Stenin omasuusjärjestelyihin em Anders Larssonille hintaan 700 kuparitaaleria josta puolet maksettu ja heti ja toinen puoli vuoden sisällä. Befallningman myynyt kuitenkin saman puolikkaan Pälkäneen pitäjänseppä Elias Johanssonille. Käranders broderson nämdeman Påhl Oinas.

Tapausta vielä 1779 käräjillä http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24452654.
Puolison vanhempia:
   (i) Lars Påhlsson Ylhäinen, s. 22.3.1703 Lempäälä,Alkkula, k. 10.2.1765 Lempäälä,Alkkula. RK 1730-l. moder Walborg Bartholli. Vihitty 26.5.1723 Akaa.
   (ä) Maria Andersdotter Uotila, s. 2.7.1705 Akaa,Sontula, k. 7.11.1779 Lempäälä,Alkkula.
   (ii) Påhl Larsson Ylhäinen, s. 1660, k. 3.1.1720 Lempäälä,Alkkula.
   () Valborg Bertilsdotter Korri, s. 1661 Akaa,Mellola, k. 11.4.1742 Lempäälä,Alkkula. Lempäälän käräjät 1704: Henric Jöransson ifrån Savikoski by Achas sokn til hustru Walborg Bertilsdotter i Alkula Lempäälä sokn hwilken 1700 bekommit af honom ett stodh til låns....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27001031

Lempäälän käräjät 1704: Henric Jöransson ifrån Savikoski by Achas sokn..saken mellan honom eller des hustru Walborg Bertilsdotter i Alckula och Lempälä socken angående ett stodh som Henric år 1700 lånt åt Walborg och des förra man framledne Eric Mattsson..vitnare Henric Henricsson i Haudois samt Thomas Henricsson och Eric Andersson i Savikåski..Henric Classon ifrån Savikoski til witne...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27001366.
   (äi) Anders Påhlsson Uotila, s. 1678 Akaa,Sontula, k. 16.4.1758 Akaa,Sontula,Uotila. Akaan Sontulan Uotilan isäntä 1705-1737. SAY 1707 Anders Pålsson, Carin hru.
Akaan käräjät v. 1726: bonde Anders Påhlsson ifrån Sondula, i annat gifte med enkian Maria Pehrsdotter ifrån Sondula. Hans hustru Carin Henricsdotter numera död. Söner Henric, Johan, Eric. Mårten och Jöran Anderssöner samt 3 döttrar Maria som är gift med bonde Lars Jacobsson ifrån Alkula samt Lisa och Beata Andersdöttrar. Förmyndare deras moderbroder Eric Henricsson ifrån Haanoja. Vihitty 26.5.1704 Akaa.
   (ää) Carin Henricsdotter Mustila, s. 1676 Akaa,Varrasniemi, k. 4.1.1726 Akaa,Sontula.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 51
8. Anna Henricsdotter Mustila, (Taulusta 46, äiti Brita Nukari) s. 18.7.1755 Akaa,Varrasniemi, k. 11.11.1792 Lempäälä,Aimala, kummit: Henric Andersson, Matts Jöransson, Sigfrid Michelsson, Jacob Ericsson, jungfru Eva Christina Malm, hru Brita Jöransdr. Lisa Mattsdr, Carin Mattsdr. p. Carin Michelsdr-.

Puoliso: Vihitty 4.6.1781 Akaa,Varrasniemi Michel Jacobsson Maijala s. 22.9.1753 Lempäälä,Aimala, k. 28.6.1789 Lempäälä,Aimala.
Puolison vanhempia:
   (i) Jacob Jöransson Maijala, s. 13.7.1726 Lempäälä,Sarvikainen, k. 9.10.1803 Lempäälä,Aimala. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 16.2.1768 §31: Jacob Jöransson Maijala ifrån Aimala mot sin svåger Matts Johansson Rautio ifrån Kuokkala. Vihitty 27.12.1749 Lempäälä,Aimala.
   (ä) Brigitta Jöransdotter Kierikka, s. 10.8.1725 Lempäälä,Aimala, k. 21.9.1777 Lempäälä,Aimala.
   (ii) Jöran Jöransson Wattman, s. 1698 Hämeen lääni, k. 25.3.1771 Lempäälä,Maisenranta. Sarvikaisten ruotu nro 113, vuonna 1733 palvellut 11 vuotta. Vihitty 27.12.1724 Lempäälä,Aimala.
   () Maria Mårtensdotter Mikkola, s. 1706 Lempäälä,Aimala, k. 30.5.1779 Lempäälä,Kuivaspää.
   (äi) Jöran Ericsson Kierikka e. Seppälä, s. 9.4.1678 Lempäälä,Kuokkala, k. 3.11.1754 Lempäälä,Aimala.
.
   (ää) Maria Jöransdotter, s. 22.6.1681 Lempäälä, k. 17.2.1754 Lempäälä,Aimala. Lahden jahtivoudin sisar ?.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 52
8. Ulrica Henricsdotter Mustila, (Taulusta 46, äiti Brita Nukari) s. 15.8.1760 Akaa,Varrasniemi, k. 5.10.1795 Akaa,Varrasniemi. Perunkirja 16.3.1796 Varrasniemi Mustila: afleden rysthåll hustru Ulrica Henricsdotter, man rusthållare Matts Andersson, döttrar Greta, Stina och Caisa Lisa.

Puoliso: Vihitty 27.6.1776 Akaa Mathias Andersdotter Mustila e. Kankaanpää Rusthollari, s. 27.2.1752 Urjala,Kankaanpää, k. 15.1.1807 Akaa,Varrasniemi. Varrasniemen Mustilan isäntä 1777-1807.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Andersson Kankaanpää, s. 29.11.1719 Urjala,Kankaanpää, k. 9.2.1798 Urjala,Kankaanpää. Isäntänä 1739-1774. Vihitty 11.1.1748 Urjala.
   (ä) Maria Mattsdotter Heikkilä, s. 28.6.1724 Urjala,Välkkilä, k. 26.2.1758 Urjala,Kankaanpää. Perunkirja 27.1.1759 Urjala Kankaanpää skatte rusthåll rusthållare Anders Andersson, afl. hru Maria Mattsdr, tre söner Anders, Matts och Johan, en dotter Greta Andersdotter. Förmyndare afl. hrus broder rusthållare Eric Mattsson ifrån Hakolax. Detta rusthåll är skatte.
   (ii) Anders Olofsson Kankaanpää, s. 10.4.1689 Akaa,Kurisjärvi, k. 13.4.1746 Urjala,Kankaanpää. Isäntänä 1713-1739.
Urjalan käräjät 1728: rusthollari Anders Olofsson Kankaanpäästä, med sin hrus Catharina Hedmans syster Brita Hedmans man och hennes yngre systers Sophia Hedmans fullmaktig tullnären i Nådendahl Olof Mådå. Talo Anders Olofssinille.
Anders Olofsson Riisikkalan Raukolta?.
Urjalan käräjät 307.-31.1.1735: rusthållare Anders Olofsson ifrån Kanganpä mot bonde Pehr Ericsson ifrån Laukeela Seppälä.
Urjalan käräjät 21.-23.1.1736: rusthollare Anders Olofsson i Kanganpä, des hustru Catharina Hedman.
Urjalan käräjät 26.-31.10.1739: rusthållare Anders Olofsson ifrån Kankaanpää, stiufson Jacob Mattsson, svåger tulnär Olof Miöd, svågers son capellan hr Abraham Miöd. Jacobs framledne fader Matts Jöransson, svågerska Beata Jacobsdotter.
Perunkirjoitus 3.10.1746 Urjala framledne Anders Olofsson, efterleverska Catharina Jacobsdotter Hedman, son Anders myndig, dotter Maria gift med rusthållare Jöran Jacobsson ifrån Kamppari, dotter Helena ogift, förmyndare rusthållare Matts Thomasson Köppi i Laukeela.
. Vihitty 1714 Urjala,Kankaanpää.
   () Catharina Jacobsdotter Hedman, s. 23.11.1682 Urjala,Kankaanpää, k. 26.4.1761 Urjala,Kankaanpää. Kuolintieto: gl. värdin. Maria (!) Jacobsd:r .
Urjalan käräjät 28.4.1762 §46:
arfskifte 20.1.1753 Urjala Kanganpä, framledne rusthållare Anders Olofsson, änka Catharina Hedman och theras sammanlade barn son Anders Andersson, twenne döttrar Maria och Lena Andersdotter, Maria gift med rusthållare Jöran Jacobsson ifrån Kampari och Lena med bonde son Anders Johansson ifrån Såtkia. Hennes barn med des framledne första man Matts Jöransson, son Jacob Mattsson och en dotter Brita Mattsdr gift med jagtfogde Isaac Holm. Catharina Hedman ägare af rusthåld efter hennes föräldrar, broder Henric Hedman samt theras systrar Brita, Sophia och Beata Hedman.

Urjalan käräjät 8.11.1763 §92:
Käräjät Laukeelassa 31.5.1725: det beklagade sig tullnären ifrån Nådendahls stad välb:de Olof Miödh så å sin egna som svågers Henric Hedmans och svågerskas Sophia Hedmans vägnar efter upwist fullmachtigen af den 15. Februari sidstl. och den 7. September 1724 öfwer sin svåger Anders Olofsson hwilken 1714 gift sig med framledne Matts Jöranssons änka Karin Hedman och alt sedan besuttit Kanganpä börderusthåld... Tullnären Olof Miödh som den äldsta mågen...
Protocols utdrag af den 24. Octobris åhr 1739: at jag underskrifwen med min K: hustrus goda minne, til min afledne svåger Anders Olofsson, des hustru Carin Jacobsdotter Hedman samt deras barn och rätte arfwingar, åhr 1728 af stådt, det mig genom häradsrätten til dömda Kanganpä börderusthåld i Nylands höfdinge dom. och Urdiala socken belägit, hawandes han efter handen sökt fullgiörd des och mellan slutna Contract 1737 til min K: son nuvarande Probst och kyrkioherde i Nagu Abraham Miödh emot des qwittence i Helsingfors lewererat .... i Nådendahls Prästegård den 3. Februrari 1747 Olof Miödh.

Urjalan käräjät 24.10.1739: rusthållare Anders Olofsson ifrån Kanganpä upwiste en skrift lynande ord ifrån ord således som följer: Emendan min stiufson Jacob Mattsson bidragit til Kanganpä rusthållet i Kalwola socken kiöpeskilling som jag mig af min svåger H:r rullnären Olof Miöd tillhandlat....min svågers son capellanen H:r Abraham Miöd ärlagt hafwer...rusthållare i Salmentaka by och Pälkäne socken efter häradsrätten därpå erhålla dom hos des framledne fader Matts Jöransson ägt äfwen wähl til min svågerska Beata Jacobsdotter på des hos mig innestående arfsandel femton daler kopparmynt... min stiufson Jacob Mattsson... i Kanganpä den 1. Februari 1739 Anders Olofsson.
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15384&pnum=1426

Urjalan käräjät 12.4.1764 §18: ...vicehäradshöfningen högachtad och wällagfra Herr Magnus Miödh...mot rusthållare Anders Andersson om rättigheten at tillträda the af honom innehafwande twåtedjedelar af Kanganpä skatterusthåld i denna socken...afledne fader tullinspectoren Olof Miödh...vicehäradshöfninges moderbroder Henric Hedmans son afskedad soldat Simon Hellsing ifrån Kangasala socken..
   (äi) Matts Henricsson Vähätalo, s. 24.8.1685 Urjala,Välkkilä,Heikkilä, k. 5.4.1765 Urjala,Välkkilä,Heikkilä. Urjalan henkikirja 1711 Hakolax Matts bror, Maria syster, Matts och Maria finnes i Saaris by i Jockiois socken.
Urjalan käräjät v. 1723: Matts Henricsson i Välkkilä ähr syskonebarn til bröder Carl, Anders och Eric Carlsson i Välkkilä. Matts broder Johan Henricsson hwilken i den tiden (1714) i Välkkilä var boendes. Vihitty 8.6.1718 Urjala,Salmi.
   (ää) Anna Bertilsdotter Jaakkola, s. 26.10.1683 Urjala,Salmi,Jaakkola, k. 30.1.1763 Urjala,Välkkilä,Heikkilä.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 53
7. Henric Henricsson Nukari, (Taulusta 34, äiti Brita Mäkelä) Ratsutilallinen, s. 1.1.1721 Vanaja,Vuorentaka, k. 19.4.1772 Vanaja,Vuorentaka. Janakkalan käräjät 1772 §41: afledne rusthållare Henric Henricsson Nukari i Vuorentaka by änka Lisa Johansdotters ombuds Johan Johansson Skinnari mot bonde Christer Simonsson Mattila i Muurila by och Elias Ericsson Pylä i Kuittila (lån) mot Johan Henricsson Eskola i Kuittila, bonde Anders Johansson Anttila ifrån Kuittila.

Perunkirja 5.7.1773 Vanaja Vuorentaka halfva Nukari rusthåll: afledne rusthållare Henric Henricsson, änka Lisa Johansdotter. Fyra omyndiga barn Johan, Henric, Isac och Maria. Förmyndare rusthållare Johan Johansson Skinnari i Ikalois.

Puoliso: Vihitty 3.2.1754 Hattula Elisabet Johansdotter Kanunki s. 22.1.1733 Hattula,Luolaja,Kanunki, k. 31.8.1784 Hämeenlinna,Vuorentaka.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Henricsson Kanunki, s. noin 1685 Hattula,Luolaja,Kanunki, k. 8.5.1758 Hattula,Luolaja,Kanunki. SAY Hattula Kanunki v. 1707 alkaen Johan Henricsson. Kanungissa haudataan v. 1727 Johans barn.

Hattulan käräjät 1736: bönder Simon Johansson och Eric Henricsson som hälften Tarkkala cronohemman i Luolais by besitter mot bonden Eric Mattsson som Monnila cronohemman i samma by innehafver. Vitnare bonde Simon Påhlsson ifrån Pelkola, år 1696 i Järvis by, då varande åboon på Monnila Anders Philipsson och Tarkkala hemmans då varande åboon Matts Eskilsson. Des faderfader Johan Andersson hvilken var ungefär 150 åhr gammal då han blef död. Vitnare rusthållare Johan Henricsson ifrån Kanungi som är Eric Mattsson hustrus Sophia Mattsdotters modersysters son. Vitnare änkan Maria Olofsdotter ifrån Mierola, hennes numera afledne man Jacob Mattsson som var då varande åboen på samma hemman Matts Eskilssons son. Vitnare bonde Eric Thomasson ifrån Kouvala, som är bemälte Eric Henricssons faderbroder som Tarkkala hemman hälften brukar.
Eric Mattsson Monnilan vaimon Sophia Mattsdotterin äiti on Sattulan Rekolan emäntä Ingrid joka kuollut 1713. Vihitty 29.1.1716 Sääksmäki.
   (ä) Christina Henricsdotter Tuitti, s. 13.6.1694 Sääksmäki,Linnainen,Tuitti, k. 1750 Hattula,Kanunki. Perunkirjoitus 2.5.1751: Pojat Henric, Johan och Arvid Johanssöner, tyttäret Margareta, Anna och Lisa Johansdöttrar. Deras man bonde Matts Henricsson i Vuorentaka, bonde Carl Johansson ifrån Mierola, rusthollare Henric Henricsson ifrån Vuorentaka.

Perunkirjoitus 2.5.1757 Kanunki rusthållare Johan Henricsson, afl. hru Chirstin Henricsdotter, tre söner Henric, Johan och Arvid, tre döttrar Margareta, Anna och Lisa. Margareta gift med bonde Matts Henricsson i Vuorentaka. Johan Henricsson perinyt Kanungin skatte rusthollin efter sin fader Henric Eskilsson. Allekirjoitukset Anna Johansdotter ifrån Mierola, på min hrus Lisa Johansdotters vägnar Henric Henricsson ifrån Vuorentaka, på min hrus Margareta Johansdotters vägnar Matts Henricsson ifrån Vuorentaka.
   (ii) Henric Eskilsson Kanunki, s. noin 1650 Hattula,Kanunki, k. 1713 Hattula,Luolaja.Kanunki. 07.5.1697 Hattulan kirkontilit = Kanunki, Henrik jordet 7. i en graf, 1713 Canungi Husbonde Henrich Eskelsson i Hakimäki graf. 3:-.

Mainitaan Kanungilla 1691-1707.

Hattulan, Vanajan, Rengon, Mäskälän ja Lehijärven käräjät Hämeenlinnassa 9.-12.9.1684: Henric Eskilsson ifrån Kanungi framkom och å sin moders hustru Valborg Jöransdotters vägnar med besvär moot Hinrich Ersson ibm, för dodd han foskar nu prajudicera Eskilsson i dess arfrätt och twänga honom, som af första kullan ärfrittra sahö hru Carin Cnutsdotter ifrån des mormoders arfehemman Kanungi bewisandes
1: hru Carin Knutsdotter ärfte Kanungi ryttarehemman efter sin sahl föräldrar.
2: sin moder Walborg vara af ächta sängs född af Jöran Sigfridsson och hru Carin Knutsdotter, hwilken ännu med lefver.
3: Dårdi Jacobsdotter hans väderpartz Hinrich Erssons hru, wara af senare kullen, hwilken sedan föddes som hru Carin i andra giftet efter sal. Jörans dödh medh Jacob Bertilsson trädde, dödd och Dordi Jacobsdotter med sin man Henric Ersson tilstrado.
5: upviste en attest dess Jöran Jacobsson, Thomas Larsson och Sigfrid Jöransson ifrån Hurtala, Christoffer Peersson, Johan Clemetsson Häti ifrån Lill Luolas under skrifvern, d. 1. Juni 1684 hwilka witne sign hördt af sahl hustru Carin dodd Eskel Grelsson denne Hinrich Eskelssons fadher och Walborg Jöransdotters man vara moot tagen till ero fullkomligt mågh, son och arfvinge til hemmannet Kanungi uts. här moot insinuerade Hinrich Ersson Carin Knutsdotter mågh och Dorde Jacobsdotters man af senare kullan att Testament breef af d. 13. Decemb. 1680. Af för detta Lagläsaren Johan Ahlman medd andra sex besattna boskadeliga man underskrifvit, hvar med hru Carin Cnutsdotter fullkomligen Testamenterar sin dotter af senare kullan Dårde Jacobsdotter och hennes man Hinrich Ersson bomt sitt arfvehemman Kanungi, af dod fundament att Dårdis fahder Jacob Bertillsson först som tiänare warit, och ridit för hemmannet, och sedan denne Dårdis förra man Erich Michelsson uti 20 års tidh utan löhn tienst för hemmannet för sver?tienare, och sedermera antagit denne nuvarande Dårdis man Hinrich Ersson för sin sytnings son som henne i sin ålder fiila skulle, hwilket testamente hon den 10. Februarij 1681 lagl.n å satte tingh publicera ochm actis publicis före lahg, moot wilket ingen då sadhe att tala, exciperades moot Hinrich Eskilssons attest af d. 1. Junij 1684 dodd samlige äro deras flächt och somlige sin wederdeman, dodd och i sannings besans, alt der förr argm: 17. cap. Erfvis st: bl dömes Dårdi Jacobsdotter att nuta sin sahl moders på laga och Wichtiga iskiöld grundadh Testamente; Emedan hon in till sin dödh studs dods gillat hafva, till godo, at hafva pråferensen medd sin arfvingar fram fär des moder hustru Carin Knutsdotters arfvingar til Canungi ryttare hemmannets brödzwik. Emot denne dom appellerade Hinrich Eskilsson lagl.

Etelä-Suomen laamanninkäräjät 19.-20.3.1685: Lagman rättens sentens och dohm mellan Henric Eskelsson i Kanungi kärande och Henric Ericsson ibm å sin hustru Dårde Jacobsdr vägnar svärande. Ankom besagde Kanungi brärd hemmans besittande där dhe tvitige varit, vilken saak denna rättens and öfver per appelationem o evolvoradh är afsagds på ordinarie lagmans tinget i Tavastebårg d. 20 Martij 1683. Undersatt sahl. Carin Cnutsdotter Kanungi hafver pröte stamenterat sin dotter Dårde Jacobsdotter och hennes man Henric Ericsson sin arfshemman Kanungi fram för någon man af sin barn att bo och besitta, som och dett samma uthi härads rätten finnes vara utan någons inspråk ad acta prödt i liksväl medan Henric Eskelsson Carins äldsta dotters son af den första kullan vilkens moder och fader hon i lika motte hafvar låfvat och tilsagt prioriteren af hemmannet så longa hon lefver, och sammanlades dhe andra sin mågor hvar efter annan som gifte blefva och sedan afledne. intil denna Henric Ericsson hvilken som äfven så i blif af manshälp under beronde pratext och låfva haar öfvertalst att gifta sig på hemmannet som Peer Grelsson Kalkkonen den därhafvar testman uti hennes mågar, dett odeligna intygadr 2: sadr Carin Cnutsdotter ingen mact att inmert Lags pärtestamentera men andran den rättighet som Henric Eskilsson efter Buds ocj all vräglig förordringen jure primogenitura tillkommer. 3. Hafvar Henric Eskilsson moot hennes giordt testamente såsom inofficiosum i rätten tidt eller inom ute åhrs förlop efter hennes dödh lagligen exciperat och klandrat, dig kunde samma Testamente intet gilas, utan efter landens Ahrgamla sed vara och Bundans inhålliga plijt samt des 6. cap. jord erkända rätten Henric Eskilsson att vara närmare, den Henric Ericsson med sin hustru Dårde Jacobsdotter berättigads til ut behålla, boo och besitta Kanungi brödsrätthemmannet fram för the andra Carin Cnutsdotters barn och arfvingar; des så att han den hvårdera uthlösen , och för sin desse och anport af det fata förnöjer ; emot denna dohm appeliera den Henric Ericsson lagliga. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=2365&pnum=643

Hattulan käräjät 13,.14.6.1683: Henric Eskilsson tuomitaan kanssakäymisestä (lägermåhl) Caisa Ericsdotterin kanssa. Ei mainita naineeksi mieheksi ja saa normaalin naimattoman miehen sakon. Avioliitto Hakinmäen Margaretan kanssa solmittu vasta tämän jälkeen.

Hattulan käräjät 4.-6.10.1681: Nihattulan Olof Påhlsson (Kupila) lainannut kaksi vuotta sitten Kanungin Henricssonille 2 st. stranhackor joita nyt hakee takaisin käräjäteitse.

Hattulan käräjät v. 1685: Henric Eskilsson i Kanungi besvärar sig öfwer ryttare Henric Ericsson, Henric käyttänyt luvatta Kanungin metsää ja myynyt 3 tynnyriä ruista.

Ratsutilojen katselmus 1687: Kanunki rustningshållare Henric Ericsson ... Eskil Thomasson hemman...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=18169643. Vihitty noin 1684.
   () Margareta Johansdotter Hakinmäki, s. noin 1652 Hattula,Hakinmäki, k. 1726 Hattula,Kanunki. Mainitaan Hakinmäessä (SAY) 1675-1682 Margareta dotter. Henkikirjassa ensimmäisen kerran v. 1668. Mainitaan Hakimäessä (SAY) 1680 Henric måg eli Margareta Kanungin 1. pso. Hakinmäki 1682 inhyses Margareta skräddare enckia. Kanungissa haudataan v. 1727 gammal mor.
   (äi) Henric Eskilsson Tuitti, s. 1651 Sääksmäki,Linnainen, k. 15.6.1729 Sääksmäki,Linnainen. Henkikirja 1681 Elin mor, Henric son, Maria hustru. Henkikirja 1691 Henric Eskilsson, Maria hustru, Anders ryttare, Brita hustru, Walborg syster.

Pääkatselmus v. 1683: Henric Eskilsson i Linnais K: Anders Clemetsson ibm. Vihitty 1686.
   (ää) Maria Andersdotter Mikkola, s. 1656 Akaa,Tyrisevä, k. 15.3.1713 Sääksmäki,Linnainen. Kuoli: ärklige b:s enk. sahl Maria Anederdr i kyrkan mit på ståra gången.

Lapset:
Anders Heikinpoika Nukari s. 29.11.1755 Vanaja,Vuorentaka, k. 25.3.1756 Vanaja,Vuorentaka.
Johan Henricsson Nukari s. 25.12.1756 Vanaja,Vuorentaka, k. 11.12.1811 Hämeenlinna,Vuorentaka. Ratsutilallinen ???. Kuollut 1801-12 välillä .
Beata Heikintytär Nukari s. 23.12.1758 Vanaja,Vuorentaka, k. 19.6.1762 Vanaja,Vuorentaka.
Henric Heikinpoika Nukari s. 1.6.1760 Vanaja,Vuorentaka, k. 9.7.1760 Vanaja,Vuorentaka.
Maria Heikintytär Nukari s. 1.6.1761 Vanaja,Vuorentaka, k. 5.11.1761 Vanaja,Vuorentaka.
Henric Henricsson Nukari , s. 15.1.1763 Vanaja,Vuorentaka. Tauluun 54
Adam Heikinpoika Nukari s. 8.11.1764 Vanaja,Vuorentaka, k. 6.10.1765 Vanaja,Vuorentaka.
Elias Heikinpoika Nukari s. 27.3.1766 Vanaja,Vuorentaka, k. 10.4.1766 Vanaja,Vuorentaka.
Maria Henricsdotter Nukari , s. 5.2.1769 Vanaja,Vuorentaka,Nukari. Tauluun 55
Isac Heikinpoika Nukari s. 24.1.1771 Vanaja,Vuorentaka.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 54
8. Henric Henricsson Nukari, (Taulusta 53, isä Henric Nukari) Ratsutilallinen 1789-1809, s. 15.1.1763 Vanaja,Vuorentaka, k. 30.3.1809 Hämeenlinna,Vuorentaka.

1. puoliso: Vihitty 25.6.1784 Kalvola Lisa Johansdotter Isotalo s. 5.8.1765 Kalvola,Sääksniemi, k. 1800 Hämeenlinna,Vuorentaka, kummit: Taljala Pietilä Matts, Koskis Carl, dr Matts Simonsson, hru Caisa Jacobsdr, hru Maria Ericsdr, pig Valborg Jacobsdr ifrån Könnölä.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Ericsson Isotalo, s. 1723 Kalvola,Sääksniemi, k. 11.3.1799 Kalvola,Sääksniemi. Vihitty 11.3.1759 Kalvola.
   (ä) Caisa Pehrsdotter, s. 1727 Kalvola,Sääksniemi, k. 11.7.1809 Kalvola,Sääksniemi.
   (ii) Eric Arvidsson Isotalo, s. 1682 Kalvola,Sääksniemi, k. 13.2.1763 Kalvola,Sääksniemi,Isotalo. RK 1730-1736 Erich bonde, Anna hustru, Johan son, Christer son (yliviivattu), Lisa dotter, Johan son.
RK 1740-1745 Erich bonde, Anna hustru, Henrich son (ylivedetty), Lisa dotter (ylivedetty), Erich son, Johan son, soldat Lax (ylivedetty), Caisa hustru (ylivedetty), Johan son, Carl son, Anna piga, Eric soldat, Kirstin hustru.

Hattulan käräjät 2.9.1754 s. 986: Johan Staffansson ifrån Könnölä år 1709 hans morbror Johan Thomasson som åboet Säxniemi hemman. Eric Arvidsson ifrån Säxniemi vara 70 år gammal och altid bodt i Säxniemi. Bonde Johan Andersson Greijula ifrån Keickala har år 1709 flyttat sig til Säxniemi, hans fader Anders Johansson.

Perunkirja 11.1.1762 Kalvola Sääksniemi: bonde Eric Arvidsson, aflidne första hustru Margareta Michelsdotter, twå söner Johan och Christer Ericssöner, nuvarande hustru Anna Henricsdotter, tre söner Henric, Johan och Carl Ericssöner, twå döttrar Lisa och Maria. Lisa gift med bonde Henric Henricsson Pietilä ifrån Taljala, Maria gift med bondeson Carl Emanuelsson ifrån Koskis. Hemman är skatte och arf efter Eric Arvidssons föräldrar. Afledne son Eric Ericssons änka Maria Mattsdotter. Allekirjoitukset på min hustru Anna Henricsdotters vägnar Eric Arvidsson ifrån Säxniemi, Johan Ericsson den äldre ifrån Säxniemi, Christer Ericsson ifrån Keikkala, på min broder Carl Ericssons vägnar Henric Ericsson ifrån Lungais, Johan Ericsson then yngre ifrån Säxniemi, på min hustru Lisa Ericsdotters vägnar Henric Henricsson ifrån Taljala, på min hustru Maria Ericsdotters vägnar Carl Emmanuelsson ifrån Koskis.
   () Anna Henricsdotter, s. 1689, k. 5.1.1766 Kalvola,Sääksniemi. Hattulan käräjät 18.11.1762 §12: bonde hustru Anna Henricsdotter ifrån Säxniemi kärde til sin afledne sons Eric Ericssons änla Maria Mattsdotter som ähr nu gift med regements profossen Michel Lax, sons ända arfwinge efter faders död aflidit.
   (äi) Petter Friberg, s. noin 1690 Halland, k. noin 1748 Kalvola,Sääksniemi. Per Fribergin vaimo Anna Jöransdr s. 14.12.1693 Sääksmäellä ja haudattu 24.2.1754 Kalvolassa, pääteltynä tuon Nuhalan perukirjan mukaan. Per Friberg oli Ruotsista isonvihan jälkeen Taljalan Perttulaan siirretty rakuuna, joka on saanut eron noin 1742. Syntynyt noin 1690 Hallandissa ja kuollut noin 1748 Kalvolan Sääksniemessä. Myös Sittalan Tulokkaalle 29.5.1755 vihitty Mats Persson on parin poika.
Transport av manskap från svenska regementen till Finland 1721: Friberg, Per: URR Säx 68, UFM VII 103, 55, Halland.
Pääkatselmus v. 1728: Eric Friberg, Linnainen Mattila, transporterad ifrån Hr Major Benets Regemente, afsked 14.2.1723.
Pääkatselmus v. 1728: Pehr Friberg, Taljala, transporterad ifrån Hr Major Benets Regemente, född i Halland Brure socken, 32 år gammal, gift, tienst 11 år.
.
   (ää) Anna Jöransdotter Mattila, s. 14.12.1693 Sääksmäki,Linnainen, k. 24.2.1754 Kalvola,Sääksniemi.

2. puoliso: Vihitty 12.11.1801 Asikkala Eva Helena Adamsdotter Pekola s. 12.12.1779 Asikkala,Kirkonkylä, k. 17.11.1862 Hämeenlinna,Vuorentaka.
Puolison vanhempia:
   (i) Adam Andersson Pekola, s. 3.4.1747 Asikkala, k. 11.11.1803 Asikkala. Vihitty 4.10.1778 Hollola,Pyhäniemi.
   (ä) Anna Sophia Carlsdotter Rönnberg, s. 1756 Hollola, k. 1800 Asikkala.
   (ii) Anders Eliaesson Pekola, s. 16.10.1711 Asikkala, k. 25.8.1785 Asikkala. Vihitty 29.12.1734 Asikkala,Pulkkila.
   () Hebla Christersdotter Sikala, s. noin 1711 Asikkala,Pulkkila, k. 30.9.1790 Asikkala.
   (äi) Carl Rönnberg, s. noin 1713, k. 16.1.1765 Hollola,Pappila. Vihitty ennen 1752 Hollola.
   (ää) Helena Simonsdotter Bucht, s. noin 1735 Hollola,Uskila, k. 22.11.1789 Hollola,Uskila.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 55
8. Maria Henricsdotter Nukari, (Taulusta 53, isä Henric Nukari) s. 5.2.1769 Vanaja,Vuorentaka,Nukari.

Puoliso: Vihitty 28.5.1792 Hämeenlinna Anders Johansson Rekola Talollinen, s. 22.11.1758 Vanaja,Parola,Kiltti, k. 21.8.1822 Hattula,Sattula,Rekola.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Johansson Kiltti, s. 24.6.1721 Vanaja,Parola,Kiltti, k. 9.8.1790 Hämeenlinna,Parola,Kiltti. Janakkalan käräjät 25.10.1753: rusthållare Johan Johansson Kiltti från Parola, skifte efter Johans afledne föräldrar rusthållare Johan Jöransson och moder Margareta Brusiidotter.
Janakkalan käräjät 14.3.1755 §19: rusthållare Johan Johansson Kiltti ifrån Parola med sin svåger eller systers Brita Johansdotters man Johan Andersson.
   (ä) Anna Jöransdotter Perheenmies, s. 7.12.1720 Urjala,Perho,Perheenmies, k. 13.4.1770 Vanaja,Parola,Kiltti. Perunkirja 1.9.1770 Vanaja Parola Kiltti: rusthållare Johan Johansson, afledne hustru Anna Jöransdotter, fyra söner Johan, Jöran, Michel och Anders, 3 döttrar Anna Maria, Lisa och Ester. Anna Maria gift med rusthållare Anders Andersson Anttila i Idänpää.
   (ii) Johan Jöransson Kiltti, s. 4.5.1698 Vanaja,Parola, k. 10.6.1753 Vanaja,Parola,Kiltti. Janakkalan käräjät 23.3.1743: rusthållare Johan Jöransson ifrån Parola, arfskifte mellan bröder Henric och Jöran Jöransson angående Kiltis rusthåll i Parola by.
   () Margareta Brusiusdotter, s. 13.4.1691, k. 29.11.1752 Vanaja,Parola,Kiltti. Tyrvännön Suontaan Aarikalta ?.
   (äi) Jöran Ericsson Perheenmies, s. 1694 Urjala,Perho,Knuutila, k. 14.2.1742 Urjala,Perho,Perheenmies. Urjalan käräjät 14.2.1742 s. 64: rusthållare Jöran Ericsson, des hustru Kirstin Grelsdotter, hennes numera afledne syster Anna Grelsdotter på Heikkilä rusthåll i Huhtis by, Numera afledne bröder Henric, Thomas och Johan Grelsson.

Urjalan käräjät 27.11.1765 §1: Perunkirjoitus 16.12.1742 Perhois Perheenmies, afledne rusthållare Jöran Ericsson, änka Chirstin Grelsdotter, son Henric Jöransson, tre döttrar Anna, Lisa och Christin Jöransdotter. Anna gift med rusthållare sonen Johan Johansson ifrån Parola. Rusthållaresonen Johan Mattsson ifrån Toivettula som ähr afledne Jöran Ericssons modersysters son. Förmyndare rusthållare Pehr Gabrielsson ifrån Perhois, omyndiga barns faderbröder bonde Matts Ericsson ifrån Linduma och dragon Eric Ericsson ifrån Perhois. Änka Chirstin Grelsdotter at gå i annat gifte med bondeson Anders Eliasson ifrån Majanoja. Allekirj Eric Ericsson Lunberg.

Urjalan käräjät v. 1724: Jöran Ericsson Perheenmies ifrån Perhois, des afledne fader Eric Jöransson.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät v. 1731: rusthållare Eric Jöransson ifrån Perhois by mot rusthållare Matts Jacobsson ifrån Toivettula, Erics numera afledne mohrmohr Valborg Urbansdotter. Matts Jacobsson är hans mohrsysters man. Vihitty 27.12.1718 Urjala,Huhti.
   (ää) Chirstin Grelsdotter Heikkilä, s. 20.3.1698 Urjala,Huhti,Heikkilä, k. 28.4.1765 Urjala,Perho.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 56
7. Beata Henricsdotter Nukari, (Taulusta 34, äiti Brita Mäkelä) s. 18.8.1728 Vanaja,Vuorentaka, k. 14.3.1804 Hämeenlinna,Vuorentaka. Janakkalan käräjät 12.12.1769 §12: Trädt i annat gifte med rusthållare sone Gabriel Johansson, afledne man Henric Henricsson börde köpt denna Räpiälä rusthåll i Vuorentaka by nro 70. I Räpiälä den 5.7.1869 Beata Henricsdotter.
Rusthållaresonen Gabriel Johansson ifrån Ikalois.

1. puoliso: Vihitty 1.1.1747 Vanaja Henric Henricsson Räpiälä Rusthollari, s. 25.3.1727 Vanaja,Vuorentaka, k. 4.7.1768 Vanaja,Vuorentaka. Janakkalan käräjät 13.10.1746: rusthhållareson Henric Henricsson ifrån Vuorentaka Räpiälä, des svåger bonde Simon Jöransson ifrån Hattula socken och Merfwis by Rekola hemman, hustru Maria Henricsdotters vägnar.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Mattsson Räpiälä e. Iso-Mattila, s. 24.1.1687 Vanaja,Vuorentaka, k. 23.2.1746 Vanaja,Vuorentaka. Vanajan käräjät 1723 Vuorentaan Henric Mattssonin sisar on Maria Mattsdotter Hattulan Heinussa. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=2350&pnum=152
Janakkalan käräjät 20.11.1725: Henric Mattsson i Vuorentaka, broder Gustaf Mattsson, syster Maria Mattsdotter. Arfsandel af deras föräldrars egendom.
Janakkalan käräjät v. 1724: bonde Henric Mattsson ifrån Vuorentaka by til bonde Mårten Johansson i Kernaala by.
Janakkalan käräjät 31.5.1725: Henric Mattsson i Vuorentaka, broder Gustaf Mattsson jämte syster Maria Mattsdotter, arfs andel efter theras föräldrar.
Janakkalan käräjät 9.11.1726: rusthållare bröder Henric och Gustaf Mattsson i Vuorentaka, framledne moder Carin Mattsdotter har åhr 1708 försåldt rushållet Räpiälä. Henrics och Gustafs svåger Eric Jöransson ifrån Heinus by.
   (ä) Christina Thomasdotter Hitula, s. 6.5.1697 Kalvola,Hitula, k. 30.1.1763 Vanaja,Vuorentaka. Perunkirja 1.6.1764: Vuorentaka Räpiälä: afledne rusthållare änka Kirstin Thomasdotter, barn nyvarande rusthållare Henric Henricsson, syster Maria Henricsdotter som ähr gift med inhysningen Simon Jöransson i denna by, ogifta syster Margareta Henricsdotter, förmyndare bonde Sigfrid Clemola ifrån Parola.
   (ii) Matts Mattsson Iso-Mattila, s. Vanaja,Kankaantaka, k. 25.2.1706 Vanaja,Kankaantaka. Ratsutilojen katselmus 1687 Kankaantaka rustningshållare Matts Mattsson: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=18169715

Janakkalan ja Rengon käräjät 1708: Perinnönjako edesmenneen Kankaantaan Matts Mattssonin jälkeen, mainitaan toinen vaimo (stiufmoder) Carin Mattsdotter ja tämän pojat Henric ja Gustaf Mattsson sekä tytär Maria. Mainitaan myös vanhin poika ensimmäisesta aviosta rusthollari Eric Mattsson. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31980529.
   () Carin Mattsdotter, k. 8.2.1713 Vanaja,Vuorentaka. Befallninsman Gabriel Fullda myi talonsa (900 daler korpparmynt) Vuorentaan kylästä v. 1708 talollinen Matts Mattssonin leskelle Carin Mattsdotterille joka kuoli tammikuussa 1713.
Janakkalan käräjät 21.11.1727: rusthållare Matts Mattsson och dess hustru Carin Mattsdotter i Vuorentaka, äldsta son Henric Mattsson, Henrics broder Gustaf Mattsson.
   (äi) Thomas Jöransson Hitula, s. 1672 Kalvola,Hitula, k. noin 1743 Kalvola,Hitula. SAY v. 1694 Jören Persson, Thomas son, Maria hru, Chirstin dotter.
SAY v. 1707 Thomas Jöransson, Maria hru.
RK 1730-1736 Thomas bonde, Maria hustru, Jöran son, Brita dotter (yliviivattu), Maria sonehustru (yliviivattu), Maria piga, Drag Sjömark, Maria hustru.
RK 1740-1745 Thomas bonde (ylivedetty), Maria hustru, Jöran son bonde, Maria piga, gl drag Sjömark (ylivedetty), Maria hustru (ylivedetty), Franz Jöransson (ylivedetty), Matts Mattson dreng (ylivedetty), Anna Johansdotter (ylivedetty), Johan Matts, Anna hustru, Skräddaren Christer, Maria hustru död.
Kalvolan käräjät v. 1724: Thomas Jöransson i Hitula tuomitaan maksamaan til Jöran Thomasson i Heinu (Jaakkola) och Jöran Sigfridsson ibm (Simola) arf efter framledne Jöran Pehrsson.
Kalvolan käräjät v. 1726: förra bonde Thomas Jöransson ifrån Hitula hemman jätetty pois v. 1722 henkikirjasta, on 64 vuotias ja jättänyt talon lapselleen. Vihitty 1692 Hauho.
   (ää) Maria Fransdotter Hinkkanen, s. 1671 Hauho,Hyömäki, k. 12.1.1752 Kalvola,Hitula.

Lapset:
Henric Heikinpoika Räpiälä s. 1748 Vanaja,Vuorentaka, k. 3.2.1766 Vanaja,Vuorentaka.
Brita Heikintytär Räpiälä s. 12.9.1750 Vanaja,Vuorentaka, k. 12.8.1751 Vanaja,Vuorentaka.
Maria Henricsdotter Räpiälä , s. 15.5.1752 Vanaja,Vuorentaka. Tauluun 57
Eva Heikintytär Räpiälä s. 27.9.1754 Vanaja,Vuorentaka, k. 5.11.1755 Vanaja,Vuorentaka.
Beata Henricsdotter Räpiälä , s. 4.9.1756 Vanaja,Vuorentaka. Tauluun 58
Elisabet Heikintytär Räpiälä s. 24.6.1759 Vanaja,Vuorentaka, k. 25.6.1759 Vanaja,Vuorentaka,Rääpiälä.
Gustaf Heikinpoika Räpiälä s. 24.6.1759 Vanaja,Vuorentaka, k. 9.8.1759 Vanaja,Vuorentaka.
Johan Heikinpoika Räpiälä s. 4.9.1760 Vanaja,Vuorentaka, k. 23.5.1775 Vanaja,Vuorentaka,Rääpiälä.
Anna Heikintytär Räpiälä s. 26.3.1763 Vanaja,Vuorentaka, k. 24.4.1776 Vanaja,Vuorentaka.
2. puoliso: Vihitty 4.7.1769 Vanaja Gabriel Johansson Räpiälä e. Rekola Rusthollari, s. 4.10.1740 Vanaja,Ikaloinen, k. 30.5.1822 Hämeenlinna,Vuorentaka,Räpiälä, kummit: afskedad corporal Didric Blumberg i Lill Hitis, Johan Andersson i Turengi, Johan Johansson i Ikalois, Matts Danielsson i Kangais, Eric Ericsson i Kilpiälä, madam Regina Roos i Pastorat, hru Maria Johansdr i Lill Hitis, hru Helena Cnutsdr i Rastila, Johanna Abrahamsdr i Kilpiälä, piga Sophia Carlsdr i Pastorat.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Henricsson Rekola, s. 22.6.1685 Vanaja,Ikaloinen, k. 13.5.1762 Vanaja,Ikaloinen,Rekola. Janakkalan käräjät v. 1724: smeden Gustaf Simonsson skyldig til Johan Henricsson ifrån Vånå socken och Ikalois by.
   (ä) Anna Andersdotter Mikkola, s. 1702 Lammi,Tanttila, k. 1760 Vanaja,Ikaloinen.
   (ii) Henric Johansson Rekola, s. Vanaja,Ikaloinen, k. 16.10.1710 Vanaja,Ikaloinen. Rippikirja 1703-1709 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5860263.
   () Lisa.
   (äi) Anders Jacobsson Mikkola, s. Lammi,Tanttila.
   (ää) Anna Lang, s. 1661, k. 23.7.1739 Lammi,Tanttila.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 57
8. Maria Henricsdotter Räpiälä, (Taulusta 56, äiti Beata Nukari) s. 15.5.1752 Vanaja,Vuorentaka, k. 6.4.1808 Hämeenlinna,Vuorentaka.

Puoliso: Vihitty 9.11.1775 Vanaja Eric Ericsson Räpiälä e. Eerola Rusthollari, s. 29.3.1744 Hauho,Vitsiälä, k. 16.4.1804 Hämeenlinna,Vuorentaka. Muuttanut: ifrån Hauho.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Ericsson Eerola, s. 4.12.1705 Hauho,Vitsiälä, k. 21.3.1782 Hauho,Vitsiälä. Perunkirja 29.10.1764 Vitsiälä Eerola: bonde Eric Ericsson efter des afledne föräldrar, bröder rusthållare Matts Ericsson och värckmästare Sigfrid Ericsson samt Maria Thomasdotter. Vihitty 25.3.1728 Hauho.
   (ä) Lisa Grelsdotter Eerola, s. 1702 Hauho, k. 24.8.1770 Hauho,Vitsiälä.
   (ii) Eric Mårtensson Eerola, s. 1670 Hauho,Alvettula, k. 21.8.1753 Hauho,Vitsiälä. Vitsiälän Eerolan isäntä 1703 alkaen. Vihitty 1.11.1698 Hauho,Vitsiälä.
   () Anna Mårtensdotter Eerola, s. 1670 Hauho,Vitsiälä, k. 23.1.1757 Hauho,Vitsiälä.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 58
8. Beata Henricsdotter Räpiälä, (Taulusta 56, äiti Beata Nukari) s. 4.9.1756 Vanaja,Vuorentaka, k. 20.12.1794 Hauho,Kokkila.

Puoliso: Vihitty 1776 Vanaja,Vuorentaka Arvid Sigfridsson Iso-Köykkä e. Iso-Heikkilä Rusthollari, s. 18.7.1750 Vanaja,Kankaantaka, k. 3.6.1805 Hauho,Kokkila, kummit: Anders Ericsson, Jöran Axelsson, Gabriel Jöransson alla ifrån Kankaantaka, Gustaf Mattsson ifrån Paikkala, Abraham Andersson, Johan Andersson, Johan Andersson, Johan Jöransson och Johan Mattsson alla i Kankaantaka, hru Brita Larsdr, hru Ingrid Thomasdr i Kankaantaka, hru Elisabet Mattsdr i Paikkala, hru Anna Mattsdr ifrån Luolas, Anna Gabrielsdr i Kankaantaka, piga Anna Abrahamsdr i Kankaantaka. Muuttanut: til Hauho med betyg.
Puolison vanhempia:
   (i) Sigfrid Mattsson Iso-Heikkilä, s. 10.12.1719 Vanaja,Kankaantaka, k. 25.6.1786 Vanaja,Kankaantaka. Vihittäessä Vanajan Kankaantaan rusthollista.
Janakkalan käräjät 14.10.1745 §25: nämdeman Jacob Abrahamsson 40 åhr gammal thet han hört sin moder och modermoder säga thet Kangantaka boarna... Johan Ericsson Lassila i Hattelmala ähr syskonebarn til Sigfrid Mattsson i Kangantaka.

Janakkalan käräjät 9.12.1765 §20: fullmachtig borgmästare Johan Vassenius, rusthållare Sigfrid Mattsson Heikkilä ifrån Kankaantaka, hans moder enka Anna Larsdotter som i lifstiden innehaft Heickilä kronorusthåll nu aflidit, broder Johan Mattsson, syster Anna Mattsdotter samt hennes man bonde Matts Henricsson Holstila i Stor Luolas, afledne syster Lisa Mattsdotter och hennes jämväl död blifwen man bondeson Johan Henricsson Iso Kluckari ifrån Lampis Kyrkoby, Lisa Mattsdotters arfslott. Broder Arvid Mattsson. Lisa Mattsdotters omyndiga dotters vägnar bonde Jacob Larsson Lepistö ifrån Poikmetsä och torpare Matts Jöransson Ilola ifrån Gammalgård by i Lampis socken Lisa Mattsdotter enda son Eric Johanssons vägnar.

Janakkalan käräjät 12.12.1769 §43: enklingen Sigfrid Mattsson Heikkilä ifrån Kankaantaka mot bonde änka Christin Ericsdotter jämte hennes svåger och fullmaktig bonde Eric Henricsson Kimbari ifrån Eteläis by Hauho socken. Sigfrids äktenskap handel med Christin. Vihitty 27.12.1745 Hauho.
   (ä) Anna Johansdotter Köykkä, s. 20.9.1727 Hauho,Kokkila, k. 6.3.1767 Vanaja,Kankaantaka,Heikkilä.
   (ii) Matts Henricsson Heikkilä e. Hakinmäki, s. 14.2.1670 Hattula,Hakinmäki, k. 23.8.1741 Vanaja,Kankaantaka,Heikkilä. Vihitty 28.12.1701 Vanaja.
   () Anna Larsdotter Heikkilä, s. 26.2.1685 Vanaja,Kankaantaka, k. 5.5.1764 Vanaja,Kankaantaka. Perunkirja 9.7.1764 Kankaantaka Heickilä: afledne moder rusthållare enka Anna Larsdotter, sonen Sigfrid, Arvid och Johan, döttrar enka Elisabet och Matts Henricsson Hålstilas hru Anna Mattsdotter.
   (äi) Johan Christersson Köykkä e. Kekkonen, s. 1681 Hauho,Vitsiälä, k. 20.7.1753 Hauho,Kokkila. Vihitty 26.12.1709 Hauho,Kokkila.
   (ää) Brita Jöransdotter Köykkä, s. 10.1685 Hauho,Kokkila, k. 8.8.1742 Hauho,Kokkila.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 59
6. Henric Gustafsson Mäkelä, (Taulusta 33, isä Gustaf Mäkelä) Talollinen Turengin Mäkelässä, s. Janakkala,Turenki, k. 1713 Janakkala,Turenki.

Puoliso: Vihitty 28.12.1703 Janakkala,Uhkoila Maria Carlsdotter Keskivari s. Janakkala,Uhkoila, k. 1731 Janakkala,Turenki.
Puolison vanhempia:
   (i) Carl Michelsson Keskivari, s. Janakkala,Uhkoila, k. 1727 Janakkala,Uhkoila.
   (ä) Anna Henricsdotter, k. 2.4.1711 Janakkala,Uhkoila.
   (ii) Michel Henricsson Keskivari, s. Janakkala,Uhkoila, k. 1697 Janakkala,Uhkoila.
   () Margareta.

Lapset:
Gustaf Henricsson Mäkilä , s. 1704 Janakkala,Turenki. Tauluun 60
Beata Henricsdotter Mäkilä s. Janakkala,Turenki.
Henric Henricsson Mäkilä s. Janakkala,Turenki, k. 1729 Janakkala,Turenki.
Johan Henricsson Hannula e. Mäkelä , s. 1712 Janakkala,Turenki. Tauluun 66
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 60
7. Gustaf Henricsson Mäkilä, (Taulusta 59, isä Henric Mäkelä) Talollinen, s. 1704 Janakkala,Turenki, k. 20.5.1750 Janakkala,Turenki. Janakkalan käräjät 14.3.1751: förmyndare för afledne bonde Gustaf Henricsson ifrån Turengi omyndiga barn söner Gustaf, Johan och Michel samt döttrarna Hedvig och Maria, giästgifware Eric Ericsson ifrån Kåntila.
Janakkalan käräjät 17.3.1760: bonde Eric Larsson, förmyndare för afledne bonde Gustaf Larssons (po Henricssons) ifrån sammanstädes barn, bonde Jonas Christersson, sin stiufbarn Gustaf, Johan och Michel samt döttrar Hedvig och Maria, Mäkilä hemman i Turengi by.

Puoliso: Vihitty 26.12.1728 Janakkala,Turenki Anna Larsdotter Hällilä s. 1707 Janakkala,Hyvikkälä, k. 12.4.1778 Janakkala,Turenki. Muuttanut: i Turengi.
Puolison vanhempia:
   (i) Lars Andersson Hyvälammi e. Hällilä, s. 1662 Janakkala,Sauvala, k. 1740 Janakkala,Hyvikkälä. Vihittäessä Hyvälammelta. Vihitty 1692 Janakkala,Hyvikkälä.
   (ä) Anna Jöransdotter Hällilä, s. 1673 Janakkala,Hyvikkälä, k. 11.5.1755 Janakkala,Hyvikkälä.
   (äi) Jöran Marcusson Hällilä.
   (ää) Gertrud.

Lapset:
Henrich Gustafsson Mäkilä s. 12.10.1729 Janakkala,Turenki, kummit: Edel och manfattig hr capitain Eric Saxeen, länsman Conrad Favorin i Turengi, Eric Ericsson i Cumola, Anders Larsson i Hyvickälä, välb fru Anna Sophia Jung i Turengi, piga Anna Jöransdr i Hyvickälä, Maria Jöransdr i Cumola.
Anna Gustafsdotter Mäkilä s. 28.5.1732 Janakkala,Turenki, kummit: välb hr capitain Eric Saxeen, Eric Ericsson i Cumola, Anders och Eric Larssöner i Hyvikkälä, välb fru capitainska Jungell, Valborg Thomasdr i Turengi, Margareta Larsdr i Cumola, Hedvig Hansdr i Hyvikkälä.
Hedvig Gustafsdotter Mäkilä , s. 4.10.1734 Janakkala,Turenki. Tauluun 61
Gustaf Gustafsson Mäkilä , s. 20.3.1737 Janakkala,Turenki. Tauluun 62
Elisabeth Gustafsdotter Mäkilä s. 15.11.1739 Janakkala,Turenki, kummit: välb hr capitain Eric Saxeen, Gustaf Carlsson i Uhkoila, fru capitainska Anna Sophia Jung, Anna Hans?dr.
Brigitta Gustafsdotter Mäkilä s. 9.11.1740 Janakkala,Turenki, kummit: välb hr capitain Eric Saxen, Eric Ericsson i Cuumola, Margareta Larsdr ibm, piga Anna Ericsdr ibm.
Johan Gustafsson Mäkilä , s. 24.1.1744 Janakkala,Turenki. Tauluun 63
Michel Gustafsson Mäkilä e. Paturi , s. 27.9.1746 Janakkala,Turenki. Tauluun 64
Maria Gustafsdotter Mäkilä , s. 23.9.1750 Janakkala,Turenki. Tauluun 65
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 61
8. Hedvig Gustafsdotter Mäkilä, (Taulusta 60, isä Gustaf Mäkilä) Talollisen tytär, s. 4.10.1734 Janakkala,Turenki, k. 26.4.1809 Janakkala,Saloinen, kummit: Eric Mattsson, Anna Lisa Favorin, hr capitain Saxeen, Margareta Larsdr, Maria Johansdr. Muuttanut: i Salois.

Puoliso: Vihitty 7.6.1756 Janakkala,Turenki Arvid Simonsson Paavola Talollinen, s. 1720 Janakkala,Saloinen, k. 22.7.1778 Janakkala,Saloinen.
Puolison vanhempia:
   (i) Simon Christersson Paavola, s. noin 1689, k. 22.4.1761 Janakkala,Saloinen. Janakkalan käräjät 14.10.1745: bonde Christer Thomasson ifrån Maakeskis (Padasjoki Maakeski Paavola) med sin svåger Johan Johansson, sin hustrus mosterman bonde Simon Christersson i Salois, brännwinspanna som Christer Thomassons svärfader och Johan Johanssons fader Johan Henricsson för 13 åhr sedan pantsatt.
   (ä) Magdalena, s. 1694, k. 5.1.1769 Janakkala,Saloinen.
   (ii) Christer.
   () N.N.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 62
8. Gustaf Gustafsson Mäkilä, (Taulusta 60, isä Gustaf Mäkilä) s. 20.3.1737 Janakkala,Turenki, k. 26.8.1818 Janakkala,Turenki, kummit: välb hr capitain Eric Saxeen, Uhkoila gästgifvaren Gustaf Carlsson, Anders Larsson i Hyvickälä, Margareta Larsdr i Cumola, Lisbeta Mattsdr ibm.

Puoliso: Vihitty 19.10.1761 Janakkala,Saloinen Anna Henricsdotter Alaspää s. 7.11.1740 Janakkala,Saloinen, k. 24.8.1808 Janakkala,Turenki.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Christersson Alaspää, s. noin 1704, k. 1756 Janakkala,Saloinen.
   (ä) Anna Alexandersdotter, s. 1703, k. 12.3.1788 Janakkala,Saloinen.
   (ii) Christer.
   () N.N.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 63
8. Johan Gustafsson Mäkilä, (Taulusta 60, isä Gustaf Mäkilä) s. 24.1.1744 Janakkala,Turenki, k. 18.11.1818 Janakkala,Turenki, kummit: välb hr capitain Eric Saxen med des fru Sophia Jung, Maria Ericsdr i Cumola.

1. puoliso: Vihitty 29.9.1767 Janakkala,Kerkkola Maria Ericsdotter Brusila s. 1744 Janakkala,Kerkkola, k. 22.9.1768 Janakkala,Turenki.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Ericsson Brusila, s. 1713 Janakkala,Kerkkola, k. 6.3.1780 Janakkala,Kerkkola. Vihitty 26.12.1737 Janakkala,Kernaala.
   (ä) Brita Abrahamsdotter Eskola, s. 1713 Janakkala,Kernaala, k. 19.7.1757 Janakkala,Kerkkola,Brusila.
   (ii) Eric Thomasson Brusila, s. 1685 Janakkala,Kerkkola, k. 8.2.1772 Janakkala,Kerkkola. Vihitty 27.12.1707 Janakkala,Kerkkola.
   () Elisabet Sigfridsdotter Sipilä, s. Renko,Oinaala.
   (äi) Abraham Sigfridsson Eskola, s. 1682, k. 17.7.1755 Janakkala,Kernaala. Janakkalan käräjät 1711: Lisbeta Michelsdotter i Lavinto, Johan Sigfridsson i Kernaala betalt Lisbeta, Johan broder Abraham Sigfridsson.http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31973430.
   (ää) Sophia.

2. puoliso: Vihitty 30.9.1770 Janakkala,Turenki Hedvig Henricsdotter Seppälä. (Taulu 85) s. 28.2.1751 Vanaja,Koljala, k. 25.4.1820 Janakkala,Turenki.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Gustafsson Seppälä e. Hakkola, s. 10.12.1726 Vanaja,Koljala, k. 8.3.1798 Janakkala,Turenki. Vihitty 1749 Janakkala,Turenki.
   (ä) Eva Jacobsdotter Seppälä, s. 1727 Janakkala,Turenki, k. 30.9.1776 Janakkala,Turenki.
   (ii) Gustaf Henricsson Hakkola, s. 12.6.1697 Vanaja,Koljala, k. 29.5.1783 Vanaja,Koljala,Hakkola.
.
   () Maria Axelsdotter Airila, s. Vanaja,Koljala, k. 21.12.1729 Vanaja,Koljala,Hakkola.
   (äi) Jacob Mattsson Seppälä, s. 26.12.1701 Janakkala, k. 21.10.1753 Janakkala,Turenki.
   (ää) Brita Johansdotter Heikkilä, s. 1695 Janakkala,Konttila, k. 9.12.1773 Janakkala,Turenki.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 64
8. Michel Gustafsson Mäkilä e. Paturi, (Taulusta 60, isä Gustaf Mäkilä) s. 27.9.1746 Janakkala,Turenki, k. 31.3.1808 Janakkala,Turenki, kummit: cronans länsman Gustaf Saxbäck, Eric Ericsson ifrån Contila, fru pastorskan Catharina Escolin, Margareta Larsdr i Cumola, Maria Ericsdr ibm, Lisbeta Ericsdr i Turengi.

Puoliso: Maria Mattsdotter Paturi s. 18.9.1758 Janakkala,Turenki, k. 2.10.1810 Janakkala,Turenki.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Johansson Paturi, s. 16.8.1728 Janakkala,Turenki, k. 13.2.1802 Janakkala,Turenki. Vihitty 15.7.1754 Janakkala,Saloinen.
   (ä) Lisa Simonsdotter Paavola, s. 1728 Janakkala,Saloinen, k. 13.5.1790 Janakkala,Turenki.
   (ii) Johan Mattsson Seppälä-Paturi, s. 26.12.1701 Janakkala, k. 20.5.1773 Janakkala. Vihitty 27.12.1727 Janakkala,Virala.
   () Maria Gustafsdotter Seppälä, s. 1703 Vanaja,Syrjäntaka, k. 23.9.1773 Janakkala,Turenki.
   (äi) Simon Christersson Paavola, s. noin 1689, k. 22.4.1761 Janakkala,Saloinen. Janakkalan käräjät 14.10.1745: bonde Christer Thomasson ifrån Maakeskis (Padasjoki Maakeski Paavola) med sin svåger Johan Johansson, sin hustrus mosterman bonde Simon Christersson i Salois, brännwinspanna som Christer Thomassons svärfader och Johan Johanssons fader Johan Henricsson för 13 åhr sedan pantsatt.
   (ää) Magdalena, s. 1694, k. 5.1.1769 Janakkala,Saloinen.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 65
8. Maria Gustafsdotter Mäkilä, (Taulusta 60, isä Gustaf Mäkilä) s. 23.9.1750 Janakkala,Turenki.

Puoliso: Vihitty 15.10.1775 Janakkala,Turenki Johan Abrahamsson Vinnilä s. 1749 Hausjärvi,Turkhauta, k. 12.5.1795 Hausjärvi,Turkhauta.
Puolison vanhempia:
   (i) Abraham Mårtensson Vinnilä, s. 1702, k. 13.1.1768 Hausjärvi,Turkhauta.
   (ä) Carin Jacobsdotter, s. 1716, k. 25.4.1783 Hausjärvi,Turkhauta.
   (ii) Mårten Vinnilä.
   () Margareta, k. 1747 Hausjärvi,Turkhauta.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 66
7. Johan Henricsson Hannula e. Mäkelä, (Taulusta 59, isä Henric Mäkelä) Rusthollari, s. 1712 Janakkala,Turenki, k. 23.6.1798 Lammi,Ronni,Hannula. Muuttanut: i Lampis 1740.

Puoliso: Vihitty 12.10.1740 Lammi,Ronni,Hannula Anna Ericsdotter Hannula s. 1717 Lammi,Ronni,Hannula.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Hannula. Ingeborg Michelsdotter s. 1658 k. 24.10.1758.
   (ä) Valborg Eliasdotter, s. 1684, k. 3.1.1766 Lammi,Ronni.

Lapset:
Adam Johansson Hannula , s. 1743 Lammi,Ronni. Tauluun 67
Anders Johansson Hannula s. 11.11.1747 Lammi,Ronni. Muuttanut: V. 1780 i Randois.
Juliana Johansdotter Hannula s. 1749 Lammi,Ronni.
Beata Johansdotter Hannula s. 1751 Lammi,Ronni.
Michel Johansson Halin , s. 15.9.1751 Lammi,Ronni. Tauluun 68
Helena Johansdotter Hannula s. 1767 Lammi,Ronni. Muuttanut: Asikkalaan v. 1785.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 67
8. Adam Johansson Hannula, (Taulusta 66, isä Johan Hannula) s. 1743 Lammi,Ronni, k. 3.3.1808 Lammi,Ronni.

1. puoliso: Vihitty 21.10.1770 Lammi,Putuila,Tuloisela Beata Christersdotter Tuloisela s. 29.11.1749 Lammi,Putuila,Tuloisela, k. 20.4.1780 Lammi,Ronni.

2. puoliso: Vihitty 17.9.1780 Lammi,Vakoja Eva Johansdotter s. Lammi,Vakoja.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 68
8. Michel Johansson Halin, (Taulusta 66, isä Johan Hannula) Hjul., s. 15.9.1751 Lammi,Ronni, k. 25.5.1820 Padasjoki,Nyställe,Haukkasalo. Muuttanut: V. 1780 i Sysmä.

Puoliso: Ester Lovisa Rundel s. 1751, k. 21.3.1805 Padasjoki,Jokioinen,Hietaranta.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 69
5. Lars Ericsson Mattila e. Mäkelä, (Taulusta 32, isä Eric Mäkelä) Rusthollari Konttilan Mattilassa, s. Janakkala,Turenki. SAY Janakkala Turenki Mäkelä 1675-1678 Gustaf Ericsson, Brita hru, Ingeborg mor, Lars bror, 1678 lisäksi Johan bror.
SAY Janakkala Sauvala 1678-1682 Lars Ericsson, Margareta hru.
SAY 1687Janakkala Konttila Mattila Lars Ericsson, Margareta hru, Anders bror, Johan bror, Lisa hru, Johan ryttare, Maria dotter, Anna pig.
SAY 1694 Janakkala Konttila Mattila Lars Ericsson, Anders bror, Johan bror, Lisa hru, Johan st.son.
SAY 1707-1713 Johan Ericsson, Beata hru.
Janakkalan käräjät 1684: Probsten Gabriel Melartopaeus määrätään vaimo Anna Ericsdotterin alaikäisen pojan Johan Mårtenssonin edunvalvojaksi koska Anna on menossa avioon Konttilan Lars Ericssonin kanssa (?!).

Puoliso: Margareta Eskilsdotter k. 1711 Janakkala,Konttila. Tekee 1681 vaihtokaupan jossa Arvid Reinhold Brunou saa Margareta Eskilsdotterin ja miehensä Lars Ericssonin talon Sauvalasta ja Margareta ja Lars saavat talot Niinisalossa ja Konttilassa.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 70
5. Johan Ericsson Heikkilä e. Mäkelä, (Taulusta 32, isä Eric Mäkelä) Talollinen, s. 1657 Janakkala,Turenki, k. 1737 Janakkala,Turenki. Janakkalan Turengin Heikkilän isäntä 1699-1704. Syntynyt 1657. Kuollut 1737 Janakkala Turenki Heikkilä. Tullut 1699 Janakkala Turenki Heikkilä. Juho Erkinpoika otti talon autiosta viljelykseen 1699 ja jätti talon köyhyytensä vuoksi pojalleen Mikko Juhonpojalle 1704.

Puoliso: Lisbeta k. 1734 Janakkala,Turenki.

Lapset:
Michel Johansson Heikkilä , s. 1677 Janakkala,Turenki. Tauluun 71
Gustaf Johansson Toffela e. Heikkilä , s. 1689 Janakkala,Konttila. Tauluun 83
Brita Johansdotter Heikkilä , s. 1695 Janakkala,Konttila. Tauluun 84
Matts Johansson Heikkilä s. Janakkala,Turenki.
Maria Johansdotter Heikkilä Svågerska Seppälässä, s. Janakkala,Turenki. Muuttanut: Til Kernaala v. 1747.
Valborg Johansdotter Heikkilä , s. 1.5.1703 Janakkala,Turenki. Tauluun 92
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 71
6. Michel Johansson Heikkilä, (Taulusta 70, isä Johan Heikkilä) Turengin Heikkilän isäntä, s. 1677 Janakkala,Turenki, k. 26.2.1752 Janakkala,Turenki. Janakkalan Turengin Heikkilän isäntä 1705-1742. Heikkilä nautti verovaputta 1722 Isonvihan vaurioiden vuoksi. Syntynyt 1677. Kuollut 1752 Janakkala Turenki Heikkilä. Tullut 1699 Janakkala Turenki Heikkilä.
Janakkalan käräjät 11.5.1724: bonde Michel Johansson i Turengi by, frihet cronohemman Heickilä.

1. puoliso: Brita Janakkalan Turengin Heikkilän emäntä 1705-.

2. puoliso: Vihitty 26.12.1726 Janakkala,Nuoliala Beata Michelsdotter Sipilä s. 1699 Janakkala,Vanantaka, k. 1747 Janakkala,Turenki. Janakkalan Turengin Heikkilän emäntä 1728-. Vihittäessä Janakkalan Nuolialassa.
Puolison vanhempia:
   (i) Michel Marcusson Sipilä e. Pukuri Alastalo, s. 1664 Janakkala,Konttila, k. 1737 Janakkala,Nuoliala. Vihitty 21.2.1692 Janakkala,Uhkoila.
   (ä) Maria Michelsdotter Keskivari, s. Janakkala,Uhkoila, k. 1734 Janakkala,Nuoliala.
   (ii) Marcus Henricsson Pukuri e. Paavola, s. Janakkala,Konttila, k. 1693 Janakkala,Vanantaka.
   () Elin, k. 1702 Janakkala,Vanantaka.
   (äi) Michel Henricsson Keskivari, s. Janakkala,Uhkoila, k. 1697 Janakkala,Uhkoila.
   (ää) Margareta.
Lapset:
Beata Michelsdotter Heikkilä s. 16.11.1729 Janakkala,Turenki, kummit: Clemet Henricsson, Gustaf Johansson, hru Beata Mattsdr, piga Carin Henricsdr alla i Turengi.
Eva Michelsdotter Heikkilä , s. 22.11.1730 Janakkala,Turenki. Tauluun 72
Anna Michelsdotter Heikkilä , s. 2.11.1733 Janakkala,Turenki. Tauluun 76
Maria Michelsdotter Heikkilä s. 29.1.1737 Janakkala,Turenki.
Elisabeth Michelintytär Heikkilä s. 18.10.1738 Janakkala,Turenki.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 72
7. Eva Michelsdotter Heikkilä, (Taulusta 71, isä Michel Heikkilä) s. 22.11.1730 Janakkala,Turenki, kummit: Anders Ericsson i Kontila, Jacob Mattsson i Turengi, Gustaf Johansson ibm, David Michelsson i Nuoliala, Valborg Ericsdr i Turengi, Brita Johansdr ibm, Maria Michelsdr i Nuoliala. Janakkalan Turengin Heikkilän tytär, emäntä 1742-.

Puoliso: Vihitty 1747 Janakkala,Turenki Petter Michelsson Heikkilä Talollinen, Heikkilän vävy, s. 1719, k. 19.8.1783 Janakkala,Turenki. Janakkalan Turengin Heikkilän isäntä 1742-1773, vävy. Vihittäessä talollisen poika Janakkalan Turengista. Sakotettiin 1746 kuvattomasta kaskenpoltosta, . Heikkilä jaettiin 1773 veljesten Matti Pekanpojan (Heikkiä 1 ) ja Erkki Pekanpojan (HeikkiläII ) kesken.

Lapset:
Eva Pettersdotter Heikkilä s. 29.9.1750 Janakkala,Turenki, kummit: corporal Lang, Johan Andersson, Maria Ericsdotter, Sophia Mattsdotter i Turengi. Muuttanut: Til Kontila Mattila.
Beata Pettersdotter Heikkilä , s. 1751 Janakkala,Turenki. Tauluun 73
Johan Pettersson Heikkilä s. 24.5.1754 Janakkala,Turenki, k. 15.5.1756 Janakkala,Turenki, kummit: Eric Andersson, Matts Johansson, Isac Michelsson, pastorska Elsa Escholin, Maria Gustafsdr alla i Turengi.
Eric Pettersson Heikkilä , s. 21.2.1757 Janakkala,Turenki. Tauluun 74
Matts Pettersson Heikkilä , s. 19.2.1760 Janakkala,Turenki. Tauluun 75
Helena Pettersdotter Heikkilä s. 16.4.1764 Janakkala,Turenki, kummit: Matts Johansson, Henric Gustafsson i Turengi, Per Ericsson i Kernaala, hru Eva Ericsdr i Kuumola, Lisa Ericsdr i Rastila, pig Sophia Thomasdr i Turengi.
Catharina Pettersdotter Heikkilä s. 5.6.1767 Janakkala,Turenki, k. 14.4.1768 Janakkala,Turenki, kummit: Johan Andersson i Turengi, Anders Eliasson i Katinala Hattula, Henric Clemetsson i Nuoliala, Anders Johansson och Israel Mattsson i Turengi, pastorskan fru Catharina Eskolin, hru Brita Johansdr, pig Maria Johansdr och Hedvig Henricsdr ib.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 73
8. Beata Pettersdotter Heikkilä, (Taulusta 72, äiti Eva Heikkilä) s. 1751 Janakkala,Turenki. Muuttanut: Til Konttila Mattila.

Puoliso: Vihitty 2.10.1774 Janakkala,Turenki Michel Ericsson Mattila s. Janakkala,Konttila.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 74
8. Eric Pettersson Heikkilä, (Taulusta 72, äiti Eva Heikkilä) s. 21.2.1757 Janakkala,Turenki, k. 1827 Janakkala,Turenki, kummit: bonde Gustaf Haldia, Isac Ericsson, Eric Mattsson i Turengi, hru Anna Michelsdr i Katinala och Maria Johansdr i Turengi. Janakkalan Turengin Heikkilästä 1773 jaetun Heikkilä II:n isäntä 1773-1827.

Puoliso: Vihitty 1.10.1780 Janakkala,Turenki Eva Mattsdotter Paturi s. 12.3.1762 Janakkala,Turenki.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Johansson Paturi, s. 16.8.1728 Janakkala,Turenki, k. 13.2.1802 Janakkala,Turenki. Vihitty 15.7.1754 Janakkala,Saloinen.
   (ä) Lisa Simonsdotter Paavola, s. 1728 Janakkala,Saloinen, k. 13.5.1790 Janakkala,Turenki.
   (ii) Johan Mattsson Seppälä-Paturi, s. 26.12.1701 Janakkala, k. 20.5.1773 Janakkala. Vihitty 27.12.1727 Janakkala,Virala.
   () Maria Gustafsdotter Seppälä, s. 1703 Vanaja,Syrjäntaka, k. 23.9.1773 Janakkala,Turenki.
   (äi) Simon Christersson Paavola, s. noin 1689, k. 22.4.1761 Janakkala,Saloinen. Janakkalan käräjät 14.10.1745: bonde Christer Thomasson ifrån Maakeskis (Padasjoki Maakeski Paavola) med sin svåger Johan Johansson, sin hustrus mosterman bonde Simon Christersson i Salois, brännwinspanna som Christer Thomassons svärfader och Johan Johanssons fader Johan Henricsson för 13 åhr sedan pantsatt.
   (ää) Magdalena, s. 1694, k. 5.1.1769 Janakkala,Saloinen.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 75
8. Matts Pettersson Heikkilä, (Taulusta 72, äiti Eva Heikkilä) s. 19.2.1760 Janakkala,Turenki, k. 18.5.1809 Janakkala,Turenki, kummit: pastor Indreen, Gustaf Haldia, Johan Andersson i Kuumola, fru Caisa Escholin, hru Anna Larsdr, Lisa Simonsdotter och Maria Gustafsdr alla ifrån Turengi. Janakkalan Turengin Heikkilästä 1773 jaetun Heikkilä I:n isäntä 1793-1809.

Puoliso: Vihitty 27.12.1795 Lammi,Koivukehä Lisa Johansdotter s. 12.4.1773 Lammi,Koivukehä, k. 10.10.1837 Janakkala,Turenki.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 76
7. Anna Michelsdotter Heikkilä, (Taulusta 71, isä Michel Heikkilä) s. 2.11.1733 Janakkala,Turenki, k. 8.5.1798 Hattula,Katinala,Valtari, kummit: Anders Ericsson i Kontila, Jacob Mattsson och Kirstin Thomasdotter i Turengi, Brita Johansdr ibm.

Puoliso: Vihitty 26.12.1753 Janakkala Anders Eliasson Valtari s. 29.9.1729 Hattula,Katinala, k. 14.1.1800 Hattula,Katinala, kummit: Jacob Jacobsson, Gustaf Ericsson både ifrån Katinala, Christer Johansson i Tenhiälä, enkan Anna Margareta Reuter, hru Beata Ericsdr ifrån Katiala, hru Catharina Grelsdr ifrån Tenhiälä, piga Valborg Mattsdr i Katinala, hru Chirstin Ericsdr ifrån Hurtala. Hattulan käräjät 28.4.1764 §46: Valdari hemmans åboer i Katinala Anders Eliasson och andra delen Gustaf Ericsson.
Puolison vanhempia:
   (i) Elias Ericsson Valtari, s. 1692 Hattula,Katinala, k. 17.11.1762 Hattula,Katinala. 1730-luvulla myös Katinalan Kuttilassa.
   (ä) Brita Mårtensdotter Seppälä, s. 1699 Hattula,Tenhiälä, k. 28.9.1764 Hattula,Katinala,Valtari.
   (ii) Eric Valtari. Valtarin isäntänä 1708-1713 nimismies Carl Stenfors.
   () Sidonia Eliasdotter, s. 1669, k. 7.5.1749 Hattula,Katinala. Hattulan käräjät v. 1696 hustrur Margareta Sigfirdsdotter och sin svägerska ryttarehustru Sidonia Eliasdotter. Todistajana Elin Christersdotterin salavuoteusjutussa.
   (äi) Mårten Ericsson Seppälä, s. Hattula,Tenhiälä. Mainitaan Seppälässä ensimmäisen kerran vuonna 1682 Mårten brorson.
Kuolintieto 1694 Tenhiälä Säppälä Mårthens barn. Vihitty ennen 1694.
   (ää) Beata Henricsdotter, s. noin 1666, k. 7.1.1738 Hattula,Tenhiälä. Mainitaan puolisona 1693 alkaen. Mainitaan Seppälässä vuonna 1711 förra åboens änka, inhyses.

Lapset:
Johan Andersson Valtari s. 18.12.1754 Hattula,Katinala, k. 20.11.1760 Hattula,Katinala, kummit: Gustaf Ericsson, Grels Gabrielsson, Johan Johansson, Brita Johansdr ifrån Katinala.
Anna Andersdotter Valtari , s. 16.4.1756 Hattula,Katinala. Tauluun 77
Maria Andersdotter Valtari , s. 14.4.1758 Hattula,Katinala. Tauluun 78
Beata Andersdotter Valtari , s. 28.5.1760 Hattula,Katinala,Valtari. Tauluun 79
Erich Andersson Valtari , s. 25.3.1762 Hattula,Katinala. Tauluun 80
N. Andersdotter Valtari s. 24.2.1764 Hattula,Katinala, k. 24.2.1764 Hattula,Katinala.
Hedvig Andersdotter Valtari , s. 8.9.1765 Hattula,Katinala. Tauluun 81
Anders Andersson Heikkilä e. Valtari , s. 23.3.1769 Hattula,Katinala. Tauluun 82
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 77
8. Anna Andersdotter Valtari, (Taulusta 76, äiti Anna Heikkilä) s. 16.4.1756 Hattula,Katinala, k. 17.12.1811 Hattula,Katinala.

Puoliso: Vihitty 26.12.1777 Hattula Johan Jöransson Kommila Talollinen, s. 2.12.1747 Hattula,Katinala, k. 24.5.1824 Hattula,Katinala.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Eliasson Kommila, s. 1710 Hattula,Hyrvälä, k. 9.3.1782 Hattula,Katinala,Kommila. Vihkimistiedossa: Herr Capitains dreng Jöran Eliasson. Vihitty 1744 Hattula,Katinala.
   (ä) Brita Jacobsdotter Kommila, s. 1721 Hattula,Katinala,Kommila, k. 12.1.1790 Hattula,Katinala.
   (ii) Elias Andersson Perttula, s. 1657 Hattula,Hyrvälä, k. 26.3.1735 Hattula,Hyrvälä.
   () Maria Michelsdotter Siironen, s. noin 1670 Hattula,Takajärvi, k. 4.1.1742 Hattula,Hyrvälä.
   (äi) Jacob Jacobsson Kommila e. Sorkkala, s. 1687 Hattula,Mierola, k. 2.4.1762 Hattula,Katinala,Kommila. Katinalan Kommilan isäntä 1708-1727.
Perunkirja 24.4.1762 Katinala Kommila: aflidne bonde Jacob Jacobsson, tre döttrar Beata, Brita och Margareta, dotterson Matts Henricsson hvilkens moder afgått, förmyndare des fader Henric Clemetsson.
   (ää) Beata Thomasdotter, s. 1686, k. 24.5.1756 Hattula,Katinala,Kommila.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 78
8. Maria Andersdotter Valtari, (Taulusta 76, äiti Anna Heikkilä) s. 14.4.1758 Hattula,Katinala, k. 24.10.1793 Hattula,Rahkoila,Oravainen, kummit: Abraham Schmidt, smeden Johan Arvidsson, Anders Simonsson, hru Margareta Thomasdr i Katinala, pig Lisa Ericsdr ifrån Tenhiälä.

Puoliso: Vihitty 18.7.1790 Hattula Henric Henricsson Oravainen e. Penttilä Talollinen, s. 6.3.1750 Pälkäne,Vuolijoki, k. 21.7.1819 Hattula,Rahkoila,Oravainen.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Ericsson Penttilä, s. 6.9.1721 Pälkäne,Vuolijoki, k. 21.12.1809 Pälkäne,Vuolijoki. Vihitty 4.4.1748 Hauho.
   (ä) Sophia Gabrielsdotter Penttilä, s. 20.6.1729 Hauho,Lehdesmäki, k. 1784 Pälkäne,Vuolijoki.
   (ii) Eric Johansson Penttilä e. Harainen, s. 22.12.1690 Pälkäne,Vuolijoki, k. 5.10.1776 Pälkäne,Vuolijoki. Kangasalan käräjät 1744: Perunkirjoitus Eric Johansson Penttilän äidin Valborg Jöransdotterin jälkeen 24.3.1726...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27249597.
   () Sophia Grelsdotter, s. 15.3.1687 Hauho, k. 15.5.1766 Pälkäne,Vuolijoki. Pälkäneen käräjät 22.10.1766 §19: bondehustru Sophia Grelsdotter ifrån Vuolijoki, des son Henric Ericssons begäran---.
   (äi) Gabriel Johansson Penttilä, s. 1690 Hattula,Metsäkylä, k. 6.4.1774 Hauho,Vitsiälä.
   (ää) Chirstin Grelsdotter, s. 1696, k. 6.3.1763 Hauho,Vitsiälä.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 79
8. Beata Andersdotter Valtari, (Taulusta 76, äiti Anna Heikkilä) s. 28.5.1760 Hattula,Katinala,Valtari, k. 29.1.1796 Hattula,Nihattula, kummit: Johan Danielsson, Henric Eliasson, hru Margareta Ericsdr, pig Hedvig Mattsdr.

Puoliso: Vihitty 5.10.1794 Hattula Johan Arvisson Sederholm Puuseppä, s. 8.4.1764 Hattula,Nihattula,Hakola, k. 12.6.1829 Vanaja,Pajantie.
Puolison vanhempia:
   (i) Arvid Andersson Hakola, s. 1729 Hattula,Nihattula, k. 17.3.1796 Hattula,Nihattula,Hakola. Vihitty 26.12.1753 Hattula.
   (ä) Maria Eliasdotter Valtari, s. 5.1.1732 Hattula,Katinala,Uotila, k. 22.4.1796 Hattula,Nihattula.
   (ii) Anders Henricsson Hakola e. Kanunki, s. 26.8.1686 Hattula,Kanunki, k. 6.1.1743 Hattula,Nihattula. Hattulan Nummi Kanunki henkikirja 1707-1712 Anders bror.

Hattulan käräjät v. 1733: rusthållare Anders Henricsson ifrån Nihattula hvar Hakola rusthållets besittning, des numera afledne halfbroder rusthhållaren Arvid Henricsson arfvingar om Hakola rusthållets besittningen och skatterättighet. Des halfbroder varit i lifstiden ägare af rusthållet. Anders Henricsson betalt å Arvid Henricsson vägnar des giöld och har den 26.7.1726 erhållit samma rusthåll. Anders Henricsson och höga landshögnings betalt immission hvilken han nu upvist och begiärte han där jämte at samma rusthålls skatterättighet kunde honom til säkerhet lagligen upbudes. Skatterättighet nu första gången blef upbudit, detta honom därefter uppå des begäran til ett laga bevis meddelt.

Lainhuuto 1734: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26196913

Perunkirjoitus 8.1.1755 Nihattula Hakola framl. rusthållare Anders Henricsson, framl. hru Anna Mattsdr, sönerna Henric, Johan och Arvid. Döttrarna Karin, Maria och Anna. Karin gift med rusthållare Johan Arvidsson i Pelkola, Anna gift med rusthollare Eric Johansson ifrån Tyllilä, Maria gift med rusthållson Elias Carlsson ifrån Kerälä. Dotter Maria perintöön kuuluu saatava rusthållare Anders Johansson Jaakkolalta i denna by, Dotter Karin perintöön kuuluu saatava bonde Arvid Christerssonilta ifrån Savola ja gammal jaktfogde Jacob Sigfridssonilta.

Anders Henricsson Hakolan ja veljensä poikapuolen Anders Henricsson Torkkolan puumerkit: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26197107.
   () Anna Mattsdotter Kevola, s. 1684 Hattula,Ihalempi, k. 31.5.1754 Hattula,Nihattula,Hakola. Mainitaan Kevolassa 1711-1712 Anna dotter.
   (äi) Elias Ericsson Valtari, s. 1692 Hattula,Katinala, k. 17.11.1762 Hattula,Katinala. 1730-luvulla myös Katinalan Kuttilassa.
   (ää) Brita Mårtensdotter Seppälä, s. 1699 Hattula,Tenhiälä, k. 28.9.1764 Hattula,Katinala,Valtari.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 80
8. Erich Andersson Valtari, (Taulusta 76, äiti Anna Heikkilä) Talollinen, s. 25.3.1762 Hattula,Katinala, k. 26.9.1828 Hattula,Katinala.

Puoliso: Vihitty 12.11.1783 Hattula Lisa Johansdotter Valtari s. 30.9.1762 Hattula,Rahkoila,Niemelä.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Simonsson Valtari, s. 15.9.1737 Janakkala,Kiipula, k. 6.5.1819 Hattula,Katinala. Hattulan käräjät 25.11.1766 §21: rusthåll söner Johan och Henric Simonsson ifrån Rahkoila, arfskifte efter afledne fader rusthållare Simon Gustafsson som besuttit halfwa Niemelä rusthåll i Rahkoila by. Moder Marta Johansdotter och hennes afledne man bonde Christer Johansson. Vihitty 23.9.1761 Vanaja.
   (ä) Lisa Gustafsdotter Nukari, s. 5.9.1741 Vanaja,Vuorentaka, k. 28.4.1811 Hattula,Katinala.
   (ii) Simon Gustafsson Niemelä, s. noin 1703 Hattula,Rahkoila, k. 15.5.1743 Hattula,Rahkoila. Hattulan käräjät v. 1736: Simon Gustafsson ifrån Rahkoila otetaan pitäjänsepäksi Ihalemmen Matts Pehrssonin avuksi. Vihitty 24.9.1736 Janakkala,Karhi.
   () Martta Johansdotter Kiipula, s. noin 1703 Janakkala,Kiipula, k. 8.4.1774 Hattula,Rahkoila,Seppälä. Perunkirja 19.4.1774 Rahkoila Seppälä (1/2): åboen Christer Johansson, hru Märta Johansdr död, söner Johan och Henric Simonssöner med hennes 1742 afledne första man Simon Gustafsson, och dotter Helena Christersdr gift med rusthållson Henric Johansson ifrån Leiniälä. Detta halfwa rusthåll är skatte och kiöpt den 24.3.1763.
   (äi) Gustaf Henricsson Nukari, s. 13.3.1710 Vanaja,Luolaja, k. 4.5.1758 Vanaja,Vuorentaka. Janakkalan käräjät 30.3.1759: rusthållare enka Eva Johansdotter med hennes afledne man Gustaf Henricsson sammanlagde 6 st: omyndiga barn, Nukari rusthåll i Vuorentaka by. Förmyndare för söner Henric och Johan Gustafssöner faderbroder rusthållare Henric Henricsson Nukari, samt rusthållare Johan Johansson Skinnari firån thenne by förmyndare för döttrar Brita, Lisa, Anna och Regina Gustafsdöttrar. Vihitty 27.5.1735 Vanaja.
   (ää) Eva Johansdotter Kinnari, s. 20.12.1712 Vanaja,Ikaloinen,Kinnari, k. 26.1.1791 Vanaja,Vuorentaka,Nukari.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 81
8. Hedvig Andersdotter Valtari, (Taulusta 76, äiti Anna Heikkilä) s. 8.9.1765 Hattula,Katinala, k. 17.3.1812 Hattula,Nihattula,Jaakkola.

Puoliso: Vihitty 1.10.1792 Hattula Thomas Thomasson Jaakkola Rusthollari, s. 27.2.1763 Hattula,Nihattula, k. 3.9.1844 Hattula,Nihattula.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas Andersson Jaakkola e. Kreivilä, s. 1724 Kalvola,Orjanhirsi, k. 18.8.1803 Hattula,Nihattula. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11527507
. Vihitty 29.6.1755 Hattula.
   (ä) Beata Andersdotter Jaakkola, s. 4.7.1732 Hattula,Nihattula,Jaakkola, k. 29.8.1775 Hattula,Nihattula.
   (ii) Anders Thomasson Kreivilä, s. 1654 Kalvola,Keikkala, k. 11.2.1756 Hattula,Leiniälä,Kreivilä. Kuolintiedossa väärä patronyymi.
Hattulan käräjät 17.-20.1.1735: mainitaan rusthållare Anders Thomasson och des son Johan Andersson.
Perunkirjoitus 30.4.1756 Leiniälä Kreivilä rusthållare Anders Thomasson död, änka Maria Andersdotter, första hru Agneta Ericsdotter, söner Johan, Anders, Mårten, Matts, Michel och Thomas, döttrar Maria och Beata. Nuvarande änka Maria Andersdotter, Johan Andersson nuvarande rusthållare, nämdeman Anders Andersson ifrån Hykkilä, matrosen Mårten Andersson ifrån Åbo, förra tullskrifvaren Matts Andersson Leinmarck ifrån Åbo, Michel Andersson (1/2) rusthållare, Thomas Andersson ifrån Nihattula, dotter bonde änka Maria Andersdotter ifrån Heinu, Beata Andersdotter gift med rusthollare Johan Michelsson ifrån Hykkilä.
Kalvolan historia I: sivut 209-210, Suuren Pohjan sodan jälkeen oli kova pula työvoimasta. Urjalan Kokolla asunut kruununvouti Schrey valitti 1730, että miesapua ei tahtonut saada, kun nuoret miehet olivat hakeutuneet vapaana oleville rakuuna ja ruotusotamiehen paikoille. Ei eihme, että kunnon lampuodeista oli kilpailua. Lääninkamreeri Samuel Barck oli kysellyt 1727 Schreyltä hyvää miestä rusthollinsa lampuodiksi Urjalaan. Kruununvouti kuulikin sitten everstiluutnantti von Büttnerin sanoneen Kyhkysen virkataloa viljelleen lampuodin irti ja haki tämän käsiinsä kysellen, miten hän aikoi elämänsä järjestää. Mies vastasi katselevansa sopivaa rusthollia ostaakseen, jakun hän kuuli Barckin etsivän uutta lampuotia, hän pyysi kruununvoutia tiedustelemaan, mitä Barck talosta pyytäisi, sekä tarjoutui heti neuvottelemaan hinnasta. Schrey otti miehen jutut tosissaan ja kertoi ne kirjeessään Barckille. Puheet taisivat olla paremminkin juuri häädetyn miehen hirtehishuumoria. VA ULH ko E a 2b f. 3495-3496. Seppo Suvanto siis erehtyy olettaessaan puheiden olevan hirtehishuumoria.
Hattulan käräjät 6.4.1742 s. 270: rusthållare Anders Thomasson Kreivilä, min kärä hustru Agneta Ericsdotter.
Hattulan käräjät 22.11.1742 s. 499: Ogift qvinnoperson Margareta Mattsdotter ifrån Sattula 14.9. födt piltebarn som ännu lefver, fader gifta rusthållare Anders Thomasson ifrån Leiniälä, Anders Thomasson nakar. Vittnare dragon Henric Lillieroth och des hustru Maria Andersdotter ifrån Leiniälä. Anders Thomasson gifvit rätten tillstå att berörde Maria Andersdotter är hans modersyster. Vihitty 27.5.1702 Sääksmäki,Ritvala.
   () Agneta Ericsdotter Moijanen, s. 1678 Sääksmäki,Ritvala, k. 13.1.1748 Hattula,Leiniälä,Kreivilä. Hattulan kuolleiden luettelo: 13.1.1748 13.1.1748 Leiniälä Grefwilä Värd. Agnes Erichss. andt. 70 år i kyrk.
.
   (äi) Anders Johansson Jaakkola, s. 1701 Hattula, k. 12.12.1768 Hattula,Nihattula. Hattulan käräjät 17.-20.1.1735: rusthållare Anders Johansson, ifrån Nihattula, aflidne fader Johan Ericsson, syster Kirstin Johansdotters man Jöran Simonsson.

Hattulan käräjät v. 1735: Bårgare Matts Ericsson Biuri ifrån Tavastehus, bönderna Matts Carlsson ifrån Rahkoila och Thomas Siroinen ifrån Takajärvi menevät takuuseen för skatterättighet för bonden Anders Johansson ifrån Nihattula för besittnigen och rustingen on Jaakkola rusthållet.

Hattulan käräjät 21.10.1741 s. 668: rusthållare Anders Johansson Jaakkola i Nihattula, des syster Kirstin Johansdotter.

Hattulan käräjät 26.4.1753 s. 268: rusthållare Anders Johansson Jaakkola i Nihattula, dragon systerman Anders Henricsson Nymans hustru Caisa Johansdotter. Framledne föräldrar Johan Ericsson och Kirstin Jacobsdotter.

Hattulan käräjät 13.1.1757: rusthållare Anders Johansson ifrån Nihattula måg och fullmachtig Thomas Andersson, Anders Johansson til syster Christin Johansdotter tredjedel af Jacola rusthåll. Christinas son Johan Jöransson.

Hattulan käräjät 20.3.1765 §56: Nihattula Jacola rusthålls tredjedel Anders Johanssons måg Thomas Andersson samt Kirstin Johansdotters son Johan Jöransson.
   (ää) Sabina Henricsdotter Mäkilä, s. 1700 Hattula,Katinala, k. 3.6.1782 Hattula,Nihattula,Jaakkola. Hattulan käräjät v. 1729: bonde Jacob Simonsson ifrån Kaukela by (Heikkilä) och Hauho socken, trolofvingen med piga Sabina Henricsdotter ifrån Katinala.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 82
8. Anders Andersson Heikkilä e. Valtari, (Taulusta 76, äiti Anna Heikkilä) Lampuoti, pitäjänseppä, s. 23.3.1769 Hattula,Katinala, k. 18.3.1829 Hattula,Luhtiala, kummit: Jöran Eliasson, klockare Bertram, skräddare Johan Tengsjö, hru Brita Johansdr, piga Caisa Henricsdr och Beata Jöransdr ibm.

Puoliso: Vihitty 26.12.1798 Hattula Helena Johansdotter Valtari s. 27.6.1777 Hattula,Rahkoila,Niemelä, k. 19.5.1838 Hattula,Kouvala.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Simonsson Valtari, s. 15.9.1737 Janakkala,Kiipula, k. 6.5.1819 Hattula,Katinala. Hattulan käräjät 25.11.1766 §21: rusthåll söner Johan och Henric Simonsson ifrån Rahkoila, arfskifte efter afledne fader rusthållare Simon Gustafsson som besuttit halfwa Niemelä rusthåll i Rahkoila by. Moder Marta Johansdotter och hennes afledne man bonde Christer Johansson. Vihitty 23.9.1761 Vanaja.
   (ä) Lisa Gustafsdotter Nukari, s. 5.9.1741 Vanaja,Vuorentaka, k. 28.4.1811 Hattula,Katinala.
   (ii) Simon Gustafsson Niemelä, s. noin 1703 Hattula,Rahkoila, k. 15.5.1743 Hattula,Rahkoila. Hattulan käräjät v. 1736: Simon Gustafsson ifrån Rahkoila otetaan pitäjänsepäksi Ihalemmen Matts Pehrssonin avuksi. Vihitty 24.9.1736 Janakkala,Karhi.
   () Martta Johansdotter Kiipula, s. noin 1703 Janakkala,Kiipula, k. 8.4.1774 Hattula,Rahkoila,Seppälä. Perunkirja 19.4.1774 Rahkoila Seppälä (1/2): åboen Christer Johansson, hru Märta Johansdr död, söner Johan och Henric Simonssöner med hennes 1742 afledne första man Simon Gustafsson, och dotter Helena Christersdr gift med rusthållson Henric Johansson ifrån Leiniälä. Detta halfwa rusthåll är skatte och kiöpt den 24.3.1763.
   (äi) Gustaf Henricsson Nukari, s. 13.3.1710 Vanaja,Luolaja, k. 4.5.1758 Vanaja,Vuorentaka. Janakkalan käräjät 30.3.1759: rusthållare enka Eva Johansdotter med hennes afledne man Gustaf Henricsson sammanlagde 6 st: omyndiga barn, Nukari rusthåll i Vuorentaka by. Förmyndare för söner Henric och Johan Gustafssöner faderbroder rusthållare Henric Henricsson Nukari, samt rusthållare Johan Johansson Skinnari firån thenne by förmyndare för döttrar Brita, Lisa, Anna och Regina Gustafsdöttrar. Vihitty 27.5.1735 Vanaja.
   (ää) Eva Johansdotter Kinnari, s. 20.12.1712 Vanaja,Ikaloinen,Kinnari, k. 26.1.1791 Vanaja,Vuorentaka,Nukari.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 83
6. Gustaf Johansson Toffela e. Heikkilä, (Taulusta 70, isä Johan Heikkilä) s. 1689 Janakkala,Konttila, k. 5.8.1760 Janakkala,Turenki. Muuttanut: Vide Toffela.

Puoliso: Vihitty 26.9.1729 Janakkala,Melkkola Christina Thomasdotter s. 1699 Janakkala,Turenki, k. 14.4.1769 Janakkala,Turenki.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas Larsson Toffela, k. 1712 Janakkala,Turenki. Kuollut uti Kurland.
   (ä) Valborg Mattsdotter, s. noin 1669, k. 1739 Janakkala,Virala,Toffela. Janakkalan käräjät 20.11.1725: enkan Valborg Mattsdotter i Turengi by, dragone hemman Toffela i Turengi by. Hennes numera framledne man Thomas Pehrsson. Hemman varit åhr 1700 purt öde.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 84
6. Brita Johansdotter Heikkilä, (Taulusta 70, isä Johan Heikkilä) s. 1695 Janakkala,Konttila, k. 9.12.1773 Janakkala,Turenki.

Puoliso: Jacob Mattsson Seppälä. (Taulu 63) Turengin Seppälän isäntä, s. 26.12.1701 Janakkala, k. 21.10.1753 Janakkala,Turenki.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Michelsson Seppälä. Vihitty 1.4.1692 Janakkala.
   (ä) Anna, s. Janakkala,Virala.

Lapset:
Eva Jacobsdotter Seppälä , s. 1727 Janakkala,Turenki. Tauluun 85
Isac Jacobsson Seppälä , s. 16.8.1728 Janakkala,Turenki. Tauluun 89
Jacob Jacobsson Seppälä , s. 18.9.1730 Janakkala,Turenki. Tauluun 91
Ericus Jacobsson Seppälä s. 7.3.1733 Janakkala,Turenki, kummit: Kinnala Clemet ibm, Johan Ericsson ibm, brofogde hustru Sophia ibm.
Johannes Jacobsson Seppälä s. 23.5.1735 Janakkala,Turenki, kummit: Eric Mattsson, Gustaf Johansson, Gustaf Henricsson, jungfru Lena Comandra, Kirstin Thomasdr alla i Turengi.
Matthias Jacobsson Seppälä s. 18.7.1740 Janakkala,Turenki, kummit: Clemet Kinnala i Turengi, Johan Larsson ibm, jungfru Eva Comandra ibm.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 85
7. Eva Jacobsdotter Seppälä, (Taulusta 84, äiti Brita Heikkilä) s. 1727 Janakkala,Turenki, k. 30.9.1776 Janakkala,Turenki.

Puoliso: Vihitty 1749 Janakkala,Turenki Henric Gustafsson Seppälä e. Hakkola. (Taulu 63) Turengin Seppälän isäntä, s. 10.12.1726 Vanaja,Koljala, k. 8.3.1798 Janakkala,Turenki, kummit: Ei mainita. Muuttanut: 11.12.1756 Vanajan Koljalan Hakkolasta Janakkalaan Hend. Gustafsson och hru Ewa Jacobsdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Gustaf Henricsson Hakkola, s. 12.6.1697 Vanaja,Koljala, k. 29.5.1783 Vanaja,Koljala,Hakkola.
.
   (ä) Maria Axelsdotter Airila, s. Vanaja,Koljala, k. 21.12.1729 Vanaja,Koljala,Hakkola.
   (ii) Henric Jöransson Hakkola, s. noin 1665 Vanaja,Koljala, k. 1.6.1735 Vanaja,Koljala,Hakkola. Rippikirja Hakkola 1703-1708 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10279322.
   () Brita Mattsdotter, k. noin 1706 Vanaja,Koljala.
   (äi) Axel Ericsson Airila, s. 1.4.1657 Vanaja,Koljala, k. 1.4.1737 Vanaja,Koljala,Airila. Rippikirja Airila 1703-1708 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5860265.
   (ää) Lisbeta Johansdotter, s. 1669, k. 13.1.1751 Vanaja,Koljala,Airila.

Lapset:
Hedvig Henricsdotter Seppälä , s. 28.2.1751 Vanaja,Koljala. Tauluun 86
Helena Henricsdotter Hakkola s. 6.9.1753 Vanaja,Koljala, k. 13.1.1754 Vanaja,Koljala,Hakkola.
Gustaf Henricsson Seppälä , s. 23.11.1754 Vanaja,Koljala. Tauluun 87
Maria Henricsdotter Seppälä , s. 18.6.1757 Janakkala,Turenki. Tauluun 88
Eva Heikintytär Seppälä s. 11.4.1760 Janakkala,Turenki.
Ericus Heikinpoika Seppälä s. 13.3.1763 Janakkala,Turenki.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 86
8. Hedvig Henricsdotter Seppälä, (Taulusta 85, äiti Eva Seppälä) s. 28.2.1751 Vanaja,Koljala, k. 25.4.1820 Janakkala,Turenki.

Puoliso: Vihitty 30.9.1770 Janakkala,Turenki Johan Gustafsson Mäkilä. (Taulu 60) s. 24.1.1744 Janakkala,Turenki, k. 18.11.1818 Janakkala,Turenki, kummit: välb hr capitain Eric Saxen med des fru Sophia Jung, Maria Ericsdr i Cumola.
Puolison vanhempia:
   (i) Gustaf Henricsson Mäkilä, s. 1704 Janakkala,Turenki, k. 20.5.1750 Janakkala,Turenki. Janakkalan käräjät 14.3.1751: förmyndare för afledne bonde Gustaf Henricsson ifrån Turengi omyndiga barn söner Gustaf, Johan och Michel samt döttrarna Hedvig och Maria, giästgifware Eric Ericsson ifrån Kåntila.
Janakkalan käräjät 17.3.1760: bonde Eric Larsson, förmyndare för afledne bonde Gustaf Larssons (po Henricssons) ifrån sammanstädes barn, bonde Jonas Christersson, sin stiufbarn Gustaf, Johan och Michel samt döttrar Hedvig och Maria, Mäkilä hemman i Turengi by. Vihitty 26.12.1728 Janakkala,Turenki.
   (ä) Anna Larsdotter Hällilä, s. 1707 Janakkala,Hyvikkälä, k. 12.4.1778 Janakkala,Turenki.
   (ii) Henric Gustafsson Mäkelä, s. Janakkala,Turenki, k. 1713 Janakkala,Turenki. Vihitty 28.12.1703 Janakkala,Uhkoila.
   () Maria Carlsdotter Keskivari, s. Janakkala,Uhkoila, k. 1731 Janakkala,Turenki.
   (äi) Lars Andersson Hyvälammi e. Hällilä, s. 1662 Janakkala,Sauvala, k. 1740 Janakkala,Hyvikkälä. Vihittäessä Hyvälammelta. Vihitty 1692 Janakkala,Hyvikkälä.
   (ää) Anna Jöransdotter Hällilä, s. 1673 Janakkala,Hyvikkälä, k. 11.5.1755 Janakkala,Hyvikkälä.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 87
8. Gustaf Henricsson Seppälä, (Taulusta 85, äiti Eva Seppälä) Turengin Seppälän isäntä, s. 23.11.1754 Vanaja,Koljala, k. 13.12.1823 Janakkala,Turenki.

Puoliso: Vihitty 25.6.1775 Janakkala,Turenki Hedvig Johansdotter Rokkila o.s. Ylöstalo. (Taulu 98) s. 18.6.1753 Janakkala,Kuumola, k. 9.5.1794 Janakkala,Turenki, kummit: Henric Henricsson i Kerkkola, Eric Henricsson ibm, Jonas Christersson i Turengi, fru Lisb. M?tha Lilliebrun, Anna Larsd och Anna Ericsdr i Contila.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Andersson Rokkala e. Paavola Ylöstalo, s. 29.3.1720 Janakkala,Konttila. Vihitty 1749 Janakkala,Kuumola.
   (ä) Eva Ericsdotter Ylöstalo, s. 20.8.1727 Janakkala,Kuumola, k. 5.12.1794 Janakkala,Turenki.
   (ii) Anders Ericsson Mattila Paavola e. Mäkelä, s. 1663 Janakkala,Turenki, k. 1743 Janakkala,Konttila. Vihitty 8.6.1704 Janakkala,Konttila.
   () Eva Jöransdotter Paavola, s. Janakkala,Konttila, k. 1721 Janakkala,Konttila.
   (äi) Eric Ericsson Ylöstalo, s. 1702 Janakkala,Kuumola, k. 6.1.1755 Janakkala,Kuumola. Vihitty 24.6.1721 Janakkala.
   (ää) Margareta Larsdotter Hällilä, s. 1708 Janakkala,Hyvikkälä, k. 12.7.1760 Janakkala,Kuumola.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 88
8. Maria Henricsdotter Seppälä, (Taulusta 85, äiti Eva Seppälä) s. 18.6.1757 Janakkala,Turenki.

Puoliso: Vihitty 27.12.1782 Janakkala,Turenki Henric Johansson Vähä-Sipilä e. Kiltti Talollinen Luolajan Vähä-Sipilässä, s. 23.1.1752 Vanaja,Parola, k. 1.8.1822 Vanaja,Luolaja, kummit: Jöran Jacobsson Mäkilä, Grels Johansson Pietilä, draagon Jöran Ekqvist, Eric Simonsson ifrån Ois, Maria Mattsdr ibm, Ingrid Henricsdr ifrån Pietilä, Lisa Henricsdr ifrån Klemola, dragon hru Brita Mattsdr och piga Maria Henricsdotter.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Andersson Kiltti e. Pöksy, s. 26.5.1725 Hämeenlinna,Ojoinen, k. 1.4.1783 Vanaja,Luolaja. Vihitty 28.12.1745 Vanaja.
   (ä) Brita Johansdotter Kiltti, s. 1.1.1730 Vanaja,Parola, k. 27.1.1794 Vanaja,Luolaja.
   (ii) Anders Ericsson Pöksy, s. 1703 Hattula,Katinala, k. 10.7.1737 Hämeenlinna,Ojoinen. Vihitty 28.12.1721 Hämeenlinna,Ojoinen.
   () Anna Henricsdotter Pöksy, s. 27.11.1701 Vanaja,Ojoinen,Pöksy, k. 7.3.1772 Vanaja,Ojoinen.
   (äi) Johan Jöransson Kiltti, s. 4.5.1698 Vanaja,Parola, k. 10.6.1753 Vanaja,Parola,Kiltti. Janakkalan käräjät 23.3.1743: rusthållare Johan Jöransson ifrån Parola, arfskifte mellan bröder Henric och Jöran Jöransson angående Kiltis rusthåll i Parola by.
   (ää) Margareta Brusiusdotter, s. 13.4.1691, k. 29.11.1752 Vanaja,Parola,Kiltti. Tyrvännön Suontaan Aarikalta ?.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 89
7. Isac Jacobsson Seppälä, (Taulusta 84, äiti Brita Heikkilä) Talollisen poika, s. 16.8.1728 Janakkala,Turenki, k. ennen 1754, kummit: cronolänsman Conrad Favorin med des kiärsta, Kummola Clemet ibm med des kiärsta, Michel Johansson ibm.

Puoliso: Vihitty 1749 Janakkala Maria Ericsdotter Ylöstalo s. 31.3.1725 Janakkala,Kuumola, k. 13.4.1792 Janakkala,Kilpiälä, kummit: befallningsman Borgström på Harviala, Simon Gustafsson i Kerkkola, hru Valborg i Turengi Kinnala.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Ericsson Ylöstalo, s. 1702 Janakkala,Kuumola, k. 6.1.1755 Janakkala,Kuumola. Vihitty 24.6.1721 Janakkala.
   (ä) Margareta Larsdotter Hällilä, s. 1708 Janakkala,Hyvikkälä, k. 12.7.1760 Janakkala,Kuumola.
   (ii) Eric Ericsson Ylöstalo, s. 1670, k. 12.5.1754 Janakkala,Kuumola. Janakkala Kuumola 1707-1713 Lars Sigfridsson, Elisabet hru, Eric son, Carin hru, Jacob inhyses uti Tarima, Carin hru, Elin piga, Eric Ericsson liten, Jöran? Larsson liten, Brita Mårtensdr, Beata Thomasdr p. 24, Brita Johansdr liten, Lisa piga.
Kuolintieto 1727 Cumola Gl: huusbonden Lars kyrkian 4:-.
Kuolintieto 1722 Cumola Gl: wärdinnan Lisa kyrkian 3:-.
   () Anna Johansdotter, s. 1667 Janakkala,Kuumola, k. 1703 Janakkala,Kuumola.
   (äi) Lars Andersson Hyvälammi e. Hällilä, s. 1662 Janakkala,Sauvala, k. 1740 Janakkala,Hyvikkälä. Vihittäessä Hyvälammelta. Vihitty 1692 Janakkala,Hyvikkälä.
   (ää) Anna Jöransdotter Hällilä, s. 1673 Janakkala,Hyvikkälä, k. 11.5.1755 Janakkala,Hyvikkälä.

Lapset:
Eric Isacsson Seppälä , s. 14.5.1750 Janakkala,Turenki. Tauluun 90
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 90
8. Eric Isacsson Seppälä, (Taulusta 89, isä Isac Seppälä) s. 14.5.1750 Janakkala,Turenki.

Puoliso: Vihitty 3.10.1779 Janakkala,Vähikkälä Hedvig Johansdotter Hujala s. 14.11.1746 Janakkala,Vähikkälä.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 91
7. Jacob Jacobsson Seppälä, (Taulusta 84, äiti Brita Heikkilä) Talollinen, s. 18.9.1730 Janakkala,Turenki, k. 15.4.1756 Janakkala,Turenki, kummit: hr leutnant Anders Comander, länsman Conrad Favorin, Anders Ericsson i Kontila, Gustaf Johansson i Turengi. Michel Thomasson ibm, länsmans hustru Elisabeth, des dotter Anna Lisa Favorin, piga Anna Larsdr alla i Turengi.

Puoliso: Vihitty 1754 Vanaja,Käikäälä Maria Gustafsdotter Käikäälä s. 10.3.1734 Vanaja,Käikäälä, k. 22.1.1822 Hämeenlinna,Luhtiala. Janakkalan käräjät 6.10.1756 §37: afledne bonde Jacob Jacobssons hustru Maria Gustafsdotter i Turengi by, sin svåger Henric Gustafssonm svärmoder Brita Johansdotter, svärfader Jacob Mattsson, om besittnigen å Seppälä hemman. Muuttanut: til Turengi 1754, återkom.
Puolison vanhempia:
   (i) Gustaf Jacobsson Käikäälä, s. 30.11.1705 Vanaja,Käikäälä, k. 1.5.1769 Vanaja,Käikäälä.
   (ä) Ingrid Axelsdotter Airila, s. 26.12.1710 Vanaja,Koljala.
   (ii) Jacob Jöransson Käikäälä, k. 1737 Vanaja,Käikäälä.
   () Maria Andersdotter, s. 16.6.1665, k. 1755 Vanaja,Käikäälä.
   (äi) Axel Ericsson Airila, s. 1.4.1657 Vanaja,Koljala, k. 1.4.1737 Vanaja,Koljala,Airila. Rippikirja Airila 1703-1708 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5860265.
   (ää) Lisbeta Johansdotter, s. 1669, k. 13.1.1751 Vanaja,Koljala,Airila.

Lapset:
Maria Jacobsdoter Seppälä s. 22.5.1755 Janakkala,Turenki, k. 7.5.1756 Janakkala,Turenki.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 92
6. Valborg Johansdotter Heikkilä, (Taulusta 70, isä Johan Heikkilä) Hattelmalan Lassilan rusthållerska, s. 1.5.1703 Janakkala,Turenki, k. 3.7.1742 Vanaja,Hattelmala.

Puoliso: Vihitty 1.11.1725 Janakkala,Turenki Matts Jacobsson Paavola Lassila e. Kantola Lampuoti Kantolassa ja Hattelmalassa, rusthollari, s. 25.8.1701 Vanaja,Katinen, k. 15.4.1782 Hauho,Kokkila. Janakkalan käräjät 9.12.1765 §38: änka Ester Henricsdotter ifrån Mulkola Lampis socken, des afledne man Jacob Mattsson sammanaflagde omyndiga son Thomas Jacobssson vägnar. Bemälte Jacob Mattssons fader Matts Jacobsson som varit boställebonde i Syrjäntaka (Soila) Lampis socken nu bor inhysningen i Kockila by Hauho socken, arf efter Jacob Mattssons afledne moder Valborg Johansdotter och Jacobs efter modren ogifta död blifna bröder Johan och Gustaf Mattssöner. Valborg Johansdotter samt Johan och Gustaf aflidit i Våno socken. Matts Jacobssons första hustru Jacob Mattssons moder Valborg Johansdotter, äldsta son Johan Mattsson varit soldat, yngre son Gustaf död 20 år sedan och varit sex år gammal.
§39: änka Ester Henricsdotter ifrån Mulkoila by Lampis socken afledne man Jacob Mattssons syster Sophia Mattsdotter varit gift med skräddare Anders Henricsson och sistlade Januari barnlös aflidit. Ester sin omyndiga son Thomas Jacobssons vägnar. Anders Henricsson nu vara är torpare i Hyvickälä by med vid Sophia Mattsdotters död bodt i Kirstula by Vånå socken. Ester afledne mans syskonebarn (afledne mans moder Valborg Johansdotters systerson) giestgifware här i Turengi by Henric Gustafsson Esters vägnar.

Sama asia Lammin käräjillä: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=19437&pnum=676

. Muuttanut: 30.12.1751 Hattelmala Paavola Bd Matts Jacobsson med thes hru Lisa Persdotter svärmor Maria Andersdr stiufson Matts Andersson til Tyrwändö.
Puolison vanhempia:
   (i) Jacob Simonsson Lassila, s. 2.2.1667, k. 2.4.1746 Vanaja,Hattelmala,Paavola.
   (ä) Elisabet Henricsdotter, s. 24.8.1666, k. 17.4.1743 Vanaja,Kantola.

Lapset:
Matts Matinpoika Lassila s. 7.8.1726 Vanaja,Hattelmala, k. 2.3.1740 Vanaja,Hattelmala.
Sophia Mattsdotter Lassila , s. 24.12.1729 Vanaja,Hattelmala. Tauluun 93
Jacob Mattsson Lassila , s. 27.2.1732 Vanaja,Hattelmala. Tauluun 94
Valborg Matintytär Lassila s. 4.4.1735 Vanaja,Hattelmala.
Eva Matintytär Lassila s. 10.11.1738 Vanaja,Hattelmala, k. 2.3.1740 Vanaja,Hattelmala.
Thomas Matinpoika Lassila s. 19.12.1739 Vanaja,Hattelmala, k. 29.11.1740 Vanaja,Hattelmala.
Gustaf Matinpoika Lassila s. 19.12.1740 Vanaja,Hattelmala.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 93
7. Sophia Mattsdotter Lassila, (Taulusta 92, äiti Valborg Heikkilä) s. 24.12.1729 Vanaja,Hattelmala, k. 19.1.1765 Vanaja,Kirstula,Rekola.

Puoliso: Vihitty 29.9.1763 Janakkala,Kuumola Anders Henricsson Räätäli, torppari, paimen.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 94
7. Jacob Mattsson Lassila, (Taulusta 92, äiti Valborg Heikkilä) Reserv dragon, s. 27.2.1732 Vanaja,Hattelmala. Janakkalan käräjät 6.10.1756 §18: reserv dragon Jacob Mattsson i Kankaantaka, Lassila skatterusthåll hwilket thes fader Matts Jacobsson år 1741 til innehafware rusthållaren Eric Johansson för 500 daler för såldt.
Janakkalan käräjät 19.10.1757 §68: reserv dragon Jacob Mattsson i Kankaantaka til halfwa Lassila rusthåll i Hattelmala by innehafware rusthållare Eric Johansson för 225 daler kopparmynt all vidare börde talen lämnat, Jacobs syster Sophia Mattsdotters man Gustaf Johansson, rusthållare Eric Johanssons måg Matts Andersson.

Puoliso: Ester Henricsdotter s. 1733, k. 1.6.1770 Lammi,Mulkola,Mäkelä.

Lapset:
Thomas Jacobsson s. 29.11.1761 Lammi,Mulkola,Mäkelä.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 95
5. Johan Ericsson Mattila, (Taulusta 32, isä Eric Mäkelä) s. Janakkala,Turenki.

Puoliso: Vihitty 26.12.1707 Janakkala,Kernaala Elisabetha Michelsdotter Isotalo s. Janakkala,Kernaala. Rippikirja Kernaala Isotalo rusthåll landbonde 1707-1712 Bertil Marcusson obiit 1717, Elin Christersdr dess hru, Lars son, Eva hru, Eric son lijten, Lisa dotter, Brita inhyses, landbonde Anna Larsdr, Michel Mattsson död 1713, Agneta hru död 1719, Johan son, Ingeborg hru, Maria dotter, Lisa dotter uti Calvois, Elin dotter.
Puolison vanhempia:
   (i) Michel Mattsson Isotalo, k. 1713 Janakkala,Kernaala.
   (ä) Agneta, k. 1719 Janakkala,Kernaala.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 96
5. Anders Ericsson Mattila Paavola e. Mäkelä, (Taulusta 32, isä Eric Mäkelä) Konttilan Paavolan vävy, s. 1663 Janakkala,Turenki, k. 1743 Janakkala,Konttila.

Puoliso: Vihitty 8.6.1704 Janakkala,Konttila Eva Jöransdotter Paavola. (Taulu 87) s. Janakkala,Konttila, k. 1721 Janakkala,Konttila.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Thomasson Paavola, s. Janakkala,Konttila, k. 18.5.1712 Janakkala,Konttila. SAY 1694 Jöran Thomasson, Karin hru, Henric drg, Eric drg.
SAY 1707-1713 Eric Michelsson, Anna hru, Gustaf bror.
13.-14.3.1690: Jöran Thomasson i Kånttila, sin sahl broder Anderses egendom.
   (ä) Carin Ericsdotter. Janakkalan käräjät 8.3.1726: Eva Johansdotter ifrån Kiipula med Caisa Ericsdotter och des son Johan Jöransson i Paavola.
   (ii) Thomas Henricsson Paavola, s. Janakkala,Konttila. Janakkalan käräjät 1685: Luetellaan edesmenneen Thomas Henricsson i Konttila perilliset jolta velkaa Porvoon porvarille Bengt Heligssonille. Sigfrid, Henric, Jöran, Simon, Anders Thomassöner, Elin, Beata, Annika, Margareta Thomasdöttrar.
   () Valborg.

Lapset:
N. Mattila Anders Erichssons barn, k. 1708 Janakkala,Konttila.
Matts Andersson Paavola , s. Janakkala,Konttila,Paavola. Tauluun 97
Johan Andersson Rokkala e. Paavola Ylöstalo , s. 29.3.1720 Janakkala,Konttila. Tauluun 98
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 97
6. Matts Andersson Paavola, (Taulusta 96, isä Anders Mattila Paavola) s. Janakkala,Konttila,Paavola, k. 9.7.1732 Janakkala,Konttila,Paavola.

Puoliso: Martha Ericsdotter

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 98
6. Johan Andersson Rokkala e. Paavola Ylöstalo, (Taulusta 96, isä Anders Mattila Paavola) Talollisen poika, talollinen, s. 29.3.1720 Janakkala,Konttila. Muuttanut: Til Hausjärvi 1776.

Puoliso: Vihitty 1749 Janakkala,Kuumola Eva Ericsdotter Ylöstalo. (Taulu 87) s. 20.8.1727 Janakkala,Kuumola, k. 5.12.1794 Janakkala,Turenki, kummit: Henric Johansson i Kerkkola, kyrkovärden Eric Jöransson i Contila, Eric Ericsson i Tarima, hru Valborg Thomasdr i Turengi, hru Beata Woitickasdr i Kerkkola, piga Birit Ericsdr i Cumola.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Ericsson Ylöstalo, s. 1702 Janakkala,Kuumola, k. 6.1.1755 Janakkala,Kuumola. Vihitty 24.6.1721 Janakkala.
   (ä) Margareta Larsdotter Hällilä, s. 1708 Janakkala,Hyvikkälä, k. 12.7.1760 Janakkala,Kuumola.
   (ii) Eric Ericsson Ylöstalo, s. 1670, k. 12.5.1754 Janakkala,Kuumola. Janakkala Kuumola 1707-1713 Lars Sigfridsson, Elisabet hru, Eric son, Carin hru, Jacob inhyses uti Tarima, Carin hru, Elin piga, Eric Ericsson liten, Jöran? Larsson liten, Brita Mårtensdr, Beata Thomasdr p. 24, Brita Johansdr liten, Lisa piga.
Kuolintieto 1727 Cumola Gl: huusbonden Lars kyrkian 4:-.
Kuolintieto 1722 Cumola Gl: wärdinnan Lisa kyrkian 3:-.
   () Anna Johansdotter, s. 1667 Janakkala,Kuumola, k. 1703 Janakkala,Kuumola.
   (äi) Lars Andersson Hyvälammi e. Hällilä, s. 1662 Janakkala,Sauvala, k. 1740 Janakkala,Hyvikkälä. Vihittäessä Hyvälammelta. Vihitty 1692 Janakkala,Hyvikkälä.
   (ää) Anna Jöransdotter Hällilä, s. 1673 Janakkala,Hyvikkälä, k. 11.5.1755 Janakkala,Hyvikkälä.

Lapset:
Johannes Johansson Ylöstalo s. 30.11.1750 Janakkala,Kuumola, kummit: studiosus Math. Ahonius, Henric Ericsson i Kerkkola, Anna Larsdr i Turengi, Maria Larsdr ibm.
Hedvig Johansdotter Rokkila o.s. Ylöstalo , s. 18.6.1753 Janakkala,Kuumola. Tauluun 87
Maria Johansdotter Ylöstalo s. 3.4.1756 Janakkala,Kuumola, kummit: Eric Andersson Tapala, Anders Heikkilä i Turengi, Eric Ericsson Kilpiälä, hru Anna Larsdr i Turengi, Eva Michelsdr ibm, pigor Sara Henricsdr samt Hedvig Ericsdr i Cumola.
Helena Johansdotter Ylöstalo s. 23.6.1760 Janakkala,Kuumola, kummit: Eric Andersson i Turengi, Christian Ericsson Cumola, Henric Ericsson ibm, Maria H. Alastalo värdinna ibm, Hedvig.
Valborg Johansdotter Rokkala o.s. Ylöstalo , s. 18.4.1763 Janakkala,Kuumola. Tauluun 102
Juliana Juhontytär Ylöstalo s. 31.1.1767 Janakkala,Turenki,Rokkala.
Herman Juhonpoika Ylöstalo s. 26.6.1768 Janakkala,Turenki,Rokkala.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 99
8. Helena Gustafsdotter Seppälä, (Taulusta 87, isä Gustaf Seppälä) s. 28.7.1786 Janakkala,Turenki.

1. puoliso: Vihitty 19.10.1813 Janakkala,Turenki Christian Christiansson Kilpiälä s. 5.9.1784 Janakkala,Kilpiälä.
Puolison vanhempia:
   (i) Christian Ericsson Kilpiälä, s. 1.4.1755 Janakkala,Kilpiälä, k. 12.4.1792 Janakkala,Kilpiälä. Vihitty 7.10.1783 Vanaja.
   (ä) Anna Maria Andersdotter Laurila, s. 25.2.1760 Vanaja,Rastila, k. 20.5.1790 Janakkala,Kilpiälä.
   (ii) Eric Ericsson Kilpiälä, s. 3.4.1705 Vanaja,Rastila, k. 14.8.1773 Janakkala,Kilpiälä. Janakkalan käräjät v. 1749: Eric Ericsson i Kilpiälä, des fader Eric Simonsson.

Janakkalan käräjät 1772: Kilpiälä hemmans åboo Eric Ericsson, des högra ålder hustru Maria Ericsdotter. Vihitty 30.6.1754 Janakkala,Turenki.
   () Maria Ericsdotter Ylöstalo, s. 31.3.1725 Janakkala,Kuumola, k. 13.4.1792 Janakkala,Kilpiälä.
   (äi) Anders Johansson Laurila e. Kinnari, s. 20.5.1733 Vanaja,Ikaloinen, k. 7.5.1804 Vanaja,Rastila. Janakkalan käräjät6.10.1756 §36: rusthållaresonen ifrån Ikalois Anders Johansson hwilken skulle blifwa rusthållare Petter Laurilas måg med hwilken att få halfwa Laurila rusthåll i Rastila.
   (ää) Anna Christina Pettersdotter Laurila, s. 9.11.1739 Vanaja,Rastila, k. 17.4.1807 Vanaja,Rastila.

2. puoliso: Vihitty 31.5.1827 Janakkala,Kilpiälä Gustaf Ericsson Uusi-Sipilä e. Kilpiälä s. 22.8.1800 Janakkala,Vanantaka.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 100
8. Johan Gustafsson Seppälä, (Taulusta 87, isä Gustaf Seppälä) Turengin Seppälän isäntä, s. 12.6.1789 Janakkala,Turenki, k. 20.9.1836 Janakkala,Turenki.

Puoliso: Vihitty 10.7.1816 Janakkala,Turenki Christina Michelsdotter Paturi s. 20.1.1794 Janakkala,Turenki.
Puolison vanhempia:
   (i) Michel Gustafsson Mäkilä e. Paturi, s. 27.9.1746 Janakkala,Turenki, k. 31.3.1808 Janakkala,Turenki.
   (ä) Maria Mattsdotter Paturi, s. 18.9.1758 Janakkala,Turenki, k. 2.10.1810 Janakkala,Turenki.
   (ii) Gustaf Henricsson Mäkilä, s. 1704 Janakkala,Turenki, k. 20.5.1750 Janakkala,Turenki. Janakkalan käräjät 14.3.1751: förmyndare för afledne bonde Gustaf Henricsson ifrån Turengi omyndiga barn söner Gustaf, Johan och Michel samt döttrarna Hedvig och Maria, giästgifware Eric Ericsson ifrån Kåntila.
Janakkalan käräjät 17.3.1760: bonde Eric Larsson, förmyndare för afledne bonde Gustaf Larssons (po Henricssons) ifrån sammanstädes barn, bonde Jonas Christersson, sin stiufbarn Gustaf, Johan och Michel samt döttrar Hedvig och Maria, Mäkilä hemman i Turengi by. Vihitty 26.12.1728 Janakkala,Turenki.
   () Anna Larsdotter Hällilä, s. 1707 Janakkala,Hyvikkälä, k. 12.4.1778 Janakkala,Turenki.
   (äi) Matts Johansson Paturi, s. 16.8.1728 Janakkala,Turenki, k. 13.2.1802 Janakkala,Turenki. Vihitty 15.7.1754 Janakkala,Saloinen.
   (ää) Lisa Simonsdotter Paavola, s. 1728 Janakkala,Saloinen, k. 13.5.1790 Janakkala,Turenki.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 101
8. Eva Catharina Gustafsdotter Seppälä, (Taulusta 87, isä Gustaf Seppälä) s. 3.10.1791 Janakkala,Turenki.

Vihkimättä: N.N.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 102
7. Valborg Johansdotter Rokkala o.s. Ylöstalo, (Taulusta 98, isä Johan Rokkala) s. 18.4.1763 Janakkala,Kuumola, kummit: kyrkoherd Foenander, klockaren Thuren, corporal Forsberg, Johan Ericsson i Kiipula, Eric Ericsson i Kontila, hru Anna Larsdr i Turengi, hru Maria Mattsdr i Cumola, Anna Ericsdr i Kontila, Catharina Ericsdr ibm, Sara Henricsdr samt Eva Henricsdr.

Puoliso: Vihitty 19.10.1790 Janakkala,Turenki,Seppälä Eric Ericsson Pukuri s. 23.2.1761 Janakkala,Vanantaka,Pukuri, k. 24.10.1820 Janakkala,Vanantaka.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Henricsson Pukuri, s. 1728 Janakkala,Vanantaka, k. 1778 Janakkala,Vanantaka. Vihitty 28.12.1758 Janakkala,Hyvikkälä.
   (ä) Sophia Mattsdotter Klemola, s. 13.4.1738 Janakkala,Hyvikkälä, k. 1793 Janakkala,Vanantaka.
   (ii) Henric Ericsson Pukuri, s. noin 1703 Janakkala,Vanantaka, k. 7.10.1760 Janakkala,Vanantaka,Pukuri. Vihitty 26.12.1727 Janakkala,Hampula.
   () Anna Henricsdotter Hamppula, s. noin 1707 Janakkala,Hampula, k. ennen 1744 Janakkala,Vanantaka.
   (äi) Matts Clemetsson Klemola e. Katila, s. 1709 Hausjärvi,Arolampi, k. 5.11.1779 Janakkala,Hyvikkälä,Klemola. Veljenä Arolammin Katilassa http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=987397. Vihitty 26.12.1736 Hausjärvi,Vantaa.
   (ää) Ingrid Johansdotter Keipilä, s. 1713 Hausjärvi,Vantaa, k. 23.12.1792 Janakkala,Hyvikkälä,Klemola. Tyttärenä Keipilässä vuosina 1731-1736 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=361074.

Lapset:
Hedvig Ericsdotter Pukuri , s. 3.11.1791 Janakkala,Vanantaka,Pukuri. Tauluun 103
Albertina Ericsdotter Pukuri , s. 27.10.1798 Janakkala,Vanantaka,Tuohimäki,Pukuri. Tauluun 104
Helena Ericsdotter Pukuri , s. 2.10.1802 Janakkala,Vanantaka. Tauluun 105
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 103
8. Hedvig Ericsdotter Pukuri, (Taulusta 102, äiti Valborg Rokkala) s. 3.11.1791 Janakkala,Vanantaka,Pukuri.

1. puoliso: Vihitty 26.10.1815 Janakkala,Vanantaka,Pukuri Johan Johansson Nynäs e. Kankaanpää s. 30.8.1793 Janakkala,Kiipula, k. 14.1.1833 Loppi,Joentaka.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Davidsson Kankaanpää e. Paavola, s. 17.12.1753 Janakkala,Saloinen, k. 25.2.1809 Janakkala,Kiipula.
   (ä) Lena Ericsdotter Kiipula, s. 6.1.1770 Janakkala,Kiipula, k. 17.7.1843 Loppi,Nyynäinen.
   (ii) David Simonsson Paavola, s. 1721 Janakkala,Saloinen, k. 31.7.1780 Janakkala. Vihitty 29.9.1753 Janakkala,Leppäkoski.
   () Anna Mattsdotter, s. 1729 Lammi,Perinkää, k. 2.12.1784 Janakkala.
   (äi) Eric Ericsson Kiipula, s. 25.4.1731 Janakkala,Kiipula, k. 10.4.1808 Janakkala,Kiipula. Janakkalan käräjät 1.3.1756 § 15: rusthållaresonen Eric Ericsson i Kiipula, thes äldre broder Johan Ericsson. Vihitty 30.9.1759 Janakkala,Virala.
   (ää) Juliana Samuelsdotter, s. 17.2.1737 Janakkala,Monikkala, k. 14.1.1800 Janakkala,Kiipula.

2. puoliso: Vihitty 21.4.1834 Loppi,Joentaka Christian Johansson Nynäs Talollinen, torpparin poika, s. Hausjärvi,Ryttylä.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 104
8. Albertina Ericsdotter Pukuri, (Taulusta 102, äiti Valborg Rokkala) s. 27.10.1798 Janakkala,Vanantaka,Tuohimäki,Pukuri, k. 1863 Hausjärvi. Tullut Janakkalasta 1822 Hausjärvi Ryttylä.

Puoliso: Johannes Mattsson Haapahuhta s. 24.6.1799 Vanaja,Syrjä, k. 29.3.1875 Hausjärvi. Talollinen Hausjärvi Ryttylä Apola eli Haapahuhta rälssitalo. Haapahuhdassa oli muonatorpparina 1865-69 Viipurista tullut Valkealassa 1829 syntynyt Sylvester Horppa pliso Susanna Lavén s 1814 Ristiinassa. He muuttivat takaisin Viipuriin1869.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Bertilsson Haapahuhta e. Lassila, s. 12.9.1769 Renko,Uusikylä, k. 27.6.1843 Hausjärvi,Ryttylä. Muuttanut pois Rengosta ennen 1804 Hausjärvi Ryttylä Haapahuhta. Rengon Uudenkylän Lassilan poika. Hausjärven Erkylän Ahdenkallion torppari 1794- , Ryttylän Haapahuhdan lampuoti 1804-22. Hänen jälkeensä Haapahuhtaan tuli hänen poikansa 1-avioliitosta Juho Matinpoika pliso Albertina Pukuri Janakkalasta. Vihitty 5.10.1793 Vanaja.
   (ä) Maria Christina Josephsdotter Syrjäntaka, s. 3.5.1777 Vanaja,Syrjäntaka, k. 11.12.1807 Renko.
   (ii) Bertil Andersson Lassila, s. 1725 Kaarina,Littoinen,Knaapi?, k. 24.7.1797 Renko,Uusikylä. Talollisen poika, talollinen Renko Uusikylä Lassila, isäntänä isänsä jälkeen 1747-1777. Muuttanut pois Rengosta aikanaan Vihtiin, josta palasi 1746 isänsä kuoltua taisin Renkoon.
Vuonna 1760 Uudenkylän taloista suurimman sadon korjasi Lassilan neljännesmanttaalin ja 1 3/4 äyriluvun kruunutaloa hallinnut talollinen Bertil Andersson. Lassilalla osuuksia Sairkainpään, Pitkäniityn, Rautavuoren, Riihenperän, Riihijoen, Noteroisten ja Ruokojoen niittyihin.
Kaarinan vihityt:
27.10.1717 Litois Anders Claass p Marja Jörans dr Som brudg ja kastetut 1723 2.8.1723 Litois And Nils Bertill ja 1726 18.2.1726 Cauxla And Nilss Maria ja 1729 7.11.1729 Littois Anders Nielss Catharina och ? (Lisa?).

Janakkalan käräjät 18.10.1749: bonde Bertil Andersson ifrån Nyby mot Simon Jöransson ifrån Nevilä om Muteroistenniitty äng.

Perunkirja 6.11.1797 Uusikylä Lassila: afledne gamla bonde Bertil Andersson, söner Eric, Elias, Matts och Israel, dotter Lisa gift med inhyses Johan Ericsson i Kuittila Klemola, dotter Maria gift med soldat Johan Slut i Heinäjoki, dotter Valborg gift med sockneskräddare Henric Lindros, dotter Anna gift med soldat Simon Girs, dotter Lena ogift, förmyndare bonde Eric Ericsson Kockinen i Nyby.

Janakkalan käräjät 12.3.1747: bonde Bertil Andersson ifrån Nyby och Rengo socken berättade att han erhåll cronobefallningsman herr Fredric Löfmans imission af den 23. october sidst. cronoindelt hemman i näst berörde by 1 3/4 land 1/4 mantal och 13 daler 26 öre ränta. Thes numera afledne fader Anders Bertilsson (po Nilsson).

Janakkalan käräjät 9.12.1765 §51: bonde Bertil Andersson Lassila ifrån Nyby kärde til sin granne bonde Jacob Grelsson Rekola angående slagsmål. Vihitty 1.11.1746 Renko,Muurila.
   () Lisa Simonsdotter Mattila, s. noin 1722 Loppi,Launoinen,Skyttälä, k. 20.11.1777 Renko,Uusikylä.
   (äi) Joseph Andersson Syrjäntaka, s. 1744 Lammi, k. 12.1.1796 Vanaja,Syrjä. Vihitty 28.12.1769 Vanaja,Syrjä.
   (ää) Eva Gustafsdotter Syrjä, s. 19.12.1751 Vanaja,Syrjä.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 105
8. Helena Ericsdotter Pukuri, (Taulusta 102, äiti Valborg Rokkala) s. 2.10.1802 Janakkala,Vanantaka, k. 4.9.1865 Janakkala,Saloinen.

Puoliso: Vihitty 10.10.1826 Janakkala,Vanantaka Henric Andersson Alaspää s. 29.11.1804 Janakkala,Saloinen, k. 17.3.1866 Janakkala,Saloinen.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Ericsson Alaspää, s. 6.10.1769 Janakkala,Saloinen, k. 22.9.1823 Janakkala,Saloinen.
   (ä) Helena Gustafsdotter Haltia, s. 20.1.1772 Janakkala,Turenki.
   (ii) Eric Henricsson Alaspää, s. 18.5.1735 Janakkala,Saloinen, k. 15.6.1803 Janakkala,Saloinen. Vihitty 20.6.1762 Vanaja,Ikaloinen.
   () Helena Maria Johansdotter Kinnari, s. 4.6.1737 Vanaja,Ikaloinen, k. 14.5.1799 Janakkala,Saloinen.
   (äi) Gustav Gustavsson Haltia, s. 28.11.1741 Janakkala,Turenki, k. 10.2.1803 Janakkala,Turenki. Vihitty 16.6.1765 Janakkala,Kerkkola.
   (ää) Valborg Ericsdotter Brusila, s. 28.3.1740 Janakkala,Kerkkola, k. 10.7.1774 Janakkala,Turenki.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 106
4. Jöran Thomasson Kerkkola, (Taulusta 3, isä Thomas Kerkkola) Farbror 1654, s. Janakkala,Kerkkola. Ogift 1634.

Puoliso: Anna Larsdotter

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 107
4. Jacob Thomassson Kerkkola, (Taulusta 3, isä Thomas Kerkkola) Ratsumies Kerkkolassa, s. Janakkala,Kerkkola.

Puoliso: N.N.

Lapset:
Christina Jacobsdotter Kerkkola s. noin 1638 Janakkala,Kerkkola.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 108
4. Simon Thomasson Mäkelä e. Kerkkola, (Taulusta 3, isä Thomas Kerkkola) Talollinen Turengin Mäkelässä, s. Janakkala,Kerkkola.

Puoliso: Margareta Mattsdotter

Lapset:
Påhl Simonsson Mäkelä , s. Janakkala,Kerkkola. Tauluun 109
Johan Simonsson Mäkelä s. Janakkala,Kerkkola.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 109
5. Påhl Simonsson Mäkelä, (Taulusta 108, isä Simon Mäkelä) Sotilas Turengin Mäkelässä, s. Janakkala,Kerkkola.

Puoliso: Elin

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

| Alku | Henkilöluettelo sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä

ABCDEFHIJKLMNOPRSTUVWY
Agneta95
Agneta11, 26
Anders93
Anders22
Anna8
Anna, s. Janakkala,Virala84
Anna59
Anna6, 35
Anna12, 34
Anna3
Anna106
Anna, s. 1667 Janakkala,Kuumola25, 89, 98
Anna, s. 168954
Anna, s. 170362
Anna, s. 1729 Lammi,Perinkää103
Barbro, s. 165617
Beata31
Beata42
Beata, s. 1655 Akaa46
Beata, s. 166676
Beata, s. 167513
Beata, s. 167618, 39
Beata, s. 168677
Bengt8
Brita16
Brita71
Brita27
Brita12, 33
Brita85
Brita34
Brita, s. 23.10.1691 Vanaja,Vuorentaka?40
Caisa, s. 1727 Kalvola,Sääksniemi54
Carin20, 96
Carin15
Carin38, 56
Carin, s. 25.4.166226, 48
Carin, s. 169628
Carin, s. 171665
Chirstin, s. 169678
Christer61, 62
Christina44
Christina7
Christina, s. 1699 Janakkala,Turenki83
Elin5
Elin71
Elin109
Elisabet, s. 24.8.166692
Elsa, s. 169215
Ester, s. 173394
Eva, s. Lammi,Vakoja67
Eva, s. 169439
Gertrud60
Gertrud30
Henric42
Henric19
Ingeborg23
Ingeborg32
Ingeborg, s. 167245
Jacob, s. 2.2.166792
Joel, s. 169621
Juliana, s. 17.2.1737 Janakkala,Monikkala103
Lisa15
Lisa8, 10
Lisa56
Lisa, s. 169829
Lisa, s. 1702 Hauho57
Lisa, s. 12.4.1773 Lammi,Koivukehä75
Lisbeta28
Lisbeta70
Lisbeta, s. 166985, 91
Magdalena, s. 169461, 64, 74
Margareta4
Margareta59, 71
Margareta7, 35
Margareta69
Margareta108
Margareta65
Margareta23
Margareta43
Margareta, s. 13.4.169126, 55, 88
Maria24
Maria, s. 23.11.1665 Vanaja,Kankainen8
Maria, s. 16.6.166591
Maria, s. 22.6.1681 Lempäälä51
Maria, s. 171314
Martha97
N.N.45
N.N., s. Lammi,Riikoinen15
N.N.61, 62
N.N.107
N.N.2
N.N.1
N.N.19
N.N.22
N.N.101
Sidonia, s. 166976
Simon, s. Lammi,Riikoinen15
Sophia63
Sophia, s. 15.5.167543
Sophia, s. 168549
Sophia, s. 15.3.1687 Hauho78
Thomas, s. 29.11.1761 Lammi,Mulkola,Mäkelä94
Valborg17
Valborg20, 96
Valborg, s. 166983
Valborg, s. 168466
(Nukar) Matts34
A Sukunimi -hakemisto
Airila Axel, s. 1.4.1657 Vanaja,Koljala85, 91
Airila Ingrid, s. 26.12.1710 Vanaja,Koljala91
Airila Maria, s. Vanaja,Koljala63, 85
Alaspää Anders, s. 6.10.1769 Janakkala,Saloinen105
Alaspää Anna, s. 7.11.1740 Janakkala,Saloinen62
Alaspää Eric, s. 18.5.1735 Janakkala,Saloinen105
Alaspää Henric, s. 170462
Alaspää Henric, s. 29.11.1804 Janakkala,Saloinen105
B Sukunimi -hakemisto
Blomberg Didrik, s. Riika9
Brusila Eric, s. 1685 Janakkala,Kerkkola63
Brusila Eric, s. 1713 Janakkala,Kerkkola63
Brusila Maria, s. 1744 Janakkala,Kerkkola63
Brusila Valborg, s. 28.3.1740 Janakkala,Kerkkola105
Bucht Helena, s. 1735 Hollola,Uskila54
C Sukunimi -hakemisto
Carlstedt Carl Gustaf, s. 9.1.1734 Hausjärvi,Puujaa,Penttilä36
Carlstedt Johan, s. 169136
D Sukunimi -hakemisto
Danman Anna Sophia, s. 29.1.171344
Danman Daniel44
E Sukunimi -hakemisto
Eerola Anna, s. 1670 Hauho,Vitsiälä57
Eerola Eric, s. 1670 Hauho,Alvettula57
Eerola Eric, s. 4.12.1705 Hauho,Vitsiälä57
Eerola Eric, s. 29.3.1744 Hauho,Vitsiälä57
Eskola Abraham, s. 168263
Eskola Brita, s. 1713 Janakkala,Kernaala63
F Sukunimi -hakemisto
Faven Erich, s. 1710 Tyrväntö,Suontaka19
Florin Martta, s. 1707 Lammi36
Friberg Petter, s. 1690 Halland54
H Sukunimi -hakemisto
Haapahuhta Johannes, s. 24.6.1799 Vanaja,Syrjä104
Hakinmäki Margareta, s. 1652 Hattula,Hakinmäki53
Hakinmäki Matts, s. 14.2.1670 Hattula,Hakinmäki58
Hakkola Gustaf, s. 12.6.1697 Vanaja,Koljala63, 85
Hakkola Helena, s. 6.9.1753 Vanaja,Koljala85
Hakkola Henric, s. 1665 Vanaja,Koljala85
Hakkola Henric, s. 10.12.1726 Vanaja,Koljala63, 85
Hakola Arvid, s. 1729 Hattula,Nihattula79
Hakola Henric, s. 1719 Hattula,Nihattula41
Hakola Michel, s. 27.9.1751 Hattula,Nihattula41
Halin Michel, s. 15.9.1751 Lammi,Ronni66, 68
Haltia Eric, s. Janakkala,Turenki28
Haltia Gustav, s. 28.11.1741 Janakkala,Turenki105
Haltia Helena, s. 20.1.1772 Janakkala,Turenki105
Hamppula Anna, s. 1707 Janakkala,Hampula102
Hannula Adam, s. 1743 Lammi,Ronni66, 67
Hannula Anders, s. 11.11.1747 Lammi,Ronni66
Hannula Anna, s. 1717 Lammi,Ronni,Hannula66
Hannula Beata, s. 1751 Lammi,Ronni66
Hannula Eric66
Hannula Helena, s. 1767 Lammi,Ronni66
Hannula Juliana, s. 1749 Lammi,Ronni66
Harainen Eric, s. 22.12.1690 Pälkäne,Vuolijoki78
Harala Anders, s. 1701 Hattula,Pelkola16
Harala Eric, s. 4.1673 Hattula,Pelkola16
Harala Ingeborg, s. Hattula,Pelkola16
Hedman Catharina, s. 23.11.1682 Urjala,Kankaanpää52
Heikkilä Anna, s. Vanaja,Kankaantaka11, 26
Heikkilä Anna, s. 26.2.1685 Vanaja,Kankaantaka58
Heikkilä Anna, s. 2.11.1733 Janakkala,Turenki71, 76
Heikkilä Beata, s. 16.11.1729 Janakkala,Turenki71
Heikkilä Beata, s. 1751 Janakkala,Turenki72, 73
Heikkilä Brita, s. 1695 Janakkala,Konttila70, 84, 63
Heikkilä Catharina, s. 5.6.1767 Janakkala,Turenki72
Heikkilä Chirstin, s. 20.3.1698 Urjala,Huhti,Heikkilä55
Heikkilä Daniel, s. 28.12.1669 Vanaja,Kankainen8
Heikkilä Elisabeth, s. 18.10.1738 Janakkala,Turenki71
Heikkilä Eric, s. 21.2.1757 Janakkala,Turenki72, 74
Heikkilä Eva, s. 22.11.1730 Janakkala,Turenki71, 72
Heikkilä Eva, s. 29.9.1750 Janakkala,Turenki72
Heikkilä Gustaf, s. 1689 Janakkala,Konttila70, 83
Heikkilä Helena, s. 16.4.1764 Janakkala,Turenki72
Heikkilä Henric10, 11, 26
Heikkilä Ingeborg, s. 1637 Vanaja,Kankaantaka10, 11, 26
Heikkilä Johan, s. 24.5.1754 Janakkala,Turenki72
Heikkilä Jöran8, 10
Heikkilä Maria, s. Janakkala,Turenki70
Heikkilä Maria, s. 30.4.1683 Vanaja,Kankaantaka10
Heikkilä Maria, s. 15.2.1701 Vanaja,Kankainen8
Heikkilä Maria, s. 28.6.1724 Urjala,Välkkilä52
Heikkilä Maria, s. 29.1.1737 Janakkala,Turenki71
Heikkilä Matts, s. Janakkala,Turenki70
Heikkilä Matts, s. 19.2.1760 Janakkala,Turenki72, 75
Heikkilä Michel, s. 1677 Janakkala,Turenki70, 71
Heikkilä Petter, s. 171972
Heikkilä Valborg, s. 1.5.1703 Janakkala,Turenki70, 92
Herkepaeus Elisabet, s. 8.1679 Hauho44
Hinkkanen Maria, s. 1671 Hauho,Hyömäki56
Hitula Christina, s. 6.5.1697 Kalvola,Hitula56
Hitula Thomas, s. 1672 Kalvola,Hitula56
Hodenius Maria, s. Hämeenlinna37
Hovila Anders, s. 30.8.1739 Hauho,Vitsiälä45
Hujala Hedvig, s. 14.11.1746 Janakkala,Vähikkälä90
Hällilä Anna, s. 1673 Janakkala,Hyvikkälä25, 60, 86, 89, 98
Hällilä Anna, s. 1707 Janakkala,Hyvikkälä60, 86, 100
Hällilä Jöran60
Hällilä Lars, s. 1662 Janakkala,Sauvala25, 60, 86, 89, 98
Hällilä Margareta, s. 1708 Janakkala,Hyvikkälä25, 87, 89, 98
I Sukunimi -hakemisto
Ikorn Alexander, s. 29.8.1737 Hauho,Sotjala44
Ikorn Anders, s. 29.9.1710 Hauho,Sotjala44
Ikorn Bengt, s. 3.1680 Pälkäne,Kirpu44
Iso-Heikkilä Arvid, s. 18.7.1750 Vanaja,Kankaantaka58
Iso-Heikkilä Sigfrid, s. 10.12.1719 Vanaja,Kankaantaka58
Iso-Mattila Anders, s. 10.11.1699 Vanaja,Kankaantaka11
Iso-Mattila eller Lapio Henric, s. 7.10.1706 Vanaja,Kankaantaka26
Iso-Mattila Eric, s. 1670 Vanaja,Kankaantaka11, 26
Iso-Mattila Henric, s. 24.1.1687 Vanaja,Vuorentaka56
Iso-Mattila Maria, s. 1684 Vanaja,Vuorentaka39
Iso-Mattila Matts, s. Vanaja,Kankaantaka11, 26, 38, 56
Iso-Mattila Räpiälä Gustaf, s. 2.12.1693 Vanaja,Vuorentaka38
Isotalo Anders, s. 10.11.1697 Urjala,Välkkilä,Isotalo48
Isotalo Carl, s. 1652 Urjala,Välkkilä48
Isotalo Elisabetha, s. Janakkala,Kernaala95
Isotalo Eric, s. 1682 Kalvola,Sääksniemi54
Isotalo Johan, s. 1723 Kalvola,Sääksniemi54
Isotalo Lisa, s. 5.8.1765 Kalvola,Sääksniemi54
Isotalo Michel95
J Sukunimi -hakemisto
Jaakkola Anders, s. 1701 Hattula81
Jaakkola Anna, s. 26.10.1683 Urjala,Salmi,Jaakkola52
Jaakkola Beata, s. 4.7.1732 Hattula,Nihattula,Jaakkola81
Jaakkola Elisabet, s. 1722 Hattula,Heinu39
Jaakkola Eric, s. 1675 Hattula,Heinu39
Jaakkola Thomas, s. 27.2.1763 Hattula,Nihattula81
K Sukunimi -hakemisto
Kankaanpää Anders, s. 10.4.1689 Akaa,Kurisjärvi52
Kankaanpää Anders, s. 29.11.1719 Urjala,Kankaanpää52
Kankaanpää Brita Maria, s. .11.1746 Kalvola,Kankaanpää39
Kankaanpää Johan, s. 30.8.1793 Janakkala,Kiipula103
Kankaanpää Mathias, s. 27.2.1752 Urjala,Kankaanpää52
Kantola Matts, s. 25.8.1701 Vanaja,Katinen92
Kanunki Anders, s. 26.8.1686 Hattula,Kanunki41, 79
Kanunki Elisabet, s. 22.1.1733 Hattula,Luolaja,Kanunki53
Kanunki Henric, s. 1650 Hattula,Kanunki53
Kanunki Johan, s. 1685 Hattula,Luolaja,Kanunki53
Karppila Carl, s. 20.12.1743 Urjala,Kokko,Karppila48
Katila Matts, s. 1709 Hausjärvi,Arolampi102
Keipilä Ingrid, s. 1713 Hausjärvi,Vantaa102
Kekkonen Johan, s. 1681 Hauho,Vitsiälä58
Kerkkola Anna, s. 1661 Janakkala,Kerkkola5
Kerkkola Anna, s. 2.8.1674 Janakkala,Kerkkola6, 7, 35
Kerkkola Anna, s. 25.11.1735 Janakkala,Kerkkola27, 29
Kerkkola Beata, s. 16.9.1719 Janakkala,Kerkkola13, 18
Kerkkola Brita, s. 1659 Janakkala,Kerkkola5
Kerkkola Brita, s. 1709 Janakkala,Kerkkola13, 16
Kerkkola Christina, s. 1638 Janakkala,Kerkkola107
Kerkkola Elisabet, s. 1724 Janakkala,Kerkkola13, 19
Kerkkola Eric, s. Janakkala,Kerkkola3, 32
Kerkkola Gustaf, s. 1708 Janakkala,Kerkkola13, 15
Kerkkola Henric4, 5
Kerkkola Henric, s. Janakkala,Kerkkola3, 4
Kerkkola Henric, s. Janakkala,Kerkkola1, 2
Kerkkola Henric, s. 1676 Janakkala,Kerkkola6, 13
Kerkkola Henric, s. 14.1.1705 Janakkala,Kerkkola13, 14
Kerkkola Ingeborg, s. Janakkala,Kerkkola5
Kerkkola Jacob, s. Janakkala,Kerkkola3, 107
Kerkkola Johan, s. Janakkala,Kerkkola4, 31
Kerkkola Johan, s. 1652 Janakkala,Kerkkola5, 6, 35
Kerkkola Johan, s. 1664 Janakkala,Kerkkola31
Kerkkola Johan, s. 31.8.1688 Janakkala,Kerkkola6, 27
Kerkkola Johan, s. 12.12.1714 Janakkala,Kerkkola13
Kerkkola Johannes, s. 9.5.1732 Janakkala,Kerkkola27
Kerkkola Jöran, s. Janakkala,Kerkkola3, 106
Kerkkola Lars1
Kerkkola Margareta, s. 1654 Janakkala,Kerkkola5
Kerkkola Maria, s. 1682 Janakkala,Kerkkola6, 20
Kerkkola Maria, s. 1733 Janakkala,Kerkkola27, 28
Kerkkola Matts, s. Janakkala,Kerkkola13
Kerkkola Matts, s. 1658 Janakkala,Kerkkola5, 30
Kerkkola Simon, s. Janakkala,Kerkkola3, 108
Kerkkola Simon, s. 1730 Janakkala,Kerkkola27
Kerkkola Thomas, s. Janakkala,Kerkkola2, 3
Kerkkola Valborg, s. 1716 Janakkala,Kerkkola13, 17
Keskivari Carl, s. Janakkala,Uhkoila59
Keskivari Maria, s. Janakkala,Uhkoila71
Keskivari Maria, s. Janakkala,Uhkoila59, 86
Keskivari Michel, s. Janakkala,Uhkoila59, 71
Kevola Anna, s. 1684 Hattula,Ihalempi41, 79
Kierikka Brigitta, s. 10.8.1725 Lempäälä,Aimala51
Kiipula Eric, s. 25.4.1731 Janakkala,Kiipula103
Kiipula Lena, s. 6.1.1770 Janakkala,Kiipula103
Kiipula Martta, s. 1703 Janakkala,Kiipula37, 80, 82
Kilpiälä Carl, s. 28.1.1710 Vanaja,Rastila18
Kilpiälä Christian, s. 1.4.1755 Janakkala,Kilpiälä99
Kilpiälä Christian, s. 5.9.1784 Janakkala,Kilpiälä99
Kilpiälä Eric, s. 3.4.1705 Vanaja,Rastila99
Kilpiälä Gustaf, s. 22.8.1800 Janakkala,Vanantaka99
Kiltti Brita, s. 1.1.1730 Vanaja,Parola88
Kiltti Eric, s. 18.5.1663 Vanaja48
Kiltti Henric, s. 23.1.1752 Vanaja,Parola88
Kiltti Johan, s. 4.5.1698 Vanaja,Parola26, 55, 88
Kiltti Johan, s. 24.6.1721 Vanaja,Parola,Kiltti26, 55
Kiltti Jöran26
Kiltti Valborg, s. 25.4.1709 Vanaja,Parola,Kiltti48
Kinnari Anders, s. 20.5.1733 Vanaja,Ikaloinen99
Kinnari Anna, s. 29.4.1704 Janakkala,Kerkkola7, 11
Kinnari Eva, s. 20.12.1712 Vanaja,Ikaloinen,Kinnari7, 12, 35, 80, 82
Kinnari Helena Maria, s. 4.6.1737 Vanaja,Ikaloinen105
Kinnari Henric, s. 1701 Janakkala,Kerkkola7, 10
Kinnari Johan, s. 25.12.1696 Janakkala,Kerkkola7, 8
Kinnari Maria, s. 1698 Janakkala,Kerkkola7, 9
Kitu Anna, s. 1681 Vanaja,Kitu24
Kitu Carl, s. 8.12.1710 Vanaja,Koljala24
Kitu Simon24
Klemola Sophia, s. 13.4.1738 Janakkala,Hyvikkälä102
Kommila Brita, s. 1721 Hattula,Katinala,Kommila77
Kommila Johan, s. 2.12.1747 Hattula,Katinala77
Kommila Jöran, s. 1710 Hattula,Hyrvälä77
Korri Valborg, s. 1661 Akaa,Mellola50
Kreivilä Anders, s. 1654 Kalvola,Keikkala81
Kreivilä Thomas, s. 1724 Kalvola,Orjanhirsi81
Kuosari Maria, s. 1724 Janakkala.Vähikkälä39
Kuosari Sigfrid, s. 1694 Janakkala,Hyvälammi39
Käikäälä Gustaf, s. 30.11.1705 Vanaja,Käikäälä91
Käikäälä Jacob91
Käikäälä Maria, s. 10.3.1734 Vanaja,Käikäälä91
Kärsä Axel, s. 1661 Sääksmäki,Kärsä49
Kärsä Michel, s. 16.5.1696 Sääksmäki,Kärsä49
Kärsä Thomas, s. 18.11.1743 Sääksmäki,Kärsä49
Köykkä Anna, s. 20.9.1727 Hauho,Kokkila58
Köykkä Brita, s. 10.1685 Hauho,Kokkila58
L Sukunimi -hakemisto
Laatu Sigfrid, s. 1652 Akaa,Saviniemi46
Laccenius Henric, s. 1726 Hattula,Tenhola,Laakkonen39
Lakkonen Anders, s. Hattula,Tenhola16
Lakkonen Arvid, s. 1666 Hattula,Tenhola,Laakkonen23
Lakkonen Brita, s. 1697 Hattula,Tenhola,Laakkonen39
Lakkonen Eric, s. noin 1625 Hattula,Tenhola,Lakkonen23
Lang Anna, s. 166156
Lassila Bertil, s. 1725 Kaarina,Littoinen,Knaapi?104
Lassila Eva, s. 10.11.1738 Vanaja,Hattelmala92
Lassila Gustaf, s. 19.12.1740 Vanaja,Hattelmala92
Lassila Jacob, s. 27.2.1732 Vanaja,Hattelmala92, 94
Lassila Matts, s. 7.8.1726 Vanaja,Hattelmala92
Lassila Matts, s. 12.9.1769 Renko,Uusikylä104
Lassila Sophia, s. 24.12.1729 Vanaja,Hattelmala92, 93
Lassila Thomas, s. 19.12.1739 Vanaja,Hattelmala92
Lassila Valborg, s. 4.4.1735 Vanaja,Hattelmala92
Laurell Helena, s. 1723 Koski,Käikäälä15
Laurell Henric, s. Koski,Käikäälä15
Laurila Anna Christina, s. 9.11.1739 Vanaja,Rastila99
Laurila Anna Maria, s. 25.2.1760 Vanaja,Rastila99
Laurila Samuel, s. Koski,Käikäälä15
Laurila Soila Eric, s. 166818, 39
M Sukunimi -hakemisto
Maijala Jacob, s. 13.7.1726 Lempäälä,Sarvikainen51
Maijala Michel, s. 22.9.1753 Lempäälä,Aimala51
Mannila Lakkonen Matts, s. 1676 Renko,Nevilä39
Mattila Anna, s. 14.12.1693 Sääksmäki,Linnainen54
Mattila Christer, s. 1682 Sääksmäki,Linnainen41
Mattila Johan, s. Janakkala,Turenki32, 95
Mattila Lisa, s. 1722 Loppi,Launoinen,Skyttälä104
Mattila Margareta, s. 23.4.1722 Sääksmäki,Linnainen41
Mattila Michel, s. Janakkala,Konttila73
Mattila N.96
Mattinen Henric, s. 31.1.1673 Vanaja,Luolaja43
Mattinen Henric, s. 24.9.1726 Vanaja,Luolaja43
Mattinen Jacob43
Mikkola Anders, s. Lammi,Tanttila56
Mikkola Anna, s. 1702 Lammi,Tanttila56
Mikkola Carin, s. 17.10.1686 Sääksmäki,Linnainen41
Mikkola Jöran, s. 12.3.1647 Vanaja,Vuorentaka38
Mikkola Lisa, s. 20.5.1705 Vanaja,Vuorentaka38
Mikkola Maria, s. 1656 Akaa,Tyrisevä53
Mikkola Maria, s. 1706 Lempäälä,Aimala51
Moijanen Agneta, s. 1678 Sääksmäki,Ritvala81
Mustila Anna, s. 18.7.1755 Akaa,Varrasniemi46, 51
Mustila Beata, s. 28.2.1746 Akaa,Varrasniemi,Mustila46, 48
Mustila Brita, s. 24.9.1741 Akaa,Varrasniemi46, 47
Mustila Carin, s. 1676 Akaa,Varrasniemi50
Mustila Elisabet, s. 16.7.1752 Akaa,Varrasniemi46, 50
Mustila Henric, s. 1640 Akaa46
Mustila Henric, s. 22.9.1710 Akaa,Varrasniemi46
Mustila Henric, s. 29.7.1739 Akaa,Varrasniemi46
Mustila Johan, s. 8.12.1738 Akaa,Poutala,Vilppula47
Mustila Jöran, s. 1677 Akaa,Varrasniemi,Mustila46
Mustila Maria, s. 15.6.1748 Akaa,Varrasniemi,Mustila46, 49
Mustila Ulrica, s. 15.8.1760 Akaa,Varrasniemi46, 52
Myllykylä Elisabet, s. 11.11.1682 Loimaa,Ypäjä47
Mäkelä Anders, s. 1663 Janakkala,Turenki32, 96, 87
Mäkelä Anna, s. Janakkala,Turenki32
Mäkelä Brita, s. 11.5.1685 Janakkala,Turenki,Mäkelä33, 34, 12
Mäkelä Gustaf, s. Janakkala,Turenki32, 33, 12
Mäkelä Henric, s. Janakkala,Turenki33, 59, 86
Mäkelä Henric, s. Janakkala,Turenki32
Mäkelä Johan, s. Janakkala,Kerkkola108
Mäkelä Johan, s. 1657 Janakkala,Turenki32, 70
Mäkelä Johan, s. 1712 Janakkala,Turenki59, 66
Mäkelä Lars, s. Janakkala,Turenki32, 69
Mäkelä Mikkola Eric, s. 1705 Lammi,Kaitala22
Mäkelä Påhl, s. Janakkala,Kerkkola108, 109
Mäkilä Anders, s. 28.11.1689 Hattula,Pelkola40
Mäkilä Anna, s. 14.12.1704 Vanaja,Parola40
Mäkilä Anna, s. 27.11.1729 Vanaja,Parola40
Mäkilä Anna, s. 28.5.1732 Janakkala,Turenki60
Mäkilä Beata, s. Janakkala,Turenki59
Mäkilä Brigitta, s. 9.11.1740 Janakkala,Turenki60
Mäkilä Carl, s. 25.1.1682 Vanaja,Koljala24
Mäkilä Christina, s. Vanaja,Koljala24
Mäkilä Elisabeth, s. 15.11.1739 Janakkala,Turenki60
Mäkilä Gustaf, s. 1704 Janakkala,Turenki59, 60, 86, 100
Mäkilä Gustaf, s. 20.3.1737 Janakkala,Turenki60, 62
Mäkilä Hedvig, s. 4.10.1734 Janakkala,Turenki60, 61
Mäkilä Henric, s. Janakkala,Turenki59
Mäkilä Henrich, s. 12.10.1729 Janakkala,Turenki60
Mäkilä Johan, s. 24.1.1744 Janakkala,Turenki60, 63, 86
Mäkilä Lars24
Mäkilä Maria, s. 23.9.1750 Janakkala,Turenki60, 65
Mäkilä Sabina, s. 1700 Hattula,Katinala81
N Sukunimi -hakemisto
Niemelä Simon, s. 1703 Hattula,Rahkoila37, 80, 82
Nikkilä Kirstin, s. 1652 Urjala,Kokko,Nikkilä48
Nikkilä Michel, s. 26.8.1727 Vanaja,Vuorentaka38
Nukari Adam, s. 8.11.1764 Vanaja,Vuorentaka53
Nukari Anders, s. 29.11.1755 Vanaja,Vuorentaka53
Nukari Anna, s. 24.9.1714 Vanaja,Luolaja34, 42
Nukari Anna, s. 16.9.1745 Vanaja,Vuorentaka35, 38
Nukari Beata, s. 18.8.1728 Vanaja,Vuorentaka34, 56
Nukari Beata, s. 23.12.1758 Vanaja,Vuorentaka53
Nukari Brita, s. 17.8.1718 Vanaja,Vuorentaka34, 46
Nukari Brita, s. 1737 Vanaja,Vuorentaka35, 36
Nukari Elias, s. 27.3.1766 Vanaja,Vuorentaka53
Nukari Eric, s. 171412
Nukari Eva, s. 25.8.1725 Vanaja,Luolaja,Raakkula34
Nukari Gustaf, s. 13.3.1710 Vanaja,Luolaja34, 35, 12, 80, 82
Nukari Helena, s. 20.3.1740 Vanaja,Vuorentaka35
Nukari Henric, s. 1.1.1721 Vanaja,Vuorentaka34, 53
Nukari Henric, s. 18.4.1744 Vanaja,Vuorentaka35
Nukari Henric, s. 1.4.1750 Vanaja,Vuorentaka35, 39
Nukari Henric, s. 1.6.1760 Vanaja,Vuorentaka53
Nukari Henric, s. 15.1.1763 Vanaja,Vuorentaka53, 54
Nukari Isac, s. 24.1.1771 Vanaja,Vuorentaka53
Nukari Johan, s. 29.9.1729 Vanaja,Vuorentaka34
Nukari Johan, s. 17.12.1752 Vanaja,Vuorentaka35, 40
Nukari Johan, s. 25.12.1756 Vanaja,Vuorentaka53
Nukari Johannes, s. 29.9.1732 Vanaja,Vuorentaka34
Nukari Lisa, s. 5.9.1741 Vanaja,Vuorentaka35, 37, 80, 82
Nukari Margareta, s. 25.1.1749 Vanaja,Vuorentaka35
Nukari Maria, s. 22.2.1739 Vanaja,Vuorentaka35
Nukari Maria, s. 1.6.1761 Vanaja,Vuorentaka53
Nukari Maria, s. 5.2.1769 Vanaja,Vuorentaka,Nukari53, 55
Nukari Regina, s. 24.7.1755 Vanaja,Vuorentaka35, 41
Nukari? Valborg, s. 1678 Vanaja,Vuorentaka38
Nynäs Christian, s. Hausjärvi,Ryttylä103
O Sukunimi -hakemisto
Oravala Enevald, s. Lammi,Perinkää28
Oravala Jonas, s. 1697 Lammi,Perinkää28
Oravala Michel, s. 1726 Lammi,Perinkää28
P Sukunimi -hakemisto
Paavola Anna, s. 24.8.1717 Janakkala,Konttila20, 24
Paavola Arvid, s. 1720 Janakkala,Saloinen61
Paavola Brita, s. 1705 Janakkala,Konttila20, 21
Paavola Catharina, s. 29.9.1724 Janakkala,Konttila20, 26
Paavola David, s. 1721 Janakkala,Saloinen103
Paavola Eric, s. 1685 Janakkala,Konttila20
Paavola Eric, s. 1720 Janakkala,Konttila20, 25
Paavola Eva, s. Janakkala,Konttila87, 96
Paavola Eva, s. 1711 Janakkala,Konttila20, 23
Paavola Johan, s. 17.12.1753 Janakkala,Saloinen103
Paavola Jöran, s. Janakkala,Konttila20, 96
Paavola Lisa, s. 1728 Janakkala,Saloinen64, 74, 100
Paavola Marcus, s. Janakkala,Konttila71
Paavola Maria, s. 1708 Janakkala,Konttila20, 22
Paavola Matts, s. Janakkala,Konttila,Paavola96, 97
Paavola Simon, s. 168961, 64, 74
Paavola Thomas, s. Janakkala,Konttila20, 96
Paavola Ylöstalo Johan, s. 29.3.1720 Janakkala,Konttila96, 98, 87
Paturi Christina, s. 20.1.1794 Janakkala,Turenki100
Paturi Eva, s. 12.3.1762 Janakkala,Turenki74
Paturi Maria, s. 18.9.1758 Janakkala,Turenki64, 100
Paturi Matts, s. 16.8.1728 Janakkala,Turenki64, 74, 100
Paturi Michel, s. 27.9.1746 Janakkala,Turenki60, 64, 100
Pauhari Brita, s. 1646 Urjala,Urjalankylä46
Pekola Adam, s. 3.4.1747 Asikkala54
Pekola Anders, s. 16.10.1711 Asikkala54
Pekola Eva Helena, s. 12.12.1779 Asikkala,Kirkonkylä54
Penttilä Anders, s. 1704 Hattula,Metsäkylä45
Penttilä Beata, s. Hausjärvi,Kara28
Penttilä Gabriel, s. 1690 Hattula,Metsäkylä78
Penttilä Henric, s. 6.9.1721 Pälkäne,Vuolijoki78
Penttilä Henric, s. 6.3.1750 Pälkäne,Vuolijoki78
Penttilä Johan, s. 1667 Hattula,Metsäkylä45
Penttilä Lisa, s. 1701 Hausjärvi,Kara28
Penttilä Sophia, s. 20.6.1729 Hauho,Lehdesmäki78
Perheenmies Anna, s. 7.12.1720 Urjala,Perho,Perheenmies55
Perheenmies Jöran, s. 1694 Urjala,Perho,Knuutila55
Perttula Elias, s. 1657 Hattula,Hyrvälä77
Perttula Johan, s. 25.12.1663 Vanaja,Kankainen10
Perttula Maria, s. 1710 Vanaja,Miemaala10
Pietilä Eric, s. 30.5.1679 Vanaja,Parola,Pietilä40
Planman Gustaf37
Polack Eric17
Polón eli Hannula Johan, s. 171217
Polonus Anders17
Pukuri Alastalo Michel, s. 1664 Janakkala,Konttila71
Pukuri Albertina, s. 27.10.1798 Janakkala,Vanantaka,Tuohimäki,Pukuri102, 104
Pukuri Eric, s. 1728 Janakkala,Vanantaka102
Pukuri Eric, s. 23.2.1761 Janakkala,Vanantaka,Pukuri102
Pukuri Hedvig, s. 3.11.1791 Janakkala,Vanantaka,Pukuri102, 103
Pukuri Helena, s. 2.10.1802 Janakkala,Vanantaka102, 105
Pukuri Henric, s. 1703 Janakkala,Vanantaka102
Pöksy Anders, s. 1703 Hattula,Katinala88
Pöksy Anna, s. 27.11.1701 Vanaja,Ojoinen,Pöksy88
Pöksy Johan, s. 26.5.1725 Hämeenlinna,Ojoinen88
R Sukunimi -hakemisto
Raakkula Anders, s. 1737 Vanaja,Luolaja42
Raakkula Anna, s. 1743 Vanaja,Luolaja42, 44
Raakkula Brita, s. 24.11.1735 Vanaja,Luolaja42, 43
Raakkula Henric, s. 6.2.1673 Vanaja,Luolaja12, 34
Raakkula Johan, s. 9.2.1708 Vanaja,Hattelmala,Sakkila42
Raakkula Maria, s. 4.3.1738 Vanaja,Luolaja42
Raakkula Sophia, s. 4.2.1747 Vanaja,Luolaja42, 45
Raija Beata, s. 1674 Sääksmäki,Huittula49
Reivilä Henric, s. 1655 Asikkala,Reivilä17
Reivilä Sophia, s. 12.5.1689 Asikkala,Reivilä17
Rekola Anders, s. 22.11.1758 Vanaja,Parola,Kiltti55
Rekola Eric, s. 25.3.1722 Vanaja,Kirstula40
Rekola Eskil, s. 169428
Rekola Gabriel, s. 4.10.1740 Vanaja,Ikaloinen56
Rekola Henric, s. Vanaja,Ikaloinen56
Rekola Johan, s. 22.6.1685 Vanaja,Ikaloinen56
Rekola Maria, s. 30.3.1754 Vanaja,Kirstula,Rekola40
Rekola Matts, s. 1737 Lammi,Rantoinen28
Rundel Ester Lovisa, s. 175168
Räpiälä Anna, s. 26.3.1763 Vanaja,Vuorentaka56
Räpiälä Beata, s. 4.9.1756 Vanaja,Vuorentaka56, 58
Räpiälä Brita, s. 12.9.1750 Vanaja,Vuorentaka56
Räpiälä Elisabet, s. 24.6.1759 Vanaja,Vuorentaka56
Räpiälä Eva, s. 27.9.1754 Vanaja,Vuorentaka56
Räpiälä Gustaf, s. 24.6.1759 Vanaja,Vuorentaka56
Räpiälä Henric, s. 25.3.1727 Vanaja,Vuorentaka56
Räpiälä Henric, s. 1748 Vanaja,Vuorentaka56
Räpiälä Johan, s. 4.9.1760 Vanaja,Vuorentaka56
Räpiälä Maria, s. 15.5.1752 Vanaja,Vuorentaka56, 57
Rönnberg Anna Sophia, s. 1756 Hollola54
Rönnberg Carl, s. 171354
S Sukunimi -hakemisto
Sakkila Eric, s. 18.5.1669 Vanaja,Hattelmala,Sakkila42
Sakkila Maria, s. Vanaja,Hattelmala42
Sederholm Johan, s. 8.4.1764 Hattula,Nihattula,Hakola79
Seppälä Brita, s. 1699 Hattula,Tenhiälä76, 79
Seppälä Eric, s. 14.5.1750 Janakkala,Turenki89, 90
Seppälä Ericus, s. 7.3.1733 Janakkala,Turenki84
Seppälä Ericus, s. 13.3.1763 Janakkala,Turenki85
Seppälä Eva Catharina, s. 3.10.1791 Janakkala,Turenki87, 101
Seppälä Eva, s. 1727 Janakkala,Turenki84, 85, 63
Seppälä Eva, s. 11.4.1760 Janakkala,Turenki85
Seppälä Gustaf, s. 23.11.1754 Vanaja,Koljala85, 87
Seppälä Hedvig, s. 28.2.1751 Vanaja,Koljala85, 86, 63
Seppälä Helena, s. 28.7.1786 Janakkala,Turenki87, 99
Seppälä Isac, s. 16.8.1728 Janakkala,Turenki84, 89
Seppälä Jacob, s. 26.12.1701 Janakkala63, 84
Seppälä Jacob, s. 18.9.1730 Janakkala,Turenki84, 91
Seppälä Johan, s. 12.6.1789 Janakkala,Turenki87, 100
Seppälä Johannes, s. 23.5.1735 Janakkala,Turenki84
Seppälä Jöran, s. 9.4.1678 Lempäälä,Kuokkala51
Seppälä Maria, s. 1703 Vanaja,Syrjäntaka64, 74
Seppälä Maria, s. 22.5.1755 Janakkala,Turenki91
Seppälä Maria, s. 18.6.1757 Janakkala,Turenki85, 88
Seppälä Matthias, s. 18.7.1740 Janakkala,Turenki84
Seppälä Matts84
Seppälä Mårten, s. Hattula,Tenhiälä76
Seppälä-Paturi Johan, s. 26.12.1701 Janakkala64, 74
Siironen Maria, s. 1670 Hattula,Takajärvi77
Sikala Hebla, s. 1711 Asikkala,Pulkkila54
Sillanpää Johan, s. 1671 Vanaja,Sillanpää7, 35
Sillanpää Matts7
Sillanpää Pehr7, 35
Simola Carin, s. 1681 Hattula,Pelkola23
Simola Eric, s. 1699 Hattula,Pelkola23
Simola Jacob, s. 164523
Sipilä Beata, s. 1699 Janakkala,Vanantaka71
Sipilä Brita, s. 1681 Akaa,Nauli46
Sipilä Elisabet, s. Renko,Oinaala63
Sipilä Margareta, s. 1680 Akaa,Nauli,Sipilä47
Soila Anna, s. 25.10.1753 Vanaja,Rastila39
Soila Gustaf, s. 20.5.1717 Vanaja,Rastila39
Sorkkala Jacob, s. 1687 Hattula,Mierola77
Syrjä Eva, s. 19.12.1751 Vanaja,Syrjä104
Syrjäntaka Joseph, s. 1744 Lammi104
Syrjäntaka Maria Christina, s. 3.5.1777 Vanaja,Syrjäntaka104
T Sukunimi -hakemisto
Taurainen Simon, s. 1687 Pälkäne,Salmentaka49
Taurainen Sophia, s. 23.10.1718 Pälkäne,Salmentaka,Taurainen49
Toffela Thomas83
Tolppa Elisabet, s. 25.10.1710 Tammela,Sukula47
Tolppa Thomas, s. 1670 Loimaa?47
Truutman Henric, s. 170929
Truutman Henric, s. 1738 Janakkala,Leppäkoski29
Tuitti Christina, s. 13.6.1694 Sääksmäki,Linnainen,Tuitti53
Tuitti Henric, s. 1651 Sääksmäki,Linnainen53
Tuloisela Beata, s. 29.11.1749 Lammi,Putuila,Tuloisela67
Tupala Anna, s. 1696 Janakkala,Hyvikkälä27
Tupala Simon27
Tyrni Chirstina, s. 1719 Tuulos,Lakkola,Tyrni45
Tyrni Jacob, s. 168945
U Sukunimi -hakemisto
Uotila Anders, s. 1678 Akaa,Sontula50
Uotila Lars, s. Urjala16
Uotila Margareta, s. 1678 Urjala,Perho16
Uotila Maria, s. 2.7.1705 Akaa,Sontula50
V Sukunimi -hakemisto
Valtari Anders, s. 29.9.1729 Hattula,Katinala76
Valtari Anders, s. 23.3.1769 Hattula,Katinala76, 82
Valtari Anna, s. 16.4.1756 Hattula,Katinala76, 77
Valtari Beata, s. 28.5.1760 Hattula,Katinala,Valtari76, 79
Valtari Elias, s. 1692 Hattula,Katinala76, 79
Valtari Eric76
Valtari Erich, s. 25.3.1762 Hattula,Katinala76, 80
Valtari Hedvig, s. 8.9.1765 Hattula,Katinala76, 81
Valtari Helena, s. 27.6.1777 Hattula,Rahkoila,Niemelä82
Valtari Johan, s. 15.9.1737 Janakkala,Kiipula37, 80, 82
Valtari Johan, s. 18.12.1754 Hattula,Katinala76
Valtari Lisa, s. 30.9.1762 Hattula,Rahkoila,Niemelä80
Valtari Maria, s. 5.1.1732 Hattula,Katinala,Uotila79
Valtari Maria, s. 14.4.1758 Hattula,Katinala76, 78
Valtari N., s. 24.2.1764 Hattula,Katinala76
Vilppula Matts, s. 1675 Akaa,Poutala47
Vilppula Pehr, s. 12.12.1710 Akaa,Poutala,Vilppula47
Vinnilä Abraham, s. 170265
Vinnilä Johan, s. 1749 Hausjärvi,Turkhauta65
Vinnilä Mårten65
Voutila Henric, s. Vanaja,Luolaja12, 34
Vähätalo Matts, s. 24.8.1685 Urjala,Välkkilä,Heikkilä52
W Sukunimi -hakemisto
Wallinus Elisabet, s. Hattula37
Wattman Jöran, s. 1698 Hämeen lääni51
Y Sukunimi -hakemisto
Ylhäinen Anders, s. 20.11.1735 Lempäälä,Alkkula50
Ylhäinen Lars, s. 22.3.1703 Lempäälä,Alkkula50
Ylhäinen Påhl, s. 166050
Ylöstalo Anna, s. 1723 Janakkala,Kuumola25
Ylöstalo Eric, s. 167025, 89, 98
Ylöstalo Eric, s. 1702 Janakkala,Kuumola25, 87, 89, 98
Ylöstalo Eva, s. 20.8.1727 Janakkala,Kuumola87, 98
Ylöstalo Hedvig, s. 18.6.1753 Janakkala,Kuumola98, 87
Ylöstalo Helena, s. 23.6.1760 Janakkala,Kuumola98
Ylöstalo Herman, s. 26.6.1768 Janakkala,Turenki,Rokkala98
Ylöstalo Johannes, s. 30.11.1750 Janakkala,Kuumola98
Ylöstalo Juliana, s. 31.1.1767 Janakkala,Turenki,Rokkala98
Ylöstalo Maria, s. 31.3.1725 Janakkala,Kuumola89, 99
Ylöstalo Maria, s. 3.4.1756 Janakkala,Kuumola98
Ylöstalo Valborg, s. 18.4.1763 Janakkala,Kuumola98, 102
Yrjölä Johan, s. Hattula,Pelkola37
| Alku | Sukunimi-hakemisto | Paluu |