| Alku | Sukunimi-hakemisto | Paluu |

Taulu 1
1. Jacob Ericsson Kallio e. Grym Sarkkilan Kallion isäntä 1745, s. 1705 Porin lääni, k. 1745 Vesilahti,Sarkkila. SAY Sarkkila Kallio http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=565317 Jöran Arvidsson mainitaan 1697-1704.


Vesilahden käräjät v. 1696: Jöran Arvidsson ifrån Sarkkila anoo vapaavuosia autiosta ottamaansa Sarkkilan Kallioon joka edellisen asukas ollut Matts Påwelsson. Takaajat Clemet Henricsson och Matts Michelsson ifrån Järvenranta, Jöran Persson i Koickilax, Jöran Jacobsson i Rikala, Marcus Johansson i Kaakila, Jacob Mattsson i Ania och Grels Sigfridsson i Kaltzila.

Vesilahden käräjät 1746: soldaten Jacob Grym, hwilken beboor Kallio cronohemman i Sarkkila by...mot Matts Jöransson Harjainen thersammanstädes...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27252670

Sarkkilan Parralla Beata knecht hustru 1723-1724, Heikkilässä 1726-1742. Sarkkilan Kalliossa 1744 Beata, Henric son.

Vuoden 1737 pääkatselmus http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=18460&pnum=286 Nro 89 Sarkkila Jacob Ericsson Grym 32 år, tienst 13 år, född Biörneborgs län, samoin 1733 katselmus.

Puoliso: Beata

Lapset:
Henric Jacobsson Kallio , s. 1731 Vesilahti,Sarkkila,Kallio. Tauluun 2
Matts Jacobsson Kolkki e. Kallio , s. 1732 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 18
Mårten Jacobsson Ala-Tomtila e. Kallio , s. 1734 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 21
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 2
2. Henric Jacobsson Kallio, (Taulusta 1, isä Jacob Kallio) Kallion isäntä 1746-64, s. 1731 Vesilahti,Sarkkila,Kallio, k. 1764 Vesilahti,Sarkkila,Kallio.

Puoliso: Vihitty 26.11.1749 Vesilahti,Sarkkila Christina Jöransdotter Harjainen s. 1731 Vesilahti,Sarkkila, k. 1804 Vesilahti,Sarkkila,Kallio. Vesilahden käräjät 4.10.1764 §60: Igenom bonde Matts Jöransson Harjainen anhöll bonde enka Kirstin Jöransson Kallio från Sarkkila, nu förmyndare för med des afledne man Henric Jacobsson Kallios fyra stycken omyndiga barn barnens faderbroder bonde Matts Jacobsson Kolkki ifrån Viljula.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 21.10.1765 §82: bonde änka Kirstin Jöransdotter ifrån Sarkkila, des trolofwade fästeman Eric Michelsson til bonden Fredric Parta. Kirstins omyndiga flickor ena 15år gammal och andra af 13 års ålder, förmyndare deras moderbroder Matts Jöransson Harjainen.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Mattsson Harjainen, k. noin 1761 Vesilahti,Sarkkila. Sarkkila Harjainen v. 1742 Jöran bonde, Matts son.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 4.2.1752: kyrkofattig Beata Pehrsdotter ifrån Sarkkila angif witt att bonden Matts Jöransson, samt des moder gamla soldate hustru Maria Carlsdotter därsammanstädes, under des wistande och siukdom, hos Matts Jöransson, gifwit åt dem trettio sex daler kopparmynt penningar, fem marker blårgarn femton kappor råg att lärfst förklåda, med de wilkor att Beata skulle under då påstående siukdom af dem til döda dagen blifwa skiött och underhållen som hon sedermera kommit sig föra igen och svaranderna henne ej långer hållit hos sig, så har Beata återfordrat sin egendom...men som gamla soldaten Jöran Mattsson icke warit instämd, hwilken efter lag åger kära och swara för des hustru Maria Karlsdotter..sålunda att Matts Jöransson skal på egna och des moders Maria Karlsdotters vägnar åt Beata Pehrsdotter betala, för all hennes fordran...

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 21.11.1751: Beata Pehrsdotter är Maria Carlsdotters faster...

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 6.4.1767 §29: Qvinnoperson Anna Jöransdotter ifrån Sarkkila, broder Matts Jöransson Harjainen, syster bondehustru Chirstin Jöransdotter och moder Maria Jöransdotter dersammanstädes. Arf efter sex år sedan afledne fader Jöran Mattsson.
   (ä) Maria Carlsdotter Heikkilä, s. 1691 Vesilahti,Sarkkila, k. 13.4.1774 Vesilahti. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 16.11.1763 §48: de tålf daler kopparmynt penningar, som afledne såldaten Henric Sarckman för des afresa til Pommern lånt til bonden Matts Mattsson ifrån Arpiais fordrade den sistnämdes moder gamla enckan Maria Clasdotter ifrån Sarkkila...

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.12.1768 §50: gamla bonde änka å Harjainen Academie hemman i Sarkkila by Maria Carlsdotter, des son ny varande åboen å Harjainen hemman Matts Jöransson. Käranden flyttat til des dotter Chirstin Jöransdotter som är värdinna å Kallio hemman.
   (äi) Carl Persson Heikkilä, s. Vesilahti,Sarkkila, k. Vesilahti,Sarkkila. Vesilahden käräjät v. 1700: Carl Persson i Sarkkila kärde til Per Påhlsson i Lohnattila, om sin svärfaders arf.

.
   (ää) Christina Påhlsdotter Laurila, s. Vesilahti,Lohnattila, k. jälkeen 1725 Vesilahti,Sarkkila. Vesilahden käräjät 1707: enka Christin Påhlsdotter ifrån Sarkkila....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27076896

Vesilahden käräjät 1725: enka Chirstin Påhlsdotter ifrån Sarkkila....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27097630.

Lapset:
Maria Henricsdotter Kallio , s. 1751 Vesilahti,Sarkkila,Kallio. Tauluun 3
Brita Henricsdotter Kallio , s. 1754 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 10
Anna Henricsdotter Kallio s. 15.7.1757 Vesilahti,Sarkkila, kummit: Ryödi bonde Mårten Johansson med sin hru Valborg Thomasdr, Mutois unga bonde Johan Bengtsson med sin hru Kirstin Jöransdr, piga Margareta Jöransdr ifrån Riitiälä.
Chirstin Henricsdotter Kallio , s. 12.3.1760 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 11
Caisa Henricsdotter Kallio , s. 29.11.1762 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 12
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 3
3. Maria Henricsdotter Kallio, (Taulusta 2, isä Henric Kallio) s. 1751 Vesilahti,Sarkkila,Kallio, k. 24.3.1831 Lempäälä,Suojala.

1. puoliso: Matts Mattsson Mattila Talollinen, s. 4.2.1746 Lempäälä,Suojala,Mattila, k. 16.1.1780 Lempäälä,Suojala,Mattila.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Mattsson Mattila, s. 7.12.1718 Lempäälä,Suojala,Mattila, k. 19.11.1779 Lempäälä,Suojala,Mattila. Matts Mattsson Mattilas ifrån Suojala omyndiga barns förmyndare deras skyldeman bönderna Henric Michelsson Tippa ifrån Rikala och Mårten Jacobsson Ruotzila.
   (ä) Brita Andersdotter Kerttula, s. 28.1.1724 Lempäälä,Ruuhola, k. 17.10.1762 Lempäälä,Suojala.
   (ii) Matts Johansson Mattila, s. 29.2.1687 Lempäälä,Suojala,Mattila, k. 15.5.1751 Lempäälä,Suojala.
   () Maria Thomasdotter Mattila, s. 1689 Lempäälä,Suojala,Mattila, k. 23.5.1768 Lempäälä,Suojala.
   (äi) Anders Henricsson Kerttula, s. 1685, k. 8.6.1735 Lempäälä,Ruhola,Kerttula. Kerttulan isäntä 1721-1735.
. Vihitty 19.3.1721 Lempäälä,Ruhola.
   (ää) Maria Johansdotter Kerttula, s. 1697 Lempäälä,Ruhola, k. 27.3.1768 Lempäälä,Ruhola.

Lapset:
Maria Mattsdotter Mattila , s. 22.4.1773 Lempäälä,Suojala. Tauluun 4
Anna Mattsdotter Mattila , s. 22.3.1775 Lempäälä,Suojala. Tauluun 5
Henric Mattsson Mutonen e. Mattila , s. 25.5.1777 Lempäälä,Suojala. Tauluun 6
Matts Mattsson Mattila s. 16.3.1780 Lempäälä,Suojala, k. 16.4.1780 Lempäälä,Suojala,Mattila.
2. puoliso: Vihitty 14.2.1781 Lempäälä,Suojala Henric Johansson Mattila e. Iso-Eerola Talollisen poika, s. 14.6.1750 Lempäälä,Vatsoila, k. 6.1.1790 Lempäälä,Suojala.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Ericsson Iso-Eerola, s. 28.12.1711 Lempäälä,Lastunen, k. 10.7.1796 Lempäälä,Vatsoila. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.11.1766 §175: äldsta broder bonde Johan Ericsson ifrån Watsoila by och Iso Eerola hemman, arfsandelar efter afledne föräldrar så väl i fader som möderne. Matts Ericsson, broder borgare Anders Ericsson Tarhala i Åbo, Johan Tupalas hustru Maria Ericsdotter, Lisa och Christina Ericsdöttrar. Allekirjoitukset min hru Lisa Ericsdotters vägnar Matts Tiro, min hustru Maria Ericsdotters vägnar Johan Henricsson. Vihitty 31.5.1739 Lempäälä,Jokipohja.
   (ä) Anna Samuelsdotter Kokki, s. 22.7.1719 Lempäälä,Jokipohja, k. 8.9.1789 Lempäälä,Vatsoila.
   (ii) Eric Mattsson Iso-Eerola, s. 13.7.1686 Lempäälä,Vatsoila, k. 13.4.1760 Lempäälä,Vatsoila. Lempäälän käräjät 1707: Eric Mattsson i Lastuis å sin hustru Maria Jöransdotter vägnar kärde til hennes förmyndare Michel Jacobsson i Ingilä angående den ägendom som Maria afledne föräldrar fadren Jöran Mårtensson och modren Beata Johansdotter denne deras dotter Maria och andra dotter Beata 23.4.1697 testamenterat....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27074918

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 11.4.1761 §35: landbonde Johan Ericsson IsoEerola ifrån Watsola..lotit inkalla des syskon borgaren i Åbo stad Anders Ericsson Tarhala, gatläggarehustru Chirstin Ericsdotter, bonden Matts Ericsson ifrån Ahtiala och bondehustrurna Maria och Lisa Ericsdöttrar angående den egendom deras afledne fader Eric Mattsson och moder Maria Jöransdotter efter sig qvarlämnat..
   () Maria Jöransdotter, s. 1684, k. 9.3.1760 Lempäälä,Vatsoila.
   (äi) Samuel Henricsson Kokki e. Tupala, s. noin 1694 Lempäälä,Jokipohja, k. Venäjä. Mainitaan Venäjälle vietyjen luetteloss 1720-1724, Jokipohja Samuel Henricsson, enda bonde 30 åhr gammal. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Laanintilit/turunjaporinlaani/maaherrojen-kirjelmia1720-1724fr45nide17/45.htm. Vihitty 11.4.1714 Lempäälä,Jokipohja,Kokkila.
   (ää) Brita Mattsdotter Kokki, s. 22.6.1690 Lempäälä,Jokipohja, k. 12.5.1765 Lempäälä,Jokipohja.
Lapset:
Matts Henricsson Mattila e. Joppi , s. 7.9.1781 Lempäälä,Suojala. Tauluun 7
Eric Heikinpoika Mattila s. 30.3.1784 Lempäälä,Suojala.
Brita Heikintytär Mattila , s. 4.8.1787 Lempäälä,Suojala. Tauluun 8
Anna Maria Heikintytär Mattila s. 31.12.1789 Lempäälä,Suojala, k. 24.2.1793 Lempäälä,Suojala.
3. puoliso: Vihitty 28.12.1791 Lempäälä,Suojala Carl Johansson Mattila Talollisen poika, s. 4.4.1756 Akaa,Pätsiniemi, k. 18.5.1800 Lempäälä,Suojala. Vesilahden käräjät 1790 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24519896 bondesonen Carl Johansson ifrån Mattila hemman i Pätsiniemi by i Ackas socken mot bonden Matts Henricsson Kässä och hans hustru Valborg Mårtensdotter...Carl Johansson fräs sig med deras dotter Helena..besittningen af Kässä skattehemman...Lena är född 1774 Vesilax 2.10.1790 David Wegelius....

1. lainhuuto Kässään http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16679&pnum=45 2. lainhuuto http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16679&pnum=78 3. lainhuuto http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16679&pnum=124.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Carlsson Mattila, s. 4.2.1712 Akaa,Rättö, k. 10.1.1779 Akaa,Pätsiniemi,Mattila. Perunkirja 18.8.1779 Pätsiniemi Mattila: afledne åboen Johan Carlsson, enka Beata Johansdr, söner Johan, Eric och Carl son tienar i Prästegård, dotter Maria gift med bonde Anders Johansson Mikkola ifrån Kahnala, Lisa med soldat Michel Lax i Lempäälä Rasala, Caisa med bonde Johan Nilsson Vääkäs, Christina med bonde Matts Andersson Simola ifrån Urjala by, dotter Brita Johansdr, förmyndare moderbroder bonde Johan Johansson Hollari. Vihitty 22.9.1734 Akaa,Raidisto.
   (ä) Beata Johansdotter Hollari, s. 1714 Akaa,Raidisto, k. 10.5.1790 Akaa,Pätsiniemi.
   (ii) Carl Andersson Mattila, s. 1680 Akaa,Rättö,Vääkäs, k. 23.11.1755 Akaa,Pätsiniemi. RK 1732-1740 Carl bonde, Maria hru, Johan son, Beata hru, Johan ddrgpojke, Brita piga, Jacob pojke, Lisa flicka, Valborg piga, Jacob pojke?, Chirstin Mattsdr, Adam Michelsson, Chirstin hru, Lisa Thomasdr.
Akaan ylimääräiset käräjät 2.-4.12.1723 Riisikkalassa: Johan Jacobsson ifrån Pätsiniemi mot ryttaren Carl Andersson ifrån Rättöis.
   () Maria Mattsdotter, s. 1685 Akaa,Pätsiniemi, k. 27.5.1750 Akaa,Pätsiniemi.
   (äi) Johan Sigfridsson Hollari, s. 1678 Akaa,Raidisto, k. 1.4.1750 Akaa,Raidisto,Hollari. Akaan Raidiston Hollarin isäntä 1702-1737.
Perunkirjoitus 3.1.1750 Raidisto Hollari, enkel Johan Sigfridsson, afledne hustru Kaisa Andersdotter, fyrä söner Johan i Hollari, Henric i Urdiala by, Sigfrid i Nauli och Anders i Hollari, tre döttrar Beata, Lisa och Maria. Beata gift med bonde sonen Johan Carlsson i Pätsiniemi, Lisa med rusthåll sonen Casper Johansson i Taipale. Hollari hemman ähr skatte och arf efter Johan Sigfridsson föräldrar. Vihitty 25.6.1711 Akaa,Savikoski.
   (ää) Carin Andersdotter Maijala, s. 1686 Akaa,Savikoski, k. 29.3.1749 Akaa,Raidisto,Hollari.
Lapset:
Catharina Kallentytär Mattila , s. 4.7.1793 Lempäälä,Suojala. Tauluun 9
Lisa Kallentytär Mattila s. 24.10.1796 Lempäälä,Suojala, k. 12.7.1798 Lempäälä,Suojala.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 4
4. Maria Mattsdotter Mattila, (Taulusta 3, äiti Maria Kallio) s. 22.4.1773 Lempäälä,Suojala, k. 25.2.1844 Lempäälä,Sarvikainen.

Puoliso: Vihitty 18.10.1792 Lempäälä.Suojala Matts Johansson Paattakainen e. Iso-Eerola Renkivouti, torppari, s. 6.3.1754 Lempäälä,Vatsoila, k. 1.11.1823 Lempäälä,Sarvikainen.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Ericsson Iso-Eerola, s. 28.12.1711 Lempäälä,Lastunen, k. 10.7.1796 Lempäälä,Vatsoila. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.11.1766 §175: äldsta broder bonde Johan Ericsson ifrån Watsoila by och Iso Eerola hemman, arfsandelar efter afledne föräldrar så väl i fader som möderne. Matts Ericsson, broder borgare Anders Ericsson Tarhala i Åbo, Johan Tupalas hustru Maria Ericsdotter, Lisa och Christina Ericsdöttrar. Allekirjoitukset min hru Lisa Ericsdotters vägnar Matts Tiro, min hustru Maria Ericsdotters vägnar Johan Henricsson. Vihitty 31.5.1739 Lempäälä,Jokipohja.
   (ä) Anna Samuelsdotter Kokki, s. 22.7.1719 Lempäälä,Jokipohja, k. 8.9.1789 Lempäälä,Vatsoila.
   (ii) Eric Mattsson Iso-Eerola, s. 13.7.1686 Lempäälä,Vatsoila, k. 13.4.1760 Lempäälä,Vatsoila. Lempäälän käräjät 1707: Eric Mattsson i Lastuis å sin hustru Maria Jöransdotter vägnar kärde til hennes förmyndare Michel Jacobsson i Ingilä angående den ägendom som Maria afledne föräldrar fadren Jöran Mårtensson och modren Beata Johansdotter denne deras dotter Maria och andra dotter Beata 23.4.1697 testamenterat....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27074918

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 11.4.1761 §35: landbonde Johan Ericsson IsoEerola ifrån Watsola..lotit inkalla des syskon borgaren i Åbo stad Anders Ericsson Tarhala, gatläggarehustru Chirstin Ericsdotter, bonden Matts Ericsson ifrån Ahtiala och bondehustrurna Maria och Lisa Ericsdöttrar angående den egendom deras afledne fader Eric Mattsson och moder Maria Jöransdotter efter sig qvarlämnat..
   () Maria Jöransdotter, s. 1684, k. 9.3.1760 Lempäälä,Vatsoila.
   (äi) Samuel Henricsson Kokki e. Tupala, s. noin 1694 Lempäälä,Jokipohja, k. Venäjä. Mainitaan Venäjälle vietyjen luetteloss 1720-1724, Jokipohja Samuel Henricsson, enda bonde 30 åhr gammal. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Laanintilit/turunjaporinlaani/maaherrojen-kirjelmia1720-1724fr45nide17/45.htm. Vihitty 11.4.1714 Lempäälä,Jokipohja,Kokkila.
   (ää) Brita Mattsdotter Kokki, s. 22.6.1690 Lempäälä,Jokipohja, k. 12.5.1765 Lempäälä,Jokipohja.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 5
4. Anna Mattsdotter Mattila, (Taulusta 3, äiti Maria Kallio) s. 22.3.1775 Lempäälä,Suojala, k. 5.4.1852 Vesilahti,Kirkonkylä,Kylä-Hovi.

Puoliso: Vihitty 26.5.1795 Lempäälä,Suojala Matts Johansson Tallinen e. Vähä-Eerola Mattila Talollinen, s. 16.2.1768 Lempäälä,Vatsoila, k. 10.5.1844 Vesilahti,Kirkonkylä,Kylä-Hovi, kummit: Vatsoilasta.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Henricsson Vähä-Eerola, s. 29.4.1724 Tottijärvi,Huhtaa, k. 1.3.1795 Lempäälä,Vatsoila. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 24.2.1755: Uppå egna och sin broders Carl Henricssons samt systrars Maria, Anna och Margareta Henricsdöttrars vägnar, kärde bonden Johan Henricsson ifrån Watsoila, efter upwist bewitnad skiftelig fullmacht, theras i Martii månad barnlös afledne broders drängen Jacob Henricssons encka Walborg Mattsdotter ifrån Wesilax sockens Prästegård...

Perukirja: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=9942&pnum=54

Vihittäessä kalastaja Sotavallassa http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=2809&pnum=117
. Vihitty 2.10.1753 Lempäälä.
   (ä) Brita Henricsdotter Vähä-Eerola, s. 29.8.1728 Lempäälä,Vatsoila, k. 4.10.1789 Lempäälä,Vatsoila.
   (ii) Henric Jöransson.
   () Christina Henricsdotter.
   (äi) Henric Johansson Peipinen e. Vähä-Eerola, s. 6.3.1705 Lempäälä,Vatsoila, k. 29.4.1753 Lempäälä,Vatsoila.
   (ää) Sara Mattsdotter Vähä-Eerola, s. 1700 Lempäälä,Vatsoila, k. 12.3.1732 Lempäälä,Vatsoila.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 6
4. Henric Mattsson Mutonen e. Mattila, (Taulusta 3, äiti Maria Kallio) Talollinen, s. 25.5.1777 Lempäälä,Suojala, k. 25.9.1809 Vesilahti,Riitiälä. Perunkirja 25.9.1809: afledne bonde Henric Mattsson Mutonen, enka Maria Jöransdotter, aflednes moder Maria Henricsdotter.

Puoliso: Maria Jöransdotter Mutonen s. 19.3.1779 Vesilahti,Riitiälä.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Johansson Mutonen, s. 1.1.1753 Vesilahti,Riitiälä, k. 1809 Vesilahti,Riitiälä. Vihitty 1779 Akaa.
   (ä) Anna Mattsdotter Nääppä, s. 26.2.1751 Akaa,Savikoski, k. 1794 Vesilahti,Riitiälä.
   (ii) Johan Bengtsson Mutonen e. Laurila, s. 13.5.1727 Lempäälä,Alkkula, k. 1809 Vesilahti,Riitiälä. Vihitty 8.12.1751 Vesilahti,Riitiälä.
   () Christina Jöransdotter Mutonen, s. noin 1734 Vesilahti,Riitiälä, k. 1764 Vesilahti,Riitiälä.
   (äi) Matts Henricsson Nääppä e. Liukko, s. noin 1711 Vesilahti,Järvenranta, k. 14.12.1783 Akaa,Savikoski,Nääppä. Akaan Savikosken Nääpän isäntä 1743-1769.
Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 1.11.1774 §25: rusthållare Thomas Henricsson Liukko och bonde Henric Michelsson Klemola ifrån Järvenranta, bonde Matts Henricsson Nääppä ifrån Savikoski i Ackas socken samt smed enka Anna Ericsdotter ifrån Halmis i Vesilax socken mot kyrkoherden David Wegelius, Liukkos hustru, Klemolas fader, moder och bror, Nääppäs syster och Annas man sistlade wår afled. Hautaus kirkkoon. Vihitty 28.12.1741 Akaa,Savikoski.
   (ää) Maria Andersdotter Kaarela, s. 11.9.1709 Akaa,Sontula, k. 19.10.1779 Akaa,Savikoski,Nääppä. Akaan Savikosken Nääpän isäntä 1741.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 7
4. Matts Henricsson Mattila e. Joppi, (Taulusta 3, äiti Maria Kallio) Hinsalan Jopin lampuoti, s. 7.9.1781 Lempäälä,Suojala, k. 30.11.1846 Sääksmäki,Vedentaka.

Puoliso: Vihitty 26.12.1816 Sääksmäki Elisabet Simonsdotter Uotila s. 15.4.1794 Sääksmäki,Muti, k. 18.2.1868 Sääksmäki. Muuttanut: 1817 Suojala Mattila Bd.d:rn numera värd. Elisab. Sim.d:r Säxmäki 15.4.1794.
Puolison vanhempia:
   (i) Simon Mattsson Uotila e. Sittala, s. 22.10.1743 Pälkäne,Kukkola, k. 9.10.1802 Sääksmäki,Muti. Pälkäneen Kukkolan Hoppula II:n (Sittala) isäntä 1764-1765.
Perunkirja 26.2.1803 Muti Uotila: enka Maria Simonsdr, aflidne bonde Simon Mattsson Uotila, förra hru Caisa Simonsdr, tre barn alla aflidit (!), söner Simon och Johan, döttrar Lena, Beata och Lisa, Lena gift med bonde Simon Molkka, förmyndare bonde Matts Ericsson Mattila ifrån Talola. Vihitty 1774.
   (ä) Maria Simonsdotter, s. 1757, k. 31.8.1809 Sääksmäki,Muti.
   (ii) Matts Johansson Sittala, s. 15.2.1704 Luopioinen, k. 6.4.1774 Pälkäne,Kukkola. Pälkäneen Kukkolan Hoppula II:n (Sittala) isäntä 1743-1763.

Pälkäneen käräjät 22.10.1766 §25: gamla bonde Henric Mattsson (po Matts Johansson) ifrån Kuckola---träda i gifte med åboen af fierdedel Hoppula hemman Johan Perssons enka Kirstin Johansdotter åhr 1743---har han betalt alla utslagor..Hans stiufsöner Henric och Per Johanssöner...til stiuffader Matts Johansson betala nödiga syttningsvilkor.. Vihitty 10.10.1742 Pälkäne.
   () Christina Johansdotter, s. 27.9.1704 Hauho, k. 14.1.1783 Pälkäne,Kukkola.
   (äi) Simon.
   (ää) N.N.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 8
4. Brita Heikintytär Mattila, (Taulusta 3, äiti Maria Kallio) s. 4.8.1787 Lempäälä,Suojala.

Puoliso: Vihitty 29.10.1810 Lempäälä,Suojala Johan Henricsson Topila s. 28.12.1785 Lempäälä,Ahtiala.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Henricsson Topila, s. 10.1.1760 Lempäälä,Ahtiala,Topila. Vihitty 18.3.1784 Akaa,Sotkia.
   (ä) Maria Andersdotter Laurila, s. 11.5.1763 Akaa,Sotkia, k. 15.9.1831 Lempäälä,Ahtiala.
   (ii) Henric Mårtensson Topila, s. 10.11.1730 Lempäälä,Ahtiala,Topila, k. 16.3.1800 Lempäälä,Ahtiala. Vihitty 7.10.1750 Lempäälä.
   () Maria Gabrielsdotter Katila, s. 1731 Lempäälä,Jokipohja,Katila, k. 19.9.1815 Lempäälä,Ahtiala.
   (äi) Anders Johansson Laurila, s. 30.10.1724 Akaa,Sotkia, k. 2.12.1790 Akaa,Sotkia. Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 5.4.1756: bonde Anders Johansson Laurila i Sotkia, thes syster Anna Johansdotter gift med bonde Matts Michelsson ifrån Lohnatti by Vesilax socken. Hennes fadernes och mödernes arf. Fader Johan Ericsson och moder Beata Mattsdotter. Vihitty 12.5.1747 Urjala,Kankaanpää.
   (ää) Helena (Magdalena) Andersdotter Kankaanpää, s. 10.5.1724 Urjala,Kankaanpää, k. 3.4.1809 Akaa,Sotkia.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 9
4. Catharina Kallentytär Mattila, (Taulusta 3, äiti Maria Kallio) Lampuodin tytär, s. 4.7.1793 Lempäälä,Suojala.

Puoliso: Vihitty 28.1.1817 Lempäälä,Ahtiala Thomas Henricsson Falk Jääkäri, s. 26.11.1793 Lempäälä,Ahtiala.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Henricsson Topila, s. 10.1.1760 Lempäälä,Ahtiala,Topila. Vihitty 18.3.1784 Akaa,Sotkia.
   (ä) Maria Andersdotter Laurila, s. 11.5.1763 Akaa,Sotkia, k. 15.9.1831 Lempäälä,Ahtiala.
   (ii) Henric Mårtensson Topila, s. 10.11.1730 Lempäälä,Ahtiala,Topila, k. 16.3.1800 Lempäälä,Ahtiala. Vihitty 7.10.1750 Lempäälä.
   () Maria Gabrielsdotter Katila, s. 1731 Lempäälä,Jokipohja,Katila, k. 19.9.1815 Lempäälä,Ahtiala.
   (äi) Anders Johansson Laurila, s. 30.10.1724 Akaa,Sotkia, k. 2.12.1790 Akaa,Sotkia. Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 5.4.1756: bonde Anders Johansson Laurila i Sotkia, thes syster Anna Johansdotter gift med bonde Matts Michelsson ifrån Lohnatti by Vesilax socken. Hennes fadernes och mödernes arf. Fader Johan Ericsson och moder Beata Mattsdotter. Vihitty 12.5.1747 Urjala,Kankaanpää.
   (ää) Helena (Magdalena) Andersdotter Kankaanpää, s. 10.5.1724 Urjala,Kankaanpää, k. 3.4.1809 Akaa,Sotkia.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 10
3. Brita Henricsdotter Kallio, (Taulusta 2, isä Henric Kallio) s. 1754 Vesilahti,Sarkkila.

Puoliso: Vihitty 2.6.1776 Vesilahti,Sarkkila Andreas Mattsson Sarkstedt Sotilas, s. 12.11.1749.

Lapset:
Lisa Andersdotter Sarkstedt s. 1776 Vesilahti,Sarkkila, k. 1779.
Esaias Andersson Sarkstedt s. 1778 Vesilahti,Sarkkila.
Gustaf Andersson Sarkstedt s. 1781 Vesilahti,Sarkkila.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 11
3. Chirstin Henricsdotter Kallio, (Taulusta 2, isä Henric Kallio) s. 12.3.1760 Vesilahti,Sarkkila, k. 28.9.1798 Akaa,Viiala, kummit: Mårten Johansson Ryödi, soldat Henric Jöransson Sarckman, Matts Jacobsson Kallio, hru Valborg Jöransdr alla ifrån Sarkkila, hru Valborg Jöransdr ifrån Viljula. Muuttanut: Vesilahdelta Akaaseen 22.3.1788 Christin Henricsdotter ifrån Sarkkila Kallio född 1760.

Puoliso: Vihitty 31.5.1787 Vesilahti Jacob Ericsson Walström Rakuuna, s. 17.7.1763 Sääksmäki,Annila, k. 29.3.1829 Akaa,Viiala. Vihitty 1. avioliittoon Vesilahti (TK 131) 31.5.1787. Rakuuna Porin kevyt Infanteri regement. Vihitty 2. avioliittoon Akaa (TK 13) 2.5.1799.
.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Jöransson Ring, s. 4.7.1737 Vanaja,Kirstula, k. 20.5.1780 Sääksmäki,Annila. Vihitty 1.11.1759 Sääksmäki,Annila.
   (ä) Anna Matsdotter Tranberg, s. 26.10.1738 Sääksmäki,Tarttila, k. 19.1.1799 Sääksmäki,Tarttila. Perunkirja 7.1.1800 Rapola: soldatenka Anna Mattsdotter, afledne man soldat Eric Ring, son lätta infanteristen Jacob Wahlström ifrån Viiala, drg Eric Ericsson tienst uti Österbotten, jägare Johan Berg boende härstedes, döttrar Lisa och Maria. Lisa gift med inhyses Michel i Kouvala by Hattula socken, Maria ogift.
   (ii) Jöran Johansson Ringfelt, s. 10.3.1699, k. 11.5.1756 Sääksmäki,Annila.
   () Maria Thomasdotter, s. 14.6.1699 Vanaja,Parola, k. 1773 Sääksmäki,Annila.
   (äi) Matts Mårtensson Tranberg, s. 23.2.1708 Sääksmäki,Jutikkala, k. 13.6.1771 Sääksmäki,Tarttila. Perunkirja 21.1.1771 Tarttila: drag Matts Mårtensson Tranberg död, förra afledne hru Brita Marcusdotter, tre söner Matts, Jacob och Eric, tre döttrar Lisa, Anna och Maria. Anna gift med soldat Eric Ring i Annila, Maria med soldat Gustaf Hahr i Ritvala. Matts andra hru enka Valborg Johansdr, son Matts omyndig, dotter Beata död. Förmyndare bonde Michel Classon Sakanen i Tarttila, förmyndare rusthålls måg Anders Jöransson i Vähä-Nikkilä. Velkoja til bonde Anders Johansson Paavola från Sillantaka, til soldaten Ring


Pääkatselmus v. 1734: född i Säxmäki socken, 24 år gammal finne, gift, tienst 1 år. 1.12.1733 kuolleen Elias Tranbergin tilalle. Vihitty 28.12.1734 Sääksmäki.
   (ää) Brita Marcusdotter, s. 1715 Sääksmäki,Voipaala, k. 10.2.1763 Sääksmäki,Tarttila.

Lapset:
Anna Maria Jaakontytär Walström s. 11.1.1789 Akaa,Viiala. 27.12.1812 vihitty Lempäälän Kukkolassa. Muuttanut: 1802 Lempäälään, takaisin 1806 ja uudelleen Lempäälään 1809. Poismuuttaneiden luettelon mukaan muutti Lempäälään 29.9.1806 ja takaisin 6.11.1808.
Elisabeth Jaakontytär Wahlsten s. 27.12.1790 Akaa,Viiala, k. 1.3.1799 Akaa,Viiala.
Matti Jaakonpoika Walström s. 2.3.1793 Akaa,Viiala. Viialasta lähti samalla Lempäälään myös piika Eva Joh. Johansdotter s. 6.8.1789. Muuttanut: Lempäälään 1809, takaisin 1811 Lempäälästä, lähti 1812 takaisin Lempäälään. Lempäälään saapui 1817 nrolla 13 torp.son Matts Jacobsson s. 3.3.1793.
Henric Jaakonpoika Walström s. 24.1.1795 Akaa,Viiala, k. 29.8.1797 Akaa,Viiala.
Caisa Jaakontytär Walstedt s. 26.6.1797 Akaa,Viiala, k. 18.1.1798 Akaa,Viiala.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 12
3. Caisa Henricsdotter Kallio, (Taulusta 2, isä Henric Kallio) s. 29.11.1762 Vesilahti,Sarkkila, k. 8.5.1827 Vesilahti,Ylösmäki, kummit: Matts Jöransson Harjais, Mårten Johansson Ryödi med des hru Maria Ericsdr, enka Brita Ericsdr alla ifrån Sarkkila.

Puoliso: Vihitty 31.5.1787 Vesilahti Johan Johansson Yli-Tomtila Talollinen, s. 6.9.1754 Akaa,Vuoltee,Riippa, k. 31.1.1822 Vesilahti, kummit: Sigfrid Mattsson, Erich Jöransson, Jacob Jöransson, hru Anna Mattsdr, Brita Månsdr, pigor Maria Ericsdr och Anna Ericsdr. Vesilahden käräjät 23.11.1779 §15: Myönnetään 3. lainhuuto bondeson Johan Johansson ifrån Ruotsila halfwa Ruotsila skatteaugmens hemman som hans afledne fader Johan Jöransson 1759 hösttinget köpt af innehafware utaf halfwa Mustis rusthåll bårgaren i Åbo stad Henric Tomtila om 2300 daler kopparmynt.

Sama asia 1781 käräjillä http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24440497.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Jöransson Yli-Tomtila e. Riippa, s. 15.9.1717 Akaa,Vuoltee,Riippa, k. ennen 1774 Vesilahti. Riipalta Ruotsilan isännäksi 1759.
Akaan käräjät 12.11.1754 s. 850: drg Johan Jöransson ifrån Vuoltis broder bonde Eric Jöransson, arf efter numera afledne fader Jöran Nilsson och hans jämväl framledne moder Brita Henricsdotter. Vihitty 1.11.1747 Akaa.
   (ä) Maria Carlsdotter, s. noin 1728 Vesilahti?, k. 1794 Vesilahti,Ylömäki,Ruotsila.
   (ii) Jöran Nilsson Riippa, s. 1679 Akaa,Vuoltee,Riippa, k. 16.6.1751 Akaa,Vuoltee. Vuolteen Riipan isäntä 1702-1726. Vihitty 28.5.1705 Akaa,Haanoja.
   () Brita Henricsdotter, s. 1688 Akaa,Savikoski?, k. 16.9.1750 Akaa,Vuoltee,Riippa.
   (äi) Carl.
   (ää) N.N.

Lapset:
Anna Johansdotter Ruotsila , s. 30.9.1787 Vesilahti,Ylömäki. Tauluun 13
Maria Johansdotter Ruotsila s. 8.1.1789 Vesilahti,Ylömäki.
Adam Johansson Ylitomtila , s. 25.1.1791 Vesilahti,Ylömäki. Tauluun 14
Henric Johansson Ruotsila s. 4.12.1792 Vesilahti,Ylömäki, k. 21.3.1808 Vesilahti,Ylömäki.
Ester Johansson Ruotsila , s. 17.12.1794 Vesilahti,Ylömäki. Tauluun 15
Caisa Johansdotter Yli-Tomtila , s. 8.4.1796 Vesilahti. Tauluun 16
Johan Johansson Kässä e. Yli-Tomtila Laitikka , s. 28.12.1799 Vesilahti,Ruotsila. Tauluun 17
Gustaf Johansson Ylitomtila s. 21.3.1802 Vesilahti,Ylömäki.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 13
4. Anna Johansdotter Ruotsila, (Taulusta 12, äiti Caisa Kallio) s. 30.9.1787 Vesilahti,Ylömäki.

Puoliso: Thomas Henricsson Erkkilä-Ketola e. Ala-Tomtila Lampuoti, s. 16.11.1787 Vesilahti,Narva.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Johansson Ketola e. Taikina, s. 14.1.1750 Lempäälä,Taipale. Vihitty 16.5.1780 Vesilahti,Narva.
   (ä) Maria Jacobsdotter Ketola, s. 1748 Vesilahti,Narva.
   (ii) Johan Simonsson Taikina e. Marttala, s. 1697 Kuhmalahti,Vähäpento, k. 20.3.1763 Lempäälä,Taipale. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=642&pnum=18

Kangasalan käräjät 1747: Pesänselvitystä Kuhmalahden Marttalassa...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27194823. Vihitty 28.5.1740 Lempäälä,Taipale.
   () Beata Johansdotter Taikina, s. 1717, k. 26.1.1800 Lempäälä,Taipale,Taikina.
   (äi) Jacob Andersson Ketola, s. 1723 Vesilahti,Narva. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 15.10.1771: landbonde å Ketola skatteaugmentshemman i Narva by Jacob Andersson.
Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 13.2.1772: landbonde Jacob Andersson å Ketola skattehemman från Narva, hustru Sophia Henricsdotter. Jacobs måg Eric Mårtenson til landbonde.
Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.12.1768 §146: landbonde Jacob Andersson ifrån Ketola och Narva by mot sin moder Lisa Henricsdotter. Vittnare gamla bonde Matts Johansson Skippari ifrån Kostiala, des son är gift med Jacobs dotter.
Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 15.3.1775: gamla bonden Jacob Andersson Ketola från Narva...sin hustrus Sophia Henricsdotters broder bonden Jöran Henricsson Pundus ifrån Hiirenoja, arf efter Sophias föräldrar fadren Henric Andersson och modren Anna Jöransdotter...Jöran Henricsson Pundus att hans fader Henric Josephsson Pundus af den 18. Decemb 1749; hwaruti egendom uptagas til 369 daler 20 öre utom 234: som kärandes hustru Sophia Henricsdotter skall erhållit af sina föräldrar...

Vesilahden käräjät 1786 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24482522 bonde Jacob Andersson Ketola ifrån Narva by...hans broder skallfogde Wesander nyligen aflidit..enka Maria Samuelsdotter...broder Jacob Ketola, systrar Valborg och Sara Andersdotter. Vihitty noin 1748.
   (ää) Sophia Henricsdotter Puntus, s. 1727 Vesilahti,Hiirenoja, k. 1784 Vesilahti,Narva. Mainitaan Puntuksella 1745-1748 Sophia dotter.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 14
4. Adam Johansson Ylitomtila, (Taulusta 12, äiti Caisa Kallio) Talollinen, s. 25.1.1791 Vesilahti,Ylömäki, k. 16.11.1858 Vesilahti,Ruotsila.

Puoliso: Vihitty 29.9.1823 Pirkkala Eva Caisa Johansdotter Ala-Pehula s. 10.1.1803 Pirkkala,Ala-Pehula.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Jöransson Ala-Pehula, s. 13.6.1766 Pirkkala,Ala-Pehula, k. 30.4.1828 Pirkkala.
   (ä) Maria Ericsdotter Kaipila, s. 10.3.1780 Pirkkala,Kaipila, k. 23.5.1828 Pirkkala.
   (ii) Jöran Mattsson Ala-Pehula, s. 28.2.1740 Pirkkala,Ala-Pehula, k. 27.1.1795 Pirkkala.
   () Eva Mattsdotter Jaakkola, s. 16.2.1744 Pirkkala,Korvola, k. 1806 Pirkkala.
   (äi) Eric Johansson Kaipila e. Haukka, s. 30.4.1746 Pirkkala,Penttilä, k. 27.9.1809 Pirkkala,Kaipila. Perunkirja 4.11.1809: Pirkkala Kaipila skattehemman, afledne husbonde Eric Johansson, enka Maria Johansdotter, söner Anders, Eric och Henric, gifta döttrar Maria gift med bonde Johan Jöransson AlaPehula, Helena gift med Carl Ericsson Pessi ifrån Ania by och Vesilax socken. Vihitty 4.11.1770 Pirkkala.
   (ää) Maria Johansdotter Kaipila, s. 20.2.1747 Pirkkala,Naistenmatka,Ollila, k. 0.11.1832 Pirkkala,Kaipila.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 15
4. Ester Johansson Ruotsila, (Taulusta 12, äiti Caisa Kallio) s. 17.12.1794 Vesilahti,Ylömäki. Kirkonkylän Kässällä 1867.

Puoliso: Henric Mattsson Erkkilä Renki, s. 2.12.1785 Vesilahti,Järvenranta, k. 6.12.1836 Vesilahti, kummit: sotilas Michael Beckmann, Tanskan lampuoti Michael Michelsson ja piika Anna Andreasd. Muuttanut: Mantereesta tienar på Hakkila.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Mattsson Marttila e. Villamo, s. 1737 Vesilahti,Vännilä,Erkkilä, k. 1799 Vesilahti,Mantere. Vihitty 18.12.1766 Vesilahti.
   (ä) Caisa Michelsdotter Marttila, s. 18.11.1742 Akaa,Viiala, k. 1796 Vesilahti,Järvenranta.
   (ii) Matts Vilhelmsson Villamo, s. 1712 Vesilahti,Kirkonkylä, k. 1790 Vesilahti,Vännilä. Vännilän Erkkilä v. 1742 Matts bonde, Willam fader. Vihitty noin 1739 Vesilahti,Valkkinen.
   () Valborg Ericsdotter Hyvätti, s. 1710 Vesilahti,Valkkinen, k. 29.11.1778 Vesilahti,Vännilä.
   (äi) Michel Henricsson Marttila e. Rikala, s. 28.9.1711 Teisko,Rikala, k. 10.6.1783 Vesilahti,Mantere.
   (ää) Valborg Pehrsdotter Perttula, s. 29.12.1710 Teisko,Perttula, k. 1788 Vesilahti,Mantere.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 16
4. Caisa Johansdotter Yli-Tomtila, (Taulusta 12, äiti Caisa Kallio) s. 8.4.1796 Vesilahti, k. 15.2.1868 Vesilahti,Kirkonkylä.

Puoliso: Vihitty 19.6.1821 Vesilahti Johan Henricsson Tie-Hovi Talollinen, s. 21.6.1784 Vesilahti,Kirkonkylä, k. 17.12.1849 Vesilahti,Kirkonkylä.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Johansson Tie-Hovi, s. 5.1.1752 Vesilahti,Kirkonkylä. Vihitty 12.10.1777 Vesilahti.
   (ä) Maria Michelsdotter Annala, s. 19.6.1754 Vesilahti,Toivola.
   (ii) Johan Mattsson Tie-Hovi e. Toijala, s. 29.10.1730 Teisko,Toijala, k. 1810 Vesilahti,Kirkonkylä. Vihitty 30.12.1750 Vesilahti,Kirkonkylä.
   () Christina Henricsdotter Tie-Hovi, s. 1732 Vesilahti,Kirkonkylä, k. 1781 Vesilahti,Kirkonkylä. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.11.1766 §103: gamla bonden Henric Thomasson ifrån Vesilax Kyrkoby, des måg nämdeman Johan Mattsson Hovi, des hustru eller min dotter Kirstin Henricsdotter.
   (äi) Michel Michelsson Annala e. Ärölä, s. noin 1728 Vesilahti,Toivola, k. 1799 Vesilahti,Toivola. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 21.3.1757: bonde Michel Michelsson Rättälä som hälften af Rättälä cronoaugmentshemman i Toivola by besitter, hans granne bonde Jöran Mattsson som den andra hälften åboer. Räntetagaren rusthållare Johan Michelsson ifrån Kaltsila.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 7.10.1761 §53: ...nämdeman Michel Annala såsom svåger med Mårten Seifwäs...

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 19.11.1767 §92: Carl C Silfwersvärd mot gamla bonde hustru Maria Mårtensdotter ifrån Toifwola och bonde mågen Eric Mårtensson Ketola ifrån Narva. Nämndeman Michel Annala bekänner att han är Eric Mårtenssons syskone barn i skyldskap.

Vesilahden käräjät 1784 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24491366 Nämdeman Annala såsom svåger til käranda Johan Bertilsson Köppi.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.11.1766 §182: Å egna och sin broders Matts Äröläs ifrån Toivola vägnar berättade nämdeman Michel Annala dersammanstädes....Afledne bonde Matts Michelsson Äröläs omyndiga barns förmyndare bonde Matts Pörö.

Vesilahden käräjät 10.9.1782 §82: Nämdeman Michel (Michelsson) Annalas afeldne broder Matts Michelsson Ärölä ifrån Toivola, tre omyndiga barn en son och twå döttrar, deras förmyndare skyldeman bonde Sigfrid Benjaminsson (Bengtsson) Ryönä ifrån Vakkala by (pso Caisa Michelsdotter Ärölä).

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.12.1768 §133: nämdeman Michel Michelsson Annala å sin granne och skyldeman Eric Mattsson Kestis vägnar.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 17.3.1774 §98: förra skallfogde Johan Vesander ifrån Narva skall såsom ogift karl bo och vistas til samman med bonde enka Maria Samuelsdotter uti hennes på Pasti hemman i berörde by innehafwande pårte.... nämdeman Michel Annala som Maria Samuelsdotter förmyndare..henne vara des faderbroders enka.

Vuoden 1784 käräjät nämdeman Annala såsom svåger til kärande Johan Bertilsson Köppi. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24491366

Vuoden 1785 käräjät nämdeman Annala såsom svåger til Johan Andersson Laurila i Lohnattila... http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24495204

Vuoden 1787 käräjät nämdeman Annala skyldskap med Laurila...

Vesilahden käräjät 1787 Nämdeman Annala att svarande Johan Johanssons Tannis hustru är hans syskonebarn.

Vesilahden käräjät 1791 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24520871 bonde Henric Michelsson Klemola ifrån Järvenranta mot bonde Jöran Jacobsson Hovi ifrån Kyrkoby..nämdeman Johan Tallinen..han vara kärandes skyldeman...svarandes son Jöran Jöransson...Klemolas Pasko utmark...Tallinen att des hufwudmans numera afledne hustru Kirstin varit syster til Annalas hustru Anna som än lefwer...så nämdeman Annala är jäfvig...

Vesilahden käräjät 1795 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24530294 bonde Carl Carlsson Typpy mot bonde Johan Johansson Friari dersammanstädes...nämdeman Annala såson skyld til parterna...

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16681&pnum=287 Annalan perinnönjako. Vihitty 7.7.1751 Vesilahti,Onkimäki.
   (ää) Anna Ericsdotter Vähä-Seiväs, s. 10.12.1730 Vesilahti,Onkemäki, k. 1812 Vesilahti. Onkimäen Seiväs 1747-1750 Anna dotter.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 17
4. Johan Johansson Kässä e. Yli-Tomtila Laitikka, (Taulusta 12, äiti Caisa Kallio) Talollinen Vesilahden kirkonkylässä, s. 28.12.1799 Vesilahti,Ruotsila, k. 21.6.1868 Vesilahti. Vuonna 1838 Ala Pyörnyn itsellinen. Muuttanut: 1844 sivulle 372 KyläHovi.

Puoliso: Helena Johansdotter Eskola s. 27.3.1793 Vesilahti,Heinäsuo, k. 3.10.1863 Vesilahti.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Mattsson Eskola, s. 23.3.1751 Vesilahti,Heinäsuo, k. 1811 Vesilahti,Heinäsuo. Vesilahden käräjät 1785 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24494195 Johan Mattsson Eskola i Heinutsuo, faderbroder inhysningen Johan Sigfridsson.. Vihitty 26.10.1777 Vesilahti.
   (ä) Lisa Johansdotter Oinas, s. 5.1.1755 Vesilahti,Heinäsuo, k. 1811 Vesilahti.
   (ii) Matts Sigfridsson Eskola, s. 1725 Vesilahti,Heinäsuo, k. 1798 Vesilahti,Heinäsuo. Vihitty 28.12.1747 Urjala.
   () Anna Mattsdotter Karo, s. 16.1.1725 Urjala,Haaroinen,Karo, k. 1781 Vesilahti,Heinäsuo.
   (äi) Johan Påhlsson Rekola e. Oinas, s. 1732 Vesilahti,Heinäsuo, k. 1799 Vesilahti,Heinäsuo.
   (ää) Brita Michelsdotter Liitto, s. 22.1.1732 Akaa,Haanoja, k. 29.12.1797 Vesilahti,Heinäsuo.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 18
2. Matts Jacobsson Kolkki e. Kallio, (Taulusta 1, isä Jacob Kallio) Talollinen, s. 1732 Vesilahti,Sarkkila, k. 1799 Vesilahti,Viljula. Vesilahden Viljulan Kolkin isäntä 1763-1781.
Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 26.3.1765 §73: bonde Matts Jacobsson ifrån Ruotsila, des afledne broders Henric Jacobssons änka Kirstin Jöransdotter ifrån Sarkkila.

Puoliso: Vihitty 30.11.1762 Vesilahti Valborg Jöransdotter s. 1725, k. 16.5.1786 Vesilahti,Viljula.

Lapset:
Helena Mattsdotter Kolkki , s. 1763 Vesilahti,Viljula. Tauluun 19
Carl Mattsson Kotavehmas , s. 6.3.1767 Vesilahti,Viljula,Kolkki. Tauluun 20
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 19
3. Helena Mattsdotter Kolkki, (Taulusta 18, isä Matts Kolkki) s. 1763 Vesilahti,Viljula.

Puoliso: Vihitty 28.12.1791 Vesilahti,Viljula Matts Andersson Nyberg e. Uotila Räätäli Halmeenmäessä ja Menkalassa, s. 26.2.1764 Vesilahti,Kurkela, kummit: hr ingenieuren Roering, Jöran Johansson Kupari, Halmis torp Anders Michelsson, enka Maria Andersdr ifrån Mustis, pig Caisa Henricsdr ifrån Kurkela. Vesilahden käräjät 1788 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24513740 skäddare Matts Nyberg från Halmeenmäki...sin broder bonde Johan Andersson Uotila från Kurkela....

Vesilahden käräjät 1794 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24523344 sockneskräddare Matts Nyberg ifrån Mengala..des broder bonde Johan Andersson Uotila ifrån Kurkela..
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Andersson Uotila e. Priiki, s. 1.10.1722 Tyrvää,Uusikylä,Priiki, k. 1799 Vesilahti,Kurkela. Sotavallan renki vuonna 1751 http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=2809&pnum=116. Vihitty noin 1751.
   (ä) Valborg Henricsdotter Uotila, s. 23.4.1734 Vesilahti,Haurala,Mattila, k. 1807 Vesilahti,Kurkela.
   (ii) Anders Jöransson Priiki, s. 1679, k. 1760 Vesilahti. Tyrvään Vataja 1750-luvulla. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=20009&pnum=41
Vihittäessä Karkun Haapaniemestä. Vihitty 8.3.1713 Tyrvää,Uusikylä,Priki.
   () Lisa Simonsdotter Riipi, s. 26.12.1680 Tyrvää, k. 13.12.1763 Tyrvää,Vataja.
   (äi) Henric Mattsson Uotila e. Mattila, s. 1703, k. 21.3.1781 Vesilahti,Kurkela. Lempäälän Kuokkalassa 1730- http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=2834&pnum=49
Hauralan Mattilass 1730- http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=2834&pnum=20
Hauralan Kirjakalla 1736- http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12845&pnum=28

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 19.11.1750: bonden Henric Mattsson Uotila ifrån Kurkela by...hans måg drängen Anders Andersson, som nu för tiden tienar på Sotawalda gård...Henrics hustru Margareta Grelsdotter...dotter Walborg Henricsdotter som är gift med Anders....

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 21.11.1752: förra innehafware af Uotila kronohemman i Kurkela by och Vesilax socken, Henric Mattsson och berättade at när han öfwerlåtit hemmannet åt des måg Anders Andersson...

Vesilahden käräjät 1780 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24446532 gamla bonde Henric Mattsson Uotila ifrån Kurkela...yngsta och ogifta dotter Caisa...hans andra dotter Walborg.. Vihitty 17.10.1730 Lempäälä,Kuokkala.
   (ää) Margareta Grelsdotter, s. 1700, k. 1785 Vesilahti,Kurkela.

Lapset:
Carl Mattsson Nyberg s. 1793 Vesilahti,Menkala.
Henric Mattsson Nyberg s. 1796 Vesilahti,Menkala.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 20
3. Carl Mattsson Kotavehmas, (Taulusta 18, isä Matts Kolkki) Torppari, s. 6.3.1767 Vesilahti,Viljula,Kolkki, k. 3.1.1801 Kalvola,Kotavehmas, kummit: Jyrälä bonden Jöran Bertilsson med sin hru Chirstin Andersdr, Carl Bertilsson ifrån Huoroi Köppi, Ruotsila mågen Mårten Jacobsson, Köppi värdinna Chirstin Mårtensdr.

Puoliso: Vihitty 7.4.1799 Kalvola Maria Johansdotter Hietajärvi s. 3.10.1770 Kalvola,Mäyrä, kummit: Adam Simonsson ifrån Annula, skomakare Mårten, hru Brita Olofsdr, piga Caisa ifrån Mäyrä. Tuli Iittalan Kotavehmaaseen Taljalan Hietajärveltä 1798.
.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Mårtensson Hietamäki, s. 26.1.1728 Sääksmäki,Pietola, k. 25.5.1813 Kalvola,Kotavehmas. Vihitty 28.4.1750 Akaa.
   (ä) Elisabet Jöransdotter Karo, s. 17.11.1728 Akaa,Haudanniemi, k. 17.1.1794 Kalvola,Hietajärvi. Perunkirja 1794 Iittala: Lisa Jöransdotter med döden aflidit, son Matts Johansson, döttar af hvilka Lisa gift med Thomas Mattsson Patakangas, samt Anna, Maria och Brita. Förmyndare Henric Johansson Kannisto, enklingen Johan Mårtensson.
   (ii) Mårten Johansson Vääkäs e. Björkroth, s. 19.10.1691 Sääksmäki,Pietola, k. 21.4.1765 Kalvola,Niemi. Vähä-Vääkkään isäntä 1733-1743.
Pääkatselmus v. 1721: född i Säxmäki socken, 30 åhr gammal, ogift.
Pääkatselmus v. 1728: af gamla stammen, född i Säxmäki socken, 37 åhr gammal, gift, tients 19 år.
Pääkatselmus v. 1734: afsked 8.1.1733. Vihitty 27.12.1725 Akaa,Lontila.
   () Sara Jacobsdotter Heikkilä, s. 15.3.1694 Akaa,Lontila, k. 1.8.1756 Akaa,Haudanniemi,Kataja.
   (äi) Jöran Nisiusson Karo, s. 27.1.1691 Akaa,Haudanniemi, k. 26.9.1736 Akaa,Haudanniemi. Akaan Haudaniemen Karon isäntä 1710-1718.
RK 1723-1731 Pätsiniemi Ryödi: Jöran bonde, Valborg hru, Matts son, Maria dotter.

Akaan ylimääräiset käräjät 2.-4.12.1723 Riisikkalassa: Jöran Dionysiusson ifrån Pätsiniemi mot Eric Mattsson ifrån Haudanniemi, Maria Johansdotter ifrån Haudanniemi som är inhyses hos Eric.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 10.12.1755: framledne bonde Jöran Dionysiussons enka Valborg Henricsdotter i Haudanniemi, thes ogift dotter Maria Jöransdotters vägnar, döttrar Beata och Lisa Jöransdotters män mölnare Johan Mattsson ifrån Ahlajärvi och landbonde sonen Johan Mårtensson ifrån Haudanniemi. Deras numera afledne broder bonde Matts Jöranssons enka Kirstin Bertilsdotter Karo, des nuvarande man bonde Elias Arvidsson, Kirstins enda son Matts Mattsson (död). Arfskifte 19.5.1745: bonde Dionysius Jöranssons afledne hustru Lisa Mattsdotter, son Jöran, tre döttrar Anna, Beata och Valborg. Son Jöran död, enka Valborg Henricsdotter. Dionysiuses dotter Annas man drg Jöran Ericsson, syster Beata är enka, syster Valborg närstäder.

Haudanniemen Karon tarkastus verovapausanomuksen johdosta 22.9.1725: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=41041601. Vihitty 1715 Akaa,Haudanniemi.
   (ää) Valborg Henricsdotter Pietilä, s. 1700 Vesilahti,Riitiälä, k. 26.10.1784 Akaa,Haudanniemi. Akaan käräjät v. 1738: inhyses, enka Valborg Henricsdotter ifrån Haudanniemi, des son unga dränger Matts Jöransson ifrån samma by.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 21
2. Mårten Jacobsson Ala-Tomtila e. Kallio, (Taulusta 1, isä Jacob Kallio) Ala-Tomtilan vävy ja isäntä, s. 1734 Vesilahti,Sarkkila.

Puoliso: Vihitty 12.6.1763 Vesilahti,Hakkila Maria Sigfridsdotter Ala-Tomtila s. 30.5.1746 Lempäälä,Pyhältö, kummit: Nikkilä bonde Petrus Erici med sin måg Henricus Georgii, dragon hru Elisabet N., rusthålls dotter Maria Mattsdotter.
Puolison vanhempia:
   (i) Sigfrid Mattsson Ala-Tomtila e. Heikkilä, s. 2.2.1714 Lempäälä,Pyhältö, k. 1790 Vesilahti,Hakkila. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 4.10.1764: rusthållare Jöran Mattssons ifrån Pyhältö faderbroder bonde Sigfrid Mattss Ruotsila ifrån Vesilax socken är född och vuxen på Pyhäldö rusthhåll.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 17.3.1774: Sigfrid Mattsson Tomtilas måg Sigfrid Jacobsson, des hustrus systerman rusthållare Matts Mattsson Hakimäki.
. Vihitty 7.9.1746 Lempäälä.
   (ä) Maria Jöransdotter Peraus, s. 23.2.1722 Lempäälä,Peraus, k. 1805 Vesilahti,Hakkila.
   (ii) Matts Sigfridsson Heikkilä, s. 1683 Lempäälä,Pyhältö, k. 24.2.1745 Lempäälä,Pyhältö. Lempäälän käräjät 1745: Perunkirjoitus Matts Sigfridssonin jälkeen....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27250528.
   () Catharina Larsdotter Sälli, s. 25.7.1675 Lempäälä,Sotavalta, k. 27.5.1750 Lempäälä,Pyhältö.
   (äi) Jöran Mattsson Peraus, s. 1689 Lempäälä,Peraus, k. 24.8.1773 Lempäälä,Peraus. Perauksen isäntä 1723-1745.
Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 1.12.1756: bonde Anders Jöransson ifrån Peraus ingaf en honom och des arfwingar mellan, angående arf författad förlikning skirft, syster Sara Jöransdotter, sisarusten allekirjoitukset, Anders Jöransson Peraus, Michel Jöransson, Johan Jöransson, å egna och min kärä hustru Brita Jöransdotters vägnar Michel Hiort soldat, å egna och min kärä hustru Maria Jöransdotters vägnar Sigfrid Mattsson ifrån Pyhäldö, å egna och min kärä hustru Lisa Jöransdotters vägnar Matts Ryberg soldat.
   (ää) Brigitta Henricsdotter, s. 1694 Lempäälä,Kelho, k. 15.1.1767 Lempäälä,Peraus.

Lapset:
Maria Mårtensdotter Ala-Tomtila , s. 5.3.1765 Vesilahti,Ylösmäki. Tauluun 22
Matts Mårtensson Ala-Tomtila , s. 23.2.1767 Vesilahti,Ylösmäki. Tauluun 26
Anna Mårtensdotter Ala-Tomtila , s. 8.12.1772 Vesilahti,Ylösmäki. Tauluun 28
Helena Mårtensdotter Ala-Tomtila s. 11.8.1775 Vesilahti,Ylösmäki.
Lisa Mårtensdotter Ala-Tomtila , s. 30.9.1779 Vesilahti,Ylösmäki. Tauluun 29
Gustaf Mårtensson Nikkilä e. Ala-Tomtila , s. 7.7.1782 Vesilahti,Ylösmäki. Tauluun 31
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 22
3. Maria Mårtensdotter Ala-Tomtila, (Taulusta 21, isä Mårten Ala-Tomtila) s. 5.3.1765 Vesilahti,Ylösmäki, k. 28.8.1831 Vesilahti,Vännilä, kummit: Mårten Jöransson ifrån Lempäälä Pyhältö, Mantere Laurila bonde Jöran Jöransson med sin dotter Maria, Hakkila sonen Matts Mattsson med sin mor Chirstin Andersdr.

Puoliso: Vihitty 30.10.1788 Vesilahti Henric Mattsson Höllilä Talollinen, s. 26.3.1769 Vesilahti,Vännilä, k. 1807 Vesilahti,Vännilä.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Mattsson Hölli, s. 1736 Vesilahti,Vännilä, k. 1805 Vesilahti,Vännilä. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 5.11.1776 §102: ...bonden Matts Jöransson Höllilä ifrån Vännilä....Hölliläs son har hemman i samföldigheten, så är Höllilä svärfader åt svaranden Eric Seiväs syster, hwilken är värdinna på Höllilä hemman..
   (ä) Caisa Henricsdotter Ali-Öyrä, s. 26.10.1736 Vesilahti, k. 1812 Vesilahti.
   (ii) Matts Jöransson Hölli, s. 1710 Vesilahti,Vännilä, k. 1778 Vesilahti. Vesilahden käräjät 1732: Matts Jöransson ifrån Vännilä jämte hans hustru Ingeborg Carlsdotter klagade Carl Carlsson ifrån Sarkkila som är Mattses svåger....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27105469
Matts Jöransson ifrån Vännilä jämte hans hustru Ingeborg Carlsdotter...svärmoder Christina Påhlsdotter..genom döden afsomnat.., Mattses hustrus systerdotter Anna Jöransdotter...Annas moderbroder Carl Carlsson...Anna moder Maria Carlsdotter...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27105472

Vännilän Höllilä v. 1742 Matts bonde.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 21.11.1751: bonde Matts Jöransson Höllilä skall wara rusthållare Matts Ericsson Hakinmäkis hustrus syskonebarn.
   () Ingeborg Carlsdotter Heikkilä, s. 1711 Vesilahti,Sarkkila, k. 1757 Vesilahti.
   (äi) Henric Andersson Ali-Öyrä, s. noin 1710 Vesilahti,Kaltsila, k. 1752 Vesilahti. Vesilahden käräjät 28.2.1764 §40: bonde Mårten Ericsson Seiväs förmyndare för afledne bonde Henric Andersson Öyräs omyndiga barn Eric och Johan. Intygades af nämden att Mårten Ericsson är syskonebarn med förnämnda barn samt att ingen närmare släktinge til finnandes.

Vesilahden käräjät 1780 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24446590 bönderna Eric Henricsson Seiwäs, Matts Henricsson Öyrä ifrån Ongemäki, Henric Henricsson Westo ifrån Narva och borgare Johan Henricsson Handgren ifrån Biörneborgs stad tillika med deras svåger eller systerman bonden Matts Mattsson Höllilä ifrån Wännilä by låtit instämma bonden Henric Pettersson Hyvätti ifrån Walkckis angående arf efter deras Hywätti gift och sistladne wåår afledne syster Lisa Henricsdotter. Vihitty noin 1730 Vesilahti.
   (ää) Carin Mårtensdotter Seiväs, s. noin 1712 Vesilahti,Onkemäki, k. 9.6.1767 Vesilahti,Onkemäki.

Lapset:
Joachim Henricsson Laurila e. Höllilä , s. 18.12.1788 Vesilahti,Vännilä. Tauluun 23
Anna Lisa Henricsdotter Höllilä s. 26.7.1792 Vesilahti,Vännilä.
Maria Henricsdotter Höllilä , s. 5.4.1796 Vesilahti,Vännilä. Tauluun 24
Caisa Henricsdotter Höllilä s. 1799 Vesilahti,Vännilä.
Herman Henricsson Höllilä s. 21.5.1801 Vesilahti,Vännilä.
Greta Henricsdotter Höllilä s. 8.2.1804 Vesilahti,Vännilä.
Helena Henricsdotter Höllilä , s. 14.3.1807 Vesilahti,Vännilä. Tauluun 25
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 23
4. Joachim Henricsson Laurila e. Höllilä, (Taulusta 22, äiti Maria Ala-Tomtila) Talollinen, s. 18.12.1788 Vesilahti,Vännilä, k. 1824 Punkalaidun,Mäenpää. Muuttanut: Punkalaitumelle Vesilahden Vännilästä 1816.

Puoliso: Vihitty 1808 Vesilahti Margareta Thomasdotter Lähteenkorva s. 26.4.1784 Urjala,Velkala.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas Sigfridsson Lähteenkorva, s. 13.12.1758 Urjala,Velkala, k. 15.3.1823 Punkalaidun,Mäenpää. Vihitty 20.5.1782 Urjala,Hinkola.
   (ä) Sara Ericsdotter, s. 4.5.1754 Vesilahti.
   (ii) Sigfrid Thomasson Paavo, s. 13.2.1717 Jämsä,Saukkola,Sutola, k. 30.6.1793 Urjala,Velkala.
   () Anna Olofsdotter, s. 15.12.1719 Jämsä,Salo,Nousiainen, k. 18.12.1790 Urjala,Velkala.
   (äi) Eric Henricsson, s. 1702 Urjala,Kehro, k. noin 1779 Urjala,Kehro.
   (ää) Maria Hansdotter, s. 1712 Lempäälä, k. 5.2.1786 Urjala.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 24
4. Maria Henricsdotter Höllilä, (Taulusta 22, äiti Maria Ala-Tomtila) s. 5.4.1796 Vesilahti,Vännilä.

Puoliso: Johan Johansson Tallinen Talollisen veli, s. 20.12.1789 Vesilahti,Kirkonkylä, k. 1820 Vesilahti,Kirkonkylä.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Andersson Tallinen, s. 16.6.1756 Vesilahti,Kirkonkylä, k. 1806 Vesilahti,Kirkonkylä. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 5.11.1776 §29: nämdeman Johan Andersson Tallinen är syskonebarn med Jacob Jöransson (po Jöran Jacobsson) Hofwis hustru Walborg Michelsdotter.
Perinnöksiosto 1782: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24453569

Vesilahden käräjät 1798 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24528345 bonde Johan Andersson Tallinen och landbonde Michel Andersson Tapola begge från Vesilax sockens Kyrkoby...deras afledne syster Anna Andersdotters man bonden Eric Sigfridsson Uotila ifrån Kurala by.. Vihitty 24.6.1776 Vesilahti,Onkimäki.
   (ä) Valborg Thomasdotter Iso-Seiväs, s. 25.4.1750 Vesilahti,Onkemäki. Vesilahden käräjät 1785: Jacob Michelsson Seiväs testamentaa omaisuutensa til des stiufdotter Valborg Thomasdotter och hennes man bonde Johan Andersson Tallinen- http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24494145.
   (ii) Anders Henricsson Tallinen, s. 1719 Vesilahti,Kirkonkylä. Lempäälän ja Vesilahden käräjät 9.11.1776 §58: gamla bonde Anders Henricsson Tallinen och des hustru Maria Thomasdotter, Tallinen hemman til deras son Johan Andersson och svärdotter Valborg Thomasdotter. Bonde Matts Mårtensson Seiväs ifrån Ongemäki å Johan Andersson vägnar. Vihitty noin 1741.
   () Maria Thomasdotter Toikka?, s. 1723.
   (äi) Thomas Andersson Seiväs e. Öyrä, s. noin 1717 Vesilahti,Kaltsila, k. 0.5.1760 Vesilahti,Onkemäki. Vesilahden käräjät 1746: matrosen ifrån Stockholm Thomas Andersson...söka af Maria Henricsdotter ifrån Narva...hennes förra man Matts Kårhola....Thomases broder Matts Andersson ifrån Onkimäki...Marias nuvarande man afskedade corporalen Henric Stierna...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27253464

Perukirja 16.12.1760 Vesilahti Seiväs eller Thomala hemman i Ongemäki: efter åboen Thomas Andersson, som förlade wår i Maij månad aflifit och efter sig lämnat des nu warande änka Brita Mattsdotter, som förut warit gift med bonden här å hemmannet Mårten Mårtensson och har Mårten med Brita sammanaflat son wid namn Matts Mårtensson som ännu lefwer och med senare man Brita framfödt en dotter jämwäl är i lif, förmyndare för Matts bonden M... ..son, för Valborg brors son från (Onkimäki?) Matts Henricsson, detta hemman Seiwäs är augment under Danska rusthåll här i Vesilax socken och Järfwenranda by...Saatavia af bonde enkan å Öyrä hemman här i Ongemäki by fordrar sterbhuset 90 daler, Johan Maijala i Walckis 24 daler, Henric Antila i Kärkölä 18 daler, Eric Yrjölä i Huonola skyldig 18 daler, rusthållare Johan Michelsson Kaltsila 18 daler, Johan Danila i Narfwa 12 daler, Jöran Råttala i Toiwola 12 daler. Velkoja klockare ... 45 daler, .. Michelsdotter 6 daler... Allekirjoitukset Brita Mattsdotter enka, Mårten Ericsson sonen Mattses curator, Matts Henricsson dotter Walborgs förmyndare.
   (ää) Brita Mattsdotter, s. 1711 Vesilahti,Onkemäki, k. 20.6.1782 Vesilahti,Onkemäki.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 25
4. Helena Henricsdotter Höllilä, (Taulusta 22, äiti Maria Ala-Tomtila) s. 14.3.1807 Vesilahti,Vännilä.

Puoliso: Matts Henricsson Poukka e. Hammar s. 1.9.1799 Vesilahti,Toivola. Muuttanut: Annalasta Laukkoon 1832.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Mattsson Hammar e. Ärölä, s. 5.1.1760 Vesilahti,Toivola. Vesilahden käräjät 1782 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24456322 Henric Mattsson vaatii asukasoikeutta puoleen Toivolan Ärölästä.. Vihitty 1792.
   (ä) Anna Johansdotter, s. 16.4.1772.
   (ii) Matts Michelsson Ärölä, s. noin 1721 Vesilahti,Toivola, k. 1781 Vesilahti,Toivola. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.11.1766 §182: Å egna och sin broders Matts Äröläs ifrån Toivola vägnar berättade nämdeman Michel Annala dersammanstädes....Afledne bonde Matts Michelsson Äröläs omyndiga barns förmyndare bonde Matts Pörö.
Vesilahden käräjät 10.9.1782 §82: Nämdeman Michel (Michelsson) Annalas afeldne broder Matts Michelsson Ärölä ifrån Toivola, tre omyndiga barn en son och twå döttrar, deras förmyndare skyldeman bonde Sigfrid Benjaminsson (Bengtsson) Ryönä ifrån Vakkala by (pso Caisa Michelsdotter Ärölä). Vihitty 10.11.1745 Vesilahti.
   () Maria Andersdotter Öyrä, s. noin 1723 Vesilahti,Kaltsila. Öyrällä viimeisen kerran 1746 henkikirjassa.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 26
3. Matts Mårtensson Ala-Tomtila, (Taulusta 21, isä Mårten Ala-Tomtila) s. 23.2.1767 Vesilahti,Ylösmäki, k. 1807 Vesilahti,Ylösmäki, kummit: Pyhältö rusthåll ifrån Lempäälä Jöran Mattsson, Hakkila rusthåll Matts Ericsson med sin son Johan och des hru Valborg Ericsdr, Ruotsila piga Caisa Sigfridsdr.

Puoliso: Vihitty 27.6.1805 Vesilahti Lena Henricsdotter Honkki s. 29.11.1786 Vesilahti,Unajala, k. 15.4.1844 Vesilahti,Hakkila, kummit: bonde Jacob Kesola, des hru Caisa Thoma, bonde Adam Pispa och des hru Caisa Matthia.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Ericsson Honkki e. Heikkilä, s. 9.1.1751 Vesilahti,Sarkkila, k. 1809 Vesilahti,Unajala. Vesilahden käräjät 1784 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24486039 Vahvistus Honkkiin ja http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24486039. Vihitty 16.10.1781 Vesilahti,Unajala.
   (ä) Maria Johansdotter Honkki, s. 20.5.1760 Vesilahti,Unajala, k. 14.11.1839 Vesilahti,Unajala.
   (ii) Eric Carlsson Heikkilä, s. 1719 Vesilahti,Sarkkila, k. 30.7.1782 Vesilahti,Sarkkila. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 29.3.1753: kronoacademie bonden Eric Carlsson Heikkilä, androg mot äfwen kronoacademiebonden Matts Jöransson Harjainen begge ifrån Sarkkila by, at Eric Carlssons innehafwande hemman som består af 2/3 dels mantal, skal i fordna tider bliwit genom klyfning afskilt ifrån Matts Jöranssons hemman, bestående af 1/3 dels mantal och som Eric Carlsson skal wara berättigad at niuta twå gånger så mycket äng som Matts Jöransson.. Vihitty noin 1744.
   () Brita Ericsdotter Toorikka, s. 1721 Vesilahti,Riitiälä, k. 1797 Vesilahti,Sarkkila.
   (äi) Johan Thomasson Honkki, s. 1729 Vesilahti,Unajala, k. 1805 Vesilahti,Unajala. Vihitty 1.1.1760 Vesilahti,Riitiälä.
   (ää) Margareta Henricsdotter Anttila, s. noin 1735 Vesilahti,Riitiälä, k. 1805 Vesilahti,Unajala.

Lapset:
Susanna Mattsdotter Ruotsila , s. 26.11.1807 Vesilahti,Ylösmäki. Tauluun 27
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 27
4. Susanna Mattsdotter Ruotsila, (Taulusta 26, isä Matts Ala-Tomtila) s. 26.11.1807 Vesilahti,Ylösmäki, k. 29.1.1872 Urjala,Laukeela. Omistaja 1842-1853.

Puoliso: Michel Johansson Seppälä Talollinen, lautamies, s. 11.8.1804 Urjala,Laukeela, k. 14.6.1842 Urjala,Laukeela. Isäntänä 1828-1842.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Erkinpoika Seppälä, s. 1777 Urjala,Laukeela, k. 8.5.1810 Urjala,Laukeela. Isäntänä 1804-1810. Vihitty 1804 Urjala.
   (ä) Lisa Mårtensdotter Alli, s. 17.12.1780 Urjala,Taipale, k. 28.2.1863 Urjala.
   (ii) Erich Michelsson Seppälä, s. 28.4.1742 Urjala,Laukeela,Seppälä, k. 11.12.1796 Urjala,Laukeela,Seppälä. Isäntänä 1771-1796. Vihitty 25.6.1771 Akaa.
   () Lisa Jacobsdotter Isotalo, s. 14.5.1750 Akaa,Kaulo, k. 17.7.1816 Urjala,Laukeela,Seppälä. Omistaja 1796-1799.
   (äi) Mårten Michelsson Alli, s. 17.10.1726 Akaa,Poutala, k. 11.2.1811 Urjala,Taipale,Alli. Isäntänä 1758-1793.
Urjalan käräjät 18.4.1761 §3: rusthållare Mårten Michelsson Alli ifrån Taipale by, svärmoder Lisa Jöransdr, hustru Carin Johansdotter. Vihitty 26.6.1758 Urjala.
   (ää) Caisa Johansdotter Ali-Ammeenmäki, s. 14.9.1740 Akaa,Taipale,Alli, k. 30.11.1825 Urjala,Taipale.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 28
3. Anna Mårtensdotter Ala-Tomtila, (Taulusta 21, isä Mårten Ala-Tomtila) s. 8.12.1772 Vesilahti,Ylösmäki, k. 14.1.1837 Vesilahti,Unajala.

Puoliso: Vihitty 28.6.1805 Vesilahti Henric Henricsson Honkki Talollinen, s. 11.1.1784 Vesilahti,Unajala, k. 1827 Vesilahti,Unajala, kummit: Sonna bonde Johan Carlsson med des hru Lena Johannis, bonde Adam Pispa med des hru Caisa Matthia.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Ericsson Honkki e. Heikkilä, s. 9.1.1751 Vesilahti,Sarkkila, k. 1809 Vesilahti,Unajala. Vesilahden käräjät 1784 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24486039 Vahvistus Honkkiin ja http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24486039. Vihitty 16.10.1781 Vesilahti,Unajala.
   (ä) Maria Johansdotter Honkki, s. 20.5.1760 Vesilahti,Unajala, k. 14.11.1839 Vesilahti,Unajala.
   (ii) Eric Carlsson Heikkilä, s. 1719 Vesilahti,Sarkkila, k. 30.7.1782 Vesilahti,Sarkkila. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 29.3.1753: kronoacademie bonden Eric Carlsson Heikkilä, androg mot äfwen kronoacademiebonden Matts Jöransson Harjainen begge ifrån Sarkkila by, at Eric Carlssons innehafwande hemman som består af 2/3 dels mantal, skal i fordna tider bliwit genom klyfning afskilt ifrån Matts Jöranssons hemman, bestående af 1/3 dels mantal och som Eric Carlsson skal wara berättigad at niuta twå gånger så mycket äng som Matts Jöransson.. Vihitty noin 1744.
   () Brita Ericsdotter Toorikka, s. 1721 Vesilahti,Riitiälä, k. 1797 Vesilahti,Sarkkila.
   (äi) Johan Thomasson Honkki, s. 1729 Vesilahti,Unajala, k. 1805 Vesilahti,Unajala. Vihitty 1.1.1760 Vesilahti,Riitiälä.
   (ää) Margareta Henricsdotter Anttila, s. noin 1735 Vesilahti,Riitiälä, k. 1805 Vesilahti,Unajala.

Lapset:
Johan Henricsson Honkki s. 5.7.1806 Vesilahti,Unajala.
Gustaf Henricsson Honkki s. 29.8.1810 Vesilahti,Unajala.
Joseph Henricsson Honkki s. 8.11.1812 Vesilahti,Unajala, k. 4.6.1823 Vesilahti,Unajala.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 29
3. Lisa Mårtensdotter Ala-Tomtila, (Taulusta 21, isä Mårten Ala-Tomtila) s. 30.9.1779 Vesilahti,Ylösmäki.

Vihkimättä: N.N.

Lapset:
Caisa Lisasdotter Ala-Tomtila , s. 7.1.1803 Vesilahti,Ylösmäki,Ruotsila. Tauluun 30
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 30
4. Caisa Lisasdotter Ala-Tomtila, (Taulusta 29, äiti Lisa Ala-Tomtila) s. 7.1.1803 Vesilahti,Ylösmäki,Ruotsila.

Puoliso: Vihitty 6.3.1827 Vesilahti Johan Mattsson Anttila Talollinen, s. 20.6.1795 Lempäälä,Suojala.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Johansson Tallinen e. Vähä-Eerola Mattila, s. 16.2.1768 Lempäälä,Vatsoila, k. 10.5.1844 Vesilahti,Kirkonkylä,Kylä-Hovi. Vihitty 26.5.1795 Lempäälä,Suojala.
   (ä) Anna Mattsdotter Mattila, s. 22.3.1775 Lempäälä,Suojala, k. 5.4.1852 Vesilahti,Kirkonkylä,Kylä-Hovi.
   (ii) Johan Henricsson Vähä-Eerola, s. 29.4.1724 Tottijärvi,Huhtaa, k. 1.3.1795 Lempäälä,Vatsoila. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 24.2.1755: Uppå egna och sin broders Carl Henricssons samt systrars Maria, Anna och Margareta Henricsdöttrars vägnar, kärde bonden Johan Henricsson ifrån Watsoila, efter upwist bewitnad skiftelig fullmacht, theras i Martii månad barnlös afledne broders drängen Jacob Henricssons encka Walborg Mattsdotter ifrån Wesilax sockens Prästegård...

Perukirja: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=9942&pnum=54

Vihittäessä kalastaja Sotavallassa http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=2809&pnum=117
. Vihitty 2.10.1753 Lempäälä.
   () Brita Henricsdotter Vähä-Eerola, s. 29.8.1728 Lempäälä,Vatsoila, k. 4.10.1789 Lempäälä,Vatsoila.
   (äi) Matts Mattsson Mattila, s. 4.2.1746 Lempäälä,Suojala,Mattila, k. 16.1.1780 Lempäälä,Suojala,Mattila.
   (ää) Maria Henricsdotter Kallio, s. 1751 Vesilahti,Sarkkila,Kallio, k. 24.3.1831 Lempäälä,Suojala.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 31
3. Gustaf Mårtensson Nikkilä e. Ala-Tomtila, (Taulusta 21, isä Mårten Ala-Tomtila) Kuudennusmies, talollinen, s. 7.7.1782 Vesilahti,Ylösmäki, k. 9.2.1853 Akaa,Haanoja,Nikkilä. Akaan Haanojan Nikkilän isäntä 1811-1844.

Puoliso: Vihitty 5.7.1810 Akaa,Haanoja Ester Johansdotter Nikkilä s. 25.9.1783 Akaa,Haanoja, k. 20.12.1848 Akaa,Haanoja. Akaan Haanojan Nikkilän isäntä 1810.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Jacobsson Nikkilä, s. 18.3.1737 Akaa,Lontila, k. 27.7.1808 Akaa,Haanoja,Nikkilä. Akaan Haanojan Heikkilän isäntä 1791-1812. Vihitty 27.12.1782 Akaa,Haanoja.
   (ä) Maria Mattsdotter Heikkilä, s. 15.3.1757 Akaa,Haanoja,Heikkilä, k. 1809 Akaa,Haanoja,Nikkilä.
   (ii) Jacob Ericsson Eerola, s. 1694 Akaa, k. 6.9.1764 Akaa,Lontila. Akaan Lontilan Eerolan isäntä 1723-1749. Kalustovajan yäpuolelle oli rakennettu luhtiaitta johonka voitiin rakentaa myös kamareita. Maininta v. 1757 Akaan historia.

Akaan käräjät 8.3.1766 §79: framledne bonden Jacob Ericsson Erola ifrån Londila by efterlämnade omyndiga barns förmyndare bonden Gustaf Simonsson ifrån Käyrälä. Vihitty 27.12.1718 Lempäälä,Vatsoila.
   () Lisa Christersdotter Palttu, s. 1695 Lempäälä,Vatsoila, k. 29.8.1774 Akaa,Lontila.
   (äi) Matts Henricsson Heikkilä e. Marttila, s. 17.8.1725 Pälkäne,Harhala, k. 21.4.1809 Akaa,Haanoja. Akaan Haanojan Heikkilän isäntä 1761-1790.
Perunkirja Haanoja (1/2) Heikkilä eller Nikkilä 15.9.1789: bonde Matts Henricsson, hru Maria Michelsdr, son studiosus Johan Gyllenberg, dotter Brita gift med bonde Johan Grelsson Knuutila ifrån Rytiä, dotter Maria gift med bonde måg Johan Jacobssob härstädes, dotter Anna gift med bonde Michel Danielsson Hukari, dotter Greta. Vihitty 8.10.1749 Akaa,Sontula.
   (ää) Maria Michelsdotter Kaarela, s. 21.12.1726 Akaa,Sontula, k. 1809 Akaa,Haanoja.

Lapset:
Greta Lisa Kustaantytär Nikkilä s. 28.12.1810 Akaa,Haanoja, k. 4.5.1814 Akaa,Haanoja.
Gustaf Gustafsson Nikkilä , s. 23.5.1813 Akaa,Haanoja. Tauluun 32
Kreetta Liisa Kustaantytär Nikkilä , s. 8.1.1816 Akaa,Haanoja. Tauluun 33
Jeremias Kustaanpoika Kiutta , s. 25.12.1818 Akaa,Haanoja,Nikkilä. Tauluun 34
Vilhelm Kustaanpoika Sakanen , s. 15.10.1821 Akaa,Haanoja,Nikkilä. Tauluun 35
Matti Kustaanpoika Nikkilä s. 20.11.1824 Akaa,Haanoja.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 32
4. Gustaf Gustafsson Nikkilä, (Taulusta 31, isä Gustaf Nikkilä) Talollinen, lampuoti Kokon Karppilassa, s. 23.5.1813 Akaa,Haanoja. Akaan Haanojan Nikkilän isäntä 1845-1851 ja Akaan Haanojan Heikkilän isäntä 1845-1851.
. Muuttanut: Kalvolaan 1850. 15.2.1868 Åbo slott (fången).

Puoliso: Anna Stina Ericsdotter Liitto s. 2.1.1820 Akaa,Haanoja.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Sakarinpoika Liitto, s. 28.2.1796 Akaa,Haanoja, k. 9.10.1833 Akaa,Haanoja. Akaan Haanojan Liiton isäntä 1829-1833.
   (ä) Caisa Erkintytär Iso-Palkki, s. 12.9.1798 Akaa,Toijala. Akaan Haanojan Liiton isäntä 1834-1836 ja 1845.
   (ii) Zacharias Ericsson Liitto, s. 20.2.1771 Akaa,Haanoja, k. 11.6.1830 Akaa,Haanoja. Akaan Haanojan Liiton isäntä 1795-1828. Vihitty 24.6.1795 Lempäälä.
   () Catharina Ericsdotter Lumiala, s. 13.12.1774 Lempäälä,Lumiala, k. 28.6.1853 Akaa,Haanoja.
   (äi) Eric Eeronpoika Iso-Palkki - Eerola, s. 16.4.1770 Akaa,Toijala, k. 30.12.1805 Akaa,Toijala. Toijalan Iso-Palkin isäntä 1797-1805. Vihitty 30.6.1796 Akaa,Toijala.
   (ää) Lisa Matintytär Vähä-Palkki, s. 17.5.1774 Akaa,Toijala, k. 21.9.1847 Akaa,Toijala,Iso-Palkki.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 33
4. Kreetta Liisa Kustaantytär Nikkilä, (Taulusta 31, isä Gustaf Nikkilä) s. 8.1.1816 Akaa,Haanoja, k. 9.4.1874 Sääksmäki,Rytiälä.

Puoliso: Vihitty 14.7.1840 Akaa,Haanoja Eric Johan Juhonpoika Mattila e. Rottala Talollinen Rytiän Rottalassa, s. 9.9.1821 Sääksmäki,Rytiälä, k. 23.9.1875 Sääksmäki,Rytiälä.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Jacobsson Rottala, s. 30.3.1797 Sääksmäki,Rytiä, k. 2.12.1857 Sääksmäki,Rytiä. Vihitty 18.6.1820 Sääksmäki.
   (ä) Maria Ericsdotter Laurila, s. 29.8.1795 Sääksmäki,Ritvala, k. 5.6.1847 Sääksmäki,Rytiä.
   (ii) Jacob Thomasson Rottala e. Uotila, s. 10.7.1752 Sääksmäki,Taloila, k. 24.4.1806 Sääksmäki,Rytiä. Perukirja: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=18004&pnum=119. Vihitty 28.12.1783 Sääksmäki.
   () Beata Jöransdotter Rottala, s. 26.9.1763 Sääksmäki,Rytiä, k. 31.5.1838 Sääksmäki,Rytiä.
   (äi) Eric Mattsson Laurila, s. 13.3.1760 Sääksmäki,Ritvala,Laurila, k. 17.3.1848 Sääksmäki,Ritvala,Laurila. Vihitty 11.10.1784 Tyrväntö.
   (ää) Maria Ericsdotter Seppälä, s. 11.4.1761 Tyrväntö,Mälkiäinen, k. 24.5.1828 Sääksmäki,Ritvala,Laurila.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 34
4. Jeremias Kustaanpoika Kiutta, (Taulusta 31, isä Gustaf Nikkilä) Talollinen Tarttilan Kiutalla, s. 25.12.1818 Akaa,Haanoja,Nikkilä, k. 9.3.1868 Sääksmäki,Tarttila.

Puoliso: Carolina Mikontytär Lundahl s. 5.2.1826 Sääksmäki,Linnainen,Keivonen, k. 7.5.1891 Sääksmäki,Tarttila.
Puolison vanhempia:
   (i) Michel Heikinpoika Lundahl, s. 6.2.1799 Sääksmäki,Linnainen, k. 26.7.1842 Sääksmäki,Tarttila. Vihitty 28.12.1823 Sääksmäki.
   (ä) Catharina Johansdotter Mikkola, s. 24.1.1792 Sääksmäki,Linnainen, k. 2.6.1869 Sääksmäki,Tarttila.
   (ii) Henric Michelsson Slott, s. 2.6.1766 Sääksmäki,Muntee,Lukko, k. 1809 död i fält. Vihitty 30.3.1788 Sääksmäki.
   () Helena Samuelsdotter Keivonen, s. 21.2.1768 Kalvola,Kutinen, k. 27.1.1841 Sääksmäki,Linnainen.
   (äi) Johan Henricsson Mikkola e. Tuitti, s. 4.5.1759 Sääksmäki,Linnainen,Tuitti, k. 22.9.1824 Sääksmäki,Linnainen. Vihitty 25.5.1790 Sääksmäki,Linnainen.
   (ää) Anna Johansdotter Kantala, s. 1.10.1760 Sääksmäki,Kantala, k. 5.11.1803 Sääksmäki,Linnainen. Perunkirja 3.4.1804 Linnainen Mikkola: aflidne bonde hru Anna Johansdr, först gift med bonde Henric Mattsson, söner Henric och Johan, döttrar Maria och Anna, senare gift med Johan Henricsson, son Elias, döttrar Catharina, Lisa och Ulrica. Förmyndare faderbroder rusthållare Johan Mattsson Ickala.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 35
4. Vilhelm Kustaanpoika Sakanen, (Taulusta 31, isä Gustaf Nikkilä) Talollinen Tarttilan Sakasella, s. 15.10.1821 Akaa,Haanoja,Nikkilä, k. 9.7.1867 Sääksmäki,Tarttila.

Puoliso: Vihitty 4.2.1854 Akaa,Käyrälä Ulrika Kustaantytär Iso-Mikkola s. 24.11.1813 Akaa,Käyrälä, k. 8.9.1895 Sääksmäki,Tarttila,Sakanen.
Puolison vanhempia:
   (i) Gustaf Mårtensson Iso-Mikkola e. Tiitinen, s. 23.1.1782 Kalvola,Sittala, k. 17.5.1856 Akaa,Käyrälä. Akaan Käyrälän Iso-Mikkolan isäntä 1811-1820. 1826-1827 torppari Kalvolan Niemen Vehkojan sepän torpassa. Takaisin Akaaseen 1828.
   (ä) Lisa Gustafsdotter Iso-Mikkola, s. 27.11.1772 Akaa,Käyrälä, k. 30.10.1817 Akaa,Käyrälä. Akaan Käyrälän Iso-Mikkolan isäntä 1795-1810 yhdessä puolisonsa kanssa.
   (ii) Mårten Mårtensson Tiitinen, s. 1737 Kalvola,Sittala,Tiitinen, k. 18.11.1813 Kalvola,Sittala. Kalvolan käräjät 9.12.1765 §46: Tiitilä cronohemman i Sittala by åboo Mårten Mårtensson. Vihitty 26.12.1765 Hattula.
   () Caisa Henricsdotter Kupila, s. 2.9.1743 Hattula,Nihattula,Kupila, k. 13.1.1822 Kalvola,Sittala.
   (äi) Gustaf Gustafsson Iso-Mikkola, s. 4.3.1739 Akaa,Käyrälä, k. 22.5.1809 Akaa,Käyrälä. Akaan Käyrälän Iso-Mikkolan isäntä 1761-1794. Vihitty 24.6.1765 Lempäälä.
   (ää) Valborg Mattsdotter Heikkilä, s. 8.4.1742 Lempäälä,Pyhältö, k. 27.4.1809 Akaa,Käyrälä.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

| Alku | Henkilöluettelo sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä

ABEFGHIJKLMNOPRSTUVWYÄÖ
Anna, s. 15.12.1719 Jämsä,Salo,Nousiainen23
Anna, s. 16.4.177225
Beata1
Brigitta, s. 1694 Lempäälä,Kelho21
Brita, s. 1688 Akaa,Savikoski?12
Brita, s. 1711 Vesilahti,Onkemäki24
Brita, s. 1715 Sääksmäki,Voipaala11
Carl12
Christina5
Christina, s. 27.9.1704 Hauho7
Eric, s. 1702 Urjala,Kehro23
Henric5
Margareta, s. 170019
Maria, s. 16843, 4
Maria, s. 1685 Akaa,Pätsiniemi3
Maria, s. 14.6.1699 Vanaja,Parola11
Maria, s. 1712 Lempäälä23
Maria, s. 1728 Vesilahti?12
Maria, s. 17577
N.N.7
N.N.12
N.N.29
Sara, s. 4.5.1754 Vesilahti23
Simon7
Valborg, s. 172518
A Sukunimi -hakemisto
Ala-Pehula Eva Caisa, s. 10.1.1803 Pirkkala,Ala-Pehula14
Ala-Pehula Johan, s. 13.6.1766 Pirkkala,Ala-Pehula14
Ala-Pehula Jöran, s. 28.2.1740 Pirkkala,Ala-Pehula14
Ala-Tomtila Anna, s. 8.12.1772 Vesilahti,Ylösmäki21, 28
Ala-Tomtila Caisa, s. 7.1.1803 Vesilahti,Ylösmäki,Ruotsila29, 30
Ala-Tomtila Gustaf, s. 7.7.1782 Vesilahti,Ylösmäki21, 31
Ala-Tomtila Helena, s. 11.8.1775 Vesilahti,Ylösmäki21
Ala-Tomtila Lisa, s. 30.9.1779 Vesilahti,Ylösmäki21, 29
Ala-Tomtila Maria, s. 30.5.1746 Lempäälä,Pyhältö21
Ala-Tomtila Maria, s. 5.3.1765 Vesilahti,Ylösmäki21, 22
Ala-Tomtila Matts, s. 23.2.1767 Vesilahti,Ylösmäki21, 26
Ala-Tomtila Thomas, s. 16.11.1787 Vesilahti,Narva13
Ali-Ammeenmäki Caisa, s. 14.9.1740 Akaa,Taipale,Alli27
Ali-Öyrä Caisa, s. 26.10.1736 Vesilahti22
Ali-Öyrä Henric, s. 1710 Vesilahti,Kaltsila22
Alli Lisa, s. 17.12.1780 Urjala,Taipale27
Alli Mårten, s. 17.10.1726 Akaa,Poutala27
Annala Maria, s. 19.6.1754 Vesilahti,Toivola16
Anttila Johan, s. 20.6.1795 Lempäälä,Suojala30
Anttila Margareta, s. 1735 Vesilahti,Riitiälä26, 28
B Sukunimi -hakemisto
Björkroth Mårten, s. 19.10.1691 Sääksmäki,Pietola20
E Sukunimi -hakemisto
Eerola Jacob, s. 1694 Akaa31
Erkkilä Henric, s. 2.12.1785 Vesilahti,Järvenranta15
Eskola Helena, s. 27.3.1793 Vesilahti,Heinäsuo17
Eskola Johan, s. 23.3.1751 Vesilahti,Heinäsuo17
Eskola Matts, s. 1725 Vesilahti,Heinäsuo17
F Sukunimi -hakemisto
Falk Thomas, s. 26.11.1793 Lempäälä,Ahtiala9
G Sukunimi -hakemisto
Grym Jacob, s. 1705 Porin lääni1
H Sukunimi -hakemisto
Hammar Matts, s. 1.9.1799 Vesilahti,Toivola25
Harjainen Christina, s. 1731 Vesilahti,Sarkkila2
Harjainen Jöran2
Haukka Eric, s. 30.4.1746 Pirkkala,Penttilä14
Heikkilä Carl, s. Vesilahti,Sarkkila2
Heikkilä Eric, s. 1719 Vesilahti,Sarkkila26, 28
Heikkilä Henric, s. 9.1.1751 Vesilahti,Sarkkila26, 28
Heikkilä Ingeborg, s. 1711 Vesilahti,Sarkkila22
Heikkilä Maria, s. 1691 Vesilahti,Sarkkila2
Heikkilä Maria, s. 15.3.1757 Akaa,Haanoja,Heikkilä31
Heikkilä Matts, s. 1683 Lempäälä,Pyhältö21
Heikkilä Sara, s. 15.3.1694 Akaa,Lontila20
Heikkilä Sigfrid, s. 2.2.1714 Lempäälä,Pyhältö21
Heikkilä Valborg, s. 8.4.1742 Lempäälä,Pyhältö35
Hietajärvi Maria, s. 3.10.1770 Kalvola,Mäyrä20
Hietamäki Johan, s. 26.1.1728 Sääksmäki,Pietola20
Hollari Beata, s. 1714 Akaa,Raidisto3
Hollari Johan, s. 1678 Akaa,Raidisto3
Honkki Gustaf, s. 29.8.1810 Vesilahti,Unajala28
Honkki Henric, s. 11.1.1784 Vesilahti,Unajala28
Honkki Johan, s. 1729 Vesilahti,Unajala26, 28
Honkki Johan, s. 5.7.1806 Vesilahti,Unajala28
Honkki Joseph, s. 8.11.1812 Vesilahti,Unajala28
Honkki Lena, s. 29.11.1786 Vesilahti,Unajala26
Honkki Maria, s. 20.5.1760 Vesilahti,Unajala26, 28
Hyvätti Valborg, s. 1710 Vesilahti,Valkkinen15
Hölli Matts, s. 1710 Vesilahti,Vännilä22
Hölli Matts, s. 1736 Vesilahti,Vännilä22
Höllilä Anna Lisa, s. 26.7.1792 Vesilahti,Vännilä22
Höllilä Caisa, s. 1799 Vesilahti,Vännilä22
Höllilä Greta, s. 8.2.1804 Vesilahti,Vännilä22
Höllilä Helena, s. 14.3.1807 Vesilahti,Vännilä22, 25
Höllilä Henric, s. 26.3.1769 Vesilahti,Vännilä22
Höllilä Herman, s. 21.5.1801 Vesilahti,Vännilä22
Höllilä Joachim, s. 18.12.1788 Vesilahti,Vännilä22, 23
Höllilä Maria, s. 5.4.1796 Vesilahti,Vännilä22, 24
I Sukunimi -hakemisto
Iso-Eerola Eric, s. 13.7.1686 Lempäälä,Vatsoila3, 4
Iso-Eerola Henric, s. 14.6.1750 Lempäälä,Vatsoila3
Iso-Eerola Johan, s. 28.12.1711 Lempäälä,Lastunen3, 4
Iso-Eerola Matts, s. 6.3.1754 Lempäälä,Vatsoila4
Iso-Mikkola Gustaf, s. 4.3.1739 Akaa,Käyrälä35
Iso-Mikkola Lisa, s. 27.11.1772 Akaa,Käyrälä35
Iso-Mikkola Ulrika, s. 24.11.1813 Akaa,Käyrälä35
Iso-Palkki - Eerola Eric, s. 16.4.1770 Akaa,Toijala32
Iso-Palkki Caisa, s. 12.9.1798 Akaa,Toijala32
Iso-Seiväs Valborg, s. 25.4.1750 Vesilahti,Onkemäki24
Isotalo Lisa, s. 14.5.1750 Akaa,Kaulo27
J Sukunimi -hakemisto
Jaakkola Eva, s. 16.2.1744 Pirkkala,Korvola14
Joppi Matts, s. 7.9.1781 Lempäälä,Suojala3, 7
K Sukunimi -hakemisto
Kaarela Maria, s. 11.9.1709 Akaa,Sontula6
Kaarela Maria, s. 21.12.1726 Akaa,Sontula31
Kaipila Maria, s. 20.2.1747 Pirkkala,Naistenmatka,Ollila14
Kaipila Maria, s. 10.3.1780 Pirkkala,Kaipila14
Kallio Anna, s. 15.7.1757 Vesilahti,Sarkkila2
Kallio Brita, s. 1754 Vesilahti,Sarkkila2, 10
Kallio Caisa, s. 29.11.1762 Vesilahti,Sarkkila2, 12
Kallio Chirstin, s. 12.3.1760 Vesilahti,Sarkkila2, 11
Kallio Henric, s. 1731 Vesilahti,Sarkkila,Kallio1, 2
Kallio Maria, s. 1751 Vesilahti,Sarkkila,Kallio2, 3, 30
Kallio Matts, s. 1732 Vesilahti,Sarkkila1, 18
Kallio Mårten, s. 1734 Vesilahti,Sarkkila1, 21
Kankaanpää Helena (Magdalena), s. 10.5.1724 Urjala,Kankaanpää8, 9
Kantala Anna, s. 1.10.1760 Sääksmäki,Kantala34
Karo Anna, s. 16.1.1725 Urjala,Haaroinen,Karo17
Karo Elisabet, s. 17.11.1728 Akaa,Haudanniemi20
Karo Jöran, s. 27.1.1691 Akaa,Haudanniemi20
Katila Maria, s. 1731 Lempäälä,Jokipohja,Katila8, 9
Keivonen Helena, s. 21.2.1768 Kalvola,Kutinen34
Kerttula Anders, s. 16853
Kerttula Brita, s. 28.1.1724 Lempäälä,Ruuhola3
Kerttula Maria, s. 1697 Lempäälä,Ruhola3
Ketola Jacob, s. 1723 Vesilahti,Narva13
Ketola Maria, s. 1748 Vesilahti,Narva13
Kiutta Jeremias, s. 25.12.1818 Akaa,Haanoja,Nikkilä31, 34
Kokki Anna, s. 22.7.1719 Lempäälä,Jokipohja3, 4
Kokki Brita, s. 22.6.1690 Lempäälä,Jokipohja3, 4
Kolkki Helena, s. 1763 Vesilahti,Viljula18, 19
Kotavehmas Carl, s. 6.3.1767 Vesilahti,Viljula,Kolkki18, 20
Kupila Caisa, s. 2.9.1743 Hattula,Nihattula,Kupila35
L Sukunimi -hakemisto
Laurila Anders, s. 30.10.1724 Akaa,Sotkia8, 9
Laurila Christina, s. Vesilahti,Lohnattila2
Laurila Eric, s. 13.3.1760 Sääksmäki,Ritvala,Laurila33
Laurila Johan, s. 13.5.1727 Lempäälä,Alkkula6
Laurila Maria, s. 11.5.1763 Akaa,Sotkia8, 9
Laurila Maria, s. 29.8.1795 Sääksmäki,Ritvala33
Liitto Anna Stina, s. 2.1.1820 Akaa,Haanoja32
Liitto Brita, s. 22.1.1732 Akaa,Haanoja17
Liitto Eric, s. 28.2.1796 Akaa,Haanoja32
Liitto Zacharias, s. 20.2.1771 Akaa,Haanoja32
Liukko Matts, s. 1711 Vesilahti,Järvenranta6
Lumiala Catharina, s. 13.12.1774 Lempäälä,Lumiala32
Lundahl Carolina, s. 5.2.1826 Sääksmäki,Linnainen,Keivonen34
Lundahl Michel, s. 6.2.1799 Sääksmäki,Linnainen34
Lähteenkorva Margareta, s. 26.4.1784 Urjala,Velkala23
Lähteenkorva Thomas, s. 13.12.1758 Urjala,Velkala23
M Sukunimi -hakemisto
Maijala Carin, s. 1686 Akaa,Savikoski3
Marttala Johan, s. 1697 Kuhmalahti,Vähäpento13
Marttila Caisa, s. 18.11.1742 Akaa,Viiala15
Marttila Matts, s. 17.8.1725 Pälkäne,Harhala31
Mattila Anna Maria, s. 31.12.1789 Lempäälä,Suojala3
Mattila Anna, s. 22.3.1775 Lempäälä,Suojala3, 5, 30
Mattila Brita, s. 4.8.1787 Lempäälä,Suojala3, 8
Mattila Carl, s. 1680 Akaa,Rättö,Vääkäs3
Mattila Carl, s. 4.4.1756 Akaa,Pätsiniemi3
Mattila Catharina, s. 4.7.1793 Lempäälä,Suojala3, 9
Mattila Eric, s. 30.3.1784 Lempäälä,Suojala3
Mattila Henric, s. 170319
Mattila Henric, s. 25.5.1777 Lempäälä,Suojala3, 6
Mattila Johan, s. 4.2.1712 Akaa,Rättö3
Mattila Lisa, s. 24.10.1796 Lempäälä,Suojala3
Mattila Maria, s. 1689 Lempäälä,Suojala,Mattila3
Mattila Maria, s. 22.4.1773 Lempäälä,Suojala3, 4
Mattila Matts, s. 29.2.1687 Lempäälä,Suojala,Mattila3
Mattila Matts, s. 7.12.1718 Lempäälä,Suojala,Mattila3
Mattila Matts, s. 4.2.1746 Lempäälä,Suojala,Mattila3, 30
Mattila Matts, s. 16.3.1780 Lempäälä,Suojala3
Mikkola Catharina, s. 24.1.1792 Sääksmäki,Linnainen34
Mutonen Christina, s. 1734 Vesilahti,Riitiälä6
Mutonen Jöran, s. 1.1.1753 Vesilahti,Riitiälä6
Mutonen Maria, s. 19.3.1779 Vesilahti,Riitiälä6
N Sukunimi -hakemisto
Nikkilä Ester, s. 25.9.1783 Akaa,Haanoja31
Nikkilä Greta Lisa, s. 28.12.1810 Akaa,Haanoja31
Nikkilä Gustaf, s. 23.5.1813 Akaa,Haanoja31, 32
Nikkilä Johan, s. 18.3.1737 Akaa,Lontila31
Nikkilä Kreetta Liisa, s. 8.1.1816 Akaa,Haanoja31, 33
Nikkilä Matti, s. 20.11.1824 Akaa,Haanoja31
Nyberg Carl, s. 1793 Vesilahti,Menkala19
Nyberg Henric, s. 1796 Vesilahti,Menkala19
Nääppä Anna, s. 26.2.1751 Akaa,Savikoski6
O Sukunimi -hakemisto
Oinas Johan, s. 1732 Vesilahti,Heinäsuo17
Oinas Lisa, s. 5.1.1755 Vesilahti,Heinäsuo17
P Sukunimi -hakemisto
Paavo Sigfrid, s. 13.2.1717 Jämsä,Saukkola,Sutola23
Palttu Lisa, s. 1695 Lempäälä,Vatsoila31
Peraus Jöran, s. 1689 Lempäälä,Peraus21
Peraus Maria, s. 23.2.1722 Lempäälä,Peraus21
Perttula Valborg, s. 29.12.1710 Teisko,Perttula15
Pietilä Valborg, s. 1700 Vesilahti,Riitiälä20
Priiki Anders, s. 167919
Priiki Anders, s. 1.10.1722 Tyrvää,Uusikylä,Priiki19
Puntus Sophia, s. 1727 Vesilahti,Hiirenoja13
R Sukunimi -hakemisto
Riipi Lisa, s. 26.12.1680 Tyrvää19
Riippa Johan, s. 15.9.1717 Akaa,Vuoltee,Riippa12
Riippa Jöran, s. 1679 Akaa,Vuoltee,Riippa12
Rikala Michel, s. 28.9.1711 Teisko,Rikala15
Ring Eric, s. 4.7.1737 Vanaja,Kirstula11
Ringfelt Jöran, s. 10.3.169911
Rottala Beata, s. 26.9.1763 Sääksmäki,Rytiä33
Rottala Eric Johan, s. 9.9.1821 Sääksmäki,Rytiälä33
Rottala Johan, s. 30.3.1797 Sääksmäki,Rytiä33
Ruotsila Anna, s. 30.9.1787 Vesilahti,Ylömäki12, 13
Ruotsila Ester, s. 17.12.1794 Vesilahti,Ylömäki12, 15
Ruotsila Henric, s. 4.12.1792 Vesilahti,Ylömäki12
Ruotsila Maria, s. 8.1.1789 Vesilahti,Ylömäki12
Ruotsila Susanna, s. 26.11.1807 Vesilahti,Ylösmäki26, 27
S Sukunimi -hakemisto
Sakanen Vilhelm, s. 15.10.1821 Akaa,Haanoja,Nikkilä31, 35
Sarkstedt Andreas, s. 12.11.174910
Sarkstedt Esaias, s. 1778 Vesilahti,Sarkkila10
Sarkstedt Gustaf, s. 1781 Vesilahti,Sarkkila10
Sarkstedt Lisa, s. 1776 Vesilahti,Sarkkila10
Seiväs Carin, s. 1712 Vesilahti,Onkemäki22
Seppälä Erich, s. 28.4.1742 Urjala,Laukeela,Seppälä27
Seppälä Johan, s. 1777 Urjala,Laukeela27
Seppälä Maria, s. 11.4.1761 Tyrväntö,Mälkiäinen33
Seppälä Michel, s. 11.8.1804 Urjala,Laukeela27
Sittala Matts, s. 15.2.1704 Luopioinen7
Sittala Simon, s. 22.10.1743 Pälkäne,Kukkola7
Slott Henric, s. 2.6.1766 Sääksmäki,Muntee,Lukko34
Sälli Catharina, s. 25.7.1675 Lempäälä,Sotavalta21
T Sukunimi -hakemisto
Taikina Beata, s. 171713
Taikina Henric, s. 14.1.1750 Lempäälä,Taipale13
Tallinen Anders, s. 1719 Vesilahti,Kirkonkylä24
Tallinen Johan, s. 16.6.1756 Vesilahti,Kirkonkylä24
Tallinen Johan, s. 20.12.1789 Vesilahti,Kirkonkylä24
Tie-Hovi Christina, s. 1732 Vesilahti,Kirkonkylä16
Tie-Hovi Henric, s. 5.1.1752 Vesilahti,Kirkonkylä16
Tie-Hovi Johan, s. 21.6.1784 Vesilahti,Kirkonkylä16
Tiitinen Gustaf, s. 23.1.1782 Kalvola,Sittala35
Tiitinen Mårten, s. 1737 Kalvola,Sittala,Tiitinen35
Toijala Johan, s. 29.10.1730 Teisko,Toijala16
Toikka? Maria, s. 172324
Toorikka Brita, s. 1721 Vesilahti,Riitiälä26, 28
Topila Henric, s. 10.11.1730 Lempäälä,Ahtiala,Topila8, 9
Topila Henric, s. 10.1.1760 Lempäälä,Ahtiala,Topila8, 9
Topila Johan, s. 28.12.1785 Lempäälä,Ahtiala8
Tranberg Anna, s. 26.10.1738 Sääksmäki,Tarttila11
Tranberg Matts, s. 23.2.1708 Sääksmäki,Jutikkala11
Tuitti Johan, s. 4.5.1759 Sääksmäki,Linnainen,Tuitti34
Tupala Samuel, s. 1694 Lempäälä,Jokipohja3, 4
U Sukunimi -hakemisto
Uotila Elisabet, s. 15.4.1794 Sääksmäki,Muti7
Uotila Jacob, s. 10.7.1752 Sääksmäki,Taloila33
Uotila Matts, s. 26.2.1764 Vesilahti,Kurkela19
Uotila Valborg, s. 23.4.1734 Vesilahti,Haurala,Mattila19
V Sukunimi -hakemisto
Villamo Matts, s. 1712 Vesilahti,Kirkonkylä15
Villamo Matts, s. 1737 Vesilahti,Vännilä,Erkkilä15
Vähä-Eerola Brita, s. 29.8.1728 Lempäälä,Vatsoila5, 30
Vähä-Eerola Henric, s. 6.3.1705 Lempäälä,Vatsoila5
Vähä-Eerola Johan, s. 29.4.1724 Tottijärvi,Huhtaa5, 30
Vähä-Eerola Mattila Matts, s. 16.2.1768 Lempäälä,Vatsoila5, 30
Vähä-Eerola Sara, s. 1700 Lempäälä,Vatsoila5
Vähä-Palkki Lisa, s. 17.5.1774 Akaa,Toijala32
Vähä-Seiväs Anna, s. 10.12.1730 Vesilahti,Onkemäki16
W Sukunimi -hakemisto
Wahlsten Elisabeth, s. 27.12.1790 Akaa,Viiala11
Walstedt Caisa, s. 26.6.1797 Akaa,Viiala11
Walström Anna Maria, s. 11.1.1789 Akaa,Viiala11
Walström Henric, s. 24.1.1795 Akaa,Viiala11
Walström Jacob, s. 17.7.1763 Sääksmäki,Annila11
Walström Matti, s. 2.3.1793 Akaa,Viiala11
Y Sukunimi -hakemisto
Ylitomtila Adam, s. 25.1.1791 Vesilahti,Ylömäki12, 14
Yli-Tomtila Caisa, s. 8.4.1796 Vesilahti12, 16
Ylitomtila Gustaf, s. 21.3.1802 Vesilahti,Ylömäki12
Yli-Tomtila Johan, s. 6.9.1754 Akaa,Vuoltee,Riippa12
Yli-Tomtila Laitikka Johan, s. 28.12.1799 Vesilahti,Ruotsila12, 17
Ä Sukunimi -hakemisto
Ärölä Henric, s. 5.1.1760 Vesilahti,Toivola25
Ärölä Matts, s. 1721 Vesilahti,Toivola25
Ärölä Michel, s. 1728 Vesilahti,Toivola16
Ö Sukunimi -hakemisto
Öyrä Maria, s. 1723 Vesilahti,Kaltsila25
Öyrä Thomas, s. 1717 Vesilahti,Kaltsila24
| Alku | Sukunimi-hakemisto | Paluu |