Jürgen Nötebom

BirthSaksa
ProfessionLuutnantti
Partner Elisabet Berkholst Von Der Frense
Child 1Velam Johan Göransson Nötebom
Child 2Margaretha Göransdotter Nötebom (1620)
Child 3Anna Göransdotter Nötebom (1621)
RemarksRamsay: Nötebom.
Adlad 1652 2/10, introducerad 1664, under mr 696. Utgången på svärdssidan sannolikt 1684. Tyska adliga släkten Nottebohm för olika vapen med denna ätt, n:r 696, ehuru namnet angifver förvandtskap.
Jürgen Nötebom, löjtnant, fick 1628 26/4 förläning af Orbentz by i Estland (1). Var ryttmästare, då han 1630 14/10 under kriget i Tyskland, i hufvudkvarteret Ribbenz erhöll kungligt bref på Hongola by i Urdiala socken (2). Uppförde där Hongola säteri: d. före 1636 1/6, hvilken dag hans arfvingar blefvo stadfästade i hans frälsegods.