Johannes Magni Gartzius

BirthRuotsi
Death02.04.1682 Turku
ProfessionHovioikeudenneuvos
Partner Christina Petrusdotter Ekenberg (1632)
Child 1Barbro Juhanantytär Gartzia (1659)
RemarksSyntyjään ruotsalainen Gartzius oli ensimmäinen henkilö, joka Suomessa puolustetun oman väitöskirjan nojalla saavutti oikeustieteen tohtorin harvinaisen arvon. Johan Gartzius toimi pitkään stipendiaattina (1645 - 1651) puolustaen tuona aikana muun muassa erinäisiä harjoitusväitöskirjoja pääopettajansa Michael Wexioniuksen johdolla, kuten ajan tapa oli. Hänen tohtorinväitöskirjansa De judiciis koski prosessioikeutta, etenkin tuomioita. Tutkimus pyrki palvelemaan sekä opetusta että käytäntöä, vaikka olikin tosiasiassa täysin roomalaisoikeudellinen. Ruotsin kansallinen lainsäädäntö oli - Wexioniuksen "piirissä" ja tuohon aikaan muutenkin - vain näennäinen lähtökohta tieteelliselle sääntöjen kehittelylle lain sivuitse ja ylitse. Gartzius käytti etenkin Vultejuksen laajalle levinnyttä oppikirjaa. Gartziuksen oppineet harjoitusväitöskirjat eri aiheista (De feudis, 1648); De jure sacro, 1648) olivat sisältäneet paljon enemmän ulkoisia oppineisuuden osoituksia kuin tohtorinväitöskirja, jota Gartzius puolusti 26.5.1650, promootion seuratessa 14.6.1650. Heti väittelynsä jälkeen Gartzius sai kuninkaallisen lupauksen Wexioniuksen virkojen "perijäksi". Tässä toivossa Gartzius jatkoi yhtäältä prosessioikeudellisia tutkimuksiaan (De judiciis in genere, 1652, De personis judicium constituentibus earumque jurisdictione, 1652), mutta toisaalta pyrki pätevöitymään odotusoikeutensa tarkoittamaan valtio-opin ja historian professuuriin kirjalla etiikan tärkeimmistä opeista ja oppiriidoista (1653). Tätä tutkimusta on pidetty Gartziuksen oikeustieteellisten tutkimusten alapuolelle jäävänä. Gartzius ei saavuttanut akateemisia tavoitteitaan, sillä kun hän otti vastaan melko vaatimattoman sihteerintoimen hovioikeudessa, odotusoikeuden professuurin katsottiin ilmeisesti rauenneen. Vaikka Gartzius oli arvostetun (joskin omavaltaisen ja riitaisan) hovioikeuden jäsenen, tohtori Wigelius-Ekenbergin, vävy, virkauralla eteneminen kävi yllättävän hitaasti. Asessuuri viipyi. Tänä aikana Gartzius suistui juopotteluun. Kun hänet 1680 erotettiin virantoimituksesta, perusteluna ei ollut pelkästään esiintyminen päihtyneenä hovioikeudessa, vaan myös Jumalan huoneessa, kirkossa, ja edelleen nykyaikaisia asioita mieleen tuoden se, että hän oli ottanut vastaan kestitystä hovioikeudessa vireillä olevien juttujen asianosaisilta. Hannu-Tapani Klami

Liitetiedot
Johan Gartzius S 1620, K 1682. LÄHTEET JA KIRJALLISUUS. Helsingin yliopisto 1640 - 1990, 1. osa. 1987: M. Klinge ym, Kuninkaallinen Turun akatemia 1640 - 1808; H-T Klami, Oikeustiede Ruotsin vallan aikana I : aika ennen isoa vihaa. 1981.