Chirstin Johansdotter Stjernkors

FatherJohan Timoteusson Stjernkors
MotherMalin Simontytär
Partner Per Olofsson Ruuth
Child 1Eskil Persson Ruuth
Child 2Johan Persson Ruuth
Child 3Göran Persson Ruuth
Child 4Per Persson Ruuth
Child 5Christoffer Persson Ruuth
Child 6Margareta Persdotter Ruuth
Child 7Simon Persson Ruuth (1608)
RemarksRamsay: Kirstin Johansdotter till Voipala, gift före 1609 med befallningsmannen Per Olofsson (Ruuth), i hans l:a gifte. Hon och hennes man tillsade hvarandra 1611 9/10 all deras egendom efter de voro barnlöst folk (22).