| Alku Paluu |

Taulu 1
I Jöran Mattsson Harjainen Sotilas, Harjaisen isäntä 1729, kuollut noin 1761 Vesilahti,Sarkkila. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 4.2.1752: kyrkofattig Beata Pehrsdotter ifrån Sarkkila angif witt att bonden Matts Jöransson, samt des moder gamla soldate hustru Maria Carlsdotter därsammanstädes, under des wistande och siukdom, hos Matts Jöransson, gifwit åt dem trettio sex daler kopparmynt penningar, fem marker blårgarn femton kappor råg att lärfst förklåda, med de wilkor att Beata skulle under då påstående siukdom af dem til döda dagen blifwa skiött och underhållen som hon sedermera kommit sig föra igen och svaranderna henne ej långer hållit hos sig, så har Beata återfordrat sin egendom...men som gamla soldaten Jöran Mattsson icke warit instämd, hwilken efter lag åger kära och swara för des hustru Maria Karlsdotter..sålunda att Matts Jöransson skal på egna och des moders Maria Karlsdotters vägnar åt Beata Pehrsdotter betala, för all hennes fordran...

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 21.11.1751: Beata Pehrsdotter är Maria Carlsdotters faster...

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 6.4.1767 §29: Qvinnoperson Anna Jöransdotter ifrån Sarkkila, broder Matts Jöransson Harjainen, syster bondehustru Chirstin Jöransdotter och moder Maria Jöransdotter dersammanstädes. Arf efter sex år sedan afledne fader Jöran Mattsson.

Puoliso: Maria Carlsdotter Heikkilä Harjaisen isäntä 1730-41, syntynyt 1691 Vesilahti,Sarkkila, kuollut 13.4.1774 Vesilahti.
Vanhemmat: Carl Persson Heikkilä, Heikkilän isäntä 1690-1704, syntynyt Vesilahti,Sarkkila. Vesilahden käräjät v. 1700: Carl Persson i Sarkkila kärde til Per Påhlsson i Lohnattila, om sin svärfaders arf. Christina Påhlsdotter Laurila, Heikkilän isäntä 1705-1710, syntynyt Vesilahti,Lohnattila. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 16.11.1763 §48: de tålf daler kopparmynt penningar, som afledne såldaten Henric Sarckman för des afresa til Pommern lånt til bonden Matts Mattsson ifrån Arpiais fordrade den sistnämdes moder gamla enckan Maria Clasdotter ifrån Sarkkila...

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.12.1768 §50: gamla bonde änka å Harjainen Academie hemman i Sarkkila by Maria Carlsdotter, des son ny varande åboen å Harjainen hemman Matts Jöransson. Käranden flyttat til des dotter Chirstin Jöransdotter som är värdinna å Kallio hemman.

Lapset:
1. Maria Jöransdotter Harjainen syntynyt noin 1718 Vesilahti,Sarkkila. Mainitaan 1733-1734.
2. Anna Jöransdotter Harjainen Piika, syntynyt noin 1719 Vesilahti,Sarkkila. Mainitaan 1733-1738.
Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 21.11.1751: qvinnoperson Anna Jöransdotter ifrån Sarkkila, tillila des broder bonden Matts Jöransson Harjanen...
3. Matts Jöransson Harjainen , syntynyt 1723 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 2
4. Henric Jöransson Harjainen, Sarckman , syntynyt noin 1728 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 9
5. Christina Jöransdotter Harjainen , syntynyt 1731 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 10
| Alku |

Taulu 2
II Matts Jöransson Harjainen, (Taulusta 1, isä Jöran Harjainen) Harjaisen isäntä 1742-77, syntynyt 1723 Vesilahti,Sarkkila, kuollut 1800 Vesilahti,Sarkkila. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 15.10.1770 §35: bonde Matts Jöransson Harjainen ifrån Sarkkila, förmyndare för des afledne broder soldaten Eric (po Henric) Sarckmans dotter Maria, änka numera dräng hustru Brita Ericsdotter. Arfskifte 26.10.1762.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 5.11.1776 §64: bonden Matts Jöransson Harjanen ifrån Sarckila såsom sin afledne broders soldaten Henric Sarckmans oförförgda dotters Maria Henricsdotters förmyndare...aflednes svåger eller hustru Brita Ericsdotters broder bonden Matts Ericsson Teri ifrån Ahtiala...

1. puoliso: Vihitty 9.6.1751 Lempäälä,Kuokkala Maria Thomasdotter Hollo syntynyt 3.1.1727 Lempäälä,Kuokkala, kummit: Kärpälä Mårten Steen med sin kärsta Anna Weckman.
Vanhemmat: Thomas Ericsson Hollo, Teeri, syntynyt 1699 Lempäälä,Ahtiala, kuollut 3.8.1756 Lempäälä,Kuokkala. Perheessä 1730-luvun lopulla myös måg? Andreas Sigfridi, joka 1730-luvun alussa son Andreas Sigfridi. Vihitty 26.12.1725 Lempäälä,Kuokkala. Maria Jöransdotter Hollo, syntynyt 7.4.1703 Lempäälä,Kuokkala, kuollut 18.3.1770 Lempäälä,Kuokkala.

Lapset:
1. Johan Mattsson Harjainen , syntynyt 24.4.1752 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 3
2. Brita Mattsdotter Harjainen , syntynyt 3.9.1754 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 6
2. puoliso: Vihitty 30.10.1757 Lempäälä,Perälä Maria Mattsdotter Kauppila syntynyt 17.7.1730 Lempäälä,Perälä, kummit: Pyhältö Heikkilä rusthållare Matts Sigfridsson, ibm svärdotter Elisabet Jöransdotter.
Vanhemmat: Matts Jöransson Tala, Kauppila, Talollinen, syntynyt noin 1692 Urjala,Laukeela, kuollut 12.12.1756 Lempäälä,Perälä. Mainitaan Talalla v. 1719. Ensin renkinä sisarensa Margaretan luona Perälän Mattilassa sitten Perälän Kauppilan isäntä 1728-1759.
. Vihitty 14.2.1722 Lempäälä,Perälä. Anna Eskilsdotter, syntynyt 1699 Lempäälä,Perälä, kuollut 10.12.1780 Lempäälä,Perälä.
Lapset:
3. Matts Mattsson Harjainen syntynyt 9.9.1758 Vesilahti,Sarkkila, kummit: Mårten Johansson Ryödi, Johan Mårtensson Vappula, hru Brita Mattsdr ifrån Perälä i Lempäälä, hru Anna Hansdr ifrån Sarkkila.
4. Maria Mattsdotter Harjainen , syntynyt 21.7.1761 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 8
5. Matts Mattsson Harjainen syntynyt 17.8.1770 Vesilahti,Sarkkila.
3. puoliso: Vihitty 7.11.1773 Akaa,Pappila Lisa Cnutsdotter syntynyt 16.9.1738 Akaa,Kurisjärvi, kuollut 18.8.1817 Vesilahti,Sarkkila, kummit: Thomas Koskelin, Gabriel Gabrielsson, J. Stina Neymeier, J. Stina Gyldenär, J. Lisa Wastenia.
Vanhemmat: Cnut Olofsson Reinback, Rakuuna, syntynyt noin 1687 Lappee, kuollut 31.1.1752 Akaa,Kurisjärvi. Pääkatselmus v. 1728: född i Lapstrand, 27 år gammal, gift, tienst 2 år.
Pääkatselmus v. 1734: 34 år gammal finne, gift, tienst 9 år.
Pääkatselmus v. 1750: född i Wilmanstrand. Elisabet Pehrsdotter Ellilä, Tyrisevän Ellilässä mor, syntynyt 4.1.1701 Akaa,Tyrisevä, kuollut 1762 Akaa,Kaulo.
| Alku |

Taulu 3
III Johan Mattsson Harjainen, (Taulusta 2, isä Matts Harjainen) Talollinen, syntynyt 24.4.1752 Vesilahti,Sarkkila, kuollut 1813 Vesilahti.

Puoliso: Maria Mattsdotter Vanhala syntynyt 19.1.1764 Akaa,Toijala, kuollut 8.1.1829 Vesilahti.
Vanhemmat: Matts Johansson Vanhala, Talollinen, syntynyt 1737 Vesilahti?, kuollut 1796 Akaa,Toijala. Toijalan (Vähä-Palkki) Vanhalan isäntä 1763-1796. Mainitaan ensin renkinä Sontulan Anttilassa.
Perunkirja 20.5.1796 Toijala Vähä-Palkki: bonde Matts Johansson, hru Margareta Henricsdotter, söner Johan och Michel, dotter Maria gift med bonde Johan Mattsson Harjainen i Sarkkila. Vihitty 28.12.1755 Akaa,Sontula,Anttila. Margareta Henricsdotter Anttila, syntynyt 13.2.1730 Akaa,Sontula,Anttila, kuollut 7.1.1807 Akaa,Toijala,Vähä-Palkki.

Lapset:
1. Margareta Johansdotter Harjainen , syntynyt 2.8.1788 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 4
2. Maria Juhontytär Harjainen syntynyt 4.1.1791 Vesilahti,Sarkkila.
3. Liisa Juhontytär Harjainen syntynyt 7.12.1793 Vesilahti,Sarkkila.
4. Gustaf Johansson Harjainen syntynyt 4.3.1797 Vesilahti,Sarkkila.
5. Ester Johansdotter Harjainen , syntynyt 21.9.1800 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 5
6. Caisa Johansdotter Harjainen syntynyt 1804 Vesilahti,Sarkkila, kuollut 1808 Vesilahti,Sarkkila.
| Alku |

Taulu 4
IV Margareta Johansdotter Harjainen, (Taulusta 3, isä Johan Harjainen) syntynyt 2.8.1788 Vesilahti,Sarkkila, kuollut 14.3.1855 Vesilahti.

1. puoliso: Isac Mattsson Pöppö, Harjainen Talollinen, vävy, syntynyt 1789 Sääksmäki,Talola, kuollut 16.10.1832 Vesilahti,Sarkkila.
Vanhemmat: Matts Ericsson Pöppö, Talollinen, lampuoti, syntynyt 19.2.1750 Sääksmäki,Talola, kuollut 19.7.1832 Sääksmäki,Talola. Vihitty 18.6.1775 Lempäälä,Alkula. Elisabet Pehrsson Laurila, syntynyt 12.11.1751 Lempäälä,Alkula,Laurila, kuollut 17.5.1822 Sääksmäki,Talola. Muuttanut: Til Pietola, flyttat sedan til Vesilax 1817.

2. puoliso: Johannes Michelsson Lempelin, Harjainen Talollinen, vävy, syntynyt 27.11.1800 Lempäälä,Kuivaspää.
Vanhemmat: Michel Lempelin, Puuseppä, syntynyt 1756 Lempäälä,Kuivaspää, kuollut 8.2.1836 Lempäälä. Vihitty 27.10.1789 Lempäälä,Kuivaspää. Maria Mattsdotter Ryödi, syntynyt 11.2.1769 Lempäälä,Kuivaspää, kuollut 17.4.1836 Lempäälä,Kuivaspää.
| Alku |

Taulu 5
IV Ester Johansdotter Harjainen, (Taulusta 3, isä Johan Harjainen) syntynyt 21.9.1800 Vesilahti,Sarkkila.

Puoliso: Matts Johansson Huhtamo, Belghud Torppari, seppä, syntynyt 2.4.1802 Akaa,Konho, kuollut 13.11.1874 Kalvola,Niemi,Huhtamo.
Vanhemmat: Johan Mattsson Belghud, Hofström, Seppä, syntynyt 22.7.1774 Akaa,Konho, kuollut 5.5.1811 Sääksmäki,Poukkala. Muutti 27.9.1810 Sääksmäelle Akaasta.Rippikirja Poukkala 1810-1815 sivulla 132.
. Vihitty 25.5.1795 Akaa,Konho. Lena Hermansdotter Belghud, syntynyt 17.9.1776 Loimijoki,Hattula,Seppälä, kuollut 20.12.1843 Sääksmäki,Liuttula,Tuomola. Poukkala 1816-1825 sivu 133. Poukkala 1829-1835 sivu 126. Poukkala 1816-1825 lärling bor hos sin bror. Poukkala Molcka 1816-1825 sivu 132, bror lärning, hit 1821, till Ackas 1823. Sääksmäeltä Kalvolaan 16.11.1836.
Perunkirja TK 13/1875 Karja 117 mk, irtain 57, velat 88. Karja 1 hevonen 50; 2 lehmää 50; 1 hieho 10; 1 vasikka 5; 2 lammasta 2; 1 karitsa 0,50. Muuta kahvipaahtimo, - mylly ja -pannu, kaffeservis.

| Alku |

Taulu 6
III Brita Mattsdotter Harjainen, (Taulusta 2, isä Matts Harjainen) syntynyt 3.9.1754 Vesilahti,Sarkkila, kuollut 5.4.1831 Vesilahti,Kurala.

Puoliso: Vihitty 11.6.1783 Vesilahti Matts Jacobsson Pöyssäri Nurkki, Kaapu Talollinen, syntynyt 1738 Vesilahti,Kurala, kuollut 1807 Vesilahti,Kurala.
Vanhemmat: Jacob Johansson Pöyssäri, syntynyt noin 1712 Vesilahti,Kurala, kuollut ennen 12.5.1751 Vesilahti,Kurala. Vihitty 25.3.1734 Kiikka,Vakkala,Junnila. Carin Henricsdotter Junnila, syntynyt 4.3.1716 Kiikka,Vakkala,Junnila, kuollut 1791 Vesilahti,Kurala.

Lapset:
1. Valborg Mattsdotter Pöyssäri syntynyt 19.3.1784 Vesilahti,Kurala.
2. Caisa Mattsdotter Pöysäri , syntynyt 13.11.1787 Vesilahti,Kurala. Tauluun 7
3. Anders Mattsson Pöyssäri syntynyt 25.11.1790 Vesilahti,Kurala.
4. Helena Matintytär Pöyssäri syntynyt 2.4.1795 Vesilahti,Kurala.
| Alku |

Taulu 7
IV Caisa Mattsdotter Pöysäri, (Taulusta 6, äiti Brita Harjainen) syntynyt 13.11.1787 Vesilahti,Kurala, kuollut 1867 Vesilahti,Ojoinen.

1. puoliso: Johan Andersson Kauko syntynyt 1790 Vesilahti,Ojoinen, kuollut 1831 Vesilahti,Ojoinen.
Vanhemmat: Anders Mattsson Kauko, syntynyt 29.9.1756 Vesilahti,Ojoinen, kuollut 7.3.1826 Vesilahti,Ojoinen. Helena Mattsdotter Kauppila, syntynyt 23.8.1764 Vesilahti,Kurala.

2. puoliso: Gabriel Kallenpoika Kouko Talollinen, syntynyt 27.1.1801 Kalvola,Kuurila, kuollut 23.10.1856 Vesilahti,Ojoinen.
Vanhemmat: Carl Gabrielsson Leppämäki, Torppari, syntynyt 31.12.1771 Kalvola,Kuurila, kuollut 2.11.1843 Akaa,Kurvola. Vihitty 15.10.1793 Kalvola. Beata Johansdotter, syntynyt 28.7.1775 Sääksmäki,Jutikkala.
| Alku |

Taulu 8
III Maria Mattsdotter Harjainen, (Taulusta 2, isä Matts Harjainen) syntynyt 21.7.1761 Vesilahti,Sarkkila, kummit: Ryödi bonde Mårten Johansson, Johan Mattsson ifrån Silvo, hru Chirstin Jöransdr och Brita Ericsdr ifrån Sarkkila.

Puoliso: Vihitty 21.10.1788 Vesilahti,Sarkkila Johan Mattsson Mäenpää Syytinkiläinen, syntynyt 27.2.1758 Akaa,Sontula,Anttila, kuollut 27.7.1815 Akaa,Toijala,Kottila, kummit: Henric och Jöran Anderssöner, Henric Michelsson, hru Mar?? Mattsdr, hru Maria, p. Lisa Henricsdr och Lisa Cnutsdr.
Vanhemmat: Matts Johansson Vanhala, Talollinen, syntynyt 1737 Vesilahti?, kuollut 1796 Akaa,Toijala. Toijalan (Vähä-Palkki) Vanhalan isäntä 1763-1796. Mainitaan ensin renkinä Sontulan Anttilassa.
Perunkirja 20.5.1796 Toijala Vähä-Palkki: bonde Matts Johansson, hru Margareta Henricsdotter, söner Johan och Michel, dotter Maria gift med bonde Johan Mattsson Harjainen i Sarkkila. Vihitty 28.12.1755 Akaa,Sontula,Anttila. Margareta Henricsdotter Anttila, syntynyt 13.2.1730 Akaa,Sontula,Anttila, kuollut 7.1.1807 Akaa,Toijala,Vähä-Palkki. Toijalan (Vähä-Palkki) Vanhalan isäntä 1799-1806.

Lapset:
1. Matts Johansson Vähä-Palkki syntynyt 5.12.1789 Akaa,Toijala.
2. Kustaa Juhonpoika Mäenpää syntynyt 3.7.1792 Akaa,Toijala,Vähä-Palkki,Vanhala.
3. Hedvig Juhontytär Mäenpää syntynyt 28.3.1795 Akaa,Toijala,Vähä-Palkki,Poutala.
4. Liisa Juhontytär Mäenpää syntynyt 5.4.1798 Akaa,Toijala,Vähä-Palkki.
5. Niilo Juhonpoika Mäenpää syntynyt 4.12.1800 Akaa,Toijala,Vähä-Palkki.
6. Juho Juhonpoika Kakkali syntynyt 29.6.1804 Akaa,Toijala.
| Alku |

Taulu 9
II Henric Jöransson Harjainen, Sarckman, (Taulusta 1, isä Jöran Harjainen) Sotilas, syntynyt noin 1728 Vesilahti,Sarkkila, kuollut ennen 20.4.1763 Pommeri. Mainitaan Harjaisella vuoteen 1758 asti.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 20.4.1763 §109: bonde Matts Jöransson Harjanen från Sarkkila mot des svågerska soldat Sarckmans hustru Brita Ericsdotter...afledne broder Henric Sarckman...Sarckman nu mera i Pommern aflidit...

Puoliso: Vihitty 18.6.1761 Lempäälä,Ahtiala Brita Ericsdotter Teeri syntynyt 29.7.1737 Lempäälä,Ahtiala, kuollut 1807 Pirkkala,Pappila.
Vanhemmat: Eric Johansson Teeri, Talollinen, syntynyt 27.12.1703 Lempäälä,Ahtiala, kuollut 9.2.1755 Lempäälä,Ahtiala. Ahtialan Teeren isäntä 1722-1752. Vihitty 28.12.1722 Lempäälä. Anna Ericsdotter Jutila, syntynyt 11.6.1703 Lempäälä,Maisenranta.

Lapset:
1. Maria Henricsdotter Sarckman syntynyt 1762 Vesilahti,Sarkkila.
| Alku |

Taulu 10
II Christina Jöransdotter Harjainen, (Taulusta 1, isä Jöran Harjainen) syntynyt 1731 Vesilahti,Sarkkila, kuollut 1804 Vesilahti,Sarkkila,Kallio. Vesilahden käräjät 4.10.1764 §60: Igenom bonde Matts Jöransson Harjainen anhöll bonde enka Kirstin Jöransson Kallio från Sarkkila, nu förmyndare för med des afledne man Henric Jacobsson Kallios fyra stycken omyndiga barn barnens faderbroder bonde Matts Jacobsson Kolkki ifrån Viljula.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 21.10.1765 §82: bonde änka Kirstin Jöransdotter ifrån Sarkkila, des trolofwade fästeman Eric Michelsson til bonden Fredric Parta. Kirstins omyndiga flickor ena 15år gammal och andra af 13 års ålder, förmyndare deras moderbroder Matts Jöransson Harjainen.

1. puoliso: Vihitty 26.11.1749 Vesilahti,Sarkkila Henric Jacobsson Kallio Kallion isäntä 1746-64, syntynyt 1731 Vesilahti,Sarkkila,Kallio, kuollut 1764 Vesilahti,Sarkkila,Kallio.
Vanhemmat: Jacob Jöransson Kallio, Sarkkilan Kallion isäntä 1745, syntynyt 1715 Vesilahti, kuollut 1745 Vesilahti,Sarkkila. Vesilahden käräjät v. 1696: Jöran Arvidsson ifrån Sarkkila anoo vapaavuosia autiosta ottamaansa Sarkkilan Kallioon joka edellisen asukas ollut Matts Påwelsson. Takaajat Clemet Henricsson och Matts Michelsson ifrån Järvenranta, Jöran Persson i Koickilax, Jöran Jacobsson i Rikala, Marcus Johansson i Kaakila, Jacob Mattsson i Ania och Grels Sigfridsson i Kaltzila. Beata.

Lapset:
1. Mårten Henricsson Kallio
2. Maria Henricsdotter Kallio , syntynyt 1751 Vesilahti,Sarkkila,Kallio. Tauluun 11
3. Brita Henricsdotter Kallio , syntynyt 1754 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 18
4. Anna Henricsdotter Kallio syntynyt 15.7.1757 Vesilahti,Sarkkila, kummit: Ryödi bonde Mårten Johansson med sin hru Valborg Thomasdr, Mutois unga bonde Johan Bengtsson med sin hru Kirstin Jöransdr, piga Margareta Jöransdr ifrån Riitiälä.
5. Chirstin Henricsdotter Kallio , syntynyt 12.3.1760 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 19
6. Caisa Henricsdotter Kallio , syntynyt 29.11.1762 Vesilahti,Sarkkila. Tauluun 20
2. puoliso: Vihitty 10.11.1765 Vesilahti Eric Michelsson Ronkio, Kallio Kallion isäntä 1766-1797, syntynyt 7.3.1729 Lempäälä,Rikala,Ronkio, kuollut 1807 Vesilahti,Sarkkila,Kallio, kummit: Rikala Heikkilä B:n Johan Gustafsson, Andreas Solfelt, hustru Maria Mattsdr.
Vanhemmat: Michel Mattsson Ronkio, Talollinen, syntynyt 1687 Lempäälä,Rikala,Ronkio, kuollut 8.4.1770 Lempäälä,Rikala,Ronkio. Ronkion isäntä 1720-1741.
Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1723: Michel Mattsson ifrån Rikala, des granne Eric Jöransson tänkar att gifta sig med förra åboenskam på detta hemman Maria Jacobsdotter. Erics fader Jöran Mattsson.
Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1724: Michel Mattsson Ronkio mot Jöran Mattsson Tippa och hans son Eric Jöransson. Drängen Anders Henricsson hwilken tjänar på Sotavalta rusthåll är Michel Mattsson syskonebarn. Rusthållaren Matts Sigfridsson ifrån Pyhältö även är syskonebarn til Michel. Matts Jöransson ifrån Pyhältä finne vara syskonebarn med angifvaren.
Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1724: dragoun Johan Gustafsson Tollstedt ifrån Tolvila, sin svåger Michel Rångio i Rikala.
Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 21.3.1757 §33: bonde Michel Mattsson Rongio ifrån Rikala, des afledne moder Valborg Olofsdotters arfslott af Pyhäldö rusthåll hwilket hennes fader Olof wid namn som redan öfwer 60 år varit död. Michel mot sin moderbroders son Matts Sigfridssons son Matts Mattsson som samma rusthåll för tiden besitter. Vihitty 1.1.1720 Lempäälä,Jokipohja. Maria Mattsdotter Markkula, syntynyt 20.3.1696 Lempäälä,Jokipohja,Markkula, kuollut 29.6.1766 Lempäälä,Rikala,Ronkio. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.11.1766 §72: Egna och des hustru Kirsin Jöransdotters vägnar berättade bonde Eric Michelsson Kallio ifrån Sarkkila. Svåger Matts Jöransson Harjainen, svägerska qvinnoperson Anna Jöransdotter, deras afledne fader Jöran Mattsson, moder enka Maria Carlsdotter.
Lapset:
7. Helena Ericsdotter Kallio syntynyt 20.5.1766 Vesilahti,Sarkkila, kummit: Johan Michelsson och Michel Michelsson ifrån Rikala i Lempäälä, Mårten Johansson Ryödi med des hru Maria Ericsdr, hru Margeta Jöransdr ifrån Järvenranta, pig Anna Jöransdr ifrån Riitiälä.
8. Anna Ericsdotter Kallio , syntynyt 30.5.1768 Vesilahti,Sarkkila,Kallio. Tauluun 26
9. Eric Ericsson Kallio , syntynyt 4.4.1771 Vesilahti,Sarkkila,Kallio. Tauluun 28
| Alku |

Taulu 11
III Maria Henricsdotter Kallio, (Taulusta 10, äiti Christina Harjainen) syntynyt 1751 Vesilahti,Sarkkila,Kallio, kuollut 24.3.1831 Lempäälä,Suojala.

1. puoliso: Matts Mattsson Mattila Talollinen, syntynyt 4.2.1746 Lempäälä,Suojala,Mattila, kuollut 16.1.1780 Lempäälä,Suojala,Mattila.
Vanhemmat: Matts Mattsson Mattila, Talollinen, syntynyt 7.12.1718 Lempäälä,Suojala,Mattila, kuollut 19.11.1779 Lempäälä,Suojala,Mattila. Matts Mattsson Mattilas ifrån Suojala omyndiga barns förmyndare deras skyldeman bönderna Henric Michelsson Tippa ifrån Rikala och Mårten Jacobsson Ruotzila. Brita Andersdotter Kerttula, syntynyt 28.1.1724 Lempäälä,Ruuhola, kuollut 17.10.1762 Lempäälä,Suojala.

Lapset:
1. Maria Mattsdotter Mattila , syntynyt 22.4.1773 Lempäälä,Suojala. Tauluun 12
2. Anna Mattsdotter Mattila , syntynyt 22.3.1775 Lempäälä,Suojala. Tauluun 13
3. Henric Mattsson Mattila, Mutonen , syntynyt 25.5.1777 Lempäälä,Suojala. Tauluun 14
4. Matts Mattsson Mattila syntynyt 16.3.1780 Lempäälä,Suojala, kuollut 16.4.1780 Lempäälä,Suojala,Mattila.
2. puoliso: Vihitty 14.2.1781 Lempäälä,Suojala Henric Johansson Iso-Eerola, Mattila Talollisen poika, syntynyt 14.6.1750 Lempäälä,Vatsoila, kuollut 6.1.1790 Lempäälä,Suojala.
Vanhemmat: Johan Ericsson Iso-Eerola, Talollinen Vatsoilan Iso-Eerolassa, syntynyt 28.12.1711 Lempäälä,Lastunen, kuollut 10.7.1796 Lempäälä,Vatsoila. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.11.1766 §175: äldsta broder bonde Johan Ericsson ifrån Watsoila by och Iso Eerola hemman, arfsandelar efter afledne föräldrar så väl i fader som möderne. Matts Ericsson, broder borgare Anders Ericsson Tarhala i Åbo, Johan Tupalas hustru Maria Ericsdotter, Lisa och Christina Ericsdöttrar. Allekirjoitukset min hru Lisa Ericsdotters vägnar Matts Tiro, min hustru Maria Ericsdotters vägnar Johan Henricsson. Vihitty 31.5.1739 Lempäälä,Jokipohja. Anna Samuelsdotter Kokki, syntynyt 22.7.1719 Lempäälä,Jokipohja, kuollut 8.9.1789 Lempäälä,Vatsoila.
Lapset:
5. Matts Heikinpoika Joppi, Mattila , syntynyt 7.9.1781 Lempäälä,Suojala. Tauluun 15
6. Eric Heikinpoika Mattila syntynyt 30.3.1784 Lempäälä,Suojala.
7. Brita Heikintytär Mattila , syntynyt 4.8.1787 Lempäälä,Suojala. Tauluun 16
8. Anna Maria Heikintytär Mattila syntynyt 31.12.1789 Lempäälä,Suojala, kuollut 24.2.1793 Lempäälä,Suojala.
3. puoliso: Vihitty 28.12.1791 Lempäälä,Suojala Carl Johansson Mattila Talollisen poika, syntynyt 4.4.1756 Akaa,Pätsiniemi, kuollut 18.5.1800 Lempäälä,Suojala.
Vanhemmat: Johan Carlsson Mattila, Talollinen, kirkonisäntä, syntynyt 4.2.1712 Akaa,Rättö, kuollut 10.1.1779 Akaa,Pätsiniemi,Mattila. Perunkirja 18.8.1779 Pätsiniemi Mattila: afledne åboen Johan Carlsson, enka Beata Johansdr, söner Johan, Eric och Carl son tienar i Prästegård, dotter Maria gift med bonde Anders Johansson Mikkola ifrån Kahnala, Lisa med soldat Michel Lax i Lempäälä Rasala, Caisa med bonde Johan Nilsson Vääkäs, Christina med bonde Matts Andersson Simola ifrån Urjala by, dotter Brita Johansdr, förmyndare moderbroder bonde Johan Johansson Hollari. Vihitty 22.9.1734 Akaa,Raidisto. Beata Johansdotter Hollari, syntynyt 1714 Akaa,Raidisto, kuollut 10.5.1790 Akaa,Pätsiniemi.
Lapset:
9. Catharina Kallentytär Mattila , syntynyt 4.7.1793 Lempäälä,Suojala. Tauluun 17
10. Lisa Kallentytär Mattila syntynyt 24.10.1796 Lempäälä,Suojala, kuollut 12.7.1798 Lempäälä,Suojala.
| Alku |

Taulu 12
IV Maria Mattsdotter Mattila, (Taulusta 11, äiti Maria Kallio) syntynyt 22.4.1773 Lempäälä,Suojala, kuollut 25.2.1844 Lempäälä,Sarvikainen.

Puoliso: Vihitty 18.10.1792 Lempäälä.Suojala Matts Johansson Iso-Eerola, Paattakainen Renkivouti, torppari, syntynyt 6.3.1754 Lempäälä,Vatsoila, kuollut 1.11.1823 Lempäälä,Sarvikainen.
Vanhemmat: Johan Ericsson Iso-Eerola, Talollinen Vatsoilan Iso-Eerolassa, syntynyt 28.12.1711 Lempäälä,Lastunen, kuollut 10.7.1796 Lempäälä,Vatsoila. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.11.1766 §175: äldsta broder bonde Johan Ericsson ifrån Watsoila by och Iso Eerola hemman, arfsandelar efter afledne föräldrar så väl i fader som möderne. Matts Ericsson, broder borgare Anders Ericsson Tarhala i Åbo, Johan Tupalas hustru Maria Ericsdotter, Lisa och Christina Ericsdöttrar. Allekirjoitukset min hru Lisa Ericsdotters vägnar Matts Tiro, min hustru Maria Ericsdotters vägnar Johan Henricsson. Vihitty 31.5.1739 Lempäälä,Jokipohja. Anna Samuelsdotter Kokki, syntynyt 22.7.1719 Lempäälä,Jokipohja, kuollut 8.9.1789 Lempäälä,Vatsoila.

| Alku |

Taulu 13
IV Anna Mattsdotter Mattila, (Taulusta 11, äiti Maria Kallio) syntynyt 22.3.1775 Lempäälä,Suojala.

Puoliso: Vihitty 26.5.1795 Lempäälä,Suojala Matts Johansson Vähä-Eerola Mattila, Tallinen Talollinen, syntynyt 16.2.1768 Lempäälä,Vatsoila, kuollut 1844.
Vanhemmat: Johan Henricsson Vähä-Eerola, Renki, kalastaja, talollinen, syntynyt 23.2.1725 Lempäälä,Sotavalta, kuollut 1.3.1795 Lempäälä,Vatsoila. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 24.2.1755: Uppå egna och sin broders Carl Henricssons samt systrars Maria, Anna och Margareta Henricsdöttrars vägnar, kärde bonden Johan Henricsson ifrån Watsoila, efter upwist bewitnad skiftelig fullmacht, theras i Martii månad barnlös afledne broders drängen Jacob Henricssons encka Walborg Mattsdotter ifrån Wesilax sockens Prästegård.. Vihitty 2.10.1753 Lempäälä. Brita Henricsdotter Vähä-Eerola, syntynyt 29.8.1728 Lempäälä,Vatsoila, kuollut 4.10.1789 Lempäälä,Vatsoila.

| Alku |

Taulu 14
IV Henric Mattsson Mattila, Mutonen, (Taulusta 11, äiti Maria Kallio) Talollinen, syntynyt 25.5.1777 Lempäälä,Suojala, kuollut 25.9.1809 Vesilahti,Riitiälä. Perunkirja 25.9.1809: afledne bonde Henric Mattsson Mutonen, enka Maria Jöransdotter, aflednes moder Maria Henricsdotter.

Puoliso: Maria Jöransdotter Mutonen syntynyt 19.3.1779 Vesilahti,Riitiälä.
Vanhemmat: Jöran Johansson Mutonen, Talollinen, syntynyt 1.1.1753 Vesilahti,Riitiälä, kuollut 1809 Vesilahti,Riitiälä. Vihitty 1779 Akaa. Anna Mattsdotter Nääppä, syntynyt 26.2.1751 Akaa,Savikoski, kuollut 1794 Vesilahti,Riitiälä.

| Alku |

Taulu 15
IV Matts Heikinpoika Joppi, Mattila, (Taulusta 11, äiti Maria Kallio) Hinsalan Jopin lampuoti, syntynyt 7.9.1781 Lempäälä,Suojala, kuollut 30.11.1846 Sääksmäki,Vedentaka.

Puoliso: Vihitty 26.12.1816 Sääksmäki Elisabet Simonsdotter Uotila syntynyt 15.4.1794 Sääksmäki,Muti, kuollut 18.2.1868 Sääksmäki.
Vanhemmat: Simon Mattsson Sittala, Uotila, Talollinen, syntynyt 22.10.1743 Pälkäne,Kukkola, kuollut 9.10.1802 Sääksmäki,Muti. Pälkäneen Kukkolan Hoppula II:n (Sittala) isäntä 1764-1765.
Perunkirja 26.2.1803 Muti Uotila: enka Maria Simonsdr, aflidne bonde Simon Mattsson Uotila, förra hru Caisa Simonsdr, tre barn alla aflidit (!), söner Simon och Johan, döttrar Lena, Beata och Lisa, Lena gift med bonde Simon Molkka, förmyndare bonde Matts Ericsson Mattila ifrån Talola. Maria Simonsdotter, syntynyt 1757, kuollut 31.8.1809 Sääksmäki,Muti. Muuttanut: 1817 Suojala Mattila Bd.d:rn numera värd. Elisab. Sim.d:r Säxmäki 15.4.1794.

| Alku |

Taulu 16
IV Brita Heikintytär Mattila, (Taulusta 11, äiti Maria Kallio) syntynyt 4.8.1787 Lempäälä,Suojala.

Puoliso: Vihitty 29.10.1810 Lempäälä,Suojala Johan Henricsson Topila syntynyt 28.12.1785 Lempäälä,Ahtiala.
Vanhemmat: Henric Henricsson Topila, syntynyt 10.1.1760 Lempäälä,Ahtiala,Topila. Vihitty 18.3.1784 Akaa,Sotkia. Maria Andersdotter Laurila, syntynyt 11.5.1763 Akaa,Sotkia, kuollut 15.9.1831 Lempäälä,Ahtiala.

| Alku |

Taulu 17
IV Catharina Kallentytär Mattila, (Taulusta 11, äiti Maria Kallio) Lampuodin tytär, syntynyt 4.7.1793 Lempäälä,Suojala.

Puoliso: Vihitty 28.1.1817 Lempäälä,Ahtiala Thomas Henricsson Falk Jääkäri, syntynyt 26.11.1793 Lempäälä,Ahtiala.
Vanhemmat: Henric Henricsson Topila, syntynyt 10.1.1760 Lempäälä,Ahtiala,Topila. Vihitty 18.3.1784 Akaa,Sotkia. Maria Andersdotter Laurila, syntynyt 11.5.1763 Akaa,Sotkia, kuollut 15.9.1831 Lempäälä,Ahtiala.

| Alku |

Taulu 18
III Brita Henricsdotter Kallio, (Taulusta 10, äiti Christina Harjainen) syntynyt 1754 Vesilahti,Sarkkila.

Puoliso: Vihitty 2.6.1776 Vesilahti,Sarkkila Andreas Mattsson Sarkstedt Sotilas, syntynyt 12.11.1749.

Lapset:
1. Lisa Andersdotter Sarkstedt syntynyt 1776 Vesilahti,Sarkkila, kuollut 1779.
2. Esaias Andersson Sarkstedt syntynyt 1778 Vesilahti,Sarkkila.
3. Gustaf Andersson Sarkstedt syntynyt 1781 Vesilahti,Sarkkila.
| Alku |

Taulu 19
III Chirstin Henricsdotter Kallio, (Taulusta 10, äiti Christina Harjainen) syntynyt 12.3.1760 Vesilahti,Sarkkila, kuollut 28.9.1798 Akaa,Viiala, kummit: Mårten Johansson Ryödi, soldat Henric Jöransson Sarckman, Matts Jacobsson Kallio, hru Valborg Jöransdr alla ifrån Sarkkila, hru Valborg Jöransdr ifrån Viljula. Muuttanut: Vesilahdelta Akaaseen 22.3.1788 Christin Henricsdotter ifrån Sarkkila Kallio född 1760.

Puoliso: Vihitty 31.5.1787 Vesilahti Jacob Ericsson Walström Rakuuna, syntynyt 17.7.1763 Sääksmäki,Annila, kuollut 29.3.1829 Akaa,Viiala.
Vanhemmat: Eric Jöransson Ring, Sotilas, syntynyt 4.7.1737 Vanaja,Kirstula, kuollut 20.5.1780 Sääksmäki,Annila. Vihitty 1.11.1759 Sääksmäki,Annila. Anna Matsdotter Tranberg, syntynyt 26.10.1738 Sääksmäki,Tarttila, kuollut 19.1.1799 Sääksmäki,Tarttila. Perunkirja 7.1.1800 Rapola: soldatenka Anna Mattsdotter, afledne man soldat Eric Ring, son lätta infanteristen Jacob Wahlström ifrån Viiala, drg Eric Ericsson tienst uti Österbotten, jägare Johan Berg boende härstedes, döttrar Lisa och Maria. Lisa gift med inhyses Michel i Kouvala by Hattula socken, Maria ogift. Vihitty 1. avioliittoon Vesilahti (TK 131) 31.5.1787. Rakuuna Porin kevyt Infanteri regement. Vihitty 2. avioliittoon Akaa (TK 13) 2.5.1799.
.

Lapset:
1. Anna Maria Jaakontytär Walström syntynyt 11.1.1789 Akaa,Viiala. 27.12.1812 vihitty Lempäälän Kukkolassa. Muuttanut: 1802 Lempäälään, takaisin 1806 ja uudelleen Lempäälään 1809. Poismuuttaneiden luettelon mukaan muutti Lempäälään 29.9.1806 ja takaisin 6.11.1808.
2. Elisabeth Jaakontytär Wahlsten syntynyt 27.12.1790 Akaa,Viiala, kuollut 1.3.1799 Akaa,Viiala.
3. Matti Jaakonpoika Walström syntynyt 2.3.1793 Akaa,Viiala. Viialasta lähti samalla Lempäälään myös piika Eva Joh. Johansdotter s. 6.8.1789. Muuttanut: Lempäälään 1809, takaisin 1811 Lempäälästä, lähti 1812 takaisin Lempäälään. Lempäälään saapui 1817 nrolla 13 torp.son Matts Jacobsson s. 3.3.1793.
4. Henric Jaakonpoika Walström syntynyt 24.1.1795 Akaa,Viiala, kuollut 29.8.1797 Akaa,Viiala.
5. Caisa Jaakontytär Walstedt syntynyt 26.6.1797 Akaa,Viiala, kuollut 18.1.1798 Akaa,Viiala.
| Alku |

Taulu 20
III Caisa Henricsdotter Kallio, (Taulusta 10, äiti Christina Harjainen) syntynyt 29.11.1762 Vesilahti,Sarkkila, kuollut 8.5.1827 Vesilahti, kummit: Matts Jöransson Harjais, Mårten Johansson Ryödi med des hru Maria Ericsdr, enka Brita Ericsdr alla ifrån Sarkkila.

Puoliso: Vihitty 31.5.1787 Vesilahti Johan Johansson Yli-Tomtila Talollinen, syntynyt 6.9.1754 Akaa,Vuoltee,Riippa, kuollut 31.1.1822 Vesilahti, kummit: Sigfrid Mattsson, Erich Jöransson, Jacob Jöransson, hru Anna Mattsdr, Brita Månsdr, pigor Maria Ericsdr och Anna Ericsdr.
Vanhemmat: Johan Jöransson Riippa, Yli-Tomtila, Talollinen, syntynyt 15.9.1717 Akaa,Vuoltee,Riippa, kuollut ennen 1774 Vesilahti. Riipalta Ruotsilan isännäksi 1759.
Akaan käräjät 12.11.1754 s. 850: drg Johan Jöransson ifrån Vuoltis broder bonde Eric Jöransson, arf efter numera afledne fader Jöran Nilsson och hans jämväl framledne moder Brita Henricsdotter. Vihitty 1.11.1747 Akaa. Maria Carlsdotter, syntynyt noin 1728 Akaa,Varrasniemi,Mustila, kuollut 1794 Vesilahti,Ylömäki,Ruotsila. Vesilahden käräjät 23.11.1779 §15: Myönnetään 3. lainhuuto bondeson Johan Johansson ifrån Ruotsila halfwa Ruotsila skatteaugmens hemman som hans afledne fader Johan Jöransson 1759 hösttinget köpt af innehafware utaf halfwa Mustis rusthåll bårgaren i Åbo stad Henric Tomtila om 2300 daler kopparmynt.

Lapset:
1. Anna Johansdotter Ruotsila , syntynyt 30.9.1787 Vesilahti,Ylömäki. Tauluun 21
2. Maria Johansdotter Ruotsila syntynyt 8.1.1789 Vesilahti,Ylömäki.
3. Adam Johansson Ylitomtila , syntynyt 25.1.1791 Vesilahti,Ylömäki. Tauluun 22
4. Henric Johansson Ruotsila syntynyt 4.12.1792 Vesilahti,Ylömäki, kuollut 21.3.1808 Vesilahti,Ylömäki.
5. Ester Johansson Ruotsila , syntynyt 17.12.1794 Vesilahti,Ylömäki. Tauluun 23
6. Johan Johansson Yli-Tomtila Laitikka, Kässä , syntynyt 28.12.1799 Vesilahti,Ruotsila. Tauluun 24
7. Gustaf Johansson Ylitomtila syntynyt 21.3.1802 Vesilahti,Ylömäki.
8. Caisa Johansdotter Yli-Tomtila , syntynyt 8.4.1796 Vesilahti. Tauluun 25
| Alku |

Taulu 21
IV Anna Johansdotter Ruotsila, (Taulusta 20, äiti Caisa Kallio) syntynyt 30.9.1787 Vesilahti,Ylömäki.

Puoliso: Thomas Heikinpoika Ala-Tomtila, Erkkilä-Ketola Lampuoti, syntynyt 16.11.1787 Vesilahti,Narva.
Vanhemmat: Henric Johansson Taikina, Ketola, Talollinen, syntynyt 14.1.1750 Lempäälä,Taipale. Vihitty 16.5.1780 Vesilahti,Narva. Maria Jacobsdotter Ketola, syntynyt 1748 Vesilahti,Narva.

| Alku |

Taulu 22
IV Adam Johansson Ylitomtila, (Taulusta 20, äiti Caisa Kallio) Talollinen, syntynyt 25.1.1791 Vesilahti,Ylömäki, kuollut 16.11.1858 Vesilahti,Ruotsila.

Puoliso: Eva Caisa Juhontytär Ala-Pehula syntynyt 10.1.1803 Pirkkala,Ala-Pehula.
Vanhemmat: Johan Jöransson Ala-Pehula, Talollinen, syntynyt 13.6.1766 Pirkkala,Ala-Pehula, kuollut 30.4.1828 Pirkkala. Maria Ericsdotter Kaipila, syntynyt 10.3.1780 Pirkkala,Kaipila, kuollut 23.5.1828 Pirkkala.

| Alku |

Taulu 23
IV Ester Johansson Ruotsila, (Taulusta 20, äiti Caisa Kallio) syntynyt 17.12.1794 Vesilahti,Ylömäki.

Puoliso: Henric Mattsson Erkkilä Renki, syntynyt 2.12.1785 Vesilahti,Järvenranta, kummit: sotilas Michael Beckmann, Tanskan lampuoti Michael Michelsson ja piika Anna Andreasd.
Vanhemmat: Matts Mattsson Villamo, Marttila, Talollinen, renki, syntynyt noin 1737 Vesilahti,Vännilä,Erkkilä, kuollut 1799 Vesilahti,Mantere. Vihitty 18.12.1766 Vesilahti. Caisa Michelsdotter, syntynyt 19.1.1742 Akaa,Viiala.

| Alku |

Taulu 24
IV Johan Johansson Yli-Tomtila Laitikka, Kässä, (Taulusta 20, äiti Caisa Kallio) Talollinen Vesilahden kirkonkylässä, syntynyt 28.12.1799 Vesilahti,Ruotsila, kuollut 21.6.1868 Vesilahti.

Puoliso: Helena Johansdotter Eskola syntynyt 27.3.1793 Vesilahti,Heinutsuo, kuollut 3.10.1863 Vesilahti.
Vanhemmat: Johan Mattsson Eskola, Talollinen, syntynyt 23.3.1751 Vesilahti,Heinutsuo, kuollut 1811 Vesilahti,Heinutsuo. Vihitty 26.10.1777 Vesilahti. Lisa Johansdotter Oinas, syntynyt 5.1.1755 Vesilahti,Heinutsuo, kuollut 1811 Vesilahti.

| Alku |

Taulu 25
IV Caisa Johansdotter Yli-Tomtila, (Taulusta 20, äiti Caisa Kallio) syntynyt 8.4.1796 Vesilahti, kuollut 15.2.1868 Vesilahti.

Puoliso: Vihitty 19.6.1821 Vesilahti Johan Henricsson Tie-Hovi Talollinen, syntynyt 21.6.1784 Vesilahti,Kirkonkylä, kuollut 17.12.1849 Vesilahti.
Vanhemmat: Henric Johansson Tie-Hovi, Talollinen, syntynyt 5.1.1752 Vesilahti,Kirkonkylä. Vihitty 12.10.1777 Vesilahti. Maria Michelsdotter Annala, syntynyt 19.6.1754 Vesilahti,Toivola.

| Alku |

Taulu 26
III Anna Ericsdotter Kallio, (Taulusta 10, äiti Christina Harjainen) syntynyt 30.5.1768 Vesilahti,Sarkkila,Kallio, kummit: Ryödi bonde Mårten Johansson med des hru Maria Ericsdr, skomakare Johan Rikalin, Viljula Kolkki värdinna Valborg Jöransdr, Tippa bonde i Lempäälä Rikala Henric Michelsson.

1. puoliso: Vihitty 9.10.1794 Vesilahti Nils Johansson Yli-Tomtila Talollinen, syntynyt 3.3.1763 Vesilahti,Ylömäki,Ruotsila, kuollut 1802 Vesilahti,Ylömäki,Ruotsila, kummit: Henric Johansson Vilo ifrån Mantere, Matts Mattsson Sassi ifrån Mustis, sold Anders Svartbäck med sin hru Anna Ericsdr, Mulli gammal värdinna Maria Andersdr.
Vanhemmat: Johan Jöransson Riippa, Yli-Tomtila, Talollinen, syntynyt 15.9.1717 Akaa,Vuoltee,Riippa, kuollut ennen 1774 Vesilahti. Riipalta Ruotsilan isännäksi 1759.
Akaan käräjät 12.11.1754 s. 850: drg Johan Jöransson ifrån Vuoltis broder bonde Eric Jöransson, arf efter numera afledne fader Jöran Nilsson och hans jämväl framledne moder Brita Henricsdotter. Vihitty 1.11.1747 Akaa. Maria Carlsdotter, syntynyt noin 1728 Akaa,Varrasniemi,Mustila, kuollut 1794 Vesilahti,Ylömäki,Ruotsila.

Lapset:
1. Lena Nilsdotter Ruotsila , syntynyt 16.10.1794 Vesilahti,Ylömäki,Ruotsila. Tauluun 27
2. David Nilsson Ruotsila syntynyt 3.4.1801 Vesilahti,Ylömäki,Ruotsila.
2. puoliso: Moses Henricsson Kalastajan poika, syntynyt 30.9.1787 Vesilahti,Pappila.
Vanhemmat: Henric Henricsson, Kalastaja, syntynyt 1749. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 5.11.1776 §108: ..företräde berättade fiskaren Henric Henricsson ifrån Vesilax sockens Prästegård, som til detta ting låtit inkalla skomakaren Mårten Mårtensson ifrån Päiväniemi angående arf efter sin förtio eller tålf år sedan afledne svärmoder eller hustrus Maria Mårtensdotters moder Margareta Johansdotter.. Vihitty 20.10.1776 Lempäälä,Päiväniemi. Maria Mårtensdotter, syntynyt 1.9.1758 Lempäälä,Moisio.
Lapset:
3. Ester Mosesdotter syntynyt 9.7.1810 Vesilahti,Ylömäki,Ruotsila.
| Alku |

Taulu 27
IV Lena Nilsdotter Ruotsila, (Taulusta 26, äiti Anna Kallio) syntynyt 16.10.1794 Vesilahti,Ylömäki,Ruotsila, kuollut 15.10.1868 Kalvola,Niemi,Sillanpää.

Puoliso: Henric Michelsson Tuomola Torppari, syntynyt 2.1.1799 Tottijärvi,Bergstad, kuollut 23.10.1866 Kalvola,Niemi,Sillanpää, kummit: Michel Michelsson Nygård med sin hru Brita Erici jämte dotter Anna, Anders Larsson Poucka ifrån Huchtis, drengen Henric Jacobi samt inh. pigan Christin Henrici bägge ifrån Huchtis.
Vanhemmat: Michel Simonsson Ringstierna, Bergstad, Torppari Tottijärvellä, syntynyt 1756 Vesilahti,Halmeenmäki, kuollut 26.6.1824 Tottijärvi,Bergstad, kuolinsyy Åld.bräckl.. Kuollessaan sokea, ruotuvaivainen, leski Bergstadin torpasta. Jälkeläiset siirtyneet pääasiassa Akaaseen ja Kalvolaan Lontilanjoen rannoille. Pojanpoika Joakim (Taulu 43) oli Akaan Käyrälän Vähä-Mikkolan isäntä 1879-1888, jota ennen isäntänä sisarensa tyttären appi Carl Enebäck, joka oli Gustaf Karin (Taulu 52) veljen poikapuoli. Käyrälän Iso-Mikkolan isännän Henric Johanssonin (Taulu 23), isäntänä 1867-1869 vaimo Henrika Heikintytär taas oli tyttärenpojan tyttärentytär ja seuraava Iso-Mikkolan isäntä Kristian Kristininpoika (Taulu 5), isäntänä Lontilan Heikkilässä isänsä jälkeen 1880-1890 ja Iso-Mikkolassa 1890-1905, oli tyttären pojanpoika. Gustav Juhonpoika Niemelän (Taulu 50) äidinäiti oli Käyrälän Iso-Mikkolan tytär.

Sukuun mahtuu näin yhtäkkiä muistellen myös aimo annos kuuluisuuksia piirtäjä Mauri Kunnaksesta aina Heinähatun ja Vilttitossun tekijöihin Sinikka ja
Tiina Nopolaan asti. Yrjö Punkari Vesilahti, Narva. Vihitty 30.10.1774 Vesilahti. Maria Jöransdotter Kupari, syntynyt 2.12.1755 Vesilahti,Kurkela,Kupari, kuollut 3.12.1815 Tottijärvi,Bergstad, kuolinsyy Bröstvattusot. Muuttanut: Vesilahdelta Vehkojan Tuomolan torppariksi 1833.

| Alku |

Taulu 28
III Eric Ericsson Kallio, (Taulusta 10, äiti Christina Harjainen) Talollinen, syntynyt 4.4.1771 Vesilahti,Sarkkila,Kallio, kuollut 1806 Vesilahti,Sarkkila,Kallio.

Puoliso: Vihitty 12.6.1797 Vesilahti Lisa Andersdotter Perätoikka syntynyt 8.7.1775 Vesilahti,Perätoikka, kuollut 30.12.1842 Vesilahti,Sarkkila,Kallio.
Vanhemmat: Anders Jacobsson Perätoikka, Talollinen, syntynyt 1.11.1747 Vesilahti,Perätoikka, kuollut 23.6.1819 Vesilahti,Junnila. Vihitty 18.10.1768 Lempäälä. Maria Johansdotter Halkola, syntynyt 12.1.1743 Lempäälä,Lempoinen, kuollut 1804 Vesilahti,Junnila.

Lapset:
1. Gustaf Ericsson Kallio , syntynyt 5.3.1798 Vesilahti,Sarkkila,Kallio. Tauluun 29
2. Henric Erkinpoika Kallio syntynyt 17.8.1799 Vesilahti,Sarkkila.
3. Ester Erkintytär Kallio syntynyt 8.4.1801 Vesilahti,Sarkkila.
4. Joakim Ericsson Kallio syntynyt 1804 Vesilahti.
5. David Ericsson Kallio syntynyt 3.9.1806 Vesilahti,Sarkkila, kuollut 1807 Vesilahti,Sarkkila.
| Alku |

Taulu 29
IV Gustaf Ericsson Kallio, (Taulusta 28, isä Eric Kallio) Talollinen, syntynyt 5.3.1798 Vesilahti,Sarkkila,Kallio, kuollut 17.9.1853 Vesilahti,Sarkkila,Kallio.

Puoliso: Anna Mårtensdotter Iso-Seiväs syntynyt 1.12.1802 Vesilahti,Onkimäki, kuollut 19.1.1850 Vesilahti,Sarkkila,Kallio.
Vanhemmat: Mårten Mattsson Iso-Seiväs, Hutko, Lampuoti, talollinen, syntynyt 1.11.1775 Vesilahti,Onkimäki,Seiväs, kuollut 19.7.1836 Urjala,Kehro. Vihitty 27.5.1799 Lempäälä,Ruhola. Elisabet Ericsdotter Anttila, syntynyt 11.4.1776 Lempäälä,Ruhola, kuollut 23.10.1844 Urjala,Kehro.

| Alku | Paluu |