| Alku Paluu |

Taulu 1
I Henric Andersson Mulli, Hakimäki Hakimäen eli Hakkilan isäntä 1679-1702, syntynyt Vesilahti,Mustinen,Mulli, kuollut Vesilahti,Hakkila. RK 1688-1694: Henric Andersson b, Kirstin hru, Matts måg, Lisa hru, Matts pojke (yliv), Johan drg (uliv), Magnus d (yliv), Simon måg, Gert. hru, Brita piga (yliv), Anders drg, Beata piga (yliv), Eric drg (yliv), Jöran Arvidsson, Sophia, Matts, Jacob rytt, Margareta hru, Ingeborg Andersdotter. Inh Jacob Jacobsson, Valborg hru.
Vesilahti, syyskäräjät 7.10.1678: Henric Andersson i Mustis att optaga crono hemman i Hakinmäki hwilket Michel Olofsson tilförare åbodt.
Vesilahden ylimääräiset käräjät v. 1696: rusthållare Henric Andersson i Hackinmäki, des måg Matts Jöransson.

Puoliso: Christina Henricsdotter

Lapset:
1. Lisa Henricsdotter Hakimäki , syntynyt Vesilahti,Hakkila. Tauluun 2
2. Valborg Henricsdotter Hakimäki , syntynyt Vesilahti,Hakkila. Tauluun 3
3. Beata Henricsdotter Hakimäki , syntynyt Vesilahti,Hakkila. Tauluun 19
4. Gertrud Henricsdotter Hakimäki syntynyt Vesilahti,Hakkila.
5. Anders Henricsson Hakimäki, Silvo , syntynyt Vesilahti,Hakkila. Tauluun 31
6. Maria Henricsdotter Hakimäki , syntynyt Vesilahti,Hakkila. Tauluun 32
| Alku |

Taulu 2
II Lisa Henricsdotter Hakimäki, (Taulusta 1, isä Henric Hakimäki) syntynyt Vesilahti,Hakkila, kuollut Vesilahti,Hakkila. Vesilahden Hakinmäen eli Hakkilan isäntä 1709.

Vesilahden käräjät 1710: enka Lisa Henricsdotter i Hakimäki....Lisas afledne man Matts Jöransson....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27074214.

Puoliso: Vihitty 1697 Vesilahti,Hakkila Matts Jöransson Mokka, Hakkila Hakkilan isäntä 1703-1708, vävy, syntynyt Akaa.Kurisjärvi, kuollut ennen 1710.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Påhlsson Mokka, Kurisjärven Mokan isäntä, syntynyt Akaa,Kurisjärvi.
   (ä) Lisa.
   (ii) Påhl Persson Mokka, syntynyt Akaa,Kurisjärvi.
   () Valborg Larsdotter.
Vesilahden käräjät 1705: rusthållare Matts Jöransson Mocka des svärmoder Kirstin Henricsdr och drengen Eric Henricsson i Hakimäki....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26996870.

| Alku |

Taulu 3
II Valborg Henricsdotter Hakimäki, (Taulusta 1, isä Henric Hakimäki) syntynyt Vesilahti,Hakkila, kuollut 1736 Vesilahti,Pöyhölä.

Puoliso: Vihitty noin 1696 Anders Andersson Arvela Pöyhölän Arvelan isäntä 1704-1723, syntynyt noin 1670 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut 1726 Vesilahti,Pöyhölä.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Larsson Arvela, Pöyhölän Arvelan isäntä 1670-1703, syntynyt Vesilahti,Pöyhölä. Vesilahti, kesä- ja syyskäräjät 8.11.1675: Anders Larsson ifrån Pöyhölä des faderfaders Arvid Ericssons vägnar.
RK 1688-1694: Anders bonde, Beata hru, Anders son, Valborg hru, Lars bror (yliv), Anna dotter (yliv), Maria dotter, Mårten drg (yliv), Brita syster (yliv), Maria piga (yliv), Brita piga (yliv), Johan gosse, --- Johan son, Eric son, Valborg p. Vihitty noin 1665.
   (ä) Beata.
   (ii) Lars Arvidsson Arvela, syntynyt Vesilahti,Pöyhölä, kuollut Vesilahti,Pöyhölä.
   () Anna.
Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1724: Anders Andersson Pöyhölästä antanut piika Brita Påhlsdotter i Kurala sängtröja mutta on vielä velkaa 15 dal. cop.

Vesilahden ja Lempäälän käräjät 17.-19.8.1726 MF ES 1981: Eric Johansson ifrån Toijala by och Ackas sochn fördrag att des svärmoder Beata Henricsdotter i Hakimäki, af sin afledne mans och svärfader Simon Jöransson qvarlämnade spanmål förträckt sin svåger framledne rusthållare Anders Andersson i Pöyhölä 4 tunnor, där til Eric på sin hustrus wägnar begiärte förhielpasm här til swarande Anders Anderssons änckia Walborg Henricsdotter och hennes svärson Mårten Henricsson som för tiden står för wärdskapet.

Lapset:
1. Anna Andersdotter Arvela , syntynyt noin 1696 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 4
2. Johan Andersson Arvela, Finberg , syntynyt 1704 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 11
3. Anders Andersson Arvela , syntynyt Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 12
4. Maria Andersdotter Arvela , syntynyt Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 15
| Alku |

Taulu 4
III Anna Andersdotter Arvela, (Taulusta 3, äiti Valborg Hakimäki) syntynyt noin 1696 Vesilahti,Pöyhölä.

Puoliso: Vihitty noin 1715 Vesilahti Mårten Henricsson Pietilä, Arvela Narvan Pietilän isäntä 1711-22, Pöyhölän Arvelan isäntä 1724-42, syntynyt noin 1690 Vesilahti,Narva, kuollut Vesilahti,Pöyhölä.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Michelsson Pietilä, Narvan Pietilän isäntä 1704-1710, kuollut Vesilahti,Narva. Narvan Pietilässä vävynä jo 1683.
   (ä) Maria Mårtensdotter Pietilä, syntynyt noin 1665 Vesilahti,Narva. Mainitaan Pietilässä ensimmäisen kerran 1681 henkikirjassa.
   (äi) Mårten Bertilsson Pietilä, Narvan Pietilän isäntä 1663-1702, syntynyt noin 1643 Vesilahti,Narva, kuollut Vesilahti,Narva. RK 1688-1694: Mårten bonde, Brita hru. Henric måg, Maria hru, Brita dotter (yliv), Henric soldat (yliv), Atvid soldat, Kaisa hru, Sophia dotter (yliv), Valborg dotter i Vakkala, Thomas pojke (yliv), Johan drg, Agneta inhyses.

Vesilahden käräjät 1702: Mårten Bertilsson i Narva är sinnad att träda i annat gifte..förra hustru Brita Hansdotter....deras barn Brita och Walborg Mårtensdöttrar..myndiga och gifta...
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26995406
.
   (ää) Brita Hansdotter Vesto, syntynyt Vesilahti,Narva, kuollut ennen 1702 Vesilahti,Narva.
Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1723: munsterskrifvare Anders Svahn, sin svärfader Henric Michelsson ifrån Narva by, äktenskap med hans dotter Christina Henricsdotter den 9.11.1722. Henric och flera hans barn som äro andra mågen Bengt Sigfridsson och sonen Mårten Henricsson. Jatkoa 1725 käräjillä: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27097664

Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1724: munsterskifvare Anders Svahn, hans svåger Mårten Henricsson i Pöyhölä, Anders Svahn ostanut Narvan Pietilän.

Vesilahden käräjät 1744: unga dragonehållare Mårten Mårtensson Arvelas i Pöyhölä by och thes broders Michel Mårtenssons...theras föräldrars Mårten Henricssons och Anna Andersdotters sidst. winter tienade dödsfall...arfwingarna som äro 4 söner och tre döttrar af hwila 2 söner och 2 döttrar myndiga...Jacob Olofsson Hukari ifrån Sakois barnens modersysterman...Henric Andersson Vesto ifrån Narva såsom barnens skyldeman....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27195758

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 11.4.1761 §18: ..drengen Henric Mårtensson ifrån Viiala rusthåll...des broder Arwela rusthålls innehafware Mårten Mårtensson angående arf i löst och fast efter parternas afledne fader Mårten Henricsson och moder Anna Andersdotter...arfskifte den 10. Julii 1744 efter parternas föräldrar...Mårten Mårtensson, des broder Michel Mårtensson så väl som syster Maria och hennes man bonden Jacob Mattsson Jutila ifrån Pöyhölä samt yngre bröder Jacob och Henric Mårtenssöner med deras oförförgda systrar Valborg och Kirstin Mårtensdotters förmyndare och skyldeman..des broder Michel låtit nöja sig för des arfs andel mot det han fådt Luckala augments hemman i besittning...Henric Mårtensson berättade det han redan fyldt sitt 24 ålders år och att hans förmyndare...

Lapset:
1. Mårten Mårtensson Arvela , syntynyt 1720 Vesilahti,Narva. Tauluun 5
2. Michel Mårtensson Arvela, Luukkaala , syntynyt 1722 Vesilahti,Narva. Tauluun 6
3. Maria Mårtensdotter Arvela , syntynyt 1726 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 7
4. Valborg Mårtensdotter Arvela syntynyt noin 1728 Vesilahti,Pöyhölä.
5. Jacob Mårtensson Arvela , syntynyt noin 1730 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 8
6. Christina Mårtensdotter Arvela , syntynyt 1733 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 9
7. Henric Mårtensson Arvela , syntynyt 5.2.1736 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 10
| Alku |

Taulu 5
IV Mårten Mårtensson Arvela, (Taulusta 4, äiti Anna Arvela) Rusthollari Pöyhölän Arvelassa, syntynyt 1720 Vesilahti,Narva, kuollut 1768 Vesilahti. Pöyhölä Arvela v. 1742 Mårten bonde, Michel broder.

Käräjät 1782 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24453571: Aflede Mårten Mårtensson Arvelas i Pöyhölä måg Samuel Henricsson Rautiala...

Vesilahden käräjät 1794 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24523336 bönderna Johan Jöransson Karjainen ifrån Narva och Johan Andersson Heikkilä ifrån Jokiois til deras svåger rusthållare Michel Mårtensson Arvela ifrån Pöyhölä...bröder Matts och Michel Mårtensson Arvela vid skiftet efter des afledne fader rusthållare Mårten Mårtensson...

Puoliso: Vihitty 28.12.1740 Akaa,Toijala Maria Mattsdotter Köyväri syntynyt 16.3.1722 Akaa,Toijala, kuollut 1796 Vesilahti, kummit: Hinric Axeen, Jacob Ericsson, Johan Mattsson, Matts Olofsson, hru Maria Thomasdr, Maria Persdr, Anna Henricsdr och Maria Henricsdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Ericsson Köyväri, Talollinen, majatalonpitäjä, syntynyt 17.9.1695 Akaa,Toijala, kuollut 28.8.1763 Akaa,Toijala. Toijalan Köyvärin isäntä 1727-1741. Lasten kummeine kahteen kertaan Sääksmäen Kyän Fredric Mattsson ja myös ens. vaimonsa äiti Beata Ichtydia.

Akaan käräjät v. 1731: Tuomitaan Toijalan kestikievarinpitäjä Matts Ericsson ja veljensä lukkari Jacob Ericsson Åman maksamaan Kärjenniemen talollisenpoika Anders Carlssonin saatavat.

Akaan käräjät 31.3.-5.4.1740: giästgifvare Matts Ericsson ifrån Toijala, des moder enka Lisa Jöransdotter ifrån samma by, Om Augisti i Stocholm afledne broder drg Eric Ericssons qvarlåtenskap.

Perunkirja 10.10.1763 Toijala Köyväri: bonde och giästgifvare Matts Ericsson död, enka Beata Sigfridsdr, fyra söner Eric, Matts, Henric och Johan, fem döttrar Maria, Lisa, Brita, Beata och Karin. Maria gift med rusthållare Mårten Mårtensson i Pöyhölä, Lisa gift med bonde Jacob Jöransson i Kaulo, Brita gift med smed Matts Michelsson i Sondula. Förmyndare Johan Henricsson Skottila. Köyväri hemman är skatte. Vihitty 5.10.1717 Akaa,Haanoja.
   (ä) Beata Sigfridsdotter Voutila, syntynyt 1699 Akaa,Haanoja, kuollut 16.6.1768 Akaa,Toijala.
   (ii) Eric Jacobson Isotalo, Köyväri, Kirkonisäntä, Köyvärin isäntä 1702-1726, syntynyt noin 1661 Urjala,Välkkilä,Isotalo, kuollut 29.9.1730 Akaa,Toijala,Köyväri. Kummina Pätsiniemen Rautalassa Matts Jacobsonin lapselle v. 1692 (Eric Jacobsson i Välckilä).
RK 1700-1705 Eric Jacobsson, Lisa hru, Anna Thomasdr piga, Caisa Clemetsdr, Beata piga i Kurisjärvi, Valborg Philipsdr, Maalin piga, Henric drg i präst., Lisa piga i Nahkiala, Maria piga, Brita piga, Jacob Ericsson, Maria piga.
RK 1723-1731 Eric bonde, Lisa moder, Matts bonde, Beata hru, Jacob broder, Eric broder, Maria dotter, Maria piga, Brita piga, Lisa piga, Maria piga, Gustaf drg, Maria piga, Anna piga, Matts son, Maria piga, Caisa Clemetsdr, Maria Jöransdr, Beata Pettersdr, Lena Jöransdr.
RK 1732-1740 Lisa moder, Matts bonde, Beata hru, Eric broder, Eric son, Maria dotter, Matts son, Maria piga, Lisa dotter, Lisa piga, Sophia piga, Brita dotter, Lisa gl piga, Beata svägerska, Matts Starck, Brita hru, Johan son, Maria dotter, Matts son. Vihitty 29.5.1692 Akaa,Toijala.
   () Elisabet Jöransdotter Sipilä, syntynyt noin 1668 Urjala,Laukeela, kuollut 15.2.1747 Akaa,Toijala,Köyväri.
   (äi) Sigfrid Ericsson Rasila, Voutila, Kuudennusmies, talollinen, syntynyt 1656 Akaa,Haihunkoski, kuollut 19.12.1731 Akaa,Haanoja. Akaan Haanojan Voutilan isäntä 1700-1726. SAY 1707 Sigfrid Ericsson, Lisa hru.
RK 1695-1699 hru Brita Michelsdr, Sigfrid Ericsson B., Lisbeta hru, Ingeborg Jöransdr, Bertil Henricsson rytt, Kirstin Sigfridsdr hru, Matts Simon son, Henric Grelsson dr, Jöran Cnutsson dr, Simon Henricsson dr, Jacob Henricsson dr, Julia Jespersdr, Anders Grelsson dr, Maria Mårtensdr piga, Maria Cnutsdr, Beata Michelsdr piga, Brita Nilsdr, Kirstin Påhlsdr gammal, Matts Bengtsson dr, Sara Henricsdr, Brita Mårtensdr piga, Scholaris i Haihunkoski, hru Lisa Bertilsdr fins i Tiura, Maria Andersdr piga, Raitin? fåxa or B. ers. l. ha dr, Lisa Bertilsdr rytt hru, Beata Carlsdr Mata?, Anna skrifvare enka, Kirstin dotter, Bertil Bertilsson, pag predikant et Sequent, Chirstin Bertilsdr piga.
RK 1700-1705 Sigfrid Ericsson, Liskin hru, Johan Ericsson i Hulttila, ?? Erich ? hru, Maria Andersdr i Heikkilä, Maria Michelsdr, Lisa Bertilsdr i Tyrisevä, Chirstin Sigfridsdr, Lars drg i Viiala, Carin Mattsdr, Brita Mårtensdr i Karela, Matts Simonsson, Michel Cnutsson i Rasila, Valborg Jöransdr piga i Lempois, Chirstin Mattsdr piga i Vuoltis, Cnut Mattsson i Sondula, Margareta Mattsdr, Simon Grelsson, Annica Mattsdr, ?? Ericsdr.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 6.-7.3.1696: Vuolteen Henric Thomasson vaatii vanhoja saataviaan Haanojan edesmenneen Brita Michelsdotterin vävyltä Sigfrid Ericssonilta. Vihitty 4.6.1694 Akaa.
   (ää) Elisabet Grelsdotter Voutila, syntynyt 1667 Urjala, kuollut 14.5.1738 Akaa,Haanoja.

| Alku |

Taulu 6
IV Michel Mårtensson Arvela, Luukkaala, (Taulusta 4, äiti Anna Arvela) Talollinen, syntynyt 1722 Vesilahti,Narva, kuollut 1782 Vesilahti,Pöyhölä. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 5.11.1776 §121: Om arf efter afskedad och afledne dragon Johan Finberg ifrån Pöyhölä hafwa inhysningen Eric Jacobsson ifrån Jokiois, bondesonen Sigfrid Jöransson ifrån Sakois, bonden Henric Jöransson Rassa i Jokiois, dragon Henric Finberg i Suomela, skallfogde Henric Mårtensson i Pöyhölä och soldaten Jacob Majvik ifrån Ackas socken låtit til detta ting inkalla den aflednes änka Brita Carlsdotter och bonden Michel Mårtensson Luukkaala ifrån förstnämde by...Henric Jöransson Rassas fullmaktig inhysningen Eric Jacobsson...soldaten Jacob Majvik som fullmaktiget dragon Henric Finberg...att Eric Jacobsson, Sigfrid Jöransson Hukari och Henric Jöransson Rassa fordra arf efter sina hustrurs Saras, Marias och Chirstin Johansdotters moderbroder, dragon Finberg efter sin hustrus Brita Andersdotters faderbroder, skallfogde Henric Mårtensson efter sin egen moderbroder och soldaten Majvik efter des faderbroder ofwannämda Johan Finberg, son för twå år sedan å Luukkaala hemman barnlös aflidit, och hwars egendom Brita Carlsdotter jämte Michel Lukas gemensamt förvalla...försattning att hans hustru Brita Carlsdotter efter hans död skulle få behålla den aflednes egendom undenlagande någon del, som då genast skulle gifwas åt den aflednes systerson Michel Mårtensson Luukkaala och den sistnämde åter efter Brita Carlsdotters död mot nödig sytning på hennes ålderdom skulle blifwa arfwinge til all den aflednes egendom...parterna och jäfwiga nämdemannen Matts Mattsson Heickilä...

Puoliso: Vihitty 20.12.1748 Akaa,Toijala Valborg Michelsdotter Vähä-Palkki syntynyt 23.4.1727 Akaa,Toijala, kummit: Jacob Ericsson, Matts Ericsson, Thomas Carlsson, hru Valborg Mattsdr, pigan Anna Sigfridsdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Michel Ericsson Vähä-Palkki, Talollinen, syntynyt 1.8.1696 Akaa,Toijala, kuollut 26.2.1744 Akaa,Toijala. Toijalan Vähä-Palkin isäntä 1723-1744.
Perunkirjoitus 25.2.1745 Toijala Vähä-Palkki, aflidne bonde Michel Ericsson, enka Margareta Sigfridsdotter, söner Eric och Matts Michelssöner, döttrar Maria, Valborg, Anna Michelsdöttrar omyndiga, förmyndare rusthållare Eric Johansson Köppi i Toijala. Vihitty 10.1719 Akaa,Sontula.
   (ä) Margareta Sigfridsdotter Iso-Rekola, syntynyt 1702 Akaa,Nahkiala. Sääksmäen käräjät 6.4.1753 s. 163: bonde Sigfrid Jacobsson i Lontila, thes faderbroders dotter och bonde Philip Mattssons hustru Margareta Sigfridsdotter ifrån Toijala, dess numera afledne fader Sigfrid Henricsson.
   (ii) Eric Johansson Vähä-Palkki, Talollinen, kuudennusmies, syntynyt 1650 Akaa, kuollut 1.9.1715 Akaa,Toijala,Vähä-Palkki. Toijalan Vähä-Palkin isäntä 1682-1707.
RK 1695-1699 Eric Johansson, Brita hru, Maria ?? står i Sotkia by, Anders Henricsson dr, Malin piga ?, Margareta Mårtensdr drg Anders hru, Johan Ericsson pojke ??, Margareta Henricsdr gammmal inhyses, Margareta Påhlsdr gammal sold neka, Beata Ericsdr, Margareta Grelsdr piga, Cnut Grelsson dr, Margareta Grelsdr, Maria Ericsdr 1683, Anna Ericsdr 1686, Petter Ericsson, Brita Ericsdr, Lisa, Sophia kyrkf, Maria, sold: Munde Säxmäki S?? hru i Palkila, Olof Ericsson ?.
RK 1700-1705 Eric Johansson, Brita hru, Petter son, Anna dotter i Ajula, Sofia kyrkf, Brita Ericsdr, Beata Ericsdr, Lisa Ericsdr, Michel Ericsson, Margareta hru, Beata Ericsdr, Henric Mårtensson.
RK 1723-1731 Brita moder, Michel Bonde, Margareta hru, Valborg piga, Matts broder, ???, Henric drg, Anna piga, Agneta piga, Margeta piga, Jöran drgpojke, Margetha piga, Matts broder, Eric son, Anna Johansdr, Gustaf Sigfridsson, Maria Erics`? hru, Brita Grelsdr, Beata dotter, Valborg Matts?dr, Beata des dr, Valborg des dr, Sophia Johansdr, Maria Ericsdr.
RK 1732-1740 Michel bonde, Margareta hru, Maria dotter, Eric son, Valborg dotter, Anna dotter, C?? Sabelhierta.
   () Brita Grelsdotter Vähä-Palkki, syntynyt 1660 Akaa,Toijala,Vähä-Palkki, kuollut 6.2.1732 Akaa,Toijala,Vähä-Palkki.
   (äi) Sigfrid Henricsson Heikkilä, Vähä-Rekola, Talollinen, syntynyt 1670 Akaa,Lontila,Heikkilä. Seppo Suvannon Akaan historian mukaan Vähä-Rekolan omistaja 1702-1704, vaikka oli Iso-Rekolan lesken toinen mies, leski hallitsi Iso-Rekolaa 1698-1710. Eli talot olivat yhdysviljelyksessä ainakin vielä vuonna 1704. SAY Saarioinen Lontilan Heikkilä v. 1694 Sigfrid bror till Nahkiala. Vihitty 12.5.1701 Akaa,Nahkiala.
   (ää) Anna Johansdotter Vähä-Rekola, Emäntä, syntynyt 1670 Urjala,Mellola, kuollut jälkeen 1747. Iso-Rekolan omistaja 1698-1710.

| Alku |

Taulu 7
IV Maria Mårtensdotter Arvela, (Taulusta 4, äiti Anna Arvela) syntynyt 1726 Vesilahti,Pöyhölä.

1. puoliso: Eric Ericsson Jutila Jutilan isäntä 1731-35, kuollut noin 1735 Vesilahti,Pöyhölä.

2. puoliso: Jacob Mattsson Jutila Jutilan isäntä 1736-65, syntynyt 1709, kuollut 1782 Vesilahti,Pöyhölä. Pöyhölä Jutila v. 1742 Jacob bonde, Matts ?.
| Alku |

Taulu 8
IV Jacob Mårtensson Arvela, (Taulusta 4, äiti Anna Arvela) syntynyt noin 1730 Vesilahti,Pöyhölä.

Puoliso: Maria

| Alku |

Taulu 9
IV Christina Mårtensdotter Arvela, (Taulusta 4, äiti Anna Arvela) syntynyt 1733 Vesilahti,Pöyhölä.

Puoliso: Vihitty 18.10.1757 Vesilahti,Pöyhölä Johan Jöransson Tohka syntynyt 23.12.1735 Tottijärvi,Jokipohja.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Henricsson Tohka, syntynyt 3.4.1708 Tottijärvi,Jokipohja. Jokipohja Tohka v. 1742 Jöran bonde, Henric fader. Vihitty 29.9.1730 Tottijärvi,Huhti.
   (ä) Anna Henricsdotter, syntynyt 25.11.1705 Tottijärvi,Huhtaa.
   (ii) Henric Mattsson Pärrä, Tohka, syntynyt 1687 Tottijärvi,Jokipohja, kuollut 26.11.1732 Tottijärvi,Jokipohja. Vihitty 7.10.1706 Tottijärvi,Jokipohja.
   () Christina Henricsdotter Tohka, syntynyt 1681 Tottijärvi,Jokipohja, kuollut 1746 Tottijärvi,Jokipohja.

| Alku |

Taulu 10
IV Henric Mårtensson Arvela, (Taulusta 4, äiti Anna Arvela) Krögare, jahtivouti, syntynyt 5.2.1736 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut 1809 Vesilahti,Pöyhölä.

Puoliso: Vihitty 28.12.1762 Vesilahti Valborg Ericsdotter Leiponen syntynyt noin 1738 Vesilahti,Narva,Leiponen, kuollut 1807 Vesilahti,Pöyhölä.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Michelsson Leiponen, syntynyt Vesilahti,Narva,Leiponen, kuollut 1778 Vesilahti,Narva. Narva Leiponen v. 1742 Eric bonde.
   (ä) Malin Jöransdotter, kuollut 1782 Vesilahti,Narva.
   (ii) Michel Leiponen.
   () Beata.

| Alku |

Taulu 11
III Johan Andersson Arvela, Finberg, (Taulusta 3, äiti Valborg Hakimäki) Rakuuna, syntynyt 1704 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut 1774 Vesilahti,Pöyhölä. Lempäälän ja Vesilahden käräjät 10.-13.2.1738: Dragoun Johan Finnberg med sin svåger Jacob Olofsson ifrån Sakois begärte skifte på Arwela cronorusthåll i Pöyhölä by, hwilket deras svåger Mårten Henricsson med alla den ägendom, som efter deras föräldrar Anders Andersson och Walborg Henricsdotter, den förrä för 11 och den senare för twå år sedan genom döden afliden...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27188983

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 15.3.1775: bonden Michel Mårtensson Luukkaala från Pöyhölä ingaf....afledne gamla dragon Johan Andersson Finberg...des qvarlåtenskap som består uti utistående fordringar hus rusthållare enckan Maria Mattsdotter Arfwela etthundraåtta daler, des söner Matts aderton daler och Michel åttio daler, samt Bengtilä bonden Jacob Mattsson siuttioåtta daler alt kopparmynt att hans hustru Brita Carlsdotter efter hans död skulle få behålla alt, undentagande någon del, som nu genast skulle gifwa åt hans systerson Michel Mårtensson Luukkaala, men efter hennes död skulle sagde Luukkala emot nödig sytning på hennes ålderdom blifwa arfwinge til all hans ägendom...

Vesilahden käräjät 1782 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24456388 dragon enka Brita Carlsdotter...med bondeson Michel Michelsson Lukala ifrån Pöyhölä...Michel Michelssons broder bondeson Henric Michelsson och moder Walborg Michelsdotter Lukala...Brita Carlsdotter samt hennes afledne man afskedade dragon Finnberg testamenterat all deras qvarblefna egendom åt Michel och Henric Michelssöners fader och Walborg Micheldotters man afledne nonde Michel Michelsson mot sytning från Lukala hemman til bägge deras dödedag...

Vesilahden käräjät 1783: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24486154 Samaa asiaan jatkoa.

Puoliso: Brita Carlsdotter syntynyt 1708.

| Alku |

Taulu 12
III Anders Andersson Arvela, (Taulusta 3, äiti Valborg Hakimäki) Arvelan rakuuna, syntynyt Vesilahti,Pöyhölä.

Puoliso: Maria Jöransdotter syntynyt 1699, kuollut 1780 Vesilahti,Suomela.

Lapset:
1. Jacob Andersson Majvik , syntynyt 1739 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 13
2. Brita Andersdotter Arvela , syntynyt 1745 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 14
| Alku |

Taulu 13
IV Jacob Andersson Majvik, (Taulusta 12, isä Anders Arvela) Sotilas, syntynyt 1739 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut 28.2.1790 Akaa,Savikoski,Maijala. V. 1766-1771 rippikurjassa Savikoskella lapset Michel, Eric ja Lisa.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 5.11.1776 §121: Om arf efter afskedad och afledne dragon Johan Finberg ifrån Pöyhölä hafwa inhysningen Eric Jacobsson ifrån Jokiois, bondesonen Sigfrid Jöransson ifrån Sakois, bonden Henric Jöransson Rassa i Jokiois, dragon Henric Finberg i Suomela, skallfogde Henric Mårtensson i Pöyhölä och soldaten Jacob Majvik ifrån Ackas socken låtit til detta ting inkalla den aflednes änka Brita Carlsdotter och bonden Michel Mårtensson Luukkaala ifrån förstnämde by...Henric Jöransson Rassas fullmaktig inhysningen Eric Jacobsson...soldaten Jacob Majvik som fullmaktiget dragon Henric Finberg...att Eric Jacobsson, Sigfrid Jöransson Hukari och Henric Jöransson Rassa fordra arf efter sina hustrurs Saras, Marias och Chirstin Johansdotters moderbroder, dragon Finberg efter sin hustrus Brita Andersdotters faderbroder, skallfogde Henric Mårtensson efter sin egen moderbroder och soldaten Majvik efter des faderbroder ofwannämda Johan Finberg, som för twå år sedan å Luukkaala hemman barnlös aflidit, och hwars egendom Brita Carlsdotter jämte Michel Lukas gemensamt förvalla...försattning att hans hustru Brita Carlsdotter efter hans död skulle få behålla den aflednes egendom undenlagande någon del, som då genast skulle gifwas åt den aflednes systerson Michel Mårtensson Luukkaala och den sistnämde åter efter Brita Carlsdotters död mot nödig sytning på hennes ålderdom skulle blifwa arfwinge til all den aflednes egendom...parterna och jäfwiga nämdemannen Matts Mattsson Heickilä...

Puoliso: Vihitty 2.7.1765 Vesilahti Christina Thomasdotter Marttila syntynyt 1743 Vesilahti,Heinutsuo, kuollut 21.12.1808 Akaa,Hautaa,Rantala.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas Ericsson Pusa, Marttila eller Hasso, Talollinen Heinutsuon Marttilassa, syntynyt 1692 Urjala,Hakkila, kuollut 18.11.1780 Vesilahti,Heinutsuo. Mainitaan Marttilassa eli Hassolla 1724 alkaen.

Vesilahden käräjät v. 1722: Vastaajat Sophia Carlsdotter ifrån Heinutsuo, Thomas Ericssons hustru Beata Larsdotter ibm. Kantajan Petter Staffansson i samma by.

Vesilahden käräjät 1746: Thomas Ericsson Hasso i Heinutsuo...Hassos stiufdotter Lisa Henricsdotter om 15 åhr...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27253379

Urjalan käräjät 17.4.1755: bonde Thomas Ericsson i Heinutsuo och Vesilax socken til thes broder Matts Ericssons dotter Beata Mattsdotter och hennes man bonde Jöran Mattsson i Mengala by samma socken, efter kärandes Thomas Ericssons framledne moder Lisa vid namn och hennes dotter Beata Ericsdotter dödt i Hackila by.

Vesilahden käräjät 1725: Thomas Ericsson ifrån Heinutsu...kärande Matts Jöranssons i Achtiala hustru Sophia Thomasdotter...Thomas Ericssons svärmoder Sophia Jacobsdotter året tilföre....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27097397

CHARTA SIGILATA åhr 1737: 27.11.1737 Thomas Eriksson ifrån Heinutzu.

Heinutsuo Marttila v. 1742 Thomas bonde, Henric son.

Vesilahden käräjät 1781 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24457883 Å egna och sin broders bonde Eric Thomasson Rassas ifrån Kaakila vägnar anrog...torparen Matts Thomasson Sillanpää ifrån Haudois gård och deras systers Christina Thomasdotters man soldaten Jacob Majvik ifrån Savikoski by i Ackas socken samt deras syster swarfware hustru ifrån Huorois med fullmacht des man Carl Bertilsson mot bonden Anders Henricsson Hassa ifrån Heinutsuo såsom soneson til deras nu mera afledne halfbroder och svåger bonden Henric Thomasson Hassa...hans hustru Maria...sytnings åker.. Vihitty 27.11.1737 Vesilahti.
   (ä) Maria Ericsdotter, syntynyt 1700 Vesilahti, kuollut 28.2.1781 Vesilahti. Mainitaan Marttilassa 1738 alkaen.
   (ii) Eric Johansson Pusa, Pusan isäntä 1688-1697, syntynyt noin 1660 Urjala,Hakkila, kuollut noin 1697 Urjala,Hakkila,Pusa. Urjalan käräjät 5.11.1696: Tuomitaan Eric Johansson i Hackila maksamaan velkansa til piga Juliana Jöransdotter i Urdiala, samt til smeden Matts Henricsson des des hustrus Valborg Johansdotter giold.
   () Lisa Henricsdotter, kuollut 18.10.1747 Urjala,Hakkila.

| Alku |

Taulu 14
IV Brita Andersdotter Arvela, (Taulusta 12, isä Anders Arvela) syntynyt 1745 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut jälkeen 1798.

Puoliso: Vihitty 21.11.1773 Vesilahti,Rautiala Henric Ericsson Finberg Rakuuna Suomelassa, syntynyt 1749, kuollut 1791 Vesilahti,Suomela.

| Alku |

Taulu 15
III Maria Andersdotter Arvela, (Taulusta 3, äiti Valborg Hakimäki) syntynyt Vesilahti,Pöyhölä.

1. puoliso: Johan

Lapset:
1. Christina Johansdotter , syntynyt 1730 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 16
2. Sara Johansdotter , syntynyt 1738 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 17
2. puoliso: Jacob Olofsson Hukari Hukarin isäntä 1731-1747, syntynyt Vesilahti,Sakoinen, kuollut ennen 1749 Vesilahti,Sakoinen.
Puolison vanhempia:
   (i) Olof.
   (ä) Maria Michelsdotter.
Sakoinen Hukari v. 1742 Jacob bonde, Johan drg, Eric Korp soldat.

Vesilahden käräjä 1739: Jacob Olofsson ifrån Sakois...efter Jacob Olofssons i wåren afledne moder Maria Michelsdotter hos hennes efterlefware Michel Gustafsson i berörde Sakois by...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27190215

Vesilahden käräjät 1741: Jacob Olofsson Hukari ifrån Sakois..withos som enkan Sophia Olofsdotter klagade honom..avfört ifrån Mäsä cronohemmans tang..hennes afledne man Henric Johansson som samma hemman af öde optagit...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27251428.
Lapset:
3. Maria Jacobsdotter Hukari , syntynyt 20.11.1742 Vesilahti,Sakoinen. Tauluun 18
3. puoliso: Matts Jöransson Laurila, Hukari Talollinen, syntynyt 18.9.1721 Lempäälä,Pyhältö, kuollut 1788 Vesilahti,Sakoinen, kummit: Perälä rusthållare Jöran Larsson med sin moder Margareta.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Sigfridsson Heikkilä, Laurila, Talollinen, syntynyt 1690 Lempäälä,Pyhältö. Mantereen Laurilassa v. 1742, Jöran bonde, Jöran son.
17.1.1727 Jöran Sigfridssonille myönnetään kahdeksan vuoden verovapaus Mantereen Laurilaan joka ollut autio vuodesta 1697. Vihitty 7.10.1718 Lempäälä.
   (ä) Maria Hansdotter Mikkola, syntynyt Lempäälä,Lippo.
   (ii) Sigfrid Olofsson Heikkilä, Ratsumies, syntynyt Lempäälä,Pyhältö,Heikkilä. Heikkilän isäntä 1684-1704.
.
   () Anna.
   (äi) Hans Ericsson Iso-Eerola, Mikkola, Talollinen, syntynyt Lempäälä,Vatsoila. Mikkolan isäntä 1688-1712.
Hans Ericssons broder Christer Ericsson http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27074623.
   (ää) Elisabet Michelsdotter Mikkola, Emäntä, kuollut 21.12.1736 Lempäälä,Lippo.
Vesilahden käräjät 1788 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24513721 Hukarin vanhan isännän Matts Jöranssonin testamentti veljenpojalleen Michel Sigfridssonille...
| Alku |

Taulu 16
IV Christina Johansdotter, (Taulusta 15, äiti Maria Arvela) syntynyt 1730 Vesilahti,Pöyhölä.

Puoliso: Vihitty 1.6.1755 Vesilahti,Jokioinen Henric Jöransson Rassa syntynyt 1733 Vesilahti,Jokioinen.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Jöransson Rassa, Jokioisten Rassan isäntä 1731 alkaen. Jokioinen Rassa v. 1742 Jöran bonde, Johan Jockman soldat.
   (ä) Maria Ericsdotter, kuollut jälkeen 1767 Vesilahti,Jokioinen.
Vesilahden käräjät 1778: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24453644 bonde Anders Mattsson Heikkilä ifrån Jokiois....Henric Jöransson Rassa i Jokiois samt gamla bonden Johan Henricsson Heikkilä ifrån Hinsala...Anders Heikkilä wille jäfwa dem begge...Johan Henricssons måg Matts Mattsson är innehafware af Heikkilä hemman...Henric Jöranssons hög ålder afledne moder Maria Ericsdotter....svarande Anders Heikkiläs nu wara afledne faderbroder Johan Mattsson för berättat att hurudeles han och hans broder svarande Anders Heikkiläs fader och deras fader öfwergot Säijänmaa marck..

Vesilahden käräjät 1790 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24519033 Talo vävylle.

Vesilahden käräjät 1791 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24521001 Perintöriita.

| Alku |

Taulu 17
IV Sara Johansdotter, (Taulusta 15, äiti Maria Arvela) syntynyt 1738 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut 1791 Vesilahti,Jokioinen.

Puoliso: Vihitty 25.1.1757 Vesilahti,Yliskylä Eric Jacobsson Jockman Sotilas, talollinen Kirkonkylän Tapolassa, torppari ja itsellinen Jokioisten kylässä, syntynyt 1730, kuollut 1802 Vesilahti,Jokioinen.

| Alku |

Taulu 18
IV Maria Jacobsdotter Hukari, (Taulusta 15, äiti Maria Arvela) syntynyt 20.11.1742 Vesilahti,Sakoinen.

Puoliso: Vihitty 4.7.1759 Vesilahti,Sakoinen Sigfrid Jöransson Laurila, Hukari syntynyt 1731 Vesilahti,Mantere, kuollut Vesilahti,Sakoinen.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Sigfridsson Heikkilä, Laurila, Talollinen, syntynyt 1690 Lempäälä,Pyhältö. Mantereen Laurilassa v. 1742, Jöran bonde, Jöran son.
17.1.1727 Jöran Sigfridssonille myönnetään kahdeksan vuoden verovapaus Mantereen Laurilaan joka ollut autio vuodesta 1697. Vihitty 7.10.1718 Lempäälä.
   (ä) Maria Hansdotter Mikkola, syntynyt Lempäälä,Lippo.
   (ii) Sigfrid Olofsson Heikkilä, Ratsumies, syntynyt Lempäälä,Pyhältö,Heikkilä. Heikkilän isäntä 1684-1704.
.
   () Anna.
   (äi) Hans Ericsson Iso-Eerola, Mikkola, Talollinen, syntynyt Lempäälä,Vatsoila. Mikkolan isäntä 1688-1712.
Hans Ericssons broder Christer Ericsson http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27074623.
   (ää) Elisabet Michelsdotter Mikkola, Emäntä, kuollut 21.12.1736 Lempäälä,Lippo.
Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 26.3.1765 §56: om besittnigen af Hukari Acedemie hemman i Vesilax Sakois by, bonde Matts Jöransson Hukari, besittnigen til broder Sigfrid Jöransson.

| Alku |

Taulu 19
II Beata Henricsdotter Hakimäki, (Taulusta 1, isä Henric Hakimäki) syntynyt Vesilahti,Hakkila. Vesilahden käräjät 1710: enka Beata Henricsdotter ifrån Hakimäki...hennes man Henric Andersson (po fader Henric Andersson) för 7 åhr sedan genom den tinneliga döden är afliden och medan qvarlåtenskap ännu hwarken är inverterad eller wärderad...Beatas syster Lisbeta Henricsdotter...moder Chirstin Henricsdotter...Beatas omyndiga dotter Marias färdene efter hennes afledne fader Simon Jöransson afwittades efter Beata tänkar å annat gifte gånga...hennes förmyndare rusthållare Eric Pehrsson i Mustis....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27074208

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27136457

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27189720

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27227253.

1. puoliso: Simon Jöransson Hakinmäen vävy, kuollut jälkeen 1710.

Lapset:
1. Maria Simonsdotter Hakimäki , syntynyt 1697 Vesilahti,Hakkila. Tauluun 20
2. puoliso: Anders Jöransson Hakkila Hakinmäen eli Hakkilan isäntä 1710-1732, kuollut jälkeen 1742 Vesilahti,Hakkila. Hakinmäen lanko. Hakkila v. 1742 Anders bonde, Matts måg.
Lapset:
2. Ingeborg Andersdotter Hakkila syntynyt Vesilahti,Hakinmäki.
3. Maria Andersdotter Hakkila syntynyt noin 1707 Vesilahti,Hakinmäki.
4. Henric Andersson Hakimäki Hakinmäen isäntä 1733-1737, syntynyt noin 1711 Vesilahti,Hakkila. Kuollut naimattomana jalapsettomana.
5. Chistina Andersdotter Hakimäki , syntynyt noin 1716 Vesilahti,Hakkila. Tauluun 23
| Alku |

Taulu 20
III Maria Simonsdotter Hakimäki, (Taulusta 19, äiti Beata Hakimäki) syntynyt 1697 Vesilahti,Hakkila, kuollut 16.9.1750 Akaa,Toijala,Sipilä. Vesilahden käräjät 1735: Eric Johansson ifrån Akas socken och Toijala by..hurudeles framledne bonde Eric Persson i Mustis, för ryska tiden blifwit förordnad til förmyndare, för Erics hustru, Maria Simonsdotter som then tiden warit omyndig och ogift, hwarföra han omhänder fått arfskiftes längden efter Marias afledne fader uprättad, då hans enka trädt uti annat gifte hwaruti Maria blifwit tillagd 60 kopparmynt them hennes stiuffader Anders Jöransson i Hakimäki ej wil utbetala...Eric Perssons son Anders Ericsson...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27135883

Perunkirja 2.4.1751 Toijala Köppi rusthållare och enkling Eric Johansson, afl. hru Maria Simonsdotter, tvänne döttrar Brita och Maria, Britas man bondeson Thomas Henricsson. Köppi rusthåll är skatte och Eric Johanssons arf efter des framledne fader Johan Jöransson.

Puoliso: Eric Johansson Sipilä Rusthollari, syntynyt 3.3.1701 Akaa,Toijala, kuollut 5.7.1761 Akaa,Toijala, kummit: Johan Isacsson, Mårten Mårtensson, Påhl P??son, Matts Bengtsson, Carin Henricsdr, Chirstin Jöransdr, Walborg Frantzdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Jöransson Sipilä, Toijalan Sipilän ratsutilallinen, syntynyt 1670 Urjala,Laukeela, kuollut 5.8.1750 Akaa,Toijala. Toijalan Sipilän eli Köpin isäntä 1702-1739.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 1706: Johan Jöransson ifrån Toijala, klockaren Matts Bengtsson gift med des syster framledne Juliana Jöransdotter.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 28.3.1751: Perunkirjoitus 30.10.1742 Rusthållare Johan Jöransson och dess hustru Lisa Carlsdotter jättävät omistamansa Köpin rusthollin som är Johan Jöransson arfvejord Toijalan kylässä vanhemmalle pojalleen Eric Johanssonille. Perilliset kolme poikaa Eric, Carl ja Jacob Johansson sekä yksi tytär Brita Johansdr aviossa Johan Henricssonin kanssa Toijala kylästä. Allekirjoitukset Johan Jöransson ifrån Toijala, Eric Johansson ifrån Toijala, Carl Johansson ifrån Haudanniemi, Jacob Johansson ifrån Toijala, på min hustrus Brita Johansdotters vägnar Johan Henricsson ifrån Toijala. Myönnetään 1. lainhuuto Eric Johanssonille.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät v. 1705: Johan Jöransson i Toijala, des klåckare Matts Bengtsson gift med des syster framledne Juliana Jöransdotter.
Akaan käräjät v. 1739: rusthållare Johan Jörasson ifrån Toijala mot klåckare Henric Larsson. Johans son landbonde på Haudanniemi corporals boställe Carl Johansson. Vihitty ennen 14.2.1700 Sääksmäki.
   (ä) Lisa Carlsdotter Porila, syntynyt noin 1680 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 16.11.1755 Akaa,Toijala,Sipilä.
   (ii) Jöran Clemetsson Köppi, Talollinen Laukeelan Keppilässä ja Toijalan Sipilässä, kirkonisäntä, syntynyt Urjala,Laukeela, kuollut 31.3.1707 Akaa,Toijala. Rästien tarkistus v. 1704 Laukeela Jöran Clemetsson, bor i Toijala der han köpt ett rusthåll och måste betala resten.

Toijalan Sipilän eli Köpin isäntä 1680-1701. Mainitaan lautamiehenä asuessaan vielä Urjalan Laukeelassa, merkitty Laukeelan Keppi(lä)än vuoteen 1678 saakka, 1680 alkaen isäntä veljensä Thomas Clemetsson.
RK 1695-1699 kyrkovärd Jöran Clemetsson, Lisa hru, Eric måg, Lisa hru, Beata sone hru, Johan son, Eric Rund corporal, Maria dotter, Kirstin dr Runds hru, Olof Jöransson ryttare, Matts Michelsson rytt, Beata Mårtensdr pag 91, Henric kyrkv. son, Maria Ifvarsdr piga, Valborg Thomasdr gammal inhyses, Maria Jöransdr liiten, Eric Peersson 1680, Malin Andersdr, Marta Antonsdr p. 131, ??, ??, Valborg Mårt??, Lisa Carlsdr sone hru, Valborg Philipsdr, Lisa Jespersdr, Malin Larsdr.
RK 1700-1705 Jöran Clemetsson, Lisa hru, Johan son, Lisa hru, Valborg Philipsdr, Maria piga, Tysk Brita inhyses, Maalin piga, Matts drg, Maria hru, Maria Henrics, Anna Clasdr, Valborg Zachrisdr p., Eric Johansson, Brita Simonsdr, ?? Johansson.
RK 1723-1731 Johan bonde, Lisa hru, Eric son, Carl son, Jacob son, Maria dotter, Brita dotter, Maria Erics hru, Lisa Carls hru, Henric ryttare, Caisa hru, Valborg Mattsdr,Juliana Johansdr, Maria Jöransdr (Påvelsdr), Maria Jacobs hru.
RK 1732-1740 Johan bonde, Lisa hru, Eric son, Maria hru, Brita dotter, Jacob son, Anna piga, Maria piga, Anders pojke, Caisa flicka, Simon drgpojke, Brita piga, Anna Larsdr, Eric drg, Brita piga, Henric drgpojke, Chirstin flicka, H. Silfverberg vide pag 92, Mongoi Brita, Maria dotter.
   () Lisa.
   (äi) Carl Isacsson Porila, Sääksmäen Maatialan Porilan rusthollari, syntynyt 1645 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 8.1.1688 Sääksmäki,Maatiala.
   (ää) Lisa Olofsdotter Kokkila, syntynyt 1654 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 22.1.1697 Sääksmäki,Tarttila,Iso-Nikkilä. Vihittäessä toiseen avioon Maatialassa. Veli? corp Anders Olofsson joka mainitaan pojan Carlin kummina 12.8.1690 ja Johanin kummina 22.4.1696.
Toijalan Sipilän eli Köpin isäntä 1740-1752.

Vesilahden käräjät 1748: Eric Johansson hakee vaimonsa perintöä Hakimäen Matts Ericssonilta...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27193658

Akaan käräjät 9.12.1766 §31: arfskifte 6.8.1761 Toijala Sipilä: afledne rusthållare Eruc Johansson, andra hustru enka Margareta Andersdotter, afledne första hustru Maria Simonsdotter sammanaflade barn twå döttrar Brita och Maria Ericsdotter, Brita gift med bondeson Thomas Henricsson ifrån Toijala by, men dotter Maria ännu ogift, förmyndare rusthållare Eric Arwidsson ifrån Rättöis.

Lapset:
1. Jacob Ericsson Sipilä syntynyt 14.7.1725 Akaa,Toijala, kuollut 11.1.1730 Akaa,Toijala, kummit: Matts och Jacob Ericssöner Köyväri, Carl Johansson, hru Lisa Jöransdr, hru Beata Sigfridsdr.
2. Elisabet Ericsdotter Sipilä syntynyt 3.1.1729 Akaa,Toijala, kuollut 30.5.1735 Akaa,Toijala, kummit: Eric Jacobsson, Matts och Jacob Ericssöner, Henric Andersson, Carl Johansson, Beata Sigfridsdr, Caisa Jöransdr, Maria Johansdr, Beata Ericsdr.
3. Brita Ericsdotter Sipilä , syntynyt 24.8.1732 Akaa,Toijala. Tauluun 21
4. Anna Ericsdotter Sipilä syntynyt 15.9.1735 Akaa,Toijala, kuollut 6.1.1743 Akaa,Toijala, kummit: Thomas Koskelin, Matts Ericsson, Henric Sigfrisson ?erg, Michel Ericsson, Matts Ericsson, hru Maria Holmgren, Maria Persdr, Margareta Sigfridsdr, Brita Johansdr.
5. Maria Ericsdotter Sipilä , syntynyt 27.11.1739 Akaa,Toijala. Tauluun 22
| Alku |

Taulu 21
IV Brita Ericsdotter Sipilä, (Taulusta 20, äiti Maria Hakimäki) syntynyt 24.8.1732 Akaa,Toijala, kuollut 16.1.1795 Akaa,Toijala, kummit: Matts Ericsson, Henric Larsson, Carl Johansson, Eric Ericsson, hru Elisabet Jöransdr, hru Anna ??dr, pigan Christina Andersdr.

1. puoliso: Vihitty 5.6.1748 Akaa,Toijala,Sipilä Thomas Henricsson Kulo, Sipilä Talollisen poika, rusthollari, kirkonisäntä, syntynyt 21.2.1725 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 18.2.1790 Akaa,Toijala,Sipilä, kummit: soldaten Mårten Kulo, Jöran Jacobsson, och Matts Jöransson ibm, hru Elin Nilsdr alla ifrån Maatiala, piga Lisa Pehrsdr ifrån Solberg.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Nilsson Kulo, Talollinen kotitalossaan Sääksmäen Maatialan Kulossa, syntynyt 28.12.1687 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 17.3.1770 Sääksmäki,Maatiala. Perunkirja 28.1.1762 Maatiala Kulo: bonde Henric Nilsson, hru Maria Axelsdotter, fyra söner Matts, Thomas, Johan och Jöran, en dotter Maria gift med torpare Johan Johansson ifrån Kyä. Allekirjoitukset på min ägna och hustru Maria Axelsdotters vägnar Henric Nilsson ifrån Maatiala, Matts Henricsson ifrån Maatiala, Thomas Henricsson ifrån Toijala, Johan Henricsson ifrån Tarttila, Jöran Henricsson ifrån Tarttila, på min hustru Maria Henricsdotters vägnar Johan Johansson ifrån Kyä. Vihitty 26.12.1718 Sääksmäki.
   (ä) Maria Axelsdotter Kärsä, Miehensä kotitalon Maatialan ratsutilan emäntä, syntynyt 13.6.1694 Sääksmäki,Kärsä, kuollut 22.4.1764 Sääksmäki,Maatiala.
   (ii) Nils Mattsson Kulo, Talollinen Sääksmäen Maatialan Kulossa, syntynyt 1661 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 29.7.1710 Sääksmäki,Maatiala,Kulo, kuolinsyy Sairasti vuoteen omana 7v kuoli 29.7.1710.
   () Lisa Eskilsdotter Tuitti, syntynyt 1652 Sääksmäki,Linnainen.
   (äi) Axel Påhlsson Kärsä, Rusthollari Sääksmäen Kärsässä, syntynyt 1661 Sääksmäki,Kärsä, kuollut 3.8.1740 Sääksmäki,Kärsä. Sääksmäen käräjät v. 1722: förra rusthållare Axel Påhlsson jätetty pois v. 1722 henkikirjasta, on 65 vuotias ja jättänyt tilan pojalleen. Vihitty 5.6.1692 Sääksmäki.
   (ää) Beata Cnutsdotter Raija, Rusthollin tytär Huittulasta, syntynyt 1674 Sääksmäki,Huittula, kuollut 3.1.1754 Sääksmäki,Kärsä.
Toijalan Sipilän eli Köpin isäntä 1753-1790.

2. puoliso: Vihitty 24.11.1791 Akaa,Toijala Johan Andersson Vähä-Palkki Kuudennusmies, syntynyt 24.6.1742 Tyrväntö,Anomaa, kuollut 9.6.1811 Akaa,Toijala,Vähä-Palkki.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Ericsson Anomaa, Rusthollari, syntynyt 1706 Tyrväntö,Retula, kuollut 30.8.1752 Tyrväntö,Anomaa. Pälkäneen käräjät 28.2.1754 s. 144: Anomaa cronorusthåll, enka Valborg Carlsdotter, thes svåger bonde Michel Ericsson.

Perunkirjoitus 8.4.1760 halfwa Anomaa rusthåll i Kulsiala socken: Framledne rusthållare Anders Ericsson, enckia Valborg Carlsdotter, twå söner Anders och Johan, twå döttrar Anna och Lisa. Anna gift med rusthållare Henric Jöransson ifrån Perhois by, Lisa gift med rusthållare Thomas Mattsson ifrån Onkkaala. Förmyndare broder Michel Ericsson. Saatavia hos capitain, baron Eric Johan Stierncrantz fru Sara Stierncrantz, hos capellan Abraham Palander, hos cornett Carl Gustaf Uggla, hos framledne bonde enkian Maria Samuelsdotter i Monittula arfvingar, hos rusthållare Michel Ericsson i Anomaa, hos soldat Johan Andersson Lås ifrån Lusi, hos torpare Matts Johansson i Tokeensuu, hos madamoiselle Gustafva Lewander ifrån Lusi, hos capellans enka madam Elisabet Frisia, hos bonde Sigfrid Jacobsson Manni ifrån Suontaka, hos soldat Eric Soth ifrån Suontaka, hos dragone enka Maria Michelsdotter ifrån Suotaala, hos landbonde Johan Johanssons hustru Carin Johansdotter ifrån Kirstula, hos inhysningen ifrån Anomaa. Velkoja til Monittula hemmans åboo, til smeden Johan Jöransson, til fäherde Michel Mattsson. Denna halfwa Anomaa rusthåll är crono.

Kulsialan käräjät 9.9.1754 s. 673: bonde Michel Ericsson ifrån Anomaa, des afledne broder Anders Ericssons barns vägnar theras förmyndare bonde Henric Ericsson ifrån Suontaka.
   (ä) Valborg Carlsdotter Rekola, syntynyt 1712 Hattula,Rahkoila, kuollut 1.12.1790 Tyrväntö,Anomaa.
   (ii) Eric Danielsson Laurila, Rusthollari Retulan Laurilassa, kuudennusmies, syntynyt Tyrväntö,Retula, kuollut 0.11.1731 Tyrväntö,Retula,Laurila. Henkikirja v. 1722 Retula Laurila: Eric Danielsson, Chirstin hustru, Maria sr, Johan drg, Eric svåg, Valborg rytt hustru.
Retulassa haudattu 1731 husbd. Erick Danielsson und. kyrk. Anomaassa haudattu 25.4.1739 gammal värdinna Margareta Henricsdotter under kyrkan.
Kulsialan käräjät v. 1733: rusthållare nämndeman Mårten Mattsson ifrån Månaala mot Eric Mattsson ifrån Suotaala och nu mera afledne rusthållare Eric Danielsson ifrån Retula. Eric Danielssons son rusthållare Anders Ericsson ifrån Retula. Tuomitaan Eric Mattsson och Eric Danielssons arfvingar maksamaan velkansa Mårten Mattssonille.

1720-luvun rk Tyrväntö Retula Laurila: Eric Danielsson, hru Christin Henricsdotter, Eric Grelsson, dr Johan Mattsson, Anders Ericsson, p. Lisa Bertilsdr, p. Lisa Grelsdr, p. Brita Simonsdr, inh Malin Jacobsdr, hru Sophia Pettersdr, p. Carin Sigfridsdr, Bertil Sigfridsson, hru Anna Henricsdotter.
   () Christina Henricsdotter Kärsälä, syntynyt Hattula,Kärsälä, kuollut noin 1725 Tyrväntö,Retula.
   (äi) Carl Jöransson Rekola, Rusthollari, syntynyt 1675 Hattula,Rahkoila, kuollut välillä 1723-1738 Hattula,Rahkoila. Rahkoilan Rekolan isäntä 1688-1713.
Hattulan käräjät v. 1706: rusthållare Carl Jöransson i Rahkoila, afledne hustru Valborg Mattsdotter, inhysningen Margareta Jöransdotter och des broder Matts Jöransson. Vihitty 1705 Vanaja,Tyllilä.
   (ää) Anna Jöransdotter Takaperä, syntynyt 1.1676 Vanaja,Mäskälä, kuollut 6.9.1738 Hattula,Rahkoila. Puolisona Rahkoilan Rekolassa 1707-1713. Tyllilässä 1703-1708 rippikirjassa Anna sonehustru gift til Hattula.
Muutti Hattulan Anomaasta Perhon Knuutilaan 11.2.1770. Isäntänä Mellolan Korrilla 1783-1786.

Pälkäneen käräjät 11.11.1767 §25: rusthållare sonen Johan Andersson ifrån Anomaa til sin broder hälften rusthållare Anders Andersson ifrån Anomaa, förmyndare hälften rusthållare Michel Ericsson dersammastädes, om bröllop kost.
| Alku |

Taulu 22
IV Maria Ericsdotter Sipilä, (Taulusta 20, äiti Maria Hakimäki) syntynyt 27.11.1739 Akaa,Toijala, kuollut 24.2.1805 Akaa,Toijala,Kaakko. Sääksmäen käräjät 26.3.1763 § 54: inhysningen Jacob Johansson ifrån Toijala mot thes afledne broders Eric Johanssons dotter hustru Maria Ericsdotter ifrån samma by. Afledne moder Lisa Carlsdotter.

Puoliso: Vihitty 24.6.1762 Akaa Henric Johansson Kaakko Talollinen, syntynyt 26.5.1745 Akaa,Toijala,Kaakkola, kuollut 12.3.1811 Akaa,Toijala.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Henricsson Kaakko, Talollinen, lautamies, syntynyt 21.6.1711 Akaa,Toijala,Kaakko, kuollut 28.4.1768 Akaa,Toijala,Kaakko. Toijalan Kaakkolan isäntä 1740-1768.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 5.4.1756: bonde Johan Henricsson ifrån Toijala by, des svärfader och fullmaktig Henric Henricsson ifrån Sondula mot dragon Carl Silfverstedt ifrån Toijala by.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 14.4.1757: bonde Johan Henricsson Kaakkola i Toijala by mot bonde Johan Mårtensson i samma by.

Perunkirja 16.1.1769 Toijala Kaakko: framledne Johan Henricsson, enka Maria Henricsdotter, söner Henric och Anders Johanssöner. Thetta Kaakkola hemman är af framledne Johan Henricsson under varande äktenskap med sin efter lewande änka Maria Henricsdotter köpt til skatte, skattebref 9.9.1768. Saatavia leutnanten Carl Gustaf Wunch, ingerneuren Häggström, befallningsman Johan Zitting, Johan Ingman, corporalen Gustaf Brummert, hr majoren Reinhold Johan Lode, bonde Anders Michelsson Siukola ifrån Ahlajärvi, soldaten Matts Carolin, bonde Johan Jöransson Mulli, bonde Eric Köyväri, bonde Johan Thomasson Kuitu, Christer Andersson Kokki i Linnais, nämdeman Mårten Jöransson Peckala, prästegårds torpare Sigfrid. Vihitty 10.6.1744 Akaa,Sontula.
   (ä) Maria Henricsdotter Anttila, syntynyt 1724 Akaa,Sontula, kuollut 27.1.1797 Akaa,Toijala,Kaakko.
   (ii) Henric Johansson Kaakko, Talollinen, syntynyt 1671 Akaa, kuollut 4.4.1742 Akaa,Toijala. Toijalan Kaakkolan isäntä 1723-1739.
Akaan käräjät v. 1724: bonde Henric Johansson anoo asukasoikeutta Toijalan kylän Kaakkolan kruununtilaan.
   () Brita Henricsdotter, syntynyt 1671 Akaa, kuollut 8.1.1749 Akaa,Toijala.
   (äi) Henric Henricsson Tuitti, Anttila, Vävy, talollinen, lautamies, syntynyt 11.12.1696 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 5.5.1772 Akaa,Sontula,Uotila. Akaan Sontulan Anttilan isäntä 1721-1762.
Mainitaan 1759-1764 rippikirjassa Haanojan Heikkilässä Henric Henricsson far pois 1759.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 5.12.1755: drg Matts Ericsson ifrån Mustis by Vesilax socken til nämdeman Henric Henricsson ifrån Sondula Andila hemman. Matts numera afledne fader Eric Anderssons hemman. Anders Nisiusson gifvit och öde larn. Henric Henricssons svärfader Henric Pettersson. Bonde Eric Johansson i Susikka och Tammela socken har gamla bördestämman til detta hemman. Förra åboen Anders Mattsson lämnat öde åjr 1698. Vihitty 1.11.1720 Akaa,Sontula.
   (ää) Beata Henricsdotter Anttila, syntynyt 11.12.1692 Akaa,Toijala, kuollut 31.3.1754 Akaa,Sontula.
Toijalan Kaakkolan isäntä 1769-1798.

Akaan käräjät 11.1.1811: bonden Henric Johansson Kaakola ifrån Toijala som berättade att hans nyss afledne svärfader bonden Matts Gabrielsson Skinnari som var född 1716 ofta berättade att...

| Alku |

Taulu 23
III Chistina Andersdotter Hakimäki, (Taulusta 19, äiti Beata Hakimäki) syntynyt noin 1716 Vesilahti,Hakkila, kuollut 1778 Vesilahti.

Puoliso: Matts Ericsson Hakkila Hakinmäen eli Hakkilan isäntä 1738-1759, syntynyt Vesilahti,Hakkila.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Johansson, Hakimäen rakuuna.
   (ä) N.N.
Vesilahden käräjät 1743: kärande dragounhållare Matts Ericsson Hakimäki...kärandes fader Eric Johansson...blifwit lagd til dragoun...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27199110

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 15.10.1770 §47: Matts Hakimäki af siuttio års ålder, des afledne svärfader Jöran Andersson om niottio års ålder tiugo år sedan död. - Jöran Lager öfwer sextio år gammal, svärfader afledne Jöran Andersson.

Lapset:
1. Johan Mattsson Hakkila , syntynyt 1735 Vesilahti,Hakkila. Tauluun 24
2. Matts Mattsson Hakkila, Laitikka , syntynyt 1741 Vesilahti,Hakkila. Tauluun 25
3. Maria Mattsdotter Hakkila , syntynyt 1744 Vesilahti,Hakkila. Tauluun 26
4. Christina Mattsdotter Hakkila , syntynyt 24.12.1746 Vesilahti,Hakkila. Tauluun 27
5. Anna Mattsdotter Hakkila , syntynyt 17.4.1749 Vesilahti,Hakkila. Tauluun 28
6. Henric Mattsson Hakkila , syntynyt 21.12.1752 Vesilahti,Hakkila. Tauluun 29
7. Beata Mattsdotter Hakkila syntynyt 14.6.1755 Vesilahti,Hakkila, kummit: Vilo unga bonde Johan Johansson, Päykkä bonde Jacob Michelsson med sin hru Maria Larsdr, Vännilä Äijälä värdinna Brita Jöransdr.
8. Valborg Mattsdotter Hakkila , syntynyt 14.3.1758 Vesilahti,Hakinmäki. Tauluun 30
| Alku |

Taulu 24
IV Johan Mattsson Hakkila, (Taulusta 23, äiti Chistina Hakimäki) Rusthollari, syntynyt 1735 Vesilahti,Hakkila, kuollut noin 1800 Vesilahti. Vesilahden Hakinmäen eli Hakkilan isäntä 1760-1790.
Lempäälän ja Vesilahden käräjät 1.11.1773 §23: rusthållare Johan Mattsson Hakinmäki, uptekning och skiftes efter rusthållare Matts Ericsson och des hustru Chirstin Andersdotter. Hemman til sonen Johan Mattsson och des broder Matts Mattsson. Deras tre systrar. Å min hustru Maria Mattsdotters vägnar Henric Ericsson Biörni academie hemmans åboen i Pöyhölä, Michel Jöransson Laidikka ifrån Vännilä, Michel Michelsson Kaltsi ifrån Kåskis.

Vesilahden käräjät 1780 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24446533 rusthållarna Johan och Matts Mattssöner ifrån Hakkila rusthåll...broder Henric Mattsson därsammanstädes...

Puoliso: Vihitty 29.3.1759 Vesilahti Valborg Ericsdotter Lill-Sisto syntynyt 5.4.1735 Vesilahti,Vakkala, kuollut 24.4.1814 Vesilahti.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Olofsson Lill-Sisto, syntynyt noin 1704 Vesilahti,Vakkala. Vakkala Lill Sisto v. 1742 Eric bonde, Eric dreng.

Lempäälän ja Vesilahden käräjät 1725: Eric Olofsson ifrån Vakkala föredrag att hans fader Olof Michelsson åhr 1705 til soldat mast utmarchera för bördehemmannet Sisto i samma by...Erics faderbroder Eric Michelsson....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27097647

Lempäälän ja Vesilahden käräjät 1730: Eric Olofsson Lillsisto ifrån Vakkala by..hans moderbroders hustru Sara Henricsdotter...hans faderbroder Eric Michelsson Sistoi...hans faderbroders hustru Walborg Larsdotter...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27106612

Vesilahden käräjät 1736: Nils Larsson i Vackala (po Pajulax)..Eric Olofsson därsammanstädes..köpeskillningen för häst...levererat til Erics moder och sin hustrus syster Beata Ericsdotter...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27136631

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 21.3.1757: bonde Eric Olofsson Sisto ifrån Vakkala mot bonde Henric Ericsson Sipilä thersammanstädes, om Korvennitty.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 19.11.1767 §16: bonde Michel Ericsson Sisto ifrån Vackala företräde des faders bonde Eric Olofssons vägnar om des egendom den 31 Mai förladit år giord författinig. til min äldsta dotter Maria Ericsdotter som för sex år sedan blifwit gift med rusthållare Johan Jöransson Tuisku ifrån Mouhijärvi socken 500 daler contant och broder Johan betalar 600 daler, son Johan Ericsson som innhafwer 1/2 Runsas rusthåll contant 2500 daler - 600 daler til syster Maria. Dotter Valborg som är gift med rusthållare Johan Mattsson Hakinmäki i thenna socken contant 1100 daler, ogifta dotter Gertrud 1000 daler contant, min hustru Gertrud Larsdotter, min äldsta son Michel bör blifwa ägare af detta hemman. Allekirjoitukset Eric Olofsson Lill Sisto, Gertrud Larsdotter...twisten mellan min son Johan samt des syster Maria med hennes man rusthållaren Johan Tuisku...

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 13.2.1772 §18: rusthållare Johan Johansson Leicka ifrån Karkku socken kärde til bonde Eric Olofsson Lill Sisto och des dotter Gertrud Ericsdotter ifrån Vackala. Johan kihlannut Gertrudin kesällä 1769 ja puhemiehenä toiminut Johanin lanko torppari Anders Engvall joka on Johanin sisarpuolen mies. Tuomitaan Eric Olofsson Lill Sisto maksamaan takaisin erokirjeen mukaiset kihlajaislahjat. Mainitaan Eric Olofsson Lill Sistos son Eric Ericsson.

Pirkkalan ja Messukylän talvikäräjät 16.2.1765 §15: ..bonde Eric Sisto ifrån Vackala i Vesilax socken jämte des twenne söner Michel Lill Sisto och Johan Ericsson ifrån Runsas..

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 5.11.1776 §113: ..til witne walherden Anders Mattsson ifrån Vesilax Kyrkoby...härå förmälte swaranderna att Anders Mattsson Leusto är skyld med Michel Ericsson LillSistos fader Eric Olofsson och att den sistnämde jämte Michel Ericsson förestå hemmannet och medgåfwo så wäl Leusto som kärandena, och Leusto och Eric Olofsson äro syskonebarn...Anders Mattsson Leusto witnes eden....han som nu är sextiosex år gammal och fyrtio fem år sedan i nio år tid tienst i Wackala by, den tiden hör berättas att

Vesilahden käräjät 1785 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24494284 gamla bonden Eric Olofsson Lill Sisto från Vakkala by...dotter Gertrud Ericsdotter för flera åhr tilbaka gift med rusthållaren Michel Andersson Villilä från Haju capell...afledne moder Gertrud Larsdotter...nämdeman Annala hwilkens dotter är gift med Lill Sistos soneson...

Vesilahden käräjät 1788 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24515149 Johan Mattsson Hakinmäki ifrån Vesilax, Michel Andersson Willilä från Harju capell Pirkkala socken samt Johan Jöransson Tuiskufrån Mouhijärvi socken..til deras svåger Michel Ericsson Sisto ifrån Vakkala by...hans afledne föräldrar Eric Olofsson Gertrud Larsdotter.. Vihitty 27.3.1726 Tottijärvi,Pajulahti.
   (ä) Gertrud Larsdotter Pajukanta, syntynyt 18.7.1702 Tottijärvi,Pajulahti, kuollut 25.2.1781 Vesilahti,Vakkala.
   (ii) Olof Michelsson Lill-Sisto, Siston isäntä 1704, syntynyt Vesilahti,Vakkala.
   () Beata Ericsdotter Kouvo, Siston isäntä 1709-1711, syntynyt Vesilahti,Vakkala. Mainitaan Sistolla 1704 alkaen.
   (äi) Lars Sigfridsson Pajukanta, Pajukannan isäntä 1680-1709, kirkonisäntä, syntynyt noin 1658 Tottijärvi,Pajulahti, kuollut 10.3.1723 Tottijärvi,Pajulahti. Tottijärven Pajulahden kylän Pajukannan talon isäntä 1675-1700 ja 1704. Kirkonisäntä. Kirkkoneuvoston jäsen 1704. Kummina 1703 Suoniemen Vahalahden Mikkolassa.
   (ää) Gertrud Nilsdotter Tuisku, syntynyt 1658 Lempäälä,Kuokkala, kuollut 16.1.1732 Tottijärvi,Pajulahti. Vesilahden käräjät 1706: Lars Sigfridsson Pajukanda å sin hustru Gertrud Nilsdotters vägnar nu fordrade arf efter sin svärmoder framledne Brita Mattsdotter af hustru Margareta Jöransdotter i Kuokkala som är Britas afledne sons enckia...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27075633


Emäntä. Merkitty SAY:oon 1675-1712, 1722-24, vuosina 1702 ja 1712, 1722-24 merk. äidiksi, jolloin pojat Lars tai Nils ja viimeksi Erich ovat Pajukannan isäntinä.

Vesilahden käräjät 1727: syytinkiasia. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27101864.

| Alku |

Taulu 25
IV Matts Mattsson Hakkila, Laitikka, (Taulusta 23, äiti Chistina Hakimäki) Rusthollari, syntynyt 1741 Vesilahti,Hakkila, kuollut 1789 Vesilahti,Hakkila. Vesilahden käräjät 1789 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24513146 bonde Michel Michelsson Kaltsi från Koskis by i Vesilax socken såsom förmyndare för afledne bonden Matts Mattsson Laidickas från Mustis by...tiugunde första året gamla son Matts Mattsson...nuvarande åboen på Laidicka hemman Eskil Thomasson...afledne Matts Mattsson wid des ingående skall warit drucken trrugat sin dotter Helena att taga fästningegåfwor af Eskil Thomasson eller och rättigheten för Matts Mattsson den yngre, at få lösa hemmannet afhandling utlagt...afledne Matts Laidicka med sin hustru Catharina Sigfridsdotters samråd ja och samtycke sitt då ägande Laidicka skattehamman til bondesonen Eskil Thomasson från Kivisalmi by Eskola hemman och Kuhmalax capell..att han skull träda gifta med afledne Matts Mattssons dotter Helena....afledne Matts Mattssons syster Anna Mattsdotter, sidstnämdes faderbroder rusthållare Johan Mattsson Hakkila...
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24513149 Jatkoa edelliseen.

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24519184 Jatkoa edelliseen.

Puoliso: Vihitty 19.12.1768 Vesilahti Catharina Sigfridsdotter Ala-Tomtila syntynyt 22.9.1748 Lempäälä,Pyhältö, kuollut 17.10.1815 Vesilahti,Hakkila, kummit: Haurala Ryökäs bonde Henricus Thoma, Pyhältö rusthålls hustru Elisabeth Georgii.
Puolison vanhempia:
   (i) Sigfrid Mattsson Heikkilä, Ala-Tomtila, syntynyt 2.2.1714 Lempäälä,Pyhältö, kuollut 1790 Vesilahti,Hakkila. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 4.10.1764: rusthållare Jöran Mattssons ifrån Pyhältö faderbroder bonde Sigfrid Mattss Ruotsila ifrån Vesilax socken är född och vuxen på Pyhäldö rusthhåll.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 17.3.1774: Sigfrid Mattsson Tomtilas måg Sigfrid Jacobsson, des hustrus systerman rusthållare Matts Mattsson Hakimäki.
. Vihitty 7.9.1746 Lempäälä.
   (ä) Maria Jöransdotter Peraus, syntynyt 23.2.1722 Lempäälä,Peraus, kuollut 1805 Vesilahti,Hakkila.
   (ii) Matts Sigfridsson Heikkilä, Rusthollari, syntynyt 1683 Lempäälä,Pyhältö, kuollut 24.2.1745 Lempäälä,Pyhältö. Heikkilän isäntä 1735-1762.

Lempäälän käräjät 1745: Perunkirjoitus Matts Sigfridssonin jälkeen....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27250528.
   () Catharina Larsdotter Sälli, syntynyt 25.7.1675 Lempäälä,Sotavalta, kuollut 27.5.1750 Lempäälä,Pyhältö.
   (äi) Jöran Mattsson Peraus, Talollinen, syntynyt 1689 Lempäälä,Peraus, kuollut 24.8.1773 Lempäälä,Peraus. Perauksen isäntä 1723-1745.
Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 1.12.1756: bonde Anders Jöransson ifrån Peraus ingaf en honom och des arfwingar mellan, angående arf författad förlikning skirft, syster Sara Jöransdotter, sisarusten allekirjoitukset, Anders Jöransson Peraus, Michel Jöransson, Johan Jöransson, å egna och min kärä hustru Brita Jöransdotters vägnar Michel Hiort soldat, å egna och min kärä hustru Maria Jöransdotters vägnar Sigfrid Mattsson ifrån Pyhäldö, å egna och min kärä hustru Lisa Jöransdotters vägnar Matts Ryberg soldat.
   (ää) Brigitta Henricsdotter, syntynyt 1694 Lempäälä,Kelho, kuollut 15.1.1767 Lempäälä,Peraus.

| Alku |

Taulu 26
IV Maria Mattsdotter Hakkila, (Taulusta 23, äiti Chistina Hakimäki) syntynyt 1744 Vesilahti,Hakkila, kuollut 2.6.1778 Vesilahti,Pöyhölä.

Puoliso: Vihitty 24.1.1768 Vesilahti,Hakkila Henric Ericsson Heikkilä, Pyörny Talollinen, syntynyt 18.1.1742 Suoniemi,Ruolahti, kuollut 1805 Vesilahti,Pöyhölä.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Andersson Heikkilä, syntynyt 19.1.1715 Suoniemi,Ruolahti, kuollut 6.2.1783 Suoniemi,Ruolahti. Vihitty 26.11.1733 Suoniemi,Sarkola.
   (ä) Maria Johansdotter Hoikkala, syntynyt 2.7.1713 Suoniemi,Sarkola, kuollut 13.8.1786 Suoniemi,Ruolahti.
   (ii) Anders Ericsson Heikkilä, Heikkilän isäntä, syntynyt noin 1680 Suoniemi,Ruolahti.
   () Brita Thomasdotter, syntynyt 1693, kuollut 15.7.1781 Suoniemi,Ruolahti.
   (äi) Johan Mårtensson Hoikkala, syntynyt 23.4.1692 Suoniemi,Sarkola, kuollut 17.7.1763 Karkku,Sarkola. Perunkirjoitus 2.11.1763 Karkku Sarkola Hoickala hemman: afledne bonde Johan Mårtensson, hru Anna Arwidsdotter, sönerna Johan Johansson åbo på detta hemman och bonden Petter Johansson ifrån Walkkis by och Vesilax socken, gifta dotter Carin Johansdotters man bonden Henric Henricsson ifrån Pitkäkaro samt gifta dotter Maria Johansdotter jämte hennes man bonden Eric Andersson Heickilä ifrån Ruolax.

Karkun käräjät v. 1724: Johan Mårtenssons i Sarkola äldre broder förra soldat Eric Mårtensson som för tiden oppehåller sig uti Kickerlä by.

Karkun käräjät 1739: Johan Mårtensson Hoikkala ifrån Sarkola...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27227847. Vihitty 11.6.1712 Karkku,Raipio.
   (ää) Anna Arvidsdotter Jaakola, syntynyt 1684 Karkku,Raipio, kuollut 30.5.1761 Suoniemi.
Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.11.1766 §12: drengen Johan Mårtensson ifrån Pätsiniemi (Ryödi) Ackas socken mot bonde Henric Ericsson Biörni. Johan flyttat som måg til Biörni och varit sedermera blifwit skild.

| Alku |

Taulu 27
IV Christina Mattsdotter Hakkila, (Taulusta 23, äiti Chistina Hakimäki) syntynyt 24.12.1746 Vesilahti,Hakkila, kuollut 16.6.1820 Vesilahti,Hakkila.

Puoliso: Vihitty 25.10.1770 Vesilahti,Hakinmäki Michel Jöransson Kouvo Mulli Laitikka, Hakkila Rusthollari Hakkilassa, syntynyt 1746 Vesilahti,Vakkala, kuollut 1808 Vesilahti,Hakkila.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Michelsson Kouvo, Mulli, Lampuoti Mustisten Mullilla, syntynyt 18.4.1714 Vesilahti,Vakkala, kuollut 1775 Vesilahti,Mustinen. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 2.3.1773 §106: af sin broder landbonde å Mulli rusthåll Jöran Michelsson och hans son bonde Michel Jöransson Laidicka ifrån Mustis by, fordrade bonde Johan Michelsson Karjanen ifrån Narva des efter parternes fader förra landbonde å Kauko capitains boställe i Vackala by, honom tillfalna arf...skiftes instrument den 7. Julii 1755.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 1.11.1773 §74: handlanden i Åbo stad Henric Corpolander af landbo des innehafwande Mulli rusthåll Jöran Michelsson om obetalt ränta, Corpolanders numera afledne svärfader borgare Henric Tomtila. Jöran Michelssons son Michel Jöransson, Jöran Michelssons hustru Caisa Andersdotter.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.11.1766 §104: bonde Jöran Mulli ifrån Mustis fordrar af torparen Matts Johansson Pärrä som des stiufsvärmoder enka Greta Gustafsdotter dersammanstädes half tunna råg, den sistnämdes man afledne torparen Påhl Påhlsson. Afledne torparen Påhl Påhlssons arfvingar enkan Margareta Gustafsdotter, dotter Marias man torpare Matts Johansson Pärrä, sonen Matts Påhlsson dersammanstäder, dotter Annas man torparen under Tottijärvi gård Anders Engvall, omyndiga son Jöran Påhlsson och oförförgda dotter Kirstin Påhlsdotters förmyndare bonde Eric Knutila ifrån Sorva samt förenämdes stiufbroder och svåger Johan Påhlsson.

Lempäälän ja Vesilahden käräjät 21.10.1775 §83: förmyndare för afledne landbonde Jöran Michelssons ifrån Mulli efterlämnade omyndiga dotter Maria förordnades rusthållare Michel Ericsson Mulli.
   (ä) Catharina Andersdotter Öyrä, syntynyt noin 1720 Vesilahti,Kaltsila, kuollut 1785 Vesilahti,Mustinen.
   (ii) Michel Ericsson Kouvo, syntynyt noin 1682 Vesilahti,Vakkala, kuollut ennen 7.7.1755 Vesilahti,Vakkala. Vakkala Kouko v. 1742 Michel bonde, Jöran son, Henric son.

Perunkirja 7.7.1755 edesmennen Vakkalan Koukon talollisen Michel Ericssonin jälkeen, leski Valborg Mattsdotter, Michels barn af förra giftet söner Eric, Jöran och Henric Michelssöner, döttrarna Anna, Gertrud och Chirstin Michelsdöttrar och afledne dotter Annas efterlemndade barn tre soner och twå döttrar, barnen af senare giftet söner Jacob och Johan Michelssöner samt dotter Valborg Michelsdotter. Alla myndiga och gifta. Annas barn söner Henric och Carl ocd dotter Valborg. Närvarande enka Valborg Mattsdotter med sönerna Eric, Jöran och Henric samt döttrarnas Gertruds och Chirstins män bonderna Jacob Henricsson ifrån Narva och Matts Andersson ifrån Ongemäki. Tillika afledne dotter Annas förmyndare son Jöran Henricsson, Sigfrid Bengtsson, Annas dotters Anna Henricsdotters man rusthollare Anders Andersson Kataisto. (po Anders Mattsson).

Vesilahden käräjät v. 1722: Michel Ericsson ifrån Vakkala och des moder Chirstin Michelsdotter.

Sisaret Beata ja Anna Siston ja Pajukannan emäntinä. Vihitty 20.5.1702 Tottijärvi.
   () Chirstin Larsdotter Pajukanta, syntynyt 1682 Tottijärvi,Pajulahti, kuollut ennen 1731. Vesilahden käräjät 1730: Anotaan pesänselvitystä: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27107187.
   (äi) Anders Thomasson Luikko, Öyrä, Luikon isäntä 1722-26, jakamattoman Öyrän isäntä, syntynyt noin 1685 Vesilahti,Kaltsila, kuollut Vesilahti,Onkimäki. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.12.1768 §84: bönderna Matts och Jöran Henricssöner som til hälften ägar Öyrä skattehemman i Ongimäki by. Vitnare rusthållare Thomas Henricsson Liukko ifrån Järvenranta och bonde Michel Clemetsson Clemola dersammanstädes att beretta hwilka åboer förut besuttit Öyrä hemman. Thomas Henricsson sextiofem år gammal som ifrån barndomen vistats i Järvenranda by att först en vid namn Thomas ifrån Urdiala först tilträdt den samma och som han icke haft några bröstarfwingar så har han antagit Anders Thomasson som sedan trädt i gifte och haft twenne söner Henric och Matts Anderssöner, hwilka sin emellan kluwit hemmannet, och hwarefter Henric Anderssons son Matts Henricsson tilträdt den ena samt Matts Andersson den andra hälften hwars efterlätna enka Chirstin Michelsdotter med sin senare man Jöran Henricsson nu innehafwer den andra hälften. Michel Clemetsson närmare siuttio år gammal, som nogsamt kunde Öyrä hemmans åboer att en wid namn Matts hwilket varit gamla Öyrä hemmannets son först i vittnes minnes tid åboet Öyrä hemman, och haft en dotter Maria med hwilken Thomas Henricsson ifrån Urdiala trädt i gifte samt efter Mattses död kommit til hemmannets besittning men som denna Thomas Henricsson icke haft några bröstarfwingar, så har han antagit til sytningsman man en benämd Anders Thomasson hwilken haft twänne söner Henric och Matts Anderssöner, efter Anders Thomassons död, hafwa dessa twänne bröder klufwit Öyrä hemman, som nu sedan Henric och Matts Anderssöner aflidit, til ena hälften besittas af Henrics son Matts Henricsson och andra hälften af Matts Anderssons efterträdare i äktenskapet Jöran Henricsson.

Onkimäki Öyrä 1742 Anders bonde, Henric son, Matts son, Sigfrid Ongari soldat.
   (ää) Lisa Mårtensdotter Seiväs, syntynyt noin 1691 Vesilahti,Onkimäki, kuollut jälkeen 7.10.1761 Vesilahti,Onkimäki.
Vesilahden käräjät v. 1774 landbondeson Michel Jöransson ifrån Mustis ostaa Hans Henric Boijelta Laidikka hemman i Mustis by, myönnetään 1. lainhuuto.
Pirkkalan, Vesilahden ja Lempäälän käräjät 19.4.1784 §28: förra åboen på Laidicka hemman i Mustis by, nuvara innehafware af halfwa Hackila rusthåll Michel Jöransson, Jag Matts Mattsson Hackila, jordebyte med min svåger skattebonde Michel Jöransson Laidicka.

| Alku |

Taulu 28
IV Anna Mattsdotter Hakkila, (Taulusta 23, äiti Chistina Hakimäki) syntynyt 17.4.1749 Vesilahti,Hakkila.

Puoliso: Michel Michelsson Äijälä, Kaltsi syntynyt 10.4.1745 Vesilahti,Vännilä.
Puolison vanhempia:
   (i) Michel Pehrsson Torkko, Äijälä, Talollinen Vännilän Äijälässä, syntynyt 1697 Akaa,Nahkiala, kuollut 1783 Vesilahti,Vännilä. Mainitaan poikana Nahkialan Torkolla Akaan noin v. 1700 alkavassa rippikirjassa.

Veljensä lapsen kummina Nahkialassa 30.11.1716.

Vännilän Äijälä v. 1742 Michel bonde.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 4.2.1752: företrädde bonde Michel Pettersson ifrån Vännilä å egna och des medintressers vägnar, berättade hurusom desskola wara sinnade att bygga en ny vatuqvarn uti Jerfwikoski bäck...

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 16.2.1768 §51: gamla bonden Michel Pettersson ifrån Vännilä, sextiosiu år gammal född i Ackas socken och åren 1722 eller 1723 flyttat til Vännilä. Vihitty 1727.
   (ä) Brita Jöransdotter, syntynyt 1707. Mainitaan puolisona Vännilän Äijälässä 1728 alkaen.
   (ii) Pehr Mattsson Torkko, Talollinen, syntynyt 1657 Akaa,Nahkiala, kuollut 5.3.1727 Akaa,Nahkiala,Torkko. Nahkialan Torkkolan isäntä 1691-1727. Kuolintieto 5.3.1727 Nahkiala Gl.Husb. Petter Mattsson Torckoi 70 år.
Henkikirja 1676 Matts Ericsson, N., Agnes mor, Chirstin syster, Michel son.
Henkikirja 1680 Matts Frantzsson, Agnes hru, Valborg pig.
Henkikirja 1682 Matts Frantzson, Agnes hru, Valborg pig, Kirstin syster, Per son.
Henkikirja 1691 Peer Mattsson, Maria hru, Agnis styfmor.
Akaan RK 1695 Per Mattsson, Agneta styfmoder, Kirstin syster, hru Maria Michelsdr, Johan Pehrsson, Brita Mattsdr bondes syster, Valborg Henricsdr, Matts Persson styffar gammal, Grels son, Gertrud Ericsdr inhyses gammal, Simon gammal corporal, Lars Ericsson, Lucretia Mattsdr gammal, Jöran Mattsson gammal ryttare född 1640, ryttare uti ifrån Rättö ibm, hans hru Kirstin Jacobsdr swägerska.
Akaan RK 1700 Peer Mattsson, Maria hru, Matts son, Beata Michelsdr, Walborg Peersdr, Grels Peersson, Brita Ersdr inh, Michel Peersson, Thomas Erici.
Akaan RK 1723.1731 Henric bonde, Pehr fader, Maria moder, Thomas bonde, Valborg hru, Lisa dotter, Johan son, Sara syster, Henric styfson, Maria värdinna, Caisa Henricsdr, Sara Henricsdr, Brita Grelsdr.
Akaan RK 1732-1740 Henric bonde, Maria hru, Anna flicka, Henric pojke. Vihitty 21.2.1688 Akaa,Nahkiala.
   () Maria Michelsdotter Heikkilä, syntynyt 1668 Akaa,Nahkiala, kuollut jälkeen 1726. Akaan käräjät v. 1726: förra bonde värdinna Maria Michelsdotter ifrån Nahkiala jätetty pois v. 1722 henkikirjasta korkean ikänsa takia.
Kauppakirja 11.3.1773 bonde Jacob Bertilsson Kaltsi ifrån Kåskis by Vesilax socken myy omistamansa Kaltsi skattehemman til bondeson Michel Michelsson ifrån Vännilä.

| Alku |

Taulu 29
IV Henric Mattsson Hakkila, (Taulusta 23, äiti Chistina Hakimäki) syntynyt 21.12.1752 Vesilahti,Hakkila, kuollut 1807 Vesilahti,Hakkila.

Puoliso: Caisa Jöransdotter syntynyt 1756.

| Alku |

Taulu 30
IV Valborg Mattsdotter Hakkila, (Taulusta 23, äiti Chistina Hakimäki) syntynyt 14.3.1758 Vesilahti,Hakinmäki, kuollut 27.5.1790 Akaa,Varrasniemi, kummit: Höllilä bonde Matts Jöransson, Erkkilä bonde Matts Willamsson, sold Johan Jockman med sin hru Valborg Andersdr, hru Maria Staffansdr och piga Chirstin Gustafsdr ifrån Hakkila. Förmyndare för ogifta rusthållaredotter Valborg Mattsdotter ifrån Hakinmäki rusthållare Eric Gode aflidit, i stället rusthållare Carl Carlsson Caltsila.

Puoliso: Henric Mattsson Penttilä Talollinen, syntynyt 10.12.1765 Akaa,Varrasniemi, kuollut 3.11.1829 Akaa,Varrasniemi.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Johansson Penttilä, Talollinen, syntynyt 11.8.1734 Akaa,Varrasniemi, kuollut 27.12.1801 Akaa,Varrasniemi. Varrasniemen Penttilän isäntä 1755-1789. Vihitty 30.10.1764 Akaa,Nahkiala.
   (ä) Anna Henricsdotter Äykkö, syntynyt 13.4.1734 Akaa,Nahkiala, kuollut 19.8.1805 Akaa,Varrasniemi.
   (ii) Johan Michelsson Penttilä, Talollinen, syntynyt 22.5.1707 Akaa,Varrasniemi, kuollut 10.4.1763 Akaa,Varrasniemi. Varrasniemen Penttilän isäntä 1727-1754.
Akaan käräjät 10.3.1763 §90: bonden Jöran Jöransson Sipilä ifrån Varrasniemi förordnad til förmyndare för afledne bonden Johan Michelssons ifrån samma by twänne omyndiga döttrar.
   () Chirstin Carlsdotter Heikkilä, syntynyt 1694 Vesilahti,Sarkkila, kuollut 31.8.1767 Akaa,Varrasniemi.
   (äi) Henric Sigfridsson Äykkö, Talollinen, syntynyt 14.1.1693 Akaa,Nahkiala, kuollut 14.8.1763 Akaa,Nahkiala,Äykkö. Akaan käräjät v. 1726: Tuomitaan bonde Henric Sigfridsson i Nahkiala maksamaan velkansa regements pastore Israel Wallinille.

Akaan käräjät v. 1726: bonde Henric Sigfridsson Äykkö ifrån Nahkiala ja oppsyningsman Otto Pajeng, velka-asia.

Nahkialan Äykön isäntä 1727-1749.

Perunkirja 25.7.1764 Nahkiala Äykkö: aflidne bonde Henric Sigfridsson, enka Beata Sigfridsdotter, söner Matts, Henric och Eric, döttrar Anna och Maria. Förmyndare syskonebarn Carl Johansson Heikkilä i samma by. Äykkö hemmannet är krono.

Sääksmäen käräjät 19.1.1758: bonde Henric Sigfridsson ifrån Nahkiala, des syster enka Sara Sigfridsdotter ifrån samma by.

Sääksmäen käräjät 7.3.1764 §71: framledne bonde Henric Sigfridsson Äykkö i Nahkiala, omyndiga barns förmyndare syskonebarn bonde Carl Johansson Heikkilä ifrån samma by. Vihitty 20.2.1728 Sääksmäki.
   (ää) Beata Sigfridsdotter Leitsa, syntynyt 14.4.1701 Sääksmäki,Linnainen, kuollut 18.7.1767 Akaa,Nahkiala,Äykkö.
Varrasniemen Penttilän isäntä 1790-1825. Muuttanut: Akaasta Varrasniemen Penttilästä Sääksmäelle 20.10.1790.

| Alku |

Taulu 31
II Anders Henricsson Hakimäki, Silvo, (Taulusta 1, isä Henric Hakimäki) Pörölän Silvon isäntä 1693-1697, syntynyt Vesilahti,Hakkila. RK 1688-1694: Anders Henricsson, Beata hru, Henric drg (yliv).
Vesilahden käräjät v. 1693: Anders Henricsson Hakimäestä anoo asukasoikeutta Jacob Silwon autioksi jättämään taloon Pörölän kylässä. Takaajat Simon Bertilsson i Huorois, Matts Henrisson i Jokiois, Simon Eskilsson i Mengala, Henric Påhlsson ibm, Marcus Påhlsson i Unajala och Thomas Marcusson i Tohkala.

Puoliso: Beata

| Alku |

Taulu 32
II Maria Henricsdotter Hakimäki, (Taulusta 1, isä Henric Hakimäki) syntynyt Vesilahti,Hakkila.

Puoliso: Jöran Jöransson Hölli Höllilän isäntä 1727-1729, syntynyt Vesilahti,Vännilä.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Jöransson Hölli, Höllilän isäntä 1704-1712, syntynyt Vesilahti,Vännilä. Vesilahden käräjät 27.-28.9.1704 s. 494: Jöran Jöransson tillika med sin hustru Brita Mattsdotter i Ruotzila å den andra sidan och Eric Persson med des hustru Brita Olofsdotter i Mustis å den andra sidan, vaimot nimitelleet toisiiaan huoraksi. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27001748

Tässä siis Ruotsilassa 1700-1702 Elin hustru ja 1704 mainitut Elin kt hustru, inh Jöran, Brita hustru ovat Höllilän väkeä. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=565234

SAY Vännilä 1704 hela byn öde.

SAY Vännilä Vännilä Höllilä 1709 Jöran Jöransson optagit hemman 1712.
   (ä) Brita Mattsdotter.
   (ii) Jöran Mattsson Hölli, Höllilän isäntä 1687-1695, syntynyt Vesilahti,Vännilä, kuollut 1697 Vesilahti,Vännilä. RK 1688-1694: Fredric Pålack (yliv), Kirstin hru (yliv), Jöran huusbonde, Elin hru, Thomas son lärer i bok, Henric, Valborg hru, äfer i Kurkela befinnades, Johan son i Åbo, Jacob son, Chirstin flicka i Kaltsila, Maria flicka.

.
   () Elin Mattsdotter, Ruotsilan isäntä 1700-1702. Vesilahden käräjät 1704: Todistajana hustru Elin Mattsdotter i Ruotzila...hustru Elin svåger eller mans broder Eric Pehrsson i Ruotzila....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27001804.

Lapset:
1. Matts Jöransson Hölli , syntynyt 1710 Vesilahti,Vännilä. Tauluun 33
2. Michel Jöransson Höllilä, Uotila , syntynyt Vesilahti,Vännilä. Tauluun 37
| Alku |

Taulu 33
III Matts Jöransson Hölli, (Taulusta 32, äiti Maria Hakimäki) Höllilän isäntä 1731-67, syntynyt 1710 Vesilahti,Vännilä, kuollut 1778 Vesilahti. Vesilahden käräjät 1732: Matts Jöransson ifrån Vännilä jämte hans hustru Ingeborg Carlsdotter klagade Carl Carlsson ifrån Sarkkila som är Mattses svåger....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27105469
Matts Jöransson ifrån Vännilä jämte hans hustru Ingeborg Carlsdotter...svärmoder Christina Påhlsdotter..genom döden afsomnat.., Mattses hustrus systerdotter Anna Jöransdotter...Annas moderbroder Carl Carlsson...Anna moder Maria Carlsdotter...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27105472

Vännilän Höllilä v. 1742 Matts bonde.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 21.11.1751: bonde Matts Jöransson Höllilä skall wara rusthållare Matts Ericsson Hakinmäkis hustrus syskonebarn...

Puoliso: Ingeborg Carlsdotter Heikkilä syntynyt 1711 Vesilahti,Sarkkila, kuollut 1757 Vesilahti.
Puolison vanhempia:
   (i) Carl Persson Heikkilä, Heikkilän isäntä 1690-1704, syntynyt Vesilahti,Sarkkila, kuollut Vesilahti,Sarkkila. Vesilahden käräjät v. 1700: Carl Persson i Sarkkila kärde til Per Påhlsson i Lohnattila, om sin svärfaders arf.

.
   (ä) Christina Påhlsdotter Laurila, Heikkilän isäntä 1705-1710, syntynyt Vesilahti,Lohnattila, kuollut jälkeen 1725 Vesilahti,Sarkkila. Vesilahden käräjät 1707: enka Christin Påhlsdotter ifrån Sarkkila....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27076896

Vesilahden käräjät 1725: enka Chirstin Påhlsdotter ifrån Sarkkila....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27097630.
   (ii) Per Persson Laurila, Heikkilä, Sarkkilan Heikkilän vävy ja isäntä 1643 alkaen, syntynyt Lempäälä,Alkkula, kuollut 1697 Vesilahti,Sarkkila. Alkkulan Laurilan isäntä 1624-1630

RK 1688-1694: Per Persson död, Maisa hru död, Henric son (yliv), Malin hru (yliv), Arvid son (yliv), Anna hru inhyses, Maisa moder (yliv), Carl son, Kirstin hru, Matts son i Kaltsila (yliv), Brita dotter (yliv), Lisa dotter i Åbo (yliv), Anna H.q. (yliv), Mårten son, Christ. legokarl är i Pöyhölä (yliv), söner Jöran Arvidsson i Kaltsila (yliv), Simon, Olof, döttrar Beata, Valborg är i Lempäälä, Anna Arvidsdr, Brita dotter.

Vesilahden käräjät 4.-5-7-1659: Rikala och Sarkkila båar....Pehr Pehrsson i Sarckila, des svärfader Cnut Ericsson (Heikkilä) och Thomas Olofsson ibm (Parta) med sin son...Jöran Jöransson i Rikala.

Vesilahti, talvikäräjät 6.2.1679: Per Perssons son Staffan Persson i Sarkkila.

Vesilahden käräjät v. 1689: Arwid Persson i Sarkkila, des halfbroder Carl Persson ibm.
.
   () Margareta Cnutsdotter Heikkilä, syntynyt Vesilahti,Sarkkila, kuollut 1697 Vesilahti,Sarkkila.
   (äi) Påhl Henricsson Laurila, Lohnattilan Laurilan isäntä 1666-1697, syntynyt Vesilahti,Lohnattila.
   (ää) Valborg.

Lapset:
1. Matts Mattsson Hölli , syntynyt 1736 Vesilahti,Vännilä. Tauluun 34
2. Valborg Mattsdotter Höllilä , syntynyt 19.5.1738 Vesilahti,Vännilä. Tauluun 35
3. Maria Mattsdotter Hölli , syntynyt noin 1740 Vesilahti,Vännilä. Tauluun 36
| Alku |

Taulu 34
IV Matts Mattsson Hölli, (Taulusta 33, isä Matts Hölli) Höllilän isäntä 1768-90, syntynyt 1736 Vesilahti,Vännilä, kuollut 1805 Vesilahti,Vännilä. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 5.11.1776 §102: ...bonden Matts Jöransson Höllilä ifrån Vännilä....Hölliläs son har hemman i samföldigheten, så är Höllilä svärfader åt svaranden Eric Seiväs syster, hwilken är värdinna på Höllilä hemman....

Puoliso: Caisa Henricsdotter Ali-Öyrä syntynyt 26.10.1736 Vesilahti, kuollut 1812 Vesilahti.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Andersson Ali-Öyrä, Talollinen Vesilahden Onkimäen Öyräällä, syntynyt noin 1710 Vesilahti,Kaltsila, kuollut 1752 Vesilahti. Vesilahden käräjät 28.2.1764 §40: bonde Mårten Ericsson Seiväs förmyndare för afledne bonde Henric Andersson Öyräs omyndiga barn Eric och Johan. Intygades af nämden att Mårten Ericsson är syskonebarn med förnämnda barn samt att ingen närmare släktinge til finnandes.

Vesilahden käräjät 1780 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24446590 bönderna Eric Henricsson Seiwäs, Matts Henricsson Öyrä ifrån Ongemäki, Henric Henricsson Westo ifrån Narva och borgare Johan Henricsson Handgren ifrån Biörneborgs stad tillika med deras svåger eller systerman bonden Matts Mattsson Höllilä ifrån Wännilä by låtit instämma bonden Henric Pettersson Hyvätti ifrån Walkckis angående arf efter deras Hywätti gift och sistladne wåår afledne syster Lisa Henricsdotter. Vihitty noin 1730 Vesilahti.
   (ä) Carin Mårtensdotter Seiväs, syntynyt noin 1712 Vesilahti,Onkimäki, kuollut 9.6.1767 Vesilahti,Onkimäki.
   (ii) Anders Thomasson Luikko, Öyrä, Luikon isäntä 1722-26, jakamattoman Öyrän isäntä, syntynyt noin 1685 Vesilahti,Kaltsila, kuollut Vesilahti,Onkimäki. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.12.1768 §84: bönderna Matts och Jöran Henricssöner som til hälften ägar Öyrä skattehemman i Ongimäki by. Vitnare rusthållare Thomas Henricsson Liukko ifrån Järvenranta och bonde Michel Clemetsson Clemola dersammanstädes att beretta hwilka åboer förut besuttit Öyrä hemman. Thomas Henricsson sextiofem år gammal som ifrån barndomen vistats i Järvenranda by att först en vid namn Thomas ifrån Urdiala först tilträdt den samma och som han icke haft några bröstarfwingar så har han antagit Anders Thomasson som sedan trädt i gifte och haft twenne söner Henric och Matts Anderssöner, hwilka sin emellan kluwit hemmannet, och hwarefter Henric Anderssons son Matts Henricsson tilträdt den ena samt Matts Andersson den andra hälften hwars efterlätna enka Chirstin Michelsdotter med sin senare man Jöran Henricsson nu innehafwer den andra hälften. Michel Clemetsson närmare siuttio år gammal, som nogsamt kunde Öyrä hemmans åboer att en wid namn Matts hwilket varit gamla Öyrä hemmannets son först i vittnes minnes tid åboet Öyrä hemman, och haft en dotter Maria med hwilken Thomas Henricsson ifrån Urdiala trädt i gifte samt efter Mattses död kommit til hemmannets besittning men som denna Thomas Henricsson icke haft några bröstarfwingar, så har han antagit til sytningsman man en benämd Anders Thomasson hwilken haft twänne söner Henric och Matts Anderssöner, efter Anders Thomassons död, hafwa dessa twänne bröder klufwit Öyrä hemman, som nu sedan Henric och Matts Anderssöner aflidit, til ena hälften besittas af Henrics son Matts Henricsson och andra hälften af Matts Anderssons efterträdare i äktenskapet Jöran Henricsson.

Onkimäki Öyrä 1742 Anders bonde, Henric son, Matts son, Sigfrid Ongari soldat.
   () Lisa Mårtensdotter Seiväs, syntynyt noin 1691 Vesilahti,Onkimäki, kuollut jälkeen 7.10.1761 Vesilahti,Onkimäki.
   (äi) Mårten Ericsson Seiväs, Onkimäen Seipään isäntä 1697-1714, syntynyt noin 1678 Vesilahti,Onkimäki. Vesilahden käräjät v. 1694: Mårten Ericsson ifrån Onkimäki kärde til sin faderbroder Jöran Mårtensson ibm, arf efter sin faderfader Mårten Jöransson och fahrmoder Anna Sigfridsdotter.

Onkimäki Seiväs v. 1742 Mårten bonde, Mårten son, Michel Bäckman soldat.
   (ää) Agneta.

| Alku |

Taulu 35
IV Valborg Mattsdotter Höllilä, (Taulusta 33, isä Matts Hölli) syntynyt 19.5.1738 Vesilahti,Vännilä, kuollut 29.11.1795 Lempäälä,Perälä.

Puoliso: Vihitty 8.4.1759 Vesilahti,Vännilä Jöran Mattsson Kauppila Rusthollari, syntynyt 1.2.1726 Lempäälä,Perälä, kuollut 20.2.1791 Lempäälä,Perälä, kummit: Perälä rusthållare Jöran med hru Maria.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Jöransson Tala, Kauppila, Talollinen, syntynyt noin 1692 Urjala,Laukeela, kuollut 12.12.1756 Lempäälä,Perälä. Mainitaan Talalla v. 1719. Ensin renkinä sisarensa Margaretan luona Perälän Mattilassa sitten Perälän Kauppilan isäntä 1728-1759.
. Vihitty 14.2.1722 Lempäälä,Perälä.
   (ä) Anna Eskilsdotter, syntynyt 1699 Lempäälä,Perälä, kuollut 10.12.1780 Lempäälä,Perälä.
   (ii) Jöran Larsson Tala, Talollinen, syntynyt noin 1650 Urjala,Laukeela,Tala, kuollut 7.1.1739 Urjala,Laukeela,Tala. Isäntänä 1682-1704.
SAY 1691, 1694 Jöran Larsson, Malin hru.
SAY 1707 Henric Jöransson, Margareta hru, Maria syster.

Bonde Jöran Larsson Tala ifrån Laukeela otettu Helsingin hospitaaliin v. 1733.
   () Magdalena Henricsdotter, syntynyt noin 1653, kuollut 25.7.1731 Urjala,Laukeela,Tala.
Kauppilan isäntä 1760-1786.
.

| Alku |

Taulu 36
IV Maria Mattsdotter Hölli, (Taulusta 33, isä Matts Hölli) Höllilässä 1758-1764, syntynyt noin 1740 Vesilahti,Vännilä.

Puoliso: Vihitty 2.11.1764 Vesilahti,Vännilä Eric Hackbom Rakuuna Hakkilassa.

| Alku |

Taulu 37
III Michel Jöransson Höllilä, Uotila, (Taulusta 32, äiti Maria Hakimäki) Uotilan isäntä 1752-72, syntynyt Vesilahti,Vännilä, kuollut 1772 Vesilahti,Korpiniemi. Mainitaan Höllilässä 1741.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 17.3.1774 §97: upteknings instrument efter afledne åboen å Uotila hemman i Korpiniemi by Michel Jöransson, måg Matts Jöransson.
Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 25.11.1778 §5: Myönnetään toinen lainhuuto Matts Jöranssonille Korpiniemen Uotilaan verotilaan jonka appensa Michel Jöransson ostanut Hans Henric Boijelta, Michel Jöranssonin leski on Maria (po Caisa) Mattsdotter.

1. puoliso: Vihitty 3.3.1745 Vesilahti Caisa Gustafsdotter Uotila syntynyt Vesilahti,Korpiniemi, kuollut Vesilahti,Korpiniemi.
Puolison vanhempia:
   (i) Gustaf Gustafsson Uotila, Isäntä autioon Uotilaan v. 1735, isäntä 1735-1750, kuollut noin 1750 Vesilahti,Korpiniemi. Puolisona Maria 1742-1745. vv. 1766-1777 Maria mor.

Korpiniemi Uotila v. 1742 Gustaf bonde.
   (ä) N.N.
   (ii) Gustaf.
   () N.N.
1746-1772 Michel måg, Caisa hustru. v. 1773 Caisa Uotila. V. 1773 vihitään Öyrälle enka Caisa Mattsdotter, Vesilahden rippikirjassa Caisa Mattsdotter s. 1729.

Lapset:
1. Maria Mickelsdotter Uotila , syntynyt 23.9.1747 Vesilahti,Korpiniemi. Tauluun 38
2. puoliso: Caisa Mattsdotter syntynyt 1729.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Mattsson Stenpihl, Sotilas Lempoisten Sulkolassa, kuollut 1739. Vihitty noin 1734.
   (ä) Maria Mattsdotter, syntynyt 1699, kuollut 1778 Vesilahti,Korpiniemi.
| Alku |

Taulu 38
IV Maria Mickelsdotter Uotila, (Taulusta 37, isä Michel Uotila) syntynyt 23.9.1747 Vesilahti,Korpiniemi. Mainitaan 1763-1766 Maria dotter, 1767 alkaen myös Matts måg.

1. puoliso: Vihitty 21.10.1766 Vesilahti Matts Jöransson Uotila Vävy, syntynyt 1742 Vesilahti,Kirkonkylä.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran.
   (ä) N.N.
Vesilahden käräjät 9.4.1778: bonde Matts Jöransson Uotila från Korpiniemi svärfader Michel Jöransson, svärmoder Maria (po Caisa) Mattsdotter, hustru Maria Michelsdotter.

2. puoliso: Vihitty 4.5.1789 Vesilahti Michel Pehrsson Uotila Talollisen poika, syntynyt 25.8.1759 Lempäälä,Alkula.
Puolison vanhempia:
   (i) Pehr Bengtsson Laurila, Talollinen, syntynyt 8.6.1716 Lempäälä,Alkula, kuollut 13.3.1774 Lempäälä,Alkula,Laurila. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 12.11.1757: bonde Petter Bengtsson i Alkula syskonebarn torpare Olof Simonsson.
   (ä) Anna Mårtensdotter Laatu, syntynyt 24.4.1727 Akaa,Saviniemi, kuollut 21.5.1780 Lempäälä,Alkula,Laurila.
   (ii) Bengt Bengtsson Laurila, Talollinen, syntynyt 1681 Lempäälä,Alkula,Laurila, kuollut 23.12.1766 Lempäälä,Alkula,Laurila. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 12.2.1750: bonden Bengt Bengtsson ifrån Alkula by och Lempäälä socken....des nu mehra framledne hustru Sophia Sigfridsdotter....söner Petter och Johan, döttrar Brita, Caisa och Anna...Britas man bonden Matts Mårtensson ifrån Ackas socken och Toivettula by, Caisas man Eric Stelling från Lempälä socken och Taipale by, Anna är omyndig, des förmyndare rusthållaren Matts Mattsson ifrån Pyhältö... (Sophian veljenpoika).
   () Sophia Sigfridsdotter Heikkilä, syntynyt 1684 Lempäälä,Pyhältö, kuollut 21.5.1749 Lempäälä,Alkula,Laurila.
   (äi) Mårten Mattsson Laatu, Talollinen, syntynyt 1687 Akaa,Saviniemi, kuollut ennen 1759 Akaa,Saviniemi. Akaan Saviniemen Laadun perintötilan isäntä 1707-38.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät v. 1724: Mårten Mattsson i Laatu velkaa Henric Sigfridsson i Toijala efter arf instrument af d. 19. Aug. 1698. Tuomitaan Mårten maksamaan Henricille tämän perintöosuus.
Perunkirjoitus 25.5.1752 Saviniemi Laatu bonde Mårten Mattsson, hru Margareta Andersdotter, tvänne söner Anders och Eric, tre döttrar Maria, Anna och Kaisa. Framl, första hru Valborg Bertilsdr (po Ericsdotter), fyra söner Michel, Matts, Mårten och Henric, en dotter Brita Mårtensdotter gift med landbonde Eric Henricsson ifrån Terdis, Maria gift med bonde Henric Henricsson ifrån Tyrisevä, Anna med bonde Pähr Bengtsson ifrån Alkula by i Lempäälä socken. Son Mårten är död, son Michel Mårtensson och dotter Maria Mårtensdotters vägnar deras moder enka Maria Jöransdotter ifrån Taipale. Vihitty 1.5.1721 Akaa,Savikoski.
   (ää) Margareta Andersdotter Maijala, syntynyt 2.10.1689 Akaa,Savikoski, kuollut 9.12.1767 Akaa,Saviniemi,Laatu. Rippikirjan mukaan s. 1685.
Muuttanut: Lempäälästä Alkulasta Vesilahteen 29.11.1788.
| Alku | Paluu |