| Alku Paluu |

Taulu 1
I Anders Andersson Arvela Pöyhölän Arvelan isäntä 1704-1723, syntynyt noin 1670 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut 1726 Vesilahti,Pöyhölä. Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1724: Anders Andersson Pöyhölästä antanut piika Brita Påhlsdotter i Kurala sängtröja mutta on vielä velkaa 15 dal. cop.

Puoliso: Vihitty noin 1696 Valborg Henricsdotter Hakimäki syntynyt Vesilahti,Hakkila, kuollut 1736 Vesilahti,Pöyhölä.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Andersson Mulli, Hakimäki, Hakinmäen eli Hakkilan isäntä 1679-1702, syntynyt Vesilahti,Mustinen,Mulli, kuollut Vesilahti,Hakkila. RK 1688-1694: Henric Andersson b, Kirstin hru, Matts måg, Lisa hru, Matts pojke (yliv), Johan drg (uliv), Magnus d (yliv), Simon måg, Gert. hru, Brita piga (yliv), Anders drg, Beata piga (yliv), Eric drg (yliv), Jöran Arvidsson, Sophia, Matts, Jacob rytt, Margareta hru, Ingeborg Andersdotter. Inh Jacob Jacobsson, Valborg hru.
Vesilahti, syyskäräjät 7.10.1678: Henric Andersson i Mustis att optaga crono hemman i Hakinmäki hwilket Michel Olofsson tilförare åbodt.
Vesilahden ylimääräiset käräjät v. 1696: rusthållare Henric Andersson i Hackinmäki, des måg Matts Jöransson.
   (ä) Christina Henricsdotter.
   (ii) Anders Nilsson Mulli, syntynyt Vesilahti,Mustinen. Vesilahden talvikäräjät 8-9.2.1661: Anders Nilsson i Mustis des brorson Eric Sigfridsson cronans båtsman.
   () Margareta Persdotter.

Lapset:
1. Anna Andersdotter Arvela , syntynyt noin 1696 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 2
2. Johan Andersson Arvela, Finberg , syntynyt 1704 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 55
3. Anders Andersson Arvela , syntynyt Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 56
4. Maria Andersdotter Arvela , syntynyt Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 66
| Alku |

Taulu 2
II Anna Andersdotter Arvela, (Taulusta 1, isä Anders Arvela) syntynyt noin 1696 Vesilahti,Pöyhölä.

Puoliso: Vihitty noin 1715 Vesilahti Mårten Henricsson Pietilä, Arvela Narvan Pietilän isäntä 1711-22, Pöyhölän Arvelan isäntä 1724-42, syntynyt noin 1690 Vesilahti,Narva, kuollut Vesilahti,Pöyhölä.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Michelsson Pietilä, Narvan Pietilän isäntä 1704-1710, kuollut Vesilahti,Narva. Narvan Pietilässä vävynä jo 1683.
   (ä) Maria Mårtensdotter Pietilä, syntynyt noin 1665 Vesilahti,Narva. Mainitaan Pietilässä ensimmäisen kerran 1681 henkikirjassa.
   (äi) Mårten Bertilsson Pietilä, Narvan Pietilän isäntä 1663-1702, syntynyt noin 1643 Vesilahti,Narva, kuollut Vesilahti,Narva. RK 1688-1694: Mårten bonde, Brita hru. Henric måg, Maria hru, Brita dotter (yliv), Henric soldat (yliv), Atvid soldat, Kaisa hru, Sophia dotter (yliv), Valborg dotter i Vakkala, Thomas pojke (yliv), Johan drg, Agneta inhyses.

Vesilahden käräjät 1702: Mårten Bertilsson i Narva är sinnad att träda i annat gifte..förra hustru Brita Hansdotter....deras barn Brita och Walborg Mårtensdöttrar..myndiga och gifta...
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26995406
.
   (ää) Brita Hansdotter Vesto, syntynyt Vesilahti,Narva, kuollut ennen 1702 Vesilahti,Narva.
Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1723: munsterskrifvare Anders Svahn, sin svärfader Henric Michelsson ifrån Narva by, äktenskap med hans dotter Christina Henricsdotter den 9.11.1722. Henric och flera hans barn som äro andra mågen Bengt Sigfridsson och sonen Mårten Henricsson. Jatkoa 1725 käräjillä: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27097664

Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1724: munsterskifvare Anders Svahn, hans svåger Mårten Henricsson i Pöyhölä, Anders Svahn ostanut Narvan Pietilän.

Vesilahden käräjät 1744: unga dragonehållare Mårten Mårtensson Arvelas i Pöyhölä by och thes broders Michel Mårtenssons...theras föräldrars Mårten Henricssons och Anna Andersdotters sidst. winter tienade dödsfall...arfwingarna som äro 4 söner och tre döttrar af hwila 2 söner och 2 döttrar myndiga...Jacob Olofsson Hukari ifrån Sakois barnens modersysterman...Henric Andersson Vesto ifrån Narva såsom barnens skyldeman....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27195758

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 11.4.1761 §18: ..drengen Henric Mårtensson ifrån Viiala rusthåll...des broder Arwela rusthålls innehafware Mårten Mårtensson angående arf i löst och fast efter parternas afledne fader Mårten Henricsson och moder Anna Andersdotter...arfskifte den 10. Julii 1744 efter parternas föräldrar...Mårten Mårtensson, des broder Michel Mårtensson så väl som syster Maria och hennes man bonden Jacob Mattsson Jutila ifrån Pöyhölä samt yngre bröder Jacob och Henric Mårtenssöner med deras oförförgda systrar Valborg och Kirstin Mårtensdotters förmyndare och skyldeman..des broder Michel låtit nöja sig för des arfs andel mot det han fådt Luckala augments hemman i besittning...Henric Mårtensson berättade det han redan fyldt sitt 24 ålders år och att hans förmyndare...

Lapset:
1. Mårten Mårtensson Arvela , syntynyt 1720 Vesilahti,Narva. Tauluun 3
2. Michel Mårtensson Arvela, Luukkaala , syntynyt 1722 Vesilahti,Narva. Tauluun 30
3. Maria Mårtensdotter Arvela , syntynyt 1726 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 36
4. Valborg Mårtensdotter Arvela syntynyt noin 1728 Vesilahti,Pöyhölä.
5. Jacob Mårtensson Arvela , syntynyt noin 1730 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 45
6. Christina Mårtensdotter Arvela , syntynyt 1733 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 46
7. Henric Mårtensson Arvela , syntynyt 5.2.1736 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 50
| Alku |

Taulu 3
III Mårten Mårtensson Arvela, (Taulusta 2, äiti Anna Arvela) Rusthollari Pöyhölän Arvelassa, syntynyt 1720 Vesilahti,Narva, kuollut 1768 Vesilahti. Pöyhölä Arvela v. 1742 Mårten bonde, Michel broder.

Käräjät 1782 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24453571: Aflede Mårten Mårtensson Arvelas i Pöyhölä måg Samuel Henricsson Rautiala...

Vesilahden käräjät 1794 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24523336 bönderna Johan Jöransson Karjainen ifrån Narva och Johan Andersson Heikkilä ifrån Jokiois til deras svåger rusthållare Michel Mårtensson Arvela ifrån Pöyhölä...bröder Matts och Michel Mårtensson Arvela vid skiftet efter des afledne fader rusthållare Mårten Mårtensson...

Puoliso: Vihitty 28.12.1740 Akaa,Toijala Maria Mattsdotter Köyväri syntynyt 16.3.1722 Akaa,Toijala, kuollut 1796 Vesilahti, kummit: Hinric Axeen, Jacob Ericsson, Johan Mattsson, Matts Olofsson, hru Maria Thomasdr, Maria Persdr, Anna Henricsdr och Maria Henricsdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Ericsson Köyväri, Talollinen, majatalonpitäjä, syntynyt 17.9.1695 Akaa,Toijala, kuollut 28.8.1763 Akaa,Toijala. Toijalan Köyvärin isäntä 1727-1741. Lasten kummeine kahteen kertaan Sääksmäen Kyän Fredric Mattsson ja myös ens. vaimonsa äiti Beata Ichtydia.

Akaan käräjät v. 1731: Tuomitaan Toijalan kestikievarinpitäjä Matts Ericsson ja veljensä lukkari Jacob Ericsson Åman maksamaan Kärjenniemen talollisenpoika Anders Carlssonin saatavat.

Akaan käräjät 31.3.-5.4.1740: giästgifvare Matts Ericsson ifrån Toijala, des moder enka Lisa Jöransdotter ifrån samma by, Om Augisti i Stocholm afledne broder drg Eric Ericssons qvarlåtenskap.

Perunkirja 10.10.1763 Toijala Köyväri: bonde och giästgifvare Matts Ericsson död, enka Beata Sigfridsdr, fyra söner Eric, Matts, Henric och Johan, fem döttrar Maria, Lisa, Brita, Beata och Karin. Maria gift med rusthållare Mårten Mårtensson i Pöyhölä, Lisa gift med bonde Jacob Jöransson i Kaulo, Brita gift med smed Matts Michelsson i Sondula. Förmyndare Johan Henricsson Skottila. Köyväri hemman är skatte. Vihitty 5.10.1717 Akaa,Haanoja.
   (ä) Beata Sigfridsdotter Voutila, syntynyt 1699 Akaa,Haanoja, kuollut 16.6.1768 Akaa,Toijala.
   (ii) Eric Jacobson Isotalo, Köyväri, Kirkonisäntä, talollinen, syntynyt noin 1661 Urjala,Välkkilä,Isotalo, kuollut 29.9.1730 Akaa,Toijala,Köyväri. Toijalan Köyvärin isäntä 1702-1726. Kummina Pätsiniemen Rautalassa Matts Jacobsonin lapselle v. 1692 (Eric Jacobsson i Välckilä).
RK 1700-1705 Eric Jacobsson, Lisa hru, Anna Thomasdr piga, Caisa Clemetsdr, Beata piga i Kurisjärvi, Valborg Philipsdr, Maalin piga, Henric drg i präst., Lisa piga i Nahkiala, Maria piga, Brita piga, Jacob Ericsson, Maria piga.
RK 1723-1731 Eric bonde, Lisa moder, Matts bonde, Beata hru, Jacob broder, Eric broder, Maria dotter, Maria piga, Brita piga, Lisa piga, Maria piga, Gustaf drg, Maria piga, Anna piga, Matts son, Maria piga, Caisa Clemetsdr, Maria Jöransdr, Beata Pettersdr, Lena Jöransdr.
RK 1732-1740 Lisa moder, Matts bonde, Beata hru, Eric broder, Eric son, Maria dotter, Matts son, Maria piga, Lisa dotter, Lisa piga, Sophia piga, Brita dotter, Lisa gl piga, Beata svägerska, Matts Starck, Brita hru, Johan son, Maria dotter, Matts son. Vihitty 29.5.1692 Akaa,Toijala.
   () Elisabet Jöransdotter Sipilä, syntynyt noin 1668 Urjala,Laukeela, kuollut 15.2.1747 Akaa,Toijala,Köyväri.
   (äi) Sigfrid Ericsson Rasila, Voutila, Kuudennusmies, talollinen, syntynyt 1656 Akaa,Haihunkoski, kuollut 19.12.1731 Akaa,Haanoja. Akaan Haanojan Voutilan isäntä 1700-1726. SAY 1707 Sigfrid Ericsson, Lisa hru.
RK 1695-1699 hru Brita Michelsdr, Sigfrid Ericsson B., Lisbeta hru, Ingeborg Jöransdr, Bertil Henricsson rytt, Kirstin Sigfridsdr hru, Matts Simon son, Henric Grelsson dr, Jöran Cnutsson dr, Simon Henricsson dr, Jacob Henricsson dr, Julia Jespersdr, Anders Grelsson dr, Maria Mårtensdr piga, Maria Cnutsdr, Beata Michelsdr piga, Brita Nilsdr, Kirstin Påhlsdr gammal, Matts Bengtsson dr, Sara Henricsdr, Brita Mårtensdr piga, Scholaris i Haihunkoski, hru Lisa Bertilsdr fins i Tiura, Maria Andersdr piga, Raitin? fåxa or B. ers. l. ha dr, Lisa Bertilsdr rytt hru, Beata Carlsdr Mata?, Anna skrifvare enka, Kirstin dotter, Bertil Bertilsson, pag predikant et Sequent, Chirstin Bertilsdr piga.
RK 1700-1705 Sigfrid Ericsson, Liskin hru, Johan Ericsson i Hulttila, ?? Erich ? hru, Maria Andersdr i Heikkilä, Maria Michelsdr, Lisa Bertilsdr i Tyrisevä, Chirstin Sigfridsdr, Lars drg i Viiala, Carin Mattsdr, Brita Mårtensdr i Karela, Matts Simonsson, Michel Cnutsson i Rasila, Valborg Jöransdr piga i Lempois, Chirstin Mattsdr piga i Vuoltis, Cnut Mattsson i Sondula, Margareta Mattsdr, Simon Grelsson, Annica Mattsdr, ?? Ericsdr.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 6.-7.3.1696: Vuolteen Henric Thomasson vaatii vanhoja saataviaan Haanojan edesmenneen Brita Michelsdotterin vävyltä Sigfrid Ericssonilta. Vihitty 4.6.1694 Akaa.
   (ää) Elisabet Grelsdotter Voutila, syntynyt 1667 Urjala, kuollut 14.5.1738 Akaa,Haanoja.

Lapset:
1. Anna Mårtensdotter Arvela , syntynyt 13.2.1741 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 4
2. Matts Mårtensson Arvela , syntynyt 19.8.1745 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 10
3. Michel Mårtensson Arvela , syntynyt 1747 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 17
4. Johan Mårtensson Arvela , syntynyt 1750 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 19
5. Maria Mårtensdotter Arvela , syntynyt 7.8.1752 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 21
6. Henric Mårtensson Arvela syntynyt 4.6.1756 Vesilahti,Pöyhölä, kummit: Luukkaala bonde Michel Mårtensson, Penttilä bonde Matts Mattsson med sin hru Maria Jacobsdr, Jutila bonde Jacob Mattsson med sin hru Valborg Eskilsdr, piga Maria Michelsdr alla ifrån Päyhölä.
7. Jacob Mårtensson Arvela syntynyt 4.6.1756 Vesilahti,Pöyhölä.
8. Lisa Mårtensdotter Arvela , syntynyt 9.1.1758 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 25
9. Brita Mårtensdotter Arvela syntynyt 16.2.1760 Vesilahti,Pöyhölä, kummit: dragon Matts Ringström, Matts Mattsson Bengtilä med sin hru Maria Jacobsdotter, Jacob Mattsson Jutila med sin hru Valborg Eskilsdotter, piga Brita Jacobsdotter alla ifrån Pöyhölä.
10. Henric Mårtensson Arvela syntynyt 30.8.1761 Vesilahti,Pöyhölä, kummit: Matts Mattsson Penttilä med sin hru Maria Jacobsdr, Eric Jöransson Penttilä med sin hru Valborg Mattsdr, piga Maria Abelsdr alla ifrån Pöyhölä.
11. Margareta Mårtensdotter Arvela syntynyt 18.8.1762 Vesilahti,Pöyhölä, kummit: Jacob Mattsson Bengtilä, fru Maria Silfwersvärd, Jacob Mattsson Jutila med sin hru Valborg Eskilsdr, piga Anna Johansdr ifrån Arwela.
12. Valborg Mårtensdotter Arvela syntynyt 18.8.1764 Vesilahti,Pöyhölä, kummit: serg. Carl Solfwersvärd med sin fru Maria Wallenia, Serg. hr Anders Levon, Jacob Mattsson Jutila med sin hru Valborg Eskilsdr, piga Brita Jacobsdr ifrån Pöyhölä.
| Alku |

Taulu 4
IV Anna Mårtensdotter Arvela, (Taulusta 3, isä Mårten Arvela) syntynyt 13.2.1741 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut 1809 Vesilahti,Rautiala.

Puoliso: Vihitty 22.10.1761 Vesilahti Samuel Henricsson Rautiala Rusthollari Vesilahden Rautialassa, syntynyt 1741 Vesilahti,Rautiala, kuollut 12.1.1802 Vesilahti,Rautiala.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Samuelsson Eerola, Rautiala, Vesilahden Rautialan rusthollari 1729-47, syntynyt noin 1690 Kangasala,Vatiala,Eerola, kuollut 1747 Vesilahti,Rautiala. Rautialassa 1729 alkaen, Vatialan Eerolassa 1720-1728.

Kangasalan käräjät 1741: veljekset Michel ja Henric Samuelsson...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27251393

Rautiala v. 1742 Henric bonde, Eric son.

Perunkirjoitus 28.11.1748: Perilliset leski Maria Nilsdr, tyttäret ensimmäisestä avioliitosta Valborg Ericsdotterin kanssa Lisa,Sophia och Valborg, poika toisesta avioliitosta Samuel ja tyttäret Maria, Anna ja Brita. Lisan puoliso torpare Jöran Jöransson ifrån Lahdenpohja. Muiden alaikäisten lasten edustajana fahrbroder medhielpare i Säxmäki socken hr Samuel Erenius. Mainitaan Henric Samuelssons syskon broder medhielpare Samuel Erenius, broder Michel Samuelsson, syster Valborg Samuelsdr Michels efterlämnnade änka Elin Jöransdr, Valborgs son Samuel Mattsson, Maria Nilsdotters andra man Joseph Thomasson.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 21.3.1757: Komu kronohemmans i Sakois by åboen bonde Jöran Mattsson til framledne rusthållarens Henric Samuelssons omyndiga barn hwilken Rautiala kronorusthåll i Vesilax socken innehafwer förmyndare adjucten wärdiga och wällärde hr Samuel Erenius, om Huhtaniitty äng. Vihitty 31.3.1736 Tottijärvi.
   (ä) Maria Nilsdotter Pajukanta, syntynyt 27.8.1710 Tottijärvi,Naskali. Vesilahden käräjät 1748: Rautialan leski Maria Nilsdotter menossa toiseen avioon...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27193203.
   (ii) Samuel Henricsson Eerola, Vatialan Eerolan isäntä, syntynyt noin 1665 Kangasala,Vatiala,Eerola. Kangasalan käräjät 1730: Samuel Henricsson ifrån Wattula..nu mera flyttat sig til Vesilax socken...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27107116.
   () Sophia Josephsdotter, syntynyt noin 1668.
   (äi) Nils Larsson Pajukanta Poukka, Pajukanta, Pajukannan isäntä 1710-35, syntynyt noin 1684 Tottijärvi,Pajulahti, kuollut 3.7.1763 Tottijärvi,Pajulahti. Tottijärven Pajulahden kylän Pajukannan talon isäntä. Merkitty SAY:oon 1701 poika, 1702 veli, 1704 poika, 1711 isäntä. Tottijärven Huhtaan kylän Poukan talon isäntä 1711-1724.
Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1723: Nils Larsson ifrån Huchtis by, hans förlade winter afledne fader Lars Sigfridsson jämte moder Gertrud Nilsdotter. Nils gift 1706 med Anna Ericsdotter och Lars lofvat Pajukanda hemman i Pajulax by til sin son Sigfrid. Både Lars och Sigfrid har sedermera aflidit. Yngre bröder Lars och Eric. Bekände Gabriel Michelsson att när Anna Ericsdotters bröllop med Nils Larsson blef hållet, har caplanen hru Jacob Hosslerus frågat famledne Lars Sigfridsson hvad hans sånehustru Anna Ericsdotter bekomma i brud wäfrer, där til Lars svarat att Anna jämte hennes man efter hans död hafva att tilträda hemmannet Pajukanda, Mårten Ericsson intygade jämvähl att både Lars Sigfridsson och Gertrud Nilsdotter lofvade att Nils skulle vara efter deras dödh vara närmast til besittiningen af Pajukanda hemman. Yngre broder Eric Larsson, broder Sigfrid barnlös afsomnat. Yngre broder Eric Larsson siirtyy Huhdin Poukalle.
. Vihitty 1.1.1707 Tottijärvi.
   (ää) Anna Ericsdotter Kouvo, syntynyt 1687 Vesilahti,Vakkala, kuollut 25.5.1743 Tottijärvi,Pajulahti.
Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 12.11.1762 §119: Sopimus rusthållin hallinnasta leski Maria Nilsdotterin avioituessa uudestaan Joseph Thomassonin kanssa, Samuel Ereniuksen ero edunvalvojan tehtävästä.

Vesilahden käräjät 1794 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24523413 Rusthållare Samuel Henricsson Rautiala...instämma des stiuffaders afledne rusthållare Joseph Thomasson Rautialas senare hustru och efterlämnade änka Christina Michelsdotter....kärande såsom förmyndare för des afledne stiuffaders afledne Josephs Thomasson Rautialas med senare gifte sammanlade dotter Lisa...rusthållare Michel Mårtensson Arvela hwilken är gift med kärandes afledne stiuffaders af första gifte dotter Christina....

Lapset:
1. Samuel Samuelsson Rautiala , syntynyt 6.8.1762 Vesilahti,Rautiala. Tauluun 5
2. Henric Samuelsson Rautiala, Uusi-Uotila , syntynyt 6.1.1764 Vesilahti,Rautiala. Tauluun 6
3. Maria Samuelsdotter Rautiala , syntynyt 12.10.1766 Vesilahti,Rautiala. Tauluun 7
4. Anna Samuelsdotter Rautiala , syntynyt 9.8.1770 Vesilahti,Rautiala, (kaksonen). Tauluun 8
5. Joseph Samuelsson Rautiala syntynyt 9.8.1770 Vesilahti,Rautiala, (kaksonen), kummit: corporal Johan Pehr Rosling med sin hru madam Elisabet Hasselström, fru Maria Wallenia, Korpiniemi Uotila bonde Michel Jöransson med sin hru Caisa Mattsdr, Arvela son Johan Mårtensson.
6. Lisa Samuelsdotter Rautiala syntynyt 17.2.1775 Vesilahti,Rautiala, kummit: Sakois Hollo bonde Hans Hansson, Arvela unga bonde Matts Mårtensson med sin hru Caisa Michelsdr, Jokiois Heikkilä sonen Johan Andersson med sin hru Maria Mårtensdr, jungfru Sophia Chydenia.
7. Caisa Samuelsdotter Rautiala , syntynyt 26.9.1781 Vesilahti,Rautiala. Tauluun 9
| Alku |

Taulu 5
V Samuel Samuelsson Rautiala, (Taulusta 4, äiti Anna Arvela) Rusthollari, syntynyt 6.8.1762 Vesilahti,Rautiala, kummit: Ilois landbonde Johan Simonsson med sin hru Anna Henricsdr, Narva Taura unga bonde Matts Mattsson med sin hru Maria Henricsdr, Jöran Carlsson ifrån Rautiala, ibm piga Brita Henricsdr.

1. puoliso: Elisabet Carlsdotter Erkkilä syntynyt 5.3.1766 Vesilahti,Kaltsila, kuollut 1809 Vesilahti,Rautiala.
Puolison vanhempia:
   (i) Carl Johansson Erkkilä, Rusthollari, syntynyt 20.9.1742 Vesilahti,Kaltsila, kuollut 1805 Vesilahti,Kaltsila. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 1.11.1774 §46: rusthållare Carl Johansson Erkkilä ifrån Kaltsila berättade att länsman Jeremias Steen är förordrad til förmyndare för hans omyndiga bröder Johan och Jeremias, men som länsman Steen ingen egendom om händer haft af de omyndigas arf, och numera äfwen är skild från länsmans syslan....nu förmyndare sin afledne broders syskone barn rusthållare Carl Sjöstedt ifrån Ania.. Vihitty 7.10.1760 Vesilahti,Kaltsila.
   (ä) Ester Benjaminsdotter Lundanus, syntynyt 21.9.1735 Urjala,Huhti,Sipilä.
   (ii) Johan Michelsson Sjöstedt, Erkkilä, Rusthollari Vesilahden Kaltsilassa, syntynyt 22.2.1706 Vesilahti,Ania, kuollut 17.12.1764 Vesilahti,Kaltsila. Perunkirja 25.1.1765 efter aflidne rusthollaren Johan Michelsson (k. 17.12.1764). Änka Justina Pettersdotter Collin, son Karl Johansson och dotter Sara Johansdotter af des förra gifte med Maria Jacobsdotter, samt sammanlagde sönerna Johan och Jeremias både omyndiga. Dotter Saras förmyndare aflidnes broder rusthållare Gabriel Michelsson och barn af senare giftet rusthollare Thomas Henricsson Liukko ifrån Järvenranta. Vanha rusthollari Jacob Grelsson luovuttanut rusthollin vävylleen tyttärensä Maria Jacobsdotterin miehelle Johan Michelssonille poikansa rusthollari Johan Jacobssonin kuoltua. Mainitaan myös toisen tyttären Sara Jacobsdotterin mies Eric Ericsson Tapola ja näiden poika Jacob Ericsson.

Lempäälä ja Vesilahden käräjät 29.3.1753: rusthållare Johan Michelsson ifrån Kaltsila enstaka rusthåll, köpt af sin svärfader Jacob Grelsson, samtycke med sin svåger bonde Eric Ericsson Tapola ifrån Vesilax Kyrkoby med sin hustru Sara Jacobsdotter för siuhundrade daler kopparmynt.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 21.11.1751. Vihitty noin 1733 Vesilahti.
   () Maria Jacobsdotter Erkkilä, syntynyt noin 1715 Vesilahti,Kaltsila, kuollut 1756 Vesilahti.
   (äi) Benjamin Danielsson Lundanus, Urjalan kappalainen, syntynyt 25.6.1690 Kiikala, kuollut 2.1.1754 Urjala,Huhti. Vihitty 19.1.1716 Somero.
   (ää) Elisabet Simonsdotter Achrenia, syntynyt 23.11.1696 Somero,Jatila.

2. puoliso: Maria Catharina Sjöstedt syntynyt 4.6.1763 Vesilahti,Ania, kuollut 6.3.1844 Vesilahti,Rautiala, kummit: adjutanten hr Christ. Granfelt, Outis bonde Michel Nilsson, Pässi sonehru Valborg Josephsdr, piga Brita Jöransdr alla i Ania.
Puolison vanhempia:
   (i) Carl Gabrielsson Sjöstedt, Rusthollari, syntynyt 9.3.1735 Vesilahti,Ania,Heikkilä, kuollut 1811 Vesilahti. Isäntänä 1760 - 1791. Vihitty 15.10.1761 Vesilahti.
   (ä) Maria Christina Jonasdotter Spoof, syntynyt 20.2.1733 Lempäälä,Kukkola, kuollut 11.1795 Vesilahti. Perukirja: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=9942&pnum=70

Perukirja http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16681&pnum=162
.
   (ii) Gabriel Michelsson Sjöstedt, Heikkilä, Rusthollari, syntynyt 1703 Vesilahti,Ania,Heikkilä, kuollut 1788 Vesilahti. Isäntänä 1735 - 1759.

Ania Heikkilä v. 1742 Gabriel bonde, Johan drg, Matts Berg inhyses, drag Matts Bergenfelt.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 21.11.1752: rusthållarem wälförståndig Gabriel Michelsson ifrån Ania och bewiste....huru såsom han genom en med des stiufmoder enckian Maria Herckman och broder Johan Michelsson samt svågrar länsman uti Lampis socken, Johan Favorin och sockneskräddare Hans Herckman jämte deras hustrur Maria, Anna och Maria Michelsdotter...thes afledne fader Michel Gabrielssons skatterusthåll Heickilä kallad uti Ania by och Vesilax socken belägit, at skall Gabriel Michelsson til brodern betala 200 daler, syster Anna 160 daler och Maria 100 daler alt kopparmynt...

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 14.3.1771 §75: ja http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24453659 v. 1778: Studiosen Joseph Siöstedt å egna och efter uptedd skriftelig fullmakt af den 12: i denna månad å des broders bodbetjenten Gabriel Siöstedts vägnar att ehuru the lemnat samtgi?la til den af deras föräldrar rusthållaren Gabriel Michelsson och hon hustru Lisa Tocklin giorde författning hwar igenom Ania skatterusthåll blifwit deras broder Carl Gabrielsson til besittning updragit, skola the dock nu mera sedan the blifwit myndiga icke finna sig nögda thermed utan weta tilwinna sig hälften af berörde rusthåll, hwarföra Siöstedt påstod det Carl måtte förpliktas sagde rusthålls hälft til honom jemte des broder afstå.
Häremot tryggade sig Carl Gabrielsson wid den hånom den 2: Januarii år 1766 uprättade förlikning, hwilken han nu ingaf och hwaraf inhemtades, Gabriel Michelsson och Lisa Tocklin hafwa giordt den författning, att sonen Carl skulle få icke allenest hela Ania skatte rusthåll, utan och all den derå befintelig lös ägendom, hwar emot han borde betala til hwarlja broder och syster ett tusande daler kopparmynt, hwarmed samtaliga Gabriel Michelssons barn ej mindre the omyndiga handelsman i Åbo Johan Siöstedt, bodbetienten Jeremias Siöstedt, Carl och Henric Gabrielssöner jämte dottren Saras man rusthållaren Herman Indelin, än omyndiga sönerna Gustaf, Josep och Gabriel sig nögde förklarat, och hade Carl sig icke weta träda i widare swarsmål , såwide föräldrarna nu lefwa, och Gabriel Gabrielsson nu lika är kommen til lag år. Käranden förmälte, det han icke kan wara belåten med det af fadren rusthållet nu satte wärde, och som hans broder jämte svåger Indelin til Carl afskått och försåldt sina andelar i rusthållet, så anhöll han, att halfwa rusthållet måtte honom jämte des broder i börd til dömdas mot det han nu i börde skilling i rätten inlade ett tusande femhundrade daler kopparmynt.
Carl Gabrielsson underskäldste rättens bepröfwande huruwide käranderna i föräldrarnas lifstid kunde äga rättighet til börd, at sade sig i grund af ofwanrörde afhandling redan hafwa betalt til Johan Siöstedt ett tusande daler til Jeremias tre hundrade daler och til Gustaf ett tusande sex hundrade daler, å hwilka betalningar han dock icke har qwittobref, såsom och til des svåger Indelin ett tusande daler, enligit och til brodren Henric äfwen ett tusande daler enligit deses utgifna qwittenier, som här införas och lyda som följer.
Underskrifwen har bekommit af rusthållaren Carl Siöstedt min hustrus Sara Gabrielsdotters arfslott, efter öfwerens kommelse, et tusande daler kopparmynt, som härmed qwitteres Åbo den 4. Marti 1767 Herman Indelin.
Underskrifwen har bekommit af bror Carolus Siöstedt uppå sitt arf ett tusande daler kopparmynt som härmed taksammaligen qwitteres Ania den 2. Sept. 1767 Henric Siöstedt.
Der jämte inlämnade Carl Gabrielsson en af des broder Gustaf utgifwen försökringskrift af följande lydelse:
Wid det arfskifte som den 2: Januari detta år blef förrättad å Ania rusthåll belägit i Biörneborgs lähn och Vesilax sokn Nro 66 afstod jag underskrifware all den rättighet jag kunde äga uti samma rusthåll til min äldsta broder Carl Gabrielsson Siöstedt, emot den inlösen och mellan då blef öfwerens kommen, och hwaraf jag alleredan den första penningen med den sista bekommit, men som jag då nu icke fyldt mina myndiga år och detta afstående derföra af någon torde klanderas, så har jag härmed med nogot betämkande och öfwerläggande sedan jag alleredan förweckande October månad fylt tiugo ett år welat stadfasta och gilla den då skedde öfwerenskommelsen samt nu och framdelas til erkänna min broder Carl all min andel uti öfwernämnda rusthåll, utan att jag eller någon annan å mina vägnar framdelas på denna författning skall någon talen giöra Ania den 29. December 1766 Gustaf Siöstedt.
Parterna lämnades afträda och öfwerlades samt beslöts: Lykätään.
.
   () Elisabet Gustafsdotter Tocklin, syntynyt 7.11.1708 Rauma, kuollut 1796 Vesilahti.
   (äi) Jonas Mattsson Spoof, Rusthollari, syntynyt 28.9.1697 Lempäälä, kuollut 20.11.1772 Lempäälä,Kukkola.
   (ää) Anna Maria Jung, syntynyt 1699 Lempäälä, kuollut 21.9.1751 Lempäälä,Kukkola.
| Alku |

Taulu 6
V Henric Samuelsson Rautiala, Uusi-Uotila, (Taulusta 4, äiti Anna Arvela) Rusthollari, syntynyt 6.1.1764 Vesilahti,Rautiala, kuollut 6.3.1819 Punkalaidun, kummit: förare välb hr Henr. Hai, Carl Henricsson med sin hru Brita Johansdr, Hans Hansson med sin hru Anna Simonsdr, piga Maria Hansdr alla ifrån Rautiala. Isäntänä 1789-1819. Muuttanut: Vesilahdesta Uotilaan 1787.

Puoliso: Vihitty 18.3.1788 Punkalaidun Maria Johansdotter Uusi-Uotila syntynyt 16.7.1772 Punkalaidun,Oriniemi, kuollut 28.5.1857 Punkalaidun.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Henricsson Uusi-Uotila, Rusthollari, syntynyt 7.5.1741 Punkalaidun,Oriniemi, kuollut 16.7.1782 Punkalaidun,Oriniemi. Isäntänä 1773-1782. Vihitty 24.6.1770 Punkalaidun.
   (ä) Caisa Thomasdotter Hosiakorpi, syntynyt 5.7.1746 Punkalaidun,Hosiakorpi, kuollut 20.8.1795 Punkalaidun. Isäntänä 1782-1789.
   (ii) Henric Henricsson Uotila, Rusthollari, syntynyt 10.5.1701 Punkalaidun,Oriniemi, kuollut 25.4.1773 Punkalaidun,Oriniemi. Isäntänä 1726-1764.
Urjalan käräjät v. 1727: Henric Henricsson, des fader Henric Thomasson, des fader Thomas Bertilsson klanderlöst besuttit börderusthåll Uotila.

Perukirja 7.7.1773 Punkalaidun Oriniemi Otila rusthåll: afledne rusthållare Henric Henricsson, enka Maria Mattsdr, sönerna Thomas och Johan Henricssöner, dottrarna Maria, Caisa och Anna Henricsdöttrar, dotter Maria med döden aflidit och varit gift med rusthållare Anders Andersson Inna ifrån Innala by och Karkku socken samt lämnat efter sig arfwingar. Döttrarna Caisa och Anna är även gifta, den förre med rusthållare Matts Andersson Kutti ifrån samma by i Tyrfwis socken och den senare med rusthållaresonen Henric Henricsson Heikkilä i Huhtis by och Urdiala socken. Saatavia hos corpral Berg (600 daler samt en tunna råg), bonde Matts Jacobsson Seppälä, bonde Abraham Jaakkola i Liitsola, bonde Jacob Martila i Liitsola, Petter Sigfridsson Tuulensuu, bonde Simon Michelsson Moisio, landbonde Matts Mattsson Mocka, afledne kyrkoherden Prochmans arfwingar, sockneskrifware Carl Asp i Kumo socken, bonde Henric Mattsson Laurila i Mäenpää, torpare i Notsjö Thomas Tusulas hru Brita Henricsdotter, bonde Bertil Simonsson Laurila i Liitsola. Vihitty 28.12.1725 Punkalaidun.
   () Maria Mattsdotter Pihko, syntynyt 26.2.1703 Punkalaidun,Vanttila, kuollut 30.6.1782 Punkalaidun,Oriniemi.
   (äi) Thomas Mattsson Hosiakorpi, syntynyt 11.2.1703 Punkalaidun,Hosiakorpi, kuollut 23.11.1778 Punkalaidun,Hosiakorpi. Vihitty 25.1.1730 Punkalaidun.
   (ää) Caisa Mattsdotter Perttula, syntynyt 20.11.1711 Punkalaidun,Vanttila, kuollut 28.10.1782 Punkalaidun.
Isäntänä 1819-1845.

| Alku |

Taulu 7
V Maria Samuelsdotter Rautiala, (Taulusta 4, äiti Anna Arvela) syntynyt 12.10.1766 Vesilahti,Rautiala, kuollut 5.1.1851 Punkalaidun,Oriniemi, kummit: Hans Hansson ifrån Sakois Hollo med sin hru Anna Simonsdr, Ilois landbonde Johan Simonsson med sin hru Anna Simonsdr, Matts Mattsson ifrån Narva Taura med sin hru Maria Henricsdr, piga Brita Henricsdr ifrån Rautiala.

Puoliso: Carl Michelsson Lill-Sisto, Poutala Rusthollari, syntynyt 25.11.1764 Vesilahti,Vakkala,Vähä-Sisto, kuollut 7.1.1850 Punkalaidun,Oriniemi, kummit: Sigfrid Bengtsson Ryönä med sin hru Caisa Michelsdr, drg Anders Ericsson och Eskil Jöransson, piga Gertrud Ericsdr alla ifrån Vakkala.
Puolison vanhempia:
   (i) Michel Ericsson Lill-Sisto, Talollinen, syntynyt 16.8.1727 Vesilahti,Vakkala, kuollut 1794 Vesilahti,Vakkala. Lempäälän ja Vesilahden käräjät 21.10.1775 §3: Maria Hyden myy omistamansa puolikkaan Mustisten rusthållista Nro 57 til Michel Ericsson Sisto ifrån Vakkala hintaa 6500 daler kopparmynt. Allekirjoitukset i Åbo den 13. September 1775 Maria Hyden säljare, Michel Ericsson Sisto köpare. Myönnetään Michel Ericssonille 1. lainhuuto.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 10.4.1776 §52: ..i detta protocol andra resan upbudit bonden Michel Ericsson Sisto ifrån Vackala til säkerhet det hälft i Mustis skatterusthåll, som Michel Sisto enligt kiöpebref af den 13. September sist för sextusande femhundrade daler kopparmynt af en Maria Hydeen sig tilhandlat, så företrädde nu torparen Henric Mattsson ifrån Hatanpää gård i Messuby sokn wit förmälte, at för nämda Maria Hydeen är Henric Mattssons hustru Chrirstin Andersdotters afledne faderbroders borgaren Henric Tomtilas i Åbo stad enka, och att Christin Andersdotters arf i berörde rusthålls hälft ännu innestår, hwilket Henric Mattsson, så som sin hustrus vägnar, jämte de öfriga, som äro arfingen til samma rusthåll wela utsöka af Maria Hydeen, såsom och att Henric Mattsson nu frånwarande son Anders Henricsson skall wela inbörda denna rusthålls hälft, hwarföra Henric Mattsson nu klandrade lagfarten därå, och anhöll det Michel Ericsson Sisto ej må meddelas laga faste. Vihitty 6.10.1752 Pirkkala.
   (ä) Christina Andersdotter Kataisto, syntynyt 23.7.1733 Pirkkala,Katajisto, kuollut noin 1785 Vesilahti,Vakkala.
   (ii) Eric Olofsson Lill-Sisto, syntynyt noin 1704 Vesilahti,Vakkala. Vakkala Lill Sisto v. 1742 Eric bonde, Eric dreng.

Lempäälän ja Vesilahden käräjät 1725: Eric Olofsson ifrån Vakkala föredrag att hans fader Olof Michelsson åhr 1705 til soldat mast utmarchera för bördehemmannet Sisto i samma by...Erics faderbroder Eric Michelsson....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27097647

Lempäälän ja Vesilahden käräjät 1730: Eric Olofsson Lillsisto ifrån Vakkala by..hans moderbroders hustru Sara Henricsdotter...hans faderbroder Eric Michelsson Sistoi...hans faderbroders hustru Walborg Larsdotter...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27106612

Vesilahden käräjät 1736: Nils Larsson i Vackala (po Pajulax)..Eric Olofsson därsammanstädes..köpeskillningen för häst...levererat til Erics moder och sin hustrus syster Beata Ericsdotter...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27136631

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 21.3.1757: bonde Eric Olofsson Sisto ifrån Vakkala mot bonde Henric Ericsson Sipilä thersammanstädes, om Korvennitty.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 19.11.1767 §16: bonde Michel Ericsson Sisto ifrån Vackala företräde des faders bonde Eric Olofssons vägnar om des egendom den 31 Mai förladit år giord författinig. til min äldsta dotter Maria Ericsdotter som för sex år sedan blifwit gift med rusthållare Johan Jöransson Tuisku ifrån Mouhijärvi socken 500 daler contant och broder Johan betalar 600 daler, son Johan Ericsson som innhafwer 1/2 Runsas rusthåll contant 2500 daler - 600 daler til syster Maria. Dotter Valborg som är gift med rusthållare Johan Mattsson Hakinmäki i thenna socken contant 1100 daler, ogifta dotter Gertrud 1000 daler contant, min hustru Gertrud Larsdotter, min äldsta son Michel bör blifwa ägare af detta hemman. Allekirjoitukset Eric Olofsson Lill Sisto, Gertrud Larsdotter...twisten mellan min son Johan samt des syster Maria med hennes man rusthållaren Johan Tuisku...

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 13.2.1772 §18: rusthållare Johan Johansson Leicka ifrån Karkku socken kärde til bonde Eric Olofsson Lill Sisto och des dotter Gertrud Ericsdotter ifrån Vackala. Johan kihlannut Gertrudin kesällä 1769 ja puhemiehenä toiminut Johanin lanko torppari Anders Engvall joka on Johanin sisarpuolen mies. Tuomitaan Eric Olofsson Lill Sisto maksamaan takaisin erokirjeen mukaiset kihlajaislahjat. Mainitaan Eric Olofsson Lill Sistos son Eric Ericsson.

Pirkkalan ja Messukylän talvikäräjät 16.2.1765 §15: ..bonde Eric Sisto ifrån Vackala i Vesilax socken jämte des twenne söner Michel Lill Sisto och Johan Ericsson ifrån Runsas..

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 5.11.1776 §113: ..til witne walherden Anders Mattsson ifrån Vesilax Kyrkoby...härå förmälte swaranderna att Anders Mattsson Leusto är skyld med Michel Ericsson LillSistos fader Eric Olofsson och att den sistnämde jämte Michel Ericsson förestå hemmannet och medgåfwo så wäl Leusto som kärandena, och Leusto och Eric Olofsson äro syskonebarn...Anders Mattsson Leusto witnes eden....han som nu är sextiosex år gammal och fyrtio fem år sedan i nio år tid tienst i Wackala by, den tiden hör berättas att

Vesilahden käräjät 1785 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24494284 gamla bonden Eric Olofsson Lill Sisto från Vakkala by...dotter Gertrud Ericsdotter för flera åhr tilbaka gift med rusthållaren Michel Andersson Villilä från Haju capell...afledne moder Gertrud Larsdotter...nämdeman Annala hwilkens dotter är gift med Lill Sistos soneson...

Vesilahden käräjät 1788 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24515149 Johan Mattsson Hakinmäki ifrån Vesilax, Michel Andersson Willilä från Harju capell Pirkkala socken samt Johan Jöransson Tuiskufrån Mouhijärvi socken..til deras svåger Michel Ericsson Sisto ifrån Vakkala by...hans afledne föräldrar Eric Olofsson Gertrud Larsdotter.. Vihitty 27.3.1726 Tottijärvi,Pajulahti.
   () Gertrud Larsdotter Pajukanta, syntynyt 18.7.1702 Tottijärvi,Pajulahti, kuollut 25.2.1781 Vesilahti,Vakkala.
   (äi) Anders Mattsson Kataisto, Rusthollari, kirkonisäntä, syntynyt noin 1698 Ylöjärvi,Kuusisto, kuollut 8.11.1778 Pirkkala,Kataisto. Mäkkylän lampuotina ainakin vv. 1722-1723, Kataiston rusthollin isäntä 1724 - 1744. Saa imission rustholliin 15.6.1723.

Pirkkalan käräjät 1734: Anders Mattsson...Kataiston viljelyyn otto...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27106458

Kataiston kauppaan liittyvää http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=7180&pnum=233

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 29.3.1753: rusthållare Anders Mattsson Kataisto ifrån Birckala socken angaf bonden Eric Olofsson Sisto ifrån Wackala, för det, Eric Olofsson, den 29. sistladne Novembris som war nu söknedag om aftonen, skal kallat honom på Sisto hemman för skiälm och hundsfott...

Pirkkalan ja Messukylän pitäjien ja Teiskon kappelin käräjät Mäkkylän rusthollissa 31.10.1759 1§: rusthollari Anders Mattssonin ja edesmenneen regementskrifvare Gustaf Tolletin perillisten välillä tehdyn sopimuksen vahvistus. Anders Mattsson ostanut Kataiston kruununrusthollin edesmenneeltä regementskrifvare Gustaf Tolletilta 29.12.1722 hintaan sjuhundra daler kopparmynt ilman perillisten edesmenneen äidin suostumusta joten Anders Mattsson maksaa perillisille 1000 daler kopparmynt ja nämä luopuvat enemmistä vaatimuksista rusthollin suhteen. Allekirjoitukset 23.9.1759 Carl Tollet, Fredric Gustaf Tollet, J Jacob Tollet, rakkaan vaimonsa Margareta Catharina Tolletin puolesta Johan Lydeen.

Pirkkalan ja Messukylän talvikäräjät 1762: rusthållari Anders Mattsson Kataisto yhdessä vaimonsa Anna Henricsdotterin kanssa testamentaavat puolet Kataiston rusthollista vävylleen trumslagare wid Biörneborgs läns regemente til fot Ruovesi compagnie Anders Wilhelm Öberg och hru Maria Andersdotter...

Pirkkalan käräjät 18.10.1769 §16: rusthållaredotter Margareta Andersdotter ifrån Kataisto begiärte att bonden Jacob Andersson Räikkä att vara förmyndare för henne, Margaretas moder Anna Henricsdotter redan den 10. sistlade Augusti genom döden aflidit. Nämdeman Michel Michelsson Sapala fullmaktig föt Margaretas systerman trumslagare Anders Wilhelm Öberg. Margaretas moderbroder torpare Jöran Henricsson Murdo ifrån Vesilax socken såsom närmare skyldeman förmyndare för Margareta. Nämdeman Anders Erola (Anders Andersson Eerola ifrån Partola) såsom vara skyld med Margareta Andersdotter fäderne. Määrätään Jacob Andersson Räikkä Margaretan edunvalvojaksi.

Pirkkalan ja Messukylän talvikäräjät 16.2.1765 §58: rusthållare Anders Mattsson ifrån Kataisto och des måg rusthållare Anders Christersson från Terfwamäki i Mouhijärvi socken, hustru Maria Andersdotter, arfskifte efter hennes afledne moder Valborg Simonsdotter den 14.12.1754.

Pirkkalan ja Messukylän talvikäräjät 16.2.1765 §65: bonde Michel Ericsson Lill Sisto ifrån Vackala å egna och des hustrus Kirstin Andersdotters vägnar.. des svärfader rusthållaren Anders Mattsson Kataisto från denna Birckala socken..Kirstin Andersdotters arf efter des afledne moder Valborg Simonsdotter...Kirstins syster rusthållarehustru Maria Andesdotter ifrån Terwamäki by Mouhijärvi socken.. Marias man rusthållare Anders Christersson..broder och svåger Anders Andersson Kataisto.... Kataisto rusthåll är krono.

Pirkkalan ja Messukylän talvikäräjät 16.2.1765 §66: bonde Michel Ericsson Lill Sisto ifrån Vackala lyönyt Harjun markkinoilla sotilas Henric Siöholmia.

Pirkkalan ja Messukylän talvikäräjät 5.3.1766 §76: mainitaan nämdeman Anders Andersson Eerola ifrån Pardola såsom Anders Mattsson systerson.

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=18174&pnum=260

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=18174&pnum=534.
   (ää) Valborg Simonsdotter Jutila, syntynyt Pirkkala,Vastamäki, kuollut 0.5.1743 Pirkkala,Katajisto. Pirkkalan ja Messukylän pitäjien ja Teiskon kappelin käräjät Mäkkylän rusthollissa 31.10.1759 115§: Riitajuttu jossa kantajana skattebonde Matts Mattsson ifrån Tanila ja vastaajana Johan Sikojärvi, kun todistajien todistuksista ei ole apua yrittää Matts Mattsson jäävät lautamiehen koska lautamies on vastaajan vaimon äidin veli.
Selitys: Johan Sikojärven vaimo on Brita Andersdotter Kataisto ja tämän äiti on Valborg Simonsdotter, lautamiehenä istuu Johan Simonsson Vastamäestä joten Valborg Simonsdotter on siis Vastamäen Jutilan tytär.
Perunkirjoitus 13.-14.12.1754 Kataiston kruununrusthollin edesmenneen emännän Valborg Simonsdotterin jälkeen joka edesmennyt toukokuussa 1743. Läsnä Valborgin mies Anders Mattsson edustajanaan hr Niels Christian Gadd, samaten Anders Mattssonin ja edesmenneen Valborg Mattsdotterin lapset poika Anders sekä tyttäret Maria, Brita ja Chirstin, poika on täysi-ikäinen ja tyttäret aviossa. Maria med rusthållaren Anders Christersson ifrån Tervamäki by i Mouhijärvi socken, Brita med bonden Johan Ericsson ifrån Sikojärvi by och Birkkala socken, Christina med bonden Michel Ericsson ifrån Vackala by i Vesilax socken. Mainitaan Anders Mattsson och des nuvarande hustru Anna Henricsdotter, mågen Michel Ericsson Sisto. Lainoja seuraaville: afledne Berendt Phalers arfvingar, aflidne sergeant Carl Magnus Ifvendorffs arfvingar, bonde Henric Heickilä ifrån Sårfva by i Vesilax socken, bonde Joseph Josephssons enka i Kaihari, aflidne rusthållare Petter Johan Zweibergs arfvingar, bonde Gustaf Johansson Sievari ifrån Jockiois by i Vesilax socken, rusthållare Matts Kärki ifrån Hintzala (pso Maria Mattsdotter), bonde Thomas Thomasson ifrån Sikois (Heikkilä).
Hemminkilän Näppilä/Laurilan isäntä 1787-1813. Muuttanut rusthollariksi Punkalaitumelle Oriniemen Poutalaan.

| Alku |

Taulu 8
V Anna Samuelsdotter Rautiala, (Taulusta 4, äiti Anna Arvela) Talon emäntä, syntynyt 9.8.1770 Vesilahti,Rautiala, (kaksonen), kuollut 24.2.1842 Punkalaidun.

1. puoliso: Vihitty 17.12.1788 Vesilahti Henric Thomasson Vanha-Uotila Rusthollari Oriniemen Uotilassa, syntynyt 4.2.1757 Punkalaidun,Oriniemi, kuollut 16.4.1809 Punkalaidun.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas Henricsson Vanha-Uotila, Rusthollari, syntynyt 3.10.1728 Punkalaidun,Oriniemi, kuollut 23.2.1791 Punkalaidun. Isäntänä 1764-1791. Vihitty 1753 Punkalaidun.
   (ä) Valborg Jöransdotter Kindbohm, syntynyt 14.4.1728 Punkalaidun,Talala, kuollut 1.8.1800 Punkalaidun.
   (ii) Henric Henricsson Uotila, Rusthollari, syntynyt 10.5.1701 Punkalaidun,Oriniemi, kuollut 25.4.1773 Punkalaidun,Oriniemi. Isäntänä 1726-1764.
Urjalan käräjät v. 1727: Henric Henricsson, des fader Henric Thomasson, des fader Thomas Bertilsson klanderlöst besuttit börderusthåll Uotila.

Perukirja 7.7.1773 Punkalaidun Oriniemi Otila rusthåll: afledne rusthållare Henric Henricsson, enka Maria Mattsdr, sönerna Thomas och Johan Henricssöner, dottrarna Maria, Caisa och Anna Henricsdöttrar, dotter Maria med döden aflidit och varit gift med rusthållare Anders Andersson Inna ifrån Innala by och Karkku socken samt lämnat efter sig arfwingar. Döttrarna Caisa och Anna är även gifta, den förre med rusthållare Matts Andersson Kutti ifrån samma by i Tyrfwis socken och den senare med rusthållaresonen Henric Henricsson Heikkilä i Huhtis by och Urdiala socken. Saatavia hos corpral Berg (600 daler samt en tunna råg), bonde Matts Jacobsson Seppälä, bonde Abraham Jaakkola i Liitsola, bonde Jacob Martila i Liitsola, Petter Sigfridsson Tuulensuu, bonde Simon Michelsson Moisio, landbonde Matts Mattsson Mocka, afledne kyrkoherden Prochmans arfwingar, sockneskrifware Carl Asp i Kumo socken, bonde Henric Mattsson Laurila i Mäenpää, torpare i Notsjö Thomas Tusulas hru Brita Henricsdotter, bonde Bertil Simonsson Laurila i Liitsola. Vihitty 28.12.1725 Punkalaidun.
   () Maria Mattsdotter Pihko, syntynyt 26.2.1703 Punkalaidun,Vanttila, kuollut 30.6.1782 Punkalaidun,Oriniemi.
   (äi) Anders Jöran Persson Kindbohm, Korpraali, syntynyt 1688, kuollut 23.3.1755 Urjala,Granni. Kindbohm, Anders Pärsson PJR Övl siirretty v. 1721 Ruotsista Suomeen. Vihitty 28.12.1722 Punkalaidun.
   (ää) Carin Jacobsdotter Rasi, syntynyt 15.11.1692 Punkalaidun,Talala.
Isäntänä 1791-1809.

2. puoliso: Vihitty 11.7.1810 Punkalaidun Matti Jacobsson Nikkilä, Uotila Rusthollari, syntynyt 9.3.1790 Punkalaidun,Liitsola,Nikkilä, kuollut 31.10.1819 Punkalaidun.
Puolison vanhempia:
   (i) Jacob Thomasson Nikkilä, syntynyt 9.7.1751 Punkalaidun,Liitsola. Vihitty 26.9.1773 Punkalaidun.
   (ä) Brita Andersdotter Uotila, syntynyt 5.9.1751 Punkalaidun,Mäenpää.
   (ii) Thomas Thomasson Nikkilä, syntynyt 24.2.1727 Punkalaidun,Liitsola, kuollut 6.7.1799 Punkalaidun,Liitsola. Vihitty 20.10.1750 Punkalaidun.
   () Caisa Mattsdotter Virko, syntynyt 29.9.1726 Punkalaidun,Liitsola.
   (äi) Anders Thomasson Uotila, syntynyt 4.10.1729 Punkalaidun,Mäenpää, kuollut 22.6.1808 Punkalaidun,Mäenpää. Vihitty 30.10.1748 Punkalaidun.
   (ää) Beata Ericsdotter Iso-Jaakkola, syntynyt 21.5.1730 Punkalaidun,Sarkkila, kuollut 26.8.1802 Punkalaidun,Mäenpää.
| Alku |

Taulu 9
V Caisa Samuelsdotter Rautiala, (Taulusta 4, äiti Anna Arvela) syntynyt 26.9.1781 Vesilahti,Rautiala, kuollut 10.8.1848 Vesilahti,Hakkila, kummit: skomakare Johan Budde, Jokiois Heikkilä bonde Johan Andersson och des hru Maria Martini.

Puoliso: Vihitty 3.6.1800 Vesilahti Michel Michelsson Laitikka, Hakkila Rusthollari, syntynyt 29.8.1771 Vesilahti,Mustinen,Laitikka, kuollut 1836 Vesilahti,Hakkila.
Puolison vanhempia:
   (i) Michel Jöransson Kouvo Mulli Laitikka, Hakkila, Rusthollari Hakkilassa, syntynyt 1746 Vesilahti,Vakkala, kuollut 1808 Vesilahti,Hakkila. Vesilahden käräjät v. 1774 landbondeson Michel Jöransson ifrån Mustis ostaa Hans Henric Boijelta Laidikka hemman i Mustis by, myönnetään 1. lainhuuto.
Pirkkalan, Vesilahden ja Lempäälän käräjät 19.4.1784 §28: förra åboen på Laidicka hemman i Mustis by, nuvara innehafware af halfwa Hackila rusthåll Michel Jöransson, Jag Matts Mattsson Hackila, jordebyte med min svåger skattebonde Michel Jöransson Laidicka. Vihitty 25.10.1770 Vesilahti,Hakinmäki.
   (ä) Christina Mattsdotter Hakkila, syntynyt 24.12.1746 Vesilahti,Hakkila, kuollut 16.6.1820 Vesilahti,Hakkila.
   (ii) Jöran Michelsson Kouvo, Mulli, Lampuoti Mustisten Mullilla, syntynyt 18.4.1714 Vesilahti,Vakkala, kuollut 1775 Vesilahti,Mustinen. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 2.3.1773 §106: af sin broder landbonde å Mulli rusthåll Jöran Michelsson och hans son bonde Michel Jöransson Laidicka ifrån Mustis by, fordrade bonde Johan Michelsson Karjanen ifrån Narva des efter parternes fader förra landbonde å Kauko capitains boställe i Vackala by, honom tillfalna arf...skiftes instrument den 7. Julii 1755.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 1.11.1773 §74: handlanden i Åbo stad Henric Corpolander af landbo des innehafwande Mulli rusthåll Jöran Michelsson om obetalt ränta, Corpolanders numera afledne svärfader borgare Henric Tomtila. Jöran Michelssons son Michel Jöransson, Jöran Michelssons hustru Caisa Andersdotter.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.11.1766 §104: bonde Jöran Mulli ifrån Mustis fordrar af torparen Matts Johansson Pärrä som des stiufsvärmoder enka Greta Gustafsdotter dersammanstädes half tunna råg, den sistnämdes man afledne torparen Påhl Påhlsson. Afledne torparen Påhl Påhlssons arfvingar enkan Margareta Gustafsdotter, dotter Marias man torpare Matts Johansson Pärrä, sonen Matts Påhlsson dersammanstäder, dotter Annas man torparen under Tottijärvi gård Anders Engvall, omyndiga son Jöran Påhlsson och oförförgda dotter Kirstin Påhlsdotters förmyndare bonde Eric Knutila ifrån Sorva samt förenämdes stiufbroder och svåger Johan Påhlsson.

Lempäälän ja Vesilahden käräjät 21.10.1775 §83: förmyndare för afledne landbonde Jöran Michelssons ifrån Mulli efterlämnade omyndiga dotter Maria förordnades rusthållare Michel Ericsson Mulli.
   () Catharina Andersdotter Öyrä, syntynyt noin 1720 Vesilahti,Kaltsila, kuollut 1785 Vesilahti,Mustinen.
   (äi) Matts Ericsson Hakkila, Hakinmäen eli Hakkilan isäntä 1738-1759, syntynyt Vesilahti,Hakkila. Vesilahden käräjät 1743: kärande dragounhållare Matts Ericsson Hakimäki...kärandes fader Eric Johansson...blifwit lagd til dragoun...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27199110

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 15.10.1770 §47: Matts Hakimäki af siuttio års ålder, des afledne svärfader Jöran Andersson om niottio års ålder tiugo år sedan död. - Jöran Lager öfwer sextio år gammal, svärfader afledne Jöran Andersson.
   (ää) Chistina Andersdotter Hakimäki, syntynyt noin 1716 Vesilahti,Hakkila, kuollut 1778 Vesilahti.

| Alku |

Taulu 10
IV Matts Mårtensson Arvela, (Taulusta 3, isä Mårten Arvela) Rusthollari, syntynyt 19.8.1745 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut 1809 Vesilahti,Pöyhölä.

Puoliso: Vihitty 16.10.1769 Vesilahti Caisa Michelsdotter Stor-Sisto syntynyt 29.10.1749 Vesilahti,Vakkala.
Puolison vanhempia:
   (i) Michel Ericsson Stor-Sisto, syntynyt 15.9.1720 Tottijärvi,Vakkala. Vesilahden käräjät 1748: Sisto siirtyy Michel Ericssonille...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27193211. Vihitty 29.12.1745 Tottijärvi.
   (ä) Anna Jacobsdotter Siukola, syntynyt 28.11.1728 Tottijärvi,Siukola, kuollut 1808 Vesilahti,Vakkala.
   (ii) Eric Michelsson Stor-Sisto, Siston isäntä 1712-26, syntynyt noin 1694 Vesilahti,Vakkala. Mainitaan Sistolla 1709 alkaen Eric svåg.

Vakkala Stor Sisto v. 1742 Eric bonde, Michel son, Jöran son, Henric soldat. Vihitty 4.10.1719 Tottijärvi.
   () Valborg Larsdotter Pajukanta, syntynyt 21.4.1695 Tottijärvi,Pajulahti.
   (äi) Jacob Jacobsson Siukola, syntynyt 22.7.1705 Tottijärvi,Siukola, kuollut 18.4.1775 Tottijärvi.
   (ää) Christina Marcusdotter Kauko, syntynyt 1703 Vesilahti,Ojoinen, kuollut 1781 Tottijärvi.

Lapset:
1. Michel Mattsson Arvela, Ärölä , syntynyt 16.10.1770 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 11
2. Carl Matinpoika Arvela syntynyt 17.1.1773 Vesilahti,Pöyhölä.
3. Maria Mattsdotter Arvela , syntynyt 22.12.1774 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 12
4. Matts Mattsson Arvela, Pyörny , syntynyt 31.7.1777 Vesilahti,Pöyhölä,Arvela. Tauluun 13
5. Johan Mattsson Arvela, Eskola , syntynyt 30.9.1779 Vesilahti,Pöyhölä,Arvola. Tauluun 14
6. Carl Matinpoika Arvela syntynyt 13.11.1781 Vesilahti,Pöyhölä.
7. Margareta Matintytär Arvela syntynyt 14.6.1784 Vesilahti,Pöyhölä.
8. Samuel Matinpoika Arvela syntynyt 15.3.1786 Vesilahti,Pöyhölä.
9. Margareta Matintytär Yli-Arvela , syntynyt 1.8.1789 Vesilahti. Tauluun 15
10. Henric Matinpoika Luukkaala, Arvela , syntynyt 7.4.1792 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 16
| Alku |

Taulu 11
V Michel Mattsson Arvela, Ärölä, (Taulusta 10, isä Matts Arvela) Rusthollari, syntynyt 16.10.1770 Vesilahti,Pöyhölä.

1. puoliso: Christina Jöransdotter Yrjölä syntynyt 6.12.1774 Vesilahti,Salospohja.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Jöransson Yrjölä, Salospohjan Yrjölän isäntä, syntynyt 7.4.1738 Vesilahti,Salospohja, kuollut 1.2.1818 Vesilahti,Salospohja. Vihitty 18.11.1760 Vesilahti,Kurala.
   (ä) Brita Simonsdotter Vattunen, syntynyt 28.9.1735 Vesilahti,Kurala, kuollut 1813 Vesilahti,Salospohja.
   (ii) Jöran Jöransson Yrjölä, syntynyt Vesilahti,Salospohja, kuollut Vesilahti,Salospohja.
   () Margareta.
   (äi) Simon Larsson Vattunen, Talollinen Vattusella 1729-, syntynyt Vesilahti,Kurala, kuollut ennen 23.7.1762 Vesilahti,Kurala. Kurala Vattunen v. 1742 Simon bonde.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 21.3.1757: bonde Simon Larsson Vattunen ifrån Kurala mot sin granne bonde Sigfrid Johansson Otila dersammanstädes.

Perunkirja 3.7.1762 Kurala Vattula skattehemman: bonde Simon Larsson genom döden afgått, enka Kirstin Johansdotter, söner Michel 17 år och Johan 13 år, dotter Brita. Förmyndare deras närmaste skyldeman å fadernes sidan bonden Sigfrid Ericsson Nurkki. Dotter Brita gift med bonde Jöran Salospohja. Velkoja til afskedad soldaten Henric Sigfridsson Lärning ifrån Sio by i Birckala socken.
   (ää) Christina Johansdotter Pöyssäri, Talollisen vaimo, syntynyt 1716 Vesilahti,Kurala, kuollut 1784 Vesilahti,Kurala.

2. puoliso: Vihitty 15.10.1807 Vesilahti Anna Johansdotter Äijälä syntynyt 4.10.1776 Vesilahti,Ania.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Johansson Äijälä, syntynyt 21.2.1742 Pirkkala,Nokia, kuollut 1805 Vesilahti,Ania. Vihitty 10.12.1769 Vesilahti,Jokioinen.
   (ä) Caisa Andersdotter Heikkilä, syntynyt 1745 Vesilahti,Jokioinen, kuollut 20.4.1788 Vesilahti,Ania.
   (ii) Johan Andersson Äijälä, syntynyt 1718, kuollut 1783 Vesilahti,Ania. Vihitty 6.1.1741 Pirkkala.
   () Anna Clasdotter Nikkilä, syntynyt 23.10.1714 Tottijärvi,Sorva.
   (äi) Anders Mattsson Heikkilä, Talollinen, syntynyt 1708 Vesilahti,Jokioinen, kuollut 1785 Vesilahti. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 11.12.1758 §154: borgare i Åbo stad Anders Wallenberg mot bonde Anders Mattsson Seppälä ifrån Jokiois by Vesilax socken.. Anders Seppäläs broder pistolsmed Hans Hidbeck...

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 11.12.1758 §162: bonden Anders Mattsson Seppälä ifrån Jokiois by, thes faderbroders änka Anna Andersdotter hos honom den 24. sistlade Maji genom döden aflidit. Testamente til bonden Anders Mattsson Heikkilä och des hustru Maria Andersdotter.... Annas afledne syskonebarns bonde Henric Andersson Vestos twenne omyndiga söner och en ogift dotter än lewande moder änka Brita wid namn ifrån Narva och Annas moders halfsysters dotterson förafskedad Infanterie Corporalen dersammanstädes Henric Stierna.

Vesilahden käräjät 1778: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24453644 bonde Anders Mattsson Heikkilä ifrån Jokiois....Henric Jöransson Rassa i Jokiois samt gamla bonden Johan Henricsson Heikkilä ifrån Hinsala...Anders Heikkilä wille jäfwa dem begge...Johan Henricssons måg Matts Mattsson är innehafware af Heikkilä hemman...Henric Jöranssons hög ålder afledne moder Maria Ericsdotter....svarande Anders Heikkiläs nu wara afledne faderbroder Johan Mattsson för berättat att hurudeles han och hans broder svarande Anders Heikkiläs fader och deras fader öfwergot Säijänmaa marck..

Vesilahden käräjät 1779: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24455521 bonde Anders Mattsson Heikkilä ifrån Jokiois..hans son Johan Andersson...witne bonde hustrurna Brita Jöransdotter Priiari och Valborg Mattsdotter Skinnari ifrån Hinsala.
   (ää) Maria Andersdotter Karjainen, syntynyt noin 1721 Vesilahti,Narva, kuollut 1794 Vesilahti.
| Alku |

Taulu 12
V Maria Mattsdotter Arvela, (Taulusta 10, isä Matts Arvela) syntynyt 22.12.1774 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut 26.12.1854 Vesilahti,Salospohja.

Puoliso: Vihitty 11.10.1796 Vesilahti Johan Jöransson Yrjölä Talollinen, syntynyt 1.2.1770 Vesilahti,Salospohja, kuollut 16.2.1832 Vesilahti,Salospohja.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Jöransson Yrjölä, Salospohjan Yrjölän isäntä, syntynyt 7.4.1738 Vesilahti,Salospohja, kuollut 1.2.1818 Vesilahti,Salospohja. Vihitty 18.11.1760 Vesilahti,Kurala.
   (ä) Brita Simonsdotter Vattunen, syntynyt 28.9.1735 Vesilahti,Kurala, kuollut 1813 Vesilahti,Salospohja.
   (ii) Jöran Jöransson Yrjölä, syntynyt Vesilahti,Salospohja, kuollut Vesilahti,Salospohja.
   () Margareta.
   (äi) Simon Larsson Vattunen, Talollinen Vattusella 1729-, syntynyt Vesilahti,Kurala, kuollut ennen 23.7.1762 Vesilahti,Kurala. Kurala Vattunen v. 1742 Simon bonde.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 21.3.1757: bonde Simon Larsson Vattunen ifrån Kurala mot sin granne bonde Sigfrid Johansson Otila dersammanstädes.

Perunkirja 3.7.1762 Kurala Vattula skattehemman: bonde Simon Larsson genom döden afgått, enka Kirstin Johansdotter, söner Michel 17 år och Johan 13 år, dotter Brita. Förmyndare deras närmaste skyldeman å fadernes sidan bonden Sigfrid Ericsson Nurkki. Dotter Brita gift med bonde Jöran Salospohja. Velkoja til afskedad soldaten Henric Sigfridsson Lärning ifrån Sio by i Birckala socken.
   (ää) Christina Johansdotter Pöyssäri, Talollisen vaimo, syntynyt 1716 Vesilahti,Kurala, kuollut 1784 Vesilahti,Kurala.

| Alku |

Taulu 13
V Matts Mattsson Arvela, Pyörny, (Taulusta 10, isä Matts Arvela) Talollinen, syntynyt 31.7.1777 Vesilahti,Pöyhölä,Arvela, kuollut 1821 Vesilahti,Pöyhölä.

Puoliso: Vihitty 16.10.1804 Vesilahti Anna Henricsdotter Pyörny syntynyt 8.9.1787 Vesilahti,Pöyhölä.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Ericsson Heikkilä, Pyörny, Talollinen, syntynyt 18.1.1742 Suoniemi,Ruolahti, kuollut 1805 Vesilahti,Pöyhölä. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.11.1766 §12: drengen Johan Mårtensson ifrån Pätsiniemi (Ryödi) Ackas socken mot bonde Henric Ericsson Biörni. Johan flyttat som måg til Biörni och varit sedermera blifwit skild. Vihitty 24.2.1779 Vesilahti,Hiirenoja.
   (ä) Helena Andersdotter Komppa, syntynyt 8.11.1760 Vesilahti,Hiirenoja.
   (ii) Eric Andersson Heikkilä, syntynyt 19.1.1715 Suoniemi,Ruolahti, kuollut 6.2.1783 Suoniemi,Ruolahti. Vihitty 26.11.1733 Suoniemi,Sarkola.
   () Maria Johansdotter Hoikkala, syntynyt 2.7.1713 Suoniemi,Sarkola, kuollut 13.8.1786 Suoniemi,Ruolahti.
   (äi) Anders Jacobsson Komppa, Talollinen, syntynyt 1724 Vesilahti,Hiirenoja. Vesilahden käräjät 1780 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24446525 Hiirenojan Kompan jako.
   (ää) Valborg Mattsdotter Anttila, syntynyt 1726 Pirkkala,Sikoinen, kuollut 1804 Vesilahti,Hiirenoja.

| Alku |

Taulu 14
V Johan Mattsson Arvela, Eskola, (Taulusta 10, isä Matts Arvela) Talollinen, syntynyt 30.9.1779 Vesilahti,Pöyhölä,Arvola, kuollut 24.6.1851 Akaa,Alpila,Eskola. Tuli Alpilaan Vesilahdelta 1811. Akaan Alpilan Eskolan isäntä 1812-1851.

Puoliso: Vihitty 8.6.1811 Akaa,Alpila,Eskola Catharina Mattsdotter Kuhavuori syntynyt 4.10.1777 Akaa,Kuhavuori, kuollut 26.12.1850 Akaa,Alpila,Eskola.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Jacobsson Kuhavuori, Herastuomari, talollinen, syntynyt 28.12.1745, kuollut 30.6.1835 Akaa,Kuhavuori. Akaan Kuhavuoren isäntä 1776-1805. Sääksmäen Liuttulan rakuunan poika?. Vihitty 27.12.1775 Akaa,Kuhavuori.
   (ä) Anna Mattsdotter Kuhavuori, syntynyt 12.9.1736 Akaa,Kuhavuori, kuollut 21.3.1809 Akaa,Kuhavuori. Akaan Kuhavuoren isäntä 1772-1775.
   (äi) Matts Ericsson Kuhavuori, Talollinen, syntynyt 30.10.1706 Akaa,Kuhavuori, kuollut 24.9.1750 Akaa,Kuhavuori. Akaan Kuhavuoren isäntä 1727-1750. Katso myös vävy Matti Heikinpoika.

Perunkirjoitus 20.1.1752 edesmenneen talollisen Matts Ericssonin jälkeen: Kuhavuori är Matts Ericsson arfvejord. Leski Sophia Jöransdotter, lapset viisi tytärtä Anna, Liisa, Maria, Caisa ja Valborg Mattsdöttrar, Anna gift med bondesonen Anders Johansson. Alaikäisten lasten edustajan faders systerman bonde Matts Gabrielsson ifrån Sotkia. Velkoja renki Jöran Mattsson Mustueesta 24:-, renki Eric Mattsson Kuhavuoresta 60:-, renki Anders Humplen Naantalista 32:-, talollisenpoika Michel Henricsson Sontulasta 59:-, lautamies Henric Henricsson Sontulasta 14:-, lampuoti Michel Ericsson Kylmäkoskelta 7:-, talollisenpoika Simon Henricsson Haanojalta 36:-, talollinen Michel Henricsson Liitto Haanojalta 14:-, talollinen Jacob Jöransson Kaulosta 97:-, talollinen Eric Jöransson Riippa Vuolteesta rakuuna Simon Johansson Svarbeckin Mustueesta puolesta 20:-, talollinen Marcus Ericsson Kylmäkoskelta 14:-, tytär Anna Mattsdotterin mies Anders Johansson 154:-,. Vihitty 18.11.1734 Akaa,Varrasniemi.
   (ää) Sophia Jöransdotter Sipilä, syntynyt 2.2.1713 Akaa,Varrasniemi, kuollut 13.2.1789 Akaa,Kuhavuori. Akaan Kuhavuoren isäntä 1751-1752.
Sääksmäen käräjät 6.4.1753 s. 143: bonde Anders Johansson ifrån Kuhavuori, arfskift mellan des svärmoder enka Sophia Jöransdotter och hans hru Anna Mattsdotters syskon. Afledne svärfader bonde Matts Ericsson, döttrar Anna, Lisa, Maria, Carin och Valborg.
Kuulutus toiseen avioliittoon: Efter enkas man har blifit afv. Barnens andel förhåld d. 7. julii 1809 af Elers och förmynd Matts Latu har emottagit penningarna.

| Alku |

Taulu 15
V Margareta Matintytär Yli-Arvela, (Taulusta 10, isä Matts Arvela) syntynyt 1.8.1789 Vesilahti. Muuttanut: 1815 Achtiala Hoppa Rusth.d:r och nu varande värd. Margareta Mattsd:r Wesilax.

Puoliso: Henric Henricsson Hoppa syntynyt 3.2.1790 Lempäälä,Ahtiala.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Ericsson Hoppa, Talollinen, syntynyt 21.3.1764 Lempäälä,Ahtiala, kuollut 28.6.1815 Lempäälä,Ahtiala. Perunkirja 18.10.1815 Ahtiala Hoppa: bonde enka Ulrica Jacobsdotter, des afledne man bonde Henric Ericsson, son Henric Henricsson som är myndig. Vihitty 21.10.1788 Lempäälä,Haurala.
   (ä) Ulrika Jacobsdotter Huttu, syntynyt 24.4.1766 Lempäälä,Haurala, kuollut 26.9.1837 Lempäälä,Ahtiala.
   (ii) Eric Henricsson Hoppa, Talollinen, syntynyt 10.4.1741 Lempäälä,Ahtiala, kuollut 22.10.1809 Lempäälä,Ahtiala. Vihitty 18.10.1761 Lempäälä,Ahtiala.
   () Beata Mattsdotter Hälvälä, syntynyt 11.4.1739 Lempäälä,Ahtiala, kuollut 14.1.1817 Lempäälä,Ahtiala.
   (äi) Jacobus Ericson Lenning, Talollinen, vävy, sotilas, syntynyt 1738. Vihitty 2.5.1765 Lempäälä,Haurala.
   (ää) Maria Johansdotter Huttu, syntynyt 25.1.1747 Lempäälä,Näppilä.

| Alku |

Taulu 16
V Henric Matinpoika Luukkaala, Arvela, (Taulusta 10, isä Matts Arvela) Talollinen, syntynyt 7.4.1792 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut 23.12.1848 Vesilahti,Pöyhölä.

Puoliso: Lisa Michelsdotter Härkälä syntynyt 11.7.1790 Vesilahti,Niemi, kuollut 3.10.1854 Vesilahti,Pöyhölä.
Puolison vanhempia:
   (i) Michel Michelsson Härkälä, syntynyt 7.7.1744 Vesilahti,Niemi, kuollut 1812 Vesilahti,Niemi. Vihitty 13.6.1773 Lempäälä,Lahti.
   (ä) Brita Johansdotter Katila, syntynyt 28.1.1746 Lempäälä,Lahti, kuollut 1812 Vesilahti,Niemi.
   (ii) Michel Jöransson Kostiala, Härkälä, Niemen Härkälän isäntä 1738-1770, syntynyt Vesilahti,Kostiala. Mainitaan Kostialassa 1727-1737 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=600719 vv. 1738 alkaen Härkälässä Michel Härkälä, Maria hustru http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=600732

Niemi Härkälä v. 1742 Michel bonde.

Vesilahden käräjät 16.11.1763 §32: afledne bonde Michel Jöransson Härkälä, sex stycken efterlämnade omyndiga barn, förmyndare i brist af någon släktinge bonde Jöran Henricsson Pundus ifrån Hiirenoja. Vihitty 16.10.1737 Vesilahti,Kostiala.
   () Maria Ericsdotter Söyrinki, syntynyt noin 1719 Vesilahti,Niemi, kuollut 12.8.1779 Vesilahti,Niemi.
   (äi) Johan Jöransson Katila, syntynyt 29.12.1705 Lempäälä,Sarvikainen,Pietilä, kuollut 15.6.1774 Lempäälä,Lahti. Vihitty 7.10.1739 Lempäälä.
   (ää) Christina Jöransdotter Kierikka, syntynyt 10.6.1716 Lempäälä,Aimala,Kierikka, kuollut 25.4.1791 Lempäälä,Lahti.

| Alku |

Taulu 17
IV Michel Mårtensson Arvela, (Taulusta 3, isä Mårten Arvela) Rusthollari, syntynyt 1747 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut 1794 Vesilahti.

Puoliso: Vihitty 9.6.1776 Vesilahti Christina Josephsdotter Rautiala syntynyt 20.5.1750 Vesilahti,Rautiala, kuollut 4.1.1829 Vesilahti.
Puolison vanhempia:
   (i) Joseph Thomasson Rautiala, Rusthollari, syntynyt 1727, kuollut 1792 Vesilahti,Rautiala. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 4.2.1752: bonden Joseph Thomasson som för tiden besitter halfwa Rautiala kronorusthåll uti Vesilax socken...sedan min afledne broders änka Maria Nilsdotter såsom ägare til Rautiala krono halfwa rusthåll Nro 63....inträdt i ett annat gifte med bonden Joseph Thomasson, har jag såsom lagligen förordnad förmyndare...22. Februarii 1749 welat följande contract...omyndiga son Samuel Henricsson...Allekirjoitus i Lembois den 5. Februarii 1752 Samuel Erenius förmyndare för halfwa Rautiala rusthåll.

Död Michaeli tiden åhr 1792.
   (ä) Maria Nilsdotter Pajukanta, syntynyt 27.8.1710 Tottijärvi,Naskali. Vesilahden käräjät 1748: Rautialan leski Maria Nilsdotter menossa toiseen avioon...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27193203.
   (äi) Nils Larsson Pajukanta Poukka, Pajukanta, Pajukannan isäntä 1710-35, syntynyt noin 1684 Tottijärvi,Pajulahti, kuollut 3.7.1763 Tottijärvi,Pajulahti. Tottijärven Pajulahden kylän Pajukannan talon isäntä. Merkitty SAY:oon 1701 poika, 1702 veli, 1704 poika, 1711 isäntä. Tottijärven Huhtaan kylän Poukan talon isäntä 1711-1724.
Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1723: Nils Larsson ifrån Huchtis by, hans förlade winter afledne fader Lars Sigfridsson jämte moder Gertrud Nilsdotter. Nils gift 1706 med Anna Ericsdotter och Lars lofvat Pajukanda hemman i Pajulax by til sin son Sigfrid. Både Lars och Sigfrid har sedermera aflidit. Yngre bröder Lars och Eric. Bekände Gabriel Michelsson att när Anna Ericsdotters bröllop med Nils Larsson blef hållet, har caplanen hru Jacob Hosslerus frågat famledne Lars Sigfridsson hvad hans sånehustru Anna Ericsdotter bekomma i brud wäfrer, där til Lars svarat att Anna jämte hennes man efter hans död hafva att tilträda hemmannet Pajukanda, Mårten Ericsson intygade jämvähl att både Lars Sigfridsson och Gertrud Nilsdotter lofvade att Nils skulle vara efter deras dödh vara närmast til besittiningen af Pajukanda hemman. Yngre broder Eric Larsson, broder Sigfrid barnlös afsomnat. Yngre broder Eric Larsson siirtyy Huhdin Poukalle.
. Vihitty 1.1.1707 Tottijärvi.
   (ää) Anna Ericsdotter Kouvo, syntynyt 1687 Vesilahti,Vakkala, kuollut 25.5.1743 Tottijärvi,Pajulahti.
Vesilahden käräjät 1795 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24529637 Talo vävylle Henric Henricsson Knaapille.

Lapset:
1. Johan Mikonpoika Arvela syntynyt 11.8.1776 Vesilahti,Pöyhölä.
2. Carl Mikonpoika Arvela syntynyt 10.11.1777 Vesilahti.
3. Maria Mikontytär Arvela syntynyt 17.2.1780 Vesilahti,Pöyhölä.
4. Anna Michelsdotter Ala-Arvela , syntynyt 30.9.1781 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 18
| Alku |

Taulu 18
V Anna Michelsdotter Ala-Arvela, (Taulusta 17, isä Michel Arvela) syntynyt 30.9.1781 Vesilahti,Pöyhölä.

Puoliso: Vihitty 30.1.1797 Vesilahti Henric Henricsson Knaapi, Ala-Arvela Rusthollari, syntynyt 11.9.1773 Vesilahti,Palho,Knaapi, kuollut 1831 Vesilahti,Pöyhölä.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Henricsson Knaapi, Talollinen, Pengonpohjan Intin isäntä, syntynyt 4.1.1739 Vesilahti,Palho, kuollut 8.7.1810 Ylöjärvi,Pengonpohja. Käräjät 1782 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24453586: Henric Henricsson Knapi i Palho, omyndiga systrar Marias, Valborg och Caisas förmyndare moderbroder bonde Jöran Henricsson Knapi...fader Henric Josephsson och moder Anna Henricsdotter...broder Anders Henricsson... Vihitty 9.10.1768 Tottijärvi.
   (ä) Valborg Ericsdotter Knuutila, syntynyt 8.1.1745 Tottijärvi,Sorva, kuollut 5.12.1826 Ylöjärvi,Pengonpohja.
   (ii) Henric Josephsson Paksula, Knaapi, Talollinen, syntynyt 14.1.1710 Teisko,Paksula, kuollut 1776 Vesilahti,Palho. Vesilahden käräjät 10.4.1776 §19: afledne bonde Henric Josephsson Knapi i Palho by, son bonde Henric Henricsson Knapi, omyndiga dottrar Maria, Valborg och Caisa Henricsdöttrar, förmyndare deras även afledne moder Anna Henricsdotters broder bonde Jöran Henricsson Knaapi.
   () Anna Henricsdotter Knaapi, syntynyt 3.9.1716 Tottijärvi,Palho.
   (äi) Eric Johansson Knuutila, Sorvan Knuutilan isäntä 1738-60, syntynyt 16.3.1706 Tottijärvi,Sorva, kuollut jälkeen 1777 Tottijärvi,Sorva. Vihitty 31.5.1732 Pirkkala,Viinikka.
   (ää) Valborg Andersdotter Viinikka, syntynyt 1708 Pirkkala,Viinikka, kuollut jälkeen 1777 Tottijärvi,Sorva.

| Alku |

Taulu 19
IV Johan Mårtensson Arvela, (Taulusta 3, isä Mårten Arvela) Torppari Suomelassa, syntynyt 1750 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut 1789 Vesilahti,Suomela.

Puoliso: Vihitty 5.6.1775 Vesilahti,Yliskylä Maria Jacobsdotter syntynyt 1748.

Lapset:
1. Christina Johansdotter Arvela syntynyt 1775 Vesilahti,Suomela.
2. Mårten Johansson Kukko , syntynyt 20.11.1776 Vesilahti,Mustinen. Tauluun 20
3. Carl Johansson Arvela syntynyt 1778 Vesilahti,Suomela, kuollut 1779 Vesilahti,Suomela.
4. Johan Johansson Arvela syntynyt 1780 Vesilahti,Suomela.
| Alku |

Taulu 20
V Mårten Johansson Kukko, (Taulusta 19, isä Johan Arvela) Vävy, syntynyt 20.11.1776 Vesilahti,Mustinen.

Puoliso: Vihitty 29.10.1801 Vesilahti,Mustinen Caisa Johansdotter Kukko syntynyt 29.12.1777 Vesilahti,Mustinen.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Johansson Ylppö, Kukko, Seppä, torppari, talollinen, syntynyt 21.6.1730 Akaa,Toijala, kuollut 1806 Vesilahti. Sääksmäen käräjät 1.4.1765 §71 torpare Johan Johansson ifrån Kyä svåger bonde Jöran Henricsson Sakala ifrån Tarttila by. Johan Johanssonsa aflidne hustru Maria Henricsdotters även afledne moder Maria Axelsdotter, Jöran Henricssons afledne fader Henric Nilsson.

Sääksmäen käräjät 14.4.1757: smed Johan Johansson ifrån Toijala mot bonde Matts Mattsson Kackola i samma by.

Sääksmäen käräjät 24.11.1759: smeden Johan Johansson ifrån Terdis rusthåll, thes broder bonde Henric Johansson Ylppö ifrån Toijala.

Vesilahden käräjät v. 1774: bonde Johan Johansson ifrån Kyä rusthåll Säxmäki socken ostaa Mustisten Kukon Hans Henric Boijelta, myönnetään 1. lainhuuto. Vihitty 16.6.1765 Lempäälä,Taipale.
   (ä) Maria Johansdotter Taikina, syntynyt 27.2.1744 Lempäälä,Taipale,Taikina, kuollut 1798 Vesilahti,Mustinen. Muutti Sääksmäelle 1765 (Nro 23).
   (ii) Johan Mårtensson Ylppö, Talollinen, kirkonisäntä, syntynyt 29.4.1694 Akaa,Toijala,Kottila, kuollut 13.8.1771 Akaa,Toijala,Ylppö. Toijalan Ylpön isäntä 1727-1745.

RK 1723-1731 Brita svärmor, Johan bonde, Anna hru, Henric son, Maria dotter, Brita piga, Simon Andersson, Brita piga, Valborg piga, Anders drg, Matts S??, Brita piga, Valborg piga, Lena piga, Anna dotter, Agneta piga, Matts soldat, Brita hru, Johan son, Claas inhyses, Sophia Mårtensdr, inhyses Anna, Ingeborg, gammal klockars enka Maria Andersdr, Anders son.
RK 1732-1740 Johan bonde, Anna hru, Henric son, Anna dotter, Maria dotter, Caisa piga, Maria piga, Brita piga, Johan son, Mårten son, Johan Larsson, Caisa Mårtensdr, Agneta Simonsdr, Juliana dotter, Eva Thomasdr, Sophia Mårtensdr.

Sääksmäen käräjät 14.4.1757: bonde Johan Mårtensson ifrån Toijala, des son bonde Henric Johansson ifrån samma by.

Sääksmäen käräjät 19.1.1758: bonde Johan Mårtensson Ylppö i Toijala, des son bonde Henric Johansson Ylppö.
   () Anna Johansdotter, syntynyt 1699, kuollut 8.5.1776 Akaa,Toijala,Ylppö.
   (äi) Johan Simonsson Marttala, Taikina, syntynyt 1697 Kuhmalahti,Vähäpento, kuollut 20.3.1763 Lempäälä,Taipale. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=642&pnum=18

Kangasalan käräjät 1747: Pesänselvitystä Kuhmalahden Marttalassa...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27194823. Vihitty 28.5.1740 Lempäälä,Taipale.
   (ää) Beata Johansdotter Taikina, syntynyt 1717, kuollut 26.1.1800 Lempäälä,Taipale,Taikina.

| Alku |

Taulu 21
IV Maria Mårtensdotter Arvela, (Taulusta 3, isä Mårten Arvela) syntynyt 7.8.1752 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut 3.4.1838 Vesilahti.

Puoliso: Vihitty 11.10.1774 Vesilahti Johan Andersson Heikkilä Talollinen, syntynyt noin 1748 Vesilahti,Jokioinen, kuollut noin 1801 Vesilahti.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Mattsson Heikkilä, Talollinen, syntynyt 1708 Vesilahti,Jokioinen, kuollut 1785 Vesilahti. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 11.12.1758 §154: borgare i Åbo stad Anders Wallenberg mot bonde Anders Mattsson Seppälä ifrån Jokiois by Vesilax socken.. Anders Seppäläs broder pistolsmed Hans Hidbeck...

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 11.12.1758 §162: bonden Anders Mattsson Seppälä ifrån Jokiois by, thes faderbroders änka Anna Andersdotter hos honom den 24. sistlade Maji genom döden aflidit. Testamente til bonden Anders Mattsson Heikkilä och des hustru Maria Andersdotter.... Annas afledne syskonebarns bonde Henric Andersson Vestos twenne omyndiga söner och en ogift dotter än lewande moder änka Brita wid namn ifrån Narva och Annas moders halfsysters dotterson förafskedad Infanterie Corporalen dersammanstädes Henric Stierna.

Vesilahden käräjät 1778: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24453644 bonde Anders Mattsson Heikkilä ifrån Jokiois....Henric Jöransson Rassa i Jokiois samt gamla bonden Johan Henricsson Heikkilä ifrån Hinsala...Anders Heikkilä wille jäfwa dem begge...Johan Henricssons måg Matts Mattsson är innehafware af Heikkilä hemman...Henric Jöranssons hög ålder afledne moder Maria Ericsdotter....svarande Anders Heikkiläs nu wara afledne faderbroder Johan Mattsson för berättat att hurudeles han och hans broder svarande Anders Heikkiläs fader och deras fader öfwergot Säijänmaa marck..

Vesilahden käräjät 1779: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24455521 bonde Anders Mattsson Heikkilä ifrån Jokiois..hans son Johan Andersson...witne bonde hustrurna Brita Jöransdotter Priiari och Valborg Mattsdotter Skinnari ifrån Hinsala.
   (ä) Maria Andersdotter Karjainen, syntynyt noin 1721 Vesilahti,Narva, kuollut 1794 Vesilahti.
   (ii) Matts Mattsson Seppälä, Seppälän isäntä 1702-, syntynyt Vesilahti,Jokioinen. Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1723: Matts Mattsson ifrån Jokiois, broder dragon för Ania rusthåll Johan Mattsson, syster Annika, Mattses hustru Sophia Jöransdr, Johan on nyt palannut sodasta ja vaatii Matille ja Annikalle jättämäänsä omaisuutta takaisin.

Jokiois Heikkilä v. 1742 Matts bonde, Anders son.
   () Sophia Jöransdotter.
   (äi) Anders Jöransson Karjainen, Talollinen Pöyhölän Luukkaalassa 1722-28, Narvan Karjaisella 1729-40. Narva Karjainen v. 1742 Anders bonde, Jöran son, Jacob son.
   (ää) Beata Larsdotter Sälli, syntynyt Lempäälä,Sotavalta. SAY vuoteen 1737 saakka.
Talollinen Vesilahden Jokioisten kylän Heikkilässä.

Vesilahden käräjät 1783 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24486049 ja http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24486050 bonde Johan Andersson Heikkilä ifrån Jokiois..broder Jacob Andersson..broder Michel Hedbeck...

Lapset:
1. Maria Johansdotter Seppälä , syntynyt 8.5.1776 Vesilahti,Jokioinen. Tauluun 22
2. Anna Johansdotter Heikkilä , syntynyt 21.1.1781 Vesilahti,Jokioinen. Tauluun 23
3. Helena Johansdotter Heikkilä , syntynyt 26.9.1783 Vesilahti,Jokioinen. Tauluun 24
4. Caisa Johansdotter Heikkilä syntynyt 1786 Vesilahti,Jokioinen.
| Alku |

Taulu 22
V Maria Johansdotter Seppälä, (Taulusta 21, äiti Maria Arvela) syntynyt 8.5.1776 Vesilahti,Jokioinen, kuollut 29.11.1847 Vesilahti,Vakkala.

Puoliso: Vihitty 14.6.1796 Vesilahti Matts Michelsson Lill-Sisto syntynyt 31.8.1774 Vesilahti,Vakkala, kuollut 13.8.1857 Vesilahti,Vakkala.
Puolison vanhempia:
   (i) Michel Ericsson Lill-Sisto, Talollinen, syntynyt 16.8.1727 Vesilahti,Vakkala, kuollut 1794 Vesilahti,Vakkala. Lempäälän ja Vesilahden käräjät 21.10.1775 §3: Maria Hyden myy omistamansa puolikkaan Mustisten rusthållista Nro 57 til Michel Ericsson Sisto ifrån Vakkala hintaa 6500 daler kopparmynt. Allekirjoitukset i Åbo den 13. September 1775 Maria Hyden säljare, Michel Ericsson Sisto köpare. Myönnetään Michel Ericssonille 1. lainhuuto.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 10.4.1776 §52: ..i detta protocol andra resan upbudit bonden Michel Ericsson Sisto ifrån Vackala til säkerhet det hälft i Mustis skatterusthåll, som Michel Sisto enligt kiöpebref af den 13. September sist för sextusande femhundrade daler kopparmynt af en Maria Hydeen sig tilhandlat, så företrädde nu torparen Henric Mattsson ifrån Hatanpää gård i Messuby sokn wit förmälte, at för nämda Maria Hydeen är Henric Mattssons hustru Chrirstin Andersdotters afledne faderbroders borgaren Henric Tomtilas i Åbo stad enka, och att Christin Andersdotters arf i berörde rusthålls hälft ännu innestår, hwilket Henric Mattsson, så som sin hustrus vägnar, jämte de öfriga, som äro arfingen til samma rusthåll wela utsöka af Maria Hydeen, såsom och att Henric Mattsson nu frånwarande son Anders Henricsson skall wela inbörda denna rusthålls hälft, hwarföra Henric Mattsson nu klandrade lagfarten därå, och anhöll det Michel Ericsson Sisto ej må meddelas laga faste. Vihitty 6.10.1752 Pirkkala.
   (ä) Christina Andersdotter Kataisto, syntynyt 23.7.1733 Pirkkala,Katajisto, kuollut noin 1785 Vesilahti,Vakkala.
   (ii) Eric Olofsson Lill-Sisto, syntynyt noin 1704 Vesilahti,Vakkala. Vakkala Lill Sisto v. 1742 Eric bonde, Eric dreng.

Lempäälän ja Vesilahden käräjät 1725: Eric Olofsson ifrån Vakkala föredrag att hans fader Olof Michelsson åhr 1705 til soldat mast utmarchera för bördehemmannet Sisto i samma by...Erics faderbroder Eric Michelsson....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27097647

Lempäälän ja Vesilahden käräjät 1730: Eric Olofsson Lillsisto ifrån Vakkala by..hans moderbroders hustru Sara Henricsdotter...hans faderbroder Eric Michelsson Sistoi...hans faderbroders hustru Walborg Larsdotter...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27106612

Vesilahden käräjät 1736: Nils Larsson i Vackala (po Pajulax)..Eric Olofsson därsammanstädes..köpeskillningen för häst...levererat til Erics moder och sin hustrus syster Beata Ericsdotter...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27136631

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 21.3.1757: bonde Eric Olofsson Sisto ifrån Vakkala mot bonde Henric Ericsson Sipilä thersammanstädes, om Korvennitty.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 19.11.1767 §16: bonde Michel Ericsson Sisto ifrån Vackala företräde des faders bonde Eric Olofssons vägnar om des egendom den 31 Mai förladit år giord författinig. til min äldsta dotter Maria Ericsdotter som för sex år sedan blifwit gift med rusthållare Johan Jöransson Tuisku ifrån Mouhijärvi socken 500 daler contant och broder Johan betalar 600 daler, son Johan Ericsson som innhafwer 1/2 Runsas rusthåll contant 2500 daler - 600 daler til syster Maria. Dotter Valborg som är gift med rusthållare Johan Mattsson Hakinmäki i thenna socken contant 1100 daler, ogifta dotter Gertrud 1000 daler contant, min hustru Gertrud Larsdotter, min äldsta son Michel bör blifwa ägare af detta hemman. Allekirjoitukset Eric Olofsson Lill Sisto, Gertrud Larsdotter...twisten mellan min son Johan samt des syster Maria med hennes man rusthållaren Johan Tuisku...

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 13.2.1772 §18: rusthållare Johan Johansson Leicka ifrån Karkku socken kärde til bonde Eric Olofsson Lill Sisto och des dotter Gertrud Ericsdotter ifrån Vackala. Johan kihlannut Gertrudin kesällä 1769 ja puhemiehenä toiminut Johanin lanko torppari Anders Engvall joka on Johanin sisarpuolen mies. Tuomitaan Eric Olofsson Lill Sisto maksamaan takaisin erokirjeen mukaiset kihlajaislahjat. Mainitaan Eric Olofsson Lill Sistos son Eric Ericsson.

Pirkkalan ja Messukylän talvikäräjät 16.2.1765 §15: ..bonde Eric Sisto ifrån Vackala i Vesilax socken jämte des twenne söner Michel Lill Sisto och Johan Ericsson ifrån Runsas..

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 5.11.1776 §113: ..til witne walherden Anders Mattsson ifrån Vesilax Kyrkoby...härå förmälte swaranderna att Anders Mattsson Leusto är skyld med Michel Ericsson LillSistos fader Eric Olofsson och att den sistnämde jämte Michel Ericsson förestå hemmannet och medgåfwo så wäl Leusto som kärandena, och Leusto och Eric Olofsson äro syskonebarn...Anders Mattsson Leusto witnes eden....han som nu är sextiosex år gammal och fyrtio fem år sedan i nio år tid tienst i Wackala by, den tiden hör berättas att

Vesilahden käräjät 1785 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24494284 gamla bonden Eric Olofsson Lill Sisto från Vakkala by...dotter Gertrud Ericsdotter för flera åhr tilbaka gift med rusthållaren Michel Andersson Villilä från Haju capell...afledne moder Gertrud Larsdotter...nämdeman Annala hwilkens dotter är gift med Lill Sistos soneson...

Vesilahden käräjät 1788 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24515149 Johan Mattsson Hakinmäki ifrån Vesilax, Michel Andersson Willilä från Harju capell Pirkkala socken samt Johan Jöransson Tuiskufrån Mouhijärvi socken..til deras svåger Michel Ericsson Sisto ifrån Vakkala by...hans afledne föräldrar Eric Olofsson Gertrud Larsdotter.. Vihitty 27.3.1726 Tottijärvi,Pajulahti.
   () Gertrud Larsdotter Pajukanta, syntynyt 18.7.1702 Tottijärvi,Pajulahti, kuollut 25.2.1781 Vesilahti,Vakkala.
   (äi) Anders Mattsson Kataisto, Rusthollari, kirkonisäntä, syntynyt noin 1698 Ylöjärvi,Kuusisto, kuollut 8.11.1778 Pirkkala,Kataisto. Mäkkylän lampuotina ainakin vv. 1722-1723, Kataiston rusthollin isäntä 1724 - 1744. Saa imission rustholliin 15.6.1723.

Pirkkalan käräjät 1734: Anders Mattsson...Kataiston viljelyyn otto...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27106458

Kataiston kauppaan liittyvää http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=7180&pnum=233

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 29.3.1753: rusthållare Anders Mattsson Kataisto ifrån Birckala socken angaf bonden Eric Olofsson Sisto ifrån Wackala, för det, Eric Olofsson, den 29. sistladne Novembris som war nu söknedag om aftonen, skal kallat honom på Sisto hemman för skiälm och hundsfott...

Pirkkalan ja Messukylän pitäjien ja Teiskon kappelin käräjät Mäkkylän rusthollissa 31.10.1759 1§: rusthollari Anders Mattssonin ja edesmenneen regementskrifvare Gustaf Tolletin perillisten välillä tehdyn sopimuksen vahvistus. Anders Mattsson ostanut Kataiston kruununrusthollin edesmenneeltä regementskrifvare Gustaf Tolletilta 29.12.1722 hintaan sjuhundra daler kopparmynt ilman perillisten edesmenneen äidin suostumusta joten Anders Mattsson maksaa perillisille 1000 daler kopparmynt ja nämä luopuvat enemmistä vaatimuksista rusthollin suhteen. Allekirjoitukset 23.9.1759 Carl Tollet, Fredric Gustaf Tollet, J Jacob Tollet, rakkaan vaimonsa Margareta Catharina Tolletin puolesta Johan Lydeen.

Pirkkalan ja Messukylän talvikäräjät 1762: rusthållari Anders Mattsson Kataisto yhdessä vaimonsa Anna Henricsdotterin kanssa testamentaavat puolet Kataiston rusthollista vävylleen trumslagare wid Biörneborgs läns regemente til fot Ruovesi compagnie Anders Wilhelm Öberg och hru Maria Andersdotter...

Pirkkalan käräjät 18.10.1769 §16: rusthållaredotter Margareta Andersdotter ifrån Kataisto begiärte att bonden Jacob Andersson Räikkä att vara förmyndare för henne, Margaretas moder Anna Henricsdotter redan den 10. sistlade Augusti genom döden aflidit. Nämdeman Michel Michelsson Sapala fullmaktig föt Margaretas systerman trumslagare Anders Wilhelm Öberg. Margaretas moderbroder torpare Jöran Henricsson Murdo ifrån Vesilax socken såsom närmare skyldeman förmyndare för Margareta. Nämdeman Anders Erola (Anders Andersson Eerola ifrån Partola) såsom vara skyld med Margareta Andersdotter fäderne. Määrätään Jacob Andersson Räikkä Margaretan edunvalvojaksi.

Pirkkalan ja Messukylän talvikäräjät 16.2.1765 §58: rusthållare Anders Mattsson ifrån Kataisto och des måg rusthållare Anders Christersson från Terfwamäki i Mouhijärvi socken, hustru Maria Andersdotter, arfskifte efter hennes afledne moder Valborg Simonsdotter den 14.12.1754.

Pirkkalan ja Messukylän talvikäräjät 16.2.1765 §65: bonde Michel Ericsson Lill Sisto ifrån Vackala å egna och des hustrus Kirstin Andersdotters vägnar.. des svärfader rusthållaren Anders Mattsson Kataisto från denna Birckala socken..Kirstin Andersdotters arf efter des afledne moder Valborg Simonsdotter...Kirstins syster rusthållarehustru Maria Andesdotter ifrån Terwamäki by Mouhijärvi socken.. Marias man rusthållare Anders Christersson..broder och svåger Anders Andersson Kataisto.... Kataisto rusthåll är krono.

Pirkkalan ja Messukylän talvikäräjät 16.2.1765 §66: bonde Michel Ericsson Lill Sisto ifrån Vackala lyönyt Harjun markkinoilla sotilas Henric Siöholmia.

Pirkkalan ja Messukylän talvikäräjät 5.3.1766 §76: mainitaan nämdeman Anders Andersson Eerola ifrån Pardola såsom Anders Mattsson systerson.

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=18174&pnum=260

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=18174&pnum=534.
   (ää) Valborg Simonsdotter Jutila, syntynyt Pirkkala,Vastamäki, kuollut 0.5.1743 Pirkkala,Katajisto. Pirkkalan ja Messukylän pitäjien ja Teiskon kappelin käräjät Mäkkylän rusthollissa 31.10.1759 115§: Riitajuttu jossa kantajana skattebonde Matts Mattsson ifrån Tanila ja vastaajana Johan Sikojärvi, kun todistajien todistuksista ei ole apua yrittää Matts Mattsson jäävät lautamiehen koska lautamies on vastaajan vaimon äidin veli.
Selitys: Johan Sikojärven vaimo on Brita Andersdotter Kataisto ja tämän äiti on Valborg Simonsdotter, lautamiehenä istuu Johan Simonsson Vastamäestä joten Valborg Simonsdotter on siis Vastamäen Jutilan tytär.
Perunkirjoitus 13.-14.12.1754 Kataiston kruununrusthollin edesmenneen emännän Valborg Simonsdotterin jälkeen joka edesmennyt toukokuussa 1743. Läsnä Valborgin mies Anders Mattsson edustajanaan hr Niels Christian Gadd, samaten Anders Mattssonin ja edesmenneen Valborg Mattsdotterin lapset poika Anders sekä tyttäret Maria, Brita ja Chirstin, poika on täysi-ikäinen ja tyttäret aviossa. Maria med rusthållaren Anders Christersson ifrån Tervamäki by i Mouhijärvi socken, Brita med bonden Johan Ericsson ifrån Sikojärvi by och Birkkala socken, Christina med bonden Michel Ericsson ifrån Vackala by i Vesilax socken. Mainitaan Anders Mattsson och des nuvarande hustru Anna Henricsdotter, mågen Michel Ericsson Sisto. Lainoja seuraaville: afledne Berendt Phalers arfvingar, aflidne sergeant Carl Magnus Ifvendorffs arfvingar, bonde Henric Heickilä ifrån Sårfva by i Vesilax socken, bonde Joseph Josephssons enka i Kaihari, aflidne rusthållare Petter Johan Zweibergs arfvingar, bonde Gustaf Johansson Sievari ifrån Jockiois by i Vesilax socken, rusthållare Matts Kärki ifrån Hintzala (pso Maria Mattsdotter), bonde Thomas Thomasson ifrån Sikois (Heikkilä).

| Alku |

Taulu 23
V Anna Johansdotter Heikkilä, (Taulusta 21, äiti Maria Arvela) syntynyt 21.1.1781 Vesilahti,Jokioinen, kuollut 26.5.1857 Vesilahti.

Puoliso: Vihitty 1.6.1802 Vesilahti Anders Michelsson Lill-Sisto, Heikkilä Talollinen Jokioisten Heikkilässä, syntynyt 26.5.1780 Vesilahti,Kurala, kuollut 17.5.1838 Vesilahti,Jokioinen.
Puolison vanhempia:
   (i) Michel Ericsson Lill-Sisto, Talollinen, syntynyt 16.8.1727 Vesilahti,Vakkala, kuollut 1794 Vesilahti,Vakkala. Lempäälän ja Vesilahden käräjät 21.10.1775 §3: Maria Hyden myy omistamansa puolikkaan Mustisten rusthållista Nro 57 til Michel Ericsson Sisto ifrån Vakkala hintaa 6500 daler kopparmynt. Allekirjoitukset i Åbo den 13. September 1775 Maria Hyden säljare, Michel Ericsson Sisto köpare. Myönnetään Michel Ericssonille 1. lainhuuto.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 10.4.1776 §52: ..i detta protocol andra resan upbudit bonden Michel Ericsson Sisto ifrån Vackala til säkerhet det hälft i Mustis skatterusthåll, som Michel Sisto enligt kiöpebref af den 13. September sist för sextusande femhundrade daler kopparmynt af en Maria Hydeen sig tilhandlat, så företrädde nu torparen Henric Mattsson ifrån Hatanpää gård i Messuby sokn wit förmälte, at för nämda Maria Hydeen är Henric Mattssons hustru Chrirstin Andersdotters afledne faderbroders borgaren Henric Tomtilas i Åbo stad enka, och att Christin Andersdotters arf i berörde rusthålls hälft ännu innestår, hwilket Henric Mattsson, så som sin hustrus vägnar, jämte de öfriga, som äro arfingen til samma rusthåll wela utsöka af Maria Hydeen, såsom och att Henric Mattsson nu frånwarande son Anders Henricsson skall wela inbörda denna rusthålls hälft, hwarföra Henric Mattsson nu klandrade lagfarten därå, och anhöll det Michel Ericsson Sisto ej må meddelas laga faste. Vihitty 6.10.1752 Pirkkala.
   (ä) Christina Andersdotter Kataisto, syntynyt 23.7.1733 Pirkkala,Katajisto, kuollut noin 1785 Vesilahti,Vakkala.
   (ii) Eric Olofsson Lill-Sisto, syntynyt noin 1704 Vesilahti,Vakkala. Vakkala Lill Sisto v. 1742 Eric bonde, Eric dreng.

Lempäälän ja Vesilahden käräjät 1725: Eric Olofsson ifrån Vakkala föredrag att hans fader Olof Michelsson åhr 1705 til soldat mast utmarchera för bördehemmannet Sisto i samma by...Erics faderbroder Eric Michelsson....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27097647

Lempäälän ja Vesilahden käräjät 1730: Eric Olofsson Lillsisto ifrån Vakkala by..hans moderbroders hustru Sara Henricsdotter...hans faderbroder Eric Michelsson Sistoi...hans faderbroders hustru Walborg Larsdotter...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27106612

Vesilahden käräjät 1736: Nils Larsson i Vackala (po Pajulax)..Eric Olofsson därsammanstädes..köpeskillningen för häst...levererat til Erics moder och sin hustrus syster Beata Ericsdotter...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27136631

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 21.3.1757: bonde Eric Olofsson Sisto ifrån Vakkala mot bonde Henric Ericsson Sipilä thersammanstädes, om Korvennitty.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 19.11.1767 §16: bonde Michel Ericsson Sisto ifrån Vackala företräde des faders bonde Eric Olofssons vägnar om des egendom den 31 Mai förladit år giord författinig. til min äldsta dotter Maria Ericsdotter som för sex år sedan blifwit gift med rusthållare Johan Jöransson Tuisku ifrån Mouhijärvi socken 500 daler contant och broder Johan betalar 600 daler, son Johan Ericsson som innhafwer 1/2 Runsas rusthåll contant 2500 daler - 600 daler til syster Maria. Dotter Valborg som är gift med rusthållare Johan Mattsson Hakinmäki i thenna socken contant 1100 daler, ogifta dotter Gertrud 1000 daler contant, min hustru Gertrud Larsdotter, min äldsta son Michel bör blifwa ägare af detta hemman. Allekirjoitukset Eric Olofsson Lill Sisto, Gertrud Larsdotter...twisten mellan min son Johan samt des syster Maria med hennes man rusthållaren Johan Tuisku...

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 13.2.1772 §18: rusthållare Johan Johansson Leicka ifrån Karkku socken kärde til bonde Eric Olofsson Lill Sisto och des dotter Gertrud Ericsdotter ifrån Vackala. Johan kihlannut Gertrudin kesällä 1769 ja puhemiehenä toiminut Johanin lanko torppari Anders Engvall joka on Johanin sisarpuolen mies. Tuomitaan Eric Olofsson Lill Sisto maksamaan takaisin erokirjeen mukaiset kihlajaislahjat. Mainitaan Eric Olofsson Lill Sistos son Eric Ericsson.

Pirkkalan ja Messukylän talvikäräjät 16.2.1765 §15: ..bonde Eric Sisto ifrån Vackala i Vesilax socken jämte des twenne söner Michel Lill Sisto och Johan Ericsson ifrån Runsas..

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 5.11.1776 §113: ..til witne walherden Anders Mattsson ifrån Vesilax Kyrkoby...härå förmälte swaranderna att Anders Mattsson Leusto är skyld med Michel Ericsson LillSistos fader Eric Olofsson och att den sistnämde jämte Michel Ericsson förestå hemmannet och medgåfwo så wäl Leusto som kärandena, och Leusto och Eric Olofsson äro syskonebarn...Anders Mattsson Leusto witnes eden....han som nu är sextiosex år gammal och fyrtio fem år sedan i nio år tid tienst i Wackala by, den tiden hör berättas att

Vesilahden käräjät 1785 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24494284 gamla bonden Eric Olofsson Lill Sisto från Vakkala by...dotter Gertrud Ericsdotter för flera åhr tilbaka gift med rusthållaren Michel Andersson Villilä från Haju capell...afledne moder Gertrud Larsdotter...nämdeman Annala hwilkens dotter är gift med Lill Sistos soneson...

Vesilahden käräjät 1788 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24515149 Johan Mattsson Hakinmäki ifrån Vesilax, Michel Andersson Willilä från Harju capell Pirkkala socken samt Johan Jöransson Tuiskufrån Mouhijärvi socken..til deras svåger Michel Ericsson Sisto ifrån Vakkala by...hans afledne föräldrar Eric Olofsson Gertrud Larsdotter.. Vihitty 27.3.1726 Tottijärvi,Pajulahti.
   () Gertrud Larsdotter Pajukanta, syntynyt 18.7.1702 Tottijärvi,Pajulahti, kuollut 25.2.1781 Vesilahti,Vakkala.
   (äi) Anders Mattsson Kataisto, Rusthollari, kirkonisäntä, syntynyt noin 1698 Ylöjärvi,Kuusisto, kuollut 8.11.1778 Pirkkala,Kataisto. Mäkkylän lampuotina ainakin vv. 1722-1723, Kataiston rusthollin isäntä 1724 - 1744. Saa imission rustholliin 15.6.1723.

Pirkkalan käräjät 1734: Anders Mattsson...Kataiston viljelyyn otto...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27106458

Kataiston kauppaan liittyvää http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=7180&pnum=233

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 29.3.1753: rusthållare Anders Mattsson Kataisto ifrån Birckala socken angaf bonden Eric Olofsson Sisto ifrån Wackala, för det, Eric Olofsson, den 29. sistladne Novembris som war nu söknedag om aftonen, skal kallat honom på Sisto hemman för skiälm och hundsfott...

Pirkkalan ja Messukylän pitäjien ja Teiskon kappelin käräjät Mäkkylän rusthollissa 31.10.1759 1§: rusthollari Anders Mattssonin ja edesmenneen regementskrifvare Gustaf Tolletin perillisten välillä tehdyn sopimuksen vahvistus. Anders Mattsson ostanut Kataiston kruununrusthollin edesmenneeltä regementskrifvare Gustaf Tolletilta 29.12.1722 hintaan sjuhundra daler kopparmynt ilman perillisten edesmenneen äidin suostumusta joten Anders Mattsson maksaa perillisille 1000 daler kopparmynt ja nämä luopuvat enemmistä vaatimuksista rusthollin suhteen. Allekirjoitukset 23.9.1759 Carl Tollet, Fredric Gustaf Tollet, J Jacob Tollet, rakkaan vaimonsa Margareta Catharina Tolletin puolesta Johan Lydeen.

Pirkkalan ja Messukylän talvikäräjät 1762: rusthållari Anders Mattsson Kataisto yhdessä vaimonsa Anna Henricsdotterin kanssa testamentaavat puolet Kataiston rusthollista vävylleen trumslagare wid Biörneborgs läns regemente til fot Ruovesi compagnie Anders Wilhelm Öberg och hru Maria Andersdotter...

Pirkkalan käräjät 18.10.1769 §16: rusthållaredotter Margareta Andersdotter ifrån Kataisto begiärte att bonden Jacob Andersson Räikkä att vara förmyndare för henne, Margaretas moder Anna Henricsdotter redan den 10. sistlade Augusti genom döden aflidit. Nämdeman Michel Michelsson Sapala fullmaktig föt Margaretas systerman trumslagare Anders Wilhelm Öberg. Margaretas moderbroder torpare Jöran Henricsson Murdo ifrån Vesilax socken såsom närmare skyldeman förmyndare för Margareta. Nämdeman Anders Erola (Anders Andersson Eerola ifrån Partola) såsom vara skyld med Margareta Andersdotter fäderne. Määrätään Jacob Andersson Räikkä Margaretan edunvalvojaksi.

Pirkkalan ja Messukylän talvikäräjät 16.2.1765 §58: rusthållare Anders Mattsson ifrån Kataisto och des måg rusthållare Anders Christersson från Terfwamäki i Mouhijärvi socken, hustru Maria Andersdotter, arfskifte efter hennes afledne moder Valborg Simonsdotter den 14.12.1754.

Pirkkalan ja Messukylän talvikäräjät 16.2.1765 §65: bonde Michel Ericsson Lill Sisto ifrån Vackala å egna och des hustrus Kirstin Andersdotters vägnar.. des svärfader rusthållaren Anders Mattsson Kataisto från denna Birckala socken..Kirstin Andersdotters arf efter des afledne moder Valborg Simonsdotter...Kirstins syster rusthållarehustru Maria Andesdotter ifrån Terwamäki by Mouhijärvi socken.. Marias man rusthållare Anders Christersson..broder och svåger Anders Andersson Kataisto.... Kataisto rusthåll är krono.

Pirkkalan ja Messukylän talvikäräjät 16.2.1765 §66: bonde Michel Ericsson Lill Sisto ifrån Vackala lyönyt Harjun markkinoilla sotilas Henric Siöholmia.

Pirkkalan ja Messukylän talvikäräjät 5.3.1766 §76: mainitaan nämdeman Anders Andersson Eerola ifrån Pardola såsom Anders Mattsson systerson.

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=18174&pnum=260

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=18174&pnum=534.
   (ää) Valborg Simonsdotter Jutila, syntynyt Pirkkala,Vastamäki, kuollut 0.5.1743 Pirkkala,Katajisto. Pirkkalan ja Messukylän pitäjien ja Teiskon kappelin käräjät Mäkkylän rusthollissa 31.10.1759 115§: Riitajuttu jossa kantajana skattebonde Matts Mattsson ifrån Tanila ja vastaajana Johan Sikojärvi, kun todistajien todistuksista ei ole apua yrittää Matts Mattsson jäävät lautamiehen koska lautamies on vastaajan vaimon äidin veli.
Selitys: Johan Sikojärven vaimo on Brita Andersdotter Kataisto ja tämän äiti on Valborg Simonsdotter, lautamiehenä istuu Johan Simonsson Vastamäestä joten Valborg Simonsdotter on siis Vastamäen Jutilan tytär.
Perunkirjoitus 13.-14.12.1754 Kataiston kruununrusthollin edesmenneen emännän Valborg Simonsdotterin jälkeen joka edesmennyt toukokuussa 1743. Läsnä Valborgin mies Anders Mattsson edustajanaan hr Niels Christian Gadd, samaten Anders Mattssonin ja edesmenneen Valborg Mattsdotterin lapset poika Anders sekä tyttäret Maria, Brita ja Chirstin, poika on täysi-ikäinen ja tyttäret aviossa. Maria med rusthållaren Anders Christersson ifrån Tervamäki by i Mouhijärvi socken, Brita med bonden Johan Ericsson ifrån Sikojärvi by och Birkkala socken, Christina med bonden Michel Ericsson ifrån Vackala by i Vesilax socken. Mainitaan Anders Mattsson och des nuvarande hustru Anna Henricsdotter, mågen Michel Ericsson Sisto. Lainoja seuraaville: afledne Berendt Phalers arfvingar, aflidne sergeant Carl Magnus Ifvendorffs arfvingar, bonde Henric Heickilä ifrån Sårfva by i Vesilax socken, bonde Joseph Josephssons enka i Kaihari, aflidne rusthållare Petter Johan Zweibergs arfvingar, bonde Gustaf Johansson Sievari ifrån Jockiois by i Vesilax socken, rusthållare Matts Kärki ifrån Hintzala (pso Maria Mattsdotter), bonde Thomas Thomasson ifrån Sikois (Heikkilä).
Tuli vävyksi Vesilahden Jokioisten kylän Heikkilä - Seppälän tilalle ja oli sen isäntä v. 1813 - 1831.

| Alku |

Taulu 24
V Helena Johansdotter Heikkilä, (Taulusta 21, äiti Maria Arvela) syntynyt 26.9.1783 Vesilahti,Jokioinen, kuollut 1.5.1860 Vesilahti,Onkimäki.

Puoliso: Michel Mattsson Ali-Öyrä Talollinen, syntynyt 22.9.1776 Vesilahti,Onkimäki, kuollut 24.9.1852 Vesilahti,Onkimäki, kummit: madam Hebla Chydenia, Jacob Michelsson Seiväs, Lohnatti Laurila Johan Andrea med sin hru Valborg Erici.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Henricsson Ali-Öyrä, Talollinen Vesilahden Onkimäen Öyräällä, syntynyt 2.8.1734 Vesilahti,Onkimäki, kuollut 2.8.1814 Vesilahti. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 7.10.1761 §12: ...företräde...bonde sonen Matts Henricsson ifrån Ongimäki...testamenterade...gamla värdinnan Lisa Mårtensdotter i son såtesäng..åt sin soneson unga bonden Matts Henricsson..hennes saliga man Anders Thomasson.. Vihitty 4.6.1758 Vesilahti.
   (ä) Maria Andersdotter Laurila, syntynyt 1738 Vesilahti,Lohnattila, kuollut 1794 Vesilahti,Onkimäki.
   (ii) Henric Andersson Ali-Öyrä, Talollinen Vesilahden Onkimäen Öyräällä, syntynyt noin 1710 Vesilahti,Kaltsila, kuollut 1752 Vesilahti. Vesilahden käräjät 28.2.1764 §40: bonde Mårten Ericsson Seiväs förmyndare för afledne bonde Henric Andersson Öyräs omyndiga barn Eric och Johan. Intygades af nämden att Mårten Ericsson är syskonebarn med förnämnda barn samt att ingen närmare släktinge til finnandes.

Vesilahden käräjät 1780 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24446590 bönderna Eric Henricsson Seiwäs, Matts Henricsson Öyrä ifrån Ongemäki, Henric Henricsson Westo ifrån Narva och borgare Johan Henricsson Handgren ifrån Biörneborgs stad tillika med deras svåger eller systerman bonden Matts Mattsson Höllilä ifrån Wännilä by låtit instämma bonden Henric Pettersson Hyvätti ifrån Walkckis angående arf efter deras Hywätti gift och sistladne wåår afledne syster Lisa Henricsdotter. Vihitty noin 1730 Vesilahti.
   () Carin Mårtensdotter Seiväs, syntynyt noin 1712 Vesilahti,Onkimäki, kuollut 9.6.1767 Vesilahti,Onkimäki.
   (äi) Anders Persson Laurila, Laurilan isäntä 1709-39, syntynyt Vesilahti,Lohnattila, kuollut Vesilahti,Lohnattila.
   (ää) Anna.

| Alku |

Taulu 25
IV Lisa Mårtensdotter Arvela, (Taulusta 3, isä Mårten Arvela) syntynyt 9.1.1758 Vesilahti,Pöyhölä, kummit: Luukkaala bonde Michel Mårtensson, Penttilä bonde Matts Mattsson med sin hru Maria Jacobsdr, dragon Simon Strömdal med sin hru Chirstin Andersdr alla ifrån Pöyhölä, hru Lisa Mattsdr ifrån Kaulo i Ackas.

Puoliso: Vihitty 19.10.1777 Vesilahti,Pöyhölä Johan Jöransson Karjainen syntynyt 30.11.1757 Vesilahti,Narva, kummit: munsterskrifvare Anders Levon, sockneskräddare Johan Florin, Jokiois Pietilä bonde Anders Mattsson med sin hru Maria Andersdr, jungfru Cath. Roth, piga Chirstin Andersdr ifrån narva.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Andersson Karjainen, syntynyt noin 1717 Vesilahti,Narva, kuollut noin 1761 Vesilahti,Narva.
   (ä) Brita Jöransdotter Jaakkola, syntynyt 1725 Vesilahti,Narva, kuollut 1774 Vesilahti,Narva. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 16.11.1763 §47: ..des afledne broders enckia Brita Jöransdotter ifrån Narva fordrade drengen Jacob Andersson ifrån Jokiois en half tunna spanmål...Brita Jöransdotter vägnar des senare man Johan Michelsson Karjainen..
   (ii) Anders Jöransson Karjainen, Talollinen Pöyhölän Luukkaalassa 1722-28, Narvan Karjaisella 1729-40. Narva Karjainen v. 1742 Anders bonde, Jöran son, Jacob son.
   () Beata Larsdotter Sälli, syntynyt Lempäälä,Sotavalta. SAY vuoteen 1737 saakka.
   (äi) Jöran Ericsson Jaakola, syntynyt Vesilahti,Narva, kuollut Vesilahti,Narva. Narva Jaakkola v. 1742 Jöran bonde, Jöran son.
   (ää) Maria.
Vesilahden käräjät 1778 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24453634: Johan Jöransson och hans stiuffader förra åboen å Karjaises hemman Johan Michelsson...sytning...
§58: bonde Johan Andersson Seppälä ifrån Jokiois sosom förmyndare för unga bonden Johan Jöransson Karjainen i Narva by...gamla bonden Johan Michelsson Karjainen...arfskifte 15.5.1775 efter Johan Jöranssons fader Jöran Andersson Karjainen och moder Brita Jöransdotter...

Lapset:
1. Maria Juhontytär Karjainen syntynyt 11.4.1778 Vesilahti,Narva.
2. Johan Johansson Karjainen , syntynyt 17.8.1779 Vesilahti,Narva. Tauluun 26
3. Michael Juhonpoika Karjainen syntynyt 12.5.1781 Vesilahti,Narva.
4. Anna Juhontytär Karjainen syntynyt 21.11.1783 Vesilahti,Narva.
5. Carl Juhonpoika Karjainen syntynyt 9.6.1786 Vesilahti,Narva.
6. Henric Juhonpoika Karjainen syntynyt 16.1.1788 Vesilahti,Narva.
7. Christina Johansdotter Karjainen , syntynyt 12.8.1790 Vesilahti,Narva. Tauluun 27
8. Anna Johansdotter Karjainen , syntynyt 26.5.1792 Vesilahti,Narva. Tauluun 28
9. Lisa Johansdotter Karjainen , syntynyt 27.8.1794 Vesilahti,Narva. Tauluun 29
| Alku |

Taulu 26
V Johan Johansson Karjainen, (Taulusta 25, äiti Lisa Arvela) syntynyt 17.8.1779 Vesilahti,Narva, kuollut 3.11.1810 Vesilahti,Narva. Död före vigseln år 1810.

Kihloissa: 8.9.1810 Margareta Mattsdotter Jussila syntynyt 24.12.1788 Akaa,Järviö,Jussila, kuollut 17.8.1856 Akaa,Sotkia.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Mårtensson Jussila, Lautamies, talollinen, syntynyt 10.6.1746 Akaa,Järviö, kuollut 15.5.1807 Akaa,Järviö. Akaan Järviön Jussilan isäntä 1764-1792 ja 1805-1808. Vihitty 1778 Akaa.
   (ä) Elisabet Mattsdotter Laatu, syntynyt 20.5.1757 Akaa,Saviniemi, kuollut 17.8.1795 Akaa,Järviö,Jussila.
   (ii) Mårten Mattsson Jussila, Talollinen, syntynyt 4.11.1722 Akaa,Järviö, kuollut 7.8.1763 Akaa,Järviö. Akaan Järviön Jussilan isäntä 1743-1763.

Perunkirja 21.12.1764 Järviö Jussila: afledne bonde Mårten Mattsson, enka Juliana Johansdotter, söner Matts, Mårten, Johan, Henric och Eric, döttrar Maria, Sara, Lisa och Margareta. Förmyndare skattebonde Jacob Jöransson Huovila ifrån Vuoltis.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 18.3.1762 §40: dragon Henric Kellströn ifrån Kelho...har Mårten Jussilas ifrån Järvis syskonebarn Sophia Bertilsdotter till hustru.. Vihitty 2.11.1742 Akaa.
   () Juliana Johansdotter Uotila, syntynyt 1721 Akaa,Onnia, kuollut 21.9.1806 Akaa,Järviö,Jussila. Perunkirja 5.1.1796 Järviö Jussila: afledne bonde Mårten Mattsson Jussila, enka Juliana Johansdotter, son Matts Mårtensson Jussila, son bonde Mårten Mårtensson Jara i Lempäälä, söner Johan och Henric Mårtenssöner, dotter drag enka Maria Mårtensdotter ifrån Toijala, dotter Lisa gift med bonde Anders Ericsson Heikkilä i Sarkkila by, dotter Greta gift med torpare Matts Mattsson (po Jöransson) Gyöstilä i Haudois, afledne tvänne barn Eric Mårtensson och dotter Sara Mårtensdotter.
   (äi) Matts Mårtensson Ali-Laatu, Toivettula, Talollinen, syntynyt 12.2.1714 Akaa,Saviniemi,Laatu, kuollut 29.4.1781 Akaa,Saviniemi,Laatu. Akaan Toivettulan isäntä 1743-1748. Akaan Saviniemen Ali-Laadun isäntä 1753-1769. Vihitty 14.5.1741 Akaa,Toivettula.
   (ää) Brita Bengtsdotter Laurila, syntynyt 10.7.1713 Lempäälä,Alkula, kuollut 30.12.1781 Akaa,Saviniemi,Laatu. Akaan Toivettulan isäntä 1741-1742.

| Alku |

Taulu 27
V Christina Johansdotter Karjainen, (Taulusta 25, äiti Lisa Arvela) syntynyt 12.8.1790 Vesilahti,Narva.

Puoliso: Eric Ericsson Taikina syntynyt 29.3.1786 Lempäälä,Taipale.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Mårtensson Taikina, Talollinen, syntynyt 27.2.1764 Lempäälä,Taipale,Taikina, kuollut 1.1.1834 Lempäälä,Taipale. Vihitty 25.5.1785 Akaa,Saviniemi.
   (ä) Maria Mattsdotter Laatu, syntynyt 14.3.1760 Akaa,Saviniemi,Laatu, kuollut 21.8.1828 Lempäälä,Taipale.
   (ii) Mårten Jöransson Taikina, Talollinen, vävy, syntynyt 6.11.1735 Lempäälä,Vaihmala,Ussa, kuollut 24.12.1808 Lempäälä,Taipale,Taikina. Vihitty 15.5.1763 Lempäälä,Taipale.
   () Anna Johansdotter Taikina, syntynyt 10.7.1741 Lempäälä,Taipale,Taikina, kuollut 26.4.1795 Lempäälä,Taipale,Taikina.
   (äi) Matts Mårtensson Ali-Laatu, Toivettula, Talollinen, syntynyt 12.2.1714 Akaa,Saviniemi,Laatu, kuollut 29.4.1781 Akaa,Saviniemi,Laatu. Akaan Toivettulan isäntä 1743-1748. Akaan Saviniemen Ali-Laadun isäntä 1753-1769. Vihitty 14.5.1741 Akaa,Toivettula.
   (ää) Brita Bengtsdotter Laurila, syntynyt 10.7.1713 Lempäälä,Alkula, kuollut 30.12.1781 Akaa,Saviniemi,Laatu. Akaan Toivettulan isäntä 1741-1742.

| Alku |

Taulu 28
V Anna Johansdotter Karjainen, (Taulusta 25, äiti Lisa Arvela) syntynyt 26.5.1792 Vesilahti,Narva.

Puoliso: Vihitty 16.1.1812 Vesilahti,Narva Jöran Johansson Knaapi, Karjainen Talollinen Narvan Karjaisella, syntynyt 10.6.1788 Kuhmalahti,Isopento, kuollut 17.6.1855 Vesilahti,Narva.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Jöransson Sipilä, Wehonius, syntynyt 9.2.1748 Kangasala,Vehoniemi, kuollut 7.12.1804 Kuhmalahti,Isopento. Vihitty 22.5.1771 Kuhmalahti,Isopento.
   (ä) Maria Johansdotter Knaapi, syntynyt 5.2.1756 Kuhmalahti,Isopento, kuollut 18.3.1824 Kuhmalahti,Isopento.
   (ii) Jören Simonsson Lintula, Sipilä, Rusthollari, syntynyt 1677 Kangasala,Paalila, kuollut 28.12.1766 Kangasala,Vehoniemi. Kangasalan käräjät v. 1763 §38: förra rusthållare Jöran Simonsson å Sipilä rusthåll i Wehoniemi by...des afledne sons Simon Jöranssons enka Margareta Simonsdotter som nu är gift med rusthållare å berörde rusthåll Måten Mårtensson...mellan Jöran Simonssons barn af förra gifte med alledne hustru Lisa Samuelsdotter och des nu varande hustru Sophia Thomasdotter sammanaflade barn, sönerma Mårten och Johan Jöranssöner...afledne rusthållare Simon Jöransson qvarlåtenskap..des barn samt Jöran Simonssons twenne söner...afledne son Simon Jöranssons barns förmyndare rusthållare Jöran Jöransson Irjala från Messuby socken...samt Jöran Simonssons barn af förra gifte sonen sistnämde rusthållare Jöran Irjala samt döttrar Beata, Maria, Lisa, Sophia, Margareta och then afledne dotters Anna Jöransdotters barn och theras förmyndare namdeman Eric Hyllilä..dotter Beatas vägnar des man rusthållare Mårten Ericsson Turdola från Messuby...dotter Sophias vägnar des man bonde Matts Tuuhola, af afledne Anna Jöransdotters barn insat sig unga rusthållare å Suomatka Jöran Jöransson samt des omyndiga syskons förmyndare nämdeman Eric Hyllilä från Messuby socken...systrar Beata Jöransdotter från Luukala, Maria från Varala...

Kangasalan, Kuhmalahden ja Pälkäneen syyskäräjät 19.10.1752: gamla rusthållare Jöran Simonsson Sipilä ifrån Wehoniemi skyldit til sin måg Thure Thomasson ifrån Warala. Vihitty 1.11.1743 Kangasala,Vehoniemi,Sipilä.
   () Sophia Thomasdotter, syntynyt 19.8.1720 Orivesi,Vehkalahti,Mattila, kuollut noin 1800 Kuhmalahti,Isopento.
   (äi) Johan Simonsson Knaapi, Rusthollari, syntynyt 3.3.1723 Kuhmalahti,Isopenno, kuollut 11.11.1779 Kuhmalahti,Isopenno. Vihitty 13.6.1753 Messukylä,Vilunen.
   (ää) Maria Johansdotter Mulin, syntynyt 10.8.1729 Messukylä, kuollut 13.3.1800 Kuhmalahti,Isopento.

| Alku |

Taulu 29
V Lisa Johansdotter Karjainen, (Taulusta 25, äiti Lisa Arvela) syntynyt 27.8.1794 Vesilahti,Narva.

1. puoliso: Carl Michelsson Stor-Sisto syntynyt 9.7.1789 Vesilahti,Vakkala,Iso-Sisto, kuollut 1827 Vesilahti,Vakkala.
Puolison vanhempia:
   (i) Michel Michelsson Stor-Sisto, Ali-Sisto, Talollinen, syntynyt 2.6.1764 Vesilahti,Vakkala,Iso-Sisto, kuollut 1806 Vesilahti,Vakkala.
   (ä) Helena Johansdotter Sikojärvi, syntynyt 28.10.1765 Pirkkala,Sorkkala.
   (ii) Michel Ericsson Stor-Sisto, syntynyt 15.9.1720 Tottijärvi,Vakkala. Vesilahden käräjät 1748: Sisto siirtyy Michel Ericssonille...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27193211. Vihitty 29.12.1745 Tottijärvi.
   () Anna Jacobsdotter Siukola, syntynyt 28.11.1728 Tottijärvi,Siukola, kuollut 1808 Vesilahti,Vakkala.
   (äi) Johan Ericsson Sikojärvi, Talollinen Sikojärvellä, syntynyt 15.12.1726 Karkku,Jysiä, kuollut 5.11.1798 Pirkkala,Sikojärvi. Isäntänä 1746 - 1775.
Pirkkalan käräjät v. 1759 §115: skattebonde Matts Mattsson Tanila mot skattebonde Johan Sikojärvi, vittnare nämdeman Johan Sigfridsson är svarandes (Johan Sikojärvi) hustrus moderbroder.
Pirkkalan käräjät v. 1763 §21: bonde Johan Eriksson ifrån Sikojärvi mot des svärfader rusthållare Anders Mattsson ifrån Kataisto att Anders skulle giordt den författning det hans tilämndane måg trumslagare Anders Wilhelm Öberg borde få tilträda samt såsom des egendom behålla hälften af bemälte Kataisto rusthåll. Och som Johan Erikssons hustru Brita Andersdotter hafwa linande ...Anders Mattsson att han efter sin afledne hustru Walborg Simonsdotter skall fått å gifterätt twåträdjedelar af Kataisto rusthåll, och hwad Brita Andersdotters mödernes del å rusthållet angår, så bewiste Anders Mattsson med att af nu wara framledne hr lagmans den 13.-14. December 1754 efter Walborg Simonsdotter uprättad skiftes instrument, det Johan Ericsson å des hustrus Brita Andersdotters vägnar öfwerdragit hennes femtedel å rusthållet åt des broder Anders Andersson som nu hälften af rusthållet innehafwer... Anders Andersson berättade sin åtkomst til halfwa rusthållet warit sedan, att hans egen ärftliga andel består af 2/15 delar och at han af syster Brita Andersdotterläst 1/15 delar...

Perukirja: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=9942&pnum=205
.
   (ää) Brita Andersdotter Kataisto, syntynyt 1730 Pirkkala,Katajisto, kuollut 12.6.1805 Pirkkala,Sorkkala,Sikojärvi.

2. puoliso: Mårten Mårtensson Grönlund syntynyt 20.1.1795 Vesilahti,Kostiala,Kippari.
Puolison vanhempia:
   (i) Mårten Mårtensson Kippari, Torppari Kipparilla, syntynyt noin 1747 Vesilahti,Toivola,Kippari. Vihitty 31.10.1785 Vesilahti,Iloinen.
   (ä) Anna Henricsdotter Iloinen, syntynyt 30.11.1754 Vesilahti,Iloinen.
   (ii) Mårten Johansson Kippari, Talollinen, syntynyt 1698 Vesilahti,Kostiala, kuollut 1778 Vesilahti,Kostiala. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 19.10.1772 §62: bonde Mårten Johansson Skippari ifrån Toivola, stiufson Jöran Jöransson Jaakkola ifrån Narva, Mårtens hustru Brita Mattsdotters arf efter sin förra man eller Jöran Jöranssons fader bonde Jöran Ericsson Jaakkola.

Toivola Skippari v. 1742 Mårten bonde, Johan Costfelt soldat.
   () Maria Mårtensdotter Seiväs, syntynyt noin 1707 Vesilahti,Onkimäki, kuollut ennen 1768 Vesilahti,Kostiala.
   (äi) Henric Jöransson Suomela, Rautiala, Lampuoti, syntynyt 6.5.1727 Tottijärvi,Tolppa. Vihitty 22.7.1753 Vesilahti.
   (ää) Maria Johansdotter Sonna, syntynyt 2.3.1730 Vesilahti,Unajala.
| Alku |

Taulu 30
III Michel Mårtensson Arvela, Luukkaala, (Taulusta 2, äiti Anna Arvela) Talollinen, syntynyt 1722 Vesilahti,Narva, kuollut 1782 Vesilahti,Pöyhölä. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 5.11.1776 §121: Om arf efter afskedad och afledne dragon Johan Finberg ifrån Pöyhölä hafwa inhysningen Eric Jacobsson ifrån Jokiois, bondesonen Sigfrid Jöransson ifrån Sakois, bonden Henric Jöransson Rassa i Jokiois, dragon Henric Finberg i Suomela, skallfogde Henric Mårtensson i Pöyhölä och soldaten Jacob Majvik ifrån Ackas socken låtit til detta ting inkalla den aflednes änka Brita Carlsdotter och bonden Michel Mårtensson Luukkaala ifrån förstnämde by...Henric Jöransson Rassas fullmaktig inhysningen Eric Jacobsson...soldaten Jacob Majvik som fullmaktiget dragon Henric Finberg...att Eric Jacobsson, Sigfrid Jöransson Hukari och Henric Jöransson Rassa fordra arf efter sina hustrurs Saras, Marias och Chirstin Johansdotters moderbroder, dragon Finberg efter sin hustrus Brita Andersdotters faderbroder, skallfogde Henric Mårtensson efter sin egen moderbroder och soldaten Majvik efter des faderbroder ofwannämda Johan Finberg, son för twå år sedan å Luukkaala hemman barnlös aflidit, och hwars egendom Brita Carlsdotter jämte Michel Lukas gemensamt förvalla...försattning att hans hustru Brita Carlsdotter efter hans död skulle få behålla den aflednes egendom undenlagande någon del, som då genast skulle gifwas åt den aflednes systerson Michel Mårtensson Luukkaala och den sistnämde åter efter Brita Carlsdotters död mot nödig sytning på hennes ålderdom skulle blifwa arfwinge til all den aflednes egendom...parterna och jäfwiga nämdemannen Matts Mattsson Heickilä...

Puoliso: Vihitty 20.12.1748 Akaa,Toijala Valborg Michelsdotter Vähä-Palkki syntynyt 23.4.1727 Akaa,Toijala, kummit: Jacob Ericsson, Matts Ericsson, Thomas Carlsson, hru Valborg Mattsdr, pigan Anna Sigfridsdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Michel Ericsson Vähä-Palkki, Talollinen, syntynyt 1.8.1696 Akaa,Toijala, kuollut 26.2.1744 Akaa,Toijala. Toijalan Vähä-Palkin isäntä 1723-1744.
Perunkirjoitus 25.2.1745 Toijala Vähä-Palkki, aflidne bonde Michel Ericsson, enka Margareta Sigfridsdotter, söner Eric och Matts Michelssöner, döttrar Maria, Valborg, Anna Michelsdöttrar omyndiga, förmyndare rusthållare Eric Johansson Köppi i Toijala. Vihitty 10.1719 Akaa,Sontula.
   (ä) Margareta Sigfridsdotter Iso-Rekola, syntynyt 1702 Akaa,Nahkiala. Sääksmäen käräjät 6.4.1753 s. 163: bonde Sigfrid Jacobsson i Lontila, thes faderbroders dotter och bonde Philip Mattssons hustru Margareta Sigfridsdotter ifrån Toijala, dess numera afledne fader Sigfrid Henricsson.
   (ii) Eric Johansson Vähä-Palkki, Talollinen, kuudennusmies, syntynyt 1650 Akaa, kuollut 1.9.1715 Akaa,Toijala,Vähä-Palkki. Toijalan Vähä-Palkin isäntä 1682-1707.
RK 1695-1699 Eric Johansson, Brita hru, Maria ?? står i Sotkia by, Anders Henricsson dr, Malin piga ?, Margareta Mårtensdr drg Anders hru, Johan Ericsson pojke ??, Margareta Henricsdr gammmal inhyses, Margareta Påhlsdr gammal sold neka, Beata Ericsdr, Margareta Grelsdr piga, Cnut Grelsson dr, Margareta Grelsdr, Maria Ericsdr 1683, Anna Ericsdr 1686, Petter Ericsson, Brita Ericsdr, Lisa, Sophia kyrkf, Maria, sold: Munde Säxmäki S?? hru i Palkila, Olof Ericsson ?.
RK 1700-1705 Eric Johansson, Brita hru, Petter son, Anna dotter i Ajula, Sofia kyrkf, Brita Ericsdr, Beata Ericsdr, Lisa Ericsdr, Michel Ericsson, Margareta hru, Beata Ericsdr, Henric Mårtensson.
RK 1723-1731 Brita moder, Michel Bonde, Margareta hru, Valborg piga, Matts broder, ???, Henric drg, Anna piga, Agneta piga, Margeta piga, Jöran drgpojke, Margetha piga, Matts broder, Eric son, Anna Johansdr, Gustaf Sigfridsson, Maria Erics`? hru, Brita Grelsdr, Beata dotter, Valborg Matts?dr, Beata des dr, Valborg des dr, Sophia Johansdr, Maria Ericsdr.
RK 1732-1740 Michel bonde, Margareta hru, Maria dotter, Eric son, Valborg dotter, Anna dotter, C?? Sabelhierta.
   () Brita Grelsdotter Vähä-Palkki, syntynyt 1660 Akaa,Toijala,Vähä-Palkki, kuollut 6.2.1732 Akaa,Toijala,Vähä-Palkki.
   (äi) Sigfrid Henricsson Heikkilä, Vähä-Rekola, Talollinen, syntynyt 1670 Akaa,Lontila,Heikkilä. Seppo Suvannon Akaan historian mukaan Vähä-Rekolan omistaja 1702-1704, vaikka oli Iso-Rekolan lesken toinen mies, leski hallitsi Iso-Rekolaa 1698-1710. Eli talot olivat yhdysviljelyksessä ainakin vielä vuonna 1704. SAY Saarioinen Lontilan Heikkilä v. 1694 Sigfrid bror till Nahkiala. Vihitty 12.5.1701 Akaa,Nahkiala.
   (ää) Anna Johansdotter Vähä-Rekola, Emäntä, syntynyt 1670 Urjala,Mellola, kuollut jälkeen 1747. Iso-Rekolan omistaja 1698-1710.

Lapset:
1. Michel Michelsson Luukkaala syntynyt 1749 Vesilahti,Pöyhölä.
2. Henric Michelsson Luukkaala , syntynyt 23.8.1751 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 31
3. Maria Michelsdotter Luukkaala syntynyt 5.6.1755 Vesilahti,Pöyhölä, kummit: Arvela rusthållare Mårten Mårtensson med sin hru Maria Mattsdr, Jutila bonde Jacob Mattsson med sin hru Valborg Eskilsdr.
4. Anna Michelsdotter Luukkaala , syntynyt 26.12.1757 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 34
5. Maria Michelsdotter Luukkaala syntynyt 6.5.1760 Vesilahti,Pöyhölä, kummit: Salospohja bonde Jöran Jöransson, Pöyhölä Björni bonde Jöran Michelsson med hru Brita Michelsdr, hru Valborg Eskilsdr, pig Sara Jacobsdr äfven ifrån Pöyhölä.
6. Lisa Michelsdotter Luukkaala syntynyt 13.3.1765 Vesilahti,Pöyhölä.
| Alku |

Taulu 31
IV Henric Michelsson Luukkaala, (Taulusta 30, isä Michel Luukkaala) Talollinen Pöyhölän Luukkaalassa, syntynyt 23.8.1751 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut 26.2.1815 Vesilahti,Pöyhölä. Vesilahden käräjät 1801 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24539154 Jag Henric Michelsson Lukala...mit nu ägande Lukala hemman..til bondeson Johan Andersson från Kangasala socken Vasterpeldo by och Murtiala hemman...gifta eller äktenskap med min dotter Catharina Henricsdotter...min kärä hustru jämte min son Carl Henricsson sytning på följande sätt...min yngsta dotter Maria...

Puoliso: Vihitty 7.10.1784 Lempäälä,Taipale Maria Carlsdotter Hinkka Talon emäntä, syntynyt 21.3.1759 Lempäälä,Taipale, kuollut 1809 Vesilahti,Pöyhölä.
Puolison vanhempia:
   (i) Carl Carlsson Hinkka, Rusthollari Lempäälän Taipaleen Hinkalla, syntynyt 3.5.1727 Lempäälä,Taipale, kuollut 5.2.1789 Lempäälä,Taipale. Vihitty 28.12.1751 Lempäälä,Taipale.
   (ä) Brita Persdotter, Sepän tytär, syntynyt 25.9.1727 Lempäälä,Tolvila, kuollut 13.4.1789 Lempäälä,Taipale.
   (ii) Carl Ericsson Stelling, Korpraali, syntynyt 1669 Lohja, kuollut 1729 Lempäälä,Taipale. Jalkaväen korpraali Urjalan Salmessa, ruotu 108. Syntynyt 1669 Lohja?. Kaarlen taustaa Lohjalla on tutkittu uutterasti, mutta ratkaisua ei ole löytynyt. Perhe asuu ainakin lokakuussa 1708 Häiviän yksinäistalossa. Ensimmäisen Marian kummina 1697 on Anders Erichsson Stelling, ilmeisesti veli. Hänen jäljittämisensä voisi olla avain Stellingien syntyperään.

Sotilasura: Vihitessä 1686 mainitaan korpraaliksi , 1689 Uudenmaan jalkaväkirykmentin everstiluutnantin komppanian korpraali. Ollut Tammelassa ainakin tammikuussa 1708, koska poika Kaarle on syntynyt lokakuussa 1708. Otetaan Isovihan päätyttyä 1721 Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentin everstiluutnantin komppanian Urjalan Salmen ruotuun numero 108 korpraaliksi 4. tammikuuta 1722. Katselmuskirjassa hänen sanotaan tulleen vankeudesta. Samaan aikaa palasivat Pultavan taistelussa 28.6.1709 vangiksi joutuneet kotimaahan. Joutui vangiksi Pultavassa 1709, oli v. 1711-712 Moskovassa Julius Modeen kanssa, palasi vankeudesta joulukuussa 1721 vaimon kanssa. Oli eronnut vankeusaikana vaimostaan Maria Tammelinasta ja mennyt uusiin naimisiin Venäjällä. Ero palveluksesta 3.5.1727. Vuoden 1728 heinäkuun katsastuksessa tilalla on toinen, Hans Johan Reuter.

Palkkarullassa 1709- vaimo Maria Tammelina elää köyhyydessä lasten kanssa eikä tiedä onko mies kuollut vai vankeudessa.

Perunkirjoitus (Ikaalisen tuomikunta) Lempäälän Taipaleessa 9.5.1730: rushtållare Carl Stelling, efterlämnade maka Lisbeta Mattsdotter samt barnen som äro Eric och Carl. Ostanut rutshållin majuri Mårten Segercrantzilta 800 daler kopparmynt joka ostaksi vielä maksamatta (141 daler kopparmynt). Alaikäisten lasten edunvalvojina länsman Johan Steen ja nämdeman Matts Persson Alkkulasta.
   () Elisabet Mattsdotter, syntynyt 1689, kuollut 11.8.1746 Lempäälä,Taipale,Hinkka. Lempäälän käräjät 1730: enkan Lisbeta Mattsdotter ifrån Taipale by Lempäälä socken föredrog att hennes man rusthållaren Carl Stelling genom döden är afsomnad...med honom aflat 2 söner Eric och Carl son ännu lefwa samt äro omyndiga..hon tänker att träda i annat gifte..förmyndare för son Carl, länsman Johan Steen och den andra sonen nämdeman Matts Pärsson i Alkkula...
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27106611

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 12.2.1750: arfskifte på Hinkka kronorusthåll i Taipale by och thenna Lempälä socken, efter afledne hustru Lisbeta Mattsdotter som twänne gånger warit gift, mellan hennes man Eric Thomasson och barn af förra giftet twänne söner Eric och Carl, then senare är omyndig, samt med Eric Thomasson sammanaflade barn en son och twänne döttrar...sonen Karls förmyndare bonden Anders Michelsson Hyrkäs..
   (äi) Per Eliasson Naakkala, Seppä, syntynyt 28.10.1691 Akaa,Kylmäkoski, kuollut 11.9.1752 Lempäälä,Alkkula. Mainitaan Venäjälle vietyjen luettelossa 1720-1724, Lempäälä Kukkola Pär Eliasson, född i Ackas socken Kylmäkoski by, öfwer 20 år gammal. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Laanintilit/turunjaporinlaani/maaherrojen-kirjelmia1720-1724fr45nide17/45.htm.
   (ää) Maria Jacobsdotter, syntynyt 1699, kuollut 31.5.1775 Lempäälä,Alkkula.

Lapset:
1. Caisa Henricsdotter Luukkaala , syntynyt 10.9.1785 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 32
2. Carl Henricsson Luukkaala, Arola , syntynyt 15.1.1790 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 33
3. Maria Henricsdotter Luukkaala syntynyt 12.6.1791 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut 1809 Vesilahti,Pöyhölä.
| Alku |

Taulu 32
V Caisa Henricsdotter Luukkaala, (Taulusta 31, isä Henric Luukkaala) syntynyt 10.9.1785 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut 1815 Vesilahti,Pöyhölä.

Puoliso: Vihitty 19.10.1802 Vesilahti Johan Andersson Marttala, Luukkaala Talollinen, syntynyt 6.11.1775 Kuhmalahti,VähäPento, kuollut 1818 Vesilahti,Pöyhölä, kummit: klockare Johan Pendolin, Vappula bonde Matts Johansson, Brusila son Johan Larsson, jungfru Catharina Elisabet Sterenia, soldats hru Maria Johansdotter.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Andersson Marttala, Talollinen, syntynyt 5.10.1744 Kuhmalahti,VähäPento, kuollut 9.6.1817 Kuhmalahti,VähäPento. Vihitty 1769.
   (ä) Anna Johansdotter, kuollut 20.11.1826 Kuhmalahti,Vähäpento.
   (ii) Anders Mattsson Marttala, Talollinen, syntynyt 16.12.1715 Kuhmalahti,VähäPento, kuollut 20.1.1795 Kuhmalahti,VähäPento. Vihitty 29.9.1741 Kangasala,Tohkola.
   () Sophia Johansdotter Markkula, syntynyt noin 1721 Kangasala,Tohkala, kuollut 22.9.1779 Kuhmalahti,VähäPento.

| Alku |

Taulu 33
V Carl Henricsson Luukkaala, Arola, (Taulusta 31, isä Henric Luukkaala) Sokea torppari Pöyhölässä, syntynyt 15.1.1790 Vesilahti,Pöyhölä.

Puoliso: Anna Henricsdotter Prusi syntynyt 29.10.1785 Tyrvää,Vataja.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Mattsson Prusi, syntynyt 29.3.1762 Tyrvää,Vataja, kuollut 9.5.1809 Tyrvää,Vataja. Vihitty 26.12.1784 Vesilahti.
   (ä) Maria Andersdotter Tapola, syntynyt 19.3.1762 Vesilahti,Narva, kuollut 25.11.1818 Tyrvää,Vataja.
   (äi) Anders Johansson Vesto, Karhola Tapola, Lampuoti Narvassa, syntynyt 1721 Vesilahti,Narva. Vesilahden käräjät 1743: Såsom min stiufdotters son Anders Johansson...att han efter min död är närmasta at få besittiningen å detta mitt åboende Westo hemman i Narva by..3.6.1742 Henric Andersson Westo...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27199017

Vesilahden käräjät 1744: Anders Johansson Vesto ifrån Narva med sin moder Beata Michelsdotter..Beatas man eller Anderses fader nu mera afledne Johan Henricsson...stiuffader Henric Andersson Vesto...hans afledne hustru Brita Jacobsdotter....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27195951

Vesilahden käräjät 1744: Vesto Anders Johanssonille Henric Anderssonin kuoleman jälkeen....Anders kuitenkin kohdellut kaltoin Henriciä... http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27195967 ja http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27195971

Karholassa vuodesta 1750.
Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 19.10.1772 §192: landbonde Anders Johansson Karhola ifrån Narva, mot bonde Henric Johansson Kompa ifrån Hirenoja, Henrics svärfader Anders Jacobsson Kompa samt des svåger boställelandbonde Anders Johansson Karhola ifrån Narva.

Lempäälän ja Vesilahden käräjät 11.11.1776 §73: Axel Kurck myy omistamansa min ägande fierdedel skattehemman Tapola eller Otila til landbonde Anders Johansson å Karhola boställe i Narva by som nu af smeden Eric som landbonde innehafwer, myönnetään Anders Johanssonille 1. lainhuuto.

Vesilahden käräjät 1790 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24519077 afledne bonde Anders Johansson Tapola ifrån Vesilax kyrkoby...sönerna Johan Andersson boende å Tapola hemman och borgaren i Nystad Michel Carlin samt mågar unga bonde Henric Mattsson Brusi ifrån Vataja i Tyrvis socken och bonden Henric Poukka ifrån Narva by som warit gift med nu afledne dotter Anna hwilken flera barn skall arfwa...Anders Tapolas barnlös afleden son Simons efterlåtna enka Christin Mårtensdotter...moder Anna Jacobsdotter.
   (ää) Anna Jacobsdotter Komppa, syntynyt noin 1718 Vesilahti,Hiirenoja.

| Alku |

Taulu 34
IV Anna Michelsdotter Luukkaala, (Taulusta 30, isä Michel Luukkaala) syntynyt 26.12.1757 Vesilahti,Pöyhölä, kummit: Jutila bonde Jacob Mattsson med sin hru Valborg Eskilsdr, Arvela dragon Simon Strandell, sold Johan Runnberg ifrån Narva, hru Maria Jöransdr ifrån Pöyhölä.

Puoliso: Vihitty 27.10.1791 Vesilahti,Pöyhölä Eric Jöransson Frisk Sotilas, syntynyt 17.5.1764 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut 1809 Vesilahti,Pöyhölä, kummit: gammal dragon Johan Tinberg, sold Jöran Modig, bonde Jacob Mattsson Jutila med sin hru Valborg Eskilsdr, hru Valborg Mattsdr ifrån Penttilä, hru Brita Michelsdr ifrån Mustis.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Michelsson Pyörny, Talollinen, syntynyt noin 1732 Vesilahti,Pöyhölä.
   (ä) Brita Michelsdotter Jarva, syntynyt noin 1732 Vesilahti,Huoroinen, kuollut 1796 Vesilahti,Pöyhölä.
   (ii) Michel Jöransson Hintsa, Pyörny, Pöyhölän Pyörnyn isäntä 1722-1754, syntynyt Pirkkala,Taipale, kuollut Vesilahti,Pöyhölä. Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1724: Michel Jöransson i Pöyhölä och hans brors änka Anna Jöransdotter swarande, kärande Michels morsyster Maria Henricsdotter i Vännilä by och Marias senare man Anders Pehrsson i Vännilä. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27095740

Pöyhölä Biörni v. 1742 Michel bonde.
   () Anna.
   (äi) Michel Jöransson Jarva, Jarvan isäntä 1720-59, syntynyt 1701, kuollut 1780 Vesilahti. Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1723: enka Annika Henricsdotter jemte hennes son Michel Jöransson innehafver Jarfva cronohemman i Huoroi by och Vesilax socken. Granne cronobonde Bertil Ericsson Köppi.

Huorois Jarva v. 1742 Michel bonde.
   (ää) Maria Mårtensdotter, kuollut ennen 1769.
Vesilahden käräjät 1798 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24527785 soldaten Eric Frisk ifrån Pöyhölä..instämma bonden Matts Mårtensson Arvela öfwen ifrån Pöyhölä..skiftes instrument efter svärfader afledne bonde Michel Luukala och des hustru..käranders hustru Annas förmyndare Matts Arvela....§104 Eric Frisk mot bonde Henric Ericsson Björni...förstnämdes broder Jöran Jöransson..jämte deras moder Brita i Björni hemman...§105 reserv Eric Frisk ifrån Pöyhölä..at bondehustru Maria Carlsdr ifrån Luukala..hwilkens man Henric Michelsson...

Lapset:
1. Lena Ericsdotter Frisk , syntynyt 23.8.1792 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 35
2. Anna Ericsdotter Frisk syntynyt 1794 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut 1802 Vesilahti,Pöyhölä.
| Alku |

Taulu 35
V Lena Ericsdotter Frisk, (Taulusta 34, äiti Anna Luukkaala) syntynyt 23.8.1792 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut 6.3.1867 Vesilahti,Pöyhölä.

Puoliso: Isac Olin Tervolan torppari garfware Pöyhölässä, syntynyt 1780 Turku, kuollut 14.11.1848 Vesilahti,Pöyhölä.

| Alku |

Taulu 36
III Maria Mårtensdotter Arvela, (Taulusta 2, äiti Anna Arvela) syntynyt 1726 Vesilahti,Pöyhölä.

1. puoliso: Eric Ericsson Jutila Jutilan isäntä 1731-35, kuollut noin 1735 Vesilahti,Pöyhölä.

2. puoliso: Jacob Mattsson Jutila Jutilan isäntä 1736-65, syntynyt 1709, kuollut 1782 Vesilahti,Pöyhölä. Pöyhölä Jutila v. 1742 Jacob bonde, Matts ?.
Lapset:
1. Sara Jacobsdotter Jutila , syntynyt noin 1743 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 37
2. Jacob Jacobsson Jutila , syntynyt 1744 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 41
| Alku |

Taulu 37
IV Sara Jacobsdotter Jutila, (Taulusta 36, äiti Maria Arvela) syntynyt noin 1743 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut 1800 Vesilahti.

Puoliso: Vihitty 9.6.1761 Vesilahti,Pöyhölä Michel Michelsson Ahti Ahdin isäntä 1766-89, syntynyt 28.9.1731 Vesilahti,Suonola, kuollut 18.12.1814 Vesilahti,Suonola.
Puolison vanhempia:
   (i) Michel Ericsson Ahti, Ahdin isäntä 1728-65, syntynyt 1698, kuollut 1782 Vesilahti. Suonola Ahti v. 1742 Michel bonde.
   (ä) Maria Henricsdotter Kauppila, syntynyt 1701 Vesilahti,Kurala, kuollut 1779 Vesilahti.
   (ii) Eric.
   () N.N.
   (äi) Henric Olofsson Sisto, Kauppila, Kuralan Kauppilan isäntä 1700-1730, syntynyt Vesilahti,Vakkala. V. 1700 bonden Henric Olofsson ifrån Vakkala i Vesilax socken, handelsman Gustaf Grabbe tilståendes att Henric kommit til honom att han skulle ächta hans dotter.
Vesilahden ja Lempäälän käräjät 5.-6.11.1700: Henric Olofsson Sisto anoo asukasoikeutta ja vapaavuosia Kuralan Kauppilaan joka edellisen asukkaan Christer Bertilsson kuoleman v. 1697 ja kadon takia on autioksi jäänyt. Syyni on tehty 27.10.1699 befallningsman Clas Detlofssonin ja lautamiesten toimesta. Sisto esittää viiden vapaavuoden takaajiksi: Matts Kärki i Hintzala, Henric Skinnari ibm, Sigfrid Mårtensson ibm, Jöran Pylki i Ojois, Sigfrid Pundus i Hiirenoja och Johan Persson i Kurala.

V.1704 verovapaus päättyy...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26994005

Vesilahden käräjät 1710: Henric Olofsson i Kurala, Narvan Karholan lasten edunvalvoja...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27074212

Vesilahden käräjät 1731: Henric Olofsson ifrån Kurala..arfskiftelängden hållen Storsisto bördehemman i Vackala by den 14. Martii 1698..Henrics moder Carin Henricsdotter..des broder Michels son Eric Michelsson och Michels soneson Eric Olofsson...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27107592.
   (ää) Maria.

Lapset:
1. Jacob Michelsson Ahti , syntynyt 22.7.1762 Vesilahti,Suonola. Tauluun 38
2. Caisa Michelsdotter Ahti syntynyt 17.11.1764 Vesilahti,Suonola, kummit: ?? ?? Pöyhölä Jutila, Jöran Jöransson Suonola Mattila, hru ?? ?? ifrån ??iala, Brita Henricsdr ifrån Kurala, piga Anna Michelsdr ifrån Suonola.
3. Michel Michelsson Ahti syntynyt 4.9.1767 Vesilahti,Suonola.
4. Matts Michelsson Ahti syntynyt 24.2.1770 Vesilahti,Suonola.
5. Maria Michelsdotter Ahti , syntynyt 1.9.1773 Vesilahti,Suonola. Tauluun 39
6. Anna Michelsdotter Ahti syntynyt 1776 Vesilahti,Suonola, kuollut 1808 Vesilahti,Suonola.
7. Jöran Michelsson Ahti syntynyt 1779 Vesilahti,Suonola.
8. Valborg Michelsdotter Ahti , syntynyt 1781 Vesilahti,Suonola. Tauluun 40
| Alku |

Taulu 38
V Jacob Michelsson Ahti, (Taulusta 37, äiti Sara Jutila) Ahdin isäntä 1790-1823, syntynyt 22.7.1762 Vesilahti,Suonola, kuollut 8.4.1830 Vesilahti,Suonola, kummit: Johan Johansson Himo, sold Johan Kärström ifrån Suonola. ibm Jöran Ericsson Setälä med sin hru Sophia Johansdr, piga Anna Michelsdr ifrån Suonola Ahti.

1. puoliso: Vihitty 4.6.1789 Vesilahti Chirstin Fredricsdotter Parta syntynyt 14.7.1758 Vesilahti,Sarkkila, kuollut 1795 Vesilahti, kummit: Vestå? bonden Eric Thomasson, Ryödi bonde Mårten Johansson, hru Beata Mårtensdr ifrån Kahnala, hru Maria Ericsdr ifrån Sarkkila.
Puolison vanhempia:
   (i) Fredric Thomasson Kärävä, Parta, Talollinen, vävy, syntynyt 3.1.1727 Akaa,Vuoltee, kuollut 15.4.1804 Vesilahti,Sarkkila. Vihitty 3.6.1753 Vesilahti,Sarkkila.
   (ä) Chirstin Jacobsdotter Parta, syntynyt 1734 Vesilahti,Sarkkila, kuollut 1803 Vesilahti.
   (ii) Thomas Henricsson Kärävä, Talollinen, syntynyt 1670 Akaa,Vuoltee,Kärävä, kuollut 12.6.1744 Akaa,Vuoltee,Kärävä. Vuolteen Kärävän isäntä 1702-1737.
   () Christina Ericsdotter Lind, Neiti, syntynyt 3.2.1695 Sääksmäki,Pietola, kuollut 8.9.1770 Akaa,Vuoltee,Kärävä.
   (äi) Jacob Mårtensson Parta, syntynyt noin 1710 Vesilahti,Sarkkila. Sarkkila Parta v. 1742 Jacob bonde, Petter dreng.
   (ää) Anna Johansdotter Kenno, syntynyt Vesilahti,Lohnattila.
Alaikäisten edunvalvojaksi Fredric Thomasson Parta. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16681&pnum=318.

2. puoliso: Vihitty 29.12.1796 Vesilahti Maria Johansdotter Jussila syntynyt 18.2.1769 Vesilahti,Heinutsuo, kuollut 18.1.1842 Vesilahti, kummit: Eskola bonde Matts Sigfridsson med sin hru Anna Mattsdr, Hasso bonden Henric Thomasson med sin hru Maria Mattsdr, Oinas sonen Henric Påhlsson, Hasso dotter Anna Henricsdr alla ifrån Heinutsuo.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Johansson Jussila, Talollinen Heinutsuon Jussilassa, syntynyt 1727 Vesilahti,Heinutsuo, kuollut 1788 Vesilahti. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 2.3.1773: Johan Johansson Jussila 75 åhr gammal, son Johan Johansson från Heinutsuo, sin svärfader Thomas Ericsson Hasso ifrån Heinutsuo. Henric Thomasson Hasso berättar att hans fader är 80 år gammal. Henrics moders afledne moderbroder Anders vid namn som varit utgammal war och bodt på Hasso. Todistajat Viljulan Jarwan niityn omistuskiistassa.

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16679&pnum=213 Academie bonden Henric Henricsson Jussila ifrån Heinutsuo by...hans svärfader bonde Johan Johansson Jussila och svärmoder Lisa Henricsdotter med döden äro afgångna..omyndig son Henric och oförsörgd dotter Maria, hwilket rätt bonden Johan Mattsson Silvo ifrån Unajala...kommen at förordnas..Johan Silvo såsom skyld med de omyndiga.. Vihitty 1753.
   (ä) Elisabet Henricsdotter, syntynyt 1731, kuollut 1789 Vesilahti.
   (ii) Johan Johansson Jussila, syntynyt 1701 Vesilahti,Heinutsuo, kuollut 1789 Vesilahti. Heinutsuo Jussila v. 1742 Johan bonde, sold Gabriel Oinas.
   () Sophia, kuollut ennen 1746.
| Alku |

Taulu 39
V Maria Michelsdotter Ahti, (Taulusta 37, äiti Sara Jutila) syntynyt 1.9.1773 Vesilahti,Suonola.

Puoliso: Vihitty 20.6.1804 Vesilahti,Suonola Henric Jöransson Yrjölä syntynyt 7.3.1772 Vesilahti,Salospohja.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Jöransson Yrjölä, Salospohjan Yrjölän isäntä, syntynyt 7.4.1738 Vesilahti,Salospohja, kuollut 1.2.1818 Vesilahti,Salospohja. Vihitty 18.11.1760 Vesilahti,Kurala.
   (ä) Brita Simonsdotter Vattunen, syntynyt 28.9.1735 Vesilahti,Kurala, kuollut 1813 Vesilahti,Salospohja.
   (ii) Jöran Jöransson Yrjölä, syntynyt Vesilahti,Salospohja, kuollut Vesilahti,Salospohja.
   () Margareta.
   (äi) Simon Larsson Vattunen, Talollinen Vattusella 1729-, syntynyt Vesilahti,Kurala, kuollut ennen 23.7.1762 Vesilahti,Kurala. Kurala Vattunen v. 1742 Simon bonde.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 21.3.1757: bonde Simon Larsson Vattunen ifrån Kurala mot sin granne bonde Sigfrid Johansson Otila dersammanstädes.

Perunkirja 3.7.1762 Kurala Vattula skattehemman: bonde Simon Larsson genom döden afgått, enka Kirstin Johansdotter, söner Michel 17 år och Johan 13 år, dotter Brita. Förmyndare deras närmaste skyldeman å fadernes sidan bonden Sigfrid Ericsson Nurkki. Dotter Brita gift med bonde Jöran Salospohja. Velkoja til afskedad soldaten Henric Sigfridsson Lärning ifrån Sio by i Birckala socken.
   (ää) Christina Johansdotter Pöyssäri, Talollisen vaimo, syntynyt 1716 Vesilahti,Kurala, kuollut 1784 Vesilahti,Kurala.

| Alku |

Taulu 40
V Valborg Michelsdotter Ahti, (Taulusta 37, äiti Sara Jutila) syntynyt 1781 Vesilahti,Suonola.

Puoliso: Vihitty 14.10.1802 Vesilahti,Suonola Johan Johansson Yli-Orvola Itsellinen, syntynyt 20.4.1777 Tyrvää,Uusikylä.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Johansson Yli-Orvola, syntynyt 1.5.1756 Tyrvää,Uusikylä.
   (ä) Brita Mattsdotter Harsunkorpi, syntynyt 15.10.1753 Tyrvää.
   (ii) Johan Mattsson Äijälä, Yli-Orvola, syntynyt 8.6.1730 Tyrvää,Laukkula.
   () Valborg Johansdotter Yli-Orvola, syntynyt 30.3.1736 Tyrvää,Uusikylä.

| Alku |

Taulu 41
IV Jacob Jacobsson Jutila, (Taulusta 36, äiti Maria Arvela) Talollinen, syntynyt 1744 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut 1802 Vesilahti,Pöyhölä.

Puoliso: Vihitty 8.3.1764 Vesilahti,Narva Valborg Thomasdotter Poukka syntynyt 1744 Vesilahti,Narva, kuollut 1789 Vesilahti,Pöyhölä.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas Mårtensson Roitto, Poukka, syntynyt Harju,Kohmala, kuollut 1766 Vesilahti,Narva. Vesilahden käräjät 26.1.1766 §27: afledne bonde Thomas Mårtensson Påukas ifrån Narva by omyndiga barns förmyndare faderbroder Simon Mårtensson Råido ifrån Lämbäniemi i Birckala socken.
   (ä) Agneta Henricsdotter Poukka, syntynyt 1714 Vesilahti,Narva.
   (ii) Mårten Josephsson Roitto, Roiton isäntä 1726-28.
   () Christina Michelsdotter Roitto, syntynyt Harju,Kohmala.
   (äi) Henric Kauppila. Narva Kauppila v. 1742 Henric bonde, Thomas måg.
   (ää) Brita.

Lapset:
1. Sara Jacobsdotter Jutila , syntynyt 27.12.1765 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 42
2. Anna Jaakontytär Jutila syntynyt 12.1.1765 Vesilahti,Pöyhölä.
3. Sara Jacobsdotter Jutila , syntynyt 27.12.1765 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 43
4. Maria Jaakontytär Intilä syntynyt 24.2.1769 Vesilahti,Pöyhölä.
5. Kirsti Jaakontytär Jutila syntynyt 14.5.1771 Vesilahti,Pöyhölä.
6. Matti Jaakonpoika Jutila syntynyt 7.2.1775 Vesilahti,Pöyhölä.
7. Helena Jaakontytär Jutila syntynyt 30.1.1779 Vesilahti,Pöyhölä.
8. Lisa Jacobsdotter Jutila , syntynyt 24.1.1781 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 44
| Alku |

Taulu 42
V Sara Jacobsdotter Jutila, (Taulusta 41, isä Jacob Jutila) syntynyt 27.12.1765 Vesilahti,Pöyhölä.

Puoliso: Vihitty 14.10.1784 Vesilahti Eric Mattsson Kalinen, Jutila Talollinen, syntynyt 5.3.1756 Punkalaidun,Vanttila.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Thomasson Heikkilä, Kalinen, syntynyt 6.2.1728 Huittinen,Mommola, kuollut 23.12.1765 Punkalaidun,Vanttila. Vihitty 16.9.1750 Punkalaidun,Vanttila.
   (ä) Carin Henricsdotter Kuutti, syntynyt 6.9.1712 Tyrvää,Sammaljoki, kuollut 4.3.1781 Punkalaidun,Vanttila.
   (ii) Thomas Ericsson Heikkilä, syntynyt 5.12.1678 Huittinen,Mommola, kuollut 9.12.1742 Huittinen,Mommola. Vihitty 14.2.1709 Huittinen,Mommola.
   () Maria Simonsdotter Härkälä, syntynyt 27.11.1687 Huittinen,Mommola, kuollut 19.11.1742 Huittinen,Mommola.
   (äi) Henric Staffansson Kuutti, Talollinen, syntynyt 1673 Tyrvää,Sammaljoki, kuollut 7.12.1735 Tyrvää,Sammaljoki. Isäntänä 1702 - 1725.
   (ää) Brita Ericsdotter Pakkanen, syntynyt 1675 Urjala,Kehro, kuollut 28.4.1751 Tyrvää,Sammaljoki.
Vesilahden käräjät 1794 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24523900 bonde Eric Jacobsson (po Mattsson) Jutila från Pöyhölä såsom curator efter afledne bonde Matts Thomasson Poukka ifrån Narva by efterlemnade omyndiga barn...

| Alku |

Taulu 43
V Sara Jacobsdotter Jutila, (Taulusta 41, isä Jacob Jutila) syntynyt 27.12.1765 Vesilahti,Pöyhölä.

Puoliso: Vihitty 14.10.1784 Vesilahti,Pöyhölä Eric Mattsson Kalinen, Jutila syntynyt 3.5.1756 Punkalaidun.

| Alku |

Taulu 44
V Lisa Jacobsdotter Jutila, (Taulusta 41, isä Jacob Jutila) syntynyt 24.1.1781 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut 26.1.1853 Vesilahti,Pöyhölä.

1. puoliso: Johan Carlsson Perälä Torppari, syntynyt 19.3.1786 Vesilahti,Salospohja, kuollut 1.12.1833 Vesilahti,Suonola,Perälä.
Puolison vanhempia:
   (i) Carl Johansson Jussila, Ylhäinen, Torppari, syntynyt 25.10.1747 Vesilahti,Salospohja. Vihittäessä Vesilahden Salospohjassa. Vihitty 14.10.1783 Tottijärvi.
   (ä) Anna Ericsdotter Skraatari, syntynyt 2.11.1759 Tottijärvi,Jokipohja. Vihittäessä Tottijärven Skraatarissa.
   (ii) Johan Classon Nikkilä, Jussila, Salospohjan Jussilan isäntä, syntynyt 14.11.1707 Tottijärvi,Sorva, kuollut 1772 Vesilahti,Salospohja. Vihitty noin 1743 Vesilahti,Salospohja.
   () Carin Jöransdotter Yrjölä, syntynyt 1718 Vesilahti,Salospohja, kuollut 1796.
   (äi) Eric Jacobsson Skraatari, syntynyt 14.5.1724 Tottijärvi,Jokipohja. Vihitty 21.5.1749 Tottijärvi.
   (ää) Lisa Jacobsdotter Siukola, syntynyt 12.11.1725 Tottijärvi,Siukola.

2. puoliso: Vihitty 10.2.1835 Vesilahti,Pöyhölä Matts Andersson Kraatari, Perälä Torppari, syntynyt 16.8.1787 Tottijärvi,Skraatari.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Ericsson Skraatari, syntynyt 27.10.1750 Tottijärvi,Jokipohja, kuollut 20.2.1836 Tottijärvi,Jokipohja. Vihitty 14.10.1783 Tottijärvi,Tuhkuri.
   (ä) Lisa Ericsdotter, syntynyt 1756.
   (ii) Eric Jacobsson Skraatari, syntynyt 14.5.1724 Tottijärvi,Jokipohja. Vihitty 21.5.1749 Tottijärvi.
   () Lisa Jacobsdotter Siukola, syntynyt 12.11.1725 Tottijärvi,Siukola.
Muuttanut: Pöyhölään 1834 Tottijärveltä.
| Alku |

Taulu 45
III Jacob Mårtensson Arvela, (Taulusta 2, äiti Anna Arvela) syntynyt noin 1730 Vesilahti,Pöyhölä.

Puoliso: Maria

| Alku |

Taulu 46
III Christina Mårtensdotter Arvela, (Taulusta 2, äiti Anna Arvela) syntynyt 1733 Vesilahti,Pöyhölä.

Puoliso: Vihitty 18.10.1757 Vesilahti,Pöyhölä Johan Jöransson Tohka syntynyt 23.12.1735 Tottijärvi,Jokipohja.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Henricsson Tohka, syntynyt 3.4.1708 Tottijärvi,Jokipohja. Jokipohja Tohka v. 1742 Jöran bonde, Henric fader. Vihitty 29.9.1730 Tottijärvi,Huhti.
   (ä) Anna Henricsdotter, syntynyt 25.11.1705 Tottijärvi,Huhtaa.
   (ii) Henric Mattsson Pärrä, Tohka, syntynyt 1687 Tottijärvi,Jokipohja, kuollut 26.11.1732 Tottijärvi,Jokipohja. Vihitty 7.10.1706 Tottijärvi,Jokipohja.
   () Christina Henricsdotter Tohka, syntynyt 1681 Tottijärvi,Jokipohja, kuollut 1746 Tottijärvi,Jokipohja.

Lapset:
1. Anna Johansdotter Tohka , syntynyt 28.7.1758 Tottijärvi,Jokipohja. Tauluun 47
2. Michel Johansson Tohka , syntynyt 25.9.1760 Tottijärvi,Jokipohja. Tauluun 48
3. Henric Johansson Tohka , syntynyt 1766 Tottijärvi,Jokipohja. Tauluun 49
4. Simon Johansson Tohka syntynyt 23.10.1768 Tottijärvi,Jokipohja.
5. Lisa Johansdotter Tohka syntynyt 1770 Tottijärvi,Jokipohja.
6. Christina Johansdotter Tohka syntynyt 1774 Tottijärvi,Jokipohja.
7. Matts Johansson Tohka syntynyt 26.3.1779 Tottijärvi,Jokipohja.
| Alku |

Taulu 47
IV Anna Johansdotter Tohka, (Taulusta 46, äiti Christina Arvela) syntynyt 28.7.1758 Tottijärvi,Jokipohja.

Puoliso: Johan Ericsson Brobäck, Gullspång Torppari, syntynyt 10.12.1762 Harju,Hyhky,Uotila.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Johansson Kässä, Brobäck, Lampuoti Kirkonkylän Kässällä, syntynyt 1737, kuollut 1807 Vesilahti,Laukko. Vihitty 3.3.1762 Harju,Hyhky.
   (ä) Valborg Ericsdotter, syntynyt 1742 Harju,Hyhky.

Lapset:
1. Anna Johansdotter Gullspång syntynyt 29.1.1795 Tottijärvi,Jokipohja.
2. Nicodemus Johansson Gullspång syntynyt 1.6.1801 Tottijärvi,Jokipohja.
| Alku |

Taulu 48
IV Michel Johansson Tohka, (Taulusta 46, äiti Christina Arvela) syntynyt 25.9.1760 Tottijärvi,Jokipohja, kuollut 10.8.1803 Tottijärvi,Jokipohja.

Puoliso: Maria Henricsdotter syntynyt 1767, kuollut 13.9.1807 Tottijärvi,Jokipohja.

Lapset:
1. Elisabeth Michelsdotter Tohka syntynyt 20.1.1792 Tottijärvi,Jokipohja.
2. Maria Michelsdotter Tohka syntynyt 4.1.1795 Tottijärvi,Jokipohja.
3. Justina Michelsdotter Tohka syntynyt 16.9.1798 Tottijärvi,Jokipohja, kuollut 8.10.1798 Tottijärvi,Jokipohja.
4. Johan Michelsson Tohka syntynyt 20.8.1799 Tottijärvi,Jokipohja.
| Alku |

Taulu 49
IV Henric Johansson Tohka, (Taulusta 46, äiti Christina Arvela) syntynyt 1766 Tottijärvi,Jokipohja.

Puoliso: Vihitty 27.12.1796 Tottijärvi,Vackalo Lisa Thomasdotter syntynyt 1771.

Lapset:
1. Henric Henricsson Tohka syntynyt 1796 Tottijärvi,Jokipohja.
2. Gustaf Henricsson Tohka syntynyt 21.4.1798 Tottijärvi,Jokipohja.
3. Carl Henricsson Tohka syntynyt 11.3.1800 Tottijärvi,Jokipohja.
4. Maria Christina Henricsdotter Tohka syntynyt 6.3.1802 Tottijärvi,Jokipohja.
| Alku |

Taulu 50
III Henric Mårtensson Arvela, (Taulusta 2, äiti Anna Arvela) Krögare, jahtivouti, syntynyt 5.2.1736 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut 1809 Vesilahti,Pöyhölä.

Puoliso: Vihitty 28.12.1762 Vesilahti Valborg Ericsdotter Leiponen syntynyt noin 1738 Vesilahti,Narva,Leiponen, kuollut 1807 Vesilahti,Pöyhölä.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Michelsson Leiponen, syntynyt Vesilahti,Narva,Leiponen, kuollut 1778 Vesilahti,Narva. Narva Leiponen v. 1742 Eric bonde.
   (ä) Malin Jöransdotter, kuollut 1782 Vesilahti,Narva.
   (ii) Michel Leiponen.
   () Beata.

Lapset:
1. Henric Henricsson Kullaa , syntynyt 10.7.1768 Vesilahti,Kurala,Kapu. Tauluun 51
2. Jacob Henricsson Arvela syntynyt 1771 Vesilahti,Narva.
3. Lisa Henricsdotter Arvela , syntynyt 1.1.1775 Vesilahti,Narva. Tauluun 54
| Alku |

Taulu 51
IV Henric Henricsson Kullaa, (Taulusta 50, isä Henric Arvela) Torppari, syntynyt 10.7.1768 Vesilahti,Kurala,Kapu, kummit: Pöyhölä Luukkaala bonde Michel Mårtensson med des hru Valborg Michelsdr, Leipola bonde Eric Ericsson med des hru Anna Jacobsdr, Arvela värdinna Maria Mattsdr med des son Michel Mårtensson.

Puoliso: Vihitty 3.7.1800 Vesilahti Anna Jöransdotter Ruotsila syntynyt 23.5.1763 Vesilahti,Palho, kummit: Johan Johansson Pynnä med sin hru Anna Ericsdr, Jöran Henricsson Knaapi med sin hru Maria Ericsdr, piga Lisa Clemetsdr alla ifrån Palho.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Jöransson Ruotsila, Talollinen, syntynyt 10.3.1725 Vesilahti,Palho, kuollut 1778 Vesilahti,Palho. Vesilahden käräjät 25.11.1778 §8: förmyndare för afledne Jöran Jöranssons Ruotsila ifrån Palho by omyndiga barn Michel Michelsson Jaakola ifrån samma by, myndig son Jöran Jöransson och fyra oförförgda döttrar.

. Vihitty 1753.
   (ä) Maria Ericsdotter Sipilä, syntynyt 9.3.1730 Tottijärvi,Vakkala, kuollut 1797 Vesilahti,Palho.
   (ii) Jöran Jöransson Ruotsila, Palhon Ruotsilan isäntä 1722-1748, syntynyt Vesilahti,Palho. Palho Ruotsila v. 1742 Jöran bonde, Jöran son.

Vesilahden käräjät 27.-28.9.1704 s. 494: Jöran Jöransson tillika med sin hustru Brita Mattsdotter i Ruotzila. Katso Vännilä Höllilä.
   () Maria Christina Ericsdotter Ekqvist, syntynyt Kalvola,Ahlajärvi.
   (äi) Eric Michelsson Kouvo, Sipilä, syntynyt Vesilahti,Vakkala, kuollut jälkeen 1772 Vesilahti,Palho. Vakkala Sipilä v. 1742 Eric bonde, Michel drg, Jacob drg, Johan inhyses, Matts Kallberg soldat.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 30.3.1759 §24: bonde Eric Michelsson Sipilä ifrån Vackala, des tiugo år gammal son Johan Ericsson mårgonen den 7. Decembr förladit år blifwit funnen död. Eric tillika med sin son Michel och dotter piga Brita Ericsdotter. Aflednes moder Maria Andersdotter.
   (ää) Maria Andersdotter, kuollut jälkeen 1773 Vesilahti,Palho.

Lapset:
1. Helena Henricsdotter Kullaa syntynyt 10.11.1800 Vesilahti,Palho,Ruotsila.
2. Lisa Henricdotter Kullaa , syntynyt 4.8.1804 Akaa,Mustue. Tauluun 52
3. Maria Henricsdotter Reilin , syntynyt 8.3.1807 Akaa,Mustue. Tauluun 53
| Alku |

Taulu 52
V Lisa Henricdotter Kullaa, (Taulusta 51, isä Henric Kullaa) syntynyt 4.8.1804 Akaa,Mustue, kuollut 10.7.1867 Kalvola,Sittala.

Puoliso: Joseph Henricsson Patamo, Maronmäki, Halikko Lampuoti, torppari, syntynyt 24.1.1803 Vesilahti,Kaakila,Toikka, kuollut 26.1.1868 Kalvola,Sittala.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Henricsson Toikka, Talollinen, syntynyt 14.2.1752 Vesilahti,Kaakila. Vihitty 23.10.1774 Vesilahti.
   (ä) Christina Mattsdotter Jyskä, syntynyt 26.1.1754 Vesilahti,Junnila, kuollut 22.4.1817 Vesilahti,Kaakila,Toikka.
   (ii) Henric Jöransson Toikka, Kaakilan Toikan isäntä 1752-1773, kuollut 1774 Vesilahti,Kaakila. Kaakilan Rassalta.
   () Maria Michelsdotter Toikka, syntynyt noin 1730 Vesilahti,Kaakila, kuollut 1778 Vesilahti,Kaakila.
   (äi) Matts Mårtensson Metsiä, Jyskä, Talollinen, syntynyt 17.6.1724 Lempäälä,Lastunen, kuollut 29.9.1810 Vesilahti,Junnila. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=2809&pnum=116

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24527707 bonde son Michel Mattsson Jyskä från Junnila by...jag Matts Mårtensson med min hustru Christina Carlsdotter har redan kommit in hög ålder....Jyskä hemman til wår son Michel Mattsson...son Johan...allekirjoituksen bror och svåger..Johan Mattsson, Henric Henricsson Toikka Christinas man, Johan Mattsson Hovi Valborgs man. Vihitty 7.10.1753 Vesilahti,Junnila.
   (ää) Christina Carlsdotter, syntynyt 1727, kuollut 1807 Vesilahti,Junnila.

| Alku |

Taulu 53
V Maria Henricsdotter Reilin, (Taulusta 51, isä Henric Kullaa) syntynyt 8.3.1807 Akaa,Mustue.

Puoliso: Vihitty 20.10.1833 Akaa Henric Johansson Harala, Iso-Mikkola Vävy, talollinen, syntynyt 1.10.1776 Hattula,Pelkola,Harala, kuollut 13.11.1844 Akaa,Käyrälä,Iso-Mikkola.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Andersson Harala, Rusthollari, syntynyt 27.5.1731 Hattula,Pelkola,Harala, kuollut 18.7.1801 Hattula,Pelkola. Vihitty 11.1.1761 Hauho.
   (ä) Maria Andersdotter Vuolijoki, syntynyt 26.11.1739 Hauho,Vuolijoki, kuollut 2.12.1812 Hattula,Pelkola.
   (ii) Anders Ericsson Harala, Rusthollari, syntynyt 1701 Hattula,Pelkola, kuollut 6.1.1751 Hattula,Pelkola,Harala. Perunkirja 24.3.1766 Pelkola Harala: framledne rusthållare Anders Ericsson, enka Brita Henricsdotter, fyra söner Johan, Henric, Eric och Samuel, tre döttrar Anna, Maria och Beata. Anna gift med rusthållson Johan Johansson ifrån Kandala. Förmyndare capellan Jacob Pellmarck. Harala rusthåll är skatte. Vihitty 1730 Janakkala,Kerkkola.
   () Brita Henricsdotter Kerkkola, syntynyt 1709 Janakkala,Kerkkola, kuollut 25.12.1765 Hattula,Pelkola,Harala.
   (äi) Anders Chirstersson Vuolijoki, Rusthollari, syntynyt 1704 Hauho, kuollut 4.8.1789 Hauho,Vuolijoki. Hauhon käräjät v, 1749 §10: rusthållare Anders Christersson ifrån Vuolijoki, hans broder Eric Christersson, afledne fader Christer Jacobsson.
Hauhon käräjät 18.4.1763: Oppbörds 2. resan Wuolijoki rusthåll, rusthållare Anders Christersson, arfskifte 16.3.1749, broder Eric Christersson och systrar Maria och Lisa Christersdotter samt theras man bönderna Bengt Juliusson ifrån Kirpu samt Johan Johansson i Miemala i Luopiois.

Vihittäessä Tekkarilla. Vihitty 20.3.1735 Pälkäne,Kirpu.
   (ää) Valborg Pehrsdotter Mattila, syntynyt 30.3.1713 Pälkäne,Kirpu, kuollut 1780 Hauho,Vuolijoki.
Akaan Käyrälän Iso-Mikkolan isäntä 1811-1833.

| Alku |

Taulu 54
IV Lisa Henricsdotter Arvela, (Taulusta 50, isä Henric Arvela) syntynyt 1.1.1775 Vesilahti,Narva.

Puoliso: Vihitty 18.10.1796 Vesilahti,Pöyhölä Henric Johansson Mekkonen, Gröndahl Jahtivouti, syntynyt 21.2.1774 Suoniemi,Sarkola.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Johansson Mekkonen, syntynyt 21.12.1732 Suoniemi,Sarkola, kuollut 24.7.1796 Suoniemi,Sarkola.
   (ä) Maria Johansdotter Kerttula, syntynyt 6.6.1734 Suoniemi, kuollut 1.1.1802 Suoniemi,Sarkola.
   (ii) Johan Ericsson Mekkonen, syntynyt 1709 Suoniemi,Sarkola. Vihitty 24.11.1728 Suoniemi,Sarkola.
   () Anna Henricsdotter Jussila, syntynyt 14.6.1703 Suoniemi,Tyrisevä, kuollut 11.12.1748 Suoniemi,Sarkola.
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24527727 skallfogde Henric Gröndahl..hans fader Johan Johansson... Muuttanut: Karkusta Vesilahdelle 2.3.1796.

Lapset:
1. Henric Henricsson Gröndahl syntynyt 1.4.1797 Vesilahti,Pöyhölä.
2. Johan Henricsson Gröndahl syntynyt 21.12.1798 Vesilahti,Pöyhölä.
| Alku |

Taulu 55
II Johan Andersson Arvela, Finberg, (Taulusta 1, isä Anders Arvela) Rakuuna, syntynyt 1704 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut 1774 Vesilahti,Pöyhölä. Lempäälän ja Vesilahden käräjät 1738: Dragoun Johan Finnberg med sin svåger Jacob Olofsson ifrån Sakois begärte skifte på Arwela cronorusthåll i Pöyhölä by, hwilket deras svåger Mårten Henricsson med alla den ägendom, som efter deras föräldrar Anders Andersson och Walborg Henricsdotter, den förrä för 11 och den senare för twå år sedan genom döden afliden...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27188983

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 15.3.1775: bonden Michel Mårtensson Luukkaala från Pöyhölä ingaf....afledne gamla dragon Johan Andersson Finberg...des qvarlåtenskap som består uti utistående fordringar hus rusthållare enckan Maria Mattsdotter Arfwela etthundraåtta daler, des söner Matts aderton daler och Michel åttio daler, samt Bengtilä bonden Jacob Mattsson siuttioåtta daler alt kopparmynt att hans hustru Brita Carlsdotter efter hans död skulle få behålla alt, undentagande någon del, som nu genast skulle gifwa åt hans systerson Michel Mårtensson Luukkaala, men efter hennes död skulle sagde Luukkala emot nödig sytning på hennes ålderdom blifwa arfwinge til all hans ägendom...

Vesilahden käräjät 1782 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24456388 dragon enka Brita Carlsdotter...med bondeson Michel Michelsson Lukala ifrån Pöyhölä...Michel Michelssons broder bondeson Henric Michelsson och moder Walborg Michelsdotter Lukala...Brita Carlsdotter samt hennes afledne man afskedade dragon Finnberg testamenterat all deras qvarblefna egendom åt Michel och Henric Michelssöners fader och Walborg Micheldotters man afledne nonde Michel Michelsson mot sytning från Lukala hemman til bägge deras dödedag...

Vesilahden käräjät 1783: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24486154 Samaa asiaan jatkoa.

Puoliso: Brita Carlsdotter syntynyt 1708.

| Alku |

Taulu 56
II Anders Andersson Arvela, (Taulusta 1, isä Anders Arvela) Arvelan rakuuna?, syntynyt Vesilahti,Pöyhölä.

Puoliso: Maria Jöransdotter syntynyt 1699, kuollut 1780 Vesilahti,Suomela.

Lapset:
1. Jacob Andersson Majvik , syntynyt 1739 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 57
2. Brita Andersdotter Arvela , syntynyt 1745 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 65
| Alku |

Taulu 57
III Jacob Andersson Majvik, (Taulusta 56, isä Anders Arvela) Sotilas, syntynyt 1739 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut 28.2.1790 Akaa,Savikoski,Maijala. V. 1766-1771 rippikurjassa Savikoskella lapset Michel, Eric ja Lisa.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 5.11.1776 §121: Om arf efter afskedad och afledne dragon Johan Finberg ifrån Pöyhölä hafwa inhysningen Eric Jacobsson ifrån Jokiois, bondesonen Sigfrid Jöransson ifrån Sakois, bonden Henric Jöransson Rassa i Jokiois, dragon Henric Finberg i Suomela, skallfogde Henric Mårtensson i Pöyhölä och soldaten Jacob Majvik ifrån Ackas socken låtit til detta ting inkalla den aflednes änka Brita Carlsdotter och bonden Michel Mårtensson Luukkaala ifrån förstnämde by...Henric Jöransson Rassas fullmaktig inhysningen Eric Jacobsson...soldaten Jacob Majvik som fullmaktiget dragon Henric Finberg...att Eric Jacobsson, Sigfrid Jöransson Hukari och Henric Jöransson Rassa fordra arf efter sina hustrurs Saras, Marias och Chirstin Johansdotters moderbroder, dragon Finberg efter sin hustrus Brita Andersdotters faderbroder, skallfogde Henric Mårtensson efter sin egen moderbroder och soldaten Majvik efter des faderbroder ofwannämda Johan Finberg, som för twå år sedan å Luukkaala hemman barnlös aflidit, och hwars egendom Brita Carlsdotter jämte Michel Lukas gemensamt förvalla...försattning att hans hustru Brita Carlsdotter efter hans död skulle få behålla den aflednes egendom undenlagande någon del, som då genast skulle gifwas åt den aflednes systerson Michel Mårtensson Luukkaala och den sistnämde åter efter Brita Carlsdotters död mot nödig sytning på hennes ålderdom skulle blifwa arfwinge til all den aflednes egendom...parterna och jäfwiga nämdemannen Matts Mattsson Heickilä...

Puoliso: Vihitty 2.7.1765 Vesilahti Christina Thomasdotter Marttila syntynyt 1743 Vesilahti,Heinutsuo, kuollut 21.12.1808 Akaa,Hautaa,Rantala.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas Ericsson Pusa, Marttila eller Hasso, Talollinen Heinutsuon Marttilassa, syntynyt 1692 Urjala,Hakkila, kuollut 18.11.1780 Vesilahti,Heinutsuo. Mainitaan Marttilassa eli Hassolla 1724 alkaen.

Vesilahden käräjät v. 1722: Vastaajat Sophia Carlsdotter ifrån Heinutsuo, Thomas Ericssons hustru Beata Larsdotter ibm. Kantajan Petter Staffansson i samma by.

Vesilahden käräjät 1746: Thomas Ericsson Hasso i Heinutsuo...Hassos stiufdotter Lisa Henricsdotter om 15 åhr...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27253379

Urjalan käräjät 17.4.1755: bonde Thomas Ericsson i Heinutsuo och Vesilax socken til thes broder Matts Ericssons dotter Beata Mattsdotter och hennes man bonde Jöran Mattsson i Mengala by samma socken, efter kärandes Thomas Ericssons framledne moder Lisa vid namn och hennes dotter Beata Ericsdotter dödt i Hackila by.

Vesilahden käräjät 1725: Thomas Ericsson ifrån Heinutsu...kärande Matts Jöranssons i Achtiala hustru Sophia Thomasdotter...Thomas Ericssons svärmoder Sophia Jacobsdotter året tilföre....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27097397

CHARTA SIGILATA åhr 1737: 27.11.1737 Thomas Eriksson ifrån Heinutzu.

Heinutsuo Marttila v. 1742 Thomas bonde, Henric son.

Vesilahden käräjät 1781 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24457883 Å egna och sin broders bonde Eric Thomasson Rassas ifrån Kaakila vägnar anrog...torparen Matts Thomasson Sillanpää ifrån Haudois gård och deras systers Christina Thomasdotters man soldaten Jacob Majvik ifrån Savikoski by i Ackas socken samt deras syster swarfware hustru ifrån Huorois med fullmacht des man Carl Bertilsson mot bonden Anders Henricsson Hassa ifrån Heinutsuo såsom soneson til deras nu mera afledne halfbroder och svåger bonden Henric Thomasson Hassa...hans hustru Maria...sytnings åker.. Vihitty 27.11.1737 Vesilahti.
   (ä) Maria Ericsdotter, syntynyt 1700 Vesilahti, kuollut 28.2.1781 Vesilahti. Mainitaan Marttilassa 1738 alkaen.
   (ii) Eric Johansson Pusa, Pusan isäntä 1688-1697, syntynyt noin 1660 Urjala,Hakkila, kuollut noin 1697 Urjala,Hakkila,Pusa. Urjalan käräjät 5.11.1696: Tuomitaan Eric Johansson i Hackila maksamaan velkansa til piga Juliana Jöransdotter i Urdiala, samt til smeden Matts Henricsson des des hustrus Valborg Johansdotter giold.
   () Lisa Henricsdotter, kuollut 18.10.1747 Urjala,Hakkila.

Lapset:
1. Michel Jacobsson Rantala , syntynyt 20.9.1765 Vesilahti,Heinutsuo,Hasso. Tauluun 58
2. Eric Jacobsson Majvik , syntynyt 11.3.1768 Akaa,Savikoski. Tauluun 60
3. Lisa Jacobsdotter Majvik syntynyt 12.11.1769 Akaa,Kylmäkoski. Muuttanut: Savikoskelta v. 1790 til Urjala.
4. Maria Jacobsdotter Majvik syntynyt 20.5.1772 Akaa,Savikoski.
5. Anna Jacobsdotter Majvik , syntynyt 13.5.1775 Akaa,Savikoski. Tauluun 62
6. Jacob Jacobsson Majvik syntynyt 10.7.1779 Akaa,Savikoski,Maijala, kuollut 5.7.1782 Akaa,Savikoski,Maijala.
7. Thomas Jacobsson Majvik syntynyt 16.11.1781 Akaa,Savikoski,Maijala, kuollut 10.5.1786 Akaa,Savikoski,Maijala.
8. Christina Jacobsdotter Rantala syntynyt 12.1.1785 Akaa,Savikoski,Maijala, kuollut Akaa,Savikoski.
9. Margareta Jacobsdotter Majvik syntynyt 1.2.1788 Akaa,Savikoski,Maijala, kuollut 8.5.1789 Akaa,Savikoski,Maijala.
| Alku |

Taulu 58
IV Michel Jacobsson Rantala, (Taulusta 57, isä Jacob Majvik) Hautaan torppari, syntynyt 20.9.1765 Vesilahti,Heinutsuo,Hasso, kuollut 30.5.1803 Akaa,Hautaa,Rantala, kummit: Matts Sigfridsson Eskola, Henric Thomasson Hasso, Johan Johansson Jussila, hru Maria Andersdr och Anna Andersdr samt Hasso pigan Anna Henricsdotter alla ifrån Heinutsuo. Nääpän renki 1783. Perunkirja 16.12.1803 Hautaa Rantala: afidne torpare Michel Jacobsson, enka Maria Johansdr, döttrar Maria, Anna och Lisa, förmyndare landbonde Johan Henricsson Eerola i Kylmäkoski.

Puoliso: Vihitty 9.10.1792 Akaa Maria Johansdotter Jokihaavisto syntynyt 29.1.1773 Akaa,Jokihaavisto, kuollut 5.12.1808 Akaa,Hautaa,Rantala.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Andersson Liuha, Jokihaavisto, Talollinen, syntynyt 11.6.1737 Lempäälä,Liuha, kuollut 8.12.1789 Akaa,Jokihaavisto. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 21.10.1775 §8: landbon Johan Andersson ifrån Jokihawisto i Ackas sokn, berättade att han är lagliden satt til förmyndare för afledne inhysningen Nils Eskilssons ifrån Tarima torp i Vesilax sokn barn.. Vihitty 27.12.1769 Akaa,Jokihaavisto.
   (ä) Anna Michelsdotter Ahlfors, syntynyt 22.7.1750 Urjala,Taipale,Alli, kuollut 9.12.1808 Akaa,Jokihaavisto.
   (ii) Anders Henricsson Liuha, Herralan Lihan isäntä 1731-67, syntynyt 1712 Lempäälä, kuollut 18.1.1787 Akaa,Jokihaavisto. Vihitty 2.2.1734 Lempäälä,Ahtiala.
   () Valborg Henricsdotter Topila, syntynyt 28.4.1714 Lempäälä,Ahtiala, kuollut 17.10.1793 Akaa,Jokihaavisto.
   (äi) Michel Israelsson Ahlfors, Rakuuna, syntynyt 22.9.1723 Urjala,Taipale, kuollut 18.2.1762 Pommeri. Död i Pommern 1760. Perunkirja 13.1.1763 Taipale: hru Anna Pettersdotter, aflidne man drag Michel Ahlfors, son Jacob, tre döttrar Anna, Brita och Maria, förmyndare aflidnes broder bonde Israel Israelsson.
Urjalan käräjät 8.12.1762 §82: bonde Israel Israelsson ifrån Taipale förmyndare för afledne dragon Michel Ahlfors ifrån samma by omyndiga barn. Vihitty 28.12.1744 Akaa,Taipale.
   (ää) Anna Pehrsdotter, syntynyt 23.5.1724 Urjala,Annula,Sipilä, kuollut 29.9.1804 Urjala,Taipale.

Lapset:
1. Johan Michelsson Rantala syntynyt 9.5.1793 Akaa,Hautaa, kummit: Eerola landbo Johan Henricsson med hru Maria Nilsdr, Henric Johansson ifrån Jokihaavisto med hru Batseba och pig Anna Stina Jacobsdr.
2. Maria Michelsdotter Rantala , syntynyt 12.1.1795 Akaa,Hautaa. Tauluun 59
3. Anna Michelsdotter Rantala syntynyt 11.10.1797 Akaa,Hautaa.
4. Lisa Michelsdotter Rantala syntynyt 14.9.1800 Akaa,Hautaa, kuollut 9.12.1808 Akaa,Hautaa,Rantala.
| Alku |

Taulu 59
V Maria Michelsdotter Rantala, (Taulusta 58, isä Michel Rantala) syntynyt 12.1.1795 Akaa,Hautaa.

Puoliso: Vihitty 6.11.1825 Akaa,Hautaa Abraham Simonsson Rosendahl Renki, syntynyt 18.12.1803 Lempäälä,Kelho.
Puolison vanhempia:
   (i) Simon Adamsson, Renki, syntynyt 17.10.1757 Lempäälä,Sotavalta, kuollut 1.7.1829 Lempäälä. Vihitty 26.12.1778 Lempäälä,Kelho.
   (ä) Helena Israelsdotter Crantzberg, syntynyt 31.5.1760 Lempäälä,Sotavalta.
   (ii) N.N.
   () Brita Jöransdotter, syntynyt 1735 Lempäälä,Kelho, kuollut 29.4.1798 Lempäälä,Jokipohja.
   (äi) Israel Mattsson Crantzberg, Rakuuna, syntynyt 9.5.1730 Lempäälä,Innilä, kuollut 20.7.1774 Lempäälä,Innilä. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 1.12.1756: reserv dragon Israel Mattsson ifrån Haurala, svärfader dragon Jöran Ottowal ifrån Sotavalda, Jöran efter des dotters och Israels hustru Lisa Jöransdotter död.. Vihitty 18.10.1757 Lempäälä,Kärppälä.
   (ää) Christina Michelsdotter Ulanen, syntynyt 30.5.1734 Lempäälä,Hahkala, kuollut 13.12.1812 Lempäälä.
Muuttanut: Kaarina 16.1.1829 Rauvala Kappo Drg. Abraham Simons:son ifrån Lempälä 12/12 1803 Lempälä, Hust. Maria Mickels:dr (12/1 1795 Askas).

| Alku |

Taulu 60
IV Eric Jacobsson Majvik, (Taulusta 57, isä Jacob Majvik) Karvari, syntynyt 11.3.1768 Akaa,Savikoski, kuollut 24.11.1846 Urjala,Salmi. Muuttanut: Savikoskelta 1790 til Tavastehus.

Puoliso: Vihitty 25.10.1793 Hämeenlinna Maria Lönblad syntynyt 1764, kuollut 9.6.1846 Urjala,Salmi.

Lapset:
1. Maria Ericsdotter Majvik syntynyt 22.1.1795 Urjala,Salmi, kuollut 9.8.1834 Urjala,Salmi.
2. Eric Johan Ericsson Majvik , syntynyt 25.4.1805 Urjala,Salmi. Tauluun 61
| Alku |

Taulu 61
V Eric Johan Ericsson Majvik, (Taulusta 60, isä Eric Majvik) Karvari, torppari, syntynyt 25.4.1805 Urjala,Salmi, kuollut 1.1.1868 Urjala,Salmi.

Puoliso: Vihitty 1.4.1836 Urjala,Huhti Margareta Elisabeth Juhontytär Mäkelä Huhdin Heikkilän lampuodin leski, syntynyt 22.1.1801 Urjala,Huhti.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Henricsson Mäkelä, Mäki-Heikkilä, Rusthollari, syntynyt 6.5.1763 Urjala,Huhti, kuollut 26.10.1808 Urjala,Huhti. Isäntänä Heikkilästä 1787 erotetussa Mäkelässä 1787-1808.
   (ä) Margareta Adamsdotter Sipilä, syntynyt 19.5.1768 Urjala,Annula, kuollut 5.11.1846 Urjala,Huhti. Omistaja 1808-1829.
   (ii) Henrich Henricsson Heikkilä, syntynyt 22.3.1740 Urjala,Huhti,Heikkilä, kuollut 22.4.1823 Urjala,Huhti. Vihitty 29.3.1761 Punkalaidun,Oriniemi.
   () Anna Henricsdotter Uotila, Rusthollintytär, syntynyt 17.6.1738 Punkalaidun,Oriniemi.
   (äi) Adam Simonsson Sipilä, Talollinen, syntynyt 13.7.1741 Urjala,Annula, kuollut 14.4.1808 Urjala,Annula. Isäntänä 1757-1784. Vihitty 7.1.1760 Akaa,Taipale.
   (ää) Elisabet Michelsdotter Simola, syntynyt 20.10.1737 Akaa,Taipale,Simola, kuollut 11.10.1793 Urjala,Annula,Sipilä.
Muuttanut: Urjalasta Akaaseen 22.6.1829.

| Alku |

Taulu 62
IV Anna Jacobsdotter Majvik, (Taulusta 57, isä Jacob Majvik) Piika, syntynyt 13.5.1775 Akaa,Savikoski, kuollut 19.2.1818 Akaa,Kuusjoki.

Puoliso: Vihitty 14.11.1797 Akaa,Saviniemi,Laatu Matts Mattsson Blomqvist, Seppälä Sotilas, Hautaan torppari, syntynyt 20.2.1772 Akaa,Hautaa, kuollut 1.1836 Akaa,Sotkia.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Jöransson Achtlin, Seppä, syntynyt 27.1.1727 Lempäälä,Ahtiala,Liva, kuollut 19.9.1795 Akaa,Kylmäkoski,Sepän torppa. Vihitty 6.11.1753 Lempäälä,Sotavalta.
   (ä) Maria Sigfridsdotter, syntynyt 1728, kuollut 14.4.1789 Akaa,Kylmäkoski. Vihttäessä Lempäälän Lipossa. Lempäälä Sotavalta 1749-1753 s. 114 Matthias Georgii s. 27.1.1727 hustru Maria Sigfridi s. 1728. ehtoollismerkinnät v. 1753. Maria Sigfridsdotter s. 1728 piikana Sotavallassa s. 115 1751-1752.
   (ii) Jöran Staffansson Achtlin, Sotilas, syntynyt 1703 Lempäälä,Ahtiala, kuollut 14.7.1771 Lempäälä,Ahtiala,Liva. Perheessä 1730-l. myös enk? Anna Georgi obiit 1734.
Pääkatselmus v 1733: 30 år, tienst 11 år, född Biörneborgs lähn, gift. Vihitty 27.12.1724 Lempäälä,Aimala,Mikkola.
   () Christina Mårtensdotter Mikkola, syntynyt 1704 Lempäälä,Aimala,Mikkola, kuollut 6.1.1745 Lempäälä,Ahtiala.
Rossin Veräjän torpassa 1821-1828 inh Matts Mattsson Blomqvist 20.2.1772 Ackas ja Anna Stina Mattsdotter 15.11.1805. Akaan Sotkialla v. 1821-1828 rippikirjassa Matts Blomqvist, Hedvig Jacobsdotter sekä myös son? Michel.

Lapset:
1. Johan Mattsson Joensuu, Hemminki , syntynyt 6.12.1798 Akaa,Hautaa. Tauluun 63
2. Michel Mattsson Blomqvist syntynyt 15.7.1801 Akaa,Hautaa, kuollut 19.1.1810 Akaa,Kuusjoki.
3. Anna Christina Mattsdotter Blomqvist , syntynyt 15.11.1805 Akaa,Kuusjoki,Rossi. Tauluun 64
4. Gustaf Mattsson Blomqvist syntynyt 3.6.1811 Akaa,Kuusjoki, kuollut 7.6.1811 Akaa,Kuusjoki.
5. Henric Mattsson Blomqvist syntynyt 17.11.1812 Akaa,Kuusjoki, kuollut 26.11.1812 Akaa,Kuusjoki.
6. Michel Mattsson Blomqvist syntynyt 25.8.1816 Akaa,Kuusjoki, kuollut 9.2.1818 Akaa,Kuusjoki.
| Alku |

Taulu 63
V Johan Mattsson Joensuu, Hemminki, (Taulusta 62, äiti Anna Majvik) Renki, torppari, syntynyt 6.12.1798 Akaa,Hautaa, kuollut 27.4.1862 Lempäälä,Lumiala. Vihittäessä Kärjenniemen Klemolassa ,Mutin Uotilasta til Pietola 1816, til Liuttula 1817, är drg hos Torkko 1822, är dreng hos Johan Uotila i byn 1825.

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=14259&pnum=399. Muuttanut: Akaaun Hautaasta Sääksmäelle 1816. 2.12.1832 Mudd. Mich: Drg. Johan Mattss. Lempelä Hu Eva Johansdr.; Brn Johan, Gustaf och Adolph No97. ; p.136.
8.5.1842 Lastus Torp. Johan Joensuu Wesilaks H:ru Eva Johansd:r Barn: Gustaf (m:årig) Barn: Adolf (m:årig) Barn: Carolina (m:årig).

Puoliso: Vihitty 2.2.1822 Sääksmäki,Muti Eva Johansdotter Aulen syntynyt 12.3.1798 Sääksmäki,Poukkala, kuollut 17.1.1868 Lempäälä,Lumiala.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Simonsson Aulen, Munter, Sotilas, syntynyt 26.4.1761 Sääksmäki,Poukkala, kuollut i krig. Vihitty 27.12.1789 Sääksmäki,Pietola.
   (ä) Maria Mattsdotter Björklund, syntynyt 2.1.1767 Sääksmäki,Pietola, kuollut 1.6.1828 Sääksmäki,Poukkala.
   (ii) Simon Mårtensson Molkka, Talollinen Poukkalan Molkalla, syntynyt 23.7.1719 Sääksmäki,Poukkala, kuollut 24.1.1769 Sääksmäki,Poukkala. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 28.2.1764 §86: bonde Simon Mårtensson Molka ifrån Pouckala by Säxmäki socken, des svägerska bondehustru Maria Ericsdotter Pispa ifrån Unajala, deras stiuf- och svärmoder bonde änka Maria (po Caisa) Mattsdotter ifrån sistnämde by..angående arf efter kärandes fader och svärfader samt Maria Mattsdotters man afledne bonde Eric Mattsson samt des afledne första hustru Lisa Mattsdotter. Velka til Simon Sigfridsson ifrån Urjala Annula och Sipilä hemman.

Perunkirja 20.6.1769 Poukkala Molkka: bonde Simon Mårtensson död, varit gift med Catharina Ericsdotter ifrån Vesilax Unajala by och Pispala hemman. Fyra söner och fyra döttrar, en son och en dotter död. Simon, Eric, Johan, Maria, Sophia och Lisa lefver. Förmyndare torpare Eric Jacobsson för des afledne svågers barn.

Perunkirja 28.6.1775 Poukkala Molkka: Simon Mårtensson, enka Catharina Ericsdr, söner Simon, Eric och Johan, döttrar Sophia och Lisa. Marias man bonde Gustaf Gustafsson, förmyndare bonde Matts Jöransson Maijala.
   () Caisa Ericsdotter Pispa, syntynyt 1719 Vesilahti,Unajala, kuollut 5.5.1787 Sääksmäki,Poukkala.
   (äi) Matts Mårtensson Björklund, Rakuuna, syntynyt 5.8.1739 Sääksmäki,Valkeakoski, kuollut 11.2.1819 Sääksmäki,Pietola. 1750-1756 Huittulan Räsälässä yhdessä äitinsä ja velipuolensa Jaakon kanssa.
Pääkatselmus v. 1789: tavastl., 49 år gl, tienst 24 år, gift. Vihitty 27.12.1757 Sääksmäki,Vuorentaka.
   (ää) Valborg Matintytär, syntynyt 1730 Sääksmäki,Vuorentaka, kuollut 24.6.1805 Sääksmäki,Pietola. Kuolinikä 75 vuotta!.
Muuttanut: Til Muddis Uotila 1814.

| Alku |

Taulu 64
V Anna Christina Mattsdotter Blomqvist, (Taulusta 62, äiti Anna Majvik) Piika, syntynyt 15.11.1805 Akaa,Kuusjoki,Rossi, kuollut 5.1.1869 Sääksmäki,Jutikkala, kummit: Kyä Nulpi torp Salomon Mattsson ifrån Säxmäki och Achas Tyrisevä inhyses Maria Fredricsdotter samt Toijala Skottila pigan Ester Johansdotter.

1. vihkimättä: N.N.

2. puoliso: Vihitty 2.6.1854 Sääksmäki,Tyrisevä Matts Ericsson Seppälä, Ojala Torppari, syntynyt 19.2.1798 Pälkäne,Ruotsila, kuollut 4.6.1868 Sääksmäki,Jutikkala.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Johansson Enroth, Sotilas, syntynyt 5.4.1765 Pälkäne,Äimälä, kuollut 23.11.1803 Pälkäne,Ruotsila. Vihitty 5.10.1794 Pälkäne.
   (ä) Elisabet Johansdotter Sittala, syntynyt 27.8.1778 Pälkäne,Kukkola.
   (ii) Johan Johansson Willman, Sotilas, syntynyt 24.6.1735 Pälkäne,Sappee. Vihitty 27.12.1758 Pälkäne,Äimälä.
   () Lisa Thomasdotter Anttila, syntynyt 5.9.1735 Pälkäne,Äimälä, kuollut 17.4.1829 Pälkäne,Äimälä.
   (äi) Johan Johansson Sittala, Renki, itsellinen, syntynyt 16.4.1738 Pälkäne,Kukkola.
   (ää) Lisa Ericsdotter.
| Alku |

Taulu 65
III Brita Andersdotter Arvela, (Taulusta 56, isä Anders Arvela) syntynyt 1745 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut jälkeen 1798.

Puoliso: Vihitty 21.11.1773 Vesilahti,Rautiala Henric Ericsson Finberg Rakuuna Suomelassa, syntynyt 1749, kuollut 1791 Vesilahti,Suomela.

Lapset:
1. Lena Henricsdotter Finberg syntynyt 1.1.1776 Vesilahti,Suomela, kuollut 1776 Vesilahti,Suomela, kummit: Rautiala rusthållare Samuel Henricsson med sin hru Anna Martini, Suomela torp Eric Michaelis, fröken Johanna Silfwerswärd.
2. Caisa Henricsdotter Finberg syntynyt 7.9.1778 Vesilahti,Suomela, kummit: hr cornett Carl Christoffer Silfwerswärd med sin fru Maria Wallenia, och fröken Caisa Sophia Silfwerswärd, Rautiala rusthållare Samuel Henricsson.
3. Henric Henricsson Finberg syntynyt 8.12.1779 Vesilahti,Suomela, kummit: hr cornetten Carl Christoffer Silfwerswärd med des fru Maria Wallenia och Yliskylä Johan Emmanuelsson.
4. Lisa Henricsdotter Finberg syntynyt 11.2.1782 Vesilahti,Suomela, kummit: bonden Emmanuel Koskelin, des hustru Maria ???, fru cornetska Maria Wallenia.
| Alku |

Taulu 66
II Maria Andersdotter Arvela, (Taulusta 1, isä Anders Arvela) syntynyt Vesilahti,Pöyhölä.

1. puoliso: Johan

Lapset:
1. Christina Johansdotter , syntynyt 1730 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 67
2. Sara Johansdotter , syntynyt 1738 Vesilahti,Pöyhölä. Tauluun 74
2. puoliso: Jacob Olofsson Hukari Hukarin isäntä 1731-1747, syntynyt Vesilahti,Sakoinen, kuollut ennen 1749 Vesilahti,Sakoinen.
Puolison vanhempia:
   (i) Olof.
   (ä) Maria Michelsdotter.
Sakoinen Hukari v. 1742 Jacob bonde, Johan drg, Eric Korp soldat.

Vesilahden käräjä 1739: Jacob Olofsson ifrån Sakois...efter Jacob Olofssons i wåren afledne moder Maria Michelsdotter hos hennes efterlefware Michel Gustafsson i berörde Sakois by...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27190215

Vesilahden käräjät 1741: Jacob Olofsson Hukari ifrån Sakois..withos som enkan Sophia Olofsdotter klagade honom..avfört ifrån Mäsä cronohemmans tang..hennes afledne man Henric Johansson som samma hemman af öde optagit...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27251428.
Lapset:
3. Maria Jacobsdotter Hukari , syntynyt 20.11.1742 Vesilahti,Sakoinen. Tauluun 77
3. puoliso: Matts Jöransson Laurila, Hukari Talollinen, syntynyt 18.9.1721 Lempäälä,Pyhältö, kuollut 1788 Vesilahti,Sakoinen, kummit: Perälä rusthållare Jöran Larsson med sin moder Margareta.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Sigfridsson Heikkilä, Laurila, Talollinen, syntynyt 1690 Lempäälä,Pyhältö. Mantereen Laurilassa v. 1742, Jöran bonde, Jöran son.
17.1.1727 Jöran Sigfridssonille myönnetään kahdeksan vuoden verovapaus Mantereen Laurilaan joka ollut autio vuodesta 1697. Vihitty 7.10.1718 Lempäälä.
   (ä) Maria Hansdotter Mikkola, syntynyt Lempäälä,Lippo.
   (ii) Sigfrid Olofsson Heikkilä, Ratsumies, syntynyt Lempäälä,Pyhältö,Heikkilä. Heikkilän isäntä 1684-1704.
.
   () Anna.
   (äi) Hans Ericsson Iso-Eerola, Mikkola, Talollinen, syntynyt Lempäälä,Vatsoila. Mikkolan isäntä 1688-1712.
Hans Ericssons broder Christer Ericsson http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27074623.
   (ää) Elisabet Michelsdotter Mikkola, Emäntä, kuollut 21.12.1736 Lempäälä,Lippo.
Vesilahden käräjät 1788 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24513721 Hukarin vanhan isännän Matts Jöranssonin testamentti veljenpojalleen Michel Sigfridssonille...
| Alku |

Taulu 67
III Christina Johansdotter, (Taulusta 66, äiti Maria Arvela) syntynyt 1730 Vesilahti,Pöyhölä.

Puoliso: Vihitty 1.6.1755 Vesilahti,Jokioinen Henric Jöransson Rassa syntynyt 1733 Vesilahti,Jokioinen.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Jöransson Rassa, Jokioisten Rassan isäntä 1731 alkaen. Jokioinen Rassa v. 1742 Jöran bonde, Johan Jockman soldat.
   (ä) Maria Ericsdotter, kuollut jälkeen 1767 Vesilahti,Jokioinen.
Vesilahden käräjät 1778: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24453644 bonde Anders Mattsson Heikkilä ifrån Jokiois....Henric Jöransson Rassa i Jokiois samt gamla bonden Johan Henricsson Heikkilä ifrån Hinsala...Anders Heikkilä wille jäfwa dem begge...Johan Henricssons måg Matts Mattsson är innehafware af Heikkilä hemman...Henric Jöranssons hög ålder afledne moder Maria Ericsdotter....svarande Anders Heikkiläs nu wara afledne faderbroder Johan Mattsson för berättat att hurudeles han och hans broder svarande Anders Heikkiläs fader och deras fader öfwergot Säijänmaa marck..

Vesilahden käräjät 1790 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24519033 Talo vävylle.

Vesilahden käräjät 1791 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24521001 Perintöriita.

Lapset:
1. Eric Henricsson Rassa syntynyt 26.4.1759 Vesilahti,Jokioinen, kummit: Seppälä bonde Anders Mattsson, Michel Jöransson Rassa, Korpiniemi Uotila bonde Michel Jöransson med sin hru Caisa Mattsdr, piga Maria Michelsdr ifrån Sievari.
2. Johan Henricsson Rassa , syntynyt 15.6.1760 Vesilahti,Jokioinen. Tauluun 68
3. Michel Henricsson Rassa, Färm , syntynyt 6.8.1763 Vesilahti,Jokioinen. Tauluun 70
4. Matts Henricsson Rassa syntynyt 7.6.1766 Vesilahti,Jokioinen, kuollut 1788 Vesilahti,Jokioinen, kummit: Heikkilä bonde Anders Mattsson med sin hru Maria Andersdr och dotter piga Caisa Andersdr, Matts Michelsson Sievari, Johan Sigfridsson Jaanu med sin hru Maria Svensdr alla ifrån Jokiois.
5. Sara Henricsdotter Rassa , syntynyt 22.4.1769 Vesilahti,Jokioinen. Tauluun 72
6. Maria Henricsdotter Rassa syntynyt 11.4.1772 Vesilahti,Jokioinen, kuollut 1789 Vesilahti,Jokioinen, kummit: bonde Anders Mattsson, Hinsala Fiiari bonde Johan Johansson med sin hru Brita Jöransdotter, soldat Matts Siöroos med sin hru Christin Henricsdotter.
| Alku |

Taulu 68
IV Johan Henricsson Rassa, (Taulusta 67, äiti Christina ) syntynyt 15.6.1760 Vesilahti,Jokioinen, kuollut 1789 Vesilahti,Jokioinen, kummit: Johan Johansson Friari, Matts Sigfridsson H??, Anders Mattsson ifrån Jokiois Heikkilä, hru Maria Andersdr, hru Sara Johansdr ifrån Jokiois. Vesilahden käräjät 1790 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24519042 rusthållare Samuel Henricsson Rautiala uppträdde upteknings instrument efter afledne bondesonen Johan Henricsson Rassa ifrån Jokiois by...lämnat efter sig enkan Lisa Mattsdotter och en son Henric Johansson....förmyndare Samuel Rautiala...Johan Henricssons afledne fader bonden Henric Jöransson Rassa...des änka Stina Johansdotter samt dotter Sara Henricsdotter... hennes förmyndare faderbroder bonden Michel Jöransson Kesti från Narva by...Henric Jöranssons afledne söner Johan och reserv Samuel (po Michel) Färm...bonden Johan Jöransson Rassa blifwit gift med afledne Henric Jöranssons dotter Sara Henricsdotter...Samuel Rautiala hans afledne svågrers barn...

Puoliso: Vihitty 28.10.1784 Vesilahti Lisa Mattsdotter Heikkilä syntynyt 11.9.1762 Vesilahti,Hinsala, kummit: Carl Henricsson Sorri, Simon Henricsson Heikkilä, inhyses hru Caisa Johansdr, piga Anna Johansdr alla ifrån Hinsala, Niemenpää Tarkka bonde Olof Henricsson med sin hru Anna Andersdr.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Mattsson Heikkilä, syntynyt 26.7.1736 Kangasala, kuollut 1809 Vesilahti. Liuksialan Heikkilästä ? jolloin vanhemmat Matts Persson ja Sophia Johansdotter.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 12.11.1762 §1: bondemågen Matts Mattsson förekom med sin svärfader bonden Johan Henricsson å Heikkilä hemmanfrån Hinzala by...Åhr 1759 den 19. December underteknad Johan Henricsson Heikkilä ifrån Hinzala by och Vesilax socken en sådan förening med unga karlen Matts Mattsson ifrån Kangasala angående mitt innehafwande hemkals hemman Heikkilä...min kära hustru Lisa Ericsdotters jaa och samtycke...Matts Mattsson.. i äktenskap träda med min äldsta dotter Sara Johansdotter...vår lilla års gamla son Johan Johansson...

Lempäälän käräjät 1783: bonde Matts Mattsson Heikkilä ifrån Hinsala by..flera åhr tilbaka gift sig med gamla bonden Johan Henricssons dotter...svärfader Johan Henricsson och hans svåger Johan Johansson ottaneet nyt talon itselleen joten Matts vaatii niiltä vuosilta joina ollut talossa renginpalkkaa.
. Vihitty 25.6.1761 Vesilahti.
   (ä) Sara Johansdotter Heikkilä, syntynyt 3.2.1745 Vesilahti,Hinsala, kuollut 14.4.1815 Vesilahti.
   (äi) Johan Henricsson Heikkilä, Heikkilän isäntä 1740-63, syntynyt noin 1710 Vesilahti,Hinsala, kuollut 1784 Vesilahti,Hinsala. Vesilahden käräjät 1778: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24453644 bonde Anders Mattsson Heikkilä ifrån Jokiois....Henric Jöransson Rassa i Jokiois samt gamla bonden Johan Henricsson Heikkilä ifrån Hinsala...Anders Heikkilä wille jäfwa dem begge...Johan Henricssons måg Matts Mattsson är innehafware af Heikkilä hemman...Henric Jöranssons hög ålder afledne moder Maria Ericsdotter....svarande Anders Heikkiläs nu wara afledne faderbroder Johan Mattsson för berättat att hurudeles han och hans broder svarande Anders Heikkiläs fader och deras fader öfwergot Säijänmaa marck. Vihitty 7.12.1740 Vesilahti.
   (ää) Lisa Ericsdotter, syntynyt Vesilahti, kuollut 1761 Vesilahti.

Lapset:
1. Henric Johansson Rassa, Rantala , syntynyt 24.2.1785 Vesilahti,Jokioinen. Tauluun 69
| Alku |

Taulu 69
V Henric Johansson Rassa, Rantala, (Taulusta 68, isä Johan Rassa) Torppari, syntynyt 24.2.1785 Vesilahti,Jokioinen.

Puoliso: Maria Michelsdotter Hurtig syntynyt 22.6.1782 Vesilahti,Kaakila,Junnila.
Puolison vanhempia:
   (i) Michel Jacobsson Puskiala Hjelt, Hurtig, Onkimäen ruodun varamies nro 62, syntynyt 28.9.1758 Lempäälä,Puskiainen. Sotilas Kaakilan ruodussa nro 65. Vihitty 19.3.1780 Kangasala.
   (ä) Beata Caisa Johansdotter, syntynyt 1752 Kangasala.
   (ii) Jacob Michelsson Puskiala, Talollinen, syntynyt 20.6.1720 Lempäälä,Puskiainen, kuollut 15.1.1775 Lempäälä,Puskiainen. Vihitty 24.6.1746 Lempäälä,Kuivaspää.
   () Elisabet Henricsdotter Heikkilä, Talollisen tytär Kuivaspäästä, syntynyt 18.11.1719 Lempäälä,Herrala.

| Alku |

Taulu 70
IV Michel Henricsson Rassa, Färm, (Taulusta 67, äiti Christina ) Sotilas, syntynyt 6.8.1763 Vesilahti,Jokioinen, kummit: Matts Michelsson Sievari, Anders Mattsson Heikkilä med sin hru Maria Andersdr, piga Caisa Johansdr alla ifrån Jokiois.

Puoliso: Margareta Mattsdotter syntynyt 1757.

Lapset:
1. Sara Michelsdotter Färm syntynyt 1789 Vesilahti,Jokioinen.
2. Adam Michelsson Sievari , syntynyt 28.5.1795 Vesilahti,Jokioinen,Sievari. Tauluun 71
| Alku |

Taulu 71
V Adam Michelsson Sievari, (Taulusta 70, isä Michel Färm) Jokioisten Sievarin lampuoti, syntynyt 28.5.1795 Vesilahti,Jokioinen,Sievari.

Puoliso: Sara Mattsdotter Uotila syntynyt 9.6.1792 Vesilahti,Kirkonkylä.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Jöransson Uotila, Yli-Uotilan isäntä 1773-98, syntynyt 1749 Ruovesi, kuollut 1805 Vesilahti,Kirkonkylä. Vihitty 26.3.1772 Vesilahti.
   (ä) Sara Johansdotter Erkkilä, syntynyt 24.5.1746 Vesilahti,Kaltsila, kuollut 1809 Vesilahti,Kirkonkylä.
   (äi) Johan Michelsson Sjöstedt, Erkkilä, Rusthollari Vesilahden Kaltsilassa, syntynyt 22.2.1706 Vesilahti,Ania, kuollut 17.12.1764 Vesilahti,Kaltsila. Perunkirja 25.1.1765 efter aflidne rusthollaren Johan Michelsson (k. 17.12.1764). Änka Justina Pettersdotter Collin, son Karl Johansson och dotter Sara Johansdotter af des förra gifte med Maria Jacobsdotter, samt sammanlagde sönerna Johan och Jeremias både omyndiga. Dotter Saras förmyndare aflidnes broder rusthållare Gabriel Michelsson och barn af senare giftet rusthollare Thomas Henricsson Liukko ifrån Järvenranta. Vanha rusthollari Jacob Grelsson luovuttanut rusthollin vävylleen tyttärensä Maria Jacobsdotterin miehelle Johan Michelssonille poikansa rusthollari Johan Jacobssonin kuoltua. Mainitaan myös toisen tyttären Sara Jacobsdotterin mies Eric Ericsson Tapola ja näiden poika Jacob Ericsson.

Lempäälä ja Vesilahden käräjät 29.3.1753: rusthållare Johan Michelsson ifrån Kaltsila enstaka rusthåll, köpt af sin svärfader Jacob Grelsson, samtycke med sin svåger bonde Eric Ericsson Tapola ifrån Vesilax Kyrkoby med sin hustru Sara Jacobsdotter för siuhundrade daler kopparmynt.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 21.11.1751. Vihitty noin 1733 Vesilahti.
   (ää) Maria Jacobsdotter Erkkilä, syntynyt noin 1715 Vesilahti,Kaltsila, kuollut 1756 Vesilahti.

| Alku |

Taulu 72
IV Sara Henricsdotter Rassa, (Taulusta 67, äiti Christina ) syntynyt 22.4.1769 Vesilahti,Jokioinen, kuollut 1797 Vesilahti,Jokioinen, kummit: Friari bonde Johan Johansson, hru Brita Jöransdr.

Puoliso: Vihitty 15.10.1789 Vesilahti,Jokioinen Johan Jöransson Äijälä, Rassa Jokioisten Rassan talollinen, syntynyt 27.3.1766 Vesilahti,Vännilä, kuollut 14.10.1829 Vesilahti.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Michelsson Äijälä, Talollinen, syntynyt 1729 Vesilahti,Vännilä, kuollut 1795 Vesilahti,Vännilä. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16681&pnum=61 Perukirja

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16681&pnum=290 Pesänjako

Perunkirja 1.10.1776 Pätsiniemi Uotila: afledne åboen Anders Grelsson, framledne hru Beata Michelsdr, söner Eric, Michel, Johan och Simon, dotter Beata gift med bonde Clas Mattsson Tajanen, förmyndare bonde Jöran Michelsson Vännilä i Vesilax afledne Anders syskonebarn.
. Vihitty 1758 Akaa.
   (ä) Elisabet Thomasdotter Kuitu, syntynyt 16.2.1736 Akaa,Tyrisevä, kuollut 1805 Vesilahti,Vännilä. Sääksmäen käräjät 14.9.1758: bonde Michel Pärsson ifrån Wännilä by, des son Jöran Michelsson skall gifta sig på Kuitu hemman i Tyrisevä by dotter Lisa Thomasdotter som kärände. Kärandes moder bonde hru Margareta Henricsdotter ifrån Tyrisevä. Soldat Eric Rosenqvist kallat Lisa hora och tiuf.
   (ii) Michel Pehrsson Torkko, Äijälä, Talollinen Vännilän Äijälässä, syntynyt 1697 Akaa,Nahkiala, kuollut 1783 Vesilahti,Vännilä. Mainitaan poikana Nahkialan Torkolla Akaan noin v. 1700 alkavassa rippikirjassa.

Veljensä lapsen kummina Nahkialassa 30.11.1716.

Vännilän Äijälä v. 1742 Michel bonde.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 4.2.1752: företrädde bonde Michel Pettersson ifrån Vännilä å egna och des medintressers vägnar, berättade hurusom desskola wara sinnade att bygga en ny vatuqvarn uti Jerfwikoski bäck...

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 16.2.1768 §51: gamla bonden Michel Pettersson ifrån Vännilä, sextiosiu år gammal född i Ackas socken och åren 1722 eller 1723 flyttat til Vännilä. Vihitty 1727.
   () Brita Jöransdotter, syntynyt 1707. Mainitaan puolisona Vännilän Äijälässä 1728 alkaen.
   (äi) Thomas Henricsson Kuitu, Talollinen, syntynyt 1686 Akaa,Tyrisevä,Kuitu, kuollut 10.1.1748 Akaa,Tyrisevä,Kuitu. Sääksmäen käräjät 26.3.1742 s. 232: bonde Thomas Henricsson Kuitu i Tyrisevä mot bonde Anders Michelsson i Ahlajärvi.

Perunkirja Tyrisevä Kuitu 25.8.1748, afledne bonde Thomas Henricsson, enka Margareta Henricsdotter, fyra söner Thomas, Nils, Johan och Eric, en dotter Lisa Thomasdotter, förmyndare Carl Mattsson i Tarttila (Iso-Nikkilä).

Perunkirja 1.6.1761 Tyrisevä Kuitu: Aflidne bonde Thomas Henricsson, hru Margareta Henricsdotter, fyra söner Thomas, Nils, Johan och Eric, en dotter Lisa Thomasdotter som gift med bondeson Jöran Michelssin ifrån Vännilä by i Vesilax, son Thomas död, hru Anna Gabrielsdotter, twå döttrar Maria och Lisa. Förmyndare bonde Matts Johansson Kinttu, förmyndare bonde Joseph Andersson Mikkola i Alpila (Thomas Henricssonin veljenpoika). Thetta Kuitu hemman är skatte.
Velkoja til bonde Matts Henricsson Nuhala ifrån Kuttis, Thomas Henricssons styfson Anders Andersson ifrån Tyrisevä, afleden son Thomas Thomassons änka Anna Gabrielsdotters andra man bonde Jacob Mårtensson, Thomas Henricsson aflinde systers Anna Henricsdotters arfvingar, til dräng Matts Marcusson ifrån Kyä, til bonde Johan Henricsson Skottila ifrån Toijala, til landbo enkan Brita Mårtensdotter ifrån Terdis, til dotters man Jöran Michelsson ifrån Vännilä, til förafskedad soldaten Gabriel Qvist ifrån Tyrisevä, til änka Sara Sigfridsdotter ifrån Nahkiala vägnar bonde Matts Johansson Kinttu ifrån Tyrisevä.

Sääksmäen käräjät 14.3.1761 §10: afledne bonden Thomas Henricsson ifrån Tyrisevä efter sig lämnat en son vid namn Nils Thomasson som är til laga år kommen, och en son Eric Thomasson som ännu är omyndig, förmyndare bonden Joseph Andersson Mickola ifrån Alpila by och Achas sokn. Vihitty noin 1728.
   (ää) Margareta Henricsdotter, syntynyt noin 1700, kuollut 27.2.1763 Akaa,Tyrisevä.
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16679&pnum=212 bondemågen Johan Jöransson från Rassa hemman i Jokiois by..hans svärmoder bonde enkan Christina Johansdotter..bonde Michel Jöransson Kesti ifrån Narva by såsom farbroder förmyndare för hennes omyndiga soneson Henric Johansson...

Lapset:
1. Maria Johansdotter Rassa syntynyt noin 1790 Vesilahti.
2. Johan (Adam) Johansson Rassa syntynyt 1792 Vesilahti, kuollut noin 1807 Vesilahti.
3. Lisa Johansdotter Rassa syntynyt 3.9.1794 Vesilahti.
4. Christina Johansdotter Äijälä , syntynyt 26.10.1796 Vesilahti,Jokioinen. Tauluun 73
| Alku |

Taulu 73
V Christina Johansdotter Äijälä, (Taulusta 72, äiti Sara Rassa) syntynyt 26.10.1796 Vesilahti,Jokioinen, kuollut 29.4.1855 Vesilahti.

Puoliso: Matts Jussinpoika Rassa, Sievari Jokioisten Sievarin talollinen, syntynyt 22.9.1793 Pirkkala.

| Alku |

Taulu 74
III Sara Johansdotter, (Taulusta 66, äiti Maria Arvela) syntynyt 1738 Vesilahti,Pöyhölä, kuollut 1791 Vesilahti,Jokioinen.

Puoliso: Vihitty 25.1.1757 Vesilahti,Yliskylä Eric Jacobsson Jockman Sotilas, talollinen Kirkonkylän Tapolassa, torppari ja itsellinen Jokioisten kylässä, syntynyt 1730, kuollut 1802 Vesilahti,Jokioinen.

Lapset:
1. Christina Ericsdotter Jockman syntynyt 2.10.1759 Vesilahti,Jokioinen, kummit: Michel Jöransson Rassa, Anders Mattsson Heikkilä med sin hru Anna Andersdotter, ? hru Christina Johansdotter, piga Maria Michelsdotter alla ifrån Jokiois.
2. Sara Ericsdotter Jockman syntynyt 28.11.1761 Vesilahti,Jokioinen, kummit: Henric Jöransson Jokiois Rassa med sin hru Christin Johansdotter, Henric Jacobsson ifrån Korpiniemi med sin hru Maria Ericsdotter, piga Maria Michelsdotter ifrån Sievari.
3. Lisa Ericsdotter Jockman , syntynyt 22.9.1767 Vesilahti,Suomela. Tauluun 75
4. Jacob Ericsson Jockman syntynyt 7.6.1770 Vesilahti,Kirkonkylä, kummit: andra åboen Eric Ericsson med sin hru Caisa Mattsdr, Tallis bonde Anders Henricsson, Tapola sonen Jacob Ericsson med sin syster Sara Ericsdotter, inhysningen Maria Ericsdotter alla ifrån Vesilax by.
5. Michel Ericsson Jockman syntynyt 1.10.1773 Vesilahti,Jokioinen, kummit: Rassa bonde Henric Jöransson med sin hru Chirstin Johansdotter, inhyses Jacob Andrea med sin hru Maria Michelsdotter, Heikkilä sonen Matts Andrea alla ifrån Jokiois.
6. Anna Ericsdotter Jockman syntynyt 17.4.1777 Vesilahti,Jokioinen, kummit: Rassa bonde Henric Georgii med sin hru Christina Johannis, capellanska Sara Fredrica Hacks, jungfru Lena Ulrica Ekman.
| Alku |

Taulu 75
IV Lisa Ericsdotter Jockman, (Taulusta 74, äiti Sara ) syntynyt 22.9.1767 Vesilahti,Suomela.

Vihkimättä: N.N.

Lapset:
1. Anna Lisasdotter , syntynyt 18.9.1786 Vesilahti,Jokioinen. Tauluun 76
| Alku |

Taulu 76
V Anna Lisasdotter, (Taulusta 75, äiti Lisa Jockman) syntynyt 18.9.1786 Vesilahti,Jokioinen, kuollut 6.6.1853 Vesilahti,Krääkkiö.

1. vihkimättä: N.N.

2. puoliso: Henric Henricsson Rimmi syntynyt 3.3.1787 Vesilahti,Oravalinna, kuollut 23.6.1868 Vesilahti,Krääkkiö.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Johansson Oravalinna, Reservin sotilas, torppari, syntynyt 1755. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11144945. Vihitty 4.10.1778 Suoniemi,Ruolahti.
   (ä) Maria Andersdotter, syntynyt 20.7.1753 Suoniemi,Sarkola,Keso.
   (äi) Anders Saarman, Korpraali, syntynyt 1734, kuollut 18.3.1820 Suoniemi.
   (ää) Lisa Andersdotter, syntynyt 7.8.1718.
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=14502&pnum=225.
| Alku |

Taulu 77
III Maria Jacobsdotter Hukari, (Taulusta 66, äiti Maria Arvela) syntynyt 20.11.1742 Vesilahti,Sakoinen.

Puoliso: Vihitty 4.7.1759 Vesilahti,Sakoinen Sigfrid Jöransson Laurila, Hukari syntynyt 1731 Vesilahti,Mantere, kuollut Vesilahti,Sakoinen.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Sigfridsson Heikkilä, Laurila, Talollinen, syntynyt 1690 Lempäälä,Pyhältö. Mantereen Laurilassa v. 1742, Jöran bonde, Jöran son.
17.1.1727 Jöran Sigfridssonille myönnetään kahdeksan vuoden verovapaus Mantereen Laurilaan joka ollut autio vuodesta 1697. Vihitty 7.10.1718 Lempäälä.
   (ä) Maria Hansdotter Mikkola, syntynyt Lempäälä,Lippo.
   (ii) Sigfrid Olofsson Heikkilä, Ratsumies, syntynyt Lempäälä,Pyhältö,Heikkilä. Heikkilän isäntä 1684-1704.
.
   () Anna.
   (äi) Hans Ericsson Iso-Eerola, Mikkola, Talollinen, syntynyt Lempäälä,Vatsoila. Mikkolan isäntä 1688-1712.
Hans Ericssons broder Christer Ericsson http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27074623.
   (ää) Elisabet Michelsdotter Mikkola, Emäntä, kuollut 21.12.1736 Lempäälä,Lippo.
Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 26.3.1765 §56: om besittnigen af Hukari Acedemie hemman i Vesilax Sakois by, bonde Matts Jöransson Hukari, besittnigen til broder Sigfrid Jöransson.

Lapset:
1. Maria Sigfridsdotter Hukari syntynyt 9.4.1760 Vesilahti,Sakoinen, kummit: Jokiois Rassa bonde Henric Jöransson (pso Christina Johansdotter), Huonola Yrjölä bonde Matts Ericsson med sin hru Brita Jöransdotter, sold Eric Jockman med sin hru Sara Johansdotter.
2. Matts Sigfridsson Hukari , syntynyt 23.9.1762 Vesilahti,Sakoinen. Tauluun 78
3. Christina Sigfridsdotter Hukari syntynyt 7.1.1765 Vesilahti,Sakoinen, kummit: Kärki bonde Jacob Mårtensson, Komu bonde Jöran Mattsson med sin hru Anna Johansdr ifrån Sakois, Matts Ericsson Yrjölä med sin hru Brita Jöransdr ifrån Huonola, piga Maria Henricsdotter ifrån Kärkölä Anttila.
4. Eric Sigfridsson Hukari syntynyt 28.1.1766 Vesilahti,Sakoinen, kummit: Matts Ericsson gl Hollo med sin hru Caisa Jöransdr, Hukari drg Anders Andersson, hru Brita Ericsdr, piga Sophia Mattsdr alla ifrån Sakois.
5. Johannes Sigfridsson Hukari syntynyt 11.4.1769 Vesilahti,Sakoinen, kummit: inhysningen Matts Ericsson med sin dotter Sophia Mattsdr, Huonola Yrjölä bonden Matts Ericsson med sin hru Brita Jöransdr, sold Henric Långström med sin hru Anna Johansdr, smed Eric Mårtensson ifrån Sakois.
6. Helena Sigfridsdotter Hukari , syntynyt 12.11.1773 Vesilahti,Sakoinen. Tauluun 80
7. Michel Sigfridsson Hukari syntynyt 29.10.1777 Vesilahti,Sakoinen, kummit: Mandere Laurila bonde Jöran Georgii med sin hru Brita Laurenti, Hollo bonde Eric Erici med sin hru Caisa Martini.
8. Samuel Sigfridsson Hukari , syntynyt 30.8.1782 Vesilahti,Sakoinen. Tauluun 82
| Alku |

Taulu 78
IV Matts Sigfridsson Hukari, (Taulusta 77, äiti Maria Hukari) Talollinen Sakoisten Hukarilla, syntynyt 23.9.1762 Vesilahti,Sakoinen, kuollut 1801 Vesilahti,Sakoinen, kummit: Jacob Mårtensson Kurki med sin hru Maria Henricsdr, Matts Ericsson Hollo med sin hru Caisa Jörensdr, sold Långström med sin hru Anna Johansdr alla ifrån Sakois.

Puoliso: Vihitty 18.6.1793 Vesilahti,Mustinen Lisa Johansdotter Kukko syntynyt 27.7.1769 Sääksmäki,Kyä.
Puolison vanhempia:
   (i) Johan Johansson Ylppö, Kukko, Seppä, torppari, talollinen, syntynyt 21.6.1730 Akaa,Toijala, kuollut 1806 Vesilahti. Sääksmäen käräjät 1.4.1765 §71 torpare Johan Johansson ifrån Kyä svåger bonde Jöran Henricsson Sakala ifrån Tarttila by. Johan Johanssonsa aflidne hustru Maria Henricsdotters även afledne moder Maria Axelsdotter, Jöran Henricssons afledne fader Henric Nilsson.

Sääksmäen käräjät 14.4.1757: smed Johan Johansson ifrån Toijala mot bonde Matts Mattsson Kackola i samma by.

Sääksmäen käräjät 24.11.1759: smeden Johan Johansson ifrån Terdis rusthåll, thes broder bonde Henric Johansson Ylppö ifrån Toijala.

Vesilahden käräjät v. 1774: bonde Johan Johansson ifrån Kyä rusthåll Säxmäki socken ostaa Mustisten Kukon Hans Henric Boijelta, myönnetään 1. lainhuuto. Vihitty 16.6.1765 Lempäälä,Taipale.
   (ä) Maria Johansdotter Taikina, syntynyt 27.2.1744 Lempäälä,Taipale,Taikina, kuollut 1798 Vesilahti,Mustinen. Muutti Sääksmäelle 1765 (Nro 23).
   (ii) Johan Mårtensson Ylppö, Talollinen, kirkonisäntä, syntynyt 29.4.1694 Akaa,Toijala,Kottila, kuollut 13.8.1771 Akaa,Toijala,Ylppö. Toijalan Ylpön isäntä 1727-1745.

RK 1723-1731 Brita svärmor, Johan bonde, Anna hru, Henric son, Maria dotter, Brita piga, Simon Andersson, Brita piga, Valborg piga, Anders drg, Matts S??, Brita piga, Valborg piga, Lena piga, Anna dotter, Agneta piga, Matts soldat, Brita hru, Johan son, Claas inhyses, Sophia Mårtensdr, inhyses Anna, Ingeborg, gammal klockars enka Maria Andersdr, Anders son.
RK 1732-1740 Johan bonde, Anna hru, Henric son, Anna dotter, Maria dotter, Caisa piga, Maria piga, Brita piga, Johan son, Mårten son, Johan Larsson, Caisa Mårtensdr, Agneta Simonsdr, Juliana dotter, Eva Thomasdr, Sophia Mårtensdr.

Sääksmäen käräjät 14.4.1757: bonde Johan Mårtensson ifrån Toijala, des son bonde Henric Johansson ifrån samma by.

Sääksmäen käräjät 19.1.1758: bonde Johan Mårtensson Ylppö i Toijala, des son bonde Henric Johansson Ylppö.
   () Anna Johansdotter, syntynyt 1699, kuollut 8.5.1776 Akaa,Toijala,Ylppö.
   (äi) Johan Simonsson Marttala, Taikina, syntynyt 1697 Kuhmalahti,Vähäpento, kuollut 20.3.1763 Lempäälä,Taipale. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=642&pnum=18

Kangasalan käräjät 1747: Pesänselvitystä Kuhmalahden Marttalassa...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27194823. Vihitty 28.5.1740 Lempäälä,Taipale.
   (ää) Beata Johansdotter Taikina, syntynyt 1717, kuollut 26.1.1800 Lempäälä,Taipale,Taikina.

Lapset:
1. Maria Mattsdotter Hukari , syntynyt 30.3.1800 Vesilahti,Sakoinen. Tauluun 79
| Alku |

Taulu 79
V Maria Mattsdotter Hukari, (Taulusta 78, isä Matts Hukari) syntynyt 30.3.1800 Vesilahti,Sakoinen, kuollut 14.11.1830 Vesilahti,Kurala,Nurkki.

Puoliso: Adam Gustafsson Vihastu, Nurkki, Knuutila Talollinen, syntynyt 12.1.1803 Vesilahti,Korpiniemi, kuollut 18.3.1868 Vesilahti,Kurala.
Puolison vanhempia:
   (i) Gustaf Mattsson Mylin, Lautamies, syntynyt 22.3.1782 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu, kuollut 30.1.1846 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu. Vihastun isäntä 1809-1836. Vihitty 9.11.1802 Vesilahti.
   (ä) Christina Thomasdotter Lemola, syntynyt 19.3.1780 Vesilahti,Järvenranta,Lemola, kuollut 21.5.1852 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu.
   (ii) Matts Johansson Mylin, Kutoja, talollinen, syntynyt 24.1.1731 Pälkäne,Myttäälä, kuollut 1792 Vesilahti,Korpiniemi. Sukunimi Mylin lisätty Pälkäneen 1759 alkavaan rippikirjaan ehkä vihkimisen yhteydessä nimi käyttöön.

Kutoja Pälkäneen Myttäälässä 1759-1774, Tyrvännössä 1750-1759, muutti 1774 Vesilahdelle talolliseksi Korpiniemen Vihastun taloon.

Kangasalan, Kuhmalahden ja Pälkäneen syyskäräjät 19.10.1752: Väfware Matts Johansson ifrån Myttäälä warit linwäfware Elias Menholms ifrån Orivesi lärogåsse.

Pälkäneen käräjät 9.9.1754 s. 640: bonde Jöran Påhlsson ifrån Huhtis Paavola och väfvare Matts Johansson ifrån Myttäälä såldt bränvin til dragon Sven Blomberg i Paino och drg Johan Ericsson i Myttäälä.

Pälkäneen käräjät 18.1.1757: Wäfware Matts Johansson ifrån Myttäälä mot torpare Henric Thomasson ifrån samma by. Henric kommit til Mattses stuga och tagit en kista. Henrics hustru Christin Ericsdotter.

Pälkäneen käräjät 10.5.1763 §39: linwäfware Matts Myllin ifrån Myttälä mot bonde Jacob Mårtensson Huuna ifrån Månaala om 60 daler kopparmynt.

Pälkäneen käräjät 10.5.1763 §49: linwäfware Matts Myllin mot Lars Jöransson ifrån Kuckola.

Pälkäneen käräjät 8.12.1763 §39: wäfware Matts Johansson ifrån Myttäälä til piga Anna Michelsdr ifrån samma by.

Pälkäneen talvikäräjät v. 1767 §44: drengen Henric Henricsson ifrån Ruotsila kärde til linväfware Matts Mylin ifrån Myttäälä angående råg och en tunna korn som Matts några år sedan tagit af honom.

Pälkäneen käräjät 18.4.1768 §56: wäfware Anders Mylin ifrån Myttäälä gård, angående arbetslön.

Pälkäneen käräjät 18.4.1768 §73: wäfware Matts Mylin ifrån Myttäälä gård til nämdeman Johan Ericsson Hemilä ifrån Kärväntälä.

Pälkäneen käräjät 18.4.1768 §75: wäfware Matts Mylin ifrån Myttäälä, des svåger Petter Gustaf Carsten.

Pälkäneen käräjät 18.4.1768 §77: wäfware Matts Mylin ifrån Myttäälä mot bonde Henric Larsson och des hru Anna Andersdotter ifrån Luikala, om arbetslön.

Pälkäneen käräjät 7.3.1770 §73: wäfware Matts Mylin ifrån Myttäälä, sin svärmoder änka cornetska välbörne Ulrica Svinhufwud och myndiga svåger Petter Gustaf Carsten, arfskifte efter Mylins afledne svärfader cornetten Petter Georg Carsten.

Kauppakirja v. 1773 Hans Henric Boije myy des ägande Vihastu skattehemman i Korpiniemi by och Vesilax socken til linväfware i Pälkäne socken Matts Mylin niohundra daler kopparmynt.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 5.11.1776 §3: Linwafware Matts Mulin ifrån Pälkäne socken saa lainhuudon ostamaansa Vihastun tilan Korpiniemessä.

. Vihitty 1.11.1761 Pälkäne.
   () Margareta Elisabeth Carsten, syntynyt 22.5.1741 Pälkäne,Ruotsila, kuollut 1805 Vesilahti,Korpiniemi,Vihastu.
   (äi) Thomas Andersson Klemola, Seppä, talollinen, Klemolan vävy, syntynyt 1729, kuollut 1796 Vesilahti,Järvenranta. Lemolan omistaja 1760-1785. Entinen seppä. Vihittäessä renki Järvenrannassa, 1757 alkaen. Kuulutukset: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=14498&pnum=63

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 7.10.1761 §58: bonde mågen Thomas Andersson ifrån Järfwenranda ingaf et uti des än lewande svärmoders enkan Brita Jöransdotters namn uprättad testamente..min andel uti halfwa Klemola skatte augments hemman i Järfwenranda by åt min kära måg Thomas Andersson samt hans hustru Maria Jacobsdotter...mina twänne barn Michel Jacobsson och Catarina Jacobsdotter...den sextonde Decemb ett tusande siuhundrade sextio.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 19.10.1772 §6 ja Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 17.3.1774 §51: halfwa Klemola skattehemman i Järvenranda by, hwilket bonden Thomas Andersson af sina svågrar Michel Jacobsson och Eric Lassberg för fyrahundra trettiofem daler kopparmynt sig tilhandlen blewu. Thomas anoo 1. lainhuutoa. Thomas Andersson saa kiinnekirjan puoleen Klemolan verotalosta viimeksi mainituilla käräjillä.

Vesilahden käräjät 15.10.1771 §1: bonde Thomas Andersson åboen å halfwa Lemola hemman ifrån Järvenranda, svåger Michel Jacobsson, svåger Eric Mattsson Lassberg, Thomas svärföräldrar Jacob Jöransson och Brita Jöransdotter. Skattebref den 20.12.1751.

Vesilahden käräjät 1784 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24489089 bonde Thomas Andersson Klemola i Järvenranta mot Eric Mårtensson Vappula ifrån Viljula...gifte med Thomas Klemolas dotter Caisa Thomasdotter, hwilken jämte sitt barn någon tid efterlefwat om hösten förladit år aflidit...

Ensimmäinen lainhuuto Klemolaan pojalle Thomas Thomassonille http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16680&pnum=167

Edunvalvojan määrääminen, frälsebonde Michel Jaconsson Toikka ifrån Kaakila. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16681&pnum=66. Vihitty 25.1.1760 Vesilahti.
   (ää) Maria Jacobsdotter Klemola, syntynyt 20.5.1743 Vesilahti,Järvenranta, kuollut 5.8.1822 Vesilahti,Järvenranta.

| Alku |

Taulu 80
IV Helena Sigfridsdotter Hukari, (Taulusta 77, äiti Maria Hukari) syntynyt 12.11.1773 Vesilahti,Sakoinen, kuollut 11.5.1830 Vesilahti,Sakoinen, kummit: Hollo bonde Hans Hansson med sin hru Anna Simonsdotter, Kurki bonde Jacob Mårtensson med des hru Maria Henricsdotter, Mäsä bonde Johan Simonsson och des hru Anna Henricsdr i Sakois.

Puoliso: Henric Ericsson Kurki Talollinen, syntynyt 8.11.1781 Vesilahti,Sakoinen, kuollut 25.2.1837 Vesilahti,Sakoinen, kummit: Kyrkoby Hovi nämdeman Johan Matthia, Sakois Hukari bonde Sigfrid Georgii och Rautiala rusth. värd Anna Martini.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Thomasson Antila, Kurki, syntynyt 17.3.1751 Vesilahti,Riitiälä, kuollut 1813 Vesilahti,Sakoinen. Vihitty 1.10.1780 Vesilahti,Sakoinen.
   (ä) Maria Jacobsdotter Kurki, syntynyt 30.6.1760 Vesilahti,Sakoinen, kuollut 31.1.1824 Vesilahti,Sakoinen.
   (ii) Thomas Ericsson Anttila eller Siro, Talollinen, syntynyt noin 1721, kuollut 9.11.1785 Vesilahti,Riitiälä. Vihitty noin 1748.
   () Maria Henricsdotter Anttila, syntynyt 1721 Vesilahti,Riitiälä, kuollut 1793 Vesilahti,Riitiälä. Vesilahden käräjät 1795 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24529769 Henric Thomasson Antila Riitilän kylästä, veli Eric Thomasson Kurki Sakoisten kylästä, edesmennyt äiti Maria Henricsdotter, edesmennyt isä Thomas Ericsson Antila...allekirjoitukset Henric Thomasson Antila, Eric Thomasson Kurki, Johan Thomasson ifrån Antila, Anna Thomasdotter.
   (äi) Jacob Mårtensson Kurki, syntynyt 1739 Vesilahti,Sakoinen. Vihitty 6.6.1759 Vesilahti,Kirkonkylä.
   (ää) Maria Henricsdotter Hovi, syntynyt 1740 Vesilahti,Kirkonkylä.

Lapset:
1. David Heikinpoika Kurki syntynyt 21.7.1814 Vesilahti,Sakoinen.
2. Herman Heikinpoika Kurki , syntynyt 13.2.1817 Vesilahti,Sakoinen. Tauluun 81
| Alku |

Taulu 81
V Herman Heikinpoika Kurki, (Taulusta 80, äiti Helena Hukari) syntynyt 13.2.1817 Vesilahti,Sakoinen.

Puoliso: Maria Ericsdotter Villi syntynyt 1814 Vesilahti.

| Alku |

Taulu 82
IV Samuel Sigfridsson Hukari, (Taulusta 77, äiti Maria Hukari) Talollinen, syntynyt 30.8.1782 Vesilahti,Sakoinen, kuollut 10.5.1851 Vesilahti,Sakoinen, kummit: Hollo bonde Eric Ericsson, des hru Caisa, Mäsä bonde Johan Simonis, unga bonde Henric Thoma ifrån Kurki.

1. puoliso: Lisa Ericsdotter Kurki syntynyt 24.5.1789 Vesilahti,Sakoinen, kuollut 1829 Vesilahti,Sakoinen, kummit: Rautiala värd. Anna Martini, Hollo bonde Henric Erici, des hru Brita Matthia, Mäsä bonde Joseph Johannis.
Puolison vanhempia:
   (i) Eric Thomasson Antila, Kurki, syntynyt 17.3.1751 Vesilahti,Riitiälä, kuollut 1813 Vesilahti,Sakoinen. Vihitty 1.10.1780 Vesilahti,Sakoinen.
   (ä) Maria Jacobsdotter Kurki, syntynyt 30.6.1760 Vesilahti,Sakoinen, kuollut 31.1.1824 Vesilahti,Sakoinen.
   (ii) Thomas Ericsson Anttila eller Siro, Talollinen, syntynyt noin 1721, kuollut 9.11.1785 Vesilahti,Riitiälä. Vihitty noin 1748.
   () Maria Henricsdotter Anttila, syntynyt 1721 Vesilahti,Riitiälä, kuollut 1793 Vesilahti,Riitiälä. Vesilahden käräjät 1795 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24529769 Henric Thomasson Antila Riitilän kylästä, veli Eric Thomasson Kurki Sakoisten kylästä, edesmennyt äiti Maria Henricsdotter, edesmennyt isä Thomas Ericsson Antila...allekirjoitukset Henric Thomasson Antila, Eric Thomasson Kurki, Johan Thomasson ifrån Antila, Anna Thomasdotter.
   (äi) Jacob Mårtensson Kurki, syntynyt 1739 Vesilahti,Sakoinen. Vihitty 6.6.1759 Vesilahti,Kirkonkylä.
   (ää) Maria Henricsdotter Hovi, syntynyt 1740 Vesilahti,Kirkonkylä.

Lapset:
1. Anna Lisa Samuelsdotter Hukari , syntynyt 27.7.1814 Vesilahti,Sakoinen. Tauluun 83
2. David Samuelsson Hukari , syntynyt 21.4.1817 Vesilahti,Sakoinen. Tauluun 84
3. Carl Samuelinpoika Hukari syntynyt 1.2.1821 Vesilahti,Sakoinen.
2. puoliso: Margareta Jöransdotter Sassi syntynyt 1.11.1792 Vesilahti,Mustinen, kuollut 31.8.1857 Vesilahti,Sakoinen.
Puolison vanhempia:
   (i) Jöran Jöransson Sassi, Talollinen, syntynyt 20.4.1745 Kangasala, kuollut 1804 Vesilahti,Mustinen. Kauppakirja v. 1773 Fredric von Pfaler myy omistamansa Sassi skattehemman i Mustis by til bondeson Jöran Jöransson ifrån Mustis by. Vihitty 4.4.1774 Vesilahti.
   (ä) Christina Mattsdotter Sassi, syntynyt 1751 Vesilahti,Mustinen, kuollut 1802 Vesilahti,Mustinen.
   (äi) Matts Mattsson Sassi, Sassin isäntä 1750-1773, syntynyt 1723 Vesilahti,Mustinen, kuollut 27.7.1786 Vesilahti,Mustinen.
   (ää) Anna Ericsdotter Multanen, syntynyt 1726 Vesilahti.Koski, kuollut 11.1.1780 Vesilahti,Mustinen.
Lapset:
4. Maria Karoliina Samuelintytär Hukari syntynyt 31.1.1831 Vesilahti,Sakoinen.
| Alku |

Taulu 83
V Anna Lisa Samuelsdotter Hukari, (Taulusta 82, isä Samuel Hukari) syntynyt 27.7.1814 Vesilahti,Sakoinen, kuollut 19.1.1888 Lempäälä,Jokipohja.

Puoliso: Gustaf Henricsson Ansami Talollinen, syntynyt 27.10.1814 Lempäälä,Jokipohja, kuollut 4.12.1870 Lempäälä,Jokipohja.
Puolison vanhempia:
   (i) Henric Henricsson Ansami, Talollinen, syntynyt 26.12.1778 Hattula,Heinu, kuollut 29.9.1825 Lempäälä,Jokipohja. Jokipohjan Ansamin isäntä 1810-1825. Edellinen isäntä Heikki Penttilä Hattulasta 1803-1809. Vihitty 26.12.1803 Lempäälä,Jokipohja.
   (ä) Maria Johansdotter Ansami, syntynyt 3.6.1784 Lempäälä,Jokipohja, kuollut 22.4.1852 Lempäälä,Jokipohja. Jokipohjan Ansamin isäntä 1826.
   (ii) Henric Henricsson Grönqvist, Penttilä, Ansami, Pitäjänräätäli, talollinen, syntynyt 1746 Kalvola,Niemi, kuollut 31.7.1809 Lempäälä,Jokipohja,Ansami. Vihittäessä Hattulan Heinun Penttilään pitäjänräätäli Kalvolasta. Kalvolan Kutilassa 1758-1763 Henric skräddare s. 1746 yliviivattuna. Vihitty 20.1.1775 Hattula,Heinu.
   () Anna Mattsdotter Penttilä, syntynyt 15.12.1752 Hattula,Heinu, kuollut 24.1.1822 Lempäälä,Jokipohja,Ansami.
   (äi) Johan Mattsson Ansami, Talollinen, syntynyt 28.12.1751 Lempäälä,Jokipohja, kuollut 29.4.1808 Lempäälä,Jokipohja. Jokipohjan Ansamin isäntä 1781-1799. Vihitty 29.6.1783 Hattula,Mervi.
   (ää) Maria Lisa Mattsdotter Visala, syntynyt 21.11.1761 Hattula,Mervi, kuollut 17.7.1791 Lempäälä,Jokipohja.
Jokipohjan Ansamin isäntä 1851-1870.

| Alku |

Taulu 84
V David Samuelsson Hukari, (Taulusta 82, isä Samuel Hukari) syntynyt 21.4.1817 Vesilahti,Sakoinen.

Puoliso: Vihitty 4.9.1848 Vesilahti,Onkimäki Ulrika Matintytär Iso-Seiväs syntynyt 17.9.1829 Vesilahti,Onkimäki.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Mårtensson Iso-Seiväs, Talollinen, syntynyt 1.9.1800 Vesilahti,Onkimäki,Seiväs. Vihitty 1.7.1823 Tammela.
   (ä) Helena Carlsdotter Mansikkaniemi, syntynyt 20.5.1802 Sääksmäki,Tarttila.
   (ii) Mårten Mattsson Iso-Seiväs, Hutko, Lampuoti, talollinen, syntynyt 1.11.1775 Vesilahti,Onkimäki,Seiväs, kuollut 19.7.1836 Urjala,Kehro. Vihitty 27.5.1799 Lempäälä,Ruhola.
   () Elisabet Ericsdotter Anttila, syntynyt 11.4.1776 Lempäälä,Ruhola, kuollut 23.10.1844 Urjala,Kehro.
   (äi) Carl Johansson Iso-Nikkilä, Mansikkaniemi, Rusthollari, syntynyt 4.8.1759 Sääksmäki,Tarttila,Iso-Nikkilä, kuollut 8.4.1841 Tammela,Mansikkaniemi. Vihitty 25.3.1793 Vesilahti.
   (ää) Christina Mårtensdotter Vähä-Seiväs, syntynyt 20.7.1763 Vesilahti,Onkimäki, kuollut 28.9.1834 Tammela,Mansikkaniemi.

| Alku | Paluu |