| Alku Paluu |

Taulu 1
I Eric Mattsson Erkkilä, ÄröläKaltsilan Erkkilän isäntä 1667-1685, syntynyt Vesilahti,Kaltsila, kuollut jälkeen 1694 Vesilahti,Toivola. RK 1688-1694 Kaltsila: Eric Mattsson ähr i Toivola, Malin hru, Lisbeta enka, Gertrud inh.q. (yliv), Valborg inh.q. (yliv), Margareta flicka (yliv).
RK 1688-1694 Toivola Ärölä: Eric Mattsson, Malin hru, Margareta sold hru, Matts pojke, Michel pojke, Sophia hru, Lisa hru. ---- Eric Mattsson, Malin hru död, Matts son, Elisabet hru, Michel son, Sophia hru död, sold Henric Staffansson, Margareta hru.
SAY 1652 Kaltsila Erkkilä Matts Ericsson.
Eric Mattsson ifrån Kaltzila anoo asukasoikeutta v. 1691 käräjillä Axel Perssonin autioksi jättämään taloon Toivolan kylässä.

Puoliso: Magdalena

Lapset:
1. Matts Ericsson Ärölä , syntynyt Vesilahti,Kaltsila. Tauluun 2
2. Michel Ericsson Ärölä , syntynyt Vesilahti,Kaltsila. Tauluun 41
| Alku |

Taulu 2
II Matts Ericsson Ärölä, (Taulusta 1, isä Eric Ärölä)Kaltsilan Erkkilän isäntä 1685-1689, Toivolan Ärölän isäntä 1691-1704, syntynyt Vesilahti,Kaltsila, kuollut ennen 1709 Vesilahti,Toivola.

Puoliso: Elisabet kuollut jälkeen 1710.

Lapset:
1. Michel Mattsson Ärölä , syntynyt Vesilahti,Toivola. Tauluun 3
2. Elisabet Mattsdotter Ärölä syntynyt Vesilahti,Toivola, kuollut jälkeen 1724.
3. Matts Mattsson Ärölä?, Kesti , syntynyt Vesilahti,Toivola?. Tauluun 36
4. Anna Mattsdotter Ärölä syntynyt Vesilahti,Toivola.
| Alku |

Taulu 3
III Michel Mattsson Ärölä, (Taulusta 2, isä Matts Ärölä)Toivolan Ärölän isäntä 1722-1743, syntynyt Vesilahti,Toivola, kuollut noin 1744 Vesilahti,Toivola. Toivola Ärölä v. 1742 Michel bonde, Eric son, Staffan Tållberg soldat.

Puoliso: Valborg Johansdotter Puntus syntynyt 1697 Vesilahti,Hiirenoja, kuollut 7.4.1784 Vesilahti,Toivola.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Mattsson Puntus. Mainitaan Sipi Matinpojan veljenä Puntuksella 1697-1702
    (ä) N.N.

Lapset:
1. Matts Michelsson Ärölä , syntynyt noin 1721 Vesilahti,Toivola. Tauluun 4
2. Eric Michelsson Ärölä syntynyt 1724 Vesilahti,Toivola, kuollut 1780 Vesilahti,Toivola.
3. Caisa Michelsdotter Ärölä , syntynyt 13.9.1726 Vesilahti,Toivola. Tauluun 11
4. Michel Michelsson Ärölä, Annala , syntynyt noin 1728 Vesilahti,Toivola. Tauluun 16
5. Mårten Michelsson Ärölä, Pietilä , syntynyt noin 1730 Vesilahti,Toivola. Tauluun 26
6. Johan Michelsson Ärölä syntynyt noin 1730 Vesilahti,Toivola.
7. Elisabet Michelsdotter Ärölä , syntynyt 6.7.1737 Vesilahti,Toivola. Tauluun 29
| Alku |

Taulu 4
IV Matts Michelsson Ärölä, (Taulusta 3, isä Michel Ärölä)Talollinen, syntynyt noin 1721 Vesilahti,Toivola, kuollut 1781 Vesilahti,Toivola. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.11.1766 §182: Å egna och sin broders Matts Äröläs ifrån Toivola vägnar berättade nämdeman Michel Annala dersammanstädes....Afledne bonde Matts Michelsson Äröläs omyndiga barns förmyndare bonde Matts Pörö.
Vesilahden käräjät 10.9.1782 §82: Nämdeman Michel (Michelsson) Annalas afeldne broder Matts Michelsson Ärölä ifrån Toivola, tre omyndiga barn en son och twå döttrar, deras förmyndare skyldeman bonde Sigfrid Benjaminsson (Bengtsson) Ryönä ifrån Vakkala by (pso Caisa Michelsdotter Ärölä).

1. puoliso: Vihitty 10.11.1745 Vesilahti Maria Andersdotter Öyrä syntynyt noin 1723 Vesilahti,Kaltsila.
Puolison vanhempia:
    (i) Anders Thomasson Luikko, Öyrä, Luikon isäntä 1722-26, jakamattoman Öyrän isäntä, syntynyt noin 1685 Vesilahti,Kaltsila, kuollut Vesilahti,Onkimäki. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.12.1768 §84: bönderna Matts och Jöran Henricssöner som til hälften ägar Öyrä skattehemman i Ongimäki by. Vitnare rusthållare Thomas Henricsson Liukko ifrån Järvenranta och bonde Michel Clemetsson Clemola dersammanstädes att beretta hwilka åboer förut besuttit Öyrä hemman. Thomas Henricsson sextiofem år gammal som ifrån barndomen vistats i Järvenranda by att först en vid namn Thomas ifrån Urdiala först tilträdt den samma och som han icke haft några bröstarfwingar så har han antagit Anders Thomasson som sedan trädt i gifte och haft twenne söner Henric och Matts Anderssöner, hwilka sin emellan kluwit hemmannet, och hwarefter Henric Anderssons son Matts Henricsson tilträdt den ena samt Matts Andersson den andra hälften hwars efterlätna enka Chirstin Michelsdotter med sin senare man Jöran Henricsson nu innehafwer den andra hälften. Michel Clemetsson närmare siuttio år gammal, som nogsamt kunde Öyrä hemmans åboer att en wid namn Matts hwilket varit gamla Öyrä hemmannets son först i vittnes minnes tid åboet Öyrä hemman, och haft en dotter Maria med hwilken Thomas Henricsson ifrån Urdiala trädt i gifte samt efter Mattses död kommit til hemmannets besittning men som denna Thomas Henricsson icke haft några bröstarfwingar, så har han antagit til sytningsman man en benämd Anders Thomasson hwilken haft twänne söner Henric och Matts Anderssöner, efter Anders Thomassons död, hafwa dessa twänne bröder klufwit Öyrä hemman, som nu sedan Henric och Matts Anderssöner aflidit, til ena hälften besittas af Henrics son Matts Henricsson och andra hälften af Matts Anderssons efterträdare i äktenskapet Jöran Henricsson.

Onkimäki Öyrä 1742 Anders bonde, Henric son, Matts son, Sigfrid Ongari soldat.
    (ä) Lisa Mårtensdotter Seiväs, syntynyt noin 1691 Vesilahti,Onkimäki, kuollut jälkeen 7.10.1761 Vesilahti,Onkimäki.
    (ii) Thomas Andersson Luikko, syntynyt noin 1650 Vesilahti,Kaltsila, kuollut 1699 Vesilahti,Kaltsila.
    () Brita.
    (äi) Mårten Jöransson Seiväs, Onkimäen Seipään isäntä 1643-1695, syntynyt Vesilahti,Onkimäki, kuollut 1695 Vesilahti,Onkimäki. RK 1688-1694: Mårten huusb (yliv), Anna hru (yliv), Caisa hru, Eric son (yliv), Margareta hru finnes i alais Sorfan, Jöran son, Malin hru, Brita hus.q. (yliv.), Maisa dotter, Hans rytt (yliv), Gabriel son i Pöyhölä, Maria hru (yliv), ?? son bortrifven (yliv), Lisa dotter, Matts ryttare, Sophia hru, Maisa S:moder (yliv), Lisa hos.q., Mårten son, Michel fääbagge, Henric drg, --- Mårten bonde, Agnes hru, Jöran farbror, Malin hru, Jacob Jöransson, Jacob Michelsson, Brita p., Carin g. Moor, Jöran skräddare, Brita hru, Lisa dotter i Åbo, Jöran son, Sophai dotter.

Vesilahden käräjät v. 1695: Jöran Mårtensson och des broderson Mårten Ericsson ifrån Ongemäki, arf efter framledne Mårten Jöransson och Anna Sigfridsdr ibm.
    (ää) Carin Michelsdotter. Vesilahden käräjät v. 1695: Carin Michelsdotter i Ongemäki, des sahl man Mårten Jöransson.
Öyrällä viimeisen kerran 1746 henkikirjassa.

Lapset:
1. Matts Mattsson Ärölä , syntynyt 1747 Vesilahti,Toivola. Tauluun 5
2. Christina Mattsdotter Ärölä , syntynyt 1750 Vesilahti,Toivola. Tauluun 6
3. Lisa Mattsdotter Ärölä syntynyt 1753 Vesilahti,Toivola, kuollut 27.12.1791 Vesilahti,Toivola. Vesilahden käräjät 1792 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24522077 Talollisen tytär Lisa Mattsdotter Toivolasta testamenttaa omaisuutensa veljelleen seppä Henric Hammarille.
4. Anna Mattsdotter Ärölä , syntynyt 4.12.1756 Vesilahti,Toivola. Tauluun 7
5. Henric Mattsson Ärölä, Hammar , syntynyt 5.1.1760 Vesilahti,Toivola. Tauluun 8
2. puoliso: Anna Marcusdotter Simula syntynyt 24.2.1746 Punkalaidun,Oriniemi, kuollut 1809 Vesilahti,Toivola.
Puolison vanhempia:
    (i) Marcus Påhlsson Simula, Talollinen, syntynyt 15.3.1700 Punkalaidun,Oriniemi, kuollut 23.5.1755 Punkalaidun,Oriniemi. Isäntänä 1727-1748. Vihitty 18.12.1726 Punkalaidun,Kostila.
    (ä) Juliana Påhlsdotter Talikka, syntynyt 22.9.1708 Punkalaidun,Kostila, kuollut 19.12.1765 Punkalaidun.
    (ii) Påhl Mårtensson Nikkilä, Simula, Talollinen Punkalaitumen Oriniemen Simolassa is v.1707-1712.Tulivat mahdollisesti silloin, syntynyt 1659 Punkalaidun,Talala, kuollut 5.12.1747 Punkalaidun Oriniemi. Isäntänä 1707-1726.
.
    () Caisa Andersdotter, syntynyt 1674, kuollut 11.3.1755 Punkalaidun,Oriniemi.
    (äi) Påhl Jöransson Taalikka, syntynyt 1658 Punkalaidun,Kostila, kuollut 8.2.1730 Punkalaidun,Kostila. Vihitty 1.6.1690 Punkalaidun,Vanttila.
    (ää) Maria Henricsdotter Simola, syntynyt 1670 Punkalaidun,Vanttila, kuollut 16.6.1736 Punkalaidun,Kostila.
Lapset:
6. Johan Mattsson Ärölä, Pouru , syntynyt 7.5.1769 Vesilahti,Toivola. Tauluun 9
7. Caisa Mattsdotter Ärölä , syntynyt 2.10.1772 Vesilahti,Toivola. Tauluun 10
8. Michel Mattsson Ärölä syntynyt 15.12.1773 Vesilahti,Toivola, kuollut 1774 Vesilahti,Toivola, kummit: Kaltsila rusthållare Carl Johansson, Annala bonde Michel Michelsson med des hru Anna Ericsdr, deras son Mårten, sold Jöran Stålsten med sin hru Brita Andrea, Annala döttrar Maria och Anna i Toivola.
9. Maria Mattsdotter Ärölä syntynyt 17.9.1775 Vesilahti,Toivola.
| Alku |

Taulu 5
V Matts Mattsson Ärölä, (Taulusta 4, isä Matts Ärölä)Ärölän tilan isäntä 1781-82, syntynyt 1747 Vesilahti,Toivola, kuollut 1782 Vesilahti. Vesilahden käräjät 1780 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24446598 sin svåger Matts Mattsson Ärölä ifrån Toiwola vägnar bonde Matts Simonsson Ryökäs ifrån Hautala at hans afledne fader Simon Henricsson Ryökäs...hans dotter eller Matts Äröläs hustru Brita Simonsdotter...

Vesilahden käräjät 1781 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24441091 bonde Matts Mattsson Ärölä från Toiwola fordrat af Henric Johan Ingman twå tunna korn hans svärfaderhonom lånt...Matts Äröläs hustrus arfslott...sin svägerskas Anna Simonsdotters man bonde Matts Mårtensson Seiwäs ifrån Ongimäki fullmaktig des svåger Matts Simonsson Ryökäs...des afledne syster Caisa Simonsdotters barns rätt, bonde Henric Ericsson ifrån Herrala gift med kärandes hustrus syster Maria och sistnämdes syster Beatas man Eric Kovettu...kärandes svärfader och fader afledne bonde Simon Henricssons enka Maria Johansdotter...

Vesilahden käräjät 1781 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24457872 Jatkoa edelliseen.

Puoliso: Vihitty 17.6.1771 Lempäälä Brita Simonsdotter Ryökäs syntynyt 2.6.1750 Lempäälä,Haurala, kuollut 13.1.1828 Vesilahti.
Puolison vanhempia:
    (i) Simon Henricsson Ryökäs, syntynyt 24.10.1707 Lempäälä,Kuivaspää, kuollut 3.5.1767 Lempäälä,Haurala. Hauralan Ryökkään isäntä 1733-1762. Perunkirjoitus 22.6.1767 edesmenneen talollisen Simon Henricsson Ryökkään jälkeen, leski Maria Johansdotter, poika Matts Simonsson, tytär Maria aviossa skattebonde Henric Andersson ifrån Herrala, Caisa gift med bonden Matts Michelsson Ryödi ifrån Kuivaspää, Anna trolovade och förelyst med skattebonden Matts Mårtensson ifrån Ongemäki, Brita och Beata omyndiga, deras förmyndare skattebonde Sigfrid Mattsson Ruotsila ifrån Vesilax socken.
    (ä) Maria Johansdotter Sulkola, syntynyt 14.3.1711 Lempäälä, kuollut 13.4.1783 Lempäälä,Haurala.
    (ii) Henric Thomasson Kelho Heikkilä, Ryökäs, Kelhon lampuoti -1704, talollinen, syntynyt 12.4.1678 Lempäälä,Kelho, kuollut 21.6.1751 Lempäälä,Haurala. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 19.11.1750: kronobonde Henric Thomasson ifrån Ryökös berättade, hwar som hans hustru Walborg Larsdotter i sidstladne sommar genom döden aflidit...affskifter efter besagde hans hustru..twänne myndiga söner Simon och Lars, samt afledne sons Matts Henricssons omyndiga son Simon och äfwen afleden dotters Caisa Thomasdotters tre omyndiga barn, hwilkas fader ännu lefwer...Henric Thomassons omyndiga soneson Simons förmyndare rusthållare Thomas Jöransson ifrån Perälä...

Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1711: nämdeman Simon Sigfridsson Ryödi mot Henric Thomasson i Quivaspää.
    () Valborg Larsdotter Sälli, syntynyt 30.1.1679 Lempäälä,Sotavalta, kuollut 2.9.1750 Lempäälä,Haurala.
    (äi) Johannes Persson Sulkola, Talollinen, kuudennusmies, syntynyt 1659 Lempäälä,Moisio, kuollut 3.7.1746 Lempäälä,Sulkola.
    (ää) Maria Marcusdotter Jutila?, syntynyt 1669 Lempäälä,Moisio, kuollut 25.1.1747 Lempäälä,Lempoinen.

| Alku |

Taulu 6
V Christina Mattsdotter Ärölä, (Taulusta 4, isä Matts Ärölä) syntynyt 1750 Vesilahti,Toivola, kuollut 20.7.1781 Vesilahti,Kurala.

Puoliso: Vihitty 24.10.1773 Vesilahti,Toivola Matts Jacobsson Pöyssäri Nurkki, Kaapu Talollinen, syntynyt 1738 Vesilahti,Kurala, kuollut 1807 Vesilahti,Kurala.
Puolison vanhempia:
    (i) Jacob Johansson Pöyssäri, syntynyt noin 1712 Vesilahti,Kurala, kuollut ennen 12.5.1751 Vesilahti,Kurala. Kurala Pöysäri v. 1742 Jacob bonde. Vihitty 25.3.1734 Kiikka,Vakkala,Junnila.
    (ä) Carin Henricsdotter Junnila, syntynyt 4.3.1716 Kiikka,Vakkala,Junnila, kuollut 1791 Vesilahti,Kurala.
    (ii) Johan Mattsson Pöyssäri, Isäntä 1701-1734, syntynyt Vesilahti,Kurala.
    () Valborg.
    (äi) Henric Clemetsson Junnila, Junnilan isäntä 1684-1688, syntynyt 11.3.1666 Kiikka,Vakkala, kuollut 19.8.1716 Kiikka,Vakkala,Junnila. Vihitty 2.11.1712 Kiikka,Kiimajärvi.
    (ää) Valborg Ericsdotter Horko, syntynyt 1685 Kiikka,Kiimajärvi.

| Alku |

Taulu 7
V Anna Mattsdotter Ärölä, (Taulusta 4, isä Matts Ärölä)syntynyt 4.12.1756 Vesilahti,Toivola, kuollut 15.5.1818 Vesilahti,Hinsala, kummit: bonde Michel Michelsson, Ryönä bonde Sigfrid Bengtsson med sin hru Caisa Michelsdr, hru Maria Ericsdr, Caisa Henricsdr ifrån Onkimäki.

Puoliso: Vihitty 4.10.1778 Vesilahti Matts Jacobsson Hoppu Hopun isäntä 1773-97, syntynyt 6.9.1746 Vesilahti,Hinsala, kuollut 17.10.1823 Vesilahti,Hinsala.
Puolison vanhempia:
    (i) Jacob Jacobsson Hoppu, Hopun isäntä 1745-73, syntynyt noin 1712 Vesilahti,Hinsala, kuollut 1792 Vesilahti,Hinsala. Vihitty 5.8.1744 Vesilahti,Narva.
    (ä) Valborg Andersdotter Karjainen, syntynyt 1715 Vesilahti,Narva, kuollut 1792 Vesilahti,Hinsala. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 14.3.1771 §38: bondehustru Valborg Andersdotter ifrån Hoppu hemman och Hintzala by af des broder inhysningen Jacob Andersdotter ifrån Jokiois, arf efter deras moder Beata Larsdotter ifrån Karjais hemman i Narva by.
    (ii) Jacob Thomasson Hoppu, Hopun isäntä 1726-44, syntynyt Vesilahti,Hinsala. Hinsala Hoppu v. 1742 Jacob bonde, Jacob svåger.
    () Margareta.
    (äi) Anders Jöransson Karjainen, Talollinen Pöyhölän Luukkaalassa 1722-28, Narvan Karjaisella 1729-40. Narva Karjainen v. 1742 Anders bonde, Jöran son, Jacob son.
    (ää) Beata Larsdotter Sälli, syntynyt Lempäälä,Sotavalta. SAY vuoteen 1737 saakka.

| Alku |

Taulu 8
V Henric Mattsson Ärölä, Hammar, (Taulusta 4, isä Matts Ärölä)Seppä Toivolan Ärölässä, syntynyt 5.1.1760 Vesilahti,Toivola, kummit: unga rusthållare i Kaltsila Carl Johansson, Henric Jöransson Kostiala med sin hru Margareta Ericsdr, Michel Michelsson Annala med sin hru Anna Ericsdr, piga Maria Johansdr ifrån Toivola. Vesilahden käräjät 1782 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24456322 Henric Mattsson vaatii asukasoikeutta puoleen Toivolan Ärölästä...

Puoliso: Vihitty 1792 Anna Johansdotter syntynyt 16.4.1772.

| Alku |

Taulu 9
V Johan Mattsson Ärölä, Pouru, (Taulusta 4, isä Matts Ärölä)Talollinen, syntynyt 7.5.1769 Vesilahti,Toivola, kuollut 23.11.1848 Vesilahti,Narva, kummit: Kaltsila rusthållare Carl Johansson, Annala bonde Michel Michelsson med sin hru Anna Ericsdr, Narva Ketola landbo Mårten Michelsson med sin hru Maria Andersdr, Kostiala värdinna Chirstin Henricsdr.

Puoliso: Vihitty 16.6.1791 Vesilahti Anna Mattsdotter Sievarisyntynyt 15.1.1768 Vesilahti,Jokioinen, kuollut 1828 Vesilahti,Narva, kummit: rusthållaren ?? Nikkilä ifrån Sorva, Jokiois Heikkilä bonde Anders Mattsson, Rassa bonde Henric Jöransson, Sorva Nikkilä värdinna Maria Ericsdr, hru Maria Michelsdr ifrån Jokiois Heikkilä, Heikkilä dotter Caisa Andersdr.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Michelsson Sievari, syntynyt 1739 Vesilahti,Jokioinen, kuollut 23.3.1806 Vesilahti,Jokioinen. Vihitty 13.6.1764 Vesilahti.
    (ä) Anna Davidsdotter Pelttari, syntynyt 6.10.1744 Tottijärvi,Jokipohja, kuollut 1809 Vesilahti,Jokioinen.
    (ii) Michel Jacobsson Sievari, Talollinen Jokioisten Sievarilla. Jokioinen Sievari v. 1742 Michel bonde.
    () Sophia Mattsdotter, syntynyt 1708, kuollut 1783 Vesilahti,Jokioinen.
    (äi) David Jacobsson Pelttari, Kenno, Talollinen, syntynyt 4.9.1712 Kyrö,Haikola, kuollut 7.7.1786 Vesilahti,Lohnattila. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 15.3.1775: rusthållaren Thomas Henricsson Liuko från Järvenranda...låtit inkalla förra åboen på Kenno krono augments hemman David Jacobsson och hans stiufson mu warande åboen på sagde hemman Gabriel Andersson Kenno ifrån Lohnattila. Vihitty 25.3.1744 Tottijärvi,Jokipohja.
    (ää) Beata Mattsdotter Pelttari, syntynyt 15.10.1723 Tottijärvi,Jokipohja, kuollut 1800 Vesilahti,Lohnattila.

| Alku |

Taulu 10
V Caisa Mattsdotter Ärölä, (Taulusta 4, isä Matts Ärölä)syntynyt 2.10.1772 Vesilahti,Toivola. Vesilahden käräjät 1794 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24529734 pigan Caisa Mattsdotter ifrån Jaanu capell. bohl i Jokiois by...rusthållaresonen Jacob Jacobsson ifrån Hintsala fast sig med Caisa Mattsdotter och twenne gånger redan blifwit lyst...hennes moder bonde enka Anna Henricsdotter (po Marcusdotter) å Ärölä hemman i Toivola by...Caisa har en broder Johan Mattsson...

1. kihloissa: Jacob Jacobsson Kärki, Nurkki syntynyt 28.2.1754 Vesilahti,Hinsala.
Puolison vanhempia:
    (i) Jacob Johansson Kärki, Kylä-Kärki, Rusthollari, syntynyt 1725 Vesilahti,Hinsala, kuollut 1790 Vesilahti,Hinsala.
    (ä) Maria Johansdotter, syntynyt 1727, kuollut 1798 Vesilahti,Hinsala.
    (ii) Johan Mattsson Kärki, Hinsalan Kärjen isäntä 1705-1735, syntynyt Vesilahti,Hinsala. Hinsala Kärki v. 1742 Johan bonde, Matts son, Johan son, Hans son, Jacob son, Matts Gåpå dragon.
    () Caisa.

2. puoliso: Vihitty 1.1.1796 Vesilahti,Jokioinen Johan Johansson Renki Jaanulla, syntynyt 1762.
| Alku |

Taulu 11
IV Caisa Michelsdotter Ärölä, (Taulusta 3, isä Michel Ärölä) syntynyt 13.9.1726 Vesilahti,Toivola, kuollut 1809 Vesilahti,Vakkala.

Puoliso: Vihitty 5.5.1751 Vesilahti,Toivola Sigfrid Bengtsson Ryönä Talollinen, syntynyt 1727 Vesilahti,Narva, kuollut 1807 Vesilahti,Vakkala.
Puolison vanhempia:
    (i) Bengt Sigfridsson Karhola, kuollut Vesilahti,Narva.
    (ä) Brita Henricsdotter Pietilä, syntynyt Vesilahti,Narva, kuollut Vesilahti,Mantere.
    (ii) Sigfrid Henricsson.
    () Maria Jöransdotter Tuhkuri, syntynyt noin 1670 Tottijärvi,Tuhkuri.
    (äi) Henric Michelsson Pietilä, Narvan Pietilän isäntä 1704-10, kuollut Vesilahti,Narva. Narvan Pietilässä vävynä jo 1683.
    (ää) Maria Mårtensdotter Pietilä, syntynyt noin 1665 Vesilahti,Narva. Mainitaan Pietilässä ensimmäisen kerran 1681 henkikirjassa.
Vesilahden käräjät 1785 Kärande Sigfrid Bengtsson Ryönä från Vakkala...nämdeman Annala såsom svåger til kärande..

Lapset:
1. Matts Sigfridsson Ryönä syntynyt 1754 Vesilahti,Vakkala, kuollut 8.7.1779 Vesilahti,Vakkala.
2. Valborg Sigfridsdotter Ryönä , syntynyt 7.4.1758 Vesilahti,Vakkala. Tauluun 12
3. Sara Sigfridsdotter Ryönä , syntynyt 17.9.1759 Vesilahti,Vakkala. Tauluun 13
4. Carl Sigfridsson Ryönä , syntynyt 21.4.1763 Vesilahti,Vakkala. Tauluun 14
5. Johan Sigfridsson Ryönä , syntynyt 24.8.1766 Vesilahti,Vakkala. Tauluun 15
| Alku |

Taulu 12
V Valborg Sigfridsdotter Ryönä, (Taulusta 11, äiti Caisa Ärölä)syntynyt 7.4.1758 Vesilahti,Vakkala, kuollut 18.6.1809 Pirkkala,Haavisto, kummit: Stor Sisto bonde Michel Ericsson med des hru Anna Jacobsdr, Ärölä bonde Matts Michelsson med sin hru Maria Andersdr, Rottala bonde Michel Michelsson med sin hru Anna Ericsdr, piga Gertrud Ericsdr ifrån Vakkala.

Puoliso: Vihitty 14.6.1789 Vesilahti Henric Henricsson Esko Talollinen, syntynyt 9.3.1765 Pirkkala,Haavisto, kuollut 16.4.1817 Pirkkala,Haavisto.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric Johansson Esko, syntynyt 3.5.1734 Pirkkala,Haavisto,Urpola, kuollut 5.10.1812 Pirkkala,Haavisto. Vihitty 26.12.1758 Pirkkala.
    (ä) Valborg Henricsdotter Heikkilä, syntynyt 11.1.1734 Pirkkala,Haavisto, kuollut 8.9.1816 Pirkkala,Haavisto.
    (ii) Johan Henricsson Seppälä, Esko, syntynyt 1707 Kangasala, kuollut 8.9.1771 Pirkkala,Haavisto.
    () Anna Thomasdotter Urpola, syntynyt 17.8.1703 Pirkkala, kuollut 10.12.1761 Pirkkala,Haavisto.
    (äi) Henric Thomasson Heikkilä, syntynyt 1695 Pirkkala,Haavisto, kuollut 22.3.1767 Pirkkala,Haavisto.
    (ää) Anna Johansdotter Pikilä, syntynyt 22.11.1698 Pirkkala,Korvola, kuollut 12.2.1775 Pirkkala,Haavisto.

| Alku |

Taulu 13
V Sara Sigfridsdotter Ryönä, (Taulusta 11, äiti Caisa Ärölä) syntynyt 17.9.1759 Vesilahti,Vakkala.

Puoliso: Vihitty 26.12.1783 Tottijärvi Matts Jöransson Vapalo Räätäli, syntynyt 17.2.1751 Tottijärvi,Vapalo.
Puolison vanhempia:
    (i) Jöran Josephsson Paksula, Vapalo, syntynyt 1706 Teisko,Paksula, kuollut 11.5.1783 Tottijärvi,Vapalo. Vesilahden käräjät 1784 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24489078 Torpare Jöran Jöransson Vapalo...arfwingar efter afledne frälsetorpare Jöran Josephsson Vapalo...mågar Jacob Andersson och Michel Pasi...mågen skomakare Johan Sillström...sonen Matts och dotter Caisa...Caisa Jöransdotters vägnar Henric Knapi.. Vihitty 11.11.1738 Teisko.
    (ä) Sophia Johansdotter Yrjölä, syntynyt 15.5.1713 Teisko, kuollut 5.7.1777 Tottijärvi,Vapalo.
    (ii) Joseph Mattsson Paksula, syntynyt 1672 Teisko,Paksula, kuollut 7.4.1751 Teisko,Paksula. Vihitty 31.3.1701 Teisko,Rikala.
    () Maria Jöransdotter, syntynyt 1684, kuollut 10.1.1742 Teisko,Paksula.

| Alku |

Taulu 14
V Carl Sigfridsson Ryönä, (Taulusta 11, äiti Caisa Ärölä)syntynyt 21.4.1763 Vesilahti,Vakkala, kuollut 1809 Vesilahti,Vakkala, kummit: Michel Ericsson Lill Sisto, Michel Ericsson Stor Sisto med sin hru Anna Jacobsdr, piga Caisa Johansdr alla ifrån Vakkala, enka Maria Mårtensdr ifrån Kaakila.

Puoliso: Vihitty 25.6.1807 Vesilahti Maria Michelsdotter syntynyt 1787 Vesilahti,Vakkala.

| Alku |

Taulu 15
V Johan Sigfridsson Ryönä, (Taulusta 11, äiti Caisa Ärölä)Talollinen, syntynyt 24.8.1766 Vesilahti,Vakkala, kuollut 7.2.1839 Vesilahti,Vakkala, kummit: Michel Ericsson gl. Sisto med sin hru Anna Jacobsdr, hru Valborg Simonsdr Rasi piga Gertrud Ericsdr ifrån Vakkala, Toivola Annala Michel Michelsson och Toivola Ärölä Mårten Michelsson,.

Puoliso: Vihitty 18.6.1793 Vesilahti Helena Michelsdotter Jaakkola syntynyt 1768 Vesilahti,Palho, kuollut 19.8.1850 Vesilahti,Vakkala.
Puolison vanhempia:
    (i) Michel Michelsson Jaakkola, Tanska, Talollinen, syntynyt 25.9.1742 Vesilahti,Palho, kuollut 27.12.1808 Vesilahti,Palho. Lainhuuto Michel Michelssonille Järvenrannan Tanskaan http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16679&pnum=127. Vihitty 17.3.1765 Karkku,Mäkipää.
    (ä) Caisa Simonsdotter Mäkipää, Rusthollin tytär, syntynyt 14.11.1747 Karkku,Mäkipää, kuollut 2.5.1822 Vesilahti,Palho.
    (ii) Michel Mattsson Jaakkola, Talollinen, syntynyt 7.9.1720 Vesilahti,Palho, kuollut 1789 Vesilahti. Vesilahden käräjät 1778: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24453692 Michel Mattsson Jaakkolan ja vaimonsa Maria Carlsdotterin keskenäinen testamentti.

Vesilahden käräjät 1778: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24454512 Michel Mattsson Jaakkolan alaikäisten lasten Helenan ja Henricin edunvalvoja Michel Ericsson Sisto. Vihitty 2.11.1740 Karkku,Vahalahti.
    () Maria Mårtensdotter Uotila, syntynyt 1723 Suoniemi,Vahalahti, kuollut 1775 Vesilahti,Palho.
    (äi) Simon Thomasson Mäkipää, Rusthollari, syntynyt 10.4.1710 Karkku,Mäkipää, kuollut 8.1.1749 Karkku,Mäkipää. Perunkirja 23.1.1768 Karkku Mäkipää rusthåll: afledne rusthållare Thomas Simonsson, afledne rusthålllare Simon Thomasson, dotter Lisa gift med unga rusthållare Jacob Thomasson, Caisa gift med unga bonde Michel Michelsson Jakola ifrån Palho by och Vesilax socken, Simon Thomassons änka Maria Ericsdotter gift med rusthållaren Eric Thomasson. Vihitty 30.12.1744 Tyrvää,Rautajoki.
    (ää) Maria Ericsdotter Rautajoki, Rusthollintytär, syntynyt 23.8.1724 Tyrvää,Rautajoki, kuollut 29.1.1788 Karkku,Mäkipää.

| Alku |

Taulu 16
IV Michel Michelsson Ärölä, Annala, (Taulusta 3, isä Michel Ärölä)Annalan isäntä 1752-1789, lautamies, syntynyt noin 1728 Vesilahti,Toivola, kuollut 1799 Vesilahti,Toivola. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 21.3.1757: bonde Michel Michelsson Rättälä som hälften af Rättälä cronoaugmentshemman i Toivola by besitter, hans granne bonde Jöran Mattsson som den andra hälften åboer. Räntetagaren rusthållare Johan Michelsson ifrån Kaltsila.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 7.10.1761 §53: ...nämdeman Michel Annala såsom svåger med Mårten Seifwäs...

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 19.11.1767 §92: Carl C Silfwersvärd mot gamla bonde hustru Maria Mårtensdotter ifrån Toifwola och bonde mågen Eric Mårtensson Ketola ifrån Narva. Nämndeman Michel Annala bekänner att han är Eric Mårtenssons syskone barn i skyldskap.

Vesilahden käräjät 1784 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24491366 Nämdeman Annala såsom svåger til käranda Johan Bertilsson Köppi.
Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.11.1766 §182: Å egna och sin broders Matts Äröläs ifrån Toivola vägnar berättade nämdeman Michel Annala dersammanstädes....Afledne bonde Matts Michelsson Äröläs omyndiga barns förmyndare bonde Matts Pörö.
Vesilahden käräjät 10.9.1782 §82: Nämdeman Michel (Michelsson) Annalas afeldne broder Matts Michelsson Ärölä ifrån Toivola, tre omyndiga barn en son och twå döttrar, deras förmyndare skyldeman bonde Sigfrid Benjaminsson (Bengtsson) Ryönä ifrån Vakkala by (pso Caisa Michelsdotter Ärölä).

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.12.1768 §133: nämdeman Michel Michelsson Annala å sin granne och skyldeman Eric Mattsson Kestis vägnar.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 17.3.1774 §98: förra skallfogde Johan Vesander ifrån Narva skall såsom ogift karl bo och vistas til samman med bonde enka Maria Samuelsdotter uti hennes på Pasti hemman i berörde by innehafwande pårte.... nämdeman Michel Annala som Maria Samuelsdotter förmyndare..henne vara des faderbroders enka.

Vuoden 1784 käräjät nämdeman Annala såsom svåger til kärande Johan Bertilsson Köppi. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24491366

Vuoden 1785 käräjät nämdeman Annala såsom svåger til Johan Andersson Laurila i Lohnattila... http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24495204

Vuoden 1787 käräjät nämdeman Annala skyldskap med Laurila...

Vesilahden käräjät 1787 Nämdeman Annala att svarande Johan Johanssons Tannis hustru är hans syskonebarn.

Vesilahden käräjät 1791 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24520871 bonde Henric Michelsson Klemola ifrån Järvenranta mot bonde Jöran Jacobsson Hovi ifrån Kyrkoby..nämdeman Johan Tallinen..han vara kärandes skyldeman...svarandes son Jöran Jöransson...Klemolas Pasko utmark...Tallinen att des hufwudmans numera afledne hustru Kirstin varit syster til Annalas hustru Anna som än lefwer...så nämdeman Annala är jäfvig...

Vesilahden käräjät 1795 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24530294 bonde Carl Carlsson Typpy mot bonde Johan Johansson Friari dersammanstädes...nämdeman Annala såson skyld til parterna...

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16681&pnum=287 Annalan perinnönjako.

Puoliso: Vihitty 7.7.1751 Vesilahti,Onkimäki Anna Ericsdotter Vähä-Seiväs syntynyt 10.12.1730 Vesilahti,Onkimäki, kuollut 1812 Vesilahti.
Puolison vanhempia:
    (i) Eric Mårtensson Seiväs, Seipään isäntä 1722-42, syntynyt noin 1702 Vesilahti,Onkimäki, kuollut noin 1742 Vesilahti,Onkimäki. Vesilahden käräjät 20.4.1763 §60: afledne bonde Eric Mårtensson Seiwäs, tränne omyndiga döttrar, deras til laga ålder kommen broder Mårten Ericsson ifrån Ongimäki begäran förmyndare bonde Jacob Michelsson Seiwäs därsammanstädes.
    (ä) Maria Pettersdotter, kuollut Vesilahti,Onkimäki.
    (ii) Mårten Ericsson Seiväs, Onkimäen Seipään isäntä 1697-1714, syntynyt noin 1678 Vesilahti,Onkimäki. Vesilahden käräjät v. 1694: Mårten Ericsson ifrån Onkimäki kärde til sin faderbroder Jöran Mårtensson ibm, arf efter sin faderfader Mårten Jöransson och fahrmoder Anna Sigfridsdotter.

Onkimäki Seiväs v. 1742 Mårten bonde, Mårten son, Michel Bäckman soldat.
    () Agneta.
Onkimäen Seiväs 1747-1750 Anna dotter.

Lapset:
1. Mårten Michelsson Annala , syntynyt 6.11.1752 Vesilahti,Toivola. Tauluun 17
2. Maria Michelsdotter Annala , syntynyt 19.6.1754 Vesilahti,Toivola. Tauluun 18
3. Anna Michelsdotter Annala , syntynyt 26.11.1756 Vesilahti,Toivola,Rottala. Tauluun 19
4. Valborg Michelsdotter Annala , syntynyt 9.4.1759 Vesilahti,Toivola,Rottala. Tauluun 20
5. Sara Michelsdotter Annala , syntynyt 1.6.1761 Vesilahti,Toivola,Annala. Tauluun 21
6. Michel Michelsson Mikkola , syntynyt 12.4.1764 Vesilahti,Toivola,Annala. Tauluun 22
7. Matts Michelsson Annala , syntynyt 27.1.1767 Vesilahti,Toivola,Annala. Tauluun 23
8. Johan Michelsson Annala, Kaapu , syntynyt 6.4.1769 Vesilahti,Toivola,Annala. Tauluun 24
9. Caisa Michelsdotter Annala , syntynyt 18.9.1771 Vesilahti,Toivola,Annala. Tauluun 25
| Alku |

Taulu 17
V Mårten Michelsson Annala, (Taulusta 16, isä Michel Annala) Talollinen, syntynyt 6.11.1752 Vesilahti,Toivola, kuollut 11.8.1821 Vesilahti.

Puoliso: Vihitty 15.10.1777 Akaa Maria Henricsdotter Hannula syntynyt 19.6.1757 Akaa,Järviö, kuollut 7.3.1834 Vesilahti.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric Mårtensson Hannula, Kuudennusmies, rusthollari, syntynyt 27.1.1712 Akaa,Järviö, kuollut 20.5.1759 Akaa,Järviö. Akaan Järviön Hannulan ratsutilan isäntä 1736-1759.

Akaan käräjät 24.10.1737: äldsta son rusthållare Henric Mårtensson ifrån Järvis, stiufmoder änka Maria Caspersdotter, aflidne fader och rusthållare Mårten Henricsson.

Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 5.4.1756: rusthållare Henric Mårtensson Hannula i Järvis by mot Mårten Mattsson Jussila i samma by och bonde Matts Henricsson Naakka i Järvis by om Lohkoniitty äng.

Perunkirja 8.12.1759 Järviö Hannula afl. rusthållare Henric Mårtensson, änka Maria Michelsdotter, fyra söner Matts, Michel, Mårten och Henric, tre döttrar Anna, Lisa och Maria. Förmyndare Henric Mårtenssons syskone barn rusthållare Pehr Mattsson ifrån Filppula och Henric Jöransson ifrån Varrasniemi. Hannula rusthåll är skatte och arf efter Henric Mårtenssons föräldrar. Saatavia hos Adam Reinhold Tammelander, hos bonde Joseph Andersson i Alpila, hos bonde Sigfrid Mattsson Kelo i Vuoltis, his fäherde Johan Johansson i Naurisniemi, hos torpare Johan Girs i Haudois, hos mölnare Henric Gabrielsson ifrån Kylmäkoski, his baron Gustaf Adolf Mellins fru Anna Beatha DeLaMotte.

Perunkirja 14.6.1768 Järviö Hannula: framledne rusthållare Henric Mårtensson, enka Maria Michelsdotter, söner Matts, Michel, Mårten och Henric, döttrar Anna, Lisa och Maria. Son Matts död, enka Margareta Ericsdotter, fyra döttrar Margareta, Maria, Anna och Lisa. Förmyndare rusthållare Petter Mattsson ifrån Philpula och bonde Matts Henricsson Maijala ifrån Savikoski. Thetta Hannula rusthåll är skatte och framledne rusthållare Henric Mårtenssons arf. Saatavia hos hr Gustaf Henric Blåfield (600 daler), hos bonde Joseph Andersson Mickola ifrån Alpila, hos bonden Sigfrid Mattsson Kelo ifrån Vuoltis. Velkoja til sockneskräddare Michel Thomasson ifrån Nauli, til bonde Henric Ericsson Maijala ifrån Savikoski, til drg Olof Olofsson ifrån Rossi, til dragon Simon Siöstedt. Vihitty 5.6.1737 Akaa,Poutala.
    (ä) Maria Michelsdotter Poutala, syntynyt 29.5.1719 Akaa,Poutala, kuollut 19.1.1797 Akaa,Järviö.
    (ii) Mårten Henricsson Hannula, Rusthollari, syntynyt 1683 Akaa,Järviö,Hannula, kuollut 22.10.1735 Akaa,Järviö. Akaan Järviön Hannulan ratsutilan isäntä 1707-1735. Vihitty 28.5.1707 Akaa,Nauli.
    () Juliana Sigfridsdotter Sipilä, syntynyt 1.1.1689 Akaa,Nauli,Sipilä, kuollut 6.1.1716 Akaa,Järviö,Hannula.
    (äi) Michel Michelsson Mikkola, Ratsutilallinen, syntynyt 26.8.1698 Akaa,Poutala, kuollut 26.10.1772 Akaa,Poutala, kuolinsyy rintakipu ja vanhuus.. Saa imission Poutalan Mikkolaan 24.4.1734.

Akaan Poutalan Mikkolan isäntänä 1723-1744. V.1759 toimitettin myös Kylmäkosken kappelissa uusi penkkijako. Poutalan väki istui toisessa penkissä. Akaan kirkossa Poutalan väki istui kolmannessa penkissä, miehet oikealla ja naiset vasemmalla puolella. Vuoden 1763 8.huhtikuuta § 4 käsiteltiin käräjillä rusthollari Michel Michelssonin s.26.8.1698 ja hanen vaimonsa perintöjuttua. MF= ES 3412.
Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 5.4.1756: rusthållare son Michel Michelsson ifrån Poutala kärde til des moderbroders son rusthållare Michel Michelsson ifrån Taipale. Kärandes moder Anna Pehrsdotter, svaranders fader Michel Simonsson.
. Vihitty 30.5.1712 Akaa,Taipale.
    (ää) Anna Pehrsdotter Simola, syntynyt 24.9.1693 Akaa,Taipale,Simola, kuollut 24.5.1730 Akaa,Poutala. Perunkirja 10.1.1763 Akaa Poutala: enklingen rusthållare Michel Michelsson, aflidne hustru Anna Pährsdotter, fyra söner Michel, Pär, Johan och Mårten, twå döttrar Maria och Margareta, Maria är enka, Margareta gift med bonde Carl Ericsson ifrån Välkkilä. Son Pär död äfven framledne hustru Maria Mårtensdotter, son Michel Pärsson, dotter Maria Pärsdotter. Poutala rusthåll är skatte och Michel Michelssons arf efter thes föräldrar.

| Alku |

Taulu 18
V Maria Michelsdotter Annala, (Taulusta 16, isä Michel Annala) syntynyt 19.6.1754 Vesilahti,Toivola.

Puoliso: Vihitty 12.10.1777 Vesilahti Henric Johansson Tie-Hovi Talollinen, syntynyt 5.1.1752 Vesilahti,Kirkonkylä.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Mattsson Toijala, Tie-Hovi, Talollinen, lautamies, syntynyt 29.10.1730 Teisko,Toijala, kuollut 1810 Vesilahti,Kirkonkylä. Vihitty 30.12.1750 Vesilahti,Kirkonkylä.
    (ä) Christina Henricsdotter Tie-Hovi, syntynyt 1732 Vesilahti,Kirkonkylä, kuollut 1781 Vesilahti,Kirkonkylä. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.11.1766 §103: gamla bonden Henric Thomasson ifrån Vesilax Kyrkoby, des måg nämdeman Johan Mattsson Hovi, des hustru eller min dotter Kirstin Henricsdotter.
    (ii) Matts Jacobsson Toija, syntynyt 5.2.1694 Teisko,Toijala, kuollut 18.11.1763 Teisko,Toijala. Vihitty 10.1.1714 Teisko,Uskali.
    () Margeta Mattsdotter Uskali, syntynyt 10.12.1693 Teisko,Uskali, kuollut 22.2.1755 Teisko,Toijala.
    (äi) Henric Thomasson Tie-Hovi, Tie-Hovin isäntä 1733-1750, syntynyt 1704, kuollut 1784 Vesilahti,Kirkonkylä. Vesilax by Håfwi v. 1742 Henric bonde, Mårten dreng.
    (ää) Maria Jöransdotter Tie-Hovi, syntynyt 1704 Vesilahti,Kirkonkylä, kuollut 1774 Vesilahti,Kirkonkylä.

| Alku |

Taulu 19
V Anna Michelsdotter Annala, (Taulusta 16, isä Michel Annala)syntynyt 26.11.1756 Vesilahti,Toivola,Rottala, kuollut 10.1.1847 Vesilahti,Mustinen, kummit: Kaltsila rusthollare Johan Michelsson, Ärölä bonde Matts Michelsson, Skippari värdinna Maria Johansdr, Onkimäki Öyrä värdinna Caisa Mårtensdr.

Puoliso: Vihitty 2.6.1777 Vesilahti Adam Michelsson Lill-Sisto, MulliRusthollari, syntynyt 25.5.1758 Vesilahti,Vakkala,Vähä-Sisto, kuollut 3.4.1834 Vesilahti,Mustinen, kummit: Stor Sisto bonde Michel Ericsson, Ryönä bonde Sigfrid Bengtsson med sin hru Caisa Michelsdr, Kouko landbonde Jöran Michelsson med sin hru Caisa Andersdr ifrån Vakkala.
Puolison vanhempia:
    (i) Michel Ericsson Lill-Sisto, Talollinen, syntynyt 16.8.1727 Vesilahti,Vakkala, kuollut 1794 Vesilahti,Vakkala. Lempäälän ja Vesilahden käräjät 21.10.1775 §3: Maria Hyden myy omistamansa puolikkaan Mustisten rusthållista Nro 57 til Michel Ericsson Sisto ifrån Vakkala hintaa 6500 daler kopparmynt. Allekirjoitukset i Åbo den 13. September 1775 Maria Hyden säljare, Michel Ericsson Sisto köpare. Myönnetään Michel Ericssonille 1. lainhuuto.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 10.4.1776 §52: ..i detta protocol andra resan upbudit bonden Michel Ericsson Sisto ifrån Vackala til säkerhet det hälft i Mustis skatterusthåll, som Michel Sisto enligt kiöpebref af den 13. September sist för sextusande femhundrade daler kopparmynt af en Maria Hydeen sig tilhandlat, så företrädde nu torparen Henric Mattsson ifrån Hatanpää gård i Messuby sokn wit förmälte, at för nämda Maria Hydeen är Henric Mattssons hustru Chrirstin Andersdotters afledne faderbroders borgaren Henric Tomtilas i Åbo stad enka, och att Christin Andersdotters arf i berörde rusthålls hälft ännu innestår, hwilket Henric Mattsson, så som sin hustrus vägnar, jämte de öfriga, som äro arfingen til samma rusthåll wela utsöka af Maria Hydeen, såsom och att Henric Mattsson nu frånwarande son Anders Henricsson skall wela inbörda denna rusthålls hälft, hwarföra Henric Mattsson nu klandrade lagfarten därå, och anhöll det Michel Ericsson Sisto ej må meddelas laga faste. Vihitty 6.10.1752 Pirkkala.
    (ä) Christina Andersdotter Kataisto, syntynyt 23.7.1733 Pirkkala,Katajisto, kuollut noin 1785 Vesilahti,Vakkala.
    (ii) Eric Olofsson Lill-Sisto, syntynyt noin 1704 Vesilahti,Vakkala. Vakkala Lill Sisto v. 1742 Eric bonde, Eric dreng.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 21.3.1757: bonde Eric Olofsson Sisto ifrån Vakkala mot bonde Henric Ericsson Sipilä thersammanstädes, om Korvennitty.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 19.11.1767 §16: bonde Michel Ericsson Sisto ifrån Vackala företräde des faders bonde Eric Olofssons vägnar om des egendom den 31 Mai förladit år giord författinig. til min äldsta dotter Maria Ericsdotter som för sex år sedan blifwit gift med rusthållare Johan Jöransson Tuisku ifrån Mouhijärvi socken 500 daler contant och broder Johan betalar 600 daler, son Johan Ericsson som innhafwer 1/2 Runsas rusthåll contant 2500 daler - 600 daler til syster Maria. Dotter Valborg som är gift med rusthållare Johan Mattsson Hakinmäki i thenna socken contant 1100 daler, ogifta dotter Gertrud 1000 daler contant, min hustru Gertrud Larsdotter, min äldsta son Michel bör blifwa ägare af detta hemman. Allekirjoitukset Eric Olofsson Lill Sisto, Gertrud Larsdotter...twisten mellan min son Johan samt des syster Maria med hennes man rusthållaren Johan Tuisku...

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 13.2.1772 §18: rusthållare Johan Johansson Leicka ifrån Karkku socken kärde til bonde Eric Olofsson Lill Sisto och des dotter Gertrud Ericsdotter ifrån Vackala. Johan kihlannut Gertrudin kesällä 1769 ja puhemiehenä toiminut Johanin lanko torppari Anders Engvall joka on Johanin sisarpuolen mies. Tuomitaan Eric Olofsson Lill Sisto maksamaan takaisin erokirjeen mukaiset kihlajaislahjat. Mainitaan Eric Olofsson Lill Sistos son Eric Ericsson.

Pirkkalan ja Messukylän talvikäräjät 16.2.1765 §15: ..bonde Eric Sisto ifrån Vackala i Vesilax socken jämte des twenne söner Michel Lill Sisto och Johan Ericsson ifrån Runsas..

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 5.11.1776 §113: ..til witne walherden Anders Mattsson ifrån Vesilax Kyrkoby...härå förmälte swaranderna att Anders Mattsson Leusto är skyld med Michel Ericsson LillSistos fader Eric Olofsson och att den sistnämde jämte Michel Ericsson förestå hemmannet och medgåfwo så wäl Leusto som kärandena, och Leusto och Eric Olofsson äro syskonebarn...Anders Mattsson Leusto witnes eden....han som nu är sextiosex år gammal och fyrtio fem år sedan i nio år tid tienst i Wackala by, den tiden hör berättas att

Vesilahden käräjät 1785 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24494284 gamla bonden Eric Olofsson Lill Sisto från Vakkala by...dotter Gertrud Ericsdotter för flera åhr tilbaka gift med rusthållaren Michel Andersson Villilä från Haju capell...afledne moder Gertrud Larsdotter...nämdeman Annala hwilkens dotter är gift med Lill Sistos soneson...

Vesilahden käräjät 1788 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24515149 Johan Mattsson Hakinmäki ifrån Vesilax, Michel Andersson Willilä från Harju capell Pirkkala socken samt Johan Jöransson Tuiskufrån Mouhijärvi socken..til deras svåger Michel Ericsson Sisto ifrån Vakkala by...hans afledne föräldrar Eric Olofsson Gertrud Larsdotter.. Vihitty 27.3.1726 Tottijärvi,Pajulahti.
    () Gertrud Larsdotter Pajukanta, syntynyt 18.7.1702 Tottijärvi,Pajulahti, kuollut 25.2.1781 Vesilahti,Vakkala.
    (äi) Anders Mattsson Kataisto, Rusthollari, kirkonisäntä, syntynyt noin 1698 Ylöjärvi,Kuusisto, kuollut 8.11.1778 Pirkkala,Kataisto. Mäkkylän lampuotina ainakin vv. 1722-1723, Kataiston rusthollin isäntä 1724 - 1744.

Kataiston kauppaan liittyvää http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=7180&pnum=233

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 29.3.1753: rusthållare Anders Mattsson Kataisto ifrån Birckala socken angaf bonden Eric Olofsson Sisto ifrån Wackala, för det, Eric Olofsson, den 29. sistladne Novembris som war nu söknedag om aftonen, skal kallat honom på Sisto hemman för skiälm och hundsfott...

Pirkkalan ja Messukylän pitäjien ja Teiskon kappelin käräjät Mäkkylän rusthollissa 31.10.1759 1§: rusthollari Anders Mattssonin ja edesmenneen regementskrifvare Gustaf Tolletin perillisten välillä tehdyn sopimuksen vahvistus. Anders Mattsson ostanut Kataiston kruununrusthollin edesmenneeltä regementskrifvare Gustaf Tolletilta 29.12.1722 hintaan sjuhundra daler kopparmynt ilman perillisten edesmenneen äidin suostumusta joten Anders Mattsson maksaa perillisille 1000 daler kopparmynt ja nämä luopuvat enemmistä vaatimuksista rusthollin suhteen. Allekirjoitukset 23.9.1759 Carl Tollet, Fredric Gustaf Tollet, J Jacob Tollet, rakkaan vaimonsa Margareta Catharina Tolletin puolesta Johan Lydeen.

Pirkkalan ja Messukylän talvikäräjät 1762: rusthållari Anders Mattsson Kataisto yhdessä vaimonsa Anna Henricsdotterin kanssa testamentaavat puolet Kataiston rusthollista vävylleen trumslagare wid Biörneborgs läns regemente til fot Ruovesi compagnie Anders Wilhelm Öberg och hru Maria Andersdotter...

Pirkkalan käräjät 18.10.1769 §16: rusthållaredotter Margareta Andersdotter ifrån Kataisto begiärte att bonden Jacob Andersson Räikkä att vara förmyndare för henne, Margaretas moder Anna Henricsdotter redan den 10. sistlade Augusti genom döden aflidit. Nämdeman Michel Michelsson Sapala fullmaktig föt Margaretas systerman trumslagare Anders Wilhelm Öberg. Margaretas moderbroder torpare Jöran Henricsson Murdo ifrån Vesilax socken såsom närmare skyldeman förmyndare för Margareta. Nämdeman Anders Erola (Anders Andersson Eerola ifrån Partola) såsom vara skyld med Margareta Andersdotter fäderne. Määrätään Jacob Andersson Räikkä Margaretan edunvalvojaksi.

Pirkkalan ja Messukylän talvikäräjät 16.2.1765 §58: rusthållare Anders Mattsson ifrån Kataisto och des måg rusthållare Anders Christersson från Terfwamäki i Mouhijärvi socken, hustru Maria Andersdotter, arfskifte efter hennes afledne moder Valborg Simonsdotter den 14.12.1754.

Pirkkalan ja Messukylän talvikäräjät 16.2.1765 §65: bonde Michel Ericsson Lill Sisto ifrån Vackala å egna och des hustrus Kirstin Andersdotters vägnar.. des svärfader rusthållaren Anders Mattsson Kataisto från denna Birckala socken..Kirstin Andersdotters arf efter des afledne moder Valborg Simonsdotter...Kirstins syster rusthållarehustru Maria Andesdotter ifrån Terwamäki by Mouhijärvi socken.. Marias man rusthållare Anders Christersson..broder och svåger Anders Andersson Kataisto.... Kataisto rusthåll är krono.

Pirkkalan ja Messukylän talvikäräjät 16.2.1765 §66: bonde Michel Ericsson Lill Sisto ifrån Vackala lyönyt Harjun markkinoilla sotilas Henric Siöholmia.

Pirkkalan ja Messukylän talvikäräjät 5.3.1766 §76: mainitaan nämdeman Anders Andersson Eerola ifrån Pardola såsom Anders Mattsson systerson.

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=18174&pnum=260

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=18174&pnum=534.
    (ää) Valborg Simonsdotter Jutila, syntynyt Pirkkala,Vastamäki, kuollut 0.5.1743 Pirkkala,Katajisto. Pirkkalan ja Messukylän pitäjien ja Teiskon kappelin käräjät Mäkkylän rusthollissa 31.10.1759 115§: Riitajuttu jossa kantajana skattebonde Matts Mattsson ifrån Tanila ja vastaajana Johan Sikojärvi, kun todistajien todistuksista ei ole apua yrittää Matts Mattsson jäävät lautamiehen koska lautamies on vastaajan vaimon äidin veli.
Selitys: Johan Sikojärven vaimo on Brita Andersdotter Kataisto ja tämän äiti on Valborg Simonsdotter, lautamiehenä istuu Johan Simonsson Vastamäestä joten Valborg Simonsdotter on siis Vastamäen Jutilan tytär.
Perunkirjoitus 13.-14.12.1754 Kataiston kruununrusthollin edesmenneen emännän Valborg Simonsdotterin jälkeen joka edesmennyt toukokuussa 1743. Läsnä Valborgin mies Anders Mattsson edustajanaan hr Niels Christian Gadd, samaten Anders Mattssonin ja edesmenneen Valborg Mattsdotterin lapset poika Anders sekä tyttäret Maria, Brita ja Chirstin, poika on täysi-ikäinen ja tyttäret aviossa. Maria med rusthållaren Anders Christersson ifrån Tervamäki by i Mouhijärvi socken, Brita med bonden Johan Ericsson ifrån Sikojärvi by och Birkkala socken, Christina med bonden Michel Ericsson ifrån Vackala by i Vesilax socken. Mainitaan Anders Mattsson och des nuvarande hustru Anna Henricsdotter, mågen Michel Ericsson Sisto. Lainoja seuraaville: afledne Berendt Phalers arfvingar, aflidne sergeant Carl Magnus Ifvendorffs arfvingar, bonde Henric Heickilä ifrån Sårfva by i Vesilax socken, bonde Joseph Josephssons enka i Kaihari, aflidne rusthållare Petter Johan Zweibergs arfvingar, bonde Gustaf Johansson Sievari ifrån Jockiois by i Vesilax socken (Pso Sophia Mattsdotter), rusthållare Matts Kärki ifrån Hintzala (pso Maria Mattsdotter), bonde Thomas Thomasson ifrån Sikois (Heikkilä).
Vesilahden käräjät 1795 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24529755 Adam Michelsson Mullis svärfader nämdeman Annala.

| Alku |

Taulu 20
V Valborg Michelsdotter Annala, (Taulusta 16, isä Michel Annala)syntynyt 9.4.1759 Vesilahti,Toivola,Rottala, kuollut 13.9.1780 Vesilahti,Sakoinen, kummit: Kaltsila rusthollare Johan Michelsson med sin hru Justina Collin och son Carl, Skippari bonde Mårten Johansson med sin hru Maria Johansdr, Kostiala bonde Henric Jöransson med sin hru Margareta Ericsdr.

Puoliso: Vihitty 6.6.1779 Vesilahti Jacob Ericsson Tapola, Hollo Talollinen, syntynyt 2.4.1746 Vesilahti,Kirkonkylä, kuollut 2.1.1815 Vesilahti,Sakoinen.
Puolison vanhempia:
    (i) Eric Ericsson Tapola, Hollo, Talollinen Vesilahden kirkonkylässä, syntynyt 1719, kuollut jälkeen 1782 Vesilahti,Kirkonkylä.
    (ä) Sara Jacobsdotter Erkkilä, syntynyt noin 1725 Vesilahti,Kaltsila, kuollut ennen 9.5.1755 Vesilahti,Kirkonkylä.
    (äi) Jacob Grelsson Erkkilä, Kaltsilan Erkkilän isäntä 1722-50, syntynyt Vesilahti,Kaltsila, kuollut jälkeen 29.1.1767 Vesilahti,Kaltsila.
    (ää) Catharina Jeremiasdotter Stenius, syntynyt 1687.
Vesilahden käräjät 1778: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24453605: förra åboen å Hollo skattehemman i Sakois by och Vesilax socken 24.Apr. förladit år såldt Hollo hemman til landbosonen Jacob Ericsson Tapola....Hans Hansson betals räntor...Hans Hansson genom byte mot fierdedel Rautiala rusthåll...fader Hans Hollo....

Vesilahden käräjät 1794 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24523947 Sakoisen Hollon Jacob Ericsson jättää talonsa veljelleen Eric Ericssonille..
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16679&pnum=245.

| Alku |

Taulu 21
V Sara Michelsdotter Annala, (Taulusta 16, isä Michel Annala)syntynyt 1.6.1761 Vesilahti,Toivola,Annala, kuollut 14.3.1836 Lempäälä,Alkula, kummit: Kaltsila rusthållare Johan Michelsson, Mårten Johansson Skippari med sin hru Maria Johansdr, Henric Jöransson Kostiala med sin hru Margareta Ericsdr, hru Hebla Chydenia ifrån Kaltsila.

Puoliso: Vihitty 12.6.1783 Vesilahti Johan Jöransson Ylhäinen Talollinen, syntynyt 1.12.1759 Lempäälä,Alkula, kuollut 23.9.1821 Lempäälä,Alkula.
Puolison vanhempia:
    (i) Jöran Larsson Ylhäinen, Talollinen, syntynyt 5.3.1732 Lempäälä,Alkula, kuollut 8.10.1807 Lempäälä,Alkula. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.12.1768 §134: bonde Jöran Larsson Ylhäinen, fastebref 10.7.1768, Jöran Larssons moder Maria Andersdotter, hennes til laga år kommen son Anders Larsson, döttrar Lisa gift med bonden Johan Jacobsson Hyrkäs jämte öfriga döttrarna Marias, Valborgs och Kaisas förmyndare nämdeman Påhl Påhlsson Oinas.
    (ä) Elisabet Michelsdotter Laatu, syntynyt 14.7.1733 Akaa,Saviniemi, kuollut 10.8.1794 Lempäälä,Alkula. Akaan Saviniemen Yli-Laadun isäntä 1762.
Perukirja: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=9942&pnum=42.
    (ii) Lars Påhlsson Ylhäinen, Talollinen, syntynyt 22.3.1703 Lempäälä,Alkula, kuollut 10.2.1765 Lempäälä,Alkula. RK 1730-l. moder Walborg Bartholli. Vihitty 26.5.1723 Akaa.
    () Maria Andersdotter Uotila, syntynyt 2.7.1705 Akaa,Sontula, kuollut 7.11.1779 Lempäälä,Alkula.
    (äi) Michel Mårtensson Yli-Laatu, Talollinen, syntynyt 1.6.1709 Akaa,Saviniemi, kuollut 6.1.1760 Akaa,Saviniemi,Laatu. Akaa Saviniemen Laadun isäntä 1739-1758. Saviniemen Yli-Laadun isäntä 1753-1758.
Perunkirja 8.11.1740 Akaa Saviniemi Laatu: bonde Michel Mårtensson, afledne hru Brita Ericsdotter, 3 flicke barn Lisa, Valborg och Beata. Förmyndare hustrus broder bonde Matts Ericsson ifrån Savikoski.

Urjalan käräjät 12.11.1760 §7: afledne bonden Michel Mårtensson Latu ifrån Savikoski, efterlämnade omyndiga barn, förmyndare omyndigas faderbroder bonden Matts Mårtensson ifrån samma by.
    (ää) Brita Ericsdotter Maijala, syntynyt 24.7.1713 Akaa,Savikoski, kuollut 11.3.1739 Akaa,Saviniemi,Laatu.
Perunkirja 27.12.1821: Alkkula Ylhäinen: afledne åboen Johan Jöransson, enka Sara Michelsdotter, söner Johan numera å Hupakka hemman i Kuokkala by, Anders, Laurent och Matts Johansson, dotter Caisa Lisa gift med bonde Henric Sigfridsson Kåvapää ifrån Nurmis by och Messuby socken, Anna förfögd men bonde Elias Eliasson Seppälä ifrån Taljala by och Kalvola socken, Ulrica Johansdotter är ännu hemma. Förmyndare faderbroder bonde Matts Jöransson Hyrkäs ifrån Taipale by. Saatavia bonde Carl Johansson Hakkila ifrån Vesilax 147 r, bonde Henric Jacobsson Huovila ifrån Vuoltis 68 r, bonde Johan Henricsson Peraus ifrån Miemala 400 r, bonde Matts Johansson Jussila 37 r, torpare Eric Multaviueru ifrån Konho, bonde Matts Siukola ifrån Haihunkoski, bonde Jacob Öyrä ifrån Ongemäki, torpare Fredric Savikko ifrån Tolvila, torpare Gustaf Ojala ifrån Tolvila, torpare Johan Karp ifrån Tolvila, torpare Johan Koivisto ifrån Viiala.

| Alku |

Taulu 22
V Michel Michelsson Mikkola, (Taulusta 16, isä Michel Annala)Talollinen, syntynyt 12.4.1764 Vesilahti,Toivola,Annala, kummit: Matts Michelsson Ärölä med sin hru Maria Andersdr, inhyses Mårten Michelsson med sin hru Maria Andersdr, Anders Ericsson Kostiala, ibm piga Chirstin Henricsdr.

1. puoliso: Vihitty 29.12.1792 Vesilahti Christina Mattsdotter Yli-Pastisyntynyt 8.2.1760 Vesilahti,Narva, kuollut 1804 Vesilahti,Toivola, kummit: Eric Michelsson Leiponen, Johan Mattsson Tanni med sin hru Caisa Mattsdr, Taura unga värdinna Maria Henricsdr alla ifrån Narva.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Andersson Pasti, syntynyt 1718 Vesilahti,Narva, kuollut 1790 Vesilahti,Narva. Narva Pasti v. 1742 Matts bonde, ibm Matts bonde. Vihitty 23.3.1746 Akaa.
    (ä) Maria Thomasdotter Parikka, syntynyt 16.9.1718 Akaa,Sotkia, kuollut 1793 Vesilahti,Narva.
    (ii) Anders Andersson Pasti, Pastin isäntä 1707-31, syntynyt Vesilahti,Narva.
    () Maria Mårtensdotter.
    (äi) Thomas Jacobsson Parikka, Talollinen, syntynyt 20.12.1678 Akaa,Raidisto,Parikka, kuollut 20.4.1771 Akaa,Sotkia. Rästiluettelo v. 1711 Urjala Kokko Thomas Jacobsson Parikka. SAY Kokko Karppila 1711-1712 Thomas bonde, landbonde, Maria hustru.

Luettelo vapaavuosia saaneista vv. 1724-1729: Sotkia Henric Mattsson Höytälä, skatte 1726, Thomas Ericsson Höytälä äger i 1 paar oxar, alliest öfwer så mycket giort til hemmans oprättelse som sielfskola här äfwen föra.

Akaan rippikirjan mukaan syntynyt 1685.
Akaan käräjät 13.10.1738: änka Lisa Carlsdotter ifrån Haudois mot bonde Thomas Höytälä i Sotkia, Carl Jacobssons änka Maria som är Thomases svägerska, Thomas Höytälä med des hustrus syster Maria Bertilsdotter. enka Lisas svärdotters son Matts Carlsson, hennes egen dotter Beata Mårtensdotter.
Hiski kuolleet 2.4.1749 Kylmäcoski Lisa Carlsd:r 78 år 6 månad. Vihitty 30.9.1717 Akaa.
    (ää) Elisabet Bertilsdotter Isotalo, syntynyt 11.11.1691 Akaa,Kaulo, kuollut 19.9.1762 Akaa,Sotkia,Höytälä.

2. puoliso: Vihitty 16.10.1804 Vesilahti,Kostiala Valborg Johansdotter Kipparisyntynyt 10.12.1780 Vesilahti,Toivola, kummit: Annala bonde Michel Michelsson med des hru Anna Erici, Kostiala bonde Anders Henrici med sin hru Anna Martini.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Mårtensson Kippari, Talollinen, syntynyt 1727 Vesilahti,Toivola,Kippari. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16679&pnum=213 bonde Johan Mårtensson Skippari ifrån Kostiala by flera åhr tilbaka med döden afgått och utom enka samt mynfiga barn efter sig lämnat, omyndiga son Henric och twå oförsörgda dotter Anna och Valborg, ty och bonde Matts Ericsson Bengtilä Pöyhölä by såsom måg til afledne Johan Skippari, förestående blef bonden Henric Mattsson Ärölä ifr¨ån Toivola..til förmyndare för den aflednes ovannämdna omyndiga barn. Vihitty 8.12.1754 Vesilahti,Vakkala.
    (ä) Valborg Michelsdotter Kouvo, syntynyt 2.2.1737 Vesilahti,Vakkala, kuollut 1808 Vesilahti,Toivola.
    (ii) Mårten Johansson Kippari, Talollinen, syntynyt 1698 Vesilahti,Kostiala, kuollut 1778 Vesilahti,Kostiala. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 19.10.1772 §62: bonde Mårten Johansson Skippari ifrån Toivola, stiufson Jöran Jöransson Jaakkola ifrån Narva, Mårtens hustru Brita Mattsdotters arf efter sin förra man eller Jöran Jöranssons fader bonde Jöran Ericsson Jaakkola.

Toivola Skippari v. 1742 Mårten bonde, Johan Costfelt soldat.
    () Maria Mårtensdotter Seiväs, syntynyt noin 1707 Vesilahti,Onkimäki, kuollut ennen 1768 Vesilahti,Kostiala.
    (äi) Michel Ericsson Kouvo, syntynyt noin 1682 Vesilahti,Vakkala, kuollut ennen 7.7.1755 Vesilahti,Vakkala. Vakkala Kouko v. 1742 Michel bonde, Jöran son, Henric son.

Perunkirja 7.7.1755 edesmennen Vakkalan Koukon talollisen Michel Ericssonin jälkeen, leski Valborg Mattsdotter, Michels barn af förra giftet söner Eric, Jöran och Henric Michelssöner, döttrarna Anna, Gertrud och Chirstin Michelsdöttrar och afledne dotter Annas efterlemndade barn tre soner och twå döttrar, barnen af senare giftet söner Jacob och Johan Michelssöner samt dotter Valborg Michelsdotter. Alla myndiga och gifta. Annas barn söner Henric och Carl ocd dotter Valborg. Närvarande enka Valborg Mattsdotter med sönerna Eric, Jöran och Henric samt döttrarnas Gertruds och Chirstins män bonderna Jacob Henricsson ifrån Narva och Matts Andersson ifrån Ongemäki. Tillika afledne dotter Annas förmyndare son Jöran Henricsson, Sigfrid Bengtsson, Annas dotters Anna Henricsdotters man rusthollare Anders Andersson Kataisto. (po Anders Mattsson).

Vesilahden käräjät v. 1722: Michel Ericsson ifrån Vakkala och des moder Chirstin Michelsdotter.

Sisaret Beata ja Anna Siston ja Pajukannan emäntinä.
    (ää) Valborg Mattsdotter. Miehensä perunkirjassa Valborg Mattsdotter, 1755 kummina styfmoder Valborg Johansdotter.
| Alku |

Taulu 23
V Matts Michelsson Annala, (Taulusta 16, isä Michel Annala)Itsellinen, syntynyt 27.1.1767 Vesilahti,Toivola,Annala, kummit: rusthållare Carl Johansson Kaltsila med sin hru Ester Lundana, Matts Michelsson Ärölä med sin hru Maria Andersdr, Jöran Ericsson Kostiala med sin hru Anna Mårtensdr, piga Chirstin Mattsdr ifrån Toivola Ärölä.

Puoliso: Vihitty 28.12.1797 Vesilahti Sara Johansdotter Himo syntynyt 20.6.1765 Vesilahti,Himo.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Johansson Himo, Laukon Himon torppari, syntynyt 1730 Vesilahti,Himo, kuollut 9.1.1779 Vesilahti,Himo.
    (ä) Lisa Jöransdotter, syntynyt 1733.
    (ii) Johan Jacobsson Himo, kuollut 1773 Vesilahti,Himo. Hiirenoja Himo v. 1742 Johan bonde.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 10.4.1776 §33: torparen Johan Johansson Himo ifrån Laucko gård har til detta ting låtit instämma bonden Jöran Johansson Pylkki ifrån Ojois, angående fordran och androg det att kärandes tre år sedan afledne fader Johan Jacobsson Himo, för flera doch icke tiugo år sedan försträkt svaranden etthundrade siutton daler kopparmynt och som svaranden dem än icke betalt, så fordrade käranden dem af honom nu...Härwid instält sig och bonden Jöran Ericsson Setälä ifrån Suonola, som är gift med den afledne Johan Jacobssons dotter och kärandes syster Sophia Johansdotter....å des hustrus vägnar hwarpå käranden uptod de icke mindre sin broder torparen Matts Johansson Kalais ifrån Laucko än systers Annas man bonden Henric Henricsson Hemmos i Vahalax by och Karcku sockens fullmackt...föräldrar af hwilka moder Maria Henricsdotter först i denna winter aflidit icke äro.
    () Maria Johansdotter, syntynyt 1698, kuollut 1775 Vesilahti,Himo.

| Alku |

Taulu 24
V Johan Michelsson Annala, Kaapu, (Taulusta 16, isä Michel Annala)Kuralan Kaapun isäntä 1790-1801, syntynyt 6.4.1769 Vesilahti,Toivola,Annala. Vesilahden käräjät 1791 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24521018 Nämdenman Michel Annala såson ägare af Kaapu hemman i Kurala by...

Puoliso: Vihitty 3.6.1790 Vesilahti Maria Johansdotter syntynyt 1770 Vesilahti,Pappila.

| Alku |

Taulu 25
V Caisa Michelsdotter Annala, (Taulusta 16, isä Michel Annala) syntynyt 18.9.1771 Vesilahti,Toivola,Annala, kuollut 1828 Vesilahti,Onkimäki.

Puoliso: Vihitty 13.10.1796 Vesilahti Jacob Jöransson Yli-ÖyräTalollinen, syntynyt 28.6.1760 Vesilahti,Onkimäki, kuollut 1828 Vesilahti,Onkimäki, kummit: Matts Henricsson Öyrä, ?? ?? med sin hru Maria Ericsdr, Mårten Ericsson ibm med sin hru Lisa Michelsdr, piga Lisa Henricsdr ifrån Onkimäki.
Puolison vanhempia:
    (i) Jöran Henricsson Pouru, Yli-Öyrä, Öyrän puolikkaan isäntä, syntynyt 1729 Vesilahti,Narva, kuollut 22.7.1777 Vesilahti,Onkimäki. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 1.11.1773 §55: bonde Jöran Henricsson Öyräs nuvarande hustru Maria (po Caisa) Mattsdotters måg bonde Matts Jöransson Uotila i Korpiniemi, efter sin afledne svärfader och Jöran Henricsson företrädare i äktenskap bonde Michel Henricsson (po Jöransson) Uotila.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 15.3.1775: bonden Jöran Henricsson Öyrä ifrån Ongemäki mot hans stiufdotters Maria Mattsdotters man sockneskomakaren Johan Hallberg ifrån Halmis rusthåld, at wid skifter efter kärandes hustru Kirsin Michelsdotter, som den 1.9.1773 blifwit förrättad...swaranders svärfader afledne Matts Andersson Öyrä..omyndiga arfwingars förmyndare bonden Michel Laidicka i Mustis by....

Vesilahden käräjät 29.9.1775: afledne Jöran Henricsson Öyräs syskone barn Petter Mattsson Laatu ifrån Ackas socken förmyndare för omyndiga barn.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 10.4.1776: ...Hallberg jämte då sin hustrus tre omyndiga syskons förmyndare bonden Matts Henricsson Liukko....nu förordnade förmyndare Jöran Laidicka....

Vesilahden käräjät 11.4.1778: bondeson Petter Mattsson Laatu ifrån Ackas socken, förmyndare för afledne bonde Jöran Henricsson Öyräs i Ongimäki omyndiga barn. Förornade för bönder Michel Johansson Pouru såsom de omyndigas syskonebarn och Johan Michelsson Karjainen i Narva såsom barnens moderbroder att vara afledne bonde Jöran Öyräs afledne barns förmyndare. Vihitty 14.10.1759 Vesilahti,Onkimäki.
    (ä) Christina Michelsdotter Kouvo, syntynyt Vesilahti,Vakkala, kuollut 1772 Vesilahti,Onkimäki.
    (ii) Henric Jöransson Pouru, Pourun isäntä 1719-45, syntynyt Vesilahti,Narva, kuollut Vesilahti,Narva. Narva Pouru v. 1742 Henric bonde, Johan son, corp Mårten Caukenberg, Matts inhyses. Vihitty 29.9.1719 Urjala,Kehro.
    () Maria Ericsdotter Pakkanen, syntynyt noin 1699 Urjala,Kehro, kuollut Vesilahti.
    (äi) Michel Ericsson Kouvo, syntynyt noin 1682 Vesilahti,Vakkala, kuollut ennen 7.7.1755 Vesilahti,Vakkala. Vakkala Kouko v. 1742 Michel bonde, Jöran son, Henric son.

Perunkirja 7.7.1755 edesmennen Vakkalan Koukon talollisen Michel Ericssonin jälkeen, leski Valborg Mattsdotter, Michels barn af förra giftet söner Eric, Jöran och Henric Michelssöner, döttrarna Anna, Gertrud och Chirstin Michelsdöttrar och afledne dotter Annas efterlemndade barn tre soner och twå döttrar, barnen af senare giftet söner Jacob och Johan Michelssöner samt dotter Valborg Michelsdotter. Alla myndiga och gifta. Annas barn söner Henric och Carl ocd dotter Valborg. Närvarande enka Valborg Mattsdotter med sönerna Eric, Jöran och Henric samt döttrarnas Gertruds och Chirstins män bonderna Jacob Henricsson ifrån Narva och Matts Andersson ifrån Ongemäki. Tillika afledne dotter Annas förmyndare son Jöran Henricsson, Sigfrid Bengtsson, Annas dotters Anna Henricsdotters man rusthollare Anders Andersson Kataisto. (po Anders Mattsson).

Vesilahden käräjät v. 1722: Michel Ericsson ifrån Vakkala och des moder Chirstin Michelsdotter.

Sisaret Beata ja Anna Siston ja Pajukannan emäntinä. Vihitty 20.5.1702 Tottijärvi.
    (ää) Chirstin Larsdotter Pajukanta, syntynyt 1682 Tottijärvi,Pajulahti, kuollut ennen 1731.
Vesilahden käräjät 3.9.1782 §6: bonde Jacob Jöransson Öyräs ifrån Ongimäki by mot des halfbroder Matts Mattsson. Jacob Jöranssons förmyndare Michel Pouru.

| Alku |

Taulu 26
IV Mårten Michelsson Ärölä, Pietilä, (Taulusta 3, isä Michel Ärölä)Renki, Lampuoti Narvan Pietilässä, syntynyt noin 1730 Vesilahti,Toivola, kuollut 1780 Vesilahti,Narva. SAY Toivola Ärölä 1747-1750 Mårten bror, 1766-1769 Mårten drg, Maria hru.

1. puoliso: Vihitty 1.11.1759 Vesilahti,Vakkala Maria Andersdotter syntynyt 1732, kuollut 1777 Vesilahti,Narva.

Lapset:
1. Mårten Mårtensson Toivolin, Poukka , syntynyt 11.10.1763 Vesilahti,Toivola. Tauluun 27
2. Maria Mårtensdotter Ärölä , syntynyt 16.2.1766 Vesilahti,Toivola. Tauluun 28
3. Anna Mårtensdotter Pietilä syntynyt 12.12.1770 Vesilahti,Narva, kummit: Toivola Ärölä bonde Matts Michelsson med sin hru Maria Marci, Annala bonde Michel Michelsson med sin hru Anna Ericsdr, Vakkala Ryönälä bonde Sigfrid Bengtsson och des hru Caisa Michelsdr.
2. puoliso: Vihitty 18.6.1778 Vesilahti,Narva,Pietilä Sara Thomasdotter Poukka syntynyt 22.4.1754 Vesilahti,Narva.
Puolison vanhempia:
    (i) Thomas Mårtensson Roitto, Poukka, syntynyt Harju,Kohmala, kuollut 1766 Vesilahti,Narva. Vesilahden käräjät 26.1.1766 §27: afledne bonde Thomas Mårtensson Påukas ifrån Narva by omyndiga barns förmyndare faderbroder Simon Mårtensson Råido ifrån Lämbäniemi i Birckala socken.
    (ä) Agneta Henricsdotter Poukka, syntynyt 1714 Vesilahti,Narva.
    (ii) Mårten Josephsson Roitto, Roiton isäntä 1726-28.
    () Christina Michelsdotter Roitto, syntynyt Harju,Kohmala.
    (äi) Henric Kauppila. Narva Kauppila v. 1742 Henric bonde, Thomas måg.
    (ää) Brita.
| Alku |

Taulu 27
V Mårten Mårtensson Toivolin, Poukka, (Taulusta 26, isä Mårten Pietilä)Pitäjänsuutari, talollinen, syntynyt 11.10.1763 Vesilahti,Toivola, kuollut 28.7.1843 Vesilahti,Narva, kummit: Kaltsila rusthållare Johan Michelsson, Matts Michelsson Ärölä med sin hru Maria Andersdr, Michel Michelsson Annala med sin hru Anna Ericsdr, hru Maria Johansdr ifrån Skippari.

Puoliso: Vihitty 8.10.1793 Vesilahti Anna Mattsdotter Poukka syntynyt 1772 Vesilahti,Narva, kuollut 1.9.1842 Vesilahti,Narva.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Thomasson Poukka, syntynyt 1740 Vesilahti,Narva. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 28.1.1766 §25: bonde Matts Thomasson Poukka ifrån Narva af sin svärfaders Jöran Mullis ifrån Mustis vägnar.
Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 6.4.1767 §44: bonde Matts Thomasson Poukka ifrån Narva, des afledne fader Thomas Mårtensson, arfskifte instument den 25.Februari 1766. Enka Agneta Henricsdotter. Allekirjoitukset Matts Thomasson, Henric Thomasson, Jacob Jacobsson Jutila å son hustrus vägnar. Vihitty 30.9.1764 Vesilahti,Mustinen.
    (ä) Maria Jöransdotter Kouvo, Mulli, syntynyt 30.8.1741 Tottijärvi,Vakkala. Vesilahden käräjät 1794 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24523896 bonde enka Maria Jöransdotter Poukka från Narva by..sin måg Matts Ericsson ifrån samma hemman..des afledne hustru eller Marias dotter Caisa Mattsdotters egendom..fader bonde Matts Thomasson..
    (ii) Thomas Mårtensson Roitto, Poukka, syntynyt Harju,Kohmala, kuollut 1766 Vesilahti,Narva. Vesilahden käräjät 26.1.1766 §27: afledne bonde Thomas Mårtensson Påukas ifrån Narva by omyndiga barns förmyndare faderbroder Simon Mårtensson Råido ifrån Lämbäniemi i Birckala socken.
    () Agneta Henricsdotter Poukka, syntynyt 1714 Vesilahti,Narva.
    (äi) Jöran Michelsson Kouvo, Mulli, Lampuoti Mustisten Mullilla, syntynyt 18.4.1714 Vesilahti,Vakkala, kuollut 1775 Vesilahti,Mustinen. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 2.3.1773 §106: af sin broder landbonde å Mulli rusthåll Jöran Michelsson och hans son bonde Michel Jöransson Laidicka ifrån Mustis by, fordrade bonde Johan Michelsson Karjanen ifrån Narva des efter parternes fader förra landbonde å Kauko capitains boställe i Vackala by, honom tillfalna arf...skiftes instrument den 7. Julii 1755.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 1.11.1773 §74: handlanden i Åbo stad Henric Corpolander af landbo des innehafwande Mulli rusthåll Jöran Michelsson om obetalt ränta, Corpolanders numera afledne svärfader borgare Henric Tomtila. Jöran Michelssons son Michel Jöransson, Jöran Michelssons hustru Caisa Andersdotter.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.11.1766 §104: bonde Jöran Mulli ifrån Mustis fordrar af torparen Matts Johansson Pärrä som des stiufsvärmoder enka Greta Gustafsdotter dersammanstädes half tunna råg, den sistnämdes man afledne torparen Påhl Påhlsson. Afledne torparen Påhl Påhlssons arfvingar enkan Margareta Gustafsdotter, dotter Marias man torpare Matts Johansson Pärrä, sonen Matts Påhlsson dersammanstäder, dotter Annas man torparen under Tottijärvi gård Anders Engvall, omyndiga son Jöran Påhlsson och oförförgda dotter Kirstin Påhlsdotters förmyndare bonde Eric Knutila ifrån Sorva samt förenämdes stiufbroder och svåger Johan Påhlsson.

Lempäälän ja Vesilahden käräjät 21.10.1775 §83: förmyndare för afledne landbonde Jöran Michelssons ifrån Mulli efterlämnade omyndiga dotter Maria förordnades rusthållare Michel Ericsson Mulli.
    (ää) Catharina Andersdotter Öyrä, syntynyt noin 1720 Vesilahti,Kaltsila, kuollut 1785 Vesilahti,Mustinen.

| Alku |

Taulu 28
V Maria Mårtensdotter Ärölä, (Taulusta 26, isä Mårten Pietilä)syntynyt 16.2.1766 Vesilahti,Toivola, kummit: Matts Michelsson Ärölä med sin hru Maria Andersdr, Michel Michelsson Annala med sin hru Anna Ericsdr, Skippari bonde Johan Mårtensson med sin hru Valborg Michelsdotter.

Puoliso: Vihitty 28.12.1792 Vesilahti,Toivola Johan Mattsson BränSotilas, syntynyt 8.6.1769 Vesilahti,Kurala, kuollut 17.2.1852 Vesilahti,Vakkala, kummit: Pöysäri bonde Johan Johansson, andra åboen ibm Jöran Andersson, sold Johan Stiernring med sin hru Brita Pehrsdr, Komois dotter Eva Stina Henricsdr alla ifrån Kurala.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Ericsson Ringstierna, Sotilas, syntynyt 1731 Pirkkala, kuollut 1784 Vesilahti,Narva. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15396&pnum=282.
    (ä) Maria Larsdotter Vattunen, syntynyt Vesilahti,Kurala.
    (äi) Lars Larsson Vattunen, syntynyt Vesilahti,Kurala. Vesilahden ja Lempäälä käräjät 1711: bonde Lars Larsson i Kurala att träda i annat gifte, des några åhr sedan aflidne hru Anna Ericsdotter, fyra omyndiga barn. Förmyndare barns mostermän Simon Classon i Salospohja och Sigfrid Persson (Nurkki) ifrån Kurala.
    (ää) Anna Ericsdotter Salospohja, kuollut ennen 1711 Vesilahti,Kurala.

| Alku |

Taulu 29
IV Elisabet Michelsdotter Ärölä, (Taulusta 3, isä Michel Ärölä) syntynyt 6.7.1737 Vesilahti,Toivola, kuollut 1811 Vesilahti,Onkimäki.

1. puoliso: Vihitty 25.3.1756 Vesilahti Mårten Ericsson Vähä-Seiväs Talollinen, syntynyt 1736 Vesilahti,Onkimäki, kuollut ennen 3.11.1766 Vesilahti,Onkimäki.
Puolison vanhempia:
    (i) Eric Mårtensson Seiväs, Seipään isäntä 1722-42, syntynyt noin 1702 Vesilahti,Onkimäki, kuollut noin 1742 Vesilahti,Onkimäki. Vesilahden käräjät 20.4.1763 §60: afledne bonde Eric Mårtensson Seiwäs, tränne omyndiga döttrar, deras til laga ålder kommen broder Mårten Ericsson ifrån Ongimäki begäran förmyndare bonde Jacob Michelsson Seiwäs därsammanstädes.
    (ä) Maria Pettersdotter, kuollut Vesilahti,Onkimäki.
    (ii) Mårten Ericsson Seiväs, Onkimäen Seipään isäntä 1697-1714, syntynyt noin 1678 Vesilahti,Onkimäki. Vesilahden käräjät v. 1694: Mårten Ericsson ifrån Onkimäki kärde til sin faderbroder Jöran Mårtensson ibm, arf efter sin faderfader Mårten Jöransson och fahrmoder Anna Sigfridsdotter.

Onkimäki Seiväs v. 1742 Mårten bonde, Mårten son, Michel Bäckman soldat.
    () Agneta.
Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 4.10.1764 §149: bonden Mårten Ericsson Seiväs ifrån Ongimäki androg emot bonden Matts Henricsson Öyräs att han hafwa tilförordnad förmyndare för Mårtens omyndiga syster, icke tilbörlige bevakat deras rätt vid den bouptekning som efter Mårtens afledne fader Henric Ericsson för detta blifwit förrättad, den aflednes änka Carin Mårtensdotter som i ägendom om händen haft

Vesilahden käräjät 3.11.1766 §193: afledne bonde Mårten Ericsson Seiwäs ifrån Ongimäki omyndiga barns förmyndare aflednes syskonebarn bofasta bonde Matts Henricsson Pouru ifrån förenämnda by.

Lapset:
1. Caisa Mårtensdotter Vähä-Seiväs , syntynyt 1.10.1757 Vesilahti,Onkimäki. Tauluun 30
2. Maria Mårtensdotter Vähä-Seiväs syntynyt 5.2.1760 Vesilahti,Onkimäki, kummit: Danska rusthållare Eric Gode med sin hru Maria Carlsdr, Michel Clemetsson Clemola, Matts Mattsson Pörö, hru Caisa Mårtensdr, piga Valborg Ericsdr ifrån Seiväs.
3. Christina Mårtensdotter Vähä-Seiväs , syntynyt 20.7.1763 Vesilahti,Onkimäki. Tauluun 31
4. Mårten Mårtensson Vähä-Seiväs , syntynyt 28.7.1766 Vesilahti,Onkimäki. Tauluun 32
2. puoliso: Vihitty 10.6.1767 Vesilahti,Onkimäki Johan Johansson Seiväs Talollinen, syntynyt 1735 Pirkkala, kuollut 1774 Vesilahti,Onkimäki.
Lapset:
5. Johan Johansson Seiväs, Rokka , syntynyt 1.6.1769 Vesilahti,Onkimäki. Tauluun 33
6. Carl Johansson Seiväs syntynyt 1.4.1772 Vesilahti,Onkimäki.
7. Henric Juhonpoika Seiväs syntynyt 3.4.1774 Vesilahti,Onkimäki.
3. puoliso: Vihitty 7.6.1775 Vesilahti,Onkimäki Eric Henricsson Ali-Öyrä, Vähä-Seiväs Talollinen, syntynyt 1748 Vesilahti,Onkimäki,Öyräs, kuollut 1789 Vesilahti,Onkimäki.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric Andersson Ali-Öyrä, Talollinen Vesilahden Onkimäen Öyräällä, syntynyt noin 1710 Vesilahti,Kaltsila, kuollut 1752 Vesilahti. Vesilahden käräjät 28.2.1764 §40: bonde Mårten Ericsson Seiväs förmyndare för afledne bonde Henric Andersson Öyräs omyndiga barn Eric och Johan. Intygades af nämden att Mårten Ericsson är syskonebarn med förnämnda barn samt att ingen närmare släktinge til finnandes.

Vesilahden käräjät 1780 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24446590 bönderna Eric Henricsson Seiwäs, Matts Henricsson Öyrä ifrån Ongemäki, Henric Henricsson Westo ifrån Narva och borgare Johan Henricsson Handgren ifrån Biörneborgs stad tillika med deras svåger eller systerman bonden Matts Mattsson Höllilä ifrån Wännilä by låtit instämma bonden Henric Pettersson Hyvätti ifrån Walkckis angående arf efter deras Hywätti gift och sistladne wåår afledne syster Lisa Henricsdotter. Vihitty noin 1730 Vesilahti.
    (ä) Carin Mårtensdotter Seiväs, syntynyt noin 1712 Vesilahti,Onkimäki, kuollut 9.6.1767 Vesilahti,Onkimäki.
    (ii) Anders Thomasson Luikko, Öyrä, Luikon isäntä 1722-26, jakamattoman Öyrän isäntä, syntynyt noin 1685 Vesilahti,Kaltsila, kuollut Vesilahti,Onkimäki. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.12.1768 §84: bönderna Matts och Jöran Henricssöner som til hälften ägar Öyrä skattehemman i Ongimäki by. Vitnare rusthållare Thomas Henricsson Liukko ifrån Järvenranta och bonde Michel Clemetsson Clemola dersammanstädes att beretta hwilka åboer förut besuttit Öyrä hemman. Thomas Henricsson sextiofem år gammal som ifrån barndomen vistats i Järvenranda by att först en vid namn Thomas ifrån Urdiala först tilträdt den samma och som han icke haft några bröstarfwingar så har han antagit Anders Thomasson som sedan trädt i gifte och haft twenne söner Henric och Matts Anderssöner, hwilka sin emellan kluwit hemmannet, och hwarefter Henric Anderssons son Matts Henricsson tilträdt den ena samt Matts Andersson den andra hälften hwars efterlätna enka Chirstin Michelsdotter med sin senare man Jöran Henricsson nu innehafwer den andra hälften. Michel Clemetsson närmare siuttio år gammal, som nogsamt kunde Öyrä hemmans åboer att en wid namn Matts hwilket varit gamla Öyrä hemmannets son först i vittnes minnes tid åboet Öyrä hemman, och haft en dotter Maria med hwilken Thomas Henricsson ifrån Urdiala trädt i gifte samt efter Mattses död kommit til hemmannets besittning men som denna Thomas Henricsson icke haft några bröstarfwingar, så har han antagit til sytningsman man en benämd Anders Thomasson hwilken haft twänne söner Henric och Matts Anderssöner, efter Anders Thomassons död, hafwa dessa twänne bröder klufwit Öyrä hemman, som nu sedan Henric och Matts Anderssöner aflidit, til ena hälften besittas af Henrics son Matts Henricsson och andra hälften af Matts Anderssons efterträdare i äktenskapet Jöran Henricsson.

Onkimäki Öyrä 1742 Anders bonde, Henric son, Matts son, Sigfrid Ongari soldat.
    () Lisa Mårtensdotter Seiväs, syntynyt noin 1691 Vesilahti,Onkimäki, kuollut jälkeen 7.10.1761 Vesilahti,Onkimäki.
    (äi) Mårten Ericsson Seiväs, Onkimäen Seipään isäntä 1697-1714, syntynyt noin 1678 Vesilahti,Onkimäki. Vesilahden käräjät v. 1694: Mårten Ericsson ifrån Onkimäki kärde til sin faderbroder Jöran Mårtensson ibm, arf efter sin faderfader Mårten Jöransson och fahrmoder Anna Sigfridsdotter.

Onkimäki Seiväs v. 1742 Mårten bonde, Mårten son, Michel Bäckman soldat.
    (ää) Agneta.
Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 10.4.1776 §97: rusthållarna Michel Ericsson och Matts Johansson Mulli ifrån Mustis, som til påstäende ting låtit skifteligen instämma bönderna Jacob och Eric Seiväs ifrån Ongimäki...svaranden Eric Seiväs förmälte sig ej kunna swara för denna gång, emedan hans företrädares i äktenskapet Mårten Ericssons, nu der hwilkens åboer tid hemmannet bliwit til skatte köpt, barns förmyndare bonden Matts Henricsson Öyräi Ongimäki ej är stånd, och uträdde att Mårten Ericsson lämnat efter sig enkan Lisa Michelsdotter och fyra barn af hwilka sonen är endast tio år gammal och de öfriga tre döttrar är oförförgda, med förmälen att att änkan sedermera warit gift med Johan Johansson, hwilken jämvel aflidit, hwarefter swaranden trädt i gifte med henne...swaranden Jacob Seiväs sade där att han äfwen är gift med encka, och att hans stiufson Matts Mårtensson är rätten arfwinge til hemmannet, som redan wid detta ting tagit skifte öfwer hemmannet i anseende hwartil han ej heller vilja afgifwa swarsmål i saken före än Matts Mårtensson bliwit stånd och hörd där uti....swarandes sidan framstältes derföra att witna gamla bonde Anders Simonsson Parpola och Anders Ericsson Hyvätti bägge ifrån Walckis.
Lapset:
8. Michel Ericsson Seiväs syntynyt 2.7.1776 Vesilahti,Onkimäki.
9. Helena Ericsdotter Seiväs , syntynyt 9.1.1779 Vesilahti,Onkimäki. Tauluun 34
10. Sara Ericsdotter Vähä-Seiväs , syntynyt 6.9.1782 Vesilahti,Onkimäki. Tauluun 35
| Alku |

Taulu 30
V Caisa Mårtensdotter Vähä-Seiväs, (Taulusta 29, äiti Elisabet Ärölä)syntynyt 1.10.1757 Vesilahti,Onkimäki, kuollut 1795 Vesilahti,Onkimäki, kummit: Thomas Andersson Seiväs, Matts Andersson och Matts Henricsson Öyrä, hru Caisa Mårtensdr och Brita Mattsdr samt piga Caisa Henricsdr alla ifrån Ongemäki. Omyndiga barns förmyndare broder bonde Mårten Mårtensson Seiväs i Ongimäki. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16681&pnum=84.

Puoliso: Vihitty 3.10.1780 Vesilahti Jacob Jöransson Yli-Öyrä. (Taulu 25)Talollinen, syntynyt 28.6.1760 Vesilahti,Onkimäki, kuollut 1828 Vesilahti,Onkimäki, kummit: Matts Henricsson Öyrä, ?? ?? med sin hru Maria Ericsdr, Mårten Ericsson ibm med sin hru Lisa Michelsdr, piga Lisa Henricsdr ifrån Onkimäki.
Puolison vanhempia:
    (i) Jöran Henricsson Pouru, Yli-Öyrä, Öyrän puolikkaan isäntä, syntynyt 1729 Vesilahti,Narva, kuollut 22.7.1777 Vesilahti,Onkimäki. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 1.11.1773 §55: bonde Jöran Henricsson Öyräs nuvarande hustru Maria (po Caisa) Mattsdotters måg bonde Matts Jöransson Uotila i Korpiniemi, efter sin afledne svärfader och Jöran Henricsson företrädare i äktenskap bonde Michel Henricsson (po Jöransson) Uotila.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 15.3.1775: bonden Jöran Henricsson Öyrä ifrån Ongemäki mot hans stiufdotters Maria Mattsdotters man sockneskomakaren Johan Hallberg ifrån Halmis rusthåld, at wid skifter efter kärandes hustru Kirsin Michelsdotter, som den 1.9.1773 blifwit förrättad...swaranders svärfader afledne Matts Andersson Öyrä..omyndiga arfwingars förmyndare bonden Michel Laidicka i Mustis by....

Vesilahden käräjät 29.9.1775: afledne Jöran Henricsson Öyräs syskone barn Petter Mattsson Laatu ifrån Ackas socken förmyndare för omyndiga barn.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 10.4.1776: ...Hallberg jämte då sin hustrus tre omyndiga syskons förmyndare bonden Matts Henricsson Liukko....nu förordnade förmyndare Jöran Laidicka....

Vesilahden käräjät 11.4.1778: bondeson Petter Mattsson Laatu ifrån Ackas socken, förmyndare för afledne bonde Jöran Henricsson Öyräs i Ongimäki omyndiga barn. Förornade för bönder Michel Johansson Pouru såsom de omyndigas syskonebarn och Johan Michelsson Karjainen i Narva såsom barnens moderbroder att vara afledne bonde Jöran Öyräs afledne barns förmyndare. Vihitty 14.10.1759 Vesilahti,Onkimäki.
    (ä) Christina Michelsdotter Kouvo, syntynyt Vesilahti,Vakkala, kuollut 1772 Vesilahti,Onkimäki.
    (ii) Henric Jöransson Pouru, Pourun isäntä 1719-45, syntynyt Vesilahti,Narva, kuollut Vesilahti,Narva. Narva Pouru v. 1742 Henric bonde, Johan son, corp Mårten Caukenberg, Matts inhyses. Vihitty 29.9.1719 Urjala,Kehro.
    () Maria Ericsdotter Pakkanen, syntynyt noin 1699 Urjala,Kehro, kuollut Vesilahti.
    (äi) Michel Ericsson Kouvo, syntynyt noin 1682 Vesilahti,Vakkala, kuollut ennen 7.7.1755 Vesilahti,Vakkala. Vakkala Kouko v. 1742 Michel bonde, Jöran son, Henric son.

Perunkirja 7.7.1755 edesmennen Vakkalan Koukon talollisen Michel Ericssonin jälkeen, leski Valborg Mattsdotter, Michels barn af förra giftet söner Eric, Jöran och Henric Michelssöner, döttrarna Anna, Gertrud och Chirstin Michelsdöttrar och afledne dotter Annas efterlemndade barn tre soner och twå döttrar, barnen af senare giftet söner Jacob och Johan Michelssöner samt dotter Valborg Michelsdotter. Alla myndiga och gifta. Annas barn söner Henric och Carl ocd dotter Valborg. Närvarande enka Valborg Mattsdotter med sönerna Eric, Jöran och Henric samt döttrarnas Gertruds och Chirstins män bonderna Jacob Henricsson ifrån Narva och Matts Andersson ifrån Ongemäki. Tillika afledne dotter Annas förmyndare son Jöran Henricsson, Sigfrid Bengtsson, Annas dotters Anna Henricsdotters man rusthollare Anders Andersson Kataisto. (po Anders Mattsson).

Vesilahden käräjät v. 1722: Michel Ericsson ifrån Vakkala och des moder Chirstin Michelsdotter.

Sisaret Beata ja Anna Siston ja Pajukannan emäntinä. Vihitty 20.5.1702 Tottijärvi.
    (ää) Chirstin Larsdotter Pajukanta, syntynyt 1682 Tottijärvi,Pajulahti, kuollut ennen 1731.
Vesilahden käräjät 3.9.1782 §6: bonde Jacob Jöransson Öyräs ifrån Ongimäki by mot des halfbroder Matts Mattsson. Jacob Jöranssons förmyndare Michel Pouru.

| Alku |

Taulu 31
V Christina Mårtensdotter Vähä-Seiväs, (Taulusta 29, äiti Elisabet Ärölä)syntynyt 20.7.1763 Vesilahti,Onkimäki, kuollut 28.9.1834 Tammela,Mansikkaniemi, kummit: Danska rusthållare ifrån Järvenranta Eric Gode med sin hru Maria Carlsdr, Jacob Michelsson Seiväs med sin hru Brita Mattsdr, sold Michel Backman med sin hru Chirstin Henricsdr, piga Brita Michelsdr ifrån Ongemäki. Muuttanut: Ifrån Vesilax 1793.

1. puoliso: Simon Andersson Tapola Talollinen, syntynyt 13.9.1759 Vesilahti,Narva.
Puolison vanhempia:
    (i) Anders Johansson Vesto, Karhola Tapola, Lampuoti Narvassa, syntynyt 1721 Vesilahti,Narva. Karholassa vuodesta 1750.
Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 19.10.1772 §192: landbonde Anders Johansson Karhola ifrån Narva, mot bonde Henric Johansson Kompa ifrån Hirenoja, Henrics svärfader Anders Jacobsson Kompa samt des svåger boställelandbonde Anders Johansson Karhola ifrån Narva.

Lempäälän ja Vesilahden käräjät 11.11.1776 §73: Axel Kurck myy omistamansa min ägande fierdedel skattehemman Tapola eller Otila til landbonde Anders Johansson å Karhola boställe i Narva by som nu af smeden Eric som landbonde innehafwer, myönnetään Anders Johanssonille 1. lainhuuto.

Vesilahden käräjät 1790 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24519077 afledne bonde Anders Johansson Tapola ifrån Vesilax kyrkoby...sönerna Johan Andersson boende å Tapola hemman och borgaren i Nystad Michel Carlin samt mågar unga bonde Henric Mattsson Brusi ifrån Vataja i Tyrvis socken och bonden Henric Poukka ifrån Narva by som warit gift med nu afledne dotter Anna hwilken flera barn skall arfwa...Anders Tapolas barnlös afleden son Simons efterlåtna enka Christin Mårtensdotter...moder Anna Jacobsdotter.
    (ä) Anna Jacobsdotter Komppa, syntynyt noin 1718 Vesilahti,Hiirenoja.
    (ii) Johan Henricsson Vesto, Narvan Veston vävy. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 21.11.1751: unga karl Michel Johansson..nu för tiden öfwer sig uti snickare handverket i Åbo..intygades att Michel Johansson blifwit född i Narfwa by år 1728, den 17. Augusti af ächta säng och ärliga föräldrar, fadren bonden Johan Henricsson och modren Beata Michelsdotter.
    () Beata Henricsdotter Vesto, syntynyt noin 1700 Vesilahti,Narva.
    (äi) Jacob Komppa. Hiirenoja Komppa v. 1742 Jacob bonde, Anders son, Petter Palman soldat.
    (ää) Anna Marcusdotter Kauko, syntynyt 1699 Vesilahti,Ojoinen, kuollut 10.6.1777 Vesilahti,Hiirenoja.
Vesilahden käräjät 1785 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24495039 Testamentti Tapolasta Simon Anderssonille.

2. puoliso: Vihitty 25.3.1793 Vesilahti Carl Johansson Iso-Nikkilä, Mansikkaniemi Rusthollari, syntynyt 4.8.1759 Sääksmäki,Tarttila,Iso-Nikkilä, kuollut 8.4.1841 Tammela,Mansikkaniemi.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Henricsson Kulo, Iso-Nikkilä, Talollinen, vävy, syntynyt 9.6.1727 Sääksmäki,Maatiala,Kulo, kuollut 29.6.1764 Sääksmäki,Tarttila. Perunkirja 10.1.1765 Tarttila halfwa Stor Nikkilä rusthåll: afledne rusthållare Johan Henricsson, enka Maria Carlsdotter, barn Carl Johansson, tre döttrar Maria, Caisa och Beata. Förmyndare faderbroder rusthållare Thomas Henricsson. Thetta halfwa Stor Nikkilä rusthåll är skatte och enka Maria Carlsdotters arf efter thes afledne fader rusthållare Carl Mattsson. Maria Carlsdotters syskon Anna och Carin Carlsdöttrar.

Sääksmäen käräjät 8.4.1771 §34: bonde Elias Johansson Kopio ifrån Tarttila, förmyndare för afledne rusthållare Carl Mattssons i Tarttila omyndiga döttrar Carin och Anna Carlsdr, deras syster Maria Carlsdr och hennes man rusthållare Johan Henricsson. Beata Carlsdr och hennes man bonde Pehr Carlsson. Maria Carlsdotters numera trädt i gifte med rusthållare Matts Johansson Nickilä ifrån Tarttila. Johan Henricsson lämnat efter sig en omyndig son, förmyndare rusthållare Thomas Henricsson Köppi ifrån Toijala. Vihitty 17.6.1753 Sääksmäki.
    (ä) Maria Carlsdotter Iso-Nikkilä, Leski, syntynyt 6.4.1734 Sääksmäki,Tarttila, kuollut 28.1.1817 Sääksmäki,Tarttila.
    (ii) Henric Nilsson Kulo, Talollinen kotitalossaan Sääksmäen Maatialan Kulossa, syntynyt 28.12.1687 Sääksmäki,Maatiala, kuollut 17.3.1770 Sääksmäki,Maatiala. Perunkirja 28.1.1762 Maatiala Kulo: bonde Henric Nilsson, hru Maria Axelsdotter, fyra söner Matts, Thomas, Johan och Jöran, en dotter Maria gift med torpare Johan Johansson ifrån Kyä. Allekirjoitukset på min ägna och hustru Maria Axelsdotters vägnar Henric Nilsson ifrån Maatiala, Matts Henricsson ifrån Maatiala, Thomas Henricsson ifrån Toijala, Johan Henricsson ifrån Tarttila, Jöran Henricsson ifrån Tarttila, på min hustru Maria Henricsdotters vägnar Johan Johansson ifrån Kyä. Vihitty 26.12.1718 Sääksmäki.
    () Maria Axelsdotter Kärsä, Miehensä kotitalon Maatialan ratsutilan emäntä, syntynyt 13.6.1694 Sääksmäki,Kärsä, kuollut 22.4.1764 Sääksmäki,Maatiala.
    (äi) Carl Mattsson Nikkilä, Iso-Nikkilä, Rusthollari, syntynyt 12.8.1690 Sääksmäki,Tarttila, kuollut 12.6.1759 Sääksmäki,Tarttila. Sääksmäen käräjät 19.-26.3.1739: börderusthållare Carl Mattsson Iso-Nikkilä luovuttaa rusthollinsa vävylleen Jachtfogde Carl Mattsonille.

Sääksmäen käräjät 28.10.1741 s. 707: rusthollare Carl Mattsson i Tarttila mot rusthållare Sigfrid Mattsson i Kankaantaka, om hästhandel.

Perukirja 18.10.1759 Tarttila halfwa Stor Nickilä rusthåll: afledne rusthållare Carl Mattsson, enka Kaisa Ericsdotter, tre döttrar Maria, Anna och Karin Carlsdöttrar af hwilka Maria är gift bondeson Johan Henricsson ifrån Tarttila by, döttrar Anna och Karin äro ännu ogifta, Carl Mattsson med des framledne första hustru Karin Johansdotter tre döttrar Lisa, Anna och Beata Carlsdöttrar af hwilka dotter Beata är gift med bonde Pähr Carlsson ifrån Tarttila by, Anna med torpare Carl Carlsson ifrån Solberg, dotter Lisa är allredan död blefwen hafwer barn qvarlämnat. Thetta halfwa Stor Nikkilä rusthåll är skatte. Saatavia Karin Ericsdotters arfsandel i Lill Nickilä skatte rusthåll i Tarttila by.

Sääksmäen käräjät 13.12.1770 §18: rusthållare enckan Caisa Ericsdotter ifrån Tarttila anhöll att bonden Elias Johansson Copio ifrån samma by kunde til förmyndare för hennes med des afledne man rusthållare Carl Matssons sammanaflade och ännu warande omyndiga barn. Vihitty 2.7.1733 Sääksmäki,Tarttila.
    (ää) Carin Ericsdotter Vähä-Nikkilä, syntynyt 20.1.1710 Sääksmäki,Tarttila, kuollut 5.4.1780 Sääksmäki,Tarttila.
Muuttanut: Til Tammela 1814.
| Alku |

Taulu 32
V Mårten Mårtensson Vähä-Seiväs, (Taulusta 29, äiti Elisabet Ärölä)Talollinen, syntynyt 28.7.1766 Vesilahti,Onkimäki, kuollut 20.2.1843 Vesilahti,Onkimäki, kummit: Danska rusthållare Eric Gode, Toivola Ärölä bonde Matts Michelsson med sin hru Maria Andersdr, Seiväs bonde Jacob Michelsson med sin hru Brita Mattsdr, piga Anna Johansdr ifrån Ongemäki.

Puoliso: Sara Mattsdotter Pörölä syntynyt 20.2.1768 Vesilahti,Pörölä.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Mattsson Pörölä, syntynyt 10.8.1742 Vesilahti,Pörölä, kuollut 20.12.1808 Vesilahti,Pörölä. Pörölän Matts Mattssonin testamentti. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=16681&pnum=326. Vihitty 30.10.1764 Vesilahti,Heinutsuo.
    (ä) Beata Påhlsdotter Oinas, syntynyt 13.12.1738 Vesilahti,Heinutsuo, kuollut 1810 Vesilahti,Pörölä.
    (ii) Matts Mattsson Pörö, syntynyt Vesilahti,Pörölä, kuollut ennen 11.4.1776 Vesilahti,Pörölä. Vesilahden käräjät 11.4.1776 §31: afledne bonde Matts Mattsson Pörölä, enka Anna Andersdotter, Petter Arpiais hans svärmoder ofwannämdna Anna Andersdotter, Christina Mattsdotter. Omyndiga Sara Mattsdotters förmyndare Matts Mårtensson Seiväs.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 10.4.1776 §31: bonden Petter Jacobsson Arpiais ifrån Vesilax socken närwaro, anförde bonden Matts Mårtensson Seiwäs i Ongemäki, det han ehuru uti lagligen förordnad i anseende til skyldskapen, såsom förmyndare warit tillstädes wid den efter afledne bonden Matts Mattsson Pörölä i ofwannämde socken af sockneskrifwaren Ansteen och nämdemannen Johan Mattsson Hofwi samt soldaten Simon Stålt den 20. December år 1771 förrattade uptekning, hwarwid skadt skifte utan lettning och de ogifta döttrarna Kirstin, som sedermera blifwit lägrad, samt Lena och Sara tilfallit tilsamman etthundrade tiugu daler kopparmynt som förut warit och än äro innestående hos deras svåger ofwannämda svarande Petter Arpiais, och huru kärandes Pupill Lena nu mera är gift med bonden Michel Thomasson Biörni i Vesilax Kyrkoby...den aflednes enckia Anna Andersdotter...

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 5.11.1776 §61: ..bonden Matts Mårtensson Seiväs ifrån Ongimäki såsom förmyndare för afledne Matts Mattsson Pöröläs omyndiga barn, fordrat af bonden Petter Jacobsson Arpiais såsom des Pupillers svåger...omyndiga dotter Chirstin som sedermera blifwit lägrad...Lena gift med bonden Michel Thomasson Björni, samt Sara wid giftet tilfallit...Sara Mattsdotter hwilken ännu är ogift....Petter Jacobsson Arpiainen gift med den aflednes dotter Caisa....dotter Marias man bonden Henric Påhlsson Oinas ifrån Heinutsuo....enkan Anna Andersdotter eller sonen Matts som innehafwer Pörölä hemman...dotter Anna och hennes man sjöman Henric Johansson Blom, whilken enligt waktmästaren Palins och stadstienaren Walbergs i Åbo bewis den 14, September sidst fått del af den skiftlige stämning.
    () Anna Mattsdotter, syntynyt 1710 Vesilahti,Onkimäki,Seiväs?, kuollut 1784 Vesilahti,Pörölä.
    (äi) Påhl Påhlsson Ylhäinen, Oinas, Vävy ja talollinen Heinutsuon Oinaalla, syntynyt 1705 Lempäälä,Alkkula, kuollut 1782 Vesilahti,Heinutsuo. Vesilahden käräjät 1792 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24522211 bonden Matts Mattsson Pörö ifrån Vesilax socken såsom gift med afledne bonde sonen Anders Påhlsson Oinases ifrån Heinutsuo syster Beata, förra nämdeman Johan Påhlsson Oinas samt bonde Matts Påhlsson Latiska ifrån Hahkala såsom den aflednes bröder låtit instämma bonden Henric Påhlsson Oinas angående arf efter afledne Anders Påhlsson, hos hwilken han aflidit.
    (ää) Christina Thomasdotter Oinas, syntynyt noin 1712 Vesilahti,Heinutsuo, kuollut ennen 1774 Vesilahti,Heinutsuo.

| Alku |

Taulu 33
V Johan Johansson Seiväs, Rokka, (Taulusta 29, äiti Elisabet Ärölä)syntynyt 1.6.1769 Vesilahti,Onkimäki, kuollut 30.4.1839 Karkku, kummit: rusthållare Eric Gode, Seiväs andra åboen Jacob Michelsson, Annala bonde Michel Michelsson med sin hru Anna Ericsdotter, Seiväs värdinna Brita Mattsdr, Öyrä dotter Christin Michelsdotter.

Puoliso: Maria Thomasdotter Rokka syntynyt 23.3.1771 Karkku, kuollut 4.3.1843 Karkku.

| Alku |

Taulu 34
V Helena Ericsdotter Seiväs, (Taulusta 29, äiti Elisabet Ärölä) syntynyt 9.1.1779 Vesilahti,Onkimäki, kuollut 6.11.1837 Vesilahti,Kärkölä.

Puoliso: Johan Mattsson Anttila, SygrenPitäjänräätäli Räikän torpassa, syntynyt 22.11.1775 Vesilahti,Kärkölä, kuollut 29.9.1832 Vesilahti,Kärkölä, kummit: skräddare Johan Florin, sold Johan Sillström med sin hru Valborg Georgii, sold Simon Linqvist, inhyses Valborg Henrici.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Henricsson Anttila, syntynyt 2.2.1745 Vesilahti,Kärkölä. Vihitty 1.1.1768 Suoniemi,Vahalahti.
    (ä) Brita Johansdotter Hemmo, syntynyt 24.7.1741 Suoniemi,Vahalahti.
    (ii) Henric Johansson Maijala, Anttila, Anttilan isäntä 1745-1766, syntynyt Vesilahti,Valkkinen.
    () Maria Johansdotter Hussu?, syntynyt Vesilahti,Kärkölä.
    (äi) Johan Johansson Hemmo, syntynyt Karkku. Vihitty 1725.
    (ää) Valborg Mattsdotter, syntynyt 1690, kuollut 23.6.1782 Suoniemi,Vahalahti.

| Alku |

Taulu 35
V Sara Ericsdotter Vähä-Seiväs, (Taulusta 29, äiti Elisabet Ärölä) syntynyt 6.9.1782 Vesilahti,Onkimäki, kuollut 24.4.1851 Vesilahti.

Puoliso: Vihitty 1810 Vesilahti Anders Andersson Ala-Mäkelä Talollinen, syntynyt 25.10.1767 Vesilahti,Kostiala, kuollut 28.7.1843 Vesilahti.
Puolison vanhempia:
    (i) Anders Ericsson Knuutila, Kostiala, Kostialan isäntä 1764-89, syntynyt 9.10.1735 Tottijärvi,Sorva, kuollut 1789 Vesilahti,Kostiala. Vihitty 11.6.1764 Vesilahti.
    (ä) Christina Henricsdotter Kostiala, syntynyt 5.6.1738 Vesilahti,Kostiala, kuollut 25.12.1816 Vesilahti.
    (ii) Eric Johansson Knuutila, Sorvan Knuutilan isäntä 1738-60, syntynyt 16.3.1706 Tottijärvi,Sorva, kuollut jälkeen 1777 Tottijärvi,Sorva. Vihitty 31.5.1732 Pirkkala,Viinikka.
    () Valborg Andersdotter Viinikka, syntynyt 1708 Pirkkala,Viinikka, kuollut jälkeen 1777 Tottijärvi,Sorva.
    (äi) Henric Jöransson Kostiala, Kostialan isäntä 1731-63, syntynyt Vesilahti,Kostiala. Kostiala v. 1742 Henric bonde, Jöran faar, Anders res soldat, Eric drg. Vihitty 18.7.1732 Tottijärvi,Pajulahti.
    (ää) Margareta Ericsdotter Siuvo, syntynyt 21.12.1706 Tottijärvi,Naskali.

| Alku |

Taulu 36
III Matts Mattsson Ärölä?, Kesti, (Taulusta 2, isä Matts Ärölä)Kestin isäntä 1725-63, syntynyt Vesilahti,Toivola?, kuollut noin 1767 Vesilahti,Narva. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 20.4.1763 §28: bonde Matts Michelsson (po Mattsson) Kesti från Narva låtit instämme des son och nu varande åboen å Kesti kronohemman Eric Mattsson, för sytning...

Narva Kesti v. 1742, Matts bonde, Eric son.

Toisen avioliiton kahden lapsen syntymätiedossa Matts Mattsson.

1. puoliso: Valborg

Lapset:
1. Eric Mattsson Kesti , syntynyt noin 1717 Vesilahti,Narva. Tauluun 37
2. puoliso: Maria Samuelsdotter Schmid syntynyt 1731 Vesilahti,Korpiniemi, kuollut 1808 Vesilahti,Narva.
Puolison vanhempia:
    (i) Samuel Samuelsson Schmid, Sotilas Nro 71 Korpiniemen ruotu, syntynyt 1709 Porin lääni, kuollut 1743 Ruotsi.
    (ä) Maria.
Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.12.1768 §68: bonde enka Maria Samuelsdotter ifrån Narva mot sin stiufson bonden Eric Mattsson Kesti därsammanstädes:
Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.12.1768 §69: bonde Eric Mattsson Kestis ifrån Narva vägnar har hustrun Beata Mattsdotter ..besvärat at den förras stiufmoder och den senares stiufsvärmoder bonde enka Maria Samuelsdotter ifrån Kesti hemman..
Lapset:
2. Matts Mattsson Kesti Fisk, Gråberg , syntynyt 26.2.1760 Vesilahti,Narva. Tauluun 39
3. Johan Mattsson Kesti Bång, Canon , syntynyt 21.5.1762 Vesilahti,Narva. Tauluun 40
| Alku |

Taulu 37
IV Eric Mattsson Kesti, (Taulusta 36, isä Matts Kesti)Kestin isäntä, syntynyt noin 1717 Vesilahti,Narva, kuollut 1786 Vesilahti,Narva. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 16.2.1768 §39, §40, §41: bonde Eric Mattsson Kesti ifrån Narva mot sin stiufsvärmoder bonde änka Maria Samuelsdotter ifrån samma by. Maria Samuelsdotters afledne man Matts Mattsson. Eric Mattssons hustru Beata Mattsdotter.

CHARTA SIGILATA åhr 1737: 30.01.1737 Erik Mattsson ifrån Narva Giesti.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 3.12.1768 §133: nämdeman Michel Michelsson Annala å sin granne och skyldeman Eric Mattsson Kestis vägnar.

Puoliso: Vihitty 30.1.1737 Vesilahti,Narva Beata Mattsdotter Seppälä syntynyt 1720 Vesilahti,Jokioinen, kuollut 1793.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Mattsson Seppälä, Seppälän isäntä 1702-, syntynyt Vesilahti,Jokioinen. Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1723: Matts Mattsson ifrån Jokiois, broder dragon för Ania rusthåll Johan Mattsson, syster Annika, Mattses hustru Sophia Jöransdr, Johan on nyt palannut sodasta ja vaatii Matille ja Annikalle jättämäänsä omaisuutta takaisin.

Jokiois Heikkilä v. 1742 Matts bonde, Anders son.
    (ä) Sophia Jöransdotter.
    (ii) Matts Henricsson Seppälä, Seppälän isäntä 1651-97, syntynyt Vesilahti,Jokioinen. RK Jokioinen 1688-1694: Matts Henricsson huusbonde, Henric son, Anna dotter, Johan son, Maisa dotter (yliv), Malin inhyses, Maria inhyses.
    () Brita.

Lapset:
1. Maria Ericsdotter Kesti , syntynyt 16.2.1748 Vesilahti. Tauluun 38
| Alku |

Taulu 38
V Maria Ericsdotter Kesti, (Taulusta 37, isä Eric Kesti) syntynyt 16.2.1748 Vesilahti, kuollut 11.5.1822 Vesilahti.

Puoliso: Vihitty 27.10.1763 Vesilahti,Narva Michel Jöransson Rassa, Kesti Talollinen, Narvan Kestin vävy, syntynyt 1735 Vesilahti,Jokioinen, kuollut 1799 Vesilahti.
Puolison vanhempia:
    (i) Jöran Jöransson Rassa, Jokioisten Rassan isäntä 1731 alkaen. Jokioinen Rassa v. 1742 Jöran bonde, Johan Jockman soldat.
    (ä) Maria Ericsdotter, kuollut jälkeen 1767 Vesilahti,Jokioinen.
Hinsalan Heikkilässä 1755-1757. Rassalla 1758-1759.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 19.3.1770 §127: bonden Michel Jöransson Kesti ifrån Narva wille väl tiltala gamla bonde änkan Maria Samuelsdotter dersammanstädes, för det hon ej låtit uptekna egendom efter sin afledne man och kärandes svärfaders fader Matts Michelsson som bebodt Kesti hemman...

Vesilahden käräjät 1778 §57: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24454567 bonde Michel Jöransson Kesti ifrån Narva by...hans svärfaders enka Maria Samuelsdotter som numera är gift med skallfogde Johan Wesander....förmälte Wesander att hans hustru Maria Samuelsdr icke är käranders svärfaders enka, utan stiufmoder...käranders svärfader bonden Eric Mattsson som än skall lefwa och wara rätte innehafware af Kesti hemman...

Vesilahden käräjät 1779: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24455558 unga bonde Michel Jöransson Kesti ifrån Narva...hans svärfader bonde Eric Mattsson Kestis stiufmoder enka Maria Samuelsdotter...gift med skallfogde Johan Wesander...bonde Matts Michelsson Kesti som varit Marias förra man...

| Alku |

Taulu 39
IV Matts Mattsson Kesti Fisk, Gråberg, (Taulusta 36, isä Matts Kesti)Sotilas Kostialassa, syntynyt 26.2.1760 Vesilahti,Narva, kuollut 26.11.1821 Vesilahti,Kostiala, kummit: Michel Michelsson Annala, Eric Thomasson Vesto med sin hru Maria Jacobsdr, socknesmed Anders Påhlsson med sin hru Maria Jacobsdr, pig Maria Johansdr ifrån Narva. Narvan Tannin perilliset vastaan soldat Matts Gråberg ifrån Kostiala...afledne skallfogde Johan Wesanders stiufson... http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24522336.

1. puoliso: Vihitty 4.11.1783 Vesilahti Lena Henricsdotter syntynyt 1756 Vesilahti, kuollut 1797 Vesilahti,Kostiala.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric Henricsson, Itsellinen, jahtivouti Kostialassa, kuollut ennen 2.3.1773 Vesilahti,Kostiala.
    (ä) Maria Hansdotter Rautiala, syntynyt 1721 Vesilahti,Rautiala, kuollut 1781 Vesilahti,Kostiala. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 2.3.1773: torpare Jöran Carlssons fader förra rusthållare Carl Hansson, des syster inhyses änka Maria Hansdotter ifrån Kostiala.
Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 1.11.1773 §99: inhyses enka Maria Hansdotter ifrån Kåstiala, broder förra rusthållare Carl Hanssons son torpare Jöran Carlsson Pelttari ifrån Jokipohja.

Vesilahden käräjät 1781: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24457890 skomakare Johan Lustig från Pöyhölä och hans hustru Walborg Henricsdotter tillika med den sistnämdas syster qvinnan Helena Henricsdotter ifrån Kostila...arf efter Walborgs och Helenas sistladne winter afledne moder inhyses enkan Maria Hansdotter...
    (äi) Hans Mattsson Rautiala, Rautialan isäntä 1709-25, syntynyt noin 1682 Vesilahti,Rautiala, kuollut 1742 Vesilahti,Rautiala. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 30.3.1759 §38: afskedad dragon Hans Söderlund ifrån Sakois by at få tilträda hälften af halfwa Rautiala kronorusthåll. Honom och des syskons arf efter deras afledne fader Hans Mattsson, Söderlunds broder rusthållare Carl Hansson. Åboen på andra hälften Joseph Thomasson.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 20.3.1758: Hans Mattsson död år 1742.
    (ää) Lisa Henricsdotter Liukko, syntynyt noin 1694 Vesilahti,Järvenranta, kuollut välillä 15.10.1771 - 1773 Vesilahti,Sakoinen,Hollo.

Lapset:
1. Carl Mattsson Gråberg syntynyt 1779 Vesilahti,Kostiala.
2. Johan Mattsson Gråberg syntynyt 1784 Vesilahti,Kostiala.
3. Matts Mattsson Gråberg syntynyt 1786 Vesilahti,Kostiala.
4. Lena Mattsdotter Gråberg syntynyt 27.8.1788 Vesilahti,Kostiala.
5. Anna Stina Mattsdotter Gråberg syntynyt 18.7.1791 Vesilahti,Kostiala.
6. Henric Mattsson Gråberg syntynyt 11.4.1793 Vesilahti,Kostiala.
7. Maria Mattsdotter Gråberg syntynyt 3.9.1795 Vesilahti,Kostiala, kuollut 1810 Vesilahti,Kostiala.
2. puoliso: Vihitty 13.1.1801 Vesilahti,Junnila Caisa Ericsdotter syntynyt 1771 Vesilahti,Iitilä, kuollut 22.1.1816 Vesilahti,Kostiala.
Puolison vanhempia:
    (i) Eric Simonsson, Torppari, syntynyt 1732. Vihittäessä Kaakilassa. Vihitty 21.12.1759 Vesilahti,Huonola.
    (ä) Maria Ericsdotter, syntynyt 1737.
Lapset:
8. Anders Mattsson Gråberg syntynyt 1802 Vesilahti,Kostiala, kuollut 1804 Vesilahti,Kostiala.
9. David Mattsson Gråberg syntynyt 22.10.1804 Vesilahti,Kostiala, kuollut 1804 Vesilahti,Kostiala.
10. Greta Caisa Mattsdotter Gråberg syntynyt 16.11.1806 Vesilahti,Kostiala, kuollut 1812 Vesilahti,Kostiala.
11. David Mattsson Gråberg syntynyt 21.2.1810 Vesilahti,Kostiala.
| Alku |

Taulu 40
IV Johan Mattsson Kesti Bång, Canon, (Taulusta 36, isä Matts Kesti)Sotilas, syntynyt 21.5.1762 Vesilahti,Narva, kummit: socknesmeden Anders Påhlsson, Matts Samuelsson ifrån Narva Pietilä, Toivola Annala bonde Michel Michelsson med sin hru Anna Ericsdotter, hru Beata Mattsdr och Maria Ericsdr ifrån Narva by.

Puoliso: Vihitty 1.12.1796 Vesilahti,Toivola Eva Stina Andersdotter syntynyt 28.5.1776 Vesilahti,Niemenpää.
Puolison vanhempia:
    (i) Anders Ericsson Kinnari, Renki, syntynyt 1738 Vesilahti,Hinsala, kuollut 1806 Vesilahti,Niemenpää. Vihitty 23.5.1774 Vesilahti,Niemenpää.
    (ä) Anna Olofsdotter Tarkka, syntynyt 22.11.1745 Kangasala,Ohtola.
    (ii) Eric Henricsson Kinnari, Kinnarin isäntä 1722-54, syntynyt noin 1697 Vesilahti,Hinsala. Merkitty Henric Henricssonin pojaksi vakkei mitään todisteita asiasta olekaan.

Hinsala Skinnari v. 1742 Eric bonde.
    () Valborg, kuollut noin 1740 Vesilahti,Hinsala.
    (äi) Olof Henricsson Tarkka, Talollinen Tarkalla 1756 alkaen, syntynyt noin 1725, kuollut 1803 Vesilahti,Niemenpää. 1744-1753 Kangasalan Ohtolan Paukkilassa veljensä luona. Vihitty 26.12.1744 Pälkäne,Paino.
    (ää) Anna Andersdotter Kelola, syntynyt Pälkäne,Paino, kuollut ennen 28.12.1768 Vesilahti,Niemenpää.

Lapset:
1. Anders Johansson Canon syntynyt 23.10.1797 Vesilahti,Narva.
| Alku |

Taulu 41
II Michel Ericsson Ärölä, (Taulusta 1, isä Eric Ärölä) syntynyt Vesilahti,Kaltsila.

1. puoliso: Sophia

2. puoliso: Beata
| Alku | Paluu |