Taulu 1

1.  Sara Olofsdotter, s. noin 1660, k. 1697 Janakkala,Kiipula. Janakkalan käräjät v. 1689: hustru Sara Olofsdotter i Kiipula bekänner sig blifwit....

Janakkalan käräjät 18.-19.11.1695: Militia bonde Henric Ericssons änka Sara Olofsdotter i Kiipula hakee paloapua. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3807765

 

SAY 1694 Kiipula Henric Ericsson, Sara hru, Jacob måg, Carin hru, Michel drg, Agnis pig, Johan rytt.

SAY 1707-1710 Johan Ericsson, Maria hru

SAY 1711 Johan Ericsson död, Gustaf Jöransson, Maria mor, Samuel Jöransson svåger ifr. Loppis, hru Maria vih 20.2.1710.

SAY 1726 Henric Jöransson, Gustaf bror, Eric Ericsson, Eva hru, Merta syster.

SAY 1728 Henric Jöransson, Gustaf bror, Eric Ericsson, Eva hru, Maria syster.

SAY 1729 Henric Jöransson, Eric Ericsson, Eva hru, Mårten son.

SAY 1730 Eric Ericsson, Eva hru, Henric svåg, Mårten son.

SAY 1737 Eric Ericsson, Eva hru, Simon svåg Merta hru.

1. puoliso: Vihitty noin 1680 Henric Ericsson Kiipula, Kiipulan isäntä 1684-1695, k. ennen 18.11.1695 Janakkala,Kiipula. SAY 1675 Cnut Henricsson, Anna hru, Henric son, Brita svärmor, SAY 1683 Cnut Henricsson, Anna hru, Henric son, Sara hru, Brita gammal, SAY 1687 Henric Ericsson, Sara hru. SAY 1694 Henric Ericsson, Sara hru, Jacob måg, Carin hru.

Janakkalan käräjät 1685: Henric Ericsson i Kiipula.

SAY 1696-1711 maakirja Jacob Thomasson eller Johan Ericsson Eskola, henkikirja 1707-1710 Johan Ericsson, Maria hru, 1711 Johan Ericsson död, Gustaf Jöransson, Maria mor, Samuel svåger (Jöransson i Loppis), Maria hustru.

 

Janakkalan käräjät 28.-29.8.1690: rusthållare och börderätts bonde Henric Ericsson ifrån Kiipula med sin hustru Sara Olofsdotter inga barn aflat som hemmannet efter hans dödh anträda och wid ägt hålla, altså ähr han sinnet att optaga sin fadersyster son Jacob Thomasson sig til hielp... Testamenterades alla sin ärfde och förärfde löshöran til b:nde sin hustru der hon öfwerlefwer, fram för Jacob Thomasson på hemmanet prasentera? förlämnar der lagen så tillåter. Testamenten uti testatoris icke kunna confirmeras , Cnut Henricsson ifrån Hitis by som ähr Henric Ericssons systerman den mot protesterade...

Jacob Thomasson on Kerkkolan Brusilan Thomas Eskilssonin ja Caisa Jacobsdotter Kiipulan poika joka kuitenkin kuolee 1697.

 
Janakkalan käräjät 9.-10.9.1697: Sigfrid Eskilsson i Pekola by Hattula socken (Iso-Paturi) vaatii Kiipulan ratsutilaa itselleen koska hän on lapsettomana kuolleen Henric Ericssonin sukulainen ja Johan Ericsson on successor matrinomii til Henrics efterlefwerska och där til främmande är....det att giärfuller Eric Mattsson i Uhkoila...han de 6. dal. kopp. til afledne Henric Ericsson i Kiipula lånt...nuvarnde åboen Johan Ericsson som för hemmannet rustar..inga lösören arf efter b:te Henric...

Sigfrid Eskilssonin äiti Agneta Jacobsdotter lienee Kiipulan tytär eli Eric Jacobssonin sisar..

Rästiluetteloiden mukaan Henric kuoli jättämättä jälkeensä omaisuutta.

Puolison vanhempia:

(i) Eric Jacobsson Kiipula, s. Janakkala,Kiipula, k. 1654 Janakkala,Kiipula. Janakkalan kirkontilit 1697 Cijpula bolagsman sal: Jacob (Thomasson) 1:-. Kipula sahl Hindrich i kyrkian 1:-. 21.9.1686 Kijpula Brita Bengtsdåtter i kyrkian 2:-.
Janakkalan käräjät 24.10.1665: Brita Bengtsdotter ifrån Kiipula, äldsta sons änkia. Med Eric Jacobsson twå söner och fäm döttrar.

(ä) Brita Bengtsdotter, k. 21.9.1686 Janakkala,Kiipula.

(ii) Jacob Thomasson Kiipula, s. Janakkala,Kiipula.

(iä) Anna Thomasdotter, k. 1655 Janakkala,Kiipula.

 

2. puoliso: Vihitty 23.2.1696 Janakkala,Kiipula Johan Ericsson Kiipula e. Yrjölä, Tauluun 2.

 Rusthollari Kiipulassa 1696-1711, s. Hattula,Pelkola, k. 20.2.1710 Janakkala,Kiipula. Janakkalan kirkontilit 20.2.1710 Kijpula rusthållaren Johan Ersson kyrkian 6:-. 13.4.1712 Kijpula Samuel Jöranssons barn kyrkian 3:-. Vuonna 1738 Kijpula Gustav Jöransson kyrkian 50 år några m.

SAY 1707 Johan Ericsson, Maria hru.  SAY 1711 Johan Ericsson död, Gustaf Jöransson, Maria mor, svåger Samuel Jöransson, Maria hru. Rippikirja 1708-1713 Johan Ericsson, Maria hru, Gustaf son, Henric son, Samuel Jöransson måg, Maria dotter, Eva dotter lijten, Mertha dito, hru Chirstin Henricsdr, Samuel Jöransson måg, Maria piga vide Kerk?.

 

Hattulan käräjät v. 1699: Arvid Silfverharnesk i Nihattula mot des augmentsbonde i Pelkola Simon Ericsson, des broder Johan Ericsson i Kiipula by och Janakkala socken.

SAY Yrjölä v. 1691-1694 Simon Ericsson, Ingeborg hru, Johan bror.

 

Janakkalan käräjät 1702: Vahvistetaan Johan Ericssonin omistusoikeus edesmenneen Henric Ericssonin tilaan Kiipulassa. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31983068.

Puolison vanhempia:

(i) Eric. Hattula ja Lehijärven käräjät v. 1699: sergieanten Arvid Silfverhanersk mot des augments bonde under Pelkola rusthåll därstäders Simon Ericsson, des broder Johan Ericsson i Kiipula by af Janakkala socken.

(ä) N.N.

 

 

 

 

Taulu 2

1.  Johan Ericsson Kiipula e. Yrjölä (taulusta 1), Rusthollari Kiipulassa 1696-1711, s. Hattula,Pelkola, k. 20.2.1710 Janakkala,Kiipula. Janakkalan kirkontilit 20.2.1710 Kijpula rusthållaren Johan Ersson kyrkian 6:-. 13.4.1712 Kijpula Samuel Jöranssons barn kyrkian 3:-. Vuonna 1738 Kijpula Gustav Jöransson kyrkian 50 år några m.

SAY 1707 Johan Ericsson, Maria hru.  SAY 1711 Johan Ericsson död, Gustaf Jöransson, Maria mor, svåger Samuel Jöransson, Maria hru. Rippikirja 1708-1713 Johan Ericsson, Maria hru, Gustaf son, Henric son, Samuel Jöransson måg, Maria dotter, Eva dotter lijten, Mertha dito, hru Chirstin Henricsdr, Samuel Jöransson måg, Maria piga vide Kerk?.

 

Hattulan käräjät v. 1699: Arvid Silfverharnesk i Nihattula mot des augmentsbonde i Pelkola Simon Ericsson, des broder Johan Ericsson i Kiipula by och Janakkala socken.

SAY Yrjölä v. 1691-1694 Simon Ericsson, Ingeborg hru, Johan bror.

 

Janakkalan käräjät 1702: Vahvistetaan Johan Ericssonin omistusoikeus edesmenneen Henric Ericssonin tilaan Kiipulassa. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31983068.

1. puoliso: Vihitty 23.2.1696 Janakkala,Kiipula Sara Olofsdotter, (taulusta 1) s. noin 1660, k. 1697 Janakkala,Kiipula

    

2. puoliso: Vihitty 20.3.1698 Hämeenlinna Maria Henricsdotter Hodenius, Tauluun 5.

 s. Hämeenlinna, k. 1741 Janakkala,Kiipula. Hämeenlinnan käräjät 16.3.1698: Maria Henricsdotters ägendom mellan henne och hennes barn nämligen Gustaf, Maria och Henric. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11623327

 

Hämeenlinnan käräjät 3.4.1712: Myönnettiin Matts Jöransson Svännilälle 1. lainhuuto taloon jonka oli hankkinut leski Maria Henricsdotterilta blifvit gift med rusthållare i Kiipula by och Janakkala socken.

 

Vanajan käräjät 1723: enka Maria Henricsdotter ifrån Kiipula börde rusthåll twistade med sin son Gustaf Jöransson.http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=32591015

 

Vanajan käräjät 1723: Maria Henricsdotter ollut ensin aviossa linnannihti Jöran Clemetinpojan kanssa josta aviosta poika Gustaf Jöransson. Maria toiseen avioon Kiipulan rusthollarin Johan Ericssonin kanssa jonka kanssa neljä lasta joista kaksi tytärtä elossa.

 

Janakkalan käräjät 11.5.1724: rusthållare Johan Ericssons änka Maria Henricsdotter ifrån Kiipula.

 

Janakkalan käräjät 9.11.1726: Framledne Johan Ericsson 16.11.1700 , des änka Maria Henricsdotter, måg Eric Ericsson i Kiipula, kärde Eric til Henric Simonsson i Parola hwilkens fader SImon Eskola på förs 1 tunna spanmåhl.

SAY 1726 Henric Jöransson, Gustaf bror, Eric Ericsson, Eva hru, Merta syster.

 

Janakkalan käräjät 9.11.1726: änka Maria Henricsdotter i Kiipula, des son Gustaf Jöransson.

 

Janakkalan käräjät 8.5.1727: änkia Maria Henricsdotter ifrån Kiipula min vilja ähr att... min framledne man Johan Ericsson, min förra man Jöran Clemetsson. Gustaf Jöransson får...äldsta dotter Eva med min senare man Johan Ericsson med sin man Eric Ericsson..får Kiipula rusthållet...

 

Janakkalan käräjät 9.11.1726: Maria Henricsdotters barn af första giftet Gustaf och Henric Jöranssöner samt dotters man Samuel Jöransson. I andra gifte med Johan Ericsson. Om deras faders och svärfaders arf i Tavastehus.

Puolison vanhempia:

(i) Henric Simonsson Huti. Samaan aikaan (1660-luvulla) mainitaan Hämeenlinnassa myös Sigfrid Huti,  Pälkäneen Sappeen Hutilta?.
Hämeenlinnan v. 1678 alkava rippikirja: skomak, Henric Simonsson,  Hust Walborg, Maria dr är i Reval, Sonen Jacob gåår i scholan studiosus, Sophia dr lijten borta.
Hämeenlinnan raastuvanoikeus v. 1679: Henric Simonsson (Huti) skyldig til munsterskrifware Carl Hansson Ring.
Hämeenlinnan raastuvanoikeus v. 1688: Emedan som Henric Simonsson borgare är blefwen alldeles vanföör och ålderdomen och blind, samt alldeles utfattig.

(ä) Valborg. Onko Valborg Michelsdotter Luhtialan Heikkilästä ja tähän perheeseen eli Valborgin lapsiin lisättävä Hattulan Tenhiälän Perttulan isäntä Thomas Henricsson.

 

     Lapset:

     Eva Johansdotter Kiipula, s. 1701 Janakkala,Kiipula. Tauluun 3.

     Martta Johansdotter Kiipula, s. noin 1703 Janakkala,Kiipula. Tauluun 4.

 

Taulu 3   (taulusta 2, isä Johan Kiipula)

2.  Eva Johansdotter Kiipula, s. 1701 Janakkala,Kiipula, k. 1.10.1755 Janakkala,Kiipula. Janakkalan käräjät 8.3.1726: Eva Johansdotter ifrån Kiipula med Caisa Ericsdotter och des son Johan Jöransson i Paavola.

Janakkalan käräjät 4.3.1736: Eva Johansdotter ifrån Kiipula.

Puoliso: Vihitty 29.3.1725 Janakkala Eric Ericsson Kiipula e. Harala, Rusthollari Kiipulassa 1728-1742, s. 1705 Hattula,Pelkola,Harala, k. 1742 Janakkala,Kiipula.

Puolison vanhempia:

(i) Eric Andersson Harala, s. 4.1673 Hattula,Pelkola, k. 15.12.1737 Hattula,Pelkola. Pelkolan Haralan isäntä 1693-1713.
Hattulan käräjät v. 1740: Harala arfvingar, Anders Ericsson, Johan Harlund och Eric Ericsson, Carl Ericsson Harlund, Samuel och Simon Ericssöner, Margareta, Maria och Brita Ericsdotter.

. Vihitty noin 1700 Urjala,Perho.

(ä) Margareta Larsdotter Uotila, s. 1678 Urjala,Perho, k. 15.12.1734 Hattula,Pelkola,Harala. Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät v. 1699: rusthållare Lars Ericsson i Rättöis mot piga Margareta Larsdotter i Perhois, des svåger och fullmachtig Gabriel Larsson i Perhois.

(ii) Anders Larsson Harala e. Lakkonen, s. Hattula,Tenhola, k. 1727 Hattula,Pelkola. Mainitaan Tenhola Lakkosella 1666-1667. Pelkolan Haralan isäntä 1671-1692. Osti talon sukuun takaisin vaimonsa Ingeborg Erkintyttären nimissä (Hattulan historia).

Vielä 1720 pääkatselmuksessa nimellä Anders Lackonen.
Hattulan, Vanajan, Rengon ja Lehijärven käräjät 20.-21.2.1671:  Mainitaan bonde Jöran Johansson i Koskis, Anders Larsson Lackoinen och sin hru Ingeborg Ericsdotter i Pelkoila. Molemmat ostamassa Ihalemmen Savolaa. Käräjille kutsutaan talon perilliset Eric Jöransson, Johan Thomasson i Säxniemi sekä Mårten Eskelsson i Ihalempi.
Hattulan, Vanajan, Rengon ja Lehijärven käräjät 20.-21.2.1671: Anders Larsson Pelkolasta esittää 28.6.1670 päivätyn kauppakirjan jolla ostanut 600 kuparitaalerilla Pelkolan kylästä Hattulan pitäjästä Haralan talon pormestari Matts Mattsonilta. Kauppa vahvistetaan.
Hattulan, Vanajan, Rengon ja Lehijärven käräjät 20.-21.10.1671:  Vahvistaan että Mårten Ericssonin Ihalemmestä on maksettava veronsa Ingeborg Ericsdotterin ratsutilalle, Ingeborgia edustaa miehensä Anders Larsson Lackoinen.
Hattulan käräjät 14.-15.10.1678:  Kantajina Välbörne fru Sabina Witzel och Anders Larsson i Pelkoila. Vastaajana naapurinsa Jacob Bertilsson.
Hattulan käräjät 1679: Tuomitaan Anders Larsson i Pelkoila maksamaan velkansa til Per Larsson i Parola.
Hattulan, Vanaja, Rengon ja Lehijärven käräjät 27.-28.6.1670: Lars Ericsson Lakkoinen Ingeborg Ericsdotterin puolesta, kauppakirja Haralan talosta Pelkolan kylässä jonka pormestari Matts Mattsson on ostanut. Mainitaan myös befallninsman Daniel Giliusson Tollet ja Hämeenlinnan raatimies Sven Gabrielsson. Kauppahinta 350 daler kopparmynt.
Hattulan käräjät v. 1685: Anders Larsson i Pelkola mot Carin Sigfridsdotter i Parola.

Hattulan kirkontilit 1727 Pelkola Harala Gl. rusthållaren. Vihitty 1670 Hattula.

(iä) Ingeborg Ericsdotter Harala, s. Hattula,Pelkola, k. 1724 Hattula,Pelkola. Hattulan, Vanaja, Rengon ja Lehijärven käräjät 7.-9.4.1670: Bördehemman i Pelkoila, Harala benämnd, Jöran Johansson och hans hustru Elin Ifvarsdotter, förra Elin Ifvarsdotter sahl. man Eric Ericsson, sahl. Eric Ericssons dotter Ingeborg och unga fästeman Anders Larsson. Befallningsman Daniel Gilliusson Tollet vetää oikeuteen kaupan jolla Jöran Johansson on myynyt Haralan Matts Mattsonille (Pelkolan Simolan befallningsman ja borgmästere).
SAY Pelkola Rantala 1653-1654 Eric Ericsson, Elin hustru. 1655-1656 Elin Ifvarsdotter bonde.
SAY Pelkola Harala 1662-1664 Jöran Johansson, Elin hustru. 1675 Anders Larsson, Ingeborg hustru.

Hattulan kirkontilit .9.1724 Pelckola Harala Wärdinnan.

(äi) Lars Olofsson Uotila, s. Urjala, k. noin 1685 Urjala,Perho,Uotila. Urjalan Perhon Uotilan isäntä 1665-1686.

Ruodutusluettelo vuonna 1661: Perho Olof Perssons son Lars Olofsson.

(ää) Brita.

 

 

Taulu 4   (taulusta 2, isä Johan Kiipula)

2.  Martta Johansdotter Kiipula, s. noin 1703 Janakkala,Kiipula, k. 8.4.1774 Hattula,Rahkoila,Seppälä. Perunkirja 19.4.1774 Rahkoila Seppälä (1/2): åboen Christer Johansson, hru Märta Johansdr död, söner Johan och Henric Simonssöner med hennes 1742 afledne första man Simon Gustafsson, och dotter Helena Christersdr gift med rusthållson Henric Johansson ifrån Leiniälä. Detta halfwa rusthåll är skatte och kiöpt den 24.3.1763.

 

Mainitaan sisarena Kiipulassa 1726-1737 sekä Simonin vaimona 1738-1739. Rahkoilan Niemelässä 1743 alkaen.

 

Martta vihitty Karhissa eli velipuolensa Henric Jöranssonin luona joka vihitty samana päivänä Karhin Kuumolan lesken kanssa.

1. puoliso: Vihitty 24.9.1736 Janakkala,Karhi Simon Gustafsson Niemelä, Rusthollari Rahkoilan Niemelässä, s. noin 1703 Hattula,Rahkoila, k. 15.5.1743 Hattula,Rahkoila. Hattulan käräjät v. 1736: Simon Gustafsson ifrån Rahkoila otetaan pitäjänsepäksi Ihalemmen Matts Pehrssonin avuksi. Muuttanut: 21.2.1742 Rastila Laurila Simon Gustafsson med sin hru Marta Johansdr til Hattula Rahkoila.

Puolison vanhempia:

(i) Gustaf Ericsson Planman. Mainitaan Rahkoilan Niemelässä 1687 alkaen.
Hattulan käräjät v. 1696: rusthållare Gustaf Plaanman i Rahkoila, lönskelaga med kåhnan Agneta Thomasdotter, molemmat tuomitaan.
Hattulan käräjät v. 1696: Länsman Michel Hansson rusthållare Gustaf Planmans vägnar mot des granne Carl Jöransson. Tonttiriita.
Hattulan käräjät v. 1740: smeden Simon Gustafsson ifrån Rastila, sin syster Anna Gustafsdotters man rusthållare Matts Jöransson ifrån Rahkoila, afledne fader rusthållare Gustaf Planman, Matts svärmoder änka Elisabeth Wallin, syster Maria Gustafsdotter som är gift med före detta klockare Henric Oikolin ifrån Rahkoila. Simon saa 1/2 Niemelän rusthollista. Simon Gustafssons moder Elisabeth Wallin.

(ä) Elisabet Simonsdotter Wallinus, s. Hattula, k. jälkeen 22.11.1742 Hattula,Rahkoila. Hattulan käräjät 22.11.1742 s. 498: enka Elisabet Wallina ifrån Rahkoila tiltala sin son rusthållare Simon Gustafsson och måg rusthållare Matts Jöransson.

(ii) Eric Thomasson, k. 1686 Hattula. Hattulan käräjät 1665: tvänne ryttarebonde i Rahkoila by och Tasala, leutnanten manfattig Eric Thomasson och hans faderbroders son Matts Grelsson.
Hattulan käräjät 27.-28.11.1668: leutnanten af Tasala och Rahkoila by Eric Thomasson, fahderbroder Eskil Mattsson och Cnut Mattsson, Erics syskon Henric Thomasson, syster Anna Thomasdotters son Johan Michelsson, Matts Eskilsson Cnut Mattsons arfvinge, Thomas Mattssons arfvingar.
Hattulan käräjät 6.-8.10.1680: Leutnanten manfattig Eric Thomasson i Rahkoila, hans fader sahl Thomas Mattsson, hans fahrbroder sahl Simon Mattsson.

Katselmus 1687:  Rahkoilan talot 2,3 ja  4 rustholleiksi: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=18169631.

(iä) Margareta Eskilsdotter.

(äi) Simon Wallinus e. Valinius, s. 1640, k. 1713 Urjala. Hattulan pitäjänapulainen 1673, kappalainen 1678. Urjalan kirkkoherra 1696. Pidätetty virantoimituksesta ½ vuodeksi 1713. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1697, saarnaaja 1700. Kuoli Urjalassa 1713.
Hattulan käräjät 20.-22.6.1678: Coadjutor hr Simon Wallenij.
Omisti Tenhiälän Perttulan jossa mainitaan v. 1678 codajuct hr Simon, v. 1680-1694 caplan hr Simon, Margareta hru, v. 1702 Ester Vallina.
Vanajan käräjillä 1664 mainitaan studenten dno Simoni Erici, jolle Järviön (Mikkola) Johan Andersson tuomitaan maksamaan 30 taaleria.
Pirkkala, kesäkäräjät 17-18.6.1644: predikant under öfversteleutnant Alexander Rebuses compagnie Johan Simonis Wallinio.

Katselmis 1687: Simon Walleniuksen talo Tenhiälässä rustholliksi: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=18169637.

(ää) Christina, k. ennen 1678 Hattula.

 

2. puoliso: Christer Johansson Niemelä, Rusthollari, s. 1710 Vanaja,Järviöinen,Mikkola, k. 29.3.1798 Hattula,Rahkoila,Niemelä.

 

 

Taulu 5 (taulusta 2)

1.  Maria Henricsdotter Hodenius, s. Hämeenlinna, k. 1741 Janakkala,Kiipula. Hämeenlinnan käräjät 16.3.1698: Maria Henricsdotters ägendom mellan henne och hennes barn nämligen Gustaf, Maria och Henric. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11623327

 

Hämeenlinnan käräjät 3.4.1712: Myönnettiin Matts Jöransson Svännilälle 1. lainhuuto taloon jonka oli hankkinut leski Maria Henricsdotterilta blifvit gift med rusthållare i Kiipula by och Janakkala socken.

 

Vanajan käräjät 1723: enka Maria Henricsdotter ifrån Kiipula börde rusthåll twistade med sin son Gustaf Jöransson.http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=32591015

 

Vanajan käräjät 1723: Maria Henricsdotter ollut ensin aviossa linnannihti Jöran Clemetinpojan kanssa josta aviosta poika Gustaf Jöransson. Maria toiseen avioon Kiipulan rusthollarin Johan Ericssonin kanssa jonka kanssa neljä lasta joista kaksi tytärtä elossa.

 

Janakkalan käräjät 11.5.1724: rusthållare Johan Ericssons änka Maria Henricsdotter ifrån Kiipula.

 

Janakkalan käräjät 9.11.1726: Framledne Johan Ericsson 16.11.1700 , des änka Maria Henricsdotter, måg Eric Ericsson i Kiipula, kärde Eric til Henric Simonsson i Parola hwilkens fader SImon Eskola på förs 1 tunna spanmåhl.

SAY 1726 Henric Jöransson, Gustaf bror, Eric Ericsson, Eva hru, Merta syster.

 

Janakkalan käräjät 9.11.1726: änka Maria Henricsdotter i Kiipula, des son Gustaf Jöransson.

 

Janakkalan käräjät 8.5.1727: änkia Maria Henricsdotter ifrån Kiipula min vilja ähr att... min framledne man Johan Ericsson, min förra man Jöran Clemetsson. Gustaf Jöransson får...äldsta dotter Eva med min senare man Johan Ericsson med sin man Eric Ericsson..får Kiipula rusthållet...

 

Janakkalan käräjät 9.11.1726: Maria Henricsdotters barn af första giftet Gustaf och Henric Jöranssöner samt dotters man Samuel Jöransson. I andra gifte med Johan Ericsson. Om deras faders och svärfaders arf i Tavastehus.

1. puoliso: Jöran Clemetsson, Linnannihti ja porvari Hämeenlinnassa, k. noin 1697 Hämeenlinna.

     Lapset:

     Gustaf Jöransson Kiipula, s. noin 1690 Hämeenlinna. Tauluun 6.

     Maria Jöransdotter, s. noin 1690 Hämeenlinna. Tauluun 7.

     Sophia Jöransdotter, s. Hämeenlinna.

     Henric Jöransson Klemola e. Kiipula, s. 4.3.1699 Hämeenlinna. Tauluun 8.

2. puoliso: Vihitty 20.3.1698 Hämeenlinna Johan Ericsson Kiipula e. Yrjölä (taulusta 2), Rusthollari Kiipulassa 1696-1711, s. Hattula,Pelkola, k. 20.2.1710 Janakkala,Kiipula. Janakkalan kirkontilit 20.2.1710 Kijpula rusthållaren Johan Ersson kyrkian 6:-. 13.4.1712 Kijpula Samuel Jöranssons barn kyrkian 3:-. Vuonna 1738 Kijpula Gustav Jöransson kyrkian 50 år några m.

SAY 1707 Johan Ericsson, Maria hru.  SAY 1711 Johan Ericsson död, Gustaf Jöransson, Maria mor, svåger Samuel Jöransson, Maria hru. Rippikirja 1708-1713 Johan Ericsson, Maria hru, Gustaf son, Henric son, Samuel Jöransson måg, Maria dotter, Eva dotter lijten, Mertha dito, hru Chirstin Henricsdr, Samuel Jöransson måg, Maria piga vide Kerk?.

 

Hattulan käräjät v. 1699: Arvid Silfverharnesk i Nihattula mot des augmentsbonde i Pelkola Simon Ericsson, des broder Johan Ericsson i Kiipula by och Janakkala socken.

SAY Yrjölä v. 1691-1694 Simon Ericsson, Ingeborg hru, Johan bror.

 

Janakkalan käräjät 1702: Vahvistetaan Johan Ericssonin omistusoikeus edesmenneen Henric Ericssonin tilaan Kiipulassa. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=31983068.

Puolison vanhempia:

(i) Eric. Hattula ja Lehijärven käräjät v. 1699: sergieanten Arvid Silfverhanersk mot des augments bonde under Pelkola rusthåll därstäders Simon Ericsson, des broder Johan Ericsson i Kiipula by af Janakkala socken.

(ä) N.N.

 

     Lapset:

     Eva Johansdotter Kiipula, s. 1701 Janakkala,Kiipula

     Martta Johansdotter Kiipula, s. noin 1703 Janakkala,Kiipula

 

Taulu 6   (taulusta 5, äiti Maria Hodenius)

2.  Gustaf Jöransson Kiipula, s. noin 1690 Hämeenlinna, k. 1738 Janakkala,Kiipula. Janakkalan käräjät 20.11.1725: Gustaf Jöransson i Kiipula, des moder rusthålls enkia Maria Henricsdotter.

Janakkalan käräjät 9.11.1726: Gustaf Jöransson i Kiipula, des moder rusthålls enkia Maria Henricsdotter.

Janakkalan käräjät 8.5.1727: Gustaf Jöransson ifrån Kiipula svarande, Johan Mårtensson ifrån Månickala, Johans sons valherde löhn.

Lopen käräjät 1729: Gustaf Jöransson ifrån Kiipula Janackala socken tillika sin svåger Samuel Jöransson ifrån Metsäkylä http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=26485611

Lopen käräjät 1729: Gustaf Jöransson ifrån Kiipula Janackala socken vaatii tavaroita langoltaan Metsäkylän Samuel Jöranssonilta jonka mukaan tavarat (mm kattila) kuuluvat hämen vaimonsa Maria Jöransdotterin perintöosaan.

Janakkalan käräjät 15.11.1733: Gustaf Jöransson ifrån Kiipula, sin moder hustru Maria Henricsdotter, Gustafs svåger rusthållare Eric Ericsson.

Puoliso: Vihitty 1730 Janakkala,Hakoinen Christina Simonsdotter, s. 1684, k. 14.12.1752 Hämeenlinna. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/hameenlinna/rippikirja_1725-1751_ksrk_tk1/145.htm

Janakkalan käräjät 18.11.1742: hustru Christina Simonsdotter i Tavastehus, stiufson Eric Mattsson i K???a by.

 

Taulu 7   (taulusta 5, äiti Maria Hodenius)

2.  Maria Jöransdotter, s. noin 1690 Hämeenlinna, k. välillä 1735-1738 Loppi,Metsäkylä.

Puoliso: Vihitty 20.2.1710 Janakkala,Kiipula Samuel Jöransson Mattila, Svåger Janakkalan Kiipulassa, talollinen Metsäkylässä, s. 6.1686 Loppi,Metsäkylä, k. 8.1.1738 Loppi,Metsäkylä. Mainitaan Janakkalan Kiipulassa 1711-1713 svåger Samuel Jöransson, Maria hru. Isäntänä Marian velipuoli Gustaf Jöransson.

 

Janakkalan käräjät 9.11.1726: Samuel Jöransson ifrån Metsäkylä och Loppis socken, sin svärmor änkia Maria Henricsdotter ifrån Kiipula, gift med Marias dotter Maria Jöransdotter.

Puolison vanhempia:

(i) Jöran Ericsson Heikkilä, s. Loppi,Läyliäinen,Metsäkylä, k. 8.3.1708 Loppi,Metsäkylä. Lopen käräjät 1697: hustru Carin Simonsdotter i Läyläis tilstår Jöran Ericsson i Metsäkylä...hennes syster Margareta och des man Christer Thomasson.

(ä) Lisa.

(ii) Eric Mattsson Heikkilä, s. Loppi,Läyliäinen,Metsäkylä.

(iä) Gertrud.

 

 

Taulu 8   (taulusta 5, äiti Maria Hodenius)

2.  Henric Jöransson Klemola e. Kiipula, Vanajan Rastilan Klemolan isäntä, s. 4.3.1699 Hämeenlinna, k. 21.11.1742 Vanaja,Rastila. Janakkalan käräjät 15.1.1733: Henric Jöransson ifrån Kiipula, sin moder änkia Maria Henricsdotter, fader Jöran Clemetsson, hans faders gård i Tavastehus, andra barnen broder Gustaf och syster Maria, hennes måg eller rusthålls innhafware Eric Ericsson.

Janakkalan käräjät 4.3.1736: Henric Jöransson ifrån Kiipula, sin halfsysters man Eric Ericsson.

Janakkalan käräjät 15.4.1742: bonde Henric Jöransson i Rastila, hustru Anna Sigfridsdotter.

Janakkalan käräjät 23.3.1743: mölnare Matts Samuelsson i Virala samt änkia Anna Sigfridsdotter blef gift med numera afledne Henric Jöransson som 7 åhr sedan barnlös genom döden afledat. Muuttanut: 20.2.1738 Rastila Klemola Hind. Jöransson Janackala s:n Kijpula, h:o Anna Sigf.d:r.

Puoliso: Vihitty 24.9.1736 Hausjärvi,Karhi Anna Sigfridsdotter Klemola o.s. Katila, s. 22.6.1711 Renko,Vehmainen, k. 1789 Janakkala,Uhkoila,Isotalo. SAY Karhi Kuumola v. 1734 Anders bror, Anna hustru, v. 1735 Anna brors änka.

Annan ensimmäinen puoliso Karhin Kuumolan Anders Samuelsson ja kolmas puoliso Uhkoilan Isotalon David Davidsson.

Janakkalan käräjät 23.3.1743: änka Anna Sigfridsdotter ifrån Rastila by, afledne man Henric Jöranssons arfwingar. Til vitne Johan Johansson ifrån Ikalois och Abraham Abrahamsson ifrån Höytylä. Johan Johansson att numera afledne jagtfogde Eric Danielsson varit läslman uti Samuel Andersson som gift sig med Annas syster (Helena), skall Annas man sagt att Anna får alla egendom efter honom och Annas syster efter Anna före Henrics syskon.

Puolison vanhempia:

(i) Sigfrid Christersson Katila, s. Loppi,Läyliäinen?, k. 27.11.1720 Hausjärvi,Erkylä. SAY Katila 1730 Anna dotter, 1731 Matts son, 1734  Lisa dotter, 1741 Hedvig dotter, 1744 Beata dotter.
Rengon Vehmaisissa 1710-1713 merkinnällä i Ärckylä.
Hausjärven kirkontilit v. 1720, Ärckylä sahl. Sigfrid Christersson lik i kyrckan den 27. November 3 daler 12 öre.
. Vihitty 31.10.1708 Loppi,Ourajoki,Markkula.

(ä) Maria Andersdotter Apola, s. noin 1690 Loppi,Ourajoki, k. 1756 Hausjärvi,Erkylä.

(ii) Christer Sigfridsson Vanhala. Mainitaan Läyliäisten Vanhalassa 1691-1694, talo autio 1702-1713.
3.2.1693 haudataan Läyliäis Christer Sigfridssons barn.
1694 haudataan Vanhala Christers barn i Läyliäis.
1697 haudataan Vanhala Christers dotter i Läyliäis.

(iä) Anna.

(äi) Anders Marcusson Apola e. Laurila, s. 1650 Loppi,Ourajoki, k. 10.6.1734 Hausjärvi,Erkkylä,Apola. Hausjärven kirkontilien hautausmaksut v. 1721 Ärkylä Akula Anders Markuss sal svärmoder ja v 1734 Ärkylä Ackula sahl landbonde Anders.

Loppi Ourajoki Laurila 1699-1704 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6219143 Lapset Maria, Beata, Elin, Jacob, Sophia död, Johan.
Loppi Ourajoki Laurila 1707-1713 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6219406 Lapset Maria, Brita död, Elin, Jacob, Johan ja myös Sigfrid måg.

1694 haudataan Ourajoki Laurila Anders Marcussons barn.
30.5.1696 haudataan Ourajoki Laurila Anders Marcussons barn.
15.5.1704 haudataan Ourajoki Laurila Anders Marcussons barn.
24,2,1707 haudataan Ourajoki Laurila Anders Marcussons barn.

(ää) Brita, k. 1744 Hausjärvi,Erkkylä. Hausjärven kirkontilien hautausmaksut v. 1744 Ärkkylä Akula kyrkövärdens sahl moder.